مقاله بررسی نقش بام های سبز به عنوان راهبردی درجهت ارتقای کیفیت زیست محیطی شهری از منظر معماری پایدار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی نقش بام های سبز به عنوان راهبردی درجهت ارتقای کیفیت زیست محیطی شهری از منظر معماری پایدار در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش بام های سبز به عنوان راهبردی درجهت ارتقای کیفیت زیست محیطی شهری از منظر معماری پایدار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی نقش بام های سبز به عنوان راهبردی درجهت ارتقای کیفیت زیست محیطی شهری از منظر معماری پایدار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی نقش بام های سبز به عنوان راهبردی درجهت ارتقای کیفیت زیست محیطی شهری از منظر معماری پایدار در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
اسماعیل اسکندری – کارشناس ارشد معماری مدرس مدعو مرکز آموزش عالی فیروز آباد

چکیده:
بام سبزیکی ازرویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته ازمفاهیم توسعه ی پایداراست که ازآن میتوان درجهت افزایش سرانه فضای سبز ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدارشهری بهره برد بامهای سبز باعناوینی چون باغبانی درپشت بام و یا تکنولوژی کاشت گیاه درپشت بام بامهای زنده و یا زیست بام شناخته یمشوند که درطراحی و برنامه ریزی رابط ماوطبیعت به شمار میآیند که میتواند اثرات منفی ساختمان ها دراکوسیستم محلی و درپی آن مصرف انرژی دربناها را کاهش دهندودرتغییرات جریان انرژی ساختمانها نقشی تعیین کننده داشته باشد هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش بامهای سبز به عنوان راهبردی درجهت ارتقا کیفیت زیست محیطی شهری ازمنظر معماران و برنامه ریزان شهری است این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی موردارزیابی قرارگرفته که نتایج اثربخش بودن نقش بامهای سبز درجهت ارتقا کیفیت زیست محیطی ازمنظر معماری پایدار را نشان میدهد دراین پژوهش ابتدا باتعریفی ازبامهای سبز اهمیت احضور آن درشهرهای امروزی بیان میشود و باتشریح پیشینه این اندیشه و انواع بامهای سبز شهری دربعداکولوژیکی اقلیمی محیطط زیست و اقتصادی فرهنگی به بررسی تاثیر این بامهای سبز پرداخته میشود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر فقر بر وقوع جرم در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تأثیر فقر بر وقوع جرم در ایران در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر فقر بر وقوع جرم در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تأثیر فقر بر وقوع جرم در ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر فقر بر وقوع جرم در ایران در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
فریدون عبادی – دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار ، دانشگاه صنایع و معادن ایران
پروین نصراالهی – دبیر آموزش و پرورش استان خوزستان

چکیده:
از دیر باز پدیده فقر در کلیه جوامع بشری بوده است. فقر به عنوان یک پدیده پیچیده اجتماعی و اقتصادی، به وجودآورنده بسیاری از معضلات موجود در جامعه است که ناشی از رشد و نابرابری است و به درجات گوناگون برای جوامع و اجتماعات مختلف صرف نظر از وفور منابع ، سطح فن آوری ، ساخت اجتماعی از زمانی که تاریخ به یاد دارد سبب نگرانی بوده است. امروزه نیز این پدیده در همه کشورها به وضوح به چشم می خورد. کشور ما جمهوری اسلامی ایران نیز از این پدیده مستثنی نبوده و در نقاط مختلفی از آن فقر وجود دارد، وجود فقر در جامعه، آثاری از خود در اجتماع برجای می گذارد، از جمله اینآثار وقوع جرائم در جامعه است. عوامل متعددی نظیر بیکاری، اعتیاد، نابسامانیهای خانوادگی و غیره در بوقوع آمدن جرم در کشور نقش دارند، عوامل ارثی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و اتفاقی پدید آورنده جرم و انحرافات اجتماعی اند. برخی از این عوامل در جوامعی خاص یا در برهه های زمانی معین مهمتر می شوند،اما بعدها ممکن است جای خود را به عوامل دیگری بدهند. لیکن عامل فقر در جایی خارج یا برتر و یا تعیین کننده تر از سایر عوامل در پدید آمدن جرم و انحرافات اجتماعی تاثیر دارد. درصد وجود فقر در هر کشوری به میزان مقابله و مبارزه مسئولان آن کشور با این پدیده جرم زا و خانمان سوز بر می گردد. تحقیق حاضر در نظر دارد تا تاثیر فقر در وقوع جرائم در کشور ما مورد بررسی قرار دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله The Impact of Online Trading on Customer Satisfaction in Tehran Stock Exchange with SERVQUAL Model در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله The Impact of Online Trading on Customer Satisfaction in Tehran Stock Exchange with SERVQUAL Model در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله The Impact of Online Trading on Customer Satisfaction in Tehran Stock Exchange with SERVQUAL Model در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله The Impact of Online Trading on Customer Satisfaction in Tehran Stock Exchange with SERVQUAL Model در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله The Impact of Online Trading on Customer Satisfaction in Tehran Stock Exchange with SERVQUAL Model در word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

Delbar Jafarpour – Surveillance Expert in Tehran Stock Exchange MSc. in Marketing & E-Commerce, Industrial Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Vahid Oskuee – IT Management expert, Faculty member of Jame Elmi Karbordi University MSc. in IT Management, Management Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده:

Internet based services (online) offer customers splendid benefits such as enhanced control, ease of use and reduced transaction charges. Consequently, online services have grown rapidly and emerged as a leading edge of service industry. Online trading is defined as process of trading financial products especially stocks over the Internet, or the service which offered on the Internet for purchase and sale of shares. Studies show that online trading has significant effects on the level of traders’ satisfaction comparing with conventional trading systems. Therefore, authorities decided to evaluate, if online trading has the sam e positive impact on satisfaction in Iran Stock Exchange or not Regarding to current problems in trading processes in Tehran Stock Exchange, researchers decided to focus their studies on this national major trading issue and evaluate the impact of online trading system on Iranian traders satisfaction level. In this due, this paper covers a brief literature regarding mentioned subjects in first step and then describes research area and gives details of applied methodology. In next step, analyzing and
findings of the research based on SERVQUAL model will be explained.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی نقش منابع محیط منطقه ای و بین‌‌المللی در همگرایی جنبش امل و حزب‌الله در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی نقش منابع محیط منطقه ای و بین‌‌المللی در همگرایی جنبش امل و حزب‌الله در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش منابع محیط منطقه ای و بین‌‌المللی در همگرایی جنبش امل و حزب‌الله در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی نقش منابع محیط منطقه ای و بین‌‌المللی در همگرایی جنبش امل و حزب‌الله در word

چکیده:  
مقدمه  
تعریف واژگان  
تلاش های مشترک ایران و سوریه برای عادی سازی روابط میان دو طرف  
حملات مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان و درک ضرورت اهمیت دادن به مقاومت، از سوی طرفین  
حوادث یازدهم سپتامبر و پیامدهای آن در خاورمیانه  
توطئه منطقه ای و جهانی علیه سوریه به عنوان متحد راهبردی دو طرف (2004-2013م)  
نقش سوریه در پشتیبانی نظامی و سیاسی از مقاومت  
نگرانی مقاومت از ارتقای نقش منفی جریان های سلفی و تکفیری در سوریه و لبنان  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی نقش منابع محیط منطقه ای و بین‌‌المللی در همگرایی جنبش امل و حزب‌الله در word

الأخضر، مصطفی (2008م)، الإنقسام السیاسی-الشیعی بین حرکه أمل و حزب الله، بیروت، معهد علوم اجتماعی

أسبوعیه أمل، فی لقاء قائد الأمه الإسلامیه مع قیاده أمل؛ آیه الله السیدعلی خامنئی: أنتم متصلون معنا بالجلد و الدم و اللحم و العظم (جمعه 28 تموز 1989م)، جریده رسمیه لحرکه أمل، السنه الرابعه عشره، عدد

اسپوزیتو، جان. ال (1382)، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه چی، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران

اسداللهی، مسعود (2004م)، الإسلامیون فی مجتمع تعدّدی؛ حزب الله فی لبنان نموذجا، ترجمه دلال عباس، بیروت، مرکز الإستشارات و البحوث

جمع من الباحثین، (1998م) الإنتخابات النیابیه 1996 و أزمه الدیمقراطیه فی لبنان، بیروت: المرکز اللبنانی للدراسات

حسین، خلیل (2006م)، الوعد الصادق؛ هزیمه إسرائیل فی لبنان: وقائع و وثائق (12 تموز- 14 آب 2006)، بیروت، دارالمنهل اللبنانی

حق شناس کمیاب، سیدعلی (1388)، ساختار سیاسی اجتماعی لبنان و تأثیر آن بر پیدایش جنبش امل، تهران، سنا

ذبیان، کمال، السفیر الأمریکی أزعجه إئتلاف أمل و حزب الله: تفاؤل جونز بإقصاء القوه الإسلامیه الأصولیه فی الإنتخابات تبخر فی الجنوب و البقاع! (12/9/1996)، الدیار اللبنانیه، السنه التاسعه، عدد 3011

رانستروب، ماغناس (1998م)، حزب الله فی لبنان، ترجمه مروان حمزه، بیروت، مرکز الإستشارات و البحوث

سعد غریب (1385)، امل، دین و سیاست در حزب الله، ترجمه غلامرضا تهامی، تهران، اندیشه سازان نور

سلمان، طلال، إشکال اللحظه الأخیره: 22 قتیلا فی فتح الله (25 شباط 1987)، صحیفه السفیر اللبنانیه، السنه الثالثه عشره، عدد 4575

قوام، سیدعبدالعلی (1384)، روابط بین الملل؛ نظریه ها و رویکردها، تهران، سمت

مرتضی، سیدعلی (بی تا)، حرکه أمل؛ السیره و المسیره، بیروت، داربلال للطباعه و النشر

المرکز العربی للمعلومات (2006م)، حزب الله؛ المقاومه و التحریر، بیروت، ادیتو اینترنشنال

مشیرزاده، حمیرا (1388)، تحول در نظریه های روابط بین الملل، چ چهارم، تهران، سمت

Atkins, Stephen E (2004), encyclopedia of modern worldwide extremists and extremist groups, Westport, Conn: Greenwood Press

Cordesman, Anthony H (2006), Arab-Israeli military forces in an era of asymmetric wars, Westport, Conn: Praeger Security International

Cordesman, Anthony H (2009), Iranian weapons of mass destruction: the birth of a regional nuclear arms race, Westport, CT: Praeger Security International; Washington

Hourani, Guita G (2006), The impact of the summer 2006 war on migration in Lebanon: emigration, remigration, evacuation and return: a preliminary study, Louaize, Lebanon: Notre Dame University, Lebanese Emigration Research Center

Safire, William (2008), Safire’s political dictionary, New York: Random House

Tofan, Claudia (2008), Special Tribunal for Lebanon, The establishment of the Hariri Tribunal, Oisterwijk, The Netherlands: Wolf Legal Pub

Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI yearbook 2007: armaments, disarmament, disarmament and international security, Oxford : Oxford University Press,

David Dean Commins (1996), Historical dictionary of Syria, Lanham, Md.: Scarecrow Press

چکیده

 جنبش امل و حزب‌الله لبنان از میانه‌های دهه1980م تاکنون دو تجربه متفاوت از حیات مشترک را تجربه کرده‌اند: نخست، در دهه1980م خشونت‌بارترین شکل مناسبات را تجربه کردند. اما از اوایل دهه1990م به این سو، طرفین به سوی همگرایی گام برداشته‌اند. در این میان، عوامل مختلفی همچون عوامل شناختی و محیطی در همگرایی دو طرف نقش داشته است. عوامل برآمده از محیط منطقه‌ای و بین‌المللی، از ‌جمله مهم‌ترین دلایل همگرایی ایشان به حساب می‌آید. مواردی چون تلاش‌های مشترک ایران و سوریه، حملات مکرر اسرائیل به لبنان، حوادث یازدهم سپتامبر و لشکرکشی امریکا به منطقه و در نهایت، توطئه‌های پی در پی از سال 2004م تاکنون، علیه حکومت سوریه به‌عنوان متحد راهبردی طرفین، از این دسته‌اند

کلیدواژگان: جنبش امل، حزب‌الله، همگرایی، روابط، سوریه، ایران

 

مقدمه

مناسبات جنبش امل و حزب الله، به عنوان دو جریان اصلی در طایفه شیعه لبنان، از میانه های دهه 1980م تاکنون، از فراز و نشیب های فراوانی برخوردار بوده است. فرایند واگرایی روابط ایشان، که از سال 1985م و با برخوردهای نظامی پراکنده میان طرفین همراه بود، در سال های پایانی این دهه، به خشونت بارترین و خونین ترین شکل خود درآمده و افق تیره ای را فراروی شیعیان لبنانی قرار داد. در نهایت، با میانجی گری ایران و سوریه و با عقد توافق نامه های دمشق1 و2 در سال های 1989 و 1990م، طرفین در مناسبات فیمابین، به سمت همگرایی و سازگاری سوق یافتند

از آن زمان تاکنون، امل و حزب الله در حوزه های مختلف سیاسی و امنیتی، همواره کوشیده اند تا با گفت وگو و مشورت دوسویه و با پرهیز از رویکردهای خشونت آمیز، به حل و فصل مشکلات و چالش های فیمابین پرداخته و در خط مشی گذاری های کلان مرتبط با جامعه شیعه و مقاومت، به صورت یکدلانه ای عمل نمایند

در این میان، طیفی از عوامل گوناگون در شکل دهی به این رویکرد همگرایانه نقش داشته و تأثیر گذارده اند: در حوزه بینشی و شناختی، بازدرک طرفین از یکدیگر و محیط کنشگری خود، از جمله مهم ترین دلایل همگرایی ایشان در سال های پس از دهه 1980م محسوب می شود

از دیگر عوامل پراهمیت همگرایی میان این دو حزب، باید به عوامل محیطی، اعم از عوامل محیط داخلی و منطقه ای و یا بین المللی اشاره نمود. در واقع، این عوامل در کنار عامل شناختی، فرایندی دودهه ای را پدید آورده اند که سطح روابط این دو را از شرایط نبرد خشونت بار نظامی، به اتحاد استراتژیک سیاسی و امنیتی ارتقا بخشیده است

مهم ترین این عوامل در حوزه داخلی لبنان را می توان موفقیت مقاومت در آزادسازی جنوب لبنان از اشغال اسرائیل، ترور رفیق حریری و تلاش های جریان های داخلی با همکاری قدرت های خارجی برای خلع سلاح مقاومت عنوان نمود. در حوزه منطقه ای و بین المللی نیز طیفی از عوامل تهدیدزا و سازنده منجر به پدید آمدن فرایند همگرایی طرفین گردیده است. این نوشتار، عهده دار بحث و بررسی مهم ترین عوامل تأثیرگذار محیط منطقه ای و بین المللی در شکل دهی به فرایند همگرایی جنبش امل و حزب الله از دهه1990م تاکنون (2014م) می باشد

تعریف واژگان

برای تبیین بهتر و فهم شفاف تر از بحث همگرایی سیاسی و اجتماعی، می باید مراد از واژه اصلی، یعنی همگرایی ، را که به مقطع تاریخی عمده ای در روابط امل و حزب الله اشاره دارد، تبیین نمود. واقعیت این است که این واژه، همانند دیگر قرین خود، یعنی واگرایی در حوزه های مختلفی همچون فیزیک، ریاضیات، پزشکی، روابط بین الملل و حتی هنر عکاسی کاربرد دارد. در نتیجه، برای پیشگیری از اشتراک لفظی و خلط معنایی به صورت پیشینی، اقدام به تبیین مراد از این واژه در این تحقیق می شود

همگرایی نیز همانند اصطلاح واگرایی ، از واژه های پربسامد روابط بین الملل است که از سنت فکری لیبرال ها منتزع شده است. البته این مفهوم در حقیقت به عنوان یک رویکرد و نیز یک دستورالعمل سیاسی برای ایجاد اقتراب و همبستگی میان واحدهای مختلف سیاسی در عرصه بین الملل، و به ویژه دولت ها، با کاستن از اقتدار شخصی خود و تفویض آن به نوعی از اقتدار جمعی و مرکزی، و به منظور ایجاد نوعی از ثبات، آرامش و صلح در عرصه بین المللی و حل اختلافات و منازعات منطقه ای و بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است (قوام، 1384، ص 42-49؛ مشیرزاده، 1388، ص 96). مسئله ای که نمونه آشکار آن در همگرایی کشورهای اروپایی، در قالب اتحادیه ای سیاسی، اقتصادی و نظامی بروز و ظهور کرده است

کتاب آکسفورد دو تعریفِ اقدام یا فرایندِ یکپارچگی و نیز ادغام افرادی که سابقاً از یکدیگر جدا بودند را برای این واژه پیشنهاد کرده است (Oxford Dictionary/ Integration)

به هر حال، مراد از همگرایی در این پژوهش، عبارت از: فرایندی است که بازتاب دهنده گونه ای از رفتار میان دو بازیگر سیاسی است که بیانگر وجود تفاهم و همبستگی، در طیفی از مسائل مهم، اعم از عادی سیاسی تا راهبردها و خط مشی های کلان است. این فرایند، می تواند از صرفِ همسازی و همراهی زبانی در موضوعات مشترک آغاز شده و به راهبردی ترین سطح مناسبات سیاسی، اقتصادی و نظامی منتهی شود

تلاش های مشترک ایران و سوریه برای عادی سازی روابط میان دو طرف

شاید به جرأت بتوان ادعا کرد که مهم ترین دلیل و ابتدایی ترین عامل همگرایی جنبش امل و حزب الله در اوایل دهه 1990م تلاش های مشترک و رایزنی های دوجانبه ایران و سوریه بود. این دو کشور، که هر یک متحد یکی از بازیگران شیعی لبنانی بودند، نقش ویژه ای در هدایت گری مسائل کلان مرتبط با دو گروه داشته و از این رو، نفوذ بالایی در نظام تصمیم گیری های آن دو داشتند. پس از بروز درگیری های شدید میان دو جریان در سال های 1988 تا 1989م، سوریه و ایران کوشیدند تا میان دو جریان وفاق و همبستگی پدید آورده، منازعات ایشان را مدیریت نمایند. مسئله ای که به عقد توافق نامه دمشق1 در فوریه 1989م میان طرفین انجامید؛ توافق نامه ای که در واقع دو طرف را به رویارویی با اسرائیل و عطف توجه ایشان به سوی دشمن مشترک دعوت می کرد (Stephen & Atkins, 2004, p. 15)

با از سرگیری درگیری ها در نیمه ماه ژوئیه 1990م در منطقه اقلیم التفاح، مجدداً با پیگیری دستگاه های سیاست خارجی ایران و سوریه، کمیته چهارجانبه ای با حضور دکتر علی اکبر ولایتی و فاروق الشرع، وزیران خارجه دو کشور و نبیه بری رئیس امل و شیخ صبحی طفیلی، دبیرکل وقت حزب الله در دمشق تشکیل شده و قرارداد 19 نوامبر 1990م موسوم به توافق نامه دمشق2 به امضای طرفین رسید؛ قراردادی که ضمن دعوت دو گروه به کنارگذاشتن اختلافات، راه را برای مبارزه حزب الله علیه ارتش اشغالگر اسرائیل هموار می ساخت (حق شناس کمیاب، 1388، ص 207)

از زمان عقد توافق نامه اخیر تاکنون، تنش گسترده ای میان طرفین مشاهده نشده است. برخی مشکلات جزیی و برخوردهای احتمالی، به ویژه هواداران دو طرف در روستاهای جنوب نیز از طریق مکانیسم طراحی شده توسط بری و نصرالله، توسط مسئولان محلی پایان یافته و برخی موارد مهم نیز در بیروت توسط رهبران عالی دوطرف مورد مناقشه قرار گرفته و حل شده اند (گفت وگو با ابوحمزه (شیخ وحید)، 20 مرداد 1391)

اما درک چرایی توافق میان سوریه و ایران برای پایان دادن به منازعات مسلحانه میان طرفین، در واقع در چند نکته نهفته است که در اینجا مورد بررسی تفصیلی قرار می گیرند

نخستین عامل همگرایی ایران و سوریه در این خصوص، مخاطراتی است که از جانب گروه های نزدیک به عراق و فرانسه در لبنان، متوجه موجودیت مقاومت و حضور سوریه در لبنان می شد. به گونه ای که سوریه نگران آن بود که در شرایطی که هیچ کدام از طرفین قادر به شکست کامل طرف دیگر نیست، ادامه نزاع ها و درگیری ها تنها به سود جریان های مخالف حضور سوریه و مقاومت در لبنان تمام می شود. از این رو، این کشور کوشید تا با همراهی ایران برای همیشه به منازعات دو جریان پایان دهد

رویکرد حافظ اسد در برقراری پیوند میان طرفین تا آخرین روزهای عمرش برقرار بود. برای نمونه، در سال 1996م، زمانی که حزب الله ارائه یک فهرست انتخاباتی پارلمانی مستقل از امل را دنبال می کرد و در نتیجه، وضعیت به درگیری های کلامی شدید میان طرفین انجامیده بود (جمع من الباحثین، 1998م، ص 371-373)، حافظ اسد به شدت در برابر آن واکنش نشان داده و آن را موجب ضربه زدن به منافع سوریه و مقاومت ارزیابی نمود. در نتیجه، حزب الله را میان ائتلاف با امل، یا دست کشیدن از مقاومت مخیر گذاشت. همین مسئله منجر به ائتلاف دوباره امل و حزب الله شده و پیروزی دو طرف را در برابر جریان غرب گرای رفیق حریری به دنبال داشت؛ ائتلافی که منجر به غضب شدید سفیر امریکا در لبنان و جریان های همسو با غرب گردید (ذبیان، 1996، ص 8)

دومین عامل در خوانش نظری جدید سوریه از حزب الله نهفته بود. واقعیت این است که علی رغم آنکه سوریه در دهه1980م، خود اجازه ورود بیش از هزار پاسدار ایرانی به دره بقاع برای آموزش حزب الله را صادر نمود، اما در واقع، در آن زمان هدف واقعی سوریه، ایجاد نوعی توازن از دست رفته میان اسرائیل و سوریه بوده است. در این میان، در دستگاه سیاست خارجی سوریه، بینش انقلابی ضد اسرائیلی ایران بهترین پشتیبان سوریه در برابر رژیم اسرائیل تلقی می شد (رانستروب، 1998م، ص 117)

ایجاد مشکلات برای پاسداران ایرانی در سال 1983م، یعنی یک سال پس از ورود ایشان به لبنان و در نهایت، تعطیلی پادگان اصلی سپاه در بقاع و تلاش برای مهار قدرت حزب الله در شرایط جدیدی که با عقب نشینی اسرائیل از بخش های مهمی از خاک لبنان و نیز سقوط توافق نامه 17 می 1983م میان دولت مارونی بشیر جمیل و اسرائیل شکل گرفته بود، همگی بیانگر نگاه پراگماتیستی سوریه به مسئله مقاومت بود

تصور سوریه در آن دوره نسبت به حزب الله این بود که حزب، ابزاری برای سیاست خارجی ایران، به منظور نفوذ گسترده این کشور در لبنان و با هدف تحدید نقش و نفوذ سوریه در لبنان است. از این رو، سوریه در دوره های مختلف، متحد سنتی خود یعنی امل را رویاروی حزب الله قرار داده و خود نیز در چند مرحله به صورت خشونت باری با این حزب، برخورد نظامی کرد. ماجرای حمله به پادگان فتح الله در سال 1987م که به شهادت بیش از بیست و هفت عضو حزب الله انجامید و نیز ورود ارتش این کشور به ضاحیه بیروت، برای پیشگیری از قدرت گیری روزافزون حزب الله در ژوئن 1988م، در راستای سیاست سوریه مبنی بر تضعیف مقاومت و کنترل آن ارزیابی می شود (اسپوزیتو، 1382، ص 148)

با پایبندی مخلصانه حزب الله نسبت به اصول بیان شده در پیام سرگشاده خود، که مبتنی بر اولویت مقاومت در برابر اسرائیل بود، که حتی در تقاضای حزب در توافق نامه دمشق 1 و 2 تجلی یافته و حزب خود را بی نیاز از مناصب حکومتی عنوان کرده و قدرت سیاسی را به رقیب خود امل واگذار نمود. سوریه اندک اندک به صداقت حزب الله و حامی ایرانی آن و نیز کارآمدی مقاومت در مبارزه مبتنی بر شهادت طلبی ایمان آورده و نگرانی های خود در خصوص ماهیت و اهداف حزب را بی مبنا یافت. همین مسئله در تغییر رویکرد سوریه نسبت به حزب الله و در نتیجه، زمینه سازی برای بهبود روابط امل با حزب الله بسیار مؤثر افتاد

از سوی دیگر، تغییر رویه یک جانبه گرایانه برخی سیاستمداران ایرانی، که در طی دهه هشتاد میلادی، تنها به حزب الله توجه داشته و نسبت به امل بی تفاوتی زیادی از خود نشان می دادند، نقش بسیار مهمی در تغییر دیدگاه امل نسبت به ایران و حزب الله ایفا نموده، موجبات همسویی و نزدیکی میان طرفین را فراهم آورد. در این میان، به باور جنبش امل برخوردهای آمرانه، تحقیرآمیز و یک جانبه گرایانه حاکی از بی توجهی مسئولان وقت وزارت امور خارجه و نیز سفارت ایران در لبنان و سوریه، جنبش امل را بسیار دلسرد نمود و در نتیجه، حزب اللهِ مورد حمایت ایران را در این فرایند مقصر می دید. از این رو، از دید ایشان کلید رفع منازعات با حزب الله در دستان ایران بود و با تغییر رویه سیاست خارجی ایران، از سال 1990م نسبت به امل، دوره طلایی روابط میان امل و حزب الله آغاز گردید (گفت وگو با ابوجعفر محمد نصرالله، 13 مرداد 1391؛ گفت وگو با طارق ابراهیم، 14 مرداد 1391)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله NUMERICAL SIMULATION OF SMR TECHNIC (GROUTEDCLAMPS) ON A JOINTED LEG OF OFFSHORE STRUCTURES در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله NUMERICAL SIMULATION OF SMR TECHNIC (GROUTEDCLAMPS) ON A JOINTED LEG OF OFFSHORE STRUCTURES در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله NUMERICAL SIMULATION OF SMR TECHNIC (GROUTEDCLAMPS) ON A JOINTED LEG OF OFFSHORE STRUCTURES در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله NUMERICAL SIMULATION OF SMR TECHNIC (GROUTEDCLAMPS) ON A JOINTED LEG OF OFFSHORE STRUCTURES در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله NUMERICAL SIMULATION OF SMR TECHNIC (GROUTEDCLAMPS) ON A JOINTED LEG OF OFFSHORE STRUCTURES در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
تعداد صفحات: 2
نویسنده(ها):
Mahdi. Rasoulzadeh –
Ramin. Valizadeh – M.S. – Petro BarasunInternational Company

چکیده:

In order to insure safe and extending life time of offshore platforms, SMR (Strengthening,Modification and Repair [1]) has an important role in offshore engineering. Considering thefact that the use of grouted repair system (clamps) in both splash-zone and underwaterconditions has increased in recent years, study on grouted clamps and modeling technique,have been conducted in this paper in order to look deep into precise behavior prediction ofgrouted clamps [2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعمیم روش گسسته سازی درتحلیل پوششی داده های فازی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تعمیم روش گسسته سازی درتحلیل پوششی داده های فازی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعمیم روش گسسته سازی درتحلیل پوششی داده های فازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعمیم روش گسسته سازی درتحلیل پوششی داده های فازی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعمیم روش گسسته سازی درتحلیل پوششی داده های فازی در word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

فرانک حسین زاده سلجوقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت تهران
زهره فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
راضیه وحیدی نیا –

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها یک تکنیک برنامه ریزی خطی برای محاسبه کارایی نسبی از یک مجموعه همگن ازواحدهای تصمیم گیری است اما دربیشتر کاربردهای واقعی داده های ورودی و خروجی قطعی نیستند لذا تحلیل پوششی داده های فازی FDEA معرفی شدند و درپی ان روشهای جهتی بهبود کارایی آن ارایه شد یکی از جدیدترین روشهای پیشنهاد شده روش گسسته سازی است که با معرفی a- تراز موضعی سعی دارد اطلاعات بیشتری از داده های نادقیق را دریک مدل شامل شود این روش در کنار مزیت بدست دادن نتایج بهتری نسبت به دیگر روشها معایبی نیز دارد که باعث محدودیت کاربرد این روش می شود از جمله این که فقط برای اعدادفازی مثلثی متقارن قابل کاربرد است و دیگر اینکه تعداد قیود درمدل نهایی زیاد است دراین مقاله قضایا برای اعدادفازی LR اثبات می شوند ومدل به روی اعدادفازی LR گسترش می یابد هم چنین درمدل نهایی بدست آمده نسبت به مدل قبلی قیودب ه تعدادقابل ملاحظه ای کاهش داده شده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پدافند غیرعامل در شریانهای حیاتی برق نیروگاه های برق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پدافند غیرعامل در شریانهای حیاتی برق نیروگاه های برق در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پدافند غیرعامل در شریانهای حیاتی برق نیروگاه های برق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پدافند غیرعامل در شریانهای حیاتی برق نیروگاه های برق در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پدافند غیرعامل در شریانهای حیاتی برق نیروگاه های برق در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

عیسی غلامی کلاکردی – دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی اکبر صفری – دبیر کارگروه نیرو پدافند غیرعامل استان مازندران

چکیده:

تجارب حاصل از جنگهای گذشته نشانگر این واقعیت است که دشمن همواره د رتهاجم خود بمنظور رسیدن به اهداف مقرر درصدد از بین بردن توان اقتصادی سیاسی و شریانهای حیاتی و حساس کشور منجمله تاسیسات برق کشور مورد تهاجم بوده و با اتخاذ استراتژی انهدام مراکز ثقل حیاتی حساس و مهم طرف متخاصم سعی به تسلیم و تسخیر رقیب خود داشته است که نمونه بارز آن درجنگ متحدین علیه کشور عراق جنگ اول خلیج فارس و ; را شاهد بودها یم لذا با توجه به نظریه واردن مشاهده می گردد که نیروگاه ها و پستهای قوی برق در حلقه دوم قرار دارند بنابراین حفاظت و رعایت ملاحظات پدافند غیرعام لدر اینگونه تاسیاست امری اجتناب ناپذیر می باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت دکوراسیون مدرن با دیوارهای چوبی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت دکوراسیون مدرن با دیوارهای چوبی در word دارای 30 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت دکوراسیون مدرن با دیوارهای چوبی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت دکوراسیون مدرن با دیوارهای چوبی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت دکوراسیون مدرن با دیوارهای چوبی در word :

پاورپوینت دکوراسیون مدرن با دیوارهای چوبی در word ،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

یکی از ساده ترین روش ها برای جلوه بیشتر فضا، تزئین دیوارها است. رنگ یا کاغذ دیواری از معمول ترین نمونه های تزئین دیوارها هستند. اما چوب هم ایده بسیار خوبی است.

خیلی ها دوست دارند خانه خود را به سبکی متفاوت و مدرن تزئین کنند. آنها از انواع رنگ و طرح ها و مبلمان زیبا برای این منظور بهره می گیرند. اما یکی از ساده ترین روش ها برای جلوه بیشتر فضا، تزئین دیوارها است. رنگ یا کاغذ دیواری از معمول ترین نمونه های تزئین دیوارها هستند. اما چوب هم ایده بسیار خوبی است.

تخته های پهن یا باریک چوب در رنگ های روشن، تیره خاکستری یا حتی رنگی را می توان در کنار هم به صورت افقی یا عمودی روی یک دیوار نصب کرد. آن وقت آن دیوار می شود یک نقطه عطف در اتاق. خودش می شود یک اثر هنری.

در این مطلب به شما گفته ایم هر اتاق و هر فضایی چه تیپ چوب و چه رنگ و چیدمانی را نیاز دارد.

و…

پاورپوینت دکوراسیون مدرن با دیوارهای چوبی در word
فهرست مطالب:

مقدمه

آشنایی با ترمو چوب

ضمیمه چوبی دیوار

دیوار اتاق‌خواب

چوب‌های رنگی

تزئین ساده و مدرن

چوب های شناور

چوب های گرم روستایی

دیوار چوبی اتاق‌‍خواب کودک

دیوار چوبی به عنوان اثر هنری

چوب های باریک و عمودی

چوب های باریک و افقی

دیوار راه‌پله

ایده چوب و جنگل

این فایل با فرمت پاورپوینت در 30 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:

فایل WORD مطالعات مجتمع مسکونی(8صفحه)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله گذری بر شعر حماسی شاعران معاصر عرب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله گذری بر شعر حماسی شاعران معاصر عرب در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گذری بر شعر حماسی شاعران معاصر عرب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله گذری بر شعر حماسی شاعران معاصر عرب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله گذری بر شعر حماسی شاعران معاصر عرب در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

عزیز عشمیدیان نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دارای مدرک تحصیلی فوق ل
بتول نصیری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس علو

چکیده:

حماسه زیباترین نوع شعر غنایی است و در برگیرنده داستانهای بلند که بیانگر اتفاقاتی سخت که در آن افرادی قدرتمند و با توان بالا شرکت می کنند و موضوع اصلی آن بر اندیشه ای والا پایه گذاری شده است . معمولاً اتفاقات روی داده در حماسه بیانگر صحنه های نبردی دشوار می باشد که دارای شخصیتهای قهرمان با نیرویی برتر از نیروهای بشری است . این پژوهش به بررسی حماسه از نظر لغوی و اصطلاحی ، حماسه در ن زد ایرانیان، معنای حماسه در زبان انگلیسی ، هدف از شعر حماسی و … اختصاص یافته است و نیز دربرگیرنده تاریخ حماسه سرایی در نزد عرب از آغاز تا عصر حاضر می باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Synthesis and Characterization of Titanium Oxide Nanoparticles (TiO2) with Rutile Crystal Structure در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله Synthesis and Characterization of Titanium Oxide Nanoparticles (TiO2) with Rutile Crystal Structure در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Synthesis and Characterization of Titanium Oxide Nanoparticles (TiO2) with Rutile Crystal Structure در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Synthesis and Characterization of Titanium Oxide Nanoparticles (TiO2) with Rutile Crystal Structure در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Synthesis and Characterization of Titanium Oxide Nanoparticles (TiO2) with Rutile Crystal Structure در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
M. Kavosh – Ms. Inorganic chemistry Chemistry Group, Department of Science Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran
H. Moallemian – Ms. Physic solid state
A. Ighan – Researcher of nano technology
M. Dehdashti – Researcher of nano technology

چکیده:

In this paper, titanium oxides (TiO2) nanoparticles using titanium trichloride salts and ammonium hydroxide synthesized using a combination of reflux and calcination. Based on The SEM images, the synthesized particles had same spherical morphology and of nano scale 50 to 60 nm. XRD analysis showed that the maximum peak intensity seen at sheet (110 at angle 2=2754°. These sheets are indicators of the rutile phase that conforms to standard card (JCPDS No.21-1272). For better identification of samples EDX analysis and UV-vis and FT-IR spectroscopy was used

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید