بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388 در word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388 در word :

بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388 در word
فهرست مطالب

فصل

ردیف

عنوان مطالب

صفحه

اول

1

2

3

4

5

6

7

مقدّمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت مسأله

اهداف و مقاصد تحقیق

سئوالات و فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

دوم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ادبیات تحقیق ( مبانی نظری و تئوریک )

سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی

رضایت شخصی و استقلال طلبی در کارآفرینی

کارآفرینی و رشد اقتصادی

رابطه ی توسعه پایدار و کارآفرینی

مدیریت یا کارآفرینی

سیر تکاملی کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

تفاوت کارکردهای کارآفرین سازمانی با کارآفرین مستقل

کارآفرینان اقتصاد کشاورزی

کارآفرینان آزاد در ابهر

کارآفرینی دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی در ابهر

زمینه ها و عوامل کارآفرینی

امکان کارآفرینی

انواع کارآفرینی

بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388 در word
فهرست مطالب

فصل

ردیف

عنوان مطالب

صفحه

سوّم

1

2

3

4

5

6

روش تحقیق

جامعه

حجم نمونه

ابزار گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات

روش آماری

چهارم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تجزیه و تحلیل یافته ها

جدول فراوانی پاسخ ها در 13 سئوال 5 گزینه ای مربوط به 200 نفر

مقایسه کارآفرینی دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی با کارآفرینان ابهر

توضیح تفاوت ها

مقایسه کلی تفاوت ها در دو گروه کارآفرین

اطلاعات عمومی کارآفرینان و نمودارهای مرتبط با هر دو گروه

نمودار های کلی دو گروه در جمع گزینه های پرسشنامه ها جهت مقایسه

محاسبه میانگین در هر دو گروه

عملیات 2×1 فی دو یا کای دو

محاسبه T استیودنت یا Test =T

پنجم

1

2

3

4

5

نتیجه گیری

محدودیت ها و مشکلات تحقیق

پیشنهادات

منابع و مآخذ

ضمائم و پیوست ها

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ارزش و ضرورت مسأله

اهداف و مقاصد تحقیق

سئوالات و فرضیات تحقیق

متغیر های تحقیق

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

مقدمه

شاید واژه هایی نظیر کارآفرینی و کارآفرینان برای آحاد عمومی جامعه ما واژه هایی غریب و انحصاری و تخصّصی تلّقی گردد و مفهوم و معانی آن با زمینه های ایجاد و توسعه کار و بسط و گسترش استعدادهای بالقوّه و نیز ایجاد بسترها و پتانسیل های مختلف ایجاد کار و حرفه و شغل و فعالیّت و تولید و تلاش و خدمات و غیره همخوانی ندارد . در صورتیکه اتفاقاً کارآفرینی یعنی همه ی موارد ذکر شده ، و علت غربت و ناآشنایی واژه کارآفرینی و کارآفرین در جامعه ما جدید بودن و تازگی اصطلاح در نظام های اقتصادی و تولیدی و زمینه های اشتغال و کار و خدمات و غیره است .

به هر حال کارآفرینی و خلاقیّت های ایجاد اشتغال و ابتکارات خلّاق در صنایع و صنعت و کشاورزی و خدمات و تلاش و مدیریّت های خلاق استفاده از امکانات و زمینه ها و استقرار صنایع و کارگاه های تولید در اماکن و موقعیّت های مستعد و ایجاد بسترهای لازم تولید کار و فعالیّت صرف نظر از افراد و اشخاص خاص همه و همه کارآفرینی هستند . امّا اگر جامعه شرایط پیوسته و لازم جهت تحقّق افکار و اندیشه های رایج و فعّال کارآفرینی را در بخش های مختلف فراهم نماید از مبانی و اصول علمی تحقیقی کارآفرینی و توسعه و توانش تولید و توسعه نیز که متضمّن نظام های اقتصادی است ، نیز بهره جسته ایم .

کار آفرینی یک فلسفه است ، کارآفرینی یک نگاه و ایده است ، کارآفرینی جرأت ورزی و اعتماد داشتن به امکانات است . کارآفرینی رسک کم خطر و پشتیبانی شونده از سوی نظام و جامعه است ، کارآفرینی طرح است . کارآفرینی تولید است ، کارآفرینی خدمات است ، کارآفرینی صنعت و درآمد است و کارآفرینی ایجاد بنگاه و مراکز کار و مطالعه و تحقیق و تولید است .

با این مقدّمه کوتاه درصددیم که روحیّات و صفات و ویژگی های دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی را با افراد و گروه های کارآفرینان بخش های مختلف را مقایسه و ارزیابی نماییم و به بررسی کیفیّت و چگونگی تشابهات و تفاوت های منظر و نگاه و نیز میزان کارآفرینی هر دو بخش را به نقد و بررسی بگذاریم . که اصولاً فارغ التحصیلان رشته های اقتصاد کشاورزی چگونه و با چه ابزارهایی و در چه سطحی و با چه امکانات و پشتوانه هایی می توانند کار و اشتغال بیافرینند و جایگاه آن ها در کنار کارآفرینان دیگر مثل بخش خصوصی و بخش تعاونی در تولید کارگاه های کوچک و بزرگ و متوسّط در چه جایگاهی قرار دارد . و در زمینه های تولید کارآفرینی در بخش اقتصاد کشاورزی چه تفاوت ها و تشابهاتی با بخش های دیگر و اصولاً چه ارتباطی با زمینه های دیگر دارد و در نهایت مقایسه روحیّات و ویژگی های دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی با کارآفرینان را در ابعاد مختلف تولید و توزیع و خدمات و شخصیتی بررسی کرده ایم .

بیان مسأله

چون کارآفرینی و کارآفرین بطور مستقیم و غیر مستقیم با بخش تولید و توزیع و نیز خدمات و بازرگانی و صنعت و کشاورزی و بنگاه های اداری و تفریحی و هنری دارد . لازم است ، زمینه های کارآفرینی و کارآفرین نیز تبیین و تعریف گردد.

زمینه های کار آفرینی شامل :

– صنعت و بخش های مختلف صنعتی اعم از خصوصی و تعاونی و دولتی

– کشاورزی شامل کشاورزی خرد و کلان و دولتی و غیردولتی همراه با ادوات لازم در تولید و توزیع تولبدات و خدمات کشاورزی

– خدمات و بخش های مختلف و پراکنده و گسترده اداری

کارآفرین و کارآفرینان در بخش های مختلف ذکر شده صرف نظر از جنس و مدرک و تخصّص و سواد و معلومات و اقلیّت ها و اقوام و … در طول دهه های اخیر با اقدام و ایجاد زمینه های لازم در ایجاد و تأسیس طرح های اقتصادی و ایجاد بنگاه های تولیدی و کارگاه های کوچک و بزرگ به موازات فناوری های علمی و صنعتی و فرآیندهای توسعه و رشد و تعالی نظام های اقتصادی و تولیدی و صنعتی و خدماتی چهره و نمای متحوّل نظام های شهری و تولیدی را خلق و بوجود آورده اند .

بر این اساس نقش کارکردی کارآفرینان در تئوریهای اقتصادی به مفاهیم و اصطلاحات خاصّی تعبیر می شود .

نقش کارکردی کارآفرینان در تئوری های اقتصاد

معامله گر

هماهنگ کننده

مالک محصول

نوآور

تصمیم گیرنده

واسطه

ریچارد کانتیلون

ژان باتیست سی

فردریک هاولی

ژوزف شومپیتر

فرانک نایت

ایزائیل کرژنر

منبع (بارانو 1989 ) به نقل از محمود احمدپور-کارآفرینی ،1386 ، ص 27

چنانچه ملاحظه می شود :

کارآفرینی در جهان حتّی در منظر صاحب نظران مکاتب مختلف دارای معانی و مفاهیم مختلف است . و از دلالی و واسطه گری تا مدیریت و هماهنگی و مالکیت و خلاق و نوآوری گسترده شده است . بر این اساس می توان بین کارآفرینی در دانشجویان اقتصاد کشاورزی و کارآفرینان دیگر در ابهر را نیز تمیز و تشخیص داد .

در جدول گذشته کارکردهای دیدگاهی به کارآفرینی جهت عمق بخشیدن اطلاعات به خوانند ذکر گردید امّا در رویکرد های این اصطلاح نیز تفاوت ها و تضادهایی از نظر صاحب نظران به چشم می خورد .

مک کله لند محقق و کارشناس 1963 کارآفرینی را توفیق طلبی می داند .

روتر 1964 در تحقیقات خود کارآفرینی را مرکز کنترل داخلی می داند .

لایلز – بروکهاوس 1980 کارآفرینی را پذیرش مخاطره های معتدل می داند .

باومن واسکایر 1982 کارآفرینی را تحمّل ابهام می داند .

جاکوبووتیز 1982 کارآفرینی را استقلال طلبی می داند .

و بالاخره سکستون 1982 کارآفرینی را متعهد ، با انگیزه ، پرانرژی می داند .

از مفاهیم و واژه های تبیین شده می توان نتیجه گرفت که بین کار آفرینی و غیرکارآفرینی نیز تفاوت هایی وجود دارد . (1)

کارآفرینی به دنبال استقلال و غیرکارآفرین به دنبال وابستگی است .

کارآفرین به دنبال ثروت و غیرکارآفرین به دنبال امرار معاش است .

کارآفرین به دنبال فرصت و غیرکارآفرین مخالف مخاطره است .

کارآفرینبه مبتکر است و غیرکارآفرین غیرمبتکر است .

کارآفرین به دنبال معاملات است و غیرکارآفرین مخالف معامله است .

کارآفرین قبول مخاطرات و غیرکارآفرین مخالف مخاطرات است .

کارآفرین درک مستقیم یا آنی از موضوع و غیرکارآفرین درصدد تحلیل است .

( محمود احمدپور داریانی ، کارآفرینی ، پردیس ، 1386 چاپ هفتم ، ص29 )

با توجه به موارد و مدمات ذکر شده و تعاریف و مفاهیمی که از واژه و اصطلاح کارآفرینی و نیز رویکرد و کارکرد هایی که از مفهوم کارآفرینی از سال های 1980 تا به امروز در جهات و ایران وجود دارد .

به مسئله و موضوع اصلی در بیان مسأله بر می گردیم که :

چه تفاوت ها و تمایز هایی بین کارآفرینان دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی و کارآفرینان در سطح شهر ابهر در سال 1388 وجود دارد ، چه چیزهایی است ؟

آیا کارآفرینی در میان دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی جنبه تعهّدی و معامله ای و تولیدی و اشتغالی و ابتکاری و نوآوری و سایر جنبه های مثبت کارآفرینی را دارد ؟

آیا کارآفرینان سطح شهر ابهر در سال 1388 در زمینه های سطوح مختلف رویکرد ها و کارکردهایی همانند دانشجویان رشته اقتصادی کشاورزی شهر ابهر را دارند ؟

اصولاً چه تفاوت ها و تمایز هایی در ویژگی های شخصیّتی از منظر کارآفرینی در میان دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی و نیز کارآفرینان دیگر در سطح شهر ابهر وجود دارد ؟

اهمیّت و ضرورت مسأله

معمولاً اهمیّت و ضرورت هر مسئله ای به اندازه ارزش و جایگاه و نقش و تأثیر آن موضوع یا پدیده تلقّی می کنند .

کارآفرینی از هر نوع ، کارآفرینی با هر سطح ، کارآفرینی با هر وسعت و اندازه کارآفرینی از هر حیث و بعد تولیدی و صنعتی و خدماتی و اداری و فرهنگی و … از آن جا که باعث گردش بازار کار و عرضه و تقاضا و امور بازرگانی و تنوّع و تسریع امور مالی و پویایی و احیای تولید و توزیع و نیز بهره وری ارزش های اقتصادی در همه ی ابعاد و باعث ایجاد اشتغال و کار و حرفه و خدمات بصورت موقّت و دائمی و مستمر و پیوسته هر چند با انگیزه سود و ثروت مالی و حتّی با هدف کسب سود فراوان و درآمد های سرسام آور در درجه ی اول از آن جا که در دنیای پیچیده امروزی و در دنیای متلاطم امروزی که کار و شغل و حرفه و اشتغال جوانان در آینده خانوادگی و سلامتی و ازدواج و تحصیل آنان به شدت تأثیر دارد . کارآفرینی و تبعات و اثرات ناشی از کارآفرینی با هر رویکرد و کارکردی بسیار ارزشمند و عزیز و با اهمیّت است و دارای اهمیّت و ضرورت و جایگاه بسیار بالایی است .

اهمیّت و ضرورت کار آفرینی از چند نظر و جنبه اهمیّت دارد .

الف : فی النفسه تولید کار و حرفه . خدمات و گردش کار و انرژی می کند .

ب : در اثر و سایه فعالیت و تلاش کار آفرینی ثروت و تولید و خدمت و توزیع و مبادله کالاها و گردش خدمات مختلف اداری و کاری و بازرگانی و اداری افزایش می یابد .

ج : کار آفرینی مکمل سه بخش اقتصادی در ایران (خصوصی ، تعاونی ، دولتی ) می باشد و کار آفرینی در سه بخش کار آیی و بهره وری تولید می کند .

د : کار آفرینی مانع و مسدمد کننده بیکاری و به تبع آن کاهش آسیب های اجتماعی و خطرات ناشی از گرایش جوانان به اعتیاد و قمار و فحاشی و ابطالی گری است .

ه : کار آفرینی اگر توسعه و گردش یابد ، جنبه های نسبتاً منفی آن که جنبه سود شخصی و منفعت آنی و … است به سنّت تولید و هماهنگی و مدیریت و خلاقیت ها و نو آوری ها تبدیل می شود .

و : کار آفرینی و کار آفرین چون تولید کننده و مکمل و فراگیرنده و تکمیل کننده نقاط نقصان وضعف تولید و توزیع و گردش کار و امور اداری و … می باشد . در صورت اصلاح و جهت دادن به رویکرد های علمی و تولیدی و صنعتی و کشاورزی و اداری حیات بخش و سازنده خواهد بود .

اهداف و مقاصد تحقیق :

هدف و مقصود عمده تحقیق حاضر جدا از موضوع تحقیق نیست . که عبارت است از :

– شناخت و تبیین روحیه کار آفرینی در بین دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی شهر ابهر

شناخت و تبیین روحیه و ویژگی کا ر آفرینی در کار آفرینان سطح شهر ابهر

– مقایسه این ویژگی ها و خصوصیات رفتاری در دو بخش ذکر شده

هدف های فرعی این تحقیق عبارتند از :

– رویکردهای کار آفرینی کار آفرینان دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی ابهر چه چیزهایی است

– رویکردهای کارآفرینی کارآفرینان در سطح ابهر شامل چه مواردی است .

-بطور کلی شناخت و تبیین رویکرد ها و کار کرد ها و ویژگی های کار آفرینی در دو گروه دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی با کار آفرینان سطح شهر ابهر می باشد .

و این مقایسه از طریق مصاحبه و تنظیم پرسشنامه و مشاهده رفتارها و طبقه بندی آنها گزارش شده است .

سئوالات و فرضیه های تحقیق :

1- آیا رویکرد های کا رآفرینی در همه کار آفرینان یکسان است ؟

2- آیا کارکرد های کار آفرینی در همه کا آفرینان یکسان است ؟

3- معمولاً دانشجویان در رشته های اقتصادی چه نوع رویکرد هایی دارند ؟

4- دانشجویان در رشته های اقتصاد کشاورزی چه نوع کار کرد هایی دارند؟

5- آیا روحیه کار آفرینی صرفاً با تحصیل ثروت یکی است ؟

6- آیا روحیه کار آفرینی مترادف با ابداع و نو آوری و خلاقیت است ؟

7- آیا روحیه کار آفرینی با مالکیت ودارایی و ثروت یکی است ؟

8- آیا ویژگی و روحیه مدیریت وهماهنگی در کارآفرینی در همه کار آفرینان یکی است ؟

9- آیا واسطه گری و دلالی در همه کار آفرینان صفت رایج و مرسوم است ؟

10- آیا ویژگی های شخصی و منطقه ای و ملّی و مذهبی کار آفرینان در همه سطوح یکسان است ؟

فرضیه :

ویژگی و روحیه کار آفرینی دانشجویان دارای بعد تولید و اشتغال و جنبه ملّی و عمومی دارد .

ویژگی و روحیه کار آفرینان غیر دانشجویی دارای بعد منفعت مشخصی و انباشت ثروت و کامجویی می باشد .

متغیّرهای تحقیق :

در تحقیق حاضر متغِیّرهای مستقل و وابسته عبارتند از :

متغیّر مستقل : روحیّه کارآفرینی

متغیّر وابسته : ویژگی کارآفرینان دانشجویان اقتصاد کشاورزی و افراد عادی

در این تحقیق این که همه آزمودنی ها کارآفرین هستند ، شکی نیست و کارآفرینی صفت و ارزش و متغیّر ثابت همه ی شرکت کنندگان می باشند . و به عنوان متغیّر مستقل عمل می کند .

حال این که کارآفرینی ( الف در میان دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی ، ب کارآفرینان شهر ابهر ) در روحیّه اقتصادی و تولیدی و خدماتی این دو گروه چگونه تأثیر می گذارند به عنوان متغیّر وابسته دنبال شده است .
یعنی در واقع ما در صدد هستیم که ویژگی ها و صفات و روحیّات کارآفرینی دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی و نیز کارآفرینان سطح شهر ابهر را بررسی روحیّات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته ی اقتصاد کشاورزی واحد ابهرو مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر در سال 1388 در word
فهرست و طبقه بندی نماییم و در دو طبقه و دو ویژگی با تفاوت ها و تشابه ها نقد و بررسی نماییم .

تعاریف واژه ها و اصطلاحات :

کارآفرینی سازمانی(1) فعالیّت هایی که به طور صحیح از حمایت قانونی و منابع سازمانی در جهت تلاش های نوآورانه برای ارائه محصول جدید ، رشد ، بهبود محصول و … برخوردار می گردد . (2)

تعریف دوم : فرآیندی که سبب می شود شرکت نوآورتر شده و نسبت به موقعیّت های بازار سریعتر عکس العمل نشان دهد و از طریق ایجاد حس مالکیّت کارکنان را بر می انگیزد . (2)

تعریف سوم : فرآیندی که با تشویق و تمجید و … حمایت شده و از طریق القای فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان به ارائه نوآوری و … می انجامد . (2)

کارآفرین = فردی که همچون حجیم شدن سازمان در تولید و خدمات و بهره وری تولید و خدمات و سرعت فروش و رونق بازار کار دارای استعداد و توانایی خاصی است . (2)

کارآفرین = افرادی که حیثیت شغلی و شخصی خود را به پای نوآوری در شرکت ها و سازمان های بزرگ مصرف می کنند تا به عدّه زیادی خدمت برسانند . (2)

کارآفرین = کسی که در زیر چتر یک شرکت محصولات و فعالیّت و فناوری های جدید را کشف و به بهره برداری می رساند . (2)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در word دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در word :

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چارت سازمانی ………………………………………………………………………………….. 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها…………………………………………………… 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی…………………………………………………… 26

وظایف ذیحساب …………………………………………………………………………………. 26

مستندات قانونی…………………………………………………………………………………… 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها………………………………………………………………. 28

تعاریف………………………………………………………………………………………………. 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ………………………………………………… 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری …………. 32

مبنای نیمه تعهدی………………………………………………………………………………… 37

مبنای تعهدی تعدیل شده………………………………………………………………………. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی …………………………………………………. 40

مسیر بودجه ………………………………………………………………………………………. 41

اصلاح بودجه …………………………………………………………………………………….. 42

درخواست وجه ………………………………………………………………………………….. 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی……….. 47

سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی……………………. 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید………………. 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ……………………………………………………………. 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای …. 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای …………………………… 60

بستن حسابها در پایان سال …………………………………………………………………. 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … ……………………………….. 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع …………………………………………. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه … ………………………… 83

مدیریت حوزه ریاست …………………………………………………………………………. 86

مدیریت امور برنامه و بودجه ………………………………………………………………. 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی …………………………………………………. 87

گروه نوسازی و تحول اداری ………………………………………………………………. 88

مدیریت امور اداری ……………………………………………………………………………. 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ………………………………………………………………. 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ……………………………………….. 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی ………………………………………………………… 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران …………………………………………… 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ………………………………….. 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار…………………………………………………… 106

مانده وجوه مصرف نشده …………………………………………………………………… 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی…………………………………………………………. 109

انواع ضمانتنامه های معتبر…………………………………………………………………… 111

قوانین ……………………………………………………………………………………………….. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه …………………………………………………… 111

مراحل بودجه …………………………………………………………………………………….. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای …………………………………………………. 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ……………………………. 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت…………………. 115

دارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )

 1. رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
 2. شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
 3. معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی
 4. شرح وظایف
 5. شرح وظایف معاونت فنی اجرایی
 6. معاون بازرگانی
 7. شرح وظایف معاون بازرگانی
 8. حوزه مدیریت
 9. شرح وظایف حوزه مدیریت

رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی

شرح وظایف رئیس

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه
 2. شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
 3. بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز
 4. پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
 5. تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده
 6. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی
 7. حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
 8. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
 9. اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی

10.سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی

11.اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط

12.نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون

13.نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی

14.نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

15.ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب

16.بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق

17.انجام سایر امور محوله

معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری

نام: اکبر قبول شاهرودی

تحصیلات:

شرح وظایف

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف احد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 2. سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 3. تعیین خط و مشی و نظارت بر حسن اجرایی آن
 4. صدور دستور العمل ها و ضوابط مربوط
 5. شرکت در کمیسیوها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحار مقام مافوق
 6. اتحام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی شکور
 7. تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمان وزارتخانه ها و یا سازمان متنوع و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تایید.
 8. تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای نیربط
 9. انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی و مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

10.تشریک مساعی با کارشناسان سازمان امور اداری واستخدامی کشور در تنظیم آئین نامه ها بخش نامه ها و دستورالعمل ه ای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع

11.ایجاد خط و مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر

12.تهیه گزارشات لازم

13.انجام سایر وظایف و امور مربوط

14.رسیدگی و اظهار نظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی وحسابداری

شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی

وظایف پست:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/84 در تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح وظایف زیر تعیین می گردد:

 1. نظارت برعملیات ساختمان پروژه ها واظهار نظر در مورد الویت انجام طرح های عمرانی منطقه
 2. رسیدگی و پیشنهاد برنامه های مربوط به عمران و نوسازی روستاهای حوزه تحت سرپرستی
 3. کمک د رتهیه و تنظیم برنامه های اموزشی ترویج صنایع روستایی و فعالت های کشاروزی
 4. نظارت برقراردادهای مربوط به امور ساختمانی و طرح های عمرانی در سطح روستاهای حوزه تحت سرپرستی
 5. بررسی و رسیدگی در مورد طرح های عمرانی که وسیله مهندسین مشاوره و پیمانکاران به مورد اجرا گذارده می شود.
 6. آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت ها و اتحادهای تعاون روستایی به روستاییان است.
 7. ابلاغ نظارت و انجام پروژه های که اجرایی آنها به صورت امانی به تصویب رسیده است.
 8. شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی ساختمانی و تاسیسات مورد قرار داد و سایر مجاع مربوط طبق دستور مقام مافوق و پیشنهاد پروژه های خانه های مسکونی و تاسیسات مورد نیاز
 9. نظارت بر اجرای دستور العمل های صادره در مورد حفاظت و بهره برداری از تاسیسات در اسختمان ها

10.تعلیم وتدریس مواد مربوط به تعاون روستایی و کشاورزی در دوره های اموزشی و یا در سایر دوره های که سازمان به این منظور دعوت می شود.

11.نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی مورد نیاز پروژه ها و انطباق نقشه های نصب با شرایطی اقلیمی و ساختمانی محلی

12.نظارت بر انجام محاسبات فنی پروژه ها بر اساس مشخصات ضوابط و معیارهای مربوط

13.تکیمل دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور تعلیم کارمندان سازمان فراهم نمودن موجبات افزایش اطلاعات آنها

14.انجام امور مربوط به مناقصات و صدور دستورالعمل ها کارها به پیمانکاران و توجه به دستورالعمل های ابلاغ شده

معاون بازرگانی

نام: خانلر صادقی فرد

شرح وظایف معاون بازرگانی:

وظایف پست:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهگی بین واحدهای مختلف اداری تعونیهای تحت سرپرستی و تهیه دستورالعمل دراین زمینه
 2. شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
 3. پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
 4. تهیه و تنظیم آمارهای لازم در مورد فعالیت های انجام شده
 5. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برآورد بوجه مربوط
 6. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تعلیم و عملیات خرید مازاد محصولات کشاورزی
 7. سازماندهی فعالیت های مربوط در حوزه مربوط و تعیین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
 8. نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
 9. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

10.جمع آوری و بررسی اطلاعات به قیمت های کالاهای وارداتی، کالاهای انحصاری ومحصولات داخلی و تعیین بهای آنها

11.تنظیم برنامه های لازم به منظور توزیع کالاهای مورد نیاز در سطح کشور و اعمال نظارت بر نحوه اجرای برنامه های زمان بندی شده در زمینه توزیع کالاهای وارداتی و سهمیه بندی شده

12.اقدام در مورد صدور تمدید کارت بازرگانی

13.جمع آوری و بررسی اطلاعات در مورد شبکه توزیع کالا در سراسر کشور و توسعه و بهبود ان

14.تماس با سازمانها و مراجع مبربوط جهت تهیه فیلم به منظور معرفی کالاها و محصولات کشور

15.تهیه گزارش بازار حاوی قیمت کالاهای مختلف و عرضه و تقاضا در بازار

16.بررسی و نظارت برنامه های بازدید بازرگانی خارجی از کارخانجات تولیدی داخلی

17.اجرای مقررات مربوط به مبادلات فردی

18.جمع آوری اطلاعات و آمار واحد ها و شرکت های تعاونی

19.تصمیم گیری در مورد تشکیل نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی و تهیه فیلم ها و جزوات آگهی های تبلیغاتی به منظور شناساندن کالاها و محصولات کشور

20.انجام سیر امورات محوله

حوزه مدیریت:

نام: ایرج ناصری مقدم

تحصیلات: کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

شرح وظایف حوزه مدیریت:

 1. هماهنگی حوزه شهرستانهای تحت پوشش
 2. مسئول پیگیری امور ( اموزشی و آموزش شرکت ها، آموزش پرسنل)
 3. مسئولیت رابط عمومی
 4. مسئولیت برگزاری شورای هماهنگی، شورای معاونین، شورای کارگروه های توسعه شرکت های تعاونی روستایی
 5. مسئولیت شورای تشکل ها (حوزه دبیرخانه شورای تشکل ها )
 6. مسولیت کارگروه توسعه شرکت های شهرستان سرخس و مشهد
 7. ارزشیابی کاری مدیریت شهرستانها
 8. نظارت شهرستانهای تحت پوشش

2- اداره کل منابع طبیعی

3- اداره کل امور عشایری

4- اداره کل امور دامپزشکی

5- اداره کل امور شیلات

اداره کل شیلات خراسان رضوی

گزار فعالیت های شیلات در سال 85

عملکرد اداره شیلات شهرستان مشهد در نیمه سال اور سال 86

 1. مسئول روابط عمومی (پل ارتباط بین مدیر و کارکنان و ارباب رجوع)
 2. معاون: محمدرضا مهدیزاده
 3. مدیر کل: سید احمد دلقندی
 4. رئیس اداره امور داری : ابراهیم ذاکریان
 5. مسئول حراست و وظایف آن
 6. رئیس اداره تولید و پرورش و وظایف آن
 7. مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف ان
 8. رئیس اداره اموزش و ترویج و وظایف آن
 9. کارشناس مسئول طرح و برنامه وظایف ان

مسئول روابط عمومی وظایف آن

مسئول روابط عمومی در سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای محمود طلوع می باشد که وظایف آنها به شرح زیر می باشد:

 1. ایجاد ارتباط درون سازمانی
 2. ایجاد ارتباط برون سازمانی
 3. مسئول حراست و وظایف آن

مسئول حراست در بخش شیلات سازمان جهاد کشاورزی آقای موسی گزی می باشد که وظایف این رده به شرح زیر می باشد.

 1. نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور تامین و نگه داری نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل بر اساس مقررات
 2. نظارت بر انجام امور استخدامی کارکنان و صدور احکام
 3. اجرای قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارکنان
 4. بررسی و نظارت بر انجام مربوط به ارزشیابی کارکنان
 5. نظارت بر تامین نیازهای اموزشی کارکنان
 6. نظارت بر انجام امور رفاهی کارکنان
 7. نظارت بر نحوه نگهدری کالاها در انبار
 8. نظارت بر کلیه مراحل خرید اجناس

رئیس اداره تولید پرورش و شرح وظایف آن :

 1. مطالعه و بررسی برنامه ها و خط مشی های مصوب
 2. هماهنگی و نظارت بر ارائه خدمات کارشناسی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان
 3. برآوردهای نهادهای مورد نیا زمزارع و مراکز تکثیر و پرورش ماهی
 4. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد تولید ماهی در استان
 5. پیشنهاد طرح ها و پروژه ها به منظور افزایش تولید ماهی
 6. نظارت بر صدور مجوزهای ابزی پروری در سطح استان
 7. نظارت بر استفاده بهینه در منابع آبی (دریاچه های پست سد)
 8. اجزاء روش های نوین

مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف آن

 1. ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه تولید و پرورش غذای مصرفی در آبزی پروری
 2. نظارت بر تامین و کنترل کیفی اقدام و نهاده های تولید خوراک ابزیان
 3. اقدام به منظور جایگزینی اقدام ارزان قیمت در ؟؟ غذایی ماهی به منظور کاهش تولید هزینه به حفظ کیفیت
 4. همکاری با طرح و برنامه پیرامون براورد توزیع تسهیلات و اعتبارات لازم جهت فعالیت های تغذیه با ابزیان و بهداشت ابزیان
 5. نظارت بر اجرای پروژه های بخش بهداشت تغذیه مرغداری ، تجزیه و تلیل و ارائه گزارشهای لازم در مورد عملکرد پروژه ها
 6. نظارت بر انجام آزمایشات مربوط به بهداشت و کنترل کیفی غذای آبزیان تولیدی و ارائه خدمات کارشناسی به پرورش دهندگان و تولید کنندگان خوراک آبزیان
 7. ارائه نظرات فنی و کارشناسی به آبزی پروران در زمینه بهداشت بزیان و همچنین بهداشت خوراک آبزیان

رئیس اداره آموزش و ترویج و وظایف آن

 1. بررسی و برآورد نیازهای اموزشی تخصصی و کاربری آبزی پروران
 2. نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های اموزش ترویجی
 3. برنامه ریزی به منظور ترویج شیوه های نوین آبزی پروری

مطالعه و بررسی برنامه ها و خط و مشی های زیر بخش شیلات به منظور رعایت آنها در تدین و تهیه و تنظیم طرح ها و پروژه ها و برنامه ها وبودجه مصوب شیلات استان

تهیه و تدوین پروژه ها و طرح های کوتاه مدت و بلند مدت توسعه شیلات استان و دفاع از انها در مرجع زیربط

نکات بر تهیه وتنظیم بودجه های جاری وعمرانی شیلات استان

پیگیری و نظارت بر اخذ تسهیلات بانکی سرمایه گذاران زیر بخش شیلات استان

تهیه و تنظیم امار و اطلاعات و گزراشهای فنی و تخصصی در خصوص کلیه فعالیت های شیلاتی و صنایع وابسته بررسی ومطالعه به منظور به فرهم نمودن جلب سرمایه گذاری و مشارکت و همکاریهای بخشی غیردولتی در زمینه های شیلاتی و ارائه نظرات کارشناسی

– وظایف زیحساب

– مستندات قانونی

– تغییر نظام بندی درآمدها

– حسابداری روشی (تعهدی و نیمه تعهدی )

– مسیر بودجه

– تعارف

– اعتبارات هزینه ای

– اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

– طبقه بندی بودجه

– درآمد و سایر منابع تامین اعتبار

– کنترل بودجه ای

– تحصض اعتبار

– موافقنامه

– عملیات حسابداری مربوط به ابلاغ و اصلاح بودجه مصوب و تخصیص

– دریافت ها و پرداخت ها مربوط به بودجه عمومی دولت

– ؟؟ بردان وا نواع ان

– عملیات حسابداری مربوط به پرداخت و واریز تنخوان زاران

– پیش پرداخت و عملی الحساب

معاونت ها

 1. معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی
 2. معاونت بهبود تولیدات رامی
 3. معاونت بهبود تولیدات گیاهی
 4. معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
 1. مدیریت امور اداری
 2. مدیریت امور مالی
 3. مدیریت امور رفاه و پشتیبانی
 4. اداره امور حقوقی
 5. اداره امور ایثارگران
 6. گروه نوسازی و تحول اداری
 1. مدیریت امور وام
 2. مدیریت امور طیور
 3. مرکز اصلاح نژاد وام شمال شرق
 4. ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند خزه گل
 5. مرکز اصلاح نژاد و پشتیبانی مرغ بومی
 6. آزمایشگاه تخصصی
 1. مدیریت امور زراعت
 2. مدیریت امور باغبانی
 3. مدیریت حفظ نباتات
 1. مدیریت امور برنامه و بودجه
 2. مدیریت امور سرمایه گذاری
 3. مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها
 4. اداره امار من آداری و اطلاعات و تجهیز شبکه
 5. اداره تنظیم بازار

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چارت سازمانی ………………………………………………………………………………….. 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها…………………………………………………… 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی…………………………………………………… 26

وظایف ذیحساب …………………………………………………………………………………. 26

مستندات قانونی…………………………………………………………………………………… 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها………………………………………………………………. 28

تعاریف………………………………………………………………………………………………. 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ………………………………………………… 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری …………. 32

مبنای نیمه تعهدی………………………………………………………………………………… 37

مبنای تعهدی تعدیل شده………………………………………………………………………. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی …………………………………………………. 40

مسیر بودجه ………………………………………………………………………………………. 41

اصلاح بودجه …………………………………………………………………………………….. 42

درخواست وجه ………………………………………………………………………………….. 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی……….. 47

سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی……………………. 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید………………. 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ……………………………………………………………. 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای …. 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای …………………………… 60

بستن حسابها در پایان سال …………………………………………………………………. 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … ……………………………….. 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع …………………………………………. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه … ………………………… 83

مدیریت حوزه ریاست …………………………………………………………………………. 86

مدیریت امور برنامه و بودجه ………………………………………………………………. 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی …………………………………………………. 87

گروه نوسازی و تحول اداری ………………………………………………………………. 88

مدیریت امور اداری ……………………………………………………………………………. 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ………………………………………………………………. 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ……………………………………….. 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی ………………………………………………………… 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران …………………………………………… 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ………………………………….. 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار…………………………………………………… 106

مانده وجوه مصرف نشده …………………………………………………………………… 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی…………………………………………………………. 109

انواع ضمانتنامه های معتبر…………………………………………………………………… 111

قوانین ……………………………………………………………………………………………….. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه …………………………………………………… 111

مراحل بودجه …………………………………………………………………………………….. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای …………………………………………………. 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ……………………………. 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت…………………. 116

شرح وظایف رئیس

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه
 2. شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
 3. بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز
 4. پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
 5. تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده
 6. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی
 7. حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
 8. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
 9. اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی

10.سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی

11.اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط

12.نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون

13.نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی

14.نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

15.ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب

16.بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق

17.انجام سایر امور محوله

معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری

نام: اکبر قبول شاهرودی

تحصیلات:

شرح وظایف

وظایف: شغل فوق الذکر بر اساس وظایف احد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 2. سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 3. تعیین خط و مشی و نظارت بر حسن اجرایی آن
 4. صدور دستور العمل ها و ضوابط مربوط
 5. شرکت در کمیسیوها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحار مقام مافوق
 6. اتحام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان امور اداری و استخدامی شکور
 7. تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمان وزارتخانه ها و یا سازمان متنوع و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تایید.
 8. تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای نیربط
 9. انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی و مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

10.تشریک مساعی با کارشناسان سازمان امور اداری واستخدامی کشور در تنظیم آئین نامه ها بخش نامه ها و دستورالعمل ه ای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع

11.ایجاد خط و مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر

12.تهیه گزارشات لازم

13.انجام سایر وظایف و امور مربوط

14.رسیدگی و اظهار نظر و اقدام درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی وحسابداری

شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی

وظایف پست:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/84 در تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح وظایف زیر تعیین می گردد:

 1. نظارت برعملیات ساختمان پروژه ها واظهار نظر در مورد الویت انجام طرح های عمرانی منطقه
 2. رسیدگی و پیشنهاد برنامه های مربوط به عمران و نوسازی روستاهای حوزه تحت سرپرستی
 3. کمک د رتهیه و تنظیم برنامه های اموزشی ترویج صنایع روستایی و فعالت های کشاروزی
 4. نظارت برقراردادهای مربوط به امور ساختمانی و طرح های عمرانی در سطح روستاهای حوزه تحت سرپرستی
 5. بررسی و رسیدگی در مورد طرح های عمرانی که وسیله مهندسین مشاوره و پیمانکاران به مورد اجرا گذارده می شود.
 6. آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکت ها و اتحادهای تعاون روستایی به روستاییان است.
 7. ابلاغ نظارت و انجام پروژه های که اجرایی آنها به صورت امانی به تصویب رسیده است.
 8. شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی ساختمانی و تاسیسات مورد قرار داد و سایر مجاع مربوط طبق دستور مقام مافوق و پیشنهاد پروژه های خانه های مسکونی و تاسیسات مورد نیاز
 9. نظارت بر اجرای دستور العمل های صادره در مورد حفاظت و بهره برداری از تاسیسات در اسختمان ها

10.تعلیم وتدریس مواد مربوط به تعاون روستایی و کشاورزی در دوره های اموزشی و یا در سایر دوره های که سازمان به این منظور دعوت می شود.

11.نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری و نقشه کشی مورد نیاز پروژه ها و انطباق نقشه های نصب با شرایطی اقلیمی و ساختمانی محلی

12.نظارت بر انجام محاسبات فنی پروژه ها بر اساس مشخصات ضوابط و معیارهای مربوط

13.تکیمل دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کشاورزی به منظور تعلیم کارمندان سازمان فراهم نمودن موجبات افزایش اطلاعات آنها

14.انجام امور مربوط به مناقصات و صدور دستورالعمل ها کارها به پیمانکاران و توجه به دستورالعمل های ابلاغ شده

معاون بازرگانی

نام: خانلر صادقی فرد

شرح وظایف معاون بازرگانی:

وظایف پست:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهگی بین واحدهای مختلف اداری تعونیهای تحت سرپرستی و تهیه دستورالعمل دراین زمینه
 2. شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی
 3. پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
 4. تهیه و تنظیم آمارهای لازم در مورد فعالیت های انجام شده
 5. تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برآورد بوجه مربوط
 6. اتخاذ تصمیم و نظارت بر تعلیم و عملیات خرید مازاد محصولات کشاورزی
 7. سازماندهی فعالیت های مربوط در حوزه مربوط و تعیین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
 8. نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
 9. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد

10.جمع آوری و بررسی اطلاعات به قیمت های کالاهای وارداتی، کالاهای انحصاری ومحصولات داخلی و تعیین بهای آنها

11.تنظیم برنامه های لازم به منظور توزیع کالاهای مورد نیاز در سطح کشور و اعمال نظارت بر نحوه اجرای برنامه های زمان بندی شده در زمینه توزیع کالاهای وارداتی و سهمیه بندی شده

12.اقدام در مورد صدور تمدید کارت بازرگانی

13.جمع آوری و بررسی اطلاعات در مورد شبکه توزیع کالا در سراسر کشور و توسعه و بهبود ان

14.تماس با سازمانها و مراجع مبربوط جهت تهیه فیلم به منظور معرفی کالاها و محصولات کشور

15.تهیه گزارش بازار حاوی قیمت کالاهای مختلف و عرضه و تقاضا در بازار

16.بررسی و نظارت برنامه های بازدید بازرگانی خارجی از کارخانجات تولیدی داخلی

17.اجرای مقررات مربوط به مبادلات فردی

18.جمع آوری اطلاعات و آمار واحد ها و شرکت های تعاونی

19.تصمیم گیری در مورد تشکیل نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی و تهیه فیلم ها و جزوات آگهی های تبلیغاتی به منظور شناساندن کالاها و محصولات کشور

20.انجام سیر امورات محوله

حوزه مدیریت:

نام: ایرج ناصری مقدم

تحصیلات: کارشناس زراعت و اصلاح نباتات

شرح وظایف حوزه مدیریت:

 1. هماهنگی حوزه شهرستانهای تحت پوشش
 2. مسئول پیگیری امور ( اموزشی و آموزش شرکت ها، آموزش پرسنل)
 3. مسئولیت رابط عمومی
 4. مسئولیت برگزاری شورای هماهنگی، شورای معاونین، شورای کارگروه های توسعه شرکت های تعاونی روستایی
 5. مسئولیت شورای تشکل ها (حوزه دبیرخانه شورای تشکل ها )
 6. مسولیت کارگروه توسعه شرکت های شهرستان سرخس و مشهد
 7. ارزشیابی کاری مدیریت شهرستانها
 8. نظارت شهرستانهای تحت پوشش

2- اداره کل منابع طبیعی

3- اداره کل امور عشایری

4- اداره کل امور دامپزشکی

5- اداره کل امور شیلات

اداره کل شیلات خراسان رضوی

گزار فعالیت های شیلات در سال 85

عملکرد اداره شیلات شهرستان مشهد در نیمه سال اور سال 86

 1. مسئول روابط عمومی (پل ارتباط بین مدیر و کارکنان و ارباب رجوع)
 2. معاون: محمدرضا مهدیزاده
 3. مدیر کل: سید احمد دلقندی
 4. رئیس اداره امور داری : ابراهیم ذاکریان
 5. مسئول حراست و وظایف آن
 6. رئیس اداره تولید و پرورش و وظایف آن
 7. مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف ان
 8. رئیس اداره اموزش و ترویج و وظایف آن
 9. کارشناس مسئول طرح و برنامه وظایف ان

مسئول روابط عمومی وظایف آن

مسئول روابط عمومی در سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای محمود طلوع می باشد که وظایف آنها به شرح زیر می باشد:

 1. ایجاد ارتباط درون سازمانی
 2. ایجاد ارتباط برون سازمانی
 3. مسئول حراست و وظایف آن

مسئول حراست در بخش شیلات سازمان جهاد کشاورزی آقای موسی گزی می باشد که وظایف این رده به شرح زیر می باشد.

 1. نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور تامین و نگه داری نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل بر اساس مقررات
 2. نظارت بر انجام امور استخدامی کارکنان و صدور احکام
 3. اجرای قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارکنان
 4. بررسی و نظارت بر انجام مربوط به ارزشیابی کارکنان
 5. نظارت بر تامین نیازهای اموزشی کارکنان
 6. نظارت بر انجام امور رفاهی کارکنان
 7. نظارت بر نحوه نگهدری کالاها در انبار
 8. نظارت بر کلیه مراحل خرید اجناس

رئیس اداره تولید پرورش و شرح وظایف آن :

 1. مطالعه و بررسی برنامه ها و خط مشی های مصوب
 2. هماهنگی و نظارت بر ارائه خدمات کارشناسی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان
 3. برآوردهای نهادهای مورد نیا زمزارع و مراکز تکثیر و پرورش ماهی
 4. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد تولید ماهی در استان
 5. پیشنهاد طرح ها و پروژه ها به منظور افزایش تولید ماهی
 6. نظارت بر صدور مجوزهای ابزی پروری در سطح استان
 7. نظارت بر استفاده بهینه در منابع آبی (دریاچه های پست سد)
 8. اجزاء روش های نوین

مسئول تغذیه و غذای زنده و شرح وظایف آن

 1. ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه تولید و پرورش غذای مصرفی در آبزی پروری
 2. نظارت بر تامین و کنترل کیفی اقدام و نهاده های تولید خوراک ابزیان
 3. اقدام به منظور جایگزینی اقدام ارزان قیمت در ؟؟ غذایی ماهی به منظور کاهش تولید هزینه به حفظ کیفیت
 4. همکاری با طرح و برنامه پیرامون براورد توزیع تسهیلات و اعتبارات لازم جهت فعالیت های تغذیه با ابزیان و بهداشت ابزیان
 5. نظارت بر اجرای پروژه های بخش بهداشت تغذیه مرغداری ، تجزیه و تلیل و ارائه گزارشهای لازم در مورد عملکرد پروژه ها
 6. نظارت بر انجام آزمایشات مربوط به بهداشت و کنترل کیفی غذای آبزیان تولیدی و ارائه خدمات کارشناسی به پرورش دهندگان و تولید کنندگان خوراک آبزیان
 7. ارائه نظرات فنی و کارشناسی به آبزی پروران در زمینه بهداشت بزیان و همچنین بهداشت خوراک آبزیان

رئیس اداره آموزش و ترویج و وظایف آن

 1. بررسی و برآورد نیازهای اموزشی تخصصی و کاربری آبزی پروران
 2. نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های اموزش ترویجی
 3. برنامه ریزی به منظور ترویج شیوه های نوین آبزی پروری

مطالعه و بررسی برنامه ها و خط و مشی های زیر بخش شیلات به منظور رعایت آنها در تدین و تهیه و تنظیم طرح ها و پروژه ها و برنامه ها وبودجه مصوب شیلات استان

تهیه و تدوین پروژه ها و طرح های کوتاه مدت و بلند مدت توسعه شیلات استان و دفاع از انها در مرجع زیربط

نکات بر تهیه وتنظیم بودجه های جاری وعمرانی شیلات استان

پیگیری و نظارت بر اخذ تسهیلات بانکی سرمایه گذاران زیر بخش شیلات استان

تهیه و تنظیم امار و اطلاعات و گزراشهای فنی و تخصصی در خصوص کلیه فعالیت های شیلاتی و صنایع وابسته بررسی ومطالعه به منظور به فرهم نمودن جلب سرمایه گذاری و مشارکت و همکاریهای بخشی غیردولتی در زمینه های شیلاتی و ارائه نظرات کارشناسی

– وظایف زیحساب

– مستندات قانونی

– تغییر نظام بندی درآمدها

– حسابداری روشی (تعهدی و نیمه تعهدی )

– مسیر بودجه

– تعارف

– اعتبارات هزینه ای

– اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای

– طبقه بندی بودجه

– درآمد و سایر منابع تامین اعتبار

– کنترل بودجه ای

– تحصض اعتبار

– موافقنامه

– عملیات حسابداری مربوط به ابلاغ و اصلاح بودجه مصوب و تخصیص

– دریافت ها و پرداخت ها مربوط به بودجه عمومی دولت

– ؟؟ بردان وا نواع ان

– عملیات حسابداری مربوط به پرداخت و واریز تنخوان زاران

– پیش پرداخت و عملی الحساب

معاونت ها

 1. معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی
 2. معاونت بهبود تولیدات رامی
 3. معاونت بهبود تولیدات گیاهی
 4. معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
 1. مدیریت امور اداری
 2. مدیریت امور مالی
 3. مدیریت امور رفاه و پشتیبانی
 4. اداره امور حقوقی
 5. اداره امور ایثارگران
 6. گروه نوسازی و تحول اداری
 1. مدیریت امور وام
 2. مدیریت امور طیور
 3. مرکز اصلاح نژاد وام شمال شرق
 4. ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند خزه گل
 5. مرکز اصلاح نژاد و پشتیبانی مرغ بومی
 6. آزمایشگاه تخصصی
 1. مدیریت امور زراعت
 2. مدیریت امور باغبانی
 3. مدیریت حفظ نباتات
 1. مدیریت امور برنامه و بودجه
 2. مدیریت امور سرمایه گذاری
 3. مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها
 4. اداره امار من آداری و اطلاعات و تجهیز شبکه
 5. اداره تنظیم بازار

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی

وظایف ذیحساب

مطابق قانون محاسبات عمومی کشور اولین وظیفه ای که به عهده ذیحساب یا مسوول امور مالی هر دستگاه گذاشته شده نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد که از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا انجام تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارائی مطابق ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر تهیه صورتحساب عملکرد هر سال مالی طبق تقسیمات و عناوین مندرج در قانون بودجه سال مربوطه و اجرای ماده 104 همین قانون که طبق آن دیوان محاسبات کشور مکلف شده که مطابق قانون اصل 55 قانون اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات را رسیدگی و به هیات های مستشاری ارجاع نماید بدون تهیه تنظیم صورتحساب عملکرد سالیانه دستگاهها توسط ذیحسابها و مسوولین امور مالی عملاً غیر ممکن می باشد. لذا به همین جهت تنظیم به موقع صورتحساب عملکرد سالیانه به طور کلی جزء وظایف پراهمیت دستگاه می باشد که عدم اقدام به موقع، موجب تبعات منفی برای مدیران هر دستگاه خواهد بود.

ذیحسابها از بین کارمندان رسمی انتخاب گردیده و احکام انها توسط وزارت دارائی تایید می شود. ذیحسابها زیر نظر دستگاه اجرایی و شهرداریها وظایف خود را انجام می دهند، وظایفی از قبیل امور مالی و محاسباتی، نگهداری و تنظیم حسابها، صحت و سلامت حسابها، نظارت بر اسناد و دفاتر مالی بصورت جزء وکل، نگهداری و تحویل و تحول وجوه.

مستندات قانونی

الف: ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور

کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط، منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماهده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می کن به وزرات نامبرده ارسال نمایند.

تبصره 1: صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.

ب: قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب

مطابق مفاد قانون فوق نیز همانند ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور تهیه و تنظیم به موقع صورتحساب ماهیانه وعملکرد سالیانه مودر تاکید قرار گرفته است.

ج: قانون دیوان محاسبات کشور

مطابق ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور یکی از مواردی که هیات های مستشاری اقدام به انشاء رای می نمایند عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد هزینه، دفاتر قانونی در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور می باشد که هیات مجاز می باشند در وصرت احراز وقوع تخلف را حسب مورد به مجازات های اداری ذیل محکوم نمایند.

– توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

– کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یکسال

– اخراج از محل خدمت

– انفصال دائم از خدمات دولتی

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها

در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور و با توجه به اصلاح و تغییر نظام طبقه بندی و شفاف سازی درآمدها و هزینه های قانون بودجه سال 81 کل کشور سرفصل حسابها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای عمومی، واگذاربی دارائیهای سرمایه ای، واگذاری دارائیهای مالی و درآمدهای اختصاصی، گروه حسابهای مستقل اعتبارات هزینه، گروه حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای، اعتبارات دارائیهای مالی و حسابهای سنواتی که در مورخه 27/12/80 به تایید دیوان محاسبات کشور دستگاه ها موظف شدند که از ابتدای سال 1381 دفاتر روزنامه، معین و کل را با استفاده از سرفصل حسابهایکل و معین جدید نگاهداری و بر اساس آن صورتحساب دریافت و پرداخت ماهیانه، متمم نهائیو صروت وضعیت مالی سالانه و متمم اعتباراتی تملک دارائیهای سرمایه ای به تفکیک هر طرح و تلفیقی بصورت جداگانه مطابق فرم های ارائه شده به ذیحسابی ها به پیوست یادداشتهای صورتهای مالی و به انضمام رم های عملکرد بودجه در مواعد مقرر به مراجع ذیربط ارائه نمایند.

تعاریف

با توجه به ادبیات جدید بودجه ریزی وتغییر عناوین وتعاریف و کاربرد آنها ضروری به نظر می رسد که در ابتدا به این تعاریف نگاهی اجمالی داشته باشیم.

اعتبارات هزینه ای= اعتبارات جاری + تملک دارئیهای مالی (پرداخت تعهدات داخلی و خارجی)

اعتبارات عمرانی= اعتبارات تلک دارائیهای سرمایه ای

هزینه= منظور داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.

تعریف هزینه در ماده 23 قانون محاسبات عمومی: عبارتست از پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا کمک طبق قوانین و مقررات صورت گیرد.

ارزش خالص= منظور ارزش کل دارائی های منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر در word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر در word :

بررسی بهره وری شغلی کارکنان مرکز توانبخشی باران مهر در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار ……………………………. 1

بهزیستی………………………………. 2

خدمات توانبخشی ……………………….. 2

معلولین روانی ………………………… 2

(فصل اول)

مقدمه ……………………………….. 5

تاریخچه مركز توانبخشی باران مهر ………… 7

ظرفیت پذیرش بیماران در مركز توانبخشی باران مهر 8

فعالیت های اجرایی موردنظر ……………… 8

مقررات مركز توانبخشی باران مهر …………. 11

آشنایی كلی با مكان ……………………. 12

ارگونومی محیط كار …………………….. 13

روشنایی ……………………………… 15

صـدا ………………………………… 17

رنگ …………………………………. 19

درجه حرارت و رطوبت ……………………. 20

نحوه گزینش و استخدام…………………… 21

آموزش كاركنان ………………………… 22

نحوه مدیریت ………………………….. 22

منشور اخلاقی مركز توانبخشی باران مهر …….. 23

سیستم حقوق و مزایا ……………………. 24

(فصل دوم)

تاریخچه بهره وری و تعاریف آن …………… 27

عوامل متشكل بهره وری ………………….. 30

فرمول بهره وری ……………………….. 31

مدیریت بهره وری ………………………. 32

عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری ………….. 36

شاخص های مؤثر بر بهره وری ……………… 40

راههای توسعه و افزایش بهره وری …………. 41

عوامل كاهش بهره وری نیروی انسانی ……….. 42

آموزش و بهره وری ……………………… 43

تأثیر مشاركت كاركنان در بهره وری ……….. 45

ارزیابی عملكرد بهره وری ……………….. 46

آگاه کردن کارکنان از نتایج عملکرد شغلی…… 48

احترام به خود ناشی از سازمان …………… 49

مراحل موفقیت …………………………. 49

بهره وری …………………………….. 50

سطوح مختلف بهره وری …………………… 54

موانع موجود در بهره وری ……………….. 55

فواید عمومی بهره وری…………………… 57

منافع و فواید بهره وری برای سیستم های دولتی و شركت ها 57

عوامل مؤثر برای افزایش سطح بهره وری …….. 58

(فصل سوم )

روش پژوهش ……………………………. 63

جامعه آماری ………………………….. 63

جامعه آماری پژوهش …………………….. 64

نمونه آماری و روش نمونه گیری …………… 64

متغیر پژوهش ………………………….. 64

هدف پژوهش ……………………………. 64

ابزار اندازه گیری و سنجش ………………. 64

ویژگی های پرسش نامه بهره وری شغلی ………. 64

تحلیل آزمون ………………………….. 70

پرسش نامه بهره وری شغلی ……………….. 71

پیشنهادات ……………………………. 76

محدودیت ها …………………………… 76

منابع ……………………………….. 77

پیوست ……………………………….. 79

پیشگفتار

منابع علمی عدیده ای گزارش داده اند كه بیماریها و مشكلات روانی در بین همه انواع بیماریها و امراض بار عاطفی، اقتصادی، خستگی، روانی و جسمانی و فرسودگی زیادی را بر مراقبان چه خانواده و چه كاركنان مراكز ارائه دهنده خدمات درمانی و توانبخشی تحمیل می كنند، پذیرش این بار شاید تا حدی برای خانواده كه جگر گوشه اش به یكی از بیماریهای روانی مبتلا شده است، توجیه پذیر باشد، ولی درباره كاركنان مركز خدمات سلامت روان چنین موضوعی را به مصداق آن شمع تمثیل گونه كه خود آب می شود تا روشنی بخش حیات دیگران باشد جز با واژه هایی چون فداكاری و ازخودگذشتگی نمی توان وصف كرد.

سالها پیش وقتی از خانه هایمان قدم به كوچه و خیابان می گذاشتیم بیمارانی را می دیدیم ژولیده، آشفته و نامرتب و با انواع و اقسام زخمها كه زیر لب با خود سخنی می گفتند یا در خودمانده بودند و یا گاه با خشم بردیگری می خروشیدند. با دیدن این تصویر كه كم هم رویت نمی شد. عذاب وجدان گریبان مان را می گرفت و با خود یا با دیگران لب به نجوا و اعتراض می گشودیم كه چرا كسی نیست تا به اینان كمك كند، دستگیر آنان باشد، مرهمی بر زخمهایشان بگذارد.

اینك چندسالی است كه شاهد تحولی در این زمینه هستیم. سازمان بهزیستی بعنوان متولی درجه اول امور توانبخشی كشور موظف شد تا بیماران روانی مزمن را سازمان بخشی كند و مقرر شد تا با همكاری بخش غیردولتی صورت گیرد.

بهزیستی:

عبارت است از مجموعه متشكلی از تدابیر، خدمات و فعالیتها و حمایت های غیربیمه ای كه به منظور بسط رحمت اسلامی جامعه و حفظ ارزش ها و كرامات والای انسانی تكیه بر مشاركت های مردم و همكاری های نزدیك سازمان های ذیربط در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری، و پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و كمك به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروههای كم بهره اقدام نمایند.

خدمات توانبخشی:

توان بخشی عبارتست از مجموعه ای از اقدامات پزشكی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی كه موجبات استقلال نسبی افراد ناتوان و معلولین را در جامعه فراهم نموده و سبب بازگشت و الحاق مجرد آنان به جامعه و استفاده یكسان از فرصت های مختلف اجتماعی، آموزشی و اقتصادی در مقایسه با افراد سالم می گردد.

معلولین روانی:

شامل كلیه مبتلایان به بیماریهای مزمن روانی بوده، به نحوی كه حالت ایجاد شده در زندگی فردی و اجتماعی شخص تأثیر گذاشته و وی را ناتوان می سازد. مهمترین بیماریهای این مقوله شامل اسكیزوفرنی، اختلالات خلقی (مثل افسردگی و ترس مرضی)، هیستری، وسواس و اختلالات پسیكوپاتیك می باشد.

درحال حاضر بیش از 130 مركز غیردولتی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن در استانهای مختلف كشور مشغول به فعالیت می باشند.

مدتی است كه ما به اصطلاح آدم های سالم دیگر كمتر دچار عذاب وجدان در این باره می شویم چرا كه هستند مراكزی و كسانی تا به تیمار این عزیزان بیمار بپردازیم و كسانی كه با شكیبایی و بردباری زاید الوصف، انرژی زیادی مصروف مراقبت و ارائه خدمات به بیماران روانی مزمن می كنند.

باران مهر نیز نمونه ای از مراكز نگهداری غیردولتی است.

كه با ارائه خدمات روانپزشكی، پزشكی، روان پرستاری، روان شناسی، كاردرمانی، تمام وقت در اختیار شما عزیزان می باشد.

مقدمه

بهره وری مقوله جدیدی نیست، قدمت نوشته های راجع به آن به سال های 400 قبل از میلاد مسیح برمی گردد با یك نگرش دقیق تر متوجه می شویم، قدمت نوشته های راجع به بهره وری شاید به زمان شروع زندگی انسان در زمین برمی گردد. كوششها و فعالیت های مختلف انسان همواره بر آن بوده است كه حداكثر نتیجه را از حداقل منابع و تلاش ها بدست آورد. شاید بتوانیم این تمایل را كه حتی در زندگی انسان های بدوی به نوعی دیده می شود بهره وری بنامیم. در بینش مدیریت علمی با بنیانگذاری فردریك تیلور فردگرایی سازمانی یا رفتار عقلانی سازمان مترادف با بهره وری و استفاده بهینه از منابع و امكانات موجود به منظور نیل به اهداف تعیین شده معنی شده است. از این نوشته و تعریف پیداست كه طرفداران مدیریت علمی به عنوان بنیان گذاران مكتب علمی نیاز به علم خاصی برای افزایش بهره وری و كارایی را احساس نموده و مدیریت علمی را پی ریزی نمودند.

بهره وری مفهومی است جامع و كامل كه افزایش آن به عنوان یك ضرورت جهت ارتقاء سطح زندگی و رفاه بیشتر تا آرامش و آسایش انسان ها كه هدف اساسی برای همه انسان ها می شود.همواره مدنظر دست اندركاران اقتصاد و سیاست و دولتمردان بوده است. (گلابیان، 80-89).

واژه بهره وری توسط دانشمندان علم اقتصاد و طرفداران مكتب مركانیلیسم (سوداگری) وارد علم اقتصاد شده است. شاید به طور رسمی و جدی نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام «گوئینزی» در سال 1766 میلادی ظاهر شد. بعد از بیش از یك قرن یعنی در سال 1883 آن طور كه فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان می كند، فردی به اسم «لیتر» بهره وری را بدین گونه تعریف كرد:

«قدرت و توانایی تولید كردن» كه در این جا اشتیاق به تولید را بیان می كند.

از قدم های علم مدیریت از «آدام اسمیت» (تحلیل گر روابط بین انسان و تقسیم كار) و «كارل ماركس» (ارائه دهنده نظریه ارزش نیروی كار) را می توان نام برد كه هر دو در ارائه جامع مفهوم بهره وری در جهان نقش بسزایی دارند.(گلابیان، 80-79).

ماركس معتقد بود در راه قرار گرفتن در مسیر پیشرفت فنی گرایش بسیار شدید به افزایش سریع تعداد ماشین آلات و دیگر ابزار نسبت به تعداد كارگر وجود دارد و به همین مناسبت سرمایه داران در مددجویی از شگردهای نو كه بهره وری فردی كار را ارتقا می بخشد، نیازمند ذخایر هنگفتی از سرمایه می باشند و باز عنوان می نماید كه ارتقاء بهره وری نیروی كار اساسی ترین طریقی است كه سرمایه داران می كوشند به مدد آن ارزش اضافی یا مازاد هر چه بیشتر افزایش دهند. (دلیریان، 80) .

از اوایل قرن بیستم اقتصاددانان واژه مفهوم كاملاً مشخص ذیل را ارائه دادند، «رابطه قابل سنجش بین تولید و عوامل كار».(گلابیان، 80-79).

در اوایل قرن بیستم این واژه مفهوم دقیق تری به عنوان رابطه بازده (ستانده) و عوامل و مسائل به كار رفته برای تولید آن بازده بدست آورد. فردی بنام ارلی در سال 1900 بهره وری را رابطه بین بازده و وسایل به كاررفته برای تولید آن بازده عنوان كرد.

تیلور با بررسی و تجاربی كه كسب كرده بود در صدد بهبود بخشیدن به فعالیت های كارگاههای صنعتی براساس پیروی از روش مدیریت علمی بود. مدیریت علمی او شامل دو عنصر اساسی است، یكی كشف بهترین طریقه انجام دادن هر عمل در زمان مشخص و لازم و با استفاده از بهترین ابزار لازم و دوم تقسیم كار بین مدیران و كاركنان. به عقیده تیلور كشف بهترین راه انجام عملیات، تهیه ابزارو روش های انجام كار و تعیین زمان و مكان مناسب و صدور دستور به عهده مدیران است و فایده این كار و پیروی از آن را در افزایش سطح تولید (بهره وری) و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه می دانست.

– استیرفیلد: بهره وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری كه از یك یا چند عامل تولید به كار گرفته شده است تعریف می كند.

(NIPO) سازمان بهره وری ملی ایران: براساس تعریف این سازمان بهره وری یك فرهنگ است، یك نگرش عقلانی به كار و زندگی است كه هدف آن هوشمند كردن فعالیت ها برای زندگی بهتر است. (گلابیان ، 80-79).

(EAP) آژانس بهره وری اروپا: این سازمان می گوید بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یك از عوامل تولید است. بهره وری در درجه اول یك دیدگاه فكری است كه همواره سعی دارد آن چه را كه در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وری مبتنی بر این قاعده است كه انسان می تواند وظایف و كارهای خود را در هر روز بهتر از روز قبل انجام بدهد. ارتقاء سطح بهره وری مستلزم آن است كه بطور پیوسته تلاش هایی در راه انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایط دائماً در حال تغییر و همچنین تلاش هایی برای به كارگیری نظریه ها به روش جدید انجام گیرد. بهره وری ایمان راسخ انسان ها به پیشرفت است.

تاریخچه مركز توانبخشی باران مهر

در سال 1384 مركز توانبخشی باران مهر شروع به كاردرمانی كرده است. در ابتدای كار این مركز درمانی با 13 نفر پرسنل در حوزه درمان، مراقبت از بیماران و كلیه فعالیتهای درمانی خویش را آغاز كرده است. مركز توانبخشی باران مهر فعالیتهای درمانی خود را به منظور درمان بیماران روانی مزمن و بهبودی بیماران با خدمات روانپزشكی، پزشكی، روان پرستاری، روان شناسی، كاردرمانی، تمام وقت كار خود را شروع كرده است. این مركز بر اساس مجوز صادره از سازمان بهزیستی استان تهران در حیطه كاملاً خصوصی تأسیس شده است.

ظرفیت پذیرش بیماران در مركز توانبخشی باران مهر

ظرفیت مركز 50 نفر ظرفیت آزاد موجود 8 نفر

ظرفیت رایانه ای 40 نفر ظرفیت رایانه موجود 40نفر

ظرفیت آزاد 10 نفر كارتن خواب 2 نفر

بیماران مركز توانبخشی باران مهر دارای بیمارهای روانی از قبیل اسكیزوفرنی، افسردگی، روان پریشی، اختلال وسواس و سایر بیماریهای اعصاب و روان كه موجب بروز اختلال در آن ها شده، شامل می شود. كاركنان این مركز هر كدام لباس كار مخصوص به خود را می پوشند. مراقبین لباس آبی رنگ (روپوش مانند)، خدمه لباس طوسی رنگ، مدیرعامل لباس رسمی و پزشكان هم لباس مخصوص به خود را می پوشند. این مركز توانبخشی در سال 1384 به صورت استیجاری توسط صاحب امتیاز جناب آقای دكتر مجید بهروزنیا فعالیتهای درمانی خود را شروع كرده و در سال 1385 توسط همین صاحب امتیاز خریداری شد و تعداد پرسنل به 20 نفر رسید.

فعالیتهای اجرایی مورد نظر در مركز توانبخشی باران مهر:

فعالیت های لازم براساس آیین نامه سازمان بهزیستی استان تهران در حوزه نگهداری و درمان بیماران روانی مزمن آقایان می باشد و با ارائه خدمات روانپزشكی، پزشكی، روان پرستاری، روان شناسی، كار درمانی كمك به بهبودی بیماران می نماید. همچنین آموزش به مددجویان جهت مهارت های زندگی، حرفه آموزی، تقویت اعتماد به نفس و رفع اضطراب از فعالیتهای مهم در این مركز محسوب می شود به دلیل آنكه مددجو با روحیه ای قوی و اعتماد به نفس بالا و عاری از هرگونه ترس و تنش و اضطرابی شروع به فعالیت نماید و همین امر موجب جلب اعتماد از سوی دیگران بخصوص بیماران می شود و در ضمن یك رابطه دوستانه و صمیمی بین مددجو و بیمار ایجاد می شود و بیمار خیلی راحتر می تواند مشكل خود را بیان كند و از مددجو كمك بخواهد.

1- استفاده از تست Gaf برای نمره گذاری میزان توهم و هذیان موجود در بیماران روانی مزمن از سوی روانشناس بالینی صورت می گیرد و نتیجه آن به پزشك معالج داده می شود برای تجویز دار. البته قابل ذكر است كه این تست قبل از پذیرش هر بیمار، توسط روانشناس بالینی گرفته می شود و بعد بیمار پذیرش می شود و 2 هفته بعد از استفاده از داروهای تجویز شده از سوی پزشك معالج دوباره این تست توسط روانشناس بالینی از بیمار گرفته می شود برای آگاهی از این مطلب كه آیا بعد از دارو درمانی از میزان توهمات بیمار كاسته شده یا نه و اگر این میزان كم نشده بود داروی دیگری تجویز می شود.

2- استفاده از فرم مشاهده رفتاری و ثبت كلیه رفتارهای مشاهده شده در طول دوره درمان بیماران از سوی روانشناس بالینی صورت می گیرد و نتیجه آن به پزشك معالج داده می شود.

3- رفتاردرمانی هم از سوی روانشناس بالینی در مورد بیمارانی كه به هیچ وجه نظافت شخصی خود را رعایت نمی كنند و خیلی بی اعتنا هستند نسبت به انجام كارهای شخصی خود و توضیحاتی از سوی روانشناس بالینی به بیماران داده می شود كه چگونه لباس بپوشند، چگونه صحبت بكنند و با دیگران برخورد كنند، چگونه نظافت شخصی خود را رعایت كنند، و این كه انجام این كارها به نحو احسنت چه محاسنی برای بیماران دارد و در روحیه آن ها تأثیر بسزایی می گذارد.

4- مهارتهای زندگی بر روی بیمارانی كه از هوش و استعداد بالایی برخوردارند و تحصیلاتی داشته اند و از درك و فهم بالایی برخوردار هستند.

5- گروه درمانی هم از جمله فعالیتهای مورد نظر می باشد كه از سوی روانشناس بالینی بر روی بیماران اجرا می شود. در گروه درمانی بیماران بر طبق معیار عقلی، هوشی، استعداد و درك و فهم به چند گروه تقسیم می شوند و روی موضوعی صحبت می كنند و از فواید و مضرات مثلاً استفاده از سیگار یا مواد مخدر صحبت می كنند.

6- كار درمانی: بیماران در اتاق كاردرمانی از هوش، استعداد و خلاقیت هنری خود استفاده می كنند دست به ساخت كارهای دستی می زنند مثلاً ساخت تابلو با گل های خشك یا جعبه های كادویی و یا نقاشی و تزئین بر روی كوزه های گلی، ….

البته قابل ذكر است كه كارهای دستی بیماران مركز توانبخشی باران مهر در سال 1386 در یكی ازغرفه های نمایشگاه شیرخوارگاه آمنه در جشن رمضان به نمایش گذاشته شد و نتیجه خوبی هم داد و مردم بسیار استقبال كردند.

7- تفریح درمانی: ایجاد شادی و نشاط در روحیه بیماران بسیار الزامی است، لذا با تأیید سازمان بهزیستی و اجازه از سوی مدیر و مسئول بخش بیماران را به پاركها و فضاهای سبز در اطراف شهر می برند و چند ساعتی را در آن جا به تفریح، ورزش، … می گذرانند.

8- ورزش های صبحگاهی: هر روز بیماران ساعات بین 30/6-6 نرمش می كنند و ورزش های صبحگاهی را همراه با مسئول بخش یا هر شخصی كه این مسئولیت به آن واگذار شده انجام می دهند و خیلی خوب همكاری می كنند و بعدازظهرها ساعت 15-4 وارد سالن ورزشی می شوند و به صورت اختیاری بازی های مختلف چون فوتبال دستی، پینگ پونگ، گل كوچك، فوتبال و سایر ورزش های ساده را انجام می دهند و سرگرم می شوند.

مقررات مركز توانبخشی باران مهر

مدت زمان كاری پرسنل مركز توانبخشی و همچنین كاركنان خدماتی این مركز بطور متوسط 12 ساعت در روز می باشد ولی ساعت كاری مراقبین در مركز توانبخشی باران مهر به صورت شیفتی (24 ساعت شیفت كاری و 48 ساعت استراحت) می باشد و در هر شیفت 2 مراقب برای نگهداری از بیماران گذاشته می شود. ساعت ورود كاركنان مركز توانبخشی باران مهر در طول هفته 8 صبح و ساعت خروج آن ها 8 عصر می باشد. و كاركنان باید تا پایان ساعت كاری خود حتی اگر كارشان هم تمام شده در مركز بمانند و حق خروج از مركز را تا زمان اتمام ساعت كاری خود ندارند. ساعت استراحت كاركنان 1 – 12 می باشد كه در عرض این یك ساعت باید كارهای شخصی خود را به اتمام برسانند. برای گرفتن مرخصی باید از قبل فرم مرخصی گرفته و پركرده و به مسئول قسمت مربوطه تحویل بدهند و همچنین مرخصی های ساعتی و نیمروزی خود را باید از یك روز قبل اطلاع دهند.

مدت مرخصی در طول مدت سال نمی تواند بیش از 30 روز باشد.

میزان تحصیلات كاركنان مركز توانبخشی باران مهر

مركز توانبخشی باران مهر دارای 20 نفر پرسنل است. بطوریكه:

مراقبین دیپلم

كارگران خدمه زیردیپلم

مدیرعامل كارشناسی مدیریت دولتی

كاردرمان كارشناسی كاردرمانی

مشاور كارشناسی روانشناسی بالینی

حسابدار كارشناس حسابداری

پرستار كارشناسی پرستاری

نگهبان زیر دیپلم

روانپزشك متخصص اعصاب و روان

پزشك عمومی متخصص داخلی

آشنایی كلی با مكان

مركز توانبخشی باران مهر واقع در شهریار، به سمت ملارد، شهرك جعفریه، كوچه یازدهم غربی، پلاك 5 می باشد و مساحت این مركز تقریباً 1000 متر است با 550 متر زیربنا و حدود 3 سال از شروع كار آن می گذرد. این مركز توانبخشی دارای چندین اتاق است كه عبارتند از:

اتاق كاردرمانی، استیشن پرستاری، استراحت، معاینه پزشكی(ویزیت)، انبار دارویی، مدیریت و چند اتاق برای بیماران در نظر گرفته شده است.

ارگونومی محیط كار

انسان در محیط كارخود همیشه تحت تأثیر عوامل زیان آور مختلفی است كه همه آن ها باعث خستگی، فرسودگی و تحلیل زودرس و در نگاهی اقتصادی تر باعث از بین رفتن وقت و افزایش هزینه های معمولی او می گردد. وظیفه كارفرما و متخصصین امر تعادل بین انسان و محیط كار او در نهایت بهینه سازی فضای كار است علاوه بر عوامل محیط كار ممكن است سایر اشكال وجود داشته باشد كه در كاركنان عدم رضایت و ناكامی ایجاد كند. در جهان امروز بسیاری از كاركنان ناچارند خود را با شرایطی نامناسب كه محیط و ابزار نامناسب؛ مورد استفاده بر آن ها تحمیل می كند منطبق و مناسب سازند و با محدودیت های ایجاد شده به گونه ای كنار آید. پیامد چنین مصالحه ای می تواند بسیار بوده و بر زندگی فرد تندرستی و ایمنی بهره آوری وی اثر نامطلوب داشته باشد در چنین وضعی انسان از نظر جسمانی یا روانی بلوغ كار یا تجهیزاتی كه بكار می برد و یا از محیطی كه در آن زندگی یا كار می كند تناسبی ندارد.

از سوی دیگر زمانی كه كار با مسئولیت محوله نیازمند توانایی روانی قدرت تفكر و ضریب هوشی چندانی نیست بكارگیری فردی با توانمندی ذهنی و روانی بالا می تواند مشكل آفرین باشد چنین فردی در هنگام انجام وظیفه هیچگاه فرصت استفاده از قدرت آفرینش و استعداد خدادادی خود را نمی یابد و همواره از یكنواختی كار شكایت می كند.

بر خلاف توان بسیار بالای خود هرگز مایل نیست بر انجام مطلوبتر كار، كوشش بیشتر به خرج دهد این وضعیت فشار روانی و سرانجام كاهش بهره وری را خواهد شد.

مركز توانبخشی باران مهر برای جلوگیری از آسیب روانی به كاركنان در طول روز یك ساعتی استراحت برای آن ها در نظر گرفته است و در تمامی بخش ها و اتاق های ذكر شده كپسول آتش نشانی موجود است و همچنین دستگاه تهویه هوا در هر اتاق و در هر بخش نصب شده است و همچنین سیستم گرمایی در فصل زمستان و سیستم سرمایی در فصل تابستان را دارا می باشد و بخش های درمانی از نظر نور وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد.

…… این مركز كاملاً به صورت استاندارد بنا نهاده شده است و با همت مدیریت این مركز و همچنین حمایت های مالی از سوی صاحب امتیاز در یك سال اخیر معایب مورد نظر از لحاظ ارگونومی كاملاً برطرف شده است.

برای كارگران و پرسنل مركز سرویس های بهداشتی در داخل سالن ورودی گذاشته شده است سرویس بهداشتی بیماران جدای از كارگران و دیگر پرسنل مركز می باشد.

این مركز تقریباً از نظر ارگونومی وضعیتی مطلوب را داراست.

از نظر رطوبت هیچ گزارشی نشده است.

و تمامی مراقبین این مركز و كارگران خدمه آقا هستند به غیر از دو آشپز كه خانم هستند و دارای پروانه بهداشت از سازمان بهزیستی می باشند و روانشناس مربوط به كاردرمانی و مشاوره با بیماران خانمی دارنده لیسانس بالینی می باشد. بطوری كه در این مركز توانبخشی فقط 2 نفر خانم هستند به عنوان آشپز كه مدرك زیر دیپلم دارند و تمامی كاركنان، مراقبین و كارگران خدمه قراردادی و هر شش ماه یكبار قرارداد آن ها تمدید می شود و مراقبین دارای مدرك دیپلم و خدمه دارای مدرك زیر دیپلم می باشند.

به دلیل فضای محدود و نظارت بیش از اندازه بر روی مركز درمانی مورد نظر، هر نوع ایرادی كه دیده شود با كمك مدیرعامل و حمایتهای مالی از سوی صاحب امتیاز خیلی زود برطرف می شود و بسیار رسیدگی می شود تا اشكالی در سایر بخش ها ایجاد نشود و با نارضایتی كاركنان روبرو نشوند.

روشنایی

منطق عمومی حاكی از این است كه كیفیت كار در فقدان نور كافی لطمه خواهد خورد وقتی فرد در معرض متوالی نور كم، هنگام مطالعه و غیره …. بینایی فرد لطمه خورده و دچار آسیب خواهد گردید و یا تحقیقات نشان می دهند كه انجام كارهای مستلزم ظرافت در نور ناكافی منبع پریشانی است.

تابش شدید نور، لامپ های كم نور، فقدان روشنایی طبیعی در عملكرد شغلی آثار منفی دارند (ناو، 1984، ساتن و رافلی ، 1987). [1]

شدت و میزان نور(روشنایی) مهم ترین عامل عمومی است كه با روشنایی پیوسته است. میزان شدت نور با ماهیت كار و سن كارگران متغیر است. كارمندان مسن تر نسبت به كارمندان جوان تر به نور بیشتری نیاز دارند. و برخی مشاغل به دریافت نور بیشتری نیاز دارند مانند مونتاژ قطعات الكترونیكی از جمله این مشاغل هستند. عامل مهم دیگر در روشنایی، توزیع نور در محیط كار است. مطلوب است كه روشنایی بطور یكنواخت در میدان دید منتشر گردد. روشنایی بیش از حد محیط كار به دلیل گرایش حركت چشم به سوی نور منجر به خستگی آن خواهد گردید.

روشنایی زیاد منجر به كاهش كارایی بینایی شده و به خشكی چشم كمك كند.

روشنایی زیاد در زمانی كمتر از 20 دقیقه منجر به افزایش خطا در كارهای دقیق می گردد. همچنین ممكن است منجر به تیره و تار شدن بینایی گردد كه شما ممكن است هنگام رانندگی در شب و مواجه شدن با خودرویی با نور بالا دچار آسیب گردید.

روشنایی یكنواخت محیط كار را می توان از طریق روشنایی غیرمستقیم فراهم نمود. و به این ترتیب هیچ روشنایی بطور مستقیم با چشم ها برخورد نمی كند. در برابر، روشنایی مستقیم بوسیله تعبیه لامپ هایی در سقف برای روشن كردن مكان های خاص عاملی برای روشنایی مكان هاست.

روانشناسان صنعتی و سازمانی به تركیبی روان شناختی از نور طبیعی و مصنوعی تأكید دارند. افرادی كه در محیط های كار بی پنجره كار می كنند، میل شدید به داشتن پنجره دارند و به رغم آن كه نور مصنوعی موجود در محیط كار كافی است. بیشتر كاركنان متمایل به تماشای منظر بیرون اند و معتقدند كه نور طبیعی نسبت به نور مصنوعی برای چشم ها بهتر است. مردم همچنین نیاز فیزیولوژیك به مقداری نور طبیعی دارند.

چشم همان قدر كه عضو خارق العاده و شگفت انگیزی است، به همان اندازه نیز ظریف و بی پناه و آسیب پذیر می باشد، بنابراین در هنگام كار یا هر جای دیگر باید از آن محافظت نمود. ناراحتی های چشمی اكثراً در ساعات اتفاق افتاده و ناشی از علل گوناگون می باشد. این صدمات ممكن است ناشی از ازدیاد نور، كمبود نور، پرتاب ذرات سمی، اشعه ایكس و سایر تشعشعات یونیزان و حرارت باشد.

خوشبختانه كلیه اتاق های موجود در طبقه دوم كه شامل اتاق مدیریت، استیشن پرستاری، انبار دارویی اتاق های مربوط به بیماران و سالن استراحت طوری طراحی شده است كه نور از همه طرف به آن وارد می شود و كلیه اتاق ها آفتابگیر و كاملاً روشن است. اما اتاق های كاردرمانی و معاینه پزشكی و سالن غذاخوری كه در طبقه اول این مركز واقع شده است به دلیل عدم وجود نور كافی چندان مناسب نیست اما در حال حاضر اقدام به ساخت این اتاق ها با شرایطی كاملاً مطلوب و استاندارد در قسمتی از ساختمان می باشند.

صــدا

سروصدا یك علت شكایات زندگی مدرن است. در خانه، خیابان، مغازه ها و اداره ها و كارخانه های صنعتی و … همه از آلودگی صوتی رنج می بریم. سروصدا برای ما تحریك پذیری، عصبی بودن، خواب زدگی و آثار فیزیولوژیكی مانند كاهش شنوایی به همراه دارد.

واحد اصلی اندازه گیری صوتی «دسیبل» (db) است كه مقیاس های فنی فشارهای روانی صوتی را اندازه گیری می كند. از بعد روان شناسی دیسبل عبارت از اندازه گیری شدت ذهنی یا درك شده صداست، سطوح بلند صدا شنوایی را تهدید می كند.

روانشناسان می گویند كه سروصدا می تواند سلامت روانی فرد را دچار آسیب كند و ایجاد فشار روانی (استرس) بنماید. طی بررسی های انجام گرفته آنان دریافتند كه كاركنانی كه در محیط های پرسروصدا مشغول به كارند بیشتر مبتلا به پرخاشگری، بی اعتمادی و تحریك پذیری می شوند تا كارگرانی كه در مكان های ارام كار می كنند.(دونرستاین و ویلسون 1976).

تحقیقات نشان داده است كه افرادی كه در معرض صدا با دامنه 95 تا 110 دسیبل قرار می گیرند دچار فرسودگی عروق خون، تغییرات ضربان قلب و گشاد شدن مردمك چشم می شوند. (برسن 1979)

سروصدا آسیب های روانی بسیاری بر روی كاركنان و همچنین بیماران كه وضعیت روحی نامساعدی دارند می گذارد. همچنین وجود سروصدای زیاد در داخل بخش موجب بی توجهی مراقبین به بیماران می شود و ممكن است خطراتی را برای بیماران مثل ضربه زدن و كتك زدن به هم به دنبال داشته باشد.

بسیاری از مشاغل كاركنان را دچار آسیب شنوایی می كند كه سالیانه میلیاردها دلار هزینه دربردارد.

همه صداها آزاردهنده نیستند. اكثر ما قادر به سازگاری با صدای مداوم و همیشگی هستیم. در صورتی كه سروصدای محیط كار در حدی باشد كه باعث مختل شدن مكالمه عادی بین دو نفر گردد و بالاتر از حد مجاز بوده و كارگران باید از گوشی جهت محافظت سیستم شنوایی استفاده كنند. صدای متناوب و غیرمنظم بیشتر ایجاد آشفتگی می كند. وقتی صدای چرخش پنكه یا تهویه هوا در محیط منتشر می شود از همان ابتدا به آشفتگی منجر می شود به این دلیل است كه در مقابل یك آرامش نسبی پیشین قرار گرفته است.

سر و صدا در اتاق های مدیریت، ویزیت (معاینه پزشكی)، مشاوره، كاردرمانی بسیار كم است چرا كه سكوت و ایجاد آرامش از جمله فاكتورهای بسیار مهم محسوب می شود به خصوص در این مركز درمانی و در كل سروصدا در بخش های درمانی بسیار كمتر از سایر بخش هاست به این دلیل كه بخش های درمانی مجزا از سایر بخش هاست.

رنـــگ

ادعاهای اغراق آمیزی درباره مزایای استفاده از رنگ برای خانه ها، ادارات و كارخانجات و مراكز درمانی ابراز شده گفته اند كه رنگ های خاص باعث افزایش عملكرد، كاهش تصادفات و افزایش روحیه كاركنان می گردد. مقالات موجود در محلات حاكی از این است كه رنگ ها بر شخصیت ما تأثیر می گذارد و می توانند روند زندگی ما را تغییر دهند. قاعده مناسبی برای استفاده از رنگ در محیط كار وجود دارد. رنگ می تواند در فراهم نمودن محیط كار با نشاط نقش داشته باشد و به همین جهت به سلامت فرد كمك می نماید. در كارخانجات، مؤسسات، مراكز درمانی رنگ های مختلف به منظورهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.

روانشناسان صنعتی و سازمانی می گویند كه استفاده از رنگ به دلیل خواص انعكاسی متفاوت از چشم جلوگیری می كند. یك دیوار با رنگ سفید روشنایی بیشتری را نسبت به رنگ تیره باز می تاباند. در رنگ آمیزی محیطی مركز توانبخشی باران مهر از رنگ طوسی خیلی روشن و آبی (بیشتر برای رنگ پنجره ها و حفاظ پنجره ها) استفاده شده است برای درب ورودی از رنگهای آبی و كرم و دیوارهای حیاط مركز توانبخشی باران مهر رنگ كرم استفاده شده است و كلیه حفاظهای اطراف حیاط و به خصوص پنجره ها و درب ورودی سالن آبی رنگ می باشد. و در اتاق مدیر از چند تابلو و مناظر طبیعی نصب گردیده است و همچنین 3 قفسه برای گذاشتن مدارك موجود در نظر گرفته شده است و روی برد در اتاق مدیریت كلیه فعالیت های درمانی بیماران كه توسط پزشكان صورت گرفته شامل كاردرمانی، گروه درمانی، تفریح، ورزشی به نمایش گذاشته شده و با توضیحی مختصر شرح داده شده است. لیست اموال موجود در دفتر مدیر بر روی برد زده شده كه شامل گاو صندوق، رخت آویز، میز مدیریت، صندلی (به تعداد)، دراور فایل 4 كشویه، فایل كوچك تلفن فلكس، ماشین حساب، منگنه، بخاری گازسوز، پرده رول دراپه، تابلوی اعلانات ـ ساعت دیواری، میز مهمان، دستگاه كامپیوتر و … می باشد. و در بخش دیگری از این اتاق كلیه جوازهای صادر شده از سوی سازمان بهزیستی و لیست پذیرش و ظرفیت بیماران بر روی دیوار نصب شده است.

درجه حرارت و رطوبت

همه ما از تأثیر دما و رطوبت در روحیه، كارایی و سلامت جسمانی افراد آگاهیم. بعضی از ما در آب و هوای سرد خوشحال و بانشاط ایم، درحالی كه عده ای دیگر هوای گرم را ترجیح می دهند. بعضی در روزهای بارانی افسرده می شوند در حالی كه بعضی این روزها را ترجیح می دهند.

اكثر ما در مكان هایی كه دمای هوا و رطوبت تنظیم شده است به سهولت به فعالیت می پردازیم اما كاركنانی هستند كه در كابین كشتی و صنایع با حداكثر دما كار می كنند. دمای كاملاً یكسان می تواند قابل تحمل و یا غیرقابل تحمل باشد كه بستگی به میزان رطوبت دارد.

تحقیقات نشان می دهد كه دمای حداكثر 60 درجه سانتی گراد با كمترین سطح رطوبت 10 درصد قابل تحمل است ولی اگر درجه رطوبت به 80 درصد رسید دیگر غیرقابل تحمل می شود. شرایط اب و هوایی ناراحت كننده ای روی كیفیت و كمیت فعالیت جسمی اثر می گذارد.

انگیزه همچنین یك عامل نشان می دهد كه كاركنان با انگیزه بسیار در دمای بسیار بالا در مقایسه با كاركنانی كه انگیزه پایین دارند قادر به تولید اند. تجهیزات اداری خودكار در درجه حرارت و رطوبت محل تأثیر دارد.

اولین واكنش انسان به گرما احساس ناراحتی است افراد شاغل در مواجهه با گرما واكنش نشان می دهند كه شامل كاهش كارایی، گرمازدگی[2]، بی حالی به علت حرارت انقباض های عضلانی، خستگی مزمن، اختلالات روانی ـ عصبی و … است. باید حتی المقدور سعی كرد تا جریان هوا در محیط كار برقرار گردد، چرا كه جریان هوا و تعریق دو عاملی هستند كه باعث می شوند كارگر احساس خنكی نماید. برای برقراری جریان هوا می توان با كمك وسایلی مانند پنكه ها و هواكش ها رطوبت زیاد را از بین برد و از تشكیل هوای راكد و كثیف جلوگیری كرد و مؤثرترین روش برای كنترل رطوبت استفاده از دستگاه تنظیم رطوبت است و این دستگاه در برخی از كشورها مورد استفاده واقع می شود و این دستگاه شبانه روز و اصولاً تا زمانی كه رطوبت بالاتر یا پایین تر از حد لازم است باید كار كند.

خوشبختانه كلیه اتاق های موجود در این مركز چه در طبقه اول و چه در طبقه دوم دارای 2 الی 3 دستگاه تهویه هواست و رطوبتی در هیچ اتاق و سالنی دیده نمی شود و درجه حرارت در همه اتاق ها متعادل است چون مدام هوای داخل اتاق ها و سالن كنترل می شود تا مشكلی برای بیماران و كارگران فراهم نیاید و فشار روانی بر آن ها وارد نشود.

نحوه گزینش و استخدام

كلیه مراقبین و كارگران (خدمه) بصورت قراردادی استخدام شده و هر 6 ماه یكبار قراردادهای خود را از نو می نویسند. گزینش مراقبین و كارگران به این صورت است كه با نحوه برخورد صحیح با بیماران و خدمت صادقانه و دلسوزانه فعالیت خود را شروع می كنند. و همچنین از روابط عمومی خوبی برخوردار باشند و ظاهری آراسته و تمیز داشته باشند چون این مركز درمانی است و از لحاظ بهداشت باید نظافت شخصی خود را حتماً رعایت كنند. و در بخش درمانی چنین است كه پرسنل شامل پرستار، روانشناس و روانپزشك و پزشكان عمومی و مشاور و … براساس مدیرعامل و با تأیید صاحب امتیاز استخدام می شوند.

و همچنین كارمندان دیگر از جمله مدیرعامل، منشی، حسابدار، آبدارچی، راننده مسئول خرید (مواد غذایی) و سایر عوامل دیگر نیز از طرف مدیریت داخلی استخدام می شوند و گزینش ایشان براساس صلاحیت در كار مورد نظرشان انجام می شود. در استخدام كارگران حتماً باید شخص مورد نظر در سن 20 سالگی به بالا باشد و حتماً خدمت سربازی انجام شده باشد. مراحل استخدام بصورت عادی و براساس مشخصات فردی كارگر و پیشینه كار او و نحوه مهارت او در كار است.

آموزش و كاركنان

آموزش در حین خدمت برای كارگران و كارمندان بصورت روزی و موردی است. و همچنین دوره های آموزشی كاركنان مركز توانبخشی باران مهر بسته به حیطه شغلی آنهاست.

نحوه مدیریت

مدیریت در این مركز بصورت سلسله مراتب و طبق آیین نامه سازمان بهزیستی می باشد. یك كارگر صفر در موقعیت هایی كه مشكلی دارد هیچ وقت مشكل خود را با مدیرعامل در میان نمی گذارد. و بلكه كارگر مشكلش را با سرپرست بخش درمیان می گذارد و سرپرست بخش مسئله را با مدیرعامل در میان می گذارد و تا به حال مشكل آن ها بپردازد.

منشور اخلاقی مركز توانبخشی و باران مهر

1- احترام به قوانین و ضوابط درمانی و رعایت آن ها

2- داشتن وجدان كاری و به كار بردن تمامی سعی و توان خود را برای انجام وظایف محوله

3- وفاداری و احساس مسئولیت به خواسته های مركز

4- مشاركت فعال در پیشرو امور درمانی و یاری رساندن به دیگران

5- حفظ اسرار و عدم ارائه آن به افراد و مراكز دیگر

6- صداقت در گفتار و كردار

7- رعایت نظم و انظباط و آراستگی

8- رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی به منظور حفظ سلامتی خود و دیگران

9- عدم تبعیض (نژادی، جنسی، قومی، خویشاوندی)

10- برقراری تعادل بین كار و زندگی

11- اعتقاد و احترام متقابل میان افراد

12- ممنوع بودن شوخی های بی مورد در محل كار

13- تلاش در جهت جلب رضایت مراجعین و خانواده های بیمار

14- ممنوعیت استفاده از دخانیات در محل كار و عدم مصرف مواد مخدر، مشروبات الكلی

15- پرهیز از هرگونه گرفتن وجه نقد به صورت اجباری از طرف خانواده های بیمار به كارگران و مراقبین مگر با هماهنگی قبلی با مسئول بخش.

16- رعایت نزاكت و ادب در برخوردهای اجتماعی و منع حركت هایی كه موجب هتك حرمت دیگران می شود.

17- مقابله با شایعه سازی و پرهیز از تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی كه صمیمیت و اعتماد را تضعیف نماید.

18- عدم استفاده شخصی از اموال موجود در مركز

19- رعایت دستورات و راهنمایی مدیرعامل و سرپرست بخش

20- حفظ حریم شخصی و آزادی دیگران

سیستم حقوق و مزایا

حقوق كارمندان و كارگران (خدمه) بر طبق وزارت كار توسط حسابدار و با توافق قبلی با مدیرعامل داده می شود. هر شش ماه یكبار كه قرارداد كاركنان به اتمام می رسد بعد از نوشتن قرارداد جدید كارمندان خود از حقوقشان صحبت می كنند و كارمندان و پرسنل بخش درمانی طبق قانون كار حقوق می گیرند و اكثراً ساعتی كار می كنند.

حقوق كارگران (خدمه) 183000 تومان در ماههای سی روزه و 189000تومان در ماه های سی و یك روزه

حقوق مراقبین 250 هزار تومان

معاونین 400 هزار تومان

پرستاران به صورت پاره وقت طبق وزارت كار حدود 380000تومان حق كارشناسی و 250000 تومان حقوق ثابت

پزشكان عمومی به صورت پاره وقت طبق وزارت كار حدود 380000 تومان حق كارشناسی و 250000 تومان حقوق ثابت

پزشكان متخصص به صورت پاره وقت طبق وزارت كار حدود 380000 تومان حق كارشناسی و 275000 تومان حقوق ثابت

روانشناس (مشاور) به صورت پاره وقت با حقوق ثابت 250000 تومان و مشاوره به صورت ساعتی حساب می شود

نگهبان 183000 تومان در ماههای سی روزه و 189000 تومان در ماههای سی و یك روزه

ساعت كار مركز توانبخشی باران مهر از 8 صبح تا 8 شب می باشد. و كاركنان تا قبل از اتمام ساعت كاری نباید از مركز خارج شوند.

در حال حاضر مزایایی كه برای كاركنان این مركز در نظر گرفته شده است، شامل بن (10000 تومان) در ماه و 10000 تومان حق مسكن برای پرسنل مركز می باشد. در ضمن اضافه كاری ساعتی 1250 تومان می باشد.

تاریخچه بهره وری و تعاریف آن

بهره وری مقوله جدیدی نیست، قدمت نوشته های راجع به آن به سال های 400 قبل از میلاد مسیح برمی گردد با یك نگرش دقیق تر متوجه می شویم، قدمت نوشته های راجع به بهره وری شاید به زمان شروع زندگی انسان در زمین برمی گردد. كوششها و فعالیت های مختلف انسان همواره بر آن بوده است كه حداكثر نتیجه را از حداقل منابع و تلاش ها بدست آورد. شاید بتوانیم این تمایل را كه حتی در زندگی انسان های بدوی به نوعی دیده می شود بهره وری بنامیم. در بینش مدیریت علمی با بنیانگذاری فردریك تیلور فردگرایی سازمانی یا رفتار عقلانی سازمان مترادف با بهره وری و استفاده بهینه از منابع و امكانات موجود به منظور نیل به اهداف تعیین شده معنی شده است. از این نوشته و تعریف پیداست كه طرفداران مدیریت علمی به عنوان بنیان گذاران مكتب علمی نیاز به علم خاصی برای افزایش بهره وری و كارایی را احساس نموده و مدیریت علمی را پی ریزی نمودند.

بهره وری مفهومی است جامع و كامل كه افزایش آن به عنوان یك ضرورت جهت ارتقاء سطح زندگی و رفاه بیشتر تا آرامش و آسایش انسان ها كه هدف اساسی برای همه انسان ها می شود.همواره مدنظر دست اندركاران اقتصاد و سیاست و دولتمردان بوده است. (گلابیان، 80-89).

واژه بهره وری توسط دانشمندان علم اقتصاد و طرفداران مكتب مركانیلیسم (سوداگری) وارد علم اقتصاد شده است. شاید به طور رسمی و جدی نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام «گوئینزی» در سال 1766 میلادی ظاهر شد. بعد از بیش از یك قرن یعنی در سال 1883 آن طور كه فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان می كند، فردی به اسم «لیتر» بهره وری را بدین گونه تعریف كرد:

«قدرت و توانایی تولید كردن» كه در این جا اشتیاق به تولید را بیان می كند.

از قدم های علم مدیریت از «آدام اسمیت» (تحلیل گر روابط بین انسان و تقسیم كار) و «كارل ماركس» (ارائه دهنده نظریه ارزش نیروی كار) را می توان نام برد كه هر دو در ارائه جامع مفهوم بهره وری در جهان نقش بسزایی دارند.(گلابیان، 80-79).

ماركس معتقد بود در راه قرار گرفتن در مسیر پیشرفت فنی گرایش بسیار شدید به افزایش سریع تعداد ماشین آلات و دیگر ابزار نسبت به تعداد كارگر وجود دارد و به همین مناسبت سرمایه داران در مددجویی از شگردهای نو كه بهره وری فردی كار را ارتقا می بخشد، نیازمند ذخایر هنگفتی از سرمایه می باشند و باز عنوان می نماید كه ارتقاء بهره وری نیروی كار اساسی ترین طریقی است كه سرمایه داران می كوشند به مدد آن ارزش اضافی یا مازاد هر چه بیشتر افزایش دهند. (دلیریان، 80) .

از اوایل قرن بیستم اقتصاددانان واژه مفهوم كاملاً مشخص ذیل را ارائه دادند، «رابطه قابل سنجش بین تولید و عوامل كار».(گلابیان، 80-79).

در اوایل قرن بیستم این واژه مفهوم دقیق تری به عنوان رابطه بازده (ستانده) و عوامل و مسائل به كار رفته برای تولید آن بازده بدست آورد. فردی بنام ارلی در سال 1900 بهره وری را رابطه بین بازده و وسایل به كاررفته برای تولید آن بازده عنوان كرد.

فردریك تیلور در سال 1903 رساله ای درباره اصول مدیریت علمی كارگاههای صنعتی در انجمن مهندسان مكانیك آمریكا قرائت كرد كه مقدمه ای بود برای رساله های بعدی پیرامون نظریه های علمی مدیریت.

تیلور با بررسی و تجاربی كه كسب كرده بود در صدد بهبود بخشیدن به فعالیت های كارگاههای صنعتی براساس پیروی از روش مدیریت علمی بود. مدیریت علمی او شامل دو عنصر اساسی است، یكی كشف بهترین طریقه انجام دادن هر عمل در زمان مشخص و لازم و با استفاده از بهترین ابزار لازم و دوم تقسیم كار بین مدیران و كاركنان. به عقیده تیلور كشف بهترین راه انجام عملیات، تهیه ابزارو روش های انجام كار و تعیین زمان و مكان مناسب و صدور دستور به عهده مدیران است و فایده این كار و پیروی از آن را در افزایش سطح تولید (بهره وری) و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه می دانست.

بطور خلاصه تیلور راه حل مشكل افزایش تولید (بهره‌وری) را در كشف روش های علمی برای صرفه جویی در وقت و منابع انسانی می دانست و می گفت افزایش مزد كاركنان با ازدیاد سود كارفرمایان ارتباط دارد. نكته دیگری كه تیلور رعایت آن را بر افزایش بهره وری لازم می دانست انظباط نیروی كار بود كه با مخالفت شدید اتحادیه های كارگری امریكا مواجه گردید.

تیلور نیز مانند دانشمندان گذشته نیروی كار مؤسسات را انسان های اقتصادی فرض می كرد كه صرفاً تحت تأثیر انگیزه های مادی قرار می گیرند. (دلیریان، 80).

در سال 1911، آلبرت آنتالینون، در مقاله ای در مجله اقتصادی ـ سیاسی، بهره‌وری را به مفهوم امروزه آن بكار برده است. بنابر عقیده وی، بهره‌وری را می توان به عنوان یك رابطه بین حجم تولیدی كه مدت معینی بدست آمده و حجم كل عواملی كه در جریان تولید به مصرف رسیده است تعریف نمود.

سومانت در كتاب مدیریت و مهندسی بهره وری مسیر تدریجی مطرح شدن واژه مذكور را در قالب جدول مطرح می سازد و اظهار می دارد كه «فرانسواكنه» در سال 1776 برای اولین بار لغت بهره‌وری را مطرح ساخت. (گلابیان، 80-79).

– استیرفیلد: بهره وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری كه از یك یا چند عامل تولید به كار گرفته شده است تعریف می كند. (همان منبع، 80).

(NIPO) سازمان بهره وری ملی ایران: براساس تعریف این سازمان بهره وری یك فرهنگ است، یك نگرش عقلانی به كار و زندگی است كه هدف آن هوشمند كردن فعالیت ها برای زندگی بهتر است. (گلابیان ، 80-79).

(EAP) آژانس بهره وری اروپا: این سازمان می گوید بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یك از عوامل تولید است. بهره وری در درجه اول یك دیدگاه فكری است كه همواره سعی دارد آن چه را كه در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. بهره وری مبتنی بر این قاعده است كه انسان می تواند وظایف و كارهای خود را در هر روز بهتر از روز قبل انجام بدهد. ارتقاء سطح بهره وری مستلزم آن است كه بطور پیوسته تلاش هایی در راه انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایط دائماً در حال تغییر و همچنین تلاش هایی برای به كارگیری نظریه ها به روش جدید انجام گیرد. بهره وری ایمان راسخ انسان ها به پیشرفت است. (همان منبع، 80-79).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه طراحی کارخانه شیر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه طراحی کارخانه شیر در word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه طراحی کارخانه شیر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروژه طراحی کارخانه شیر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروژه طراحی کارخانه شیر در word :

71صفحه با قبلیت ویرایش

پروژه طراحی کارخانه شیر در word
فهرست

فصل اول : کلیات

1-1تعریف ،ویژگی ها و مشخصات محصول

1-1-1 نحوه ی بسته بندی و ظروف بسته بندی

2-1- نشانه گذاری

3-1- مصارف عمده ی محصول

4-1- ارائه ی دیدگاه های کلی در مورد قیمت و بازار فروش

5-1- قیمت فروش

فصل دوم : بررسی های فنی

1-2 ارزیابی روشهای مختلف تولید

1-1-2- تشریح فرایند منتخب

2-2 بررسی مناطق ، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت

1-2-2 کنترل کیفیت فرآیند

2-2-2 کنترل کیفیت مواد اولیه

3-2-2 کنترل کیفیت محصول

3-2 تعیین محدود ظرفیت تولید

1-3-2 مشخصه ی عملکرد واحد

4-2 بررسی و ارزیابی مواد اولیه

5-2 بررسی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

1-5-2 موازنه ی جرم و انرژی

6-2 بررسی تاسیسات عمومی

7-2 بررسی نیروی انسانی ( پرسنل مورد نیاز )

8-2 زمین و زیربنا

1-8-2 ساخت سالن تولید

2-8-2 مساحت انبارها

3-8-2 مساحت تاسیسات و تعمیرگاه ها

4-8-2 مساحت ساختمان های اداری ، رفاهی و خدماتی

فصل سوم : محاسبات اقتصادی

1-3 بررسی کل سرمایه ی مورد نیاز

2-3 بررسی هزینه های سالیانه

3-3 بررسی قیمت تمام شده برای هر واحد محصول

4-3 بررسی قیمت فروش برای هر واحد محصول

5-3 تعیین نقطه ی سر به سر کارخانه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کسب وکار اینترنتی بدون سرمایه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 کسب وکار اینترنتی بدون سرمایه در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف کسب وکار اینترنتی بدون سرمایه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي کسب وکار اینترنتی بدون سرمایه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کسب وکار اینترنتی بدون سرمایه در word :

امروزه راه اندازی کسب و کار آنلاین بسیار گسترش یافته و هر روز به تعداد افرادی که خریدهای اینترنتی انجام می دهند افزوده می شود. هزینه راه اندازی یک کسب و کار سنتی بسیار بیشتر از راه اندازی کسب و کار اینترنتی است. همین مسئله باعث شده که استقبال از این نوع درآمدزایی هر روز افزایش یابد. کتاب پیش روی شما تلاشی است به منظور آشنایی هر چه بیشتر شما با این حوزه تا بتوانید سریع تر روش های روز کسب درآمد از اینترنت را شناسایی کرده و در کوتاه ترین زمان به نتیجه برسید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

«بررسی عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر(عج)» در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 «بررسی عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر(عج)» در word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد «بررسی عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر(عج)» در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي «بررسی عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر(عج)» در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن «بررسی عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر(عج)» در word :

«بررسی عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر(عج)» در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………….. 1

پیش گفتار ………………………………………………………………. 4

فصل ا ول ـ کلیاتی در باره تحقیق

1-موضوع …………………………………………………………………… 9

2-بیان مسئله ………………………………………………………… 9

3-تعریف موضوع ………………………………………………………. 10

4-ضرورت تحقیق و اهمیت موضوع ………………………… 11

1-4- اهداف ازدواج……………………………………………. 13

2-4- فلسفه ازدواج……………………………………………. 13

3-4- فایده های تسریع و زیانهای تأخیر در ازدواج 14

4-4- سن و بیماری ……………………………………………. 16

5-4- انواع بلوغ برای ازدواج لازم و ضروری است 17

5-اهداف تحقیق ………………………………………………………. 29

6-فرضیات تحقیق………………………………………………………. 32

فصل دوم: پیشینه تحقیق

1-پیشینه تحقیق ……………………………………………………. 35

2-چارچوب نظری ………………………………………………………. 43

3-تعیین متغیرها ………………………………………………….. 60

4-مدل تحلیلی فرضیه ها …………………………………….. 61

5-تعریف مفاهیم ……………………………………………………. 63

فصل سوم : روش تحقیق

1-روش تحقیق و ابزار اندازه گیری ……………….. 70

2-جامعه مورد بررسی ……………………………………………. 71

1-2- جامعه آماری ……………………………………………. 71

2-2- نمونه آماری و حجم نمونه ………………….. 72

3-2- روش نمونه گیری……………………………………….. 73

3-سطوح سنجش متغیرها و آزمونهای مربوطه …… 74

4-مراحل تحقیق و زمانبندی آن ………………………… 76

فصل چهارم: بررسی توصیفی داده ها

1-سن …………………………………………………………………………. 77

2-شغل ……………………………………………………………………….. 79

3-درآمد …………………………………………………………………… 80

4-مسکن …………………………………………………………………….. 83

5-خواستگاری ………………………………………………………….. 83

6-محل سکونت ………………………………………………………….. 84

7-سربازی …………………………………………………………………. 85

فصل پنجم : آزمون فرضیات

1-عوامل اجتماعی ـ فرهنگی…………………………………. 87

2-عوامل اقتصادی ………………………………………………….. 91

3-عوامل روانی ـ شخصیتی …………………………………… 94

4-خلاصه و نتیجه گیری …………………………………………. 96

ضمایم……………………………….. 98

1-پیشنهادات و انتقادات …………………………………… 99

2-پرسشنامه …………………………………………………………….. 101

«بررسی عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر(عج)» در word
فهرست منابع………………………….. 104

مقدمه :

الهی

هم دعا از تو اجابت هم ز تو ایمن از تو مهابت هم ز تو

گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن مصلحی تو ای تو سلطان سخن

همانطوری که از عنوان تحقیق برمی آید، پژوهش در این مقوله گرد سن ازدواج می چرخد بر همگان روشن است که برخی ها در جامعه به امر ازدواج اقدام نکرده اند، در حالی نشان هم در حد بالاست و از سن ازدواجشان گذشته است و روز به روز بر تعداد این عده افزوده می شود، و به صورت مشکل و مسئله حد در جوامع پدیدار گشته است و هر انسان صاحب احساس و نوع دوست را به تفکر و چاره اندیشی وا می دارد تا بتواند بر این مشکل فائق آید و این معضل را از جامعه بزداید. اینک ما این مشکل را میان دانشجویان دانشگاه آزاد مجتمع ولیعصر(عج) مورد بررسی قرار داده ایم، هر چند جامعه مورد بررسی خیلی محدود است و به کل جامعه نمی توان تعمیم داد ولی با توجه به رشته تحصیلی و احساس محقق می توان گفت که :

آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.

ازدواج در کنار تولد و مرگ یکی از سه حادثه مهم زندگی آدمی است. تولد بدون اطلاع و اراده موعود اتفاق می افتد، مرگ نیز تا حدود زیادی خارج از کنترل اوست. ولی ازدواج در میان این سه، تنها حادثه ای است که امکان انتخاب در آن وجود دارد. اما این انتخاب و تصمیم گیری در خلاء صورت نمی گیرد بلکه در اجتماع تحقق می یابد. در این تحقیق محقق با توجه به رشته تحصیلی، عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر موضوع ازدواج را مورد بررسی قرار می دهد. چون تحولات اقتصادی و اجتماعی بر مناسبات خانوادگی و زن و شوهری تأثیر می گذارد و برعکس تحولی همچون تغییر سن ازدواج مؤثرند و آثار و پیامدهای مختلف این تعیین کنندگی کدامند؟ به طور خلاصه می توان گفت که اگر ازدواج در شرایط زمان خود صورت نگیرد، موجبات فراهم آمدن انواع جرایم خواهند بود، جرایمی که از لواط، فحشاء تن فروشی و زنا گرفته تا فرزندان نامشروع و خودکشی هایی که در این مورد انجام می گیرد.[1]

لازم به ذکر است که علت این که تحقیق در میان دانشجویان صورت می گیرد این است که چون دانشگاه یکی از نقاط مهم و حساس هر جامعه است و ارزشها از دانشگاهها به سایر نقاط جوامع توزیع می شود، بنابراین محقق علل بالا رفتن سن ازدواج دانشجویان را انتخاب کرده است.

پیشگفتار:

نهاد ازدواج که بنیان خانواده بر آن قرار دارد، در نتیجه پژوهشهای جدید تاریخی، جمعیت شناسی و مردم شناسی بهتر شناخته شده است. نگرشهای اتخاذ شده توسط این شاخه های علمی و مسائل مورد نظر آنها تا حدودی تقارب یافته و در نتیجه، شواهدی تازه را در این زمینه فراهم آورده اند. اینک برای ما امکان آن هست تا ما بهره گیری از اطلاعات مربوط به یک دوره تاریخی که در قرن شانزدهم میلادی تا زمان حال ادامه دارد، به تعدادی از سؤالات پاسخ دهیم که به سهم خود می توانند ابهامات مربوط به خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی، مرتفع سازند. این سؤالات به مقوله های گزینش همسر، سن زوجین هنگام ازدواج و کارکردهای زناشویی مربوط می شوند.

در جامعه هایی که بر اصول اعتقادات استوار هستند، قوانین مشخصی ناظر بر روابط جنسی هستند، که ازدواج را مشروعیت می بخشند. در یک چارچوب حقوقی و شرعی، نهاد ازدواج رد مفاهیم بسیار متنوع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ریشه دارد. هنگامی که جمعیت شناسان نرخ ازدواج ـ یعنی نسبت تعداد ازدواج به کل جمعیت را محاسبه می کنند این سؤال را مطرح می سازند که آیا در گذشته ها تعداد ازدواجها بیشتر از امروز بوده و مردم در چه مواقعی از سال بیشتر ازدواج می کردند. بدیهی است در مورد دوره هایی که در مورد آنها هیچ یک از مجموعه های آماری مربوط به عصر حاضر در اختیارمان نیست، چنین محاسبه هایی سهل نخواهند بود ولی امروزه با توجه به مستندات و مدارک بدست آمده از کشورهای دیگر و کشور خودمان معلوم می شود که سن ازدواج رو به افزایش است و نرخ آن کاهش دارد.

آقای سگالن در کتاب جامعه شناسی تاریخی خانواده می گوید: از سال 1740 تا زمان حاضر، البته جز در برخی از دوره های جنگ، نرخ مطلق ازدواجها به طور مداوم از افزایش جزئی برخوردار بوده است. در حالیکه نرخ ناخالص ازدواج کمابیش ثابت باقی مانده است. تنها در سالهای اخیر شاهد تنزل در نرخ اخیر ازدواج بوده ایم.

از سال 1775 تا 1900 نرخ متوسط ازدواج در فرانسه 16 در هزار باقی ماند. در طول امپراطوری اول (14-1804) این نرخ با کاهش اندک به 15 هزار و در سالهای اخیر به 14 در هزار رسید. که البته در این میان اختلالات ناشی از جنگهای مربوط به انقلاب فرانسه، دوره امپراطوری و جنگ های سالهای 1-1870، 18-1914، 45-1939 نادیده گرفته می شوند، در این سالها، تعداد زیادی از ازدواج ها به تعویق افتاده اند و بعداً نرخ فوق را در سالیان بلافاصله پس از ترک مخاصمان افزایش دادند.[2]

در کشور خودمان با مرور ارقام ازدواج طی سالهای 1368 تا 1372 ملاحظه می گردد تعداد ازدواجهای ثبت وگزارش شده طی این دوره، علی رغم افزایش جمعیت، با ثبات نسبی در سالهای 68، 69، 70 روبرو بوده و در سال 1371 کاهش حدود 22 هزار رویداد ثبت شده به پایین ترین سطح این دوره افت کرده و سپس با افزایش 40 هزار رویداد در سال 1372 از سطح سال 1368 گذشته است.[3]

در بیان علت این تحولات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نخست اینکه احتمالاً با پایان یافتن جنگ تحمیلی، نیروهای جوان و مجری که دوران خدمت در جبهه ها را سپری می کردند مجال تشکیل خانواده یافته و شرایط اجتماعی نیز به این مساعدت نموده است. در نتیجه ارقام ازدواج در سال 1368 بالاتر از سنوات ماقبل بوده است. با عادی شدن تدریجی شرایط اجتماعی تعداد ازدواجها نیز به حالت عادی رجوع کرده است.

کاهش رویداد ازدواج در سال 1371 ممکن است نتیجه شرایط اقتصادی بوده باشد که با اعلام نتایج به مسئولین امور منجر به اخذ تصمیمات در سطح کلان گردیده و متعاقب آن شاهد افزایش رویداد در سال 1372 بوده ایم. همچنانکه می دانیم تأثیر نوسانات اقتصادی در ازدواج از دیرباز شناخته شده است.[4]

فصل اول ـ کلیاتی در باره تحقیق

1- موضوع تحقیق

2- بیان مسئله

3- تعریف موضوع

4- ضرورت تحقیق و اهمیت موضوع

5- اهداف تحقیق

6- فرضیات

1- موضوع تحقیق:

بررسی عوامل مؤثر بر بررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد مجتمع ولیعصر (عج).

2- بیان مسأله

در این پژوهش مسئله مورد بررسی بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان دانشگاه آزاد مجتمع ولیعصر(عج) می باشد. البته با اندکی تفحص و تحقیق معلوم می شود که این مشکل تنها به جامعه ما (ایران) اختصاص ندارد بلکه دامن گیر کلیه جوامع جهانی بعد از صنعتی شدن بوده و هست و روز به روز در حال اوج گیری می باشد. اینک محقق با توجه به رشته تحصیلی خود و تجارب چند ساله خود با دانشجویان از نزدیک مصاحبه ها و صحبت هایی که به طور شفائی در طول چند سال انجام داده این مسئله را به عنوان پایان نامه کارشناسی مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد.

3- تعریف موضوع:

ازدواج رابطه ای است شرعی، عرفی یا قانونی بین زن و مرد که آنها را برای مدت دائم یا موقت با هم پیوند می دهد و از طرف جامعه به رسمیت شناخته می شود.[5]

در این بررسی موضوع عوامل مؤثر بر تأخیر در ازدواج می باشد یا به عبارتی بالا رفتن سن ازدواج در این بررسی می خواهیم بدانیم که چه عواملی باعث می شود تا رابطه زناشویی که یک رابطه شرعی، عرفی و قانونی است در جامعه صورت نگیرد. ازدواج را می توان از جنبه ها و موارد زیر تعریف کرد: رابطه ، کارکرد و نقش اجتماعی.

1-از نظر کارکرد ازدواج نهادی است که برای انجام وظایف خانواده، مانند تولید نسل و اجتماعی کردن کودکان و فرهنگ پذیر نمودن آنان به وجود آمده است.

2-از نظر رابطه، ازدواج پیوند پایدار زن و مرد و همزیستی آنان و فرزندان و اقوامشان می باشد.

3-از نظر نقش اجتماعی، ازدواج عبارت است از رابطه و مناسبات میان زن و مرد که در داخل الگوی وسیعی از مناسبات اجتماعی قرار می گیرد.[6]

تعریف و بررسی ازدواج عبارت است از اینکه فردی از نظر سنی در حد بالا هستند و می توانند ازدواج کنند ولی ازدواج نکرده اند در این بررسی به دنبال این هستیم که آیا چه عواملی باعث شده است که این افراد نتوانند ازدواج کنند به عبارت دیگر و بررسی ازدواج عبارت از این است که افراد دارای شرایط ازدواج هستند ولی ازدواج نکرده اند.

4- ضرورت تحقیق و اهمیت بررسی

ضرورت و اهمیت تحقیق در قبال این موضوع را از قرآن مجید شروع می کنم به این صورت که در این بررسی خیلی مختصر حدود 97 آیه در قرآن راجع به کلمه «زوج» و «نکح» بدست آمده است. آیا مطلب و موضوعی که خداوند متعال در کتاب خود این همه به اهمیت آن تأکید فرموده اند و پیشوایان دین اسلام و سایر ادیان آسمانی سفارشهای فراوانی درباره آن فرموده اند عدم به جاآوردن و انجامش جای سؤال نخواهد بود؟ آیا عدم ازدواج و تأخیر آن جهت بررسی و تحقیق از درجه بالای اهمیت برخوردار نیست؟

لازم به ذکر است که یکی از این علل انتخاب این موضوع جهت بررسی و تحقیق این است که با توجه به اهمیت ازدواج از دید قرآن مجید و پیشوایان دین و سایر علما و اندیشمندان علمی که به تجربه و تحقیق اطلاعات ارزنده ای ارائه نموده اند. پژوهش در قبال تأخیر ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج شاید از مهمترین و اساسی ترین پژوهشها می باشد.

وقتی که قرآن کریم مرد را در لباس زن و زن را در لباس مرد بیان می فرماید و پیامبر اکرم(ص) می فرماید:

«ما نبی بناءُ فی الاسلام اجبُ الی الله من التزویج»

(هیچ کاخی در زندگی برافراشته نشده که محبوبتر از کاخ ازدواج نزد خداوند باشد.)[7]

با این حساب آیا از دست دادن این موهبت الهی خسران نیست و آیا پژوهش در قبال عدم ازدواج و عوامل مؤثر بر تأخیر آن مهمتر و ضروری تر نمی نماید؟

1-4- اهداف ازدواج

اهداف ازدواج که اهداف تحقیق و یافتن موانع و عوامل مؤثر بر نرسیدن به این اهداف نیز می باشد، به ترتیب زیر می باشد:

1-رسیدن به سکون و آرامش

2-شکوفایی عواطف و احساسات

3-تأمین نیازهای جنسی

4-حفظ نوع و نسب

5-جلوگیری از انحرافات اخلاقی و بیماریها

6-تعاون و همکاری

7-رسیدن به تمامیت شخصیت و تکمیل و تکامل

8-پاسخ به ندای فطرت

2-4- فلسفه ازدواج

علاوه بر ارضاء جنسی ـ تعهد و تکامل و رشد و شخصیت و آرامش و فوائد ارزنده دیگری است که برای انسان به ارمغان می آورد. در تشکیل خانواده، عزت و رشدی است که هیچ چیز دیگری جایگزین آن نمی شود. استاد مطهری می فرماید: یک خصایص اخلاقی است که انسان جزء در مکتب تشکیل خانواده نمی تواند آنها را کسب کند. تشکیل خانواده یعنی یک نوع علاقمند شدن به سرنوشت دیگران، اخلاقیون و ریاضت کشها که این دوران را نگذرانده اند، تا آخر عمر یک نوع «خاصی» و یک نوع «بچگی» در آنها وجود داشته است. همچنین استاد مطهری درباره نقش تربیتی ازدواج می فرماید:

« یک پختگی هست که این پختگی جز در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده پیدا نمی شود، در مدرسه پیدا نمی شود، در جهاد نفس پیدا نمی شود، در نماز شب پیدا نمی شود، با ارادت به نیکان هم پیدا نمی شود، بلکه ازدواج و تشکیل خانواده باید بدست آورد.»[8]

3-4- فایده های تسریع و زیانهای تأخیر در ازدواج

1-حفظ و تقویت ایمان و معنویات : یکی از سپرهای قوی در برابر دشمنان«ایمان»، «ازدواج» است.

2-بهره مندی از دوران شیرین و با نشاط جوانی

3-پاک ماندن از فسادها و انحرافات جنسی

4-محفوظ ماندن از بیماریهای عصبی و روانی[9]

با توجه به مطالب فوق، ضرورت و بررسی تحقیق در زمینه ازدواج در حد خیلی بالا می باشد و جا دارد که تحقیقات علمی زیادی در این زمینه صورت بگیرد، چون تأخیر در ازدواج عواقب خطرناکی در پی دارد که در زیر به برخی از این عواقب اشاره خواهد شد، ولی پژوهش حاضر به صورت یک تحقیق بنیادی در حد محدود می باشد. هر چند سن مادر در هنگام ایجاد نسل بالاتر باشد ابتلای نسل به ضعف و ناتوانیها بیشتر است، که یکی از آنها امکان منگول شدنش می باشد. تا آنجا که ممکن است مادر زن در پیری، زن را زائیده و اینک که دخترش در جوانی زایمان انجام داده فرزند منگولیسم داشته باشد. یعنی حتی یک نفر در سن بالا ازدواج کند فامیل را به بی رواجی می افکند.

قبل از انعقاد نطفه، پدر و مادر خوب و از انعقاد نطفه تا تولد مادر و پدر خوب و از تولد تا مرگ معلم و والدین خوب لازم است تا نسل مورد پسند حضرت علی (ع) را آنچنانکه فرموده بتوان داشت و از این قرار:

« بزرگترین خدمتی که می توان به فرزند خود نمود انتخاب همسری شایسته و معلمی صالح می باشد.»

«علم بزبان مردم سخنان انبیاء را بازگو می کند.»[10]

4-4- سن و بیماری

یک تحقیق علمی که اهمیت موضوع تحقیق حاضر و عواقب شوم دیرکرد ازدواج را می رساند بدین صورت است که اخیراً طبق تحقیقات دکتر ژان پاول از انجمن سرطان مرکز پزشکی ملکه الیزابت بیرمنگام نتیجه جالبی بدست آمده است. طبق این تحقیقات زنان میانسال مجرد نسبت به زنان هم سن خود که شوهر دارند در دهه 1960-1970 بیشتر مبتلا به سرطان کولون شده اند. مهمتر آنکه در هر سنی که دختر بتواند تحمل آمیزش را داشته باشد و هورمونهایش به او شلاق کشش بزنند و قدرت جلب مرد را در آنها تحریک نمایند، آمار بیماریها در همان سن در نزد شوهر کرده ها کمتر از مجردهاست. پسر و دختر به سن بلوغ جنسی رسیده اگر تخلیه مربوط را انجام ندهند و یا در تخلیه آنها تأخیر باشد، حالات عصبانیت پیدا خواهند کرد و از این جهت که اعصاب ناراحت دارند زمینه پذیرش بیماریهای مختلط را فراهم می سازد.[11]

5-4- انواع بلوغ برای ازدواج لازم و ضروری است

مطالعات و تحقیقات به عمل آمده توسط دانشمندان نشان می دهد که پدیده للوغ منحصر به بلوغ فیزیکی نیست بلکه تلفیقی است از سایر انواع بلوغ که احراز آنها، خود را آماده ازدواج می سازد بنابراین این بلوغ به 5 مرحله تقسیم شده است. بلوغ فیزیکی، عاطفی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی. که هر کدام از این بلوغها به عنوان پایه و ستون ازدواج موفق می باشد. هر چند اهمیت آنها نسبت به هم فرق می کند و دارای سلسله مراتب اهمیت هستند.[12]

1- بلوغ فیزیکی (جنسی)

فرآیند بلوغ یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی هر فرد است. «استانلی هال» که پدر روانشناسی بلوغ معروف است، این مرحله را دوران طوفان و فشار می نامند. «روسو»دوره بلوغ را تولد مجدد می دانست. وقتی فرد به دوره بلوغ می رسد مثل این است که فرد دیگری با خصوصیات بدنی و روانی متفاوتی در وی به وجود می آید نوجوانی با تغییرات بیولوژیکی آغاز می شود این تغییرات در دختران در سنین 9-12 سالگی و در پسران 11 تا 13 سالگی بروز می کند. قد، وزن و به طور کلی رشد سریع جسمانی در این دوره تحت تأثیر هورمونهای غدد درون ریز، خصوصاً غده هیپوفیز قرار دارد. ترشح هورمونهای غده هیپوفیز و سایر غدد مانند غده فوق کلیوی، غده تیروئید و غده جنسی را فعال می کند. رشد بدنی سه تا چهار سال به طول می کشد که اوج آن در پسران 14 سالگی و در دختران 12 سالگی است. طی این دوره 15 تا 20 سانتیمتر بر قد و 20 تا 25 کیلوگرم بر وزن نوجوان اضافه می شود. عملکرد و غدد جنسی نه تنها باعث تغییراتی در ظاهر جسم بلکه باعث تغییراتی در ساختمان شخصیتی و روانی نوجوان نیز می شود.[13]

2- بلوغ عاطفی

بلوغ عاطفی مفهومی هنجاری در روانشناسی رشد است که به معنی گذر از بیچارگی و بی دفاعی دوره طفولیت خروج از سادگی کودکان و عبور از طغیان دوره نوجوانی و رسیدن به بزرگسالی است. بحرانهای مختلف زندگی فرصتی است برای محک زدن بلوغ عاطفی افراد. یک فرد بالغ در مواجهه با ناکامیها، بیشترین سعی خود را طرف فایق آمدن بر موانع و مشکلات و پذیرش منطقی امورد اجتناب ناپذیر می کند، در حالیکه برای یک فرد نابالغ، ناکامی فرصتی است برای ابراز غیظ، وی در شرایطی که خود را لبریز از خشم و غضب، آزردگی و یا شکست احساس می کند، حملات کور خود را متوجه نزدیکترین هدف در دسترس کرده و آنها را مقصر می داند و یا برعکس به خلوت گزینی و دل سوزاندن به حال خویشتن، سعی می کند از مسئله پیش آمده فرار کند. شخص بالغ قادر به ایجاد و حفظ روابط و مناسبات شخصی با دیگران است. کودکان فاقد این تواناییند. آنها به هر کسی که نیازهای آنان را برآورده سازد متکی می شوند بدون اینکه قادر به انجام خدمت متقابلی باشند. از طرف دیگر نوجوانان بسیار مشتاقند که در روابط خود با دیگران، استقلالشان را حفظ کنند در حالی که بلوغ عاطفی متضمن داد و ستد عاطفی هستند، چیزی که هم کودکان و هم نوجوانان فاقد آنند. ویژگی دیگر بلوغ عاطفی توانایی درک احساس دیگران یا همدلی است. افراد نابالغ آنچنان غرق در نیازهای خود هستند که نمی توانند بفهمند دیگران چه احساسی دارند. بچه ها موجوداتی خود محورند و سالها طول می کشد تا یاد بگیرند که احساس دیگران را نیز به رسمیت بشناسند. فراتر از به رسمیت شناختن نیازهای دیگران، پذیرش مسئولیت برآوردن آن نیازهاست. شخص نابالغ شاید بتواند برای لحظاتی کوتاه و گذرا دگردوست باشد اما وی همیشه از قبول تعهدات بلند مدتی که مخل و مزاحم علایق متلون و متغیرش باشد گریزان است. ازدواج و تشکیل خانواده به معنی پذیرش این مسئولیت مادام العمر و قبول تأمین نیازهای شریک زندگی است.

بلوغ عاطفی برای موفقیت در همه مناسبات و روابط انسانی، امری لازم و ضروری است اما ازدواج در این میان بیشترین نیازها را به این بلوغ دارد. خانواده امروزی بیش از گذشته بر قابلیتها و استعدادهای عاطفی ـ روانی زوجین متکی است. موفقیت زناشویی در خانواده های گذشته کمتر بر شخصیت طرفین ازدواج بوده ولی امروزه ازدواج دیگر یک ضرورت اقتصادی نیست، موفقیت در ازدواج منوط به توانایی هر یک از زوجین در وقف کردن وجود خود برای دیگری است.

3- بلوغ ذهنی:

روانشناسان معتقدند که ذهن انسان تا قبل از 15 سالگی به بلوغ نمی رسد. به زعم روان شناسان بلوغ ذهنی از چند مؤلفه تشکیل شده است:

1-مشاهده اشیاء و پی بردن به رواب بین آنها

2-قدرت حافظه

3-قدرت تخیل (توانایی فرض و استنتاج)

4-قدرت استنباط و قیاس

5-قدرت تمرکز و توجه

شکی نیست که کودکان حدی از قابلیتهای فوق الذکر را واجدند اما فرد بالغ همه این قابلیتها را به طور کاملتر و موزونتری دارد. البته در مواردی ممکن است رشد ذهنی با سن تقویمی و سن فیزیکی انطباق نداشته باشد بدین معنی که فردی ممکن است به لحاظ تقویمی بزرگسال محسوب شود و به لحاظ سن فیزیکی دارای تمامی مشخصات فیزیکی بلوغ باشد اما مجازات عقلی و بهره هوشی وی بسیار پایین و در حد یک کودک باشد. روانشناسان به چنین وضعیتی «عقب ماندگی ذهنی» می گویند. ورود به عرصه ازدواج، ذهنیتی پخته و بالغ را می طلبد. مشکلات و موانعی را که در جامعه مدرن و یپچیده امروزی بر سر راه حیات خانوادگی قرار می گیرد و جز با ذهنی پخته و بالغ نمی توان از میان برداشت.

4- بلوغ اجتماعی

بلوغ اجتماعی بدین معنی است که فرد بتواند با اتکاء به خود و بدون استمداد از دیگران از عهده آنجا مکارهای خود در موقعیتها و وضعیتهای اجتماعی برآید. به طوری که احتیاجی نداشته باشد به اینکه مثلاً کسی او را اول صبح برای رفتن به سرکار به زور از خواب بیدار کند یا حمام کردن را به وی یادآور شود، به جای آوردن عبادات شخصی و بسیاری از مسئولیتهای دیگر را به وی تذکر دهد. در تجمعات اجتماعی به عنوان مهمان یا میزان بتواند نقش خود را ایفا کند. با اعتماد به نفس به تنهایی مسافرت کند. آداب اجتماعی را در برخورد با دیگران در کلیه اشکال ارتباطات انسانی رعایت کند. در این مرحله فرد با اشتغال به کار و فعالیتهای اجتماعی دیگر در صدد اثبات استقلال و هویت خود برمی آید.

5- بلوغ اقتصادی

بلوغ های فیزیکی، عاطفی و اجتماعی جزو آمادگی های شخصی برای ازدواج می باشند و اما بلوغ اقتصادی تحت تأثیر مقتضیات محیطی و خارجی است و در شرایط اقتصادی فعلی جامعه ما توجه بیشتری را به سوی خود جلب کرده است. در موقع ازدواج سؤالات زیدی در خصوص جنبه های اقتصادی زندگی مشترک مطرح می شود. از جمله: آیا میزان درآمد برای تأمین مخارج زندگی زن و فرزند کفایت می کند؟ اگر نه از چه راههایی این کمبود جبران می شود؟ آیا زن و شوهر مایلند از والدین و بستگان خود کمک های مالی دریافت کنند؟ آیا شغل شوهر با دوام و باثبات است؟ توانایی وی در مالکیت منزل مسکونی یا اجاره تا چه حد است؟ آیا پول کافی برای شروع زندگی مشترک و خارج اولیه ازدواج را در اختیار دارد یا خیر؟

بلوغ اقتصادی آنگاه حاصل می شود که فرد توانایی آن را داشته باشد که بدون کمک دیگران از عهده تأمین معاش خود و زن و فرزندانش برآید.[14]

سن ازدواج

تا بدین جا از آمادگیهای لازم جهت ازدواج و تشکیل خانواده سخن گفتیم. حالا این سؤال مطرح می شود که بهترین و مناسبترین سن ازدواج زنان و مردان در چه سنی است؟ از مرور بحثهای فوق در خصوص انواع بلوغ این نکته کاملاً روشن می شود که هیچ سن تقویمی تثبیت شده ای را نمی توان به عنوان مناسبترین سن برای ازدواج معرفی نمود. اما اگر تمامی جنبه های بلوغ را مد نظر داشته باشیم شاید بتوان گفت شمار کسانی که در سنین کمتر از 20 سالگی از بلوغ کافی و همه جانبه ای جهت ازدواج برخوردار می شوند بسیار کم است.

قانون مدنی ایران (مصوب قبل از انقلاب) سن ازدواج را برای زنان تا 15 سال تمام و برای مردان 18 سال کامل را تعیین کرده اند و جز در موارد استثنایی (رجوع شود به ماده 1041 قانون مدنی سابق) ازدواج در سنین پایین تر ممنوع بود. البته بین قانون و واقعیت (عرف) فاصله هایی هم وجود داشت. متن قانون در تمامی نقاط کشور رعایت نمی شود به طوری که ازدواج زودرس به دلیل فقدان منع شرعی و عرفی در جوامع ایلی و روستایی و گاه شهرهای کوچک ایران مکرر به پشم می خورد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سن بلوغ (سن قانونی ازدواج) برای زن و مرد به ترتیب 9 و 15 سال قمری تعیین گردید.[15]

الف ـ اهمیت پزشکی تأخیر در سن ازدواج دختران

دخترانی که در سن 30 سالگی به بعد (به تعبیری 27 سالگی به بعد) ازدواج می کنند در معرض انواع خطرات و تهدیدات قرار دارند. برخی از این خطرات عبارتند از : وضع حمل پردرد و طولانی تر، افزایش احتمال مرگ و میر مادر و نوزاد قبل از زایمان، افزایش احتمال زاییدن کودکان منگولی و مبتلا به اختلالات کروموزومی ، دوقلو زائیدن ، البته هر چه زایمان اول به سمت زایمانهای بعدی حرکت کنیم احتمال خطرات فوق چند برابر می شود. همچنین احتمال ابتلا به سرطان کولون نیز با بالا رفتن سن دختران مجرد افزایش می یابد.

ب ـ آثار اجتماعی تأخیر در سن ازدواج دختران و پسران

1-از پیامدهای قابل توجه ازدواج معوق، کوتاهتر شدن دوره باروری زنان است.

2-به علاوه تأخیر در سن ازدواج مردان موجب افزایش فاصله سنی بین زوجین در مواقع ازدواج می شود. مردانی که با تأخیر ازدواج می کنند معمولاً دختران بسیار جوانتر از خودشان را به همسری برمی گزینند. در حالی که مردانی که زودتر ازدواج می کنند همسرانی نزدیکتر به سن خود را انتخاب می کنند.

3-از آثار ازدواج معوق، افزایش فاصله زمانی بین بلوغ فیزیکی(جنسی) و بلوغ اقتصادی است که این خود می تواند دو نتیجه را به دنبال داشته باشد:

خویشتنداری و رهبانیت موقت و احتمالاً تحمل محرومیتها، ناکامیها و عقده های جنسی و دیگر افزایش بیماریها، انحرافات و بزهکاریهای جنسی است که به دلیل تضعیف تابوهای اجتماعی در خصوص روابط جنسی خارج از محدوده زناشویی. در جوامع غربی تأخیر در سن ازدواج با عامل دیگری در ارتباط است و آن سهولت و رواج روابط خارج از دایره زناشویی است به طوری که افراد برای پذیرش مسئولیتهای ناشی از ازدواج معوق، خود باعث به وجود آوردن مسئله دیگری شده است و آن تهدید خانواده و تضعیف ارزشهای اخلاقی است.[16]

ازدواج یکی از مراحل زندگی طبیعی انسان است که برای هر زن و مرد سن و سال خاصی دارد و تأخیر در آن مجاز نیست. گریز از ازدواج نشانه اختلالی در وجود فرد است. سن ازدواج از دیدگاه علمی آن دوره ای است که فرد آماده است که وظایف و تکلیف خود را در چهارچوب یک زندگی مشترک به انجام نیک برساند و حقوق خود را در آن چهارچوب استیفا نماید.

ازدواج نیاز اساسی برای انسان

انسان موجودی است که به کلام قرآن «فالهمها فجورها و تقوها» ( پس به او زشتی ها و پرهیزکاری ها را الهام کردیم) موجودی است که اگر در خود به خوبی دقت کند نیک و بد را بدون هیچ راهنمایی نیز می داند. موجودی است که بر اساس تعریف دارای پنج طبقه نیازمندی است:

الف ـ نیازهای زیست شناختی (مانند غذا ـ آب ـ هوا ـ خواب ـ ارضای جنسی)

ب ـ امنیت و قابل پیش بینی بودن محیط زندگی

ج ـ تعلق خاطر و عشق

د ـ احترام (شناخته شدن ، مورد قبول واقع شدن ، مورد اعتماد بودن)

هـ ـ تحقق نفس (معرفت کامل، پذیرش چگونگی عمل شخصی خود برای نیل به کمال و شرافت و ابراز استعدادهای بالقوه انسانی).

با توجه به مطالب فوق الذکر که ارضای جنسی انسان را جزء نیازهای زیست شناختی و فیزیولوژیکی انسان می داند، و ارضای نیاز جنسی انسان تنها از طریق ازدواج می تواند صورت گیرد، پس ازدواج یک نوع نیاز اساسی برای انسان است.[17]

5- اهداف تحقیق

در هر تحقیق قبل از هر چیز باید انگیزه و هدف تحقیق مشخص شود. بررسی ها و پژوهشهای اجتماعی دارای یکی از دو هدف زیر می توانند باشند:

1- یا برای بررسی تجربی تئوریها و سنجش میزان تطبیق آنها با واقعیت است تا بدین وسیله دامنه علم در زمینه شناخت گسترش یابد.

2- و یا برای مسائل حاد روزمره اجتماعی و یافتن راه حل های آنها می باشد. اینگونه مسایل نیز می بایست در رابطه با تئوریهای موجود بررسی شوند.[18]

جنبه علمی و کاربردی این تحقیق در سطح وسیع و گسترده نمی باشد چون مسئله یک مسئله کلی در سطح کل جامعه ایران است، در حالی که این پژوهش تنها شامل محیط محدود دانشگاه مجتمع ولیعصر(عج) می باشد، که اگر هم جنبه کاربردی داشته باشد، تنها در این مکان بکار خواهد رفت. بلکه این بررسی بیشتر جنبه بنیانی دارد و در واقع برای بررسی تجربی و تئوریها و سنجش میزان تطبیق آنها با واقعیت ها می باشد. هدف عمده از این تحقیق، ارائه پایان نامه کارشناسی در رشته علوم اجتماعی می باشد و علت اینکه از بین هزاران مسئله اجتماعی، این مسئله را به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب کرده ام، این است که در طول مدت تحصیل از نزدیک لمس کرده ام که حادترین مسئله و عمده ترین موانع رشد دانشجویان عدم ازدواج و افکار منفی ناشی از آن می باشد به این خار که خواستم پژوهشی در این مورد نموده و از عمق مسئله اطلاعاتی بدست آورده و عوامل و موانع ازدواح را پیدا کرده باشم.

با توجه به اهداف ذکر شده بالا، می توان گفت که تحقیق از هر نوعی که باشد دارای دو نوع هدف است:

1-اهداف کلی تحقیق (هدف تحقیق و بررسی)

2-اهداف جزء (هدف از طرح هر سؤال)

بنابراین اهداف موجود تحقیق به شرح زیر می باشد:

الف ـ هدف کلی (عام)

هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر بالا رفتن سن ازدواج در رابطه با تئوریهای موجود در این زمینه می باشد یا به عبارت دیگر: هدف کلی تحقیق آزمون روابط موجود میان عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و شخصیتی مؤثر بر بالا رفتن سن دانشجویان می باشد.

ب ـ اهداف جزیی تحقیق

اهداف جزیی تحقیق که اصولاً از مسأله پژوهش و اهداف کلی نشأت می گیرد عبارت است از:

1-بررسی رابطه بین شغل و دیررسی ازدواج دانشجویان مجتمع ولیعصر (عج)

2-بررسی رابطه بین درآمد و دیررسی ازدواج دانشجویان مجتمع ولیعصر (عج)

3-بررسی رابطه بین مسکن و دیررسی ازدواج دانشجویان مجتمع ولیعصر (عج)

4-بررسی رابطه بین ادامه تحصیل و دیررسی ازدواج دانشجویان مجتمع ولیعصر (عج)

5-بررسی رابطه بین دخالت خانواده و دیررسی ازدواج دانشجویان مجتمع ولیعصر (عج)

6-بررسی رابطه بین خدمت سربازی و دیررسی ازدواج دانشجویان مجتمع ولیعصر (عج)

7-بررسی رابطه بین معیارهای انتخاب فرد و دیررسی ازدواج دانشجویان مجتمع ولیعصر (عج)

8-بررسی رابطه بین مهریه و دیررسی ازدواج دانشجویان مجتمع ولیعصر (عج)

9-بررسی رابطه بین نحل سکونت(شهری، روستایی، عشایری) و دیررسی ازدواج دانشجویان مجتمع ولیعصر (عج)

10-بررسی رابطه بین شرایط ضروری ازدواج از دیدگاه خود دانشجویان و دیررسی ازدواج دانشجویان مجتمع ولیعصر (عج)

6- فرضیات تحقیق

قبل از ارائه فرضیه های این پژوهش لازم به یادآوری است که اکثر فرضیه های این پژوهش مبتنی بر تئوریهای ارائه شده توسط صاحب نظران مخصوصاً «پارسونز»[19] می باشد. و فرضیه های تحقیق عبارتند از :

1-بین شغل و دیررسی ازدواج رابطه وجود دارد.

2-بین درآمد و بررسی ازدواج رابطه وجود دارد.

3-بین مسکن و دیررسی ازدواج رابطه وجود دارد.

4-بین ادامه تحصیل و دیررسی ازدواج رابطه وجوددارد.

5-بین دخالت خانواده دیررسی ازدواج رابطه وجود دارد.

6-بین معیارهای انتخاب شخص دیررسی ازدواج رابطه وجود دارد.

7-بین مهریه دیررسی ازدواج رابطه وجود دارد.

8-بین محل سکونت دیررسی ازدواج رابطه وجود دارد.

9-بین خدمت سربازی دیررسی ازدواج رابطه وجود دارد.

10- بین شرایط ضروری ازدواج (اقتصادی ـ اجتماعی ـ روانی) دیررسی ازدواج رابطه وجود دارد.

فصل دوم ـ پیشینه تحقیق و پایه های نظری

1- پیشینه تحقیق

2- چهارچوب نظری

3- تعیین متغیرها

4- مدل تحلیلی فرضیه ها

5- تعریف مفاهیم

1- پیشینه تحقیق

بررسیهای انجام شده درباره خانواده و ازدواج در ایران و سایر کشورهای جهان تا حدی زیاد است که در این میان به بعضی از تحقیقات انجام یافته به ترتیب ذیل اشاره می نماییم:

1- در اردیبهشت ماه سال 1354 آقای دکتر منوچهر محسنی و دکتر فرنگیس اردلان با همکاری مستقیم کلیه دانشجویان دوره شبانه رشته جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملی ایران تحقیقی تحت عنوان «طرز تفکر دانشجویان در مورد معیارهای خانواده و ازدواج» در چارچوب درس روشهای علمی تحقیق در علوم اجتماعی انجام داده اند که هدف از انجام این مطالعه را بررسی دگرگونیهایی که در تحولات اجتماعی جدید توانسته است در طرز تفکر دانشجویان بوجود بیاورد ذکر فرموده اند. و بیان می کنند که آیا نظر پیتریم سوروکین جامعه شناس آمریکایی که می گوید جهان ما جهان گرایشها و جنبشهای متضاد و حتی متناقض است، در تفاوت طرز تفکر زنان و مردان دانشجو نیز مشاهده می شود؟ در این تحقیق تفاوتهایی در طرز تفکر دانشجویان دختر و پسر در زمینه معیارهای زناشویی و ازدواج دیده می شود. که به کمک آزمونهای آماری لازم مورد بررسی قرار گرفته است.

2- در سال 1369 آقای نعمت اله تقوی تحقیقی تحت عنوان «بررسی وضع ازدواج و طلاق در شهر تبریز» را انجام داده اند که از یافته ها و نتایج آن استفاده شایانی شده است که یافته ها و نتایج این تحقیق متعاقباً بیان می شود.

3- دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی در نشریه فصلنامه جمعیت شماره 10 تحولات آمار ازدواجهای ثبت شده در دوره 1368 تا 1372 را در کل کشور و تقسیمات استانی بطور دقیق بدست آورده است که نتایج آن نوشته می شود.

4- مارتین سلگن در کتاب جامعه شناسی تاریخی خانواده، تحقیقاتی درباره ازدواج از کشور فرانسه بدست آورده که شایان توجه می باشد. نتایج و مطالب بدست آمده در این باره مختصراً خواهد آمد.

1- طرز تفکر دانشجویان در مورد معیارهای خانواده و ازدواج

دکتر فرنگیس اردلان و دکتر منوچهر محسنی نتیجه تحقیق خودشان را به این صورت بیان می کنند: روئن هیل جامعه شناس آمریکایی از تحقیق در خانواده ها و مقایسه رفتارها و هنجارها در سه نسل متوالی نتیجه می گیرد که رفتارهای خانوادگی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و ادامه می یابد، و به زبان ساده تر دگرگونی در رفتارها چندان سریع نیست و آنچه که در مقایسه سه نسل به چشم می خورد و اهمیت بیشتر دارد دگرگونی در هنجارهاست.

در بررسی انجام شده می توان نتیجه گرفت که عوامل جدیدی مثل رشد جمعیت، شهرنشینی و … که مؤثر در دگرگونی های خانواده و مسایل مربوط به آن است فقط توانسته تا حدودی مؤثر افتد. خانواده در عین حال که شاخص مهمی در شناخت تحولات اجتماعی است، عامل کنترل تحولات مزبور نیز می تواند باشد. میل به تکمیل تحصیلات و اشتغال زنان در بازار کار نظر آنان را درباره سن مناسب ازدواج و تعداد فرزندان دگرگون کرده است. با اینکه مطالعات نشان داده است تحصیل زن و اشتغال وی از عدم تجانس ذهنی بین زن و شوهر می کاهد و روابط آنان را به سوی همدلی و همکاری سوق می دهد معهذا بررسی ما می گوید که بسیاری از مردان تحصیل کرده هنوز با زودرسی ازدواج زنان موافقند و کار زن را ضروری نمی شمارند. بالا رفتن میزان طلاقها و وابستگی اقتصادی زنان غیرشاغل و اینکه زنان کمتر از مردان شانس ازدواج مجدد را دارند آنها را همچنان نسبت به رسم کهن مهریه وفادار نگه داشته و از رف دیگر دشواریهای مادی زندگی جدید جهیزیه را نیز از نظر مردان ضروری ساخته است.

خانواده از نظر زنان پشتوانه محکمی برای حفظ موقعیت آنان در امر ازدواج است و به همین جهت بار دخالت خانواده را در امر همسرگزینی پیش از مردان موافقند و از همین جاست که بر استمرار قدرت خانواده محکم می شود. از طرف دیگر هرقدر تحصیلات زن شاغل بیشتر باشد مشارکت وی در تصمیمات مهم مربوط به زندگی خانوادگی فزونتر و مؤثرتر و با تسلط سنتی مرد مغایر است و سرانجام برخورد نظرات زن و مرد را در این مورد مشاهده می کنیم.[20]

2- سن ازدواج و عوامل اجتماعی

آقای تقوی در تحقیق خود که تحت عنوان بررسی وضع ازدواج و طلاق در شهر تبریز بوده، آورده اند که سن ازدواج با بسیاری از متغیرها و عوامل اجتماعی ـ اقتصادی رابطه مستقیم دارد و تحت تأثیر آنها بالا و پایین می رود. در این رابطه به چند مورد زیر اشاره می شود:

1-سن ازدواج به میزان سواد و تحصیلات دختر و پسر بستگی دارد، یعنی هر چه سطح سواد و تحصیلات بیشتر باشد سن ازدواج بالاتر می رود. به طوری متوسط نخستین سن ازدواج برای بی سوادان خانوارهای نمونه شهر تبریز 6/21 و برای با سوادان 4/23 سال بوده است.

2-فقر و ثروت در کاهش و افزایش سن ازدواج مؤثر است به طوری که در خانواده های فقیر سن ازدواج معمولاً پایین تر است و در خانواده های مرفه بالاست.

3-مطالعات اجتماعی حاکی از آن است که سن ازدواج با توسعه و عقب ماندگی جامعه تناسب دارد، در کشورهای جهان سوم پایین تر از کشورهای پیشرفته صنعتی است.

4-شیوه های تولید و فضاهای معیشتی نیز روی سن ازدواج تأثیر دارند به طوری که در تمام نقاط جهان ازدواج روستائیان پایین تر از شهرنشینان است.

5-در میان طبقات اجتماعی نیز سن ازدواج یکسان نیست به طوری که در طبقات بالا که از امکانات تحصیلی و رفاهی و به طور کلی، سطح زندگی بالاتری برخوردارند، سن ازدواج بالاست و در طبقات فرودست به دلیل نداشتن آنها پایین است. رابطه سن ازدواج با شرایط اقتصادی ـ اجتماعی جامعه، همچنان که در تحقیق حاضر به اثبات می رسد در کشورهای دیگر نیز تأیید شده است.[21]


1- محمود، شهابی. ماهنامه زنان، شماره 81تیر1382، ص 42.

1- هارتین، سگالن، جامعه شناسی تاریخی خانواده ، برگردان حمید الیاسی، تهران : نشر مرکز، 1375، ص 249.

2- یدالله، فرهادی، امیر خسروی، فصلنامه جمعیت، دفتر آمار و اطلاعات جمعیت، شماره 10، 1372.

2- همان منبع.

1- نعمت الله، تقوی. بررسی ازدواج و طلاق شهرستان تبریز، سال 1369، ص 16.

2- نعمت الله ، تقوی . جامعه شناسی خانواده، تهران انتشارات پیام نور، 1373، ص 135.

1- علی اکبر، مظاهری. جوانان و انتخاب همسر، با مقدمه جعفر سبحانی، 1375، ص 2.

1- قلی زاده، ازدواج و اهداف آن، ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 185، 1376.

2- پیشین، علی اکبر مظاهری، ص 27.

1- سید رضا، پاک نزاد. ازدواج مکتب انسان سازی، قم ، انتشارات اخلاق، بهار 1376، ص 91.

2- همان، ص 103 و 104.

3- محمود شهابی، ماهنامه زن، شماره 11، تیر 1382، ص 44

1- همان، ص 45

1- محمود، شهابی : ماهنامه زنان ، شماره 11 تیر 1382، ص 48 الی 46

2- ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، تهران، چاپ هشتم، سال 1372، ص 85.

1- پیشین، محمود شهابی، ص 49 و 48.

1- محمد، مجد، مجید موحدخواه، روزنامه همشهری، 20 و 22 فروردین 83، شماره 15.

2- فرامرز، رفیع پور، کندوکاوها و پنداشتها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1372، ص 301.

1- پارسونز، تالکوت

1- فرنگیس، اردلان، محسنی، طرز تفکر دانشجویان در مورد معیارهای خانواده و ازدواج، مجله دانشکده تهران 1355، ص 112.

1- نعمت الله، تقوی. بررسی ازدواج و طلاق در شهرستان تبریز، سال 1369، ص 40.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید