مقاله تحقیقی ( روش تحقیق ) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تحقیقی ( روش تحقیق ) در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحقیقی ( روش تحقیق ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحقیقی ( روش تحقیق ) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحقیقی ( روش تحقیق ) در word :

كلیات تحقیق

1-1- مقدمه:
حركت به سوی استقلال و خودكفایی كشور با تلاش در جهت بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی روستاها و مناطق عشایری از طریق توسعه كشاورزی، دامداری و صنایع روستایی میسر می‌باشد.

یكی از مسایلی كه جامعه ما امروز با آن روبروست مسئله رابطه افزایش جمعیت با تشدید نیاز به سرمایه گذاری جهت ایجاد فرصت‌های اشتغال كافی توأم به منظور بهبود سطح زندگی مورد قبول می‌باشد كه بدون آینده‌نگری و برنامه ریزی دقیق می‌تواند زمینه‌ساز یك بحران در آینده تلقی گردد.
تا آنجا كه عملكرد گذشته نشان می‌دهد اقدامی اساسی در این خصوص صورت نگرفته و یا در صورت اقدام بصورت مقطعی و موردی بوده است كه نمونه بارز آن شهر تهران می‌باشد. گسترش بی‌رویه شهر تهران ناشی از فقدان سیاست استقرار جمعیت در سطح كشور می‌باشد كه نتایجی چون رشد بی‌رویه جمعیت، افزایش بیكاری،‌ كاهش سطح زندگی ،‌ آلودگی محیط زیست و دیگر مشكلات اجتماعی را در برداشته است.
بمنظور كاهش شتاب مهاجرت روستاییان به شهرها لازمست قسمتی از فعالیتهای صنعتی كه عموماً مواد اولیه آنها از روستاها تأمین می‌شوند به مناطق روستایی سوق داده شوند.

ایجاد و توسعه صنایع روستایی و گسترش فعالیتهای مواد غیر كشاورزی با توجه به نقشی كه در توسعه روستاها دارد بعنوان یكی از راه حل های مناسب بایستی مورد توجه برنامه ریزان كشور قرار گیرد.
گسترش صنایع روستایی در تحقق اهداف زیر نقش مؤثری را ایفاد خواهد نمود:
1- متنوع ساختن فعالیتهای اقتصادی روستاییان و افزایش درآمد آنها
2- ایجاد فرصت های جدید شغلی در روستاها
3- ایجاد تعادل در توسعه اقتصادی و اجتماعی بین مناطق شهری و روستایی
4- كنترل مهاجرتهای بی رویه ساكنین نقاط روستایی به شهرها

واقعیت های موجود در كشورهای در حال توسعه بویژه جوامع روستایی حاكی از محدود بودن عوامل كشاورزی از جمله آب، خاك، بالا بودن نرخ جمعیت ،‌ بالا بودن میزان جوانان جویای كار،‌ بیكاریهای فصلی و دایمی در روستاها و عدم انتقال مواهب توسعه و رفاه شهرها بسوی روستا می‌باشد كه این عوامل منجر به مهاجرت بی ‌رویه روستاییان به شهرها گردیده و تبعات و آثار نامطلوبی را برای جوامع روستایی و شهری ایجاد نموده است.
تلاش برای فراهم نمودن زمینه‌های لازم به منظور ایجاد و گسترش فعالیتهایی كه بتواند بنوعی اشتغال، درآمد، رفع بیكاری فصلی و دایمی و نیز جذب امكانات شهری در روستاها را موجب شوند،‌ میتوانند عواملی مؤثر در كاهش اختلاف و دوگانگی بین شهرها و روستاها باشند.

در همین راستا نواحی صنعتی روستاها با هدف تجمیع صنایع روستایی منطقه یا شهرستان با فراهم نمودن امكانات زیر بنایی از قبیل آب، برق، جاده و ; در یك مكان باعث ایجاد صرفه‌ جوییهای خارجی شده و با افزایش در آمد و اشتغال در مناطق روستایی موجبات توسعه مناطق روستایی شده و به تعادل جمعیتی شهری و روستایی كشور و نیز بهره‌برداری بهینه از منابع كمك مؤثری خواهد نمود.

1-2-ضرورت تحقیق:
توسعه‌صنعتی روستایی یكی از اهدافی است كه دولت‌ها در برنامه ریزیهای خود به آن توجه خاصی دارند . توسعه‌اقتصادی با سیاست توسعه‌صنعتی هنگامی عملی می‌شود كه ابتدا پتانسیل‌ها و امكانات و در حقیقت مزیت نسبی صنایع در نقاط مختلف مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به این بررسیها تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای استقرار صنعت و در نتیجه توسعه ‌صنعتی و اقتصادی صورت گیرد.

هدف از توسعه صنعتی بالا بردن توان صنعتی و در نتیجه افزایش بهره وری تولیدات صنعتی و در نهایت افزایش درآمد و اشتغال می‌باشد كه رسیدن به همه‌این اهداف مستلزم تحقیقات همه جانبه در زمینه استعدادها و پتانسیل‌های صنعتی در منطقه می‌باشد. علاوه بر این مكان‌یابی صحیح صنایع با توجه به همه امكانات مادی و انسانی ما را به اهداف مورد نظر رهنمون خواهد ساخت.
در حقیقت با استقرار صحیح نواحی صنعتی روستایی در نواحی مستعد و كارا میتوان از اتلاف منابع جلوگیری نمود. بنابراین موضوع از هر دو جنبه فوق حائز اهمیت می‌باشد.

1-3- انگیزه انتخاب موضوع:
ایجاد و گسترش صنایع در مناطق روستایی كشور و طرح آن بعنوان یك شیوه تولیدی بصورت گسترده و همه جانبه و بعنوان مكمل و پشتیبان كشاورزی و افزایش درآمد شاغلان این بخش و همچنین یك جانشین نیرومند برای جذب نیروهای كار مازاد فعالیتهای بخش كشاورزی در مناطق روستایی كشورمان یكی از اهداف اساسی ایجاد و توسعه‌صنایع روستایی است و با توجه به تأثیر عمیقی كه این بخش می‌تواند در ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه روستایی كشورمان ایفا نماید برسی نواحی صنعتی و مكان‌یابی علمی آنها كه در حقیقت صنایع روستایی را در خود جای داده‌اند از اهمیت ویژه برخوردار می‌باشد.

1-4- اهداف تحقیق:
هدف اصلی در این تحقیق ارایه الگویی جهت استقرار نواحی صنعتی در منطقه مورد مطالعه جهت استفاده بهینه از امكانات و پتانسیل‌های منطقه می‌باشد.
سایر اهداف عبارتند از:
الف) مكان‌یابی نواحی صنعتی جهت استقرار آنها در نواحی مستعد به منظور افزایش نقش آنها در رشد و توسعه اقتصادی مناطق روستایی
ب)‌ شناخت امكانات بالقوه مناطق روستایی برای ایجاد نواحی صنعتی
ج) تعیین نقاط ضعف و قوت نواحی صنعتی موجود

1-5- روش تحقیق:
روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق اسنادی ( کتابخانه ای ) می باشد . برای این منظور از پرسشنامه هاییکه در قالب چهار فرم توسط کارشناسان مدیریت صنایع روستایی جهاد کشاورزی شهرستانها در استان خراسان تکمیل گردیده , استفاده شده است .
پس از انتقال داده‌ها به رایانه و پردازش آنها با استفاده از برنامه نرم افزاری spss تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفته است.

1-6- محدوده‌ تحقیق:
محدوده‌ این تحقیق نواحی صنعتی روستایی موجود در استان خراسان و زمان آماری آن تا پایان سال 78 می‌باشد.

1-7- فرضیات تحقیق:
فرضیه اول :استقرار نواحی صنعتی روستایی بر اساس شاخص‌های مكان یابی علمی است.
فرضیه دوم : صنایع واقع در نواحی صنعتی روستایی از مزیت بیشتری نسبت به سایر صنایع روستایی خارج از ناحیه برخوردارند .

1-8- نوع تحقیق:
با توجه باینكه این تحقیق به كاربرد مبانی نظری در میدان عمل می‌پردازد و می‌تواند نتایج آن برای بهبود وضعیت تولید مؤثر باشد لذا از نوع تحقیقات كاربردی می‌باشد.

1-9- منابع داده‌ها:
در این تحقیق از اطلاعات آماری موجود در مدیریت صنایع روستایی جهاد كشاورزی، اطلاعات آماری و گزارشهای منتشر شده و اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه‌ها استفاده شده است.

1 – 10 – دلایل استفاده از پرسشنامه‌های مدیریت جهاد كشاورزی
الف) محدوده‌تحقیق بسیار وسیع می‌باشد. لذا هزینه‌های مترتب بر آن زیاد بوده و زمان طولانی را طلب می‌نماید.
ب) از آنجاییكه پرسشنامه‌ها توسط كارشناسان مربوطه تكمیل شده است لذا از صحت بیشتری برخوردار خواهد بود و مسایل بطور بهتر مورد كارشناسی قرار گرفته است.

1-11- جامعه آماری:
جامعه آماری شامل كلیه نواحی صنعتی روستایی می‌باشد. تعداد كل این واحدها14 ناحیه می‌باشد كه از این نواحی صنعتی در شهرستانهای فردوس و مشهد و بیرجند هر كدام دو ناحیه و در شهرستانهای اسفراین،‌ قاین، گناباد ،‌ سبزوار، تایباد، تربت حیدریه، خواف ، ‌شیروان یك ناحیه احداث شده است.

1-12- تعریف مفاهیم:
1-12-1- ناحیه صنعتی روستایی
ناحیه صنعتی روستایی قطعه زمینی است عمران شده كه در یك موقعیت مناسب (از نظر مركزیت داشتن به چند روستا)‌ استقرار یافته و جهت احداث صنایع روستایی بر اساس طرح جانمایی و مقررات خاص ایجاد و اداره می‌گردد و قبل از احداث ناحیه تمامی استعلامهای مورد نیاز از ادارات ذیربط گرفته شده و در حد امكان با استفاده از بودجه‌های دولتی و یا بصورت خودیاری در آن تأسیسات زیربنایی ( از قبیل آب، برق،‌ جاده و 😉 ایجاد می‌گردد.
1-12-2- مجتمع صنعتی
مجتمع صنعتی قطعه زمینی است عمران شده با همان شرایط ناحیه صنعتی ولی دارای دو محدودیت می‌باشد:‌الف)‌حداكثر قابلیت استقرار دوازده واحد كارگاه صنایع روستایی را داشته باشد. ب) مساحتی برابر حداكثر كه هكتار را دارا بوده و پیش بینی توسعه برای آن نباشد.(1)

1-12-3- منطقه تحت پوشش ناحیه صنعتی
یك ناحیه و یا منطقه صنعتی روستایی بخشی از یك محیط اجتماعی و اقتصادی است كه در درجه اول منطقه‌ای را فرا می‌گیرد كه نیروی كار از آنجا تأمین می‌گردد و د ر وهله‌ دوم نسبت به مناطقی كه مواد اولیه ، نیرو و خدمات صنعتی از آنجا تأمین می‌شود نقش مركزیت داشته باشد. (1(
1-12-4- متقاضی
به كلیه كسانیكه دارای جواز تأسیس (اعم از وزارت جهاد یا وزارت صنایع و 😉 بوده و كارگاه آنان با استاندارهای لازم ناحیه صنعتی تطابق داشته باشد ، گویند. (1)
1-12-5-روستا
روستا عبارت از یك مركز جمعیت وحمل سكونت و كار تعدادی خانوار است كه در اراضی آن به عملیات كشاورزی اشتغال داشته و درآمد اكثریت آنان از طریق كشاورزی حاصل شود. (2)
1-12-6-توسعه
از مفهوم توسعه تعاریف متعددی شده كه علیرغم اشتراك در برخی جنبه‌ها، از جمله پویایی و استمرار آن، هر یك از بعد خاصی بدان نگریسته‌اند.
برخی توسعه را مفهومی ارزشی و متعالی و فی نفسه یك ایدئولوژی می‌دانند. (3) برخی بر توسعه‌ انسانی تأكید می‌ورزند و برخی دیگر بر داشتی صرفاً‌ اقتصادی از آن دارند. (4) با این حال عده‌ای نیز بر این باورند كه توسعه از فرآیندهای بسیاری تشكیل شده ،‌ خود یك فرآیند پیچیده تغییر است. (5)
در اینجا توسعه فرآیندی پویا در نظر گرفته می‌شود كه هدف آن تغییر در جهت بهبود شرایط برای اكثریت مردم، تأمین حداقل نیازهای اساسی و ایجاد و تعمیم عدالت است.
1-12-7 – توسعه روستایی:
شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های گوناگونی است كه قدرت خود اتكایی مردم روستایی را افزایش داده و با از میان برداشتن موانع ساختاری، توسعه متعادل اقتصادی، اجتماعی و نواحی مشخص را همراه با توجه خاص به حدااكثر بهره‌برداری از منابع محلی وتوزیع عادلانه و گسترده‌تر منافع ناشی از توسعه دنبال می‌كند. (6)
1-12-8- صنایع روستایی:
در آمارگیری كارگاهی صنایع روستایی،‌از صنایع روستایی چنین تعریف گردیده است كه:
صنایع روستایی عبارتست از صنایع متناسب با مناطق روستایی آن كشور كه در قالب صنایع تبدیلی مواد كشاورزی، صنایع كوچك و صنایع دستی تعریف می‌شوند كه مكان استقرار آنها در مناطق روستایی كشور از جمله مراكز دهستانها ،‌ مراكز بخشها در روستاهای اقماری آنها می‌باشد. (7)
سازمان صنایع دستی نیز صنایع روستایی را چنین توصیف می‌كند:
معمولا ً‌به كلیه فعالیتهای غیر زراعی كه در سطح مناطق روستایی انجام می‌گیرد،‌ گویند كه خود به دو دسته صنایع روستایی مصرفی و صنایع دستی تقسیم می‌شوند. (8)
اما كمیته صنایع روستایی جهاد در جدیدترین تعریف خود از صنایع روستایی آورده است كه :
الف) حتی المقدور تأمین كننده نیازهای كشاورزی و دامپروری و مكمل و پشتیبان آن بوده و با شرایط جغرافیایی هر منطقه متناسب بوده و مغایر رشد كشاورزی و دامی نباشد.
ب) حتی المقدور مناسب با احتیاجات روستاییان بوده و زمینه‌ساز خودكفایی اقتصادی و صنعتی كشور باشد.
ج) از نظر تكنولوژی در سطحی باشد كه در روستاها قابل ایجاد و بهره‌برداری بوده و به بالا رفتن دانش فنی روستاییان كمك نماید.
د) حتی المقدور سرویس و نگهداری و تعمیر آن در محل امكانپذیریباشد.
ه) تأمین مواد اولیه و ابزار آلات آن حتی المقدور به ترتیب در محل یا منطقه و یا در داخل كشور میسر باشد. (9)

منابع فصل اول:
(1) اداره كل طرحهای صنعتی و بهره‌برداری جهاد سازندگی- اداره نواحی صنعتی ـ‌1374 آیین نامه و اصول مكان یابی ،‌طراحی و اجرای نواحی صنعتی
(2) وثوقی- منصور- جامعه روستایی- صفحه 17
(3) میسرا. آر. پی- برداشتی نو از مسایل توسعه، گزیده مسایل اقتصادی شماره 46 صفحه 4
(4) هیران. دی. دیاس و دیگران ،‌درسنامه برنامه‌ریزی توسعه روستایی صفحه 17
(5) مأخذ (4) – صفحه 19
(6) بدری- سید علی- مكان یابی مراكز توسعه روستایی
(7) كمیته صنایع روستایی جهاد سازندگی – طرح مقدماتی آمارگیری مشخصات پایه‌ای كارگاههای صنایع روستایی
(8) مدیریت طرح و برنامه‌ریزی سازمان صنایع دستی ایران- كلیاتی در باره صنایع دستی روستاییان ایران
(9) وزارت جهاد سازندگی – برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی «كتاب دوم»

فصل دوم :
بررسی ادبیات موضوع

2-1- مقدمه:
ادبیات مربوط به تئوری مكان ‌یابی این پدیده را از دو نظر مورد توجه قرار داده است اقتصاددانان این دو زاویه دید را در قالب بخش عمومی و بخش خصوصی دسته بندی كرده‌اند.

بدین ترتیب كه بخش عمومی یا دولت (در سطوح مختلف آن) به خاطر ملاحظاتی مانند ملاحظات سیاسی نواحی مسأله‌دار ، فشارهای ناشی از بحرانهای زیست محیطی، جابجایی های منطقه‌ای جمعیت در دستیابی به امكانات استقرار یافته (مكان ‌یابی شده)، توزیع منطقی و متوازن فعالیتهای اقتصادی در بین مكانهای مختلف،‌ تأمین اهداف توسعه منطقه‌ای و رعایت اصول و موازین عدالت اجتماعی برای امر مكان‌یابی بطور اعم اهمیت خاصی قائل بوده و اهتمام ویژه‌ای در هدایت تصمیم‌گیریهای مربوط به مكان‌یابی دارد.

همچنین بخش خصوصی یا كار فرمایان اقتصادی نیز بنا به ملاحظات مربوط به اقتصاد خرد، جهت یافتن پاسخی قانع كننده برای سه پرسش اصلی و تعیین كننده برای موضوع مكان ‌یابی اهمیت ویژه‌ای قائلند. سه پرسش اساسی اقتصاد خرد،‌شامل اینكه چه چیزی تولید شود؟ ‌چقدر تولید شود؟‌ چگونه تولید شود؟‌ قبل از هر پاسخی پاسخ ، پاسخ به پرسش كجا تولید شود؟‌ نیازمند است . بعبارت دیگر در اقتصاد خرد به ترتیب پرسش های فوق‌الذكر، نوع محصول ،‌ مقیاس تولید و تكنیك تولید بشدت از مكان تولید متأثر بوده و عملاً‌نمیتوان بدون تعیین وضعیت مكان تولیدی در باره نوع محصول،‌مقیاس تولید و تكنیك تولید بحث كرد یا تصمیم گرفت.

2-2- مبانی نظری:
بررسیهای كتابخانه‌ای موجود نشان می‌دهد كه از لحاظ نظری،‌بطور كلی تئوری مكان‌یابی در تاریخچه‌شكل گیری‌اش سه مرحله تكاملی را پشت سر گذاشته است . بطوریكه میتوان نظریه پردازان این حوزه فكری را در قالب سه گروه دسته بندی كرد.
دسته اول بر محور موضوعی حداقل هزینه ها در مكان‌یابی تأكید داشته و بیشتر طرف عرضه اقتصادی موضوع را مد نظر قرار می‌دهد. از این دسته می‌توان به صاحب نظرانی مانند فون تانن و آلفردوبر اشاره كرد.

«فون تانن» با توسل به هزینه‌های حمل و نقل و تغییرات آن نسبت به فواصل دستیابی،‌نوع محصولات كشاورزی كشت شده در زمینه‌های اطراف شهر را تعیین می‌كرد. وی معتقد بود كه با تكیه بر هزینه‌های حمل و نقل، میتوان نوع كشت و كار را در زمینه‌های اطراف شهر،‌ مكان‌یابی كرد.
«آلفرد وبر» از دیگر صاحب نظران این دسته،‌مكان استقرار صنایع كارخانه‌ای را با تكیه بر سه عامل حمل و نقل،‌ نیروی كار و تجمع صنعتی مورد بررسی عملی‌تر و منظم‌تری قرار می‌دهد. وی با تعریف شاخص مواد ((MI)) كه نسبت وزن مواد اولیه و وزن كالای ساخته شده می‌باشد و از تلفیق مواد اولیه محلی كه صرفاً در موقعیت‌های خاص جغرافیایی مستقر هستند مانند نفت و ذغال سنگ با مواد اولیه همه جا موجود مانند شن و ماسه و ; همراه با ضریب كاهش وزن مربوط به آنها،‌معتقد است كه میتوان مكان استقرار صنایع را در محل عرضه مواد اولیه یا بازار و یا موضعی بینابین آن دو تعیین كرد و این موضوع را در قالب یك بازار مصرف و در مكان عرضه اولیه مثلث مكان‌یابی مطرح می‌كند.

سومین عامل مورد توجه و بر صرفه جویهای ناشی از تجمع گرایی صنعتی می‌باشد كه این مزایا در بهره‌مندی از نیروی كار ماهر،‌ پیوند اقتصادی بین صنایع،‌ استفاده از ساختارهای زیربنایی جمعی مانند جاده بندر،‌شبكه‌های آب،‌ راه آهن و غیرو استفاده از خدمات شكل گرفته مانند بیمه،‌آتش نشانی، خدمات امنیتی و حفاظتی و غیره تعریف می‌كرد.
وی تنها زمانی استقرار در تجمع‌های صنعتی را توصیه می‌كند كه میزان صرفه جوییهای ناشی از تجمع گرایی برابر یا بیشتر از میزان هزینه‌های حمل و نقل اضافی باشد.

بی توجهی نظریه‌های متكی بر حداقل هزینه‌ها در امر مكان‌‌یابی به عامل تقاضا و ظرفیت فروش در بازارهای نقاط جغرافیایی مختلف،‌منجر به شكل‌گیری نظریه تجزیه و تحلیل بازار گردید. در این دسته میتوان به نظریه پردازانی مانند آگوست‌لوش و كریستالر و پروكس اشاره كرد.
رویكرد فكری متمایل به طرف تقاضا امر مكان ‌یابی را با هدف حداكثر كردن در آمدها و تسخیر هر چه بیشتر حوزه بازار و تقاضای شكل گرفته در آن پیش می‌برد. به عقیده «لوش» با افزایش فاصله و مسافت، میزان تقاضا كاهش می یابد بطوریكه برای كالاهای فاسد شدنی مانند مواد غذایی در فواصل دور تقاضا بسیار اندك می‌باشد. برای تعیین محدوده بازار «مخروط تقاضا» را مطرح می‌كند و معتقد است كه مراكز تولیدی و حوزه تحت نفوذ آنها برای رسیدن به وضعیت تعادل و نظم هندسی ( شش گوش) از مراحل سه گانه‌ای كه ترتیب یافته‌اند می‌گذرد و مكان استقرار خود را با تكیه بر حوزه بازار نفوذی خود تعیین می‌كنند.

«كریستالر» نیز در امر مكان‌یابی از ساختمان شش ضلعی بازار بحث می‌كند اساس نظریه او بر پایه نظم و آرایش فضایی مكانهای مركزی با تأكید بر كاركردهای آن مراكز و سلسله مراتب سكونتگاهی قرار گرفته است.

 

2-3- نظریات مكان مركزی
تئوری مكان مركزی بر اساس موقعیت نسبی مكانهای مركزی ( شهر، روستا و هر نوع مركز هسته‌ای دیگر) نسبت به یكدیگر بنیاد شده است. در واقع موقعیت نسبی هر مكان مركزی ،‌ تحت تأثیر یك فضای رقابتی اقتصادی- اجتماعی موجود در میان مكانهای مركزی ناحیه جغرافیایی قرار دارد.
ابداع كننده این تئوری جغرافیدان آلمانی «والتر كریستالر» بوده كه تحت تأثیر تئوریهای مكانی ارایه شده توسط «فون تانن» و «وبر» قرار داشت. وی فرضیه‌های جدید خود را با توجه به عقاید این دو در مورد تئوری مكانی به مرحله مشاهده و آزمایش علمی در آورد. بر اساس این تئوری، توزیع فضایی مكانهای مركزی بر مبنای اندازه،‌ جمعیت و درجه مركزیت اجتماعی و اقتصادی،‌ نقش‌های موجود در آنها و به شكل كثیر الاضلاع‌های قراردادی و متداخل نمایش داده می‌شوند.

سلسله مراتب این مكانها به گونه‌ای است كه مكانهای مركزی بزرگتر به تعداد كمتر و با شعاع عملكردی بیشتر و مكانهای مركزی كوچكتر ،‌به تعداد بیشتر و شعاع نفوذی محدودتر و از نظر اقتصادی كم اهمیت‌تر در یك ناحیه جغرافیایی قرار دارند. مساحت هر رتبه از یك مكان خاص به اندازه‌3 برابر پایین‌تر از رتبه قبلی و معادل یك سوم بالاتر از ناحیه سطح بندی آن می‌باشد.

در نتیجه مكانهای مركزی بزرگتر با دارا بودن منطقه نفوذ اقتصادی وسیع‌تر،‌قادر به دربرگرفتن ناحیه نفوذ اقتصادی مكان مركزی كوچكتر می‌گردند. (2) شكل شماره یك

«لوش» پس از انطباق شش ضلعی‌های مورد نظر كریستالر و دوران آنها بر روی یكدیگر به شش قطاع مختلف كه هر یك درجات مختلفی از سلسله مراتب را مشخص می‌كنند، دست یافت.
به این معنی كه نظام پیشنهادی او بر خلاف كریستالر كه سلسه مراتب منظم و انتزاعی تری را نشان می‌داد، سیستمی است پیوسته از روابط مقیاسهای مختلف مراكز جمعیتی . (3) شكل شماره دو

بعبارت دیگر و بر خلاف كریستالر كه بوجود سلسله مراتب بین مكانهای مركزی معتقد بود و بر همین اساس نیز مكانهای ناحیه مورد مطالعه خویش را با توجه به میزان جمعیت و درجه مركزیت آنها طبقه بندی نمود. لوش به وجود سلسله مراتب در بین مكانهای مركزی ناحیه جغرافیایی اطمینان نداشت و وجود یك رابطه ممتد را میان اندازه جمعیت و درجه مركزیت آنها قابل قبول دانست. در هر صورت وجود یك رابطه منقطع (سلسه مراتبی) و یا ممتد (غیر سلسله مراتبی)‌بین میزان جمعیت و تعداد و نوع نقش‌های موجود د رمكانهای مركزی یك ناحیه جغرافیایی میتواند بصورت توأماً‌ وجود داشته باشد.

بنابراین استفاده از هر دو مدل جهت نمایاندن رابطه بین متغیرهای مورد بحث قابل قبول بوده و این بستگی به انتخاب و هدف محقق در این مورد خاص دارد. (4)‌شكل شماره سه چهار
با وجود تشابهات چندی كه در مفاهیم طرح پیشنهادی كریستالر و لوش دیده می‌شود در تحلیل و مفاهیم سیستمی آن دو تفاوتهایی به چشم می‌خورد.
با این همه اختلاف اساسی بین این دو نظریه در تعیین وسعت ایده‌آل شش ضلعی‌ها و فضای نفوذی بازارهاست. بعلاوه در شرایطی كه لوش در پیاده كردن نظریه خود از كوچكترین واحدها آعاز می‌كند و بتدریج به فضاهای نفوذی وسیع‌تر می‌رسد،‌كریستالر از مكان مركز اولیه شروع و به سطوح پایین‌ سلسله مراتب می‌رسد یعنی حركتی خلاف لوش دارد. (5)

بعد از كریستالر و لوش ،‌ جغرافیدانان ،‌ اقتصاددانان و برنامه ریزان دیگری نیز هر بك به نوبه خود سعی كردند در جهت قوانین اقتصادی و فاكتورهای دیگر و بر همین اساس،‌ تئوریهای آن دو را تعمیم داده و در آن راه قدمی فراتر نهند د ر این میان میتوان از كارهای «باك من»‌نام برد.
او در دنباله فعالیت‌های كریستالر و لوش سعی نمود كه فرمولی جهت خلاصه نمودن نظام روابط مراكز جمعیتی یك منطقه عرضه نماید. وی ساده‌ترین فرم امكان پذیر را انتخاب و یا قبول فرض كریستالر و لوش یعنی یكنواختی موقعیت جغرافیایی و در قابل فرمول ریاضی نشان داد كه با افزایش اندازه جمعیت مركز و اندازه جمعیت آستانه‌ای كه از این مركز سرویس میگیرد درجه آن در سیستم سلسله مراتب مركز بالا می‌رود. یكی دیگر از كسانی كه با پیروی از تئوری مكان مركزی و جهت توجیه یك حوزه‌ عرضه و تقاضا ،‌ موفق به ابداع قانون قوه جذب مراكز گردید «ویلیام ریلی» است.

وی معتقد بود كه با در دست داشتن تعداد جمعیت،‌فواصل و فونكسیونهای مركزی دسته‌ای از مراكز جمعیتی، میتوان بر اساس حجم روابط به خصوصیات حوزه فعالیت مربوطه دست یافت. (6)
با این همه بعنوان یك ارزشیابی نهایی در تكامل تدریجی تئوری مكان‌یابی مركزی باید اظهار داشت كه مشكلات موجود در مدل اولیه این تئوری كه فقط به توصیف توزیع فضایی مكانهای مركزی و نقش‌های ارایه شده در آنها در یك نقطه از زمان می‌پرداخت، در مطالعات بعدی تجدید نظر شده،‌ بر طرف شده است. تئوری تجدید نظر شده به شناخت عوامل مؤثر و تغییرات طرح توزیع فضایی و مركزیت مكانهای مركزی در یك مقطع زمانی می‌پردازد و بعلاوه از جغرافیای رفتاری نیز در كم و زیاد شدن مركزیت این مكانهای مركزی استفاده می‌شود. (7)

دو گونه از سازمانهای بازار روستایی وجود دارد كه بنظر می‌رسد با الگوهای كلاسیك مكان مركزی منطبق نیستند. این دو را نظامهای منظومه‌ای یا خورشیدی و نظامهای شبكه‌ای می‌نامند.
نظام خورشیدی،‌نظامی است كه در آن شبكه ‌ای از بازارها در ارتباط با یك مركز رابط (نوعاً‌شهر) سازمان یافته و یك سلسله مراتب دو سطحی را ایجاد می‌كند. با این تعریف نظام خورشیدی می‌تواند بخشی از یك نظام مكان مركزی باشد.

قطب این نظامها یك شهر مركزی بزرگ (شهر برتر) با كاركرد اقتصادی و سیاسی است و بازارهای دهقانی موجود در حوزه كشش هر مركز معمولاً‌ ادواری بوده و در روستا شهرهای بسیار كوچك برقرار می‌شوند. آنچه كه این نظامها را از دیگر الگوهای مكان مركزی مجزا می‌كند این است كه شهركها یا بازارهایی با اندازه متوسط كه نقش رابط را بازی می‌كند،‌ وجود ندارد. بنابراین هر مركز شهری دارای یك حوزه كشش داد و ستد نسبتاً‌ مستقلی است. این نظامها شباهت زیادی با الگوی اداری دارند.

در این نظامها مركز نقش بازار را نیز داراست. لیكن رقابتی كه لازمه اقتصادی بودن یك الگوست در آن موجود نمی‌باشد. بنابراین به نظر می‌رسد كه در این نظامها قدرت سیاسی،‌ تعیین كننده وضعیت اقتصادی است. این وضعیت در جوامعی بوجود می‌آید كه روابط فئودالی در آنها برقرار باشد،‌ بویژه اگر فئودالها خود نخبگان شهری بوده و در شهر مركزی سكونت داشته‌اند در این حالت فاصله عمیق طبقاتی میان مناطق شهری و روستایی بوجود می‌آید.

2-4- مدلهایی جهت مكان یابی
1- مدل كوله پشتی
2- مدلهای لاجیت و پروبیت
3- روش مولفه های اصلی
4- مدل رتبه بندی تاكسوندی عددی
1 – مدل كوله پشتی:
مدل كوله پشتی مورد استفاده بصورت زیر می‌باشد.
MA Z = CX
= *
s.t:Ax c
*
كه در آن :
C= ماتریس شاخصهای مكان یابی
Z = ماتریس اهداف
A= ماتریس ضر ایب مربوط به خالص هزینه‌های طرح و استقرار آن می‌باشد.

مدل كوله پشتی فوق الذكر با توسل به روش برنامه‌ریزی خطی صفر و یك و از طریق نرم افزار كوارتروبرو مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

2- مدل لاجیت و پروپیت
به منظور آزمون دخالت یا عدم دخالت عامل شانس و تصادف در مكان یابی های صورت گرفته ،‌مدلهای اقتصاد سنجی لاجیت و پروبیت بصورت زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:
YI= B 0 + B1KOL + B2 Dist + B4 EMPL
متغیر وابسته
رابطه فوق y¬¬¬i ¬ متغیر وابسته مدل و مجازی می‌باشد و مقادیر آن بصورت زیر تعریف می‌شود.
چنانكه مكان I ام بعنوان ناحیه صنعتی انتخاب شود = 1
چنانكه مكان I ام بعنوان ناحیه صنعتی انتخاب شود = 0

متغیرهای مستقل
1- Kol= مجموع جوازهای صادره از طرف وزارت صنایع و جهاد برای فعالیت صنعتی در شهرستانهای محل استقرار نواحی صنعتی
2- DIST= فاصله هر ناحیه صنعتی از نزدیكترین مركز شهری بمنظور دخالت دادن عامل مهم فاصله از جهت دسترسی به بازارهای فروش گسترده، بازارهای خدماتی و ;
3- COST= هزینه‌های مورد نیاز برای تكمیل و راه اندازی هر ناحیه صنعتی كه بصورت خالص محاسبه می‌شود این ارقام درآمد زایی نواحی صنعتی از آن كسر می‌شود.
4- EMPL= استفاده حاصله از هر ناحیه صنعتی مورد مطالعه

3- روش مؤلفه های اصلی
آنالیز Principl component كه در فارسی به مولفه های اصلی ترجمه شده یكی از كاراترین تكنیك های تجزیه و تحلیل داده های آماری با واریانسهای چند بعدی است كه میتوان آنرا یكی از كاراترین راههای خلاصه كردن تعدادی از متغیرها به شكل فشرده دانست . این تكنیك قادر است كه پدیده هایی را كه از لحاظ ارزیابی كمّی ، مشكلاتی دارند دسته بندی كرده و جهت توجیه آنها شاخص هایی ارایه دهد .
این روش یكی از قدیمی ترین و معروف ترین تكنیك های چند متغیره است . اما قبل از ورود دستگاههای محاسبات الكترونیكی به دلیل پیچیدگی كه در محاسبات دارد مثل سایر تكنیك های چند متغیره مورد استفاده چندانی قرار نگرفته است .

از كاربردهای مهم این تكنیك كاهش حجم داده ها ، برای وقتی است كه یك همبستگی خطی نسبتاً بالایی بین متغیرها وجود داشته باشد ، این كاهش از طریق انجام تبدیلاتی روی داده های اصلی صورت می گیرد بطوریكه داده های تبدیل یافته از یكدیگر مستقل می باشند كه آنها را مؤلفه اصلی نامیده و به اختصار با PC نمایش می دهند . این روش به طریقی تنظیم می شود كه چند مؤلفه اصلی اول ، تقریباً تمامی تغییرات را در متغیرهای اصلی تبیین می كند . برای این كار باید ضریب همبستگی میان شاخص ها و متغیرها را محاسبه كنیم .

در اینجا لازم است در زمینه رابطه بین ضریب همبستگی بین مجموعه ای از بردارها و كسینوس زوایای تشكیل شده بین آنها توضیح مختصری داده شود .
دو بردار با یكدیگر زاویه ای را تشكیل می دهند كه آنرا با حرف مشخص می نماییم . اگر برابر صفر درجه باشد دو بردار بر یكدیگر منطبق و COS برابر یك خواهد بود . اگر برابر 60 درجه باشد 5/0= COS و در صورتیكه برابر 90 درجه باشد0= COS خواهد بود و وقتیكه برابر 120 درجه باشد 5/0- = COS و اگر برابر 180 درجه باشد 1- = COS خواهد بود

پس كسینوس تمام زوایا بین صفر و 180 درجه تشكیل یك منفی را می دهد كه بین 1- و 1+ تغییر می كند .
پس ضریب همبستگی بین دو شاخص نیز از 1+ تا 1- تغییر می كند . ضریب همبستگی 1+ یعنی همبستگی كامل برابر قرار و هر دو در یك جهت می باشند . ضریب همبستگی صفر به معنی آن است كه دو بردار متغیر با یكدیگر زاویه قائمه تشكیل می دهند و اگر متغیرها بصورت دو بردار كاملاً در جهت مخالف یكدیگر باشند ضریب همبستگی بین آنها 1- می باشد و زاویه بین این دو بردار برابر 180 درجه می باشد
بنابراین ابتدا باید ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها محاسبه شود ، پس از محاسبه جدول ضریب همبستگی میان متغیرها بر اساس ضریب همبستگی ، هر دو متغیر را بصورت بردارهایی با طول واحد كه دارای یك مبدأ مشترك هستند بنحوی ترسیم می كنیم كه كسینوس زاویه بین آنها برابر ضریب همبستگی میان دو متغیر باشد .

A1 A2 A3 A4
A1 1 79/0- 45/0 95/0
A2 79/0- 1 93/0- 94/0-
A3 45/0 99/0 1 7/0
A4 95/0 94/0 7/0 1

مشاهده میشود كه برابر 1A با 4A تا حدود زیادی همبستگی دارد . ضریب همبستگی در واقع كسینوس زاویه 18 درجه می باشد بنابراین در نمودار زیر بردار4A را با زوایه 18 درجه نسبت به بردار 1A ترسیم می نماییم . بهمین ترتیب بردار A3 را كه همبستگی 7/0 با بردار 4A دارد بازاویه 45 درجه نسبت به آنها ترسیم می كنیم . سپس بردار A2 را كه زاویه ای بیش از 90 درجه با سایر بردارها تشكیل می دهد ترسیم می كنیم . مشاهده می گردد كه بردار A2 همبستگی زیادی با دیگر متغیرها در جهت عكس دارد

اكنون می توان مجموعه بردارهایی را كه هم اكنون ترسیم شد بصورت فشرده تری درآورد .
برای این منظور محوری را ترسیم می نماییم كه از مبدأ بردارها بگذرد بنحوی كه از هر بردار به طول واحد عمودی بر محور فرود بیاوریم تا تصویر بردار بر روی محور تشكیل شود . در این صورت این چهار بردار بر روی این محور طول های L1 و L2 و L3 و L4 خواهد بود چون بردارها هر یك به طول واحد هستند بنابراین طول تصاویرشان برابر كسینوس زاویه تشكیل شده بین بردار و محور خواهد بود . كه بیان كننده همبستگی هر یك از چهار متغیر با محوراصلی یا مقیاس اصلی می باشند .

اكنون محور دیگری را عمود بر محور اول كه از نقطه مبدا می گذرد ترسیم می نماییم . یكبار دیگر طول تصاویر بردارها را بر روی محور نیز اندازه گیری می نماییم طول تصاویر مغیرها روی محور بنام (ضریب مولفه های اصلی )یا باروزن خوانده می شود در ماتریس بار عامل ( ماتریس ضریب مولفه های اصلی ) بردارها از هم مستقل بوده و اطلاعات چهار شاخص را بیان می كند . بنابراین با ضریب ماتریس داده های اولیه استاندارد شده و ماتریس بار عامل در یكدیگر ، ماتریس جدیدی بنام مولفه های اصلی بدست می اید كه میتوان بوسیله عملیات روش تاكسونومی عددی به رتبه بندی مناطق بر اساس ماتریس مولفه های اصلی پرداخت .

ماتریس مولفه های اصلی ماتریس بار عامل ماتریس شاخص های استاندارد شده

وقتیكه تعداد شاخص ها افزایش یابد بدون استفاده از برنامه های رایانه ای محاسبه ماتریس بار عامل امكان پذیر نخواهد بود . در این مورد لازمست از نرم افزار Spss استفاده می شود . كه با بكارگیری ماتریس شاخص های استاندارد شده ، ماتریس بار عامل را می توان بدست آورد .
4 – مدل رتبه بندی تاكسونومی عددی
جهت نیل به انتخابی كامل با تكیه بر عوامل گوناگون دخیل در امر مكان یابی با استناد به مبانی تئوریك بحث،‌مدل رتبه بندی تاكسونومی عددی استفاده قرار می‌گیرد.
ویژگیهای روش تاكسونومی
روش تاكسونومی احتیاج به آمارهای سری زمانی نداشته و با تحلیل داده‌های مقطعی به راحتی پاسخ می‌د هد و با توجه به روش آمارگیری در كشورمان بهترین روش می‌باشد.
روش اجرایی تاكسونومی عددی
روش اجرایی آنالیز فوق بصورتی است كه حتی اگر داده ها را در ابتد به صورت شاخص در نیاوریم مشكل ایجاد نمیشود زیرا در روند كار ، داده ها را استاندارد می كند .
این روش قادر بانجام دو عمل در كنار هم می باشد : اوّل آنكه یك مجموعه را بر اساس شاخص های ارایه شده به زیر مجموعه های همگن تقسیم می كند و دیگر آنكه اعضاء هر زیر مجموعه را درجه بندی می كند .
تصویری كه از روش تاكسونومی در فضای دو بعدی وجود دارد با ین صورت است كه اگر هر ناحیه را بصورت نقطه ای در صفحه نمایش دهیم ، این روش ابتدا نقاط همگن را مشخص كرده و سپس این نقاط همگن را بسته به فاصله شان نسبت به یك نقطه بنام « نقطه ایده ال » درجه بندی می كند .
نقاط همگن به مجموعه ای نقاطی اطلاق می شود كه قابل برازنده شدن بر روی كی گراف را داشته باشند
شرح روش
مرحلّه اول : فرض كنید تعداد ناحیه مورد بررسی n و تعداد شاخص ها برای درجه بندی این نواحی m باشد . این مجموعه را می توان بصورت یك ماتریس nm نمایش داد كه در آن n تعداد نواحی و m تعداد شاخص ها می باشد . ماتریس X را بصورت زیر نشان می دهیم

مرحله دوم :
برای از بین بردن واحدهای مختلف اندازه گیری موجود در اطلاعات و متجانس كردن آنها ماتریس Z (ماتریس اتساندارد ) را بصورت زیر تعریف می كنیم كه تمام شاخص ها دارای میانگین صفر و واریانس یك می باشند

كه هر عنصر Ziy آن از روی ماتریس X بصورت زیر محاسبه می شود
میانگین شاخصj ام
انحراف معیار شاخص j ام
مرحله سوم :
با استفاده از ماتریس Z می توانیم فاصله هر ناحیه را نسبت به دیگر نواحی برای هر یك از شاخص ها با استفاده از فرمول

كه در آن a و b هر كدام نشان دهنده یك ناحیه می باشند
با استفاده از فرمول فوق ماتریس فواصل را كه فاصله های تك تك نواحی را از یكدیگر نشان می دهد بصورت زیر نمایش می دهند و بدیهی است در این ماتریس

بنابراین قطر ماتریس D صفر بودن و متقارن نیز می باشد . یعنی می توان آنرا بصورت زیر نمایش داد :

برای تعیین نواحی همگن ابتدا میانگین و انحراف معیار اعضای بردار di را محاسبه می كنیم تا اینكه حدود بالا و پایین فاصله همگنی نواحی را بدست آوریم . نواحی كه در خارج از این فاصله قرارگیرند غیر همگن بوده و بنابراین حذف خواهند شد . در آنصورت بایستی با استفاده از روش « كلاستر» ابتدا نواحی همگن را جدا ساخته و سپس به روش تاكسونومی اقدام به درجه بندی هر یك از مجموعه های همگن نمود .
برای این منظور فرض میشود . li (I=1,2,;;n) كوتاه ترین فاصله وl میانگین كوتاه ترین فواصل وSl انحراف معیار آنهاست و L2 , L1 دو حد بالا و پایین فاصله همگنی می باشد

اكنون دو حالت ممكن است رخ دهد
الف : بازاء هر i (i=1,2,;n) داشته باشیم L2 1l
در این حالت تمام نواحی مورد مطالعه همگن می باشند و روش تاكسونومی قادر است نواحی را درجه بندی كند
ب : li>L2
در این حالت نواحی i ام فاصله اش نسبت به نواحی دیگر غیر همگن است و بایستی از روش «كلاستر» ابتدا نواحی همگن را جدا ساخته و سپس به روش تاكسونومی اقدام به درجه بندی آنها نمود .
مرحله چهارم :
در این مرحله پس از مشخص شدن نواحی در گروه با گروههای همگن آنها را می توان دسته بندی نمود . به این منظور برای هریك از گروهها ماتریس استاندارد را تشكیل می دهیم و بزرگترین عدد هر یك از ستونها را كه مربوط به شاخص های انتخابی ما است پیدا می كنیم این مقدار می توان بعنوان مقدار ایده ال در نظر گرفت .
مقدار ایده آل Z0y را در ماتریس استاندارد شده Z بصورت زیر میتوان تعریف كرد

حال را بعنوان مختصات یك نقطه فرضی در نظر می گیریم و آنرا ناحیه ایده آل می نامیم زیرا مختصات این ناحیه بزرگترین مختصات ناحیه مورد مطالعه می باشد .
فاصله ناحیه مورد نظر از ناحیه ایده آل میتواند ملاك بسیار خوبی برای رتبه بندی این نواحی نسبت به دوری یا نزدیكی شان از ناحیه ایده ال باشد بنابراین اگر فاصله ناحیه I ام از ناحیه ایده آل باشد آنگاه

میانگین
انحراف معیار
مقدار di را كه همان درجای مورد نظر است بصورت زیر محاسبه می كنیم :

مقدار di همواره بین صفر و یك بوده و هر چه مقدار به صفر نزدیك تر باشد نشان دهنده نزدیكی ناحیه i ام با ناحیه ایده ال و هر چه این مقدار به یك نزدیك تر باشد نشان دهنده دوری این ناحیه از ناحیه ایده ال خواهد بود
روش كلاستر :
همانطور كه اشاره شد اگر بعد از قسمت همگن ، حالت دوم رخ دهد بایستی با استفاده از روش كلاستر اقدام به تعیین مجموعه های همگن نواحی نمود . برای این منظور بعد از محاسبه ماتریس فاصله ، به كمك آن دو ناحیه را كه دارای كوتاهترین فاصله هستند انتخاب و آن دو را بعنوان اعضاء اولیه مجموعه همگن در نظر می گیریم . سپس از میان سایر نواحی ، آنرا كه دارای كمترین فاصله نسبت به این نواحی است مشخص كرده و با تشكیل ماتریس فاصله برای این سه ناحیه اقدام بانجام تست همگنی می نماییم . اگر تست برقرار بود (حالت اول ) آنگاه این ناحیه عضو سوم اولین مجموعه همگن خواهد بود . بطریق مشابه از میان سایر نواحی آنرا كه دارای كمترین فاصله نسبت به مركز ثقل این سه ناحیه میباشد انتخاب و تست همگنی را تكرار می كنیم تا در صورت برقراری تست عضو چهارم این مجموعه نیز پیدا شود .
این سری عملیات را آنقدر ادامه میدهیم تا حالت دوم تست همگنی رخ دهد . در اینصورت مجموعه حاصله اولین مجموعه همگن خواهد بود . برای مشخص كردن سایر مجموعه های همگن از میان نواحی باقی مانده ، آن دو را كه دارای كمترین فاصله هستند مشخص كرده و عیناً عملیاتی را كه برای پیدا كردن اولین مجموعه همگن انجام داده بودیم ، برای پیدا كردن دومین مجموعه همگن تكرار كده تا بدین طریق تمامی مجموعه های همگن تعیین شود .
البته انجام عملیات روش كلاستر بسیار طولانی است و بدون استفاده از رایانه انجام محاسبات بسادگی امكانپذیر نمی باشد .

2-5- مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران
بررسی ادبیات توسعه روستایی نشان می‌دهد كه در زمینه‌ خاص تحقیق حاضر در كمتر مطالعه‌ای بعنوان موضوع اصلی مطرح بوده است. اكثر بررسی های انجام شده چه آنهایی كه در سطح كلان تهیه شده و چه پژوهشهای مورد علمی و آكادمیك ، محققین خارجی در ایران تنها در بخشی از مطالعه‌ خود به ارایه شیوه‌هایی در جهت رتبه بندی سكونتگاههای روستایی پرداخته‌اند كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود.
ادبیات مربوط در قبل از انقلاب اسلامی را میتوان به دو دسته تقسیم كرد:

دسته اول مطالعاتی است كه در قالب برنامه آمایش سرزمین و توسط گروهی از مشاوران خارجی مانند «سیتران» و «بتل» صورت گرفته است.
از این طریق نظریاتی در باره‌ آمایش روستایی مطرح گردید كه خمیرمایه‌ آن از كم و كیف اقتصاد،‌ تولید كشاورزی و نظام جغرافیایی و اداری است.
خطوط كلی سیاستهای توسعه روستایی،‌ در ارتباط با گزینشهای بنیادی طرح پایه و اهدافی كه مد نظر «ستیران» بود عبارتند از: پیشبرد شناخت جامعه روستایی، ایجاد شبكه بندی چند گانه از حوزه‌های روستایی،‌ متنوع كردن اقتصاد غیر كشاورزی و توسعه‌ شهرهای كوچك.
این مشاور با اعتقاد به نظام سلسله مراتبی،‌چهار نوع حوزه روستایی با توجه به ویژگیهای جغرافیایی مناطق مختلف كشور ارایه می‌كند (8)
طرح گروه مطالعاتی قبل نیز بر مبنای گروه بندی در باره‌ روستاهای كوچك منفرد قرار داشت كه بدلیل غیرواقع بینانه بودن همانند طرح قبلی در حد نوشتار باقی ماند و جهت اجرا پیگیری نشد(9)

در این دوره (قبل از انقلاب) مطالعات موردی چندی توسط محققین خارجی در خصوص طبقه بندی روستاهای ایران صورت گرفته است. لیكن به جز یك مورد (برنامه ریزی مكانی در استان فارس، نمونه كازرون) این مطالعات عمدتاً‌ رابطه میان شهر و روستا می‌باشد.
«مسیرا» در مطالعه خود در استان فارس پس از معرفی برنامه ریزی مكانی ومسایل آن برای نواحی روستایی ایران، چند روش جهت تعیین سلسله مراتب سكونتگاهها را توضیح داده و سپس به راهنمائیهایی برای برنامه ریزی عمرانی یكپارچه روستایی با معرفی نمونه كازرون پرداخته است(10)
«پل انگلس» در كتاب خود « شهر و ده در ایران» سكونت و اقتصاد در حوزه آبریز كرمان «الگو و ریخت شناسی سكونت در شهر مركزی ،‌شهركها و روستاها » را مورد بحث قرار می‌دهد. وی شكل گیری الگوی سكونت در كرمان را تابع شرایط محیطی، تحول تاریخی و از همه مهمتر نظام تهیه و توزیع آب می‌داند و بر این اساس چهار نوع سكونتگاه ایجاد شده در منطقه را بدین صورت معرفی می‌كند:

1- شهر مركزی 2- مراكز سطح دو منطقه‌ای 3- مراكز روستایی با اقتصاد كشاورزی و صنایع دستی 4- روستاها ی كوچك (11)
موضوع پژوهشی «سلسله مراتب سكونتگاهی در ایران مركزی» حوزه‌ نفوذ كاركردی یزد عنوان رساله دكتری «مایكل ادوارد بناین»‌ است كه طی آن وی با توسل به شیوه‌ مطالعات مكانهای مركزی و به كمك محاسبات ریاضی، حوزه،‌ اقتصادی شهر یزد را تعیین كرده و سپس به بررسی نظام سكونت گزینی و تشخیص آبادیهای مركزی و سلسله مراتب آبادیها و روابط كاركردی فیمابین آنها و نیز شهرهای استان یزد مبادرت نموده است. او بعد از انجام بررسیها 156 روستای منطقه را در چهار سطح آبادیهای عمده و اصلی، آبادیهای بزرگ،‌ آبادیهای كوچك و دهكده ها رتبه بندی كرده و مدل مسلط در منطقه را الگوی «شهر برتر» دانسته است.
یكی از نتایج بررسی «بناین» این است كه هر چه فاصله از شهر زیادتر باشد امكان اینكه آبادی پرجمعیتی بتواند كاركردهای سطح بالاتری را تهیه و تأمین كند بیشتر است. در حالیكه اینگونه آبادیها هر چه به شهر نزدیكتر باشند احتمال داشتن كاركردهای سطح بالا در آنها كمتر می‌باشد. (12)

«و . ف. كاستلو»‌ در پژوهش خود تحت عنوان «كاشان شهر و منطقه‌ای در ایران»‌ عوامل مؤثر برتوزیع روستاهای منطقه را در شرایط محیطی ، نظام تهیه و توزیع آب و تا حدودی تحولات تاریخی می‌داند و معتقد است سنت های ایرانی و قوانین اسلامی بر ساخت و حفظ فاصله میان سكونتگاهها بویژه در بخش كویری تأثیر داشته است و در ضمن نظام «‌ترتیب- اندازه-»‌در میان سكونتگاههای منطقه قابل تبیین می‌باشد.

«تحلیلی از ویژگیهای منطقه‌ای در ایران « نمونه موردی اصفهان» پژوهشی كاربردی است كه توسط دكتر اصغر طلامینایی بعمل آمده است. در قسمتی از این تحقیق با معرفی نظریات كریستالرولوش،‌ برنامه ریزی فضایی را با استفاده از مدلهای آماری درجه مركزیت و ویژگی بكار بسته و سكونتگاههای منطقه اصفهان را رتبه بندی می‌كند. وی معتقد است كه عواملی همچون ناهمگونی توپوگرافی، كم آبی و اهمیت منابع آب در پیدایش مراكز جمعیتی،‌ خصوصیات فرهنگی،‌ عوامل سیاسی ( فان خانی و نظام ارباب رعیتی) و نظام اداری باعث شده‌اند كه تنها در موارد ویژه‌ای مراكز مسكونی بصورت نسبتاً‌ ناقص مكمل یكدیگرند. (13)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تقویت حافظه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تقویت حافظه در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تقویت حافظه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تقویت حافظه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تقویت حافظه در word :

پیشگفتـار :
حافظه خوب یك موهبت نیست و همه می توانند حافظه ای بیشتر از حد طبیعی بدست آورند . حافظه در قیاس با بدن مثل عضله است یعنی همان طور كه عضلات در ورزش ژیمناستیك و شنا و … ورزیده می شود مغز هم در صورت فراگیری روشهای تقویت حافظه و تمرین زیاد و ممارست می تواند ورزیده شود . تحقیقات و آزمایش ها در كلاس های تقویت حافظه نشان داده است كه افراد به آسانی می توانند حافظه ی خود را 2،5،10 برابر و حتی در برخی موارد تا 100برابر افزایش دهند . این گفته اعراق آمیز نیست بلكه مبتنی برده ها مصداق عینی است كه نتایج كار آنان به صورت فیلم ویدیویی و افزایش معدل در دبیرستان ها موجود است . شما هم اگر بخواهید ظرف مدت كوتاهی می توانید با قدری كوشش و ممارست حافظه ای شگفت انگیز داشته باشید .

در سیستم آموزشی، دروس متعدد و متنوعی را در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار می دهند بدون آن كه راهی را برای سریع خوانی و زود آموزی و به خاطر سپاری و به یادآوری، به آنها ارائه نمایند . از طرف دیگر انتظارات فراوان اولیاء مدرسه و پدر و مادر و… این است كه خوب بخوان، خوب بفهم، خوب یاد بگیرد و خوب امتحان بده و نمرات عالی بگیر، به بیان دیگر آموزش و پرورش خواندن را می آموزد ولی چگونه خواندن و چگونه به حافظه سپردن را نمی آموزد و فرد را در برابر بمباران مطالب درگردابی از درس های مختلف رها می نماید و او، دو راه دارد یا این قدر دست و پا می زند تا راهی بیابد، یا از كتاب و مطالعه و تحصیل چشم میپوشد و از ادامه تحصیل می گریزد .

ـ در حالی كه با تجدید نظر در روش مطالعه و به حافظه سپاری می توان ذوق و شوق جوانان را به درس و مدرسه جذب كرد و شاهد شكوفا شدن متفكرین و مخترعین بزرگ و چهرهای درخشانی از بین همان افرادی بود كه از مطالعه و درس خواندن گریزان و بیزار بوده اند .
ـ پژوهش گران نزدیك به یك قرن كوشیده اند تا با تحقیقات و تجربیات مختلف بهترین و كوتاه ترین روش را برای درس خواندن، به حافظه سپردن، تمركز حواس، تعیین هدف، برنامه ریزی، اعتماد به نفس و كنترل اضطراب و تشویق بیابند و گذرگاههایی پیش پای جوانان قرار داده اند .

مقدمـه
از آغاز سده كنونی، در پرورش و رشد و شگفتگی حافظه زیاد غفلت ورزیده اند . بعضی از مربیان به بهانه ارزش نهادن به هوش ساده حافظه را از نظر دور داشته و توجهی كه در خورآن است به آن نكرده اند و رشد حافظه را مخالف رشد هوش دانسته اند . در نتیجه این طرز فكر ، نسل كنونی ، به حق از داشتن حافظه ای غیركافی رنج می برد . حافظه و هوش نه تنها مخالف هم نیستند ، بلكه به عكس ، حافظه به طور گسترده ای در رشد هوش سهیم است ..هوش برای تخیل و برای استدلال یا برای قضاوت كردن به حافظه نیازمند است تا هرچه را كه احتیاج دارد از آن استخراج كند . هر چه بیشتر این حافظه بتواند عناصری را برای هوش و عقل فراهم سازد ، تخیل ما بارورتر و خلاق تر و استدلال ما منطقی و قضاوت ما درست تر خواهد بود . از طرف دیگر این امری شناخته شده است كه مردمان بزرگ ، تقریبا همیشه حافظه ای قوی داشته اند . چنانكه حافظه ناپلئون جنبه افسانه ای پیدا كرده است . اما بی آنكه به دنبال زندگی افراد استثنایی باشیم ،

می توان ملاحظه كرد كه در زندگی عادی ، حافظه خوب یكی از عوامل قطعی پیشرفت است . یك حافظه خوب ، از همان آغاز دوره مدرسه ای ، ورق برنده اصلی را تشكیل می دهد . زیرا در فراگرفتن فیزیك ، شیمی ، تاریخ ، جغرافیا ، علوم طبیعی ، ادبیات یا زبانهای خارجی ، حافظه نقشی اساسی دارد . برای توفیق در امتحانات باید مطالب زیادی را به خاطر سپرد . غالبا ، داوطلبان بسیار باهوشی را می بینیم كه بر اثر داشتن حافظه ای بد ، در امتحانات موفق نشده اند در حالی كه افراد دیگر ، با داشتن حافظه ای خوب موفقیت درخشانی را بدست آورده اند . این موضوع در زندگی حرفه ای نیز صدق می كند . پزشك و وكیل دادگستری و صاحبان سایر مشاغل پیوسته باید متن ها ، تاریخ ها ، چهره ها و رقم ها را به خاطر بسپارند . كسانی كه می توانند فورا مطلب ثبت شده در حافظه ی خود را بازیابند ، الزاما از تفوق .و برتری بزرگی سود می برند برای آنان موفقیت بسیار آسان و پیشرفت بسیار سریع است . همچنین برای رسیدن به پست های جالب توجه در موسسات خصوصی یا در اداره ، داشتن حافظه ی خوب ضروری است.

( در كارهای روزانه و برای با موفقیت گذراندن امتحانات و مسابقات حرفه ای و شغلی ) . پس در نوشتن تساوی زیر چنین مبالغه نشده است :
حافظه = موفقیت
هیچ پیش داوری به اندازه آن كه حافظه یك موهبت است رواج ندارد .

میلیونها نفر فكر می كنند كه حافظه ای خوب یابد دارند ، و اگر جزو اشخاصی نامستور باشند كاری نمی شود كرد . آزمایش های علمی بسیار ، كاملا خلاف آن را اثبات می كند . حافظه یك موهبت نیست و هر كس بخواهد می تواند حافظه ای بیشتر از حد معمولی داشته باشد .
مانند سایر استعدادهای بدن انسان ، مغز می تواند پرورش یابد و حافظه پیشرفت و تكامل حاصل كند . تنها مسئله ورزیدگی و تمرین است ، و این تمرین آسان در دسترس همگان است . شما این سطور را می خوانید هر اعتقادی درباره ی حافظه ی كنونی خود داشته باشید ، می توانید به آسانی امكانات حافظه ای خود را 2 ، 5 ، یا 10 و شاید هم 100 برابر كنید . این گفته ای اغراق آمیز نیست ، بلكه مبتنی بر هزاران مورد زنده است و به زودی خواهید دانست كه چگونه شما هم می توانید حافظه ای شگفت انگیز داشته باشید .

همه دارای حافظه اند : اما …
روانشناسان بسیار با صلاحیتی به شما می گویند : « همه دارای حافظه اند ، اما معدودی اشخاص طرز به كار بردن آن را می دانند . » چرا اكثرا نمی دانند ؟
خیلی ساده است ، برای این كه به هیچ وجه طرز به كار بردن این ابزار شگفت انگیز را كه حافظه است ، نیاموخته اند .
شما سال هایی از زندگی خود را در مدرسه ، برای مطالعه بسیاری از مواد
گذرانده اید ، ولی آیا به خاطر دارید كه در طی این سال ها كه مطالب زیادی را
می بایست به خاطر بسپارید ، به شما آموخته باشند كه چگونه حافظه ی خود را به كار بگیرید ؟ پیش از آن كه هزاران مفهوم را به خاطر بسپارید ، هرگز به شما طرز به كار بردن منطقی حافظه را یاد نداده اند . عده بسیاری در همه دوره زندگی ، از این خلاء رنج می برند ، و می گویند كه ما حافظه نداریم .
پایان مقدمه

از گذشته تا حال
مغز شما به دو قسمت تقسیم می شود كه این دو قسمت از هم جدا هستند در دو هزار سال پیش بشر چیزی راجع به مغز نمی دانست . قبل از یونانیها فكر به بدن متصل نبود و به عنوان بخار یا گاز یا روح جدا از بدن تلقی می شد . یونانیها بیش از این نمیدانستند
كه حتی ارسطو متفكر معروف فلسفه و بانی علوم قدیم چنین گفته است كه مركز احساسات و عاطفه در قلب است . از زمان یونانیها تا رنسانس چنین فهمیدند كه مركز و هوش در سر است . تا قرن بیستم مغز به صورت یك راز باقی بود تا این كه برای فهم دقیق مغز ما قدمهایی برداشته شد و بیشتر مردم چنین فرض كردند كه این پیشرفتها در نیمه اول قرن بیستم انجام شده است .

در طول سالهای 1930 و 1940 ما هنوز فكر می كردیم مغز یك ماشین است كه مانند یك كامپیوتر ، سریع عمل كرده و پیغام ما را دریافت می كند و آنها را در جعبه های مناسب قرار می دهد . و همین و بس ! این تفكر درباره ی مغز در كتابهای سال اول تحصیلی وروانشناسی را تغییر داده و بر این حقیقت كه مغز معمولی قوی تر از آنست كه تصور می شود ، تاكید می كند .

مغز چپ و راست شما
برای مدتی چنین معلوم شده بود كه مغز به دو قسمت چپ و راست تقسیم شده و همچنین اگر به طرف چپ مغز آسیبی وارد شود طرف راست بدن فلج می شود و آسیب طرف راست مغز قسمت چپ بدن را فلج می سازد . به گفته دیگر هر قسمت از مغز طرف مخالف بدن را كنترل می كند . با توجه به این مسئله كه دو نیمه مغز مشابه هستند و هر یك مانند مغزی جدا عمل می كند و نه اینكه یك مغز به دو قسمت تقسیم شده . پروفسور ارنستانی تصمیم به یافتن عملیات مختلف شخص علاوه بر عملیات فیزیكی گرفت . با گذاشتن كلاه هایی برای اندازه گیری امواج مغز به سر دانشجویان از آنان خواست كه انواع مختلف كارهای مغزی را انجام دهند . مانند جمع اعداد و نوشتن رسم و ترتیب مكعبهای رنگی و تجزیه و تحلیل منطقی و افكار رویایی در تمام مدتی كه این اعمال انجام می شد ارنستاین امواج مغز حاصل از دو نیمه مغز هر شخص را اندازه گرفت .

یافته های او هم تعجب آور و مهم بود . به طور كلی مغز چپ اعمال فكری زیر را انجام می دهد .
1 ـ ریاضیات 2 ـ زبان 3 ـ منطق 4 ـ تجزیه و تحلیل 5 ـ نوشتن 6 ـ فعالیتهای مشابه .
و قسمت راست مغز اعمال زیر را :

1 ـ تصورات 2 ـ رنگ 3 ـ موسیقی 4 ـ آهنگ 5 ـ رویا 6 ـ اعمال مشابه دیگر
ارنستاین همچنین دریافت كه كسانی كه از یك قسمت مغز استفاده می كنند قادر به استفاده از قسمت دیگر مغز نیستند . ارنستاین چنین دریافت كه وقتی قسمت ضعیف مغز تحریك شود و یا قسمت قوی تر كار كند . نتیجه ازدیاد در اثر و قدرت كلی است این افزایش ها بیشتر از مقداری بودند كه ارنستاین انتظار داشت به وسیله كار كردن قسمت ضعیف تر یا قسمت قوی تر افزایش طرف به علاوه طرف 2 عملكردی دو برابر دو اجرا را می دهد نتیجه در اصل نشان داد كه مغز گاهی با روش ریاضیات استاندارد به طور مختلف عمل می كند و وقتی یك قسمت به قسمت دیگر اضافه می شود نتیجه 5 تا 10 بار موثر تر می شود . یافته های ارنستاین برای كسانی كه در غرب تحصیل كرده اند اهمیت خاصی دارد . ما دانشجویی را كه از نظر هنر با استعدا د است و كمی رویایی است احمق و كودن می دانیم و این اشتباه است و هر كس با این خواص به اندازه ی دانشجوی دیگر باهوش است .
حافظه با سن و سال پیشرفت می كند

مشكلات حافظه معمولا توسط مردمی كه از آن ها پرسیده می شود چه در مغزشان دارند ذكر می شود . در حقیقت جامعه قبول می كند كه ما دارای حافظه بدی هستیم و حافظه با سن و سال كاهش می یابد .
بعضی افراد حتی به خودشان در حافظه ی خویش تبریك می گویند كه « حافظه من به خوبی قبل نیست » در حقیقت عكس آن واقعیت دارد ، برای تایید این امر ما به ظاهر یا بهتر است بگوییم به ظواهر مختلف حافظه می گوئیم و بعد از این كه گفتیم : حافظه با زمان تغییر می كند ( در موقعی كه یاد می گیریم و بعد از این كه یاد گرفتیم

و چه طور ما از حافظه ی خویش مواظبت كنیم كه آن چیزی كه ما می خواهیم بیاد بیاورد و با سن و سال پیشرفت كند .

حافظه و فراگیری
حافظه پایه و اساس فراگیری است . به عبارت دیگر فراگیری متكی به حافظه است . وجه متمایز بین فراگیری و به یاد آوردن تا حدودی اختیاری است در واقع و مرز مشخصی بین آن ها وجود ندارد . شاید بتوان گفت وجه متمایز آن ها این است كه : حافظه همان فراگیری است منتها با اثری مداوم . اما تشابه و یكسانی آن ها بیش از اختلاف برای ما اهمیت دارد .
برای كسانی كه می خواهند حافظه ی خود را تقویت كنند ، قوانین مربوط به فراگیری موثر راهنمای مفیدی محسوب می شوند . این قوانین مربوط به فراگیری طی سالها تجربه كامل شده و به اینجا رسیده اند .

حافظه و پندار
حافظه و پندار هر دو از تصاویر گذشته استفاده می كنند . وقتی كه تصاویر موجود در حافظه ی شما با واقعیت سازگار باشد ، دارای حافظه ای درست و دقیق
می باشید .به عبارت دیگر حافظه المثنایی است كه از آنچه كه در گذشته فرا گرفته استفاده می كند . می گویند پندار . فعالیت آزادانه ی مغز است كه چیزهای تازه ای
می آفریند لیكن در تحلیل نهایی به این نتیجه می رسیم كه پندار متكی به حافظه است

شما می توانید یك فیل پرنده را در پندار خود مجسم كنید ـ چیزی كه هرگز وجود نداشته ـ اما تصویر این پندار تنها تركیبی است از دو چیز ، یعنی فیل و پرنده ، كه هر دو را به خوبی می شناسید .
از سوی دیگر ، آنچه مردم فكر می كنند كه به یادشان می آید . غالبا زاییده ی پندار یا زاییده ی تركیبی از حافظه و پندار آن هاست . « فروید » كشف كرد كه پاره ای از چیزهایی كه مردم از دوران كودكی خود به یاد می آورند هرگز واقع نشده است .در اوایلی كه « فروید » كارش را آغاز كرده بود ، زنی كه دچار اختلاف و اختلالات عصبی بود ، به او گفته بود كه كارش را آغاز كرده و پدرش او را به عنف مورد تجاوز قرار داده است و فروید این داستان را باور كرده بود . ولی زمانی كه تجربیات بیشتری كسب كرد به این نتیجه رسید كه این گونه داستان ها معمولا خاطره هایی دروغین هستند ـ محصولی از هوسها و هراسهای كودكی . مردم بیشتر تخیلات گذشته ی خود را حقیقی می پندارند و برای این كه از اثر تحقیر كننده ی آن ها بكاهند و یا این كه آن ها را برای خود خوشایند تر سازند ، وقایع و حوادث گذشته را تغییر شكل می دهند و یا ( ناخود آگاه ) به آن ها شاخ و برگ داده و آنها را می آرایند . بنابراین ، حافظه و پندار ، در واقع چون دو روح اند در یك قالب . پندار تركیب تازهای از خاطره هاست ، و آن چه را كه ما به نام حافظه می خوانیم ، آمیخته ای است از خاطره و پندار .

حافظه و عادت
حافظه و عادت از هر دو از فراگرفتن ناشی می شوند . تمام عادات ناشی از خاطرات هستند ، خاطره ای را كه بدون هیچ گونه كوششی مكررا به كار می بریم می توان عادت نامید . وقتی كه از عادات گفتگو می كنیم معمولا در فكر خود اعمالی را مجسم می كنیم كه انسان آن ها را به تكرار انجام می دهد . اما عادت تنها همین نیست ، بلكه یك نوع عادات كلامی ( مثل اینكه در پاسخ تلفن می گویید « الو » ) و نیز عادات هیجانی ( مثل اینكه در برابر مخالفت عصبانی می شوید ) وجود دارد .وقتی كه بر حسب عادت دست به كاری می زنید ، فقط به فكر زمان حال هستید و دیگر فكر نمی كنید كه این عادت متكی به فرا گرفته های گذشته است ، اما زمانی كه چیزی را به
« یاد می آورید » ، آگاهانه به گذشته باز می گردید .

حافظه ؛ ذهن ؛ هوش
گاهی مردم می پرسند ، « آیا حافظه بخشی از ذهن است » نه ، حافظه بخشی از ذهن نیست ( در مقایسه ی موتور و اتوموبیل كه یكی بخشی از دیگری است ) . ذهن چیزی قابل لمس نیست كه دارای بخش هایی هم باشد . به یاد آوردن ، یكی از وظایف ذهن است ، مانند درك كردن و استدلال كردن . ذهن علاوه بر به یاد آوردن ، كارهای دیگری هم انجام می دهد . ( این موضوع كه آیا یك خاطره ی معین ، در بخشی از مغز جای گرفته و یا این كه با بخشی از مغز در ارتباط است ، مساله ی دیگری است كه بعدا به آن اشاره خواهیم كرد )

حافظه و هوش به صورت تركیبی یكپارچه اند ، زیرا تمام هوش به حافظه متكی بوده و بیشتر به صورت « توانایی در فراگیری » تعریف شده است . تست های هوشی كه به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند ، مانند تست های « ستنفورد ـ بینه » و تست های « وكسلر ـ بل وو » شامل تست هایی هستند كه منحصرا تست حافظه
می باشند و تست حافظه الزاما در كلیه ی انواع تست ها به كار برده می شود قاعدتا هر چه شخص با هوش تر باشد ، حافظه ی بهتری هم دارد ، لیكن چون هوش بیش از حافظه است . وابستگی آن ها به یكدیگر زیاد نیست . اشخاصی كه نقص ذهنی آن ها جزئی است ، دارای « حافظه ی عادتی » بسیار قوی ای هستند ، به طوری كه می توانند بدون اینكه كمترین فشاری به خود وارد كنند و كوچكترین دركی از مطلب داشته باشند مسایل و مطالب بسیاری را به یاد بیاورند .
در یاد مانده
روانشناسان این اصطلاح را به گونه ای ویژه معنی كرده اند . آن ها می گویند : مطلبی كه به طور ناقص فرا گرفته شده است معمولا بعد از آن كه دو سه روز از آن گذشت، به مراتب بهتر از وقتی كه آن را به طور كامل آموخته ایم، به یاد می آید .
اكنون، پس از آگاهی از تمام این وجوه تمایز، آماده ایم بپرسیم؛ حافظه چیست؟ این سئوال شبیه آن است كه بپرسیم، انرژی چیست؟ كه پاسخ به این سئوال بسیار آسان است : هیچ كس نمی داند ! هر چند كه ما حقایق بسیاری در مورد حافظه می دانیم .

فراموش كردن
گاهی تصور می كنیم چیزی را فراموش كرده ایم، در حالی كه واقعیت آن است كه یا آن را اصلا نیاموخته و یا به خوبی نیاموخته ایم . اگر قرار است چیزی در حافظه ضبط و سپس به یاد آورده شود، دست كم باید آن را یك بار به درستی، آشكارا و به صورتی موكد به ذهن بسپاریم . فرا گرفتن ناقص در اثر عدم دقت ـ ناشی از عدم علاقه یا تداخل سایر مسایل ـ پیش می آید . به این ترتیب، اگر بگویید « اسم آن شخص یا چیز دیگری را فراموش كرده ام » امكان دارد از ابتدا توجهی به فراگرفتن آن نكرده باشید .

فراموشی در اثر سالخوردگی
در سال خوردگان می توان كمبود حافظه را به ویژه در مورد مطالب كم اهمیت، مشاهده كرد . همین طور دیده می شود كه هر چه « مادرها » پیرتر می شوند، اشتباه هایی املایی و انشایی آن ها هم قرونی می یابد .
گاه گاه حافظه سر در گم می شود، به طوری كه می بینیم پدر بزرگ، نوه ی خود
« جان» را « فرد » و نوه ی دیگر خود « فرد » را « جان » صدا می كند .

وقتی فساد حافظه در اثر پیری باشد، سبب آن احتمالا بخشی جسمانی و بخشی روانی است . هر گاه فرد سالخورده ای مطالبی را كه می خواهد به یاد بیاورد فراموش كند ممكن است دلیل جسمانی داشته باشد ولی اگر مطالبی را كه دیگر برای او اهمیتی ندارد فراموش كند . دلیلش روانی است . معمولا هر دو علت مصداق پیدا می كنند . شهرت دارد كه سالخوردگان خاطرات جالبی از حوادث كودكی و جوانی خود را به خوبی به یاد می آوردند . این واقعیت با نظریه ای كه قبلا ارائه دادیم ـ كه آسیب مغزی بیش تر روی خاطرات مربوط به حوادث اخیر تاثیر می گذارد تا حوادث گذشته ـ سازگاری دارد . اما عامل دیگری را در اینجانباید از یاد برد و آن این كه بیش تر سال خوردگان چندان توجهی به حال و آینده نداشته و بیش تر از یاد آوری تجربیات كودكی و جوانی خود احساس رضایت می كنند . پیران اگر از زندگی قطع علاقه كنند؛ بیش تر خاطرات خود را بی ارزش قلمداد كرده آن ها را به دست فراموشی می سپارند . و به این ترتیب است كه ذهنی ـ این خدمتكار متواضع ـ آنچه را كه یاد آوری اش دیگر بر ایمان اهمیتی ندارد، با سرعت هر چه تمام تر فراموش می كند .

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تغییر در كاركرد تلفن سكه‌‌ای BT در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تغییر در كاركرد تلفن سكه‌‌ای BT در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تغییر در كاركرد تلفن سكه‌‌ای BT در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تغییر در كاركرد تلفن سكه‌‌ای BT در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تغییر در كاركرد تلفن سكه‌‌ای BT در word :

در این مقاله دوره بین اواخر دهه 1980 و 1994 را تشریح می كنیم كه در خلال آن سرویس تلفن های سكه ای BT از خدمات با كیفیت بسیار پائین عرضه شده در 1987 به فعالیت برجسته تبیدل شد كه در 1994 سرویس بسیار خوبی را ارائه می كرد و زیرساخت آن در برابر اندازه مربوطه بود كه در 1987 وجود داشت و سود خوبی را برای شركت به ارمغان آورد.

امروزه این كسب و كار ماندگار است ویترین شركت در نظر گرفته می‌شود و در همین حال تصویر آن را حفظ می كند، نه تنها به اهداف اجتماعی خود دست پیدا می‌‌كند بلكه به شكل فزاینده ای امكلانات موجود را بسط و توسعه داده و آن را در اختیار تمامی بخش های جامعه قرار می‌دهد.
اداره كردن یك كسب و كار موفق در محیط رقابتی به عرضه محصولی نیاز دارد كه مشتری به خرید آن تمایل داشته باشد و همچنین به كانالی جهت عرضه محصول و زنجیره عرضه ای نیاز دارد كه امكان فروش محصول را به قیمتی بیش از هزینه تولید و عرضه آن برای شما فراهم كند.
این مطلب ساده شده همچون اداره كردن دیگر فعالیتهای تجاری در مورد اداره كردن تلفن سكه ای نیز اعمال می‌شود.

دراین مقاله توضیح می دهیم كه چگونه كسب و كار تلفن سكه ای BT از واحد كه بر آن معیار ساده منطبق نبود به چیزی مبدل شد كه امروزه ROCE بسیار خوبی را ارائه می كند، بیش از 80 درصد سهم بازار را اختیار گرفته و بطور منظم سطح رضایت مشتری بیش از 80 درصد را بدست می‌دهد و همچنان دارای تهد اجتماعی مهمی از سوی شركت است.

حصولی كه ما باید بفروشیم عبارت است از امكان ارتباط در ازاء پرداخت وجه به افرادیك ه با محل سكونت فرد فاصله دارند. برای ترغیب مشتریان به خرید این محصول باید تضمین كنیم كه تلفن های سلكه ای در زمان نیاز مشتری به راحتی در دسترس قرار داردن و برای سهولت خرید محصول توسط مشتریان امكان انتخاب روش پرداخت وجود دارد و تلفن های سكه ای سالم هستند و درست كار می‌كنند و امكان انجام ارتباط را فراهم می‌كنند.

ویترین
برای درك اینكه چرا این پیش شرط ها یا پیش نیازهای ساده مربوط به موفقیت كسب و كار در اواخر دهه 1980 حاصل نشدند باید سابقه و پیش زمینه BT‌ را در آن زمان درك كنیم. BT‌ در سال 1984 و با تصویب ماده تا ؟؟؟ مخابرات خصوصی شده و مجوز BT صادر شد. نهاد تنظیمی (OFTEL) تشكیل شده و مدیر كل با پذیرش حفظ منافع مشتریان و تضمین رعایت شرایط مجوز توسط دارند آن مجوز انتخاب شد.

یكی از شرایط مجوز آن بود كه BT باید خدمات تلفن همگانی را حفظ می كرد و در شرایط مجوز آمده بود كه هیچكدام از باجه های تلفن سكه ای نباید بدون اعلام قبلی به مسئولین محلی و OFTEL برداشته یا حتی جابجا شود و هدف آن تضمین این امر بود كه تلفن های سكه ای در جامعه و نیز در مناطق روستایی فقط شوند.
سرویس تلفن سكه ای بعنوان بخشی از تعهد اجتماعی BT‌در نظر گرفته شده و می‌شود و به هنگام بررسی حذف یا عدم حذف تلفن های سكه ای از خیابانها نمی‌توانیم مسائل تجاری معمول را در مورد آن اعمال كنیم.

در سه سال اول بعد از خصوصی سازی، BT تلاش زیادی صرف تمركز بر بهبود عملكرد كسب و كار اصلی، عرضه روش تجاری تر در انجام این كسب و كار و آماده‌كردن شركت برای مبارزه در عرصه رقابتی كرد. در این شرایط شاید بتوان درك كرد كه خدمات تلفن سكه ای كه همیشه ضرر می‌كرد و در حال حاضر تعهد اجتماعی خوانده می شد توجه مدریت را در حد بسیار كمی به خود جلب كرد.
البته آنچه بیش از حد مورد توجه قرا گرفت این واقعیت بود كه برای تمامی مشتریان در بریتانیا و در واقع بازدیدكنندگان خارجی بریتانیا، تلفن سكه ای در خیابان ویترین شركت بود. اگر این ویترین كثیف بوده یا استفاده از آن نانوثانیه باشد احتمال دارد مشتریان فكر كنند كه كل شركت چنین وضعیتی دارد. ‌
این امر اجتناب ناپذیر است كه با كاهش وانت كیفیت ضربا ارائه شده با تلفن سكه‌ای، انتقاد از وضعین نامساعد به كشل جدی از شركت در تمامی بخش های رسانه مطرح شود.

آنان بر تلفن های سكه ای تمركز داشتند كه مشهودترین حضور شركت را در جامعه‌شان می‌داد و در پائیز 1987 كتر روزی بود كه یك روزنامه (یا روزنامه دیگر) به دلایل ارائه خدمات ضعیف را در واقع عدم ارائه خدمات به ما حمله نكند.

با میزان خرابكاری و آسیب رساندن به تجهیزات خدمات عمومی كه در آن زمان شایع بود – پاشیدن مواد مضر به داخل كیوسك ها توسط كودكان، شكسته و كنده شدن گوشی توسط افراد بالغ به دلیل آنكه نمی توانستند با شماره موردنظر تماس بگیرند و یا به دلیل گرفتن شماره غلط ـ مسئله از این هم بدتر شده بود. در این شرایط وضعیت باجه های تلفن (كیوسك) بدن شك بدتر شده بود و به واسطه عادات ناخوشایند برخی اعضاء جامعه از دم انها صورت و ظاهر خوشایندی برای استفاده نداشتند.
شركت دریافت كه برای مشخص كردن مسئله باید به فوریت كاری انجام دهد. از میان 77000 باجه تلفن همگانی كه در كشوری با جمعیت 56 میلیون نفر وجود داشت تنها 72 درصد از آنها درست كار می كردند و همه تلفن های همگانی فقط یك نوع روش دریافت (سكه) داشتند و عجیب بود كه ارزیابی ماهیانه رضایت مشتری سطح نارضیاتی 32 درصد را گزارش كرد. BT با پیشرفت قابل توجه بعد از خصوصی‌ٍازی در بهبود دیگر خدمات نمی توانست به تلفن های سكه ای و وضعیت موجود آنها اجازه دهد تا تصویر این شركت را خدشه دار كنند.

فرمول موفقیت
ما با تعهد در ارائه خدمات درست به بررسی و مشخص كردن چالش در برنامه جامع توسعه تلفن سكه ای (PEP) پرداختیم. به زودی مشخص شد كه مشكل موجود یك مسئله منفرد نیست بلكه یك سری اقدامات است كه باید انجام شوند.
همچنین اولین مسئله ای كه باید مشخص می كردیم نحوه بهبود قابلیت سرویس‌دهی تلفن های سكه ای بود كه به صورت درصد تلفن هایی مشخص می شد كه در هر زمان كار می كردند. قابلیت سرویس دهی تلفن سكه ای را می توان با معادله زیر بیان كرد.
قابلیت سرویس دهی (%) = 1-
كه در آن :
AFR : نرخ عدم كاركرد سالیانه
TTD: زمان تشخیص اختلال یا عدم كاررد بحسب ساعت
TTC : زمان رفع اختلا برحسب ساعت
روشن بود كه هركدم از ساین سه متغیر باید برای بهبود قابلیت سرویس دهی با تفصیل بیشتری تجزیه و تحلیل شوند. نرخ اختلال تلفن سكه ای عامل اصلی و مهم در قابلیت سرویس دهی است، البته نرخ اختلال برابر صفر تنها در تئوری قابل حصول است اما به قابلیت سرویس دهی 100 درصد می انجامد.
در آن زمان نرخ اختلال سالیانه هر مكانیزم برابر 32 بود ـ یعنی محصول ماكیفی نبود، ما مجبور بودیم برای طراحی مجدد تجهیزات جهت رفع عدم قابلیت اعتبار ذاتی با عرضه كنندگان تجهیزات كار می كردیم.

بسیاری از بخش های تبهبود یافته مشخص و بصورت آینده‌نگر نصب شدند ـ از اعمال روكش مناسب مدارهای چاپی اصلی و تشخیص دهنده سكه گرفته تا پیشگیری از اختلال ایجاد شده در قطعات الكترونیكی مهم تلفن، طراحی مجدد گوشی و استفاده از گوشی و دهی نوعی سیم پیچ مغناطیسی كه بیشتر از نوع اصلی آرمیچردار در مقابل ضربه مقاوم بود.
عنصر دوم معادله یعنی زمان تشخیص اختلال نیز به همان اندازه اهمیت داشت اما تشخیص آن وقت گیرتر بود. البته در آن زمان PAYSTAR ، نیای سیستم مدیریت از راه دور دور امروز برای تلفن‌های سكه ای (IPOMMS) عرضه شده بود اما خروجی آن خیلی پیشرفته نبوده و استفاده از آن مشكل بود.
این سیستم از پردازش گروهی برای خلاصه كردن گزارشهای مربوط به اختلالات استفاده میكرد كه طبق تعریف تاخیری میان شكل تشخیص داده شده و مشكل اعلام شده به تكنسین جهت رفع آن ایجاد كرد. بهبود سیستم مدیریت از راه دور بسیار مهم اما اگر می‌خواستیم مسئله تشخیص اختلال را بلافاصله انجام دهیم باید وارد عمل می‌شدیم، همچنین ما مسئله توان شركت را برطرف كردیم.

در یك فعالیت و كار گروهی كه به BT كمك كرد تا موقعیت تجاری جدید خود را به شكل آگاهانه تری مشخص كند، ما تمامی افراد شكرت را (از رئیس گرفته تا كارمندان ساده) مجبور كردیم تا در مسر هر روز خود به سركار تلفن های سكه ای محلی و مسیر خود را بازرسی كرده و بلافاصله هرگونه اختلال را گزارش كنند. در نتیجه ما 240000 نفر را بسیج كرده و آنها را به كنترل كننده تبدیل كردیم كه امكان تشخیص سریع و رفع اختلال را به ما می‌دادند. همچنین توانسیتم همكاری كودكان شهری و افراد بالغ روستایی را كه گزارش كردن تمامی مشكلات جلب كنیم و این طرح شهرت خوبی برای BT در میان مردم ایجاد كرد.

آخرین عنصر معادله یعنی رفع سریع اختلال نیز به همان میزان موفقیت داشت. در اواخر دهه 1980 ما مهندسین ماهر برای تلفن های سكه ای نداشتیم و اختلالهای خطر ثابت مشتریان بیش از اختلال تلفن های سكه ای از اولویت برخوردار بوده و در نتیجه سرعت و كیفیت رفع اختلال دچار نقصان بود.

در طول سال 1987 با تاكید بیشتر بر اهمیت تلفن های سكه ای در هر كدم از بخش‌ها در وهله اول و تضمین اینكه تمامی مهندسین كه بصورت تمام وقت یا پاره‌وقت به كارهای مربوط به تلفن های سكه ای اختصاص داده شده اند. آخرین و جدیدترین دوره های آموزش مربوطه را گذرانیده و به ابزارهای مناسب مجهز هستند، در وهله دوم، به بررسی و رفع این مسئله پرداختیم و روندهای نگهداری استاندارد را با تشریح استاندارد كیفیت تلفن سكه ای برای كار مهندسی عرصه كردیم.

بطور خلاصه بر سه روش كیفی تاكید و تمركز كردیم: كل شركت در كمك به تشخیص اختلال های تلفن سكه ای دخیل بود، تیم های متخصص برای بهبود قابلیت اعتبار با عرضه كنندگان همكاری می كنند و تیم های مهندسی بهتر آموزش دیده به ابزارهای درست مجهز می شوند كه آمادگی پاسخ دهی سریع به اختلال و رفع آن را به تاثیرگذاری بر مشتریان دارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد بسیج دانش آموزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد بسیج دانش آموزی در word دارای 473 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد بسیج دانش آموزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد بسیج دانش آموزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد بسیج دانش آموزی در word :

بسیج دانش آموزی
یک نهاد آموزشی است که با برنامه های مدون و ایجاد پایگاه های علمی سعی دارد گام موثری در ارتقای توان علمی دانش آموزان داشته باشد. بسیج، عبارت است از مجموعه ای که در آن، پاکترین انسانها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور در راه اهداف عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور، جمع شده اند.

بسیج عبارت است از تشکیلاتی که در آن، افراد متفرق و تنها، به یک مجموعه عظیم و منسجم، به یک مجموعه آگاه، متعهد، بصیر و بینای به مسائل کشور و به نیاز ملت، تبدیل می شوند؛ مجموعه ای که دشمن را بیمناک، و دوستان را امیدوار و خاطر جمع می کند . معنای بسیج این است.

بسیج
بسیج در حقیقت، مظهر یک وحدت مقدس، میان افراد ملت است. همه میدانهائی که بسیج در آن حضور پیدا کرده است، میدانهائی ملی است؛ میدانهای مربوط به همه ملت است، هیج وقت کشور، از یک مجموعه عظیمی که از بهترین فرزندان کشور و با این خصوصیات تشکیل شده است، بی نیاز نیست. بسیج در واقع، مظهر عشق و ایمان و آگاهی و مجاهدت و آمادگی کامل، برای سربلندکردن کشور و ملت است. امروز سازماندهی بسیج در سراسر کشور، بسیار وسیع است؛

اما این سازماندهی، یقینا از این گسترده تر خواهد شد، و با یک دید وسیع که نگاه کنیم، همه انسانهائی که این خصوصیات را دارند، در واقع جزء بسیجند. درحقیقت همه انسانهای مومن، آگاه، بصیر، عاشق، متعهد، علاقه مند و آماده به کار، در هر میدانی از میدانها هستند که برای ملت مفید است،جزو بسیجند.

لذا بسیج، یک نام مقدس است. همه آحاد ملت، بخصوص اعضای بسیج، بسیج دانش آموزی، دانشجوئی، کارگری،صنفی و عشایری، یگانهای گوناگون بسیج و کسانی که جزو سازمان بسیج نیستند و در واقع جزو بسیجند، همه و همه در پای انجام تکلیف، حاضر و آماده باشند، خودشان را برای دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی آماده کنند

. دفاع هم همیشه، با آلات قهریه نیست، با مشت نیست، با تفنگ نیست، گاهی دفاع با فهمیدن است. گاهی دفاع از حقیقت، با حضور در جائی است. شاید یکی از بزرگترین خدماتی که انقلاب به ملت ایران کرد، این بود که ذهنها را باز کرد، ذهنها را سیاسی کرد، چشمها را باز کرد، و همه را با مسائل کشور آشنا کرد. این آشنائی، این بصیرت، باید روز به روز بیشتر و زیادتر بشود. اگر این بشود، دشمن هیچ کاری نمی تواند انجام بدهد.

فرمایشات حضرت امام خمینی «ره» در مورد بسیج

« ارتش بیست میلیونی (بسیج) فرمول دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی است.»

« ائمه ما با همان دید الهی که داشتند ، می خواستند که این ملت ها را با هم بسیج کنند از راههای مختلف ، اینها را یکپارچه کنند تا آسیب پذیر نباشند.»
« مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد.
« اگر دفاع بر همه واجب شد ، مقدمات دفاع هم باید عمل شود ; اینطور نیست که واجب باشد بر ما که دفاع کنیم و ندانیم چه جور دفاع کنیم.»

« ارتش بیست میلیونی (بسیج) فرمول دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی است.»
« بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند.»
« بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده اند.»
« بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پر ثمری است كه شكوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد»،

« بسیج میقات پا برهنگان معراج اندیشه پاك اسلامی است كه تربیت یافتگان آن، نام ونشانی در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.»
« سنگ بنای بسیج بر حكم فقهی و جهادی استوار است؛ جهادی كه مبتنی بر روحیه دفاعی باشد و نه تهاجمی یا جهان گشایی »
« اگر بر كشوری نوای دلنشین تفكر بسیجی طنین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید والا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند، بسیج باید مثل گذشته و با قدرت و اطمینان خاطر به كار خود ادامه دهد .»

بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد بسیج

بسیج یعنی حضور بسیج یعنی حضور بهترین و بانشاط ترین و باایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی، برای اهداف بالا، کشورشان به آنها نیاز دارد، همیشه بهترین و خالص ترین و شرافتمندترین و پرافتخارترین انسانها این خصوصیات را دارند. بسیج در یک کشور، معنایش آن زمره‌ای است که حاضرند این پرچم افتخار را بر دوش بکشند و برایش سرمایه گذاری کنند.
بسیج یعنی ایمان عاشقانه
علت اینکه در کشور ما بسیج این طور درخشان شد و شکفت چه بود؟ ایمان عاشقانه، ایمان عمیق، ایمان توام با عواطف که از خصوصیات ملت ایران است، مثل بعضی از ملتهای دیگر، عواطف در این ملت جوشان است کلید بسیاری از مشکلات است. این ایمان با آن عواطف همراه شد و این رودخانه عظیم خودشان را به این دریای پهناور تبدیل کرد و مشکلات را در هر جایی که لازم بود از بین برد.

بسیج یعنی پاک ترین انسانها
بسیج عبارت است از مجموعه‌ای که در آنها پاک ترین انسانها، فداکارترین و آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند. ; مجموعه‌ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطرجمع می کند;بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است;بسیج در واقع مظهر عشق و ایمان و آگاهی و مجاهدت و آمادگی کامل، برای سربلند کردن کشور و ملت است.

بسیج یعنی حرکت
بسیج یک حرکت بی ریشه و سطحی و صرفاً ازروی احساسات نیست، بسیج یک حرکت منطقی و عمیق و اسلامی و منطبق بر نیازهای دنیای اسلام – و به طریق اولی – جامعه اسلامی است. قرآن کریم می فرماید: [ هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین] ای پیامبر، خدای متعال تو را، هم به وسیله نصرت خودش و هم از طریق مؤمنین مؤید قرار داد و کمک کرد. این خیل عظیم مؤمنینی که در اینجا مورد اشاره آیه قران قرار گرفته اند، عبارت دیگری است از آنچه که امروز به نام بسیج در جامعه ما قرار دارد.

بسیج یعنی قدرت
این کار خدا بود که بسیج ملت ایران بتواند در سخت ترین میدانها که همان میدان جنگ است چنان قدرتی از خود نشان بدهد که دیرباورترین افراد هم قبول کنند که ملت ایران دارای توانایی است;بسیج یعنی کل نیروهای مؤمن و حزب اللهی کشور ما این که امام گفتند «بسیج بیست میلیونی» یعنی این.
بسیج یعنی تلاش و جهاد مخلصانه

اگر نبود آن همه تلاش و جهاد مخلصانه که شما رزمندگان نیروهای مسلح و بسیج مردمی در دوران جنگ هشت ساله نشان دادید و حقیقتاً اسلام را روسفید و امت رسول الله (صلی الله علیه و آله) را سربلند ساختید و اگر نبود خونهای مطهر و معطری که در راه خدا بر زمین ریخته شد؛ یقیناً امروز از نظام اسلامی اثری نبود و پرچم قرآن چنین سربلند نمی شد.

بسیجی یعنی مغز متفکّر
بسیجی یعنی دل باایمان، مغز متفکّر – دارای آمادگی برای همه میدانهایی که وظیفه این انسان را به آن میدانها فرا می خواند، این معنای بسیجی است.

بسیج یعنی آبادانی
امروز هم، بسیجی برای کشور دل می سوزاند برای آبادانی کشور تلاش می کند، برای حفظ استقلال ملی، هرچه بتواند کار می کند و از جان خود هم می گذرد، امروز هم اگر احساس کند دشمن می خواهد از روزنه‌ای، چه اقتصادی و سیاسی و چه فرهنگی – به داخل کشور نفوذ کند در مقابل او می ایستد و با مشت به صورتش می کوبد;;

امام فرمودند «بسیج باید سازماندهی بشود، باید یکدیگر را بشناسند، باید آمادگی به وجود بیاورند و آن را حفظ کنند» امروز هم تکلیف بزرگ شما همین کارست. خیال نکنند که بسیج یک امر احساسی است. بسیج یک امر منطقی و فکری و ریشه دار و عمیق است و کسانی که در کار این حقیقت بزرگ شرکت دارند؛ همه آحاد ملتند، هر کسی که بسیجی است باید به بسیجی بودن خود افتخار کند. بسیجی بودن، مایه سرافرازی و سربلندی پیش پروردگار است. ;. فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت و شجاعت و غیرت و استقلال و آزادگی و اسیر خواستهای حقیر، نشدن است.

بسیج یعنی ارزش
هفته بسیج در حقیقت فرصت و بهانه‌ای برای زنده نگه داشتن ارزشها و روح بسیجی در آحاد ملت، مخصوصاً جوانان پرشور و مدافعان عاشق صادق است. ; همان طور که امام و پیشوای راحل عظیم الشأن ما فرمودند، من هم آرزو می کنم و از خدا می‌خواهم که با بسیجیان محشور باشم. بسیج یک افتخار و یک ارزش است. سعی کنید این روحیه بسیجی را برای کشور و انقلاب و اسلام حفظ کنید.
بسیج یعنی الگو
شما بسیجی ها باید به گونه ای رفتار کنید که احترام و محبت مردم جلب شود. شما باید نمونه اخلاق و تواضع و مهربانی و رعایت مقررات باشید. آن کسی بسیجی تر است که مقررات را بیشتر رعایت می کند، به خاطر آنکه این فرد بیشتر از همه برای نظام دل می سوزاند و مقررات، لوازم قطعی اداره درست نظام است.

بسیج یعنی سعادت ابدی
روحیه بسیجی و معرفت بسیجی باید فراگیر شود تا این کشور بتواند بار سنگینی را که بر دوش دارد که همان بار هدایت الهی و سعادت انسانهاست – به سرمنزل برساند، لذا بسیج تمام شدنی نیست.

بسیج یعنی یک فرهنگ
بعضى در میدان بسیج، خلوص و صفایشان مثل خورشید مى‏تابد و انسان را مجذوب مى‏كند. به‏هرحال، بسیج یك فرهنگ است؛ بسیج، یك ذهنیت برجسته و والا در جامعه‏ى ماست;شما آن نسلى هستید كه اگر خوب عمل كردید، آینده‏ى این كشور را – صد سال، دویست سال یا بیشتر – تضمین خواهید كرد. همین بیدار شدن، همین حساس بودن، همین انگیزه داشتن، همین ایمان، همین امید، همین تكیه به هدایت الهى و اعتماد به كمك الهى، قواره‏ى اصلى بسیج است؛ این یك فرهنگ است. اگر این‏طور حركت كنیم، خداى متعال كمك خواهد كرد. كمك الهى متعلق به همه‏ى خلایق است؛ به شرطى كه خودشان را آماده‏ى دریافت این كمك كنند؛ دستشان را دراز كنند و این میوه را بچینند؛ از جا بلند شوند، همت كنند و از این میوه استفاده كنند؛ این، در اختیار همه است.

بسیج یعنی مظهر تجدد و نوگرایى
بسیجى یعنى چه ؟ بسیج یعنى به صحنه آمدن و به میدان آمدن. چه میدانى؟ میدان چالش‏هاى حیاتى و اساسى. میدان‏ها و چالش‏هاى اساسى زندگى چیست؟ فقط آن وقتى است كه به كشورى حمله شود و مردم آن كشور به صحنه بیایند تا از مرزهاى خودشان دفاع كنند؟ البته كه نه؛ این فقط یكى از موارد به میدان آمدن است.

آن وقتى هم كه هویت ملى و سیاسى یك ملت مورد مناقشه قرار مى‏گیرد، جاى به میدان آمدن است. آن وقتى هم كه به فرهنگ و اعتقادات و باورهاى ریشه‏دار یك ملت اهانت مى‏شود و آن را تحقیر مى‏كنند، جاى به میدان آمدن است. آن وقتى هم كه نسل برگزیده‏ى یك ملت احساس مى‏كنند از غافله‏ى دانش عقب مانده‏اند و باید علاجى بكنند،

جاى به میدان آمدن است. آن وقتى هم كه احساس بشود پایه‏هاى یك زندگى مطلوب و عادلانه در كشور احتیاج به تلاش دارد تا ترمیم و یا استوار شود، جاى به میدان آمدن است. آن وقتى هم كه جبهه‏هاى فكرى و فرهنگى دنیا براى تسخیر ملتها با ابزارهاى فوق مدرن می ‏آیند تا ملتى را از سابقه و فرهنگ و ریشه‏ى خود جدا كنند و براحتى آن را زیر دامن خودشان بگیرند، جاى به میدان آمدن است. همه‏ى اینها انسانهایى را مى‏طلبد كه نیاز را احساس كنند;تجدد و نوگرایىِ حقیقى و باز كردن میدان‏هاى تازه‏ى زندگى، مطلوب اسلا

م است؛ اصلاً اسلام این را از انسان خواسته؛ این به بركت تأمل، تعمق، كار درست، كار فكرى، تلاش عملى، مجاهدت، استقبال از كار و از خطر در همه‏ى میدان‏ها، و همتها را بلند كردن به‏دست مى‏آید. این كارها مربوط به كیست؟ مربوط به بسیج است. اگر بسیج را درست معنا كنیم، همین است. بسیج همچنین یعنى انسان باهمتى كه غیرت دینى و دانایىِ فكرى و نیازشناسى و ابتكار و جوشش ذهنى و خلاقیت دارد و وارد میدان می ‏شود.

اگر بخواهیم بسیج را در یك تعریف كوتاه معرفى كنیم، باید بگوییم: بسیج، عبارت است از مجموعه‏اى كه در آن، پاكترین انسانها، فداكارترین و آماده‏به‏كارترین جوانان كشور، در راه اهداف عالى این ملت و براى به كمال رساندن و به خوشبختى نائل كردنِ این كشور، جمع شده‏اند
. بسیج، عبارت است از تشكیلاتى كه در آن، افرادِ متفرّق و تنها، به یك مجموعه عظیم و منسجم و به یك گروه آگاه، متعهّد، بصیر و بیناى به مسائل كشور و به نیاز ملت، تبدیل مى‏شوند؛ مجموعه‏اى كه دشمن را بیمناك و دوستان را امیدوار و خاطرجمع مى‏كند. معناى بسیج، این است.

بسیج، یكى از بركات انقلاب و از پدیده‏هاى بسیار شگفت‏آور و مخصوص این انقلاب است؛ این هم یكى از آن گنجینه‏هاى معنوى بى‏پایانى است كه امام بزرگوار ما با دید الهى خود و با حكمتى كه خداى متعال به او ارزانى كرده بود، براى كشور و ملت و انقلاب ما به یادگار گذاشت.
بسیج در حقیقت، مظهر یك وحدت مقدّس، میان افراد ملت است.

. همه میدانهایى كه بسیج در آن حضور پیدا كرده است، میدانهاى ملى است؛ میدانهاى مربوط به همه ملت – مثل میدان دفاع مقدّس، میدان سازندگى و خدمات عمومى – است. هیچ‏وقت كشور، از یك مجموعه عظیمى كه از بهترین فرزندان كشور و با این خصوصیات تشكیل شده است، بى‏نیاز نیست.

. بسیج، به جوانان اختصاص ندارد؛ جوان و پیر، دوش به دوش در آن حركت مى‏كند. پدر و پسر با هم مى‏آیند. امروز با هم هستند. بسیج، اختصاص به مردان ندارد؛. نام و نشان در آن نقشى ندارد؛ مسؤولیت مطرح است. هر وقت كه كشور گره‏اى داشته باشد، آن سرانگشتى كه در درجه اوّل باید آن گره را باز كند، نیروى عظیم بسیج مردمى است.
علّت این‏كه در كشور ما بسیج این‏طور درخشان شد و شكفت چه بود؟ ایمان عاشقانه، ایمان عمیق، ایمان توأم با عواطف كه از خصوصیات ملت ایران است

بسیج در واقع، مظهر عشق و ایمان و آگاهى و مجاهدت و آمادگى كامل، براى سربلند كردن كشور و ملت است.
بسیج، یك حركت بى‏ریشه و سطحى و صرفاً از روى احساسات نیست. بسیج یك حركت منطقى و عمیق و اسلامى و منطبق بر نیازهاى امروز دنیاى اسلام و – به طریق اولى‏ – جامعه اسلامى است.

كسى خیال نكند كه بسیج، یك حاشیه است و ملت و دولت و حكومت، به راهى مى‏روند و بسیج هم در كنارى نشسته و به خود مشغول است؛ خیر. «بسیج» متنِ حركت نظام است. همه باید بسیجى باشند. دولت و مسؤولان هم باید بسیجى باشند و بحمداللَّه هستند. بسیارى از بلند پایگان و مسئوولان برجسته كشور، حقیقتاً بسیجى و داراى فرهنگ و عقاید و حركت بسیجى هستند.

بسیجى كسى است كه براى ارزشهاى اسلام، اهمیت قائل است و معتقد به خدا و خاضع و خاشع در مقابل پروردگار عالمیان است.
بسیجى بلندهمّت است. خواسته ‏هاى او بزرگ و در حدّ اعتلاى كشور است. خواسته او، نجات همه آحاد بشر و رفع فساد و فقر و تبعیض و بى ‏عدالتى و سلطه دشمن است.
فرهنگ بسیجى، فرهنگ معنویّت و شجاعت و غیرت و استقلال و آزادگى و اسیر خواستهاى حقیر نشدن است

ویژگی بسیج
بسیج نماد حضور ملى و مقاومت ملى و آگاهى یك ملت است؛ آن هم آگاهى همراه با تحرك، همراه با معنویت و همراه با اخلاص.(2/6/84 ستاد نمسا)
بسیج حجم پر کیفیت عظیمی از نیروهاست با تنوع و همه جانبه گی زیاد. .(2/6/84 ستاد نمسا)
بسیج حقیقتی شبیه افسانه هاست. .(2/6/84 ستاد نمسا)
بسیج برای جوانان شور آفرین است برای دوستان امید آفرین و برای دشمنان بیم آفرین است. .

(2/6/84 ستاد نمسا)
بسیج یعنى حركت عظیم ملت ایران، همراه با آگاهى؛ احساس آمیخته‏ ى با عقلانیت؛ حركت و عمل آمیخته‏ى با مبناى فكرى؛ عمل‏گرایى همراه با آرمان‏گرایى و دیدن افق‏هاى دوردست؛
مکتب بسیج ، مکتب مجاهدت معنوی و مخلصانه است.(2/6/84)
در حقیقت بسیج یک فرهنگ و یک حرکت فرهنگی است. فرهنگ بسیجی یعنی چیزی که ما برای هر یک از آحاد جامعه اسلامی آن را آرزو می کنیم. (8/9/74)

گستردگی بسیج
دامنه‌ بسیج‌ خیلی وسیع تر از نیروی مقاومت بسیج است، کشور به نیروی مقاومت بسیج نیاز دارد، اما به بسیج عظیم مردمی در همه میدان های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ( آن وقتی که لازم باشد) نظامی نیز نیازمند است. (21/8/80)

بسیج مرز صنفی و مرز جغرافیایی و قومی نمی شناسد، همه اقوام ایرانی، همه اصناف گوناگون ملی در سطوح مختلف فکری از انسان های نخبه برجسته ممتاز در میان اهل علم و دانشجویان تا جوان های فعال و پرشور صحنه های دیگر، همه در بسیج جمع اند. (2/6/84 ستاد نمسا)
بسیج در واقع یک حرکت گسترده مردمی، خیلی ها ممکن است داخل نیروهای بسیج و گردان های مقاومت و نیروی مقاومت سپاه هم نباشند اما در دل بسیجی باشند

کارکردهای بسیج
نیروی مقاومت بسیج با فعالیت وابتکار وحضور خود ،مانند لوکوموتیوی است که قطار عظیم بسیج ملت ایران را به پیش می راند . (اردوی رزمی – فرهنگی علویون 21/8/80)
وظیفه نیروی مقاومت بسیج ،الگو شدن برای همه جوانهای بسیجی در کشور است جوانی که در نیروی مقاومت بسیج به عنوان یک نیروی بسیجی ،خود را خدمتگزار اهداف انقلاب وآرمان های اسلامی می داند ،باید آنچنان خود را بسازد که مثل شمعی پروانه ها را به دور خود جمع کند ،سازندگی علمی ،اخلاقی ،معنوی ،فکری ،سیاسی داشته باشد .(21/8/80)

بسیج برای نهضت های آزاددیبخش در جهان مثل فلسطین ولبنان نقش الگو دارد . (2/6/84)
برای بیداری جوانان دانشجو در سرتاسر دنیای اسلام ،این الگو گیری از بسیج است . (2/6/84)
بسیج یک سازمان مشخص رزمی مثل دیگر سازمان ها نیست .بسیج یعنی متن ملت وهمه آحاد مومن ویک حقیقت گسترده در تمام زوایای جامعه .(8/9/74)
بسیج متن حرکت نظام است .

ویژگی های بسیجی
هرکس که دردل برای سرنوشت خود ،سرنوشت این ملت وآینده ایران اسلامی ارزش قائل است آن کسی است که برای استقلال وهویت ملت خود ارزشی قائل است ،آن کسی که از تسلط قدرت های بیگانه بیزار است ،آن کسی است که برایش آینده کشور و این ملت وآینده دنیای اسلام یک هدف بزرگ محسوب می شود ،آن کسی که از رنج های ملت فلسطین دلش خون است ; آن کسی که مایل است بیش از یک میلیارد مسلمان دنیا قدرت عجیبی را تشکیل بدهند که بشریت را به سمت کمال هدایت کنند وخودشان در قله کمال قرار بگیرند ،آن کسی که این احساسات واین درک ها را دارد وحاضر است در این راه قدمی بردارد او بسیجی است .

یک سیاستمدار بسیجی ،یک نظامی بسیجی ،یک دانشجوی بسیجی ،یک روحانی بسیجی ،یک کشاورز بسیجی ،یک کارگر بسیجی ،یک محقق دانشمند بسیجی،یک استاد بسیجی ،ازهمه قشرها یکی بسیجی آن کسی است که مقدورات وامکان خود را در راه هدف های عظیم این ملت به میدان می آورد ،خود را سهیم می کند ،خود را مسئول می داند .

– رئیس جمهور (محمود احمدی نژاد) 2 – معاون اول (پرویز داودی) 3 – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (محمد سلیمانی) 4 – وزارت رفاه و تامین اجتماعی (مصری) 5 – وزارت جهاد کشاورزی (محمدرضا اسکندری) 6 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (محمد حسین صفار هرندی) 7 – وزارت امور اقتصاد و دارائی

(داود دانش جعفری) 8 – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (مصطفی محمد نجار) 9 – وزارت دادگستری(غلامحسین الهام) 10 -وزارت مسکن و شهر سازی (محمد سعیدی کیا) 11 – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (کامران باقری لنکرانی) 12 – وزارت صنایع و معادن (غلامرضا طهماسبی) 13 -وزارت امور خارجه (منوچهر متکی) 14 – وزارت کشور (مصطفی پورمحمدی) 15 – وزارت بازرگانی (سید مسعود میركاظمی)

16- وزارت تعاون (محمد عباسی) 17- وزارت نفت (وزیری هامانه) 18 – وزارت آموزش و پرورش (محمود فرشیدی) 19 -وزارت نیرو (سید پرویز فتاح) 20 – وزارت راه و ترابری (محمد رحمتی) 21 – وزارت اطلاعات (غلامحسین محسنی اژه‌ای) 22 – وزارت علوم تحقیقات و فناوری (محمد مهدی زاهدی) 23 – وزارت کار و امور اجتماعی (سید محمد جهرمی)

24 – رییس دفتر رییس جمهور (شیخ الاسلامی) 25 – معاون رئیس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی (حسین دهقان) 26 – معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی (غلامرضا آقازاده) 27 – معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور (سید احمد موسوی) 28 -معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست (فاطمه واعظ جوادی) 29 – معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ( اسفندیار رحیم مشایی) 30 – معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان (علی اکبری) 31 – معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی (محمد علی آبادی) 32 – معاون رییس جمهور در امور مدیریت و برنامه ریزی کشور (امیر منصور برقعی) 33 – معاون رییس جمهور در امور اجرایی (علی سعید‌لو)
بعلاوه : رئیس سازمان صدا و سیما (سید عزت ا; ضرغامی) و شهردار تهران (محمد باقر قالیباف)

وصیت نامه ی امام خمینی :
بسمه تعالى
این وصیت نامه را پس از مرگ من احمد خمینى براى مردم بخواند و در صورت عذر، رییس ‍محترم جمهور یا رییس محترم شوراى اسلامى یا رییس محترم دیوانعالى كشور، این زحمت را بپذیرند و در صورت عذر، یكى از فقهاء محترم نگهبان این زحمت را قبول نماید.
روح اللّه الموسوى الخمینى

بسمه تعالى
در زیر این وصیّت نامه 29 صفحه اى و مقدمه چند مطلب را تذكرمى دهم :
1- اكنون كه من حاضرم بعض نسبتهاى بى واقعیت به من داده مى شود و ممكن است پس از من در حجم آن افزوده شود. لهذا عرض مى كنم آنچه به من نسبت داده شده یا مى شود مورد تصدیق نیست مگر آنكه صداى من یا خط و امضاء من باشد با تصدیق كارشناسان یا در سیماى جمهورى اسلامى چیزى گفته باشم .

2- اشخاصى در حال حیوه من ادعا نموده اند كه اعلامیه هاى این جانب را مى نوشته اند. این مطلب را شدیدا تكذیب مى كنم تا كنون هیچ اعلامیه اى را غیر شخص خودم تهیه كسى نكرده است .

3- از قرار مذكور بعضى ها ادعا كرده اند كه رفتن من به پاریس به وسیله آنان بوده . این دروغ است . من پس از برگرداندنم از كویت با مشورت احمد، پاریس را انتخاب نمودم زیرا در كشورهاى اسلامى احتمال راه ندادن بود. آنان تحت نفوذ شاه بودند ولى پاریس این احتمال نبود.

4- من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسى و اسلام نمایى بعضى افراد ذكرى از آنان كرده و تمجیدى نموده ام كه بعد فهمیدم از دغل بازى آنان اغفال شده ام آن تمجیدها در حالى بود كه خود را به جمهورى اسلامى متعهد و وفادار مى نمایاندند و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود. و میزان در هر كس حال فعلى اوست .
روح اللّه الموسوى الخمینى

وصیتنامه ی شهید حاج محمد ابراهیم همت

به تاریخ 19/10/59 شمسی ساعت 10:10 شب چند سطری وصیت نامه می نویسم : هر شب ستاره ای را به زمین می کشند و باز این آسمان غم‌زده غرق ستاره است ، مادر جان می دانی تو را بسیاردوست دارم و می دانی که فرزندت چقدر عاشق شهادت و عشق به شهیدان داشت. مادر، جهل حاکم بر یک جامعه انسانها را به تباهی می کشد و حکومت های طاغوت مکمل های این جهل اند و شاید قرنها طول بکشد که انسانی از سلاله پاکان زائیده شود و بتواند رهبری یک جامعه سر در گم و سر در لاک خود فرو برده را در دست گیرد و امام تبلور ادامه دهندگان راه امامت و شهامت و شهادت است. مادرجان، به خاطر داری که من برای یک اطلاعیه امام حاضر بودم بمیرم ؟ کلام او الهام بخش روح پرفتوح اسلام در سینه و وجود گندیده من بوده و هست.

اگر من افتخار شهادت داشتم از امام بخواهید برایم دعا کنند تا شاید خدا من روسیاه را در درگاه با عظمتش به عنوان یک شهید بپذیرد ؛ مادر جان من متنفر بودم و هستم از انسانهای سازش کار و بی تفاوت و متاسفانه جوانانی که شناخت کافی از اسلام ندارند و نمی دانند برای چه زندگی می کنند و چه هدفی دارند

و اصلا چه می گویند بسیارند. ای کاش به خود می آمدند. از طرف من به جوانان بگوئید چشم شهیدان و تبلور خونشان به شما دوخته است بپاخیزید و اسلام را و خود را دریابید نظیر انقلاب اسلامی ما در هیچ کجا پیدا نمی شود نه شرقی – نه غربی؛ اسلامی که : اسلامی ;

ای کاش ملتهای تحت فشار مثلث زور و زر و تزویر به خود می آمدند و آنها نیز پوزه استکبار را بر خاک می مالیدند. مادر جان، جامعه ما انقلاب کرده و چندین سال طول می کشد تا بتواند کم کم صفات و اخلاق طاغوت را از مغز انسانها بیرون ببرد ولی روشنفکران ما به این انقلاب بسیار لطمه زدند زیرا نه آن را می شناختند و نه باریش زحمت و رنجی متحمل شده اند از هر طرف به این نو نهال آزاده ضربه زدند ولی خداوند، مقتدر است اگر هدایت نشدند مسلما مجازات خواهند شد . پدر و مادر ؛ من زندگی را دوست دارم ولی نه آنقدر که آلوده اش شوم و خویشتن را گم و فراموش کنم علی وار زیستن و علی وار شهید شدن,

حسین وار زیستن و حسین وار شهید شدن را دوست می دارم شهادت در قاموس اسلام كاری‌ترین ضربات را بر پیكر ظلم، جور،شرك و الحاد می‌زند و خواهد زد. ببین ما به چه روزی افتاده ایم و استعمار چقدر جامعه ما را به لجنزار کشیده است ولی چاره ای نیست اینها سد راه انقلاب اسلامیند ؛ پس سد راه اسلام باید برداشته شودند تا راه تکامل طی شود مادر جان به خدا قسم اگر گریه کنی و به خاطر من گریه کنی اصلا از تو راضی نخواهم بود. زینب وار زندگی کن و مرا نیز به خدا بسپار ( اللهم ارزقنی توفیق الشهاده فی سبیلک) .
و السلام؛

محمد ابراهیم همت
خبرنامه:
بیانیه بسیج خراسان رضوی بمناسبت فرارسیدن 22 بهمن
روابط عمومی منطقه مقاومت بسیج استان خراسان رضوی بمناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج، متن این بیانیه به این شرح است: دهه فجر امسال یاد آور تقارن دو انقلاب بزرگ حسینی و خمینی و دو پیروزی شگرف در تاریخ اسلام برای تمامی حقجویان و آزادگان جهان است، پیروزی که بر مبنای ایدئولوژی و همگرایی دین و در سایه ولایت خاندان پیامبر اکرم (ص) حاصل شد و علی رغم سپری شدن قرنها از آن هنوز وجود آزادیخواهان و تشنگان عدالت را معطر نموده است، 22 بهمن در تاریخ ایران زمین همچون تاریخ کربلا یادآور قیام حماسه سازان ایثارگری است که برای احیای دین خدا از نثار خون و همه عزیزان خود دریغ نکردند.

اکنون با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهیدان و شهیدان انقلاب اسلامی و در تبعیت از مقام معظم رهبری بسیجیان خطه ولایت مدار خراسان رضوی در بیست و نهمین بهار انقلاب اسلامی با شهیدان همیشه جاوید انقلاب و دفاع مقدس و امام شهیدان تجدید پیمان نموده همگام با دیگر آحاد امت خداجوی ایران اسلامی با هوشیاری در حالی که شهد شیرین دستیابی به سامانه فضا را در کام خود دارد در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه شرکت نموده و وحدت و انسجام ملی خود را به منصه ظهور می رسانند./ت

آشنایی با پدافند غیر عامل :
پدافند غیر عامل با مفهوم کلی دفاع در برابر تهاجم و بدون استفاده از سلاح و در گیر شدن مستقیم ، سابقه ای بس طولانی در تاریخ بشری به قدمت خلقت انسان دارد.

تاریخچه ی سازمان امداد و نجات
آشنایی با سوابق و فعالیتهای سازمان امداد و نجات

در خرداد ماه 1302 با وقوع زلزله ای در شرق خراسان و زلزله ای دیگر به فاصله 3 ماه بعد در سیرجان و كرمان و همچنین جاری شدن سیلاب های گسترده در همان سال در استانهای گیلان , مازندران , آذربایجان شرقی و اصفهان زندگی بسیاری از هموطنان به مخاطره افتاد وباعث تلفات و خسارات بسیاری گردید . در این سوانح برای اولین بار نیروهای ارتش بعنوان عوامل حكومتی و با استفاده از نیرو و امكانات موجود به كمك آسیب دیدگان شتافتند

و اولین استمداد ملی برای كمك به آسیب دیدگان در سطح كشور انجام گردید . این استمداد جرقه ای برای سازماندهی تشكیلاتی جمعیت شیر و خورشید سرخ بود. اولین جلسه این جمعیت تحت عنوان جمعیت شیرو خورشید سرخ در ششم مرداد مصادف با عید غدیر سال 1302 در عمارت گلستان تشكیل شد . در ابتدا فعالیتهای امدادی بعنوان یك فعالیت جنبی و در سایه خدماتدرمانی كه بیشتر مورد نیاز جامعه بود ، قرار گرفت .

3در آن هنگام بیشترین عوامل امدادی جمعیت نیروهای داوطلب یا دانش آموزان عضو سازمان جوانان بودند . اولین آئین نامه خدمات امدادی در سال 1347 به تصویب هیئت مركزی جمعیت رسید . بموجب این آئین نامه مسئولیت ارائه خدمات امدادی درمانی به آسیب دیدگان جنگ و همچنین ارائه خدمات امدادی به آسیب دیدگان سوانح و سوانح طبیعی در زمان صلح بعهده جمعیت محول گردیده بود . اولین تشكیلات رسمی امداد بصورت منظم با استخدام نیروهای تمام وقت جهت ادارات سازمان مركزی امداد كل و زیر نظر هیئت كمك به آسیب دیدگان كه در واقع نقش سازمان امدادی ملی كشور را ایفا میكرد در سال 1350 آغاز بكار كرد .

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی همراه با دگرگون شدن ساختار كلی جمعیت و جدا شدن بخش درمان از فعالیت های آن ، عمده وظایف جمعیت به خدمات امدادی سوانح ، جوانان و خدمات حمایتی معطوف گردید . در سال 1360 بنا به ضرورت یكبار دیگر ساختار تشكیلاتی امداد بر حسب وضعیت جدید و شرایط جنگ تحمیلی مورد تجدید نظر قرار گرفت . تربیت و تامین نیروهای انسانی در زمینه های درمان , فنی و خدماتی ، پشتیبانی و حمایت و ارائه خدمات امدادی به آوارگان مناطق جنگی و مناطق بمباران شده نیز جزء خدمات جمعیت قرار گرفت . خدمات ارزنده جمعیت در عملیاتهای گسترده ملی و بین المللی ، زلزله سال 69 گیلان و زنجان و بحران آوارگان عراقی در سال 1370 موجب گردید جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای را در بین جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر كسب نماید و بعنوان یكی از 10 جمعیت قدرتمند جهان در پاسخگوئی به سوانح مطرح گردد .

ب- تشكیلات و نقش سازمان امداد ونجات :
در سال 1379، با اضافه شدن واژه نجات به سازمان امداد ، وظائف این سازمان وارد مرحله نوینی شد و مسئولان سازمان برای اجرای نفشی فراتر و پر اثرتر در جامعه ، تغییراتی را در نمودار تشكیلاتی (چارت سازمانی ) و نیروی انسانی اعمال كردند .هم اینك این سازمان از بخشهای زیر تشكیل یافته است:

معاونت آموزش و برنامه ریزی : كه دارای دوبخش مدیریت آموزش و مدیریت آمار و برنامه ریزی می باشد .
معاونت عملیات : كه در بردارنده چهار بخش مدیریت عملیات ، مدیریت پشتیبانی عملیات ، مدیریت امداد هوائی – دریایی و مدیریت ارتباطات و مخابرات رادیویی است .
معاونت خدمات و پشتیبانی : نیز بخشهای مدیریت ترابری ، مدیریت امور اداری و مدیریت تداركات را داراست.

ترابری – امكانات موجود ترابری و حمل و نقل سازمان از نظر تعداد و نوع وسائط نقلیه یكی از ناوگان بزرگ حمل و نقل كشور در زمینه های امدادی محسوب میشود و با خریدهای مستمر وسائط نقلیه كاربردی نظیر وانت آمبولانس و كامیون از نظر حمل و نقل و جابجائی محموله های امدادی برای عملیات درون مرزی و برون مرزی در حال حاضر بیش از 3000 دستگاه وسائط نقلیه امدادی در اختیار می باشد .
انبارها – بمنظور بهینه سازی كیفیت ارائه خدمات امدادی ، پایگاههای امداد و نجات با وسعت 200000 متر مربع زیر بنا جهت پایگاه امدادی و انبار احداث شده است .
اطلاعات انبارهای مراكز استانها بر اساس یك برنامه رایانه ای به پایگاه مركزی وصل میباشند و اطلاعات موجودی و تغییرات موجودی انبارها بصورت روز در اختیار حوزه سازمان امداد و نجات (پایگاه مركزی ) قرار میگیرد .

سیستم ارتباطات رادیویی : این سیستم كه به عنوان سلسله اعصاب مركزی سازمان در سوانح مطرح است، در سال 1336 برای اولین بار به خدمت گرفته شد . در حال حاضر شبكه ارتباطی جمعیت هلال احمر ایران یكی از قوی ترین مراكز امدادی در بین جمعیت های ملی منطقه محسوب میشود .
هم اینك سیستم ارتباطی VHF با 276 دستگاه ثابت و 268 دستگاه سیار و 480 دستگاه دستی و 30 تكرار كننده و 150 دكل مخابراتی و سیستم ارتباطی HF با 118 دستگاه ثابت و 60 دستگاه سیار كلیه مراكز استانها و نقاط دور افتاده و حادثه خیز با ایستگاه مركزی در ارتباط هستند .
امداد هوائی : در حال حاصر سازمان امداد و نجات از پنج فروند هلیكوپتر ( از نوع 205 )و تعداد 14نفر نیروی متخصص در بخش مدیریت امداد هوائی – دریایی استفاده می نماید . در 20 سال گذشته ، این واحد در عملیاتهای مختلف بیش از 6000 ساعت پرواز داشته است .

امداد دریایی : سازمان امداد و نجات با عنایت به ضرورت احساس شده در امر جستجو و نجات در دریا و سیلاب به تازگی اقدام به راه اندازی و تكمیل دو پایگاه امداد و نجات دریا و سیلاب در استانهای جنوبی (بوشهر و بندرعباس) نموده و همچنین تمهید مقدمات جهت استانهای شمالی كشور در حال انجام میباشد.

امداد خواهران : این واحد از جمله فعالیتهای دارای پیشینه طولانی در سازمان امداد و نجات بوده و به عنوان مثال تنها در چهار سال اول دفاع مقدس (1358 لغایت 1361 ) اقدام به برگزاری 310 دوره آموزشی و تربیت 9500 امدادگر خواهر نموده و در سوانح بزرگی چون زلزله گیلان و زنجان در سال 1369 ، 435 نفر از بانوان امدادگر در امر ارائه خدمات رفاهی – امدادی به آسیب دیدگان پرداخته اند . در طول ده سال اخیر تعداد 24350 دوره آموزشی جهت 708722 نفر از بانوان در زمینه امداد و كمكهای اولیه برگزار شده و در بخش عملیات امدادی نیز بجز اشغال در امور امداد پزشكی ، انتقال مصدومین ، بهداشت ، پشتیبانی و تداركات ، جدیداً این واحد وارد مقوله حمایتهای روانی از مصدومین و امدادگران شده و با انجام دوره ها و برنامه های مختلف توان خود را افزوده است .

امداد كوهستان : واحد عملیاتی امداد كوهستان از سال 1376 برای ارائه خدمات امدادی و جستجو و نجات در مناطق مختلف كوهستانهای تهران استقرار یافت و با بهره گیری از نیروهای داوطلب مجرب در قالب نیروهای كوهنوردی و درمانی فعالیتهای خود را گسترش دادند . در طول مدت استقرار درمانگاه امدادی و بكارگیری نیروهای امدادی متخصص در منطقه توچال از سال 1378 تا كنون به بیش از 6000 نفر خدمات مختلف امدادی ارائه شده و با تلاش مجدانه نیروها ، آمار فوت شدگان كاهش محسوسی داشته است.

امداد و نجات جاده ای : این سازمان در راستای اهداف بشر دوستانه جمعیت از سالها قبل اقدام به ارائه خدمات در زمینه تصادفات جاده ای خصوصاً در محورهای پر تردد و پر حادثه كشور می نمود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تعداد پایگاههای امداد جاده ای ثابت جمعیت از 3 مورد به 89 مورد رسیده است و هر ساله در ایام زمستان و نوروز و سایر مواقع پرتردد ، اقدام به فعال سازی اكیپهای سیار و ثابت غیر پایگاهی مینماید .
ب-1 :فعالیتهای آموزشی سازمان امداد و نجات :
آموزش امداد و نجات یكی از محوری ترین فعالیتهای این سازمان بویژه در زمانهای غیر بحرانی محسوب می شود و هدف از آن ارتقاء سطح آمادگی ملی ، افزایش آگاهی عمومی از سوانح و همچنین توان افزائی نیروهای همكار با جمعیت هلال احمر در امر پاسخگوئی به سوانح می باشد .به همین دلیل آموزشهای مختلفی در سطوح مختلف پیش بینی شده تا با نیاز سنجی واحدهای آموزشی زیر نظر معاونت آموزشی و برنامه ریزی سازمان در سراسر كشور به مرحله اجراء در آیند .
دوره های آموزشی استاندارد معاونت آموزش و برنامه ریزی سازمان امداد و نجات :

1 دوره آموزشی كمكهای اولیه و خود امدادی : به منظور ترویج فرهنگ ایمنی و خود امدادی كلیه افراد قادرند بدون هیچ محدودیتی در این دوره 8 و 32 ساعته رایگان شركت نمایند.
2 دوره آموزشی تكمیلی امداد و كمكهای اولیه : كلیه افرادی كه گواهینامه دوره های عمومی را دارند، قادرند در این دوره 160 ساعته شركت كنند .
3 دوره های امداد – نجات تخصصی : این دوره های در رشته های مختلف امداد كوهستان ، امداد جاده ای ، امداد دریایی ، اردوگاه ، بهداشت و تغذیه ، مدیریت سوانح ، نجات و غیره برگزار می شود.
4 دوره های مربیگری : در سطوح مختلف و حسب نیاز كشور با مجوز سازمان برگزار می گردد .
5 دوره های باز آموزی و تمرینهای آمادگی و مانورها : هر سال حداقل دو بار باز آموزی مطالب مورد نیاز امدادگران به صورت كاربردی به اجرا در می آید . یكی از این دوره ها همزمان با هفته كاهش اثرات بلایای طبیعی – مهر ماه هر سال – در سراسر كشور انجام می پذیرد و در نهایت با انجام یك مانور سراسری پایان می یابد. همچنین مانورهای امداد و نجات در دو بخش برون سازمانی –جهت ایجاد هماهنگی در مدیریت سوانح – و داخل سازمانی – جهت ایجاد هماهنگی با دستگاههای مربوطه- به اجرا در می آید.

این سازمان همچنین از توانمندی بالایی برای برگزاری دوره های آموزشی بین المللی را داراست ، به طوری كه تاكنون چندین دوره عالی بین المللی را در زمینه های جستجوی با سگهای تجسس ، پشتیبانی ( لجستیك ) ، برنامه ریزی راهبردی امداد سوانح و مربیگری جستجو و نجات ،امداد و نجات و غیره را در سالن مجهز سازمان برگزار كرد .
یكی دیگر از فعالیتهای آموزشی این سازمان برگزاری مسابقات امداد و نجات می باشد كه سومین دوره این مسابقات جامع در شهریور ماه سالجاری در مركز آموزشهای تخصصی نجات چاف از توابع شهرستان لنگرود و با شركت حدود 750 نفر امدادگر و كادر و در پنج رشته تخصصی به احرا در آمد و مورد استقبال امدادگران سراسر كشور قرار گرفت.
ب-2 : فعالیتهای امدادی سازمان امداد و نجات در زمان سوانح غیر طبیعی :
1 برقراری پستهای امدادی بمنظور انجام كمكهای اولیه نجات و تخلیه مجروحین و انتقال آنان به مراكز درمانی در حوادث و سوانح
2 اعزام آمبولانس و ارسال دارو و لوازم اولیه مورد نیاز پست های امدادی ثابت و سیار
3 تاسیس و راه اندازی نقاهتگاههای مجروحین در مناطق تعیین شده با هماهنگی ارگانهای مربوطه

4 تشكیل پست های امدادی ضربت جهت نجات و تخلیه آسیب دیدگان
5 اسكان و تامین مایحتاج اولیه افراد برای مدت یك الی 6 ماه در اردوگاههای موقت جادری و یا اماكنی كه دولت برای این منظور در اختیار جمعیت خواهد گذاشت .
6 ارائه خدمات امدادی به آوارگان و پناهندگان بر اساس وظایف تعیین شده و دستور العملهای هیئت اجرائی جمعیت
7 انجام سایر امور امدادی كه دولت در زمان سوانح غیر طبیعی بعهده جمعیت محول خواهد كرد .
ب-3 : كمیته فرعی – تخصصی امداد و نجات : این كمیته به عنوان یكی از كمیته های نه گانه تخصصی كمیته ملی كاهش اثرات بلایای طبیعی و براساس قانون تشكیل كمیته ملی كاهش اثرات بلایای طبیعی ، مسئولیت سازمان امداد و نجات در قالبی فراسازمانی و با شركت 17 وزارتخانه و سازمان در گیر در امر امداد و نجات از سال 1373 و با استناد به قوانین و مصوبات مربوطه هر ماه اقدام به تشكیل جلسه می دهد . یكی از عمده ترین طرحهای در حال انجام این كمیته

، طرح سیستم مدیریت بلایاDIS می باشد كه پس از تكمیل توسط موسسه عالی علمی – كاربردی هلال ایران قادر خواهد بود اطلاعات مورد نیاز مدیران ستادی و عملیاتی امدادی كشور ، امكانات موجود و نیازهای منطقه آسیب را در اسرع وقت را در بستر GIS در اختیار قرار دهد .

<< آشنایی با سوابق و فعالیتهای سازمان امداد و نجات >>

مقدمه : ماده 3 اساسنامه ی جمعیت هلال احمر به صراحت اعلام می دارد كه اولین وظیفه ی جمعیت، ارائه ی خدمات امدادی در هنگام بر
وز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله ، سیل و غیره در داخل و خارج از كشور است.این ماده همچنین ارائه ی كمك های اولیه در حوادث غیر مترقبه بوسیله امدادگران ، برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی به منظور ترویج فرهنگ خود امدادی و ایمنی و ارسال كمك ها و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر كشورها را از جمله وظایف اصلی این جمعیت بر می شمارد . از این قرار سازمان امداد و نجات به عنوان یكی از اصلی ترین و محوری ترین سازمانهای جمعیت هلال احمر با امكانات گسترده آموزشی ، عملیاتی ، مخابراتی ، هوایی – دریایی و نیروی انسانی با همكاری سازمان جوانان و داوطلبان و سایر واحدهای جمعیت، به تلاش در جهت نیل به اهداف فوق الذكر می پردازد .

حادثه خیزی كشور ایران
سرزمین جمهوری اسلامی ایران یكی از ده كانون حادثه خیز در جهان محسوب می شود . سوانحی چون زلزله ، سیل ، تغییرات اقلیمی و ناپایداریهای جوی و همچنین سوانح انسان ساخت نظیر هجوم آوارگان و پناهندگان ، تصادفات جاده ای و حوادث شیمیایی و صنعتی و غیره با فراوانی بسیاری در كشور وجود دارند ، بطوریكه از 43 نوع سانحه شناخته شده در جهان ، 32 نوع آن را می توان در ایران سراغ گرفت . وضعیت جغرافیایی ، شرایط زیست محیطی و پراكندگی جمعیتی ، تنوع و فراوانی بلایای طبیعی را افزایش داده است .

گزارش اثرات سوانح در جهان توسط فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در سال 2001 میلادی انتشار یافته ، ایران را پس از چین ، هند ، بنگلادش در رتبه چهارم سانحه خیزترین كشورهای آسیایی قرار داده است .
مروری بر اطلاعات لرزه شناسی تاریخی كشور نشان می دهد كه تقریباً 98 درصد كشور متأثر از مشكلات فیزیكی ، اجتماعی و اقتصادی متعاقب زلزله شده اند . وجود 17 گسل بزرگ فعال در كشور و قرار گرفتن روی كمربند آلپ – هیمالیا باعث شده كه به طور متوسط هر سه ماه، شاهد یك زلزله زیر 5 ریشتر بوده و هر 8 ماه نیز شاهد یك زلزله بالای 5 ریشتر باشیم

سیل نیز خسارات اقتصادی زیادی در مناطق روستایی و شهری ، ببار می آورد . در طول دهه گذشته ، سیلهای متعددی نظیر سیل های وسیع در 18 استان كشور در پایان سال 1371 و اوایل سال 1372 و همچنین سیل نكا و گلستان در شمال كشور در سال 1378 و چندین سیلاب سهمگین دیگر باعث وارد آمدن خسارات سنگینی به اقتصاد منطقه و كشور شد .

كشور ما با قرار گرفتن در كمربند خشك جهان بطور مكرر دچار پدیده خشكسالی می گردد . خشكسالی بر تمامی قسمت های اكوسیستم كشور تأثیر می گذارد . این پدیده در هفت سال گذشته مناطق وسیعی از كشور از جمله استانهای جنوبی ، مركزی و شرقی را متأثر كرده است ، فرسایش خاك ،‌لغزش زمین از جمله اثرات بارش های شدید بخصوص در مناطق كوهستانی است .
سوانح انسان ساخت نیز همگام با رشد صنعتی كشور در حال افزایش است . تصادفات جاده ای نیز در كشور به عنوان یك عامل مرگ و میر در حال فزونی است .

طبق گزارشهای اثرات سوانح در جهان، در نیمه ی دوم دهه 1990 ، ایران بیشترین تعداد پناهندگان را در بین كشورهای دنیا پذیرا بوده است . به عنوان مثال، هجوم بیش از یك میلیون آواره كرد عراقی در سال 1371 به مناطق غربی كشور ، عمده فعالیت های جمعیت هلال احمرا متوجه خود ساخت .
تاریخچه سازمان امداد و نجات
در خرداد ماه 1302 با وقوع زلزله ای در شرق خراسان و زلزله ای دیگر به فاصله 3 ماه بعد در سیر جان و كرمان و همچنین جاری شدن سیلاب های گسترده در همان سال در استانهای گیلان ، مازندران ، آذربایجان شرقی و اصفهان زندگی بسیاری از هموطنان به مخاطره افتاده و باعث تلفات و خسارات بسیاری شد در این سوانح، برای اولین بار نیروهای ارتش بعنوان عوامل حكومتی و با استفاده از نیرو و امكانات موجود به كمك آسیب دیدگان شتافتند و اولین استمداد ملی برای كمك به آسیب دیدگان در سطح كشور انجام گرفت. این استمداد حرفه ای برای سازماندهی تشكیلاتی جمعیت شیر و خورشید سرخ بود . از زمان تأسیس جمعیت در سال 1301 بیشترین عوامل امدادی جمعیت نیروهای داوطلب مردمی و جوانان بودند .

اولین آیین نامه ی خدمات امدادی در سال 1347 به تصویب هئیت مركزی جمیعت رسید. بموجب این آیین نامه، مسئولیت ارائه ی خدمات امدادی درمانی به آسیب دیدگان جنگ و همچنین، ارائه ی خدمات امدادی به آسیب دیدگان سوانح و بلایای طبیعی در زمان صلح به عهده جمعیت محول شده بود. اولین تشكیلات رسمی امداد به صورت منظم، با استخدام نیروهای تمام وقت جهت ادارات سازمان مركزی امداد كل و زیر نظر هیئت كمك به آسیب دیدگان كه در واقع نقش سازمان امدادی ملی كشور را ایفا می كرد درسال 1350 آغاز بكار كرد .

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و همراه با دگرگون شدن ساختار كلی جمعیت و جدا شدن بخش درمان ازفعالیت های آن، عمده ی وظایف جمعیت به خدمات امدادی سوانح ،جوانان و خدمات حمایتی معطوف شد . در سال 1360 بنا به ضرورت، یكبار دیگر ساختار تشكیلاتی امداد بر حسب وضعیت جدید و شرایط جنگ تحمیلی مورد تجدید نظر قرار گرفت . تربیت و تأمین نیروهای انسانی در زمینه های درمان ، فنی و خدماتی ، پشتیبانی و حمایت و ارائه ی خدمات امدادی به آوارگان مناطق جنگی و
مناطق بمباران شده نیز جزء خدمات جمعیت قرار گرفت . پس از آن بود كه خدمات ارزنده ی جمیعت در عملیات گسترده ملی و بین المللی ، زلزله سال 69 گیلان و زنجان و بحران آوارگان عراقی در سال 1370 موجب گردید جمیعت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای را در بین جمیعت های صلیب سرخ و هلال احمر كسب نماید و به عنوان یكی از جمعیت های قدرتمند جهان در پاسخگوئی به سوانح مطرح گردد .
تشكیلات و نقش سازمان امداد و نجات
در سال 1379 ، با اضافه شدن واژه نجات به سازمان امداد ، وظایف این سازمان وارد مرحله ی نوینی شدو تغییراتی در نمودار تشكیلاتی و نیروی انسانی آن پدید آمد . هم اینك این سازمان از بخش های زیر تشكیل یافته است :
1- معاونت آموزش و برنامه ریزی : كه دارای دوبخش مدیریت آموزش ومدیریت آماروبرنامه ریزی است .
2- معاونت عملیات : كه در بردارنده ی چهار بخش مدیریت عملیات ، مدیریت پشتیبانی عملیات ، مدیریت امداد هوایی – دریایی و مدیریت ارتباطات رادیویی است .
3- معاونت پشتیبانی : كه بخشهای مدیریت ترابری ، مدیریت امور اداری و مدیریت تداركات را داراست

مروری اجمالی بر بخش های مهم تشكیل دهنده ی سازمان امداد و نجات و ظویاف اصلی هر كدام از این بخش ها شامل این موارد خواهد بود .
ترابری: امكانات موجود ترابری و حمل و نقل سازمان امداد و نجات، از نظر تعداد و نوع وسائط نقیله، یكی از ناوگان های بزرگ حمل و نقل كشو.ر در زمینه های امدادی محسوب می شود و با خرید های مستمر وسائط نقیله كاربردی نظیر وانت، آمبولانس و كامیون از نظر حمل و نقل و جابجایی محموله های امدادی برای عملیات درون مرزی و برون مرزی در حال حاضر بیش از 3000 دستگاه وسائط نقلیه امدادی در اختیار سازمان است

انبارها : بمنظور بهینه سازی كیفیت ارائه ی خدمات امدادی ، پایگاههای امداد و نجات با وسعت 000/200 متر مربع زیر بنا جهت پایگاه امدادی و انبار احداث شده است .
اطلاعات انبارهای مراكز استانها بر اساس یك برنامه ریانه ای به پایگاه مركزی وصل می باشند و اطلاعات موجودی و تغییرات موجودی انبارها به صورت روز در اختیار حوزه ی سازمان امداد و نجات ( پایگاه مركزی ) قرار می گیرد .
سیستم ارتباطات رادیویی : این سیستم كه به عنوان سلسله ی اعصاب مركزی سازمان در سوانح مطرح است ، درسال 1336برای اولین بار به خدمت گرفته شد در حال حاضر، شبكه ی ارتباطی جمیعت كشورمان یكی از قوی ترین مراكز امدادی در بین جمیعت های ملی منطقه محسوب می شود .
هم اینك سیستم ارتباطی را ه دور با بیش از 1000 دستگاه فرستنده و گیرنده ی ثابت و 140دستگاه سیّار كلیه ی مراكز استانها و نقاط دور افتاده و حادثه خیز با ایستگاه مركزی در ارتباط هستند .
امداد هوائی :در حال حاضر سازمان امداد و نجات از سه فرزند هلیكوپتر ( از نوع 205) و تعداد 14 نفر نیروی متخصص در بخش مدیریت امداد هوائی- دریایی استفاده می كند . در 20 سال گذشته ، این واحد در عملیات های مختلف بیش از 6000 ساعت پرواز داشته است .
امداد دریایی : سازمان امداد و نجات با عنایت به ضرورت احساس شده در امر جستجو و نجات در دریا و سیلاب به تازگی اقدام به راه اندازی و تكمیل دو پایگاه امداد و نجات دریا و سیلاب در استانهای جنوبی ( بوشهر و بندرعباس ) نموده و همچنین تمهید مقدمات جهت استانهای شمالی كشور، در حال انجام می باشد .
امداد خواهران : این واحد از جمله فعالیتهای دارای پیشینه طولانی درسازمان امداد و نجات بوده و به عنوان مثال تنها در چهار سال اول دفاع مقدس (1358تا 1361 ) اقدام به برگزاری 310 دوره ی

آموزشی و تربیت 9500 امداد گر خواهر نموده و در سوانح بزرگی چون زلزله گیلان و زنجان در سال 1369 و 435 نفر از بانوان امدادگر در امر ارائه ی خدمات رفاهی – امدادی به آسیب دیدگان پرداخته اند . درطول ده سال اخیر، تعداد 24350 دوره آموزشی جهتحدود 710 هزار نفر از بانوان در زمینه امداد و كمك های اولیه برگزار شده و در بخش عملیات نیز به جز اشغال در امور امداد پزشكی ،

انتقال مصدومین ، بهداشت ، پشتیبانی و تداركات ، جدیداً این واحد وارد مقوله ی حمایتهای روانی از مصدومین و امدادگران شده و با انجام دوره ها و برنامه های مختلف، بر توان خود افزوده است .
امداد كوهستان : واحدهای عملیاتی امداد كوهستان از سال 1376 برای ارائه خدمات امدادی و جستجو در مناطق مختلف كوهستانهای تهران استقرار یافت و با بهره گیری از نیروهای داوطلب مجرب در قالب نیروهای كوهنوردی و درمانی، فعالیتهای خود را گسترش دادند . در طول مدت استقرار درمانگاه امدادی و بكارگیری نیروهای امدادی متخصص در منطقه ی توچال از سال 1378 تاكنون، به بیش از 6000 نفر خدمات مختلف امدادی ارائه شده و با تلاش مجدانه ی این نیروها ، آمار فوت شدگان كاهش محسوسی داشته است .

امداد جاده ای : این سازمان در راستای اهداف بشر دوستانه ی جمعیت از سالها قبل اقدام به ارائه خدمات در زمینه ی تصادفات جاده ای خصوصاً در محورهای پر تردد و پر حادثه كشور می نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تعداد پایگاههای امداد جاده ای ثابت جمعیت از 3 مورد به 72 مورد رسیده است و سازمان، هر ساله در ایام زمستان و نوروز و سایر مواقع پر تردد ، اقدام به فعال سازی اكیپ های سیار و ثابت غیر پایگاهی می نماید .
فعالیتهای آموزشی سازمان امداد و نجات بخش مهم دیگری از فعالیتهای این سازمان را به خود اختصاص می دهد ، چرا كه آموزش امداد و نجات یكی از محوری ترین فعالیتهای این سازمان، بویژه در زمانهای غیر بحرانی محسوب می شود و هدف از آن، ارتقاء سطح آمادگی ملی ، افزایش آگاهی عمومی از بلایا و همچنین، توان افزایی نیروهای همكار با جمیعت هلال احمر در امر پاسخگوئی به سوانح است به همین دلیل، آموزشهای مختلفی در سطوح مختلف پیش بینی شده تا با نیاز سنجی واحدهای آموزشی زیر نظر معاونت آموزشی و برنامه ریزی سازمان در سراسر كشور به مرحله اجرا در آیند .

همچنین، دوره های آموزشی استاندارد معاونت آموزش و برنامه ریزی سازمان امدادو نجات عبارتند از :
دوره ی آموزشی كمك های اولیه و خود امدادی ، دوره ی آموزشی تكمیلی امداد و كمك های اولیه ، دوره های امداد – نجات تخصصی، دوره های مربیگری ،دوره های باز آموزی و تمرینات آمادگی و مانورها
سازمان امداد و نجات، همچنین از توانمندی بالایی برای برگزاری دوره های آموزشی بین المللی برخوردار است ، به طوری كه تاكنون چندین دوره عالی بین المللی را در زمینه های جستجو با سگهای تجسس ، پشتیبانی ( لجستیك ) ، برنامه ریزی راهبردی امداد و سوانح ، مربیگری جستجو و نجات ، امداد و نجات را برگزار كرده است .
فعالیتهای امدادی سازمان امداد و نجات در زمان سوانح غیر طبیعی نیز شامل این موارد است :
برقراری پستهای امدادی به منظور انجام كمك های اولیه نجات و تخلیه مجروحین و انتقال آنان به مراكز درمانی در حوادث و سوانح ، اعزام آمبولانس و ارسال دارو و لوازم مورد نیاز پست های امدادی و ثابت وسیار،تأسیس و راه اندازی نقاهتگاههای مجروحین در مناطق تعیین شده با هماهنگی سازمانهای مربوطه ،
تشكیل پست های امدادی ضربت جهت نجات و تخلیه آسیب دیدگان، اسكان و تأمین مایحتاج اولیه ی افراد برای مدت یك الی 6 ماه در اردوگاههای موقت چادری ویا اماكنی كه دولت برای این منظور در اختیار جمعیت خواهد گذاشت ،ارائه ی خدمات امدادی به آوارگان و پناهندگان بر اساس وظایف تعیین شده و دستورالعملهای هئیت اجرائی جمعیت و انجام سایر امور امدادی كه دولت در زمان سوانح غیر طبیعی به عهده جمعیت محول خواهد كرد .

سازمان امداد و نجات جمعیت مسئولیت كمیته ی فرعی – تخصصی امداد و نجات را نیز به عهده دارد . این كمیته به عنوان یكی از كمیته های نه گانه ی تخصصی كمیته ی ملی كاهش اثرات بلایای طبیعی در قالبی فراسازمانی وباشركت 17 وزارتخانه و سازمان درگیر در امر امداد و نجات از سال 1373 تشكیل شده است . یكی از عمده ترین طرحهای در حال انجام این كمیته ، طرح سیستم مدیریت بلایا DIS می باشد كه پس از تكمیل توسط مؤسسه عالی علمی – كاربردی هلال ایران قادر خواهد بود اطلاعات مورد نیاز مدیران ستادی و عملیاتی امدادی كشور ، امكانات موجود و نیازهای منطقه آسیب را در اسرع وقت، در بستر GIS در اختیار قرار دهد .

اهم فعالیتهای سازمان امداد و نجات از تأسیس تا امروز
پس از تصویب اولین آیین نامه ی امدادی در سال 1347 ، اولین تشكیلات مستقل امدادی در جمعیت ،
بطور رسمی در سال 1350 آغاز به فعالیت نمود . فعالیتهای ترابری و خدمات و فنی این سازمان تا قبل از سال 1350 بجز آمبولانس ها و وسائط نقلیه ای كه در مركز اداری و بیمارستانها به خدمت گرفته شده بودند ،متكی بر پشتیبانی وامكانات نیروهای مسلح و استفاده از وسائط نقلیه ی بخش خصوصی بوده است اما پس ازآن، تا سال 1357 ،واحد ترابری سازمان دارای یك مركز مستقل شد و تعداد وسائط نقلیه ی آن به 1941 دستگاه رسید .

اولین انبار امدادی نیز در سال 1350 با متراژ 12 هكتاراحداث شده اما تا سال 57 جمعیت حدود 4000 متر مربع انبار اختصاصی امدادی در تهران و تعدادی از مراكز استانها ( مشهد ، ارومیه ، شیراز ، اصفهان )احداث شد . واحد امداد هوایی نیز كه از سال 50 با یك فروند هلی كوپتر تأسیس شده بود ،
تا سال 57 صاحب 5 فروند هواپیما و دو فروند هلی كوپتر و صاحب آشیانه ای اختصاصی در فرودگاه
مهر آباد شد .
توسعه بیمارستانها و درمانگاههای صحرایی این سازمان نیز ، در پیِ توسعه ی فعالیت های جمعیت در امر
درمان از سال 1350 آغاز شد و در اولین گام ، در كنار حضور این واحدهای سازمان در صحنه های حادثه ، یك واحد مجهز و كامل آن به ظرفیت حدود 200 تخت در خدمت حجاج بیت الله الحرام قرار گرفت . یك واحد بیمارستانی در داخل كشور نیز با ظرفیت حدود 300 تخت با تجهیزات كامل تأسیس شد كه زیر نظر تیمهای تخصصی پزشكی در عملیات امدادی ، به ارائه ی خدمات درمانی به آسیب دیدگان می پرداختند .

ساختار سازمان امداد در سال 1354 با اصلاح اساسنامه ی جمعیت و با توجه به گسترش وظایف و خدمات آن در جهت ارایه ی كمك های اولیه امدادی به آسیب دیدگان سوانح مورد تجدید نظر قرار گرفت و علاوه بر تغییر ادارات سازمان امداد مركزی، برای 62 مركز استان و شهرستان حادثه خیز، ردیف های سازمانی ایجاد و تصویب شد .
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ساختار كلی جمعیت نیز دچار دگرگونی شد به طوری كه تا سال 1359 كه نام آن به جمعیت هلال احمر تغییر یافت بخش درمان كه از مهم ترین فعالیت های جمعیت بود به طور كامل از آن جدا و به وزارت بهداری وقت واگذار شد .
به دنبال این اقدام ، وظیفه جمعیت به خدمات امدادی سوانح به عنوان محور و خدمات حمایتی – اجتماعی ، توانبخشی و جوانان محدود شد .

با شروع جنگ تحمیلی و بر اساس وظایف ملی و بین المللی ارائه ی خدمات امدادی به هنگام جنگ نیز در برنامه ی كاری آن منظور شد كه شامل تربیت و تأمین نیروهای انسانی در زمینه های درمان ، فنی و خدماتی بود . همچنین پشتیبانی و حمایت و ارائه ی خدمات امدادی به آوارگان مناطق جنگی و مناطق بمباران شده از دیگر خدمات جمعیت بشمار می آید.
عمده فعالیت جمعیت در طول سالهای جنگ ، بصورت پشتیبانی بیمارستانهای صحرایی و تجهیز و اعزام و انتقال كادر پزشكی و امدادگران ویژه جبهه و تأمین خودروهای لازم و هلی كوپتر در شرایط اضطراری و خصوصاً تجهیز و اعزام آمبولانس بوده است .

در مجموع تعداد نیروهای امدادی اعزامی به جبهه از طرف جمعیت 700/95 نفر بوده اند . در بخش فعالیتهای ترابری درطول 8 سال جنگ تحمیلی ، خودروهای امدادی جمعیت تعداد 9230 مورد مأموریت در مناطق جنگی داشته اند . 34% آمبولانس ، 57% كامیون وتریلر و انواع خودرو سنگین و 9% سایر خودروهای سبك ، در این مأموریت ها شركت داشتند .
امداد هوایی سازمان نیز در این دوران ، فعالیت مؤثر و كارآمدی داشته است. مركز امداد هوائی باسه فروند هلی كوپتر، در مجموع طی سالهای جنگ تحمیلی (1359تا 1367) با 1768 سورتی پرواز به مدت 3429 ساعت به عملیات امدادی در جبهه ها پرداخته است . در دی ماه 1366 یك فروند از هلی كوپترهای امداد با 8 سرنشین حامل تیم پزشكان متخصص و جراح عازم منطقه بانه بود كه دچار سانحه شده و پس از سقوط و انهدام ، 2 نفر از سرنشینان آن ، از جمله خلبان آن به شهادت رسیدند .

همچنین اسفند ماه 1366 با از سرگرفته شدن مجدد حملات هوایی رژیم بعثی عراق علیه شهرهای كشورمان در سطحی بسیار گسترده و بمباران و موشك باران مناطق مسكونی شهرها از جمله تهران ، نیروهای امدادی جمعیت برای نجات مصدومین و مجروحین و زیر آوارماندگان اقدامات مؤثری انجام داده اند .
جمعیت هلال احمر در طول سالهای دفاع مقدس تعداد 520 نفر امدادگر شهید ، 2100 نفر امدادگر مجروح و 320 نفر امدادگر آزاده تقدیم كرده است .
با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی كشور ، جمعیت ، آموزش عمومی و آمادگی آحاد جامعه و همچنین تقویت بنیه ی عملیاتی خود برای مقابله با سوانح و بلایای طبیعی رادربرنامه ریزی دراز مدت خود گنجاند .

اساساً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تمركز فعالیتهای جمعیت بر امور امدادی ازسال 1360 انبارهای امدادی توسعه یافت و در قالب یك طرح مطالعاتی و تحقیقاتی تحت عنوان شبكه ی پایگاههای امدادی ،جزء برنامه های دراز مدت جمعیت قرار گرفت. پایگاههایی كه تاكنون مورد بهره برداری قرار گرفته اند ، جمعآً بالغ بر 000/200 متر مربع زیر بنا می باشند . در حال حاضر كلیه ی شبكه های امدادی مراكز استانها بر اساس یك برنامه رایانه ای به پایگاه مركزی وصل می باشند .
فعالیتهای ترابری سازمان نیز بعد از انقلاب اسلامی ، خصوصاً با وقوع جنگ تحمیلی ، رشد سریعی یافت و با تكمیل مجتمع امدادی یافت آباد ، دارای ، مراكز متعددی شد و تعداد وسائط نقلیه آن به 3428 دستگاه رسید .
ترابری و حمل و نقل امدادی جمعیت در حال حاضر از نظر تعداد و نوع وسائط نقلیه ، یكی از ناوگان بزرگ حمل و نقل كشور در زمینه های امدادی محسوب می شود و برای عملیات درون مرزی و برون مرزی به حد خود كفایی رسیده است . در حال حاضرتعدادوسائط نقلیه ی امدادی جمعیت بر حدود 3000 دستگاه می باشد .

در بخش امداد هوایی نیز ، در حال حاضر ، 9 نفر نیروهای متخصص با سه فروند هلی كوپتر از نوع 205 مشغول خدمات امدادی هستند .
اما مهمترین موارد حضور سازمان امداد در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی را باید با حضور در دو عملیات گسترده ی ملی و بین المللی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ، یعنی زلزله سال 1369 مناطق گیلان و زنجان ، بحران آوارگان عراقی در سال 1370وزلزله بم در سال 1382 مرتبط دانست . حضور عملیاتی مؤثر و كارآمد نیروهای امدادی جمعیت بویژه در این سه سانحه و بحران بود كه جایگاه ویژه ی جمعیت هلال احمر ایران در سطح جهان را برای اولین بار ، بعنوان یكی از جمعیت های شاخص جهان در زمینه امداد مطرح كرده است .

امداد رسانی و كمكهای اولیه
________________________________________
امداد رسانی و كمكهای اولیه

تاریخچه

Henry Dunant

در 24 ژوین 1984 نام شهر كوچكی به اسم Solferino در استان Mantoue واقع در شمال ایتالیا در تاریخ برای همیشه ثبت شد. این در زمانی بود كه ارتش franco-pemontaise به سركردگی ناپلیون سوم اطریشیان را شكست داد. این جنگ خونین هزاران مجروح داشت كه معالجه نكردن انان منجر به مرگشان شد.
یك سویسی به نام Henry Dunant كه شاهد این تراژدی بود به كمك افراد محلی در صدد كمك به مجروهان برامد. او بدون تعصب و تبعیض به یاری مجروهان هر دو سپاه شتافت. اولین داوطلبین این كمك به مجروهین جنگی فریاد میزدند Tutti fratelli یعنی ما همگی برادریم.
Henry Dunant در بازگشت اولین خبر جنگی خود را به نام خاطره ای از سولفرینو نوشت و در ان نفرت انگیز بودن جنگ را خاطر نشان كرد.
از ان زمان به بعد هزارن فرد سرباز یا غیر سرباز و زندانیان حق این را یافتند تا برای اینكه لحظات ازمایشهای سخت و دردها كمتر ظالمانه باشند از این حركت برادرانه یا كمك برخوردار شوند.
ایده Henry Dunant منجر به تشكیل كمیته ای 5 نفره در سویس برای بررسی امكانات اجرای عملیات كمك رسانی به مجروحین جنگی شد.یك كنفرانس بین امللی در ژنو انجام شد و 16 كشور كه یكی از انها كشور فرانسه بود در این كنفرانس حضور یافتند. انان تصمصم گرفتند كه در هر كشور كمیته های كمك رسانی تشكیل دهند و یك نشان و علامت نیز برای این كمیته ها انتخاب كردند : صلیبی سرخ بر زمینه ای سفید.
این دولتها همچنین قوانینی بین المللی در مورد اسرای جنگی كه در جنگ شركت نمی كنند وضع كردند كه تحت عنوان كنوانسیون ژنو كه اولین انها در 22 اوت 1864وضع شد معروفند.
جایزه صلح نیز توسط كارخانه دار سویدی (1833-1896) Alfred Bernhard Nobel ایجاد شد و در قوانین ان قید شده بود كه این جایزه میبایست هر سال به افرادی كه در برادری بین ملت ها سهم بسزایی داشته و تلاش كرده اند اهدا شود.

تنها جایزه صلح نوبل در زمان جنگ جهانی اول در سال 1917 به كمیته بین المللی صلیب سرخ اهدا شد و همچنین در سال 1944 این كمیته به خاطر تلاش بی وقفه در طول جنگ جهانی دوم باری دیگر جایزه صلح نوبل را دریافت كرد.
در سال 1963 یا صدمین سال تاسیس صلیب سرخ جایزه صلح نوبل به كمیته بین المللی صلیب سرخ و مجمع متحد صلیب سرخ و هلال احمر كه امروزه فدراسیون بین المللی مجتمع صلیب سرخ و هلال احمر میباشد تعلق گرفت.

انچه كه صلیب سرخ به هنگام بروز حادثه توصیه میكند :

بخش اول

1- به هنگام بروز حادثه

پیشگیری از بروز حادثه ای جدید در محل از كارهای مهم میباشد.
به هنگام بروز حادثه در خیابان یا جاده محل حادثه را همانند تصویر زیر با گذاشتن بالیز محدود كنید.
اگر حادثه برق گرفتگی میباشد بلافاصله برق را قطع كنید.
حادثه را به پلیس و یا اتش نشانی و پزشك اطلاع دهید. همیشه شماره تلفن ارگانیزمهای اینچنین و سرویس اورژانس بیمارستانها و یا امبولانس را در نزدیكی تلفن و یا در كیف خود داشته باشید.
به انان ادرس دقیق محل وقوع حادثه و تعداد نفرات و وضعیت انان و كمكهای اولیه ای را كه انجام داده اید را اطلاع داده و فراموش نكنید كه شماره تلفن خود را نیز بدهید.

2 – امداد و كمكهای اولیه :

در صورت بروز خونریزی فرد را به حالت خوابیده نگاهداشته و با قدرت هر چه تمامتر با كف دست به روی محل خونریزی تا رسیدن كمك فشار دهید. فراموش نكنید كه برای اینكار از دستكش پلاستیكی یا كیسه پلاستیكی در صورت نداشتن دستكش و یانظایر ان استفاده كنید . این برای پیشگری از سرایت احتمالی بعضی بیماریها توسط خون مبتلا به ان بیماری میباشد. دراز كردن فرد برای جلوگیری از بیهوشی و اغما به دلیل از دست دادن زیاد خون میباشد.
سه چیز را همیشه به خاطر داشته باشید :

-هرگز مصدوم را ایستاده نگاه ندارید
-هرگز سعی نكنید تا جسمی خارجی را كه در داخل جراحت میباشد خارج كنید
-هرگز ولو مصدوم از شما تقاضا كرد به او اب و غذا ندهی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید