پایان نامه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین در word دارای 209 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین در word

فصل اول: مقدمه و معرفی  
1-1-تعریف مساله و اهمیت آن  
1-2- نتایج مهم پژوهش  
1-3- فصل‌های پایان‌نامه  
فصل دوم: اصول و  پارامترهای تاثیرگذار بر ایمنی جاده ها  
2-1- تصادفات ترافیکی در سامانه حمل‌ونقل جاده ای ایران  
2-2- رابطه بین ایمنی و تحرک  
2-3- عوامل ایجاد تصادفات جاده ای  
2-3-1- عامل انسانی  
2-3-2- عامل راه  
2-3-3- عامل وسیله نقلیه  
2-3-4- عوامل محیطی  
فصل سوم: مروری بر مطالعات پیشین  
3-1- آموزش ایمنی راه توسط تورهای تئاتری  
3-2- آموزش ایمنی راه در مدارس  
3-3- اعمال مقررات بر کاهش تصادفات جاده‌ای در برخی کشورهای اروپایی  
3-4- نقش و تبیین نکات محوری آموزش موتورسیکلت‌رانان با هدف افزایش ایمنی  
فصل چهارم: بررسی روشهای آموزش قوانین و رانندگی  
4-1- بررسی اصول وروشهای آموزش ترافیک و قوانین درکشورآلمان  
4-1-1- گواهینامه برای هدایت وسائط نقلیه موتوری  
4-1-2- طبقه بندی مجوزهای رانندگی (انواع گواهینامه های رانندگی) در آلمان  
4-1-3- تمرینات وامتحان رانندگی یک متقاضی دریافت گواهینامه  
4-1-3- آشنایی وآموزش ضوابط ومقررات وقوانین عمومی  
4-2- روشهای آموزش رانندگی درکشورآمریکا  
4-2-1- انواع گواهینامه رانندگی  
4-4- روشهای آموزش رانندگی در ژاپن  
4-4-1- عناوین برنامه های آموزشی  
4-3-2- تدابیر ایمنی ترافیک در سطح کشور ژاپن  
4-3-3- آموزش ایمنی رانندگی درمؤسسه آموزش مرکزی ژاپن  
4-3-4- صدورگواهینامه در ژاپن  
4-4- روشهای آموزش رانندگی وکسب گواهینامه رانندگی درایران  
4-4-1- مراحل آموزش هنرجویان درآموزشگاههای کشور  
4-4-2- آزمایشات رانندگی  
4-4-3- منابع آموزشی  
4-4-4- صدورگواهینامه رانندگی  
فصل پنجم: بررسی متدولوژی آموزش ایمنی راه  
5-1- بررسی متدولوژی آموزش ایمنی  
5-1-1- مفهوم آموزش ایمنی راه  
5-1-2- آموزش مستمراصول ایمنی راه  
5-2-   اعمال قوانین و مقررات  
5-2-1-تعیین عوامل و پارامترها مؤثر در نحوه اجرای اعمال قوانین ومقررات  
5-2-2- اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت براجرای آنها  
نمونه موردی آمارگیری انجام شده در زمینه نقش آموزش و اجرای قوانین در فرهنگ عبور و مرور  
دور نمای آینده تصادفات و راه های برون رفت  
مقدمه  
بخش اول: وضعیت عمومی محیط ترافیکی کشور  
1-1: وسیله نقلیه  
1-2: انسان  
1-3: راه  
1-4 مدیریت ترافیک  
1-5 خسارات عمومی ناشی از ترافیک در کشور  
1-6 چالشهای عمومی محیط ترافیکی کشور  
بخش دوم
2-1 وضعیت تصادفات کشور از نگاه آمار (83-87)  
2-2-1 شاخص شدت تصادفات  
2-2-2 شاخص نسبت تعداد تلفات به مجموع تعداد تلفات و مجروحین  
2-2-3 شاخص ریسک ترافیک  
بخش سوم : مقایسه با سایر کشور  
مقایسه شدت تصادفات  
بخش چهارم: مقایسه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی تصادفات جاده ای  
4-1 پیامدهای اقتصادی  
4-2 پیامدهای تلفات انسانی  
4-3 پیامدهای اجتماعی و روانی  
بخش پنجم: راههای برون رفت  
5-1 : راه برون رفت از این معضل اجتماعی در جمله زیر خلاصه می شود  
5-2 :رویکردها  و راهبردها  
فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  
6-1- خلاصه و نتیجه‌گیری  
6-2- پیشنهادات برای ادامه تحقیق  
منابع و مآخذ  
فهرست منابع فارسی  
فهرست منابع لاتین  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه گسترش متدولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین در word

فهرست منابع فارسی

 

کارگر دولت آبادی، جواد، ” مدل مدیریت ایمنی هوشمند برای راه های برون شهری با بکارگیری شبکه های عصبی – فازی و تصمیم سازی چند معیاره AHP”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، 1385
سالاری جوینی، احمد، “مطالعه تجهیزات کنترل ترافیک برای کاهش تصادفات در راههای برون شهری” ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1377
وزارت راه و ترابری، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور، “بررسی همه‌گیری شناسی اختلالات روانی در رانندگان حمل و نقل عمومی مسافربری بین شهری (پژوهشی در پایانه‌های مسافربری تهران)”، زمستان 1375
انصاری، محسن، “دور نمای آینده تصادفات و راههای برون رفت”،‌ اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، 1384
زیاری،‌حسن و دیواندری، حسن، ” نقش اصول سه گا نه « مهندسی، آموزش و مقررا ت » در کاهش مشکلات”، هفتمین همایش مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، 1385
اسماعیلی، علیرضا، “آموزش بستر ارتقای فرهنگ ترافیک” نخستین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده ای، 1384
حاجی حسینلو، منصور و گلیج، محمد، ” بررسی میزان احترام به قوانین ترافیکی در تهران و راهکارهای موثر برای افزایش آن”، نخستین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده ای، 1384
نایب آقا، محمد .”راه و ایمنی ترافیک”، انتشار مولف، 1381
شاهی،جلیل،‌ احمدی‌نژاد، محمود و نادران، علی، “مروری بر تاثیر اعمال مقررات بر ایمنی تردد در کشورهای اروپایی”، سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک، 1385

شیخ الاسلامی، عبدالرضا و ارکانی احسان،‌ “بررسی نقش و تبیین نکات محوری آموزش موتورسیکلت رانان با هدف افزایش ایمنی”،‌‌ اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، 1384
“مطالعه آموزش ترافیک به شهروندان”، مرکزتحقیقات حمل ونقل دانشگاه علم وصنعت ایران، 1382
آئین‌نامه ایمنی راههای کشور،وزارت کشور، فصل چهاردهم
فهرست منابع لاتین
Anani, B. “ Impact of geometric design on highway safety at some intersection in Jordan”, 10th world meeting, IRF, Rio,
Armando, G.B “Safety and geometric design of highways in argentina”, 10th world Meeting, IRf, Rio,
Conuncil, F.M. and others, “Accident research manual” . Highway Research Center, Univ. Of North Carolina, Chapel Hill, Rept. Dot-FH-11-9424, Feb
Blomquist, G. and Jones – Lee, M.W. “Estimating the value of life and safety” Amesterdam,
Bridle, R.J. “Road safety in developing countries”. Conference discussion: The impact of road networks on economic and social life in industrial and in developing countries, P.I.A.R.C, 17th world Road Congress, Sydney )Australia),
Haykin S., “Neural Network, a Comprehensive Foundation”, Prentice Hall Inc., Manchester,
Dhingra, S.L. and Ramanajee, M.,’ A Fuzzy Measure Based Solution Approach to a Multi Model Analysis Problem’ Journal of Advanced Transportation, 1998, Alberta, Canada
Raju, K.A., Sikdar, P. K. and Dhingra, S.L.,’Mode Choice Model using Artificial Nural Network (ANN)’, International Conference On Urban Planning and Urban, Management Melbourne, Australia, July 11-15,
Dhingra, S.L. and Ramanajee, S.,’ Modeling for multimodal transportation network using fuzzy set, A.I. and Expert Systems’, for 6th World Conference on Transport Research, Lyon, France June 1992. Journal of Advanced Transportation, 1998, Alberta, Canada
Deb, S.K. and Dhingra, S.L., “ Fuzy Set Techniques for Selection of Mode  for Multimodal Mass Transit Systems Case Study”, IEEE Centenary Publication (India Council), Calcutta, Dec,
Deb, S.K. and Dhingra, S.L., “ A Study for the application of Fuzzy Set Theory for Accident Analysis of  Multimodal Mass Transit Systems”, Procedings of the Second International Symposium on Transportation Safety,  Athens, Greece, June 17-21,
Sagberg, F., 1998,”Road accident caused by drivers falling asleep”. Acc. Anal. Pre.  31(1999) 639-649
Abdel, m, 1998. “An assessment of the effect of driver age on traffic accident involvement using log-linear models”. Acc. Anal. Prev. , vol. 30,pp. 851-
Lappotti,S. keskinen, E. 1997. “ Diffrenncess in fatal loss-of-control accidents between young male and female drivers”. Acc. Anal. Prev. vol. 30,No. 4, pp. 435-
Powney, J. Glissov , p and  Hall,s.” The Use of TheatreTours in Road SafetyEducation”, SCRE Research Report No 66,
“Road safety education in schools:s a v i n g y o u n g l i v e s a n d l i m b s” Global Road Safety Partnership
“ Final Reports”, INVENTORY AND COMPILING OF A EUROPEAN GOOD PRACTICE GUIDE ON ROAD SAFETY, EDUCATION TARGETED AT YOUNG PEOPLE ROSE 25 [PROJECT FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION],
D. Meyer, Michael, J.Miller, Eric; ” Urban  Transportation Planning”;

چکیده:

یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد برای جلوگیری ازحوادث ترافیکی، مهارتخلف یک اصل اساسی درقوانین عبورومرورمحسوب می شود. درمیان همه عوامل مؤثردرکاهش تخلفات ترافیکی، قوانین محکم وبازدارنده به همراه آموزش ترافیک به استفاده کنندگان راه نقش بسیارمثبت ومؤثری در ایمنی راه دارد.

در حال حاضر کشورهای پیشرفته بنا بر توصیه سازمان بهداشت جهانی در سیاست ایمنی راه تجدید نظر کرده و برای علوم رفتاری حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسیله‌نقلیه اهمیت قائل شده‌اند. این امر باعث گردیده که آموزش و اجرای قوانین در رأس سیاست جدید ایمنی راه‌ها قرارگیرد. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که آموزش ایمنی تنها مختص گروه خاص نظیر رانندگان یا کودکان نمی‌باشد بلکه هر فرد یا افرادی، بخش یا ارگانی که به  نوعی با ایمنی جاده‌ها در ارتباط است را شامل می‌شود. متدولوژی ارایه شده در این پژوهش آموزش ایمنی راه را در دو سطح استفاده‌کنندگان از راه و مسؤلین و متخصصین در نظر گرفته است که در هر سطح روشهای و محتوای آموزش متفاوت می‌باشد.

مقدمه

ایمنی عبورومرور یکی ازاصول اساسی برنامه ریزی حمل ونقل است که با گسترش فن آوری وتوسعه شهرها، نیازبه توجه ودقت نظر بیشتری یافته است. درکشورهای توسعه یافته، همگام با توسعه سایر بخشها، موضوع ایمن سازی عبورومرورمورد توجه قرارگرفته و با انجام مطالعات واتخاذ تدابیرلازم، سعی شده است که حوادث رانندگی وپیامدهای ناشی ازآن تا حد امکان کاهش یابد. ولیکن متأسفانه دراکثرکشورهای در حال توسعه, تعداد ونرخ حوادث ترافیکی همواره سیرصعودی داشته است. سیستم حمل ونقل متشکل ازسه بخش جاده، راننده ووسیله نقلیه است که هریک ازاین سه بخش نقش عمده ومتمایزی درشکل گیری معضلات وحوادث ترافیکی ایفامی کند

بررسی متدولوژی آموزش ایمنی راه

  دراین میان، انسان درنقش عابرپیاده، سرنشین ومأموراصلی اجرای قوانین ومقررات نقش بسیار ارزنده ای دارد. درعبورومرور، ایمنی اهمیت فراوانی داشته وبیشترین کوششها درزمینه حمل‌ونقل وترافیک بمنظورافزایش ایمنی وکاهش ضایعات وبخصوص تصادفات است. ازآنجا که انسان ضربه پذیرترین واحد ترافیک است، ضروری می باشد دربخش آموزش، تدوین قوانین، کنترل، تهیه وایجاد تجهیزات ایمنی به این موضوع توجه گردد

با توجه به آمارهای تصادفات جاده‌ای و تأثیرات منفی بسیار بالایی که این رویدادها بر مسائل اجتماعی، اقتصادی، و خانوادگی افراد می‌گذارد، اهمیت پرداختن به موضوع تصادفات را روزافزون می‌کند. تأثیرات منفی و معضلات تصادفات، به دلیل این که بطور آنی (مانند سقوط هواپیما) صدمات قابل ملاحظه‌ای را وارد نمی‌نماید، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته، حال آن که تداوم این تأثیرات منفی در دراز مدت تأثیراتی به مراتب بیشتر از سوانح سقوط هواپیما، خروج از خط قطار و یا حتی جنگ می‌باشد. لذا بررسی این رویدادهای جاده‌ای کمک بزرگی را در صرفه جویی اقتصادی برای افراد و در نهایت برای جامعه به همراه دارد. به همین منظور و جهت نیل به این هدف، بشر از کلیه امکانات و توانائی های موجود استفاده می‌نماید تا با ارائه یک راهکار موثر، بر مدیریت، تحلیل و پیش‌بینی وقایع تسلط یابد

در مطالعات سازمان بهداشت جهانی که با همکاری اتحادیه کشورهای  صنعتی جهان صورت گرفته است، خطاهای مربوط به عامل انسانی به خطاهای فنی از قبیل سرعت زیاد، سرعت غیر مجاز، سبقت نامناسب و خطاهای شخصی مانند عدم احساس مسئولیت، بی توجهی و عدم احتیاط و حالات تهاجمی و غیره تقسیم می شوند. از مجموع 243 مورد تصادفی که عوامل انسانی در آن دخیل بود، بیشتر خطاها فنی بودند و تنها 2 درصد کل آن به تهاجمات عمدی یا رفتارهای غیر مسئولانه نسبت داده اند. در مورد جنس رانندگان مقصر در تصادفات، یافته های سازمان بهداشت جهانی در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که تعداد زنان و مردان مقصر در رانندگی جاده ها در مقایسه با میزان رانندگی و مسئولیت آنها در ایجاد تصادفات تقریباٌ مساوی است. در تصادفاتی که مردان درگیر هستند بیشترین خطاهای معمول، سرعت زیاد، سبقتهای غیر مجاز و در برخی کشورها رانندگی تحت تاثیر الکل است. در تصادفاتی که زنان درگیر هستند کمی تجربه در رانندگی، اشکال در مانورهای سریع و به موقع و عدم تسلط عمده خطاهای آنان به شمار می‌آید. این تفاوتها در نوع خطا می تواند مبنایی برای تنظیم برنامه های آموزشی و فرهنگی مربوط به  هر یک از دو جنس باشد

از آنجایی که آموزش و اجرای مقررات راهکار مهم سیاست ایمنی جهت جلوگیری و کاهش  عوامل انسانی سوانح رانندگی می باشد، توجه به آن ضروری است. آموزش ایمنی راه دارای زمینه وسیعی از فعالیت های گوناگون است که دامنه آن از آموزشهای فردی تا آموزشهای جمعی را در بر می گیرد. برای مثال آموزش فردی ممکن است شامل مهارت های مربوط به عبور از عرض راه و آموزش جمعی ممکن است شامل کاربرد برنامه های تبلیغاتی بر روی گروه های مختلف استفاده کننده از راه باشد. بطور بالقوه آموزش ایمنی راه با استفاده از تاثیراتی که بر روی استفاده کننده از راه می گذارد موجب کاهش احتمال خطاهای انسان می شود. این تاثیر تغییر در ادراکات، شناخت‌ها‌، گرایش ها، مهارت ها و رفتار انسان را شامل می‌شود. بررسی کارشناسان در  زمینه فعالیت های انجام شده ایمنی، این موضوع را روشن می‌سازد که می‌توان با بکارگیری روشهای علمی اهمیت دادن به موضوع ایمنی بخش قابل توجهی از تلفات را کاهش داد. در این زمینه فرهنگ عبور و مرور کشور ما و کشورهای موفق در ایمنی ترافیک تفاوتهای فاحشی دارد، اما مساله آموزش و اجرای قوانین میتواند دقیقاً  همان چیزی باشد که در آنجا انجام شده است و می‌توان از تجربیات کشورهای موفق در امر ایمنی ترافیک استفاده نمود. نکته قابل ذکر این است که تلاش در جهت ایمن کردن راه ها و کاستن تلفات ، بدون توجه به آموزش عمومی بخصوص آموزش پایه در مدارس نتیجه موثر را در پی نخواهد داشت، چرا که هیچ کاری سخت تر از تغییر طرز تفکر انسانها نیست. با توجه به تعدد مراکز مسئول ایمنی در راه، این مهم نیازمند نهادی با اختیارات لازم جهت هماهنگ نمودن مراکز ذیربط در کشور است. در کشور ما آموزش در ارتقای فرهنگ ترافیک موثر است اما در برخی موارد کارایی آن توسط کسانی که خود قوانین را وضع می کنند زیر سوال می رود

از طرف دیگر عدم رعایت قوانین ترافیکی یکی از مشکلات فوق العاده اساسی مدیریت ترافیکی کشور می‌باشد که نه تنها موجب افزایش تصادفات، کاهش ظرفیت شبکه‌های شهری و بین‌شهری، افزایش زمان سفرها و آلودگی محیط زیست می‌شود، بلکه عدم پایبندی به قانون را در جامعه گسترش داده و چهره زشتی از وضعیت عبور و مرور را در دید عموم به نمایش می‌گذارد. البته مقابله با این معضل اجتماعی نیاز به عزم ملی در جامعه و برنامه‌ریزی دراز مدت متمرکز در مدیریت کشور دارد. متاسفانه در کشور ما علاوه بر اینکه به صورت اصولی و پایه‌ای به آموزش قوانین رانندگی پرداخته نمی‌شود، فرد متخلف نیز از دیدگاه عموم مجرم شناخته نمی‌شود و این مساله به کاهش میزان احترام به قانون در جامعه منجر می‌شود

با در نظر گرفتن اهمیت مسائل آموزش و اعمال قوانین و مقررات رانندگی در ایمنی جاده‌های کشور در این پژوهش به بررسی افزایش ایمنی در راه‌های بین شهری با رویکرد آموزش و اجرای قوانین پرداخته می‌شود

 

بررسی متدولوژی آموزش ایمنی

کاهش خسارت ناشی ازتصادفات وحوادث ترافیکی، نیازمند بررسی وتحلیل عوامل واصلاح برخی از مقررات موجود وهماهنگی بیش ازپیش ارگانهاست ودراین میان توجه به فرهنگ سازی وآموزش بعنوان راهکارکاهش حوادث راه وبهبود جریان تردد بسیارپراهمیت است، بطوریکه گروهی ازانسانها در حیطه ترافیک که ضربه پذیری آنان بیش ازدیگران نیزاست، یعنی گروه سنی کودکان ونوجوانان( دانش آموزان) اغلب به جهت شرایط سنی وآگاهی نداشتن ازتوجهات منطقی قوانین ومقررات تشخیص ندادن و محاسبه نکردن فاصله وسرعت دچارحادثه می شوند، که لزوم آموزش ترافیک را ازسطح مدارس، تشدید می نماید

ازسوی دیگر امروزه خودروجزئی از زندگی روزمره مردم است، اما به کارگیری خودرو همراه با درونی سازی فرهنگ استفاده ازآن نبوده است. درمورد فرهنگ ترافیک درجامعه ما کاراساسی نشده است وکمتر به مطالب واصول مدونی دراین خصوص امکان دسترسی وجوددارد. رسانه ها، فرهنگ سازی و پرورش عناصرفرهنگی درامرآمد وشد راموضوعی حاشیه ای تلقی کرده وسایرمسئولان فرهنگ ساز نیزرفتار متشابهی دارند. بهترین مکان ترویج فرهنگ ترافیک، خانواده ودوران کودکی است، اما چشمهای تیزبین وذهن کنجکاوکودک هم اکنون ازآن محروم می باشد. درمدارس وکتب درسی نیز جایگاه آموزش این فرهنگ، بسیارکمرنگ است. نحوه رانندگی، فرارازمقررات، زرنگیهای نامعقول، پرخاشگری وتعرض، ویراژدادن، سرعت زیاد، بوقهای ممتد وگوشخراش، تزئینات نامناسب، تک سرنشینی وعدم تمایل به استفاده ازوسائل حمل ونقل عمومی و; درحال جایگزینی عناصرمطلوب فرهنگی درحوزه ترافیک می باشند. اخیراً نیزمشاهده می شود، درحالیکه کشورهای سازنده تلفنهای همراه دردنیا استفاده ازآنرا درحال رانندگی ممنوع کرده اند، درکشورما صحنه‌های فراوان تصادف که راننده مقصردرحال صحبت کردن ازطریق تلفن همراه بوده است، مستمراً درحال تکرار و افزایش است . بکارگیری آموزش و اقناع مخاطبان راه بعنوان اصلی‌ترین شیوه ترویج فرهنگ آمد وشد همراه با ابزار الزام آور و اعمال مقررات بهترین روش بهبود حمل و نقل و افزایش ایمنی خواهد بود که مورد بحث این پژوهش است

 

فصل 1

کلیات

فصل اول: مقدمه و معرفی

           با بررسی نظام های اصلی حمل و نقل و مقایسه آن  ها، اهمیت پرداختن به موضوع حمل و نقل جاده‌ای مشخص می‌گردد. حمل و نقل جاده ای سهم عمده ای را در جابجایی مسافرین و کالاها به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به لزوم جابجایی و سهم حمل و نقل جاده‌ای، در این میان معضلات و مشکلات این سیستم حمل و نقل نیز نقش مهمی را در از بین بردن فواید و محسنات این سیستم ایفا می‌کنند[1]

            از جمله این معضلات، تصادفات ترافیکی هستند. تصادفات ترافیکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن، جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده است. شدت این صدمات در کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده و تعداد و شدت تصادفات در کشورهای مزبور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته
چندین مرتبه بالاتر است. در این میان، تصادفات جاده ای (برون شهری) دارای ضایعات سنگین تری نسبت به تصادفات درون شهری است، تصادف جاده ای به علت سرعت بالای وسایل نقلیه اغلب منجر به خسارات بسیار سنگین جانی و مالی می شود. آمار مرگ و میر نشان می دهند که تصادفات جاده ای حتی در کشور های توسعه یافته صنعتی، در صدر علل مرگ و میر بوده و خصوصاً در رده های سنی 15 تا 25 بیش از هر عامل دیگر باعث تلفات مردم می شود [2]. شکل 1-1 نمودار تصادفات در آسیا، آفریقا و کشورهای توسعه یافته را در مقابل مرگ و میرها نشان می‌دهد

 در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی تلاش، تحقیق و برنامه‌ریزی برای کاهش تصادفات و ضایعات اقتصادی شدت یافته و آثار مثبت آن نیز نصیب کشورهای مذبور شده و می‌شود. بطور مثال در آمریکا در مدت سی سال شاخص “تعداد تصادفات تقسیم بر حاصلضرب تعداد وسایط نقلیه در طول مسافت  پیموده شده” از حدود 30 به 68/2رسیده، یعنی بیش از ده برابر کاهش یافته است[3]

در تحقیقات مربوط به تصادفات جاده‌ای در کشورهای در حال توسعه نیز ثابت شده است که[4]

تصادفات جاده‌ای در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دومین عامل مرگ و میر محدوده سنی افرادی است که از جهت اقتصادی فعال به حساب می‌آیند
ارزش اقتصادی از دست رفته در نتیجه تصادفات جاده‌ای معمولاً در محدوده یک تا دو درصد تولید ناخالص ملی است
نسبت تصادفات به ازای “وسیله نقلیه- کیلومتر ” طی شده، بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است (ده تا پانزده برابر)

تحقیقات اخیر در ایران نشان می دهد که هم اکنون 25%  تلفات ناشی از مرگ و میر های
غیر طبیعی، ناشی از تصادفات ترافیکی است [5]. بررسی آمار مربوط به حوادث رانندگی در کشور، نشان می‌دهد که تعداد سوانح رانندگی برون شهری از سال1366 تا 1371 در حدود 25 درصد افزایش داشته است. این عدد در سال 1376 از 50 درصد نیز فراتر رفته است که به نظر می‌رسد در دنیا بی‌سابقه باشد. همچنین طبق آمار منتشره در سال 1380 حدود 20000 نفر تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران ثبت شده است. این آمار در سال 1381 به 21800 نفر رسیده است و در شش ماهه دوم سال 1382 میزان تصادفات فوتی 13570 نفر گزارش شده است.آمار منتشر شده توسط سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده رشد قابل توجه تعداد کشته‌ها و مصدومین ناشی از تصادفات در سالهای 1373 تا 1378 است. در جدول 1-1 آمار تصادفات، تلفات، مجروحین، شاخص شدت تصادفات و درصد تغییر هر یک طی سالهای 78 تا 83  آمده است

با در نظر گرفتن اطلاعات تصادفات و استفاده از روش مدل‌سازی رگرسیون و برازش مدل خطی می‌توان پیش‌بینی کرد (با 97/0 R2 = ) تعداد کشته‌های تصادفات در سال 1400 در حدود 66000  نفر خواهد بود.­

با توجه به اطلاعات ارایه شده در جدول1-1 مشخص می‌شود در بررسی تصادفات جاده‌ای علاوه بر این که باید به تعداد تصادفات نظر داشت، شدت تصادفات نیز پارامتر بسیار مهمی است که باید با دقت مورد بررسی و تأمل قرار گیرد. به عنوان مثال، برخوردهای جلو به جلو وسایل نقلیه از لحاظ تعداد، کمترین مقدار آمار را در بین سایر نحوه های برخورد دارد، اما هنگامی که از دید شدت تصادفات به آمارها نظر اندازیم متوجه می‌شویم که برخوردهای جلو به جلو وسایل نقلیه بیشترین آمار تلفات و صدمات را در بین دیگر وضعیت‌های برخورد، به خود اختصاص می‌دهند. اینجاست که اهمیت توجه به شدت تصادفات به خصوص در جاده های برون شهری مشخص می‌گردد

اولین گام برای کاهش تعداد و میزان شدت تصادفات جاده‌ای شناخت عوامل و پارامترهای تاثیرگذار بر سوانح جاده‌ای و به دست آوردن حدود مجاز مربوط به هر یک می‌باشد. عوامل تأثیرگذار بر تصادفات جاده‌ای را می‌توان چهار گروه کلی تقسیم بندی نمود که عبارتند از

عامل انسانی، عامل وسیله نقلیه، عامل راه، و عامل محیطی

البته مشخص است که در بیشتر تصادف جاده ای یک عامل به تنهایی نمی تواند تعیین کننده باشد و هنگام وقوع تصادف، 2 یا چند عامل با یکدیگر دست به دست هم می دهند تا سانحه محقق گردد. بحث افزایش ایمنی راهها جنبه‌های گوناگونی دارد که به صورت کلی اقدامات اصلاحی که در این رابطه می‌توان اعمال نمود عبارتند از[7]

الف- وضع قوانین

ب- اجرای قانون

ج- آموزش

د- طرح هندسی

1-1-تعریف مساله و اهمیت آن

با توجه به آمارهای تصادفات جاده‌ای و تأثیرات منفی بسیار بالایی که این رویدادها بر مسائل اجتماعی، اقتصادی، و خانوادگی افراد می‌گذارد، اهمیت پرداختن به موضوع تصادفات را روزافزون می‌کند. تأثیرات منفی و معضلات تصادفات، به دلیل این که بطور آنی (مانند سقوط هواپیما) صدمات قابل ملاحظه‌ای را وارد نمی‌نماید، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته، حال آن که تداوم این تأثیرات منفی در دراز مدت تأثیراتی به مراتب بیشتر از سوانح سقوط هواپیما، خروج از خط قطار و یا حتی جنگ می‌باشد. لذا بررسی این رویدادهای جاده‌ای کمک بزرگی را در صرفه جویی اقتصادی برای افراد و در نهایت برای جامعه به همراه دارد. به همین منظور و جهت نیل به این هدف، بشر از کلیه امکانات و توانائی های موجود استفاده می‌نماید تا با ارائه یک راهکار موثر، بر مدیریت، تحلیل و
پیش‌بینی وقایع تسلط یابد [1]

در مطالعات سازمان بهداشت جهانی که با همکاری اتحادیه کشورهای  صنعتی جهان صورت گرفته است، خطاهای مربوط به عامل انسانی به خطاهای فنی از قبیل سرعت زیاد، سرعت غیر مجاز، سبقت نامناسب و خطاهای شخصی مانند عدم احساس مسئولیت، بی توجهی و عدم احتیاط و حالات تهاجمی و غیره تقسیم می شوند. از مجموع 243 مورد تصادفی که عوامل انسانی در آن دخیل بود، بیشتر خطاها فنی بودند و تنها 2 درصد کل آن به تهاجمات عمدی یا رفتارهای غیر مسئولانه نسبت داده اند. در مورد جنس رانندگان مقصر در تصادفات، یافته های سازمان بهداشت جهانی در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که تعداد زنان و مردان مقصر در رانندگی جاده ها در مقایسه با میزان رانندگی و مسئولیت آنها در ایجاد تصادفات تقریباٌ مساوی است. در تصادفاتی که مردان درگیر هستند بیشترین خطاهای معمول، سرعت زیاد، سبقتهای غیر مجاز و در برخی کشورها رانندگی تحت تاثیر الکل است. در تصادفاتی که زنان درگیر هستند کمی تجربه در رانندگی، اشکال در مانورهای سریع و به موقع و عدم تسلط عمده خطاهای آنان به شمار می‌آید. این تفاوتها در نوع خطا می تواند مبنایی برای تنظیم برنامه های آموزشی و فرهنگی مربوط به  هر یک از دو جنس باشد

از آنجایی که آموزش و اجرای مقررات راهکار مهم سیاست ایمنی جهت جلوگیری و کاهش  عوامل انسانی سوانح رانندگی می باشد، توجه به آن ضروری است. آموزش ایمنی راه دارای زمینه وسیعی از فعالیت های گوناگون است که دامنه آن از آموزشهای فردی تا آموزشهای جمعی را در بر می گیرد. برای مثال آموزش فردی ممکن است شامل مهارت های مربوط به عبور از عرض راه و آموزش جمعی ممکن است شامل کاربرد برنامه های تبلیغاتی بر روی گروه های مختلف استفاده کننده از راه باشد. بطور بالقوه آموزش ایمنی راه با استفاده از تاثیراتی که بر روی استفاده کننده از راه می گذارد موجب کاهش احتمال خطاهای انسان می شود. این تاثیر تغییر در ادراکات، شناخت‌ها‌، گرایش ها، مهارت ها و رفتار انسان را شامل می‌شود. بررسی کارشناسان در  زمینه فعالیت های انجام شده     ایمنی، این موضوع را روشن می‌سازد که می‌توان با بکارگیری روشهای علمی اهمیت دادن به موضوع ایمنی بخش قابل توجهی از تلفات را کاهش داد. در این زمینه فرهنگ عبور و مرور کشور ما و کشورهای موفق در ایمنی ترافیک تفاوتهای فاحشی دارد، اما مساله آموزش و اجرای قوانین میتواند دقیقاً  همان چیزی باشد که در آنجا انجام شده است و می‌توان از تجربیات کشورهای موفق در امر ایمنی ترافیک استفاده نمود. نکته قابل ذکر این است که تلاش در جهت ایمن کردن راه ها و کاستن تلفات ، بدون توجه به آموزش عمومی بخصوص آموزش پایه در مدارس نتیجه موثر را در پی نخواهد داشت، چرا که هیچ کاری سخت تر از تغییر طرز تفکر انسانها نیست. با توجه به تعدد مراکز مسئول ایمنی در راه، این مهم نیازمند نهادی با اختیارات لازم جهت هماهنگ نمودن مراکز ذیربط در کشور است. در کشور ما آموزش در ارتقای فرهنگ ترافیک موثر است اما در برخی موارد کارایی آن توسط کسانی که خود قوانین را وضع می کنند زیر سوال می رود [8]

از طرف دیگر عدم رعایت قوانین ترافیکی یکی از مشکلات فوق العاده اساسی مدیریت ترافیکی کشور می‌باشد که نه تنها موجب افزایش تصادفات، کاهش ظرفیت شبکه‌های شهری و بین‌شهری، افزایش زمان سفرها و آلودگی محیط زیست می‌شود، بلکه عدم پایبندی به قانون را در جامعه گسترش داده و چهره زشتی از وضعیت عبور و مرور را در دید عموم به نمایش می‌گذارد. البته مقابله با این معضل اجتماعی نیاز به عزم ملی در جامعه و برنامه‌ریزی دراز مدت متمرکز در مدیریت کشور دارد. متاسفانه در کشور ما علاوه بر اینکه به صورت اصولی و پایه‌ای به آموزش قوانین رانندگی پرداخته نمی‌شود، فرد متخلف نیز از دیدگاه عموم مجرم شناخته نمی‌شود و این مساله به کاهش میزان احترام به قانون در جامعه منجر می‌شود[9]

با در نظر گرفتن اهمیت مسائل آموزش و اعمال قوانین و مقررات رانندگی در ایمنی جاده‌های کشور در این پژوهش به بررسی افزایش ایمنی در راه‌های بین شهری با رویکرد آموزش و اجرای قوانین پرداخته می‌شود

1-2- نتایج مهم پژوهش

یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد برای جلوگیری ازحوادث ترافیکی، مهارتخلف یک اصل اساسی درقوانین عبورومرورمحسوب می شود. درمیان همه عوامل مؤثردرکاهش تخلفات ترافیکی، قوانین محکم وبازدارنده به همراه آموزش ترافیک به استفاده کنندگان راه نقش بسیارمثبت ومؤثری در ایمنی راه دارد. نتایج نشان می‌دهد سیستم آموزش در ایران دارای کمبودهایی می‌باشد. هر چند در سالهای اخیر توجه بیشتری به این مساله شده و تلاشهایی در این زمینه انجام شده است. اما همچنان به بررسی و مطالعه  بیشتر نیازمند است

در حال حاضر کشورهای پیشرفته بنا بر توصیه سازمان بهداشت جهانی در سیاست ایمنی راه تجدید نظر کرده و برای علوم رفتاری حداقل به همان اندازه علوم مربوط به راه و وسیله‌نقلیه اهمیت قائل شده‌اند. این امر باعث گردیده که آموزش و اجرای قوانین در رأس سیاست جدید ایمنی راه‌ها قرارگیرد. بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که آموزش ایمنی تنها مختص گروه خاص نظیر رانندگان یا کودکان نمی‌باشد بلکه هر فرد یا افرادی، بخش یا ارگانی که به  نوعی با ایمنی جاده‌ها در ارتباط است را شامل می‌شود. متدولوژی ارایه شده در این پژوهش آموزش ایمنی راه را در دو سطح استفاده‌کنندگان از راه و مسؤلین و متخصصین در نظر گرفته است که در هر سطح روشهای و محتوای آموزش متفاوت می‌باشد. پس از هدف گذاری در هر سطح مطالب آموزشی به صورت مستمر و با روشهای تئوری و عملی در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد و سپس ارزیابی نتایج حاصل از آموزش، استخراج شده و با اهداف کلی مساله کنترل می‌گردد

1-3- فصل‌های پایان‌نامه

این پایان‌نامه مشتمل بر شش فصل است. در فصل دوم به بررسی اصول و پارامترهای تاثیرگذار بر ایمنی جاده‌های برون شهری پرداخته می‌شود. در فصل سوم مطالعاتی که پیش از این، توسط محققین مختلف در زمینه ایمنی جاده‌های برون‌شهری با تأکید بر نقش آموزش و اجرای قوانین انجام گرفته است، به صورت خلاصه ارایه می‌گردد. در فصل چهارم به بررسی روشهای آموزش قوانین و مقررات رانندگی درسه کشورآلمان- آمریکا و ژاپن و همچنین به نحوه آموزش در ایران پرداخته می‌شود.  در فصل پنجم متدولوژی افزایش ایمنی با رویکرد آموزش و اجرای قوانین بحث می‌شود و در فصل ششم به ارایه نتایج و چند پیشنهاد به منظور ادامه مطالعات پرداخته می‌شود

 فصل دوم: اصول و  پارامترهای تاثیرگذار بر ایمنی جاده ها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه انواع سیستم های حمل و نقل درون شهری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه انواع سیستم های حمل و نقل درون شهری در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه انواع سیستم های حمل و نقل درون شهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مقایسه انواع سیستم های حمل و نقل درون شهری در word

 فصل اول
1-1لوکوموتیو  
1-3 سهولت در استفاده  
1-4 استفاده از نیروی ماکزیمم در قطار   
1-5 انعطاف پذیری  
1-6 مزیت قطارهای خود گرانشی  
1-7 طبقه بندی لوکوموتیوها  
1-8 تحویل اولین موتور لوکوموتیو ملی   
فصل دوم
2-1 تراموا  
2-2 ترامواها در تاخت و تاز  
2-3 گام های اول ترامــوای بدون خط بالاسری و دانـش بهره بردار در   
چگونگی مواجهه با این نوآوری  
2-4 تفاوت کلی بین تراموا و قطار شهری چیست؟  
2-5 تراموا، چاره ترافیک تهران است   
فصل سوم
3-1آشنایی با مونوریل  
3-2مزایا و معایب  
3-3 معایب مونوریل   
3-3-1نبود صرفه اقتصادی   
3-3-2 ایجاد برخی مشکلات شهری   
3-4 مونوریل و حمل و نقل شهری   
3-5 خطوط مونوریل دردنیا   
3-6 نقشه هایی از مونوریل (Skytrain)  
فصل چهارم
4-1 اتوبوس شهری   
4-2 تعریف اتوبوس های شهری low-floor  
4-3 سامانه اتوبوس تندرو (Bus rapid transit)  
4-4 یک اتوبوس سه کابینه در آلمان  
4-5 خصوصیات اصلی   
نتیجه گیری
منابع

مقدمه

 در این پروژه موضوع مورد بحث انواع سیستم های حمل و نقل درونشهری میباشد و محاسن و معایب هر یک از سیستم ها و چگونگی اجرای و نقات ضعف آنها مورد بررسی قرار گرفته است

به طور کلی هدف تمامی سیستم های درون شهری جابجایی مسافر از مکانی از شهر به مکانی دیگز میباشد. با توجه به موقعیت شهر و اهمیت آن و تعداد جمعیت آن میتوان از هر یک از سیستمها به طور مجزا و یا با هم استفاده نمود. مثلا در شهر کوچک و کم جمعیتی مثل اردکان در زمان فعلی نیازی به منوریل یا تراموا نمیباشد و همان اتوبوس هم جوابگو میباشد و در شهر بزرگی مثل تهران با انبوه جمعیت نیاز حتمی به سیستمهای جدید حمل و نقل درون شهری میباشد

1-1لوکوموتیو

  سه مدل لوکوموتیو که در شرکت پسیفیک نشنال استرالیا کار می‌کنند

لوکوموتیو ماشینی کشنده یا وسیله نقلیه ریلی است که واگن‌ها یا قطار به آن متصل می‌شوند و نیروی محرکه برای آن‌ها ایجاد می‌کند. واژه لوکوموتیو از واژه لاتین لوکو به معنای از جایی به جای دیگر به‌علاوه واژه قرون وسطایی موتیووس به معنای ایجاد کردن حرکت ساخته شده‌است. بنابراین از ترکیب این دو واژه، واژه موتور لوکوموتیو به‌وجود آمده‌است. لوکوموتیوها نیروی حرکتی خود را به دو طریق عمده به دست می‌آورند. یا با سوخت فسیلی (دیزل) یا با جریان برق کار می‌کنند. لوکوموتیو خودش باری بر دوش ندارد و وظیفه آن کشیدن قطار بر روی ریل است

1-2قطارهای لوکوموتیودار و قطارهای خود گرانشی

دلایل زیادی برای استفاده سنتی از لوکوموتیو برای تولید نیروی محرکه قطار به جای استفاده از گونه خودروی خودگرانشی در قطار وجود دارد

1-3 سهولت در استفاده

اگر لوکوموتیو از کار افتاد به راحتی با لوکوموتیو دیگری جایگزین می‌شود

1-4 استفاده از نیروی ماکزیمم در قطار

قطارها با لوکوموتیو جداگانه از نیروی محرکه آنقدر که مورد نیاز است استفاده می‌کنند

1-5 انعطاف پذیری

وقتی نیاز به لوکوموتیو کوچک تر در قطار باشد، لوکوموتیو کوچک تر با بزرگ تر عوض می‌شود

تعویض لوکوموتیو فرسوده

وقتی لوکوموتیو فرسوده شد بدون احتیاج به تغییر در سایر قسمت‌های قطار، تعویض می‌شود

1-6 مزیت قطارهای خود گرانشی

بازدهی بالا

عدم نیاز به سر و ته کردن قطار(در مسافرت های برگشتی)

اطمینان از باز نایستادن قطار

امنیت

دریچه سیلندر ولسکارتس در یک لوکوموتیو بخار. در این پویانمایی، رنگ قرمز نشاندهنده بخار زنده واردشونده به سیلندر و رنگ آبی نمایانگر بخار استفاده‌ شده و خروجی از سیلندر است

1-7 طبقه بندی لوکوموتیوها

لوکوموتیو بخار

 لوکوموتیو دیزل

لوکوموتیو دیزل هیدرولیک

لکوموتیوهای دیزل هیدرولیک به دو نوع کلی هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک تقسیم میگردند. نوع متداول که اغلب در کشورهای اروپایی در عملیات مانور استفاده میگردد سیستم هیدرودینامیک است

لوکوموتیو الکتریکی با توربین گاز

لوکوموتیو الکتریکی

لوکوموتیو مغناطیسی

لوکوموتیو هیبرید

لوکوموتیوهایی که هنوز در مرحله آزمایشی هستند

1-8 تحویل اولین موتور لوکوموتیو ملی

با امضای قرارداد ساخت موتور لوکوموتیو ملی بین راه آهن و وزارت صنایع و معادن مهر 89 اولین لوکوموتیو ملی تحویل می شود.حسن زیاری مدیرعامل راه آهن در این مراسم با بیان اینکه لوکوموتیو یکی از گلوگاه های اصلی راه آهن به شمار می آید، اظهار داشت: «با مشکلاتی که امروز در تاخیر قطارهای مسافربری رو به رو هستیم بسیاری از آنها به کمبود و خرابی لوکوموتیوها در کشور برمی گردد.» وی گفت: «موتور بخش حساس و پیچیده لوکوموتیو است و آنچه هم اکنون استفاده می کنیم، محصول ساخت کشورهای خارجی است.»

زیاری با اشاره به اینکه در حال حاضر قطعات ناچیز لوکوموتیو در داخل کشور ساخته می شود، خاطرنشان کرد: «بیش از90 درصد از قطعات را وارد کشور می کنیم و مسائلی مانند تحریم سبب شده در زمینه خرید قطعات با مشکل برخورد کنیم.»

وی با بیان اینکه در بخش خرید قطعات لوکوموتیو وابستگی های بالایی داریم، گفت: «در حال حاضر حرکت خوبی در تولید قطعات در یک سال گذشته انجام شده اما نیاز به لوکوموتیو و موتور مساله اساسی در کشور به شمار می آید.»

مدیرعامل راه آهن تاکید کرد: «با امضای این قرارداد که با همکاری شرکت دسای وزارت صنایع و معادن انجام می گیرد، شاهد ساخت و طراحی تولید موتور لوکوموتیو خواهیم بود و در زمینه تولید موتور لوکوموتیو دی 87 که از نوع لوکوموتیوهای مانوری هیتاچی است در این زمینه به خودکفایی خواهیم رسید.»

وی تصریح کرد: «تاکنون چهار میلیارد تومان در مطالعات و طراحی اولیه برای ساخت موتور لوکوموتیو ملی هزینه شده و امروز نیز قرارداد خرید 35 دستگاه موتور لوکوموتیو ملی و دی 87 امضا می شود.»

احمد قلعه بانی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در ادامه این مراسم گفت: «تولید موتور ملی لوکوموتیو مرحله تحقیقاتی خود را پشت سر گذاشته و هم اکنون در مرحله ساخت و تولید قرار گرفته است.»

وی با اشاره به اینکه موتور ملی لوکوموتیو در زمینه های دریایی و نیروگاهی نیز کاربرد دارد، افزود: «تا پایان سال جاری 35 دستگاه از این موتور تحویل شرکت راه آهن کشور می شود.»

وی در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چه ضمانتی وجود دارد شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) در تعهدات خود مبنی بر تحویل موتورهای یادشده درست عمل کند، عنوان کرد: «این پروژه با حمایت های دانشگاهی و دولتی به این مرحله رسیده و امیدواریم با کمک مسوولان شرکت دیزل سنگین ایران و شرکت راه آهن به کلیه تعهدات عمل شود.»

قلعه بانی همچنین درباره فعالیت های سازمان گسترش در زمینه تولید صنعتی ساختمان گفت: «سازمان گسترش با همکاری وزارتخانه های تعاون و مسکن و شهرسازی و در قالب طرح مسکن مهر تاکنون حدود70 تفاهمنامه در زمینه احداث کارخانه های تولید مصالح مدرن ساختمانی با بخش خصوصی امضا کرده که برخی از این شرکت ها در مرحله ثبت قرار دارند.»

به گفته قلعه بانی این کارخانه ها قرار است زنجیره تامین مصالح ساختمانی را در کشور به عهده داشته باشند

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه برنامه ای دارید که تولید موتور ملی لوکوموتیو نیز به وضعیت صنعت کشتی سازی دچار نشود، گفت: «این پروژه یکی از پروژه های مهم وزارت صنایع و معادن است که وزیر صنایع بارها بر آن تاکید کردند: «از چند سال پیش این فعالیت را آغاز کرده ایم و امیدواریم در بخش تولید موتور لوکوموتیو موثر واقع شویم.»

وی گفت: «تاکنون نزدیک به شش میلیارد تومان هزینه شده که با این قراردادی که امروز برای ساخت لوکوموتیو ملی امضا می شود، نتایج این تحقیقات به بار می نشیند.»

مراسم امضای قرارداد خرید 35 دستگاه لوکوموتیو ملی دی 87 امضا شد که موضوع این قرارداد فروش 35 دستگاه موتور 12 سیلندر دی 87 به توان نامی هزار کیلووات در شرایط آی اس او 3046 به منظور نصب و راه اندازی روی لوکوموتیو های مانوری هیتاچی است.»

2-1 تراموا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید