اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای در word دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای در word :

اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای در word

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای در word
فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول

1- الیاف سلولز طبیعی …………………………………………………………………………….. 2

1-1 بنبه ………………………………………………………………………………………………… 2

1-1-1 خصوصیات گیاهی ……………………………………………………………………….. 3

1-1-2 ایجاد نپ ……………………………………………………………………………………… 4

1-2 مشخصات قسمتهای مختلف ساختمان تار پنبه ( مقطع عرضی) ……………… 5

1-2-1 لایه …………………………………………………………………………………………….. 5

1-2-2 لایه اولیه …………………………………………………………………………………….. 5

1-2-3 لایه دوم ……………………………………………………………………………………… 6

1-2-4 کانال لومن ………………………………………………………………………………….. 8

1-3 مواد تشکیل دهنده الیاف سلولزی (پنبه) ………………………………………………. 9

1-4 اثر حرارت ………………………………………………………………………………………. 9

1-5 اثر زمان …………………………………………………………………………………………. 9

1-6 اثر نور خورشید ………………………………………………………………………………. 10

1-7 خواص شیمیایی پنبه …………………………………………………………………………. 10

1-8 اثر میکروارگانیسم ها ………………………………………………………………………. 11

1-9 اثر طول الیاف در خواص نساجی آنها ………………………………………………… 12

فصل دوم

2- شستشو ……………………………………………………………………………………………. 15

2-1 شستشوی کالای پنبه ای …………………………………………………………………… 16

2-2 تغییرات حاصل در روی پنبه در اثر جوشیدن در محلول قلیائی …………….. 18

2-3 قدرت تمییز کنندگی محلول شستشو یا درجه تمییزی کالای شسته شده …. 19

فصل سوم

3- سفیدگری ………………………………………………………………………………………….. 22

3-1 سفیدگری کالای سلولزی…………………………………………………………………… 22

3-1-1 سفیدگری کالای سلولزی با پراکسیدها……………………………………………. 22

3-1-2 سفیدگری کالای سلولزی با آب اکسیژنه …………………………………………. 23

3-2 ارزش آب اکسیژنه …………………………………………………………………………… 25

3-2-1 روش تعیین ارزش آب اکسیژنه …………………………………………………….. 25

3-2-2 عمل سفید کنندگی آب اکسیژنه، تجزیه و ترکیب آن با سلولز …………….. 26

3-2-3 تجزیه وفعال شدن آب اکسیژنه بوسیله قلیائی …………………………………. 27

3-3 اسیدی کردن کالا پس از سفیدگری ……………………………………………………. 28

فصل چهارم

4- رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های راکتیو ………………………………………… 30

4-1 نکات مهم در رابطه با رنگرزی رنگینه های راکتیو ………………………………. 32

4-2 رنگرزی رمق کشی (غیر مداوم) با رنگینه های راکتیو…………………………… 35

فصل پنجم

5- پاک کننده های مصنوعی……………………………………………………………………… 37

5-1 طبقه بندی پاک کننده های مصنوعی …………………………………………………… 37

5-1-1 پاک کننده های آنیونی …………………………………………………………………… 37

5-1-2 پاک کننده های کاتیونی …………………………………………………………………. 38

5-1-3 پاک کننده های آمفولیتیک ……………………………………………………………… 41

5-1-4 پاک کننده های غیریونی ………………………………………………………………… 42

5-2 اثر مواد تعاونی در پاک کننده ها ……………………………………………………….. 43

5-2-1 مواد سازنده ……………………………………………………………………………….. 43

5-2-2 مواد پر کننده ………………………………………………………………………………. 45

5-2-3 مواد افزودنی ………………………………………………………………………………. 46

فصل ششم

6-1 مواد مورد نیاز ………………………………………………………………………………… 48

6-2 محاسبات ………………………………………………………………………………………… 49

6-2-1 محاسبات برای عملیات پخت و سفیدگری ………………………………………… 49

6-2-2 محاسبات برای عملیات خنثی سازی با اسید استیک ………………………….. 49

6-2-3 محاسبات برای عملیات رنگرزی با رنگ راکتیو ………………………………… 49

6-2-4 محاسبات برای عملیات شستشوی نهایی قلیائی ………………………………… 50

6-2-5 محاسبات عملیات شستشو با پودرهای شوینده ……………………………….. 50

6-3 روش کار ……………………………………………………………………………………….. 51

6-4 روش انجام تست استحکام و اسپکتوفتومتری ……………………………………… 60

فصل هفتم

7- نتایج حاصل از دستگاه اسپکتروفتومتری روی پساب شستشوی کالا با پودرهای شوینده 62

7-1-1 رنگ قرمز با طول موج 544……………………………………………………………. 62

7-1-2 رنگ آبی با طول موج 609……………………………………………………………… 64

7-2 تست اسپکتروفتومتری روی پساب سومین مرحله شستشو……………………. 67

7-2-1 رنگ قرمز با طول موج 544……………………………………………………………. 67

7-2-2 رنگ آبی با طول موج 609……………………………………………………………… 68

7-3 تست استحکام …………………………………………………………………………………. 70

7-3-1 نمونه های قرمز …………………………………………………………………………… 70

7-3-2 نمونه های آبی …………………………………………………………………………….. 76

7-4 تست استحکام نمونهها پس از سومین مرحله شستشوباپودرهای شوینده.. 82

7-4-1 نمونه های قرمز …………………………………………………………………………… 82

7-4-2 نمونه های آبی …………………………………………………………………………….. 85

7-5 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………… 88

7-5-1 ثبات شستشوئی …………………………………………………………………………… 88

7-5-2 استحکام ……………………………………………………………………………………… 91

فصل هشتم

نمونه ها …………………………………………………………………………………………………. 92

فصل نهم

منابع ……………………………………………………………………………………………………… 95

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پردازش زیستی برای پوشاك و منسوجات هوشمند در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پردازش زیستی برای پوشاك و منسوجات هوشمند در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پردازش زیستی برای پوشاك و منسوجات هوشمند در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پردازش زیستی برای پوشاك و منسوجات هوشمند در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پردازش زیستی برای پوشاك و منسوجات هوشمند در word :

پردازش زیستی برای پوشاك و منسوجات هوشمند در word

مقدمه

رفتار پشم با آنزیم ها

ضدچروكی

كربونیزاسیون (تقطیر تخریبی)

ابریشم

خلاصه

افزودن آنزیم ها به پنبه

جلادهی زیستی (زیست جلادهی)

سفیدكاری (رنگبری)

بیواسكورینگ (شستشوی زیستی)

شاهدانه (كنف)

لیوسل

اصلاح آنزیمی الیاف مصنوعی

ابریشم عكنبوتی

الیاف (فیبرهای) هوشمند

نتیجه گیری

مقدمه

استفاده از آنزیم ها در فرآوری مواد غذایی، صنایع چرم و كاغذ، به عنوان پودرهای شوینده، و در فرایند و سایزینگ تولید نخ كاملاً تثبیت شده است. اما بیوكاتالیز نیز وارد چرخه پردازش منسوجات شده است. آنزیم ها، یعنی بیوكاتالیزهای دارای فعالیت ویژه و گزینشی، امروزه به وسیله فرایندهای بیوتكنولوژیكی (زیست فناوری) به مقادیر زیاد و كیفیت ثابت تولید شده اند و بنابراین در فرایندهای با مقیاس بزرگ كاربرد دارند.

از دیدگاه كاربردهای جدید كه حاصل طراحی آنزیم های مربوط به فرایندهای ویژه است، یك تقاضا برای اشتراك مساعی بین بیوشیمدان ها و شیمیدان های نساجی وجود دارد.

علاوه بر الیاف پروتئینی طبیعی مانند پشم و ابریشم و الیاف سلولزی طبیعی مانند پنبه، كتاب و شاه دانه، الیاف مصنوعی دارای اهداف فرایندهای بیوكاتالیزی نیز هستند. در اندودكاری پنبه ای به جای فرایندهای شیمیایی به طور گسترده از فرایندهای آنزیم- كاتالیز استفاده شده است. علاوه بر بیواستوئینگ و اندودكاری زیستی كه كاملاً شناخته شده اند، ویژگی هایی مانند Modifiad harde, used look به وسیله اندودكاری آنزیمی شناسایی شده است. به علاوه، پتانسیل برای جایگزینی پشم شویی قلیایی در معالجه با پنبه، با استفاده از آنزیم هایی مانند پكتیناس وجود دارد. كاتالازها برای نابود كردن پروكسید باقیمانده در حمام های سفید شویی، آسان كردن استفاده مجدد از لیكور ممكن افزوده می شوند كه منجر به یك فرایند دوستانه محیط زیست و مؤثر از نظر هزینه می‌گردد. در اندود كردن پشم در آنزیم ها (بیشتر پروتزها) برای دستیابی به خاصیت ضدچروك استفاده می شود. خواص منسوجات پشم مانند كار با دست، سفیدی و براقیت به وسیله واكنش آنزیم های كاتالیزی بهبود یافته است. در مراحل اولیه حلاجی پشم مانند كربونیزاسیون و پشم شویی خام دورنمای كاربرد آنزیم ارزیابی شده است. علاوه بر این فرایندهای زیستی توصیف شده منجر به كاهش دانه سازی و بهبود رنگ پذیری می شود. صمغ زدایی ابریشم در گذشته به كمك صابون قلیایی یا اسیدیصورت می گرفت كه اكنون پروتز می شود، برای بهبود كیفیت و ثبات الیاف كتان یك رطوبت دهی آنزیمی ویژه جایگزین رطوبت دهی میكرو بیال یا شبنمی شده است. به علاوه، رنگ پذیری ابریشم به وسیله تنزل آنزیم كاتالیزی مواد پكتیك بهبود یافته است بدون اینكه آسیبی به اجزاء سلولزی وارد شود. شاه دانه از نظر آنزیمی با توجه به تبلورپذیری، دسترس پذیری و «ساختار منفذدار» اصلاح شده است. از طریق فیبریلاسیون كنترل شده و آنزیم كاتالیزی الیاف لیوسل، اثر معروف به «پوست هلویی» ایجاد شده است. گستره وسیعی از كاربردها و دورنماهای زیادی جهت استفاده از آنزیم ها در پردازش منسوج وجود دارد كه به تأثیر مثبت بر محیط زیست منتهی می گردد. در این فصل توسعه های جدید در زمینه پردازش آنزیمی منسوجات را بررسی نموده و درباره مزیت ها و محدودیت های این فرایندهای اندودكاری (تكمیلی) بحث می كند.

استفاده از آنزیم ها در فراوری مواد غذایی، صنایع چرم و پوشاك، به عنوان افزودنی در پودرهای شوینده و دسایزینگ تولید نخ تثبیت شده است. در حال حاضر، فرایندهای آنزیمی گسترش یافته اند، كه هدف آنها اصلاح ظاهر و عملكرد منسوجات پشم و پنبه است.

آنزیم ها بیوكاتالیزهایی با فعالیت ویژه و انتخابی هستند و واكنش های متمایز را شتاب بخشیده و بعد از واكنش بدون تغییر باقی می مانند. از دیدگاه اكولوژیكی و اقتصادی، پارامترهای واكنش مناسب فرایندهای آنزیم كاتالیزی و احتمال وجود آنزیم های دارای چرخه مجدد به ویژه جالب است. امروزه، آنزیم ها به وسیله فرایندهای بیوتكنولوژیكی به مقدار زیاد و با كیفیت ثابت تولید می شوند، بنابراین امكان استفاده از آنزیم ها در فرایندهای بزرگ وجود دارد. پیشرفت در زمینه مهندسی ژنتیك به تولید كنندگان آنزیم توانایی طراحی یك آنزیم برای یك فرایند خاص را می دهد مثل بهینه با توجه به پایداری دما یا PH . طراحی یك آنزیم برای یك هدف خاص نیاز به درك عمل كاتالیتیك آنزیم بر روی یك ماده خاص دارد. یعنی در مورد ماده فیبر طبیعی، طراح یك فرایند آنزیمی باید دانش خاصی در مورد مورفولوژی پشم یا پنبه، تأثیر یك آنزیم خاص بر اجزاء فیبر و در نتیجه بر خواص كلی ماده فیبر داشته باشد. علاوه بر این، برای ارزیابی فرایند آنزیم، نتایج عملیات آنزیمی باید با نتایج پردازش شیمیایی معمولی مقایسه گردد. اولین فرایند آنزیمی در اندودكاری منسوج فرآیند دسایزینگ با استفاده از آمیداز بود. بسیاری از عرصه های اندودكاری منسوج از آن پس گشوده شده است. امروزه، چشم انداز در زمینه توسعه اندودهای فشاری و بادوام جدید برای پنبه وجود دارد مانند اتصال عرضی در زمینه حذف رنگ پخش شده و در زمینه تركیب كردن الیاف مصنوعی. به علت ماهیت پروتئینی آنزیم ها، ایمنی استفاده از آنزیم ها اغلب مورد سئوالاست چون استنشاق مكرر ماده پروتئینی می تواند باعث واكنش های آلرژیك در بعضی افراد شود. توجه به این نكته مهم است كه هیچ شواهدی كه نشان دهد آلرژی‌های آنزیمی از طریق تماس پوستی منتقل شده اند وجود ندارد. با آنزیم های توان با اطمینان كار كرد و همچنین با تجهیزات محافظ شخصی مناسب، در طرح تولید از ذرات آنزیم و فرمولاسیون های پودری باید اجتناب كرد. در حالی كه فرمولاسیون های دانه ای (با قابلیت غباری پایین) و مایع (با فعالیت مكانیكی در رگ های بسته) را می توان توصیه كرد. پتانسیل بارز برای آنزیم قابل توجه است. یك مطالعه به ازای بیانر آن است كه از سال 1992 مبلغ 350 میلیون دلا باید به 588 میلیون دلار در سال 2000 رسیده باشد و بیشترین دغدغه درباره كاربردهای جدید آن در صنایع كاغذسازی، شیمیایی و داروسازی و در بازیابی زباله ها باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش استاندارد در نساجی؛ تدوین، اجرا و نظارت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش استاندارد در نساجی؛ تدوین، اجرا و نظارت در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش استاندارد در نساجی؛ تدوین، اجرا و نظارت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش استاندارد در نساجی؛ تدوین، اجرا و نظارت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش استاندارد در نساجی؛ تدوین، اجرا و نظارت در word :

مصاحبه با جناب آقای دکتر ذاخری- دکترای الیاف از کشور ترکیه، کارشناس نساجی وزارت دادگستری و کارشناس بازنشسته مؤسسه استاتدارد و تحقیقات صنعتی ایران
صنعت کهن: به نظر شما اهمیت تدوین استاندارد برای صنعت نساجی در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تا چه حدی است و متقابلاً اهمیت اجرای این استاندارد ها از طرف صنعت چگونه است ؟
پاسخ: از نظر ماهیت، تدوین استاندارد در هر برهه ای برای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اهمیت ویژه ای داشته و صنایع نساجی نیز در چهار دهه گذشته در این امر با موسسه تعامل مناسبی داشته است. از نظر چگونگی، تدوین استانداردها به سه صورت زیر تحقق یافته است:
الف- در صورت عدم وجود منابع پیشین، داده های تجربی از اجرای استاندارد ها ازطرف کارشناسان تدوین مبنای حرکت بوده و تجمیع نظرات نمایندگان صنعت و مراکز علمی و پژوهشی و اهل داد و ستد در امور بازرگانی پس از بحث و اظهار نظرهای متعدد در جلسات اولیه، فنی، نهایی و کمیته ملی، موارد مصوب چهار چوب استاندارد موضوعه را تشکیل داده است.
ب- طرح متن و یا ترجمه استانداردهای مدون سایر کشورها، مبنای تدوین یک یا چند استاندارد با تشکیل جلسات مذکور در بند الف بوده است .
پ- نتایج یک طرح پژوهشی و یا استفاده از داده های چند طرح تحقیق و توسعه پیش قراول محدوده تدوین یک استاندارد گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو در word دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو در word :

بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو در word

به منظور تولید الیاف نانو دو روش كلی وجود دارد، روش اول، تولید الیاف با استفاده از كاتالیزور می باشد كه در این روش الیاف در بستر مخصوص یا محلول اختصاص داده شده منعقد می شوند، استفاده از كاتالیزور شناور برای تولید مناسب تر از كاتالیزور دانه دار شده
می باشد زیرا میزان كاتالیزور موجود در بستر محلول همواره تحت كنترل می باشد. روش دیگر تولید الكتروریسی می باشد كه می توان نانو الیاف منفرد و ممتد را به میزان تولید بالا تهیه نمود. در این روش نانو الیاف پلیمری می توانند مستقیماً از محلول پلیمری به نانو الیاف پلیمری تبدیل شوند.

الكتروریسی ریسیدن نانو الیاف پلیمری تا قطر چند ده نانو متر، روشی است كه تكیه بر نیروهای الكترواستاتیكی دارد. در این فرآیند، بین قطره ای از محلول پلیمری یا مذاب كه در نوك نازل آویزان است و یك صفحه فلزی جمع كننده پتانسیل الكتریكی اعمال می شود. با بالا رفتن میدان الكتریكی قطره پلیمری شروع به كشیده شدن می كند تا اینكه این نیرو بر نیروی تنش سطحی قطره غلبه كرده و یك جت شارژ شده بسیار نازك از محلول پلیمری از سطح قطره خارج شده و به سمت فلز جمع كننده سرعت می گیرد. پس از طی مسیر كوتاهی دافعه متقابل شارژهای حمل شده در سطح جت، آنرا خم كرده و جت، مسیر خود را بصورت مارپیچ و حلقه ای ادامه خواهد داد. بدین ترتیب جت در فاصله كم نازل تا جمع كننده
می تواند مسیر بسیار زیادی را طی كرده، تا نیروهای الكتریكی آنرا هزاران بار كشیده و ظریف نمایند.

استفاده از این تكنولوژی های جدید ما را در انجام كارهایی كه زمانی غیر ممكن
می نموده رهنمون می سازد، در سال های اخیر از این شیوه برای ساخت الیاف نانو در محدوده وسیعی از پلیمرها و در كاربردهای مختلف نظیر ساخت فیلترها، تقویت در كامپوزیت ها، كامپوزیت های شفاف، نانو الیاف كربن، نانو الیاف هادی، نانو الیاف توخالی، نانو الیاف سرامیكی، سنسورهای بسیار حساس، قالب برای رشد بافت زنده بدن، پر كردن بافت های آسیب دیده، بافت های ضد باكتری، حمل دارو، پوشش زخم، ماسك های آرایشی و … به كار رفته است

بررسی فرآیند تولید و كاربرد الیاف فوق ظریف و نانو در word
فهرست مطالب

چكیده…………………………… 1

فصل اول : نانو تكنولوژی و تاریخچه تولید الیاف نانو

1-1)مقدمه……………………….. 3

2-1)نانو مواد و طبقه بندی آنها ……. 4

1-2-1)نانو فیلمهای نازك………. 5

2-2-1)نانو پوششها……………. 6

3-2-1)نانو خوشه ها…………… 7

4-2-1)نانو سیمها ونانو لوله ها… 8

5-2-1)روزنه های نانو…………. 9

6-2-1)نانو ذرات……………… 9

3-1)الیاف نانو…………………… 10

4-1)تاریخچه تولید الیاف نانو………. 11

فصل دوم : روشهای تولید الیاف نانو

1)تهیه الیاف نانو به روش كا تا لیزور شناور 18

اثر سولفور…………………. 21

اثر دمای تبخیر ماده خام……… 23

اثر هیدروژن………………… 25

2)ریسندگی الكترو اسپینینگ…………. 27

1-2)تئوری و فرایند ریسندگی الكترو اسپینینگ27

2-2)ریسندگی الكترو اسپینینگ…… 29

1-2-2)ریسندگی الكترو اسپری… 29

2-2-2)ریسندگی الكترو مذاب…. 30

3-2-2)ریسندگی الكترو محلول… 32

3-2)شروع جریان سیال پلیمری وتشكیل مخروط تیلور 35

4-2)ناپایداری خمشی…………… 36

5-2)ریسندگی الیاف نانو پلیمری…. 38

6-2)ساختار ومورفولوژی الیاف نانو پلیمری38

7-2)پارامترهای فرایند و مورفولوژی لیف 39

1-7-2)ولتاژ اعمال شده……… 39

2-7-2)فاصله جمع كننده-نازل…. 40

3-7-2)شدت جریان پلیمر………. 41

4-7-2)محیط ریسندگی…………. 41

8-2)پارامترهای محلول…………. 42

1-8-2)غلظت محلول………….. 42

2-8-2)رسانایی محلول……….. 43

3-8-2)فراریت حلال………….. 43

4-8-2)اثر ویسكوزیته……….. 44

9-2)خواص الیاف نانو………….. 45

1-9-2)خواص حرارتی…………. 45

2-9-2)خواص مكانیكی………… 46

10-2)مزایای ریسندگی الكترو……. 46

11-2)معایب ریسندگی الكترو…….. 48

12-2)بررسی اهداف ایده ال در ریسندگی الكترو49

13-2)ریسندگی الیاف دو جزئی پهلو به پهلو51

14-2)خصوصیات الیاف الكترو ریسیده شده 53

15-2)ریسندگی الكتریكی الیاف نانو از محلولهای پلیمری54

16-2)ریسندگی الكترو الیاف پر شده با نانو تیوبهای كربن58

17-2)تعیین خصوصیات مكانیكی و ساختاری الیاف كربن الكترو ریسیده شده68

فصل سوم : كاربردهای مختلف الیاف نانو و نانوتكنولوژی در صنعت نساجی

مقدمه…………………………… 84

1-3)الیاف نانو گرافیت و كربن………. 85

2-3)نمونه بافت و تزریق دارو……….. 85

3-3)الیاف نانو با خاصیت كا تا لیزوری.. 87

4-3)فیلتراسیون…………………… 88

5-3)كاربرد های كامپوزیتی………….. 90

6-3)كاربرد های پزشكی……………… 91

1-6-3)پیوندهای شیمیایی………… 91

2-6-3)نمونه بافت……………… 92

3-6-3)پوشش زخم……………….. 93

4-6-3)تزریق دارو……………… 94

5-6-3)دندانپزشكی……………… 94

7-3)مواد آرایشی………………….. 95

8-3)لباس محافظتی…………………. 96

9-3)كاربرد الكتریكی و نوری………… 97

10-3)كشاورزی…………………….. 97

11-3)كاربردهای نانو تكنولوژی در نساجی. 98

1-11-3)دفع آب(ابگریزی)……….. 98

2-11-3)محافظت در برابر اشعه uv…. 100

3 -11-3)ضد باكتری101

4-11-3)آنتی استاتیك103

5-11-3)ضد چروك104

12-3)كنترل كیفیت در تولید كامپوزیتهای الیاف نانو الكترو اسپان105

توزیع یكنواختی الیاف نانو106

سنجش الیاف بصورت اتوماتیك108

آزمایش مقاومت در برابر عوامل محیطی109

دستگاه آزمایش خمیدگی DL110

13-3)الیاف نانو كامپوزیت الكترو اسپان برای تشخیص بیو لوژیكی اوره111

14-3)تاثیر افرودن الیاف كربن بر روی خواص مكانیكی و كریستالی شدن پلی پروپیلن116

ضمیمه 125

نتیجه 129

منابع و مآخذ131

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثر قلیا برروی پنبه در محیط مایکروویو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثر قلیا برروی پنبه در محیط مایکروویو در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر قلیا برروی پنبه در محیط مایکروویو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی اثر قلیا برروی پنبه در محیط مایکروویو در word

مرسریزه بدون کشش (Caustisizing)
مرسریزاسیون
مرسریزاسیون نخ
مرسریزاسیون پارچه
ماشین مرسریزه زنجیره‌ای
ماشین‌های مرسریزه غلتکی
چکیده
مقدمه
مواردی از کاربرد مایکروویو برای کالای پنبه ای
سفیدگری پنبه
رنگرزی پنبه
صابونی کردن پنبه
کاربرد مایکروویو درجداسازی پس‌ماندهای آلی «فضولات» حشره‌ها که به الیاف چسبیده‌اند
مراحل انجام عملیات
گرمایش دی الکتریک
گرمایش ریزموج
واکنش بین ریزموج و ملکولها
تأثیر مایکروویو بر بدن انسان
حساسیت فرکانسی بدن در مقابل امواج الکترومغناطیسی
مزایا و معایب کاربرد مایکروویو
مزایا
معایب
روش کار
مشخصات فنی کالا
مشخصات فنی دستگاه
شرح جدول برای NaOH
شرح جدول برای KI
شرح جدول برای CaCO
شرح جدول برای NH
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی اثر قلیا برروی پنبه در محیط مایکروویو در word

1- فرشته علی بخشی، کاربرد مایکروویو در فرایندهای نساجی، مقاله
2- فرشته علی بخشی، تأثیر مایکروویو بر بدن انسان، مقاله
3- دکتر توانایی، تکمیل کارهای نساجی.

مرسریزه بدون کشش (Caustisizing)

پنبه در حالت آزاد در سود سوزآور جمع شده (آب رفته) و در نتیجه ارتجاعیت و حجم آن افزایش می‌یابد. این خاصیت سود سوزآور برای تولید پارچه‌های پنبه‌ای با ارتجاعیت مثل لباس ورزشی، جوراب و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار جمع‌شدگی به غلظت سود سوزآور بستگی دارد بر اثر جمع‌شدگی پارچه، وزن در واحد سطح افزایش می‌یابد. مرسریزاسیون بدون کشش مقداری از جلای الیاف پنبه می‌کاهد ولی در عوض استحکام و میل جذبی آن برای رنگینه افزایش می‌یابد به علاوه پوشش الیاف پنبه نرسیده (مرده) در رنگرزی بهتر و رنگرزی یکنواخت‌تر می‌گردد. در انجام مرسریزاسیون بدون کشش، استفاده از مواد‌تر کننده مقاوم در مقابل قلیا، به یکنواخت‌تر نمودن و سریعتر کردن عمل کمک می‌کند (Leophen U). غلظت سود سوزآور و مدت زمان لازم برای مرسریزه بدون کشش به کیفیت پارچه بستگی دارد

محلولهای غلیظ‌تر به زمان واکنش کوتاه‌تری احتیاج دارد. معمولاً برای مرسریزه‌ بدون کشش، از سود سوز‌آور با غلظت 20 درجه بومه استفاده می‌گردد و زمان لازم با توجه به غلظت سود سوزآور حدود 40 تا 60 ثانیه می باشد. چنانچه به دلایل مکانیکی نتوان زمان واکنش را کم انتخاب نمود. لازم است که محلول سود سوزآور رقیق‌تر گردد (حدود 15 درجه بومی)

ساده‌ترین روش مرسریزه بدون کشش، پد کردن پارچه پنبه‌ای با محلول سودسوزآور محتوی ترکننده مقاوم در مقابل قلیا می‌باشد. پس از پد شدن، کافی است به پارچه حدود 30 تا 90 ثانیه زمان داده می‌شود و سپس به کمک ماشین شستشوی مداوم، ابتدا گرم و سپس سرد آبکشی شود. غلتکهای فشار دهنده (فولارد) بین حمام‌ها، سود‌سوزآور را از پارچه جدا می‌کند. خنثی سازی سودسوزآور در آخرین حمام، مخصوصاً برای پارچه‌های ضخیم ضروری می‌باشد. مرسریزه‌ بدون کشش برای الیاف ویسکوز بایستی با دقت فراوان انجام گیرد چون سودسوزآور با غلظت حدود 10 درجه بومه میل به حل ویسکوز دارد و از این رو برای انجام مرسریزه بدون کشش روی الیاف ویسکوز غلظت‌های پائین‌تر از 8 درجه بومه توصیه می‌شود. خطر صدمه دیدن الیاف با اضافه کردن مقداری نمک طعام به محلول سود سوزآور کمتر می‌گردد. استفاده از هیدورکسید پتاسیم به جای سودسوزآور صدمه کمتری را به همراه داشته و بعلاوه زیردست پارچه هم نرمتر می باشد. ولی ازدیاد جذب رنگینه توسط الیاف چندان زیاد نیست. برای مرسریزه بدون کشش ویسکوز می‌توان از دستورهای 9 و 10 استفاده نمود. در دستور 9 پارچه به مدت زمان کافی در محلول سودسوزآور قرار گرفته و سپس آبکشی و خنثی می‌گردد در صورتیکه در دستور 10 پارچه بعد از پد شدن روی یک نوار نقاله قرار گرفته و پس از مدت زمان کافی آبکشی و خنثی می‌شود. این روش به Pad- Plait معروف می‌باشد

مرسریزاسیون

این عمل بنام جان مرسر، که در سال 1844 اثر سود سوزآور را بر پنبه مطالعه می‌کرد نامگذاری شده است و منظور از آ‎ن قرارداد نخ و یا پارچه‌ پنبه در حالت کشش در محلول سودسوزآور قوی می‌باشد. بر اثر مرسریزاسیون جلای پنبه افزایش می‌یابد. معمولاً پارچه‌های مرغوب پنبه ای پیراهنی، رومیزی، ملحفه‌ای و همچنین نخهای قرقره مرسریزه می‌شود. جلای حاصل از مرسریزاسیون به نوع پنبه و شرایط مرسریزاسیون بستگی دارد. پارچه‌های تهیه شده از نخ پنبه‌ای شانه شده برای این فرایند مناسب‌تر می‌باشد. زیرا وجود انتهای آزاد الیاف در سطح نخ و پارچه از جلای کالا می‌کاهد. علت افزایش جلای پنبه بعد از مرسریزاسیون، ناپدید شدن پیچیدگی در طول پنبه و دایره‌ای شکل شدن سطح قاعده در نتیجه صاف شدن سطح ناهموار آن توضیح داده می‌شود. سطح صاف پنبه مرسریزه شده انعکاس نور را بیشتر و یکنواخت‌تر می‌نماید. علاوه بر افزایش جلاء بر اثر مرسریزاسیون استحکام پنبه هم افزونی می‌یابد. این افزایش ممکن است تا 50 درصد استحکام اولیه برسد. ولی در عوض ارتجاعیت آن کاهش می‌یابد. افزایش استحکام بر اثر مرسریزاسیون را می توان چنین توضحیح داد  که بر اثر کشش در حالت تورم مواضع کریستالی الیاف در جهت محور لیف جهت‌گیری می‌کنند. بر اثر مرسریزاسیون قدرت تورم پنبه در آب افزونی می‌یابد. و این خود جذب رنگینه را برای الیاف آسان‌تر می‌سازد. بعنوان مثال رنگینه‌های خمی با سرعت بیشتری جذب پنبه مرسریزه شده و راندمان رنگی بالاتر می‌باشد. به عبارت دیگر پنبه مرسریزه شده بطور کلی در مقایسه با پنبه مرسریزه نشده، در شرایط رنگرزی مساوی پررنگ‌تر جلوه می‌کند. (مرسریزه بعد از رنگرزی هم عمق رنگ را افزایش می‌دهد.)

شدت اثر مرسریزاسیون با درجه مرسریزاسیون نشان داده می‌شود که با تعدادی پیچیدگی باز شده لیف پنبه و یا نمره فعالیت باریم اندازه‌گیری می‌شود

مرسریزاسیون نخ

جهت کسب جلای بیشتر، ابتدا نخ پرزسوزی و مرسریزه معمولاً بعد از پخت انجام می‌شود. چنانچه نخ قبل از پخت مرسریزه گردد، مرسریزه را خام گویند. در مرسریزه خام قلیا سریعاً کثیف می‌گردد. نخ را می توان بصورت مداوم و یا غیر مداوم مرسریزه نمود. در مرسریزه غیر مداوم نخ بصورت کلاف به دو گیره متصل می گردد یکی از دوگیره در جای خود ثابت و دیگری متحرک می باشد در شروع تماس کلاف نخ با قلیا که حدوداً 60 تا 180 ثانیه بطول می‌انجامد گیره‌ها از یکدیگر فاصله می گیرند. در نتیجه کلاف نخ کشیده می‌شود (گیره متحرک ممکن است چند دور چرخیده و کلاف را نیز تاب دهد). کشیدگی کلاف به مقدار 3 تا 5 درصد طول اولیه آن می‌باشد. ازدیاد کشش، جلای بیشتری را به همراه دارد ولی ازدیاد بیش از حد آن، از استحکام نخ می‌کاهد. غلظت مناسب سودسوزآور برای مرسریزاسیون نخ در حدود 27 تا 33 درجه بومی انتخاب می‌گردد و غلظت کمتر یا بیشتر از این مقدار اثر مرسریزاسیون را کاهش می دهد. با توجه به گرمازا بودن واکنش سلولز در مقابل قلیا لازم است که جهت سرد نگهداشتن حمام از محلول سودسوزآور سرد شده (حدود 10 درجه سانتیگراد) استفاده گردد. بعد از اتمام زمان مرسریزاسیون کلافهای نخ دز حال کشش توسط آب گرم و سپس آب سردآبکشی می‌گردد. سود سوزآور باقیمانده روی الیاف به کمک محلول رقیق اسید استیک خنثی گردیده و در پایان هم آبکشی انجام می‌شود. در مرسریزه‌ مداوم نخها که به صورت دسته‌ای به موازات یکدیگر قرار گرفته‌اند قسمت به قسمت در محلول سودسوزآور فرورفته و سپس کشیده می‌شود. بعد از اتمام زمان مرسریزاسیون آبکشی نخ و خنثی سازی‌ آن انجام می‌شود

مرسریزاسیون پارچه

پارچه را می‌توان بصورت خام، بعد از مقدمات و یا حتی بعد از رنگرزی مرسریزه نمود پارچه معمولاً بعد از آهارگیری و پخت و در بعضی موارد بعد از پخت و سفیدگری مرسریزه می‌شود. از آنجائیکه ممکن است درجه سفیدی پارچه تا حدی بر اثر مرسریزاسیون آسیب بیند در صورت امکان مرسریزاسیون قبل از سفیدگری انجام می‌شود. مرسریزاسیون را می‌توان روی پارچه خشک و یا روی پارچه‌تر انجام داد. غلظت سودسوزآور باید در طول انجام مرسریزاسیون ثابت بوده و کنترل گردد

بهترین نتیجه مرسریزاسیون با سود سوزآور 25 تا 30 درجه بومه حاصل می‌گردد. غلظتهای خارج از این محدوده را جلای کالا می‌کاهند. برای پارچه خشک معمولاً از سودسوزآور با غلظعت 25 تا 26 درجه بومه و برای پارچه‌تر از غلظت 28 تا 30 درجه بومه استفاده می‌شود. از آنجائیکه مدت زمان مرسریزاسیون حداکثر 30 ثانیه می‌باشد الیاف پنبه صدمه‌ای نمی‌بینند. اصولاً الیاف پنبه در حرارتهای پائین بهتر متورم می‌شوند و به همین علت بهتر است دمای مرسریزاسیون بین 13 تا 15 درجه سانتیگراد انتخاب گردد. در صورت رقیق‌تر شدن محلول که نتیجه آن کاهش اثر مرسریزاسیون می‌باشد می‌توان از دمای 20 درجه سانتیگراد استفاده نمود. دمای مرسریزاسیون بایستی یکنواخت نگه داشته شود چون در غیر اینصورت اثر مرسریزه‌ نایکنواخت شده و باعث رنگری نایکنواخت می‌گردد. از آنجائیکه مرسریزه یک واکنش گرمازا می‌باشد. محلول سود سوزآور را بایستی سرد نمود. و با توجه به زمان کم تماس کالا با محلول استفاده از یک ترکننده مقاوم در مقابل قلیا (Leophen BN) ضروری می‌باشد

ماشینهای مرسریزه پارچه معمولاً به دو نوع تقسیم می‌گردند

–         ماشین مرسریزه زنجیره‌ای

–         ماشین مرسریزه غلتکی

ماشین مرسریزه زنجیره‌ای

در این نوع ماشین، معمولاً، پارچه‌ ابتدا از شاسی محتوی سودسوزآور عبور می‌کند متعاقباً پارچه از غلتک‌هایی که آن را در جهت تار تحت کشش قرار می‌دهند گذشته و سپس توسط سوزن و یا گیره که آن را در جهت پود می کشند نگاه داشته می‌شود. بعد از مرسریزاسیون پارچه از حمام‌های آب‌کشی، خنثی سازی و آب‌کشی نهایی می‌گذرد. ماشین‌های مرسریزه زنجیره‌ای تنظیم و کنترل دقیقی را برای کشش در جهت تار و پود پارچه امکان‌پذیر می‌سازد ولی این ماشین به فضای زیادی احتیاج داشته و ممکن است که کناره‌های پارچه بر اثر کشش زیاد صدمه ببیند

ماشین‌های مرسریزه غلتکی

در این ماشین، پارچه توسط یک سیستم چند غلتکی تحت کشش قرار می‌گیرد. غلتکها که سطح آنها با لاستیک پوشیده شده است در دو ردیف قرار دارند. پارچه ابتدا از غلتک پائینی و سپس از غلتک بالایی می‌گذرد و تحت کشش قرار می‌گیرد و درهمین حالت از حمامهای سودسوزآور و آبکشی می‌گذرد. آبکشی معمولاً ابتدا با یک دوش آب گرم شروع گردیده و بعد با مکش آب از سطح پارچه دنبال می شود در انتها ممکن است از یک اسید ضعیف جهت خنثی سازی قلیا استفاده شود. خنثی سازی کامل در صورتی مورد نیاز است که پارچه بعد از مرسریزاسیون عملیات قلیائی دیگری را در پیش نداشته باشد. ماشین مرسریزه غلتکی را می‌توان علاوه بر پارچه‌های بافته شده برای پارچه های تریکو (کشباف) هم بکار گرفت. ماشین مرسریزه غلتکی در مقایسه با ماشین مرسریزه زنجیره‌ای دارای حسن‌های زیر می‌باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق طراحی پارچه و لباس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق طراحی پارچه و لباس در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق طراحی پارچه و لباس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق طراحی پارچه و لباس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق طراحی پارچه و لباس در word :

بخواهند چه نخواهند باید اهل حوصله و آشنا به شرایط اجتماعی و روحیات و ارزش‌های اعتقادی مردم ایران باشند.
در طراحی پارچه خصوصیات اقلیمی، آداب و رسوم و باورهای مردم در رنگ‌ها و طرح و اشکال مختلف تأثیر گذار است. رابطه این رشته به صنعت نساجی، که بعد از نفت از صنایع مهم و اشتغال‌زای کشورمان است، مانند رابطه روز و خورشید است.
به لطف توجه مسئولین، صنعت ورشکسته نساجی یک سال است که نوسازی‌اش شروع شده و در شرف پیشرفت همه جانبه قرار دارد. علاقه به لباس در دختران دانش‌آموز می‌تواند شانس بیشتری را برای موفقیت آن‌ها به ارمغان آورد. بد نیست بدانید که ضریب درس خلاقیت تصویری و تجسمی در این رشته 4 می باشد.

صنعت و بازارکار

زمینه‌ها و مشاغلی که فارغ‌التحصیلان این رشته می توانند در آنها مشغول بکار شوند عبارتند از:
• ارائه خدمات مشاوره‌ای به نهادها، کارخانجات، مؤسسات آموزشی و تولیدی و… ، در زمینه طراحی لباس مناسب برای عملکرد خاص مورد نظر آنها.
• خدمت در مؤسسات تولید و دوخت لباس، کارگاهها و کارخانه‌های نساجی دولتی و خصوصی که با کار بافت و چاپ پارچه اشتغال دارند ، به عنوان طراح.
• تأسیس کارگاههای بافت و چاپ پارچه (اعم از مفرح و تزئینی) و دوخت لباس.
• مشاوره تدریس و کار پژوهشی در نهادهای دولتی و خصوصی مانند سازمان صنایع دستی ایران، اداره کل هنرهای سنتی اسلامی، موزه‌های مختلف، هنرستانهای هنری و… در زمینه لباس و پارچه.

طراحی پارچه و لباس در آفریقا
لباس در آفریقا از مظاهر فرهنگی به شمار می رود. شکل و رنگ لباس معرف مشخصه سیاسی یا قبیله ای افراد است. مثلاً زنان قبیله ماراکو لباس راه راه می پوشند. یا ر‌ئیس قبیله در نیجریه لباس قرمز می پوشد که معنی خشم و خون را دارد و رئیس را از شر شیطان حفظ می کند. در حالیکه در ایبارا در نیجریه رنگ قرمز برای تدفین استفاده می شود. بنابراین رنگ مشخصه مهمی برای این مردم به حساب می آید. همچنین به عنوان تن پوش غیر از پارچه از پوست حیوانات، پوست درخت و رنگ یا ترکیبی از عناصر نام برده شده استفاده می شود. ساده ترین شکل لباس مردان یک قطعه چرم چهار گوش است که به دور کمر خودشان می بندند و شنلی که روی شانه می اندازند. در گذشته منسوجات این قاره به صورت دستی تولید می شد و در حال حاضر پارچه از اروپا و هندوستان به این کشور وارد می شود. تاریخ نساجی آفریقا به گذشته های دور بر می گردد و اطلاعات موجود از طریق مورخین هنر و مردم شناسان و سیاحان جمع آوری شده است.

الیاف نساجی مورد استفاده در آفریقا
این الیاف شامل پشم، پنبه، الیاف گیاهی ( شامل الیاف ساقه ای و الیاف علفی)، پوست درخت و ابریشم وحشی می باشند.

پشم
امروزه آفریقای جنوبی از مهمترین مراکز تولید پشم در دنیاست. در شیوه سنتی از پشم گوسفند و موی شتر برای بافت پارچه به صورت دستی استفاده می شود. شیوه تولید منسوجات پشمی در آفریقا به این صورت است که ابتدا الیاف پشم چیده شده با آب و بدون استفاده از مواد شوینده شستشو داده می شود و سپس برای مدت سه روز در محل تاریکی نگه داشته می شود تا حجم آن زیاد شود. سپس با استفاده از دو قطعه چوب برس مانند الیاف موازی می شوند. سپس الیاف به هم تابیده شده و تبدیل به نخ می شوند. تبدیل الیاف به نخ تماماً توسط زنان صورت می گیرد.

پنبه
استفاده از پنبه در منسوجات آفریقا قدمتی طولانی دارد. چند قطعه پارچه پنبه ای از حفاریهای غار مالی بدست آمده که نشان می دهد قدمت استفاده از پنبه در آفریقا به هزاره اول قبل از میلاد برمی گردد. آفریقای غربی مانند سودان، اتیوپی، و سومالی از مراکز مهم تولید پنبه به حساب می آیند. برای تولید نخ پنبه ای الیاف پنبه از پنبه دانه جدا شده و سپس با دوک ریسندگی دستی به نخ تبدیل می شوند.

الیاف ساقه ای
از ساقه درختان الیافی مانند کنف و چتایی به دست می آید. این الیاف در آفریقا مصارف خاصی دارند. برای مثال در ناحیه ای به نام کابا از این الیاف به عنوان لباس تدفین استفاده می شود. همچنین از آنها برای تهیه طناب کشتی هم استفاده می شود.

گیاهان علفی
مهمترین گیاه علفی در آفریقا رافیا است که بومی ناحیه آفریقاست و از برگ درخت به دست می آید. منسوجاتی که از پوست درختان به دست می آیند حالت نمدی دارند که به عنوان لباس یا رختخواب از آنها استفاده می شود. در بعضی از مناطق از این لباس در مراسم تدفین استفاده می شود که نشان دهنده اتصال به گذشتگان است و استفاده از آنها باعث فراخوان اجداد می شود. این منسوجات گران بوده و در زئیر، رواندا و اوگاندا تولید می شوند.

انواع پارچه های تزئینی آفریقا
پارچه های رنگرزی شده با تکنیک رنگرزی مقاوم، پارچه های چاپ شده با قالبهای فلزی، تکه دوزی، لایه دوزی، چهل تکه، گلدوزی

پارچه های رنگرزی شده با تکنیک رنگرزی مقاوم
در این روش پارچه در محل خاصی گره زده شده یا دوخته شده، به نحوی که از نفوذ رنگ به آن قسمت جلوگیری می شود و سپس پارچه رنگرزی می شود. همچنین می توان از مواد غیر قابل نفوذی مانند نشاسته بر روی پارچه استفاده کرد. متداولترین طرحهای ایجاد شده در این منطقه دایره است.

پارچه های چاپ شده با قالبهای فلزی
قالب در داخل ظرفی فرو می رود که پر از واکس گرم است و سپس بر روی پارچه منتقل می شود. گاهی به جای این قالبها از الگوی کاغذی یا مقوایی استفاده می شود. نقش و طرح این قالبها دارای مفاهیم تاریخی، سمبلیک یا قبیله ای است.

تکه دوزی
در آفریقا از این نوع پارچه برای لباس جشن، جنگ و پرچمها استفاده می شود و شامل افزودن قطعاتی از پارچه، صدف، فلزات، پوست حیوانات و یا درختان بر روی یک قطعه پارچه بزرگ می شود. زمینه اصلی پارچه ساده بوده و به طور معمول از رنگهای قرمز، سیاه، سبز، زرد و بنفش استفاده می شود.

لایه دوزی
لایه دوزی در نواحی جنوب کشور صحرا رایج است و غالباً به صورت زره و سلاح استفاده می شود. این سلاحها با دوختن چندین لایه از پارچه های پنبه ای بدست می آید که برای جنگجویان و اسبان بکار می رود.

چهل تکه
در این محصول قطعات پارچه کنار هم دوخته می شوند و تبدیل به یک پارچه بزرگتر می شوند. این قطعات روی هم قرار نمی گیرند بلکه در کنار لبه ها به هم دوخته می شوند.

گلدوزی
هنری است که عموماً در کشورهای اسلامی غرب آفریقا رواج دارد. اما به این معنی نیست که فقط مسلمانان لباس گلدوزی شده می پوشند. گلدوزی برای تزئین لباس به کار رفته و با استفاده از نخهای ابریشمی تولید می شود.
طراحی پارچه و لباس در چین

بافندگی، رنگرزی و گلدوزی از مهمترین بخشهای هنر چین هستند. شکل لباس و تزئینات آن نشان دهنده مرتبه اجتماعی، اعتقادات مذهبی و یا قبیله ای افراد است. با توجه به تعدد اقلیتهای گروهی در29 ایالت چین این کشور از نظر لباسهای اعیاد و سرپوشها بسیار غنی می باشد. این مسئله مرتبط با شرایط آب و هوایی و روش زندگی مردم می باشد. مثلاً در نواحی شمالی که هوا سرد است از چکمه های چرمی بلند و تزئینات خز روی لباس استفاده می شود. در حالیکه در نواحی گرم پارچه های پنبه ای متداول است. یکی از بزرگترین قبیله های چینی مایائو Miaoاست که خود را هومونگ Homong می نامند. یعنی مردمی با لباسهای پنبه ای. در قرن بیست مردان و زنان از لباس مشترکی به اسم شانکو shan kuاستفاده می کردند که شان به معنی کت بلند و کو به معنی شلوار گشاد است. شانکو اصالتاً از رامی( علف چینی) یا کنف تولید می شده اما بعدها استفاده از پنبه مرسوم شده است.

الیاف نساجی در چین
چین همواره از بزرگترین تولید کننده های ابریشم بوده است. استفاده از ابریشم مخصوص خانواده های سلطنتی و بزرگان بود، زیرا ابریشم بسیار گرانقیمت بوده و مردم عادی قادر به تهیه آن نبودند و برای البسه خود از پشم، کنف و پنبه استفاده می کردند. مواد اولیه دیگر شامل پشم گوسفند، کرک بز(کشمیر)، موی شتر، الیاف رامی، و پنبه می شود.

پارچه های تزئینی در چین
این پارچه ها با استفاده از شیوه های باتیک، چاقوی واکس knife wax، و گلدوزی تولید می شوند.

گلدوزی
این هنر سابقه بسیار طولانی در چین دارد. در گلدوزیها استفاده از نقوش گیاهان، حیوانات و پرندگان رواج زیادی دارد. این نقوش نه تنها حالت تزئینی دارند بلکه داری مفهوم سمبلیک نیز می باشند. مثلاً خورشید و ماه و ستارگان نشان دهنده نور و دانش هستند یا اژدها نشان دهنده زور و قدرت است. در قرن 14 میلادی گلدوزیهای چین توسط پرتغالیها و اسپانیاییها به اروپا روانه شدند و توجه آنها را جلب کرد، که این مسئله نه تنها موجب رشد این هنر شد بلکه ارزش آنها در بازار هم بالا رفت، بطوریکه از نقره هم گرانتر شدند. در گذشته دختران چینی باید گلدوزی و بافندگی را می دانستند و برای مدت زیادی دختران از طریق مهارتهای خود در گلدوزی برای ازدواج انتخاب می شدند.
طراحی پارچه و لباس در اندونزی
اندونزی از حدود 13000 جزیره تشکیل شده که تعدادی مسکونی و تعدادی غیر مسکونی می باشند. مردم این کشور به کشور خود سرزمین آبی ما می گویند چون بیشتر این کشور آب است. مهمترین جزایر این کشور بالی، سوماترا، و جاوا هستند. کوههای آتشفشان در این کشور دارای اهمیت زیادی می باشند به نحوی که شکل آنها روی منسوجات بکار برده می شود. اندونزی در میان تمدنهای بزرگی مانند چین، هند و اروپا قرار دارد و تاجران خارجی به ناچار از این کشور عبور می کنند. و در نتیجه تاُثیرات مهمی بر منسوجات این کشور می گذارند. برای مثال با پناهنده شدن تعدادی از مردم ویتنام به اندونزی روش ایکات به کار گرفته شده و همچنین مهاجران چینی باعث ایجاد اصول تقارن در هنر اندونزی شدند. و عده ای معتقدند که دستگاه بافندگی توسط ویتنامیها به این کشور برده شده است. در قرن 15 میلادی اسلام به این منطقه وارد شده که تاُثیر آن را بر روی لباسهای دعا که با روش باتیک تزئین یافته اند می توان دید. کلیه فعالیتهای تولید پارچه از قبیل کاشت پنبه، جمع آوری محصول، ریسندگی، بافندگی و رنگرزی سنتی توسط زنان صورت می گیرد و مردان بیشتر در کارخانجات و کارگاهها کار می کنند. با توجه به اینکه آب و هوای اندونزی استوایی است غالباً لباسها ساده هستند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تأثیر هر یك از عملیات تكمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تأثیر هر یك از عملیات تكمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر هر یك از عملیات تكمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تأثیر هر یك از عملیات تكمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تأثیر هر یك از عملیات تكمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word :

تأثیر هر یك از عملیات تكمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word

تأثیر هر یك از عملیات تكمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

عوامل موثر در عملیات تكمیل………………………………………………………………………………………………….. 3

پرزسوزی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

آهارگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

آهارگیری با اسید……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

آهارگیری با روش تخمیر…………………………………………………………………………………………………………… 8

آهارگیری با مواد اكسید كننده…………………………………………………………………………………………………. 8

آهارگیری با آنزیم……………………………………………………………………………………………………………………….. 9

آهارگیری آهارهای محلول در آب…………………………………………………………………………………………….. 14

– پخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

– سفیدگری………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

سفیدگری كالای سلولزی با آب اكسیژنه………………………………………………………………………………….. 19

عمل سفید كنندگی آب اكسیژنه، تجزیه و تركیب آن با سلولز…………………………………………….. 21

تجزیه و فعال شدن آب اكسیژنه بوسیله قلیا…………………………………………………………………………… 22

تجزیه و فعال شدن آب اكسیژنه بوسیله فلزات سنگین…………………………………………………………. 23

تجزیه و فعال شدن آب اكسیژنه با تبدیل آن به مشتقاتی با فعالیت بالاتر…………………………… 24

اثر سیلیكات سدیم روی پایداری محلول پراكسیدها……………………………………………………………….. 24

– مرسریزاسیون…………………………………………………………………………………………………………………………… 25

اثر قلیا بر روی الیاف سلولزی…………………………………………………………………………………………………….. 27

اثر مرسریزاسیون بر روی ساختمان و خواص لیف………………………………………………………………….. 28

الف- اثر مرسریزاسیون روی ساختمان لیف پنبه…………………………………………………………………….. 30

ب- اثر مرسریزاسیون روی خواص لیف……………………………………………………………………………………. 30

– عوامل موثر در عملیات مرسریزاسیون…………………………………………………………………………………… 31

الف- اثر دما…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

ب- اثر زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

ج- اثر غلظت………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

د- نوع قلیا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

هـ- نیروی كشش……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

و- اثر مواد مرطوب كننده………………………………………………………………………………………………………….. 36

– چاپ…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

چاپ با رنگدانه ها (پیگمنت)…………………………………………………………………………………………………….. 38

غلظت دهنده های مناسب برای رنگدانه ها……………………………………………………………………………… 40

الف- غلظت دهنده امولسیون……………………………………………………………………………………………………. 40

ب- غلظت دهنده نیم امولسیون………………………………………………………………………………………………. 40

ج- غلظت دهنده مصنوعی………………………………………………………………………………………………………… 41

– عملیات تكمیل مقدماتی پارچه های بافته شده پنبه- پلی استر……………………………………….. 41

پخت پارچه های پنبه- پلی استر……………………………………………………………………………………………… 43

سفیدگری پارچه های پنبه- پلی استر……………………………………………………………………………………… 45

– انجام عملیات آزمایشگاهی با توجه به دستورالعملها ونسخه‌های موجود روی

مخلوط پنبه – پلی استر…………………………………………………………………………………………………………….. 45

الف- عملیات آهارگیری روی مخلوط پنبه- پلی استر……………………………………………………………. 47

ب- عملیات پخت روی مخلوط پنبه- پلی استر………………………………………………………………………. 48

ج- عملیات سفیدگری مخلوط پنبه- پلی استر توسط آب اكسیژنه……………………………………… 50

د- عملیات مرسریزاسیون روی مخلوط پنبه- پلی استر…………………………………………………………. 51

– چاپ نمونه های تكمیل شده توسط پیگمنتها…………………………………………………………………….. 54

نحوه تهیه غلظت دهنده امولسیون…………………………………………………………………………………………… 55

نقش اوره در خمیر چاپ……………………………………………………………………………………………………………. 56

نقش و اهمیت غلظت دهنده در خمیر چاپ…………………………………………………………………………… 57

– نتایج به دست آمده بعد از چاپ نمونه های تكمیل شده…………………………………………………… 61

مقدمه

عملیات تكمیل مقدماتی پارچه‌های پنبه‌ای و مخلوط پنبه- پلی‌استر:

منظور از عملیات تكمیل مقدماتی، عملیاتی است كه كالای خام را برای رنگرزی و چاپ و یا عرضه به صورت سفید آماده می‌سازد. این عملیات ممكن است با توجه به كاربرد و خواص مطلوب در مراحل مختلف تولید مثل: الیاف باز، فتیله، نخ و پارچه انجام گیرد.

در مقابل این عملیات، تكمیل مكانیكی و یا تكمیل عالی قرار دارد كه عملیاتی است كه جهت بخشیدن بعضی از خواص مثل افزایش خاصیت ایزولاسیون گرمایی، ضد چروك، ضدآب و غیره به كالای سفید و یا رنگی می‌باشد كه ممكن است به صورت شیمیایی و یا مكانیكی انجام شود. در حالت كلی واژه تكمیل شامل مقدمات، تكمیل مكانیكی و تكمیل عالی است.

انجام عملیات تكمیل مقدماتی یكنواخت، تضمین كننده گرفتن نتیجه یكنواخت در عملیات رنگرزی و چاپ می‌باشد. از این رو از نقطه نظر كالا، انجام یكنواخت و موثر این عملیات اهمیت فراوانی را دارا می‌باشد.

به علت بالا بودن مصرف پارچه‌های پنبه‌ای و به ویژه مخلوط پنبه- پلی‌استر، مقدمات آنها مورد توجه بوده و از آنجائیكه این نوع پارچه‌ها به علت كاربرد خود نمی‌توانند قیمت چندان بالایی داشته باشند نكات زیر كمك زیادی به پائین‌ آوردن هزینه تكمیلی آنها نموده است:

1- مداوم كردن عملیات

2- انجام عملیات مختلف در یك مرحله

3- استفاده از روشهایی كه انجام عملیات را بدون استفاده از انرژی گرمایی ممكن می‌سازد و هزینه كل را با صرفه‌جویی در مصرف گرما پائین می‌آورد.

پارچه‌های پنبه‌ای و مخلوط پنبه- الیاف مصنوعی نسبت به پارچه‌های دیگر به مراحل مقدماتی بیشتری احتیاج دارد و پارچه بایستی پس از اتمام مراحل مقدمات، از خواص زیر برخوردار باشد:

1- درجه بالا و یكنواخت خوب رنگینه بر اثر تورم زیاد و یكنواخت

2- عدم وجود مواد ناخالصی همراه پنبه

3- عدم كاهش درجه پلی مریزاسیون پنبه بر اثر عملیات تكمیل

4- درجه سفیدی كافی برای كسب رنگهای روشن

5- رطوبت یكنواخت.

تمام پارچه‌های نساجی پس از خروج از سالن بافندگی كم و بیش دارای مقادیری ناخالصی و عیوب می‌باشند لذا لازم است بمنظور آماده كردن پارچه برای عملیات تكمیل اصلی آنرا تحت عملیات مقدمات تكمیل قرار داد در غیر این صورت امكان برطرف كردن آنها ضمن و یا پس از عملیات تكمیلی براحتی میسر نخواهد بود.

ناخالصیها و عیوب موجود در روی پارچه‌های خام را می‌توان در سه گروه بیان كرد.

1- ناخالصیهای مواد اولیه مانند خار و خاشاك- رنگ- الیاف خشن و ضخیم Kemp

2- عیوب ریسندگی: مانند گره‌ها و پیوندهای نامناسب در نقاط نازك و كلفت نخ و همچنین لكه‌های حاصل از روغن‌هایی كه برای روغنكاری ماشین‌آلات مصرف شده است.

3- عیوب بافندگی: مانند پاره‌گیهای نخهای تار و پود- اشتباه در شانه و سایه‌دار شدن طولی پارچه- اشتباه در تراكم پود و یاكو بیده شدن پود و سایه دار شدن عرضی پارچه- اشتباه در چله كشی- اشتباه در پودگذاری و همچنین اثر روغنهای ماشین‌آلات بافندگی در پارچه.

عوامل موثر در عملیات تكمیل:

برای به دست آوردن یك تكمیل مناسب در روی پارچه باید عوامل موثر در عملیات تكمیل را در نظر گرفت این عوامل عبارتند از:

1- نوع و جنس الیاف بكار رفته در پارچه و حالت و ترتیب قرار گرفتن آنها در پارچه

2- خواص فیزیكی پارچه، مانند قدرت تورم آن در آب به طوری كه هر گاه پارچه در حالت خشك یا مرطوب و یا در حرارت بالا و یا پائین و یا تحت تاثیر فشار و یا اصطكاك قرار گیرد حالت تكمیل شده آن متفاوت بوده و چگونگی این تغییرات بستگی به شرایط عملیات خواهد داشت.

3- قدرت جذب و تركیب با مواد شیمیایی و پایداری فعل و انفعالات شیمیایی حاصل

4- حساسیت الیاف پارچه به مواد تكمیل و یا شیمیایی و یا روشهای بكار رفته شده و شرایط عملیات تكمیل مانند رطوبت، حرارت، فشار، زمان و PH محیط.

5- ساختمان بافت پارچه اثر زیادی در عملیات تكمیلی دارد. مثلاً پارچه‌ای كه دارای بافت ساده باشد قابلیت پذیرش اغلب عملیات تكمیلی را دارد در صورتی كه پارچه‌ای كه در بافت آن از نخهای فانتزی استفاده شده باشد عملیات تكمیلی را محدودتر می‌سازد. اثر نخ و ساختمان پارچه در عملیات تكمیلی در پارچه‌های تریكو باف محسوستر می‌باشد و اكثر پارچه‌های تریكوباف را بعلت ضعف در ثبات بعدی نمی‌توان تحت عملیات تكمیل معمولی قرار داد.بنابراین هر چقدر ساختمان پارچه پیچیده‌تر باشد انجام عملیات تكمیلی در روی آن محدودتر شده و یا اینكه مستلزم عملیات تكمیلی و با روشهای تكمیلی بخصوص خواهد بود.

باید اضافه كرد كه صنعت و هنر عمل تكمیل در درجه اول بستگی به تجربه عملی و مهارت شخص تكمیل كننده و در درجه دوم بستگی به اطلاعات عملی از ماهیت فیزیكی و شیمیایی پارچه و مواد تكمیلی دارد تا توسعه و پیشرفتهای جدیدی را در این صنعت عرضه كند.

مراحل مختلفی را كه ممكن است پارچه‌های پنبه‌ای و یا مخلوط پنبه- پلی استر تكمیل شوند به قرار زیر می‌باشد:

1- پرزسوزی 2- آهارگیری 3- پخت 4-سفیدگری 5- مرسریزاسیون

اینك به شرح تك تك این عملیات می‌پردازیم:

پرزسوزی:

منظور از پرز انتهای الیاف است كه سر از سطح نخ در آورده و سطح پارچه را می‌گیرد. پرز اثرات منفی بر ظاهر و زیبایی پارچه می‌گذارد به این ترتیب كه بعد از عملیات رنگرزی و چاپ این الیاف روشن‌تر از رنگ بافت به نظر می‌رسد. پرز همچنین از ظرافت خطوط مرزی در عملیات چاپ می‌كاهد و كسب جلا را برای پارچه مشكل می‌سازد. در مواردی مثل چاپ غلتكی ممكن است، این الیاف در پارچه جدا شده و در گراور غلتك قرار گیرد و یا آنكه در چاپ تخت (اسكرین) به تیغه یا پاروی ماشین چسبیده و چاپ را با اشكال روبرو سازد. برای جلوگیری از این اثرات منفی، پرز در فرآیند پرزسوزی از پارچه جدا می‌گردد در عملیات پرزسوزی پارچه در حالت كاملاً باز و تحت كشش با سرعتی بین 50 تا 300 متر در دقیقه از مقابل مشعل می‌گذرد این عمل را می‌توان همچنین به كمك صفحات فلزی داغ و یا كویل الكتریكی انجام داد. به هر حال شعله به علت قدرت نفوذ زیاد در منفذهای پارچه، بهترین وسیله پرزسوزی است. بهترین زمان برای انجام پرزسوزی بعد از آهارگیری می‌باشد. زیرا بر اثر جدا شدن آهار از نخ، تمام الیاف كوتاه آزاد گردیده و از سطح پارچه دور می‌گردد. از آنجایی كه پرزسوزی بعد از آهارگیری به خشك كردن احتیاج دارد معمولاً پرزسوزی قبل از آهارگیری انجام می‌شود. پرزسوزی قبل از آهارگیری راندمان كمتری را نسبت به پرزسوزی بعد از آهارگیری دارد و نایكنواخت‌تر می‌باشد. در پرزسوزی مخلوط پنبه- پلی استر ممكن است گلوله‌های كوچك ذوب شده پلی‌استر سطح پارچه را فرا گیرد. این گلوله‌ها در رنگرزی، رنگینه بیشتری را به خود جذب كرده و ظاهر پارچه رنگی را نایكنواخت می‌سازد. در صورت وجود چنین عیبی می‌توان پرزسوزی پارچه‌های پنبه- پلی‌استر را به بعد از اتمام رنگرزی و خشك كردن انجام داد. شایان توجه است كه در پرزسوزی باید پرز به صورت موثر سوخته شده و در عین حال به پارچه صدمه‌ای وارد نیاید. واضح است كه یكنواختی پرزسوزی دارای اهمیت فراوان بوده و در نظر گرفتن نكات زیر به كسب آن كمك می‌كند:

1- یكنواخت بودن شعله گاز در عرض پارچه

2- یكنواخت بودن فاصله پارچه از شعله

3- فشار گاز یكنواخت و قدرت یكنواخت هواكش ماشین

ماشین پرزسوزی مجهز به چهار كوره می‌باشد كه در صورت احتیاج می‌توان از دو شعله برای هر طرف پارچه استفاده كرد در این ماشین هوا به داخل پمپ شده و بعد از مخلوط شدن با گاز به كوره تغذیه و مشتعل می‌گردد. سیلندرهای كوره‌ها توسط جریان آب، سرد می‌گردند و در صورت عدم جریان آب سرد، امكان ذوب شدن سیلندرها وجود دارد. در موقع تعویض پارچه، كوره‌ها توسط سوییچ الكتریكی به عقب برگشته تا از سوختن پارچه جلوگیری گردد پارچه‌های ظریف بعد از ترك ماشین پرزسوزی معمولاً از یك مخزن آب گذشته و پس از عبور از یك جفت غلتك فولادی پیچیده می‌شود. مخزن آب علاوه بر خاموش كردن جرقه‌های احتمالی روی پارچه، عمل شستشو را نیز تا حدودی انجام می‌دهد و می‌توان به آن مواد آهارگیر اضافه نمود. پارچه‌های ضخیم معمولاً از مخزن آب عبور نكرده و مستقیماً غلتك می‌گردند. روی بعضی از ماشینهای پرزسوزی ممكن است غلتك خشك كنی جهت خشك كردن كامل پارچه قبل از ورود به ماشین قرار داشته باشد و همچنین ممكن است كه غلتكهای جرقه‌گیر در آخرین قسمت ماشین قرار داده شود تا از حمل جرقه توسط پارچه‌ جلوگیری بعمل آید. سرعت معمولی پرزسوزی برای پارچه‌های ظریف حدود 220-200 متر در دقیقه و برای پارچه‌های ضخیم حدود 120 متر در دقیقه می‌باشد. پارچه را ممكن است كه از یك و یا هر دو رو پرزسوزی نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بررسی روشهای بهبود رنگرزی الیاف پنبه با رنگزاهای طبیعی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بررسی روشهای بهبود رنگرزی الیاف پنبه با رنگزاهای طبیعی در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی روشهای بهبود رنگرزی الیاف پنبه با رنگزاهای طبیعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پاورپوینت بررسی روشهای بهبود رنگرزی الیاف پنبه با رنگزاهای طبیعی در word

چکیده
مقدمه
شرح تحقیقات
الف- استفاده از دندانه های فلزی و دندانه های زیستی(گیاهی)
ب: استفاده از امواج مافوق صوت در رنگرزی
ج: استفاده از اسید تانیک
د: استفاده از کایتوسان
ه: افزودن عوامل فعال آنیونیکی به پنبه
و: استفاده از آنزیم و تانیک اسید بدون حضور نمکهای اسیدی
نتیجه گیری و بحث
آب و پس آب در رنگرزی
رنگ آب و کدورت آن
یون های مزاحم
قلیائی آب
سختی آب
انواع سختی
لوازم مورد نیاز
روش آزمایش
پسآب در کارگاههای رنگرزی
اکسیژن
مواد معلق
مواد رنگزا
مواد چربی و روغن ها و شوینده ها
اسیدها و قلیائیها
ترکیب فلزات سنگین
استفاده مجدد از پس آب
مراجع

بخشی از منابع و مراجع پاورپوینت بررسی روشهای بهبود رنگرزی الیاف پنبه با رنگزاهای طبیعی در word

کتاب رنگرزی الیاف و نخ، نسرین صدری، انتشارات جهاد دانشگاهی

Kim T. , Dyes and Pigments, 60 (2004) 121-

Vankar P. S. , Dyes and Pigments, xx (2006) 1-

Vankar P. S. , J. of Cleaner Production xx (2006) 1-

Kim H. , Dyes and Pigments , 75 (2007) 351-

Ozgur M.U. ” Dyeing cotton strips with natural dyes” ,

dnan Menderes University, 4th AACD Congress, 2004 ,

urkey, Proceedings book

Cristea D. , Dyes and Pigments, 70 (2006) 238-

چکیده

رنگزاهای طبیعی از دیر باز برای رنگرزی الیاف پشم مورد استفاده در فرش دستباف مورد توجه بوده اند و خصوصیات بارز رنگزاهای طبیعی، فرشهای بافته شده از نخهای رنگرزی شده با آنها را از سایر دستبافته ها متمایز ساخته است. امروزه علاوه بر جلوه های بصری و ثباتی ممتاز رنگزاهای طبیعی،‌ سازگار بودن آنها با محیط زیست و پوست انسان نیز به امتیازات آنها افزوده شده است. در زمینه رنگرزی الیاف پشم با این رنگزاها تحقیقات بسیاری صورت گرفته و الیاف پشم به سادگی قادر به جذب رنگزاهای طبیعی می باشد. اما در مورد رنگرزی الیاف پنبه با رنگزاهای طبیعی مشکلاتی از جمله جذب رنگ بسیار کم و ثبات پایین رنگرزی حاصله وجود دارد. در تحقیق حاضر روشهای مختلفی که برای بهبود جذب رنگزاهای طبیعی بر روی الیاف پنبه و افزایش درجات ثباتی رنگرزی حاصله پیشنهاد شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. محققان مختلف روشهایی از جمله استفاده از دندانه های معدنی، استفاده از تانیک اسید، استفاده از مواد شیمیایی خاص و افزودن گروههای فعال آنیونیکی به الیاف پنبه و ; را مورد بررسی قرار داده اند که در این مقاله کلیه روشهای موجود، مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته است

واژگان کلیدی: رنگزای طبیعی، رنگرزی طبیعی، الیاف پنبه، فرش دستباف


مقدمه

پنبه فراوانترین لیف طبیعی است و بطور وسیع بصورت خالص و یا مخلوط با الیاف مصنوعی در بسیاری از مصارف نساجی مورد استفاده قرار میگیرد. این لیف خواص فیزیکی و شیمیایی عالی نظیر جذب آب ،جذب رنگ و پایداری از خود بروز میدهد. برای رنگرزی پنبه رنگزاهای مصنوعی متنوعی قابل استفاده اند از جمله رنگزاهای مستقیم، آزوئیک، خمی و راکتیو که به راحتی قابل کاربرد بر روی الیاف پنبه هستند. امروزه به دلیل مسائل و ملاحظات زیست محیطی و بعضا حساسیت زایی رنگزاهای مصنوعی، توجه ویژه ای به رنگزاهای طبیعی برای رنگرزی الیاف، از جمله الیاف پنبه می شود. رنگزاهای طبیعی به سادگی جذب الیاف طبیعی پشم و ابریشم میشوند اما در زمینه رنگرزی الیاف پنبه با رنگزاهای طبیعی مشکلاتی از جمله جذب رنگ بسیار کم و همچنین ثبات پایین رنگرزی حاصله وجود دارد. رنگزاهای طبیعی غالبا به تنهایی به مقدار بسیار اندک جذب پنبه می شوند و برای افزایش جذب رنگ و همچنین ثبات رنگرزی تلاشهایی صورت گرفته است. در این تحقیق نتایج تلاشهای انجام شده مورد بررسی قرار میگیرد

شرح تحقیقات

برای افزایش جذب رنگزاهای طبیعی به الیاف پنبه از روشهای متفاوتی استفاده شده است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد

 

الف- استفاده از دندانه های فلزی و دندانه های زیستی(گیاهی)

P.S.Vankar و همکاران تلاش کردند تا الیاف پنبه را با استفاده از عصاره گیاه Rubia cardifia رنگرزی کنند. این گیاه حاوی رنگزاهای آنتراکینونAlizarin ,Purpurin Munjistin ,Rubiadin در ریشه ها ،ساقه و برگهایش می باشد. این رنگزای آنتراکینون تمایل ضعیفی به الیاف پنبه دارد و لذا نیاز به دندانه دارد تا بتواند جذب الیاف پنبه شود. ملکول آلیزارین قادر به تشکیل کمپکس با یونهای آلو مینیوم میباشد و کمپلکس حاصله در مقابل استخراج توسط آب و حلالهای آلی مقاوم است. به عنوان دندانه گیاهی از عصاره برگ گیاه E. acuminata استفاده شده که حاوی مقادیر قابل توجهی آلومینیوم می باشد. آلومینیوم موجود در این گیاه می تواند نقش کمپلکس دهندگی با رنگزای آنتراکینونی را داشته باشد. این محققین نشان دادند که روش پیش دندانه دادن با دندانه فلزی و دندانه گیاهی نسبت به روشهای دندانه دادن همزمان با رنگرزی و یا بعد از رنگرزی با همان دندانه ها نتیجه بهتری را حاصل می کند. درصد برداشت رنگ برای روشهای بدون دندانه، با دندانه گیاهی و دندانه آلوم به ترتیب 148 % ، 235 % و 335 % بدست آمده است. لذا تاثیر دندانه دادن در افزایش جذب رنگ به وضوح مشخص است

ب: استفاده از امواج مافوق صوت در رنگرزی

در بررسی که توسط P. S. Vankar و همکاران انجام شده، در رنگرزی پنبه با رنگزای گیاهی Rubia Cordifia در حضور امواج مافوق صوت، رمق کشی 58 % و بدون حضور آن رمق کشی 40 % بدست آمده است. در تحقیق دیگری که توسط همین محقق انجام شده نیز، نتیجه مشابه بدست آمده است و تاثیر امواج مافوق صوت در افزایش رمق کشی رنگزاهای گیاهی به الیاف پنبه اثبات شده است. امواج مافوق صوت سبب افزایش سرعت تحرک ملکولهای مایع و در نتیجه افزایش نفوذ آن به داخل الیاف می شود. ضمن اینکه افزایش موضعی دما سبب تورم الیاف می گردد که این مسئه نیز سبب افزایش نفوذ رنگزا به الیاف می شود

ج: استفاده از اسید تانیک

Ozgur و همکاران، در تحقیقی که در زمینه رنگرزی الیاف پنبه با رنگزای حاصل از پوست پیاز قرمز (دسته آنتوسیانین ها ) انجام دادند، نشان دادند که پنبه بدون استفاده از دندانه، هیچ رنگی جذب نمی کند و هنگامی که دندانه ها استفاده می شوند، تونهای مختلف رنگی حاصل می گردد. بهترین نتیجه با مخلوط دندانه های فلزی و تانیک اسید در pH معادل 6 بدست آمده است. ضمن اینکه در این مورد نیز روش پیش دندانه دادن نسبت به دو روش دیگر نتیجه بهتری داده است

د: استفاده از کایتوسان

کایتوسان یک بیوپلیمر طبیعی است که حاوی تعداد زیادی گروههای آمینو می باشد. این مسئله سبب می گردد که این بیوپلیمر تمایل زیادی به جذب یونهای فلزات داشته باشد. همچنین این ماده قابل جذب بر الیاف پنبه نیز می باشد، لذا پس از اتصال به الیاف پنبه بر روی آن مکانهای جدیدی برای جذب اتهای فلزات (دندانه ها) ایجاد می کند. این اتمهای فلزات می توانند با ملکولهای رنگزا کمپلکس ایجاد کنند و باعث افزایش جذب رنگ و همچنین افزایش ثبات رنگرزی حاصله شوند. در حالتیکه از مخلوط کایتوسان + نمک های فلزی برای دندانه دادن استفاده شود، جذب رنگ افزایش یافته و بهترین نتیجه از روش دندانه دادن همزمان با رنگرزی و به کمک نمک FeSO4 بدست آمده است

ه: افزودن عوامل فعال آنیونیکی به پنبه

Kim پنبه را با یک ماده فعال آنیونیکی سنتزی بر پایه دی کلرو- اس تری آزینیل، عمل نموده و در اثر آن، مکانهای آنیونیکی –SO3- بر الیاف پنبه ایجاد نموده که سبب ایجاد جاذبه الکترواستاتیک نسبت به رنگزای کاتیونیک می شود

در تحقیقی که نامبرده انجام داد، از رنگزای کاتیونیک بربرین که جزء اصلی در عصاره پوست درخت گردو می باشد، استفاده شده است. نتایج نشان داده است که pH قلیایی برای این رنگزا مناسب است و با افزایش pH از 3 تا 11 ، رمق کشی افزایش نشان می دهد. در اثر عمل نمودن پنبه با عامل فعال آنیونیکی فوق، میزان جذب رنگ و همچنین ثبات شستشویی افزایش نشان داده است. رابطه بین درصد ماده فعال آنیونیکی بکار رفته و درصد رمق کشی بصورت نمودار (2) است. ملاحظه می شود که برای میزان ماده فعال آنیونیکی یک مقدار بهینه وجود دارد که پس از آن افزودن مقدار بیشتر آن تاثیری بر رمق کشی ندارد. در تحقیقی که توسط H. Kim انجام شده نیز نتایج مشابهی بدست آمده است

ایجاد اتصالات عرضی در پنبه به کمک فرمالدئید نیز با توجه به تعداد ملکولهای رنگزای حبس شده در لیف و میزان تورم، باعث افزایش شدت رنگ و ثبات شستشویی می شود. موثرترین روشی که H. Kim ذکر نموده است، آنیونی کردن پنبه و سپس افزودن گروههای آبگریز (برای کاهش جذب آب و در نتیجه کاهش تورم لیف) به لیف می باشد

و: استفاده از آنزیم و تانیک اسید بدون حضور نمکهای اسیدی

S. Vankar نشان داده که در صورتیکه الیاف پنبه ابتدا توسط مخلوط تانیک اسید و آنزیم پروتئاز و آمیلاز عمل شده و سپس رنگرزی توسط رنگزای طبیعی Rheum emudi
(CI No. 75440 ) رنگرزی شود، جذب رنگ نسبت به الیاف عمل نشده افزایش یافته و ثبات رنگرزی نیز بیشتر می شود. در این تحقیق از آنزیمهای مختلف به همراه 3 رنگزای گیاهی متفاوت با دو روش دندانه دادن همزمان با رنگرزی و پیش دندانه دادن استفاده شده و مشخص شده که در هریک از روشهای پیش دندانه دادن و همزمان، هر رنگزا با آنزیم متفاوتی بهترین نتیجه مربوط به خود را حاصل کرده است. مثلا Rheum emudi در روش دندانه دادن همزمان بهترین نتیجه را با آنزیم لیپاز و در روش پیش دندانه دادن، بهترین نتیجه را با پروتئاز و آمیلاز حاصل کرده است


نتیجه گیری و بحث

در تحقیقات مختلف روشهای متفاوتی برای بهبود جذب و افزایش ثبات رنگزاهای طبیعی برروی الیاف پنبه استفاده شده است. بررسی ها نشان میدهد الیاف پنبه معمولی تمایلی به جذب رنگزاهای گیاهی ندارند. استفاده از دندانه های فلزی و همچنین دندانه های گیاهی سبب افزایش جذب این رنگزاها به الیاف پنبه میشود ودر این میان تاثیر دندانه های فلزی بیشتر است. استفاده از مافوق صوت در رنگرزی سبب افزایش در رمق کشی می گردد. تانیک اسید نیز به عنوان دندانه عمل نموده و سبب افزایش جذب رنگزاهای گیاهی به پنبه می شود. آنزیمهای مختلف در صورتی که به همراه تانیک اسید برروی پنبه به کار روند و سپس رنگرزی انجام شود میتواند برای رنگزاهای متفاوت نقش افزایش دهندگی جذب رنگ را داشته باشد

استفاده از کایتوسان به همراه دندانه های فلزی از طریق افزودن میزان جذب دندانه ها به الیاف، سبب افزایش جذب رنگ میگردد. افزودن عوامل فعال شیمیایی (آنیونیکی) نیز سبب افزایش میزان جذب رنگزاهای گیاهی کاتیونی به پنبه و افزایش ثبات رنگرزی حاصله می شوند. ایجاد اتصالات عرضی در پنبه به کمک فرمالدئید نیز از طریق حبس ملکولهای رنگزا باعث افزایش ثبات رنگرزی می شود


آب و پس آب در رنگرزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پردازش زیستی برای پوشاک و منسوجات هوشمند در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پردازش زیستی برای پوشاک و منسوجات هوشمند در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پردازش زیستی برای پوشاک و منسوجات هوشمند در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پردازش زیستی برای پوشاک و منسوجات هوشمند در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پردازش زیستی برای پوشاک و منسوجات هوشمند در word :

پردازش زیستی برای پوشاک و منسوجات هوشمند

1- مقدمه
استفاده از آنزیم ها در فرآوری مواد غذایی، صنایع چرم و کاغذ، به عنوان پودرهای شوینده، و در فرایند و سایزینگ تولید نخ کاملاً تثبیت شده است. اما بیوکاتالیز نیز وارد چرخه پردازش منسوجات شده است. آنزیم ها، یعنی بیوکاتالیزهای دارای فعالیت ویژه و گزینشی، امروزه به وسیله فرایندهای بیوتکنولوژیکی (زیست فناوری) به مقادیر زیاد و کیفیت ثابت تولید شده اند و بنابراین در فرایندهای با مقیاس بزرگ کاربرد دارند.
از دیدگاه کاربردهای جدید که حاصل طراحی آنزیم های مربوط به فرایندهای ویژه است، یک تقاضا برای اشتراک مساعی بین بیوشیمدان ها و شیمیدان های نساجی وجود دارد.
علاوه بر الیاف پروتئینی طبیعی مانند پشم و ابریشم و الیاف سلولزی طبیعی مانند پنبه، کتاب و شاه دانه، الیاف مصنوعی دارای اهداف فرایندهای بیوکاتالیزی نیز هستند. در اندودکاری پنبه ای به جای فرایندهای شیمیایی به طور گسترده از فرایندهای آنزیم- کاتالیز استفاده شده است. علاوه بر بیواستوئینگ و اندودکاری زیستی که کاملاً شناخته شده اند، ویژگی هایی مانند Modifiad harde, used look به وسیله اندودکاری آنزیمی شناسایی شده است. به علاوه، پتانسیل برای جایگزینی پشم شویی قلیایی در معالجه با پنبه، با استفاده از آنزیم هایی مانند پکتیناس وجود دارد. کاتالازها برای نابود کردن پروکسید باقیمانده در حمام های سفید شویی، آسان کردن استفاده مجدد از لیکور ممکن افزوده می شوند که منجر به یک فرایند دوستانه محیط زیست و مؤثر از نظر هزینه می‌گردد. در اندود کردن پشم در آنزیم ها (بیشتر پروتزها) برای دستیابی به خاصیت ضدچروک استفاده می شود. خواص منسوجات پشم مانند کار با دست، سفیدی و براقیت به وسیله واکنش آنزیم های کاتالیزی بهبود یافته است. در مراحل اولیه حلاجی پشم مانند کربونیزاسیون و پشم شویی خام دورنمای کاربرد آنزیم ارزیابی شده است. علاوه بر این فرایندهای زیستی توصیف شده منجر به کاهش دانه سازی و بهبود رنگ پذیری می شود. صمغ زدایی ابریشم در گذشته به کمک صابون قلیایی یا اسیدیصورت می گرفت که اکنون پروتز می شود، برای بهبود کیفیت و ثبات الیاف کتان یک رطوبت دهی آنزیمی ویژه جایگزین رطوبت دهی میکرو بیال یا شبنمی شده است. به علاوه، رنگ پذیری ابریشم به وسیله تنزل آنزیم کاتالیزی مواد پکتیک بهبود یافته است بدون اینکه آسیبی به اجزاء سلولزی وارد شود. شاه دانه از نظر آنزیمی با توجه به تبلورپذیری، دسترس پذیری و «ساختار منفذدار» اصلاح شده است. از طریق فیبریلاسیون کنترل شده و آنزیم کاتالیزی الیاف لیوسل، اثر معروف به «پوست هلویی» ایجاد شده است. گستره وسیعی از کاربردها و دورنماهای زیادی جهت استفاده از آنزیم ها در پردازش منسوج وجود دارد که به تأثیر مثبت بر محیط زیست منتهی می گردد. در این فصل توسعه های جدید در زمینه پردازش آنزیمی منسوجات را بررسی نموده و درباره مزیت ها و محدودیت های این فرایندهای اندودکاری (تکمیلی) بحث می کند.
استفاده از آنزیم ها در فراوری مواد غذایی، صنایع چرم و پوشاک، به عنوان افزودنی در پودرهای شوینده و دسایزینگ تولید نخ تثبیت شده است. در حال حاضر، فرایندهای آنزیمی گسترش یافته اند، که هدف آنها اصلاح ظاهر و عملکرد منسوجات پشم و پنبه است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای طبیعی (‌اسپرک، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهای مختلف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای طبیعی (‌اسپرک، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهای مختلف در word دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای طبیعی (‌اسپرک، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهای مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای طبیعی (‌اسپرک، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهای مختلف در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای طبیعی (‌اسپرک، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهای مختلف در word :

بخشی از فهرست تحقیق بررسی رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای طبیعی (‌اسپرک، قرمزدانه، پوست گردو ) با روشهای مختلف در word

چکیده : .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول :‌کلیات
1-1- هدف 4
1-2- پیشینه ‌تحقیق 4
1-3- روش کار تحقیق 5
فصل دوم : اکریلیک
2-1- تاریخچه 7
2-2 – تعریف الیاف اکریلیک و مد اکریلیک 7
2-3- سنتز اکریلونیتریل 8
2-4- حلالهای مناسب الیاف پلی اکریلونیتریل 11
2-5- تولید الیاف از پلیمر اکریلونیتریل 11
2-6- انواع الیاف اکریلیک و مد آکریلیک 13
2- 7- الیاف ارلون 13
2-8- الیاف اکریلان 16
2-9- الیاف کورتل 19
2-10- ریسندگی الیاف اکریلیک 19
2-11- خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف اکریلیک 20
2-12- چگونگی شناسایی الیاف اکریلیک 22
2-13-کاربرد نمونه های نوینی از آکریلیک ها 23
2-14- مطالب که قبل از رنگرزی اکریلیک باید توجه شود 28
2-15- کارهای پیش از رنگرزی برروی الیاف اکریلیک 29
2-16- اصول رنگرزی الیاف اکریلیک 31
2-17- نحوه رنگرزی و اشکالات موجود در رنگرزی اکریلیک 35
2-18- مواد کمکی در رنگرزی الیاف اکریلیک 37
2-19- رنگرزی الیاف اکریلیک 38
2-20- اندازه گیری ارزش اشباع لیف اکریلیک 44
2-21- اندازه گیری سرعت رنگرزی اکریلیک 45
2-22- خنثی کردن الکتریسیته ساکن الیاف اکریلیک 46
فصل سوم : رنگزاهای طبیعی
3-1- تاریخچه رنگرزی 48
3-2- تاریخچه رنگرزی در ایران 55
3-3- مختصری در مورد رنگینه های طبیعی 63
3-4- کاربرد رنگهای گیاهی در هنرهای دستی ایران 66
3-5- دلایل اقتصادی استفاده از رنگهای گیاهی 68
3-6- شناسائی مواد رنگزای طبیعی 71
3-7- مقایسه ‌خواص مواد رنگزای طبیعی و مصنوعی 72
3-8- قرمزدانه 75
3-9- انواع قرمزدانه 77
3-10- طریقه جمع آوری قرمز دانه 79
3-11-تأثیر مواد گوناگون از قرمزدانه 81
3-12- تهیه مواد گوناگون از قرمز دانه 82
3-13- تقلب در قرمزدانه 82
3-14- رنگ بندی قرمزدانه 83
3-15- اسپرک 84
3-16- تاریخچه اسپرک 85
3-17- خصوصیات گیاه اسپرک 86
3- 18- چگونگی برداشت محصول اسپرک 88
3-19- پوست گردو 89
3-20-گرفتن رنگ از پوست گردو 90
3-21-اثر دندانه ها بر پوست گردو 91
3-22- تأثیر مواد شیمیایی بر محلول پوست گردو 91
3-23- طرز خشک کردن گیاه 92
3-24- آب در رنگرزی 93
3-25- دندانه ها 96
3-26- اسیدهای مورد استفاده در رنگرزی 104
3-27- پتانسیل آینده استفاده از رنگزاهای طبیعی 105
فصل چهارم : آزمایشات رنگرزی
4-1- توضیحات 108
4-2- مشخصات کالا 109
4-3-مشخصات مواد مصرفی 109
4-4- وسایل آزمایشگاهی مورد استفاده 109
4-5- مراحل انجام آزمایش 110
4-6- دندانه دادن کالا 110
4-7-انجام آزمایشات رنگرزی 112
4-8- عملیات شستشوی کالاهای رنگ شده 114
4-9-تعیین ماکزیمم طول موج برای رنگهای مصرفی 115
4-10- رسم منحنی کالیبراسیون 118
4-11-محاسبه درصد رمق کشی…………………………………………………………………….123
4-12-نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………….125
منابع و مآخذ 129
فهرست جداول
عنوان صفحه
3-1- جدول تأثیر دندانه ها در روی رنگرزی پشم با قرمزدانه 84
4-1- جدول مشخصات کالای اکریلیک 109
4-2- جدول حمامها برای دندانه دادن 111
4-3- جدول حمامهای رنگرزی به روش پیش دندانه 112
4-4- جدول حمامهای رنگرزی به روش همزمان 113
4-5- جدول حمامهای رنگرزی به روش پس دندانه 113
4-6- جدول حمام شستشوی کالای اکریلیک رنگرزی شده 115
4-7- جدول میزان جذب پساب رنگرزی و پساب شستشوی قرمزدانه در شرایط مختلف 122
4-8- جدول میزان جذب پساب رنگرزی و پساب شستشوی اسپرک در شرایط مختلف 122
4-9- جدول میزان جذب پساب رنگرزی و پساب شستشوی پوست گردو در شرایط مختلف 123
4-10- جدول درصد رمق کشی اکریلیک با قرمزدانه 124
4-11- جدول درصد رمق کشی اکریلیک با اسپرک 124
4-12- جدول درصد رمق کشی اکریلیک با پوست گردو 124
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار( 4-1) جذب قرمز دانه 117
نمودار (4-2) جذب پوست گردو 117
نمودار (4-3) جذب اسپرک 118
نمودار(4-4) کالیبراسیون پوست گردو 119
نمودار (4-5) کالیبراسیون قرمزدانه 120
نمودار (4-6) کالیبراسیون اسپرک 121
نمودار (4-7) درصد رمق کشی الیاف اکریلیک با قرمز دانه 125
نمودار (4-8) درصد رمق کشی الیاف اکریلیک با اسپرک 126
نمودار (4-9) درصد رمق کشی الیاف اکریلیک با پوست گردو 127


رنگینه های طبیعی از دیر باز مورد توجه بشر بوده اند این رنگینه ها به دلیل بهره‌مندی از درجه سمیت پایین و سازگاری با محیط همواره مورد توجه رنگرزان بوده اند از ویژگی های این نوع رنگینه ها می توان به تولید شیدهای بسیار زیاد و زیبا به همراه نتایج قابل توجه خواص ثبات آنها اشاره کرد در این راستا رنگینه های اسپرک ،
قرمز دانه وپوست گردو ازمعروفترین و همچنین قدیمی ترین رنگینه های طبیعی
می باشند که بشر از سالیان دراز مورد استفاده قرار می داده است .
روش رنگرزی این رنگینه ها به کمک انواع دندانه بوده است .
در این پروژه امکان رنگرزی نخ اکریلیک را با رنگهای طبیعی اسپرک ، قرمز دانه ، پوست گردو به روشهای پیش و پس و همزمان با دو دندانه زاج سفید و دی کرومات بررسی می کنیم و نتایج حاصل را مورد بررسی قرار می دهیم .
از نتایج حاصله اینگونه استنتاج می شود که افزایش دندانه بخصوص دندانه
‌دی کرومات در محیط باعث افزایش جذمقدمه:
مجموعه ای که پیش روی شماست برگرفته از مقالات، کتابها و تجربیات حاصل از آزمایشات مختلف می باشد که به بررسی شرایط مختلف رنگ پذیری الیاف اکریلیک با دندانه ها و روشهای مختلف پرداخته است این مجموعه از 4 فصل مجزا تشکیل شده است که فصل 1 آن شامل کلیاتی در مورد اهداف انجام پروژه- پیشینه های تحقیق و همچنین توضیحاتی در مورد نحوه انجام کار و جمع آوری مطالب می باشد.
در فصل 2 بطور اجمالی به شرح الیاف اکریلیک پرداخته و خصوصیاتی از قبیل ساختار- خواص فیزیکی و شیمیایی، مراحل ریسندگی و تولید و انواع اکریلیک ها و روشهای رنگرزی اکریلیک مورد بررسی قرار داده است تا خواننده با بررسی آن بهتر بتواند پدیده هایی که در بخشهای بعدی به آن می پردازیم را توجیه کند.
در فصل 3 به بررسی رنگینه های طبیعی و تاریخچه آنها و اهمیت آنها نسبت به
رنگینه های صنعتی پرداخته می شود و به طور مبسوط بر روی 3 رنگینه اسپرک، قرمزدانه و پوست گردو و خصوصیات آنها از قبیل مشخصات، ترکیبات و خواص دیگر آنها پرداخته می شود.
فصل 4 مربوط به آزمایشات انجام شده پیرامون رنگرزی اکریلیک با رنگینه های طبیعی اسپرک، قرمزدانه و پوست گردو در حضور داندانه های زاج سفید و دی کرومات پتاسیم به روشهای پیش دندانه، همزمان و پس دندانه و میزان رمق کشی و جذب رنگ و خواص ثباتی این رنگینه ها می باشد.
در آخر به صورت خلاصه به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی نمودارهای بدست آمده می پردازیم و یک نتیجه گیری کلی پیرامون نتایج حاصل از این پروژه مطرح می شود. در خاتمه بر خود لازم می دارم از جناب آقای دکتر محمد میرجلیلی که با راهنمایی‌های فراوان و دلسوزانه خود مرا در انجام هر چه بهتر این پروژه یاری کرده‌اند صمیمانه قدردانی نمایم.

فصل اول :
کلیات

1-1- هدف
در این پروژه به منظور ارائه شرایط بهینه و قابلیت جذب مناسب مواد رنگزای طبیعی مختلف توسط الیاف اکریلیک رنگرزی این لیف با 3 رنگزای طبیعی قرمزدانه – اسپرک و پوست گردو و در شرایط مختلف و با دندانه های زاج سفید و دی کرومات پتاسیم و همچنین به 3 روش پیش دانه – همزمان – پس دندانه که این عملیاتها به منظور ارائه‌مناسبت ترین روش با بهترین خواص شستشوئی مورد بررسی قرار می گیرد .
1-2- پیشینه تحقیق :
در رابطه با استفاده از مواد رنگزای طبیعی به منظور رنگرزی الیاف طبیعی و مصنوعی تحقیقاتی به انجام رسیده و همچنین کنفرانسهایی نیز برگزار شده است و قابلیت استفاده از این مواد رنگزا را برروی الیافی همچون نایلون و پلی‌استر به روشهای رنگرزی همزمان مورد مطالعه قرار گرفته همچنین کنفرانسی در هفدهم دسامبر 2001 در Iitdelhi در مورد این مواد برگزار شده است که بخش تکنولوژی نساجی در Iitdelhi تحقیق روی این موضوع را از سال 1990 آغاز کرده است.
1-3-روش کار تحقیق
که این بخش شامل انجام مراحل زیر می باشد
1-3-1- جمع آوری اطلاعات پیرامون مواد رنگزای طبیعی – چگونگی به دست آوردن و استفاده از آنها و همچنین جمع آوری اطلاعات جامعی پیرامون الیاف اکریلیک خصوصیات و همچنین شرایط و چگونگی رنگرزی این الیاف
1-3-2-رنگرزی الیاف اکریلیک تحت شرایط مختلف به روشهای پیش کروم – همزمان – پس کروم با مواد رنگزای طبیعی اسپرک – قرمز دانه و پوست گردو با دندانه های زاج سفید و دی کرومات و مقایسه خواص رنگ پذیری ثبات شستشوئی نمونه های رنگ شده .
1-3-3- تجزیه و تحلیل نتایج

ب رنگ توسط کالا می شود و همچنین سه روش رنگرزی نیز خود تأثیر بسزائی در جذب رنگ دارند که نتایج حاصل نشان میدهد. بیشترین رمق کشی و جذب رنگ در روش پس دندانه حاصل شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید