آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word :

آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word

قسمتی از متن:

 • هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم.
 • سیاهه و آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word
  فهرست پایانی. سیاهه مواد مستقیم 3000 دلار بود.
 • سیاهه پایانی کار در آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word
  فهرست پردازش و فن آوری 10500 دلار بود.
 • از کالاهای تکمیل شده در طی این مراحل و دوره، کالاهایی به قیمت 9500 دلار به قیمت 13300 دلار فروخته شد.

برای معاملات فوق تمام مطالب ثبت شد روزنامه ای را تهیه کنید و تراز پایانی را در آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word
فهرست و سیاهه کالاهای تکمیل شده تعیین کنید.

44- (مطالب ثبت شد روزنامه ای هزینه های مشاغل را مشخص می کرد.) مهندسان شرکت امگا از نظام هزینه گذاری به ترتیب مشاغل استفاده می کنند. در اول سپتامبر 2003 این شرکت دارای مانده های حساب ذیل بود:

 • سیاهه ماد خام: 332400 دلار
 • کار در سیاهه فرآوری و پردازش: 1056300 دلار
 • هزین کالاهای فروخته شده: 4732000 دلار

کار انجام شده در سیاهه فرآوری و پردازش شامل حساب کنترل کنند دفتر کلی شرکت تابعه و هزینه های مشاغل می باشد. در اول سپتامبر سه حساب موجود در دفتر کلی هزین مشاغل مانده های زیر را داشت:

 • شغل 75# 593200 دلار
 • شغل 78# 316800 دلار
 • شغل 82# 146300 دلار

در طی ماه سپتامبر معاملات زیر صورت گرفت:

 • 1 سپتامبر: خریداری مواد خام به صورت نقدی به میزان 970000 دلار
 • 4 سپتامبر: صدور ماده خام به ارزش 950000 دلاربه صورت:
 1. شغل 75# 44800 دلار
 2. شغل 78# به ارزش 226800 دلار
 3. شغل 82# به ارزش 396600 دلار
 4. شغل 86# به مبلغ 256200 دلار
 5. ماده غیر مستقیم به ارزش 25600 دلار
 • 15 سپتامبر: تهیه و پرداخت آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word
  فهرست پرداخت های کارخانه برای اول تا 15 سپتامبر به میزان 368500 دلار. تجزیه و تحلیل آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word
  فهرست پرداخت ها در 15-1 سپتامبر اطلاعات زیررا در این زمینه ارایه کرد که تلاش نیروی در راستای انجام فعالیت هایی اختصاص یافته است:
 1. شغل 75# 4430 ساعت 44300 دلار
 2. شغل 78# 11160 ساعت 111600 دلار
 3. شغل 82# 12150 ساعت 121500 دلار
 4. شغل 86# 5540 ساعت 55400 دلار
 5. دستمزدهای غیر مستقیم 35700 دلار
 • 16 سپتامبر: مهندسان کارخان امگا سربار تولید را صرف مشاغلی با دست مزد 50/7 دلار در هر ساعت کار پس از تهیه آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word
  فهرست پرداخت ها نمودند.
 • 16 سپتامبر: شغل 75# تکمیل گردید و توسط مشتری پذیرفته شد و با قیمت فروش هزینه به اضافه 25 درصد سند گردید.
 • 20 سپتامبر: پرداخت صورت حساب های کارخانه به صورت ماهانه از قبیل: صنایع همگانی 17800 دلار، اجاره 38300 دلار و حساب های قابل پرداخت (در ماه آگوست) 90400 دلار.
 • 24 سپتامبر: خریداری مواد خام به صورت نقدی به میزان 412000 دلار.
 • 25 سپتامبر: صدور ماد خام به شرح ذیل:
 1. شغل 78# به میزان 74400 دلار
 2. شغل 82# به میزان 108300 دلار
 3. شغل 86# به میزان 192500 دلار
 4. ماد غیر مستقیم 27200 دلار
 • 30 سپتامبر: ثبت هزینه های سربار اضافی کارخانه به شرح ذیل:
 1. کاهش بها 209500 دلار
 2. حق بیمه پیش پرداخت شده با تاریخ منقضی 32100 دلار
 3. مالیات های اعمال شده وگواهینامه و جوازها 13000 دلار
 • 30 سپتامبر: ثبت و ضبط حقوق و دستمزدهای ناخالص برای آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word
  فهرست پرداختهای کارخانه برای روزهای شانزدهم لغایت سی ام سپتامبر به میزان 357200 دلار. تجزیه و تحلیل آمار هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم در word
  فهرست پرداخت ها به صورت زیر است:
 1. شغل 78# 8840 ساعت
 2. شغل 82# 11650 ساعت
 3. شغل 86# 11980 ساعت

دستمزدهای غیر مستقیم به میزان 32500 دلار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله روش گرادیان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله روش گرادیان در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روش گرادیان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله روش گرادیان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله روش گرادیان در word :

در گذشته تعداد زیادی مدلهای مختلف با استفاده از مطالب مشاهده شده در جهت برآورد یا تنظیم ماتریسهای OD پیشنهاد شده بود . در حالیکه این مدلها از نظر فرمولاسیون ریاضی متفاوت بودند و از نظر تفسیر نیز متفاوت بودند . تمامی آنها در این حقیقت که استفاده از آنها برای شبکه های در اندازه واقعی مشکل است مشترک بودند . این ناشی از پیچیدگی محاسبات که در آنها درگیر است و احتیاج برای
نرم افزار خیلی تخصصی برای انجام دادن آنها است .
در این مقاله ما یک مدل بر پایه گرادیان که قابل اعمال در شبکه های در بعد بزرگ است ارائه می کنیم . از نظر زیاضی مدل به شکل یک مسئله حداقل سازی محدب در جائیکه توسط دنبال کردن جهت نزولی ترین شیب ما می توانیم تضمین کنیم که ماتریس OD اصلی بیش از حد لازم تغییر پیدا نکرده است ، فرموله شده است .
ما نمایش می دهیم که چگونه این تنظیم مدل درخواستی می تواند بدون احتیاج به گسترش هیچگونه نرم افزار جدید اجرا شود . بلکه تنها توسط استفاده از اقلام موجود از یک بسته برنامه ریزی حمل و نقل قابل اجرا خواهد بود . از آنجائیکه یک قلم از مراحل تنظیم اساساً در دو انتخاب تعادلی در شبکه م.ورد نظر وجود دارند ، این روش حتی در شبکه ها و ماتریس ها در مقیاس بزرگ قابل اعمال است . تا به اینجا ، مدلها بطور موفقی در چندین پروژه ملی و شهری در سوئیس ، سوئد و فنلاند با استفاده از شبکه هایی تا حد 522 منطقه ترافیکی و 12460 سفر اعمال شده است . برخی از نتایج این مطالعه نشان داده خواهد شد .
کلمات کلیدی : برآورد ماتریس O-D ، انتخاب تعادلی ، روش گرادیان .

مقدمه :
تقریباً در تمامی کاربردهای برنامه ریزی حمل و نقل ، اطلاعات ورودی که بدست
می آید نشان از همه چیز مشکل تر و گران تر است . ماتریس درخواست مبدا – مقصد است . از آنجائیکه اطلاعات درخواستی بطور مستقیم قابل مشاهده نیست ، باید توسط تحقیقات دقیق و گران قیمت جمع آوری شود که درگیر با مصاحبه های در منزل و در جاده ها یا روشهای پیچیده علامت گذاری یا نشانه گذاری است . برعکس حج سفرهای مشاهده شده به آسانی و با دقت قابل قبولی توسط شمارش در نقاط خاصی از سفر یا دستی یا اتوماتیک با استفاده از دستگاههای شمارنده مکانیکی یا القایی قابل بدست آمدن است . بنابراین تعجب آور نیست که مقدار چشم گیری از تحقیقات در جهت بررسی احتمال برآورد یا بهبود یک ماتریس درخواست مبدا – مقصد با
حجم های مشاهده شده روی سفرهایی در شبکه مورد نظر انجام می شود .
تعداد زیادی از مدلها در گذشته پیشنهاد شده است . Vanvilet – (1980) willumsen , vanzuylen و (1981)willumsen – (1982)Nguyen – Vanzuylen و Branston (1982) – (1987)spiess . این مدلها در حالیکه خیلی از لحاظ تئوریکی جالب هستند ، تاکنون از لحاظ عملی ارتباط کمی داشته اند . این ناشی از زمان زیادی است که صرف محاسبات می شود و کاربرد در مسائل در بعد کوچک است . آنچه که ما خیلی خوب می دانیم این است که هیچکدام از این روشها بطور موفق به شبکه های در ابعاد وسیع و بزرگ با صدها منطقه ترافیکی و هزاران سفر شبکه ای اعمال نشده است . اکثر این روشهای سنتی به شکل مسائل اپتیمم سازی که در آنها تابع هدف هماهنگ با برخی توابع فاصله بین یک ماتریس درخواست اولیه و درخواست نتیجه شده g قابل فرموله شدن هستند . سپس مسائل محدود کننده در جهت نزدیک کردن حجم های انتخاب شده به حجم های مشاهده شده در نقاط شمارش استفاده می شوند . (توجه داشته باشید که برخی فرمولاسیون ها VanZuylen و (1982)Branston مسائل محدود کننده در آنها دخیل می شوند و بنابراین بعنوان اصطلاحات اضافی در توابع هدف ظاهر می شوند . )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

?پروژه آمار درمجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ?پروژه آمار درمجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه آمار درمجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه آمار درمجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه آمار درمجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده در word :

واژه statistics که به فارسی آن را آمار ترجمه کرده اند در اغلب زبان ما به دو معنی به کار می‌رود:
الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی دربار اموری از قبیل زادومرگ، طلاق، میزان محصولات کشاورزی و صنعتی تصادفات رانندگی و غیره در این رابطه معمولاً دو اثری مثلاً به نام دفترهای آمار در سازمان‌های ‌دولتی موجود است.
ب) به معنی روش هایی برای جمع آوری ، تنظیم و تجزبه و تحلیل اطلاعات عددی دربار موضوع.
با اینکه این دو مفهوم با هم ارتباط دارند ما در این فصل مطالبی را تحت عنوان تهیه و تنظیم داده ها که اغلب آمار توصیفی نامیده می‌شوند شرح می‌دهیم.
ضرورت استفاده روزافزون از روش‌های ‌آماری سبب شده تا دانشگاه ها، درس آمار و احتمالات را به عنوان درس اصلی رشته‌های ‌علوم پایه، مهندسی، علوم اداری، مدیریت، یازرگانی، اقتصاد، پزشکی و سایر رشته ها منظور نمایند دو دلیل عمده برای رشد سریع کاربرد آمار وجود دارد. نخست آنکه بکارگیری روش‌های ‌کمی در تمامی شاخه‌های ‌علوم در حال گسترش است و دوم آنکه مقدار اطلاعاتی آماری جمع آوری شده و رای قو ادراک است.
در این فصل آمار توصیفی را معرفی و واژه هایی مرتبط با این موضوع نظیر جمعیت، نمونه، متغیرها و داده ها را تعریف کرده و سپس مشخص کننده‌های ‌مرکزی شامل میانگین، میانه و نما را برای داده‌های ‌گسسته و پیوسته معرفی می‌کنیم. همچنین چندک ها را که میانه حالت خاصی از آن است مورد بررسی قرار می‌دهیم. آنگاه مشخص کننده‌های ‌پراکندگی شامل دامنه تغییرات، انحراف متوسط و انحراف معیار را برای داده‌های ‌گسسته و پیوسته ارائه خواهد شد. در پایان نمودارهای گوناگون آماری مورد بحث قرار خواهند گرفت.

جمعیت:
مجموعه تمام عناصری را که دارای یک یا چند ویژگی مشترک بوده و در یک زمان مشخص و یا موقعیت مناسب مورد مطالعه قرار می‌گیرد جمعیت گویند. مثلاً جمعیت دانشجویان رشته‌های ‌فنی و مهندسی که در دو سال گذشته فارغ التحصیل شده اند از نظر دانش علمی مثال دیگر اینکه جمعیت ماشینهای سمند که در دو سال گذشته به بازار آمده اند از نظر قدرت ترمز. جمعیت به دو نوع تقسیم می‌شود: جمعیت متناهی و نامتناهی تعداد عناصر جمعیت را اندازه ی جمعیت گویند و آن را با حرف N نشان می‌دهند.
نمونه:
بخشی از جمعیت را نمونه گویند و یا به میان دیگر نمونه زیر مجموعه ای از جمعیت است.
تعداد عناصر نمونه را اندازه (حجم) نمونه گویند و با حرف N نشان می‌دهند.
در بررسی‌های ‌آماری سعی می‌کنند در انتخاب نمونه دقت کافی انجام گیرد. تا با بررسی چنین نمونه مناسبی نتایج فاصله از آن را بتوان با دقت زیاد برای جمعیت تعمیم داد در هر صورت بایستی نمونه انتخاب شده یک الگوی مناسب از جمعیت باشد برای مثال اگر بخواهیم در مورد میزان درآمد افراد ساکن شهر گرگان مطالعه ای را انجام دهیم بایستی نمونه‌ی ما به گونه ای انتخاب شود که شامل افراد با درآمد کم، متوسط و زیاد به نسبت موجود در جمعیت باشد.
مقیاس سازی:
عددی کردن متغیرها را مقیاس سازی گویند در حقیقت می‌خواهیم عدد حقیقی x را تحت قاعده خاص f به متغیر t نسبت دهیم یعنی x=f(x) برای آشکار شدن موضوع فرض کنید متغیر مورد نظر وزن باشد آنگاه عدد x را توسط تابع f به ویژگی وزن اختصاص می‌دهیم بر حسب اینکه قاعده ی f چگونه باشد چهار مقیاس گوناگون بدست می‌آید.
الف) مقیاس اسمی: هر گاه مقیاس x که معمولاً یک عدد طبیعی است، تنها برای شناسایی افراد یا چیزها یا مکان ها به کار رود، آن را یک مقیاس اسمی می‌نامند مثلاً کارگران یک کارخانه از شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و گرگان باشد به ترتیب آن ها را با اعداد 1و2و3و4 مشخص کنیم این اعداد صرفاً می‌گویند که هر کدام از کدام شهر است مانند کارگری که برچسب 4 دارد از گرگان است.
ب) مقیاس ترتیبی: از x =f(t) یک مقیاس ترتیبی بدست می‌آید اگر شدت و ضعف متغیر t در x منعکس شود به این معنی که اعداد خاصیت بزرگتر یا کوچکتر را به مفهوم بهتر یا بهتر دارا می‌باشند ولی فاقد خاصیت نسبت هستند به عنوان مثال اگر مهندس یک کارخانه کارگران را از نظر مهارت با اعداد 1 و2و3و4 مشخص کند، کارگر شماره 4 از کارگر شماره 2 ماهرتر است ولی نمی توان گفت که 2 برابر او مهارت دارد.
مقیاس‌های ‌اسمی و ترتیبی عمدتاً برای متغیرهای کیفی استفاده می‌شوند.
ج) مقیاس فاصله ای: از x=f(t) یک مقیاس فاصله ای بدست می‌آید اگر این تابع به صورت خطی x=a+bt باشد که در عرض از مبدأ مخالف صفر باشد. (a=0) این مقیاس دارای 3 ویژگی است.
الف: صفر به معنی هیچ نیست
ب: نسبت حفظ نمی شود
ج: نسبت فاصله ها حفظ می‌شود.

د) مقیاس نسبی:
هر گاه مقیاس x، که یک عدد حقیقی است نسبت را حفظ کند، آن را یک مقیاس نسبی گویند این مقیاس عالی ترین نوع مقیاس است که عموم با آن آشنایی دارند و در آن صفر به معنی هیچ و نسبت حفظ می‌شود و نسبت فاصله ها نیز حفظ می‌شود.
قابل ذکر است که مقیاس‌های ‌فاصله ای و نسبتی برای متغیرهای کمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره در word :


ساختارهای بخصوصی که در ریاضیات مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرند اغلب در علوم طبیعی منشاء دارند، و بسیار عمومی در فیزیک، ولی ریاضیات ساختارهای دلایلی را نیز بررسی می نماید که بصورت خالص در مورد باطن ریاضی است، زیرا ریاضیات می توانند برای مثال، یک عمومیت متحد شده را برای زیر-میدانهای متعدد، یا ابزارهای مفید را برای محاسبات عمومی، فراهم نماید. در نهایت، ریاضیدانان بسیاری در مورد مطالبی که مطالعه می نمایند که منحصرا دلایل علمی محض داشته، ریاضیات را بصورت هنری برای پروراندن علم، صرف نظر از تجربی یا کاربردی، می نگرند.
کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره
امروزه در وضعیتی زندگی می کنیم که باید آن را دست کم تناقض آمیز خواند. ریاضیات نه تنها ابزاری بی بدیل در شکل گیری دقت و استدلال است ، بلکه نیروی شهود ، قدرت تخیل و روحیه ی نقاد را پرو بال می دهد ؛ ریاضیات همچنین زبانی مشترک بین ملت ها و عنصری پر قدرت در فرهنگ است. اما علاوه بر اینها ، به کمک رابطه ی دو جانبه ی کنش ها و واکنش ها با سایر علوم ، ریاضیات در تکوین مفاهیم و بکارگیری اشیا و موضوع های زندگی روزمره ی ما ، نقشی روز افزون ایفا می کند. و اما به طور عام باید گفت اکثریت شهروندان ما که غالباً معنای ریاضیات را از دست داده اند ، نسبت به واقعیت این امر کاملاً ناآگاهند. گاهی عداه ای ، از جمله برخی از مسوولان بلند پایه ، با لحنی بی پروا فخر فروشانه اقرار می کنند که « از ریاضی هیچ نمی دانند » یا « نمره ی ریاضی آنها صفر است » و یا آنکه مفید بودن ریاضی را انکار می کنند.
برای این تناقض و ادراک نا بسامان ، می توان توضیحاتی آورد که شاید ماهیت خاص ریاضیات توجیه شود. ریاضیات مشتمل بر نظامی از دانش است که اگر چه از ارتباط با سایر علوم و با دنیای واقعی تغذیه می شود ، ولی خود نیز به تنهایی به تقویت خویش می پردازد ؛ نظریه های ریاضی نه تنها همدیگر را نابود نمی کنند ، بلکه هر یک بر روی دیگری ساخته می شود . در جهت عکس ، هر چند تعداد فراوانی از پژوهشگران ریاضی پیش از هر چیز مجذوب جنبه ی روشنفکری و حتی زیبایی شناسی رشته ی خود شده اند ، گاهی می بینیم که کاربردهای غیر مترقبه ای هم خودنمایی می کنند . البته با آنکه کاربردها به غنی سازی پژوهش کمک می نمایند، اما نمی توانند به تنهایی آن را هدایت کنند.
تعادل ظریفی که به این ترتیب بین سازه های گسترش داخلی و خارجی وجود دارد ، باید با تمام قدرت حفظ شود. هر نیرویی که بخواهد فعالیت یا پژوهش ریاضی را فقط با کاربردهای بالقوه ی آن مشخص کند ، مانند آن است که خواسته باشد این فعالیت و پژوهش را از هستی ساقط کند. از سوی دیگر ، بر خلاف آنچه که در ایالات متحده ی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی دیدیم ، اختصاص امتیاز بیشتر به اصل موضوعی سازی و بررسی ساختارها و پویایی داخلی ریاضیات ، همانند آنچه در دهه ی 1940 برای ریاضیات فرانسه اتفاق افتاد ، و چندین دهه پس از آن نیز ادامه یافت ، موجب شد که گسترش ریاضیات کاربردی به تاخیر افتد. سازه های پیشرفت ، غالب اوقات در مرزهای دانش مورد نظرند.
امروزه خوشوقتیم که می بینیم ریاضیات ارتباط های قوی با سایر علوم و بخش های متعدد اقتصادی را از سر گرفته و حتی ارتباط های جدیدی را به وجود آورده است. امروز مرز بین ریاضیات محض و کاربسته به سایه روشن کمرنگی تبدیل شده است. اساسی ترین بخش های ریاضی در حل مسائلی که روز به روز پیچیده تر فرا روی فناوری قرار می گیرند به کار می روند. مثلاً حوزه هایی مانند هندسه ی جبری و نظریه ی اعداد، کاربردهای غیر قابل پیش بینی در نظریه ی کد گذاری و رمز گذاری پیدا کرده اند. همچنین ارتباط ریاضیات با امور مالی و بازرگانی چنان شدت گرفته است که می تواند به ارزیابی محصولات بیش از پیش پیچیده ی مالی – بازرگانی به عنوان تابعی از نیازها و تقاضاهای دست اندر کاران اقتصاد بپردازد و حتی محصولاتی را در این زمینه ابداع و تولید نماید.
با این وصف، در زمینه ی اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت، کار مهمی در پیش داریم تا چهره ی آن را، که به اندازه کافی تحول نیافته است، دگرگون سازیم و کاری کنیم که همه ی جنبه ها و توانمندی های دنیای ریاضیات و کاربردهای آن کشف شود. هدف این مجموعه مقاله آن است که ریاضیات را با چهره ی متنوع آن، یعنی علمی، فنی، فرهنگی و اجتماعی، بشناساند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد آلودگی تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد آلودگی تهران در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد آلودگی تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد آلودگی تهران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد آلودگی تهران در word :

مقاله در مورد آلودگی تهران در word

انواع زیادی از آلاینده های هوا سپهر و وجود دارد كه بخش انسانی آلودگی هوا در این شهر فراوان تر از همه بوده كه به شدیدترین مشكلات آلودگی و بهداشتی منجر می شود.
رشد سریع جمعیت انسانی زیربنای همه مشكلات زیست محیطی است. مشكلات محیط زیست را نمی توان حل كرد مگر آنكه مشكل جمعیت انسانی حل شود و برای این كار باید یاد بگیریم كه تعداد كل افراد را روی زمین به رقمی محدود كنیم كه محیط زیست قادر به تامین آن باشد. شهری مثل تهران از این قاعده مستثنی نیست.

در واقع باید در این شهر بین فعالیت های صنعتی و تجاری و كیفیت محیط زیست شهری هماهنگی به وجود آورد. در واقع تصمیم گیری در مورد مسایل محیط زیست در ارتباط با جامعه، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ارزش ها و اطلاعات علمی است. امروزه یكی از مسایل مطرح در تهران آلودگی هواست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جمعیت کشور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جمعیت کشور در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جمعیت کشور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جمعیت کشور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جمعیت کشور در word :


براساس برآوردهای مرکز آمار ایران ، جمعیت کشور بهار امسال به 67 میلیون نفر رسید. به گزارش تازه های آمار که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافت ، جمعیت کشور در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.47 درصد رشد داشت.
براساس این برآورد، جمعیت کشور در بهار امسال به تفکیک مناطق شهری و روستایی به ترتیب بیش از 44میلیون و 771هزار نفر و 22میلیون و 705هزار نفر بود ، به عبارت دیگر 66.4 درصد جمعیت کشور را افراد شهرنشین و 33.6 درصد را جمعیت روستایی تشکیل داد. همچنین امسال برآورد جمعیت کشور به تفکیک استان ها نشان می دهد که بیشترین جمعیت در استان های تهران ، خراسان ، اصفهان ، فارس و آذربایجان شرقی سکونت دارند. طبق این برآورد، استان تهران بیش از 11میلیون و 931هزار نفر جمعیت دارد و 87درصد از این جمعیت در مناطق شهری زندگی می کنند.

آمار معتادان کشور
جای شگفتی است که با وجود همه تلاشها و مبارزات صورت گرفته علیه مصرف مواد مخدر، رئیس اداره پیشگیری و درمان سوئ مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت اعلام کرد: براساس نتایج یک پژوهش، آمار معتادان کشور به 3 میلیون و 700هزار نفر رسیده است.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور چندی پیش اعلام کرد: سالانه حدود 6600 میلیارد ریال صرف مبارزه با مواد مخدر می شود و کشفیات این مواد طی سال 82 به 220 تن رسیده است که از این میزان 18 تن هروئین و مرفین بوده که در مقایسه با سال قبل 200 درصد رشد داشته است.

آمارهای غیرواقعی امنیت روانی جامعه را تهدید می کند

از روزنامه جام جم
امروزه اعلام غیرمسوولانه و اشتباه آمار در کشورمان به یک جریان طبیعی بدل شده است. هر روز که چشم می گشاییم شاهد آمارهای غیرواقعی در رسانه ها هستیم که با انگیزه های متفاوت ارائه می شود ، سازمانی می خواهد سهم بیشتری از بودجه عمومی بگیرد ، کارشناسی گمنام می خواهد با آمار هیجان انگیز ، خود را به جامعه بشناساند ، روزنامه ای به دنبال تیراژ و مخاطب می گردد ، نهادی با ارائه آمار غیرواقعی می خواهد ناهماهنگی خود را با دیگر سازمان ها توجیه کند و خلاصه این گونه می شود که موجی از نگرانی و اضطراب فضای جامعه را آلوده می کند و امنیت روانی خانواده ها به مخاطره می افتد ؛ اما هیچ نهاد و مسوولی نمی داند و نمی گوید که براستی مرز سیاه نمایی ها کجاست؟ برای روشن شدن موضوع ، آمارهای ارائه شده درباره چند آسیب اجتماعی را که طی 2 سال اخیر در جراید منتشر شده است ، مرور می کنیم.

بیکاری
رئیس سازمان ملی جوانان اعلام می کند ، 6 میلیون بیکار در کشور داریم و در همین حال مرکز آمار ایران می گوید: 2 میلیون و 600 هزار بیکار در کشور وجود دارد. وزیر کار تعداد بیکاران کشور را از مرز 3 میلیون نفر بیشتر می داند و آخرین یافته های موجود یکی از خبرگزاری ها نشان می دهد نیمی از بیکاران کشور تحصیل کرده اند و کارشناسی دیگر که با همین روش مشهور شده است پیش بینی می کند 15 میلیون بیکار در کشور از راه برسند!.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه ریاضى باهوش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رابطه ریاضى باهوش در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه ریاضى باهوش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه ریاضى باهوش در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه ریاضى باهوش در word :

رابطه ریاضى باهوش
شیما شهرابى
با دکتر على آبکار استاد ریاضى و عضو هیأت علمى دانشکده علوم دانشگاه تهران در مورد ریاضى و کاربردش در زندگى و لذت حل مسأله گفت وگویى انجام داده ایم که مى خوانید:
چرا ریاضى مى خوانیم؟ اصلاً ریاضى به چه دردى مى خورد؟
علوم ریاضى در حالت کلى پایه تمام علوم مهندسى است. ریاضى مادر تمام علوم است و به عنوان علم دقیقه مطرح مى شود هر چه علوم دیگر به ریاضى نزدیک باشند مستدل تر و قطعى تر از علومى هستند که از ریاضى دور مى شوند. ممکن است در علوم اجتماعى نظریه هاى مختلفى داشته باشیم که همه نظریه ها بسته به موقعیت هاى گوناگون درست باشند ولى در ریاضى تنها یک نظریه داریم یا درست یا غلط. اغلب تئورى هاى ریاضى ریشه فیزیکى دارند و منشأ و پیدایش آنها در مسائل علمى بوده است.
یعنى تمام فرمول هایى که در تمام این سالها کشف شده و شما زمانى خوانده اید و حالا تدریس مى کنید در مسائل علمى فیزیک و شیمى و اقتصادى کاربرد دارد؟
خیر، گاه مى دانیم که این فرمول ها چه کاربردى دارد و منتها خودمان دیگر نمى توانیم به کاربردشان بپردازیم و گاهى هم فرمول را مى دانیم و آیندگان کاربردش را پیدا مى کنند. اما یک مسأله وجود دارد هیچ علمى مستقیماً به شکوفایى و بارورى نمى رسد مگر این که بخش هایى از ریاضى در آن به کار برده شده باشد. پس ریاضیدان غیر از لذتى که خودش مى برد از روى مفاهیم ریاضى باعث رشد جامعه و تکنولوژى مى شود.
لذت؟
بله، به یک ریاضیدان در حالت حل مسأله لذتى دست مى دهد و او را ارضا مى کند در فلسفه به این حالت لذت حل مسأله مى گویند که افراد دیگر این لذت را درک نمى کنند. این حالت در ریاضى مثل گل کردن طبع شعر شاعرى است که یکباره باعث مى شود شعر بگوید.
تمام کاربردهایى که از ریاضى گفتید کاربردهایى بود که یک ریاضیدان در زندگى حرفه اى از ریاضى مى کند. آیا در زندگى اجتماعى هم از ریاضى استفاده مى شود؟ ریاضى در زندگى اجتماعى هم کاربرد دارد؟
البته، ما نباید از خودمان تعریف کنیم ولى کسى که ریاضیات مى خواند بهتر فکر مى کند و کسى که بهتر فکر مى کند بهتر زندگى مى کند.
پس به خاطر این که بهتر فکر کنیم از اول دبستان تا سال آخر دبستان ریاضى مى خوانیم؟
بله، ریاضى کمک مى کند که بهتر فکر کنیم.
براى بهتر فکر کردن راههاى بهترى هم وجود دارد. چرا شطرنج بازى نمى کنیم که فکرمان باز شود؟
شطرنج حالت خاص دارد. البته بخشى از ریاضیات هم جنبه شطرنج و بازى دارد که به صورت فرم تعمیم گسترش پیدا مى کند و در علوم دیگر استفاده مى شود.
یعنى ریاضى خواندن ما فقط به خاطر این است که بتوانیم بهتر فکر کنیم. یعنى من اگر انتگرال و مثلثات نمى خواندم نمى توانستم فکر کنم؟
خیر، این طور نیست، ریاضى در زندگى روزمره به بالابردن قوه تفکر کمک مى کند. اما کاربرد و استفاده هاى دیگرى هم دارد. فرض کنید بخشى از ریاضیات آمار است. یک متخصص علوم اجتماعى و تربیتى آیا مى تواند منهاى آمار مطالعات خودش را ادامه دهد. پس این طور نیست که فرد همان لحظه از چیزى که مى خواند بهره مند شود. من به عنوان ریاضیدان از علوم اجتماعى – ارتباطات و روانشناسى به یک حداقلى نیازمندم که در زندگى استفاده کنم. شما هم باید حداقلى از ریاضى بدانید ولى کسى نمى گوید: همه باید ریاضیدان شوند.
این حداقل مى تواند در حد چهار عمل اصلى باشد؟ این طور نیست؟
حدود را ما تعیین نمى کنیم. اتفاقاً آنها که حداقل ها را تعیین مى کنند ریاضیدان نیستند. کارشناسان روانشناسى و تعلیم و تربیت در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم این حدود را تعیین مى کنند. البته این که شما مى گویید در حد چهارعمل اصلى درست نیست همانطور که گفتم حتى محققان علوم اجتماعى و علوم تربیتى هم به یادگیرى آمار احتیاج دارند و از ریاضى استفاده مى کنند. اما نظر ما این است که کمیت و حجم باید کم شود و بیشتر به کیفیت اهمیت داده شود.
گفتید کسانى که ریاضى مى خوانند بهتر فکر مى کنند آیا افراد باهوش ریاضى مى خوانند؟
ریاضى با هوش نسبت مستقیم دارد. یعنى اغلب ریاضیدان ها افراد باهوشى هستند شاید هم خود ریاضى در پروسه پرورش هوش تأثیر مى گذارد اما این بدان معنى نیست که افرادى که تمایلى به یاد گرفتن ریاضى ندارند افراد بى استعداد یا کم هوشى هستند. ریاضى با علاقه هم رابطه مستقیم دارد.
شما در تمام سالهایى که ریاضى مى خواندید به تدریس فکر مى کردید؟ یعنى دلتان مى خواست ریاضى بخوانید که آن را به دیگران تدریس کنید؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق سریهای توانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق سریهای توانی در word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق سریهای توانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق سریهای توانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق سریهای توانی در word :

سریهای توانی
یک سری به شکل * که در آن و…. اعدادی ثابت هستند، یک سری توانی از x می نامند . معمولاً برای راحتی سری *به صورت می نویسد در حالت کلی تر سری توانی به صورت است .
اگر به جای x مقدار ثابت r در نظر بگیریم سری توانی به یک سری عددی تبدیل می شود و همگرایی آن از روشهای همگرایی سری های عددی استفاده می شود .
نکته : هرگاه سری توانی به ازاء x=r که همگرا باشد ، آنگاه به ازاء هر x که به طور مطلق همگرا است هرگاه سری به ازاءx=s واگرا باشد آنگاه به ازاء هر x که نیز واگرا است .
تعریف بازه همگرایی: مجموعه نقاطی که به از‌ ‌آنها سری همگرا باشد ، همواره یک بازه است که به آن بازه ، بازه همگرایی می گویند.
نکته: سری توانی یکی از سه رفتار زیر را دارد :
الف ) سری فقط به ازاءx=0 همگرا است در این صورت بازه همگرایی I بازه [0,0] است
ب ) سری به ازاء هر x همگرا است د راین صورت است
ج) سری به ازاء مقادیر ناصفری از x همگرا و به ازاء سایر مقادیر واگراست
در این صورت،I یک بازه متناهی به شکل (-R,R],[-R,R),[-R,R],(-R,R)که R>0 است و این بسته به رفتار سری در نقاط x=-R ,x=R است که باید جداگانه بررسی شود . بازه همگرایی I ممکن است شامل یک یا هر دو نقطه انتهای نباشد به عبارت دیگر سری ممکن است به ازاءx=R یاx=-R همگرا باشد یا نباشد .
شعاع همگرایی :عدد R در نکته فوق شعاع همگرایی سری توانی نام دارد .
مثال : بازه همگرایی و شعاع همگرایی سری های توانی زیر را به دست آورید .
(‌الف
حل : از آزمون نسبت نتیجه می شود که سری فوق به ازاء x=0 همگرا است زیرا :

مگر آنکه x=0 لذا R=0,I=[0,0]

حل : آز آزمون ریشه نتیجه می شود که سری به ازاء هر x همگرا است زیرا :


حل : معلوم می شود که
*
لذا سری به ازاء به طور مطلق همگرا به ازاء واگرا می باشد در نتیجه شعاع همگرایی 1 می باشد بازه ‌ همگرایی [-1,1) است در واقع به ازاء x=1 سری * به سری توافقی واگرای تبدیل می شود . ولی به ازاx=-1 به سری متناوب به طور مشروط همگرای بدل خواهد شد

حل : یک سری توانی است که فقط شامل توانهای زوج x است با استفاده از آزمون نسبت داریم :

لذا سری بطور مطلق همگرا است اگر یا معادلا و واگر است اگر یا در نتیجه شعاع همگرایی1می باشد. بازه همگرایی بازه بسته
می باشد. در واقع با گذاردن x=-1 , x=1 در سری فوق یکسری بطور مشروط همگرا است .


حل : با استفاده از آزمون نسبت داریم :

لذا سری بطور مطلق همگرا است اگر و واگراست اگر در نتیجه شعاع همگرایی سری 5 می باشد . بازه همگرایی بازه بسته [-5,5] می باشد
(هـ
حل : با استفاده از آزمون ریشه داریم :

لذا سری برای هر x همگراست یعنی

حل : با استفاده از آزمون نسبت داریم :

و لذا اگر یا به عبارت دیگر سری توانی بطور مطلق همگرا است وبه ازاء سری توانی مفروض به صورت در می آید که واگرا است لذا بازه همگرایی بصورت است و
مشتق گیری ازسری توانی
مثال : سری هندسی را در نظر بگیرید این سری به مجموع می‌گراید هرگاه |x|<1 بنابراین سری توانی تابع f با ضابطه را تعریف می کند لذا :
*
مثال : اگر در * به جای x ، –x قرار دهیم ، داریم :

در * قرار میدهیم x=x2 و بدست می آوریم .

چنانچه در * به جای x ، -x2 گذاشته شود بدست می آید :

قضیه : اگر یک سری توانی با شعاع همگرایی R>0 باشد ، شعاع همگرایی سری نیز R است . این قضیه حاکی است که شعاع همگرایی سری حاصل از مشتق گیری جمله به جمله از یک سری توانی مفروض ،‌ همان شعاع همگرایی سری مفروض است .
مثال : درستی قضیه فوق را در مورد سری توانی زیر تحقیق می کنیم:

شعاع همگرایی با استفاده از آزمون نسبت بدست می آید :

پس سری توانی به ازاء |x|<1 همگراست ، لذا شعاع همگرایی اش ، R برابر1 است با مشتق گیری جمله به جمله از سری مفروض ، سری توانی زیر حاصل می شود : آزمون نسبت را در مورد این سری توانی به کار می بریم وبدست می اوریم : این سری توانی هم به ازاء|x|<1 همگراست ، لذا شعاع همگرایی اش ،R` ، برابر است چون درستی قضیه فوق تأیید می شود .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی میزان مقالات ایرانیان در زمینه علوم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی میزان مقالات ایرانیان در زمینه علوم در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی میزان مقالات ایرانیان در زمینه علوم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی میزان مقالات ایرانیان در زمینه علوم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی میزان مقالات ایرانیان در زمینه علوم در word :

بررسی میزان مقالات ایرانیان در زمینه علوم در word

چكیده‌

این‌ فایل‌ با هدف‌ سنجش‌ میزان‌ حضور ایرانیان‌ در «نمایه‌نامه‌ استنادی‌ علوم‌» در سال‌های‌ 1993 تا 1997 اجرا شده‌ است‌ و تلاش‌ گردیده‌ در آن‌، تصویری‌ عینی‌ از فعالیتهای‌ علمی‌ در سطح‌ ایران‌ و جهان‌ ارائه‌ شود. برای‌ این‌ منظور تولید اطلاعات‌ علمی‌ ایرانیان‌ در قالب‌ مقالات‌ و در زمینه‌ علوم‌ پایه‌ از «نمایه‌نامه‌ استنادی‌ علوم‌» استخراج‌ شده‌ و وضعیت‌ ایران‌ با جهان‌ مقایسه‌ شده‌ است‌.

نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از این‌ فایل‌ نشان‌ می‌دهد یكد هم‌ درصد از تولید مقالات‌ علوم‌ پایه‌ جهان‌ به‌ ایران‌ اختصاص‌ دارد. بیش‌ از نیمی‌ از فعالیت‌های‌ علمی‌ ایرانیان‌(8/52درصد) در زمینه‌ تولید مقالات‌ علوم‌ پایه‌ بوده‌ است‌ كه‌ از بین‌ رشته‌های‌ مختلف‌ علوم‌ پایه‌، رشت ه‌ شیمی‌ با داشتن‌23/55درصد از كل‌ تولید مقالات‌ علوم‌ پایه‌، بیش‌ترین‌ تعداد مقالات‌ علوم‌ پایه‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد. بعد از آن‌ به‌ ترتیب‌91/25 درصد مقالات‌ در زمینه‌ فیزیك‌، 29/12 درصد در زمینه‌ ریاضی‌، 99/4 درصد در زمینه‌ زیست‌شناسی‌ و 58/1 درصد زمین‌شناسی‌ می‌باشند.

به‌ تفكیك‌ رشته‌های‌ علوم‌ پایه‌ سهم‌ ایران‌ در جهان‌، 14/0 درصد در شیمی‌، 087/0 درصد در فیزیك‌، 17/0 درصد در ریاضی‌، 02/0 درصد در زیست‌شناسی‌ و 063/0 درصد در زمین‌شناسی‌ می‌باشد.

امروزه‌ بارزترین‌ شاخص‌ توسعه‌یافتگی‌ هر كشور را توان‌ و ظرفیت‌ تولید علمی‌ و فنی‌ آن‌ كشور می‌دانند. افزایش‌ كارایی‌ علمی‌ و فنی‌ و استفاده‌ بهینه‌ از آن‌، مستلزم‌ شناخت‌ دقیق‌ مؤلفه‌های‌ موثر بر آن‌ می‌باشد. این‌ مؤلفه‌ها مجموعه‌ای‌ از منابع‌ مالی‌، نیروی‌ انسانی‌ و منابع‌ علمی‌ و اطلاعاتی‌ را شامل‌ می‌شوند كه‌ تحت‌ یك‌ مدیریت‌ منسجم‌ و سازمان‌ یافته‌ و در محدوده‌ علوم‌ و فناوری‌ به‌ كار گرفته‌ می‌شوند (8). نتایج‌ حاصل‌ از این‌ شناخت‌ ضمن‌ ارائه‌ تصویری‌ عینی‌ از فعالیت‌ علمی‌ در یك‌ موسسه‌ فایلاتی‌، نهاد علمی‌ و حتی‌ در كشورهای‌ مختلف‌، ابزار مناسب‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ آینده‌ را فراهم‌ می‌آورند.

تولیدعلمی‌وفنی‌ورشدوتوسعه‌آن‌،تابعی‌ازفعالیت‌های‌ علمی‌ هستند، بنحوی‌ كه‌ ارزیابی‌ كمی‌ و كیفی‌ فعالیت‌های‌ علمی‌ امروزه‌ یكی‌ از مباحث‌ مطرح‌ تحت‌ عنوان‌ علم‌سنجی‌ (1) می‌باشد. تلاش‌ این‌ علم‌، بنا نهادن‌ نظام‌هایی‌ از شاخص‌های‌ توصیف‌كنند ه‌ فایل‌ در اجتماعات‌ مختلف‌، اعم‌ از موسسات‌ علمی‌ و فایلی‌، زمینه‌های‌ موضوعی‌ و حتی‌ كشورها می‌ باشد (3).

تولید اطلاعات‌ علمی‌ در قالب‌ها و انواع‌ گوناگون‌ انجام‌ می‌شود كه‌ یكی‌ از مهم‌ترین‌ انواع‌ آن‌، انتشارات‌ می‌باشد. اندازه‌گیری‌ انتشارات‌ علمی‌ از رایج‌ترین‌ ضابطه‌های‌ سنجش‌ عملكرد تولید اطلاعات‌ علمی‌، و از مباحث‌ جدیدی‌ است‌ كه‌ آن‌ را علم‌سنجی‌ نامیده‌اند(5). انتشارات‌ علمی‌ تمامی‌ مكاتبات‌ علمی‌ چاپ‌ شده‌ را شامل‌ می‌شوند. از مجاری‌ اساسی‌ و رسمی‌ انتشارات‌ علمی‌، مقالات‌ می‌باشند كه‌ می‌توان‌ توزیع‌ آن‌ها را بر حسب‌ زمان‌، مكان‌، نوع‌ یا مجرای‌ انتشار و سایر ویژگی‌ها مورد بررسی‌ قرار داد.

قسمتی از متن

وضعیت‌ تولیدات‌ مقالات‌ علوم‌ پایه‌ ایران‌


وضعیت‌ تولیدات‌ مقالات‌ علوم‌ پایه‌ ثبت‌ شده‌ در پایگاه‌ اطلاعاتی‌ SCI توسط‌ ایرانیان‌ به‌ تفكیك‌ پنج‌ رشته‌ طی‌ سال‌های‌ 93 تا 97 در جدول‌ 2 ارائه‌ شده‌ است‌.در مجموع‌ پنج‌ سال‌ مورد بررسی‌23/55 درصد از مقالات‌ تولید شده‌ علوم‌ پایه‌ ایرانیان‌ در زمینه‌ شیمی‌، 91/25 درصدآن‌ها فیزیك‌، 29/12 درصد در ریاضی‌، 99/4 درصد در زیست‌شناسی‌ و 58/1 درصد نیز در زمینه‌ زمین‌شناسی‌ بوده‌اند. چنانچه‌ ملاحظه‌ می‌شود سهم‌ غالب‌ مقالات‌ ارائه‌ شده‌ مربوط‌ به‌ شیمی‌ است‌ كه‌ در مقایسه‌ با وضعیت‌ جهانی‌ كه‌2/37 درصد مقالات‌ مربوط‌ شیمی‌ است‌ بسیار بالاتر می‌باشد. از طرف‌ دیگر محاسبه‌ متوسط‌ رشد سالانه‌ مقالات‌ پنج‌ رشته‌ طی‌ سال‌های‌ 93 تا 97 نیز نشان‌ می‌دهد كه‌ به‌ استثنای‌ شیمی‌ در سایر رشته‌ها رشد آن‌ها دارای‌ نوسانات‌ متغیری‌ است‌. از جمله‌ در زیست‌شناسی‌ كه‌ از سال‌ 93 تا 96 از رشد متوسطی‌ معادل‌ 3/14 درصد برخوردار بوده‌ است‌ یكباره‌ درسال‌ 97 افت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ یافته‌ است‌.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تار یخچه ریاضی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تار یخچه ریاضی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تار یخچه ریاضی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تار یخچه ریاضی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تار یخچه ریاضی در word :

مقدمه
– درباره فنون در پیش از اسلام، اطلاعات مستقیم چندانی در دست نیست و آنچه در این زمینه می‌دانیم غالبا متکی بر آثار باقی مانده‌ی باستانی و گزارشهایی است که از آثار مکتوب پهلوی به منابع عصر اسلامی راه یافته است. به هر حال، فعالیتهای پیشرفته‌ی مهندسی و دریانوردی و محاسبات پیچیده‌ی مالیاتی و رصدها و زیجهایی که از آن عصر می‌شناسیم همه مستلزم آگاهی زیادی از ریاضیات ، و حاکی از رواج این علوم در ایران و مهارت ایرانیان در آنهاست که بخش مهمی از آنها به عصر اسلامی منتقل گردیده است.
برخی از مهم‌ترین دست‌آوردهای ایرانیان در ریاضیات عصر اسلامی چنین است:
1.نگارش نخستین آثار ریاضی دوره‌ی اسلامی در شاخه‌های جبر، حساب، هندسه و نیز نگارش آثار مستقل در مثلثات ؛ 2. آشنا ساختن مسلمانان و سپس اروپاییان با دستگاه شمار و ارقام هندی که امروزه رایج است، و نیز به کار بردن این ارقام در ضمن محاسبات برای نخستین بار؛ 3. دسته بندی معادلات درجه سوم و حل هندسی و عددی همه آنها این معادلات را در حالت کلی نمی‌توان حل کرد)؛ 4. پرداختن به برخی مسائل کلاسیک ریاضیات از قبیل تربیع دایره، تثلیث زاویه، تسبیع و تتسیع دایره (رسم 7 ضلعی و 9 ضلعی منظم). مسأله نخست غیر قابل حل است و 3 مساله دیگر را نیز نمی‌توان تنها با استفاده از پرگار و ستاره (یا خط‌کش غیر مدرج) حل کرد. حل این مسائل تنها پس از مباحثات و مکاتبات بسیار میان چند ریاضی دان ایرانی در سده 4 ق ، آن هم با روشهای دیگری همچون هندسه متحرک و استفاده از مقاطع مخروطی، صورت گرفت، 5. پرداختن به اصل پنجم اقلیدس و کوشش برای اثبات آن. این کار از یونان باستان آغاز شد و تا اواخر سده‌ی 19 م ادامه یافت و اگرچه نتیجه مستقیمی در برنداشت، راه را برای خلق هندسه‌های نا اقلیدسی هموار کرد. تقریبا تمامی ریاضی‌دانانی که در دوره اسلامی در این باره فعالیت داشتند، ایرانی بودند؛ 6. محاسبه مقدار سینوس یک درجه و عدد پی (n)با دقتی که تا مدتها همتایی نیافت؛ 7. تهیه نخستین جداول توابع مثلثاتی مختلف و به کار بردن ظل معکوس (معادل تانژانت امروزی) به عنوان یک تابع مثلثاتی مستقل و استفاده منظم از آن؛ 8. اختراع، اثبات و به کار بردن شکل (قضیه) مغنی (قضیه سینوسها)به جای شکل قطاع (قضیه منلائوس) در مثلثات مسطحه و کروی و نیز اختراع و اثبات شکل ظلی (قضیه تانژانتها) با کاربردی مشابه؛ 9. حل دستگاه معادلات سیاله تا درجه نهم و تا 4 معادله و 7 مجهول توسط کرجی؛ 10. پژوهش در دیگر مباحث تئوری اعداد، مانند اثبات قضیه فرما در حالت خاص توسط ماهانی.
نجوم دوره اسلامی هم به ترتیب بر 3 سنت نجومی ایرانی، هندی و یونانی بنیاد شده، و تقریبا همه نخستین گروه از منجمان دربار عباسی ایرانی ، یا لااقل به شدت متأثر از نجوم ایرانی بوده ا ند. واژهایی چون زیح، هیلاج،کدخدا، جان بختان، جوزهر و حتی هندسه و بسیاری دیگر که در منابع ریاضی و نجوم اسلامی وجود دارد و اصلا پهلوی است، نشان از این تاثیر دارد. علاوه بر انتقال مستقیم نجوم ایرانی،ایرانیان در ترجمه‌ی آثار و انتقال سنن علمی هندی و یونانی به جهان اسلام نقش عمده داشتند. از جمله آثار کهن ایرانی که در دوره‌ی اسلامی میز از آنها بسیار یاد شده است، می‌توان از زیجهایی موسوم به زیج شاه (یا شهریاران= زیگ شتر و ایار) یاد کرد که لااقل از وجود دو زیج به این نام مربوط به عصر انوشیروان و یزدگرد سوم، اطلاع داریم گرچه بعضی از محققان قدمت برخی از این زیجها را عقب‌تر برده‌اند و برخی از گزارشها نیز می‌تواند مؤید این معنی باشد. چنانکه ابومعشر هم از زیجی بسیار کهن که منشاء زیج شهریار بوده، یاد کرده است. گزارش ابن رسته به وضوح درجه اعتبار زیج شهریار در دوره اسلامی، و استناد همه‌ی منجمان را به آن نشان می‌دهد. شعاع تأثیر زیج شهریار نه فقط شرق اسلامی، بلکه غرب و به ویژه اندلس رانیز در برمی‌گرفت و در کنار سند هند، حتی پس از رواج مجسطی بطلمیوس، سخت مورد اعتنا بود.
درباره نجوم باید گفت از آنجا که مثلثات پیش از آنکه به عنوان یکی از شاخه‌های ریاضیات مطرح شود، مقدمه‌ای بر علم نجوم به شمار می‌رفت، همه ابداعات ایرانیان در مثلثات را هم می‌توان در ذیل نجوم مورد بحث قرار داد. در واقع بسیاری ار آثار نجومی ایرانیان، به ویژه زیجها، از لحاظ روابط و جداول مثلثاتی نیز سخت حائز اهمیت است. به هر حال بعضی از دست‌آوردهای ایرانیان در نجوم اینهاست:
1.انجام نخستین ارصاد و اغلب رصدهای مستقل دوره اسلامی؛ 2.انجام دو رصد از 3 شاهکار رصدی دوره اسلامی؛ 3. تلاش چشمگیر برای تصحیح ، هیأت بطلمیوس که درکنار تلاشهای دانشمندان اندلس ، زمینه را برای طرح نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک آماده کرد؛ 4. اختراع آلات رصدی متعدد که برخی از آنها همچون سدس فخری و آلت رصدی ابن سینا از لحاظ دقت، و برخی دیگر همچون اسطرلاب خطی طوسی از لحاظ سادگی کار در دوره اسلامی بی نظیر بودند.
در زمینه‌ی گاه شماری هم ایرانیان نقش برجسته‌ای داشتند و تأثیر آنها تا امروز نیز پای برجاست. در ایران باستان از سغد تا ارمنستان و آسیای صغیر دو نوع گاه شماری رواج داشت: گاه شماری عرفی که در آن هر سال شامل 12 ماه و هر ماه 30 روز بود و 5 روز اضافه (موسوم به اندگاه یا خمسه مسترقه) داشت. با توجه به اینکه طول سال حقیقی تقریبا 2422/365 روز است، آغاز سال (نوروز) در محل حقیقی خود (آغاز بهار) ثابت نمی‌ماند. نوع دیگر گاه شماری تنها نزد موبدان و برخی دوایر دولتی (به ویژه دوایر مالیاتی ) رایج بود. در این گاه شماری برای جبران کسر اضافه بر 365 روز، هر 120 سال (در برخی مآ خذ هر 116 سال )، یک ماه کبیسه (یک سال 13 ماهه) گرفته می‌شد؛ یعنی هر سال ، 25/ 365 روز (درکبیسه 116 ساله به اضافه 116/1روز) فرض می‌شد. مبدأ تقویم نیز با تاج گذاری هر پادشاه ، نوروز همان سال قرار داده می‌شد؛ اما چون محاسبه کبیسه مدتها پیش از ظهور اسلام متروک شده بود، جای نوروز تغییر می‌کرد، جنانکه نوروز (مذهبی و نه عرفی) سال تاج گذاری یزدگرد سوم که آخرین مبدأ گاه شماری ایرانی است ، برابر با 16 ژوئن 632م/11ق (یعنی 91 روز پس از آغاز بهار) بود. پس از فتح ایران گاه شماری یزدگردی نزد ایرانیان زردشتی و نیز منجمان همچنان ( بدون اجرای کبیسه ) به کار می‌رفت و در محاسبات دیوانی هم رواج داشت. اما کبیسه نگرفتن و سیار شدن سال، در اخذ خراج مشکلات بسیاری پیش آورد؛ با اینهمه، خلفا که کبیسه کردن سال شمسی را در شمار «نسیء» و حرام می‌شمردند، از اجرای کبیسه خودداری می‌کردند، تا آنکه در روزگار متوکل و سپس معتضد عباسی کبیسه‌های فراموش شده اعمال شد و سال ثابتی با کبیسه برقرار گردید. سرانجام در زمان ملکشاه سلجوقی، تقویم جلالی ، دقیق‌ترین تقویم جهان وضع شده و به کار جهان وضع شد و به کار رفت. این گاه شماری از 1304ش با اندکی تغییر و با نام تقویم هجری شمسی به عنوان تقویم رسمی ایران پذیرفته شد. تقویم هجری شمسی ، تنها تقویمی است که آغاز سالش بر اساس یک رویداد نجومی (اعتدال بهاری) تنظیم شده است و از این رو بر خلاف تمامی تقویمهای دیگر آغاز سال آن هرگز از محل حقیقی خود جا به جا نخواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید