روش تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی و علل اصلی این آسیبها در دانشجویان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 روش تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی و علل اصلی این آسیبها در دانشجویان در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روش تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی و علل اصلی این آسیبها در دانشجویان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي روش تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی و علل اصلی این آسیبها در دانشجویان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن روش تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی و علل اصلی این آسیبها در دانشجویان در word :

روش تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی و علل اصلی این آسیبها در دانشجویان در word
فهرست مطالب

«فصل اول»

مقدمه و موضوع تحقیق

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..

مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………..

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………

ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………

هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………….

اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………..

فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….

محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………

الف- محدودیتهایی که توسط محقق اعمال شده است …………………………..

ب- محدودیتهایی که خارج ازکنترل محقق بوده است …………………………..

پیش فرشهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….

تعاریف واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………

«فصل دوم »

ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………

الف – تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده است ……………………………..

ب- تحقیقاتی که درخارج ازکشور انجام شده است…………………………………

«فصل سوم»

روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………..

جامعه ونمونه آماری ……………………………………………………………………………………………..

«فصل چهارم»

تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………

«فصل پنجم »

بحث ونتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..

روش تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی و علل اصلی این آسیبها در دانشجویان در word
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………..

هدف تحقیق :

هدف ازاین تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد (سماء)سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی می باشد که درخرداد ماه 1386 از60 نفر ازدانشجویان ورودی 83 و40 تن ازدانشجویان ورودی 84 به عمل آمده است.

روش تحقیق

دراین تحقیق پرسشنامه هایی دراختیار آزمودنیها قرارگرفت وازآنان خواسته شد دریک طرف پرسشنامه دلایل اصلی آسیب دیدگی خود را به ترتیب اولویت شماره گذاری نمایند ودر طرف دیگر آسیبهای ورزشی که در طول گذراندن درس تربیت بدنی عمومی متحمل شده اند راعلامت گذاری نمایند.

نتایج تحقیق

درنهایت آسیبهای ایجادشده درحین فعالیت بدنی ودلایل اصلی آسیبهای ورزشی در دانشجویان به ترتیب اولویت بدست آمد که خلاصه آن در ذیل می آید.

دربین 40 نفرورودی 83 بیشترین آسیبها دربین اندامهای بدن دراندام تحتانی که 35 کل آسیبها را به خود اختصاص می داده اند دیده شد، همچنین شایع ترین نوع آسیب دیدگی ها را آسیب های پوستی با 33 کل آسیبها در بر می گیرند – عمده ترین دلایل آسیب دیدگی ها دربین پسران ورودی 83 به ترتیب : 1-گرم نکردن اندامها 2- عدم آمادگی جسمانی 3- ضربه شدید وفشار غیر مستقیم می باشد دربین 60 نفر ورودی 84 نیز بیشترین آسیبها دراندام تحتانی با 44 کل آسیبها دیده شد دربین انواع آسیب دیدگی ها نیز آسیب های عضلانی با 38 درصد انواع آسیبها قرارگرفتند. دراین گروه دلایل آسیب دیدگی ها به ترتیب : 1- گرم نکردن اندامها 2- عدم آمادگی جسمانی 3- تمرینات غلط بود که بیشترین آمار رابه خود اختصاص دادند.

عنوان

بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد اسلامی (سما) سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی

مقدمه

اگرچه علوم ورزشی ونقش اساسی آن دربین تمامی ملل هنوز به مراحل کمال نرسیده ولی بدین نتیجه نهایی رسیده است که اولا : اجتماع انسانی چون تشکل الکترونی وپروتونی وتجمع منظومه های شمسی پیوسته متحرک ومتکامل بوده وازمراحل مختلفی گذشته است ودرثانی تحول وتحرک افراد اجتماع نه فقط از جنبه های معنوی ودرونی مورد مطالعه بوده بلکه برای تطابق حرکات روحی وجسمی انگیزه های علمی را مورد توجه قرارداده ودوام حیات و زندگی خویشتن را دراین یافته است که جسم وروح خود را مبتنی برتحول زمان و نظام خلقت هماهنگ ساخته تا با توازن این دو پدیده محسوس ومعقول سزاوار عدل آفرینش ومحق به ادامه ی زندگی سالم ومتعالی باشد. ورزش محتوی زندگی نیست بلکه نوایی است که زندگی را همراهی می نماید. حفظ سلامت ملل وایجاد تحول درجوامع مختلف همان قدر برای سرنوشت وزندگی بشری بوده است که اکتشافات واختراعات صنعتی بوده اند. همه ی این تلاش ها ،تحقیق ها ، تفسیرها وتجربیات وآزمایش های علمی دراین مدت بیش از دو قرن باعث شدند تربیت بدنی به صورت علم جداگانه ای درآمده وانجام ورزش برای مردم جوامع صنعتی جنبه ی حیاتی پیدا کند برای اینکه احتیاج جوامع کنونی به نیروی انسانی سالم بیش از هر زمان دیگر قابل لمس است ، درجوامعی که نارسایی های کمی وکیفی ورزش وجود دارد عقب افتادگی آن جامعه نیز چشمگیر است وازاین روست که ورزش امروز در جوامع مترقی دنیا علاوه براثرات بهداشتی ونقش مهم آن درسلامت یک ملت به عنوان یک پدیده ی اجتماعی وعامل مهم اقتصادی مورد مطالعه وپژوهش علمی قرارمی گیردبه این دلیل که ترقی دانش وفنون وپیشرفت تمدن مسائل تازه ای به وجود آورده است که درگذشته یامورد نظر نبوده یا آنکه چندان توجهی به آن نمی شد. بررسی های علمی ورزش وتربیت بدنی درجوامع صنعتی امروز جدا ازپژوهش های پزشکی ،آموزش وپرورش روانشناسی وبهداشت بلکه باهمه علوم فوق رابطه مستقیم دارد. علم پزشکی علاوه بر معاینات وتجویز داروها واعمال جراحی که درمورد بیماری های مختلف انجام می دهد از ورزش نیز به عنوان وسیله ای درجهت بهبود وسلامتی بیماران بهره می برد. بعضی از پزشکان در مواردی مثل کم خوابی ، کم کردن وزن و ضعف های عضلانی مثل کمردرد ، کسب هماهنگی های عصبی و عضلانی دربعضی از انواع فلج ، توان بخشی ، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی وبسیاری دیگر ازموارد بیمارخود رابه ورزش کردن تشویق می نماید، دراسلام نیز به ورزش شنا ، تیراندازی ، سوارکاری وحتی پیاده روی سفارش شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تغذیه و ورزش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تغذیه و ورزش در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تغذیه و ورزش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تغذیه و ورزش در word

–    مرور اصطلاحات ، مفاهیم و تعاریف تغذیه
–    آشنایی با دستگاه گوارش ، اعمال ،‌ ترشحات و حرکات آن
–    بررسی رابطه‌ی کربوهیدراتها ، چربی‌ها و پروتئین‌ها با فعالیت‌های مختلف ورزشی
–    بررسی رابطه مصرف آب و الکترولیت‌ها با فعالیت‌های ورزشی
–    بررسی رابطه مواد معدنی و ویتامین‌ها با فعالیت‌های ورزشی
–    بررسی رابطه تغذیه با نوع و مدت با فعالیت‌های ورزشی
–    بررسی رابطه میزان مصرف غذا و تأمین کالری با نوع و مدت فعالیت‌های ورزشی
–    آشنایی با برنامه‌های غذایی ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی
–    بررسی نظریه‌ها و یافته‌های مربوط به تغذیه‌ی ورزشکاران

دستگاه گوارش(Digestive system)

–   گوارش: تغییر شکل غذا به طوری که قابل جذب شدن به خون شود

–   هدف و عمل اصلی دستگاه گوارش:‌ هضم ، جذب مواد غذایی ، تأمین آب و الکترولیت‌ها و حرکت دادن غذا با سرعت مناسب

–  اجزای دستگاه گوارش: دهان (دندان‌ها و غدد بزاقی) مری ، معدی ، لوزالمعده ، کبد (کیسه‌ی صفرا) روده‌ی باریک (دودنوم ،‌ ژژونوم و ایلئوم) و روده‌ی بزرگ (کولون صعودی ،‌ افقی ، نزولی و قوسی شکل)

ترشحات دستگاه گوارش:

1-      ترشح بزاق:  سه جفت غده‌ی زیر زبانی ، زیرفکی و بناگوشی

نقش بزاق

–         آماده سازی لقمه برای بلع و هضم

–         کمک به حس مزه و طعم غذا

–         کمک به هضم نشاسته

–         کمک به بهداشت دهان و دندان‌ها

–         شستن مواد بدمزه از محیط دهان

ترشح روزانه بزاق: 1000 تا 1500 میلی‌لیتر

محرک‌های ترشح بزاق: بینایی ، بویایی ، چشایی ، تفکر درباره غذا ،‌ مزه‌ها ، حالت تهوع

* تنظیم ترشح بزاق عمدتا از طریق اعصاب خودمختار صورت می‌گیرد

افزایش‌دهنده‌ها: سمپاتیک بتا ، استیل کولین ، آلدوسترون VIP و محرک‌های بویایی ، بینایی ، چشایی و

کاهش دهنده‌ها: سمپا آلفا ، مهار پمپ سدیم ، پتاسیم

مری: تنها مایع لغزنده‌ساز برای حرکت غذا و جلوگیری از آسیب و زخم‌شدن دیواره آن ترشح می‌کند

ترشحات معده: غذا در معده با ترشحات آن آمیخته و با سرعت مناسب وارد دوازدهه می‌شود .     پپسین= گاسترین

مهمترین عمل زیستی معده فاکتور داخلی برای جذب B12 است. غلظت بالای یون H باعث مرگ باکتری‌های غذایی می‌شود

ترشح اسید معده دارای دو مرحله است

1- پایه‌ای 15%      صبح‌ها کاهش    عصرها افزایش   . هیستامینی افزایش

2- گوارشی

عصبی(مغزی)= محرک‌های بویایی ، چشایی ، بینایی و تفکر درباره غذا باعث افزایش ترشح می‌شوند

معده‌ای = با ورود غذا و اتساع معده ترشحات افزایش می‌یابد

روده‌ای= احتمالا پپتید بومبیزین روده ترشح معده را افزایش می‌دهد

افزایش دهنده‌های اسید معده : میتامین ، گاسترین و استیل کولین

مهارکننده‌های ترشح اسید معده: خود اسید معده ، گلوکاگن ، کولی سیستوکینین ، سوماتو استاتین و پلی پپتیدهای معدی – روده‌ای

ترشحات موکوپروتئینی معده وظیفه‌ی حفاظت از دیواره‌ی داخلی معده را در برابر PH اسیدی آن به عهده دارد

ترشحات لوزالمعده: از مهمترین عدد ترشحی بدن در رابطه با متابولیسم مواد غذایی است که ترشحات خود را به ابتدای روده باریک می‌ریزد

* لوزالمعده علاوه بر ترشح هورمون‌های انسولینی و گلوکاگن ،‌ یون بی‌کربنات برای خنثی‌سازی PH اسیدی معده و هشت آنزیم مهم برای تجزیه مواد غذایی ترشح می‌کند

               آمیلاز            لیپاز

               تریسپین ، کیموتریسپین و کربوکسی پپتیدازها

              الاستاز

              ریبونوکلئاز و دی اکسی ریبونوکلئاز

* ترکیبات شیره‌ی لوزالمعده : آب ، الکترولیت‌ها و پروتئین‌ها

 ترشح روزانه شیره‌ی لوزالمعده = حدود 5/1 لیتر است که تحت کنترل اعصاب و هورمون‌ها قرار دارد

چرخه تنظیمی ترشحات لوز‌المعده نیز دارای سه مرحله است :‌

1-     مغزی (عصبی) مشابه مانیزم معده

2-     معده‌ای: اتساع قاعده تحتانی معده باعث افزایش ترشحات لوزالمعده می‌شود

3-     روده‌ای:‌ ترشح سکرتین و کولی سیستوکینین روده ترشحات لوزالمعده را افزایش می‌دهد

*اهمیت مرحله عصبی کم و مشابه مکانیزم ترشح اسید معده است

* متسع شدن بخش قاعده‌ای معده ، ترشحات لوزالمعده را افزایش می‌دهند :‌

مستقیم= از طریق عصب و رگ

غیرمستقیم= از راه ترشح گاسترین معده و سکرتین و کولی سیستوکینین دوازدهم

سکرتین قوی‌ترین محرک برای افزایش حجم مایعات و غلظت بی‌کربنات و ضعیف‌ترین محرک برای ترشح آنزیم‌هاست

کولی سیستوکنین (cck) قوی‌ترین محرک هورمونی برای ترشح آنزیم‌های لوزالمعده است و حجم و غلظت بی‌کربنات را در حد متوسطی افزایش گاسترین تأثیر متوسطی بر حجم ترشحات ، بی‌کربنات و آنزیم‌ها دارد

* مرحله روده‌ای ترشح لوزالمعده: سکرتین میزان ترشح مایع و بی‌کربنات را افزایش . وجود اسید معده قوی‌ترین محرک برای ترشح سکرتین است (اسیدهای آمینه و چرب نیز ترشح آن را افزایش)

Cck قوی‌ترین محرک برای ترشح زیموژن‌های لوزالمعدی است . cck از مخاط دوازدهم (دودنوم) و ژژنوم ترشح می‌شود

* محرک‌های ترشح cck :‌ محصولات تجزیه پروتئین‌ها ،‌ اسیدهای آمینه ، اسیدهای چرب و اسید معده

* تحریک عصب سمپاتیک ترشح شیره لوزالمعده را مهار و متوقف می‌سازد

ترشح صفرا:‌ مایعی است مرکب از میسل‌های درهم آمیخته اسیدها یا نمک‌های صفراوی ، کلسترول ، لیستین ، فسفولیپیدها ، چربی‌های خنثی ، الکترولیت‌های پلاسما ، رنگدانه‌ها ، پروتئین‌ها بیلی روبین و ;

محتویات صفرا به دوازدهه (ابتدای روده‌ی باریک) می‌ریزد و بیشتر آن مجددا جذب خون می‌شود

وظایف صفرا:  

1-     نمک‌های لازم برای جذب موثر روده‌ای و جذب کامل چربی‌ها را فراهم می‌آورد

2-     مسیر دفعی ویژه‌ای را برای مواد نامحلول مانند : کلسترول و مشتقات هومونی آن

زمانی که اسیدهای صفراوی یون مثبت جذب کنند به نمک‌های صفراوی تبدیل می‌شوند

(کولیک اسید ، کینوکولیک اسید ، داکسی کولیک اسید و لیتو کولیک اسید )

ترشح روزانه صفرا: 250 تا 1000 میلی‌لیتر که به وسیله‌ی عوامل عصبی ، هورمونی و شیمیایی تنظیم می‌شود

* افزایش دهنده‌ها= گاسترین ، سکرتین ، cck ، گلوکاگن ، تحریک عصب واگ و وجود نمک‌های صفراوی موجود در روده

*مهارکننده= تحریک اعصاب سمپاتیک آلفا

* کیسه صفرا 30 میلی‌لیتر گنجایش دارد که تخلیه آن پدیده‌ای است متناوب و وابسته به نوع غذایی که فرد مصرف نموده است . پاراسمپاتیک تخلیه آن را افزایش و سمپاتیک را کاهش می‌دهد

Cck مهمترین هورمون موثر بر تخلیه‌ی کیسه صفراست (که از مخاط روده در پاسخ به ورود کیموس معده به دوازدهه ترشح می‌شود)

Cckهمچون استیل کولین باعث کاهش مقاومت اسفنگتر اودی و افزایش انقباض کیسه‌ی صفرا می‌شود .

ترشحات روده‌ی باریک: علاوه بر ترشحاتی که از قسمت‌های دیگر دستگاه گوارشی وارد روده می‌شود روزانه حدود 1500 میلی‌لیتر مایع از دیواره‌ی خود روده به داخل آن ترشح می‌شود. ( به عبارتی به جز آب آشامیدنی و آب موجود در غذاها روزانه حدود 7 لیتر آب از دیواره‌ی روده جذب می‌شود . )

دیگر ترشحات روده (علاوه بر مایع) عبارتند از

ماده‌ لغزنده‌ساز
ایمونوگلوبولین A
آنزیم‌های مالتاز ، سوکرازولاکتاز ، لیپاز و پپتیدازها به ویژه اریسپین
مقدار کمی از پروتئین‌های پلاسما

تحریک‌کننده‌های ترشح روده:

ترکیبات شیمیایی (اسید کلریدریک ،‌ مواد قندی و ..)
اتساع مجرای روده
تحریک پاراسمپاتیک و ترشح استیل کولین
ترشح گلوکاگن و هورمون‌های روده‌ای به کمک CAMP ترشح روده را افزایش  ( مانند سکرتین ، cck ، گاسترین ، VIP و GIP )

تحریک اعصاب سمپاتیک ، ترشحات روده را مهار می‌سازد

ترشحات روده‌ی بزرگ:  – مایع ترشحی روده‌ی بزرگ اهمیت گوارشی ندارد زیرا آنزیم گوارشی ندارد . اما مقدار قابل ملاحظه‌ای مایع لغزنده‌ساز و تعداد زیادی لیزوزوم در مایع ترشحی روده‌ی بزگ دیده می‌شود . ترشح روده‌ی بزرگ قلیایی است (بی کربنات و پتاسیم) بی‌کربنات به جای کلر و پتاسیم در عوض سدیم به داخل مجرای روده‌ی بزرگ ترشح می‌شوند . برگرداندن سدیم و کلر به خون باعث جذب مجدد آب به خون می‌شود . تحریک پاراسمپاتیک ترشح روده‌ی بزرگ را افزایش می‌دهد

*هضم (گوارش) و جذب (ربایش) مواد غذایی

هضم: تجزیه مواد غذایی به اجزای سازنده آن‌ها   آنزیم‌ها

جذب: انتقال موثر مواد غذایی به خون

مواد غذایی تجزیه‌شده پس از رسیدن به پرزهای روده ابتدا باید از غشاء مجرایی (رأسی) یا داخلی سلول‌های روده‌ای عبور نموده و وارد سلول‌ها شوند سپس از غشاء پایه‌ای (سروزی) یا بیرون سلول‌ها خارج شده و به خون یا لنف وارد شوند

هضم و جذب در معده:‌

گوارش نشاسته در معده تحت تأثیر پتیالین بزاقی تا زمانی که PH معده خیلی اسیدی نشده باشد می‌تواند ادامه یابد . لیپازی تحت عنوان تری بوتیراز می‌تواند کره‌ی حیوانی را تجزیه کند که اهمیت زیادی ندارد

پپسین تنها آنزیم پروتئین‌شکن معده است که می‌تواند تا حدودی پروتئین‌ها را تجزیه کند

* توانایی مخاط معده برای جذب مواد غذایی بسیار اندک و محدود است (آب ، سدیم ، پتاسیم ، گلوکز ، و اسیدهای آمینه) همچنین آسپرین و اتانول می‌توانند از معده جذب شوند

* کربوهیدرات‌ها تحت تأثیر آنزیم‌های آمیلاز بزاق و لوزالمعده و مالتاز ، سوکراز و لاکتاز روده تجزیه می‌شوند

حدود 80% کربوهیدرات‌ها به صورت گلوکز ، 15% به صورت فروکتوز و 5% به صورت گالاکتوز از روده جذب خون می‌شوند . جذب مونوساکاریدها به حضور سدیم و پمپ سدیم – پتاسیم وابسته است

سرعت جذب گالاکتوز بیشتر از گلوکز و گلوکز بیشتر از فروکتوز است

* هضم و جذب پروتئین‌ها در روده‌ی باریک

مقدار کمی از پروتئین‌ها تحت تأثیر پپسین معده به پپتیدها و اسیدهای آمینه تجزیه می‌شوند

بیشتر پروتئین‌ها در روده‌ی باریک تحت تأثیر آنزیم‌های لوزالمعده و روده (به ویژه اریپسین) تقریبا به طور کامل به اسیدهای آمینه تجزیه می‌شوند

جذب: پپتیدهای کوچک (دی – تری و تترا) به سرعت از غشاء داخلی پرزهای روده جذب و در داخل سلول‌های روده تحت تأثیر آنزیم‌های مربوطه به اسیدهای آمینه تجزیه شده و جذب خون می‌شوند

ورود پپتیدها از غشاء داخلی به درون سلول‌های مخالطی روده وابسته به یون سدیم و مکانیزم انتقال فعال است . همچنین جذب اسیدهای آمینه از غشاء خارجی به خون نیز وابسته به یون سدیم است
اسیدهای آمینه نوع L سریعتر از نوع D جذب می‌شوند

هضم و جذب روده‌ای چربی‌ها:‌

آنزیم اصلی تجزیه‌کننده چربی‌ها در روده‌ی باریک لیپاز لوزالمعدی است . ترکیب چربی‌ها با نمک‌های صفراوی میدان عمل و تأثیر لیپاز را افزایش می‌دهد . علاوه بر لیپازها ، فسفر لیپاز و استراز در تجزیه‌ی سایر چربی‌ها دخالت دارند

نقش نمک‌های صفراوی در حل‌شدن چربیها:

از آنجایی که چربی‌های تجزیه شده در آب نامحلولند نمی‌توانند به راحتی به غشاء سلول‌ها رسیده و جذب شوند برای حل پذیر شدن این مولکول‌های آبگریز وجود نمک‌های صفراوی لازم است . نمک‌های صفراوی به چربی‌ها متصل شده و سطح آن‌ها را برای تأثیر‌ آنزیم‌ها افزایش می‌دهند . همچنین نمک‌های صفراوی به همراه چربیها لیستین و کلسترول میسلهایی را تشکیل می‌دهند که دارای سر قطبی و غیرقطبی هستند و قادرند در آب حل شده و به پرزهای روده انتقال یابند . پس از رسیدن میسلها به غشاء سلول‌ها ، اسیدهای چرب ، گلیسرول و منو گلیسیریدها از مجموعه جدا شده ، جذب سلول‌ها و سپس جذب خون می‌شوند و نمک‌های صفراوی برای بارگیری مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرند

*  انتشار اسیدهای چرب به درون سلول مخاطی عمدتا وابسته به اختلاف غلظت آنها و گلیسرول بین دو سلول غشاء است که تشکیل مجدد تری گلیسیریدها (در حضور ATP) و در سیتوپلاسم سلول باعث کاهش سطح اسیدهای چرب شده و جذب چربی‌ها بیشتر صورت می‌گیرد . توضیح اینکه منو گلیسیریدها و اسیدهای چرب با زنجیره‌ی متوسط (12-8) به شکل اصلی خود وارد گردش خون می‌شوند . اسیدهای چرب با زنجیره‌ی بلند ابتدا در ترکیب با مواد دیگر تشکیل کیلو میکرونها (شیلو میکرونها) را داده سپس از طریق جریان لنف به سیاهرگ اجوف فوقانی می‌ریزند

اجزای تشکیل دهنده‌ی کیلومیکرون‌ها:   تری گلیسیریدها 95-80%

                                                فسفو لیپیدها      6-3%

                                                کلسترول          5-2%

                                                 پروتئین‌ها         2-1%

کلسترول مصرفی و کلسترول موجود در صفرا نیز تحت تأثیر استراز لوزالمعده تجزیه و از میسلها جدا شده و از طریق لنف به جریان خون وارد می‌شود

جذب روده‌ای نمک‌های صفراوی . حدود 95% نمک‌های صفراوی در انتهای روده‌ی باریک (ایلئوم) جذب می‌شوند و حدود 5% آنها از بدن دفع می‌شوند . نمک‌های صفراوی جذب‌شده به کبد برگردانده می‌شوند تا دوباره در صفرا ترشح شوند . جذب ویتامین‌های محلول در چربی نیز توسط نمک‌های صفراوی و میسلها تسهیل می‌شود . کمبود اسیدهای چرب به علت تشکیل‌نشدن میسلها جذب ویتامین‌ها را کاهش می‌دهد

جذب ویتامین‌ها محلول در آب عمدتا از راه انتشار ساده در ژژونوم و ایلئوم صورت می‌گیرد

جذب ویتامین C به حضور یون‌های سدیم وابسته است . جذب ویتامین B12  که در خون‌سازی و در ساختمان DNA دخالت دارد وابسته به حضور فاکتور داخلی معده است

جذب آهن:  مولکول‌های آهن موجود در غذاها (به ویژه غذاهای پروتئینی) در معده تحت تأثیر PH اسیدی آن از یکدیگر جدا شده و به گلیکو پروتئین ویژه‌ای به نام گاستروفرین متصل و به روده منتقل می‌شود

* جذب آهن بیشتر در دوازدهه و ژژونوم صورت می‌گیرد . اسید اسکوربیک و فروکتوز جذب آهن را افزایش می‌هند

نیاز بدن به آهن جذب آن را در روده افزایش می‌دهد
آهن فرو بیشتر و سریعتر از آهن فریک جذب می‌شود

جذب سدیم ، کلر و سایر یون‌ها:‌

در روده‌ی باریک روزانه حدود 25 تا 35 گرم سدیم به صورت انتشار و انتقال فعال جذب می‌شود

سدیم نقش مهمی در جذب قندها ، اسیدهای آمینه و اسمز آب دارد
در اختلاف روده‌ای (اسهال شدید) ذخایر سدیم ظرف چند ساعت در حد کشنده‌ای کاهش می‌یابد

انتقال کلر در روده به روش انتشار صورت می‌گیرد . یون‌های کلر پس از انتشار و انتقال یون‌های مثبت سدیم در جهت گرادیان الکتریکی ، یون‌های سدیم را تعقیب می‌کنند . در روده‌ی بزرگ کلر به صورت انتقال فعال جذب می‌شود

سایر یون‌ها:‌ جذب کلسیم نیز به طور فعال از دوازدهه انجام می‌گیرد . میزان جذب کلسیم بر حسب نیاز بدن و ترشح هورمون پاراتورمون و ویتامین D صورت می‌گیرد

* پتاسیم ، منیزیم ، فسفات و احتمالا سایر یون‌ها نیز می‌توانند به طور فعال از طریق مخاط روده جذب شوند (یونهایی یک ظرفیتی سریعتر از دو ظرفیتی جذب می‌شوند)

جذب آب در روده‌ی باریک‌: روزانه حدود 9 لیتر آب وارد روده‌ی باریک می‌شود که حدود 5/1 تا 2 لیتر آن از راه نوشیدنی و 7 لیتر دیگر از طریق ترشحات بزاق (5/1) ، معده (2) ، لوزالمعده (5/1) ، صفرا (5/0) و شیره‌ی روده (5/1) به مجرای روده ترشح می‌شود . 90 تا 95% این مایع در روده جذب و باز جذب می‌شود (200 تا 400 میلی لیتر در ساعت) و تنها 5/0 تا 1 لیتر مایع به روده‌ی بزگر می‌رسد

جذب آب به صورت اسمز و فشار اسمزی از روده به سلول‌های روده و سپس به فضای میان بافتی و رگهای خونی صورت‌ می‌گیرد
حرکت و جذب آب در دوازدهه دو طرفه است در ژژونوم جذب بیشتر از ترشح و در ایلئوم تنها جذب انجام می‌گیرد
جذب آب غیرفعال و تابع جذب گلوکز ، اسیدهای آمینه ، سدیم و سایر الکترولیتها

جذب آب و الکترولیتها در روده‌ی بزرگ:‌

حدود 90 تا 95% الکترولیت‌هایی که به روده‌ی بزرگ می‌رسند (به ویژه سدیم و کلر) از جدار آن جذب خون می‌شوند و از میزان 500 تا 1000 میلی‌لیتر آب رسیده به آن حدود 400تا 850 میلی‌لیتر آن جذب شده و بقیه از بدن دفع می‌شود

در صورتی که قندها به طور کامل جذب نشده باشند ، آب بیشتری از بدن دفع خواهد شد
مواد جامد تشکیل‌دهنده‌ی مدفوع عبارتند از :‌ 30% باکتری‌های مرده ، 10 تا 20% مواد معدنی ، 2 تا 3% پروتئین و 30% مواد غیرقابل جذب و اجزای شیره‌ی گوارشی (اصلاح صفراوی ، سلول‌های اپی تلیال لوله‌ی گوارش ، مشتقات بیلی روبین و 😉

عمل باکتری‌ها در کولون:‌ باکتری‌های متعدد به ویژه باسیلها قادرند مقدار کمی از سلولز‌های غذا را هضم کنند که در انسان اهمیت زیادی ندارند . سایر موادی که در نتیجه‌ی فعالیت باکتری‌ها تشکیل می‌شوند عبارتند از

ویتامین K ، B12 ، تیامین ، ریبوفلاوین و انواع گازها

حرکات دستگاه گوارش و تنظیم آن‌ها

ساختار دیواره‌ی دستگاه گوارش

جدار روده از خارج به داخل شامل لایه‌های زیر است

1- لایه سروزی    2- ل. عضلانی طولی  3- ل. عضلانی حلقوی   4- ل. زیر مخاطی    5- ل. مخاطی    6- لایه نازکی از عضلات صاف موسوم به عضله‌های مخاطی که در لایه‌های عمقی مخاط قرار دارد

اعمال حرکتی لوله‌ی گوارشی به وسیله‌ی لایه‌های مختلف عضله‌ی صاف انجام می‌شوند

تارهای لایه‌ی عضلانی طولی به موازات محور طولی لوله‌ی گوارشی و تارهای لایه‌ی عضلانی حلقوی عمود بر آن قرار می‌گیرند . انقباض لایه‌ی طولی به کوتاه‌شدن و انقباض لایه‌ی حلقوی به تنگ‌شدن لوله‌ی گوارشی منجر می‌شوند
در میان این دو لایه عضلانی شبکه ماینتریک (myentric) که دارای میلون‌ها نرون است قرار دارد و انقباض عضلات صاف را مستقل از اعصاب خارجی دستگاه کنترل می‌کند

دومین شبکه‌ی عصبی (نرونی) درون دیواره‌ای در میان عضلات مخاطی و لایه‌ی عضلانی حلقوی جای می‌گیرد که بیشتر با اعمال ترشحی مخاطی مرتبط است

وظایف عضلات درون دیواره‌ای

–         خرد کردن و مخلوط نمودن غذاها

–         جابجا و منتقل نمودن غذا به قسمت‌های دیگر

–         تسهیل در عمل گوارش و ربایش مواد غذایی

وظایف دریچه‌ها (اسفنکترها sphincters)

بخشهای مختلف دستگاه گوارشی به وسیله دریچه‌ها از هم مجزا می‌شوند که عبارتند از:‌

1-       اسفنکتر فوقانی مری که فضای حلق و مری را از یکدیگر جدا و از بازگشت لقمه به حلق و نای جلوگیری می‌کند

2-       اسفنکتر تحتانی مری و دهانه‌ی معده (دریچه‌ی کاردیا) که از بازگشت محتویات اسیدی معده به مری جلوگیری می‌کند

3-    اسفنکتر پیلور که در انتهای معده و ابتدای دوازدهه قرار دارد که ضمن تنظیم میزان و سرعت تخلیه کیموس معده مانع بازگشت کیموس به معده می‌شود

4-       اسفنکتر ایلئوسکال موجود بین ایلئوم و ابتدای روده‌ی بزرگ (کولون صعودی) که مانع از برگشت محتویات کولون به روده‌ی باریک می‌شود

5-       اسفنکترهای دفعی (درونی و بیرونی) که در کنترل دفع شرکت دارند

* انقباض و انبساط دریچه‌ها تحت کنترل عوامل هورمونی ، نرونی وخونی است

عصب گیری درونی دستگاه گوارش:

شبکه ماینتریک (اورباخ) و شبکه‌ی می‌یشنر (زیرمخاطی) دارای نرون‌های تحریکی و مهاری بسیار زیادی هستند که اعمال حرکتی دستگاه گوارشی را ، حتی بدون دخالت اعصاب بیرونی تحت کنترل دارند

مواد میانجی گوناگون از جمله:‌ استیل کولین ، نوراپی نفرین ، سروتونین ، پپتید روده‌ای محرک عروق ، دوپامین ، سوماتو استاتین ، انکفالین‌ها ،‌ نوکلئوتیدهای پورینی و بومبیزین در سیناپسهای عصبی – عضلانی دستگاه گوارشی فعالیت دارند
ماده‌ی میانجی بیشتر نرون‌های تحریکی ، استیل کولین است اما مواد میانجی نرون‌های مهارکننده متنوع و گوناگونند
تعدادی از نرون‌های درون دیواره‌ای انکفالینرژیکی‌اند که در یک نقطه نقش مهاری و در جای دیگر نقش تحریکی دارند . عمل این نرون‌ها به گونه‌ای است که همیشه در بالای لقمه انقباض و در پیشاپیش آن استراحت عضلانی ایجاد می‌کنند
در بیشتر قسمت‌های دستگاه انقباض حاصل فعالیت نرون‌های کولینرژیکی است . تأثیر مهارکنندگی نیز توسط همین نرون‌ها که مهارکننده را تحریک می‌کنند اعمال می‌گردد

عصب‌گیری بیرونی دستگاه گوارش:‌

عمل عضلات حلقی ، بخش بالای مری و اسفنکتر مخرجی بیرونی را اعصاب حرکتی پیکری و کار تعبیه‌ی دستگاه را اعصاب خودمختار تنظیم می‌کنند (سمپاتیک عموما مهارکننده و پاراسمپاتیک‌ها تحریک کننده‌اند)

*   فعالیت الکتریکی حاصل از پمپ سدیم – پتاسیم در سلول‌های عضلات صاف (به ویژه از لایه‌ی عضلانی طولی) سبب ایجاد پتانسیل عمل در آن‌ها شده و انقباض پایه‌ای و منظم آن‌ها در پی خواهد داشت که به همراه انقباضات عصبی و هورمونی فعالیت مکانیکی و حرکتی مداوم و منظم دستگاه گوارشی را تنظیم و کنترل می‌کنند

 

اعمال جویدن و بلع غذا:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در word دارای 107 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در word :

پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی در word در 107 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

فصل اول:

اهداف كلی و رفتاری

آگاهی از نظرات فلاسفه در خصوص تربیت بدنی.

شناخت مشخصات تربیت بدنی دوره نوزایش.

شناخت تربیت بدنی وورزش در مكتب وحی.

آگاهی از مفاهیم بازی و ورزش.

شناخت مبانی تقسیم ورزشها.

فصل دوم:

اهداف كلی و رفتاری

طبقه بندی علوم از دیدگاه دانشمندان.

شناخت انواع علوم .

آگاهی از جایگاه تربیت بدنی در دوران باستان.

آگاهی از جایگاه تربیت بدنی دراسلام.

تریف تربیت بدنی وشناخت حوزه های وابسته آن.

فصل سوم:

اهداف كلی ورفتاری:

تعریف اصول وشناخت تفاوت اصول منبعث از منابع دینی وعلوم انسانی.

شناخت چگونگی تغییر پذیری اصول.

شناخت میزان تغییر پذیری اصول در علوم مختلف.

تعریف مبانی تربیت بدنی.

فصل چهارم:

اهداف كلی ورفتاری:

آگاهی از نظرات دانشمندان در خصوص انسان.

شناخت ارتباطات متقابل روح وجسم.

آشنائی با ویژگیهای انسان.

شناخت عوامل سازنده شخصیت انسان.

شناخت روند اندیشه های انسان در تاریخ.

فصل پنجم:

اهداف كلی ورفتاری:

تعریف انواع هدف.

شناخت اهداف تعلیم وتربیت وتربیت بدنی.

شناخت اهداف تكامل جسمانی ، حركتی،شناختی،عاطفی واخلاقی.

شناخت تفاوت اندازه گیری وارزیابی در تربیت بدنی.

فصل ششم:

اهداف كلی ورفتاری:

آگاهی از فلسفه نظری تاریخ از دیدگاه دانشمندان.

آگاهی از تاریخ تربیت بدنی جوامع مختلف.

آگاهی از تربیت بدنی درزمانهای مختلف.

آگاهی ازوضعیت تربیت بدنی در زمانهای مختلف.

فصل هفتم:

اهداف كلی ورفتاری:

تعلیم وتربیت از دیدگاه دانشمندان.

شناخت اثرات تربیت بدنی در حوزه های عاطفی یا احساسی.

شناخت اثرات تربیت بدنی در پرورش روح حقیقت جوئی ،كوشش، مبارزه با فقروپرورش افراد مومن.

فصل هشتم:

اهداف كلی ورفتاری:

شناخت فواید ساختاری وكاركردی زیست شناختی فعالیتهای جسمانی.

شناخت فواید بهداشتی ودرمانی زیست شناختی فعالیتهای جسمانی.

شناخت فواید روان شناختی فعالیتهای جسمانی.

شناخت فواید اجتماعی فعالیتهای جسمانی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی در word دارای 37 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی در word :

پاورپوینت مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی در word در 37 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

•هدف كلی

آشنایی با مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی

هدفهای رفتاری

آشنایی با نحوه برگزاری یك دوره مسابقه

آشنایی با وظایف كمیته های مختلف یك دوره مسابقه

آشنایی با تقویم ورزشی

نحوه برگزاری یك دوره مسابقه

برای برگزاری یك دوره مسابقه ورز شی نیاز به برنامه ریزی دقیق و زمان كافی است . در برگزاری هر دوره مسابقات ورز شی باتوجه به رشته ورزشی ، روش برگزاری ، امكانات و تجهیزات ، منابع انسانی و مالی و تعداد شركت كنند گان می توان سازمان خاص و مورد نیاز را طراحی كرد .

كارهای قبل و بعد از تقاضای میزبانی یك دوره مسابقه

بررسی تسهیلات و امكانات

نیروی انسانی

بودجه و منابع مالی

بررسی زمان

بررسی محیط و شرایط آب و هوایی

حمایت و پیشتیبانی محلی

بررسی سوابق بر گزاری

وظایف كمیته های برگزار كننده مسابقات

وظایف كمیته فنی

1. تدوین آیین نامه نحوه برگزاری فنی مسابقات

2. انتصاب مسئولان و سرپرستان فنی هر یك از رشته های ورزشی

3. تشكیل جلسات منظم و مستمر كمیته فنی

4. تشكیل جلسات هماهنگی با كمیته داوران

5. انجام قرعه كشی مسابقات به منظور تدوین جدول برنامه مسابقات رشته های ورزشی به تفكیك

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاریخچه ورزش و اهمیت آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاریخچه ورزش و اهمیت آن در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاریخچه ورزش و اهمیت آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تاریخچه ورزش و اهمیت آن در word

مقدمه  
تاریخچه ورزش   
تاریخچه ورزش در ایران  
اهمیت ورزش  
چه نوع تغذیه ای برای ورزشکاران لازم است؟  
ورزش بانوان  
تاریخچه ورزش بانوان  
منابع  

مقدمه

ورزش شامل فعالیت هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت از محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن، برای کسب برتری، برای پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این هاست. تفاوت منظور همراه با در نظر گرفتن مهارت فرد یا گروه یا دلیری علامت مشخصه ورزش است. بنابر این پریدن از روی یک مانع در مقابل دیدگان هزاران نفر در یک میدان سر پوشیده ورزش است در حالی که پریدن از روی یک چشمه هنگام پیاده روی در روستا فقط تلاش برای خیس نشدن پای فرد است
انواع مختلفی از ورزش وجود دارند و انسان ها قسمت مهمی از وقت، پولو دلبستگی خود را نه فقط به عنوان شرکت کننده بلکه به عنوان تماشاگر به آن ها اختصاص می دهند
ورزش امروزه در جهان به وسیله ای مبدل شده که انسان ها را با هم متحد و آشنا کرده و بین آن ها پیوند اخوت و برادری برقرار می کند و مهمترین هدف و وظیفه ورزش همین است ایجاد مودت و دوستی بین ورزش کاران که هر چند در میدان رقیب هم هستند اما در خارج از میدان به عنوان رفیق همدیگر می باشند
ورزش ترکیبی از فعالیت های فیزیکی عادی و معمول و مهارت های شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه ، لذت بردن و رسیدن به برتری است. ترکیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در یک ملت، شجاعت و دلاوری آن ملت را افزایش می دهد

 

تاریخچه ورزش

اصل ورزش را از یونان دانسته اند که به منظور چابکی بدن و ایجاد قوّت انجام می یافت و پاروزنی، بوکس ، کشتی ، شنا ، شمشیرزنی ، تیراندازی ، اسکی و ورزش هایی چون بیس بال ، سافت بال و بسکتبال و انواع فوتبال و چوگان بازی ، والیبال ، گلف ، انواع تنیس ، شنا ، پرتاب وزنه و ; جزو ورزش محسوب می شوند
اولین ملتی که ژیمناستیک را بنیان و آن را نام نهاده اند ، یونانیان قدیم می باشند، که ابتدا اصول ورزش در یونان خیلی خشن و ناصحیح بود و اولین نتیجه از ورزش را بزرگ نمودن عضلات بدن می دانستند. بعدها ورزش در یونان به شکل ریسمان بازی جان بازی در آمد و برای آن اهمیت زیادی قایل بودند و عمل کنندگان آن را آکروبات می نامیدند و این نوع حرکات را آکروباتیک می گفتند. به محل هایی که در آن جا ورزش می نمودند، ژیمنازیوم گفته می شد، که مهم ترین آن ها یکی لیسه و دیگری آکادمی نام داشت و چون مردم در آن محل ها لخت ورزش می کردند، کلمه ژیمناز از کلمه گیمنوس که به معنای لختی است گرفته و به آن محل ها نام نهادند و بعداً به عموم ورزش های بدنی نیز ژیمناستیک نام گذاشته شد
مورخ مشهور ، ویل دورانت می نویسد: آن (مدینه فاضله بچه ها) فنون خانه داری را به دختران و فنون شکار و جنگ را به پسران می آموختند و به پسران آموزش می دادند که چگونه شکار کنند و ماهی بگیرند و شنا کنند و همچنین شخم زدن کشت زارها، دام گستری، دامپروری و نشانه روی با تیر و نیزه را می آموختند، تا در جمع مخاطرات زندگی توان محافظت و حراست از خویش را دارا باشند
اما اگر بیش تر در مساله دقت کنیم، در خواهیم یافت تعلیم و تربیت در حقیقت با پیدایش و سکنا گزیدن بشر در روی زمین آغاز شده است. خاک و سنگ و کوه و تپه و دریا و جنگل و جویبار و دیگر مظاهر طبیعت و نیز خود زندگی و نیازهای آن. نخستین کتاب های درسی نوع بشر بوده اند
از قدیم ترین روزگاران و حتی پیش از پیدایش خط ، نیاز به تامین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب توانایی برای مقابله با خطرهای طبیعی و دشمنان گوناگون، جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر تربیت بدنی، به عنوان یکی از مهم ترین امور زندگی توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در زندگی انسان ها از اهمیتی برخوردار است، می توان با بهره گیری از تمرین ها و فعالیت های جسمانی تا حد قابل ملاحظه ای تقویت کرد
وقتی دولت ها و حکومت ها تشکیل و تاسیس شدند، رهبران آن ها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرزهای خود، نیازمند بازوان توانایی هستند که در جنگ ها بتوانند پیروزی را برای آن ها به ارمغان آورند؛ ویل دورانت در این باره می نویسد
از ضروریات دولت ها و تاکید بر روی حفظ نیروی جسمانی، پیروزمندی در جنگ هایی بوده است که متکی بر قدرت بدنی و نیرومندی جسمانی بوده است، و نیرومندی و مهارت بدنی، حاصل نخواهد شد، مگر در ورزش هایی که در بازی های المپیک مقرر گردیده است
در توجه انسان به تربیت جسم و توانمندی، عوامل زیر نقش اساس داشته است

انسان اولیه در جناح مبارزه با طبیعت، که از بدو تولد تا سپری شدن عمر او را تهدید می کرده، ضرورت نیرومندی را دریافته است
از طرفی بر اثر قهر طبیعت، ناچار به مهاجرت برای یافتن معاش بوده و در این مهاجرت در برخورد با دیگر اقوام، برای حفظ بقای خویش و بقای اجتماعی
و از جناح نیازهای فیزیولوژیک که برای ارضای نیازهای طبیعی خویش و خانواده، به ویژه نظام معیشتی جدیدی که در اثر مهاجرت برای او ایجاد می گردید

در میان کشورهای مشرق زمین، بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیش تری الویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، چه در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه مذموم هم می دانستند، ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامتی بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند، پی برده بودند
هرودوت ، مورخ مشهور یونانی می نویسد
ایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز را می آموختند

سواری
تیر و کمان
راستگویی

جوانان تمرینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب سنگ و پرتاب نیزه آغاز می کردند، و از جمله تمرینات معمولشان، ساختن با جیره اندک و تحمل گرمای بسیار و پیاده روی های طولانی و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سلاح ها و خواب در هوای آزاد بود. سواری و شکار نیز دو فعالیت معمول و رایج بود و جستن بر روی اسب و فرو پریدن از روی آن در حال دویدن و به طور کلی سرعت و چالاکی، از ویژگی های سوارکاران سوار نظام ایران بود
به خصوص در باره دوران پارت ها یا اشکانیان و پیدایش کلمه پهلوان باید گفت: شرح فتوحات این قوم آریایی و حکومت پانصد ساله آن ها پر از دلاوری ها و کوشش های این مردم است. کلمه پهلوان و پهلوانی، ریشه پارتی است که هر فرد زورمند را منتسب به پارت یا پرتو و پهلو دانسته اند. اینان مردمی جنگجو و شکارچی بودند
هنستین ، مورخ یونانی می نویسد
“پارت ها جنگ و شکار را دوست داشتند. این قوم از دوران طفولیت تا به هنگام کهولت همیشه با ورزش و تمرینات سخت جنگی و شکار بار آمده بودند.”

تاریخچه ورزش در ایران

تاریخ ورزش و برگزاری مسابقات ورزشی در ایران باستان آنطور که باید و شاید روشن و آشکار نیست. زیرا اعمال نابخردانه برخی پادشاهان و اعمال آنها باعث به آتش کشیدن کتابخانه‌ها و معدوم کردن بسیاری از آثار قدیمی ایران گردیده است. اما منابع محدودی مانند اوستا، سنگ نوشته‌ها، حجاریها، مسکوکات و برخی از کتابهای ادبی و تاریخی وجود دارد.ورزش ایران در بعضی بخشها از قدمت بیشتری نسبت به ورزش یونان برخوردار است. در یونان باستان بازیهای المپیک شامل دویدن، کشتی، مشت‌زنی، اسب دوانی، ارابه‌رانی و پنجگانه بود. اما در ایران ضمن اینکه بعضی از این ورزش‌ها سابقه بیشتری دارد، ورزشهایی مثل تیروکمان، قایق‌رانی و ; رایج بوده است

 اما در خصوص تاریخچه ورزش در ایران باید گفت: در میان کشورهای مشرق زمین، بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیش ترین الویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه مذموم هم می دانستند، ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامتی بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند، پی برده بودند

کتزیاس Ktsiasپزشک یونانی دربار اردشیر هخامنشی در کتاب خود با عنوان «پرسیکا» که در حدود 400 ق.م. نوشته شده مطالبی درباره ورزش در ایران باستان نوشته است.دوریس Durisنیز مطالبی در مورد ورزش ایران باستان نوشته بود که آن هم مثل پرسیکا از بین رفته ولی قبل از اینکه از بین برود نویسندگان دیگر مطالب او را در کتب خود مورد اشاره قرار داده اند. دوریس در حدود سال 280 ق.م. می‌زیسته است.آتنائوس Atheneausدر بخش هفتم کتاب تاریخ خود نوشته است: » در میان همه جشن های ایران فقط در جشن مهر (میترا) پادشاه ایران حضور می‌یابد و ایرانیان حرکات موزون بدنی انجام می دهند. گذشته از ایرانیان هیچیک از مردم آسیا، چنین کاری انجام نمی‌دادند. ایرانیان آنچنان که خواندن را می‌آموزند، انجام حرکات موزون را هم یاد می‌گیرند. گویند که جنبش اندام ها در انجام حرکات موزون، پیکر آدمی را استوار می‌کند.«استرابون Strabonجغرافیانویس یونانی که از سال 63 ق.م. تا 19 میلادی می‌زیسته می‌نویسد: »در ارمنستان هم اسب‌های خوب می‌پرورند که پست‌تر از اسبهای سرزمین ماد نیستند. مرزبان (خشتروپان – ساتراپ) ارمنستان هر سال در هنگام جشن مهرگان 20000 کره اسب به دربار شاهنشاه هخامنشی خراج می‌فرستد«. گزنفون مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود «تربیت کوروش» می‌نویسد: » در هر شهر پارس جایی است بنام «الواترا»، قصر شاهی یا حکومت و سایر ابنیه دولتی در اینجا واقع شده و محل تربیت و پرورش افراد است این محل چهار قسمت دارد، یکی برای کودکان، دیگری برای نوجوانان، سومی برای مردان، چهارمی برای کسانی که دیگر نمی‌توانند اسلحه برگیرند و موافق قانون کلیه افراد هر محل باید در قسمت محله خود حاضر شوند، وقت تمرینات و تعلیمات و تربیت ورزش چنین است: کودکان و مردان در طلیعه صبح، پیرمردان در روزهای معین وقتی که می‌توانند، ولی جوانان همه وقت. جوانان تمرینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب سنگ و پرتاب نیزه آغاز می کردند، و از جمله تمرینات معمولشان، ساختن با جیره اندک و تحمل گرمای بسیار و پیاده روی های طولانی و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سلاح ها و خواب در هوای آزاد بود. سواری و شکار نیز دو فعالیت معمول و رایج بود و جستن بر روی اسب و فرو پریدن از روی آن در حال دویدن و به طور کلی سرعت و چالاکی، از ویژگی های سوارکاران سوار نظام ایران بود. اینان هر شب در اطراف ابنیه دولتی و حکومتی با اسلحه می‌ خوابند، عده روسای این شعب که مسئول تربیت و ورزش هستند 12 است، زیرا در پارس 12 طایفه وجود دارد. این تربیت تا سن 16 تا 17 سالگی است سپس طفل داخل طبقه نوجوانان می‌شود، اینها به کارهای عام‌المنفعه گمارده شده اغلب در شکار شاهی، با شاه بیرون می‌آیند. پارسیان شکار را آموزشگاه حقیقی جنگ می‌پندارند، جوانان در شکار سحرخیزی، در سرما و گرما بردباری، راه رفتن و دوندگی و تیراندازی و آمادگی روحی و چابکی را فرا می‌گیرند. « در سایر تمرینات ورزشی آنروز ایرانیان متمدن، آن عصر را مسخر خود ساختند. دکتر گریشمن، باستان شناس فرانسوی درباره ورود آریان ها هزار سال قبل از میلاد می گوید: این سواران ایرانی با زن، بچه و گله وارد شدند و مزیت تقسیم ناحیه را بمالک کوچک متعدد بدست آوردند و بیشتر آنان همراه گروه سواران خود وارد خدمت امرای محلی گردیدند. برخی از باستان شناسان معتقد هستند که ساکنین اولیه آریان ها یا آریایی ها در قسمت شرقی و جنوب شرقی دریای خزر بوده و برخی دیگر آنها را به مردمان قفقازیه که به قسمت های جنوبی خزر آمده اند نسبت می دهند. اینان مردانی بودند که از راه شمشیر و بعنوان سرباز زندگی می کردند ایشان سربازانی را تشکیل می دادند که می بایست یک روز جانشین امرائی بشوند که خود در خدمت ایشان بودند. تاریخ مهاجرت آنها نیز بدرستی روشن نیست ولی بین دو هزار سال تا پانصد سال قبل از میلاد این قوم به سرزمین ایران آمده و افراد بومی و محلی را به جنوب برده اند. بنابراین آریان ها مردمانی قوی، سلحشور و صحرا گرد بوده و کار عمده شان پرورش حیوانات اهلی و شکار و سواری و تیراندازی بوده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آموزش شنا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آموزش شنا در word دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آموزش شنا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آموزش شنا در word

1- تاریخچه  
2- بخش اول : اصول نظری شنا  
شنا : شنای مسافت  
آموزش و تمرین  
شنا : شنای رقابتی  
3- تاریخچه شنا در ایران  
4- لباس شنا  
5- انواع شنا  
6- ناراحتی های زیر آب  
سن شروع آموزش شنا  
شنای بچه ها  
7- روش تدریس شنا  
سازمان یک درس شنا  
8- آموزش گام به گام شنا  
8-1- غوطه وری  
8-2- پرش در آب  
8-3- تنفس  
8-4- سرخوردن  
8-5- سرخوردن  بر روی آب  با فشار یک پا به دیواره استخر  
8-6- سرخوردن با استفاده از فشار دو پا بر دیوار استخر  
8-9- سرخوردن از میان حلقه  
9-کرال سینه  
9-1- شنای کرال سینه  
9-2- آموزش شنای کرال سینه  
9-2-1- عملکرد پا Leg Action  
9-2-2- دومین مرحله ی آموزشی ، حرکت دست کرال سینه  
9-2-3- سومین مرحله آموزش ، اجرای کلیه ی حرکات دست وپاها  بدون تنفس  
(هماهنگی دست و پا) GRAWL STROKE – NON- BREATHING SIDE  
9-2-4- مرحله چهارم نفس گیری در کرال سینهBREATHING  
تمرینات آموزشی هواگیری کرال سینه  
9-2-5- مرحله پنجم : هماهنگی حرکات دست و تنفس  
9-2-6- مرحله ی ششم : هماهنگی حرکات دست و پا وتنفس  
9-3- اشتباهات معمول در پای کرال سینه و روش اصلاح آن  
10- برگشت سالتو (برگشت کرال سینه)  
10-1- مراحل مختلف سالتو (برگشت کرال سینه(  
11- شنای قورباغه  
11-1- اولین بخش آموزش ، حرکت پا در شنای قورباغه  
11-2- دومین بخش آموزش، حرکت یا کشش دستها درشنای قورباغه  
11-3- سومین قسمت آموزش، اجرای حرکت دست و پا بدون تنفس  
11-4- چهارمین بخش آموزش، حرکت دست ها با تنفس  
BREAST STROKE ARMPULL  
11-5- پنجمین بخش آموزش : اجرای کلیه حرکات و هماهنگی دست و پا و عمل تنفس توصیف حرکت  
12- کرال پشت  
شنای کرال پشت  
12-1- اولین بخش آموزش – حرکت پا  
12-2- دومین بخش آموزش : کشش دست ها  
12-3- سومین بخش آموزش، اجرای کلیه ی حرکات دست وپای کرال پشت با هم  
12-4- چهارمین بخش آموزش حرکت دست باتنفس  
12-5- پنجمین بخش آموزش ، عمل تنفس با اجرای تمام مراحل حرکت دست وپا  
12-6- برگشت در کرال پشت  
12-7- استارت کرال پشت  
13- شنای پهلو  
13-1- موقعیت بدن  
13-2- حرکت پاها  
14- شنای پروانه  
14-1- وضعیت بدن  
14-2- اولین بخش آموزش ، عملکرد پا  
14-3- دومین بخش ، عملکرد دست  
14-4- سومین بخش آموزش اجرای کلیه حرکات دست و پا و تنفس  
14-5- مراحل مختلف کشش دست ها، ضربه های پا و هواگیری در شنای پروانه مراحل  
15- شیرجه و استارت  
15-1- شیرجه های مقدماتی  
15-2- شیرجه از حالت زانو زده در کنار استخر  
15-3- شیرجه از حالت ایستاده با زانوهای خمیده  
16- استارت  
16-1- مشخصات سکوی استارت  
16-2- نتیجه گیری در استارت به طریقه چرخش دست ها و گرفتن لبه ی استخر  
17- ایمنی و بهداشت شناگران  
18- فواید شنا  
19- بهداشت شنا کردن  
20- آنچه شناگران در استخر باید به آن توجه کنند  
21- آنچه متصدیان استخر باید توجه کنند  
22- ایمنی شناگران  
23- ایمنی شنا در دریا آنچه مسئولین باید توجه کنند  
24- فواید ورزش شنا  
تغییرات فیزیولوژیکی که در اثر تمرینات استقامتی شنا در بدن بوجود می آید  
ماهیچه هایی که در شنا بکار گرفته می شوند  
تمرینات سرعتی شنا و تغییرات فیزیولوژیکی حاصل از آن  
25- منابع :  

1- تاریخچه

شواهد باستان شناسی نشان می دهند که قدمت شنا و شنا کردن به 2500 سال قبل از میلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن های آشور و یونان و روم باستان باز می گردد. آنچه از گذشته  آموزش شنا می دانیم بر اساس یافته هایی است که از « حروف تصویری » هیروگلیف مصریان به دست آورده ایم. یونانی های باستان و رومی ها شنا را جزو برنامه های مهم آموزش نظامی خود قرار داده بودند ، و مانند الفبا یکی از مواد درسی در آموزش مردان بوده است. شنا در شرق به قرن اول قبل از میلاد باز می گردد. ژاپن جایی است که شواهد و مدارکی از مسابقات شنا در آن وجود دارد. در قرن هفدهم به دستور رسمی حکومتی شنا به صورت اجباری در مدارس تدریس می شد

مسابقات سازمان یافته شنا در قرن 19 میلادی قبل از ورود ژاپن به دنیای غرب شکل گرفت. از قرار معلوم مردم ساحل نشین اقیانوس آرام ، به کودکان هنگامی که به راه می افتادند یا حتی پیش تر شنا می آموختند. نشانه هایی از مسابقات گاه و بی گاه میان مردم یونان باستان وجود دارد و همچنین یکی از بوکسورهای معروف یونان شنا را به عنوان تمرین در برنامه ورزشی خود گنجانیده بود. رومی ها اولین استخرهای شنا را بنا کردند و گفته می شود که در قرن اول پیش از میلاد « گی یس می سی ینس[1]» اولین استخر آب گرم را ساخت

برخی عدم تمایل اروپائیان به شنا را در قرون وسطی ترس از گسترش و سرایت عفونت و بیماری های مسری می دانند از طرفی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در سواحل بریتانیای کبیر در اواخر قرن 17 میلادی از شنا در آب به عنوان وسیله ای برای درمان استفاده می شود. البته تا پیش از قرن نوزدهم شنا به عنوان تفریح و ورزش در میان مردم جایگاهی پیدا نکرد. زمانی که نخستین سازمان شنا در سال 1837 تأسیس شد در پایتخت بریتانیا یعنی لندن ، 6 استخر سر پوشیده وجود داشت که مجهز به تخته شیرجه بودند. در سال 1846 اولین مسابقه  شنا در مسافت 440 یارد در استرالیا بر پا شد که بعد از آن هر ساله نیز به اجرا در آمد. باشگاه شنای « متروپولیتین[2]»  لندن در سال 1869 تأسیس شد که بعدها به انجمن شنای غیر حرفه ای تغییر نام پیدا کردکه در واقع هیئت رئیسه شنای غیر حرفه ای بریتانیا بود. فدراسیون های ملی شنا در چندین کشور اروپایی در سال 1882 تا 1889 شکل گرفتند

2- بخش اول : اصول نظری شنا

شنا : شنای مسافت[3]

آموزش و تمرین

برای نخستین بار برنامه های آموزشی شنا در قرن نوزدهم در بریتانیای کبیر هم به منظور ورزش و هم در جهت گسترش نجات غریقی مورد استفاده قرار گرفتند. در دیگر نقاط اروپا نیز به تدریج از این برنامه استفاده شد. در سال 1916 در کشور ایالات متحده آموزش شنا برای حرفه نجات غریقی تحت حمایت سازمان صلیب سرخ آمریکا به اجرا در آمد. تمریناتی که توسط شاخه های مختلف نیروهای مسلح در طی جنگ های اول و دوم جهانی انجام گرفت ، در پیشرفت ورزش شنا تأثیر به سزایی داشت. برپایی دوره های آموزش شنا که تا حد آموزش به کودکان و خردسالان گسترش می یافت توسط سازمان های اجتماعی،مدارس باز شد. تمرینات ابتدایی و ساده که صرفاً در آن به شنا کردن تا حد ممکن تأکید می شد جای خود را به تمرینات با فاصله و مکرر دادند. تمرینی با فاصله متشکل از یک سری حرکات شنا در مسافت های مساوی با وقت های استراحت برنامه ریزی شده . در تمرینات با فاصله آرام که به منظور بالابردن میزان استقامت شناگران است، زمان استراحت بیشتر از زمان شنا است. در تمرینات با فاصله سریع که برای بالابردن سرعت شناگر مورد استفاده قرار می گیرند به شناگر اجازه می دهند که بعد از شنا در زمان استراحت به وضعیت عادی تنفس و ضربان قلب خود باز گردد

پافشاری زیاد بر برگزاری مسابقات بین المللی منجر به ساخته شدن استخرهای 50 متری شد. دیگر امکاناتی که باعث پیشرفت شنا هم در تمرین و هم در عرصه نمایش گردیدند شامل آب روهای موج گیر ، خطوط نشان دهنده است که  برای جلوگیری از بی نظمی در جریان مسابقه فراهم شد. از دیگر امکانات دوربین های جدید برای مطالعه و بررسی حرکات در زیر آب ، ساعت های بزرگ که برای شناگران قابل مشاهده بودند و بالاخره ابزار الکتریکی زمان بندی است. بدین ترتیب از سال 1972 تمام رکوردها تا صدم ثانیه ثبت گردیده اند

شنا : شنای رقابتی[4]

شنای رقابتی با ورود به المپیک در سال 1896 در عرصه بین المللی دارای اهمیت و موجودیت شد. مسابقات المپیک ابتدا تنها به مردان اختصاص داشت اما بعدها در سال 1912 مسابقات زنان نیز در این رقابت ها جای گرفت. قبل از تأسیس فینا( FINA )  بازی های المپیک ، شامل تعدادی از مسابقات غیر متداول بودند. برای مثال در سال 1900 زمانی که مسابقات شنا در رودخانه «سن» Seine  در فرانسه برگزار می شد رقابت کنندگان باید از تیرهای چوبی خاصی بالا می رفتند و زیر صفی از قایق ها در آب شنا می کردند

پس از اینکه فینا تأسیس شد برخی از این مسابقات عجیب برچیده شدند. تحت مقررات فینا هم در بازی های المپیک و هم در دیگر مسابقات ، طول مسابقات به تدریج با سیستم متر اندازه گیری می شد. و در سال 1969 سیستم اندازه گیری یارد برای رکوردها منسوخ شد

انواع حرکت های شنا به شنای آزاد ، کرال سینه، کرال پشت ، قورباغه ، پروانه دسته بندی شدند

تمام این حرکات در مسابقات انفرادی چندگانه به اجرا در آمدند

3- تاریخچه شنا در ایران

تاریخچه شنا به عنوان یک ورزش ، در ایران ، بسیار کوتاه است و به طور کلی هم این رشته از ورزش به نسبت دیگر رشته ها در کشور ما چندان پیشرفتی حاصل نکرده است. در حالی که به جهت موقعیت جغرافیایی ایران که در شمال و جنوب کشور به دریا متصل است و هم به جهت تأکیدات مذهبی، می بایستی این ورزش را مورد توجه قرار می دادند

در قدیم ، مکان هایی شبیه استخر سرپوشیده در حمام ها می ساختند ، به نام چال حوض

این چال حوض ها ، که حداکثر از 10 متر تجاوز نمی کرد، برای شنا کردن و آب بازی بود

در اطراف چال حوض ها، سکوهایی به ارتفاع 2 یا 3 متر وجود داشت که از بالای آن به درون آب می پریدند و عملیاتی مانند پشتک و وارو انجام می دادند

روشنایی چال حوض ها از سوراخ کوچکی که در سقف بود، تأمین می شد. در این گونه آبگیرهای غیر بهداشتی ، هیچ گونه مقرراتی وجود نداشت و هر کس می توانست قبل از استحمام یا پس از آن وارد چال حوض شود و به آب بازی و شنا ( که به معنای واقعی هم شنا نبود) بپردازد. تا سال 1314 در سراسر ایران حتی یک استخر شنا هم نبود و فقط در اردوگاه  نظامی اقدسیه تهران یک استخر برای آموزش شنا به دانشجویان دانشکده افسری ساخته بودند

در سال 1314 ، استخر دیگری در باغ فردوس شمیران احداث شد که به وزارت فرهنگ تعلق  داشت. نخستین استخری که برای استفاده ورزشکاران و تعلیم اصول جدید شنا به آنها به وجود آمد، در سال 1314در منظریه تهران بود که یک مربی ورزش خارجی به نام « گیبسون » بر آن نظارت می کرد. پایه های ورزش شنای نوین در ایران از همان استخر منظریه گذاشته شد

در حال حاضر ، استخرهای خصوصی ، آزاد یا دولتی بسیاری در تهران و شهرهای مختلف ایران هست و  نوجوانان و جوانان ، به ویژه در فصل تابستان ، استقبال زیادی از ورزش شنا می کنند

مشخصات استخر

استخر، محل خصوصی است برای شنا ، شیرجه ، و واترپولو که در اندازه های مختلف ساخته می شود. ولی ، استخرهایی که در آنها مسابقات رسمی را برگزار می کنند باید دارای مشخصاتی معین باشد. این مشخصات از طرف فدراسیون بین المللی شنای آماتور ، که آن را فینا (FINA)می خوانند به شرح زیر تعیین شده است

طول : 50 متر ؛ عرض: حداقل 21 متر

عمق : حداقل 80/ 1 متر

تعداد خطوط : 8 خط ( عرض هر خط 5/ 2 متر)

در استخرهایی که رکوردگیری می کنند، دمای آب باید 22 تا 24 درجه سانتی گراد باشد

4- لباس شنا

لباس مخصوص شنا یک شلوار کوتاه و چسبیده به بدن است که باید وزن آن بسیار کم باشد و آب را در خود نگاه ندارد. طبق مقررات بین المللی ، شلوار شنا هنگام مسابقات بین المللی و رکوردگیری ، باید از پارچه ای به رنگ تیره و به صورت یک تکه باشد

در حال حاضر لباس شناگران را از پوست کوسه ها درست می کنند که کل بدن را می پوشاند

5- انواع شنا

ورزش شنا را به صورت های گوناگون انجام می دهند. بعضی از انواع شناها عبارتند از

1- شنای استقامت : پیمودن مسافت های طولانی در آب به کمک انواع شناها را، شنای استقامت می گویند. این نوع شنا به طور معمول در آب های آزاد صورت می گیرد. اما ، در استخر هم می توان شنای استقامت کرد
2- شنای زیر آبی:  از انواع شناهاست که به منظور نجات غریق و یا یافتن چیزی در زیر آب مورد استفاده قرار می گیرد. در شنای زیر آبی به طور معمول از شنای قورباغه یا شنای پهلو استفاده می کنند.مهمترین نوع شناها عبارتند از: شنای کرال ، شنای قورباغه ، شنای پروانه
3- شیرجه : شیرجه از رشته های مهم و زیبای ورزش است. به طور کلی ، شیرجه یا از سکو انجام می شود یا از تخته فنری
4- واترپولو : واترپولو از انواع بازی های آبی است که در استخر بین دو تیم برگزار می شود. بازیکنان هر تیم باید کوشش کنند، توپی را با شنا و پاس دادن به یکدیگر پیش ببرند و آن را وارد دروازه حریف کنند

 نجات غریق : یک سلسله کارهایی را که باید به شیوه ای فنی و علمی انجام شود تا غریق از مرگ نجات یابد، نجات غریق می گویند. برای یادگرفتن اصول نجات غریق باید در کلاس های مخصوصی شرکت کرد تا نشان ویژه آن را به دست آورد. عملیات نجات غریق ، شامل مراحل مختلفی همچون : گرفتن غریق از آب ، اجرای تنفس مصنوعی ; است

طریقه تنفس صحیح : بر حسب طاقت بدنی ، تمرین ، و حجم قفسه سینه تان ، شما مدت کم یا زیادی در زیر آب خواهید ماند. اما مطلب مهم این است که اگر شما با یک نفس عمیق به زیر آب بروید، و زمان نفس گیری شما را اندازه گیری کنند، مدت آن خیلی کمتر از موقعی خواهد بود که در حدود یک دقیقه و یا بیشتر در خارج از آب به طور مرتب چند نفس عمیق و طولانی بکشید، و سپس به زیر آب بروید. پس توصیه می کنیم ، برای اینکه بتوانید مدتی را زیر آب بمانید، در خارج از آب چند بار پشت سر هم ( پی در پی ) نفس عمیق بکشید، و بالاخره بعد از یک تنفس عمیق و طولانی به زیر آب بروید

شاید شما قبل از رفتن به زیر آب ، در اثر نفس های پی در پی احساس گیجی بکنید، از این بابت ناراحت نشوید، زیرا علت این امر ازدیاد اکسیژن در خون شماست ، که به طور طبیعی بعد از چند ثانیه ماندن در زیر آب رفع می گردد. شما قطعاً در اولین تمرین نمی توانید بیش از 30 ثانیه در زیر آب بمانید، ولی دراثر تمرینات متوالی ، حداکثر نفس گیری شما به 1 الی 2 دقیقه خواهد رسید

6- ناراحتی های زیر آب

در اولین تمرین های شنای زیر آبی ، مبتدی فشار آب را روی بدن خود به خوبی احساس می کند، اما به تدریج و در اثر عادت این ناراحتی قابل تحمل می گردد. ولی غواصی در عمق 10 متر و پایین تر از آن در واقع مشکل است، زیرا در این عمق ها فشار آب به راستی محسوس خواهد بود

شناگر صدای سوت در گوش های خود  و در پرده گوش درد تقریباً غیر قابل تحملی احساس می کند.  پس توصیه می کنیم  :وقتی به اعماق آب می روید ، نفس را فقط از سوراخ های بینی خارج سازید

وقتی شما به شنای زیر آبی عادت کردید، و در آن تمرین کافی داشتید، می توانید به سرگرمی های لذت بخشی که امکان آنها در زیر آب است بپردازید

سن شروع آموزش شنا

همیشه  این سوال از طرف والدینی که علاقه مند هستند فرزندشان شنا یاد بگیردعنوان می شود ، که چه موقع باید آموزش شنا را شروع کرد

زمان مناسب برای آموزش شنا ، سن 7 یا 8 سالگی می باشد. علمای تربیت بدنی و متخصصین آموزش شنا ، سن شش سالگی را برای آموزش انتخاب کرده اند

وضع مطلوب اینست که از سنین پایین بچه آموزش را شروع نماید ولی در سنین پایین شنا را به صورت فنی یاد نمیگیرد. زیرا قدرت درک بعضی از حرکات را ندارد و هماهنگی لازم جهت یک مهارت به سختی ( هماهنگی دست و پای کرال سینه ) انجام می پذیرد. شنا برای کودکان زیر سه سال فقط به صورت شنای به اصطلاح سگی است که کودک سر را بیرون از آب نگه داشته و شنا می کند

شنای بچه ها

شنا در نوزادان موجب افزایش هوش ، تمرکز حواس، هوشیاری و پیشرفت در روابط اجتماعی آینده آنها می شود. شنا هم از نظر حسی و هم از نظر فیزیکی تأثیر مثبت بر روح و روان نوزادان می گذارد

نوزادانی که در ماه های اولیه زندگی یعنی حدود 6 تا 10 ماهگی شنا می کنند ، احساس امنیت و آسایش و آرامش بیشتری دارند. بچه ها به علت کم بودن جاذبه  آب ، آزادی عمل بیشتری بدست می آورند. برای آموزش شنا ، والدین نیز می توانند در کنار آنها شنا کرده و لذت آموزش را درک کنند. به یاد داشته باشید آموزش شنای کودکان باید تحت نظارت مربی های مخصوص صورت بگیرد

در ابتدا کودک خود را با زور و اجبار داخل آب نکنید، بلکه به او فرصت دهید ، با آب آشنایی بیشتری پیدا کند! بسیاری از بچه ها قبل از آنکه بتوانند راه بروند قادر به شنا کردن هستند. شنا باعث تقویت ماهیچه ها و افزایش حجم ریه می شود

به علاوه الگوی خواب شبانه کودکانی که شنا می کنند ، بسیار منظم می شود

اولین چیزی که بعد از مدتی شنا می توانید در کودک خود مشاهده کنید، اعتماد به نفس و احساس استقلالی است که در او رشد یافته است

بچه های 6 تا 10 ماهه ، قادر هستند در زیر آب به مدت 5 دقیقه شنا کنند و نفس خود را نگاهدارند

7- روش تدریس شنا

سازمان یک درس شنا

برای اینکه هنگام تدریس شنا موقعیت خوبی داشته باشید، ضروری است به مراحل سنی توجه داشته باشیم. مربی باید تلاش نماید در صورت امکان کلاس را به وضع ایده آل در آورد . برای رسیدن به این اهداف رعایت موارد زیر ضروری است

الف: توجه به تعداد شاگردان کلاس شنا

بر طبق اصول ایمنی نباید تعداد افراد کلاس از 15- 10 نفر بیشتر باشد. با در نظر گرفتن این ویژگی است که مربی می تواند با یکایک شاگردان کار و تمرین نماید و اشتباهات فردی را اصلاح و ترمیم نماید

ب: محل تمرینات

توجه به سرپوشیده بودن یا نبودن استخر از نکاتی است که باید به آن توجه شود. عمق آب در مورد مبتدی ها نباید از حدود سینه تجاوز نماید

برای آموزش شنا بهتر است که قسمت عرضی انتهای استخر مجهز به پله باشد و در صورت نبودن پله از پله های متحرک آهنی استفاده شود و با این عمل می توانیم محل ورود وخروج به استخر را برای مبتدیان آسان نماییم

ج: درجه حرارت آب وهوا

مدت توقف در آب وابسته به مقدار درجه حرارت آب و هوا بستگی دارد . برنامه ی  آموزشی هنگامی  می تواند موفقیت آمیز  باشد که کارآموزان در آب احساس  آرامش  نمایند . مثلاً سرد بودن آب باعث لرزش کارآموزان شناگر شده و این امر به نوبه ی خود  در بازده ی کلاس اثر منفی خواهد داشت . در ضمن کودکان و نوجوانان از نظر تطبیق و هماهنگی گردش خون نسبت به بزرگسالان با اشکالاتی مواجههستند . درجه ی حرارت آب  برای بزرگسالان باید 27- 25 درجه و برای کودکان 30-28 درجه باشد . بنابراین تعلیم شنا برای مبتدیان در استخر سرپوشیده مناسب تر از استخر رو باز است ، برای توفیق بیشتر در مراحل آموزشی لازم است به محض اینکه  مبتدیان  احساس سرما و لرزش و عدم علاقه مندی از خود نشان دادند به سرعت کلاس را تعطیل کنند

8- آموزش گام به گام شنا

8-1- غوطه وری

کار آموز شناگر باید بیاموزد که خود را مطمئن و متناسب در آب متعادل کرده و با اراده خود را به زیر آب کشیده و جهات مختلف را تشخیص دهد

او باید زمانی که در آب غوطه وراست چشم هایش را باز نگهدارد . در ابتدا کار آموز به محض اینکه سرش را از آب بیرون آورد چشم هایش را تند تند دست می کشد این عمل نشان دهنده ترس زیاد است . با صبر و حوصله و تحمل زیاد می توان این ترس را از کار آموز گرفت . در نتیجه  کارآموز باید یاد بگیرد که چشم های خود را در مدت طولاتی تری در آب باز نگاهدارد و یا بهتر خود را در آب به حالت غوطه وری در آورد . بدین ترتیب کار آموز شناگر تجربه های لازم  را برای پیشرفت در مراحل بعدی پیدا خواهد کرد

نکته  :  در هنگام فرو رفتن ساده در آب سر  باید به تدریج زیر آب فرو رود

صورت باید روی آب قرار گیرد و عمل بازدم ( نفس را خالی کردن ) در زیر آب صورت گیرد

8-2- پرش در آب

برای کسب اطمینان بیشتر،پرش در آب نقش مهمی را ایفاء می نماید به خصوص اگر این پرش با غوطه وری همراه باشد . پرش در آب اگر با غوطه وری همراه باشد، جسارت کارآموز شناگر را زیاد می کند  و به او اعتماد به نفس خواهد داد . کارآموز شناگر روی لبه ی استخر می نشیند و داخل آب می پرد . بعد با حالت زانو جمع به داخل آب می پرد  باید به کار آموز شناگر آموزش داد که پس از یک پرش در آب چگونه می تواند بدن خود را به حالت غوطه وری در آب در آورد

8-3- تنفس

در شنا تنفس یکنواخت و ارادی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.تنفس و یا به طور کلی عمل دم و بازدم با ریتم حرکات شنا باید هماهنگ باشد،زیرا در غیر این صورت مانعی در اجرای حرکات شنا به وجودمی آید . پس کارآموز شناگر باید بیاموزد که چطور در آب به طور  صحیح تنفس نماید

با توجه به اینکه  ورزش شنا احتیاج به استقامت زیاد دارد ، بنابراین باید خوب  به این امر توجه شود . به کارآموز باید گفت که اگر نفس  را در سینه حبس کند و خیلی آرام زانوها را به طرف شکم جمع کند و پاها را آرام از کف استخر جدا سازد ، در این صورت حالت شناوری پیدا می کند . یعنی به محض اینکه به زیر آب برود بلافاصله کم کم  به سطح آب می آید و حالت شناور بودن خود را احساس می کند و از این کار لذت می برد . ناگفته نماندکه مربی چند بار این حرکت را قبل از کار  آموز انجام می دهد

8-4- سرخوردن

یکی دیگر از اصولی که به عنوان اصل اساسی شنا می توان محسوب کرد  سرخوردن است . پس از اینکه کار آموز شناگر قادر شد خود را بدون استفاده از دست و پا در آب غوطه ور نماید می توان سرخوردن  را به او آموزش داد . پس از اجرای حرکات مناسب در آب قبل از هر چیز کارآموز شناگر باید بیاموزد که چگونه  بدن خود را به حالت افقی روی آب حفظ نماید تا بدین  وسیله بدنش را در آب متعادل نگاه دارد . با کسب تجربه کافی ، کارآموز  شناگر می آموزد که پس از  یک دم عمیق  بدن خود را به حالت متعادل  و مناسب در آب حفظ نماید . و از این حالت با گذاشتن  پا به دیوار استخر و وارد آوردن فشار توسط پنجه های پا به دیوار ، کار آموز شناگر در مسیر شنا سر می خورد 

سرخوردن بر روی آب می تواند به چند روش انجام شود

بهترین روش در ابتدای آموزش اینست که  مربی دست های شاگرد را در حالت شناوری گرفته و بکشد و بعد از کشش بلافاصله دست های شاگرد را رها کند تا اینکه شاگرد از سرخوردن لذت ببرد

 حالت دیگر این است که وقتی کارآموز شناگر به حالت شناور بر روی آب است ، مربی از کارآموز می خواهد که سر بخورد ، به محض سرخوردن ، مربی دستش  را در کف پاهای شاگرد  گذاشته واو را به طرف جلو هل می دهد .  کار آموز از این حرکت خوشش می آید و می بیندکه به راحتی بر روی آب پیش روی می نماید

 حالت دیگر اینست که مربی دست هایش را زیر شکم کارآموز شناگر قرار داده واو را به طرف جلو می برد

8-5- سرخوردن  بر روی آب  با فشار یک پا به دیواره استخر

برای اینکه شاگرد عمل شناوری توام با پیشروی در آب به حالت خوابیده بر روی  شکم  را حس نماید،لازم است که با کمک گرفتن از دیواره استخر  و فشار پا به دیواره اینکار را انجام دهد ، مطابق شکل زیر شاگرد کنار استخر می ایستد و در حالی که دستهایش بالای  سرش است ،آرنجها کشیده و بازوانش به گوشهایش  چسبیده اند یک پایش را به دیواره استخر می گذارد . ‌مایوی شناگر به دیواره چسبیده است بدن را به طرف جلو خم می نماید – بدون  اینکه سرش از دستانش  خارج شود-

 با گرفتن یک نفس عمیق و با فشار به دیواره استخر توسط یک پا به طرف  سطح آب  سر می خورد و در این حالت دستها ،رانها و به طور کلی بدن کشیده است و سر هنوز در بین دستان  قراردارد

  پس از تمام شدن هوای درون ششها و یا فرو افتادن پاها از حالت افقی می ایستد . به طور معمول بیشتر شناگران موقع بلند شدن و ایستادن از حالت سرخوردن به علت اینکه سرو بالاتنه را بالا میاورند در حالیکه هنوز پاهایشان زیر بدنشان قرار نگرفته است تلوتلو می خورند بایدبه آنان گفته شود موقعی که می خواهد بایستد وعمل سرخوردن شما تمام شده است قبل از خارج کردن سر و بالا تنه از آب اول پاها را به زیر شکم جمع نموده و به کف استخر و پس از اطمینان از اینکه پاهایتان روی زمین است سر را بلند کنید این حرکت را چند بار تکرار کنید

8-6- سرخوردن با استفاده از فشار دو پا بر دیوار استخر

 در این مرحله  کنار دیواره استخر ایستاده،دستها بالای سر قرار می گیرد . یک پا به دیواره استخر تکیه دارد و قسمت پشت ( ناحیه مایوی شناگر ( به دیواره استخر چسبیده است قسمت بالاتنه یعنی سر ، دستها و سینه را به قدری خم نموده و در آب قرار می دهیم . با گرفتن یک نفس عمیق ‌در حالکیه سر و دستها کشیده و به سمت جلو است پای دیگر را بلند کرده و با گذاشتن کنار پائی که به دیواره ی استخر تکیه دارد،به دیواره ی  استخر فشار وارد آورده و بدن را صاف می نمائیم و به طرف جلو سر می خوریم

در این مرحله  چون نیروی هر دو پا مورد استفاده قرارمی گیرد، شنا گر  با سرعت بیشتری به جلو می رود و در عین حال مسافت بیشتری را به حالت شناور طی می نماید

8-9- سرخوردن از میان حلقه

 کف پاها را به دیواره ی استخر بچسبانید ، دستهارابه اندازه ی عرض شانه باز و رو به جلو نگهدارید ، سر در میان دو دست قراردارد یا اینکه گوشها به بازوانچسبانده می شود . فاصله دیواره ی استخر تا حلقه باید 5/2 متر باشد و ارتفاع  حلقه از سطح آب 5/1 متر باشد

پاها را محکم به دیواره ی استخر فشارداده و سربخورید ، برای اینکه بهتر زیر آب را ببینید ، می توانید از عینک استفاده کنید

عمل سرخوردن از میان حلقه  را چندین بار انجام دهید تا اینکه برای شما آسان شود . دستها تا لحظه ی آخر سر خوردن درجلو قرار دارد  و هنگام ایستادن  ابتدا روی پاهای خودبایستید و  بعد بالاتنه ( سر و سینه ) را بالابیاورید،  تا تلوتلو نخورید

نکاتی که باید در تمام مدت سرخوردن مورد توجه مربی قرار گیرد عبارتست از

کارآموز نباید هنگام سرخوردن خودش را روی آب بیندازد

آرنج های دست خم نشود

در حین شناوری عضلات  بدن نباید به طور کامل منقبض شود

در هنگام سرخوردن،دستها بیشتر از عرض شانه باز نشود

بدن از دیواره ی استخر قبل از اقدام به فشار آوردن به دیواره ی استخر توسط پاها جدا نشود

در تمام طول  مدت سرخوردن و شناوری سر از بین دستها خارج نشود

خم نمودن کامل بالا تنه تا کمر و گذاردن آن در داخل آب موقعی که با هر دو پا می خواهید به دیواره فشار وارد کنیم

هر قدر طول مدت نگه داری نفس بیشتر شود در نتیجه مسافت بیشتری رامی توان طی نمود . لذا بایداز یک نفس عمیق استفاده نمایید ( باید توجه داشت که در زمینه ی نگه داری نفس برای مدت طولانی نباید به شاگرد فشار وارد آورد (در هنگام سرخوردن نبایستی بدن  به زیر آب برود،زیرامقصود اینست که بدن در سطح آب حرکت کند

9-کرال سینه

9-1- شنای کرال سینه[5]

کلمه کرال از فعل انگلیسیTo Crawl مشتق شده که به معنی خزیدن است . زیرا انسان به وسیله ی این  شنا در آب می خزد و پیش می رود

کسی به درستی نمی داند که اولین بار این شنا در کدام کشور معمول شده است ، ولی شواهد  و قوانین نشان می دهد که به احتمال زیاد این شنا در مصر ابداع شده است

اما مسلم این است که در سال1700 در استرالیا این شنا به وسیله ی الک ویکمن معمول شد ، و سپس  به آمریکا  و اروپا راه یافت ، و بالاخره یکی از مهمترین بازی ها در مسابقه های المپیک را تشکیل داد ، و برای اولین بار یک آمریکایی به نام چارلز دانیلز به سال 1908 در رشته ی شنای بازی های المپیک شرکت کرد و با شنای کرال مسافت 100 متر را در 60 ثانیه و سه پنجم  طی کرد و برنده شد

شنای کرال امروزه بیش از هر شنای دیگر طرفدار دارد و بیشتر شناگرها با آن آشنایی دارند . ولی متاسفانه  به غیر از  تعداد کمی آن را به طریقه ی کاملاٌ صحیح فرا نمی گیرند . با کمی اراده ،  اگر بتوانید این شنا را به طور  کاملاٌ  صحیح فرا گیرید ، بسیار مفرح و لذت بخش خواهد شد . کرال معمولا در دو قسمت کرال سینه و کرال پشت  تعلیم داده می شود . که ابتدا به شرح کرال سینه  می پردازیم

9-2- آموزش شنای کرال سینه

کرال سینه  شنایی است که در آن ضربات منظم پاها  به همراه حرکت دست  ها که به تناوب از آب خارج و وارد شده و آب را به عقب میکشند و سر ، نیم دایره ای  را حول محور طولی بدن می زند تا از سمت راست یا چپ ( که معمولاٌ یک طرف است ) از طریق دهان هواگیری نماید انجام می شود

بنابراین سه مرحله اصلی در شنای کرال سینه عبارتند از

 -1 عملکرد پاهاLeg Action

 -2 عملکرد دست هاArm Action

 -3 نفس گیری Breathing

 جهت آموزش  شنای کرال سینه لازم است که هر مرحله  به تنهائی و به مقدار کافی آموزش و تمرین داده شود . پس از آموزش و تمرین کافی اولین مرحله ، نوبت به مرحله دوم می رسد که ضروری است پس از آموزش و تمرین به مرحله ی اول متصل شده و هر دو با هم تمرین شود تا شناگر هماهنگی لازم را جهت انجام هر دو مرحله کسب نماید و سپس مرحله ی سوم آموزش داده می شود . و پس از تمرینات مقدماتی و کافی به مرحله ی اول و دوم اضافه می شود . تمرین  ادامه می یابد تا هماهنگی مجددی صورت گیرد و شناگر قادر به انجام هر سه مرحله با هم در یک زمان گردد

 متاسفانه مشاهده  شده است که مربیان هنوز  یک مرحله را به طور کامل آموزش نداده ، وارد مرحله بعدی می شوند . اگر چه بعضی از مربیان با آموزش مرحله  به مرحله  چندان موافق نیستند ولی تجربه نشان داده است برای به دست آوردن نتیجه ی بهتر  و پیشرفت در امر آموزش  در کلاس های گروهی ، آموزش  مرحله به مرحله به مراتب مفیدتر است

این موضوع را باید به خاطر داشته باشید که قبل از شروع اولین قسمت آموزش کرال سینه  که حرکت پاها  است ، لازم است شاگرد دو مرحله مقدماتی مهم را خوب فرا گرفته باشد

9-2-1- عملکرد پا Leg Action

[1] Gaiusmaecenas

[2] Metropolitan

[3] swimming : distance swimming

[4] swimming : competitive swimming

[5] Front Crawl

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استقامت دستگاه گردش خون و تنفس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله استقامت دستگاه گردش خون و تنفس در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استقامت دستگاه گردش خون و تنفس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله استقامت دستگاه گردش خون و تنفس در word

استقامت دستگاه گردش خون و تنفس ( استقامت قلبی- تنفسی )
فعالیتهای ورزشی
اصل‌ اختصاصی‌ بودنSpecificity
مدت‌ زمان‌ تمرین‌ ( Duration)
تعداد جلسات‌ تمرین‌ ( Frequency)
اصل‌ شدت‌ ( Intensity)
اصل‌ بازگشت‌ به‌ حالت‌ اولیه  Recovery 
تکنیک‌ راه‌ رفتن‌ و پیاده‌روی‌
وضعیت‌ پاها
وضعیت‌ بازوها
حالت‌ تنه‌
زمان‌ ورزش‌ و پیاده‌روی‌
کفش‌ مناسب‌ برای‌ پیاده‌روی‌
برنامه‌ پیاده‌روی‌ بر اساس‌ گروه‌ سنی‌
دستورالعمل‌ تست‌ کوپر
منابع

استقامت دستگاه گردش خون و تنفس ( استقامت قلبی- تنفسی )

این آمادگی یکی از اثرات مفید فعالیت های ورزشی است و به وضعیتی اطلاق می شود که بتوان کاری را با شدت زیر بیشینه و در زمان بیشتری بدون خستگی انجام داد

 برای رسیدن به چنین مرحله ای لازم است که فرد با شدت مناسب تمرین کند و این تمرین را برای مدت معینی در هفته انجام دهد

 آمادگی قلب و دستگاه تنفس را می توان به عنوان با اهمیت ترین نشانه و معیار برای برآورد وضعیت آمادگی جسمانی افراد بحساب آورد . این آمادگی مهم ترین بخش از سری قابلیت های جسمانی است که بیشتر با سلامتی و بهداشت جسمی افراد ارتباط دارد

 عوامل تاثیر گذار بر استقامت دستگاه گردش خون و تنفس عبارتند از

سن ، جنس ، شغل ، ریتم و آهنگ دویدن ، مهارت و تکنیک اجرا ، قدرت ، نوع بدن ، درصد توزیع تارهای کند انقباض تمریناتی که برای بهبود

آمادگی قلبی و عروقی در نظر گرفته شده است ، باید شامل فعالیت هایی باشد که بیشتر عضلات بدن را درگیر کند مثل : دویدن ، شناکردن ، دوچرخه سواری ، طناب زدن و ;

قلب تلمبه ای عضلانی است که تقربیا به اندازه مشت بسته شماست و هر دقیقه و هر روز بدون وقفه می طپد و خون را به درون دستگاه گردش خون می فرستد . در یک روز به طور عادی چند هزار لیتر خون از قلب عبور می کند

قلب نیز مانند هر عضله دیگر به ورزش نیار دارد و در غیر این صورت مریض و بیمار خواهد شد . در گذشته بدنسازها و وزنه بردار ها اغلب به توقویت عضلات و افزایش قدرت می پرداختند . در حالیکه از مهمترین عضله بدن یعنی « قلب » غافل بودند در مقابل بسیاری از دوندگان استقامت ، تنها روی قلب و عروق تاکیید داشتن و کمتر به تقویت تنه و اندام های فوقانی می پرداختند . امروزه تمامی این روش ها تغییر یافته است

طرز تفکری روشن تر و در نتیجه تمرکز بر روی توسعه و تقویت ساز و کارها و تمامی قسمت های مختلف بدن ورزشکاران در تمامی رشته ها ، همگان را متوجه ارزش های آمادگی عمومی ساخنه است

تحقیق در زمینه فیزیولوژی ورزش ، ارزش های برجسته این رشته از تمرینات را به اثبات رسانیده است .دیگر دونده تنها به دویدن نمی پردازد ، شناگر فقط شنا نمی کند و یا وزنه بردار ها تنها به بالا بردن وزنه اکتفا نمی کنند .از بسیاری جهات تمرین یک سویه و اختصاصی به پایان رسیده است . اکنون ما بیشتر میدانیم و دانش ما در این زمینه فزونی یافته است

با تمرینات قدرتی صرف ممکن است عالی به نظر برسید اما با کنار گذاشتن فعالیت و تمرین ، در درون موتور دستگاه گردش خون که بدن را زنده و سلامت نگه میدارد  ، رنج می برید و احساس خوبی نخواهید داشت

ترکیبی از تمرینات با وزنه و تمرینات قلبی _ عروقی ایده آل است . امروزه مهمترین علت مرگ در آمریکا بیماری های قلبی می باشد و مؤثر ترین روش برای پیشگیری از این امر ، تغذیه صحیح و یک برنامه ورزشی مناسب برای فعال نگاه داشتن قلب و عروق است . برنامه تمرینات قبلی عروقی شما باید گروه های عضلانی بزرگ را درگیر نموده و الزاما دو خوصوصیت را دارا باشد

 این تمرینات باید با شدت کم و متناسب انجام شود تا شما بتوانید هر بار یعنی در هر جلسه برای مدت 20 تا 60 دقیقه به تمرین بپردازید

 باید دارای ریتم باشد و همچنین زمان کوتاهی برای استراحت گروه های عضلانی درگیر ( اصلی ) در حرکت در نظر گرفته شود . ( با تعغییر در نوع حرکات ) تا ضمن کارگیری سایر عضلات ، استراحت و بازسازی ذخائر مصرف شده برای عضلات اصلی انجام شود

فعالیتهای ورزشی

برای‌ انجام‌ تمامی‌ فعالیتهای‌ ورزشی‌ و آمادگی‌ جسمانی‌ بایستی‌ مواردی‌ بعنوان‌ اصول‌ رعایت‌ گردد که پیاده‌روی‌ نیز از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نمی‌باشد که‌ این‌ اصول‌ کلی‌ عبارتند از

– گرم‌ کردن‌ و خنک‌ نمودن‌ بدن‌ ( down Warm up &Cool )

 قبل‌ از شروع‌ فعالیت‌ فیزیکی‌ لازم‌ است‌ که‌ سیستم‌ قلبی‌ عروقی‌ با انجام‌ برنامه‌ گرم‌ کردن‌ بتدریج‌ تحریک‌ گردد وضربان‌ قلب‌ بتدریج‌ افزایش‌ یابد در غیر اینصورت‌ و با افزایش‌ یکباره‌ ضربان‌ قلب‌ ممکن‌ است‌ مشکلات‌ قلبی برای‌ فرد ایجاد گردد . بنابراین‌ حتماً بایستی‌ قبل‌ از پیاده‌روی‌ عمل‌ گرم‌ کردن‌ انجام‌ گیرد که‌ بصورت‌ 5 دقیقه‌ راه رفتن‌ آهسته‌ می‌باشد . بهتر است‌ بعد از گرم‌ کردن‌ حرکات‌ کششی‌ بمدت‌ 5 دقیقه‌ انجام‌ پذیرد. حرکات‌ کششی سبب‌ افزایش‌ ارتجاع‌ پذیری‌ عضلات‌ ، کاهش‌ مقاومت‌ عضلانی‌ ، بهتر شدن‌ قابلیت‌ انقباضی‌ آن‌ و کاهش‌ احتمال آسیب‌های‌ ورزشی‌ می‌گردد . در پیاده‌روی‌ بهتر است‌ حرکات‌ کششی‌ برای‌ عضلات‌ چهار سرران‌ ، پشت‌ ران ، پشت‌ ساق‌ ، کمر و عضلات‌ شانه‌ و بازو انجام‌ گیرد

 در خاتمه‌ برنامه‌ ورزشی‌ نبایستی‌ فعالیت‌ فیزیکی‌ بطور ناگهانی‌ متوقف‌ گردد بلکه‌ بهتر است‌ که‌ حدود 5 دقیقه‌ باراه‌ افتن‌ آهسته‌ و انجام‌ حرکات‌ کششی‌ ، عضلات‌ را از حالت‌ سفتی‌ خارج‌ نموده‌ و ضربان‌ قلب‌ را به‌ آرامی‌ به‌حالت‌ طبیعی‌ باز گرداند

اصل‌ اختصاصی‌ بودنSpecificity

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر قزوین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر قزوین در word دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر قزوین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر قزوین در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر قزوین در word :

چکیده:

عنوان پژوهش: بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور شهر قزوین می باشد.

جامعه آماری این پژوهش: از بین دانشجویان، 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات در بخش پیشین تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات و کتب و تبادلات داخلی و خارجی می باشد.

در این پژوهش از آزمون GHQ28 گلدبرگ برای سنجش سلامت روان دانشجویان و یک آزمون محقق ساخته که تحت نظارت استاد راهنما توسط محقق تهیه شده استفاده شده است.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در قسمت آمار توصیفی از جداول فراوانی، درصد، نمودار آماری، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t گروههای مستقل، آزمون همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک راهه و نتایج حاصل از جدول فریدمن استفاده شده است.

پس از گردآوری داده ها نتایج نشان داد که:

– با احتمال 95% اطمینان میزان سلامت روان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار متفاوت است. این نتیجه براساس آزمون t برای گروههای مستقل بدست آمد.

– با احتمال 95% اطمینان دانشجویان ورزشکار از سلامت روانی بیشتری نسبت به دانشجویان غیرورزشکار برخوردار هستند. این نتیجه براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست آمد.

– با احتمال 95% اطمینان بین سن و میزان گرایش به ورزش در دانشجویان دختر رابطه وجود ندارد. این نتیجه براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست آمد.

– با احتمال 95% اطمینان میزان گرایش دانشجویان دختر در ترم های مختلف به ورزش متقاوت است و دانشجویان ترم های 4 و 7 تمایل بیشتری به ورزش دارند. این نتیجه براساس آزمون آنالیز واریانس یک راهه بدست آمد.

بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر قزوین در word
فهرست مطالب

فصل اول (زمین تحقیق)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 12

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………… 13

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………… 14

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 16

فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………… 18

فصل دوم (پیشین تحقیق)

پیشین تحقیق……………………………………………………………………………………………. 20

بخش اول: پیشین نظری تحقیق…………………………………………………………………… 20

مفهوم سلامت روانی…………………………………………………………………………………. 20

مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف………………………………………………….. 22

سلامت روان از دیدگاه اسلام ……………………………………………………………………. 24

اهداف سلامت (بهداشت) روانی………………………………………………………………… 24

ورزش…………………………………………………………………………………………………….. 26

اثرات ورزش از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………. 27

اثرات روان شناختی ورزش (ورزش و سلامت روانی)…………………………………… 28

قسمتی از بیانی انجمن روان شناسی (ISSP)……………………………………………….. 29

بخش دوم: پیشین تجربی تحقیق…………………………………………………………………. 30

تحقیقات انجام شد داخلی………………………………………………………………………… 30

تحقیقات انجام شد خارجی………………………………………………………………………. 33

فصل سوم (روش پژوهش)

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….. 37

تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………. 37

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………. 37

نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………… 37

ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………. 38

نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 38

اعتباریابی ابزار…………………………………………………………………………………………. 39

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………….. 39

مراحل اجرای پژوهش………………………………………………………………………………. 40

ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………….. 40

فصل چهارم

1)آزمون T گروههای مستقل……………………………………………………………………. 42

1-1) جدول……………………………………………………………………………………………. 42

2-1) جدول …………………………………………………………………………………………… 42

1-1) نمودار ستونی مربوط به دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار…………………. 43

2) آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………….. 44

1-2) جدول……………………………………………………………………………………………. 44

2-2) جدول……………………………………………………………………………………………. 44

1-2) نمودار هیستوگرام مربوط به نمرات سلامت روان دانشجویان…………………. 45

3) آزمون ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………….. 46

1-3) جدول……………………………………………………………………………………………. 46

2-3) جدول …………………………………………………………………………………………… 46

1-3) نمودار هیستوگرام مربوط به نمرات سن و سلامت روان دانشجویان………… 47

4) آزمون آنالیز واریانس یک راهه…………………………………………………………….. 48

1-4) جدول……………………………………………………………………………………………. 48

2-4) جدول……………………………………………………………………………………………. 48

1-4) نمودار ستونی مربوط به ترم های مختلف…………………………………………….. 49

فصل پنجم

تحلیل یافته های فرضیه کلی……………………………………………………………………… 51

تحلیل یافته های فرضیه 1………………………………………………………………………….. 52

تحلیل یافته های فرضیه 2………………………………………………………………………….. 53

تحلیل یافته های فرضیه 3………………………………………………………………………….. 54

محدودیت ها…………………………………………………………………………………………… 55

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….. 56

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………. 57

ضمائم…………………………………………………………………………………………………….. 59

فصل اول

زمینه پژوهش

– مقدمه

– بیان مسئله

– ضرورت و اهمیت پژوهش

– اهداف

– فرضیات

مقدمه:

سلامت هر جامعه ای وابسته به سلامت تک تک افراد آن جامعه است و این سلامت در دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد؛ اول در جنبه ی جسمانی و دوم در جنبه ی روانی. برای تامین بهداشت جسمانی همواره توجهات خاصی در سازمانهای جامعه ما بوده است، اما از جنبه ی روانی به صورت سازمان یافته، در سالهای اخیر، توجهاتی صورت پذیرفته؛ برای بهداشت روانی جامعه نیز مسئله ی پیشگیری قبل از درمان، بهترین راه حل است و مطلوبترین آن پیشگیری نوع اولیه می باشد که درتعریف به معنی روشهای جلوگیری از ایجاد اختلالات روانی در جامعه است.

بدون شک رفتار بشر تابع تمامیت وجود اوست بدین معنی که روان تابع جسم و جسم تابع روان است؛ امروز تحقیقات نشان می دهد که ناراحتی های جسمانی، اختلالات روانی را به همراه داشته و برعکس؛ ولی نکته برجسته در تقویت قوای جسمانی، حفظ روان سالم می باشد.

از جمله عوامل مؤثر در سلامت روانی[1]، ورزش است که حتی امروزه به عنوان یک روش درمانی در درمانهای جسمانی و روانی از آن استفاده می شود. طی دهه های اخیر گرایش آدمی به سوی ورزش رشد قابل ملاحظه ای یافته است به گونه ای که فعالیت های ورزشی از ضروریات گریزناپذیر دنیای کنونی گردیده و متخصصان بر نقش حیاتی ورزش در سلامتی انسان از جنبه های گوناگون تاکید کرده اند.

بیان مسئله:

مسئل مورد بررسی در تحقیق حاضر، بررسی سطح سلامت روان در بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه پیام نور قزوین می باشد.

باتوجه به گسترش روزافزون اختلالات روانی در سطح جامعه، به خصوص دختران دانشجو که هم مادران فردا و هم آینده سازان کشورند، این پژوهش به بررسی رابط سلامت روان با میزان انجام فعالیتهای ورزشی در هفته در بین دانشجویان دختر پیام نور قزوین پرداخته است.

در بیست سال گذشته توجه بسیاری به مسائل روان شناسی و روان درمانی همراه با فعالیت بدنی شده است؛ بعضی از پزشکان در مواردی مثل کم خوابی، کم کردن وزن و ضعف های عضلانی مثل کمردرد، کسب هماهنگی های عصبی و عضلانی در بعضی از انواع فلج، توان بخشی، نداشتن اشتها، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی، بی قراری ها، افسردگی ها، احساس پوچی و بسیاری دیگر از موارد، بیمار خود را به ورزش کردن تشویق می نمایند.

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که انجام انواع مختلف نرمش ها، علاوه بر فواید جسمی فراوان، بر مقابله با مشکلات عصبی و روانی نیز آثار مفیدی دارد. از طرف دیگر برای رسیدن به توسع پایدار در هر جامعه ای علاوه بر برنامه ریزی، مدیریت صحیح و استفاده از فن آوری مناسب، استفاده از منابع انسانی کارآمد اهمیت بسیاری دارد. جامعه ای که نیروی انسانی سالم و شادابی داشته باشد، این امکان را خواهد داشت که در جهت توسعه ی واقعی، سریع تر گام بردارد.

ضرورت و اهمیت پژوهش:

مشکلات در زمین بهداشت روان از بدو پیدایش بشر وجود داشته است و هیچ فردی از هیچ طبق اقتصادی-اجتماعی خاصی در مقابل آن ها مصونیت نداشته و خطری است که بشر را مرتباً تهدید می نماید.

امروزه پیشرفت صنعت و تکنولوژی در جوامع انسانی، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش، صلح و اطمینان از اعتدال و تناسب، کنار رفته و مشکلات عصبی، روانی و روان تنی، جانشین آن شده است. عواقب فیزیکی و روان شناختی چنین مشکلاتی، توانایی برای عملکرد در خانواده، جامعه و محل کار را مختل کرده و در بسیاری از موارد باعث از هم پاشیدگی خانواده ها، سوء مصرف مواد، خودکشی، بی کاری، فقر و انزوای اجتماعی می گردد؛ در حالی که بسیاری از این عواقب بحرانی باتوجه به مسائل مربوط به بهداشت روان و حمایت به موقع افراد، قابل پیشگیری است.

اگر به ساخت فیزیکی انسان توجه کنیم متوجه می شویم که انسان به طور فطری برای رشد و تکامل همه جانب خود به انواع گوناگونی از فعالیتهای جسمانی نیاز دارد. در جوامع مختلف امروزه از ورزش به عنوان یکی از روشهای درمانی در درمان مبتلایان به افسردگی استفاده می شود. به طوریکه نتایج ثمربخشی به همراه داشته است (نعمت اله زاده ماهانی؛ 1371). از طرف دیگر سلامت روان بر سلامت فیزیکی هم تاثیر دارد، پژوهشهای اخیر ثابت کرده اند که یک سری از اختلالهای فیزیکی و جسمی به شرایط خاص روان مرتبط هستند. مطالعات طولانی مربوط به تاثیر ورزش بر ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی افراد نشان داده است که ورزش و تربیت بدنی نه تنها به عنوان یک فعالیت تفریحی بلکه به عنوان یک ابزار آموزشی- تربیتی، اهداف روانی- اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد (درخشان مبارکه، 1376). هر تجرب حرکتی یا تغییر جسمانی، یک تغییر یا تجرب روانی را به دنبال دارد؛ ورزش از جمله روش های تکامل جسمانی، روانی و اجتماعی محسوب می­گردد، زیرا شرکت در فعالیتهای ورزشی، افراد را از نظر فضایی و مکانی به هم نزدیک می کند، راهها و فرصتهای بسیاری را برای ماهر شدن در اجتماع فراهم می آورد و به طور کلی یک جریان آموزشی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی را برای فرد ایجاد می کند. همچنین ورزش در سلامت و آمادگی جسمانی، تعادل و ثبات، رشد اعتماد به نفس، تصویر بدنی و اجتماعی مثبت و تامین نیازهای دوستی، رقابت، جلب توجه، تقویت گروهی و امنیت تاثیر دارد (درخشان مبارکه، 1376).

می توان نتیجه گرفت که ورزش نقش مهمی در سلامت روانی انسانها و در نتیجه جامعه ایفا می کند (به طوریکه در سال 2002 شعار بهداشت جهانی «تحرک رمز سلامتی» عنو ان شده است)؛ همان طور که روشن است قسمتی از جامع ما را دانشجویان تشکیل می دهند، لذا هر چه بیشتر بتوانیم دانشجویان را به سمت ورزش سوق دهیم به همان میزان به سلامت جامعه خود کمک نموده ایم؛ یکی از عوامل تحقق این امر انجام تحقیقات و بررسی هایی در زمین تاثیرات مثبت ورزش بر سلامت روانی دانشجویان، جهت اثبات و اطلاع رسانی این مهم به ایشان و مسئولین امر می باشد.

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر اهداف زیر را دنبال می کند:

هدف کلی:

تعیین رابط بین ورزش و سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور قزوین

اهداف جزئی:

  1. تعیین میزان گرایش به ورزش در بین دانشجویان دختر پیام نور قزوین
  2. تعیین رابطه بین سن و میزان گرایش به ورزش در دانشجویان دختر پیام نور قزوین
  3. تعیین رابطه بین ترم تحصیلی و میزان گرایش به ورزش در دانشجویان دختر پیام نور قزوین

اهداف کاربردی:

ورزش یکی از ارکان اصلی زندگی است که در تمام دنیا به این امر مهم توصیه شده و سعی شده در برنامه روزانه افراد حداقل 15 تا 20 دقیقه ورزش و حرکات ورزشی گنجانده شود، ورزش روحیـ انسان را شاداب و باعث سرزندگی، شـادی و سلامت جسمـی و روحی می گردد.

با آنکه عده­ی زیادی از مردم ورزش می کنند، بازهم برآورد می شود که تنها 15 درصد بزرگسالان در آمریکا از نظر بدنی فعالیت دارند و در نتیجه ی افزایش خودکار شدن زندگی مقدار فعالیت لازم برای کار در خانه و در محل کار به طور مرتب رو به کاهش می رود. پایین آوردن مردم از روی تخت و بیرون آوردن خودروهایشان وظیفه ای دشوار از آب درآمده و دیری نخواهد پایید که هم تلاشهای نظام آموزشی کارکنان بهداشتی و جامعه و سازمانهای توسع آن صرف به حرکت درآوردن مردم شود. این امر در جامع ما نیز در حال گسترش است. از این رو آگاهی دادن به مسئولین امر در محیط های آموزشی علی الخصوص دانشگاهها و دانشجویان در خصوص اثرات مثبت ورزش و فعالیتهای فیزیکی بر شادابی و سلامت روح و روان وظیفه ای خطیر می نمایاند.

فرضیات پژوهش

فرضیات پژوهش حاضر عبارتند از:

فرضیه کلی

میزان سلامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار متفاوت است.

فرضیات جزئی

  1. دانشجویان ورزشکار از سلامت روانی بالاتری نسبت به دانشجویان غیر ورزشکار برخوردارند.
  2. بین سن و میزان گرایش به ورزش در دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
  3. میزان گرایش دانشجویان دختر در ترم های مختلف به ورزش متفاوت است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاوپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاوپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟ در word دارای 14 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاوپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاوپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاوپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟ در word :

پاوپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟ در word

پاوپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟ در word این پاوپوینت دارای 14 اسلاید می باشد.

شركت روز افزون دانش آموزان در فعالیت های ورزشی داخل وخارج مدرسه بدون رعایت اصول ایمنی ممكن است پتانسیل آسیب پذیری آنان رادر محیط های

آموزشی افزایش دهد .اگر چه اطلاعات دقیقی از میزان بروز حوادث ورزشی دانش آموزان در دسترس نیست ولی معلمان می توانند

با رعایت برخی از نكات ساده به حفظ سلامتی وافزایش لذت وشادی دانش آموزان كمك كنند

درد های دوران رشد

برخی از دانش آموزان ممكن است در ساعات تربیت بدنی از دردهایی در قسمت های مختلف بدن شكایت كنند

كه بعد از ورزش یا در هنگام خستگی شدت می یابد.دردهای دوران رشد ممكن است در تمام اعضای بدن باشد

اما سر درد ودرد شكم شایع تر است .علت اصلی این دردهای نهانی مشخص نیست ودرمان ویژه ای ندارد اما در دوره ی جهشی نوجوانی،

رشد نامتناسب استخوان ها وعضلات به دلیل جهش سریع در رشد قد ممكن است یكی از علل باشد .اگر درد و ناراحتی ، بهانه ای برای جلب توجه بیشتر

یا فرار از فعالیت كلاسی نباشد،ورزش باعث افزایش دردمی شود واین دردها در ساعات تربیت بدنی باید جدی تلقی گردد.این دردها زود گذر هستند وبه طور طبیعی از بین می روند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاریخچه زورخانه در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاریخچه زورخانه در ایران در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاریخچه زورخانه در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تاریخچه زورخانه در ایران در word

مقدمه     

سَر دم        

افزارهای ورزش باستانی        

جامه‌های ورزش باستان        

گردانندگان زورخانه        

مقام ورزشکاران در زورخانه    .   

شیوه ورزش باستانی   .   

جای ایستادن ورزشکاران در گود        

شنا رفتن    .   

چرخ زدن    .   

کبـّاده کشیدن        

کُشتی     

دعا کردن        

گل ریزان        

منابع   

مقدمه

زورخانه جایی است که مردان در آن ورزش می کنند و بیشتر در کوچه پس کوچه های شهر ساخته شد است. بام آن به شکل گنبد و کف آن گودتر از کف کوچه است . در آن کوتاه و یک لختی است و هر که به خواهد از آن بگذرد و داخل زورخانه بشود باید خم شود . می گویند در زورخانه را از این رو کوتاه می گیرند که ورزشکاران و کسانی که برای تماشا به آنجا می روند به احترام ورزش و ورزشکاران و آن مکان خم شوند. این در به یک راهروی باریک با سقف کوتاه باز می شود و آن راهرو به «سردم زورخانه» می رود . درمیان زورخانه گودالی هشت پهلو و گاهی شش پهلو به درازی 5 یا 4 متر و پهنای 4 متر و ژرفای 3 چارک تا یک متر کنده شده که «گود» نامیده می شود. در کف گود چند لایه بوته و خاشاک گذاشته و روی آن بوته و خاشاک خاک رس ریخته و هموار کرده اند. بوته و خاشاک را برای نرمی کف گود می ریزند و هر روز روی این کف را پیش از آن که ورزش آغاز شود با آب «گل نم» می زنند تا از آن گرد برنخیزد

سراسر دیواره گود ساروج اندود شده است و لبه آن به جای هزاره آجری با چوب پوشانده شده است تا اگر ورزشکاران هنگام ورزش به لب گود بخورند تنشان زخمی نشود. در بالا و دور گود غرفه‌هایی ساخته شده که جای نشستن تماشاچیان و گذاشتن جامه ورزشکاران و لنگ بستن تنکه پوشیدن آنان است . یکی دو غرفه از این غرفه‌ها نیز جایگاه افزارهای ورزشی است

سردم

سر دم زورخانه در یکی از غرفه های چسبیده به راهروی زورخانه درست شده است و آن صفه ای است نیم گرد که کف اش از کف زورخانه یک متر تا یک و نیم متر بلندتر است. در جلوی «سر دم» چوب بستی است که به آن زنگ و پوست پلنگ و زره و سپر و پر قو آویخته است. بر روی سکو زیر چوب بست اجاقی کنده شده که در آن آتش میریزند و هرگاه اجاق نداشته باشند منقلی زیر چوب بست می گذارند و مرشد تنبک خود را با آتش اجاق یا منقل گرم می کند تا صدای آن رساتر درآید

می‌گویند نخستین کسی که طرح ساختمان زورخانه را ریخت «پوریای ولی» بود. نام پوریای ولی (محمود قتالی خوارزمی) است و او در نیمه دوم سده هفتم و نیمه نخستین سده هشتم هجری می زیسته است . او پهلوان و شاعر و عارف بوده و دمی گرم و گیرا داشته است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید