مقاله بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در word دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در word

فصل اول: کلیات موضوع مورد پژوهش
1-1مقدمه
1-1چکیده
1-1بیان موضوع و مساله پژوهش
1-4-1- اهداف کلی پژوهش
1-4-2- اهداف کاربردی
1-5- سوالات تحقیق
1-6- تعاریف ، اصطلاحات و واژه ها
مددکاری اجتماعی
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1تعریف مددکاری اجتماعی
پرلمن، هلن، هریس؛ مددکاری اجتماعی
تأمین اجتماعی
خدمات اجتماعی
2-2یادی از بنیانگذار حرفه مددکاری اجتماعی در ایران
2- 3تعریف مددکاری اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی
2-3-1ویژگیهای مددکار اجتماعی
2-3-2مراجع
2-3-3نحوه پذیرش مراجع
2-3-4انواع مراجع
2-3-5روشهای مددکاری اجتماعی
2-3-6ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی
2-5برخی از مکاتب و نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها در مددکاری اجتماعی
2-5-1-جامعه شناسی صوری
2-5-2جامعه شناسی ناب تونیز
2-5-3-دیدگاه پدیدار شناسی
2-5-4-نظریه مبادله
2-5-5-مکتب کارکردگرایی
2-5-6-نظریه کنش متقابل نمادی
2-5-8-دیدگاه تفهمی
2-6-الگوهای مددکاری اجتماعی
2-6-1-الگوی رشد بوستون
2-6-2-الگوی ارتباطی – تعاملی
2-6-3-الگوی رشدی تروپ
2-6-4-الگوی کارکردی
2-6-5-الگوی گشتالت درمانی
2-6-6- الگوی میانجی گری
2-6-7-الگوی تعقلی
2- 6- 8- الگوی واقعیت درمانی
2- 6- 9- الگوی موقعیتی
2- 6- 10 – الگوی برنامه ریزی اجتماعی
2- 6- 11- الگوی وظیفه مندی
فصل سوم: فرایند روش شناختی پژوهش
3- 1- جامعه آماری
3- 2- ابزار اندازه گیری پژوهش
3- 2- 2- پرسشنامه
3- 3- شیوه اجرای پژوهش
3- 4- طرح پژوهش
3- 5- روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات
فصل چهارم-نتایج پژوهش
تفسیر جدول 1/
تفسیر جدول 2-
تفسیر جدول3-
تفسیر جدول 5-
تفسیر جدول 6-
تفسیر جدول 7-
تفسیر جدول 8-
تفسیر جدول 9-
تفسیر جدول 10-
تفسیر جدول 11-
تفسیر جدول 12-
تفسیر جدول 13-
تفسیر جدول 14-
تفسیر جدول 16-
تفسیر جدول 18-
تفسیر جدول 19-
تفسیر جدول 20/
تفسیر جدول 21/
تفسیر جدول 22/
تفسیر جدول 23/
تفسیر جدول 24/
تفسیر جدول 25/
تفسیر جدول 26/
تفسیرجدول 27/
تفسیر جدول 28/
تفسیر جدول 29/
تفسیر جدول 30/
تفسیرجدول 31/
تفسیر جدول 32/
تفسیر جدول 33/
تفسیر جدول 34/
تفسیر جدول 35/
تفسیر جدول 36/
تفسیر جدول 37/
تفسیر جدول 38/
تفسیر جدول 39/
تفسیر جدول 40/
تفسیر جدول 41/
تفسیر جدول 42/
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری
5-2- محدودیت ها و پیشنهادها
5-2-1- محدودیتها
پیشنهادات
منابع
6- 2- 3- منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در word

1- آرون، ریمون، ترجمه باقر پرهام، مراحل اساسی اندیشه های جامعه شناسی، (ص 539 تا 695)
2- آبراهام، جی. اچ، حسن پویان، مبانی رشد جامعه شناسی، (383 و 319)
3- دکتر به¬پژوه، احمد، چهارنوشتار درباره مددکاری اجتماعی، (ص 15- 22- 18- 24- 30- 32- 40- 46- 48- 52- 60 و 66)
4- پرلمن، هلن هریس، ترجمه: پریوش منتخب، مددکاری اجتماعی، انشارات آموزش انقلاب اسلامی، (ص 4 و 6و 29 و فصل چهارم)
5- توسلی، غلام عباس، جزوه درسی مکاتب جامعه شناسی (دوره عالی دکتری)، (ص 20 و 21)
6- توسلی، غلام عباس، نظریه های جامعه شناسی، (ص 347 تا 358 – ص 231 تا 240) – ( ص 279 تا 300)
7- جانسون: لوئیز، ترجمه: محمدحسین، بازرگانی، مددکاری اجتماعی از دیدگاه جامع یا انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1379 ، ص 157)
8- حیدری، مریم، اصول و فنون مددکاری (فردی، گروهی، جامعه¬ای) ص
9- خدمات اجتماعی و تعاون در اسلام، (ص 7 و 8)
10- خاکساری، محمدحسن، مفاهیم مددکاری اجتماعی با تکیه بر مددکاری فردی، انتشارات سازمان بهزیستی کشور، 1371)
11- دورکیم، امیل، ترجمه محمدعلی کاردان، قواعد روش جامعه شناسی، (ص 80 تا 83)
12- زاهدی، اصل، محمد، مبانی مددکاری اجتماعی، (ص 45)
13- سام آرام، عزت الله ، مددکاری اجتماعی، انتشارات نقش هستی، 1374، (ص 22 تا 25)
14- شیخی، محمدتقی، مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی مسائل اجتماعی، (ص 9 و 10)
15- شورای برنامه ریزی سازمان بهزیستی کشور، پیش به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی، (ص 13 و ص 151)
16- طالب، مهدی ، تأمین اجتماعی، (ص 23 و 37)
17- قندی، محسن، مددکاری اجتماعی، انشارات آشیانه، 1380، (ص 12 و 13 و 34 و 35 و 37 و 38 و 40 و 41)
18- گنجی، حمزه، بهداشت روانی، نشر ارسباران، 1385، (ص 194)
19- لورنس ام، برامر، ترجمه دکتر پروانه کارکیا، اصل و مهارتهای مددکاری اجتماعی، انتشارات سمت، 1377؛ (ص 5 و 42)
20- مانت، مری دابلیو و خوزه بی، اسفورد، اصول و مبانی مددکاری اجتماعی، (ص 44)
21- موسوی چلک، حسن، مددکاری اجتماعی (کار با فرد)؛ انتشارات سمت، 1383؛ (ص 45 – 46 – 47- 48 – 50 53 – 54- 55- 56 – 58 – 59- 60 الی 63)
22- دکتر متین دفتری، احمد، سازمان ملل متحد و نقش آن در حفظ صلح جهانی؛ (ص 265)
23- اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی

1-1مقدمه

در زندگی پیچیده امروزی که هر روز ماشینی تر و پیچیده تر می شود و ارتباط انسانها با یکدیگر از جامعه کوچک خانواده گرفته تا جوامع بزرگتر مانند مدرسه ، دانشگاه ، اداره ;.بسیار کم رنگ تر می شود

و انسانها گاهی احساس می کنند تبدیل به یک ماشین شده اند. و دیگر جایی برای بروز احساسات و نیازهای روحی و فکری وجود ندارد

در حالی که مهمترین و پیچیده ترین نیاز انسان نیاز روحی و فکری  و احساس او است بطوری که امروزه حتی درست فکر کردن و مثبت اندیشی در موفقیت انسانها و تغییر منشا زندگی آنها و حتی در معالجه بیماریهای جسمی نیز ثابت شده است

در این برهه از زمان نیاز مبرم جوامع به مددکاران تحصیل کرده و آموزش دیده که تسلط زیادی برعلم مددکاری داشته باشند ،آشنایی به ارتباط درست و دقیق با مددجویان داشته باشند و نه تنها خود بر افکار و احوال روحی خود احاطه داشته باشند و آنها را درست تربیت کرده باشند

بلکه به انسانهای دیگر نیز این مهارت را بیاموزند و در زمان لزوم به کمک انسانهای دیگر بروند و انها را نیز آموزش دهند و در صورت نیاز با آنها همراهی و همفکری کنند تا آنها نیز بتوانند بر مشکلات خود فائق آیید

و این نیاز مبرم در جامعه بیمارستان که انسانهایی که به آنجا مراجعه می کنند بیمار هستند و برای معالجه بیماران به آنجا می آیند بیشتر احساس می شود

انسانی که بیماری دارد ممکن است اعتماد به نفس خود را از دست بدهد یا زجرو ناراحتی ناشی از بیماری جسم و فکر اداره را نیز ضعیف و خسته کند با تنی رنجور و افکار آشفته نتواند بر بیماری خود غلبه نماید تا به سمت بهبودی برود و اگر مشکل مالی نیز فرید برعلت شود این نیاز (نیاز به مددکاری اجتماعی بیمارستان) بیشتر احساس می شود این نیاز زمانی پررنگ تربه چشم می خورد که وقتی می بینم همراهان بیمار به جای اینکه بتوانند کمک و یار و یاوری برای او باشند خود نیز احتیاج به مددکاری و آموزش درست دارند تا نتوانند به بیمار خود کمک کنند

و این نیاز در مورد بیماران خاص خیلی به چشم میخورد و به دلیل مسئولیتهای متعدد ومتفاوت پرسنل پزشکی و پرستاری بیمارستان و متفاوت بودن حیط شغلی آنها با مددکاران اجتماعی و محدود بودن وقت انها و برخوردار نبودن آنها از دانش مددکاری عملا باعث می شود که آنها تنوانند مانند یک مددکار حرفه ای به مددجویان خدمات رسانی کند

این مسئله باعث پدید آمدن مسائل و مشکلات بسیار فراوانی در بیمارستانها می شود که ممکن است تا حد زیادی بر روی خدمات پزشکی و پرستاری تاثیر معکوس بگذارد و اینجاست که نقش مهم یک مددکار حرفه ای در بیماستان باعث جلوگیری از بروز مشکلات عدیده شده و روند معالجه بیماران تسریع پیدا می کند و کمک بسزائی به پرسنل دیگر بیمارستانی اعم از پزشک و پرستار ;.می کنند

انیجاست که بخش مددکاری اجتماعی بیمارستانها بعنوان یکی از مهمترین بخشهای بیمارستان به حساب می آید. و دید مسئولین بیمارستان به بخش مددکاری باید تغییر کنند . به جای اینکه بخش مددکاری را یک بخش فرعی و در غیرمهم در نظر بگیرند، باید بعنوان یک بخش مهم که تاثیر بسیار مهمی در بازدهی دیگرقسمتهای بیمارستانی دارد تلقی شود و به همان اندازه نیز امکانات و تسهیلات مورد نیاز این بخش را در نظر داشته باشند و همان انداز ه نیز از بخش مددکاری بیمارستان توقع بازدهی داشته باشند

1-1چکیده

پژوهشی که تحت عنوان بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در سال 86 در تهران عرضه می گردد دارای دو بخش است

بخش اول: به مباحث نظری در مددکاری اجتماعی اختصاص دار که ابتدا به تعریف مددکاری، تعریف بیمارستان دولتی و سپس روشهای مددکاری می پردازد

و بخش دوم که محقق پرسشنامه و اطلاعات را از جامع آماری یعنی بیمارستان و نمونه ها که مددکاران اجتماعی این جامعه است ارتباط دارد و سپس به تفسیر و جمع بندی اطلاعات و داده ها می پردازد

آنچه که موجب تشویق اینجانب به پژوهش در مورد مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی بیمارستان شده است دو علت داشت. علت اول کمبود شدید توجه به مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی و مخصوصاً مددکاران اجتماعی در بیمارستان از طریق مدیران موسسات بود. که البته جواب کافی به این کمبود ،تنها با همت و همکاری جبران کننده خواهد بود اطلاعات کافی در مورد این رشته و کار در بیمارستان در جامعه که باید دوباره هم خود مددکاران اجتماعی و هم مردم از مدد کاری اجتماعی بیمارستان آشنایی این رشته و کار در بین مردم شود. که این مطلب خود به کمک مددکاران آمده تا بتواند مشکلات مددجویان را برطرف و همچنین شناختی که مددجویان از این کار پیدا می کنند به خود آنها در مسائل و مشکلاتشان کمک می کنند. جامعه و مردم باید بیشتر با این رشته و نیز کار یعنی مددکاری اجتماعی واقع  در بیمارستان اطلاعات کسب کنند تا بتوانند بهتر از امکانات موجود استفاده کنند در ضمن مددکاران اجتماعی نیز باید سعی براین داشته باشند که در عین اینکه به وظایف کاری خود عمل می کنند ولی در عین حال باید عزت نفس مددجویان را نیز در نظر بگیرند

1-1بیان موضوع و مساله پژوهش

 در بین کشورهایی که روبه صنعتی شدن دارد ، به علت تغییر روشهای زندگی ماشینی تر شدن زندگی و بروز مشکلات و معضلات به واسط ماشینی شدن زندگی مشکلات جدیدتر را پیش رو انسانها قرار می دهد در محدودیت که نتیجه آن سردی و محدودتر شدن روابط بین انسانها می باشد در ضمن به علت ماشینی ترشدن شهرها و نیاز مبرم به وجود مشاغل متعدد که جزء زندگی انسانها می باشد در جهان امروزی دهها هزار شغل و فرصت شغلی ایجاد شده است که یکی از مشاغل مددکاری اجتماعی است که از زمان زندگی امروز بشری است و یکی از دیگر گروههای مددکاری اجتماعی ، مدد کاری اجتماعی بیمارستان می باشد که کار در این بخش با مسائل و مشکلات مخصوص به خود همراه است

مشکلاتی از قبیل

1-    میزان علاقه مندی مددکاران اجتماعی در بیمارستان به کار در رشت خود

2-    شناخت این رشته برای خانواده های مددکاران

3-    شناخت رشت مددکاری اجتماعی بیمارستان به مسولین

4-    میزان علاقه مددکاران اجتماعی در توسعه ارتباط

5-    میزان علاقه مددکاران اجتماعی در بیمارستان به کارهای تیمی و مشارکت و فعالیت در این کارها

6-    میزان شناخت محدود و مددجویان بیمارستان از رشت مددکاری و تاثیر آن برروی راندمان کاری مددکاران

7-    وجود فضا و امکانات مناسب به مددکاران اجتماعی در بیمارستان

8-    میزان آرامش و راحتی در محل کار مددکاران باعث بالا رفتن کارکرد مددکاران می شود

و من به عنوان یک پژوهشگر می خواهم تمامی زوایای این مشکلات را مورد بررسی قرار دهم تا بتوانم یک بررسی و رتبه بندی از مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانها داشته باشم

1-3-1-  اهمیت و ضرورت پژوهش

1 شخصیت مددکار اجتماعی در روند کاری وی موثر است

2 عزت نفس بالا می تواند باعث کارکرد بیشتر مددکاران اجتماعی در بیمارستان شود

3 وقتی مددکار اجتماعی از منبع کنترل در کارخود استفاده کند باعث افزایش کارکرد می شود

4 اثربخشی مددکاران اجتماعی باعث گسترش ارتباط بین مددکاران در مددجویان می شود

5 نیاز به قدرت (تمایل به کنترل محیط کاری) در مددکاران اجتماعی بیمارستان ها باعث تغییر روند کاری آنها می شود

6 شوق خطر کردن (ریسک کردن) در کار در مددکاران اجتماعی در بیمارستان باعث بالا رفتن راندمان کاری آنها می شود

7 حالت ریسک کردن در بین مددکاران اجتماعی بیمارستانها باعث بالا رفتن حالت رقابت بین آنها می شود

8 نگرش یک مددکار اجتماعی بیمارستان به کارش باعث بالا رفتن راندمان کاری آنها می شود

9نگرش مددکار اجتماعی در بیمارستان نسبت به همکارانشان در بیمارستان باعث تغییر رفتار در مددکاران می شود

10 نحو نگرش (احساس مثبت یا منفی به شخصی یا شیی) نسبت به مدیران بیمارستانها به مددکاران اجتماعی باعث تغییر در روند کاری مددکاران اجتماعی می شود

11 نحو نگرش مددجوهای به مددکاران اجتماعی در بیمارستان باعث تغییر روی کاری در مددکاران می شود

12 رضایت از کار در مددکاران اجتماعی در بیمارستان باعث تغییر روی کاری در مددکاران می شود و راندمان کاری را بالا می برد

13 بین عملکرد در کار مددکاران اجتماعی و عدم رضایت از کار در مددکاران اجتماعی بیمارستان رابطه وجود دارد

14 همانند سازی به سازمان به ارزشهای مددکاران اجتماعی در بیمارستان تاثیر دارد

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- اهداف کلی پژوهش

هدف اصلی در این پژوهش رتبه بندی و بررسی مشکلات و مسائل مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی سال 86 تهران است

1-4-2- اهداف کاربردی

1- کمک به ارتقاء شناخت مسئولین دست اندر کار بیمارستانها با مسائل مددکاران اجتماعی

2- بستر سازی جهت ارتقاء توان علمی و مهارت شغلی مربیان (با معرفی مسائل و مشکلات آنان)

3- بسترسازی جهت برقراری یک رابط صمیمانه و در عین حال کاری در بین مسئولین بیمارستان و همکارانشان با مددکاران اجتماعی

4- بسترسازی جهت ایجاد یک تیم کاری منسجم بین مددکاران اجتاعی با تیم ها ی مربوطه

1-5- سوالات تحقیق

1- آیا میزان آگاهی و علاقه مددکاران اجتماعی در مورد کارشان در بیمارستان های دولتی در کارکرد آنها تاثیر می گذارد؟

2- آیا سلامتی جسمی و روحی در کارایی مددکاران در بیمارستانهای دولتی  تاثیر دارد؟

3- آیا شرح وظایف و اهداف کاری مددکاران با روحیه و قدرت مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی همخوانی دارد؟

4- آیا آیین نامه ها و برنامه ریزی هایی که تنظیم می شود با آیین نامه های کلی و دستورالعمل های جهانی یکی است ؟

5- آیا مسئولین بیمارستانها در جریان کار مددکاران خود هستند؟

6- آیا مسئولین بیمارستانها مددکاران اجتماعی را در کارهای تیمی سهیم می کنند؟

7- آیا مشارکت مددکاران اجتماعی با تیم های مربوط در بیمارستان ها در روند کاری آنها تاثیر می گذارد؟

8- آیا آگاهی عمومی از طریق رسانه ها (مانند تلویزیون و رادیو و 😉 در مورد کار مددکاران اجتماعی در بیمارستانها داده می شود و این آگاهی ها کافی ا ست؟

9- آیا خانواد مددکاران نسبت به کارها، سختی ها و مشکلات کارشان آگاهی دارند؟

10- آیا مددکاران اجتماعی در بیمارستانها از امکانات رفاهی و روانی کافی برخوردار هستند؟

1-6- تعاریف ، اصطلاحات و واژه ها

مددکاری اجتماعی

تعریف نظری: مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه ای است که بر دانش و خاصی قرار گرفته است که شامل انواع

مددکاری اجتماعی کار با فرد

مددکاری اجتماعی کار با گروه

مددکاری اجتماعی کار با جامعه

تعریف عملی : در این پژوهش مددکار اجتماعی خدمتی حرفه ای است که براساس دانش و مهارتهای ویژه بنا شده و هدف آن کمک به افراد گروهها و جامعه است تا بتوانند استقلال شغلی و اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی را بدست آورند و در سلامتی فیزیکی، روانی و اجتماعی مسئولیتهای فردی و اجتماعی خود را انجام دهند

موسسات درمانی و بیمارستان دولتی: به موسسه ای اطلاق می گردد که بودجه و محل اعتبار این موسسات از مالیاتهای دولتی (عمومی ) می باشد. که از مددکاری اجتماعی به عنوان رسیدگی برای عرض خدمات به مراجعان خود استفاده می کنند. در موسسات درمانی یا بیمارستانهای دولتی از منبع اختیارات حرفه ای استفاده می کنند این موسسه اختیارات و قدرت تام و تمام در قبول مسئولیتها و کارکرد دارند؛ در این دسته از موسسات بخش خدمات اجتماعی در درج دوم اهمیت قرار گرفته است به کار گرفتن و بهره برداری از خدمات اجتماعی در این گونه موسسات به شناخت در واقعیت مهم ارتباط مستقیم داشته است . نخست آنکه هرگاه مشکل آشکار فردی به یک موسسه مربوط آورده می شود. مانند مراجعه بیمار به بیمارستان پیوسته این گمان می رود که عامل شرایط ساز این مشکل یکی از دشواریهای اجتماعی یا روانی با شد که در آن صورت برای بازشناخت و کمک به از منابع حرفه ای مددکاری اجتاعی می توان یاری جست

مددکاری  اجتماعی بیمارستان دولتی: در بیمارستانها اعم از دولتی خصوصی و مخصوصاً دولتی مددکاری اجتماعی می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد در بیشتر بیمارستانهای دولتی برای درمان بیمار درجه اول از خدمات مددکاری اجتماعی استفاده می شود. که برای بهتر شدن وضع اجتماعی بیماران و بیان احساساتشان می تواند مددکار اجتماعی بسیار موثر باشد

15- مددکار اجتماعی در بیمارستان که ارزشهای سازمان (بیمارستان ) را به مانند ارزشهای خود بداند در روند کاری وی تاثیر می گذارد و باعث بالا رفتن کارکرد آنها می شود

16- وقتی مددکار اجتماعی برای ادار هرچه بهتر بخش مددکاری بیمارستان تلاش خود را به کار گیرد مشکلات محل کار و مسائل کاری برطرف می شود

17- در صورتی که مدیران بیمارستانها ، مانند مددکاران اجتماعی همانند سازی با بخش مددکاری را مدنظر داشته باشند مشکلات بین مدیران و مددکاران مرتفع خواهد شد

18- بیمارستانهایی که در تصمیم گیریهای خود از مددکاران اجتماعی نیز بهره می گیرند از کارائی بالای مددکاران استفاده می کنند

19- امنیت شغلی مددکاران اجتماعی در روند کاری آنها در بیمارستان موثر است

20- نگرش مثبت مددجویان به کارمددکاران اجتماعی بیمارستانها بر روند کاری مددکاران موثر است

21- نگرش صحیح مردم و (جامعه) نسبت به کار مددکاران بیمارستانها تاثیر بسزایی در روند کاری مددکاران می گذارد

23- سهیم بودن مددکاران اجتماعی در فعالیتهای تیمی در میزان بازدهی کار آنها موثر است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش خانواده در بزهکاری فرزندان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش خانواده در بزهکاری فرزندان در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش خانواده در بزهکاری فرزندان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش خانواده در بزهکاری فرزندان در word

نقش خانواده در بزهکاری فرزندان

نقش خانواده

تصویر یک زندگی…

مکانیسم های دفاعی

علل‌ و عوامل‌ موثر در برهکاری‌

نقش‌ دوستان‌ و همسالان‌

پیشگیری‌ و بازداری‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ در مقابل‌ بزهکاری‌

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

تعریف طفل بزهکار

آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان

عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان

نقش خانواده

عوامل اجتماعی

عوامل اقتصادی

نقش دوستان و همسالان

عوامل روانشناختی

علت های دیگر بزهکاری

منابع:19

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقش خانواده در بزهکاری فرزندان در word

مبانی جرم شناسی جلد دوم- دکتر مهدی کی نیا
روانشناسی کیفری- دیوید ایبراهمسن- ترجمه دکتر پرویز صانعی
نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان- دکتر علی نجفی توانا
تحلیلی از رگه‌های شخصیتی بیجه- دکتر غلامعلی افروز
آسیب‌ شناسی‌ اجتماعی‌، هدایت‌ا; ستوده‌
بزهکاری‌ اطفال‌ و نوجوانان‌، دکتر هوشنگ‌ شامبیاتی‌
روان‌ شناسی‌ اجتماعی‌، دکتر یوسف‌ کریمی‌
روان‌ شناسی‌ نوجوانان‌، دکتر اسماعیل‌ بیابانگرد
روان‌ شناسی‌ نوجوانان‌ و جوانان‌
مبانی‌ جامعه‌ شناسی‌، ترجمه‌ منوچهر صبوری‌
مجرم‌ کیست‌ و جرم‌ شناسی‌ چیست‌؟ تألیف‌ دکتر تاج‌ زمان‌ دانش‌
نجفی توانا(دکتر علی )، نا به هنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات راه و تربیت وابسته به مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان ها، چاپ اول، سال
عباچی (مریم ): حقوق کیفری اطفال، انتشارات مجد، چاپ اول، سال
پیراسته (بهرام )، روزنامه همشهری، شماره 3959، مورخ 24 / 1 /
غفاری ( مریم )،نقش مدرسه در تکوین شخصیت،روزنامه همشهری مورخ 21 / 9 /
جوادی(سید محمد حسین)،محیط خانواده و بزهکاری،روزنامه حمایت مورخ 27 / 2 /
شناخت ویژگی های اطفال بزهکار، انتشارات مرکز پژوهشی سازمان زندان ها
خامی زاده ( رقیه )، نگاهی اجمالی به بزهکاری اطفال و نوجوانان، سایت دادستانی کل کشور
سربازی ( ناصر )، نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان، سایت وکالت

نقش خانواده در بزهکاری فرزندان

در مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چندگانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر مورد نظر قراردهیم. برحسب مورد ممکن است تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه یک عامل واحد، علت کلیه رفتارهای مجرمانه نیست

در بزهکاری، عوامل اجتماعی و روانی هردو بر یکدیگر اثر میگذارند و با یکدیگر همبستگی دارند. عوامل دسته اول در محیط وجود دارد و فرد را تحت تاثیر قرار میدهد. عوامل دسته دوم نیز در درون شخصیت موجود است و در مقابل محیط واکنش نشان میدهند و روشن است که از لحاظ کیفیت و کمیت، تغییر پیدا میکنند و ممکن است به صورتهای بیشمار با یکدیگر ترکیب یابند

انسان ممکن است از سه راه به انجام فعالیت های مجرمانه وادار شود

1- وقتی تمایلات ضد اجتماعی در معرض نفوذ عوامل جرم زا قرار گیرد و تحت تاثیر این عامل، بیشتر برانگیخته شود

2- وقتی در شخص به علت احساس گناه عمیق که در اثر افعال قبلی او به وجود آمده، یک میل شدید برای مجازات شدن بوجود آمده باشد.(یعنی از طریق ارتکاب جرم جدید، برای خود مجازات تهیه میکند)

3- شخصی که از لحاظ عاطفی، احساس ضعف و عدم اطمینان میکند، ممکن است برای مخفی داشتن این احساس، روحیه‌ای دفاعی و پرخاشگر در خود به وجود آورد

در پیدایش عمل مجرمانه باید سه عامل را در نظر گرفت

1- تمایلات مجرمانه(ت)

2- وضعیت کلی(و)

3- مقاوت ذهنی و عاطفی شخص در مقابل وسوسه(م)

که ماحصل آن فرمول و قانون چگونگی پیدایش یک عمل مجرمانه است

عمل مجرمانه حاصل جمع تمایلات مجرمانه شخص به اضافه وضعیت کلی او تقسیم بر میزان مقاوت او است.)

تمایلات مجرمانه شخص و مقاومت وی در مقابل آنها ممکن است به عملی ضد اجتماعی یا مجرمانه منجر شود، و یا به صورت رفتاری که مورد تایید اجتماع است درآید، و این امر بستگی به آن دارد که از تمایلات مجرمانه و مقاومت،کدامیک قویتر باشند

همه افراد دارای تمایلات و ضد تمایلاتی هستند. عمل مجرمانه تنها وقتی ممکن است روی دهد که مقاومت شخص کافی نباشد و نتواند فشار تمایلات مجرمانه و وضعیت خاص را تحمل کند

مشکلترین کار، تشخیص میزان مقاومتی است که شخص ممکن است در موقعیت های خاص در مقابل ارتکاب جرم داشته باشد. مقاومت دارای ریشه های عاطفی، فکری و اجتماعی است و این سه عامل با تشکیل فراخود و رابطه آن با خود، و موقعیت شخص، ارتباط نزدیکی دارد. وقتی شخص از یک بیماری روانی که ریشه جسمانی دارد رنج ببرد، مسلم است که مقاومت عاطفی و جسمانی او کمتر خواهد بود

عامل اصلی در مقاومت، فراخود یا به زبان عامیانه وجدان است زیرا فراخود،خود را مورد تهدید قرار میدهد و به آن دستور میدهد که فقط مرتکب اعمال خوب شود

بدین ترتیب وقتی شخصی مرتکب جرم میشود، احساس گناه میکند، در صورتی که وقتی عمل خوبی انجام میدهد، احساس رضایت و خوشی میکند

نقش خانواده

خانوده کوچکترین واحد اجتماعی است که بوسیله ازدواج زن و مرد تشکیل می شود و با تولد فرزندان تکامل می‌یابد

اهمیت زندگی خانوادگی برای کودکان به مراتب از افراد بالغ بیشتر است. چراکه در اینجا است که کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگران می آموزد. در محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت های آینده کودک گذاشته میشود

اینکه در روابط ما با سایرین عشق و محبت حکمفرما است یا خصومت و نفرت، تا حد بسیار زیادی به تربیت خانوادگی بستگی دارد

اصولا کلیه رفتارهای دوران نوجوانی، جوانی و بالاتر، چه اجتماعی باشد ویا ضد اجتماعی، در نتیجه تجربیات گذشته به وجود می آید و با توجه به این تجربیات است که میتوان این حالات و رفتارها را توجیه کرد

بزهکاری در کودکان و نوجوانان هرچند می تواند به عوامل بسیار، ازجمله مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… وابسته باشد. امّا در گام نخست این خانواده است که کودک را به مسیر صحیح هدایت می کند یا بستر گناه و جرم و انحراف را برای او مهیا می سازد. انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افکار، عقائد و رفتار اطرافیان قرار می گیرد و بعدها به تقلید از این رفتارها و گفتارها، الگوهایی را که به نحوی در ارتباط با او هستند سرمشق رفتاری خود قرار خواهد داد

خمیرمایه مولفه های اصلی شخصیت متعادل و پویا یا متزلزل و آسیب پذیر کودکان و نوجوانان در کانون خانواده و در سایه تعامل مطلوب با والدین، به ویژه مادر، شکل میگیرد

پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) در تاکید بر اهمیت دوره های مختلف رشد و تحول شخصیت فرزندان، به ویژه هفت سال اول زندگی، فرموده اند: فرزند در هفت سال اول زندگی “محبت پذیر است”، در هفت سال دوم “آموزش پذیر است” و در هفت سال سوم حیات خود ” مشورت پذیر است”

ویژگی های زیستی و روانی- اجتماعی کودکان در سالهای اولیه رشد (هفت سال اول حیات) بگونه ای است که بیشترین تعلق خاطر را به پدر و مادر دارند و میخواهند همواره همه وجود پدرو مادر خود را در قبضه مهر خود داشته باشند. از همین رو زیباترین و موثرترین روش پرورش فرزند در این دوران، حاکمیت مهر و محبت وسیطره عاطفی کودک بر پیکره شخصیت پدر و مادر است

بنابراین محرومیت های عاطفی، تنبیه، اعمال رفتارهای خشونت آمیز با کودک و تحمیل آزردگی ها وناکامی های مکرر بر احساس فرزندی با شاکله محبت پذیر، میتواند آسیب های اجتماعی همراه داشته باشد

گزل، پدر روانشناسی کودک میگوید: شخصیت کودک در پنج، شش سالگی نسخه کوچکی از جوانی است که بعدا خواهد شد

کودکانی که از مهر و محبت پدری و مادری محروم مانده و عموما در عین برخورداری از نعمت پدر و مادر، دچار بد سرپرستی شده اند و به گونه ای که انتظار میرود از تعامل عاطفی خوشایند و دوست داشتنی با والدین بهره مند نمیشوند، با دنیایی از نگرانی و ناکامی، بی انگیزه و شکننده وارد مدرسه میشوند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق فرار مغزها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق فرار مغزها در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق فرار مغزها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق فرار مغزها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق فرار مغزها در word :

موضوع مورد بررسی در این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اراک پیرامون فرار مغزها است . در این پژوهش در پی آن هستیم که دریابیم نگرش دانشجویان نسبت به مهاجرت چگونه است و این نگرش معلول چه عوامل و پارامترهائی است .

اصولا مهاجرت و خصوصا مهاجرت نخبگان موضوعی است که تمامی کشورها چه کشورهای مهاجر فرست و کشورهای مهاجر پذیر به نوعی با آن درگیر هستند . یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه کشورها وجود متخصصان و نخبگان علمی آنها
می باشد. تمامی کشورها صرف نظر ازتوسعه یافته یا توسعه نیافته هر سال مبالغ زیادی را صرف آموزش در کشور خود میکنند تا بتوانند از این راه دروازهای ترقی و پیشرفت را بروی خود بگشایند, از طرف دیگر در کشورهای جهان سوم که ایران نیز یکی از آنها بشمار میرود برنامه درست و منطقی برای بکارگیری این نیروها وجود ندارد و با توجه به سیستم حکومتی این کشورها که سنتی می باشد, متخصصانی را که با اشتیاق در پی آبادانی و رشد جامعه خویش هستند سرخورده نموده وحتی گاهی با بی حرمتی و زدن انگهای مختلف آنها را به فرار وا می دارد . باید توجه داشت که وجود بافت سنتی در جوامع به جهت ترس از دست دادن قدرت همیشه با تغییرات در هر زمینه ای مقابله کرده است در حالی که این جوامع برای ادامه حیات در جامعه نوین جهانی مجبور به قبول بعضی از مظاهر تمدن هستند. در این میان قشر نخبه و متخصص جامعه دچار سردرگمی می شود , از طرفی عشق به .وطن دارد و از طرف دیگر نمی خواهد فرصت یک زندگی بهتر و راحت تر را از خود دریغ کند . بنابراین مجبور می شود یکی را برگزینند.

با توجه به اینکه موضوع نگرش در وهله اول بحثی است که در حوزه روانشناسی اجتماعی قرار می گیرد و همچنین نگرش دارای ابعاد شناختی , عاطفی و احساسی و نیز آمادگی برای عمل است و بطور کلی نگرش مرحله قبل از عمل است ,جامعه آماری ما نیز کسانی هستند که هنوز وارد عمل( مهاجرت ) نشده اند . این جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ورودی سال 1379 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اراک میباشند . از آنجائی که ممکن است تعدادی از همین دانشجویان در آینده جزء نخبگان کشور شوند , یافتن علل و عوامل مهاجرت این قشر شایان اهمیت است چرا که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.

چهار چوب این تحقیق بر اساس نظرات جامعه شناس بزرگ علم ” مرتون “می باشد . مرتون ساخت اجتماعی را انتظام اجتماعی و وسایل پذیرفتنی برای دست یافتن به اهداف تعبیر میکند . از نظر او ساختها جهت رسیدن به مقاصد معیارهای خاص و شیوهای عملی ارائه میدهند, راهکارهائی که عمدتا بصورت کلی بیان میشوند . بطور مثال یکی از این راهکارها برای رسیدن به موفقیت در جامعه تحصیل است . از نظر وی فرد برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود در جامعه به رسم پرستی روی می آورد , تحصیل می کند , وارد دانشگاه می شود و پس از فارغ التحصیلی انتظار دارد که وارد بازار کار شود . اما در این مرحله ممکن است نتواند شغلی مناسب رشته و استعدادهای خویش پیدا کند , که عمدتا در این برهه وی تحقق استعدادها , بازار کار و رفاه اجتماعی را در آنسوی مرزهای کشور خویش تصور می کند و با توجه به ساخت سیاسی اجتماعی جامعه خود که در بالا ذکر شد طبق نظریه مرتون به نوآوری دست می زند و مهاجرت می کند.

یکی از ویژگیهای برجسته علم به مثابه یک نهاد اجتماعی به گفته مرتون جامعه شناس برجسته علم , علم جهان گرا و مالکیت ناپذیر است . بنابراین می توان گفت دانشمندان و نخبگان علمی و فکری و فرهنگی به هیچ جای جهان یا دولت خاص یا جامعه ای معین تعلق ندارند.

عمده ترین متغیرهای مستقل این تحقیق عبارتند از:

 

1- جنسیت 2- سن3 – رشته تحصیلی 4 – شاغل بودن5- محل سکونت 6- درآمد خانواده 7- اشتغال مناسب 8 – درآمد متخصصان 9 – درآمد نامناسب 10- شکوفائی استعداد 11- آزادی سیاسی 12- نیازهای اولیه افراد 13- حمایت دولت

طرح زمانی – اجرایی این تحقیق در پائیز و زمستان سال 82 در نظر گرفته شده است , که بهترین زمان برای بررسیهای مهاجرت با کم ترین دخالت احساسات و علائق روحی افراد می باشد. زیرا از نظر روانشناسان در فصل بهار میل به مهاجرت در افراد نمود پیدا می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جایزه نوبل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جایزه نوبل در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جایزه نوبل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جایزه نوبل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جایزه نوبل در word :

جایزه نوبل
از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد.
پرش به: ناوبری, جستجو

این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه آن را تغییر دهید. در پایان، پس از ویکی‌سازی این الگوی پیامی را بردارید.

جایزه نوبل
جایزه نوبل بر اساس و صیت آلفرد نوبل به کسانی (و در مورد جایزه صلح، به موسساتی) داده می‌شود که تحقیقات برجسته‌ای کرده باشند، یا روش و وسیله‌ای ابداع و اختراع کرده باشند یا خدمت برجسته‌ای به جامعه کرده باشند. جایزه نوبل در رشته‌هائی که داده می‌شود، بالاترین تقدیر در جهان امروز به‌شمار می‌رود.
فهرست مندرجات
[مخفی شود]
• رشته‌ها
• جشن‌های اهدای جوایز
• وصیت نوبل
• روند پیشنهاد نامزد و انتخاب برنده
• عدم انتخاب نامزدهای متوفی
• انتقاد به اهدای جوایز
• به رسمیت نشناختن موفقیت‌های مشابه
• جای خالی جایزه ریاضیات
• مسائل جزئی
• جستار های مربوطه
• منابع
• پیوند به بیرون

[ویرایش] رشته‌ها
جایزه نوبل در پنج رشته داده می‌شود:
• فیزیک
• شیمی
• فیزیولوژی و پزشکی
• ادبیات
• صلح

نقشه جهان بر حسب تعداد نوبلیست در هر کشور. کشور های با برنده بیشتر رنگ تیره تری دارند.
جایزه دیگری که از سوی بانک مرکزی سوئد در رشته اقتصاد داده می‌شود به جایزه نوبل اقتصاد معروف است، گرچه ارتباطی به بنیاد نوبل ندارد.
تا کنون جایزه داده شده، اگرچه برخی از برندگان از دریافت آن سر باز زده‌اند.
چهار هیئت مخصوص اعطاء جایزه که تحت اساسنامه بنیاد نوبل فعالیت می‌کنند عبارت‌اند از:
• آکادمی علوم سلطنتی (برای شیمی و فیزیک)
• مؤسسه طبی سلطنتی کاروئین (برای طب)
• آکادمی سلطنتی سوئد (برای ادبیات)
• کمیته نروژی نوبل وابسته به پارلمان نروژ (برای جایزه صلح).
ضمناً پنج کمیته نوبل هم وجود دارد که هریک برای توزیع یکی از جوایز مطالعه می‏کنند (از جمله کمیته نروژی برای جایزه صلح). به‏علاوه چهار انستیتو یا مؤسسه نوبل هم وجود دارد که هریک برای یکی از چهار جایزه فوق‏الذکر فعالیت می‏کنند.

نمودار توزیع جوایز کل نوبل بر حسب کشورها تا سال . تعداد جوایز و سهم تقریبی از کل جوایز اعطا شده برای هر کشور نیز قید گردیده.
کمیته‏های پنجگانه نوبل هریک سه تا پنج عضو دارند که توسط هیئت مربوط تعیین می‏شوند. کسی نمی‏تواند خود را نامزد دریافت جایزه نوبل کند. کسانی‌که می‏توانند معرف نامزدهای جوائز نوبل باشند:
• برندگان سابق جوائز نوبل (در رشته‏ مخصوص خود)
• اعضاء هیئت اعطاء جوایز و اعضاء کمیته‏های نوبل (در رشته مخصوص خود)
• استادان برجسته دانشگاه و آن‏هائی که توسط اعطاء کنندگان جوایز انتخاب می‏شوند.
• ناشر اثر نامزد. (در مورد ادبیات)
• اعضاء پاره‏ای از سازمانهای پارلمانی یا حقوقی‏ بین‏المللی (برای جایزه صلح)
• اعضاء پارلمان‏ها و کابینه‏ها (برای جایزه صلح).
[ویرایش] جشن‌های اهدای جوایز

سالن کنسرت استوکهولم که هر ساله جشن‌های اهدای جوایز نوبل در آن صورت میگیرد.
کمیته‌ها و موئسساتی که جزو هیات انتخاب جوایز هستند اغلب نام برندگان را در ماه اکتبر اعلام می‌کنند. این جوایز در یک مراسم رسمی که در 10 دسامبر یعنی سالگرد درگذشت آلفرد نوبل برگزار می‌شود به برندگان اهدا می‌شوند. مراسم جایزه صلح نوبل از 1905 تا 1946 در موسسه نوبل نروژ، پس از آن در “اولا” در دانشگاه اوسلو و از سال 1990 در عمارت شهرداری اوسلو برگزار شده است. سایر مراسم‌های اهدای جوایزاز سال 2005 در سالن کنسرت استوکهولم برگزار شده‌اند. هر سال هر یک از جوایز حداکثر به سه نفر اهدا می‌شود. هر جایزه عبارتست از یک مدال طلا، یک دیپلم افتخار و مبلغی پول. در حال حاضر مبلغ اهدایی در حدود 10 میلیون کرونای سوئد (اندکی بیش از یک میلیون یورو یا 3/1 میلیون دلار ایلات متحده) می‌باشد. اصولا اهدای این مبلغ با این هدف صورت گرفته است که برندگان نوبل، به دور از فشار تامین مخارج، به کار و تحقیق ادامه دهند. اما واقعیت اینست که بسیاری از برندگان، پیش از دریافت این مبلغ بازنشسته می‌شوند. اگر در یک گروه دو نفر برنده شوند، مبلغ مذکور بین دو نفر نصف می‌شود. اگر تعداد برندگان سه نفر باشد، کمیته اهدای جوایز مختار است که این مبلغ را بطور مساوی بین سه نفر تقسیم کرده یا اینکه به یک از برندگان یک‌دوم و به هر یک از دو نفر دیگر یک‌چهارم مبلغ مذکور را اهدا کند. معمولا دریافت‌کنندگان این مبلغ، آنرا برای اهداف علمی، فرهنگی یا انسان‌دوستانه، وقف می‌کنند.
از سال 1902، شاه سوئد، به‌جز جایزه صلح نوبل، رسما کلیه جوایز را در استوکهولم اهدا کرده است. پادشاه اسکار دوم در ابتدا با اهدای جوایز بزرگ ملی به خارجی‌ها مخالف بود، اما گفته می‌شود پس از آنکه به ارزش تبلیغاتی این جوایز برای کشورش پی برد نظرش عوض شد. اولین جایزه صلح نوبل در سال 1901 توسط رییس مجلس نروژ اهدا شد تا اینکه در سال 1904 کمیته نوبل نروژ تشکیل شد. پنج عضو این کمیته توسط پارلمان نروژ (استورتینگت) منصوب می‌شوند و انجام امور مقدماتی مربوط به داوری و نیز اهدای جایزه صلح نوبل بر عهده این کمیته است. اعضای این کمیته مستقل هستند و به قانونگزاران پاسخگو نمی‌باشند. اعضای دولت نروژ حق عضویت در این کمیته را ندارند.

[ویرایش] وصیت نوبل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افکار عمومی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افکار عمومی در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افکار عمومی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افکار عمومی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افکار عمومی در word :

خاص‌گرایی‌های فرهنگی، قشری، قومی، جنسی در اغلب جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه از جمله جامعه ما به مثابه یک مانع اساسی در توسعه «روابط عمومی» خود نمایی می‌کند. گویا اصراری است که نگرش عموم مردم نسبت به مسایل یک سازمان یا وزارتخانه یا شرکت، متاثر از نگرش‌های سنتی یا نگرش‌های تعیین شده، توسط یک قشر یا گروه، بدون هیچ تغییری ادامه پیدا کند. غافل از این که اگر نگرشی در تعارض با سایر نگرش‌ها قرار نگیرد، در بستر افکار عمومی جای نمی‌گیرد و اگر در بستر افکار عمومی قرار نگیرد در تعامل با جامعه واقع نخواهد شد. به عبارتی شفاف‌تر برای رسیدن به تفاهم در یک نگرش، باید در جامعه ایجاد ذهنیت کرد و این ذهنیت را در تعارض و تطابق با ذهنیت‌های متمایز هم موضوع هدایت کرد تا به عینیت تبدیل شود و چون در این حرکت خود موضوع، مسیرتعالی و توسعه را می‌پیماید، دایم در معرض نو شدن و در چالش‌های علمی و منطقی زنده و پویا باقی می‌ماند.
افکار عمومی محصول جدل‌ها و گفت و شنودهای درون جامعه است. افکار عمومی نیرویی نهان و آشکار است که محصول تعامل اجتماعی است. در هر شرایط اجتماعی چه بخواهیم و چه نخواهیم، پدیده‌هایی که با زندگی مردم و چگونگی بودن و شدن آن‌ها ارتباط دارند، در افکار عمومی حضور دارند. در جوامع بسته و دچار انسداد، جریان افکار عمومی پنهان است. اما در جوامع توسعه یافته، آشکار است افکار عمومی با مفاهیمی مانند وفاق عمومی، آداب و رسوم، احساسات و عواطف متفاوت است. افکار عمومی قابل تغییر است. جای چون و چرا دارد و به همین علت قابل هدایت است. قابل ترمیم است و قابل تشدید است. می‌توان آن را به وجود آورد یا از ایجاد آن پیشگیری کرد. روابط عمومی موفق با توجه به افکار عمومی برنامه‌های خود را تنظیم می‌کند. مهندسی افکار عمومی سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها با حضور روابط عمومی و توسط روابط عمومی صورت می‌گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله خشونت و ناامنی شهری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله خشونت و ناامنی شهری در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خشونت و ناامنی شهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله خشونت و ناامنی شهری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله خشونت و ناامنی شهری در word :

موضوع خشونت و ناامنی شهری یکی از چالشهای  جدی جوامع می‌باشد که نظر بسیاری از صاحبنظران را در فرآیند تحلیل، تفسیر و ریشه‌یابی آن به خود معطوف نموده است.

مهمترین خصیصه عصر جدید و قرن بیست و یکم گسترش ارتباط و فزونی سرعت در انتقال انگاره‌های فرهنگی در جوامع می‌باشد (چه مثبت و چه منفی). خشونت و ناامنی شهری در مفهوم امروزین خود بیشتر زائیده صنعتی شدن جوامع و گسترش شهرها و تبلور کلان شهرها می‌باشد.

امنیت عمومی مبهم و پیچیده است، این مفهوم در مسیر حیات خود دائماً دچار تحول شده و از مفهومی به مفهوم دیگر تغییر یافته است.

در دیدگاه سنتی امنیت معطوف به تأمین فضائل و حفاظت از عاملان آن می‌شد و انسان منفعلانه خود را می‌بایست با قالب فضائل و دیدگاه فرهیختگان تطبیق می‌داد.

در دیدگاه مدرن، امنیت معطوف به قدرت و تأمین زندگی امن و مرّفه انسان و حفاظت از عاملان آن یعنی متخصصان و صاحبنظران می‌شود و نسبت به دیدگاه پست مدرنیسم معطوف به معنا در زندگی انسانی و تأکید بر لذت گرائی و معناگرایی اراده و خلاقیت انسانی است.

و با الطبع پیچیده شدن مفهوم امنیت در دیدگاه اخیر باعث گردیده که برای تأمین و تحکیم آن عدم انعطاف و بکارگیری شیوه‌ها، ابزار و متد‌های مختلف را شاهد باشیم تا قبل از هر چیز با شناسایی و شناخت عوامل ناامنی و تهدید‌کننده، نسبت به مقابله و برخورد با آن عوامل و کاهش احساسی ناامنی عمومی اقدام نماییم. یکی از خصایص عصر جدید، گسترش ارتباطات و حذف مرزها و موانع فیزیکی می‌باشد برخلاف گذشته ضریب اثرگذاری فرهنگی با کندی و تانی در جوامع صورت می‌پذیرفت در شرایط جاری به موازات تراوشات و انباشتگی فرهنگی آثار و 0خصوصیات صنفی موجود در جوامع و شیوه‌های بزهکاری و جرایم با سرعت و با کمترین هزینه زمانی با سایر جوامع سرایت می‌نماید و در حقیقت از منظر جامعه شناسی شهری نوعی وحدت جرایم اجتماعی بصورت مشابه با انگاره‌های شناخته شده مشاهده می‌گردد به تناسب با ملاحظات و ویژگیهای فرهنگی هر جامعه دارای شدت وحدّت می‌باشد. مباحث خشونت شهری، جرایم حاشیه‌نشینی و ارتباط بین گسترش شهرک‌های حومه و حاشیه‌نشینی با افزایش جرایم و بزهکاری و تشکیل مناطق ممنوعه در اطراف شهرهای بزرگ و کلان شهرها از جمله مباحث مهمی است که تقریباً به صورت یکسان در جوامع، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه مشاهده می‌گردد.

یکی از ویژگیهای کتابهای حاضر در عرصه امنیت پرداختن به مقوله امنیتهای شهری می‌باشد.

از منظر بررسی زمینه‌های نهادی، ساختاری، سکونتگاهی و حتی روانشناختی به همراه شناسایی ضعف‌ها و خلاءهای قانونی، مبادرت به تجزیه و تحلیل «واقعیت‌های شناخته شده» نموده و راهکار پیشنهاد می‌نماید و علیرغم طرد و کم اهمیت جلوه دادن مثلاً «ارجحیت پیشگیری بر درمان» عملاً در بخش عمده‌ای از فصول تأکید بر تدابیر و سیاست‌های باز دارنده و پیشگیرانه داشته  «کیفر زدایی» و «پوشش دهی پلیس» را به صورت نسبی غیر مفید و ناکارآمد تلقی می‌نماید همین نگرش که بصورت زنجیره‌ای از زمینه‌های قبل از ورود بزه و ارتکاب جرایم تا «عدم اجرای احکام» به عنوان آخرین حلقه زنجیر پیگیری شده بر این اصل استوار است که مسئولیت پذیر ساختن والدین، به همراه پیشگیری واقع بینانه، چه از بعد اجتماعی و چه از بابت تکرار جرم، سرآغاز مبارزه علیه ناامنی انگاشته می‌شود و با تغییر سمت تدابیر پیشگیرانه از جمعیت شهری و داخل شهرها به سمت حومه صادر کننده بزهکاری آغاز شده و سپس با ایجاد هماهنگی، پیوستگی و انسجام میان ابزارهای پیشگیری کننده محلی با دیگر همتایان احتمالی نظیر مددکاران اجتماعی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، مناطق آزاد تجاری، پلیس و سرانجام قوه قضائیه به نتیجه و هدف می‌رسد.

مهاجرت پذیری، کاهش امکان کنترل حومه شهرها و کلان شهرها، تشکیل مناطق ممنوعه و باند‌های تبهکاری و صدور اقدامات خلاف با شهرها از جمله محورها و مشکلاتی است که پلیس و نهاد‌های ذیربط با آن مواجه می‌باشد و طبعاً راه‌حل‌هایی که تجویز شده از جمله تخصصی کردن و تقسیم کار، تأسیس نهادهای پلیس خاص چون پلیس شهری، پلیس برون شهری، پلیس اطفال، پلیس ملی و … منظم ساختن و قانونمند‌کردن مبارزه با خشونت‌های شهری و توسل به سایر نهادهای غیر مرتبط و تأسیس یک شورای سیاستگزار به منزله متولی خاص و ویژه در این زمینه مسائلی بوده که کم و بیش در سطح کشور به عنوان راهکارهای مطرح بوده و در موارد نظرات موجهی عرضه شده است.

در زمینه بلایای طبیعی:

انسان در سراسر تاریخ شناخته شده‌اش همواره توسط نیروهای خصمانه طبیعت به گونه‌ای شدید و بی‌رحمانه مورد تهدید بوده است.

زمین لرزه که شاید مخرب‌ترین نیروهای طبیعی باشد، به تنهایی در سرتاسر همان هزاران زندگی را قربانی و میلیارد‌ها دلار خسارات مادی وارد ساخته است.

خسارات ناشی از سایر بلایای طبیعی نظیر آتشفشانها، طوفانها و سیلابها نیز کمتر از خسارات زمین لرزه نیست.

اما علیرغم این امر، تنها در سالهای اخیر توجه دانشمندان به طرق کنترل و پیشگیری و یا حداقل تخفیف آثار بلایای طبیعی جلب شده است، در حال حاضر جامعه دانشمندان هدف تخفیف آثار بلایای طبیعی را در سر لوحه کار خود قرار داده‌اند. آسیب‌پذیری شهری چون تهران در برابر زلزله، بعنوان مهمترین و متمرکز‌ترین شهر کشور ایران از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

شهر تهران با مساحت 600 کیلومتر مربع و گستردگی 1000 کیلومتر مربع (با حومه) با جمعیت 8 میلیون نفر بیشترین و بالاترین تمرکز فعالیت‌های صنعتی، اقتصادی وسیاسی را در خود جای داده است. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مشارکت مردمی در امور اجتماعی و نتایج آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق مشارکت مردمی در امور اجتماعی و نتایج آن در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مشارکت مردمی در امور اجتماعی و نتایج آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق مشارکت مردمی در امور اجتماعی و نتایج آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق مشارکت مردمی در امور اجتماعی و نتایج آن در word :

صلیب سرخ اتریش
مدیریت استرس در حوادث بحرانی و مداخله در بحران
پیش زمینه / تاریخ
صلیب سرخ اتریش (ARC) با تعداد 000/30 پرسنل و داوطلب بزرگترین سازمان غیرانتفاعی در اتریش است. این جمعیت تعداد زیادی از عملیاتهای سراسر کشور نظیر آمبولانس، نجات، اعطای خون، سلامتی و خدمات اجتماعی را اداره می کند و در موقعیتهای بعد از حوادث حضور دارد.
ARC در دو سطح رهبری و پرسنل / داوطلب نیاز به برنامه حمایت روانی را احساس کرد. در سال 1998 نخستین تماس با فدراسیون بین المللی مرکزی برقرار شد و پس از آن ARC خصوصاً در بخش وینا در مداخله در بحران فعال شد و تلاشهایی برای میسر ساختن کمک به همکاران صورت داد. تحقیقات برای کشف (نمایان ساختن) ویژگی کار عوامل استرس کارکنان و امدادگران خودی، در جریان وظایفشان انجام داده شد. یافته های تحقیق منجر به توسعه برنامه آموزش با هدف کم کردن برخورد با مشکلات شد.
تعداد 60 نفر نیرو و داوطلب در دوره 6 روزه آموزش مدیریت در حوادث بحرانی که برای همسطح کردن کارکنان در مناطق مختلف کشور برگزار شده بود شرکت کردند. دیگر فعالیت های آموزشی برای تیم های مداخله در بحران نیز به عهده گرفته شده است.
موضوعات
• گسترش حمایت روانی و پزشکی داده شده به قربانیان بحران و حادثه
• فراهم کردن امکانات آموزشی و تدابیر ضروری برای پیشگیری از گسترش یافتن واکنش شدید استرس یا اختلال فشار روانی بعد از حادثه در میان همکاران.
• آموزش مناسب تعلیم دهندگان
• توافق برروی یک روش همسان برای بالا بردن کیفیت آموزش که با شرایط مواجه شده در محل تطابق های کافی دارد. اهداف جمعیت ایجاد کردن یک طرح آموزشی برای تیم مداخله در بحران است که بتواند در سرتاسر صلیب سرخ اتریش ارائه شود. یک برنامه آموزشی شامل موضوعاتی چون ارتباط، مداخله در بحران، رویدادهای مربوط به زندگی، کار با همدیگر در یک گروه و غیره.
• کاهش دادن وقوع علائم فشار روانی بعد از حادثه و تأثیرات روانی دوره طولانی مدت در مردم متأثر از حادثه به وسیله همدردی با آنها از طریق حمایت های شنیداری (گوش دادن به صحبت هایشان) آموزش و مراجعه به برنامه های حمایت روانی در حال پیشرفت مستقر در انجمن.

توضیحات خلاصه فعالیت ها.
برنامه DMHS یکی از پنج وظیفه شامل شده در برنامه امداد حادثه است. خدمات فراهم شده شامل مداخله در بحران، آموزش در باره فشار روانی و مهارتهای رویارویی، مدافعه، مهتر شرایط حاصل از بحران روانی.
مقدمه
مشارکت اگرچه به معنای عام آن را از دید باز بازنگری انسان پیوند داشته اما به معنای جدید از عرصه سیاستها و پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. این نوع مشارکت در برخی از کشورهای صنعتی (به ویژه آنها که در جنگ شکست خورده بودند) در قلمرو اقتصادی و صنعتی آغاز شد تا مردم را در مالکیت شریک سازد و پایه های پایدار و تداوم صنعت و اقتصاد را مستحکم سازد با گسترش معنای مشارکت و راه یافتن آن به تمام عرصه های زندگی امروزه سخن از شرایطی است که همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت آگاهانه و واقعی پیدا کنند. علیرغم شکل گیری اندیشه مشارکت در تمام ابعاد زندگی این گسترش هنوز به صورت عملی دیده نمی شود در میان عواملی که از گسترش سریع مشارکت جلوگیری می نماید نبود فلسفه ای که زیر کوششهای مشارکت جویانه را فراهم می آورد فهم آن را آسان گرداند و نسبت به آن تعهد بیافریند بارز است مشارکت پدیده ای است ذهنی که بدون فلسفه ای کارساز و راه گشا نمی تواند به صورت جزئی از فرهنگ مردم درآید تازه ترین زمینه مشارکت شهروندان در ادامه امور شهرهاست این مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است و هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می کنند درآیند و به شهروند تبدیل شوند.
مفهوم مشارکت
مشارکت از نظر لغوی به معنای شرکت کردن است. مشارکت نوعی رفتار با مردم است که آنها را قادر می سازد تا بر حوادث مؤثر زندگی اشان تأثیر قاطعی بگذارند به همین خاطر باید از آزادی کامل و از جمله حق اظهار نظر نظر برخوردار باشند و دارای اهمیت و ارزش تلقی شوند. «آلن پیرفیتا» در دیباچه اثر دسته جمعی و مشارکت چیست؟ می نویسد مشارکت مورد مشورت قرار گرفتن قبل از تصمیم گیری را گویند به نحوی که اظهار نظر شخصی و اعمال مراقبت در جریان اجرای این تصمیم و تحول نتایج آن امکان داشته باشد.
واژه مشارکت (Participation) از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع برای منظور خاص باشد و در مورد معنای اصلاحی آن بحثهای فراوانی شده است ولی در مجموع ناتوان جوهره اصل آن را درگیری و فعالیت و تأثرپذیری داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سرمشق و جامعه شناسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سرمشق و جامعه شناسی در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سرمشق و جامعه شناسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سرمشق و جامعه شناسی در word

مقدمه  
تعریف سرمشق  
مثال‏هایى از چند سرمشق  
سرمشق چیست؟  
چگونگى پیدایش سرمشق  
سرمشق و مفاهیم نزدیک به آن  
نظریه انقلاب علمى کهن  
انقلاب علمى چگونه رخ مى‏دهد؟  
انتقادات وارد بر نظریه کهن  
سرمشق در جامعه‏ شناسى  
جامعه‏ شناسان و سرمشق‏هاى جامعه ‏شناسى  
«نمونه: نظریه کنش اجتماعى ماکس وبر  
«نمونه: آثار روان‏شناس، بى‏اف اسکینر  
معایب تعدد و بسط سرمشق  
سرمشق ترکیبى جامعه‏ شناسى  
سخن آخر  
پى‏نوشت‏ها  

مقدمه

پارادایم (paradigm) از جدیدترین مفاهیمى است که وارد حوزه علوم و جامعه‏شناسى شده است. این مفهوم با نام فیلسوف و مورخ علم، تامس کهن (T.s.kuhn) ، مقارن است و اولین بار توسط وى در کتاب معروف او، ساختار انقلابهاى علمى (The structure of scientific Revolutions) ، به کار گرفته شده است. هدف کهن در این کتاب، اثبات این نظریه است که على‏رغم تصور موجود درباره اینکه پیشرفت علوم از راه تراکم و انباشت ( صورت مى‏گیرد، رشد و توسعه علوم از راه انقلاب (Revolution) به وجود مى‏آید و در جریان انقلاب‏هاى علمى، پارادایم‏هاى جدید جاى پارادایم‏هاى سابق را مى‏گیرند. در زبان فارسى، براى مفهوم پارادایم معادل‏هاى متعددى برگزیده‏اند; مانند نمونه، الگوى نظرى، سرمشق، نمونه فرد اعلى و امثال آن که این امر حاکى از نوعى ابهام و پیچیدگى در این مفهوم است. کهن، که واضع این مفهوم است، به پیچیده بودن و ابهام آن اذعان دارد. وى در چاپ دوم کتابش، که موجب واکنش‏هاى انتقادى فراوانى در میان اندیشمندان شد، در پى‏نوشتى که بر آن افزود، ضمن تلاش براى پاسخگویى به انتقادات، چنین مى‏گوید: «یک خواننده همفکر، که با من در این باره – که سرمشق ( پارادایم) عناصر فلسفى این کتاب را معرفى مى‏کند – شریک است، یک فهرست تحلیلى جزئى فراهم آورده و چنین نتیجه گرفته بود که این اصطلاح، دست کم، از 22 راه در این کتاب به کار رفته است.» (1) البته کهن بر این باور است که برداشت‏هاى متفاوت از مفهوم پارادایم نتیجه ناسازگارى‏هاى برخاسته از روش نویسندگى است و به آسانى، مى‏توان آنها را حذف کرد، ولى در عین حال، به ابهام این مفهوم اعتراف دارد

تعریف سرمشق

همان‏گونه که در مقدمه اشاره شد، به دلیل نوعى ابهام در این مفهوم، ارائه تعریفى جامع و مانع از سرمشق مشکل مى‏نماید. لذا، بسیارى از کسانى که درباره این مفهوم سخن گفته‏اند بدون ارائه تعریف، در مقام توضیح آن برآمده‏اند. ما ابتدا برخى از این تعاریف را مرور و سپس سعى خواهیم کرد تا تصویرى کلى از این مفهوم نشان دهیم

 کهن مى‏گوید: «یک سرمشق ( پارادایم) چیزى است که اعضاى یک جامعه علمى در آن با یکدیگر اشتراک دارند و بعکس، یک جامعه عملى از کسانى تشکیل یافته است که در یک سرمشق ( پارادایم) با یکدیگر شریک‏اند. همه دورها باطل و خبیث نیست، ولى این یکى منبع دشوارى‏هاى واقعى است. جامعه‏هاى علمى مى‏توانند و باید بدون توسل به نمونه‏ها، جدا شوند و این نمونه‏ها پس از آن، با تحقیق و موشکافى در رفتار اعضاى یک جامعه اکتشاف مى‏شود.» (2)

 کهن سپس سعى مى‏کند براى رفع ابهام‏هاى موجود و اعتراف به دشوارى‏هایى که در متن اصلى کتاب وجود دارد از سرمشق دو معناى متفاوت ارائه دهد: «چند نمونه از دشوارى‏هاى متن اصلى بر گرد مفهوم نمونه تجمع پیدا مى‏کند. در بیشتر جاهاى کتاب، اصطلاح نمونه به دو معناى متفاوت به کار رفته است; از یک سو، نماینده مجموعه باورها و ارزش‏ها و روش‏هاى فنى و چیزهاى دیگرى از این قبیل است که اعضاى یک جامعه علمى در آنها با یکدیگر شریک‏اند و از سوى دیگر، اشاره به گونه‏اى از اجزاى آن، یعنى معماگشایى‏هاى شناخته‏اى است که به عنوان سرمشق یا مثال به کار مى‏رود و مى‏تواند همچون شالوده‏اى براى حل معماهاى باقیمانده علم، جایگزین قواعد صریح حل معما شود.» (3)

 به نظر کهن، معناى نخستین، جامعه‏ شناختى و معناى دوم فلسفى مى‏باشد. ادامه سخن را از زبان ایان باربور نقل مى‏کنیم: «تامس کهن نشان داده است که حجیت و اعتبار جامعه اهل علم با پیش نهادن نمونه‏هاى عالى بر مجموعه‏اى از مفروضات و مسلمات مهر تایید مى‏زند. نمونه‏هاى عالى یا سرمشق‏ها ( پارادایم‏ها) همان نمونه‏هاى معیار کارهاى علمى سابق‏اند که گروه معینى از دانشمندان در زمان معینى، آنها را پذیرفته‏اند. اینها همان نمونه‏هاى فراوانى هستند که کتاب‏هاى درسى آکنده از آنهاست و دانشجویان با آموختن آنها، هم مفاهیم نظرى، هم روش‏هاى تجربى و هم هنجارهاى رشته علمى خود را همزمان کسب مى‏کنند. این سرمشق‏ها راهنماى پژوهش‏هاى گروهى نیز هست; چرا که تلویحا مى‏گوید چه نوع سؤال‏هایى وارد و قابل طرح است، چه تکنیکى مفید است، چه نوع راه حل‏هایى پذیرفتنى است.» (4)

 باربور در جاى دیگرى، از زبان تولمین، چنین مى‏گوید: «تولمین بر آن است که این‏گونه سرمشق‏ها یا نمونه‏هاى عالى تبیینى است که تعیین مى‏کند ما چه چیزى را مساله و چه چیزى را تبیین کافى و چه چیزى را امر واقع تلقى کنیم; . طبق گفته تولمین، این سرمشق‏ها یا نمونه‏هاى عالى و آرمانى تبیینى توسعا تجربى شمرده مى‏شوند، نه حقیقتا; چرا که نمى‏توان آنها را مستقیما با نتایج مشاهدات مقابله کرد. اینها ارزش خود را در طول زمان ثابت مى‏کنند و دانشمندان در غالب کارهاى‏شان آنها را به صورت تصدیق بلاتصور به کار مى‏گیرند.» (5)

 آلن راین در کتاب فلسفه علوم اجتماعى، براى پارادایم، این اوصاف را ذکر مى‏کند: «از اوصاف عمده [و] ویژه سرمشق‏ها ( پارادایم‏ها) این است که عام و گسترده‏اند و چنان از توصیف محض وقایع فاصله دارند که مدلولات تجربى آنها را فقط مى‏توان به مدد فرضیات کمکى عدیده‏اى که راه عملى تعیین صدق آنها را نشان مى‏دهد آشکار نمود.» (6)

 جامعه‏ شناس معاصر امریکا، جرج ریتزر، که جامعه‏شناسى را در قالب سرمشق مورد بحث قرار داده است و در ادامه این مقاله نظرات او را بیان خواهیم کرد، درباره سرمشق، چنین مى‏گوید: «سرمشق ( پارادایم) یک تصور اساسى درباره قلمرو موضوعى علوم است. الگوى نظرى به تعریف چیزى مى‏پردازد که چه چیز باید مطالعه شود، چه سؤالاتى باید پرسیده شود، چگونه سؤال شود و چه قوانینى را باید در تفسیر جواب‏ها به کار برد. الگوى نظرى وسیع‏ترین واحد توافق و اجماع در یک علم است و موجب تفاوت یک اجتماع علمى از دیگرى است. الگوى نظرى مقوله‏بندى مى‏کند، به تعریف و تفسیر نمونه‏ها مى‏پردازد، نظریه، شیوه‏ها و ابزار آنها را نیز شامل مى‏شود.» (7)

 به عنوان جمع‏بندى تعاریف ارائه شده، مى‏توان گفت: «پارادایم تعیین مى‏کند که چه چیزى مسلم، مفروض، امر واقع و مساله است; چه سؤالاتى قابل طرح‏اند; چه تکنیکى مفید است; چه راه حل‏هایى پذیرفتنى است; چه نوع از تبیین، جستجو کردنى است; چه تبیینى کامل است; چه مفاهیمى جهان‏نماست; در کار علمى، چه انتظارى معقول است; در کار علمى، چه زبانى به کاربستنى است. پس پارادایم‏ها فضاى فراگیر دانشمندان، سؤالات، مفاهیم، روش‏ها و زبان مشترک و معیار قضاوت و زیربناى نظریه‏ها و عام‏تر از مباحثات رایج‏بین دانشمندان یک رشته مى‏باشد.» (8)

مثال‏هایى از چند سرمشق

اکنون که تعاریف گوناگون صاحب‏نظران را در خصوص سرمشق بیان کردیم، براى روشن‏تر شدن این مفهوم به چند مثال از علوم طبیعى و علوم دینى توجه کنیم

 1- سرمشق فیزیک ارسطو و گالیله: «در فیزیک ارسطویى، اصل در هر چیز قرارگرفتن در مقر خود بود و به تعبیر دیگر، اصل [بر] سکون بود و حرکت علت مى‏خواست. لذا، سؤالات قابل طرح، با توجه به این پارادایم شناخته مى‏شد، ولى در نظر گالیله، حرکت اصل بود و سکون امر[ى] عارضى، تبعى و محتاج به علت.» (9)

 به عنوان مثال، اگر ارابه‏اى را در نظر آوریم که در حال حرکت است هر یک از این سرمشق‏ها آن را به‏گونه‏اى تفسیر خواهند کرد. در فیزیک ارسطویى، چون اصل بر سکون است از علت‏حرکت ارابه خواهند پرسید و هنگامى که ارابه از حرکت ایستاد دیگر سؤال کردن از اینکه چرا حرکت نمى‏کند و ساکن است‏سؤالى نامعقول خواهد بود و بعکس، در فیزیک گالیله، چون اصل بر حرکت است، تا وقتى که ارابه حرکت مى‏کند سؤال از علت‏حرکت موردى ندارد و همین که ارابه ایستاد باید به دنبال علت‏سکون آن بود

 2- سرمشق‏هاى علوم دینى: یکى از نقش‏هاى دین بیان رابطه انسان یا خداوند است و هر کدام از علوم دینى از منظر خاصى این رابطه را مى‏بینند. رابطه انسان با خداوند در سرمشق فقه، تصویر رابطه «عبد و مولا» است و عبد در امورى که مولى او را مکلف و تکلیف او را دقیقا روشن کرده است، به انجام تکلیف مى‏پردازد و انگیزه عبد از انجام این تکالیف عمدتا ترس از دوزخ و یا حداکثر، شوق بهشت است، در حالى که در سرمشق عرفان، رابطه انسان با خداوند کاملا متفاوت است. در اینجا، نه رابطه بنده و مولى، بلکه رابطه «عاشق و معشوق‏» مطرح است و عاشق دایما در تلاش براى نیل به وصال معشوق است. بزرگ‏ترین عذاب براى عاشق لحظه‏اى دوربودن از معشوق و یاد اوست. آنجا که على‏علیه‏السلام در دعاى کمیل مى‏فرماید: «خدایا، گیرم که عذاب تو را تحمل کنم، فراق و دورى تو را چگونه تحمل توانم کرد» (10) اشاره به چنین رابطه‏اى میان انسان و خداونددارد

 با توجه به مثال‏هاى مذکور، گاهى سرمشق‏ها با هم اختلاط پیدا مى‏کنند. این اختلاط زمانى رخ مى‏دهد که کسانى بخواهند سؤالى را که به سرمشق خاصى مربوط مى‏شود از طریق سرمشق دیگرى، پاسخ بگویند. به عنوان مثال، این سؤال، که چرا «در جامعه ایران، بانوان نمى‏توانند نامزد ریاست جمهورى شوند» سؤالى فقهى و حقوقى است و اگر کسى در پاسخ به این سؤال، بگوید که بانوان مى‏توانند به مقالات عالى قرب الهى نایل شوند و در این راه، هیچ مانعى وجود ندارد در واقع، به سرمشق عرفان، متمسک شده است و سؤالى فقهى را پاسخى عرفانى داده است که این امر خود مى‏تواند به یک مساله اجتماعى (social Problem) منجر شود. (11)

سرمشق چیست؟

از مجموع آنچه گفته شد، مى‏توان چنین نتیجه گرفت که سرمشق نوعى چشم‏انداز به عالم واقع است; عالم واقع رااز درون روزنه‏یا دریچه‏اى خاص دیدن است. البته دریچه یا روزنه مورد نظر نیست، بلکه آنچه راازدرون‏این‏روزنه‏مى‏بینیم‏همان‏سرمشق‏است

 شاید تمثیل معروف مولوى درباره فیل و خانه تاریک براى تقریب به ذهن مناسب باشد. همچنان‏که مردم در خانه تاریک، با توجه به محدودیت ابزار شناخت، هر کدام تصویرى از فیل را در ذهن مجسم کرده بودند، عالمان نیز در مواجهه با عالم واقع – اعم از طبیعت‏یا اجتماع – آن را به گونه‏اى تصویر مى‏کنند. به عبارت دیگر، هر کدام واقعیت را از درون‏پارادایم‏خاصى‏ملاحظه‏مى‏کنند و همین که چشم‏انداز تازه‏اى به عالم واقع پیدا کردند و سرمشق عوض شد چهره واقعیت در نظر آنان، دگرگون مى‏شود،آنچنان‏که آلن راین از قول کهن، بیان مى‏کندکه‏«تافرضیه‏اى‏لغونشده،چاره‏اى نداریم جز آنکه جهان را در قالب آن ببینیم و همین که لغو شد دیگر نمى‏توانیم بفهمیم که چرا قبلا بدان باور داشته‏ایم.» (12)

 مثالى را که کهن درباره ثابت و متحرک بودن زمین بیان مى‏کند ناظر به همین معناست; «کهن معتقد است که واژه زمین براى ما معنایى غیر از این دارد که براى ساکنان این کره قبل از عصر کپرنیک داشته است. ما “زمین” مى‏گوییم و از آن کره‏اى سرد و دوار را اراده مى‏کنیم، با عمرى طولانى و طواف کننده به دور خورشید و برابرنشین با کرات سیار دیگر. گذشتگان “زمین” مى‏گفتند و از آن کره‏اى – گاهى مکعبى یا استوانه‏اى – را اراده مى‏کردند که ایستاده بود و خورشید و سایر سیارات به دور آن مى‏گشتند، عمرى کوتاه در پشت‏سر داشت و مرکز عالم بود.» (13)

چگونگى پیدایش سرمشق

اولین سرمشق و سرمشق‏هاى بعدى چگونه ایجاد مى‏شود؟ ممکن است این سؤال در ذهن خواننده ایجاد شود که اگر هر دانشمندى واقعیت را از درون سرمشق خاصى مى‏بیند اولین سرمشق چگونه شکل مى‏گیرد؟

 در پاسخ به این سؤال، باید گفت که اولین سرمشق از هر راهى ممکن است ایجاد شود; مثلا، از طریق تجربه یا شهود و اشراق و از این حیث، با یکدیگر تفاوتى ندارند. آنچه مهم است این که یک عالم پس از کشف سرمشق خاصى بتواند نظرات علمى خود را بر اساس آ ن سرمشق استوار کند. البته سرمشق‏هاى بعدى، در هر علمى، در تقابل با سرمشق سابق ایجاد مى‏شود که نظریه انقلاب علمى کهن متکفل بیان همین معناست که آن را مورد بحث قرار خواهیم داد

سرمشق و مفاهیم نزدیک به آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جمعیت جهان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جمعیت جهان در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جمعیت جهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق جمعیت جهان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق جمعیت جهان در word :

نخستین انواع انسانهای امروزی ، تقریبا 50 میلیون سال پیش در آفریقا پدیدار شدند .
انسان سیر تکاملی را می پیمود ، در پی آنچه که زیست شناسان آن را ‹‹ زنجیر غذا ›› نامیده اند ، بر جمعیتش افزوده می شد . منشاء تمام انرژی حیوانی ، در نهایت از فرآیند فتوسنتز گیاهان است .
این بحث نظری است . اما آنچه ما درباره تراکم جمعیت بدان معتقدیم ، یعنی وجود یک نفر در 10 کیلومتر مربع ، در سرزمینهای قابل سکونت و دو تا سه نفر در هر 100 کیلومتر در مجموع سرزمینها ، توسط آماری درباه جمعیت انسانهایی که هنوز به شیوه های بدوی در عصر جدید می زیند ـ بویژه بومیان استرالیا ـ مورد تایید قرار می گیرد .
احتمالا جمعیت پس از 75000 سال پیش از میلاد ، به هنگام آغاز واپسین عصر یخبندان ، و به سردی گراییدن آب وهوا که مانعی در برابر زندگی مساعد در زیستگاه آدمی بود ، به ناچار اندکی کاهش یافته باشد .
به هنگام عقب نشینی یخچالها ، دسته ای از شکارچیان در مدار قطب شمال به تعقیب گله ماموتها پرداختند . دراین پهنه ، شکارچیان پلی رادر تنگه برینگ که در دورانهای معینی از عصر یخبندان وجود داشته است ، کشف کردند . احتمالا حدود 25000 ق . م و شاهد هم 10000 ق . م ، اینان به امریکای شمالی راه یافتند و در طول چندین سده از دومین تاریخ احتمالی در سراسر قاره امریکا گسترش یافتند . پیش ازاین ، دیگران به سفرهایی در مسیر مجمع الجزایر اندونزی تا استرالیا دست زدند .
گسترش جمعیت بشری به قاره امریکا ، عرضهای شمالی تر و استرالیا ، به طور موثری قلمرو انسان را گسترش داد . همچنین بامساعد شدن هوا ، جمعیت انسانها در 1000 ق . م احتمالا بیش از دو برابر جمعیت در 100000 سال پیش از میلاد بوده است . بنابر این ، به هنگام پسروی نهایی یخچالها ، جمعیت بشر حدود 4 میلیون نفربوده است .
این روند جمعیت از رشد خوبی برخوردار بود . این افزایش تقریبا از گستردگی محیط زیست سرچشمه می گرفت و در آن زمان ، این مرحله به حد نهایی خود رسیده بود . افزایش بیشتر فقط از طریق تراکمهای بیشتر می توانست امکان پذیر باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی جامعه شناختی حادثه کوی دانشگاه تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی جامعه شناختی حادثه کوی دانشگاه تهران در word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی جامعه شناختی حادثه کوی دانشگاه تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی جامعه شناختی حادثه کوی دانشگاه تهران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی جامعه شناختی حادثه کوی دانشگاه تهران در word :

زمانیکه عده ای بر می آشوبند و موضوعی را مورد شورش خود کرده، دست به اقدامات مختلف خشونت آمیز می زنند به فاصله های کوتاه اما متفاوت نیروی انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی شهر به محل حادثه میروند و تمام مساعی خود را بکار می گیرند تا آتش آشوب و فتنه را به طرق مسالمت آمیز و در صورت عدم کارآیی چنین شیوه هایی، با توسل به هر طریق ممکن، کنترل و نهایتا خاموش کنند. بنابراین امکان اندازه گیری دقیق متغیرهای مربوط به علل و عوامل پیدایش حادثه توسط مامورین بسیار ناچیز است و تنها طریقی که باقی می ماند پرس و جو از اهالی محل، ناظرین واقعه و یا دستگیر و بازداشت شدن متهم به شرکت در آشوب و بلواست. به بیان دیگر تنها را ه جمع آوری اطلاعات دست دوم از شاهدان عینی و بازداشت شدگان است. مجموعه ای از اطلاعات و داده های جمع آوری شده از این چند طریق – باز هم با ضریبی از خطا و خلاف – تا حدودی علل و عوامل پیدایش آشوب را مشخص می سازد. خطا و خلاف از این بابت که اظهارات اهالی محل، ناظرین واقعه و بازداشت شدگان پایانی ندارد و هر یک از این سه گروه طوری به توصیف و مخصوصا تبیین واقعه میپردازند که با گفته های دو گروه دیگر متفاوت و حتی احتمالا مخالف است اختلاف – گاه کاملا آشکار – بین گزارش های مامورین از یک واقعه مساوی نیز ناشی از همین مسئله است.بنابراین باید پذیرفت که دست یافتن به اصل ریشه ها و علل و عوامل موجه یک شورش شهری نه تنها ساده نیست بلکه تقریبا غیرممکن است و اظهارات هیچ یک از سه گروهی که نام بردیم بخصوص بازداشت شدگان چندان اعتباری ندارد و مجموعه اظهارات سه گروه دیگر نیز از پایایی کافی برخوردار نیست اما چاره ای جز اکتفاکردن به اطلاعاتی که کمابیش سیمای واقعیت را ترسیم می کند نیست و کاستی های تحقیق در این قسمت را باید با دقت بیشتری در سایر بخش ها جبران کرد.
از سوی دیگر تئوریهای موجود در حوزه های جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی اجتماعی به پژوهشگران کمک خواهد کرد تا به تبیین کلی و کلان اغتشاشات و شورش های مختلف بپردازند. فرض اصلی چنین تئوری هایی این است که ناکامی در دستیابی به اهداف، تبعیض و نابرابری و سرکوب شدن خواسته های مشروع افراد و آنچه در جامعه برای تحقیق چنین انتظارات وجود دارد، موجب بروز رفتارهای ناهنجار می شود و اگر چنین مشکلی فراگیر باشد، رفتارهای ناهنجار نیز دامنه وسیع و گسترده ای خواهد داشت که به آشوب و اغتشاش می انجامد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید