پرسشنامه سنجش عوامل موفقیت بودجه بندی عملیاتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه سنجش عوامل موفقیت بودجه بندی عملیاتی در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سنجش عوامل موفقیت بودجه بندی عملیاتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه سنجش عوامل موفقیت بودجه بندی عملیاتی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه سنجش عوامل موفقیت بودجه بندی عملیاتی در word :

این پرسشنامه شامل سه بعد می باشد در در سال 1395 به کار گرفته شده استپس از خرید با هماهنگی مدیر سایت مولفه ها و نمره گذاری پرسشنامه ارسال می گردد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه بررسی و تحلیل كاركرد گوشی های هوشمند در برنامه ریزی و شكل گیری برنامه سفر در ایرا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه بررسی و تحلیل كاركرد گوشی های هوشمند در برنامه ریزی و شكل گیری برنامه سفر در ایرا در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه بررسی و تحلیل كاركرد گوشی های هوشمند در برنامه ریزی و شكل گیری برنامه سفر در ایرا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه بررسی و تحلیل كاركرد گوشی های هوشمند در برنامه ریزی و شكل گیری برنامه سفر در ایرا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه بررسی و تحلیل كاركرد گوشی های هوشمند در برنامه ریزی و شكل گیری برنامه سفر در ایرا در word :

این پرسشنامه یكی از مباحث بروز و جنجالی حال و حاضر كشور ما میباشد كه بسیار حائز اهمیت است كه به بررسی و تجزیه و تحلیل كاركرد گوشی های جدید و هوشمند و تاثیر در برنامه های روزمره و تجربه های در طول سفر میپردازد.

این پرسشنامه بروز و جدید بررسی و تحلیل كاركرد گوشی های هوشمند در برنامه ریزی و شكل گیری برنامه سفر در ایران فایل با فرمت ورد و قابل ویرایش و استفاده در هر محتوایی میباشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986) در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986) در word :

پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (1986) در word

منبع

زاهدی فر، شهین، نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین (1379). ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری. مجله ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره ی 1 و2، 102-73.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه هوش اخلاقی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد

پرسشنامه هوش اخلاقی

پرسشنامه هوش اخلاقی در word شامل سه بخش فرم داده خام، گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده ایم.

.

مقدمه:

این پرسشنامه که توسط لینک و کیل () ساخته شده است مشتمل بر سوال است. و بر اساس نمره گذاری طیف لیکرت از هرگز تا همیشه (امتیاز تا ) طراحی شده است. پرسشنامه مذکور دارای چهار مولفه است که سوالات مربوط به هر مولفه به شرح زیر است:
– درستکاری: از سوال الی مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
– مسئولیت: از سوال الی مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
– دلسوزی: از سوال الی مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
– بخشش: از سوال الی مورد اندازه گیری قرار می گیرد

.

پرسشنامه هوش اخلاقی در word
فهرست:

فرم داده خام

گزارش نتایج

پردازش اطلاعات

عنوان: پرسشنامه هوش اخلاقی

فرمت: اکسل

تعداد صفحات: صفحه اکسل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی بین سالاما 2001 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی بین سالاما 2001 در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی بین سالاما 2001 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی بین سالاما 2001 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی بین سالاما 2001 در word :

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی بین سالاما 2001 در word

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی :

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

توضیح :

هدف: این ابزار سنجش برای كمك به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال طراحی گردیده است.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 5
تعداد مولفه : ندارد
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 3

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه راهبردهای حل مسئله كسیدی و لانگ (1996) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه راهبردهای حل مسئله كسیدی و لانگ (1996) در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه راهبردهای حل مسئله كسیدی و لانگ (1996) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه راهبردهای حل مسئله كسیدی و لانگ (1996) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه راهبردهای حل مسئله كسیدی و لانگ (1996) در word :

پرسشنامه راهبردهای حل مسئله كسیدی و لانگ (1996) در word

این مقیاس توسط كسیدی و لانگ[1] (1996) در طی دو مطالعه ساخته شد و دارای 24 پرسش است كه شش عامل را می­سنجد. هر كدام از عوامل در برگیرنده چهارآیتم می­باشد.

شیوه نمره ­گذاری

اعتبار آزمون حل­ مسئله

روایی آزمون حل­ مسئله

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه مقیاس سنجش ادراك خویشتن (SMSP) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه مقیاس سنجش ادراك خویشتن (SMSP) در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه مقیاس سنجش ادراك خویشتن (SMSP) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه مقیاس سنجش ادراك خویشتن (SMSP) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه مقیاس سنجش ادراك خویشتن (SMSP) در word :

به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه

مقدمه :

ای. ال . شوستروم در1962 پرسشنامه تعیین موقعیت شخص را تهیه كرد ( خدمات آزمون آموزشی وصنعتی سان دیگو، آمریكا ) كه دارای 150 سئوال و10 مقیاس فرعی است. تركیب دو مقیاس یعنی حرمت نفس(2) وخویشتن پذیری(3) با 40 سئوال ادراك خویشتن را اندازه می گیرد.
مقیاسهای اندازه گیری حرمت نفس وخویشتن پذیری از پرسشنامه Pio (4) استخراج شده اند.وقتی این دو مقیاس با هم تركیب شوند ادراك خویشتن را اندازه گیری می كنند.
حرمت نفس ( Sr )
حرمت نفس تایید خود به دلیل لیاقت یا قوت است. شامل 16 سئوال است ودر هر سئوال دو انتخاب داده شده، كه یكی از آنها باید انتخاب شود.
مقیاس خویشتن پذیری ( Sa )
این مقیاس تایید یا پذیرش خود را با وجود ضعف ها یا كاستی های اندازه می گیرد. دارای 26 سئوال است. پاسخگو باید یكی از دو انتخاب را علامت بزند.
نمره بالا در مقیاس خویشتن پذیری پذیرش ضعف ها یا كاستی ها را نشان می دهد. نمره پائین نشان دهنده ناتوانی در پذیرش ضعف های خود است. نیل به خویشتن پذیری مشكل ترازنیل به حرمت نفس است.
ادراك خویشتن
تفسیر همزمان مقیاس های خویشتن پذیری وحرمت نفس را می توان انعكاسی از قلمرو عمومی ادراك خویشتن ( Sp ) دانست.
سئوالات پرسشنامه تعیین موقعیت شخص به صورت مثبت ومنفی بیان شده اند.بسیاری از محققان فرض می كنند كه خواننده،" متضاد" معنی سئوال مورد نظررا می داند كه به طور ضمنی در سئوال مطرح گردیده است ولی بسیاری اوقات یك كلمه دارای چندین معنای معادل است، كه بستگی به موقعیت خاص كاربرد آن كلمه دارد.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 40
تعداد مولفه : 2 ( مقیاس خویشتن پذیری ( Sa ) / ادراک خویشتن )
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 14 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک و عوامل موثر بر آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک و عوامل موثر بر آن در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک و عوامل موثر بر آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک و عوامل موثر بر آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک و عوامل موثر بر آن در word :

پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر

بر آن در 4 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

در قالب فایل word و 15 پرسش 5 گزینه ای در قالب طیف لیکرت

پرسشنامه حاضر به منظور بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن تهیه و تدوین شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی در word دارای 49 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی و پرسشنامه هوش سازمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه مدیریت دانش سازمانی 21 سوال و پرسشنامه هوش سازمانی 49سوال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه همبستگي خانواده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 Ù¾Ø±Ø³Ø´Ù†Ø§Ù…Ù‡ همبستگي خانواده در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه همبستگي خانواده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه همبستگی خانواده 

همبستگی خانواده: در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز در زمینه همبستگی خانواده از پرسشنامه ای که توسط بی اپشتاین، بالدوین و بیشاپ[1] (1983) ساخته شده و دارای 60 سؤال در طیف 4 درجه ای لیکرت شامل؛ کاملاً موافقم (1)، موافقم (2)، مخالفم (3) و کاملاً مخالفم (4) می باشد، استفاده   می شود. این پرسشنامه از 7 زیر مقیاس به شرح ذیل تشکیل شده است؛ حل مسأله (عبارت های؛ 60، 50، 38، 24، 12 و 2)، روابط (عبارت های؛ 59، 52، 43، 29، 18، 14 و 3)، نقش ها (عبارت های؛ 53، 45، 40، 34، 30، 23، 15، 10 و 4)، پاسخگویی اثربخش (عبارت های؛ 57، 49، 39، 35، 28، 19 و 9)، درگیری اثربخش (عبارت های؛ 54، 42، 37، 33، 25، 22، 13 و 5)، کنترل رفتاری (عبارت های؛ 58، 55، 48، 47، 44، 32، 27، 20، 17 و 7) و کارکرد کلی (عبارت های؛ 56، 51، 46، 41، 36، 31، 26، 21، 16، 11، 8، 6 و 1). بی اپشتاین و همکاران پایایی مربوط به همسانی درونی 6 زیرمقیاس این ابزار را بین 72 صدم تا 83 صدم و همسانی درونی زیر مقیاس کارکرد کلی را نیز 92/0 گزارش کرده اند. محمدی زاده و ملک خسروی پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بدین گونه گزارش کرده اند؛ زیر مقیاس حل مسأله 72 صدم، زیر مقیاس ارتباط 70 صدم، زیر مقیاس نقش ها 71 صدم، زیر مقیاس آمیختگی عاطفی 73 صدم، پاسخگویی عاطفی 71 صدم، زیر مقیاس کنترل رفتاری 66 صدم و زیر مقیاس کارکرد کلی 82 صدم. همچنین در این پرسشنامه حداقل نمره 60 و حداکثر نمره 240 بوده و خط برش آزمون نیز 150 می باشد

[1] -Epstein, Baldwin & Bishop

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید