پرسشنامه استرس شغلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه استرس شغلی در word دارای 20 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه استرس شغلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پرسشنامه استاندارد استرس شغلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 در word :

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 در word

پرسشنامه مهارت های ارتباطی در سال 1990 توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .این پرسشنامه 18 سوال را در برگرفته و دارای سه مولفه می باشد و هدف از آن کمک به فرد برای حصول بینش در مورد مهارت های ارتباطی خود می باشد.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات : صفحه

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 18
تعداد مولفه : 3
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 5 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) در word :

پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) در word

این آزمون دارای سوال می باشد
اگر به کلیه ی پرسش های این آزمون صادقانه و با تفکر پاسخ دهید این امکان وجود دارد که شناخت و درک بهتری از خودتان پیدا کنید .
پرسش های این پرسشنامه سوالیه هر یک به دقت انتخاب شده و سپس به گروه زیادی از افراد ارائه گردیده است . با مقایسه ی پاسخ های خود با پاسخ های دیگر افراد می توانید با اطمینان بیشتری نسبت به خصوصیات شخصی خود آگاهی پیدا کنید . نتیجه گیری از پرسش های شما و در نتیجه شناخت شخصیت شما بستگی کامل به میزان صداقت و دقتی دارد که در پاسخ دادن به هر سوال از خود نشان می دهید و
اگر جواب شما به هر سوال بلی است در پاسخنامه زیر کلمه بلی جلو همان شماره ضربدر بزنید و اگر جواب شما خیر و یا علامت سوال می باشد زیر خانه ی خیر یا “؟” ضربدر بزنید

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 160
تعداد مولفه : تک مولفه
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 12 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فرم پرسشنامه باز خروج از سازمان ( منابع انسانی) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فرم پرسشنامه باز خروج از سازمان ( منابع انسانی) در word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فرم پرسشنامه باز خروج از سازمان ( منابع انسانی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فرم پرسشنامه باز خروج از سازمان ( منابع انسانی) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فرم پرسشنامه باز خروج از سازمان ( منابع انسانی) در word :

فرم پرسشنامه باز خروج از سازمان ( منابع انسانی) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه فساد اداری محقق ساخته همراه با ابعاد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه فساد اداری محقق ساخته همراه با ابعاد در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه فساد اداری محقق ساخته همراه با ابعاد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه فساد اداری محقق ساخته همراه با ابعاد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه فساد اداری محقق ساخته همراه با ابعاد در word :

پرسشنامه فساد اداری محقق ساخته همراه با ابعاد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) در word :

تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) در word

پرسشنامه بیش فعالی کودکان ویژه روانشناس

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 12
تعداد مولفه : مولفه ندارد
روایی و پایایی : ندارد
نحوه نمره گذاری : ندارد
منبع : ندارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 1 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه خود شناسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه خود شناسی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه خود شناسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه خود شناسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه خود شناسی در word :

پرسشنامه خود شناسی در word
به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه
مقدمه :
به واقع در اعماق وجود خود فکر می کنید چه کسی هستید ؟ از لحظ تولد هم ما به صورت ناخودآگاه ، توان و اندیش فراوانی صرف بر پا کردن تصویری ذهنی از خود می کنیم که به نظرمان موجه می آید و گمان داریم برای دیگران نیز چنین است . این تصویر ذهنی که خودانگاره نامیده میشود ، تصویری آرمانی است و اغلب به دور از واقعیت .ویژگیهای جسمانی از قبیل تناسب اندام وزیبایی ، سن وجوانی که ساده ترین بخش این تصویر ذهنی اند ،با دیدن خودمان در آیینه یا عکسی از ما که به شکلی غیر منتظره گرفته شده است ، در هم می شکند . چه بسیار خانمهایی که پس ازمشاهد عکس خود ، به رژیم غذایی و ورزش روی آوردند .
شاید بارها گفته باشیم "آیا این واقعاً من هستم ؟". همین امر نمونه ای است از اینکه چگونه تصاویر ذهنی شخصی و عینی یک فرد ، می تواند با خودانگار واقعی او تفاوت داشته باشد .
اما هیچ دوربینی وجود ندارد تا بتوانیم آن روح گریزان خودانگاره را در قالب تصویر بربند کشیم . اما بهر حال به منظور بررسی واقعیت یا باور پذیری خودانگاره ، روانشناسان به روشهایی دست یافته اند.
این پرسشنامه به گونه ای طراحی شده است تا شما تصویر ذهنی خود را با "واقعیتها" مقایسه کنید . این پرسشنامه تنها یک راهنما است ، با این وجود آماد غافلگیری باشید . ممکن است تصور کهنه و منسوخی از توانائیها و قابلیتهای خویش را با خود حمل می کنید !

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 29
تعداد مولفه : 3
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 12 صفحه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – SFدر (فرم کوتاه) 1992 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – SFدر (فرم کوتاه) 1992 در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – SFدر (فرم کوتاه) 1992 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – SFدر (فرم کوتاه) 1992 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – SFدر (فرم کوتاه) 1992 در word :

پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – SF- (فرم کوتاه) 1992

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی :

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

توضیح :
این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سلامت استفاده می‌شود توسط ویر و شربورن (Ware & Sherbourne) (1992 ) ساخته شد و دارای عبارت است

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها : 36
تعداد مولفه : 8 ( عملکرد جسمی، عملکرد اجتماعی، ایفای نقش جسمی، ایفای نقش هیجانی، سلامت روانی، سرزندگی، درد بدنی و سلامت عمومی)
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 5

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بازاریابی چیست؟ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بازاریابی چیست؟ در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بازاریابی چیست؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بازاریابی چیست؟ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بازاریابی چیست؟ در word :

بازاریابی چیست؟ در word

نیازها

نیاز، عبارت است از حالتی احساسی كه محرومیتی را در فرد پدید می آورد كه آن محرومیت خود موجب رنج و الم او می گردد. اگر عمده نیازهای بشر را نام ببریم می‌توانیم به طبقه بندی مازلو اشاره كنیم. به اعتقاد مازلو اولین و مهمترین نیاز انسان، نیازهای فیزیولوژیكی هستند كه عبارتند از غذا، پوشاك و مسكن. هر انسانی دوست دارد از بلایا ایمن و محفوظ باشد بنابراین نیاز به ایمنی دارد پس دومین نیاز انسان، ایمنی و تأمین است. از آنجا كه انسان موجوئدی اجتماعی و از فردگرایی گریزان است، دوست می دارد در اجتماعات بوده مردم را دوست بدارد و دوست داشته شود و از این رو خود را با دیگران پیوند می‌دهد. پس نیاز سوم انسان اجتماعی بودن اوست. او علاوه بر این ها، نیازهای دیگری چون قدر و منزلت و خودشكوفایی یا خودیابی نیز دارد در واقع می خواهد خود و توان خود را به محك تجربه در بیاورد. می خواهد به جایی صعود كند كه جایگاه اصلی انسان است و می خواهد از این زندگی خاكی فراتر برود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید