بررسی معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر در word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی معماری گنبد سلطانیه در گذرگاه هنر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :

مزار سلطان محمد خدابنده ( 17- 1204 میلادی ) در سلطانیه , بنایی با گنبد عظیم و محوطه ای كوچك برای مزار . این بنا دارای پوشش دو لایه است ولی خاصیت عینی گنبد آن طور است كه ارتفاع گنبد خیلی كمتر از آنچه كه هست به نظر می رسد .
ساختمان اصلی به صورت هشت گوش بوده در زاویه ها مناره برج مانند زیبائی بنا شده است . د رمورد ساختمانهای متفرقه این دوره می توان از نوشته های جهانگردانی چون ماركوپولو یلهم و روبروك و ابن بطوطه كمك گرفت .
   در نوشته این جهانگردان بناهائی با عظمت و افسانه وار وصف شده است كه هنرمندان غرب توانسته اند با تجسم آن زیباترین آثار نقاشی و ادبی را بیافرینند .
( هنر اسلامی نوشته كارل , جی . دوری ترجمه رضا بصیری ص . 172 . )
  مقبره اولجاتیو در سالطانیه متعلق به 705-713 هجری قمری را می توان نمونه كاملی از ساختمان با گنبد تركیم دانست. این بنا فقط در مدت 9 سال ساخته شده و دارای میفیت و خصوصیات تحسین آمیزی است . این بنا از یك هشت وجهی كه قطر داخلی آن قریب 26 متر و فاصله دو وجه خارجی 42متر تكیل شده است. بر روی این هشت وجهی در بالا ,گنبدی به شكل چمانه بر روی مقطع دایره ای شكل كه قطر آن تقریبا همان 26 متر است قرار گرفته , نوك گنبد تا كف زمین 50 متر ارتفاع دارد این گنبد بر روی ساقه ای مرتفع با ابهت خاص برافراشته شده است .
در بنای گنبد سلطانیه یك روش ساختمانی سرا پا آجری كه در نتیجه از نظر ایستایی بافت روشن و مشخص را تشكیل میدهد اجرا شده است. نقشه داخلی گنبد نیز یك هشت وجهی منتظم است, بر روی هر وجه یك ایوان قرار گرفته این ایوانها در بالا دارای یك طبقه دیگر هستند كه به فضای داخل مشرف می باشند . بین هر ایوان و ایوان دیگر جرز بزرگی قرار دارد و بدین ترتیب بنا از 8 جزر قطور تشكیل شده كه از كف زمین تا ارتفاع زیر گنبد امتداد دارد و در آنجا به وسیله قوسهایی به هم متصل می گردند .
   در بالای این قوس ها ساقه گنبد قرار دارد كه از دو بخش تشكیل شده . بخش اول قسمت 8 وجهی و تكیه گاه مدور است و شامل كاربندی های در سه ردیف می باشد . منحنی گنبد در پوسته خارجی با خیز بسیار تند و خیز منحنی گنبد داخلی كمی بیشتر از داخل است .
    گنبد تا ارتفاع 4 متر از پاكار به صورت یك پوسته است و ضخامتی در حدود 50/1 دارد . از ارتفاع 4 متر به بعد به 2 پوسته تبدیل می شود , ضخامت پوسته داخلی در حدود 60 سانتی متر و ضخامت پوسته خارجی در حدود 40 سانتی متر و هر دو ضخامت تا تیزه گنبد متغیر می باشند .

منابع ومآخذ»

1- پروژه مرمت آرامگاه اولجاتیو                            سن پائولزی
2- آمارنامه استان زنجان                                   دفتر برنامه وبودجه زنجان
3-جامع التواریخ رشیدی                          خواجه رشیدالدین فضل الله همدان
4-نفایس الفنون فی عراس العیون                      شمس الدین محمدبن محمودآملی
5- فرهنگ نامه زنجان                                                    رضا روحانی
6- نزهه القلوب                                                          حمدالله مستوفی
7- جغرافیای سیاسی كیهان                                               دكتر كیهان
8- تاریخ مغول                                                         عباس اقبال آشیانی
9- گزارش پژوهش سلطانیه                       هوشنگ ثبوتی ، سازمان میراث فرهنگ
10- تاریخ گزیده                                                         حمدالله مستوفی
11- سفرنامه فریرز                                                         جیمز فریزر
12- معماری گنبد سلطانیه                                               هوشنگ ثبوتی
13- ابهر (گذری ونظری)                                              محمد آقامحمدی
14- تاریخ ابهر                                                             آقا جان فخیمی
15- هزاسلامی                                    كارل ، جی .دوری – ترجمه رضا بصیری
16- تاریخ زنجان                                                          هوشنگ ثبوتی
17- راهنمای اثار بناهای تاریخی سلطانیه                             كرامت الله افسر
18- نیارش سازه های طاقی درمعماری ایران                    غلام حسین معماریان
19- معماری اسلامی             پروفسور رابرت هیلن براند- ترجمه دكتر ایرج اعتصام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مراحل اجرای یک پروژه ساختمانی کامل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مراحل اجرای یک پروژه ساختمانی کامل در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مراحل اجرای یک پروژه ساختمانی کامل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست عناوین
مقدمه………………………………………………………………………………….1
تجهیز کارگاه………………………………………………………………………….2
پی کنی وپی سازی…………………………………………………………………..3
اجرای اسکلت فلزی………………………………………………………………….7
اجرای سقف تیرچه وبلوک………………………………………………………..12
عملیات سفت کاری…………………………………………………………………16
شیب بندی بام……………………………………………………………………….18
اندود گچ وخاک…………………………………………………………………….20
تأسیسات الکتریکی…………………………………………………………………22
تأسیسات مکانیکی………………………………………………………………….24
ساخت ونصب چارچوبها وپنجره ها……………………………………………..26

 

مقدمه
قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی در یک منطقه مورد نظر نیاز به برخی کارها و اموری میباشد . یک عملیات اجرایی در یک محل دارای چند شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد که هرکدام به نحوی در پیشرفت کار وموضوع پیمان نقش دارند.
کارفرما : قطب اصلی یک عملیات اجرایی و پایه گذار آن که با سرمایه گذاری خواستار اجرا وتحقق یافتن موضوع مورد قرارداد می شود.
پیمانکار: یک شخصیت حقیقی ویا حقوقی که طرف دیگر قرارداد می باشد و وظیفه او انجام عملیات موضوع پیمان طبق مفاد قرارداد که باید زیرنظر نمایندگان کارفرما ومورد قبول آنها باشد.
دستگاه مشاور ونظارت : که ممکن است یک نفر ویا چندین نفر باشند که از طرف کارفرما تعیین شده ووظیفه او نظارت بر کار وموضوع قرارداد می باشد تا موضوع مورد قرارداد طبق نقشه های موجود که توسط مهندسین طراح ومحاسب طرح گردیده ونیز طبق ضوابط و مفاد آیین نامه های مربوطه ومقررات ملی ساختمان اجرا گردد.
مدیر پروژه: که ممکن است در بسیاری از پروژه های عمرانی باشند که وظیفه آن ارتباط بین کارفرما و پیمانکار می باشد.
سرپرست کارگاه: که از طرف پیمانکار به کارفرما معرفی می شود،هرگونه تغییر وتحول در مورد موضوع قرارداد باید توسط سرپرست کارگاه به اطلاع دستگاه نظارت وکارفر ما   برسد.

تجهیز کارگاه
قبل از بستن هرگونه قراردادی بین کارفرما و پیمانکار ابتدا زمین مورد نظر که قرار است عملیات عمرانی در آن انجام شود توسط نمایندگان کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد .
پیمانکار هم قبل از عقد قرارداد به مطالعه در مورد منطقه مورد نظر به جهت وجود منابع آب ،شن،ماسه وسیمان ونیز ملزومات دیگر می پردازد . از همه مهمتر به مطالعه در مورد موضوع قرارداد از روی نقشه های معماری و سازه ونیز خواسته های کارفرما می پردازد.
بعد از انجام تمامی این موارد قراردادی فیمابین کارفرما و پیمانکار ودر بسیاری موارد نمایندگان کارفرما (دستگاه مشاور) تنظیم می شود.
این قرادا د شامل نکات مهمی می باشد از جمله: مبلغ پیمان، مدت پیمان ، مسئولیت تهیه مصالح وملزومات اولیه کارگاه که ممکن است به عهده کارفرما با شد یا اینکه خود را در قبال آن بی مسئولیت بگرداند.
بعد از اینکه قرارداد منعقد شد اولین کاری که توسط پیمانکار در منطقه وکارگاه صورت می گیرد تجهیز کارگاه می باشد .
تجهیز کارگاه عبارت است از ساخت ویا نصب محل سکونت کارگران و نگهبان وانباردار ، همینطور یک دفتر جهت امور دفتری خود پیمانکار ،تأمین منابع اولیه کارگاه مثل: آب ،برق، سیمان ، ماسه، شن، آجروآهن آلات .
تجهیز کارگاه به نسبت حجم عملیات آن معمولا وقت زیادی را به خود اختصاص می  دهد . چون در یک زمین بکر وبدون وجود هرگونه امکاناتی به سادگی نمی توان تمامی نیازها را مرتفع ساخت.
پس یکی از وظایف مهندس کارگاه کوتاه کردن تا حد امکان زمان مربوط به تجهیز کارگاه و نیز استفاده بهینه از کمترین وکوچکترین امکانات موجود در همان ابتدای عملیات .
در آخر می توان اذعان داشت تا وقتی که حداقل نیازهای زندگی در یک منطقه موجود نباشد نمیتوان نیروهای متخصص و مجرب برای شروع و انجام عملیات را به منطقه گسیل داشت.
پی کنی و پی سازی
مطالعات خاک مسئله بسیار مهمی است که قبل از شروع عملیات عمرانی در یک منطقه باید انجام شود .
نمونه برداری  وگمانه زنی وموارد مشابه آن وانجام تمامی آزمایشات لازم روی خاک منطقه به ما درواقع خاک را می شناساند . خصوصیات مختلف خاک از جمله : ظرفیت باربری ،نوع خاک ، نوع دانه بندی ، میزان نشست تحت بارگذاری ، میزان تراکم و غیره ، خصوصیات بسیار مهمی هستند که باید قبلا به نظر مهندسین طراح و محاسب پروژه برسد وآنان نیز با در نظر گرفتن این حصوصیات به طراحی و محاسبه شالوده سازه مورد نظر می پردازند.

پیمانکار طبق نقشه های اجرایی که در دست دارد باید ابتدا به اجرای فونداسیون (در صورتیکه سازه ساختمانی باشد)

بپردازد.

چون زمین بکر ممکن است با هر شیب وبهر شکل باشد ونیز بسته به کد ارتفاعی داده شده توسط طراح ممکن است برای اجرای فونداسیون در جایی نیاز به خاکبرداری ودر جایی نیاز به خاکریزی داشته باشیم .
ابتدا به مبحث خاکبرداری می پردازیم . برای اینکار ابتدا باید حجم عملیات خاکی مشخص شود واز همه مهمتر هزینه آن تخمین زده می شود .
انتخاب نوع ماشین خاکبردار ارتباط مستقیم با نوع خاک ونیز نوع هندسی فنداسیون دارد.
در خاکبرداریهای خیلی جزئی وخاکهای نرم خاکبرداری بصورت دستی انجام می شود ،در صورتیکه حجم کار بیشتر شود و نیز در صورت کم بودن زما ن از ماشین آلاتی نظیر لودر ، بیل مکانیکی ، بلدوزر و … می توان استفاده نمود.
برای خاکهای کمی سست لودر کارآیی بالایی دارد . برای خاکبرداریهای بصورت نواری بیل مکانیکی خیلی عالی جوابگوست. در خاکهای سفت ومتراکم  به نظر میرسد که بلدوزر حلال مشکل است .
حتی در زمینهای خیلی سفت (دژ،کمر، سنگ) وبا فضای تنگ توصیه شده از دستگاه کمپرسور استفاده شود.
خاکریزی:
در صورتیکه برای اجرای فنداسیون نیاز به خاکریزی باشد ، ابتدا حجم آن محاسبه و به تخمین هزینه آن پرداخته می شود این کار مستلزم یافتن یک قضه بسیار مناسب از تمامی جهات ودر کوتاهترین مسیر ممکن می باشد در صورتیکه حجم خاکریزی کم باشد ویا اینکه مقاومت بالایی برای خاکریزی مد نظر باشد . محل مورد نظر را کرسی چینی می کنند بدین معنی که محل را بوسیله ملات ماسه سیمان وسنگهای شکسته با مقاومت بالا چیده وپر می کنند در صورتیکه برای پر کردن محل از خاک استفاده شود باید خاک مورد نظر را پس از اینکه در محل قرار گرفت تثبیت کرد وبه مقاومت وتراکم مورد نظر رسانید که اینکار هم بروشهای بسیاری صورت می گیرد .
معروفترین این روشها استفاده از آهک برای تثبیت خاک است .
ابتدا خاک را آب پاشیده و می کوبند تا به حداکثر تراکم برسد . برای تثبیت ابتدا آهک را روی خاک خشک به مقدار یکسان می پاشند. سپس با ریختن مقدار زیادی آب روی خاک و مخلوط کردن خاک وآهک وآب کاری می کنند که بصورت گل نرمی در آید این مخلوط پس از چند ساعت توده یکپارچه محکمی می شود که مقاومت بالایی دارد . استفاده از آهک در بسیاری از کارهای ساختمانی کاربرد دارد . به عنوان مثال :جهت زیر سازی پارکینگ ها و جاهایی که یار زنده زیادی دارند استفاده از آهک بسیار با صرفه بنظر می رسد .
پی سازی
پس ازآماده شدن سطح زمین بگونه ای که بتوان عملیات اجرای فنداسیون را انجام داد مرحله بعدی کار شروع می شود که همان پی سازی است . خود پی سازی شامل مراحل مختلفی می باشد که در دنباله متن یک یک را باختصار شرح می دهیم .
1-    قالب بندی: این کار روشهای مختلفی دارد . قالب بندی توسط قالبهای فلزی ، توسط قالبهای چوبی ، ویا اینکه چیزی که در بیشتر جاها متداول است قالب بندی توسط دیوار با آجر فشاری و گل هر کدام از این موارد دارای مزایا و معایب خاصی می باشد .
کم هزینه بودن و انعطاف پذیری بسیار زیاد قالبهای آجری باعث شده تا استفاده از رواج بیشتری پیدا کند .
هزینه کم آن بین بدین خاطر است که پس از بتن ریزی فنداسیون می توان آجرها را از قالب جدا ودر جای دیگر مورد استفاده قرار داد که چون با گل چیده می شوند ودر داخل آنهم نایلون قرارداده می شود . بسادگی می توان آجرها را بازیافت نمود .
انعطاف پذیری بسیار زیاد آن نیزبه این دلیل است که هر نوع شلوده با هر مقطع وشکل هندسی را می توان به سادگی قالب بندی نمود در حالیکه استفاده از قالبهای فلزی و چوبی به سادگی آن نیستند
2-ریختن بتن مگر :
بتن مگر در واقع مخلوط ماسه و سیمان وآب با عیار کمتر سیمان نسبت به بتنهای دیگر به عمق 5 تا 10 سانتیمتر زیر فنداسیون ریخته می شود وسطح آن را صاف می کنند .
اجرای بتن مگر به چند دلیل انجام می شود : ایجاد یک سطح صاف و هموار برای راحتتر اجرا کردن  آرماتور بندی ،جدا کردن بتن و محل بتن ریزی از خاک و دیگر مواد مضر برای بتن ومقاومت آن ، عدم تغییر ناگهانی مقاومت بتن وخاک زیر آن وتا حد ممکن یکنواخت کردن انتقال تنشها به لایه های زیرین خاک .
3-اجرای آرماتور بندی : براساس نقشه های اجرایی که در دست مجریان و افراد کننده کار قرار می گیرد ولزوم نظارت مستمر مهندسین کارگاه ومهندسین ناظر سبد های زیرین فنداسیون ، آرماتورهای شناژها ودر صورت لزوم سبد های فوقانی فنداسیون اجرا وبه زبان کارگاهی بافته می شوند . لزوم دقت در تعداد ، فاصله و نمره آرماتور ها همپوشانی میلگردها (OVER LAB) ، خمهای مربوط به خاموتها و میلگردهایی که به انتهای پی می رسند از نکات بسیار مهمی است که باید یه آن توجه فراوان نمود .
4-اجرای صفحه ستون وبلت : در این مرحله ابتدا بوسیله چند ریسمان که بصورت طولی و عرضی (در ساختمانهای اسکلت فلزی ) کشیده می شوند و بوسیله متر آکس ستونها مشخص می شوند (گونیا کردن ریسمانها با یکدیکر از نکات مهم این مرحله است)  .
تراز کردن سطح صفحه ستونها با یکدیگر از نکات بسیار مهم دیگری است که با توجه به کد ارتفاعی داده شده در نقشه و بیشتر توسط دور بینهای تراز یاب انجام می شود .
در مرحله ریختن بتن مگر هم توسط دوربین ترازیاب خط ترازی به آرماتور بند داده می شود حال باید ابتدا بلتها را در جای خود قرار داده و خوب محکم کرد تا در صورت وارد آمدن وزن صفحه ستون ونیز ضربه های احتمالی از جای خود چه در جهت افقی و چه عمودی تکان نخورد . سپس صفحه ستونها در محل خود قرار گرفته و چه در جهت طولی و چه در عرضی تراز می شوند .
در اسکلتهای بتنی آرماتورهای طولی و تنگهای ستون با رعایت حد اقل طول مهاری در فشار ، در فنداسیون اجرا می شود تا پس از ریختن بتن پی ستونها را با رعایت (OVER LAB) اجرا نمود
5-جدا کردن بتن از قالب اطراف آن: این کار در قالب بندی های آجری توسط یک نایلون ضخیم ودر قالبهای فلزی و چوبی توسط روغن زدن انجام می شود .
6-بتن ریزی :با توجه به مقاومت 28 روزه (یا هر مقاومت دیگری) داده شده در نقشه های اجرایی پیمانکار موظف است به تهیه بتن اسلامپ و مقاومت نهایی خواسته شده .
تهیه و اختلاط بتن را معمولا مجریان بر عهده شرکتهای سازنده بتن آماده می گذارند ، بتن مورد نظر در شرکت مذکور اختلاط آن صورت گرفته و توسط میکسرهایی به کارگاه منتقل می شود ، هنگامی که بتن به کارکاه وارد می شود توسط مهندسین کارگاه وناظر نمونه برداری و آزمایشهای اسلامپ ومقا ومت 3 روزه ، 5 روزه و … روی آن صورت می گیرد پس از اینکه توسط پمپ بتن در محل خود قرار گرفت آن را ویبره می کنند وروی آن را تخته ماله می کشند اگر فاصله محل ساخت واختلاط بتن و کارگاه باشد مخلوط بتن باید مدت زیادی را به حالت گردان بماند ودر این مدت گیرش اولیه (زمان آن معمولا 45 دقیقه پس از اختلاط ) که یکی از رکنهای اساسی برای رسیدن بتن به مقاومت نهایی می باشد ، انجام نمی شود در واقع حالت گردان اثر آن را از بین می برد .
پس به نظر می رسد اگر بتوان بتن مورد نظر را در کارگاه با میزان اختلاط معین واسلامپ مشخص ساخت  بهتر و مطمئنتر می باشد .
در واقع اگر منابع اولیه (سیمان ،شن ، ماسه وآب )در دسترس باشد ساختن بتن در کارگاه بصرفه تر خواهد بود . از جهت دیگر توصیه شده اگر نظارت مستمری توسط مهندسین کارگاه و دستگاه نظارت صورت می گیرد ، بهتر است که بتن مورد نظر در کارگاه تهیه شود .
7-مراقبت از بتن : مهمترین  مسئله بعد از بتن ریزی که تأثیر بسیار زیاد و شگفت آوری در مقاومت نهایی بتن دارد مراقبت از آن است .
بتن پس از ریخته شدن باید تا 7 روز بصورت خیس و نم دار باشد تا ترکیبات هیدراتاسیون آن کامل شود . بعد از 7 روز هم روزی یک بار آب دادن به بتن لازم بنظر می رسد .
پس آب دادن به بتن وخیس نگهداشتن آن تا 7 روز از وظایف بسیار مهم پیمانکار می باشد البته این مراقبت در فصول مختلف سال کمی تفاوت می کند هنگام بتن ریزی در فصل زمستان برای جلوگیری از یخ زدن آب بتن به آن ضد یخ اضافه می کنند واز تیپ سیمانهایی استفاده می کنند که گرمای هیدراتاسیون بیشتری تولید می کنند ، بعد از بتن ریزی هم سطح آن پو شیده می شود تا سطح بتن یخ نزند .
در فصل تابستان برعکس از سیمانهای با هیدراتاسیون کمتر استفاده می کنند ، حتی در بعضی موارد به آب بتن یخ اضافه می کنند تا در بتن ریزیهای حجیم گرمای مغز بتن از حد مجاز بیشتر نشود ، بعد از بتن ریزی هم مکرر به آن آب می دهند تا ترکیبات آن کامل شود .
8-رگلاژ صفحه ستونها: هر قدر که در هنگام بتن ریزی دقت عمل بکار رود تا زیر صفحه ستونها کاملا از بتن پر شود ولی زیر صفحه ستونها در بسیاری موارد پوک می ماند . از طرف دیگر ممکن است هنگام بتن ریزی و در اثر ضربه تراز صفحه ستونها بهم خورده باشد .
پس در این مرحله بار دیگر تک تک صفحه ستونها با ترازیاب چک می شود مهره ها باز شده و صفحه ستونها از جای خود بیرون آورده می شوند ، زیر آن توسط ملات گروت پر می شود ،نحوه استفاده از پودر گروت برای ساخت ملات آن در اکثر موارد روی بسته های آن نوشته شده است پس از قراردادن صفحه ستون در جای خود آن را از دو طرف (طولی وعرضی ) تراز می کنند.                                                                                                 چند روز بعد از بتن ریزی ورگلاژ صفحه ستونها فنداسیون آماده نصب اسکلت برروی آن می باشد.
اجرای اسکلت فلزی
در مراحل اولیه اجرای اسکلت فلزی نکته بسیا ر مهمی که مطرح می شود متره وتخمین آهن آلات مورد نیاز می باشد قبل از هر گونه اقدامی می بایست صورت آهن آلاتی که برای اجرای اسکلت مورد نیاز است توسط مهندسین کارگاه محاسبه شده واز طرف پیمانکار (یا کارفرما بسته به نوع قرارداد ) نسبت به تهیه آن اقدام می شود . اجرای اسکلت نیز خود به مراحل مختلفی تقسیم می شود
1-بستن شاسی و مونتاژ ستونها روی زمین:
منظور از بستن شاسی بوجود آوردن یک سطح هموار به لحاظ تراز با سطح افق بوسیله چند شاخه تیر آهن در جهت طول وعرض تا هنگامی که ستونها را روی آن جوش می دهند ، درصد خطای ناشاغول بودن ستونها را به حداقل برسانند سپس تک تک پروفیلهای ستون را کنار هم قرار می دهند .
در نقشه های اجرایی هر جا که صحبت از جوش تخت نموده واجازه جوشکاری در کارگاه ساختمانی داده شده باید در این مرحله و بصورت تخت و افقی جوش داده شود ، نکته بسیارمهم در این مرحله هنگامی که ورقهای زیر سری مربوط به اتصالات گیردار جوش می شوند باید حتما لبه آن بصورت 45 درجه برش خورده تا بصورت تمام نفوذی جوش شود .
این مسئله یکی از نکات بحث برانگیز بین مهندسین کارگاه با مجریان جوشکاری وهمچنین بین مهنئسین ناظر با پیمانکار می باشد که باید با دقت ونظارت مستمر بدرستی انجام شود .
طول جوشها وفاصله آنها نکته بسیار مهم دیگری است که ممکن است در اثر سهل انگاری جوشکار بدرستی انجام نشود که باز از وظایف مهندسین کارگاه سرکشی مکرر و تذکر دادن این مطلب می باشد .
جوشکاری اسکلت فلزی در اغلب موارد توسط موتور جوش دیزلی ودر بعضی موارد توسط رکتیفایر انجام می شود .
الکترود رایج در اکثر مناطق ، الکترود با ضخامت (قطر) 4 میلیمتر واز نوع E6013  می باشد که بدلیل سازگاری آن با شرایط جوی وامکان انجام هر نوع جوش (تخت وافقی ،مایل ،سربالا ) با آن می باشد.
2-    برش وجوشکاری تیرهای فرعی وپلها :
بر طبق نقشه های سازه ای که در دست است مشخصات همه پلها وتیرها داده شده . بعد از اینکه جوشکاری ستونها تمام شد (یا همزمان با آن )برش و جوشکاری تیرها و پلها نیز انجام می شود .
بازهم در این مرحله طول جوشها ، فاصله آنها و بعد جوشها از نکات مهم و قابل بررسی است .
3-    مشخص کردن آکس صفحه ستونها وجوش گیر پای ستون:
در این مرحله با توجه به فاصله آکس صفحه ستونها که در نقشه مشخص شده می توان محل مرکز ثقل ستون را روی صفحه مشخص کرد سپس با استفاده از آن و بچه ستونهایی که با استفاده از همان مقطع ستون واقعی ولی در طول کمتر قبلا ساخته شده ، محلی که بعدا قرار است ستون در آنجا قرار بگیرد مشخص می شود در این حالت لچکی ها یا نبشیهایی  (که در نقشه صفحه ستون داده شده ) از دو بعد ستون کنار بچه ستون قرار گرفته وبه صفحه ستون جوش می شوند تا بسادگی در هنگام علم کردن ستون ، آن را کنار لچکیها قرار داده و بقیه جوشکاری پای ستون کامل شود.
حال همه چیز آماده است تا یک روز پر خاطره و به یادماندنی از عملیات اجرایی سازه شکل بگیرد.
4-    علم کردن ستونها تیرها و پلها بوسیله جرثقیل :
صبح زود کار آغاز می شود به نسبت وزن سازه واز همه مهمتر طول ستونها نوع جرثقیل مشخص شده ودر محل حاضر می گردد . اکیپ جوشکارها شور وحال خاصی دارند ، نتیجه کار چند هفته ای آنها امروز می خواهد سر به آسمان بلند کند واز دور همه ناظر اسکلت فلزی می شوند که یکباره در منطقه ای جلب توجه می کند
با بلند کردن اولین ستون توسط جرثقیل صلواتی از جمع بلند می شود وبا قرار گرفتن آن در محل و روی صفحه ستون گوسفندی روی فنداسیون ذبح می شود .
شاغول کردن ستونها در این مرحله مهمترین کار می با شد بعضی به روشهای قدیمی (استفاده از همان شاغول ) وبعضی با استفاده از تئودولیت این مهم را انجام می دهند .
با شاغول کردن ستون توسط استادکار ما بقی آنچه از اتصال صفحه ستون وستون مانده (لچکی ویا نبشی ) در محل خود قرار گرفته وجوشکاری آن کامل می شود .
بعد از علم شدن ستونها یا در حین آن پلها وتیرها هم که قبلا آماده شده بود توسط جرثقیل بلند شده و در محل خود قرار می گیرد و جوشکار ها با زدن خال جوش( با طول حداقل 3 سانتی متر ) آنها را موقتا در جای خود محکم می کنند .
روز جرثقیل روز خیلی خطرناکی می تواند باشد که احتیاط کردن عوامل واستفاده از افراد مجرب احتمال بروز حادثه را به میزان زیادی کاهش می دهد .
5-    شا غول کردن ستونها وکامل کردن جوشکاری اتصالات ونصب بادبند ها وجوش آنها :
با اینکه در هنگام علم کردن ستون آن را شاغول می کنند ولی تحت عوامل مختلف ستون ممکن است فقط در طبقات پایین شاغول باشد ولی در طبقات بالایی اینطور نیست .
شاغول کردن نهایی ستونها و مهار آنها باید قبل از اینکه جوشکاری اتصالات انجام شود صورت گیرد، یکی از این روشها استفاده از جرثقیل دستی وزنجیر است که بوسیله آن ابتدا ستون را می کشند تا شاغول شود وسپس با جوش دادن میلگرد از پای یک ستون به بالای ستون مورد نظر آن را مهار می کنند .
پس از مهار شدن ستونهای نا شاغول می توان تک تک اتصالات را کامل نمود و جوشکاری آن را انجام داد ، این کار ابتدا در طبقه اول و بترتیب تا طبقات بالا انجام می شود .
در این مرحله دو نوع جوشکاری وجود دارد : تخت و سربالا که برای هرکدام نوع جوشکاری خاصی وجود دارد0
در مراحل آخر جوشکاری وآهنگری اسکلت فلزی بادبندها برش خورده ونصب می گردد، شمشیریهای راه پله و تیرهای بالکنها هم برش خورده و جوش می شوند0
آزمایشهای جوش :
بسته به اهمیت ونوع سازه بررسیهای مختلفی روی عملکرد جوشکاری صورت می گیرد در بعضی از جاها از نوع جوشکاریها نمونه برداری شده وبه آزمایشگاه برای تشخیص عیوب جوشکاری فرستاده میشود 0
معروفترین نوع آزمایش جوش آزمایش X-Ray  است که توسط اشعه ایکس انجام می شود و بخوبی ترکها ، خلل و فرج عمقی و سطحی را نشان می دهد0
مراقبت از اسکلت فلزی :
اسکلت فلزی باید در مقابل عوامل خورنده محافظت شود ، زدن ضد زنگ پس از اتمام کار جوشکاری از نکات بسیار مهمی است که باید همواره به عوامل اجرایی گوشزد کرد0
اجرای سقف تیرچه و بلوک
انواع مختلفی از سقف ممکن است در یک سازه ساختمانی استفاده شود : سقفهای طاق ضربی ،سقف مرکب ،تیرچه وبلوک ، سیستمهای بادی وغیره  وجود دارند که هر کدام از آنها بنا به ویژگیهای خاص خود در جاهای مختلف استفاده می کنند 0
در این پروژه سقفها از نوع تیرچه و بلوک بود ، تیرچه هایی که از قالب فندله استفاده می شود وبلوکهای سفالی 0
اجرای سقف تیرچه بلوک هم خود دارای مراحل مختلفی است ،ولی نکته مهم قبل از دست بکار شدن حتی از مدتی قبل متره وبرآورد مصالح وهزینه آن است که توسط پیمانکار انجام شده تا در درجه اول تخمین خوبی از هزینه آن داشته باشد هم اینکه نسبت به تهیه مصالح مورد نیاز اقدام نماید 0
مراحل مختلف اجرای سقف تیرچه وبلوک بصورت زیر است:
1-    ساخت تیرچه ها:
خود ساخت تیرچه ها نیز شامل دو مرحله است: جوش دادن تیرچه ها و ریختن بتن تیرچه
طبق نقشه های اجرایی که در دست پیمانکار قرار دارد جهت تیر ریزی سقف همینطور مشخصات تیر چه ها ی با طولها ی مختلف معلوم است 0
میلگرد پایینی ، میلگرد بالایی و زیگزال تیرچه مشخص و طبق آن به تعداد مورد نیاز تیرچه جوش داده و آماده می شود0
جوشکاری تیرچه ها معمولا با الکترود به ضخامت 3 میلیمتر وبا آمپراژ پایین انجام می شود گاهی مواقع تیرچه ها را هنگام ساخت وجوش دادن طوری می سازند که نیازی به ریختن ودوغاب ریزی نداشته باشد 0 بدینطریق که به جای میلگرد پایین از ورق استفاده می کنند ودر هنگام اجرا بلوک سفالی یا سیمانی را روی آن قرار می دهند 0
ریختن بتن تیرچه :
بتن تیرچه ترکیبی پر سیمان از آب و ماسه شسته و سیمان است که طرز ساخت ونوع آن بسیار شبیه دوغابی است که هنگام سنگکاری وکاشیکاری پشت سنگ وکاشی می ریزند
قالب های تیرچه بر دو نوعند : قالبهای فلزی و قالبهای سفالی ( فندله ) 0
از ناودانی 10 می توان به عنوان قالب فلزی استفاده کرد برای جلوگیری از چسبیدن بتن به قالب و همینطور جلوگیری از زنگ زدن آن، بوسیله روغن سوخته داخل آن را چرب می کنند قالبهای سفالی که بر روی تیرچه باقی می مانند (فندله ها ) بصورت فله و پالتی عرضه می شوند فندله های فله ای یصورت قالب اولیه آن است و سر کار باید ابتدا آن جدا کرد و استفاده نمود که بر اثر ضربه پرت این فندله ها زیاد می شود0
فندله های پالتی جداسازی شده و بسته بندی شده عرضه می شود که بنظر می رسد بدلیل شکسته شدن بیشتر فندله های فله ای می توان فندله های پالتی را اقتصادی تر دانست ولی از همه اقتصادی تر استفاده از قالب های فلزی است 0
مهمترین مسئله بعد از ساخت تیرچه ها و ریختن دوغاب آنها آب دادن به آن می باشد ، تا چند روز بعد از ریخته شدن باید آنها را هر روزه آب داد 0
2-    اسقرار تیرچه ها در محل خود :
با توجه به پلان تیرریزی تیرچه هارا روی دهانه های خود قرار می دهند0 یقینا( برای اطمینان از اینکه تیرچه ها کوچک نیستند ) باید از یکطرف میلگردهای آن برش بخورند این برش توسط دستگاه سنگ فرز انجام می شود ، در بعضی از کارگاهها هم بوسیله هوابرش میلگرد ها را می برند که این کار غلط است 0
طبق ضوابط ومقررات ساختمان برش میلگرد از هر جایی باید توسط قیچی یا گیوتین ویا سنگ فرز انجام شود 0
پس از بریدن اضافی تیرچه ها آنها را در جای خود قرار می دهند0
3-    تقسیم کردن تیرچه ها :
با گذاشتن یک سفال در هر طرف تیرچه ها انها را تقسیم می کنند و اگر بجای سفال از یونولیت استفاده می کنند تقسیم کردن تیرچه ها توسط یونولیت انجام می شود0
4-    بستن چهارتراش زیر تیرچه ها :
بر اساس اندازه دهانه باربر تصمیم گیری  می شود که چندتا چهارتراش برای یک دهنه مورد نیاز است 0معمولا برای دهانه های 3 تا 4 متری بستن دو چهارتراش بفاصله یک متر از یکدیگر کفایت می کند ، چهارتراش ها را بوسیله سیم مفتول به تیرچه ها می بندند0…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مركز اصناف و بازرگانان ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مركز اصناف و بازرگانان ایران در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مركز اصناف و بازرگانان ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

   فهرست مطالب
فصل اول. کلیات

مقدمه
شرح وظایف مرکز اصناف و بازرگانان ایران
نمودار سازمانی مرکز اصناف و بازرگانان ایران
فصل دوم. مجموعه وظایف‌و پستهای سازمانی مصوب حوزه ریاست مرکز
فصل سوم. مجموعه وظایف‌وپستهای سازمانی مصوب معاونت برنامه ریزی اقتصادی.
فصل چهارم. مجموعه وظایف‌و پستهای سازمانی مصوب معاونت امور تولیدی و بازرگانی
فصل پنجم. مجموعه وظایف‌و پستهای سازمانی مصوب معاونت تشکلهای صنفی
فصل ششم. شرح وظایف سطوح مختلف سازمانی
 
فصل اول:
1-مقدمه
مركز اصناف و بازرگانان ایران كه از این پس مركز نامیده می شود، یك مرکز دولتی وابسته به وزارت بازرگانی است كه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی فعالیت می کند. با توجه به اینکه اصناف کشور مهمترین رکن بازرگانی داخلی محسوب شده و امکان فعالیت در حوزه بازرگانی خارجی و امر مهم صادرات را دارند و نیز با عنایت به اجزاء تاثیر گذار و متاثر از فعالیتهای اصناف یعنی دولت، بازار کالا و خدمات، بازارهای پولی و مالی، مصرف کنندگان، بخش تجارت خارجی و … بخش حاکمیتی امور اصناف به گونه ای طراحی شده که بتواند پاسخ گوی نیازهای حوزه اصناف در بستر تحولات جدید جامعه جهانی باشد. به عبارت دقیق تر، گذار از وضع موجود( شناخت ضعفها و قوتها، فرصتها و تهدیدها) و نیل به وضع مطلوب( احراز جایگاه شایسته در اقتصاد ملی)  مستلزم تدارک برنامه هایی (استراتژی، سیاستهای اجرایی و مکانیسمهای نظارت و ارزیابی ) است که قبل از هر چیز خود مبتنی بر ترسیم ماموریتها و اهداف کلان اصناف است. بر این اساس، نمودار، شرح وظایف سازمانی، ماموریتها، اهداف و…..  مرکز بر مبنای الگوی تئوریک زیر ترسیم شده است.

دیدگاه ( Vision ) :
با توجه به گذار جامعه از اقتصاد سنتی به پیشرفته، خصوصی سازی و کاهش  تصدی گری و تحدید دولت به امور حاکمیتی، مهمترین دیدگاه مورد نظر مرکز است. بنا بر این، آماده سازی اصناف برای ایفای نقش در یک جامعه  مبتنی بر اقتصاد  آزاد رقابتی و  پویا، بر مبنای توانائیها و ارزشهای ملی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین مشخصه مرکز خواهد بود.

ماموریت (Mission ) :
  حمایت و پشتیبانی از اصناف از طریق توسعه و تقویت روح همکاری و فعالیت شبکه ای،  مشارکت در تقویت بنیانهای اقتصادی جامعه،  رقابت پذیر کردن تولیدات صنفی، نوین سازی و بهینه سازی نظام توزیع کالا و ارائه خدمات ، تنظیم رابطه سیستمی صنف با صنعت و تجارت، مبتنی ساختن تصمیم گیری بر تحقیق و پژوهش، ارتقاء سطح علمی و فنی و نیز توسعه فرصتهای اشتغال پایدار در حوزه اصناف.

آرمانها (Goals ):
1.     نوسازی و توسعه اصناف کشور
2.    احراز جایگاه واقعی اصناف در اقتصاد ملی
3.    اصلاح روشهای اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان
4.     تقویت روح همکاری شبکه ای و جمعی در اصناف
5.    ارتقا سطح دانش و مهارت تخصصی اصناف
6.     توجه به مقوله خدمات
7.     برقراری نظام کارآمد و دانش محور ارتباطات مدیریتی در حوزه اصناف
8.    جلب مشاركت و توجه مدیران ارشد بخشهای دولتی و غیر دولتی به اصناف
9.    ترسیم مسئولیت اصناف در برابر محیط پیرامون
10.    ارتقاء جایگاه اقتصادی اصناف در بازارهای صادراتی و تجارت بین الملل
11.    ساماندهی نظام توزیع کالا
12.    ارتقاء سطح بهره وری در اصناف کشور خصوصاً اصناف تولیدی.
13.    توجه به معیشت مطلوب افراد صنفی در سیاستگذاری های مربوط به اصناف.
14.    تامین امنیت اصناف وخریداران كالاها و یا دریافت كنندگان خدمات.
 
2.شرح وظایف مركز اصناف و بازرگانان ایران (Objectives ):
1.    تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز برای ایفای نقش کارآمد اصناف در اقتصاد ملی.
2.    برنامه ریزی و سیاست گذاری انتخابات تشکلهای صنفی در چارچوب قانون نظام صنفی.
3.    تهیه و تنظیم آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعملهای مربوط به امور اصناف و بازرگانان.
4.    برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ارتقاء سطح آموزش، دانش و مهارت فنی_حرفه ای اصناف.
5.    ایجاد بانکهای آمار، اطلاعات و پایگاههای اطلاع رسانی اصناف، بازرگانان و تشکلهای صنفی.
6.    برنامه ریزی و سیاست گذاری ایجاد و پراکنش واحدهای صنفی.
7.    برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب.
8.    بررسی مسائل و مشکلات کلان اصناف، بازرگانان و تشکلهای صنفی کشور.
9.    برگزاری گردهمایی و نشستهای تخصصی اصناف، بازرگانان و تشکلهای صنفی.
10.    پیگیری سیاستهای خاص در سطح اصناف ( نصب بر چسب قیمت، صدور فاکتور، رعایت استانداردهای اجباری و …).
11.    تعیین ضابطه قیمت گذاری کالا و خدمات صنفی با همکاری دستگاههای ذیربط در چارچوب قانون نظام صنفی.
12.    پیگیری مشکلات کلان حقوقی اصناف با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
13.    برنامه ریزی ، سیاست گذاری و تدارک مجاری قانونی برای بهره مند سازی اصناف و تشکلهای صنفی از تسهیلات حمایتی و معافیتها.
14.    برنامه ریزی و سیاست گذاری لازم برای بهره مند سازی اصناف از دانش و فناوری روز (تجارت الکترونیکی و … ).
15.    بستر سازی تعامل اصناف و تشکلهای صنفی با بنگاههای اقتصادی داخلی، خارجی و نهادهای مدنی.
16.    تعامل با سازمانهای بین المللی و تخصصی به منظور بهره مندی اصناف و تشکلهای صنفی کشور از اطلاعات، خدمات و فرصتهای برنامه ریزی، پشتیبانی و آموزشی.
17.    برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ایجاد و تقویت فرهنگ تحقیق و پژوهش در تشکلهای صنفی.
18.    حمایت و پشتیبانی از اصناف تولیدی کشور از طریق ارائه برنامه های مناسب جهت تامین مواد اولیه، قطعات و دستگاههای مورد نیاز.
19.    هدایت اصناف کشور در راستای ارتقاء بهره وری در تولید و خدمات.
20.    هدایت و حمایت از اصناف کشور در زمینه برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی .
21.    هماهنگی با موسسات مالی و اعتباری، بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری و بیمه به منظور تسریع و بهبود در انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی اصناف کشور.
22.    بررسی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای جایگاه اصناف در اقتصاد ایران و سایر کشورها.
23.    برنامه ریزی برای تشویق و ترغیب واحدهای صنفی به ایجاد تشکلهای صادراتی با هدف حضور موثر در بازارهای خارجی.
24.    اعمال سیاستهای تشویقی و ترغیبی برای مشارکت اصناف در ایجاد بانک، بیمه ، موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری.
25.    تعامل با شرکتهای بازرگانی و صنعتی از قبیل اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون.
26.    برنامه ریزی ، سیاست گذاری و نظارت بر مراحل تاسیس و فعالیت فروشگاههای زنجیره ای و چند منظوره ای.
27.     بررسی مسائل و مشکلات خاصی که تاثیر قابل توجه بر فعالیت های عادی اصناف دارد، از قبیل: حراج ها، نمایشگاههای خاص، بازارهای مقطعی، روز بازارها و…..
28.    بررسی مسائل مربوط به صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا.
29.    مشارکت در تعیین ضوابط و مقررات مربوط به فعالیت پیله وران، شرکتهای تعاونی مرزنشینان و بازارچه های مرزی.

30.    تعیین ضوابط و نظارت بر عملکرد شرکتهای خارجی، شعبات و نمایندگی های آنها از جهت عرضه کالا وخدمات، خدمات پس از فروش، ممنوعیت فعالیت در حوزه کالاهای قاچاق، صدور تائیدیه عملکرد و تعداد مراکز آنها و سایر موارد مرتبط.
31.    تعیین ضوابط و نظارت بر نحوه فعالیت نمایندگی و  شعبات شرکتهای خودروسازی خارجی که اقدام به ورود خودرو می نمایند از نظر خدمات پس از فروش و تعداد نمایندگی های مورد نیاز و سایر موارد مرتبط.
32.    حمایت و هدایت از اصناف در راستای استفاده از ظرفیت های ایجاد مشاغل پایدار.
33.    مطالعه و تحقیق در راستای ایفای نقش كارآمد اصناف در ارتقاء تولید ناخالص داخلی و ملی.
34.    بررسی و مطالعه محدودیتها و قابلیت های موجود در بخش اصناف به منظور تاسیس شهركهای صنفی و هدایت واحدهای صنفی  جهت استقرار در آنها.
35.    مشاركت در برنامه ریزی نظام تجاری شهرها.
36.    انجام وظایفی كه به موجب مصوبات هیئت عالی نظارت و یا ابلاغیه وزارت بازرگانی به مركز محول می گردد.
37.    تهیه گزارش دوره ای عملكرد اجرای ق.ن.ص بویژه ارائه گزارش سالانه به كمیسیونهای اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.
38.    انجام سایر وظایف ناشی از قوانین و مقررات مربوط.

برنامه ها ( Plans):
 برنامه ریزی خود فرایند مستقلی است. برای تدوین هر برنامه، ترسیم    چشم انداز، تعیین شاخصها، تدوین اهداف کلی شامل اهداف کیفی و کمی، تدوین سیاست کلی، مدل برنامه ریزی، راهبردها، سیاستها و نهایتا رویه ها و روش های اجرای برنامه ضروری است. البته با توجه به این که  شاخص های فوق الذکر در برنامه های مختلف متفاوت است، لذا نیازی به طرح آنها در اینجا نیست بلکه با توجه به ابزار و امکانات و دوره زمانی، برنامه در افق های محدودتر یا وسیع تر تدوین خواهد شد.

3. نمودار سازمانی مرکز اصناف و بازرگانان ایران
در این نمودار ساختار سازمانی مركز اصناف و بازرگانان ایران بگونه ای طراحی وسازماندهی شده تا وظایف حاكمیتی كه براساس قانون نظام صنفی كشور و شرح وظایفی كه به كلیات آن در بند دوم اشاره شده است و بعهده مركز می باشد را در برگرفته و به نحو مطلوب به انجام برساند.

مهمترین ویژگی های این نمودار عبارتند از:
1. توجه به جنبه های کارشناسی:
 رسالت اصلی مرکز امور اصناف و بازرگانان  تولید فکر است. این ساختار نه از طریق یک دستگاه عریض و طویل اجرایی، بلکه بر اساس تشکیلاتی کارشناسی فرایند تولید فکر و مکانیسم های انتقال این دانش را به درون حوزه اصناف مدیریت خواهد کرد. توجه به تحولات جدید عرصه اقتصاد جهانی، در كنار كاستی های علمی و کارشناسی  در حوزه اصناف ، اصلاح و نوسازی ساختار اصناف و نیروی انسانی آن را  اجتناب ناپذیر کرده است.
   از سوی دیگر، برای ساماندهی مطلوب اموری چون توزیع کالا و خدمات،   الگو سازی یکی از مهمترین اقدامات در این حوزه است که صرفا با مطالعه علمی و کارشناسی میسر است، لذا ارائه الگوی مطلوب و خط دهی از وظایف اصلی مرکز است که جز از طریق کار کارشناسی اتفاق نخواهد افتاد. 
بدین منظور، برای دستیابی به اهداف مذكور تركیب نیروی انسانی در نظر گرفته شده در ساختار سازمانی مركز در جدول ذیل نشان داده می شود.
ردیف                  نوع پست

حوزه فعالیت   

مدیریتی    سرپرستی    كارشناس مسئول    كارشناس    كمك كارشناس    جمع    درصد
1    ریاست    2    2    4    12    –    20    13
2    معاونت برنامه ریزی اقتصادی    1    4    8    25    8    46    29
3    معاونت امور تولیدی و بازرگانی    1    4    8    25    8    46    29
4    معاونت تشكلهای صنفی    1    4    8    25    8    46    29
5    جمع كل    5    14    28    87    24    158    –
6    درصد    3    9    18    55    15    –    100
جدول فوق بیانگر آن است كه حدود 85% از نیروهای شاغل در مركز دارای سطح كارشناسی، كارشناس مسئول، سرپرستی و مدیریتی می باشد و 15% باقیمانده نیز در سطح كمك كارشناس (فوق دیپلم و دیپلم) در نظر گرفته شده است.
   علاوه بر این، مطالعه راههای رسیدن به اهداف اصلی اتحادیه ها از محورهای دیگری است كه نیازمند خلاقیت های کارشناسانه است. در حال حاضر اتحادیه های ما به طور واقعی تفکر جمعی و مشاركتی ندارند، با عنایت به شرایط مالی، تخصصی و … آنها چگونه و بر مبنای کدام الگو می توان اتحادیه ها را به جایگاه واقعی آنها رهنمون ساخت؟ زیرا با كارآمدسازی مجامع و اتحادیه ها، بسیاری از اموری که در حال حاضر دولت متصدی انجام آنهاست از طریق این تشكلها انجام خواهد شد.

2. پاسخ دهی به نیازهای اکنون و آتی اصناف:
 جامعه ایران به تبع جامعه جهانی مواجه با شرایطی است که در آن هم فضای داخلی در حال دگرگونی است و هم فضای خارجی. در عرصه داخلی حداقل تحول این است که اولویت ها و نیازهای مخاطبین بشدت در حال تغییر است. در فضای خارجی نیز جامعه با چالشهای بزرگی مواجه است که مهمترین آن فرایند جهانی شدن است.  در چنین اوضاع متحولی، تدارک ساختار مدیریت اصناف که بالغ بر 95 درصد مسئولیت توزیع كالا وخدمات جامعه را بر دوش می کشد و سهم عمده ای در اقتصاد ملی دارد، ظرافتهای خاص خود را می طلبد. این ساختار باید حتی المقدور پاسخ گوی نیازهای اکنون و آتی مخاطبان خود (مصرف کنندگان ، توزیع کنندگان ، حوزه صنعت و خدمات) باشد. به عبارت دقیق تر این ساختار باید با تشخیص صحیح ماموریتها، بتواند تعهدات رسمی و غیر رسمی ( ارزشها ) را انجام دهد، با شناسایی و تحلیل نیازمندیهای مخاطبین،  عرصه های مداخله گر اقتصادی ، اجتماعی سیاسی و فرهنگی و …موثر در سازمان را تحلیل و تبیین کند، تغییرات بیرونی بویژه تغییرات تکنولوژی را درک کند و روشهای انطباق با آنها را تدارک ببیند، توان ارزیابی و تهیه امکانات سخت افزاری چون منابع، تکنولوژی و …  امکانات نرم افزاری چون اطلاعات و آمار و … را تحصیل کند. تشکیلات مرکز اصناف و بازرگانان ایران با توجه ویژه به ارتقاء سطح تحصیلات، ترسیم فضای کارشناسی، تصمیم به واگذاری امور تصدی گری و تمرکز بر امور حاکمیتی و انتقال دانش و فناوری جدید به درون ساختار اصناف و ….  پاسخ دهی به نیازهای اکنون و آتی اصناف را مورد توجه قرار داده است.

3. قرین ساختن اجرا با تحقیق و پژوهش:
 در جوامعی مثل جامعه ما که شکاف زیادی میان حوزه های علمی _ پژوهشی و حوزه های اجرایی وجود دارد،  صرفنظر از حوزه هایی که ارتباطی میان این دو عرصه قائل نیستند، نحوه تعامل این حوزه ها، دو گونه است. در نوع نخست، حوزه اجرایی مستقل از حوزه علمی کار خود را انجام و صرفا در موارد محدودی که نیازمند انجام تحقیق است کار را به متولیان امر پژوهش  می سپارد . نتیجه این روش آن شده است که: اولاً پژوهش فقط محدود به عرصه های خاص و کوچکی شود. ثانیا حوزه های پژوهشی به سبب آگاهی محدود از ابعاد و زوایای کارهای اجرایی، تحلیلی انتزاعی و غیر عملیاتی ارائه کنند و ثالثا حوزه های اجرایی نیز توان بهره گیری از نتایج انتزاعی و کمتر قابل فهم مذکور را نداشته باشند. البته این روش برای     عرصه های تئوریک و جوامعی که علم و تحقیق به طور واقعی، زیر بنای امور اجرایی محسوب  می شود، روش موفقی است. اما با توجه به فاصله این دو عرصه در کشور ما این روش تاکنون نتیجه بخش نبوده است. در نوع دوم، تحقیق و اجرا توآمان پیگیری شده و متولیان پژوهش در عرصه های تئوریک و کلان فعالیت می کنند. در این روش، شرح وظایف کارکنان به گونه ای تنظیم می شود تا امور اجرایی کمتری به آنها سپرده شود و در مقابل کارشناس موظف به ارایه گزارشهای علمی دوره ای و منظم و نیزساماندهی کارهای اجرایی خود بر اساس گزارشات کارشناسی است. ساختار مرکز امور اصناف با توجه به تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آینده بر روش دوم استوار شده است، البته در امور تئوریک محض و تحقیقات بزرگ از دانشگاهها و موسسات پژوهشی بهره گیری خواهد كرد.

4. اختصاص جایگاه خاص به آموزش اصناف:
  با عنایت به اینکه یکی از نیازهای اصلی اصناف توسعه آموزشهای فنی_ حرفه ای و ارتقاء توان کارشناسی آنهاست، در نمودار تشکیلاتی مرکز ضمن آنکه مسئله آموزش و اطلاع رسانی در یک مدیریت دیده شده است، یکی از ادارات زیر مجموعه این مدیریت اختصاصاً با شرح وظایف ناظر به رفع مشکل و محدودیت سطح دانش فنی اصناف و تشکلهای صنفی، تخصیص یافته است.

5. توجه به مقوله مهم اطلاع رسانی:
 فقدان بانکهای آمار و اطلاعات به عنوان ماده اولیه هرگونه تحلیل منظم و سیستماتیک ، از عمده ترین موانع برنامه ریزی برای نوسازی و توسعه اصناف است. در راستای رفع این نقیصه، در تشکیلات مرکز  توجه خاصی به اطلاع رسانی خصوصاً روش الکترونیکی شده، تا حدی که یک اداره با سطح کارشناسی عالی به آن اختصاص یافته است.

6. توجه به نهادهای جدید مورد نیاز اصناف:
 از آنجا که ایفای نقش موثر در توسعه اقتصاد ملی، مستلزم تدارک روشهایی برای انباشت سرمایه و حمایت از اصناف است و تحقق چنین امری مستلزم تاسیس نهادهای پولی و مالی جدید نظیر بانک اصناف ، شركتهای سرمایه گذاری،  بیمه و…. و همچنین بهبود روشها است. با توجه به این نیاز و ارتباط این مقولات با روشهای جدید فعالیت و ارزیابی مستمر از میزان کار آمدی این روشها، درنمودار تشکیلاتی اداره توسعه و نوسازی اصناف پیش بینی شده است
7. توجه به ارتباطات مدیریتی:
 علیرغم وجود دو اداره کل اصناف و بازرگانان و نیز پشتیبانی صنوف تولیدی و خدمات فنی برخی از وظایف سیاستگذاری و پاسخگویی به نیازهای اصناف در شرح وظایف سازمانی هیچكدام لحاظ نشده بود. اما در ساختار مرکز، روابط و فعالیتها به گونه ای بر قرارشده است که چنین نقایصی وجود نداشته و یا به حداقل کاهش یابد. تشکیلات مرکز در قالب چهار حوزه ریاست، برنامه ریزی اقتصادی، امور تولیدی و بازرگانی و تشكلهای صنفی تقسیم شده است که حوزه ریاست در کنار نظارت و مدیریت کلان، نقش پشتیبانی اداری، مالی مركز و ارتباطات برون سازمانی را در سطح کلان بر عهده دارد. حوزه های فنی سه گانه دیگر نیز با توجه به وظایف تخصصی خود در امور مرتبط فعالیت دارند. ارتباط همه حوزه ها نیز از طریق رئیس مرکز تامین  می شود.

8. توجه به مقوله صادرات در حوزه اصناف:
 بدون شک، بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) نقش انکار ناپذیری در صادرات کالا و خدمات در بسیاری از جوامع بازی می کنند. این مسئله هر چند در کشور ما نیز مورد توجه بوده، اما جایگاه خود را در تشکیلات صنفی احراز نکرده است. با توجه به ضرورت وجود مرکزی برای پیگیری این مقوله در حوزه اصناف بویژه بستر سازی ارتباط تولید کنندگان صنفی با عوامل فعال در بازارهای هدف و تعامل با نهادهای متولی صادرات، در تشکیلات مرکز جایگاهی خاص برای این منظور در نظر گرفته شده تا بتواند قابلیتهای صادراتی موجود در بخش اصناف را به منصه ظهور رساند.

9.توجه به اصناف تولیدی به عنوان موتور توسعه صنعتی کشور:
 با توجه به نقش مهم اصناف در توسعه اقتصادی کشور، به نظر می رسد یکی از مهمترین وظایف مرکز، تبیین دقیق این پیام باشد که بنگاههای کوچک و متوسط که بخش اصلی آنها در دل اصناف تولیدی جای دارند، موتور محرک صنایع بزرگ محسوب می شوند. نقش بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، غالبا در چارچوب اهداف توسعه و نظام صنعتی هر کشور قابل بررسی است. تجارب برخی کشورها بویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا و خصوصا کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، اندونزی و هندوستان نشان دهنده آن است که بنگاههای کوچک و متوسط با هر نوع سازماندهی می توانند در خدمت اهداف توسعه جامعه باشند، مشروط بر اینکه: اولا، عزم ملی در خصوص اینکه صنعت موتور توسعه و صنایع کوچک و متوسط موتور توسعه صنعتی هستند ایجاد شود و ثانیا، استفاده از تجارب کشورهای موفق در دستور کار قرار گیرد. با توجه به این نکته، در نمودار سازمانی مرکز جایگاه مناسبی به تنظیم سیاستهای حمایتی با تكیه بر حمایت از اصناف تولیدی اختصاص یافته است.

10- هماهنگ كردن وظایف با قانون جدید نظام صفنی:
    شرح وظایف سازمانی با نگاه دقیق به قانون نظام صنفی جدید (مصوب 24/12/82) تدوین شده است، به طوری كه بسیاری از مواد قانون مذكور به شكل عینی و عملیاتی در شرح وظایف مركز انعكاس یافته اند.

فصل دوم:
د شغل    عناوین شغلی    سطح سازمانی    سطح    ملاحظات
            تحصیلات    تجربه    آموزش خاص   
    رئیس                    
    قائم مقام                    
    رئیس اداره حوزه ریاست و روابط عمومی                   
    كارشناس مسئول پیگیری                   
    کارشناس پیگیری                   
    كارشناس پیگیری                   
    كارشناس مسئول روابط عمومی                   
    كارشناس روابط عمومی                   
    كارشناس روابط عمومی                   
    رئیس اداره امور اداری و مالی                   
    كارشناس مسئول امور اداری                   
    كارشناس كارگزینی                   
    كارشناس كارگزینی                   
    كارشناس خدمات و پشتیبانی                   
    مسئول دبیرخانه                   
    كارشناس مسئول امور مالی                   
    كارشناس حسابداری و جمعدار اموال                   
    كارشناس بودجه                    
    كارشناس حقوق و دستمزد                   
    كارشناس حقوق و دستمزد                   

 
شرح وظایف: رئیس مرکز
– برنامه ریزی برای نیل به اهداف مصوب مرکز
–  زمینه سازی اجرای قانون نظام صنفی
– تائید دستوالعملها و بخشنامه های صادره
– نظارت کامل بر عملکرد واحدهای حوزه ریاست
– صدور دستورات لازم به منظور اعمال صحیح سیستم مدیریت در راستای وظایف سازمان
– شرکت در جلسات هیات عالی نظارت و اجرای وظایف محوله از سوی هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی كشور.
– انتصاب معاونین و مدیران مرکز برابر تشکیلات مصوب
– رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور انجام امور مراجعان مطابق ضوابط
– پیشنهاد و معرفی نماینده وزارت بازرگانی برای عضویت در هیئت رئیسه شورای اصناف كشور به وزیر بازرگانی.
-همكاری و هماهنگی با دیگر دستگاهها و نهادها در اجرای بهینه وظایف مركز.
– انجام وظایف مصرح در آئین نامه های اجرایی مربوط
شرح وظایف: قائم مقام
– بررسی و تدوین روشهای کارآمد اجرایی مورد نیاز مرکز
– هماهنگ کردن معاونتهای مرکز در غیاب رئیس مرکز
– برنامه ریزی جهت انجام بهینه فرایندهای اصلی مرکز
– انجام مطالعات لازم در خصوص تشکیلات مناسب سازمانی به منظور به روز بودن مجموعه تشکیلاتی.
– نظارت و مشاركت موثر با معاونتهای مركز در جهت اجرای بهینه وظایف
– انجام کلیه وظایف رئیس مرکز برابر اختیارات تفویض شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور در word دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
موضوع پروژه ای که در پیش رو دارید،طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور می باشد.هدف این مجموعه این است که علاوه بر تامین عملکرد مورد نیاز،پا را از قالب مراکز تحقیقاتی رایج در کشور فراتر گذاشته و ساختمان آن را تبدیل به یک اثر معماری نماید.
در کشورهای پیشرفته ی دنیا،ساختمان های مراکز تحقیقاتی نمایانگر تکنولوژی روز و نمادی برای معماری مدرن محسوب می شوند ولی در ایران معماری این مراکز هنوز حرفی برای گفتن ندارند.
از مهمترین اهداف عملکردی این پروژه می توان افزایش بهره وری صنعت برنج کاری،تامین سلامت غذایی برنج،آموزش برنج کاران،حفظ میراث گذشتگان و ارتقای جایگاه ایران در صنعت تهیه و تولید و عرضه ی برنج در تجارت جهانی این محصول را نام برد.
روش هایی که برای جمع آوری اطلاعات این پروژه استفاده شد عبارتند از روش کتابخانه ای،اینترنتی و میدانی.
به دلیل تازگی این مبحث در عرصه ی معماری ایران و کمبود اطلاعات کتابخانه ای،اطلاعات میدانی نقش قابل توجهی را در این پروژه ایفا کردند.پس از انجام مطالعات مورد نیاز و به دسا آوردن اصول ثابت نظری و مساحت فضاها،طراحی این مرکز آغاز گشت
در پایان امیدواریم این گام،راهگشای گام های بعدی در عرصه ی طراحی مراکز تحقیقاتی باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 1
مقدمه 2
1-1) تبیین موضوع پروژه 2
1-1-1)معرفی موضوع پروژه 2
2-1-1)معرفی برنج 4
1-2-1-1)گیاهشناسی برنج 4
2-2-1-1) شرایط مناسب کشت برنج 5
2-1)ضرورت طرح موضوع 6 
3-1) معرفی سایت پروژه 7            
1-3-1) مکان یابی سایت پروژه 7    
2-3-1) برخی از دلایل انتخاب سایت 8
4-1) روش جمع آوری اطلاعات پروژه 8
5-1) معرفی روش و فرایند طراحی 9
نتیجه گیری 9
فصل دوم: مبانی نظری طرح 11
مقدمه 12   
1-2) تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی 12 
1-1-2) تعاریف اولیه ی تحقیق 12
1-1-1-2)مفهوم تحقیق و محقق 12 
2-1-1-2) عوامل تعیین کننده در زمینه ی یک کار تحقیقاتی 13 
3-1-1-2) دسته بندی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی 14  
4-1-1-2) اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات کشور 15
2-1-2) شرح وظایف سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی 19  
2-2) معرفی نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی 20
1-2-2) معرفی و تحلیل نمونه های داخلی مراکز تحقیقاتی 20
1-1-2-2)مرکز تحقیقات برنج آمل 21
2-1-2-2) مرکز تحقیقات برنج گیلان 28
2-2-2) معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مراکز تحقیقاتی 30    
1-2-2-2)مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 30
2-2-2-2): مرکز تحقیقات بالینی لیبسون 34
3-2) معیارهای نظری برای طراحی مراکز تحقیقاتی 39 
نتیجه گیری 40
فصل سوم : بستر طراحی 42 
مقدمه 43
1-3) مطالعات اقلیمی سایت پروژه 43
1-1-3) سیمای اقلیمی مازندران 43
1-1-1-3) دما 44
2-1-1-3) رطوبت 44 
3-1-1-3) میزان بارندگی 45
4-1-1-3) تابش آفتاب 46
2-1-3)سیمای اقلیمی شهر بابلسر 47
1-2-1-3) توزیع زمانی و مكانی بارش 47
2-2-1-3)نم نسبی 47
3-2-1-3) یخبندان 48
4-2-1-3) درجه حرارت 48
5-2-1-3) باد 48
3-1-3) پوشش گیاهی 49
4-1-3) زمین شناسی 49
5-1-3) سوانح طبیعی50
2-3) مطالعات کالبدی فضایی شهر 50
1-2-3) روند و جهت توسعه ی کالبدی شهر 50
1-1-2-3)روند شکل گیری و مراحل توسعه ی شهر 50
2-1-2-3)عوامل طبیعی محدود کننده ی توسعه ی شهری 50
3-1-2-3)عوامل مصنوعی محدود کننده ی توسعه ی شهری 51
2-2-3)ساختار فضایی کالبدی شهر 51
1-2-2-3) عناصر خطی 51
2-2-2-3) عناصر پهنه ای 52
3-2-2-3) نظام حمل و نقل و شبکه ی ارتباطی 52
3-3) معرفی و تحلیل شاخصه های معماری شهر 52
1-3-3) معماری بومی مازندران 52
1-1-3-3)شرایط محیطی حاكم بر معماری سنتی مازندران 53
2-1-3-3)روش های عمده ساخت بناهای مسكونی سنتی 53
2-3-3) مفاهیم سنتی معماری منطقه 54
1-2-3-3) خانه 54
2-2-3-3) ایوان و تالار 54
3-2-3-3) بام 55  
4-2-3-3) حصار 55
3-3-3) معماری خانه های شهری 55
4-3) معرفی سایت با نقشه و تصویر 56
1-4-3) معرفی سایت با نقشه 57
3-4-2) معرفی سایت با تصاویری از داخل و خارج آن 58
5-3)احکام حاصل از قوانین شهری و اقلیم 62
نتیجه گیری 63
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی 65
مقدمه 66
1-4) لیست فضاهای مورد نیاز مرکز تحقیقات برنج 66
2-4)مساحت فضاهای خرد و کلان 71
3-4)دیاگرام روایط فضایی مرکز تحقیقات برنج 76
نتیجه گیری 76
فصل پنجم : فرایند طراحی 78
مقدمه 79
1-5) تحلیل سایت 79
2-5) مکان یابی بنا در سایت 80
3-5) ایده های اولیه 81
4-5) تحلیل گزینه ی برتر 88
5-5) ملاحظات سازه ای مجموعه 89
6-5) سناریوی حرکت در فضا90
فهرست الفبایی منابع و مآخذ93

 
فهرست تصاویر
فصل اول: کلیات 1
1-1)  موقعیت مازندران در کشور 7
2-1) موقعیت بابلسر در مازندران 7
فصل دوم: مبانی نظری طرح 11
1-2)  نمایی از ساختمان در حال ساخت مرکز تحقیقات برنج آمل 21
2-2)  نمایی از ساختمان قدیمی مرکز تحقیقات برنج آمل 24
3-2)  مزرعه ی آزمایشی مرکز تحقیقات برنج آمل 25
4-2)  گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل 25
5-2)  گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل 26
6-2) پلان ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج آمل 27
7-2) مقطع  ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج آمل 27
8-2) نمای ساختمان مرکز تحقیقات برنج گیلان 28
9-2) نشاء برنج در حال آزمایش 30
10-2) محقق در حال کاشت نشاء برنج 30
11-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 31
12-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 32
13-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 32
14-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 33
15-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 33
16-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 34
17-2) سایت پلان مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 36
18-2) نمای مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 36
19-2) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 37
20-2) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 37
21-2) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 38
22-2) پنجره ی امید مرکز تحقیقات بالینی لیپسون 39
فصل سوم : بستر طراحی 42 
1-3) سایت منتخب برای طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور 57
2-3) دید کلی به سایت پروژه 58
3-3) مسیر سواره ی اصلی به سایت 58
4-3) مسیر سواره ی فرعی به سایت 59
5-3) کوچه ی 11 متری پشت سایت 59
6-3) دید از غرب ( بلوار دانشگاه ) به سایت 60
7-3) دید از شمال به سایت 60
8-3) دید از داخل سایت به بیرون 61
9-3) دید از داخل سایت به بلوار دانشگاه 61
10-3) پوشش گیاهی سمت غرب سایت 62
فصل پنجم : فرایند طراحی 78
1-5) تحلیل سایت 79
2-5) مکان یابی بنا در سایت 80
3-5) ماکت اتودی اول 84
4-5) ماکت اتودی اول 84
5-5) ماکت اتودی دوم 85
6-5) ماکت اتودی دوم 85
7-5)ماکت اتودی سوم 86
8-5) ماکت اتودی سوم 87
9-5) ماکت اتودی سوم 87
 
10-5) ماکت نهایی91
11-5) ماکت نهایی 92
12-5) ماکت نهایی 92
 
فهرست نمودارها و جداول
فصل سوم : بستر طراحی 42
1-3) نمودار روند تغییرات بارش ماهانه درایستگاه بابلسر47
2-3) نموداردرصد نم نسبی روزانه و روند  تغییرات آن درایستگاه بابلسر47
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی 65
1-4) جدول مساحت فضاهای اصلی 74
2-4) جدول مساحت فضاهای فرعی 75
3-4) نمودار دیاگرام روابط فضایی 76

مقدمه
1-1) تبیین موضوع پروژه
2-1)ضرورت طرح موضوع
3-1) معرفی سایت پروژه
4-1) روش جمع آوری اطلاعات پروژه
5-1) معرفی روش و فرایند طراحی

 
مقدمه :
در فصل نخستین رساله، ابتدا موضوع پروژه به تفصیل معرفی و هدف از انتخاب موضوع بیان می گردد و اهداف و وظایفی که برای این پروژه در نظر گرفته شده به اختصار توضیح داده می شود تا بر ضرورت طرح تاکید گردد.
اطلاعات اولیه ای که برای انجام پروژه به آن ها نیاز داریم نیز در این فصل گردآوری شده است. در ادامه مکانی که برای پیاده سازی طرح در نظر گرفته شده همراه با ذکر دلایل عنوان می شود. در پایان روش هایی که به کمک آن اطلاعات این رساله جمع آوری شده بیان می گردد.

فهرست الفبایی منابع و مآخذ :

کتب:
1. حاجی ابراهیم زرگر اکبر.در آمدی بر شناخت معماری روستایی ایران.انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.1384
2. قبادیان وحید .بررسی اقلیمی ابنیه ی سنتی ایران.انتشارات دانشگاه تهران.1384
3. كسمایی مرتضی.اقلیم و معماری . نشر خاك .1384

 گزارش ها:
1. اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات کشور
2. طرح جامع شهر بابلسر. 1382
3. مرکز تحقیقات برنج آمل

پایان نامه ها:
1. بادله الناز.پایان نامه.شهر کتاب.دانشگاه مازندران .دانشکده ی هنر و معماری .1386
2. نقی زاده امیر مسعود. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد.مرکز پژوهشهای علمی.دانشگاه یزد.دانشکده معماری و شهرسازی.1377

سایت ها:
1.http://www.aia.org/aiarchitect/thisweek08/0222/0222d_lisbon.cfm
2.http://www.archiplanet.org/wiki/N_Center_for_Atmos_Researc
3.http://www.areo.ir/HomePage.aspx?TabID=3613&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
4. http://www.berenge.com/Articles/Education/Ed3/Ed3.aspx
5.http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
6.http://www.rri.ir
7.http://www.rrii.ir/index_persian.php?act=about

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی و ساخت گنبد كامپوزیتی مسجد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی و ساخت گنبد كامپوزیتی مسجد در word دارای 94 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی و ساخت گنبد كامپوزیتی مسجد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

عنوان پروژه پایانی :
طراحی گنبد كامپرزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی – اسلامی
فهرست
مقدمه :    6
2-1 تعیین استراتژی و اهداف كلان پروژه :    11
4-1 روشهای پژوهش و تفسیر مشكل :    13
1-1-2 تعیین هویت و موقعیت استفاده گر    15
5-1-2- تعیین قدرت اقتصادی    17
1-2-2- تاریخچه محصول    19
3-2-2 روش ساخت و امكانات تكنولوژی    30
پیشینه ساخت    30
فیلپوش    35
ترمیم پتگین = پتكین Patking    38
ترمبه پتكانه    40
شكنج = چین و چروك    42
طاق بندی یا طاق بست    43
كاربندی یا كاربست    44
دو پوسته كاملاً به هم پیوسته    47
گنبدهای دو پوسته میان تهی    48
گنبدهای دو پوسته كاملاً از هم گسسته یا گسیخته    49
آهیانه    51
انواع پوسته های آهیانه    56
طرز چیدن مصالح گنبد    59
طرز ساختن گنبد    61
طرز ساختن گنبدهای تركین    62
3-2-2- روشهای ساخت    67
تعریف كامپوزیت و مختصری در مورد آن    67
تعریف كامپوزیت    68
تقسیم بندی مواد كامپوزیت:    69
نقاط قوت كامپوزیتها:    70
مهمترین موارد كاربرد كامپوزیت    70
مصرف سرانه مواد كامپوزیتی در كشور    71
روشهای تولید كامپوزیت:    72
4-2-2- مواد مصرفی    74
آشنایی با برخی از مهمترین الیاف و كامپوزیت ها:    74
الیاف كربن    75
الیاف آرامید    76
كامپوزیت FRP    77
5-2-2- تعمیر و نگهداری    78
1-3-2- بررسی شرایط اقلیمی محیط    85
3-3-2- بررسی شرایط فرهنگی    87
فهرست منابع و مأخذ:    94
4-1-2 تعیین نیازهای ارگونومیكی    96

 

طراحی گنبد كامپرزیتی برای مساجد با توجه به معماری ایرانی – اسلامی
مقدمه :
در طول تاریخ – تمدنهای سنتی به چادر، مقبره و محراب به عنوان سمبومی از عالم كائنات می‌نگریستند ایده «خانه كیهانی» از ارتباط دادن ساختمانها با آسمانها توسعه یافت. از آنجا كه شكل كرومی معنایی ژرف برای انسان سنتی داشت. طبیعی بود كه این معنارا ازشكل مشابه دیگری منتقل كند. اصطلاحات «چادر كیهانی» «چتر الهی» «بیضعه كیهانی» و «جام آسمانی» نشانگر عقاید سنتی و معانی باطنی درباره گنبد هستند.
در فرهنگ اسلامی گنبد دارای تجلی زنده‌ای از جهان شناسی اسلامی است. به وسیله معانی سمبرلیكی مفاهیم مركز، دایره و كره نهفته در گنبد به تمامیت به واقعیت می‌پیوندند. یك ارتباط اساسی در این مورد كه تأكید زیادی روی آن است. ایده‌ روح می‌باشد كه همزمان همه موجودات را فرا می‌گیرد، همان گونه كه گنبد فضای محدود به خود را در بردارد و طاق آسمان كه همه آفرینش را احاطه می‌كند. عبور این «روح» از نوك گنبد سمبول و حركت است. این عبور را می‌توان به طرف پایین و دارای انبساط به سمت كثرت یا به طرف بالا و دارای انقباض به سمت وحدت دانست.
گنبد یك شكل از صورت زنده است. ایده‌ای است كه در امكانات مادی تجلی می‌كند. در پیشینه صحرانشینی، گنبد شبیه به ساختمانهای گنبدی است كه از اسكلتها گرد چوبی ساخته می‌شدند و روی آنها با پارچه یا پوست پوشیده می‌شد. پس از گسترش گنبدهای چربی به توسط انسانهای شهرنشین – معماری آجر و سنگ به عنوان ادامه آن آغاز شد و شكلهای قابل احترامی با مواد و مصالح دائمی و سنگین ساخته شد. مهارت و استادی معماران باعث سبكتر شدن وزن گنبد شد. زیرا معیار بارز زیبایی در گنبد همان سبكی آشكار آنها بود، چه از نظر مواد سازنده آن و چه از نظر دیدگاه چشم. زیرا تقلید «سنگین» تنها هنگامی كامل می‌شود كه با سبكی از لی «چادر كیهانی» كه از آن منشأ می‌گیرد، همساز شود.
الگوها و رنگها، هم داخلی و هم خارجی می‌تواند در این سبكی نقشی داشته باشند. چرخهای كیهانی یا مندلها، مانند شكوفه‌های ایجاد شده به توسط هندسه دایره روی سطوح گنبدی نمایان می‌شود. رنگها، ملایم و آرام – تصور عقل را ایجاد كرده و به شور و هیجان نفس اشارت دارند. این رنگهای سفید، سبز، آبی – فیروزه‌ای. طلایی یا حاصل آجر كاری و گچبری یا تركیبی از آنها هستند. گنبد در همه تجلیاتش محل «عرش الهی» پذیرای عقل و آزاد از زمان در شكل است.
پیامبر اكرم (ص) در معراج خود، گنبد بسیار بزرگی از مروارید مفید را تشریع می‌كنند كه روی چهار ستون كناری قرار داشت و روی آنها چهار قسمت «بسم الله الرحمن الرحیم » نوشته شده بود و از آن چهار چشمه آب، شیر، عسل و شراب جاری بود. این تمثیل مدل روحانی هر بنای گنبدی را توضیح می‌دهد. مروارید سفید سمبل «الروح» است كه گنبد آن همه خلقت را احاطه می‌كند. روح كلی كه قبل از دیگر مخلوقات خلق شده است. عرش الهی نیز كه همه چیز در برمی‌گیرد (العرش المحیط) سمبول عرش، فضای نامرئی فراسوی آسمان پرستاره است. از دیدگاه جسمانی، كه برای انسان طبیعی است ستارگان در كره‌های متحدالمركز حول زمین حركت می‌كنند و به وسیله فضای بی انتها احاطه شده‌اند و خود این فضا به توسط روح كلی كه به عنوان «محل» متافیزیكی ادراك و معرفت در نظر گرفته می‌شود، در بر گرفته می‌شود.
مقطع یك گنبد شبیه به تیر (نیزه) و كمان «محمد» (ص) (كلمه) تیر «حقیقت محمدی» (روح) و نشانه و هدف آن «روح كلی» (الروح) است. پرواز این تیر روحانی پرواز و خروج از تاریكی به سوی «نور مطلق» می‌باشد. گنبد نشانه خدا شدن «كلمه» انسان است.
(مهرداد محمد حجازی – 1379)
فرآیند برنامه‌ریزی و سیاستهای طرح
 
2-1 تعیین استراتژی و اهداف كلان پروژه :
امروزه به دلیل غفلت از گذشته و تجربه‌هایی كه می‌توانستیم از آنها درس بگیریم، با یك شهرسازی بحران زده روبرو هستیم. در حال حاضر و عده تكامل و تعالی انسان از طریق پیشرفتهای مادی به صورت افسانه‌ای درآمده است. انسان در جهان بی انتهای ارتباطات غرق شده طرز تفكری كه به عنوان تنها راه قابل قبول برای همه انسانهای این قرن تجویز شده و فضاها و عناصر زندگی و به طور كلی شهرهای ما را شكل داده است.
ساختمانهای بلند و حجیم، شبكه‌های شطرنجی وسیع و تراكم بیش از حد جمعیت، ابعاد انسانی و فرهنگی شهر را زیر سوال برده است. شهرسازی جدید علیه انسان و جامعه عمل كرده، از عملكرد طبیعی واحدهای اجتماعی مهمی مانند، خانواده، واحد همسایگی، محله و غیره جلوگیری می‌كند.
ساختمانهای بلند همه ارزشها و نسبتهای قدیمی كالبد و سیمای شهرها را زیر پا گذاشته، مناظر طبیعی شهرها را نیز از بین می‌برند. نمادهای انسانی با ارزشی نظیر مسجد – كلیسا – مدرسه و غیره كه روزی از لا به لای ساختمانها از بافت متراكم و به هم فشرده شهرها سر بیرون كشیده و هویت و معنی محل را به بیننده منتقل می‌كردند، امروز در لابلای آسمان خراشهای سر به فلك كشیده به طور تحقیر آمیزی گم گشته‌اند.
از آنجا كه مسجد پایگاهی برای آرامش یافتن روح و تزكیه و محلی برای دوری از جاروجنل دنیای امروز به شمار می‌رود كه بشر امروز نیازمند چنین اماكنی می‌باشد و موضوع طراحی و بهینه سازی گنبد مسجد كه به عنوان نشانه و عامل شناساندن این مراكز مورد تأكید و تأیید بوده است، انتخاب گردید.
با بررسی‌هایی كه انجام گردید، مشخص شد كه مسجد از اركان مشخصی همچون، گنبد، مناره و برخوردار می‌باشد. كه فضایی روحانی را ایجاد می‌كنند. لذا در این پروژه با توجه به مشكلات كمكهای مردمی ساخته می‌شوند) ناتمام باقی می‌مامند سعی شده است از روشی جدید برای ساخت گنبد این المان مهم مسجد پیشنهاد گردد.
شاید كه بتواند با استفاده از روشهای جدید به كمك معماری امروزه آید و گامی ناچیز در جهت بهتر انجام گرفتن ساخت و ساز مساجد بردارد.

4-1 روشهای پژوهش و تفسیر مشكل :
در این پروژه برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به منظور تكمیل تحقیقات نظری و عملی از روشهای كتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی و همچنین مصاحبه كمك گرفته شده است.
لازم به ذكر است در این پروژه نام كلیه منابع كتابخانه‌ای و افراد مصاحبه شونده در انتهای تحقیقات در قسمت منابع ذكر شده است همچنین در جلوی هر قسمت از فاز تئوری كه بر گرفته شده از كتب مورد بررسی بوده است حرف «ش» به معنای شمار ردیف در فهرست منابع و ماخذ و حرف «ص» به معنای شماره صفحه مطلب در كتاب منبع می‌باشد…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فروش مال مرهونه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فروش مال مرهونه در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فروش مال مرهونه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست
فصل اول کلیات:
مقدمه 2
جریان ماوقع 3
بند اول – نظرات مختلف موجود راجع به رأی وحدت رویه 6
بند دوم- اشكالات رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور 15
بند سوم- تفسیر بعدی رأی وحدت رویه و لازم الاتباع نبودن آن 21
نحوه اجرای حكم

فصل دوم
خرید و فروش املاک رهنی 27
آیا فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بدون رضایت او جایز است

فصل سوم: نتیجه گیری
نتیجه‏گیری 42
منابع

مقدمه:
در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده‏اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی‏شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالك در معامله فضولی نیست كه به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالك در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالك است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود – در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت – می باشد.

منابع:

1. انصاری؛ علامه شیخ مرتضی؛ مکاسب؛ ج 4 ؛ انتشارات تراث شیخ ؛ هـ.ق.
2. امام خمینی ؛ آیت الله روح الله؛ تحریر الوسیله؛ ج 2 منشورات مستشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بدمشق 1407 هـ .ق
3. آملی؛ آیت الله میرزا هاشم؛ المحاضرات فی فقه الرهن. با مقدمه و تحقیق و تعلیق دكتر سید مصطفی محقق داماد؛ چاپ اول 1386؛ مركز نشر اسلامی.
4. خراسانی؛ آیت الله وحید؛ منهاج الصالحین؛ جلد سوم؛ باب معاملات؛ نرم افزار انتشارات جامع فقه اهل بیت.
شمس؛ دكتر عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته؛ جلد نخست؛ چاپ بیستم؛ پائیز 1378 انتشارات دراك.
5-شهیدی؛ موسی؛ موازین قضایی (حقوقی – جزایی – اداری- امور وكلاء) «دادگستری» محكمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری ؛ چاپ سوم 1340.
6-طباطبایی یزدی؛ آیت الله سید محمدكاظم؛ سؤال و جواب به اهتمام دكتر سیدمصطفی محقق داماد چاپ اول 76.
7-ماهنامه قضاوت؛ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران؛ شماره 16؛ سال 89.
8-مجموعه دیدگاهها حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران؛ سال 82 ؛ به اهتمام معاون آموزش دادگستری استان تهران؛ نشر اشرافیه؛ جلد 4؛ چاپ اول.
9-مجموعه مذاكرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی كشور؛ سالهای 1376و 1377؛ انتشارات دیوان عالی كشور.
10-محمدی؛ دكتر ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی؛ چاپ بیست و هشتم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ سال 1386.
11-روح‌الله الموسوی‌الخمینی، ‌تحریرالوسیله، تهران، منشورات مکتبه اعتماد الکاظمی، الطبعه السادسه، 1407 هـ.ق، الجزالثانی، ص 9.
12-ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ‌)عقود اذنی- وثیقه‌های دین)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1378، صص 585-584.
13-مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور سال 1376، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان‌عالی کشور، چاپ اول، تهران، 1378، ص 434

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

معرفی و بررسی خودروهای سواری ایرانی از حیث مسائل فنی و ارگونومی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 معرفی و بررسی خودروهای سواری ایرانی از حیث مسائل فنی و ارگونومی در word دارای 398 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت معرفی و بررسی خودروهای سواری ایرانی از حیث مسائل فنی و ارگونومی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توضیحاتی در مورد پروژه
1- از ارائه اطلاعات در مورد خودروهای که خط تولید آنها مدت زیادی است که متوقف شده و همچنین وانت ها خودداری شده است.
2- اطلاعات و آمار کیفی خودروها در نیمه دوم سال 1385 از سوی سازمان بازرسی منتشر شده است.
3- در خودروسازی هر ایراد یک نمره منفی دارد برای مثال خودروی ریو 122نمره منفی دارد یعنی این خودرو 122 ایراد کوچک و بزرگ دارد.
4- با توجه به نمره منفی خودروها سطح کیفی آنها به ترتیب عبارتست از:
خیلی خوب-خوب-قابل قبول-حداقل قابل قبول
5-  های تولید داخل را از نظر مصرف سوخت برسی کرده و بر طبق مصرف به آنها برچسب می دهد برچسب A بهترین و برچسب G ضعیف ترین است ضمن آنکه تعدادی از خودروها نتوانستند برچسب بگیرندو خارج از محدوده معیار شناخته شدند.
6- موسسه EURO NCAP وظیفه تست تصادف خودروهای تولیدی را به عهده دارد که اطلاعات برخی خودروها مانند پژو 405 به علت قدیمی بودن موجود نیست ولی در سایر موارد سعی شده اطلاعات دقیق و قابل استناد باشد.

توضیحاتی در مورد موسسه EURO NCAP
مخفف European New Car Assessment Programme كه در سال 1997 تاسیس شد. این موسسه وظیفه تست کردن خودروها از نظر ایمنی را دارد(البته بیشتر خودروهای اروپایی)،به این ترتیب که خودروهای تولیدی دنیا به وسیله یک آدمک به عنوان راننده در این مرکز با سرعت  40 Mph(برابر 64 کیلومتر بر ساعت) به یک مانع (این مانع شبیه سازی شده خودروی دیگر است) برخورد می کند و خودرو آسیب می بیند و بر اساس استاندارد های این شرکت به آن امتیاز می دهد که قبلاً در بخش سرنشین جلو بوده ولی اکنون بخش کودک و عابر پیاده نیز به آن اضافه شده است.
بالاترین امتیازهای سرنشین و کودک 5 ستاره می باشد و 4 ستاره در بخش عابران پیاده است.

لازم به ذکر است که بعد از تصادفات انجام شده نقاط بدن آدمک به دقت مورد برسی قرار گرفته و نقاط ضربه خورده آدمک به وسیله علامت های رنگی مشخص می شود تا نشان دهد کدام قسمت از بدن راننده در خودروی مذکور در معرض آسیب بیشتری قرار دارد.

 

منابع و ماخذ

92 شماره مجله ماشین
مجله پیام ایران خودرو
ماهنامه اندیشه گستر سایپا
800 ساعت اینترنت (بیش از 4000 سایت و وبلاگ)
تجربیات عملی زیر نظر آقای مهندس رضا شهری ناصری،  مدیر تعمیرگاه مرکزی پارس سرویس لنگرود
———————————————–
www.wikiproject.ir

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقشه کشی در سیستم های مخابراتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقشه کشی در سیستم های مخابراتی در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقشه کشی در سیستم های مخابراتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب                                                                                                   

   فصل اول
* مقدمه تاریخچه9-5                   
  فصل دوم
* سیستم های مخابراتی31-10.
  فصل سوم
* شرح عملکرد 42-32
  فصل چهارم
•    نتایج پیشنهادات45-43
             
  منابع 47-46
فصل اول

 

مقدمه

تاریخچه
از زمانهای قدیم، بشر برای بیان افکار و احتیاجاتش به دیگران روش های مختلفی را ابداع نموده است. در دوران اولیه، که بشر در قبایل کوچک و در مناطق پراکنده جغرافیایی زندگی می کرد، ارتباطات در میان قبیله از طریق صحبت، ایماء و اشاره و سمبل های تصویری برقرار می شد، با گسترش قبایل و پیشرفت، تمدنها در مناطق بزرگ جغرافیایی ضرورت ارتباط راه دور، روزافزون می گردید. تلاش های اولیه در مورد ارتباط راه دور شامل پیشرفت سیگنال های دودی، اشعه نورانی، کبوترهای نامه بر و مبادله نامه به طریق مختلف می شد. با آغاز انقلاب صنعتی، ضرورت استفاده از رو شهای ارتباطات راه دور سریع و دقیق محرز گردید. سیستمهای ارتباطی با استفاده از سیگنالهای الکتریکی برای انتقال اطلاعات از نقطه ای به نقطه دیگر توسط یک جفت سیم، بعنوان یک راه حل اولیه برای تأمین ارتباطات راه دور سریع و دقیق بکار برده شد. حوزه ارتباطات و نقشه های مخابراتی توجه وسعی را در جنگ جهانی دوم و بعد از آن به خود معطوف نمود. مطالعه سیستمها و نقشه های مخابراتی جنبه های مختلفی را در برمیگیرد. از جنبه های محض ریاضی و آماری، نظریه های مودلاسیون و نقشه کشی تا نظریه های کدینگ و ملاحظات الکتریکی در ساخت قالبهای تابعی برای انجام پردازشهای مختلف سیگنالها.
شاید به جرأت بتوان تاریخجه ارتباطات را همسان با تاریخچه زندگی بشر دانست. اما شروع علمی بررسی تاریخچه ارتباطات الکتریکی را میتوان به سال 1850-1800 میلادی همزمان با آزمایشات ارنست فاراده، آمپر و نهایتاً قانون اهم در 1826 نسبت داد. در سال 1838 تلگراف مورس در سال 1845 قوانین کیرشهف کمک زیادی به شکلگیری این علم داشتند. معادلات ماکسول در مورد تابش الکترومغناطیس در سال 1864 و اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل در سال 1876 و بعد از آن اختراع میکروفون و ضبط صوت در سال 1897 توسط ادیسون، ازنقاط برجسته در شکوفایی این علم می باشند. در سال 1897 تلگراف بی سیم توسط مارکونی اختراع شد. در سال 1906 تلفن بین قاره ای بوجود آمد در سال 1920 الی 1940 ، مقالات برجسته در مورد نظریه انتقال سیگنال و اغتشاش ( کارسون ، نایکیس ، هارتلی ) ، آغاز شده است . در سال 1936 ، رادیو  و در سال 1938 تلویزیون شروع به کار  کرد. در سالهای بین 1950-1940 و همزمان با جنگ جهانی دوم باعث پیشرفت در زمینه های رادار و سیستم های مایکرویوی شد. در همان سالها نظریه های آماری و همچنین نقشه کشی در ساخت ترانزیستور ها و سخت افزارهای مناسب الکتریکی کمک شایانی به این علم نمود.
 در سال 1956 با عبور کابل از اقیانوس کمک مهمی به این علم نمود. کاربرد نظام های انتقال داده از راه دور، برنامه ریزی سیستمهای مخابراتی ماهواره ها در سال 1958و ظهور لیزر در سال 1960 اتفاق افتاد.
 19601970 به بعد با بوجود آمدن مدارهای مجتمع، تلویزیون رنگی(1962) تلفن تصویری و حسابگر های جیبی این علم سیر تکامل و ترقی را پیمود تا امروز و در سده جدید با دستاوردهایی چون شبکه های الکتریکی و نقشه های پیشرفته مخابراتی و استفاده از خطوط عملی مخابرات نوری( لیزر، فیبرنوری) استفاده از ریزپردازها و ارتباطات ماهواره ها، بشر بیش از گذشته به اهدافش در زمینه ارتباط و البته ارتباط با پایه های قوی علمی در سطح جهان دست یابد.
 برحسب نوع شماههای مدولاسیون بکاررفته و ماهیت خروجی منبع اطلاعات، سیستمهای مخابراتی را می توان به سه گروه تقسیم نمود.
 1- سیستم های مخابراتی آنالوگ، که برای انتقال اطلاعات با استفاده از روشهای مدلاسیون نقشه کشی طراحی می شود.
2- سیستمهای مخابراتی دیجتال که برای انتقال اطلاعات دیجیتال با استفاده از شماهای مدولاسیون دیجیتال طراحی می شود.
 3- سیستمهای مختلط که برای انتقال سیگنال های پیام آنالوگ نمونه برداری از شماهای مدولاسیون دیجیتال استفاده می شود.
فصل دوم
سیستمهای مخابراتی
طراحی سیستم های مخابراتی
در موقع برنامه ریزی یک سیستم مخابراتی، کار طراح، انتخاب نوع خاص سیستم مخابراتی با توجه به کاربرد موردنظر می باشد. سیستمی که طراح پیشنهاد می کند می بایستی” با شرایط کارآیی” از قبل تعیین شده سازگاری داشته باشد. برای سیگنالهای پیام آنالوگ کارآیی سیستم توسط نسبت متوسط توان سیگنال به توان اغتشاش در مقصد مشخص می شود.
 در هنگام طراحی یک سیستم مخابراتی، مهندس یا طراح با” محدودیت های” مختلفی روبرو خواهد بود. این محدودیت ها عبارتند از محدودیت های زمان، پهنای باند، محدودیت های اغتشاش، و محدودیت های تجهیزات و درنهایت هزینه ها.
 علاوه براین محدودیت های نظری، محدودیت های اضافی در پیچیدگی و هزینه تجهیزات برای طراحان بسیار مهم است. طراحی می بایستی طرح وشمای ارسال سیگنالی را مطرح کند که بهترین ائتلاف را میان زمان انتقال، توان فرستنده، پهنای وسعت انتقال و پیچیدگی تجهیزات برای رسیدن به یک کارآیی قابل قبول پیشنهاد می کند.
عناصر یک سیستم مخابراتی دیجیتال
هدف این سیستم ها انتقال پیامهای( با دنباله های سمبلهای) خروجی یک مبنع به یک مقصد با میزان و دقت حداکثر است. منبع و مقصد در فضا از نظر الکتریکی جدا از یکدیگر بوده و توسط یک نوع کانال مخابراتی به هم مرتبط می شوند
کانال، سیگنالهای الکتریکی را پذیرفته و خروجی آن به دلیل ماهیت غیرخطی کانال غالباً یک حالت آلوده شده یا اعوجاج یافته سیگنال های وروی خواهد بود. علاوه بر آلودگی، سیگنال حاصل اطلاعات، توسط سیگنال های الکتریکی غیرقابل پیش بینی( ا غتشاش) تولیدشده توسط بشر و عوامل طبیعی خراب می شود. آلودگی و اغتشاش باعث ایجاد خطا در اطلاعات ارسالی شده و میزان حداکثر اطلاعات قابل ارسال از منبع به مقصد را محدود می کنند. غالباً احتمال آشکارسازی غلط یک سمبل پیام در گیرنده و بعنوان کمیتی برای سنجش کارآیی سیستم مخابراتی دیجتال در نظر گرفته می شود.
 تجزیه و تحلیل طراحی سیستمهای مخابراتی
یک مهندس سیستمهای مخابراتی می بایستی با دو مسئله فنی درگیر شود. تجزیه و تحلیل سیستمهای مخابراتی و طراحی سیستمهای مخابراتی، تجزیه و تحلیل شامل ارزیابی کارآیی یک سیستم مخابراتی داده شده است، در صورتی که طراحی شامل واردشدن به جزئیات یک سیستم برای دستیابی به انجام رضایت بخش کار معین است اغلب مشخص کردن اینکه کجا تجزیه و تحلیل پایان می پذیرد و کجا طراحی شروع می شود غیرممکن است.
                           داده ها                                     داده ها
                              كنترل                                       كنترل

  داده ها                                                                 داده ها       
  كنترل                                                                   کنترل    
 به منظور تجزیه و تحلیل، سیستم های مخابراتی را بعنوان اتصال مجموعه ای از زیرسیستمها که هرکدام پردازش خاصی را برعهده دارند درنظر می گیریم. انتقال اطلاعات توسط مجموعه ای از تبدیلات سیگنال صورت می پذیرد. بنابراین برای تجزیه و تحلیل سیستم احتیاج به بیان ریاضی سیگنال ها خواهیم داشت.
در این روش برخورد با سیستمها، توجه خود را به تجزیه و تحلیل( و طراحی) زیرسیستمها( یا قالبهای تابعی) معطوف می داریم برای هر قالب محدودیت های ورودی و خروجی را لیست می کنیم.
سپس روابطی را که عملکرد قالب و پارامترهایش را به هم مرتبط می کنند را به دست می آوریم و این روابط را برای بهینه سازی کارآئی قالب ها بکار می بریم.
سالن دستگاه امتحان
سیستم سوئیچ دیجیتال   61- NEAX توسط شرکت NEC  طراحی و ساخته شده است. این سیستم دارای سخت افزار و نرم افزار Modular می باشد، بدین معنا که وظایف سیستم بین اجزاء مختلف سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم  شده است. هر جزء عملیاتی یا به عبارتی دیگر هر ماژول در مرکز مسئول انجام یکسری وظائف خاص می باشد و با اجزاء دیگر در صورت نیاز تبادل اطلاعات می کند هر گاه مشکلی در یک جزء عملیاتی رخ دهد، آنگاه بخش نظارت و نگهداری مرکز( پرسنل نگهداری و یا نرم افزار نگهداری اتوماتیک مرکز) به راحتی می تواند با توجه به وظائف مختل شده منشاء اختلال را شناسایی کند و آن قسمت را از سرویس خارج نماید تا اختلال آن قسمت اثر منفی روی اجزاء عملیاتی دیگر نگذارد.
 همچنین در زمانی که نیاز به توسعه مرکز باشد، ساختار هاژولار مرکز سبب می شود که این توسعه به راحتی، با افزودن ماژول و یا ماژولهای موردنیاز نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با آن توسعه به سیستم، انجام پذیرد.
 نکته دیگر این است که طراحی این سیستم به شکل های مختلف امکان پذیر است و به صورت های مختلف این سیستم می تواند در شبکه بکار گرفته شود.
 در ادامه به بررسی اجمالی انواع کاربردهای این سیستم می پردازیم.
 انواع مراکز سالن دستگاه
مراکز سالن دستگاه از لحاظ سیگنال به دو دسته تقسیم می شوند: آنالوگ و دیجیتال
مراکز آنالوگ: صرفاً به صورت کلید عمل کرده و سیگنالهای پیوسته آنالوگ را بدون هیچ دخل و تصرفی انتقال می دهند، در این نوع انتقال نرخ مکالمات از طریق نصب کننده کنترل های پالس شمار قابل محاسبه می باشد.
 مراکز دیجیتال: این مراکز سیگنال را به صورت آنالوگ در یافت و به دیجیتال تبدیل نموده و پس از پردازشهای خاص آنرا بصورت آنالوگ انتقال می دهند.
 از جمله فرقهای اساسی مراکز آنالوگ و دیجیتال در این است که در مزکز آنالوگ پردازش خاصی از قبیل سرویس های ویژه، ریز مکالمات، پیامهای  خاص و ….بر روی مکالمات نمی توان انجام داد ولی در مراکز دیجیتال این امکانات میسر می باشد.
 لازم به ذکر است که در گزارش ارائه شده به دلیل اهمیت و موارد استفاده بیشتر به بحث در مورد مراکز دیجیتال اکتفا شده است.
 مراکز دیجیتال از لحاظ چگونگی کنترل و کارکرد و همآهنگی اجزاء به دو دسته تقسیم می شوند.
 1) سیستمهای کنترل مرکزی: در این نوع سیستم همآهنگی اجزاء مرکز از قبیل Fram مشتركین، ترانکها، مدارات سوئیچ…. توسط یک قسمت همآهنگ کننده مجزا برقرار می شود.
2) سیستمهای کنترل ماژولار:  در این نوع سیستم هر جزء از مراکز برای خود دارای یک قسمت همآهنگ کننده می باشد که به توضیح تفضیلی درباره این سیستم می پردازیم.
 در هر سالن دستگاه امتحان دیجیتال از نوع ماژولار تعدادی جعبه با نام مصطلح فرم(Fram ) قرار دارد که هر فرم دارای 14 ماژول مشترکین و دو ماژول کنترل می باشد(Los ) لازم به ذکر است که به هر جعبه که دارای تعدادی جزء یکسان باشد ماژول گفته می شود و هر ماژول دارای 32 کارت مخصوص مشترکین می باشد.
 کاربردهای مختلف سیستم ماژولار در شبکه
(Ls)Locallswitch : در این ساختار مرکز NEAX می تواند به مشتركین تلفنی اعم آنالوگ، در شکلهای معمولی یا پی درپی وهمچنین به مشترکین دیجیتال ISDN در شکل BASIC RATE ( با دو کانال مکالمه و یک کانال سیگنالیگ) و یا در شکل PERIMARY RATE ( با سی كانال و یك كانال سیگنالینگ) سرویس می دهد. در جوار مشترکین، این مرکز از طریق کانالهای ترانک، با مراکز دیگر نیز می تواند ارتباط برقرار نماید.
 (TS)TOLL SWITCH : این نوع مركز، برای ایجاد ارتباط بین مراکز یک شهر با مزاکز موجود در سایر شهرها و همچنین برای ایجاد ارتباط بین مراکز داخل یک شهر می تواند بکار رود.
 (TLS)TOLL AND LOCALL SWITCH : مركزی است که هم به مشترکین دیجیتال و آنالوگ سرویس می دهد و هم به عنوان واسطه ترانزیتی بین مراکز محلی و مراکز شهرهای دیگر عمل می نماید.
 (MSC)MOBILE SERVIC CENTER : جهت برقراری ارتباط بین تلفنهای سیار می توان از مرکز 61 NEAX نوع MSC استفاده نمود.
 (PHS)PERSONAL HANDY PHONE SYSTEM : این نوع مراكز نیز به تلفن های سیار سرویس می دهند، تنها فرقشان با مراکز MSC  در این است كه تلفنهای از نوع PHS  در سرعت های پائین می توانند بکار روند(مثلاً جهت عابرین پیاده ) ولی تلفنهای سیاری که از مراکز MSC سرویس می گیرند در سرعتهای بالا نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
 (INTS) INTERNATIONAL SWITCH : برای ایجاد ارتباط بین مراکز یک کشور با مراکز بین الملل کشورهای دیگر از مراکز 61 NEAX با ساختار INTS استفاده می شود.
OMS : برای متمرکز کردن حمل انجام عملیات نگهداری و بهره برداری چندین مرکز از نوع 61 NEAX و کاهش تعداد پرسنل نگهداری مراکز، می توان آنها را توسط رابط های مخصوص به یک مرکز نگهداری مادر یا OMC وصل نمود و قسمت اعظم عملیات نگهداری این مراکز را در مرکز OMC انجام داد.
 از لحاظ تعداد مراکز موجود در شهرها، هر منطقه جغرافیایی با توجه به مساحت شهری و جمعیت می تواند دارای یک یا چند مرکز باشد که ارتباط بین این مراکز می تواند بصورت مستقیم یا از طریق مراکز ترانزیت(T )( بصورت غیرمستقیم) انجام گیرد.
 ارتباط مرکز دیجیتال
ارتباط مستقیم: در مناطقی که دارای تعداد محدودی مرکز می باشند نیازی به مرکز ترانزیت نمی باشد و شرح ارتباط به این دو صورت است که وقتی مشترک مرکز 1 می خواهد با شماره بطور مثال(******2) ارتباط برقرار کند، پردازشگر سیستم، مشترک را به مرکز 2 وصل می نماید برای این منظور علاوه بر پردازشگر، مدارات دیگر به نام ترانک برسر راه قرار دارند که این مدارات خود می توانند به صورت دیجیتال یا آنالوگ باشد.
 وظیفه این مدارات همآهنگی و ارسال سیگنال به مرکز مورد نظر می باشد و درواقع  هر مرکز NEAX برای ارتباط با سایر مراکز بازای ارتباط با هر مرکز نیاز به یک ترانک جداگانه خواهد داشت.
 پردازشگر مرکز 2 با توجه به مابقی شماره ارسال شده ارتباط را با مقصد مورد نظر برقرار می کند، درواقع عمل اتصال نهایی در قسمت مدارات سوئیچینگ انجام می شود.
 تعداد خطوط ارتباط بین مراکز ارتباط مستقیم با تعداد مشترکین ندارد و با توجه به ترافیک واقعی طراحی می شود. معمولاً ملاک برای طراحی خطوط روزهای میانی هفته مثل دوشنبه که ترافیک واقعی بین شهری و بین الملل وجود دارد می باشند. این خطوط با استفاده از سیم های مسی یا فیبرنوری به صورت کابلهای زیرزمینی بین مراکز و از مراکز تا کافو ها قرار گرفته اند.
 ارتباط غیرمستقیم: همانطور که توضیح داده شد در مناطق جغرافیایی که بدلیل ضرورت از تعداد زیادی مرکز استفاده شده باشد ارتباط مستقیم این مراکز با هم مستلزم استفاده هزینه زیادی بوده و مقرون به صرفه نمی باشد. لذا ارتباط این مراکز با هم بطور غیرمستقیم و با کمک مراکز ترانزیت انجام می شود.
شرح ارتباط به این صورت می باشد که پردازشگر مرکز مربوط به شماره مبدأ، بعد از پردازش شماره مقصد(بسته به اینکه مربوط به همان مرکز  یا مراکز دیگر باشد) ارتباط را با مرکز ترانزیت برقرار نموده و پردازشگر مربوط به مرکز ترانزیت با توجه به پیش شماره مقصد، ارتباط را با مرکز موردنظر برقرار می نماید.
 برای مثال مشترکی که مربوط به مرکز 7 می باشد شماره(******2) را می گیرد، در این لحظه پروسسور مرکز 7 مبدأ  را به سمت مرکز ترانزیت شیفت می دهد، پردازشگر مرکز T با شناسایی پیش شماره مقصد، مبدأ  را به سمت مرکز مربوطه و پردازشگر مرکز شماره مقصد بعد از شناسایی مابقی شماره مبدأ را به سمت شماره مقصد شیفت می دهد.
 مراکز بین شهری( STD ):
در هر منطقه جغرافیایی یک مرکز STD (مركز بین شهری) برای ارتباط مشترکین با سایر شهرها وجود دارد. به این معنی که پردازشگر سیستم درهر مرکز بعد از مشاهده اولین عدد ارسال شده با مشاهده صفر ارتباط را با مرکز STD برقرار می کند.
 پردازشگر مرکز STD نیز با مشاهده پیش شماره بعد از صفر ( کد) ارتباط را با مرکز STDمقصد مورد نظر برقرار می کند.
 در اینجا مرکز STD با پردازش روی شماره مقصد ارتباط را با مرکز محلی موردنظر و سپس مرکز محلی با مشترک موردنظر برقرار می سازد.
 معمولاً در شهرهای کوچک که دارای یک مرکز می باشند مرکز جداگانه ای برای STD قائل نمی شوند و پردازشگرهای این سیستم در خود مرکز مشترکین نصب می شوند. لازم به ذکر است مرکز های STD بطور مستقیم با مراکز محلی در شهرها نمی توانند ارتباط داشته باشند و ارتباط آنها فقط از طریق ارتباط مراکز STD برقرار می شود.
 مراکز بین الملل(ISC ):
این مراكز که تعداد آنها محدود بوده و فقط دو مرکز در تهران واقع شده است وظیفه ارتباط دهی مشترکین داخل و خارج کشور را بعهده دارند و شرح عملکرد به این صورت می باشد که پروسسور مرکز محلی پس از دریافت اولین صفر، سیگنال را به مرکز STD فرستاده و پروسسور مرکز STD با دریافت صفر دوم سیگنال را به مرکز ISC می فرستد، پردازشگر این مرکز نیز با توجه به پیش شماره و شماره مقصد ارتباط بین دو مشترک را برقرار می سازد.
 مراکز مادر:
در شهرها بزرگ مرا کزی که از لحاظ مرکزیت سوق الجیشی و پوشش مشترکین از لحاظ تعداد، از اهمیت بیشتری برخودار هستند علاوه بر ارتباط از طریق مرکز ترانزیت
( غیرمستقیم) این مراکز بطور مستقیم نیز با هم ارتباط دارند، به این مراکز، مراکز مادر گفته می شود.
لازم به ذکر است که طریقه ارتباط مراکز مادر از طریق ارتباط مستقیم در اولویت قرار دارد و در صورت مسدودبودن این کانالها به دلیل شلوغی خطوط ارتباط از طریق مرکز ترانزیت یا مسیر سرریز برقرار می شود.
 این ترفند به این دلیل بکار می رود که اگر بنا به هر دلیلی مسیر دو مرکز  از طریق مرکز ترانزیت قطع شود خللی در ارتباط دو منطقه بزرگ شهری وارد نشود و برای خیل عظیم مشترکین مشکلی ایجاد نشود.
مراکزی که با حاشور نشان داده شده اند مراکز مادر می باشند.
طرز عملکرد دستگاه تلفن:
دستگاههای تلفن نیز می توان به دو دسته آنالوگ و دیجیتال تقسیم کرد.
 دستگاه آنالوگ: هر دستگاه تلفن برا ی ارسال مکالمات باید بتواند صدا را به جریان الکتریکی تبدیل نموده و بعنوان یک سیگنال تحت فرکانس خاصی به مقصد بفرستد. بطور خلاصه در فرستنده هر دستگاه زغالهایی تحت یک ولتاژ معینی قرار گرفته اند که به یک پرده منعطف وصل می باشد، ارتعاش این پرده تحت امواج صوتی باعث تغییر مقاومت ذغال شده و این اختلاف مقاومت تحت ولتاژ ثابت منجر به ارسال سیگنال هایی با فرکانسهای مختلف می شود. در گیرنده نیز عکس این عمل رخ می دهد و سیگنال های فرستاده شده با فرکانسهای مختلف مقاومت ذغال را تغییر داده و منجر به ارتعاش پرده  گیرنده شده وصدا تولید می شود.
 دستگاه دیجیتال (ISDN) :
این دستگاه که دستگاه دیجیتال نامیده شده و دستگاهی است که در ورودی سیگنال دیجیتال را از مرکز دریافت نموده و آن را برروی 8 خروجی قرار می دهد. این دستگاه این قابلیت را داراست که از یک خط بتوان در یک لحظه در 8 مورد خاص از قبیل FAX ،Data ، Voiceو…. استفاده نمود.

MDF
آخرین و یکی دیگر از واحدهای مخابرات به شمار می رود که بوق را از مخابرات به سمت آدرس مشترکین وصل می کند، بوق توسط کابل هایی از سالن دستگاه به سمت قسمتی از MDF بنام سرشماره هدایت شده و توسط قیچی های مخصوص درجای از پیش تعیین شده ای پرس می شوند و درواقع مسئولیت بوق رسانی سالن دستگاه تا همین جا می باشد.
 کافو، پست
آخرین نقطه ای که کابلهای زیرزمینی هدایت شده از MDF به آن ختم می شود صندوقهای نسبتاً کوچکی است که پست نامیده می شوند، این صندوقها در هر کوچه با توجه به ازدحام جمعیت و امکانات مخابرات به تعداد معینی قرار داده شده اند. ظرفیت هر پست 10 زوج سیم یا مشترک می باشد.
 این سیمها بصورت کابلهای زمینی از صندوقهای نسبتاًبزرگ دیگری گرفته شده اند که کافو نامیده می شوند، کافوها معمولاً به تعداد محدودی در هر منقطه قرار گرفته اند و ظرفیت هر کافو بین 100  تا 800 زوج سیم یا مشترک می باشد.
ایزوله
در قسمتی از MDF كه ترمینال های مربوط به سرشماره ها قرار گرفته اند، شماره تلفن مشترکین قابل دسترسی می باشد و برای قطع موقت تلفن هر مشترک با استفاده از پینهایی براحتی می توان تلفن مشترک را تا زمان مورد نیاز قطع نمود به این عمل ایزوله کردن گفته می شود که معمولاً کاربران قسمت سالن دستگاه زمانیکه تلفن مشترک برای مدت طولانی مشغول باشد که آن هم ناشی از بدقراردادن گوشی تلفن یا اشکال در سیم کشی منزل یا ساختمان می باشد، انجام می شود.
 رانژه
قسمت دیگری در این واحد واقع شده به نام بوخت که در پشت قسمت سرشماره ها قرار گرفته و توسط کابلهای ضخیم به سمت کافو، پست و درب منزل مشترکین هدایت می شود به صورتی که ترمینال های مربوط به شماره بصورت افقی و ترمینال های مربوط به بوخت بصورت عمودی قرار گرفته اند. در واقع این کارها از قبل و در زمان افتتاح هر مرکز توسط مأموران نصب و کابل انجام شده و به صورت آماده در اختیار کاربران MDF قرار می گیرد. تنها وظیفه این واحد سیم کشی از قسمت سرشماره به بوخت می باشد که آن هم در زمان تعیین شده ای از طرف واحد واگذاری و رئیس مرکز اعلام می شود.
 این بدان معناست که پس از واگذارشدن شماره به مشترکین و معلوم شدن مشخصات فنی آنها از قبیل کافو، پست، بوخت و … این شماره ها در لیست دائری قرار گرفته و در اختیار واحد MDF قرار داده می شود، همانطور که قبلاً اشاره شد سیم کشی تا سرشماره و از بوخت به بعد توسط مأموران و پیمانکاران کابل قبلاً انجام شده و در این زمان کاربرانMDF رابطه بین سرشماره ها و بوخت های تعیین شده را برقرار کرده و برای وصل شدن بوق به منزل مشترک کافی است که فیوز مربوط به قسمت بوخت در جای خود قرار گیرد، این فیوز برای محافظت سیستم از جریانها و ولتاژ های ناخواسته قرار داده می شود. به مجموعه این عمل رانژه گفته می شود. 
از جمله رانژه هایی که توسط کاربران MDF انجام می شود یکی در زمان دائری که توضیح داده شد و دیگری در زمان کابل برگردان می باشد.
 کابل برگردان
درواقع به تغییر مشخصات فنی یک شماره از قبیل کافو، پست و بوخت کابل برگردان گفته می شود و آن هم معمولاً زمانی صورت می گیرد که امکانات مخابرات گسترش یافته و می توان از کافو و پست جدیدی در نزدیکی مشترک استفاده نمود تا از سیم کشی هوایی که معمولاً بیشتر در معرض پاره گی قرار دارد استفاده کمتری صورت گیرد.
 در این زمان کاربران واحد MDF موظفند سیم کشی قدیمی رابط بین سرشماره و بوخت مشترک( رانژه) را تخلیه نموده و از سرشماره مشترک به بوخت جدید سیم کشی کنند…

 

منابع
•    سام شاتموگام، ترجمه محمدرضا عارف. سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ. 1382 چاپ پنجم، نشر آزادگان اصفهان
•    هیل . مل گیل، ترجمه احمدنجفی زند، تجزیه و تحلیل اغتشاش در سیستمهای مخابراتی، 1369 چاپ دوم، نشر زرین تهران
•    ویلدون، جی آر و سالز لوسی، ترجمه محسن معتکف . مدلاسیون دیجیتال و طراحی سیستم، 1381، چاپ سوم، دانشگاه تبریز
•    ماهنامه شرکت مخابرات استان تهران، سال پنجم شماره چهل تا چهل و ششم، سال 1385- 1384
و سایت www.TcT.IR 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مسجد جامع الکبیر صنعاء و معماری اسلامی در کشور یمن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مسجد جامع الکبیر صنعاء و معماری اسلامی در کشور یمن در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مسجد جامع الکبیر صنعاء و معماری اسلامی در کشور یمن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
هنر و معماری اسلامی
_ خواستگاه ها و ویژگی ها       
_ سیر تاریخی                            
_ معماری                                  
_مساجد                                                                                                                            
_ محراب / صحن                      
_ مناره                                                                                                                             
_ گنبد                                                                                                                           
_ ایوان  / طاق  محرابی / منبر و مقصوره                                                                           
_ مدرسه                                                                                                                          
_ معماری غیر مذهبی                                
_ حرم ها و آرامگاه ها                                                                                                       
_ تزیینات معماری                                                                                                             
صنعا، شهر و پایتخت یمن                                                                                                   
مسجد جامع الکبیر                                                                                                           
طرح ترمیم و بازسازی مسجد بزرگ صنعا                                                                             
بررسی ویژگی های معماری مسجد جامع صنعا                                                                     

هنر و معماری اسلامی

خاستگاه‌ها و ویژگی‌ها
منظور از هنر و معماری اسلامی، همان هنر و معماری سرزمین‌های‌ – خاورمـــیانه، آفریقای شمالی، هند شمالی و اسپانیا – است‌ که از آغاز قرن هفتم میلادی تحت حاکـمیت مسلمانان قرار گرفتند.

اهمیت تزیینات خوشنویسی و شکل مسجد، دو ویژگی اصلی هنر و معماری اسلامی هستند که عمیقاً با ایمان اسلامی ارتباط دارند و در همان روزگار آغازین دین پیشرفت کردند. پیامبر اسلام، حضرت محمد، تاجــری ثروتمند در مـــکه بود که در حدود 40 سالــگی مجموعه عمیقی از وحی را دریافت کرد و شروع به تبلیغ دین جدیدی نمود‌. این وحی‌ها که مسلمانان آن‌ها را پیام الهی می‌انگارند، در قرآن – کتاب مـــقدس مسلمانان – جـمع‌آوری شده است. میراث غنی زبانی و ادبیات عرب در احــساس احـــترام عمیق نسبت به قرآن نقش داشت.
 
مرکزیت قرآن در فــرهنگ اسلامی و جذابیت ویژه شکل ‌خــط عـربی سبب شد از کــلام نوشـــتاری، به ویژه آیات قرآنی به عــــنوان کتیبه‌های مساجد استفاده گردد و نیز تزیینات خطاطی و شیوه‌های آن در تمام شاخه‌های هنر اسلامی پیشرفت نماید.
 
در سال 622‌ پس از میلاد، همان سالی که مبدأ تاریخ اسلامی قرار گرفت، ‌حضرت مــحمد به شهر یثرب – که بعداً مدینه نام گرفت، هــجرت نمود. در آن‌جا جامعه‌ای از مومنان که در پیرامون خانه محمد به عبادت مشــغول بودند، گردهم آمدند. نمازگزاران عادی جامعه جدید در این مکان ساده، شکل مسـجد را پایه‌گذاری کردند که عبارت بود از محوطه‌ای محصور و مستطیلی با آلونک‌هایی ( خانه‌های همسران حضرت محمد ) که در طـول یک ضلع آن قرار گرفـته بودند و یک ایوان ناهموار (سایه‌بانی که در اصل برای استفاده از سایه بوده است‌) که در یک طرف برای مسلمــین فقیرتر در نظر گرفته شده بود‌. از این رو، تقریباً تمام مــساجد نقــشه خانه حضرت محمد را تکــرار می‌کردند و عــبارت بودند از ‌یک محــوطه محصور (صـــحن)، ساختمانی در یک طـــرف برای نماز و طـاق‌هایی قوسی (رواق‌ها) در اطـراف محوطه.
 اولین پیروان حضرت مـــحمد[ص] ‌که از شبه جــزیره عربســـتان بودند در مـــقایسه با امپراطـــوری‌هایی که بعداً فــتح کرده و سبک‌های هـــنری آن را به عــنوان سرمشق خود گرفتند‌، هیچ‌گونه سبک هنری بومی و مخصوص به خود نداشتند. با گسترش اسلام، متناسب با شرایط متفاوت اقلیمی و مــصالح در دسترس در فتوحات اسلامی و با جذب و اقتباس از شیوه‌های هنرهای بومی‌، انواع هنری آن بالیدن گرفت و نقش‌هایی که در یک ناحیه باب بود، به زودی‌ جهان بزرگ اسلام‌ را فرا گرفت.
 
بنابراین هنر اسلامی از منابع فراوانی گسـترش یافته است. شیوه‌های رومی‌، مسیحیت باستان و بیزانسی در مــعماری پیشین اسلامی مورد اقتباس قرار گرفت.
 تاثیر هنر ساسانی _ هنر مــعماری و تزییـــنی ایرانِ پیـش از اسلام در دوران حـــکومت ساسانیان _بر هنر اسلامی‌بالاترین اهمیت را داشت‌. شــــیوه‌های آسیای مرکزی با تاخت و تازهای تاتار و مغول به هنر اســـلامی نفوذ کرد و هنر چــینی تأثیر ‌تکوین‌گری بر نقاشی، سفالگری و پارچه‌بافی اسلامی گذاشت.

سیر تاریخی
سیر تــحول هــــنر اسلامی – از قرن هفتم تا هجدهـــم میلادی – را در سه دوره می‌توان طبقه‌بندی کرد. دوره شـکل‌گیری هنر اسلامی، ‌کمابیش ‌با حاکمیت اولین حاکمان اسلامی یا خلفای بنی امیه (661الی 750م) که اسلام را از دمشق در سوریه تا اسپانیا گسترش دادند، هم‌زمان بود.
 
دوره میانی‌، عصر خلفای عباسی (750م الی 1258م)‌ که ‌از بغداد در عراق خلافت اسلامی را بر عهده داشتند تا زمان استیلای مغول را در بر می‌گیرد.
 
دوران خــــلافت عباسی که در ترویـــج آمــوزش و فرهنگ پرآوازه است، تاریخ اسلامی درخشان‌ترین است. در همین دوره میانی است که تأثیر نماهای هنر ایرانی چشــمگیر شد.
 
از اســتیلای مغول تا قرن هجدهم میلادی را می‌توان برای سهولت، دوره پسین هنر اسلامی نامید.
 
در این دوره سبک‌های متمایز هنر در ‌بخش‌های مختلف جهان اسلام قا‌بل شناسایی است که با سلسله‌های گوناگون حاکمان ارتباط دارند.
 
سبک‌های گفته شده در این مقاله در ‌کنار هنر اموی و عباسی، هنر‌های ترکان سلجوقی که ‌از اواسط قرن یازدهم میلادی تا 1157م‌ بر ایران حکم راندند‌، هنر ایلخانیان که مغول تبار بوده و شــرق ایران را از از سال 1256م تا 11349 م در تسـلط خود داشتند‌، هنر تیموریان که به عـــنوان بزرگ‌ترین حامیان فرهـــنگ ایرانی از سال 1378م تا 1502م بر شـرق ایران حکومت کردند و هنر صــفویه که حاکمان تمامی ایران از سال 1502م تا1736م بودند را نیز شامل می‌شود.
هنر، تحت حکمرانی ترکان عثمانی که ازسال 1299م تا 1922م حاکمان ترکیه‌ بودند و در قرن 16م ‌امپراطوری خود را تا مصر و سوریه گسترش دادند‌ نیز شکوفا شد.
 
پیش‌تر در مصر (و سوریه)، ســــبک‌های خاصی به وجـود آمد که با حـــکومت فاطمیین (1171م-909م) و مـــمالیک که سلطه خود را در1250 پی افــــکندند ارتباط داشت.

معماری

 
‌مسجد سلیمانیه در سال 1550 در استامبول ساخـــته شد. معمار این بنا که سنان نام داشت طـــرح خود را بر اساس کلیساهای بیزانسی و به گــونه‌ای ویژه بر اساس ایاصوفیه ‌بنا نهاد.
 
گنبد بزرگ مرکزی که بر فراز یک چهار پر بنا شده‌، مــشرف است بر فضاهایی مشابه که به وسیله نیمه گنبدهایی که خود، پشت بندِ گنبد اصلی‌اند، طاق دار شده‌اند. مناره‌های مخروطی چهارگانه‌ بالکن دار‌، ویژگی‌ معماری مساجد‌ بعدی است.

مراسم عبادی اندک و نسبتاً ساده آیین اسلامی باعث رشد یک مــعماری مذهبی‌ منحصر به فرد شامل مسجد‌، محلی برای نماز و گردهمایی امت‌، و مدرسه مذهبی شد‌.
 
در میان نما‌های گوناگون و شاخص معماری غیر دینی اسلامی‌ اماکن‌، کاروان‌سراها و شهر‌ها دارای اهمیت‌اند ‌که با طرح‌ریزی پیچیده خود بیانگر وجود دغدغه‌ای برای مسأله بسیار مهم دسترسی به آب و تأمین پناهگاهی در برابر گرما هستند.
 
آرامگاه‌ها نوع سوم ساختمان هستند که در جهان اسلام ‌اهمیت دارند و هم به عنوان مرقدی حقیقی برای یک حاکم یا شخصیتی مقدس و هم به عنوان مظهری از قدرت سیاسی ایفای نقش می‌کنند. تمام این بناها چه دینی و چه غیر دینی در بسیاری از ویژگی‌ها چه بنیادی و چه تزیینی با یکدیکر مشترک هستند.

مساجد
 
 
نمایه یک مسجد
 
مساجد متناسب با نماز مـــسلمانان طرح‌ریزی شده ‌و عــموماً در اطراف مـحوطه‌ای‌ سامان یافته‌اند که یادآور حیاط خانه محمد(ص) می‌باشد، همان خانه‌ای که به عنوان اولین مــسجد به کار رفت. مسمانان رو به سمتی که قبله نامیده شده و به طرف شهر مقدس مکه است نماز می‌گذارند. محراب یا طاق نماز‌، قبله را نشان می‌دهد. سالن اصلی نماز در طرف قبله مسجد واقع شده است.
 نمازگزارانی که با صدای مؤذن از فراز مــناره ‌به نماز فراخوانده شده‌اند، ممـــکن است به خطبه‌ای که از منبری نزدیک به مــحراب ارائه می‌گردد گوش فرا دهند. ‌مـسجدی که‌ تالاری گنبد‌دار یا ایوان در هر طرف صحن آن دارد، ظاهر این مــسجد به گونه‌ای است‌ که به عنوان مسجد چهار ایوان شناخته می‌شود.

مسلمانان جهتی را که به سمت آن نماز می‌خوانند قبله می‌نامند و پیامبر برای 2 سال نخستی که در مدینه بود به سمت اورشلیم نماز گزارد‌. ایشان سپس وحی‌ای را دریافت کرد مبنی بر این که قبله حقیقی در مکه واقع است که از آن پس تا کنون همین شهر قبله بوده است که در نحوه جهت‌گیری و سازماندهی خاص فضا‌ در مــساجد سرتاسر جهان شاخصی تعیین‌کننده بوده است. قبله به وسیله یک محراب تزیینی یا طاق مشخص می‌شود.

محراب
هنگامی که مـسلمانان سوریه را در سال 636 فتح کردند‌، بسیاری از کلیساهای باسیلیک ‌که به صورت مـتروکه رها ‌شده بودند را به عنوان مـــسجد به کار گرفتند. کلیساهای باسیلیک‌، ساختمان‌هایی طویل و سه قوسی با سقفی مرتفع و محرابی در انتهای شرقی آن بودند. نمازگزاران نوین – مسلمانان – محراب را بر دیوار جنوبی قرار دادند و ورودی‌های جدیدی در دیوار شمالی تعبیه کرد تا نماز جماعت در عرض راهروهای کلیسا‌ برپا گردد.

صحن
 
 
قبه الصخره‌، قدیمی‌ترین بنای اسلامی موجود‌، در اورشـلیم بر فراز صخره مقدس واقع شده است، جایی که اعتقاد بر این است که‌ پیامبر اسـلام حضرت محمد به آسمان صـــعود کرد. خلیفه عبدالــملک این مسجد را در اواخر قرن هــــفتم ساخت‌. بنیان هشت ضلعی مسجد‌، فضایی مرکزی را در بر می‌گیرد که گنبدی بر بالای آن قرار دارد. تزیینات موزاییکی غنی‌ای دیوارهای بیرونی را پوشانده است.
 
قبه الصخره در اورشلیم یکی از قدیمی‌ترین کارهای معماری اسلامی‌ برجای مانده است‌. این مسجد توسط عبد‌الملک‌، خلیفه اموی ساخته و بین سال‌های 691و 692 تکــمیل شد. این بنا به شکل هشت‌ضلعی است و گنبدی طلایی بر فـراز آن قرار گرفته است.  سطح درونی و بیرونی آن با مرمر و کاشی‌های سرامیک لعاب‌دار با الگو‌های معرق‌کاری تزیین شده است. قبه الصخره که در وســـط صحنی بزرگ‌، بر فراز صـتخره مــعبد قـرار گرفته است یکی از مقدس‌ترین اماکن در اورشلیم به شمار می‌آید.
 
هنگامی که کلیسای باسیلیک با تعدیلاتی که در آن صـــورت پذیرفته بود با صــحنی که در اضلاع خود دالان‌های طاق‌دار دارد ضــمیمه شود‌، تمام ویژگی‌های اساسی خانه پیامــبر در مدینه را دارا است. مسجد الاقصی – اولین مسجد در اورشلیم- (قبل از 670 م) به هــمین صورت از ایوان سلطنتی هرود که یک کلیسای باسیلیک ویران بود، اقتباس شد. در نمونه‌های  بعدی راهروهای طولانی‌تری به انتهای صـحن قرطبه‌، قرن‌های هشتم تا دهم در اسپانیا – و هر گونه هـــمانندی به کلیساها با تاکـــیدی که بر انتهاهای نوک‌تیز دارند از بین رفت. این توسعه‌ها پاسخی به رشــد جمــعیت بود‌، اما ‌از جــهتی روند توسعه متناظر است با ویژگی اساسی تمام هنرهای اسلامی‌ و آن تکرار پایان‌ناپذیر الگو و نقش‌هاست.
مناره
این مـناره حلزونی که روزگاری مؤذن از فراز آن مؤمنین را به نماز فرا می‌خواند، تنها ویژگی بر جای مانده از مـسجد عظیم سامرا در عراق است که در زمــان بـــنای آن (852-848) بزرگترین مــسجد اسلامی در جهان به شمار می‌رفت.
 
در زمان حیات پیامبر‌، در مدینه از پشت‌بام اذان گفته می‌شد که تقلیدی بود از شــیوه یهود در دمیدن در شافر (شاخ قوچ) یا مـسیحیت قدیم در به کار‌گیری یک تقه‌زن برای گرد هم آوردن عابدان.
 
به نظر می‌رسد منشأ پیدایش مناره‌، سنتی ســوری باشد که گــوشه‌های ساختمان را با چهار برجک می‌ساختند.
 مـناره برجی است در گوشه صــحن مسجد – یا مانند مــسجد سامرا در خارج از مسجد – که بعد از حیات حضرت محمد (ص ) اذان گفتن از فراز آن سنت گشت. مسجد اموی یا مسجد جامع ‌در دمشق (15-705) که به دور یک کلیسای باسیلیک ساخته شد، بهترین نمونه به جا مانده از یک مسجد صـحن‌دار قدیمی با یک مناره است‌.
 در بناهای بعدی حرم یا نمازخانه‌، یک گنبد، محراب اصلی را از چهار محراب موجود روی دیوار قبله مشخص می‌نمود.

 
گنبد
گنبد به عنوان ویژگی عمده سراسر مـــعماری اسلامی‌، ریشه در معماری ساسانی و مسیحی قدیم دارد. قدیمی‌ترین مسجد بر جای مانده _ قبه الصخره (اواخر قرن هفتم) در اورشلیم _ ‌یکی از بناهای بزرگ مذهبی در جهان است و محلی است که [حضرت] محمد (ص) بنا به روایات از آن‌جا به آسمان معراج کرد. این مسجد دارای گنبدی ‌بر بالای استوانه‌ای طبل مانند و نیز دارای طرح و پلانی مدور و حلقوی و نیز دو راهرو سرپوشیده یا دهلیز می‌باشد. طرح این بنا از مــعماری رومی اقتباس شده است که مــمکن است در رقابت با کلیسای «آرامگاه مقدس» که آن هم در اورشلیم قرار دارد، بنا شده است. از این رو قبه الصخره با طرح بنیادی مـــسجد سازگاری ندارد. گنبد آن طلاکاری شده و بقیه سطوح‌ درونی و بیرونی آن تماماً با موزاییک رنگارنگ سرامیکی پوشانده شده است.
 
در برهه‌ای که اسلام گســـترش می‌یافت، تأثیر مـردمان ترک‌تبار [بر هنر اسلامی] به گونه‌ای فزاینده احساس می‌شد. به همین خاطر آرامگاه بنا شده در آغاز قــرن دهم‌ برای حاکم بخارا ‌در آسیای مرکزی (خاستگاه سلسله سلجوقی) اهمیت ‌ساختمانی ‌دارد. این بنای آجری مربع شکل دارای گنبدی است که به جای قرار گرفتن بر لــچـک‌های کروی (تاق ضربی‌هایی با ‌بخش‌های مثلثی قوس‌دار [که مــعمولاً گنبد‌ها بر آن‌ها واقــع می‌گردد]) که در عالم بیزانس معمول بود‌، بر سکنج‌ها (تاق‌بندی‌های کوچــــک که گوشه‌های این مـــربع را به هم پیوند می‌دهند) قرار گرفته است. بنای سکنج‌ها از ایران ساسانی سرچشمه گرفته است. آن‌ها بسیار ساده‌تر از‌ لچک‌های کروی‌ساخته می‌شوند، به هــمین خاطر این تدبیر به گسترش مساجد و آرامگاه‌ها و دیگر سازه‌های قبه‌دار در سراسر جهان اسلام انجامید.
 
مساجد ساخته شده تحت سلـطه عثمانی‌ها‌، میراث بیزانسی ترکیه را منعکس می‌کرد‌. مسجد بزرگ سلیـــمانیه (1574-1569) که آن را معـمار بزرگ ترک «سنان» در «ادیرنه» ترکیه ساخت‌، گنبدی بسیار بزرگ دارد که با گنبد‌های مشابه و با نیمه گنبدهایی احاطه شده است. درست به همان ترتیبی که در مسجد «ایاصوفیه» – ‌کلیسایی بیزانسی که بعداً به مسجد تغییر هویت پیدا کرد – در استانبول ترکیه وجود دارد.

اگر چه مـــسجد ادیرنه از نظر وسعت نیز مانند مــسجد ایاصوفیه است؛ اما پنـــــجره‌های فراوانی دارد که روشنایی بیشتری را تأمین می‌کند. این شیوه– که «سنان» آن را در دو مسجد مـــعروف استانبول نیز به کار گرفت – طراحی مـــساجد در سراسر ترکیه‌، ســوریه، مصر، عربستان و شمال آفریقا را تحت تاثیر خود قرار داد.

ایوان
در مـساجد عهد عباسی در عراق‌، ایوان ـ تالار یا دالانی فراخ‌، قوس‌دار و دو بخشی – به هر طرف از طاقـگان‌های اطراف صحن مسجد افزوده ‌شد. ایوان ریشه در معماری ایران ساسانی دارد.
 
طاق محرابی
اگرچه طاق نعل اسبی در معماری اسلامی، به ویژه در نمونه‌های‌ اولیه بیشتر معمول‌ است؛ اما طاق محرابی نیز شناخته شده بود. طاق مـحرابی که احتمالاً دارای منشأ سوری بوده و توسط امویان تعدیل گشته است، ویژگی مــساجد دوره عباسی نیز هست و در قرن‌های نهم و دهم از عراق به مصر راه پیدا کرد. طاق محرابی‌های ساخته شده در مــساجد بعدی مصر و تحت حـــکومت مــمالیک (از قرن سیزدهم)، دارای نمای گوتیک می‌باشد که تأثیر درون‌مایه‌های معماری اروپایی را نشان می‌دهد که توسط صلیبی‌ها منتقل شده است.

منبر و مقصوره
اولین کاربرد شناخته شده از منبر، در مـسجد مدینه صورت گرفت. منبر که در اصل به عنوان مسند به کار گرفته شد،  خـیلی زود جایگاه خود را به عــنوان یک ســکوی تمام عیار برای سخنرانی و تبلیغ پیدا کرد. سامانه مــعماری دیگری که نه در تمام مساجد، بلکه در برخی از آن‌ها مــعمول بود، مقصوره است که عبارت است از دیواره یا مکانی بسته دور محراب برای مــحافظت حاکمان امـــت در حـــــین انجام خدمت که پس از کشته شدن سه خلیفه اول [عمر، عثمان و حضرت علی(ع)] ساخته شد.

مدرسه
 
 
صحن‌، مدرسه‌، اصفهان
 
مدرسه محلی برای تحصیل و عبادت است. این نما که به صحن مدرسه چهارباغ ‌در اصفهان باز شده است، مسجد قبه‌دار‌، حوض مرکزی و حجره‌هایی را نشان می‌دهد که به دور صحن آن‌، برای مطالعه و سکونت به کار می‌روند.
در دوره میانی و تحت حکومت عباسیان گونه‌ی جدیدی از معماری دینی – مدرسه یا حوزه علوم دینی – در شــرق ایران باب شد و هیأت آن که بر اساس مـــعماری ساسانی است در گونه‌ی جدیدی از مسجد به کار گرفته شد که خیلی زود در بسیاری از کشورها رواج یافت‌. مدرسه یا مسجد ـ مدرسه دارای ایوان‌هایی در چهار طرف است (ایوان رو به قبله بزرگ‌تر از بقیه است) که با طاقـگان‌هایی دو طبقه به یکدیگر متصل شده‌اند. در مدرسه‌ها این طاق‌ها به حــجره‌هایی منتهی می‌گردند‌، حال آن که در مــــساجد طاق‌ها تنها به شکل تورفتگی‌هایی هستند.
 
در برخی از مدارس بعدی‌، صـحن با گنبدی پوشیده می‌شود. مـسجد جامع (اصطلاحی عام‌ برای مسجدی که جــماعت زیادی از نمازگزاران را در خود جای دهد) اصــفهان در ایران نمونه بزرگی از یک مسجد – مدرسه پیشین ‌است. در این بنا مانند دیگر مزارهای این دوره‌، موتیف مقرنس که هــمان تزیینات قندیل مانند سقف‌های ضربی و قوس‌دار است، گسترش پیدا نمود. مقرنس که ویژگی خاص تزیین اسلامی است، مــتشکل از تورفتگی‌های با طرح لانه زنبوری همراه با بیرون‌زدگی‌های کوچک است که با هم در داخل یک سقف قوسی یا زیر یک گنبد سامان یافته‌اند.
 
مسجد شاه با گنـبد بلند‌، نوک‌تیز و کاشی شده‌اش که پشت ایوان اصلی واقع شده و سطوح داخلی گنبد و قندیل‌های پوشیده با کاشی‌اش‌ و مـــــسجد «شیخ لطف الله» با گنبدی حتی پیچیده و پر زرق و برق‌تر‌، ‌نمونه‌های بعدی مسجد ـ مدرسه هستند که هر دو در اصفهان و هر دو در قرن 17م بنا شده‌اند.
 
معماری غیر دینی
 
صحن شیران‌، الحمراء
صحن شیران در گوشه‌ای از کاخ الحمراء در گرانادا (قرناطه) اسپانیا واقع است. اطاق‌هایی که صحن را احاطه کرده‌اند به خاطر نقـــش برجــسته‌های روکار پیچیده و مــفصل آن‌ها مشـهور هستند. این کاخ قلعه اسلامــی برای پادشاهان عرب‌تبار اندلــس در طول قرن‌های 13 و 14 ساخته شد.
 
در دوره امویان و اوایل عباسیان‌، شاهزادگانی از دودمان خلـــیفه، شــماری‌ کاخ بیابانی در سوریه و عراق بنا کردند. برخی از این کاخ‌‌ها ‌مانند کاخ‌‌های ساسانیان، دارای شکارگاه بودند ‌یا حمام‌هایی قبه دار برگرفته از ساختمان‌های نوع متأخر رومی داشتند. از این رو این کاخ‌ها آمیزه‌ای از میراث هنری غربی و شرقی را به نمایش می‌گذارند ‌که مشخصات هنر آغازین اسلامی را تصویر می‌کنند و نیز آزادی نسبی آن را در برابر ممنوعیت‌های ‌سنتی هنر پیکرنگاری‌نشان می‌دهند که این ممنوعیت‌ها‌نه در قرآن، بلکه در حدیث که‌ در قرن نهم تدوین شد، آمده بود.
 
ویژگی کاخ‌های اموی‌، موزاییک‌ها‌، نقاشی‌های دیواری و تمثال‌های ‌نقش برجسته گچی بود که ندیمان، حیوان‌ها و حتی خود خلیفه را نشان می‌داد‌. قسمت زیادی از این آرایه از سنت ساسانی نشأت گرفته بود.
 
جهان اسلام‌ در دوره میانی، شکوفاترین تمدن شـهری که تا آن زمان دیده شده بود را پدید آورد. به هر حال، با آمدن مغول‌ها بسیاری از این گونه شهرها ویران شد یا این که به روستا تنزل پیدا کردند و سیستم‌های آبی که این شهر‌ها به آن وابسته بودند، ویران شد.
 
در زمان حــکومت عباسیان‌، بنای سامرا که یک شهر کاملاً اداری‌ ـ اجرایی بود در صحرای نزدیک بغداد آغاز گردید، اما هرگز به پایان نرسید. درون سامرا ساختمانی عــظیم و برج و بارو‌دار ‌به مساحت 175 هکتار (432جریب)‌ و ‌دارای شمار زیادی باغ وجــود داشت که خود شهری به شمار می‌رفت و شامل ادارات‌، مسجد‌، حمام‌ها و مـــحله‌های مسکونی‌ بود. برخی از ساختمان‌های مـــسکونی دارای تزیینات نقاشی پیکرنگاری بودند؛ اما در این میان ‌بهترین کار آذینی‌، گـــچ‌بری با الگوی سراسر هندسی بر اساس مـوتیف‌های ترکی (آسیای مرکزی‌) بود‌.‌ شهرهای طـراحی شده‌ای مانند سامرا و الفسطاط (شهری در نزدیکی قاهره که با حفاری و خاک‌برداری شناخته شد) به خاطر لوله‌کشی آب و فاضـــلاب آن‌ها که به گونه کار‌آمدی مهندسی شده بودند، قابل توجه می‌باشند‌، تمام خانه‌ها دارای حمام و توالت‌ بودند. برنامه دیگر شــــهر‌سازی دوره عباسی، ساخت شهری دایره شکل (762) در بغداد بود که (ویژگی و مشخصات آن) در اصل از مـتون و توصیفات نوشتاری دانسته می‌شود؛ زیرا محل آن زیر شهر امروزی بغداد قرار گرفته است‌. این شهر مدوّر از حلقه‌های هم مــرکزی تشکیل می‌شد که اقامتگاه‌، مـساجد و خانواده خلیفه در حلقه مـــرکزی قرار داشتند. طرح اولیه این شهر، ریشه‌ای ساسانی‌‌ ـ ایرانی دارد. بعداً مجتمع‌های کاخی شبیه آنچه در سامرا وجود دارد در قاهره‌، مدینه الزهرا (اسپانیا)، ‌شــمال آفـــریقا و در استانبول‌، جایی که عثمانی‌ها در سال 1459 کاخ توپکپی سارایی یا کاخ موزه توپکپی امروزی را بنا کردند، ساخته شد. این سنت در قرن 14م در کاخ الحمراء – مــتعلق به حاکمان عرب‌تبار اسپانیا – در گرانادای (قرناطه) اسپانیا ‌نیز ادامه پیدا کرد.
 
آن‌چه به طور ویژه‌ای در اینجا قابل توجه است، صـحن شیران با‌فواره آن است که این فواره با شیرهای سنگی آب فشان احاطه شده است.
 
شیران الحمراء همتایانی در ظروف برنزین و سفالین که شکل حــیوان گرفته‌ دارند و اگرچه تمثالی بودن آن‌ها، کارکردشان را در دسته ‌هنر تزیینی قرار می‌دهد.
 
در ایران‌، آخرین بنا‌های بزرگ آن‌هایی بودند که توسط صفویان بنا شدند. مساعدت صفویان در مــــعماری غیر دینی، شامــــل می‌شد بر ‌پل‌ها و ‌زمین‌های چــــوگان ‌و نیز کاخ‌هایی از کوشک‌های چوبین به گونه‌ای که از طریق آن‌ها می‌شد از مــــشاهده‌ فواره‌های همیشگی‌ بهره برد و مسابقات چوگان را مشاهده نمود‌. بخش دیگری از کاخ، یگ گالری هنری بود که شاه عباس اول آن را برای‌ کلکسیون چینی‌اش در نظر داشت.
 
کاروانسرا («هان» در ترکی) ره‌آورد ویژه سلجوقیان برای هنر غیر دینی است.
 این استراحت‌گاه‌ها که برای مـــــسافران در طول‌مسیر کاروان‌ها‌ بنا می‌شد‌، شــامل تالاری راهرووار و ‌محوطه‌ای برای حیوانات بود. انواع دیگری از ساختمان‌ها که در تاریخ مــعماری مهم هستند، عبارت‌اند از حمام‌های عمومی‌، بازارها، باغ‌ها و نیز آلاچیق‌های باغی‌، رباط‌‌ها یا دژهای مرزی که نمونه برجسته آن، هم اکنون تنها در تونس یافت می‌شود.

حرم‌ها و آرامگاه‌ها
 
 
آرامگاه امپراطور – جهانگیر – که در قرن 17 در لاهور پاکستان بنا شد به گونه‌ای پیچیده‌ای با انواع طــرح‌ها و رنگ‌ها تزئین شده است‌. آن‌چه در این‌جا مشاهده می‌شود، نمای بیرونی دیوار و یکی از چهار مناره‌ای است که باغ شامل آرامگاه امپراطور را احاطه کرده‌اند.
 
علی‌رغم ممنوعیت‌های اسلامی در ساختن مـــراقد مجلل، آرامگاه‌ها به عــنوان نمادهایی از قدرت رهبران متوفی‌، مهم‌ترین بناهای اسلامی بعد از مساجد و کاخ‌ها هستند. گورستان‌هایی از مقبره‌های قبه‌دار که ‌حاکمان مـملوک مـــصر آن‌ها را در قرن 15 در بیرون مصر ساختند، ‌نمونه‌هایی از این آرامگاه‌ها هستـند. تیموریان ‌در سمرقند (اکنون در ازبکستان) گورستانی به نام «ساهی زنده» (قرن 15-16) بنا کردند که عــبارت بود از مـــجموعه شــکوهمندی از ساختمان‌ها با آجرکاری طرح‌دار و و زیبا و گنبدهایی کاشی‌، مرتفع و گردن‌دار‌.
 
در ایران، در عصر فاتحان مغول‌، نوع خاصی از مقبره پدید آمد‌. آرامگاه بزرگ متعلق به قرن چهاردهم در ســــلطانیه دارای گنبد دو سازه‌ای است که بدون وزن افـــزوده‌، ارتفاع بسیار بیشتری به گنبد داده است و این گنبد بر روی پایه‌ای هشت‌ضلعی بنا شده است (در اصل با برجی در هر گوشه.)
 
برجسته‌ترین نمونه این شکل‌، «تاج محل» به عــنوان یکی از مشهورین آرامـگاه‌های اسلامی است‌ که توسط دو مــــعمار ایرانی در نیمه قــرن 17 میلادی ‌در ” اگره ” ‌هند ساخته شد.
 
تزیینات معماری
 
 
تزیینات کاشی‌کاری
 
کاربرد کاشـــی رنگی در تزیینات مـــعماری، تاریخ دور و درازی در خاورمــیانه دارد. این طرح‌های پیچیده‌ در مقرنس‌های مفصل‌ ورودی یک مدرسه یا حوزه علمیه در اصفهان تنظیم شده‌اند.
 
گچ‌کاری‌، آجرکاری و کاشی‌کاری، به عـــــنوان رسانه تزیینی‌ در روکاری و توکاری ‌تــمام ساختمان‌های اسلامی استفاده شده‌اند. سلجوقیان به این مجموعه، آجر لعاب‌دار و کاشی‌ها را افزودند که بعداً مانند سفالینه‌هایشان صـیقلی و منقوش شد. شــــهر کاشان در ایران به طور تخصــــصی بر این مسأله تمرکز کرده بود. تمامی نمای مـــحراب‌ها مـــتشکل از نوارهای‌ ستون‌واری ‌از کتیبه‌های قرآنی با کاشی‌های مـنقوش برّاق ساخته شده بودند که خود شیوه‌ای در سـفالینه بود که در‌ کاشی به کار رفت. کاشی‌ها در اشکال گوناگونی همچون ستارگان، در کنار یکدیگر بر پهنه ‌دیوارها جای می‌گرفتند.
 
ویژگی هنر تیموری این بود که محراب‌ها از قـطعه موزاییک‌های درخشان پوشانده‌ می‌شدند، به گونه‌ای که در آن‌ها هر رنگی جدای از دیگر رنگ‌ها پخـته می‌شد تا نهایت شدت خویش را بیابد. در قرن 15 کاشی موزاییک‌کارهایی از ایران ‌که هنوز در آن زمان مرکزی مهم در این رشته به حساب می‌آمد‌، تولید قــــطعه کاشی را در ترکیه بنا نهادند. با گسترش کارگاه‌ها در «ایزنیک»‌، ترک‌ها منابع دست اول خود را از کاشی‌ها در اختیار داشتند.
 
در ایران دوره صفویه‌، بیشتر ساختمان‌های جدید پوشش باشکوهی از کاشی دریافت نمودند و بسیاری از بناهای قدیمی‌تر دوباره به همین صورت تزیین گشتند‌. این کاشی‌ها‌، کاشی‌هایی به رنگ طلایی و سـبز که تا آن زمان سابقه نداشت را‌ شامل می‌شدند؛ رنگ‌های گوناگون با هم در طرح‌ها به کار برده و پـخته می‌شدند نه این که مانند گذشته جدای از یگدیگر [و در قطعه‌هایی جدا] باشند؛ اکنون نتیجه متفاوت و درخشندگی هر رنگ کمتر بود.
 
دیگر تزیینات مــــعماری اسلامی کنده‌کاری روی چوب را شامل می‌شود که گاه هـمراه با خاتم‌کاری با عاج در مـقصوره‌ها‌، منابر‌، پنجره‌ها و در‌ها و عناصر مختلف ساختمانی استفاده می‌شد‌. برجسته‌کاری روی سنگ و مرصـع‌کاری مرمرین در بنا‌هایی در اسپانیا‌، ترکیه و مصر (از دوره مملوک) به چشم می‌خورد.
 
چراغ‌های مــساجد و قالی‌های رنگارنگ نماز – اگرچه خــود بخشی از ساختمان نیستند – می‌توانند تزیینات معماری به حساب آیند که ساختمان را می‌پوشند و با فراهم نمودن نور و رنگ آن را دگرگون می‌نمایند.

 
فهرست منابع:
1.کتاب حکمت،هنر،زیبایی /(مجموعه مقالات ) نشر فرهنگ اسلامی
2.کتاب هنر و معماری اسلامی / شیلا بلر
3.بررسی و تحلیل هنر معاصر جهان / مرتضی گودرزی دیباج
4.هنر در گذر زمان / هلن گاردنر / ترجمه محمد فرامرزی
منابع الکترونیک:
باشگاه اندیشه
www.aftab.ir
www.arabnet.com
www.pbase.com
www.firooze.com/article-fa-429.html

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی خدمات حمل و نقل دریایی كروز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی خدمات حمل و نقل دریایی كروز در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی خدمات حمل و نقل دریایی كروز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
1    مقدمه
3    روند تاریخی شیوه مسافرت
4    راه آهن راه آبی
7    مسافرت از راههای آبی
11    چالش هایی رویاروی سیستم حمل و نقل
13    جهانگردی و محیط فیزیكی
19    انتظارات مسافران دریایی
22    غفلت از سفر دریایی
23    پاگرفتن كشتی های مسافربری
31    پیشینه كشتیرانی و حمل و نقل دریایی در ایران
34    حمل و نقل مسافری دریایی در ایران
35    فناوری ساخت كشتی
37    خدمات اطلاع رسانی
39    ترجمه اینترنتی

 
مقدمه
سیستم حمل و نقل در قلب صنعت جهانگردی قرار دارد. سیستم حمل و نقل خانه یا وطن جهانگرد و مقصد (با تمام جذابیت ها، تسهیلات و سایر ویژگی های سفر) را به هم مرتبط می سازد. كارآیی، راحت بودن و میزان سلامت و امنیت این سیستم، تعیین كننده نوع تجربه و كیفیتی است كه از سفر به دست می آید. در برخی از موارد هزینه حمل و نقل تشكیل دهنده بزرگترین بخش كل هزینه سفر است.
بین پیشرفت سیستم حمل و نقل و رشد صنهت جهانگردی یك رابطه مستقیم برقرار است. به ویژه، خودرو و هواپیمای جت توانستند مسافرت را برای بخش بزرگی از جمعیتن دنیا میسر سازند. با افزایش تقاضا برای مسافرت، ظرفیت وسیله های مختلف حمل و نقل عاملی حیاتی در افزایش یا كاهش صنعت جهانگردی به حساب می آید. برای برخی از مقصدها، محدوددیت هایی كه به وسیله سیستم حمل و نقل و ساختار زیربنایی مقصد (مثا فرودگاه و جاده) اعمال می شود، به صورت بزرگ ترین مانع و عامل بازدارنده در مسیر رشد قرار می گیرد. در مورد مقصدهایی كه به صورت كجزیره در وسط اقیانوس قرار دارند، بدون وجود خطوط هوایی صنعت جهانگردی در آن مسیرها رشد نمی كند و اگر این وسیله نقلیه برای آن مسیر وجود نداشته باشد دست اندركاران صنعت جهانگردی كار چندانی نمی توانند بكنند.
 
روند تاریخی شیوه مسافرت
در طول تاریخ در زمان های مختلف سیوه های متفاوتی از مسافرت رواج داشته است. سیر تكاملی شیوه مسافرت، از درشكه تا هواپیمای جت، بیانگر روند تكاملی تكنولوژی حمل و نقل است. درك روند تكاملی و سیر تغییرات شیوه مسافرت در طول زمان، از آن نظر اهمیت دارد كه فرآیند تكاملی سایر جنبه های صنعت مسافرت (به ویژه بخش پذیرایی و میهمانداری) تا حد زیادی تحت تأثیر این تغییرات كبوده است.
مسافرت در روزگاران قدیم
تا نخستین سالهای آغاز سده بیستم مسافرت جاده ای تغییر چندان زیاید نكرده بود و بیشتر مسافرت ها با چهارپایان، مثل اسب، انجام می شد و در این سالها بود كه با پیدایش درشكه مسافرت كمی راحت تر شد. این بهبود وضع مسافرت بدان سبب است كه برای ساختن جاده ها از مصالح بهتری استفاده كردند و با پر كردن گودال های كوچك و بزرگی كه در مسیر درشكه ها بود جاده را هموارتر نمودند و از سوی دیگر نوعی فنر زیر اتاقك درشكه قرار دادند كه به اصطلاح موج جاده را می گرفت و مسافر احساس آرامش بیشتری می كرد. به هر حال از آنجا كه جاده سازی كاری بس طاقت فرسا بود و نیز از آنجا كه شهرها در فواصل بسیار دور از هم قرار داشتند و در برخی از موارد راه های آبی بهترین وسیله حمل و نقل بودند، مسافرت ددر مسیرهای طولانی تا پیش از اختراع راه آهن پیشرفت چندان زیاید نداشت.
در آن سالها بیشتر از راه های آبی استفاده می شد و وسایل مسافرت مخصوص این راه ها پیشرفت های چشم گیری كرد. با گذشت چندین سده و در طول تاریخ بسیاری از كشورهایی كه در ساحل دریاها قرار گرفته بودند (مثل فنیق، روم و چین) اقدام به ساخت كشتی های بهتری كردند. از سده شانزده تا نوزده، دریانوردان ازط انواع مختلف كشتی كهن برخی از آنها بسیار معروف بودند، استفاده می كردند. در نخستین سال های سده نوزدهم كشتی بخار ساخته شد و مسافران توانستند با استفاده از این كشتی ها سراسر اقیانوس اطلس را بپیمایند.
راه آهن و راه های آبی
كشتی و راه آهن با نیروی بخار حركت می كرد و انسان برای مسافرت های دسته جمعی نخست از این دو وسیله استفاده كرد. در نخستین سال های سده 19 راه آهن بوجود آمد و در طول این سده به سرعت رشد كرد و توسعه یافت. در سال 1835 راه آهن «گریت وسترن» اندن را به بیریستول وصل كرد و در سال 1841 توماس كوك نخستین گروه مسافران را جابه جا كرد و نوعی مسافرت دسته جمعی (تور) انجام داد. راه آهن سراسری ایالات متحده آمریكا در سال 1869 تكمیل شد. در آخرین سال های سده 19 راه آهن به عنوان بزرگترین وسیله مسافرت به حساب می آمد و انبوه مسافران را در نقاط مختلف دنیا، بین شهرهای بزرگ جابه جا می كرد. در سال 1883، «اورنیت اكسپرس» پاریس را به استانبول و در سال 1913 اندن را به استانبول وصل كرد. در ایالات متحدْ آمریكا «برادوی لیمیتد» و «گلدن استیت لیمیتد» از شهرت زیاید برخوردار بودند و این دو شركت با راه آهن های خود شهرها و نقاط درون شهری را به هم وصل می كردند. در نخستین سال های سده 20، ایستگاه راه آهن به عنوان كانون یا محور اتصال شخرهای بزرگ و كوچك درآمده بود و در اطراف این ایستگاهها انواع میهمان پذیرها و میهمانخانه های كوچك و بزرگ و نیز تشكیلات مختلفی برای مسافرات ایجاد شده بود.
در همین دوره پیشرفت تكنولوژی در كشتی های بخار باعث شد كه از آخرین سال های دهه نوزده تا نخستین سال های دهه 20 راه های آبی و اقیانوس پیمایی شهرت زیادی پیدا كند و خط های بزرگ كشتیرانی مثل «موریتانیا»، «كوئین ماری» و «كوئین الیزابت» به وجود آیند و مسافران می توانستند با استفاده از این راه های آبی سراسر اقیانوس اطلس را در مدتی كمتر از 4 روز بپیمایند.
 
مسافرت از راه های آبی
كشتی های تفریحی
همان گونه كه پیش از این گفتیم، هواپیما موجب ركود بازار كشتی شد. امروزه كشتی های تفریحی مهم ترین شكل مسافرت آبی به حساب می آیند. كشتی های تفریحی با سایر وسایل حمل و نقل كه پیش از این مورد بحث قرار دادیم متفاوت اند، زیرا هدف آنها تنها ارائه وسیله ای برای حمل و نقل نیست، بلكه خود به خود به عنوان مقصدی برای مسافر به حساب می آیندو با وجود اینكه كشتی های تفریحی در بندرهای مختلف لنگر می اندازند و مسافران می توانند بر ای تفریح، بازدید و خرید و یا هر كار دیگری به ساحل بروند ولی هدف اصلی از مسافرت، اقامت در این نوع كشتی هاست و مسافر می كوشد از انواع تسهیلاتی كه در این گونه كشتی ها وجود دارد استفاده كند. در یكی كشتی تفریحی امروزی، این گونه تسهیلات و وسایل آرامش بسیار زیاد است. امكان دارد كه یك كشتی تفریحی دارای وسایل زیر باشد: سالن تمرین ژیمناستیك، استخر شنا، اتاقك های ویدئویی، فروشگاه، سالن های غذاخوری و سایر وسایل تفریحی و سرگرمی. برای مثال، مسافری كه بر كشتی تفریحی «گوئین الیزابت دو» سوار شود یعنی كشتی ای كه سیزده طبقه دارد و 290324 متر است می تواند از تسهیلات زیر استفاده كند: 5 سالن غذاخوری (كه سه تای آنها ظرفیت 500 نفر را دارد)، یك سالن ورزش، سالن برگزاری گردهمایی ها، سه استخر شنا، یك زمین بسكتبال، یك كتابخانه، یك مركز كامپیوتر و یك فروشگاه بزرگ. در بیشتر كشتی های تفریحی مسئله كمیت و كیفیت غذا از اهمیت زیادی برخوردار است. كشتی های تفریحی امروزی به گونه ای ساخته شده اند كه مسافر در آنها احساس راحتی بیشتری می كند، به گونه ای كه به هنگام طوفانی شدن دریا او شاهد تكان های شدید نخواهد بود. برخی از كشتی های تفریحی دارای گاراژهای بزرگ هستند كه می توانند چند صد خودرو و وسیله نقلیه را در خود جای دهند.
بیشتر سازمان هایی كه خدمات دریایی به مسافران ارائه می دهند، بلیت هوادریا می فروشند. مسافر با این بلیط می تواند از هواپیما و حمل و نقل زمینی به مقصد و برگشت، از كشتی تا بندر مقصد استفاده كند (بلیط برای رفت و برگشت است).
بدین گونه فرد می تواند برای گذراندن روزهای تعطیل یك بلیط كامل دو سره بخرد و هیچ نگران تنظیم برنامه برای رسیدن به كشتی و هواپیما نباشد. به طور متوسط مسافرت با این نوع كشتی های تفریحی 6 روز به طول می انجامد.
بازار كشتی ها تفریحی رو به گسترش است و پیوسته اهمیت بیشتری پیدا می كند. بازار این نوع كشتی های تفریحی در آمریكای شمالی رو به گسترش است و بین سال های 1989 تا 1994 تعداد مسافران با نرخی برابر 7% در سال افزایش یافت و در جمع به 6/4 میلیون نفر رسید. در طی همین دوره ظرفیت كشتی های تفریحی به میزان 8/7 درصد حدر سال افزایش یافته است. در سال 1995 بیشتر كشتی های تفریحی به مقصد دریای كارائیب (كه جزایر باهاما ار هم شامل می شد) رفت و آمد می كردند، كه این مسیر دریایی حدود 50% از بازار این نوع مسافرت ها را به خود تخصیص داد.
سایر مقصدهای پر رفت و آمد عبارت بودند از دریای مدیترانه، 2/9 درصد، آلاسكا 8/7 درصد و ریورا در مكزیك 3/5 درصد. انتظار می رود كه حوزه اقیانوس آرام در آسیا شاهد رشد صنعت جهانگردی و كشتی های تفریحی باشد كه در این حوزه بندر سنگاپور بندر اصلی به حساب می آید.
سایر مسافرت های آبی
سایر شكل های مسافرت آبی همانند كشتی های تفریحی، كاری بیش از حمل و نقل مسافر انجام می دهند. برای مثال، برروی رودخانه هایی كه دارای منظر طبیعی و زیبا هستند، جهانگردان با استافده از قایق های كرایه ای به سیر و سفر و تفریح می روند. این قایق ها برای جهانگردان چنین امكانی را به وجود می آورند كه بین دو نقطه خشكی مسافرت كنند و برروی آب به تفریح و سرگرمی بپردازند. به ویژه قایق هایی كه برروی آب و خشكی حركت می كنند (هوركرافت) می توانند نسبت به سایر قایق های آبی سریعتر افراد را به مقصد برسانند و از جذابت بیشتری برخوردارند.
 
چالش های رویاروی سیستم حمل و نقل
رشد شركت های هواپیمایی و افزایش تقاضا باعث شده است كه سیستم های حمل و نقل موجب بروز مشكلاتی برای دولت ها، برنامه ریزان، مهندسان و سایر كسانی شوند كه در آینده ای قابل پیش بینی با این پدیده روبه رو خواهند شد.
برنامه ریزی برای ناوگان
از دیدگاه شركت هایی كه خدماتی را در زمینه حمل و نقل ارائه می كنند، برنامه ریزی ناوگان یك مسئله همیشگی است. مقصود از برنامه ریزی ناوگان این است كه شركت بكوشد با توجه به تقاضای مشتریان وسایل ذی ربط را تأمین نماید (عرضه را برابر تقاضا كند). برنامه ریزی ناوگان از آن جهت اهمیت دارد كه ماهیت عرضه در سیستم حمل و نقل چنین چیزی را می طلبد؛ به ویژه وجود تعداد صندلی كه باید به مشتری و مسافر عرضه شود و در مواردی كه بلیت به فروش نرسد وسیله نفلیه با صندلی بدون مسافر مسیر را طی كند. بنابراین یك خودروی مسافری كه تنها 25 مسافر داشته باشد 72% درآمد بالقوه خود را از دست خواهد داد؛
درحالی كه هزنیه های عملیاتی، مثل دستمزد راننده و سوخت بدون توجه به تعداد مسافر به صورت مبلغی ثابت باقی می ماند. برای به حداكثر رساندن تعداد مسافرانی كه وسیله نقلیه می تواند حمل كند، برنامه ریزی ناوگان ضرورت پیدا می كند.
هزینه حمل و نقل زیاد است، بنابراین ایجاب می كند كه حداكثر مسافر را حمل كرد.
هزینه های شامل خرید هواپیما یا وسیله نقلیه و نگهداری آنها می شود و نیز هزینه های وام های كه شركت می گیرد و نیز هزینه های مربوط به تشكیلات و دستمزد نیز در این گروه قرار دارند.
 
جهانگردی و محیط فیزیكی
برای ارائه مدرك از اثراتی كه جهانگردان بر محیط می گذارند، سه نمونه از مقصد مسافران را در زیر ارائه نموده ایم: با مطالعه این تحقیق های موردی می توان با اثراتی كه جهانگردان بر محیط می گذارند آشنا شد. اینها نمونه هایی از امكان هایی را نشان می دهند كه محیط فیزیكی تحت تأثیر انبوه مسافر و جهانگرد قرار گرفته است.
سواحل مرجانی گریت بارییر در استرالیا
منطقه ساحلی شمال شرقی استرالیا (منطقه حاره) مورد بازدید هزاران استرالیایی و خارجی قرار می گیرد. از ویژگی های اصلی این مكان، آب و هوای استوایی، جنگل ها و مناطق بكر طبیعی است. در آنجا بیش از 2000 كیلومتر ساحل مرجانی وجود دارد و   كسانی كه بدانجا مسافرت می كنند می خواهند كه از طبیعت زیبا و منظره لذت ببرند.
سازمان مسئول سواحل مرجانی گریت بارییر پس از بررسی اثراتی كه جهانگردان بر محیط زیست وارد آورده بودند نكات زیر را یادآور شد:
•    ایجاد بناها و تأسیسات زیربنایی خسارت های زیاید بر سواحل مرجانی وارد آورده است.
•    جهانگردان و مسافران اقدام به جمع آوری صدف، درختچه ها و مرجان كرده اند.
•    انبوهی از زباله در همه جا پراكنده است.
•    با غذا دادن به حیوانات موجب تغییررفتاروعادت این حیوانات شده اند.
•    به سبب سمپاشی و دفع آفات زیان های جبران ناپذیری به محیط بكر و طبیعی این منطقه وارد شده است.
سازمان حفظ سواحل مرجانی نمونه ای از مقصد مسافران است كه مدیریت منطقه می كوشد با اجرای یك استراتژی مدیریت جهانگردی پایدار را تقویت كند. سازمان جنگل های سواحل مرجانی گریت بارییر برنامه استراتژیك به اجرا درآورده است تا بتواند این محیط را حفظ كند و نیز در هر ناحیه یك برنامه ویژه به اجرا درآورده است. نوع فعالیت هایی كه باید در بخش های مختلف این ساحل انجام شود در كانون و مركز این برنامه ها قرار دارد. جهانگردان به سرپرستی راهنماهای كارآزموده، با گرفتن جواز ورود، می توانند از نقاط مختلف این ساحل دیدار كنند. متصدیان و مسئولان گردش های دسته جمعی پس از گرفتن جواز بر رفتار مسافران و جهانگردان نظارت می كنند و سازمان تنها به كسانی چنین جوازهایی می دهد كه نسبت به نوع رفتار مسافران و جهانگردان زیر نظر آنها اطمینان نسبی داشته باشد و این راهنماها باید دقت كنند تا مبادا جهانگردان به محیط خسارت وارد كنند. كسانی كه در صدد ایجاد ساختمان در ساحل برای اقامت جهانگردان برمی آیند باید ضمانت های لازم مربوط به حفظ محیط بدهند. شرایطی كه مربوط به بازدید جهانگردان است، مكان هایی كه می توانند چادر برپا كنند و به اصطلاح اتراق نمایند، نوع ساختمان و فعالیت هایی كه افراد می توانند انجام دهند در این جوازها ذكر شده است. سازمان مزبور استراتژی های زیادی در راه آموزش مدیران، مسئولان و سرپرستان گردش های جمعی به اجرا درمی آورد و همچنین پیوسته به راهنماها آموزش لازم را می دهد.
سازمان در رابطه با مسئولان و متصدیان جهانگردان، یك سلسله اصول تدوین كرده است كه رعایت آنها حفظ محیط زیست را تضمین می كند. در جدول 12-8 دو نمونه از این اصول ارائه شده است. یك دسته از اصول مربوط به مسئولان و متصدیان گردش های دسته جمعی است كه در صدد غذادادن به ماهیان برمی آیند. همچنین سازمان مزبور برای ارزیابی عملكرد دست اندركاران، تحقیقاتی را انجام می دهد. این سازمان نه تنها در مورد اثراتی كه جهانگردان و دیداركنندگان بر محیط می گذارند، تحقیقاتی را انجام می دهد و بدین منظور یك مركز تحقیق دایر كرده است، بلكه در مورد انتظاراتی كه افراد و جهانگردان دارند و نوع واكنش آنها در برابر برنامه هایی كه در زمینه راهنمایی به اجرا درمی آید و نیز در زمینه به كارگیری تكنولوژی های مناسب برای كاهش دادن اثرات منفی جهانگردان بر محیط تحقیقاتی را به اجرا درمی آورد.
نمونه هایی از راهنمایی مسافران و جهانگردان در سواحل مرجانی گریت بارییر
به هنگام غذا دادن به ماهی ها به نكات زیر توجه كنید.
1-    اگر طبق برنامه قرار است گره شما به ماهی ها غذا بدهد. این كار باید به وسیله یك مسئول و سرپرست سازمان انجام شود.
2-    در جایی كه صید و ماهیگیری انجام می شود. به ماهی ها غذا ندهید. زیرا در نوع فعالیت گونه ای تعارض به وجود می آید.
3-    نباید به صورت مستقیم با دست به ماهی ها غذا داد بلكه باید غذا به داخل آب پرتاب شود.
4-    به هنگام غذا دادن به ماهی افراد نباید در آب باشند.
5-    تنها غذای مخصوص ماهی ها به آب ریخته شود و چیز اضافی به آنها داده نشود.
6-    هر بار نباید بیش از یك كیلوگرم ماده غذایی در منطقه ریخته شود.
برای شنا كردن با باله های مصنوعی و دستگاههای اكسیژن یا لوله هایی كه از آب خارج می شود، شناگر باید نكات زیر را رعایت كند:
1-    در صورت امكان شنا با وسایل مربوط در نقطه ای دور از ساحل مرجانی انجام شود.
2-    شناگر باید همواره مواظب باله هایش باشد و به هنگام تكان دادن آنها مراقبت كند كه به چیزی یا حیواناتی برخورد نكند. به ویژه در مناطق كم عمق آب.
3-    شناگر باید دقت كند كه باله هایش به مرجان ها و رسوبات دریا نخورد و آنها را خراش ندهد.
4-    شناگر نباید برروی مرجان ها بایستد. اگر نیاز به ایستادن دارد باید برروی سنگی كه مرجانی نیست بایستد.
5-    برای استراحت باید در نقاط ویژه به استراحت بپردازد. این مكان باید نزدیك سنگ های مرجانی باشد.
6-    شناگر باید دقت كند كه به حیوانات دست نزند زیرا دست زدن به برخی از حیوانات خطرناك است.
7-    نباید مسیر ماهی را كه آزادامه در آب شنا می كند بست. و نباید به آن دست زد. شناگر نباید راه كاهی هایی كه در حال شنا و حكرت هستند، سد كند.
8-    شناگر نباید به حیوانات آزار برساند.
9-    اگر پای شناگر به یك حیوان زنده یا چیزی برخورد كند. باید بكوشد آن را به حالت اولیه خود برگرداند.
10-شناگر باید دقت كند و در باره رفتار خود در آب مطالبی جدید بیاموزد.
 
انتظارات مسافر
مسافر بدین گونه تعریف می شود: كسی كه از محیط خود خارج می شود، فرصتی بسیار دارد تا با محیط جدید رابطه برقرار كند، و از این رو احتمالاً بهترین نمونه ای را كه یك مقصد یا منطقه می تواند ارائه دهد، انتخاب می كند. مسافر خود را میهمان می پندارد و انتظار دارد كه با وی بدین گونه رفتار شود. گذشته از این، در حالی كه با افزایش خدمات و محصولاتی كه به جهانگرد عرضه می شود استاندارد كارهایی كه باید در ارائه خدمات و محصولات رعایت كرد جنبه رقابتی پیدا می كند و بازار مربوط پویاتر می شود، از این رو سطح انتظارات مشتری یا مسافر نیز بالاتر می رود. تردیدی نیست كه صنعت جهانگردی باید به این انتظارات توجه كند و خدماتی با استانداردهای بالاتر ارائه نماید، یعنی باید به كاركنان آموزش داد تا آنها بتوانند خدماتی با كیفیت بهتر و با راندمانی بالاتر ارائه دهند، چون در غیر این صورت منطقه، سازمان ها و شركت هایی كه در این زمینه فعالیت می كنند سهم بزرگی از بازار خود را از دست خواهند داد. صنعت جخانگردی با چنین چالشی روبه رو است كه باید پیوسته خدماتی عالی تر ارائه دهد، زیرا بازار همواره بر كیفیت اقلام مورد تقاضا می افزاید. یك منطقه یا یك شركت، برای اینكه در بلند مدت موفق شود باید به آموزش كاركنان اهمیت زیادی بدهد، زیرا جهانگرذ مبنای قضاوت خود را بر پایه تماس هایی می گذارد كه با افراد برقرار می كند و. در طول سفر یا بازدید از یك مكان، به نظر خود به «لحظه هایی از حقیقت» دست می یابند. تعیین نوع خدمت از دیدگاه جهانگرد و اینكه شركت های ذی ربط باید خدماتی را با استاندارد شناخته شده ارائه كنند و نیز مسئله آموزش كاركنان از جمله مسئله هایی است كه صنعت مزبور باید مورد توجه قرار دهد.
حفظ استاندارد
برای اینكه یك منطقه (مقصد مسافر) بتواند كیفیت محصولات و خدمات ارائه شده را حفظ كند باید برای عملكرد استانداردهایی را تعیین نماید و افرادی را به كار بگمارد كه دارای چنین ویژگی هایی باشند. در جهانگردی و صنایع دیگر، تعیین استاندارد برای هر كار خود روش یا وسیله است برای افزایش تولید یا بهره وری و باقی ماندن در صحنه رقابت. در ایالات متحده آمریكا، حفظ استاندارد یا سطح مهارت كاركنان مستلزم مبارزه با دستمزدهای ثابتی است كه برای 50 تا 80 درصد نیروی كار كشور تعیین می شود. در اروپا، جامعه اقتصادی اروپا، سال 1990 را «سال جهانگردی» نامید و هدف این بود كه به سبب رویارویی با رقابت فزاینده در كشورهای دیگر، صنعت جهانگردی در اروپا توسعه و گسترش بیشتری یابد. ولی دست اندركاران به این جقیقت پی بردند كه برای رسیدن به چنین هدفی باید یك نیروی كارآزموده و با تجربه داشته باشند. بسیاری از كشورهای ابراز می كردند كه به سبب بدتر شدن نوع محصول یا خدماتی كه ارائه می كردند، سهم بیشتری از بازار را از دست می دادند.
در اجرای سیستم مبتنی بر مهارت های استاندار، فرض بر این گذاشته یم شود كه همه كاركنان تولیدی باید آموزشهایی دیده باشند و برای این نوع كار از نوعی آمادگی برخوردار باشند. سه گروه اصلی باید چنتین سیستمی را به كار برند: كارفرما، یعنی كسی كه ویژگیهای عملكرد سازمان را تعیین می كند و مشخص می كند كه یك كارگر با كارمند باید از چه نوع دانش یا مهارتی برخوردار باشد تا در كار خود موفق گردد؛ اجراكنندگان برنامه های آموزشی مهارت كاركنان آنها را به اجرا درمی آورند و هدف بالا بردن مهارت و رساندن آنها به سطحی است كه از نظر حرفه و كار دارای استاندارد مشخصی شوند؛ و سازمان هماهنگ كننده دولتی، مثل یك هیأت یا كمیسیون، تا بدین وسطله اطمینان به دست آید كه یك سیستم استاندارد مركزی وجود دارد و با انجام ارزیابی هایی مداركی ارائه می كند.
 
غفلت از سفرهای دریایی
سفرهای دریایی جذابیت های آشكار و پنهان دارد. این نوع سفرها در كشورهای توسعه یافته بسیار با ارزش تلقی می شوند و آمارهای نشان دهنده رشد روزافزون تقاضای مسافرت های دریایی است. تبلیغات شركت های بزرگ و سرمایه گذاری آنها در این زمینه نمایانگر وجود مشاغل فراوانی است كه به كار پشتیبانی و خدمات رسانی به مسافران دریایی مشغول هستند…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید