بررسی خدمات حمل و نقل دریایی كروز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی خدمات حمل و نقل دریایی كروز در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی خدمات حمل و نقل دریایی كروز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
1    مقدمه
3    روند تاریخی شیوه مسافرت
4    راه آهن راه آبی
7    مسافرت از راههای آبی
11    چالش هایی رویاروی سیستم حمل و نقل
13    جهانگردی و محیط فیزیكی
19    انتظارات مسافران دریایی
22    غفلت از سفر دریایی
23    پاگرفتن كشتی های مسافربری
31    پیشینه كشتیرانی و حمل و نقل دریایی در ایران
34    حمل و نقل مسافری دریایی در ایران
35    فناوری ساخت كشتی
37    خدمات اطلاع رسانی
39    ترجمه اینترنتی

 
مقدمه
سیستم حمل و نقل در قلب صنعت جهانگردی قرار دارد. سیستم حمل و نقل خانه یا وطن جهانگرد و مقصد (با تمام جذابیت ها، تسهیلات و سایر ویژگی های سفر) را به هم مرتبط می سازد. كارآیی، راحت بودن و میزان سلامت و امنیت این سیستم، تعیین كننده نوع تجربه و كیفیتی است كه از سفر به دست می آید. در برخی از موارد هزینه حمل و نقل تشكیل دهنده بزرگترین بخش كل هزینه سفر است.
بین پیشرفت سیستم حمل و نقل و رشد صنهت جهانگردی یك رابطه مستقیم برقرار است. به ویژه، خودرو و هواپیمای جت توانستند مسافرت را برای بخش بزرگی از جمعیتن دنیا میسر سازند. با افزایش تقاضا برای مسافرت، ظرفیت وسیله های مختلف حمل و نقل عاملی حیاتی در افزایش یا كاهش صنعت جهانگردی به حساب می آید. برای برخی از مقصدها، محدوددیت هایی كه به وسیله سیستم حمل و نقل و ساختار زیربنایی مقصد (مثا فرودگاه و جاده) اعمال می شود، به صورت بزرگ ترین مانع و عامل بازدارنده در مسیر رشد قرار می گیرد. در مورد مقصدهایی كه به صورت كجزیره در وسط اقیانوس قرار دارند، بدون وجود خطوط هوایی صنعت جهانگردی در آن مسیرها رشد نمی كند و اگر این وسیله نقلیه برای آن مسیر وجود نداشته باشد دست اندركاران صنعت جهانگردی كار چندانی نمی توانند بكنند.
 
روند تاریخی شیوه مسافرت
در طول تاریخ در زمان های مختلف سیوه های متفاوتی از مسافرت رواج داشته است. سیر تكاملی شیوه مسافرت، از درشكه تا هواپیمای جت، بیانگر روند تكاملی تكنولوژی حمل و نقل است. درك روند تكاملی و سیر تغییرات شیوه مسافرت در طول زمان، از آن نظر اهمیت دارد كه فرآیند تكاملی سایر جنبه های صنعت مسافرت (به ویژه بخش پذیرایی و میهمانداری) تا حد زیادی تحت تأثیر این تغییرات كبوده است.
مسافرت در روزگاران قدیم
تا نخستین سالهای آغاز سده بیستم مسافرت جاده ای تغییر چندان زیاید نكرده بود و بیشتر مسافرت ها با چهارپایان، مثل اسب، انجام می شد و در این سالها بود كه با پیدایش درشكه مسافرت كمی راحت تر شد. این بهبود وضع مسافرت بدان سبب است كه برای ساختن جاده ها از مصالح بهتری استفاده كردند و با پر كردن گودال های كوچك و بزرگی كه در مسیر درشكه ها بود جاده را هموارتر نمودند و از سوی دیگر نوعی فنر زیر اتاقك درشكه قرار دادند كه به اصطلاح موج جاده را می گرفت و مسافر احساس آرامش بیشتری می كرد. به هر حال از آنجا كه جاده سازی كاری بس طاقت فرسا بود و نیز از آنجا كه شهرها در فواصل بسیار دور از هم قرار داشتند و در برخی از موارد راه های آبی بهترین وسیله حمل و نقل بودند، مسافرت ددر مسیرهای طولانی تا پیش از اختراع راه آهن پیشرفت چندان زیاید نداشت.
در آن سالها بیشتر از راه های آبی استفاده می شد و وسایل مسافرت مخصوص این راه ها پیشرفت های چشم گیری كرد. با گذشت چندین سده و در طول تاریخ بسیاری از كشورهایی كه در ساحل دریاها قرار گرفته بودند (مثل فنیق، روم و چین) اقدام به ساخت كشتی های بهتری كردند. از سده شانزده تا نوزده، دریانوردان ازط انواع مختلف كشتی كهن برخی از آنها بسیار معروف بودند، استفاده می كردند. در نخستین سال های سده نوزدهم كشتی بخار ساخته شد و مسافران توانستند با استفاده از این كشتی ها سراسر اقیانوس اطلس را بپیمایند.
راه آهن و راه های آبی
كشتی و راه آهن با نیروی بخار حركت می كرد و انسان برای مسافرت های دسته جمعی نخست از این دو وسیله استفاده كرد. در نخستین سال های سده 19 راه آهن بوجود آمد و در طول این سده به سرعت رشد كرد و توسعه یافت. در سال 1835 راه آهن «گریت وسترن» اندن را به بیریستول وصل كرد و در سال 1841 توماس كوك نخستین گروه مسافران را جابه جا كرد و نوعی مسافرت دسته جمعی (تور) انجام داد. راه آهن سراسری ایالات متحده آمریكا در سال 1869 تكمیل شد. در آخرین سال های سده 19 راه آهن به عنوان بزرگترین وسیله مسافرت به حساب می آمد و انبوه مسافران را در نقاط مختلف دنیا، بین شهرهای بزرگ جابه جا می كرد. در سال 1883، «اورنیت اكسپرس» پاریس را به استانبول و در سال 1913 اندن را به استانبول وصل كرد. در ایالات متحدْ آمریكا «برادوی لیمیتد» و «گلدن استیت لیمیتد» از شهرت زیاید برخوردار بودند و این دو شركت با راه آهن های خود شهرها و نقاط درون شهری را به هم وصل می كردند. در نخستین سال های سده 20، ایستگاه راه آهن به عنوان كانون یا محور اتصال شخرهای بزرگ و كوچك درآمده بود و در اطراف این ایستگاهها انواع میهمان پذیرها و میهمانخانه های كوچك و بزرگ و نیز تشكیلات مختلفی برای مسافرات ایجاد شده بود.
در همین دوره پیشرفت تكنولوژی در كشتی های بخار باعث شد كه از آخرین سال های دهه نوزده تا نخستین سال های دهه 20 راه های آبی و اقیانوس پیمایی شهرت زیادی پیدا كند و خط های بزرگ كشتیرانی مثل «موریتانیا»، «كوئین ماری» و «كوئین الیزابت» به وجود آیند و مسافران می توانستند با استفاده از این راه های آبی سراسر اقیانوس اطلس را در مدتی كمتر از 4 روز بپیمایند.
 
مسافرت از راه های آبی
كشتی های تفریحی
همان گونه كه پیش از این گفتیم، هواپیما موجب ركود بازار كشتی شد. امروزه كشتی های تفریحی مهم ترین شكل مسافرت آبی به حساب می آیند. كشتی های تفریحی با سایر وسایل حمل و نقل كه پیش از این مورد بحث قرار دادیم متفاوت اند، زیرا هدف آنها تنها ارائه وسیله ای برای حمل و نقل نیست، بلكه خود به خود به عنوان مقصدی برای مسافر به حساب می آیندو با وجود اینكه كشتی های تفریحی در بندرهای مختلف لنگر می اندازند و مسافران می توانند بر ای تفریح، بازدید و خرید و یا هر كار دیگری به ساحل بروند ولی هدف اصلی از مسافرت، اقامت در این نوع كشتی هاست و مسافر می كوشد از انواع تسهیلاتی كه در این گونه كشتی ها وجود دارد استفاده كند. در یكی كشتی تفریحی امروزی، این گونه تسهیلات و وسایل آرامش بسیار زیاد است. امكان دارد كه یك كشتی تفریحی دارای وسایل زیر باشد: سالن تمرین ژیمناستیك، استخر شنا، اتاقك های ویدئویی، فروشگاه، سالن های غذاخوری و سایر وسایل تفریحی و سرگرمی. برای مثال، مسافری كه بر كشتی تفریحی «گوئین الیزابت دو» سوار شود یعنی كشتی ای كه سیزده طبقه دارد و 290324 متر است می تواند از تسهیلات زیر استفاده كند: 5 سالن غذاخوری (كه سه تای آنها ظرفیت 500 نفر را دارد)، یك سالن ورزش، سالن برگزاری گردهمایی ها، سه استخر شنا، یك زمین بسكتبال، یك كتابخانه، یك مركز كامپیوتر و یك فروشگاه بزرگ. در بیشتر كشتی های تفریحی مسئله كمیت و كیفیت غذا از اهمیت زیادی برخوردار است. كشتی های تفریحی امروزی به گونه ای ساخته شده اند كه مسافر در آنها احساس راحتی بیشتری می كند، به گونه ای كه به هنگام طوفانی شدن دریا او شاهد تكان های شدید نخواهد بود. برخی از كشتی های تفریحی دارای گاراژهای بزرگ هستند كه می توانند چند صد خودرو و وسیله نقلیه را در خود جای دهند.
بیشتر سازمان هایی كه خدمات دریایی به مسافران ارائه می دهند، بلیت هوادریا می فروشند. مسافر با این بلیط می تواند از هواپیما و حمل و نقل زمینی به مقصد و برگشت، از كشتی تا بندر مقصد استفاده كند (بلیط برای رفت و برگشت است).
بدین گونه فرد می تواند برای گذراندن روزهای تعطیل یك بلیط كامل دو سره بخرد و هیچ نگران تنظیم برنامه برای رسیدن به كشتی و هواپیما نباشد. به طور متوسط مسافرت با این نوع كشتی های تفریحی 6 روز به طول می انجامد.
بازار كشتی ها تفریحی رو به گسترش است و پیوسته اهمیت بیشتری پیدا می كند. بازار این نوع كشتی های تفریحی در آمریكای شمالی رو به گسترش است و بین سال های 1989 تا 1994 تعداد مسافران با نرخی برابر 7% در سال افزایش یافت و در جمع به 6/4 میلیون نفر رسید. در طی همین دوره ظرفیت كشتی های تفریحی به میزان 8/7 درصد حدر سال افزایش یافته است. در سال 1995 بیشتر كشتی های تفریحی به مقصد دریای كارائیب (كه جزایر باهاما ار هم شامل می شد) رفت و آمد می كردند، كه این مسیر دریایی حدود 50% از بازار این نوع مسافرت ها را به خود تخصیص داد.
سایر مقصدهای پر رفت و آمد عبارت بودند از دریای مدیترانه، 2/9 درصد، آلاسكا 8/7 درصد و ریورا در مكزیك 3/5 درصد. انتظار می رود كه حوزه اقیانوس آرام در آسیا شاهد رشد صنعت جهانگردی و كشتی های تفریحی باشد كه در این حوزه بندر سنگاپور بندر اصلی به حساب می آید.
سایر مسافرت های آبی
سایر شكل های مسافرت آبی همانند كشتی های تفریحی، كاری بیش از حمل و نقل مسافر انجام می دهند. برای مثال، برروی رودخانه هایی كه دارای منظر طبیعی و زیبا هستند، جهانگردان با استافده از قایق های كرایه ای به سیر و سفر و تفریح می روند. این قایق ها برای جهانگردان چنین امكانی را به وجود می آورند كه بین دو نقطه خشكی مسافرت كنند و برروی آب به تفریح و سرگرمی بپردازند. به ویژه قایق هایی كه برروی آب و خشكی حركت می كنند (هوركرافت) می توانند نسبت به سایر قایق های آبی سریعتر افراد را به مقصد برسانند و از جذابت بیشتری برخوردارند.
 
چالش های رویاروی سیستم حمل و نقل
رشد شركت های هواپیمایی و افزایش تقاضا باعث شده است كه سیستم های حمل و نقل موجب بروز مشكلاتی برای دولت ها، برنامه ریزان، مهندسان و سایر كسانی شوند كه در آینده ای قابل پیش بینی با این پدیده روبه رو خواهند شد.
برنامه ریزی برای ناوگان
از دیدگاه شركت هایی كه خدماتی را در زمینه حمل و نقل ارائه می كنند، برنامه ریزی ناوگان یك مسئله همیشگی است. مقصود از برنامه ریزی ناوگان این است كه شركت بكوشد با توجه به تقاضای مشتریان وسایل ذی ربط را تأمین نماید (عرضه را برابر تقاضا كند). برنامه ریزی ناوگان از آن جهت اهمیت دارد كه ماهیت عرضه در سیستم حمل و نقل چنین چیزی را می طلبد؛ به ویژه وجود تعداد صندلی كه باید به مشتری و مسافر عرضه شود و در مواردی كه بلیت به فروش نرسد وسیله نفلیه با صندلی بدون مسافر مسیر را طی كند. بنابراین یك خودروی مسافری كه تنها 25 مسافر داشته باشد 72% درآمد بالقوه خود را از دست خواهد داد؛
درحالی كه هزنیه های عملیاتی، مثل دستمزد راننده و سوخت بدون توجه به تعداد مسافر به صورت مبلغی ثابت باقی می ماند. برای به حداكثر رساندن تعداد مسافرانی كه وسیله نقلیه می تواند حمل كند، برنامه ریزی ناوگان ضرورت پیدا می كند.
هزینه حمل و نقل زیاد است، بنابراین ایجاب می كند كه حداكثر مسافر را حمل كرد.
هزینه های شامل خرید هواپیما یا وسیله نقلیه و نگهداری آنها می شود و نیز هزینه های وام های كه شركت می گیرد و نیز هزینه های مربوط به تشكیلات و دستمزد نیز در این گروه قرار دارند.
 
جهانگردی و محیط فیزیكی
برای ارائه مدرك از اثراتی كه جهانگردان بر محیط می گذارند، سه نمونه از مقصد مسافران را در زیر ارائه نموده ایم: با مطالعه این تحقیق های موردی می توان با اثراتی كه جهانگردان بر محیط می گذارند آشنا شد. اینها نمونه هایی از امكان هایی را نشان می دهند كه محیط فیزیكی تحت تأثیر انبوه مسافر و جهانگرد قرار گرفته است.
سواحل مرجانی گریت بارییر در استرالیا
منطقه ساحلی شمال شرقی استرالیا (منطقه حاره) مورد بازدید هزاران استرالیایی و خارجی قرار می گیرد. از ویژگی های اصلی این مكان، آب و هوای استوایی، جنگل ها و مناطق بكر طبیعی است. در آنجا بیش از 2000 كیلومتر ساحل مرجانی وجود دارد و   كسانی كه بدانجا مسافرت می كنند می خواهند كه از طبیعت زیبا و منظره لذت ببرند.
سازمان مسئول سواحل مرجانی گریت بارییر پس از بررسی اثراتی كه جهانگردان بر محیط زیست وارد آورده بودند نكات زیر را یادآور شد:
•    ایجاد بناها و تأسیسات زیربنایی خسارت های زیاید بر سواحل مرجانی وارد آورده است.
•    جهانگردان و مسافران اقدام به جمع آوری صدف، درختچه ها و مرجان كرده اند.
•    انبوهی از زباله در همه جا پراكنده است.
•    با غذا دادن به حیوانات موجب تغییررفتاروعادت این حیوانات شده اند.
•    به سبب سمپاشی و دفع آفات زیان های جبران ناپذیری به محیط بكر و طبیعی این منطقه وارد شده است.
سازمان حفظ سواحل مرجانی نمونه ای از مقصد مسافران است كه مدیریت منطقه می كوشد با اجرای یك استراتژی مدیریت جهانگردی پایدار را تقویت كند. سازمان جنگل های سواحل مرجانی گریت بارییر برنامه استراتژیك به اجرا درآورده است تا بتواند این محیط را حفظ كند و نیز در هر ناحیه یك برنامه ویژه به اجرا درآورده است. نوع فعالیت هایی كه باید در بخش های مختلف این ساحل انجام شود در كانون و مركز این برنامه ها قرار دارد. جهانگردان به سرپرستی راهنماهای كارآزموده، با گرفتن جواز ورود، می توانند از نقاط مختلف این ساحل دیدار كنند. متصدیان و مسئولان گردش های دسته جمعی پس از گرفتن جواز بر رفتار مسافران و جهانگردان نظارت می كنند و سازمان تنها به كسانی چنین جوازهایی می دهد كه نسبت به نوع رفتار مسافران و جهانگردان زیر نظر آنها اطمینان نسبی داشته باشد و این راهنماها باید دقت كنند تا مبادا جهانگردان به محیط خسارت وارد كنند. كسانی كه در صدد ایجاد ساختمان در ساحل برای اقامت جهانگردان برمی آیند باید ضمانت های لازم مربوط به حفظ محیط بدهند. شرایطی كه مربوط به بازدید جهانگردان است، مكان هایی كه می توانند چادر برپا كنند و به اصطلاح اتراق نمایند، نوع ساختمان و فعالیت هایی كه افراد می توانند انجام دهند در این جوازها ذكر شده است. سازمان مزبور استراتژی های زیادی در راه آموزش مدیران، مسئولان و سرپرستان گردش های جمعی به اجرا درمی آورد و همچنین پیوسته به راهنماها آموزش لازم را می دهد.
سازمان در رابطه با مسئولان و متصدیان جهانگردان، یك سلسله اصول تدوین كرده است كه رعایت آنها حفظ محیط زیست را تضمین می كند. در جدول 12-8 دو نمونه از این اصول ارائه شده است. یك دسته از اصول مربوط به مسئولان و متصدیان گردش های دسته جمعی است كه در صدد غذادادن به ماهیان برمی آیند. همچنین سازمان مزبور برای ارزیابی عملكرد دست اندركاران، تحقیقاتی را انجام می دهد. این سازمان نه تنها در مورد اثراتی كه جهانگردان و دیداركنندگان بر محیط می گذارند، تحقیقاتی را انجام می دهد و بدین منظور یك مركز تحقیق دایر كرده است، بلكه در مورد انتظاراتی كه افراد و جهانگردان دارند و نوع واكنش آنها در برابر برنامه هایی كه در زمینه راهنمایی به اجرا درمی آید و نیز در زمینه به كارگیری تكنولوژی های مناسب برای كاهش دادن اثرات منفی جهانگردان بر محیط تحقیقاتی را به اجرا درمی آورد.
نمونه هایی از راهنمایی مسافران و جهانگردان در سواحل مرجانی گریت بارییر
به هنگام غذا دادن به ماهی ها به نكات زیر توجه كنید.
1-    اگر طبق برنامه قرار است گره شما به ماهی ها غذا بدهد. این كار باید به وسیله یك مسئول و سرپرست سازمان انجام شود.
2-    در جایی كه صید و ماهیگیری انجام می شود. به ماهی ها غذا ندهید. زیرا در نوع فعالیت گونه ای تعارض به وجود می آید.
3-    نباید به صورت مستقیم با دست به ماهی ها غذا داد بلكه باید غذا به داخل آب پرتاب شود.
4-    به هنگام غذا دادن به ماهی افراد نباید در آب باشند.
5-    تنها غذای مخصوص ماهی ها به آب ریخته شود و چیز اضافی به آنها داده نشود.
6-    هر بار نباید بیش از یك كیلوگرم ماده غذایی در منطقه ریخته شود.
برای شنا كردن با باله های مصنوعی و دستگاههای اكسیژن یا لوله هایی كه از آب خارج می شود، شناگر باید نكات زیر را رعایت كند:
1-    در صورت امكان شنا با وسایل مربوط در نقطه ای دور از ساحل مرجانی انجام شود.
2-    شناگر باید همواره مواظب باله هایش باشد و به هنگام تكان دادن آنها مراقبت كند كه به چیزی یا حیواناتی برخورد نكند. به ویژه در مناطق كم عمق آب.
3-    شناگر باید دقت كند كه باله هایش به مرجان ها و رسوبات دریا نخورد و آنها را خراش ندهد.
4-    شناگر نباید برروی مرجان ها بایستد. اگر نیاز به ایستادن دارد باید برروی سنگی كه مرجانی نیست بایستد.
5-    برای استراحت باید در نقاط ویژه به استراحت بپردازد. این مكان باید نزدیك سنگ های مرجانی باشد.
6-    شناگر باید دقت كند كه به حیوانات دست نزند زیرا دست زدن به برخی از حیوانات خطرناك است.
7-    نباید مسیر ماهی را كه آزادامه در آب شنا می كند بست. و نباید به آن دست زد. شناگر نباید راه كاهی هایی كه در حال شنا و حكرت هستند، سد كند.
8-    شناگر نباید به حیوانات آزار برساند.
9-    اگر پای شناگر به یك حیوان زنده یا چیزی برخورد كند. باید بكوشد آن را به حالت اولیه خود برگرداند.
10-شناگر باید دقت كند و در باره رفتار خود در آب مطالبی جدید بیاموزد.
 
انتظارات مسافر
مسافر بدین گونه تعریف می شود: كسی كه از محیط خود خارج می شود، فرصتی بسیار دارد تا با محیط جدید رابطه برقرار كند، و از این رو احتمالاً بهترین نمونه ای را كه یك مقصد یا منطقه می تواند ارائه دهد، انتخاب می كند. مسافر خود را میهمان می پندارد و انتظار دارد كه با وی بدین گونه رفتار شود. گذشته از این، در حالی كه با افزایش خدمات و محصولاتی كه به جهانگرد عرضه می شود استاندارد كارهایی كه باید در ارائه خدمات و محصولات رعایت كرد جنبه رقابتی پیدا می كند و بازار مربوط پویاتر می شود، از این رو سطح انتظارات مشتری یا مسافر نیز بالاتر می رود. تردیدی نیست كه صنعت جهانگردی باید به این انتظارات توجه كند و خدماتی با استانداردهای بالاتر ارائه نماید، یعنی باید به كاركنان آموزش داد تا آنها بتوانند خدماتی با كیفیت بهتر و با راندمانی بالاتر ارائه دهند، چون در غیر این صورت منطقه، سازمان ها و شركت هایی كه در این زمینه فعالیت می كنند سهم بزرگی از بازار خود را از دست خواهند داد. صنعت جخانگردی با چنین چالشی روبه رو است كه باید پیوسته خدماتی عالی تر ارائه دهد، زیرا بازار همواره بر كیفیت اقلام مورد تقاضا می افزاید. یك منطقه یا یك شركت، برای اینكه در بلند مدت موفق شود باید به آموزش كاركنان اهمیت زیادی بدهد، زیرا جهانگرذ مبنای قضاوت خود را بر پایه تماس هایی می گذارد كه با افراد برقرار می كند و. در طول سفر یا بازدید از یك مكان، به نظر خود به «لحظه هایی از حقیقت» دست می یابند. تعیین نوع خدمت از دیدگاه جهانگرد و اینكه شركت های ذی ربط باید خدماتی را با استاندارد شناخته شده ارائه كنند و نیز مسئله آموزش كاركنان از جمله مسئله هایی است كه صنعت مزبور باید مورد توجه قرار دهد.
حفظ استاندارد
برای اینكه یك منطقه (مقصد مسافر) بتواند كیفیت محصولات و خدمات ارائه شده را حفظ كند باید برای عملكرد استانداردهایی را تعیین نماید و افرادی را به كار بگمارد كه دارای چنین ویژگی هایی باشند. در جهانگردی و صنایع دیگر، تعیین استاندارد برای هر كار خود روش یا وسیله است برای افزایش تولید یا بهره وری و باقی ماندن در صحنه رقابت. در ایالات متحده آمریكا، حفظ استاندارد یا سطح مهارت كاركنان مستلزم مبارزه با دستمزدهای ثابتی است كه برای 50 تا 80 درصد نیروی كار كشور تعیین می شود. در اروپا، جامعه اقتصادی اروپا، سال 1990 را «سال جهانگردی» نامید و هدف این بود كه به سبب رویارویی با رقابت فزاینده در كشورهای دیگر، صنعت جهانگردی در اروپا توسعه و گسترش بیشتری یابد. ولی دست اندركاران به این جقیقت پی بردند كه برای رسیدن به چنین هدفی باید یك نیروی كارآزموده و با تجربه داشته باشند. بسیاری از كشورهای ابراز می كردند كه به سبب بدتر شدن نوع محصول یا خدماتی كه ارائه می كردند، سهم بیشتری از بازار را از دست می دادند.
در اجرای سیستم مبتنی بر مهارت های استاندار، فرض بر این گذاشته یم شود كه همه كاركنان تولیدی باید آموزشهایی دیده باشند و برای این نوع كار از نوعی آمادگی برخوردار باشند. سه گروه اصلی باید چنتین سیستمی را به كار برند: كارفرما، یعنی كسی كه ویژگیهای عملكرد سازمان را تعیین می كند و مشخص می كند كه یك كارگر با كارمند باید از چه نوع دانش یا مهارتی برخوردار باشد تا در كار خود موفق گردد؛ اجراكنندگان برنامه های آموزشی مهارت كاركنان آنها را به اجرا درمی آورند و هدف بالا بردن مهارت و رساندن آنها به سطحی است كه از نظر حرفه و كار دارای استاندارد مشخصی شوند؛ و سازمان هماهنگ كننده دولتی، مثل یك هیأت یا كمیسیون، تا بدین وسطله اطمینان به دست آید كه یك سیستم استاندارد مركزی وجود دارد و با انجام ارزیابی هایی مداركی ارائه می كند.
 
غفلت از سفرهای دریایی
سفرهای دریایی جذابیت های آشكار و پنهان دارد. این نوع سفرها در كشورهای توسعه یافته بسیار با ارزش تلقی می شوند و آمارهای نشان دهنده رشد روزافزون تقاضای مسافرت های دریایی است. تبلیغات شركت های بزرگ و سرمایه گذاری آنها در این زمینه نمایانگر وجود مشاغل فراوانی است كه به كار پشتیبانی و خدمات رسانی به مسافران دریایی مشغول هستند…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی در word دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب:
شناخت 5
1-1-1-تعیین گرایش و عنوان پروژه 5
1-1-2 –تعیین صورت مساله وتفسیر مشكل 6
نام تولید : 6
مكان استفاده : 6
طرح مشكل: 6
وضعیت اولیه 7
وضعیت ثانویه 7
ارائه ایده 8
مدولار كردن غرفه برای: 8
مشخص كردن حیطه تخصص های مربوطه 9
برای ساخت یك غرفه نیاز به متخصص هایی ازقبیل: 9
1-1-3- تعیین انتظارات كارفرما و محدودیت پروژه 12
1-1-4- تعیین استرات‍ژی و اهداف كلان پروژه 13
1-2 فرآیند برنامه ریزی 13
1-2-1- تعیین روند پروژه 13
1-2–3 تعیین منابع و روشهای گردآوری اطلاعات 14
فصل دوم 15
2-1-1 تاریخچه محصول 15
2-1-2- زیبایی شناسی محصول 20
2-1-3-مشخصات كلی و عملكرد فنی 22
غرفه های پیش ساخته: 23
2) طریقه حمل ونقل. 24
3) نداشتن قابلیت استفاده مجدد وغیره. 24
1) مدولار بودن غرفه برای. 24
ویژگیهای گروه استفاده گر 24
2-2-1 گروههای مرتبط با محصول 24
گروه های معین استفاده كننده 26
صاحبان صنایع 26
2-2-3- فرهنگ، هویت و جایگاه اجتماعی استفاده گر 26
2-2-4- قدرت اقتصادی استفاده گر 27
2-2-5- نیازهای زیبایی شناسی گروه استفاده گر 28
فرم 28
3-7- فرم و عملكرد 32
4-7- فرم و مد 34
2-2-6- فاكتورهای انسانی ( آنتروپومتری و ارگونومی ) 38
ابعاد استاندارد 39
2-2-7- رفتار مصرف 41
الگوریتم استفاده از محصول 42
2-3- ویژگی های محیط استفاده 44
2-3-1 -تاثیر متقابل و عملكرد 44
2-3-2- مسایل زیست محیطی و طراحی سبز 45
2-3-3- تاثیرات تخریبی محیط بر محصول 45
در زیر به بررسی مواردی از این عوامل می پردازیم : 46
2-3-4- شرایط اقلیم محیط 48
2-4- ویژگی های تولید 48
2-4-1- تیراژ تولید 48
2-4-2- مواد اولیه 49
ـ  نئوپان 49
2-4-3- تولید پذیری و فرآیندهای تولید 50
2-4-4- مونتاژ و كنترل كیفیت 54
ـ پیچها : 55
ـ لختی خزشی : 55
2-4-5- حمل و نقل و انبار 57
بسته بندی 57
محافظت : 58
انتقال اطلاعات : 58
كارآیی بسته : 59
خصوصیات فنی و زیبایی شناسی بسته بندی 59
گیرایی بصری : 60
تصور و استنباط : 61
برتری : انتخاب كالا از میان كالاهای مشابه . 61
ارزش غرفه 62
2-4-6- نصب 65
2-5- ویژگی های بازار مصرف 67
2-5-1- هزینه ها و قیمت تمام شده 67
2-5-2- میزان نیاز بازار 71
2-5-3- رقابت 73
2-6- نمونه های موجود 75
2-6-1- نمونه های مدولار 75
2-6-2- نمونه های زیبایی شناسی 80
2-7- تحلیل و نتیجه گیری 83
2-7-1- توضیحات 83
2-7-2- لیست بایدها و نبایدها 85
فصل سوم : ایده پردازی و طراحی 89
فصل چهارم 112
تجزیه و تحلیل ایده ها 112
4-1- پالایش ایده ها 112
– بسته بندی مناسب با توجه به فرم محصول. 114
فصل پنجم : تصمیم گیری 115
5-1- تعیین اولویت معیارها 115
فصل ششم: تكمیل و اجرا 123
6-1- نقشه های فنی 123
6-2- تكمیل نهایی و ارائه گرافیكی 126
فهرست منابع و ماخذ 144

 

فصل اول
شناخت
1-1 موضوع
1-1-1-تعیین گرایش و عنوان پروژه
درطی این پروژه تلاش براین است تا روندی برای پیشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترین حالت مشكلات را برطرف نماید؛ براین اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنمای پروژه روند كلی پروژه بر اساس شناسایی و تفسیرمشكل به صورت كامل وهمچنین شناسایی گروه های استفاده كننده است كه درنهایت با این بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی براساس مسایل ارگونومیك وابعاد آنتروپومتریك،مسایل مربوط به فرم وزیبایی وآنالیز استیتیك محصول،توجه به محصول در محیط استفاده وهمچنین در كنار محصولات دیگر در غرفه های نمایشگاهی و…..به ارائه طرح های متنوع بر اساس لیست بایدها پرداخته ودر نهایت از بین طرح های ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهایی بر اساس این طرح صورت پذیرد.
1-1-2 –تعیین صورت مساله وتفسیر مشكل
نام تولید : غرفه های نمایشگاهی كه به تبادل اطلاعات و تكنولوژی می پردازند و نه صرفا نمایش محصولی خاص.
مكان استفاده : نمایشگاهها كه در این پرئژه محدود به نمایشگاه بین المللی تهران می باشد.

طرح مشكل:
1)    نداشتن قابلیت استفاده مجدد.
2)     انبارداری.
3)     طریقه حمل ونقل.
4)    نداشتن هارمونی مناسب.
5)    مشكل اتصال قطعات مختلف.
6)    مشكل بودن هماهنگی سیستم روشنایی با سازه های فضایی غرفه.
7) زمان زیادی كه صرف اجرا و همچنین تخریب می شود.
8) عدم تاثیر بر محصولات نمایشی یا تبلیغی.
وضعیت اولیه                                      
همانطور كه عنوان شد نمونه های موجود غرفه ها دونوع هستند : غرفه های پیش ساخته وخودساز.                       
در غرفه های پیش ساخته بیشتر از پیچ ومهره استفاده می شود و می توان  آنها را مجددا باز و بسته كرد .در این غرفه ها ورقه های كف اجاره داده می شود وبعضی بعداز استفاده آنها را آب كرده ومجددا می سازند در این نوع غرفه ها طراح برای طرح زدن از محدودیت های خاصی برخوردار است و تنها می تواند در محدوده یكسری متریال و فرمهای خاص در طرح خود استفاده كند.
در غرفه های خود ساز طرح ها از تنوع بیشتری برخوردار هستند و دست طراحان برای طراحی تقریبا آزاداست . در این نوع غرفه ها از رنگ بندی های متنوع وشادی استفاده می شود و همچنین فرمهای مختلفی در آنها به چشم می خورد از این رو تماشاگر را بیشتر جذب می كند؛مشكل بزرگ این غرفه ها هزینه بری بالای اینگونه غرفه هاست.
وضعیت ثانویه
این غرفه ها مدولار هستند و به راحتی در مكان مورد نظر نصب شده و نیازی به تخریب ندارند زیرا دارای قابلیت استفاده مجدد هستند.
با رنگ بندی وفرمهای متنوع در پك های مختلف به مشتری عرضه می شوند و به راحتی میتوان این غرفه ها را جابجا كرد به علاوه به مقدار زیادی در وقت و هزینه نیز صرفه جویی خواهد شد.
در این نوع غرفه ها نیازی به نصب سیستم روشنایی نیست ، زیرا این سیستم در دیواره ها سقف وكف تعبیه شده است كه این مطلب نیز در چارت كلی وضعیت ثانویه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
ارائه ایده
مدولار كردن غرفه برای:
1)    سهولت در امر اجرا.
2)    سادگی جمع كردن غرفه ها  در مدت زمان كوتاه.
3)    سهولت در انبار داری .
4)    حمل ونقل.
5)    قابیت استفاده مجدد.
6)    سهولت در تولید.
7)    تلفیق دیواره،سقف،كف وسایر امكانات.
8)    امكان ایجاد فرمها و رنگهای متنوع در پك های مختلف.
9)    تعبیه كردن سیستم روشنایی در دیواره ها سقف وكف این غرفه ها.
مشخص كردن حیطه تخصص های مربوطه
برای ساخت یك غرفه نیاز به متخصص هایی ازقبیل:
1)    تیم طراحی ( گرافیست و طراحان دیگر)
2)    تیم اجرا ( نجار و آهنگر متخصص در امر غرفه سازی) می باشد.
وجود گروههای تخصصی مختلف در ساختار پیشبران صنعت نمایشگاه ، این امكان را فراهم میاورد كه كلیه گروهها در یك هماهنگی ارگانیك ، هدف ، استراتژی و ابزارها همگون و متوازن به صورت یك مجموعه عمل نمایند و یا آنكه هر تیم به صورت و بنا به ضرورت نیاز مشتری دستور كاری مشخصی را دنبال نمایند
وضعیت اولیه    وضعیت ثانویه
عدم وجود سازه های مناسب برای برپاسازی سریع غرفه های نمایشگاهی.    برپاسازی غرفه ها به صورت سریع و در كوتاه ترین زمان ممكن.
عدم وجود سازه های مناسب برای دمونتاژ و جمع آوری غرفه ها.    دمونتاژ وجمع آمری غرفه ها به صورت سریع و در كوتاه ترین زمان ممكن.
سازه های موجود از نظر استیتیكی دارای اشكالی نامناسب وdemode هستند.    سازه ها از نظر استیتیكی دارای شكل زیبا،شكیل و به روز هستند.
محدودیت در قابلیت گسترش سازه ها.    طراحی سازه هایی مناسب با قابلیت گسترش .
با توجه به سازه های موجود امكان استفاده از مواد ومتریال مناسب تر وجود ندارد.    امكان استفاده از مواد و متریال مختلف در كنار سازه های جدید.
تاثیر مخرب سازه های موجود به لحاظ استیتیكی بر عناصر مرتبط.    امكان ایجاد ارتباط استیتیكی مناسب بین سازه با اجزای دیگر غرفه.
سازه های موجود به دلیل نداشتن عمر بالا قابلیت استفاده مجدد ندارند.    به دلیل دوام بالای سازه ها امكان اسنفاده مجدد از آنها وجود دارد.
حمل ونقل سخت سازه های موجود.    امكان حمل و نقل آسان سازه ها وجود دارد.
عدم وجود ارتباط مناسب ازنظراستیتیكی وسیستماتیك بین سطوح وكاربری كف،دیواره،سقف و امكانات.    به لحاظ استیتیكی وسیستماتیك،بین سطوح وكف،دیواره،سقف و امكانات ارتباط منطقی وجود دارد.
امكان استفاده ازسازه های موجود در تمامی بخش ها وجود ندارد؛به عنوان مثال سازه ها با بخشی مثل V.I.P  هماهنگی ندارد.    از سازه های موجود می توان در تمامی بخش ها استفاده كرد.
سازه های موجود به لحاظ انبارداری فضای زیادی را اشغال می كنند.    با طراحی مناسب در سازه های جدید امكان انبارداری مناسب وآسان وجود دارد.
قیمت تمام شده غرفه ها با توجه به متریال مصرفی معمول بسیاربالاست.    قیمت تمام شده با توجه به متریال مصرفی مناسب،پایین است.
1-1-3- تعیین انتظارات كارفرما و محدودیت پروژه
برپاسازی غرفه ها به صورت سریع و در كوتاه ترین زمان ممكن.
دمونتاژ وجمع آمری غرفه ها به صورت سریع و در كوتاه ترین زمان ممكن.
سازه ها از نظر استیتیكی دارای شكل زیبا،شكیل و به روز هستند.
طراحی سازه هایی مناسب با قابلیت گسترش .
امكان استفاده از مواد و متریال مختلف در كنار سازه های جدید.
امكان ایجاد ارتباط استیتیكی مناسب بین سازه با اجزای دیگر غرفه.
به دلیل دوام بالای سازه ها امكان اسنفاده مجدد از آنها وجود دارد.
با طراحی مناسب در سازه های جدید امكان انبارداری مناسب وآسان وجود دارد.
از سازه های موجود می توان در تمامی بخش ها استفاده كرد
مكان حمل و نقل آسان سازه ها وجود دارد
قیمت تمام شده با توجه به متریال مصرفی مناسب،پایین است
با طراحی مناسب در سازه های جدید امكان انبارداری مناسب وآسان وجود دارد.
1-1-4- تعیین استرات‍ژی و اهداف كلان پروژه
درطی این پروژه تلاش براین است تا روندی برای پیشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترین حالت مشكلات را برطرف نماید؛ براین اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنمای پروژه روند كلی پروژه بر اساس شناسایی و تفسیرمشكل به صورت كامل وهمچنین شناسایی گروه های استفاده كننده است كه درنهایت با این بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی براساس مسایل ارگونومیك وابعاد آنتروپومتریك،مسایل مربوط به فرم وزیبایی وآنالیز استیتیك محصول،توجه به محصول در محیط استفاده وهمچنین در كنار محصولات دیگر در غرفه های نمایشگاهی و…..به ارائه طرح های متنوع بر اساس لیست بایدها پرداخته ودر نهایت از بین طرح های ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهایی بر اساس این طرح صورت پذیرد.
1-2 فرآیند برنامه ریزی
1-2-1- تعیین روند پروژه
اهداف اصلی پروژه در این رساله بر طرف كردن ایرادهای اصلی  در محصولات موجود در بازار و بهینه سازی محصول بوده است . محصول مورد نظر ما كه سازهُ  نمایشگاهی است دارای اشكالات فراوانی می‌باشد ، در ضمن این سازه هاكه به لحاظ ساخت در تمام مراحل میتواند پروسه سریتری داشته باشد باید دچاره تحولاتی اساسی در مراحل ساخت شود .البته این نباید به این معنی باشد كه ساخت تنها مورد اصلی در تفكر ماست بلكه اصلاح در مراحل طراحی ، طراحی ساخت و ساخت می تواند به نتایج بسیار بهتری منتج شود . از سوی دیگر ایرادهایی كه مراحل نصب، بسته بندی ، جمع آوری ، مدولار نبودن و زیبایی شناسی در غرفه های نمایشگاهی به چشم می خورد . این نقاط ضعف مخصوصا” در بخش نصب و راه اندازی و جمع آوری بیشتر به چشم می خورد . ارزشهای افزوده نیز مبحث خاصی در طراحی و تعیین استراتژی ما در جهت روند پروژه دارد كه این ارزشهای افزوده می تواند فاكتورهایی چون مدولار بودن ، استفاده ُ بهتر از فن آوریهای جدید در پرزانته اطلاعات ، وسایلی چون LCD و صفحات پخش video projection   باشد در ضمن در روند پروژه  و بررسی سازه های قبلی و طراحی های جدید می توان به تفكرات و نوآوریهای فنی و زیبایی شناسانه ای برخورد كه اگر با درایت از این نكات كوچك استفاده مناسب را ببریم می توان در نهایت به نتایج خوبی دست پیدا كرد .    
1-2–3 تعیین منابع و روشهای گردآوری اطلاعات
با توجه به موضوع منتخب این پروژه بهترین منبع تحقیقاتی غرفه های نمایشگاهی هستند كه در حال ساخت و اجرا هستند كه با بررسی این غرفه ها به خصوص در زمان مونتاژ و برپاسازی غرفه ها و همچنین در زمان دمونتاژ و جمع آوری آنها،می توان به راحتی یه شناسایی مشكلات عمده مربوط به كف سازی در غرفه ها پی برد.
به علاوه ساخت ،طراحی و اجرای غرفه ها تنها محدود به ایران ونمایشگاه بین المللی نیست وازمنابع تحقیقاتی دیگر در این پروژه می توان به غرفه های دیگری كه در نمایشگاه های مختلف دنیا وجود دارند اشاره كرد كه معمولا در طراحی وساخت این غرفه ها ازجدیدترین تكنولوژی روزدنیا برای ساخت استفاده می شود كه این درنهایت دست طراح را برای ارائه ایده های بدیع و خلاقانه تر باز می گذارد.
درنهایت منابع تحقیقاتی كاملی نیزبرای بررسی كامل نكات ارگونومیك ومسایل آنتروپومتریك درطراحی غرفه ها وجود دارد كه این منابع شامل استانداردهای جهانی می شود كه درایران هم قابل اجرا و كاربردند.
فصل دوم
2-1-1 تاریخچه محصول
با گذشت زمان انسانها برای فروش  بهتر محصولات خود به فكر تبلیغ افتادند ، در زمانهای قدیم  برای انجام این كار دست نوشته ای روی چندین كاغذ تهیه می كردند و آنها را به وسیله چسب به دیوارها می چسباندند ، بعد از گذشت مدتی كه تلویزیون وهمچنین چاپگر به بازار آمد امر تبلیغات به صورت تایپ شده در روزنامه ها ویا در تلوزیون انجام می شد.
امروزه تبلیغات از راههای مختلفی امكان پذیر است از جمله :
تبلیغات محیطی( بیلبورد، پوسترو… )، داخلی ، سمعی بصری ، تیزر های تلویزیونی و  …
ولی جوابگوترین راه تبلیغات مشاركت در نمایشگاه است .
حدود 42 سال پیش نمایشگاه بین مللی وهمچنین نمایشگاههای كوچكتر شروع به فعالیت كردند در ابتدا تنها غرفه ها متشكل از سه دیوار بودند كه  نقش آنها جدا سازی قسمت های مختلف از یكدیگر بود .
اما امروزه غرفه سازی یكی از بزرگترین فعالیت ها در امر نمایشگاه است و فرم و رنگ آنها به نوبه خود گونه ای تبلیغ محسوب می شود .
در اوایل دورانی كه غرفه سازی به صورت حرفه ای درآمد، برای ساختن دیواره های غرفه از موادی همچون گونی استفاده می كردند كه آنها را از ریلهای آهنی در قسمت بالای غرفه آویزان می كردند.
   عكس شماره 2-1
برای ایجاد حس استیتیكی مناسب در این روش از رنگ كردن بر روی گونی ها متناسب با محصول ارائه شونده استفاده می كردند.
بعد از آن در حدود 25 سال اخیر از روش ساخت پارتیشنهای آلومینیومی و در بعضی موارد از نوع چوبی ( نئوپان ) استفاده می شود. انواع آلومینیومها و پروفیلهای هشت پر در ساخت این پارتیشنها استفاده شده و هنوز نیز می شود.
عكس شماره 2-2
در بعضی موارد داخل این پروفیلها و آلومینیوم ها از پركننده هایی نظیر چوب و یا شیشه استفاده می شود.
در 5 سال اخیر و در غرفه سازی امروزی معمولا از دیوارها و پارتیشنهای پیش ساخته استفاده نمی شود. و بیشتر طراحی و اجرای غرفه را به دست طراحان و متخصصان این حرفه می سپارند.
ایجاد تنوع در ساخت غرفه توسط فرم ها و متریالهای مختلف این امكان را به طراحان داده است تا روز به روز در این صنعت پیشرفت كنند و پا به عرصه رقابتهای بین المللی بگذارند.
بیشترین موادی كه امروزه ازآن استفاده میشوداستیل،آلومینیوم،آهن، نئوپان ،كاغذ دیواری ، پروفیل و … می باشد . اما به طور كلی هیچ محدودیتی برای متریالی كه در امر غرفه سازی استفاده می شود وجود ندارد وهمه چیز بستگی به میزان  اطلاعات  طراح  و هزینه ای كه شركت و یا ارگان مربوطه برای آن در نظر گرفته است، دارد.
اما در این پروژه برآنیم تا پس از تحقیقات مناسب به سازه ای برسیم كه نیاز اینگونه نمایشگاه ها را حتی الامكان برطرف نموده و همچنین از لحاظ استیتیكی نیازاستفاده كننده را برطرف نماید و همچنین قابلیت اجرا داشته باشد.
2-1-2- زیبایی شناسی محصول
عكس شماره2-3
انسان تمامی دانش و تجربه خود را در جهان هستی به وسیله دو عنصر فرم و رنگ كسب می كند. اشیاء موجود در طبیعت ابتدا از رنگ و سپس فرم آنها كه از طریق چشم به مغز منتقل می شود ، قابل درك می گردند.
هرگونه تحریكات رنگی كه توسط چشم دریافت می شود،علاوه بر واكنش احساسی و روانی ، واكنشهای فیزیكی را نیز در بردارد و این واكنشها به صورت ناخودآگاه است.
در طراحی حسی ارزشهای فرمی ، اندازه ، فرم و مواد به صورت آگاهانه و توسط فكر منطقی مورد تاكید قرار می گیرند.
اگر چه عملكرد ، قیمت وجنبه های جسمی ارگونومی در مراحل ابتدایی فرایند طراحی از اهمیت ویژه ای برخورار هستند ، ظاهر محصول نیز بیشتر در انتهای كار ، عامل اصلی در قابلیت های فروش آن محسوب می شود . چنین قضاوتی در بیشتر موارد منطقی وعادلانه به نظر می رسد. برای مثال ، برخورد یك خریدار بالقوه با محصولی كه دارای طراحی آشفته است ، می تواند در ذهن خریدار نمودی از نداشتن كارایی نزد محصول و تولید كننده  آن را پدید آورد. همچنان كه یك محصول با طراحی قدیمی وظاهر از مد افتاده می تواند تداعی فناوریهای منسوخ باشد. پس، یك كار طراحی اصولی با استیتیك در خور توجه ، باعث خوشایند بیننده می شود واحساس بصری كاملی را از عملكرد محصول القا می كند .
اصول گوناگونی كه بر زیبایی شناسی حاكم است ، در این فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت ولی نكته قابل توجه این است كه هرگز نباید این قواعد را ثابت فرض كرد. آنها از دیدگاه آرمانی به هم وابسته هستند وتحت تاثیر الزامات عملكردی ، ارگونومیك و تولیدی طرح قرار دارند.
2-1-3-مشخصات كلی و عملكرد فنی
در این پروژه منظور از غرفه بیشتر غرفه هایی است كه در نمایشگاه بین المللی به تبادل اطلاعات می پردازند تا به نمایش محصولی خاص.
غرفه ها درسالن پوشیده و مجهز به وسایل پیش ساخته كه ازاستانداردهای بین المللی تبعیت می نمایند هستند وشامل پانلهای جداكننده،موكت وباكفپوش كتیبه ووسایل روشنایی درحد معمول نمایشگاهی می باشند .
غرفه ها حداقل 12مترمربع هستند و تزئینات داخلی هر غرفه به عهده مشاركت كنندگان می باشد كه باید باهماهنگی مدیر فنی نمایشگاه و با توجه به مسائل ایمنی واجرایی صورت پذیرد .
عكس شماره 2-4
غرفه ها دودسته هستند :  غرفه های پیش ساخته وغرفه های خودساز.
غرفه های ساخته شده بر اساس طراحی مجزا:غرفه هایی هستند كه طراح بعد از گرفتن ابعاد و اندازه دقیق شروع به طراحی می كنند سپس جزئیات آنها ساخته می شود و در آخر در محل مقرر آنها را روی هم سوار می كنند.كفپوش این نوع غرفه ها از جنس پاركت ، چوب و متریالی از این قبیل می باشد.
غرفه های پیش ساخته:
دراین غرفه ها جزئیات از پیش ساخته شده و طراح پس از گرفتن ابعاد واندازه طرح خود را ارائه می دهد. سپس با قطعات از پیش ساخته شده طرح مورد نظر را اجرا می كنند كف این غرفه ها پوشیده از موكت می باشد كه می توان انواعی از متریال های مختلف را بدان اضافه كرد.
از بزرگ ترین و مهمترین مشكلات در هر دو نوع این غرفه ها كه به صورت عمده وجود دارد می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
1) نیاز به زمان زیاد برای اجرا و تخریب غرفه.
2) طریقه حمل ونقل.
3) نداشتن قابلیت استفاده مجدد وغیره.
در راستای برطرف كردن نقایص طرح های موجود و افزایش كارایی ، ارائه طرحی با قابلیت های زیر لازم به نظر می رسد:
1) مدولار بودن غرفه برای.
2) سهولت در  اجرا.
3) سهولت دربستن وجمع كردن محصول و …
ویژگیهای گروه استفاده گر
2-2-1 گروههای مرتبط با محصول
از تمامی شركتهای بازرگانی ، اقتصادی ، فرهنگی ، تولیدی ، خدماتی و غیره كه هر یك فعالیت و یا محصولی برای ارائه دادن در نمایشگاه ها دارند ، گرفته تا طراحان غرفه های نمایشگاهی ، تولید كنندگان اجزای غرفه و سازندگان غرفه ها در نمایشگاهها ، هر یك به نحوی از این محصول استفاده می كنند.
غرفه دارها به عنوان استفاده كننده نهایی از محصول و خدمات هر شركت تجاری تولیدی و خدماتی در مركز ثقل تصمیمات قرار دارد. كفپوشها برای این طراحی و تولید می شود كه به فروش برسد و ایجاد رضایتمندی برای استفاده كننده از اهداف كوتاه مدت هر شركت و موسسه ای می باشد.
در واقع هنگامی كه خواسته های استفاده كننده به طور موثری برآورده شدند ، نوعی رضایت مندی ایجاد می گردد كه شدت و ضعف آن بستگی به نحوه برآوردن خواسته می باشد.
اما اگر به بررسی شركتهایی كه تنها فعالیت آنها طراحی و اجرا و حتی تولید قطعات این محصول می باشد بپردازیم. این امر واضح است كه برای هر بخش نیاز به یك متخصص می باشد كه به تمامی امور نظارت داشته باشد .
مثلا در بخش طراحی نیاز به كسی است كه در این رابطه تحصیل كرده باشد تا بتواند با طراحی خاص برای غرفه ای كه می خواهد محصولی را ارائه دهد این امكان را فراهم كند تا آن شركت به هدف خود یهنی جذب مشتری و تولید انبوه برسد.
 یا در بخش اجرا نیاز به متخصصینی است كه تنها در این بخش فعالیت حرفه ای می كنند. همیشه نمونه های فراوانی گویای آن است كه طرح نا مناسب وضعیف منجر به محصولات ناقص شده است و یا اجرای ناموفق طرح ها و ایده های خوب باعث عدم موفقیت آن شركت شده است. اما متاسفانه 90 درصد از كسانی كه در این  زمینه كار می كنند تنها به علت میزان درآمدی كه این كار دارد  وارد آن شده اند و هیچ تخصصی در این رابطه ندارند .
گروه های معین استفاده كننده
– صاحبان صنایع.
– بازدیدكنندگان.
صاحبان صنایع
– رائه محصول بسیار خاص مانند پورشه و بریجستون.
– ارائه محصول و تبادل اطلاعات.
– فقط تبادل اطلاعات.
2-2-3- فرهنگ، هویت و جایگاه اجتماعی استفاده گر
استقاده‌گر محصول مورد نظر ما از محصول در محل خاصی یعنی نمایشگاه استفاده می‌كند ،محلی كه تعاریف وی‍ژه و خاصی دارد به لحاظ رفتاری و فرهنگی و اجتماعی در نگاه اول قوانین رفتاری و فرهنگی استفاده از نمایشگاه بر روی فرد تاثیر می‌گذارد اما به هر صورت افرادی كه برای دیدار از نمایشگاه می آیند افرادی هستند كه از موقعیت و فرهنگ بالاتری نسبت به اقشار عادی مردم قرار دارند . این موزوع مؤید این است كه می‌توان انتظار رفتار بهتر و سالمتری از طرف بازدید كنندگتن از غرفه ها داشت، در حقیقت نمایشگاه ها محیطی هستند برای صاحبان صنایع و فن آوری و مدیران واطلاعات و پیشرفتهای خود را به صاحبان دیگر صنایع بنمایش بگذارند .
در گروههای استفاده گر چه از صاحبان صنایع ،برگزاركنندگان ،بازدید كنندگان و….. از اقشار فرهنگی و طبقه تحصیل كرده جامعه می باشند.   
2-2-4- قدرت اقتصادی استفاده گر
در هر فعالیت اقتصادی از سوی هر صاحب صنعت پیمانكار و یا عوامل دیگر شاید قبل از تفكری این گروه تفكر مقرون  به صرفه بودن فعالیت را مد نظر قرار می دهند به بیان دیگر در فعالیت های اقتصادی و تجاری كاهش هر هزینه ای در مجموع به نفع مجری و صاحب صنعت خواهد بود پس با این تعریف می توان بر  آ ن شد كه برای طراحی و ساخت چنین محصولی می بایست گزینه و طراحی را انتخاب وپیش برد كه مقرون به صرفه بودن در تولید انبوه  ، قابلیت استفاده مجدد ، سادگی در مونتاژ و دمونتاژ (عدم نیاز به متخصص ) ، بسته بندی و حمل ونقل را كاهش دهد و صاحبان تجارت و صنعت را به خرید   واستفاده از چنین محصولی ترغیب نماید. 
2-2-5- نیازهای زیبایی شناسی گروه استفاده گر
فرم
جنبه دیگری از طراحی كه نیازمند دقت است ، فرم كلی یا شكل نهایی محصول است. فرم محصول همچنان كه باید ساده وسبك طراحی شود باید برای تحمل بارهای وارد از مقاومت كافی برخوردار باشد.
طبیعت ، بیشتر فرمهای خود را دست كم در یك محور، متقارن طراحی كرده است. این موضوع در ابتدا از سوی معمارانی كشف شد كه به نوبه خود مورد تقلید مهندسان واقع شده بودند. چشم انسان به گونه ای تكامل یافته است كه اشیاء را به شكل متقارن ببیند ونسبت به اشیای نا متقارن به مثابه نمادی از زشتی وغیر منتقی بودن واكنش منفی نشان دهد.
البته در خیلی از فرآیند های تولید از تقارن در فرم پیروی می شود ولی با انگیزه  خاصی ، بیشتر برای مقاصد زیبایی شناسی در ظاهر محصول به كارمی رود. اگر بی تقارنی درفرم محصول با عملكرد آن  متناسب باشد ، می توان ادراك انسانی را به گونه ای پرورش داد كه آن را بپذیرد . ولی حتی در این حالت نیز چشم به دنبال احساسی از تعادل می گردد، این همان نیازی است كه در فصل چهارم از آن صحبت كردیم .
از سوی دیگر واز آنجا كه تقارن جنبه مهمی از فرم طراحی است ، هماهنگی بیش از اندازه نیز می تواند بیننده را دچار یكنواختی وخستگی كند. این موضوع همچنین طراحی ارگونومیكی ضعیفی را سبب می گردد. وقتی گروهی از محصولات را بازاریابی می كنند ، تنوع بویژه نقش مهم و مفیدی پیدا می كند .
عكس شماره 2-5
در طراحی فرم غرفه های نمایشگاهی مسائل دیگری نیز مورد بحث قرار می گیرد كه تناسب یكی از این موارد را تشكیل می دهد. تناسب به بررسی روابط میان ابعاد و اندازه های اجزای متصل یا مجزای یك مجموعه می پردازد . تناسب رایج وآشنا همواره در ارتباط نزدیك با نیازهای كاربردی منطقی شكل می گیرد وتكامل می یابد . ولی گاهی همین تناسبات نیزبه دلیل افزایش بار عملكردی ، ممكن است به افراط كشیده شوند . بنا براین تناسب رابطه نزدیكی دارد با آنچه كه از طراحی فرم در ذهن ایجاد می گردد . در عین حال طراح نیز نباید كور كورانه از پندارهای كلیشه یی و پوسیده پیروی كند . بی رغبتی نسبت به تعقیر فرمهای رایج می تواند خلاقیت در طراحی را سركوب كند.
می توان گفت كه در طراحی این محصول ، فرم نقش مهمی را درتبلیغ ایفا می كند طراحان امروزه برای اینگونه طراحی از روشهای خاص خود استفاده می كنند برای مثال، برای طراحی برخی از غرفه ها در فرم آن، هم برای زیبایی هم برای تبلیغ بیشتر از شركت مورد نظر، آرم  شركت را در قسمتی از طرح جای داده وبنا به فرم آرم ، آن را كامل می كنند .
در این قسمت نمونه ای از اینگونه طرح ها را مشاهده می كنید …

 

فهرست منابع و ماخذ
– درآمدی بر طراحی صنعتی
دیوید لودینگتن ، ترجمه : م. میرقیداری
– طراحی محصول ، ویژه طراحان صنعتی و مهندسان طراح
باری هاوكس ، ری ابینت ؛ ترجمه : سید رضا مرتضایی
– مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید
مارتین هلاندر؛ ترجمه : علیرضا چوبینه .
– كاتالوگ های غرفه های ساخته شده .
– مجله دستاورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی مرکز نمایشگاهی تکنولوژی اتومبیل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی مرکز نمایشگاهی تکنولوژی اتومبیل در word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی مرکز نمایشگاهی تکنولوژی اتومبیل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده1
مقدمه     9
فصل اول تاریخچه    11
1-1- تاریخچه تشكیل نمایشگاه    12
1-2- تاریخچه نمایشگاهها در ایران    14
1-3- شناخت نمایشگاه16
1-4- انواع نمایشگاه در جهاه17
1-5- بررسی اثرات ورود اتومبیل در شهرها18
1-5-1- اتومبیل چیست؟    18
فصل دوم ضرورت نمایشگاه    21
2-1-اثرات مختلف برگزاری نمایشگاه ها22
2-1-1- نقش ارتباطی یك نمایشگاه    22
2-1-2-متمركزسازی    23
2-1-2-1- اثرات هنری نمایشگاه ها23
2-1-2-2- اثرات اقتصادی نمایشگاه    24
2-2- تكنولوژی ضرورت زمان و مكان    25
-2-1- ضرورت زمانی و مكانی25
2-2-2- ضرورت فرهنگی25
-3- مركز همایش نمایشگاه بین المللی…    25
فصل سوم نمونه های از مراكز اتومبیل27
نمونه ای از ساختمان مركز بنز    28
1928/1983 مركز توزیع رنو در سویندون (استان ویلت شایر)    29
طرح    33
3-3- مركز BMW    34
معمار كوپ هیمبل بلا    34
مرکز بنز طراحی از زاها حدید46
فصل چهارم ویژگی های استان البرز    53
4-2- شهرها، شهرستان‌ها و دهستان‌ها    55
4-3- طبیعت‌گردی    56
مناطق محبوب گردشگران طبیعت در استان البرز    56
4-4- ناهمواری‌ها    56
4-5- آب و هوا    57
4-6- منابع آب    59
4-7- استان البرز در گذر زمان    59
4-8- پیشینه تاریخی     62
4-9- جمعیت البرز     62
4-10-نژاد     63
4-11- زبان    63
4-12-مذهب     64
فصل پنجم مطالعات سایت    66
5-1- معرفی سایت     67
5-2- توضیحاتی در مورد سایت    75
5-3- جهت و درجه بندی سرعت باد (میانگین سالانه)    75
5-4- چرخش زاویه ای خورشید در فصول مختلف    77
فصل ششم مبانی نظری طراحی    78
6-1- مبانی طراحی    79
6-2- آشنایی با فضاهای نمایشگاهی    80
6-2-1- برنامه ریزی فضاهای خدماتی نمایشگاه     80
6-2-2- نیازهای انسانی و فضایی بخش های خدماتی    81
6-2-3- فضای نمایش كالا- (محدوده غرفه) – فضای حركتی راهروها     81
6-3- نیازهای انسانی وفضایی بخش خدمات اطلاعاتی    81
6-3-1- خدمات غذایی    81
6-3-2- نیازهای انسانی و فضایی بخش خدمات فنی    82
6-4- سازه و تاسیسات پیشنهادی برای نمایشگاه     84
6-5- سیستم های خرپایی(خرپا و پرلین)    84
فصل هفتم نمونه نقشه ها و نما وبرش از مجموع86
تصاویر سه بعدی104
پوسترها117
منابع131

 

چکیده انگلیسی
Technology Technology Technology Exhibitional Center exhibition center in the debate including Richard Rogers , this is probably the answer to all questions is this : In the modern world we live in modern buildings in these categories will try to communicate more with the architecture technological structures of the architecture of I want to technological introduction that I have a closer relationship with the culture of Iranian architecture Vmdrnyzasyvn see and play in this culture is essential in a permanent exhibition . ( hope to God ).
” In fact, the root meaning of the word technology , technology and Tekhne word originally meaning was art .” The concept of the separation between art and artifact of the ancient Greeks were not allowed . The different terms used to define these concepts ever did notDesign – car design exhibition center in the city of Karaj modern architecture – HITECH and abstract ideas from the Centre Georges Pompidou – and the use of modern structures – design plans and site of the constructs used in the studies Site Technology Exhibition car

Recognition of Trade
. Some views have defined the place of barter trade group believe that the only place for commodity supply .
new products on offer can also be an exhibition of achievements .
– History of the shows in the world.
World “s largest Nmaygshah was formed in Paris in 1830
When the world began to barter to trade places which were formed in small dimensions .
Athens was a trade center , a major exhibition of merchandise of other countries are
Rapid developments in Europe in the Renaissance and the invention of several industrial exhibition of the world”s population will be facing more than ever .
Two years after the formation of a large exhibition in London was another pioneer
The fourth exhibition was held in Paris in 1867
Exhibition held in Moscow next eleven years later.
Universal Exhibition , Paris , 1867. Talarmashyn . Thirty -five meters from the entrance hall , was built entirely with Khrpahayy connecting rods , they may not be seen .

History of the exhibitions :
In the months prior to the holding of the First World Exhibition in London on the Fourth of Rajab 1266 AH ( equivalent to 26 May 1229 and 16 May 1850 by Colonel Justinian I. In his free Sylvzyr Iranian government requested to participate in the international exhibition Akspvzysyvn Kabir this invitation was greatly appreciated .
had to scan .
Kabir to try and encourage Mavrn many different areas of the country, and plant based iron and metalwork and textiles
Space of the pavilion was dedicated to the thousands of square feet

Of the World Trade
At present, 80 countries formed the International Trade
Pay
General Trade , business, technical , consumer
The public exhibition will supply all goods , including industrial and consumer
Fair of consumer goods ( such as cars ) can be viewed by the public .
The highest Trade is formed in West Germany and then the United States , England and France.
United Arab Emirates in the Middle East every year , usually the first exhibition to bring
Trade in goods supplied by the Organisers decision depends

Effects of automobiles in cities
 
– What Car ?
These changes in urban form and how to create it, how to build houses and other charts showed us the way to market .

مقدمه
مركز نمایشگاهی تكنولوژی  Technology Exhibitional Center در بحث تكنولوژی شاید این جمله از ریچارد راجرز پاسخگو تمامی سئوالات در این عرصه باشد : در دنیای مدرن باید در ساختمانهای مدرن زیست در این مقوله سعی خواهم كرد كه ارتباط بیشتری با ساختارهای تكنولوژیكی در معماری برقرار  نمایم  تا بتوانم معماری تكنولوژیكی را معرفی نمایم كه با فرهنگ ایرانی ارتباطی نزدیكتر پیدا كرده ومدرنیزاسیون را در یك معماری ایرانی ببینم  و نمایش این فرهنگ در قالب یك نمایشگاه دائمی ضروری است.( با امید به خدا). 
«در حقیقت ریشه اصلی كلمه تكنولوژی به معنای فن‌آوری، واژه ی Tekhne‌ و در اصل به معنای هنر بوده است». یونانیان باستان تفكیكی بین مفهوم هنر و اثر مصنوع قائل نبوده اند. از این رو برای تعریف این مفاهیم هیچ گاه دو واژه متفاوت بكار نبرده اند.
 
منابع:
1-  مجله معمار- مركز توزیع رنو در سویندون (استان ویلت شایر)1982-1983 شماره24-مرکز تحقیقات مسکن- صفحه-111-116
2-  مجله car-نماسشگاه مركز بنز طراحی از زاها حدید-سوفیا ای-کالنس-شماره 89-2012- صفحه
139-142
3-ماهنامه  architect  dising bulding-مركز  ,BMWمعمار كوپ هیمبل بلا-2010- مرکزنظام فنی ساختمان آلمان-شماره-75-صفحه 32-54
4-نتایج سرشماری 1385.درگاه  ملی آمار ،بازدید در تاریخ 15 ژوئن 2007.-فصل آمار-تهران و کرج
5-دیدگاه های نرمن فاستر ،نوشته آلدوبندءی ،ترجمه میر سعید موسوی1377 –انتشرات علم وصنعت-صفحه 130-140
6-فضا ، زمان معماری ، زیگفرید گیدیون –ترجمه دکتر منوچهرمزینی –1388-شرکت انتشارات علمی فرهنگی 1374-صفحه223-234
7-درک رفتار سازه ها  -فولر مور-تذجمه دکتر محمود گلابچی-انتشارات دانشگاه تهران-1387-چاپ ششم-صفحه222-245
8-اقلیم و معماری ،دکتر مرتضی کسمایی-1382انتشارات خاک-اصفهان-1382-صفحه6-125-116-131-133-67
9- طراحی اقلیمی ( دالندوتسون و کنت لب )، ترجمه دکتر وحید قباد یان-1387-انتشارات دانشگاه تهران-صفحه 160-164
10-دیذگاههای نو در جغرافیای شهری-دکتر حسین شکویی-چاپ نهم 1385-ناشر-سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی(سمت)-جغرافیا-صفحه-26-32-36-52-71-76-85-96-101-164-132-140-184
11-هندسه ترسیمی و پرسپکتیو ،گوگن وایت-ترجمه- مریم ابراهیمی-محمد رضا تسمه چی-هرمز معزز-انتشارات یاوریان-اردبیل-1389-چاپ پنجم-1390-صفحه 281-291
12-آشنایی با تاریخ معماری جهان ،مهندس ابراهیم زارعی ،نشر فن آوران-1383-چاپ  هشتم-صفحه377-384
13-آشنایی با تاریخ معماری ایران ،دکتر محمد کریم پیر نیا ،مهندس اقبال حیدر پور ،دکتر محمد یوسف کیانی –انتشارات فن آوران1388-چاپ چهارم-صفحه 351-376
14-ترسیم فنی ،مهندس مهدی پرنا ،مهندس کاظم زاده -1385 –چاپ سیزدهم-مرکز نشر دانشگاهی-صفحه164-177
15-مبانی طراحی معماری ،فرانسیس دی کی چینگ – ترجمه فیروزه مهاجر1382-چاپ چهارم-صفحه 16-25
16- نقشه برداری ، دکتر ذوالفقاری ،مهندس شمس نوبخت –انتشارات مرکز تحقیغات مسکن-سال 87-صفحه 75-95
17-پیرنیا محمد کریم، 1374، آشنایی با معماری اسلامی ایران، تدوین غلامحسین معماریان، دانشگاه علم و صنعت، بخش نهم و بخش دهم
19- پیرنیا، محمدکریم،1378، تحقیق در معماری گذشته ایران، غلامحسین معماریان،انتشارات دانشگاه تهران- صفحات 74 و 79
19 -پیرنیا، محمدکریم،سبک شناسی معماری ایران، غلامحسین معماریان، 1378-صفحات 67 تا 72 و 235 تا 236 و 339 تا 340.
20-سلطانزاده، حسین، 1376، تبریز خشتی استوار در معمار ی ایران،  دانشگاه تبریز-صفحه184-188
21-ماتلاک، جان، 1379، آشنایی با طراحی محیط و منظر،انتشارات علم و ادب-صفحه 55-66
22-سیری در مبانی نظری معماری-دکتر غلامحسین معماریان-ناشر1386-سروش دانش-تهران چاپ دوم-صفحه 243-232

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی بهبود عملکرد سازمان آب و فاضلاب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی بهبود عملکرد سازمان آب و فاضلاب در word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی بهبود عملکرد سازمان آب و فاضلاب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
2 -1- ضرورت تحقیق    6
1- اهداف تحقیق    8
4- 1- فرضیه های تحقیق    8
فرضیه ها    8
5- 1- قلمرو مکانی تحقیق    9
موضوع فعالیت شرکت    9
مرکز  و حوزه عملیات شرکت    9
سرمایه و سهامداران    10
اهداف و مأموریت های شرکت    10
اهداف    11
فصل دوم ادبیـات تحقیق    12
1-2- عملکرد    13
2- 2- ارزیابی عملکرد :    14
3-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد :    16
4-2- ارزیابی عملکرد در ایران    19
5-2-  مبانی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد    20
6-2- اجزای یک سیستم ارزیابی عملکرد    21
7-2- ویژگی های سیستم ارزیابی عملکرد    21
8-2-  شاخص های ارزیابی عملکرد    23
1-8-2- طبقه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد    24
2-8-2- ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد    25
9-2- مزایای ارزیابی عملکرد سازمان    28
11-2- سیستم های ارزیابی عملکرد    29
1-11-2- سیستمهای ارزیابی عملكرد سنتی    29
2-11-2- سیستمهای ارزیابی عملكرد نوین    31
3-11-2- مقایسه دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملكرد    33
12-2- مدلهای ارزیابی عملکرد    35
1-12-2- مدل جایزه دمینگ    35
2-12-2- مدل مالكوم بالدریج    38
مراحل و قدمهای اجرایی    40
3-12-2-  مدل PIPE    41
شکل شماره 2-2- طراحی و اجرای یک سیستم اندازه گیری عملکرد    42
شکل شماره 3-2- بخش های مختلف طراحی یک سیستم اندازه گیری    43
تهیه نقشه فرآیند    45
تعیین شاخصهای اندازه‌گیری عملكرد    46
4-12-2-  مدل  EFQM    47
ویژگیهای مدل    47
كلیات مدل    49
منطقRADAR    50
بكارگیری منطق RADAR    51
حوزه های مدل    52
5-12-2- مدل ارزیابی متوازن    53
روش ارزیابی متوازن چیست؟    56
منظر یادگیری و رشد    57
1- منظر مالی    59
2- منظر مشتری    59
3- منظر فرایندهای داخلی کسب و کار    60
1- توازن بین سنجه های مالی و غیرمالی (از لحاظ اهمیت)    62
2- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان    62
3- توازن بین اهداف بلندمدت و کوتاه مدت    63
4- توازن بین شاخصهای هادی و تابع عملکرد    63
13-2- انتخاب الگوی مناسب    63
وجوه شباهت بین EFQM و BSC    64
وجوه تفاوت بین EFQM و BSC    65
جدول 2-2- تفاوت های مدل EFQM و BSC    68
جدول 3-2- تعیین مدل پیشنهادی    69
14-2-  تاریخچه و پیشینه تحقیق :    70
1-14-2- تحقیقات داخلی    70
2-14-2-  تحقیقات خارجی    73
15-2- چارچوب نظری تحقیق    75
فصل سوم متدولــوژی تحقیق    79
1-3- نوع تحقیق    80
2-3- ابزار اندازه گیری    81
3-3-پایایی آزمون     82
4-3-  روایی آزمون      83
5-3- جامعه آماری    83
6-3- آزمون های آماری    85
1-6-3-آزمون دوجملهای    85
2-6-3-آزمون مربع  كای پیرسون    86
فصل چهـارم    89
تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق    89
مقدمه    90
1-4- ویژگیهای دموگرافیك    91
سابقه مدیریتی افراد در شرکت    92
سابقه فرد در پست مدیریت فعلی    92
تحصیلات پاسخگو    93
الف- جامعیت    95
ب- انعطاف‌پذیری    96
ج- مقبولیت سازمانی    96
د- قابلیت پیش‌بینی    97
2-4-آزمون فرضیات و پاسخ به سوال‌های تحقیق    98
جدول 10-4  نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دو جمله ای    100
جداول دو بعدی    101
جدول 13-4- آزمون شفه    102
آزمون تحلیل مولفه های اصلی    103
تعریف و ویژگی های مولفه های اصلی    104
نمودار شماره 1-4- نمودار مقادیر ویژه معنی داری شاخص جامعیت    106
نمودار شماره 2-4- نمودار مقادیر ویژه معنی داری شاخص مقبولیت    110
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق    112
مقدمه    113
1-5- بحث و نتیجه‌گیری:    115
2-5- محدودیت‌های تحقیق    116
– محدودیت مکانی تحقیق    116
3-5- پیشنهادهای تحقیق    118
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده:    121
منابع و مأخذ :    123
شاخص اثربخشی نیروی انسانی    128
شاخص بازده دارایی    129
شاخص سود (زیان) ناخالص    130
شاخص سود (زیان) عملیاتی    131
شاخص بهره وری نیروی انسانی    133
شاخص رشد بازار    135
شاخص ارزش افزوده    136
شاخص بازده سرمایه در گردش    137
فصل اول کلیـات تحقیق

 

مقدمه
همانطور كه می‌دانیم امروزه اغلب سازمانها در محیطی رقابتی و پویا در حال فعالیت هستند. محیطی كه متغیرهای داخلی و خارجی آن دائما در حال تغییر بوده و امكان پیش‌بینی این تغییرات نیز بسیار سخت و مشكل است. از طرفی سازمانها هزینه‌های فراوان و زمان زیادی را صرف تهیه، تدوین و اجرای استراتژی هایی می‌نمایند تا بتوانند به اهداف بلند مدت و چشم اندازهای سازمان خود دست یابند. بنابر این آگاهی از اینكه عملكرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به اهداف آن بوده است و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویا امروز كجاست برای مدیران و سازمانها اهمیت فراوان دارد. لذا ما در این تحقیق سعی داریم تا با توجه به اهمیت خدمات ارائه شده از سوی شركتهای آب و فاضلاب شهری و اهداف و ماموریت شركت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران به بررسی و مطالعه الگوی ارزیابی عملكرد فعلی شركت بپردازیم. بدین منظور چون شالوده و بنیان اصلی هر مدل ارزیابی عملكرد، شاخص‌های آن مدل می‌باشد، لذا به بررسی ویژگیهای شاخص‌های مدل ارزیابی عملكرد این شركت به منظور كسب اطلاع از اینكه آیا مدل فعلی ارزیابی عملكرد شركت قادر به ارزیابی مناسب همه جنبه‌های عملكردی این شركت با توجه به اهداف و ماموریت آن می باشد یا خیر پرداخته می‌شود.

1-1- بیان مسأله :
 در دنیای رقابتی امروز سازمانها در هر محیطی که فعالیت می کنند دائما نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را جهت دستیابی به تعالی عملکرد بکارگیرند بنابراین  ارزیابی عملکرد همواره از موضوعات مورد بحث و چالش انگیز مدیریت سازمانهاست. تعیین و تبیین شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمانها در راه رسیدن به اهداف و چشم اندازهای سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است.
با توجه به اهمیت نقش شرکتهای آب و فاضلاب شهری در تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم و با کیفیت و کمک به ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه و ارتباط مستقیم و مستمر خدمات این شرکتها با زندگی روزمره جمعیت شهری تحت پوشش ، ارائه خدمات مناسب و با کیفیت، کسب رضایت مشتریان ،ارتقاء سطح بهره وری و کاهش اتکاء به کمکهای دولتی از مهمترین اهداف این شرکتها می باشد.
سیستم های ارزیابی عملکرد بعنوان ابزاری جهت سنجش میزان دستیابی سازمان ها به اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت سازمانها جهت انجام اقدامات اصلاحی به منظور بهبود فرایندها از اهمیت فراوانی برای مدیریت سازمانها برخوردار است هر الگوی ارزیابی عملکرد دارای شاخصهایی به منظور ارزیابی عملکرد سیستم است که توانایی و مناسب بودن این شاخص ها در اثر بخشی و کارایی مدل تاثیر فراوان و اهمیت زیادی دارد.
از طرفی  مولفه های اصلی هر سیستم ارزیابی عملکرد شاخص ها و معیارهای آن سیستم
می باشد؛ زیرا ارتباط بین مدل ارزیابی عملکرد با محیط بیرونی و درونی سازمان توسط شاخص ها و معیارها برقرارمیگردد. در واقع مجموعه شاخص های عملکرد و ارتباط بین نتایج حاصل ازآنها تشکیل دهنده یک مدل ارزیابی عملکرد است . ا همیت نقش شاخص ها در ارزیابی عملکرد مناسب و صحیح سازمان کاملا مشهود است . سازمانها در طراحی و انتخاب معیارهای ارزیابی عملکرد می بایست اصول و چارچوبهایی را رعایت نمایند . معیارها باید به گونه طراحی و انتخاب گردند که بتوانند کارایی و اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد را تضمین نمایند. اما در اغلب موارد سازمانها در این مرحله دچار غفلت شده و عموما معیارهایی را انتخاب می نمایند که توانایی سنجش و ارزیابی ابعاد مختلف سازمان اعم از داخلی و خارجی را ندارند و نمی توانند مشکلات اساسی و طولانی مدت سازمان را که تاکنون از نظرها به دور بوده است بر ملا کنند.
مطالعات و بررسی های انجام شده توسط محقق بر روی نتایج ارزیابی عملکرد شرکت طی سالهای 82 تا 85 نشان می دهد که شرکت علیرغم سرمایه گذاری های فراوان در ایجاد تأسیسات و تجهیزات تولید آب و افزایش حجم آب تولیدی و همچنین ارائه تسهیلات بهتر برای مشترکین خود نتوانسته است عملکرد مناسبی را ارائه دهد. نتایج بدست آمده از عملکرد شرکت طی سالهای فوق که در گزارش سالیانه (صورت های مالی شرکت) به مجمع شرکت ارائه گردیده نشان می دهد که اگر چه فعالیتها و تلاش های مدیریت در جهت بهبود فرآیندها و افزایش بهره وری بسیار چشم گیر بوده و در ظاهر شرکت عملکرد مناسبی داشته است امّا نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس مدل ارزیابی فعلی، عملکرد شرکت را بسیار ضعیف نشان می دهد.
اگرچه نتایج حاصل از یک نظر سنجی که در سال 84 از تعدادی از مشترکین و برخی مسئولین محلی صورت گرفت ، نشان دهنده رضایت نسبی آنها از فعالیت ها و عملکرد شرکت در سال مذکور بود اما نتایج ارزیابی عملکرد شرکت در سال مذکور نیز نتایج مثبت و قوی نبود و نتایج ارزیابی ، عملکرد مناسبی را برای شرکت نشان نمی دادند.
گفتگوها و مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان صنعت، مشاوران و مدیران عالی شرکت نشان
می دهد که آنها دلایلی را برای پاسخ به این مسئله ارائه می دهند امّا آنچه که همگی آنها بطور متفق القول بر آن تأکید می نمایند و بعنوان پاسخ اصلی بیان می کنند آن است که مدل ارزیابی عملکرد فعلی شرکت و شاخص های تعریف شده برای آن توانایی سنجش صحیح و همه جانبه تمامی فعالیتهای شرکت را ندارد. آنها معتقدند که ارزیابی عملکرد شرکت صرفاً بر اساس نتایج بدست آمده از فعالیتهای ما لی شرکت، ارزیابی جامع و کاملی نیست. آنها دلایلی از قبیل اینکه شاخص های ما لی نمی توانند در همه بخش های مختلف سازمان بکار گرفته شوند، توانایی پیش بینی تهدیدها و فرصتهای آینده را ندارند، کارکنان به نتایج حاصل از آنها اعتماد نداشته و این نتایج را غیرواقعی می دانند، توانایی سنجش برخی ابعاد فعالیت شرکت مثل رضایت مشتریان را ندارد، را ارائه می نمایند.
بنابراین با توجه به مطالب فوق و بررسی های بعمل آمده در فضای شرکت بیان مسئله و فرضیات تحقیق به گونه ای طراحی شده است که متناسب با فضای واقعی شرکت باشد. این نکته در بیان مسئله به شرح زیر خود را نشان می دهد و در فرضیات نیز بصورتی بیان شده است که حاکی از عدم برخورداری شاخص ها از ویژگی های لازم باشد.
مسئله ای که این تحقیق در راستای آن طراحی شده آن است که شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران  چه ویژگیهایی باید داشته باشد تا بتوانند بطور همه جانبه عملکرد شرکت را بسنجند و از سوی دیگر، در فضای فعلی شرکت، آیا شاخص ها از ویژگیهای موردنظر برخوردارند؟
2 -1- ضرورت تحقیق
دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها ،سازمانها،موسسات و شرکتهای دولتی بعنوان واحدهای صف وستاد برای انجام وظایف دولت ایجاد گردیده اند و با توجه به وظایف ،مسولیتهاومنابع در اختیار ملزم به پاسخگویی میباشند.ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین فرایندهای راهبردی است که ضمن ارتقای پاسخگویی ، میزان تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان را مشخص میکند. در این میان مهم آن است که دستگاههای اجرایی نسبت به این موضوع بسیار مهم شناخت کامل پیدا کرده و با برداشت تصویر واحدی از آن زمینه های لازم را برای رصد کردن برنامه های توسعه و همچنین اخذ بازخورهای لازم از اجرای برنامه ها ، اقدام به بهبود عملکردو طی مسیر تعالی ،فراهم نمایند. این موضوع با مطرح شدن بحث چشم انداز بیست ساله کشور و اجرای اصل 44 قانون اساسی اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است (عفتی،2،1386).
باتوجه به گستردگی و اهمیت خدمات شرکتهای آب و فاضلاب شهری که بطور مستقیم در ارتقاء سطح رفاه و بهداشت عمومی جامعه شهری دخیل می باشند و با عنایت به حیاتی بودن این خدمات در زندگی روزمره انسانها ، عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب و نحوه خدمات رسانی آنها همواره مورد توجه مسئولان و جمعیت شهری کشور بوده است .
تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم و بهداشتی مورد نیاز جمعیت شهری تحت پوشش مهمترین وظیفه شرکتهای آب و فاضلاب شهری است و از نظر اهمیت خدمات شهری مورد نیاز در درجه اول اهمیت پیش از خدماتی مانند برق ، گاز ، تلفن و … قرار دارد . از این رو نحوه عملکرد این شرکتها در جهت ارائه خدمات مناسب و جلب رضایت مشتریان اهمیت فوق العاده ای دارد . افزایش روزافزون جمعیت شهری در سطح استان تهران که بیش از یک چهارم جمعیت کشور را در خود جای داده است و کاهش منابع آبی قابل دسترسی باعث گردیده است تا  همه ساله بخش قابل توجهی از بودجه های عمرانی ملی و استانی به شرکتهای آب و فاضلاب استان تهران اختصاص یافته تا بتوانند علاوه بر جبران زیان مالی خود اقدام به خدمات رسانی به جمعیت تحت پوشش خود بپردازند .از سوی دیگر نحوه ارزیابی عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب شهری در استان تهران بر اساس مدلهای سنتی و قدیمی که تنها شاخص های مالی را مدنظر قرار می دهند ، انجام می شود که این نحوه ارزیابی مولفه‌هایی همانند رضایت مشتریان را مورد ارزیابی قرار نمی دهد . بنابراین؛ آسیب شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد فعلی شرکتهای آب و فاضلاب و معرفی  یک الگوی مناسب از شاخصهای ارزیابی عملکرد میتواند باعث بهبود عملکرد آنها و ارائه خدمات مناسب به مشتریان شود که علاوه بر افزایش میزان رضایتمندی مشتریان باعث افزایش سطح بهره وری و کاهش سطح اتکاء این شرکتها به کمک های دولت گردد .
 
1- اهداف تحقیق
با توجه به اهداف ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اهداف زیر را برای تحقیق حاضر متصور شد:
1- شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد به کار رفته در سازمان
2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان
3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزیابی عملکرد در ارزیابی صحیح فعالیتها
4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزیابی عملکرد با توجه به مأموریت سازمان
5- تحلیل میزان تحقق ویژگیهای شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران

4- 1- فرضیه های تحقیق
باتوجه به اهداف و ماموریت سازمان مورد مطالعه و موضوع تحقیق، فرضیه های زیر می تواند ما را در دستیابی به نتایج صحیح و دقیق یاری نماید :

فرضیه ها
الف- شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران جامعیت لازم را ندارند.
ب – شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای ویژگی ابعطاف پذیری نیستند.
ج – شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای مقبولیت سازمانی نیستند.
د- شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای قابلیت پیش بینی نیستند.

5- 1- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در محدوده شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران صورت می گیرد.
تشکیل شرکت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به موجب تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در سال 1373 تأسیس و به شماره 411 مورخ 16/6/73 در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت
وظیفه این شرکت ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مرتبط با جمع آوری و انتقال فاضلاب، همچنین بهره برداری از تأسیسات تأمین و تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب در سطح شهرهای تحت پوشش در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت آب و  فاضلاب استان تهران می باشد.
مرکز  و حوزه عملیات شرکت
مرکز شرکت در شهر ورامین بوده و محدوده جغرافیایی تحت پوشش این شرکت به وسعت 66/86 کیلومتر مربع شامل شهرهای ورامین- قرچک- پیشوا- خیرآباد- جوادآباد- باقرآباد واقع در شهرستان ورامین و شهرهای پاکدشت – یبر- خاتون آباد- شریف آباد واقع در شهرستان پاکدشت  و شهرک خاور شهر واقع در شهرستان ری می باشد.
 
سرمایه و سهامداران
سرمایه شرکت معادل 500 میلیون ریال است که به هزار سهم با نام 500000 ریالی به شرح ذیل تقسیم شده است:
– آبفای استان تهران : 980 سهم، جمعاً به مبلغ 490000 هزار ریال
– آبفای شرق استان تهران: 5 سهم، جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
-آبفای شهرها و شهرک های غرب: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
– شرکت سرمایه گذاری صبا: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
– شرکت فاضلاب تهران: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
اهداف و مأموریت های شرکت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان با چشم انداز دستیابی به شرکتی متعالی، یادگیرنده و خدمت گزار، اهداف و مأموریت های خود را به شرح زیر تعریف نموده است:
مأموریت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران، مأموریت خود را کمک به ارتقای سطح بهداشت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق فراهم ساختن امکان برخورداری عادلانه، مستمر و پایدار از
آب شرب و بهداشتی موردنیاز و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب حاصله با رعایت موازین اقتصادی و حفظ سلامت محیط زیست و استفاده از فن آوری های مناسب در قالب یک شرکت غیردولتی می باشد.
عمده این مأموریت ها به شرح زیر است:
–    تأمین یا همکاری در تأمین آب از منابع زیرزمینی، انتقال و سالم سازی، ذخیره سازی و توزیع آب شرب و بهداشتی در سطح شهرهای تحت پوشش.
–    ارائه خدمات مطلوب به مشترکین آب و فاضلاب
–    ایجاد و توسعه تأسیسات و شبکه های آب و فاضلاب شهری متناسب با نیازهای شهرهای تحت پوشش بهره برداری و تعمیرات و نگهداری از تأسیسات آب شهرهای تحت پوشش

اهداف
–    مشتری مداری، ارائه خدمات مطلوب و اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
–    توسعه نظام پیشنهادها و جلب مشارکت کارکنان و توسعه منابع انسانی
–    مدیریت تقاضا و توسعه برنامه های مدیریت مصرف
–    استفاده بهینه از تأسیسات و تجهیزات موجود
–    افزایش ظرفیت تأمین آب از منابع آب های زیرزمینی
–    افزایش کیفیت خدمات مشترکین و جلب رضایت مشتری
–    بهبود کیفیت آب توزیعی در شهرها

فصل دوم ادبیـات تحقیق
1-2- عملکرد
بدیهی است که ارزیابی عملکرد به عملکرد بر می گردد. ولی واقعا مفهوم این واژه چیست ؟ مفهوم این واژه از آنجا حائز اهمیت است که با تعریف عملکرد می توان آن را ارزیابی نمود . هولتون و بیتز  بیان میکنندکه “عملکرد یک ساختار چند بعدی ا ست که ارزیابی آن بسته به انواع عوامل متفاوت است”
آنها همچنین به اهمیت این موضوع که هدف ارزیابی، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند (هولتون و بیتس،88،1995). در مورد اینکه “عملکرد چیست” نگرش های متفاوتی وجود دارد . میتوان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد . از نظر فردی عملکرد سابقه موفقیت های یک فرد است . کین  معتقد است عملکرد “چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است”.
برنادین  و همکارانش معتقدند که “عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ،چون نتایج قویترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی، دارد”(برنادین،32،1995). فرهنگ لغت آكسفورد عملکرد را به صورت زیر تعریف میکند: “انجام، اجرا ، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده”. این تعریف به خروجی ها یا نتایج (موفقیت) بر میگردد و در عین حال عنوان میکند که عملکرد در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد . بنابراین ،
می توان ” عملکرد را به عنوان رفتار (روشی که سازمانها ، گروه ها و افراد کار را انجام می دهند) تلقی کرد “. کمپ بل  معتقد است که ” عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند”(کمپ بل،37،1990) .در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در برگیرد ، دیدگاه جامعتری حاصل می‌گردد: تعریف بروم براچ  این ویژگی را دارد(بروم براچ،392،1998)
عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . رفتارها از فرد اجراکننده ناشی میشوند و عملکرد را از مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند . رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ،بلکه به نوبه خود نتیجه به حساب می آیند ( محصول تلاش فیزیکی و ذ هنی که برای وظایف اعمال شده است) و میتوان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد.
این تعریف از عملکرد ، منجر به این نتیجه گیری می شود که هنگام ارزیابی عملکرد گروه ها و افراد ، هم ورودی ها (رفتار) و هم خروجی ها (نتایج ) باید در نظر گرفته شوند . هارتل   این مدل را مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد می نامد . (آرمسترانگ، 1385،3)

2- 2- ارزیابی عملکرد  :
اگر بتوانید آنچه را که درباره آن صحبت می کنید اندازه بگیرید و آن را در قالب اعداد بیان کنید شما چیزی درباره آن می دانید … ( در غیر این صورت ) دانش شما تنها یک نوع دانش ناچیز و سطحی است ، ممکن است مقدمه ای برای دانش باشد اما شما به مرحله علم وارد نشده‌اید (نیون،1386،18)
همانطور که می دانیم ارزیابی عملکرد از موضوعاتی است که در مباحث مدیریتی موردتوجه قرار
می گیرد و در کتب مدیریت نیز به آن پرداخته می شود. اصولاً ارزیابی عملکرد از مباحث زیرمجموعه مبحث کنترل و نظارت در سازمان است. صاحب نظران علم مدیریت معتقدند که هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگر آن که کنترل های لازم نسبت به آن بعمل آمده باشند زیرا به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام عملیات آگاهی می یابد و قدرت پیگیری عنداللزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند و برای رسیدن به این منظور بهترین ابزار وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد موثر و مناسب است.
از ارزیابی عملکرد تعاریف گوناگونی بعمل آمده است که اگر چه از جهت لفظی ممکن است متفاوت باشند امّا از نظر مفهوم و معنی یکسان و مشابه اند. تمامی این تعاریف ارزیابی عملکرد را نوعی مقایسه و تطبیق بین آنچه هست و آنچه باید باشد دانسته اند. حال به برخی تعاریف ارائه شده از ارزیابی عملکرد می پردازیم.برخی تعاریف موجود در ارزیابی عملکرد به شرح زیر است (عفتی،1386،5).
– ارزیابی عملکرد فرآیند توسعه و به کار بردن شاخص های قابل اندازه گیری که امکان ارزیابی سیستماتیک میزان پیشرفت نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم می آورد . شکاف عملکرد شکافی است بین آنچه مشتریان و سهامداران توقع دارند و آنچه که فرآیندها و زیر فرآیندها در قالب کیفیت ، کمیت ، زمان و هزینه محصول و خدمت فراهم می آورند .
– ارزیابی عملکرد اندازه گیری داده هایی است که نشان دهنده پیشرفت به سوی نتایج مورد نظر می باشد . این نتایج می بایست از انجام فعالیتهای خاصی به دست آیند . همچنین اندازه گیری عملکرد روشی برای ارزیابی این فعالیته نیز فراهم می آورد .
– ارزیابی عملکرد کنترل و گزارش گیری مداوم از نیل به برنامه ها ، به خصوص نیل به اهداف از پیش تعیین شده است ، که برخی اوقات خروجی خوانده می شود .
– ارزیابی عملکرد مقایسه بین نتایج واقعی و الگوهای از پیش تعیین شده است .
– ارزیابی عملکرد فرآیندی است که با ایجاد شاخصهایی میزان دستیابی سیستم را به
خروجی های موردنظر می سنجد و فرآیند تصمیم گیری را پشتیبانی می کند .
– ارزیابی عملکرد جمع آوری مستمر داده ها جهت تشخیص میزان پیاده سازی برنامه و دستیابی به اهداف است….

 

منابع و مأخذ :

]1[ استیفن ، بی ، رابینز ” رفتار سازمانی ” ترجمه اعرابی و پارسائیان ، چاپ ششم ، 1384 .
]2[ الوانی ، سید مهدی ، ” مدیریت عمومی ” ، نشر نی ، 1386 .
] 3[ رضائیان ، علی ، ” مبانی سازمان مدیریت ” ، انتشارات سمت ، 1383 .
[4] سرمد ، زهره ، بازرگان ،عباس ” روشهای تحقیق در علوم رفتاری ” انتشارات آگاه ، چاپ چهاردهم ، 1386
]5[ شاکری، شهرام؛ “آشنایی با مدیریت فرآیند و سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000″؛
انتشارات کیومرث؛ 1382.
] 6[ عفتی داریانی، محمدعلی، “مدیریت عملکرد” موسسه توسعه و بهبود مدیریت ،1386
]7[ کاپلان، رابرت اس و نورتون، دیوید پی؛ “سازمان استراتژی محور”؛ ترجمه بختیاری، پرویز؛ سازمان مدیریت صنعتی؛ چاپ اول، 1383.
]8[ مایکل ، آرمسترانگ،”مدیریت عملکرد”، ترجمه صفری و وهابیان ،جهاد دانشگاهی، 1385
]9[ نجمی، منوچهر و حسینی، سیروس؛ “مدل سرآمدی EFQM، از ایده تا عمل”؛ مؤسسه مطالعات
بهره وری و منابع انسانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ 1382.
]10[ نجمی، منوچهر و زارعی، بهروز و حسینی، سیروس؛ BSC” یا EFQM، تعامل یا تقابل “؛ مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد؛ 1381.
]11[ نجمی، منوچهر؛ “اندازه گیری عملکرد فرآیندهای سازمان: ارائه راهکار و موردکاوی”؛ چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت، تهران؛ 1382.
]12[نیلی، مسعود و همکاران؛ خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور؛ انتشارات دانشگاه
صنعتی شریف؛ 1382
]13[ پل ، آر ، نیون، ” ارزیابی متوازن  گام به گام – بهبود عملکرد و  نتایج  ” ترجمه اله قلی و خزاعی ، سازمان مدیریت صنعتی ، 1386
[14] Aberdeen Group; “The Supplier Performance Measurement Benchmarking Report, Measuring Supply Chain Success”; Sponsored by People soft; 2002.
[15] Bates , R A and Holton , E F ( 1995 ) Computerised performance monitoring : a review of human resource issues , Human Resource Management Review , Winter , pp267-88
[16] Bernadin , H K , Kane , J S , Ross , S , Spina , J D and Johnson , D L ( 1995 ) performance appraisal design , development and implementation , in ( eds ) G R Ferris , s D Rosen , and D J Barnum , Handbook af Human Resource Management , Blackwell , Cambridge , Mass .
[17] Bititei V., Carrie, A., Turner, T.”Integrated Performance Measurement System; Structure and Dynamics in Business Performance Measurement: Theory and Practice”; Cambridge University Press; 2002
[18]Brumbach, GB(1988) Some ideas,issues and prediction about informance management , Public personnel Management, Winter.
[18] Campbell , J P ( 1990 ) Modelling the performance prediction problem in industrial and organizational psychology , in M O D unnette and L M Hugh ( eds ) , Handbook of Industrial and Organizational Psychology,Blackweell , Cambridig , Mass
[19] David M. Levine and Timothy C.Krehbiel and Mark L. Berenson,Business Statistics:A First Course.Upper Saddle River,NJ: Prentice-Hall,1999.
 [20] Donald R. Cooper and Pamela S. Schindler,Business Research Methods,McGraw-Hill,2003.
 [21] Naresh  k. Malhotra, Marketing Research,An Applied Approach,Prentice-Hall Inc.,1999.
[22] Neely A., Mills J. Platt K., Richards H., Gregory M., Bourne M. and Kennerley M.: “Performance Measurement System Design: Developing and testing a process-based approach”: International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20, No. 10: 2000
[23] Raymond Kent,Marketing Research: Measurement, Methods and Applications,International  Thomson Business Press,1999.
[24] Sidney Siegel and N.J.Castellan,Jr.,Noparametric Statistics for the Behavioral Science,2nd ed.,New York:McGraw-Hill,1998.
[25] Stoner , J. A . F , Management , N . Y : prentice – Hall , 1983 .
[26] Toni A. De, Tonchia S.; “Performance Measurement Systems: Models, Characteristics and Measures”; International Journal of Operations and Production Management, Vol. 21, No. 1/2;2001.
[27] William G. Zikmund,Exploring Marketing Research;Harcourt Brace & Company,2000

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیرات غلظت های مختلف روی تعدادی از پارامترهای رشد و توزیع یون ها در گیاه ذرت (Zea mays, L) رقم KSC700 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیرات غلظت های مختلف روی تعدادی از پارامترهای رشد و توزیع یون ها در گیاه ذرت (Zea mays, L) رقم KSC700 در word دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیرات غلظت های مختلف روی تعدادی از پارامترهای رشد و توزیع یون ها در گیاه ذرت (Zea mays, L) رقم KSC700 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2   
فصل اول: بررسی منابع
1-1- کلیاتی در مورد گیاه ذرت     4
1-1-1- تاریخچه ذرت      4
1-1-2- ویژگی¬های سیستماتیکی گیاه ذرت      4
1-1-2-1 انواع ریشه ها      5
1-1-2-2- ساختار دانه ذرت      6
1-1-3- ویژگی های فیزیولوژیكی گیاه ذرت      6
1-2- فسفر     7
1-2-1- اهمیت فسفر در تغذیه كانی     7
1-2-2- اشكال فسفات در خاك     8
1-2-3- اشكال فسفات در گیاهان و جذب آن     10
1-2-3- 1-  pH و فسفات      13
1-2-3-2- میکوریزا وفسفات     14
1-2-3-2-1- میکوریزا و کمبود فسفات     14
1-2-3-2-2- میکوریز و فرایند جذب و انتقال     15
1-2-4- ناقلین فسفات     17
1-2-5- کمبود فسفات در گیاهان    20
1-2-5-1- علائم ظاهری کمبود در گیاهان     20
1-2-5-2- کمبود در سطح سلولی     22
1-2-5-2-1- اثرات کوتاه مدت فقدان Pi      22
1-2-5-2-2-اثرات طولانی مدت کمبود فسفات      23
1-2-6- برهم كنش فسفات با سایر عناصر     27
فصل دوم: مواد و روش ها   
2-1- آماده سازی بذرها جهت کشت     34
2-2- جوانه زنی و بررسی پارامترها     35
2-3- آماده سازی خاک جهت کشت گلدانی     37
2-4- شرایط و نحوه کشت گیاه      37
2-4-1- آزمایش اول کشت      37
2-4-2- آزمایش دوم کشت     38
2-5- اندازه گیری پارامترهای رشد    40
2-6- سنجش عناصر     40
2-6-1- سنجش K+ , Na+        40
2-6-2- سنجش Mg2+ , Ca2+       41
2-6-3- سنجش N  و P        41
2-7- اندازه گیری میزان کلروفیل b , a ، کل        42
2-8 – تهیه برش های میکروسکوپی و مطالعه آن ها       43
فصل سوم: بررسی نتایج   
3-1- بررسی پارامترهای مرحله جوانه زنی     45
3-1-1- فسفات و جوانه زنی دانه ها     45
3-1-2- فسفات – طول کولئوپتیل      45
3-1-3- فسفات – طول و تعداد ریشه      46
3-1-4- فسفات – کلروفیل      46
3-2- نتایج اندازه گیری پارامترهای رشد در گیاهان مرحله کشت گلدانی      55
* آزمایش اول  
3-2-1- فسفات – طول ریشه     55
3-2-2- فسفات – طول و قطر ساقه     55
3-2-3- طول اندام هوایی      55
3-2-4- فسفات – وزن تر ریشه ، ساقه ، برگ     55
3-2-5- فسفات – وزن خشک ریشه ، ساقه ، برگ     56
3-2-6- فسفات-کلروفیل  b , aو کل     68
3-2-7- نتایج حاصل از اندازه گیری میزان عناصر     74
3-2-7-1- Na+ ساقه       74
3-2-7-2- Na+  ریشه       74
3-2-7-3-  Na+  برگ      74
3-2-7-4-  K+  ساقه       74
3-2-7-5- K+ ریشه      75 
3-2-7-6- K+ برگ      75
3-2-7-7- Mg2+ ساقه      75
3-2-7-8- Mg2+ ریشه       76
3-2-7-9- Mg2+ برگ     76
3-2-7-10- Ca2+ ساقه      76
3-2-7-11- Ca2+ ریشه      76
3-2-7-12- Ca2+ برگ      77
3-2-7-13-  P ساقه      77
3-2-7-14- P ریشه      77
3-2-7-15- P برگ      77
3-2-8-16- N ساقه      78
3-2-7-17- N ریشه      78
3-2-7-18- N برگ      78
3-3- نتایج اندازه گیری پارامترهای رشد گیاهان ذرت رقم KSC 700      88
* آزمایش دوم   
3-3-1- طول ریشه     88
3-3-2- طول ساقه و طول اندام هوایی     88
3-3-3- قطر ساقه      88
3-3-4- وزن تر ریشه، ساقه ، برگ     89
3-3-5- وزن خشک ریشه، ساقه ، برگ      89
3-3-6- میزان کلروفیل (a+b) , b , a      96
3-4- نتایج اندازه گیری میزان عناصر      99
3-4-1- Na+ ریشه     99
3-4-2- K+ ریشه      99
3-4-3- Ca2+ ریشه       99
3-4-4- Mg2+ ریشه    100
3-4-5- P ریشه    100
3-4-6- Na+ ساقه و برگ    100
3-4-7- K+ ساقه و برگ     101
3-4-8- Ca2+ ساقه و برگ    101
3-4-9- Mg2+ ساقه و برگ    101
3-4-10- P ساقه و برگ    102
3-5- مطالعات تشریحی     116
– آزمایش اول    116
– آزمایش دوم     117
فصل چهارم: تفسیر نتایج
4-1- سرعت جوانه زنی بذور و رشد طولی دانه رست ها    130
4-2- تفسیر نتایج پارامترهای اندازه گیری شده در آزمایش اول کشت گلدانی     131
4-2-1- پارامترهای رشد     131
4-2-2- تفسیر نتایج مربوط به کلروفیل (a+b) , b , a     132
4-2-3- میزان عناصر    132
4-3- تفسیر نتایج پارامترهای اندازه گیری شده درآزمایش دوم کشت گلدانی     133
4-3-1- پارامترهای رشد     133
4-3-2-  میزان کلروفیل     134
4-3-3- میزان کاتیون ها     135
4-3-4- P , N     135
4-3-5- تفسیر تغییرات آناتومیکی    136
نتیجه گیری     138
پیشنهادات    139
منابع     140
چکیده انگلیسی     147

فهرست جداول

جدول (1-1) : میانگین ترکیبات شیمیایی دانه خشک ذرت     6
جدول(1-2) : مقادیر پتاسیم و فسفر موجود در خاك و گیاه     8
جدول  (1-3) تغییرات غلظت یون های K+ , PO=4  در محیط و شیره سلولی ذرت    12
جدول (1-4 ): اثرات کمبود Pi در برخی از پارامترهای رشد درگیاه ذرت      24
جدول (1-5) : اثر کمبود Pi روی آدنیلات ها و نیکوتین آمید نوکلئوتیدها      25
جدول (1-6): : اثرات شوری در دو غلظت متفاوت از فسفات  بر آدنیلات ها     28
جدول (2-1) : محلول های تهیه شده از غلظت های مختلف فسفات جهت جوانه زنی بذور ذرت 36
جدول (2-2) : محلول هوگلند تهیه شده جهت آزمایش اول کشت گلدانی همراه با غلظت های مختلف فسفات       38
جدول (2-3): محلول غذایی آماده شده با غلظت های فسفات در آزمایش دوم کشت گلدانی      39
جدول(3-1) مقایسه مقادیر میانگین پارامتر های رشد گیاه ذرت رقم KSC700  تحت تیمارغلظت- های مختلف KH2PO4      47
جدول(3-2) مقایسه مقادیر میانگین پارامترهای رشد گیاه ذرت رقم KSC700  تحت تیمارغلظت- های مختلف K2HPO4      47
جدول(3-3) مقایسه میانگین اثرات تراکم های مختلف KH2PO4 روی مقدار کلروفیل ذرت رقم KSC700       48
جدول(3-4) مقایسه میانگین اثرات تراکم های مختلف K2HPO4 روی مقدار کلروفیل ذرت رقم KSC700       48
جدول (3-5) مقایسه مقادیر میانگین پارامترهای رشد گیاه ذرت رقم  KSC700تحت تیمارغلظت- های مختلف KH2PO4        57
جدول(3-6) مقایسه مقادیرمیانگین پارامترهای رشد گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمارغلظت -های مختلف K2HPO4        57    
جدول(3-7( مقایسه مقادیر میانگین کلروفیل برگ های سوم و پنجم گیاه ذرت رقم KSC700  تیمار شده با غلظت های مختلف KH2PO4        70
جدول(3-8(  مقایسه مقادیر میانگین کلروفیل برگ های سوم و پنجم گیاه ذرت رقم KSC700  تیمار شده با غلظت های مختلفK2HPO4    70 
جدول (3-9) مقایسه مقادیر میانگین عناصر ساقه گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمارغلظت های مختلف KH2PO4       79
جدول (3-10) مقایسه مقادیر میانگین عناصر ساقه گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمارغلظت- های مختلف K2HPO4       79
جدول (3-11) مقایسه مقادیر میانگین عناصرریشه گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمارغلظت- های مختلف KH2PO4        80
جدول (3-12) مقایسه مقادیر میانگین عناصرریشه گیاه ذرت رقم KSC700تحت تیمارغلظت های مختلف K2HPO4       80
جدول (3-13) مقایسه مقادیر میانگین عناصر برگ گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمارغلظت- های مختلف KH2PO4        81
جدول (3-14) مقایسه مقادیر میانگین عناصر برگ گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمارغلظت- های مختلف K2HPO4        81
جدول (3-15) مقایسه مقادیر میانگین پارامترهای رشد گیاه ذرت رقم KSC700  تحت تیمار غلظت های مشابه از  KH2PO4و  K2HPO4       90
جدول (3-16) مقایسه میانگین پارامترهای رشد گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت های مشابه از  KH2PO4و  K2HPO4       91
جدول (3-17) مقایسه میانگین پارامترهای رشد گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت های مشابه از KH2PO4 و PO K2H       91
جدول(3-18) مقایسه میانگین کلروفیل a,b,(a+b)  در گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت 1mM از KH2PO4 و  K2HPO4         97
جدول(3-19) مقایسه میانگین کلروفیل a,b,(a+b)  در گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت 3mM از KH2PO4 و  K2HPO4       97
جدول(3-20) مقایسه میانگین کلروفیل a,b,(a+b)  در گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت 5mM از KH2PO4 و  K2HPO4       97
جدول(3-21) مقایسه مقادیر میانگین عناصرریشه  گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت- های مشابه از KH2PO4 و  K2HPO4      103
جدول(3-22) مقایسه مقادیر میانگین عناصر ریشه  گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت- های مشابه از KH2PO4 و  K2HPO4      104
جدول(3-23) مقایسه میانگین عناصرریشه  گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت های مشابه از KH2PO4 و  K2HPO4       104
جدول(3-24) مقایسه میانگین عناصر برگ  گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت های مشابه از KH2PO4 و K2HPO4    105
جدول(3-25) مقایسه مقادیر میانگین عناصر برگ  گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت- های مشابه از KH2PO4 و  K2HPO4      105
جدول(3-26) مقایسه مقادیر مقادیر میانگین عناصر برگ  گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت های مشابه از KH2PO4 و  K2HPO4      106
جدول(3-27) مقایسه مقادیر میانگین عناصر ساقه  گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت- های مشابه از KH2PO4 و  K2HPO4       106
جدول(3-28) مقایسه مقادیر میانگین عناصر ساقه  گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت- های مشابه از KH2PO4 و  K2HPO4      107
جدول(3-29) مقایسه مقادیر میانگین عناصر ساقه  گیاه ذرت رقم KSC700 تحت تیمار غلظت- های مشابه از KH2PO4 و  K2HPO4     107

فهرست نمودارها

نمودار (3-1) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی میانگین سرعت جوانه زنی ذرت رقم KSC700        49
نمودار (3-2) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی میانگین مدت جوانه زنی  ذرت رقم KSC700       49
نمودار (3-3) نتایج حاصل از اثر غلظت های  مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار میانگین طول کولئوپتیل ذرت رقم KSC700       50
نمودار (3-4) نتایج حاصل از اثر غلظت های  مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار میانگین طول ریشه  ذرت رقم KSC700       50
نمودار (3-5) نتایج حاصل از اثر غلظت های  مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار میانگین تعداد ریشه  ذرت رقم KSC700       51
نمودار (3-6) نتایج حاصل از اثر غلظت های  مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار میانگین کلروفیل a ذرت رقم KSC700        51
نمودار (3-7)  نتایج حاصل از اثر غلظت های  مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار میانگین کلروفیل b ذرت رقم KSC700       52
نمودار (3-8)  نتایج حاصل از اثر غلظت های  مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار میانگین کلروفیل a+b   ذرت رقم KSC700        52
نمودار (3- 9) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقادیر میانگین طول ریشه  ذرت رقم KSC700        58
نمودار (3-10) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقادیر میانگین طول ریشه  ذرت رقم KSC700        58
 نمودار (3-12)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقادیر میانگین قطر ساقه  ذرت رقم KSC700        59
نمودار (3-11) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقادیر میانگین طول اندام هوایی ذرت رقم KSC700           59
نمودار (3- 13) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقادیر میانگین وزن تر ریشه ذرت رقم KSC700       60
نمودار (3-14) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقادیر میانگین وزن تر ساقه ذرت رقم KSC700       60
نمودار (3- 15) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقادیر میانگین وزن تر برگ ذرت رقم KSC700        61
نمودار (3-16) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقادیر میانگین وزن خشک ریشه ذرت رقم KSC700        61
نمودار (3-17) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقادیر میانگین وزن خشک ساقه ذرت رقم KSC700         62
نمودار (3- 18) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقادیر میانگین وزن خشک برگ ذرت رقم KSC700        62
نمودار (3-19) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار    کلروفیل a (برگ سوم)  ذرت رقم KSC700        71
نمودار (3-20)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار کلروفیل a (برگ پنجم)  ذرت رقم KSC700       71
نمودار (3-21)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار کلروفیل b(برگ سوم)  ذرت رقم KSC700       72
نمودار (3-22)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار کلروفیل b(برگ پنجم)  ذرت رقم KSC700       72
نمودار (3-23)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار کلروفیل a+b (برگ سوم)  ذرت رقم KSC700       73
نمودار (3-24)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار کلروفیل a+b (برگ پنجم)  ذرت رقم KSC70       73
نمودار (3-25) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار سدیم ساقه ذرت رقم KSC700       82
نمودار (3-26) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار سدیم ریشه  ذرت رقم KSC700        82
نمودار (3-27) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار سدیم برگ ذرت رقم KSC700       82
نمودار (3-28) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار پتاسیم ساقه        83
نمودار (3-29)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار پتاسیم ریشه        83
نمودار (3-30) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار پتاسیم برگ        83
نمودار (3-31)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار منیزیم ساقه        84
نمودار (3- 32) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار منیزیم ریشه     84
نمودار (3-33)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار منیزیم برگ           84
نمودار (3- 34) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار کلسیم ساقه        85
نمودار (3-35)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار کلسیم ریشه    85 
نمودار (3-36)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار کلسیم برگ        85
نمودار (3-37) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار فسفر ساقه        86
نمودار (3-38)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار فسفر ریشه        86
نمودار (3-39)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار فسفر برگ        86
نمودار (3-40) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار نیتروژن ساقه    87 
نمودار (3-41) نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار نیتروژن ریشه    87
نمودار (3-42)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار نیتروژن برگ        87
نمودار (3-43)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی طول ریشه        92
نمودار(3-44)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی طول ساقه        92
نمودار(3-45)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی طول اندام هوایی       93
نمودار(3-46)   نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی قطر ساقه       93
نمودار(3-47)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی وزن تر ریشه        94
نمودار(3-48)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی وزن تر ساقه        94
نمودار(3-49)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی وزن تر برگ        94
نمودار(3-50)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی وزن خشک ریشه        95
نمودار(3-51)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی وزن خشک ساقه       95
نمودار(3-52)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی وزن خشک برگ        95
نمودار(3-53)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار کلروفیل a           98
نمودار(3-54)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار کلروفیل b        98
نمودار(3-55)  نتایج حاصل از اثر غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی مقدار کلروفیلb + a        98
نمودار(3-56) نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیر سدیم ریشه          108
نمودار(3-57) نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیر پتاسیم ریشه      108
نمودار(3-58)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیرکلسیم ریشه      108
نمودار(3-59)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیرمنیزیم ریشه      109
نمودار(3-60)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیرفسفر ریشه      109
نمودار(3-61)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیر ازت ریشه           109
نمودار(3-62)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف KH2PO4 و K2HPO4 روی مقادیر سدیم برگ        110
نمودار(3- 63)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیر پتاسیم برگ       110
نمودار(3- 64)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4روی مقادیرکلسیم برگ       110
نمودار(3- 65)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4وK2HPO4 روی مقادیرمنیزیم برگ      111
نمودار(3-66)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیرفسفر برگ       111
نمودار(3-67)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیرازت برگ      111
نمودار(3-68)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیر سدیم ساقه          12
نمودار(3-69)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف KH2PO4 و K2HPO4 روی مقادیر پتاسیم ساقه       12
نمودار(3-70)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیر منیزیم ساقه       112
نمودار(3-71)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف KH2PO4 و K2HPO4 روی مقادیر کلسیم ساقه        113
نمودار(3-72)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیر فسفر ساقه           13
نمودار(3-73)  نتایج حاصل از اثرات غلظت های مختلف  KH2PO4و K2HPO4 روی مقادیر ازت ساقه      113

فهرست اشکال

شکل (2-1): بذر ذرت رقم KSC700       34
شکل (2-2) : بذرهای ذرت کشت داده شده در پتری دیش       35
شکل (2-3) : تصویری از گلدان ها در اتاق کشت آزمایشگاه       39
شکل (3-1):مقایسه میزان رشد دانه رست های گیاه ذرت رقم KSC700 تیمار شده با غلظت های فسفات مونوپتاسیم بعداز7روزازشروع جوانه زنی       53
شکل (3-2):مقایسه میزان رشد دانه رست های گیاه ذرت رقم KSC700 تیمار شده با غلظت های فسفات دی پتاسیم بعداز7روزازشروع جوانه زنی       54
شکل( 3-3) مقایسه گیاهان تیمار شده با غلظت های 1mMاز KH2PO4  و  K2HPO4      63
شکل(3-4) مقایسه گیاهان تیمار شده با غلظت های 2mM از KH2PO4  و  K2HPO4  ..64
شکل( 3-5) مقایسه گیاهان تیمار شده با غلظت های 4mM از KH2PO4  و  K2HPO4     ..65
شکل( 3-6) مقایسه گیاهان تیمار شده با غلظت های 7mM KH2PO4  و  K2HPO4      66
شکل ( 3-7) مقایسه رشد گیاهان تیمار شده با غلظت های مختلف  KH2PO4(الف) و K2HPO4(ب)       67
شکل (3-8): مقایسه رشد ذرت رقم KSC700 تیمار شده با غلظت های 1 و 3 و 5 mM از K2HPO4 و KH2PO4     114
شکل (3-9) تشکیل حالت های کلروزیس و بافت مردگی در تیمارهای مختلف K2HPO4   115
شکل ( 3-10) برش عرضی برگ مربوط به غلظت های KH2PO4 :تیمار I (A),تیمارII (B) ,تیمارIII(C),تیمار (D) ΙV      118
شکل ( 3-11) برش عرضی برگ مربوط به تراکم های KH2PO4 :تیمار I (A),تیمارII (B) ,تیمارIII(C),تیمار (D) ΙV       119
شکل (3-12) برش عرضی برگ مربوط به غلظت های K2HPO4 :تیمارI (A),تیمارII (B)  ,تیمار III(C),تیمار (D) ΙV      120
شکل(3-13) برش عرضی برگ مربوط به غلظت های K2HPO4 :تیمار I (A),تیمارII (B), تیمار III(C),تیمار (D) ΙV       121
شکل( 3-14) برش عرضی ریشه مربوط به غلظت های KH2PO4 :تیمار I (A),تیمارII (B),تیمار  III(C),تیمار (D) ΙV      122
شکل (3-15) برش عرضی ریشه مربوط به غلظت های K2HPO4 :تیمار I (A),تیمارII (B), تیمار III(C),تیمار (D) ΙV      123
شکل (3-16) برش عرضی ساقه مربوط به غلظت های KH2PO4 :تیمار 1mM(A) ,تیمار 3mM (B),تیمار 5mM(C)      124
شکل ( 3-17)  برش عرضی ساقه مربوط به غلظت های K2HPO4 :تیمار 1mM(A) ,تیمار 3mM (B),تیمار 5mM(C)       125
شکل (3-18) برش عرضی ساقه مربوط به غلظت های K2HPO4 :تیمار 1mM(A) ,تیمار 3mM (B),تیمار 5mM(C)      126
شکل ( 3-19) برش عرضی ریشه مربوط به غلظت های KH2PO4 :تیمار 1mM(A) ,تیمار 3mM (B),تیمار 5mM(C)      127
شکل (3-20) برش عرضی ریشه مربوط به غلظت های K2HPO4 :تیمار 1mM(A) ,تیمار 3mM (B) ,تیمار 5mM(C)      128

 
چکیده
در این مطالعه اثرات غلظت های مختلف فسفات مونوپتاسیم و دی پتاسیم روی پارامترهای رشد و توزیع کاتیون ها در گیاه ذرت (Zea mays L.) رقم KSC700 رشد داده شده درمحلول هوگلند با یکی از اشکال فسفات به عنوان متغیر وشرایط آزمایشگاهی شامل: شدت نور11800لوکس، دما C0 32±23، دوره تاریکی وروشنایی 12 ساعته و رطوبت نسبی 70 درصد بررسی شده و نتایج حاصل نشان دادند افزایش در مقادیر فسفات مونوپتاسیم از 1 تا 5 میلی مول در محیط کشت گیاه با pH کمتر از 7/6 باعث افزایش جذب N ،P و کاتیون های (Ca2+,Mg2+,K+,Na+) شده و بدنبال آن افزایش در مقادیر کلروفیل a,b,(a+b) و پارامترهای رشد از قبیل طول ریشه، اندام هوایی، وزن تر و خشک آنها مشاهده گردید اما در گیاهان تحت تیمار غلظت های مشابه از فسفات دی پتاسیم با pH بیشتر از 7 این نتایج برعکس بود به طوری که با افزایش غلظت فسفات در این شکل از مقادیر میانگین کلیه پارامترهای فوق کاسته شد لذا اختلاف بین مقادیر میانگین اکثر پارامترها در غلظت های مشابه از هر دوشکل فسفات معنی دار بود. در آزمایش مشابه به محیط کشت گیاهان پتاسیم به مقدار 1 تا 9 میلی مول به صورت سولفات پتاسیم (K2SO4) به محیط حاوی فسفات مونوپتاسیم با غلظت های مختلف افزوده شد و نتایج حاصل از اندازه گیری پارامترهای ذکر شده نشان داد که به موازات افزایش غلظت  این نمک، pH محیط افزایش یافته در نتیجه مقادیر پارامترهای مطالعه شده در این حالت با تیمارهای متعلق به فسفات دی پتاسیم مشابه بوده و اختلاف میانگین ها بین اکثر مقادیر مخصوصاً پارامترهای رشد و میزان کلروفیل غیر معنی دار بود، هم چنین بروز کلروز در گیاهانی که غلظت¬هایی از K2HPO4 را دریافت کرده بودند به دلیل افزایش pH و کاهش جذب کاتیون¬های Mg2+ و  Zn2+موثر در ساختار و بیوسنتز کلروفیل مشاهده شد. وضعیت تشریحی ریشه و ساقه در چنین گیاهانی به صورت افزایش چشمگیر در توسعه تشکیلات آوند چوبی در ریشه و ساقه و کوچک تر شدن ساختار آوندی در ساقه مشهود بود.

مقدمه
رشد و نمو گیاهان مانند هر ارگانیسم زنده به شرایط محیطی مناسب نیاز دارد و عوامل محیطی متعددی در امر كنترل آن مشاركت دارند. محیط غذایی و خصوصیات فیزیكی و شیمیایی محیط غذایی طبیعی بیشتر از سایر عوامل مورد توجه و مطالعه است. اهمیت آن بیشتر از این جهت است كه چگونه می¬توان عمل كرد زراعی را در واحد سطح با فراهم كردن شرایط تغذیه¬ای مطلوب برای گیاهان افزایش داد ، هم چنین سعی در شناخت عوارض ناشی از  كمبود عنصر و مسمومیت ناشی از افزایش غلظت عنصر و یا اثر متقابل سایر عناصر در جذب یك عنصر دارای اهمیت زیادی است. تغذیه كانی گیاه زمینه تحقیقات موثری از نقطه نظرهای مختلف می¬باشد و امروزه نیز بخش قابل ملاحظه ای از پژوهش های انجام شده و در حال انجام به این بخش از فیزیولوژی گیاهی در سطوح مختلف سلولی مولكولی و كاربردی اختصاص یافته و می¬یابد .
بیش از دو قرن از مطالعات سیستماتیكی تغذیه كانی گیاهان می گذرد و پیشرفت های قابل توجهی در آن حاصل شده است. در حال حاضر تامین غذای جمعیت در حال رشد جوامع انسانی مدیون ارائه طریق هایی است كه در این بخش از تحقیقات در زمینه فیزیولوژی گیاهی حاصل می شود.
این تحقیق به اثرات غلظت های مختلف از اشكال آنیونی فسفات به صورت K2HPO4¬ , KH2PO4 روی پارامترهای رشد گیاه ذرت رقم KSC 700 و نحوه توزیع یون¬ها دراندام¬های گیاه اختصاص یافته است.
بخش عمده این تحقیقات به تغذیه گیاه با فسفر و نحوه تاثیر آن بر جذب سایر عناصر مربوط می¬شود. این عنصر از گروه عناصر پر مصرف و یك آنیون سه ظرفیتی است و اشكال آنیونی مختلف از قبیل   مورد استفاده قرارمی گیرد. اولین تأثیر به كارگیری فرم¬های مختلف آن روی pH محیط طبیعی و مصنوعی است كه تغذیه كانی را از جنبه های مختلف آن متاثر می¬سازد.

پیشنهادات
از بررسی منابع در ارتباط با موضوع، هم چنین نتایج حاصل از تحقیق می توان پیشنهاداتی به صورت زیر عنوان کرد:
1- توصیه می شود نیازهای فسفری ذرت رقم مورد مطالعه به صورت فسفات مونوپتاسیم فراهم شود.
2- انجام مطالعات لازم روی گیاهان مختلف تیره گندم جهت شناخت از چگونگی پروتون زایی ریشه و تاثیر آن ها در اسیدی کردن خاک ضروری به نظر می رسد.
3- توصیه می شود هنگام استفاده از کودهای فسفاته، سولفات پتاسیم به جهت تاثیر در افزایش pH خاک از آن حذف گردد.
4- بررسی تاثیر pH در جذب اشکال فسفات روی ارقام دیگر ذرت (Zea mays L.) جهت گزینش رقم مطلوب¬تر.
5- توصیه می شود در خاک¬های زراعی با pH کمتر از 7 اقدام به کشت ذرت رقم KSC700  شود زیرا فعالیت پروتون زایی این رقم کمتر بوده و قادر به تغییر pH محیط نیست.

منابع:
1- پایان ،ر.، 1358 ، مقدمه¬ای بر تکنولوژی فرآورده های غلات، انتشارات آییز.
2- تایز، ل. زایگر، ا.،1381. فیزیولوژی گیاهی, ترجمه دکتر پروانه ابریشم چی و همکاران ، ویرایش سوم ،نشرخانه زیست شناسی.صفحات 95-100،105.
3- خدا بنده، ن .، 1384 ، غلات ، انتشارات دانشگاه تهران.
4- دفتر خدمات تکنولوژی آموزش ، 1382، آفات و بیماری های مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آن ها.
5- دینی ، ا.،1380 ، زیست شناسی بذر و عمل کرد محصولات دانه ای، ترجمه محمد کافی و همکاران ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
6- رفیعی ، م .، 1386 ، اثر تراکم و آرایش کاشت بر عمل کرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 700  (KSC 700) ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان.
7- سالار دینی ، ع. ا.، 1371, حاصل خیزی خاک ، انتشارات دانشگاه تهران.
8- سجادی ،ع .، 1381 ، کشت ذرت ، انتشارات شرکت مهندس مشاور مهاب قدس.
9- لمبرز،ا. چاپین،پ.،1384. اکوفیزیولوژی گیاهی ترجمه علی رضا کوچکی و همکاران، جلد(2) ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
10- مارشنر، ه.،1384 ،تغذیه معدنی گیاهان عالی، جلد اول، انتشارات دانشگاه شیراز.صفحات( 327-340،681-696،615-619)
11- می ناردجی ،ه. اورکات،د .، 1372،فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار ،ترجمه دکتر حسن حکمت شعار

12- Abou, S.  Hanson, J.B., 1979. Energy – Linked Sulfate uptake by Corn mitochondria via the phosphate transporter. Plant physiol.,92:32-45
13- Achova, I.M and Zmrhal, Z., 1983.The effect of some micronutrients and heavy metals or phosphate absorption by maize root cortex segments. Biologia plantarum.
14- Akhtar,M. Randhawa, S.A., 1999. Interactive effects of nitrogen and phosphorus on agronomic treats of Maize (Zea mays L.) International Journal of Agriculture and Biology , Pakestan.
15- Andrews, F. A.,2003. Mycorrhizal fungi can dominate phosphate supply to plant irrespective of growth respones, plant physiology 133: 16-20.
16- Anuradha, M and Narayanan, A., 1991. Promotion of root elongation by phosphorus deficiency.Plant and Soil Journal.
17- Argo, B., 2003.Understanding pH management and plant nutrition. the Journal of the International Phalaenopsis Alliance.
18- Birgit, I. Linkohr, Lisa. Williamson, C. Fitter,A., 2002. Nitrate and phosphate availability and distribution have different effects on root system architecture of Arabidopsis. The Plant Journal,29(6)
19- Bray, EA. Serres, L. Weretilnyk, E., 2000. Responses to a biotic stresses.American Society Physiology.
20- Bucher, M ., 2007. Functional biology of plant phosphate uptake at root and mycorrhiza interfaces.Botanisches Institut, Univ Cologne.
         21- Bucher,M. Rausch,C and  Daram,P., 2001 . Molecular and biochemical
         Mechanisms of phosphorus uptake in to plant. Plant Biol. 2:25-56.
22- Chassot,A and Richner,W., 2002. Root characteristics and phosphorus    uptake of Maize seedlings in a bilayered soil, Agronomy Journal
23- Cileide, M. Medeiros, C.Vitorello, V., 2002. Seed phytate content and phosphorus uptake and distribution in dry bean genotypes. Plant Physiol .
24- Dere,S.Guns,T and Sivaci,R.1998.Spectrophotometric determination of chlorophyll a,b and total,cartenoid content of some Algae species using different solvents.Turkey Journal of Botny,p:13-17
25- Dick,C.,2008.20 mineral elements for plant growth.
26- Elliott,G.C and Uchli,A.L., 1985. Phosphorus efficiency and phosphate iron interaction in Maize. Published in Agron.
27- Flugge, UI., 1998. Metabolite transporters in plastids. Curr. Opin. Plant Biol. 1:201-205.
28- Flugge, UI., 1999. Phosphate  translocators in plastids. Plant Physiol,50:27-45
29-Fredeen, AL. Raab, TK.et al., 1990. Effects of phosphorus nutrition on photosynthesis in Glycine max. Planta; 181:399-405.
30- Gerhardt, R. Stitt, M. Heldt, HW., 1987. Subcellular metabol¬ite levels in spinach leaves. Regulation of sucrose syn¬thesis during diurnal alternation in photosynthetic partitioning. Plant Physiol; 83:399-407.
31- Gniazdowska, A. Szal, B, Rychter A.M., 1999. The effect of phosphate deficiency on membrane phospholipid composition of bean (Phaseolus vulgaris L.) roots. Acta Physiol Plant; 21:263-269.
32- Goyal,S.S.Hafez,A.A.R.Rains,D,.W., 1993.Simultaneous determination of total sodium,Potasium,Magnesium,Calcium in plant tissues using acid digestion and ion chromatography.Agronomy Journal,85.1192-1197
33- Hichard, R. Clark,N.,1976. Interactive effects of salinity and phosphorus nutrition  concentration of  phosphate and phosphate esters  in  photosynthesizing corn leaves. Agricultural salinity laboratory,California.
34- Halsted, M. Lynch ,J.,1996. Phosphorus responses of C-3 and  C-4 species. J. Exp. Bot.; 47:497-505
35- Heenan, D. P and Campbell, L. C., 2006. Influence of Potassium and Manganese on growth and uptake of Magnesium by soybean (Glycine maex, L.). Merr. CV, Bragg.
 36- Jacob,J and Lawlor, DW., 1991. Stomatal and mesophyll limitations of photosynthesis in phosphate deficient Sunflower , Maize, wheat plants. Journal of Experimental Botany.
37-  Jakobsen, S.T., 1993. Nutritional disorders between Potassium,  magnesium, Calcium and Phosphorus in soil .Journal plant and soil.(21-28).
38- Jungk and Barber, S. A., 1974. Phosphate uptake rate of Corn roots as related to the proportion of the roots. Published in Agron. J.
39- Kashirad, A and Marschner, H.,1973. Iron nutrition of sunflower and corn plants in mono and mixed culture.Journal plant and soil.
40- Lambert, D.H. Baker, D.E and Cole,J.,1979.The role of mycorrhizae in the interactions of phosphorus with Zinc, Copper and other elements.Soil sience society of American Journal.
41- Liebig,J.,1998. The apoplastic pH of the Zea mays root cortex as measured with pH-sensitive microelectrodes. Botanisches Institut
 42- Mackay, A. D.  Barber, S. A., 1984, Soil temperature effects on root growth and phosphorus uptake by corn, Published in Soli Journal
43- Mandre, M., 2004. Partitioning of lignin in the Pinus sylvestris canopy after application of wood- ash on forest soil, Forestry studies/ Metsan elus Likud uurimused 41, 27- 34. ISSN 1406- 9954.
44- Mandre,M and korsjukov,R.,2006.The quality of stemwood of Pinus sylvestris in an alkalised environment. Journal wate, air, soil,  pollution Department of Ecophysiology.
45- Mandre, M and parn,H., 2004. Short- term effects of wood ash on the soil and the lighin concentration and growth of (Pinus Sylvestris, L.). Department of Ecophysiology.
46- Mudge, A. Glassop,R. et al., 2003. Phosphate transport in plants, Plant and Soil 248: 71-83.
47- Nagy R, Bucher M., 2006. Defferential regulation of five pht1 phosphate transporters from maize (Zea mays, L.). Plant Biol, Federal Institute of Technology (ETH) Zurich.
48- Nielsen, TH. Krapp, A. Roper-Schwarz, U.,1998. Sugar-mediated regulation of genes encoding the small of Rubisco and the regulatory subunit of ADP glucose pyrophosphorylasc is modified by phos¬phate and nitrogen. Plant Cell Environ.; 21:443-454.
49- Olsson,P.A and Hammer,E.C.Pallon, J.,2008. Phosphorus availability influences elemental uptake in the Mycorrhizal fungus Glomus intraradices, as revealed by particle-induced X-Ray emission analysis applied and environmental microbiology. Plant Physiology, 4144-4148, Vol. 74.
50- Pandev,V and Deo Pandey, K.,2007. Phosphate uptake kinetics and its regulation in N2-fixing cyanobacterium Anabaena oryzae Fritsch under salt stress. African Journal of Biotechnology Vol. 6 (20), pp. 2363-2368.
51- Qiu, J., 1992. Diurnal  starch  accumulation and utilization  in phosphorus-deficient Soybean plants. Plant Physiol; 98:316-323.
52- Rao, IM. Fredeen, AL., 1990. Leaf phosphate status, photosynthesis, and carbon partitioning in sugar beet III. Diurnal changes in carbon partitioning and car¬bon export. Plant Physiol.; 92:29-36.
53- Raymond W. Miller , Roy L. Donahue,1990, Soils an introduction to soils and plant growth , Sixth Edition.
54- Richa,G. khosla, B and Sudhakara Reddy,M., 2007. Improvement of Maize plant growth by phosphate solubilizing fungi in rock phosphate amended soils world. Journal of Agricultural Sciences.
55- Schachtman,D. Reid,R and Ayling, S.M. 1998. Phosphorus uptake by plants from soil to cell, Plant Physiol. 116: 447-453.
56- Skinner, P.W and Matthews, M.A., 2006. A novel interaction of Mg2+ translocation with the supply of phosphorus to roots of grapevine(Vitis vinifera, L.). Plant and cell environment (821-826).
57- Subudhi, B and Singh, P.K,.1979. Effect of phosphorus and nitrogen on growth ,chlorophyll,soluble suger contents and algal heterocysts of water from Azolla pinnata.Journal Biologia Plantarum.
58- Usuda,H and Shimogawara,K., 1991. Phosphate deficiency in Maize. I. leaf phosphate status, growth, photosynthesis and carbon partitioning. Plant and Cell Physiology, Vol. 32, No. 4 497-504.
59- Van Ray, B and van Diest, A., 1978.Utilization of phosphate from
        different sources by six plant species.Journal Plant and Soil.
60- Zhang, X. K. Rengel, Z., 2003. Soil solution  composition  in association with the toxicity of banded di-ammoniurn phosphate to wheat and amelioration by CaCO [3] .Australian journal of agricultural research.
61- Zadowska,A. Rychter., 2000. Nitrate uptake by bean (phaseolus Vulgaris L.). Journal water, soil pollution, Department of Ecophysiology.
62- Zhounly, J.L. Nassery, H., 1968. Phosphate absorption by plant from habitats of different phosphate status. New phytology,vol23,56(23).
Abstract

Phosphorus is one of the majer essential elements, playing great role in plant metabolism. In thise study, we investigated the effects of various levels of K2HPO4 and  KH2PO4  in their sirgle or combined form such as KH2PO4 +K2SO4 on some of growth parameters, ion content and distribution chl a, chl b, total chl, Nitrogen and phosphorus content in zea mays(KSC700) , grown in Hogland solution enriched with one of two forms of phosphate under the following environmental conditions; light and dark period, 12h/12h and temperatur 23±320c, light intensity 11800 lux at the tope of canopy of the plants, relative humidity 70% ,pH=6/5. In plant treated with KH2PO4, the content of measured elements- Ca2+, Mg2+, Na+, K+, N and P- of shoot and root of the plants increased according to the increasing of phosphate levels. It was the same for chl a, chl b, total chl and root, shoot length, fresh and dry weight of mentioned organs. In contrast, plant treated with K2HPO4,the measured parameters showed an increase or decrease according to the increase of  K2HPO4 levels , but lesser than the rate recorded for which of the plants treated with KH2PO4.In most of cases, the differences between the means were significant at P=0.05 and P=0.01. In second experiment , plants were treated with various levels of K2HPO4 and KH2PO4 +K2SO4 .The above mentioned parameters were measured,in plants being 26 days old ,at the same levels of two forms of phosphate, the difference between the means in most of cases-were non-significant.The oldest leaves of the plants treated with K2HPO4 become chlorotic, this could be inter preted with low content of Mg2+ in treated plants. In this group of the plants, microscopic studies showed that the xylem tissue  in stem and root were expanded, but the size of vascular tissues in steam of this group of plants, treated with K2HPO4 was smaller, when compared with which of those treated with the same level of KH2PO4.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی فرآیند تجهیز كارگاه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی فرآیند تجهیز كارگاه در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فرآیند تجهیز كارگاه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست عناوین

مقدمه1                             

تجهیز کارگاه2

پی کنی وپی سازی3

اجرای اسکلت فلزی7

اجرای سقف تیرچه وبلوک12

عملیات سفت کاری16

شیب بندی بام18

اندود گچ وخاک20

تأسیسات الکتریکی22

تأسیسات مکانیکی24

ساخت ونصب چارچوبها وپنجره ها26

مقدمه
قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی در یک منطقه مورد نظر نیاز به برخی کارها و اموری میباشد . یک عملیات اجرایی در یک محل دارای چند شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد که هرکدام به نحوی در پیشرفت کار وموضوع پیمان نقش دارند.               
کارفرما : قطب اصلی یک عملیات اجرایی و پایه گذار آن که با سرمایه گذاری خواستار اجرا وتحقق یافتن موضوع مورد قرارداد می شود.
پیمانکار: یک شخصیت حقیقی ویا حقوقی که طرف دیگر قرارداد می باشد و وظیفه او انجام عملیات موضوع پیمان طبق مفاد قرارداد که باید زیرنظر نمایندگان کارفرما ومورد قبول آنها باشد.
دستگاه مشاور ونظارت : که ممکن است یک نفر ویا چندین نفر باشند که از طرف کارفرما تعیین شده ووظیفه او نظارت بر کار وموضوع قرارداد می باشد تا موضوع مورد قرارداد طبق نقشه های موجود که توسط مهندسین طراح ومحاسب طرح گردیده ونیز طبق ضوابط و مفاد آیین نامه های مربوطه ومقررات ملی ساختمان اجرا گردد.
مدیر پروژه: که ممکن است در بسیاری از پروژه های عمرانی باشند که وظیفه آن ارتباط بین کارفرما و پیمانکار می باشد.
سرپرست کارگاه: که از طرف پیمانکار به کارفرما معرفی می شود،هرگونه تغییر وتحول در مورد موضوع قرارداد باید توسط سرپرست کارگاه به اطلاع دستگاه نظارت وکارفر ما   برسد.
تجهیز کارگاه
قبل از بستن هرگونه قراردادی بین کارفرما و پیمانکار ابتدا زمین مورد نظر که قرار است عملیات عمرانی در آن انجام شود توسط نمایندگان کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد .
پیمانکار هم قبل از عقد قرارداد به مطالعه در مورد منطقه مورد نظر به جهت وجود منابع آب ،شن،ماسه وسیمان ونیز ملزومات دیگر می پردازد . از همه مهمتر به مطالعه در مورد موضوع قرارداد از روی نقشه های معماری و سازه ونیز خواسته های کارفرما می پردازد.
بعد از انجام تمامی این موارد قراردادی فیمابین کارفرما و پیمانکار ودر بسیاری موارد نمایندگان کارفرما (دستگاه مشاور) تنظیم می شود.
این قرادا د شامل نکات مهمی می باشد از جمله: مبلغ پیمان، مدت پیمان ، مسئولیت تهیه مصالح وملزومات اولیه کارگاه که ممکن است به عهده کارفرما با شد یا اینکه خود را در قبال آن بی مسئولیت بگرداند.
بعد از اینکه قرارداد منعقد شد اولین کاری که توسط پیمانکار در منطقه وکارگاه صورت می گیرد تجهیز کارگاه می باشد .
تجهیز کارگاه عبارت است از ساخت ویا نصب محل سکونت کارگران و نگهبان وانباردار ، همینطور یک دفتر جهت امور دفتری خود پیمانکار ،تأمین منابع اولیه کارگاه مثل: آب ،برق، سیمان ، ماسه، شن، آجر و آهن آلات .
تجهیز کارگاه به نسبت حجم عملیات آن معمولا وقت زیادی را به خود اختصاص می  دهد . چون در یک زمین بکر وبدون وجود هرگونه امکاناتی به سادگی نمی توان تمامی نیازها را مرتفع ساخت.
پس یکی از وظایف مهندس کارگاه کوتاه کردن تا حد امکان زمان مربوط به تجهیز کارگاه و نیز استفاده بهینه از کمترین وکوچکترین امکانات موجود در همان ابتدای عملیات .
در آخر می توان اذعان داشت تا وقتی که حداقل نیازهای زندگی در یک منطقه موجود نباشد نمیتوان نیروهای متخصص و مجرب برای شروع و انجام عملیات را به منطقه گسیل داشت.
پی کنی و پی سازی
+
مطالعات خاک مسئله بسیار مهمی است که قبل از شروع عملیات عمرانی در یک منطقه باید انجام شود .
نمونه برداری  وگمانه زنی وموارد مشابه آن وانجام تمامی آزمایشات لازم روی خاک منطقه به ما درواقع خاک را می شناساند . خصوصیات مختلف خاک از جمله : ظرفیت باربری ،نوع خاک ، نوع دانه بندی ، میزان نشست تحت بارگذاری ، میزان تراکم و غیره ، خصوصیات بسیار مهمی هستند که باید قبلا به نظر مهندسین طراح و محاسب پروژه برسد وآنان نیز با در نظر گرفتن این حصوصیات به طراحی و محاسبه شالوده سازه مورد نظر می پردازند.
پیمانکار طبق نقشه های اجرایی که در دست دارد باید ابتدا به اجرای فونداسیون (در صورتیکه سازه ساختمانی باشد) بپردازد.
چون زمین بکر ممکن است با هر شیب وبهر شکل باشد ونیز بسته به کد ارتفاعی داده شده توسط طراح ممکن است برای اجرای فونداسیون در جایی نیاز به خاکبرداری ودر جایی نیاز به خاکریزی داشته باشیم .
ابتدا به مبحث خاکبرداری می پردازیم . برای اینکار ابتدا باید حجم عملیات خاکی مشخص شود واز همه مهمتر هزینه آن تخمین زده می شود .
انتخاب نوع ماشین خاکبردار ارتباط مستقیم با نوع خاک ونیز نوع هندسی فنداسیون دارد.
در خاکبرداریهای خیلی جزئی وخاکهای نرم خاکبرداری بصورت دستی انجام می شود ،در صورتیکه حجم کار بیشتر شود و نیز در صورت کم بودن زما ن از ماشین آلاتی نظیر لودر ، بیل مکانیکی ، بلدوزر و … می توان استفاده نمود.
برای خاکهای کمی سست لودر کارآیی بالایی دارد . برای خاکبرداریهای بصورت نواری بیل مکانیکی خیلی عالی جوابگوست. در خاکهای سفت ومتراکم  به نظر میرسد که بلدوزر حلال مشکل است .
حتی در زمینهای خیلی سفت (دژ،کمر، سنگ) وبا فضای تنگ توصیه شده از دستگاه کمپرسور استفاده شود.
خاکریزی: در صورتیکه برای اجرای فنداسیون نیاز به خاکریزی باشد ، ابتدا حجم آن محاسبه و به تخمین هزینه آن پرداخته می شود این کار مستلزم یافتن یک قضه بسیار مناسب از تمامی جهات ودر کوتاهترین مسیر ممکن می باشد در صورتیکه حجم خاکریزی کم باشد ویا اینکه مقاومت بالایی برای خاکریزی مد نظر باشد . محل مورد نظر را کرسی چینی می کنند بدین معنی که محل را بوسیله ملات ماسه سیمان وسنگهای شکسته با مقاومت بالا چیده وپر می کنند در صورتیکه برای پر کردن محل از خاک استفاده شود باید خاک مورد نظر را پس از اینکه در محل قرار گرفت تثبیت کرد وبه مقاومت وتراکم مورد نظر رسانید که اینکار هم بروشهای بسیاری صورت می گیرد .
معروفترین این روشها استفاده از آهک برای تثبیت خاک است .
ابتدا خاک را آب پاشیده و می کوبند تا به حداکثر تراکم برسد . برای تثبیت ابتدا آهک را روی خاک خشک به مقدار یکسان می پاشند. سپس با ریختن مقدار زیادی آب روی خاک و مخلوط کردن خاک وآهک وآب کاری می کنند که بصورت گل نرمی در آید این مخلوط پس از چند ساعت توده یکپارچه محکمی می شود که مقاومت بالایی دارد . استفاده از آهک در بسیاری از کارهای ساختمانی کاربرد دارد . به عنوان مثال :جهت زیر سازی پارکینگ ها و جاهایی که یار زنده زیادی دارند استفاده از آهک بسیار با صرفه بنظر می رسد .
پی سازی
پس ازآماده شدن سطح زمین بگونه ای که بتوان عملیات اجرای فنداسیون را انجام داد مرحله بعدی کار شروع می شود که همان پی سازی است . خود پی سازی شامل مراحل مختلفی می باشد که در دنباله متن یک یک را باختصار شرح می دهیم .
1-    قالب بندی: این کار روشهای مختلفی دارد . قالب بندی توسط قالبهای فلزی ، توسط قالبهای چوبی ، ویا اینکه چیزی که در بیشتر جاها متداول است قالب بندی توسط دیوار با آجر فشاری و گل هر کدام از این موارد دارای مزایا و معایب خاصی می باشد .
کم هزینه بودن و انعطاف پذیری بسیار زیاد قالبهای آجری باعث شده تا استفاده از رواج بیشتری پیدا کند .
هزینه کم آن بین بدین خاطر است که پس از بتن ریزی فنداسیون می توان آجرها را از قالب جدا ودر جای دیگر مورد استفاده قرار داد که چون با گل چیده می شوند ودر داخل آنهم نایلون قرارداده می شود . بسادگی می توان آجرها را بازیافت نمود .
انعطاف پذیری بسیار زیاد آن نیزبه این دلیل است که هر نوع شلوده با هر مقطع وشکل هندسی را می توان به سادگی قالب بندی نمود در حالیکه استفاده از قالبهای فلزی و چوبی به سادگی آن نیستند
2-ریختن بتن مگر : بتن مگر در واقع مخلوط ماسه و سیمان وآب با عیار کمتر سیمان نسبت به بتنهای دیگر به عمق 5 تا 10 سانتیمتر زیر فنداسیون ریخته می شود وسطح آن را صاف می کنند
اجرای بتن مگر به چند دلیل انجام می شود : ایجاد یک سطح صاف و هموار برای راحتتر اجرا کردن  آرماتور بندی ،جدا کردن بتن و محل بتن ریزی از خاک و دیگر مواد مضر برای بتن ومقاومت آن ، عدم تغییر ناگهانی مقاومت بتن وخاک زیر آن وتا حد ممکن یکنواخت کردن انتقال تنشها به لایه های زیرین خاک .
3-اجرای آرماتور بندی : براساس نقشه های اجرایی که در دست مجریان و افراد کننده کار قرار می گیرد ولزوم نظارت مستمر مهندسین کارگاه ومهندسین ناظر سبد های زیرین فنداسیون ، آرماتورهای شناژها ودر صورت لزوم سبد های فوقانی فنداسیون اجرا وبه زبان کارگاهی بافته می شوند . لزوم دقت در تعداد ، فاصله و نمره آرماتور ها همپوشانی میلگردها (OVER LAB) ، خمهای مربوط به خاموتها و میلگردهایی که به انتهای پی می رسند از نکات بسیار مهمی است که باید یه آن توجه فراوان نمود .
4-اجرای صفحه ستون وبلت : در این مرحله ابتدا بوسیله چند ریسمان که بصورت طولی و عرضی (در ساختمانهای اسکلت فلزی ) کشیده می شوند و بوسیله متر آکس ستونها مشخص می شوند (گونیا کردن ریسمانها با یکدیکر از نکات مهم این مرحله است)  .
تراز کردن سطح صفحه ستونها با یکدیگر از نکات بسیار مهم دیگری است که با توجه به کد ارتفاعی داده شده در نقشه و بیشتر توسط دور بینهای تراز یاب انجام می شود .
در مرحله ریختن بتن مگر هم توسط دوربین ترازیاب خط ترازی به آرماتور بند داده می شود حال باید ابتدا بلتها را در جای خود قرار داده و خوب محکم کرد تا در صورت وارد آمدن وزن صفحه ستون ونیز ضربه های احتمالی از جای خود چه در جهت افقی و چه عمودی تکان نخورد . سپس صفحه ستونها در محل خود قرار گرفته و چه در جهت طولی و چه در عرضی تراز می شوند .
در اسکلتهای بتنی آرماتورهای طولی و تنگهای ستون با رعایت حد اقل طول مهاری در فشار ، در فنداسیون اجرا می شود تا پس از ریختن بتن پی ستونها را با رعایت (OVER LAB) اجرا نمود
5-جدا کردن بتن از قالب اطراف آن: این کار در قالب بندی های آجری توسط یک نایلون ضخیم ودر قالبهای فلزی و چوبی توسط روغن زدن انجام می شود .
6-بتن ریزی :با توجه به مقاومت 28 روزه (یا هر مقاومت دیگری) داده شده در نقشه های اجرایی پیمانکار موظف است به تهیه بتن اسلامپ و مقاومت نهایی خواسته شده .
تهیه و اختلاط بتن را معمولا مجریان بر عهده شرکتهای سازنده بتن آماده می گذارند ، بتن مورد نظر در شرکت مذکور اختلاط آن صورت گرفته و توسط میکسرهایی به کارگاه منتقل می شود ، هنگامی که بتن به کارکاه وارد می شود توسط مهندسین کارگاه وناظر نمونه برداری و آزمایشهای اسلامپ ومقا ومت 3 روزه ، 5 روزه و … روی آن صورت می گیرد پس از اینکه توسط پمپ بتن در محل خود قرار گرفت آن را ویبره می کنند وروی آن را تخته ماله می کشند اگر فاصله محل ساخت واختلاط بتن و کارگاه باشد مخلوط بتن باید مدت زیادی را به حالت گردان بماند ودر این مدت گیرش اولیه (زمان آن معمولا 45 دقیقه پس از اختلاط ) که یکی از رکنهای اساسی برای رسیدن بتن به مقاومت نهایی می باشد ، انجام نمی شود در واقع حالت گردان اثر آن را از بین می برد .
پس به نظر می رسد اگر بتوان بتن مورد نظر را در کارگاه با میزان اختلاط معین واسلامپ مشخص ساخت  بهتر و مطمئنتر می باشد .
در واقع اگر منابع اولیه (سیمان ،شن ، ماسه وآب )در دسترس باشد ساختن بتن در کارگاه بصرفه تر خواهد بود . از جهت دیگر توصیه شده اگر نظارت مستمری توسط مهندسین کارگاه و دستگاه نظارت صورت می گیرد ، بهتر است که بتن مورد نظر در کارگاه تهیه شود .
7-مراقبت از بتن : مهمترین  مسئله بعد از بتن ریزی که تأثیر بسیار زیاد و شگفت آوری در مقاومت نهایی بتن دارد مراقبت از آن است .
بتن پس از ریخته شدن باید تا 7 روز بصورت خیس و نم دار باشد تا ترکیبات هیدراتاسیون آن کامل شود . بعد از 7 روز هم روزی یک بار آب دادن به بتن لازم بنظر می رسد .
پس آب دادن به بتن وخیس نگهداشتن آن تا 7 روز از وظایف بسیار مهم پیمانکار می باشد البته این مراقبت در فصول مختلف سال کمی تفاوت می کند هنگام بتن ریزی در فصل زمستان برای جلوگیری از یخ زدن آب بتن به آن ضد یخ اضافه می کنند واز تیپ سیمانهایی استفاده می کنند که گرمای هیدراتاسیون بیشتری تولید می کنند ، بعد از بتن ریزی هم سطح آن پو شیده می شود تا سطح بتن یخ نزند .
در فصل تابستان برعکس از سیمانهای با هیدراتاسیون کمتر استفاده می کنند ، حتی در بعضی موارد به آب بتن یخ اضافه می کنند تا در بتن ریزیهای حجیم گرمای مغز بتن از حد مجاز بیشتر نشود ، بعد از بتن ریزی هم مکرر به آن آب می دهند تا ترکیبات آن کامل شود .
8-رگلاژ صفحه ستونها: هر قدر که در هنگام بتن ریزی دقت عمل بکار رود تا زیر صفحه ستونها کاملا از بتن پر شود ولی زیر صفحه ستونها در بسیاری موارد پوک می ماند . از طرف دیگر ممکن است هنگام بتن ریزی و در اثر ضربه تراز صفحه ستونها بهم خورده باشد .
پس در این مرحله بار دیگر تک تک صفحه ستونها با ترازیاب چک می شود مهره ها باز شده و صفحه ستونها از جای خود بیرون آورده می شوند ، زیر آن توسط ملات گروت پر می شود ،نحوه استفاده از پودر گروت برای ساخت ملات آن در اکثر موارد روی بسته های آن نوشته شده است پس از قراردادن صفحه ستون در جای خود آن را از دو طرف (طولی وعرضی ) تراز می کنند.                                                                                                 چند روز بعد از بتن ریزی ورگلاژ صفحه ستونها فنداسیون آماده نصب اسکلت برروی آن می باشد.
اجرای اسکلت فلزی
در مراحل اولیه اجرای اسکلت فلزی نکته بسیا ر مهمی که مطرح می شود متره وتخمین آهن آلات مورد نیاز می باشد قبل از هر گونه اقدامی می بایست صورت آهن آلاتی که برای اجرای اسکلت مورد نیاز است توسط مهندسین کارگاه محاسبه شده واز طرف پیمانکار (یا کارفرما بسته به نوع قرارداد ) نسبت به تهیه آن اقدام می شود . اجرای اسکلت نیز خود به مراحل مختلفی تقسیم می شود
1-بستن شاسی و مونتاژ ستونها روی زمین:
منظور از بستن شاسی بوجود آوردن یک سطح هموار به لحاظ تراز با سطح افق بوسیله چند شاخه تیر آهن در جهت طول وعرض تا هنگامی که ستونها را روی آن جوش می دهند ، درصد خطای ناشاغول بودن ستونها را به حداقل برسانند سپس تک تک پروفیلهای ستون را کنار هم قرار می دهند .
در نقشه های اجرایی هر جا که صحبت از جوش تخت نموده واجازه جوشکاری در کارگاه ساختمانی داده شده باید در این مرحله و بصورت تخت و افقی جوش داده شود ، نکته بسیارمهم در این مرحله هنگامی که ورقهای زیر سری مربوط به اتصالات گیردار جوش می شوند باید حتما لبه آن بصورت 45 درجه برش خورده تا بصورت تمام نفوذی جوش شود .
این مسئله یکی از نکات بحث برانگیز بین مهندسین کارگاه با مجریان جوشکاری وهمچنین بین مهنئسین ناظر با پیمانکار می باشد که باید با دقت ونظارت مستمر بدرستی انجام شود .
طول جوشها وفاصله آنها نکته بسیار مهم دیگری است که ممکن است در اثر سهل انگاری جوشکار بدرستی انجام نشود که باز از وظایف مهندسین کارگاه سرکشی مکرر و تذکر دادن این مطلب می باشد .
جوشکاری اسکلت فلزی در اغلب موارد توسط موتور جوش دیزلی ودر بعضی موارد توسط رکتیفایر انجام می شود .
الکترود رایج در اکثر مناطق ، الکترود با ضخامت (قطر) 4 میلیمتر واز نوع E6013  می باشد که بدلیل سازگاری آن با شرایط جوی وامکان انجام هر نوع جوش (تخت وافقی ،مایل ،سربالا ) با آن می باشد.
2-    برش وجوشکاری تیرهای فرعی وپلها :
بر طبق نقشه های سازه ای که در دست است مشخصات همه پلها وتیرها داده شده . بعد از اینکه جوشکاری ستونها تمام شد (یا همزمان با آن )برش و جوشکاری تیرها و پلها نیز انجام می شود .
بازهم در این مرحله طول جوشها ، فاصله آنها و بعد جوشها از نکات مهم و قابل بررسی است .
3-    مشخص کردن آکس صفحه ستونها وجوش گیر پای ستون:
در این مرحله با توجه به فاصله آکس صفحه ستونها که در نقشه مشخص شده می توان محل مرکز ثقل ستون را روی صفحه مشخص کرد سپس با استفاده از آن و بچه ستونهایی که با استفاده از همان مقطع ستون واقعی ولی در طول کمتر قبلا ساخته شده ، محلی که بعدا قرار است ستون در آنجا قرار بگیرد مشخص می شود در این حالت لچکی ها یا نبشیهایی  (که در نقشه صفحه ستون داده شده ) از دو بعد ستون کنار بچه ستون قرار گرفته وبه صفحه ستون جوش می شوند تا بسادگی در هنگام علم کردن ستون ، آن را کنار لچکیها قرار داده و بقیه جوشکاری پای ستون کامل شود.
حال همه چیز آماده است تا یک روز پر خاطره و به یادماندنی از عملیات اجرایی سازه شکل بگیرد.
4-    علم کردن ستونها تیرها و پلها بوسیله جرثقیل :
صبح زود کار آغاز می شود به نسبت وزن سازه واز همه مهمتر طول ستونها نوع جرثقیل مشخص شده ودر محل حاضر می گردد . اکیپ جوشکارها شور وحال خاصی دارند ، نتیجه کار چند هفته ای آنها امروز می خواهد سر به آسمان بلند کند واز دور همه ناظر اسکلت فلزی می شوند که یکباره در منطقه ای جلب توجه می کند .
با بلند کردن اولین ستون توسط جرثقیل صلواتی از جمع بلند می شود وبا قرار گرفتن آن در محل و روی صفحه ستون گوسفندی روی فنداسیون ذبح می شود .
شاغول کردن ستونها در این مرحله مهمترین کار می با شد بعضی به روشهای قدیمی (استفاده از همان شاغول ) وبعضی با استفاده از تئودولیت این مهم را انجام می دهند .
با شاغول کردن ستون توسط استادکار ما بقی آنچه از اتصال صفحه ستون وستون مانده (لچکی ویا نبشی ) در محل خود قرار گرفته وجوشکاری آن کامل می شود .
بعد از علم شدن ستونها یا در حین آن پلها وتیرها هم که قبلا آماده شده بود توسط جرثقیل بلند شده و در محل خود قرار می گیرد و جوشکار ها با زدن خال جوش( با طول حداقل 3 سانتی متر ) آنها را موقتا در جای خود محکم می کنند .
روز جرثقیل روز خیلی خطرناکی می تواند باشد که احتیاط کردن عوامل واستفاده از افراد مجرب احتمال بروز حادثه را به میزان زیادی کاهش می دهد .
5-    شا غول کردن ستونها وکامل کردن جوشکاری اتصالات ونصب بادبند ها وجوش آنها :
با اینکه در هنگام علم کردن ستون آن را شاغول می کنند ولی تحت عوامل مختلف ستون ممکن است فقط در طبقات پایین شاغول باشد ولی در طبقات بالایی اینطور نیست .
شاغول کردن نهایی ستونها و مهار آنها باید قبل از اینکه جوشکاری اتصالات انجام شود صورت گیرد، یکی از این روشها استفاده از جرثقیل دستی وزنجیر است که بوسیله آن ابتدا ستون را می کشند تا شاغول شود وسپس با جوش دادن میلگرد از پای یک ستون به بالای ستون مورد نظر آن را مهار می کنند .
پس از مهار شدن ستونهای نا شاغول می توان تک تک اتصالات را کامل نمود و جوشکاری آن را انجام داد ، این کار ابتدا در طبقه اول و بترتیب تا طبقات بالا انجام می شود .
در این مرحله دو نوع جوشکاری وجود دارد : تخت و سربالا که برای هرکدام نوع جوشکاری خاصی وجود دارد0
در مراحل آخر جوشکاری وآهنگری اسکلت فلزی بادبندها برش خورده ونصب می گردد، شمشیریهای راه پله و تیرهای بالکنها هم برش خورده و جوش می شوند0
آزمایشهای جوش :
بسته به اهمیت ونوع سازه بررسیهای مختلفی روی عملکرد جوشکاری صورت می گیرد در بعضی از جاها از نوع جوشکاریها نمونه برداری شده وبه آزمایشگاه برای تشخیص عیوب جوشکاری فرستاده میشود 0
معروفترین نوع آزمایش جوش آزمایش X-Ray  است که توسط اشعه ایکس انجام می شود و بخوبی ترکها ، خلل و فرج عمقی و سطحی را نشان می دهد0
مراقبت از اسکلت فلزی :
اسکلت فلزی باید در مقابل عوامل خورنده محافظت شود ، زدن ضد زنگ پس از اتمام کار جوشکاری از نکات بسیار مهمی است که باید همواره به عوامل اجرایی گوشزد کرد0  …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاریخچه سفال و لعاب در عصر صفوی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاریخچه سفال و لعاب در عصر صفوی در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاریخچه سفال و لعاب در عصر صفوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

پیشگفتار

از آنجایی که سفال دوران صفویه کمتر بررسی شده اند لازم است که از زوایای مختلف این سفالها مورد بررسی قرارگیرند که از جمله می توان به نقوش و تناسب های رنگ اشاره کرد.آنچه که ساخته شده است در واقع برگرفته از نقوش و تناسب های رنگی سفالینه های دوران صفوی است که هدف این کار شناسایی و باز آفرینی ترکیب های زیبایی شناختی آن دوران است . نقش یکی از ظروف برگرفته از سنگ مزار محرابی مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی و دیگری بخشی از تزئینات نورگیر قندیلخانه از این مجموعه می باشد.
 
تاریخچه سفال و لعاب در دوره صفوی

در اوایل قرن دهم هجری ، برابر قرن شانزدهم میلادی ، سلسله صفوی به حکومت رسید و سلسله ای قدرتمند بعد از نهصد سال سرنوشت کشور را به دست گرفت .
در این دوره شهرهای مختلف مانند تبریز ، قزوین و اصفهان به عنوان پایتخت انتخاب شدند . علاقه و توجه سلاطین این سلسله از جمله شاه عباس به هنرهای تجسمی و هنر سفالگری در خور توجه بوده .
نفوذ و تأثیر هنر سفالگری و ساخت بدل چینی و سلادن و سایر تولیدات کشور چین را در سراسر این دوره بر تولیدات داخلی نمی توان نادیده گرفت .
سفالگری دوره صفویه را از لحاظ فنی می توان به چند گروه تقسیم کرد :
1- ظروف کوباچی و ایزنیک
2- ظروف سفالین براق نقاشی شده ( طرح گل و مرغ )
3- ظروف سفالین سفید رنگ معروف به گامبرون
4- ظروف معروف سفید و آبی
5- ظروف رنگ آمیزی چند رنگ و تک رنگ ساخت کرمان ( سلادن )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و شناخت مکتب اكسپرسیونیسم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و شناخت مکتب اكسپرسیونیسم در word دارای 216 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت مکتب اكسپرسیونیسم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

اصطلاح گزاره‌گرائی
مقایسه اکسپرسیونیست به عنوان یک مکتب ادبی با دیگر مکاتب ادبی جهان
تفاوت رئالیست و ناتورالیست
اکسپرسیونیسم و رمانتی سیسم
دوری از رئالیسم
اکسپرسیونیسم و پی‌آمدهایش
کارل گئورک بوشنر
مروری درچند نمایشنامه اگوست استریندبرگ
یوجین گلادستون اونیل
اونیل و اکسپرسیونیسم
فلسفه اونیل
تأثیر اونیل در تئاتر امریکا
در منطقه جنگی
در راه کاردیف
سفر دور و دراز به وطن

     بخش اول مروری بر مکتب اکسپرسیونیسم یا گزاره‌گرایی در ادبیات نمایشی اکسپرسیونیسم یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تیاتر معاصر جهان است که از سردمداران آن مانند رهبران دیگر مکاتب هنری تحت تاثیر شرایط اجتماعی و جو حاکم بر جامعه این شیوه را به عنوان شیوه‌ای نوین در ادبیات به وجود آوردند. در اواخر قرن 19 رهبران مکتب سمبویسم در تلاشی که در زمینه توسل به نماد برای بیان افکار و همچنین ایجاد قالب هنری نو برای آثار خود آغاز کردند بیان داشته که نمایش بهانه‌ای بیش برای رویا نیست این منش تحت شرایط سیاسی اجتماعی بعد از جنگ جهانی اول در آلمان منجر به پیدایش نمایش اکسپرسیونیستی می‌گردد. جنبش اکسپرسیونیست در آلمان در واقع حاصل جریانهای گوناگون اجتماعی و هنری بسیاری بود می‌توان اولین نشانه‌های اکسپرسیونیسم را در آتالااکسترتبرگ و نمایشنامه‌های مضحک و عجیب و غریب و بحث‌انگیز فرانک و دکنید که محتوای سرمایه داری و ضد جنگ افروزی داشتند پیدا کرد. جنگ خانمان سوز جهانی اول و عواقب وحشت ناک آن که شکست آلمان را ایجاد نمود تاثیری بس ژرف در اندیشه هنرمندان ایجاد نمود. یاس ایجاد شده پس از جنگ ویرانی‌های به جای مانده از جنگ و کم ارزش شدن هویت انسانی و سوق جامعه به سوی ماشینیزم با سرعتی مافوق سرعت نور این اندیشه را در انسان ایجاد کرد که دیگر جامعه جامعه انسانی و متعادی نیست ارزش انسان در مقایسه با پیشرفت ماشینیزم روز به روز بر یخی شدن احساس در انسان می‌افزود. له شدن توده‌های انسانی در بین چرخ دنده‌های صنعتی و پدیدار شدن قشر سرمایه دار از عوامل مهم ظهور مکتب اکسپرسیونیسم بود. مکتب اکسپرسیونیسم در نمایش عکس العمل در مقابل ناتورالیسم بود. نویسندگان جوان و حساس و خشمگین آلمان در تلاش یافتن غالبهای هنری دیگری جز ناتورالیسم برای بیان افکار و احساسات و تاثیرات خود بودند. در واقع اکسپرسیونیسم به معنای صرف خود به عنوان یک مکتب نمایش کوششی است برای تمرکز و قدرت بخشیدن در عبادات صدا رنگ و حرکت در جهت ارایه تکنیکی غیر واقعی که به طریق تند و سخت تماشاگران را برانگیزد و با نمایشنامه‌های اکسپرسیونیسم که در واقع واکنش ذهن نویسندگان آلمان در مقابل شرایط حاکم بر جامعه بود. شخصیتها به یک دنیای خاص تعلق داشتند و آنها اسیر تصورات خود و شخصیت درونی خودشان بودند و بیش از آنکه خود و دیگران را به عنوان واقعیتهای عینی به حساب بیاورند برداشتی ذهنی پندارگرایانه و گاه رمانتیک از همدیگر دارندو بدین گونه خلا زندگی احتماعی‌اشان را با تصوری فرا واقعی از دیگران پر می‌کنند همه موجودیت فلسفی آنها در همین تصورات فردی آنها خلاصه شده است. یکی از مهمترین اندیشه‌های طرح شده در این دوران اصلی بیشتر آثار ادبی و هنری قرار گرفت تباه و منحرف گردیدن ماهیت و فطرت انسان در اثر فقدان معنویت راستین و نجات بخش است. یکی از عوامل معرفی شده در این آثار به عنوان ضایع کننده فطرت انسانی ماشینیزم و صنعت‌زدگی است. پس از جنگ جهانی اول انسان جدید صنعت گر و شهرنشین شده و در محیطی که صنعت به وجود آورده زندگی می‌کند. صنعت خود نیز وابسته ماشین است و ماشین نیز هیولای مقتدر جدیدی است که به نحوی مرموز انسان را در استثمار خود قرار داده است. به طور کلی پیروان اکسپرسیونیسم با ارایه این مکتب دین خود را تا حد قابل قبولی نسبت به هویت انسانی در مفهوم انسانیت و ضد ماشنیزم ادا کردند. با این حال پیدایش اکسپرسیونیسم در آلمان به عنوان یک انقلاب معرفی نمی‌شود. در آلمان هیچ انقلابی رخ نداد. در واقع آنچه اتفاق افتاد در هم شکستن هییت حاکمه بود که در اثر یک وضعیت نظامی لاعلاج و شورش ملوانان که تنها به علت انزجار مردم از جنگ توانست گسترش یابد رخ داد. سوسیال و دموکراتها که قدرت را بدست گرفتند آنقدر برای انقلاب آمادگی نداشتند که ابتدا حتی به فکر تاسیس جمهوری آلمان هم نبودند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل موثر و تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل موثر و تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی در word دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر و تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی عوامل موثر و تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی در word

فصل دوم
مقدمه 15
رفتار شهروندی سازمانی (OCB 16
رفتارهای درون نقشی وفرا نقشی 17
مولفه های رفتار شهروندی سازمانی 19
ارزشهای اخلاقی در سازمان 23
رضایت شغلی 25
عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی 29
فشار روانی چیست 34
انگیزش و فشار روانی 35
پیشینه تحقیق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی ساختمان دانشکده معماری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی ساختمان دانشکده معماری در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی ساختمان دانشکده معماری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه     4
فصل اول : شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی     6
ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی     7
آرایش وسازماندهی فضائی جزء بناها     9
اصول و ضوابط طراحی و فضاهای دانشكده‌ای     10
فصل دوم : استانداردها (ابعاد و فضاهای مورد نیاز)    21
پلكان 22
راهروها و مسیرهای شیب دار 23
دربها 24
كیفیت هوا 25
راندمان دید 26
روشنایی مصنوعی 26
رنگ 28
طرح و بافت 34
نویز (اغتشاش صوتی) وآكوستیك 34
حساسیت نسبت به ارتعاشات 35
مسیرهای پیاده رو 39
دسترسی و مسیر گردش یا سیركولاسیون 39
تئاترها و سالن‌های سخنرانی40
شكل اساسی 41
سالن‌های سخنرانی : صندلی‌ها 43
سالن‌های سخنرانی : مقررات آتش نشانی 47
آكوستیك 47
فصل سوم : شرح برنامه دانشكده معماری 48
آشنایی با رشته‌های آموزشی دانشكده 49
دوره كارشناسی معماری 49
دوره كارشناسی ارشد معماری 52
فصل چهارم : بررسی نمونه‌های مشابه 53
یوگینا آفتاندلیانس 54
دانشكده هنرهای زیبا55
دانشكده معماری اپورتو، (OPORTO) 62
دپارتمان زمین شناسی، دانشكده آویرو، پرتغال 64
كلاس بلوك 3، دانشگاه آلیكان 67
دانشكده حقوق، دانشگاه جیرونا 68
كالج آموزشی معلمان، (setubal69
فصل پنجم : شناخت بستر طرح 72
محدوده سایت73
فصل ششم : اقلیم 74
روشهای دستیابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی 75
نیازهای حرارتی و فضاهای داخلی ساختمان 91
فصل هفتم : معرفی پروژه 99
برنامه فیزیكی 100
طراحی (معماری، سازه، تأسیسات)     102
معماری 104
سازه 107
تأسیسات 109
اسناد و مدارك 110
منابع و مآخذ 111

مقدمه
تعلیمات آكادمیك نقش بسیار مهمی را در رشد صنعتی اقتصادی وفرهنگی جامعه ایفا می‌كند. تمامی كشورهای در حال توسعه ذخیره عظیمی از نیروهای انسانی دارند كه به منظور موثر واقع شدن در امر توسعه، این گروه از جمعیت باید مهارتهای لازم را فرا می‌گیرند در غیر اینصورت این نیروی بالقوه نه تنها نقش مؤثر خود را در توسعه و پیشرفت ایفا نمی‌نماید بلكه خود بر مسائل و مشكلات می‌افزاید. ارائه الگوی مناسب جهت ساماندهی قصایی دانشكده معماری به منظور بالا بردن سطح مهارت و تربیت كارشناسان با تخصصهای لازم برای تبدیل نیرو بالقوه جامعه بالفعل و در نتیجه گامی بزرگ در جهت رشد صنعتی اقتصادی و فرهنگی جامعه است كه جزوه حاضر مطالعاتی است در جهت رسیدن به این امر.
 
پیشگفتار :
به نام یگانه معمار هستی كه با دمیدن روح آفریننده خویش در كالبد انسان، او را جانشین خود بر روی زمین قرار داد. همانگونه كه خداوند با دمیدن روح خود در جسم بی جان آدمی را می‌آفریند. انسان نیز در مقام جانشین وی با دمیدن روح خلاقه خود در كالبد مواد خام و بی جان به آنها زندگی می‌بخشد و بدین سان هنر از انسان زاییده می‌شود. آفرینش چشمه جوشان هنرهاست و آثار بزرگ هنری در پرتو نور آفرینشگری خالقان خودپا به عرصه وجود نهاده‌اند.
 

فصل اول
شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی
 
شناخت مسائل و نكات مربوط به ساختمان‌های دانشگاهی
ویژگی‌های عمومی پردیس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
مجموعه‌های دانشگاهی اعم از مجتمع‌های بزرگ و دانشكده‌های تك رشته‌ای، پردیس نامیده می‌شوند. سیمای مطلوب دانشگاه‌ها با مشخصه كلی كالبدی آن تعیین می‌گردد و باید با هدف‌ها و مشخصات آموزش و اوضاع كلی محیط هماهنگ باشد. انواع پردیس‌ها در رابطه با مسائل شهری، در گروه‌های زیر دسته بندی می‌شوند:

•    پردیس پراكنده داخل شهر
در چنین پردیسی، ساختمان‌های دانشگاه یا مدرسه آموزش عالی به صورت پراكنده در نقاط مختلف شهر قرار دارند و بین ساختمانهای و فضای آموزشی مختلف را فضاهای عمومی شهر پر می‌كند. این نوع پردیس‌ها باعث می‌شوند كه همبستگی محیط آموزشی و شهر بیشتر شده و تحرك فرهنگی بوجود آید، واحدهای آموزشی از استقلال نسبی برخوردار شوند و شهر از موقعیت مؤسسات آموزش عالی شدیداً متأثر گردد. ایجاد چنین پردیس‌هایی وقتی مناسب است كه امكانات ارتباطی در شهر به اندازه كافی وجود داشته باشد و  زمین‌های قابل ساخت در قطعات مناسب در داخل شهر در دسترس باشند.
•    پردیس مجتمع چند یاخته‌ای داخل شهر
در چنین پردیسی، كلیه ساختمان‌ها در یك محوطه بسته قرار می‌گیرند و بین ساختمان‌ها و فعالیت‌های مختلف واحدهای آموزشی، فضایی جز آنچه كه متعلق به دانشگاه باشد، وجود ندارد. در واقع این نوع پردیس‌ها ارتباطی با شهر ندارند و برای ایجاد این پردیس‌ها، نیاز به قطعه زمین وسیعی در داخل شهر است. مجتمع بودن كلیه واحدهای آموزشی در یك محوطه باعث می‌شود كه دانشجویان بیشتر با یكدیگر تماس داشته باشند و توجه آنان بیشتر جلب مسائل خاص دانشگاهی گردد تا به زندگی روزمره شهری و مسائل آن.

منابع و مآخذ
•    فضاهای آموزشی ، قواعد و معیارها / علیرضا شجاعی
•    اصول ومعیارهای طراحی فضاهای آموزش و پرورش / بهرام قاضی زاده
•    مركز تحقیقات ساختمان و مسكن / پژوهشگر: مهندس مرتضی كسمایی / پهنه بندی اقلیمی ایران مسكن و محیط‌های مسكونی / سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / پاییز 72
•    كسمائی مرتضی، ویراسته‌محمد احمدی نژاد / اقلیم و معماری / نشر خاك / پائیز 1382
•    نكاتی در زمینه ضوابط ساختمانی دانشگاهی / گروه بررسی كالبدی مركز برنامه ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
•    معماری و شهرسازی / دوره سوم / شماره 15 / مهر و آبان1379
•    طراحی ساختمان های دانشگاهی: فضاهای كارآمد و ابعاد استاندارد / مترجم، احمد سالك جورابچی.
•    معمار / شماره 21 / تابستان 1381
•    Time saver standards for building types/ fourth edition / joseph De chiare
•    Alvaro size / phitip jadido. Koin: Taschen, 1999.
•    Aldo Van Eyck works/ compilatia by Vincent ligtelijin- Basel : Birkhavser, 1999.
•    Education and culture/ Arian Mostae di- Barcelona
•    University Architecture / Brian Edwards – London /2000
•    The architect”s Handbook / Quentin Pickand
•    Techniques and Architecture / 439/ 1998.
•    www. Carmalage. Com/ spain – contemporary – architecture . htm.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید