ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی 16 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 24

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 24 صفحه

ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی : هزینه مواد اولیه اغلب حدود 50 درصد هزینه كل تولید شیر را در یك كارخانه تولید مواد لبنی در بر می گیرد .
صرفه جویی در هزینه خوراك حتی مقدار كمی دلار در هر تن ، باعث صرفه جویی مهمی در طول یك سال در یك شركت تولید لبنی خواهد شد .
در بسیاری از كارخانه جات تولید مواد لبنی یك نرم فزار برای بالانس كردن سهمیه غذایی استفاده می شود كه در آن از تكنیك برنامه ریزی خطی استفاده می شود ، این برنامه جهت شناسایی هزینه یا تعیین قیمت یك خوراك جدید در سهمه غذایی به كار می رود ، اگرچه نیاز به تخصص در نرم افزار بالانس سهمیه وجو دارد و اتخاذ یك تصمیم سریع و درست بدون آن ممكن نیست .
منظور از این راهنمایی كه روش های دیگر قیمت گذاری غذاها مختلف را توضیح دهیم .
در این خصوص در باره 4 روش كه شامل : هزینه تغذیه مواد مغذی ، شاخص ، معادلات همزمان و روش یكسان سازی محصول بحث خواهیم كرد .
محاسبات دستی این روش ها در اینجا توضیح داده شده است ، اما یك برگه گسترده كه این روشها از آن استفاده می كنند برای تعیین ارزش غذایی در دسترسی از طریق سرویس گسترش شركت N M S U به وسیله ارتباط با جورج بتورد ، متخصص لبنیات با شماره ( 646 – 6454 ) – ( 505 ).
چه اطلاعاتی لازم است ؟
برای گرفتن یك تصمیم مناسب درباره خری یك خوراك ، اطلاعاتی درباره خوراك لازم است .
تجزیه آزمایشگاهی خوراك شامل ماده خشك ، پروتوئین خام ( C P ) و فیبر { مجموع مواد غذایی قابل هضم ، ( TDN ) یا شبكه انرژی برای تولید شیر ( NEL ) } و پیش بینی انرژی مورد نیاز را شامل میشود .
باید به خاطر داشته باشیم كه انرژی { مجموع ما غذایی قابل هضم ، ( TDN ) یا شبكه انرژی برای تولید شیر ( NEL ) } در آزمایشگاه اندازه گیری نشده اند اما حجم فیبر حساب شده است .
آزمایشگاه از معادلات متفاوتی برای پیش بینی انرژی از فیبر ، به خصوص برای علوفه ها استفاده می كند .
به این دلیل اگر شما علوفه خریداری كنید منبع انرژی پیش بینی شده ای را ملاحظه خواهید كرد .
همچنین با استفاده از جداول چاپ نشده مانند ( ماده مغذی مورد نیاز احشام ) در سال 1989 استفاده كنید ، كه اغلب حجم ماده مغذی در تنوع تغذیه قابل ملاحظه است .
برای شركتهای لبنیاتی تغذیه بر اساس یك مبنا خشك بحرانی است .
بسیاری از خوراك اولیه تولید لبنیات مخصوصا علوفه تازه شامل 50 در صد آب است.
تجزیه آزمایشگاهی ، به طور كلی یك منحنی مخصوص نمایش مواد غذایی بر اساس مواد خشك تهیه می كند ، تمركز موئاد غذایی مانند : پروتوئین خام ، NET , TDN یا مواد معدنی بر مبنای مواد غذایی خورانده شده تعیین می گردند.
تقسیم مواد خشك بر حسب درصد اجزا تمركز بر این مبنای خشك را به دست می دهد : درصد مبنای خشك = درصد مواد خشك / درصد اجزای مبنای خشك برای مثال : فرض كنید یك ماده غذایی شامل 40% ماده خشك و 8% پروتوئین خام بر مبنای مواد غذایی خورانده شده باشد .
روی یك مبنای خشك 20% = 40 % / 8 % برای بر گرداندن پوندهای ماد غذایی تغذیه شده به پیوندهای مواد خشك ، ضرب ساده تعداد پیوندهای مواد غذایی تغذیه شده در درصد مواد خشك : مقدار مواد خشك = درصد مواد خشك × مقدار مواد تغذیه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات 16 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 16

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

چكیده: ارابه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت به پیش می‌تازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییرات بنیادی می‌كند.
فعالیت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نیازها و.
.
.
همه و همه تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته و متحّول شده‌اند.
عصر اطلاعات و اتباطات آغاز شده است.
بی‌شك كارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه‌ای در توسعه این فناوری‌ها داشته و دارد؛ اگرچه این فناوری‌ها نیز خود بر كارآفرینی تاثیر گذار بوده و به عبارتی كارآفرینی مدرن را بوجود آورده‌اند.
این مقاله به بررسی روابط متقابل كارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته و با مثال‌هایی ویژگی‌های كارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات را تبیین نموده است.
همچنین پیشنهاداتی برای گسترش كارآفرینی اطلاعات در كشور یا بهره‌برداری مناسب از آن نیز، در این مقاله ارائه شده است.
مقدمـــه: جهان در سال‌های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری كه در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است.
در عصر اطلاعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته وكلیه فعالیت‌های جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیتهای این عصر، در قالب شبكه‌های ارتباطی به تعادل رسیده و كنترل شده است.
در این عصر دنیا دهكده‌ای متصل است كه افراد آن در هر لحظه كه بخواهند به هر گوشه آن می‌توانند مسافرت كنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند.
اینترنت، تلفن‌همراه، محاسبات ‌بی‌سیم، نرم‌افزار و سخت‌افزار، هوش مصنوعی و … پدیده‌های این عصر هستند.
فناوری اطلاعات و ارتباطات بر كلیه فعالیت‌های اجتماعی از جمله كارآفرینی اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است.
امروزه كارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می‌گیرد.
شاید اغراق نباشد اگر كارآفرینی مدرن بدون فناوری اطلاعات را امری غیرممكن بدانیم.
از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون كارآفرینی است.
فعالیت‌های كارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده‌ها و تولد فناوری‌‌ها می‌شوند.
كارآفرینی موتور توسعه فناوری و خلق فناوری‌های جدید است.
كشورهای پیشرفته، سردمداران بهره‌گیری از كارآفرینی و توسعه فناوری هستند.
تحولات جهانی نشان می‌دهد كه فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین زمینه فعالیت این كشورها در قرن اخیر شده است.
كشورهای در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی ازفناوری اطلاعات و استفاده از آن حركت می‌كنند.
به عنوان مثال دولت كره ‌از پنج زمینه فعالیت تكنولوژیك خود یعنی فناوری اطلاعات، بیوتكنولوژی، نانوتكنولوژی، فناوری‌های محیط ‌زیست و فناوری‌های فرهنگی به فناوری اطلاعات بالاترین اولویت را داده است.
با این اوصاف شایسته است كه كشور ما نیز با سرعت هرچه بیشتر فعالیت خود را در حوزه این فناوری تعمیق بخشد تا بتواند در دنیای رقابتی عصر اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشد.
درعصری كه ماهیت كارها، ماهیت‌ مشاغل و ماهیت‌ مهارت‌های لازم عوض شده است، این كارآفرینی است كه به چالش طلبیده می‌شود.
در این مقاله، ابتدا به بررسی ویژگی عصر اط

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش EARENDValue در كنترل پروژه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش EARENDValue در كنترل پروژه در word دارای 164 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش EARENDValue در كنترل پروژه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش EARENDValue در كنترل پروژه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش EARENDValue در كنترل پروژه در word :

نقش EARENDValue در كنترل پروژه در word
فهرست:

عنوان

صفحه

مقدمه

1

مفاهیم پروژه

4

محدودیت‌های مدیریت پروژه

14

برنامه ریزی كلان ، تفصیلی و عملیاتی پروژه

29

مراحل یك پروژه

37

محاسبه زمان پروژه

38

شبكه‌های پرت و سیستم تخمین زمان

45

گام‌های اجرای پروژه و انواع ساختار پروژه

49

معرفی تكنیك EARNED VALUE

55

مقایسه روشهای پیش‌بینی شده دوره طرح متفاوت با استفاده از متریك ارزش كسب شده

68

دودیدگاه در باره EARNED VALUE

87

تفاوت MSP و PrimAvera

94

پروژه طرح افزایش ظرفیت و توسعه سیمان مازندران

101

توضیحات پروژه سیمان مازندران

103

چارت پروژه

104

اجزای تشكیل دهنده پروژه و بررسی پروژه

105

توضیحات،Mazandaran Cement MSP

108

نقش Value engineering در اجرا پروژه

119

فرم ارزیابی پیمانكار

158

مشكلات شركت صنایع آذراب

161

منابع

163

ضمیمه

164

مقدمه :

کلیه افرادی در مشاغل و مسئولیتهای مختلف حداقل در طول مدت خدمت خود با یک پروژه سرو کار پیدا می کنند . وظایف و مسئولیت کسانیکه در قسمتهای طرح و برنامه سازمانها کار می کنند عموما در رابطه مستقیم با برنامه ریزی وکنترل پروژه ها می باشد . وکسانیکه در مراکز صنعتی و تولیدی کار می کنند نیز در طول خدمت خود با پروژه های صنعتی از قبیل تولید یک محصول جدید، احداث یک واحد تولید مدرن ویا تعمیرات اساسی ماشین آلات سروکار پیدا می کنند وهم چنین افرادی که در سازمانهای غیر دولتی بکار مشغولند نیز در مواقعی خود را با لزوم برنامه ریزی ادارات جدید ، تغییر مکان مراکز کاری که در نوع خود یک پروژه محسوب می شود روبرومی بینند .

برنامه ریزی آموزش واعزام نیروها ی مسلح به جبهه ، تدارک مهمات و تجهیزات و مهمتراز همه برنامه ریزی عملیات نظامی از نمونه های بارز برنامه ریزی یک پروژه پیچیده می باشد که بیشترین وقت مسئولین مربوطه را به خود اختصاص می دهد .

اهداف پروژه :

هر پروژه ای خواه تاسیس یک ساختمان جدید باشد ویا تهیه ماشین آلات وتولید یک محصول تازه ، متضمن صرف هزینه وسرمایه گذاری قابل توجهی میگردد. بازده این سرمایه گذاری واهداف پروژه باید کاملا روشن ومنطقی باشند.کسانیکه مسئولیت تخصیص بودجه وتصویب اجرای یک پروژه را بر عهده دارند باید بطور دقیق از چگونگی صرف پول واهداف پروژه آگاه باشند ، این اهداف بطور کلی در سه گروه به شرح زیر خلاصه می شوند :

1- کیفیت ومشخصات فنی کار تمام شده که در مورد پروژه های ساختمانی مشخصات بنا ومقاومت لازم قسمتهای مختلف ساختمان ودر مورد طرحهای صنعتی ، میزان بازدهی ماشین آلات وحدود دقت قطعات ماشین شده اهداف فنی کار را مشخص می نمایند .

2- بودجه ای که در چهار چوب آن کار باید انجام گیرد .

3- مدت زمان اجرای کار .

معمولا با افزایش وطولانی تر شدن مدت یک پروژه از زمان برنامه ریزی شده آن هزینه های آنهم افزایش می یابد . این افزایش از طرفی بخاطر وجود تورم واز بین رفتن قدرت خرید بودجه اختصاصی طرح واز طرف دیگر بخاطر معطل نگهداشتن نیروی انسانی و تجهیزات بیش از مدت لازم وعدم استفاده از آنها درانجام پروژه های دیگر بوجود می آید . این رابطه روشن ومستقیم بین هزینه وزمان و توجه به اثرات زیانبار عدم اتمام بموقع پروژه، لزوم استفاده از روشهای علمی برنامه ریزی وکنترل پروژه را بیش از پیش آشکار می سازد .

مشخصات یک برنامه ریزی خوب و قابل اجرا:

اکنون که لزوم برنامه ریزی پروژه تا اندازه ای روشن شد بهتر است قبل از پرداختن به یک روش خاص برنامه ریزی، مشخصات یک برنامه موثر و قابل اجرا بررسی گردد و ملاکهای ارزیابی یک برنامه ریزی موفق بدست آید .

بطور کلی یک برنامه موثر وقابل اجرا باید دارای موارد ذیل باشد :

1- از نظر فنی امکان پذیر باشد .

2- بر برآوردها ی قابل اطمینان استوار باشد .

3- متناسب با منابع موجود و قابل دسترس باشد .

4- در صورت استفاده مشترک از منابع یک پروژه دیگر با برنامه آن پروژه هماهنگ باشد .

5- در مقابل لزوم ایجاد تغییراتی در مشخصات و ترتیب اجزای کارهای پروژه انعطاف پذیر باشد .

6- فعالیتهای بحرانی را بخوبی مشخص ومتمایز سازد .

علاوه بر رعایت نکات فوق ، برای اجرای موفقیت آمیز یک پروژه ، ایجاد یک سازمان اجرایی منسجم و تعیین یک مدیر کاردان و با اختیارات کافی که برای وی خطوط ارتباطاتی موثری در نظر گرفته شده باشد ضروری می باشد .

7- فعالیتهای بحرانی را بخوبی مشخص و متمایز سازد . علاوه بر رعایت نکات فوق ، برای اجراء موفقیت آمیز یک پروژه ، ایجاد یک سازمان اجرائی منسجم و تعیین یک مدیر کاردان و با اختیارات کافی که برای وی خطوط ارتباطاتی موثری در نظر گرفته شده باشد ضروری می باشد .

پروژه طرح افزایش ظرفیت و خط توسعه سیمان مازندران :

با ظرفیت 4000 و 300 تن کلینكر هر روز برای انجام و اتمام تحویل شرکت آذرآب شده است . طرح افزایش ظرفیت کارخانه سیمان با ظرفیت اسمی تولید 2000 تن کلینکر سیمان پرتلند در روز را به ظرفیت 9000 تن در روز افزایش دهد و همچنین یک کارخانه با ظرفیت اسمی تولید 3300 تن کلینکر سیمان پرتلند در روز را احداث نماید . این پروژه شامل :

1- تجهیزات انتقال مواد

2- سنگ شکنی

3- آسیاب موادوآسیاب های سیمان از افزایش ظرفیت و طرح توسعه از مرحله تهیه و تدارک مواد برای ساخت تحویل شرکت آذرآب شده است.

شرایط پرداخت این پروژه به صورت ریز می باشد :

قیمت تجهیزات به شرح ذیل از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد .

الف) 25% قیمت ریالی تجهیزات بمبلغ 8,741,096،875 ریال (هشت میلیارد و هفتصد و چهل و یک میلیون و نود و شش هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال) به عنوان قسط اول در مقابل ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ که این تخمین نامه بانکی پس از تحویل کلیه تجهیزات به فروشنده مسترد خواهد شد .

ب) 65% قیمت تجهیزات بمبلغ 22,726,851,880 ریال(بیست و دو میلیارد و هفتصد و بیست و شش میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و هشتصد و هشتاد ریال ) متناسب با تحویل تجهیزات و براساس قیمت های تفکیکی پیوست قرار دارد. با ارئه یک نسخه اصل و دو نسخه کپی از این بسته بندی که به تایید بازرسی خریدار رسیده باشد و همچنین فرم رسید انبار خریدار منظم باشد .

ج ) 10% مبلغ قرار داد برابر مبلغ 3,496,438,750 ریال (سه میلیاردو چهار صد و نود و شش میلیون و چهارصد و سی هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال) به عنوان حسن انجام کار که پس از پایان نصب و تحویل موقت به فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : چنانچه به هر دلیل فروشند ضمانت قسط اول را ظرف مدت 15روز پس از امضاء قرار داد ارائه نماید قرار داد نافذ تلقی شده و فروشنده در مقابل کلیه تعهدات مندرج در قرار داد مسئول می باشد .

تبصره 2: فروشنده می تواند در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 10% مبلغ قرار داد مبلغ حسن انجام کار را به ازای تحویل کلی تجهیزات از کارفرما مطالبه نماید . بدیهی است ضمانت نامه فوق تا تحویل قطعی در نزد کارفرما بعنوان حسن انجام کار محفوظ می ماند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت مهاجرت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت مهاجرت در word دارای 31 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت مهاجرت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت مهاجرت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت مهاجرت در word :

پاورپوینت مهاجرت در word

شامل 31اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی در درس آسیب شناسی اجتماعی کاربرد دارد .

در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس پاورپوینت مهاجرت در word
فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش

اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مهاجرت

مقدمه

باردیگر اجساد تعدادی از هموطنان مان که میخواستند از طریق آب‌هـای ترکیه خودشان را به ساحل بالکان برساند

در مسیر راه غرق شدند و اجساد آنان روز شنبه به کابل رسید.

مسؤولـان گفته اند که اجساد شامل شش مرد، هشت زن و شش کودک هستند. مسؤولـان گفته اند

که تعدادی اجسادی از شهروندان کشور در ترکیه میباشد و امکان دارد که در پرواز‌هـای بعدی به کابل منتقل شوند.

در همین حال مقام ‌هـا در وزارت امور مهاجرین و عودت ‌کنند‌گان میگویند که در سال گذشت میلـادی هزار نفر

هنگام رفتن به اروپا جان باخته اند که فیصد این قربانیان را شهروندان افغانستانی تشکیل میدهد.

تعریف

مهاجرت پدیده‌ای است كه از 4-3 دهه گذشته بسیار رواج پیدا كرده است و متأسفانه طی دو سال اخیر به اوج خود رسیده است.

هر چند عده‌ای از مردمان بنا به دلـایلی با ترک دیار خودشان اقدامـ به مهاجرت به کشور دیگری میکنند، اما از طریقی دلبسته موطن خود می‌مانند:

و ….

پاورپوینت مهاجرت در word
فهرست مطالب

مقدمه

تعریف

انواع مهاجرت

آثار مهاجرت

علل مهاجرت

راهی برای پایان مهاجرت

پایان

عنوان : مهاجرت

فرمت : پاورپوینت

حجم : 2.92 مگابایت

تعداد صفحات : 31

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تراشكاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تراشكاری در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تراشكاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تراشكاری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تراشكاری در word :

تحقیق تراشكاری در word

به روش فرزكاری و براده برداری

فرزكاری به روش هاب

یكی از این گونه ها ابزارهای تراش هاب است، ابزاری با پیكربندی شبیه رزوه پیچ با شیارهای فرزكاری شده عمود بر رزوه یا روزه ها برای ایجاد لبه های برنده بر روی آن. عملكرد برش آن همچون فرزكاری پیوسته است: قطعه خام دوران می كند و هاب، كه آن هم دوران می كند، پهنای چرخدنده را در می نوردد، یا در تراشكاری چرخ حلزون در جهت شعاعی یا مماسی نسبت به آن حركت می كند. از این رو هاب تك رزوه برای تراشكاری چرخدنده دندانه ای باید پنجاه بار سریعتر از چرخدنده دوران كند.

نمونه ای از هاب برای تراشكاری چرخدنده های ساده یا مارپیچ و نیز نمونه دیگری برای تراشكاری چرخ حلزون در شكلهای 4-1 و 4-2 نشان داده شده است.

فرزكاری به روش ابزار شكلتراشی فلّوز

ابزار شكلتراشی فلّوز نوع دیگری از ابزارهای تراش چرنده هاست. پیكربندی آن همانند چرخدنده است، معمولاً با قطر 100 تا 150 میلیمتر و قطر بیرونی و دندانه های شیبدار تا برای لبه های برنده آن مجال فراهم آید (شكل 4-3). شكل دندانه های آن منحنی اینولوت متناظر با تعداد دندانه و زاویه فشار ابزار است. عملكرد برش آن همانند ابزار صفحه تراش است زیرابر روی پهنای چرخدنده رفت و برگشت می كند و همزمان، هم چرخدنده ای كه در حال تراشیده شدن است و هم خود ابزار با نسبت سرعت برابر با تعداد دندانهچرخدنده تقسیم بر تعداد دندانه ابزار دوران می كنند.

چرخدنده های ساده، مارپیچ و دو مارپیچ را می توان با ابزار شكلتراشی تراشید، ابزارهای شكلتراشی چرخدنده های مارپیچ باید در هر مورد دارای زاویه مارپیچ یكسان با چرخدنده مارپیچی باشند كه در دست تراشكاری است. برای چرخدنده های مارپیچ بیرونی، ابزار شكلتراشی باید دارای جهت گردش دندانه مخالف با چرخدنده در حال تراش و برای چرخدنده های مارپیچ درونی دارای جهت گردش دندانه یكسان با آن باشد. برای چرخدنده های درونی، تعداد دندانه ابزار تراش نباید از آن تعداد كه موجب كندن بخشی از منحنی اینولوت می شود تجاوز كند (این وضع وقتی بحرانی می شود كه تعداد دندانه چرخدنده درونی نسبتاً اندك باشد) . برای تراشكاری چرخدنده های مارپیچ، ابزار شكلتراش باید با راهنماهایی كه در حین حركت رفت و برگشتی ابزار به آن حركت دورانی می دهند جفتع شود. چرخدنده های درونی، و نیز چرخدنده هایی كه با شانه قطعه یا چرخدنده دیگری همجوارند، باید شكلتراشی شوند. چرخدنده اخیر، چرخدنده همجوار با چرخدنده دیگر بر روی یك محور، چرخدنده خوشه ای نامیده می شود. در این گونه موارد باید بر روی قطعه خام چرخدنده در محل مرز مشترك برای تأمین مجال ابزار و براده شیار خلاصی ایجاد شود

بعضی از ماشینهای چرخدنده تراشی ضمن به كار بردن ابزار با پیكربندی چرخدنده شانه ای مبنا دندانه ها را با عملكرد صفحه تراش هم می تراشند.

فرایند پرداختكاری مشترك این دو روش صورت تراشی است كه پس از هابكاری یا شكلتراشی برای دستیابی به دقت بیشتر و پرداخت بهتر انجام می شود. چرخدنده ای كه باید صورت تراشی شود ابتدا باید با هاب یا ابزار شكلتراش پیش صورت تراشی براده برداری شود تا گوشت قطعه در ناحیه زیر رخساره فعال دندانه برداشته و برای نوك دندانه های ابزار صورت تراش مجال فراهم شود.

نوع فایل:word

سایز :68.7 KB

تعداد صفحه :52

نوع فایل:word

سایز :68.7 KB

تعداد صفحه :52

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک در word دارای 52 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک در word :

پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک در word

پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک در word شامل 52 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک در word
فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.

مقدمه :

معماری گوتیک یکی از سبک‌ها و دوره‌های تاریخی معماری است. این سبک یک سبک مذهبی بوده که همواره در خدمت کلیسا بوده است.آغاز پیدایش هیچ یک از شیوه‌های معماری را به دقت شیوه گوتیک نمی‌توان تعیین کرد.

.

پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک در word
فهرست :

مقدمه
معرفی سبک معماری گوتیک
وجه تسمیه
مشخصات دوران گوتیک:
ویژگیهای این سبک
معماری

.

عنوان: معرفی سبک معماری گوتیک

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 52 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

راهكارهای كاهش اعتیاد در دانش آموزان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 راهكارهای كاهش اعتیاد در دانش آموزان در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد راهكارهای كاهش اعتیاد در دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي راهكارهای كاهش اعتیاد در دانش آموزان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن راهكارهای كاهش اعتیاد در دانش آموزان در word :

تحقیق راهكارهای كاهش اعتیاد در دانش آموزان در word

اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاك می نشاند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه دین و زندگی سوم دبیرستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه دین و زندگی سوم دبیرستان در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه دین و زندگی سوم دبیرستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه دین و زندگی سوم دبیرستان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه دین و زندگی سوم دبیرستان در word :

جزوه دین و زندگی سوم دبیرستان در word

*در صورت خرید این فایل یک فایل هدیه بنام سوالات متداول در مورد تست زنی را نیز دریافت خواهید کرد *

درس اول

ارزیابی

با توجه به اینکه دستگاه تفکر واندیشه انسان ناقص است ونیز ازطریق علوم بشری نمی توانداطلاعات کامل ودقیق –)خیر 1 بگیرد،پس نمی تواند به نیازهای بنیادین پاسخ کامل دهد.

) با توجه به محدودیت های عقل انسان بهترین راه حل دین الهی است که پیامبران آن را ازطریق اتصال به مبدا وحی دریافت کرده 2 اند. اندیشه وتحقیق

زیرا فرصت عمر انسان یکبار به در اختیار اوگذاشته می شودواگرآن راصرف اندیشه های شخصی کندآنچه درآخرعمرش –)خیر 1 حاصل او می شود چیزی جز حسرت وپشیمانی نخواهد بود.

چون دانش بشری نسبی است و نیازهای بنیادین مسائلی هستند که ازتیررس علم تجربی بشری خارج. پس هیچ وقت –) خیر 2 دستاوردهای علمی پاسخ گوی نیازهای بنیادین نخواهند بود.

چون پاسخ گویی مناسب به به نیازهای بنیادین سعادت وخوشبختی را به دنبال داردو بی توجهی به آنها شقاوت وبدبختی –) خیر 3 را. لذا انسان نمی تواند به خواسته های درونی خودپاسخ منفی دهد.

درس دوم

بررسی عواملی چون محیط ، تربیت خانوادگی و… ویا به این علت که دین برای بعضی ها محدودیتهایی می آورد وبه این خاطر آنرا –خیر نمی پذیرند. ونیز وسوسه های شیطان نیز می تواند انسان را از صراط مستقیم دور کند.

درس سوم

– تو ضیح دهید وبگویید که ……….؟ 2 قسمت 1تطبیق

بله ، ولی باید به این نکته توجه کنیم که ادیان الهی باسیر تکاملی تکمیل می شدندپس درطول تاریخ همیشه دین قبلی جایگزین دین قبلی می شده استووانسانها موظف بودند که همیشه ازدین جدید پیروی کنند.

-با توجه …….آیا مفهوم آخرین دین ……..؟ 2

خیر- چرا که دین خدا ازآدم تا خاتم یکی است ، همه پیامبران چه صاحب شریعت وچه پیامبران تبلیغی به یک مکتب دعوت کرده اند که درسه اصل اساسی باهم مشترکند: توحید، نبوت، معاد. بررسی

اگر خداوند مقام عصمت را……………..؟

اول اینکه دین الهی به درستی به مردم نمی رسیدوامکان هدایت ازمردم سلب می شدودوم اینکه امکان انحراف درتعالیم الهی پیدا می شدواعتمادمردم ازدین ازدست می رفت ومردم ازپیامبران پیروی نمی کردندوبه گمراهی وانحراف مبتلا می شدند.

نوع فایل:Pdf

سایز:880 KB

تعداد صفحه:26

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین در word :

بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین در word

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین در word است. برای نیل به این هدف 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که 50 نفر از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و 50 نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری T-TesT استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان با عقاید مذهبی بالا در دو مقیاس سلامت عمومی و خود کارآمدی وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان با عقاید مذهبی پایین داشتند و به طور کل تاثیر مثبت عقاید و باورهای دینی را در سازوکاری بهتر با زندگی شان می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاریخ مطبوعات در اراك از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاریخ مطبوعات در اراك از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاریخ مطبوعات در اراك از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاریخ مطبوعات در اراك از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاریخ مطبوعات در اراك از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی در word :

بررسی تاریخ مطبوعات در اراك از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی در word

پژوهش حاضر نگاهی است به روند پیدایش ، رشد، فراز و فرود و افت و خیز مطبوعات در اراك از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، هدف از این پژوهش گردآوری و ثبت پیشینه مطبوعاتی اراك است كه در هراستان و شهری یكی از بایسته‌های فرهنگی آن استان و شهر به شمار می‌رود. متاسفانه تا كنون در این زمینه جز مقاله محققانه اما مختصر آقای سعید رجبی فروتن با عنوان (مطبوعات استان مركزی تاكنون) كار در خور توجهی صورت نگرفته است. تحقیق حاضر نیز بر اساس منابع و ماخذ موجود و با تلاش و تكاپوی فراوان از طریق دستیابی به اطلاعات پراكنده‌ای كه نزد بعضی پیش‌كسوتان هنوز زنده این عرصه موجود بود، چرا كه اصولا دست‌یابی به پاره‌ای آگاهی‌های لازم به دلیل نبودن ماخذ و مدارك قابل اعتماد و استناد، برای پژوهندگان مقدور نگردید.

نكاتی كه پیش از مطالعه این پژوهش نیاز به یادآوری دارد به قرار زیر است:

1-از پاره‌ای نظریات كه در این تحقیق نام برده شده متاسفانه حتی یك نسخه نیز باقی نمانده و اصولا بعضی از نشریات حتی منتشر نشده‌اند و صرفا فردی به عنوان صاحب امتیاز، مجوز چاپ نشریه‌ای را گرفته اما نشریه به هر دلیل به مرحله چاپ نرسیده است كه حتی المقدور با استفاده از آگاهی‌های موجود سعی شده است شرح حال صاحب امتیاز یا هر گونه اطلاع مفید دیگر به دست داده شود.

2- تنظیم بررسی تاریخ مطبوعات در اراك از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی در word
فهرست الفبایی نشریات بر اساس اطلاعات مندرج در دو كتاب زیر صورت گرفته است:

الف- تاریخ جراید و مجلات ایران، تالیف محمدصدر هاشمی

ب- چهره مطبوعات معاصر ایران، تالیف غلامحسین صالح یار

و اگر نام جریده‌ای در این ماخذ نبود، بر اساس نمونه موجود آن جریده را معرفی كردیم.

3- سعی شده است درباره هر نشریه ابتدا شناسنامه آن، در حد آگاهی‌های موجود آورده شود. سپس یك مقاله بعنوان نمونه كار و پس از آن یادداشت‌ها و توضیحات پژوهندگان. نكته در خور توجه آن است كه كوشش شده انتخاب مقالات به گونه‌ای باشد كه علاوه بر نشان دادن سبك و سیاق نوشتاری و محتوایی حاوی آگاهی‌هایی درباره روال كار و نحوه انتشار خود نشریه نیز باشد.

4- در نحوه انعكاس مقالات سعی شده است ضمن تمایز مقاله با استفاده از حروف شكسته رسم الخط نشریه نیز حفظ شود. گر چه این التزام- به خاطر رعایت امانت- پاره‌ای ناهماهنگی‌ها و حتی اشتباهات نگارشی را نیز به دنبال داشته كه به پژوهندگان نیز پوشیده نیست و امید است كه خوانندگان این نقص را بر ما ببخشایند.

5- اطلاعات و آگاهی‌هایی كه بر اساس گفتار شفاهی افراد تهیه شده و بیشتر جنبه نقل به مضمون دارد، در گیومه « » قرار داده نشده است.

اما در هر صورت نام منبع و مرجع مورد استناد ذكر شده است.

6- در انتخاب متون، به ویژه اشعار، بیشتر جنبه‌های اجتماعی و آگاهی بخشی اثر از محتوی و روال نشریه مورد نظر بوده و قوت و ضعف اثر به لحاظ ادبی ملاك انتخاب نبوده است. به همین دلیل چه بسا نظمی سست و مخدوش نیز به عنوان نمونه‌ای از یك نشریه انتخاب شده باشد.

این رساله تمام آنچه كه باید باشد نیست. چیزی است كه ما توانسته‌ایم نه آنچه كه می‌خواسته‌ایم بنابراین كاستی‌هایش بسیار و ناگفته‌هایش فراوان است و امید آنكه آیندگان به رفع نواقص این اثر به تلاش برخیزد كه همه چیز را همگان دانند.

7-از دو نشریه به جز عنوان نشریه و نام صاحب امتیاز آن هیچ گونه اطلاعاتی به دست نیاوردیم و ذكر آنها را در بخش شرح تفصیلی مطبوعات ضروری ندانستیم.

1- راهنمای اجتماعی اراك- صاحب امتیاز احمد محمدی عراقی

2- سعادت اراك- صاحب امتیاز بانو سلطنت استاد آقا

اولین روزنامه نگار اراكی

تا آنجا كه اطلاع داریم- به احتمال قریب به یقین- میرزا محمد صادق خان امیری ملقب به ادیب الممالك اولین سلطان آبادی (اراكی) است كه در خارج از اراك اقدام به انتشار نشریه كرده است. جرایدی كه به مباشرت و مدیریت ادیب الممالك منتشر می‌شده، به شرح زیر است:

1-ادیب الممالك در سال 1316 قمری نایب رئیس مدرسه لقمانیه تبریز شد و در همان حال جریده «ادب» را در تبریز منتشر كرد .روزنامه «اطلاع» در شماره 457 خود كه روز چهارشنبه منتشر شد هشتم رجب سال 1316 انتشار یافته درباره «ادب» چنین می‌نویسد:

«در این هفته نمره اول روزنامه ادب مصوب پست دارالسلطنه تبریز به اداره انطباعات ایران پرتو وصول افكند.

به شرف مطالعت آن نایل شدیم، همانا این جریده فریده از نتایج دانش و افكار و نسایج كلك سحار ادیب اریب و فاضل لبیب آقا میرزا صادق خان و ادیب الممالك پیش خدمت حضور همایون از احفاد مرحوم مبرور قائم مقام است كه صاحب فضل حسب و وراث علم و ادب و به یقین از كان جز زرناب و از عمان جز در خوشاب چیزی نزاید و بر نیاید. این روزنامه منحصرا «از علوم و معارف بحث و نگارش خواهد نمود..

امیدواریم آثار بدیعه و مطالب رفیعه از افكار آن جناب در صحایف روز این جریده به یادگار بماند و دانش طلبان از آن بهره‌مند گردند.»

ادیب الممالك تا زمانی كه در تبریز بود 22 شماره از نشریه (ادب) را در آنجا منتشر كرد.

3- ادیب الممالك درسال 1318 قمری ناچار به ترك تبریز شد. ابتدا به قفقاز رفت و پس از چندی به مشهد آمد و در ارض مقدس مجددا نامه (ادب) را منتشر كرد. انتشار نامه (ادب) مشهد از 4 رمضان 1318 تا شوال 1320 قمری ادامه داشت . دیباچه اولین شماره (ادب) مشهد شعری است از ادیب الممالك با این مطلع:

چون دانا ز گنجینه در واز كرد

به نام خدا نامه آغاز كرد

جهت اطلاع از نوع نثر ادیب الممالك قسمتی از سرمقاله (ادب) مشهد را نقل می‌كنیم.

«بعضی در نفیسه و لئالی بی همتا در قعر بحار جراید به نظر غواصان خامه دبیران مملكت غرب رسیده است كه همواره در طلب آن سر از پا نشناخته در تك رویاهای ژرف متلاطم و گرداب‌های هایل خطرناك فرورفته و به وسایل گوناگون آن جواهر رنگارنگ بر سر ممالك خود كشانیده و دوش و بنا گوش عروسان فكر ابنای وطن را بدان لئالی پر بهار آرایش دهند. وقتی با كمال دقت به چشم بصیرت در می‌نگریم می‌بینم كه میزان ترقی و تنزل هر مملكتی از وضع و ترتیب و رواج بازار جراید آن سامان و مقیاس فكرت روزنامه‌نگاران و فوائد و آثار مترتبه از نشر جراید در آن قلمرو به دست می‌آید. پس به این اعتبار می‌توان گفت كه روزنامه هر مملكتی نماینده و مرات افكار و خیالات مردم آنجا است…

توضیحات:

1- در میان سال‌های 32-1320 برخی نشریات زیر پوشش وطن‌پرستی، مردم دوستی، قانون گرایی و … اقدام به افشای مفاسد برخی دولتمردان می گردند و از این راه محبوبیت فراوانی به دست می‌آوردند كه مشهورترین و معروف‌ترین آنها هفته‌نامه «اراك امروز» به مدیریت محمود مسعود بود.

2- به نظر می‌آید كه گردانندگان هفته‌نامه «اراك امروز» به شیوه محمد مسعود قلم می‌زده‌اند. زیرا علاوه بر افشاگری‌هایی كه در این نشریه از مخالفین شده، سر مقاله شماره 8 سال اول آن نیز اختصاص به محمد مسعود دارد. نویسنده سرمقاله معتقد است كه «خون مسعود می‌جوشد و از هر قطره آن هزاران مسعود به وجود می‌آید.»

3- این نشریه علاوه بر افشاگری‌های محلی، چون سردبیرش- محمود كوهپایه‌ای عراقی- كارمند راه آهن ایران بود، اشارات متعددی به زد و بندهای موجود در راه آهن ایران كرده است.

تهران حضرت آیت الله كاشانی- رونوشت اداره كل تبلیغات

به منظور اجرای منویات آن جناب در ساعت چهار بعدازظهر روز سه‌شنبه 14/08/30 از طرف جمعیت طرفداران جبهه ملی و جمعیت نبوی و جراید ملی اراك نو- افق اراك و اتحادیه صنف متینگ باشكوهی با حضور چندین هزار نفر از اهالی شهرستان اراك در میدان پهلوی مقابل محل جمعیت طرفداران جبهه ملی برقرار و پشتیبانی خود را از دولت محلی جناب ‌آقای دكتر محمد مصدق نخست وزیر محبوب اعلام و نسبت به خواسته‌های قانونی برادران مصری صمیمانه اظهار همدردی نمودند. متن قطعنامه و جریان مشروح متینگ پستی ارسال خواهد شد.

متینگی كه در فوق به آن اشاره شده و به خواست آیت الله كاشانی در تایید اقدام مردم مصر در جهت ملی كردن كانال سوئز بوده است . قطعنامه آن متینگ را در اینجا می‌آوریم:

قطعنامه

به پیروی از منویات حق طلبانه حضرت آیت الله كاشانی رهبر مسلمانان مجاهدین جهان و بنا به دعوت جمعیت طرفداران جبهه ملی، جمعیت نبوی، اتحادیه صنوف و جراید ملی با حضور سایر جمعیت‌های ملی و مذهبی هزاران نفر از اهالی شهرستان در متینگ روز سه شنبه 14/08/30 شركت و به اتفاق آرا، مواد زیرین را تصویب نمودند:

1- تشكرات صمیمانه خود ا از عملیات وطن پرستانه جناب آ‌قای دكتر مصدق در مورد استیفای حقوق حقه ملت ایران و پاره نمودن زنجیرهای استعمار پنجاه ساله شركت سابق نفت عرضه می‌داریم.

2- پشتیبانی كامل خود را كماكان از دولت ملی جناب ‌آقای دكتر مصدق نخست وزیر محبوب ایران اعلام می‌داریم.

3- انزجار و تنفر شدید خود را نسبت به عملیات كارشكنانه خائنین و عناصر بیگانه پرست ابراز می‌داریم.

پیوستگی بیشتری دارد می‌آوریم.

چند كاربرد اراكی از واژه‌های فارسی در دیگر معانی

گل جز مفهوم خاص فارسی در اراك به معنی قطعه و تكه‌ای از مساحت است و گله با (ها اتصاف) نیز به همین معنی است و بیشتر موكدا در لفظ آید چنان كه گویند: «گله به گله آدم نشسته است». «گله به گله این قالی كثیف است.» این واژه به صورت كل كاربرد درد چنان كه گویند «كل بالای كرسی» در كتاب بدایع الواقع نیز به معنی قطعه و پاره‌ای از مساحت به كار رفته است.

1- استادانی كه آثاری از آنها در این مجله آمده است عبارتند از:

دكتر عبدالكریم قریب- دكتر حسین گل گلاب- پرویز شهریاری- دكتر محمد جواد مشكور – و… غیر از محمد كوهپایه- حمج محمد تقی امامی و دكتر حسینعلی از جمله اراكی‌هایی بودند كه مطالبی در این مجله نوشته‌اند.

2- به موازات انتشار «دانش روز» برخی از دانشجویان مدرسه نیز نشریه‌ای با نام «نشریه دانشجویان مدرسه عالی علوم اراك» منتشر می كردند. این نشریه شامل آثاری است كه دانشجویان خود می نوشتند و آن را به صورت پل كپی در یك طرف كاغذ به اندازه 20*27 منتشر می كردند. از میان مقالات این نشریه كه چند شماره از آن منتشر شده، بخش‌هایی از مقاله آقای محمد زمان چوبندیان را به عنوان نمونه می‌آوریم.

پیرامون غزل حافظ

غز حافظ غزل دوستی است، غزل عشق است، غزل یكرنگی است، غزل اندیشه‌های ورای سبكسری‌ها و ستیزه‌ها و بد‌اندیشی های آدمی است. بالاتر از همه غزل حافظ غزل مردم است و این رازی است كه غزل او را به ابدیت كشانده است. حافظ هم پرواز و هم بال فرشتگان است و اندیشه‌اش به جهان خیال را به بیكرانگی رسانده است.

خط عذار یار كه بگرفت ماه از او

خوش حلقه‌ایست لیك به در نیست ماه از

ابروی دوست گوشه محراب دولت است

آنجا به مال چهره و حاجت بخواه از او

ای جرعه نوش مجلس جم سینه پاك دار

كائینه‌ایست جام جهان بین كه آه از او

حافظ در تكاپوی ساختن جهانی است كه سرشار از دوستی، عشق، محبت، صفا و صداقت باشد. او با پشتوانه دوستی به ستیز دشمنی می‌رود و با عشق به جنگ كینه و نفرت. او می خواهد كه صداقت و صفا به جای نیرنگ و ریا مثل خون در شریان‌ها جاری باشد و از این میان از ابزار گل، محبوب، عشق، صفا، ساغر، ساقی و بسیاری از این ابزار كه ویژه فراهم آوردن جهان یكرنگی و دوستی است بهره می‌گیرد.

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

توضیحات:

1-این سالنامه اولین و به ظن قوی آخرین سالنامه‌ای است كه اداره معارف عراق اقدام به انتشار آن كرده است. تنظیم كننده و یا سردبیر آن حسن فرید از دبیران برجسته ریاضی آن زمان بوده است.

2-عمده مطالب این سالنامه مقاله ابراهیم دهگان است كه پیرامون پیشینه تاریخ عراق و دگرگونی‌ها فرهنگی آن است.

3-قسمت دیگری از این سالنامه مقاله‌ای است پیرامون گیاهان دارویی اراك كه یكی از داروسازان قدیمی شهر- محمد علی جلالی صاحب داروخانه اطمینان- نوشته كه از نظر گیاه شناسی در خور اهمیت است.

4-گزارش سفر وزیر فرهنگ وقت- علی اصغر حكمت- و همراهان او به اراك، بخش دیگری از سالنامه را به خود اختصاص داده است.

5- بخش‌های دیگر سالنامه متضمن آمارهای متعدد از دبیران و آموزگاران و دبستان‌ها و دبیرستان‌های اراك و توابع و بخشنامه‌های (متحدالمال) است كه از نظر تاریخی بسیار با اهمیت است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید