چگونگی رسیدگی به دعاوی و اختلافات نهادهای دولتی علیه یکدیگر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چگونگی رسیدگی به دعاوی و اختلافات نهادهای دولتی علیه یکدیگر در word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونگی رسیدگی به دعاوی و اختلافات نهادهای دولتی علیه یکدیگر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
بخش اول : تعاریف و مفاهیم    3
فصل اول : مفاهیم    4
مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن    4
گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی    4
شرکت دولتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری :    19
مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی    28
گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف    28
گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی :    31
فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی :    33
مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن    34
گفتار اول : شخصیت حقوقی    34
گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهند? شخصیت حقوقی    44
مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی :    51
گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی    52
گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی :    54
مبحث سوم : تحلیل حقوقی جایگاه دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی    61
گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه    62
مزایای مرتبت بر شخصیت حقوقی دولت :    68
فهرست منابع    74

بخش اول : تعاریف و مفاهیم
در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموع? قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .

فصل اول : مفاهیم
در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
       الف ) مفهوم قوه مجریه
اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .
اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .
اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1      
در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیط? صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2
در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .
ب ) مفهوم دستگاه اجرایی
الف ) تعریف دستگاه اجرایی در قوانین
1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون برنامه و بودجه :
در قانون برنامه بودجه بودجه در خصوص دستگاه اجرایی آمده است :
« دستگاه اجرایی : منظور وزارتخانه ، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش ، استانداری یا فرمانداری کل ، شهرداری و موسسه وابسته به شهرداری ، موسسه دولتی ، موسسه وابسته به دولت ، شرکت دولتی ، موسسه عمومی عام المنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود 1 » .
2 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری 2
« دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی ، شرکت های دولتی و کلیه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام باشد ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه های دولتی ، دستگاه اجرایی نامیده می شود » .
3 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383
– کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب ، 1 / 6 / 1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50 % ) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها ، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط ، مشمول مکررات این قانون می باشند .
4 ) مفهوم دستگاه اجرایی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران مورخ 27 / 12 / 86 که در خصوص چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی وضع شده :
« هر یک از دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 که زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و به دستگاه ستادی ، زیر مجموعه و استانی تقسیم می شوند که در ادامه به تــعریف ایـــن اقــــــسام می پردازیم 1 » .
تعریف دستگاه ستادی : وزارتخانه و موسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری نباشد .
تعریف دستگاه زیر مجموعه : تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می باشند .
دستگاه استانی : هر یک از دستگاههای زیر مجموعه که مأموریت استانی دارد .
بنابراین همانطور که از تعاریف ارائه شده بر می آید دستگاه اجرایی یک تیف گشترده ای از دستگاههایی است که زیر مجموعه قوه مجریه هستند . و هر یک از این دستگاهها خود دارای دستگاههای زیر مجموعه می باشند و به شاخه های متعدد تقسیم می شوند که همچون بازوهایی اجرایی در کلیه نقاط کشور حضور داشته و در جهت اجرایی سیاست هایی حکومت فعالیت می کنند  که گاهی گسترده شدن دستگاههای اجرایی معلول دیدی است که دولت و بخش عمومی از نحوه اداره مملکت دارند ، هر چه دولت در فعالیت ها بیشتر مداخله کند طبعا بر دامنه و ابعاد دستگاههای اداری افزوده می شود و گسترش بوروکراسی را دامن می زند .
گاهی نیز این گسترش به علت ایجاد مشاغل کاذب برای پاسخگویی به تقاضای بیش از حد نیروی انسانی در کشورهایی است که فعالیت های واقعی تولیدی از عهده بکارگیری  نمی آیند . که با گسترده شدن وظایف دولت و مداخله هر چه بیشتر آن در امور مختلف زندگی اجتماعی و توسعه دایره بخش عمومی ، قهرا دستگاههای اداری نیز خود به خود توسعه می یابند1 .
در نتیجه بدیهی است که بر دامنه و وسعت دستگاههای اجرایی افزوده می شود که تعاریفی که ارائه شد در واقع کلیتی را بدست می دهد و برای مشخص کردن دقیق تر و بهتر این دستگاهها بعنوان طرفین اختلاف در این تحقیق در گفتار دوم به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود می پردازیم تا بتوانیم یک نمایی هر چند کلی را از دستگاههای اجرایی که در ایران به انجام وظیفه می پردازند ترسیم کنیم .
گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین موجود همانطور که گفتیم موضوع این تحقیق بررسی چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی است و در هر اختلافی باید عواملی وجود داشته باشد که یکی از این عوامل شناخت طرفین اختلاف است که در چگونگی حل اختلاف و مرجع اختلاف تأثیر فراوانی دارد چه بسا اگر طرفین اختلاف فرد حقیقی و دولت باشد مرجع حل اختلاف کاملا متفاوت است با حالتی که اختلاف ایجاد شده بین دو دستگاه اجرایی ایجاد شده است و مسلما راه حل آن و مرجع حل اختلاف متفاوت خواهد بود بنابراین در این گفتار ما به بررسی اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم :
الف ) وزارتخانه :
بر اساس ماده 2 قانون محاسبات عمومی : وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود               « وزارتخانه اجتماع یا تمرکز خدمات عمومی نزدیک به هم در یک سازمان بدون شخصیت حقوقی مستقل که بنام کشور عمل می کند و جزئی از دولت است » .
– به موجب ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 : 1
« وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است » .
– به موجب ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری : 25 / 7 / 86
وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .
بنابراین : وزارتخانه بالاترین ارگان و سازمان اجرایی دولت است که به موجب قانون تشکیل و تحت مدیریت عالیه وزیر اداره می شود و عرفا به این نام خوانده می شود….

 

فهرست منابع
الف) کتب
1-    ابولحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم 1383
2-    امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ،ج4 ، کتاب فروشی اسلامیه ، تهران 1354
3-    انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم 1368
4-    جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1361
5-    رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (1) ، چاپ اول ، نشر میزان ،تهران ، 1385
6-    شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ، 1324
7-    صفار ،محمد جواد ، شخصیت حقوقی چاپ اول ، نشر دانا ، 1373
8-    صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ،تهران 350
9-    صفایی ، سید حسین و قاسم زاده ، مرتضی ، حقوق مدنی(اشخاص و محجورین ) ، سمت ، تهران 1368
10-    طباطبایی ، مؤتمنی ، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1370
11-    طباطبائی ، موتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، چاپ نهم ، تهران 1383
12-    عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم 1375
13-    قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، 1383
14-    قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1368
15-    قربانی ، فرج اله ، مجموع آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، اتشارات فردوسی ف تهران ، 1371
16-    کاتوزیان ، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول 1377
17-    موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان 1381
18-    وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران 1371
19-    هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، 1382
ب ) پایان نامه
1 – پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خرداد ماه 1377
ج ) مجموعه قوانین و مقررات
1 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2 – قانون بودجه 71 مصوب 10 / 11 / 70
3 – قانون بودجه 69 مصوب 29 / 12 / 68
4 – قانون تجارت
5 – قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 16 / 11 / 1364
6 – قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29 / 4/ 73
7 – مجموعه قوانین سال 66 ، 67 ، 68 ، 71 ، 72 ، 80 ، 84 ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
8 – قانون محاسبات عمومی کشور
9 – قانون مدیریت خدمات کشوری
10 – قانون چهارم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی
11 – مصوبات هیأت وزیران در خصوص حل اختلاف دستگاههای اجرایی و آیین نامه و شیوه نامه مربوط به آنها
12 – بخشنامه رئیس قوه قضائیه به دادگستری ها
13 – بخشنامه اداره کل منابع طبیعی و آنجیزداری  تهران به اداره منابع طبیعی شهرستانها
14 – پرونده های مربوط به اختلاف دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش  ، سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگلداری )
د ) اینترنت
1 – http://dadgostary-es.ir/cms/indexphn2008/08/18
2 – http://www.hamshahrion.line.ir/news/?id
3 – http ://www.vekalat.org
4 – http ://www.irna.ir/fa/news/view/line 2008/06/7

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و مطالعه مبحث ترور و تروریسم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و مطالعه مبحث ترور و تروریسم در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و مطالعه مبحث ترور و تروریسم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

«فهرست فصل ها و بخش ها»
ترور و تروریسم   
دوران تاریخی ترور   
دین و ترور   
فعالیت بر ضد ترور   
ریشه های خشونت و ترور   
استراتژی تروریستی و سیستم سازمانی   
ترور و جرم شناسی   

 
«بسم الله الرحمن الرحیم»
                 برلب بمرفنا ای ساقی
فرصتی دان كه زلب تا به دهان این همه نیست
مقدمه:
ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود. و به طور كلی ترور ماركی است برای بسیج افكار عمومی علیه هر فرد یاگروه و نظام و مكتبی كه در برابر آمریكا و امپریالیسم غرب به كار می رود.
و ترور روشی نیست كه همیشه به تنهایی مورد استفاده ماركیست ها قرار می گیرد بلكه به طور كشورهای سرمایه داری و گروه های راست گرا از همان روش و وسایل اقدام به ترور و ایجاد وحشت می نماید و ویژگی اصلی ترور سیر اشاعه و وحشت است.
درتروریسم ترور هدف نیست بلكه وسیله ای است و وسیله بسیار مهم برای تحصیل وصول به هدف می باشد و قبل از هر چیز باید بگوئیم هر عمل خشونت بار ترور نمی باشد یعنی نباید درگیری بین دو نفر و یا دیوارهای خشونت بار فردی را جز این تعریف به حساب آوریم برای ایجاد یك نظام اجتماعی عاری از خشونت و ترور به جای اینكه اعمال خشونت بار را با مجازات و تنبیه بازداشت بدون شك سالم ترین اصلاح شرایط به وجود آورنده و مشروع نشان دهنده اعمال خشونت و ترور می باشد اقدام به یك عمل خشونت بار همیشه یك روش قانونی  مشروغ نیست حتی حوادث خشونت بار در بعضی موارد از كشورها می تواند به عنوان یك وسیله كنترل و یا یك وسیله تغییرات سیاسی به كار می رود.
و تلاش های جهانی برای مبارزه با ترور مساله را با كنار گذاشتن این و چه كار باهداف سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و از نظر حفظ نیروی حاكم و موقعیتشان مورد توجه قرار می دهد.
تاریخ معاصر ایران بدون شك پیچیده ترین دوره تاریخی این سرزمین است زیرا در این دوره جامعه ما با تبعیت از تحولات بین المللی تن به شدید ترین دگرگونی ها در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی داد.
تا سالهای اول قرن بیستم سازمان اجتماعی و ساختار سیاسی كشور هنوز مبتنی بر علائق قومی، قبلیه ای و احساسات و باورهای سنتی بود در این سال ها فقط   از كل جمعیت ده میلیونی كشور در شهرها زندگی می كردند در حالی كه ماكس وبر جامعه شناس آلمانی یكی از شرایط توسعه پذیری اقتصادی را حجم بالای شهر نشینی می داند.
نه تنها پائین بودن سطح شهر نشینی بلكه ایران دردوره مورد مطالعه هیچكدام از شرایط توسع یافتگی و تحول پذیری سیاسی اقتصادی را نداشت دور افتادگی شهر ها با شرایط اقتصادی فرهنگی متقارن و حتی متضاد و جدئی شهر از روستا و جدائی مردم از یكدیگر پائین بودن سطح فرد اجتماعی- بی تفاوت بودن نسبت به نوع و رفتار حاكمیت نگرش تقدس آمیز نسبت به شاه و حاكم و بی رقیب و معارض بودن شاه سست بودن عوامل همبستگی ملی و حاكم بودن عواطف بیگانه گریزی در میان مردم و حكومت كشور ما را در یك محیط مسدود و شرایط محدود قرن توده ها و شهرها موجب شده بود تا حس مشاركت پذیری و تحول خواهی در میان ما رشد نكند اما این شرایط بر سرعت متحول گردید زیرا تحولات سریع سرمایه داری در غرب و بروز انقلاب بروژوا و موكراتیك و اصلاحات اجتماعی، مذهبی به صنعتی طی قرن نوزدهم دنیای غرب را با كمبود مواد خام و بازار فروش كالا روبرو كرد.

 

فهرست منابع
1-احمدی، تروریسم جهانی (هویت، ملیت، قومیت). تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1383.
2-البرو، مارتین. عصر جهانی شدن و تروریسم( جامعه شناسی پدیده جهانی شدن). برگردان از نادر سالارزاده امیری، تهران: آزاداندیشان، 1380.
3- گل محمدی، احمد. جهانی شدن (فرهنگ، هویت). تهران: نشر نی، 1381.
4-مجموعه مقالات تروریسم جهانی و جهانی شدن. تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی: دانشگاه تهران، 1384.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی ماده 22 قانون ثبت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی ماده 22 قانون ثبت در word دارای 201 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ماده 22 قانون ثبت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
                                       
مقدمه   
فصل اول: حق عینی   
مبحث اول: اموال   
گفتار اول: مفهوم مال   
الف: اعتباری است   
ب: نسبی است   
گفتار دوم: اموال و حقوق مالی   
گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال   
الف: خصائص   
ب: مصادیق   
گفتار چهارم: اقسام اموال   
الف: اموال مادی   
ب: اموال غیر مادی   
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال   
الف: حق عینی   
ب: حق دینی   
مبحث دوم: صاحبان اموال   
گفتار دوم: تابعیت  اشخاص   
مبحث سوم: تصرف در اموال   
گفتار اول: حق عین ومالكیت   
گفتار دوم: عناصر تشكیل دهنده حق عینی   
گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی   
الف: راههای ارادی   
ب: راههای غیر ارادی   
گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالكیت   
الف: مالكیت   
ب: رابطه تصرف با مالكیت   
گفتار پنجم: قاعده ید   
الف: ویژگیهای قاعده ید   
1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن   
2-ید و علم اصول   
3-ید و فرض قانونی   
4-اماریت ید   
5-ید و انواع حقوق عینی   
6-اماره ید و علم قاضی   
ب: عناصر ید مالكانه   
گفتار ششم: ضمان ید   
الف: شرائط ایجاد ضمان ید   
ب: عناصر ضمان ید   
گفتار هفتم: غصب   
الف: تعریف و مختصات   
ب: عناصر غصب   
گفتار هشتم: ید امانی   
الف: تعریف   
ب: عناصر ید امانی   
فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن   
مبحث اول: املاك   
گفتار اول: خصائص و انواع   
الف: خصائص   
ب: انواع   
گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول   
الف: عنصر مالكیت   
1-مالكیت عین و منافع   
2-مالكیت مفروز و مشاع   
3-مالكیت عمومی و خصوصی   
ب: عنصر ملك   
1-عرصه   
2-اعیان   
گفتار سوم: حقوق مالكین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن   
الف: حقوق مالكین اموال غیر منقول   
ب: پایه های قانونی   
1-مالكیت در قانون اساسی   
2-مالكیت در قانون مدنی   
3-مالكیت در قانون ثبت اسناد و املاك   
گفتار چهارم: تحدید مالكیت اموال غیر منقول   
الف: تحدید ناشی از ضمان قهری   
ب: تحدید قراردادی   
1-تحدید موقت   
2-تحدید دائم   
گفتار پنجم: تحدید مالكیت در عین اموال غیر منقول   
الف: اشاعه   
ب: حق ارتفاق   
ج: حریم املاك   
د: حق رهن   
گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول   
الف: حق كسب و پیشه و حق سرقفلی   
ب: حق زارعانه   
مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاك   
گفتار اول: ثبت عمومی   
گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد ثبت عمومی   
الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث.    
ب: نشر آگهی  موضوع ماده 10 ق.ث.    
ج: توزیع اظهارنامه ثبتی   
د: تشكیل پرونده ثبتی و تعیین پلاكتهای اصلی و فرعی   
ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث.    
و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث.    
هـ: صدور سند مالكیت   
گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املك در مورد ثبت عمومی   
الف: ارائه دلایل مثبت  مالكیت   
ب: دفاع از تقاضای ثبت   
ج: پرداخت هزینه های قانونی   
گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی   
الف: اعتراض به ثبت ملك   
ب: اعتراض به تحدید حدود   
ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق   
د: اعتراض سایر ذوی الحقوق   
مبحث سوم: آثار ثبت املاك   
گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالكیت   
الف: آثار درخواست ثبت   
ب: آثار صدور سند مالكیت   
گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك   
الف: عنصر اول ‹‹ملك››   
ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››   
ج: عنصر سوم ‹‹دولت››   
د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاك››   
ن: عنصر پنجم ‹‹مالك››   
و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››   
هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››   
گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاك   
الف: دفتر املاك و امارات قانونی   
ب: دفتر املاك و شهادت شهود   
گفتار چهارم: طرح یك مسئله   
گفتار پنجم: ثبت املاك و مرور زمان   
فصل سوم: اسناد   
مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد   
گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد   
الف: اسناد رسمی   
ب: اسناد عادی   
ج: اسنادی كه در حكم سند رسمی هستند   
گفتار دوم: قدرت اجرائی   
الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری   
ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه   
ج: تخلیه اماكن استیجاری   
مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد   
گفتار اول: ابطال اسناد   
الف: جعل   
ب: اسناد مالكیت معارض   
گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی   
الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند   
ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم كننده سند رسمی   
گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد   
الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یكی از آنان   
ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون   
گفتار چهارم: فقدان سند مالكیت   
مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات   
گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی   
الف: نحوه ثبت و تحریر   
ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر   
گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله   
الف: قصد و رضای طرفین معامله   
ب: اهلیت طرفین معامله   
ج: موضوع معین كه مورد معامله است   
د: مشروعیت جهت معامله   
گفتار سوم: طرح یك مسئله   
گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول   
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول كه در خارج از كشور تنظیم شده باشد   
گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاك   
الف: اسنادی كه مستقیما در دفتر املاك ثبت می شوند.    
1- سند انتقال قطعی   
2- ثبت ملك به نام وارث   
 3-ثبت ملك به نام موصی له   
ب: اسنادی كه مستقیما در دفتر املاك قابل ثبت نیست   
1- سند نكاح   
 2- سند اقرار   
3- مداركی كه دال بر اخذ به شفعه است   
4- اسناد عادی كه اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است   
5- سند وكالت   
فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول   
مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول   
گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت   
الف: وظایف هیئت های نظارت   
1-اشتباهاتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است   
2-كشف اشتباه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك   
3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی   
4-شكایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی   
گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری   
الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء‌ شورایعالی ثبت   
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری   
گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف   
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات   
الف: مشخصات اراضی موات   
ب: اقسام زمین موات   
1-موات بالاصاله   
2-موات بالعرض   
ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری   
د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها   
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع   
الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع   
ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع   
ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع   
گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص كاربری اراضی شهری
و خارج از محدوده شهرها   
الف:‌ كاربری اراضی شهری   
ب: كاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها   
مبحث دوم: تغییرات كمی و كیفی در اموال غیر منقول   
گفتار اول: تفكیك و افراز   
الف:‌ افراز   
1-طبیعت غیر قابل افراز املاك   
2-منع قانونی   
ب: تفكیك   
گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان   
الف: پروانه ساختمان   
ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاكی كه طرحهای
عمومی و عمرانی قرار گرفته اند.    
گفتار سوم: مساحت املاك   
الف: ثبت مساحت   
ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاك   
مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول   
گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاك   
الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول   
ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاك   
ج: محدودیت اتباع خارجه در تملك اموال غیر منقول   
گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاك   
الف: توقیف املاك ثبت شده   
ب: توقیف املاكی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند   
ج: توقیف املاك ثبت نشده   
گفتار سوم: معامله معارض   
گفتار چهارم: طرح یك مسئله   
الف:‌ استدلال اول   
ب: استدلال دوم   
فصل پنجم: قطع رابطه مالكیت   
مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالكیت   
گفتار اول: عقد و اقاله   
 

چكیده
 
با اقرار به مالكیت خداوندی كه اموال این عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتی كه دیر یا زود به مالك حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.
غذا و مسكن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یكی از اركان تولید غذا ومسكن می‌باشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكیت و انتقال اموال غیر منقول، حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متكی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است. اموال با دوام و گران قیمت نیز حاصل تلاش افراد در طول حیات می‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلكه منافع اجتماعی نیز در آن مستتر می‌باشد.
در این رساله سعی بر این است كه موضوع مالكیت اموال غیرمنقول از امارات و دلایل مثبت مالكیت تمیز داده شود. مالكیت موضوع قوانین ماهوی و دلایل و امارات موضوع قوانین شكلی است هر چند تفكیك موضوعات ماهوی و شكلی در قوانین سابق ولاحق به درستی مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك در طول هفت دهه از تصویب آن می‌گذرد بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. معذلك این ماده حاوی مطالبی است كه بعداً در قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی به طور مسبوط مورد حكم مقنن قرار گرفته است. به بیان دیگر سیر تكاملی قوانین تمایز قوانین شكلی و ماهوی را بارزتر كرده است.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك بدون آنكه متعرض مفهوم مالكیت باشد مبین اماره جدید در زمینه اثبات مالكیت اموال غیر منقول است. اسناد و سند رسمی جزء ادله ای است كه قانون مدنی در فصل ادله اثبات دعوی متذكر آن شده است، ولی به نظر می‌رسد سند مالكیت اموال غیر منقول اخص از اسناد رسمی موضوع قانون مدنی باشد.
 

فهرست منابع و مآخذ

1-قران كریم
2- امامی ،‌ دكتر سیدحسن ، كتاب حقوق مدنی ،‌جلد 1 ، چاپ ششم ، 1356 ، ناشر كتابفروشی اسلامیه
–  امامی ،‌دكتر سید حسن ، كتاب حقوق مدنی ،‌جلد 2 ، چاپ سوم ،‌1364،‌ناشر كتابفروشی اسلامیه
–    امامی ،‌دكتر سیدحسن ،‌كتاب حقوق مدنی ، جلد 3 ، چاپ سوم ، 1364، ناشر كتابفروشی اسلامیه
–     امامی ،‌دكتر سیدحسن ،‌كتاب حقوق مدنی ، جلد 6 ، چاپ ششم ، 1364، انتشارات ابوریحان
3-جعفری لنگرودی ، دكتر محمد جعفر ،‌كتاب حقوق اموال ، چاپ اول 1368 ،‌انتشارات گنج دانش.
– جعفری لنگرودی ،‌دكتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تاریخ انتشار خرداد 1363 ، ناشر بنیاد راستاد
–    جعفری لنگرودی ،‌دكتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی ، جلد 1 چاپ پنجم 1375، انتشارات گنج دانش
–     جعفری لنگرودی ،‌دكتر محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد 3 ، چاپ پنجم 1375،‌انتشارات گنج دانش
–     جعفری لنگرودی ،‌دكتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ،‌جلد 4 ، چاپ پنجم 1375 ،‌انتشارات گنج دانش
–     جعفری لنگرودی ،‌دكتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ، جلد 5 ،‌چاپ پنجم 1375 ،‌انتشارات گنج دانش
4-حجتی اشرفی ، غلامرضا . مجموعه قوانین حقوقی سال 1369، انتشارات گنج دانش.
–    حجتی اشرفی ،‌غلامرضا ،‌بخشنامه های ثبتی تا آبان 1376،‌انتشارات گنج دانش
5-سلجوقی ، دكتر محمود ،‌كتاب حقوق بین الملل خصوصی ،‌جلد اول ،‌انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل ، سال 1370.
6- شمس ، احمد، كتاب نظام حقوقی اراضی ملی شده ، چاپ اول 1376، نشر دادگستر
7- شهری ،‌غلامرضا ، كتاب حقوق ثبت اسناد املاك ، چاپ سوم 1373 ، انتشارات ماجد
8- شهیدی ، دكتر مهدی ،‌كتاب سقوط تعهدات ، چاپ سوم 1373 ، ناشر كانون وكلای دادگستری
–    شهیدی ، دكتر مهدی، كتاب مجموعه مقالات حقوقی ، چاپ اول 1375 ،‌ناشر ، نشر حقوقدان
9-ضیائی بیگدلی ، دكتر محمدرضا، كتاب حقوق بین المللی عمومی ،‌چاپ هفتم ، انتشارات گنج دانش
10- كاتوزیان ، دكتر ناصر ،‌كتاب حقوق مدنی ، معاملات معوض ،‌عقود تملیكی ،‌چاپ پنجم 1373،‌انتشارات مدرس.
–    كاتوزیان ،‌دكتر ناصر ، كتاب حقوق مدنی ،‌قواعد عمومی قراردادها ،‌جلد دوم ،‌چاپ چهارم 1376 ،‌انتشارات مدرس
–     كاتوزیان ،‌دكتر ناصر ، كتاب حقوق مدنی ، نظریه عمومی تعهدات ،‌چاپ اول ،‌1374، مؤسسه نشر یلدا
–     كاتوزیان ،‌دكتر ناصر ،‌كتاب حقوق مدنی ، ایقاع ، چاپ دوم ، 1377 ، نشر دادگستر
–     كاتوزیان ،‌دكتر ناصر ،‌كتاب حقوق مدنی ،‌مقدمه – اموال ، كلیات قراردادها ،‌جلد اول ، چاپ پنجم،‌1351 ،‌انتشارات دانشگاه تهران.
–     كاتوزیان ،‌دكتر ناصر ، كتاب حقوق انتقالی (تعارض قوانین در زمان ) چاپ سوم ، 1375 ، نشر دادگستر
–     كاتوزیان ، دكتر ناصر ، مجله كانون وكلای دادگستری شماره های 151-150
11-كامیار، غلامرضا، مجله كانون سر دفتران و دفتر یاران ، شماره 12 ، اردیبهشت خرداد 1378.
12- محقق داماد ،‌دكتر سیدمصطفی ،‌كتاب قواعد فقه ،‌بخش مدنی ،‌جلد 1 ، چاپ ششم 1376، ناشر مركز نشر علوم اسلامی
–    محقق داماد، دكتر سیدمصطفی ، كتاب قواعد فقه ، بخش مدنی ، جلد 2 ، چاپ دوم 1376 ،‌ناشر سازمان سمت
13-محمدی ،‌دكتر ابوالحسن ،‌كتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی ، چاپ دوم ، 1356 ، انتشارات دانشگاه تهران
–    محمدی ،‌دكتر ابوالحسن ،‌كتاب قواعد فقه ، چاپ دوم 1374 ، انتشارات یلدا
ب : نشریات
1-مجله كانون سردفتران و دفتر یاران شماره 14 ،‌مرداد ، شهریور 1378
2- نشریه داخلی كانون وكلای دادگستری ، تیرماه 1374
–    نشریه داخلی كانون وكلای دادگستری ، شهریورماه 1374
–    نشریه داخلی كانون وكلای دادگستری ، تیرماه 1374
–       نشریه داخلی كانون وكلای دادگستری ، آذرماه 1374
–    نشریه داخلی كانون وكلای دادگستری ، دی ماه 1374

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سیر تحول و چگونگی پیدایش شهرهای جدید در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سیر تحول و چگونگی پیدایش شهرهای جدید در word دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیر تحول و چگونگی پیدایش شهرهای جدید در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

 شهرهای جدید در نظامهای اجتماعی – اقتصادی جهان و با توجه به تحولات نظریه ای بسیار دگرگون شده اند هنوز تعریف جامعی برای شهرهای جدید ارائه نشده است اما می توان تعاریف زیر را برای آنها پذیرفت :
1)    شهرهای جدید ، اجتماعهای برنامه ریزی شده ای است كه در پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده ایجاد می شود
2)     ایجاد شهر جدید عملی ارادی است كه فرض را بر وجود یك  منبع قدرت یا سازمانی می گذارد كه تأمین كننده مكان ومنابع برای توسعه شهر و اعمال كنترل مداوم بر آن است تا شهر به اندازه با دوامی برسد .
3)    شهر جدید‌، اجتماعی خود اتكاست باجمعیت و مساحت مشخص ، فاصله ای معین از مادرشهر ، برنامه ریزی از پیش تعین شده ، اهداف معین و همچنین برخوردار از تمام تسهیلات لازم برای یك محیط مستقل
 معمولاًشهرهای جدید برای تمركز زدایی كالبدی ، اقتصادی و اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی می شوند تا با وجود جاذبه نزدیكی به شهرهای بزرگ ، جمعیت تشویق به خروج از مادرشهر شوند تا اسكان به همراه اجرای برنامه های توسعه اقتصادی – اجتماعی فراهم آید ، بدین ترتیب جذب سرریزهای  جمعیتی ، ساماندهی فضایی مادر شهر و ناحیه شهری ،  بهبود وضعیت محیط كار ، زندگی سالم و اجتماعی كامل میسر می شود . در واقع مفهوم شهر جدید مفهوم اجزای یك شهر در یك ارتباط ارگانیك با یكدیگر است .
بنابر تعاریف قبلی شهرهای جدید دارای تاریخ تولد مشخصی هستند و در زمان كوتاه و معینی ساخته می شوند اینگونه شهرها در تضاد كامل با پیدایش و تحول شهرهای متراكم هستند . و براساس یك هسته ، پیش از آنكه به وجود آیند تشكیل می شوند و به كندی رشد می كنند معمولاًبرنامه ریزی شهر جدید مبتنی بر پیش بینی جمعیت است تا این جمعیت پایه ای برای پیش بینی نیازهای كالبدی ، اقتصادی و اجتماعی آینده باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آخرالزمان از دیدگاه صهیونیسم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 آخرالزمان از دیدگاه صهیونیسم در word دارای 200 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف آخرالزمان از دیدگاه صهیونیسم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده

مقدمه 7

بخش اول : كلیات

1. تعریف و تبیین موضوع11

2. بیان فرضیه و پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق12

3. ضرورت و اهداف تحقیق14

4. پیشینه و سابقه تحقیق15

5. تعریف مفاهیم كلیدی16

6. روش تحقیق 16

7. ساختار و محدوده تحقیق17

8. مشكلات و موانع تحقیق18

بخش دوم : تاریخچه صهیونیسم مسیحی

فصل اول : اولین انحراف یهود در دین مسیح

الف-ساكنان اصلی فلسطین (كنعان19

پ- تشكیل سازمان یهود 21

ت- تشكیل دولت یهودیه22

چ- ظهور عیسی و اقدامات سازمان یهود علیه او27

ح- مسیحیت پولسی(اولین انحراف در دین مسیح29

خ – دستاورد اندیشه پولس برای یهود 31

فصل دوم : دومین انحراف در مسیحیت 34

الف- پروتستانتیزم یا بازگشت مسیحیان به عهد عتیق 34

ب- شاخصه های پروتستانتیزم لوتری 35

فصل سوم : مسیحیت صهیونیستی ؛ سومین انحراف در مسیحیت39

الف- پیوریتانهای انگلیس 39

ب- ورود پیوریتانها به آمریكا 42

45ایوانجلیست ها » ت- تشكیل مكتب مبلغان انجیل

ث- صهیونیسم مسیحی 46

ج- صهیونیسم مسیحی در آمریكا48

بخش سوم : صهیونیست مسیحی،آمریكا ، اسرائیل

52مبانی اعتقادی- یهودی مسیحیت صهیونیستی » : فصل اول

-1 استقرار مجدد 52

-2 برگزیدگی53

-3 بخش گرایی53

-4 تأدیب و رستگاری در سالهای آوارگی یهود53

-5 ابدی بودن مالكیت اسرائیل برای یهود53

-6 پیمان عیسی مسیح (ع) برای بازگشت به جهان54

-7 حمایت مسیحیان از یهود54

-8 وجوب مشاركت فعال مسیحیان مؤمن در كمك54

-9 وجوب توبه كلیسا54

-10 اهل نجات بودن یهودیان مهاجر54

فصل دوم : مذاهب وسازمان های صهیونیستی مسیحی در خدمت اسرائیل

الف ) مذاهب 56

-1 مذهب برادری پلیموس56

-2 ادونتیست ها57

-3 مورمون ها58

ب)سازمان ها59

-1 سفارت بین المللی مسیحیان در اورشلیم59

-2 بنیاد معبد مقدس اورشلیم62

-3 انجمن آمریكایی اتحادیه یهودیان و مسیحیان63

فصل سوم : لابی یهود حاكم بر آمریكای مسیحی صهیونیستی66

ب- نفوذ یهودیان در آمریكا68

ت- نفوذ لابی یهود بركاخ سفید70

ج- نفوذ یهود در پنتاگون74

مفهوم اصلی نظم نوین جهانی 74 « حكومت جهانی یهود » – چ

بخش چهارم : آخرالزمان در نگاه صهیونیسم مسیحی

فصل اول: اعتقاد به آرمگدون76

الف- آرمگدون در لغت76

ب- موقعیت جغرافیایی واستراژیكی مجدو77

پ- آرمگدون در اصطلاح77

ج- درصد اعتقاد به آرمگدون درآمریكا 81

چ- برخی شخصیت های سیاسی و تبلیغی- رسانه ای موثر در جریان

آرمگدون82

** شخصیت های سیاسی82

-1 ریگان 82

-2 پل ولفو وتیز83

** شخصیت های تبلیغی- رسانه ای84

-1 جری فالول84

-2 گراهام پل 85

-3 پت رابرتسون86

ح- دانشگاه های مبلغ آرمگدون88

خ- جنبش های مبلغ آرمگدون91

فصل دوم : پیش نیازهای ظهور مسیح (ع) در آخرالزمان94

-1 مهاجرت یهودیان به فلسطین و تشكیل دولت یهودیه94

-2 تخریب مسجدالاقصی و ساخت هیكل سلیمان96

-3 بشارت انجیلی به تمام ملل98

-4 تولد گوساله سرخ مو98

-5 خلسه روحانی99

-6 جنگ آرمگدون100

فصل سوم : واقعه آرمگدون101

الف – ضدمسیح101

پ- اسلام ضد مسیحِ معاصر104

ث- 11 سپتامبر آغاز شمارش معكوس آرمگدون107

ج- جایگاه عراق در ادبیات صهیونیسم مسیحی108

بخش پنجم: ابزارهای تبلیغاتی آرمگدون

فصل اول : ابزارهای اصلی هالیوود111

پ – چهره آخرالزمان در هالیوود116

ت – نمادهای یهودی در هالیوود 121

ث – فلسطین برای یهودیان در هالیوود124

ج – چهره مسلمانانِ ضد مسیح در هالیوود125

فصل دوم : ابزارهای فرعی129

-1 كارتون129

الف- سلطه جهانی یهود129

ب- مظلومیت یهودیت130

پ- سرزمین موعود برای یهودیان132

ت- چهره ی منجی134

ج – خشونت اعراب و مسلمین137

-2 بازیهای رایانه ای138

الف – ایجاد آمادگی برای جنگ آخرالزمان140

ب- تخریب چهره موعود مسلمانان 142

پ- معرفی مسلمانان به عنوان تروریسم 145

-3 اینترنت149

الف) آخرالزمان ( پایان جهان ) در گوگل150

ب) بازگشت عیسی مسیح151

ج) حمایت از اسرائیل و یهودیان 152

-4 شبكه های رادیویی و تلویزیونی 154

-5 كتاب ها 155

حاصل آنكه 158

مقاله پژوهشی:آرمگدون در اعتقادات مسیحیت صهیونیستی

چكیده مقاله162

متن مقاله164

نتیجه مقاله179

پی نوشت مقاله181

منابع و ماخذ تحقیق183

الف ) كتب فارسی و لاتین183

ب ) مجلات 185

پ) مقالات 186

ج) منابع اینترنتی 187

برچسب‌ها: آخرالزمان در نگاه صهیونیسم مسیحی

چكیده: اعتقاد به آخرالزمان جزء لاینفك آموزه‌های تمامی ادیان و حتی مكاتب دست‌ساز بشری است، به‌گونه‌ای كه عدم پاسخ به پرسش آخرالزمان، ذهن ناآرام بشر را در وادی حیرت وانهاده و سكون و آرامش را كه ثمره ایمان به ادیان و مكاتب است، حاصل نمی‌آورد.

از این‌رو اعتقاد به این آموزه وجه مشترك تمامی ادیان و مكاتب است. بر این اساس مكتب صهیونیسم مسیحی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و حتی در میان مكاتب موجود، بیش‌ترین نقش را به آخرالزمان داده، به گونه‌ای كه تفسیر آموزه‌های دیگر این مكتب تنها در سایه نگاه به آخرالزمان میسر خواهد بود. این تحقیق ضمن معرفی اجمالی مكتب صهیونیسم مسیحی به دنبال تبیین نقش آخرالزمان در مكتب صهیونیسم مسیحی است.

واژگان كلیدی

آخرالزمان، موعود، منجی، صهیونیسم مسیحی.

مقدمه

صهیونیسم مسیحی پدیده‌ای نو و محصول دوران مدرن است. این جنبش بین سال‌های 1910 تا 1915 و پس از انتشار یك‌سری مقالات رهبران محافظه‌كار كلیسا ظهور كرد. این حركت درصدد بود مسیحیت را بر ضد تهدیدهای برآمده از مطالعات انتقادی انجیل و همچنین تئوری‌های داروین و در مجموع مشكلاتی كه علوم جدید برای مسیحیت ایجاد كرده بود، حفظ كند. (king.9) صهیونیست‌های مسیحی با اندیشه‌های بنیادگرایانه درصدد مبارزه با پی‌آمدهای مدرنیسم برآمدند؛ پی‌آمدهایی كه وحیانی بودن كتاب مقدس، خدایی بودن مسیح و بازگشت مجدد وی را نقد و در برخی موارد رد می‌كرد. (Bob jones university, 2008: 1) بحران‌های برآمده از مدرنیسم برای مسیحیت و پیدایش مکتب صهیونیسم مسیحی در پاسخ به این بحران‌ها از یک طرف و تمایل انسان‌ها به ظهور منجی در شرایط بحرانی از طرف دیگر، باعث ایجاد این پرسش شد كه جایگاه مسئله آخرالزمان و به تبع آن ظهور منجی در آموزه‌های مكتب صهیونیسم مسیحی چگونه است.

صهیونیسم مسیحی بر اساس دو اندیشه مهم بنا شده است: اول وحیانی و نقدناپذیر بودن كتاب مقدس و دوم فرا رسیدن آخرالزمان و بازگشت مجدد حضرت مسیح. آنان برای بازگشت مسیح مقدماتی را لازم می‌دانند كه ركن اساسی آن، تشكیل حكومت یهودی در فلسطین است و بر همین مبنا آنان را صهیونیست می‌نامند. بنابراین یهودیان جایگاه برجسته‌ای در تئولوژی آخرالزمانی صهیونیست‌های مسیحی دارند. مسیحیت صهیونیست تا بدان‌جا سرنوشت خود را با سرنوشت یهودیان گره‌ زده كه گویی مسیحیتی یهودی شده است. جری فالول بنیان‌گذار جمعیت اكثریت اخلاقی و از برجسته‌ترین صهیونیست‌های مسیحی در امریكا درباره پیوند ناگسستنی مسیحیان و دولت اسرائیل می‌گوید:

هر كس كه به كتاب مقدس ایمان داشته باشد می‌بیند كه مسیحیت و دولت جدید اسرائیل پیوندی جداناشدنی دارند. بی‌گمان تأسیس دولت اسرائیل در سال 1948 در نگاه هر مسیحی كه به كتاب مقدس ایمان دارد، تحقق پیش‌گویی‌های موجود در دو كتاب عهد قدیم و جدید است. (گریگوری، 73:1373)

یهودی شدن مسیحیت در حالی است كه مسیحیان برای قرن‌ها یهودیان را قوم خداكش می‌دانستند. در جریان جنگ‌های صلیبی، صلیبیون پرآشوب به هرجا كه می‌رسیدند با شعار دشمنان مسیح به یهودیان حمله می‌كردند و آن‌ها را به گوشه‌ای از شهر كشانده و آتش می‌زدند. (بیئل، 1385: 52) سؤال این‌جاست كه خصومتی چنین آتشین، چگونه تبدیل به پیوندی استراتژیك شد؟ به عبارت دیگر، ریشه‌ها و عوامل پیوند میان یهودیت و مسیحیت و زمینه‌های ظهور مكتب صهیونیسم مسیحی كدامند؟ پیش از بررسی جایگاه آخرالزمان در آموزه‌های این مكتب، برای پاسخ به پرسش فوق به تبیین تحول تاریخی صهیونیسم مسیحی خواهیم پرداخت.

1. تحول تاریخی صهیونیسم مسیحی

بر طبق مطالب پیش‌گفته، صهیونیسم مسیحی پیشین? چندانی ندارد و در واقع واكنشی به آموزه‌های مدرنیسم است، اما این مسئله بدان معنا نیست كه این پدیده را خلق‌الساعه و بدون پشتوانه تصور كنیم. نگارنده بر آن است كه جریانی چنین وسیع و عمیق، زمینه‌های تاریخی گسترده‌ای می‌خواهد كه در ذیل به آن‌ها خواهیم پرداخت.

الف) زمینه‌های یهودی دین مسیح

یهودی شدن دین مسیح و به تبع آن ظهور مكتب صهیونیسم مسیحی علاوه بر عوامل سیاسی ـ اجتماعی (که در مطالب پیش رو بدان خواهیم پرداخت) زمینه‌های تاریخی و كهنی دارد كه به پیدایش اولیه دین مسیح بازمی‌گردد. مسیحیت اولیه علی‌رغم تقابلی كه شخص عیسی مسیح با یهودیان داشت و به اعتقاد مسیحیان به دست اشراف یهودی به صلیب كشیده شد، متأثر از دین یهود شد. ریموند پانیكار مسیحیت غربی را این‌گونه توصیف می‌كند:

شرك كهن، یا به نحو دقیق‌تر تركیبی از ادیان عبرانی (یهودی)، هلنی، یونانی، لاتین، سلتی و جدید كه با موفقیتی كم یا زیاد در قالب دین مسیح تبدیل یافته‌اند. (توماس،

1379: 4)

نخستین متكلمان مسیحی برای این‌كه اعتقادات خود را برای فرهنگ‌های مختلف قابل فهم كنند، آموزه‌های مسیحی را با سنت یهودی و فرهنگ یونانی و دنیای رومی پیوند دادند. برای مثال كتاب گفت‌وگو با تریفو اثر یوستین شهید، نمونه‌ای از دفاعیه‌ای مسیحی است كه به عقل و ادراك یهودی متوسل می‌شود. (جوویور، 1381: 1-2)

علاوه بر تأثیر متكلمان مسیحی در نزدیكی آیین‌های مسیح و یهود، ظهور و رشد مسیحیت در حوزه مدیترانه باعث تأثیر عقاید و آداب و رسوم این حوزه بر دین مسیحیت شد كه دین یهود یكی از این آیین‌ها بود. در واقع یكی از ژرف‌ترین و ماندگارترین تأثیرات تكوینی بر مسیحیان اولیه، از جانب آموزه‌های یهودی حوزه مدیترانه بود، به گونه‌ای كه رشد مسیحیت در جوار فرقه یهود ممكن شد و تعالیم یهود تأثیرات شگرفی بر دین مسیح گذارد. (ناردو، 1386: 13)

بزرگانی چون پولس قدیس و یوحنا دین مسیح را پس از حضرت عیسی(ع) تبلیغ کردند؛ تا جایی كه اناجیل موجود گفته‌ها و نوشته‌های چنین بزرگانی است، نه شخص عیسی مسیح. پولس قدیس یك یهودی بود كه به گفت? خودش برای مبارزه با دین جدید مسیحیت از آلمان عازم اورشلیم شد؛ ولی در میان راه اتفاقاتی برای او رخ داد كه نه‌تنها دست از دشمنی با مسیحیت برداشت، بلكه به مدافعی سرسخت برای تبلیغ این دین تبدیل شد. كتاب اعمال رسولان اتفاقات رخ داده برای پولس را كه باعث مسیحی شدن وی شد، این‌گونه توضیح می‌دهد:

همین كه پولس به دمشق نزدیك شد، ناگهان نوری از آسمان بر او تابید و او به زمین افتاد و ندایی شنید كه خطاب به او می‌گوید: چرا به من جفا می‌كنی؟ و او گفت: تو كیستی؟ و جواب شنید كه: من عیسی هستم كه تو به او جفا كردی، اما برخیز و وارد شهر شو و به تو گفته خواهد شد كه چه بكنی! (همو: 86)

پولس گفته‌های خود را منتسب به عیسی مسیح می‌كرد، در حالی ‌كه اصلاً وی را ندیده بود. او توانست در میان مسیحیان چنان جایگاهی بیابد كه گفته‌هایش از طرف مسیحیان به منزله كلام عیسی پذیرفته شود. وی در این‌باره چنین می‌گوید:

مایلم بدانید برادران كه انجیلی كه من تبلیغ كردم، انجیل انسانی نیست؛ چرا كه من آن را از انسان دریافت نكردم و خود نیز آن را نیاموختم، بلكه از مكاشفه عیسی مسیح فراهم آمد. شما در زندگی پیشین من در میان یهودیان باخبرید كه چگونه به كلیسای خدا با خشونت جفا می‌كردم و می‌كوشیدم آن را ویران سازم. اما هنگامی كه او از سر لطف مرا فراخواند و راضی شد كه پسرش را بر من آشكار سازد تا بلكه من در میان غیریهودیان در خصوص او به موعظه بپردازم. (همو)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تهاجم فرهنگی و آثار آن بر جامعه امروزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تهاجم فرهنگی و آثار آن بر جامعه امروزی در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تهاجم فرهنگی و آثار آن بر جامعه امروزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه

مستكبران و جهانخواران از دیرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعی بر فرهنگ سازی و تخریب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان می كوشند تا فرهنگ مبتنی بر ادبیات استعماری خود را كه توجیه كننده این تهاجم می‌باشد را با پوشش دموكراسی در بین ملت ها شایع نمایند لذا ترفندهای مختلفی را با هدف قلب مفاهیم ارزشی و ملوث كردن فضای فرهنگی جوامع به ابهام و تردید و نیز سؤال برانگیز نمودن ارزشهای دینی و قومی جامعه تحت تهاجم، راه وصول به مقصد را بری خود هموار كنند، بدیهی است در چنین فضای آلوده و مصمومی حق از باطل و ارزش از ضد ارزش و … شناخته نمی‌شود. خوشبختانه در جوامع اسلامی كه یكی از هدف های اصلی تهاجم فرهنگی است ( به ویژه كشور عزیزمان ایران) عزیزانی هستند كه ضمن آگاهی از ماهیت تهاجم فرهنگی و شناخت شگردهای پیچیده آن در معرض ابعاد تهاجم و دفاع از فرهنگ كمل طلب و پویا و حیات بخش اسلامی سعی داشته تا اثرات تهاجمی دشمن را خنثی و یا كم رنگ نمایند
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در word دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
                                                                                                                               
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .   

مقدمه
                                                                                                                           
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :                                                                        
1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه                                                                   
2) تراکم ساختمانی مسکونی: نسبت سطح زیر بنای ساختمانهای مسکونی به مساحت منطقه                          
3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه                                                                        
تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.                                      

منابع وماخذ
:
1.توفیق،فیروز،مسكن،مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی، تهران1370
2. حبیبی ، سید محسن و مسائلی ، صدیقه، سرانه های فضاهایشهری، انتشارات ملیزمین و مسكن ، تهران ، 1378
3. دلال پور، محمدرضا، برنامهریزی كاربری اراضی شهری، دانشگاه تبریز ، 1377
4. سعید نیا، احمد، كاربری زمین شهری ، جلد دوم، انتشارات مركز مطالعات و برنامه ریزی شهری ، تهران ، 1378
5. شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بربرنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علوم و صنعت ، تهران، 1369
6. صباغ كرمانی ، مجید، اقتصاد منطقه ای، انتشارات سمت، تهران ، 1380

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400 در word دارای 180 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعادل و توسعه راهبرد حیات طیبه در ایران 1400 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده:

«بالعدل قامت السموات و الارض»،قوام آسمانها و زمین به عدل است.چنانچه تعادل را از زندگی حذف كنیم، وجودی برای هستی باقی نخواهد ماند كه عدل پایه و بنیانی است كه قوام و استواری جهان به اوست.« العدل اساس به قوام العالم.»تعالی و ارتقاء جان آدمی به حیات طیبه الهی با ایجاد تعادل فردی در بستر تعامل جمعی است. تعادلی در مبدا، در مسیر و در مقصد.
توسعه ای كه در عدل است در هیچ طرح و برنامه دیگری نمی توان یافت. از آن جایی كه توسعه در اسلام تنها به معنای افزایش فیزیكی نیست و جنبه های معنوی و ارزشی نیز اهمیت دارد ، جهت گیری سیاستهای توسعه در اسلام به سمت اهداف خاصی است كه در راستا و تامین كننده هدف اصلی خلقت انسان است.انسان به خاطر همین سعه و جامعیت وجودیش، بر همه عوالم، حتی بر فرشتگان نیز برتری دارد و تنها اوست كه می تواند حامل عشق و طلب باشد.یك عارف با سعه وجودی خود با همه جهان و همه انسانها یگانه است.
قرآن كریم میفرماید: انسانی كه در اثر حیات پاكیزه ،جانش به سمت الله حركت كرد ، جاودانه خواهد بود و از ابدیت خاص برخوردار است چون عندالله می شود . این حیات طیبه باعث صعود و تكامل انسان می شود.برای تداوم حیات حقیقی و افزونی تاله آدمی، لازم است كه انسان اولاً چیزی را روی اصول علمی ببیند و ثانیاً قواعد عملی آن را بپذیرد. ظهور بركات و عنایات، مرهون رشد علمی و عملی جامعه است و امت اسلامی در پرتو ایمان و عمل صالح به این فیوضات الهی بار می یابد.حیات واقعی كه در یك فرد به جریان می افتد، با حیات دیگران نیز مشترك است. اساسی ترین مختص حیات، تعدیل و تصعید خودمحوری به سود انسان محوری است، كه رو به كمال دارد.
با صدور فرمان مقام معظم رهبری ، حضرت آیه الله خامنه‌ای مبنی بر تدوین و تنظیم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب چشم انداز بلند مدت كشور (دو دهه آینده) و با عنایت به الزامات حاكم بر تحقق چشم انداز بلند مدت كشور و ویژگیهای كنونی رشد و توسعه كشور، در این پایان نامه سعی بر این است تا با طرح و تشریح كاربردی تعادل و توسعه انسانی بعنوان راهبردی به حیات طیبه الهی در كشور ایران طی دو دهه آینده از منظر عرفانی تبیین گردد.

فهرست مطالب

چكیده   
مقدمه   
فصل اول – تعادل   
– تعاریف لغوی و اصطلاحی   
– عدل   
– معنای اعتدال   
– معنای عدالت   
– واژه‌هایی كه با عدل پیوند معنایی دارند   
– استقامت   
– قصد   
– قسط   
– وسط   
– توسط   
– تعادل   
– تعادل در مقصد (تعادل در خداشناسی)   
– عدل الهی   
– عدل خدا در خلقت جهان   
– تعادل در خلقت انسان   
– تعادل در مبدأ (تعادل در خودشناسی)   
– ضرورت تعدیل در قوای طبیعی تحت فرماندهی عقل   
– نشانگرهای رفتار و شخصیت متعادل   
– مراحل وصول به تعادل   
– تعادل جسمانی   
– تعادل عقلانی (اجتماعی)   
– تعادل روحی (معنوی)   
– ارتباط و نحوه تأثیر امور جاری و موظف و ویژه در یكدیگر   
– نشانه‌های عدم تعادل و سلامتی در امور مذكور   
– در امور جاری (فردی)   
– در امور اجتماعی   
– در امور ویژه (معنوی)   
– تعادل در مسیر (تعادل در فرمان خداشناسی)   
– تعادل در شریعت و طریقت و حقیقت   
– صراط مستقیم   
– تعادل در انسان كامل   
– انسان كامل صاحب مقام برزخ البرازخ است   
– مقام برزخیت كبری = تعادل در بین غیب مطلق و شهادت مطلق   
– تعادل اسمایی (اسماء جمالی و جلالی)   
– تعادل در تشبیه و تنزیه   
– عقل حد واسط ربوبیت و عبودیت   
– تعادل در دو قوه عقل عملی و نظری   
– تعادل در دو جنبه یلی الخلقی و یلی الحقی   
– تعادل در علم و عامل   
– تعادل در عقل و قلب (عشق)   
– تعادل در اقبال و ادبار قلب   
– تعادل در خوف و رجاء   
– تعادل در قبض و بسط   
– یقین به خداوند موجب اعتدال آدمی می‌شود   
– تعادل در هیبت و انس   
– ادب پرهیز از افراط و تفریط   
– تعادل در فرق و جمع (جمع الجمع)   
– تعادل در رضا و غضب   
– تعادل در رتق و فتق   
– تعادل در انبساط   
– تعادل در فناء   
– تعادل در تسلیم و تفویض   
– تعادل در توكل   
– تعادل در خلوت و جلوت   
– تعادل در دنیا و آخرت   
– برخی از نتایج ایجاد تعادل در انسان   
– فصل دوم – توسعه   
– تعریف لغوی و اصطلاحی   
– توسعه از دیدگاه فلسفی   
– توسعه فرهنگی   
– منظور از خلقت بشر، ظهور استعدادات نهانی است   
– تجلی شهود الهی تابع استعدادات است   
– هدف از خلقت تحقق تمامیت انسان است   
– استفاده از تمام قوا (توسعه انسانی)   
– توسعه وجودی از منظر قرآن   
– توسعه از منظر عرفان   
– نبوغ عرفانی   
– محورهای توسعه الهی   
– اهداف توسعه   
– گسترش علم و عقل یكی از اهداف توسعه   
– مبانی توسعه   
– شاخصه‌های توسعه الهی   
– انسان با ایمان، انسان توسعه یافته قرآنی   
– مظهر اهتداء و ضلالت قلب انسان است (شرح صدر و ضیق صدر)   
– قلب المؤمن عرش الرحمن (توسعه دل)   
– علایم توسعه وجودی   
– شرح صدر   
– علامت شرح صدر دستیابی به حلم است   
– انس   
– انبساط   
– من انسان كامل من فراگیر است   
– وسعت نظر عارف   
– سرور   
– راه‌های افزایش توسعه وجودی   
– پذیرش توحید راه اساسی افزایش ظرفیت روانی   
– خداخواهی   
– طی مراتب كمال در انسان كامل   
– سیر و سلوك   
– عبادت (عبودیت)   
– تقوی مایه شرح صدر و گسترش دل   
– گستردگی ظرفیت روانی و حلم نتیجه علو همت است   
– شكر   
– عوامل مؤثر در ایجاد ظرفیت روانی   
– مظاهر توسعه وجودی   
– سلوك فردی   
– سلوك جمعی   
– نتایج توسعه وجودی   
– تنگی و فراخ قبر تابع انشراح صدر و عدم آن است   
– نتیجه گیری   
– فصل سوم – حیات طیبه در ایران 1400 (ه.ش)   
– تعریف حیات معقول   
– عبور از مراحل خام «حیات طبیعی محض» به مراحل حیات معقول   
– حیات   
– طیب   
– حیات دنیایی و زندگانی طیب   
– حیات طیبه   
– حیات طیبه بهره مؤمن صالح   
– اركان حیات طیبه   
– حیات طیبه انسان را به كجا می‌رساند؟   
– راه رسیدن به عزت چیست؟   
– معنای صعود و شرح معراج   
– عمل صالح واسطه ارتقاء ارواح طیبه   
– نشانه‌ها و ویژگی‌های حیات طیبه   
– سیمای حیات طیبه نزد پیشوایان معصوم   
– ایران در سال 1400 (ه.ش)   
– نتیجه گیری   
– Abstract   
فهرست منابع

مقدمه :

سپیده مشیت دمیده، آفتاب خلقت سرزده، معمار هستی دست اندر كار آفرینشی شگفت است و … انسان از رحم غیب پای به دامان شهود می‌نهد.در جشن تولد این مولود مبارك، خدای تعالی خود صحنه آرا و میزبان است. كروبیان عالم بالا و ساكنان حرم سرّ و عفاف ملكوت را به مصلای قداست انسان فرامی‌خواند و فرمان می‌دهد تا بر او سجده برند. «فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجدوا الا ابلیس…».
شرح این حادثه بدیع كه می‌توان آن را زیباترین رویداد و پرشكوه‌ترین جلوه اراده ازلی در جهان خلقت نامید جان‌های لطیف و ارواح طیبه را كه اعجازهای بزرگ ایمان و اندیشه‌اند به اهتزاز آورده و معناهای ژرف در اندام الفاظ به سینه تاریخ سپرده‌اند. علی (ع) آن وجدان ملتهب حكمت الهی چنین به ترنم آمده:
اتزعم انك جرم صغیر      و فیك انطوی العالم الاكبر
و انت الكتاب المبین الذی         باحرفه یظهر المضمر
 و عارف رومی روح كلام علی (ع) را در قالب شعر پارسی بدین سان می‌دمد:
گر به ظاهر آن پری پنهان بود             آدمی پنهان‌تر از پریان بود
نزد عاقل آن پری گر مضمر است         آدمی صدبار خود پنهان‌تر است
راستی كه آدمی زاده طرفه معجونی است و این راز وجود و پری پنهان باید سیمرغ آسا بال و پر آراید تااز محیط جاذبه ملك و طبیعت بیرون رفته و بر قله فاف «دنی فتدلی» نشیند و در هاله مغناطیس خود چنان مجذوب شود كه بیش از دو هلال با مبدأ اعلی فاصله نداشته باشد و به افتخار «ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی» نائل آید.
انسان را حیوان ناطق یعنی جانور گویا می‌شناسیم،  لكن با این فرق كه او را دارای قوه و منّه و لیاقت و قابلیتی می‌یابیم كه هر گاه آن دارایی را به فعلیت برساند، انسان حقیقی و واقعی خواهد بود. یعنی انسان واقعی و حقیقی در عرف عرفان آن كسی است كه به فعلیت رسیده است و متصف به صفات ربوبی ومحاسن اخلاق و محامد آداب است وگرنه همان حیوان ناطق یعنی جانور گویا است.
آدم حقیقت انسانیت است كه جامع و مظهر ذات و جمع اسماء و صفات الهی است كه عالم خلق و آفرینش ظهور آن‌ها محسوب می‌شود. و به این اعتبار آینه حق و خلق است و  چون غرض از ایجاد، معرفت حق بوده و هیچ یك از مراتب وجود، استعداد آن را ندارند كه حق را به نحو كمال و تمام بشناسند مگر انسان،بدین دلیل حقیقت انسانی، غایت ایجاد نیز هست و آفرینش محفوظ به بقا و دوام اوست. و هرگاه كه این نوع از میان برخیزد – دوره عالم نیز به سر می‌رسد و دور آخرت آغاز می‌شود كه رجوع آفرینش است به اسم اول كه مصدر وجود است. حقیقت انسانی كه كون جامع و آینه جمال و مظهر صفات قهر و لطف الهی است و به اعتبار خلافت و جانشینی خدا به ناچار باید دارای تمام اوصاف مستخلف باشد.
چون عقل اول را آفرید، سی صد و شصت نوع از انواع كمال در او ظاهر گشت و حق تعالی بر حسب استعداد و قوه عقل اول، چهل وشش هزار هزار نوع و ششصد هزار نوع و پانصد و شش هزار نوع از انواع كمال و فیض وجودی بر او افاضه كرد و به مقتضای این فیضی بخشی‌ها عوالم متعددی خلق شد و انتشار فیض از عقل اول به اختیار صادر نگشت بلكه از راه فیضان سرزد.
در درون ما نیروهایی است كه اگر به كار گرفته شوند و رودهایی است كه اگر رهبری شوند و غنچه‌هایی است كه اگر شكفته شوند، ما را به وسعت‌ها و رشدها و حركت‌هایی می‌رسانند و سیراب و شاداب می‌نمایند. در حالیكه غفلت از این نیروها و رها كردن آن‌ها ما را به ركود و ایستایی می‌كشانند و همین است كه رسول باید ما را یادآوری كند و آگاه سازد.و این ما هستیم كه باید به این سرمایه‌ها و اندازه آن‌ها پی ببریم و آن‌ها را به جریان بیندازیم و زیانش را جبران كنیم كه گفته‌اند: رحم اله من عرف قدر نفسه * انسان سرمایه‌های زیادتری دارد. انسان فرزند تمام هستی است و تا بی نهایت راه در پیش دارد. لذا باید طوری تربیت شود كه در تمام این عوالم و در تمام این مسیر بتواند چه بكند و چگونه بماند و چگونه برود. باید مرزها را برداریم و دیوارها را بشكنیم و با این دید وسیع به هستی و به انسان نگاه كنیم و انسان را به عظمتی بشناسیم كه این هستی را زیر پا دارد.
روشن است كه جزء اصلی در تشكیل اجتماع صالح انسانی خود انسان است. انسان محور اصلی برنامه ریز‌ی‌ها، قوانین، علوم و دیگر مسائل جامعه بشری است. اصلاحات و تحولات وانقلاب‌ها نخست باید از درون انسان آغاز گردد. و در حوزه وجودی او صورت گیرد و سپس به برون جامعه سرایت كند. اقتصاد، سیاست، جنگ، صلح، اخلاق، ضد اخلاق، ارزش‌ها، ضد ارزش‌ها، خوشبختی‌، بدبختی، ایثار، خودخواهی، مهرورزی، نظم، بی نظمی و … همه و همه به انسان باز می‌گردد. بهترین برنامه‌ها و آموزش‌ها باید به دست انسان‌های شایسته اجرا شود وگرنه سودی نمی‌بخشد و تحولی نمی‌آفریند. بهترین قوانین، بهترین مجریان را می‌طلبد، از این رو ساختن انسان و پرورش و رشد انسانیت انسان و تربیت اصولی افراد انسانی، مقدمه اصلی تشكیل هر نظام صالح و انسانی است و همین همواره هدف نخستین مصلحان واقع گرا و انسان شناس است.
باری! چون تا كنون چنین دوران پایدار و جهان گستر پدید نیامده است و در اكثریت قاطع اعصار و قرون ظلم و بیداد،  نامردمی، نادانی، محرومیت  و… حاكم بوده است و نیروهای انسانی هرز رفته است وانسان‌ها به تكامل نرسیده‌اند و در مجموع عصر مرگ انسان و میرش انسانیت‌ها بوده است، نه عصر حیات و شكوفایی انسانیت‌ها، پس حیات راستین هنوز تحقق نیافته است و انسان همواره در انتظار فرارسیدن حیات طیبه است و شكوفایی كامل معنویت‌ها وانسانیت‌ها.
استیصال و درماندگی علمی و عملی انسان كنونی از تسلط بر سرنوشتش در قرن معاصر، عصر جهانی شدن و انفجار اطلاعات یكی از ثمرات شومی كه برای انسان به ارمغان آورده به انفعال كشیدن اوست.انسان عصر حاضر كه ثمره سالیان سال پیشرفت تجربه و تكنولوژی است، امروز خود در حلقه مؤسسان به دام افتاده و خود به خدمت تكنولوژی درآمده و با مكیدن خون از شاهرگ حیات طیبه خویش دائما سرمایه وجود خود را با هدف تولید و مصرف بیشتر به سمت رضایت از حیات مدرن سوق می‌دهد و این همان نقطه جاودانه خواهی رو به پایین است. بحران هویت تعبیری است كه شاهد مثالش انسان امروزی است، انسان گریزان از خود، از حقیقت خود،او هیچ گاه آغازكننده نیست، همیشه عكس العمل است. نمی‌داند چه باید بكند؟ و حتی نمی‌داند چه می‌تواند بكند؟«شرایط سوزشده نه شرایط ساز»!!!
تنبّه، توجه و بازگشت به حقیقت و اصل خویش، درك خسرانی كه در آن واقع است و تهوّع علمی و عملی از زندگی موجود مقدمه بروز نیاز، درك نیاز و حركت او به سمت و سوی حیات مطلوب است. حیاتی كه انسان با تمام ابعادش مورد نظر است (حیات دینی) و این مهم او را در وضع زندگی عینی او و آنچه كه باید انجام دهد (وضعیت مقدور) كه توأم با مهار، تسلّط و فراغت می باشد قرار می‌دهد. الگوی امور جاری، موظف و ویژه پیشنهادی است در این جهت. امید است كه قبول حضرت حق افتد .
تفكر سنگ اول رشد انسان و زیربنای تربیت او و سرنخ این كلاف سردرگم است. ادامه تفكر شناخت است و ادامه شناخت، محبت است و ادامه محبت، حركت و عمل و آزادی و رشد و تكامل و آدم شدن و انسان شدن. شناخت نهایی به مقایسه و سنجش و به نظارت عالی عقل نیازمند است.حركت و رشد مسائلی را مطرح می‌كنند:
1- جهت و حركت: الله (انا الیه راجعون)
2- صراط مستقیم: نزدیك‌ترین راه تا رشد استعدادها «توحید، عبودیت، اتباع».
3- مركب‌هایی برای رسیدن: فكر، عقل، عشق و ایمان، فشار و بلا، عجز، اعتصام.
4- راهبر: (رسالت و امامت)
5- منزل‌ها: رحم، دنیا، بهشت، كه بهشت منزل است نه مقصد.
6- روش حركت: شرایع و احكام، نظام‌ها و قانون‌ها.
با تفكر دراستعدادهای انسان به این همه می‌رسیم و ارتباط و هماهنگی آن‌ها را حس می‌نماییم.با این تفكر، عظمت استعدادهای او را می‌یابیم و به كار عظیم او می‌رسیم كه رفاه نیست و خوشی نیست، بلكه رشد و خوبی است. می‌یابیم كه انسان چقدر ادامه دارد و در نتیجه هستی تا كجا گسترده می‌شود.با این شناخت انسان می‌خواهد تمام استعدادهای خود را بارور كند و تمام سرمایه‌ها را زیاد كند. انسان می‌خواهد خودش را زیاد كند نه ثروت و قدرت و علمش و در این سطح است كه می‌تواند امیر باشد و می‌تواند از اسارت‌ها آزاد گردد.
چنین استدلال می‌گردد كه علوم مختلف، قدرت تقویت و توسعه ظرفیت روانی را دارند و هر ظرفی در اثر مظروف خود، دچار محدودیت می‌گردد، جز روان انسان كه در اثر اضافه شدن علم، توسعه بیشتری پیدا می‌نماید. «كلّ وعاء یضیق بما جعل فیه الّا وعاء العلم فانّه یتسع به» بر اساس نتایج حاصل از توسعه ظرفیت روانی، این حالت همواره مورد تقاضای پیامبران،از خداوند بوده و از او خواسته‌اند كه به آن‌ها شرح صدر بدهد و درنتیجه كارهایشان را آسان سازد. «قال رب اشرح لی صدری و یسّر لی امری» حداكثر شرح صدر و توسعه ظرفیت روانی حالتی است كه مخصوص پیامبران الهی و برگزیدگان خدا است. به عنوان مثال خداوند با اعطای آن بر پیامبر اسلام (ص) منّت گزارده و آن را برتر از هر نعمت می‌داند. «الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذّی انقض ظهرك و رفعنالك ذكرك» و در اثر اعطای این حالت، پیامبر (ص) قدرت مقابله با مشكلات عظیم را پیدا نموده است.
نتیجه شرح صدر به خود فرد برمی‌گردد و آسان شدن كارها، احساس سبكبالی و جلب احترام عمومی، در حقیقت همگی نتیجه شرح صدر و توسعه ظرفیت روانی می‌باشند. علامت شرح صدر دستیابی به حلم است كه در قرآن به عنوان صفات پیامبران خدا معرفی شده است و حتی خداوند خود را به این صفت خوانده است.
 ادیان الهی تلاش بسیاری را در جهت ایجاد ارتباط زنده و مستمر بین انسان و خالق او از طریق عبادت و ذكر نموده‌اند. ارتباط پویای بین انسان و خدا، وی را در غلبه بر مشكلات یاری نموده و از تنهایی رهایی می‌بخشد. انسانی كه این چنین با خدا در ارتباط است و با گسترش بصیرت و معرفت خویش دامنه ارتباط خود را نیز توسعه می‌دهد به سوی نفس مطمئنه در حركت است و می‌تواند در مقابل مصائب زندگی آرامش خود را حفظ كرده و با تكیه بر خدا، سراسر وجود خویش را صفا بخشد.حدیثی از پیامبر اكرم (ص) خطاب به امام علی (ع) نقل است كه حضرت فرمود: مؤمن، مؤمن نمی‌شود مگر این كه صدوسه صفت در او جمع شود. یكی از این صفات سعه صدر است. «اوسع الناس صدرا» یعنی سینه‌اش از همه گشاده‌تر است. قرآن در مورد سعه صدر می‌فرماید: «فمن یردالله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیّقا حرجا».
یكی از اصول بهداشت روانی و روان درمانی كه می‌توان از متون اسلامی كشف كرد، اصل لزوم توجه به ظرفیت روانی و عوامل تقویت كننده و محدودكننده آن است. در آموزش‌های اسلامی، ظرفیت روانی به ظرف‌های عادی تشبیه شده است و چنین آموزش داده می‌شود، كه بهترین ظرفیت آن است كه گنجایش بیشتری داشته باشد. «ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها» و در تعبیر دیگری افراد بشر بر حسب ظرفیت روانی و میزان بازدهی به معادن طلا و نقره تعبیر شده‌اند «الناس معادن كمعادن الذهب و الفضه» و اصولا میزان تعقل را بر حسب گنجایش ظرفیت روانی می‌دانند.
هر فرد به میزان ظرفیت و قدرت عملی خویش در مقابل خدا مسئول است و موظف است این ظرفیت را شناسایی نموده و سعی نماید نهایت كوشش خود را برای افزایش آن و رفع عوامل محدودكننده به كار برد.این آرمان بزرگ انسان است كه نه تنها بر هستی، كه بر خویش هم حاكم بشود و بتواند به این هر دو جهت بدهد.«و لما بلغ اشدّه و استوی اتیناه حكما و علما». بلوغ اشد، رسیدن به كمال و قوت در تمامی نیروها و استعدادها است.و این همان تعادل و مرحله تسویه است..در این مرحله این نیرو به كار گرفته شده و بحران‌هایش را پشت سرگذاشته است و انسان با تعادل و تسلط همراه است..انسان با رسیدن به تعادل ومرحله تسویه و بلوغ نیروها و استعدادهای خود، به تركیب كاملی دست می‌یابد. دو مثال زیر برای روشن شدن مطلب كمك میكند.
كشاورز برای رشد و توسعه دانه‌ای كه در زمین می كارد و از آن امید برداشت محصولی را دارد باید با دقت و ظرافت به آن رسیدگی كند و همه ابزار و لوازم و مایحتاج رشد آن دانه را از جمله خاك مناسب، آب كافی، كود لازم، آفتاب و نور كافی و… را در اختیار آن دانه قرار دهد. اگر هر یك از لوازم و امكانات مورد نیاز برای رشد و توسعه یك گیاه به اندازه لازم و درحد تعادل و متناسب فراهم گردد، می‌توان انتظار داشت كه یك گیاه با كیفیت لازم و مطلوب محصول دهد. امادر صورتی كه تعادل درهر یك از نیازهای گیاهی رعایت نگردد و حالت افراط و تفریط بگیرد، گیاه به مرور از بین خواهد رفت و كشاورز با وجود تمام زحماتی كه كشیده محصول مطلوب خود را برداشت نخواهد كرد. مثال دیگر این كه انسان برای سوار شدن بر یك مركب همچون اسب، فیل و یا حتی دوچرخه باید در جایگاهی متناسب قرار گیرد كه بتواند تعادل خود را در روی آن مركب حفظ نماید. و با اطمینان به ثبات و تعادل خود به حركت خود به سمت هدف معین ادامه دهد. اما اگر جایگاه خاص خود را بر روی مركب نیابد و تعادل لازم را ایجاد نكرده باشد یا از سرش یا از انتهایش یا از هر دو طرف به زمین خواهد افتاد و در نتیجه به مطلوب خود نخواهد رسید. در شكوفایی استعدادهای انسانی نیز باید تعادل رعایت شود.
در درازای تاریخ، هیچ گاه انسان از اندیشه و آرزوی بهتر زیستن فارغ نبوده و همواره برای دست یافتن به زندگی بهتر و سامان یافته‌تر(مدینه فاضله)، در تلاش بوده است. قرآن كریم، هدف مشترك تمام پیامبران را برپایی جامعه‌ای بر اساس قسط و عدل می‌داند و به ابزارهای پدید آوری چنین جامعه‌ای نیز اشارت می‌كند:«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط…»ما پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنان كتاب و ترازو را نیز نازل كردیم، تا مردم به عدالت و راستی گرایند«و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یكون الرسول علیكم شهیدا».
همانگونه كه دنیا به دو قسم ممدوح و مذموم تقسیم می‌شود، حیات انسان نیز دو نوع است: دنیایی و طیب. از نظر قرآن زرق و برق‌های دنیوی كه اهل دنیا را شیفته خود كرده است، بهره پست‌ترین نوع زندگی است. «ذلك متاع الحیوه الدنیا… »(آل عمران/14)
در قبال دنیای پست كه در همه جای آن بازی، زینت، مقام طلبی، تفاخر و تكاثر حاكم است، حیات طیب قرار دارد. این حیات از آن مؤمنانی است كه اعمال صالح انجام می‌دهند. «من عمل صالحا من ذكر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه» قرآن در این آیه نفرمود ما همین زندگی طبیعی و مادی مؤمن را طیب می‌كنیم بلكه فرمود ما به او حیات طیب می‌دهیم. حیات طیب خود عالم دیگری است و لذات این عالم نیز با لذت‌های عالم طبیعی فرق دارد. مراد از حیات طیب زندگی پاكیزه در جهان آخرت نیست. بلكه در همین دنیای طبیعی كه افراد عادی با یكدیگر حشر و نشر دارند، مؤمنان از حیات طیب برخوردارند و با اولیای الهی محشور هستند یعنی با آن كه در میان مردم عادی زندگی می‌كنند، ولی با آنان نیستند. دراین حیات طیب، غم، ترس، اضطراب، حرص، حسد، بخل، آز، كینه، عداوت، جهل و گمراهی راه ندارد. چون این عالم برتر از زندگی طبیعی است. در دنیای پست سخن مردم از بهتر خوردن و بهره‌های مادی است. ولی در حیات طیب سخن ازمعارف است.
تأله و ذوب در الهیت خدای سبحان فصل مقوّم و اساس هویت انسان است. و بر همین اساس خلافت تام الهی بنا می‌شود. بنابراین در وجود آدمی باید آثار الهیت تجلی كند و او را در ارائه اوصاف علمی و عملی صحیح خلیفه تام خدا سازد. قرآن كریم می‌فرماید: انسانی كه در اثر حیات پاكیزه جانش به سمت الله حركت كرد جاودانه خواهد بود و از ابدیت خاص برخوردار است چون عندالله می‌شود. این حیات طیبه باعث صعود و تكامل انسان می‌شود. پایه و مبنای اوصاف الهی بردو محور عمل و علم است.
 می‌باشد. پویایی در مسیر رشد و تكامل و توسعه را می‌توان به عنوان معیار سلامت فكر تلقی نمود.
بر اساس ویژگی‌های انسان (هدف جویی – اختیار – خلاقیت – استعداد – آگاهی و خود آگاهی) می‌توان گفت كه انسان قادر است هم هدف و هم راه رسیدن به هدف را طرح و انتخاب كند و در راه نیل به آن بكوشد. به بیانی دیگر انسان بالقوه قادر است آینده و راه‌های رسیدن به آن را طراحی و ارزیابی و انتخاب كند و نهایتا آن‌ها را به وجود آورد.برنامه ریزی جریانی است دائمی كه انسان و جامعه را در این تلاش برای تعالی و توسعه یاری می‌دهد.
انسان موحد ساختن آینده‌اش را در زمین وظیفه و مسئولیت خود می‌داند، زیرا خلافت و امانت را پذیرفته است. خود را بزرگ ترین عامل رشد یا ركود می‌داند. همان قدر كه آرزو می‌كند به عمل هم دست می‌زند. برای نزدیك شدن به حقیقت علاوه بر یادآوری دائمی خود (ذكر) و جلوگیری از انحراف (تقوی) آگاهانه می‌كوشد تا راه حل‌های محسوس، عینی و قابل تجربه را كه منطقا بر دانش و دستاوردهای سابق نیز استوار باشد به كار بندد..
زمان مورد نظر برنامه ریزی مسلمان مؤمن محدود به دوره كوتاه تصدی یا ریاست او نیست. افق زمانی او قیامت و بعد از آن را (آخرت) كه پایانی ندارد در برمی‌گیرد. چنان به زندگی این جهان نگاه می‌كند كه گویی هفته‌ای بیش از عمر او باقی نیست و در عین حال چنان به آینده می‌نگرد كه گویی همیشه در آن خواهد زیست. (نقل قول از امام علی (ع))در حالیكه به واقعیتهای گذشته معترف است ولی آینده را دنباله مسیر و دونده های گذشته نمی داند. بنابرین دامنه زمانی برنامه ریزی او در عین حالیكه به موفقیتهای كوتاه مدت توجه دارد تا بی نهایت ادامه دارد( قوس صعود ) در عین حال توجه به آینده بسیار دور و بی نهایت ؛ بازده جاری را در جهت نیل به ایده آلها به نهایت خود می رسد.بر  برنامه ریزی او نه تنها دانش بلكه حكمت حاكم است.
عمل صالح و رابطه آنها با برنامه ریزی ؛اجزاء تشكیل دهنده جریان انقلاب تكاملی اسلامند. نزدیك شدن به ایدهآل اسلام ” الله” مستلزم سعی و كوشش دائمی انسان است . این تلاش دائمی احتیاج به درك عمیق بعد زمان در دنبال كردن ایده آل دارد .
انگیزه تحقیق:
پس از صدور فرمان مقام معظم رهبری ، حضرت آیه الله خامنه‌ای مبنی بر تدوین و تنظیم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب چشم انداز بلند مدت كشور (دو دهه آینده )برآن شدم تا در جهت نیل به اهداف والا و تعالی جویانه انقلاب اسلامی ایران قدمی هر چند كوچك بردارم.امیداست كه در ظلتوفیقات الهی مورد قبول افتد و به كار آید…    ان شاء الله.
روشن است كه ستون خیمه انقلاب و ركن اساسی آن عدالت و تعادل است و چگونگی تربیت و تهذیب اخلاق مردم و عمل آنان و سلامت روح و جان و تعادل روان و سامان یابی زندگی همه و همه در گرو آن است و حتی دینداری و عرفان و به احكام دین عمل كردن مردم نیز بسته به آن است.و همین است كه امام علی بن ابیطالب (ع) می فرماید: «العدل حیاه الاحكام».
مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران، عرفانی بودن این انقلاب بوده و هست وسكوی پرش این انقلاب همواره رهبری امام خمینی (ره) محسوب شده است و رمز رهبری ایشان تزریق بلندترین مضامین عرفانی در جان تك تك افراد جامعه بوده است،بدون ترس و واهمه از اینكه این مفاهیم از ظرفیت افراد بالاتر است و دیدیم كه اتفاقاً چون این مفاهیم بلند با فطرت افراد منطبق بوده است، اصلاً احتیاجی به زمان برای تاثیر گذاری نداشت.روش این رهبر فرزانه همواره تربیت فرد و الهی كردن او برای اصلاح جامعه بوده است.
با آرزوی تحقق تعادل و توسعه بعنوان راهبر حیات طیبه در ایران 1400(ه ش).  «انشاءالله»
 
مروری بر فصول :
فصل اول : تعادل – تعادل در سه حوزه مبدا(تعادل در خود شناسی )،مسیر(تعادل در ره شناسی یا طریقت)،مقصد(تعادل در خداشناسی).
فصل دوم:توسعه- تعریف توسعه(وجودی) یا توسعه ظرفیت روانی،محورها،اهداف،مبانی،شاخصه‌ها،عوامل موثر،علایم و مظاهر توسعه الهی وجودی.
فصل سوم: حیات طیبه در ایران 1400(ه ش)- ابتدا تعریف مفهوم حیات طیبه و نشانه‌هاو ویژگیها، اركان، ثمرات و اصول حیات طیبه، سیمای حیات طیبه نزد پیشوایان اسلام و مراحل عبور از حیات طبیعی به حیات معقول (حیات طیبه)و سپس اشاره به نقلاب اسلامی ایران و موقعیت آن در جهان و تبیین چشم انداز آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی با اجرای طرح «تعادل و توسعه»،و در نهایت نتیجه گیری آمده است.
سوال اصلی تحقیق:
چگونه می توان با اعمال « تعادل و توسعه» در منشور زندگی خود راهی بسوی حیلت طیبه در ایران 1400(ه ش) برد؟
سوالات فرعی :
1 – تعالی و ارتقاء جان آدمی به حیات طیبه الهی با ایجاد « تعادل» فردی در بستر «تعامل»جمعی چگونه امكان دارد؟      2 – بحث و بررسی جنبه‌های عرفانی «تعادل و توسعه» بعنوان دو راهبرد «حیات طیبه »الهی در متون عرفانی؟      3 – «تعادل» در مبدا،مسیر و مقصد چگونه می باشد؟
4 – چگونه می توان «حیات طیبه» را در لحظه لحظه این دنیا تجربه نمود؟    5 – چگونه می توان از« تعادل» با « تعامل» تا « تعالی» سیر نمود؟        6 – معنای « توسعه» در اسلام و عرفان چیست؟
7 – رشد و « توسعه » انسان چگونه میسر است؟   8 – « حیات طیبه» الهی شامل جه افرادی می شود؟
فرضیه: تعادل و توسعه ارزشهای اخلاقی و معنوی موجب تمركز و ثبات شخصیت انسان می شود، بافاصله منطقی با حوادث و وقایع گریز ناپذیر عصر ارتباطات ، قدرت انتخاب و میزان تصمیمهای آگاهانه در مقابل واكنشهای غریزی انسان تقویت شده و تعادل و توسعه معنایی و معنوی انسانها، نقطه مبنا و مسیر ومقصد حیات طیبه ایران 1400 به شمار می رود.
محدودیتهای تحقیق:
1 – دشواری دسترسی به مفاهیم «تعادل و توسعه» در متون اصیل عرفانی بدلیل نو بودن و امروزی بودن این واژه‌ها و عدم اشاره مستقیم به آنها ،موجب شد تا با مطالعه خط به خط متون ،اوقات بسیار زیادی سپری گردد.
2-    دشواری گردآوری اطلاعات بدلیل مطالعه كلمه به كلمه و خط به خط متون عرفانی.
3-    دشواری در تطابق واژه‌ای مرتبط عرفانی كهن به نثر امروزی .

فهرست منابع

زاهدی ، محمد جواد ، 1382 ،كتاب توسعه و نابرابری،انتشارات مازیار،ص
صفایی حائری، علی، مسئولیت و سازندگی، ص188
نظرپور ، محمد نقی ،ارزش‌ها و توسعه ،1378،ص
ملكی ، حسن ،مقاله خانواده متعادل و توسعه پایدار، نشریه پیوند
نصر ، سید حسین ،آموزه‌های صوفیان،1381 ، انتشارات قصیده سرا،ص261 
سعید تهرانی ، جواد ، اسلام و تجدید حیات معنوی جامعه، شركت سهامی انتشار، 1351،ص204
شریعتی ،محمدتقی،تفسیر نوین، ، ص
شیرازی، صدر المتألهین محمد، ترجمه مفاتیح الغیب، ترجمه و تعلیق محمد خواجوی،ص164
بلخی،جلال الدین،مثنوی مولوی، نسخه نیكلسون، دفتر چهارم، رویه 806
فراهانی فرد ، سعید ،نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسلام، بهار 78
طوسی، خواجه نصیرالدین،اوصاف الاشراف ، به تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی، انتشارات امام،1361،ص147
جوادی آملی، عبدالله، هدایت در قرآن ، مركز نشر فرهنگی رجاء، 1376، ص70
جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن مجید،بخش سوم سیره حضرت رسول (ص)، ص201
ذاكری، سید مجتبی،اخلاق عرفانی، انتشارات صدر، 1372
انصاری، خواجه عبدالله، صد میدان ، باهتمام قاسم انصاری، انتشارات طهوری 1360 ص70
التركه ، صائن الدین علی بن محمد ،تمهیدالقواعد، با مقدمه سید جلال الدین آشتیانی ، 1976
جعفری ، محمدتقی ، تعلیم و تربیت اسلامی ، گردآوری وتنظیم محمدرضا جوادی ،1378
شیمل ،آن ماری،ابعاد عرفانی اسلام ،ترجمه وتوضیحات دكترعبدالرحیم گواهی،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،1374 ،ص381
جوادی آملی ،عبدالله، شمیم ولایت ، مركز نشر اسرا، آبان 83 ، ص 714  
ولی، شاه نعمت الله، رسائل ،ج4،ص181
میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین، كشف الاسراروعده الابرار،ج3،ص484
طباطبایی،سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج12 ،جزء 14،ص 491
جعفری ، محمد تقی ،حیات معقول ، دفتردوم ، صص 36 – 37
حكیمی، محمدرضا، كلام جاودانه
صحیفه امام، ج5،ص440، 23/10/57
كارگزار (یعقوبی) ،ابوالقاسم، حیات طیبه پاك زیستی، صص 2 – 46
مطهری ،مرتضی، حق و باطل، به ضمیمه احیای تفكر اسلامی، انتشارات صدرا،1362،ص36
شاه آبادی ، محمدعلی ،رشحات البحار ،1360
درّی نجف آبادی ،توسعه و فرهنگ و سازندگی،صص11- 12
یثربی ، سید یحیی ، پژوهشی در نسبت دین و عرفان، 1379
فارسی ، جلال الدین ، نظام هستی، انتشارات امیركبیر، 1370
هریسی تبریزی المسكن ، حسن ،غررالحكم و دررالكلم ، ج دوم، مترجم محمد علی انصاری ،
صص 503- 477
نوربخش،جواد، فرهنگ اصطلاحات تصوف، ج8 ، ص 49  
گوهرین،سیدصادق، شرح اصطلاحات تصوف ، ص79
عطارنیشابوری، شیخ فریدالدین، تذكره الاولیاء، ، ص569
میبدی،ابوالفضل رشیدالدین ،كشف الاسرارو عده الابرار،جزء 14، ص452
جلابی هجویری غزنوی، ابوالحسن علی بن عثمان، كشف المحجوب، تصحیح ژوكوفسكی، چاپ ششم، تهران، طهوری، 1378، ص 501 
 نسفی، عبدالعزیز محمد، انسان كامل، با كوشش ماریژان موله، تهران، طهوری، 1379، ص 265
لاهیجی،محمد فیاض،مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، ص474
بحارالانوار، جلد 6، ص 178
جامی، عبدالرحمان بن احمد، نفحات الانس من حضرات القدس، تصحیح و مقدمه مهدی توحیدی پور،انتشارات علمی، 1375، ص 78
قمی،حاج شیخ عباس، مقامات العلیه فی سعادت الابدیه(خلاصه معراج السعاده)، انتشارات ارشاد، 1362، ص25
افلاطون:جمهور، ترجمه فؤاد روحانی ،ص38
ارسطو:سیاست،ترجمه حمید عنایت، ص7 
طباطبایی،سید محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن،ج1،ص371
مطهری، مرتضی،بیست گفتار، ص9
خمینی ، سید روح الله، شرح جنود عقل و جهل، ص 149
طوسی، خواجه نصیرالدین،اخلاق ناصری، ص136
 سیوطی، جلال الدین، الدّره المنثور، ج 3، ص 56.
انصاری، خواجه عبدالله، مقامات معنوی، ترجمه و تفسیر منازل السائرین، صص 3 -1
سبزواری ، حاج ملاهادی ، اسرار الحكم ، با مقدمه توشیهیكو ایزوتسو ،ص7
میزان الحكمه،ج6،ص78
 موریسن،كرسی،راز آفرینش انسان،ترجمه محمد سعیدی،ص44
فرشاد، مهدی ،عرفان ایرانی و جهان بینی سیستمی ،1368،نشر بلخ، صص125-130
نهج البلاغه،خطبه 93،ص104
ابن عربی، محیی الدین،فتوحات مكیه، سفرالثالث، الباب الخامس عشر، فی معرفه الانفاس، ص369
حسن زاده آملی، حسن، انسان در عرف عرفان، 64
شاذروان، حسن ،عرفان مثبت- عرفان منفی،ص154
غزالی طوسی، ابوحامد امام محمد، گزیده كیمیای سعادت،ص45
كراجكی ، محمد ابن علی كنرالفوائد ، قم دارالذخائر، 1368،ج1،ص200.
برگرفته از سلسله مباحث كارگاه آموزش فرهنگ قرآن كریم
آملی، سید حیدر،تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم،ج1،ص228
نوری،حسین بن محمد تقی، مستدرك‌المسایل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البیت، 1365، ج11،
ص174.
مرقاتی،سید طه،مجموعه مقالات قرآن و توسعه فرهنگی (1) ،ص151
نصر،سیدحسین،آرمانها و واقعیتهای اسبلام،ص76
كاشانی، كمال الدین عبدالرزاق، لطایف الاعلام فی اشارات اهل الالهام ،ص418
ابن  عربی، محمد بن علی، شرح مناقب محی‌ الدین عربی، شارح محمد صالح بن محمد موسوی خلخالی، 1363، ص98.
سبزواری ، حاج ملاهادی ، اسرار الحكم ، با مقدمه توشیهیكو ایزوتسو ، ص341
ابن عربی،  محی الدین، شرح قیصری بر فصوص الحكم، فص آدمی، صص61 تا 73
ابن عربی، محیی الدین، فتوحات مكیه،السفر الثانی، تحقیق وتقدیم= د. عثمان یحیی ،تصویر و مراجعه = د . ابراهیم مركور ص 332
تاجدینی ، علی ،مفتاح نور ، شرح اصطلاحات عرفانی امام خمینی ،ص135
خمینی، سید روح الله، سر الصلوه، صص 147 و 148
كیانی نژاد، نور و ظلمت، ترجمه مشكاه الانوار تألیف امام محمد غزالی،ص44
نصر ، سید حسین ،معرفت و معنویت ،صص 293 -290
صادقی ارزگانی،محمد امین، انسان كامل از نگاه امام خمینی(ره) و عارفان مسلمان،ص29، مركز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامی،1382،ص5
شیرازی، صدرالمتالهین محمد بن ابراهیم (ملاصدرا)،ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه ،به قلم دكتر جواد مصلح،ص409
كاشانی، مولی محسن،المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء، ص36و37
 طباطبایی نجفی،سید مهدی بن سید مرتضی، رساله سیرو سلوك منسوب به بحر العلوم، با مقدمه و شرح علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی ، انتشارات حكمت،1360،ص 39
قمی ، قاضی سعید ،تعلیقات بر اتولوجیا،ص121
سبزواری ، حاج ملاهادی ، اسرار الحكم ، با مقدمه توشیهیكو ایزوتسو ، ص305
مكی،شیخ ابی طالب، قوت القلوب فی معامله المحبوب و وصف طریق المرید الی مقام التوحید، ج 1،
ص 441
الهامی ، داوود ، عقل و عشق، ص 169
لاریجانی،اسماعیل،مناجات خمسه عشر،چاپ اول، ص 63،انتشارات خلیلیان،1383
ابن سینا،حسین ،اشارات وتنبیهات، النمط العاشر فی اسرار الایات ، ترجمه و شرح دكتر حسن ملكشاهی، تهران، 1363،سروش،ج2،ص395
فرغانی، سعید الدین سعید ،مشارق الدراری شرح تائیه ابن فارض، ص65
سراج، ابونصر،اللّمع فی التصوف، ص374
فیض كاشانی، ملامحسن،منازل السائرین، صص284 الی 288
بینا ، محسن، مقامات معنوی،ترجمه و تفسیر منازل السایرین خواجه عبدالله انصاری، ج2 ،ص114
قشیری، ابوالقاسم، الرساله قشیری، تحقیق عبدالحلیم محمود و محمد بن الشریف، تهران، انتشارات بیدار، 1374،ص3
فتوحات مكیه ،ج2 ،ص152
حسینی، سیدابوالقاسم، اصول بهداشت روانی( بررسی مقدماتی اصول بهداشت روانی، روان درمانی و برنامه ریزی در مكتب اسلام)، 1379،ص76
ابن العربی،محیی الدین ابن عبدالله محمد بن علی ،المسایل، با تصحیح دكتر سید محمد دامادی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،1370، ص136
قونوی، ابوالمعالی محمد بن اسحق صدرالدین،الفكوك، مقدمه و ترجمه محمد خواجوی ،فك ایوبی ،ص 143
فیض كاشانی ،ملامحسن، كلمات مكنونه من علوم اهل الحكمت و المعرفت ،ص122
فرشاد ، مهدی ،عرفان ایرانی و جهان بینی سیستمی ،1368،نشر بلخ، ص 183
وسایل الشیعه، ج27،ص27
خوارزمی، تاج الدین حسین، شرح فصوص الحكم، تحقیق آیه الله حسن زاده آملی،1377، مركز انتشارات قم،فصّ حكمه فردیه فی كلمه محمدیه ،ص1119
العربی، محمد شهاب الدین، رسائل ، دار صا بیروت، ص 161 
 جعفری ، محمدتقی ، تعلیم و تربیت اسلامی ،ص191
كافی، ج2، ص186
خمینی،سید روح الله، آداب نماز، ص287
خمینی،سید روح الله، چهل حدیث ،صص531 و532
جوادی آملی،عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن كریم،حیات حقیقی انسان در قرآن،1382،ص211
النفحات ، ط 1، من الحجری ،ص18
جعفری، محمد تقی، شناخت انسان در تصعید حیات تكاملی، ذكر دفتر هفتم، 1362،صص86 -87
ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی، گامی بسوی دولت اسلامی، 1384، ناشر صادق آل محمد(ع)، ص155
صحیفه امام، ج5،ص440، 23/10/57
باوند، نعمت الله، درآمدی بر نظریه انقلاب اسلامی، 1378، نشر موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،
ص 62
حقیقت ، عبدالرفیع ،پیام جهانی عرفان ایرانی یا تشریح ارزشهای معنوی فرهنگ ایرانی ،كومش ،1370،
ص 54
كیهان،20/6/76
روزنامه جمهوری اسلامی ،20/12/75
رستگار، محمد قطب الدین، عدل اصل دوم دین(عدل نوجوان)،1360،ص141

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناخت یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شناخت یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناخت یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه    1

فصل اول
تاریخ سیاسی – اجتماعی سیستان در آستانه قیام یعقوب لیث
بخش اول
سیستان زاده هیرمند
بخش دوم
سیستان در فرهنگ و تمدن ایرانی
بخش سوم
فتح سیستان توسط اعراب
بخش چهارم
سیستان ، پناهگاه خوارج
بخش پنجم
قیام حمزه آذرك خارجی    

 یعقوب و اقداماتش
بخش اول
اصل و نصب صفاریان
بخش دوم
تشكیل دولت صفاریان و حكمرانی یعقوب  

فصل سوم
یعقوب و تحكیم دولت صفاریان
بخش اول
یعقوب و خوارج
بخش دوم
یعقوب و كسب مشروعیت   
54
منابع و مآخذ    72

 

مقدمه
تاریخ صفاریان زمان و مكان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره یادآور خاطر جوانمردان و عیاران ایرانی است حركت او در حقیقت، حركت گروهی از مردم ایران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضتهای ملی و مذهبی ایرانیان علیه عربها و حكام دستگاه خلافت بنی امیه عباس .
تلاش او برای ایجاد حكومتی مستقل در ناحیه ای كهن و باستانی است كه خاطره بسیاری از آداب و رسوم و رموز پهلوانی را در قلب خود جای داده است عمل او كردار عیاری است كه ریشه در باورهای ظلم ستیزی و ایجاد اعتدال اجتماعی دارد كه از سویی از اعتقادات و ارزشهای اسلامی و از سوی دیگر از فرهنگ ایرانی نشات گرفته است .
اندیشه او در مبارزه با دستگاه خلافت عباسی و برقراری استقلال حتی در ناحیه‌های  كوچك از شرق ایران هر چند خام و ناپخته بود ولی اولا وابسته به نهضتهای سیاسی -مذهبی و ملی ایرانیان پیشین نشات گرفته از آنان بود ثانیا مشروعی بود برای حكومت ایرانیان مسلمانی كه درقرون بعد جرات مقابله با دستگاه خلیفه را پیدا كردند و هر كدام راه رسیدن به استقلال ایران و ایرانی را كوتاهتر نمودند .در این پژوهش تلاش شده تا حدودی با منطقه سیستان قبل و بعد از اسلام و چگونگی رشد و به قدرت رسیدن یعقوب و اقداماتش را به رشته تحریر درآوریم .
باید این نكته را ذكر نمایم كه در رابطه با منابع این دوره مشكلات اصلی وجود دارد و به طور عمده ویژگیهای ساختاری این دولت به ویژه در نخستین سالهای شكل گیری آن باز می گردد از یك سو دلایل چند رهبری دولت صفاری در پی آن محیط دربار صفاری چندان علاقه ای به امور فرهنگی و علمی از خود نشان نداده و به همین سبب منبعی زیادی در دسترس نیست و از سوی دیگر صفاریان به دلیل فرودستی پایگاه طبقاتی شان ، حضور خوارج در میان صفوم نشان و از آن بالاتری برای جسارتشان بر ضد خلافت عباسی ، با تحقیر و ناخشنودی و غرض ورزی بسیاری از منابع رو به رو گشته اند از دیدگاه بیشتر مورخین كه خود نماینده و هواخواه محیط اشرافی و موانع حرمت دینی عباسیان بودند صفاریان جز گروهی از دزدان و راهزنان بی اصل و نسب و حقیر نبودند كه راه طغیان بر ضد خلیفه را در پیش گرفتند و سرانجام به سزای اعمال خود در دیر العاقول رسیدند بدون شك اگر از آگاهیهای فراوانی كه كتاب تاریخ سیستان در اختیار می گذارد محروم می ماندیم بسیار از نقاط تاریك و مبهم در محدوده این تحقیق همچنان بر جای می ماند.

منابع و ماخذ
1-    …………… تاریخ سیستان به تصحیح ملك الشعرا بهار – چ 1352 – وزارت فرهنگ و هنر – تهران.
2-    قزوینی ، ذكریا : آثار البلاد و اخبار العباد – ترجمه جهانگیر میرزا قاجار – تصحیح محدث میر هاشم : چ 1372 امیركبیر تهران .
3-    طبری محمد جریر: تاریخ طبری،  ترجمه ابوالقاسم پاینده ج 15- چ1375 بنیاد فرهنگ ایران – تهران.
4-    دینوری ، ابوحنیفه ، اخبارالطوال : ترجمه محمود مهدوی – چ 1368 – نی – تهران.
5-    بلاذری، احمد:  فتوح البلدان ترجمه آذرتاش – آذرنوش- تصحیح علامه محمد فرزان- چ 1364- سروش – تهران.
6-    میرخواند، محمد بن سید برهان الدین: روضه الصفا،تلحیض عباس زرباف خویی – ج 3 – چ 1354، علمی – تهران.
7-    منهاج سراج: طبقات ناصری ، تصحیح – عبدالحی حبیبی – تهران – دنیای كتاب چ 1363، ج 1.
8-    گردیزی،ابوسعید: تاریخ گردیزی به اهتمام عبدالحی حبیبی– تهران – دنیای كتاب 1363.
9-    عوفی،سدید الدین محمد: جوامع الحكایات و لوامع الروایات – به كوشش جعفر شعار – تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی – 1363.
10-    یاقوت محمدی- شهاب الدین ابن عبدالله – معجم البلدان – تصحیح محمد الدین الخانجی-قاهره- مطبعه السعاده -1324 ، ج 7. 
11-    ………. تاریخ كامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران – تهران – علمی – بی تا- ج 12و15.
12-    ابن خلدون – عبدالرحمان: العبر، ترجمه عبدالحمید آیتی ، تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1364 ج 2.
13-    اصفهانی – حمزه – تاریخ پیامبران و شاهان- ترجمه جعفر شعار- تهران ، بنیاد فرهنگ ایران – 1364.
14-    ابن حوقل ، سفرنامه ابن حقر (ایران در صوره الارض) ترجمه دكتر جعفر شعار- چاپ دوم- تهران- امیركبیر1362.
15-    بیهقی ، ابوالفضل : تاریخ بیهقی ، تصحیح علی اكبر فیاض ، مشهد ، انتشارات دانشگاه 1350 ، ج 7.
16-    اسفندیار، بهاء الدین محمد بن حسن: تاریخ طبرستان ، تصحیح عباس اقبال ، به اهتمام محمد رمضانی ، تهران چاپ خانه مجلس 1320.
17-    اسفزاری ، معین الدین محمد: روضات الجنات فی الوصاف مدینه هرات، تصحیح و تعلیقات محمد كاظم امام، تهران دانشگاه 1338 جلد 1.
18-    صفا ، ذبیح الله : تاریخ ادبیات در ایران ، چاپ 12 تهران، فردوسی 1371 ، جلد 1.
19-    ابن مسكویه ، ابوعلی: تجارب الامم، ترجمه دكتر علی نقی منزوی ، تهران قومس 1367.
20-    ……………. تاریخ سیستان به تصحیح ملك الشعرا بهار – چ 1352 – وزارت فرهنگ و هنر – تهران.
21-    باستانی پاریزی – محمد ابراهیم ، یعقوب لیث ، ج 1365 ، تهران
22-    مستوفی،احمد: شهداد و جغرافیایی تاریخی – دشت لوت – چ 1351- دانشگاه تهران.
23-     با سورث – ادموند كلمیفورد: تاریخ سیستان  از آمدن تا زیان تا برآمدن دولت صفاری
24-    سایكس، سرپرسی : تاریخ ایران ترجمه محمد تقی فخردامی گیلانی چ 1326- علمی ، تهران.
25-     كاظمیه ، اسلام :جای پای اسكندر – چ 1357 – رواق – تهران
26-    یزدان پناه ، حسین: زندگانی یعقوب لیث – چ 1356 – قوی- تهران
27-    بهرامی ، كرم: تاریخ ایران از سلاجقه تا سقوط بغداد – چ 1350- دانشسرای عالی تهران
28-    اقبال،عاس: تاریخ ایران از صدر اسلام تا استیلای مغول- چ 1318 – تجریش – تهران.
29-    زرین كوب ، عبدالحسین: تاریخ ایران بعد از اسلام چ 1335 – امیر كبیر – تهران
30-    بهمنی – جواد: هنگامه تاریخ – ج 2- چ 1362 – تهران
31-    فرای، ریچارد: تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه – ترجمه حسن انوشه – تهران – امیر كبیر- 1363 ج 4.
32-    مصاحب ، غلامحسین: دایره المعارف- تهران ، فرانكلین 1356، ج2.
33-    و.و بار تولد- تركستان نامه – ترجمه كریم كشاورز- تهران – داور – 1352.
34-    نولدكه ، تئودور: یعقوب لیث، ترجمه مهرداد مهرین هوخت ، ش 8/5، سال 1354.
35-    باسورث، سی ای : لشكرهای صفاری ، ترجمه سرور همایون آریانا ، انجمن تاریخ افغانستان شماره 281.
36-    آژند، یعقوب: قیام زنگیان ، تهران انتشارات كتابهای شكوفه 1364،
37-     شجاعی زند، علی رضا «سلسله های اسلامی در ایران و مسئله مشروعیت» مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 9،10 سال 1379.
38-    رحیم لو ، یوسف «نگاهی به مسئله تبار در خاندانهای پادشاهی ایران» مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی مشهد ، شماره 3 ، 4 (1369).
39-    گروسه ، رنه و ماسه، هانری: تاریخ تمدن ایران ، ترجمه جواد محبی ، چاپ 1339 ،تمدن تهران
40-    شجاعی صائین، علی : تاریخ تكوین دولت صفاری ، تهران ، اهل قلم 1376.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روابط دو جانبه ایران و پاكستان از سال 1320 به بعد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روابط دو جانبه ایران و پاكستان از سال 1320 به بعد در word دارای 162 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روابط دو جانبه ایران و پاكستان از سال 1320 به بعد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

پیشگفتار    1
فصل اول (كلیات)
طرح مسئله    2
اهداف تحقیق    4
اهمیت تحقیق    4
سوال اصلی    5
سوالات فرعی    5
فرضیات تحقیق    5
متغیرها و مفاهیم عملیاتی    6
روش تحقیق    6
مشكلات و موانع تحقیق    6
سازماندهی تحقیق    7
فصل دوم: خصوصیات كشور پاكستان    8
پیدایی پاكستان    9
فصل دوم: جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی    9
جغرافیای انسانی    10
دین و مذهب رسمی    11
شیعیان پاكستان    11
حكومت    12
اقتصاد    12
ویژگی‌های ارتباطی    18
مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با كشور پاكستان    19
فصل سوم – تاریخچه روابط  ایران و پاكستان    21
روابط ایران و پاكستان قبل از استقلال (1947-1739)    22
روابط ایران و پاكستان پس از استقلال (1971- 1947)    23
روابط ایران و پاكستان (1979-1971)    26
روابط ایران و پاكستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز
(2005-1979)    32
روابط استراتژیك جمهوری اسلامی ایران و پاكستان    33
نتیجه گیری    40
ضمائم    47
منابع و ماخذ    94

 
پیشگفتار:
یكی از مسائل مهمی كه از نیمه دوم قرن بیستم و به دنبال ظهور كشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم در عرصه روابط بین الملل توجه بسیاری از دولتمردان و اندیشمندان سیاسی را به خود جلب نموده است، شناخت پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این كشورها در جهت برقراری بالاترین سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با آنهاست. از آنجایی كه كشورهای جهان سوم سالها تحت سیطره استعمار و استبداد بوده‌اند، لذا غالبا نتوانسته‌اند در ساختارهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی خود تحولی ایجاد نمایند. كشور پاكستان نیز همانند ایران از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. با عنایت به این موضوع ما نیز در این پژوهش سعی نموده‌ایم ضمن ارائه تصویری از اشتراكات مذهبی- سیاسی و فرهنگی فیمابین، به بررسی روابط دو جانبه از گذشته تا امروز پرداخته و با ذكر منابع موجود ارتقای همكاری‌های منطقه‌ای و بین المللی بر راهكارهای توسعه روابط در جهت تامین منافع ملی ایران بپردازیم. در مجموع می‌توان گفت كه هدف اصلی در این تحقیق آن است كه نشان می‌دهد اهمیت روابطی همه جانبه و مستحكم با همسایه شرقی كشورمان می‌تواند گره گشای بسیاری از مسائل امروز منطقه خاور میانه و شبه قاره هند باشد.  ضمن اینكه سود آوری عظیم اقتصادی نیز برای ایران در پی خواهد داشت.
در خاتمه لازم است از زحمات كلیه اساتیدی كه درزمان تحصیل در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات به اینجانب مطالب فراوانی را آموختند، به ویژه جناب ‌آقای دكتر حمید احمدی كه از مقالات و تألیفات ایشان و مباحث كلاس‌های درسشان بهره فراوانی بردم تشكر و قدردرانی نمایم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید