مقاله مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans در word دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans در word

مقدمه     1
نماتدها     3
نماتدهای انگل گیاهی     8
فرآیند بیماری زایی نماتدها     13
راههای مبارزه با نماتد مولد غده ریشه     19
مبارزه بیولوژیک با نماتدها    28
باکتری Pasteuria penetrans     35
صفات مبارزه ی بیولوژیک     44
سیستماتیک Pasteuria penetrans     54
اکولوژی Pasteuria penetrans    58
دشمنان طبیعی اندسپورها     60
بیولوژی Pasteuria penetrans    62
 مرحله اتصال     63
نفوذ     66
 سیکل زندگی در بدن نماتد     67
اسپورزایی     70
عوامل موثر برچسبیدن باکتری Pasteuria penetrans به نماتد Meloidogyne spp    72
اثر تراکم اندوسپورهای P. penetrans در خاک روی چسبیدن    76
 اثر بافت خاک روی چسبیدن اندواسپورها     79
  تأثیر رطوبت خاک روی چسبیدن اندوسپورها     82
  اثر دمای خاک روی چسبیدن اندواسپورها     85
 اثر سن نماتد روی چسبیدن اندواسپور     87
 اثر PH روی چسبیدن اندوسپورها     90
تفاوت عملکرد ایزوله های مختلف Pasteuria penetrans    91
تأثیر دمای ثابت و متغیر در گسترش Pasteuria penetrans در بدن نماتد Meloidogyne spp     96
کشت Pasteuria penetrans    101
کشت in-vitro    103
 کشت in-vivo    106
تهیه ی پودر ریشه ی پاستوریا     108
پودر دتابل پاستوریا (P.W.P)    111
مقایسه ی اثر کنترل بیولوژیک اندوسپورهای in-vivo و in-vito     115
علل عدم استفاده ی وسیع از Pasteuria penetrans به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک     119
منابع     121

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans در word

1- اصول و مبانی نماتدشناسی گیاهی- دکتر مهدی عنصر اصفهانی- مهندس علیرضا احمدی

2- Review of pasteuria penetrans. (Journal of nematology 1998)

3- Pasteuria species for Nematode control: Current Developments and future prospects- Kelly S. smith, Thomas E. Hewlett, and James H. white, Entomos, Inc., Gainesville, FL

4- Studies on a pusteuria isolate from an entomopathonematode, Steinernema pakistanense

5- ultrastruture, Morphology, and sporogenesis of pasteuria penetrans- 2.x.Chen, D.W.Dickson, L.G.Freitas and J.F preston-

6- Influence of Soil Conditions, Spor densities and nematode age on pasteuria penetrans attachment to Meloidgyne incognita- M.Talavera and T.Mizukubo-

7- Development of pasteuria penetrans in Meloilegyne javanica famales as affected by Constantly high vs fluctuating temperature in an in-vivo system-DARBAN D.A, GOWEN S.R.. PEMBROKE B., MAHARA. N

8- Comparision of the efficacy of pasteuria penetrans endospores produced invivo and invitro for the Control of Meloidogyne arenaria- T.E.Hewlett, K.S.Smith,  S.T.Griswold and W.T.Crow

9- Production of the nematode biological Control agent pasteuria spp. The hard way-Thomas Hewlett, Susan Griswold and Kelly smith

10- Biological Control of plant parasitic nematodes and development of bio-nematicides-wang Zhiwei, weng Zhonghe

11- Infection of Meloidogyne javanica with pasteuria penetrans- Amer Zareen, M. Javed Zaki, S.Shahid shaukat and S.R. Gowen

مقدمه :

امروزه استفاده از مبارزه بیولوژیک در راستای جلوگیری از خسارت آفات و بیماریها به طور گسترده در حال بررسی است و محققین سعی در گسترش روشهای مورد استفاده در مبارزه بیولوژیک دارند

در این میان نماتدها جزء گروههایی هستند که می توانند خسارت قابل توجهی به گیاهان وارد کنند که خسارتی که نماتدهای پارازیت گیاهی وارد می کنند به دو صورت است. از طرفی آنها موجب ضعیف شدن گیاه میزبان می شوند و شرایط را برای حمله سایر پارازیتها نظیر قارچها، باکتری ها، ; مساعد می کنند و از طرفی نماتدها که اکثراً به ریشه گیاه حمله می کنند موجب کاهش رشد زایشی گیاه می شوند

تاکنون در جهان برای مبارزه با نماتدها بیشتر از نماتد کشهای شیمیایی استفاده می شد ولی اخیراً بدلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده از نماتدکشها ، در بسیاری از کشورها، استفاده از آنها ممنوع شده است و سعی می شود که با استفاده از روشهای دیگر با نماتدها مبارزه کرد. این در حالی است که زارعین استفاده از نماتد کشهای شیمیایی را ترجیح می دهند،زیرا هم به قدرت تأثیر آن اعتقاد دارند و از طرفی هزینه استفاده از نماتدکشهای شیمیایی با هزینه روشهای بیولوژیک برابری می کند

از جمله روشهای بیولوژیک موثر در کنترل نماتدها، خصوصاً نماتد مولد غده ریشه Melodogyne sp ، استفاده از باکتری
Pasteuria penetrans می باشد که تحقیقات گسترده ای برای عملی کردن استفاده از این باکتری در حال بررسی است، زیرا قدرت بسیار خوبی را در کنترل نماتد نشان میدهد و این باکتری سیستم تولید مثلی نماتد را هدف قرار داده و از ایجاد تخم جلوگیری می کند، لذا دارای پتانسیل بسیار بالایی در کنترل نماتد مولد غده ریشه است

البته باکتری Pasteuria penetrans یک پارازیت اجباری است و همین امر موجب اعمال محدودیتهای در رابطه با استفاده وسیع از این باکتری شده است، زیرا پاراززیت اجباری بودن، کشف آزمایشگاهی (in vitro) این باکتری را محدود کرده است و دانشمندان سعی در ایجاد محیط کشف مناسب برای تولید آزمایشگاهی این باکتری هستند و در صورت تحقق چنین موضوعی می توان خسارت ناشی از نماتد مولد غده ریشه را تا حد زیادی کاهش داد

 نماتودها

 در ابتدای بحث لازم است راجع به نماتدها و نحوه خسارت آنها توضیحی داشته باشیم

تاریخچه

علم نماتود شناسی، جدیدترین شاخه ی علوم بوده و احتمالاً آخرین رشته ای می باشد که در نیمه ی قرن اخیر از علم مادری جانور شناسی جدا و استقلال خود را برقرار ساخته است. نماتودها، با بیش از 15000 گونه، متنوع ترین جانوران پر سلولی در کره ی زمین بوده و دو سوم از کل جمعیت جانوران را به خود اختصاص داده اند. نماتودها شامل گروههای متفاوتی از آزادزی در دریاها، اقیانوس ها، آب های روان تا انگل جانوران و گیاهان بوده و با قدمت بیش از 3000 سال در گروه جانوران، تا همین اواخر چندان مورد توجه جانوران شناسان قرار نداشتند

قدیمی ترین گزارش از وجود نماتودها در تمدن قدیم مدیترانه ای یافت شده که در مقاله ای تحت عنوان ابرزپیروس (Ebers papyrus) مربوط به 1550-1553 سال قبل از مسیح بوده و در آن در ارتباط با کرم آسکاریس Ascaris و نیزDracunchus medinensis از انگل انسانی اشاره شده است

قدیمی ترین مرجع در ارتباط با نماتودها در نوشته ای تحت عنوان «طب بین المللی امپراتور زرد باستان» 2700 سال قبل از مسیح بوده که در تحقیق خود تحت عنوان «سه عامل و یک اثر بیماری» گزارش نموده است که انسان ها از طریق خوردن میوه، سبزیجات و احشاء جانوران به کرم های انگل مبتلا می شوند. این مطلب مورد قبول جهان غرب قرار نگرفت، تا این که لویس پالچر آزمایش را در سال 1846 انجام داد که به رد  فرضیه ی خلق الساعه با پیدایش خود به خود منجر شد

میکروسکوپ، اصلی ترین عامل در توسعه و پیشرفت علم نماتود شناسی بوده است و گونه ی Tubatrix aceti اولین نماتودی بود که در سال 1656 توسط بوره لوس (Borelluss) در زیر میکروسکوپ مشاهده گردید، ولی اولین گزارش در ارتباط با نماتودهای انگل گیاهی توسط ندهام (Needham) در سال 1743 ارایه شد. او مشاهده نمود که فیبرهای مورد تشریح گال گندم زندگی دوباره یافتند. ولی، متوجه ی کشف مهم خود نگردید. این پایان فریضه ی پیدایش خود به خود و شروع نماتود شناسی به عنوان یک علم بود

مطالعه بر روی نماتودهای انگل ریشه های گیاهی، اولین بار توسط بر کلی (Berkcley) در سال 1955 انجام گردید، کسی که علایم گال ریشه را در اثر نماتودهای مولد غده ی ریشه روی گیاه خیار در گلخانه ای در انگلیس توصیف کرد. پس از کشف نماتودهای گال ریشه، شاکت (Schacht) نماتودهای مولد سیست را روی ریشه های چغندر قند در حال زوال مشاهده نمود. دراواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، نماتود شناسی پیشرفت سریع خود را در لوله ای، تشریح گونه ها، بررسی های زیست شناسی و مبارزه تجربه کرد

مشتقات از لغت یونانی نما (nema) از جمله نماتود شناسی، نماتود شناسان و نماتود کش ها توسط کاب (Cobb) پیشنهاد گردیده که به طور گسترده ای توسط متخصصین این رشته مورد قبول واقع شد

انتشار جهانی نماتودهای انگل گیاهی حایز از اهمیت از نظر اقتصادی، نشان می دهد که آنها یک فاکتور مهم در اقتصاد تمدن قدیم بوده اند. احتمالاً ، خسارات فراوانی را به محصولاتی وارد ساخته که موجب قحطی یا مهاجرت انسان ها می شده است

بیماریهایی که توسط نماتودها در محصولات ایجاد می گردند، به طور یقین از مدت ها پیش شناخته شده می باشند، ولی ارتباط بین گیاه و انگل ناشناخته بوده که به علت عدم حظور علایم آشکار بوده است. زوال گیاه در اثر آلودگی به نماتودهای خاص، تا همین اواخر به سایر فاکتورها از جمله عدم حاصلخیزی خاک، شرایط آب و هوایی یا سایر پدیده ها نسبت داده می شد. خسارات فاقد توجیه در محصولات و زوال باغات مسن، به ترشح مواد سمی توسط ریشه ی درختان نسبت داده شده است

در طول عمر طویل باغات، نماتودهای انگل گیاهی مشخص قادر به گسترش جمعیت خود هستند. در برخی از مزارع متروکه و مورد کشت فعلی تنباکو در ویرجینیا، ممکن است رشد بیش از حد گیاهچه و درختان جنگلی موجب تجدید ساختار در جمعیت نماتودهای مولد غده ی ریشه، نماتودهای مولد زخم و سایر نماتودهای شناخته شده باشد. به ظاهر، آنها با خسارات محصولات همراه بوده و شاید به اندازه ی فرسایش و تهی شدن خاک، مالکان را مجبور به ترک مزرعه برای چند دهه ی قبل نموده باشند(Thorne, 1961)

بیشترین مشکل نماتودها در جایی ایجاد می شود که میزبان مناسب آنها به طور متناوب برای چندین سال متوالی در یک مزرعه کشت گردد

بذور آلوده، مناسب ترین ناقل در انتشار نماتودها از کشوری به کشور دیگر است و ممکن است گونه های مختلف از این طریق انتشار یابند تا اینجا که در همه جا فراگیر شوند

نماتود ها به عنوان انگل گیاهی

نماتودهای انگل گیاهی در کلیه ی  نقاط کشاورزی جهان یافت شد و هر محصولی مورد حمله و خسارت آن ها قرار می گیرد. نماتودها اثرات نامطلوبی در گیاه ایجاد نموده که بسته به نحوه ی تغذیه ی آن ها دارد. اکثر آن ها ریشه ی گیاه را مورد حمله قرار داده و هم زمان نماتودهای متفاوتی یک گیاه را مورد حمله ی خود قرار می دهند. ممکن است، اثر سایر بیمار گرها شامل قارچ و باکتری ها را با مستعد کردن میزبان نسبت به حمله ی آن ها افزایش دهند

برخی از نماتودها، ناقل ویروس ها بوده که در مواردی بیمار گر اصلی، ویروس است. شواهد کافی وجود دارد در این که ترکیب چند فاکتوردر ایجاد خسارت محصول کفایت می نماید و در بیان ان که خسارت وارده صرفاً در اثر نماتودها می باشد، کاری بس مشکل است

اثر آلودگی نماتودها یک کاهش عمودی را در رشد و نمو گیاهان ایجاد می نماید. لکه های موضعی کم رشد در یک محصول به نظر سالم، اغلب اولین شواهد آلودگی در اثر نماتودها است

سایر اثرات تغذیه ی نماتودها روی گیاهان، توسعه ی شعبات زیاد در ریشه،  توقف در طویل شدن و کاهش رشد ریشه ها شده می باشد. خسارت ناشی از نماتودهای تغذیه کننده ی قسمت های هوایی گیاه پیچیدگی برگ ها و کم رشدی ساقه نیز از علایم آلودگی نماتودها است. کم رشدی گیاه ممکن است در اثر کاهش نقل و انتقال، جذب مواد غذایی و تولیدات غیر طبیعی متابولیست سمی و غیره می باشد

تعیین میزان خسارت دقیق، کاری بس دشوار است، چون عوامل متعددی در آلودگی گیاه دخیل هستند

هر چند که مشکل نماتودها یک مسئله ی جهانی است، ولی بیشترین کاهش محصول در مناطق گرمسیری رخ می دهد. دمای بالا و طولانی بودن فصل زراعی موجب تعداد نسل بیشتر نماتود و هم چنین افزایش جمعیت آن ها می گردد

گونه های نماتودهای مولد غده ی ریشه Meloidogyne spp. نمونه ی بارز نماتودهای انگل گیاهی در اغلب محصولات به ویژه سبزیجات هستند. چهار گونه ی M.incognita, M.javanica, M.arernaria , M.hapla انتشارات جهانی داشته و ظاهراً به طیف وسیع آب و هوایی سازگاری دارند

به عنوان مثال در زراعت گوجه فرنگی، وقتی که آلودگی گونه ی M.incognita رخ دهد، 50 درصد از محصول کاهش می یابد (Lamberti, 1979). در مناطق گرمسیری نماتودهای مولد غده ی ریشه موجب 24 در صد خسارت در زراعت سیب زمینی شده است(Sasser, 1979)

ساختار خاک، ممکن است یک گونه نسبت به گونه ی دیگر باشد

گزارشات و مشاهدات زیادی وجود دارد در این که شدت بیماری در اثر نماتودهای مولد غده ی ریشه در خاکهای شنی شدت بیشتری دارد. در صد پوره های گونه ی M.incognita که قادر به نفوذ و حرکت در ریشه های گیاه هستند، نسبت به ازدیاد میزان رس و سیلت کاهش می یابد. میزان آب، گاز کربنیک و اکسیژن خاک، رفتار نماتودها را تحت تأثیر قرار می دهندو مشاهده گردیده است که یک رابطه ی خطی بین انتشار اکسیژن و فعالیت نماتودها در خاک وجود دارد. تهویه با غلظت بیش از ده در صد گاز کربنیک در ایجاد آلودگی، حرکت و تفریخ گونه  M.hapla در خاک های آلی، رابطه ای معکوس داشته است. در شرایط خشک، لایه ی ژلاتینی کیسه ی تخم گونه ی M.incognita، ظاهراً رطوبت زیادی را جذب نموده تا به عنوان سدی از کاهش رطوبت تخم ها جلوگیری به عمل آورد. پوره ها، قادرند به مدت یک ماه در خاک های مربوط دوام آورند، بدون اینکه چندان تغییری در سن فیزیولوژی آن ها ایجاد شود که با تعیین میزان ذخیره ی غذایی آن ها مشخص می گردد. پوره های نماتودهای مولد غده ی ریشه در تجمع ذرات مربوط با شرایط تقریباً غیر هوازی قرار دارند که نشان دهنده ی آن است که نماتودها می توانند وارد مرحله ی دشوار بی آبی شده و در شرایط خشکی خاک، مدت ها دوام آورند (Van Gundly. 1985) در مجموع، دارای یک شرایط بسیار پیچیده از نظر اکولوژیکی است. مقاومت یک عامل بسیار مهم و مؤثر در کنترل اقاصادی نماتودهای مولد غده ی ریشه می باشد اخیراً نیز گونه ی M.chitwoodi از مزارع سیب زمینی در کلیمبیا گزارش گردیده است (Szalanski et al., 2001)

فرآیند بیماری زایی نماتودها و توسعه ی بیماری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بهداشت کشاورزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه بهداشت کشاورزی در word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بهداشت کشاورزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بهداشت کشاورزی در word

مقدمه  
تعریف بهداشت کشاورزی  
هدف  
مهمترین عوامل زیان آور کشاورزی  
گوجه فرنگی  
معرفی  
منشا گوجه فرنگی  
تولید نشاء در مزرعه  
تولید نشا در کانتینر  
بذر  
محیطهای کشت  
کانتینرها  
کاشت بذر  
کشت و مدیریت  
مقاوم سازی  
عملیات پس از تولید  
عملیات زراعی  
آماده کردن مزرعه و بستر کاشت  
آبیاری و زهکشی  
کاشت  
خاک و رطوبت  
دما  
تغذیه محصول  
افزونش  
فاصله کاشت  
گلدهی و به میوه نشینی  
رسیدن میوه  
مدیریت علفهای هرز و گیاهان انگلی  
برداشت ، عملیات پس از برداشت ، انبارداری و بازاریابی  
برداشت  
رسیدن میوه  
درجه بندی و بسته بندی  
انبارداری  
بازار یابی  
آفات و بیماریهای مهم گوجه فرنگی  
الف : بیماریهای مهم گوجه فرنگی  
1- لکه موجی گوجه فرنگی  
شرایط مناسب برای توسعه  
روشهای کنترل  
2- لکه برگی گوجه فرنگی  
شرایط مناسب برای توسعه  
روشهای کنترل  
3- ورتیسیلیوم گوجه فرنگی  
شرایط مناسب برای توسعه  
روشهای کنترل  
5- لکه سیاه برگ گوجه فرنگی  
روشهای کنترل  
6- پوسیدگی گوجه فرنگی  
شرایط مناسب برای توسعه  
روشهای کنترل  
7- ویروس موزائیک توتون ( TMV )  
روشهای کنترل  
8- ویروس پیچیدگی زرد برگ ( TYLCV )  
روشهای کنترل  
9- شانکر باکتریایی گوجه فرنگی  
شرایط مناسب برای توسعه  
روشهای کنترل  
10- لکه باکتریایی گوجه فرنگی  
شرایط مناسب برای توسعه  
روشهای کنترل  
11- لکه گرد گوجه فرنگی  
شرایط مناسب برای توسعه  
روشهای کنترل  
ب) آفات گوجه فرنگی  
1- مگس سفید گلخانه ( Trialeurodes vaporariorum )  
2- کنه حنایی گوجه فرنگی ( Aculops Lycopersici)  
کک های گیاهی ( Flea beetles )  
تریپس ها ( Thrips )  
5- شته ها ( Aphids )  
6- کرم های برنده ( cut worms )  
7- کرمهای وجبی کلم پیچ ( Trichoplusiani )  
کرمهای وجبی یونجه   ( Autographa California )  
8- کرم های مفتولی  
9- برگخوارها ( Liriomyza sativae L.trifoli )  
10- کرم میوه گوجه فرنگی  
11- نماتدها  
کشت در شن  
سیستم کشت کف گلخانه  
سیستم کشت در کیسه  
سیستم باز و بسته  
محتوای ب‍ُر برگها  
مولیبدن ( Mo )  
ناهنجاریهای فیزیولوژیک  
ترکیدگی میوه ( Fruit cracking )  
لکه های ( خال های ) طلایی ( Gold specks )  
آبکی شدن میوه ( Watery fruit )  
پوسیدگی گلگاه ( BER )  
5) پفی یا تو خالی شدن میوه  
عناصر غذایی و علایم کمبود آنها در گیاهان گوجه فرنگی  
نیتروژن (N )  
محتوای نیترژن برگها  
فسفر ( P )  
محتوای فسفر برگها  
گوگرد ( S )  
پتاسیم ( K )  
علایم کمبود  
پاسخ های رشد  
پتاسیم و کیفیت میوه  
محتوای پتاسیم برگها  
کلسیم (Ca)  
علائم کمبود کلسیم  
پاسخ به آهک دهی  
پوسیدگی گلگاه  
محتوای کلسیم برگها  
منیزیم (Mg)  
علائم کمبود  
محتوای منگنز برگها  
مس (Cu)  
علایم کمبود و پاسخهای رشد  
محتوی مس برگها  
روی ) Zn )  
علایم کمبود  
محتوای روی برگها  
مسمومیت ناشی از روی  
بر (B)  
علایم کمبود و پاسخهای رشد  
پاسخ به منیزیم  
محتوای منیزیم برگها  
آهن (Fe)  
علایم کمبود  
منگنز (Mn)  
علایم کمبود  
شرایط جوی محیط کار  
گرما  
عوارض ناشی از گرما عبارتند از :  
راههای پیشگیری  
اشعه های مضر  
نور مرئی (روشنایی)  
عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار  
راههای ورود مواد شیمیایی  
مدت تماس  
علائم در مسومیت حاد  
توصیه های بهداشتی درمانی در هنگام بروز مسمومیت حاد  
علائم مسمومیت مزمن  
پیشگیری از بروز عوارض در تماسهای طولانی مدت  
مواد شیمیایی  
انواع عوامل زیان آور شیمیایی  
مسمومیت ناشی ازسموم در کشاورزی  
عوارض فیزیولوژیکی ناشی از تماس با سموم دفع آفات  
بیماری های غیر سرطانی ناشی از آفت کش ها  
گرد و غبارها  
حوادث ناشی از وسایل مورد استفاده در کشاورزی  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بهداشت کشاورزی در word

بهنامیان ، مهدی – مسیحا ، سیروس / گوجه فرنگی / تبریز : انتشارات ستوده / چاپ اول /

بیماریهای گوجه فرنگی / جونز ; {و دیگران} ؛ ترجمه اباذر رجبی – تهران : مرکز نشر دانشگاهی ،

تولید سبزی / جرج دبلیو . ور {و} ج . پ . مک – کلوم : ترجمه مصطفی مبلی ، بهمن پیراسته – اصفهان : دانشگاه صنعتی اصفهان ،

بهداشت حرفه ای در بخش کشاورزی / رضوی اصل . سید محمد حسن ، عزتیان ، رضا / انتشارات : اندیشه ماندگار / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مقدمه

با توجه به افزایش بی رویه جمعیت و پیش بینی های انجام شده در خصوص رسیدن جمعیت دنیا به مرز 15 میلیارد نفر در 2020 ضروری است نسبت به تامین غذا و انرژی برای آنها فکر شود و از آنجائیکه درصد زیادی از این غذا و انرژی از محصولات کشاورزی و دامی و فراورده های آنها تامین می گردد لازم است اولاً خود کشاورزان از سلامتی کامل برخوردار بوده و از طرفی دیگر محصولات غذایی سالم و بهداشتی به جامعه عرضه گردد . بخش کشاورزی نسبت به گذشته تغییرات وسیعی داشته و این تغییرات بهداشت و ایمنی کشاورزان را از دست خوش تغییر کرده

از بعضی جنبه ها به دلیل پیشرفت تکنولوژی حفاظت فردی و آگاهی از خطرات ، ایمنی و بهداشت کارکنان کشاورزی ارتقاء یافته ( در این راستا NOISH مرکز ایمنی و بهداشت کشاورزی را تاسیس کرده است ) و همچنین به دلیل به کارگیری موادی مانند انواع آفت کشها ایمنی و بهداشت کشاورزان به مخاطره افتاده است در دنیای امروزی تقریباً نیمی از نیروی کار در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند (حدود 3/1 میلیارد نفر) . با ابن وجود بخش کشاورزی به دلیل تمرکز نیروهای بهداشت حرفه ای بر روی صنایع مورد غفلت واقع شده است ، بیشتر قربانیان بخش کشاورزی ، کشاورزان کشورهای در حال توسعه می باشند طبق برآورد ILO سالانه 170000 نفر از کشاورزان به دلیل انجام کار کشته می شدند (حوادث در اثر ماشین آلات کشاورزی و مسمومیت ها است ) این بدان معناست که ریسک مرگ در کشاورزی دو برابر سایر مشاغل است . بعلاوه به دلیل عدم گزارش مرگ و میرها ، آسیب ها و بیماریهای ناشی از کشاورزی وضعیت ایمنی و بهداشت کشاورزان از آنچه مقامات رسمی بیان می کنند بدتر است

در بیشتر کشورها تنها عده کمی از کشاورزان توسط قوانین ملی و بیمه پوشش داده می شوند و بیشتر کشاورزان از هرگونه حفاظت اجتماعی محروم می باشند همچنین هیچگونه استاندارد بین المللی که به طور کامل ایمنی و بهداشت کشاورزان را مورد توجه قرار دهد وجود ندارد . برای دست یافتن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی باید به وضعیت بهداشتی و رفاهی کشاورزان توجه کافی شود و همزمان با رشد کشاورزی ، حفاظت کشاورزان در برابر مخاطرات محیط کار افزایش یابد و در سطوح ملی و بین المللی بهداشت حرفه ای کشاورزان مورد توجه قرار گیرد

به منظور حفظ کشاورزان در برابر مخاطرات محیط کار اولین قدم شناخت مخاطرات و بیماریها و عوارضی است که ممکن است سلامتی کشاورزان را تهدید کند

تعریف بهداشت کشاورزی

بهداشت کشاورزی عملی است که با شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کار و انجام مراقبت های بهداشتی ، درمانی حافظ سلامت کشاورزان کشور می باشد

هدف

عبارت است از نگهداری و بهبود سلامت جسمی و روانی کشاورزان و افراد وابسته به آنها و رسانیدن آنها به حداکثر ممکن می باشد. که برای رسیدن به آن اقدامات زیر قابل انجام است.امید است با آموزش این گروه و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی توسط کشاورزان گامی موثر در جهت ارتقاء سلامت جامعه و تولید بیشتر بر داریم

مهمترین عوامل زیان آور کشاورزی

عوامل زیان آور فیزیکی

الف. صدا

ب. ارتعاش

ج. ماشین آلات کشاورزی

د. اشعه های ماوراء بنفش و مادون قرمز

ه. گرما

و. سرما

ی. رطوبت

ن. الکتریسیته و ;;

2عوامل زیان آور کشاورزی

الف. انواع سموم مورد استفاده (بصورت اسپری و گرد و غبار)

ب. آفت کشها

ج. گرد گلها و گیاهان (گرد و غبار)

د. مواد سوختنی ( بصورت گاز و یا بخار )

3عوامل زیان آور مکانیکی و ارگونومیکی

الف. استفاده از ابزار آلات نامناسب

ب. وضعیت نامناسب بدن در حین کار

ج. بلند نمودن و حمل بار به روش نادرست

4عوامل زیان آور بیولو‍ژیکی

الف. از طریق تماس با حیوانات مختلف

ب. تماس با ضایعات و آلاینده های بیو لوژیکی

ج. تماس با انگل ، باکتری و ویروس های موجود در آب ، خاک و هوا

5 . عوامل زیان آور روانی

الف. استرسها و فشارهای روانی ناشی از حرفه کشاورزی       ب. خستگی

گوجه فرنگی

معرفی

گوجه فرنگی زراعی یکی از محصولاتی است که به تازگی به لیست محصولات غذایی مهم جهان اضافه شده و در طی قرن گذشته با تولید سالانه حدود  50 میلیون تن  ، یکی از محبوب ترین سبزی ها محسوب می گردد

وجود حالت تازه خوری و قابلیت فراوری این محصول ، نقش به سزایی در پذیرش سریع و همگانی آن به عنوان یک محصول غذایی مهم داشته است

گوجه فرنگی گیاهی است چند ساله که اکثرا در تمام جهان به صورت یک ساله کشت می گردد. این گیاه حساس به سرمای اول پاییز بوده و می توان آن را با موفقیت از خط استوا تا مدارات بالا ، کشت کرد. امروزه ارقام مختلفی برای محیطها ، روش های تولید و استفاده غذایی متفاوت تولید شده است. انطباق بسیار خوب این محصول به موارد استفاده و محیطهای متنوع ، از تنوع ژنتیکی بسیار زیاد موجود در جنس و سهولت نسبی استفاده از این تنوع در برنامه های اصلاحی مربوط می شود

منشا گوجه فرنگی

تعداد زیادی از خویشاوندان زراعی و وحشی گوجه فرنگی در سلسله جبال آنددرپرو   ،  اکوادور و بولیوی ( مرکز تنوع گوجه فرنگی ) یافت می شود. این خویشاوندان اولیه گوجه فرنگی خوراکی ، محیطهای متنوعی را در طول و عرض جغرافیایی اشغال می کنند و خزانه ژنی پایان ناپذیری را برای اصلاح گونه ها فراهم می کنند

بر طبق نظر جنگینز ، مکزیک مرکز تنوع و اهلی سازی گوجه فرنگی محسوب می گردد و چنین به نظر می رسد که انواع  زراعی آمریکای جنوبی از کزیک معرفی شده باشند. بنابراین سواحل شرقی آمریکای جنوبی و مکزیک ، مراکز اولیه پیدایش گوجه فرنگی محسوب می شوند. احتمالا جدّ ارقام زراعی گوجه فرنگی است که در مکزیک به طور گسترده ای کشت می شود

 تولید نشاء در مزرعه

جنوب شرقی ایالات متحده منبع اصلی نشاء گوجه فرنگی برای شمال شرقی ایالات متحد و جنوب کاناداست . اکثر نشاء ها در مزرعه ، در خاکهای جلگه ساحلی تولید می شوند . بذر گوجه فرنگی از اواسط فوریه تا اواخر آوریل کشت می شود و گیاهان ، بر حسب رقم ، تاریخ کاشت ، شرایط محیطی ، و عملیات مدیریتی ، در مدت 65 روز برای حمل و نقل آماده می شوند

نشاء ها معمولاً بعد از گیاه پوششی زمستانی چاودار ، که هرس زده شده و با گاوآهن برگردان دار به زیر خاک برده شده است کاشته میشوند . برای کاهش خسارت ناشی از شن های باد رانده ، ردیف های چاودار به عنوان بادشکن باقی می ماند در کذشته اکثر نشاء ها در زمین جدید کاشته می شد ، اما اکنون چندین سال در یک زمین به صورت ردیفی کاشته می شود تا بتوان از مزیت سیستم های فعلی آبیاری بارانی ثابت یا عقربه ای (سنتر پیوت) پایورت بهره برد . زمین با ایجاد پشته به وسیله یک کولتیواتور دوّار و پشته ساز آماده می شود ، طوری که عرض پشته ها m 2-5 ر 1 باشد

علف کشهای توصیه شده پیش از کاشت برای کنترل گیاهان هرز با خاک مخلوط می شوند . برای کنترل مرگ گیاهچه ای میتوان قارچ کشها را با خاک مخلوط کرد

بذرهای پوشش داده شده گوجه فرنگی با یک بذر کار دقیق کاشته می شوند بطوری که با فاصله تقریبی cm 1 از یکدیگر در ردیفهای جفت زیگزاکی ، با چهار یا پنج ردیف جفت در هر پشته، قرار گیرند .عمق کاشت بذر فقط چند میلی متر است . مزارع را میتوان بر حسب شرایط سه یا چهار بار در روز آبیاری کرد تا قشر خاک مرطوب شود و سبز شدن یکنواخت گیاهچه ها تضمین شود . کودهای شیمیایی به شیوه توصیه شده با خاک مخلوط می شوند

بوته ها زمانی برداشت می شوندکه اندازه آنها به حد قابل عرضه به بازار برسد ، اما برای رسیدن به حداکثر محصول و کاهش هزینه های کارگر ، چندین بار در طی فصل رشد بوته ها را می چینند تا بوته رشد یک نواخت داشته باشد. به این ترتیب به جای چند بار برداشت می توان گوجه فرنگی را در یک زمان برداشت کرد. چیدن سر بوته ها به منظور افزایش یکنواختی اندازه نشاء ، محصول میوه را نیز در مزارع تولید بالا می برد ، یکنواختی بیشتر اجازه می دهد که حداکثر محصول از مزارعی که ماشین برداشت فقط یک بار در آنها حرکت می کند به دست آید. این کار سبب تولید گیاهان مقاومتر ودارای ساقه های کلفتر و قویتر می شود و در نتیجه در مقابل شوک وارد شده به نشاء بهتر از گیاهان سرچینی نشده می توانند دوام بیاورند. عللاوه بر این ، اگر در مناطق شمالی ، به علت نامساعد بودن آب و هوا تاخیری رخ دهد ، می توان با سرچینی نشاها را مدت طولانیتری نگهداری کرد. سرچینی همچنین سبب عدم شکوفه دهی گیاهان زود گل خواهد شد و شاخه دهی جانبی را که باز هم سبب بهبود یکنواختی گیاه و افزایش محصول می شود ، تحریک خواهد کرد. بوته های سرچینی شده با جعبه بسته بندی تناسب کافی دارند ، از این رو شکستن ساقه به حداقل      می رسد. عیب عمده سرچینی ، انتشار پاتوژن های گیاهی است. این مسئله بخصوص در مورد تعدادی از پاتوژن های باکتریایی جدی است. به طور کلی سرچینی هنگامی آغاز می شود که گیاهان به ارتفاع cm20-19 رسیده باشند.در صورت امکان ، باید حداقل 4-3روز بین سرچینی ها و سرچینی و برداشت فاصله باشد. در طی هر بار چیدن متوالی ، ارتفاع تیغه های برش زیاد می شود

نشاها را باید زمانی برداشت کرد که برگها خشک باشند و خاک زیاد مرطوب نباشد. قبل از برداشت ، برای شل کردن ریشه ها پشته ها را باید با یک میله فولادی از زیر نرم کرد. نشاها با دست از زمین کنده می شوند و خاک اطراف ریشه ها معمولا با محکم تکان دادن نشاها یا با زدن ریشه ها به پا جدا می شود. این نشاها با ریشه های برهنه در جعبه های چوبی آزاد و گشاد بسته بندی می شوند. دسته کردن نشاها و پیچیدن ریشه ها در خزه مرطوب منسوخ شده است زیرا نشاهایی که آزاد و گشاد بسته بندی شده اند به آسانی جدا می شوند و خوب زنده می مانند. در اغلب موارد ، جعبه های بسته بندی شده ، توزین و تعداد نشاها شمارش می شود. به این ترتیب برای در اختیار داشتن شمارش دقیق در حمل ونقل می توان تعداد نشاهای یک جعبه را از روی وزن جعبه تخمین زد. به طور کلی در هر جعبه ، 1000 نشا بسته بندی می شود. جعبه ها به قسمت بسته بندی می روند و در آنجا به تریلی کامیونهایی که عوامل محیطی در آنها قابل کنترل است منتقل و به بازارهای شمالی حمل می شوند

به طور کلی ، روشهای مورد استفاده برای کنترل آفات در بستر نشاها مانند روشهایی است که در کشت عادی گوجه فرنگی به کار می روند. برای کنترل آفات از باکتری کش ها ، قارچ کش ها ، حشره کش ها و نماتدکش های توصیه شده استاندارد استفاده می شود. در صورت امکان ، تناوب زراعی توصیه می شود ، اما اغلب عملی نیست

جورجیا دارای یک برنامه گواهی گیاه ، تحت نظارت وزارت کشاورزی جورجیا است که از یک شیوه منحصر به فرد کنترل آفات در تولید نشا استفاده می کند. تمام نشاهای تولید شده در این برنامه باید از بذری کاشته شوند که عاری بودن آن از پاتوژن های گیاهی ، مورد آزمایش قرار گرفته و گواهی شده باشد. علاوه بر این ، نمی توان نشاها را در مزرعه بعد از محصولی که میزبان نماتد کیست سویا بوده است تولید کرد

به هر توده بذری به محض کاشته شدن ، یک کارت که مشخص کننده موقعیت آن در مزرعه است اختصاص می یابد.به محض سبز شدن بذر ، هر بستر گیاهی به طور منظم توسط  یک بازرس ایالتی تا زمان برداشت محصول مورد آزمایش قرار می گیرد. به طور کلی ، بازرسها کیفیت نهایی و خصوصیات باغبانی گیاه ( از جمله هویت رقم ) را آزمایش می کنند و دنبال همه گونه علائم بیماری  می گردند.اگر علائم بیماری مشاهده شود ولی نتوان آن را در مزرعه تشخیص داد ، نمونه ها را به آزمایشگاه می آورند و در آنجا تشخیص توسط کارکنان آموزش دیده انجام می شود. اگر گمان می رود که گیاهان به یم بیماری مبتلا یا آلوده به نماتدها هستند ، از برنامه گواهی سازی حذف می شوند

تولید نشا در کانتینر

نشاهایی که در کانتینر تولید می شوند جایگزینی هستند برای نشاهای تولید شده در مزرعه یا کشت مستقیم بذر برای استقرار گیاه. این نشاها اغلب پر هزینه تر از نشاهای تولید شده در مزرعه یا کاشت مستقیم بذر هستند. نشاهایی که در کانتینر تولید می شوند جایگزینی هستند برای نشاهای تولید شده در مزرعه یا کشت مستقیم بذر هستند به رغم بالا بودن هزینه های اولیه کشاورزانی که گوجه فرنگی های مرغوبی تولید می کنند که تازه به بازار عرضه می شود تمایل دارند از نشاهای کانتینری استفاده کنند ، زیرا میزان بقای آنها در مزرعه بیشتر ، و زمان تولیدشان کوتاهتر از گوجه فرنگی هایی است که از کاشت بذر در مزرعه به دست می آیند. به طور کلی کاشت مستقیم بذر عمدتا برای تولید گوجه فرنگی های مخصوص فراوری در کالیفرنیا ، نشاهای تولید شده در مزرعه برای گوجه فرنگی های مخصوص فراوری در ایالت های شرقی و میانه غربی آمریکا ، و نشاهای کانتینری برای گوجه فرنگی هایی که تازه به بازار عرضه می شود مورد استفاده قرار می گیرند

شرایط و روش های تولید نشاهای مرغوب گوجه فرنگی در کانتینر در بخش های بعدی به طور خلاصه توضیح داده خواهد شد

بذر

برای بهترشدن استفاده موثر از نشاهای کانتینری ، بذر گوجه فرنگی باید دارای قدرت و سرعت جوانه زنی زیاد باشد . ظهور ریشه باید طی 3 روز در 25 درجه سانتیگراد انجام شود و جوانه زنی باید در طی 7 روز کامل شود . علاوه بر این بذر باید عاری از بیماری واز خلوص بالا برخوردار باشد

تولید کنندگان بذر معمولا از یک ماده شیمیایی پوشش دهنده یا ضد عفونی کننده بذر مانند تیرام ، کاپتان ، یا کلسیم هیپوکلریت ( یا ترکیبی از آنها ) استفاده می کنند

ترکیبات مختلف پوشش دهنده بذر ، اغلب خاک نرم دارای جدار سیلیسی دیاتومه یا ور میکولیت آسیاب شده یا سایر ترکیبات اختصاصی اند که به صورت یک پوشش متراکم به نسبت 1 :4 روی بذر را می پوشانند . پوشش دادن بذر برای تک کردن آن در فرایند کاشت مستقیم بذر ، ضروری است

محیطهای کشت

برای تولید نشا در کانتینر ، همیشه از انواع مخلوطهای رشد استفاده میشود . متداولترین مخلوطها ، دارای نسبتهای متفاوتی از پیت کانادایی مرغوب و ورمیکولیت باغبانی شماره 2 یا پرلیت باغبانی شماره 2 هستند .نسبت پیت ، بر حسب فصل سال و سلیقه کشاورز ممکن است از %50 تا %85 متفاوت باشد. مخلوط اولیه با افزودن آهک ، سوپر فسفات ، کلسیم نیترات ، ضتاسیم نیترات ، عناصر غذایی کم مصرف ، و یک عامل مرطوب کننده برای تولید مخلوط نهایی رشد ، اصلاح می شود. در تمام مدت تهیه این مخلوط ، عملیات بهداشتی شدیدی ، از جمله استفاده از کانتینرهای یک بار مصرف انجام می شود

کانتینرها

برای تولید نشا از کانتینرهای بزرگ پلی استیرنی سخت یا نرم شده به اندازه های مختلف استفاده می شود. هر یک از خانه های درون این کانتینر به شکل مخروط یا هرم وارونه است و منفذی در زیر دارد که اجازه تهویه هوا را به ریشه ها می دهد

اندازه خانه برای نشاهای گوجه فرنگی از 6ر 1 تا  cm5 قطر و  cm8ر3 تا  cm6ر7  عمق متفاوت است. احتمالا متداولترین خانه مورد استفاده دارای  cm8 ر2 تا cm2ر

عمق است. کانتینرهایی که مورد استفاده قرار گرفته اند قبل از استفاده مجدد ، به دقت با بخار ، ضد عفونی می شوند یا تحت تیمار کلر قرار می گیرند

کاشت بذر

بذرکار استوانه ای دوّار پنوماتیک متداولترین دستگاه مورد استفاده بذرکاری است. برای کاشت بذر حداقل از سه روش ممکن می توان استفاده کرد: کاشت مستقیم بذر تا رسیدن به یک جامعه گیاهی نهایی ، که به بذر دارای کیفیت بالا و دقت در تمام مراحل بذر کاری نیاز دارد.کاشت مستقیم بذر به میزان بیشتر از معمول ، و سپس  تُنُک کردن برایث رسیدن به یک بوته در هر خانه و کاشت بذر در داخل سینیهای 3ر1 سانتی متری و سپس انتقال نشاها به داخل سینیهای پرورش در 1 یا 3 هفته بعد

برای اطمینان از گردش مرتب فرایند تولید در مدت عملیات نشاکاری برای تحویل محصول در یک تاریخ مشخص ، لازم است جدولهای زمانی دقیقی تنظیم شود. هر کشاورز باید جدول زمانی قابل استفادهای را متناسب با شرایط تولید تنظیم کند. برای مثال ، یک جدول زمانی کاشت برای فلوریدا به 4 هفته در زمستان برای کاشت مستقیم بذر ،  5ر4 هفته در تابستان و 5ر7 هفته در زمستان برای کاشت مستقیم بذر با تنک کردن ، و 5 هفته در تابستان و 8 هفته در زمستان برای کاشت بذر در داخل سینیهای سرپوش دار و سپس انتقال نشاها به داخل کانتینرها نیاز دارد

کشت و مدیریت

برای تولید نشاهای مرعوب ، رعایت بهداشت در داخل و اطراف گلخانه ها ضروری است. هر چیزی که بتواند با سینیهای پرورش تماس یابد ، در فاصله بین دو محصول تحت تیمار با محلولهای کلر، بروم یا فرمالین قرار می گیرد. گیاهان هرز داخل یا اطراف گلخانه ها ، به شیوه مکانیکی یا شیمیایی تحت کنترل در می آیند. سیگار کشیدن در گلخانه ها عموما ممنوع است و افراد معمولا موظف اند قبل از ورود ، دستهای خود را با ایزوپروپیل الکل شستشو دهند

حجم و تعداد دفعات آبیاری به فصل تولید و اندازه خانه نشا بستگی دارد. اولین آبیاری بعد از کاشت و پوشاندن بذر شامل آبپاشی با یک نازل مخروطی میان تهی برای ایجاد پوشش و سپس یک آبیاری سرتاسری با نازل های بادبزنی پهن در مجرای آبیاری است. سینیها تا زمانی که بعد از سه روز قرار گرفتن در اتاقک    جوانه زنی بذر به گلخانه برده شوند ، دوباره آبیاری نمی شوند. در طی مراحل اولیه رشد گیاهچه باید از تنش آب جلوگیری شود.در طی مرحله رشد ، تعداد دفعات آبیاری از دو یا سه مرتبه به پنج یا شش مرتبه در روز افزایش می یابد

در مرحله آخر ، آبیاری سرتاسری به یک مرتبه در روز کاهش می یابد و در صورت نیاز با  مه پاشی تکمیل می شود

دما در اتاقک جوانه زنی ، به مدت 3 روز در 5 درجه سانتی گراد ر25 نگه داشته    می شود. پس از آن سینیها در گلخانه ، که در تابستان نسبتا سایه دار است قرار داده می شوند. طرح گلخانه ، دیوارهای جانبی باز دستگاههای تهویه ، سایه اندازی و    پنکه هایی برای خنک کردن گلخانه مورد استفاده قرار می گیرند . در هوای خنکتر ، دمای شبانه بعد از کاشت بذر یا انتقال نشا ، به مدت یک هفته در 15 درجه سانتیگراد و پس از آن در 13 درجه سانتی گراد نگه داشته می شود. در طول دو هفته آخر اجازه داده می شود دمای شبانه ، در صورتی که شرایط محیطی مساعد باشد به کمتر از 2 درجه سانتیگراد کاهش یابد

کودی که به منخلوط رشد افزوده می شود برای رساندن گیاهان به مرحله گسترش لپه کافی است. سپس از بالا کود مایع با مخلوطی از Ca(NO3) و KNO3  همراه با

ppm 50 نیتروژن ، طبق یک جدول زمانی سه روزه پاشیده می شود.‌

بعدها غلظت نیتروژن تاppm 200 و تعداد دفعات کاربرد تا یک روز در میان افزایش می یابد. کوددهی در آخرین مرحله کاهش می یابد. بهداشت زراعی برای مدیریت موفقیت آمیز آفات در تولید نشا در درجه اول اهمیت دارد.و در تمام مراحل عملیات رعایت می شود

ترکیبات شیمیایی محافظت کننده گیاه به طور مرتب برای پیشگیری از بیماری های گیاهی ، از جمله لکه باکتریایی ، لکه موجی و بادزدگی ،و لکه سپری به کار برده      می شوند

از حشره کش ها در صورت نیاز برای کنترل میسنوز برگ و کرمهای برگ خوار استفاده می شود. انتخاب ترکیبات شیمیایی محافظت کننده گیاه برای استفاده در گلخانه مورد بحث است ( زیرا بسیاری از این ترکیبات اختصاصا برای استفاده در گلخانه توصیه نمی شوند ) و پیچیده است ( چرا که برچسب ها به صراحت مشخص نمی کنند که آیا از این مواد می توان در گلخانه استفاده کرد یا نه )

مقاوم سازی

آماده کردن نشاها برای کاشت در مزرعه با پایین آوردن غلظت نیتروژن در کود تا ppm 50 به مدت 2 هفته در زمستان و به مدت 1 هفته قبل از تاریخ تحویل در تابستان انجام می گیرد. کاربرد آب به طور پیوسته به یک بار آّیاری سرتاسری در روز کاهش می یابد و از این رو گیاهان دچار تنش جزئی آب می شوند. در زمستان ، کاهش تدریجی دما به فرایند مقاوم سازی کمک می کند

عملیات پس از تولید

برای درآوردن نشاها از خاک ، یک آبیاری سرتاسری در بعد از ظهر روز قبل از حمل و نقل انجام می گیرد. در مورد نشاهایی که در سینیهای قابل برگشت در محل فروخته می شوند ، آبیاری سرتاسری تا صبح روز حمل و نقل به تاخیر می افتد .در هر دو مورد ، قبل از حمل ونقل از یک ماده ضد تعرق تجارتی استفاده می شود .نشاهایی که برای مکانهای دور در نظر گرفته شده اند ، از خاک بیرون کشیده می شوند ودر کارتن های دارای تهویه مطلوب ، چین دار ، و مهروموم شده قرار می گیرند . در تابستان ، نشاها را پیشاپیش قبل از حمل ونقل تا 10 درجه سانتیگراد خنک می کنند . حمل ونقل با کامیون باید در همان دما ونه مخلوط با میوه های تولید کننده اتیلن انجام گیرد

هدف نهایی در تولید نشاها در کانتینر به دست آوردن گیاهان عاری از بیماری و حشرات است تا بتوانند در شرایط مطلوب اندکی پس از کاشت نشا در مزرعه ، رشد را از سر گیرند

عملیات زراعی

عملیات زراعی در تولید گوجه فرنگی نیز مانند هر گیاه زراعی دیگر برای تامین بهینه نیازمندیهای رشدی گیاه به منظور رسیدن به سطح مطلوب تولید ، گسترش یافته است. این عملیات زراعی باید با نگهداشتن کیفیت میوه سازگاری داشته باشد. از این رو ، در عملیات زراعی هدف این است که از تولید کننده در کنترل هر چه بیشتر اثرهای بیرونی برای محافظت از گیاه در مقابل شرایط نامساعد حمایت شود این عملیات برای تمام شرایط رشد عمومیت ندارد معمولا مختص نواحی کشت گوجه فرنگی و شامل روشهای آماده کردن مزرعه وبستر کاشت ، آبیاری و زهکشی ، کوددهی ، کاشت مستقیم بذر یا استفاده از نشا ، استفاده از قیم یا داربست ، و استفاده از ردیف پوشانها یا تونلهای پلاستیکی است

آماده کردن مزرعه و بستر کاشت

تولید تجارتی گوجه فرنگی در مناطقی انجام می شود که شرایط مناسب اقلیمی ، خاکی و بازاری وجود دارد . در روشهای ،آماده کردن مزرعه که کاملا به محل بستگی دارد ، باید به نیاز زهکشی ، روش آبیاری ، نیازهای تغذیه ای گیاه ، و کنترل PH اهمیت داده شود . مواد آهک دار برای تعدیل PH تا نزدیک 5 ر6 مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند نیاز گیاه به کلسیم و منیزیم را تامین کنند

برای جلوگیری از برخی بیماری مانند پژمردگی فوزاریومی و کپک خاکستری ( که براثر پایین بودن PH خاک شدت می یابند ) و پژمردگی ورتیسیلیومی ( که بر اثر بالا بودن PH خاک تشدید می شود ) ، کنترل PH حائز اهمیت است

اگرچه گوجه فرنگی را می توان به شیوهای مختلف کشت کرد ، مزارع تولید معمولا با ایجاد پشته هایی که ممکن است با مالچ پلاستیک پوشانده شوند یا نشوند ، آماده می شوند. پشته های بلند ، منطقه ریشه ای مشخص تری را امکان پذیر می کنند و کنترل زهکشی را در طی دوره های بارش سنگین بهبود می بخشند

فاصله این پشته ها را می توان بر حسب نیاز مندیهای آبیاری ، زهکشی و برداشت تنظیم کرد. این پشته ها ممکن است شکلهای کاملا متفاوتی داشته باشند. از مالچ پلاستیک برای منظورهای مختلف استفاده می شود به ضد عفونی خاک با سموم تدخینی برای کنترل بیماری و نماتد کمک می کند ، گیاهان هرز را کنترل می کند ، تبخیر از سطح مزرعه را کاهش می دهد ، شسته از قیم ، یک حصار محافظی ایجاد می کند که مانع از تماس مستقیم میوه و خاک ، و در نتیجه مانع پوسیدگی میوه ها می شود

آبیاری و زهکشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر در word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر در word

–  مقدمه  
–  فصل اول کلیات  
–  اهداف کلینیک  
–  آشنایی با امکانات و اجزای لازم برای یک کلینیک گیاه پزشکی  
–  طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه جهت تشخیص بیماریهای گیاهی  
–  مشخصات نمونه خوب  
–  اصول جمع آوری گیاهان  
–  تهیه اسلاید موقت میکروسکوپی  
–  آشنایی با آزمایشگاه تشخیص آفت  
–  طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه آفات به آزمایشگاه  
–  نمونه برداری از حشرات جونده  
–  طریقه شمارش حشرات روی نباتات  
–  اتاله کردن نهایی پروانه  
–  برچسبهای نمونه حشرات  
–  نکاتی که باید در موقع کاشت درختان رعایت کنیم  
–  هرس درختان 
–  برخی درختچه‌ها و درختان خیابانی 
–  برخی از آفات مهم درختان فضای سبز  
–  برخی بیماریهای گیاهان زینتی فضای سبز  
–  مصرفی یک بیماری مهم در گیاهان فضای سبز – مرگ نارون  
–  معرفی برخی علف‌های هرز موجود در فضای سبز و روش‌های کنترل آنها  
–  روش‌های انتشار و گسترش علف‌های هرز در چمن  
–  انواع علف کش ها  
–  لیست بیماریهای مهم تهران و اطراف آن  
–  لیست آفات مهم تهران و اطراف آن  
–  لیست علف‌های هرز مهم تهران و اطراف آن  
–  فصل دوم – گزارش کارآموزی 
–  درخت صنوبر و انواع آن  
–  آفات مهم صنوبر
–  پروانه گالزای صنوب  
–  پروانه برگخوار صنوبر  
–  کرم ریشه خوار صنوبر 
–  پروانه دم چنگالی بزرگ صنوبر 
–  پروانه مینوز صنوبر  
–  سوسک برگخوار صنوبر  
–  پروانه گالزای صنوبر  
–  شته گال کوزه‌ای صنوبر 
–  شته گال کیسه‌ای صنوبر 
–  شته گال مارپیچی صنوبر  
–  شته گال تاج خروسی صنوبر  
–  شته مومی صنوبر  
–  سوسک شاخدار صنوبر  
–  سوسک شاخک بلند خالدار صنوبر  
–  سوسک مینوزی صنوبر  
–  بیماریهای مهم صنوبر
–  لکه برگی صنوبر 
–  بیماری فتیله نارنجی صنوبر 
–  بیماری لکه قهوه‌ای برگ صنوبر 
–  منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر در word

1      ادلین هربرت – کتاب درختان – ترجمه:مهندس نصری،مهندس علایی
2      بیماریهای گیاهی – مهندس عدالت.ع.1381
3      جلد 1 محصولات زراعی و باغی، سال 83-1382- آمارنامه کشاورزی،
4      حوزه معاونت فضای سبز-مرکز آموزش گل و گیاه – جزوه نکاتی چند پیرامون نگهداری فضای سبز
5      دکتر امانی-منوچهر – مقاله/ مرداد
دکتر بهداد ابراهیم- آفات و بیماری های درختان و درختچه های جنگلی و گیاهان زینتی ایران
7      معاونت فضای سبز-حفظ نباتات – جزوه سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
8      مهندس کریمی – کتاب فرهنگ رستنی ها

معرفی یک بیماری مهم در گیاهان فضای سبز:

مرگ نارون

وابستگی های زیستی قارچ بیماری زای Ophiostoma ulmi Buisman با درختان میزبان و حشرات ناقل و نقش آن ها در مدیریت تلفیقی مبارزه و پیشگیری بیماری هلندی نارون

در کشور ما بیماری هلندی نارون، که دامنه انتشار آن در سال های اخیر از جنگل های شمال البرز به دامنه های جنوبی آن منتقل و درختان زینتی در پارک ها و فضاهای داخل شهری مخصوصا در تهران بزرگ را به نابودی کشانده، پدیده ای همه جایی و بد فرجامی است، که نام بیماری مرگ نارون، به درستی به آن داده شده است. طغیان های جهانی این بیماری در درختان نارون ابتدا در اروپا و نخستین آن در کشور هلند در سال 1918 بروز کرد که از این جهت نام بیماری هلندی نارون Duch elm disease به آن داده شده است
به طور کلی در برنامه تحقیق، با هدف دستیابی به مدیریت تلفیقی (IPM) مبارزه و پیشگیری بیماری مرگ نارون، با توجه به خصوصیات زیست محیطی قارچ عامل بیماری (Ophiostoma ulmi (Buism))، تعیین ارتباط های بین گونه ای آن با میزبان های درختی و حشرات ناقل آن Scolytidae ضرورت اصولی داشته و در موارد زیر انجام گردیده است

– خصوصیات زیستی عامل قارچی بیماری O. ulmi و جنبه های بیماری زایی و روند انتشار آن در منطقه

– خصوصیات میزبانی درختان نارونیان (Ulmaceae) نسبت به قارچ بیماری زا و وابستگی آن به میزبان در رفتارهای زیستی از نوع حساسیت و مقاومت درختان نسبت به بیماری در شرایط گلخانه ای و طبیعی (پارک، جنگل و غیره)

– خصوصیات زیست محیطی حشرات ناقل اسکولیتیده مخصوصا گونه Scolytus multistriatus (March.) فعال در منطقه، و هم بستگی های زیستی آن ها با عامل قارچی بیماری مرگ نارون، شناسایی گونه های کنترل طبیعی اسکولیت ها و ارزیابی نقش کلیدی و حمایت از کارایی آن ها از طریق قطع سمپاشی های متداول
– بررسی مقایسه ای کاربرد سموم شیمیایی در مبارزه مستقیم با بیماری مرگ نارون و شرایط کاربرد آن در جهت کاهش مصرف و تامین سلامت محیط زیست

– مبارزه مستقیم با عامل بیماری O.ulmi در مدیریت تلفیقی (IPM) با به کاربری عوامل باکتریایی Pseudomonas spp. و با تلفیقی از کاربرد سموم شیمیایی گروه بنزیمیدازول به روش تزریقی

– پیش گیری غیر مستقیم بیماری در مدیریت تلفیقی با شناختی از روند مقاومت میزبانی نارونیان و شرایط تقویت کننده میزبان های درختی و دشمنان طبیعی حشرات ناقل اسکولیتیده و سایر آفات جنبی، از جمله برگ خوار نارون (Xanthogaleruca luteola (Muller))، با حذف برنامه های مبارزه شیمیایی متداول در پارک ها و سایر فضاهای سبز شهری

– تاکید بر اعمال به موقع روش های بهداشتی، (Sanitation) که در ضمن تقویت کننده استراتژی مورد نظر در مدیریت تلفیقی مبارزه و پیشگیری بیماری مرگ نارون و قابل توصیه در مناطق مختلف کشور می باشد.

معرفی برخی علف های هرز موجود در فضای سبز و روش های کنترل آنها:

 بارهنگ سرنیزه ای(کاردی)

علف هرزی است چندساله،از خانواده Plantaginaceae که از طریق بذر و ساقه هایی که از ریشه منشا میگیرند تکثیر می یابد.ریشه ها سطحی،سفت و محکم و ریشه چه ها سیلندری شکل هستند. دارای ساقه های راست ،سیلندری وبدون برگ است.در قسمت انتهایی ساقه گلها به صورت مجتمع و خوشه ای دیده میشوند.دارای برگها منشعب،ساده،نیزه ای شکل،طویل و باریک و به سمت قاعده در سمت دمبرگ باریک شده اند.دارای رگبرگهایی طویل و محکم بوده،و دارای گلهای سفید و متمرکز در خوشه میباشد

علف هفت بند

گیاهی است یکساله از خانواده polygonaceae به طول30 تا60 سانتی متر که دارای گلهای کوچک و صورتی رنگ و ساقه صورتی رنگ است. این گیاه ریشه سطحی دارد و از طریق بذر تکثیر میابد. ساقه های این علف ممکن است در قسمتهای تحتانی تولید ریشه های فرعی کند.برگهای باریک و نیزه ای شکل آن به صورت متناوب بر روی ساقه قرار گرفته اند و غالباً بر روی سطح آنها لکه های بنفش یا صورتی به شکل عدد 7 مشاهده میشود

گره های آن مشخص است مانند سایر گونه های این خانواده دارای غلاف غشایی مشخص است

گلهای ریز صورتی یا قرمز رنگ ان به صورت خوشه های فشرده انتهایی و جانبی به حالت افراشته دیده میشوند. گل آذین خوشه ای،1-5گلبرگ کوچک که گلها در بغل برگها قرار میگیرندعلفهای هرز جنس polygonum ممکن است با تو لید ماده سمی خاصی بر روی پوست حیوانات(سفیدمو)اثر کرده،باعث ایجاد خارش،تورم پوستی و کاهش وزن در آنها شوند

علف هفت بند در باغها، مزارع چغندرقند، سبزی و صیفی، توتون،مراتع و زمینهای بایر میروید

روشهای کنترل

برای مبارزه با این علف هرز می توان از وجین دستی استفاده کرد

خرفه(پروین)

گیاهی است یکساله و چهار کربنه که بوسیله بذر تکثیر می یابد،با ساقه های گوشتی لطیف و منشعب از ناحیه طوقه که یک توده متراکم خزنده را به وجود می آورد. برگهای گوشتی،براق و لطیف که بصورت مجتمع بر روی ساقه ها قرار دارند واجتماع آنها به صورت متناوب قرار میگیرد.برگها فاقد دمبرگ بوده،متقابل یا چتری بر روی ساقه قرار میگیرند

گلها با گلبرگهای 5تایی زردرنگ که فاقد دمگل میباشند به صورت منفرد بر روی محور گل دهنده قرار گرفته اند.در روزهای آفتابی گلها باز میشوند. تولید کپسول بذر میکنند بذرها داخل کپسولها به رنگ سیاه متمایل به قهوه ای،ریز،قلوه ای شکل وکمی فشرده و در انتها دارای یک حفره توخالی میباشد

خرفه به علت داشتن قدرت تطابق با شرایط مختلف آب و هوایی،طول روز،درجه حرارت ونیز داشتن بذرهایی با قوه نامیه بالاو دوره خواب طولانی در اکثر نقاط دنیا جزء علفهای هرز باغهای چای،مزارع سبزی و صیفی، پنبه، توتون وزمینهای غیر زراعی به شمار می رود

روشهای کنترل

در مزارع ذرت ازETCP(EC82%)+ایمن کننده دی کلراید به نسبت4-6لیتر در هکتار قبل از کشت و مخلوط با خاک در عمق10سانتیمتر استفاده میشود

در مزارع سویا از علفکش بنتازون(SL48%)به نسبت3لیتر در هکتار بعد از 2 تا3برگی شدن سویا استفاده میشود

در مزارع کنجد از الاکلر(EC48%)به نسیت5لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کنجد در یک نوبت استفاده میشود

 

مرغ (بندواش)

گیاهی است چندساله و چهار کربنه که توسط بذر،ریزوم و استولون تکثیر می یابد.از خانواده poaceae که به ان پنجه مرغی و بندواش نیز می گویند.علفی با ریزومهای فلسی که قسمتهای هوایی از ریزوم ها خارج میشود و زمین را مثل چمن میپوشاند این گیاه در برابر لگدکوبیها مقاومت زیادی دارد.ارتفاع ساقه های مرغ بین10تا30سانتیمتر و طول برگهای ان به10تا20سانتیمتر میرسد.برگها به رنگ خاکستری تا سبز مایل به ابی هستند

گل آذین پنجه مرغی سنبله چندتایی به طول14تا30سانتیمتر است که حاوی4تا6سنبله متصل به هم بوده که در قسمت انتهایی ساقه قرار دارند.بذر این گیاه بسیار کوچک است.در هر کیلوگرم بذر مرغ بین3میلیون تا4میلیون و گاهی تا بیش از این مقدار دانه وجود دارد قدرت جوانه زدن بذر مرغ غالباً ضعیف است

پنجه مرغی در خاکهای حاصلخیز با عمق کافی به سرعت رشد میکند.در هر دو نوع خاک رسی سنگین و ماسه ای سبک رشد کرده و در برابر غرقاب شدن تا حدودی مقاوم است ولی در زمینهایی که سطح اب در آنها بالا باشد رشد خوبی ندارد.این گیاه به اسید، قلیا،و تا حدودی به نمک سازگاری دارد. در زمینهایی که کود داده میشود واکنش ان در برابر کود بسیار مساعد است

مرغ از علفهای هرز مزارع: برنج،گندم، توتون، چغندرقند، پنبه، بادام زمینی،ذرت، یونجه، جو، مراتع و باغهای سبزی و صیفی است

روشهای کنترل

برای مبارزه با این علف هرز میتوان از علفکشهایی مانند دالاپون به میزان 4تا 8کیلوگرم در هکتار و امیترول به میزان25کیلوگرم در هکتار و گلیفوزیت به میزان23تا45کیلوگرم در هکتار استفاده کرد. روش مبارزه در مزارع مختلف متفاوت است

هویج وحشی

هویج وحشی گیاهی دو ساله از خانواده umbelifera به ارتفاع60 تا120سانتی متر که با بذر تکثیر میابد. درسال اول حالت روزت داشته، دارای یک ریشه اصلی عمیق است و در سال دوم ساقه گل دهنده و گلها به وجود آمده و ریشه های زیر زمینی محکم و چوبی میشوند. ساقه های آن افراشته و تو خالی بوده که اغلب منشعب هستند. برگها به صورت متناوب قرار گرفته، به شکل قطعات بریده بریده باریک متصل به هم در آمده اند

در حاشیه برگها و رگبرگها، کرکهای کوچکی دیده میشوند. گلهای ان به رنگ سفید و به صورت چتری در انتهای ساقه گل دهنده آرایش یافته اند. هویج وحشی دارای میوه های تخم مرغی شکل بوده،ریشه معطر آن بوی هویج میدهد

این گیاه درمناطق خشک و خاکهای صخره ای و همچنین در باغهای سبزی و صیفی، مزارع گندم و جو و حاشیه جاده ها دیده میشود

 

فرفیون(شیرسگ)

گیاهی است یکساله از خانواده Euphorbiaceae که ساقه های ان متعدد،بلند و راست است.که از طریق بذرتکثیر می یابند.طول ساقه15تا50سانتیمتر و رنگ ان سبز تیره است.برگها متناوب و با آرایش مارپیچی روی ساقه قرار گرفته اند انتهای برگها مدور ودمبرگ کوتاه دارند.برگها بیضی شکل و برگها ی پایینی کم وبیش چرمی شکل و سفیدرنگ و برگهای فوقانی سبز تیره تا سبز مایل به زرد هستند

گلهای فرفیون جانبی ومنفردند،دمگل به17 تا21 میلیمتر میرسد،گلهای انتهایی 4تا6تایی به صورت چتر با دمگلی به طول 20تا25میلیمتر دیده میشوند

گل اذین ان سیاتیوم است که همانند چتری با5 پرتو کوتاه کرکدار،ابتدا 3 قسمتی سپس 2 قسمتی دیده میشود.این گیاه به علت داشتن ریشه های قوی(که تا پنج برابر اعضای هوایی میرسد)یکی از علفهای هرز مهم محسوب میگردد.طول ریشه این علف هرز گاهی بیش از یک متر در عمق زمین نفوذ میکند و بدین ترتیب با عوامل نامساعد محیط به خوبی میتواند مقابله کند.از قطعات ریشه میتواند گیاه جدیدی به وجود آید.از خصوصیات مهم دیگر این گیاه،داشتن لاتکس یا شیرابه درساقه و رگبرگهای آن است

گونه های جنس فرفیون دارای مقادیر زیادی گلوکوزید سیانوژنیک بوده،در صورت تعلیف دام ممکن است باعث مسمومیت آنها شود.از گونه های دیگر فرفیون که به عنوان علف هرز هستند

میتوانE.hetvadenaوE.strictaو E.chamaecysرا نام برد

فرفیون در اغلب مزارع گندم،جو،بادام زمینی،باغهای سبزی و صیفی،نقاط مرطوب و کنار نهر ها میروید و ایجاد مزاحمت میکند

روشهای کنترل

برای مبارزه با فرفیون میتوان از علفکش تری فلورالین قبل از رویش و تو-فور-دی بعد از رویش استفاده کرد.( ازمصرف 2-4-d بروی گیاهان پهنبرگ جدداً خوداری شود)

 

سلمه تره(سلمک)

گیاهی است از خانواده اسفناجیان(chenopodiaceae) و یکساله با ساقه های ایستا و انشعابات فراوان که غالباً دارای خطوط صورتی یا بنفش هستند. ارتفاع آن بر حسب آب و هوا و نوع خاک تغییر میکند

برگهای سلمک کشیده، تخم مرغی شکل و دندانه دار است. برگهای قسمت فوقانی گیاه باریکتر و دارای حاشیه صاف است. کرکهای سفیدرنگی برگ و ساقه های این گیاه را پوشانده است.گل آذین آن از نوع سنبله و سبز رنگ است. میوه نیز سبز رنگ ودارای بذرهای ریزی است.این گیاه در اکثر مزارع به خصوص مزارع صیفی و غلات زیاد دیده میشود.تکثیر ان از طریق بذر صورت میگیرد. گیاهان این جنس تولید مقادیر زیادی گلوکوزیدسیانوژنیک کرده باعث مسمومیت دام میشوند

روشهای کنترل

برای مبارزه با سلمک در مزارع چغندر و پنبه میتوان از علف کش ترفلان به نسبت 2 1تا24لیتر در هکتار قبل از رویش گیاه مخلوط با خاک استفاده کرد. در مزارع غلات با استفاده از تو-فور-دی((2-4-Dبه نسبت 3لیتر درهکتاربعد از رویش اقدام کرد.همچنین در باغات میتوان از پاراکوات(گراماکسون) استفاده کرد

 

پیچک صحرایی:

 با نام علمی  Convolvulus arvensis گیاهی است چندساله از خانواده Convolvulaceae که از طریق بذر و ریزوم های زیر زمینی تکثیر می یابد. ریزوم ها به رنگ سفید بوده و در تمام جهات گسترده شده اند و گوشتی و آبدار هستند. دارای ریشه های بسیار گسترده و در هم پیچیده و ساقه های خزنده روی زمین(استولون)به درازای30 تا120سانتیمتر،برگهای ان متقابل وپیکانی شکل،گلهایش سفید تا سفید صورتی و شیپور مانند است. گلدهی آن مختص فصل خاصی نیست و گلهای ان به تدریج باز میشوند.تولید کپسول بذر میکنند که تخم مرغی شکل بوده و محتوی1-4عدد بذر میباشد.بذرها به رنگ سیاه و گاه قهوه ای متمایل به خاکستری است.بذرها دارای دو سطح مسطح و یک سطح محدب(گرد)میباشد.ریشه کنی پیچک صحرایی به دلیل وجود ریشه های عمیق با انشعابات فراوان، استولون و بذرهای بادوام(حفظ قوه نامیه تا 50سال)غیر ممکن است. گونه های دیگر آن شاملC.strachidifolius ,C.pilosellaefolius میباشد
پیچک صحرایی از علفهای هرز مزارع توتون، گندم، جو، پنبه، باغهای چای و زمینهای بایر است.

روشهای کنترل

بهترین سم علفکش برای مبارزه با پیچک، مخصوصاً زمانی که در منتهای فعالیت است، تو-فور-دی میباشد. در مزارعی که به کارگیری این سم خطرناک است میتوانMCPA را به کار برد

 

روشهای انتشار و گسترش علفهای هرز در چمن:

اکثر علفهای هرز متداول در چمن قادر به تولید بذر می باشند که انتشار آن توسط باد، آب، پرندگان، حیوانات و انسان به نقاط مختلف انجام میگردد

انتشار علف های هرز در چمن از طریق اندامهای رویشی نظیر ریزوم، استولون، پیاز، پیازچه و غه بطور معمول کمتر اتفاق می افتد و بیشتر انتقال آنها با وسایل کشاورزی در هنگام انجام عملیاتهای کشاورزی نظیر قیچی، چمن زن و ماشین های کشاورزی می باشد

 

-علف های هرز موجود در چمن کاریها و چگونگی کنترل آنها:

کاشت چمن در اکثر محوطه های مربوط به فضای سبز مرسوم می باشد. یکی از مطالب مهم در راستای ارتقاء سطح کیفی فضای سبز، ایجاد چمنکاریهای عاری از علفهای هرز می باشد. وجود علفهای هرز در سطح چمنکاریها سبب اختلاف ظاهری در فرم، اندازه، رنگ و نهایتاً کاهش کیفیت چمنها خواهد شد لذا دقت در حذف آنان و نحوه کنترل آنان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. قبل از اقدام به مبارزه علیه علفهای هرز در چمن به منظور کاهش رشد آنها، شناسایی انواع آنها به همراه شناخت و ویژگیهای زیستی علفهای هرز بسیار ضروری می باشد و این عوامل عبارتند از

1- دوره خواب علفهای هرز

حفظ قوه نامیه و مقاومت در برابر شرایط نامساعد و نامطلوب محیطی به مدت طولانی یکی از ویژگیهای خاص علف هرز می باشد. دوره خواب بذر حالتی است که حتی با وجود مناسب بودن شرایط محیطی نظیر رطوبت و حرارت بذرها جوانه نمی زنند و مدت طولانی در خاک زنده می مانند

2-  عوامل آب و هوایی

این عوامل شامل حرارت، نور و رطوبت می باشد. با تغییرات هر یک از این عومال علف های هرز در میان چمنها رشدهای متفاوت خواهند داشت

3- خاک

عوامل زیر در دوام و میران رقابت علفهای هرز تنقش بسزایی دارند

–          اثر متقابل خاک بر روی بذر علفهای هرز به لحاظ اسیدی و قلیایی بودن خاک

–          میران آب موجود در خاک بر اساس علفهای هرز خشکی پسند و یا رطوبت پسند

–          حاصلخیزی خاک و میزان مواد غذایی که در میزان زشد و تهاجم علفهای هرز چمن عامل بسیار مهمی است

–          میران زهکشی خاک که در رشد و گسترش علفهای هرز موثر می باشد

–          درجه حرارت خاک

4-  شیوه مدیریت و نگهداری چمن

عبارتند از

–          ارتفاع چیدن

–          میزان و دفعات کوددهی

–          نحوه و میزان آبیاری

–        چگونگی تهویه چمن

 

انواع علف کشها:

الف) علف کشهای تماسی: این علف کشها قسمتی از گیاه را که در تماس با مواد شیمیایی باشند از بین می برد. علف کشهای تماسی به هیچ وجه از طریق سیستم آوندی به سایر اندامهای گیاه منتقل نمی شوند. معمولاً پس از مصرف علف کشهای تماسی بیشتر در مورد علفهای هرز یکساله و به منظور از بین رفتن اندامهای هوایی استفاده می شود. از علف کشهای تماسی می توان پاراکوآت و ترکیبات آرسنیکی را نام برد

ب) علف کشهای سیستمیک: این علف کشها توسط ریشه و اندام های هوایی گیاه جذب شده و از طریق سیستم آوندی گیاه به بافتهای دیگر منتقل می گردد. تاثیر این علف کش ها در اثر تجزیه و اختلال در فرآیندهای متابولیکی گیاه سبب می شود با سرعت کمتری گیاه را از بین ببرد و معمولاً بین 4-1 هفته نابودی علف هرز بطول می انجامد

اکثر علف کشهای انتخابی برروی علفهای هرز چمن کاریها از انواع سیستمیک می باشند. از علف کشهای سیستمیک می توان ترکیبات هورمونی(D-4،2) توفوردی و دو پلوسان سوپر را نام برد

کنترل علفهای هرز چند ساله می بایست با علف کش سیستمیک با دز مناسب صورت گیرد، بدلیل اینکه علفهای هرز چند ساله می بایست با علف کش سیستمیک با دز مناسب صورت گیرد، بدلیل اینکه توصیه مقادیر بالا سبب مسمومیت در برگهای علفهای هرز گشته و اختلال در عمل جذب و انتقال علف کش به بافتهای گیاه می گردد، در نتیجه تاثیر مصرف علف کش مطلوب نخواهد بود

در هنگام مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم انتخابی علیه برخی از علفهای هرز چند ساله مانند قاصدک که معمولاً در سطح چمن کاریها بیشتر مشاهده می گردد رعایت نکات زیر ضروری می باشد

  الف-دقت در عدم انتشار سم به گلها و درختچه های اطراف چمن کاریها

  ب-ترجیحاً سم بر روی علف هرز مورد نظر و بطور موضعی استفاده شود

ج-نصب تابلو هشدار دهنده در اطراف چمن کاریها جهت اطلاع  رسانی و پیشگیری از تماس و ورود شهروندان خصوصاً کودکان به داخل چمن کاریها

د- جلوگیری از سمپاشی در هنگام باد و باران

ه- استفاده از نازل های باد بزنی به طوریکه سم با فاصله کمتری با علف هرز تماس داشته باشد

و- سم توفوردی(2,4-D) به میزان 5/1 -2 لیتر در هکتار و سم دوپلوسان سوپر(Duplosan super) به میزان 5/2-2 لیتر در هکتار مصرف گردد

به علت بخار حاصله از سم توفوردی که سبب خسارت به گیاهان مجاور خواهد شد مصرف دوپلوسان سوپر در اولویت می باشد

3-مبارزه تلفیقی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت در word

مقدمه               
ارگانیسمها و روابط همزیستی در تثبیت ازت      
آلی‌پرورهای آزادزی         
نورپرورهای آزادزی         
دی‌آزوتروفهای همیار گندمیان    
لگومها             
همزیستی های اکتینوریزی    
همزیستی های نورپروری       
عامل ژنتیکی کنترل کننده   
عوامل محیطی          
اولین مرحله تثبیت ازت به روش همزیستی        
آلودگی ریشه‌های لگوم توسط ریزوبیوم         
فرآیند بیوشیمیایی تثبیت ازت            
منابع               

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت در word

الدرا،پال. فرانسیس ای،کلارک. میکروبیولوژی وبیوشیمی خاک.1376 ترجمه:  علی‌اصغرزاده, ناصر. انتشارات دانشگاه تبریز. 425ص
تایزوزایگر. فیزیولوژی گیاهی. 1379 جلددوم. ترجمه: محمدکافی  وهمکاران. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 379ص
فرانکلین پی.گاردنر. آر. برنت پی یرس. راجر ال. میشل.  فیزیولوژی گیاهان زراعی. 1379 ترجمه:کوچکی، عوض و غلامحسین سرمدنیا. 400ص

Sharma. A. k. 2002. Biofertilizers For sustainable agriculture. Agrobios india. PP. 156-

مقدمه

ازت به عنوان یک عنصر کلیدی در ساختمان بسیاری از ترکیبات موجود در سلولهای گیاهی مطرح است. این عنصردر فسفونوکلئوتید و اسیدهای آمینه هم وجود دارد که این ترکیبات نیز به نوبه خود به ترتیب اسیدهای نوکلئیک و پروتئینها را می‌سازند. دسترسی به ازت برای گیاهان زراعی از عوامل مهمّ محدود‌کننده تولیدات کشاورزی است. این واقعیت که فقط اکسیژن، کربن و هیدروژن بیش از ازت در سلولهای گیاهی وجود دارند، مبیّن اهمیّت این عنصراست

در بیوسفر، ازت به اشکال متفاوتی وجود دارد. 78% حجم هوای اتمسفر را ازت ملکولی (N2) تشکیل می‌دهد. در بسیاری از موارد این مقدار فراوان ازت مستقیماً در دسترس گیاهان قرار نمی‌گیرد. استفاده از ازت اتمسفر، مستلزم  شکستن پیوند سه‌گانه بین اتمهای (N = N) آن است که گیاهان عالی مستقیماً و به تنهایی توان انجام این واکنش را ندارند. از سوی دیگر اشکال نیتراته و آمونیاکی ازت به راحتی جذب گیاه می‌گردند(فصل 5). مصرف گیاهان توسط حیوانات علفخوار موجب حرکت بیشتر ازت در زنجیره‌های غذایی می‌شود و ازت سرانجام از طریق تجزیه اجساد حیوانات و گیاهان به زمین بازمی‌گردد. این مراحل بخشی از چرخه ازت را تشکیل می‌دهند

تبدیل ازت مولکولی به اشکال دیگر آن نظیر نیترات یا آمونیاک را تثبیت ازت می‌گویند. این فرایند در غالب فرایندهای طبیعی و مصنوعی قابل انجام است. درشرایط دمای بالا (حدود C ْ200 ) و فشار بالا حدود (200 اتمسفر)، ازت مولکولی با هیدروژن ترکیب شده و آمونیاک (NH3) تولید می‌شود. برای انجام این واکنش شرایط خاصی لازم است تا برای انرژی فعّال بالای آن غلبه کند. این واکنش که به نام فرایند هابر موسوم است نقطه آغازین در تولیدات متنوع صنعتی و کشاورزی به شمار می‌آید. در جهان سالانه حدود 50 میلیون تن ازت به روش صنعتی تثبیت می‌گردد

این مقدار حدود 12% از کلّ ذخیره اتمسفر را شامل می‌شود که سالنه از آن خارج می‌شود (شکل 2-12، ب) (مارشنر، 1986). فرایند های طبیعی سهم بیشتری در تثبیت ازت دارند (وسویچ، 1983). 10% ازکلّ ازتی که به روش طبیعی تثبیت می‌گردد، ناشی از رعدو برق است. رعدو برق سبب می‌شود که رادیکالهای آزاد هیدروکسیل، اتمهای آزاد هیدروژن، اتمهای آزاد اکسیژن حاصل از بخار آب و اکسیژن موجود در اتمسفر و ترکیباتی فعالی از این قبیل، با نیتروژن مولکولی ترکیب شده و تولید اسید نیتریک (HNO3) نمایند، که این ترکیب نیز توسط آب باران به زمین می‌رسد. بخش بسیار کوچکی از تثبیت ازت ناشی از واکنشهای فتوشیمیایی با دخالت اکسید نیتریت گازی و اُزن در استراتوسفر است. اسید نیتریکی که به این ترتیب تولید می‌شود سرانجام به بخشهای پایینتر اتمسفر راه یافته واز آنجا نیز توسط باران به زمین می‌رسد

90% باقیمانده تثبیت ازت، به روش طبیعی و توسط میکروارگانیسم ها و از طریق فرایندی که اصطلاحاً تثبیت بیولوژیکی ازت نامیده می‌شود انجام می‌شود (شکل 1-12، ب). تثبیت بیولوژیکی ازت توسط باکتریهای آزادزی شامل سیانو باکتریها و باکتریهای همزیست با گیاهان انجام می‌گیرد (بوریس، 1976؛ مارشنر، 1986). این موجودات دارای یک سیستم آنزیمی هستند که قادر است ازت مولکولی را تجزیه کند. از نقطه نظر کشاورزی نیز تثبیت بیولوژیکی ازت اهمیت زیادی داشته و منبع مهمی برای ازت خاک محسوب می‌گردد، چرا که نیاز گیاهان زراعی صرفاً از طریق کودهای شیمیایی تأمین نمی‌گردد (شوبرت و ولک، 1982)

واکنشهای چرخه ازت که نهایتاً سبب تثبیت آن می‌گردند، شامل تغییر اشکال تثبیت شده و بازگشت ازت به اتمسفر نیز می‌گردد. اشکال آلی ازت نظیر اسیدهای آمینه که از طریق تجزیه بقایای گیاهی و حیوانی به خاک برمی‌گردند، طیّ فرایند آمونیاکی شدن به آمونیاک تبدیل می‌گردند. باکتریها و قارچهای موجود در خاک ازت آمونیاکی را به آمونیاک آزاد تبدیل می‌کنند

این نیز به نوبه خود می‌تواند با اجزای موجود در خاک ترکیب شده و نمکهای آمونیومی تولید کند، همچنین آمونیاک آزاد شده می‌تواند در ابتدا به نیتریت (NO2) وسپس به نیترات (NO3)  اکسید شود که این فرایند را نیتریفیکاسیون گویند. اکسیداسیون آمونیاک به نیتریت توسط باکتریهای گروه نیتروزو (نیتروزوموناس) انجام می‌شود در حالی که اکسیداسیون نیتریت به نیترات بیشتر توسط باکتریهای گروه نیترو (نیتروباکتر) انجام می‌پذیرد

نیتروژن موجود در خاک به فرم نیتراتی می‌تواند به سرعت جذب گیاه گردد یا طیّ فرایند دنیتریفیکاسیون احیا شده و به صورت ازت مولکولی (N2) به اتمسفر باز گردد. بسیاری از باکتریها در غیاب اکسیژن و با وجود ترکیباتی چون NO3، NO2و یا N2O از دنیتریفیکاسیون به عنوان منبعی برای تأمین انرژی تنفسی استفاده می‌کنند (بیورز، 1976)

دنیتریفیکاسیون فرایند بیولوژیکی مهمی به شمار می‌آید. زیرا در غیاب این فرایند نیترات به سرعت در اقیانوسها انباشته خواهد شد.  علاوه براین وقتی میزان ازت تثبیت شده در یک سال را (125 میلیون تن) با میزان ازت برگشتی به اتمسفر از طریق  دنیتریفیکاسیون (93میلیون تن) مقایسه می‌کنیم باز هم مقداری ازت به عنوان مانده داریم (دلویچ،1983). این یافته نشان می‌دهد که این میزان مازاد ازت تثبیت شده همان مقداری است که به آرامی در خاک، دریاچه‌ها و اقیانوسها انباشته می‌گردد

ارگانیسمها و روابط همزیستی در تثبیت ازت

بیش از 2000سال قبل در نوشتجات رومیان به اثرات مفید گیاهان لگوم اشاره شده است. نویسندگان چینی طی همان دوره درباره اثرات مفید کاربرد سرخس آبزی (آزولا) در کشت برنج مطالبی نوشته اند. کتابی درباره تکنیکهای کشاورزی تحت عنوان « فنون تغذیه مردم»
(Child Min Tao – shu) که 540 سال پس از میلاد مسیح نوشته شده، کشت و کاربرد آزولا را در مزارع برنج توضیح می‌دهد. اروپای غربی با کاربرد لگوم‌ها در تناوب سبب پایداری کشاورزی شده و امکان صنعتی شدن را فراهم آورد. آقای هامفری دیوی در سال 1813 اولین فردی بود که عنوان نمود: نیتروژن ( ازت) از اتمسفر گرفته می‌شود. او نوشت « به نظر می‌رسد که لوبیا و نخود، خاک را برای کشت گندم مساعد می‌کنند» .جی. بی. بوسینگالت در مطالعات تناوب زراعی خود در فرانسه، یک سری مقاله از سال 1837 تا 1842 انتشار داده ودر آنها اصول ورود ازت بوسیله لگوم‌ها را بنا نهاد. آلبرت تیئر در سال 1856 در آلمان نوشت: « اخیراً کاشت شبدر سفید با محصول بعدی، بسیار معمول شده است. فقط تعداد بسیار کمی از کشاورزان بی‌تفاوت و تنبل یا افرادی که سخت طرفدار نظریات خود و سنتها هستند، این عمل را انجام نمی‌دهند»

اهمیت غده‌ها در تثبیت ازت بصورت همزیستی توسط هلریژل و ویلفارت در سال 1886 توضیح داده شد. بیجرینک در سال 1888 ارگانیسمهای تثبیت کننده N2 در لگومها را جداسازی کرده و آنها را باسیلوس رادیسکولا نام نهاد. این باکتریها بعداً ریزوبیوم نامگذاری شدند. جنس کلاستریدیوم که باکتری تثبیت کننده ازت غیر همزیست می‌باشد در سال 1890 توسط وینوگرادسکی جداسازی شد و ازتوباکتر که هوازی می‌باشد در سال 1901توسط بیرجینک معرفی گردید. تا پایان این قرن، تقریباً تمام میکروارگانیسمهای تثبیت کننده ازت شناسائی شده بودند

گروههای متنوعی از هسته دارها دارای آنزیم نیتروژناز (مسئول تثبیت N2)هستند. این باکتریها امروزه دی‌آزوترف نامیده می‌شوند و شامل باکتریهای آلی‌پرور، باکتریهای  نورپرورگوگردی وسیانوباکترها (جلبک سبز- آبی) می‌باشند. (جدول)

آلی‌پرورهای آزادزی

نمونه‌ای از باکتریهای آزاد هوازی و تثبیت‌کننده ازت که از مواد آلی بعنوان منبع انرژی استفاده می‌کنند ازتوباکترها می‌باشند ودر خاکهای خنثی و قلیائی یافت می‌شوند. باکتریهای مشابه آن نظیر بیجرینکیا و در‌کسیا محدوده وسیعی از PH‌ را تحمل می‌کنند واغلب در خاکهای اسیدی مخصوصاً مناطق گرمسیری یافت می‌شوند. تجزیه ژنتیکی نشان می‌دهد که شباهت بیجرینکیا به آزوسیپریلوم (باکتری تثبیت کننده ازت)بیشتر از ازتوباکتراست. این ارگانیسمها، همچنین جنس کلبسیلا (تثبیت کننده ازت) درمحیطها‌ی مرطوب بر روی برگ یا در پوشش برگ (فیلوسفر) ونیز در خاک و سطح ریشه فعالیت می‌کنند

ازتوباکتر، بیجرینکیا و ریزوبیوم برای تولید انرژی موردنیاز در تثبیت N2  ، به شرایط هوازی نیاز دارند. معذالک در این ارگانیسمها و دیگر دی‌آزوتروفها، فعالیت آنزیم نیتروژناز درحضور O2 محدود می‌گردد. مکانیسمهای اختصاصی برای حفاظت نیتروژناز شامل قرار‌گرفتن باکتری در داخل یاخته و احاطه شدن آن بوسیله چندین غشاء می‌باشد. تولید مواد لزج بوسیله یاخته ها نیز یک مکانیسم حفاظتی است که در نتیجه این عمل، انتشار O2به طرف آنزیم کاهش می‌یابد

خصوصیت دیگر باکتریهای هوازی تثبیت کننده ازت، تنفس شدید در داخل یاخته خود باکتری است. این عمل در ازتوباکتر به کاهش غلظت O2 در داخل باکتری کمک می‌کند. تصور بر این است که آنزیم نیتروژناز در حضور O2 جهت سازگاری با آن، تغییر ساختمان داده ولی قادر به تثبیت ازت نخواهد بود. این تغییر برگشت پذیر بوده ودر صورتیکه O2 به مدت طولانی داخل باکتری حضور نداشته باشد، این آنزیم به حالت تثبیت ازت برمی‌گردد

ارگانیسمهای میکروهوازی اختیاری نظیر کلبسیلا، آزوسیپریلوم و باسیلوس در محیطهائی که نیاز به جلوگیری از O2 وجود ندارد، انرژی خود را به فرم ATP توسط مسیر اکسیداتیو تولید می‌کنند. دی‌آزوتروفهای بی‌هوازی نظیر کلاستریدیوم و احیا کننده های سولفات شامل دسولفوویبریو و دسولفوتوماکولوم نیز از ترکیبات آلی به عنوان دهنده الکترون استفاده می‌کنند. با وجود این، مسیر تخمیری این ارگانیسمها منجر به تشکیل موادآلی حدواسط شده و انرژی کمی برای تثبیت ازت، قابل دسترس خواهد بود. برخی شرایط محیطی هم وجود دارند که مواد اولیه قابل دسترس در آن زیاد بوده و شرایط بی‌هوازی هم حاکم است (نظیر ماندابها) که در این حالت مقادیر قابل توجهی N2توسط این ارگانیسمها تثبیت می‌شود. شرایط بیهوازی، توانائی کسب انرژی از اکسیداسیون مواد اولیه را کاهش می‌دهد. شرایط بیهوازی، همچنین رقابت استفاده از این مواد اولیه را به وسیله ارگانیسمهای دیگر نظیر باکتریها و قارچهای هوازی، کاهش می‌دهد. مقدار ازت تثبیت شده بوسیله دی‌آزتروفهای آزادزی و ارگانیسمهای فیلوسفری، عموماً چند کیلو‌گرم در هکتار می‌باشد. تحقیقات نشان می‌دهند که بدون استثناء در همه مکانها فرآیند تثبیت ازت، اگر چه مقدار آن کم باشد، صورت می‌گیرد. تأثیر دی‌آزوتروفهای آزادزی وقتی قابل ملاحظه است که در مقیاس جهانی مورد نظرقرارگیرد مخصوصاً در مناظقی که چرخه ازت در داخل خاک برقرار بوده و سرعت کم رشد گیاهان، نیاز ازته آنها را کاهش می‌دهد

نورپرورهای آزادزی

دریوس در سال 1982 نشان داد که سیانوباکتری‌ها (جلبک‌های آبی ـ سبز) ازت تثبیت می‌کنند. آنها در اکثر محیط‌های آبی حضور دارند. آنها همچنین در سطح یا درست زیر سطح اکثرخاکها مخصوصاً در نواحی که جدیداً در معرض فرسایش بوده یا تازه از آب بیرون آمده باشند، یافت می‌شوند. سیانوباکترها در اکثر محیطهای آبی نظیر شالیزارها و دریاچه‌های کوچک با مقادیر متوسطی از عناصر غذائی، دیده می‌شوند. در این مکانها گاهی می‌توانند توده هائی را بوجود آورند که تولید مواد سمی بسیار قوی (مخدر اعصاب) برای جانوران می‌کنند. آنها تنها پیش هسته‌هائی هستند که همانند گیاهان عالی مکانیسم فتوسنتزی داشته و دارای فتوسیسنم II بوده و O2  متصاعد می‌کنند ولی در محیطهای کم نور و کم اکسیژن می‌توانند زنده بمانند

سیانوباکترهای دی‌آزوتروف آزادزی سه شکل مرفولوژیک دارند.سیانوباکترتک‌یاخته‌‌ای، گلوئوتس (قبلاً بنام گلوئوکاپسا شناخته می‌شود) ارگانیسم هوازی خاکزی و حساس به نور زیاد می‌باشد. این باکتری، نیتروژناز خود را بوسیله مکانیسمی شبیه ازتوباکترها که در آن، آنزیم به وسیله غشاهائی پوشیده شده، از اکسیژن تولید شده طی فتوسنتز، حفاظت می‌کند

 توانائی تثبیت N2 مخصوصاً در سیانوباکترهای رشته ای که دارای یاخته های اختصاصی بنام هتروسیست هستند به فراوانی دیده می‌شود (شکل). هتروسیستهای با دیواره ضخیم که در طول رشته از هر 15-10 یاخته بوجود می‌آیند، آنزیم نیتروژناز خود را در مقابل صدمات O2 بوسیله مکانیسم فیزیکی با ایجاد غشاهائی که انتشار گازها را کاهش می‌دهد، حفاظت می‌کند. فقدان فتوسیستم II (سیستم فتوسنتزی تولید‌کننده O2) در هتروسیستها به حفاظت این آنزیم کمک می‌کند. جنس نوستوک که نمونه ای از انواع رشته ای هتروسیست دار می‌باشد، بصورت پوسته ای در بسیاری از مراتع و خاکهای بیابانی دیده می‌شود. این پوسته ممکن است به مدت طولانی خشک شده ولی در اثر بارندگی های کوتاه مدت یا شبنم صبحگاهی، مرطوب و فعال شده و تثبیت N2 انجام دهد. این پوسته نیاز به کلسیم دارد لذا خاکهای آهکی را ترجیح می‌دهند، همچنین اغلب به فسفر معدنی اعم از کود فسفری تولید شده طی آتش سوزی، پاسخ می‌دهند. سومین نوع مرفولوژیک شامل سیانوباکترهای رشته ای بدون هتروسیست بنام پلکتونما می‌باشد

شالیزارها بهترین محل برای مطالعه سیانوباکترها هستند که در آنها آنابنا، گلئوتریچیا و سیتونما دیده می‌شوند. این ارگانیسمها با کاشت دراز مدت برنج طی هزاران سال استقرار پیدا کرده اند. تحت همچون شرایطی اندازه گیری مقدار تثبیت ازت شامل آلی‌پرورهای آزادزی و نورپرورهای آزادزی می‌باشد

همانند تمامی اندازه گیریهای تثبیت ازت، مقدار تثبیت شده بستگی به شرایط محیطی نظیر رطوبت، عناصر قابل جذب و دوره ای که تثبیت ازت بطور مؤثر صورت می‌گیرد، دارد. برآوردهائی از مقدار تثبیت ازت بطور متوسط 30کیلوگرم در هکتار و سال بوده و گاهی تا year -1  Kg ha -1 70دیده می‌شود

باکتریهای نورپرور تثبیت کننده ازت به غیر از سیانوباکترها نیز وجود دارند که آبزی بوده ودر دریاها و آبهای شیرین زندگی کرده اما در آنها، H2O طی فتوسنتز به عنوان دهنده الکترون عمل نمی‌کند و O2نیز تولید نمی‌شود. دهنده الکترون در اینها H2S وS می‌باشند. این ارگانیسمها اگر چه مرفولوژی متنوعی دارند (جدول) ولی در راسته سودومونادال قرارمی‌گیرند. در آنها اغلب در حد فاصل رسوبات کف دریاچه ها و آب یافت می‌شوند، جائی که پتانسیل رداکس پائین بوده، ترکیبات گوگردی احیا شده وجود داشته و نور می‌تواند در آن نفوذ کند

باکتریهای سبز گوگردی و ارغوانی گوگردی، فتولیتوتروف بوده که با استفاده از H2S بعنوان دهنده الکترون، CO2 را در حضور نور احیا می‌کنند. باکتریهای ارغوانی گوگردی (رودوسپیریلوم) طی عمل فتوسنتز به ترکیبات آلی بعنوان دهنده الکترون نیاز دارند و نورآلی‌پرور هستند. این ارگانیسمها همچنین می‌توانند ترکیبات آلی را بعنوان منبع انرژی بکاربرند. اگر چه فتوسنتز آنها بایستی در شرایط بی‌هوازی انجام گیرد ولی می‌توانند در شرایط هوازی بصورت شیمی آلی‌پرور عمل کنند. اهمیت آنها در تثبیت ازت وقتی قابل ملاحظه می‌گردد که بصورت توده متراکم رشد کنند

دی‌آزوتروفهای همیار گندمیان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید