داروسازی بیمارستانی داروی بیهوشی پروپوفول در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 داروسازی بیمارستانی داروی بیهوشی پروپوفول در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد داروسازی بیمارستانی داروی بیهوشی پروپوفول در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي داروسازی بیمارستانی داروی بیهوشی پروپوفول در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن داروسازی بیمارستانی داروی بیهوشی پروپوفول در word :

داروسازی بیمارستانی داروی بیهوشی پروپوفول

داروسازی بیمارستانی

داروی بیهوشی

پروپوفول (Propofol) C12H18O

اسامی تجارتی

موارد مصرف

تهوع و استفراغ

مقدار مصرف

عوارض جانبی

اثر روی سیستم قلبی عروقی

احتیاط:

فارماكوكنتیك

پروپوفول (Propofol) C12H18O

اسامی تجارتی: دیپریوان (Diprivan) كلیموفول (Klimofol) ریكوفول (Recofol) در محلولهای 1و2 درصد قابل دسترسی می باشد محلول یك درصد برای تزریق وریدی و انفوزیون و محلول 2 درصد فقط برای انفوزیون می باشد.

یك سیستم نو و متفاوت هم برای القا و نگهداری بیهوشی در بیماران بزرگسال وجود دارد سیستم انفوزیون هدفمند این اجازه را می دهد كه سرعت و عمق بیهوشی را با تعیین غلظت خونهی پروپوفول در هر فرد مشخص نمود.

موارد مصرف

بیهوشی و سدیشن: پروپوفول یك داروی بیهوشی تزریقی است كه برای القا و نگهداری بیهوشی تجویز می شود همچنین برای ایجاد اثر آرام بخشی در تستهای تشخیصی، بیماران تحت جراحی با بی حسی موضعی و در بیماران تنفسی مسن كه پیش از سه روز در بخش مراقبتهای ویژه بستری می باشند مورد استفاده قرار می ‌گیرد. وقتی در بیهوشی استفاده می شود القاء بیهوشی و بازگشت بیمار سریع صورت می‌گیرد. اثر ضد دردی ندارد و مكمل ضد درد ممكن است نیاز باشد.

تهوع و استفراغ: تهوع و استفراغ بعد از عمل با پروپوفول كمتر از سایر بیهوش كننده ها می باشد گزارشاتی هم در مورد اثرات ضد تهوعی این داروها داده شده كه بیشتر بخاطر سدیشن این دارو می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2در (4در ترسیوبوتیل – 1در سیکلوهگزنیل)در 4در ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2در (4در ترسیوبوتیل – 1در سیکلوهگزنیل)در 4در ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2در (4در ترسیوبوتیل – 1در سیکلوهگزنیل)در 4در ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2در (4در ترسیوبوتیل – 1در سیکلوهگزنیل)در 4در ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در word

خلاصه فارسی
مقدمه
فصل اول: کلیات
1-1- اکسیم‌ها و کاربرد آنها
1-1-1- اثر اکسیم به عنوان آنتی دوت
الف) ساختار شیمیائی و ویژگی اکسیم‌ها
ب) فارماکوکینتیک اکسیم‌ها
ج) سمیت اکسیم‌ها
د) خاصیت فعالیت بخشی مجدد در In- Vitro
هـ) خاصیت احیاکنندگی در In-Vivo
و) اثربخشی درمانی اکسیم‌ها
ز) توصیه‌های بالینی
1-1-2- اثر اکسیم‌ها به عنوان آنتی دوت سموم ارگانو فسفره
الف) مکانیزم عمل آفت کش‌های ارگانو فسفره
ب) تابلوی بالینی مسمومیت با آفت کش‌های ارگانو فسفره
ج) درمان مسمومیت با آفت کش‌های ارگانو فسفره
1-1-3- اکسیم با کاربرد علف‌کش
1-1-4- اثر ضد قارچی اکسیم‌ها
الف) معرفی قارچ‌ها
ب) شیمی درمانی بیماری‌های قارچی
ج) آزول‌های ضد قارچ
د) فارماکوفور آزول‌های ضد قارچی
هـ) مکانیزم اثر آزول‌ها
و) طراحی آزول‌های جدید ضد قارچ (آنالوگ های اکسی کونازول)
1-1-5- اثر اکسیم در درمان بیماری انگلی لشمانیوز
1-1-6- ترکیبات آنتی‌بیوتیک با ساختار اکسیم
الف) تعریف آنتی‌بیوتیک‌ها
ب) منابع آنتی‌بیوتیک‌ها
ج) مکانیزم اثر آنتی‌بیوتیک‌ها
د) آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام
1-1-7- اثر اکسیم در درمان بیماری آلزایمر
الف) علت‌شناسی بیماری آلزایمر
ب) درمان بیماری آلزایمر
1-1-8- مشتقات اکسیم با خاصیت ضد تشنج
الف) فیزیوپاتولوژی صرع
ب)اتیولوژی صرع
ج) دارو درمانی صرع
1-1-9- مشتقات اکسیم با خاصیت مهار کنندگی پمپ سدیم ـ پتاسیم
1-1-10- اکسیم با خاصیت مهارکنندگی آنزیم Cytp
فصل دوم: بخش نظری
2-1- تلاش برای سنتز 2-(4-ترسیوبوتیل-1- سیکلوهگزنیل)-4- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون
2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیکلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط اسیدی
2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیکلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط اسیدی با حلال تولوئن
2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیکلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط بازی
2-1-4- روش خالص سازی کتون سنتز شده
الف) انتخاب حلال
ب) انحلال
ج) صاف کردن محلول داغ
د) تبلور
هـ) صاف کردن
و) خشک کردن بلور‌ها
2-2- تلاش برای سنتز اکسیم از 2-(4- ترسیوبوتیل-1- سیکلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون
3-1- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیکلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در محیط بازی
3-2- عمل جداسازی کتون مورد نظر توسط کریستال‌گیری مجدد
3-3- طیف‌های کتون سنتز شده
3-4- بررسی و نتیجه گیری
3-5- تلاش برای سنتز اکسیم از کتون ساخته شده در مرحله 3-1-
3-6- عمل جداسازی اکسیم مورد نظر توسط کریستال‌گیری مجدد
3-7- طیف‌های اکسیم سنتز شده
3-8- بررسی و نیتجه‌گیری
خلاصه انگلیسی
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از 2در (4در ترسیوبوتیل – 1در سیکلوهگزنیل)در 4در ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون در word

[1]. T.W.Greene and P.G.H.Wuts , Protective Groups in Organic Synthesise Wiley , New York , (1991).

[2]. C.O.Kappe.Tetra hedron , 49 , 6937 , (1993).

[3]. H.Firouzabadi , N.Iran poor , F.Kiaee zadeh and J.Toofan , Tetrahedron , 42 ,719 , (1986).

[4]. I.M.Baltork and Sh.Poushirbani , Synth.Commun. 26 , 1 , (1996).

[5]. A.R.Hajipour and N.Mahboub khah, J.Chem. Reserch , 122 , (1988).

[6]. A.demir , G.Tanyeh , O.Sesenoglu , S.Demic , Tetra hedron Lett , 37 , 1 , 407 , (1996).

[7]. L.G.Donadma and W.Z.H.Heldt , Organic Reactions , 11 , (1960).

[8]. Robert.Conley and Raymond.J.Lange , J.Org.Chem. , 28 , 210 , (1963).

[9]. G.Leclerc , A.Mann , C.Camille , G.Wermuth , Jurnal of Medical

Chemistry , 20 ,12 , 1657 , (1991).

[10]. آسیب بدنی در جنگ خردل ـ گوگردی، دکتر حسین الیاسی، مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، (1372)

[11]. ش.م.ر ـ بهداری کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شناخت سلاحهای شیمیائی و درمان عوارض حاصل از آنها، دارو و درمان، (1366)

[12]. R.A.W,Rosychuk and K.V.Fieseler , Veterinary Dermatology , 12 , 13 , (2001).

[13]. J.Kassa , Jurnal of Toxicology , Clinical Toxxicology , 40 , 803-816 , (2002).

[14]. Martin K.Johnson , Dag Jacobsen , Tim J.Meredith , Peter Eyer Andrew J.Heath , Emergency Medicine , 12 , 22 , (2000).

[15]. Baji , H.Flammang , M.Kimny , T.Gasques , F.Compagnon , P.L.Delcourt , Eur.J.Med.Chem , 30 , 617-626 , (1995).

[16]. Lovey , R.G.Elliott , A.J.Kaminski , J.J.Loebenberg , J.Med.Chem , 35 , 4221-4229 , (1992).

[17]. Tafi , A.Anastassopoulou , J.Med.Chem , 39 , 1227-1235 , (1996).

[18]. Griffith , R.Tracy , Antifungal drugs.In:Foye s Priciples of Medicinal Chemicstry , 5th Edition , 891-903 , (2002).

[19]. Korolkovas , Essntials of Medicinal Chemistry , 2nd Edition , 680-694 , (1988).

[20]. Sheppart , D.Lampiris , Basic and Clinical Pharmacology , 7th Edition , 780-787.

[21]. Lyman , Walsh , Drugs , 44 , 9-35 , (1992).

[22]. Formtling , Drugs of Today , 20 , 325-349 , (1984).

[23]. Lwata , K.Yamashia , I.Uehara , H.Hozawa , Chemotherapy , 38 , 435-443 , (1990).

[24]. A.R.Martin , Wilson and Gisvolds Text book of organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry , 10th Edition , 185-196 , (1998).

[25]. Rossello , A.Bertini , S.Lapucci , A.Macchia , M.Martinelli , A.Rapposelli , S.Herreros , E.Macchia , J.Med Chem. , 45 , 4903-4912 , (2002).

[26]. Ji , H.Zhou , Y.Zhang , M.Zhu , J.Song , Y.Lu , J.Zhu J.Med.Chem. , 43 , 2493-2505 , (2000).

[27]. Yoshida , Y.Aoyama , Biochem.Pharmacol. , 36 , 229-235 , (1987).

[28]. Mixich ,V.G.Thiele , Drug Res. , 29II , 1510-1513 , (1979).

[29]. Rossi , R.Carpita , A.Piergiorgio , P.Manniana , L.Valensin , Tetrahedron , 55 , 11343-11364 , (1999).

[30]. Tuncbilek , M.Bozdag , O.Ayhan-Kiilcigil , G.Altanlar , N.Buyukbingol , E.Ertan , Drug Res. , 49 II , 853-857 , (1999).

[31]. F.Dorn , Chem.Abst. , 97 , 163017c , (1982).

[32]. Ankhimwala , M.D.Naik , Chem.Abst. , 115 , 91889d , (1991).

[33]. AlNakib , T.Bezjak , V.Meegan , M.J.Chandy , Eur.J.Med.Chem , 25 , 455-462 , (1990).

[34]. Rane , D.F.Fishman , A.G.Pike , Synthesis , 8 , 694-695 , (1984).

[35]. C.Fest , K.J.Schmidt , The chemistry of organophosphorus pesticides , (1973).

[37]. Tomi Jarvinen , Simon L.Croft , T.Garnier , Bioorganic and

Medicinal Chemistry , 12 , 3497-3502 , (2004).

[38]. مبادی آنتی بیوتیک‌ها، رونالد راینر، دکتر عباس شفیعی، دکتر  قنبر پور، انتشارات دانشگاه تهران، (1371)

[39]. میکروب‌شناسی داروئی، وب هوگو، آ.د. راسل، دکتر صدیقه فضلی، انتشارات دانشکده علوم پزشکی مشهد، (1371)

[40]. Boyd R.F. , Hoerl B.G. , Basic medical microbiology , 4th Edition ,

(1998).

 [41]. شیمی درمانی (فارماکولوژی ضد میکروب‌ها و ضد سرطان‌ها)، ثمینی، دهپور، شریف‌زاده، چاپ اول، (1374)

[42]. فارماکولوژی کاتزونگ، ترور، کاتزونگ، ترور، منصور میرزائی، چاپ دوم، (1378)

[43]. فارماکولوژی گات، گات، بهرام قاضی جهانی، منوچهر بشیریان، بیژن جهانگیری، جلد دوم، چاپ اول، (1371)

[44]. اطلاعات و کاربرد بالینی آنتی بیوتیک‌ها، رحیمی‌نژاد، اجتماعی، چاپ اول، (1373)

[45]. Remington , The saince and Practice of pharmacy , 20th Edition , (2000).

[46]. Evans DA. , Funkenstein H.H. , Albert  M.S. , JAMA , 262 , 2551-2556 , (1989).

[47]. R.Katzma , Amagor Killer , Arch. Neurol , 33 , 217-218 , (1976).

[48]. P.Davies , Aj.Malony , Lancet , 2 , 1457-1459 , (1976).

[49]. R.Mayeux , M.Sano , N.Engl.J.Med , 34 , 1670-1679 , (1999).

[50]. A.I.Bush , Current opinion in Psychiat , 14 , 341-348 , (2001).

[51]. Current opinion in Therapeutic patent , 3(10) , 1555-1557 , (1993).

[52]. اصول طب داخلی هاریسون، بیماری‌های مغز و اعصاب، آقاجانی، آینده‌سازان، (1370)

[53]. بررسی دیدگاه‌های تازه در دارو درمانی اپی لپسی، ارضی، گله‌دار، معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، چاپ اول

[54]. فارماکوتراپی صرع، ثمینی، مجله‌ رازی، سال چهارم، شماره6، (تیر 1372)

[55]. فارماکولوژی پایه و بالینی، برترام، کاتزونگ، باقرزاده، رفوگران، پاک کار، درخشان، انتشارات شهر آب ویرایش پنجم، جلد اول، (1371)

[56]. اطلاعات داروئی بالینی داروهای ژنریک ایران، جاویدان نژاد، حاجی بابائی، مرکز نشر دانشگاهی ویرایش دوم، جلد دوم، (1370)

[57]. Tina Martin , Sharon Lobert , Bioorganic and Medicinal Chemistry , 12 , 3307-3312 , (1999).

[58]. Chem.Abst. , Vol:85 , 149 , 36b , (1976).

[59]. Schoen , K.Wolf , R.Arzneim-Forsch , Chem. Abst. , Vol:78 , 2574d , (1973).

[60]. W.Wayne and H.Adkins , J.Am.Chem. soc , 62 , 3401 , (1940).

[61]. Christophe Bochu , Axel Couture and Pierre Grandclaudon , J.Org Cem , (1988).

[62]. F.A.Davis , M.Serajul Maque and R.M.Preslarski , J.Org.Chem , 54 , 2021 , (1989).

[63]. شیمی آلی تجربی نوین، رابرتس، گیلبرت، ردوالد، وینگرو، هوشنگ پیرالهی، مرکز نشر دانشگاهی، (1370)

خلاصه فارسی:

هدف از انجام این پایان‌نامه سنتز اکسیم از 2ـ (4ـ  ترسیوبوتیل ـ 1- سیکلوهگزنیل)- 4ـ ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون و بررسی ایزومری‌های اکسیم تهیه شده می‌باشد

با توجه به اهمیت اکسیم‌ها در بسیاری از داروها و ترکیبات درمانی از جمله آنتی دوت سموم ارگانو فسفره و داروهای آنتی نئوپلاستیک، علف‌کش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌کش‌ها و ; مبادرت به سنتز این واحدها نمودم

ابتدا 4ـ ترسیوبوتیل سیکلوهگزانون را در حضور (%40) KOH و اتانول رفلاکس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هیدروکسیل آمین و هیدروکلراید و سدیم استات، اکسیم مربوطه بدست آمد

تمامی موارد توسط طیف‌سنجی IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسی قرار گرفتند. و ایزومری اکسیم حاصله مورد بررسی قرار گرفت


مقدمه:

با پیدایش شیمی داروئی با تلفیق شیمی آلی سنتیتک، جنبه‌های فارماکلوژیک و اهداف بالینی به تحولی شگرف در علم داروسازی منتهی شد. تهیه ترکیبات رهبر توسط علم شیمی و تطبیق آن با مقاصد درمانی بوسیله مطالعات بالینی مسیر تحقیقات را به سمت تولید دسته‌های داروئی جدید سوق داده است. بی‌شک موفقیت علم پزشکی در سال‌های اخیر تا حد زیادی مرهون این کشفیات است. البته پیشرفت در این زمینه به دور از مشکلات نبوده و عدم هماهنگی واحدهای مختلف از جمله «بالینی» در پذیرش و استفاده از داروهای جدید و یا بهره‌مند نبودن از روش‌های کنترل‌ شده موانعی بر سر راه تحقیقات به حساب می‌آمدند

پزشکی امروز جهت بکارگیری روش‌های مطلوب به داروهائی با طیف اثر انتخابی‌تر و  عوارض جانبی کمتر نیازمند است و این امر به جز در سایه تلاش‌های متخصصان شیمی داروئی محقق نخواهد شد، روندی که در تمام طول تاریخ علی‌رغم معضلات محدودیت‌ها و موانع بیشمار به همت دانشمندانی فرزانه به بهترین نحو پیش رفته و در آینده نیز تداوم خواهد یافت

 کلیات:

1-1- اکسیم‌ها و کاربرد آنها:

اکسیم‌ها به نحو گستر‌ده‌ای در خالص‌سازی و شناسائی ترکیبات کربونیل‌دار استفاده می‌شوند. [1]

همچنین گروه عاملی اکسیم، آمید و لاکتام با داشتن خواص داروئی و بیولوژیکی متفاوت، کاربردی وسیع در فرآیندهای بیوسنتزی، کشاورزی، داروسازی و ساخت رنگ‌ها در صنعت دارند [2]

ترکیبات کربونیل محافظت شده نظیر اکسیم‌ها به دلیل سهولت تهیه و پایداری خوب برای شیمیدانان آلی از ارزش زیادی برخوردارند و روش‌های مختلفی برای محافظت زدائی آنها گزارش شده است. [5-3 ]. اکسیم‌ها حد واسط‌های مهمی در شیمی آلی‌اند که در تهیه آمین‌ها [6]، آمیدها [7] یا لاکتام‌ها [8] و شناسایی آلدئیدها و کتن‌ها [1] بکار می‌روند

همچنین، همانطور که گفته شد، عامل اکسیم و مشتقات آن در اغلب ترکیبات داروئی وجود دارند [9]

اکسیم‌ها کاربردهای درمانی وسیعی دارند از جمله این کاربردها

– به عنوان آنتی دوت مسمومیت با گازهای جنگی

– به عنوان آنتی دوت مسمومیت با سموم ارگانو فسفره

– به عنوان ضد قارچ

– به عنوان علف‌کش

– به عنوان ضد کرم

– و ;

در این بخش سعی می‌گردد آثار فارماکولوژیک اکسیم‌ها و کاربردهای آنها بر اساس مقالات بدست آمده بررسی گردد

1-1-1- اثر اکسیم‌ها به عنوان آنتی دوت گازهای جنگی:

آسیب ناشی از مواد شیمیائی در عملیات نظامی برای اولین بار در جنگ جهانی اول (1918-1914) زمانی که گاز کلرین Chlorin Gase در یک باد ملایم از سیلندرهای بزرگ به محیط خارج انتشار یافت صورت گرفت. از آن پس مواد شیمیائی متعددی در جنگ جهانی اول بکار رفت در آن زمان از مواد تاول زائی به نام گاز خردل Mustardgas استفاده می‌شد که بالاترین آسیب جنگی را در آن زمان ایجاد کرد [10]

در اواخر جنگ جهانی دوم گازهای اعصاب یا Nerve Gases توسط آلمانی‌ها کشف گردیدند. به همین دلیل گازهای عصبی سارین، سومان و تابون را عوامل G – می‌نامند. در سال 1955 دسته بزرگتری از گازهای عصبی در یک لابراتوار تجارتی تولید حشره‌کش کشف گردید. این ترکیبات تازه با عنوان عوامل V – شناخته شدند

اکثر این ترکیبات در حین آزمایشاتی که برای تهیه حشره‌کش‌های ارگانو فسفره صورت می‌گرفت سنتز شدند. در این قسمت مهمترین این ترکیبات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم

تابون GA:

تابون (TABUN) در اواخر جنگ جهانی دوم توسط آلمان‌ها ساخته شد و در پایان جنگ یکی از تأسیسات تولیدی آن بدست روس‌ها افتاد. قدرت تابون حدوداً نصف سارین و یک چهارم سومان است

LD50  آن از راه خوراکی 400 میلی‌گرم به ازای هر فرد، از طریق جلدی 1000 میلی‌گرم، Lct50 (از راه تنفس) آن 400 میلی‌گرم در دقیقه در مترمکعب می‌باشد

تابون به شکل مایع و گاز قابل انتشار بوده و پایداری آن در هوای (هوای‌ آفتابی با وجود برف زمین) از 1 تا 2 هفته، در  (هوای آفتابی توام با نسیم) از 1 تا 3 روز و در  (هوای مرطوب توام با باد) 15 دقیقه تا 16 ساعت می‌باشد

شکل 1-1- ساختمان گاز جنگی تابون

اگر چه قدرت اثر تابون به اندازه عوامل سمی دیگر نیست. لیکن بعلت پایداری نسبتاً زیاد در صحنه عملیات از نظر تاکتیکی حائز اهمیت است. با وجود تجزیه سریع آن در حضور رطوبت، در نتیجه عمل هیدرولیز سیانید هیدروژن ایجاد می‌شود که خود گاز خفه کننده خطرناکی محسوب می‌شود. همچنین بر اثر ترکیب آن با محلول‌های رفع آلودگی حاوی کلر، ترکیب شدیداً سمی کلرید سیانوژن تولید می‌شود [11]

سارین GB:

این ترکیب (SARIN) ظاهراً یکی از مهم‌ترین عوامل رده G از گازهای عصبی می‌باشد. در صورت خالص بودن، مایع بی‌رنگی است که در درجه حرارت‌های عادی فرار بوده و گازی بی‌رنگ و بی‌بو ایجاد می‌کند. سارین به هر نسبتی با آب مخلوط شده و در محلول‌های قلیائی قوی یعنی با PH بالا سریعاً هیدرولیز می‌گردد. مواد حاصل از هیدرولیز عموماً غیر سمی هستند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی آریا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی آریا در word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی آریا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی آریا در word

مقدمه
تاریخچه
داروهای تولید شده در شرکت داروسازی آریا
بخش اول
اداره تحقیقات انالیتیک و کنترل کیفیت
وسایل آزمایشگاه کنترل
روش کار با دستگاه KF کارل فیشر
طراحی و فرمولاسیون یک قرص
مطالعات قبل از فرمولاسیون
مراحل اصولی طراحی یک قرص
خواص مورد نظر در مورد یک داروی جدید
اصول اساسی تولید قرص
ویژگی های قرص
اختصاصات فیزیکی قرص
عواملی که در سرعت انحلال داروها دخالت دارند
اداره تولید
بخش دوم
آزمایش تعیین مقدار ایبوپروفن 400 میلی گرم
آزمایش تعیین مقدار استامینوفن 325 میلی گرم
آزمایش حلالیت استامینوفن 325 میلی گرم
تعیین مقدار رطوبت استامینوفن 325 میلی گرم
آزمایش حلالیت سیمواستاتین 20 میلی گرم
آزمایش تعیین مقدار املودیپین 50 میلی گرم
آزمایش حلالیت ایندومتاسین 75 میلی گرم
آزمایش تعیین مقدار رانیتیدین 150 میلی گرم
آزمایش تعیین مقدار بیسموت 120 میلی گرم
آزمایش تعیین مقدار استامینوفن کدئین 20/300 میلی گرم
روش نمونه برداری و آنالیز ماده اولیه متیلن کلراید
بخش سوم
ایندومتاسین
رانیتیدین HCL
استامنیوفن
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی آریا در word

1-فارماکوپه ایران

مجری طرح و تدوین: دکتر مرتضی رفیعی تهرانی

چاپ:موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

نوبت چاپ : اول

2-داروسازی صنعتی

جلد دوم اول پاییز

ترجمه و تألیف : دکتر امیر مهدی زاده

ناشر: انتشارات افروز

1-   قرص سازی

تألیف : دکتر مرتضی رفیعی تهرانی

ناشر: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

انتشار : بهار

4-اطلاعات و کابرد بالینی داروهای ژنریک ایران

ناشر: بخش بررسیهای علمی شرکت سهامی داروپخش چاپ اول

5- EUROPEAN PHARMACOPOEIA 4 EDITION TH

6-                                                            USP

NF

Official compendia of standards the u. pharmacopeias quality of standard

مقدمه

 در مورد بخش کنترل و تضمین کیفیت باید متذکر شد که در این برهه از تاریخ داروسازی تاکید خاصی به این بحث شده است

نتیجتا وظایف و مسئولیتهای داروسازان شاغل در این قسمت از صنعت مشکل و سنگین می شود. آنها می بایست با تلاش خستگی ناپذیر خود عملیات ساخت فرآورده های دارویی را در کلیه جنبه ها به حالت بی عیب سوق دهند. برای رسیدن خط تولید به حالت بی عیب داروسازان و دیگر متخصصین بخش کنترل و تضمین کیفیت تلاش خود را صرف امور ذیل می نمایند

–         شناسایی مسائل و مشکلات مهم و بالقوه خط تولید قبل از وقوع

–    حساس نمودن و تکمیل روشهای کنترل محصول روشهایی که جهت تعیین مطابقت محصول نهایی با کلیه الزامات فارماکوپه و GMP توانا باشند

در برخی از شرکتهای داروسازی وظایف و عملیات کنترل کیفیت و تضمین کیفیت مجزا از یکدیگر می باشد. اما به هر صورت مجزا یا با هم عمده مسئولیتهای آنها به این قرار می باشد

1-  بازرسی آنالیز و تایید مواد اولیه مواد در حین تولید و محصولات نیمه ساخته و نهایی اعم از اینکه این محصولات برای آزمایشهای بیولوژیکی و بالینی و یا برای فروش به داروخانه باشند.شمیستهای کنترل کیفیت اغلب از روشهایی استفاده می‌کنند که بوسیله بخش تحقیقات آنالیتیک ارائه و توسعه یافته است. در صورت لزوم شیمیستهای کنترل کیفیت روشهای مذکور را جهت تسریع در کارهای روزمره و تکراری خود مناسب می کنند

2-  آزمایش محصولات غیر استریل ازجهت عاری بودن آنها از آلودگی به میکروبهای بیماری زا و آزمایش محصولات استریل از جهت تضمین استریلیتی آنها

3-  آزمایش و تایید بسته بندی محصولات دراین زمینه باید متذکر شد که کنترل و تضمین کیفیت با حضور مستمر خودآگاهیها و هشدارهای لازم به پرسنل بسته بندی می دهد. این هشدارها به منظور جلوگیری ازمخلوط شدن برچسبها مخلوط شدن محصولات اشتباه شدن شماره بر چسب محصولات و احتمالاً اشتباه در تاریخ انقضای آنها انجام می گیرد

4-  ازجمله وظایف دیگر کنترل و تضمین کیفیت و توسعه روشهای کنترل جهت تضمین ومطابقت روند تولید باعملیات تولیدی خوب GMP می باشد. در داروسازی جدید وظیفه دیگری بعهده این بخش می باشد و آن تضمین مطابقت مطالعات بیولوژیکی و آزمونهای بالینی با عملیات آزمایشگاهی خوب GLP و عملیات بالینی خوب GCP می باشد

برای  مثال این عملیات توسط بخش کنترل و تضمین کیفیت بررسی شده و مطابقت آنها با GCP, GMP, GLP تایید می شود

جزئیات این نظارتها عبارتند از: نگهداری مناسب مواد اولیه، چگونگی سنتز داروها، تهیه نمونه برای آزمایشگاههای بیولوژیکی، آزمونهای بالینی، نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و بایگانی نتایج تحقیقی حاصل از آزمایشهای بالینی و بیولوژیکی در کلیه آزمایشگاهها نظارت بر ساخت محصول نهایی نظارت دقیق بر موجودی انبار و بسیاری از عملیات دیگر با توجه به بسط و گسترش روز افزون وظایف بخش تحقیقات انالیتیک و کنترل و تضمین کیفیت مسئولیتهای مضاعفی متوجه پرسنل شاغل دراین قسمت شده است. اما درعوض سبب پیدایش فرصتهای شغلی جدیدی درصنعت داروسازی شده است

تاریخچه شرکت داروسازی آریا

شرکت داروسازی آریا در سال 1956 با نام آزمایشگاه گرامی به صورت کارخانه کوچکی تاسیس یافت. درسال 1981این کارخانه توسط گروهی از داروسازان گسترش یافته و بخشهای مختلف آن مدرنیزه شد. درسالهای بعد تعداد سهامداران افزایش پیدا کرد و به بیشتر از 120 داروساز با تخصصهای مختلف رسید. برای بوجود آوردن موقعیت فعلی کارخانه زمینی با مساحت 7000 متر مکعب خریداری شد. که موقعیت ساختمانهای صنعتی آن 5000 متر مکعب می باشد که درسال 1985 با همکاری کارشناسان داروساز سهامدار بوجود آمد. سپس نام فعلی کارخانه به کارخانه داروسازی آریا تغییر یافت

برنامه ده سال اخیر شرکت داروسازی آریا توسعه فضاهای خالی استفاده از دستگاهها و نیروهای کارآمد و تلاش برای بدست آوردن ماشین های جدید در آینده نزدیک است

امروزه شرکت داروسازی آریا به دستگاههای مدرن با ظرفیت بالای تولید مجهز شده است و نیروهای کارآمدی در خط تولید وجود دارند که از همکاری این دو با هم می توان 30 نوع مختلف قرص در دوزهای مختلف تهیه کرد. و کپسولهای تولید شده درطی یک سال بیش از 1200000000 واحد است

توسعه ماشینهای قدیمی درتولید داروهای سنتز شده یک مرحله دیگر از برنامه کارخانه می باشد

تحویل تولیداتی با کیفیت بالا بر طبق خواسته کارفرما و مشتری از کارهای شرکت داروسازی آریا می باشد. و دراین راه آزمایشگاه کنترل کیفیت را توسعه داده اند و مجهز به دستگاه های مدرن با قدرت آنالیز بالا کردند

دراین شرکت کارکنان کاملاً تسلیم راهنماییها و تجارب صاحب کارخانه در تولید و بسته بندی و نگهداری از اطلاعات تولید داروها هستند. و مایل به انجام درست و کامل کارهای آزمایشگاهی و عمل کردن بر طبق استانداردهای داروسازی هستند. شرکت داروسازی آریا دارای گروههای مختلفی از متخصصان و افرادی هستند که درقسمتهای مختلف مهارت دارند که آنها هسته مرکزی شرکتند و به کمک تجارب آنها جریان تولید کنترل می شود وشرکت دارای قسمت توسعه و تحقیقات (R&D) است و نیز اثرات بالینی تولیدات مطالعه می گردد. و این تیمها تحقیقات دربازار دارو را انجام داده و به محصولات کارخانه محصولات جدیدی درخط تولید اضافه می کنند. مدیریت شرکت براین معتقد است که سختگیری های صورت گرفته در مورد تعهد به استانداردها و انتخاب مواد اولیه سالم برای بوجود آمدن کیفیت بالا و سلامتی مردم در آینده است

این شرکت دارای قسمتهای مختلفی ازجمله مدیریت، حسابداری، امور اداری و بازرگانی، مسئول برنامه ریز ی، مسئول فنی، رختشوخانه، مسئول انبار، آزمایشگاه کنترل، کنترل حین تولید، سنتز، فرمولاسیون،مدیریت تولید، سرپرست تولید، بسته بندی، پوشش، تاسیسات، مدیریت فنی انبار، بسته بندی و مواد اولیه است. که آزمایشهای انجام شده توسط شیمیست در مورد مواد اولیه و کیفیت دارو در آزمایشگاه کنترل صورت می گیرد

اداره تحقیقات انالیتیک، کنترل و تضمین کیفیت

شواهد تاریخی موجود درصنعت داروسازی مبین این حقیقت است که پیدایش اداره تحقیقات انالیتیک و کنترل و تضمین کیفیت در شرکتهای داروسازی بواسطه احساس نیاز به هشدار اخطار و همچنین کنترل مراحل مختلف ساخت بوسیله قسمتی مستقل از تولید بوده است تا بتوان با این روند فراورده های دارویی مرغوبی راتولید نمود. این کنترلها واخطارها به این قرار است

–         آزمایشگاه شناسایی وخلوص برای مواد اولیه دارویی و مواد جانبی قبل از تولید

–         کنترل حین ساخت IPC به منظور تضمین صحت انجام مراحل تولیدی

–         آنالیز محصول نهایی جهت ضمانت تطبیق آن با کلیه الزامات فارماکوپه

–         بازرسی برچسب ظروف ودیگر مواد بسته بندی جهت صحت و مطابقت آنها با استانداردهای مربوطه

گروه تحقیقات انالیتیک مسئول ابداع و تکمیل روشهای کمی برای آنالیز مواد جانبی و محصولات نهایی می باشد. متعاقب نمونه برداری، پرسنل این بخش اقدام به آنالیز وتعیین مقدار آنها می کند

در اواخر دهه 60 واوایل دهه 70 مسئولیتهای جدیدی بعهده تحقیقات  انالیتیک و کنترل و تضمین کیفیت گذاشته شد. بطوریکه امروزه توسعه روشهای اندازه گیری داروها و متابولیتهای آنها در مایعات بیولوژیکی توسط تحقیقات انالیتیک با سرعت وصف ناپذیری درحال انجام است. این درحالی است که کنترل وتضمین کیفیت ضمانت انجام مراحل تولیدی را منطبق با مقررات GMP سدی را درمقابل مسائل و مشکلات تولیدی فراهم می کند از جمله مشکلات تولیدی میتوان آلودگی میکروبی آلودگی متقابل اختلاط دو محصول وعملیات اضافی را نام برد

ذیلاً وظایف اصلی و مهم بخش تحقیقات انالیتیک آورده می شود

1- توسعه روشهای کمی و کیفی برای آنالیز مواد اولیه دارویی و محصول تمام شده بانضمام توسعه روشهای آنالیز دقیق و حساس برای ردیابی ناخالصی‌ها. دراغلب موارد تعیین مقدار ماده موثر در حضور مواد مزاحم انجام می‌گیرد. لذا در این گونه موارد می بایست از روشهای ویژه ای بهره جست تا اثر مواد مزاحم از بین برود

امروزه محققین شیمی تجزیه می بایست متدهایی را تدبیر کنند تا به برکت وجود دستگاههای بسیار حساس مواد دارویی کمپلکس را بررسی نموده آنها را تعیین مقدار کنند. گاهی غلظت این مواد در فرمولاسیون نهایی به حد میکروگرم می رسد و یا درخصوص ناخالصیها این میزان به حد پایین تر از نانوگرم و پیکو گرم می رسد

2-توسعه روشهای انالیتیک جهت مطالعات پایداری و تعیین تاریخ انقضای داروها

با استفاده از این روشها می توان به سوالهایی از این قبیل پاسخ داد چگونه یک دارو فاسد می شود؟ محصولات روند فساد را چگونه می توان شناسایی و سپس اندازه گیری کرد؟

چگونه میتوان به طور انتخابی آن مقدار از دارو که بعد از نگهداری درشرایط معمولی یا تسریع شده به طور دست نخورده و فعال باقی می ماند اندازه گیری نمود؟

3-توسعه و مدرنیزه کردن روشها جهت شناسایی وتعیین مقدار داروها و متابولیتهای آنها در مایعات بیولوژیکی . امروزه به دلیل تمایل فزاینده مراجع پزشکی و دارویی به دانش فارماکو کینتیک و تاثیر آنها بر زیست دستیابی محصولات دارویی در شرکتهای داروسازی پروژه های متعددی انجام و یا در حال انجام می باشد

متخصصین شیمی تجزیه همواره مواجه با مشکل شناسایی و اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی داروها و متابولیتهای آنها درمایعات بیولوژیک بوده اند. خصوصاً آنکه عوامل مداخله کننده فراوانی که در مایعات بیولوژیک وجود دارد مزید بر این مشکل است

داروسازان و متخصصین شیمی تجزیه که در بخش تحقیقات انالیتیک مشغول به کار می باشند الزاماً می بایست برای انجام این پروژه های مهم و مشکل آموزشهای لازم را برای کار با دستگاههای بسیار حساس و مدرن انالیتیک دیده باشند

ازجمله این روشها و دستگاهها می توان اسپکتروسکوپی جرمی بلور شناسی با استفاده از اشعه X  کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) و سایر روشهای کروماتوگرافی مثل GC,CLT و تجهیزات الکتروشیمیایی مثل پتانسیومتر و میکروسکوپ الکترونی را نام برد

وسایل آزمایشگاه کنترل

1-ظروف شیشه ای

شامل ارلن –بشر- بالن- استوانه مدرج – قیف – بورت –پیپتپمبردهای ساده و مارپیچ-بالن تقطیر- لوله آزمایش- دکانتور و … به منظور اجتناب از ورود ناخالصیها درطول آزمایش از وسایل شیشه ای مقاوم باید استفاده شود. برای بیشتر کارها شیشه پیرکس و شیشه بور سیلیکات بکار می رود

2-ترازوی حساس یک کفه برقی

اندازه گیری جرم یکی از متداولترین عملیاتی است که در آزمایشگاه شیمی انجام می‌شود. انجام بسیاری از کارها مستلزم این خواهد بود که داده های وزن شده قابل اطمینانی درمراحل مختلف آزمایش بدست آید. برای چنین اندازه گیری هایی یک ترازوی دقیق که بتواند اطلاعات با صحت بالایی در اختیار بگذارد بکارگرفته می‌شود

داروهای وزن شده تقریبی برای سایر مقاصد کاملاً رضایت بخش می‌باشد. این اندازه ها معمولاً با یک ترازوی آزمایشگاه کمکی با دقت کمتر ولی محکمتر بدست می آیند

ترازو باید روی پایه محکمی قرار گیرد که حتی الامکان تحت ارتعاشات مکانیکی نباشد. اجسامی راکه می خواهیم وزن کنیم باید قبل از وزن کردن به دمای مناسب برسانیم

درغیر این صورت جریان هوایی که در داخل جعبه ترازو ایجاد می شود خطای جدی ایجادمی کند. هیچ دارو یا ماده ای راکه ممکن است به کفه ها آسیب برساند نباید مستقیماً روی آن ها قرار داد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید