رونق بازار حافظ شناسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رونق بازار حافظ شناسی در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رونق بازار حافظ شناسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رونق بازار حافظ شناسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رونق بازار حافظ شناسی در word :

رونق بازار حافظ شناسی در word

شرحی کوتاه:

حافظ، حافظه‏ی ماست. گاه میتوان به حافظ پرداخت، و گاه نمیتوان نپرداخت! و مجموعه حاضر محصول این گرایش بی اختیار است. نه اینکه در سکر و بیخودی نوشته شده باشد، بلکه در صحو به نگارش درآمده و از سهو هم خالی نیست.
در میان تحقیقات ادبی عصر جدید، شاخه حافظ شناسی، اگر خود درخت تناوری نشده باشد، نهالی ریشه دار و بار آور است. در یکی از مقالات این مجموعه، سیری در تحقیقات حافظ پژوهی کرده ایم. و «رونق بازار حافظ شناسی در word» به شیفته حافظ جرأت میبخشد که هر قلم اندازی (از این دست) را جمع و تدوین و طبع و نشر کند:
چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا
ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم.
نگارنده این سطور نظر به آنچه منتشر کرده است، نویسنده ای پراکنده کار است. ولی در میان کارهای پراکنده، تعلق خاطرش از دیرباز به حافظ پژوهی بوده است:
مقام اصلی ما گوشه خرابات است
خداش خیر دهاد آنکه این عمارت کرد
و پس از «ذهن و زبان حافظ» و «حافظ نامه» اینک ده مقاله درباره هنر و اندیشه حافظ در این مجموعه گرد آورده است. عنوان چارده روایت از طریق مراعات نظیر ایجاب میکرد که به جای ده مقاله، چارده مقاله فراهم شود. ولی از آن سو هم امکان نداشت که فقط به خاطر مراعات نظیر، خود را به تکلف بیاندازم و به خوانندگان بیشتر تصدیع دهم.
مقاله اول این مجموعه «وجوه عظمت و امتیاز حافظ»، حاصل یک گفت و گوی اخوانی با دو تن از اعزه یاران همدل و سخن شناسم کامران فسانی و مهندس حسین معصومی همدانی است. به این شرح که اندیشه اولیه آن از بحثی که این دوستان پیش کشیده اند، نشأت گرفته است و بعدها طول و تفصیل بیشتری یافته است. در این مقاله چنان که از عنوانش برمیآید کوشیده ام دلایل و وجوه عظمت فکری و هنری حافظ و امتیاز او از سایر غزل سرایان یا سخنوران بزرگ فارسی را در حد وسع و برداشت خود بیان کنم. حق این است که همه وجوه عظمت و امتیاز او را استقصا نکرده ام و همه رازها را نگشوده ام. از جمله این راز را که چگونه «قبول خاطر و لطف سخن خداداد» است؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعلیم و تربیت از نظر مطهری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تعلیم و تربیت از نظر مطهری در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعلیم و تربیت از نظر مطهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعلیم و تربیت از نظر مطهری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعلیم و تربیت از نظر مطهری در word :

مقدمّه

پرورش عقل

دو نوع علم

دعوت اسلام به تعلیم و تربیت

لزوم توأم بودن عقل و علم

فرق تربیت و اخلاق

شكل عبادت و برنامه ها تربیتی

نیت

اركان نیّت

اهمیّت نیّت

انسان دوستی

محبّت

كار

چكیده

منابع

::::::::::::::::::::::

قسمتی از متن ابتدایی و انتهایی :

مقدمه:

استاد مطهّری و معناى آزادى :

در كلام مطهرى، آزادى سمت و سویى مى یابد كه بنا به دلایلى نباید از انسان سلب شود. این عناصر عبارتند از این كه بروز و ظهور استعدادهاى آدمى نیازمند فضاى آزاد است. در فضاى بسته و محیط خفقان آمیز و استبدادى و به عبارتى در فقدان آزادى هاى اجتماعى و سیاسى، زمینه اى براى بروز خلاقیت ها و استعدادها به وجود نمی آید. در فضاى مستبدانه اى كه بر جامعه حاكم است، چاپلوسان و زبان بازان قدرت مى یابند و آزادگان و آزاداندیشان ذلیل و حقیر مى شوند، چرا كه وضعیت موجود، اجازه چون و چرا كردن به خیرخواهان و مصلحان را نمى دهد. ….

استاد مطهرى آزادى را یكى از لوازم حیات و تكامل ذكر كرده و معتقد است موجودات براى رسیدن به مرحله تكامل و رشد به سه عنصر «تربیت»، «امنیت» و «حریت» نیازمندند.

تعلیم و تربیت در اسلام ساختن افراد انسان ها نسبت به یك مكتب كه دارای هدف های مشخص و مقررات همه جانبه هستند.

در تربیت عقلانی انسان هم دعوت به علم شده است هم دعوت به عقل ولی تنها فراگیری كافی نیست.

تربیت انسان پرورش دادن استعدادهای انسانی اوست.

در اسلام بین تربیت و اخلاق تفاوت است، در اخلاق قداستی نهفته است كه در تربیت نیست.

نیت در اسلام روح عبادت است و به آن تأكید شده است.

انسانی را كه انسانیت ندارد به معنای یك خار است در سر راه انسان ها و باید مبارزه كرد با انسان ضد انسان.

بعضی از عوامل تربیت تقویت اراده، عبادت محبّت و كار است كه از بروز بسیاری از گناهان جلوگیری می كند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سروده های زنان شاعر اندلس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سروده های زنان شاعر اندلس در word دارای 178 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سروده های زنان شاعر اندلس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سروده های زنان شاعر اندلس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سروده های زنان شاعر اندلس در word :

سروده های زنان شاعر اندلس در word

این رساله شامل بخش­های زیر است:

– بخش اول شامل شرایط جغرافیایی و تاریخی این سرزمین است.

– بخش دوم شامل شعر اندلسی، ویژگی­ها وتفاوت­های آن با شعر شرقی، فنون شعری از قبیل (وصف، غزل، فخر، مجون، حکمت، موشح و زجل و…) است.

– بخش سوم به پنج گفتار اختصاص دارد. در این بخش سعی شد تا جایگاه اجتماعی و فرهنگی زن در اندلس، زن و علوم گوناگون، نقش زن در ادبیات اندلس، زن و هنر و نقش زنان اندلس در سیاست رامعرفی کنم.

-بخش چهارم که مهمترین بخش این تحقیق را دربر می­گیرد به «بررسی سروده­های زنان شاعر اندلس» اختصاص دارد. در این بخش سعی کردم تعداد سی تن از زنان شاعر را که آزاد و یا کنیز بوده­اند معرفی ­کنم و این شاعران را برحسب قرونی که در آن می­زیسته­اند، دسته­بندی نمایم.

در بخش نتیجه ­گیری هم به اغراض مختلف شعری از قبیل غزل، مدح، رثا، هجا، فخر، موشح و … پرداختم.

از مجموعه شعر زنان اندلس به دست می­آید که بیشتر اشعارشان در زمینه غزل بوده است، که گاهی این غزل­ها عفیف و گاهی غیرعفیف بوده­اند.

برخی از آن نیز در سرودن مدح به شهرت رسیده­اند. چنانکه می­بینیم تعدادی از این زنان مدح رابه منظور تکسب، و برخی دیگر برای مدح و ستایش امرا و خلفا، و برخی دیگر از این شاعران که کنیز بوده­اند برای آزاد شدن سروده­اند. زنان شاعر اندلس در میدان هجا نیز کمتر از مردان نبوده­اند و هجای گزنده و زشت­تری نسبت به مردان سروده­اند. رثاء، که نوعی نوحه سرایی و گریه­و زاری است یکی دیگر از موضوعات شعری است که زنان اندلس به آن پرداخته، و در آن عواطف و احساسات زنان اندلسی را به تصویر کشیده­اند. برخی از این زنان شاعر به اصل ونسب، زیبایی وخوش خطی خود افتخار کرده و اشعاری در زمینه فخر سروده­اند. آنان در سرودن موشح نیز چون مردان به رقابت پرداخته­اند واشعاری در این خصوص سروده­اند.

لازم به ذکر است که برخی از زنان شاعر اندلس در عرصه شاعری گوی سبقت رااز مردان ربوده­اند و در بسیاری از فنون شعری به مقام و درجات والایی رسیده­اند که دلالت بر طبع و ذوق فراوان شعری این شاعران دارد.

سروده های زنان شاعر اندلس در word
فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول :

موقعیت جغرافیایی و تاریخی سرزمین اندلس

1-1 واژه‌ی اندلس ………………………. 5-4

2-1 جغرافیای اندلس ……………………… 5

3-1 نگرشی كوتاه به تاریخ اندلس …………. 8-7

4-1 فتح اندلس به دست مسلمین ……………… 8

بخش دوم

1-2 شعراندلس ………………………….. 12

2-2 مراحل شعر اندلس ……………………. 13

3-2 ویژگی‌های شعر اندلسی…………………. 17

4-2 مضامین شعری در اندلس ……………….. 20

5-2 موشح و زجل ………………………… 26

6-2 زجل در ادب اندلسی…………………… 29

بخش سوم

1-3 جایگاه اجتماعی و فرهنگی زن در اندلس ….. 31

2-3 زن و علوم گوناگون ………………….. 32

3-3 نقش زنان در ادبیات اندلس ……………. 38

4-3 زن و هنر ………………………….. 41

5-3 نقش زنان اندلس در سیاست …………….. 45

بخش چهارم :

مشهورترین زنان شاعر اندلس

1-4 شاعر قرن دوم

حسانه التمیمیه ………………………… 49

2-4 شاعران قرن‌های سوم و چهارم …………… 55

قمر ………………………………….. 56

عائشه بنت احمد القرطبیه ………………… 58

حفصه بنت حمدون الحجاریه ………………… 61

أنس القلوب ……………………………. 63

مریم بنت یعقوب الأنصاریه ………………… 67

3-4 شاعران قرن پنجم ……………………. 70

الغسانیه البجانیه ……………………… 71

زینت المریه …………………………… 74

اعتماد الرمیكیه ……………………….. 75

بشینه بنت المعتمد ……………………… 78

العبادیه ……………………………… 84

غایه المنی ……………………………. 86

ام الكرام بنت المعتصم بن صمادح ………….. 88

أمه العزیز…………………………….. 90

صفیه بنت عبدالله الرّیی…………………….. 92

ام العلا بنت یوسف ………………………. 93

ولاده بنت المستكفی………………………. 96

مهجه بنت التیانی القرطبیه ……………… 104

عتبه ………………………………… 105

4-4 شاعران قرن ششم و هفتم ……………… 106

حفصه بنت الحاج الركونیه ……………….. 107

حمده بنت زیاد بن بقی العوفی ……………. 118

نزهون بنت القلاعی غرناطیه ………………. 122

شلبیه الأندلسیه ……………………….. 129

هندكنیز أبی محمد عبدالله بن مسلمه الشاطبی ….. 132

أسماء العامریه ……………………….. 133

أم الهناء بنت القاضی ………………….. 134

قسمونه بنت اسماعیل الیهودی …………….. 135

ام السعد بنت عصام الحمیری ……………… 137

سلمی بنت القراطیسی ……………………. 138

كلید تمركز زنان شاعر اندلس …………….. 140

نتیجه گیری……………………………. 142

سروده های زنان شاعر اندلس در word
فهرست منابع و مآخذ ……………………. 148

چكیده عربی …………………………… 156

چكیده انگلیسی…………………………. 157

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

انسان کامل از نظر مولونا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 انسان کامل از نظر مولونا در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد انسان کامل از نظر مولونا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي انسان کامل از نظر مولونا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن انسان کامل از نظر مولونا در word :

انسان کامل از نظر مولونا در word

انسان کامل از نظر مولونا در word
فهرست مطالب

مقدمه 1

انسانی شناسی در مكتب عرفانی مولوی 6

مراحل خلقت انسان 7

درباره سلوك مولانا 12

وضع انسانی و دریافت خود 14

در جستجوی انسان 14

نور ایمان 16

انسان کامل 20

سیر تکاملی انسان 23

وضع انسانی و دریافت خود 32

برداشت 34

منابع و ماخذ 35

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی برگزیده از متن:

مقدمه

جلال الدین محمد بن بهاء الدین محمد بن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی معروف به مولوی یا ملای روم ، که نسبت وی به ابوبکر صدیق خلیفه و پدرش از سوی مادر، دخترزاده سلطان علاء‌الدین محمد خوارزمشاه می باشد. حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی خداوندگار، رومی و ملای روم، در ششم ربیع الاول سال 604 هـ. ق در بلخ، در یکی شهرهای افغانستان، پا به عرصه وجود گذاشت. پدرش بهاء الدین ولد (543-628 ه.ق) ملقب به سلطان العلماء ، یکی از بزرگان صوفیه و اعاظم عرفا بود که افلاکی خرقه او را به احمد غزالی نسبت می‌دهد و پدر مولانا مردی به حال و با ذوق کمال بوده است. کتاب مدّونی از مجالس و مواعظ او به نام «معارف بها ولد» به جا مانده که از نظر زیبایی و لطافت بیان، یکی از بهترین کتب نثر در زمینه عرفان به حساب می‌رود. این کتاب، مبانی خمیر مایه‌های فکری مولانا را تشکیل می داده است. …

مولوی، معتقد است انسانهای کامل آینه های شفاف و تمام نمای جان آدمی هستند، از این رو همراهی و هم نشینی با ایشان ضرورت حتمی پیمودن راه کمال می باشد.

مولانا بر این باور است که همنشینی با انسانهای کامل و پیروی از ایشان از جمله بهترین طاعات است که سالک حق جو را به شتاب در جاده کمال به پیش می برد و شرط توفیق در آن، یکی تسلیم محض بودن نسبت به راهنمایی های ایشان و دیگری صبر و استقامت است.

(ص 107-106)

مولوی در معرفی انسانهای کامل و پیران طریقت نیز راهنمایی های لازم را به سالکان حق جو ارائه نموده است. به نظر ایشان مقصود عارفان الهی از همراهی پیران طریقت همنشینی با انسانهای سالخورده و سپیدمو نمی باشد، بلکه مقصود همراهی و پیروی از پیران عقل و اندیشه است، خواه سپیدمو و خواه سیاه مو.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه) در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه) در word :

قسمتی از متن ابتدایی و انتهایی همراه با ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه) در word
فهرست:

چكیده:

مترادف فرهنگ عامه ،فولكلور است و به آن بخش از هنر گفته می شود كه به صورت شفاهی منتقل می شود. یكی از شاخه های فولكلور، ادبیات شفاهی است كه شامل روایت های منظوم مانند ترانه ها ،لالایی ها ،نوحه ها،بازی های منظوم و…،همچنین روایت های منثور ماننداسطوره ها، قصه ها،چیستان ها، افسانه هاو…می باشد.

استفاده از ادبیات عامه جهت غنی تر شدن ارتباط والدین با فرزندان الزامی است.برای تقویت زبان مادری كودكان،باید شعر و قصه با زبان شنیداری و گفتاری سروده شود.

در حقیقت همه شاعر به دنیا می آیند ؛اما والدینی كه درك عمیقی از عالم كودكی دارند؛می توانند استعداد فرزندانشان را بارور سازند.

اصولا كودكان با زبان برخوردی كاربردی دارند. ادبیات فولكلوریك كمك شایانی به زبان نوشتاری كودكان می كند.

نتیجه ی درخشان نوشتن به زبان كودك، پدید آمدن پیوندی صمیمانه تر میان كودك و ادبیات و به ویژه آنان وآفرینندگان این ادبیات خواهد بود .

كودكان بیش از آنكه ما بتوانیم به آنان بیاموزیم ؛می توانند به ما بیاموزند.

واژه های كلیدی و مهم :

فولكلور،ادبیات شفاهی،ادب عامه،اسطوره،نثر مسجع،سبك و سیاق ،سرودواره

هرگز بدون لالایی مادرانشان به خواب نمی رفتند. پاهای پر توان مادران گهواره ی آرام بخش آنان بود و از آنجایی که در بسیاری از خانواده ها اختصاص اتاقی برای کودک مقدور نبود و حتی بسیاری از کودکان از تشریفات سیسمونی و…. نیز بی بهره بوده اند، مادران به زمین می نشسته و دو پای خود را روی زمین دارز می کردند و گهواره ای برای ایجاد آرامش قبل ازخواب کودک درست می کردند.

سخن آخر:

حال که به عصر دشوار کنونی رسیده ایم و در هزاره ی سوم و عصر انفورماتیک به سر می بریم ! مبادا که برآوردن نیاز درونی کودکان ( شعر)به فراموشی سپرده شود. باید قبل از این که آموختن زبان در دبستان گرفته شود زبان مادری، یعنی زبان واقعی کودک به او آموزش داده شود. نتایج درخشان نوشتن و سرودن به زبان کودک ، پدید آمدن پیوندی صمیمانه تر میان کودکان و ادبیات به ویژه آنان وآفرینندگان این ادبیات خواهد بود. بگذاریم آنان راه آینده را با درخشش چشمانشان برای ما روشن کنند و بدانیم بیش از آن که ما میتوانیم به آنان بیاموزیم آنان می توانند به ما بیاموزند.

ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه) در word
فهرست منابع و ما خذ:

!)مقدمه ای بر ادبیات كودكان 1 و نوجوانان – محمد رضا سرشار

ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه) در word
فهرست مطالب:

چكیده . ……………………….. 1 مضمون لالایی ها ……………………… 7

واژه های كلیدی و مهم…………… 1 گوناگونی لالایی ها…………………………… 8

تعریف فرهنگ عامیانه………….. 2 عادات خوشایند………………………………. 8

ادب عامه یا ادب شفاهی …………. 2 غنی کردن ارتباط با بچه ها……………………… 9

روایت های منثور …………………….4 شکل شاعرانه زبان آموزی و تاثیر آن بر روی بچه ها..9

اسطوره ها…………………………4 شعر و کودک……………………………. 10

افسانه ها……………………………4 بچه ها و دستور زبان…………………………… 11

مثل ها………………………………5 تأثیر گذاری وزن شعر درکودک …………………. 12

چیستان ها …………………………….6 تأثیر گذاری قافیه بر کودك…………………… 12

روایت های منظوم……………………6 سخن آخر……………………………………….13

لالایی ها …………………………..7 ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه) در word
فهرست منابع و ما خذ…………………………..14

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل دیدگاههای دیوید هیوم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل دیدگاههای دیوید هیوم در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل دیدگاههای دیوید هیوم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل دیدگاههای دیوید هیوم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل دیدگاههای دیوید هیوم در word :

دیوید هیوم و دیدگاهها

فایل دیدگاههای دیوید هیوم در word
فهرست:

الف – مقدمه ای بر دیدگاه دیوید هیوم …………… 3

ب – دیدگاههای هیوم ………………………… 16

1- علیت استقراء…………………………………. 16

2- جهان خارج …………………………………… 20

3- نفس………………………………………… 24

4- هیوم و اخلاق ………………………………. 30

5- خدا و اختیار…………………………………. 38

6- معجزه و هیوم ……………………………… 40

7- شکا کیت و اول شخص ……………….. 43

منابع و مأخذ …………………………………. 46

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

الف )مقدمه ای بردیدگاههای دیوید هیوم :

کسی که اکثرا او را بزگترین فیلسوفی می دانند که آثارش را به زبان انگلیسی نوشته مردی بنام دیوید هیوم که اصلا اسکاتلندی بود نه انگلیسی و در 1711 در ادینورو به دنیا آمد . هیوم بعضی از بهترین آثارش را هنگامی نوشت که هنوز بسیار جوان بود . در حدود 18 سالگی نوعی مکاشفه عقلی برایش دست داد و هشت سال بعد را صرف نوشتن کتابی کرد بنام رساله طبیعی انسان کرد که با اقبال ناچیز ودرک حتی ناچیزترروبه رو شد و به گفته خودش مرده از چاپخانه متولد شد . بنابراین در سنین بین سی چهل ، هیوم در صدد بر آمد دوباره آن را بصورتی مردم پسندتر بنویسد . نتیجه این کار دو مجله کوچکتر بود . یکی فایل درباره فهم انسان و دیگر فایل در مبادی اخلاق . اما اقبال عمومی به این دو کتاب هم بهتر از کتاب اصلی نبود . در سنین بین چهل و پنجاه کتابی در زمینه تاریخ بریتانیا نوشت .

هیوم در زمان حیات همچنین به عنوان اقتصاددان شهرتی به هم رساند . در جنگ جانشینی اتریش در دو لشکر کشی به عنوان افسر ستاد خدمت کرد و دو سال در سنین متجاوز از 50 دبیر سفارت بریتانیا در پاریس و بعد معاون وزارت خارجه بود.

در فرانسه هیوم به ( دیوید مهربان ) معروف بود و در شهر زادگاهش اسم او خیابان دیویدقدیس خوانده می شود . با توجه به چنین نسبتی شاید یکی از بازیهای روزگار بود که هیوم در آن ایام پنهانی سرگرم نوشتن آخرین شاهکار فلسفی خود یعنی نقدی عمیق و کوبنده بر دین بود . گفت و شنود درباره دین طبیعی که به عقیده بعضی بهترین کار اوست در 1779 به چاپ رسید . هیوم شخصیتی بی اندازه جذاب و دلنشین دارد ولی همچنین باید او را عامل شکوفندگی بزرگ حیات فکری و عقلی ادینبوردو در قرن 18 بدانیم که امروز از آن بعنوان نهضت روشنگری اسکاتلند یاد میکنیم .نهضتی که بزرگترین فیلسوف و بزرگترین اقتصاد دان و بزرگترین زندگینامه نویس انگلیسی زبان یعنی بترتیب دیوید هیوم . ادام اسمیت و جیمز بازول را بوجود آورد . …

هیوم و اخلاق :

هیوم تاکید می کند که احکام اخلاقی نه ضروری و پیشینی اند و نه توصیف کننده یکی از ویژگیهای واقعی جهان ، زیرا همه آنچه واقعا در عالم خارج وجود دارد ف مجموعه هایی از انطباعات حسی است و هرگاه انطباعات حسی بالفعل از ویژگیهای جسمانی طبیعی اشیا داشته باشیم . ارزش اخلاقی اشیا در میان آنها به چشم نخواهد خورد . بنابراین وقتی واژه های اخلاقی یا زیبایی شناختی را بکار می بریم . مستقیما به چیزی در عالم خارج اشاره می کنیم بلکه به گرایشهای خودمان نسبت به این اشیا اشاره می کنیم . [1]

هیوم و میل خرسند بودند از اینکه مقداری از اصول اخلاقی خوب را ارزه می کردند و هر یک از آنها را به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از میلی همگانی به امنیت یا خوشبختی انسان استخراج می کردند اما چنین کاری نابود کردن استقلال اخلاق است یا دست کم فیلسوفان اخلاق تحلیل زبانی می گویند چنین است. [2]

تلاش برای کشف سرشت ذاتی اخلاق و وجوه تمایز تصمیم گیریهای اخلاقی تحسین و تقبیح اخلاقی ، استدلال های اخلاقی با محدودیات های اخلاقی است این شیوه به یک معنا روش قدیمیست . روش هیوم . کانت و جان استوارت میل است . [3]

احساس گرایان برای اثبات دعاوی خود عمدتا سه سبک متفاوت را در پیش گرفته اند:

1 – پاره ای از آنان ، نظیر هیوم اگر او را فیلسوفی احساس گرا قلم داد کونیم . نقطه ازیمتشان پیش فرضی

منطقی وپیش فرضی معرفت شناسانه است پیش فرضی منطقی هیوم عبارتند از تلقی باید اخلاقی بعنوان مفهومی بریده و مطلقا بی ارتباط با مفهوم ست اگرچه گمان ، مراد هیوم نفی ارتباط باید با همتهای بیرونی است و خود او برای اثبات باید های اخلاقی از نوعی هست که ناظر به تمایلات درونی انسانهاست سوای

پیش فرض معرفت شناختی او عبارتند از اصالت حسن که مقتضی این است که مفاهیم اخلاقی وجودی عینی نداشته است .


[1]- مدرسی، محمد رضا؛ فلسفه اخلاق ، تهران : بی نا ، 1371.

[2]- فلسفه اخلاق در قرن 20 بیستم ، همان کتاب ، ص 221.

[3]- فلسفه اخلاق در قرن 20 بیستم، همان کتاب ، ص 222.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی در word دارای 154 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی در word :

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی در word

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

خداوند برای هدایت انسان ها، پیامبران الهی را به سوی بشر مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکر آنان را تحول و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ایجاد کند.

هدف از این گردآوری اشاره به تاثیر قرآن و حدیث، که هر دو در هدایت بشر نقش به سزایی دارند، است.

برای این منظور ما در این تحقیق به ترتیب زندگانی و تاثرات هشت تن از شاعران بزرگ را دنبال کردیم و برای این که تاثر هر نویسنده و سخنور را بهتر ردیابی کنیم از زندگانی آن شاعر و نویسنده به اجمال سخن گفتیم و میزان اشتغال وی به علوم قرآنی از جمله تفسیر کتاب مجید و احادیث رسول اکرم و اخبار معصومین را تا حد ممکن یادآوری کردیم.

در این تحقیق با توجه به پرسشنامه ای که تهیه گردید و در اختیار چهل نفر از دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی قرار گرفت، ما به بررسی میزان آشنایی آن ها با مفهوم قرآن و حدیث و نقش آن ها در ادبیات فارسی پرداختیم و پس از مشاهده- ی پاسخ نامه ها نتایج حاصل را به صورت جداول و نمودار هایی برای هر سوال به صورت مجزا نشان دادیم و پی بردیم که هر دو گروه آماری نتایج یکسانی داشتند.

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی در word
فهرست مطالب:

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………..ا-ب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..ب-ج

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………ج-د

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………1

1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………2

1-3 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..2

1-4 اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….2

1-5 سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………3-2

1-6 فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….3

1-7 كلید واژه ها……………………………………………………………………………………………..4-3

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………5

2-2 تاریخچه موضوع…………………………………………………………………………………. 7-6

2-3 پیشینه نظری…………………………………………………………………………………..8-7

2-4 پیشینه عملی(نقد کتاب)………………………………………………………………………………………………9

2-5 ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….9

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………10

3-2 روش های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………………………………..11

3-3 فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها…………………………………………………………………..12

3-4 جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………….12

3-5 تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..13

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….14

4-2 قرآن کتاب آسمانی ما……………………………………………………………………………………………….15

4-3 تعریف ادبیات……………………………………………………………………………………………………………. 15

فرضیه 1: ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است…………………………….17-16

4-4 تاثیرات دین اسلام در عرصه ی ادبیات………………………………………………………………19-17

5-4 صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران………………………………………………………………..20-19

6-4 حدیث چیست………………………………………………………………………………………………………21-10

4- 6-1-حدیث محبت در ادب فارسی………………………………………………………………………..25-21

فرضیه 2: برخی از شعرای متقدم در آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند…………. 35-27

فرضیه 3: میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش زیاد بوده است…………..42-36

فرضیه 4: مولوی داستان یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است………………………..59-43

فرضیه 5: سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآنی پرداخته است…………………….66-60

فرضیه 6: شهریار دراشعار خود از نهچ البلاغه بهره برده است………………………………….98-67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5- 1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….128

5-2 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 130-129

5-3 مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………130

5-4- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………131

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی در word
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………133-132

پیوست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟ در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟ در word :

اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟ در word

مقدمه

«… یكی از نهادهای مهم اجتماعی، نهادآموزش و پرورش است كه مسئولیت مهمی را در تربیت كودكان، نوجوانان، جوانان بر عهده دارد.

امروزه آموزش و پرورش بیشتر به شكل رسمی و شهری و سازمان یافته در سطحی گسترده جریان داشته و ارتباطی تنگاتنگ با رشد اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی دارد. نگاه گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عاملی موثر در فعلیت بخشیدن به امكانات بالقوه و ذاتی افراد، انتقال اندوخته تجارب گذشتگان،ارائه ارزشهای مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارتهای لازم در اجزاء برای زندگی و بالاخره تسهیل سیر حركت وجودی آدمی به سوی كمال و قرب الی‌الله، اهمیت امروزه این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

و كل نظام آموزش و پرورش، در حقیقت نظامی است تربیتی كه امروزه روی فرد انسانی پیاده می‌شود و این انسان با صفات و ویژگیهای متعدد و متنوعی كه دارد، موجودی بسیار پیچیده و استثنایی است كه تربیت و هدایت وی بدون شناخت دقیق این صفات به درستی و آسانی مقدور نخواهد بود.

شناخت، تنها از راه مطالعه چند كتاب با چند مورد خاص پیدا نمی‌شود، بلكه به ممارست و عمل نیاز دارد. و تربیت (آموزش و پرورش) با كوشش برای تغییر رفتار فرد، هنگامی و در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود كه مربی، اعم از مادر و پدر و معلم موضوع تربیت را درك كند و او را انسانی بارآورد كه لازمه یك جامعه ایده‌آل باشد.

انسان شدن یا به خصایص انسانیت دست یافتن و آراسته شدن جز از راه «تربیت سالم» امكان ندارد. تربیتی كه به كلیت رفتار انسان توجه دارد و بهره‌مندی از زندگی سالم را هدف عمده خود تلقی می‌كند. تربیتی كه امروز انسان را فدای آینده نمی‌كند بدون این كه از آینده او ارزش حیاتی آن غافل باشد.

البته نباید از نظر دور داشت كه نهاد آموزش و پرورش از نظر تربیتی پس از خانواده قرار دارد. همچنان كه از دیدگاههای متفاوت و مستند علوم زیستی- تربیتی از جمله روانشناسی، تربیت اولیه كودك و خودآدمی در محیط خانواده پایه‌ریزی می‌شود كه بعد از آن طبعاً وارد خانه دوم یعنی مدرسه شده و بعد به اجتماعی بزرگتر از هر دو اجتماع قبلی به نام جامعه قدم می‌گذارد.

پس خانواده به عنوان نخستین گروه راهنمایی – تربیتی، با دوام‌ترین عاملی است كه در رشد شخصیت تاثیر می‌گذارد. تاثیر خانواده بخصوص در شیئی اولیه كودك نقش‌پذیری بیشتری دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است. كودك در محیط خانوادگی خود و به وسیله آن با زندگی جمعی و فرهنگی جامعه خود آشنا می‌شود…..

چكیده تحقیق

در تربیت، تنبیه به میزانی است كه نوجوان را به خطای خود آگاه و راه آینده او را روشن كند امری ضروری است. ولی زیاده‌روی در معنی و توجیه تنبیه به نفع خود و متوسل شدن به كتك آن هم متناسب با میزان جرم خود دانش‌آموز غلط است.

در فصل مربوط به تنبیه و علل بكارگیری آن بطور گذرا اشاره شده است كه تنبیه همه گاه به صورت زدن نیست؛ و تازه اگر كتك زدن هم ضروری باشد باید در مرحله نهایی تدابیری اندیشیده شود برای ایجاد اتاقهای مشاوره و یا ارجاع افراد به هسته‌های مشاوره متمركز در ادارات و یا مراكز توانبخشی و روانكاوی.

و در مورد تنبیهاتی كه به طریق ملامت و سرزنش صورت می‌گیرد آن هم در حضور جمع – فرق نمی‌كند در كلاس باشد و یا در جمع دبیران اتاق مدیر و یا در جمع در و همسایه ونزدیكان- نوعی افراط در تنبیه است كه موجب پیدایش عقده از دبیران واولیای مدرسه و اجتماع و دلسردی از تحصیل و زندگی را موجب می‌شود.

نوجوان بدین گونه یا از مدرسه می‌گریزد یا در برابر مربی و مربیان مربوطه می‌ایستد و آنچه نباید بشود پیش خواهد آمد.

در طبقات پایین و فقیر جامعه رفتارها و نگرشهای نامطلوب خانواده‌ها مسائل كودكان و نوجوانان را دو چندان می‌كند. بویژه اگر تنبیه بدنی و ارضا نشدن نیازها و خواسته‌های فوری آنان همراه باشد. در این گونه خانواده‌ها چون كسب علم و معرفت هدفهای دراز مدتی را دنبال می‌كند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد…..

اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟ در word
فهرست

مقدمه

چكیده تحقیق

رهنمودها و سفارشات دینی

ناسازگاریها و انگیزه‌های آن در خانه و مدرسه

نبود اتاقهای مشاوره و مشاور

نتیجه‌گیری
رهنمودها و سفارشات دینی
لزوم شناخت تفاوتهای فردی و جلوگیری از آموزشهای غلط
اثرات سوء تنبیه بدنی و علل بكارگیری تنبیه
پیشنهاداتی در امر تربیت
زیرنویسهای این تحقیق
اگر هدف ترتیب است تنبیه بدنی چرا؟ در word
فهرست منابع و ماخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

زندگی نامه دو ادیب نیشابور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 زندگی نامه دو ادیب نیشابور در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زندگی نامه دو ادیب نیشابور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي زندگی نامه دو ادیب نیشابور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن زندگی نامه دو ادیب نیشابور در word :

زندگی نامه دو ادیب نیشابور در word

ادیب نیشابوری

عبدالجواد ادیب نیشابوری ، ادیب ، مدرس و شاعر نامدار دوره مشروطیت در سال 1281 ه. ق در روستای بیژن گرد از توابع نیشابور زاده شد ، پدرعبدالجواد كشاورزی تنگدست بود . عبدالجواد در 4سالگی به بیماری آبله مبتلا شد ، بینایی یك چشم خود را از دست داد و برای چشم دیگر وی نیز بینایی اندكی ماند . از این رو ، پدرش او را به مكتب نمی فرستاد ، اما عبدالجواد با نمایاندن حافظه قوی و استعداد خود به پدر، او را بر آن داشت كه فرزند را به مكتب بسپارد.

عبدالجواد پس ازفراگیری ِ خواندن و نوشتن و آموختن مقدمات زبان عربی در زادگاه خود ، رهسپار نیشابور شد و در مدرسه گلشن ، دروس مقدماتی عربی را ادامه داد و به فراگیری منطق پرداخت ، سپس برای تكمیل آموخته های خویش حدود سال 1297 ه. ق راهی مشهد شد و در مدارس خیرات خان ، فاضل خان و نواب مسكن گزید .

” ادیب ” در مشهد ، برخی از متون عربی مانند شرح قطرالندی اثرابن هشام ، شرح سیوطی بر الفیه ی ابن مالك و شرح جامی بر كافیه ی ابن حاجب را نزد چند تن از استادان آموخت ؛ اما پس از آن ، دیگر نزد استادی نرفت و سطح عالی ادبیات عرب و كتابهایی چون مغنی اللبیب ابن هشام ، مطوّ ل تفتازانی ، مقامات بدیعی و مقامات حریری را با مطالعه و ممارست خویش فرا می گرفت و در همان حال در سطوح پایین تر به تدریس می پرداخت . ” ادیب ” پیش از مرگ پدر سفری به نیشابور كرد و در حدود سال 1310 ه . ق به مشهد بازگشت و تا پایان عمر در مدرسه نواب اقامت گزید و در واقع تدریس حرفه ای او از همین سال آغاز شد.

ادیب در 35 سالگی شیفته ی یكی از شاگردان خود شد. مرگ نابهنگام آن شاگرد تأثیر شگرفی در زندگی ادیب گذارد و او به یاد ” حبیب” شعرهایی عاشقانه سرود . گفته اند كه عشق ادیب ، عشق به ” مظهری از مظاهر جمال” ، عشقی صوفیانه ، برخاسته از معنویت و دست آویزی برای شكوفایی ذوق غزل سرایی او بوده است.

آثار:

از ادیب به سبب ضعف بینایی آثار اندكی بر جای مانده است بخشی از ابتدای شرح معلقات سبع ، چند بخش در تلخیص شرح خطیب تبریزی بر حماسه ی ابوتمام و رساله ای در جمع ما بین عروض فارسی و عربی . برخی از تقریرات او مانند” تاریخچه گرگان” نخستین بار در نشریه دبستان و نكاتی از وی درباره ی شعر و شاعری در دانشوران خراسان به چاپ رسیده است. دیوان كاملی از اشعار او در دست نیست. شاگرد وی اشراق ، دیوان استاد را بالغ برشش هزار بیت از اشعار پارسی گرد آورد كه مفقود است . طبسی به جز اشعار پراكنده ، از سه هزار بیت شعر ادیب یاد كرده است كه هیچ گاه به چاپ نرسید. عباس زرین قلم خراسانی بخشی از اشعار ادیب را با عنوان لآلی مكنون در1333 ه. ش در مشهد منتشر ساخت كه حدود هزار بیت از اشعار پارسی ادیب را در بر می گیرد و از اشعار عربی ، تنها دو بیت در پایان این مجموعه آمده است .

نوع فایل:word

سایز:36.6 KB

تعداد صفحه:14

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

زندگی و آثار جلال آل احمد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 زندگی و آثار جلال آل احمد در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زندگی و آثار جلال آل احمد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي زندگی و آثار جلال آل احمد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن زندگی و آثار جلال آل احمد در word :

زندگی و آثار جلال آل احمد در word

مروری بر زندگی و آثار جلال آل احمد در word ؛ یک تحقیق آموزشی رشته ادبیات فارسی و نیز فارسی عمومی می باشد که در 12 صفحه تهیه شده است.

این تحقیق مشتمل بر مضامین زیر است:

مقدمه ای بر آشنایی با جلال آل احمد

زندگینامه جلال آل احمد

ویژگی های آثار جلال آل احمد

آثار جلال آل احمد

مشاهدات و سفرنامه ها

مقالات و کتابهای تحقیقی

ترجمه های ایشان

خاطرات و نامه های ایشان

معرفی برخی از آثار منتشر شده درباره جلال آل احمد

نظر رهبر معظم انقلاب درباره جلال آل احمد

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید