تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار در word :

تقابل عقل و عشق از دیدگاه عطار در word

این در قالب فایل پی دی اف میباشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود نویسنده صاحب سبک معاصر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود نویسنده صاحب سبک معاصر در word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود نویسنده صاحب سبک معاصر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود نویسنده صاحب سبک معاصر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود نویسنده صاحب سبک معاصر در word :

دانلود نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود نویسنده صاحب سبک معاصر در word

این با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود نویسنده صاحب سبک معاصر در word
فهرست

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………… أ

مقدمه …………………………………………………………………………………….. ب

پیش‌گفتار ………………………………………………………………………………. ج

فصل اول

درآمدی در ویژگی‌های سبک احمد محمود »………………………………………………………….. 2

فصل دوم

بررسی و تحلیل عناصر داستانی «مدار صفر درجه»…………………………………………………… 14

2ـ1ـ خلاصه‌ی داستان………………………………………………………………………….. 15

2ـ2ـ موضوع………………………………………………………………………………………. 17

2ـ3ـ درون‌مایه……………………………………………………………………………………. 18

2ـ4ـ پیرنگ………………………………………………………………………………………… 19

2ـ5ـ شخصیت……………………………………………………………………………………. 23

2ـ5ـ1ـ شخصیت‌های اصلی………………………………………………………………….. 28

2ـ5ـ1ـ1ـ باران……………………………………………………………………………………. 28

2ـ5ـ1ـ2ـ نوذر……………………………………………………………………………………. 38

2ـ5ـ1ـ3ـ یارولی…………………………………………………………………………………. 46

2ـ5ـ2ـ شخصیت‌های کم اهمیت (زنان) …………………………………………………………. 55

2ـ5ـ2ـ1ـ مائده…………………………………………………………………………………… 56

2ـ5ـ2ـ2ـ بی‌بی سلطنت……………………………………………………………………….. 59

2ـ5ـ2ـ3ـ بلقیس…………………………………………………………………………………. 63

2ـ5ـ3ـ شخصیت‌های کم اهمیت‌تر…………………………………………………………………. 64

2ـ5ـ3ـ1ـ شخصیت‌های محل زندگی باران……………………………………………………… 64

2ـ5ـ3ـ2ـ شخصیت‌های محل کار باران……………………………………………………………. 71

2ـ5ـ4ـ سایر شخصیت‌ها……………………………………………………………………… 71

2ـ6ـ زاویه دید……………………………………………………………………………………. 76

عنوان صفحه

2ـ7ـ زمینه‌ی داستان…………………………………………………………………………….. 74

2ـ8ـ گفتگو………………………………………………………………………………………… 83

2ـ9ـ لحن…………………………………………………………………………………………… 90

فصل سوم

بررسی و تحلیل عناصر داستانی «زمین سوخته» ……………………………………………………….. 92

3ـ1ـ خلاصه‌ی داستان………………………………………………………………………….. 93

3ـ2ـ موضوع………………………………………………………………………………………. 97

3ـ3ـ درون‌مایه……………………………………………………………………………………. 97

3ـ4ـ پیرنگ………………………………………………………………………………………… 100

3ـ5ـ شخصیت……………………………………………………………………………………. 102

3ـ6ـ زاویه دید……………………………………………………………………………………. 106

3ـ7ـ زمینه‌ی داستان…………………………………………………………………………….. 107

3ـ8ـ گفتگو………………………………………………………………………………………… 109

3ـ9ـ لحن…………………………………………………………………………………………… 110

3ـ10ـ فضا و رنگ………………………………………………………………………………. 111

منابع……………………………………………………………………………………………….. 112

چکیده

احمد محمود که از نویسندگان سرشناس و صاحب سبک در نثر داستانی معاصر فارسی به شمار می‌رود، با زبان خاص و دیدگاه‌های اجتماعی در شرایط زیستی، فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی، سیاسی مردم درنگ کرده و عمیق شده است. عناصر داستانی در دو اثر او یعنی «مدار صفر درجه» و «زمین سوخته» با توجه به دیدگاه ها و سبک نویسنده در راستای تأکید بر اهمیت و جایگاه هر یک در نگاه نویسنده نقادی گشته است.

کلید واژه‌ها: احمد محمود، عناصر داستانی، «مدار صفر درجه»، «زمین سوخته».

مقدمه

در ابتدا فرض بر آن بود که نویسنده به طور کامل به تمامی عناصر پرداخته است و با هدف بررسی جزء ‌به ‌جزء این عناصر و تحلیل‌شان طبق برداشت خود پی می‌بریم که بعضی عناصر نمو بیش‌تری دارند.

داستان‌های احمد محمود آن قدر صمیمی هستند که خواننده در نگاه اول گمان می‌کند که هیچ نقصی در روند کار پیش نمی‌آید. اما چند لایه بودن رمان‌ها، پر حجم بودن‌شان و اغلب یکنواختی آ‌ن‌ها مشکلاتی است که در حین کار مشاهده می‌شود. البته سختی منابع کتابخانه‌ای نیز در اواخر کار باعث کاهش روند مطلوب می‌شود.

ابتدا با مطالعه رمان بدون استفاده از هیچ نقدی به استخراج عناصر داستانی با توجه به قواعد عناصر داستان‌های موجود از جمله، میرصادقی، براهنی و یونسی پرداخته شد و سپس نقدهای دیگر مانند دستغیب، زنوزی جلالی مطالعه شد و نظر برخی از این نقادان بسیار جالب به نظر می‌رسد و نقادان دیگر با دیدی سطحی و نه عمیق به آن پرداخته‌اند که به وضوح در متن رساله آورده شده است.

این فایل در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول : سرآغازی در ویژگی‌های سبک احمد محمود که در زیر این عنوان نگاهی کلی به سبک، زبان و عناصر داستانی احمد محمود می‌شود و در حد امکان صحبت‌هایی که دیگران کمتر داشتند به آن پرداخته شده است، مانند: برخی دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی و … و دو فصل دیگر به صورت جزء به جزء عناصر داستانی «مدار صفر درجه» و «زمین سوخته» که دو اثر شاخص احمد محمود می‌باشند به این صورت که در این فایل پرداخته شد، کمتر مورد توجه بوده است. امیدوارم که مورد توجه استادان ارجمند قرار گیرد.

پیش گفتار

فایل حاضر، کنکاشی دوباره با رویکردی تازه در آثار احمد محمود نویسنده‌ی صاحب سبک معاصر است. احمد محمود با برگزیدن زبانی خاص، توجه به لهجه و اقلیم جنوب به حق یکی از برجستگان اقلیم پرداز است؛ «موضوع مناسب، محتوای متعالی، کشف و پی ریزی ساختمان استوار، ایجاد ساختار مطلوب، داشتن هدف معتبر و تسلط بر دو عامل زمان و مکان هیچ کدام کمترین جلوه و اهمیتی نخواهد داشت اگر نویسنده بر زبانی که به آن زبان می‌نویسد به نحوی خاص، نو، زنده و قدرتمندانه چیره نباشد» (یونسی، 1369: 187). احمد محمود با برگزیدن این زبان کامل و توجه همه جانبه به فرهنگ و آداب و رسوم مردم جنوب در دوره‌های مختلف معاصر به استقلال سبک رسیده است.

این زبان زنده علاوه بر اثرگذاری بر کل اثر به طور خاص خود را در توصیف، نثر شخصیت پردازی و نوع گفتگوهای نویسنده به طور کامل نشان می‌دهد و در پیوند با جهان بینی خاص و دیدگاه‌های سیاسی اجتماعی وی آثاری ممتاز را ارائه می‌دهد اگرچه همین آثار در نوع خود از کمبودها و ایرادهایی برخوردار هستند.

احمد محمود از نظر سیاسی اجتماعی و بنا بر شرایطی که در آغاز جوانی پشت سر گذاشته است دیدگاه‌هایی انتقادی و متعالی دارد. او این افکار را تا دیر زمانی حفظ می‌کند و در سراسر آثارش به نمایش می‌گذارد به طوری که بیشتر نوشته‌های او به نوعی بیان دیدگاه‌های مبارزه طلبانه است هرچند به نظر ناامید می‌رسد و حتی در اوج، در پیروزی یا هنگام امنیت و آرامش موج ناامیدی در فضا و عمل قهرمان یا زیر لایه‌های داستان‌هایش دیده می‌شود.

وی در تصویری که از جامعه ارائه می‌دهد و دیدگاه‌های جامعه شناختی خود از آنچه به اصطلاح مد روز بوده و همه درباره‌ی آن می‌نوشته‌اند بی تأثیر نبوده است اما رفته رفته و در مجموع صاحب دیدگاه‌ها و نگرش‌های مستقلی شده است.

گذشته از آنچه مربوط به جنبه‌ی معنایی اثر می‌شود، در حوزه‌ی عناصر داستانی نیز متفاوت از دیگران عمل می‌کند. برخی عناصر داستانی در آثار احمد محمود برجستگی خاصی یافته‌اند از جمله شخصیت، فضا سازی و صحنه پردازی و گفتگو، برخی دیگر نیز از سادگی خاصی برخوردارند مثلاً طرح و پیرنگ. اما این هر دو نیز قابل قبولند هرچند قدرت آن چند عنصر اول را ندارند. در کنار این زاویه دید نیز در نظر وی کارکرد جالب توجهی دارد. وی معمولاً از زاویه‌ی دید سوم شخص در بی‌طرفی تمام به روایت داستان‌هایش می‌پردازد.

در فایل پیش رو که در سه بخش تنظیم شده است به بررسی نکات گفته شده می‌پردازیم. موارد یاد شده را به طور کلی در بخش اول با توضیحات بیشتری پی خواهیم گرفت. سپس در بخش دوم به طور اختصاصی از عناصر داستانی «مدار صفر درجه» و نقاط ضعف و قوت آن‌ها سخن خواهیم گفت. در بخش سوم نیز همین روال را درباره‌ی رمان «زمین سوخته» پی می‌گیریم.

با توجه به این که در زمینه‌ی دو کتاب یاد شده هنوز جای سخن بوده و به طور کافی به این دو اثر از سایر جهات پرداخته نشده است ضرورت فایل حاضر و نظیر آن پیش می‌آید که امید است مورد توجه استادان و ادب دوستان عزیز قرار گیرد.

در پایان وظیفه‌ی خود می‌دانم از تک‌تک استادان ارجمند گروه زبان و ادبیات فارسی به ویژه استاد راهنمای محترم، جناب آقای دکتر ابراهیمی تشکر لازم را داشته باشم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت زندگی نامه ویکتور هوگو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت زندگی نامه ویکتور هوگو در word دارای 18 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت زندگی نامه ویکتور هوگو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت زندگی نامه ویکتور هوگو در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت زندگی نامه ویکتور هوگو در word :

پاورپوینت زندگینامه ویکتور هوگو

ویكتور ماری هوگو، داستان نویس ، شاعر و نمایشنامه نویس برجسته فرانسوی است.آثار او به بسیاری از افكار سیاسی و هنری رایج در زمان خویش اشاره دارد .

ویكتور ماری هوگو، داستان نویس ، شاعر و نمایشنامه نویس برجسته فرانسوی در 26 فوریه 1802 میلادی در “بزانسون ” به دنیا آمد و در 22 می 1885 میلادی چشم از جهان فرو بست . او شخصیت برجسته ادبی در قرن 19 میلادی و نماینده پیشتاز و مدافع مكتب رمانیتسم بود . هوگو در جوانی محافظه كار بود ، بعدها به شدت درگیر امور سیاسی جمهوری خواهانه شد .

پاورپوینت زندگینامه ویکتور هوگو

ویكتور ماری هوگو، داستان نویس ، شاعر و نمایشنامه نویس برجسته فرانسوی است.آثار او به بسیاری از افكار سیاسی و هنری رایج در زمان خویش اشاره دارد .ویكتور ماری هوگو، داستان نویس ، شاعر و نمایشنامه نویس برجسته فرانسوی در 26 فوریه 1802 میلادی در “بزانسون ” به دنیا آمد و در 22 می 1885 میلادی چشم از جهان فرو بست . او شخصیت برجسته ادبی در قرن 19 میلادی و نماینده پیشتاز و مدافع مكتب رمانیتسم بود . هوگو در جوانی محافظه كار بود ، بعدها به شدت درگیر امور سیاسی جمهوری خواهانه شد .

پاورپوینت زندگی نامه ویکتور هوگو در word
فهرست :

زندگی نامه

دیدگاههای مذهبی ویكتور

سالهای پایانی و مرگ هوگو

آدل فوشر و ویكتور هوگو

آثار هوگو را در کل می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد:

بخشی از کتاب بینوایان

تاثیر گذاری ویکتور هوگو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی در word دارای 109 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی در word :

شخصیت‌پردازی در داستان لیلی و مجنون نظامی، شخصیت‌پردازی مستقیم است. ولی شخصیت‌ها همگی دچار سکون و ایستایی بوده و بدون تحرک هستند. در طول ده‌ها سال گذر ایام، مجنون همواره عاشق بی‌حد لیلی است. نه از این عشق کم می‌شود و نه بر آن افزوده می‌شود. این شخصیت‌ها اگرچه پیش از نظامی وجود داشته‌اند، ولی همگی بازآفرینی شده‌اند. با این‌حال شخصیت‌های بازآفرینی شده، همگی قراردادی و نوعی هستند و امکان وجود چنین شخصیت‌هایی در عالم واقع محال است. در لیلی و مجنون (بر خلاف خسرو و شیرین) روایت بر پایه شخصیت مرد شکل گرفته‌است. با وجود آن‌که یک شخصیت مرد و یک شخصیت زن در داستان وجود دارد، ولی عشقی که در این روایت به تصویر کشیده می‌شود یک عشق عرفانی و فرا زمینی است. از بعد شخصیتی رفتار مجنون در این حکایت نه تنها درخور عاشقان چنین منظومه‌ای نیست، بلکه گاه سفیهانه و غیرمنطقی هم هست. مجنون از عشق بی‌قرار است و در صحرا با حیوانات وحشی دمخور بوده و دربند رازداری و پرده‌پوشی نیست. مجنون صاف و صادق است. او عاشق رنج بردن و خواری کشیدن و ناله کردن است. با خنده میانه‌ای ندارد. از نشاط و سبک روحی به دور است و آن را مطابق شان انسانی نمی‌داند.در عوض لیلی حسابگری‏های زنانه و مصلحت‏ بینی‏ هایی دارد که لازمه حیات بادیه‌است. با این‌حال شخصیت لیلی از نظر زندگی سراسر تسلیم وی اهمیت دارد.لیلی شخصیتی است فاقد هرگونه تلاش. او را از مکتبخانه باز می‌گیرند. در خانه زندانی می‌کنند. او را به شوهر می‌دهند،به شوهری که همه روزه نگهبان او است. کار لیلی اما در این میان فقط گریه‌است و تسلیم. او حتی راز دل به مادر هم نمی‌گوید. مادرش سال‌ها بعد و از زبان همکلاسان او پی به راز عشقش می‌برد.ابن‌السلام (شوهر رسمی لیلی) مردی نرم‌خو است. او فقط یک نظر لیلی را در باغ و از فاصله شاید نه‌چندان نزدیک دیده‌است. نظامی همواره براشعارش گردنبندی ازطلاوحمایلی درخشان بسته که باگذشت زمان وباتابش ایام روزگاران،این درخشش تداوم یافته است.

شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی در word
فهرست مطالب

چکیده6

کلیدواژگان:6

مقدمه:7

ادب غنایی:7

شعر غنایی:7

منظومه های غنایی:8

فصل اول9

کلیات9

1-1-بیان مسئله10

1-2-پرسش تحقیق10

1-3- پیشینه ی تحقیق10

1-4- هدف تحقیق11

1-5- روش تحقیق11

فصل دوم12

زندگی نامه وآثارنظامی12

زندگی نامه ی نظامی13

شخصیت و اندیشه نظامی13

اهمیت نظامی در ادبیات داستانی14

آثار نظامی14

مرجع اصلی داستان لیلی و مجنون:16

ارزش لیلی و مجنون:16

فصل سوم18

تعریف شخصیت و18

شخصیت پردازی18

2-1- درآمد: تعریف شخصیت:19

2-1-1- اهمیت و ویژگیهای شخصیت22

2-1-2- منشأ شخصیت24

2-1-3- تعریف شخصیت پردازی27

2-2- خلاصه ی داستان لیلی و مجنون31

فصل چهارم35

شیوه های شخصیت پردازی35

2-3- شخصیت پردازی در لیلی و مجنون36

2-3-1- شیوه های شخصیت پردازی36

گفتگوی مجنون با پدر48

جواب دادن مجنون پدر را49

گفتگوی نوفل با مجنون50

گفتگوی مجنون با یکی از شخصیتهای فرعی داستان51

گفتگوی نوفل با پدر لیلی:51

گفتگوی لیلی با مجنون52

گفتگوی لیلی با یکی از شخصیتهای فرعی داستان53

گفتگوی پدر لیلی با یکی از شخصیتهای فرعی داستان:54

2-3-1-2-1 گفتگوی درونی (مونولوگ)54

شکایت کردن مجنون با خیال لیلی55

سخن گفتن مجنون با زاغ56

رفتن لیلی به تماشای بوستان57

آگاهی مجنون از مرگ پدر58

2-3-1-3- عمل59

سخاوت وبخشندگی پدر مجنون61

مهربانی و دلسوزی پدر مجنون62

شجاعت و جنگاوری نوفل62

2-3-1-4- نام63

2-3-1-5- رمز (نماد)67

فصل پنچم70

انواع شخصیت در لیلی و مجنون نظامی70

2-4- انواع شخصیت در لیلی و مجنون نظامی71

2-4-1- شخصیت اصلی یا مرکزی:71

شخصیتهای اصلی در این داستان:71

2-4-2- شخصیت فرعی:73

2-4-3- شخصیت قراردادی:75

شخصیت های قراردادی در این داستان:76

2-4-4- شخصیت مدور:77

2-4-5- شخصیت ایستا:78

2-4-6- شخصیت تمثیلی:79

2-4-7- شخصیت نمادین:81

2-4-8- شخصیت رابط:82

2-4-9- شخصیت همراز (مرد و زن):83

2-4-10- شخصیت مخالف:84

2-4-11- شخصیت شریر:85

2-4-12- شخصیت نوعی:86

فصل ششم90

عناصر داستان در لیلی و مجنون90

2-5- شخصیت و دیگر عناصر داستان در لیلی و مجنون91

2-5-1- زاویه ی دید:91

2-5-2- پیرنگ:94

2-5-3- درونمایه (تم):96

2-5-4- فضا و رنگ:97

2-5-5- لحن:99

2-5-6- سبک:100

فصل هفتم102

نتیجه گیری102

نتیجه گیری:103

شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی در word
فهرست منابع:105

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاووینت کامل درباره سعدی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاووینت کامل درباره سعدی در word دارای 35 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاووینت کامل درباره سعدی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاووینت کامل درباره سعدی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاووینت کامل درباره سعدی در word :

دانلود پاووینت کامل درباره سعدی در word

این پاورپوینت در 35 اسلاید مقوله سعدی شناسی را توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

زندگی‌نامه

آغازِ سفر؛ آموزش در بغداد

دیگر سفرها

بازگشت به شیراز

اختلاف‌نظر در تاریخِ زایش و درگذشت

آرامگاه سعدی در اواسط دوره قاجار

حکایتِ مسجدِ جامع کاشغر

آرامگاه

نمونه اشعار

آثار

سعدی و زبان فارسی

ویژگی های آثار سعدی

نکات دستوری

ایجاز

موسیقی

طنز و ظرافت

درباره سعدی

در نقدِ سعدی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نویسنده معاصر ایران سیمین دانشور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نویسنده معاصر ایران سیمین دانشور در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نویسنده معاصر ایران سیمین دانشور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نویسنده معاصر ایران سیمین دانشور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نویسنده معاصر ایران سیمین دانشور در word :

نویسنده معاصر ایران سیمین دانشور در word

نویسنده معاصر ایران

زندگی نامه سیمین دانشور

سیمین دانشور در سال ش. در خانواده ای تحصیل کرده در شیراز به دنیا آمد. بعدها تحصیل در ادبیات فارسی را تا دریافت درجه دکترای آن دریافت کرد و سالها به تدریس تاریخ هنر در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پرداخت.

سیمین دانشور در سال ش. در خانواده ای تحصیل کرده در شیراز به دنیا آمد. بعدها تحصیل در ادبیات فارسی را تا دریافت درجه دکترای آن دریافت کرد و سالها به تدریس تاریخ هنر در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پرداخت.

سیمین دانشور دو ویژگی عمده داشت:

) اول از همه اینکه، نخستین زن نویسنده ی جدی در ادبیات معاصر ماست.

) دیگر آنکه، اولین فارغ التحصیل دوره ی دکترای ادبیات فارسی و به جای اینکه به کاوش در آثار دیگران بپردازد خود اثر آفرید تا بیایند و در آن کاوش کنند.

در اینجا نویسنده ای ظهور می کند که زن است و از زنان می نویسد و این زمانی قابل اهمیت است که در آغاز راه او ادبیات ما به طور یک جانبه ای مردانه بود.

وی نخستین مجموعه ی داستان هایش را با نام آتش خاموش در سال منتشر کرد.

در داستان های این مجموعه نویسنده با کلی بافی احساسات زنانه و دخترانه را تصویر می کند. این اثر بی بهره از جنبه های هنری تنها زن بودن نویسنده اش واقعه ای است با این حال اکنون که سال ها از چاپ آن می گذرد می توان نقطه نویسنده آینده را در آن دید و در سال دومین مجموعه داستان هایش را با نام شهری چون بهشت گرد آورد.

گرچه این کتاب نسبت به نخستین اثر دانشور پیشرفتی را نشان می دهد و بررسی آنها را آشکار می کند که دانشور در صناعت داستان نکته ها آموخته و گام ها برداشته است، اما باید گفت که شهری چون بهشت هنوز با اثر ادبی فاصله بسیار دارد.

انتشار رمان سووشون نقطه ی عطف زندگی دانشور است. این رمان که خیلی زود شهرت در خوری پیدا کرد و به زبان های گوناگون نیز ترجمه شد، حاکی از تحولی عمیق در زندگی هنری دانشور است.

دید سطحی و احساسی داستانهای دو مجموعه ی پیش جای خود را به نگرشی پخته و آرمانی می دهد، از طرف دیگر نثر آن نیز پختگی و انسجام و یکدستی آشکاری را عرضه می کند که در رمان های فارسی تا زمان انتشار این کتاب کم سابقه است.

زری کانون این رمان زنی است که یک سر و گردن از زنهای دیگر داستان های دانشور بالاتر است و زمانی که با مرگ شوهرش یوسف روبه رو می شود به آن استوانه ای بدل می شود که باید باشد و زندگی را نگهدارد .

این رمان حالتی نمادین دارد و بیشتر حال و روز دورانی را حکایت می کند که نویسنده در آن به سر می برد و به تعبیری می توان پس سیمای یوسف شخصیت اصلی آن جلال آل احمد را دید.

مکان داستان در استان فارس و زمان آن سالهای جنگ جهانی دوم است با این حال می توان این زمان ظاهری را حذف کرد و موضوع رمان را به زمان های دیگر نیز تسری داد.

مبارزه با ابعاد و جوانب گوناگون و جناح بندی های متفاوت آن به گونه ای توصیف می شود که تنها در قالب مکان و زمان خاصی جای می گیرد و حتی می توان در سالها اواخر دهه نیز از آن برداشت همزمانی کرد. آنچه از ماجراهای این رمان در محدوده زمانی مطرح شد. در آن بر می آید اینکه با جنگ بزرگ جهانی دیگر زندگی سنتی گذشته متلاشی شد و شرایط پیش آمده که زندگی اجتماعی ما حتی در شکل کوچک خانوادگی آن نیز ساختار خود را از دست داده است.

دانشوردر سال مجموعه دیگری از داستان هایش را با نام” به کی سلام کنم ” را منتشر کرد.

برخی از داستانهای این مجموعه پیش از آن در نشریات گوناگون منتشر شده بودند.

این داستانها شکل کلید است و حال و هوای یکسانی ندارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروین اعتصامی ( از تولد تا ازدواج و مرگ) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروین اعتصامی ( از تولد تا ازدواج و مرگ) در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروین اعتصامی ( از تولد تا ازدواج و مرگ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروین اعتصامی ( از تولد تا ازدواج و مرگ) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروین اعتصامی ( از تولد تا ازدواج و مرگ) در word :

پروین اعتصامی ( از تولد تا ازدواج و مرگ) در word
فهرست مطالب

پروین اعتصامی. 1

تولد. 1

پدر پروین. 1

مادر پروین. 2

كودكی و نوجوانی پروین. 3

خاطرات کودکی پروین. 4

جوانی. 5

افکار پروین. 5

دیوان پروین. 6

عشق گمشده؟. 6

تنهایی پروین. 8

ازدواج. 9

زمان پروین. 10

مرگ پدر. 10

پایان زندگی پروین. 13

منابع. 16

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

تولد

« پروین اعتصامی در 25 اسفند 1285 شمسی در تبریز از مادری آذربایجانی وپدری در اصل آشتیانی به دنیا آمد »[1]

« گفته اند از روزی كه به زندگی چشم گشود دنیا را شناخت طفلی كه یك شبه رهی صد ساله پیمود »[2]

« خانم رخشنده اعتصامی مشهور به پروین اعتصامی از شاعران بسیار نامی معاصر است. وی در روز 25 اسفند 1285 خورشیدی در تبریز بدنیا آمد.[3]»

پدر پروین

« یكی از نویسندگان و دانشمندان ایران میرزا یوسف خان اعتصام الملك است . پدر بزرگ پروین میرزا ابراهیم خان آشتیانی به عنوان پیشكاری مالیه آذربایجان زادگاه خود را ترك گفت : و سالها در تبریز سكونت گزید . در سال 1253 شمسی در شهر مذكور یوسف اعتصامی به وجود آمد و تحصیلاتش را در مكاتب و مدارس آن شهر پایان داد . در زبان تركی ( آذربایجان و اسلامبولی ) دبیری بی حرف شده است .


[1] نمین ـ حسین ـ مجموعه جاودانه اشعار پروین اعتصامی ـ سال 1362 صفحه 103

[2] نمین ـ حسین ـ همان ـ صفحه 105

سایت اینترنتی[3]

ازدواج

« در تیرماه 1313 با پسر عموی خود ازدواج كرد . پس از دو ماه به خانه پدری نزد مادر و پدر بازگشت و قبای عروسی را از بالای خود برگرفت و از ماجرای این جدای با كسی حرف نزد . دنباله كار ادبی خود را گرفت و دیوانش را كه پدر تا آن تاریخ اجازه طبع و نشر نداده بود ، در 1314 برای اولین بار به طبع رسانید پروین هم عصر بهار ، ایرج میرزا / شهریار ، ادیب فراهانی و رشید یاسمی است و از این گروه هم عصر از همه جوانتر »[1]

زمان پروین

« زمان پروین زمان دلهره و بهت است عصریست که خودکامگی دروغزنی و جهل جای همه چیز را در ایران گرفته است پروین نگران مردمی هیچ ندان و بدون پشتیبان است ـ چشمان دور بینش ورطه ها و مخاک های هولناک زندگی را می یابد به فکر فرو می رود و راهی بر این گمگشگتان وادی درد و غم می جوید»[2] …


نمین ـ حسین ـ همان ـ صفحه 107[1]

نمین ـ حسین ـ همان ـ صفحه 107[2]

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل شرح ابیات مثنوی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل شرح ابیات مثنوی در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل شرح ابیات مثنوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل شرح ابیات مثنوی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل شرح ابیات مثنوی در word :

فایل شرح ابیات مثنوی در word

1598 ) بامدادان آمدند آن مادران خفته اُستا همچو بیمار گران

نثر : آن مادران بامدادان آمدند در حالیكه در حالیكه اُستا همچون بیمارگران خفته بود.

معنی : صبح مادران به خانه استاد آمدند و استاد مانند یك بیمار وخیم الحال خوابیده بود.

بامدادان : صبح اول وقت / گران :‌وخیم الحال / بیمار گران : بیمار وخیم الحال

1599) هم عرق كرده ز بسیاری لحاف سریسته،‌دو كشیده در سجاف

نثر : غم از بسیاری لحاف عرق كرده است و هم سرخود را بسته و دو را در سجاف كشیده است.

معنی: از بس لحاف روی او انداخته بودند عرق كرده بود و سرش را نیز بسته بود و صورتش را زیر لحاف پنهان كرده بود.

زبسیاری: از زیادی / سربستن: كناه از بیمار بودن/ سجاف : فاصله بین دو پرده ، باریكه ای كه در حاشیه جامه می دوزند.

1600) آه آهی می كند آهسته او جملگان گفتند هم لا حول گو

نثر: او آهسته آه آهی می كند و جملگان نیز لا حول گو گفتند.

معنی :‌استاد آهسته آهسته زیر لحاف آه آهی می كرد و همه حضار نیز از تعجب لاحول و لاقوه الا باالله می گفتند.

آه آه : ناله كردن از درد بیماری / جملگان : حاضران – اطرافیان

1601) خیر باشد اوستاد این درویش جان تو ،‌ما را نبودست زین خبر

نثر :‌اوستاد این دردسر خیر باشد به جان تو قسم ما را از این حادثه هیچ خبر نبود

معنی : مادران به استاد گفتند : انشاء الله كه خیر است قسم به جان عزیزت كه ما از این موضوع بی خبر بودیم

خیر باشد: به نیكی و خیر سپری می شود / دردسر: بیماری ، گرفتاری / جان تو : قسم به جان تو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اشعار و زندگینامه سهراب سپهری و تفسیر شعر صدای پای آب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اشعار و زندگینامه سهراب سپهری و تفسیر شعر صدای پای آب در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اشعار و زندگینامه سهراب سپهری و تفسیر شعر صدای پای آب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اشعار و زندگینامه سهراب سپهری و تفسیر شعر صدای پای آب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اشعار و زندگینامه سهراب سپهری و تفسیر شعر صدای پای آب در word :

فایل حاضر دارای دو فایل مجزا میباشد:

1)

تفسیـر و توضیح شعر صـدای پای آب

که در 37 صفحه میباشد.

2 )

زندگی نامه و اشعار سهراب سپهری

که در 25 صفحه تهیه شده است. بررسی اشعار و زندگینامه سهراب سپهری و تفسیر شعر صدای پای آب در word
فهرست آن نیز به شرح زیر است:

مقدمه…………………………………… 3

شرح زندگی نامه…………………………… 4

نتیجه گیری……………………………… 23

منابع و مأخذ 25

چکیده:

مقدمه

سخن گفتن در باب علت دوام برخی آثار و عصر زودگذر پاره ای دیگر، کاری دقیق و دشوار است. نخست باید این موضوع را در نظر گرفت که رواج کوتاه مدت شعری یا اثری، با دوام آن فرق دارد، یعنی ممکن است ، اشعاری مدتی رواج یابد و مشهور شود و چندی بعد از خاطره ها فراموش گردد. به عبارت دیگر شهرت همیشه نشانه دوام و پایداری نیست. عکس این نیز محتمل است که شعری مدت ها ناشناخته بماند و رواجی پیدا نکند و بعد بدرخشد و قوت و تأثیرش پایدار شود.

آثار نوع اول را فراوان دیده ایم شعری به سببی از مقتضیات روز معروف شده و بعد مرده است. اما در این جا بیشتر سخن بر آثاری است که نتوانسته اند از پس قرن ها هنوز رونق خود را حفظ کنند. چه در شهرت و چه در گمنامی از طبع گوینده زاده شده باشند. اکثر کسانی که در باب شعر و هنر اندیشیده اند آثار شعر هنر را مظهر تجلی احساس و عواطف و درون صاحب اثر دانسته اند و در هنر و ادب، عاطفه و احساس را عنصر مهم و اصلی شعر شمرده اند هر شعری برای خود رنگ و بویی دارد و احساسی را در ما برمی انگیزد بدین سبب است که مثلاً خواندن غزل سعدی ما را از غزل حافظ بی نیاز نمی کند.

=======================================================

تفسیـر و توضیح شعر صـدای پای آب

اهل كاشانم روزگارم بد نیست شعر با معرفی شاعر آغاز می شود:

شروع انشاء بسیار ساده و روان و بی تقصیر است و با صمیمیت ادامه می دهد.

تكه نانی دارم خرده هوشی سرسوزن ذوقی مادری دارم بهتر از برگ درخت دوستانی بهتر از آب روان

برگ درخت نیمی از هستی درخت است و این جا نیمی از هستی سهراب همان عنصری است از گیاه كه از خورشید انرژی می گیرد و كلروفیل می سازد و به درخت سرسبزی و شادابی می دهد, نیم دیگر ریشه است كه آب و املاح جذب می كند و به بالا به انتهای ترین بخش درخت می فرستد و بهترین تفسیر سپهری برای مادرش.

آب روان مظهر زندگی, پویایی و روشنی است. چه خرمی می بخشد دوستان كه مثل آب روان هستند (و خدای كه در این نزدیكی است لای این شب بوها پای آن كاج بلند روی گاهی آب, روی قانون گیاه)

چه تعبیر زیبایی برای خدا كه سپهری می خواهد بگوید همه جا هست و پوزخند بزند به آنها كه او را فقط در كعبه جستجو می كنند و زحمت این راه را به خود می دهند و حواسشان هم به خدا نیست اول حواسشان این است كه زیردست و یا له نشوند, دوم حواسشان به این است كه باری به هر جهت مراسم تمام شود بروند بازار و تا دلشان می خواهد و پولشان كه به آشكار و پنهان آورده اند كفاف می كند جنس بخرند, مقداری البته برای سوغات و بیشترش برای فروختن و سود كردن و دست مایه ای كه از آن به بعد به او بگوید حاجی و او هم به راست و دروغ از آن پس به آن قسم بخورد. ….

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سـرگذشت زبان فارسی دری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی سـرگذشت زبان فارسی دری در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سـرگذشت زبان فارسی دری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی سـرگذشت زبان فارسی دری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی سـرگذشت زبان فارسی دری در word :

این در 31 صفحه با وسواس تمام به همراه منابع و رفرنس های فایل نگارش شده است که به بررسی سرگذشت زبان فارسی دری می پردازد .

بخشی از مقدمه :

مقدمه:

بشر ناگزیر بوده است در اجتماع زندگی کند, بادیگران در آمیزد, مقصد خودرا به دیگران بفهماند و از منظور دیگران باخبر شود. این نیازمندیهای متقابل اورا مجبور ساخت تا از سمبولها و اشاره های لفظی, کتبی و قراردادی که بین او و دیگراعضای جامعه مشترک بود استفاده نماید. سیستمتیک ساختن این نشانه ها و دلالتهای قراردادی زبان آن توده تشکیل داد. بعبارت دیگر زبان عبارت از مجموعه دلالتها و نشانه ها و سمبولهای قراردادی ایست که افراد یک جامعه بوسیله آنها افهام و تفهیم می نماید. ساده تر بگوئیم بوسیله آنها فعالیتهای اجتماعی و ضرورتهای باهمی خودرا مرفوع می سازند. پس فایل در اصل و منشأ زبان موقوف بدانستن نوع نشانه ها و سمبولهایی میشود که بشر اجتماعی در اختیار داشته و آنهارا بمنظور اجرای مقاصد خود بکار برده است. چون نشانه ها و علامه هایی که بشر فعال و کارکن بوسیله آنها فعالیتهای اجتماعی خودرا انجام داده است مختلف اند, انواع زبانها بوجود آمده است, که زبان بوئیدنی, لمس کردنی, دیدنی و اشاره یی هم در اجتماعات بشری وسیله اجرای امور می شده اند. چنانچه اگر دو فرد عملی را با قرارداد سمبولی و نشانه یی به مفهومی نسبت داده و بیکدیگر القأ کنند میتوان گفت که زبانی وجود داشته است. مثلاً عطریکه به لباس زده باشند, دستمالیکه از جیب بیرون آورند, فشارکوتاه و ممتدیکه بدست کسی بدهند، هـرگاه از پیش قرار گذاشته باشند که این علامه ها و نشانه ها برای بیان خبری یا فرمانی بکار رود زبان خاص شمرده میشود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید