تحقیق آنـاتـومـی ابـدومـن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق آنـاتـومـی ابـدومـن در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق آنـاتـومـی ابـدومـن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق آنـاتـومـی ابـدومـن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق آنـاتـومـی ابـدومـن در word :

حدود شکم
شکم یا ابدومن بخشی از تنه در زیر دیافراگم می باشد که تا مدخل لگن امتداد دارد .
– جدار فوقانی شکم سطح تحتانی عضله دیافراگم یا حجاب حاجز می باشد .
– حد تحتانی شکم سطح قراردادی است که از مدخل لگن عبور می نماید .
– مدخل لگن : از عقب به جلو شامل اولین مهره ساکرال (خاجی) (1S) که به آن پرومونتوریوم یا دماغه گویند و بالهای ساکروم که زائده عرضی آن هستند و مفصل ساکروایلیاک (خاجی لگنی) دو طرف ، خط قوسی و خط شانه ای که این دو کنار داخلی استخوان هیپ می باشند . بین دو خط قوسی و شانه ای برآمدگی « ایلیوپوبیک » قرار دارد که محل جوش خوردگی این دو استخوان لگن است درانتهای داخلی خط شانه ای به تکمه و ستیغ و سمفیز پوبیس می رسد . سمفیز پوبیس نوعی مفصل غضروفی است که دارای دیسک می باشد . جدار های قدامی و طرفی و خلفی شکم حاوی عضلات و نیز 5 مهره کمری در خلف می باشد .

لایه های جدار شکم
از خارج به داخل (از سطح به عمق) دارای لایه هایی است که بطور کلی عبارتند از :
– پوست
– فاسیای سطحی که دو لایه دارد ، لایه سطحی تر را کمپر یا لایه چربی دار و لایه عمقی را فاسیای اسکارپا می نامند که در زیر ناف مشخص تر است .
– سه طبقه عضلات مایل خارجی ، مایل داخلی و عرضی شکمی ، ( البته در طرفین خط وسط جلو شکم یک زوج عضلات مستقیم شکم نیز وجود دارد . )
– فاسیای عمقی جدار شکم یا فاسیای ترنسورسالیس یا عرضی که در محل های مختلف نام های گوناگون دارد. (از جمله فاسیای دیافراگماتیک ، فاسیای ایلیاکا ، لایه قدامی تراکولومبار و فاسیای لگن و …)
– بافت همبندی خارج صفاقی
– صفاق جداری شکم

نواحی استخوانی جدار شکم
در بالا و جلو غضروفهای دنده های کاذب و در خلف دنده های 11 و 12 می باشند و در جلو و بالا زائده خنجری استرنوم لمس می شود . در پایین و جلو سمفیز پوبیس و تکمه پوبیس در خارج آن و خارهای قدامی فوقانی خاصره و ستیغ خاصره ملموس است . مهره های کمری در خلف قرار دارند و خار آنها در پشت قابل لمس است .

مهره کمری نمونه
چهار مهره اول تا چهارم کمری از مهره های تیپیک و مشابه می باشند .
– جسم مهره : بزرگتر از مهره های سینه ای و پهن و عرض طرفین آنها بیشتر است .ارتفاع بخش قدامی تنه بیشتر از خلف آن است .
– سوراخ مهره ای: مثلثی است و بزرگتر از مهره های سینه ای می باشد ولی از سوراخ مهره ای گردنی کوچکتر است.
– پدیکل : کوتاه و قوی است . بریدگی مهره ای تحتانی عمیق تر از فوقانی است .
– لامینا : کوتاه ، ضخیم و پهن است به طرف خلف و داخل گرایش دارد .
– خار مهره : چهار ضلعی مستطیل شکل است و به سمت خلف گرایش دارد .
– زوائد عرضی : نازک بوده و به سمت خارج و خلف امتداد دارد و مشابه (جایگزین) دنده ها در قفسه سینه می باشد .
– زوائد فرعی (accessory): در بخش تحتانی زائده عرضی واقع شده است که زائده عرضی حقیقی مهره می باشد
– زوائد مفصلی فوقانی : سطح مفصلی آن به سمت داخل و خلف گرایش دارد ، زائده پستانی یا مامیلاری در کنار خلفی زائده مفصلی فوقانی قرار دارد .
– زائده مفصلی تحتانی : سطح مفصلی آن به سمت خارج و جلو امتداد دارد .

مهره پنجم کمری (5L) : مهره غیر تیپیک است .
1- زائده عرضی : کوتاه تر و ضخیم ، قاعده آنها به پدیکول چسبیده است .
2- خار : کوچک و کوتاه و گرد شده است .
3- جسم مهره : از تمام مهره های دیگر ستون فقرات بزرگتر است .

عناصر سطحی و استخوانی جدار شکم
– زائده گزیفوئید : درمحاذات مهره 9T است
– سمفیز پوبیس : درکنار فوقانی پوبیس در پایین خط میانی – قدامی شکم قرار دارد .
– حاشیه های دنده ای: در بخش قدامی- فوقانی و خارجی جدار قدامی شکم قرار دارند . حاشیه دنده ای از غضروف دنده های 7 ، 8 ، 9 ، 10 تشکیل شده اند و حد تحتانی خارجی آن به خط میدآگزیلاری می رسد . سطح افقی که از نوک غضروف دنده 10 می گذرد سطح زیر دنده ای نام دارد که در عقب از مهره 3L عبور می کند .
– ستیغ ایلیاک : از کناره های فوقانی استخوانهای ایلیاک در بخش خارج و خلفی پایین شکم واقع شده و در بالاترین بخش ستیغ ایلیاک در محاذات 3L و در زیر سطح ناف است .
– خار قدامی فوقانی ایلیاک (ASIS) : در امتداد سطح دماغه ساکروم واقع شده است .
– تکمه ستیغ ایلیاک : در فاصله 5 سانتی متری خلف خار قدامی- فوقانی ایلیاک واقع شده و سطح عرضی از تکمه های ایلیاک در خلف از مهره 5L می گذرد و این سطح را ترنس توبرکولار می نامند .
– ناف : در محاذات بین مهره های 3L و 4L می باشد . کمی پایین تر از نقطه میانی خط سفید قرار دارد . (خط سفید ( لیناآلبا ) بافت پیوندی رابط بین زائده خنجری جناغ تا سمفیز پوبیس است . )

– سطح ترنس پیلوریک: سطح فرضی و افقی است که در جلو از نوک غضروف دنده های 9 عبور می کند و در خلف از زیر جسم مهره 1L می گذرد . این سطح در فاصله بینابینی بریدگی سوپرااسترنال و سمفیز پوبیس واقع شده است و نیز به اندازه عرض کف دست از زائده گزیفوئید یا خنجری استرنوم پایین تر است و از پیلور معده عبور می کند و نیز در محاذات ناف کلیه ها و فوندوس کیسه صفرا می باشد.

– سطح ترنس توبرکولار: از تکمه های ستیغ ایلیاک و در محاذات L5 می باشد .
– سطح ساب کوستال (زیر دنده ای): از کنار تحتانی دنده 10هر طرف عبور کرده و در محاذات 3L می باشد
– سطوح قائم: دو عدد بوده ، راست و چپ و هر یک از وسط ترقوه به وسط رباط اینگوینال یا کشاله ران می رسد و خطوط میدکلاویکولار راست و چپ هستند .

نواحی 4 گانه یا ربع های شکمی
با یک سطح قائم که همان خط قدامی- میانی است و یک سطح افقی که از ناف عبور می کند . 4 ناحیه یا ربع از نواحی شکمی ایجاد می شود که عبارتند از : فوقانی راست و چپ ، تحتانی راست و چپ

نواحی 9 گانه شکمی
بر اساس دو سطح قائم میدکلاویکولار یا لترال (خارجی) و دو سطح افقی ترانس پیلوریک (1L) و ترنس توبرکولار (L5) شکم به 9 ناحیه تقسیم می شود .
1 – ناحیه اپیگاستریک : بین سطوح قائم و بالای سطح ترنس پیلوریک
2 و 3 – ناحیه های هیپوکندریاک راست و چپ : در طرفین ناحیه اپیگاستریک و در پشت غضروف های دنده ای
4 – ناحیه نافی یا اُمبیلیکال : ‌بین دو سطح قائم و دو سطح افقی قرار دارد .
5 و 6 – نواحی لومبار و لترال راست و چپ : در طرفین سطوح قائم و دو طرف ناحیه نافی قرار دارد.
7 – ناحیه هیپوگاستریک : در زیر ناحیه نافی و بالای سمفیز پوبیس
8 و 9 – نواحی اینگوینال یا ایلیاک راست و چپ : در طرفین ناحیه هیپوگاستریک قرار دارد .

موقعیت احشای شکمی
– کبد : در ناحیه هیپوکندریاک راست و اپیگاستر و کمی به هیپوکندریاک چپ می رسد و در زیر زائده خنجری استرنوم با فشار روی عضلات مستقیم شکمی شاید حس شود .
– کیسه صفرا : به خصوص فوندوس در پشت نوک غضروف دنده 9 راست واقع شده است و این نقطه را مورفی می نامند .
– طحال :‌ در ربع فوقانی چپ یا در ناحیه هیپوکندریاک چپ واقع شده است و در مجاورت دنده های 9 و 10 و 11 چپ است و عقب تر از خط میدآگزیلاری است .
– پانکراس : در امتداد و محاذات خط ترنس پیلوریک قرار دارد . سر آن در زیر این سطح و به سمت راست ، و جسم و دم آن در بالای سطح ترنس پیلوریک و به سمت چپ می رود .
– کلیه ها : ‌هر کلیه هنگام تنفس در حدود cm 3-2 پایین رفته و جابجا می شوند . ناف کلیه در محاذات تقریبی سطح ترنس (1L) پیلوریک است و در حدود چند سانتی متر در خارج سطح قائم میانی است. کلیه ها در خلف، مجاور مهره 12T تا 3L هستند . البته کلیه راست کمی پایین تر است .
– معده :‌ دریچه کاردیاک در حدود cm 5-4 در پایین و سمت چپ زائده گزیفوئید واقع شده است . دریچه پیلور در سطح ترانس پیلوریک و کمی به راست خط میانی واقع می شود .
– روده کوچک :‌ در ناحیه نافی عمدتاً و کمی در ناحیه لومبار راست و چپ و هیپوگاستریک است .
– سکوم :‌ در ربع راست تحتانی و یا حفره ایلیاک راست واقع می شود .
– آپاندیس :‌ گاه در حفره لگن و هیپوگاستریک آویزان است و یا اغلب پشت سکوم و اطراف آن است. قاعده آن در تلاقی ثلث خارجی و ( دوسوم ) داخلی خطی است که از خار قدامی – فوقانی خاصره به سوی ناف می رود، قرار دارد و این نقطه را مک بورنی می نامند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مطالعه بر روی اندامهای بالایی انسان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق مطالعه بر روی اندامهای بالایی انسان در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مطالعه بر روی اندامهای بالایی انسان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق مطالعه بر روی اندامهای بالایی انسان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق مطالعه بر روی اندامهای بالایی انسان در word :

مطالعه بر روی اندامهای بالایی انسان
مولی برای حرکت ظاهری
خلاصه: این مول شامل نمونه هایی از ارتقاء خصوصیات مولها و پدیده هایی می باشد که هدف آن تحلیل آنها می باشد در این مقاله ، روندی که دنبال می شود در ارتباط با اندامهای بالایی انسان است به صورت مدلهایی با ابزار و ظاهر بدن نمود پیدا می کند. به طور عینی درک منشاء حرکات انسانی به صورت مدل اجازه می دهد تا حرکات ظاهر انسان مانند قطعات نامحدود بافتهای نرم و ماهیچهایی را ببینیم. به طور کل این مدلها بر اساس فرضیات معتبر طراحی شده است. ملاحظات قبلی که باعث این فرضیات می شوند تقریباً تمام جزئیات را شامل می شوند. در اینجا هدف از تشکیل این فرضیات ساختن آنها می باشد. تجزیه آنها بر اساس روشهای کلی مدل سازی و مطالعات اندامهای بالایی انسان می باشد.
کلید کلمات: اندامهای بالایی، شانه، اسکلت ماهیچه ایی، اندامهای متحرک قابل رویت
1- مقدمه:
بر اساس تئوری مدل سازی، یک مدل به عنوان نمونه ای فرض می شود که یا ظاهری وجود دارد یا به صورت تصوری هستند که بر اساس بورک ها اطلاعاتی را از مدلهای واقعی و پدیده های مشترک می باشند. بنابر این مدل سازی شامل ارتقاء خصوصیات نمونه ها برای هدف تحلیل و بررسی می باشد. مدل فیزیکی اولین ضرورت می باشد. که نیاز وارد به ایجاد نشانه های داخل یا خارجی و قوانین فیزیکی برای تولید خصوصیات مدلها.
خصوصیات کیفی و فرضی هر دو در یک مدل گنجانده می شوند. در مهندسی مکانیک، این مرطه به طور کل با طراحی گرافیکی اعضاء آغاز می شود که به وسیله منحنی های واسط صورت می گیرد. به منظور آسان کردن تحلیل، سیستمهای زیرین شناسایی می شوند و مدلهای مجزا با تبدیل نمدشان به یکدیگر، فعالیتهای خارجی را بررسی می کنند. از زمانی که یک مدل فیزیکی نمونه ایی از یک مدل واقعی شد، تفاوتها تنا در رفتار می باشد. به همین منظور تعیین خصوصیات کلیتی مولها بایستی با دقت زیادی صورت گیرد و با آگاهی از تفاوت انتخابات و فرضیات متناوب باشد.
مدل فیزیکی که بر اساس فرمولهای ریاضی، تعریف می شود در مرحله دوم از مدل سازی باز هم پیشرفت می کند. به طور معمول از یک سوی برابری هایی با شرایط محدود تشکیل می شود. و ممکن است مستقیماً با رجوع به قوانین تئوری فیزیکی و یا تجربی باشد که روند اجرای آن بر اساس مقادیر تجربی نشانه های داخلی و خارجی است. در مرحله نهایی تلاش برای اثبات مدل و تغییر تبدیل فرضیات است که تئوری ها رفتارهای بنیادی به یکدیگر مقایسه می شود. در مورد ناهسازی مدل فیزیکی به تغییراتی نیاز است. پروژه عینی چارم انیشتن انسانی را با توجه به داده ها ارتقاء داده و یک سری از نرم افزارها امکان ترکیب مدل انسانی اسکلت ماهیچه ای و فرضیات متحرک را ایجاد می کنند که شامل محدودیت های موجود در فرضیات بافت نرم و ماهیچه های انقباضی می شد. در اینجا پایگاه داده ها یعنی اعداد سه گستره از سیستم اجزای اسکلت ماهیچه ای می باشد. تکمیل پارامترها و خصوصیات قوانین فیزیکی، خصوصیات مکانیکی میکروسکوپی را نتیجه می دهد. برای دست یافتن به چنین پیشرفتی ع علم آناتومی و بیو مکانیکیزم نیاز است. یک مدل تئوری بیو مکانیزمی از سیستم اسکلات ماهیچه ای انسان بر اساس وسایل و اطلاعات ساختاری مکمل طراحی می شود. برای این منظور ؟ اروپایی چارم بر روی اندامهای بالایی متمرکز شدند و ترکیب ساختار اسکلت ماهیچه ای انسان را مورد توجه قرار دادند. بنابر این ما مدل تئوری اندامهای بالایی را به طور پیشرفته داریم که شامل خصوصیات بیومکانیزمی استخوانها، مفاصل و ماهیچه ها می باشد. در پی مقاله ما (37 – 8) بخشهای سخت استوانه ایی اندامهای بالایی فعالیت ماهیچه ای متصل به استخوانها و تمام مفاصل به جز مفصل استخوان کتف را مورد بررسی قرار می دهیم مفصل استخوان کتف به عنوان مدلی چرخان به استخوان بیضی می باشد. با کمک ابزارع فعا و انفعال های داخلی را ویرایش می کنیم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آدنوکارسینیومای کولورکتال و پولیپ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آدنوکارسینیومای کولورکتال و پولیپ در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آدنوکارسینیومای کولورکتال و پولیپ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آدنوکارسینیومای کولورکتال و پولیپ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آدنوکارسینیومای کولورکتال و پولیپ در word :

– شایع ترین بدخیمی GI می‌باشد.
– میزان بروز در مردان و زنان برابر است.
– تشخیص زودهنگام و پیشرفت در روش‌های درمان و جراحی مسئول کاهش مورتالیتی از این سرطان در طی سالهای اخیر بوده است.

ریسک فاکتورها
– سن بالا : بیش از 90% موارد بعد از سن 50 سالگی تشخیص داده می‌شود. (سن شروع غربال گری)
– فاکتورهای ارثی : 80% اسپورادیک و 20% سابقه فامیلی مثبت کانسر کولورکتال لذا به تمام بیمارانی که به سندرم‌های خانوادگی در آنها مشکوک هستیم باید مشاوره ژنتیک توصیه گردد.
– رژیم غذایی : چربی و فیبر کم
ولی غذاهای حاوی اسید اولئیک (روغن زیتون، نارگیل وی روغن ماهی) خطر را افزایش نمی‌دهد.
مصرف الکل می‌تواند در بروز کانسر کولورکتال موثر باشد.
مصرف کلسیم و سلنیم Vit-A-C-E کاراتوئید و فنول‌های گیاهی خطر سرطن کولورکتال را کم می‌کند.
– چاقی و کم تحرکی
– IBD : (التهاب طولانی مدت از عوامل ایجاد کننده بدخیمی در مخاط روده است) در پان کولیت اوسراتیو خطر کانسر 2% درصد بعد از ده سال 8% بعد از بیست سال و 18% بعد از سی سال در پان کولیت ناشی از کرون نیز خطر مشابهی وجود دارد.
کولیت
در کولیت سمت چپ خطر کمتر است.
لذا در کسانی پان کولیت دارند کولونوسکوپی و بیوپسی‌های متعدد پس از 8 سال و کسانی که کولیت سمت چپ دارند بعد از 15-12 سال توصیه می‌گردد.
– مصرف سیگار بیش از 35 سال (ریسک آدنوم کولون )
– اورتروسیکموئید هیدروستومی
– آگرومگالی، افزایش هورمون رشد یا هورمون رشد شبیه به انسولین
– رادیوتراپی لگن
– نقص ژنتیک :
شامل انکوژن-Ras K
غیر فعال شدن ژن‌های سرکوب کننده DCC , PS3 – Apc
سرطان در اثر افزایش تجمع این موتاسیون‌ها، از پولیپ‌های آدنومایی به وجود می‌آید.
موتاسیون Apc در هر دو آلل برای ایجاد پولیپ لازم است.
موتاسیون در یک آلل K-ras منجر به اختلال در چرخه سلولی می‌شود. محصول ژن k-ras یک G Protein است که در هدایت سیگنال‌های داخل سلول نقش دارد.
k-ras فعال – اتصال بهGTP – هیدرولیز GDP – غیر فعال شدن G Protein
موتاسیون k-ras سبب می‌شود G Protein فعال باشد و تقسیم غیر قابل کنترل سلولی گردد.
موتاسیون APC در 80% سرطان کولورکتال اسپورادیک دیده می‌شود.
موتاسیون ژن DCC در 70% و موتاسیون ژن PS3 در 75% دیده می‌شود.
پولیپ‌ها
اکثریت سرطان‌ها از پولیپ آدنومائی منشأ می‌گیرند.
تعریف پولیپ : هر گونه برآمدگی مخاط روده بدون در نظر گرفتن خصوصیت هیستولوژیک
شامل :
1- نئوپلاستیک
2- هامارتومی
3- التهابی
4- هیپرپلاستیک
– پولیپ‌های نئوپلاستیک
شایع بوده و تا 25% افراد بالای 50 سال رخ می‌دهد.
خطر بدخیمی :
1 – نوع پولیپ
– توبولار آدنوما (5%)
– توبولوویلوس آدنوما (22%)
– ویلوس آدنوما (40%)
2- اندازه پولیپ :
– پولیپ کمتر از 1 سانتی متر به ندرت سبب کارسینوم مهاجم می‌شود.
– ولی خطر سرطان شدن در پولیپ‌های بیش از 2 سانتی متر حدود 35-50% است.
درمان : اکسیژن پولیپ با کولونوسکوب می‌باشد.
در مورد پولیپ بدون پایه رکتوم برداشتن ترانس‌ آنال پولیپ به روش جراحی ارجح است.
نکته : مکان برداشتن پولیپ‌ها بدون پایه باید با تزریق متیلن بلو یا جوهر هندی نشانه دار شود.
اندیکاسیون کولکتومی :
1- امکان اکسیژن کولونوسکوپیک نباشد (ضایعات بزرگ و مسطح)
2- شواهد کانسر مهاجم در نمونه باشد.
کاندید مناسب برداشتن لاپاراسکوپیک کولکتومی می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق آناتومی کاربردها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق آناتومی کاربردها در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق آناتومی کاربردها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق آناتومی کاربردها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق آناتومی کاربردها در word :

استخوان ها
مهره‌های‌ کمری محل اتصال عضلات بسیار قدرتمند کمر، که وزن بدن را متحمل می شوند، می‌باشند. بنابراین محکم و بزرگتر بوده و دارای زوائد کوتاه و ضخیمی هستند. اجزای بین سطوح مفصلی در معرض نیروهای زاویه ای شدیدی هستند که از برخی ورزشها مثل فوتبال و ژیمناستیک بر این نواحی وارد می گردند. این فشارها منجربه اسپون دیلولی سیس و استرس فراکچرهای اجزای بین مهره ای می گردد.
ساکروم از بالا به پنجمین مهره کمری و از پائین به کوکسیس(دنبالچه) اتصال می یابد. دیسک بین مهره پنجم کمر و ساکروم در معرض نیروهای تاب ‌دهنده و جدا کننده شدید قرارا دارد، بطوری‌ که این دیسک بیشترین استعداد را برای بیرون زدن از محل و انعطاف از خود نشان می دهد.
استخوان دنبالچه به بخش دیستال ساکروم متصل می شود. این استخوان گاهی کوفته شده و منجر به ناراحتی هنگام نشستن می گردد.
لگن از یک استخوان حلقوی تشکیل یافته که از بخش خلفی با ساکروم و از بخش قدامی با خود و در ناحیه ای به نام التصاق عانه ای به هم می پیوندند. استخوانهای لگن شامل ایلئوم در بالا، ایسکیوم در پائین، و استخوان عانه درطرفین می باشند. نقاطی را که در این ناحیه می توان براحتی لمس کرد عبارتند از خارهای خاصره ای قدامی- فوقانی، تاج های خاصره، وخارها ی خاصره ای خلفی- فوقانی. هر سه قسمت استخوان لگن از پهلو به حفره حقه ای می رسند که این حفره عمیق همراه با سر استخوان ران، گردن آن وجود دارد که نسبت ‌به شفت استخوان ‌در یک زاویه قرار می‌گیرد. در این محل برجستگی های کوچک و بزرگ قرار دارند که عضلات مهمی بر روی آنها می‌نشیند.
دیسک های بین مهره ای
دیسکهای بین مهره ای ساختارهای مهمی هستند که غالبا، خصوصا در نواحی پائین کمر و کمری- دنبالچه در معرض آسیب دیدگی هستند. دیسک کمر شامل فیبرهای حلقوی می باشد که از ماده ژلاتینی درون آن به نام حفاظت می نمایند. دیسک از بالا و پائین بوسیله یک لایه غضروفی شفاف به مهره های بالا و پائین چسبیده است. این طور بنظر می رسد که بیشتر مقاومت در برابر استرس ناشی از چرخش و یا تاب بدن را فیبرهای حلقوی سطح دیسک غضروف شفاف، و سطوح مفصلی متقبل می شوند. مفاصل سطح مفصلی شامل سینویالی و غضروف مفصلی می باشد، کپسول احاطه ‌کننده این ‌مفاصل ‌در مقابل جنبش و فشار بسیار حساس می‌باشند و از همان عصبی تغذیه می‌شود‌که سخت‌شامه را مشروب می‌سازد. پوشش‌سینوویال از اجسام منسک‌مانندی تشکیل شده‌است که می توانند در میان مفصل را قفل کنند و در نتیجه موجب درد می شوند .
لیگامنتها
لیگامنت طولی بسیار محکم بوده و از هایپراکستنشن مهره و همین طور لغزش مهره برروی مهره دیگر ممانعت می کند. این محدویت بیشتر در مهره پنجم برروی ساکروم اعمال می گردد. این لیگامنت به دیسکهای بین مهره ای و فیبرهای حلقوی می چسبد و از جلو آمدن این فیبرها جلوگیری می نماید .
لیگامنت طولی خلفی در جلوی نخاع شوکی قرار گرفته و به لبه جسم مهره و بخش مرکزی فیبرهای حلقوی می چسبد. گوشه خلفی – جانبی فیبرهای حلقوی دیسک پوشش ناچیزی داشته و همین امر سبب می شود که دیسک از این ناحیه غالبا بیرون بزند.
سیستم لیگامنتی خلفی ناحیه لومبوسا کرال را بخوبی می پوشاند. این سیستم شامل نیام دور سال کمری و لیگامنتهای کمری و لیگامنتهای فوق و بین خاری می باشد. این سیستم به مقاومت در برابر استرس و خم شدن به جلو کمک مؤثری می کند. اما، گاهی اتفاق افتاده است که لیگامنت های فوق و بین خاری در افراد بالای30 سالدر نواحیl4-5 ،l5-s1 ضعیف یا پاره می شوند. مهمترین لیگامنت مفصل ران، خاصره ای- رانی نام داردکه معمولا بعد از در رفتگی مفصل ران پاره می شود.

عضلات
عضلات بیشماری وجود دارندکه پائین کمر را حمایت کرده و به ثبات لگن و حرکت پا در هنگام راه رفتن و دویدن کمک می کند. این عضلات به شرح زیر می باشند:
1- طویل پشتی :
از زوائد عرضی و مفصل مهره های کمری و فاسیای پشتی کمری شروع شده و به زوائد عرضی تمام مهره های پشتی و مهره های کمری فوقانی و دنده های نهم و دهم تحتانی ختم می شود. وظیفه: ستون فقرات را باز کرده وشکل ظاهر و طبیعی آن را حفظ می کند.
2- خاصره ای دنده ای- کمری:
از ستیغ خاصره ای شروع شده و به زوایای دنده‌های ششم و هفتم تحتانی ختم می شود.
وظیفه: مهره های کمری را باز می کند.
3- مربع کمری:
از ستیغ خاصره ای، نیام کمری- پشتی و مهره های کمری شروع شده و به دوازدهمین دنده و زوائد عرضی چهار مهره فوقانی کمر خم می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق ویتامین k در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق ویتامین k در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ویتامین k در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق ویتامین k در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق ویتامین k در word :

در سال 1929 در شهر كپنهاكHenrik Dam با مطالعه ی جوجه هایی كه تحت رژیم عاری از چربی‌بودند این ویتامین را كشف كرد جوجه‌ها دچار خونریزی زیر جلدی می‌شدند كه نشانه ی تاخیر انعقاد بود بدین جهت این ویتامین را K نامیدند حرف اول كلمه یCoagulation این ویتامین جهت لخته شدن چند پروتئین ضروری است.

این ویتامین محلول در چربی بوده و به گروه شیمیاییQuinoness تعلق دارد.در برابر دما و مواد احیاء كننده پایدار است ولی نور اسید قلیا الكل یخ زدگی اشعه ی رادیو اكتیو ان را از بین می برد.

شكل های طبیعی ویتامین  عبارتند از :

فیلوكینون phyll oquionone   یا K1 یا PK در گیاهان سبز وجود دارد

منا كینون Menaquinone  یا K2 یا MK در نتیجه عمل ویروس‌ها در روده ساخته می‌شود كه خود این ویتامین به انواع مختلفی تقسیم می‌شود و بر اساس كربن تكرار شونده هر یك نامی دارنددر سال 1929 در شهر كپنهاكHenrik Dam با مطالعه ی جوجه هایی كه تحت رژیم عاری از چربی‌بودند این ویتامین را كشف كرد جوجه‌ها دچار خونریزی زیر جلدی می‌شدند كه نشانه ی تاخیر انعقاد بود بدین جهت این ویتامین را K نامیدند حرف اول كلمه یCoagulation این ویتامین جهت لخته شدن چند پروتئین ضروری است.

این ویتامین محلول در چربی بوده و به گروه شیمیاییQuinoness تعلق دارد.در برابر دما و مواد احیاء كننده پایدار است ولی نور اسید قلیا الكل یخ زدگی اشعه ی رادیو اكتیو ان را از بین می برد.

شكل های طبیعی ویتامین  عبارتند از :

فیلوكینون phyll oquionone   یا K1 یا PK در گیاهان سبز وجود دارد

منا كینون Menaquinone  یا K2 یا MK در نتیجه عمل ویروس‌ها در روده ساخته می‌شود كه خود این ویتامین به انواع مختلفی تقسیم می‌شود و بر اساس كربن تكرار شونده هر یك نامی دارند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق پوکی استخوان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق پوکی استخوان در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پوکی استخوان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق پوکی استخوان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق پوکی استخوان در word :

در صورت مشخص بودن علت استئوپروز باید آن را درمان کرد. هدف از درمان ، جلوگیری از پیشرفت بیماری و کمک به بهبود آن می‌باشد. تغییر در رژیم غذایی ، مواد پروتئینی ، کلسیم مکمل ، املاح و ویتامین‌ها و مخصوصا ویتامین D باید، مقدار کافی از راه غذایی و دارویی به این بیماران داده شود. کلسی تونین ، از دست دادن استخوان را مهار می‌کند. تجویز استروژن یا استروژن همراه با پروژسترون و اندروژن و املاح فلوئور در درمان این بیماران موثر است. اگر چه از علایم هشدار دهنده مهم در شما بروز نکرده باشد، ممکن است مبتلا به پوکی استخوان شده باشید. گرچه پوکی استخوان را نمی‌توان بطور قطعی درمان کرد، ولی درمان نسبی آن امکانپذیرست.
مباحث مرتبط با عنوان
• استخوان
• استخوان جمحمه
اسکلت بدن زن شناسی
پوکی استخوان، Osteoporosis، چیست؟
در خبر ها خواندم که : ‌”هشتاد درصد زنان ایرانی مستعد پوکی استخوان هستند. قد کودکان ایرانی به دلیل زیاد روی در مصرف نوشابه های گازی، چیپس و پفک، 6 سانتی متر کوتاهتر شده است.“
از همینرو تصمیم به نوشتن مطلبی راجع به «پوکی استخوان» و روشهای جلوگیری از آن گرفتم تا بلکه احساس تأسّف و درماندگی خود را، آنهم بعد از خواندن این مطلب،بکاهم.
پوکی استخوان بیماری است که باعث نازک و شکننده شدن استخوانها می شود. کلمه Osteoporosis اصلاً به معنای ”استخوان سوراخ شده“ است. پوکی استخوان به ” درد خاموش“ معروف است؛ چون قدرت و استحکام استخوانها را تدریجی و خیلی آرام، بدون هیچ نشانه ای، از بین میبرد. همین امر باعث آسان ترک خوردن و دردهای شدید استخوانی میشود. هنگامیکه استخوانها توسط این بیماری ضعیف و نازک می شوند، حرکات بسیار ساده، مانند خم شدن برای برداشتن خریدهای روزانه و یا عطسه های محکم و حتی راه رفتن باعث روند ترک و شکستگی هرچه بیشتر می شود. مچهای دست، پا، ستون فقرات و لگن خاصره رایج ترین نقاط در بدن هستند که در معرض این بیماری قرار میگیرند. پوکی استخوان به عنوان یک بیماری در بین افراد مسن بسیار رایج است ولی تخریب تدریجی استخوانها هم میتواند از سنین جوانی و در اثر غفلت ما نیز آغاز شود. منتها، هنگامی ما متوجه غفلتهای پیش پا ا فتاده خویش میشویم که بسیار دیر شده است. زنان مخصوصا بیشتر در معرض ابتلا به پوکی استخوان هستند و علت آن هم در نقش مهمی است که هورمون استروژن، Estrogen، در سلامت و استقامت استخوانها بازی میکند. در زمان یائسگی، میزان هورمونهای استروژن و پروستروژن ناگهان کاهش می یابند و معمولاً در این زمان است که استخوانها خیلی سریعتر پوک و نازک می شوند و دردهای استخوانی خود نمائی میکنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق خون مصنوعی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق خون مصنوعی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق خون مصنوعی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق خون مصنوعی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق خون مصنوعی در word :

توسعه یک ماده جایگزین بجای خون بر پایه هموگلوبین توسط ارتش بصورت وسیله ای برای داشتن یک توسعه دهنده پلاسمای حاوی اکسیژن موجود برای استفاده از میدان مبارزه است.علی رغم تحقیق جایگزینی خون در دهه 1960 دکتر کلارک للاند شروع به بررسی دسته ای از ترکیبات موسومبه پرفلورکربن کردند. اکسیژن تقریبا 100 برابر توانایی انحلال بیشتر از پلاسما در محلول های پرفلورکربن دارد. در نتیجه مقدار اکسیژن حل شده در پلاسما ممکن است برای ادامه زندگی کافی باشد بدون آنکه نیازی برای هموگلوبین RBC باشد که اکسیژن اضافی را فراهم کند. طبیعت هیدروفوبیک این ترکیبات مستلزم توسعه بعدی امولیسون های پرفلورکربن قبل از در نظر گرفتن این ترکیبات برای استفاده بصورت یک حامل اکسیژن پلاسما است.
استفاده از pluronicbs بعنوان یک عامل ماده امولسیون کننده برای پرفلورکربن ها تولید flusol را توسط شرکت ژاپنی cross Green امکان پذیر ساخت. تلاش های بالینی با این پرفلوروکربن، ناامیدکننده بود. Fluosol فقط در غلظت های کم در امولسیون وجود داشت و pluronicbs باعث مشکلات چشمگیری شد وقتی که امولسیون بطور درون وریدی تزریق شد. توسعه بعدی فن آوری های امولسیون منجر به تولید ترکیبات ای شد که از ملکول های پرفلورکربن با زنجیره کوتاهتر استفاده کرد تا بطور موثرتر پر فلوروکربن ها را امولسیون نماید و غلظت های بالاتر ماده فعال در امولسیون وبنابراین توانایی های حمل اکسیژ ن بالاتر را امکان پذیر سازد.
پایداری توسعه یافته امولسیون هیا جدیدتر نسبت به امولین نسل پرفلورکربن ها برتری دارند و امولسیون های حاضر می توانند رد s برای دوره های طولانی زمانی بدون کاهش قابل توجه فعالیت ذخیره شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تولید محصولات کشاورزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تولید محصولات کشاورزی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تولید محصولات کشاورزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تولید محصولات کشاورزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تولید محصولات کشاورزی در word :

جمهوری اسلامی ایران با تولید حدود 100 میلیون تن از نظر تنوع محصولات کشاورزی رتبه سوم را در جهان دارد.
خبر معاون امور بین الملل و امور آفریقا در وزارت جهاد کشاورزی در سومین اجلاس وزرای کشاورزی همکاری های اقتصادی – منطقه ای (اکو) در تهران گفت: ایران از 66 محصول اصلی کشاورزی/ تولید کننده عمده 25 نوع است که بیشتر انها جزو محصولات باغی هستند.
تنوع اب و هوایی و شرایط تولید مناسب موجب شده است ایران در بسیاری از محصولات کشاورزی مانند خاوریا و محصولات شیلاتی / پسته / زعفران / مرکبات / سیب/ انگور/ خرما/ خشکبار / زیره و غیره از عمده تولید کنندگان و صادر کنندگان جهان شناخته شود.
اجلالی گفت : سرمایه گذاری به عنوان عامل مهم در رشد وجهش اقتصادی از جمله در رشد بخش کشاورزی به حساب می اید.
با وجود آنکه در دهه های اخیر هیچ گاه سهم کشاورزی از سرمایه گذاری 10درصد فراتر نرفته اما در سالهای اخیر سعی شده است با افزایش جاذبه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که اغلب کمتر از نصف سایر بخشها بوده است و با استفاده از ساز و کارهای روزامد مالی و اقتصادی سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد و فرصت های شغلی بیشتری بوجود اید.
به همین منظور برنامه های زیر ساختی به اجرا درامده است و استمرار دارد که از ان جمله می توان افزایش راندمان آب / حفاظت و اصلاح از اراضی/ افزایش تولید و توزیع ادوات و تجهیزات کشاورزی /تامین و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی به ویژه استفاده از بذور مرغوب و مقاوم ، مبارزه با آفات و بیماریها با استفاده از روشهای نوین / توسعه واحدهای تولیدی دامی و شیلاتی / برنامه های پایش / پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی/ اجرای برنامه های جنگداری و آبخیزداری و انتقال نتایج تحقیقات به واحدهای تولیدی اشاره کرد که هر سال از رشد قابل توجهی برخوردارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تقسیم میتوز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تقسیم میتوز در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تقسیم میتوز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تقسیم میتوز در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تقسیم میتوز در word :

سلولها مثل خیلی چیزهای دیگر پیر می‌شوند و می‌میرند. پس برای حفظ یک گونه، تولید مثل ضروری است. به همین علت، تقسیم سلولی نقش مهمی در سلامت و رشد موجودات زنده دارد. تقسیم در موجودات پرسلولی با سرعت بسیار بالایی انجام می‌شود. برای مثال در بدن شما در هر ثانیه میلیونها سلول تقسیم می‌شوند تا جایگزین سلولهای مرده گردند.
تقسیم میتوز دارای چهار مرحله است: پروفاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز. اما پیش از شروع میتوز، سلول کلیه مواد موجود در سیتوپلاسم خود را زیاد می‌کند و برای تقسیم آماده می‌شود. این مرحله مقدماتی که طی آن سلول خود را برای تقسیم مهیا می‌کند، اینترفاز نام دارد. پس از پایان میتوز، سلول در فرآیندی به نام سیتوکنسیس به دو سلول کاملاً جدا از هم تبدیل می‌شود و به این ترتیب تقسیم کامل می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تصحیح شیوه زندگی برای پیشگیری از بیماری های قلبی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تصحیح شیوه زندگی برای پیشگیری از بیماری های قلبی در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تصحیح شیوه زندگی برای پیشگیری از بیماری های قلبی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تصحیح شیوه زندگی برای پیشگیری از بیماری های قلبی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تصحیح شیوه زندگی برای پیشگیری از بیماری های قلبی در word :

• مدیریت کنترل وزن و رژیم غذایی
• ورزش
• قطع مصرف سیگار
• مدیریت استرس
• حمایت گروهی
– آیا تغییر شیوه زندگی واقعاً می‌تواند مؤثر باشد؟
جواب این پرسش مثبت است. پژوهش‌های متعدد در این زمینه نشان داده‌اند یک برنامه جامع و فراگیر، شامل ترکیبی از روش‌های مختلف تغییر شیوه زندگی، علاوه بر کاهش علایم بیماری عروق قلب می‌تواند نیاز به انجام اعمال جراحی قلب را نیز کاهش دهد. با انجام آزمایش‌های میکروسکوپیک مشخص شده است که این روش می‌تواند باعث پسرفت پلاک در دیواره عروق قلب شود و تا 91% علائم آنژین قفسه صدری را کاهش دهد. علاوه بر این میزان کلسترول نوع LDL تا 37% تنزل می‌کند.
– کدام رژیم غذایی برای افراد مبتلا به بیماری قلبی مناسب‌تر است؟
رژیم‌های غذایی که شامل مقدار زیادی از میوه‌ها و سبزیجات و در عین حال مقدار محدودی از لبنیات و گوشت قرمز باشند می‌توانند به کاهش شیوع سکته قلبی کمک کنند. برای تأمین چربی بهتر است از روغن زیتون و ماهی آزاد (سالمون) استفاده شود. به طور کلی می‌توان چربی‌ها را به دو دسته تقسیم کرد:
* چربی‌های خوب:
1ـ چربی‌های اشباع نشده2: می‌توانند میزان کلسترول نوع HDL را افزایش دهند ولی تأثیری بر کلسترول نوعLDL ندارند. از این گروه می‌توان به زیتون ـ روغن زیتون ـ اوکادو3 (نوعی میوه شبیه انبه یا گلابی بزرگ) و بعضی از مغزها مانند مغز بادام اشاره کرد.
2ـ چربی‌های امگاـ3 4 که در ماهی‌های آب سرد مانند ماهی آزاد ـ ماهی قزل‌آلا ـ شاه ماهی ـ ماهی ساردین ـ ماهی دودی و همچنین در گردو و دانه کتان (بزرک) یافت می‌شود. نحوه اثر امگاـ3 عبارت است از تولید پروستاگلاندین‌های5 ضد التهاب که از تشکیل لخته در جدار عروق جلوگیری می‌کنند. این نوع چربی می‌تواند خطر مرگ ناگهانی ناشی از بیماری قلبی، فشارخون بالا و نامنظمی‌های ضربان قلب را کاهش دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید