خواص درمانی شیرشتر بر روی سلامتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 خواص درمانی شیرشتر بر روی سلامتی در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد خواص درمانی شیرشتر بر روی سلامتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي خواص درمانی شیرشتر بر روی سلامتی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن خواص درمانی شیرشتر بر روی سلامتی در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از نظر سازمان خواربار جهانی، شتر و شیر آن محصولی ارزشمند برای دهه های آینده از حیات بشر به شمار می رود. رویکرد جهانیدر خصوص مصرف شیرشتر در پی آشنایی با خواص شیرشتر و تغییر نگرش به شیرشتر بعنوان یک دارو و نه تنها یک غذا است. بدینمنظور، شتر امروز در بین دام های اهلی اهمیت خاصی پیدا کرده است. شیرشتر دارای پروتئین ویژه ای است که نقش مشابه هورمونانسولین دارد و در هر لیتر شیرشتر چهل واحد از آن یافت می شود. تحقیقات اخیر خاصیت ضد دیابت، ضد فشار خون، ضد اکسیدانو ضد میکروبی بودن شیرشتر را نشان داد. شیرشتر به دلیل عدم حضور بتا لاکتوگلوبولین فاقد خاصیت حساسیت زایی است. شیرگاوبه علت کمبود آهن در نوزادان ایجاد آنمی (کم خونی) هیپوکروم می کند اما در شیرشتر به دلیل داشتن آهن بیشتر، این عارضه کمتراست. پروتئین لاکتو فرین آن 10 برابر شیرگاو بوده و دارای خاصیت ضد باکتریایی و ضد ویروس می باشد . بنابراین دارای قابلیتمبارزه با بیماری هایی مثل سرطان، آلزایمر، هپاتیت HIV, C و سل را دارا می باشد. شیرشتر و محصولات آن، با توجه به جنبه های تغذیه ای و دارویی در آینده محبوبیت زیادی بدست خواهند آورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

استفاده از الگوریتم ژنتیک در کنترل بهینه توان حقیقی و زاویه بار ژنراتور سنکرون در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 استفاده از الگوریتم ژنتیک در کنترل بهینه توان حقیقی و زاویه بار ژنراتور سنکرون در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد استفاده از الگوریتم ژنتیک در کنترل بهینه توان حقیقی و زاویه بار ژنراتور سنکرون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي استفاده از الگوریتم ژنتیک در کنترل بهینه توان حقیقی و زاویه بار ژنراتور سنکرون در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن استفاده از الگوریتم ژنتیک در کنترل بهینه توان حقیقی و زاویه بار ژنراتور سنکرون در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در علوم، مهندسي و تکنولوژي

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

موضوع اصلی این مقاله کنترل توان حقیقی و زاویه بار یک ژنراتور نیروگاه بخار است. هدف غلبه بر نوسانات توان حقیقی و زاویه بار ژنراتور سنکرون در هر دو شرایط گذرا و ماندگار سیستم و گسترش حیطه عملکرد پایدار ژنراتور ‏است. معادلات حالت نیروگاه استخراج و حول نقطه کار خطی می شود. همچنین معادلات یک کنترل کننده ‏PID‏ در فرایند بهینه سازی واقع شده و از این طریق ضرایب مناسب و بهینه آن با توجه به توابع هدف ‏تعیین می گردد. بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام گرفته است. به منظور تحلیل عملکرد سیستم و مقایسه خروجی ها، یک شبیه سازی در محیط سیمولینک نرم افزار متلب اجرا می شود. نتایج شبیه سازی کارایی مطلوب روش پیشنهادی را نشان می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تأثیر شرکت در فعالیتهای ورزشی بر میزان مشارکت اجتماعی و اعتماد به نفس دختران ورزشکار شهر میانه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تأثیر شرکت در فعالیتهای ورزشی بر میزان مشارکت اجتماعی و اعتماد به نفس دختران ورزشکار شهر میانه در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر شرکت در فعالیتهای ورزشی بر میزان مشارکت اجتماعی و اعتماد به نفس دختران ورزشکار شهر میانه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تأثیر شرکت در فعالیتهای ورزشی بر میزان مشارکت اجتماعی و اعتماد به نفس دختران ورزشکار شهر میانه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تأثیر شرکت در فعالیتهای ورزشی بر میزان مشارکت اجتماعی و اعتماد به نفس دختران ورزشکار شهر میانه در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم کاربردي ورزش و تندرستي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مقدمه : پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شرکت در فعالیتهای ورزشی بر میزان مشارکت اجتماعی و اعتماد به نفس دختران ورزشکار شهر میانه انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت، توصیفی همبستگی می باشد و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دختران ورزشکار شهر میانه تشکیل میدهند که بنابر آمار اعلام شده از جانب تربیت بدنی شهر میانه، تعداد آنها برابر با 3062 نفر میباشد. نمونه آماری پژوهش نیز متشکل از 246 نفراز دختران ورزشکار میانه می باشد که با استفاده از جدول مورگان به دست آمده است. در پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه کوستر و همکاران (2011 (جهت سنجش میزان مشارکت اجتماعی و پرسشنامه میزان اعتماد به نفس ورزشی نامنی (1388 (برای سنجش میزان اعتماد به نفس بهره گرفته شده است، همچنین به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی از آزمون رگرسیون خطی و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج: یافتههای پژوهش نشان می دهد که بین شرکت در فعالیتهای ورزشی و نوع روابط دوستانه؛ تعاملات اجتماعی، خود ادراکی و پذیرش توسط دوستان رابطه معنیداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین شرکت در فعالیتهای ورزشی و اعتماد به نفس رابطه معنیداری وجود دارد.نتیجه گیری: شرکت در فعالیت های ورزشی موجب افزایش روابط دوستانه، تعاملات اجتماعی، خود ادراکی و پذیرش توسط دوستان می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مکانیابی بازارهای روز با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهر زابل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مکانیابی بازارهای روز با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهر زابل در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مکانیابی بازارهای روز با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهر زابل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مکانیابی بازارهای روز با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهر زابل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مکانیابی بازارهای روز با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهر زابل در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهکارها و چالش ها

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

انتخاب نقاط مستعد بهمنظور ایجاد بازارهای روز محله،بهعنوان واحدی خدماتی، یکی از وظایف خطیر برنامه ریزان شهری در زمینه علوممکانیابی میباشد، که از سویی با تسهیل دسترسیهای شهری و از سوی دیگر با کنترل ترافیک شهری ارتباط دارد. هدف پژوهش حاضرمکانیابی بازار روز محله در شهر زابلدر راستای توزیع مناسب بازارهای روز بهمنظور تسهیل دسترسی و بهبود تقاضای سفر درون میشهر یباشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است. در نخست کار، اقدام به شناسایی و بررسی عوامل مثبت و منفی مؤثر بر مکانیابی پرداخته شد. سپس با استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و پس از طی کردن مراحل جمع یآور دادهها، تهیه لایه اطلاعاتی، طبقهبندی و ارزشگذاری درونی لایهها و وزن دهی و همپوشانی لایههای اطلاعاتی با استفاده از افزونه الحاقی منطق فازی در محیط GIS ،به اولویتبندیزمینهای شهر زابل برای ایجاد بازارهای روز محله پرداخته شد. اطلاعات موردنیاز این پژوهش از طریق مطالعه نقشههای وضع موجود و تفصیلی شهر زابل بهدستآمده است. درنهایت با استفاده از اپراتور Gama منطق فازی، ارزش تبدیل زمینهای این شهر به بازار محله در بازه 23.0 تا 89.0 تعیین شد که نتیجه در قالب یک نقشه ارائه گردیده است. همچنین با توجه به نقشه نهایی مشاهده شد بازار روز موجود شهر زابل، در پهنه مناسبی قرار دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثرات شبیه سازی توام پی با روسازه بر روی پارامترهای طراحی فونداسیون در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثرات شبیه سازی توام پی با روسازه بر روی پارامترهای طراحی فونداسیون در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثرات شبیه سازی توام پی با روسازه بر روی پارامترهای طراحی فونداسیون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثرات شبیه سازی توام پی با روسازه بر روی پارامترهای طراحی فونداسیون در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثرات شبیه سازی توام پی با روسازه بر روی پارامترهای طراحی فونداسیون در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي مهندسي سازه ايران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در رویکرد کلاسیک طراحی سازه های بتن مسلح، فرض بر این است که پای ستونها و اجزای متصل به آن به پی گیردار بوده و انتقال بار با فرض عدم دوران محل اتصال صورت می پذیرد. بدین منظور خروجی های بدست آمده چه از طریق نرم افزارهای معمول و چه از طریق محاسبات دستی به عضو پی منتقل شده و ضوابط طراحی آن (از قبیل تنش مجاز خاک، مقاومت خمشی پی، مقاومت برش منگنهای، میزان آرماتور مصرفی و…) کنترل می گردد. از آنجایی که در واقعیت پی سازه انعطاف پذیر بوده و با روسازه به صورت همزمان تحت اثر نیروهای خارجی قرار می گیرند لذا عملکرد توأم این عناصر در پارامترهای رفتاری پی به خصوص در هنگام زلزله مشخص کننده پایداری و اطمینان از طراحی خواهد بود. لذا برای تحلیل دقیقتر پی لازم است اثر اندرکنش پی و روسازه در نظر گرفته شود. در این تحقیق خاک زیر فونداسیون به روش فنرهای غیرخطی (روش وینکلر) به همراه سازه مدل سازی شده است. در این راستا قاب های ساختمانی سه بعدی خمشی با دهانه و ارتفاع یکسان همراه با شالوده زیر تحت بارگذاری ثقلی و جانبی قرار گرفته و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن اندرکنش بین روسازه و پی باعث کاهش مقدار ممان خمشی در طول نوارهای طراحی پی شده و همچنین باعث مقدار حداکثر برش منگنه ای در محل اتصال ستون به پی می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تهیه نگارههای مغزه های حفاری با استفاده از روش پردازش تصویر (مطالعه موردی معدن سنگ آهن ندوشن) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تهیه نگارههای مغزه های حفاری با استفاده از روش پردازش تصویر (مطالعه موردی معدن سنگ آهن ندوشن) در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تهیه نگارههای مغزه های حفاری با استفاده از روش پردازش تصویر (مطالعه موردی معدن سنگ آهن ندوشن) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تهیه نگارههای مغزه های حفاری با استفاده از روش پردازش تصویر (مطالعه موردی معدن سنگ آهن ندوشن) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تهیه نگارههای مغزه های حفاری با استفاده از روش پردازش تصویر (مطالعه موردی معدن سنگ آهن ندوشن) در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي معدن، فلزات و مواد

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه با گسترش روز افزون روش های مختلف اخذ اطلاعات گسسته مانند پویشگرها و دوربین های دیجیتالی،پردازش تصویر کاربرد فراوانی یافته است، مجموعه عملیات و روش هایی که به منظور کاهش عیوب و افزایش کیفیتظاهری تصویر برای بدست آوردن اطلاعات موردنیاز از تصویر مورد استفاده قرار می گیرد، پردازش تصویر نامیدهمیشود. از جمله مواردی که از این فنآوری میتوان بهره گرفت، استفاده از آن برای استخراج اطلاعات حاصل ازتصاویر مغزه های حفاری است. کد SI Core Processing در محیط نرم افزاری Mathematica با توجه به قابلیت های بالای گرافیکی این نرم افزار با هدف ثبت نگاره های موجود در مغزه های حفاری نوشته شد و مورد استفادهقرار گرفت. از مزایای اصلی نرم افزار تهیه شده سرعت و دقت در پردازش و تهیه نگاره های لازم از روی عکس جعبه -مغزه های حاصل از حفاری، بدون نیاز به هزینه، وقت زیاد، جابجایی و مشکلات حمل و نقل این جعبه ها است. بااستفاده از نرم افزار تهیه شده پارامترهایی از سنگ مانند RQD و چگالی خطی درزه ها (P10) را می توان با دقت خوبی برآورد نمود. از داده های 8 مغزه حفاری اکتشافی معدن سنگ آهن ندوشن به عنوان مورد مطالعاتی استفاده شد و درنهایت مقادیر RQD حاصل از پردازش با RQD اندازه گیری شده بصورت دستی در لاگ گمانه ها مورد مقایسه قرار گرفت که تطابق بسیارخوبی را نشان داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان های دولتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان های دولتی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان های دولتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان های دولتی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان های دولتی در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي پژوهش هاي نوين در مطالعات مديريت

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

برنامه ریزی منابع انسانی به عنوان یکی از پیچیده ترین، فنی ترین ورقابتی ترین زمینه های فعالیت مدیران در کارکرد منابع انسانی درجهت پاسخگویی به انتظارات کارکنان و جامعه در سطح خرد و کلانبه کار گرفته می شود. هدف مقاله حاضر آن است که نشان دهد آیاشناسایی عوامل و متغیرهای اثرگذار محیط درونی و بیرونی برکارکردهای منابع انسانی توسط مدیران یک سازمان می تواند توانتغییر و یا انطباق با آن وضعیت ها را افزایش دهد و از فرصت هایناشی از شناخت وضعیت متاثر از تغییر متغیرها نیز بهره گیری نماید.با جهت گیری به سوی تحقق این هدف، با پیروی از فرایند یک روشپژوهش آمیخته، 18 تن از مدیران عالی و نیز منابع انسانی خبرهچند سازمان دولتی استان خراسان شمالی به عنوان نمونه به روشهدفمند انتخاب شدند. دادههای پژوهش در بخش کیفی از طریقمصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق پرسشنامهمقایسات زوجی جمع آوری و با روش تحلیل شبکه ای (ANP) موردتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نظر مدیران و خبرگان،قوانین و مقررات حکومت، مقاصد و ماموریت های سازمان، مهارتشغلی، شرایط اقتصادی و اندازه و ساخت سازمان دارای بیشتریناولویت در برنامهریزی منابع انسانی در سازمان های مورد مطالعه هستند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تشخیص بدافزارهای دگردیس با استفاده از نقش آپکد و مبتنی بر مدل مخفی مارکوف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تشخیص بدافزارهای دگردیس با استفاده از نقش آپکد و مبتنی بر مدل مخفی مارکوف در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تشخیص بدافزارهای دگردیس با استفاده از نقش آپکد و مبتنی بر مدل مخفی مارکوف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تشخیص بدافزارهای دگردیس با استفاده از نقش آپکد و مبتنی بر مدل مخفی مارکوف در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تشخیص بدافزارهای دگردیس با استفاده از نقش آپکد و مبتنی بر مدل مخفی مارکوف در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي فن آوري، ارتباطات و دانشICTCK2015

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یکی از روشهای متداول در زمینه مقابله با بدافزارها استفاده از دنباله آپکدهای موجود در کد اسمبلی بدافزارها است.در این مقاله با استفاده از مدل مخفی مارکوف و دسته بندی ساختاری آپکدها سیستمی برای تشخیص بدافزارهایدگردیس پیشنهاد میگردد. در ابتدا آپکدها در دسته هایی متناسب با نقش هر آپکد دسته بندی می شوند. پس از اینکهدسته بندی آپکدهای استخراج شده از فایل ها انجام گرفت، براساس تعداد دسته های انتخاب شده، مدل مخفی مارکوفساخته می شود. پس از آموزش مدل مخفی مارکوف بر روی دنباله آپکدها عملیات تست فایل های بدافزار تولید شدهتوسط مولد دگردیس و فایل های سالم و ارزیابی خروجی صورت می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با انتخابآستانه منطقی جهت تشخیص، نرخ تشخیص فایل های بدافزار به میزان 90 % افزایش می یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید