مقاله واکاوی دیدگاه ها و اثرات توسعه گردشگری روستایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله واکاوی دیدگاه ها و اثرات توسعه گردشگری روستایی در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله واکاوی دیدگاه ها و اثرات توسعه گردشگری روستایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله واکاوی دیدگاه ها و اثرات توسعه گردشگری روستایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله واکاوی دیدگاه ها و اثرات توسعه گردشگری روستایی در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز
تعداد صفحات: 36
نویسنده(ها):
مرتضی بذرافشان – عضو هیئت علمی دانشکده گردشگری مجتمع آموزش عالی بم

چکیده:
در شرایطی که در قرن بیست و یکم به سر می بریم، اما هنوز توسعه رو ستایی با مسائل و چالش های متعددی مواجه است، چرا که رهیافت های گذشته در زمینه توسعه روستایی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است مسایلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را تأمین کنند، این رهیافت ها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب ایجاد مشکلات متعددی برای نواحی روستایی شده اند، از ایی رو بار دیگرتوسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته و نظریه پردازان، برنامه ریزان و مجریان حکومتی درصدد بر آمدند تا با ارائه راهکارها و رهیافت های جدید، از معضلات و مسایلی که گریبانگیر روستاها شده بکاهند. یکی از این راهبردها، که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشورها به اجرا درآمده و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستایی که دارای پتانسیل های لازم برای گسترش گردشگری است می باشد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی ادبیات گردشگری روستاییدیدگاه های گردشگری روستایی و اثرات مختلف آن بررسی شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش انرژیهای تجدیدپذیر در توسعه پایدار روستایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش انرژیهای تجدیدپذیر در توسعه پایدار روستایی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش انرژیهای تجدیدپذیر در توسعه پایدار روستایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش انرژیهای تجدیدپذیر در توسعه پایدار روستایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش انرژیهای تجدیدپذیر در توسعه پایدار روستایی در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
جمشید اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
نگین میری – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
علی اسدی – استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:
انرژیهای فسیلی دارای زیانهای زیادی ازجمله آلودگیهای زیست محیطی بوده و مشکلات زیادی مانند انواع بیماریها رابه ارمغان آوردهاند علاوه بر این دارای هزینه زیاد بوده و در حال تمام شدن نیز می باشند، انرژیهای تجدید پایذیر می توانندجایگزین خوبی برای این نوع انرژیها باشند و مشکلات ناشی از آنها را از بین ببرند. روستاها به دلیل فاصله زیاد از شهرهاو کم جمعیتی بودن در رابطه با تأمین انرژی خود با مسائل زیادی روبه رو هستند، استفاده از سوختهای فسیلی علاوه بردارا بودن مشکلات فوق مسائلی مانند نبود زیرساختها و نبود صرفه اقتصادی برای ایجاد زیرساختها استفاده از انرژی ها وعدم توانایی پرداخت هزینه این انرژیها به دلیل داشتن درآمد کمتر نسبت به شهرها می باشند . به دلیل قابلیت ها وپتانسیل های فراوان در زمینه انرژی های تجدید پذیر می توان از این انرژیها به عنوان راه حلی مناسب برای تأمین انرژی درروستاها و درنهایت توسعه پایدار روستایی استفاده نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت ریسک دربرونسپاری فعالیت های آماد و پشتیبانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت ریسک دربرونسپاری فعالیت های آماد و پشتیبانی در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت ریسک دربرونسپاری فعالیت های آماد و پشتیبانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت ریسک دربرونسپاری فعالیت های آماد و پشتیبانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت ریسک دربرونسپاری فعالیت های آماد و پشتیبانی در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

محمدرضا عباسی – معاونت آمادوپشتیبانی سپاه
احمد بیطرف –
ابراهیم مردانی کرمانی –
حیدر اکرمی آذر –

چکیده:

درسالهای اخیر بواسطه وجود عواملی همچون افزایش فشارهای رقابتی دشوارهای انجام برخی امور پیچیدگیهای تکنولوژیک تخصصی شدن کارها شتاب تحولات عدم اطمینان به آینده بزرگ شدن انداز سازمان ها و از همه مهمتر ابعاد مالیو اقتصادی ناشی از موارد مذکور سبب شده تا سازمان ها در نحوه مدیریت زنجیره تامین و اکتساب خود تجدیدنظر کرده و برای استفاده بهتر ازمنابع موجود و بهبود الگوی کاری به استراتژی های جدیدی روی آورند یکی از این استراتژیها تمرکز برشایستگیهای اصلی و واگذاری انجام برخی از فعالیت هابه منابع خارج از سازمان تحت عنوان برونسپاری می باشد برهمین اساس استراتژی برونسپاری به عنوان ابزار ی کارآمد توسط بسیاری از سازمان ها بویژه درسازمان های نظامی و دفاعی داخل وخارج کشور بکار گرفته شده که یکی از آنها بخش امادوپشتیبانی است دراین مقاله ضمن بررسی برونسپاری و اشاره به ابعاد آن به تعیین فعالیت های قابل برونسپاری دربخش آمادوپشتیبانی سازمان های نظامی کشور پرداخته شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله محاسبه مجموعه اوزان مشترک با استفاده از آنالیز رویه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله محاسبه مجموعه اوزان مشترک با استفاده از آنالیز رویه ای در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله محاسبه مجموعه اوزان مشترک با استفاده از آنالیز رویه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله محاسبه مجموعه اوزان مشترک با استفاده از آنالیز رویه ای در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله محاسبه مجموعه اوزان مشترک با استفاده از آنالیز رویه ای در word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: 21

نویسنده(ها):

زهرا حسین مردی – گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سهند دانشور – گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
صابر ساعتی مهتدی – گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در این مقاله ابتدا مفهوم آنالیز رویه ای برای مدل های CCR و BCC مورد مطالعه قرار میگیرد. سپس ابر صفحه های مرز مجموعه امکان تولید معرفی شده و در خصوص ارتباط بردار گردیان این ابر صفحه ها با اوزان مدل های CCR و BCC در شکل مضربی بحث می شود و پس از تشخیص چگونگی این ارتباط روشی جهت یافتن مجموعه اوزان مشترک با استفاده از آنالیز رویه ای مطرح می کنیم. در این مقاله با شناخت دقیق ابر صفحه های متناظر مرز کارایی و با یافتن ارتباط بین بردارهای گردیان این ابرصفحه ها و اوزان مدل های CCR و BCC و با تعیین ابر صفحه غالب مجموعه ای از اوزان و یافته این اوزان را بطور مشترک جهت تعیین کارایی واحدهای تصمیم گیری به کار میبریم. در روش پیشنهادی با حل مدل CCR، واحدهای MPSS تعیین شده و از بین آنها بزرگترینشان انتخاب می شود سپس به کمک مدل BCC بردار گردیان ابرصفحه های مار بر بزرگترین MPSS تعیین و به کمک آن یک مجموعه مشترک از وزن ها محاسبه می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهینه سازی الگوریتم SPARK جهت تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بهینه سازی الگوریتم SPARK جهت تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه سازی الگوریتم SPARK جهت تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهینه سازی الگوریتم SPARK جهت تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهینه سازی الگوریتم SPARK جهت تهیه نقشه کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای در word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 83

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

عباس علیمحمدی – عضو هیئت علمی گروه سنجش از دور وGISدانشگاه تربیت مدرس
مهران شیرکوند – کارشناس ارشد سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

الگوریتم SPARK یک الگوریتم طبقه بندی مفهومی 1 است، که به منظور استخراج کلاس های کاربریاراضی(Land Use) پیشنهاد گردیده است (Barnsley, ( 1996این الگوریتم بر خلاف اکثر روش های .طبقه بندی تصاویر ماهواره ای، علاوه بر استفاده از اطلاعات طیفی مربوط به تصویر ماهواره ای، اطلاعات مکانی و نوع همسایگی پیکسلها را نیز در طبقه بندی لحاظ می نماید در این الگوریتم بر اساس نوع همسایگی های محاسبه شده در پنجره های مورد استفاده، نسبت به طبقه بندی هر پیکسل اقدام می شود . با توجه به آنکه تعیین اندازه پنجره بهینه جهت استخراج تمامی کلاس ها بسیار مهم و مؤثر می باشد، در این تحقیق تأثیر اندازه پنجره مورد استفاده در دقت طبقه بن دی حاصله مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان می دهند که استفاده از اطلاعات مکانی پنجره با اندازه ثابت، اطلاعات کاربری مورد نظر را به خوبی استخراج نمی نماید .به منظور رفع مشکل مذکور، در این تحقیق الگوریتمSPARK مبتنی بر ترکیب پنجره ها(KC-SPARK)2 ارائه و مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از اجرای این الگوریتم نشان می دهد که الگوریتمKC- SPARKدارای توانایی استخراج کلاسهای مختلف کاربری بوده و دقت طبقه بندی این الگوریتم، از طبقه ، مبتنی بر پنجره ثابت، بالاتر می باشد . به ط وریکه بر خلاف الگوریتم SPARK بندی با استفاده از الگوریتم که در طبقه بندی با هر پنجره، کلاس یا کلاس های خاصی با دقت بالاتری (SPARK) مبتنی بر پنجره ثابت طبقه بندی می شوند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پیش بینی تغییرات شاخص بورس و قیمت طلا به کمک شبکه های عصبی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پیش بینی تغییرات شاخص بورس و قیمت طلا به کمک شبکه های عصبی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیش بینی تغییرات شاخص بورس و قیمت طلا به کمک شبکه های عصبی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پیش بینی تغییرات شاخص بورس و قیمت طلا به کمک شبکه های عصبی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیش بینی تغییرات شاخص بورس و قیمت طلا به کمک شبکه های عصبی در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

علی قزلباش –

چکیده:

این مقاله یک مطالعه برای پیش بینی تغییرات قیمت سهام به کمک شبکه های عصبی و داده های بیرون آمده از یک تعریف ارائه می کند که متعلق به تغییرات بازار سهام تهرانTSE)است. بر پایه آنالیز حدود کوچکتری از رفتار قیمت سهام این روش انجام شده استR/S آنالیز (R/S توانایی تشخیص دادن سری های تصادفی روی غیر تصادفی ها را دارد که برای کشف کردن تأثیرات طولانی مدت حافظه ای در سری های زمانی استفاده می شود. این پژوهش نشان می دهد که رفتار قیمت سهام غیر تصادفی است و پیش گویی کوتام مدت روی TEPIX ممکن است و می تواند تغییرات قیمت سهام را مدلسازی کند. یکMLP) مفهوم چندلایه شبکه عصبی مدلی است که برای تصمیم گیری و کشف روابط بین چند متغیر مختلف استفاده می شود، شامل فاکتورهای مستقل و شاخص قیمت سهام به عنوان المان وابسته. این مقاله بیان می کند که مدل شبکه عصبی می تواند در مقایسه با مدل های پارامتریک مثل رگرسیون و دیگر تکنیک های آماری سنتی، نتایج منطقی تری کسب کند. بررسی های ما همچنین نشان می دهد که پیش بینی های مفید می تواند بدون استفاده از داده ها یا دانستنی های تجربی وسیع و در فرایند مدیریت و استخراج داده ها ساخته شود، شبکه های عصبی می تواند آشکارکننده ابهاماتی باشد که در ساختارهای تجاری پنهان است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی و ساخت کنترل کننده فازیدر عصبی تطبیقی موتور DC مغناطیس دائم با وجود بار نامتعادل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله طراحی و ساخت کنترل کننده فازیدر عصبی تطبیقی موتور DC مغناطیس دائم با وجود بار نامتعادل در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی و ساخت کنترل کننده فازیدر عصبی تطبیقی موتور DC مغناطیس دائم با وجود بار نامتعادل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحی و ساخت کنترل کننده فازیدر عصبی تطبیقی موتور DC مغناطیس دائم با وجود بار نامتعادل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی و ساخت کنترل کننده فازیدر عصبی تطبیقی موتور DC مغناطیس دائم با وجود بار نامتعادل در word :

مقاله طراحی و ساخت کنترل کننده فازیدر عصبی تطبیقی موتور DC مغناطیس دائم با وجود بار نامتعادل در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1386 در مهندسی برق مجلسی از صفحه 1 تا 6 منتشر شده است.
نام: طراحی و ساخت کنترل کننده فازی- عصبی تطبیقی موتور DC مغناطیس دائم با وجود بار نامتعادل
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل کننده فازی-عصبی
مقاله بار نامتعادل
مقاله کنترل تطبیقی
مقاله ماشین DC مغناطیس دائم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنترل کننده های فازی در دو دهه اخیر به صورت موفقیت آمیزی در کنترل سیستم های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله روشی جدید برای کنترل موتور DC مغناطیس دائم متصل به بار نامتعادل ارایه می شود. عدم تعادل بار باعث ارتعاشات ماشین، نوسانی شدن توان، ایجاد خستگی در محورماشین و استهلاک تجهیزات می شود. در این مقاله از کنترل کننده فازی-عصبی برای کنترل بار نامتعادل استفاده می شود. به علت طبیعت غیر خطی بار و ماشین، در سرعت های مختلف نوسانات ماشین متفاوت است، لذا به منظور تطبیقی بودن کنترل کننده با ماشین با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی ضرایب ورودی-خروجی کنترل کننده فازی در هر سرعت به هنگام می شوند. ضرایب بهینه در هر سرعت با استفاده از جستجوی مستقیم بدست آمده و با این ضرایب شبکه عصبی مصنوعی به روش لوونبرگ-مارکواردت آموزش می بیند. نتایج عملی بدست آمده از سیستم ساخته شده حکایت از کارایی روش ارایه شده دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی یک رهیافت ناپارامتری برای شبیه‌سازی بارندگی ماهانه در چند ایستگاه قدیمی ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی یک رهیافت ناپارامتری برای شبیه‌سازی بارندگی ماهانه در چند ایستگاه قدیمی ایران در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی یک رهیافت ناپارامتری برای شبیه‌سازی بارندگی ماهانه در چند ایستگاه قدیمی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی یک رهیافت ناپارامتری برای شبیه‌سازی بارندگی ماهانه در چند ایستگاه قدیمی ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی یک رهیافت ناپارامتری برای شبیه‌سازی بارندگی ماهانه در چند ایستگاه قدیمی ایران در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

مهدی قمقامی – نویسنده سخنران ، دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، گروه مهندس
شهاب عراقی نژاد – استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دا
نوذر قهرمان – استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دا

چکیده:

داده‌های بلندمدت بارندگی کاربردهای متنوعی در مسائلی از قبیل شبیه‌سازی سیستم های ذخایر آبی، برآورد دبی خروجی از یک حوضه و تحلیل وقایع حدی اقلیمی دارند. امروزه با توجه به محدودیت دسترسی به آمار درازمدت بارندگی در ایستگاههای هواشناسی، از رهیافت‌های تولید داده برای تطویل آمار بارندگی استفاده می‌شود. در این مطالعه، برای تولید مصنوعی داده‌های بارندگی از یک رهیافت ناپارامتری برآورد چگالی احتمال شرطی مبتنی بر روش هسته چگالی استفاده شد. برای ارزیابی کارایی روش از نظر شباهت پارامترهای آماری مقادیر تولید شده و مشاهده شده، از آزمون‌های آماری t و F استفاده گردید. کاربست رهیافت در چند ایستگاه قدیمی ایران (با طول دوره آماری بیش از 100 سال) حاکی از کارایی رضایت‌بخش مدل برای شبیه‌سازی داده‌های بارندگی ماهانه می‌باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی کوانتومی انتقال اطلاعات در بدن انسان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی کوانتومی انتقال اطلاعات در بدن انسان در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی کوانتومی انتقال اطلاعات در بدن انسان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی کوانتومی انتقال اطلاعات در بدن انسان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی کوانتومی انتقال اطلاعات در بدن انسان در word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1388

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

مریم دهستانی – گروه شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان – مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان
فروغ ارکان – دانشگاه پیام نور کرمان – مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

چکیده:

ما در این مقاله با استفاده از اصول کامپیوترهای کوانتومی مثل دوربری، همدوسی کوانتومی و درهم تنیدگی مکانیزم هایی برای انتقال اطلاعات از میان مسیرهای حس بینایی، لامسه و چشای یپیشنهاد داده ایم و قسمت های کراسینگ موجود در هر مسیر را با عملگرهای چرخشی( تغییر فاز) شبیه سازی کرده ایم. مثلاً در مسیر بینایی، آلیس، شبکیه و باب، قشر بینایی اولیه هستند و کراسینگ اصلی در کیاسمای بینایی است. در مسیر لامسه، آلیس، گیرنده های حسی و باب، قشر حسی حرکتی اولیه هستند و کراسینگ اصلی در بصل النخاع است. ما همچنین امکان بازیابی اطلاعات اولیه را از این طریق بررسی کرده ایم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پروژه بهینه سازی و ممیزی انرژی در تاسیسات بخشهای 7و8 بیمارستان مرکزی شرکت نفت ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پروژه بهینه سازی و ممیزی انرژی در تاسیسات بخشهای 7و8 بیمارستان مرکزی شرکت نفت ایران در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پروژه بهینه سازی و ممیزی انرژی در تاسیسات بخشهای 7و8 بیمارستان مرکزی شرکت نفت ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پروژه بهینه سازی و ممیزی انرژی در تاسیسات بخشهای 7و8 بیمارستان مرکزی شرکت نفت ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پروژه بهینه سازی و ممیزی انرژی در تاسیسات بخشهای 7و8 بیمارستان مرکزی شرکت نفت ایران در word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

امیر جوانبخت – مهندسین مشاور سی سخت و کارشناس سازمان بهینه سازی

چکیده:

کمبود منابع انرژی و آلودگی محیط زیست از مشکلات جامعه امروزی می باشد . متاسفانه در ایران به خاطر ارزانی حامل های انرژی اعم از سوختهای فسیلی و انرژی الکتریکی از یکسو و نبود
فرهنگ درست مصرف ، شاهد رشد فزاینده مصرف انر ژی همراه با تغییر الگوی مصرف از صنعت به ساختمان می باشیم به طوریکه بالغ بر 40 % از هزینه انرژی به بخش ساختمان اختصاص یافته است. در این مقاله در رابطه با طراحی و اجرای سیستم تاسیسات ساختمان با هدف بهینه سازی مصرف انرژی مطالبی ارائه شده که چگونگی عملکرد سی ستم تاسیسات ( حرارتی – برودتی)را بیان می نماید . از خصوصیات برتر این سیستم بکارگیری نرم افزاری است که قابلیت مانیتورینگ و کنترل را از هر نقطه از جهان برای کاربران مقدور می سازد . از توانمندیهای دیگر نرم افزار مرکزی ، امکان مدیریت و ثبت اطلاعات و مصرف انرژی در هر لحظه است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید