مقاله مقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روش های مختلف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روش های مختلف در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روش های مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روش های مختلف در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روش های مختلف در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

مهدی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایرا
علی اکبر حشمتی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

روشهای معمول که در زمینه تحلیل پایداری شیروانیهای طبعی و مصنوعی و سدهای خاکی مورد استفادهاند عمدتا شامل روشهای تعادل حدی میباشند. این روشها به دلیل محدودیتها و فرضیات سادهکنندهای که در ارتباط با شرایط خاک در آنها اعمال نمودهاند تقریب زیادی در نتایج به وجود میآید.در این تحقیق بر روی محاسبه ضریب اطمینان شیروانیهای مسلح تحقیق صورت گرفته است. محاسبه ضریب اطمینان به وسیله سه روش تعادل حدی، اجزاء محدود و تفاضل محدود انجام گرفت. نرمافزارSlideبرای روش تعادل حدی، نرمافزارPhase برای روش اجزاء محدود و نرمافزارFlac 2D برای روش تفاضل محدود مورد استفاده قرار گرفت. با در نظر گرفتن یک، سه و پنج المان و چهار نیروی کششی 10 ،15 ، 50و100 کیلونیوتن در یک شیروانی با ابعاد و مشخصات ثابت تحلیل ضریب اطمینان صورت گرفت و تغییرات ضریب اطمینان شیروانی محاسبه گردید. به طور کلی روش اجزاء محدود کمترین و روش تفاضل محدود بیشترین ضریب اطمینان را به دست داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
زهرا امیرحسینی –
یوسف زال –

چکیده:
هرسازمانی دارای نوعی سیستم مدیریت عملکرد است که انتظار می رود، اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد. از جمله این اهداف می توان به مواردی همچون: برانگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب، کمک به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملکرد، تعیین اینکه چه کسی مستحق ارتقاست، تصمیم گیری در باره افرادی که عملکردی ضعیف دارند و کمک به اجرای استراتژی ه ای کسب و کار اشاره کرد. در این تحقیق به دنبال ارائه مدلی جهت طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنها می باشیم. بدین منظور با توجه به اینکه بانک کشاورزی در شهر تهران دارای 103 شعبه می باشد، لذا جامعه آماری مورد بحث از 103 نفر رئیس شعبه تشکیل می شود که تعداد 81 نفر به عنوان نمونه جامعه آماری در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، متغیر اصلی بازخورد ارزیابی عملکرد مسئولین باجه هاست، که به وسیله پرسشنامه از روسای شعب انجام گرفته شده است. قابل ذکر است در این تحقیق، شش متغیر اصلی یادگیری آموزش، تعلیم و تربیت پرورش، معیارهای ارزیابی عملکرد و مقیاس های ارزیابی ع ملکرد مورد بررسی واقع شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نسان می دهد که بانک کشاورزی به اهداف خود در انجام ارزیابی عملکرد مسئولین باجه ها دست یافته و همچنین آگاهی مسئولین شعب از معیارها و روشهای ارزیابی عملکرد و نیز میزان بازخورد نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد به مسئولین باجه ها در حد مطلوب بوده، نهایتاً اینکه ارزیابی عملکرد موجب بهتر شدن انجام وظایف مسئولین باجه ها می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو در word :

مقاله معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشكی كرمان از صفحه 277 تا 280 منتشر شده است.
نام: معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژیومیکسوم تهاجمی
مقاله ولو
مقاله تومور بافت نرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف گنجویی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: دبیری شهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنژیومیکسوم تهاجمی ولو یک تومور با رشد آهسته در بافت نرم است که عمدتا ناحیه ولو و پرینه را گرفتار می کند. این تومور به شکل موضعی دارای ماهیت تهاجمی است و پتانسیل زیادی برای عود موضعی مکرر دارد ولی تاکنون تنها 2 مورد متاستاز از این تومور گزارش شده است.
در این گزارش زنی 32 ساله و متاهل معرفی می شود که با شکایت احساس توده دردناک از چند ماه پیش در سمت راست دستگاه تناسلی خارجی مراجعه کرده است. شرح حال، بیماری قبلی یا سابقه خانوادگی بیماری خاصی را نشان نمی دهد. وی سابقه یک بار حاملگی و یک بار زایمان داشته است. در معاینه زنان توده ای به ابعاد 3×2cm در ناحیه تحتانی لب بزرگ سمت راست داشت که متحرک و دردناک بود. ضایعه بیمار، تحت عمل جراحی برداشته شد و جواب پاتولوژی آن آنژیومیکسوم تهاجمی گزارش شد. بیمار پس از چند ماه به دلیل عود مجدد در همان ناحیه تحت عمل جراحی قرار گرفت که گزارش پاتولوژی قبلی تایید شد. در بررسی های انجام شده متاستاز دور دست دیده نشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهینه یابی مقدار برداشت آب از آبخوان های مستعد هجوم آب شور مطالعه موردی: (اراضی حاشیه دریاچه میقان) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بهینه یابی مقدار برداشت آب از آبخوان های مستعد هجوم آب شور مطالعه موردی: (اراضی حاشیه دریاچه میقان) در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه یابی مقدار برداشت آب از آبخوان های مستعد هجوم آب شور مطالعه موردی: (اراضی حاشیه دریاچه میقان) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهینه یابی مقدار برداشت آب از آبخوان های مستعد هجوم آب شور مطالعه موردی: (اراضی حاشیه دریاچه میقان) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهینه یابی مقدار برداشت آب از آبخوان های مستعد هجوم آب شور مطالعه موردی: (اراضی حاشیه دریاچه میقان) در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

علی قضات – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شیراز
غلامرضا رخشنده –
ناصر طالب بیدختی –

چکیده:

یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر، محدودیتدر آب های شرب و کشاورزی است. از یک طرف منابع آب رو به کاهش بوده و از طرف دیگر تقاضا برای مصرف آب رو به افزایش می باشد. اکنون بخش مهمی از آب های شیرین، از منابع آب زیرزمینی تامین می شود. از عوامل تهدید کننده آب های زیرزمینی می توان به هجوم آب شور دریا به آبخوان های ساحلی و بالاآمدگی آب شور در سفره های آب زیرزمینی مجاور سفره های آب شور، اشاره کرد. علت آن نیز، استفاده بیش از حد ظرفیت از این منابع آب شیرین و برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی و در نهایت، افت کیفیت این منابع آبی و ورود آب شور به داخل چاه ها می باشد. لذا استفاده صحیح و بهینه از منابع آب زیرزمینی اهمیت فوق العاده ای دارد. در این میان نقش مدل های ریاضی در شبیه سازی رفتار این آبخوان ها و مدیریت وضع آینده آن ها در خور توجه است.هدف از این مطالعه، شبیه سازی رفتار آب زیرزمینی سواحل دریاچه میقان استان مرکزی در مدل نرم افزاری MODFLOW و بهینه یابی مقدار برداشت از آبخوان مورد نظر می باشد. به طوری که با طرح یک مسأله بهینه یابی دبی برداشت آب و تعیین مقدار بیشینه برداشت از آبخوان ساحلی دشت مذکور به کمک یک پروسه تکراری و استفاده از یک الگوریتم بهینه یابی، مشکلات مربوط به پیشروی آب شور به چاه ها نیز حل خواهد شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر زمان آستنیته کردن بر میزان سختی و رفتار سایشی فولاد 1/3505 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تاثیر زمان آستنیته کردن بر میزان سختی و رفتار سایشی فولاد 1/3505 در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر زمان آستنیته کردن بر میزان سختی و رفتار سایشی فولاد 1/3505 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تاثیر زمان آستنیته کردن بر میزان سختی و رفتار سایشی فولاد 1/3505 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر زمان آستنیته کردن بر میزان سختی و رفتار سایشی فولاد 1/3505 در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
محمد متقی – اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی مواد (دانشجوی کارشناسی ارشد)
علی شفیعی – اصفهان ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده مهندسی مواد (دانشیار)

چکیده:
در این تحقیق تاثیر زمان آستنیته کردن بر سختی و رفتار سایشی فولاد 1/3505 بررسی شد. نمونه های تهیه شده که به شکل دیسک هایی با قطر 5 سانتی متر و ضخامت 0/5 سانتی متر می باشند ، پس از آستنیته کردن در دمای 850 درجه سانتی گراد به مدت زمان های 0/5 یک و 1/5 ساعت در روغن سرد شدند. عملیات بازپخت این نمونه ها در دمای 200 درجه سانتی گراد و به مدت زمان 0/5 ساعت انجام پذیرفت. سختی کلیه نمونه ها قبل و بعد از تمپر در مقیاس راکول سی انجام پذیرفت و در ادامه آزمون سایش از نوع پین بر روی دیسک با نیروی 120 نیوتن و با سرعت 0/08 متر بر ثانیه و طی مسافت حداکثر 1000 متر صورت گرفت . در انتها ساختار میکروسکوپی نمونه ها بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سختی نمونه ای که نیم ساعت آستنیته شده بود قبل از تمپر 28 و بعد از تمپر 26 ، برای نمونه ای که یک ساعت آستنیته شده بود قبل از تمپر 59 و بعد از تمپر 55 و برای نمونه ای که یک ساعت و نیم آستنیته شده بود قبل از تمپر 63 و بعد از تمپر 55 راکول سی است. نتایج به دست آمده از آزمون سایش گویای این مطلب است که با افزایش زمان آستنیته ، رفتار سایشی این فولاد بهبود می یابد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اقتصاد دانش بنیان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اقتصاد دانش بنیان در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقتصاد دانش بنیان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اقتصاد دانش بنیان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اقتصاد دانش بنیان در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
سیدعلی نبوی چاشمی – دکتری تخصصی مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محدثه معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:
امروزه اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از جدیدترین مباحث در علوم اقتصادی مطرح می باشد. نقش دانش در اقتصاد به دلیل بهبود بهره وری عوامل تولید از گذشته مورد توجه قرار گرفته و جایگاه آن به عنوان عوامل درون زا در رشد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است، از این رو مدلهای سولو، ریکاردو، همیلتون و ; نقش دانش و تکنولوژی را انکارناپذیر دانسته اند. با توجه به این که در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش محرک اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در فعالیت های اقتصادی است، فرایندهای خلق دانش، ذخیره سازی، اشتراک و به کارگیری آن باید به دقت برنامه ریزی شود تا پیشرفت اقتصاد دانش بنیان را تضمین کند. برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان بایستی شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایده ها به محصولات از طریق سرمایه گذاری، به تولید محصولات جدید منجر شود. در این مقاله اقتصاد دانش بنیان در word و نظریات مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای تسریع همگانی کردن آن قید گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میکرومورفولوژی میوه گونه های جنس Anchusa ازتیره گاوزبان درایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی میکرومورفولوژی میوه گونه های جنس Anchusa ازتیره گاوزبان درایران در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میکرومورفولوژی میوه گونه های جنس Anchusa ازتیره گاوزبان درایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی میکرومورفولوژی میوه گونه های جنس Anchusa ازتیره گاوزبان درایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میکرومورفولوژی میوه گونه های جنس Anchusa ازتیره گاوزبان درایران در word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

فاطمه نصرالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی
مریم کشاورزی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران
مسعود شیدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

با4گونه ازAnchusa علفهای هرزتیره گاوزبان درایران میب اشد گونه های این جنس درزیستگاه های مختلف و بصورت خودرو حضور دارند تفکیک گونه های آن عمدتا برمبنای صفاتی چون منظم یا نامنظم بودن جام گل و افراشته بودن لوله جام و شکل فندقه می باشد بررسی ویژگیهای ریختی سطح میوه منبعی مناسب درمطالعات تاکسونومیکی است لذا دراین مطالعه بطور مجزا به بررسی تنوع ریخت شناسی فندقه درجمعیت های مختلف از گونه ها و واریته های مربوط به Anchusa پرداخته شدهاست درمجموع 8 صفت کمی و کیفی ریختی میوه در12 جمعیت از 4 گونه بررسی شد با تجزیه و تحلیل داده های ریختی با نرم افزار SPSS ver19 ارزش صفات درتفکیک گونه ها مورد بررسی واقع شد تا کلید شناسایی مناسبی برای گونه ها تهیه گردید نتایج آماری موید آنست که با صفات انتخابی میتوان کلید کارامدی ارایه داد و به خوبی این گونه ها را از یکدیگر تفکیک نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Dynamic Verification of the Impact OF TCSC and its Different Modes on Distance operation در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله Dynamic Verification of the Impact OF TCSC and its Different Modes on Distance operation در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Dynamic Verification of the Impact OF TCSC and its Different Modes on Distance operation در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Dynamic Verification of the Impact OF TCSC and its Different Modes on Distance operation در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Dynamic Verification of the Impact OF TCSC and its Different Modes on Distance operation در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

Heydar Imani – University of Science and Technology , Iran
Sadegh Jamali – University of Science and Technology , Iran

چکیده:

Fault occurrence in the transmission lines which are compensated by TCSC exerts complicate characteristic on distance relay operation. Different modes of TCSC in fault conditions can be appeared for preventing the TCSC equipments against overvoltage . Different modes made by TCSC control strategy cause relay mal-functioning, because thesemodes affect the distancerelay impedance calculation from relayingpoint to a fault location considerably. When a single phase to ground fault is occurred in transmission line which is compensated by TCSC and TCSC be located inthe line section between relaying and fault points, the pre-fault load flow, operational and structural power system conditions and zerosequence parameters changing make the relay overraching or losing directional integrity less than 3- phase – phase fault case.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیراعمال رکوردهای واقعی نزدیک گسل و رکوردها ایجاد شده با استفاده از مدل ها پالسگونه بر قاب های خمشی مهاربندی شده هم محور با ارتفاع مختلف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیراعمال رکوردهای واقعی نزدیک گسل و رکوردها ایجاد شده با استفاده از مدل ها پالسگونه بر قاب های خمشی مهاربندی شده هم محور با ارتفاع مختلف در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیراعمال رکوردهای واقعی نزدیک گسل و رکوردها ایجاد شده با استفاده از مدل ها پالسگونه بر قاب های خمشی مهاربندی شده هم محور با ارتفاع مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیراعمال رکوردهای واقعی نزدیک گسل و رکوردها ایجاد شده با استفاده از مدل ها پالسگونه بر قاب های خمشی مهاربندی شده هم محور با ارتفاع مختلف در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیراعمال رکوردهای واقعی نزدیک گسل و رکوردها ایجاد شده با استفاده از مدل ها پالسگونه بر قاب های خمشی مهاربندی شده هم محور با ارتفاع مختلف در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
آرش چوبینه – کارشناس ارشد عمران سازه- شرکت آبفا فارس
طلعت نامداری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی-شرکت آبفا فارس

چکیده:
رکوردهای زلزله های نزدیک گسل به تعداد اندکی برای برخی از گسل های ایران ثبت شده است و برای تعداد زیادی از گسل ها که در حال حاضر غیر فعال بوده ولی پتانسیل بالای لرزه زایی دارند رکوردی به ثبت نرسیده است. از آنجا که فواصل کمتر از 51 کیلومتر از گسل را فواصل نزدیک گسل می نامند، یکی از روش های که برای مدل کردن رکوردهای زلزله نزدیک گسل پیشنهاد شده است استفاده از مدل های پالسگونه است. با استفاده از مدل های پالسگونه رکوردهایی برای دو گسل کازرون و شمال تهران ایجاد گردید. بواسطه اینکه مدل های پالسگونه بر اساس طرح های لزره خیزی و زمین شناختی ارائه شده است دو قاب 6 و 51 طبقه با سیستم مهار بندی هم محور در نرم افزار sap2000 مدل شده و طی فرایند تحلیل تاریخچه زمانی رکوردهای هم پایه شده با ساختگاه گسل کازرون و شمال تهران و رکورد های ایجاد شده با استفاده از مدل های پالسگونه به این قاب ها اعمال شد. در نهایت ضمن تعیین مدل مناسب پالسگونه برای ایجاد رکورد نزدیک گسل، انطباق پاسخ ها در قاب های مدل شده با ارتفاع متفاوت بررسی شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میزان خوددرمانبخشی زوجین و رابطه آن با عامل عمومی شخصیت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی میزان خوددرمانبخشی زوجین و رابطه آن با عامل عمومی شخصیت در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان خوددرمانبخشی زوجین و رابطه آن با عامل عمومی شخصیت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی میزان خوددرمانبخشی زوجین و رابطه آن با عامل عمومی شخصیت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میزان خوددرمانبخشی زوجین و رابطه آن با عامل عمومی شخصیت در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
تعداد صفحات: 13
نویسنده(ها):
سمیه کاظمیان –

چکیده:
در این پژوهش به بررسی میزان خوددرمانبخشی زوجین و رابطه آن با عامل عمومی شخصیت پرداخته شده است. جامعه این تحقیق شامل تمامی دانشجویان متاهل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی که تعداد آنها 166 نفر و مشغول به تحصیل در دانشکده مذکور بودند. با توجه به حجم کم جامعه از تمام دانشجویان دانشکده به شیوه سرشماری استفاده شد و کل جامعه مورد نظر در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار این پژوهش عبارتنداز: پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو NEO-FFI پرسشنامه محقق ساخته خوددرمانبخشی زوجین. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده شد و نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که همبستگی معناداری بین میزان خوددرمانبخشی زوجین و عامل عمومی شخصیت وجود دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید