مقاله سنجش توانمندی تکنولوزیک نیروگاه دماوند و اولویت بندی عوامل موثر بر آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سنجش توانمندی تکنولوزیک نیروگاه دماوند و اولویت بندی عوامل موثر بر آن در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنجش توانمندی تکنولوزیک نیروگاه دماوند و اولویت بندی عوامل موثر بر آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سنجش توانمندی تکنولوزیک نیروگاه دماوند و اولویت بندی عوامل موثر بر آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سنجش توانمندی تکنولوزیک نیروگاه دماوند و اولویت بندی عوامل موثر بر آن در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
علی اصغر صالحی – دانشجوی دوره دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه صنایع و معادن واحد البرز

چکیده:
دردنیای امروز که فناوری درسازمانها بعنوان گزینه اول موردتحلیل قرارمیگیرد تکنولوژی ونحوه استفاده ازآن همواره توانسته بعنوان اهرمی قوی و جدی مدیران سازمان ها را درمسیردستیابی به اهداف سازمان یاری رساند سرعت سرسام آور تغییرات دردنیای کنونی بدین معناست که روشهای مدیریت نمی تواند مناسب تغییراتب اشند هنگامی که تغییرات جزئی باشند میتوان ازتجربه استفاده نمود اما زمانی که تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و نتایج عمده باشد نمیتوان ازروشهای سنتی مدیریت استفاده نمود بنابراین تکنولوژیها بعنوان ابزار مخصوص و کلیدی درهرسازمان موجب مزیت رقابتی سازمان میشود و میتوانند دررهبری و ارتقا سطح توانمندی سازمان بسیارموثر باشد همچنین بااستفاده ازاین ابزارها میتوان نقاط ضعف و قوت سازمان را نیزارزیابی نمود دراین مقاله سعی میشود سطح توانمندی تکنولوژیک نیروگاه دماوند مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعیین ارتباط بین خصوصیات خاک و گونه های غالب علف های هرز در مزارع گندم کرمانشاه: آنالیز چند متغیره در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تعیین ارتباط بین خصوصیات خاک و گونه های غالب علف های هرز در مزارع گندم کرمانشاه: آنالیز چند متغیره در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین ارتباط بین خصوصیات خاک و گونه های غالب علف های هرز در مزارع گندم کرمانشاه: آنالیز چند متغیره در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعیین ارتباط بین خصوصیات خاک و گونه های غالب علف های هرز در مزارع گندم کرمانشاه: آنالیز چند متغیره در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین ارتباط بین خصوصیات خاک و گونه های غالب علف های هرز در مزارع گندم کرمانشاه: آنالیز چند متغیره در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
مژگان ویسی – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
حمید رحیمیان مشهدی – دانشگاه تهران،دانشکده کشاورزی کرج، گروه زراعت
حسن علیزاده – بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
مهدی مین باشی – دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج، گروه زراعت

چکیده:
گونه های علف های هرز در مزارع مختلف گندم با توجه به خصوصیات خاک متفاوت است. هدف از این تحقیق استفاده از آنالیز چند متغیره فراوانی (RAD) جهت شناسایی ارتباط بین خصوصیات خاک و تراکم علف های هرز در مزارع گندم کرمانشاه می باشد. ارتباط 11 خصوصیت خاک با 11 گونه از علف های هرز غالب در مزارع گندم استان کرمانشاه بررسی شد. میزان مواد آلی، ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم،سدیم، ظرفیت تعویض کاتیونی خاک (EC)،هدایت الکتریکی (CEC)، PH و نوع بافت خاک، فاکتور های محیطی بودند. آنالیز RAD چهار همبستگی معنی دار (چهار مؤلفه) در بین ترکیبات خطی خصوصیات خاک و تراکم گونه های علف های هرز شناسایی کرد. نتایج حاصل از آنالیز تطابق فراوانی (RAD) نشان داد که اولین مؤلفه بیش از 56% کل واریانس را می توان محاسبه کرد. هم چنین دو مؤلفه اول و دوم بیش از 73% واریانس ارتباط بین گونه ها و پارامترهای خاک را پیش بینی می کنند. نتایج نشان داد که رویش علف هرز جودره (Hordeum spontaneum) و یولاف وحشی Avena) Iudoviciana) در خاک هایی که از میزان ازت بالایی برخوردار است بیشتر می باشد. همین طور اکثر علف های هرز غالب و مشکل ساز استان، با میزان بالای ازت و فسفر خاک همبستگی مثبتی دارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تشکیل فوران در غذا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تشکیل فوران در غذا در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشکیل فوران در غذا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تشکیل فوران در غذا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تشکیل فوران در غذا در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

الهام رادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زینب رفتنی امیری – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا

چکیده:

فوران به عنوان یک ترکیب سرطان زا برای انسان شناخته شده که به وسیله فرایند حرارتی و یا تابش اشعه uv در غذا تولیدمی شود عوامل تولید فوران شامل کربوهیدراتها، پروتئینها ، اسیدهای چرب چند غیراشباعی ، ویتامین c کاروتنوئیدها می باشد در این مقاله مروری بر تشکیل فوران از منابع مخلتف مانند ابمیوه، غذای کودک حاوی ویتامین c، نوشیدنیهای مغذی و محصولات نانوایی صورت گرفته و اثر عوامل داخلی و خارجی شامل نوع غذا، PH، نوع بافر، غلظت اسید اسکوربیک ، حضور پروتئین به همراه اسید اسکوربیک ، اشعه UV زمان و دمای حرارت دادن مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهند که PH اسیدی افزایش درجه حرارت ، و زمان وحضور یون فسفات به عنوان بافر تشکیل فوران را تحریک می کنند غلظت اسید اسکوربیک در مقادیری که غالبا در غذاها موجود است تاثیری در تولید این ماده ندارد همچنین عنوان شده که حضور پروتئین همراه با اسید اسکوربیک در غذا در تولید فوران بی تاثیر است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آشنایی با معماری پردازنده ARM و مقایسه چهار ریزپردازنده مبتنی بر این معماری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آشنایی با معماری پردازنده ARM و مقایسه چهار ریزپردازنده مبتنی بر این معماری در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آشنایی با معماری پردازنده ARM و مقایسه چهار ریزپردازنده مبتنی بر این معماری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آشنایی با معماری پردازنده ARM و مقایسه چهار ریزپردازنده مبتنی بر این معماری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آشنایی با معماری پردازنده ARM و مقایسه چهار ریزپردازنده مبتنی بر این معماری در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
نیره قهرمان – آموزشکده فنی حرفه ای سما ، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
معین مردانی – آموزشکده فنی حرفه ای سما ، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده:
ARM نوعی از معماری پردازنده های کامپیوتری است که منطبق بر طراحی RISC CPU و توسط کمپانی بریتانیایی ARM Holding طراحی شده است. معماری ARM که دستورالعمل های 32 بیتی را پردازش می کند از دهه 1980 تا به امروز در حال توسعه است. ARM مخفف Advanced RISC Machine می باشد. از آنجایی که این معماری بر اساس طراحی RISC بنا شده، هسته اصلی CPU نیاز به 35 هزار ترانزیستور دارد این در حالی است که پردازنده های معمولی رایج x86 که بر اساس CISC طراحی شده اند حداقل نیاز به میلیون ها ترانزیستور دارند. این موضوع مهمترین دلیل مصرف بسیار پایین انرژی در پردازنده های مبتنی بر ARM است که باعث استفاده گسترده آنها در ابزارهای پرتابل مانند تلفن هوشمند یا تبلت شده نیز همین است. در این مقاله به معرفی ARM، تاریخچه آن و بررسی کلی نسل های مختلف CPU های ARM پرداخته شده است. در پایان نسل های پردازنده های ARM به طور کامل معرفی و با یکدیگر مقایسه شده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر بارگذاری همزمان استاتیکی و دینامیکی برنشست پی های سطحی مستقر روی لوله های مدفون در خاک مسلح شده با ژئوگرید انکر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر بارگذاری همزمان استاتیکی و دینامیکی برنشست پی های سطحی مستقر روی لوله های مدفون در خاک مسلح شده با ژئوگرید انکر در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر بارگذاری همزمان استاتیکی و دینامیکی برنشست پی های سطحی مستقر روی لوله های مدفون در خاک مسلح شده با ژئوگرید انکر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر بارگذاری همزمان استاتیکی و دینامیکی برنشست پی های سطحی مستقر روی لوله های مدفون در خاک مسلح شده با ژئوگرید انکر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی آزمایشگاهی تأثیر بارگذاری همزمان استاتیکی و دینامیکی برنشست پی های سطحی مستقر روی لوله های مدفون در خاک مسلح شده با ژئوگرید انکر در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
علیرضا حاجیانی بوشهریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سید عمید افضلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:
یکی از دغدغه هایی که در پیهای تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی نظیر کمپرسورها یا بستر جاده های ریلهای راه آهن یا جاده ها و ;که تحت اثر بارهای ترافیک قرار گرفته اند، نشستهای متجانس و نامتجانس اینگونه پیها می باشد. گاهی از زیر این پی ها که تحت تأثیر بارهای استاتیکی و دینامیکی قرار دارند لوله هایی عبور کرده است که این لوله ها نیز تأثیری بر روی نشست این پیها میگذارد. در این تحقیق سعی شده است با راه کار متناسب و متحدی بهترین راه حل را جهت بهسازی خاک به کمک مسلح کننده ها که باعث کاهش نشست خاک زیر اینگونه پی ها میشود مورد بررسی قرار داده شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه اثرات سیلیکون بر روی محتوی پرولین برگی و تغییرات آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در دو ژنوتیپ گیاه برنج (Oris sativa L) تحت تنش خشکی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مطالعه اثرات سیلیکون بر روی محتوی پرولین برگی و تغییرات آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در دو ژنوتیپ گیاه برنج (Oris sativa L) تحت تنش خشکی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه اثرات سیلیکون بر روی محتوی پرولین برگی و تغییرات آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در دو ژنوتیپ گیاه برنج (Oris sativa L) تحت تنش خشکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه اثرات سیلیکون بر روی محتوی پرولین برگی و تغییرات آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در دو ژنوتیپ گیاه برنج (Oris sativa L) تحت تنش خشکی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه اثرات سیلیکون بر روی محتوی پرولین برگی و تغییرات آنزیم ضد اکسنده کاتالاز در دو ژنوتیپ گیاه برنج (Oris sativa L) تحت تنش خشکی در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

فاطمه بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (ره)
رحیم حداد – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین (ره)
رامین حسینی – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین (ره)
عباس ستوده‌نیا – عضو هیئت علمی گروه آبیاری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین (ره)

چکیده:

پرولین، از جمله اسمولیت‌های آلی مهم بوده که در بسیاری از گونه‌های گیاهی در واکنش به استرس‌های محیطی از قبیل خشکی، شوری، دماهای بالا، اشعه UV و فلزات سنگین تجمع می‌یابند. اگرچه نقش اصلی آنها حفظ فشار اسمزی می‌باشد، اما هر دو ترکیب دارای اثرات مثبتی بر روی حفاظت از غشا سلولی و آنزیم‌ها بوده و باعث ایجاد سازگاری در گیاهان تحت تنش می‌گردند. در این آزمایش اثرات سیلیکون محتوی پرولین و همچنین میزان فعالیت آنزیم ضد اکسنده کاتالاز(CAT) در دو رقم مقاوم و حساس برنج به ترتیب هاشمی و خزر در شرایط تنش خشکی و پتانسیل اسمزی 1Mpa- با سه تیمار (کنترل، خشکی و سیلیکون – خشکی) و سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که سیلیکون در محیط کشت باعث افزایش پرولین و نیز افزایش در فعالیت آنزیم کاتالاز در مقایسه با تیمارهایی که فاقد سیلیکون هستند می‌گردد. این نقش حفاظتی سیلیکون در رقم مقاوم بیشتر از حساس است. سیلیکون باعث افزایش در محتوی پرولین و نیز فعالیت ضد اکسندگی کاتالاز شده و از این طریق خسارت تنش اکسیداتیو را کاهش می‌دهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رابطه برخی صفات کمی گندم نان (Triticum asetivm با عملکرد دانه ازطریق تجزیه علیت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رابطه برخی صفات کمی گندم نان (Triticum asetivm با عملکرد دانه ازطریق تجزیه علیت در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رابطه برخی صفات کمی گندم نان (Triticum asetivm با عملکرد دانه ازطریق تجزیه علیت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رابطه برخی صفات کمی گندم نان (Triticum asetivm با عملکرد دانه ازطریق تجزیه علیت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رابطه برخی صفات کمی گندم نان (Triticum asetivm با عملکرد دانه ازطریق تجزیه علیت در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

حسن عبدی – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات
محمدرضا بی همتا – استاددانشگاه تهران
ابراهیم عزیزاف – استاداکادمی علوم جمهوری اذربایجان
رجب چوگان – استادیارپژوهش

چکیده:

این تحقیق درسال زراعی 1387-88 درمرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ورامین درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار بروی 40 ژنوتیپ امیدبخش گندم نان اجرا گردید یازده صفات کمی شامل تعداددانه درسنبله تعدادگلچه عقیم ارتفاع بوته عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه و شاخص برداشت وزن پدانکل تعدادروز تارسیدگی فیزیولوژیکی وزن هزاردانه طول خوشه تعدادپنجه دربوته یادداشت برداری و اندازهگیری شدند نتایج حاصله نشان داد که ژنوتیپ ها ازنظر اکثرصفات تفاوت معنی داردارند ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی براورد واریانس و کوواریانس ژنوتیپی انجام شد برای ارایه ضریب همبستگی و علیت ازهمبستگی ژنوتیپی به دلیل اهمیت آن درمقایسه با ضرایب فنوتیپی استفاده شد طول خوشه تعداددانه درسنبله عملکرد دانه وزن هزاردانه دارای همبستگی مثبت و معنی دار است وزن پدانکل با ارتفاع بوته و وزن هزاردانه نیز دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود ارتفاع بوته تعداددانه درسنبله تعدادپنجه دربوته دارای همبستگی مثبت و معنی دار و با عملکرد دانه دارای همبستگی منفی ومعنی دار است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثرمیزان مصرف آب و کود برعملکرد گوجه فرنگی درسیستم کود آبیاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی اثرمیزان مصرف آب و کود برعملکرد گوجه فرنگی درسیستم کود آبیاری در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثرمیزان مصرف آب و کود برعملکرد گوجه فرنگی درسیستم کود آبیاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اثرمیزان مصرف آب و کود برعملکرد گوجه فرنگی درسیستم کود آبیاری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثرمیزان مصرف آب و کود برعملکرد گوجه فرنگی درسیستم کود آبیاری در word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

خلیل اژدری – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدعلی شاهورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی

چکیده:

کود آبیاری یکی ازروشهای نوینی است که امروزه به دلیل راندمان و سودآوری بالا و سازگاری با محیط زیست جایگزین روشهای سنتی گشته و کاربرد وسیعی دارد درتحقیق حاضر کارایی این سیستم با کشت گوجه فرنگی مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان داد که توزیع کود بصورت هفتگی و آبیاری هر48ساعت یکبارباعث افزایش بازده مصرف آب و نیتروژن میگردد بیشترین عملکرد درتیماری مشاهده شد که 80 کیلوگرم نیتروژن درهکتار با سیستم کود آبیاری توزیع گردید درسیستم کود آبیاری متوسط عمکلرد 7256 تن درهکتار میانگین بازده مصرف آب 1752 کیلوگرم برمتر مکعب و میانگین بازده مصرف نیتروژن 095 تن برکیلوگرم بود که درمقایسه با مقادیر مشابه آن درآبیاری کرتی به ترتیب 30و112و70درصد افزایش را نشان میداد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بهینه سازی چند هدفی پانلهای ساندویچی با استفاده از روش اجزاء محدود و الگوریتم ژنتیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بهینه سازی چند هدفی پانلهای ساندویچی با استفاده از روش اجزاء محدود و الگوریتم ژنتیک در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه سازی چند هدفی پانلهای ساندویچی با استفاده از روش اجزاء محدود و الگوریتم ژنتیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهینه سازی چند هدفی پانلهای ساندویچی با استفاده از روش اجزاء محدود و الگوریتم ژنتیک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهینه سازی چند هدفی پانلهای ساندویچی با استفاده از روش اجزاء محدود و الگوریتم ژنتیک در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

ابوالفضل خلخالی – دانشجوی دکتری – مکانیک طراحی کاربردی دانشکده فنی دانشگاه گیلان
نادر نریمان زاده – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان
علی جمالی – دانشجوی دکتری – مکانیک طراحی کاربردی، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

پانلهای ساندویچی به خاطر داشتن وزن کم، در مقابل تحمل بار بالا، مورد توجه طراحان سازه های مهندسی قرار گرفته اند . طراحی بهینه ی این پانلها از نظر وزن با رعایت قیود طراحی مانند تسلیم و کمانش از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در طراحی بهینه ای این پانلها علاوه بر کمینه کردن وزن سازه، کاهش خیز سازه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مقاله مدل اجزاء محدود سازه در نرم افزار ANSYS ایجاد شده که بوسیله آن خیز سازه محاسبه می شود . از ترکیب مدل اجزاء محدود با الگوریتم اصلاح شده NSGAII به صورت همزمان، که برای اولین بار در این مقاله ارائه شده است، در یک روند تکامل تدریجی، پارتو سازه شامل دو تابع هدف وزن و خیز بدست می آید . منحنی پارتو بدست آمده مجموعه ای از بردارهای طراحی بهینه را در اختیار قرار می دهد و طراح با استفاده از جبهه پارتو می تواند از بین تمام نقاط بهینه، نقطه طراحی مناسب را انتخاب نماید .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Developing a Model to Assess the Eدرtrust of Customers in Eدرbanking Services ,(Case Study: Mellat Bank در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله Developing a Model to Assess the Eدرtrust of Customers in Eدرbanking Services ,(Case Study: Mellat Bank در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Developing a Model to Assess the Eدرtrust of Customers in Eدرbanking Services ,(Case Study: Mellat Bank در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Developing a Model to Assess the Eدرtrust of Customers in Eدرbanking Services ,(Case Study: Mellat Bank در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Developing a Model to Assess the Eدرtrust of Customers in Eدرbanking Services ,(Case Study: Mellat Bank در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر امنیت
تعداد صفحات: 13
نویسنده(ها):
Farid Saeedi – Department of Industrial Management, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
Samaneh Raeesi Nafchi – Department of Business Management, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

چکیده:

Due to the widespread and rapid growth of e-banking services, e-trust as a key factor of the business environment has become more important which can impact on the customers’attitudes and use of e-banking. This study aimed to identify factors affecting customers’ etrust in the e-banking of Mellat Bank. Present research seeks to answer these questions that what are the e-trust creating factors, what are the affecting factors on e-trust, and affectedfactors by e-trust in Mellat Bank e-banking. Accordingly, the e-trust theoretical literature has been reviewed and the conceptual model is designed. The data are collected through 318 customers of Mellat Bank e-banking and the conceptual model is tested using structuralequation modeling. Results of model testing show that e-trust is affected by both individual and banking factors. Moreover, Findings indicate that in addition to the effect of e-trust on customers’ attitudes toward e-banking services, e-trust has a direct effect on behavioral intention to use and customers’ actual use of Mellat Bank e-banking services.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید