مقاله بهداشت مواد غذایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بهداشت مواد غذایی در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهداشت مواد غذایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بهداشت مواد غذایی در word

اهداف درس  
مقدمه  
فساد و آلودگی مواد غذایی  
عوامل آلودگی و فساد مواد غذایی  
1 ـ  باکتری‌ها  
2 ـ  کپک‌ها  
3 ـ  حشرات  
4 ـ  انگل‌ها  
5 ـ  آنزیم‌ها  
6 ـ  گرما  
7 ـ  رطوبت  
8 ـ  نور  
9 ـ  اکسیژن  
10 ـ  مجاورت و اضافه شدن مواد خارجی  
آلودگی‌های اولیه و ثانویه  
چگونگی آلودگی مواد غذایی در طبیعت  
الف : آلودگی اوّلیه گیاهان  
ب : آلودگی مواد غذایی توسط حیوانات  
ج : آلودگی‌های مواد غذایی بوسیله آبهای آلوده و مواد دفعی  
د : آلودگی مواد غذایی بوسیله خاک  
ه : آلودگی مواد غذایی بوسیله هوا  
اصول کلی در پیشگیری از آلودگی‌های ثانویه  
1 ـ  بهداشت فردی و کنترل سلامت افراد موثر در فرایند تولید غذا  
2 ـ  بهداشت محیط  
3 ـ  رعایت بهداشت از ابتدای تهیه تا لحظه مصرف  
اصول کلی نگهداری مواد غذایی  
1 ـ  استفاده از سرما  
2 ـ  کنسرواسیون  
3 ـ  خشک کردن  
4 ـ  تغلیظ و افزایش فشار اسمزی  
5 ـ  استفاده از نمک  
6 ـ  روش‌های دیگر  
بیماری‌های ناشی از غذا (Foodborne Diseases)  
1 ـ  مسمومیت‌های غذایی  (Food poisoning)  
2 ـ عفونت‌های غذایی  ((Food Infection  
3 ـ حساسیت‌های غذایی (Food Allergy)  
4 ـ دسته چهارم عدم تحمل غذایی (Food Intolerance)  
مواد سمی طبیعی  
1 ـ  مواد سمی طبیعی در مواد غذایی گیاهی (Phytoalexine)  
2 ـ  مواد سمی طبیعی در محصولات غذایی حیوانی  
3 ـ  مایکوتوکسین‌ها (Mycotoxins)  
باکتری‌ها و ویروس‌های مهم در بهداشت مواد غذایی  
الف ـ  باکتری‌های عامل مسمومیت غذایی  
ب ـ  باکتری‌های عامل عفونت‌های غذایی  
ج ـ  ویروس‌های عامل بیماری‌های ناشی از غذا (Foodborne Viruses)  
چند تذکر مهم برای پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بهداشت مواد غذایی در word

1 ـ اصفهانی،  محمد مهدی (1370) بهداشت تغذیه ـ  چاپ چهارم، شرکت انتشار، تهران.

2 ـ اصفهانی،  محمد مهدی (1380) ـ  بهداشت مدارس شبانه روزی ، شرکت انتشار، تهران.

3 ـ اصفهانی ـ  محمد مهدی 1380ـ تغذیه و امدادهای غذایی در بلایا و شرایط اضطراری، اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 

4 ـ حاتمی، حسین : گزارش اپیدمی هپاتیت E در کرمانشاه (اوّلین همه گیری بیماری در ایران)، ماهنامه علمی نبض، شماره 9، خردادماه 1371، صفحات 31ـ23

 

5 ـ حاتمی، حسین و همکاران : اپیدمیولوژی هپاتیت E ، در : عزیزی، فریدون  ;  حاتمی، حسین  ;  جانقربانی، محسن  ;  اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های شایع در ایران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز ایران، سال 1379، صفحات 53ـ742 0

 

6) Hui, Y.H., David Kitts and Peggy,s. Stanfield (2001) – Foodborne Diseases Handbook Vol. 1,2,3,4. 

 

7) Julia Reay (1988) – All about Catering. 

مقدمه

برای برخورداری از تغذیه مناسب و درست باید به دو موضوع زیر توجه داشت

1ـ دریافت عوامل مختلف غذایی متناسب با نیازهای بدن (ماکرونوترینت‌ها، میکرونوترینت‌ها . . .)

2ـ دریافت غذای مورد نیاز به صورت کاملا سالم و فاقد آلودگی‌های زیان بخش و در شرایطی که مواد مغذی آن در مراحل مختلف تهیه، طبخ، نگهداری تا حد امکان حفظ گردد. آنچه که اینک مورد بحث ما است در حقیقت همین موضوع دوم است که معمولا تحت عنوان بهداشت مواد غذایی مورد گفتگو قرار می‌گیرد

یادآوری این نکته برای توجه بیشتر به اهمیّت بهداشت مواد غذایی، سودمند است که ممکن است غذای مصرفی کاملا با نیازهای جسمی انسان هماهنگ باشد و همه شرایط یک تغذیه کافی را داشته باشد اما به لحاظ آلودگی یا وجود عوامل زیان بخش در آن، سلامت انسان را به طور جدی تهدید نماید. لذا بهداشت مواد غذایی، در واقع تضمین کننده سودبخشی غذای مناسب و یک رکن اساسی در تغذیه صحیح است

فساد و آلودگی مواد غذایی

اگر چه مفهوم فساد به عنوان پیدایش تغییرات نامطلوب و زیان بخش در مواد غذایی با مفهوم آلودگی به عنوان ورود و اضافه شدن عوامل بیماری‌زا و نامطلوب به مواد خوردنی متفاوت است، اما به هر صورت، هم آلودگی و هم فساد، هر دو به کاهش کیفیت و یا غیر قابل مصرف شدن مواد غذایی منجر می‌گردد، از این رو، بدون آنکه این دو مفهوم را یکسان و همانند بدانیم، در یک گفتار مختصر، این دو پدیده را یکجا بررسی می‌نماییم

پیامد فساد و آلودگی غالبا پیدایش شرایطی در ماده غذایی است که مصرف آن خواه در کوتاه مدت و خواه در صورت تداوم مصرف، آثار نامطلوبی بر سلامت انسان می‌گذارد

عوامل فساد و آلودگی،گاهی مستقیما و گاهی نیز به طور غیرمستقیم مثلا فراهم کردن زمینه فعالیت عوامل دیگر، موجب تغییرات نامطلوب و بیماری‌زایی ماده غذایی می‌شوند. آگاهی از این نکته به انسان کمک می‌کند که مناسب ترین تدبیرها را برای کنترل عوامل فساد و آلودگی و در نتیجه فراهم کردن سلامت غذا بکار گیرد

عوامل آلودگی و فساد مواد غذایی

با توضیحی که در باره دو مفهوم آلودگی و فساد مواد غذایی داده شد اینک جا دارد نگاه کوتاهی به عوامل عمده موثر در پیدایش آلودگی و فساد داشته باشیم

1 ـ  باکتری‌ها

باکتری‌ها به صورت‌های مختلفی موجب آلودگی و فساد در مواد غذایی می‌شوند. گاهی حضور عامل بیماری زا در مواد غذایی (مثلا وجود عوامل سببی سِل و بروسلوز در شیر، یا باسیل تیفوئید در غذای آلوده) آنرا به صورت بیماری زا در می‌آورد گاهی ورود میکروب به مواد غذایی و سمومی که ترشح می‌کند (اگزوتوکسین مثلا در مورد استافیلوکوک طلایی، کلوستریدیوم بوتولینوم و آندوتوکسین در مورد کلوستریدیوم پرفرنژنس یا کلوستریدیوم ولشی) سبب مسمومیت مصرف کننده می‌شود و زمانی هم میکروب غیر بیماری زا با تجزیه مواد غذایی آنرا به صورت غیرقابل مصرف در می‌آورد

2 ـ  کپک‌ها

کپک‌ها با حضور رطوبت کافی (70 تا 90 درصد) فعالیت می‌کنند. محیط حاوی قند و اسیدی برای آن‌ها مطلوب تر است اما با وجود این کپک‌ها در رطوبت‌های کمتر، دمای پایین و روی انواع مواد غذایی نیز می‌توانند رشد و فعالیت کنند. وقتی شرایط برای فعالیت آن‌ها نامساعد شود فورا ایجاد اسپور می‌کنند، اسپورها در برابر خشکی و سرما مقاوم می‌باشند و در فضا پراکنده می‌شوند و با مساعد شدن شرایط به سرعت تبدیل به شکل فعال می‌گردند

انواع مختلف کپک‌ها در مواد غذایی دیده می‌شوند (مهمترین کپک‌های مواد غذایی از دسته پنی سیلیوم، موکور، ریزوپوس، فوزاریوم و آسپرژیلوس می‌باشند). که برخی خودشان سمّی، گروهی نیز دارای اگزوتوکسین (مثلا آسپرژیلوس فلاووس و نیز آسپرژیلوس پارازیتیکوس که سم آفلاتوکسین ترشح می‌کند ـ این سم علاوه بر آن که سرطانزا است موجب هموآگلوتیناسیون نیز می‌شود) هستند و ضمناً با تجزیه مواد غذایی موجبات فساد خوردنی‌ها را نیز فراهم می‌آورند ترشح اگزوتوکسین کپک‌ها غالبا در حرارت بالاتر از 10 درجه سانتیگراد صورت می‌گیرد

3 ـ  حشرات

حشرات علاوه بر آلوده ساختن مواد غذایی با انتقال میکروب‌ها از فضولات و مواد آلوده بر روی مواد غذایی و نیز باقی گذاشتن مواد دفعی خود روی آن‌ها، از مواد غذایی به عنوان محلی برای تخمگذاری استفاده می‌نمایند تخم‌ها در زمان کوتاهی به لارو تبدیل می‌شوند لاروها غالبا به شکل کرم‌های کوچکی دیده می‌شوند. مگس وقتی روی مواد غذایی می‌نشیند ابتدا مقداری از ترشحات دستگاه گوارش خود را روی آن می‌ریزد تا به کمک آن بخشی از غذا را به صورت محلول در آورده بمکد. لذا بقیه ترشحات گوارشی آن روی غذا باقی می‌ماند. برخی حشرات نیز مانند سِنّ در بقایای بزاقشان، فاکتور آنتی تریپسین وجود دارد که از قابلیت مصرف مواد غذایی می‌کاهد

4 ـ  انگل‌ها

گاهی وجود تخم انگل (مثلا در مورد اکسیور یا کرمک و اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل کیست هیداتیک) و زمانی وجود لارو انگل (مثلا در مورد لارو آسکاریس در سبزی‌های آلوده و یا لارو تنیا ساژیناتا در گوشت گاو و سارکوسیست در گوشت گوسفند و بز) غذا را ناسالم می‌کند

5 ـ  آنزیم‌ها

علاوه بر آنزیم‌های ترشح شده از عوامل فساد نظیر باکتری‌ها، کپک‌ها و غیره آنزیم‌های طبیعی موجود در مواد غذایی نیز عامل تجزیه و اُتولیز و در نتیجه فساد مواد غذایی می‌شوند

6 ـ  گرما

گرما در محدوده خاصی به عنوان عامل مساعد کننده شرایط برای فعالیت عوامل فساد، عمل می‌کند

7 ـ  رطوبت

با توجه به نقش آب در فراهم ساختن شرایط برای انجام فعالیت‌های آنزیماتیک، شیمیایی، میکروبی و غیره از رطوبت به عنوان یکی از عوامل مهم موثر در فساد مواد غذایی اسم می‌بریم

8 ـ  نور

نور و بخصوص اشعه ماوراء بنفش باعث تغییراتی در مواد غذایی مثلا اکسیده شدن روغن‌ها، ویتامین‌ها و غیره میشود لذا در زمره عوامل کمک کننده به فساد مواد غذایی است

9 ـ  اکسیژن

با توجه به نقش اکسیژن در اکسیداسیون مواد غذایی، حضور هوا به طور کلی و اکسیژن به طور اخص در کنار مواد غذایی از عوامل تسریع کننده در فساد خوردنی‌ها شناخته می‌شود

10 ـ  مجاورت و اضافه شدن مواد خارجی

ورود مواد زیان بخش خارجی و وجود بقایای سموم دفع آفات نباتی و نگهداری مواد تصعید شونده در کنار مواد غذایی مثلا نگهداری ماده قابل تصعید نفتالین در انبار مواد خوردنی و به طور کلی ورود هر ماده خارجی به هر نحو به مواد غذایی از عوامل مهم در فساد و آلودگی مواد غذایی محسوب می‌شود

آلودگی‌های اولیه و ثانویه

به اعتباری می‌توان آلودگی مواد غذایی را در به دو شکل آلودگی اوّلیه و ثانویه طبقه بندی کرد (اگر چه در مواردی نیز تفکیک این دو شکل آسان و روشن نیست) . در آلودگی اوّلیه، ماده غذایی از آغاز به میکروارگانیسم یا ماده خاصی آلوده است نظیر وجود مایکوباکتریوم بویس در شیر گاو مسلول، باسیلوس آنتراسیس در گوشت گوسفند مبتلا به سیاه زخم، وجود سم در قارچ سمی و مانند این‌ها اما در آلودگی ثانویه، عامل آلودگی در یکی از مراحل تهیه، تولید، نگهداری تا هنگام مصرف به طریقی وارد ماده غذایی می‌گردد. آلودگی‌های ثانویه بیشترین موارد آلودگی‌های مواد غذایی را تشکیل می‌دهند و رعایت اصول بهداشتی نقش اساسی در پیشگیری از اینگونه آلودگی‌ها دارد

چگونگی آلودگی مواد غذایی در طبیعت

نظر به این که منشاء مواد اولیه غذا با خاک و آب در ارتباط است لذا تعدادی از باکتری‌های موجود در این دو عامل محیطی به مواد غذایی راه می‌یابند و باقی می‌مانند مگر این که در مراحل تهیه غذا، این باکتری‌ها حذف گردند. علاوه بر این به طور خاص بعضی از پاتوژن‌های انسانی مثلا از طریق منابع آلوده حیوانی و نیز از افراد تهیه کننده و جابجا کننده مواد غذایی سرچشمه می‌گیرند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که فقط تعداد کمی از باکتری‌های فراوانی که در خاک وجود دارد، در مواد غذایی تهیه شده از منشاء گیاهی و حیوانی یافت می‌شوند. اما در مواد غذایی به دست آمده از آب تازه و دریاها و اقیانوس‌ها درصد بالاتری از بیوتای (Biota) باکتریایی این محیط مشاهده می‌شود

معمولا در هر یک گرم خاک غنی شده مزارع، حدود یک میلیارد باکتری گرم مثبت و گرم منفی وجود دارد بعضی باکتری‌های مهم مواد غذایی مثل کلوستریدیوم بوتولینوم و باسیلوس سرئوس باکتری‌های خاک زی می‌باشند. با ذکر این مقدمه اینک نگاهی گذرا به راه های مختلف آلودگی مواد غذایی در طبیعت خواهیم داشت

الف : آلودگی اوّلیه گیاهان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی) در word دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی) در word

مقدمه
بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی
سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران
تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش
فصل اول
مقدمه
صوت چیست؟
امواج صوتی
سروصدا : (Noise)
انواع سر وصدا
اثرات زیاد آور سروصدا
روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار
استانداردهای سروصدا
بررسی سروصدا در کارخانه داروپخش
نتایج بدست آمده
نام محل اندازه گیری
روش اندازه گیری
وسیله اندازه گیری
تعداد ایستگاه ها
حداکثر صدای موجود
حداقل صدای موجود
میانگین صدای موجود
انحراف معیار صدای موجود
تعداد دستگاه های فعال
جنس دیوار
جنس سقف
جنس کف
بسته بندی کارپول
بسته بندی آمپول
سالن پرکنی شربت
صدا سنج دیجیتالی
گچ و آجر
گچ کاذب
آپوکسی
بسته بندی قرص و کپسول
ایستگاه بندی
صدا سنج دیجیتالی
گچ و آجر
گچ کاذب
سنگ
دستگاه بسته بندی
«سالن بازسازی چشمی دسته بندی کارپول »
دستگاه چاپ و بسته بندی
«سالن چاپ و بسته بندی آمپول »
کنترل سروصدا
بررسی نتایج بدست آمده
پیشنهادات
روشنایی
نور
واحدهای روشنایی
هدف از تامین روشنایی مناسب: (کولینز،1970)
تاثیرات روشنایی
انواع روشنایی های محیط کار
منابع نور
مشخصات اصلی منابع روشنایی مصنوعی
منابع روشنایی مصنوعی
اندازه گیری میزان نور در کارخانه داروپخش
نام محل اندازه گیری
روش اندازه گیری
وسیله اندازه گیری
تعداد ایستگاه ها
حداکثر نور موجود در محیط (Lux)
حداقل نور موجود در محیط (Lux)
میانگین روشنایی محیط کار(Lux)
حد کمینه
حد پیشنهادی
تعداد ایستگاههای کمتر از کمینه
تعداد ایستگاههای بیشتر از پیشنهادی
تعداد لامپ
نوع لامپ
تعداد لامپهای سوخته
بسته بندی شربت
بسته بندی کارپول
تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده
پیشنهادات
شرایط جوی
مقدمه
منابع عمده تولید گرما
راههای تبادل گرمایی بدن با محیط اطراف
1- متابولیسم (Metabulysm)
عوامل محیطی موثر در شرایط جوی : (ISO,1989)
شاخص WBGT ( دمای ترگوی سان)
لباس کار نخی تابستانی
ارزیابی بارکاری
سبک
انواع کار
روشهای اندازه گیری شرایط جوی
بررسی شرایط جوی در کارخانه داروپخش
1- سالن ساخت پماد
2- سالن اتوکلاو S.V.Ps
3- سالن اتوکلاو و بسته بندی سرم
4- سالن بسته بندی قرص و کپسول
میزان کار و استراحت
میزان سنگین کار
کار پیوسته
بررسی نتایج بدست آمده
پیشنهادات
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
مقدمه
آلاینده های شیمیایی و تقسیم بندی آنها
تقسیم بندی آلاینده ها براساس حالت فیزیکی
تقسیم بندی آلاینده ها بر پایه اثرهای فیزیولوژیک: (سم شناسی صنعتی، تالیف دکتر ثنایی، 1375)
راه‌های ورود مواد شیمیایی به بدن
راههای دفع مواد شیمیایی
بررسی عوامل شیمیایی زیان آور در کارخانه داروپخش
فنول (Phenol) : (Merck Manual)
– فرمالدئید (Formaldehyde)
– متانول (Methonal)
– ایزوپروپیل الکل (Iso prophy lakohel)
– تالک (Talc)
– پارافین
– گلیسرین (Glycern)
– مورفین سولفات (Morphine Sulfate)
– کدئین (Codeine)
بررسی سیستم تهویه موجود در بخشهای مختلف کارخانه
پیشنهادات
مقدمه
ارگونومی
تقسیم کارهای جسمی از نظر ارگونومی
1- کارهای دینامیکی سخت
2 کارهای دینامیکی موضعی
3 کارهای استاتیک
اثرات کار استاتیک
کار ایستاده و تاثیرات آن
ارتفاع سطح کار: (مارتین هلاندر)
کار بصورت نشسته و تاثیرات آن
ارتفاع میزکار: (Mc convill et al)
آنتروپومتری
پارامترهای اندازه گیری شده در کارخانه داروپخش
نحوه انجام کار
ارتفاع چشم
طراحی صندلی
حمل دستی بار و دردهای کمر
روش صحیح بلند کردن بار: ( سازمان بین المللی کار (1972)
طراحی ابزار
اصول طراحی ابزار
بررسی مسائل ارگونومیک در کارخانه داروپخش
ایمنی در صنعت (مهندسی رجبی، ابراهیم، ایمنی در صنعت (1369))
ایمنی عمومی
1- کمیته های حفاظتی
2- نظم و نظافت کارگاهی
3- آموزش ایمنی، اعلانات و پوسترها
4- کاربرد رنگ واشکال هندسی
کدهای ایمنی طبق استاندارد موسسه بین المللی استاندارد امریکا ANSI
استانداردهای ایزو ونقش آن در ارتقاء ایمنی در کارخانه
چک لیست ایمنی عمومی
پیشنهادات
ایمنی ماشین آلات
دستگاه پرس قرص
چک لیست پرس قرص
بررسی ایمنی پرس قرص
دستگاه آسیاب و گرانول سازی
چک لیست دستگاه آسیاب
بررسی ایمنی دستگاه آسیاب
دستگاه بسته بندی
چک لیست ایمنی ماشین آلات
بررسی ایمنی دستگاه بسته بندی
نتایج بدست آمده از بررسی ایمنی ماشین آلات در کارخانه داروپخش
پیشنهادات
منابع و مأخذها

بخشی از منابع و مراجع پروژه گزارش کارآموزی بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه دارو پخش و راهکارهای آن (ارگونومی) در word

1- مهندسی صدا وارتعاش، رستم گل محمدی (1378)
2- بهداشت کار، تالیف مهندس پریوش حلم سرشت (1380)
3- کلیات بهداشت حرفه‌ای، علیرضا چوبینه، فرید امیدزاده (1379)
4- مهندسی روشنایی دکتر حسن کلهر (1376)
5- سم شناسی صنعتی، تالیف دکتر غلامحسین ثنایی (1375)
6- مهندسی عوامل انسانی در صنعت و تولید، مارتین ملاندر (75)
7- مهندس رجبی ، ابراهیم ، ایمنی در صنعت (1369)
8- آئین نامه‌های حفاظت کار ، موسسه کار و تامین اجتماعی
9- کتابچه‌های ACGIH (2001-2000)
10- (Manufacure Merck)
11- (USP) united State Pharmacopeia

مقدمه:

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و بر پایی صنایع بزرگ، استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات ، فرایندها و مواد شیمیایی و … امری گریزناپذیر شده است

صنعتی شدن و تولید فزاینده مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شود نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می کنند. از این رو حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیت شایان توجه برخوردار است

این گزارش جهت بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در کارخانه داروپخش طی یک دوره کارآموزی تهیه شده و سعی شده در آن پس از بررسی ها و ارزیابی ها و اندازه گیریهای انجام شده و ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مختلف و عوامل زیان آور کار پیشنهادات مفید و موثری جهت بهتر سازی محیط کار ارائه شود

امید روزیکه نیروی کار در تمام صنایع ایران از سلامت و ایمنی کامل برخوردار شود

واژه ارگونومی، آمیزه‌ای از دو واژه ارگو ( به معنای کار) و نوموس ( به معنای قانون) است. این واژه ، نخستین بار در سال 1857 از سوی فردی بنام و وجسیچ جاستر زبوسکی، در یک روزنامه لهستانی به کار برده شد(کارووسکی 1991)

در آمریکا، مهندسی عوامل انسانی، مترادف واژه ارگونومی دانسته شده است. ارگونومی در اروپا، ریشه در فیزیولوژی کار، بیومکانیک و طراحی ایستگاه کار دارد

 

«هدف نخستین دانش ارگونومی، طراحی است»

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی :

بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در صنایع داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا محصول نهایی تولید شده در کارخانه های داروسازی دارویی بوده و مصرف کنندگان آن بیماران می باشند. بنابراین حفظ شرایط صد درصد بهداشتی مطابق استانداردهای بین المللی در محیط کارخانه امری است ضروری که کنترل آن بر عهده مسئولین متخصص واگذار شده و آنها موظف به نظارت مستقیم بهداشت محیط کار می باشند

برای درک صحیح از مفهوم بهداشت حرفه ای در کارخانجات داروسازی بهتر است به تعریف بهداشت حرفه ای توجه کافی داشته باشیم در واقع بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و هنر پیشگیری از اثرات سوئی که در طرز کار، محیط کار و خصلت کار وجود دارد و سلامت شاغل را به خطر انداخته وباعث ایجاد بیماری های حرفه ای، مسمومیت های شغلی و حوادث ناشی از کار می شود ( براساس تعریف ALHA (انجمن متخصصین مهندسی بهداشت حرفه ای آمریکا) همانطور که می دانیم مواد اولیه مصرفی در کارخانجات دارویی بیشتر از مواد شیمیایی تشکیل می یابد. بنابراین در صورت عدم استفاده صحیح از موارد مزبور عوامل شیمیایی مورد مصرف ممکن است در اثر تماس با اعضای بدن کارگران و با ورود به دستگاه تنفسی و گوارشی و همینطور از طریق پوست موجبات ناراحتی آنان را فراهم بسازد و با مواد شیمیایی ممکن است باعث تحریک و سایر عوارض دیگر گردد

از جمله عوراض زیان آور فیزیکی که در کارخانجات داروسازی ممکن است روی سلامتی کارگران اثر منفی داشته باشد می توان سروصدا، روشنایی، حرارت و امثال آنها را ذکر کردکه در بخشهای مختلف به نحوی موجبات ناراحتی کارگران را سبب می شوند  و می بایست راههای کنترل صحیح آنها را شناسایی نمود و در صورتیکه راه کنترل به نحوی وجود داشته باشد با وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام به جلوگیری از عوارض نامطلوب آنها نمود

سازمانها و تشکیلات بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی در ایران

این سازمانها عبارتند از سازمانهای دولتی مسئول در امر بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی وسازمانهای اختصاصی که از طرف صنایع ایجاد می گردند

سازمانهای دولتی یا مستقیماً مجری برنامه های بهداشت حرفه ای و حفاظت صنعتی بوده و یا موظف در نظارت بر انجام امور و یا اینکه مسئول آموزش کادر فنی مورد لزوم می باشند. وزارت کار و امور اجتماعی مسئولیت مستقیم در مقابل مسائل کار و کارگری داشته و فعالیت گسترده ای در این زمینه دارد

سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور فعالیت های جنبی در زمینه بهداشت حرفه ای دارند. اینک به ذکر قانون کار وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و آیین نامه های کمیته حفاظت و بهداشت حرفه ای می پردازیم


1) قوانین کار، وزارت کار مورد استناد فعالیتهای بهداشت حرفه‌ایو حفاظت صنعتی:

ماده های 2،85،86،87،88،89،90،91،92،93،94،95،96،97،98،99،100،101،102،103،

104،105،106،156،179،

2) آئین نامه های سازمان تامین اجتماعی :

ماده های 3،4،54،60،61،65،66،88،

3) آئین نامه های کمیته حفاظت فنی :

ماده های 1،2،3،4،5،6،

در برگرفته شده از آئین نامه های حفاظت کار ، موسسه کار و تامین اجتماعی)

تاریخچه و مشخصات شرکت کارخانجات داروپخش :

شرکت داروپخش در تاریخ 23/10/1334 با سرمایه 000/000/250 ریال با عنوان بنگاه خیریه داروپخش به منظور ارائه خدمت دارویی در زمینی به مساحت 20 هکتار در کیلومتر 18 اتوبان کرج آغاز به کار نمود. محصولات بخش تولیدی این مجتمع در آغاز حدود 20 قلم و شامل انواع آمپول ، قرص  و شربت بود، که تا پیروزی انقلاب اسلامی تنوع تولیدات کارخانه به 80 قلم رسید

مجموعه بزرگ داروپخش در سال 1357 پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ملحق و با توجه به اجرای نظام نوین دارویی، همگام با سایر کارخانجات تولیدی محصولات خود را با نام ژنریک تولید و به بازار عرضه نمود و از سال 1359 با دگرگونی که در ساختار تشکیلاتی این مجموعه رخ داد با نام شرکت سهامی داروپخش به تلاش خود ادامه داد که از اسفند سال 1371 مالکیت آن از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان تامین اجتماعی منتقل و با نام شرکت داروپخش (سهامی خاص) به فعالیت خود ادامه می دهد

در سال 1372 شرکت داروپخش از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در سال 1377 با تبدیل واحدهای خود گردان به شرکتهایی با شخصیت حقوقی مستقل، کارخانه داروپخش نیز از شرکت داروپخش سهامی عام منفک و از همان تاریخ تحت عنوان شرکت کارخانجات داروپخش ( سهامی خاص) وظایف خود را دنبال می کند.در حال  حاضر شرکت با بهره گیری از خدمات بیش از 900 نفر در رده های مختلف تحصیلی و تجربی در زمینه تولید حدود 140 قلم اشکال مختلف دارویی فعالیت دارد و در حدود 12% از کل محصولات مختلف دارویی و بهداشتی را تأمین می نماید

شرکت داروپخش با توجه به توسعه کمی و کیفی و بهره برداری از بیش از 40 سال تجربه در حال حاضر از بخشهای زیر تشکیل شده است

–         بخش قرص و کپسول

–         بخش استریل

–         بخش شربت وقطره خوراکی

–         بخش فرآورده های بهداشتی

–         بخش پماد ، کرم وشیاف

–         بخش کارتریج

–         بخش سرم

در همین راستا و به منظور بهبود بخشیدن به تولیدات و پاسخگویی به نیاز بازارهای جهانی در بهمن ماه سال 1376 ، شرکت موفق به اخذ گواهینامه ISO 9002 گردید

کارگاهها و صنایعی که شرکت را احاطه کرده اند عبارتند از

در ضلع شمالی چاپخانه جمهوری اسلامی و کارخانه تولید مواد اولیه ، در ضلع جنوبی رنگ سازی و کارگاههای تولید قطعات، در ضلع شرقی بهزیستی و انبارهای نگهداری کالاهای تولیدی و در ضلع غربی کارگاه نیروی انتظامی واقع شده است

بخش اول صدا

مقدمه

در عصر حاضر، پیشرفت فن آوری در تمام زمینه های صنعتی، گسترش و کاربرد وسیع وسایل، ماشین آلات و تجهیزات مختلف را به همراه داشته است. این رشد سریع سبب گردیده تا انسان در زندگی روزمره و شغلی خود هر چه بیشتر تحت تاثیر آشفتگی های ناخوشایند اکوستیکی یعنی «صدا» با شدتهای مختلف قرار گیرد. بطوریکه امروزه صدا جزئی از زندگی انسان را تشکیل می دهد. (کارلسون،1989)

به همین ترتیب صدا یکی از عوامل زیان آور شغلی به شمار می آید و بسیاری از کارگران در معرض این عامل زیان آور قرار دارند. از این رو به دلیل اهمیت موضوع سر و صدا و تاثیراتی که روی افراد ایجاد می کند سعی شده است به بررسی این عامل در تعدادی از بخشهای کارخانه داروپخش پرداخته شود. در ابتدا برای آشنایی بیشتر با عالم زیان آور سروصدا تعاریفی دراین رابطه ارائه می گردد و تاثیرات زیان آور آن مطرح می شود

صوت چیست؟

صوت شکلی از انرژی می باشد که توسط حس شنوایی قابل تشخیص است به بیان ساده صورت هر چیزی است که شنیده می شود

امواج صوتی :

همچنان که نواحی تراکم وانبساط در یک محیط حرکت می کند یک موج صوتی تولید می شود پس یک موج صوتی نمونه ای از تغییر در فشار هوا است. مولکولهای هوا در مسیر موج صوتی حرکت نمی کنند. بلکه آنها در یک محل پیرامون نقطه تعادل خود به نوسان در می آیندو مانند یک منبع ارتعاش عمل می کنند. اصوات از نوع موج طولی بوده و تقسیم بندی آنها عبارتست از

1- امواج مادون صوت (Infra sound) : اصواتی با بسامد کمتر از 20 هرتز می باشد که گوش انسان حساسیت چندانی به شنیدن آن ندارد

2- امواج ردیف شنوایی (Audible spectram): اصواتی با بسامد 20 تا 20000 هرتز می باشند که بسامدهای یاد شده حس شنوایی را در انسان تحریک می کنند و بسامدهای 500 تا 3000 هرتز ، بسامدهای مطالعه می باشند

3- امواج ماوراء صوت (Ultra Sound) : اصواتی با بسامد بیش از 20000 هرتز می باشند و حس شنوایی انسان را تحریک نمی کنند

سروصدا : (Noise)

عبارتست از یک صوت نامطلوب ، ناخوشایند و ناخواسته که به مجموع امواج صوتی با طول موجهای مختلف و شدتهای متفاوت که ترکیب مشخص و ثابتی نداشته باشند اطلاق می گردد

انواع سر وصدا :

صدا از نظر توزیع زمانی به انواع زیر تقسیم می گردد

1- صدای ضربه ای ( کوبه ای) : صدایی است که تکرار صدا کمتر از یک بار در ثانیه و یا صدایی که در زمان کوتاهی ایجاد می شود وسپس برمی گردد

2- صدای متغیر: صدایی است که نوسانات صدا با گذشت زمان بین 15-10 دسی بل باشد

3- صدای منقطع : در صدای منقطع تغییرات و دامنه نوسانات بیش از 15 دسی بل باشد

4- صدای پیوسته: به صدایی گفته می شود که فاصله تکرار صدا کمتر از نیم ثانیه است

اثرات زیاد آور سروصدا:

سرو صدا دارای اثرات مختلفی بر روی سیستمهای مختلف بدن می باشد که در نهایت به کمبود بهره وری و بازده کاری می‌انجامد که از تأثیرات شدید تا خفیف آن عبارتند از

1) اثر بر سیستم شنوایی

الف ) تغییرات دائمی کاهش قدرت شنوایی غیرقابل برگشت ، کری دائم

Permparery Thershold Shift (PTS)

ب ) تغییرات موقت کاهش قدرت شنوایی قابل برگشت، کری موقت

Temparery Thershold shift (TTS)

ج )‌احتمال پاره شدن پرده و گوش در اثر سروصدای بسیار بالا

د ) وزوز کردن گوش و احساس سوت کشیدن در گوش حتی بعد از ساعات کار

2) اثر بر روی سیستم قلب و عروق

افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب ، افزایش میزان تنفس ، افزایش میزان آدرنالین، افزایش ترشح هورمونها

3) اثر بر روی سیستم گوارش و اعصاب

تغییرات سیستم گوارش ، گرفتگی عضلات و خستگی عضلانی و کاهش ساعات خواب ، افسردگی روحی و روانی  (کرایتر،1985)

روشهای اندازه گیری سروصدا در محیط کار:

اندازه گیری سر وصدا در محیط کار شامل دو بخش است: 1- اندازه گیری میزان سروصدای عمومی محیط کار 2- اندازه گیری میزان سروصدا به روش موضعی

عملیات اندازه گیری سروصدا شامل 3 مرحله اساسی است

الف ) بررسی مقدماتی : در این مرحله به جمع آوری اطلاعات مربوط به محیط اندازه گیری نظیر نام کارگاه، کروکی کارگاه ، جنس سقف و کف و دیوار کارگاه، تعداد ماشین آلات و روش اندازه گیری انتخابی، استاندارد انتخابی منابع مهم سروصدا و منابع ثانویه سروصدا می‌پردازیم. در بررسی مقدماتی وسایل ودستگاههای موجود در کارگاه به تناسب ابعادحقیقی رسم می‌گردند

ب ) اندازه گیری : بعد از کشیدن کروکی انتخاب ایستگاه های اندازه گیری باید صورت بگیرد در بررسی وضعیت عمومی کارگاه از روش ایستگاه بندی استفاده می شود و نقاطی که بعلت وجود ماشین آلات امکان اندازه گیری ندارد حذف می گردد تقسیم کارگاه به مربعهای 2*2 یا 1*1 با توجه به کوچکی و بزرگی کارگاه صورت می گیرد و در مرکز هر مربع اندازه گیری انجام می شود

در روش موضعی نقاطی که امکان حضور فیزیکی کارگر بیشتر است در نظر گرفته می شود

برای اندازه گیری صدا در هر نقطه دستگاه صداسنج را در فاصله 5/1 متری از سطح زمین و با زاویه 75 درجه در یک جهت نگهداشته بگونه ای که میکروفون دستگاه تقریباً در محدوده شنوایی فرد قرار بگیرد

ج ) مقایسه با استانداردها: پس از اندازه گیری نوبت به ارزیابی و مقایسه با استانداردها می رسد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا در word دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا در word

مقدمه  
1ـ کلیات  
1ـ1ـ استخرهای شنا  
2ـ1ـ اهمیت بهداشتی آب استخرهای شنا  
2ـ کیفیت آب استخرهای شنا  
2ـ1ـ مشخصه‌های شیمیائی  
2ـ3ـ مشخصه‌های فیزیکی  
3ـ2ـ مشخصه‌های میکروبی  
3ـ کنترل کیفیت و سالم سازی آب استخرهای شنا  
1ـ3ـ کیفیت آب خام مصرفی  
2ـ3ـ نوع استخر از نظر جریان وکیفیت آب  
3ـ3ـ گندزدائی و سالم سازی آب از نظر میکروبی  
4ـ3ـ کنترل جلبک   
5ـ3ـ کنترل PH خورندگی و رسوب گذاری  
6ـ3ـ کنترل شفافیت آب استخر  
7ـ3ـ کنترل آهن و منگنز  
8ـ3ـ درجه حرارت آب استخر  
9ـ3ـ سیستم باز چرخش آب و تصفیه آب  
10ـ3ـ پر کردن اولیه استخر شنا  
4ـ نظارت بهداشتی بر آب استخرهای شنا  
1ـ4- منبع آب خام  
2ـ4ـ سیستم پالایش، تصفیه و بازچرخش آب  
3ـ4ـ کنترل آب استخر توسط بهره‌بردار  
نتیجه‌گیری و پیشنهادات  
ضمیمه ‌‌I: چه موقع باید استخر را تعطیل کرد.  
ضمیمه II : تمیز نمودن و گندزدائی استخرهای آلوده شده به مواد مدفوعی اسهالی و استفراغی  
ضمیمه III: مشکلات و نواقص مربوط به کیفیت آب و راه‌های اصلاح آنها  
ضمیمه IV: فرم ثبت عملیات روزانه بر روی آب استخر  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا در word

Salvato J.A, Nemerow N.L, Agardy F.J, “Environmental Engineering”. Fifth edition. John Viley & Son, Inc, USA,

World Health Organization ‘Guidlines for safe recreational- water environments, Volume 2 : Swimming pools, spas and similar recreational – water environments. WHO

Salvato J.A. “Environmenal and Sanitary Engineering”, forth edition, John Viley & Son, Inc, USA

Department of Health and Community Services, Disease Control and Epidemiology Division, Public Pools, Water quality and record keeping standards, USA,

Bryce Lang A.STC “The Fundamentals of private pool operation and chemical treatment”. 2004

Lovibond and Tintometer Companies “The Lovibond handbook of swimming pool and SPA water Treatment” 1st edition Germany

APHA, AWWA, WEF “Standard Methods for the examination of water & wastewater” USA,

Van Dusen K, Fraser G. “Swimming pool program study, Department of social and health Services, Olympia, WA, October

Bitton, G. “Wastewater Microbiology” John wilcy & Sons. In, pub. (1999)

مقدمه:

استفاده‌های زیباشناختی و تفریحی آب، بعنوان یکی از مصارف آب در هر اجتماع می باشد. استفاده از محیط‌های آبی طبیعی و یا مصنوعی بعنوان شنا‌گاهها از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. بطوریکه امروزه شنا بعنوان یک فعالیت تفریحی و ورزشی مفید از نظر جسمی و روحی در نظر گرفته می‌شود

در کشور عزیز ما ایران روز به روز به این اماکن مخصوص از طرف بخش خصوصی افزوده می شود

توجه به مسائل و جوانب بهداشتی استخرهای شنا برای تأمین سلامت و رفاه افراد شناگر بسیار مهم است. از موارد بهداشتی مهم در این زمینه توجه به کیفیت آب مصرفی می‌باشد. بطوریکه منبع آب مصرفی باید دارای ویژگی‌های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی مناسب بوده و در طول استفاده از آب این ویژه‌گی‌ها در حد مطلوب حفظ گردد

در استخرهای شنا بدن انسان مستقیماً با اب در تماس خواهد بود. همچنین غوطه‌ور شدن در آب ممکن است باعث ورود آب به دهان، بینی، گوش و چشم گردد. لذا در صورت آلودگی شیمیایی و میکروبی انتقال بیماریها را به همراه خواهد داشت

کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا جهت حفظ سلامت افراد شناگر و جلوگیری از انتقال بیماریها دارای اهمیت است. همچنین حفظ جنبه‌های ظاهری و زیباشناختی و خوشایند بودن آب برای مصرف کننده مهم است

در کشور عزیز ما امر نظارت بر مسائل بهداشتی استخرهای نشا از جمله نظارت بر بهداشت آب آنها بر عهده متخصصین بهداشت محیط در مراکز بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌باشد

متخصصین بهداشتی با استفاده از دستورالعمل ها و استانداردهای موجود در این زمینه باید نظارت مستمری بر استخرهای شنا داشته باشند

این راهنما که با همکاری و پشتیبانی معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی،‌ مرکز سلامت محیط و کار تهیه شده است،  در بردارنده اطلاعاتی در زمینه روش های مناسب کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا میباشد. اطلاعات ارائه شده در این راهنما از دو جنبه دارا یاهمیت است. اولاً مجموعه‌ای نسبتاً جامع برای استفاده کارشناسان بهداشت محیط در سطح کشور است و علاوه بر ان می‌تواند بعنوان راهنمائی برای استفاده صاحبان و بهره‌برداران از استخرهای شنا تلقی گردد

رعایت نکات ارائه شده در این مجموعه در رابطه با کیفیت آب، علاوه بر برآورده شدن هدف اصلی یعنی حفظ سلامت افراد اجتماع، می تواند به عملکرد مطلوب این اماکن، جلب افراد بیشتر و همچنین حفظ تأسیسات و تجهیزات استخر، کمک نماید. بطوریکه کیفیت مناسب آب می‌تواند، ‌باعث دوام و عمربیشتر تأسیسات و تجهیزات گردد.  امید است این مجموعه تا حد امکان بتواند نیازهای موجود و این رابطه را پاسخگو باشد

1ـ کلیات

1ـ1ـ استخرهای شنا

استخر شنا به حجم مشخصی از آب اطلاق می‌شود که معمولاً در یک فضا با ابعاد و اندازه مشخص محصور شده است. آب استخرها معمولاً از منابع آب آشامیدن هستند که با اضافه کردن مواد گندزدا تصفیه شده‌اند. استخرهای شنا ممکن است از چشمه‌های آب گرم و یا آبهای شور هم ایجاد گردند. استخرهای شنا را معمولاً به استخرهای مصنوعی و استخرهای نیمه مصنوعی طبقه بندی می‌نمایند

استخرهای مصنوعی اغلب از مصالحی مانند بتون،‌ فولاد، آلومینوم و فایبر گلاس و دارای پوششی از ونیل می‌باشند. استخرها به صورت استخرهای با آب گردشی با فیلتراسیون و گندزدایی یا بندرت (اگر اجاره داده شود) فقط با گندزدایی به صورت استخرهای پر و خالی ‌شونده یا استخرهای با جریان مداوم طراحی و بهره‌بردای می‌گردند. استخرهای شنا با آب شور باید الزامات و استانداردهای مشابه استخرهای آب شیرین را رعایت نمایند

استخرهای شنا را به صورت زیر طبقه بندی می نمایند

ـ استخرهای پر و خالی شونده ‌‌(fill and draw pool)

این استخرهای با آب تازه پر شده،‌ برای دوره زمانی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد، سپس آب تخلیه شده، استخر تمیز می گردد و مجدداً آب گیری می شود. استفاده از این استخرهای بخاطر مصرف زیاد آب،‌ مشکلات در حفظ نظافت و آلودگی آب توصیه نمی‌شود ودر بعضی از کشورها استفاده از آنها ممنوع شده است

ـ استخرهای با گردش آب (Recirculating swimming pool)

در این استخرها آب توسط پمپ، از سیستم تصیفه عبور نموده و بعد از گندزدائی مجدداً به استخر برگشت داده می‌شود. آب از دست رفته توسط تبخیر، ریخت و پاش و پاشیده شدن آب به اطراف، و آب شستشوی معکوس صافی‌ها با آب تازه جایگزین می‌گردد. این استخرها اگر بطور مناسب بهره‌برداری شوند از نظر بهداشتی بهترین نوع استخرها هستند که حداکثر تعداد افراد می‌توانند در یک دوره زمانی در آن شنا کنند. اتلاف آب در این استخرها حداقل است و مصارف سوخت برای گرم نمودن آب نیز پائین است

 

ـ استخرهای با جریان مدام آب (flow – through pool)

استخرهایی هستند که بطور مرتب جریانی از آب تازه قابل قبول، بدون تصفیه به آنها وارد می شود که این امر،‌باعث می گردد به همان میزان آب بصورت سرریز از استخر خارج گردد

گرچه در این استخرها، آلودگی باکتریایی کاهش می‌یابد، ولی بطور کامل از استخر خارج نمی‌شود

میزان آلودگی باقیمانده در این استخرها  به تعداد دفعاتی که در 24 ساعت آب استخر تعویض می‌شود، بستگی دارد. جدول 1 اثر ورود آب تمیز در کاهش آلودگی استخر را بدون عمل گندزدایی نشان می‌دهد

جدول 1 ـ تأثیر جریان آب رقیق سازی در حذف آلودگی از استخرهای شنا با جریان مداوم

تعداد دفعات در 24 ساعت که آب استخر با آب تمیز جایگزین می‌شود

(1) مدت زمان جایگزینی (ساعت)

T

(2) آب مورد نیاز تازه به ازای هر شناگر (لیتر)

Q

(3) درصد آلودگی باقیمانده در استخر

(4) تعداد روزهای که آلودگی به حد مقدار نشان داده شده در ستون 4 می رسد

(5) 1 24 14000 58 9 2 12 3500 16 4 3 8 1500 5 3 4 6 850 2 2

برای مثال استخری به ابعاد 6 * 20 متر که گنجایش معادل 210 مترمکعب آب دارد، اگربا آب حجم 630 مترمکعب در روز تغذیه و ‌بطوریکه در 8 ساعت آب آن جایگزین گردد، بر طبق قانون رقیق شدن (Q = 23/5 T2) هر فرد حدود 1500 لیتر آب احتیاج خواهد داشت. بنابراین با این حجم آب در هر روز 420 نفر و درهر ساعت 17 نفر می‌توانند از این استخر استفاده نمایند. استخرهای با جریان مداوم نیاز به حجم بالایی از آب کنترل شده تمیز دارند. هم چنین کنترل شدیدی بر تعداد شناکنندگان باید اعمال گردد. که این امر معمولاً امکان پذیر نمی‌باشد. بعنوان یک معیار  راهنما به ازای هر شناگر در روز میزان آب رقیق سازی برابر 1500 لیتر می‌باشد

1ـ2ـ اهمیت بهداشتی آب استخرهای شنا

ـ خطرات میکروبی

استخر شنا محل بسیار مناسبی برای انتقال بیماریهای پوستی و عفونی می‌باشد. اهمیت بهداشتی آب استخرهای شنا در رابطه با کیفیت میکروبی و شیمیایی آب می‌باشد. بعلت اینکه در یک مدت زمان محدود تعداد زیادی از افراد همزمان از استخر استفاده می‌کنند، بنابراین استخرهای شنا همیشه با مسائل و خطرات بهداشتی همراه می‌باشند. چنانچه اگر آب تأمینی برای استخر کاملاً‌سالم هم باشد،‌ ورود حتی مقادیر جزئی باکتریهایی پاتوژن توسط شناگران احتمال خطر عفونت را  بهمراه دارد. آب شناگاهها اگر چه به مصرف شرب نمی‌رسند اما در صورت تماس با بدن انسان یا بلع اتفاقی موجب انتقال بیماری به انسان می‌شود. بخصوص در مواردی که آب دارای باقیمانده مواد گندزدای فعال (مانند کلر) به مقدار کافی نباشد. این خطر بیشتر می‌شود

از بین بیماریهای منتقله می‌توان به بیماریهای زیر اشاره نمود

تب تیفوئید، دیسانتری، تراخم، لیپتوسپیروزیس،‌انتقال کرم های حلقوی و دیگر عفونت‌های پوستی، شیستوزومیاریس، خارش شناگران،‌بیماریهای دستگاه تنفسی مثل عفونت سینوس‌ها عفونت گوش و گلو

باکتریهای شاخص آلودگی مدفوعی عمدتاً کلیفوم‌های مقاوم به حرارت یا E . coli می‌باشد ولی سایر میکروارگانیسم ها شامل سودموناس آئروژینوزا،‌کلستریدیوم، استرپتوکوکهای مدفوعی و مایکوباکتریوم مورنیوم (عامل عفونت‌های پوستی) می باشند

مایکوباکتریوم مورنیوم باعث ایجاد عفونت های مختلف چشم، گوش، پوست و عامل گرانولوما در افرادی که از استخرهای شنای عمومی استفاده می‌نمایند می‌گردد. این ارگانیسم در کلر باقیمانده 5/1 میلی گرم در لیتر مقاوم است. سایر عفونت‌های باکتریایی و ویروسی از جمله تب، ورم ملتحمه چشم در شناگران مشخص شده است

بیماریهای ناشی از ویروس‌ها شامل آدنوویروس‌ها، ویروس هپاتیت A، نورواک و اکو ویروس می‌باشد. ولی فراوانی همه‌گیریهای گزارش شده توسط آدنوویروس‌ها بیشتر می‌‌باشد. علائم ناشی از آدنوویرو‌س‌ها شامل عفونت گلو،‌پلک‌ها و ناراحتی ملتحمه و حلق . در صورتیکه علائم عفونت های ناشی از سایر ویروس ‌ها، تهوع، ‌استفراغ،‌ سردرد، ‌اسهال و تب می‌باشد

شیگلا و اشرشیاکلی 157، دو باکتری مرتبط به هم می‌باشند که اخیراً همه‌گیری ناشی از آن در استخرهای شنا گزارش شده است. علائم عفونت با اشرشیاکلی 157، شامل اسهال خونی و سندرم اورمیک همولیتیک (HUS)،‌ استفراغ و تب در بیشتر موارد است. ویژگی HUS کم خونی همولیتیک و نقص کلیوی حاد است و فراوانی آن بیشتر در اطفال و نوجوانان و سالخوردگان می‌باشد. علائم عفونت از شیگلا شامل اسهال، تب و استفراغ می‌باشد

لیپتوسپیرا و لژیونلا پنوموفیلا نیز می‌توانند از طریق آب شناگاهها منتقل شوند

بیماری گوارشی حاد (Acute Gastrointestinal Ilness) یا AGI از طریق آب شناگاهها انتقال می‌یابد. خارش پای شناگران که شیستوزومای غیر انسانی عامل آن است نیز منتقل می‌شود. عفونت پای ورزشکاران (Athlet’s foot) که عامل آن گونه‌ای قارچ تریکوفیتون (عفونت درلابلای انگشتان پا ایجاد می‌شود) می‌باشد از طریق شنا در آب آلوده منتقل می‌شود

خطر بیماریهای مرتبط با پروتوزئرها در استخرهای شنا عمدتاً به دو انگل ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم مربوط می‌شود. این دو ارگانیسم دارای کیست بوده و مقاومت بالایی نسبت به شرایط نامساعد محیط و گندزداها دارند. هر دو آنها در مقادیر کم هم عفونت زا بوده و به میزان زیاد توسط افراد آلوده دفع می‌شوند. علائم عفونت با ژیاردیا شامل اسهال، قولنج، کاهش اشتها، خستگی و تهوع و علائم عفونت با کریپتوسپوریدیوم اسهال، استفراغ،‌ تب و دردهای شکمی است. ژیاردیالامبلیا بوسیله بلعیدن و فرو بردن احتمالی آب آلوده استخرهای شنا منتقل می‌شود

نگلریا فاولری از پروتوزوئرهائی می‌باشد که از آبهای آلوده و استخرهای شنا جدا شده و می‌تواند عامل بیماری مننگو آنسفالیت آمیبی گردد که اولین بار در سال 1965 در استرالیا گزارش گردید. اغلب بعد از 4 تا 5 روز که این آمیب به بدن وارد می‌شود می‌تواند باعث مرگ گردد. این پروتوزوئر از طریق غشاهای موکوسی به بینی وارد میشود و به سیستم اعصاب مرکزی می‌رسد. این بیماری بیشتر در اثر شنا کردن و شیرجه رفتن در استخرهای آب گرم در آمریکا گزاش شده است آکانتاموبا، آمیب دیگری است که سبب عفونت حاد یا مزمن ولی با شدت کمتر از نگلریا می‌گردد

ـ خطرات شیمیایی

کیفیت شیمیایی آب استخرهای شنا،‌ مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب استخر، مواد حاصل از واکنش این مواد، بخصوص گندزداها با مواد آلی و معدنی موجود در آب خام و مواد آزاد شده از شناگرها مانند باقیمانده مواد پاک کننده، مواد آرایشی، ترشحات بدن شناگران (عرق، ادرار و 😉 از جمله مواردی است که خطرات ناشی از مواد شیمیایی را بدنبال دارد

2ـ کیفیت آب استخرهای شنا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای در word دارای 221 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای در word

پیشگفتار

آشنایی با بهداشت حرفه ای

اهداف بهداشت حرفه ای

فصل اول

تاریخچه و خلاصه ای از فرایند تولید

مقدمه و تاریخچه بهداشت حرفه ای

– بهداشت حرفه ای

– طب حرفه ای یا پاتولوژی شغلی

– مهندسی بهداشت حرفه ای

– قوانین و مقررات مربوط به بهداشت حرفه ای:‌

– تاریخچه و سوابق شرکت شیشه و  گاز :‌

– بخشهای مختلف تولید

– واحد آماده سازی مواد اولیه (بچ پلنت)

– کوره ها

– ماشینهای تولید

– گرم خانه (تنش زدایی و تأمین استحکام)

– چاپخانه

فصل دوم

عوارض فیزیکی زیان آور محیط کار، سر و صدا

– مقدمه

– مشکلات ناشی از سروصدا

– روشهای اندازه گیری و ارزیابی صدا

– اهداف اندازه گیری

– گردآوری اطلاعات

– تعیین ایستگاه های اندازه گیری

– روشهای اندازه گیری

– روش تهیه نقشه ناحیه بندی

– اندازه گیری به منظور ارزیابی مواجهه کارگر

– آنالیز فرکانس صدا

– افت قراردادها:‌

– وسایل اندازه گیری صوت

–  کالیبراسیون تراز منبع صوت

استانداردها برای آنالیز صدا

– کنترل صدا

کنترل در مسیر انتشار

– انواع جاذب های صوتی

– نحوه بکارگیری جاذب های سطحی ( با استفاده از ویژگی ثابت اتاق)

– حفاظت فردی

– طراحی اتاق آکوستیک برای اتاق کنترل در کمپرسورخانه

فصل سوم

دزیمتری

مقدمه

– اهداف دزیمتری

مواد قانونی

– وسیله اندازه گیری

– کالیبراسیون دستگاه

هدف و روش اندازه گیری

– روش بدست آوردن Leq از طریق دزیمتری

– کاربرد دزیمتری برای تعیین زمان حفاظت دهی گوش ها

– تغییر نتایج

فصل چهارم

ادیومتری

مقدمه

– جنبه های قانونی انجام ادیومتری

– مروری بر پژوهشهای گذشته

– صدمات صوتی به دستگاه شنوایی

– شنوایی سنجی با استفاده از صوت خالص Pure tone Andiometry (PTA)

فصل پنجم

ارتعاش;

مقدمه

– مروری بر پژوهشها

– جنبه های قانونی

روشهای اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش

– اقدامات کنترلی پیشنهادی برای کاهش ارتعاش دستگاه‌ها

فصل ششم

روشنایی

مقدمه

– اهمیت روشنایی و جنبه های بررسی آن

– اهمیت روشنایی از دیدگاه آسایشی

2- اهمیت روشنایی از دیدگاه بهداشتی

3- اهمیت روشنایی از دیدگاه ایمنی

– روشهای توزیع روشنایی

درخشندگی

برای پیشگیری خیرگی ناشی از درخشندگی

– روشهای بررسی و اندازه گیری روشنایی محیط کار

– محاسبه میانگین اندازه گیری مقدار روشنایی

– کالیبراسیون فتومتر

– استانداردهای متداول روشنایی محیط کار

– ارائه پیشنهاد برای بهبود روشنایی

فصل هفتم

تشعشعات

مقدمه (پرتو ur)

مروری بر پژوهشها

– جنبه های قانونی حفاظت در برابر پرتوها

 – روش اندازه گیری پرتو ur و ارزیابی آن

– جنبه های قانونی پایش این عامل زیان آور

– حدود مجاز تماس شغلی با پرتو مادون قرمز

– روش اندازه گیری پرتو مادون قرمز و ارزیابی نتایج

– گردآوری اطلاعات دقیق از کارگاه و نحوه مواجه کارگر

– انجام اندازه گیری و ثبت نتایج

فصل هشتم

شرایط جوی محیط

– مقدمه

1- اثرات غیر آسایشی شرایط جوی

2- اثرات غیر بهداشتی شرایط جوی

– مشکلات ناشی از شرایط جوی از دیدگاه غیر ایمنی

– جنبه های قانونی مساعد بودن شرایط جوی محیط کار

منابع گرمایی موجود در محیط کار

– تبادل گر، بین انسان و محیط

– تعیین انرژی مصرفی کارگر

– شاخص تجربی دمای مؤثر (ET)

– شاخص تجربی دمای مؤثر تصحیح شده (CET)

– شاخص تجربی میزان عرق پیش بینی شده 4 ساعته  

– شاخص تحلیلی تنش گرمایی (HSI)

– تعیین شاخص HIS از طریق نموگرام

– شاخص میانگین رأی پیش بینی شده (PMV)

– شاخص درصد نارضایتی پیش بینی شده PPD

– روش غیر مستقیم اندازه گیری رطوبت نسبی توسط دماسنج آسمن

– اصول کنترلی و پیشنهادی شرایط جوی محیط کار

فصل نهم

عوامل شیمیایی زیان آور

عوامل شیمیایی

– مقدمه

– مستندات قانونی

– بررسی مواد شیمیایی در کارخانه شیشه و گاز

– ارزیابی آلاینده های ذره‌ای

– اهداف کلی نمونه برداری

– برنامه ریزی جهت عملیات نمونه برداری و تجزیه

– روش نمونه برداری (انتخاب فیلتر)

– محاسبات غلظت سیلیس هوابرد

– ارزیابی آلاینده های گازی (گازسنجی)

– طریقه مصرف لوله های گازیاب

– پیشنهادات

فصل دهم

اسپیرومتری

– مقدمه

– مروری بر پژوهشهای گذشته

جنبه های قانونی انجام اسپیرومتری

– اندازه‌گیری سرعت جریان باز دمی

– ظرفیت حیاتی اجباری و پرفشار

حجم زمان های باز دمی اجباری

– الگوی انسدادی (Obstructive Patterne)

– الگوی محدود کننده (Restrictive Patteran)

– الگوی مختلط (Miled pattern)

– اهداف تست اسپیرومتری

– موارد تکرار تست

– نوع دستگاه و کالیبراسیون

– آماده نمودن کارگر برای انجام تست اسپیرومتری

فصل یازدهم

ایمنی در صنعت

– مقدمه

– مستندات قانونی

– مدیریت و نقش آن در ایمنی و  بهداشت کار

– وظایف مدیریت (کارفرما) در امر بهداشت و ایمنی کار

– بخش اجرایی خدماتی بهداشت حرفه ای

– کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

– نظم و نظافت کارگاهی

– رنگ و ایمنی و کاربرد آن

– مقررات رنگ (American National Standard Institue) ANSI

– پوسترها، دستورالعملها و علایم ایمنی

– کاربرد استانداردها در ایمنی و بهداشت کار

فصل دوازدهم

ایمنی ماشین آلات

– مقدمه

– روشهای ایمن سازی و حفاظ ماشین آلات

– اصول کلی ایمنی دستگاه های پرس

– وسایل و تجهیزات ایمنی در ارتباط با منطقه خطر دستگاه

– ایمنی دستگاه IS پرس

– ایمنی ماشینهای ابزار

– ایمنی ماشین تراش

– خطرات عمده ماشینهای تراش

– اصول پیشگیری از حوادث در حین کار با دستگاه تراش

– ایمنی ماشین های سنگ سمباده

– ایمنی جوشکاری و برشکاری حرارتی

– ایمنی ابزار دستی

– ایمنی آچارها (Torsion Tools)

– ایمنی انبردستها

– ایمنی پیچ گوشتی ها (Screw Drivers)

چکش ها (Hammers)

فصل سیزدهم

ایمنی حمل و نقل

– ا یمنی چراثقال

– تست های انجام شوند روی چرثقالها

– تست دینامیک

– ایمنی لیفتراکها

– خطرات ناشی از کار و عملیات لیفتراک

– نکات ایمنی در ارتباط با لیفتراکها

– نگهداری و تعمیر لیفتراک

فصل چهاردهم

ایمنی ساختمان

– مقدمه

– مسئولیت ایمنی در کارگاه ساختمانی

– ایمنی مربوط به کف سقف و دیوارهای ساختمان

– ایمنی نرده ها

– ایمنی پلکانها

– ایمنی نردبانها

– ایمنی راهروها

فصل پانزدهم

ایمنی انبار

– مقدمه

– محل و سازه انبار

– تفکیک و جدا کردن تولیدات

– طبقه بندی و برچسب زدن تولیدات

– اقدامات مربوط به دریافت، ارسال و حمل و نقل کالاها

– برنامه ریزی امور انبار (چیدمان مواد)

– سیستم تهویه انبار

– ایمنی برق در انبار

– روشنایی انبارها

– بهداشت محیط انبار

– کشف حریق و وسایل حفاظتی

– آموزش

فصل شانزدهم

ایمنی برق

فصل هفدهم

ایمنی حریق

– مقدمه

– طبقه بندی حریق بر مبنای استاندارد

– دیتکتورها Detectors

– آتش دتیکتورها

– دتیکتور شعله ای (Flame detector)

– دتیکتور گازی(Gos detector)

* منابع

فصل هیجدهم

ایمنی فردی

* منابع

آشنایی با بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای روند پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل مخابرات، تندرستی در محیط  کار، با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت کلیه کسانی است که کار می کنند و همچنین به منظور حفظ محیط زیست می‌باشد

برای رسیدن به این هدف، هرچه نظام ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای بیشتر با نیازهای کارکنان همسو و هماهنگ باشد، احتمال توفیق آن بیشتر بوده و در نتیجه جامعه تولید کننده کشور، سالم تر خواهد بود. این نظام نباید فقط به مراجعه کنندگان به درمانگاه به علت ابتلا به بیماری‌های شغلی و غیر شغلی یا مصدومین حوادث ناشی از کار توجه کند بلکه باید با حضور مستمر در کارگاه ها، توان شناسایی و حل مشکلات واقعی بهداشتی و ایمنی کارکنان را داشته باشد

یکی از مهمترین اصول ارائه خدمات بهداشت حرفه ای که باید همواره مورد بازنگری قرار گیرد، بهره مندی از فن آوری مناسب است. این مسئله ابعاد مختلفی از جمله فرهنگ جامعه و مدیریت، تجهیزات و  امکانات، نیروی انسانی متخصص، منابع مالی و ; را در بر می گیرد

در سال های اخیر این علم پیشرفت های سریع و گسترده ای داشته، اما این پیشرفت ها شامل همه کشورها نشده است زیرا استانداردهای کار و پژوهش در زمینه بهداشت حرفه ای در کشورهای مختلف جهان، متفاوت بوده است. علاوه بر آن ارزش کار و کارگر، انسانیت یک اجتماع، ثروت عمومی، وضع اجتماعی کارگران، جایگاه تشکل های کارگری در میزان پیشرفت بهداشت حرفه ای در توسعه صنعتی، شناخته نشده است، لذا این واحد را واحدی تشریفاتی می دانند. این در حالی است که هر ساله مقادیر قابل توجهی از منابع مالی کشور در مرکز بهداشتی – درمانی صرف معالجه بیماری ها یا درمان مصدومین حوادث می شود و به علت بروز حوادث گوناگون، خسارات مالی سنگینی به بار آمده و سرمایه های کشور از بین می روند. در صورتی که با ارائه خدمات بهداشت حرفه ای به طور موثر هم منابع یاد شده از بین نمی روند و هم کارگران سالم، تولید بیشتری خواهند داشت

اهداف بهداشت حرفه ای

کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و  سازمان بین المللی کار که در سال 1953 در ژنو تشکیل شد، هدف های بهداشت حرفه ای را چنین بیان نمود

الف) تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی کارکنان در هر پیشه ای که هستند

ب) پیش گیری از بیماری ها و حوادث ناشی از کار

ج) انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد و یا به طور اختصار تطبیق کار با انسان و در صورت عدم امکان، تطبیق انسان با کار به منظور حفظ نیروی انسانی و تأمین سلامت و بهداشت کارگران که در توسعه و پیشرفت واحدهای صنعتی نقش بسزایی دارند روز به روز به ضرورت بهداشت حرفه ای و قوانین کار در مورد حفاظت و بهداشت جهت تقلیل حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی و ایجاد حس علاقه مندی در کارفرمایان و صاحبان صنایع بیشتر پی برده می شود

این ضرورت باعث گردیده که این رشته در ایران به پیشرفت هایی نایل آید. اهم این پیشرفته شامل موارد زیر است

– تحقیق و بررسی عوامل فیزیکی نظیر صدا، ایمنی معدن، ایمنی ساختمان، آتش نشانی، مکانیک، الکتریسیته و تحقیق در مورد عوامل شیمیایی و وسایل حفاظت فردی به طور استاندارد و گسترده

– آموزش و تعلیمات در امر بهداشت حرفه ای از طریق مختلف با تأسیس دانشکده های بهداشت، انتشار نشریات حفاظت و بهداشت کار جهت بالا بردن سطح اطلاعات کارفرمایان و کارگران مختلف و بطور کلی اشاعه فرهنگ بهداشت و ایمنی در صنعت که اثرات هر یک از این فاکتورها بر روند تولید بسیار مهم، حساس و قابل تعمیق و بررسی می باشد

به هر ترتیب آنچه که در ذیل آورده شده مجموعه ای است که حاصل چند ماه کوشش در جهت جمع آوری و کسب اطلاعات در زمینه و ابعاد مختلف و در محدوده ایمنی و بهداشت می باشد. با امید به اینکه حتی الامکان بعضی از کنترل ها و پیشگیریهای ممکنه در آینده در محیط کار صورت پذیرد

عوامل مورد بحث در کارخانه که در طی کارورزی مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از

1- عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار: مانند صدا، ارتعاش، شرایط جوی، روشنایی، پرتوها و میدان های الکترومغناطیس

2- عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار که تقریباً تمام مواد شیمیایی مورد مصرف در سطح کارخانه تا حد ممکن شناسایی و در مورد اثرات سوء آن تحقیق و بررسی به عمل آمد. این بررسی شامل شناسایی خواص فیزیکی و شیمیایی این مواد، موارد مصرفی، نقطه تماس، اندازه گیری و ارزیابی و تحقیق در مورد نحوه پیشگیری و رعایت نکات کنترلی و ایمنی و بهداشت هر یک از مواد

3- عوامل ارگونومیک زیان آور مانند وضعیت نامطلوب بدنی در هنگام کار، وارد شدن فشار بیش از حد بر روی اندام های خاص، نبود تناسب جسمانی و روانی میان انسان و کار

4- مسأله ایمنی در صنعت شامل ایمنی عمومی، ایمنی ماشین آلات، ایمنی ساختمان و انبار، ایمنی فردی، ایمنی برق، ایمنی حریق و حوادث ناشی از کار

5- بهسازی محیط کار مانند بررسی آب آشامیدنی کارخانه از لحاظ میکروبی و فیزیکوشیمیایی،‌ بررسی فاضلاب کارخانه از لحاظ BOD ، COD و PH ، مبارزه با حشرات و جوندگان و بررسی تسهیلات بهداشتی کارخانه

هر یک از عوامل یاد شده اگر از حد تحمل فیزیولوژیک بدن انسان پیشی گیرد، عوارض و آسیبهایی را ایجاد خواهد نمود. در بهداشت حرفه ای عمده کوشش ها بر ارزیابی این عوامل، اندازه گیری آنها و در صورت نیاز کنترل آنها می باشد

فصل اول

تاریخچه و خلاصه ای از فرایند تولید

مقدمه و تاریخچه بهداشت حرفه ای

بشر در ابتدای تمدن خویش زندگی ساده و فاقد صنعت و حرفه های گوناگون داشت اما به تدریج با رشد جوامع بشری انسان برای رفع نیازهای حیاتی زندگی خویش را بسمت تولید که لازمه آن مصرف انرژی و بکارگیری فکر و اندیشه بود آغاز کرد. بتدریج با رشد روزافزون جمعیت نیازهای انسان نیز رو به فزونی نهاد. اهمیت رفع این نیازها برای انسان و کنجکاوی و هوشیاری وی باعث گردید که بشر هر روز بتواند رازی از طبیعت را بگشاید و به یکی از قوانین آن آشنا گردد که این امر باعث گردید که بشر هر روز بتواند به کمک قدرت خلاقیت خویش دست به اختراعات و اکتشافات بسیارند که نتیجه آن خلق دستگاه های اولیه صنعتی بود. بدنبال اینگونه تحولات در زندگی بشر مفهوم صنعت به شکل معمولی تری وارد زندگی وی گردید. و هر روز با تحولاتی جدید در آن گویی پای در راهی بی‌نهایت می نهاد. اما صنعت را که بشر آفریده بود خود در کنار عامل مهمی بنام نیروی کار جان گرفت

بدنبال انقلاب صنعتی که در قرن نوزدهم در جهان بوقوع پیوست که خود نقطه عطفی در تاریخ بشر به حساب می آید. موجی از نیروهای کار راهی مراکز صنعتی شدند که چرا معنای صنعت را با بازوان خویش به حرکت در می آورند

اما صنعتی که انسان آنگونه به آن غره شده بود که آن را راهی و وسیله ای در رسیدن به تکامل و رفع نیازهای بی پایانش می دید خود به جولانگاهی برای انواع خطرات برای خود وی بدل گردید

هر روز انسانهای بسیاری که اغلب از طبقه پایین جامعه بودند قربانی دستگاه ها و ابزارآلاتی بودند که همنوعشان ساخته بودند و این در حالی بود که هیچ قانون مدونی جهت حمایت از این قشر افراد وجود نداشت

بتدریج این امر اهمیت بیشتری یافت که در نتیجه دولتمردان را بر آن داشت تا با تدوین قوانین لازم اجرا، طبقه  کارگر را مورد حمایت قرار دهند. بدنبال این امر و بدنبال جهانی شدن این امر، سازمان های گوناگون از جمله ILO (سازمان بین المللی کار) بوجود آمدند. که رسماً متصدی حمایت از کارگران را در سطح جهانی به عهده گرفتند

به دنبال گسترش و اهمیت موضوع کار و کارگر بتدریج علمی به نام بهداشت حرفه ای بوجود آمد که هدف آن بررسی علمی مسائل مختلف بهداشتی افرادی است که به کار گماشته می شدند

– بهداشت حرفه ای

علم بهداشت حرفه ای به بهداشت کار و محیط کار مربوط می گردد. در اصل دامنه این علم از بیماریهای شغلی و صدمات ناشی از کار تا شرایط کاری و محیط کار گسترده است. واضح است که شرایط کاری محیط کار یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در میزان ضایعات انسانی ناشی از کار می‌باشد

بهداشت حرفه ای دارای تعاریف متعددی است. اولین تعریف آن بوسیله کمیته WHO-ILO در دمای 1950 به این صورت بیان گردید

«بهداشت حرفه ای باید به ارتقاء و حفظ بالاترین درجه سلامتی فیزیکی، روحی اجتماعی و رفاه کارگران در همه مشاغل فکر کند. حفظ سلامتی کارگران در همه مشاغل فکر کند. حفظ سلامتی کارگران در قبایل شرایط کاری آنها حفاظت کارگران از خطرات ناشی از فاکتورهای ضد سلامتی، قرار دادن و نگهداری کارگر در یک محیط شغلی مطابق با توانایی های روحی و فیزیکی وی تنظیم کار برای افراد و در نظر گرفتن هر فرد برای شغل مشخص از جمله وظایف بهداشت حرفه ای است.»

بر اساس تعریف، بهداشت حرفه ای دارای دامنه گسترده ای است. در واقع لازمه این علم داشتن اطلاعات از خیلی علوم چون پزشکی، مهندسی، شیمی، سم شناسی، روان شناسی، فیزیولوژی و آمار می باشد

در اینجا این نکته قابل ذکر است که تفاوت بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی آن است که بهداشت حرفه ای در ارتباط با انسان و محیط کار وی چه از لحاظ روحی و چه از جنبه جسمی می باشد. در حالی که بهداشت عمومی در ارتباط با انسان و محیط اطرافش در جامعه و خارج از محیط کارش می باشد

– طب حرفه ای یا پاتولوژی شغلی

در ارتباط با بیماریهای شغلی ناشی از عوامل شیمیایی مثل مسمومیت، پنوموکونیوز و سایر بیماریهای ریوی حاصل از استنشاق گردوغبار و بیماریهای پوستی و نیز بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی از قبیل کری ناشی از سروصدا و اثرات مهلک ناشی از پرتوهای یونساز می باشد

– مهندسی بهداشت حرفه ای

مطالعه مواجه با خطرات شغلی باعث ایجاد یک رشته به نام مهندسی بهداشت حرفه ای شده است این علم شامل روشهای اندازه گیری خطرات شغلی از قبیل غلظت گازها و گردوغبارها و شدت و فرکانس  صوت دار متأثر می باشد. مهندس بهداشت حرفه ای یا بهداشت صنعتی یک بخش مهم و جدید از علم بهداشت حرفه ای نوین است. در ضمن پیشگیری از حوادث ناشی از کار باعث ایجاد یک رشته تخصصی از ایمنی شده که نه تنها فاکتورهای مکانیکی بلکه فاکتورهای انسانی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد

بهداشت حرفه ای به مطالعه فاکتورهای مربوط، کار، روشهای کار و شرایط کاری و محیط کار که ممکن است باعث بیماری صدمه یا اختلال در سلامت کارگران شود مثل ناسازگاری با کار نسبت به خطرات شیمیایی و فیزیکی چون مسمومیت ناشی از استنشاق گردوغبار، گازها و بخارات می‌پردازد

از نمونه های بارز این اختلافات می توان به سیلیکوزین ناشی از گردوغبار کوارتز، بیماریهای پوستی حاصل از مواد محرک و حساسیت زا، کری شغلی ناشی از سروصدا خطرات بالقوه مکانیکی ناشی از ماشین ها و فشارهای فیزیکی و روانی ناشی از کار سنگین و یکنواخت و کار سریع و درازمدت اشاره کرد. علاوه بر آن روابط انسانی نادرست در کار باعث ناسازگاری و عدم تطابق با محیط کار می شوند که خود دارای علائم عصبی بسیاری است که در همه این موارد بهداشت حرفه ای در حقیقت حفظ سلامتی کارگردان در مقابل خطرات و سایر فاکتورهای سلامتی را در محیط کار و حین کار تحت الشعاع قرار می دهد

با توجه به حوادثی که هر ساله در محیط های کاری و صنایع به وقوع می‌پیوندد که خود باعث کاهش بهره وری، افزایش خسارات و هزینه ها و ; می شود توجه و اهمیت دادن به این رشته ضروری است. افزایش آگاهی و شناخت مدیران از این رشته و توجیه نمودن آنها به اجرای اصول بهداشت حرفه ای در کار و صنعت از وظایف مهم بهداشت حرفه ای است

لیست حوادثی که در جداول صفحات بعد آمده است و مقایسه بین کشورهای پیشرفته که به بهداشت حرفه ای اهمیت ویژه ای می دهند با کشورهای در حال توسعه که به صنعت سطحی و ظاهری می نگرند خود بیانگر اهمیت و ضرورت به کار گیری بهداشت حرفه ای در تمام سطوح کار می باشد

طبق برآورد ILO سالانه 2/2 میلیون مرد و زن در اطراف جهان با بیماریها و حوادث ناشی از کار درگیرند  و در حدود 270 میلیون حادثه شغلی و 160 میلیون بیماری ناشی از کار به طور سالیانه اتفاق می افتد. همچنین طبق نظر ILO ،‌ مرگهای ناشی از حوادث شغلی و بیماریهای شغلی 9/3% کل مرگ و میرها می باشد و 15% کل مردم جهان از بیماریها و حوادث شغلی رنج می برند

– قوانین و مقررات مربوط به بهداشت حرفه ای:‌

دستورالعمل‌ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار که به تصویب رسیده و به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده در مواد قانونی 85-106 به این قوانین اشاره می کند که کارفرمایان ملزم به اجرای آن می باشند: ماده 85 – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود برای کلیه کارگاهها کارفرمایان کارگران و کارآموزان الزامی است

ماده 86- شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه های حفاظت فنی می باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می گردد: 1- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود. 2- معاون وزارت صنایع 3- معاون وزارت صنایع سنگین 4- معاون وزارت کشاورزی 5- معاون وزارت نفت 6- معاون وزارت معادن و فلزات 7- معاون وزارت جهاد سازندگی 8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 9- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی 10- دو نفر از مدیران صنایع 11- دو نفر از نمایندگان کارگران 12- مدیر کل بازرسی کار و امور اجتماعی

ماده 89- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها، دستگاه ها ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تأثیر شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار امور اجتماعی بفرستد

ماده 87- اثنی هر حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دادند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود

ماده 88- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یاد یا وارد و عرضه ماشین می‌پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند

ماده 90- کلید اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لازم حفاظت فنی و بهداشتی را دارد یا تولید کنند باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه یا نمونه آن را به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأثیر به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند

ماده 91- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط  کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر که را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند

ماده 92- کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و‌آزمایشهای لازم را بعمل آورند

ماده 93- به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد

ماده 94- در مواردیکه یک یا چیز نفر از کارگران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوط پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این او نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود ثبت گردد

ماده 95- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 95 این قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است

ماده 96- (بازرسی کار 1: به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود

ماده 97- اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است

ماده 98- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آن ها رونوشت تحصیل نمایند

ماده 99- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تمامی می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید نمونه بگیرند به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند

ماده 100- کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات مسئول ارائه دهند

ماده 101- گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود

ماده 102- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد

ماده 103- بازرسان کار و کارشناسانی بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و با نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی دارد با موارد مختلف گوشزد کرده اند فاش نمایند

ماده 104- کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از اطلاع دادن و مدارک لازم به آنان خود دارای کمتر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد

ماده 105- هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرسی کار یا کارشناسی بهداشت حفره ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه وارد شود، بازرسی کار یا کارشناسی بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کار فرمایانی غیره او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند

ماده 106- دستورالعملهای و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

– تاریخچه و سوابق شرکت شیشه و  گاز:‌

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید