بررسی كانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن در سطح كشور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی كانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن در سطح كشور در word دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی كانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن در سطح كشور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی كانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن در سطح كشور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی كانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن در سطح كشور در word :

بررسی كانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن در سطح كشور

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

بررسی كانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن در سطح كشور در word
فهرست

عنوان…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

تقدیر و تشكر…………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول ……………………………………………………………………………………………….. 2

مقدمه : 3

نحوه پراكندگی استانی تعاونی های فعال در معادن سنگ های نما وتزئینی 6

فصل دوم : 31

گسترش جغرافیایی ـ استراتیگرافی سنگهای نما و تزئیتی ایران . 32

گسترش جغرافیایی ـ استراتیگرافی سنگهای نما و تزئیتی ایران. 33

انواع سنگ های تزئینی : 35

سنگ لوح (Slate ) : 36

سنگ آهك و تراورتن Lime Stone and Travertine. 36

مرمر( Marble ) 37

تراورتن : 39

مرمریت ( مرمر آهكی ) :Lime Stone marble . 40

مرمر اونیكس (Onix marble ) : 42

مرمر سرپانتین ( Serpantin marble ) : 43

بررسی فنی واقتصادی یك كانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل های استاندارد):…………………… 43

بررسی فنی واقتصادی یك كانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل های استاندارد): 44

مقدمه ای بر استانداردهای سنگ های تزئینی : 47

روشهای آزمون استاندارد ASTM… 48

آزمون مقاومت خمشی : ASTM C88048

آزمون مدول گسیختگی ASTM C99 : 48

آزمون خمشی برای سنگ‌لوح:(مدول گسیختگی والاستیسیته (ASTM C120: 49

آزمون مقاومت تراكمی : ASTM C170 :……………………………………………………………………………… 49

آزمون جذب آب وچگالی نسبی : ASTM C97: 50

آزمون جذب آب سنگ لوح (ASTM C 121): 50

آزمون مقاومت سایشی : ASTM C241: 50

آزمون عملكرد سازه ای سیستمهای پوشش با سنگ(ASTM C120 –91): 51

فصل سومروشهای استخراج سنگ قواره :………………………………………………………….. 52

روشهای استخراج سنگ قواره : 53

1 . آماده سازی دستگاه برش .. 56

2. حفاری .. 57

3 . وسایل حفاری……………………………………………………………………………………… 59

4 . برش با استفاده از سیم الماسه…………………………………………………………………….. 60

تعیین اولویت سطوح برش…………………………………………………………………………….. 61

برش افقی………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

برش عمودی.. 62

زاویه برش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

5 . علل پاره شدن سیم الماسه : 64

5 . علل پاره شدن سیم الماسه : 65

5 . علل پاره شدن سیم الماسه : 66

6. جهت گردش سیم الماسه. 66

7. علل ناصاف بریده شدن سطح برش… 67

8 . استفاده از دستگاههای اره الماسه: (هاواژ) 68

9 . چگونگی بیرون كشیدن بلوك بریده شده از سینه كار……………………………………………. 68

10 . ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز……………………………………………………………………………………. 69

10 . ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز……………………………………………………………………………………. 70

مقایسه سیستمهای استخراج سنگ قواره 70

جستجو ، اكتشاف و ارزیابی سنگ… 73

حفاری بهینه : 77

تعریف بازده حفاری………………………………………………………………………………………………………………….. 77

سرمته………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

بازده 80

11. كنترل و بسته بندی……………………………………………………………………………………………………………….. 80

لزوم استفاده ازكامپیوتر: 82

بازده ماكزیمم، درمقاومت كم: 82

فصل چهارم 84

فنون فرآوری.. 85

برش بلوك سنگ……………………………………………………………………………………………………………………… 85

اره های الماسه چند تیغه ای.. 85

قله برها 86

تكنولوژی مدرن فرآوری مرمر و تراورتن. 86

تكنولوژی……………………………………………………………………………………………….. 86

هزینه های تولید 93

هزینه مصرف شدنیها 94

فصل پنجم 98

انواع گرانیت…………………………………………………………………………………………… 100

خواص فیزیكی گرانیت……………………………………………………………………………………………………………… 101

موارد استفاده گرانیت.. 101

معیارهای انتخاب گرانیت……………………………………………………………………………… 102

عوامل قیمت.. 102

پرداخت گرانیت………………………………………………………………………………………… 103

استخراج گرانیت با سیم برش الماسه. 105

سیستم های برش با آب.. 109

سیستم برش با آب و مواد ساینده………………………………………………………………………. 112

فصل ششم: 119

سهم ویژه معادن سنگهای نما و تزئینی در مجموعه فعالیت معدنی کشور : 120

مقایسه میزان و ارزش تولید سالانه معادن سنگهای نما و تزئینی با دیگر معادن : 121

چگونگی استخراج سنگ در جهان. 123

آینده صادرات سنگ های ساختمانی در ایران :……………………………………………………… 125

قیمت‌های جهانی سنگ………………………………………………………………………………… 125

نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده: 130

نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده: 131

تولید کنندگان عمده گرانیت در جهان : 132

فصل هفتم 135

ویژگیهای فرسایشی و ناپایداری سنگ: 136

نگهداری سنگفرش…………………………………………………………………………………….. 141

لك زدایی……………………………………………………………………………………………….. 143

زدودن لكه های مس وبرنز. 145

زدودن لكه های روغن و چربی از سطح مرمر……………………………………………………… 145

چسبهای 100% جامد واستفاده از آن به جای دوغاب سیمان در نصب سنگ…………………….. 146

رنگ در سنگهای طبیعی. 148

كامپیوتر صنعت سنگ را هم متحول كرده است…………………………………………………….. . 151

فصل هشتم 153

مقالات انگلیسی RICH QUARRIES AND DIAMOND WIRE SARE SAWING ….156

NEW BIRTH IN AN OLD CONTEXT…………………………………………………. …158

NEYRIZ MINE………………………………………………………………………………….. …159

مراجع…………………………………………………………………………………………………… ….160

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی در word دارای 157 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی در word :

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی در word

پیش گفتار:

بهره برداری از حداكثر ظرفیت های نصب شده ماشین آلات و سایر عوامل كه بتوانند كارآیی كارخانجات را به حداكثر برسانند و در عین حال نقش كاهنده و یا جایگزین منابع دیگر را داشته باشند هدفی است كه « مدیریت ظرفیت» در بهره وری بیشتر واحدهای تولیدی دنبال می كند دركنار و هماهنگ بااین موضوع مهندسی صنایع نیزعوامل كیفی تولید را هدایت و سایر واحدهای مهندس را به این منظور بخدمت می گیرد. فایل در مورد استفاده از منابع پوزولان نیز از عملیاتی است كه در چهار چوب نیل به این اهداف شروع و در حال انجام می باشد.

رود ها:

رودهای مهم منطقه مورد مطالعه بصورت زیر می باشند.

رودخانه قره سو: این رود خانه كه بزرگترین رودخانه اطراف اردبیل میباشد از كوههای تالش در شرق اردبیل سرچشمه میگیرد و پس عبور از دشت اردبیل بطرف غرب امتداد می یابد. پس از عبور از دشت مشكین شهر در شمال این شهر با رودخانه اهر چای متصل شده و با یك چرخش 90 درجه ای در مسیر مستقیم بطرف شمال جریان یافته و به رودخانه ارس وصل میشود.

روخانه آستارا چای: این رودخانه در مرز ایران و شوروی جریان داشته و از دامنه شرقی ارتفاعات تالش در شرق نمین سرچشمه میگیرد و پس از طی مسافت حدود 50 كیلو متر از شهر مرزی آستارا عبور نموده و به دریای خزر وصل میشود.

خاصیت پوزولان:

وقتی سیمان پرلوز بتدریج سخت می گردد فازهای موجود در سیمان بخصوص ( آلیت و بلیت) بتدریخ هیدراته شده و هیدروكسید كلسیم ( آهك آبدار ) آزاد می كند. هیدروكسید كلسیم آزاد شده بخاطر حلالیت زیاد ممكن است شسته شده و سبب فرسودگی بتن گردد. ذرات بسیار ریز و نرم شیشه های بی شكل و لكانیكی ( نظیر پوزولانها) در جریان هیدراتاسیون تشكیل فازهای سیمان قادرند آهك آبدار آزاد شده و نیز آهك اولیه مركز درملات را جذب كند و تولید سیلیكات كلسیم آبدار نمایند. هیدروكسید كلسیم و پوزولانها هیچكدام به تنهایی خاصیت چسبندگی ندارند ولی سیلیكات كلیسم آبدار تشكیل شده از ارتباط این دو تركیب ارزش سیمانی ( چسبندگی ) دارد. البته چون پوزولان ها دارای سیلیكاتهای در دیگری نیز می باشند ممكن است هنرمان با تشكیل سیلیكات كلسیم آبدار تركیبات پیچیده دیگری نیز تشكیل شوند كه به خاصیت سیمان كمك می كنند یا بر عكس از آن بكاهند كه این موضوع هنوز به درستی مشخص نیست آنچه كه می توان در درجه اول روی آن حساب كرد این است كه اولین محصول تولید شده همان سیلیكات كلسیم آبدار می باشد و این تركیب همان است كه در سیمان پرتلند هم قسمتی از كار استحكام و مقاومت پذیری را به عهده دارد و دارای ارزش سیمانی است. به هر حال با شرح فوق می توان خاصیت پوزولانی را به صورت زیر تعریف كرد.

خاصیت پوزولانی عبارت است از قابلیت ارتباط مواد آتشفشانی و غیر آتشفشانی با آهك ( در حضور آب ) و تشكیل تركیبات جدید با خاصیت سیمان.

بارزترین نكات مثبت تولید سیمان با مواد افزودنی كه خصوصیات پوزولانی دارند به شرح زیر است:

– افزایش مقاومت های شیمیای در مقابل حمله سولفاتها در طول زمان ( نفوذ پذیری )

– پایین بودن حرارت هیدراتاسیون و پایین بودن انبساط ناشی از حرارت

– افزایش مقاومت های فیزیكی در دراز مدت

– جذب آهك آزاد و آهك های آزاد شده در طول زمان

– داشتن پلاستیثه بالا

– كاربرد ساده

– پایین بودن قیمت تمام شده و تولید

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی در word
فهرست

عنوان صفحه

فصل اول:

كلیات……………………………………………………………………………………………………. 1

موقعیت جغرافیایی ……………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم:

خلاصه ای از زمین شناسی منطقه اردبیل ………………………………………………… 13

فصل سوم :

خاصیت پوزولان …………………………………………………………………………………… 18

بارزترین نكات مثبت تولید سیمان با مواد افزودنی ………………………………….. 19

كشورهای تولید كننده سیمان پوزولانی و استانداردهای آن………………………. 20

بررسیهای مقدماتی برای شناسایی و اكتشاف مواد پوزولان ………………………. 22

مناطق مورد بررسی جهت اكتشاف مقدماتی مواد پوزولانی در اردبیل……….. 24

1- توف برشها وهیا لوكلاستیت های ائوسن …………………………………………… 24

1-1- زمین شناسی………………………………………………………………………………… 24

1-2- سنگ شناسی ………………………………………………………………………………. 28

1-3- پوزولان اكتیویته…………………………………………………………………………… 32

1-4- ذخیره احتمالی……………………………………………………………………………… 33

1-5- نگرشی به جنبه های اقتصادی……………………………………………………….. 33

2- توف ها و توف برشهای پامیس دار موجود در رسوبات جنوب اردبیل… 34

2-1- خلاصه ای از زمین شناسی حوضه رسوبی نئوژن در جنوب اردبیل…. 34

2-2- بررسی توفهای پامیس دار موجود در رسوبات جنوب اردبیل بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان ………………………….. 41

2-2-1 اندیس شماره 1 ( اندیس چای سیغرلی)……………………………………… 41

الف- موقعیت جغرافیایی ……………………………………………………………………… 41

ب- شرح واحدهای سنگی …………………………………………………………………….. 42

ج- مطالعات سنگ شناسی……………………………………………………………………… 47

د- آزمایشات میزان فعالیت پوزولانی………………………………………………………. 57

م- ذخیره احتمالی …………………………………………………………………………………. 59

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی ……………………………………………………………. 60

2-2-2 اندیس شماره 2 ( اندیس دیم سیغرلی – اوچقاز )……………………….. 61

الف – موقعیت جغرافیائی ………………………………………………………………………. 61

ب- شرح واحد های سنگی …………………………………………………………………… 61

ج- مطالعات سنگ شناسی …………………………………………………………………….. 66

د- آزمایشات پوزولان اكتیویته………………………………………………………………… 71

م- ذخیره احتمالی………………………………………………………………………………….. 71

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی ……………………………………………………………. 72

2-2-3 اندیس شماره 3 ( اندیش قشلاق قاسملو )………………………………….. 72

الف- موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………… 72

ب- شرح واحدهای سنگی …………………………………………………………………….. 72

ج- مطالعات سنگ شناسی……………………………………………………………………… 74

د- آزمایشات پوزولان اكتیویته ………………………………………………………………. 78

م- ذخیره احتمالی …………………………………………………………………………………. 79

ه- نگرشی به جنبه های اقتصادی…………………………………………………………….. 79

2-2-4 – اندیس شماره 4 ( اندیس الماس كندی)………………………………….. 80

الف- موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………… 80

ب- شرح واحدهای سنگی …………………………………………………………………….. 80

ج- مطالعات سنگ شناسی …………………………………………………………………….. 83

د- آزمایش پوزولان اكتیویته ………………………………………………………………….. 83

م- ذخیره احتمالی …………………………………………………………………………………. 84

هـ – نگرشی به جنبه های اقتصادی ………………………………………………………… 84

3- ایگنمبریت ها و خاكسترهای آتشفشانی مربوط به فعالیت آتشفشانی سبلان…. 85

3-1- مختصری در مورد زمین شناسی آتشفشان سبلان …………………………… 85

3-2- بررسی ایگنمبریت های دره قطور سویی بعنوان ماده اولیه سیمان پوزولان……… 88

3-2-1 مطالعات سنگ شناسی……………………………………………………………….. 89

3-2-2- آزمایش پوزولان اكتیویته ………………………………………………………… 92

3-2-3- ذخیره احتمالی ……………………………………………………………………….. 92

3-2-4- نگرشی به جنبه های اقتصادی …………………………………………………. 93

3-3- نهشته های خاكستر دامنه های شرقی سبلان ………………………………….. 93

3-3-1- اندیس شماره 1( اندیس غرب سرعین ) ………………………………….. 94

3-3-2- اندیس شماره 2( اندیس حسن باری) ………………………………………. 97

3-3-3- اندیس شماره 3 ( اندیس ایمچه) …………………………………………….. 97

3-3-4- اندیس شماره 4 ( اندیس باری ) …………………………………………….. 98

3-3-5- اندیس شماره 5 ( اندیس دیج و یجین ) ………………………………….. 102

3-3-6- اندیس شماره 6- ( اندیس حمله ور ) …………………………………….. 102

3-3-7- مطالعات سنگ شناسی …………………………………………………………….. 106

3-3-8- آزمایش پوزولان اكتیویته ………………………………………………………… 107

3-3-9- ذخیره احتمالی ……………………………………………………………………….. 107

3-3-10- نگرشی به جنبه های اقتصادی………………………………………………… 108

ارزیابی كلی : ………………………………………………………………………………………. 109

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار در word :

بررسی امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار در word

بررسی امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده 1

فصل اول: كلیات

كلیات 3

ذخایر وانادیوم در ایران 8

فصل دوم: فرآوری وانادیوم

2-1- منابع وانادیوم 10

2-2- كشورهای اصلی صنعت وانادیوم 16

2-2-1- جمهوری آفریقای جنوبی 16

2-2-2- جمهوری خلق چین 17

2-2-3- روسیه و سایر كشورهای CIS 21

2-3- فرآیندهای تجاری بازگیری 29

2-3-1- وانادیوم 29

2-3-2- پنتوكسید وانادیوم 31

2-3-3- فرو وانادیوم 32

2-4- نقش استرالیا در صنعت وانادیوم 35

فصل سوم: سنتیك واكنش عملیات برشته كردن وانادیوم و استفاده از سرباره های فولاد به عنوان ماده خام ثانویه

3-1- مقدمه 40

3-2- بررسی پژوهشی فرآیند تشویه وانادیوم 41

3-3- آزمایشات عملی 43

3-4- جنبش شناسی واكنش 44

3-5- مدل فرآیند تشویه وانادیوم 47

3-6- نتایج و مباحث آزمایشات عملی فرآیند تشویه وانادیوم 48

فصل چهارم: فرآوری جدید جهت بازیابی كانیهای وانادیوم و تنگستن از محلول لیچینگ آلیا‍ژ تنگستن دار

4-1- مقدمه 52

4-2- روش تجربی 54

4-2-1- آماده سازی نمونه 54

4-2-2- روش تجربی 55

4-3- نتایج و مباحث آزمایش 56

4-4- بازگیری وانادیوم 59

4-5- بازگیری تنگستن 62

4-5-1- تبدیل Na2wo4 به Cawo4 62

4-5-2- تبلور APT و خلوص آن 63

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

نتایج و پیشنهادات 67

منابع مورد استفاده 68

چكیده

وانادیوم محصول فرعی مهمی است كه به طور وسیع در آلیاژهای فروس و غیر فروس بكار برده می شود. میزان جهانی وانادیوم از منابعی مانند مواد اولیه چگاله ها،
سرباره های فلز كاری و پس مانده های نفتی بدست می آید. مواد معدنی حاوی وانادیوم عبارتند از: كارنوتیت، موتراسیت، پاترونیت، دشلولیت و وانادنیت. سرباره های صنایع آهن یك منبع اصلی وانادیوم اند در حال حاضر منابع شناخته شده وانادیوم نیازهای قرن آینده را برآورده می سازد. مواد حاوی وانادیوم بوسیله چند روند از قبیل كاهش كلسیم، لیچینگ، خروج هلال و تبادل یونی برای بدست آوردن وانادیوم به شكل یك فلز فرو وانادیوم، پنتوكسید وانادیوم و یا شكل مواد شیمیایی مختلف فرآورده می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

و بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 و بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی در word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد و بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي و بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن و بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی در word :

و بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی

در این ابتدا روش های استخراج روباز به طور کامل معرفی و مورد بحث قرار می گیرد. سپس با بررسی کامل این روش ها مواردی در مورد بهینه سازی این روش ها در جهت تولید بیشتر و کاهش هزینه ها به این روش ها اضافه شده است.

و بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی در word
فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول.. 2

آشنایی با روش های استخراج و مراحل انتخاب یک روش مناسب جهت استخراج.. 2

1-2- 2- شرایط ژئومکانیکی زمین.. 7

1-2-3- هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری.. 7

1-2-4- نرخ تولید. 9

1-2- 5- دسترسی و هزینه کارگران ماهر. 10

1-2-6- میزان تأثیر گذاری بر محیط زیست… 10

1-3-1- روش استخراج تک پله ای.. 11

1-3-2- روش استخراج چند پله ای.. 11

1-3-3- روش استخراج سطح برداری.. 11

1-3-3-1- روش استخراج مسطحی.. 12

1-3-3-2- روش استخراج کنتوری.. 13

1-3-4- روش استخراج کواری.. 13

فصل دوم. 15

روش های برش سنگ های.. 15

ساختمانی و15

نما جهت استخراج.. 15

2-1-1-1. مكانیزم روش سیم برش الماسه. 17

2ـ1ـ1ـ2. عوامل مؤثر در استخراج سنگ با سیم برش الماسه. 18

2ـ1ـ3. كاربردهای برشگر سیم الماسه. 20

2ـ1ـ1ـ4. محاسن و اشكالات برشگرهای سیم الماسه. 20

2-1-2. استخراج سنگ توسط برشگرهای زنجیری.. 21

2ـ1ـ2ـ1. شرح دستگاه برشگر زنجیری.. 22

2ـ1ـ2ـ2. كاربرد برشگرهای زنجیری.. 22

2-1-2-3. محاسن و معایب برشگرهای زنجیری.. 23

2ـ1ـ3. استخراج سنگ توسط برشگر شعله جت… 24

2-1-3-1. شرح دستگاه برشگر شعله جت… 24

2-1-3-2. كاربردهای برشگر شعله جت… 25

2-1-3-3. محاسن و معایب برشگرهای شعله جت… 26

2ـ1ـ4. استخراج سنگ توسط برشگر آب جت… 27

2ـ1ـ5. استخراج به روش آتشباری كنترل شده28

2ـ1ـ5ـ2.انواع روش‌های آتشكاری كنترل شده30

2-1-9. استخراج سنگ با ماشین‌ هاواژ ( شیارزن)34

2-1-9-1. ماشین هاواژ با بازوی زنجیردار35

2-1- 9-2. ماشین‌ هاواژ با دیسك برنده37

2-1-9-3. ماشین هاواژ با صفحه فرز38

2ـ4. قواره كردن بلوك… 41

2ـ 7. پردازش سنگ…. 50

2ـ7ـ2. طرح كلی یك مركز پردازش…. 54

2ـ7ـ3. عملیات پردازش…. 56

2ـ7ـ4. ماشین‌آلات و تجهیزات… 61

خلاصه. 82

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی در word :

مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی در word

نگاهی اجمالی به سیر تحول تونل‌سازی

اگر حفر قنوات بخشی از عرضه تونلسازی محسوب شود آنگاه قدمت این فن به 2800 سال قبل از میلاد بر می‌گردد. زیرا باستان‌شناسان معتقدند كه حفر قنوات در مصرو ایران از آن زمانها معمول بوده است. تذكر این نكته در اینجا در خور توجه است كه در سال 1962 طول كل قنوات در ایران را 000/160 كیلومتر تخمین زده‌اند. اگر از این مورد كه ذكر شد صرفنظر شود اولین تونل زیرآبی در 2170 سال قبل از میلاد در زمان بابلیها در زیر رودخانه فرات و بطول یك كیلومتر ساخته شد كه هر چند بصورت حفاری تونل اجرا نشده است ولی همین، كار حداقل تجربه و تبجر معماران آن عصر را نشان می‌دهد. از این نوع كار دیگر اجرا نشده است تا 4000 سال بعد كه در 1825 تونل تیمز زیر رودخانه تیمز ندن ساخته شد. تونل‌زنی درون سنگها به علت شكل حفاری و عدم امكانات و عدم نیاز ـ به جز موارد بسیار محدود ـ فقط در دو قرن اخیر توسعه یافته اس. هر چند اختراع باروت به قرنها قبل بر می‌گردد و بعضی آنرا حتی به قرن دوم میلادی نسبت می‌دهند ولی كاربرد آن در شكستن سنگها احتمالاً در قرن 16 بوده است و اختراع دینامیت در قرن 19 موجب تحولات تدریجی ولی اساسی در سهولت ایجاد تونل در سنگها شد گرچه ایجاد تونل در سنگها به علت سختی سنگ نیاز به مواد منفجره و یا وسایل بسیار سخت و برنده دارد ولی در سنگهای خیلی نرم و در رسوبات سخت نشده، مشكل تونل‌زنی به لحاظ نگهداری تونل است. بطوری كه تا قبل از اختراع شیلد توسط در سال 1812، ایجاد تونلهای بزرگ مقطع در رسوبات سست فوق‌العاده مشكل می‌نمود. اولین كاربرد شیلد در 1825 در حفر تونل زیر رودخانه تیمز بود. هر چند حفر این تونل 5/1 كیلومتری حدود 18 سال طول كشید روش شیلد بعداً توسط تكمیل گردید و بعلاوه نامبرده كاربرد هوای فشرده را نیز در شیلد عملی ساخت (1886) با گسترش شهرها، اختراع ترنها، افزایش جمعیت، پیشرفت صنایع و نیاز مبرم به معادن گسترش شبكه‌های زیرزمینی، هم به منظور عبور و مرور و هم بمنظور انتقال آب و فاضلاب و نیز در پیشروی معادن و غیره ضرورت یافت و با سرعت روز افزون از اواخر قرن 19 تاكنون پیشرفتهای چشمگیری حاصل گردیده است. بگونه‌ای كه در سالهای اخیر استفاده از ماشینهای حفر تمام مقطع تونل رشد سریعی داشته است. ایده استفاده از این ماشینها از زمانهای دور است. اولین ثبت شده در امریكا توسط جان ویلسون در سال 1856 برای تونل هوساك در ماساچوست بوده است ولی تنها توانسته 3 متر از تونل 7600 متری را حفر نماید در دهه‌های اخیر توسعه بسیار زیادی پیدا كرده بطوری كه در بسیاری از موارد بعنوان اولین گزینه برای حفر تونل می‌باشد.

فصل اول

مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی در word
فصل دوم

طـراحی چنـدفضـای زیـرزمینی مجـاور هم
فصل سوم

روش طراحی سازه‌های زیرزمینی
فصل چهارم

تفاوتها و ویژگیهای تونلهای معدنی و راه

فصل پنج

روشهای نـگهـداری تـونلهای معـدنی و راه

فصل ششم

حـفـاری تـونـلهـای مـعـدنـی و راه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام در word :

بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام در word

چكیده

در رابطه با طرح پی جویی و پتانسیل یابی كانسارهای غیر فلزی كانسارهای استان ایلام ، مواردزیر استفاده و نقشه های مورد نظرتهیه گردیده است. این مدارك عبارتند از :

1- فتوژئولوژی عكسهای هوایی مناطق موجود در برگه های (sheet) های حمیل، چغا كبود، جویزر، زرنه و رووان.

2- تهیه نقشه های پایه و اصلاح این نقشه ها با توجه به عملیات صحرایی

3- تهیه 5 نقشه زمین شناسی و معدنی با مقیاس 50000 :1 كه واجد نقاط معدنی مشخص شده در طرح می باشد.

4- نمونه برداری از مناطق یاد شده و آنالیز نمونه های مذكور.

5- تهیه گزارش مربوط به طرح پی جویی و پتانسیل یابی كانسارهای غیر فلزی.

در این طرح جمعاً تعداد 40 آنالیز بر روی نمونه ها صورت گرفته است و تعداد 100 شبانه روز برای طرح مذكور كار صحرایی صورت گرفته است و نتیجه آن مشخص شدن تعدادی اندیس معدنی می باشد.

در بازدیدهای اولیه این ناحیه سنگ شیلی سیاه رنگ كربناته حاوی ذرات پراكنده سولفید به همراه كانی سبز رنگ و اكسیدهای آهن جلب توجه نموده است.

بر اساس نقشه های تهیه شده و مطالعات انجام شده وجود ناهنجاری های باریت و نیز بیتومین و كمی فسفات و سیلستین به همراه ناهنجاری های سولفورهای آهن (پیریت و ماركاسیت) حاوی مقادیری ارسنیك، روشن گردید. در حالیكه آثار كانیهای مس در سطح زمین یافت نشد. در هر حال نتایج آزمایشات عنصری می تواند امكان حضور عناصر دیگر را بازگو نماید.

بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام در word
فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول تاریخچه مطالب قبلی

1-1- مقدمه 6

1-2- مشخصات جغرافیایی استان 6

1-3- راههای ارتباطی 12

فصل دوم ژئو مرفولوژی منطقه

2-1- مقدمه 14

2-2- زمین شناسی ناحیه ای 16

2-3- چینه شناسی استان 19

فصل سوم پی جویی وپتانسیل یابی

3-1- سنگ آهک 31

3-2- گوگرد 36

3-3- سنگ های تزئینی 43

3-4- دولو میت 53

3-5- گچ 62

3-6- بیتومین و قیر طبیعی 68

فصل چهارم بررسی کانیهای سنگین منطقه ایلا م

4-1- مقدمه 72

4-2- مشخصات سطحی زمین 72

4-3- طرح اکتشاف ونمونه برداری 73

4-4- تشریح نتایج 75

نتایج و پیشنهادات 80

منابع و مراجع 82

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision در word دارای 260 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision در word :

طراحی معادن روباز توسط نرم افزار surpac vision

surpac visionیک ابزار تحلیل و طراحی می باشد. که انعطاف پذیری و گزینه های بیشماری را با مجتمع سازی در یک محیط گرافیکی سه بعدی شامل کنترل چند لایه (multi layer control ) و(splitscreen view ports ) تهیه می کند .

نرم افزار Surpac vision 5.0 مجهز به ابزارهای طراحی و آنالیزی بوده که جهت استفاده بهتر و رفاه کاربران با تغییراتی که در منو ها و کلیدهایش صورت گرفته ، همچنین از یک محیط گرافیکی سه بعدی نیز برخوردار است که از طریق آن کاربر امکان استفاده از داده های فراوان ، همچنین طراحی و تعریف پروژه را خواهد داشت.

انسجام داده ها در نسخه جدید surpac 5.0 به کاربران امکان دستیابی به داده ها را بدون استفاده از وسایل جانبی plug-in داده است. در این شیوه، جهت دستیابی به داده ها نیاز به کپی کردن و وارد و خارج کردن اطلاعات ندارید. این بدان معناست که جهت انتقال داده ها افراد کاردان و متخصص دیگر نیازی به جابه جایی و حمل داده ها با خود ندارند بلکه به راحتی می توانند با استفاده از این برنامه داده ها و اطلاعات خود را با یکدیگر تسهیم (share) کنند.

Data plug-in های موجود در این نسخه عبارتند از :

 • Autocad. DWG and DXF
 • ArcInfo shape files
 • Datamine .ASC and .DM
 • Gemcom
 • Medsystem
 • Microstation
 • Vulcan

پیشرفت های کاربردی که از زمان نسخه 4.1 تا به حال صورت گرفته عبارتست از:

Block Modeling (مدل سازی توده یا قطعه زمین )

 • تجزیه و تحلیل نا محدود
 • Subcelling های متفاوت در جهت های گوناگون
 • بلاکینگ مجدد
 • ویژگی درصدی درون فضای سه بعدی
 • نمایش نقطه توده ( point cloud display )
 • حسابرسی و بررسی دقیق Metadataهای درونی Blockmodel

طراحی معادن روباز توسط نرم افزارsurpac vision در word
فهرست مطالب:

فصل اول :معرفی نرم افزار surpac vision

– معرفی surpac

– نصب کردن نرم افزار surpac

– صفحه نمایش surpac

– قوانین strings و string file در surpac

– گرافیک

– ابزار های پیشرفته ویرایش

فصل دوم :طراحی معادن روباز توسط نرم افزار surpac vision

– مقدمه

– ابزار مورد نیاز

– اهداف

– جریان کار

– ارائه داده های مرتبط با طراحی پیت

-ابزار پایه طراحی پیت

– ابزارهای اضافی طراحی پیت

– طراحی سطحی پیت

– مدل سطحی طراحی پیت

– visualization

– طراحی دپو باطله

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ایمنی در معادن زغالسنگ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ایمنی در معادن زغالسنگ در word دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ایمنی در معادن زغالسنگ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ایمنی در معادن زغالسنگ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ایمنی در معادن زغالسنگ در word :

ایمنی در معادن زغالسنگ در word

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

­­زغال ماده ای غیر متجانس است كه از تجزیه گیاهان در تحت شرایط مختلف از نظر رطوبت،حرارت و فشار بوجود می اید.بسته به نوع گیاه ،میزان تجزیه و شرایط محیط محصولی كه تولید می شود یكسان نبوده بلكه از طیف گسترده ای برخوردار می باشد.این محصولات می توانند شامل اسید هیومیك پیت لیگناتیك (زغال قهوه ای لیگنایت) ساب بیتومنوس بیتومنوس و زغال سنگ آنتراسیت (نیمه انتراسیت مافوق اننتراسیت و نهایتا گرافیت باشند. در تحت شرایط یكسان از نظر رطوبت ، حرارت ،میزان تجزیه و نوع گیاهان اولیه ، زغال سنگی كه تولید می شودقاعدتا بایستی از تركیب و خواص مشابه برخوردار باشنداما غالبا در مراحل اولیه و به هنگام انباشت و شكل گیری گیاهان یا در مراحل بعدی كه به مرور زمان تحت تاثیر حرارت و فشار قرار می گیرد عوامل دیگری مانند كسل ، درزه و شكاف ،سنگهای در بر گیرنده كه معمولا به همراه زغال سنگ هستند موجب می شوند تا زغال از بخش های مختلف یك لایه از نظر بعضی از غواص عمدتا مقدار سلفور با یكدیگر متفاوت باشند . آن قسمت از لایه زغال سنگ كه بیرون زدگی آن در سطح قابل روئت است به دلیل هوازدگی دارای كیفیت متفاوت از آن بخشی است كه در درون زمین قرار گرفته است.

ایمنی در معادن زغالسنگ در word
فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه(تعریف زغال سنگ)

انواع زغال سنگ

آزمایشاتی برای سنجش استعداد خودسوزی زغال سنگ

فصل دوم

گاز متان ،خواص گاز متان –طرز تشكیل گاز متان – چگونگی تصاعد گاز متان

منابع گاز متان – عوامل مشتعل كننده گاز متان

روش‌های پیشگیری از اشتعال گاز متان

چگونگی انتشار شعله گاز متان

انباشته شدن گاز متان

مقدار مجاز گاز متان در قسمتهای مختلف معدن

اقدامات لازم در هنگام تراكم گاز متان

انتقال گاز متان از رگه زغال سنگ به خارج معدن

طریقه تشخیص و اندازه گیری مقدار گاز متان

چراغ اطمینان شعله‌ای

انترفرومتر معدنی

سیستم اپتیكی انترفرمتر

گاز سنج مقاومتی

فصل سوم

پیدایش و جابجایی گرد زغال در معدن

تفاوتهای گاز متان و گرد زغال

عوامل مؤثر در انفجار پذیری

تركیب گرد زغال

مقدار گردزغال

چگونگی انفجار گرد زغال

علائم و آثار ناشی از انفجار گرد زغال

جلوگیری از تولید گرد زغال و تراكم آن در معدن

روش‌های ایمن سازی گرد زغال

جلوگیری از انتشار شعله و گسترش انفجار

فصل چهارم

انواع حریق در معادن

وسائل اطفاء حریق

منابع

1-مهندسی زغال سنگ (دكتر مرتضی اصانلو)

2- شركت فولاد (زغالسنگ)

3- پروژه علل خوسوزی زغال سنگ معدن باب نیزوی كرمان (دانشگاه امیر كبیر)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مطالعات سنگ شناسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مطالعات سنگ شناسی در word دارای 157 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعات سنگ شناسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعات سنگ شناسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعات سنگ شناسی در word :

مطالعات سنگ شناسی در word

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

– چكیده

كانسارهای كرومیت در جهان به دو صورت كرومیت های تیپ لایه ای كه غالباً در كمپلكس های بزرگ لایه ای باسن پروتوزوئیك در دنیا یافت می شود. (مانند كمپلكس بوشولد در آفریقای جنوبی) و دیگری ذخایر تیپ آلپینی كه در آن كانسار كرومیت به صورت عدسی شكل است و در سنگهای سرپانتینی شده بسیاری از افیولیتی آلپی مشاهده می شود، یافت می شود.

در ایران سنگهای افیولیتی كمربند آلپی مشاهده می شوند یافت می گردد.

در ایران سنگهای افیولیتی از گسترش و توسعه فراوانی برخوردار بوده و كانسارهای كرومیتی مهمترین پتانسیل معدنی در سنگهای افیولیتی هستند. ناحیه اسفندقه در جنوب كرمان از جمله مناطق افیولیتی در ایران است كه از لحاظ ذخایر اقتصادی بسیار با اهمیت است. در این ناحیه كانسارهای كرومیت به صورت توده های عدسی شكل ونا منظم و پراكنده می باشند كه در داخل سنگهای آذرین بازیك تا فوق بازیك قرار دارد.

بعلت پیچیدگی ساختار زمین شناسی مجموعه های افیولیتی هنوز روش مشخص و دقیقی برای اكتشاف كانسارهای كرومیت تیپ آلپی شناخته نشده است و اكتشاف كانسارهای كرومیت در مناطق افیولیتی معمولاً از طریق روشهای اكتشاف انجام پذیرفته است.

اصولاً در اكتشاف كانسارهای كرومیت آلپینی مشخص كردن تركیب سنگ شناسی و بافتهای سنگ مطالعات ژئوشیمیایی سنگ میزبان و كانه كرومیت و همچنین مطالعات زمین ساختی در مقیاس میكروسكپی (فولیشن ها و لینیشن ها و لایه بندی ها) و ماكروسكپی اهمیت زیادی دارند.

با در نظر گرفتن این موضوع مطالعاتی در مناطق رزكوئیه در 7 كیلومتری شمال شهر بافت و ده شیخ در120 كیلومتری جنوب شهر بافت از ناحیه معدنی اسفندیه انجام شده است.

در گام اول برداشت های صحرایی و عملیات نمونه برداری در این مناطق انجام و سپس از نمونه های برداشت شده مقاطع میكروسكپی تهیه شد. با مطالعه نمونه ها تركیب سنگ شناسی مناطق و وضعیت كانه كرومیت در كانسنگ های كرومیتی مشخص شده است.

به منظور تائید مطالعات سنگ شناسی در word بسیاری از نمونه ها مورد آنالیزXRD قرار گرفتند. هم جنین توسط روشهای تجربی تركیب كانه كرومیت از طریق آنالیز XRD تعیین گردید.

در ادامه مطالعات انجام شده تركیب شیمیایی تعدادی از نمونه های سنگی منطقه شامل سنگهای میزبان و سنگ دربرگیرنده كانسارهای كرومیتی توسط روش آنالیز XRF مشخص گردید و از این طریق نتایج بسیار با ارزشی در رابطه با روند تفریق ماگمایی و مكان تشكیل سنگهای افیولیتی در منطقه بدست آمد.

به منظور مشخص نمودن تیپ كانسارهای كرومیتی منطقه و هم چنین مكان تشكیل آنها در كمپلكس افیولیتی توسط آنالیز میكروسكپ الكترونی تركیب شیمیایی كانه كرومیت تعیین گردید.

در نهایت نیز نقشه زمین شناسی به مقیاس 1:10000 از منطقه ده شیخ تهیه شده است.

مجموعه ای كه در این جا گردآوری شده است، نتایج تمام مطالعات ذكر شده در بالاست كه در 6 فصل جمع آوری شده است.

مطالعات سنگ شناسی در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات (1)

1-1 مقدمه

2-1 ترکیب پوسته اقیانوسی

3-1 نحوه شکل گیری پوسته اقیانوسی

4-1 دگرگونی در پوسته اقیانوسی

5-1 افیولیت ها و پریدوتیت های آلپین

6-1 فرق افیولیت ملانژ با افیولیت کلاسیک

7-1 منشأ افیولیت ها

8-1 نیروی محرک صفحات

9-1 دگرگونی در مجموعه افیولیتی

10-1 افیولیت های ایران

11-1 مشخصات افیولیت ملانژهای ایران

12-1 دگرسانی در افیولیت ملانژهای ایران

13-1 سن افیولیت ملانژهای ایران

فصل دوم : کلیات (2)

1-2 کانسارهای کرومیت ایران

2-2 کرمیت

3-2 تجارت جهانی کرم

4-2 تیپ کانسارهای کرومیت

1-4-2 کانسارهای کرومیت لایه ای

2-4-2 کانسارهای کرومیت انبانی

5-2 مقایسه کانسارهای کرومیت انبانی و کانسارهای کرومیت لایه ای

6-2 ساخت و بافت کانه کرومیت

7-2 انکلوزیونهای موجود در کانه کرومیت

8-2 ترکیب ماگما و ته نشینی کرومیت درکانسارهای تیپ لایه ای

9-2 تأثیر روابط سنگ و مذاب در شکل گیری کانسارهای کرومیت انبانی

10-2 دو مثال از کرومیتهای تیپ انبان

1-10-2 کانسارهای کرومیتی در افیولیت های عمان

2-10-2 کانسارهای کرومیتی گلمن در ترکیه

11-2 کانسارهای کرومیت ایران

فصل سوم : زمین شناسی و سنگ شناسی مناطق رزکوئیه و ده شیخ

1-3 زمین شناسی عمومی منطقه اسفندقه

2-3 موقعیت جغرافیایی مناطق رزکوئیه و ده شیخ

3-3 زمین شناسی منطقه رزکوئیه

4-3 نمونه برداری از منطقه رزکوئیه

5-3 مطالعات میکروسکپی بر روی مقاطع نازک منطقه رزکوئیه

1-5-3 سرپانتینیت های منطقه رزکوئیه

2-5-3 رخساره های دگرگونی در منطقه رزکوئیه

6-3 مطالعه مقاطع صیقلی منطقه رزکوئیه

7-3 زمین شناسی منطقه ده شیخ

8-3 نمونه برداری از منطقه شیخ

9-3 نتایج حاصل از مطالعه مقاطع نازک منطقه ه شیخ

10-3 کانی شناسی سنگهای پریدوتیتی منطقه ده شیخ

11-3 مشخصات عمومی کانسارهای کرومیت منطقه ده شیخ

12-3 مطالعه مقاطع صیقلی منطقه ده شیخ

فصل چهارم : مطالعات پراش اشعه X(XRD)

1-4 مقدمه

2-4 آنالیز شیمیایی XRD سنگها یمنطقه ده شیخ

3-4 آتالیز XRD سنگهای منطقه رزکوئیه

4-4 تعیین ترکیب شیمیایی کانه کرومیت از طریق نمودار XRD

1-4-4 مطالعه XRD کالسنگ کرومیتی منطق رزکوئیه و ده شیخ

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله زغال سنگ در رشته کوه البرز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله زغال سنگ در رشته کوه البرز در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زغال سنگ در رشته کوه البرز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله زغال سنگ در رشته کوه البرز در word

مقدمه
استراتیگرافی البرز مرکزی
استراتیگرافی سازند شمشک
منشأ رسوبات زغالدار در البرز مرکزی
غالخیزی در البرز مرکزی
نهشته های ممبر (انن)
ممبر F دانسریت
نهشته زیر آب ( نهشته زغل کارمزد )
وجود زغال
کیفیت زغالها
نهشته آلاشت II
وجود زغالها
کیفیت زغالها
منطقه نو رود
نهشته گسیلیان
رخنمون زغالدار گلیران – شیخ موسی
زغالخیزی
رخنمود زغالدار تاته – آببندان
رخنمون زغالدار نشن اندوار
رخنمون زغالدار سرخ آباد
رخنمون زغالدار سرخ چال
رخنمون زغالدار گومان
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله زغال سنگ در رشته کوه البرز در word

احمدی حسین ( 1367) ((‌اکتشافات تفضیلی زغالسنگ در منطقه البرز )) سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدن ایارن

غلامعلی زاده محمود (1368) (( اکتشافات تفضیلی زغالسنگ در منطقه الاشت )) شرکت زغالسنگ البرز مرکزی

شمس امیر رضا (1370 ) (( اکتشافات تفضیلی زغالسنگ در منطقه گلیران )) شرکت زغالسنگ البرز مرکزی

صارمی ، محمد حسین (1369) (( اکتشافات تفضیلی زغالسنگ در منطقه گردنه سر)) شرکت زغالسنگ البرز مرکزی

هدایتی ، مجید ( 1370) (( اکتشافات تفضیلی زغالسنگ در منطقه سفید رود )) شرکت زغالسنگ البرز مرکزی

نیاکان ، ارشید( 1369) (( اکتشافات تفضیلی زغال سنگ در منطقه کارمزد )) شرکت زغالسنگ البرز مرکزی . 

مقدمه :

کانسارهای اصلی و شناخته شده زغالسنگ ایران بیشتر در امتداد رشته کوه البرز ، طبس و کرمان قرار گرفته اند . البرز شامل سه ناحیه البرز شرقی ، البرز مرکزی و البرز غربی است . البرز مرکزی یکی از مهمترین ناحیه های زغالدار در ایران می باشد که اکثر لایه های زغال بر البرز نرکزی در سازند شمشک به صورت تناوبی از لایه های ماسه سنگ ، لاسین ، شیل و زغالسنگ قرار گرفته است

عمده نواحی زغالدار در البرز مرکزی عبارتند از : آلاشت ، گلندرود ، کجور ، نورد (در سازند الیکا ) شمشک ، واسیاسر ، سرخ آباد ، سرتنگه ، خاردنده و مبارک آباد

در رسوبات البرز مرکزی نهشته های  زغالدار آلاشت گسترش و بیرون زدگی زیادی نسبت به سایر مناطق البرز دارند . در حال حاضر سه منطقه بزرگ زغالدار در البرز مرکزی کشف شده است که عبارتند از : آلاشت گلندرود  و نورد با انواع زغالهای تک شو و ذخایر قابل ملاحظه

در میان نواحی زغالدار در البرز مرکزی سنواحی آلاشت ، گلند رود ، نورد ، سرسنگه ، سرخ آباد و واسیاسر به دلیل شرایط مساعد جغرافیایی با وجود راه آهن مناسب ترین مناطق برای تأسیس معدن می باشند

1-1-استراتیگرافی البرز مرکزی

انواع سازند ها در ساختمان زمین شناسی البرز مرکزی دیده می شوند قدیمی ترین نهشته ها که در منطقه تحت مطالعه بررسی شده اند ( در امتداد جاده چالوس و نزدیک جاده اصلی فیروز کوه – تهران در مجاورت دهکده یا هاردنار ، شهمیرزاد 0 به طرف جنوب شرق ) و سایر دهکده ها است شیل های چند رنگی پرکامبرین پسین ، سیلت استون ها و دولومیت های رنگ روشن سازند کهر ، سلطانیه و باروت می باشند که ضخامت مجموع آنها به حدود 11500 متر می رسد . ( گلاوس 1965)

طبقات پالئوزوئیک پیشین ضخامتی معادل 450 متر دارند و اساساً به صورت ماسه سنگ های سازند لالون در بخش زیرین ، اورژیبیت ها ، سلت استونها ، سنگ های آهکی و دولومیت های سازند لشکرک در بخش فوقانی می باشند ، آنها در غرب منطقه در امتداد جاده چالوس در مجاورت دهکده فیروز آباد و در غرب دهکده دشت نظیر دیده شده اند

همچنین در جنوب منطقه دهکده های کوه نک ، اروخ و خاویر و به طرف شمال در جاده اصلی فیروزکوه – تهران در شهر نزدیک دهکده شه میرزاد و به طرف مغرب از ایستگاه خط آهن و رسک ، دیده شه اند

سنگ آهک های خاکستری و سیاه و یه مقدار کم سنگهای تریژنوس ( سنگهای خاکی یا زمینی ) رنگین و سنگهای تری‌ژینوس کربناتی ( سنگ های کربناتی با منشأ خاکی ) پالئوزئیک فوقانی دارای ضخامتی معادل 940 متر می باشد که متعلق به سازند های پاده ها ، سیبزار ، بهرام ، مبارک . دورود ، روته و نسن هستند . آنها به صورت رخ نمود های گسترده ای در امتداد سمت چپ رودخانه ماهرودو در سرچشمه های رودخانه هایی که به طرف دریای خزر در بین شهرهای عامل و چالوس جریان دارند دیده می شوند

همچنین در جنوب غرب منطقه این سنگها در سر چشمه رودخانه کبیر دیده می شوند و به طور کلی در شرق نصف النهار سمنان شهمیرزاد تا ایستگاه خط آهن فیروزکوه گسترده شده اند

رسوبات تریاس با سازند الیکا شروع می شود که با سنگهای آهکی مارنی سبز – مغز پسته ای در بخش زیرین با ضخامت 300 متر همراه با سنگ های آهکی سیاه ، خاکستری و زرد رنگ و گلومیتهای بالای آنها دیده می‌شود . این رسوبات گسترش وسیعی در بخشهای مرکزی و جنوب شرقی منطقه دارند . برخی از محققین سری ضخیم سنگ آهکهای تشکیل دهنده دو رشته با امتداد عرض جغرافیایی را که بوسیله جاده هلندرود – علمده قطع شده به تریاس نصبت می دهند . به هر حال بر اساس فسیل های حیوانی مربوط به کرتاسه کهدر رشته کوه شمالی مشخص شده اند ، سنگ آهک های رشته جنوبی را مشکل بتوان به تریاس مربوطدانست چون آنها خیلی مشابه با سنگ های آهکی کرتاسه در رشته شمالی بوده و در یک منطقه مجاور هم می باشند

ولی فسیل حیوانی کارنین که در منطقه گلندرود شناخته شده احتمالاً مربوط به سایر سنگهای آهکی است . که دارای رخنمون کوچک نزدیک این رشته کوه بوده و همچنین در جنوب در رودخانه کرج هم دیده می شوند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید