مقاله راهها و روشهای کاهش درد در ستون فقرات و کمر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله راهها و روشهای کاهش درد در ستون فقرات و کمر در word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله راهها و روشهای کاهش درد در ستون فقرات و کمر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله راهها و روشهای کاهش درد در ستون فقرات و کمر در word

چکیده‌
مقدمه‌
آناتومی‌ ستون‌ فقرات‌
تقسیم‌بندی‌ منطقه‌ای‌ ستون‌ مهره‌ها
ساختمان‌ مهره‌های‌ ستون‌ فقرات‌
انحنای‌ ستون‌ فقرات‌
خصوصیات‌ مهره‌های‌ کمری‌
دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ (Intervertebral Disc)
لیگامنت‌ها (Ligaments)
بیومکانیک‌ مهره‌ Biomechanics of Vertebral
مکانیزم‌ انتقال‌ بار در مهره‌های‌ ستون‌ فقرات‌
نیروهای‌ وارد بر ایمپلنتهای‌ ستون‌ فقرات‌
تعیین‌ الگوهای‌ شکست‌ در اثر اعمال‌ بار
مقاومت‌ فشاری‌ مهره‌ها
نیروهای‌ وارد بر دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ (inter retebrol Disc)
تست‌ مقاومت‌ فشاری‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
خصوصیات‌ کششی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
بارهای‌ خمشی‌ وارد بر دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
آزمایشات‌ پیچشی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
مشاهدات‌ سفتی‌ برشی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
خصوصیات‌ بیومکانیکی‌ لیگامنت‌های‌ ستون‌ فقرات‌
بیماریها و ناهنجاری‌های‌ ستون‌ فقرات‌
شکستهای مهره‌ای‌ ستون‌ فقرات‌
لغزش‌ قدامی‌ جسم‌ مهره‌ (Spondylolisthesis)
تغییر شکلهای‌ ستون‌ فقرات‌
انواع‌ ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌
ثابت‌ کننده‌های‌ خلفی‌ (Posterior Fixator)
ثابت‌ کننده‌های‌ قدامی‌ (Anterior Fixator)
خصوصیات‌ عمومی‌ ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌
نیروها و تنشهای‌ وارد شونده‌ بر ثابت‌ کننده‌ها
عوامل‌ و محدودیتها در تأثیر ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌
تأثیرات‌ خستگی‌ به‌ ایمپلنتهای‌ ستون‌ فقرات‌
مفهوم‌ کیج‌
تاریخچه‌ استفاده‌ از کیج‌
انواع‌ کیج‌
رفتار بیومکانیکی‌ Spacer ها
انطباِ استخوانی‌ پس‌ از جایگذاری‌ Spacer یا کیج‌های‌ ستون‌ فقرات‌
روشهای‌ جراحی‌ و جایگذاری‌ Implant در ستون‌ فقرات‌
روش‌ خلفی‌ Plif در جراحی‌ ستون‌ فقرات‌
روش‌ قدامی‌ Alif در جراحی‌ ستون‌ فقرات‌
مقایسه‌ معایب‌ و مزیتهای‌ روش‌ جراحی‌ خلفی‌ Plit و قدامی‌ Alit
چگونگی‌ مکانیزم‌ انتقال‌ بار در کیج‌های‌ استوانه‌ای‌
تحقیقات‌ و بررسیهای‌ انجام‌ شده‌ در مورد کیجهای‌ ستون‌ فقرات‌ و اثرات‌ پیوندهای‌ استخوانی‌
تکنیک‌های‌ آماده‌ سازی‌ کیج‌
مفهوم‌ Degenerative
عوامل‌ دژنراتیو ستون‌ فقرات‌
برطرف‌ کردن‌ Degenerative دیسک‌
مسائل‌ و مشکلات‌ جراحی‌ کیج‌های‌ ستون‌ فقرات‌
تأثیر تعداد کیج‌ها در پایداری‌ ستون‌ فقرات‌
مزایای‌ استفاده‌ از کیج‌
مراقبتهای‌ پس‌ از جایگذاری‌
بررسی‌ عوامل‌ موقعیت‌ در جایگذاری‌ کیج‌
تأثیرات‌ گرافت‌ استخوانی‌ (Bone groft)
اثرات‌ گرافت‌ استخوانی‌ بر روی‌ رفتار بیومکانیک‌ مهره‌ها
فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌
تاریخچه‌ فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌
تأثیر محل‌ گرافت‌ استخوانی‌ بر توزیع‌ تنش‌
بررسی‌ فیوژن‌های‌ کیج‌ تیتانیومی‌ در نگهداری‌ ستون‌ فقرات‌
دلایل‌ استفاده‌ از فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌
فیوژن‌ قدامی‌ ستون‌ فقرات‌
عوالم‌ مؤثر در تسریع‌ فیوژن‌
فیوژن‌ خلفی‌ ستون‌ فقرات‌
آمارهای‌ بدست‌ آمده‌ در مورد فیوژن‌های‌ کیج‌های‌ تیتانیومی
خطرات‌ جراحی‌های‌ ستون‌ فقرات‌
عناصر وآلیاژها در پزشکی‌
خصوصیات‌ سطح‌ وتغییر آن‌
عوامل‌ مؤثر در آسیب‌ دیدگیهای‌ ایمپلنت‌
مواد غیرفلزی‌
پلی‌ متیل‌ متاکریلیت‌
معرفی‌ نرم‌افزار المان‌ محدود ANSYS و کاربرد آن‌ در مهندسی‌
کاربرد FEM در مهندسی‌ پزشکی‌
ابعاد و اندازه‌ها در کیج‌ LT
نیروها و ممان‌های‌ وارد بر کیج‌ LT
چگونگی‌ ترسیم‌ مدل‌ کیج‌ LT
چگونگی‌ ترسیم‌ کیج‌ Jaguar
مراحل‌ بارگذاری‌ در کیج‌ Jaguar
تحلیل‌ کیج‌ LT در حالتهای‌ مختلف‌ بارگذاری‌
نتایج‌ حاصل‌ از بارگذاری‌ کیج‌ LT بر روی‌ سطح‌ inferior یا تکیه‌گاهی‌
نتایج‌ حاصل‌ از بارگذاری‌ کیج‌ LT بر روی‌ سطح‌ Anterior
مقایسه‌ کیجهای‌ Jaguar و LT در حالت‌ Standing و Flextion
نتایج‌ و پیشنهادات‌
منابع‌ و مراجع‌

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله راهها و روشهای کاهش درد در ستون فقرات و کمر در word

1- دکتر سید محمد رجایی‌، چاپ‌ اول‌ 1381، بیومکانیک‌ عمومی‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ علم‌ و صنعت‌ ایران‌
2- حمیدرضا جاهد مطلق‌ – محمدرضا نوبان‌ – چاپ‌ سوم‌ 1381 – Ansys – انتشارات‌ دانشگاه‌ علم‌ و صنعت‌ ایران‌
3- مهندس‌ محمد زارعی‌ نژاد – چاپ‌ اول‌ 1381 – Ansys به‌ زبان‌ ساده‌ – انتشارات‌ ارس‌ رایانه‌
4- دکتر محمد حسین‌ فتحی‌ – چاپ‌ اول‌ 1381 – خواص‌ و کاربرد پزشکی‌ لپو مواد فلزی‌ – انتشارات‌ ارکان‌
5- دکتر غلامحسین‌ مجذوبی‌ – مهندس‌ فرزاد فریبا – چاپ‌ اول‌ 1376 – روش‌ اجزا محدود در مهندسی‌ – انتشارات‌ دانشگاه‌ بوعلی‌ سینا
6- دکتر سید فخرالدین‌ مصباح‌ اردکانی‌ – چاپ‌ اول‌ 1381 – کالبدشناسی‌ عمومی‌ – انتشارات‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ شیراز
7- دکتر مریم‌ ایرانزاد اصل‌ – چاپ‌ اول‌ 1380 – کمردرد پیشگیری‌ و درمان‌ – انتشارات‌ سالمی‌
21- Harrington P.R. Treatment of scolosis J Bone Joint surg
52- Floman Y. Argenson, C.thoracolumbar Spine fractures. Spine
51- Cren shaw AH. Compellsoperative orthopaedics rolume five
68- Rohlman A, Bergmann G, Eraichen T – 0 Comparison of intradiscal pressure and spinal fixtator loads for different body posctions and exercises. Ergonomics
60- Graichen f, Bergmann G, Rohlman A. Patient monitoring ystem for load Mesuremtn worth spinal fixation derices, Medeny phys
63- Rohlman A. Bergman G, Graichen foloadson aninteral spinal fixation devites during wolking J B iomechanics
65- Rohlman A, Arntzu, Erai chent , Bergmann Eoloads on an internal spinal fixarias devices during sitting.JBiomechanics
66- Rohlman A, Bergmann E, Graichen F. Loadson an rnternal spinal fixation devices during physical therapy, pysicolth erapy 2002.

 چکیده‌

 در مطالعه‌ انجام‌ شده‌ راهها و روشهای‌ کاهش‌ درد در ستون‌ فقرات‌ و کمر بوسیله‌ کاهش‌ فشار به‌ عصب‌ و نخاع‌ در جابجایی‌ها و آسیب‌ دیده‌گیهای‌ مهره‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌. برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ مقصود البته‌ تحقیقاتی‌ درمورد آسیب‌ دیده‌گیها و بیماریهای‌ ستون‌ فقرات‌، باری‌ و همان‌های‌ وارد شونده‌ به‌ مهره‌ها، انواع‌ تثبیت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌ انجام‌ شده‌ و در ادامه‌ اصول‌ جایگذاری‌ کیج‌ها، انواع‌ مختلف‌ آن‌ و مزیت‌های‌ هر یک‌ به‌ تفصیل‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ است‌

 در گام‌ بعدی‌ به‌ مفاهیم‌ فتق‌ دیسک‌  (Degenerative) ، فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌ و اثرات‌ پیوندهای‌ استخوانی‌  (bonegraft)  در استحکام‌ استخوان‌ پرداخته‌ شده‌ و تأثیرات‌ آلیاژهای‌ سازنده‌ ایمپلنتها در چگونگی‌ عملکرد آنها مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌

 از اهداف‌ دیگر این‌ تحقیق‌ می‌توان‌ به‌ روشهای‌ بهینه‌ سازی‌ کیج‌ها از طریق‌ ایجاد مدل‌ المان‌ محدود برای‌ تعیین‌ رفتار بیومکانیکی‌ ناحیه‌ کمری‌ ستون‌ فقرات‌ اشاره‌ کرد که‌ در این‌ خصوص‌ ابتدا تحلیل‌ بر تنشهای‌ وارد بر کیج‌  LT  (کیج‌ مخروطی‌) در حالتهای‌ مختلف‌  standing ،  extention ،  lateral bending  و  flextion صورت‌ گرفت‌ و در نهایت‌ در گامی‌ دیگر، مقایسه‌ای‌ نیز بین‌ تنشهای‌ وارد بر سطوح‌ تکیه‌گاهی‌ روکیج‌  LT  و  Jaguar  انجام‌ پذیرفت‌ که‌ نتایج‌ بدست‌ آمده‌ از حالتهای‌ مختلف‌  Standing ،  extention ،  lateral bending  و  flextion  بر روی‌ سطح‌ تکیه‌گاهی‌  (inferior)  کیج‌  LT  حاکی‌ از آن‌ بود که‌ بیشترین‌ تنش‌  Vonmrses  به‌ ترتیب‌ مربوط‌ به‌ حالت‌  lateral bending ،  externion ، به‌  flextion  و کمترین‌ تنش‌ نیز مربوط‌ به‌ حالت‌  standing  می‌باشد. بنابراین‌ افرادی‌ که‌ از این‌ نوع‌ کیج‌ استفاده‌ می‌کنند باید از حرکات‌ جانبی‌ بیش‌ از 5 درجه‌ و حرکات‌  extention  (خم‌ شدن‌ به‌ پشت‌) بیش‌ از 3 درجه‌ که‌ تنشی‌ بین‌ از حالت‌  flextion  ایجاد می‌کند خودداری‌ کند

 همچنین‌ مقایسه‌ای‌ که‌ بین‌ کیج‌  LT  و کیج‌  Jaguar  انجام‌ گرفت‌ نشان‌ داد که‌ کیج‌  Jaguar  در حالت‌  Standing  یعنی‌ بدون‌ همان‌ کمترین‌ تنش‌ را دارا می‌باشد. اما زمانیکه‌ حالت‌  flextion  را در ستون‌ فقرات‌ داریم‌ کیج‌ مکعب‌ مستطیل‌  (Jaguar cage)  بیشترین‌ نقاط‌ ضعف‌ را بدلیل‌ بالابودن‌ تنش‌ در نقاط‌ خاص‌ مانند گوشه‌ها و نقاط‌ تمرکز تنش‌ از خود نشان‌ می‌دهد. بنابراین‌ پیشنهاد می‌گردد که‌ کیج‌  Jaguar  با توجه‌ به‌ قابلیت‌ بالای‌  stress shielding  برای‌ افراد سالخورده‌ یا افرادی‌ که‌ به‌ دلایل‌ خاص‌ از اورتزهای‌  kinght tylor  و دیگر تثبیت‌ کننده‌ها استفاده‌ می‌کنند و کیج‌  LT نیز برای‌ ورزشکاران‌ و افراد جوانتر که‌ نیاز به‌ تحرک‌ بیشتری‌ مخصوصاً در حالت‌ flextion  دارند استفاده‌ گردد

 مقدمه‌

 ستون‌ فقرات‌ محور تنه‌ و اسکلت‌ انسان‌ را تشکیل‌ می‌دهد و با توجه‌ به‌ بیماریهای‌ مختلف‌ این‌ بخش‌ از بدن‌ و گستردگی‌ آن‌ تعیین‌ راهها و روشهای‌ کاهش‌ درد در ستون‌ فقرات‌ و کمر یکی‌ از اهداف‌ محققان‌، مهندسان‌ و جامعه‌ پزشکی‌ می‌باشد. یکی‌ از اشکالات‌ بسیار شایع‌ در این‌ خصوص‌ مشکلات‌ بوجود آمده‌ در دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌ و بیماریهای‌ فتق‌ دیسک‌ می‌باشد

 فتق‌ دیسک‌ در ستون‌ فقرات‌ عارضه‌ ایست‌ که‌ بصورت‌ گسترده‌ در جوامع‌ مختلف‌ وجود دارد. راههای‌ مختلفی‌ برای‌ درمان‌ آن‌ پیشنهاد و اجرا شده‌ است‌ که‌ این‌ روش‌ها روز به‌ روز کامل‌تر شده‌ و پیشرفت‌ خودشان‌ را در درمان‌ این‌ بیماری‌ نشان‌ می‌دهند. برای‌ درمان‌ ضایعات‌ فتق‌ دیسک‌ وسایل‌ و تجهیزات‌ خاصی‌ ابداع‌ و ساخته‌ شده‌ است‌ که‌ یکی‌ از این‌ وسایل‌ کیج‌  (Cage)  می‌باشد. کیج‌ وسیله‌ایست‌ که‌ برای‌ درمان‌ فتق‌ دیسک‌ در ستون‌ فقرات‌ در نواحی‌ مختلف‌ آن‌ بکار می‌رود. به‌ طور کلی‌ کیج‌ها وسایلی‌ هستند که‌ جوش‌ خوردن‌ استخوان‌ را در ستون‌ فقرات‌ بویژه‌ در بیماریهای‌ تخریب‌ و فتق‌ دیسک‌  (Degenerative)  تسریع‌ می‌بخشد

 کیج‌ها انواع‌ مختلفی‌ دارند که‌ هر روز شاهد پیشرفت‌ در نوع‌ طراحی‌، جنس‌ و نوع‌ جاگذاری‌ آن‌ هستیم‌

 مروری‌ بر آناتومی‌

 ستون‌ فقرات‌ محور تنه‌ و اسکلت‌ آدمی‌ را تشکیل‌ می‌دهد. اندام‌های‌ فوقانی‌ و تحتانی‌ بترتیب‌ توسط‌ کمربند شانه‌ای‌ و کمربند لگنی‌ بر ستون‌ فقرات‌ تکیه‌ کرده‌ و به‌ آت‌ متصل‌ می‌شوند. ستون‌ فقرات‌ از استخوان‌ مجزایی‌ بنام‌ مهره‌ که‌ در یک‌ ستون‌ روی‌ هم‌ چیده‌ شده‌اند، تشکیل‌ شده‌ است‌. هر مهره‌ دارای‌ یک‌ بدنه‌ استوانه‌ای‌ است‌ که‌ در تحمل‌ وزن‌ سهیم‌ است‌ و یک‌ قوس‌ استخوانی‌  (Spinous process, lamina)  که‌ نخاع‌ را حمایت‌ می‌کند و به‌ صورت‌ پوششی‌ برای‌ آن‌ است‌. قوس‌ استخوانی‌ توسط‌ دو استوانه‌ کوچک‌  (pedicle)  به‌ بدنه‌ متصل‌ شده‌ است‌. کانال‌ دایره‌ای‌ بین‌ بدنه‌، قوس‌ و  pedicle ها نخاع‌ را احاطه‌ می‌کند و کانال‌ ستون‌ فقرات‌ نام‌ دارد. بین‌ بدنه‌ کیج‌ها را با عمل‌های‌ جراحی‌ در بین‌ مهره‌ها قرار می‌دهند که‌ در این‌ جراحی‌ ضمن‌ نصب‌ کیج‌ عمل‌ فیوژن‌  (fusion)  نیز انجام‌ می‌پذیرد. در عمل‌ فیوژن‌ یا همجوشی‌ معمولاً از استخوان‌ خود شخصی‌ برای‌ پیوند استخوان‌ استفاده‌ می‌شود

 با توجه‌ به‌ اینکه‌ امکان‌ بیرون‌ آوردن‌ کیج‌ از بدن‌ بیمار وجود دارد بنابراین‌ باید مراحل‌ در طراحی‌ و ساخت‌ آن‌ با دقت‌ فراوان‌ انجام‌ پذیرد. تاکنون‌ مطالعات‌ چندی‌ به‌ منظور بررسی‌ اثر عوامل‌ مختلف‌ بر میزان‌ تنشهای‌ وارده‌ به‌ کیج‌های‌ ستون‌ فقرات‌ انجام‌ گرفته‌ که‌ برخی‌ از آنها روی‌ بدن‌ انسان‌ در بعضی‌ روی‌ نمونه‌های‌ اجساد و برخی‌ دیگر روی‌ موشهای‌ مصنوعی‌ انجام‌ شده‌اند، با توجه‌ به‌ مشکلاتی‌ که‌ گریبان‌گیر شیوه‌های‌ تجربی‌ است‌ مدلسازی‌ المان‌ محدود نیز به‌ عنوان‌ یکی‌ از روشهای‌ مطالعه‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌

 در این‌ بررسی‌ قصد بر آن‌ است‌ که‌ ضمن‌ ارائه‌ تاریخچه‌ای‌ از بوجود آمدن‌ و ابداع‌ کیج‌ها و  Spacer های‌ ستون‌ فقرات‌ به‌ بیان‌ چگونگی‌ نیوژن‌ ستون‌ فقران‌ و روشهای‌ جراحی‌ آن‌ پرداخته‌ شود. در این‌ خصوص‌ مقایسه‌ای‌ بین‌ و کیج‌  LT  در کیج‌ مخروطی‌ وکیج‌  Jaguar  مستطیلی‌ با استفاده‌ از روشهای‌  FEM  و نرم‌افزار Ansys  انجام‌ گرفته‌ که‌ نتایج‌ آن‌ در فصل‌ آخر بیان‌ شده‌ است‌

 آناتومی‌ ستون‌ فقرات‌

 ستون‌ مهره‌  (Spine)  یکی‌ از پیچیده‌ترین‌ قسمتهای‌ اسکلت‌ بدن‌ می‌باشد. این‌ ستون‌، اسکلت‌ محوری‌ بدن‌ را تشکیل‌ داده‌ و از طریق‌ آن‌ وزن‌ تنه‌، سر و گردن‌ و اندامها به‌ مفاصل‌ لگن‌ و اندامهای‌ تحتانی‌ منتقل‌ می‌شوند. ستون‌ مهره‌ از قاعده‌ جمجمه‌ شروع‌ و تا ناحیه‌ لگن‌ ادامه‌ دارد. تعدادمهره‌ها در ستون‌ فقرات‌ 33 عدد می‌باشد ولی‌ بعلت‌ جوش‌ خوردن‌ مهره‌های‌ خاجی‌ و دنبالچه‌، در یک‌ فرد بالغ‌ ستون‌ فقرات‌ از 26 قطعه‌ تشکیل‌ می‌شود. ستون‌ فقرات‌ از نیم‌ رخ‌ دارای‌ چهار انحنا است‌ که‌ شامل‌ دو انحناء اولیه‌ و دو انحناء ثانویه‌ می‌باشد. انحناهای‌ مختلف‌ ستون‌ فقرات‌ باعث‌ توزیع‌ مناسب‌ نیرو گردیده‌ و از اعمال‌ فشار نامناسب‌ بر ستون‌ مهره‌ و لگن‌ جلوگیری‌ می‌کند. در بعضی‌ از افراد ممکن‌ است‌ به‌ دلایل‌ پاتولوژیک‌ و یا تکامل‌ غیر طبیعی‌ مهره‌ها، قوسهای‌ غیرطبیعی‌ در ستون‌ فقرات‌ ایجاد شود، که‌ در این‌ صورت‌ باید با عمل‌ جراحی‌ و با استفاده‌ از ایمپلانتهای‌ مهره‌ای‌ این‌ قوسها را تصحیح‌ نمود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سنگ های ادراری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سنگ های ادراری در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنگ های ادراری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سنگ های ادراری در word

چکیده
تاریخچه
مقدمه
فصل اول
کلیه- نمای ظاهری
کلیه- بافت شناسی
کلیه- خونرسانی
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-آناتومی
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-ارتباطات
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-بافت شناسی
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-خونرسانی
مثانه- نمای ظاهری
مثانه- بافت شناسی
مثانه- خونرسانی
کارکرد های کلیه
تشکیل ادرار
پالایش گلومرولی
بازجذب توبولی و ترشح توبولی
دفع فرآورده های زائد
تنظیم دفع الکترولیت
تنظیم دفع اسید
تنظیم دفع آب
اسمولالیته
چگالی ویژه ادرار
هورمون ضد ادراری
خود تنظیمی فشار خون………
پاک سازی کلیوی
سایر کارکرد های کلیه
کارکردهای حالب ،مثانه و پیشابراه
ذخیره ادرار
دفع ادرار
کنترل عضله
کنترل عصبی
درد
مشخات درد های ادراری
تغییرات در دفع ادرار
نشانه های گوارشی
معاینه فیزیکی
برخی عوامل خطرزای اختلالات کلیوی یا ادراری
علایم انسداد دهانه خروجی مثانه
ادرار خونی
بررسی آزمایشگاهی ادرار
بررسی ماکروسکوپی
سایر تست های ادراری
تست های عملکرد کلیه
اورولیتیاز
پاتوفیزیولوژی
تظاهرات بالینی
بررسی و یافته های تشخیصی
فصل دوم
سنگ های کلیوی و حالب
اتیولوژی
تظاهرات سنگ ها
عبور سنگ ها
سایر سندروم ها
فعالیت بیماری سنگ کلیه
پاتوژنز سنگ ها
حالت فوق اشباع
هسته سازی
مهار کننده های تشکیل کریستال ها
یون های ادراری
انواع سنگ های کلسیمی
نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک جذبی
نفرولیتیازیس هیپر کلسیوریک باز جذبی
نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک کلیوی
نفرولیتازیس کلسیمی هیپراوریکوزوریک
نفرولیتازیس کلسیمی هیپراگزالوریک
نفرولیتیاز یس کلسیمی هیپواسیتر اتوریک
سنگ های غیر کلسیمی
استرووایت
اسید اوریکی
سیستین
گزانتین
سنگ های ایندیناویر
نادر
جدول2-
علایم ونشانه ها
درد
درد کولیکی کلیه ودرد غیر کولیکی کلیه
1-کالیس کلیه
2- لگنچه کلیه
3- حالب فوقانی و میانی
4- حالب دیستال
هماچوری(هماتوری)
عفونت
تب همراه
تهوع و استفراغ
وضعیتهای ویژه
پیوند کلیه
حاملگی
دیس مورفی
چاقی
کلیه با مدولای اسفنجی
اسیدوزتوبولی کلیوی
تومورهای همراه
کودکان
بررسی
تشخیص افتراقی
تاریخچه
فاکتورهای خطرزا
معاینه فیزیکی
بررسی های رادیولوژیک
مداخله درمانی
الف)تحت نظر گرفتن محافظه کارانه
ب) مواد حل کننده
ج) برطرف کردن ( رفع) انسداد
د) سنگ شکنی با امواج ضربه ای از خارج بدنESWL
ر)نفرولیتوتومی از طریق پوست
و) جراحی باز سنگ
ز) سایر روش ها
پیشگیری
الف) بررسی متابولیک
ب) در مان های خوراکی
سنگ های مثانه
سنگ های پروستات و کیسه های منوی
سنگ های مجرای ادراری
فصل سوم
درمان
اهداف اصلی درمان
درمان سنگ های کلیوی
سنگ های کلسیمی
درمان سنگ های کلسیمی هیپراوریکوزوری
درمان هیپرکلسیوریک بازجذبی(هیپرپارائیدیسم اولیه)
درمان هیپرکلسیوری کلیوی
درمان هیپراگزالوری
درمان هیپوسیتراتوری
درمان سنگ سازی کلسیمی اید یو پاتیک
درمان سنگ های استرووایت
درمان سنگ های اسید اوریکی
در مان سنگ های سیستینی
درمان سنگهای گزانیتنی
درمان سنگ های ایندینا ویر
درمان سنگ های سیلیکاتی
درمان سنگ های تریامترنی
روش های جدید
شکستن سنگ ازطریق خارج بدنی
-لیتوترپسی ماوراءصوتی ازطریق پوست
شکستن سنگ به وسیلهUreterdscope
-اثرعسل بربیماری های کلیوی
توصیه های غذائی برای پیشگیری ازسنگ های کلیوی
فصل چهارم
ارائه تحقیق در مورد سنگ های کلیوی
نمودارها
نتیجه گیری
اصطلاحات و واژه ها
منابع ومآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سنگ های ادراری در word

1 اسمیت،( اورولوژی عمومی اسمیت2000)، ترجمه: شامخی.ح- شاهوردی علمداری.م- جوان شیر.م، چاپ اول(1380)، انتشارات سماط، ویرایش ونظارت: بهرام قاضی جهان- آیدین تبریزی،صفحات ( 1-15از فصل یک و فصل 17صفحات 295-327)
2- اسمیت ،(چکیده اورو لوژی عمومی اسمیت 2000) ترجمه وتخلیص: زعیم کهن. ح(فصل 16)
3- کرمی.م، اورولوژی(چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار3)، چاپ اول(1381)، انتشارات طبیب تهران(فصل یک و فصل دو صفحه 17 ،فصل 4 صفحه 21و22وفصل 11)
4- سوزان.س.اسملتزر-برنداجی.بیر، (کلیه ومجاری ادراری) جلد نهم، ،ترجمه: فتح آبادی .ع ، چاپ اول(1379)، انتشارات ارجمند تهران، ویرایش:صدیقه سالمی (صفحات 11تا23 ،129تا135)
5- براون والدفوسی کاسپر هوسرلونگرجمیسن،) بیماری های کلیه ومجاری ادراری-اصول طب داخلی هاریسون2001(، ترجمه: شریفی .ا ، زیرنظر ایرج نجفی، چاپ دوم(1382)، انتشارات ارجمند تهران(فصل279 صفحات235تا240)
6- ساعدی. ف –نجفی.س(1383).( کاربرد عسل)، پایان نامه ،کارشناسی،دانشگاه پیام نوربیجار

چکیده

فصل اول

دستگاه ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه، و پیشابراه است. کلیه ها در خارج از حفره صفاقی در طرفین ستون مهره ها از مهره دوازدهم سینه ای تا مهره سوم کمری قرار گرفته اند

کلیه دارای 2 ناحیه قشر خارجی (کورتکس) و مدولای داخلی است. واحد عملکردی آن نفرون است. نفرون حاوی یک گلومرول واجد سرخرگ آوران و وابران ، کپسول برمن، توبول گزیمال، قوس هنله، توبول دیستال ومجاری جمع کننده است

این مجاری به کالیس ها و به لگنچه و در امتداد لگنچه حالب قرار دارد

حالب لوله ای عضلانی است و به مثانه ختم می شود. مثانه عضوی توخالی و به عنوان مخزن ادرار است و اتساع بیش از حد آن موجب بر آمدگی در پایین بدن می شود. لگنچه در کلیه ها و در حالب ها و در مثانه به علل خاصی می تواند سنگ تشکیل شود(سنگ کلیه و سنگ مثانه)

فصل دوم:

انواع سنگ ها به دو دسته سنگ های کلسیمی و غیر کلسیمی تقسیم می شوند. سنگ های کلسیمی در مردان شایعتر بوده و علت اصلی تشکیل انواع سنگ های کلسیمی شامل هیپرکلسیوری علت تشکیل آن ارثی، هیپر یوریکوزوری علت تشکیل آن رژیم غذایی، هیپرپاراتیروئیدیسم علت تشکیل آن نئ.پلازی، هیپراگزالوری در نوع روده ای آن به علت جراحی روده ای و در نوع ارثی آن به علت ارثی و هیپوسیتراتوری می تواند علت تشکیل آن رژیم غذایی و یا ارثی باشد.سنگ های غیر کلسیمی شامل: سنگ های اسید اوریکی علت تشکیل این سنگ ها ارثی بوده و در مردان شایعتر است ورنگ این بلور ها در ادرار نارنجی  مایل به قرمز می باشد. نیمی از افراد مبتلا به این سنگ ها نقرس دارند. سنگ های استرووایت علت تشکیل آن عفونت ادراری ناشی از باکتری های مولداوره آز (پروتئوس) می باشد. این سنگ ها در زنان شایعتر است

و نمای شاخ گوزنی دارند. و تشکیل بلور آنها در ادرار شبیه در تابوت است سنگ های سیستینی علت تشکیل این سنگ ها ارثی یا نئوپلازی بوده و به رنگ زرد و لیمویی و زیاد شایع نیستند

بلور های آن در ادرار صفحات  شش ضلعی صاف می باشند

سنگ های گزانتینی در اثر کمبود مادر زادی گزاننتین اکسید از ایجاد شده و رنگ این سنگ ها زرد خرمایی  استو شفاف هستند و سنگ های ایند ینادیر در اثر مصرف ایندینادیر در مبتلایان به ایدز دیده می شود و این سنگ ها رنگ زرد قرمز دارند

فصل سوم:

درمان سنگ های موجود در کلیه یا مجاری ادراری نیازمند ترکیبی از اقدامات طبی (مصرف دارو) و جراحی است. درمان بیماران با سنگ های کلسیمی استفاده از دارو های مدر تیازیدی است.  سنگ سازی (نفرولیتیازیس)هیپرکلسیوریک باز جذبی درمان فقط با برداشتن جراحی آدنوم مهاجم پاراتیروئید می باشد. سنگ سازی هیپر کلسیوریک کلیوی به طور موثر با هیدروکلرو تیازید ها درمان می شود. سنگ سازی کلسیمی هیپراوریکوزوری درمان با رژیم غذایی کم پورین، آلوپورینول و پتاسیم سیترات است و درمان سنگ سازی کلسیمی هیپر اگزالوری با کلسیترامین و لاکتات کلسیمی است و درمان هیپو سیتراتوری با نمک های پتاسیم از جمله سیترات پتاسیم موفقیت آمیز است. درمان سنگ های (غیر کلسیمی)

1 – استرووایت، درمان آن خارج کردن کامل سنگ با جراحی است(نفرولیتوتومی پروکوتا نئوس)

2 – درمان سنگ های اسید اوریکی با کاهش رژیم غذایی پورین دار و تجویز آلو پو ر ینول می باشد

3 – درمان سنگ های سیستینی با مصرف فراوان مایعات و رژیم کم سدیم و پنی سیلامین است

4 – درمان سنگ های گزانتینی با مصرف فراوان مایعات و مصرف دارویی آلوپورینول و رژیم غذایی محدود از نظر پورین است. درمان سنگ های ایند ینادیر با قطع مصرف دارویی ایندینادیر(داروی مبتلایان به ایدز)و درمان سنگ های سیلیکاتی و تریامترین به ترتیب درمان جراحی و درمان با قطع مصرف دارویتریامترنی می باشد

در این قسمت به عنوان چکیده این پایان نامه مطالعه جدول 2-1 توصیه می شود. درمان جراحی سنگ ها نیز وجود دارد. شکستن از طریق خارج بدنی ، شکستن از طریق لیتوترپسی ماوراءصوتی از طریق پوست و به وسیله لیزر، 3 روش جدید است که جایگزین روش های قدیمی هستند

مقدمه

اورولوژی علمی است که در مورد بیماریها و اختلا لات سیستم ادراری –تنا لسی مردانه وسیستم اداری زنانه بحث می کند. بیماری های غده ی فوق کلیوی در حوضه جراحی نیز مربوط به این رشته هستند. دستگاه ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه وپیشابراه است. درک کامل فیزیولوژی کلیوی ودستگاه ادراری برای ارزیابی، طراحی واجرای مناسب مراقبت های پرستاری در افراد مبتلا اختلا لات کلیوی وادراری ضروری است. در پیگیری هر بیمار، شرح حال حایز بیشترین اهمیت است و این موضوع به خصوص در اورولو ژی صدق می کند. نه تنها اطلاع از حاد یا فرض بودن بیماری بلکه اطلاع از راجعه بودن آن نیز مهم است، زیرا ممکن است علایم راجعه، نشان دهنده تشدید حاد علایم بیماری فرد باشند.  سنگ ها هنگامی در دستگاه ادراری تشکیل می شوند که غلظت ادراری موادی مانند اگزالات کلسیم، فسفات کلسیم و اسید اوریک افزایش یابد

سنگ ها به دو دسته ی سنگ های کلسیمی شامل :

1: نفرولیتیاز هیپرکلسیوریک جذبی

2: نفرو لیتیاز هیپر کلسیو ریک باز جذبی

3: نفرولیتیاز هیپر کلسیوریک ناشی از اختلالات کلیوی

4: نفرولیتاز کلسیمی هیپراوریکوزوریک

5: نفرو لیتاز کلسیمی هیپر اگزالو ریک

6: نفرو لیتاز کلسیمی هیپو سیتراتوریک است

و سنگ های کلسیمی در حدود75-80   درصد از تمامی سنگ های کلیوی را تشکیل می دهند

سنگ های غیر کلسیمی شامل :

1: سنگ های استروویت ( 15 درصد  از تمامی سنگ های ادراری ) در ادرار قلیایی غنی از آمونیاک به رابطه وجود باکتری های تجزیه کننده ی اوره ساخته می شوند

2: سنگ های اسید ادریکی ( 5-10 درصد ) تمامی سنگ ها ) ممکن است در بیماران مبتلا به نقرس دیده شوند

3: سنگ های سیستینی ( 1-2 درصد تمامی سنگ ها ) منحصرا”در بیماران مبتلا به یک نقص ارثی نادر در جذب کلیوی سیستین ( یک اسید آمینه ) تشکیل می شوند

4: سنگ های گزانیتنی ناشی از کمبود مادر زادی گزانیتن  اکسید است

5: سنگ های ایند ینادیر در 6 درصد از مصرف کننده گان ایندینا دیر در مبتلایان به ایدز دیده می شود

6: سنگ های نادر : سنگ سیلیکاتی و سنگ های رادیو لوسنت تریا مترنی می باشد

سنگ کلیه به زبان ساده :در واقع رسوب مواد دفع شده از کلیه هاست که کریستال می دهند اگر مقداری از این مواد به هم بچسبند و تشکیل توده سفتی بدهند سنگ کلیه تشکیل می شود اگر کوچکتر از یک سانتی متر باشند شن کلیه کفته می شوند.شن کلیه معمولا” قابل دفع است. هنگامی که این سنگریزه از حالب عبور کرد و وارد مثانه شد به آن سنگ مثانه گویند. دلایل علمی قطعی برای پیدایش سنگ کلیه وجود ندارد اما عوامل اختلالات متابولیسمی، مواد معدنی، کالبدی به عنوان عوامل مهم و همچنین وراثت ونوع تغذیه( افراد منطقه فیجی که از خوراک های بی طعم و شیرین استفاده می کنند، بیماری سنگ کلیه به ندرت در آن ها دیده می شود. اما اغلب افراد هندوستانی که معمولا” از غذاهای تند و کاری دار استفاده می کنند از بیماری سنگ کلیه رنج می برند) و شرایط آب و هوا ( گرم ومرطوب ) در آن موثر شناخته شده اند سنگ کلیه یکی از درد ناکترین

بیماری هاست و درد آن را با درد زایمان مقایسه می کنند! نمونه های سنگ کلیه حتی در مومیایی های مصر باستان نیز یافت می شود تقریبا” حدود 80% از سنگ های کلیه از طریق ادرار دفع می شوند به جز مواردی که سنگ بیش از اندازه بزرگ باشد از اعمال جراحی مانند لیزر  ، eswl tul   سیستوسکوپی، نفرولیتوتمی ،کمولیز و غیر جراحی و بدون بریدگی مانند: امواج اکستراکورپوریل.به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، تحقیقات جدید نشان می دهند که برای جلوگیری از برگشت سنگ کلیه محدودیت در مصرف پروتئین های حیوانی و نمک در رژیم غذایی موثر تر از کاهش مصرف کلسیم است در تابستان خطر افزایش سنگ کلیه بیشتر وجود دارد چراکه گرمای هوا و کم نوشیدن آب و عرق کردن وجود دارد برای پیشگیری از این مشکل کافی است که قبل از غذا به اندازه کافی آب بنوشید، سعی کنید نیم ساعت آب فراوان بنوشید و تا یک ساعت بعد از خوردن غذا هم آب نخورید به تدریج بدن شما به این وضعیت خو گرفته و ضمن آنکه معده شما ناراحت نمی شود می توانید به فراوانی آب نوشیده و کلیه های خود را در امان نگه دارید

از کجا بفهمیم که آب فراوان می نوشیم یا نه؟

در واقع تنها معیار دقیق برای اینکه بدانید آب کافی می نوشید یا نه رنگ پیشاب (ادرار )است اگر رنگ پیشاب تیره است نتیجه می گیریم که بدن به میزان بیشتری به مایعات نیاز دارد و اگر رنگ پیشاب زرد روشن و یا شفاف است نشان دهنده این است که شما مایعات کافی می نوشید همه مایعات از جمله آب، شربت، آب معدنی، عرقیات، آب جو، شراب، ماالشعیر و آبمیوه را می توان نوشید مگر آنکه پزشک نوشیدن برخی از آن ها را با توجه به سنگ کلیه و شرایط بدنی ممنوع کرده باشد در بنا به دلایل نامشخص در 30سال گذشته تعداد افراد مبتلا به سنگ کلیه در امریکا افزایش یافته است در کشور ما ایران نیز گرچه طبق معمول آمار دقیقی وجود ندارد اما به نظر می رسد که وضع مشابهی وجود دارد کارشناسان اثبات کرده اند که می توان ار طریق مصرف خوراکی اکسید منیزیم به همراه ویتامین B6  پیشـگیری کـرد و مصرف این داروها  و نیز  مصرف فسفات  و آنتی بیوتیک  برای درمان تحت نظر پزشک معالج باشد هدف فوری درمان درد و هدف طولانی جلوگیری از تخریب نفرون است پیشرفت های پزشکی تا حد بسیار زیادی استرس مداوای سنگ کلیه را کاهش داده است اگر چه بهتر است سعی کنیم تا جایی که ممکن است از ابتلا به این بیماری پیشگیری کنیم  همچنین سعی کنید تا میزان کافی آب بنوشید آیا درمانی از این ساده تر وجود دارد ؟

آناتومی سیستم ادراری

کلیه ها

نمای ظاهری

الف) آناتومی: کلیه ها در خلف صفاق، روی دیواره ی خلفی شکم از مهره دوازدهم سینه ای تا مهره سوم کمری ودر امتداد حاشیه عضلات پسوانی وبه شکل مایل قرار دارند وزن کلیه افراد بالغ 120-170 گرم و ابعاد آن  12 سانتیمترطول و6 سانتیمتر عرض و5/2 سانتیمتر ضخامت است. به علت موقعیت کبد کلیه راست پایینتر قرار دارد

کلیه ها به وسیاه دنده ها، عضلات، فاسیا، چربی دور کلیوی به خوبی محافظت می شوند وکپسول کلیوی هر کلیه را دربر می گیرد. به هنگام دم ویا در وضعیت ایستاده،به طورمتوسط کلیه ها 4-5 سانتیمتر نزول می کند . فقدان تحرک کلیه نشانه جاگیری غیر طبیعی آن دارد ودرحالی که تحرک بیش از حد لزوما” پاتولوژیک محسوب نمی شود

 در برش طولی کلیه متشکل ازکورتکس در لایه خارجی مدولا در وسط وکالیس های داخلی ولگنچه است

کورتکس ظاهری یکنواخت دارد وقسمت های از آن بین پاپیلاها وفورنیکس ها به سمت لگنچه نفوذ می کند وستون های برتن را می سازد قسمت مدولا از ستون های متعدد تشکیل شده از لوله های متقارب جمع کننده کلیوی، تشکیل یافته که درراس پاپیلاها به درون کالیس های کوچک تخلیه می شوند.(شکل 1-1)

ب) ارتباطات:مجتورت کلیه با اعضای داخل صفاقی وعصب گیری خود کار مشترک با این اعضا برخی از علایم مربوطه به سیستم گوارشی را در بیماری های سیستم ادراری-تناسلی، تا حدودی توجیه می کند

شکل 1-1 – آنا تومی سیستم ادراری –تناسلی مردانه .مجرای فوقانی  ومیانی فقط در کار تولید ادرار شرکت دارند

 بافت شناسی

الف) نفرون:

واحد عملکردی کلیه است.نفرون از لوله هایی تشکیل یافته که هم عملکرد ترشحی و هم عملکرد دفعی دارد

کلیه حاوی دو ناحیه متمایز قشر خارجی (کورتکس) ومدولای داخلی است. قشر حاوی گلومرول ها وتوبول های پروگزیمال ودیستال،مجاری جمع کننده قشری و مویرگ ها ی مربوط به آنهاست. که به نام راست رگ ها مربوط است

بخش ترشحی که در کورتکس واقع است متشکل از کورپوسکول کلیوی و قسمت ترشحی لوله های کلیوی است

بخش دفعی در مدولا واقع است . وکورپوسکول کلیوی متشکل از گلومرول عروقی است، که به داخل کپسول بومن نفوذ می کند و با اپی تلیوم لوله پیچیده پروگزیمال در یک امتداد است

بخش دفعی لوله کلیوی شامل لوله پیچیده پروگزیمال قوس هنله و لوله پیچیده دیستال است

بخش دفعی نفرون، لوله جمع کننده نام دارد که درامتداد انتهای دیستال شاخه صعودی لوله پیچیده قرار دارد لوله جمع کننده محتویات خود را از طریق راس پاپیلای هرم به داخل کالیس کوچک می ریزد .پس نفرون حاوی یک گلومرول واجد شریانچه های آوران روا بران، کپسول بومن،توبول پروگزیمال،قوس هنله، توبول دیستالل ومجاری جمع کننده است. واین مجاری به پاپیلاها همگرا می شوند

شکل 2-1  نمایش یک نفرون.هرکلیه حدود یک میلیون نفرون دارد که دو نوع هستند :قشری و جنب مدولایی .نفرون های قشری در قشر کلیه قرارا دارند ؛نفرون های جنب مدولایی در مجاورت مدولا قرار گرفته اند

ب) بافت محافظتی

         استرومای کلیه از بافت همبند شل تشکیل می شود وحاوی عروق خونی، مویرگ ها، اعصاب لنفاوی است خون رسانی

الف) شریانی

 به هر کلیه یک عدد شریان کلیوی که شاخه ازآئورت است ودر حد فاصل لگنچه که در قسمت خلف قرار داردو ورید کلیه وارد ناف کلیه می شود(ناف کلیه:قسمت مقعرآن است که شریان کلیوی وارد آن وورید کلیوی خارج می گردد)

شریان کلیوی به دو شاخه قودامی وخلفی تقسیم می شود شاخه خلفی قسمت میانی وسطح خلفی را وشاخه قدامی مسئول خون رسانی قطب های فوقانی وتحتانی ونیز کل سطح قودامی است. تمام شریان های کلیوی،از شرایین انتهای هستند، وخود شریان های کلیوی به شریان های بین لوبی تبدیل شده که در حد فاصل کورتکس ومدولا به شریان های قوسی تبدیل می شوند واز آنها شاخه های بین لوبولی به سمت کورتکس خارج می شود. شاخه های آوران کلافه ی گلومرولی از این شاخه ها منشاء می گیرند

ب) وریدی

وریدهای کلیه به صورت جفت در کنار شرایین قرار دارند. بستر عروق کلیه را معمولا” شریان و ورید کلیوی تشکیل می دهند، ولی عروق فرعی کلیوی نیز شایع هستند وچنانچه حالب را تحت فشار قرار دهند منجربه هیدرونفروز می گردند

عصب رسانی: اعصاب کلیوی برخاسته ازشبکه عصبی، کلیه در سرتاسر پارانشیم کلیه،عروق کلیوی را همراهی می کند

لنفاتیک ها:لنف عروق لنفاوی کلیه به گرم های لنفاوی کمری می ریزد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار در word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دستگاه گوارش، تنفس، خون و مایعات بدن، دفع ادرار در word

دستگاه گوارش
نقش دهان در دستگاه گوارش
بزاق
معده
روده باریک
لوز المعده
ساخته شدن صفرا
ساختمان روده بزرگ
راههای جذب غذا
تنظیم فعالیت های گوارشی
بعضی از بیماریهای دستگاه گوارش
دستگاه تنفسی
حفره بینی
تکلم و آواز
چگونگی عمل تنفس
هواهای تنفسی
انتقال و تبادل گازهای تنفسی
انتقال گازهای تنفسی در خون
مبادله اکسیژن با بافتها
نکاتی درباره تنفس
بعضی از بیماریهای دستگاه تنفسی
خون و مایعات بدن
لنفوسیت ها
مونوسیت ها
کارهای خون
انعقاد خون
گروههای خونی اصلی
دستگاه لنفی
وظیفه رگهای لنفی
برخی از ناراحتیهای خونی
دستگاه گردش خون
مسیرهای گردش خون
عوامل موثر درگردش خون سرخرگها
بعضی از بیماریهای قلب و رگها
عوامل موثر در سلامت قلب و رگها
دستگاه دفع ادرار
چگونگی تشکیل ادرار در نفرون
عمل مثانه و تخلیه ادرار
برخی بیماریهای مربوط به دستگاه ادرار
منابع

دستگاه گوارش

عمل گوارش: گوارش عملی است که مواد غذایی را طوری تغییر می دهد که برای سلول های بدن قابل استفاده باشد

لوله گوارش: لوله ای است طویل که از دهان شروع شده و به مخرج ختم می شود

ساختمان لوله گوارش (از داخل به خارج) 3 لایه دارد

1-  لایه مخاطی

2-  لایه عضلانی

شامل عضلات حلقوی صاف در داخل و طولی صاف در خارج است وظیفه آنها ایجاد حرکات درلوله گوارشی و محفوظ کردن محتویات آن می باشد

3- لایه پیوندی خارجی:

که از بافت پیوندی است و لوله گوارش را به قسمتهای دیگر متصل می کند و روده بند (مزانتر) نام دارد

                                                                   مکانیکی

اعمال عمومی دستگاه گوارش                    گوارش

                                                                   شیمیایی

                                                جذب: روده باریک

نقش دهان در دستگاه گوارش

1-   تشخیص مزه و کیفیت غذا: به کمک پرزهای چشایی- زبان (بمقدار زیاد)- حلق- دهان

2-   گوارش غذا: که عمدتا مکانیکی و توسط دندانها صورت می گیرد

دندان ها در هر آرواره

1-   پیش : 4 عدد با تاج قطع کننده و یک ریشه مخروطی برای بریدن و پاره کردن

2-   نیش: 2 عدد با تاج مخروطی نوک تیز و یک ریشه مخروطی برای بریدن و پاره کردن

3-   آسیاهای کوچک: 4 عدد با 1 یا 2 ریشه و تاج پهن با 2 برجستگی برای خرد و له کردن غذا

4-   آسیاهای بزرگ: 6 عدد با ریشه 3 شاخه تاج پهن با 4 برجستگی مناسب برای ساییدن غذا

                   تاج: بیرون از لثه

 ساختمان دندانها

                                     ریشه:  درون لثه

خارجی ترین لایه دندان را مینا که سخت ترین ماده بدن می باشد  پوشانده است[ %96 آهک، 4% پروتئین (اوسئین)]. زیر مینا عاج قرار دارد با سختی کم (72% آهک و 28% پروتئین) و در حفره وسط آن مغز شامل بافتهای زنده پیوندی، عصب و رگهای خونی راپر می کند و روکش ریشه دندان ساروج است

نکته: دندانهای انسان مخلوطی از رژیم گوشتخواری و گیاهخواری است

بزاق

بزاق دهان چسبنده و لزج است

3 جفت غده بزاقی شامل

1جفت زیر زبانی و 1 جفت تحت فکی و 1 جفت بناگوشی می باشد

  آب

لیزوزیم

پتیالین

موسین

ترکیبات بزاق

1-   آب 99%

2-   لیزوزیم

در گوارش نقش دارد و با تخریب دیواره سلولی میکروبها را می کشد

3-   پتیالین

نوعی آمیلاز است که نشاسته را به قندهای ساده تر تبدیل می کند

4-   موسین

نوعی پروتئین که در آب به ماده لزج و لغزنده موکوس تبدیل می شود و حرکت غذا را در دهان حلق و مری تسهیل می کند

حلق

حلق چهار راهی که از جلو به دهان و و از بالا به بینی و از پایین به مری و نای راه دارد و لقمه غذا باید وارد یکی از آنها شود

بلع

مرکز آن  در بصل النخاع می باشد و به کمک عصب واگ (پنوموگاستریک) و همکاری ماهیچه های زبان که راه دهان را می بندد و اپی گلوت که نای را می بندد و زبان کوچک که بینی را می بندد صورت می گیرد تا غذا وارد مری شود

نکته: در مری گوارش صورت نمی گیرد و حرکات کرمی شکل غذا را به سمت معده حرکت می دهند

نکته: انقباضات منظم و پشت سر هم عضلات حلقوی و طولی جدار مری به صورت موجی از حلق به طرف معده پیش می رود و این حرکات را واکنش های خودکار عصبی تنظیم می کند

معده

مکانیکی: توسط حرکات معده

 گوارش معده

شیمیایی: توسط شیر معده

تذکر: در محل اتصال معده به روده کوچک دریچه وجود دارد و غذا را کم کم به روده وارد می کند

حرکات معده

1-   حرکات نوع اول که بلافاصله بعد از خوردن غذا شروع شده و غذا را به شیره معده مخلوط می کند

2-   حرکات نوع دوم نیم ساعت بعد از خوردن غذا شروع می شود و باعث تحویل غذا به معده می شود

غدد معده

در دیواره معده غده های ترشحی زیادی وجود دارند که اسید، آنزیم و موسین ترشح می کنند

و این غده ها از انواع لوله های ساده یا منشعب می باشند و سه نوع سلول دارد

سلولهای غدد معدی

1-   سلول های اصلی گردن: ماده مخاطی موسین دار غلیظ برای حفاظت معده ترشح می کند

2-   سلول های اصلی تنه: آنزیم ها را ترشح می کند

3-   سلول های کناری: اسید کلریدریک ترشح می کند

                   اسید کلریدریک

آنزیم پپسین

شیره معده   آنزیم لیپاز

آنزیم رنین

ترشحات مخاطی

        1- ضد عفونی کردن معده

1- اسید کلریدریک  2- فعال کردن پپسین

                            3-کمک به هضم مواد غذایی

2- آنزیم پپسین

پروتئین ها را به اجزای ساده تر تبدیل می کند. و مهمترین آنزیم معده است

3- آنزیم لیپاز

مقدارش کم است و چربی های شیر را به اسید چرب و گلیسرول تبدیل می کند

4- آنزیم رنین (مایه پنیر)

کازئین شیر را به حالت جامد در می آورد تا پپسین آنرا گوارش دهد

نکته: رنین در پنیر سازی مصرف می شود

نکته: PH اسید معده بزرگسالان برای عمل رنین مناسب نیست

5- ترشحات مخاطی

ترشحات مخاطی نقش حفاظتی دارند و جدار معده را از اثر آنزیم و پپسین و اسیدکلریدریک حفاظت می کند

کیموس معده

سوپ مخصوصی است که پس از گوارش معدی بوجود می آید و به طور متناسب از دریچه پیلور تحویل روده می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ایدز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ایدز در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ایدز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ایدز در word

مقدمه
اپیدمیولوژی ایدز
روشهای انتقال عفونت HIV
مشاوره و تبادل نظر با روانپزشک
پیشگیری
حمایت
چرا مشاوره لازم است؟
برنامه ها و خدمات مختلف مشاوره ای عبارتند از
در چه زمان مشاوره لازم است؟
اقدامات مشاوره در مراحل مختلف
ارزیابی روانی اجتماعی و دانش فرد قبل از انجام آزمایش
مشاوره قبل از آزمایش
عناوین مشاوره
افراد آلوده به HIV
موضوعات روانشناختی در مشاوره ایدز
ایدز: راهنمایی جنسی مطمئن برای اجتناب از HIV
ارتباط با مؤسسات خیریه و کمک رسانی
چه کسانی باید از نظر HIV یا ایدز مشاوره شوند
منابع

مقدمه

از آنجائی که در کشورهای صنعتی و پیشرفته به علت ازدیاد جمعیت، مسافرتهای پی در پی و پیدایش مراکز تفریحی ناسالم و عدم پایبندی به مسائل اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و از سوی دیگر اضافه شدن مسائل اقتصادی و نیز اعتیاد، بیماریهای آمیزشی ازجمله ایدز شیوع پیدا نموده است و به علت وجود رادیو، تلوزیون، نوارهای ویدئوئی، ماهواره و اینرتنت فرهنگ های غلط این جوانع به کشورهای در حال توسعه رسوخ یافته و جوانان و افراد ضعیف النفس را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که امروزه در اکثر کشورها بیماریهای فوق منجمله ایدز در حال شیوع می باشد. مشکل خاصی که در بیماری ایدز وجود دارد ابتلا بیشتر آن، در بین جوانان بوده که زمان فعالیت جسمی و نیز جنسی است، لذا شرکاء جنسی، همسر و نیز نسل بعدی نیز می توانند آلوده شوند لذا هزینه گزاف از نظر آزمایشات پی گیر و درمان دربر خواهد داشت که به وضعیت اقتصادی و سرمایه های آن مملکت نیز لطمه وارد خواهد نمود. و چون بیماری واکسن و نیز درمان قطعی ندارد آسیب اجتماعی و اقتصادی مهمی که می تواند ناشی از آلودگی به HIV باشد روشن می گردد

چون بیماری ایدز کلیه اعضاء بدن را درگیر می نماید و نیز عوارض روحی روانی فراوانی را در بیمار ایجاد می نماید و نیز عوارض روحی روانی فراوانی را در بیمار ایجاد می نماید کلیه پزشکان در رشته های مختلف و نیز در پرستاری، تزریقات و پانسمان باید آگاهی در زمینه ایدز داشته تا خود و بیماران و مراجعین را در معرض خطر قرار ندهند

روشن است که رسانه های مختلف چون رادیو تلوزیون روزنامه ها و بولتن ها در فرودگاهها، آرایشگاهها و نیز از طریق دیگر می توانند سطح اخلاقی، فرهنگی، علمی و مذهبی جامعه را ارتقاء داده تا با پایبندی به اصول فوق خطر شیوع این بیماری را کاهش دهند

اپیدمیولوژی ایدز

سندورم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) اولین بار در آمریکا در تابستان 1981، در 5 بیمار مرد هم جنس باز بود که بدون توجیهی دچار پنومونی پنومو سیتیس کارینی شده بودند و همچنین 26 مرد هم جنس باز که دچار سارکوم کاپوزی شده بودن مشخص شد. بعد از آن بیماری در مردان و زنان معتاد به تزریق و سپس در دریافت کنندگان خون و هموفیلی ها مشاهده شد. در سال 1983، ویروس HIV از یک بیمار مبتلا به لنفادنوپاتی جدا شده و در 1984 مشخص شد که عامل بیماری ایدز می باشد. در سال 1985 تست حساس ELISA‌ برای تشخیص ابداع گردید

در اواسط دهه ی 1980 یک ویروس HIV دیگر در غرب آفریقا بنام HIV-II کشف شد که منجر به ایدز می شود اما بیماری ناشی از آن کمتر تهاجمی بوده و دوره ی بدون علامت آن طولانی تر است

در ابتدا (قبل از تشخیص HIV به عنوان عامل ایتولوژیک ایدز) ایدز برای اهداف نظارتی توسط CDC به عنوان وجود یک بیماری فرصت طلب تلقی می شد که این بیماری، حداقل بطور متوسط پیش بینی کننده ی یک نقص زمینه ای در ایمنی سلولی و در غیاب علل شناخته شده نقص ایمنی زمینه ای (مثل بدخیمی) بود. پس از آن تعریفهای دیگری از ایدز صورت گرفت که آخرین آنها در سال 1993 توسط CDC بیان گردید. در این تعریف که برای بزرگسالان و نوجوانان آلوده به HIV ارائه گردیده است افراد بر اساس وضعیتهای بالینی همراه عفونت HIV و تعداد  CD4 آنها تقسیم بندی می شوند. این سیستم بر اساس سه طیف تعداد CD4 و سه گروه بالینی می باشد که در نهایت 9 دسته را مشخص می کند. بر اساس این سیستم هر فرد آلوده به HIV در صورتیکه CD4 کمتر از 200 داشته باشد بدون توجه به وضعیت بالینی، ایدز تلقی می شود. وضعیت های بالینی گروه بالینی C در حال حاضر عبارتند از سل ریوی، پنومونی مکرر و سرطان مهاجم دهانه ی رحم. البته با وجود اینکه تعریف ایدز پیچیده می باشد ولی پزشک باید به عفونت HIV فکر کند نه اینکه برروی این مطلب که ایا بیمار ایدز دارد یا خیر متمرکز شود. این تعریف ایدز فقط جهت اهداف نظارتی می باشد و نه جهت مراقبت کاربردی بیماران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کم کردن وزن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کم کردن وزن در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کم کردن وزن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کم کردن وزن در word

مقدمه
هر شخص باید به چه میزان وزن خود را کاهش دهد؟
برای کاهش وزن چه باید کرد؟
کاهش میزان مصرف غذا
مصرف کمتر شیرینی جات
کاهش مصرف چربی
خوردن منظم وعده های غذایی
فعالتر باشید
چاقی و روش‌های کاهش وزن
عوامل زیادی موجب چاقی در افراد یک جامعه می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از
وزن‌کُشی
شاخص توده بدنیBMI
مخاطرات چاقی
چه عوامل دیگری به چاقی ربط دارند؟؟
چه باید کرد؟
نقش رژیم غذایی در درمان‌ چاقی
کدام نوع چاقی بدتر است: سیب یا گلابی
نقش فعالیت بدنی در درمان‌ چاقی
نقش دارو‌ها در درمان‌ چاقی
نقش جراحی در درمان‌ چاقی
منابع و ماخذ

مقدمه

اگر شما نیز اضافه وزن دارید باید بدانید که کاهش حتی چند کیلوگرم از وزن فعلی تأثیرات بسیار مثبتی در پایین آوردن قند چربی خون و نیز احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی دارد. شما بر اساس قد وزن و میزان فعالیتی که انجام می دهید به مقدار معینی (کالری) نیاز دارید. اگر بدن شما بیشتر از نیاز خود کالری دریافت کند آن را به صورت چربی ذخیره خواهد کرد. بنابراین یکی از اقدامات اساسی در کاهش وزن، کم کردن کالری مصرفی روزانه است. البته انجام فعالیت ورزشی نیز کمک زیادی به آن می کند

کاهش وزن در بعضی مواقع به تنهایی موجب درمان دیابت نوع 2 می گردد، ولی حتی اگر احتیاج به درمان دارویی نیز پیدا شود، رعایت رژیم غذایی و کاهش وزن تأثیر این داروها را بیشتر خواهد کرد.همچنین کاهش کالری روزانه حتی اگر موجب کاهش وزن نیز نشود، با کاهش دادن مقاومت بدن نسبت به انسولین و پایین آوردن قند خون بسیار مؤثر است

هر شخص باید به چه میزان وزن خود را کاهش دهد؟

میزان اضافه وزن هر شخص با دیگری متفاوت است و هر یک باید به میزان معینی وزن خود را کاهش دهد. با این حال به هر میزان که بخواهید وزن خود را کاهش دهید نباید آن را ناگهانی کاهش داده و یک رژیم سخت بگیرید. اگر به میزان کم ولی به طور منظم وزنتان را کاهش دهید، احتمال باقی ماندن در این حالت بیشتر خواهد بود. برای شروع، 2-1 کیلوگرم در ماه وزنتان را کاهش دهید. تحقیقات نشان داده اند که کاهش تنها میزان کمی از وزن در کاهش دادن میزان قند خون موثر خواهد بود

شما می توانید با همکاری پزشکتان یک برنامه بلند مدت کاهش وزن و یک برنامه تعییر عادات غذایی تنظیم کنید تا از این طریق بتوانید وزن خود را به میزان دلخواه کاهش دهید

برای کاهش وزن چه باید کرد؟

راه های زیادی برای کاهش وزن وجود دارد.شما باید از یکی که بیشتر با وضعیت شما همخوانی دارد استفاده کنید.این روش ها عبارتند از

کاهش میزان مصرف غذا

 مصرف کمتر شیرینی جات

کاهش مصرف چربی

 مصرف منظم وعده های غذا

 فعالتر باشید

شما همچنین می توانید از مشاور تغذیه خود برای طراحی یک برنامه خاص کاهش وزن کمک بگیرید. این برنامه باید براساس غذاهای مورد علاقه شما، تعداد وعده ها و میان وعده هایی که معمولاً مصرف می کنید، میزان فعالیت بدنی و برنامه کاری شما تنظیم شود

یکی از این روش ها را انتخاب کرده و به آن عمل کنید. در صورتی که این روش برای شما مفید نبود روش دیگری را امتحان کنید. بهترین روش آن است که شما را در رسیدن به وزن ایده آلتان یاری رساند

کاهش میزان مصرف غذا

غذایی که می خورید حاوی کالری است و هنگامی که شما بیشتر از میزان مورد نیاز تان غذا مصرف می کنید، بدنتان آن را به صورت چربی ذخیره می کند. بنابراین کالری بیشتر مساوی با اضافه وزن می باشد. در صورتی که کمتر غذا مصرف کنید، کالری کمتری دریافت کرده و در نتیجه وزنتان کاهش پیدا می کند. اگر هر روز فقط 250 کالری کمتر مصرف کنید، حدود 05 کیلوگرم در هفته و 1135 کیلوگرم در سال وزن کم خواهید کرد. یک راه برای کاهش میزان مصرف غذا، مصرف کمتر غذاهاست. برای مثال اگر هر روز دوبرش نان تست مصرف می کنید، آنرا به 1 برش یا 5/1 برش کاهش دهید.اگر معمولاً هنگام ناهار 2 ساندویچ مصرف می کنید آنرا به 1 یا 5/1 کاهش دهید

هر روز یکی از وعده های غذا را انتخاب کرده و سعی کنید در آن وعده میزان کمتری غذا مصرف کنید. سپس این کار را در وعده های دیگر و میان وعده ها نیز اجرا کنید. اگر میزان مصرف مواد غذایی را کاهش دهید، قادر خواهید بود وزنتان را نیز کاهش دهید

راه های دیگری که به شما در کاهش میزان مصرف غذا کمک می کند، عبارتند از

به جای خوردن غذا در یک ظرف بزرگ، از یک ظرف کوچکتر استفاده کنید

در کنار غذا از آب یا نوشابه های کم کالری مصرف کنید

فقط در زمان وعده های غذایی، غذا مصرف کنید. در صورتی که بین وعده های غذا احساس گرسنگی کردید، از نوشیدنی های بدون کالری مثل چای یا قهوه بدون شکر مصرف کنید

اگر هنوز احساس گرسنگی می کنید می توانید از غذاهای بدون کالری مثل خیار و سبزیجات استفاده کنید

در هنگام پخت غذا از دیگران بخواهید تا به جای شما مزه غذا را امتحان کنند

سعی کنید آرامتر غذا بخورید و آخرین کسی باشید که میز غذا را ترک می کند

همیشه دریخچال مقداری غذاهای کم کالری داشته باشید تا در صورت احساس گرسنگی از آنها مصرف کنید

اگر هر روز ناهارتان را از رستوران تهیه می کنید، از این به بعد سعی کنید

غذایتان را در خانه تهیه و همراه خود بیاورید.از این طریق می توانید در تهیه غذا به جای مواد پر کالری موجود در غذاهای رستوران از مواد کم کالری استفاده کنید

اگر بیشتر مواقع احساس گرسنگی می کنید، با مشاور تغذیه خود در رابطه با این موضوع صحبت کنید تا در صورت لزوم برنامه غذایی شما را تغییر دهد
اگر شما راههای دیگری سراغ دارید، می توانید آنها را نیز امتحان کنید. اگر میزان غذای مصرفی خود را کاهش دهید، قادر به کاهش وزنتان و در نتیجه کاهش قند خونتان خواهید بود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تقسیم بندی و آشکارسازی در تصاویر CT ریه به منظور تشخیص توده های ریوی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تقسیم بندی و آشکارسازی در تصاویر CT ریه به منظور تشخیص توده های ریوی در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تقسیم بندی و آشکارسازی در تصاویر CT ریه به منظور تشخیص توده های ریوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تقسیم بندی و آشکارسازی در تصاویر CT ریه به منظور تشخیص توده های ریوی در word

فصل اول مقدمه
1-1 مقدمه  
1-1-2 ریه  
1-1-3  ناژول‌ها یا توده های ریوی  
1-2 تاریخچه  
1-3 کاربرد  
1-4 مجموعه داده  
1-5 ساختار سمینار  
1-5-1 جداسازی ریه  
1-5-2 آشکارسازی تودهذها  
1-5-3  استخراج مرز توده‌ها  
1-5-4 تشخیص مکان توده‌ها  
1-6 جمع بندی  
فصل دوم توابع مورفولوژیکال
2-1 مقدمه  
2-2  چند مفهوم از تئوری مجموعه  
2-3  پردازش مورفولوژیکال  روی تصاویر باینری  
2-4   فرسایشو بسط  
2-4-1  بسط  
2-4-2 فرسایش  
2-5  بازکننده و نزدیک کننده  
2-5-1 بازکننده  
2-5-2 نزدیک کننده  
2-6  پردازش مورفولوژیکال  روی تصاویر GRAY SCALE  
2-6-1  بسط  
2-6-2 فرسایش  
2-6-3-بازکننده  
2-6-4 نزدیک کننده  
2-7 بازسازی  
2-7-1 چند تعریف  
2-7-2  بازسازی برای تصاویر باینری  
2-7-3 بازسازی برای تصویر سطح خاکستری  
2-8 نتیجه شبیه سازی با استفاده از مورفولوژی  
2-8-1 تصاویر CT از ریه‌های مختلف با بیماری‌های مختلف  
فصل سوم مروری بر روش‌های پیشین آشکارسازی و تشخیص توده‌های ریوی
3-1 مقدمه  
3-2 روش‌های جداسازی ریه  
3-2-1 جداسازی ریه توسط آستانهگذاری و اپراتورهای مورفولوژی  
3-2-2 جداسازی ریه توسط کانتور فعال  
3-3 روشهای آشکارسازی و جداسازی تودههای ریوی  
3-4 روشهای تشخیص تودههای ریوی  
3-5 جمعبندی  
فصل چهارم جمع‌بندی و کار آینده
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تقسیم بندی و آشکارسازی در تصاویر CT ریه به منظور تشخیص توده های ریوی در word

[1]    Y. Zheng, K. Steiner, T. Bauer, J. Yu, D. Shen, and C. Kambhamettu, Lung nodule growth analysis from 3D CT data with a coupled segmentation and registration framework, in Conf. 2007 IEEE Computer Vision, pp. 1-8.

[2]    American Cancer Society. (2009). Cancer fact and figures [Online]. Available:

[3]    D. Wu, L. Lu, J. Bi, Y. Shinagawa, K. Boyer, A. Krishnan, and M. Salganicoff, Stratified learning of local anatomical context for lung nodules in CT images, in Conf. 2010 IEEE CVPR, pp. 2791-2798.

[4]    X. Ye, X. Lin, J. Dehmeshki, G. Slabaugh, and G. Beddoe, Shape-based computer-aided detection of lung nodules in thoracic CT images, IEEE Trans. Biomedical Engineering, vol. 56, pp. 1810-1820, Jul. 2009.

[5]    S. Shimoyama, N. Homma, M. Sakai, T. Ishibashi, and M. Yoshizawa, Auto-detection of non-isolated pulmonary nodules connected to the chest walls in X-ray CT images, in Conf. 2009 IEEE ICCAS-SICE, pp. 3672-3675.

[6]    J. M. Kuhnigh, V. Dicken, L. Bornemann, A. Bakai, D. Wormanns, S. Krass, and H. O. Peitgen, Morphological segmentation and partial volume analysis for volumetry of solid pulmonary lesions in thoracic CT scans, IEEE Trans. Medical Imaging, vol. 25, pp. 417-434, 2006.

[7]    C. Lei, L. Xiaojian, Z. Jie, and C. Wufan, Automated lung segmentation algorithm for CAD system of thoracic CT, J. Elsevier of Medical Colleges of PLA, vol. 23, pp. 215-222, Jun. 2008.

[8]    G. Yuodong, W. Yong, Z. Yang, L. Yanfen, and L. Mingxin, Computer-Aided detection for pulmonary nodules based on the morphological and spatial features, in Conf. 2010 IEEE ICBECS, pp. 1-4.

[9]    G. RGranavi, A. Baraani-Dastjerdi, H. Abrishami Moghaddarn, M. Giti, and A. Adjdari Rad, A new segmentation method for lung HRCT images, IEEE Proc. 2005 8th DICTA, Cairns, Australia.

[10]  S. Taghavi Namin, H. Abrishami Moghadam, R. Jafari, M. Esmaeil-Zadeh, and M. Gity, Automated detection and classification of pulmonary nodules in 3D thoracic CT images, in Conf. 2010 IEEE SMC, pp. 3774-3779.

1-1 مقدمه

سرطان ریه ، نوعی بیماری است که در آن بافت ریه رشد بیش از حدی دارد . امروزه سرطان ریه در بین انواع دیگر سرطان ، اصلی‏ترین عامل مرگ‏و‏میر مردان و دومین عامل مرگ‏و‏میر زنان در دنیا می‏باشد [[1 به طور مثال، در سال 2003 در کشور ایالات متحده امریکا حدود 000,172 مورد و در انگلستان حدود 000,40 مورد سرطان ریه گزارش شده‌است [[2 عمل جراحی ، درمان با اشعه و شیمی‏درمانی برای درمان سرطان ریه بکار گرفته می‏شود که البته هیچ کدام نتایج مطلوبی نداشته است[[3

متاسفانه به دلیل نبود علائم خاصی برای سرطان ریه در مراحل اولیه ، سرطان ریه دیر تشخیص داده می‏شود . دانشمندان نشان داده‏اند که اگر بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود ، شانس زنده ماندن پنج ساله برای بیماران می‏تواند  از 14% تا 49%  افزایش یابد

بنابراین دانشمندان در صدد بر آمدند که ناژول‏های ریوی را در همان  مراحل اولیه شناسایی کنند

1-1-2 ریه

ریه‌ها دو کیسه یا توده اسفنجی قابل ارتجاع می‏باشند که در قفسه سینه جای دارند . رنگ آن خاکستری یا قرمز است. روی آن را پرده‏ای بنام جنب می‏پوشاند. شکل این عضو هرمی است که قاعده آن پائین و راس آن بالاست . دیافراگم قفسه سینه را از شکم جدا می‌سازد . وزن شش‌ها در حدود 900 تا 1200 گرم است . ریه راست از ریه چپ بزرگتر است . ریه راست دارای 3 لب و ریه چپ 2 لب دارد

کوچک بودن ریه چپ بعلت جایگزینی قلب در سمت چپ سینه است . کیسه هوایی کوچکترین واحد ساختمانی ریه است و تبادل گازی در این محل انجام می‏شود . کیسه هوایی را عروق زیادی احاطه کرده است و کیسه از یک ردیف بافت پوش سنگفرشی ساخته ‏شده‏است . حدود 2 میلیون کیسه هوایی داریم . همچنین ریه تقریبا شامل 1500 مایل( 2400 کیلومتر ) مجرای تنفسی می‏باشد . دو شبکه خونی ریه را خونرسانی می‌کنند . شبکه تنفسی – شبکه تغذیه ای

1-1-3  ناژول‌ها یا توده های ریوی

ناژول‏های ریوی می‏توانند به دو شکل ظاهر شوند. یک نوع به صورت جراحات کوچک کروی یا تخم مرغی شکل و نوع دیگر به صورت جراحات کوچک کرمی شکل که به پرده جنب غشاء مایی ریوی چسبیده‏اند که البته چون هر دو نوع ، چگالی بیشتری نسبت به بافت اصلی ریه دارند ، در تصاویر به رنگ سفید ظاهر می‏شوند (شکل 1-3)

ناژول‏های ریوی معمولا علائم خاصی ندارند و به طور اتفاقی در عکس‏های اشعه x قفسه سینه که به منظور دیگری گرفته می‏شود تشخیص داده‏ می‏شوند . قطر این ناژول‏ها معمولا در حدود 3 یا 4 سانتی‏متر ( کوچکتر از 6 سانتی‏متر) می‏باشد و به یک بافت سالم و زنده ریه محدود می‏شود

وجود توده‌های بدخیم در فضای ریه در تصاویر CT [1] نشان دهنده‌ی سرطان ریه می‌باشد. پارامترهایی که بیانگر بدخیم یا خوش‌خیم بودن یک توده می‌باشند عبارتند از شکل، بافت، مکان و نرخ رشد حجم توده. به عنوان مثال، توده‌هایی که شکل نا‌منظم دارند بیشتر از توده هایی با لبه‌های صاف امکان بروز سرطان دارند. همچنین توده‌هایی که به دیواره‌ی ریه چسبیده‌اند، در صورت دو برابر شدن حجم آن‌ها در دوره‌ای بیش از 400 روز، خوش‌خیم محسوب می‌شوند [3].تقریبا 60% از ناژول‏های ریوی خوش‏خیم هستند

1-2 تاریخچه

 کشف اشعه x در سال 1895 توسط ویلهلم کنراد رنگتن[2] انقلابی در زمینه پزشکی بود . امروزه انواع مختلفی از تکنیک‏های عکس برداری (سه بعدی ) از قبیل عکس‏های رادیوگرافی ، CT و MRI[3]  قابل دسترس‏اند . دو نمونه از عکس‏های رادیوگرافی و CT در شکلهای 1-4 و 1-5 نشان داده شده‏است

تکنیک‌هایی که برای آشکار‌سازی تومارهای ریوی بکار می‏روند شامل رادیوگرافی سینه، آنالیز سلول شناسی خلط سینه ، تست fiber _ optic از مجاری تنفسی و نهایتا CTاسکن و تصاویر MRI می‏باشد

در CTاسکن از اشعه X برای عکس برداری استفاده می‏شود ومانند X-ray هیچ دردی ندارد . در این اسکن از زوایای مختلف از بدن عکس‌هایی گرفته شده و این عکس‏ها شامل برش‏هایی از بخشی از بدن می‏باشد که از آن عکس‏برداری شده‏است . این عکس‌ها به کامپیوتر منتقل می‏شود و کامپیوتر آنها را کنار یکدیگر قرار داده و از این طریق تصاویری دقیق از بخش‏های داخلی بدن بدست می‏آید . با استفاده از آن می‏توان اطلاعات دقیقی از مکان تومار و بزرگی آن بدست آورد . ‏‏‏‏‏یک نوع جدیدتر CT اسکن ، CT اسکن مارپیچی[4] است . این نوع اسکن سریع‏تر از اسکن استاندارد است و حتی تصاویر دقیق‏تری از ارگان‏ها و بافت‏های بدن می‏دهد که شامل رگ‏های خونی هم هستند و می‏تواند برای برداشتن تومارهای خیلی کوچک بسیار مفید باشد . نام این اسکن ، مارپیچی است زیرا در هنگام اسکن ، اشعه به صورت مارپیچی در اطراف بدن شخص می‏چرخد . در نتیجه تصویری پیوسته بدون هیچ شکافی بین برش‏های اسکن ، ایجاد می‏شود . با استفاده از این اسکن ، تصاویر با ضخامت لایه‏ای با کمتر از 1 میلی‏متر تهیه می‏شوند و بنابراین قادر هستند اشیائی که سایز آن‏ها 1میلی‏متر باشد را هم آشکار کنند . البته اسکن معمولی هم می‏تواند اشیائی با سایز 2 یا 3 میلی‏متر را آشکار کند

امروزه برای تشخیص ناژول‏های ریوی تصاویر CT جایگزین تصاویر رادیوگرافی شده‏اند زیرا تصاویر رادیوگرافی قادر به تشخیص سرطان ریه در مراحل ابتدایی نبودند اما تصاویر CT به دلیل دقت و کیفیت بالای تصاویر در آشکار‌سازی ناژول‏های ریوی بسیار کارآمد هستند به طوریکه همان‏طور که در بالا گفته شد می‌تواند توده‏هایی با قطر کوچکتر از 1mm را آشکار کند ، خیلی کوچکتر از آنچه در تصاویر X-ray قفسه سینه قابل مشاهده است  . چند نمونه از تصاویر CT که در آنها ناژول‏ها مشخص شده‏اند درشکل‏های زیر نشان داده شده است . در این تصاویر محل ناژول‏ها توسط رادیولوژیست با دایره‏ای نشان داده شده‏است

البته اسکن CT حجم زیادی از دیتا را در اختیار پزشکان قرار می‌دهد . آنالیز با عکس‏های رادیوگرافی یک جفت تصویر را شامل می‏شود در حالیکه CTاسکن بالغ بر 100 تصویر را برای معاینه فراهم می‏کند . در ضمن تفسیر یک عکس رادیوگرافی سینه و یا عکس CT کمی مشکل است . وجود ساختارهای اضافی و روی هم قرار‏گرفتن برخی ساختارها در تصویر باعث پیچیده شدن تصویر می‏شوند . حتی رادیولوژیست با تجربه هم در تشخیص بعضی موارد از جمله تشخیص ناژول‏های کوچک دچار مشکل می‏شود. شکل نامنظم، مکان پیچیده از لحاظ آناتومیک و گاهی اوقات روشنایی کم توده‌های ریوی باعث بروز مشکلاتی در آشکارسازی، جداسازی، تشخیص و محاسبه‌ی حجم توده‌ها بصورت دستی می‌شود. انجام دادن دستی این عملیات بسیار مشکل و وقت‌گیر بوده و با عدم دقت کافی همراه است

اهمیت کلینیکی رادیوگرافی‏های قفسه سینه با وجود مشکلاتی که وجود دارد ، نیاز به توسعه الگوریتم‌های کامپیوتری برای کمک به رادیولوژیست در مطالعه تصاویر قفسه سینه را توضیح می‌دهد

بعد از اختراع کامپیوتر دیجیتال مدرن در پایان دهه 1940 تحقیقات برای رسیدن به کامپیوتری که قادر به انجام کارهایی باشد که سابقا فقط توسط انسان انجام می‌شد آغاز شد .اولین نوشته‌ها درباره آنالیز کامپیوتری تصاویر رادیوگرافی در 1960 ظاهر شد . مقاله‌هایی که مخصوصا در مورد کامپیوتری شدن آشکارسازی اشیاء غیر عادی در رادیوگرافی‏های ریه بود در دهه 1970 ظهور پیدا کردند و از آن پس رو به پیشرفت گذاشت

با توجه به مسائل و مشکلات توضیح داده شده و گسترش حجم مطالعات CT همراه با افزایش حجم دیتا نیاز به طرح‌های CAD[5] احساس شد و برای پردازش تصاویر پزشکی مورد نیاز بود . طرح‏های CAD برای کمک به رادیولوژیست در تشخیص انواع آسیب‏ها در تصاویر پزشکی شامل تصاویر رادیو‏گرافی ، CT ،  MRI و تصاویر فراصوت[6] گسترش یافت . سیستم‌های CAD تصاویر پزشکی را با استفاده از کامپیوتر پردازش می‌کنند تا میزان عدم تشخیص بیماری ، که به دلیل تشخیص نادرست و یا از نظر افتادن بیماری در تصاویر رخ می‌دهد را کاهش دهد . در ادامه مراحل کار یک سیستم آشکارسازی و تشخیص توده در تصاویر CT ریه، در قالب برخی روش‌های گذشته  بیان می‌شود

1-3 کاربرد

کارآیی الگوریتم‌های ارائه شده را می توان در تصاویری غیر از ریه نیزنام برد. به طور مثال روش ارائه شده جهت جدا کردن توده‌های متصل به دیواره‌ی ریه برای جداسازی زمین‌های مختلف کشاورزی در تصاویر ماهواره‌ای همچنین روش ارائه شده برای آشکارسازی و استخراج مرز توده‌ها در جداسازی کیسه‌ی صفرا در تصاویر CT کارآیی دارد. محاسبه‌ی حجم کیسه‌ی صفرا در راستای تشخیص بیماری‌های مربوط به آن بسیار حائز اهمیت است

1-4 مجموعه داده

  مجموعه داده‌ها ELCAP[7] هستند که از مجموعه داده‌های LIDC[8] محسوب می‌شوند. این دسته و برچسب‌های توده‌های آن به صورت رایگان موجود است. این دسته شامل 50 بیمار و 397 توده می‌باشد. براساس گزارش رسمی، %31 توده‌ها منفرد، %30 متصل به برونش و %39 متصل به دیواره هستند. متوسط قطر توده‌ها 5/8 میلی‌متر با انحراف معیار 6/3 می‌باشد. یعنی کمتر از %5 توده‌ها کوچک هستند (توده‌های کوچک توده‌هایی هستند که قطر آن‌ها کمتر از 5 میلی‌متر باشد). در جدول ‏11 مشخصات کامل این سه دسته داده آورده شده است

 جدول ‏11- مشخصات سه دسته داده‌ی CT ریه

تعداد توده در هر نوع

کل

متصل به دیواره

متصل به برونش

منفرد

ضخامت اسلایس‌ها

تعداد بیمار در هر دسته

داده‌ها

5 م‌م

گروه

دسته اول

625/0 م‌م

گروه

1 م‌م

دسته دوم

25/1 م‌م

دسته سوم

1-5 ساختار سمینار

1-5-1 جداسازی ریه[9]

     جهت آشکارسازی توده‌ها در فضای ریه ابتدا باید فضای ریه از غیر‌ریه جدا شود. روش‌های متعددی در این راستا ارائه شده‌است. برخی روش‌ها بر اساس روشنایی تصویر از آستانه‌گذاری برای جداسازی ریه استفاده کرده‌اند. با توجه به این که روشنایی ناحیه‌ی ریه بسیار کمتر از دیواره‌ی ریه می‌باشد، در اکثر موارد این روش نسبتاً ساده نتایج قابل قبولی دارد. به طور مثال در روشی که در [[4 ارائه شده و به طور کامل در فصل سوم توضیح داده می‌شود، از یک آستانه‌گذاری تطبیقی سه بعدی جهت جدا کردن ماسک اولیه‌ی ریه استفاده شده‌است. همچنین از الگوریتم Chain Code برای پر کردن فرورفتگی‌های ماسک اولیه استفاده شده است. این الگوریتم برای جدا کردن توده‌های بسیار کوچک متصل به دیواره‌ی ریه مناسب بوده، ولی برای توده‌های بزرگ متصل به دیواره‌ی ریه دچار مشکل می‌شود. زیرا این توده‌ها پس از اعمال آستانه‌گذاری به عنوان قسمتی از دیواره‌ی ریه در نظر گرفته می‌شوند

در برخی دیگر از روش‌های جداسازی ریه از ACM[10] ها استفاده شده است. روش ارائه شده در [[5 از این قبیل می‌باشد. در این روش کانتور بدست آمده برای ریه در هر اسلایس، کانتور اولیه‌ی ACM در اسلایس بعدی خواهد بود. با توجه به این که هر اسلایس نسبت به اسلایس ما قبل خود تفاوت چندانی ندارد، این روش برای جدا کردن توده‌های بزرگ متصل به دیواره‌ی ریه نیز موثر است. اما برای داده‌هایی که ضخامت اسلایس‌ها از یک حدی بیشتر باشد نمی‌توان از این روش استفاده کرد

 1-5-2 آشکارسازی توده‌ها[11]

زمانی که ریه از بقیه‌ی تصویر جدا می‌شود، باید پیکسل‌های شامل توده از پیکسل‌های غیرتوده جدا شوند. برای این کار باید ویژگی‌های تصویر استخراج شوند. با توجه به تفاوت روشنایی توده با محیط پیرامون خود، روشنایی از مهمترین ویژگی‌ها می‌باشد. اما بر‌اساس شباهت موجود بین روشنایی توده و برونش‌های ریوی ویژگی‌های دیگری نیز لازم است. به طور مثال در [[4، ویژگی‌های آماری دو و سه بعدی متعددی برای آشکارسازی توده‌ها استفاده شده است. در این روش 15 ویژگی در طبقه‌بندی کننده‌ی SVM[12] استفاده شده است. ویژگی‌هایی از قبیل میانگین، کمینه، بیشینه، انحراف معیار، کجی[13]، درجه‌ی اوج[14]، شکل[15] و غیره. در این روش مقدار FP[16] بدست آمده برابر 2/8 در هر اسکن (هر بیمار) می‌باشد. روش‌هایی که براساس ویژگی شکل هستند برای توده‌های کروی و بیضوی مفید بوده، و در آشکارسازی توده‌ای با شکل نامنظم دچار مشکل می‌شوند

1-5-3  استخراج مرز[17] توده‌ها

محاسبه‌ی حجم توده‌ها جهت تشخیص روند بیماری برای پزشکان بسیار حائز اهمیت است. بنابراین باید تعداد پیکسل‌های توده در هر اسلایس و در نتیجه در کل اسلایس‌ها مشخص شود. برای این امر باید مرز توده‌های آشکار شده به طور دقیق استخراج شود

روش‌هایی که تا کنون برای جداسازی دقیق توده ارائه شده، محدود هستند. برخی از آن‌ها توسط طبقه‌بندی پیکسل به پیکسل تصویر به دسته‌های توده و غیرتوده، پیکسل‌های شامل توده را مشخص می‌کنند. این قبیل روش‌ها وقت‌گیر هستند.برخی دیگر از روش‌ها بر‌اساس رشد ناحیه[18] و برخی بر‌اساس الگوریتم‌های مورفولوژی [[6 جداسازی توده را انجام می‌دهند. الگوریتم‌های ارائه شده عموماً برای جداسازی توده‌های کروی و بیضوی مفید بوده، و در استخراج مرز توده‌های دارای شکل نا‌منظم دچار مشکل می‌شوند

1-5-4 تشخیص[19] مکان توده‌ها

[1] computed tomography

[2] Wilhelm Conrad Rntgen

[3] magnetic resonance imaging

[4] Spiral

[5] Computer-aided diagnostic

[6] ultrasound

[7] Early Lung Cancer Action Program

[8] Lung Image Database Consortium

[9] Lung Segmentation

[10] Active Contour Model

[11] Nodule Detection

[12] Support Vector Machine

[13] Skewness

[14] Kurtosis

[15] Shape Index

[16] False Positive

[17] Borders Extraction

[18] Region Growing

[19] Recognition

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بیماری های شغلی و روشهای پیشگیری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بیماری های شغلی و روشهای پیشگیری در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بیماری های شغلی و روشهای پیشگیری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بیماری های شغلی و روشهای پیشگیری در word

مقدمه  
بیماری های ناشی از کار کدامند ؟  
آیا بیماری های شغلی قابل درمان است ؟  
شناخت و کنترل عوامل ایجاد کننده بیماری در محیط کار  
بررسی سلامت کارگر  
مهمترین اهداف معاینات قبل از استخدام  
معاینات بدو استخدام  
برآورد حوادث و بیماری های ناشی از کار در جهان  
بیماریهای شایع ناشی از کار  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بیماری های شغلی و روشهای پیشگیری در word

فرشاد علی اصغر . حجازی  سید احمد . بیماریهای ناشی از کار . انتشارات سرشار،

مرکز بهداشت استان اصفهان . آشنایی با بیماریهای ناشی از کار. جلد اول . چاپ اول،

مقدمه

کار جوهره ی اصلی زندگی انسان است که برای سلامت و احساس راحتی مفید بوده اما در صورت عدم رعایت اصول بهداشت حرفه ای و ایمنی   می تواند بر سلامتی اثر سوء داشته باشد

کارگران بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض حوادث و بیماری های ناشی از کار قرار دارند و در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و یا بیمار می شوند

از طرفی وضعیت سلامتی کارگر بر کیفیت و کمیت کار تأثیر می گذارد ، کارگر سالم  از کارگری که سالم نیست بازدهی و کارایی بیشتری دارد

کارگران دچار اختلال سلامتی نه تنها بازده کاری کمتری دارند بلکه علاوه بر به خطر انداختن خود ، سایر همکاران یا افراد جامعه را در معرض خطر قرار می دهند

برای مثال فردی که راننده اتوبوس است و به علت بیماری اسکلتی و عضلانی مهارت و دقت لازم را در هنگام رانندگی ندارد

در این چکیده سعی بر آن است تا کارگران عزیز را با بیماری های شغلی و راههای اساسی پیشگیری از آنها آشنا نماییم

بیماری های ناشی از کار کدامند ؟

بیماری های شغلی به گروهی از بیماری ها گفته می شود که در نتیجه کار به وجود می آیند یعنی چنانچه در محیط کار عوامل زیان آور مانند سر و صدای بیش از حد مجاز ، گازها و بخارات ، گرد و غبار ، دود و دمه ، شرایط نامناسب بدنی و ; وجود داشته باشند کارگران دچار بیماریهای ناشی از کار  می گردند. مثال هایی از برخی عوامل زیان آور و اثرات سوء آنها بر سلامتی در جدول زیر آمده است

عوامل زیان آور عوارض سرو صدا – ارتعاش کاهش شنوایی – بیماری های قلبی  و عروقی – آسیب های اسکلتی و عضلانی – کاهش بهره وری و افزایش حوادث ناشی از کار گازها و بخارات – گرد و غبار- دود و دمه انواع مسمومیت ها ، آلرژی ، بیماری های دستگاه تنفسی ، آسیبهای دستگاه عصبی ، سرطان ها ، ناراحتی های پوستی و ; شرایط روحی و روانی نامناسب کارگاه

روابط نامناسب بین کارگران و کارفرما نارضایتی شغلی ، افسردگی ، افزایش حوادث ناشی از کار، غیبت و ;

آیا بیماری های شغلی قابل درمان است ؟

بسیاری از اینگونه بیماری ها غیر قابل درمان ولی قابل پیشگیری هستند.مانند کری شغلی ، سیلیکوزیس و

چرا باید از ایجاد بیماری های ناشی از کار جلوگیری نمود ؟

به علت بروز بیماریهای ناشی از کار مشکلات جبران ناپذیری برای کارگران به وجود می آید از جمله

کاهش توانایی جسمی و روحی کارگر

ایجاد نارضایتی برای کارگر بیمار و نیز سایر کارگران

افزایش حوادث ناشی از کار به علت موارد ذکر شده بالا

افزایش غیبت از کار

افزایش هزینه های درمان

کاهش تولید و در نهایت کاهش بهره وری

چگونه می توان از بروز بیماری های شغلی جلوگیری کرد ؟

مهم ترین راه های جلوگیری از بیماری های شغلی عبارتند از

شناخت و کنترل عوامل ایجاد کننده بیماری در محیط کار

به کار گماردن کارگر متناسب با نوع کار

بررسی سلامت کارگر به صورت انجام معاینات قبل از استخدام و دوره ای و معاینات اختصاصی حتی برای مدیران

شناخت و کنترل عوامل ایجاد کننده بیماری در محیط کار :

این کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای صورت می پذیرد . در واقع برای انجام چنین فعالیتی بایستی محیط کار ، دستگاه ها و ابزارهای کار ، وظایف شغلی کارگران ، ساعات کار و استراحت ، بهداشت محیط کار ، عوامل زیان آور موجود در محیط ( شامل نور نا مناسب ، گرد و غبار ، سر و صدا و ; ) توسط این افراد بررسی و شناسایی گردند.در صورت امکان عوامل خطرزا  اندازه گیری شده و با حدود مجاز استاندارد مقایسه گردند . ( مثلاً میزان صدا در یک محیط اندازه گیری شده و با حدود مجاز آن « 85 دسی بل »  مقایسه شود . ) پس از این مرحله کارشناسان فوق بایستی راه حل مناسب و عملی و اقتصادی جهت کنترل  ، کاهش و یا حذف عوامل خطرزا  ارائه و کارفرما نسبت به انجام آنها اقدام نماید

 بررسی سلامت کارگر :

این بررسی به شکل معاینات قبل از استخدام ، معاینات دوره ای و معاینات اختصاصی انجام می گیرد .  نکته مهم آن است که این معاینات فقط باید توسط پزشک متخصص طب کار یا پزشک دوره دیده طب کار انجام گیرد

معاینات بدو استخدام

این معاینات قبل از اشتغال کارگر باید انجام پذیرد . در واقع وضعیت سلامتی کارگر و توانائی های وی برای کار مورد نظر توسط پزشک طب کار مورد بررسی قرار می گیرد که آیا کارگر از نظر جسمی و روحی برای شغل مورد نظر مناسب است یا خیر ؟

مهمترین اهداف معاینات قبل از استخدام عبارتند از :

تعیین حدود سلامتی متقاضی و قابلیت وی برای کار مورد نظر

کشف بیماری های مسری کارگر و جلوگیری از انتشار آن

تشخیص زود رس بیماری ها و درمان آنها

تعیین عوارض و بیماری های قبلی متقاضی و ثبت در پرونده تا بعداً به حساب بیماری های ناشی از کار محسوب نگردد

حفاظت صنعت و سرمایه انسانی

معاینات دوره ای

کارگران باید هر شش ماه یا سالی یک بار تحت معاینات دوره ای قرار گیرند.نکات مهم در انجام این گونه معاینات عبارتند از

تشخیص زودرس بیماری ها و عوارض ناشی از کار

توصیه برای تغییر شغل یا محدود کردن کار افراد بیمار

تعیین اثر محیط کار بر سلامت کارگران

ارزیابی روش های کنترل و پیشگیری

جلوگیری از انتقال و انتشار بیماریهای واگیردار

معاینات اختصاصی

منظور معایناتی است که به صورت معمول و با نظم خاصی انجام نمی پذیرد بلکه در صورت نیاز این گونه معاینات انجام می شود مثل

معاینات اختصاصی کارگران مشاغل سخت و زیان آور

معاینات پزشکی جوانان و زنان و ;

معاینات در موقع تغییر شغل

معاینه در موقع برگشت مجدد به کار پس از بیماری و حادثه

برآورد حوادث و بیماری های ناشی از کار در جهان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ادیومتری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ادیومتری در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ادیومتری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ادیومتری در word

مقدمه :  
شنوایی سنجی  
دید کلی  
شنوایی سنجی با صدای خالص  
ادیوگرام  
محاسبه میزان کاهش شنوایی  
شنوایی سنجی گفتاری  
آستانه درک گفتار  
توانایی تفکیک گفتار  
تمپانومتری  
آزمون بلع (Swallow test)  
شنوایی سنجی در کودکان و شیرخواران  
چشم انداز بحث  
تاریخچه ی روش های تربیت شنوایی  
برنامه تربیت شنوایی او شامل 4 مرحله اصلی است:  
مخملک وتاثیر آن بر شنوایی  
آشنایی با آموزش مهارت های شنوایی  
آناتومی گوش  
دیدکلی  
گوش خارجی  
لاله گوش  
مجرای گوش خارجی  
پرده صماخ  
گوش میانی  
پنجره بیضی  
پنجره گرد  
گوش داخلی  
حلزون  
اندام کورتی  
تونل کورتی  
شروع پیدایش حس شنوایی  
رشته اعصاب شنوایی  
دید کلی  
راه عصبی شنوایی  
عمل قشر در شنوایی  
تمیز طرحهای صوتی بوسیله قشر شنوایی  
تمییز جهت صوت  
انواع کری  
پرده گوش  
ساختار پرده صماخ  
حفره صماخی (Tympanic Cavity)  
استخوانچه‌های گوش  
فیزیوتراپی شنوایی  
صداهایی که ما می‌شنویم  
عفونتهای گوش  
اطلاعات اولیه  
عفونت گوش خارجی و مجرای شنوایی  
اختلالات مربوط به سرومن (واکس گوش)  
اوتیت خارجی  
هرپس زویتر گوشی یا زونای گوش  
پولیپهای گوش  
عفونتهای پرده صماخ  
تغییرات التهابی  
تمپانواسکلروز  
گوش میانی و ماستوئید  
اوتیت میانی چرکی حاد  
اوتیت میانی سروزی حاد  
ماستوئیدیت حاد  
اوتیت میانی چرکی مزمن  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ادیومتری در word

1- جاراللهی.فرنوش.تربیت شنوایی.دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- ملایری.سعید.مروری بر روش های آموزش ویژه کودکان کم شنوا در جهان و معرفی روش شنوایی-کلامی.مرکز آموزشی وتوان بخشی نیوشا
3-جاراللهی .فرنوش.مقدمه ای بر توان بخشی شنوایی.دانشگاه علوم پزشکی ایران
Tye-Murray N , Foundations of Aural Rehabilitation ,

David A.Green berg ,Michael j. aminoff. Clinical neurology
Catz ,jack .Hand book of clinical audiology
Vallentee.M.at all. Audiology of diagnosis

مقدمه :

شنوایی شناسی معادل فارسی واژه (Audiology ) است که به معنای شناخت، بررسی و تحقیق در زمینه علم شنوایی می باشد و مسائلی از قبیل ارزیابی های کمی و کیفی شنوایی، تشخیص اختلالات شنوایی و تعادل، حفاظت و پیشگیری از اختلالات مربوط به سیستم شنوایی و همچنین انجام توانبخشی شنوایی برای افراد کم شنوا و نا شنوا را در بر دارد

قدمت شنوایی شناسی به جنگ جهانی دوم بر می گردد. زیرا مشکلات متعدد ایجاد شده در سربازان بازگشته از جنگ و ناشنوایی های تمارضی احتیاج مبرم به شنوایی شناسی را بیشتر از همیشه مشخص می کرد. به درستی مشخص نیست که چه کسی اولین بار از عبارت شنوایی شناسی استفاده کرد اما یکی از کسانی که در طرح و ترویج این عبارت و شناساندن این رشته تخصصی نقش به سزایی داشته، Reymond Carhart بوده است. شنوایی شناسی در دهه 40 میلادی  آکادمیک گردید و با پیشرفتی که تا کنون داشته است، امکان ادامه تحصیل در آن تا درجه دکترا وجود دارد و نه تنها تا کنون از اهمیت آن کاسته نشده است بلکه به واسطه صنعتی شدن جوامع و همچنین افزایش جمعیت سالمندان – به دلیل توفیقات بشر در غلبه بر بیماری ها- جایگاه جدیدی یافته است

این رشته تحصیلی در ایران نسبتا نو پا بوده و اولین بار در سال 1355 در مقطع کارشناسی در دانشکده علوم توانبخشی، که در آن زمان به طور مستقیم زیر نظر وزارت علوم بوده، تاسیس شده است (البته قبل از آن چند دوره در مقطع کاردانی در دانشگاه شهید بشتی تدریس شده است). مقطع کارشناسی ارشد این رشته نیز در سال 1371 راه اندازی گردیده  و هر سال تعداد محدودی دانشجو در این مقطع پذیرفته می شوند

شنوایی سنجی

دید کلی

شنوایی شاید مهمترین حسی باشد به نحوی که بدون بهره‌مندی از آن توانایی انسان در ایجاد ارتباط با پیرامون خود بطور محسوسی کاهش می‌یابد. این توانایی بالا در ایجاد و ارتباط ، انسان را در مقایسه با سایر موجودات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌سازد. متأسفانه تعدادی از بیماریها با ایجاد اختلال در سیستم شنوایی باعث محدودیت در این توانمندی می‌شوند. بنابراین بررسی اختلالات شنوایی دقت بیشتری را طلب می‌کند

شنوایی سنجی با صدای خالص ، متداولترین روش شنوایی سنجی در کلینیک محسوب می‌شود، با اینحال این روش تنها قادر به تشخیص کم شنوایی متقارن و دو طرفه حسی – عصبی بوده در حالی که علت اختلال قابل تشخیص نمی‌باشد. شنوایی سنجی گفتاری در صورت دسترسی از دو حیث کمک کننده است، اول اینکه اختلال شنوایی سنجی گفتار نسبت به تون خالص از ارزش تشخیصی بیشتری برخوردار است و این روش می‌تواند اختلال در ناحیه حلزون و اختلال عصبی یا اختلال مرکزی را مشخص کند

شنوایی سنجی با صدای خالص

PTA) Pure – tone audionetry) با استفاده از دستگاه شنوایی سنج با صدای خالص ، اصواتی با فرکانسهای مختلف به فرد می‌دهند و آستانه شنواییهای تعیین شده برای انتقال هوایی و انتقال استخوانی بطور جداگانه اندازه‌گیری شده و به ترتیب توسط خطوط ممتد و نقطه چین بهم متصل می‌شوند

ادیوگرام

ادیوگرام دارای دو ستون است. ستون عمودی شدت صوت را نشان می‌دهد (برحسب دسی بل). در این ستون عدد صفر بیانگر حداقل شدت صوتی است که بیش از نیمی از افراد نرمال می‌توانند بشنوند. اگر فردی قادر به شنیدن یک فرکانس مفروض در 10_دسی بل باشد، یعنی وی می‌تواند فرکانس مذبور را بهتر از یک فرد میانگین بشنود. شنوایی طبیعی وقتی است که آستانه شنوایی گوش از 25 دسی بل بالای صفر بیشتر نباشد. ستونهای افقی فرکانسهای بکار رفته را نشان می‌دهند. معمولا هفت فرکانس از 250 تا 8000 هرتز که بیشتر سر و کار داریم مورد بررسی قرار می‌گیرند

محاسبه میزان کاهش شنوایی

برای محاسبه میزان کاهش شنوایی ، میانگین شنواییها را برای فرکانسهای 500 ، 1000 و 2000 بر حسب هرتز حساب می‌کنند. در حد آستانه شنوایی انتقال هوایی و استخوانی را اندازه گرفته و انتقال هوایی را به خط ممتد و انتقال استخوانی را به نقطه چین و بالاتر از انتقال هوایی ترسیم می‌کنند. گوش راست را با رنگ قرمز و گوش چپ را با رنگ آبی ، نشان می‌دهند. در شنوایی نرمال دو خط بر هم منطبق هستند و در نمودار هر دو بالای 20 هرتز هستند. در کاهش شنوایی عصبی دو خط برهم منطبق هستند و هر دو زیر 20 هرتز می‌باشند. در کاهش شنوایی انتقالی دو خط بیش از 10 هرتز باهم فاصله دارند

شنوایی سنجی گفتاری

در روش Speech audiometny بجای صدای خالص از صداهای گفتاری (کلمات) استفاده می‌شود. این آزمون شامل دو قسمت است

آستانه درک گفتار

SRT) Speech reception threshold) سطحی است که در آن فرد شنونده باید بتواند 50 درصد کلمات یک لیست از کلمات دو سیلابی مشخص را تکرار کند. PAT و SRT باید بهم شبیه باشند

توانایی تفکیک گفتار

SDS) Speech discrimination score) با استفاده از یک لیست کلمات تک سیلابی و با شدت معادل 40 هرتز یا بیشتر انجام می‌شود. افراد طبیعی ، 100 – 95 درصد این کلمات را به درستی تکرار می‌کنند. بیماران مبتلا به کاهش شنوایی عصبی یا مرکب ممکن است قادر به تکرار میزان بسیار کمتری از کلمات باشند

تمپانومتری

در شنوایی امپدانس (Impedence) یا تمپانومتری میزان قابلیت پذیرش (کمپلیانس) یا برعکس آن ، مقاومت (امپدانس) سیستم شنوایی سنجیده می‌شود. هر چقدر قدرت پذیرش بیشتر باشد، انرژی صوتی بیشتری جذب خواهد شد و هر چقدر مقاومت بیشتر باشد، سیستم غیر قابل انعطافتر بوده و انرژی بیشتری به مجرای گوش بر می‌گردد. تمپانومتری روش ساده‌ای است که بویژه در کودکان کم سن و سال مفید واقع می‌شود، ولی هیچ وقت جایگزین SA و PTA نمی‌شود

در تمپانومتری از یک گوش ویژه با سه سوراخ مجزا استفاده می‌شود که می‌توان با ایجاد صوت و دمیدن هوا از طریق آن ، شرایط انتقال را در حالات مختلف سنجید. با رسم کردن قابلیت پذیرش گوش در یک محور و فشار هوا در محور دیگر ، یک تمپانوگرام بدست می‌آید، که میزان مقاومت و پذیرش انرژی صوتی توسط گوش را نشان می‌دهد. قابلیت پذیرش صوتی هنگام مساوی بودن فشارها در دو طرف پرده صماخ بیشترین مقدار را دارد

آزمون بلع (Swallow test)

رایجترین آزمایش برای بررسی وضعیت شیپور استاش است. در این آزمایش در صورت طبیعی بودن عملکرد شیپور استاش ، به علت متعادل بودن فشار در دو طرف پرده صماخ ، تمپاگرام حداکثر قابلیت پذیرش را نشان می‌دهد. در صورت انسداد شیپور استاش ، تمپانوگرام فشار منفی را نشان خواهد داد

شنوایی سنجی در کودکان و شیرخواران

ارزیابی شنوایی در کودکان به علت اهمیت آن در یادگیری ، بسیار مهم است. دقیقترین و قابل اعتمادترین روش برای آزمایش شنوایی در این گروه سنی ، بررسی آستانه شنوایی با ارزیابی پاسخ به تحریک ساقه مغز یا (Brain Stem evoked response) می‌باشد

چشم انداز بحث

ارزیابی قدرت شنوایی در افراد مختلف بخصوص کودکان از اهمیت بسیاری برخوردار است. بعضی از بیماریها باعث کاهش شنوایی می‌شوند، باید با تشخیص زود هنگام اختلالات شنوایی از عوارض بعدی آن پیشگیری کرد. امروزه علم پزشکی پیشرفت زیادی کرده و روشها و دستگاههای زیادی برای این منظور و سایر بیماریها ، ابداع شده است

تاریخچه ی روش های تربیت شنوایی

تلاش های اولیه در تربیت شنوایی به قرن 18میلادی برمی گردد،که برنامه های سازمان نیافته در قالب دست نوشته های افرادی در اروپا که حاوی تجربیاتشان دراین زمینه با افراد کم شنوا بود وجود داشت.ماکس گلدشتاین( درسال م .1939 )یکی از اولین کسانی بود که برنامه تربیت شنوایی منسجم را ارائه نمود.وی معتقد بود که با آموزش های ویژه،افراد نا شنوا می توانند برخی از جنبه های گفتار را دریافت ودرک نمایند.وی روش خاص خود را روش اکوستیکی نامید.در این روش فرد کم شنوا به طور منظم با اصوات گفتاری منفرد ،یاکلمات و جملات آشنا می گردد.تااینکه درک وتولید گفتار وی بهبود یابد.تلاش های گلدشتاین تاثیرات عمده ای روی تفکر بسیاری از متخصصین در طول سالیان گذاشت وروشی که وی ارائه نموددر زمان خود انقلابی در برنامه های تربیت شنوایی به وجود آورد

در همان اوایل قرن 20 روش دیگری توسط ودنبرگ به نام روش تک حسی مطرح شد که تکیه ی اساسی آن بر باقیمانده شنوایی بود.وتا هنگامی که فرد قادر به استفاده از باقیمانده شنوایی خود نبود به وی اجازه استفاده از حس بینایی ولب خوانی کردن داده نمی شد.در مراحل اولیه آموزش،به کودک سمعک داد ه نمی شد،ودرمانگر می بایست در فاصله 3-2 سانتی متری گوش کودک با وی صحبت می نمود.پس از اینکه کودک دراین فاصله متوجه صدا می شدو عکس العمل نشان می داد،برای وی سمعک تجویز شده وسپس آموزش های دیگر نظیر لب خوانی آغاز می گردید.بسیاری از محققین معتقدند گه این روش نمی تواند برای کودکان کم شنوا موفقیت آمیز باشد.این امر به ویژه در کودکانی که باقیمانده شنوایی بسیار اندکی دارند،صادق است. در طول جنگ جهانی دوم تمرکز اصلی تربیت شنوایی بر استفاده از این روش ها در کوکان ناشنوایی عمیق بود،تا اینکه بتوان کسب گفتار و زبان را برای این کودکان آسان نموده وظرفیت های آموزشی آنها را افزایش دهد.کارهات در سال (1960میلادی) تمرینات تربیت شنوایی را گسترش دادوبا تعداد زیادی بزرگسال کم شنوا که کم شنوایی اکثر آنها ناشی از NIHLبود استفاده کرد

برنامه تربیت شنوایی او شامل 4 مرحله اصلی است

1-آگاهی از اصوات

2-تمایزگذاری اصوات متفاوت غیر گفتاری

3-تمایز گذاری کلی بین الگوهای اصوات گفتاری ساده

4-تمایزگذاری دقیق گفتار

مجددا در سال های اخیر این تاکیدات کارهات توسط ساندرز (1993میلادی)وتعداد بیشماری از مراکز توانبخشی دیگر مد نظر قرار گرفته است

مخملک وتاثیر آن بر شنوایی

با عفونت استرپتوکوکی ایجاد می شود. با تظاهرات پوستی،توکسین آن تولید اریتروژن می کند

درکودکان سنین 5-3ساله بیشتر دیده می شود. دوره ی کمون بیماری5-2روز طول می کشد

ابتدا به صورت فارنژیت(فارنکس به صورت قرمز آتشین در می آید)ظاهر می شود
وجود تب همراه با پر خون شدن زبان که نمای توت فرنگی پیدا می کند
دو روز بعد بثورات جلدی ظاهر می شوند که بیشتر در صورت ،تنه،کشاله ی ران،و بازو ها ست

که این بثورات با فشاردست سفید می شوند.یک هفته بعد از تب علائم تخفیف پیدا می کنند،در مقابل استرپتوکوک های عامل مخملک آنتی توکسین تولید می شودکه در دوره های بعدی شخص مصونیت پیدا می کند

علائم ادیولوژیک : پارگی پرده صماخ همراه با درد گوش ،تهوع وتب بالا دیده می شود.درناژ از گوش علامت شایعی است و وزوز می تواند وجودداشته باشد یا که خیر.کاهش شنوایی همراه این بیماری ممکن است از نوع ناگهانی یا تدریجی و از نوع آمیخته باشد

ومقدار آن از حد متوسط تا شدید می تواند متغیر باشد،ومی تواند در یک زمان غیرمتقارن باشد. این بیماران در بزرگسالی می توانند تحت عمل جراحی قراربگیرندبه شرط سالم بودن زنجیره ی استخوانی که در اکثر موارد اینگونه است.معمولا Graft به خوبی جواب می دهد ولی ممکن استبه علت کمی تحرک یا عدم تحرک زنجیره ی استخوانچه ای بهبودی در شنوایی پس از عمل دیده نشود

به هر حال تجویز سمعک با بهره ی مناسب توصیه می شود

آشنایی با آموزش مهارت های شنوایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آناتومی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آناتومی در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آناتومی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آناتومی در word

آناتومی
مهره گردنی
عضلات گردنی
شبکه های عصبی مهره های گردنی
گردش خون
دفورمیتی ها
اهمیت ناهنجاریهای مادر زادی
دنده گردنی
پاتولوژی
علایم بالینی
تظاهرات رادیولوژیک
تشخیص افتراقی
درمان
پروتکل Edgelow
روشهای درمان اصلی
تنفس دیافراگمی آرام با حرکت ستون فقرات
تست خودآزمایی Snow Angel
شرطی سازی قلبی عروقی با پیاده روی آیروبیک
فعالیتهای انتخاب شده برای پیشرفت برنامه اصلی
عوامل موثر
پیشگیری
نتیجه
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله آناتومی در word

آدافر کراوفورد جان- اصول ارتوپدی آدافر – انتشارات : آینده سازان

اروی ریچارد- روی استون- طب ورزش جلد (2) . انتشارات : علم ورزش

ترجمه مسعود اقبالی

انتشارات جهاد دانشگاهی  SHOULDER PAIN- RENE CAILLIET. M.D

Robert A. Donatelli . physical Therapy of the shoulder

(چاپ) CHURCHI ll LIVINGSTONE

Catalogue- Equipment for physiotherapy and rehabilitation

http:/www. enraf – nonius. com

کاتالوگ تجهیزات توانبخشی و فیزیوتراپی – شرکت مهندسی پزشکی نوین

کاتالوگ تجهیزات فیزیوتراپی – شرکت نوآوران

آناتومی

ستون فقرات از 24 مهره متحرک (7 مهره گردنی ، 12 مهره  پشتی، 5 مهره کمری) و تعدادی مهره ثابت (5 مهره ساکروم و تعدادی استخوان دنبالچه) تشکیل یافته است. این ستون آنقدر محکم است که می تواند بدن را حمایت کرده و نخاع را در درون خود به خوبی محافظت نماید، و در  مقابل تا آنجا انعطاف پذیر است که اجازه می دهد حرکات متنوعی بر حول آن انجام گیرد. این انعطاف پذیری بیشتر مدیون صفحات یا دیسک های بین مهره های متحرک (به جز دو مهره اول گردنی) و زاویه اتصال سطح مفاصل در مناطق مختلف ستون فقرات است

هر بخشی از ستون فقرات (گردنی، پشتی و کمری) ویژگی های خاص خود را دارند. همچنین در هر بخش تفاوتهای ناچیزی به چشم می خورد

نخاع شوکی در میان ستون فقرات محاط شده است. ریشه های عصبی از نخاع  منشعب شده و از میان سوراخهای بین مهره ای بخش های قدامی که از پدیکولهای مهره های مجاور هم تشکیل شده بیرون می آیند

مهره گردنی

مهره های گردنی کوچکترین مهره های ستون فقرات هستند. به شکل دوک می باشند و در مقایسه با اندازه مهره از جلو به پشت، مهره از پهلو به پهلو پهن تر است. از سوراخ های عرضی مهره ها سرخرگ مهره ای می گذرد

اولین مهره گردنی اطلس نام دارد که به جمجمه متصل می شود. اطلس دارای جسم مهره ای نیست، اما به وسیله زائده  دندانه ای دومین مهره گردنی یا آسه (axis) نگهداری می شود. این زائده به سر و مهره اطلس اجازه می دهد تا بر روی سطوح مفصلی مهره آسه بچرخند. هفتمین مهره گردنی به طور طبیعی انحنای ملایمی دارد که از بخش قدامی محدب است. زمانیکه این مهره آسیب می بیند،  عضلات حاشیه مهره دچار اسپاسم شده و انحنای آن از میان می رود انحنای اضافی می تواند وضعیت عمومی و طبیعی ستون فقرات و لگن را دچار اختلال سازد

عضلات گردنی

از آنجائیکه گردن تحرک زیاد را با حفاظت کافی از نخاع توام کرده است، وجود عضلات بهم پیوسته و پیچیده و در این ناحیه به حمایت و حفاظت از گردن کمک زیادی می کنند. یک هماهنگی مشترک در استفاده از عضلات وجود دارد بطوریکه حرکت و حمایت می توانند بطور همزمان رخ دهند. برخی از عضلات مهمی که در ارتباط با حرکت مهره های گردنی فعالند به شرح زیر می باشند

1- Iongissimus cervicis (عضله طویل گردنی): از زوائد عرضی مهره های چهارم و پنجم پشتی شروع می شود و تا داخل زائده عرضی دومین تا ششمین  مهره گردنی ادامه می یابد. وظیفه : گردن را باز می کند

2- Iongissimus capitis (سری طویل): از نیمه پائینی Iigamentum nuchae و خارهای 7c تا 8T ادامه دارد و به زائده ماسئوئید الحاق  می گردد. وظیفه : گردن را باز کرده و سر را می چرخاند

3- Splenius capitis (مهره ای سری): از نیمه پائینی Iigamentum nuchae  و مهره های  7c تا 8T ادامه دارد. یا عضله به زائده ماستوئید الحاق می گردد

4- Splenivs cervicis (مهره های گردنی): از مهره های 3T 6 T ادامه دارد،و به زوائد عرضی 1  C   تا 3 C  ملحق می شود

وظیفه عضلات مهره ای باز کردن گردن در موقعی است که دو طرف گردن با هم کار می کنند، زمانیکه یک طرف گردن بطور جداگانه کار می کند، سر به یک طرف کشیده شده و صورت به همان سمت می چرخد

5 – Iliocostalis cervicis : از زوایای شش دنده اول شروع شده و به زوائد مهره های  چهارم  تا ششم گردنی ملحق می گردد. وظیفه : گردن را باز میکند

6- عضلات دیگری که در رابطه با حرکات گردن می باشند عبارتند از

الف: ذوذنقه ای

ب: بالابرنده کتف

ج: جناغی- چنبری- پستانی (Sternocleidomastoideus)

 شبکه های عصبی مهره های گردنی

 دو شبکه عصبی از ستون مهره های گردنی انشعاب پیدا می کند. شبکه سرویکال  که از انشعاب قدامی 1C ، 2C ، 3C، 4C، تشکیل می یابد و دارای سه شاخه اصلی کوتانئوس (پوستی) ، حرکتی، و فرنیک. شبکه براکیال از انشعاب قدامی 5C، 6C، 7C، 8C، 1T جدا می شود و عصب تغذیه کننده اندام های فوقانی را می سازد. شبکه براکیال از ریشه هائی شکل گرفته که به هم می پیوندند و تنه ها را بوجود می آورند و سپس تقسیم می شوند تا طناب های شبکه براکیال را بسازند. از این طناب ها اعصاب اولنار،رادیال، مدیال، و ماسکولوکوتانیوس (musculocutaneous) منشعب می شوند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عوارض دیابت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عوارض دیابت در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوارض دیابت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عوارض دیابت در word

    فصل 1:عوارض چشمی

    فصل 2: رتینو پاتی

    فصل 3:عوارض کلیوی

    فصل 4: گرفتاری اعصاب

    فصل 5: توانایی جنسی

    فصل 6: گرفتاری شریان ها

    فصل 7: گرفتاری پاها

منابع

 مقدمه عوارض دیابت

اولین چیزی که شما باید بدانید این است که فقط به خاطر اینکه شما دچار دیابت هستید عوارض آن لزوما ایجاد نمی شود . تحقیقات جدید نشان داده است که هر چه شما بیشتر میزان قند خونتان را کنترل نمایید ،احتمال کمتری دارد که به عوارض و مشکلات آن گرفتار شوید . با دانستن این مطالب بسیاری از افراد می کوشند که بیشتر مراقب میزان قند خونشان باشند .در کنار کنترل خوب میزان قند خون ،عدم اشتعمال سیگار نیز می تواند احتمال بروز عوارض را کاهش دهد .تمام عوارضی که در صفحات بعد گفته می شوند در افراد سیگاری بیشتر دیده می شوند به همین دلیل افراد سیگاری باید هر چه سریعتر از استعمال آن خودداری نمایند تا دچار این عوارض نگردند

فصل 1: عوارض چشمی

دیابت می تواند به راههای مختلفی چشمهای شما را گرفتار نماید که می تواند از تار شدن موقتی بینایی تا مشکلات شدید تری مثل : رتینوپاتی صدمه به لایه حساس به نور در چشم باشد

فصل 2: رتینو پاتی

هر دو نوع دیابت می توانند باعث گرفتاری پرده شبکیه در چشم شوند . قسمت مرکزی شبکیه (ماکولا)باعث دیدن رنگها و جزئیات می شوند در حالیکه قسمت های محیطی شبکیه در دیدن اجسام سیاه و سفید و دیدن در تاریکی به شما کمک می کنند

رگهای خونی کوچک که به شبکیه خونرسانی می کنند ،بر اثر دیابت دچار مشکل می شوند . این امر احتمالا به علت تجمع قند در دیواره رگهای خونی می باشند که آنها را ضعیف می سازند . این رگها گاهی اوقات پاره شده و ایجاد خونریزی های کوچکی می کنند

گاهی اوقات ،عروق خونی ممکن است نشست کرده و باعث تجمع مایع در سطح شبکیه گردد که به آن اصطلاحا اگزودای سخت گفته می شود . این نشستی معمولا نشانه آن است که خونرسانی آن منطقه به خوبی انجام نمی شود . وقتی رتینوپاتی به مرحله پیشرفته تری می رسد ،رگهای خونی جدید می توانند رشد کرده و خونرسانی را بهبود ببخشد . این رگهای خونی جدید ،شکننده بوده و ممکن است پاره شده و خونریزی شدیدی ایجاد نماید . این وضعیت می تواند به طور جدی بینایی را مختل کند

درمان رتینو پاتی

خوشبختانه درسالهای اخیر ،لیزر درمانی توانسته است در ترسیم صدماتی که در رتینوپاتی دیبتی ایجاد شده است ،کمک های فراوانی نمایند

لیزر به قسمت محیط شبکیه تابیده می شود ،توسط آن اگزودای سخت برداشته شده  و از رشد رگهای جدید جلوگیری می گردد. هر چه زودتر درمان صورت پذیرد ،موفقیت بیشتر خواهد بود و به همین دلیل است که افراد دچار مرض قند باید حداقل سالی یکبار به چشم پزشک مراجعه کنند  تا چشمهایشان معاینه گردد . تعداد کمی از مبتلایان به مرض قند دچار نوعی رتینوپاتی می شوندکه به آن اصطلاحا ماکولوپاتی گفته می شود .این عارضه به خصوص در افراد سالخورده بیشتر دیده می شود . در ایت وضعیت ،رگهای خونی در قسمت مرکزی شبکیه کاهش پیدا می کنند و باعث اختلال در دیدن رنگها و جزئیات دقیق می شود .متاسفانه لیزر درمانی در ماکولوپاتی چندان موفقیت آمیز نمی باشد . اگر شما نیاز به لیزر درمانی داشته باشید ،باید به یک متخصص چشم مراجعه نمایید

فصل 3: عوارض کلیوی

کلیه ها به عنوان یک فیلتر و تصفیه کننده ،خون را تصفیه نموده و آب اضافی و مواد زائد رااز آن جدا می کند و به صورت ادرار از بدن خارج می سازد. در افراد دیابتی ،به علت تجمع قنددر رگهای کوچک کلیه ،کلیه ها دچار صدمه می گردند . این وضعیت شبیه به ایجاد یک سوراخ بزرگ در چای صاف کن می باشد در این حالت،موادی که باید به طور طبیعی در بدن حفظ می شوند . از طریق این تصفیه صدمه دیده ،از طریق ادرار از بدن خارج می شوند .یکی از موادی که در هنگام خرابی کلیه ها در ادرار ظاهر می گردد،پروتئین می باشد. یک پروتئین ویژه به نام آلبومین در مراحل اولیه صدمه به کلیه ها در ادرار دیده میشوند. بنابراین انجام آزمایش ادرار همراه با آزمایش قند خون می تواند بسیار با اهمیت باشد گاهی اوقات ممکن است بر اثر عفونت ادراری ،در ادرار آلبومین دیده شود که می توان این حالت را از وضعیت قبلی تشخیص داد

فصل 4: گرفتاری اعصاب

دیابت می تواند به دو طریق باعث صدمه به اعصاب شود :اول اینکه ممکن است با اختلال در خونرسانی آنها موجب آسیب به عصب شود مثل چشمها و کلیه ها و دیگر اینکه با وارد آوردن صدمه مستقیم به عصب به علت بالا بودن قند خون ،باعث آن شود. هر گونه آسیب عصبی را اصطلاحا نوروپاتی می گویند. بر اساس اینکه کلام یک از سه نوع عصب آسیب می بیند ،نتیجه آن متفاوت خواهد بود

اعصاب حرکتی :اعصاب حرکتی حامل پیغامهای عصبی از مغز به عضلات می باشد و به این طریق باعث انقباض عضلات می گردد. آسیب به این نوع اعصاب را اصطلاحا نوروپاتی حرکتی می نامند و می تواند منجر به از دست رفتن فعالیت عضلات کوچک دستها یا پاها شود در چنین مواردی انگشتان پاها به سمت بالا چنگ می شوند و انگشتان دستها هم ضعیف می گردند

اعصاب حسی

اعصاب حسی موجب شناسایی حس های درد،لمس ،حرارت و سایر حسها شده واین پیغامها را به سمت مغز می فرستند. نوروپاتی حسی میتواند ابتدا باعث حساس شدن و درد پاها شود اما به تدریج پاها بی حس شده و هیچ حسی را متوجه نمی شوند

اعصاب خودکار

اعصاب خودکار یا اتونومیک مسئول کنترل عملکردهای خودکار بدن، فعالیت روده ها و مثانه ها می باشد. نوروپاتی خودکار نسبتا نا شناخته بوده و بیشتر در روده ها و مثانه ها اختلال ایجاد می کند . این نوع نوروپاتی می تواند باعث یبوست یا استهال شود وگاهی اوقات شخص ممکن است از استفراغ های مکرر رنج ببرد،همچنین در مرد ها ممکن است مشکلاتی در توانایی جنسی آنها ایجاد شده و این توانایی کاهش یابد. با این حال اکثر این مشکلات را می توان با دارو درمانی بهبود بخشید

فصل 5:توانایی جنسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید