مقاله درمورد آلزایمر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درمورد آلزایمر در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درمورد آلزایمر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درمورد آلزایمر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درمورد آلزایمر در word :

*مقاله درمورد آلزایمر در word*

پیشگیری و درمان كردن بیماری آلزایمر(تباهی سلول های مغزی):استراتژی ها و دیدگاه ها:

علی رغم هزاران مطالعات از بیماری آلزایمر، فقط یك تعداد كمی از مشاهدات از نظر بالینی یا درمانگاهی به صورت دسته های معنادار فراهم می آیند كه دسترسی از بیماری آلزامیر را به اندازه كافی ارائه می دهند و موجب، پیشگیری و یا درمان می شوند.

در سال 1976، اقدامات علمی برای یافتن علت و معالجه بیماری آلزایمر، اولین تضمین جدی پیروی شده در مؤثرترین ویراستاری در آرشیوی از عصب شناسی بوسیله رابرت كاتزمن بود. كاتزمن بطور مجاب كننده ای دلیل آورد كه بیماری آلزایمر و زوال عقلی وابسته، پیری یك بیماری مشابه ای بود به خاطر تجلی شباهتهای كلینیكی و درست همان آسیبهای مغزی آسیب شناختی می باشد. با برخورداری از یك خودكار، بیماری آلزایمر یك جابجایی از یك دلیل ناشناس از شروع آغازین زوال عقلی به یكی از متداول ترین و وحشتناك ترین بیماری هایی از بشر نیز آغاز شد- چهارمین كشننده اصلی در دنیای توسعه یافته می باشد. در طی ده سال آینده بیماری آلزایمر تعمداً حالت مادی از یك ضمیمه عمومی از سن به نامگذاری و بیماری وحشتناك تبدیل شد، (بخاطر تلاش های گروهی از پزشكان، دانشمندان و غیر متخصصان). از زمانی كه این بیماری را تشخیص دادند، جامعه علمی یك تلاش فزاینده به تشخیص علتها و توسعه ابزاری از پیشگیری یا درمان بیماری آلزایمر را آغاز كرد.

فقط 98 طب یا مقوله های علمی روی بیماری آلزایمر بین سالهای 1965 و 1976 چاپ شده بود، وقتی ویراستاری بازآورشی(زایشی، تخمی، زایشگر) كاتزمن ظاهر شده بود. در نیمه سال 2003 بیشتر از 31500 مقوله های اضافی در ادبیات علمی با تعداد رشد روزانه چاپ شده بود. اهداف دوگانه ای از تشخیص درست علت شناسی از بیماری آلزایمر و توسعه مؤثر پیشگیری كردن و یا درامان به صورت دشوار باقی می‌ماند، علی رغم این تلاش ها اما مراحل قابل ملاحظه ساخته می شود، چه مسافتی را ما باید برویم و كجا ما رفتیم؟ در اوایل دهه سال 1970، بیماری آلزایمر به طور گسترده یك وجود قابل توصیف می باشد. یك توضیحی به طور ناقص و تشخیص شرایط كلینیكی با یك صورت فلكی هورتم قدیمی از طاعون های قدیمی و مقابله فیبریل عصبی نیز آغاز شد. تصاویر بالینی بطور خیلی ضعیف تدوین شده بود، واگیرشناسی و احتمال ژنتیك، فرارعصبی و تغییرات ناشناخته زیست شیمی، كانونی و متداولترین خسارتها از نورون ها و آشكار نشدن سیناپس(همور) و فقدان درمان یا حتی حداقل درجه ای از فایده توسعه خواهند یافت. نبود حمایت اجتماعی مشخص برای بیماران و خانواده هایشان وجود دارد و تأئیداتی برای بررسی های علمی از نامتراكم می باشند. دیدگاه های برای فتح طبی از بی نظمی به طور ضعیف در عدم وجود ظاهر می شود. برای توسعه ابزاری از پیشگیری، درمان یا مداوا برای این بیماری حاد شونده مزبور، سه روش می تواند میوه را تحمل كند. پیدا كردن آنها در علت شناسی اساسی، تست مكانیسم ها بوسیله استحاله دوازدایی) دلایل نامنظم در مغز، یا ساخت نیكبختانه یا مشاهدات واگیر شناسی از اینكه چه مقدار افزایش یا كاهش پیدایشی از بیماری آلزایمر ممكن است بوجود آید. علی رغم هزاران مطالعات از بیماری آلزایمر فقط یك تعداد كمی از مشاهدات از نظر بالینی یا درمانگاهی به صورت دسته های معنادار فراهم می آیند كه دسترسی از بیماری آلزایمر را به اندازه كافی ارائه میدهند، موجب پیشگیری و درمان می شوند، این پیشرفتها و مشتقاتی از آنها، نتایجی در 15استراتژی اصلی از درمان و پیشگیری از بیماری آلزایمر را بیان می كند.

 • عملكرد افزایشی از تحت تأثیر قرار دادن استیل كولین
 • تكوین دگرگونی از آمیلوئید(نشاسته ای)
 • دگردیسی ژنتیكی
 • استراتژیها تغییر لیپید
 • روشهائی از تغییر سن كه به تغییرات بر می گردد

هریك از این استراتژی ها از فشاءی از علت شناسی از بیماری آلزایمر مشتق می شود. مكانیسم های كه آسیب شناسی عصبی و تغییرات ادراكی را توسعه می كنند یا نیكبختانه و یا ارتباطات واگیرشناسی بین بیماری آلزایمر یا فقدان فاكتورهای دیگر را باعث می شود.

استراتژی های تحت تأثیر استیل كولین

استراتژی استیل مولین به طور ذهنی شبیه استعمالی از دو پا در خلاف جهت عقربه‌های ساعت برای درمانی از بیماری پاركین سن می باشد(برای مثال مشتقاتی از عقیده ای كه نسبتاً با فقدان ساختار خاص یا اعمالی در سیستم فرارسان عصبی كه مكانیسم علتهای بالینی زیانگری عصب شناسی را ممكن می سازد. اختلال هایی از سیستم استیل كولین به نقص ادراك در عمر و زوال عقل بر می گردد. وقتی آنها مشاهده می شوند كه موانع تحت تأثیر قرار دادن استیل كولین تولید شوند بوسیله سرپرستی دورگرزا از اسكوپولاسین به موضوعات تازه طبیعی كه تولید می كند كمبود ادراكی كه شبیه به آنهایی است در سالخورده ها و دیوانه كردن شخص دیده می شود. مطالعات زیست شیمی های بعدی بیان می كند كه ترازیهای استیل كولین، میزان محدوده آنزیم برای سنتزی از استیل كولین در مغز، در بیماری آلزایمر كاهش می یابد. و بخاطر عدم سلولهای اصلی از تازه های استیل كولین در گمنامی فراوان می باشد. اگرچه مطالعات اولیه با آگونیت های استیل كولین، ضد كولین استراز و پیام آورها نیز غیر مؤثر می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درمورد راهنمای تغذیه برای افرادی که ورزش میکنند در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درمورد راهنمای تغذیه برای افرادی که ورزش میکنند در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درمورد راهنمای تغذیه برای افرادی که ورزش میکنند در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درمورد راهنمای تغذیه برای افرادی که ورزش میکنند در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درمورد راهنمای تغذیه برای افرادی که ورزش میکنند در word :

*مقاله درمورد راهنمای تغذیه برای افرادی ک ورزش میکنند*

راهنمایی در مورد تغذیه برای افرادی كه ورزش می كنند :

یك برنامه تغذیه ای با طرح ریزی مناسب كه جوابگوی نیازهای ارزش مصرفی و دارای زمان تغذیه مناسب است به عنوان یك پایه. یك برنامه تمرینی خوب را توسعه و تكامل می بحشد. محققین به خوبی نشان داده اند كه ورزشكارانی كه كالری كافی دریافت نمی كنند و یا مقدار كافی از نوع مواد مغذی مناسب را مصرف نمی كند ممكن است كه از تمرین دلزده شوند در حالیكه ورزشكارانی كه وعده غذایی مناسب دارند می توانند به بدن خود در سازگاری با تمرین كمك كنند. اغلب انتخاب وعده غذایی كم انرژی در طی تمرین ممكن است كه به از دست دادن توده عضلانی. افزایش استعداد برای بیماری و بیش تمرین منجر شود. داشتن تمرین تغذیه خوب به عنوان بخشی از برنامه و راهی برای كمك كردن به سازگاری را تمرین و جلوگیری از بیش تمرینی است. انرژی دریافتی و نیازهای تغذیه ای افراد ورزشكار را بررسی
می نماییم.

انرژی دریافتی :

اولین جنبه برای بهینه كردن تمرین و اجرا از لحاظ تغذیه ای در آماده كردن ورزشكار. مصرف میزانی كافی كالری برای تأمین انرژی مصرف شده است. افرادی كه در یك برنامه آمادگی عمومی شركت دارند (40-30 دقیقه تمرین در روز 3 بار در هفته)
می توانند نیازهای تغذیه ای خود را با وعده غذایی معمولی شامل 2400-1800 كیلوكالری در روز یا حدود 35-25 كیلوكالری برای هر یك كیلو وزن بدن در روز برای افرادی با دامنه وزنی 80-250 كیلوگرمی. برآورده سازند. زیرا مقدار كالری های مصرف شده در تمرین آنها بیشتر از 400-200 كیلوكالری در هر جلسه تمرین
نمی باشد. ولی ورزشكارانی كه در تمریناتی با شدت متوسط یعنی 3-2 ساعت در روز و هر هفته 6-5 بار شركت دارند یا آنهایی كه تمریناتی با حجم بالاتر یعنی 6-3 ساعت در روز و 6-5 بار در هفته ممكن است كه 200-600 كیلوكالری یا بیشتر در طی یك ساعت تمرین مصرف كنند. به این دلیل كالری مورد نیاز آنها ممكن است به 80-50 كیلوگرم در هر كیلوگرم وزن بدن در روز برسد كه این برای افراد در دامنه وزنی 100-50 كیلوگرم قرار دارند به 8000-2500 كیلوكالری انرژی در روز برسد. برای ورزشكاران نخبه و حرفه ای مصرف انرژی در طی یك فعالیت یا رقابت سنگین. ممكن است فوق العاده باشد. برای مثال دوچرخه سواران شركن كننده در مسابقات تودورفرانس برآورد هزینه انرژی بالاتر از Kcal12000 را داشته اند و این یعنی 200-150 كیلوكالری در هر كیلوگرم وزن آنها در روز برای یك دامنه وزنی 80-60 كیلوگرم است. به علاوه میزان كالری مورد نیاز برای افراد قوی جثه بین 100 الی 150 كیلوگرم ممكن است از با توجه به حجم و شدت مراحل مختلف تمرین از 600 تا 12000 كیلوكالری در روز تغییر كند.

همچنین متخصصین فیزیولوژی تمرین و تغذیه اعتقاد دارند كه ورزشكاران می توانند نیازهای خود به انرژی را به سادگی با در نظر گرفتن یك وعده غذائی متعادل برطرف سازند، اغلب برای وزرشكارانی كه جثه قوی تر دارند یا ورزشكاران درگیر در تمرینات با حجم و شدت بالا غذا خوردن كافی و همسو با رفع نیازهای انرژی خود. خیلی مشكل است. مصرف غذای ناكافی در تمرینات، اغلب به از دست دادن وزن قابل توجهی (از دست توده عضلانی) و بیماری منجر می شود كه این خود یكی از فرضیه های فیزیكی و فیزیولوژیكی برای بیش تمرینی و كاهش اجرا است. تجزیه و تحلیل های بیشتر در مورد وعده غذایی ورزشكاران ثابت كرده است كه بسیاری از ورزشكاران در طی فعالیت روند میزان انرژی دریافتی كمتر نسبت به میزان انرژی مصرفی را دارند كه باعث یك تعادل منفی انرژی می شود. جامعه‌های مستعد این پدیده شامل دوندگان. دوچرخه سواران. شناگران. سه گانه روها. ژیمناست ها. اسكیت بازان. ورزشكاران رقص. كشتی گیران. مشت بازان و ورزشكارانی كه می خواهند سریعاً وزن بدن خود را كم كنند. می شود.به علاوه میزان بالائی از وقوع بد مزاجی و بی نظمی در غذا خوردن برای زنان، گزارش شده است.

یقیناً برای متخصصین فیزیولوژی تمرین كه با ورزشكاران كار می كنند مهم است كه آنها غذای خوب و انرژی كافی برای برآورد ساختن افزایش مقدار انرژی و حفظ وزن بدن خود داشته باشند. همچنین در واقع شدت تمرین اغلب باعث كوربینی اشتها و یا الگوهای گرسنگی می شود به گونه ای كه بسیاری از ورزشكاران در این شرایط. احساس گرسنگی و اشتهای خوردن ندارند. برخی از ورزشكاران میل به تمرین كردن تا ساعت ها بعد از غذا خوردن ندارند زیرا احساس پر شدن معده بیشتر به اختلالات معده نیز می انجامد. از این فراتر بر اثر جداول زمانی مربوط به مسافرت و تمرین ممكن است كه محدودیت دسترسی به غذا و یا انواع غذاهای ورزشكاران را به یك نوع غذا خوردن عادت دهد. این بدان معنی است كه باید مراقب بود كه طرح
زمان های غذا خوردن متناسب با نوع تمرین باشد همچنین كه باید اطمینان حاصل كرد كه ورزشكاران دسترسی كافی به میزان زیادی از غذاها در طول روز برای مصرف میان وعده داشته باشند. به این دلیل متخصصین تغذیه ورزشی اغلب رژیم غذایی 4 الی 6 وعده در روز و غذای حاضری به عنوان مبانی وعده را برای برآورده ساختن نیازهای انرژی فرد در نظر می گیرند. استفاده از مواد مغذی پر انرژی و مكمل های قندی ـ پروتئینی با كالری زیاد یك روش مؤثر برای ورزشكاران در جهت تكمیل تغذیه خود همسو با حفظ انرژی دریافتی در طی تمرین. مهیا می سازد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درباره اورولوژی و آزمایش های فیزیکی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درباره اورولوژی و آزمایش های فیزیکی در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درباره اورولوژی و آزمایش های فیزیکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درباره اورولوژی و آزمایش های فیزیکی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درباره اورولوژی و آزمایش های فیزیکی در word :

*مقاله درباره ی اورولوژی و ازمایش های فیزیکی*

اورولوژی :

ادرار مخلوطی از آب ، اوره و مواد زائد است كه توسط كلیه ها دفع می شود

برای انجام آزمایشات آن را در ظرف تمیز جمع آوری می كنیم و برای میكروبشناسی باید ظرف استریل باشد.

انواع نمونه برداری :

 1. 1. اول صبح برای پروتئینها
 2. 2. 24 ساعت برای مبكروبی و تعیین هورمونها
 3. 3. بعد از غذا برای تعیین میزان قند.

ادرار پس از مدتی رنگ خود را عوض می كند و باكتری ها در آن رشد كرده PH آن را تغییر میدهد.

آزمایشات فیزیكی :

1) مقدار آن در شب كمتر ـ در مردان بیشتر و بستگی به سطح بدن دارد مقدار دفع نرمال آن 1500 ـ cc 2000 است .

بر حسب میزان دفع به سه دسته :

 1. 1. آنوری
 2. 2. اولیگولیوری
 3. 3. پلی یوری

علت فیزیولوژیك الیگویوری ( كم گرفتن آب و از دست دادن زیاد آن است )

علت پاتولوژیك الیگویوری ( اسهال ـ تب ـ بیماری های قـلبی ـ خونریزیها ـ تحریكات مغزی )

علت فیزیولوژیك پلی یوری ( زیاد گرفتن آب و از دست دادن كم آن است )

علت پاتولوژیك پلی یوری ( دیابت ـ بیماری های كلیوی ـ هیستری ـ سقط جنین )

2) رنگ :

رنگ آن زرد ـ شفاف و علت آن متابولیسم Hb و رنگینه های رژیم غذایی است ، رنگدانه اصلی ادرار اوروكروم است.

(a) كاملا بی رنگ : ( دیابت بی مزه ـ زیاد گرفتن آب )

(b) قرمز رنگ : ( تب ـ رنگدانه غذایی ـ خونریزی ـ مواد شیمیائی )

(c) نارنجی : ( اوروبیلینوژن ـداروی سانترنین ـ اسید كرنوفنیك )

(d) سبز : ( یرقان ـ ادرار مانده )

(e) سبز ـ آبی : ( تیفوئید ـ وبا ـ مواد شیمیائی )

(f) قهوه ای : ( خونریزی ـ Hb یوری ـ پرونیرین یوری )

3) بو : بوی نامطبوع و طبیعی خود را دارد .

(a) بوی سیب ( كتون یوری )

(b) بوی آمونیاك (فعالیت باكتری ها )

(c) بوی زرد آلو (خوردن مارجوبه )

4) ثبات :

بطور طبیعی شكل آب ولی در شرایط یرقان ـ دیابت ـ Hb یوری ثبات آن زیاد می شود .

5) ظاهر :

به طور طبیعی صاف اما كدورت آن به علت تغییرات PH ماندن زیاد است علت فیزیولوژیكی كدورت ( اوراتها ـ فسفاتها در ادرارهای اسیدی و قلیایی است )

علت پاتولوژیك كدورت ( عفونت ادراری ـ هماتوری ـ دفع كریستال ـ اوراتها ـ پیوری )

6) وزن مخصوص :

فاكتور نشاندهنده سلامت است نرمال آن 1010 ـ1020 است مقدار زیاد آن در تعریق غلیظ بودن ادرار ـ دیابت ـ نفریتهای شدید و مقدار كم آن در كم گرفتن آب ـ نفریت مزمن ـ دیابت بی مزه است .

آزمایشات شیمیائی :

 1. 1. PH :

به طور طبیعی اسیدی است و با رژیم غذایی تغییر می كند یك عامل تعیین كننده نیست بعضی از باكتری ها مثل ECOLI آن را اسیدی و PROTEUS آن را قلیایی می كند در نوع كریستالها و سنگهای ادراری PH موثر است .

 1. 2. پروتئین :

وجود آن در ادرار به پروتئین یوری معروف است . روش های متفاوت اسید سولفوسالیسیلیك معرف اسباخ جهت آن به كار می رود حداكثر دفع آن 150 mg است .

انواع البومین یوری بالینی و پاتولوژیكی :

 1. 1. فیزیكی :در اثر فعالیتهای فیزیكی
 2. 2. وضعی در اثر زیاد ایستادن
 3. 3. خوشخیم در دوران بچگی و بلوغ دیده می شود.
 4. 4. حاملگی در دوران پس از حاملگی تمام می شود .
 5. 5. غذایی تغذیه بعضی از مواد ممكن است انسان را دچار آلبومین یوری بكند .
 6. 6. تصادفی در اثر مخلوط شدن ادرار با بعضی از مواد مثل خون ـ ترشحات واژن

 1. 7. اعضایی :
 2. 1. پری نرمال : بیماری اولیه ای است كه كلیوی نمی باشد و سریعا از بین

می رود .

 1. 2. نرمال : تمام اشكال بیماری های كلیوی همراه با آلبومبن یوری است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درمورد اب سیاه چشم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درمورد اب سیاه چشم در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درمورد اب سیاه چشم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درمورد اب سیاه چشم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درمورد اب سیاه چشم در word :

*مقاله درمورد اب سیاه چشم در word*

آب سیاه چشم

این مبحث درباره چشم و بیماریهای چشم و راه جلوگیری از این بیماریها و آسیب های بینایی است . در سراسر جهان متمدن از هر 20 نفر یك نفر در سال به چشم پزشك مراجعه می كند . در آمریكا هر 11 دقیقه یك نفر كور می شود . این كشور 500 هزار نابینا دارد . 5/3 میلیون آمریكایی فقط از بینایی یك چشم برخوردارند و بینایی 12 میلیون آمریكایی كافی نیست و معیوب است .

در گذشته در طول قرنها می گفتند كه ازدواجهای همخونی مثلاً‌ دختر عمو و پسر عمو ممكن است به بینایی نوزادی كه حاصل این ازدواج است لطمه بزند ، در بسیاری از كشورها ، قانونی و اخلاقی ، این گونه ازدواجها منع شده است . امّا بررسیهای اخیر تا حدّی از شدت آن كاسته و نشان می دهد كه این ازدواجها آن چنان عامل قوی كه تصور می رفت نیست البته اگر انجام نشود بهتر است .

این مشكلات از كجا ناشی می شود ؟ و چه می توان كرد تا از بیماریهای چشم جلوگیری كرد ؟

اگر قبل از 35 سالگی هر یك بار و بعد از این سن ، هر سال دو بار به یك چشم پزشك مراجعه كنید و آسیبهای احتمالی چشم خود را قبل از آنكه دیر شود توسط او رفع كنید هرگز مشكلی در این زمنیه برایتان پیش نخواهد آمد .

اولیّن عامل كوری بین بزرگسالان ( بالای 35 سال ) آب سیاه است این بیماری در صورتی قابل پیشگیری است كه به موقع تشخیص داده شود . آب سیاه هنگامی بوجود می آید كه فشار مایع در كره چشم زیاد می شود و كره چشم را سفت می كند . این فشار به شبكیه درونی ترین پوشش كره چشم و حادی عصب ها منتقل میشود . وظیفه شبكیه دریافت اشعه نورانی وارده به چشم و انتقال آن به مغز است چنانچه فشار داخلی چشم بالا رود سلولهای عصبی شبكیه و تارهای آنها از وظایف عادی خود باز می مانند و دید چشم دچار اختلال می شود و این اختلال ادامه می یابد . عموماً این بیماری به تدریج گسترش می یابد ولی دیده شده است كه گاهی بسیار سریع حادث می شود یعنی یك فرد در چشم خود احساس درد ناگهانی می كند و سپس چشم تار می شود . چنانچه فوراً و بلادرنگ به چشم پزشك مراجعه نشود . دید چشم به تدریج بدتر شده به طوری كه چشم در جاهای تاریك به سختی می تواند حالت تطابق ( هماهنگی ) را انجام دهد . و همه چیز برای او نامرئی خواهد بود درست مثل این كه یك شخص سالم از زیر نور آفتاب درخشان وارد سالن سینما شود. چنین بیمارانی ممكن است در اطراف نقاط نورانی مثلاً لامپ حلقه هایی شبیه قوس و قزح ببینند و تصویرها به تدریج تیره و مه آلود به نظر برسند .

مرحله بعدی آب سیاه از دست دادن دید طرفین است . در این حالت شخص فقط می تواند روبرو را ببیند .

چرا دید طرفین زودتر از دید روبرو از بین می رود ؟

برای اینكه فشار مایع داخل كره چشم نخست به سلولهای شبكیه و تارهای عصبی آن صدمه می زنند مرحله آخر این بیماری نابینایی كامل است و آن هنگامی اتفاق می افتد كه كار همه سلولهای عصبی و تارهای آنها مختل می شود .

اگربه همان اندازه كه نیست به شیك پوشی خود وسواس دارید مراقب دید چشمان خود هم باشید یعنی همیشه به دید چشم خود شك و تردید كنید همین شك شما رابه مطب دكتر بكشاند بینایی خود را از دست نخواهید داد .

آب سیاه بندرت قبل از 35 سالگی بروز می كند و معمولاً بین افراد 40 تا 70 ساله دیده شده است . و همچنین افرادی كه نزدیك بین هستند و یا بیماری قند دارند وهمین طور كسانی كه در خانواده آنها افراد مبتلا به آب سیاه وجود داشته اند باید بیشتر از دیگران مراقب خود باشند زیرا مبتلا شدن آنها بیشتر است .

در ضمن آب سیاه بر اثر فشار داخلی چشم است به معنی فشار خون نیست و این دو ارتباطی به هم ندارند .

آب مروارید

آب مروارید كه موضوع گفتار ماست یكی از بیماریهای عمده و قابل پیشگیری و درمان پذیر چشم است . در این مورد باید گوش به زنگ باشید و خود را به پزشك ماهر بسپارید تا بیماری شما را تحت كنترل درآورد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش در word

4-2- اثرات بیوانرژتیک یا القای بیولوژیک:  
5-2- مکانیسهای فعال سازی ( اکتیواسیون ) نوری  
6-2- وزوز:  
7-2- مروری بر مطالعات و آمار موجود:  
فصل سوم  
1-3- روند اجرای کار:  
1-1-3-  ادیومتری تون خالص:  
2-1-3- ادیومتری ایمیتانس:  
3-1-3- آزمون الکتروکوکلئوگرافی :  
4-1-3- آزمون گسیلهای صوتی اعوجاجی گوش (DPOAE)  
2-3- تابش اشعه لیزر کم توان :  
3-3- چگونگی جمع‌آوری داده‌ها:  
4-3- جمعیت مورد مطالعه :  
5-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها :  
6-3- محدودیت‌های موجود در مطالعه:  
فصل چهارم  
یافته های حاصل از پژوهش  
1-4- توزیع سنی:  
2-4- نتایج ارزیابیهای شنوایی:  
3-4- عوامل زمینه ای وزوز:  
1-3-4- محل درک وزوز :  
2-3-4- تطابق زیر و بمی وزوز:  
3-3-4- ساعات آگاهی از وزوز:  
4-3-4- آزمون تطابق بلندی وزوز:  
6-3-4- بررسی میزان آزاردهندگی وزوز بر حسب شاخص دیداری- قیاسی(VAS) :  
4-4- تغییرات مربوط به شاخصه‌های آزمون Ecoch :  
1-4-4- تغییر آستانه پتانسیل عمل مرکب:  
3-4-4- تغییرات نهفتگی پتانسیل عمل مرکب (CAP) :  
5-4- تغییرات مربوط به آزمون DPOAE :  
فصل پنجم  
1-5- نتایج کلی بررسی:  
2-5- بحث :  
3-5- اشکالات و محدودیت های مطالعه:  
4-5- ارائه پیشنهادها برای تحقیقات بعدی:  
فرم موافقت نامه آگاهانه  
پرسشنامه  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش در word

– Anon. Definition and classification of tinnitus, In Tinnitus , ciba foundation symposium 85, edited by D.Evered and G.Lowrenson, Appendix I, P: 300-302 (1981)

– hazell. J, history and Medical Investigation the 16th european Instructional course on tinnitus and it’s management (14-16 April 1996) pp:21-

– hall, James w, Hand Book of Aditory Evoked Responses, 1992, Allyn and Bacon

– HahnA, Ivan Sejna, kpistina stolbova and Ales cocek. Combined laser-Egb 761 tinnitus therapy. Acta otolaryngol 2001, suppl 545: 92-

– Hahn.A, M.Prochazha, clinical Results of comprehensive Laser therapy in a Groupe  of 200 Patiants 2001, email: tusita @ m box.vol.cz

– Mirz F, zacharie B, Anderson SE, Nielsen AG, johansen Ln, Bjer P, pedersen CB. Treatment of tinnitus with low-intesity laser-ugeskr laeger. 2002 Jun 19. 162(25): 3607-

– Nakashima T, veda H, Misawa H, suzuki, et al. Transmeatal low-power laser irriadiation for tinnitus. Otol Neuro tol. 2002 May, 23(3): 269-

– Prochazka Miroslav. M.D. the role of LLLT in treatment of tinnitus LASER. PARTNER. 2003. Tusita @ mbox.vol.cz

– Rogowski M, Mnich S, Gindzienska E, lazerczyk B. low-power Laser in the treatmant of tinnitus-a placebo controlled study-otolayngolpol. 1999 53(3): 315-

– Stach, Brad.A, comprehensive Dictionary of Audiology Illustrated , 1997, william & wilkins

– ShiomI Y, Takahashi H, Honjo I, kojima H, NaitoY, FujikiN. Efficacy of transmeatal low power Laser irriadiation on tinnitus preliminery report. Auris Nasus laryپایان نامه بررسی تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش در word 1997 24(1): 39-

– Tuner jan and Lars Hode low level laser therapy. clinical practice and scientific Background

– Tatiana. soloviera. low level laser therapy 1999 vol

– Vitagraf, Lasers in Medicine and Dentisting: basic science and up-to-date clinical application of low level laser therapy

– Zenker, and j. Barajas Evaluation of chronic tinnitus patient. Fundacin canaria Para la prevencin de la sordera 2004,

چکیده

در پژوهش حاضر، تأثیر تابش اشعه لیزر کم توان بر وزوز بیماران دارای سابقه ضربه صوتی حاد و یا مزمن را بررسی نمودیم. و نیز شاخصه‌های آزمونهای الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را نیز قبل و بعد از تابش اشعه لیزر، ثبت و بررسی نمودیم. بیماران حدود 12 جلسه تحت درمان با لیزر کم توان m.w 200 به مدت حدود 42 دقیقه  قرار می‌گرفتند و این روند درمان 2 مرتبه در هفته و به مدت 12 جلسه صورت گرفت. طول موج لیزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزیابیهای ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس و ارزیابی وزوز شامل تطابق بلندی و تعیین زیر و بمی وزوز، میزان بلندی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و میزان آزاردهندگی ذهنی وزوز بر حسب معیار قیاسی- دیداری و آزمون الکتروکوکلئوگرافی و گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج نیز قبل  و بعد از دوره لیزر درمانی ثبت و بررسی گردید. تطابق بلندی وزوز با  تغییرات آماری معناداری را در قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان نشان داد. میزان بلندی ذهنی و آزار دهندگی ذهنی نیز کاهش یافت و لی بدلیل محدود بودن تعداد نمونه‌گیری این اختلاف معنادار نبود

مقدمه

وزوز درک صدا یا نویز بدون حضور یک منبع خارجی واقعی می‌باشد که این عارضه همراه با انواع گوناگون کم شنوایی می‌باشد وزوز اغلب با کم شنوایی ناشی از نویز همراه می‌باشد. مطالعات اپیدمیولویک نشان داده‌اند که حدود 17% از جمعیت وزوز دارند در حالیکه تنها فقط 5/0 الی 6/1 % به طور شدیدی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در میان افراد با آسیب شنوایی حدود 67% از وزوز رنج می‌برند (Zenker.F 2004)

در این پژوهش، تأثیر اشعه لیزر کم توان را بر وزوز و شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج را بررسی نمودیم. اشعه لیزر کم توان، یک روش غیر تهاجمی بدون عوارض جانبی می‌باشد که به جهت پایین بودن توان خروجی لیزر و نیز طول موج منحصر به فرد آن، میزان جذب آن از طریق پوست کاهش یافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزایش می‌یابد. اشعه لیزر کم توان باعث فعالیت ATP سازی در سلولها می‌گردد

متدو روشها

پژوهش حاضر بر روی 5 فرد مبتلا به وزوز ناشی از ضربه صوتی صورت گرفت. 3 نفر از بیماران وزوز یکطرفه و 2 نفر دارای وزوز دوطرفه بودند که مجموعاً 7 گوش تحت درمان با اشعه لیزر کم توان قرار گرفت

بیماران قبل از دوره درمان، مورد آزمایشات ادیومتری تون خالص و ادیومتری ایمیتانس قرار می گرفتند و در صورت لزوم جهت رد ضایعات فضاگیر، آزمایشات تکمیلی شامل MRI و ABR انجام می‌شد. ارزیابی وزوز بیماران شامل آزمون تطابق بلندی وزوز و تعیین زیر و بمی وزوز در آنها صورت گرفت. و پرسشنامه‌ای جهت بررسی میزان بلندی ذهنی وزوز و  میزان آزاردهندگی وزوز بر حسب معیار دیداری- قیاسی- تکمیل می‌گردید. جهت پایش تغییرات احتمالی میکرومکانیکهای حلزونی آزمایشات الکتروکوکلئوگرافی ثبت می‌گردید. در این آزمون، سطح آستانه پتانسیل عمل مرکب (CAP)، دامنه CAP و زمان نهفتگی CAP[1] و نسبت دامنه پتانسیل تجمعی به پتانسیل عمل (Sp/AP) ثبت گردید

آزمون گسیلهای صوتی ناشی از اعوجاج (DPOAE) به صورت رسم Dp-gram در دو سطح شدتی  و  ثبت  می‌گردید

این آزمایشات قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان صورت می‌گرفت در هر فرد حدود 12-10 جلسه لیزر درمانی به صورت 2 جلسه در هفته صورت می‌گرفت و در هر جلسه در گوش مبتلا به وزوز، تابش اشعه لیزر کم توان با توان m.w200 به مدت حدود 42 دقیقه صورت می‌گرفت. حدود J180 انرژی از طریق تابش به زائده ماستوئید و حدود J 90 انرژی از طریق تابش به مجرای خارجی گوش صورت می‌گرفت

نتایج

در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون Parred t-test و آزمون Willcoxon استفاده گردید. تطابق بلندی وزوز قبل و بعد از لیزر درمانی تفاوت آماری معناداری  نشان داد. میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی ذهنی در مبتلایان به وزوز کاهش یافت( ما بدلیل محدویت تعداد نمونه‌ها، اختلاف آماری معناداری را نشان نداد هیچکدام از شاخصه‌های آزمون الکتروکوکلئوگرافی، شامل آستانه CAP، دامنه CAP، زمان نهفتگی CAP و نسبت دامنه SP/AP در مراحل ارزیابی قبل و بعد از تابش اشعه لیزری، از نظر آماری اختلاف معنادرای نشان ندادند

آزمون DDOAE در سطح شدت  ،  در تمام بیماران مقادیر منفی و کوچکی را قبل و بعد از تابش اشعه لیزر کم توان نشان داد

در سطح شدت  در سه نقطه  و  و  و  و  و  قبل و بعد از لیزردرمانی اندازه گیری گردید. نقطه  و  اختلاف آماری معناداری را نشان داد. بعد از تابش اشعه لیزر، کاهش دامنه در این نقاط دیده می شد

بحث

در این پژوهش، نیز در مورد تطابق میزان بلندی وزوز، شاهد اختلاف معناداری بودیم که در نتیجه محققان Prochatka و همکاران (2000)، که در بررسی تأثیر لیزر کم توان m.w200 و داروی Egb761 به 26% بهبودی کامل و 36% بهبودی بیشتر از 50% می یافتند

Hahn.A و همکاران در سال 2001، در مطالعه ای بر روی 200 بیمار، در بررسی تأثیر لیزر کم توان و درمان دارویی EGb761 به 26% بهبودی کامل و 43% بهبودی بیش از 50% دست یافتند. که لیزر با توان m.w300 را استفاده نموده بودند. این محققین تأثیر ترکیبی دارو و لیزر کم توان را بررسی نمودند

Nakashima و همکاران (2002) در بررسی تأثیر لیزر کم توان m.w60 را در درمان وزوز به کار بردند و به تفاوت آماری معناداری در نتایج ارزیابی وزوز و DPOAE دست نیافتند. گزارش نمودند که درمان لیزری m.w 60 را جهت کنترل وزوز مؤثر نمی باشد

Rogowski و همکاران (1999) در مطالعه 32 بیمار تحت درمان لیزر کم توان، معیار دیداری – قیاسی بلندی وزوز و TEOAE را قبل و بعد از درمان به کار بردند و تفاوت آماری معناداری در بلندی وزوز و تغییرات دامنه TEOAE نیافتند

Mirz.f و همکاران (2000) در یک مطالعه دو سویه کور، با استفاده از لیزر توان m.w50 و طول موج nm830 را در 49 بیمار در کنترل وزوز را بررسی نمودند و با وجود آنکه 18% بیماران بهبودی را نشان دادند، اشعه لیزر کم توان را وسیله ارزشمندی در درمان مبتلایان به وزوز دیر درمان دانستند

در پژوهش حاضر، بین تأثیر لیزر و تغییرات حلزون با استفاده از آزمون‌EcochG و DPOAE به تغییرات معناداری دست نیافتیم. اما تأثیر لیزر بر بلندی وزوز و کاهش میزان بلندی ذهنی وزوز و میزان آزاردهندگی آن را احتمالاً بدلیل استفاده از از توان بالای لیزر m.w200 می باشد

میزان بهبودی وزوز در تحقیقاتی که توان بالاتر لیزر را همراه با داروی EGb6761 به کار برده بودند، بیشتر از تحقیقات دیگر می باشد

فصل اول

1-1-  موضوع و اهمیت آن

این تحقیق جهت بررسی تاثیر تابش اشعه لیزر کم توان بروزوز و شاخصه های آزمون های الکتروکوکلئوگرافی  و گسیلهای صوتی گوش انجام شده است. امروزه تعداد زیادی از افراد از وزوز گوش خود رنج می برند. با وجود تدابیر متعددی که در این زمینه به کار گرفته شده است هنوز درمان قطعی و معینی برای این مشکل یافت نشده است

عوامل متعددی در ایجاد این مشکل دخیل هستند که از جمله آنها می توان به اختلالات حلزونی، ضایعات عصبی و اختلالات مرکزی، ناراحتیهای عروقی، اختلالات گردنی و … اشاره نمود. فرد مبتلا به وزوز بسته به میزان بلندی وزوز از احساس صدا در گوش رنج می برد و این مشکل آرامش روحی و روانی شخص را متاثر می سازدDavis (1996) گزارش نمود که یک سوم از همه بزرگسالان برخی از انواع وزوز را گزارش می کنند و در حدود 10 درصد افراد، وزوز خود بخودی طولانی مدت (P.S.T)[2] را گزارش می کنند که در حدود 5 درصد آنها دچار وزوز ناراحت کننده نسبتاً شدیدی می باشند و حدود 4-2 درصد افراد مبتلا به مراکز بیمارستانی دارای سرویسهای درمانی ارجاع داده شده اند

وزوز مشکلی است که در افراد مبتلا اضطراب و پریشانی، عصبانیت، افسردگی، تحریک پذیری، بی خوابی، آشفتگی، ترس، انزوا ایجاده نموده و کیفیت زندگی افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد

در این تحقیق، تاثیر اشعه لیزر کم توان را بر وزوز بررسی نموده ایم. یکی از کاربردهای بسیار مهم لیزر، در امر پزشکی است. اصولاً به کارگیری انرژی فوتون به جای تیغ جراحی بیش از دو دهه است که به کار گرفته شده است

یکی از کاربردهای لیزر در پزشکی، استفاده از لیزرهای کم توان در لیزر درمانی می باشد

این روش درمان که شکلی از پرتو درمانی به شمار می رود، در سالهای اخیر مورد توجه پزشکان و متخصصان قرار گرفته است. در این تکنیک طول موج انتخابی پرتوهای لیزر به گونه ای است که عمق نفوذ فراوانی در بافت داشته و به راحتی از لایه های بافت عبور کرده و به عمق چند سانتیمتری ( حداکثر تا cm7 ) رسیده و با سلول مورد نظر وارد واکنش می شود. در درمان لیزر، انرژی فوتونهای نوری جذب سلول شده، سبب تحریک آن و واکنشهای فتوبیولوژیکی می گردد. از آنجاییکه اشعه لیزر یک محرک بیولوژیک خوب به حساب می آید، از لیزر درمانی می توان در مواردی که احتیاج به تقویت واکنشهای موضعی و عمومی ارگانیسم هست استفاده کرد

با توجه به استفاده گسترده و موفقیت آمیز اشعه لیزر در طب، در این مطالعه ما میزان تاثیر تابش اشعه لیزر کم توان را بر وزوز بررسی نموده ایم و جهت بررسی و پایش تغییرات فیزیولوژیک احتمالی حلزون، از آزمونهای الکتروکوکلئوگرافی و آزمون گسیلهای صوتی گوش بهره گرفته ایم

2-1- متغیرهای اصلی یا لغات کلیدی در مطالعه و تعاریف آنها

[1] Compouid Action Potential

[2] – P. S.T (Prolonged spontaneos tinnitus)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله قرص های شادی آور و هیجان‌زا (اکستازی) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قرص های شادی آور و هیجان‌زا (اکستازی) در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قرص های شادی آور و هیجان‌زا (اکستازی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قرص های شادی آور و هیجان‌زا (اکستازی) در word

مقدمه
قرص‌های شادی آور در ایران
تاریخچه
اکستازی چیست؟
گفت و گو با دکتر سیدمصطفی میراکبری
لطفاً مفهوم اصلی اکستازی را بیان کنید؟
آیا داروهای اکستازی در پزشکی کاربرد خاصی دارد؟
می توانید چند نمونه از این سوء استفاده ها را نام ببرید؟
در ایران، بیشتر در چه قشر سنی این داروها مورد سوء استفاده قرار گرفته است؟
با توجه به این داروها غیرمجازند، چه کسانی آن را در اختیار مردم قرار می‌دهند؟
می توانید بگویید پیامدهای مصرف یک داروی اکستازی چیست؟
وابستگی یعنی چه؟
دلیل این که پس از یک دوره مصرف نیاز به دارو افزایش می یابد، چیست؟
آیا ارتباطی میان مصرف این داروها و اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد؟
چطور می توان فهمید کسی داروی اکستازی مصرف می کند، یعنی آیا این افراد علائم ظاهری خاصی دارند؟
آیا راهی برای ترک مصرف دارو وجود دارد؟
با توجه به مضرات مصرف این داروها، توصیه شما به افرادی که ندانسته اقدام به استفاده از چنین موادی می کنند، چیست؟
ترفندهای سوداگران
تجربه ای جدید در ایران
تاریخ اعتیاد در ایران
فصل جدید
عوارض و پیامدهای اکستازی
آمارگیری
نتیجه گیری

مقدمه

متاسفانه داروهایی که با عنوان نشاط آور عرضه می شوند و انرژی فوق العاده همراه با شادی کاذب در افراد ایجاد می کنند، برای انسان زایدآور هستند و سلامتشان را به خطر می اندازند

سنین جوانی خود به خود مملو از انرژی و شادی طبیعی است که خداوند در جوانان گذاشته و هرچیز مصنوعی باعث افزایش انرژی شود زاید است و عوارض بسیار خطرناکی دارد؛ بخصوص داروها که با کمی افزایش سم تبدیل می شوند و می‌بایست کاملاً از این کار پرهیز شود. متاسفانه سازندگان و توزیع کنندگان این نوع مواد خیلی ساده جوانان را هدف قرار می دهند و از سادگی آنها استفاده می کنند و آن مواد را در اختیار آنها قرار می دهند. آمار به دست آمده حاکی از آن است که افراد بالای 30 سال بندرت دنبال این نوع داروها می روند و بیشتر برخی جوانان زیر 30 سال در کشور ما، مصرف کنندگان این داروها شده اند. فراموش نکنیم بیش از 45 درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند و با یک مطالعه مناسب بوضوح در می یابیم آمار و ارقام بزهکاری و اعمال خلاف عفت عمومی ناشی از مصرف این گونه مواد در کشور ما به شدت بالا رفته، محاکم دادگستری و دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اجتماعی بهترین مرجع برای بررسی این موضوع هستند

وجود چنین موادی سبب بی پروایی و شدت شهوات نفسانی می شود و مسوولان مملکتی در این زمینه باید تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کنند. این داروها تماماً وارداتی است و افراد سودجو و بی توجه به عوارض جسمانی این داروها، از طرق مختلف اقدام به ورود و توزیع آنها می کنند. این داروها به هیچ وجه مجاز به توزیع در سیستم دارویی رسمی کشور و داروخانه های موجود در ایران نیستند و چنانچه هر از گاه این مراکز ادام به خرید و توزیع آن کنند و مرتکب خلاف شوند، می توان آنها را تحت پیگرد قانونی قرار داد

ضرورت دارد برای جلوگیری از توزیع احتمالی این داروها از سوی مراجع رسمی مجازات سنگین در نظر گرفته و به همگان اعلام شود. باید توجه داشت این قبیل داروها را شرکتهای تولید کننده فقط به این منظور تولید نمی کنند و بیشتر برای درمان بیماری های خاصی که در جوامع آنها وجود دارد، تولید می شود و اثرات نشاط آور، گاه از عوارض ثانویه این داروهاست

به عنوان مثال، وقتی داروی ماینوکسیدیل را برای فشار خون تولید و عرضه کردند، پس از 2 سال اول متوجه شدند سبب رویش بیش از اندازه موهای بدن می شود، بنابراین آنها از این داروها که ابتدا به صورت قرص و آمپول تولید می شد، بنابراین آنها از این دارو که ابتدا به صورت قرص و آمپول تولید می شد، محلول های موضعی مخصوص برای موی سر تولید کردند که در حال حاضر یکی از موثرترین داروهای رشد موی سر هستند. پس اگر قرار بود داروهای نشاط آور را فقط برای آثار شادی افزایی و افزایش انرژی و حرکت جسمی تولید کنند، قدر مسلم مسوولان دارویی کشور تولید کننده، از صدور مجوزهای مربوطه خودداری می کردند و وجود چنین داروهایی را ضروری نمی دانستند

خودداری نیروزای بسیاری در دنیا و ایران وجود دارد که پزشکان برای بیماران مربوط تجویز می کنند و هیچ اشکالی هم ندارد، ولی اگر همین داروها را ورزشکاران مصرف کنند و آزمایش دوپینگ از آنها به عمل آید، به هر رکوردی که در رشته ورزشی خود رسیده باشند، مردود شناخته می شود و جریمه می شوند که این نشان می دهد این داروها برای این نوع کار مجاز نیست، در حالی برای بیماران مربوطه هیچ اشکالی نداشته است. داروهای نشاط آور نیز همین شرایط را دارند


قرص‌های شادی آور در ایران

متاسفانه این روزها جمعی از نوجوانان و جوانان که اکثراً زیر 20 سال سن دارند در اثر بی اطلاعی به مصرف قرص های توهم زا (اکستازی از مشتقات آمفتامین ها) که در اشکال گوناگون (آدامس، کپسول، پودر و آمپول) موجود است، رو آورده اند و نباید فراموش کرد آمفتامین ها گروهی از داروها هستند که از نظر ساختمانی با ناقلهای عصبی نوراپی توین و دوپامین مربوط بوده و تحت عنوان داروهای محرک سیستم عصبی مرکزی نیز معروف می باشند که بالطبع مصرف آن اثرات جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت

علیرغم آنکه مصرف این موارد اغلب برای بهبودی کارآیی، کاهش خواب و ایجاد سرخوشی مورد استفاده قرار می گیرند، آثار مصرف آن علاوه بر سرخوشی کاذب، اضطراب و بی قراری، عصبانیت و اختلال در قضاوت می باشد. همچنین می توان به تغییر رفتارهایی در بدن نظیر تغییرات فشار خون، لرزش بدن و تهوع و استفراغ، اتساع مردمک، کاهش وزن، بروز سایکوز شبیه اسکیزوفرنی، ضایعات پوستی مزمن و اختلالهای ایکمیک قلب اشاره داشت

به طور کلی داروهای محرک و این دارویی که اخیراً مورد استفاده قرار می گیرد (اکستازی) علاوه بر محرک بودن دارای خواص توهم زایی است. این ماده اغلب به دلیل اثرات اولیه اش یعنی شادی و قدری آرام بخش بودن مورد مصرف می باشد، البته به طور معمول در مهمانی ها استعمال می گردد از همین جهت در کشورهای غربی به آن داروی کلوپ هم گفته می شود

آنچه که باید مورد تاکید قرار گیرد، اثرات پس از مصرف آن است که اگر بیش از حد باشد در واقع نه تنها نشاط آور نیست بلکه احتمال بروز اضطرابهای شدیدی را به همراه خود می آورد و به دلیل محرک زا بودن باعث بالا رفتن فشار خون و زیاد شدن تعداد ضربان قلب می شود. از طرف دیگر شدیداً موجب کم آبی در بدن می گردد و همین مساله می تواند عامل مهمی برای بروز خطر مرگ باشد. به طور مثال می تواند به 15 درصد از علت مرگ در اثر استعمال این دارو در کشورهای غربی اشاره کرد و دلیل آن هم، این است که چون قادر نیستند از حواس خود به درستی استفاده کنند، نیاز به مصرف آب را حس نکرده در نتیجه احتمال ایست قلبی و به دنبال آن مرگ شخص رخ خواهد داد

ناگفته نماند، متاسفانه مرگ هرچند عارضه کوتاه مدت است اما در طولانی مدت فرد دچار اضطراب، خستگی، افسردگی شده و به طور کلی تعادل روانی وی برای همیشه به هم خواهد ریخت. همچنین عوارضی مانند مشکلات قلبی، کلیوی و; را بر جای خواهد گذاشت

در اثر مصرف این مواد ممکن است از فرد رفتارهای ناشایستی که بعضاً می تاند جنسی باشد، سرزند. بنابراین همین مساله می تواند به یکی از عوامل انتشار بیماری ایدز در جوامع مختلف تبدیل شود

اکستازی یک داروی کشنده، اما با ظاهری گول زننده است که مصرف کننده را برای مدت بسیار کوتاه به عالم رویا راهنمایی می کند. مصرف آن سبب می گردد، فرد در تسخیر داروی مزبور در آید و بر اعمال و رفتار خود هیچ گونه اختیار عملی نداشته باشند

فردی که از این قرص ها مصرف کرده و اصطلاحاً به آن «ادکس توکانده» می گوید، اظهار می کند: «ضرری که اکستازی دارد بعد از تمام شدن اثر آن مشخص می شود. بعد از اینکه این قرص را استفاده کردم، 2 تا 3 روز بعد هوش و حواس درستی نداشتم، یعنی در لحظه اول همه چیز خوب بود. به قدری دچار هیجان و شادی شده بودم که وحشیانه می رقصیدم. ولی بعد از اتمام اثر آن تمام چیزهایی که در اطراف من زیباترین شکل موجود را به خود گرفته بودند، بسیار زشت و وحشتناک گردیدند.»

اکستازی و به عبارتی آمفتامین ها مانند دیگر مواد خانواده داروهای محرک و توهم‌زا فاقد علایم آشنای اعتیاد به مواد مخدر هستند، اما اعتیاد روانی و عوارض جسمانی آن شاید خطرناک تر از مخدرها باشد و همچنین نکته جالب توجه این است که مصرف مکرر این ماده موجب می گردد مصرف کننده به مواد الکلی، حشیش و هروئین تمایل پیدا کند و علاوه بر این خود ماده علیرغم بینش ناصحیح موجود اعتیادآور هست

این ماده به دلیل اثرات روانی خود فرد مصرف کننده را تشویق می کند تا بیش از یکبار استفاده نماید و زمانی که فرد نسبت به آن اعتیاد پیدا کرد، دوز مصرفی را به طور مرتب بالا برده و اگر این مساله افزایش یابد، قطعاً نه تنها فرد بلکه جامعه را با مشکلات پیچیده ای مواجه خواهد کرد. نکته جالب توجه این است که آنچه ما تقریباً هر روز در جریان خبر آن قرار می گیریم، دستگیری باندهای معروف تهیه و توزیع مواد مخدر می باشد، که به طور مرتب در روزنامه ها به چاپ می رسد. در انتهای تمام این حوادث بحث کنترل مرزها و ورود مواد مخدر از افغانستان همواره مطرح بوده و همچنان مطرح است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آرتوروز ستون فقرات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آرتوروز ستون فقرات در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آرتوروز ستون فقرات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آرتوروز ستون فقرات در word

آرتوروز ستون  فقرات چیست ؟

مقدمه  بر علم ورزش;

آشنایی  با اختلالات شایع  اندامهای حرکتی تحتانی و ستون فقرات;

پیشگیری از  عوارض;

آشنایی با کاهش فشار بر ستون فقرات

برای کاهش فشار بر ستون فقرات  کمری

مواد و روش;

یافته ها

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 آرتوروز ستون  فقرات چیست ؟

با افزایش  سن  به مرور میزان آب و محتوای پروتئینی غضروف های بدن کاهش می یابد . این تغییرات موجب  ضعیف تر شدن و شکنندگی بیشتر مفاصل و سطوح غضروفی خواهد شد. (این تغییرات که اغلب با افزایش سن پدید می آیند در اصطلاح علمی دژنراسیون نامیده می شوند .)

همانطور یکه می دانید قسمت قابل توجه و مهمی از مهره های ستون فقرات و مفاصل بین مهره ای (فاست ) از غضروف درست شده است و به همین دلیل با گذشت زمان در معرض تغییرات دژنراتیو (تغییر محتوای آب و پروتئین و تغییرات حالت طبیعی می باشند. )این تغییرات همان حالتی ست که به اسم آرتروز (در اصطلاح عامیانه اش )نامیده می شود

دژنراسیون دیسک را در اصطلاح علمی اسپوندیلوزیس می نامند

رادیو گرافی ساده ، ام ، آر ، آی و سی تی اسکن می توانند اسپوندیلوز  مهره ای را به صورت کاهش فاصله بین مهره های مجاور ، و در موارد پیشرفته به شکل تغییر شکل مهرهای درگیر و دفورمه شدن آنها نشان دهند . مراحل زودرس و اولیه ی این تغییرات در ام ، آر ، آی بشکل تیره رنگ شدن دیسک مبتلا  در  مقایسه  با دیسک های سالم دیده می شوند

وقتی  دیسک بین مهره ای  دچار این تغییرات شد استعداد بیشتری برای فتق و بیرون زدگی پیدا میکند

 دژنراستون دیسک میتواند باعث درد  موضعی در محل مبتلا شود و این حالت  در هر  محلی از ستون فقرات محتمل است

درگیری دیسک های گردن باعث درد گردن خواهند شد ، دژنراسیون دیسک های ناحیه پشت با دردهای جدار قفسه سینه ، ودرگیری دیسک های کمری  باعث گنر دردهای  آزار دهنده  خواهند شد . این حالات در همه ی گروه های سنی می توانند دیده شودند اما در سالمندان شایع ترند . فتق بیشتر دیسک و بیرون زدگی قابل توجه تر آن می تواند علائم و مشکلات پیچیده تری را ایجاد کرده و حتی با دردهای انتشاری به دست یا پا ها ( دردهای  سیاتیکی ) و یا علائم حسی حرکتی مثل ضعف در  قدرت عضلانی و گاه  ب ی اختیاری و عدم کنترل بر ادرار و مدفوع  و نیز ناتوانی در دراه رفتن  و لنگش پاها تظاهر کنند

 مقدمه  بر علم ورزش

آشنایی  با اختلالات شایع  اندامهای حرکتی تحتانی و ستون فقرات

امروزه  بطور نسبتاً  شایع و فزاینده ای در جریان انجام ورزش های معمول و فعالیت های فیزیکی روزمره درسطح بین المللی پدید آمد

به عنوان مثال

1-  آماری که توسط پخش رومانولوژی نیروی  هوایی آمریکا در  سال 1993 منتشر شد . نشان داد که معافیت پزشکی عمدتاً بعلت دردهای کمر ، زانو و پاها با منشاء مکانیکی از  سال 198 تأثیر 1991 از  20 درصد  به 60 درصد رسیده است

آیا این نوع آسیب ها ودر معلولیت ها در  اثر بکار گیری غیر  بهداشتی ، غیر فنی ، غیر ضروری و افراطی (overune) دستگاه استخوانی – مفصلی در جریان  انجام ورزش های رزمی و غیر رزمی ، رقص ها و برخی دیگر از فعالیت بدنی رایج در غرب که عمدتاً غیر  بهداشتی ئ غیر  فنی هستند ، پدید نیامد است ؟

 2-  شیوع درد  در پاها و ساق ها در  سربازان ارتش آفریقا جنوبی که کفی ها حمایت  کننده قوس های پاها استفاده کردند ، کمتر از  سایر ارتش های  مشابه  گزارش شده است

آیا استفاده از  کفی های  مناسب با برقرار کردن  تعادل  در  تراز محورهای استخوانی –مفصلی  باعث نشده که مقاومت بافتهای  مربوطه نسبت به فشارهای  وارده  بیشتر گردد؟

3-    با کاهش ارتفاع  موانع پذش در ارتش دانمارک ، یوع آسیب های فوق کاهش یافت

4-  در سال 1994 گروهی از  محققان  انگلیسی طی  مطالعه ای  دریافتند کمر دردهای گذرا در زوجینی بود که فرزند نداشتند  و مشاهده شد شیوع این نوع کمر دردها ،  با تعداد فرزندان رابطه ممستقیم  دارد و علت  آن را به فعالیت های  بدنی که لازمه مراقبت  از  کودکان  است  نسبت دادند

از آنجا که همه زوجین دارای  فرزند دچار این مشکل نمسدند  ، ایا وقوع  این نوع کمر دردها ناشی  از  تفاوت ها ی مربوطه به وضعیت پیو مکانیکی  افراد نیست ؟

مشاهدات  بالینی  نشان می دهد افرادی که دچار کمر دردهای مزمن با منشاء مکانیکی هستند . قبل از اینکه دردهای  شدیتری و دائمی می شدند . از سالها قبل  دچار کمر دردهای  گذرا  می شوند  به تدریج با افزایش سن ، شدت  و مدت دردها زیادتر شده و در  نهایت  ، معاولیت هایی را به دنبال دراد که ممکن است  جبران  ناپذیر باشد . بنابراین لازم است که این نوع درد ها گذرا ، جدی تلقی شده و سعی شود  از طریق  رعایت اصول بهداشت مربوط به بیو مکانیک و تمعدیل های لازم  در انجام  فعالیت های فیزیکی  روزمره  و ;  بطر قاطع  از روند  مخرب آن جلوگیری  به دعمل  آید 

 5-  شیوع آرتروز مفاصل  ران در جوامع  غربی  در افراد 60 ساله و بالاتر  تأثیر  10 درصد گزارش  شده است . ول ی شیوع این  بیماری  ( آرتروز اولیه  مفاصل ران ) در اغلب جوامع شرقی به مراتب  کمتر از  جوامع غرب ی است . برای بررسی  علت این  تفاوت  ، در مقاله ای به عنوان نحوه  تغذیه غضروف های مفاصل ران و زانو ، منافع و مضار چمباتمه نشستن   موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده  ام . ( مجله صنعت کفش  اسفند  1376)

 پیشگیری از  عوارض

چون انجام  اعمال  ورزشی  مستقیماً با  بهداشت جسمانی  و روانی  فرد و جامعه  در ارتباط است  ،  باید جنبه های علمی  و فلسفی آن که  ابعاد  گوناگون  دارد  ،  قویاً مد نظر  قرار گرفته  شود

در  صورتی  که روشها و چگونگی  انجام  اعمال ورزشی  ، مناسب  با  وضعیت جسمی و روانی افراد نباشد ، نه  تنها به اهداف مورد نظر  دست  نمی  یابیم  ،  بلکه  دچار  ضرر  و آسیب های  نیز  می شویم که در  برخی از  موارد جبران ناپذیر  است . بدین منظور  جهت  پیشگیری  از  عوارض  احتمالی  لازم است

1-  دستگاههای گوناگون  شخص از  نظر جسمی و روانی از  طریق مصاحبه های  بالینی ، معاینات فیزیکی  ، آزمایشگاهی  ،  پرتو نگاری و ; مورد ارز یابی ،  بحث و تحقیق قرار گیرد 

2-  متخصصان مربوطه لازم است به طور  گروهی  و مشورتی  عمل  کنند تا  نتایج حاصله  بیشتر  با واقعیت ها منطبق باشند

3-    اطلاعات  جمع  آوری شده  و نتایج حاصله  باید در  اختیار  ورزش کنند گان  قرار داده  شود

آشنایی با کاهش فشار بر ستون فقرات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی میكروسكوپهای الكترونی و كاربرد آنها در علم پزشكی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی میكروسكوپهای الكترونی و كاربرد آنها در علم پزشكی در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی میكروسكوپهای الكترونی و كاربرد آنها در علم پزشكی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق بررسی میكروسكوپهای الكترونی و كاربرد آنها در علم پزشكی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق بررسی میكروسكوپهای الكترونی و كاربرد آنها در علم پزشكی در word :

تحقیق بررسی میكروسكوپهای الكترونی و كاربرد آنها در علم پزشكی در word در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

پیدایش میكروسكوپ‌های الكترونی عبوری (TEM) به صورت تجاری به سال 1940 بازمی‌گردد، اما از سال 1950 به بعد بود كه كاربردهای گسترده‌ای در بررسی فلزات پیدا نمودند. مهم‌ترین عامل كاهنده در كاربرد TEM مطالعه فلزات در آن سال‌ها به مشكلات تهیه نمونه مربوط می‌شد. اما امروزه با توجه به روش‌های گوناگون تهیه نمونه فلزات، این نوع میكروسكوپ‌ها جایگاه خاصی را در میان متخصصین مواد و متالوژی برای خود ایجاد نموده و باعث بروز نقطه عطف بسیاری از پژوهش‌ها و تحقیقات گشته، به آن‌ها سرعت فراوانی داده‌اند. امروزه میكروسكوپ الكترونی عبوری امكان مطالعه موارد متنوعی در مواد گوناگون نظیر ویژگی‌های ریزساختاری مواد، صفحات و جهات بلوری، نابجایی‌ها، دوقلویی‌ها، عیوب انباشتگی، رسوب‌ها، آخال‌ها، مكانیزم‌های جوانه‌زنی، رشدو انجماد، انواع فازها و تحولات فازی، بازیابی و تبلور مجدد، خستگی، شكست، خوردگی و … را فراهم آورده‌است. در كل قابلیت‌های امروزی TEM را می‌توان مرهون چهار پیشرفت زیر دانست كه دوتای آن‌ها در ساختمان دستگاه و دوتای دیگر در نحوه تهیه نمونه حاصل شده‌اند:

– استفاده از چند عدسی جمع‌كننده

– پراش الكترونی سطح انتخابی

– نازك‌كردن نمونه‌ها برای تهیه نمونه‌های شفاف در برابر الكترون‌ها

– تهیه نمونه به روش ماسك‌برداری

در بررسی مواد، میكروسكوپ الكترونی عبوری دارای سه مزیت اصلی ذیل است:

1- قابلیت دسترسی به بزرگنمایی‌های بسیار بالا (حتی بیش از یك میلیون برابر) به دلیل به‌كارگیری انرژی بالی الكترون‌ها و در نتیجه طول موج كمتر پرتوها.

2- قابلیت مشاهد ساختمان داخلی فلزات و آلیاژها به دلیل قدرت عبور الكترون‌های پر انرژی از نمونه نازك.

3- قابلیت بررسی سطوح انتخابی نمونه به دلیل وجود حالت بررسی با پراش الكترون‌ها.

مقایسه TEM با OM

به طوور كلی میكروسكوپ الكترونی عبوری (TEM) مشابه میكروسكوپ نوری (OM) است با این تفاوت كه در آن به جای نور با طول موج حدود 5000 از الكترون‌هایی با طول موج حدود 05/0 برای روشن كردن نمونه استفاده می‌شود. این امر به میكروسكوپ امكان می‌دهد كه از نظر تئوری دارای قدرت تفكیك 105 با بهتر از میكروسكوپ نوری گردد. اما در عمل به علت محدودیت‌های مربوط به طراحی عدسی‌ها و روش‌های نمونه‌گیری، قدرت تفكیك تنها به 2 می‌رسد كه به نسبتی در حدود 1000 مرتبه از قدرت تفكیك میكروسكوپ نوری بهتر است. در كارهای روزمره قدرت تفكیك TEM حدود 10 است. قدرت تفكیك زیاد میكروسكوپ عبوری در مقایسه با میكروسكوپ نوردی امكان كاربرد آن برای بررسی رزساختار فلزات را فراهم می‌سازد. زیرا امكان مشاهده اجزای نمونه تا ابعاد اتمی را میسر می‌نماید.

این قدرت تفكیك مسلماً بدون زحمت و صرف وقت قابل دستیابی نیست، اما به‌هر حال در دسترس متالورژیست‌ها قرار دارد. بزرگنمایی زیاد نیز برای استفاده كامل از قدرت تفكیك میكروسكوپ ضروری است. با وجود این حتی با بزرگنمایی‌های حدود 1000 نیز نتایج TEM به مراتب روشن‌تر از نتایج میكروسكوپ نوری است. پرتوی روشن‌كننده در TEM الكترون و در OM، امواج نوری مركب است. یك عدسی الكترونی ساده قادر است بزرگنمایی را حدود 50 تا 200 برابر افزایش دهد.

اجزای میكروسكوپ الكترونی عبوری TEM Parts

در شكل اجزای اصلی یك میكروسكوپ الكترونی عبوری نشان داده شده‌است. این طرح بنا به مورد كاربرد، به منظور به‌كارگیری انواع اثرات متقابل الكترون و نمونه اصلاح یا ترمیم‌شده و به تجهیزات كمكی و ویژه مجهز می‌گردد. همان‌طور كه مشاهده می‌شود از اجزای اصلی یك دستگاه TEM، می‌توان تفنگ الكترونی، عدسی جمع‌كننده، ردیف‌كننده پرتو، نگهدارنده نمونه، عدسی شیئی، عدسی تصویری، سیستم‌های ازبین برنده آلودگی، پرده فلورسنت و دوربین عكاسی را برشمرد. كل سیستم در خلاء حداقل 4-10 تور قرار دارد تا مسیر آزاد طولانی برای الكترون‌ها موجود باشد. در شكل (3) نیز مسیر حركت پرتوهای الكترونی نشان داده شده‌است.

تفنگ الكترونی Electron Gun

سیستم روشن‌كننده در TEM شامل یك تفنگ الكترونی است كه از یك رشته (فیلامنت) گرم (عمدتاً از جنس تنگستن) متصل به پتاسیم الكتریكی بالا كه با یك محفظه قطبی به نام استوانه و هنلت (Wehnelt ) احاطه می‌شود، تشكیل شده‌است. پایین‌تر از این قسمت یك آند متصل به زمین قرار گرفته كه در وسط آن سوراخی برای عبور الكترون‌ها به طرف پایین ستون تعبیه شده‌است. ولتاژهای شتا‌ب‌دهنده به‌كار رفته در دو گروه عمده قرار می‌گیرند. میكروسكوپ‌های معمولی از ولتاژهای 20 تا 120 كیلووات استفاده می‌نمایند. تعداد ولتاژ انتخاب‌شده در این فاصله معین بوده و معمولاً با گام‌های 20 كیلوولتی است. در گروه دیگری از میكروسكوپ‌ها (مرسوم به میكروسكوپ‌های ولتاژ بالا) از ولتاژهای 200 تا 1000 كیلوولت نیز استفاده می‌شود.

شایان ذكر است كه تمام انواع ذكرشده به‌صورت تجاری در دسترس بوده و قیمت متناسب با ولتاژ شتاب‌دهنده تعیین می‌گردد. جریان كلی تفنگ الكترونی در حدود A m 100 است. اما تنها كسری آن موجب تشكیل تصویر نهایی شده و بقیه آن توسط دریچه‌های گوناگون ستون میكروسكوپ جذب می‌گردد. هنگامی‌كه به بزرگنمایی بالاتری نیاز است، از تفنگ الكترونی قوی‌تری استفاده می‌شود. عدسی Lens در میكروسكوپ‌های الكترونی از عدسی‌های خاصی استفاده می‌شود. عمده این عدسی‌ها در دو گروه عدسی‌های مغناطیسی (سیم‌پیچ مغناطیسی با هسته آهنی) و عدسی‌های الكترواستاتیكی طبقه‌بندی شده‌اند. عدسی‌های نوع دوم دارای مزیت یكنواختی زمینه هستند ولی با این وجود بیشتر از اعوجاج حوزه الكتریكی در اثر آلودگی تأثیر می‌پذیرند. به همین جهت تاكنون نتوانسته‌اند جای عدسی‌های مغناطیسی را بگیرند.

به‌خاطر محدودیت‌های موجود در طراحی، عدسی‌های میكروسكوپ TEM روزنه‌هایی به مراتب كوچكتر از روزنه‌های عدسی‌های شیشه‌ای میكروسكوپ را تشكیل می‌دهد. یك عدسی شیئی مغناطیسی نمونه با فاصله كانونی mm5/2 (m 2500) و روزنه شیئی m 50 دارای نیم‌زاویه پذیرش(Acceptance Half-Angle) در حدود 3- 10×5 رادیان است، در حالیكه نیم‌زاویه پذیرش برای یك عدسی شیئی نوری خوب حدود رادیان (‍°‎60) می‌باشد. بازده كم عدسی الكترونی تا حدی توسط عمق نفوذ بیشتر حوزه آن و عمق تمركز بالا جبران می‌شود.

اكثر میكروسكوپ‌های TEM پیشرفته دارای 4 تا 6 عدسی می‌باشند. عدسی جمع‌كننده پرتوی الكترونی را روی نمونه متمركز می‌نماید. عدسی شیئی اولین تصویر بزرگ‌شده را ایجاد می‌كند. این تصویر مجدداً توسط عدسی تصویری بزرگ‌شده و تصویر نهایی را كه معمولاً قابل رویت است روی صفحه فلورسنت تشكیل می‌دهد. برای ثبت تصویر، صفحه فلورسنت برداشته شده و به‌جای آن یك صفحه فتوگرافیك یا فیلم قرار داده‌می‌شود. تمام آنچه كه یك میكروسكوپ نوری قادر به تفكیك آن می‌باشد با بزرگنمایی 500 قابل مشاهده است. بزرگنمایی بالاتر مشاهده جزییات را آسان‌تر می‌كند اما قدرت تفكیك را افزایش نمی‌دهد. برای استفاده كامل از قدرت تفكیك میكروسكوپ الكترونی، بزرگنمایی تا 200000 یا بیشتر مورد نیاز است. این بزرگنمایی‌ها با استفاده از دو عدسی بدست‌ نمی‌آیند. بنابراین از بزرگنمایی سه مرحله‌ای استفاده می‌شود. برای این‌كار یك عدسی میانی در بین عدسی‌های شیئی و تصویری قرار می‌دهند.

برای عدسی شیئی معمولاً از یك بزرگنمایی ثابت استفاده می‌شود كه مقدار آن متناسب با موقعیت نمونه و فاصله كانونی است. عدسی تصویری نیز دارای بزرگنمایی‌های مشخصی می‌باشد. بزرگنمایی‌های بین این حدود را می‌توان با تنظیم شدت جریان در عدسی میانی بدست آورد. مقدار لازم بزرگنمایی بسته به نوع نمونه است، اما مرسوم آن است كه برای تسهیل مقایسه تصاویر در بررسی یك نمونه از تعداد معینی بزرگنمایی ثابت استفاده گردد. به‌عنوان مثال در ماسك‌برداری صورت‌گرفته از نمونه‌های فولادی، بزرگنمایی‌های ثابت 2000، 5000، 10000 و 25000 را به‌كار می‌برند. همچنین صفحات فتوگرافیك را می‌توان تا 5 بار بدون هیچ‌گونه اشكالی بزرگ كرد.

عدسی جمع‌كننده Condenser Lens

نازك كردن شیمیایی Chemical Thinning

روشی كه در آن می‌توان حداقل تخریب‌ها را در یك نمونه بدست‌آورد، پرداخت‌كردن شیمیایی است. با استفاده از این روش، برخی عیوب شناخته شده در مراحل مكانیكی آماده سازی نمونه تا حدودی از بین می‌رود، اما به‌دست آوردن سطوح موازی در نمونه مشكل به‌نظر می‌رسد. ماشین‌هایی كه در آن با استفاده از فرآیندهای شیمیایی می‌توان ضخامت را كنترل نمود، در دسترس هستند. در این دستگاه‌ها هر دو سطح نمونه همزمان با یك محلول خوردنده پرداخت می‌شوند. اگر ماده نمونه زیاد باشد، كل نمونه در محلول غوطه‌ور شده و هیچ تلاشی برای جلوگیری از خوردگی لبه‌ها صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر نمونه به اندازه كافی خورده شده و پراخت می‌شود. بنابراین با به‌كارگیری این روش نیازی به تهیه نمونه‌های اولیه بسیار كوچك نیست.

نازك‌كردن نهایی نمونه Final Thinning

پرداخت الكتریكی Electropolishing پرداخت الكتریكی یا الكتروپولیش اغلب برای رساندن ضخامت نمونه به ضخامت نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملیات پرداخت الكتریكی در یك سلول حاوی الكترولیت كه در آن نمونه در حالت آند قرار دارد، با اعمال یك پتانسیل مناسب برای حل‌كردن مقدار كنترل‌شده‌ای از نمونه، انجام می‌شود. این عمل تا ایجاد یك سوراخ در نمونه ادامه می‌یابد. محدوده عبور الكترون در ‏TEM ، نوار باریكی در محیط همین سوراخ است. سلول پرداخت الكترویكی در واقع با حذف برجستگی‌ها و نامنظمی‌ها بسیار ریز سطح نمونه، آنرا پرداخت می‌نماید. این امر باعث صاف‌شدن سطح و در نهایت نازك‌شدن یكنواخت، كامل و سریع نمونه می‌شوند. پرداخت الكتریكی در واقع روشی عكس فرآیند آبكاری الكتریكی است. در این روش، قطعه مورد پرداخت، آند قرار داده می‌شود و لذا گرایش به حل‌شدن در الكترولیت دارد. الكترولیت و چگالی جریان طوری كنترل می‌شوند كه اكسیژن آزاد‌شده در آند، نقاط برجسته قطعه را اكسید نماید. فلز اكسید شده در الكترولیت حل‌شده و در نتیجه سطحی صیقلی مانند صیقل كاری مكانیكی بدست می‌آید.

در محلول الكترولیت سلول معمولاً یك عامل اكسیدكننده و یك معرف حضور دارند كه باعث ایجاد یك لایه چسبناك، غلیظ و پایدار بر روی نمونه می‌شوند. پرداخت‌كاری نرم با حل شدن نمونه همراه بوده و همان‌طوری كه در شكل نشان داده شده‌است، با طول مسیر نفوذ از فیلم چسبناك تا الكترولیت كنترل می‌شود. هرچه نقاط سطح نمونه به سطح آزاد الكترولیت نزدیك‌ترد باشند، عملیات حل‌شدن نسبت به محیط اصراف سریع‌تر صورت می‌گیرد. بدین ترتیب یك سطح نرم به‌دست می‌آید كه از روشنایی و براقی آن قابل تشخیص است. از آن‌جا كه می‌بایست لایه چسبناك نازك نگه‌داشته‌شود، لازم است كه الكترولیت محتوی یك ماده حل‌كننده لایه چسبناك، یك عامل اكسیدكننده و یك تشكیل‌دهنده لایه باشد. گاهی یك نوع معرف می‌تواند به هر سه‌گونه رفتار نموده و الكترولیت را ساده نماید. یكی از این معرف‌ها محلول رقیق اسید پركلریك )4 (HCLO در اتانول می‌باشد كه یك عامل پرداخت‌كننده مرسوم است. هرچندگاهی الكترولیت‌های پیچیده‌ای با بیش از 3 الی 4 جزء نیز مشاهد می‌شود. در چنین مواردی یك عامل اكسیدكننده نظیر اسید پركلریك

)4 (HCLO یا اسید نیتریك )3 (HNO، یك تشكیل‌دهنده لایه مانند اسید فسفریك

)4 SO 2 (H برای حل‌كردن اكسیدها و نیز یك رقیق‌كننده‌ای كه می‌تواند غلیظ هم باشد مثل گلیسرول برای كنترل‌كردن سرعت واكنش، حضور دارد. تركیب الكترولیت یا تغییرات اولیه پتانسیل كاربردی تعیین می‌شود. از طرف دیگر پتانسیل پایین با اچ شدن نمونه و پتانسیل بالا به سوراخ شدن و عدم پرداخت‌كاری منجر می‌گردد. بدیهی است می‌بایست از هر دو گونه شرایط مذكور دوری جست. شرایط صحیح عملكرد با مطالعه منحنی عملی ولتاژ – جریان قابل تشخیص است. پرداخت‌‌كاری بهینه در منطقه فلات منحنی رخ می‌دهد. هرچند یك پتانسیواستات برای اندازه مقدار واقعی منحنی ولتاژ – جریان مورد نیاز است. به دلیل وجود مشكلات بسیار در حصول شرایط پایدار، تحقیقات خبره كمتری برای رم منحنی‌های تجربی انجام شده‌است. در مجموع تحقیقات انجام‌شده مبین شروع فرآیند با پتانسیل توصیه شده‌است. فراتر رفتن پتانسیل، باعث اچ شدن و فروتر رفتن آن منجر به حفره‌دار شدن نمونه خواهد گشت.

روش پنجره The Window Technique

آخرین مرحله نازك‌كردن نمونه از صفحات حدود m m 125 به ضخامتی نهایی تلاش‌های تحقیقی فراوانی را به خود جذب‌ نموده‌است. در این میان متغییرهایی چون شكل هندسی آند و كاتد، پایداری ولتاژ، دمای محلول و تلاطم الكترولیت همگن مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. رساندن نمونه به ضخامت‌هایی در حدود و رقم مذكور با روش‌هایی چون نازك‌كردن شیمیایی، پرداخت الكتریكی، كوبیدن، استفاده از جرقه و ماشین‌كاری، با به‌كارگیری ظرایف و نكاتی امكان‌پذیر است. ابتدایی‌‌ترین روش پراخت الكتریكی كه با نام “ روش پنجره “ شناخته شده است، توسط Bollman (1965) ارایه شد. این روش بر سرعت گوناگون خوردگی مناطق مختلف سطح تكیه دارد. نمونه اولیه مورد استفاده در این روش مربعی با ابعاد 2×1 سانتی‌متر بوده، توسط گیره‌ای شبیه موچین در الكترولیت آویزان است. به منظور حفاظت در برابر حمله محلول، نمونه با یك لاك مقاوم به اسید پوشش شده‌است درون وان الكترولیت مواد به ارتفاع كافی حضور داشته و همزن مغناطیسی موجود تلاطم و گردش مناسب محلول را ایجاد می‌نماید. نمونه به قطب مثبت (آند) متصل است. كاتد نیز ورقه‌هایی از همان جنس نمونه یا موادی خنثی نظیر پلاتین یا فولاد ضدزنگ می‌باشد. موچین نگهدارند نمونه حتی می‌تواند با دست‌نگه‌داشته‌شده و با غوطه‌ور شدن نمونه در محلول، جریان برقرار گردد. در هر حال پس از برقراری جریان الكتریكی در داخل الكترولیت، نمونه آرام‌آرام خورد شده و به سمت ایجاد بخش‌هایی گلویی شكل حركت می‌كند. به دلیل شفاف بودن ظرف و محلول الكترولیت، رویت فرآیند پرداخت الكتریكی و خورد‌ه‌شدن نمونه

دایماً امكان‌پذیر خواهد بود. پس از سوراخ‌شدن این قسمت گلویی‌شده، نمونه مورد نظر برای TEM آماده خواهد بود. در نهایت چیزی كه از نمونه باقی می‌ماند، شبیه پنجره است و نامگذاری این روش نیز به همین دلیل می‌باشد. در خاتمه نمونه به دست‌آمده را به منظور حذف مواد الكترولیت از روی آن در یك ظرف آزمایشگاهی حاوی حلال فروبرده و سپس شستشو می‌دهند. آن‌چه كه Bollman در سال 1956 ابداع نمود، استفاده از دو كاتد در دو طرف نمونه بود. او كاتدهایی را فاصله یك‌ میلی‌متری نمونه‌هایی كه لبه‌های آن لاك شده بود قرار داد. بدین ترتیب سوراخ‌شدن در مركز نمونه آغاز می‌شد. در حالی كه عملیات پرداخت‌كاری در حال انجام بود، او فاصله كاتدها از نمونه را افزایش داده و به حدود یك سانتی‌متر می‌رساند. بدین ترتیب عمل سوراخ شدن در فصل مشترك لاك – فلز نیز آغاز می‌گشت. فرآیند پرداخت‌كاری تا زمانی‌كه دو سوراخ مذكور به یكدیگر می‌رسیدند ادامه می‌یافت . بدین ترتیب با بریدن نمونه، دو نمونه زبانه‌ای شكل و نازك برای انجام آزمایش بدست می‌آمد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درمورد ارزیابی آبریزش دهان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درمورد ارزیابی آبریزش دهان در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درمورد ارزیابی آبریزش دهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درمورد ارزیابی آبریزش دهان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درمورد ارزیابی آبریزش دهان در word :

*مقاله درمورد ارزیابی ابریزش دهان*

ارزیابی آبریزش دهان

چه كسی؟ كودك و یا بزرگسال دچار فلج مغزی

چه مواردی؟ مولفه های ارزیابی آبریزش دهان

چرا؟ برای دستیابی به اطلاعات مناسب برای ارزیابی آبریزش دهان افراد

چگونه ؟ از طریق مصاحبه، مشاهده و تستهای ویدیو فلوروسكوپیك [1] (در صورت لزوم) در برخی مراكز، یك تیم كودك یا بزرگسال دارای مشكل آبریزش دهان را ارزیابی می‌كنند وبعد با توافق كلی دستور العمل ها وتوصیه هایی را به فرد یا مراقبین او ارائه می كنند. اعضاء تیم اصلی معمولاً شامل فرد مورد بررسی و خانواده یا مراقبین او، متخصص گوش و حلق و بینی [2]، آسیب شناسی گفتار و زبان، كار درمانگر، متخصص كودكان یا متخصص داخلی و داندانپزشك است.

مشورت با سایر متخصصان مثل نورولوژیست، ارتودنتیست، فیزیولوژیست، فیزیوتراپیست، و یا متخصصین بررسی رشد كودك [3] بسته به فرد مورد بررسی ممكن است لازم باشد.

ارزیابی تیمی امكان در نظر گرفتن همه جانبه شرایط برای تدوین و هماهنگی مناسب یك برنامه مراقبتی را فراهم می كند. برای اجرای توصیه ها، می توان منابع را شناسایی و تعیین كرد.

نقش دندانپزشكان بررسی اكلوژن و سلامت دهان و دندان فرد و ارائه توصیه هایی جهت رسیدگی به مشكلات قابل درمان می باشد. متخصص گوش و حلق و بینی بسندگی مسیر عبور هوا را بررسی و هر گونه انسداد ناشی از انحراف تیغه بینی، وجود لوزه سوم، سینوزیت یا آلرژی را درمان می كند. متخصص كودكان یا داخلی سلامت عمومی فرد و هر گونه تاثیری را كه آبریزش دهان روی سلامت عمومی فرد می گذارد مورد ارزیابی قرار می دهد. كار درمانگر یا فیزیوتراپیست بررسی وضعیت بدن (پوسچر) و نشستن را انجام می دهد.

نقش آسیب شناس گفتار زبان گرفتن تاریخچه ای از مشكل فرد، ارزیابی ساختار و عملكرد مكانیزم دهانی- صورتی در كنترل دهان و بلع بزاق و نیز تعیین شرت آبریزش دهان است. علاوه بر این، آسیب شناس گفتار و زبان میزان كاركرد زبانی بیمار و توانایی او را در درك و انجام دستور العملهایی كه می تواند برای برخی از انواع درمانها مهم باشد، تخمین می زند.

آسیب شناس گفتار و زبانی كه در مدرسه یا مركزی كار می كند كه هیچ تیمی برای انجام یك ارزیابی جامع وجود ندارد، باید با اولین پزشك بیمار جهت تبادل اطلاعات حاصل از ارزیابی ، مشورت كند. رویكردهای درمانی كمكی [4]نیز باید با این پزشك مورد بحث قرار گیرد.

تاریخچه

جریان ارزیابی باید با یك مصاحبه از بیمار و یا مراقبین او شروع شود. نظر آنها در مور میزان و شدت آبریزش دهان باید به عنوان هدف ارزیابی اخیر و همچنین به عنوان قیاسی برای ارزشیابی تاثیر درمان ثبت شود. اطلاعات مربوط به تاثیر اجتماعی آبریزش دهان بر فرد باید مورد توجه قرار گیرد. آگاهی فرد از این مشكل و همچنین انگیزه او برای تغییر این رفتار باید ارزیابی شود.

توصیف آبریزش دهان

آلایر، بلاسكو، هابرفلنر (2002) و كریسدال و وایت (1989) روشهایی را برای توصیف آبریزش دهان پیشنهاد كردند. آنها اظهار كردند كه آبریزش دهان خفیف زمانی است كه بزاق روی لبها بماند. آبریزش دهان متوسط موقعی است كه بزاق روی لبها و چانه دیده شود. وقتی بزاق از لبها و چانه روی لباس بریزد، آبریزش دهان ، شدید است و آبریزش دهان عمیق زمانی است كه بزاق روی كتاب، میز یا سایر چیزهایی كه جلوی فرد است بریزد.

ارزیابی ساختارهای دهانی- صوتی [5]

ارزیابی شامل مشاهده لبها، زبان و كام به منظور بررسی نواقص ساختاری و تعیین دامنه حركت این ساختارهاست.

هر گونه الگوی حركتی غیر طبیعی مثل بلع معكوس [6]یا پیش آمدگی فك [7]بایدمورد توجه قرار گیرد. فرد باید بیش از یك دوره زمانی مورد مشاهده قرار گیرد تا بتوان شدت آبریزش دهان او را به طور قطعی و ثابت تعیین نمود. در صورت امكان لازم است در موقعیتهای مختلف مشاهده شود. این موقعیتها شامل مشاهده فرد در وضعیت نشسته با قرار گیری سر رو به جلو مثل زمانی كه فرد در حال صحبت كردن یا تماشا كردن تلویزیون است؛

مشاهده او در حین انجام فعالیتهایی كه نیازمند تغییر وضعیت سر است و نیز مشاهده فرد در هنگام خوردن می باشد. در صورتی كه شخص در سایر موقعیتها نیز آبریزش دهان داشته باشد، مثلاً هنگامی كه مشغول انجام فعالیتی روی زمین است، باید در آن موقعیتها نیز مورد مشاهده قرار گیرد. تعیین میزان آبریزش دهان در هر موقعیت باید صورت گیرد. این مورد می تواند با گزارشهایی كه توسط فرد یا مراقبین او داده می شود مقایسه شود و این اطلاعات باید برای مقایسه با میزان آن پس از درمان ثبت گردد.

ارزیابی بلع

تلاش فرد هنگام بلع بزاق باید مورد مشاهده قرار گیرد. هر گونه رفتار غیر طبیعی مثل مشكل در بستن لبها، بلع معكوس، مشكل با شكل و اندازه لقمه یا راندن آن به سمت حلق باید مورد توجه قرار گیرد. وضعیت بلع مایعات و سایر مواد نیز باید بررسی شود. در صورتی كه علائمی از آسپیره كردن ، كیفیت صوتی نمناك [8] سرفه و یا خفگی [9]وجود داشته باشد، بررسی ویدئو فیلوروسكوپیك بلع یا سایر بررسیهای ابزاری مربوط به توانائی بلعیدن باید انجام شود .

ارزیابی زبانی [10]

ارزیابی عملكرد زبانی باید با توانایی های فرد شامل میزان مشكل حركتی او، هماهنگ باشد. این مورد برای فراهم كردن یك برنامه درمانی مناسب، مهم است. برای یك كودك یابزرگسال دچار مشكل حركتی خفیف و تولید گفتار طبیعی یا دیزارتری خفیف ارزیابی استاندارد رسمی می تواند انجام شود. بالعكس، برای فردی كه دچار مشكل در پاسخگویی از طریق گفتار یا اشاره كردن است، ارزیابی با چالش های فراوانی همراه است. بخشهایی كه در ادامه خواهد آمد شامل پیشنهاداتی است برای ارزیابی بیمارانی بامشكل حداقل متوسط در حركات ظریف و دیزارتری متوسط .

نوزادان و كودكان

چه كسی؟ نوزاد یا كودك دچار فلج مغزی

چه مواردی؟ ارزیابی توانایی های زبانی

چرا ؟ برای تعیین اینكه آیا رشد زبانی فرد با توجه به سن تقویمی و سطح شناختی او طبیعی است


1-(Videofluroscopic)

2-(otolaryngologist)

3-(developmental pediatrician)

1-(Potential)

1-(orofacial)

1-(tongue thrust)

2-(Jaw Thrust)

1-(Wet voic quality)

2-(Choking)

3-(Language assessment)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق ایدز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق ایدز در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ایدز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق ایدز در word

ایدز چیست ؟    
عامل بیماری    
ساختمان ویروس    
اپیدمیولوژی    
راه های انتقال     
1- جنسی    
2-مادر به کودک    
3– خون و فراورده های خونی    
علائم بالینی    
1- مرحله حاد    
مرحله بی علامت     
مرحله بی علامت    
2 – مرحله بزرگی غدد لنفاوی منتشر پایدار     
3- مرحله پایدار     
ایدز   AIDS    
پیشگیری     
راههای پیشگیری     
درمان    
روش های درمان     
استراتژیهای درمان    
تشخیص بیماری اید    
مهارتهای لازم جهت پیشگیری از بیماری ایدز چیست ؟    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق ایدز در word

2-  «آمار غیر رسمی از وجود 120 هزار ناقل HIV در کشور خبر می‌دهد». سلامت نیوز، 17 خرداد 1391. بازبینی‌شده در 20 خرداد

3-  «پیش بینی ابتلا 83 هزار نفر به اچ آی وی تا پایان سال 88 در ایران». رادیو زمانه. بازبینی‌شده در 12 نوامبر

-4 Ruxin, ‎Josh. Agnes Binagwaho, Paul A. Wilson, UN Millennium Project Working Group on HIV/AIDS. Combating AIDS in the Developing World. Jeffrey D. Sachs, Josh Ruxin, Agnes Binagwaho. Earthscan, 2005. 69. ISBN 1-84407-225-8,

-5 Gheissari, ‎Ali. Contemporary Iran Economy, Society, Politics. Oxford University Press, 2009. 157. ISBN 0-19-537848-2,

-6 «آخرین آمار مبتلایان به ایدز در ایران». رادیو زمانه. بازبینی‌شده در 2 فوریه

-7 Arash Alaei, Kamiar Alaei in Health: HIV and AIDS. , Encyclopedia of Women & Islamic Cultures. General Editor: Suad Joseph. Brill

-8 «هم پیمان در برابر گسترش ایدز». زندگی مثبت. بازبینی‌شده در 18 ژوئیه

-9 «رسانه‌ها می‌توانند ایدز را از پنهان‌کاری خارج کنند». زندگی مثبت. بازبینی‌شده در 18 ژوئیه

-10 «آرش علایی آزاد شد». بی‌بی‌سی، 29 آگوست 2011. بازبینی‌شده در 20 خرداد

-11 «موارد مبتلا به HIV و ایدز تا بر حسب

ایدز چیست ؟

در لاتین این کلمه متشکل از حرف اول کلماتی است که به معنای سندرم نقص ایمنی اکتسابی می باشند

میزبان اصلی عامل عفونت گلبولهای سفید خون از نوع لنفوسیت های کمکی (CD4) می باشند . حمله ویروس ایدز به این سلولها باعث اختلال در عمل کرد سلولهای دفاعی می شود و تکثیر آن در داخل سلولهای دفاعی منجر به کاهش قابل ملاحظه آنها می شود .این صدمات به سیستم ایمنی ، بدن را در مقابل عفونت های فرصت طلب و سرطانهای فرصت طلب که اکثرا شدید و کشنده هستند بی دفاع می نماید

عامل بیماری

عامل عفونت ایدز ، ویروس نقص ایمنی (HIV) است . ویروس ها ذرات میکروسکوپی هستند که برای تکثیر و رشد خود ننیاز به ورود به سلول موجودات زنده دارند و می توانند باعث آسیب رسانی به سلولهای میزبان و در نهایت خود میزبان شوند

ویروس ایدز از خانواده رترو ویروس می باشد و خواص ژنتیک آن در زنجیر RNA وجود دارد . تاکنون دو نوع از این ویروس شناخته شده است

HIV-1  که بیشتر در کشور های صنعتی دیده می شود

HIV-2  که عمدتا در آفریقا گسترده است و از لحاظ بیماری زایی ضعیف تر از نوع یک می باشد.مشابهت ژنتیک این دو گونه محدود بوده و HIV-2 مشابهت ژنتیکی بیشتری با ویروس SIV که در میمونها دیده میشود دارد

ساختمان ویروس

لایه خارجی که دارای گیرنده اختصاصی است و امکان اتصال به سلول های لنفوسیت کمک کننده (CD4) را فراهم می کند . لایه میانی شامل پروتئینهای داخل ویروس هستند که عمل حفاظت از ساختمانهای ژنتیکی رل به عهده دارند. در لایه داخلی ، ساختمان های ژنتیکی و آنزیمهای کنترل کننده فعالیت های ویروس قرار دارد

اپیدمیولوژی

شدت بیماری و گسترش آن در جهان بعد از اولین گزارش که در سال 1981 میلادی (1360 شمسی) بوده است ، بیماری ایدز را در شماریکی از مهمترین معضلات بهداشتی ، درمانی ، اجتماعی و اقتصادی قرار داده است

با گزارش 23 میلیون فوت بعلت ایدز از ابتدای اپیدمی تا پایان 2001 ایدز چهارمین عامل مرگ در جهان و اولین عامل آفریقای زیر صحرا شناخته شده است اکثر این قربانیان جوان بوده و 5 میلیون نفر از آنان را کودکان زیر 15 سال تشکیل می دهند. در حال حاضر وجود 40 میلیون فرد آلوده و بیمار در جهان تخمین زده میشود

95% مبتلایان جهان در کشور های در حال توسعه زندگی می کنند

از نظر سازمان جهانی بهدا شت دنیا به ده منطقه جغرافیایی تقسیم شده است و میزان آلودگی در هر منطقه متفاوت است

در سال 1998 در هر ساعت 22000 نفر آلوده شده اند که یک سوم مبتلایان در گروه سنی زیر 25 سال قرار داشته اند این عده در دهه بعد یعنی قبل از 35 سالگی فوت خواهند کرد امید به زندگی که در قرن 20 با افزایش بهداشت و بکارگیری واکسن های مختلف حتی در آفریقا افزایش پیدا کرده و به مرز 59 سالگی در ابتدای 1990 در جنوب افریقا رسیده بود تا سال 2005 و 2010 به مرز 45 سالگی سقوط خواهد نمود

تا به امروز 14 میلیون کودک به علت فوت والدین بخصوص مادران خود به علت بیماری ایدز یتیم شده اند

بر اساس گزارشات بهداشت جهانی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا که 98 % مردم آن مسلمان هستند یکی از پاک ترین مناطق دهگانه محسوب می شوند که مهم ترین علت آن پایبندی مسلمانان به اصول اخلاقی است . متاسفانه گسترش بیماری در معتادان تزریقی که اشتراک سرنگ و سوزن داشته اند باعث شده است که کشورهایی مثل بحرین ، ایران ، تونس مصر و پاکستان نیز در معرض خطر جدی قرار گیرند

در تاریخ 1/7/1381 تعداد گزارش شده آلودگان و بیماران ایدز در کشور 4237 نفر بوده که 189 نفر آنا زن و 6 در صد کل موارد از راه اعتیاد مبتلا شده اند

راه های انتقال

احتمال آلودگی با تعداد ویروس ،   قدرت تهاجم ویروس ، راه ورودی آن و در نهایت وضعیت ایمنی شخص دریافت کننده آلودگی رابطه مستقیم دارد

ایدز سه راه انتقال عمده دارد :

1- جنسی

انتقال از طریق آمیزش جنسی که اولین راه و در حال حاضر شایعترین راه نیز می باشد ، شناخته شده است

تماس جنسی با فرد آلوده 

در جهان 80-70 در صد آلوده شدگان از طریق ارتباط جنسی به بیماری مبتلا شده اند . آلودگی از مرد به زن ، زن به مرد و مرد به مرد منتقل می شود زنان نسبت به مردان5-3 برابر بیشتر در خطر ابتلا قرار دارند

وجود سابقه اولین ارتباط در سنین پایین ، تعدد شرکا جنسی و سابقه عفونتهای مقاربتی همگی احتمال انتقال بیماری را افزایش می دهند

درتماس جنسی ویروس از مرد به مرد ، زن به مرد و مرد به زن منتقل می شود که مرد به مرد بیشترین خطر انتقال و زن به مرد کمترین خطرانتقال را داراست

در هر بار تماس جنسی 1/0-1 % خطرانتقال از زن به مرد 3- 5 % خطرانتقال از مرد به زن وجود دارد. اما به علت تعدد دفعات تماس و طولانی بودن دوره باروری وباردهی      70-80% بیماران در این گروه قرارمی گیرند

وجود شرکاء جنسی متعدد و روابط جنسی پر خطر احتمال آلودگی را افزایش میدهد. وجود عفونت های التهابی آمیزشی مثل سوزاک و کلامید یا احتمال آلودگی در اثر تماس با ویروس HIV را 3 الی 5 برابر افزایش میدهد . وجود عفونت های زخم دار در دستگاه تناسلی 5 الی 10 برابر خطر آلودگی را افزایش میدهد .بالاترین گزارش در افزایش ابتلاء و یا انتقال ویروس HIV دربیماران با تاریخچه عفونت دستگاه تناسلی 20 برابر است

همچنین انتقال از راه آمیزش برای جوانان پر مخاطره تر می باشد . هر چه سن شروع آمیزش پائین تر باشد احتمال آلودگی در این گروه بیشتر است. مطالعات نشان داده که دختران و پسران جوان اولین تجربه های جنسی خود را با افراد بزرگتر ،  با تجربه تر و پر خطرتر کسب می کنند. تصادفی بودن آمیزش ، عدم آگاهی به راههای پیشگیری و آمیزش با آسیب و جراحت بیشتر عوامل اصلی افزایش ابتلاء می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید