شریك بودن الزامات منبع در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شریك بودن الزامات منبع در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شریك بودن الزامات منبع در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شریك بودن الزامات منبع در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شریك بودن الزامات منبع در word :

شریك بودن الزامات منبع

اسم جهانی فضا : دادههای قابل دسترسی به منابع مو جود oosa باید قادر باشند كه مو جوئدهای oosa الی دیگر ار با موضوع روشن وبه قید امنیت كافی بدون وابستگی زیاد به محل یا همتا سازی دست یابند .

• تاسیسات metadafa: مهم برای كشف ،طب كردن ، موجودهای ردیابی آن بایدممكن ابشد كه بای دسترسی و تكثیرآن ،تراكم ،ومدیریت موجود matadade درعرض محدود یتها ی اداری را اجازه می دهند .

• خودمختاری محل :مكانیزها برای دست یافتن منابع درعرض پایگاه ها در حالیكه به كنترل محلی نیاز داشته باشند .

• منبع مصرف داده : مكانیز های وطرحهای كلی و استاندارد برای جمع آوری و مبادله مصرف منابع مانندمصرف داده در عر ض سازمانها به منظورحسابداری یا صورت می باشد .

2 . 3 بهینه سازی

بهینه سازی به فنهای سابق منابع به طور مو ثری اشاره یم نماید كه مصرف كننده الزامات تا مین كننده را تضمین بدهد. بهینه سازی به هر دو تا مین كننده ها Supply –Side ( مصرف كننده ها ) Consume –Side منابع و تاسیساتی خواستار می باشد. Supply –Side یك وضعیت عادی از بهینه سازی ددر بهینه سازی منابع می باشد . برای مثال : تخصیص منابع برای تا مین كردن فیلم نامه ها و بد ترین وضعیت ( مثال : بارپیش بینی شده بالاترین پشتیبانی علیه گسیختگی ها ) و نجر شدن منابع بدون سود و بهره برداری است .

بهره برداری منبع توسط تخصیص منابع مو جود مانند ذخیره پیشرفته منابع با یك دوره ی زمانی محدود و اشتراكی از منابع پشتیبانی بهتری شده است .

بهینه سازی Demandside باید قادر باشد تا نوع های گوناگونی از workload شامل تقاضای گونا گون بتواند تا مشكل را پیش بینی بكند. یك نیاز مهم در این عرضه توانایی به میزان حق تقدم workload به منظور انجام اهداف خدمت رسانی است . مكانیزهای برای بهره برداری منابع ردیابی ، شامل بخش بررسی وواقعه نگاری برای تخصیص منابع تغییر و به مقرر داشتن منابع بر حسب تقاضا لازم به بهینه سازی Demandside می باشد .

4 . 2 كیفیت خدمات ) QOS)

خدماتی مانند اجرا كاروتاسیسات داده باید QOS agreed-upon را فرا هم نماید . اهمیت كلیدی QOS بعدها شامل می شود اما محدود به قابلیت دسترسی ، امنیت‌، عملكرد نیست QOS انتظار استفاده نمدن قابل ملا حظه را نشان می دهد .

الزامات مورد نیاز QOS

• موفقتنامه خدمات سطح QOS توسط این موافقتنامه ها نشان داده خواهد شد كه توسط متذكر شدن بین خدمات تقاضا و تامین كردن ان قبل تر از اجرا ا تاسیس شده اند. مكانیزمهای استاندارد فراهم شده اند تا مو افقتنامه را ایجاد كنند و موفق شوند .

• مهاجرت این امكان را برقرار می سازد تا تاسیسات مهاجرت یا كاربرد workload ( كارها) در تمام مدت فراهم كند . حتی وظایفی مثل تن ظیم برنامه و مقررداشتن كنترل كار وبه كار گیری استثناء در كارها را پشتیبانی نماید زمانیكه كار برروی تعداد زیادی منابع نامتجانس توزیع شده است . اینها لزومات اجرای شغل را شامل می شوند.

• پشتیبانی برای انواع گوناگون كار پامل پشتیبانی كارها ساده و كارهای پیچیده مانند workload وتاسیسات مركب باید باشند .

نوع فایل:word

سایز : 16.3 KB

تعداد صفحه : 11

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناخت وطراحی تونل آب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 شناخت وطراحی تونل آب در word دارای 159 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف شناخت وطراحی تونل آب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي شناخت وطراحی تونل آب در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناخت وطراحی تونل آب در word :

شناخت وطراحی تونل آب در word

در قالب پی دی اف

شناخت وطراحی تونل آب در word
فهرست مطالب :

مقدمه
فصل اول/ کلیاتی در مورد تونل آب

کلیاتی در مورد تونل آب و انواع آن.
مقدمه.
– انواع تونل آب.
— دسته بندی از نظر سرعت.
— دسته بندی از نظر فشار کاری :.
— دسته بندی از نظر مقدار عدد رینولدز.
تونل های آبی Laminar :. 6
تونل های آب Turbulent :. 6
1-1-4 دسته بندی تونل های آب از نظر ساختاری.
-تونل های آب Closed Circuit :.
-تونل های آب Open Circuit :. 7
1-2 نمونه هایی از تونل های آب.
فصل دوم/ معرفی اجزا مختلف تونل آب
– اجزاء اصلی تونل آب.
– مقطع آزمایش.
– پخش کننده.
– نازل.
– کاهش آشفتگی جریان توسط شبکه لانه زنبوری و توری ها.
– پمپ.
– تجهیزات اندازه گیری و جانبی تونل آب:.
— فضای تخلیه.
— سیستم منبع رنگ.
— سیستم مکش به داخل.
— سیستم اگزوز جت.
— سیستم فیلتراسیون.
– کنترل سرعت تونل.
– سیستم پشتیبان مدل دینامیک.
شکل — اجزاء یک سیستم پشتیبان دینامیکی.
– سیستم کنترلPID.. 58
2-12 استفاده از پرههای راهنما در زانوییها.
– مخزن تنظیم فشار.
– ابزارهای اندازهگیری.
فصل سوم/ طراحی یک تونل آب
– مقدمه ای برای پمپ های محوری.
– مراحل طراحی.
محاسبه سرعت در نقاط مختلف.
– محاسبه تلفات.
جمع تلفات.
– طراحی پمپ محوری مربوط به water tunnel 72
پیوست (الف).
تونل آب گارفیلد توماس.
پیوست (ب).
مقدمه.
تشریح امکانات &ndash مدل
توضیحات جزء مدار.
فضای انتقال.
مقطع انقباض.
فضای تخلیه.
لوله های برگشتی و ذخیره.
پمپ / موتور.
سیستم منبع رنگ.
سیستم مکش به داخل ( اختیاری ).
سیستم اگزوز جت (اختیاری ).
سیستم فیلتراسیون.
کنترل تونل.
تشریح تجهیزات مدل
اجزای پشتیبان مدل.
بخش انحراف و پرتاب استاندارد.
محور دوران و تعادل چرخشی.
سیستم کنترلPID.. 117
نرم افزار کنترل آزمایش.
آزمایش های قابل دسترس.
ایرودینامیک استاتیک.
شیب و توقف محوری منفرد.
نوسان نیروی Sine-wave محوری منفرد.
نوسان نیروی نرخ ثابت محور منفرد.
نوسان نیروی چندمحوری.
تعادل چرخشی &ndash حرکت کونینگ.
کونینگ محوری خمیده.
حرکت کونینگ با نوسان های نیروی شدید.
حرکات دلخواه.
منابع و مآخذ.

چکیده :

با توجه به پیشرفت روز افزون علم مکانیک و توجه محققین و دانشمندان به بحث آیرو دینامیک و هیدروآیرودینامیک در بهبود وضعیت وسایلی مانند خودروها،&zwnj پرتابه ها،&zwnj کشتی ها، زیردریایی ها، پمپ ها و &hellip ضرورت انجام چنین فایلی احساس می شود. یکی از ابزارهای کارآمد در بررسی مسئله آیرودینامیک و هیدروآیرودینامیک، تونل آب می باشد که علاوه بر آن قابلیت بررسی پدیده کاویتاسیون را نیز دارد. اولین نمونه تونل آب در سال میلادی توسط لودویک پرانتل ساخته شده است و از آن زمان تا کنون پیشرفتهای زیادی داشته است. در فصل اول این فایل دلایل انتخاب تونل آب، دلیل ارجهیت آن بررقیب دیرینه خود یعنی تونل باد و انواع تونل آب با مشخصات فنی آنها ارائه شده است. در فصل دوم درباره اجزاء ماشین تشکیل دهنده تونل آب توضسح داده شده است. همچنین به اختصار در باره وسایل جانبی و و ابزارهای کنترلی در تونل اب صحبت شده است. در فصل سوم یک تونل آب نمونه طراحی شده است. در پیوست ها نیز دو نمونه مختلف از کاتالوگهای مربوط به تونل آب و ارائه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات در word دارای 176 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات در word

مقدمه
بخش اول : کلیات پژوهش

طرح مسئاله

شرح مسئاله

اهمیت موضوع

تعریف تصادفات

اهمیت مطالعه تصادفات

ویژگی ها تصادفات منجر به مرگ

آمار تصادفات جاده ای

طبقه بندی انواع تصادفات

عوامل تصادفات
بخش دوم : تصادفات

فصل اول : عامل انسانی

نیازمندی های انسان

مکانیزم انسان، عکس العمل در مقابل عوامل خارجی

خصوصیات راننده

خطای راننده

عابر پیاده

فصل دوم : عامل راه

طراحی هندسی راه

مقطع عرضی Cross Section

کنترل دسترسی Access Control

تبادل ها Interchange

تقاطع ها Intersection

تصادفات در محل های خاص جاده

نقایض و کمبود های جاده

تقاطع های چراغ دار

شرح کلی مسئله

فهرست راهبرد ها بر اساس چارچوب زمانی و هزینه نسبی اجرای آنها

شرح راهکار ها

انواع راهکارها

انحراف از راه

آمار تصادفات ناشی از انحراف راه (ROR)

توضیح اهداف

راهکارهای جامع

فصل سوم : عامل وسیله نقلیه و عامل محیط

فصل چهارم : مقایسه عوامل تصادف
بخش سوم : مسیر ایمن

فصل اول : شناسایی عوامل و مکان های حادثه خیز

فصل دوم: پارامتر های موثر در ترافیک

فصل سوم : الگوریتم های مسیریابی

نتایج و پیشنهادات

منابع

 

مقدمه:
در اعصار اخیر با تكامل جوامع انسانی، تغییراتی در تمامی جنبه‌های زندگی انسان‌ها ایجاد شده است كه انسان چاره‌ای جز اینكه خود را با این تغییرات منطبق كند ندارد.
امروز تفكر انسان‌ها در مورد حمل و نقل و وسائل نقلیه تغییر كرده است. امروزه در اكثر كشورها معضلات آلودگی‌های محیط و هوا و از بین رفتن زیبایی‌ها و ایجاد سروصدا و نظایر اینها اولین مسائلی هستند كه در مورد سیستم‌های حمل و نقل جلب توجه می‌كند و صد البته درصد ایت آثار سوء روز به روز حتی می‌توان گفت لحظه به لحظه در حال افزایش است.
در كنار این آثار زیست محیطی، با افزایش تعداد وسائل نقلیه شخصی و یا عمومی و در كنار آن افزایش حجم ترافیك و درنتیجه بوجود آمدن مشكلات كنترل و ساماندهی وسائل نقلیه و كمبودها و نقایص راههای ارتباطی باعث ایجاد ناراحتی‌ها و رنجش‌های روانی در افراد می‌گردد.
قرارگیری این عوامل در كنار هم باعث بوجود آمدن تصادفات با روند صعودی می‌گردد، كه هزینه‌‌های گزاف اجتماعی و اقتصادی را بهمراه دارد.
اهمیت این موضوع برای كشورهای در حال توسعه از جمله ایران بیشتر است چرا كه آمار تصادفات و درنتیجه خسارات (جانی و مالی) ناشی از آن در این كشورها نسبت به كشورهای توسعه یافته بیشتر است. هرچند كه در كشورهای توسعه یافته نیز این آمار كم نیست. جهت بهبود ایمنی راهها باید اقدام به شناخت عوامل بوجود آورنده تصادفات و تصحیح آنها نمود. اما مسلماً رسیدن به این مرحله یعنی تصحیح عوامل بوجود آورنده حوادث كار ساده و آسانی نیست كه به سرعت نتیجه دهد و نیازمند تحصیات وسیع و گسترده و همچنین هزینه‌های اقتصادی و زمانی بالا می‌باشد.
با توجه به اهمیت موضوع ایمنی راهها از منظر دارا بودن كمترین میزان تصادفات در این پژوهش عوامل مؤثر در ایجاد تصادفات و تأثیر آنها بر ایمنی راه‌ها و همچنین خلاصه‌ای از روش‌های آماری مورد استفاده در شناسایی مكان‌های حادثه نیز مورد بررسی قرار گرفته، و ارائه گردیده است؛ همچنین در انتها الگوریتم‌های مربوط به یافتن ایمن‌ترین مسیر از جهت دارا بودن كمترین میزان تصادفات با در ظنر گرفتن چند عامل از مجموعه عوامل ایجاد تصادفات ارائه شده تا در جهت انجام نمونه عملی مورد استفاده قرار گیرد.
 

بخش اول:
•    طرح مسئله
•    اهمیت موضوع
 
طرح مسئله:
صورت مسئله: یافتن ایمن‌ترین مسیر بین دو نقطه از نظر نرخ تصادفات
شرح مسئله:
موضوع مطرح شده در این پژوهش كه یكی از عمده‌ترین مسائل طرح در حمل و نقل شهری محسوب می‌شود به بررسی و شرح عوامل مؤثر در ایجاد تصادفات و نیز راههكارهای ارائه شده در جهت رفع و بهبود این عامل می‌پردازد.
در این پژوهش منظور از ایمن‌ترین مسیر عبارت است از مسیر بهینه‌ای كه در آن نرخ تصادفات نسبت به سایر مسیرها حداقل باشد.
رسیده به هدف مذكور نیازمند داشتن اطلاعات جامعی در زمینه‌ی تصادفات و علل آن و نیز الگوریتم‌های مسیریابی می‌باشد.
در راستای این امر اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به عوامل مؤثر در تصادفات از قبیل عوامل انسانی، راه، محیط، و وسیله‌ی نقلیه و نیز مقایسه‌ی آنها همچنین شناسایی عوامل و مكان‌های حادثه‌خیز گردیده است. كه به علت گستردگی پارامترهای مؤثر در تصادفات تنها به دو موضوع تقاطع‌های چراغ‌دار و نیز اثر انحراف راه در تصادفات توجه شده است. اطلاعات جمع‌آوری شده در واقع پیش‌نیاز استفاده از الگوریتم‌های مسیریابی برای رسیدن به ایمن‌ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات خواهد بود.
كه بعد از بررسی چند الگوریتم مرسوم در مسیریابی مناسبترین الگوریتم برای مدل سازی مسیر مورد نظر انتخاب گردید.

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات در word
1-    تصادفات جاده ای ایران، دكتر اسماعیل آیتی، نشر دانشگاه فردوسی مشهد.
2-    مهندسی ترافیك (رساله دانشجویی) ، علی اكبر عزیزی، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
3-    طرح راهبردی ایمنی راه با در نظر گرفتن تقاطع های چراغ دار( سازمان حمل و نقل و ترافیك )
4-    بررسی تصادفات ناشی از انحراف راه (سازمان و حمل و نقل و ترافیك)
5-    عوامل مؤثر در ایمنی راه ها در تشخیص نقاط حادثه خیز (پایان نامه دانشجویی)، ناصر اصلانی كلخورانی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.
6- بررسی تحلیل طراحی شهری با تاكید بر مدلسازی ترافیك با استفاده از سیستم             اطلاعات مكانی (GIS) .(پایان نامهدانشجویی), عباس شیخ‌محمدزاده.
7- بررسی مسیر یابی با استفاده از الگوریتم دایجسترا.(پایان نامه دانشجویی),
روزبه شاد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت سند بلاست و انواع آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت سند بلاست و انواع آن در word دارای 50 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت سند بلاست و انواع آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت سند بلاست و انواع آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت سند بلاست و انواع آن در word :

پاورپوینت سند بلاست و انواع آن در word

سندبلاست (Sand Blast) یا همان ساب پاشی (Abrasive blasting) فرایندی است که طی آن ذرات ریز ساینده بر روی سطح فلز با فشار هوا پاشیده می شوند تا ناصافی های سطحی را گرفته و سطح فلز را برای رنگ آمیزی آماده کنند. به عبارت دیگر سندبلاست فرآیند سیلیس پاشی، پرتاب ماسه و شن با فشار بسیار زیاد هوا است .پس از سندبلاست کردن سطح ، بنا بر کیفیت سندبلاست ، گرد و خاک، مواد زائد ، رنگ و … از روی سطح فلز پاک می شود.

تاریخچه

داستان اختراع سندبلاست از این قرار است که روزی ژنرال بنجامین تیلگمن ، در کلبه چوبی خود در قرارگاهی نظامی مشغول استراحت بود ، که در آن محل طوفان شن رخ میدهد . بعد از تمام شدن طوفان ، ژنرال میخواهد از پنجره اتاق خود به بیرون نگاهی بیندازد که نمیتواند ….. بله، توجه ژنرال تیلگمن به شیشه پنجره اتاق خود جلب میگردد که در اثر برخورد ذرات شن در طی طوفان گذشته ، مات شده بود. اینجا بود که جرقه اختراع وسیله ای که با آن بتوان ذرات شن را با سرعت زیاد بر روی سطح قطعات برخورد داد در ذهن این مرد بزرگ و به تعبیر بنده پدر سندبلاست ، ایجاد گردید، و اولین دستگاه سندبلاست اختراع شد .

کاربردها

هدف از سند بلاست عبارتست از:

 • 1- زنگ زدایی – ماسه زدایی – و رنگ برداری سطوح داخلی و خارجیقطعات.
  2- پوایش مات و تمیز کاری انواع قالبھای صنعتی .
  3- زبر کردن سطوح قطعات ( با استفاده از ساینده ھای مخصوص ) جھت بھینه انجام شدن عملیات لعابکاری و تفلون کاری برای ماندگاری و کیفیت بهتر.
  – آماده کردن سطوح قطعات جھت انجام انواع آبکاریھای صنعتی – تزئینی یا رنگ.
  – مات کاری – تمیز کاری و آماده کردن قطعات (سندینگsanding)جھت ارائه در بازار را می توان انجام داد .
  – حک کردن نوشته و نقوش مختلف و گود برداری و یا برجسته کاری آنھا بر روی سطوح شیشه ای – چوبی – MDF – کاشی – سرامیک و طلق کهبیشتر برای انجام امور تجاری – تبلیغاتی و تزئینات دکور مورد استفادهمیباشد.

انواع

انواع دستگاه های سندبلاست:

پرکاربردترین آنها در صنعت دستگاههای سندبلاست ( ایربلاست ) سیار میباشند .

صنعتی ترین و تخصصی ترین ابزار در این تکنیک نیز دستگاههای سندبلاست ( ایربلاست ) کابینی می باشند .

و هنری ترین ابزار در این رشته دستگاههای سندبلاست شیشه هستند .

سندبلاست مخازن

برای رنگ آمیزی مخازن ذخیره و همچنین برای پوشش مخازن با اپوکسی لازم است تا ابتدا سطح سند بلاست شود.ابتدا کلیه وسایل و تجهیزات و مصالح مورد نیاز از قبیل کمپرسور باد، میکسر بادی، همزن، پمپ ارلس، ماسه و داربست به پای کار انتقال می یابد. کلیه ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و مصالح مورد استفاده در عملیات های سند بلاست و رنگ آمیزی باید مطابق استاندارد های ذیربط بوده و مورد تایید واحد نظارت پروژه باشد.

با لحاظ شرایط جوی و مساعد بودن هوا سندبلاست که عمدتاً بر اساس استاندارد سوئدی SA2 1/2 انجام می گیرد، شروع و پس از اتمام سندبلاست هر ناحیه در همان روز 20 دقیقه بعد از هواگیری و تمیز نمودن سطح کار لایه اولیه رنگ (پرایمر) اتیل سیلیکات یا زینک ریچ اپوکسی اعمال می گردد. اجرای رنگ آمیزی مراحل بعدی و لایه های میانی و نهایی باید پس از شتشوی سطح کار با دستگاه واتر جت و خشک شدن سطح صورت می پذیرد. البته قبل از رنگ آمیزی هر لایه عملیات تاچ آپ در محل هایی مثل لبه ها و گوشه های کار و محل درز جوشها و نقاطی که احیاناً عیوبی وجود داشته باشد انجام می شود. در هر مرحله و پس از 24 تا 48 ساعت بر روی سطح خارجی مخزن و تا 72 ساعت برروی سطح داخلی مخزن البته پس از تایید دستگاه نظارت و رعایت مسائل فنی از قبیل ضخامت مناسب لایه، تمیزی کار و عدم وجود شُره رنگ، آور اسپری (Over Spray) ، خلل و فرج سطح رنگ و هر نوع عیب دیگر، عملیات رنگ آمیزی لایه بعدی اجرا می شود.

شن و ماسه به عنوان مواد معمول استفاده می شود ، اما از آنجا که بیماری های ریوی سیلیکوزیس توسط استنشاق طولانی از گرد و غبار ایجاد شده توسط شن و ماسه ایجاد می شود، مواد دیگر در حال حاضر در محل آن استفاده می شود. ، مانند ماسه سنگ فولاد، سرباره مس، پوسته گردو، پودر ساینده، حتی بیت از پوسته نارگیل. در طول فرآیند سندبلاست با استفاده از یک منبع جایگزین هوا، پوشاک و لباس محافظ، و تهویه مناسب استفاده می شود.
راه اندازی سندبلاست معمولا از سه بخش مختلف تشکیل شده است :خود ساینده، یک کمپرسور هوا، و یک نازل بلستر: برای قلم زنی و تمیز کردن جسم کوچک،. سندبلاست در درجه اول برای دو برنامه تا حدودی متفاوت استفاده می شود. ابرای تمیز کردن سطح از هر چیزی که ممکن است به آن چسبیده. دوم این است که هم اچ و یا حک طرح ها و کلمات را به شیشه ای و یا مواد مشابه.
2) تجهیزات
تجهیزات سندبلاست سیار :
سیستم بلاستینگ سیار توسط یک کمپرسور دیزل قوی تغذیه می شود کمپرسور دیزل حجم زیادی از هوای فشرده شده را برای یک یا چند دستگاه بلاستینگ فراهم می کند. دستگاه بلاستینگ مخزن انفجار تحت فشار، (ظرف تانک مانند) ، پر شده با مواد ساینده است تا مقدار قابل تنظیم از مواد ساینده تحت فشار را به خط اصلی بلاستیگ برساند

کابین بلاستینگ :
کابین بلاستینگ در اصل یک سیستم حلقه بسته است که اجازه می دهد تا اپراتور به بلاستینگ قطعه بپردازد و مواد ساینده نیز بازیافت می شود این سیستم معمولا از چهار جزء تشکیل شده است. مهار (کابینت)، سیستم های بلاست ساینده، سیستم بازیافت ساینده و مجموعه کاهش دهنده گرد و غبار.اپراتور جهت شروع عملیات دست خود را درون قسمتی که بر روی کابین تعبیه شده است داخل می کند و اهرم بلاست را می گیرد همچنین دریچه ای بر روی کابین قرار دارد که اپراتور داخحل کابین را ببیند و روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق پدالی که در زیر دستگاه قراردارد انجام می شود. دو نوع عملیات بلاستینگ در دستگاه انجام میشود 1 سندبلاست 2 وت بلاست
دستگاه دارای چندین اهرم است که از مواد مختلفی ساخته شده که هر کدام برای کار با انواع ساینده ها استفاده می شود به طور مثال اهرم ساخته شده از کاربید تنگستن برای کار با ساینده های معدنی استفاده می شود نازل سیلیکون کاربید بور و کاربید برای کار با ساینده های سخت مانند اکسید آلومینیوم استفاده می شود

اتاق بلاستینگ :
اتاق بلاستینگ ورژن بزرگی از دستگاه کابین سندبلاست است که اپراتور بلاستینگ در آن کار می کند اتاق بلاستینگ دارای 3 تا 4 جزء است کاهش دهنده گرد و غبار ، سیستم بلاستینگ و اتاق . اغلب دستگاه های بلاستینگ دارای سیستم چرخه بازیافت و جمع آوری ساینده ها می باشند که ساینده ها را با بیل های بزرگ جمع آوری می کند و به دستگاه بلاستینگ بر می گرداند جهت انتقال کامل ساینده ها به دستگاه بلاستینگ یک پاروی مکانیکی به طور مرتب ساینده ها را جمه آوری می کند.
3 ) مواد ساینده
در اوائل سال 1900 اعتقاد بر این بود که دانه های لبه تیز بهترین مواد برای بلاستینگ هستند که بعد ها متوجه شدند که این گونه نیست
مواد معدنی : شن و ماسه سیلیس می توانند به عنوان نوعی از ساینده ها استفاده شوند این مواد به دلیل برخورد با سطح و شکسته شدن گرد و خاک زیادی تولید می کند که منجر به نوعی بیماری ریوی به نام سیلیکوزیس می شود جهت جلوگیری از این بیماری سیلیس با نوعی رزین پوشیده می شود استفاده از سیلیس در کشور های المان ، انگلیس ،سوئد ، و بلزیک ممنوع اعلام شده است ولی در بسیاری از کشور ها هنوز هم استفاده می شود..
یکی دیگر از مواد معدنی رایج ساینده گارنت است. گارنت گران تر از شن و ماسه است، اما اگر به درستی استفاده می شود، میزان بازیافت آن زیاد است در حالی که تولید گرد و غبار کمتر دارد و بدون خطرات ایمنی است همچنین اغلب گارنت به عنوان یک جایگزین برای جوش شیرین استفاده می شود.
کشاورزی: به طور معمول، خرده پوست میوه و یا دانه های میوه.هستند .که از آن ها به عنوان ساینده استفاده میشود این ساینده های نرم برای جلوگیری از صدمه زدن به مواد زمینه ای هنگام تمیز کردن آجر یا سنگ، از بین بردن نقاشی های دیواری، و یا حذف پوشش از تخته مدار چاپی در حال تعمیر استفاده می شود.
مصنوعی: این بخش شامل نشاسته ذرت، نشاسته گندم، بی کربنات سدیم، و یخ خشک. است . این مواد ساینده “نرم” نیز برای جلوگیری از صدمه زدن به مواد زمینه ای در هنگام تمیز کردن آجر یا سنگ، از بین بردن نقاشی های دیواری، و یا حذف از پوشش از تخته مدار چاپی در حال تعمیر استفاده می شود. سودا بلاستینگ با استفاده از جوش شیرین (بی کربنات سدیم) است که در اثر برخورد با بدن آسیبی نمی رساند.
مواد ساینده مصنوعی دیگری هستند که از بازیافت به وجود می آیند . به عنوان مثال، سرباره مس، سرباره نیکل و خاکستر زغال سنگ، مواد ساینده مهندسی (به عنوان مثال، اکسید آلومینیوم، کاربید سیلیکون یا carborundum، دانه های شیشه ای، سرامیک شات / شن)، و محصولات بازیافت (به عنوان مثال، پلاستیک ساینده ، شن شیشه ای). هستند.
فلزی : مانند :شات فولادی، سنگ ماسه فولاد، شات فولاد ضد زنگ، برش سیم ، شات مس ، شات آلومینیوم، شات روی.
4) ایمنی
عملیات پاکسازی از طریق بلاستینگ ممکن است برای سلامتی اپراتور خطراتی ایجاد کند به طور خاص در بلاستینگ سیار و در اتاق بلاستینگ و مقدار زیادی از گرد و غبار از طریق انفجار ساینده از بستر و ساینده وجود دارد گر چه بسیاری از ساینده های مورد استفاده در اتاق انفجار خطرناک نیست مانند( شات teel و ماسه، چدن، آهن، اکسید آلومینیوم، گارنت، پلاستیک ساینده و مهره های شیشه ای) ولی ساینده های دیگر مانند (شن و ماسه، سرباره مس، سرباره نیکل و استارولیت ،سیلیس و یا فلزات سنگین) دارای خطر بالایی هستند ،با این حال در تمام موارد استفاده از آنها می توانید خطر جدی برای اپراتور، مانند سوختگی با توجه به پیش بینی های (پوست و یا ضایعات چشم) اتفاق می افتد و یا به دلیل راه رفتن بر روی شات دور بر روی زمین پراکنده، قرار گرفتن در معرض گرد و غبار خطرناک، خستگی حرارتی، ایجاد فضای قابل انفجار، و قرار گرفتن در معرض سر و صدا بیش از حد. اتاق بلاستینگ و تجهیزات بلستینگ قابل حمل به این خطرات وجود دارد و یا پاشش رنگ بر پایه سرب می تواند در هوا می تواند به سیستم عصبی مضر آسیب برساند.
در ایالات متحده اداره شغلی (OSHA )ایمنی و بهداشت راه حل هایی برای مقابله با خطرات بالقوه ارائه داده است با این حال همچنان برای استفاده از شن و ماسه سیلیس اجازه داده می شود حتی اگر کلاه بلاستینگ مورد استفاده قرار بگیرد به اندازه کافی در حفاظت اپراتور بلاستینگ موثر نیست . برای مقابله با گرد و غبار بیش از حد مجاز محیط از دستگاه تنفسی برای انجام عملیات بلاستینگ در ایالات متحده استفاده می شود که توسط موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی (NIOSH) تایید شده است.
تجهیزات ایمنی معمولی برای اپراتورها شامل:

 • کلاه ایمنی شامل هود مکش و یک سیستم تعلیق که به اپراتور اجازه می دهد تا سرخود را به راحتی تکان بدهد، یک پنجره نمایش با لنز قابل تعویض و یا حفاظت از لنز و شلنگ هوا .
 • منبع تغذیه هوا با درجه D :شلنگ هوا که معمولا به یک منبع هوای تحت فشار وصل شده است. منبع تغذیه هوا با درجه D که توسط OSHA تایید شده است. این سیستم شامل یک تنظیم کننده فشار، تصفیه هوا و یک مانیتور مونوکسید کربن است
 • حفاظت کننده از گوش
 • حفاظت کننده بدن: که شامل دستکش و لباس چرم شامل کت و شلوار چرم

در زمان قدیم زمانی که هنوز سندبلاست به عنوان یک شغل به طور گسترده معرفی نشده بود و کسی اطلاع زیادی از آن نداشت اپراتور ها به دلیل عدم آگاهی و عدم استفاده از لباس های ایمنی در معرض خطرات بزرگی بودند و از سیلیس به طور گسترده استفاده می کردند و متوجه خطرات آن نبودند تا این که اداره حفاظت از سند بلاست کاران تشکیل شد و خطرات سیلیس و رعایت نکردن ایمنی را برای آنان توضیح داد
خطر ثانویه ای که برای اپراتور ها وجود دارد استفاده نادرست از داربست در فضاهای کوچک است
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن خطر دیگر برای اپراتور های بلاستینگ است

5) کاربرد های مدرن سندبلاست
حکاکی حروف بر روی سنگ قبر گورستان یکی از مدرن ترین استفاده سند بلاست است . سندبلاست همچنین می توانید برای تولید علامت های سه بعدی استفاده می شود این نشانه ها اغلب ترکیبی از پوشش برگ طلا و پس زمینه شیشه ای است. سندبلاست همچنین می توانید بر روی شیشه اکریلیک شفاف و شیشه به عنوان بخشی از یک لوگوی فروشگاه و یا طراحی داخلی انجام می شود. از سندبلاست می توان برای بازسازی ساختمان ها و یا ایجاد آثار هنری (حک شده و یا شیشه ای مات) استفاده کرد تکنیک های سندبلاست برای تمیز کردن بدنه کشتی، و همچنین آجر، سنگ، و کار بتن استفاده می شود. سندبلاست برای تمیز کردن سازه های صنعتی و همچنین تجاری استفاده می شود، اما به ندرت برای قطعه غیر فلزی استفاده می شود.
یکی از معمولی ترین راهها برای حفاظت مخازن، خطوط لوله، سازه های فلزی و بدنه کشتیها در مقابل عوامل خورنده محیط، پوشش به وسیله رنگها، رزینها و عایقهاست. داشتن یک سطح مناسب، تمیز و عاری از هرگونه زنگ زدگی جهت اجرای پوشش لازم و ضروری می باشد .
برای تمیز کاری سطوح در ابعاد کوچک روش های سنگ زنی،سمباده زنی و برس زنی و در ابعاد وسیع تجاری آن یعنی سند بلاست(ماسه پاشی)انجام می گیرد.

عملیات سند بلاست عمدتا جهت نیل به دو هدف انجام می شود:

1- زدودن و برطرف نمودن جرمهای خارجی و زنگ زدگی و رسیدن به سطح فلز
2- ایجاد پروفیل(زبری)مناسب در سطح فلز جهت چسبندگی بهتر فیلم پوشش جهت حفاظ،سند بلاست بسته به نیاز در درجات مختلف اجرا می شود، جدول زیر معرف چهار درجه متداول اجرای سند بلاست و نماد آنها در استانداردهای سوئد و امریکاست.

سند بلاست بوسیله ذرات مختلف مانند ماسه سیلیسی، گریت آهن، پودر اکسید آلومینیوم و غیره انجام می پذیرد که هر کدام سطح مخصوص به خود را از حیث رنگ و درجه صافی ارائه میدهند.هر قدر دانه بندی و مش ذرات درشت تر باشد پروفیل ایجاد شده سطح زبرتر خواهد بود؛ البته این امر به عوامل دیگری مانند فشار هوای مصرفی و فاصله یا زاویه برخورد ذرات نیز بستگی دارد.
خلاصه ای از روش و شرایط اجرایی عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی مخزن

بعد از داربست بندی و آماده سازی سطح جهت رنگ امیزی مخزن به شرح و تحت شرایط ذیل کار اجرا می گردد:

ابتدا کلیه وسایل و تجهیزات و مصالح مورد نیاز از قبیل کمپرسور باد، میکسر بادی، همزن، پمپ ارلس، ماسه و داربست به پای کار انتقال می یابد. کلیه ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و مصالح مورد استفاده در عملیات های سند بلاست و رنگ آمیزی باید مطابق استاندارد های ذیربط بوده و مورد تایید واحد نظارت پروژه باشد.

با لحاظ شرایط جوی و مساعد بودن هوا سندبلاست که عمدتاً بر اساس استاندارد سوئدی SA2 1/2 انجام می گیرد، شروع و پس از اتمام سندبلاست هر ناحیه در همان روز 20 دقیقه بعد از هواگیری و تمیز نمودن سطح کار لایه اولیه رنگ (پرایمر) اتیل سیلیکات یا زینک ریچ اپوکسی اعمال می گردد. اجرای رنگ آمیزی مراحل بعدی و لایه های میانی و نهایی باید پس از شتشوی سطح کار با دستگاه واتر جت و خشک شدن سطح صورت می پذیرد. البته قبل از رنگ آمیزی هر لایه عملیات تاچ آپ در محل هایی مثل لبه ها و گوشه های کار و محل درز جوشها و نقاطی که احیاناً عیوبی وجود داشته باشد انجام می شود. در هر مرحله و پس از 24 تا 48 ساعت بر روی سطح خارجی مخزن و تا 72 ساعت برروی سطح داخلی مخزن البته پس از تایید دستگاه نظارت و رعایت مسائل فنی از قبیل ضخامت مناسب لایه، تمیزی کار و عدم وجود شُره رنگ، آور اسپری (Over Spray) ، خلل و فرج سطح رنگ و هر نوع عیب دیگر، عملیات رنگ آمیزی لایه بعدی اجرا می شود.

نکات

به منظور رعایت ایمنی و بهداشت کار در داخل مخزن باید از فن های ضد جرقه استاندارد و داربست بندی مطمئن استفاده گردد.

هنگام رنگ آمیزی باید توجه داشت که نوع تیپ های مورد استفاده بر روی گان ایرلس طبق استاندارد کارخانه سازنده رنگ باشد.

سندبلاست نوع SA 2 1/2 با مس باره باید بطوری انجام گردد که تمامی میل اسکیل های روی سطح کار و درون خلل و فرج سطح خارج و کاملاً

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و شناخت چدن دوگونه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و شناخت چدن دوگونه در word دارای 124 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت چدن دوگونه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی و شناخت چدن دوگونه در word
فصل اول: شناخت فلز آهن
1-1) طبیعت و خواص آهن
1-2) سنگهای معدنی آهن خالص
1-3) خواص بلوری آهن خالص
1-4) فرآیند استخراج آهن (متالورژی استخراجی آهن)
1-5) انواع آهن
1-5-1) آهن خام (لخته)
1-5-1-1) خواص آهن خام (لخته)
1-5-2) آهن كار شده
1-5-2-1) خواص و كاربرد آهن كار شده
فصل دوم: چدن شناسی عمومی
2-1) طبیعت چدن ها
2-2) خصوصیت چدن ها
2-2-1) برتری ها
2-2-2) كاستی ها
2-3) انواع چدن ها
2-3-1) چدن برای مقاصد عمومی (معمولی)
2-3-1-1) چدن مالیبل (چدن چكش خوار)
2-3-1-2) چدن سفید
2-3-2) چدن برای مقاصد ویژه (آلیاژی)
2-4) متالورژی چدنها
2-4-1) سیستم آهن – كربن – سیلیسیم
2-4-1-1) كربن معادل
2-4-2) حضور كربن در چدن
2-4-2-1) كربن آزاد (گرافیت)
2-4-2-2) كربن تركیبی (كاربید)
2-4-3) ساختار زمینه ها در چدن
2-4-3-1) فریت
2-4-3-2) پرلیت
2-4-3-3) سمنیت
2-4-3-4) آستیت (اوتسیت)
2-4-3-5) بینیت و مارتنزیت
2-4-3-6) كاربیدها
2-5 ) تأثیر عناصر در چدن
2-5-1) عناصر عمده
2-5-1-1) گوگرد (S)
2-5-1-2) منگنز (Mn)
2-5-1-3) فسفر (P)
2-5-2) عناصر جزئی
2-5-3) عناصر آلیاژی
2-5-3-1) نیكل (Ni)
2-5-3-2) كرم (Cr)
2-5-3-3) مولیبدن (Mo)
2-5-4-3) وانادیم (Va)
2-5-3-5) سیلییم (Si)
2-5-3-6) مس (Cu)
2-5-3-7) آلومینیوم (Al)
2-5-4) عناصر گازی
2-5-4-1) اكسیژن (O)
2-5-4-2) نیتروژن (ازت N)
2-5-4-3) هیدروژن (H)
2-6) موارد استعمال چدن ها
2-6-1) چدن خاكستری (ریختگی)
2-6-2) چدن مالیبل (چكش خوار)
2-6-3) چدن داكتیل (نشكن)
فصل سوم: چدن شناسی تخصصی
3-1) چدن خاكستری
3-1-1) متالورژی چدنهای خاكستری
3-1-2) ساختار میكروسكوپی در چدنهای خاكستری
3-1-2-1) گرافیت (G)
3-1-3) ریخته گری چدن خاكستری
3-1-3-1) مواد شارژ
3-1-3-2) مسئله‌ی تلقیح مواد در ریخته گری چدن خاكستری
3-1-3-2-1) عملكرد تلقیح
3-1-3-2-2) مواد تلقیح
3-1-3-2-3) روش های تلقیح
3-1-3-2-4) اثر مواد تلقیح
3-1-3-2-5) ارزیابی عملكرد تلقیح
3-1-3-3) متالورژی ذوب چدن خاكستری
3-1-3-3-1) گرافیت زایی
3-1-4) انجماد چدن خاكستری
3-1-4-1) گرایش انجماد به تشكیل چدن سفید
3-1-4-2) گرایش انجماد به تشكیل چدن خاكستری
3-1-4-3) اصول فرآیند انجماد
3-1-4-4) ساختار چدن خاكستری در دمای محیط
3-1-4-5) اثر ضخامت
3-2) چدن داكتیل (نشكن)
3-2-1) مبانی ساخت چدن داكتیل
3-2-2) كاربرد چدن داكتیل
3-2-3) متالورژی چدن داكتیل (نشكن)
3-2-3-1) انجماد و مكانیزم كروی شدن گرافیت در چدن نشكن
3-2-3-2) تعادل آهن و گرافیت
3-2-3-2-1) كربن معادل
3-2-3-2-2) انجماد هیپویوتكتیكی
3-2-3-2-3) انجماد هیپر (هایپر) یوتكتیكی
3-2-3-2-4) مكانیزم كروی شدن گرافیت
3-2-4) ریخته گری چدن داكتیل (نشكن)
3-2-4-1) مواد شارژ
3-2-4-2) ملاحظات كیفی، شیمیایی و متالورژیكی در حین ذوب
3-2-4-2-1) كربن دهی
3-2-4-2-2) كنترل گاز مذاب
3-2-4-2-3) گوگرد زدایی
3-2-4-2-4) انتخاب تركیب شیمیایی
3-2-4-2-5) اثر كربن معادل
3-2-4-3) اثر درجه حرارت بارریزی
3-2-4-4) فرآیند كروی سازی
3-2-4-4-1) مشكلات افزدون منیزیم به شكل خالص
3-2-4-4-2) روشهای مختلف كروی سازی
3-3) چدن با گرافیت فشرده (CGI)
3-3-1-1) ریزساختار
3-3-1-2) تركیب شیمیایی
3-3-1-3) خواص مكانیكی و فیزیكی
3-3-1-3-1) خواص كششی
3-3-1-3-2) هدایت حرارتی
3-3-1-3-3) جذب ارتعاش
3-3-1-3-4) قابلیت رشد و پوسته شدن
3-3-2) ریخته گری چدن با گرافیت فشرده
3-3-2-1) عملیات ذوب و تهیه مذاب چدن با گرافیت فشرده
3-3-2-2) مواد قالبگیری
3-3-3) كاربردهای صنعتی چدن با گرافیت فشرده (CGI)
3-3-4) مقایسه چدن با گرافیت فشرده در مقابل چدن های خاكستری و نشكن
3-3-4-1) در مقایسه با چدن خاكستری (مزایا CGI)
3-3-4-2) در مقایسه با چدن نشكن (مزایا CGI)
فصل چهارم: تئوری چدن دوگونه (G&D)
4-1) مقدمه ای بر چدن دو گونه (G&D)
4-2) مقدمه ای بر مسئله‌ی تكنولوژی
4-3) تشریح تكنولوژی ساخت
فصل اول: شناخت فلز آهن
1-1)

 

مقدمه

آهن دارای نقطه‌ی ذوب   و نقطه‌ی جوش   می باشد. وزن مخصوص این فلز 86/7 و شعاع اتمهای آهن به صورت   (گاما)   و به صورت آلفا   است.
آهن خالص را نمی توان به طریق صنعتی تهیه كرده آهن با درصد خلوص 9917/99 در آزمایشگاه ها قابل تهیه است. آهن ساخته شده در آزمایشگاه ها 0083/0 درصد ناخالصی دارد و در حدود 27 عنصر را در بر می گیرد كه اهم تركیبات آن عبارتند از كربن، سیلیسیم، گوگرد، فسفر (عناصر دائمی همراه آهن) و سایر ناخالصی ها از قبیل هیدروژن، ازت، كلسیم، منیزیم و غیره. هر نوع ناخالصی روی خواص آهن تأثیر می گذارد، مثلاً اگر مقدار درصد كربن آهن از 02/0 درصد به 1/0 درصد افزایش پیدا كند، هدایت حرارتی آهن را از 177/0 به 134/0 كاهش می دهد. تأثیر ناخالصی های غیرفلزی (فسفر، گوگرد، اكسیژن، ازت و هیدروژن) حتی به مقادیر بسیار ناچیز روی خواص آهن، به مراتب زیادتر از ناخالصیهای فلزی است. از قبیل مس، نیكل، منگنز و غیره است.
آهن خالص قابلیت استفاده صنعتی را ندارد. قابلیت انعطاف آهن خالص زیاد و سختی آن بسیار كم است. این آهن قابلیت سخت شدن را ندارد. بدین علت مطالعه اشكال وجود ناخالصی ها یا به عبارتی دیگر چگونگی انحلال كربن و اكسیژن و سایر ناخالصیها در آهن مذاب از اهمیت زیادی برخوردار است.
1-2) سنگهای معدنی آهن خالص:
تمامی یا بهتر بگویم اكثر فلزات در طبیعت به صورت سنگهای معدنی یافت می شوند، لذا آهن نیز از این قاعده مستثنی نیست. از آن جایی كه این فلز یكی از مهمترین مواد اولیه صنایع مهندسی می باشد لذا صنایع بسیاری در مراكزی نزدیك به منابع سنگ آهن، به شرط آن كه انرژی‌های سوختی نیز در دسترس باشند تأسیس می گردند.
معمولاً در صنایع استخراجی، سنگهای معدن اكسیدی آهن دارای عیار بیشتری نسبت به سنگهای كربناتی آهن هستند. پس یك سنگ آهن خوب معمولاً محتوی بیش از 20% آهن بوده و در بعضی از انواع سنگ معادن آهن خالص، نظیر هماتیت این مقدار می تواند تا 70% افزایش یابد. در جدول (1-1)، به انواع تركیبات سنگهای معدنی آهن اشاره شده است.

1-3) خواص بلوری آهن خالص:
آهن یك فلز آلوتروپیك است، بدین معنی كه بیشتر از یك نوع شبكه‌ی بلوری دارد، در واقع ساختمان شبكه‌ی بلوری دارد، در واقع ساختمان شبكه‌ی بلوری آن در دماهای مختلف تغییر می یابد. منحنی تبرید آهن خالص در شكل (1-1) نشان داده می شود.

شكل (1-1): منحنی تبرید برای آهن خالص
آهن در دمای   انجماد یافته و شبكه‌ی بلوری آن b.c.c می‌شود. این آهن را آهن   (دلتا) می نامند. در   تغییر آلوتردپی در آهن ظاهر شده، اتمها موقعیت خود را تغییر می دهند و شبكه‌ی بلوری در آهن ظاهر شده، اتمها موقعیت خود را تغییر می دهند و شبكه‌ی بلوری آهن از b.c.c به f.c.c تبدیل می گردد. این آهن را آهن   (گاما) می‌نامند كه غیرمغناطیسی است. وقتی درجه‌ی حرارت به   رسید تغییر فاز دیگری در آهن رخ می دهد و دوباره تغییر آلوتروپی در آهن ظاهر شده و شبكه‌ی بلوری آن مجدداً از f.c.c. به b.c.c تبدیل می شود. این آهن را آهن    (آلفا) می نامند كه هنوز خاصیت مغناطیسی ندارد. سرانجام در   آهن   بدون اینكه شبكه‌ی بلوری خود را تغییر دهد خاصیت مغناطیسی پیدا می كند. قبلاً آهن  غیرمغناطیسی را آهن   (بتا) می نامیدند ولی بعدها با مطالعات و بررسی های اشعه‌ی X معلوم شد كه در   ساختمان شبكه‌ی بلوری آهن تغییر نمی كند. سپس كلیه‌ی تغییرات آلوتروپی در موقع خنك كردن آهن حرارت پس می دهند (اگزوترمیك یا گرمازا) و در هنگام گرم كردن آن حرارت جذب می كنند (اندوترمیك یا گرماگیر).

1-4) فرآیند استخراج آهن (متالورژی استخراجی آهن):
سنگ آهن به همراه یك كك مناسب سخت از طریق قسمت بالای كوره ای استوانه‌ای بلند، به داخل كوره ریخته می شود (شكل 1-4).
شكل (1-4): نمای كلی یك كوره بلند ذوب آهن شامل: 1. قیف ناودانی 2. واگن وزن كننده شارژ 3. واگنت انتقال مواد به كوره 4. قیف شارژ 5. تویرهای هوا 6. كف كوره 7. سوراخ خروج سوباره
در این كوره هوا با فشار لازم از طریق تویرهای هوا به طرف بالا جریان یافته و اكسیژن لازم را برای احتراق كك فراهم می آورد. حرارت و كربن حاصل از كك باعث احیاء سنگ آهن و تبدیل آن به چدن مذاب می گردد. مذاب چدن به تدریج از قسمتهای فوقانی كوره ذوب شده و با گذشتن از لابلای تكه های كك در ته كوره جمع می گردد. این نكته را بایستی به خاطر داشت كه هر گونه سنگ معدن مصرفی، محتوی مقادیری مواد معدنی ناخواسته به نام «گانگ» بوده ولذا برای جدا كردن این مواد زائد (به همراه خاكستر حاصل از سوختن كك) از مذاب، مقداری آهك نیز به داخل كوره ریخته می شود.
آهك این مواد زائد را به صورت سرباره رقیقی درآورده و از طریق سوراخی كه در زیر تویرهای هوا و بالای سوراخ خروج مذاب قرار دارد این سرباره از كوره خارج می گردد. از آنجایی كه روش گداز و تصفیه سنگ معدن آهن به طریق فوق فرآیند ساده ای می باشد لذا دارای قدمتی هزاران ساله است. اولین كوره های به كار گرفته شده توسط انسان، بسیار ابتدایی بوده و از سنگ ساخته می شده است. این كوره ها دارای ظرفیت ذوب محدودی بوده است. با گسترش صنایع، كوره های به مراتب بزرگتری جایگزین كوره های سنگی گردیدند.

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی و شناخت چدن دوگونه در word
منابع اصلی: منابعی كه بصورت عینی، مطالب داخل پژوهشنامه از آن سرچشمه گرفته است. این منابع، مرجعترین سرفصل های علمی مربوط به پروژه را در برندارد.
1- گروه تألیف رشته‌ی متالورژی، شناخت فلزات، تهران، انتشارات كتابهای درسی ایران، 1383، صص: 45 الی 50 ، 59 الی 98 ، 110 الی 118.
2- الیوت، روی، علیپور، علیرضا، تبریز، تكنولوژی چدن به تصحیح، انتشارات دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 1382، صص: 1 الی 22 ، 30 الی 33 ، 44 الی 46 ، 87 الی 89 ، 24 الی 130 ، 445 الی 457 .
3- مرعشی، مرعش، متالورژی كاربردی چدن ها 1 ، تهران، انتشارات آزاده، 1381 ، صص: 1 الی 10 ، 13 الی 43 ، 52 الی 57.
4- مرعشی، مرعش، متالورژی كاربردی چدن ها 2، تهران، انتشارات آزاده، 1381 ، صص 1 الی 12 ، 31 الی 55 ، 212 الی 218.
***
منابع فرعی: منابعی هستند كه مطالب موجود در منابع اصلی را به شكل و نحوه‌ی دلخواه ارائه داده است، از این منابع به صورت محدودتری استفاده شده است.
5- سرلكی، حامد، متالورژی هفتگانه، تهران، مركز پژوهشهای متالورژی خوارزمی، 1386 ، مبحث سوم (مالیبل شناسی تخصصی).
6- اوسز، سیدی، آهنی، علی اكبر، تبریز، آشنایی با متالورژی فیزیكی به تصحیح، انتشارات فن افزار، 1384 ، فصل پنجم و هفتم.
7- فتحی، محمدحسین، ریخته گری چدن، اصفهان، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، 1366 ، صص 11 الی 50.
8- گروه مهندسی متالورژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، دیرگدازها (انواع، خواص، كاربری، تهران، انتشارات علوم و فنون، ص 83- ص 84.
9- H.Morrough, “Solidifaction of cast Iron “, British foundryman , Vol 53 , 1960.
10- K.B. Palmer , “mechanical Propertice of compacted Graphite cast Iron “,13 CIRA Ipeport 1213.
11- G.N.J.Gilbert, “The Ductility of Ductil Iron “ , BCIRA Publication 1970.
 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS در word دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS در word
       تاریخچه و تكامل GIS

       مقدمه_GIS چیست؟

       مدلهای داده های مکانی

       ورودی و خروجی داده ها

       ورودی داده ها

       اهداف یک سیستم اطلاعات جغرافیایی

       کاربردهای مختلف GIS

       بطور کلی کاربردهای GIS در زمین شناسی را می توان به شرح زیر عنوان نمود

       مؤلفه های GIS

       کاربردهای GIS در زمین شناسی را می توان به شرح زیر عنوان نمود

       خروجی داده ها_مراحل ایجاد و برپاییGIS درقالب پروژه

       کاربردهای GIS در تهیه نقشه های حوادث و بلایای طبیعی

       کاربردهای GIS در نقشه های مکان یابی (Siteselection)

        کاربردهای مختلف GIS فراوری های متنوع زمین شناسی

       كاربرد های مختلف gis (محیط زیست)

       كاربردهای مختلف gis (کشاورزی و برنامه ریزی برای کاربری اراضی)

       كاربردهای مختلف gis( جنگلداری و مدیریت حیات وحش)

       كاربردهای مختلف gis( تصویر IKONOS از پارک جنگلی سرخه حصارهمراه باسیستم گسلی موجوددرآن)

       كاربردهای مختلف gis(تصویر IKONOS از شمال تهران(پارک جمشیدیه- تجریش- دربند) همراه باسیستمهای گسلی )

       كاربرد های مختلف gis ( منابع آب و آبخیزداری)

       كاربرد های مختلف gis( کاربرد های شهری)

       كاربرد های مختلف gis( تجارت)

       كاربرد های مختلف gis( صنعت حمل و نقل، ارتباطات)

       كاربرد های مختلف gis( سازمانها-سرویسهای اضطراری- نظامی-تعلیم و تربیت)

       مراحل برپایی و اجرای یک پروژه معدنی در محیط GIS

       ترکیب و تلفیق لایه های اطلاعاتی

       نرم افزارها وسخت افزارهای موجود در یک سیستم اطلاعات جفرافیایی

       ادغام تکنولوژی ها

       GIS , GPS & RS- ترکیب فتوگرامتری رقومی و GIS

       سیستم های مدیریت پایگاه داده ها

       منابع خطا در سیستم های اطلاعات جغرافیایی

       محاسن یک سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

       معایب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی_سیستم تصویری نقشه (Map projection)

       خصوصیات اساسی یك سیستم تصویر مناسب و استاندارد

       بر این اساس سیستم های تصویری مناسب با شكل كشورها طراحی شده است

       مختصات جغرافیایی_مختصات صفحه ای

       تغییر شکل های هندسی_شکل زمین_سیستم های قابل گسترش و توسعه

       شکل فوق سه نوع اصلی سطوح قابل گسترش (صفحه ای،مخروطی و استوانه ای)را نشان می دهد

 
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مقدمه:
   برای اولین بار در اواسط دهه 1960 در ایالات متحده کار بر روی اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی آغاز شد. در این سیستم ها عکس های هوایی، اطلاعات کشاورزی، جنگلداری، خاک ، زمین شناسی و نقشه های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه 1970 با پیشرفت علم و امکان دسترسی به فناوری های کامپیوتری و تکنولوژیهای لازم برای کار با داده های مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی یا (GIS)، برای فراهم آوردن قدرت تجزیه و تحلیل حجم های بزرگ داده های جغرافیایی شکل گرفت. در دهه های اخیر به سبب گسترش تکنولوژی های کامپیوتری،سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان نگهداری به روز داده های زمین مرجع و نیز امکان ترکیب مجموعه داده های مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه GIS برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ریزی های توسعه ای به کار گرفته می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل در word دارای 15 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل در word :

پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل در word

سوخت دیزل

سوخت دیزل به هر گونه سوخت مایع گفته می‌شود که در موتورهای دیزلی بکار رود.این سوخت بیشتر از روش ویژه‌ای در تقطیر جز به جز نفت مازوت بدست می‌آید اما روش‌های دیگری نیز برای فراوری سوخت دیزل بدون بهره‌گیری نفت وجـود دارد که از جمـله آنـها مـی‌توان :

زیست‌دیزل،

زیسـت ‌تـوده به مـایـع(BTL)

و گاز به مایع (GTL)

اشاره داشت.

نقطه ریزش

•نقطه ریزش یک مایع پایین ترین دمایی است که در آن مایع تحت شرایط تعیین شده روان و جاری می گردد. •نقطه ریزش نشانگر پایین ترین دمایی است که در آن روغن به سهولت قابل پمپ کردن باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاریخچه جوشکاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاریخچه جوشکاری در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاریخچه جوشکاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاریخچه جوشکاری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاریخچه جوشکاری در word :

مقاله تاریخچه جوشکاری در word

مقدمه :

جوشکاری)به انگلیسی( Welding: یکی از روش‌های تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دائمی مواد

مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر,کامپوزیت)به‌یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای که خواص اتصال برابر با

خواص ماده پایه باشد.

جوشکاری همچنین یکی از فرایندهای اتصال دائمی قطعات (فلزی یا غیرفلزی)، به روش ذوبی یا

غیر ذوبی، با بکارگیری یا بدون بکارگیری فشار، با استفاده یا بدون استفاده از ماده پرکننده می‌باشد.

فرایندهای جوشکاری به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: فرایندهای جوشکاری ذوبی و فرایندهای

جوشکاری غیر ذوبی

مقاله تاریخچه جوشکاری در word

مقدمه :

جوشکاری)به انگلیسی( Welding: یکی از روش‌های تولید می‌باشد. هدف آن اتصال دائمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر,کامپوزیت)به‌یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای که خواص اتصال برابر با خواص ماده پایه باشد.جوشکاری همچنین یکی از فرایندهای اتصال دائمی قطعات (فلزی یا غیرفلزی)، به روش ذوبی یا غیر ذوبی، با بکارگیری یا بدون بکارگیری فشار، با استفاده یا بدون استفاده از ماده پرکننده می‌باشد. فرایندهای جوشکاری به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: فرایندهای جوشکاری ذوبی و فرایندهای جوشکاری غیر ذوبی

.

مقاله تاریخچه جوشکاری در word
فهرست:

مقدمه

گروههای مختلف جوشکاری

مشکلات و گرفتاریهای صنعت جوشکاری

عوارض و سوانح ناشی از عوامل فیزیکی مربوط به جوشکاری

برق گرفتگی و عوارض حاصل از تاثیرات جریان برق

مسائل مهم جوشکاری

هدف جوشکاری و برشکاری

خطرات جوشکاری

تاریخچه ای مختصراز جوشکاری دستی قوس برقی(S.M.A.W)

جوش قوس الکتریکی

الکترودها در جوش قوس الکتریکی

ترکیب شیمیایی روپوش الکترودها

الکترودها از نقطه نظر پوشش

ماشینهای جوشکاری جریان متناوب

ترانسفورماتور یا مبدل جوشکاری جریان یک فاز

معرفی جوش آرگون در چند جمله

مزیت TIG

انواع الکترودها در TIG

چند نکته در مورد مزیت تنگستن

نوع قطبیت مناسب در جوشکاری TIG

مختصری از بازرسی جوش

جوشکاری با جریان سه فاز

ماشینهای جوشکاری جریان مشتقیم

جوشکاری فلزات رنگین با برق

جوشکاری مس با برق

جوشکاری برنج با برق

جوشکاری روی با برق

الکترودهای فلزات غیر آهنی

رنگ شناسائی : انتها – نقره ای

جوشکاری آلیاژهای فولاد با برق

جوشکاری برنز با برق

واحد کنترل کننده جوشکاری

مزایا

محدودیتها

انواع گرده جوش در جوش برق

جوشکاری قائم یا Vertiealwelding

جوش بالای سر Overheadwelding

آزمایش صحت آب بندی جوش

آزمایش جوشکاری به روش اشعه

آزمایش قیاسی جوش

آزمایش جوشکاری به روش ماوراء صوت

آزمایش مغناطیسی جوش

آزمایش به وسیله نفوذ مایعات در درز جوش

توضیحاتی پیرامون WPS & PQR

روش تهیه PQR:

نکاتی در مورد جوشکاری فولادهی ضدزنگ و ضدخوردگی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت تسمه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت تسمه در word دارای 82 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت تسمه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت تسمه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت تسمه در word :

پاورپوینت تسمه در word

مقدمه :

تسمه ها از اجزای انعطاف پذیر ( کشسان ) در ماشین ها هستند که برای انتقال توان در فواصل نسبتاً زیاد به کار گرفته می شوند

این اجزا را به جای چرخدنده ها ، میل محورها ، یاتاقان ها ، و دیگر اجزای صلب که در انتقال توان نقش دارند به کار برد .

در بسیاری از موارد طرح ماشین را ساده و هزینه ساخت آنرا کاهش می دهد .

اساس كار ونحوه انتقال توان توسط تسمه ها

نوع اول : نیروی موجود در پولی از طریق اصطکاکی که بین

تسمه و پولی ایجاد می شود ، انتقال می یابد . با این شرط که نیروی

اصطکاک بین تسمه و پولی از فشار سطحی روی محیط پولی

بیشترباشد تا از لغزش تسمه بر روی پولی جلوگیری نماید .

شکل ، گرد و … V مانند تسمه های تخت،

نوع دوم : مربوط به تسمه های دندانه دار می باشد بدین ترتیب که نیروی موجود در پولی بواسطه درگیری دندانه به دندانه تسمه و

پولی به تسمه منتقل شده و تسمه این نیرو را انتقال می دهد . در این

حالت به فشار سطحی کمتری نسبت به نوع اول نیاز داریم .

با توجه به نیروی محیطی نحوه اتصال تسمه با پولی طراحی می شود . که تسمه و پولی باید از لحاظ محل درگیری با هم همخوانی داشته باشند .

در هر نوع نیروی فشاری لازم باید توسط پیش تنیدگی تسمه به اندازه کافی ایجاد شود تا انتقال توان مطمئن داشته باشیم .

مزایا و معایب تسمه ها

مزایا :

1- بخش مهمی از بارهای شوکی را جذب و بارهای ارتعاشی را میرا می کند .

2- در هنگام کار سرو صدای کمتری نسبت به دیگراجزای انتقال تولید می کند .

3- عدم حساسیت در مقابل افزایش ناگهانی بار

بی نیازی از روغن کاری

4- کمترین زمان ممکن برای نصب و راه اندازی لازم است .

5- در شرایط کاری ثابت ، حرکت نرم و یکنواختی دارند .

معایب

1- محدود بودن ظرفیت انتقال توان

2- محدود بودن نسبت انتقال توان توسط گام و پولی

3- فرسودگی زودرس و عمر کوتاه نسبت به اجزای انتقال توان

4- کرنش دائم بر حسب نیروی محیطی ، پیش تنیدگی ، ضریب اصطکاک

5- مناسب برای محدوده گرمایی خاص

6- حساسیت به بنزین ، اسید ،روغن و بخار آب

7- حجم بزرگ مکانیزم

كاربرد تسمه ها:

تسمه های تخت برای انتقال قدرت درنقاله و استفاده در آسانسورها و در انواع ماشینها كاربرد دارد

اغلب پیش می آید كه این اجزا را می توان بجای چرخدنده ها،میل محورها،یاتاقانها و دیگر وسائل صلب انتقال توان بكار برد.در بسیاری از موارد،كاربرد آنها،طرح ماشین را ساده و هزینه

ساخت آن را كاهش می دهد.در كنار اینها،چون این اجزا كشسان و بطور معمول بلند هستند،در جذب بارهای تكان دار و فرو نشاندن اثرات لرزش وظیفه مهمی دارندكه در عمر ماشین

مهم است.

اساس كار ونحوه انتقال توان توسط تسمه ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

زمان حقیقی تشخیص مانع بر اساسConstrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی با پاورپوینت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 زمان حقیقی تشخیص مانع بر اساسConstrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی با پاورپوینت در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد زمان حقیقی تشخیص مانع بر اساسConstrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی با پاورپوینت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي زمان حقیقی تشخیص مانع بر اساسConstrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی با پاورپوینت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن زمان حقیقی تشخیص مانع بر اساسConstrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی با پاورپوینت در word :

زمان حقیقی تشخیص مانع بر اساسConstrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی با پاورپوینت

در دهه ی گذشته ، در واقع پیشرفت گسترده ای در زمینه ردیابی و تشخیص اجسام صورت گرفته است . با این وجود بسیاری از الگوریتم های ردیابی اجسام یکسری ترکیبات پرهزینه ای را مثل معیار lone”s با خصوصیات ثابت متحمل می شوند ، گرچه قدرت محاسبات کامپیوتر به طرز چشمگیری بهبود یافته است اما هنوز چنین دیدگاهها و روش هایی محتاج یکسری محاسبات کامپیوتری دقیق و بیشتری برای کاربردهایی با زمان حقیقی هستند.

مقـدمـه

در دهه ی گذشته ، در واقع پیشرفت گسترده ای در زمینه ردیابی و تشخیص اجسام صورت گرفته است . با این وجود بسیاری از الگوریتم های ردیابی اجسام یکسری ترکیبات پرهزینه ای را مثل معیار lone”s با خصوصیات ثابت متحمل می شوند ، گرچه قدرت محاسبات کامپیوتر به طرز چشمگیری بهبود یافته است اما هنوز چنین دیدگاهها و روش هایی محتاج یکسری محاسبات کامپیوتری دقیق و بیشتری برای کاربردهایی با زمان حقیقی هستند.

این سیستم ردیابی با زمان حقیقی حیطه ی پژوهشی گسترده و مهمی دارد و از سیستم کاربردی مفید و سودمندی همچون سیستم اخطار دهنده تصادف رو در روی ماشین ها (شاخ به شاخ شدن) برخوردار است سیستم اخطار دهنده ی تصادف به راننده مانع های سرجاده را نشان می دهد و اورا از تصادف احتمالی آگاه می کند .

این سیستم ردیابی براساس دیدن است و این الگوریتم مسیریاب می تواند برای بهبود کارکرد هشدار برخورد بسیار مثمر ثمر باشند. به عنوان مثال بسیاری از سنسورهای LIDAR به خاطر بررسی مکانیکی و بررسی قبلی اطلاعات و فرآیند پیش پردازش داده ها عکس العمل هایی باتاخیری دارند. این تاخیرات طولانی توانایی و قابلیت سیستم را برای عکس العمل سریع روی خطوط جهت هدایت ماشین محدود می کند.

زمان حقیقی تشخیص مانع بر اساسConstrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی با پاورپوینت در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 5

1. دیدگاههای پیشنهادی و عملیات مربوطه 8

2. ردیابی ماشین در زمان حقیقی 12

1-2 قطعه قطعه کردن تصویر 13

2-2 فرضیه ساختن 15

3-2 بررسی فرضیه ها (الگوریتم طبقه بندی فرضیات) 17

4-2 نتایج ردیابی 21

3. انسجام دادن مسیریابی و ردیابی 23

1-3 استدلال احتمالی A 24

2-3 ساختار مسیریابی 27

3. نــتیجـه گـیـری 28

منـابــع و مــاخـذ 30

زمان حقیقی تشخیص مانع بر اساسConstrained Delanay Triangulation در زمان حقیقی با پاورپوینت در word
فهرست اشكال

عنوان شكل صفحه

شكل 1 14

شكل 2 16

شكل 3 16

شكل 4 19

شكل 5 20

شكل 6 22

شكل 7 29

نوع فایل:word

سایز :4.61 MB

تعداد صفحه :57

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید