مقاله اهمیت امار در پزشکی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اهمیت امار در پزشکی در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهمیت امار در پزشکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اهمیت امار در پزشکی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اهمیت امار در پزشکی در word :

*مقاله اهمیت امار در پزشکی در word*

مقدمه:

اولین قدم در توصیف وتحلیل داده های آماری به طور معمول معرفی داده ها به صورت یك جدول یانمودار است. این راه آسانی برای خلاصه كردن داده هاست وبرای خواننده خصوصیات اصلی داده ها را مشخص می كند این طریقه در عمل ، داده ها را در یك شكل منسجم برای خواننده می كند كه در غیر این صورت انبوهی از اشكال مبهم در پیش روی وی خواهد بود بدیهی است كه نحوه ی ارائه ی دقیق داده ها به موضوع مطالعه ، روشها واهداف تحلیل آماری بستگی دارد.

كسانی كه آمار مقدماتی وروشهای محاسباتی آمار را به واداشتن تئوری آمار به كار می‌برد اغلب با پرسشهای بیشماری روبرو می شوند. مثلاَ می پرسند«چرا در فورمول واریانس یك نمونه n تایی گاهی n-1 دیده می شود؟»

«چرا معدل یك نمونه ی تصادفی از توزیع نرمال بهترین برآورد برای پارامتر میانگین است؟»« چرا فلان فرض آماری را یك آمار دان رد می كندوآمار دان دیگر رد نمی كند؟» آمار ریاضی یاتئوری آمار به اینگونه پرسشها پاسخ می دهد این تئوری را با وجود ریشه های تاریخی در حقیقت فیشرونیمان در آمار دان برجسته در سالهای 1930 بنا كردند وسپس دیگران دنبال كار آنها را گرفتنددر عصر ما دهها كتاب وصدها مقاله ی ارزنده در زمینه ی آمار ریاضی وكار برد آن در علوم ومهندسی ، علوم پزشكی ، علوم اجتماعی وتربیتی واقتصاد ومدیریت یافته می شود بااین حال پژوهش درباره‌ی آمار ریاضی ونوآوریهای سودمند برای روشهای آماری همچنان ادامه دارد.

در روش آماری داده ها یعنی اطلاعات عددی درباره امری ، را طبق قواعد خلاصه می‌كنیم وسپس جدولهای فراوانی وگرافهای آماری ارائه می دهیم در درس امتحان یااصول شانس وقوانین متغیرهای تصادفی آشنایی پیدا می كنیم در آمار ریاضی وبه یك نوع نتیجه گیری بنام( نتیجه گیری آماری) می پردازیم مفهوم آمار واحتمال یا «اندیشه آماری » عبارت است از جمع آوری داده های عددی درباره ی امری وتجزیه وتحلیل آنها بر اساس مدلهای آماری ونتیجه گیری آماری برای ارائه ی نظریه ای درباره ی آن امر در زبان روزانه آمار عبارت است از داده های عددی درباره ی امری كه با مشاهد‌های متفاوت به دست آمده اند.

اندیشه ی آماری وروش علمی راهم پژوهشگران وهم افراد عادی به كار برده اند ومی‌برند .آلبرت انیشتین بابررسی نظریه ی نیوتن وناسازگاری كه در آن وجود دارد نظریه‌ی خود را جانشین آن می كند.

در آمار ریاضی آنچه را كه به نتیجه گیری آماری مربوط می شود با اسلوب ریاضی وقوانین احتمال وچند ایده مهم آماری مانند تابع را ستنمایی ونسبت راستنمایی بررسی می كنند.

برداشت آماری ، جزئی از یك روند كلی به نام روش علمی است در عصر ما با استفاده ازداده هایی كه از راه مشاهده یا آزمایش یا پرسش تهیه می شوند وبه كار بردن روشهای آماری ، پژوهشگران برای كسب معرفت وارائه ی نظریه های جدید در رشته‌ی خود همواره در تلاش اند.

روش علمی یاروش عاقلانه برای كسب نظریه های جدید وحل مسائل انسانی وعلمی شامل مراحل زیر است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با عملیات‏های اساسی رگرسیونی در Eviews در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با عملیات‏های اساسی رگرسیونی در Eviews در word دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با عملیات‏های اساسی رگرسیونی در Eviews در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آشنایی با عملیات‏های اساسی رگرسیونی در Eviews در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آشنایی با عملیات‏های اساسی رگرسیونی در Eviews در word :

آشنایی با عملیات‏های اساسی رگرسیونی در Eviews

(ورود داده‏ها, ترسیم سری‏های اقتصادی, چگونگی اجرای رگرسیون‏های حداقل مربعات معمولی OLS )

مقدمه بر الگوی رگرسیونی

در این فصل قصد داریم تا بخشی از مهمترین عملیات اساسی در Eviews را كه شامل : چگونگی خلق یك فایل كاری, چگونگی وارد ساختن داده‏ها از طریق صفحه كلید, چگونگی ترسیم سریهای اقتصادی و چگونگی اجرای رگرسیونهای حداقل مربعات معمولی (OLS ) را تشریح كنیم. در این بخش از داده‏های مندرج در جدول (1-1) از كتاب پیندیك و رابینفلد برای ترسیم نمودار پراكنش و تخمین OLS در مثال (1-1) كتاب استفاده شده است.

بخش (1-1)

در ابتدا موقعی كه شما تجزیه و تحلیل داده‏ها را در EViews را آغاز كنید, شما می‏توانید با خلق یك فایل كاری در EViews كار را آغاز كنید.

برای خلق یك فایل كاری جدید, با كلیك كردن بر نوار ابزار مسیر ذیل را طی كنید:

File/New/Workfile

تصویر (1-1) ص 22

سپس بایستی كادر محاوره‏ای ذیل برای تعیین اطلاعات در مورد فایل كاری را مشاهده كنید:

تصویر (2-1) ص 22

داده‏های مندرج در جدول (1-1) از كتاب پیندیك و رابینفلد مربوط به داده‏های مقطعی است از این ور بایستی در كادر محاوره‏ای فوق گزینه‏ی irregular or Undated را انتخاب كرده سپس تعداد مشاهدات موجود را وارد كنید. چون تعداد مشاهدات 8 می‏باشد, پس از وارد ساختن آن با اشاره بر كلید OK شما بر پنجره قبلی باز می‏گردید و در این صورت تصویر ذیل را بایستی مشاهده كنید.

تصویر (3-1) ص 23

هر فایل كاری در EViews شامل دو object پیش فرض است, c یك بردار از ضرایب است و resid كه نشان دهنده‏ی پسماندهای رگرسیونی است. موقعی كه شما یك الگوی رگرسیونی را در EViews اجرا می‏كنید , ضرایب تخمین زده شده در c و پسماندها در resid نگهداری می‏شوند. هر گاه كه شما یك الگوی رگرسیونی دیگری را در محیط workfile اجرا می‏كنید EViews “ محتوی c و resid را بر اساس آخرین الگوی برازش شده تغییر می‏دهد. این نكته بسیار مهم ست كه اگر شما قصد داشته باشید, ضرایب یا پسماندهای الگوی خاصی را برای انجام محاسبات جدیدی نگهداری كنید, فقط یك امر زمانی امكان دارد كه شما محتویایت c و resid را تحت نام‏های جدیدی save كنید. یك آیكن كوچك در سمت چپ یك object نوع آن object را نشان می‏دهد. مثلاً — نشان دهنده‏ی بردار ضرایب c و —- نشان‏دهنده‏ی یك سری اقتصادی است.

گام بعدی وارد كردن (import_ داده‏ها از جدول (1-1) كتاب پیندیك و رابینفلد به فایل كاری خلق شده است. برای این منظور شما می‏توانید داده‏ها را ازطریق صفحه كلید وارد كنید. به همین خاطر از مسیر (series Edit) Group Empty Guick/ و كلیك كردن در نوار ابزار اصلی مطابق تصویر ذیل می‏توان این كار را انجام داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات مدون دبیر ریاضی :آموزش ریاضی دبیرستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تجربیات مدون دبیر ریاضی :آموزش ریاضی دبیرستان در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجربیات مدون دبیر ریاضی :آموزش ریاضی دبیرستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تجربیات مدون دبیر ریاضی :آموزش ریاضی دبیرستان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات مدون دبیر ریاضی :آموزش ریاضی دبیرستان در word :

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………2

مشکلات روش های آموزش ریاضی و راهکارهایی برای بهبود آنها …………………………9

در ارتباط با اطلاع‌رسانی سیستم it و بهره‌وری بهینه از رایانه: ………………………………14

رفع آسیبها و چالشهای روند رشد فکر ریاضی می‌توان به دو نکته اساسی

فرضاً برای آموزش هندسه ابتدا توجه به شکلها: ………………………………………………………..15

تمرینها………………………………………………………………………………………………………………………….17

هنر آموزش ریاضیات…………………………………………………………………………………………..17

ساخت‌گرایی در آموزش ریاضیات…………………………………………………………………………….18

آیا با گسترش روزافزون علم باید زمان تحصیلات مدرسه‌ای را بیشتر كرد و یا از برخی موضوعات علمی‌ و یا آموزش مبانی علوم در مدارس چشم پوشید؟ ……………………………19

ساخت‌گرایی چیست؟……………………………………………………………………………………………..19

مفهوم ساخت‌گرایی در آموزش………………………………………………………………………………..21

تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………..23

انواع ساخت‌گرایی…………………………………………………………………………………………………24

ساخت گرایی اجتماعی…………………………………………………………………………………………..26

ساخت‌گرایی فرهنگی…………………………………………………………………………………………….28

ساخت گرایی منتقدانه…………………………………………………………………………………………..28

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………30

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………32

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

انسان اولیه چگونه می شمرد؟ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 انسان اولیه چگونه می شمرد؟ در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد انسان اولیه چگونه می شمرد؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي انسان اولیه چگونه می شمرد؟ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن انسان اولیه چگونه می شمرد؟ در word :

انسان اولیه چگونه می شمرد؟ در word

در آغاز، انسان اولیه برای نشان دادن عدد مورد نظر خود از زبان اشاره استفاده می كرد. شاید به ببری كه كشته بود یا به سر نیزه همسایه اش اشاره می كرد. یا شاید از انگشتانش برای نشان دادن عدد استفاده می كرد. سه انگشت دست معنی» سه« می داد، خواه سه نیزه یا سه ببر دندان دشنه ای، یا سه غار یا سه سر نیزه.
می دانیم كه در زندگی روزمره» عدد« كلمه یا نشانه ای است كه بر مقدار و تعداد معینی دلالت می كند.اما لازم نیست آنچه را كه ما درباره اش گفتگو می كنیم، مشخص كند. مثلاَ» سه« یا» 3« می تواند یه معنی سه هواپیما، سه قلم یا سه كتاب باشد.
در ابتدا، انسان اولیه می توانست تا دو بشمارد.امروزه هنوز در جهان، قبایلی ابتدایی مانند بومیان بدوی استرالیا» ابورجین« ها وجود دارند كه فقط سه عدد می شناسند:یك،دو و بسیار. اگر یك نفراز این قبیله سه عدد بومرانگ(*) یا بیشتر داشته باشد، برای شمارش آن فقط عد بسیار را به كار می برد. البته بیشتر انسانهای اولیه تا ده، یعنی مجموع تعداد انگشتان دستان می شمردند. بعضی فقط تا 20 یعنی مجموع تعداد انگشتان دست و پایشان می شمردند.
هنگامی كه با انگشتان دست شماره می كردند، تفاوتی نمی كند كه از انگشت كوچك دست یا از انگشت شست شروع كنید. اما بین برخی از اقوام برای این كار قاعده هایی وجود داشت. مثلاَ» زونی« ها (قبیله ای از سرخپوستان آمریكای شمالی) شمردن را از انگشت كوچك دست چپ شروع می كردند.یا سرخپوستان اتوماك آمریكای جنوبی شمردن را با انگشت شست آغاز می كردند.
آدمی چون متمدن تر شد، از تركه چوب، ریگ و گوش ماهی برای نمایش اعداد استفاده می كرد.آنها سه تركه یا ریگ را در كنار هم ردیف می كردند كه معنی»سه«را برساند. عده ای باایجاد شیار هایی بر روی چوب یا گره هایی كه به یك طناب می زدند منظورشان را از عددی كه می خواستند بیان كنند
می رسانیدند. به این ترتیب همیشه چوبخط یا طناب حساب را با خودشان همراه داشتند یا آن را جایی حفظ می كردند.
انسان از چه وقتی ارقام عددی را به كار برد؟
تا آنجا كه بر ما معلوم است در حدود 3000 سال پیش از میلاد، مصریان قدیم و مردمان بین النهرین (سرزمین بین دجله و فرات در عراق امروز) علاماتی برای نوشتن اعداد داشتند. این مردمان با آنكه بسیار دور از هم می زیستند،هر یك مستقلاَ موفق به اختراع یك رشته از ارقام شدند. ارقام ساده آنها چون 1،2و3 المثنای چوب و چوبخط انسانهای نخستین بود. جالب اینجاست كه در بسیاری از دستگاههای ارقام كه در سراسر جهان كشف شده است رقم 1 به شكل یك خط كوتاه (مانند یك چوب)یا به شكل یك نقطه (مانند ریگ) نوشته می شد.
مردم باستان اعداد را چگونه می نوشتند؟
مصریان باستان ارقام را روی پاپیروس می نوشتند. پاپیروس نوعی كاغذ بود كه از نی نیزارهای كناره رود نیل تهیه می شد، یا آنها را روی كوزه ها نقش می كردند یا بر دیوارهای معبدها و هرمهایشان می كندند.
بابلیها از سومریها آموختند كه چگونه ارقام را بر لوحه های گلی بنویسند.
چینیهای قدیم با مركب و قلم خیزران یا قلم پر بر روی پارچه می نوشتند. مایاهای آمریكای مركزی، بی آنكه با دیگر تمدنهای دنیا ارتباط داشته باشند، یكی از جالبترین دستگاهای عددی را به وجود آوردند. آنها برای نمایش ارقام فقط از سه علامت استفاده می كردند، یك تقطه. ، یك خط مستقیم ـ ، . یك شكل بیضی .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طول كمان، مساحت و تابع Arcsine در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طول كمان، مساحت و تابع Arcsine در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طول كمان، مساحت و تابع Arcsine در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طول كمان، مساحت و تابع Arcsine در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طول كمان، مساحت و تابع Arcsine در word :

طول كمان، مساحت و تابع Arcsine در word

-مجله ریاضیات ، مارس 1983، جلد 56، شماره 2 صفحات 110-106
-توصیف هندسی مقاله ها جبری یك محرك اصلی برای حساب دیفرانسیل وانتگرال مقدماتی ایجادمی كند.
عناوین حساب دیفرانسیل وانتگرال بوسیله هندسه تحلیلی در بسیاری از متن های مقدمه وابستگی به شروع های عكس دار در گسترش انتگرال معین و مشقق اشاره می كند.
در حالی كه فاكتورهای هندسی ، بسیاری از نمادهای توابع مثلثاتی ومشتق های آنها را كنترل كننده یك راه حل تقریبا جامع برای روشهای جبری را معرفی و مطالعه توابع مثلثاتی معكوس وجود دارد این نتكه نشان می دهد چطور مفاهیم جبری در تعاریف انتگرال معین، مثلثاتی ومشتق های آنها در بحث تطابق توابع معكوس ممكن است ادامه پیدا كند. مرجع در رابطه با این مفاهیم جبری نسبت به توسعه نظریه بیضی و روش الوار(Eluer) در كشف قضیه های ضمیمه جبری را سینوسهای دایره ای هدلولی و lemniscare ایجاد خواهد شد.
حساب دیفرانسیل وانتگرال نمونه در مقابل arcsine بعنوان طول كمان با در نظر گرفتن ]1[ و ] 3[ بعنوان نمونه هایمان، یادآوری می كنیم كه در كتاب جدید درسی استاندارد، بعد از آنكه انتگرال معین تعریف شده است . كاربردهایی شامل مساحت بین دو منحنی وفرمول طول كمان می شود از آنجائیكه تكنیك های انتگرال گیری كمی در دسترس می باشد. مشكلات طول كمان به كمان های باریك y=f(x) تا حدی كه انتگرال بطور خاصی ساده باشد وگاهگاهی توجیه یك نویسنده برای نبود كاربردهای مناسب پیشنهادی شود.(ببنید ]3[ صفحه 429)
بعد از مقوله توابع مثلثاتی مروری از اندازه گیری رادیان بطوریكه طول كمان از نقطه (0و1) روی دایره واحد اندازه گیری می شود. Cosine , sine یك عدد حقیقی بعنوان مختصات sineو cos یك عدد حقیقی بعنوان مختصات نقطه (x,y) روی دایره واحد رادیان های از (0و1) (شكل 1 را ببنید) سپس خصوصیات sine و cos از تشابهات دایره و دیگر توابع مثلثاتی كه در اصطلاح های cosin ,sine تعریف می شود ناشی می شود. مشتق های cosine ,sine بعنوان نتایج 1(sin )/ = ایجادمی شود. این حد از طریق برابر گرفتن طول كمان در امتداد لبه دایره واحد با مساحت بخشی كه بوسیله كمان ( در شكل 2و 2= مساحت Aos) وسپس قراردادن این مساحت مابین دو ناحیه مثلث شكل برقرار می گردد.
بعد از مطالعه حساب دیفرانسیل وانتگرال توابع مثلثاتی (f(x)) مطابق توابع معكوس ( از طریق معكوس گرافهای كه می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها در word :

حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها در word

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به دستگاه معادلات خطی تبدیل کند.برای برتری روش تائو نتایج عددی چند مثال با پایه های چند جمله ای چپیشف ارائه می شود.

واژگان کلیدی: انتگرال-دیفرانسیل،چند جمله ای، ضرایب، ثابت ها، ماتریس، بردار، مبنای چبیشف

حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل 0: پیشگفتار 1

1-0 خطاها 1

2-0 توابع وچند جمله ای ها 3

3-0 معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم در فضای باناخ 8

فصل 1: مقدمه 13

فصل 2: نماد ماتریس 15

1-2 قسمت های دیفرانسیل وشرایط ممکن 15

2-2 قسمت انتگرال 16

3-2 تبدیلIDE به ماتریس 18

فصل 3: برآورد خطا 20

فصل 4: کاربرد مبنای چپیشف 22

فصل 5: مثال های عددی و نتایج 26

پیوست تاریخی 31

واژه نامه فارسی به انگلیسی 36

منابع 41

حل عددی تائو معادلات انتگرالدردیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها در word
فهرست جداول

جدول شماره 1 ……………………………………………………………………………………………………….28

جدول شماره 2……………………………………………………………………………………………………….29

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید