بهره وری و بررسی روش های افزایش آن در اماكن و تاسیسات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بهره وری و بررسی روش های افزایش آن در اماكن و تاسیسات در word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهره وری و بررسی روش های افزایش آن در اماكن و تاسیسات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بیان موضوع پژوهش

   بهره‌وری و كاربرد وسیع این مفهوم در عرصه‌های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان روندی فزاینده داشته است. سوابق تاریخی نشان می‌دهد كه برای اولین بار در سال 1766 میلادی در یك سند رسمی (Productiuity) با مفهوم بهره‌وری، مورد استفاده قرار گرفته است. به طور كلی، بهره‌وری را همان خارج قسمت ستاده به نهاده تعریف كرده‌اند. بهره‌وری فقط در نسبت ستاده به داده خلاصه می‌شود و در صورتی رقمی و عددی به خود می‌گیرد كه درك و مقایسه میزان رشد آن نسبت به قبل به مراتب ساده‌تر از وجوه دیگر است و از آنجا خود این نگرش هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به بیان ساده بهره‌وری می ‌شود، “ نسبت ستاده به داده”  به میزان تحقق اهداف تعریف شده، تغییر می یابد و مفهومی عمیق تر پیدا می‌كند. تلاش برای افزایش بهره‌وری جدی ترین مبارزه‌ای است كه مدیریت در آستانه قرن بیست و یكم با آن روبروست و به نظر می‌رسد در عصر ما، كارآیی و بهره‌وری بالاترین هدف و ارزشمندترین مقصد همه مدیران است. بهره‌‌وری به طور معجزه آسایی موجب بالا رفتن شگرفت معیارها و كیفیت زندگی در كشورهای پیشرفته شده است و این حركت از یك قرن پیش تا به حال همچنان ادامه دارد.
بكارگیری دانش و شیوه‌های ارتقا بهره‌وری در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و در موارد گوناگون به منظور دست یابی به كیفیت های مورد نظر توصیه می شود. ورزش كه یكی از پدیده‌های محبوب عصر ما تلقی می‌شود نیز یكی از موضوعاتی است كه در دانش بهره‌وری مورد توجه می‌باشد. یكی از این دیدگاهها كه زاویه تازه‌ای از موضوع بهره‌وری را مورد ارزیابی قرار می دهد، اندازه گیری بهره‌وری در اماكن ورزشی است كه كاری است تازه و بدیع.
ارتقا بهره وری اماكن ورزشی و بخش های خدماتی از این دست، نه تنها در كشور ما بلكه در سطح بین‌المللی نیز در ابتدای راه خود می‌باشد و احتمالاً بزرگترین و دشوارترین چالشی است كه مدیریت ورزشی در كشورمان در حال حاضر و در دهه‌های آینده باآن روبرو خواهد بود.
مستندات مربوط به تحلیل عملیات عمرانی بخش تربیت بدنی و ورزش طی ده سال 67-1376 نشان می‌دهد كه 104 درصد بیش از اعتبارات مصوبهای برنامه های پنجساله اول و دوم در اختیار این بخش قرار داده شده است. این امر نشان دهنده توجه بیشتر به ایجاد و توسعه اماكن و تاسیسات ورزشی می‌باشد. در حالیكه همین مستندات پائین بودن استفاده از تاسیسات ورزشی در مقایسه با ظرفیتهای موجود را تاكید كرده‌اند. بنا به دلایل مختلف از جمله فقدان اطلاعات و آمار صحیح و دقیق ساعات بهره‌برداری و استفاده از تاسیسات ورزشی موجود در نوبت كاری مختلف در كلیه روزهای هفته و ماههای سال، نداشتن سیستم های مناسب مالی و كمبود نیروی متخصص، تاكنون تعیین و محاسبه شاخص های بهره‌وری بخش ورزش در حوزه اماكن ورزشی امكان پذیر نشده است.
تعیین میزان بهره‌وری اماكن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی به شناخت و به كارگیری شاخص‌های متقن و گوناگونی بستگی دارد. از این رو شناسایی و بررسی عاملها و پارامترهای موثر در بهره‌وری، اولویت‌بندی آنها و تعیین شاخص‌های بهره‌وری از جمله مواردی هستند كه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ضرورت و اهمیت پژوهش
اندازه‌گیری ، جزء لاینفك و به تعبیر برخی نقطه آغاز فرایند علمی مدیریت بهره‌وری است اگر بخواهیم بهره‌وری را در فرهنگ سازمانی جلوه‌گر سازیم، شرط اساسی آن، وجود ابزاری برای كنترل و نظارت بر پیشرفت، فراهم آوردن بازخورد، تعیین هدفهای قابل اندازه گیری و ارزیابی عملكرد مدیریت است. به عبارتی دیگر، اندازه‌گیری بهره‌وری، فراهم آورنده اطلاعاتی است كه امكان ارزیابی و قضاوت را پیرامون چگونگی حركت به سوی هدف (وضع موعود) را از نقطه عزیمت و شرایط قبلی‌ (وضع موجود) ایجاد می‌كند.
شاخص‌های بهره‌وری در بخش اماكن ورزشی به برقراری هدفهای واقعی و شناخت مراحل كنترل كمك كرده و تنگناها و محدودیتهای انجام كار را به روشنی نشان می‌دهد و به مدیران ورزشی كمك می‌كند كه فعالیت های گذشته را تجزیه و تحلیل نموده و برای فعالیتهای جدید برنامه‌ریزی كنند. بعلاوه بدون یك سیستم مناسب اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش اماكن ورزشی نمی توان انگیزه ها و روابط كاری را بهبود بخشید. این شاخص ها همچنین برای مقایسه بین امكان ورزشی مختلف یا بخشهای مختلف اماكن ورزشی ایجاد رقابت بین آنها بسیار مفیدند و به این علت است كه اندازه‌گیری بهره‌وری باید جز اولویتهای نخست مدیرتی اماكن ورزشی قرار گیرد. یك سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری جز لاینفكی از سیستم اطلاعات مدیرتی است كه می تواند برای رسیدن به موازنه بین هزینه‌ها و ارائه خدمات به كار آید. اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش اماكن ورزشی نشان می دهد كه منابع چگونه مصرف شده‌اند و توجه به كدام بخشها می تواند در افزایش بهره‌وری فضای ورزشی تاثیر بیشتری داشته باشد. با اندازه‌گیری بهره‌وری، مدیریت می‌تواند دریابد كه آیا استراتژی‌های انتخابی وی به درستی انجام می‌شوند یا نه؟ و یا نتایج حاصل از آنها همان نتایج مورد انتظار است یا خیر؟
اندازه‌گیری بهره‌وری جدای از منافع استراتژیك آن كاركردهای تقویت كننده سودمند دیگری را نیز برای اماكن ورزشی در بر دارد. به طور خلاصه برخی از كاركردهای مفید اندازه گیری بهره‌وری اماكن و تجهیزات ورزشی در پژوهش حاضر عبارتند از:
•    اطلاع از میزان بهره وری اماكن ورزشی
•     شناسایی فرصتها، تهدیدات و نقاط ضعف
•     فراهم كردن اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری

اهداف پژوهش
هدف كلی:
بررسی شیوه‌های افزایش بهره‌وری اماكن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی

اهداف اختصاصی:
1-    تعیین عوامل اصلی موثر در بهره‌وری اماكن ورزشی سازمان تربیت بدنی ا زدیدگاه مدیران اماكن ورزشی
2-    تعیین اجزای هریك از عوامل اصلی موثر در بهره‌وری اماكن ورزشی از دیدگاه مدیران اماكن‌ورزشی
3-    تعیین داده‌های سیستم (اماكن ورزشی)
4-    تعیین ستانده‌های سیستم (اماكن ورزشی)
5-    تعیین شاخص‌های بهره‌وری اماكن ورزشی

جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش در بخش اماكن ورزشی شامل كلیه فضاهای ورزشی است كه در سال 1381 در مالكیت سازمان تربیت بدنی می‌باشد. اطلاعات جمع آوری شده از استانها در خصوص تعداد فضای ورزشی در سال 1381 نشان می دهد كه 5129 فضای ورزشی شامل 2754 فضای سرپوشیده و 2375 فضاهای روباز در 28 استان كشور توزیع شده است.
جامعه آماری پژوهش در بخش مدیران اماكن ورزشی شامل كلیه مدیران فضاهای ورزشی سازمان تربیت‌بدنی می‌باشد كه در سال 1382 با سازمان تربیت بدنی رابطه استخدامی دارند.

نمونه آماری
نمونه آماری پژوهش در بخش مدیران و اماكن ورزشی از روش نمونه‌گیری? قشربندی نسبی  به دست می‌آید. نمونه آماری با احتساب 10 درصد جامعه آماری برای مدیران اماكن ورزشی خواهد بود.
 

روش اجرای پژوهش
پس از تمهید مقدمات اجرایی طرح برای تعیین ورودیها و خروجیهای سیستم (اماكن ورزشی) فعالیتهایی به شرح ذیل انجام خواهد شد.
1-    پرسشنامه ویژه‌ای برای تعیین عوامل موثر در بهره‌وری از دیدگاه مدیران توسط گروه تحقیق تهیه و تدوین خواهد شد و پس از تعیین اعتبار صوری توسط متخصصان مدیریت ورزشی و بهره‌وری و اجرای آزمایشی آن در یكی از شهرستان ها كه دارای همه امكانات ورزشی می باشد، نسبت به استخراج داده‌ها و رفع اشكالات احتمالی، برای انجام عملیات گسترده در كلیه اماكن ورزشی مشمول طرح آماده خواهد شد.
2-    نقشه برداری سازمانی شامل تحلیل مدارك و پیشینه‌ها، ملاحظه و بازبینی مستقیم، تحلیل گزارش‌های شخصی، یادداشت شرح كار، تعیین عناونی اهداف سازمانی و ترسیم چشم انداز سازمانی
3-    براساس اطلاعات به دست آمده در بخش های یك و دو اقدام به تشكیل جداول ماتریسی ورودیها و خروجیهای سیستم خواهد شد. در این جدول ورودیهای سیستم در سر سطرها و خروجیهای سیستم در سرستون ها قرار خواهند گرفت. عناصر این جدول كه محل تقاطع ورودیها و خروجیها است شاخص‌های مختلف بهره وری سیستم اماكن ورزشی را نشان خواهند داد.
4-    براساس معیارهای تعریف شده برای هر یك از عناصر جدول فوق و بررسی ارتباط میان ورودیها و خروجیها در فرایند سیستم، وزن هر یك از معیارهای مناسب بودن شاخص‌های بهره‌وری تعیین و با مشخص كردن هر یك از شاخص‌ها از نظر معیارهای منتخب و سپس جمعبندی آنها شاخص‌های نهایی انتخاب می‌شوند.
5-    طراحی نظام اطلاعاتی و پایگاه داده‌های مورد نیاز اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری اماكن ورزشی.

روشهای آماری پژوهش
در این پژوهش توصیفی- پیمایشی اطلاعات حاصل با برنامه‌های رایانه‌ای  مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
از آمار توصیفی برای تعیین عوامل اصلی موثر در بهره‌وری اماكن ورزشی از دیدگاه مدیران اماكن ورزشی استفاده خواهد شد. برای دسته‌بندی اجزای هر یك از عوامل موثر از طریق روش
(Q-Analysis) و اولویت‌بندی و وزن گذاری شاخصها از روش تحلیل عاملی و تعیین ضرایب حساسیت شاخص‌ها از طریق AHP صورت خواهد گرفت. نرم افزارهای آماری MatnPro , SPSS در تحلیل و توصیف اطلاعات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

محدودیت‌های پژوهش
محدودیتهای این پژوهش شامل دو بخش زیر است:

الف: محدودیتهای خارج از كنترل پژوهشگر
1-    كمبود تحقیقات مشابه در داخل و خارج از كشور در این زمینه
2-    مختلف بودن سطوح مختلف تحصیلی و سنی مدیران اماكن ورزشی
3-    بدلیل توصیفی بودن پژوهش و عدم در دسترس بودن یك الگوی مدرن بهر‌ه‌وری در بخش اماكن ورزشی در جهان و عدم وجود پرسشنامه های استاندارد، محدودیتهایی در روش اجرا و تفسیر یافته ها وجود دارد.
4-    میزان صراحت و دقت آزمودنیها در پاسخ به سوالات پرسشنامه
5-    كمبود اطلاعات و آمار به روز و دقیق در بخش اماكن ورزشی

ب: محدودیتهای تحت كنترل پژوهشگر
1-    پاسخهای دریافتی در این نوع پژوهش عمدتاً، واكنشی  می‌باشند كه با آموزش پرسشگران و دقت در طراحی و تدوین پرسشنامه تا حدودی از این محدودیتها كاسته می‌شود.

تعاریف و واژه های پژوهش

مدیر فضای ورزشی:
مدیر اماكن ورزشی به فردی گفته می شود كه مسؤلیت اداره اماكن ورزشی تحت مالكیت سازمان تربیت بدنی با به عهده داشته باشد و در سال 1382 با سازمان تربیت بدنی رابطه استخدامی داشته باشد.

كارشناس ورزشی:
كارشناس ورزشی به فردی گفته می شود كه در مقاطع كارشناسی و بالاتر در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرك اخذ كرده باشد.

كارشناس بهره وری:
كارشناس بهره وری به فردی گفته می شود كه در مقاطع كارشناسی و یا بالاتر در رشته های مرتبط با بهره‌وری مدرك اخذ كرده باشد.

فضاهای ورزشی: به مكان هایی گفته می شود كه برای انجام فعالیت های ورزشی مختلف احداث می‌شوند. این فضاها شامل مكان های ورزشی سرپوشیده و روباز است.

فضاهای سرپوشیده : به مكانهایی مسقفی گفته می شود كه از ضوابط فنی معین برای اجرای فعالیت های ورزشی برخوردارند. این فضاها شامل سالن ها، پیست ها و استخرهای ورزشی سرپوشیده است.

سالن ورزشی : به مكان های سرپوشیده ای گفته می شود كه برابر ضوابط فنی و استانداردهای معین برای انجام فعالیت های ورزشی خاص احداث شده اند. این مكان ها شامل سالن های ورزشی اختصاصی (تك منظوره)، چند منظوره، مجتمع ورزشی، سالن های تمرینی و مسابقاتی و مستقل است.

سالن ورزشی اختصاصی : به سالن های ورزشی گفته می شود كه برابر ضوابط فنی و استانداردهای معین برای انجام فعالیت های ورزشی خاص احداث شده اند.

سالن ورزشی چند منظوره : به سالن های ورزشی گفته می شود كه برابر ضوابط فنی و استانداردهای معین برای انجام چند رشته ورزشی احداث شده اند.

سالن مستقل: به سالن های ورزشی گفته می شود كه خارج از مجموعه ها یا استادیوم های ورزشی به صورت منفرد و مجزا ساخته می شود.

مجتمع ورزشی : به مكان ورزشی گفته می شود كه امكانات مورد نیاز برای انجام چند رشته ورزشی، بخصوص ژیمناستیك، والیبال، بسكتبال و حركات موزون (ریتمیك)، را داشته باشد.

سالن تمرینی : به سالن های ورزشی گفته می شود كه مطابق استانداردهای رشته های ورزشی مختلف می باشد. همچنین دارای سكوی تماشاچی كافی برای برگزاری مسابقات یك رشته ورزشی است. در این سالن ها امكان انجام فعالیت های تمرینی و آموزشی نیز وجود دارد.

سالن مسابقاتی : به سالن های ورزشی گفته می شود كه مطابق استانداردهای رسمی رشته های ورزشی مختلف می باشد. همچنین دارای سكوی تماشاچی كافی برای برگزاری مسابقات یك رشته ورزشی است. در این سالن ها امكان انجام فعالیت های تمرینی و آموزشی نیز وجود دارد.

فضای روباز : به مكان های ورزشی غیر مسقف اطلاق می شود كه دارای كاربری ورزشی باشد و از ضوابط فنی معین برای انجام فعالیت های ورزشی برخوردار باشد. فضاهای روباز شامل زمین ها، پیست ها، استخرهای ورزشی روباز و مكان های طبیعی برای انجام فعالیت های ورزشی است.

زمین ورزشی : به قطعه زمینی گفته می شود كه برابر نقشه جامع تفصیلی مصوب هر منطقه برای انجام فعالیت های ورزشی اختصاص یافته است و از ضوابط فنی معین برای اجرای فعالیت های ورزشی برخوردار باشد.

زمین اختصاصی: به زمین های ورزشی گفته می شود كه برای انجام یك رشته ورزشی خاص به كار گرفته می شوند.

زمین چند منظوره: به زمین های ورزشی گفته می شود كه برای انجام چند رشته ورزشی احداث شده‌اند.

استخر ورزشی (سرپوشیده و روباز) : به مكان های ورزشی (سرپوشیده و روباز) گفته می شوند كه در آن امكان اجرای برخی از ورزش های آبی مانند شنا، شیرجه، واترپلو، كانوپلو و حركات موزون وجود داشته باشد.
ژ

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 
بخش اول: مبانی نظری پژوهش

تاریخچه بهره وری
واژه بهره وری برای نخستین بار به وسیله فرانسواكنه  ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مكتب فیزیوكراسی (حكومت طبیعت) به كار برده شد. «كنه» با طرح جدول اقتصادی ، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش كشاورزی می داند.
در سال 1883 فرانسوی دیگری به نام «لیتره»  بهره وری را دانش و فن تولید تعریف كرد. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900، فردریك وینسلوتیلور  و فرانك و لیلیان گیلبرث  به منظور افزایش كارایی كارگران، درباره تفسیم، كار بهبود، روش ها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند. بعدها كارایی را دوباره هر یك از عوامل تولید استفاده كردند. اما واژه ای كه به تدریج جنبه عمومی تر و كلی تر پیدا كرد و در ادبیات مدیریت رایج گردید، «بهره وری» بود. در سال 1950 سازمان همكاری اقتصادی اروپا  به طور علمی بهره وری را چنین تعریف كرد‍: «بهره وری حاصل كسری است كه از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یكی از عوامل تولید به دست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی كار صحبت كرد.
سازمان بین المللی كار  بهره وری را چنین تعریف كرده است:
«بهره وری» عبارت است از نسبت ستاده به یكی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی كار و مدیریت). در این تعریف «مدیریت» به طور ویژه یكی از عوامل تولید در نظر گرفته شده است. نسبت تولید به هر كدام از این عوامل معیاری برای سنجش بهره وری محسوب می شود.
در سال 1958 آژانس بهره وری اروپا  بهره وری را درجه و شدت استفاده موثر از هر یك از عوامل تولید تعریف كرد. همچنین این سازمان اعلام داشت كه «بهره وری» یك نوع طرز تفكر و دیدگاهی است بر این پایه كه هر فرد می‌تواند كارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد. اعتقاد به بهبود بهره وری یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسانها.
در اطلاعیه تشكیل مركز بهره وری ژاپن در سال 1955 در ارتباط با اهداف ناشی از بهبود بهره وری  چنین بیان شده است:
حداكثر استفاده از منابع فیزیكی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روش‌های علمی به طوری كه بهره وری به كاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت، منجر می شود. از دید مركز بهره‌وری ژاپن، بهره وری یك اولویت انتخاب ملی است كه منجر به افزایش رفاه اجتماعی و كاهش فقر می گردد. مركز بهره‌وری ژاپن در زمان تاسیسش در سال 1955 نهضت ملی افزایش بهره وری در این كشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده كه عبارتند از:
افزایش اشتغال، همكاری بین نیروی كار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره‌های بهبود بهره‌وری در میان مدیریت نیروی كار و مصرف كنندگان.
دكتر جان كندریك و دانیل كریمر ، بهره وری را در نگرشی اقتصادی یعنی تولید سرانه یا میزان ناخالصی داخلی به ازاء هر نفر ساعت كار می دانند. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مركز بهره‌وری آمریكا  تعریف زیر را ارائه داد.

سود = بهره‌وری * قیمت تعدیل شده

تعریف لغوی بهره‌وری

قبل از توضیح در خصوص مفهوم بهره وری و نهایتا ارائه تعریفی كاربردی از این واژه بهتر است واژه بهره‌وری از نظر لغوی مورد بررسی قرار گیرد.
واژه Productivity كه واژه‌ای است انگلیسی در لغت به معنای قدرت تولید پارور و مولد بودن است. مثلا زمینی كه استعداد زراعت دارد و بذر در آن نشوو نما می‌كند اصطلاحاً زمین Productive یعنی زمینی مولد و بارور گفته می شود مثلا افرادی در اجتماع كه ضمن داشتن توان انجام كار فاقد شغل هستند و اصطلاحاً بیكار محسوب می شوند، افرادی Productive non- یعنی افرادی غیر مولد خوانده می‌ شوند، پس واژه Productivity در قاموس زبان انگلیسی به داشتن قدرت تولید و بارآور كسی یا چیزی اطلاق می شود.
در زبان فارسی كلمه بهره وری به عنوان معادل مصطلح شده است لغت بهره‌وری كه از نظر ادبی‌ حاصل مصدر است از واژه بهره ور مشتق شده است و كلمه بهره ور به استناد فرهنگ فارسی معین به معنای بهره‌بر، سود برنده و كامیاب است و نتیجتاً بهره وری در ادبیات فارسی به بهره‌بری با فایده بودن، سود برندگی و كامیابی معنا شده است. چنانچه ملاحظه می‌شود بین معنای لغوی كلمه Productivity در زبان انگلیسی و معنای لغوی كلمه بهره وری در ادبیات فارسی تفاوت وجود دارد و برگزیدن واژه فارسی بهره وری به جای كلمه Productivity از نظر جایگزینی آن Applied definition رسید.
در برخی از متون برای واژه Productivity معادلهای دیگری مانند راندمان، بازدهی قدرت تولید، قابلیت و باروری كارآمدی، برگزیده شده است كه جملگی همین مفهوم و معنا را افاده می كنند و هر یك می‌تواند هم معنا با بهره وری به كار رود (خاكی، 1377 الف).

تعریف بهره‌وری
بهره وری را می توان زائیده تعادل و روابط متقابل بین انسان، تكنولوژی (سخت و نرم افزار) مواد و انرژی وسازمانها و سیستمها دانست. رابطه متقابل بین این عوامل توسط اطلاعات برقرار می شود و در میان این عوامل انسان از بالاترین اهمیت برخوردار است، زیرا نهایتاً كارآمد بودن دیگر عوامل نیز به وضعیت انسان و رفتارهای او مرتبط می باشد، این نكته در نمودار زیر نشان داده شده‌است (پروكوپنكو،992).

تعریف كاربردی بهره وری
در رابطه با تعریف كاربردی بهره وری اجماع نظر كلی وجود ندارد و تعاریف متعددی از این واژه بحث برانگیز ارائه شده است.
از نظر سازمان ملی بهره وری ایران تعریف بهره وری عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیر، به طریقه علمی، كاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها و افزایش اشتغال و كوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی، آنگونه كه به نفع كاركنان، مدیریت و جامعه باشد (سازمان ملی بهره‌وری ایران، 1379 الف).
سازمان همكاری اقتصادی اروپا  كه به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف كرده است: «بهره وری حاصل كسری است كه از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یكی از عوامل تولید به دست می آید». بدین لحاظ می توان از بهره‌وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی كار صحبت كرد. از نظر سازمان بین المللی كار بهره وری عبارت است از نسبت ستاده به یكی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی كار ومدیریت).
آژانس بهره وری اروپا بهره وری را درجه و شدت استفاده موثر از هر یك از عوامل تولید تعریف كرد و اعلام كرد بهره‌وری یك نوع طرز تفكر و دیدگاهی است بر این پایه كه هر فرد می تواند كارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد.
مركز بهره وری ژاپن   بهره‌وری را حداكثر استفاده از منابع فیزیكی، نیروی انسانی وسایر عوامل به روش های علمی به طوری كه بهبود بهره‌وری به كاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالارفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر شود.
استینر  بهره وری را معیار عملكرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید كالا و خدمات استیگل  بهره وری را نسبت میان بازده به هزینه عملیات تولیدی تعریف كرده است. از نظر ماندل  بهره‌وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده است كه با سال پایه مقایسه می شود. دیویس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شهر سازی پروژه كارگاه تاسیسات شهری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شهر سازی پروژه كارگاه تاسیسات شهری در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شهر سازی پروژه كارگاه تاسیسات شهری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده :
گام اول : با مراجعه به شرکت ها و ارگان های مختلف و مطالعات کتابخانه ای ،  جمع آوری اطلاعات و نقشه های محدوده ی مورد بررسی توسط گروه انجام گرفت .     1) شرکت برق منطقه 8
                                                                        2) شرکت برق  واحد کوهسنگی
                                                                        3) شرکت برق واحد خیام
                                                                        4) شرکت برق  فلکه ضد
                                                                        5) شهرداری منطقه 8
                                                                        6) شرکت گاز
                                                                        7) شرکت مهندسی شایگان تراز شرق (گاز
گام دوم : تنظیم و پرکردن پرسشنامه ، که منجر به  شناخت نسبی از محدوده شد .
گام سوم : با کنار هم قرار دادن اطلاعات پرسشنامه ها و مشاهدات میدانی ، به نقاط قوت و ضعف محدوده دست یافتیم .
گام چهارم : تشکیل ماتریس SWOT  
گام پنجم : نتیجه گیری و ارائه راهکار
گام ششم : با توجه به عناوین عنوان شده ، گزارش نهایی تدوین شد و آماده ارائه نهایی گردید.
 
بیان مساله:
در زیر ساختمان ها و خیابانهای یک شهر امروزی ،شبکه ای متشکل از دیوارها،ستون ها،کابلها،
لوله هاو تونلها وجود داردکه همگی آنها برای برآورده کردن نیازهای اساسی ساکنان شهر لازم هستند.همان طور که دیوارها و ستون ها،ساختمانهای شهر،پلها و برجها را برپا می دارند،لوله ها، کابلهاو تونلها نیز نیازهای اساسی زندگی از قبیل آب، برق و گاز را تامین می کنند.
هر چه شهر بزرگتر باشد این شبکه پیچیده تر می گردد.چون این شبکه بزرگ به ندرت دیده میشود،تصور پیچیدگی اش دشوار است و کارایی اش را همواره به سختی می توان فهمید.تا زمانی که یک کابل برق قطع نشود یا یک شاه لوله نترکد ما به گستردگی وابستگیمان به این شبکه وسیع پی نخواهیم برد.بنابر این در این پروزه سعی ما بر این است که بررسی و شناخت تجهیزات شبکه برق رسانی-آب و فاضلاب و تعیین استانداردهایی که جهت استقرار این تاسیسات وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.
هدف مساله:
همانگونه که فضای توده های ساختمانی در بر دارنده سازه هایی برای تحمل بار آنهاست، فضای 
خیابان ها و پیاده روها نیز دارای شبکه هایی است که برای خدمات رسانی به مردم لازم است .
شبکه های اساسی که ما آنها را ((شبکه های خدماتی)) می نامیم شامل شبکه آبرسانی،انتقال فاضلاب، شبکه زه کشی، انتقال برق و بخارو گاز و شبکه ارتباطی تلفنی است.
با توجه به این مسائل، هدف از بررسی تاسیسات و تجهیزات محله مورد مطالعه شناخت دقیق هر یک از تاسیسات شهری بویژه تاسیسات برق می باشد و اینکه آیا این تاسیسات جوابگوی نیاز ساکنین محله مورد نظر است یا خیر؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاسیسات حرارتی و برودتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاسیسات حرارتی و برودتی در word دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاسیسات حرارتی و برودتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

ساختمانی در تهران مطابق نقشه به صورت دو آپارتمان شمالی و جنوبی وجود دارد كه مختصات آن به تشریح زیر می باشد – در پنج طبقه 6 طبقه مسكونی هشت واحد و طبقه همكف پیلدت است :
1-دیوارهای بیرونی – از آجر فشاری با آجر نما از یك طرف   و گچ كاری داخلی   .
2-دیوارهای داخلی – از آجر فشاری   با   گچ كاری از دو طرف .
3-پنجره تك شیشه ای معمولی   ، پنجره های توالت ، حمام ، راهپله   پنجره بالكن واحد جنوبی    پنجره بالكن واحد شمالی   پنجره های اطاق ها   
 -پنجره با دو لایه شیشه ای با فاصله    
4-در اتاق ها در تمام چوبی بضخامت   به ابعاد   
در ورودی راهرو تمام چوبی با ابعاد 
درهای بالكن در فلزی با كتپه شیشه ای به ابعاد 
5-سقف طبقه آخر شامل آسفالت و قیرگونی پوك نخالهه و ماسه سیمان از خارج و گچ كاری از داخل و بتن به ضخامت  
6-سقف طبقات ( پارتیشن داخلی ) شامل سرامیك و ملات ماسه و سیمان و پوك نخاله از یك طرف و گچ كاری از طرف دیگر بتن  
7-كف طبقه اول بتن   شامل سرامیك ملات ماسه و سیمان پوكه نخاله از داخل و گچ كاری از خارج
8-ارتفاع كف تا سقف   و ارتفاع كف تا كف   
فصل یك
محاسبات بار گرمایش و تاسیسات حرارت مركزی
تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارها   :
1-دیوارهای خارجی :
گچ كاری از داخل    آجر فشاری و آجر نما ا یك طرف .
2-دیوارهای داخلی :
گچ كاری از دو طرف   آجر فشاری 
3-پنجره تك شیشه ای معمولی
4-دربها :
  در اتاق ها در تمام چوبی به ضخامت 
  در ورودی راهرو و تمام چوبی
  دربهای بالكن ، در فلزی با كفیه شیشه ای
5-سقف طبقه آخر ( پشت بام )
بتن به ضخامت 25 سانتی متر آسفالت ، قیر گونی ، پوكه ، نخاله ، ماسه و سیمان از خارج و گچ كاری از داخل
6-سقف طبقات ( پلرتیشن داخلی )
بتن به ضخامت 25 سانتی متر سرامی ، ملات ،   ماسه ، سیمان پوكه و نخاله از یك طرف  و گچ كاری از داخل .
  بعنوان كف    –1
  بعنوان سقف –2
7-كف طبقه اول ( سقف پیلوت ) :
بتن به ضخامت 25 سانتی متر سرامیك ، ملات ، ماسه ، سیمان ، پوكه و نخاله از داخل و گچ كاری از خارج . 
شرایط طرح : شرایط طرح عبارت است از دما و رطوبتی كه محاسبات بار حرارتی                ساختمان بر مبنای آنها صورت می گیرد و شامل مفاهیم زیر است . 
1-دمای طرح خارج :
دمای طرح خارج عبارت است از میانگین حداقل دمای خارج در زمستان كه توس سازمان هواشناسی طی چند سال ثبت گردیده است . البته ممكن است در بعضی از روزهای زمستان دما از دمای میانگین پایین تر رود ولی انجام محاسبات بر اساس شرایطی كه بندرت اتفاق می افتد موجب افزایش غیر ضروری ظرفیت دستگاه های گرم كننده خواهد شد .
شهر    زمستان     عرض جغرافیایی درجه     ارتفاع از سطح دریا
    دمای خشك     
تهران     22    35    4000
2-دمای طرح داخل :
شرایط طرح داخل از نظر دما و رطوبت نسبی در ساختمان های مسكونی و تجاری بر پایه شرایط آسایش انسان درنظر گرفته می شود در تعیین شرایط طرح داخلدر ساختمان های مسكونی و تجاری علاوه بر توجه به احساس راحتی ساكنینش باید دقت نمود كه تغییر شرایط طرح در بخش های مختلف ساختمان نسبت به یك دیگر یا نسبت به هدای خارج بصورت ملاین و تدریجی صورت گیرد تا بر روی سلامتی انسان زیان بخش نداشته باشد .
تعیین دمای فضای گرم شده ( توالت و راه پله ) :
مقادیر ارائه شده در جداول برابر اتاق ها یا فضاهایی است كه می خواهیم با وسایلمختلف از قبیل دیاتدر یا فن كریل آنها را گرم كنیم ، در حالی كه در هر ساختمان اتاق ها یا فضاهایی وجود دارند كه قصد گرم كردن آنها را بدین صورت نه اینكه اگر در مجاورت ااقی كه با حرارتی آن را محاسبه می كنید اتاق گرم نشده ای وجود داشته باشد دمای آن را بصورت زیر محاسبه می كنیم .
  : اختلاف دمای اتاق مورد نظر . ااق گرم نشده مجاور .
  : دمای طرح داخل توالت و راه پله .
فضا یا اتاق    آشپزخانه    توالت    حمام    اتاق ها    حال    پذیرایی    راه پله    پیلوت
دمای طرح داخل    75    48.5    70    75    75    75    48.5    22
حرارت مركزی
مقدمه :
منظور تثبیت دمای دلخواه و مناسب در داخل ساختمان باید ابتدا از میزان تلفات حوادثی محل اطلاع حاصل نموده تا بتواند بر مبنای آن ، ظرفیت وسایل حرارتی مورد نیاز را بر آورد كرد لذا محاسبات دقیق و صحیح تلفات وارنی ساختمان در كیفیت عملیاتی بیشتر وابسته‌مركزی نقش اساسی و تعین كننده ای خواهد داشت در فصل زمستان حرارت داخل ساختمان از راه های مختلفی تلف می شوند كه عبارتند از :
1-تلفات حرارتی از جداره های ساختمان شامل دیوار ،. سقف ، كف در و پنجره
2-تلفات حرارتی در نتیجه ورورد هوای سرد خارج به داخل ساختمان این تلفات حرارتی ممكن است از طریق تهویه اجباری هوای ساختمان و یا نفوذ هوای خارج به طور طبیعی از درزهای در و پنجره و نیره پیش آید
گاهی نیز ممكن است تلفات حرارتی منفی یا بهبرت دیگر اكتساب حرارت داشته باشیم كه در اثر حرارت تولیدی از دستگاه ها یا لوازمی است كه در داخل ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد اگر مقدار و است مكتب قابل توجه باشد . باید در محاسبات منظور گردد .
پس از محاسبه تلفاتحرارتی ساختمان باید آندا بنحوی جبران كنیم تا دمای اتاق ها و فضاهای مورد نظر در حدود دلخواه و مناسب تثبیت شود زمانی م تواند ایجاد شود كه شرایط امایی مناسب در داخل ساختمان  را تخمیم نمود كه بررر روی تمام مراحل تولید و انتقال حرارت كنترل مداوم صوت گیرد و بهترین طریق نیز بدین هدف تمركز عملیات تولید حرارت در ساختمان است . پروسه تولید و انتقال حرارت در یك سیستم حرارت مركزی بدین صورت است كه گرمای لازم جهت جبران تلفات حرارتی ساختمان توس یك دستگاه در داخل اتاقی به نام موتور خانه بر روی آب یا بخار سوار شده توسط لوله های ناقل به مبدل های گرمایی مستل در اتاق ها از قبیل رادیاتور یا كنوكتور منتقل می گردد ماده‌ناقل حرارت پس از این تبادل حرارتی در اتاق مجددا به دیگ برگشت داده می شود تا چرخه فوق بار دیگر تكرار شود تمام مراحل این عملیات را می توان با وسایلی از قبیل ترموستاد و غیره به تور موتوری كنترل نمود . 
محسبات تلفات حرارتی ساختمان
پس از تعیین دمای طرح داخل و خارج از ساختمان محسبات تلفات حرارتی را به ترتیب انجام می دهیم .
الف : تلفات حوادثی از جداره های حرارتی  
حوادث منطقه هدایتی توس جداره های ساختمان از قبیل دیوار ، سقف ، كف ، در ، پنجره و شیشه را از فرمول  زیر محاسبات می كنیم .   
 حرارت منقه از جداره  
مساحت جداره 
ضریب كلی هدایت حرارتی 
دمای سمت گرمتر 
دمای سمت سردتر 
ب)تلفات حرارتی از راه نفوذ یا تصویه‌هوا 
برای محاسبه تلفات حرارتی از راه نفوذ یا تصویه هوا ، ابتدا باید مقدار هوای نفوذ را محاسبه كنیم . چگونگی ورود هوا به داخل ساختمان :
نفوذ هوا به داخل ساختمان همواره یكی از طرق مهم دفع حرارت ( در زمستان 9 می باشد نفوذ طبیعی هوا معمولا تحت تاثیر یكی از عوامل زیر صورت می گیرد .
1-رسعت باد – سرعت باد باعث ایجاد فشار در سمت مترف به بادو همچنین خلاء ملایمی در سمت داخل ساختمان شده سب نفوذ هوای خارج از درز درها پنجره ها ویژه به داخل می شود در زمستان نفوذ هوا از پایین ساختمان و رانش هوا از بالای ساختمان خواهد بود .
مقدار هوای نفوذی بستگی دارد  به میزان كسب بودن درها و پنجره ها ، ارتفاع ساختمان ، كیفیت روكار ساخامان ، جهت و سرعت وزش باد و یا مقدار هوایی كه برای تهویه یا تعویض در در نظر گرفته می شود تهویه هوا به منظور تامین اكسیژن مصرف شده توسط ساكنین و یا خروج دوده و گرما غبار ناشی از بعضی وسایل در مكانهتایی مثل كارخانه جات امری ضروری است . این امر ممكن است به طور طبیعی با باز كردن درها و پنجره ها و یا بصورت اجباری توسط بادزن صورت می گیرد . باورود هوای خارج مقداری از حرارت صورت گرما محوس ناشی از اختلاف دماهای خشك داخل و خارج ، تلف می گردد . در محسبات حرارت مركزی ، درصورتی كه رطوبت زمین صورت نگیرد  تنها بار محسوس هوای نفوذی منظور می گردد محاسبه حجم هوای ورودی به داخل ساختمان را می توان بایكی از روشهای زیر محاسبه نمود
الف – روش ذرری         ب-روش حجمی         ج-روش سطحی
روش حجمی :
در این روش جهت محاسبه مقدار هوای نفوذی از فرمول زیر استفاده می شود 
حجم هوای نفوذی بر حسب فوت مكعب در ساعت                   
حجم اتاق یا محیط مورد نظر بر حسب فوت مكعب                        
دفعات تعویض هوای اتاق در ساعت از جدول                      
همانطور كه از فرمول فوق استباط می گردد ، ر این روش مقدار هوای نفوذی از پایه تعداد دفعاتی كه در مدت یك ساعت ، هوای اتاق با هوای تازه تعویض می شود بر آورد می گردد باید توجه نمود كه تعدا دفعات تعویض   كه در جدول ارائه گردیده بر مبنای نفوذ و تهیه طبیعی هوا و بدون كمك وسایلی نظر وانتیلاتور است .
دفعات تعویض هوا در ساعت 
نوع اتاق
برای اتاق هائیك از یك دیوار در و پنجره رو به خارج دارند
برای اتاق هائیكه از دو دیوار در و پنجره‌رو به رو خارج دارند
برای راهرو هایی و روی ساختمان
برای اتاق ها یا فضاهای فاقد در و پنجره‌ رو به خارج مانند راهر و یا حال كه در وسط ساختمان واقع شده اند
با استفاده از روش حجی مقدار   را برای اتاق ها محاسبه می كنیم .
محاسبات برای واحد شمالی :
   اتاق 
   اتاق 
   اتاق 
    حمام
   حال و پزیرایی آشپزخانه
   اتاق 
   اتاق 
   اتاق 
   حمام
   حال و پزیرایی آشپزخانه
محاسبه بار حرارتی هوای نفوذی :
پس از محاسبه حجم هوای نفوذی به داخل اتاق ، از طریق فرمول زیر  مقدار بار حرارتی آن را محاسبه كنیم .
  ضریب تحصیص چگالی هوا 
بار حرارتی هوای نفوذی           
حجم هوای نفوذی                   
جوم مخصوص هوا در شرایط استاندرد كه برای شرای غیر استاندارد یعنی ارتفاع    و دمای هوای خارج محل مورد نظر ، باید در ضریب تصحیح چگالی برای تهران با ارتفاع  
و دمای خارج طرح خارج   برابر   است .
گرمای هوا در فشار ثابت              
دمای طرح داخل                               
دمای طرح خارج                               
 
فرمول بالا را در برگه محاسباتی تائید داده تا بار حرارتی كل اتاق بدست آید .
ضرایب اضافی :
همانطور كه در برگه های محاسباتی ملاحظه می شود برای دیوار های شمالی و شرقی   و دیوارهای غربی   ضریب اضافی در نظر گرفته می شود ، بعلاوه جهت تصحیح اشتباهات احتمالی در محاسبات برای هد اتاق   ضریب اطمینان منظور میگردد كه در برگه محاسباتی منعكس است . با توجه به این كه این واحد مسكونی است و سیستم حرارت مركزی باید در همه ایام كار كند ضریب پیش راه اندازیدر نظر گرفته می شود …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سیستم گرمایش و ذوب برف با پمپ حرارتی زمین گرمایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی سیستم گرمایش و ذوب برف با پمپ حرارتی زمین گرمایی در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیستم گرمایش و ذوب برف با پمپ حرارتی زمین گرمایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان    1
خلاصه:    1
طراحی یك سیستم گرمایش و ذوب برف در فرودگاه GolenioW    1
سیستم دیواره های پخش گرما    1
معرفی    2
2.هیت پمپ‌ها در سیستم گرمایش    4
-2-1 قواعد اساسی    5
– 2-2اساس و پایه آرایش (چیدمان) تجهیزات    7
واحدهای تولید گرما در یك ایستگاه گرمایی كه توسط انرژی زمین گرمایی برای تأمین شبكه    7
گرمایشی یك ناحیه تغذیه می‌شود ممكن است بصورت زیر باشد:    7
مبدل حرارتی ابتدایی بین سیال زمین گرمایی و آب گرمایشی ناحیه    7
هیت پمپها    7
واحدهای بازیافت گرما    7
دیگ های گازی    7
-3سیستم ذوب برف (مثال ها)    8
-3-1 ایسلند    8
– 3-2ژاپن    11
-3-3 ایالات متحده    13
-4 فرودگاه GOLENIOW    14
-4-1 اطلاعات كلی    14
4.2- شرایط زمین گرمایی    16
چگالی متوسط آب زمین گرمایی    18
ظرفیت گرمایی متوسط آب زمین گرمایی در فشار ثابت    18
-4-3 اطلاعات هواشناسی (اقلیم شناسی)    19
5 . تحلیل گرمای مورد نیاز    20
برای آب مصرفی (بهداشتی)  10 w/m2    21
5.2   سیستم برف آبكن    22
6 . طراحی سیستم برف آب كن    28
-6-1 سیال ناقل حرارت    28
-6-2 ساختار پیاده رو    29
-6-4 كنترل *    35
-6-5 تنش های حرارتی *    36
آب زمین گرمایی:                                38
2-7- گرمایش رادیاتور    41
7.3 مبدل حرارتی زمین گرمایی    43
شكل 20 :    51
شكل 21 :    51
شكل 22 :    52
شكل 23 :    53
شكل 24 :    54
شكل 25 :    54
سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان
خلاصه:
طراحی یك سیستم گرمایش و ذوب برف در فرودگاه GolenioW در كشور لهستان هدف این مقا له می‌باشد. سیستم بر اساس كار كرد و استفاده  از انرژی زمین گرمایی در منطقه  Sziciecin نزدیك به شهر Goleniow طراحی شده است. در این منطقه آب زمین گرمایی در محدوده دمایی 40 تا 90 درجه سانتیگراد یافت می‌شود. مبنای طراحی سیستم استفاده از هیت پمپ هایی می‌باشد كه گرما را از آب گرم 40 تا 60 درجه سانتیگراد جذب می‌كنند. برای درك عملكرد چیدمان پمپ حرارتی مختلف در یك سیستم گرمایی برای سیال زمین گرمایی  40 oc مقایسه هایی به عمل آمده است. برای منطقه مورد نظر محاسبات جریان سیال و محاسبات گرمایش موجود می‌باشد.
سیستم دیواره های پخش گرما شامل یك دبی سنج مبدل حرارتی زمین گرمایی و پمپ حرارتی (كه به طور الكتریكی كار می‌كند) می‌باشد. اگر سیستم با یك اوپراتور كه مستقیماً بعد از مبدل حرارتی زمین گرمایی نصب شده است كار کند سیم نوع  I  و اگر با اوپراتوری كه بطور غیرمستقیم روی شبكه برگشت آب نصب شده است كار كند سیتم نوع  I I و اگر شامل یك منبع حرارتی معمولی با یك دیگ گازی (كه می‌توانند با هم با یك مبدل حرارتی زمین گرمایی كار كنند) سیستم نوع  I I I  می‌باشد.
منطقه گرمایش توسط یك سیستم توزیع (شامل اتصالات موازی) گرما را بین مصرف كنندگان با احتیاجات مختلف توزیع می‌كند.در اولین مصرف کننده (سیستم گرمایش با رادیاتور دما پایین) محاسبات در دو حالت كاری متفاوت انجام می‌شود. در اولین حالت دمای آب خروجی و ورودی تابعی از دمای هوای بیرون می‌باشد. در دومین حالت دمای آب خروجی و ورودی به دمای بیرون بستگی ندارد و ثابت فرض می‌شود. دومین مصرف کننده یك سیستم تهویه وآب گرم مصرفی است كه آب شبكه را با دمای ثابت در طول سال به حركت در می‌آورد. نوع سوم استفاده یك سیستم ذوب برف است.
كه در محدوده دمایی  3oc تا– 16 oc  با تأمین گرماهای متفاوت در دو حالت ذوب برف و در جا كاركردن، عمل می‌كند.گرمای ناشی از زمین در این سیستم توسط مبدل حرارتی تامین می‌شود.
هر یك  از سه سیستم فوق الذكردر این مقاله مورد نظر می‌باشند و توسط دیاگرام شماتیكی مربوطه  كاربرد انرژی زمین گرمایی، الكتریكی و انرژی كسب شده توسط دیگ گازی را شرح می‌دهد معرفی می‌شوند.
در  سیستم های گرمایی، هیت پمپ مستقیم از هیت پمپ غیر مستقیم اقتصـــادی تر و موثرتر می‌باشد. با كنترل هدفمند وبا استفاده از یك حسگر برف در یك سیستم ذوب برف مقدار آب گرم و هزینه عملیات كاهش می‌یابد.
معرفی
متاسفانه اخیراً  همه احتیاجات سوخت لهستان برای گرمایش از سوزاندن زغال سنگ   قهوه ای تأمین می‌شود. مهمترین نتیجه سوزاندن چنین سوختهای فسیلی تخریب محیط زیست است.
برای مهار رشد سریع آلودگی محیط زیست، صاحب نظران تمایل زیادی بسمت جایگزینی منابع انرژی (بازگشت پذیر) كه در میان آنها انرژی زمین گرمایی نقش مؤثری ایفاء می‌كند دارند. لهستان یك كشور غنی در منابع آب زمین گرمایی با آنتالپی متوسط می‌باشد. حجمی از این آبهای گرمایشی ، در حدود تقریباً  6500 Km3 (در سوكولوسكی) دمایی بین 30 تا 120 درجه سانتیگراد دارند.آب در محدوده دمایی  50 oc  تا  90 oc از میان سوراخهایی با عمق km 1.5 تا  3km به سطح زمین آورده می‌شوند.
كم و بیش منابع زمین گرمایی بطور یكنواخت در قسمت هایی از لهستان در حوزه یا زیر حوزه های زمین گرمایی مخصوصی كه به مناطق و ایالات زمین گرمایی خاصی تعلق دارد توزیع شده اند. بهترین شرایط مناسب و دلخواه زمین گرمایی در  Podhale and  Studety, Polish Low land  می‌تواند یافت شود.با وجود چنین انرژی با پتانسیل بالا در منابع زمین گرمایی، بهره برداری گسترده از یك دهه پیش شروع شده است.
تا این زمان، آب زمین گرمایی فقط برای منظورهای استحمام درمانی مورد استفاده بوده است.  مثال هایی از ، مراكز مهمی كه آب زمین گرمایی را برای درمان بیماری به كار می‌بردند Spas:
 Ladek zdroj , cieplice , ciechocink  هستند.
بین سالهای 1993 تا 2001 ، چهار سیستم گرمایی بزرگ بر اساس انرژی زمین گرمایی درلهستان ساخته و نصب شده اند.  (Banska  Nizna, Pyrzyce ,Mszczonow ,Uniejow) محاسبات طراحی پروژه بر اساس كاربرد انرژی زمین گرمایی توسط یك مبدل حرارتی و یك هیت پمپ در آرایش های متفاوت ارائه شده است.از آب گرم تولید شده برای رادیاتور وگرمایش آب معرفی و همچنین برای انتقال حرارت به منظور نصب یك سیستم ذوب برف در فرودگاه GOLENIOW استفاده خواهد شد.
این عمل امكان كاهش انتشار گازهای گلخانه ای را نسبت به سوختهای معمولی ایجاد می‌كند. ذوب یخ (برف) پیاده رو توسط آب و بخار زمین گرمایی در چندین كشور، از جمله ایسلند، ژاپن و ایالات متحده استفاده می‌شود.این تأسیسات می‌توانند شامل پیاده روها، جاده ها، سراشیبی ها، باند فرودگاه ها، میدان ها، محوطه پارگینك و پل‌ها باشند.
اغلب این كار توسط یك محلول گلیكول انجام می‌شود. آب یا بخار گرم درون لوله های زیر پیاده رو به گردش در می‌آید.این مقاله سعی دارد احتیاجات كلی طرح برای یك سیستم ذوب برف را معرفی كند و یك راه حل برای فرودگاهی كه سیستم آب گرم زمین گرمایی اش توسط مبدل های حرارتی تأمین می‌شود پیشنهاد می‌كند.از فواید آشكار چنین سیستم هایی این است كه احتیاج به برف روبی از بین می‌رود. آرامش و راحتی بیشتر برای پیاده‌ها و وسایل نقلیه، كاهش زحمت برف روبی و شرایط كاری بهتر در فرودگاه ایجاد می‌شود.
2.هیت پمپ‌ها در سیستم گرمایش
هیت پمپ  وسایل انتقال حرارتی هستند كه به استفاده از كار یا گرمای ورودی قادر هستند كه جهت نرمال انتقال حرارت را معكوس كنند و در یك دمای پایین گرما را جذب و آن را در یك دمای بالاتر دفع نمایند.هیت پمپ‌ها در طرح های گرمایش زمین گرمایی در دمای پایین برای افزایش گرمای خروجی از سیال استفاده می‌شوند، اما نقش مشخص آنها در هر طرح به دمای سیالی كه مورد استفاده قرار می‌گیرد بستگی دارد.
بنابراین با سیالات دما متوسط در محدوده oc  40تا 70 oc ، گرمای خارج شده توسط مبدل اولیه تقویت می‌شود. با این وجود ، با سیالات با دمای پایین تر از  40 oc ، تقریباً مبادله گرما بصورت مستقیم مشكل و غیر ممكن می‌شود و با نصب پمپ حرارتی این کار ممکن میشود.
-2-1 قواعد اساسی
معمولی ترین هیت پمپ‌ها از نوع تراكم بخار هستند كه از یك كمپرسور متحرك مكانیكی با شرح زیر استفاده می‌کنند. وقتی گاز بدون افت گرما متراكم می‌شود، دما و فشارش بخاطر كاری كه توسط كمپرسور روی گاز انجام می‌شود افزایش می‌یابد ، برعكس ، وقتی گاز منبسط می‌شود، دما و فشارش كاهش می‌یابد.تبدیل مایع به گاز تبخیر نامیده می‌شود و این عمل در دمای ثابت با جذب گرما از محیط اطراف اتفاق می‌افتد.گرمای جذب شده باعث افزایش انرژی جنبشی مولكولی می‌شود.
مقدار گرمای مورد نیاز برای تبدیل یك واحد جرم از مایع به بخار گرمای نهان تبخیر نامیده می‌شود.در یك ظرف آب جوش روی خوراك پزی وقتی كه از گرمای گرفته شده از خوراك پزی به عنوان گرمای نهان تبخیر برای تبدیل آب به بخار استفاده می‌شود، مایع (آب) در دمای جوش باقی می‌ماند. برای آب مقدار گرمای مورد نیاز    است.
 وقتی گاز به فاز مایع بر می‌گردد (فرآیندی شناخته شده به نام تقطیر) گرمای آزاد شده گرمای نهان تقطیر نامیده می‌شود. گرمای نهان تقطیر و گرمای نهان تبخیر برای هر سیال داده شده ای با هم برابر هستند،‌ بنابراین سیال همان اندازه گرما را در تقطیر از دست می‌دهد كه در تبخیر نیاز دارد.
 

در هیت پمپ ، سیال عامل در یك مسیر بسته گردش می‌كند.سیال عامل در هیت پمپهای زمین گرمایی امروزه معمولاً از نوع هیدروفلروكربن  (HFC, chlorine  free)  یا یك مبرد طبیعی مانند پروپان، ایزو بوتان ،  آمونیاك یا دی اكسـید كربن   است.
 مبرد یا سیال عامل با گردش در مدار مكرراً در قسمتی از سیستم منبسط و تبخیر شده و باعث سرمایش و جذب گرما می‌شود و در قسمت دیگر متراکم و تقطیر شده و باعث گرمایش و دفع گرما می شود. اثر این عمل، به حركت در آوردن یا پمپ شدن گرما از قسمتی از سیستم كه سیال تبخیر شده به قسمتی از سیستم كه سیال تقطیر شده می‌باشد. شكل 1 این عمل را نشان می‌دهد.
كمپرسور با انجام كار روی گاز، دمای فشار آن را افزایش می‌دهد.گاز گرم، با فشار بالا به داخل كندانسور جاری می‌شود كه در آن جا گرما  توسط كندانسور به محیط داده می‌شود و گاز تقطیر می‌شود.
سیال خروجی از كندانسور مایع خنك و با فشار بالا می‌باشد.در وسیله انبساط (شیر انبساط) فشار مایع كاهش می‌یابد . سپس مخلوط مایع و بخار فشار پایین به سمت اوپراتور جاری می‌شود. در اوپراتور، گرمای نهان تبخیر مایع، جذب شده و در نتیجه گاز فشار پایین به كمپرسور برمی گردد و سیكل كامل می‌شود.
گرمای ظاهر شده در كندانسور، مجموع گرمای جذب شده در اوپراتور و گرمای اضافه شده بوسیله كمپرسور  در طول انجام كار موتور محرك كمپرسور می‌باشد. چون تنها از برق برای راندن كمپرسور استفاده می‌شود، هیت پمپ 3 تا 4 برابر انرژی بیشتر  از مصرفش آزاد می‌كند.
– 2-2اساس و پایه آرایش (چیدمان) تجهیزات
واحدهای تولید گرما در یك ایستگاه گرمایی كه توسط انرژی زمین گرمایی برای تأمین شبكه
گرمایشی یك ناحیه تغذیه می‌شود ممكن است بصورت زیر باشد:
•    مبدل حرارتی ابتدایی بین سیال زمین گرمایی و آب گرمایشی ناحیه
•    هیت پمپها
•    واحدهای بازیافت گرما
•    دیگ های گازی
از بویلرهای كمكی تنها زمانی استفاده می‌شود كه گرمای مورد نیاز شبكه بیشتر از گرمای زمین باشد. در غیر این صورت تصمیم برای ساخت بویلرها و انتخاب قدرت حرارتی برای این واحدها به یك سری محاسبات بهینه اقتصادی بستگی دارد.
هیت پمپ‌ها مانند مبدل های حرارتی اولیه یا بویلرهای پشتیبان عناصر منفرد و مجردی نیستند.
دو كلاس اساسی از پیكر بندی هیت پمپها می‌توان تشخیص داد:
•    هیت پمپ مبدل حرارتی اولیه را برای تأمین گرمای اضافی از سیال زمین گرمایی كمك می‌كند این هیت پمپ هیت پمپ كمك كننده نامیده می‌شود. (HpA)در این آرایش هیت پمپ‌ها به طریقه ای كه گرمای زمین گرمایی بیشتری را تولید كنند متصل شده اند، دو حالت استفاده از این روش اتصال اوپراتور بطور مستقیم یا غیر مستقیم می‌باشند.
•    دومین حالت هیت پمپ تنها  (HPO) نامیده می‌شود.این آرایش وقتی استفاده می‌شود كه كه دمای سیال عامل، یا آب زمین خیلی پایین باشد كه فقط انتقال حرارت بسیار ناچیزی توسط انتقال حرارت ساده بدست می‌آید.
گرما بوسیله اوپراتور از سیال عامل زمین گرمایی بطور مستقیم یا در عرض یك مبدل حرارتی كمكی خارج می‌شود سپس گرما توسط كندانسور به سیستم گرمایش آزاد می‌شود. تنها مسیر انتقال حرارت از درون هیت پمپ است و هیچ گرمایی آزاد نمی شود مگر این كه هیت پمپ كار كند.
هیت پمپ گرمای خارج شده را بالا می‌برد بطوری كه دمای خروجی از كندانسور بالاتر از دمای تأمین زمین گرمایی است.
 -3سیستم ذوب برف (مثال ها)
 -3-1 ایسلند
در مركز قدیمی  (Rejkjavix)ترمیم خیابانها و پیاده روها قبل از سال 1990 با لوله های ذوب برف جاسازی شده همزمان توسعه داده شد.
در حال حاضر ناحیه ذوب برف  30,000 m 2 می‌باشد و انتظار می‌رود كه به  60,000 m2 توسعه یابد. در (Rejkjavix) آب گرم زمین گرمایی برای گرمایش خانه‌ها استفاده می‌شود.  قسمتی از سیستم توزیع تك لوله و قسمتی دیگر دو لوله می‌باشد.در شهرهای قدیمی یك سیستم تك لوله ای نصب شده است. آب زمین گرمایی بعد از استفاده برای گرمایش خانه‌ها در سیستم فاضلاب شهر رها می‌شود.
آب برگشتی در  32 ocمحتوای انرژی زیادی است. از زمان نو كردن جاده ها، امکان استفاده از این آب در سیستم ذوب برف تشخیص داده شد. آب برگشتی اكنون با 5 مركز كنترل برای ذوب برف هدایت می‌شود.سیستم لوله كشی آب در مسیرهایی كه مراكز را بهم متصل می‌كنند، خوابانیده شده است و آب می‌تواند به مراكز دلخواه توزیع شود.
همه لوله های ذوب برف لوله های پلاستیكی هستند بجز لوله های مركز كنترل كه از فولاد ساخته شده اند.شاه لوله آب ورودی  و آب خروجی در مراكز كنترل نصب می‌شوند و شاخه های فرعی به جعبه های شیر متصل می‌شوند و همه لوله‌ها با شیرهایی با هم ارتباط دارند.ضروری است كه این شیرها به آسانی قابل دسترسی باشند بطوری كه یك لوله هر وقت لازم باشد بتواند هواگیری شود. بنابراین از جعبه های شیر بتونی با صفحات پوششی چدنی در رو یا بیرونی استفاده می‌شود.(شكل 2)، بنابراین دستیابی به شیرها بدون برداشتن روكش پیاده رو ممكن است.

سیستم لوله از نوع برگشت ـ معكوس است كه تعادل فشار را حفظ می‌كند. همه لوله های ذوب برف طول معادلشان 280 m می‌باشد فاصله بین لوله‌ها  0.25 m است. بهترین حالت برای ذوب برف بیشتر با فاصله  كم بین لوله‌ها ( 0.2m) به تحقق می‌پیوندد. لوله‌ها در شن مخصوص زیر یك پیاده رو جاسازی شده اند. در جاده های با ترافیك بالا بخاطر وزن ناشی از ماشین ها، لوله‌ها در لایه آسفالت خوابانیده می‌شوند.

– 3-2ژاپن
 در سیستم ذوب برف   Gaia از مبدل حرارتی هم محور  (DCHE ) Downhole برای خروج گرما از زمین استفاده می‌شود.  در این سیستم آب سرد به سمت پایین از درون لوله هایی كه عایق شده اند می‌رود و آب گرم برای تبادل حرارت به سمت بالا می‌آید.اولین سیستم ذوب برف Gaia در Ninohe نصب شدکه شهری در  500km شمال   Tokyo می‌باشد که بطور موفقیت آمیزی عمل می‌كرد. میانگین پایین ترین دما برای ماه  January در این شهر   -7.1 oc است.بارش سالیانه در زمستان   1995/96  ، 2.9m بوده است.
به منظور جلوگیری از سر خوردن ماشینها این سیستم در یك مسیر با شیب  9% نصب گرید. منطقه پوشیده شده بوسیله سیستم ذوب برف 4 متر عرض و 65 متر طول دارد كه یك مسافت كلی  266m2 را پوشش می‌دهد. لوله های گرمایی در بتون و آسفالت پیاده رو در عمق   10cm و فواصل  20cm از همدیگر نصب شده اند.مواد زیر جاده شامل تخت سنگ شنی می‌باشد و دمای زمین oc 22.5 در عمق  150m است.
 سه عدد  DCHE كه قطر خارجی هر یك   150M  , 8.9 CM  عمق وهیت پمپ  15kw مورد استفاده قرار گرفته می‌شود. در زمستان گرمای خارج شده از زمین بوسیله  DCHE‌ها به هیت پمپ منتقل می‌شود. بعداً دما بوسیله هیت پمپ افزایش می‌یابد و انرژی گرمایی منتقل می‌شود. در تابستان گرمای خورشید دمای جاده را كه در آن لوله های گرمایی جاســازی شده است تا         30-50oc بالا می‌برد. گرمای خورشید در جاده دریافت و ذخیره می‌شود.
این گرما توسط اتصال DCHEها و لوله های گرمایی بطور مستقیم و بوسیله گردش سیال باعث گرم شدن لوله‌ها یی می‌شود كه به داخل DCHE جاری می‌شود و سطح زمین را خنك می‌كند بدین طریق گرمای خورشید در اوقات تابستانی برای استفاده در زمستان برای ذوب برف در زمین ذخیره می‌شود.
سیستمGaia  در شهر  Ninohe یك كاهش 84 در صدی در مصرف انرژی سالیانه در مقایسه با سیستم هایی كه از كابل های گرمایش الكتریكی   (Morta and togo2000) استفاد می‌كنند را نشان می‌دهد…..

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید