مقاله ذرات فلزی با اندازه نانو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ذرات فلزی با اندازه نانو در word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ذرات فلزی با اندازه نانو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ذرات فلزی با اندازه نانو در word

مقدمه 
چکیده  
فصل اول تکنیک های پراش با  زاویه کوچک(SAS)  
1-1- تکنیک های پراکندگی زاویه کوچک (SAS) 
2-1- پخش (ارسال) نوری:  
3-1- ارسال نوترون زاویه کوچک( (SANS  
فصل دوم تئوری SAXS  
1-2- قانون Guinier و شعاع دوران 
2-2- تداخل بین ذره ای (Interparticle Interference) 
فصل سوم تجهیزات (SAXS)  
1-3- تجهیزات آشکارسازی شمارنده ای 
1-1-3- دیفرکتومتر چهار شکافی (Four –Slit diffractomter) 
2-3- دوربینهای شناسایی فتوگرافیکی 
1-2-3- دوربین kratky 
3-3- تجهیزات سیستم SAXS نصب شده در شرکت مترولوژی (UMASS)  
1-3-3- منبع تشعشع  
2-3-3- جداسازی و برد q:  
3-3-3- آشکارسازهای سطح:  
4- 3-3- محفظه های مربوط به نمونه:  
5-3-3- سیستم خلاء  
6-3-3- سکوئی برای سیستم نصب:  
7- 3-3- سیستم ایمنی:  
8-3-3- الکترونیک و اینترفیس (واسطه) کامپیوتری:  
9- 3-3- نرم افزار آنالیز داده ها  
10-3-3- تجهیزات جانب یبرای عملکرد بهینه:  
11- 3-3- گزینه ها:  
فصل چهارم شرایط و دستورالعمل آزمایشگاهی 
1-4- تکفام کنندگی و انتخاب طول موج 
2-4- تنظیم و ساخت شکاف (slit) 
3-4- خلاء لازم 
4-4- روش آشکارسازی 
5-4- آماده سازی نمونه ها 
6-4- نمونه ها 
7-4- نمونه های استاندارد 
8-4- زمان آنالیز 
فصل پنجم تصحیح داده ها 
فصل ششم آنالیز داده های SAXS  
فصل هفتم کاربرد SAXS  
فصل هشتم مزایا و معایب روش SAXS 
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ذرات فلزی با اندازه نانو در word

 1-keitarou nakamura,Takashi kawabata , size distribution

Analysis of colloidal gold by small angle x-Ray scattering and light absorbtion ,powder Technology 131(2003)120-128

2- Benjamin chu and benjamin S.Hsido , small angle x-Ray scattering of polymers , chem.Rev 2001,101,1727-1767

3-faelble , E.F,Handbook of x-Ray for diffraction ,emission , absorbtion. Chapter 16, Grosskreatz , j.c Midwest research institute ,1961

4- EDWARD A.collins , JAN BARES , Experimen In polymer science, Awilley – Interscience publication 1973

5- structural Analysis of cylindrical particles by small angle x-Ray scattering , DISSERTATION , zur Erlaqung  des dkade , Doktors der Naturwissenschafen , der unirer sitate Bayreath, 2005

مقدمه

ذرات فلزی با اندازه نانو نقش مهمی را در مهندسی مواد ایفا می کنند چون که ویژگیهای ذرات با اندازه نانو با ویژگیهای بقیه مواد متفاوت است ]1[

توزیع اندازه ذرات نانو با استفاده از تکنیک میکروسکوپ TEM قابل اندازه گیری است TEM یک تکنیک فوق العاده مفید برای حصول اطلاعاتی نظیر توزیع اندازه ذره ، اندازه متوسط ذره و شکل ذرات نانو است ]1[

اندازه گیری TEM نیاز به عملیات پیچیده برای آماده سازی نمونه و مهارت بالای اپراتور دارد و زمان اندازه گیری طولانی است بعلاوه تکنیک TEM یک روش اندازه گیری در محل (In situ) نیست و تعداد ذرات اندازه گیری شده از فتوگراف ، در اغلب موارد از اندازه گیریهای تئوریکی کمتر است ]1[

بنابراین اکثر محققان در ارتباط با نانو تکنولوژی در جستجوی یک روش مناسب و یک روش In situ  برای اندازه گیری توزیع ذرات نانو بودند این روشها بر اساس پراکندگی در زوایای کوچک استوار بود ]1[

Small-angle scattering =SAS

SAX  در واقع یک نام کلی است که برای مجموعه ای از تکنیکهای زیر بکار می رود]2[

Small-angle Light Scattering (SALS)

Small-angle x-Ray scattering (SAXS)

Small-angle Neutron scattering (SANS)

در تمامی تکنیکهای فوق پراکندگی بصورت الاستیک بوده و اطلاعاتی در خصوص اندازه، شکل و توزیع ذرات بدست می آید تفاوت کلی تکنیکهای فوق در منبع تابش است که بر فاکتورهای زیر مؤثر است

الف ) تفاوت در نمونه هایی که می توانند آنالیز شوند

ب ) تفاوت در بخش های قابل بررسی

ج ) تفاوت در اطلاعات نهایی حاصل ]2[

بطور کلی در تکنیک SAXS، particles ها مسئول ایجاد پراکندگی هستند در واقع particles ها نواحی میکروسکوپی کوچکی هستند که دانسیته الکترونی متفاوتی از اطرافشان دارند ]3[

تحت شرایط ایده آل اندازه و شکل ذرات می توانند بوسیله شدت پراش بعنوان تابعی از زاویه پراش تعیین شوند رنج اندازه ذراتی که توسط ابن تکنیک قابل اندازه گیری است در محدوده A1000-200 قرار دارد در نتیجه مواردی نظیر رسوبات در آلیاژهای محلول جامد ، سوسپانسیونهای کلوئیدی – ژلها – مولکولهای بزرگ به کمک این روش قابل شناسایی هستند ]3[

در تکنیک SAXS پراش در زوایای کمتر از 5 رخ می دهد شکل کلی پراش در شکل 1 نشان داده شده است ]4[

چکیده

ذرات فلزی با اندازه نانو نقش مهمی را در مهندسی مواد ایفا می کنند چونکه ویژگیهای ذرات با اندازه نانو با ویژگی های بقیه مواد متفاوت است

توزیع اندازه ذرات نانو با استفاده از تکنیک میکروسکوپ TEM قابل اندازه گیری است TEM یک تکنیک فوق العاده مفید برای حصول اطلاعاتی نظیر توزیع اندازه ذره , اندازه متوسط ذره و شکل ذرات نانوست

بنابراین اکثر محققان در ارتباط با نانو تکنولوژِی در جستجوی یک روش مناسب و یک روش In suit برای اندازه گیری توزیع ذرات نانو بودند این روشها بر اساس پراکندگی در زوایای کوچک استوار بود

 Small angle X-ray Scattering  (SAXS)

فصل اول

 تکنیک های پراش با  زاویه کوچک(SAS)

• پخش یا پراکندگی زاویه کوچک یک عنوان مشترک در روش های نام برده زیر می باشد

– متفرق شدن زاویه کوچک نور (SALS)

– پراکندگی (متفرق شدن) زاویه کوچک اشعه X (SAXS)

– پخش (متفرق شدن) زاویه کوچک نوترون (SANS)

• در همه این موراد، تشعشع ها (پرتوافکنی) بصورت ارتجاعی و انعطاف پذیر از طریق یک نمونه برای فراهم آوری اطلاعاتی درباره اندازه، شکل و انطباق مؤلفه های نمونه، پراکنده شده است

• همه این سه مورد متفاوت از منبع پرتو زایی بکار گرفته شده می باشند، منبعی که بر نتایج زیر تأثیرمی گذارد

– نمونه هایی که قابل تجزیه و تحلیل می باشند. (به لحاظ نور شناختی مات و کدر در مقابل ضخامت و مایع)

– مقیاس های طولی که قابل بررسی و تحقیق می باشند

– اطلاعات نهایی بدست آمده

پرا کندگی (متفرق شدن) زاویه کوچک اشعه X به چه معناست؟

Saxs یک روش اساسی در تحلیل ساختاری یک موضوع خلاصه شده می باشد. که تقاضاها (درخواست ها) حوزه های متنوعی را پوشش می دهد. از یک آلیاژ فلزی تا پلیمریهای مصنوعی در محلول و در حجم و سیع، مایکرو ملکولهای بیولوژیکی در محلول، امولسیون ها، مواد نفوذ پذیر، و غیره

Saxs  ادعا می کند که نتایج حاصله از این روش نه تنها به اطلاعاتی درباره اندازه ها و اشکال ذره ها منتهی نمی شود، بلکه به ساختار بی نظم و آشفته داخلی سیستم های تنظیم شده بصورت مختصر و جزئی اشراف دارد

• ذره های موجود در نمونه که علت و بانی SAXS می باشند، نواحی میکروسکوپی کوچکی هستند که دارای چگالی الکترونی متفاوت از اطراف خود می باشند

روش SAXS اطلاعاتی درباره ساختار ماده زمانیکه چگالی متفاوتی میان بعضی از نواحی مجاور مشاهده می شود، در اختیار ما قرار می دهد. اندازه این نواحی از حدود   1000-10 می باشد

تفاوت میان پراکندگی زاویه کوچک (SAXS) و پراکندگی زاویه گسترده (نا محدود) (WAXS) در مقیاس نمونه و نتیجتاً اندازه زاویه می باشد

چرا زاویه کوچک؟ 

برای یک نور با طول موج ثابت شده  ما را به عنوان تنها عملکرد  داریم. با دقت به یک طرح از () در مقابل (d) (در1=) می توان دریافت که یک  با فاصله قرار گرفته تقریباً بزرگتر از  سه،  کمتر از  می باشد. هر شبکه فاصله دار در ماده مایکروملکولی مثل پلیمر و پروتئین ها قابل پیش بینی و معمول می باشد از اینرو به (SAXS) نیاز دارد

تئوری (SAXS). یک شمای توصیفی از اصول پخش و پراکندگی در شکل قابل روئیت می باشد.

– تکنیک های پرتوافکنی زاویه کوچک (SAS)

پرتوافکنی زاویه کوچک (SAS) نام جامعی است که به تکنیک های نوترون زاویه کوچک (SANS) و پرتوافکنی اشعه x (SAXS) و نوری (LS، شامل SLS استاتیکی و DLS دینامیکی) داده می شود

در هر یک از این تکنیک ها، تشعشع به صورت انعطاف پذیر توسط یک نمونه پخش   می شود در الگوی پخش حاصل برای فراهم آوردن اطلاعاتی درباره اندازه ، شکل و دانه بندی برخی اجزاء و مولفه های نمونه آنالیز می شود (شکل 1-2) نوع نمونه ای که      می تواند توسط SAS مورد مطالعه قرار گیرد، محیط نمونه ای است که می تواند بکار رود و مقیاس های طولی حقیقی که احتمال استفاده آنها وجود دارد و اطلاعاتی که می تواند حاصل شوند همه این موارد به ماهیت تشعشع بستگی دارد. برای مثال، LS نمی تواند برای مطالعه نمونه ها به صورت نوری استفاده شود و SAXS
نمی تواند به آسانی برای مطالعه نمونه های ضخیم یا نمونه های نیازمند به کانتینرهای پیچیده بکار رود، ضمن اینکه SANSSAXS) میله با مقیاس های طولی متفاوت برای LS بکار می رود. بنابراین، برای یک سطح گسترده این تکنیک ها کامل می باشند. به هرحال، آنها همچنین چندان خاصیت را به اشتراک می گذارند. شاید مهمترین این موارد این حقیقت باشد که با تنظیمات کوچک برای انواع متفاوتی از تشعشع، روابط و قوانین پایه را ایجاد می کند (برای مثال، این ها به واسطه Porod,Kratky,Zimm,Guiner) که می تواند برای آنالیز داده های حاصل از هریک از این سه تفکیک بکار روند. سیستم های کلوئیدی شامل موادی از ماهیت های خیلی متفاوت بوده و در برگیرنده دو یا چند مولفه بوده و می تواند ذره هایی را تعریف کرده (شناسایی کرده) که به ذره «حلال» نامیده می شود و حلال یا solvent می تواند پیچیده بوده یا از مولفه های متفاوتی تشکیل شود، درست همانند مثال مربوط به حالت MES که سه تا پنج مولکول می تواند وجود داشته باشد. فیزیک مربوط به این سیستم ها خیلی متفاوت می باشد. تکنیک SAS  به عنوان یک ابزار قو ی و منحصر به فرد برای توضیح دادن ساختمان، واکنش و حالت های فازی گذرا در سیستم های micellar,ME به اثبات رسیده است

1-2- مقایسه تکنیک های پرتوافکنی و مقیاس های طولی که آنها ممکن است داشته باشند

شماتیک نشان دهنده یک تجزیه پرتوافکنی در شکل 1-2 آمده است. که یک کمیت پایه در یک تجربه پرتوافکنی است، بردار پرتوافکنی (پخش- ارسال)
می باشد که مبین تفاوت بین بردارهای موجی ارسال شده و تشعشع انجام شده می باشد. تجربه پرتوافکنی مربوط به یک نمونه ایزوتروپیک حاوی ذرات سنگین، یک اندازه گیری از پرتوافکنی الاستیکی و کوالاستیکی انجام می شود که  درنتیجه، فرمول های مربوط به  مرتبط با زاویه پخش و ارسال  ، اندیس شکست n و طول موج خلاء  مربوط به طول نفوذ (شیوع) می شود که توسط  داده می شود. برای طول n=1.33 در اب اما برای اشعه x و نوترون ها، n خیلی نزدیک به واحد می باشد

LS از تکنیک اسپکتروسکپی هم بسته (بهم پیوسته) فوتونی که برای مطالعه خواص هیدرودینامیکی مربوط به کلوئیدها استفاده شده است، استفاده می کند. این تکنیک براساس اندازه گیریهای مربوط به ضرایب دیفیوژن(نفوذ ) می باشد. شخص می تواند اطلاعاتی را درباره اندازه شبکه (مجموعه روی هم قرار گرفته) و واکنش بین ذرات بدست آورد

پخش اشعه x و نوترون یک ابزار تحقیقاتی ارزشمند می باشد که اجازه مطالعه ساختمان میکروسکوپی کلوئیدی پلیمر و سیستم های سطحی را می دهد. این ابزار اطلاعاتی را درباره شکل و اندازه ساختمان در مقیاس کوچک که اغلب در سیستم ها موجود می باشند، در اختیار قرار می دهد. ستون نوترون می تواند برای پوشش دادن یک دامنه از طول موجهای 001nm روی 3nm تولید شود. این دامنه برا مواردی قابل مقایسه می باشد که ممکن است با اشعه x(برای مثال، خط cu-k در 015nm) بدست آید اما دارای اندازه کوچکتری می باشد که با نور قابل مشاهده نمی باشد (400-700nm). اختلاف بنیادین بین تشعشع الکترومغناطیسی و نوترونی در مکانیزمی است که در تشعشع با ماده واکنش نشان می دهد. اشعه های x و نوری هر دو توسط نو کلئید اتمی اطراف الکترون ها پخش می شود، اما نوترون ها توسط خود نوکلئیدها پخش می شود. این واقعیت دارای چندین مفهوم مهم می باشد. در حالت مربوط به تشعشع الکترومغناطیسی، انرژی E و طول موج  با رابطه پلانک  می باشد، اما چون نوترون دارای یک جرم متناهی  می باشد، نیاز است که انرژی جنبشی آن با فرمول  در نظر گرفته شود

بنابراین، یک نوترون با یک طول موج 015 دارای انرژی  می باشد یا در واحدهای عملی تر، 364mev می باشد. به صورت خلاصه، انرژی مربوط به فوتون اشعه x 0.15nm تقریبا 82kev می باشد،

بنابراین نوترون ها دارای مزیت ویژه ای نسبت به اشعه x در مطالعه نمونه های حساس همانند مواد بیولوژیکی می باشد. چون اشعه x سبب تنزل مولکولی به واسطه حرارت تشعشعی می شود

مفید بودن SAS برای علم پلیمر کلوئیدی در زمانی که ملاحظات مربوط به مقیاس های طولی در میان باشد، واضح می باشد، طول های باند معمولاً nm 1/0  می باشد، شعاع چرخش (گردش) مربوط به پیلمر در محلول معمولاً nm 10-1  برده و قطر میکروامولسیونی ممکن است nm 100-10  برحسب قطر می باشد. ضمن اینکه ذرات لاتکس و قطرات امولسیونی اغلب nm 1000-100  برحسب قطر می باشد. به منظور دسترسی به اطلاعات درباره ساختمان و اندازه توزیع، طول موج مربوط به تشعشع  استفاده شده در تجربه پرتوافکنی بایستی هماهنگ با دامنه اندازه مربوط باشد. یک فرضیه اصلی در تئوری مربوط به موج پرتوافکنی توسط یک هدف گسترانده شده با توزیع دانسیته فضایی r  برای توزیع دانسیته پرتوافکنی شده فضایی q در عبارت های مربوط به تبدیل فوریه مرتبط می باشد. این مسئله از این قضیه تبعیت می کند که اندازه مشخصه در فضای  R-rبا عرض مشخصه مربوط به توزیع دانسیته در فضای q مرتبط می باشد. بنابراین، برای مشخصه بندی مجموعه ای از اندازه R شخص باید پرتوافکنی را به گونه ای تجربه کند که در  یک دامنه حدود یک اندازه روی هر سمت از مقدار  اعمال شود. شکل 2-2 یک مقایسه مربوط به تکنیک های پخش و مقیاس های طولی  را نشان می دهد. DLS دارای یک دامنه بزرگتری از تکنیک های پرتوافکنی دیگر می باشد چون با فاصله  در نظر گرفته می شود که یک ذره در یک زمان مشخص نفوذ  می کند

2-1- پخش (ارسال) نوری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله صنعت خودروسازی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله صنعت خودروسازی در word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله صنعت خودروسازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله صنعت خودروسازی در word

مقدمه
صنایع خودروسازی سنگین در ایران
سابقه ساخت کامیون در ایران
سابقه ساخت اتوبوس و مینی‌بوس در ایران
شرکتهای تولید کننده خودروی دیزل
– شرکت ایران خودرو (ایران ناسیونال)
گروه صنعتی خاور (ایران خودرو دیزل)
پیش فرض
سوالات
فرضیات
ویژگیهای صنعت خودرو
مدیریت زنجیره تامین و پیدایش آن
1- کاهش/ کنترل هزینه
2- حذف/کاهش سرمایه گذاریها
3- ایجاد انعطاف پذیری مورد نیاز
4- دست یافتن به تکنولوژی در کلاس جهانی
5- کاهش نیازمندیهای کار
6- کاهش زمان ارائه به بازار برای معرفی محصولات جدید
7- منابع غیر مستقیم برای مزایای رقابتی
8- تسریع کردن ابداعات و تغییرات
9- خرید از تامین کنندگانی که می دانند چگونه کار کنند
عمده فعالیتهای مدیریت زنجیره تامین
ضرورت انتخاب، ارزیابی و ارتقاء تامین کنندگان
الف- اطلاعات عمومی شرکت (تامین کننده)
ب- توانایی مدیریت
ج- توانایی های پرسنلی
د- ساختار هزینه
هـ- فلسفه مدیریت کیفیت جامع
و- توانایی تکنولوژیکی و فرایندی (تکنولوژی، طراحی، روش ها، تجهیزات مورد استفاده در ساخت یک محصول یا تحویل خدمت به مشتری)
ح- توانایی/ استحکام مالی
ط- سیستم‌های زمانبندی و کنترل تولید (واگذاری، زمانبندی، کنترل فرایند تولیدی)
ی- توانایی سیستم های اطلاعاتی
ت- پتانسیل رابطه بلند مدت
انتخاب، ارزیابی و ارتقاء تامین کنندگان داخلی
ایران خودرو
سازند رده اول
سازنده رده دوم
1- ابزارهای کنترل و بازرسی
2- کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی
3- ساختار سازمانی
4- مهندسی فرایند
5- سوابق کیفی قراردادی
6- وضعیت سیستم و منابع انسانی
7- سیستم انبارداری
8- بازرسی دوره ای
فرایند ارتقای تامین کنندگان
مدل مفهومی توسعه تامین کنندگان
الف- مشکلات کلی تامین‌ کنندگان داخلی
ب- مشکلاتی که صرفاً به خود تامین‌ کنندگان مربوط می شود
(Quality Function Deployment) QFD
تعریف QFD
مزایای QFD
تاریخچه QFD
تیم QFD
فرآیند QFD
خانه کیفیت
استقرار QFD از دیدگاه مدیران سازمان

ویژگیهای صنعت خودرو

از ویژگیهایی مهم صنایع خودرو می توان به تنوع زیاد مواد اولیه و تراکم بسیار زیاد سرمایه گذاری در ابتدای خط تولید اشاره نمود، در نتیجه می توان گفت که نقطه بحرانی این نوع صنایع ابتدای خط تولید آنها است

مسئله عمده ای که در ابتدای خط تولید این نوع صنایع وجود دارد، تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز می باشد. تنوع زیاد قطعات، مجموعه ها و مواد اولیه از یک سو و پیوسته بودن خطوط تولید از سوی دیگر می تواند در صورت عدم تامین حتی جزئی کوچک، کل مجموعه خط تولید را متوقف سازد

در نتیجه مساله تامین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز یکی از عمده ترین و مهم‌ترین مسائلی است که سازندگان خودرو با آن درگیر می باشند تا بدانجا که معمولاً در خودروسازیهایک واحد سازمانی قوی و مناسب مسئولیت تامین قطعات و هماهنگی بین تامین کنندگان را برعهده دارد

در شرکتهای خوردرو ساز بسیاری از ورودیهای ابتدای خط تولید در کارخانه‌ها و کارگاههای فرعی دیگر که در مالکیت و مدیریت دیگران قرار دارند تولید شده و نهایتاً به کارخانه اصلی منتقل می گردند

از جمله دلایل اصلی نیاز شرکتهای مادر به تامین کنندگان را می توان، متنوع بودن روشهای ساخت انواع قطعات، لزوم سرمایه گذاری هنگفت، عدم دسترسی به دانش فنی مورد نیاز و هم چنین عدم توانایی اداره واحدهای بسیار زیاد در یک سازمان، دانست. در نتیجه شرکتهای خودرو ساز طی فرایندی کارخانه ها و کارگاههایی مناسب جهت ساخت و عرضه قطعات را انتخاب می نمایند، این کارگاهها و کارخانه‌ها که سازندگان قطعات خودرو بوده و با کارخانه اصلی همکاری می نمایند «تامین کننده» ویا «سازنده» نامیده می شود

وظیفه کارخانه اصلی در اینجا انتخاب تامین کنندگان مناسب و برقراری یک شبکه ارتباطی مناسب با آنهاست. لزوم ایجاد یک ارتباط مناسب با تامین کنندگان سبب گردیده تا سیستم و روشهای خریدی که بطور سنتی مرسوم بوده از دور خارج شده و روشها، فنون و سیاستهای جدیدی برای اینکار تدوین گردد

در نتیجه مبحث جدیدی با عنوان «مدیریت تامین کنندگان» در مدیریت تولید وارد گردید

در اصل مدیریت تامین کنندگان عبارتست از برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل فرایند برقراری ارتباط با تامین کنندگان قطعات به منظور تامین مواد و قطعات مورد نیاز خط تولید، بطوریکه سیاستهای اعمال شده در این ارتباط باید به نفع دو طرف تامین کننده و خودروساز باشد و رابطه برنده- برنده بین آندو برقرار گردد

مدیریت زنجیره تامین و پیدایش آن

در زمان جنگ دوم جهانی هنری فورد تمامی قطعات مورد نیاز را در کارخانه خود تولید می نمود. در دهه 1920، آلفرد اسلوان، مراکز غیر متمرکز قطعه سازی را که در مالکیت شرکت خودروسازی مادر قرار دارند ایجاد نمود. در سال 1950 شرکت خودرو، تولید قطعاتی را که قبلاً در داخل شرکت ساخته می شدند، بین تامین کنندگان مستقل به مناقصه گذاشت، به این ترتیب که، به تامین کنندگان، نقشه و قطعات داده می‌شد و از آنها خواسته می شد که پیشنهاد قیمت خود را برای هر قطعه بدهند، که معمولاً قرار داد با پایین ترین پیشنهاد منعقد می شد

در دهه 60 و 70 میلادی، سازمانها جهت افزایش توان رقابتی خود تلاش می کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرایندهای داخلی خود محصول با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند

افزایش سطح زندگی، رفاه طلبی، رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها همگی از عواملی بودند که در دهه 80 میلادی باعث افزایش تقاضا برای محصولات و کالاها و نیز خدمات شدند. در حقیقت با افزایش تنوع در الگوهای مورد نیاز مشتریان، سازمانها بطور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقمند شدند

در دهه 90 میلادی بخاطر پیشرفت تکنولوژی، فرهنگ صنعتی بالاتر، ارتباطات تعریف شده تر، و اطلاعات مدرن تر (دانش فنی)، بهبود قابلیت های ساخت حاصل شد. دستگاههای نیمه و تمام اتوماتیک در خطوط تولیدی که تعویضات خطوط تولید را راحت می کرد باعث کاهش دسته های تولیدی گشته و آهسته آهسته به سمت تولید مشتری گرا سوق پیدا کرد. در این هنگام موسسات تولیدی تا حدودی از کنترل فرایندهای داخلی اطمینان بیشتری حاصل کردند و درک تاثیر بسزایی که مواد و خدمات ورودی بر روی قابلیت آنها برای پاسخگویی به نیاز مشتریان داشت، نمود بیشتری پیدا کرد. این درک باعث توجه و تمرکز بیشتر برروی تامین و استراتژی های منبع یابی شد و تنها تولید کالای با کیفیت کافی نبود، بلکه اینکه محصول را در چه زمانی، در کجا و چگونه و به اندازه ای که مشتری می خواهد و اقتصادی نیز باشد تحویل دهند، نیز مهم بود

در حقیقت مفهوم مدیریت زنجیره تامین در دهه 90 میلادی، یعنی زمانیکه دوران رنسانس لجستیک آغاز شد، پا به عرصه گذاشت، بطوریکه در آن دهه همه به این اعتقاد رسیدند که فقط مدیریت سازمان مطرح نیست بلکه مدیریت زنجیره نیز در ارائه کالاها و خدمات نقش بسزایی دارد و این حقیقت که تمامی موسسات بالا دستی و پایین دستی نیز نقش بسزایی در موفقیت و کامیانی موسسه خواهند داشت، بطوریکه این نقش که به تک تک موسسات موثر بر عملکرد و تحویل و ارائه کالاها و خدمات به مشتری نهایی داده شد، در نهایت به پدید آمدن مفهومی بنام “زنجیره عرضه (Supply Chain)” منجر گردید

مفهوم زنجیره عرضه عبارتست از: این زنجیره، همه فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالا از مرحله ماده خام (استخراج)، به حالت نهایی (برای مصرف) و نیز جریان‌های اطلاعاتی مرتبط با آنها را شامل می شود. مواد و اطلاعات هر دو در بالا و پایین زنجیره عرضه جریان دارد و یا به عبارتی دیگر: فرایند جریان و تغییر شکل مواد خام و تبدیل آنها به محصولات توسط تامین کنندگان از طریق سیستمهای توزیع و انتقال آن به مشتریان نهایی

مفهوم مدیریت زنجیره عرضه: به یکپارچه سازی این فعالیتها از طریق بهبود روابط زنجیره عرضه، برای دستیابی به موقعیت رقابتی قابل اتکاء و مستدام گفته می شود

چرا مدیریت زنجیره تامین مورد توجه خودروسازان قرار گرفته است؟

اصولاً 5 دلیل عمده در منبع یابی بیرونی در مدیریت زنجیره تامین عنوان شده است

1- کاهش/ کنترل هزینه

ممکن است یک تامین کننده هزینه ها را بهتر و موثرتر مدیریت نماید. اگر فرایند شما یکی از مزایای رقابتی شرکت شما نباشد، هزینه کار شما بالاتر رفته و هزینه های مواد تولید شما افزایش خواهد یافت. با خرید از یک تامین کننده خارجی که دارای شایستگی متمایز در این امر است، هزینه های شما ثابت تر و کمتر شد و ارزش افزوده‌ای به شرکت شما منتقل می شود

2- حذف/کاهش سرمایه گذاریها

اغلب شما با خرید تجهیزات برای ساخت کالاها مواجه شده اید. اگر تجهیزات گران باشند ولی با خرید آنها دارای منافعی باشید، ممکن است سرمایه گذاری در ماشین آلات را انتخاب نمایید، اما برخی ماشین آلات خیلی گران هستند و اگر حجم تولید هم خیلی مشخص نباشد (ثابت نباشد) ممکن است در تحلیل خرید ماشین آلات با مشکل مواجه شوید

3- ایجاد انعطاف پذیری مورد نیاز

شرکتها جهت دستیابی به انعطاف پذیری مورد نیاز، نیازمند منبع یابی بیرونی می‌باشند. به دفعات جهت پاسخ سریعتر به تقاضای مشتریان، منبع فوری را برای برخی از محصولات نیاز داشته اید، بااین ذهنیت مناسب است که یک شرکت، خارج از مجموعه شما که سازگار با توانایی شماست، می تواند به شما در کمبودهای مطرح شده، زمانیکه تقاضاهای خرید فراتر از توان تامین شماست، کمک نماید

4- دست یافتن به تکنولوژی در کلاس جهانی

شرکتهای کوچک تا متوسط که کارکنان یامنابع با آخرین تکنولوژی را ندارند، اغلب نیازمند مزیت رقابتی هستند

5- کاهش نیازمندیهای کار

6- کاهش زمان ارائه به بازار برای معرفی محصولات جدید

7- منابع غیر مستقیم برای مزایای رقابتی

8- تسریع کردن ابداعات و تغییرات

9- خرید از تامین کنندگانی که می دانند چگونه کار کنند

شما ممکن است زمان کافی داشته باشید ولی دانش کافی نداشته باشید و بنابراین در اثر این امر دارای هزینه های غیر موثر شدید. منبع یابی می تواند نتایج برنده- برنده را بدست دهد


عمده فعالیتهای مدیریت زنجیره تامین

1- خدمت به مشتری

2- پردازش سفارش

3- ارتباطات توزیع

4- کنترل موجودی

5- پیش بینی تقاضا

6- ترافیک و حمل و نقل

7- انبارش و ذخیره سازی

8- انتخاب محل کارخانه و انبار

9- گردش مواد

10- خرید

11- پشتیبانی خدمات و کالاها

12- بسته بندی

13- بازاریابی ومصرف ضایعات

14- گردش کالاهای برگشتی

1- خدمت به مشتری: خدمت به مشتری به عنوان یک نیروی محصور کننده و یکی کننده برای تمام فعالیتهای مدیریت تدارکات عمل می کند. رضایت مشتری، بطوریکه خدمت به مشتری یک جزء کامل باشد، وقتی اتفاق می افتد که تمامی تلاش‌های بازاریابی موفق باشد. هر عنصری از سیستم تدارکات شرکت می تواند روی این مسئله تاثیر بگذارد که مشتری محصول صحیح را در مکان صحیح در شرایط صحیح با هزینه صحیح در زمان صحیح بدست آورد. بنابراین خدمت به مشتری اجرای مفهوم مدیریت تدارکات یکپارچه به منظور تامین سطح ضروری رضایت مشتری در پایین ترین هزینه ممکن کل را در بر می گیرد

2- پردازش سفارش: پردازش سفارش ممکن است با سیستم عصبی مرکزی بدن انسان مقایسه گردد، در حالیکه فرایند توزیع را راه اندازی می کند و فعالیتها را بگونه‌ای هدایت می کند که تقاضای سفارش شده راضی نماید. فعالیت پردازش سفارش ممکن است به سه گروه مستقیم گردد

الف- عناصر عملیاتی نظیر ورودی اصلاح سفارش، برنامه ریزی، آماده سازی مجموعه محموله سفارش و فاکتور نویسی

ب- عناصر ارتباطی نظیر اصلاح سفارش، استعلام وضعیت سفارش، ردیابی و تسریع در اصلاح اشتباه و درخواستهای اطلاعات و محصول

ج- عناصر اعتباری و مجموعه ای شامل چک نمودن اعتبار و پردازش/ جمع آوری حسابهای قابل دسترس سرعت و دقت پردازش سفارش شرکت تا حد زیادی با سطح خدمت دهی به مشتری که کمپانی تدارک می بیند سر و کار دارد. سیستم های پیشرفته می توانند زمان بین سفارش یابی و حمل را از یک انبار یا تسهیل ذخیره کاهش دهند. در بسیاری موارد سفارشات از کامپیوتر خریداران به کامپیوتر فروشندگان انتقال می‌یابد. سیستم های پیشرفته، اگر چه در ابتدا برای کمپانی پر هزینه می باشند، می‌توانند بطور اساسی دقت پردازش سفارش و زمان پاسخ گویی به سفارش را تواماً بهبود دهند. اغلب، صرفه جویی های حاصله در دیگر هزینه های تدارکات (نظیر موجودی، حمل و نقل و یا انبارش) یا افزایش فروش ناشی از بهبود خدمت دهی به مشتری، هزینه سیستم را توجیه می نمایند

3- ارتباطات توزیع: موفقیت در محیط تجاری امروزی نیاز به مدیریت سیستم ارتباطات پیچیده دارد. ارتباط موثر باید مابین عناصر زیر اتفاق بیفتد

الف- شرکت، مشتریان آن و عرضه کنندگانش

ب-اجزاء بزرگ عملیاتی شرکت- بازیابی، تولید، تدارکات و حسابداری/ امور مالی

ج- فعالیتهای مختلف مربوط به تدارکات نظیر خدمت به مشتری، ترافیک و حمل و نقل، انبارش و ذخیره سازی، پردازش سفارش و کنترل موجودی

د- اجزاء مختلف هر یک از فعالیتهای تدارکات (به عنوان مثال اجزاء کنترل موجودی، موجودی در کارخانه، موجودی در ترانزیت و موجودی در محوطه انبار می‌باشد

ارتباط، اتصال حیاتی مابین فرایند داخلی تدارکات و مشتریان شرکت می باشد. ارتباط دقیق و به موقع، اساس مدیریت تدارکات موفق می باشد. یک سیستم ارتباطی شرکت ممکن است به پیچیدگی سیستم اطلاعات مدیریتی کامپیوتری و یا بسادگی ارتباط میانی مابین اشخاص باشد. سیستم هر چه باشد، اطلاعات حیاتی باید در دسترس باشد و با اشخاصی که ”نیاز به دانستن آن دارند” در ارتباط باشد

4- کنترل موجودی: فعالیت کنترل موجودی بدلیل ضرورت مالی نگهداری ذخیره کافی از محصول برای برآورده نمودن نیازهای مشتریان و نیازمندیهای تولید بحرانی می باشد. نگهداری موجودی مواد خام، قطعات و کالاهای تمام شده هم فضا و هم سرمایه را مصرف می نماید. پول معادل موجودی برای مصرف در جای دیگر در دسترس نمی باشد، کنترل موجودی موفق سطح مورد نیاز برای دستیابی به سطح دلخواه خدمت دهی به مشتری را با در نظر گرفتن هزینه انجام سایر فعالیتهای تدارکات تعیین می کند

5- پیش بینی تقاضا: پیش بینی تقاضا تعیین کردن اندازه تولید و توام کردن آن را با خدمتی که مشتریان در بعضی نقاط در آینده نیاز دارند در بر می گیرد. نیاز به دانستن دقیق اینکه محصول چقدر تقاضا خواهد داشت برای تمام اشکال عملیات شرکت نظیر بازاریابی، تولید و تدارکات مهم می باشد

پیش بینی تجاری تقاضای آینده، استراتژیهای پیشرفت، تخصیص نیروها و تلاشها به فروش، استراتژیهای ثبت گذاری و فعالیتهای تحقیق بازار را تعیین می نماید. پیش‌بینی های تولیدی برنامه های تولید، استراتژیهای خرید و مالکیت و تصمیمات مرتبط با موجودی در کارخانه را تعیین می نمایند

پیش بینی های مدیریت تدارکات تقاضا تعیین می نماید که چه مقداری از هر جنس تولید شده باید توسط کمپانی به بازارهای مختلف خدمات شرکت انتقال داده شود. همچنین، مدیریت تدارکات باید بداند که مبدا تقاضا درکجا بوده است تا بتواند که اندازه مناسبی از محصول را در هر حیطه از بازار قرار دهد و یا انبار کند

دانستن سطوح تقاضای آینده مدیران تدارکات را قادر می سازد که منابعشان (بودجه‌ها) را به فعالیتهایی که به تقاضا خدمت می دهند اختصاص دهند. تصمیم‌گیری تحت نااطمینانی در اکثر موارد کمتر از حد بهینه است زیرا تخصیص منابع در طول فعالیتهای تدارکات بدون دانستن اینکه چه محصولات و خدماتی مورد نیاز خواهند بود فوق العاده مشکل می باشد. بنابراین ضروری است که شرکت بعضی از انواع تقاضا را با پیش بینی تعهد نماید و نتایج را با بخشهای بازاریابی، تولید و تدارکات ارتباط دهد. مدلهای کامپیوتری پیچیده، تحلیل روند، تخمین نیروی فروش، یا دیگر روشها می تواند به توسعه چنین پیش بینی هایی کمک کند

6- ترافیک و حمل و نقل: یک جزء مهم از فرآیند تدارکات حرکت یا جریان کالاها از نقطه مبداء به نقطه مصرف- و شاید در صورت لزوم برگشتشان می باشد. فعالیت حمل و نقل و ترافیک به مدیریت حرکت محصولات اشاره می کند و شامل فعالیتهایی نظیر انتخاب روش حمل (هوایی، ریل، آبی، خط لوله، کامیون) انتخاب مسیرمشخص (مسیریابی)، در نظر گرفتن حالت چند مکانی، وضعیت و قوانین حمل و نقل ائتلافی و آگاه شدن از نیازمندیهای حمل بین‌المللی و محلی می باشد

حمل و نقل اغلب بزرگترین هزینه درفرآیندهای تدارکات می باشد. بنابراین جزء بسیار مهمی است که باید بصورت موثر مدیریت شود

7- انبارش و ذخیره سازی: محصولات باید در کارخانه و یا در یک محوطه انبار شوند تا بعداً فروخته شوند ویا مصرف گردند، مگر اینکه مشتریان به آنها در همان لحظه‌ای که تولید می گردد نیاز داشته باشند. عموماً اگر فاصله زمانی مابین تولید و مصرف زیادتر باشد، سطح یا اندازه موجودی مورد نیاز زیادتر خواهد بود انبارش و ذخیره سازی فعالیتهایی هستند که فضای مورد نیاز برای حفظ یا نگهداری موجودیها را مدیریت می نمایند

ضرورت انتخاب، ارزیابی و ارتقاء تامین کنندگان 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه شناسنامه بندی و کدینگ بندی تجهیزات و ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه شناسنامه بندی و کدینگ بندی تجهیزات و ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه شناسنامه بندی و کدینگ بندی تجهیزات و ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه شناسنامه بندی و کدینگ بندی تجهیزات و ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در word

فصل اول معرفی کارخانه
1-1مقدمه      
1-2    تاریخچه تشکیل گروه صنعتی نگین رز    ;
1-2-1 شرکت تولیدی وشیمیایی رز پلیمر     ;
1-2-2 شرکت صنعتی و تولیدی رز موکت     ;
1-2-3 شرکت تولیدی رز الیاف اصفهان       
1-2-4 شرکت موکت خوزستان
1-2-5 شرکت موکت کاوه الیاف       
1-2-6    شرکت مجتمع صنایع نساجی نگین رز سپاهان  ;
1-3 هدف از تاسیس مجموعه  
1-3-1    چارت سازمانی  
1-4    امکانات و تجهیزات سالن الیاف    ;5-
1-5 مواد اولیه
1-5-1 محصولات   ;
1-5-2    کاربرد محصول در صنعت    ;6-
1-6    روند کار و فرایند تولید سالن الیاف   
1-7 قسمت های دیگر شرکت   ;
1-7-1 سالن تاسیسات  
1-7-2 سالن موکت   
1-7-3 سالن خشک کن    ;
1-7-4    سالن رز رنگ   
1-8 وضعیت فعلی نگهداری و تعمیرات شرکت     .8-
فصل دوم تاریخچه، تعاریف، مفاهیم نگهداری و تعمیرات
2-1 مقدمه    
2-2 تاریخچه نگهداری و تعمیرات  13-
2-3 تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات   ;
2-3-1 نگهداری 
2-3-2 تعمیرات   
2-4 نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات  .15-
2-5 نارسائیهای موجود در سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانه هایی از جمله صنایع نفت و;.  ;.16-
2-6 زیانهای ناشی از عدم وجود سیستم های مناسب نگهداری و تعمیرات در کارخانجات ایران   ;
2-6-1 پیامدهای از کارافتادگی و خوابیدگی ماشین ها و دستگاه های صنعتی 
2-7 علل وجود نارسائی در امور نگهداری و تعمیرات در کارخانجات ایران    .18-
2-8 معمول ترین نوع هزینه ها در فعالیت های نگهداری   
2-9 انواع سازمان های نگهداری و تعمیرات  ;
2-9-1 مزایای تشکیلات نگهداری و تعمیرات غیر متمرکز  
2-9-2 اشکالات نگهداری و تعمیرات غیر متمرکز   ;.19-
2-10 فعالیت های نگهداری و تعمیرات
2-11 رویکردها و تکنیک ها در زمینه نگهداری و تعمیرات   ..21-
2-12 وظایف دفتر برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات   
2-13 راه اندازی یک واحد نگهداری و تعمیرات در سازمان   ;22-
2-14 سیزده گام تا نگهداری و تعمیرات در کلاس جهانی   27-
2-15 دوره عمر تجهیزات  ;.28-
2-16 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 
2-16-1 تعریف کلی  ;29-
2-16-2 نیاز مبرم صنایع به PM  
2-16-3 نتایج حاصل از PM در کارخانه
2-16-4 چگونگی به اجرا در آوردن PM در کارخانجات 
2-16-5 محاسن سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه 
2-16-6 معایب سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگرانه 
2-17 تاریخچه TPM  
2-17-1 ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات از PM به TPM  35-
2-17-2 مفاهیم TPM   ;36-
2-17-3 اهداف TPM    ;37-
2-17-4 هشت استراتژی کلیدی در توسعه ی TPM   ;
2-17-5 چرا باید TPM را اجرا کرد  .38-
2-17-6 ارتباط بین TPM ، تروتکنولوژی و پشتیبانی های فنی  ;
2-17-7 شباهت ها و تفاوت های TPM و TQM;39-
2-18 شش اتلاف عمده که راندمان دستگاه ها را پایین می آورد  41-
2-19 مدیریت نگهداری و تعمیرات فراگیر  .43-
2-20 شاخص OEE  ;
2-20-1 عناوین اساسی OEE 
2-20-2 گرو های OEE 
2-20-3 اجزاء OEE  
2-20-4 مراحل اجرای پروژه اثر بخشی کلی تجهیزات 
2-20-5 مراحل انجام و پیاده سازی پروژه اثربخشی تجهیزات OEE  ;.45-
2-21 نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  ..46-
2-21-1 تعریف RCM  ;
2-21-2 اهداف RCM  ;
2-21-3 RCM و پرسشهای اساسی 
2-21-4 فرایندهای RCM  ;47-
2-21-5 فعالیت های استاندارد در RCM 
2-22 مراقبت وضعیت ماشین آلات  ..48-
2-23 مراحل سازمان دهی امور نگهداری و تعمیرات 
2-23-1 تقسیم بندی کارخانجات از نظر روش های تولید  49-
2-23-2 شناسایی محیط کار   ;
2-23-3 موقعیت و شرایط صنعتی محیط اطراف  ;
2-23-4 شرایط اقلیمی 
2-23-5 وضعیت دریافت تاسیسات ضروری
2-23-6 تهیه شناسنامه برای ماشین  ;52-
2-23-7 شماره گذاری تجهیزات   56-
2-24 شناسایی ماشین آلات اصلی فرایند تولید  ;
2-24-1 مهمترین فوائد سیستم کدگذاری  ;
2-24-2 معرفی سرویس های مورد نیاز ماشین آلات و تخصیص کد فعالیت به آنها  58-
2-24-3 بررسی بلوک های مورد نیاز کد هر دستگاه  59-
2-24-4 محل نصب دستگاه  ;
2-24-5 درجه اهمیت دستگاه 
2-24-6 میزان ناامنی دستگاه   60-
2-24-7 تعداد سرویس لازم   
2-24-8 بلوک معرف نام دستگاه 
2-24-9 شماره بندی تعداد دستگاه 
2-24-10 تعیین کد شناسایی خاص هر دستگاه  ;63-
2-24-11 مفهوم یک کد بعنوان نمونه 
2-25 سیستم بایگانی نگهداری و تعمیرات  64-
2-25-1 کدگذاری مناطق سرویس در نگهداری و تعمیرات   ;.66-
2-25-2 نمونه کد معروف یک ماشین خاص  ..67-
فصل سوم روش و کار انجام شده
3-1 مقدمه 
3-2 بیان کار  ;
3-3 دستورالعمل چگونگی استفاده سرویس نگهداری تجهیزات کارگاه الیاف  ;
3-3-1 دستگاه اکسترودر  .70-
3-3-2 دستگاه تاوینگ  71-
3-3-3 دستگاه اسپین فینیش  ..72-
3-3-4 دستگاه slow   .73-
3-3-5 دستگاهFAST    .74-
3-3-6 دستگاه کاتر   .75-
3-3-7 دستگاه خشک کن  .76-
3-3-8 دستگاه کریمپر  ..78-
3-3-9 دستگاه پرس  80-
3-3-10 دستگاه آون کشش  ;
3-4 شناسنامه بندی دستگاه های سالن الیاف  ;90-
3-5 شناسایی و کدگذاری تجهیزات 
3-5-1 محل نصب دستگاه  ;97-
فصل چهارم پیشنهاد و نتیجه گیری
4-1 پیشنهاد  ..99-
4-2 نتیجه گیری  ;
پیوست ها
واژه نامه و اصطلاحات نگهداری و تعمیرات  ;106-
شرح نرم افزار  .107-
منابع ..109-

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه شناسنامه بندی و کدینگ بندی تجهیزات و ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در word

[2]- مومنی، م- حسین پور، م- عبدالی، ع-” PDF مطالعه امکان سنجی استقرار نظام TPM در شرکت پتروشیمی خوزستان”- مجله مدیریت صنعتی دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 1389- شماره 12 دانلود شده در 8 may

[3]- عالم تبریز، أ- بهرامی، م- ” PDF ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی TPM”- فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی شماره 13 دانلود شده در8 may

[4]- برزگر، ع- 28 خرداد 1384- دانلود شده در 8 may

[5]- جلالی، ن-” PDF برنامه ریزی، نگهداری و تعمیرات”- دانلود شده در 8jun  2013

[6]- عرب شاهی، أ-” پاورپوینت رویکردی بر نگهداری پیش اقدام”- دانلود شده در اردیبهشت 8 may

[7]- سید حسینی، م-” برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات و مقدمه ای بر TPM – انتشارات سازمان مدیریت صنعتی 1384

[8]- حاج شیرمحمدی،ع-” برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات”- انتشارات غزل 1377

[9]- فقیه، ن-” مهندسی تعمیرات و نگهداری”- انتشارات نوید1371

[10]- جامی، م-” PDF اصول و اهمیت نگهداری و تعمیرات”- شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا، نیروگاه متمرکز پارس جنوبی- دانلود شده در 8jun  2013

[11]- میرزائیان،م- 7 مهر 1387 – دانلود شده در 11 may

[12]- ابوسیانی، ع- 18 اسفند 1389- دانلود شده در 8 may

[13]- خدابخشیان کارگر، ر- شاکری، م – برادران مطیع، ج –”PDF مهندس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راه سازی” دانلود شده در 8 may

[14]- توکلی، ح-” PDF نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور “- اداره برنامه ریزی و کنترل تعمیرات شرکت سایپا- دانلود شده در 8 may

[15]- محمدی،ق- 19 آذر 1391- دانلود شده در 11may

[16]- فرهادیان،ب- جوانبخت،م-” نگاهی به نظام TPM و جایگاه شاخص OEE در نگهداری و تعمیرات”

[17]-عرب شمالی، أ – ” بهبود بهره وری از طریق نگهداری  بهره ور جامع “- تالیف روی ک. دیویس

[18]- فرقانی، ب ” نگهداری جامع بهره ور”- سازمان توسعه بهره وری آمریکا

[19]- محمد سیروس، ک- داوری، د-” جایگاه نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر”- تدبیر- شماره 89- 1377- دانلود شده در 11 may

[20]- حاج شیر محمدی، ع- ” نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر”- انتشارات موسسه ی مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن

[21]- شاهین، آ- حق شناس، أ- ” PDF مروری بر مدیریت نگهداری و تعمیرات فراگیر” – دانلود شده در 8 jun

[22]- نجفی، أ – سربازی، ق- ” word استقرارسیستم نگهداری و تعمیرات با رویکرد و قابلیت اطمینان بر روی توربین های گازی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت  منطقه  شمال غرب ایران” – دانلود شده در 8 jun

2-1 مقدمه[3و2]

در دهه های اخیر رقابت گسترده ی جهان منجر به تغییرات شگرفی در دورنمای فعالیت های صنعتی گردیده و حاصل آن فناوری های پیشرفته و رو به رشد کنونی می باشد.صاحبان صنایع بزرگ با بهره گیری از این فناوری ها و تلفیق آن با سیستم های جدید مدیریتی، مزیتهای رقابتی سازمان خود با تغییرات مورد نیاز در زمینه های ساختار سازمانی، تکنولوژی، مهارتهای راهبردی، ارتباطات رفتار سازمانی، نگهداری و تعمیرات و غیره داشته اند که شاید از بزرگترین چالشهای آن ها در زمینه نگهداری و تعمیرات می باشد.[2]

امروزه با توجه به پیشرفت های عمده ای که در زمینه تجهیزات و ماشین آلات تولید صورت گرفته، بخش عمده ای از سرمایه های کارخانه جات در این بخش متمرکز شده است، منبع اصلی ارزش افزوده نیز می باشد. با توقف و از کار افتادگی ماشین آلات متعاقبآ فرایند تولید ارزش افزوده نیز متوقف خواهد شد. جایگزینی مولفه های مورد نیاز دیگر همچون نیروی کار، مواد اولیه و غیره جهت ادامه فرایند تولید به صورت های مختلف و حتی در مدت زمان کوتاهی امکان پذیر می باشدو جایگزینی ماشین آلات از کار افتاده بسیار مشکل و بعضآ غیر ممکن است. به همین دلیل باید پیش از آنکه تجهیزات فرسوده و از کار افتاده شوند به نگهداری و تعمیرات آن ها پرداخت. از این رو طراحی و استقرار سیستم های نگهداری و تعمیرات در کارخانه جات یکی از مسائل مهم و حیاتی است. در حال حاضر کشورهای صنعتی پیشرفته در باب سیستم های نگهداری و تعمیرات به دنبال تحقق اهداف نگهداری بهره ور جامع  1(TPM) هستند. [3]

2-2 تاریخچه نگهداری و تعمیرات[4]

از سال 1930 تا کنون  میتوان سیر تحولات و تغییرات در نگهداری و تعمیرات را به  سه دوره اساسی تقسیم نمود

 سیر تحولات در دوره اول

 تحقیقات نشان میدهد که تحول اولیه در نگهداری و تعمیرات در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم رخ داده است. در آن ایام صنایع به شکل امروزی مکانیزه نبوده و لذا خرابیها  و توقف ناگهانی ماشین آلات مشکل جدی را برای دست اندرکاران  امر تولید ایجاد نمی نمود. به عبارت بهتر ، جلوگیری از بروز عیب در ذهن اکثر مدیران و مهندسین مفهوم نداشته و یا حداقل ضرورتی از این نظر احساس نمیگردید. علاوه بر این اکثر ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از طرح نسبتآ ساده ای برخوردار بوده و این ویژگی ، کار با آنها را ساده و تعمیرشان را آسان کرده است. نتیجه اینکه در آن زمان نیازی به استفاده از نگهداری و تعمیرات  سیستماتیک احساس نمیگردیده و اکثر شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی فقط زمانی که دستگاه و یا تجهیزاتی از کار می افتاد ، بازبینی و یا تعمیر آنرا آغاز می کردند ، در واقع سیستم نگهداری و تعمیرات به هنگام از کارافتادگی و  یا  2(BM) معمول بود

 سیر تحولات در دوره دوم

همه چیز در خلال جنگ جهانی دوم بطور انفجار آمیز دستخوش تحول قرار گرفت. فشار های ناشی از زمان جنگ تقاضا برای انواع محصولات را افزایش داده و این درحالی بود که تامین نیروی انسانی صنایع بشدت کاهش پیدا نمود.      این موضوع باعث گردید تا مکانیزاسیون افزایش پیدا نماید. تقریبا  سال 1950 سال رونق طراحی و ساخت ماشین آلات مکانیزه بوده و این ایام را می توان سرآغاز وابستگی صنایع به تجهیزات مکانیزه و اتوماسیون دانست

با افزایش روزافزون اتوماسیون  مساله شکست و از کارافتادگی ماشین آلات نیز از اهمیت بیشتری برخوردار می گشت. پس از گذشت چندی روند افزایش خرابیها به گونه ای گردید که کمیت و کیفیت تولیدات را تحت شعاع قرار داده و اسباب نارضایتی صاحبان صنایع را فراهم نمود. ادامه این روند ناخوشایند مدیران و کارشناسان را به فکر چاره و راه حلی مناسب برای جلوگیری از روند رو به رشد عیوب نمود. در این رهگذر سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا 3(PM)  به عنوان چاره درد و راه حلی مناسب در کشور امریکا پیشنهاد و به اجرا درآمد.نیاز صنایع بر تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب جهت افزایش توانایی رقابت در بازار موجب گردید که استفاده از سیستم PM نیز رونق یافته و در این راستا اجرای تعمیرات و تعویضهای پیشگیرانه دوره ای بعنوان موثرترین راه حل جهت کاهش خرابیها مورد استفاده قرار گیرد .در طول دهه 1950  نگهداری و تعمیرات  پیشگیرانه  به تدریج تکامل یافته تا پاسخگوی نیازهای جدید صنعت باشد. در این راستا سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور در سال 1954 به صنایع آمریکا معرفی گردید

  در این سیستم ضمن تاکید برروی اصلاح خرابیهای اتفاقی و از کارافتادن غیر منتظره تجهیزات با بهره گیری مناسب از علوم و آمار و احتمالات و پژوهش عملیاتی ، شبیه سازی ، اقتصاد مهندسی ، تئوری صف و نگرش های تحلیلی ، تکنیکها و مدلهایی برای حالات مختلف انواع دستگاهها و تجهیزات ابداع شد که متخصصین این رشته می توانستند کلیه فعالیتها و عملیات نگهداری و تعمیرات را به نظم درآورده ، خرابیها را پیش بینی نموده تا جهت نگهداری و تعمیر آنها برنامه ریزی نمایند

دهه 1960 را می توان دهه گسترش استفاده از  نت بهره ور در صنایع نامید. معرفی نگهداری و تعمیرات بی نیاز از تعمیر ( 1960) ، مهندسی قابلیت اطمینان و مهندسی قابلیت تعمیر ( 1962 ) از نتایج تحقیقات انجام شده در این دهه بوده که در تکامل سیستم نت بهره وربسیار موثر بوده است

معرفی سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر یا TPM در دهه 1970 از سوی صنایع ژاپنی را می توان بعنوان آخرین دستاورد در دوره دوم  تحولات نگهداری و تعمیرات نامید. سیستم TPM در حقیقت همان سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور به شیوه آمریکا است که در جهت سازگاری با شرایط صنعتی ژاپن در آن بهبود هایی داده شده است. ابتکار محوری و حساس در اصول TPM این است که اپراتورها خودشان به امور اصلی و اولیه نگهداری و تعمیرات ماشینهای خودشان میپردازند. در نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر نتایج حاصل از فعالیت های صنعتی و تجاری به صورت اعجاب انگیزی بهبود یافته و باعث ایجاد یک محیط کاری با بهره وری بالا، شادی آفرین و ایمن، با بهینه سازی روابط بین نیروی انسانی و تجهیزاتی که به آن سرو کار دارند می گردد

 سیر تحولات در دوره سوم

میزان افزایش سرمایه گذاری برروی ماشین آلات صنعتی و اتوماسیون از یک سو و افزایش ارزش مالی و اقتصادی آنها از سوی دیگر منجر به آن شد که مدیران و صاحبان صنایع به فکر راه کارهایی منطقی که قادر به بیشینه سازی طول عمر مفید تجهیزات تولیدی خویش و طولانی کردن چرخه عمر اقتصادی آنها شود. افزایش میزان اثربخشی ماشین آلات ، بهبود کیفیت محصولات در کنار کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات و عدم خسارت به محیط زیست از جمله مواردی بود که باعث ایجاد تحولی جدید در زمینه ی نگهداری و تعمیران گردید

دست آوردهای جدید نت در این دوره عبارتند از

 1) معرفی سیستم نگهداری و تعمیرات برپایه شرایط کارکرد ماشین آلات و ترویج استفاده از روشهای              4(CM)همچون آنالیز لرزش ، حرارت سنجی و ;

2) معرفی و بکارگیری انواع روشهای تجزیه و تحلیل خرابیهای ماشین آلات

3) طراحی تجهیزات با تاکید بیشتر برقابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر

4) تحول اساسی در تفکر سازمانی به سمت مشارکت و گروههای کاری

5) معرفی سیستم نگهداری و تعمیرات موثر

6) معرفی روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  بعنوان روشی جامع  جهت تصمیم گیری در استفاده صحیح از انواع سیستمهای نگهداری و تعمیرات موجود. 5RCM) ( فرایندی است که اولا معین می کند چه کاری می بایست برای تداوم عمر هرگونه سرمایه فیزیکی انجام شود ، ثانیا انتظارتی را که کاربران از تجهیزات دارند ضمانت و عملی می نماید

همچنین می توان تاریخچه ی نگهداری و تعمیرات را در سه نسل به صورت زیر تفسیر کرد.[5]

 نسل اول 1930 تا قبل از جنگ جهانی دوم

1)دامنه کسب وکار در یک دامنه محلی                       1)عدم تولید انبوه

2)دانش و علم مهندسی محدود                                 2)قابلیت اطمینان بیشتر

3)سادگی محصول                                                 3)نیازمندی های محدود مشتری

4)سادگی فرایندها                                                 4)مکانیزه نبودن تولید

5)تجهیزات ساده                                                   5)راحتی تعمیر(هزینه، زمان، انسان)

نسل دوم نگهداری و تعمیرات آستانه 1960 میلادی

1)دامنه کسب و کار در یک دامنه بین المللی                1)تولید انبوه

2)دانش و علم مهندسی نسبتآ پیشرفته                       2)شناسایی اهمیت قابلیت اطمینان

3)محصول کیفی                                                   3)نیازمندی های خاص مشتری

4)فرایندهای خاص و گسترده                                   4)پاسخ به نیازهای تولید انبوه

5)تجهیزات ویژه و بزرگ                                         5)اهمیت نگهداری(هزینه، زمان، انسان)

(نسل دوم، نسل اهمیت دادن به سیستم نگهداری و تعمیرات در قالب نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اساسی تجهیزات)

نسل سوم نگهداری و تعمیرات اوایل 1970میلادی

1)کسب و کار جهانی شدن                                      1)تولید ناب

2)دانش و علم مهندسی مدرن                                  2)نیاز به قابلیت اطمینان بالا

3)محصولی با کیفیت و متنوع                                  3)مشتریان متنوع و نیازمندی های متنوع

4)فرایندهای پیشرفته و ویژه                                   4)پاسخ به نیاز تولید ناب

5)تجهیزات مدرن، سنگین و خودکار و پیچیده             5)نگهداری و تعمیرات ناب(هزینه، زمان، انسان،بهره وری)

(شکل گیری نیازمندی های جدید نگهداری و تعمیرات ، تحقیقات جدید در نگهداری و تعمیرات ، تکنیک های جدید در نگهداری و تعمیرات)

2-3 تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات [7]

اغلب سیستم هایی که امروزه به نحوی در امور تولیدی، خدماتی، تاسیساتی و یا سایر موارد به کار گرفته می شوند در زمان هایی از سیکل عمر عملیات خود دچار شکست و از کار افتادگی می گردند و لذا به فعالیت نگهداری و تعمیر نیازمند می شوند

2-3-1 نگهداری6

مجموعه فعالیت هایی که به طور مشخص و معمولآ به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها را افزایش می دهیم، فعالیت های نگهداری لقب می دهیم

2-3-2 تعمیرات7

از تعاریف فوق به راحتی در می یابیم که از کارافتادگی هر وسیله یا سیستم، یک متغیر تصادفی است که می توان آن را به صورت تخمینی پیش بینی کرده و برای رفع و تعمیر آن، آمادگی لازم را از قبل احراز نمود. انجام این امر مستلزم اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی صحیحی است که تحت عنوان ” برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ” نامگذاری شده است

2-4 نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات [7]

نگهداری و تعمیرات به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می گردد که سبب افزایش عمر مفید ماشین آلات می شود و کاهش مصرف قطعات یدکی و انرژی و هزینه را نیز به دنبال دارد و کارایی و راندمان عملی ماشین آلات را افزایش می دهد. با نگهداری و تعمیرات باید بیشتر برخوردی مهندسی و عملی شود تا برخوردی تئوریک و غیر عملی

اگر چه از مبانی علمی در تدوین سیستم استفاده می شود، ولی شرایط هر کارخانه و نیازها و مشکلات آن را نیز نمی توان نادیده گرفت و لذا سعی بر این است که سیستم نگهداری و تعمیرات را با همکاری مهندسان و کارشناسان هر کارخانه تدوین نمود، تا چنین سیستمی در زمان اجرا با کارخانه بیگانه و دور از ذهن پرسنل اجرایی نباشد

در تدوین سیستم و اجرای آن نقش نیروی انسانی و طرز تفکر و نگرش پرسنل فنی به سیستمی که تدوین یا اجرای آن نقش نیروی انسانی و طرز تفکر و نگرش پرسنل فنی به سیستمی که تدوین یا اجرا خواهد شد را باید در نظر داشت و باید متوجه بود که هر سیستم یا روش جدید در پرسنل و نیروی انسانی، دوگانگی ایجاد کرده و این دوگانگی مقاومت هایی را از طرف پرسنل به دنبال دارد، لذا ظرفیت کار را نباید از دست دادو اگر که اصل مهم اساسی در اجرای هر سیستم قاطعیت در مدیریت است، اما ایجاد انگیزه در پرسنل برای اجرای سیستم یکی از ضروریات مهم می باشد و تفهیم این نکته که(افراد هستند که برنامه را اجرا می کنند نه آدمهای آهنی) سنگینی مسئولیت ما را به عنوان تدوین کننده سیستم،

 بیشتر می کند و لذا مشارکت دادن افراد متخصص در تدوین سیستم هم از مقاومت های احتمالی آنها جلوگیری می کند و هم اطلاعات و دستورالعملهای جمع آوری شده را غنی تر و قابل اجراتر می سازد

 با توجه به اینکه تداوم بکارگیری هر سیستم از تدوین آن مشکل تر است، لذا پویایی و دینامیک بودن سیستم نگهداری و تعمیرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است که سبب تکامل این سیستم می گردد. به عنوان مثال ممکن است برخی از مواردی که در زمان تدوین سیستم در نظر گرفته شده در جریان مرحله اجرای سیستم نیاز به اصلاح داشته باشد. از این رو سیستم باید قابلیت انعطاف داشته باشد تا در شرایط مختلف برنامه را به گونه ای تغییر دهد که رسیدن به اهداف را امکان پذیر و نگهداری و تعمیرات را همواره و در هر حال بهینه نماید

اصلی ترین هدف سیستم نگهداری و تعمیرات، همان بهینه کردن توانایی های ماشین آلات به منظور رسیدن به حداکثر تولید و کاهش فرسایش و خرابی آنهاست. دستیابی به اهداف دیگری نیز در کنار رسیدن به هدف اصلی، مدنظر می باشد که عبارتند از

ایجاد آرشیو مدارک فنی به عنوان بانک اطلاعاتی کارخانه
بررسی و آنالیز فنی اقتصادی نگهداری و تعمیرات انجام شده
کاهش هزینه های انرژی مانند(برق،سوخت و غیره)
ایجاد زمان توقف کمتر در مقابل تولید بیشتر که در نتیجه قیمت تمام شده محصول را کاهش می دهد
کاهش هزینه های تعمیرات تکراری و متوالی و در نتیجه استفاده بهتر از قطعات یدکی و نیروی انسانی
افزایش کیفیت تولید و جلوگیری از ضایعاتی که بر اثر خرابی ماشین آلات به وجود می آید
جلوگیری از سرمایه گذاری سنگین جایگزینی، به قیمت افزایش عمر مفید ماشین آلات
پایین آوردن هزینه تولید به دلیل بالا بودن زمان کار ماشین آلات، کاهش تعمیرات و توقف آنها
ایجاد نظم و ترتیب در تعمیرات و استاندارد کردن کارهای تعمیراتی و زمان سنجی فعالیت های نگهداری و تعمیرات
تهیه دستورالعملهای ایمنی و حفاظت فردی در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی

2-5 نارسائیهای موجود در سیستم نگهداری و تعمیرات در کارخانه هایی از جمله صنایع نفت،صنایع هواپیمایی و غیره در  ایران [8]

عدم وجود “پویایی” در سیستم هایی. به عبارت دیگر، در کارخانه های ایران اغلب برنامه های تعیین شده تعمیراتی، برای مدتی طولانی بدون هیچگونه تغییر و تصحیحی به مورد اجراء در آمده و به امر “بازتاب اطلاعات” و تجزیه و تحلیل شاخص های کنترل برای تغییر و تصحیح برنامه ها توجه کافی مبذول نگردیده است
عدم توجه به کاربرد صحیح و دقیق سیستم های موجود.(نارسائی در امور مدیریت اجرائی نگهداری و تعمیرات)

در انتهای دیگر طیف کارخانجات و صنایع ایران، تعدادی قابل توجه از کارخانجات کوچک و متوسط وجود دارند که اغلب با سرمایه گذاری و مدیریت بخش خصوصی اداره می شوند. در این کارخانجات اصولآ مسائل نگهداری و تعمیرات به امور  تعمیر بعد از خرابی خلاصه می شوند. در این صنایع و در قسمت عمده ای از طیف کارخانجات و صنایع ایران فعالیتهای نگهداری و تعمیرات به صورت نامشخص و مخلوط با امور تولید، و یا با ارجحیت کم در نمودارهای سازمانی مشخص گردیده اند. فقط در مواردی امور نگهداری و تعمیرات مورد توجه قرار می گیرند که دستگاهی از کار افتاده و رکودی در امر تولید حاصل می شود. در این شرایط همگی فعالیت های سازمان( چه گروه های مسئول و چه افرادی  با مسئولیت های نامربوط) به صورتی در هم ریخته جهت عیب یابی، ساختن و یا یافتن قطعات یدکی، و راه اندازی مجدد دستگاه متمرکز می شود. پس از راه افتادن مجدد دستگاه نیز بار دیگر موضوع به فراموشی سپرده می شود

2-6 زیانهای ناشی از عدم وجود سیستم های مناسب نگهداری و تعمیرات در کارخانجات ایران [7و8]

علاوه بر زیان مستقیم حاصل از رکود تولید که در اثر خرابی اضطراری ماشین آلات بر سازمانهای تولیدی تحمیل می شود ، نکات زیر در ارتباط با ضعف تشکیلاتی سازمانهای نگهداری و تعمیرات قابل ذکر می باشند

پائین آمدن عمر کارکرد اقتصادی ماشین آلات (بالا رفتن سرعت استهلاک) که اغلب از خارج از ایران خریداری شده ، و سرمایه ارزی هنگفتی را در بر گرفته است
احتیاج به تعویض سریع قطعات یدکی که در شرایط فعلی دسترسی به آنها مشکل بوده و قیمت های آنها به طور مداوم رو به افزایش است
ایجاد خطرات جانی برای کارکنان
اثرات اجتماعی کمبود تولید در شرایطی که میزان عرضه اغلب کالاهای صنعتی در بازار ایران به مراتب از میزان تقاضا کمتر است ، و چنین عدم تعادلی باعث نارضایتی مردم و ایجاد بازارهای سیاه خواهد شد
پائین آمدن کیفیت محصولات ساخته شده
عدم اطمینان
هزینه ها و خسارات ناشی از خرابی ماشین آلات
کاهش ارزش زمان فروش ماشین دست دوم

2-6-1پیامدهای از کار افتادگی و خوابیدگی ماشین ها و دستگاه های صنعتی [9]

کاهش و یا توقف تولید
بیکاری نیروی انسانی به طور مستقیم و غیر مستقیم
تاخیر و تعطیل در سایر امور تولید که ممکن است به نوعی به ماشین و دستگاه از کار افتاده بستگی داشته باشد
هزینه تعمیر و یا تعویض دستگاه ها و قطعات و افزایش در تعداد دستگاه ها و قطعات غیر قابل استفاده
نارضائی و تخریب روحیه عاملین دستگاه ها و ماشین ها
در موارد خاص، مغایرت با اصول حفاظت صنعتی و ایجاد مخاطرات احتمالی

2-7 علل وجود نارسائی در امور نگهداری و تعمیرات در کارخانجات ایران [8]

با بیان شمه ای از شرایط و موقعیت های نگهداری و تعمیرات در ایران لازمست علل پیدایش چنین شرایطی نیز مورد بحث قرار گیرد. اهم این علت ها به صورت زیر خلاصه می شود

ایجاد یک سیستم منظم نگهداری و تعمیرات در کارخانجات جهان از حدود 40 الی 45 سال پیش مورد توجه قرار گرفته ، و بنابراین صنایع ایران که در قرن حاضر در اغلب قریب به یقین موارد از نظر تکنولوژی و امور مدیریت فنی دارای تأخیر زمانی نسبت به صنایع پیشرفته جهان بوده اند ، نمی توانسته اند از نظر سیستم های نگهداری و تعمیرات از این قاعده کلی مستثنی باشند
مهندسین و مسئولین نگهداری و تعمیرات در کارخانجات ایران از شرایط اولیه طرح و تأسیس و راه اندازی کارخانجات به علت عدم توجه به مسائل نگهداری و تعمیرات اظهار نارضایتی می نمایند ، و در این مورد باید گفت کاملاً محق می باشند. در اغلب کارخانجات ایران در زمان طرح سیستم صنعتی و خریداری ماشین آلات توجه عمده به “روشهای تولید” ، به مقدار محصولی که با ماشینها قابل تولید است ، به مواد اولیه لازم برای تولید ، به تعداد کارگران لازم جهت خط تولید ، و به قیمت اولیه خرید و نصب ماشین معطوف شده ، و مسائلی نظیر هزینه های نگهداری ، قیمت و نحوه دسترسی به قطعات یدکی ، دستورالعمل های سرویس ، بازدید ، و تعمیر ماشین آلات مورد توجه قرار نمی گیرد
در سالهای اول دهه 1350 دسترسی و خرید قطعات یدکی امری آسان بود. همین امر باعث می شد به محض خرابی قطعه ای ، به جای تعمیر ، به تعویض آن اقدام شود . و بنابراین عملاً مسئولیتهای نگهداری و تعمیرات را سمت “تعویض قطعه بعد از خرابی” متمایل می نمود . سیاستهای اقتصادی کشورهای صنعتی و تولید کننده ماشین آلات نیز در این مورد دخیل و مؤثر بوده
در یک یا دو سال اول تأسیس کارخانه معمولأ کارشناسانی که خود سازنده ماشین آلات بودند ، در کارخانجات امور نگهداری و تعمیرات را به عهده داشتند. در این شرایط مسئله آموزش پرسنل ایرانی و پایه گذاری یک سیستم اقتصادی ” نت” به دلیل همان سیاستهای مورد نظر کشورهای صنعتی مورد توجه نبوده است
در تهیه و خرید ماشین آلات استانداردهای مشخصی رعایت نشده
رشته های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی فقط از 20 سال پیش در دانشگاههای ایران تأسیس شده ولی متاسفانه تا بعد از انقلاب فرهنگی (سال 1361/62) درس مشخصی به نام سازماندهی نگهداری و تعمیرات در برنامه های درسی گنجانیده نشده بود
چه در ایران ، و چه در اغلب کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه ، عوامل نیروی انسانی در سطح کارگران تعمیرات دارای نارسائیهای زیر می باشد
پائین بودن سطح آموزش
علاقه به کاربرد روشهای سعی و خطا به جای روشهای منطقی برای یافتن عیب
عدم وجود یک میراث صنعتی در جامعه کارگری
بی دقتی در لحظات اتمام کارهای تعمیراتی

علاوه بر آنچه که بیان شد ، اشاره به این نکته لازمست که قسمت اعظم کارخانجات ایران در فاصله 15 تا 20 سال اخیر تأسیس و راه اندازی گردیده اند. (به جز تعدادی از کارخانجات ریسندگی و بافندگی و تولید قند و شکر که در این کارخانجات نیز اغلب ماشینهای جدیدی جایگزین ماشین آلات قدیمی و از کار افتاده گردیده اند) . بدیهی است در دهه اول راه اندازی یک واحد صنعتی خرابیها و خوردگی ها ناشی از اصطکاک ، زنگ زدگی و خوردگی در اثر تماس فلزات با آب ، بخار ، اسید و غیره تا حد از کار اندازی ماشین آلات مؤثر نخواهند بود ، ولی اثرات چنین خرابیهائی به طور متوسط ظرف 10 ساله دوم بهره برداری از کارخانجات چشمگیر ، زیان آور ، و در بعضی موارد غیر قابل جبران خواهد بود

2-8 معمول ترین  نوع هزینه ها در فعالیت های نگهداری [9]

هزینه های اجرتی که بستگی به تعداد کارکنان مورد نیاز خواهد داشت و دستخوش تغییر در درجه نگهداری خواهد بود. در پاره ای موسسات این امر می تواند از طریق مقاطعه و واگذاری به افرادی خارج از موسسه گذاران یابد
هزینه های مربوط به قطعات و مواد مصرفی که با افزایش درجه نگهداری فزونی خواهد یافت
هزینه های خوابیدگی ، یعنی هزینه ای که کلآ در اثر خوابیدن دستگاه (جهت تعویض قطعه و غیره)تحمیل می گردد. در این مورد می بایست برنامه ریزی صحیح چنان به عمل آید که زمان خوابیدگی دستگاه بر روی تولید و عملکرد کل سیستم تولیدی تاثیر نداشته باشد وگرنه با افزایش درجه نگهداری هزینه خوابیدگی به طرز غیر قابل قبول افزایش خواهد یافت

2-9 انواع سازمان های نگهداری و تعمیرات [8]

سازمان نگهداری و تعمیرات متمرکز: در این نوع سازمان کلیه خدمات لازم جهت قسمت ها و کارگاه های مختلف توسط یک سازمان متمرکز نگهداری و تعمیرات(یا مدیریت فنی) تامین می شود
سازمان نگهداری و تعمیرات غیر متمرکز: در این نوع سازمان به جای یک تشکیلات مرکزی هر یک از کارگاه های بزرگ تولیدی، و قسمت های کارخانه در داخل تشکیلات خود یک گروه نگهداری و تعمیرات دارند، که مستقیمآ زیر نظر سرپرست آن کارگاه تولیدی انجام وظیفه می نماید

چنانچه در اینجا از واژه “غیر متمرکز” استفاده شده، ولی در کارخانجات و صنایعی که چنین تشکیلاتی دارند الزامآ علاوه بر گروه هایی که زیر نظر کارگاه های تولیدی به امور تعمیرات می پردازند یک (یا چند) کارگاه مرکزی نیز وجود دارد که سرویس های لازم در زمینه های کارهای فنی نظیر تراشکاری، جوشکاری های دقیق،ساخت قطعات یدکی، و در اغلب مواردتعمیر وسایط نقلیه را بر عهده دارند

2-9-1 مزایای تشکیلات نگهداری و تعمیرات غیر متمرکز

بالا بودن سرعت انتقال اخبار و اطلاعات و دستورات در زمینه تعمیر و سرویس و اعمال تعمیرات اضطراری به علت نزدیک بودن فاصله و کوچک بودن گروه نگهداری و تعمیراتدر مقایسه با تشکیلات متمرکز
بالا رفتن سرعت یادگیری و مهارت کارکنان نگهداری و تعمیرات(در تخصصهای مربوط به نگهداری و تعمیرات ماشین آلات مخصوص آن کارگاه)
همکاری نزدیک، و وجود روابط انسانی مناسب تر بین گرو های نگهداری و تعمیرات و تولید به علت وجود یک مدیریت واحد

2-9-2 اشکالات نگهداری و تعمیرات غیر متمرکز

بالا بودن هزینه های بالا سری و سرپرستی به علت لزوم استقرار سرپرستان به علت لزوم استقرار سرپرستان و استادکاران و مهندسین جهت هر یک از گروه های کوچک نگهداری و تعمیرات در کارگاه های مختلف
بالا رفتن حجم و هزینه نگهداری قطعات یدکی به علت عدم وجود انبار مرکزی جهت نگهداری قطعات
یکنواختی در کار کارگران و کارکنان نگهداری و تعمیرات
عدم آشنایی کارکنان نگهداری و تعمیرات با سایر تخصص های مربوط به حرفه خود به علت ثابت بودن نوع کار
عدم امکانات آموزشی برای کارکنان نگهداری و تعمیرات به این علت که اصولآ توجه اصلی یک کارگاه تولیدی به امور تولید معطوف بوده و بنابراین فراهم نمودن چنین امکاناتی جهت گروه های نگهداری و تعمیرات در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند
عدم امکان مطالعه و بررسی بازده گروه های نگهداری و تعمیرات و مقایسه وضعیت کلی ماشین آلات و تجهیزات در سطح کارخانه، میزان خرابیها و از کار افتادگی ها، و عدم امکان ارائه روش های به سازی فعالیت ها و تجهیزات در سطح کارخانه

2-10 فعالیت های نگهداری و تعمیرات [8]

در یک تعریف کلی فعالیت های نگهداری و تعمیرات به شرح زیر می باشد

1)جلوگیری از خرابی ها(تعمیرات پیشگیری یا نگهداری) شامل

بازرسی های فنی
ارائه سرویس هایی نظیر تنظیم، روغنکاری، تمیزکاری،;
تعویض قطعات قبل از فرسودگی کامل
تعمیر کلی تجهیزات در فواصل زمانی مشخص

2)تعمیر خرابی های اضطراری(تعمیرات اضطراری) شامل

تعویض قطعات از کار افتاده
تعمیر قطعات از کار افتاده

3)تصحیح طرح تجهیزات شامل

بهسازی طرح ماشین ها برای جلوگیری از خرابی های تکراری
بدیهی است که با اعمال تعمیرات پیشگیری از میزان ساعات از کار افتادگی دستگا ها کاسته می شود ودر نتیجه رکودهای غیر منتظره در امر تولید کاهش خواهد یافت

2-11 رویکردها و تکنیک ها در زمینه نگهداری و تعمیرات [10]

1) نگهداری و تعمیرات اضطراری[1] (EM)

فعالیت های نگهداری و تعمیرات اضطراری مربوط به زمانی است که یک دستگاه از کار افتاده باشد و یا عملکرد مورد نظر را نداشته باشد و بر این نکته تاکید دارد که در حداقل زمان بتوان آن را تعمیر یا جایگزین کرد.این راهبرد دارای وظایف دائمی نگهداری و تعمیرات نیست و همچنین با نام راهبرد نگهداری و تعمیرات غیر برنامه ای قابل نامگذاری است و برای بهتر شدن وضعیت کارخانه و تولید، نگهداری و تعمیرات اصلاحی بر روی تجهیزات انجام می شود

2)نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه((PM

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تعمیرات برنامه ریزی شده برای دستگاه ها و تجهیزات است که برای بهبود عمر دستگاه و پرهیز از فعالیت های تعمیراتی برنامه ریزی نشده یا اضطراری، طراحی شده است. هدف در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اطمینان یافتن از تولید محصول با کیفیت مورد انتظار و تحویل محصول در زمان پیش بینی شده می باشد. در واقع نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه علاج واقعه قبل از وقوع است.در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه فعالیت های نگهداری و تعمیرات به صورت برنامه ریزی شده جهت پیشگیری از اینکه تجهیزات و دستگاه ها به نقطه بحرانی برسند و باعث ایجاد محصول نامنطبق و یا توقف خط تولید شوند، صورت می پذیرد.                                                                                   

3)نگهداری و تعمیرات پیشگویانه9(PDM)

بر اساس تعریف نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یک نوع نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه است که انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات غیر ضروری و حتی مخرب را نهی می کند. این نگهداری و تعمیرات از تحلیل های آماری استفاده می کند و زمانی را که فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه باید بر روی دستگاه ها و تجهیزات اجرا شوند را پیش بینی می کند. باید توجه داشت که در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه فعالیت های نظافت دستگاه ها، انجام تعمیرات دوره ای و جایگزینی قطعات و;.. بصورت برنامه ریزی دوره ای صورت می پذیرفت ولی از آنجایی که از وضعیت دستگاه ها اطلاع کافی وجود نداشت، بسیاری از این فعالیت های غیر ضروری بودند و یا دیر اتفاق می افتادند نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در عمل پارامترهای تعریف شده جهت عملکرد یک تجهیز را با حدود مهندسی تعریف شده آن پارامترها مقایسه کرده و بعد از انجام تحلیل های لازم مشکلاتی که باید جهت جلوگیری از خرابی دستگاه بر طرف شوند را تشخیص و اقدام لازم را جهت بر طرف کردن آنها انجام می دهد

4)نگهداری و تعمیرات کنش گرایانه10

عبارت (proactive) یا کنش گرایانه به معنی انجام عملی قبل از ایجاد محرک انجام آن عمل می باشد. می توان کنش گرایانه را به عنوان مخالف واکنشی ترجمه کرد. نگهداری و تعمیرات کنش گرایانه تمرکز خود را بر ریشه یابی دلایل فرسایش و خرابی ماشین ها و تاسیسات قرار داده است و با پیدا کردن این ریشه ها و دلایل سعی در از بین بردن علت اصلی بروز خرابی و فرسایش ماشین ها دارد

5)نگهداری و تعمیرات مولد یا بهره ور11

این روش شالوده ای از روش های گذشته است. در نگهداری و تعمیرات بهره ور هدف افزایش بهره وری است و بنابراین تمامی تکنیک های گذشته برای رساندن سیستم به آن مطلوب نهایی مورد استفاده قرار می گیرند

نگهداری و تعمیرات بهره ور شامل رویکردهای زیر است

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
نگهداری و تعمیرات اصلاحی
طراحی و نصب ابزاری که به نگهداری و تعمیرات کمتری نیاز داشته باشد
نگهداری و تعمیرات دستگاه های معیوب

6) نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)

نگهداری و تعمیرات فراگیر اولین بار در کشور ژاپن توسعه یافت. هدف TPM بنای تشکیلاتی نیرومند جهت رسیدن به حداکثر راندمان در سیستم تولید است. TPM)) کل چرخه سیستم تولید را هدایت کرده، سیستمی واقعی و بر مبنای اطلاعات سطح کارخانه ایجاد می کند تا از کلیه اتلافات جلوگیری کند. (TPM)کلیه قسمت ها اعم از تولید تا توسعه، فروش و اداره کل را در بر می گیرد. در این روش عبارت فراگیر سه مفهوم اساسی را در بر می گیرد
·          اثر بخشی فراگیر(توسعه و بهبود راندمان اقتصادی یا سودمندی)
پیشگیری فراگیر(طراحی بی نیاز از تعمیر و همچنین تعمیرات پیشگیری جامع)
همکاری و اشتراک مساعی فراگیر (انجام عملیات نگهداری و تعمیرات بصورتی خود ساخته و مستقل توسط کارگران بهره برداری در گروه های کوچک در هر یک از بخش های صنعت و همچنین توسط سایر سطوح کارکنان بصورت مشارکتی)

2-12 وظایف دفتر برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات [8]

[1] Emergency maintenance

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عملیات حرارتی چدن نشکن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عملیات حرارتی چدن نشکن در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عملیات حرارتی چدن نشکن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عملیات حرارتی چدن نشکن در word

عملیات حرارتی چدن نشکن;
آستنیته کردن چدن نشکن
آنیلینگ چدن نشکن;
سختی پذیری چدن نشکن
نرماله کردن چدن نشکن
کونچ و تمپر کردن چدن داکتیل
آستمپر کردن چدن نشکن;
اندازه سطح مقطع و عناصر آلیاژی;
دما و زمان آستنیته کرد
آزمایشات
ریز ساختار
شکست شناسی
موارد استفاده چدن نشکن
منابع

آستنیته کردن چدن نشکن

هدف معمول آستنیته کردن این است که تا حد امکان زمینه ی آستنیتی با مقدار کربن یکسان قبل از پروسه ى حرارتى تولید شود. به عنوان مثال در چدن نشکن هیپریوتکتیک برای آستنیته کردن  باید از دماى بحرانى کمی بالاتر برویم به طورى که دماى آستنیته در منطقه ى دو فازى ( آستنیت و گرافیت(باشد. دماى آستنیته کردن به وسیله ى عناصر آلیاژى موجود در چدن نشکن تغییر مى کند .                                                                                                          

با افزایش دمای آستنیته کردن می توان آستنیت تعادلی حاوى کربن که در حال تعادل با گرافیت است را افزایش داد. که این پارامتر قابل انتخاب است( در زمان محدود). کربن موجود در زمینه ی آستنیتی کنترل دمای آستنیته کردن را مهم ساخته که این دما به منظور جلو بردن واکنش به مقدار زیادی به کربن موجود در زمینه ی آستنیتی بستگی دارد ، این ساختار مخصوصاً برای آستمر کردن ساخته می شود ، سختی پذیری (قابلیت آستمپر کردن ) به میزان زیادی به کربن موجود در زمینه و در واقع به عناصر الیاژی موجود در چدن نشکن بستگی دارد ، میکرو ساختار اصلی و سطح مقطع قطعه تعیین کننده ی زمان مورد نیاز برای آستنیته کردن می باشند

مراحل بعد از آستنیته کردن هنگامی که مورد اهمیت باشند عبارتند از : آنیل کردن ، نرماله کردن ، کونچ و تمپر  کردن و آستمپر کردن

آنیلینگ چدن نشکن

هنگامی که حداکثر انعطاف پذیری و قابلیت ماشینکاری عالی مورد نیاز باشد و استحکام بالا مورد نیاز نباشد ، عموماً چدن نشکن آنیل فریتی می شود . بدین گونه که میکروساختار به فریت متحول می شود و کربن اضافی به صورت  می باشد، اگر ماشینکاری عالی مورد  60-40-18 نوع ASTM کروی رسوب می کند. این عملیات حرارتی ساخته ی  نیاز باشد باید مقدار منگنز ، فسفر و عناصر آلیاژی از قبیل کرم و مولیبدن درحد امکان پایین باشد زیرا باعث آهسته کردن پروسه ی آنیل می شوند
نحوه ی آنیل کردن توصیه شده برای چدن نشکن آلیاژی و چدن نشکن با کاربید یوتکتیک و بدو ن کاربید یوتکتیک در پایین شرح داده شده است

آنیل کامل برای چدن نشکن با 2%-3% سیلیسیم و بدون کاربید یوتکتیک :

گرم کردن تا دمای 870- 900 درجه ی سانتی گراد و نگهدار ی در این دما به مدت 1 ساعت در ازای هر اینچ ضخامت ،سپس سرد کردن در کوره با سرعت   55 درجه سانتی گراد در ساعت تا دمای 345 درجه ی سانتی گراد سپس سرد کردن در هوا

آنیل کامل در صورت وجود کاربید یوتکتیک :

گرم کردن تا دمای900C-870C و نگهداری در این دما برای 2 ساعت و بیشتر از این زمان برای ضاخمت های زیاد ، سپس سرد کردن در کوره با سرعت 110C/hتا دمای 700Cو نگهداری در این دما برای 2 ساعت ، سپس سرد کردن در کوره تا دمای 345Cبا سرعت 55C/h ، سپس سرد کردن در هوا

آنیل کردن زیر منطقه ی بحرانی برای تبدیل پرلیت به فریت:

گرم کردن قطعات تا دمای705C-720Cونگهداری در این دما به مدت 1 ساعت در ازای هر اینچ ضخانت ، سپس سرد کردن در کوره با سرعت55C/h تا دمای 345C و سپس سرد کردن در هوا

 وقتی که در چدن نشکن عناصر آلیاژی وجود داشته باشد از سرد کردن سرتاسری قطعه جلوگیری می شود و کاهش درجه حرارت از نقطه ی بحرانی تا400C ادامه می یابد و سرعت سرد کردن از55C/h کمتر می باشد
به هر حال برخی عناصر در شکل کاربید خود اگر تجزیه ناپذیر باشند به شکل کاربید اولیه که بسیار سخت است می باشندکه این حالت بیشتر در کرم می باشد ، به عنوان مثال% 025 کرم باعث تشکیل کاربید اولیه ی بین نشینی می شود که در اثر عملیات حرارتی تا دمای 925C و نگهداری در مدت2h-20h حتی نیز از بین نمی رود . زمینه ی حاصل از رسوب پرلیت ، زمینه ی فریتی با کاربید می باشد که فقط 5% ازیاد طول دارد

نمونه های دیگری از عناصر که به شکل کاربید در چدن نشکن وجود دارند عبارتند از مولیبدن بیشتر از 03% و وانادیم وتنگستن در مقدیر بیش از 005%

سختی پذیری چدن نشکن

سختی پذیری چدن نشکن یک پارامتر مهم تعیین کننده ی واکنش ثابت آهن برای نرماله کردن ، کونچ کردن و تمپرکردن یا آستنیته کردن می باشد

سختی پذیری معمولاً به وسیله ی آزمایش جامینی تعیین می شود ، که در آن از یک میله با اندازه ی استاندارد (قطر 1 اینچ و ارتفاع 4 اینچ) استفاده می شود که آن را آستنیته می کنند سپس یک سر آن را به وسیله ی آب سرد می کنند ، نوسان در سرعت سرد کردن باعث بی ثباتی (متفاوت بودن) در میکروساختار می شود که سختی آنها تغییر می کند سپس آنها را تعیین و ثبت می کنند

زمینه ی با کربن بالا باعث بالا رفتن دمای آستنیته کردن و در نتیجه ی آن باعث افزایش سختی پذیری می شود (منحنی جامینی فاصله ی زیادی تا پایان سرد کردن پیدا می کند ) و همچنین قطعه حداکثر سختی بالاتری پیدا می کند

هدف از اضافه کردن عناصر آلیاژی به چدن نشکن افزایش سختی پذیری است ، منگنز و مولیبدن برحسب وزن اضافه شده به چدن نشکن نسبت به مس و نیکل عناصر بسیار موثری در افزایش سختی هستند

در هر حال همانند فولاد افزودن ترکیب نیکل – مولیبدن یا مس – مولیبدن یا مس – نیکل – منگنز  نسبت به اینکه این عناصر را به صورت جداگانه به چدن اضافه کنیم ، تاثیر بیشتری خواهند داشت

بنابراین برای ریخته گری مقاطع زیاد که نیاز به سختی و آستمر زیاد دارند معمولاً از ترکیب ان عنصر استفاده می کنند . سیلیسیم صرف نظر از تاثیری که روی زمینه ی حاوی کربن دارد تاثیر زیادی روی سختی پذیری ندارد

    نرماله کردن چدن نشکن

نرماله کردن (سرد کردن در هوا در جریان آستنیته کردن) به طور قابل توجهی می تواند باعث بهبود استحکام کششی شود.و امکان استفاده در ساخت چدن نشکن ASTM نوع 30-70-100 وجود دارد

میکروساختار حاصل از نرماله کردن به ترکیب شیمیایی چدن و سرعت سرد کردن بستگی دارد سختی تحمیل شده به  وسیله ی ترکیب شیمیایی قطعه به موقعیت منطقه ی زمان – دمای دیاگرام CCT بستگی دارد

سرعت سرد کردن به حجم قطعه ی ریختگی بستگی دارد ولی شاید بیشتر تحت تاثیر دما و جریان هوای اطراف قطعه ی در حال سرد شدن باشد

اگر چدن حاوی مقدار زیادی سیلیسیم نباشد و دست کم حاوی مقدار مناسبی منگنز(یا بالاتر05 %-03%) باشد به طور کلی نرماله کردن ، ساختار پرلیت ظریف تولید خواهد کرد . قطعات سنگین در صورتی که نیاز به نرماله شدن داشته باشند برای بدست آوردن ساختاری کاملاً پرلیتی و سختی پذیری بیشتر بعداز نرماله کردن حاوی عناصر الیاژی از قبیل مولیبدن و نیکل و منگنز اضافی هستند . قطعا ت سبک چدن های آلیاژی ممکن است بعد از نرماله کردن حاوی ساختارمارتنزیتی یا بینیتی باشند
دمای نرماله کردن معمولاً بین870C-940C می باشد و زمان استاندارد نگهداری 1h برای هر اینچ ضخامت و نگهداری به مدت 1h به عنوان حداقل در این دما کافی است .برای چدن های حاوی عناصر آلیاژی به دلیل کاهش نفوذ کربن در آستنیت زمان بیشتری نیاز است به عنوان مثال قلع و آنتیموان برای گرافیت های کروی ، به طور موثری از حل شدن کربن در زمینه ی حاوی گرافیت کروی جلوگیری می کنند

گاهی اوقات بعد از نرماله کردن ، قطعات را به منظور دست یافتن به سختی مورد نظر و حذف تنش های باقی مانده در اثر تفاوت سرعت سرد کردن در قسمتهای مختلف قطعه به دلیل اختلاف اندازه ی مقطع، قطعه ی ریختگی را تمپرمی کنند
تمپر کردن قطعات بعد از نرماله کردن برای دستیابی به چقرمگی بالا و مقاومت به ضربه می باشد. تاثیر تمپر کردن در سختی و استحکام کششی به ترکیب شیمیایی چدن و میزان سختی بدست آمده از نرماله کردن بستگی دارد
تمپر کردن شامل حرارت دادن مجدد تا دمای425C-650C و نگهداری در این دما به مدت1h برای هر اینچ ضخامت از مقطع می باشد . این دما برای دستیابی به مشخصات گوناگون در مدت بالای رنج معمول، متفاوت می باشد

کونچ و تمپر کردن چدن داکتیل

قطعا ت تجاری قبل از کونچ و تمپرکردن معمولاً در دمایی بین845C-925C آستنیته می شوند.برای به حداقل رساندن تنش و جلوگیری از ترک خوردن قطعه برای کونچ متوسط روغن ترجیحاً از روغن استفاده میشود ولی برای قطعات با اشکال ساده از آب یا آب نمک استفاده می شود و قطعا ت  پیچیده را به منظور جلوگیری از ترک خوردن در حین کونچ، در روغن پیش گرم شده تا دمای 80C-100Cکونچ می کنند

تاثیرکونچ کردن درآب مکعبی ازجنس چدن نشکن که تا دمای آستنیته گرم شده بود بدست آمدن سختی بالایی(55-75HRC)    بوده است. دمای آستنیته کردن دراین مکعب بین 845C-870C   بوده است . در دمایی بالاتر از 870C   مقدار زمینه ی حاوی کربن (آستنیت) بیشتری بدست خواهد آمد به همین دلیل مقدار آستنیت بیشتری(پس از کونچ  کردن) حفظ خواهد شد که در نتیجه ی این امر سختی کاهش پیدا می کند

قطعا ت بعد از کونچ شدن باید تمپر شوند تا تنش حاصل از کونچ شدن آزاد گردد. سختی حاصله بعد از تمپر کردن به
عناصر آلیاژی موجود ، دمای تمپر کردن و به همان اندازه زمان تمپر کردن بستگی دارد . تمپر کردن در دمای 450C – 600C باعث کاهش سختی می شود که میزان آن به عناصر آلیاژی موجود،سختی اولیه وزمان تمپر بستگی دارد . سختی ویکرز چدن نشکن کونچ شده به وسیله ی دما و زمان تمپر کردن تغییر می کند

تمپر کردن چدن نشکن از یک فرآیند دو مرحله ای تشکیل می شود. مرحله ی اول همانند فرآیند فولادها رسوب دادن کاربیدها است . مرحله ی دوم (معمولاً به وسیله ی کاهش سختی در زمان طولانی تر مشخص می شود) جوانه زنی و رشد گرافیت ثانویه که حاصل از مصرف شدن کاربیدها می باشد. کاهش سختی به همراه تشکیل گرافیت ثانویه همانند کاهش استحکام کششی و به همان اندازه کاهش استحکام خستگی می باشد. هر آلیاژی با در صد مشخص (عناصر) داری درجه حرارت تمپر مفید خواهد بود

آستمپر کردن چدن نشکن

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در word

چکیده  
مقدمه  
موضوع تحقیق  
بررسی پیشینه تحقیق  
1- نقش دانشگاه در توسعه صنعتی  
2-  بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران  
3- نگاهی به وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان  
امریکا  
سوئیس  
ژاپن  
چین  
کره جنوبی  
4- ارتباطات صنعت ـ دولت ـ  دانشگاه  
جمع بندی مبانی نظری تحقیق  
سؤالات تحقیق  
روش تحقیق  
جامعه و نمونه آماری  
ابزارهای سنجش ( تکنیک های گردآوری داده ها )  
تکنیک های تجزیه وتحلیل داده ها  
2- آزمون فرض تک متغیری درباره میانگین یک جامعه  
بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه  
یافته‌های تحقیق  
راهکارهای اجرایی رفع موانع ارتباط صنعت و دانشگاه  
جمع‌بندی  
پاورقی ها‍:  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران در word

الف) منابع فارسی:

1- بازرگان  و دیگران؛ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1379 ص299

2- خاکی، غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 1379 . ص ص143 –142

3- جعفرنژاد، احمد؛ مهدوی،  عبدالمحمد؛ خالقی سروش، فریبا؛ بررسی موانع روابط متقابل صنعت دانشگاه و ارائه راهکارهای اجرایی؛ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، 1382

4- شفیعی، مسعود، ارتباط صنعت و دانشگاه – آینده ای تابناک، پیشینه ای تاریک، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ص ص 105- 97.

5- طبیبی سید جمال الدین، نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 7و8، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. ص ص25- 22.

6- مهدوی، محمد نقی؛ نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، اهمیت کارآموزی در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت، رهیافت، شماره دهم، پائیز 1374 ص ص 15-10 .

7- مهدوی، محمد نقی، دانشگاه و صنعت ـ مکانیزمهای ارتباط دانشگاه با صنعت، تهران پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی 1378 ص ص 15-13.

8- میرکمالی، سیدمحمد؛ رفتار و روابط در سازمان و مدیریت؛ تهران: نشر سطرون،1380.

منابع انگلیسی:

David, foray (1995). Europaische Kommission (1996) Grunbuch Zur Innovation. Revidierte Fassung Vom 4.4.1996, Brussel and Luxemborg

  Edquist, c. (ed), (1997). Systems of Innovation: Technologies,Institutions and organizations, Pinter Publishers

  Etzkowtfz Henry(2001), The Transformation of university industry, The Transformation of university _ industry government Relations, Electronic Journal of sociology, see in

  Etzkowitz, Henry and Maguns Gulvrandsen and Janet Levitt, (2000), Public Venture Capital: Government Funding Sources fot Technology Entrepreeneurs (Newyork: Harcourl)

 Feldman, M.Z Audretsch (1995), Science ­– Based Diversity, specialization, localized competition and Innovation, science center Berllin, Discussion Paper NOFS IV 95-

 Leydes dorff, loet, (2000). The promotion of university – industry government relationsia me thodolohical vontribution to its evaluation. National Academy of sciences conference on policies to promote Entrepnerurship in A Knowledge – Bsaed Economy: Evaluating Best practiced from the us and thd u.k

 Mohnen, (1994). The econometric Approach to R & D Extenrnalities, Depatment sciences econometric universite du Quebec as Montreal, Disvussion paper No

 OECD, (1997). National Innovation system, paris: OECD publications

  Raymond, susan ed, (1996). The Technology linke to Economic Development. Newyork: New york Academy of sciences

 Schmalensee, R. (1989). Inter – Industry studies of structure and performance, in: schmalensee R. and R.D willing 9ed), hand book of Industrial organization, 952 – 1009

 Tegart Greg, (1996). The Triple Helix of university – Government Industry Interaction, ATSEFoovus, no. 952, may/ Jun. see in

Wessner, charles ed./ 999 . The Advanced Technology program: challenges and

opportunities. washingtoe D.C.National Academy press

 

چکیده

این مقاله، حاصل اجرای طرح تحقیقاتی ملی با عنوان «بررسی موانع روابط متقابل صنعت ـ دانشگاه و ارائه راهکارهای اجرایی» می‌باشد. در این نوشتار ضمن بررسی پیشینه تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته شده است.برای اجرای طرح از روش تحقیق میدانی که با مطالعات گسترده کتابخانه‌ای مورد پشتیبانی قرار گرفته استفاده شده است. نمونه آماری شامل خبرگان بخش صنعت و دانشگاه در استانهای تهران، اصفهان و خراسان بوده و از تکنیک‌های کیفی و کمی برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از اجرای طرح مزبور عدم هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاهی با مراکز صنعتی، عدم ارتباط میان سیاستهای راهبردی بخش صنعت با سیاست های راهبردی تحقیقات دانشگاهی، کم توجهی مراکز صنعتی به بهره‌برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی ، عدم ثبات مدیریت در مراکز صنعتی، نامناسب بودن سیاستهای کلان پژوهشی کشور، شناخت ناکافی مراکز تحقیقات دانشگاهی از مسائل و مشکلات مراکز صنعتی، تفاوت فرهنگ سازمانی مراکز تحقیقات دانشگاهی باصنایع و بالاخره عدم اعتماد مراکز صنعتی به کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی از مهمترین موانع توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران می‌باشند

 

مقدمه

کشورهای در حال توسعه، راهبردهای متفاوتی را برای دستیابی به توسعه ملی پیشنهاد می‌نمایند. آنچه مسلم است در تمامی این راهبردها علم و تکنولوژی محور اصلی توسعه به شمار می‌آیند. بنابراین ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت1 با توجه به پیشرفت‌های سریع علم و تکنولوژی امری روشن و بدیهی است. چرا که صادره‌های دانشگاه یا نیروی انسانی متخصص و ماهر در زمینه‌های گوناگون و همچنین اختراع و اکتشاف و نوآوری علمی و گسترش دامنه علم و دانش، بخش بسیار مهمی از وارده‌های بخش صنعت است. ایجاد هماهنگی و ارتباط مؤثر بین این دو بخش در توسعه ملی دارای اهمیت بسزائی می‌باشد.  در این مقاله براساس پژوهش انجام شده به بررسی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این موانع پرداخته خواهد شد

 

موضوع تحقیق

به منظور بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت در کشور، پژوهشی با هدف شناسائی راهکارهای اجرائی رفع موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در سه استان بزرگ تهران،‌ خراسان و اصفهان صورت گرفت

مسائل اساسی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت عبارتند از

1-       میزان هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاهی با مراکز صنعتی؛  

2-       چگونگی ارتباط میان سیاستهای راهبردی بخش صنعت با سیاستهای راهبردی تحقیقات دانشگاهی؛

3-       میزان توجه مراکز صنعتی به بهره برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی؛

4-       سیاست‌های کلان پژوهشی کشور در تجهیز منابع و هدایت مراکز تحقیقات دانشگاهی در زمینه رفع مشکلات صنایع؛

5-       میزان تأثیر ثبات مدیریت در مراکز صنعتی بر گرایش به انجام تحقیقات دانشگاهی؛

6-       میزان شناخت مراکز تحقیقات دانشگاهی از مسائل و مشکلات مراکز صنعتی؛

7-       فرهنگ سازمانی مراکز تحقیقات دانشگاهی؛

8-       میزان اعتماد مراکز صنعتی به کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی

         به هر حال، باعنایت به مطالب فوق اساسی‌ترین مسئله تحقیق، بررسی و شناخت موانع اصلی برقراری ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت در کشور می‌باشد که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، تحقیق میدانی و نظر خواهی از خبرگان صنعت و دانشگاه داده‌های پژوهش گردآوری شد و بر مبنای فنون تحلیل کمی و کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

پیشرفت و توسعه هر کشوری بستگی به تعامل صحیح دو بخش مهم صنعت و دانشگاه دارد. در واقع، یکی از پر ارزش ترین منابعی که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، دانشگاه است. ارتقای تکنولوژی بر نوعی زمینه سازی در جامعه متکی است؛ دانشگاه به عنوان بستر واقعی تربیت نیروی انسانی در این رابطه نقشی غیر قابل انکار دارد

 

بررسی پیشینه تحقیق

پیشرفت و توسعه در واقع عبارت است از نوعی توانایی و گنجایش برای آنچه مردم می‌توانند با هر وسیله‌ای که در اختیار دارند انجام دهند تا وضع زندگی خود و دیگران را بهبود بخشند. بنابراین، توسعه و پیشرفت، به معنای داشتن تمایل شدید به بهبود بخشیدن و توانایی در تحقق این آرزوست. به هر حال، در روزگار ما هر کشوری تلاش در راه توسعه دارد، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می‌دانند[1]

بر این اساس به بررسی نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران و وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان و ارتباط صنعت ـ دولت و دانشگاه پرداخته می‌شود

1- نقش دانشگاه در توسعه صنعتی

امروزه ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله‌ای کارآمد در جهت توسعه
اقتصادی ـ اجتماعی و موفقیت برنامه‌های آتی یک جامعه، ضرورتی انکار ناپذیر شده است. ارتباط صنعت با دانشگاه، با توجه به نقشی که این دو نهاد در جامعه بازی می‌کنند، نیازمند ساز و کارهای ویژه‌ای است که بدون پرداختن به آنها و نیز بدون ایجاد زمینه‌های مناسب به عنوان حلقه‌های واسط این ارتباط، نمی‌توان برکارآمدی آنها دل خوش داشت. صنعت برای شکوفایی خود و روی آوری به دانشگاه نیازمند زمینه سازی و بلوغ خاصی است که بدون آن، چنین چیزی ممکن نمی‌گردد. دانشگاه نیز برای جذب صنعت، توانمندی‌های خاصی نیاز دارد که در صورت بروز شکوفایی آن‌ می‌تواند بر روی‌آوری صنعت، امیدوار باشد. در نهایت امر، اتحاد و آمیختگی این دو نهاد است که به تأثیر پذیری و تأثیرگذاری متقابل از همدیگر، زمینه‌های رشد خود و توسعه جامعه را به دنبال می‌آورد

بنابراین دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند و همکاری بین این دو، شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه، به ویژه توسعه پایدار است

 دانشگاه ها تأمین کننده ی نیروی انسانی متخصص و بسیاری از توانایی های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع اند. مراکز صنعتی نیز که آزمایشگاه هایی عملی برای تجربه ی آموخته های دانشگاهی‌اند، به منظور بهره گیری از فناوری مورد نیاز خود، از یک سو به نیروی انسانی متخصص برای مشاغل فنی و مدیریتی و از سوی دیگر به تحقیق و توسعه نیاز دارند. بنابراین، نیازهای متقابل این دو قطب و در نهایت تسریع فرآیند توسعه ضرورت برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت را تعیین میکند

برای برقراری و پایداری این ارتباط، لازم است فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها براساس نیازهای حال و آینده ی جامعه، به ویژه نیازهای صنعتی، تدوین شود. همچنین بقا و رشد مراکز صنعتی در گرو همگامی با تحولات علمی و فناورانه است. با توجه به روند سریع تحولات علمی و فناورانه، به ویژه در چند دهه ی اخیر، این نکته اهمیت خاصی یافته است. نمودار زیر نشانگر نحوه‌ی تعامل دانشگاه و صنعت است

اندکی مطالعه و تأمل ما را به این نکته رهنمون می شود که این ارتباط نتایج و خدمات گسترده یی در کشورهای صنعتی در برداشته، یا در توسعه و پیشروی این تحولات نقش
عمده ای داشته اند. به عبارت دیگر، صنعت همواره در حال توسعه و دانشگاه‌ها همواره محرک و پیشگام این توسعه بوده اند

2-  بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران

در کشور ما به سبب عدم مشارکت بخش خصوصی و صنایع در فعالیت های پژوهشی، دانشگاه‌ها این نقش عمده را بر عهده داشته‌اند. اصولاً صنعت کشور از جنبه‌های مختلف وابسته به خارج از کشور است و همین امر با وجود تاسیس مراکز تحقیقاتی مختلف در وزارتخانه ها یا سازمان‌های وابسته به آنها مانع رشد تحقیقات در صنعت شده است. نکته‌ی قابل بررسی این است که دانشگاه‌های ما تا چه حد عهده‌دار نقش رهبری فعالیت‌های پژوهشی بوده‌اند و آیا پاسخگوی نیازهای تحقیقاتی صنایع بوده‌اند یا خیر؟

نگاهی به پیشینه ی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران نشان می دهد که تا قبل از تأسیس دفتر مرکزی ارتباط باصنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی که براساس
مصوبه دوم اسفند 1362 هیئت دولت مبنی بر طرح زمینه‌های ارتباطی دانشگاه و صنعت صورت گرفت، هیچ گونه  ارتباط سازمان یافته ای بین دانشگاه و صنعت وجود نداشته و اگر هم ارتباطی وجود داشته به گونه‌ای نبوده است که از نزدیک با مسائل یکدیگر آشنایی پیدا کرده و با هم همکاری مستمر داشته باشند. در حقیقت دانشگاه ها از نظر صنایع فقط تامین کننده ی کادر فنی بوده اند

ایجاد این دفتر، اگر چه مقدمه‌ی خوبی برای ارتباط دانشگاه با صنعت به شمار می‌رفت، اما به لحاظ اینکه فعالیت آن غالبا اداری بود و کارکنان  آن ناکافی بودندو سطح تخصصی بالایی نداشتند، کارایی آن در انجام دادن رسالتش اندک بود. در سال 1365 شورایی نیز تحت عنوان شورای هماهنگی دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت  در همین دفتر تشکیل گردید

پس از آن دفتر مرکزی ارتباط با صنعت  به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران انتقال یافت و در حال حاضر در این سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد. با شروع فعالیت

از جمله اقدامات دیگر دولت در زمینه ی ارتباط دانشگاه با صنعت ایجاد شورای عالی ارتباط صنعت و دانشگاه  بود که فعالیت‌های اولیه‌ی تشکیل آن در وزارت صنایع سنگین صورت گرفت

این شورا طی سال های 74 و 75 فعالیت هایی به شرح زیر به مرحله اجرا در آمد

ارزیابی فعالیت‌های مشترک تحقیقاتی بین دو وزارتخانه
جمع‌آوری مشکلات صنعت و دانشگاه، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری بمنظور ارایه راه‌کارهای مناسب
بررسی اولیه در خصوص لایحه پیشنهادی ارتباط صنعت و دانشگاه به منظور قانونمند نمودن فعالیت ها و رفع معضلات
شناسایی و ارزیابی امکانات  سخت افزاری و نرم افزاری تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
تصویب کلیات طرح قطبی کردن ارتباط صنعت و دانشگاه
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش صنعت و دانشگاه در بهمن 1374

متاسفانه فعالیت های این شورا پس از تشکیل چندجلسه و مصوبات مختلف متوقف گردید تا اینکه در سال 1377 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی تغییراتی در ساختار، فعالیت وترکیب آن بوجود آمد و جلساتی با نام نشست‌های معاونین آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی  در زمینه سیاستگذاری و بهبود ارتباط دانشگاه‌ها با سایر دانشگاه‌های اجرایی تشکیل گردید که تهیه و تصویب  آیین نامه اجرایی فرصت‌های مطالعاتی اساتید در صنایع، از مهمترین این فعالیت ها بوده است

در مجموع نقش دولت در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت،کم رنگ بوده است. از سوی دیگر، سیاستگذاری و برنامه ریزی‌ها در سطح کلان نیز به گونه ای نبوده است که دانشگاه و صنعت نقش واقعی خود را در اجرای برنامه های توسعه ی ملی ایفا کنند. از دانشگاه فقط انتظار تربیت (تولید) نیروی تحصیلکرده، و از صنعت هم فقط انتظار تولید کالا بوده است. آن هم بدون کنترل کیفیت در هر دو مورد. همین مسئله نیز در کم رنگتر کردن نقش دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت بی تاثیر نبوده است. ناهماهنگی وزارتخانه های  علوم، تحقیقات و فناوری و وزارتخانه های صنعتی نیز که متاثر از همان سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان کشور است، موجب گردید  ارتباط دانشگاه با صنعت از پشتوانه ی اجرایی قوی برخوردار نباشد. اگر چه شورای پژوهش های علمی کشور در سال های اخیر  با ایجاد کمیسیون های مختلف سعی داشت یک نظام هماهنگ در برنامه ریزی و سیاستگذاری تحقیق و توسعه در کشور ایجاد کند، اما به لحاظ نبود ضمانت اجرایی – که همان توزیع اعتبارات تحقیقاتی و کنترل و نظارت بر هزینه کردن آنهاست – هنوز هم
نمی توان از یک خط مشی و نظام تحقیقاتی منسجم و جهت دار در راستای اهداف و برنامه های توسعه ای ملی در کشور یادکرد. ناتوانی  وزارت علوم، تحقیقات  و فناوری و وزارتخانه های صنعتی در برقراری این ارتباط و ضعف قدرت اجرایی شورای
پژوهش های علمی کشور در ایجاد هماهنگی، موجب گردیده که نه صنعت بتواند توان تحقیقات بومی (دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی) را به درستی درک کند و نه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی این امکان را پیدا کرده اند که از نیازهای صنعت آگاهی یافته و برای حل مشکلات آن خود را بیازمایند[2]

 

3- نگاهی به وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان

1 . University – Industry Interaction

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مهندسی مجدد و مهندسی معکوس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مهندسی مجدد و مهندسی معکوس در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مهندسی مجدد و مهندسی معکوس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مهندسی مجدد و مهندسی معکوس در word

بخش اول: مهندسی مجدد
مقدمه
مهندسی مجدد چیست ؟
تغییر سازمانی
کایزن چیست؟
ویژگی ها و مزایای مهندسی مجدد
ضرورت مهندسی مجدد
تغییرات ناشی از پیاده سازی
رویکرد سازمان ها به مهندسی مجدد
تفاوت طراحی مجدد و مهندسی مجدد
چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده دارند
متدلوژی های گوناگون مهندسی مجدد
عوامل شکست مهندسی مجدد
منابع و مأخذ
بخش دوم: مهندسی معکوس
مقدمه
متدلوژی مهندسی معکوس
مرحله اول: تجزیه و تحلیل عملکردی و اقتصادی
مرحله دوم: آنالیز عملکرد و دمونتاژ مورد
مرحله سوم: آنالیز سخت افزاری و نرم افزاری
مرحله چهارم: بهبود محصول و آنالیز ارزشی
مرحله پنجم: برنامه ریزی فرایند تولید و تهیه ملزومات تضمین کیفیت
مرحله ششم: تهی مستندات نهایی
مزایا و دستاوردهای مهندسی معکوس
نتیجه گیری نهایی
منابع و مأخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مهندسی مجدد و مهندسی معکوس در word

مایکل همر و جیمز چمپی – مهندسی مجدد – ترجمه ایرج پاد (1374) ناشر سازمان مدیریت صنعتی (چاپ اول)
پیتر، اف، دراکر – مدیریت آینده – ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی نژاد – (1375) ناشر موسسه خدمات فرهنگی رسا (چاپ دوم)

 صدراله البرزی – چگونگی تکامل استراتژی رقابتی – مجله زمینه – شماره 29 – آذر

مجید پسران قادر – بهسازی سازمانی درآمدی بر بهینه سازی تصمیمات شورای عالی اداری – مجله زمینه – شماره 28 – آبان
دکتر محمد جواد عاصمی پور – فرایند بهبود سازمان مدیریت به عنوان راه تحول اداری – مجله زمینه شماره 28 – آبان

غلامرضا نصیرزاده – مهندسی مجدد شروع دوباره – تدبیر – شماره
مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار – مترجم فرشید عبدی ملک آبادی – تدبیر – شماره 90 –

 دکتر سلیمان ایران زاده – مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد استراتژی تلفیق و هماهنگی – تدبیر – شماره
سامسونگ مهندسی مجدد به سبک کره ای – مترجم مریم فتح ا; پور – تدبیر – شماره
فرشید محمدنژاد – تکنولوژی اطلاعات و مهندسی مجدد و منابع انسانی – تدبیر – شماره
محسن عطاران – چرا باز مهندسی به ناکامی می انجامد – مترجم پیمان نوذری – مجله تحول اداری – سال سوم – خرداد
دکتـر کوئل کهن – باز مهندسی مدیریت دولتی – مجله مدیریت دولتی – شماره
مجتبی رجب بیگی – کاربرد باز مهندسی در تحول اداری – مجله تحول اداری – شماره 38 و
دکتر محسن قدمی – سمینار مفهوم مهندسی مجدد – سال 1382 – سازمان پژوهشهای علمی

مقدمه

نوآوری و تغییر در محصولات و خدمات جوامع صنعتی چنان شتابی گرفته است که قدرت انتخاب و خرید بسیاری محصولات و خدمات را از مشتریان گرفته است، به گونه ای که نو بودن بسیاری از کالاها بیش از چند ماه دوام ندارد. سرعت تغییر در خدمات و کالاها و جهانی شدن اقتصاد تأثیر خود را به گونه ای در تمامی بنگاه های اقتصادی نمایان کرده است که رفتار و فرهنگ تمام مردم تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است

جوامع و سازمان هایی که خود را با این تغییرات هماهنگ نکرده اند احساس عقب ماندگی دارند و بنگاه های اقتصادی در این گونه جوامع رو به نابودی هستند

رقابت در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی پیشرو چنان سرعت و شتابی دارد که تصور رسیدن به آنها بیشتر اوقات محال و غیر ممکن به نظر می رسد. لحظه ای درنگ باعث حذف و حتی نابودی بنگاه های اقتصادی می شود

سرعت تغییر بر بنگاه های اقتصادی و همه هنجارهای اجتماعی تأثیر گذاشته و اگر هنجارهای اجتماعی توان تغییر سریع نداشته باشند ممکن است به فروپاشی آن جوامع بینجامد

در این بازار رقابت و سرعت چاره چیست؟ آیا اتحاد بنگاه های اقتصادی می تواند راه حلی برای جلوگیری از سقوط در مقابل نو آوری و تغیر سازمان های پیشرو باشد؟

اگر سازمان ها تغییر کنند کافیست؟ یا باید رفتارها تغییر کند، فرهنگ ها تغییر کند. باید با کار و کوشش و نوآوری خود را هماهنگ با دنیای رقابت کنیم تا نابود نشویم. چگونه می توان همگام و هماهنگ با دنیای پیشرفته و توسعه حرکت کرد و به بقای خود ادامه داد؟

آیا سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و نهادهای اجتماعی می توانند جهش کنند یا خیر؟ چه مشکلات و موانعی برای جهش کردن وجود دارد؟

شرط اول انجام هر کاری این است که بپذیریم ما می توانیم. ما می توانیم جهش کنیم ، تغییر یابیم و تغییر دهیم. می توانیم جهانی شویم و جهانی فکر کنیم و جهانی زندگی کنیم و گوی سبقت را از رقبا ببریم و به نظم و تعادل در زندگی بشری بیندیشیم

شرط دوم این است که بپذیریم تغییر و جهش و جهانی شدن با اعتقادات ما مغایرت ندارد. تغییر و جهش و جهانی شدن در ساختار بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و نهادهای اجتماعی تا جایی که مغایر منافع ملت ها و اعتقادات شرعی ملت ها نباشد امکان رشد و توسعه دارند

” لسترور” می نویسد: آنهایی که با صدای انقلاب صنعتی بیدار نشدند ملت های توسعه نایافته کنونی لقب گرفته اند. اکنون صدایی دیگر در راه است. آنهایی که گوش خود را بر این صدا می بندند به طور مسلم حاشیه نشینان فقیر دنیای فردا خواهند بود. آن صدا چیست؟

                                                                             صدای مهندسی مجدد

 مهندسی مجدد چیست ؟

مهندسی مجدد شیوه ای برای بازسازی سازمان و مدیریت است که در آغاز دهه 90 در ادبیات مدیریت ظهور کرد. هر سازمان و یا شرکت ، یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد . در گذشته ، هنگامی که محیط نسبتا باثبات بود بیشتر سازمانها برای بهره‌برداری از فرصتهای پیش‌آمده به تغییرات تدریجی و اندک اکتفا می‌کردند ؛ اما با گذشت زمان ، در سراسر دنیا سازمانها دریافته‌اند که تنها تغییرات تدریجی راه گشای مشکلات کنونی آنان نیست و گاهی برای بقای سازمان لازم است تغییراتی به صورتی اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود . امروزه در سراسر دنیا این تغییرات انقلابی را با نام مهندسی مجدد می شناسند ؛ مهندسی مجدد (BPR) روندی است که در آن وظیفه‌های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی کسب‌وکار عوض کرده و بنابراین ، سازمان از حالت وظیفه‌گرایی به سوی فرایند‌محوری حرکت می‌کند . همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کسب‌وکار و کاهش هزینه‌ها و درنتیجه رقابتی‌تر شدن سازمان می‌گردد . ‌مهندسی‌ مجدد یعنی‌ آغازی‌ دوباره ، فرصتی‌ دیگر برای‌ بازسازی‌ فرایندها و دوباره‌سازی‌ روشهای‌ کار . مهندسی‌ دوباره‌ به‌معنای‌ کنار گذاشتن‌ بخش‌ بزرگی‌ از دانش‌ و یافته‌های‌ صدسال‌ اخیر مدیریت‌ صنعتی‌ و شکستن‌ فرضیات‌ و قواعد قبول‌‌شده‌ داخل‌ سازمان است . در این‌ رویکرد ، روش‌ انجام‌ کار در دوره‌ تولید انبوه و عنوانهای‌ کهن‌ و ترتیبات‌ سازمانی‌ گذشته‌ همچون بخش‌بندی‌ اداره ، شرح‌ وظایف ، و استاندارد سازی از اهمیت‌ می‌افتند ؛ آنها ساخته ی‌ دوره‌ای‌ هستند که‌ دیگر سپری‌ شده‌ است .‌اساس‌ مهندسی‌ مجدد بر بررسی های‌ مرحله‌ای‌ و حذف‌ مقررات‌ کهنه‌ و تصورات‌ بنیادینی‌ استوار است‌ که‌ زمینه‌ساز عملکرد کسب‌وکار کنونی‌اند . اکثر شرکتها انباشته‌ از مقررات‌ نانوشته‌ای‌ هستند که‌ از دهه‌های‌ پیشین‌ بر‌جا مانده‌اند . این‌ مقررات‌ بر پایه‌ فرض هایی‌ درباره‌ فناوری ، کارمندان و اهداف سازمان‌ به‌‌وجود آمده‌اند که‌ دیگر کاربردی‌ ندارند ؛ تا هنگامی‌ که‌ این‌ شرکتها اینگونه‌ مقررات‌ را از سر خود باز نکنند هرگونه‌ بازسازی‌ و نوسازی‌ بی‌تاثیر بوده‌ و همانند گردگیری‌ میز و صندلیها در ساختمانهای‌ ویرانه‌ خواهد بود .

مهندسی‌ مجدد عبارت‌ است‌ از بازاندیشی بنیادین‌ و ریشه‌ای‌ فرایندها برای‌ دستیابی‌ به‌ پیشرفتی‌ شگفت‌انگیز در معیارهای‌ حساسی‌ چون‌ کیفیت‌ و سرعت‌ خدمات .  اگر تنها یک‌ سرانجام‌ غیرقابل‌‌قبول‌ وجود داشته‌ باشد آن‌ است‌ که‌ همه‌ شرکتها و سازمانها و از جمله‌ دولتها امروزه‌ ناچارند که‌ خود را از نو تعریف‌ کنند . نیروهای‌ زیربنایی‌ نقش‌آفرین‌ کنونی‌ روشن‌تر از آن‌ هستند که‌ دست‌ از آینده‌ بردارند . سازمانهای‌ تازه ، شرکتهایی‌ خواهند بود که‌ به‌طور مشخص‌ برای‌ بهره‌برداری‌ در جهان‌ امروز و فردا طراحی‌ می‌شوند و نهادهایی‌ نیستند که‌ از یک‌ دوران‌ اولیه‌ و باشکوه‌ که‌ ربطی‌ به‌ امروز ندارند انتقال‌ یابند .

در مهندسی مجدد اعتقاد براین است که مهندسی مجدد را نمی‌توان با گامهای کوچک و محتاط به اجرا درآورد . این قضیه همان قضیه صفر یا یک است ؛ به عبارت دیگر یا تغییری تحقق نیابد و یا در صورت تحقق از ریشه و بنیان تغییر حاصل گردد . مهندسی مجدد به این معنا نیست که آنچه را که از پیش وجود دارد ترمیم کنیم یا تغییراتی اضافی بدهیم و ساختارهای اصلی را دست نخورده باقی بگذاریم ؛ مهندسی مجدد یعنی از نقطه صفر شروع کردن ، یعنی به کنار نهادن روشهای قدیمی و افکندن نگاهی نو به کار

مهندسی مجدد در پی اصلاحات جزیی و وصله‌کاری وضعیت موجود و یا دگرگونیهای گسترشی که ساختار و معماری اصلی سازمان را دست‌نخورده باقی می‌گذارد ، نخواهد بود . مهندسی مجدد در پی آن نیست که نظام موجود را بهبود بخشیده و نتیجه کار را بهتر کند . مهندسی مجدد به معنای ترک کردن روشهای دیرپا و کهنه و دستیابی به روشهای تازه‌ای است که برای تولید کالاها و خدمات شرکت و انتقال ارزش به مشتری لازم هستند . شرکتها باید از خود بپرسند اگر با آگاهیهای گسترده امروزی و در اختیار داشتن فناوریهای نوین می خواستیم شرکتی برپا کنیم ، آنرا چگونه می‌ساختیم

مهندسی مجدد را با نامهای متفاوتی می‌توان شناخت ، نامهایی از قبیل طراحی مجدد فرایندهای اصلی (کالپان و مورداک) ، نوآوری فرایندی (داونپورت) ، طراحی مجدد فرایندهای کسب‌وکار (داونپورت و شورت ، ابلنسکی) ، مهندسی مجدد سازمان (لوونتال ، هامر و چمپی) ، طراحی مجدد ریشه‌ای (جوهاتسون) و معماری مجدد سازمان (تالوار) همگی از نامهایی هستند که مقوله مهندسی مجدد را معرفی کرده‌اند

پس چنانچه از ما خواسته ‌شود تعریف کوتاهی از مهندسی مجدد به عمل آوریم پاسخ می‌دهیم

همه چیز را از نو آغاز کردن

تاریخچه مهندسی مجدد به چه زمانی باز می‌گردد ؟

پیش‌زمینه مهندسی مجدد طرح مطالعاتی مدیریت در دهه نود دانشگاه انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (MIT) بوده است . مایکل همر نخستین نظریه‌پردازی است که مفهوم مهندسی مجدد را مطرح کرد ؛ او با مقاله اتوماسیون کارساز نیست ، فعالیتهای زاید را حذف کنید ، در مجله Harvard Business Review در سال 1991 ، مهندسی مجدد را به جهان دانش مدیریت معرفی کرد . سپس کتاب مهندسی مجدد ، منشور انقلاب سازمانی را با کمک جیمز چمپی در سال 1993 نوشت و مهندسی مجدد را در قالب یک تئوری تشریح کرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو در word دارای 185 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سنجش تأثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو در word

فصل اول 
1-1- مقدمه 
2-1- بیان ضرورت تحقیق 
3-1- موضوع تحقیق 
4-1- بهره‌وری در ایران 
5-1- لزوم توجه به بهره‌وری در ایران 
6-1- سازمان بهره‌وری ملی ایران 
7-1- بهره‌وری در صنایع کشور و صنعت خودرو 
8-1- شواهد پایین بودن بهره‌وری در ایران و نازل بودن اکثر عوامل مرتبط با پنج‌اس 
9-1- تاریخچه پنج‌اس 
10-1- اهمیت موضوع تحقیق 
11-1- نوع تحقیق 
12-1- قلمرو تحقیق 
13-1- فرضیات تحقیق 
14-1- تعریف متغیر مستقل و وابسته 
15-1- واژه های کلیدی مورد استفاده 
فصل دوم 
1-2- بهره‌وری به عنوان یک نظریه جامع 
2-2- مفهوم عام بهره‌وری 
3-2- مولفه های بهره‌وری 
4-2- اهمیت موضوع 
5-2- تاریخچه بهره‌وری 
6-2- روشهای ارتقاء بهره‌وری 
1-6-2- الگوی ماهواره‌ای 
2-6-2- سیستم (PRICE) 
3-6-2- مدل وروم (Vroom) 
7-2- شیوه های تحلیل بهره‌وری 
8-2- فنون بهبود بهره‌وری 
1-8-2- بهبود بهره‌وری ارزش افزوده از طریق مدیریت مالی 
2-8-2- رویکرد سینک کیفیت در بهره‌وری Sink 
3-8-2- چرخه بهره‌وری 
4-8-2- روش نظام مند در بهبود بهره‌وری (Systematic) 
5-8-2- دوایر بهبود بهره‌وری (PIC) 
9-2- راهبردهای بهره‌وری 
1-9-2- راهبرد تحول و نوآوری 
2-9-2- راهبرد بهبود 
10-2- عوامل موثر بر بهره‌وری 
1-10-2- عوامل مطرح شده توسط سومانس (Sumanth-1989) 
2-10-2- عوامل مطرح شده توسط پروکپنکو (Prokopenko-1987) 
11-2- عوامل موثر بر بهره‌وری یک سازمان 
12-2- اندازه گیری بهره‌وری 
1-12-2- اندازه گیری بهره‌وری کل 
2-12-2- اندازه گیری بهره‌وری عامل سرمایه 
3-12-2- اندازه گیری بهره‌وری عامل کار 
13-2- اثر نوآوری بر بهره‌وری 
14-2- فرهنگ بهره‌وری ملی و سازمانی 
15-2- مشخصات حرکت بهره‌وری 
16-2- مشکلات بهره‌وری 
17-2- سیستم پنج‌اس 
1-17-2- تحول پنج‌اس 
2-17-2- مفهوم پنج‌اس 
3-17-2- پنج‌اس کاربردی 
4-17-2- درک درست برای درک درست پنج‌اس باید به موارد ذیل توجه شود 
5-17-2- تکنیکهای کاربردی در پنج‌اس 
6-17-2- فعالیتهای جامع و بهم پیوسته 
7-17-2- فواید اجرای پنج‌اس 
8-17-2- روش عملی اجرای پنج‌اس 
9-17-2- نکات مهم و اساسی اجرای پنج‌اس 
18-2- هفت سین صنعتی 
19-2- پنج‌اس یا «پنج ت»؟ 
20-2- تاریخچه بهره‌وری در ایران خودرو 
1-20-2- نحوه اجرای سیستم پنج‌اس در ایران خودرو (دستورالعمل) 
2-20-2- سلسله مراتب 
3-20-2- ملاحظات در خط کشی محل ورود و خروج کالا و پرسنل 
4-20-2- استفاده از دستورالعمل برچسب قرمز (Red Tag) 
5-20-2- سیستم هدفگذاری هوشین 
6-20-2- سیستم پیشنهادات (SS) 
7-20-2- سیستم T.T.ROOM 
8-20-2- اهداف و رسالتها 
21-2- توسعه بهره‌وری در ساپکو 
22-2- کمی راجع به شرکت ایساکو 
فصل سوم 
1-3- مقدمه 
2-3- روش تحقیق پژوهش حاضر 
3-3- تعریف جامعه 
4-3- آشنایی با جامعه آماری 
1-4-3- تاریخچه ایران خودرو 
2-4-3- نحوه نمونه گیری و انتخاب شرکتهای مورد نظر 
5-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری 
6-3- ابزار جمع آوری داده‌ها 
7-3- پرسشنامه 
8-3- روشهای آماری مورد استفاد جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها 
9-3- مراحل آزمون تحلیل واریانس 
10-3- همبستگی 
11-3- بررسی اعتبار ابزار سنجش 
12-3- روایی ابزار سنجش 
فصل چهارم 
1-4- نتایج آزمون تحلیل رگرسیون 
1-1-4- آزمون فرضیه اصلی 
2-1-4- آزمون فرضیه های فرعی 1 تا 5 
3-4- نتایج ضمنی تحقیق 
4-4- آزمون تحلیل واریانس فریدمن 
5-4- بررسی همبستگی بین اجزاء سیستم 5S و بهره‌وری 
فصل پنجم 
1-5- نتایج بدست آمده 
2-5- پیشنهادها 

چکیده

امروزه بهره‌وری مفهومی بحث‌انگیز و موضوعی باب روز است که در کتابها، مجلات و مقالات و روزنامه‌ها دائماً به چشم می‌خورد. مورد استفاده آن وقتی است که هدف، ایجاد بهبود در ارائه کالا و خدمات باشد و ساده‌ترین رابطه تعریف شده برای آن نسبت به محصول نهایی (ستاده) با وسایل به کار رفته برای تولید آن (داده‌ها) است

فن خانه تکانی صنعتی، آراستگی،‌ هفت سین صنعتی. پنج‌اس و یا پنج ت (که با هر عنوانی نامیده شود، ماهیتاً تفاوتی نخواهند کرد.) که از اساسی‌ترین شیوه‌های بهبود بهره‌وری است که اخیراً در کشور ما از کارخانه‌های ژاپنی الگوبرداری شده است و ژاپنی‌ها پس از جنگ جهانی دوم آن را از فرهنگ صنعتی آمریکا اقتباس کرده‌اند. اما با فرهنگ ملی و سنتی خود ممزوج نموده و پدیده‌ای بومی از آن پدید آورده‌اند که در تمامی صنایع‌شان به کار گرفته می‌شود

به طور مختصر این اصول عبارتند از

1- سوا کردن و تفکیک وسایل ضروری کار از غیرضروری‌ها (ساماندهی) 2- سرو سامان دادن و مرتب چیدن وسایل ضروری (نظم و ترتیب) 3- سپیدی و پاکیزگی محیط کار (نظافت) 4- سلامتی، بهداشت و ایمنی در محیط کار (استانداردسازی) 5- سازمان یافتگی و انضباط کاری(انضباط)

در برخی واحدهای تولیدی اصول ششم و هفتمی که عبارتند از

6- سخت کوشی و با تمام نیرو کار کردن و 7- سماجت در انجام کارهای خوب برای تبدیل آن به عادت. به پنج اصل سابق افزوده و به کار گرفته می‌شود

ادعا می‌شود در سیستمهایی که مدیریت کیفیت جامع (TQM) را اعمال نموده‌اند. اجرای فن «پنج اس» بهترین راه برای ارتقاء بهره‌وری است. اجرای این تکنیک می‌تواند مدیران را در بکارگیری فنون مدیریت نوین مانند مدیریت دیداری Visual Management، عملیات بهبود مستمر یا کایزن KAIZEN برچسب قرمز Red Tug سیستم پیشنهادات Suggestion System و سیستم هدف گذاری هوشین C&J system یاری دهد

صنایع خودروسازی کشور امروزه بالاترین درصد نقدینگی را در قیاس با سایر صنایع به خود جذب می‌کند. لذا تولید به صرفه، بهره‌وری و سودآور بودن آن هم برای این صنعت و هم برای افتصاد کشور اهمیت بالایی دارد

گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان اولین سازنده اتومبیل در کشور موسسه‌ای که در حال حاضر دو سوم از تولید اتومبیل و بازار داخل کشور آنرا به خود اختصاص داده است، از سال 1373 با استقرار گروه جدید مدیریتی، توجه خاصی به فنون امروزی مدیریت و رویکردهای ارتقاء بهره‌وری مبذول داشته است. در این راستا از سال 1375 فن 5S  را در کارنجات تحت پوشش خود به اجرا درآورده که نتایج چشمگیری هم از بکارگیری این سیستم، عاید این شرکت شده است

در گوشه و کنار صنایع ما مدیران و واحدهایی هستند که با هدف توسعه،‌ بهبود و بهره‌وری، سیستم 5S و با دیگر رویکردهای نوین مدیریت را در کارگاه و کارخانه خود اجرا می‌کنند. اما ایران خودرو به عنوان شرکتی بزرگ و موفق در بین شرکتهای ایرانی، توانسته نتایج بهتر و دلگرم کننده‌تری از اجرای این سیستم کسب کند

تصور ما از واحدهای صنعتی یک محیط روغنی ، چرب و کثیف با فضایی مملو از دوده. براده فلزات و دیگر آلودگی‌هاست. امادر کارخانه‌هایی که به طور موفق این سیستم را اجرا کرده اند، چنین چیزی به چشم نمی‌خورد و به کارگیری اصطلاح کارخانه‌هایی که به طور موفق این سیستم را اجرا کرده‌اند، چنین چیزی به چشم نمی‌خورد و به کارگیری اصطلاح کارخانه‌های اتاق نشیمن برای آنها دور از واقعیت نیست

به اعتقاد من، ما ایرانیان ذاتاً مردمی پاکیزه هستیم و آنچه باید متوجه آن باشیم صنعتی کردن این مفاهیم ملی/ مذهبی و از خانه به کارخانه بردن آنهاست، تا خود را باور کنیم و دریابیم هیچکدام از این اس‌ها واقعاً مطلب جدید و بدیعی نیستند

در استفاده از این رویکرد، آموزش و فرهنگ‌سازی اولین عامل مهم محسوب می‌شود، چون «انسان با کیفیت، محصول با کیفیت تولید می‌کند.» و در کارخانه‌هایی که خط تولید وجود دارد هر ایستگاه یا واحد تولیدی،‌ ایستگاه قبلی است. به کارگیری سیستم 5S می‌تواند موجب بالارفتن روحیه کارکنان و علاقمندی آنها به کار، بهبود ایمنی، کاهش آلودگی محیط کار، کاهش نرخ خرابی ماشین آلات و دستگاهها، بهبود روش کنترل مدیریتی،‌ کمک مشارکت جمعی و تقویت خود کنترلی همه کارکنان و در یک کلمه افزایش بهر‌ه‌وری می‌باشد

 1-2- بهره‌وری به عنوان یک نظریه جامع

بهره‌وری یک نظریه جامع بوده و در کلیه نظام های اقتصادی و اجتماعی مشترک است. فرانسواکنی یکی از بنیانگذاران علم اقتصاد در کتاب خود تحت عنوان دیدگاه تاریخی نظریه‌های اقتصادی به طرفداری از فیزیوکراسی (حکوت عوامل طبیعی) پرداخت و در نیمه اول قرن هیجدهم، نظریه‌ای برای بهره‌وری ارائه داد. در این نظریه، زمینه و کشاورزی به عنوان منابع ثروت حقیقی، در نظر گرفته شد[1]

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل به دقت روابط بین کار انسان و تقسیم کار را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مفهومی از بهره‌وری که کاملاً مناسب جهان معاصر آن دوره بود، ارائه داد. کارل مارکس خالق نظریه سوسیالیسم علمی با ارائه نظریه ارزش نیروی کار، مسائل بهره‌وری را در رابطه با تجهیزات،‌ تسهیلات و کار در کارخانجات تولیدی مورد بحث و بررسی قرار داد

2-2- مفهوم عام بهره‌وری

 تعریف‌های کلی ارائه شده توسط هر یک از سازمان‌های بین المللی مرتبط با بهره‌وری از نظر مفهوم چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند. برای نمونه چند مورد از آنها را ذکر می‌کنیم

1-  OECD [2](یا OEEC [3]سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی اروپا): بهره‌وری عبارت است از خارج قسمت خروجی (میزان تولید) بر یکی از عوامل تولید

2-  ILO[4] (سازمان بین المللی کار): محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می‌شوند، این چهار عامل عبارتند از زمین، سرمایه، کار و سازماندهی . نسبت این عوامل بر تولید، معیاری برای سنجش بهره‌وری است

3-   EPA[5] (آژانس بهره‌وری اروپا): بهره‌وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است

بهره‌وری در درجه اول یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است،‌ بهبود بخشد. بهره‌وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می‌توان کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز پیش به انجام رساند. علاوه بر آن بهره‌وری مستلزم آن است که به طور پیوسته تلاش‌هائی در راه انطباق فعالیت‌های اقتصادی با شرایطی که دائماً حال تغییراست و همچنین تلاش‌هایی برای به کارگیری نظریه‌ها و روش‌های جدید انجام گیرد. بهره‌وری ایمان راسخ به پیشرفت انسانها است.[6]

4-  بر پایه تعریف منعکس در اعلامیه تشکیل مرکز بهره‌وری ژاپن JPC[7] هدف از بهبود بهره‌وری در وهله نخست عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی،‌ تسهیلات و غیره به طریق علمی، کاهش هزینه‌های تولید گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی،، آنگونه که به سود کارگر،‌ مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد

3-2- مؤلفه‌های بهره‌وری:‌

بهره‌وری معیار سنجش فعالیتها است. از آنجا که فعالیتهای انسان نمی تواند بدون هدف و مقصد باشد، وقتی سخن از بهره‌وری پیش می‌آید، سنجش هر فعالیتی در ارتباط با هدف انجام آن فعالیت قرار می‌گیرد. این مسأله از دو زاویه کاملاً جدا از یکدیگر قابل برسی است. از یک سو نفس مفید و مؤثر بودن فعالیت برای دستیابی به هدف مورد سؤال است و از سوی دیگر راندمان (بازده) فعالیت مطرح می‌شود. بنابراین باید گفت بهره‌وری دو مؤلفه دارد، یکی کارآیی و دیگری اثربخشی

الف- کارایی: در این قیمت توانایی به دست آوردن ستاده (بیشتر) از داده کمتر مطرح است( خوب کارکردن)

ب- اثر بخشی: در این بخش پاسخ به این سئوال مطرح می‌شود که آیا نتایج حاصل با هدف‌های موردنظر تطبیق دارد یا خیر؟ (کارخوب کردن)[8]

تعریف‌های ارائه شده در مورد بهره‌وری از کجا ریشه می‌گیرد؟‌

مفهوم بهره‌وری از دو دیدگاه مورد توجه قرار می‌گیرد: دیدگاه اول نگرش فنی یا تکنیکی است که در آن بهره‌وری به عنوان یک مفهوم فنی تعریف می‌شود. بهره‌وری صرفاً معیاری برای سنجش کارآیی فعالیتهای اقتصادی است و تعریفی محدود و غیرقابل انعطاف دارد جهت اندازه‌گیری آن کوشش می‌شود و شاخصهایی جهت تعریف هر یک از داده‌ها و ستاده‌ها و تشخیص آنها تعیین می‌گردد. گاهی بهره‌وری هر یک از عوامل تولید به تنهایی مورد توجه قرار می‌گیرد و بهره‌وری فیزیکی این عوامل با واحدهایی نظیر طول، اندازه، تعداد قطعات، افراد و .. مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

گاهی اوقات بهره‌وری ارزشی یا کلی مورد توجه است. در این صورت ارزش تولید در مقایسه با ارزش کلیه عوامل تولید با واحدهای پولی سنجیده می‌شود

در دیدگاه دوم که نگرش فرهنگی محسوب می‌شود. بهره‌وری به عنوان یک بینش فکری مطرح است. در این بینش انسان به عقیده و باوری می‌رسد که می تواند کارها و وظایفش هر روز بهتر از روز قبل به انجام برساند و برای تحقق این باور تلاش می‌کند در این دیدگاه مفهوم بهره‌وری که همان استفاده کارآمد از منابع جهت دستیابی به هدف است. در ارتباط با اراده انسان قرار می‌گیرد و در نتیجه آن تفکر بهره‌وری حاصل می‌شود. تفکر بهره‌وری تکامل می‌‌یابد و به فعالیتهای سیستماتیک و علمی تبدیل می‌شود و حرکت بهره‌وری را به وجود می‌آورد. بهره‌وری را نباید صرفاً معادل کارآیی،‌ اثربخشی، کیفیت، سوددهی و صرفه‌جویی به شمار آورد.[9]

کارآیی: عبارت است از نسبت کالاها و خدمات تولید شده به کالاها و خدمات مورد انتظار (استاندارد)، یعنی کارآیی به نسبت کمیت کالا و یا خدمات ارائه شده به هزینه مالی یا نیروی کاری که برای آن به کار رفته اشاره دارد. این شیوه اندازه‌گیری میزان رضایت مصرف کننده یا میزان دستیابی به هدف مطلوب یا مورد نظر را اندازه‌گیری نمی‌کند

اثر بخشی: شاخصی است که چگونگی تحقق اهداف را می سنجد. این مقایسه اثرات برنامه را بر جامعه کلی کرده و مشخص می‌کند که آیا برنامه از نهادها یا منابع برای نائل شدن به اهداف استفاده بهینه نموده است یا خیر؟ بنابراین چگونگی تحقق مجموعه‌ای از اهدف مبین اثربخشی است در حالیکه چگونگی بکارگیری منابع را جهت تحقق این اهداف کارائی می‌نامند.[10]

بهره‌وری ترکیبی از کارآیی و اثر بخشی است، زیرا اثر بخشی با عملکرد مرتبط است. در صورتیکه کارآیی با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد. بطور مثال بهره‌وری حمل و نقل عمومی فقط به تعداد افرادی که از آن استفاده می‌کنند. بستگی ندارد، بلکه به مواردی همچون قابلیت اعتماد، کوتاهی زمان، سهولت دسترسی، سرعت، راحتی و ایمنی مردم در سفرهای روانه‌شان هم بستگی دارد.[11]

سوددهی: سود می‌تواند از طریق افزایش درآمد حاصل شود، اگرچه امکان دارد بهره‌وری وجود نداشته باشد. برعکس بهره‌وری بالا همیشه با سود سرشار و افزایش آن همراه نیست. زیرا کالاهایی که به طور کارآ تولید شده‌اند،  ضرورتی ندارد که مورد تقاضای بالایی داشته باشند

کاهش هزینه: کاهش هزینه‌ها، همیشه باعث افزایش بهره‌وری نمی‌شود، به ویژه برای برخی هزینه‌ها از جمله آموزش و پرورش که در دراز مدت باعث افزایش بهره‌وری می‌شود ممکن است آثار کوتاه‌مدت در این مورد وجود نداشته باشد. پس کاهش هزینه‌ها باید با توجه به درجه اهمیت هر کدام از عوامل مؤثر در بهره‌وری صورت گیرد

کیفیت: مفهوم بهره‌وری به طور فزاینده‌ای با کیفیت محصول، کیفیت نهاده و فرآیند خود محصول در آمیخته است. عاملی که اهمیت کلیدی دارد کیفیت نیروی کار، مدیریت و شرایط کاری آن است و به طور کلی این موردی قابل قبول است که افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت زندگی کاری به موازات یکدیگر پیش می‌روند

در کل می‌توان گفت که نسبت به بهره‌وری باید بینشی فراگیر و جامع اتخاذ نمود، زیرا بهره‌وری تنها مختص به یک واحد تولیدی یا یک گروه خاص نبوده و مقیاس کلان را هم شامل می‌شود

4-2- اهمیت موضوع

 اول: در حال حاضر که تغییرات سریع بر محیط صنعت و تجارت و به طور کلی اقتصاد حاکم است، زمان به عنوان اساسی‌ترین منبع بشر جلوه می‌کند. بنابراین بهره‌وری این منبع مهم باید افزایش یابد. به عبارت دیگر برای دستیابی به اهدف (ستاده‌ها) لازم است وقت و زمان کمتری را مصروف داریم. به اثر بخشی فعالیتها ای نظر زمانی باید توجه نمود. یعنی هر کاری در زمان صحیح و به موقع انجام شود. فلسفه تولید درست به موقع (JIT) تعمیم این طرز فکر در تمامی فعالیتهای خرد و کلان تولیدی و تجری ناشی از توجه به این عامل مهم است

دوم: اگر عمر بازار محصول کوتاه باشد باید بهره‌وری فعالیتی که برای تولید و عرضه آن به بازار صورت می‌گیرد. افزایش یابد تا از نظر اقتصادی نسبت ستاده به داده بیشتر توجیه کننده فعالیت تولیدی مورد نظر باشد

سوم: در دوران تولید انبوه، تولیدکنندگان به ندرت دغدغه انواع سلیقه ها را داشتند و کارآیی یا کاهش هزینه‌ها بسیار مورد توجه بود. اما در عصر حاضر که باید به نیازهای متنوع و متغیر مشتریان پاسخ داد، تنها توجه به معیار کارآیی کافی نیست. چون کارآیی تنها به حصول ستاده بیشتر در مقابل داده کمتر توج دارد. نکته بعد اینکه آیا این ستاده درست در هنگامیکه به آن نیاز داریم و به مزان خاصی که به آن نیاز داریم، حاصل می‌شود یا خیر و این موضوعی است که با معیار کارآیی نمی تواند مورد سنجش قرار گیرد. به بیان روشنتر باید به ثمر بخشی ستاده نیز توجه شود. ثمر بخشی حاصل نمی‌شود مگر این که کالاهای مورد نیاز در زمان لازم و به مقدار کافی تولید و عرضه شود. بنابراین معیار بهره‌وری که سنجش ثمربخشی فعالیتها را نیز مد نظر قرار می‌دهد. باید مورد توجه ما باشد

چهارم: در دنیای کنونی دستیابی به فن‌آوری از یک سو و آرزو و خواسته‌های مادی بشر از دیگر سو باعث شده است با سرعتی بیش از وصف، منابع و ذخایر کره زمین مورد بهره برداری قرار گرد. بنابراین محدودیت منابع از یکسو و نامحدود بودن خواسته‌های بشر از سوی دیگر، قکر استفاده بهینه را تقویت خواهد کرد و. بهره‌وری بیش از زمانهای دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد

پنجم: در بسیاری از موارد بهره‌وری بالا از کاهش ضایعات و دوریزها و یا بازیافت و استفاده مجدد از بعضی فضولات صنعتی حاصل می‌شود. به علاوه صرفه‌جویی در مصرف انرژی که از طریق افزایش راندمان (بازده) سیستمهای صنعتی حاصل می‌شود، سهم عمده‌ای در کاهش هزینه و افرایش بهره‌وری خواهد داشت. به این ترتیب ارتقای بهره‌وری رابطه تنگاتنگی با سالم سازی محیط زیست خواهد داشت. بخصوص وقتی سیاست‌های ارتقای بهره‌وری بر مبنای کاهش ورودی بنا نهاده شه باشد. سالم سازی محیط زیست و ارتقای بهره‌وری عمیقاً به یکدیگر پیوند می‌خورند. البته این یک رابطه دو طرفه است یعنی نه تنها افزایش بهره‌وری به سالم‌سازی محیط زیست کمک می‌کند بلکه محیط زیست سالم به طور یقین بر عملکرد نیروی کار تأثیر فراوان خواهد داشت

5-2- تاریخچه بهره‌وری

عقلایی کار کردن و رفتاری خردمندانه داشتن از آغاز زندگی بشر با او قرین بوده است. بنابرین بهره‌وری به مفهوم عام، گسترده و کلی خود از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. با توجه به خواسته‌ها و آرزوهای نامحدود انسان از یک طرف و از طرف دیگر محدود بودن توان و قدرت،‌ امکانات، ابزار و زمان حیاتش، اندیشه استفاده مؤثر از منابع با زندگی او گره می‌خورد. تاریخ حیات بشر مملو از تلاشهایی است که حاکی از دست و پنجه نرم کردن با محدودیت منابع و گام برداشتن وی به سوی اهداف و آرزوهایش می‌باشد

به تدریج بر توان بشر افزوده شد و هر چه بیشتر بر طبیعت چیره گردید. کشاورزی و دامپروری به روشهای ابتدایی کم‌کم جای خود را به فن‌آوری نوین داد و با مرور زمان بهره‌وری تولید افزایش یافت. در دوران گذشته به علت تعداد کم جمعیت کره زمین از یک سو و محدود بودن سطح توقعات و خواسته‌های بشر از دیگر سو،‌ استفاده  بهینه از منابع به صورت اساسی مطرح نبود و منابع طبیعی بدون این که مورد تهدید و خطر نابودی قرار گیرند استفاده می‌شدند. در عصر حاضر که جمعیت دنیا با رشد فزاینده‌ای مواجه است و مصرف منابع طبیعی رشد غول‌آسایی داشته است، محدودیت منابع و استفاده مؤثر از آنها هم مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. با آغاز قرن بیستم و پیدایش تفکر مدیریت علمی، مفهوم کارآیی اقتصادی، کاهش هزینه، کاهش زمان، افزایش تولید و بالا بردن سرعت آن به صورت نظام‌مند و علمی مورد توجه قرار گفت، ابزارهای جدید برنامه‌ریزی و کنترل توسعه یافتند و استفاده از ریاضیات و سایر علوم تجربی در برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گرفت. فنون کارسنجی و زمانسنجی توسعه داده شده و حرکات فیزیکی انسان در محیط کار، حمل و نقل و حرکت اشیاء در محیط کار به منظور افزایش بازده و کارآیی مورد مطالعه واقع شد

از اوایل دهه 1960 به موضوع انسان توجه بیشتری شده و علاوه بر حرکات فیزیکی او در محیط کار، با مسائل روحی و روانی، نگرش شخص به کار و زندگی و همچنین رفتار او با همکاران و مدیران مورد بررسی قرار گرفت و فنون انسان محور ارتقای بهره‌وری توسعه یافت. از سوی دیگر موفقیت‌هایی که ژاپنی‌ها در توسعه صنعت کسب نمودند، موجب تقویت نگرش انسان محوری در مدیریت شد و مفاهیم و فنونی نظیر سیستم پیشنهادات. کیفیت نیروی کار و حلقه‌های کنترل کیفیت و … به وجود آمدند.[12]

در اوایل قرن بیستم یک آمریکایی بنام فردریک تیلور راه حل بی سابقه‌ای در مورد مدیریت ارائه کرد. پینشهادهای او بر اساس تجربه‌هایی که در مدیریت و مشاوره کسب کرده بود. عنوان شد و اهم آن از این قرار است

–         روش انجام کار باید بر اساس مطالعه تعیین شود، نه قضاوت تجربی کارگران

–         معیارهای تعیین اجزای تشکیل دهنده روزکاری،‌ باید با مطالعات علمی تعیین شود

–         انتخاب و آموزش کارگران باید با شناخت و مطالعه علمی همراه باشد

–    با شناخته شدن کارهای تیلور که برخورد سیستماتیک و علمی را در مدیریت رواج داد،‌ روشهای متعددی جهت استفاده بهتر از ماشین آلات و نیروی انسانی ابداع شد. تمامی این شیوه‌ها تکیه بر بازده اقتصادی و کارآیی در سازمانهای تولیدی داشتند. در حقیقت کارکنان در محیط کاری از نظر شرایط کار و نحوه کار با ماشین آلات زیر ذره‌بین گذاشته شده و جزئیات حرکاتشان مورد مطالعه قرار می‌گرفت. در خلال این آزمایشها متوجه شدند که کارکنان رفتار پیچیده‌ای دارند. در نتیجه روانشناسان، جامعه شناسان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی شروع به مطالعه رفتار انسان در محیط کار نمودند. به علاوه از دیگر سو، اقتصاددانان ریاضی‌دانان و متخصصین رایانه نیز در زمینه ارائه روشهای تحلیلی برای حل مسائل مدیریت شروع به فعالیت نمودند. (مبحث تحقیق در عملیات OR)

در دهه 1970 دو تغییر کلی در روند حرکت بهره‌وری بوجود آمد. اول اینکه روشهای ارتقای  و کارآیی از کارگاههای صنعتی به سیستمهای خدماتی راه پیدا کرد و در نتیجه  بهره‌وری و کارآیی از کارگاههای صنعتی به سیستمهای خدماتی راه پیدا کرد و در نتیجه بهره‌وری در این سیستمها نیز اهمیت یافت. دومین مورد توجه به ترکیب، یکپارچه سازی و انسجام نیروها و دیگر اجزای سیستم بود. تا آن زمان تمام شیوه‌های ارتقای بهره‌وری به دنبال تجزیه کردن اجزای سیستم‌ها (انسان، ماشین،‌ مواد) و مطالعه جزئیات ارتباط و مراوده بین اجزاء برای طراحی‌هایی با کارآیی بالاتر بود. اما کم‌کم صنایع و شرکتهای آمریکایی متوجه ضعف عده توجه به یکپارچگی در مسائلی نظیر بازاریابی، سیاست‌های مالی و استراتژی کمپانی در کنار مسائل عملیاتی کارگاه‌ها شدند

از طرف دیگر ژاپن نیز برای مقابله با تغییرات متعدد داخلی و خارجی که اقتصاد آن کشور را شدیداً دگرگون ساخته بود و در جهت دستیابی به اقتصادی سالم و با ثبات بر روی فعالیت‌های بهبود بهره‌وری تأکید فراوان نمود. اولین کنفرانس همکاری و ارتباطات بهره‌وری در تاریخ 21 مه 1955 با شرکت نمایندگانی از دولت، کارگران و مدیران تشکیل شد. در این اجلاس سه اصل راهنما که خلاصه‌ای از درک و شناخت افراد شرکت کننده در کنفرانس از ماهیت اهداف حرکت بهره‌وری بود. مورد تصویب قرارگرفت. این سه اصل عبارتند از

1-  بهبود بهره‌وری موجب افزایش اشتغال می‌شود، اما طی دوره انتقال و تا پیش از آن که اثرات کامل بهبود بهره‌وری آشکار شود. برای به حداقل رساندن تنش‌هایی که به طور موقت وجود خواهد داشت و ممکن است اقتصاد ملی را دچار مشکل کند. لازم است مدیریت و کارگران یا دولت و مردم با همکاری با یکدیگر اقدامات مناسبی به عمل آورند. این اقدمات می‌تواند شامل انتقال کارگران مازاد به مناطقی که نیاز به نیروی کار اضافی دارند. به منظور جلوگیری از عدم اشغال باشد

2-  هنگام ایجاد و توسعه موازین متقن و قطعی برای افزایش بهره‌وری، لازم است مدیریت و کارگران تحت شرایطی که برای مؤسسه صنعتی مربوط، مناسب باشد، در بحث و اتخاذ این گونه موازین با یکدیگر همکاری داشته باشند

3-  نتایج به دست آمده از بهبود بهره‌وری باید برابر با وضعیت اقتصاد ملی بین مدیریت، کارگران. و مصرف کنندگان بطور عادلانه تقسیم شود

هنگام آغاز حرکت بهره‌وری در سال 1955 این سه اصل به منظور تیلور ایده‌ها و اهداف این حرکت به عنوان پایه‌ای جهت پیشبرد آن و همچنین یک معیار استانداردو رفتاری، بنیانگذاری شد. این اصول را می‌توانیم به طور خلاصه اینگونه بیان کنیم

اول: بهبود بهره‌وری در نهایت موجب افزایش اشتغال می‌شود. در دوره انتقال برای کنترل سطح بیکاری در پایین‌ترین حد ممکن کارگران مازاد به سایر بخشها انتقال داده خواهند شد

دوم: مدیریت و کارکنان روشهای علمی بهبود بهره‌وری را مورد مطالعه قرار داده و در این خصوص به بحث و مذاکره خواهند پرداخت

سوم: نتایج حاصل از بهبود بهره‌وری توزیع خواهد شد

6-2- روشهای ارتقاء بهره‌وری

1-6-2- الگوی ماهواره‌ای

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله صنایع اتومبیل (مونتاژ موتور نیسان) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله صنایع اتومبیل (مونتاژ موتور نیسان) در word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله صنایع اتومبیل (مونتاژ موتور نیسان) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله صنایع اتومبیل (مونتاژ موتور نیسان) در word

مقدمه:  
ایستگاه: شستشو و بادگیری  
دستورالعمل  
ایستگاه: فرعی پیش مونتاژ  
مرحله: شستشو  
ایستگاه: فرعی سرسیلندر  
مرحله مونتاژ: کاسه نمد گیت سوپاپ و مجموعه سوپاپ و فنر سوپاپ و شمع‌ها  
نکات کنترلی:  
مرحله مونتاژ: اسبکها بر روی میل اسبک و مونتاژ مجموعه بر روی سر سیلندر  
نکات کنترلی  
مرحله: فیلرگیری، مونتاژ پیچ دو سر رزوه  
نکات کنترلی:  
ایستگاه: میل لنگ و یاتاقان‌گذاری  
مرحله: یاتاقان‌گذاری کپه‌های ثابت و بلوک سیلندر  
مرحله مونتاژ: نگهدارنده صافی روغن (ضربه گیر)  
مرحله مونتاژ: میل لنگ و کاسه نمد بر روی بلوک سیلندر  
ایستگاه: حکاکی  
مرحله مونتاژ: دسته روغن و جت روغن سرسیلندر  
مرحله مونتاژ: حکاکی  
مرحله مونتاژ: ثبت اطلاعات  
ایستگاه: پیستون  
مرحله مونتاژ: مجموعه پیستون روی بلوک  
ایستگاه: کپه شاتون  
مرحله مونتاژ: کپه شاتون  
ایستگاه: پایه دینام  
مرحله مونتاژ: پین قرار  سینی عقب و کورکن روغن عقب سیلندر  
مرحله مونتاژ: لوله مکنده فیلتر روغن  
مرحله مونتاژ: بوش موقعیت  
مرحله مونتاژ: پایه دینام  
مرحله مونتاژ: دسته موتور راست  
ایستگاه: سر سیلندر  
مرحله مونتاژ : سر سیلندر و پین موقعیت بر روی بلوک سیلندر  
مرحله مونتاژ: لوله بخار روغن -لوله راهنمای گیج روغن  
ایستگاه: زنجیر سفت کن  
مرحله مونتاژ : انتقال بلوک به ایستگاه زنجیر سفت کن  
مرحله مونتاژ : قاب زنجیر راست و چپ – مجموعه زنجیر سفت کن  
مرحله مونتاژ : واشر روغن برگرداندن، بوش خارج از مرکز پمپ بنزین  
مرحله مونتاژ: واشر سینی جلو  
ایستگاه : سینی جلو  
مرحله مونتاژ : درپوش جلو – پایه تنظیم دینام – لوله وکیوم  
ایستگاه: کارتل روغن – صافی روغن  
مرحله مونتاژ: پولی واتر پمپ – پولی میل لنگ  
مرحله مونتاژ : صافی روغن  
مرحله مونتاژ: بستن پیچ پولی واتر پمپ  
مرحله مونتاژ : کارتل  
مرحله مونتاژ: گوشواره ای جلو  
ایستگاه : پمپ بنزین  
مرحله مونتاژ : واشرگذاری  
مرحله مونتاژ : مجموعه پمپ بنزین  
مرحله مونتاژ : مونتاژ فیلتر روغن  
مرحله مونتاژ : اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب  
ایستگاه: سینی عقب – فلایویل  
مرحله مونتاژ : مونتاژ پیچ سرسیلندر به سینی جلو  
مرحله مونتاژ : سینی عقب – فلایویل  
ایستگاه : مانیفولد هوا  
مرحله مونتاژ : مجموعه مانیفولد روی سرسیلندر و اتصال گوشواره عقب موتور  
ایستگاه: مانیفولد دود  
مرحله مونتاژ: مانیفولد دود روی سرسیلندر  
مرحله مونتاژ : درپوش مانیفولد دود  
مرحله مونتاژ: ترک‌گیری پیچهای فلایویل  
مرحله مونتاژ : شیلنگ بنزین  
ایستگاه: دلکو  
مرحله مونتاژ : ترک گیری پیچهای سرسیلندر  
مرحله مونتاژ : دلکو  
مرحله مونتاژ: ایمنی سینی عقب – فلایویل – دلکو  
مرحله مونتاژ: شیلنگ پمپ بنزین  
ایستگاه : دینام  
مرحله مونتاژ : اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب  
مرحله مونتاژ : مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام  
مرحله مونتاژ : مونتاژ اویل پمپ  
ایستگاه: شیلنگ پمپ بنزین  
مرحله مونتاژ: مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام  
مرحله مونتاژ :‌پیچ مجموعه لوله بخار روغن  
ایستگاه : دیسک و صفحه کلاچ  
مرحله مونتاژ : مجموعه صفحه و پوسته کلاچ و اندازه گیری ترک پیچها  
مرحله مونتاژ : گوشواره ای جلو  
ایستگاه: درب سوپاپ  
مرحله مونتاژ: در پوش سوپاپ  
مرحله مونتاژ: وایر چینی  
ایستگاه: تغذیه روغن  
مرحله مونتاژ: شارژ روغن  
ایستگاه: فرعی سینی جلو  
مرحله مونتاژ: کاسه نمد و قطعه تنظیم تایم و پایه دلکو بر روی در پوش جلو  
مرحله مونتاژ: پین موقعیت واتر پمپ و واتر پمپ بر روی در پوش جلو  
مرحله مونتاژ: لوله ورودی آب به سینی جلو  
ایستگاه: فرعی مانیفولد هوا  
مرحله مونتاژ: (مجموعه مانیفرلد)  
ایستگاه: فرعی مونتاژ پیستون  
مرحله مونتاژ: مجموعه پیستون  
ایستگاه : تست و تعمیرات  
مرحله مونتاژ : تست نهایی  
مرحله مونتاژ: تعمیرات  

ایستگاه: شستشو و بادگیری

دستورالعمل

1) باز کردن شمع پلاستیکی پالت بلوک سیلندر

توجه

1- کنترل بلوک از نظر زنگ زدگی

2) برداشتن بلوک سیلندر توسط بالا بر و فیکسچر مخصوص و استقرار بر روی رولر  خط تولید

توجه

 1- کنترل سطوح دیگر بلوک از نظر زنگ زدگی

2- کنترل بلوک از نظر شکستگی و کامل بودن مجموعه و عدم شکستگی قلاویز در رزوه‌های سطح محل نصب سینی جلو

3- کنترل پیستون از نظر داشتن گریدپیستون وگرید میل لنگ

4- کنترل فیکسچر بلند کردن بلوک

3) جازدن جت روغن زنجیر موتور و کورکن روغن (با ابزار مخصوص) جلوی سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)

توجه

1- اطمینان از سوراخ بودن جت روغن زنجیر موتور

2- جت روغن زنجیر موتور و کورکن جلوی سیلندر پس از مونتاژ باید هم سطح بلوک یا یک میلی متر داخل تر از سطح بلوک سیلندر باشد( mm1-0)

3- کنترل ابزار جازدن کورکن روغن

4- جازدن دو عدد پین موقعیت سینی جلوی سیلندر در جلوی سیلندر (با ابزار مخصوص)

توجه

1- اطمینان از صحت جازدن پین موقعیت بطوریکه پین به اندازه mm 7-4 از  سطح بلوک بیرون قرار گیرد

2- کنترل ابزار جازدن پین موقعیت جلوی سیلندر

تذکر

جهت آماده سازی مجموعه پیستون مطابق با گرید سیلندر گرید پیستون های  بلوک در برگه ثبت گرید پیستون نوشته و به ایستگاه فرعی پیستون داده می شود

5) برگرداندن بلوک سیلندر بطوریکه سطح کارتل به سمت بالا قرار گیرد. (سمت عقب بلوک به سمت دستگاه شستشو باشد.)

6) قرار دادن فاصله اندازه بلوک در قست کپه 1 (کپه جلوی بلوک)

7) انتقال دادن بلوک سیلندر به داخل دستگاه شستشو

توجه

1- قبل از اینکه بلوک سیلندر و قطعات دیگر به دستگاه شستشو منتقل گردد لازم است که دمای مایع شستشو  باشد

تذکر: جهت تمیز شدن قطعات شستشو مطابق با جدول زیر محلول و مایع شستشو باید تهیه شود

مواد مصرفی

مقدار مصرف

LUNOXMA2%3  SOLUTION

45kg  1200 دستگاه

با مواد مصرفی مطابق با لیست اعلام شده واحد مهندسی

8) بعد از شستشوی بلوک باید آن را باد گرفت

توجه

1- قطعات باید کاملا خشک و تمیز شود

9) جازدن مجموعه ساچمه ای روغن با (ابزار مخصوص) در محفظه فیلتر روی بلوک سیلندر ( در صورتیکه بلوک سیلندر به صورت مجموعه نباشد.)

توجه

1- اطمینان از صحت مونتاژ مجموعه ساچمه روغن

2- کنترل ابزار مخصوص جازدن مجموعه ساچمه روغن

10) مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر (ابزار مخصوص) با گشتاور kgm5/2 -1/2( درصورتیکه بلوک سیلندر به صورت مجموعه نباشد.)

توجه

1- اطمینان از صحت مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن

2- کنترل ابزار مخصوص مونتاژ پیچ دو سر رزوه فیلتر روغن

11) مونتاژ لوله رابط بخاری بر روی بلوک سیلندر ( ابزار مخصوص) با گشتاور kgm 2/5-4/3 (در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد.)

تذکر: لازم است که هنگام مونتاژ باید رزوه لوله رابط آب را لاکتایدازد

نوع مواد مصرف

واحد مصرف

TB

gr2/

توجه

1- اطمینان از صحت مونتاژ لوله رابط آب

12) جازدن کورکن عقب (ابزار مخصوص) در سمت عقب سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)

توجه

1- اطمینان از صحت مونتاژ کورکن عقب بطوریکه کورکن به اندازه mm 1-0 از سطح بلوک داخل تر باشد

2- کنترل ابزار جازدن کورکن عقب

** در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه کامل باشد لازم است کلیه پارامترهای کنترلی اعلام شده بندهای  3-9-10-11-12-13- توسط اپراتور چک و بازبینی گردد

13) بازکردن شمع پلاستیکی پالت میل لنگ

توجه

1- کنترل میل لنگ از نظر زنگ زدگی

14) گذاشتن پالت حمل میل لنگ بر روی رولر

15) برداشتن میل لنگ  وگذاشتن در داخل حمل میل لنگ

توجه

1- کنترل دقیق میل لنگ از نظر زنگ زدگی و در صورت مجموعه بودن کنترل قطعات مونتاژ شده

16) انتقال پالت حمل میل لنگ به داخل دستگاه شستشو

17) پس از شستشو بادگیری میل لنگ ها

توجه

1- میل لنگ باید کاملاً خشک و تمیز باشد

18) برداشتن مانیفولد دود و  در دو گذاشتن بر روی رولر دستگاه شستشو

19) پس از شستشو برداشتن ماینفولد دود از رولر شستشو و انتقال به پالت

20) بادگیری مانیفولد دود پس از شستشو

توجه

1- کنترل قطعه از نظر زنگ زدگی

2- در موقع گذاشتن مانیفولد دود در پالت و یا رولر شستشو باید دقت شود که پیچ های دو سر رزوه دفرمه نگردد

3- در موقع گذاشتن مانیفولد دود پالت لازم است در لابلای مانیفولدها مقوا و یا جدا ساز قرار داده شود

4- کنترل مانیفولد دود از نظر تمیزی و خشک بودن

** شستشوی قطعات ذیل قبل از مونتاژ الزامی می باشد

1- مجموعه پیستون و رینگها (در صورتیکه  پیستون CKD باشد)

2- مجموعه فلایویل (در صورتیکه که فلایویک قطعات CKD باشد.) قطعات منفصله خرید

خارجی

توجه

1- کنترل میل لنگ از نظر کثیف بودن رور نالها و زنگ زدگی در قسمت ژور نالها، در صورت کثیف بودن سریعاً به اپراتور ایستگاه شستشو اطلاع و قطعه کثیف با کهنه تمیز و یا به ایستگاه شستشو منتقل شود

1) مونتاژ نمودن بوش مسی ته میل لنگ با ابزار مخصوص

توجه

1- بوش مسی در هنگام مونتاژ به صورت پرس فیت در محل خود باید مونتاژ شود لق بودن بوش پس از مونتاژ و یا به سختی جا رفتن بوش قابل قبول نیست

2- کنترل بوش پس از مونتاژ از نظر پلیسه کردن لبه و راحت جا رفتن شفت

3- کنترل ابزار مخصوص

2) مونتاژ کورکن میل لنگ (ابزار مخصوص مغناطیسی) در موقعیتهایی که مشخص شده است. ( در صورتیکه میل لنگ به صورت مجموعه نباشد)

3) بعد از مونتاژ کردن کورکن میل لنگ باید سر سوراخی که ساچمه یا کورکن در آن قرار گرفته است با ابزار پرچ کن، پرچ شود (در صورتیکه میل لنگ به صورت مجموعه نباشد)

تذکر: لازم به ذکر است که باید ساچمه تا انتهای محفظه کوبیده شود

توجه

1- کورکن میل لنگ پس از مونتاژ باید به میزان 5/1 میلی متر از سطح محل قرار خود روی میل لنگ داخل تر قرار گیرد

2- پس از پرچ کردن دهانه محل قرار میل لنگ قطر دهانه باید کمتر از 6/5 میلی متر باشد

3- کنترل ابزار مخصوص جازدن کورکن و ابزار پرچ کن کورکن

1) مونتاژ 3 عدد خار سر میل لنگ (ابزار مخصوص مغناطیسی- ابزار مخصوص مونتاژ)

2) مونتاژ چرخ زنجیر سر میل لنگ به صورتیکه مشخص شده است (شیار کناره قطر داخلی به سمت داخل)

3) مونتاژ چرخ دنده پمپ روغن سر میل لنگ به صورتیکه مشخص شده است (شیار کناره قطر داخلی به سمت داخل)

4) قرار دادن ضربه گیر سر میل لنگ

توجه

1- خار سرمیل لنگ در هنگام مونتاژ به صورت پرس فیت در محل خود باید مونتاژ شود لق بودن خارپس از مونتاژ و یا به سختی جارفتن کنار قابل قبول نیست

2- انطباق چرخدنده اویل پمپ و چرخ زنجیر به صورت جذب روان بر روی میل لنگ بوده (استفاده از چکش پلاستیکی برای مونتاژ مجاز است لق بودن و یا به سختی جار رفتن چرخ دنده اویل پمپ و چرخ زنجیر قابل قبول نیست

3- کنترل ابزار مخصوص

4- کنترل مجموعه میل لنگ از نظر مونتاژ قطعات منفصله (در صورت مجموعه بودن)

توجه

1- کنترل بلوک سیلندر از نظر کثیف بودن و زنگ زدگی سطوح جانبی و داخل سیلندر و ژور نالهای بلوک، در صورت کثیف بودن سریعاً به اپراتور ایستگاه شستشو اطلاع و قطعه کثیف سریعا از خط خارج شود

2- کنترل بلوک از نظرشگستگی قلاویز در رزوه‌های محل نصب کارتل

3- کنترل کپه پنج بلوک از نظر داشتن سوراخ تخلیه روغن و دارا بودن شیار محل نصب کاسه نمد تیغه ای

ایستگاه: فرعی پیش مونتاژ

مرحله: شستشو

1) مونتاژ 4 عدد پیچ مانیفولد دود با 4 عدد واشر تخت

2) مونتاژ 10 عدد پیچ سر سیلندر با 10 عدد واشر تخت

3) مونتاژ 8 عدد پیچ درب سوپاپ با 8 عدد واشر لاستیکی

4) مونتاژ 4 عدد پیچ مانیفولد هوایا 4 عدد واشر تخت

ایستگاه: فرعی سرسیلندر

1) بیرون آوردن سرسیلندر از داخل کارتن و قرار دادن بر روی رولر دستگاه شستشو

توجه

1- اطمینان از کامل بودن مجموعه (کپه ها- کورکن ها- پیچ کپه ها)

2- کنترل قطعه از نظر سالم بودن و عدم شکستگی -ترک-مک در سر تحتانی سر سیلندر -پلیسه داشتن

3- کنترل از نظر ماشینکاری (صافی- سطوح- سوراخکاری- قلاویز کاری)

2) انتقال دادن سر سیلندر به داخل دستگاه شستشو

3) بعد از شستشوی سر سیلندر  باید آن را باد گرفت

توجه

1- قطعه باید کاملاً خشک و تمیز شود

5) قرار دادن پالت حمل میل با دامک بر روی رولر دستگاه شستشو و قرار دادن میل بادامک بر روی پالت

توجه

1- کنترل قطعه از نظر زنگ زدگی- مک در سطوح ماشینکاری

6) انتقال دادن پالت حمل میل بادامک به داخل دستگاه شستشو

7) بعد از شستشوی میل بادامک باید آن را باد گرفت

توجه

1-    قطعه باید کاملا خشک و تمیز شود

مرحله مونتاژ: کاسه نمد گیت سوپاپ و مجموعه سوپاپ و فنر سوپاپ و شمع‌ها

1) باز کردن پیچ های کپه های سر سیلندر بوسیله ابزار بازی

2) جدا کردن  کپه ها از روی سرسیلندر در صورت نیاز با وارد کردن ضربه ای آرام به روی کپه ها بوسیله چکش و قرار دادن، آن داخل پالت مخصوص حمل کپه ها

تذکر: هنگام جدا کردن کپه ها از روی سر سیلندر اگر بوش موقعیت روی کپه یا سر سیلندر باقی بماند مشکلی نمی باشد

3) حک کردن یک شماره روی کلیه کپه ها و سر سیلندر جهت جلوگیری از هر گونه اشتباه لازم به ذکر است که شماره ها را می توان توسط ماژیک بر روی کپه ها و سرسیلندر نوشت

4) قراردادن 8 عدد نشیمنگاه پایین فنر داخلی سوپاپ

5) مونتاژ هشت(8) عدد کاسه نمد گیت سوپاپ

تذکر: باید از روغن جهت مونتاژ کاسه نمد گیت سوپاپ استفاده نمود

ماده مصرفی

SAE10W

مقدار مصرف

gr/

مواد مصرفی مطابق جدول ارائه شده واحد مهندسی مگاموتور

6) مونتاژ 4 عدد سوپاپ هوا 4 عدد سوپاپ دود بر روی سر سیلندر لازم به ذکر است که باید قبل از مونتاژ سوپاپ های دود و هوا باید سر ساق را آغشته به روغن نمود

ماده مصرفی

SAE10W

مقدار مصرف

1gr/

 7) پس از انتقال مجموعه سر سیلندر و سوپاپها بر روی فیکسچر فنر جمع کن و آزاد کردن پدال فیکسچر جهت جلوگیری از پایین آمدن مجموعه هنگام جمع کردن فنرهای سوپاپ

8) قرار دادن هشت عدد(8) نشینگاه پایین فنر خارجی سوپاپ روی سرسیلندر

9) قرار دادن هشت عدد(8) مجموعه فنر داخلی و خارجی روی سوپاپ های سر سیلندر

تذکر: باید مجموعه فنر را طوری روی سوپاپ سر سیلندر قرار داد که علامت رنگ زرد در پایین قرار گیرد

10) قرار دادن هشت عدد(8) نشینگاه بالای روی فنرها

11) قراردادی هشت جفت (8) خار دو تکه بر روی نشینگاه وسپس فشرده کردن ابزار و پدال برای مونتاژ

12) قفل کردن پدالها و هدایت آن به ایستگاه دیگر

13) مونتاژ چهار عدد (4) شمع بر روی سرسیلندر با گشتاور kgm 3-5/

نکات کنترلی

1- کنترل سر سیلندر و اطمینان از عدم وجود خراش و خرابی بر روی سر سیلندر

2- اطمینان از باز بودن سوراخهای مانیفولد توسط هدایت باد بوسیله نازل

3- اطمینان از تمیز بودن سر سیلندر

4- اطمینان از صحت مونتاژ سوپاپها و گیت های سوپاپ

5- اطمینان از صحت مونتاژ فنرها بر روی سوپاپهای سر سیلندر

6- اطمینان از صحت گشتاور شمع‌ها

مرحله مونتاژ: اسبکها بر روی میل اسبک و مونتاژ مجموعه بر روی سر سیلندر

1- قرار دادن پایه میل سوپاپ مرکزی بر روی فیکسچر

2- قرار دادن میل سوپاپ دود و میل سوپاپ هوا داخل کپه مرکزی

3- قرار دادن 2 عدد فنر بر روی میل سوپاپ دود (دو طرف کپه) و قرار دادن یک عدد اسبک 2 و اسبک 3 بر روی میل سوپاپ هوا (دو طرف کپه)

4- قرار دادن یک عدد اسبک 2 و اسبک 3 بر روی میل سوپاپ دود (دو طرف فنرها) و قراردادن دو عدد فنر بر روی میل سوپاپ هوا (دو طرف اسبکها)

5- قرار دادن دو عدد پایه میل سوپاپ 4 و 2 بر روی میل سوپاپها

6- قرار دادن چهار عدد پیچ داخل سوراخهای پایه های میل سوپاپ

7- قرار دادن یک عدد اسبک و اسبک 4 بر روی میل سوپاپ دود

(دو طرف پایه ها) و دو عدد فنر بر روی میل سوپاپ هوا (دو طرف پایه ها)

8- قراردادن دو عدد فنر برروی میل سوپاپ دود (دو طرف اسکبهای 4و1) و قرار دادن اسبک 1 و اسبک 4 برروی میل سوپاپ هوا (دو طرف فنرها)

9- قراردادن پایه جلو میل سوپاپ و پایه عقب میل سوپاپ برروی میل سوپاپها

10- قرار دادن 4 عدد پیچ داخل سوراخهای پایه جلو و عقب میل سوپاپ

11- قراردادن میل سوپاپ بر روی بلوک سیلندر بطوریکه پین موقعیت میل سوپاپ در سمت جلوی سرسیلندر قرار گیرد

تذکر: قبل از قراردادن میل سوپاپ باید نشیمنگاه آن را روی سر سیلندر روغنکاری نمود

مواد مصرفی        SAE10W30 مقدار مصرف CC

تذکر: در صورتیکه پین موقعیت بر روی میل سوپاپ مونتاژ نشده باشد باید پین را بر روی میل سوپاپ مونتاژ نمود

بطوریکه پین به اندازه 6 میلی متر بیرون از سوراخ میل سوپاپ (نشیمنگاه خود) قرار گیرد

12- قرار دادن مجموعه اسبکها و میل اسبکها و پایه میل سوپاپهای مونتاژ شده بر روی سر سیلندر

13- بستن 10 عدد پیچ به ترتیبی که مشخص شده است و با گشتاور kgrm 2/2 – 8/

تذکر1: بعد از قرار دادن میل سوپاپ باید از نرم چرخیدن آن اطمینان حاصل نمود همچنین باید پین موقعیت در پایین ترین نقطه خود قرار گیرد

تذکر2: بعد از قرار دادن مجموعه اسبکها و پایه میل سوپاپها روی سرسیلندر باید پایه‌ها کاملا بر روی پین موقعیت قرارگیرد لذا در صورت نیاز می توان با وارد کردن ضربه‌ای بوسیله چکش مسی از درست جا افتادن آنها اطمینان حاصل نمود

نکات کنترلی

1- اطمینان از صحت مونتاژ پین سر سیل سوپاپ

2- اطمینان از صحت عملکرد میل سوپاپ به طوریکه به نرمی بچرخد

3- اطمینان از صحت جازدن اسبکهای دود و هوا

4- اطمینان از صحت گشتاور پیچ های پایه های میل سوپاپ

5- اطمینان از صحت روغنکاری نشیمنگاه میل سوپاپ بر روی سر سیلندر

مرحله: فیلرگیری، مونتاژ پیچ دو سر رزوه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مهندسی ارزش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مهندسی ارزش در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مهندسی ارزش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مهندسی ارزش در word

مهندسی ارزش  
مقدمه :  
برنامه کاری مهندسی ارزش :  
1 . فاز مبدأ :  
1 _1 : سازماندهی در طول فاز 1 :  
1 _ 2 : انتخاب پروژه :  
1 _ 3 : تعیین تیم V.E. :  
1 _ 4 : تعیین مأموریت تیم و مستند سازی محصول :  
2 . فاز اطلاعات :  
2 _ 1 : تحلیل کارکرد ( تحلیل کیفی ارزشها ) :  
2 _ 2 : تحلیل سیستم بر مبنای وظیفه :  
2 _ 3 : آنالیز اجبار :  
2 _ 4 : اندازه گیری ارزش ( تحلیل کمی ارزش ) :  
3 . فاز تغییر، خلاقیت، ارتقای ارزش :  
4 . فاز ارزیابی :  
4 _ 1 : تحلیل کیفی ارزش گزینه های جایگزین :  
4 _ 2 : تحلیل کمی ارزش گزینه های جایگزین :  
5 . فاز بررسی و توسعه :  
6 . فاز اجرا :  
7 . فازممیزی :  
اهداف ممیزی :  
نتیجه گیری :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مهندسی ارزش در word

مجموعه مقالات نخستین سمینار ملی مهندسی ارزش، شهریور 1380، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

محمد سعید جبل عاملی، علیرضا میرمحمد صادقی، مهندسی ارزش، انتشارات فرات، خرداد

فصلنامه مهندسی صنایع و سیستم، مصاف، سال هفتم شماره 23، زمستان

مهندسی ارزش در اجرا و بهره برداری، مهاب قدس

فیلم مهندسی ارزش ( سازمان بهره وری ملی ایران )

مجله روش، سال هفتم، شماره 45، مقاله مهندسی ارزش

میترا تیموری، زهرا ملک محمدی، تجزیه و تحلیل مهندسی ارزش، پایان نامه تحصیلی، 80

مهندسی ارزش

 

مهندسی ارزش عبارتست از یک روش گروهی ساختار یافته بر اساس عملکرد پروژه که سعی در حل مسائل و کاهش هزینه های زمان سیکل دارد. گروه مهندسی ارزش از طریق اعمال فنون و تکنیکهایی به یک طرح رسمی و فرمان برای کار دست می یابد. با استفاده از این تکنیکها تیم مهندسی ارزش، گروهی عملکردهای پروژه ، محصولات یا فرآیندها را مشخص کرده و مدلسازی می کند. تیم مهندسی ارزش بخشهای مربوط به بهبود ارزش و زمینه های مناسب برای بهبود را در پروژه شناسایی کرده و با استفاده از تفکر خلاق، آلترناتیوهای ارائه شده توسط اعضا، گزینه های مساعد برای بهبود ارائه می شوند

اجرای سیستماتیک تکنیکهای شناخته شده که عملکرد محصول یا خدمات را شناسایی می کند، به تعیین ارزش این عملکردها منتهی شده و سپس، مناسب ترین راه حل را در راستای کارکردهای لازم برای برآوردن عملکردهای مورد نیاز در پایین ترین سطح هزینه های کلی زمان سیکل را ارائه می دهد. به طور کلی در مهندسی ارزش تغییر از ارزش سازنده گرا به مشتری گرا به عنوان پیش فرض قرار گرفته است

فرآیند مهندسی ارزش که شامل تکنیکهای مهندسی ارزش می باشد و هدف از اجرای مهندسی ارزش در این مقاله شرح داده شده است

واژه نامه :

هزینه کاربرد یا مصرف محصول                                                  Application ( or use ) cost

طوفان فکری                                                                                                   Brain storming

کاهش هزینه ها                                                                                                       Cost down

مشتری مدار                                                                                Customer oriented

فاز خلاقیت ، نوآوری                                                                                    Creative phase

تکنیک دلفی                                                                                                Delphy method

مطلوبیت                                                                                                              Desirability

فاز پیشنهاد یا توسعه                          Development or recommendation phase

فاز ارزیابی                                                                                                 Valuation phase

کارکرد

کار گروهی با دیدگاه کارکرد محوری

فاز اجرا

فاز اطلاعات

هزینه های اولیه

برنامه کار

هزینه های دوره عمر

عملکرد

کارکرد اصلی

کیفیت

رتبه بندی مشخصه ها

کارکرد ثانویه یا پشتیبان

حل گروهی مسأله

مجموع هزینه ها

آنالیز ارزش

اندازه گیری ارزش

ارزش ، بها

 

مقدمه

افزایش قیمت انرژی و رقابت شدیدی که در بازار بین محصولات وجود دارد و از طرفی پیچیده تر شدن نگرش مشتری ها به محصول و انتظارات مختلف آنها، مدیریت طرح و محصول را با معضلی اساسی و حساس روبرو ساخته است. استراتژی های کاهش هزینه برای رسیدن با بازار رقابت، در مقابل حفظ و افزایش کیفیت محصول، معضل بزرگتر و پیچیده تری را مطرح می سازد. همچنانکه تکنولوژی پیچیده می شود، مسائل انسانی و مدیریت نیز دچار پیچیدگی خاص می گردد؛ بنابراین توجه به رویارویی با چالشهای واقعی، خلاقیت و نوآوری را در طراحی محصول, فرآیند و ارزیابی ها ایجاد می کند

مهندسی ارزش ابزاری است که تصمیم گیرنده می تواند برای قسمتی از این چالشها پاسخی درخور و مناسب تهیه کند، با کاربرد مهندسی ارزش می توان با حفظ کیفیت هزینه ها را کاهش داد

V.E. و مفاهیم اولیه آن نخستین بار در سالهای دهه چهل در دنیای غرب به ویژه آمریکا در بخشهای تولید و بازاریابی پایه گذاری شد، در این سالها مفهوم V.E. در شناخت و کاربرد تکنیکهای خلاق در کاهش هزینه های کالا، پروژه و خدمات بدون کاهش سطح کیفیت، عملکرد یا جذابیت محصول در بازار است و قابلیت رقابت آن را بهبود می بخشد

واژه مهندسی ارزش نخستین بار از سوی ” مایلز ” برای توضیح تکنیکی که وی در شرکت ” جنرال الکتریک ”  در طی جنگ جهانی دوم به کار برده بود، استفاده شد. تکنیک یاد شده در شرایطی پدید آمد که کمبودهایناشی از جنگ، جستجوی مصالح جایگزین در محصولات را الزام می نمود؛ اما به سبب جنگ این مصالح بت همان مشخصات یاد شده مشابه یافت نمی شد. از این رو به جای مصالح جایگزین، روش جایگزین برای تأمین کارکرد اجزا، مورد توجه قرار گرفت. بعدها معلوم شد که فرآیند تحلیل کارکرد به تولید محصولات ارزان تر، بدون کاهش کیفیت می انجامد. هسته اصلی کار ” مایلز ” تعریف کارکردهایی بود که خریدار از تولیدات انتظار داشت. این کارکردها در عباراتی با یک فعل و یک اسم تعریف می شوند. سپس کارکردهای تعریف شده با کمترین هزیه ممکن برای دستیابی به آنها و این ارزیابی برای یافتن جایگزین هایی که همان کارکرد را تأمین می کنند، نیز به کار می رفت

حال با مثالی درباره جدار موتور الکتریکی موضوع را بررسی می کنیم

جدول 1 : تعریف کارکرد

ردیف فعل اسم جدا کردن اشیاء امکان پذیر کردن تهویه آسان کردن تعمیر راضی کردن خریدار

این کارکردها با انتخاب ارزان ترین حالت ممکن، به صورت زیر سنجیده شدند

کارکرد جداکردن با هزینه ورقه آهنی که برای پوشش موتور به کار می رفت، ارزیابی شد

کارکرد انکان پذیر کردن تهویه بر اساس هزینه اضافی برای ایجاد سوراخهایی بر روی ورقه آهنی ارزیابی شد

آسان کردن تعمیر با افزودن هزینه گره فلزی برای باز کردن جدار فلزی ارزشیابی شد

هزینه رنگ کردن فلز به عنوان عامل رضایت مشتری ارزیابی شد

 

جدول 2 : انتساب هزینه به کارکرد

ردیف فعل اسم ارزان ترین روش دستیابی به کارکرد کمترین هزینه دستیابی به کارکرد 1 جدا کردن اشیاء جدار فلزی 015$ 2 امکانپذیر کردن تهویه سوراخ روی فلز 05$ 3 آسان کردن تعمیر گیره فلزی 010$ 4 راضی کردن خریدار رنگ کردن 020$ جمع هزینه دستیابی به همه کارکردها  :                                              050$

در ادامه این فرآیند، ” مایلز ” کمترین هزینه ممکن برای ارزشیابی کارکردها را در این نمونه معادل 05 دلار برآورد کرد و آن را با کمترین هزینه واقعی برای درست کردن این قطعه که 475 دلار بود، مقایسه کرد. به روشنی آشکار شد که بسیاری از هزینه های یاد شده عملاً کارکردی را برآورد نمی کردند

تعریف کارکرد، ارزیابی کارکرد و جایگزین یابی در مجموع، ” تحلیل کارکرد” نامیده می شوند و این همان تکنیک اساسی است که بر پایه آن مهندسی ارزش شکل گرفته است


برنامه کاری مهندسی ارزش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله صنعت طلا و طلاسازی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله صنعت طلا و طلاسازی در word دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله صنعت طلا و طلاسازی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله صنعت طلا و طلاسازی در word

طلا(GOLD)

مقدمه

1- تاریخچه طلا

2- خواص;

1-2 فیزیکی;

2-2- خواص شیمیایی;

3- کیمیاگری;

1-3 کیمیاگری در قدیم

2-3 کیمیاگری جدید

4- توزیع جغرافیایی ذخایر طلا

1-4 میزان فراوانی;

2-4 ذخایر طلا

1-2-4- ناحیه طلای وایت واتر رزاند آفریقای جنوبی;

2-2-4- معادن طلای ایران;

5- تشکیل کانی ها

1-5- مقدمه

2-5- انواع کانی ها

نحوه تشکیل کانی های اولیه

1 – کانی های مرحله اولیه ماگمایی;

2- پگماتیت ها

3- پنوماتولیت ها

4- کانسارهای هیدوترمال

1- فرآیندهای هوازدگی;

2- فرآیندهای رسوبی;

6- کانی های دگرگونی;

1-6- ژئو شیمی طلا

2-6- کانی شناسی;

3-6 منشأ طلا

4-6 انواع ذخایر طلا

1-4-6- رسوبات طلا

1-1-4-6- پیدایش ذخایر پلاسر طلا

2-4-6- طلا در رگه های کوارتز

3-4-6- ترکیبات طلا دار

1-3-4-6- تلوریدهای طلا

کالاوریت Calaverite

سیلوانیت Sylvanite

کرنریت Krennerite

پتزیت petzite

2-3-4-6- دیگر ترکیبات معدنی طلا دار

اور و ستیبیت Aurostibite , AuSb2

4-4-6- طلا در کانی های فلزات دیگر

7- اکتشافات معادن طلا

1-7 مقدمه

2-7- معیارهای پی جویی (propection) و اکتشاف (Exploration) طلا

1-معیارهای آب و هوایی;

2- معیارهای سنی;

3-معیارهای ساختمانی;

4- معیارهای کانی شناسی;

5- معیارهای ژئو شیمیایی;

6 معیارهای ژئومورفولوژیکی;

8- تعیین عیار نمونه معدنی طلا

1-8- آنالیز کمی نمونه معدنی طلا

1-1-8 تجزیه حرارتی (Fire Assay)

2-1-8- تعیین مقدار طلا بادستگاههای اسپکتر و فتومتر ( جذب اتمی)

1-2-1-8 تعیین مقدار طلا با حل کردن نمونه در تیزاب سلطانی و آنالیز با دستگاه جذب اتمی   

2-2-1-8 انحلال طلا با سیانیر و آنالیز آن با دستگاه جذب اتمی;

4-1-8- اندازه گیری طلا به روش حجمی ( تیتراسیون) – پدومتری;

2-8 آنالیز کیفی نمونه معدنی طلا

1-2-8 سولفید هیدروژن  H2S

2-2-8 آمونیاک NH4OH

3-2-8 احیا کننده ها

4-2-8 هیداکسید سدیم  NaoH

5-2-8  مصرف پارادی متیل آمینو بنزیلیدین ردانین : C12H12N2OS2

9- روشهای استخراج طلا

1-9 مقدمه

2-9 استخراج ذرات طلا با استفاده از فنون طلا شویی (Flushing)

1-2-9 لاوک یا تشت طلاشویی (Goid pan)

2-2-9 گهواره طلاشویی (miners Cradie)

3-2- 9 بند یا سرهای تخته ای (Sluice Box)

4-2-9 دستگاه لاروب (The Dredge)

3-9 روش ملغمه کردن (The amalgamtion process)

4-9 روش کلریناسیون (chlorination)

5-9 استخراج طلا به روش سیانوراسیون (Cyanidation)

1-5-9 تاریخچه

2-5-9 مکانیزم حلالیت طلا در محلولهای سیانید

3-5-9 عوامل مؤثر در حلالیت طلا در محلولهای سیانیدی;

1-3-5-9 تأثیر غلظت سیانید و اکسیژن;

2-3-5-9 تاثیر غلظت یون هیدروژن;

3-3-5-9 تأثیر حرارت;

4-3-5-9 تأثیر نور و سطح;

5-3-5-9 تأثیر همزدن محلول

6-3-5-9 تأثیر یونهای خارجی;

4-5-9 پیچینگ سیانیدی طلا

5-5- 9 بازیابی طلا از محلولهای سیانیدی;

1-5-5-9 ترسیب طلا از محلول سیانیدی با استفاده از فلز روی (Zn)

2-5-5-9 جذب طلا ازمحلول سیانیدی با استفاده از کربن فعال

مکانیزم جذب سطحی;

روش کار

7-9 فرآیند تیواوره برای استخراج طلا

 مقدمه

برای قرن ها، طلا به ویژگی های منحصر به فرد، نایابی، زیبایی، و عدم فناپذیری، مورد توجه همیشگی انسانها بوده است. کشورها طلا را به عنوان ذخیره ثرونت ووسیله ای برای تبادل معاملاتیپذیرفته اند و افراد برای کسب اطمینان از تغییرات و عدم ثبات پولهای کاغذی، همواره بدنبال خرید و ذخیره طلا بوده اند. در حال حاضر، معاملات طلا بجای شیوه های سنتی استفاده از شمش، سکه و جواهرات، در بازارهای بورس بین المللی صورت می گیرد. قراردادهای سلف خرید و فروش طلا، از ابزارهای معاملاتی با ارزش هستند که تولید کنندگان تجاری و مصرف کنندگان طلا از آنها استفاده می کنند

طلا در طبیعت به صورتهای مختلفی یافت می شود: در ترکیبات نقره و سرب، رگه های کوارتز، طلای بستر رودخانه و یا به همراه سولفیدها، در آب شور مقادیر قابل توجهی طلا یافت می شود اما استحصال آن مقرون به صرفه نیست

تلاشهای اولیه برای کسب طلا از هنگام اولین سفر دریایی کریستلف کلمب صورت گرفت. از سال 1492 تا 1600، کشورهای آمریکایی شمالی و جنوبی و جزایر واقع در کارائیب بیشترین میزان استخراج طلا را داشتند و معاملات تجاری عمدتا توسط این کشورها انجام می شود. در اواسط قرن 17، کلمبیا، پرو، اکوادور، پاناما، و جزایر اطراف آن بیش از 61% از طلای کشف شده جدید را در اختیار گرفتند. در قرن 18، این کشورها 80% طلای جهان را عرضه می کردند. پس از اکتشاف طلا در کالیفرنیا در سال 1848، آمریکای شمالی به عنوان بزرگترین تولید کننده و عرضه کنده طلای جهان شناخته شد. از سال 1850 تا 1875 مقدار اکتشاف طلا در جهان از 350 سال گذشته آن، بیشتر شد و در سال 1890، رگه های یافت شده طلا در آلاسکا و یونان مهمترین منابع طلا شناخته شدند و تنها اندک زمانی پس از آن، طلا در آفریقا کشف شد و امروزه، بزرگترین تولید کنندگان طلا : آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، چین، اندونزی و روسیه هستند

ایلات متحده آمریکا، اولین نقش رسمی مبادلاتی طلا به عنوان پولرا در سال 1792 اجرا کرد و کنگره پشتوانه پول کشور را با دو فلز طلا و نقره تعیین نمود. طی رکود بزرگ اقتصادی در دهه 1930، بیشتر کشورها برای تثبیت بیشتر وضعیت اقتصادی، پول خود را از طلا جدا کردند، بار دیگر، در سال 1944 طلا به سیستم پولی بازگشت و آن زمانی بود که معاهده (Bertton Woods) ارزش پول کاغذی کشورهای جهان را با دلار آمریکا تعیین کرد که خود دلار نیزپشتوانه طلا را بخود گرفت. این معاهده تا سال 1971 پایدار بود و سرانجام نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، بالغو این قرارداد، به تسلط طلا بر دلار پایبان دادژ در حال حاضر، قیمت طلا به صورت آزاد و با چرخه عرضه و تقاضا تعیین می شود و عوامل سیاسی و اقتصادی در تغییر است قیمت آن نقش دارند

طلا یکی از کالاهای تجاری حساس و حیاتی است. از ویژگی های این فلز قیمتی می توان به این موارد اشاره کرد: بهترین هدایت کننده الکتریسیته، مقاومت بسیارزیاد در مقابل خوررگی و نیز یکی از مواد پایه که در ترکیبات شیمیایی و ابزارهای جدید مورد استفاده قرار می گیرد

در حال حاضر طیف وسیعی از شرکتهای معدنی، تولید کنندگان، بخشهای صنعتی و مصرف کنندگان در معاملات طلای بازارهای بورس جهانی فعالیت دارند و از آنجایی که بطور سنتی، طلا ثروت و سرمایه محسوب می شود، بسیار از سرمایه گذاران اقدام به تبدیل بخشی از سرمایه های خود به این فلز گرانبها و خرید و ذخیره آن می نمایند

1- تاریخچه طلا

طلا اولین عنصری است که انسانها تحت عنوان فلز آنرا شناختند. در اواخر عصر حجر و آغاز قرن نو سنگی ( عصر حجر جدید neolithic ، 8000 سال قبل از میلاد مسیح) آب  وهوای جهان تا حد زیادی تغییر کرد. نواحی زیادی خشک شدند، و ناگزیر به ایجاد اقامتگاههای دائمی در اطراف رودخانه هایی مثل فرات، دجله و نیل گشتند. اولین یافته های باستانشناسی که به مصر باستان و بین النهری باز می گردد، حکایت از آن دارد که سومریان در 3000 سال قبل از میلاد در آنجا مقیم بودند. یافته های مهمی نزدیک وارنای جدید، mosern Varna در کرانه سواحل دریای سیاه در بلغارستان به دست آمده است. ابتدا از طلا در مذهب هنر و Insian Vedanta (1000 سال قبل از میلاد) و نوشته های هرودوتوس Herodotus (484- 425 سال قبل از میاد) و وصیت نامه های قدیم (1000 سال قبل از میلاد) نام برده شد.زمان قبل از میلاد مسیح مصر اصلی ترنی کشور دارنده طلا بود و این وضع را تا 1500 قبل از میلاد حفظ کرد. تولید طلا در 1300 سال قبل از میلاد به حد اعلاء خود رسید. در آن زمان اولین قوانین تولید طلا با مجوز انحصاری فرعون وضع شد. در 2700 سال قبل از میلاد از حلقه های طلا به عنوان پول استفاده می شد؛ اولین سکه های طلا در 600 سال قبل میلاد به ظهور رسید

منشاء طلای استفاده شده توسط مصریان نامشخص است. بخش عمده آن به نظر می رسد از حبشه در مصر باستان آمده باشد اما مقادیر قابل توجهی در پی سفرهای مکرر به پونت“Punt”وارد شد. ایالات حاص بهرهمند از طلا در مصر بر روی کشورهای همسایه اثر گذاشتند. کشور او فیرophir ذکر شده توسط حضرت سلیمان که در قرن 10 قبل از میلاد بر اسرائیل حکومت می کرده، به عنوان منشاء طلا می تواند معادل پونت باشد. اما هندوستان غیر ممکن است فروشنده و عرضه کننده بوه باشد. تجارت طلای مصریان بخصوص تحت انگیزه دریانوردی فینیفیه ای ها و رومی ها توسعه یافت. گرچه مصر اصلی ترین کشور ارائه دهنده طلا تا تقریباً یکسال قبل از میلاد بود، با این همه طلا در مناطق دیگری همچون هندوستان india، ایرلند Ireland ، بوهمیا Bohemia ، کوههای کارپاتیان، Carpathian Mountains ، گاال Gaul  در  Iberian peninsula  و caucasus پیدا و استفاده می شد

حتی در زمانهای قدیم مالکیت طلا از حاکمی به حاکم دیگر از راه فتح منطقه و مجموعه قبایل تغییر می کرد. الکساندر، Alexander بزرگترین مالک طلای هند و نیز بخشهای مهمی از گنج فراعنه بود. رومیها فلز کمی در نواحی خود داشتند اما سفرهای نظامی آنها مقادیر زیادی را به صورت غنیمت جنگی برای آنها به ارمغان آورد؛ آنها همچنین از ثروت های معدنی کشورهای تحت سلطه به خصوص اسپانیا که بش از 40000 برده در آن به معدنکاری گمارده شده بودند بهره برداری می کردند. تجمع شمش ها و سکه های طلا به مقدار وسیعی رسید. سپس، طلای بیشتری برای کالاهای تجملاتی استفاده شد و در پایان امپراطوری رم کاهش طلا پدیدار گشت

با ظهور مسیحیت در اروپ در زمان قرون وسطی تلاش برای یافتن طلا کاهش یافت. علاوه بر این، تا آغاز قرون وسطی هیچ قدرت سیاسی غالبی برای سازماندهی تولید طلا در مقایس زیاد وجود نداشت. در اروپا تنها رسوبات کوههای Alps, Carpathians , Sudeten اهمیت داشتند خارج از اروپا طلا در هند، ژاپن و سیبری تولید می شود

در پی کشف آمریکای جنوبی توسط اسپانیائیها در اواخر قرن پانزدهم، آنها مقادیر قابل توجهی طلا را از این جهان جدید به اروپا منتقل کردند. اگر چه فاتحان، صنعت معدنکاری عظیمی را در آمریکای مرکزی تأسیس کردند، اما تلاشهای آنا برای افزایش تولدی طلا با موفقیت همراه نبود؛ اکثر یافته ها متشکل از نقره بود. این امر تا کشف رسوب در بریل ادامه داشت، در برزیل افزایشا قابل تومجه تولید طلا گزارش شد. این رسوبات از سال 1725 تا حدود 1800 استخراج شد

بعد از حدود سال 1750 طلا درمقیاس زیادی در گل و لای های شرقی کوههای اورال استخراج شد. در سال 1840، طلای رسوبی در سیبری کشف شد. رسوبات روسیه توسط سزار، Czars و مالکان زمین که باید مالیاتهایشان را با طلا بپردازند استخراج گردید. روستها تقریباً یک پنجم محصول طلای جهان را تولید کردند این نسبت تا به امروز حفظ شد

کشف طال در کالیفرنیا در سال 1848 تولید طلا را تا حد زایدی افزایش داد. قوانین خاص در بخشهای غری ایالات متحده وضع شد که به معندنکاران خصوصی حق مسلی را در مورد معادن می داد. این ضوع ادامه داشت تا وقتی که رسوبات طلا در استرالیای شرقی (1851)، نوادا Nevada (1859)، کلرادو (1875)، آلاسکا (1886)، نیوزیلند و استرالیای غربی (1892)، و کانادای غربی ( 1896) یافت شد. به هر حال، این رسوبات خیلی زود اهمیت خود را از دست دادند

قوی ترین انگیزه ها مستعد تولید طلا بود بواسط‍ اکتشاف میادین طلا در “وایت واتر زراند”، Wit watersrand در آفریقای جنوبی در سال 1885، این رسوب بسیار غنی ظاهراً استخراج بهتری را در آینده تخمین می کمند. طلای آفریقای جنوبی خیلی زود در بازا جهانی جای خود را به دست آورد. محصول به طور متناوب افزایش یافت به جز در زان جنگ بوئر Boer war (1902- 1899) که این امر مدتی متوقف شد. در دهه 1970 تولید طلا در آفریقای جنوبی و بقیه جهان تثبیت شد. امروزه در آنجا بیشتر از 300000نفر برای تولدی طلا گمارده شده اند. کشف رسوبات زیاد طلا در برزیل در دهه هفتاد فعالیت های پیش بینی کننده ای را به وجود آورد مراکز جدید تولید Sierra pelada در برزیل، کانادا، استرالیا، و نزوئلا و New Guinea(ok tedi ) ایجاد گردید که موج تغییر عمده ای در توزیع جغرافیایی محصول طلای جهانی شد

معدن طلا در غنا Ghana (gold Coast) تنها برای بازی کردن یک نقش در قرن بستم آغاز شد. با این همه، رسوبات پیش از قرون وسطی شناخته شده بودند. تولید طلا در زیمباوه و بخش شرقی علفزارهای آفریقای جنوبی حد متوسطی را بوجود می آورد اما نه مقدار معینی در تلوید کلی آفریقای جنوبی

کل محصول طلا در عهد عتیق در حد ارزیابی شده، تقریبی است. نزدیک سقوط امپراطوری رم این محصول تقریباً 10000t بود. رقم کل تولید t 3000-2000 را برای قرون وسطی در نظر گرفته اند. قبل از کشف آمریکا، تولید سالانه جهانی به حدود t 5رسید

تولید سالانه به t10 در سال 1700 رسید و در سال 1800 به t15 و در سال 1848به t40 افزایش یافت. تا اینکه رسوبات کالیفرنیایی کشف شد. اوایل 1852، بیش از t/a 200 استخراج شد اما تولید به تدریج تا سال 1890 کاهش یافت. پس از آن، میزان خروجی زیاد معادن آفریقای جنوبی تولید سالانه جهانی را در سال 1904 به t500، در سال 1907 به t700 و در سال 1936 به t1000 رسانید. این رقم به t1700 رسیده که کشورهای بلوک غرب نیز در آن به مقدار t300 سهم دارند

تولید طلای کل جهان تا به امروز t105 افزایش یافته است. بیشاز یک سوم طلای موجود توسط بانکهای مرکزی ملل صنعتی غربی به عنوان پول رایج نگهداری می شود. حتی سهم بزرگتری در دست بخشهای خصوصی است، و مقدار زیادی از آن به شکل جواهرات می باشد. کراگراندها  krugerrands تنها t2000 به حساب می آیند و مقادیر کمتری در صنعت به گردش خد ادامه می دهند سهم بخش خصوصی در تولید کل تا به امروز میان آفریقای جنوبی (%40)، ایالات متحده (%15) امپراوریهای قدیمی(%10)، بریتانیای قدیم(%10)، استرالیا(%10) و کانادا(%5) تقسیم می شود

در عهد عتیق، دانه های طلا به شستن سینگهای کف رودخانه به دست می آمد که کار سختی برای رسیدن به مطلوب بوده از 3900 سال قبل از میلاد طلای رسوبی به تکه های بزرگتری ذوب شد. مصریان باستان ابتدا به دنبال استخراج سنگهای طلا بودند. خرد کردن سنگها و شستشو اغلب بر عملیات حرارتی تقدم دارد

آنالیز یافته های باستانشناسی حاکی از آن است که در مصر جداسازی طلا از نقره و مس احتمالاً تا اوایل 2000 قبل میلاد امکان پذیر بود. با گداختن مواد به همراه نمک نقره جدا شده و کلرید نقره به دست می آمد. آلیاژ طلا – نقره طبیعی، electrum magicurn به اجزاء خود تجزیه شد. گرفتن مس بصورت سرباره با افزودن سرب به دنبال گرفتن فلز با ارزش از سرب، Cupellation روشی آشناست

در اسپانیا، رومیان روش استخراج سریع را ابداع نمودند که در آن جرمهای عظیم سنگها از ارتفاعی پرت شده، خرد می شد و سپس با جریانهای آب حرکت داده می شد. ملغمه کردن، Amalgamation احتمالاً از آن زمان به وجود آمد، زیرا آن اولین بار در مقاله ای ردر قرن یازدهم بعد از میلاد عنوان شد. در قرون وسطی، ذوب با سرب و گرفتن فلز از سرب پیشنهاد شد. دستگاههای سنگ شکن آبی نیز برای نرم کردن سنگ معدن معرفی شد و معندکاران پردازش سنگهای طلای حاوی آرسنیک را با روش تشویه ، Roasting آموختند

کیمیاگران تلاش کردن تا طلا را با تغیر فلزات پایه بسازند. این امر میسر نشد تا پایان قرن هجدهم که مفهوم کلی آن غلط اعلام شد و این نظریه رد گردیده به هرحال، این تلاشها منجر به در ک هرچه بهتر فرآیندهای شیمیایی تا آغاز علوم طبیعی واقعی گردید

قرن هفدهم شاهد کشف تصفیه طلا، inquartation،یعنی جداسازی طلا ونقره با اسید نیتریک و Affination، یعنی جدا سازی توسط اسید سولفوریک بود. با پیشرفت  صنعت در قرن نوزدهم روشهای جدیدی جای روشهای قدیم را گفرتند اما برخی از روشهای قدیم هنوز هم حائز اهمیت هستند. تولید طلا به عنوان محصول فرعی فرآیندهای متالورژیکی دیگر ( مثلاً تصفیه مس، روی و سرب) نقش بسیار مهمی را در آلمان بازی می کرد. در سال 1863، روش کلری کردن، chlor ination پلتنر، plattners موفق به تصفیه طلا با گارکار گردید

تصفیه با الکترولید طبق WoHL WILL در سال 1878 ارائه گردید. و هنوز هم برای تمام طلاهای تصفیه شده عیار 9995 و 9999 استفاده می شود. از سال 1888، لیچینگ سیایندی مزایای اقتصادی سنگهای وایت واترزراند را ممکن ساخت چرا که این سنگها انعطاف پذیری کمتری را نسبت به روشهای دیگر داشتند و این به خاطر توزیع خلوص طلا بود. از سال 1970، لیچینگ سیانیدی جای خود را به فرآیند کربن در پولپ Carbon- in- pulp proces (GIP) داد که با تصفیه پودر سنگ لیچ شده انجام می گرفت، اخیراً مشکلات اکولوژیکی ناشی از شستشوی سیانیدی به خاطر واکنش سیانیر در فاضلاب ها با پراکسیدهیدروژن بروز نمده است

گسترش تولید طلا در رزوگارا اخیر به خاطر مکانیزه شدن انتقال سنگ معدن و بهره برداری از آن است. در آمریکای جنوبی، استخراج دستی سنگهای معدن دوباره انجام می گیرد این سیاستگذاری معیارهایی همچون اشتغالزایی، ایجاد شغل برای 500000نفر را تحت تأثیر قرار داده استخراج با حلال به عنوان روشی جید دبرای تصفیه موثر و سریع طلا، مورد تحقیق و بررسی است


2- خواص

تمایز میان فلزات پاهی و نجیب در بسیاری موارد اختیاری است و به طور کلی با بررسی علمی و داده های متداول تعیین می شود. طلا فلزی است نجبیب و باتمام معیارهای این گروه از عناصر مطابقت می ند: مقاوم در برابر هوا، رطوبت و نوش نرمال- طلا در میان فلزان قابل توجه است زیرا به طور طبیعی تقریباً در حالت عنصر یافت می شود

1-2 فیزیکی

طلا عنصری است فلزی با عدد اتمی 79، جرم اتمی 19696654‌دمای ذوب  43/1064 ، دمای جوش 2808 و چگالی g.cm3 32/

رنگ این فلز زرد سیر است، ولی وقتی از روشهای فراریت یا رسوبی بدست می آید به رنگ بنفش سیر، ارغوانی یو یا قرمز سیر می باشد. این فلز دارای خواص صیقل پذیری خوبی بوده و دارای عالی ترین جلای فلزی است

تنها یک ایزوتوپ طبیعی و پایدار از طلا وجود دارد و آن هم ایزوتوپ 75 آن است. طلا دارای تقریبا24 ایزوتوپ رادیواکتیو است که در میان آنها 5لیزوتوپ نیمه پایدار هسته ای وجود دارد که این ایزوتوپها از Au177 شروع و به Au204 خاتمه می یابند. زمان نیمه عمر گونه های رادیواکتویز طلا از 35/0 ثانیه که متعلق به Au 177 است تا d183 روز که مختص به Au195 است متغیر می باشد

مهمترین رادیو ایزوتوپ طبیع طلا که در داروسازی استفاده می شود 195Au است ه اشعه های لا و ع را ساطع می کند. پیکربندی الکترونی طلا [Xe] 4F145d106s1 است. شعاع اتمی آن nm 1439/0 می باشد. شعاع یونی بای عدد کوئوردیناسیون 6، nm1379/0 برای +Au و nm 085/0 برای 3+ Au است

نقطه ذوب طلا نقطه ای ثابت است که در مقیاس دمی سال 1968 تعیین شده. واحد سلولی طلا مکعب با سطوح مرکز دار FCC( Face- centered cubic) با ثابت شبکه ( ao) nm 4081/0 است. زمانیکه طلا به طور طبیعی به وجود می اید معمولاً ظاهر کریستالی آنچنانی ندار. آن نخ مانند، برگی شکل و در اشکال کروی است که بر روی آن سطوح مکعبی، هشت وجهی و دوازده وجهی گاهی مشاهده می شوند. وقتی مقدار زیادی از طلای مذاب منجمد شود، یک مدل ویژه از حلقه های متمرکز بر روی سطح ظاهر می گردد

طلای خالص که به صورت مکانیکی تهیه ندشه باشد بسیار نرم است. سختی آن در مقایس موس Mohs، 5/2 می باشد و در مقیاس برینل HB 18 است. طلا رساناترین فلز است. آنرا می توان به صورت سرد کشید تا از آن سیمهایی با ضخامت کمتر از 10 میکرون به دست آید و سپس آنرا به لایه طایی به ضخامت um2/0 رساند. طلا را می توان بسیار جلا داد. خصوصیت نجیب بودن آن و رن درخشانش به آن جلای زرد زیبایی می دهد. لایه طلایی بسیار نازک مات است و رنگ آن آبی  سبز به نظر می رسد

مقیاس سنجش وزن طلا در ایران به حسب مثقال که برابر 4/4 گرم است و در خارج از ایران با مقیاس تروی TROY می سنجد که هراونس تروی ( OZ(TROY معادل با 103431/31 گرم است . درجه خلوص طلا را با عیار بیان می کنند. مقیاس عیار در حقیقت مقدار طلای خالص در 24 قسمت از کل فلز است، یعنی این که عیار طلای 100 درصد خالص، 24 است. بهتری طلای تجاری که در ساخت زیور آلات به کار می رود 15 تا 18 عیار است . سیکه های طلا عموما 6/21 عیار است، یعنی در آنها 90 درصد طلا وجود دارد

برخی خواص یدگرطلا در جدول  اورده شده است

2-2- خواص شیمیایی

از لحاظ شمیایی طلا یکی از م فعالترین فلزات به شمار می رود. طلا با آب، هوای خشک یا مرطوب، اکسیژن ( حتی در دمای بالا)، ازون ( O3)، نیتروژن (N2)، هیدروژن (H2)، فلوئور (F) ید(I)، سولفور (S) و سولفید هیدروژن (H2S) تحت شرایط نرمال واکنش نمی دهد

طلا در مقابل قوی ترین محلولهای قلیایی پایدار است. حتی هیراکسیدهای گداخته فلزات قلیایی بر روی طلا بی اثرند. همچنین نمکهای فلزان قلیایی با اسیدهای معدنی، و سولفیدهای فلز قلیایی به طلا حمه نمی کنند

طلا در تماس با تمام اسیدهای خاصل مثل: اسید سولفوریک (H2so4) اسید کلریک (Hcl)، اسید هیدروفلوئوریک  (HF)، اسید فسفریک (H3PO4)، اسید نیتریک (HNO3)، به جز اسید سلنیک  (Selenious acid; H2 SeO3) و خصوصاً تمام اسیدهای آلی، کاملاً مقاومت نشان می دهد

برای حل کردن طلا به صورت شیمیایی، بهتری را این است که اگر یک هیدروهالیک اسید hydrohalic acid با عامل اکسید کننده ای مثل اسید نیتریک، یک هالوژن، پراکسید هیدروژن یا کرومیک اسید  (Cro3) ترکیب شود، طلا حل می گردد. بدین صورت که از نیروی اکسنده، همراه با آن از قدرت کمپلکس سازی چندین ترکیب همزمان استفاده می شود

این خاصیت را می توان در محلولی مشهور، با نام تیزاب سلطانی، aqua regia یافت. تیزای سلطانی مخلوطی ازیک مول اسید نیتریک همراه با سه مول اسید هیدروکلریک است. عمل شدید اکسایش آن ناشی از نیتروسیل کلرید (Nocl) و کلر تولید شده از برهم کنش دو اسید است. همچنین طلا می تواند در ترکیبی از آب و هالوژن حل شود

3HCl+HNO3+AuAuCl3+2H2o+No

   تتراکلرو ئوریک اسید        AuCl3+HclAuHCl

طلا درمحلول های سیانیدی فلزات قلیایی ( حاوی یون سیانید – عامل کمپلکس ساز)، با وجود اکسیژن یا عوامل اکسید کننده دیگر همچون: بروموسیانوژن، 4- نیتروبنزوئیک اسید و 3- نیتروبنزن سولفونیک اسید، حل میگردد بدین شرط که به سرعت سیانیدها را نابود نکنند

4Au+8NaCN+2H20+o2 4Na[Au(CN)2]+4NaoH

طلا همچنین می تواند یا برم (Br) در دمای اتاق، و بافلوئور (F)، کلرات © ، ید (I)، تلوریم (Te) در دماهای بالاتر ترکیب شود

3/2 Cl2+ AuAucl

طلا شدیداً با پراکسیدهای فلزات قلیایی واکنش می دهد و او رات ها aurates را بوجود می آورد. اگر طلا و گوگرد را با هم حرارت دهیم با هم ترکیب نخوانند شد، ولی این فلز با وجود اکسیژن و محلولهای پلی سولفید فلزات قلیایی حل شده و تیو او ریتها و احتمالاً بعضی تیو اورات ها بوجود می آید

تصویر سرعت انحلال طلای خاصل در عوامل اکسید کننده مختلف را نشان می دهد. یکی از خصوصیات جالب طلا این است که میتواند به صورت سولی و یا کلوئیدی در آید. سولی های آبی طلا بر حسب اندازه ذرات آن می توانند به رنگهای قرمز، آبی یا ارغوانی درآیند. برای تهیه این گونه سولیها، می توان عوامل احیا کننده معمولی را مثل : تانن، فرم آلوهید، هیدرازین، فنیل هیدرازین، نمکهای آهن ( II)، دی اکسید سولفور، نمکهای هیدرازونیوم، اگزالیک اسید یا اسکوربیک اسید به ترکیبات طلا اضافه کرد

سولی زیبایی کاسیوس (CASSIUS) ارغوانی را می توان با اضافه کردن کلرید قطع (Sncl2)II به ترکیبات طلا به دست آورد

ترکیب پیچیده و بسیار پایداری دی سیانو اورات dicyanoaurate، به عوامل کاهنده قوی تری مثل روی نیاز دارد. نتایج مشابهی نیز با کربن فعال به دست می آید

وطلا می تواند با بسیاری از فلزات دیگر آلیاژ شود. در فرآیندهای متالوژیکی ( مثلاً فرآیند کوره بلند رب و کوره انعکاسی برای سنگ معدن مس) طلا و نقره روندی مشابه را طی می کنند. روی، سرب و مس به عنوان جمع کننده برای طلا، با تشکیل آلیاژ عمل می کنند. طلا بزرگترین میل ترکیبی را با روی (Zn) و به دنبال آن برای سرب (pb) و سپس مس (Cu) نشان میدهد. در فرآیند Parkes از روی برای خارج سازی طلا از سرب ذوب شده استفاده می شود. وجود تلوریم، سلنیوم، آنتیموان و بیسموت در طلای گرفته شده از سرب یک معضل عمده است، بخصوص در رابطه با فرآیند مکانیکی آن

طلا در دمای اتاق با جیوه می آمیزد تا آلیاژ ملغمه را شکل دهد می توان جیوه را با گرما دادن تقطیر کرد. از این ویژگی در فرآیند ملغمه کردن amalgamation ، و مطلا کردن استفاده می شود. طلا حالت های اکسایش 5+، 3+، 2+، 1+ دارد. حالت 5+ تنها در AuF5 و هگزا فلوئورواورات ها (v) مشاهده می شود

طلا در ترکیبات مختلف خود به صورت 1و 3 ظرفیتی ظاهر می شود. طلا تمایل بسیار زیادی در تشکیل کمپلکسهایی دارد که در آن همیشه به صورت 3 ظرفیتی می باشد

ترکیبات 1+ ظرفیتی طلا خیلی پایدار نیستند و عموماً به ظرفیت 3+ ظرفیتی اکسید شده یا این که به صورت فلز آزاد احیاء می شوند. البته این یک قاعده کلی است که ترکیبات فلزات غیر فعال(نجیب) به آسانی به فلز مربوطه می توانند احیاء شوند، در حالیکه احیاء ترکیبات فلزات فعال به آسانی میسر نیست. ترکیبات کمپلکس طلا می توانند به آسانی و پایدار با هالوژنها و گوگرد تشکیل پیوند دهند، در حالیکه این موضوع با پایداری کمتری با اکسیژن و فسفر و فقط با صورت ضعیفی با نیتروژن صورت می گیرد. کمپلکسهای طلا (III) معمولاً مربع سطح است که در آنها چهار گروه به طلا متصل شده اند. نمکهای 1+ طلا به طور کمی خطی هستند. کوئوردیناسیون 5 یا 6 گروهی نیز وجود دارد ولی کمایبند. طلا برخلاف نقره و مس می تواند تشکیل ترکیبات آلی فلزی حقیقتی دهد که همگی نیز پایدارند

در مشهورترین ترکیبات آلی فلزی طلا این فلز به منگنز (Mn) متصل می شود، که به عنوان مثال  می توان به  (C6tl5o)3PauMn(co)5 اشاره کرد. درا ین ترکیب دیده می شود که گروه تری فنوکسی فسفین طلا مثل یک هالوژن (I, Br, Cl) در منگنز که بونیل هالید عمل می کند

3- کیمیاگری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید