تحقیق خوانش سمبل های گزیده فرش ترکمن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق خوانش سمبل های گزیده فرش ترکمن در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق خوانش سمبل های گزیده فرش ترکمن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق خوانش سمبل های گزیده فرش ترکمن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق خوانش سمبل های گزیده فرش ترکمن در word :

شیوه زندگی هرملت وقومی آکنده ازآداب ورسوم،عقاید،ایده ها ووقایع تلخ وشیرین می باشد.هرقومی به تناسب نوع زندگی وکار خویش ونحوه ارتباط اجتماعی باسایر اقوام وجوامع دارای نگرش خاص خود نسبت به شیوه زیست می باشد.دروادی فرهنگ باید گفت هرملتی برای خود حماسه واسطوره هایی دارد که برای آن ملت مقدس وقابل احترام است.حماسه دردل ملت جای دارد ونماد،آرزوهای فروخفته،دست نایافته وسرکوب شده آن ملت است وقهرمان اسطوره ها روح وجسم انسانهای تابع آن ملت بشمار می روند. .ازاعتقاد باطل به خدایان متعدد دریونان باستان گرفته تاادعای خدایی فرعون درمصر،خورشید وستاره پرستی وطبیعت گرایی دربین جوامع بدوی همگی وجهی ازوجوه اسطوره واسطوره پرستی به شمار می روند.هیچ حماسه راستینی بی آنکه درقلب مردم نفوذکند نمی تواند علاقه مردم رابرانگیزاند وآنها را وادرا به حفظ وانتقال سینه به سینه این اساطیر نماید.هنرحماسی عبارت ازکشف جنبه های مهم وحیاتی عمل اجتماعی انسانهاست.حال باید پرسیدمجاز واستعاره چیست؟مجازهای استفهامی(که مبتنی است بر روابط مبتنی برحضور)درمقابل استعاره قرار می گیرد(که مبتنی است بر روابط مبتنی برغیاب)واین یعنی سرچشمه گرفتن مجاز ازواقعیت محض یک پدیده.

ریشه های خاستگاه اسطوره ای نه درتجربه،که درمیل بازنمایانده می شود.تکرار صورحماسه ها وسمبل هابه دلیل این نیست که مبتنی بر حقیقت اند بلکه دقیقا ازآنجا ناشی می شوند که درمقیاس جهانی،بهترین شیوه جلب توجه مخاطب به شمار می روند.دلیل مطلب نیز آنست که خواسته ها وآمال قلبی وموانع رسیدن به آنها عمیق ترین خواست ها ونگرانی های بشر رانشان می دهند.بنابراین دراین نظریه مفهومی ازسرشت فرهنگ مشترک بشری نهفته است.دراین رابطه فرایفرمالیست بزرگ غربی ادبیات وهنر را تقلیدی ازرؤیای کلی بشر می داند نه تقلید جهان. تمدن فرایند تولید صورتهای انسانی درطبیعت(بدون دخالت طبیعت) است. به قول فرای:

« اکنون طبیعت دردل انسانی نامتناهی جای دارد که شهرهای خود را ازدل کهکشان راه شیری

می آفریند.این واقعیت نیست،بلکه محدوده قابل درک یاقابل تخیل میل وکششی است بی انتها،جاودانه ولذا مکاشفه ای است»

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مقدمه ای بر هنر کاشی کاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق مقدمه ای بر هنر کاشی کاری در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مقدمه ای بر هنر کاشی کاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق مقدمه ای بر هنر کاشی کاری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق مقدمه ای بر هنر کاشی کاری در word :

صنعت کاشی سازی و کاشی کاری که بیش از همه در تزیین معماری سرزمین ایران، و به طوراخص بناهای مذهبی به کار گرفته شده، همانند سفالگری دارای ویژگی های خاصی است. این هنر و صنعت از گذشته ی بسیار دور در نتیجه مهارت، ذوق و سلیقه کاشی ساز در مقام شیئی ترکیبی متجلی گردیده، بدین ترتیب که هنرمند کاشیکار یا موزاییک ساز با کاربرد و ترکیب رنگ های گوناگون و یا در کنار هم قرار دادن قطعات ریزی از سنگ های رنگین و بر طبق نقشه ای از قبل طرح گردیده، به اشکالی متفاوت و موزون از تزیینات بنا دست یافته است. طرح های ساده هندسی، خط منحنی، نیم دایره، مثلث، و خطوط متوازی که خط عمودی دیگری بر روی آنها رسم شده از تصاویری هستند که بر یافته های دوره های قدیمی تر جای دارند، که به مرور نقش های متنوع هندسی، گل و برگ، گیاه و حیوانات که با الهام و تأثیر پذیری از طبیعت شکل گرفته اند پدیدار می گردند، و در همه حال مهارت هنرمند و صنعت کار در نقش دادن به طرح ها و هماهنگ ساختن آنها، بارزترین موضوع مورد توجه است.
این نکته را باید یادآور شد که مراد کاشی گر و کاشی ساز از خلق چنین آثار هنری هرگز رفع احتیاجات عمومی و روزمره نبوده، بلکه شناخت هنرمند از زیبایی و ارضای تمایلات عالی انسانی و مذهبی، مایه اصلی کارش بوده است. مخصوصاً اگر به یاد آوریم که هنرهای کاربردی بیشتر جنبه ی کاربرد مادی دارد، حال آن که خلق آثار هنری نمایانگر روح تلطیف یافته انسان می باشد، همچنان که «پوپ» پس از دیدن کاشی کاری مسجد شیخ لطف الله در «بررسی هنر ایران» می نویسد، «خلق چنین آثار هنری جز از راه ایمان به خدا و مذهب نمی تواند به وجود آید».

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق صنایع دستی و انواع آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق صنایع دستی و انواع آن در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق صنایع دستی و انواع آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق صنایع دستی و انواع آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق صنایع دستی و انواع آن در word :

از مجموعه تعاریف صنایع دستی، به نظر می رسد تعریف زیر که توسط گروهی از کارشناسان سازمان صنایع دستی ایران ارائه گردیده، دقیق تر و جامع تر باشد؛ چرا که با وضعیت فعلی این صنعت و هنر ارزنده انطباق بیشتری دارد: صنایع دستی به مجموعه ای از هنرها و صنایع اطلاق می شود که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه ی بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی محصولاتی ساخته می شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل، وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه ای می باشد.
با توجه به تعریف فوق و سایر تعاریفی که برای صنایع دستی ارائه شد، می توان ویژگی های زیر را برای محصولات دست ساخته قایل شد:
1- انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید، توسط دست و ابزار و وسایل دستی، برای تولید هر یک از فراورده های دستی مراحل متعددی طی می شود ولی انجام کلیه ی این مراحل به وسیله ی دست و ابزار و وسایل دستی الزامی نبوده و چنانچه تنها قسمتی از مراحل اساسی تولید به این طریق انجام شود، محصول تولید شده با توجه به مواردی که در تعریف ذکر شد، صنایع دستی محسوب می گردد.
2- حضور مؤثر و خلاق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصولات ساخته شده و امکان ایجاد تنوع و پیاده کردن طرح های مختلف در مرحله ی ساخت این گونه فراورده ها.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میزان مشارکت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با توجه به تعالیم و فرصت‌های موجود در حوزه هنرهای مختلف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی میزان مشارکت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با توجه به تعالیم و فرصت‌های موجود در حوزه هنرهای مختلف در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان مشارکت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با توجه به تعالیم و فرصت‌های موجود در حوزه هنرهای مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی میزان مشارکت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با توجه به تعالیم و فرصت‌های موجود در حوزه هنرهای مختلف در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میزان مشارکت و محرومیت زنان به نحو تاریخی و با توجه به تعالیم و فرصت‌های موجود در حوزه هنرهای مختلف در word :

تصاویر گذرایی که از دوره‌های مشخص پیشرفت سه شکل هنری ارائه دادیم به سختی برای نشان دادن میزان مشارکت و محرومیتی که زنان به نحو تاریخی و با توجه به تعالیم و فرصت‌های موجود در حوزه هنرها با آن مواجه بودند، کافی هستند. با این حال به بعضی از الگوهای فکری که در تجربه و بحث از علم زیبایی شناسی و هنرهای زیبا نفوذ داشتند، اشاره می کنند. شرایط واقعی اجتماعی مردان و زنان متعلق به طبقات مختلف [اجتماعی]، دوره‌های گوناگون تاریخی، و فرهنگ‌های مختلف، موجب شکل‌گیری این الگوها به نحو متنوع و متغیری شدند، الگوهایی که می‌توانیم
حقیقتاً در تمام حوزه‌های مفاهیم نامتناسب مربوط به قابلیت‌های زنانه که به صورت دوتایی و در تقابل با مفاهیم مربوط به همکاران مقتدر و مسلط مذکر ایشان وجود دارند، بیابیم. ایده مربوط به هنرمند حرفه‌ای در دوره مدرن، لایه دیگری نیز به این چارچوب‌های ارجمند تفکر اضافه می‌کند.
البته امور بسیاری طی قرن گذشته تغییر کرده‌اند، و امروزه هنرمندان پیشروی اندکی خود را با تحمیلات نزاکتی که زنان قرن نوزدهمی را به ستوه آورده بود، مواجه می‌بینند، و از طرفی زنان، دیگر از کسب تعالیمی که برای مردان مجاز بود محروم نیستند. آیا این امر بدین معناست که چارچوب‌های مفهومی کهنی که برای قرن‌های متمادی پابرجا بوده‌اند، نهایتاً از ضمیر خودآگاه پاک شده‌اند، چنین چیزی به شدت غیر متحمل است، هر چند این چارچوب‌ها به طور حتم همچون گذشته کاربرد ندارند. در فصل 5 به تأمل در مورد مفهوم هنر و هنرمندان امروزی خواهیم پرداخت و عملکرد [مفهوم] جنسیت در علم زیبایی شناسی را در دوره خودمان مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از اینکه به آن موضوع بپردازیم، بگذارید تا مسیری فرعی را جهت ملاحظه محدوده‌ای در حواشی بیرونی نظریه زیبایی شناسی برگزینیم، محدوده‌ای که دارای پیوستگی‌های سنتی بسیاری با زنان است: خوراک و خوردن. در اینجا عملکرد [مفهوم] فردیت را به شکل زیبایی شناسانه دیگری خواهیم دید و درک خود را از طنین [مفهوم] جنسیت در نظام‌های سنجشی توسعه خواهیم داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تجزیه و تحلیل یک اثر هنری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تجزیه و تحلیل یک اثر هنری در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تجزیه و تحلیل یک اثر هنری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تجزیه و تحلیل یک اثر هنری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تجزیه و تحلیل یک اثر هنری در word :

بخشی از فهرست تحقیق تجزیه و تحلیل یک اثر هنری در word

فصل اول : توضیح شیوه فرسک
فصل دوم : شرح کوتاهی از نقاشی
فصل سوم : تجزیه و تحلیل اثر

نقاشی دیواری نوعی دیوار نگاری بشمار می‌رود و از طریق رنگ آمیزی گچ و آهک مربوط با رنگ‌های محلول سرآب (شیوه کلاسیک) ایجاد می‌شود و این نقاشی‌های دیواری فرسک نام دارند.
در اروپا در قرن 13 در ایتالیا جهت تزئین قصرها از این سبک از نقاشی استفاده می‌شده که بعدها در قرن 16 به تکامل رسیده در یکی از عناصر اصلی تزئینی دیوار قصرها بشمار می‌رفته است از نمونه‌های بارز این سبک از نقاشی در اروپا می‌توان به آثار و افائل سرواینکان اشاره نمود.
در ایران نیز می‌توان بازمانده‌های کاخ پادشاهان صفوی در قزوین و اصفهان اشاره نمود البته قدمت این اشاره به دوران نوسنگی برمی‌آمد که آثار برجا مانده را بر صخرههای غر دوشه و میر ملاس منطقه کوهدشت لرستان می‌توان یافت.
نقاشی مدره آنتن اثر رافائل در کاخ و ایتکان، اشاره به نوعی آدمهایی فاصله به جهت در طرز تفکر ارسطویی و افلاطونی دارد.
اثر که در دوران رنسانس به وجود آمده شاکر علاقه نقاشی به شخصیت‌های فلسفی – الهی و حتی جنگجو می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاریخچه، سیر پیدایش، تحول و تطور صحنه پردازی در دوره مختلف تئاتر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاریخچه، سیر پیدایش، تحول و تطور صحنه پردازی در دوره مختلف تئاتر در word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاریخچه، سیر پیدایش، تحول و تطور صحنه پردازی در دوره مختلف تئاتر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاریخچه، سیر پیدایش، تحول و تطور صحنه پردازی در دوره مختلف تئاتر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاریخچه، سیر پیدایش، تحول و تطور صحنه پردازی در دوره مختلف تئاتر در word :

ارکان تئاتر: بازیگر، تماشاگر، صحنه، نویسنده، کارگردان و طراح صحنه می باشند.
و بعد افرادیکه فعالیت آن در پشت پرده جهت کار یک نمایش ضروری است از جمله: طراحان لباس، نور و گریم، مسئولین نور و صدا، گریمورها، مدیران صحنه و سالن، مسئولین کارگاههای دکور و لباس و یکدیگر یک مجموعه تئاتری.
در ادوار گذشته، نویسنده، بازیگر نیز بوده و بازیگر نقش اول کارگردانی نمایش را نیز بر عهده داشته ولی در اثر گذشت زمانی و لزوم تخصصی تر شدن کارها در تئاتر، مانند سایر هنر و علوم نیز تغییرات و تحولات بسیار رخ داده است به نحوی که امروز یک مجموعه تئاتری از افراد بسیاری تشکیل شده است که هر یک شغل و کار تخصصی خود را در این مجموعه بر عهده دارند و حتی در برخی از موارد کامپیوتر جای انسانها را گرفته اند. (از جمله نورپردازی، و تعویض صحنه ها) و انسانها فقط نقش یک برنامه ریز و سپس نقش یک اپراتور را ایفا می نمایند.
نقش طراحی صحنه چیست؟ طراح صحنه کیست؟
چم فورت می گوید: « طراح صحنه شخصی است که در نقاشی، ترسیم، مجسمه سازی، معماری و پرسپکتیو تجربه دارد و کارهای رنگ شده معماران و تمام انواع مختلف تزئینات لازم را در صحنه تنظیم و اجرا می کند».
در واقع طراح صحنه کسی است که فضای نمایش را می سازد. فضای فیزیکی را به کمک معماری و فضای احساسی را به کمک نور و طراحی صحنه چیزی نیست جز به وجود آوردن فضای متناسب و مطلوب و قابل قبول جهت به نمایش در آوردن یک متن نمایش با در نظر گرفتن موضوع، زمان، مکان، سبک و شیوه متناسب با نمایش و هماهنگ با کارگردان و گروه.
طراحی صحنه چه باید بکند؟ طراح صحنه باید برای دست یابی به موارد فوق علاوه بر داشتن اطلاعات تخصصی (و جامعی از معماری، نقاشی، پرسپکتیو، نقشه کشی ، نور، رنگ، موسیقی، هنر فیلم و سینما، و غیره) بوسیله فراگیری و مطالعه تاریخ (تاریخ تحولات اجتماعی، تاریخ هنر، تاریخ تحولات صحنه آرایی، تاریخ تئاتر، تاریخ لباس) سبک شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و غیره اطلاعات خود را تکمیل نموده و با آگاهی کامل نسبت به ارائه طرحها و ایده ها خود عمل نماید.

تحولات صحنه آرایی در سیر تاریخی خود به پنج دوره اصلی قابل تقسیم و مورد بررسی است:
1 – دوران قبل از قرون وسطی، از زمان پیداش هنر بودن باستان و روم باستان تا آغاز قرون وسطی).
2 – دروان قرون وسطی
3 – دوران رنسانس
4 – دوران پس از رنسانس تا پایان قرن نوزدهم.
5 – دوران قرن بیستم.
هنر معماری، مجسمه سازی و نقاشی و سایر هنرها در هنر یونان باستان از متکامل یافته ترین شکل هنری زمان خویش بشمار می‌روند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌ در word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عکاسی‌ ماکروفتوگرافی‌ در word :

اندیشه‌ انتقادی‌ در باب‌ عکاسی‌ در سده‌ی‌ بیستم‌، بحث‌هایی‌ در قبال‌ قبول‌ عکاسی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ شکل‌ هنری‌ درابتدای‌ این‌ قرن‌، آثاری‌ در باره‌ تأثیر عکاسی‌ بر رسانه‌های‌ هنری‌ قدیمی‌تر، تحول‌ تاریخ‌ این‌ رسانه‌ و آثار اخر نویسندگان‌ و در راستای‌ ارائه‌ی‌ نظریه‌ی‌ در باره‌ این‌ راسانه‌ را در بر می‌گیرد.
بسیاری‌ از آثار متأخر در زمینه‌ عکاسی‌ معطوف‌ به‌ جریانهای‌ گوناگون‌ اندیشه‌ی‌ پسی‌مدرن‌ در راستای‌ شالوده‌شکنی‌مدرنیسم‌ در هنر است‌.
در نظر نویسندگان‌ و هنرمندانی‌ که‌ این‌ آثار اخیر را عرضه‌ کرده‌اند، پسی مدرنیسم‌ را بحرانی‌ در فرآیند بازنمایی‌ غرب‌تعریف‌ کرد و عکاسی‌ نقش‌ بسیار مهمی‌ ر در آن‌ ایفا کرده‌ است‌.
بسیاری‌ از نظریه‌پردازان‌ مطرح‌ حوزه‌ی‌ عکاسی‌ را به‌ خاطر سرشت‌ بینا رشته‌ایی‌اش‌ مورد توجه‌ قرار می‌دهند. شاید تنها خصلت‌ غالب‌ این‌ رسانه‌ انعطاف‌پذیری‌اش‌ باشد. این‌ نکته‌ با کاربردهای‌ گوناگون‌ این‌ رسانه‌ در عرصه‌ فرهنگ‌روشن‌ می‌شود. کاربردهایی‌ که‌ تنها بخش‌ اندکی‌ از آنها وجه‌ی‌ هنری‌ دارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش در word دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش در word :

بخشی از فهرست مقاله نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش در word

فصل 1: مقدمه نشانه شناسی و خاستگاه فلسفی
1-1 نشانه چیست ؟
1-2 نشانه شناسی
1-3 ساختارگرایی و نشانه شناسی ( دیدگاه سوسور)
1-4 خاستگاه فلسفی
1-5 طبقه بندی پیرس
1-6 نشانه‌های طبیعی و نشانه‌های مصنوعی
1-7 هدف نشانه‌ها
1-8 نظریه‌ی نشانه شناسیک

فصل 2: ملاحظات نظری
2-1 در مکتب پراک
2-2 فرایند نشانه شدن ابژه
2-3 Semiotics
2-4 نشانه از دید سوسور
2-5 نشانه از دید پیرس
2-6 تکامل دسته‌بندی پیرس
2-7 دیگر تقسیم‌بندی‌ها
1-2-7 مثلث معنایی آگرن وریچاردز
2-2-7 الگوی متز
3-2-7 الگوی معنایی فرگر
4-2-7 مربع نشانه شناسی گریماس
5-2-7 الگوی کریستال
2-8 دلالت صریح و ضمنی
2-9 روابط همنشینی و جانشینی
2-10 رمزگان
1-2-10 دسته‌بندی ژان پل سیمون
2-2-10 دسته‌بندی امبرتواکوا
3-2-10دسته‌بندی بارت

فصل 3: طبقه‌بندی نظام‌های نشانه‌ای
3-1 طبقه‌بندی کوزان
3-2 طبقه‌بندی اسلین
3-3 پرسشنامه‌ی پاویس

فصل 4: بازیگر
4-1 نشانه‌ای شدن روی صحنه
4-2 روابط مکانی
4-3 بازیگر و شخصیت
4-4 بازیگر پل ساز
فصل 5: کنش
5-1 6عامل سازنده کنش
5-2 الگوی کنشی گرماس
1-5-2 الگوی کنشی گرماس / سجودی
2-5-2 الگوی کنشی گرماس / پرویز
3-5-2 الگوی کنشی گرماس / آلن آستین و جرج ساونا
5-3 اهمیت الگوی کنش و محدودیتها
5-4 انواع کنش از دید کرالام
5-5 کنش گفتار
1-5-5 تفاوت مکالمه‌ی دراماتیک از معادل روزمره
2-5-5 طبقه بندی آستین از کنش‌های غیر بیانی
3-5-5 تئودورف، گزاره و ؟؟؟
5-6 نیت و هدف
5-7 زمان کنش
5-8 حرکت و نظام نشانه‌های حرکت
1-5-8 اصول حرکت
2-5-8 کارکردهای حرکت
3-5-8 سیگنال حرکتی
4-5-8 سه نوع اصلی صحنه‌ای
5-9 دستگاه مختصات سه بعدی کنش
5-10 الزامات ذهنی کنش

فصل 6: تأویل کنش
6-1 تأویل
6-2 تأویل در مباحث مدرن
6-3 نیت مولف
6-4 گفتگو با متن
1-6-4 سه درجه‌ی معنا
2-6-4 پایگان معانی از نظر دانته
3-6-4 انسجام معنایی
4-6-4 انتقاد به نشانه‌ شناسی – دریدا
6-5 ارتباط رقمی یا قیاسی
1-6-5 عناصر ارتباط کلامی
2-6-5 الگوی ساده‌ی ارتباط تئاتری
6-6 عملیات تفسیری

هدف از این پژوهش استفاده از نشانه شناسی در فرایند بازیگری، به خصوص کنش وی و بازخورد آن در تاویل کنش توسط مخاطبان میباشد.
این مقاله سعی دارد به سوالات زیر پاسخ دهد:
1.درام، برای انتقال پیامهایش از چه نشانه هایی استفاده میکند و تماشاگران چگونه معناهای آن را در می یابند؟
2.نشانه شناسی چه علمی است و الگوهای کنشی کدامند؟
3.چگونه میتوان به یک ساختار سه بعدی از کنش دست یافت؟
4.و در آخر، تاویل چیست و تاویل کنش به چه شکل صورت می پذیرد؟
در این پژوهش با روش مقایسه نظریه ها و تعمیم آنها به ساختار مختصات سه بعدی کنش دست یافته ام که امیدوارم قابل استفاده کارگردانان،‌ بازیگران و علاقمندان در درک بهتر متن و اجرای تئاتری باشد.

نشانه چیست؟
«به گفته امبرتو اکو «نشانه تمامی آن چیزهایی است که بر پایه قراردادی اجتماعی و از پیش نهاده، چیزی را به جای چیز دیگری معرفی میکنند. نشانه شناسی نظریه ای است درباره دروغ»
«عناصر یک نمایش دراماتیک- از جمله زبان گفتگوها، دکور، حرکت های بازیگران، لباس، چهره آرایی، زیر و بم صدای بازیگران و بسیاری از نشانه های دیگر هر یک به روش خود به پیدایش معنای آن نمایش یاری میرساند. هر عنصر نمایش را میتوان نشانه ای Sign دانست که بخشی از معنای کلی یک صحنه، یک رخداد، یا یک لحظه‌ی رویداد را در خود دارد.»
نشانه شناسی
«نشانه شناسی، شاخه ای از دانش بشری است که موضوعش نشانه ها و چگونگی کاربرد آنها برای ارتباط میان انسان ها و برای انتقال معناست.»
تعریف نشانه شناسی از نظر کرالام عبارت است از: «علمی است که به مطالعه چگونگی تولید معنی در جامعه می پردازد. بنابراین نشانه شناسی به یک اندازه به مساله فرایند های دلالت و ارتباطات، یعنی به مطالعه شیوه های تولید و مبادله معنی می پردازد. نشانه شناسی – دست کم به شکل آرمانی- یک علم چند رشته ای (multidisciplinary) است که یک هدف عام مشترک، یعنی درک بهتر رفتار معنا دار انسان، به آن وحدت می بخشد.»
ساختار گرایی و نشانه شناسی
«فردیناند دوسوسور زبان شناس سوئیسی، اولین فردی بود که در قرن حاضر با رویکرد جدیدی به مطالعه زبان پرداخت. کتابش (دوره زبان شناسی عمومی) در سال 1915 یعنی پس از مرگش منتشر شد. او معتقد به یک مطالعه ساختاری بود که ابعاد در زمانی (تاریخی) و همزمانی (معاصر) زبان را شامل میشد. وی میان زبان (langue) و گفتار (parole) تفاوت قائل بود. تلقی زبان به عنوان یک نظام نشانه شناختی حاصل مطالعات سوسور بود. در این نظام نشانه شناختی، نشانه زبانی (زبان) بیشتر در اصطلاحات دو گانه ای همچون «دال» و «مدلول» یا «صدا- تصویر» و «مفهوم» ارائه گردید. هر دو وجه نشانه زبانی اختیاری اند. به همین دلیل، زبان میتواند نظامی خود تنظیم و انتزاعی و مستعد تاویل باشد. از تاثیر متقابل شباهت ها و تفاوت های میان دال هاست که معنا تولید میشود و برای درک این معنی به یک رویکرد ساختگرا نیاز داریم که در این رویکرد «اجزای» زبان در ارتباط با «کل» در نظر گرفته شوند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق پیانو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق پیانو در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پیانو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق پیانو در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق پیانو در word :

پیانو را آقای بارتولومئو کریستوفوری در سال میلادی در شهر پادووای ایتالیا اختراع کرد. قبل از اختراع پیانو از سازی قدیمی‌تر به نام «هارپسیکورد» (Harpsichord)استفاده می شد. تفاوت عمده و مهمی که پیانو با سازهای مشابه قبل از خودش داشت آن بود که در سازهای مشابه قبلی، شدت صدای حاصل از فشرده‌شدن یک کلاویه، مستقل از شدت ضربه واردشده بر کلید پیانو، مقداری ثابت بود، اما در پیانو نوازنده قادر بود با ملایم ضربه‌زدن به کلیدها صدایی نرم‌تر ایجاد کند، یا با ضربات محکم‌تر صدایی درشت‌تر با پیانو تولید کند. همین ویژگی باعث شد که به سرعت پیانو مورد توجه آهنگسازان قرن هجدهم میلادی قرار بگیرد.

نام‌گذاری
نام کامل ساز پیانو، پیانو فورته (Pianoforte) است، که از دو قسمت پیانو به معنی ملایم و فورته به معنی قوی تشکیل شده‌است، و به خوبی منعکس کننده توانایی این ساز در تولید صداهای ملایم و قوی می‌باشد.
پیانو‌های اولیه ابعاد بزرگ، و شکل خاصی داشتند. آن‌چه که در اصطلاح به آن پیانوی بزرگ گفته می‌شود (و در ایران با نام نادرست پیانویرویال شناخته می‌شود) غالباً بیش از دو متر طول دارد و دارای در بزرگی‌است که برای هرچه‌بهترشدن صدای پیانو، معمولاً در هنگام نواختن ساز این در را در وضعیت نیمه‌باز توسط پایه کوچکی ثابت می‌کنند. انواع دیگر پیانو با نام‌های پیانوی ایستاده یا دیواری (Stand یا Upright) پیانوی چهارگوش (Square) و غیره، ابعاد کوچک‌تری دارند و برای مصارف خانگی یا در اماکن عمومی طراحی شده‌اند.

انواع پیانو
پیانو دیواری (Vertical – Upright)
پیانو اسپینت
پیانو کنسول
پیانوی بزرگ البته پیانو‌های بسیار زیادی در گذشته رایج بوده‌اند. برای مثال پیانوهای گنجه‌ای، صرافی، میزی، میز منشی، دوطبقه و انواع دیگر. ولی امروزه دیگر آنها رواج ندارند و از پیانو‌های پیشرفته تر استفاده می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رایگان آزمایش رنگرزی لیف پشم با رنگزای روناس در3 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رایگان آزمایش رنگرزی لیف پشم با رنگزای روناس در3 در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رایگان آزمایش رنگرزی لیف پشم با رنگزای روناس در3 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رایگان آزمایش رنگرزی لیف پشم با رنگزای روناس در3 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رایگان آزمایش رنگرزی لیف پشم با رنگزای روناس در3 در word :

وسایل مورد نیاز :
بشر (به عنوان حمام رنگرزی )، همزن ، دما سنج ،پیپت ، پیست ، استوانه مدرج ، هیتر ، رنگزای روناس ، کالای پشم ، آب مقطر، اسید استیک ، زاج سفید .

هدف از ازمایش : بررسی اثر مقدار دندانه بر فام و ثبات کالای پشم رنگ شده

تئوری آزمایش : در این آزمایش در 3 بشر ابتدا پشمها را با شرایط یکسان رنگ میکنیم و پس از رنگرزی الیاف را دندانه میدهیم با این تفاوت که مقدار زاج در سه بشر متفاوت است پس از دندانه آزمایش ثبات رنگ را هم برای کالاها انجام میدهیم .

روش کار : سه نمونه پشم به مقدار (0.2gr) را به همراه روناس و اسید به درون بشرها ریخته و طبق منحنی رنگرزی عمل میکنیم .

محتویات حمامهای رنگرزی : : روناس (20%) ، اسید استیک (5%)
= 1cc 1 / 5 * 0.2 = مقدار اسید
0.8cc = 5 / 20 * 0.2 = روناس
20 – ( 1 + 0.8 ) = 18.2 cc = آب مقطر
پس از رنگرزی آنها را آبکشی نموده و سپس آنها را دندانه میدهیم .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید