تحقیق دیرگدازهای کربنی و گرافیتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق دیرگدازهای کربنی و گرافیتی در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق دیرگدازهای کربنی و گرافیتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق دیرگدازهای کربنی و گرافیتی در word

تعریف دیرگداز    
انواع دیرگداز    
کاربرد دیرگدازها    
تقسیم بندی دیرگدازها    
دیرگدازهای کربنی وگرافیتی    
دیرگدازهای حاوی کربن و گرافیت    
دیرگدازهای منیزیا – گرافیتی    
مواد  اولیه مصرفی در دیر گدازهای منیزیا – گرافیتی    
خواص دیرگدازهای منیزیا – گرافیت     
نسوزهای آلومینا – گرافیتی    
دیرگدازهای کاربید سیلیسیم :    
کاربردهای کاربید سیلیسیم :    
دیرگدازهای زیر کونیایی و دیرگدازهای حاوی زیر کونیا     
ساختار و خواص اکسید زیرکونیم    
منابع اولیه و روشهای تهیه زیرکونیا    
دیرگدازهای زاک    
مواد اولیه مصرفی در ساخت دیرگدازهای زاک     
دیرگدازهای منیزیا – زیرکونیا    
مواد اولی مصرفی و نقش آنها    
انواع دیرگدازهای منیزیا – زیرکونیا    
دیرگدازهای زیرکونیا – مولیت    
مواد اولی مصرفی و فرایند ساخت    
دیرگدازهای بی شکل ( دیرگدازهای یکپارچه )    
مزایا و معایب دیرگدازهای بی شکل    
مزایای دیرگدازهای بی شکل    
معایب دیرگدازهای بی شکل    
دیرگدازهای آلومینا سیلیکاتی    
طبقه بندی دیر گدازهای آلومینو سیلیکاتی    
بررسی انواع دیرگدازهای آلومینو سیلیکاتی    
دیرگدازهای شاموتی    
مواد اولی مصرفی در دیرگدازهای شاموتی    
آماده سازی مواد اولیه و شکل دادن دیرگدازهای شاموتی    
تف جوشی دیرگدازهای شاموتی    
فازهای پس از پخت در دیرگدازهای شاموتی    
دیرگدازهای سیلیمانیتی    
مواد اولی مصرفی    
فازها وخواص پس از پخت دیرگدازهای سیلیمانیتی    
دیرگدازهای مولیتی ، بوکسیتی و کوراندومی ( مواد اولیه و تولید )    
آلومینا و نقش آن در دیرگدازهای آلومینو سیلیکاتی    
بوکسیت    
تولید دیرگدازهای مولیتی    
تولید دیرگدازهای بوکسیتی    
تولید دیرگدازهای کوراندومی    
فازهای پس از پخت و نقش آنها در دیرگدازهای آلومینو سیلیکاتی    
نقش فاز مولیت    
نقش فاز کوراندوم    
نقش فاز شیشه ای    
نقش فازهای سیلیسی ( کوارتز، تری دیمیت و کریستوبالیت )    
مشکلات پخت دیرگدازهای آلومینو سیلیکاتی    
خواص دیرگدازهای آلومینوسیلیکاتی    
کنترل فاز شیشه ای    
وزن مخصوص و تخلخل    
استحکام فشاری سرد    
مقاومت به سایش    
دیرگدازی    
استحکام فشاری گرم    
ضریب انبساط حرارتی و شوک پذیری    
تغییرات طولی پایدار    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق دیرگدازهای کربنی و گرافیتی در word

1- میرهادی ، بهزاد، مواد دیرگداز، مرکزانتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران ، بهمن ماه

2-  گروه مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف ، دیرگدازها(انواع – خواص – کاربرد) ، انتشارات جهاددانشگاهی صنعتی شریف ،چاپ چهارم ، تابستان

تعریف دیرگداز

بطورعام ، دیرگدازبه ماده ای گفته می شودکه دربرابراثرات خورند جامدات ، مایعات یاگازهادردمای بالا، مقاومت خوبی راازخودنشان می دهد

انواع دیرگداز

مواددیرگداز،امروزه دارای کاربردهای بسیارزیادی هستند. کلیه صنایعی که درمرحله ای ازفرایندتولیدخودبادرجه حرارتهای بالاسروکاردارنداحتیاج به مواددیرگدازدارند.صنایع متالوژیکی ، صنایع شیشه وسرامیک ، صنایع هسته ای ، صنایع تولیدانرژی ، صنایع شیمیایی وغیره همگی نیازمندمواددیرگدازهستند

به وجودآمدن کاربردهای وشرایط کارنوین ،تولیدمواد دیرگدازجدیدباخواص مناسب راالزام آورمی سازد. ازاین روصنعت ساخت وتولیدمواددیرگداز، صنعتی پویاودرحال گسترش وتحول بوده ودائماً درحال پدیدآوردن موادنوین باخواص مناسب ومطلوب می  باشد. مواددیرگدازجدیدی که هرروزبوجودمی آیندعلاوه برتحمل درجه حرارتهای بالامی توانندشرایط مختلف کاری ازجمله شوک حرارتی ،خوردگی ،سایش ، ضربات مکانیکی ،خزش وغیره رابه خوبی تحمل نمایند

کاربرد دیرگدازها

درزمانهای بسیارقدیم جهت ساخت کوره هاواجاقهای حرارتی ازسنگهای طبیعی سیلیسی ، میکاشیت استفاده می شده است وامروزه دیرگدازهادرصنایع متالوژی مصرف بسیارزیادی نسبت به صنایع دیگردارندبطوریکه طبق آمارنشان داده شده امروزه حدود60% ازکل دیرگدازهای تولیدی دردنیادرخدمت صنایع متالوژی است وبقیه درخدمت صنایع شیشه و سیمان وغیره بکارگرفته می شوند

تقسیم بندی دیرگدازها

دیرگدازهارابراساس چندمبنای کلی می توان تقسیم بندی کرد

معمولی – بالا- وعالی

دیرگدازهای کربنی وگرافیتی

در سالهای اخیر تقاضا برای فولاد مرغوب افزایش یافته است . تکنیکهای متالورژی ثانویه و همچنین فرایندهای دمش ازبالا و پایین که در فرایندهای متالورژی کاربرد گسترده ای ندارد ، سبب شده است تا نیروی به هم زنند مذاب افزایش یابد .در نتیجه براثر عواملی همچون دمای کاری زیادتر، عملیات طولانی تر ، زمانهای نگهداری بیشترو تهاجم شیمیایی و فیزیکی ، تنش ونیروهای اعمالی بر لای دیرگداز وسیع تر شده است که منجر به تخریب زود هنگام دیرگدازهای مصرفی می شود . صنعت نسوز در پاسخ به این تقاضا و شرایط حاد کاربردی ، دیرگدازهای اکسید – کربن نظیر دیرگدازهای آلومینا – گرافیتی (AL2O3-) و منیزیا – گرافیتی (MGO- C) و چند دیرگداز دیگر را به بازار معرفی کرده است

دیرگدازهای حاوی کربن و گرافیت

کربن با گرافیت می تواند همراه با بسیاری از سیستمهای دیرگداز سرامیکی به کار رود . شکل 7 . 5 طرحوار پتانسیل به کار گیری آن را بامواد سرامیکی دیگر نشان می دهد . لازم به ذکر است که بسیاری از این سیستمها هنوز کاملاً مطالعه نشده اند و تحقیقات نظری و عملی در این زمینه بسیار ضروری است . از میان ترکیبات فوق ، به دو نوع مهم اشاره خواهد شد که یکی دیرگدازهای منیزیا – گرافیت است

دیرگدازهای منیزیا – گرافیتی

در چند دهه اخیر ، تکنولوژی آهن و فولاد دائماً دستخوش تغییر و تکامل بوده است . امروزه فرایند BOF از مهمترین روشهای فولاد سازی است که حدود 50 درصد فولاد دنیا و 70 تا 80 درصد فولاد کشورهای غربی به این روش تولید می شود . به دلیل شرایط سخت کاری در این روشها ، نسوزهای بسیار مرغوب لازم است . از جمله محصولاتی که به عنوان پوشش نسوز ، در مخازن BOF کاربرد گسترده ای دارد ، دیرگدازهای حاوی منیزیا و کربن / گرافیت می باشد . در کل ، نسوزهای منیزیا – گرافیتی به عنوان آستر پاتیلها ، کوره های قوس الکتریکی و انواع کنورترها، کاربرد وسیعی در صنعت فولاد دارند

به غیر از مواد اصلی (منیزیا و گرافیت ) ، برای کاهش تخلخل ، افزایش چگالی و استحکام خام این دیر گدازها ، از نوعی چسب نیز استفاده می شود . همچنین برای بهبود بعضی از خواص دیرگدازها منیزیا – گرافیتی افزودنیهای خاصی مانند MG,Si, Al و آلیاژهای آنها یا ترکیباتی مانند SiC , ZrB2,B4C اضافه می شود

این نسوزها از نظر محدود ترکیبی ، از نسوزهای منیزیایی پیوند قیری تا نسوزهای منیزیا – گرافیتی با درصد گرافیت بالا را در بر می گیرد که درصد گرافیت در بیشترین حد به 35 درصد می رسد . فازهای اصلی در این نسوزها منیزیا و گرافیت است که با یک فاز کربنی ، که از تجزی شیمیایی حرارتی ( پیرولیز) رزین یا قیر قطران تامین می شود به یکدیگر پیوند می یابند . علاوه بر این سه فاز، در دمای زیاد مقادیر جزئی از فازهای دیگر نیز در سیستم حاصل می شود که همان فازهای سرامیکی اند . افزودنیهای فلزی به شکل محصولات سرامیکی همچون کاربیدها ، نیتریدها ، اکسیدها واکسی نیتریدها ظاهر می شوند که این فازها به عنوان یک فاز پیوندی ثانویه عمل می کنند و می توانند خواص مکانیکی و حرارتی را تحت تاثیر قرار دهند . خواص جالب توجه این نوع دیرگدازعبارت اند از

–        مقاومت زیاد در برابر سایش و خوردگی ،

–        استحکام مکانیکی گرم زیاد ،

–        شوک پذیری خوب ،

–        تخلخل ظاهری و نفوذ پذیری کم ( بسته به شرایط تولید)،

–        مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون

دیرگدازهای منیزیا – گرافیتی را بر اساس مقدار کربن موجود دسته بندی می کنند . معمولاً دیرگدازهایی با 4-5 درصد کربن در کنورتورها و کوره های اکسیژنی و دیرگدازهایی با بیش از 8 درصد کربن در کوره های قوس الکتریک به کار می روند . مقادیر کم کربن ( کمتر از 5 درصد ) با چسب و مقادیر بالاتر توسط چسب و افزودن گرافیت به طور مستقیم تامین می شود . در ساخت دیرگداز منیزیا – گرافیت ، معمولاً از هر سه نوع منیزیا ( با خلوص زیاد ) و مطابق با شرایط کاری استفاده می شود که عبارتند از منیزیای طبیعی ، منیزیای آب دریا ومنیزیای ذوبی . حضور ناخالصیها در منیزیا اهمیت ویژه ای دارد . زیرا در دمای زیاد ، ترکیباتی راتشکیل می دهند که در شرایط کارکرد ممکن است مشکلاتی را به وجود آورند

خوردگی تا حد زیادی تحت تاثیر خلوص مواد اولیه و فازهای مرزدانه ای است . کلینکر منیزیای ذوب شده با خلوص زیاد و با بلورهای بزرگ و مرزدان کم ، مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارد . هنگامی که دان منیزیای تف جوشی شده در تماس با سرباره قرار می گیرد ، اجزاء سرباره ها بین گرانولها و دانه های منیزیای تف جوشی شده نفوذ می کنند و با تشکیل پیوند سیلیکاتی ، بین دانه های منیزیا ممکن است ترکیباتی با نقط ذوب کم ، مانند مروی نیت (C3 MS2) و کلسیم فریت (C2 F) ایجاد کند و باعث نفوذ دان MGO از نسوز به داخل سرباره شود . البته برخی از دانشمندان ، به مکانیزم دیگری اعتقاد دارند . بدین ترتیب که دان ذوب شد منیزیا از سطح خود به آرامی در داخل سرباره حل می شود ( خوردگی تدریجی ذرات )

مواد  اولیه مصرفی در دیر گدازهای منیزیا – گرافیتی

مواد اولی اصلی مصرفی برای ساخت این دیر گدازها همان منیزیا یا منیزیت کاملاً تکلیس شده و گرافیت به همراه نوعی چسب و نیز افزودنیهایی مانند ترکیبات فلزی ، آلیاژها و یا ترکیبات خاص آنهاست . در جدول 7 . 6 مقدار و درصد مصرفی هر کدام از مواد ذکر شده است

 خواص دیرگدازهای منیزیا – گرافیت

خواص دیر گدازهای منیزیا – گرافیتی بسیار جالب توجه اند و همین خواص ، عامل اصلی کاربردهای روز افزون آنهاست . مهمترین این خواص عبارت است از

–        مقاومت به سایش زیاد ،

–        مقاومت به خوردگی زیاد ،

–        استحکام مکانیکی خوب در دمای زیاد ،

–        مقاومت پوسته ای شدن زیاد ،

–        مقاومت نسبتاً خوب به اکسیداسیون ،

–        تخلخل و نفوذ پذیری کم

عوامل متعددی بر خواص این دیر گدازها موثرند ، که عمدتاً به خصوصیات مواد اولیه ، افزودنی مصرفی و فرایند شکل دهی مربوط می شوند . البته نمی توان تمام خواص را به طور همزمان با ترکیبی ازاین پارامترها اصصلاح کرد . علل بروز چنین ویژگیهایی در این دیرگداز ، در قسمتهای قبل ذکر شده است

به عنوان نمونه ، با وجود اینکه شروع واکنش گرافیت با اکسیژن در دمای حدود 600 الی 700 می باشد ، ولی دیر گدازهای منیزیا – گرافیتی مقاومت به اکسیداسیون نسبتاً مطلوبی دارند . پی بردن به عوامل موثر در این پدیده ، نقش اساسی را در تکنولوژی این نسوزها ایفا می کند . در جدول 7 .9 برخی از خواص نسوزهای منیزیا – گرافیتی ذکر شده است

نسوزهای آلومینا – گرافیتی

دیرگدازهای آلومینا- گرافیتی ، دیرگدازهایی با مقاومت عالی نسبت به خوردگی و مقاومت سایشی در برابر مذاب فلزات و سرباره ها و دارای مقاومت به شوک حرارتی مطلوبی اند و می توانند شرایط سخت کاری را تحمل کنند . در چند سال اخیر استفاده از نسوزهای آلومینا – گرافیتی در ساخت نازلهای غوطه وری مسدود کننده ها ، پاتیلهای حمل فولاد مذاب به کار رفته است . کاربردهای فوق نشاندهند تاثیر شدید عواملی مانند شوکهای حرارتی ، خوردگی موضعی ناشی از فولاد مذاب ، سرباره و مواد دیر گداز آور می باشد . از آنجا که در این دیرگدازها نیز ، شبیه نسوزهای منیزیا – گرافیتی ، هیچگونه تف جوشی در بین ذرات گرافیت و آلومینا صورت نمی گیرد وپیوندی بین آنها برقرار نمی باشد ، لذا از چسب ، برای پیوند پولکهای گرافیت به یکدیگرو به ذرات آلومینا استفاده می شود . در گذشته و به طور سنتی از رسها به عنوان چسب ( عامل ایجاد پیوند سرامیکی ) استفاده می شده است . اما امروزه اغلب این دیر گدازها پیوند کربنی دارند. این دیر گدازهای چند سازه ، حاوی ذرات سرامیک ( آلومینا ) ، گرافیت ( ماد اولی مصرفی ) و کربن ناشی از پیرولیز ماد چسبی اند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق روشهای موجود فرآوری کانی آلونیت در گذشته و حال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق روشهای موجود فرآوری کانی آلونیت در گذشته و حال در word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق روشهای موجود فرآوری کانی آلونیت در گذشته و حال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق روشهای موجود فرآوری کانی آلونیت در گذشته و حال در word

مقدمه
زمین شناسی و پراکندگی آلونیت در ایران و جهان
پیش درآمد
1 ـ 1 ـ ترکیب شیمیایی و برخی خصوصیات کانی شناسی آلونیت
2 ـ1 ـ موارد استفاده و پراکندگی آلونیت در جهان
3 ـ 1 ـ چگونگی رخداد
1 ـ 3 ـ 1 ـ آلونیت های رگه ای
2 ـ 3 ـ 1 ـ آلونیت های گرهکی در سنگ های رسی رسوبی
3 ـ 3 ـ 1 ـ آلونیت جانشینی در سنگ های ولکانیکی و سنگ های نفوذی کم عمق
4 ـ 1 ـ منطقه بندی انباشته های جانشینی
1 ـ 4 ـ 1 ـ زون سیلیسی مغزه ای یا پوششی
2 ـ 4 ـ 1 ـ زون کوارتز ـ‌ آلونیت و زون آرژیلی
3 ـ 4 ـ 1 ـ زون پروپیلیتی
5 ـ 1 ـ ژنز انباشته های جانشینی آلونیت
انباشته ها و معادن آلونیت در ایران
1 ـ 2 ـ خاستگاه آلونیت در سنگ های ولکانیکی ترسیر ایران
2 ـ 2 ـ انباشته های آلونیت در ایران
1 ـ 2 ـ 2 ـ کانسار حسن آباد
زمین شناسی کانسار
2 ـ 2 ـ 2 ـ کانسار سیردان
زمین شناسی کانسار
3 ـ 2 ـ 2ـ کانسار زاجکان
4 ـ 2ـ 2 ـ کانسار یوزباشی چای
5 ـ 2 ـ 2ـ کانسار زاج کندی
6 ـ 2 ـ 2ـ کانسار تا کند ( در استان زنجان )
7 ـ 2 ـ 2 ـ‌ کانسار زایلیک ـ قلندر
8 ـ 2 ـ 3 ـ کانسار مشکین شهر
9 ـ 2 ـ 2ـ دیگر مناطقی که دگرسانی گرمایی ( هیدروترمال ) تحمل نموده اند
روشهای فرآوری کانی آلونیت در آمریکا
1 ـ روش چپل ( Chappel )
2-روش موفت R . MC . MOFFAT
3-روش Kalunite ( تأثیر محلولهای اسیدی )
4 ـ‌ روش ‌Mc Cullough ( تأثیر محلولهای اسیدی)
5-روش آلومت ( Alumet )
6-روش(1974) D. Stevenes
7-روش C.j. Hartman
مطالعه روشهای فرآوری آلونیت در شوروی ( سابق )
1 ـ روش های قلیایی تهیه آلومین از سنگ معدن آلونیت
موارد استعمال
روش مینرال : ( MINERAL )
تکلیس سنگهای معدنی آلونیت
روش احیاء
روش( Loest )
پروسه احیای آلونیت در بازیابی آلومینا از آن
دیاگرام (فلوشیت) روش LOEST
HARTMAN
روش برای بازیابی آلومینیوم از آلونیت
فلوشیت روش HARTMAN
Kaluzhsky
روش LOEST
فلوشیت روش LOEST
رفتار گرمایی ترکیبات سنگ کانی آلونیت همراه با
1 ـ مقدمه
2 ، 2 ـ دستگاه گرمایی
3 ، 2 ـ رفتار گرمای آلونیت
3 . نتایج و بحث ها
2 ، 3 . ارزشیابی XRD
4 . خاتمه و نتیجه بحث
کاربرد سنگ کانی آلونیت بعنوان یک کمک در انعقاد (‌Coagulant , Flocculant )
1 ـ مقدمه
2 ـ مواد و روشها
3 ـ نتایج تجربی و بحث درباره آنها
1 ـ 3 : دمای بهینه شده کلسینه شدن
3 ـ 3 : آلونیت کلسینه شده بعنوان یک کمک منعقد کننده
مقرون به صرف بودن
نتیجه گیری
شرایط بهینه برای لیچینگ سنگ کانی کلسینه آلونیت در NaoH قوی
روش پیشنهادی مؤلف برای فرآوری آلونیت در ایران
نامگذاری
مقدمه
روش تجربی
نتایج و بحث مربوط به آنها
نتیجه بحث
مشکلات محیط زیستی فرآوری آلونیت و تأثیرات آن بر طبیعت
گزارش خلاصه ای از تحقیقات انجام شده بر روی تهیه آلومینا از آلونیت در شرکت ایتوک
پروژه تولید آلومینا از آلونیت در ایران
1- مشکل اسیدسولفوریک
2- سولفات پتاسیم
3- مشکل تهیه هیدروکسید پتاسیم
چشم انداز تولید آلومینا از آلونیت در ایران
اطلاعاتی درباره آمار فرآوری آلونیت در روسیه و آمریکا
تولید در روسیه
تولید در آمریکا
اولین کارخانه فرآوری آلونیت
روشهای ترکیبی اقتصادی فرآوری کانی آلونیت
تولید آلومینا از آلونیت در شوروی سابق
پروسه تولید آلومینا مطابق شرح زیر است
آلونیت در ایران
ذخایر شناخته شده آلونیت در ایران
منابع (References)

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق روشهای موجود فرآوری کانی آلونیت در گذشته و حال در word

1) حلمی، فریده، زمین شناسی و پراکندگی آلونیت در ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1378

2) Loest, Kent W., Kesler, George H., 1978, “Process for reduction of alunite ore in aluminum recovery process”, US PATENT (4, 093, 700), june, pp. 95-

3) Loest, Kent W., 1997, “Recovery of aluminum from alunite ore using acid leach to purify the residue for bayer leach”, US PATENT (4, 031, 182), june, pp. 106-

4) HARTman, George J., 1980, “Process for recovering aluminum from alunite”, US PATENT (4, 230, 678), oct, pp. 89-

5) Kaluzhsky, Nikolai Andreevich, 1977, “Plant for fluidized bed heat treatment of powdered alunite”, US PATENT (4, 026, 672), may, pp. 108-

6) Name (Duda & Rej 190) PHYS. Prop. (Enc.of minerals, 2nd ed., 1990) Optic Prop. (Mason 68)

7) Sengil, I.A., 1995, “The utilization of Alunite ore As a Coagulant Aid”, Wat.Res.Vol 29, No. 8, pp. 1988-

8) Sengil, I.A., Gulensoy H. and Goknil, H. 1987, “The use of alunite ore in water treatment as a coagulant and flocculant”, MARmara universitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4, pp. 139-

9) OZACAR, M., Sengil, I.A., 1999, “Optimum conditions for leaching calcined alunite ore in strong naoh”,Vol. 38, No. 4, PP. 249-

10) Cipriani, P., Marruzzo, L., Piga, L., Pochtti, F., 1997, “Thermal behavior of mixtures of an alunite ore with K2Co3, CaCo3, and Ca(oH)2”, Thermochimica Acta 294, PP. 139-146.

مقدمه

از قرون و اعصار گذشته بشر در پی دستیابی به امکانات و ابزارهای توسعه تلاشهای فراوانی را در راه کشف مجهولات وتازه‌ها انجام داده است

بی‌شک  فلز درعصر حاضر به عنوان زیر ساخت توسعه و فناوری همواره مورد توجه بوده و کشورهای پیشرفته جهان با علم به این نکته سعی فراوانی را در راه کشف وتوسعه‌ ذخایر و منابع فلزی خود انجام داده و هم اکنون نیز علاوه بر استفاده‌ بهینه از ذخایر و منابع خود چشم به بهره‌برداری از مواد و کانی‌های غنی موجود در کرات دیگر و من جمله ماه دارند

بدیهی است با توجه به بودن ذخایر و معادن قابل استحصال کشورها و همچنین استفاده‌ نادرست در بعضی مناطق، دورنمای صنعت فلز مبهم نماید با توجه به مطالب فوق نیاز بشر به ابداع روشهای جدید فرآوری جهت بهره‌برداری از معادن  و ذخایر کم عیار و همچنین استحصال آن بخشی از کانی‌هایی که از لحاظ متالوژیکی و کانه‌آرایی مشکل‌زا می باشند ضروری به نظر می‌رسد

 لذا در عصر حاضر تمام توجهات به سمت مواد و کانیهایی است که تاکنون مورد توجه نبوده و یا به دلیل مشکلات فرآوری قابل استحصال نبوده‌اند

با توجه به این مطلب فلز آلومینیوم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیاز بشر به تولید واستحصال آن در سالهای آتی بسیار مورد توجه می‌باشد. در حال حاضر در صنعت آلومینیم جهان مهمترین منبع برای تأمین آلومینیوم کانی بوکسیت می‌باشد

هم‌اکنون مهمترین و بهترین گزینه‌ برای تأمین آلومینیوم بعد از بوکسیت، آلونیت می‌باشد. کانیهای دیگری نیز جهت تولید آلومینیوم مورد توجه قرار دارند که از آن جمله می‌توان به آنورتوزیت – نفلین- رسها و شیل اشاره کرد

سمیناری که در حال مطالعه می‌فرمایید بحث در مورد روشهای موجود فرآوری کانی آلونیت در گذشته و حال می‌باشد که همراه با بحث در مورد رفتارهای اختصاصی کانی آلونیت در شرایط مختلف شیمیایی و حرارتی و مطالعه دقیق خواص این کانی در محیطهای اسیدی و قلیایی می‌باشد

همچنین کاربردهای مختلف آلونیت به غیر از تولید آلومینا مانند استفاده به عنوان منعقد کننده ( کواگولان) و ( فلوگولانت) در بحث تصفیه آب (‌Water Treatment ) و داروسازی مورد بحث قرار گرفته است

بحث در مورد مشکلات محیط زیستی و مشکلات موجود فرآوری این کانی نیز از جمله مطالعات انجام گرفته در این سمینار می‌‌باشد. در پایان لازم می‌دانم از استاد راهنمای درس سمینار جناب آقای دکتر محمدمهدی سالاری‌راد و همچنین کمکها و راهنماییهای استاد درس سمینار جناب آقای مهندس یاوری کمال تشکر را بنمایم

در آخر امید است با تلاش و کوشش شبانه‌روزی متخصّصین و کارشناسان صنعت و معدن وابستگی عظیم درآمد کشور به نفت به مرور زمان کم شده و ما نیز همچون سایر کشورها در حفظ ذخایر  و منابع ملّی خود برای آیندگان کوشاتر باشیم


زمین شناسی و پراکندگی آلونیت در ایران و جهان

پیش درآمد

آلونیت در جهان از قرن پانزدهم تا اواخر قرن حاضر بعنوان منبعی برای زاج و سولفات آلومینیوم مورد استفاده قرار گرفته است . از زمان شناخت و بکارگیری آلونیت در ایران تاریخ دقیقی در دسترس نیست اما تردیدی نیست که سابقه طولانی داشته و چه بسا ایرانیان از پیش از قرن پانزدهم آن را مورد استفاده قرار می دهند از اوایل قرن حاضر از بوکسیت و رس هم تا حدودی برای بدست آوردن زاج و سولفات آلومینیوم استفاده    می شود . آلونیت در طول اولین جنگ جهانی نقشی استراتژیک و حساس در استرالیا و ایالات متحده امریکا در تهیه کود سولفات پتاسیم ایفا کرده است . ( (  Hall et al,

1 ـ 1 ـ ترکیب شیمیایی و برخی خصوصیات کانی شناسی آلونیت

آلونیت خالص از نظر تئوری با فرمول   دارای که  05/13 ، درصد  37/11 درصد ،  92/36 درصد و  66/38 درصد می باشد آنالیز بعضی از بلورها ممکن است مشابه ترکیب فوق باشد اما آلونیت طبیعی مقداری سدیم دارد که جانشین پتاسیم شده است. و در صورتیکه نسبت اتمی سدیم به پتاسیم معادل یک یا بزرگتر از یک باشد کانی را ناترو آلونیت گویند. چنانچه نسبت اتمی سدیم به پتاسیم بزرگتر از 1:3 می باشد ممکن است به آن آلونیت سدیک گویند اگر چه این نام گاهی به غلط مترادف با ناترو آلونیت در نظر گرفته می شود

آلونیت از نظر بلورشناسی در سیستم هگزا گونال تبلور یافته و در حالت بلوری به صورت فیبری ولی اغلب در طبیعت به صورت متراکم یافت می شود . سختی کانی خالص آن 5/3 تا 4 درمقیاس موس و وزن مخصوص آن بین 6/2 تا 8/2 متغیر است . رنگ این کانی با توجه به ناخالصی های همراه آن نیز متغیر است چنانکه در رنگهای سفید ، خاکستری ، صورتی ، متمایل به زرد و قهوه ای و حتی بنفش مشاهده      می شود

2 ـ1 ـ موارد استفاده و پراکندگی آلونیت در جهان

در برخی کشورها آلونیت جهت تولید آلومین  مورد استفاده قرار می گیرد ، چنانکه در آذربایجان شوروی ( سابق ) کارخانه ای با ظرفیت تولید تقریباً 200 تن در روز آلومین برپاست که از آلونیت ، آلومین استخراج می شود ، از آنجا که آلومین منبع با ارزشی برای آلومینیوم است ، آلونیت را می توان کانسار آلومینیوم بشمار آورد . کود از محصولات فرعی آلونیت است در ایران آلونیت از قدیم و بطور سنتی در تولید زاج مصرف می شده است که بکار رنگرزی و تصفیه خانه های آب و نفت می آید

آلونیت در بسیاری از کشورها وجود دارد البته باید در نظر داشت که انباشته های بزرگ و غنی از آلونیت که برای تاسیس کارخانه تولید آلومین یا کود مناسب باشد ، به طور نسبی ،  کم است

در دهه اخیر انباشته های بزرگی از آلونیت در برخی از ایالات باختری آمریکا کشف شده که مهمترین آن ها در جنوب باختر یوتا است ، ولی انباشته های آریزونا و کلرادو هم شایان توجه اند ، در نوادا و نیومکزیکو و به احتمال در مکزیک هم پتانسیل یا کانسارهایی از آلونیت با عیار بطور نسبی خوب وجود دارد

به نظر می رسد بزرگترین و بهترین انباشته های آلونیت از نظر گستردگی و عیار در جمهوری های شوروی ( سابق ) است ، کارخانه تولید آلومین در آذربایجان شوروی از توف های آلونیتی شده اواخر ژوراسیک نزدیک ، زایلیک (Zaglik ) چند کیلومتری شمال باختر داش کسن ( Dashkesan ) تغذیه می شود و مقدار آلونیت سنگ ها حدود 40 درصد می باشد در دیگر جمهوری های شوری ( سابق ) بیش از 80 ذخیره دیگر وجود دارد که این انباشته ها در قزاقستان ، ارمنستان ، ازبکستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان ـ پراکنده است

در قاره آسیا بویژه در چین انباشته خیلی بزرگ از سنگ های واجد آلونیت در ناحیه   پین یانگ فانشن ( pinyang Fanshan ) ، در ژاپن ، جنوب کره ، ترکیه و دیگر کشورها هم گزارش هایی در مورد آلونیت موجود است ولی اقتصادی بودن برخی از آنها هنوز نامشخص است . همچنین ذخایر یا منابع موجود در اسرائیل ( فلسطین اشغالی ) ، مصر ، مراکش ، تانزانیا ، نیجریه ، نیوزیلند ، و سوماترا و فیلیپین مورد بررسی های دقیق قرار نگرفته است . در کشورهای  اروپایی مانند ایتالیا ، اسپانیا ، در جنوب امریکا ، جنوب مکزیک و استرالیا هم انباشته های قابل توجهی از آلونیت موجود است

3 ـ 1 ـ چگونگی رخداد

آلونیت به صورت عدسی ها و رگچه ها در داخل کانسارهای رگه ای فلزات و نیز در داخل شکاف های سنگ های آذرین قلیائی یافت می شود ولی توده های بسیار بزرگ آن به طور معمول ،‌‌ در داخل توف ها و گدازه ها تشکیل می گردد . در ایران هم از هر دو نوع وجود دارد ولی تنها آن دسته که در اثر آلتراسیون با هر پدیده دیگر در سنگ های ولکانیکی یا توفی بوجود آمده ، از نظر حجم و وسعت شایان توجه است

انباشته آلونیت نوع جانشینی شباهت کمی با نمونه های موجود در موزه یا توصیف های موجود در متون و نشریه های کانی شناسی دارد . بطور نمونه آلونیت در سنگهای آتشفشانی دانه ریز یا پورفیرهای دانه درشت تر ساب ولکانیک و یا در سنگ های نفوذی کم ژرفا بر اثر آلتراسیون می تواند بوجود آید. سنگ دگرسان شده اساساً از کواتزهای میکرو کریستالین ، آلونیت و مقادیر جزی هماتیت ، روتیل و آناتاز تشکیل شده است ، رسها و کانیهای سیلیسی غالباً از همراهان آلونیت در سنگ های آلتره شده می باشد . حضور فراون همین همراهان در فرایند تولید آلومین  می تواند تولید اشکال نماید

تشخیص سنگ های آلونیت دار در روی زمین کار ساده ای نیست . سنگ های ولکانیکی دگرسان شده غنی از آلونیت و کائولینیت  ، سریسیت و دیگر کانی های دگرسانی خیلی مشابهند ، اما چون وزن مخصوص آلونیت ( 82/2 ) کمی بیش از وزن مخصوص کوارتز و رسها است ، بطور معمول ، حضور مقدار زیاد آلونیت در یک نمونه سنگ ولکانیک قابل تشخیص است

آلونیت هایی که بصورت رگه ای هستند معمولاً صورتی رنگند ولی رنگ کلاً معیاری ضعیف در تشخیص سنگ های آلونیتی است . چون آلونیت در رنگهای گوناگون       می تواند باشد . ( بطور معمول ، رنگارنگ یا دارای خطوط رنگینی است و یا به آهن آلوده شده است . رنگ زرد پرتقالی معمولاً نشانه حضور جاروسیت ( سولفات آهن آبدار می باشد )

انباشته های مختلف آلونیت اندازه های متغیری دارد چنانکه از نودول ها یا  عدسی های کوچک در حد سانتی متر و تا توده های بزرگ محتوی چندین میلیون تن سنگ دگرسان شده با 30 تا 40 درصد آلونیت در تغییر است . در رگه های درون زا (hypogene ) آلونیت به طور تقریب خالص می تواند یافت گردد . Hall ( 1978 ، 1980 )        انباشته های آلونیت را در سه گروه می گنجاند

1 ـ آلونیت رگه ای ؛           2 ـ آلونیت گرهکی ؛              3 ـ آلونیت جانشینی ؛

1 ـ 3 ـ 1 ـ آلونیت های رگه ای

آلونیت در رگه ها یا خیلی ریز بلور و یا نهان بلور ( Cryptocrystaline ) است که در این حالت به رنگ سفید و زرد می باشد . چنانکه آلونیت در رگه در چهره بلورهای درشت که گاه طول آن ها به 10 تا 20 میلی متر می رسد پدیدار شود ، صورتی رنگ است ( 1983 ، Hall et al  ) . اگر چه در رگه های با عیار بالا ، به  طور تقریب ، ‌آلونیت جانشینی قابل قبول برای بوکسیت خواهد بود ، اما کل منابع در دسترس و موجود در رگه ها کمتر از آن است که سازنده اساس ماده ای خام در صنعت باشد

2 ـ 3 ـ 1 ـ آلونیت های گرهکی در سنگ های رسی رسوبی

آلونیت یا ناتروآلونیت گرهکی و لایه ها ور گه های کم ضخامت نامند آن از نظر جغرافیایی بسیار متداول و گسترده اند ( هال ،‌ 1978 ) و در شیل ها ، شیست های میکادار ، یا لایه های رسی یافت می شوند ، به نظر می رسد این آلونیت ها به طور دیاژنتیکی یا برون زایی ( Supergenic ) و در اثر عملکرد آب های زیرزمینی اسیدی غنی از سولفات ، در رسوبات آرژیلی سرشار از میکا یا ایلیتی بوجود آمده اند اکسیداسیون پیریت پراکنده در سنگ های رویی یا سنگ مجاور آن ، اسید لازم را فراهم می سازد ؛ پتاسیم از ایلیت یا میکا (مسکویت) موجود در رسوب میزبان آلونیت است . خلوص گرهک های آلونیتی ممکن است به خلوص آلونیت های رگه ای نزدیک باشد . ولی این رخدادهای رسوبی ، بیشتر ، محدود به لایه های کم ضخامت و ناممتدی است که بطور معمول ، با کائولین مخلوط بوده ، و توده های آن قدر بزرگی را تشکیل      نمی دهد که به عنوان منبع آلومینیوم بهره برداری شوند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طبقه بندی و مشخصات استاندارد برای پوزولان ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله طبقه بندی و مشخصات استاندارد برای پوزولان ها در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طبقه بندی و مشخصات استاندارد برای پوزولان ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله طبقه بندی و مشخصات استاندارد برای پوزولان ها در word

مقدمه
طبقه بندی و مشخصات استاندارد برای پوزولان ها
خواص بتن با مواد پوزولانی
پوزولان های مصنوعی
خاکستر بادی
خواص فیزیکی و شیمیایی
سرباره کوره ذوب آهن
ساخت سیمان های سرباره ای
دوام بتن های ساخته شده با خاکستر پوسته برنج
پوزولان های طبیعی
پوزولان های ایران
ارزیابی خاصیت پوزولانی دیاتمه
ارزیابی خاصیت پوزولانی تراس
تأثیر تراس بر مقاومت بتن
تأثیر تراس بر تخلخل و نفوذپذیری بتن
تأثیر تراس بر دوام بتن

مقدمه

سال ها قبل، انسان به این کشف مهم و ارزنده نائل آمد و دریافت که وقتی مواد سیلیسی بسیار ریز با آهک مخلوط می شود، سیمان های دارای خواص هیدرولیکی تولید می‌نماید. یک نوع از این مواد، خاکستر آتشفشانی تحکیم یافته یا توف بود که در حوالی پوزولی ایتالیا پیدا شد. پس از آن، واژه پوزولان به هر نوع ماده ای با خاصیت مشابه فوق صرف نظر از منشأ زمین شناسی آن، اطلاق گردید

ASTM-C618 پوزولان را به این صورت تعریف می کند: «ماده سیلیسی یا سیلیسی آلومیناتی که به خودی خود ارزش چسبندگی ندارد، اما به شکل ذرات بسیار ریز و در مجاورت رطوبت با درجات حرارت معمولی با هیدروکسید کلسیم واکنش شیمیایی داشته و ترکیباتی را به وجود می آورد که خاصیت سیمانی و چسبندگی دارد.» بنابراین، پوزولان یک ماده طبیعی یا مصنوعی است که حاوی سیلیس فعال است. لازم است که ماده پوزولانی به شکل پودر شده باشد، زیرا فقط در این صورت سیلیس می تواند در حضور آب با آهک (که بر اثر هیدراتاسیون سیمان پرتلند ایجاد می گردد) سیلیکات های کلسیم پایدار را که دارای خواص چسبندگی اند، تشکیل دهند. ضمناً در بررسی کلی پوزولون ها باید متذکر شد که سیلیس آنها باید بی شکل (آمورف) باشد، زیرا قابلیت ایجاد واکنش سیلیس متبلور بسیار کم است

سیمان پرتلند پوزولانی به مخلوط های توأم آسیاب شده یا مخلوط شده سیمان پرتلند و مواد پوزولانی اطلاق می گردد. غالباً مواد پوزولانی از سیمان پرتلندی که جایگزین آن می شوند ارزانترند

ولی امتیاز عمده آنها در هیدراتاسیون کند و بنابراین، روند توسعه حرارت کم نهفته است. در ساختمان های انبوه بتنی این امر اهمیت زیادی دارد و دقیقاً در این نوع ساختمان هاست که غالباً سیمان پرتلند پوزولانی با جایگزینی بخشی از سیمان پرتلند با مواد پوزولانی مصرف می شود. همچنین سیمان های پرتلند پوزولانی در برابر حمله سولفات ها و بعضی دیگر از عوامل مخرب مقاومت خوبی از خود نشان می دهند. این امر به دلیل واکنش پوزولانی است که مقدار کمتری آهک به جا می گذارد تا به خارج راه یابد و نیز نفوذپذیری بتن را کاهش می دهد. لیکن مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن تا سنین بعدی که واکنش عمده پوزولانی تخلخل خمیر سیمان را کاهش داده است، نمی تواند ایجاد شود. باید به خاطر داشت که آثار خوب و بد مواد پوزولانی بسیار متغیرند و بدین جهت توصیه می شود که هر ماده پوزولانی آزمایش نشده ای در ترکیب با سیمان و سنگدانه هایی که در ساختمان واقعی مصرف خواهند شد، مورد آزمایش قرار گیرد. به علت کنش آهسته پوزولان ها باید عمل آوردن پیوسته مرطوب و دمای عمل آوردن مناسب برای مدتی بیشتر از آنچه به طور معمول لازم است، فراهم شود

 طبقه بندی و مشخصات استاندارد برای پوزولان ها

پوزولان ها را از لحاظ منشأ وجودی به پوزولان های طبیعی و مصنوعی تقسیم می کنند. پوزولان های طبیعی شامل خاک های دیاتمه، چرت های اپالینی و شیل ها، توف ها و خاکستر آتشفشانی است. منابع اصلی پوزولان های مصنوعی عبارتند از کوره های استخراج فلزات تولیده کننده آهن خام، فولاد، مس، نیکل، سرب، سیلیس و آلیاژهای فروسیلیس، و نیروگاه هایی که از زغال سنگ به عنوان سوخت استفاده می کنند. امروزه این مواد مصنوعی که با قیمت کم عمدتاً قابل دسترس اند، به عنوان جایگزین بخشی از سیمان پرتلند مصرفی در بتن مورد استفاده وسیعی قرار گرفته است. به علاوه، بدیهی است که بیشتر این مصنوعات قادرند مقاومت نهایی و دوام بتن با سیمان پرتلند را بهبود بخشند

یکی از اولین طبقه بندی ها برای پوزولان های طبیعی توسط میلنز پیشنهاد گردید. در این سیستم طبقه بندی، پوزولان های طبیعی بر اساس شش نوع فعالیت دسته بندی شدند. جدیدترین طبقه بندی که توسط ماسازا پیشنهاد گردید، پوزولان های طبیعی را به سه دسته تقسیم می نماید. گروه اول، شامل سنگ های پیروکلاستیک که مواد با منشأ آتشفشانی اند. توف های پوزولانی و تراس از این دسته محسوب می شوند. گروه دوم، مواد تغییر یافته با درصد سیلیس زیاد است که طی یک روند شامل ته نشین ساختن مواد با منشأهای متفاوت، شکل داده شده اند. گروه سوم، موادی با منشأ کلاستیک، شامل رس‌ها و خاک های دیاتمه است

ASTM-C618 طبقه بندی زیر را برای پوزولان ها ارائه می دهد

– پوزولان ردهN: پوزولان های طبیعی خام یا کلسینه شده شامل خاک های دیاتمه، چرت های اپالین و شیل ها، توف ها و خاکسترهای آتشفشانی یا پومیسیت ها، بعضی شیل ها و رس های کلسینه شده

– پوزولان ردهF: خاکستر بادی با منشأ زغال سنگ قیری

– پوزولان ردهC: خاکستر بادی، خاکستر لیگنیت با منشأ زغال سنگ قیری

– پوزولان ردهS: هر نوع مواد دیگر شامل پومیسیت های عمل شده، بعضی دیاتمه ها، رس ها و شیل های کلسینه شده و آسیاب شده

مشخصات استاندارد و روش های آزمایش برای انواع مختلف پوزولان ها توسط آیین نامه های مختلف بیان شده است. تمام کدهای استاندارد مشخصات فیزیکی و شیمیایی پوزولان ها را جهت تشخصی مناسب یا نامناسب بودن آنها مورد بحث قرار می دهند. براساس مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در زمینه مواد افزودنی مصنوعی این نتیجه حاصل شده است که ترکیبات کانی شناسی و مختصات ذرات مواد، تعیین کننده خاصیت پوزولانی و سیمانی بودن یک پوزولان اند. اخیراً نامبرده برخی از کدهای استاندارد در خصوص خاکستر بادی(PFA) گرد سیلیس، سرباره کوره آهنگدازی و پوزولان های طبیعی را نیز مورد بررسی قرار داده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوف در word دارای 142 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوف در word

چکیده

مقدمه

فصل اول

انواع مخازن نفتی

ارزش دولومیت

خصوصیات سنگ

انواع تخلخل

فصل دوم

اکشتاف ژئوفیزیکی

روش الکتریکی

مغناطیس سنجی

لرزه نگاری

برداشت

انواع  نویز

انواع لرزه نگاری

فصل سوم

چاه پیمایی

خدمات تکمیل چاه

اثرات حفاری

نمودار های چاه پیمایی

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوف در word

دبرین , د (1365) «مقدمه‌ای برکاوش ژئوفیزیکی» (ترجمه محمدثبوتی و دیگران), دانشگاه‌تهران
شهام , افشین (1383) «جزوه ژئوشیمی» ,‌انتشارات دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب
صداقت , محمود (1364) «اکتشافات ژئوفیزیکی» , رشد آموزش زمین شناسی
صداقت , محمود (1366) « مغناطیسی دیرین » , رشد آموزش زمین شناسی
گرون تخصصی زمین شناسی و معدن (1365) « واژه نامه زمین شناسی و معدن» , مرکز نشر دانشگاهی تهران
معظمی گودرزی , خسرو (1351) « لرزه شناسی» , وزارت علوم و آموزش عالی
معماریان,حسین (1365) « عملیات صحرایی زمین شناسی» ,‌رشد آموزش زمین شناسی
معماریان , حسین و صدات , محمود (1369) « عملیات صحرائی زمین شناسی» رشد آموزش زمین شناسی
مهدیزاده تهرانی , سیمین (1365)« آشنایی با دانش دورسنجی»رشدآموزش زمین‌شناسی
واثقی , بهروز (1384) « جزوه چاه پیمایی » انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران جنوب

چکیده :

روش ژئوفیزیکی یک روش بسیار عالی و مناسب چه از نظر زمان و چه از نظر هزینه برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی , نفتی , گاز و شناسایی لایه‌های زیر زمینی و تهیه نقشه‌های زمین
شناسی می‌باشد

از ژئوفیزیک از سالهای بسیار قبل در اکتشاف و شناسایی مواد معدنی است استفاده می‌شده است با پیشرفت علم دستگاه‌ها و ابزار جدیدی در زمینه ژئوفیزیک ساخته شد که باعث شد که این روش به شناختهای مختلفی تقسیم شود. که ما به بررسی برخی از این شاخه‌ها که از آنها در اکتشاف نفت و گاز و تعیین ساختارهای زمین شناسی نفت و همچنین تعیین خصوصیات مخزن و محل مخزن می‌پردازیم

این شاخه‌ها عبارتند از : 1) گرانی 2) مغناطیسی 3) لرزه نگاری که به دو صورت دو بعدی و سه بعدی می‌باشد. 4) چاه پیمایی و

از جمله مهمترین این روش‌ها , روش چاه‌پیمایی و لرزه نگاری است

از لرزه نگاری در شناسایی و اکتشاف مخازن نفتی و گازی استفاده می‌گردد که در ایران در مناطق دشت آزادگان , مارن و کوپال , آغاجاری از روش لرزه نگاری 3 بعدی استفاده  شده است که در منطقه آغاجاری بزرگترین پروژه لرزه نگاری 3 بعدی خاورمیانه انجام می‌شود

در چاه پیمایی با نمودارگیری از جدار چاه‌های نفت پارامترهای متعدد مخزن نفت از قبیل میزان اشباع آب , اشباع هیدروکربن , میزان تخلخل و نفوذ پذیری و نوع سنگ شناسی و سایر اطلاعات ذیقیمت اکتشاف نفت بر روی نمودارها مشاهده و قرائت می گردد

مقدمه :

اطلاعات کسب شده توسط شناسایی‌های سطحی , هرچند دقیق و کامل باشند , نمی‌توانند همه نیازها را برآورده نمایند. اطلاعات دقیقتر از وضعیت زمین را می‌توان با بررسی‌های زیر سطحی به دست آورد. هدف‌های بررسی های اکتشافی زیر زمینی را به نحو زیر می‌توان خلاصه کرد

الف ) تأیید یا تکمیل نقشه‌های زمین شناسی مهندسی که توزیع مصالح زمین شناسی را در سطح و عمق کم نشان می‌دهد

ب) تعیین نحوه توزیع مصالح زمین شناسی در زیر زمین و آگاهی از شرایط آب زیر زمینی

ج) گرفتن نمونه‌هایی از مصالح زمین شناسی برای شناسایی آنها و انجام آزمون های آزمایشگاهی

د) اندازه گیری ویژگی های مهندسی مصالح به طور برجا

دستیابی به هدف‌های فوق به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم و با استفاده از روش‌های زیر امکان‌پذیر است

الف ) روش‌های ژئوفیزیکی که اطلاعات غیر مستقیم به دست می دهد

ب) روش های شناسایی زیر زمینی که حاصل آن کسب اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم است

ج) حفاری‌های آزمایشی و مغزه‌گیری که داده‌های مستقیم به دست می دهد

د) نمودارگیری ژئوفیزیکی از گمانه‌ها که بطور غیر مستقیم اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد

پس از آنکه ضرورت انجام اکتشافات زیر زمینی مورد تأیید قرار گرفت , باید در مورد نوع روش یا روش‌های اکتشاف زیر زمینی تصمیم‌گیری شود. روش های اکتشافی بر مبنای هدف مطالعات , مرحله بررسی‌ها , وسعت منطقه مورد مطالعه , نوع پروژه , شرایط زمین شناسی , شرایط سطح زمین و قابلیت دسترسی آن و بالاخره محدودیت‌های بودجه و زمان انتخاب می‌شود

در اکتشافات ژئوفیزیکی برخی از مهمترین خواص فیزیکی زمین توسط ابزارهای ویژه اندازه گیری شده و با تفسیر نتایج حاصله , شرایط زیر زمینی استنتاج می‌شود. خواصی از سنگ‌ها که در اکتشاف ژئوفیزیکی , سنجیده می‌شوند. معمولاً عبارتند از : کشسانی (الاستیسیته) , هدایت الکتریکی , هدایت حرارتی , چگالی , خاصیت مغناطیسی و رادیو اکتیوتیه

باید توجه داشت که خواص اندازه گیری شده معمولاً به طور مستقیم با هدف مورد نظر مرتبط نیستند : از این رو همواره باید بر نوعی ارتباط بین خواص اندازه گیری شده و آنچه که به دنبالش هستیم متکی باشیم

در اکتشافات ژئوفیزیکی معمولاً به دنبال یک ناهنجاری یا به زبانی انحراف از مشخصات یکنواخت زمین شناسی هستیم. تغییر ناگهانی در جنس مواد , برخورد به یک گسل یا یک منطقه خرد شده یا لایه های آبدار می‌توانند ناهنجاری هایی نسبت به شرایط طبیعی به حساب آیند. باید توجه داشت که هرچه ناهنجاری‌ مورد بررسی نسبت به دستگاه‌های اندازه گیری دورتر قرار گرفته باشد , تأثیر آن ضعیفتر می‌شود. در چنین مواردی برای اندازه‌گیری محتاج دستگاه‌های دقیقتری هستیم. علاوه بر آن در داده‌های ژئوفیزیکی معمولاً آثاری که مورد نظر نیستند و پارازیت نامیده می‌شوند. تداخل می‌کند که باید به نحوی حذف شوند تا ناهنجاری‌ مورد نظر بهتر مشخص شود. متوسط گیری از مقادیر خوانده شده معمولی ترین روش برای کاهش اثر پارازیت‌هاست. به طور کلی تعبیر و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی همواره با ابهام همراه است , زیرا اغلب برای داده های ژئوفیزیکی در یک بررسی اکتشافی تا حدی می‌توان این کمبود را مرتفع کرد. خلاصه اینکه روش های غیر مستقیم ژئوفیزیکی هیچگاه نمی‌تواند جانشین روش های بررسی مستقیم , مثل گمانه زنی شود. این روش‌ها در زمانی کوتاه و مخازجی نسبتاً کم , ناحیه وسیعی را مورد بررسی قرار داده و ضمن محدود کردن محل‌های مناسب برای حفاری , هزینه عملیات اکتشافی را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می‌دهند

انواع مخازن نفتی

1)     مخازن تخریبی یا ماسه سنگی : مثل مخازن لیبی

2)     مخازن تبخیری یا کرنباته : مثل ایران

نکات قابل توجه :

1) بیشترین مخازن نفتی دنیا در حوزه‌های پس از تریاس مشاهده می‌شود. که در پالئوزوئیک کمترین مقدار در کامبرین بوده است

2) طاقدیس‌ها عمده‌ترین نفت‌گیرهای کره زمین هستند و ریف‌ها , گسل ها آخر از همه هستند

3) در مخازن نفتی از لحاظ آماری مخازن کرنباته دارای تعداد بیشتری بوده و پراکنش بیشتری دارند

4) در تمام نقاطی که از لحاظ تکتونیکی آرامش داشتند , نفت بهتر تولید شده است. (هرجا Sr زیاد باشد آرامش بیشتر است)

اهمیت دولومیت (Dolomite) در صنعت نفت :

اهمیت صنعتی دولومیت به خاطر Mg آن است که از آن استفاده می‌شود. همچنین دولومیت وقتی در لایه‌ها تشکیل می‌شود به دلیل حجم بالایی که در آن بوجود می‌آید می‌توان مخزن کرنباته خوبی برای نفت بوجود آورد

مخازن نفتی دنیا اکثراً دلومیتی هستند. مخازن چاه‌های نفتی بورگان کویت و کرکوک کاملاً دولومیتی است

عمل دولومیتیزاسیون :

این عمل به وسیله آبهای جاری و در نتیجه Water rock introduction ( واکنش متقابل آب و سنگ ) صورت می‌گیرد. که این امر آرام آرام انجام می شود و جابجایی Mg و Ca  صورت می‌گیرد

در این محیط آبی سنگی جانشینی انجام گرفته و طیف زیر انجام می‌پذیرد

انواع دولومیت :

1) دولومیت اولیه : primary Dolomit

دولومیتی است که از همان ابتدای بوجود آمدن کره زمین دولومیت تشکیل شده است و بعد دولومیت ته نشین شده و رسوب داده است دولومیت های اولیه معروف در جهان

الف) شبه جزیه قطر                         Qatar

ب) فلوریدا                                    Florida

پ) باهاما                                      Bahama

نکته اینکه این دولومیت‌ها ریز بلور هستند

2) دولومیت ثانویه :       Secoundry  Dolomite

پس از تشکیل سنگ آهک , آب غنی از Mg با حرکات رفت و برگشت خود به آهک برخورد کرده و آرام آرام Ca را بیرون کرده و Mg جای آن گذاشته و در طول زمان دولومیت تشکیل شده است

این دولومیت به علت مخازن نفتی اهمیت دارد

دولومیت ثانویه بلورهای لوزی شکل (رمبوئدر) با فضای خالی و مواد قهوه ای (آلی) در بین آن هست و این دولومیت‌ها درشت بلور هستند

سیستم‌های دولومیت‌زایی :

مکانیزم دولومیت‌زایی :                       Dolomitiza   mechanisme

1) جریان مجدد :                                 Re flux

بدلیل آنکه آب دریایی آن موقع Mg در آن بالا بوده و حرارت هم حدود 24-26 درجه بوده یعنی دما در حد دمای معمول دلومیتیزاسیون بوده و شرایط آماده بوده و این آب دریا مدام به این سنگ‌های آهکی برخورد کرده و روی این سنگ‌ها را دولومیتی کرده و پای این سنگ‌ها دولومیتی شده و زیر این دولومیت‌ها نفت داریم. و همچنین دولومیتیزاسیون باعث افزایش حجم می‌شود که باعث تجمع هیدروکربنها در آن می‌شود

سیستم Reflux در جاهای زیادی اثر کرده و اینها جزء دولومیت‌های ثانویه هستند یعنی ابتدا آهک بوده و به مرور زمان تبدیل به دولومیت‌ شده‌اند

به طور مثال در لایه —– Base یا کف سازند  بصورت دولومیتی شده است. نکته اینکه در عمل دولومیتیزاسیون در اثر دولومیت زایی افزایش حجمی برابر با 40 درصد خواهیم داشت

سازند الیکا دولومیتهای ریز سیلیسی شده یعنی داخل این آهکها سیلیس هم بوده و نگذاشته کاملاً دولومیتیزاسیون انجام شود

 2) مکانیزم دورگ :      Dorag

این مکانیزم توسط بدیع الزمانی ارائه گردید که بدین صورت است که داخل دریاها یک عدسی داریم که به آن عدسی آب می‌گوییم که در آن جوی با آب دریایی به هم برخورد می‌نمایند. و داخل این لنز یعنی محل برخورد و اختلاط آب شور با آب شیرین دولومیت تشکیل می شود. و چون آب شیرین و آب شور وجود  داشته است. اسم آنرا دورگ نامیده اند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فسیل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله فسیل در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فسیل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله فسیل در word

مقدمه  
کلیات  
علم دیرینه شناسی (Paleontology)  
فسیل شناسی  
تاریخ فسیل شناسی  
شرایط فسیل شدن  
انواع فسیل شدن  
اقسام فسیل هاو کاربرد آنها در زمین شناسی  
مراجع و منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فسیل در word

فرشاد، دکتر فریدون- “فسیل شناسی”- انتشارات دانشگاه تهران

کیمیایی، دکتر عباس- ” دیرینه شناسی”- انتشارات دانشگاه نهران-

تهرانی، دکتر خسرو-”فسیل شناسی بی مهرگان”-گروه علمی فرهنگی زئوس-

کیمیایی، دکتر عباس-” سنگواره های ذره بینی”-انتشارات دانشگاه تهران

مقدمه

واژه فسیل (سنگواره) از کلمه لاتینی فسیلس گرفته شده که به معنای درآوردن چیزی از طریق حفاری است. موضوعی که مورد مطالعه این علم قرار می گیرد شامل بقایا یا نشانه های حیوانات و گیاهانی است که زمانی بر روی کره زمین می زیسته اند

کلیات

علم دیرینه شناسی (Paleontology)

واژه پالئونتوژی از سه کلمه پالئوس (Paleos) به معنی قدیمی ، اُنتا (Onta) به مفهوم موجودات و لوگوس (Logos)  به معنای شناخت ترکیب شده است و منظور علم و شناسائی تمام موجودات زنده در زمانهای گذشته زمین شناسی با توجه به ساختمان ،‌روابط ارثی و ژنتیکی ، رده بندی و تکامل آنان می باشد

.علم پالئونتولوژی اصولاً شامل دو قسمت است

1 پالئوزئولوژیPaleozoology) ( : که درباره‌ جانوران گذشته زمین بحث و تحقیق می شود. به این علم امروزه پالئونتولوژی جانوری اطلاق می شود

2 پالئوبوتانی (Paleobotany)  : که علم بررسی گیاهان در ادوار مختلف زمین شناسی است. پالئونتولوژی جانوری خود به دو بخش دیرینه شناسی بی مهره گان (Invertebarte Paleonetology) و دیرینه شناسی مهره داران (Vertebrate Paleonetology) تقسیم می گردد. سرانجام رشته دیگری از فسیل شناسی به نام میکروپالئولوژی (Micropaleonetology) خوانده می شود که مطالعه فسیلهای میکروسکپی اعم از جانوری یا گیاهی را شامل می گردد

فسیل شناسی

فسیل‌شناسی بحث درباره گیاهان و جانورانی است که سابقاً ‌در سطح زمین زندگانی کرده اند بقایا و اثراتی را که از گیاهان و جانوران در ته نشین های مختلف زمین دیده می شود فسیل می نامند بنابراین فسیل شناسی را می توان به دو قسمت تقسیم نمود

1-فسیل شناسی گیاهان

2- فسیل شناسی جانوران

 فسیل شدن عبارت از مجموع پدیده هائی است که در نتیجه آن آثار یا بقایای گیاهان و جانوران در ته نشین های مختلف زمین حفظ می شوند . نخستین شرط لازم برای اینکه جانور گیاهی فسیل شود این است که گیاه یا جانور در هوای آزاد نماند و بواسطه خاک یا عوامل دیگر محفوظ گردد و در میان ته نشینهای جای گیرد. بنابراین هر چه جانور یا گیاه کوچکتر باشد بهتر باقی خواهد ماند در صورتیکه جانوران بزرگ بندرت باقی می مانند و به حالت فسیل دیده می شوند
چون عموماً‌ گیاهان و جانواران بعد از مرگ از بین می روند و فقط قسمتهای سختی از آنها به حالت فسیل باقی می ماند از این جهت فسیل شناسی باید فسیلهای خود را با موجودات مشابه کنونی مقایسه کند و به سایر قسمتهای آن فسیل پی ببرد این روش که در فسیل شناسی اهمیت زیادی را دارا می باشد روش استدلالی نامیده می شود. برطبق همین روش است که کوویه فسیل شناسی معروف فرانسوی از روی آرواره یا کاسه سر یا استخوان پای جانوری به ساختمان سایر قسمتهای جانور پی می برده و بیشتر اوقات شکل حقیقی جانور را نیز ترسیم می نموده است
قسمتهای نرم جانوران بندرت به حالت فسیل یافت شده اند خصوصاً که در بعضی از کشورها : در انگلستان و آمریکا و آلمان و روسیه فسیلهائی کشف گردیده که تمام قسمتهای بدن آنها بخوبی دیده می شود – مثلاً در یخهای سیبری کرگردنها و فیلهای زیادی به حالت فسیل کشف کرده اند که پوست و گوشت و حتی پشم بدن آنها هنوز بخوبی دیده می شود

همچنین در آلمان در تشکیلات آهکی ژواسیک ناحیه سلن هوفن پرندگانی یافت شده اند که علاوه بر استخوان بندی پرهای آنها نیز بخوبی محفوظ مانده است

در ایران در اصطهبانات فارس ماهی هائی کشف گردیده که ستون مهره ها و آلت شنای آنها بخوبی دیده می شوند بطور کلی فسیل بی مهرگان در ته نشینهای مارنی آهکی – پله سنگی و گل رستی زیاد دیده می شود ولی بقایای مهره داران اغلب در گسترشهایی یافت می شوند که بواسطه جریانهای آب گذاشته شده باشد در بعضی از گسترشها فسیل فراوان است و در برخی از گسترشها فسیل کمتر یافت می شود و علت این امر را می توان منوط به دلائل فیزیکی و زیستی دانست بطور کلی عواملی که باعث از بین رفتن گیاهان و جانوران در منطقه محدودی می شوند عبارتند از: تغییر درجه گرمای آب- تغییر شوری آب – طغیان رودخانه ها و غیره

مثلاً در اوائل دوران سوم زمین شناسی جریان سردی وارد شمال غربی اروپا شده است چون این جریان سرد وارد دریای گرمی می شده از این جهت جانورانی که وارد این دریا می شده اند تاب مقاومت نیاورده و یکمرتبه از بین رفته اند همچنین موقعی که جریان سرد لابرادر با جریان گرم گولف استریم تلاقی می کند عده زیادی از جانوران بواسطه تغییر حرارت از بین می‌روند

 تاریخ فسیل شناسی

فسیل شناسی از ازمنه قدیم مورد بحث و توجه انسان واقع شده حتی انسان های دوره پارینه سنگی اکثر در صدد تجسس و تحقیق فسیل برمی آمده و آنها را کلکسیون می نموده اند. عده دیگر از این فسیلها استفاده می کردند و آنها را برای زینت بکار می بردند ( گردن بند و گلوبند و غیره) این فسیلها که به توسط انسان جمع آوری شده در اکثر غارها و مقابر فرانسه و بلژیک و مصر دیده می شوند مثلاً

در فرانسه (‌ناحیه آرسی سورکور )‌ غاری است معروف به غار تری لبیت که از حیث باستان شناسی اهمیت زیادی دارد. در این غار عده زیادی تری لبیت پیدا کرده اند که اکثر آنها دارای دو سوارخ بوده و برای زینت بکار می رفته اند . این تری لبیتها متعلق به این ناحیه نبوده است بلکه اصل آنها از بهم می‌باشند

در بلژیک غار دیگری به اسم گویت دیده می شود که خود موزه کوچک دیرینه شناسی به شمار می آید. مخصوصاً‌ صدف  گونیات ها و همچنین دندانها و مهره ماهی در آنجا زیاد دیده می شود

در چک اسلوالک ( ناحیه مراوی ) انسانی بنام انسان مراوی زندگی می کرده است در یکی از مقابر آنها ششصد و پنجان صدف دانتالیوم پیدا کرده اند که شبیه به گردن بند تعبیه شده است
چینی ها و مصریها نیز قطعات استخوانهای فسیل را جمع آوری می کرده و در روی آنها حکاکی می نموده اند

تقریباً تا شش قرن قبل از میلاد اطلاعات علمی و اسناد صحیحی راجع به فسیل و علم فسیل شناسی در دست نبود و فقط در بعضی افسانه ها در این باب گفته شده است ولی فلاسفه قدیم مدارس یونان و روم اولین اشخاصی هستند که در موضوع فسیل و فسیل شناسی سخن رانده و سعی نموده‌اند تئوریهائی وضع کنند

آناکسیماندر – ( 6 قرن قبل از میلاد )‌عقیده داشته است که زمین در اثر تغییراتی بحالت کنونی درآمده البته عقاید او متکی به اطلاعات فیسل شناسی و زمین شناسی بوده است

فیثاغورث (پی تاگور) که بیشوای پیتاگوریسینها بوده چنین می نوسید: قبول کنید که هیچ چیز در این دنیا از بین نمی رود بلکه تغیر صورت می دهد و به اشکال دیگری در می آِید. کوههای مرتفع امروزی قعر دریاهای قدیمی می باشد و یافتن صدفهای دریائی در این کوهها دال بر این امر است
آمپدوکل ( 5 قرن قبل از میلاد) در سیسیل استخوانهای هیپوپوتام فسیل را جمع آوری نموده و تصور می کرده است این استخوانها متعلق به جانوران بزرگی بوده اند که امروز از بین رفته اند . بعقیده آمپدوکل جانوران تدریجاً از یکدیگر منشعب شده اند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سنگ بوکسیت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سنگ بوکسیت در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنگ بوکسیت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سنگ بوکسیت در word

پیشگفتار
واحد عملیات
خالص سازی
رسوب دهی
فرایند جانبی
نشست گل
خذف اسکالات
سودسازی
جامدات پسماند باید
خواص فیزیکی
محصولات سیلیس زدائی (DSP)
انحلال آلومینا توسط سوسوز آور
کنترل حلال باید (Control of the bayer Digester)
منشأ
ترکیب
خالص سازی دوغاب بایر
شستشو کننده ها
تبادل حرارت
رسوب دهی هیدرات آلومینا
طبقه بندی
دوغاب مصرف شده
تکلیس آلومینا
تکلیس
سرکردن
عملیات اروپایی
عملیات امریکای

پیشگفتار

بوکسیت سنگ معدن اقتصادی آلومینیوم نام خود را از «Baux Les» در جنوب فرانسه جایی که برای اولین بار پیدا شد گرفته است. ترکیب بوکسیت تقریبا به صورت دی هیدارت  ­((Al2 O3 . 2H2 O) است ما در آن کانی به این صورت وجود ندارد در نتیجه از مخلوط منوهیدرات به صورت دیاسپور (Al23 . H2O) و بوهمیت(Al23 . H2O) وتری هیدرات به صورت گپسیت (Al2O3 , 3 H2 O) تشکیل شده است. بنابراین بوکسیت از مخلوط تری هیدرات و منوهیدرات آلومینیوم به همراه مقادیری ناخالصی مانند اکسید فریک، تیتانیا (به صورت رتیل یا ایلمینیت) و سایر کانی های مخصوص به مناطق معین تشکیل شده است.  ناخالصی تعیین کننده سیلیکا است که در طوا فرآیند ترکیب 3SiO2 . Al2 O3 . Na 2 O  تشکیل می دهد که آلومینا را به همراه خود وارپسمانه کرده و یک منبع اصلی اتلات آلومینیوم به حساب می آید

ترکیب بوکسیت ثابت نیست و سسته به محل استخراج و اجزای صخره اصلی که از آن تشیکل شده است تغییر می کند

Table

کلا محتوای آلومینا از 65 – 45 درصد، سیلیکا 12 –1 درصد، آهن 25 –2 (به صورت Fe2 O3) و آب متصل 36-14 درصد تغییر می کند. رنج اکسید تیتانیم در جهان تا 3 درصد است اما بوکسیت هند 12 درصد تیتانیم دارد، در اثر شرایط آب و هوایی، بوکسیت به صورت سطح رسوب کرده به ضخامت تا 100 فوت ایجاد می شود

عموما سنگ معدن به فواصل دور از معدن در عملیات کارگاهی برای خشک کردن مقدماتی  برای حذف رطوبت آزاد به کار می رود

پروسه باید

بوکسیت توسط پروسه انحلال – تبلور مجدد به آلومینا تصفیه می شود. این پروسته از چهار مرحله اصلی انحلال، خالص سازی، رسوب دهی و تکلیس تشیکل شده است. (شکل زیر). پروسه باید به دلیل آلومینیوم کانیهایی دارد که در محلول سود غلیظ حل می شود در حالی که بیشتر کانیها نمی توانند، موفق باشد. سنگ معدن بوکسیت به گستره ابعادی مناسبی (معمولاً leey ازید 30 میلی تر) قبل از عملیات با سود، خرد می‌شود. زمانی که باطله جدا شد، تبلور مجددتری هیدروکسید آلومینیوم خال3 (OH) Al تولید می کند که به Al2 O3 تکلیس می شود. (کلیسنه می شود.)

واحد عملیات

انحلال: بوکسیت از آلومینیوم حاوی کانیهایی است که مهمترین آنها گیپسیت، 3(OH)Al  و بوهمیت، (Alo (OH یم باشد. نسبت این کانیها در بوکسیت دمای پروسته را تعیین می کند که برای گیپسیت حدود 1500 C  و برای بوهمیت C 2500 می باشد. هر دوی این واکنش ها تحت فشار بالایی انجام می شود. (تا 240 کیلو پاسکال) گیپسیت در بوکسیت، «دارلینگ رنج» (استرالیای غربی) کانی اصلی‌ آلومینیوم است ومطابق واکنش زیر حل می شود: Na+ + Al (OH)­4 Al(OH)­3 + NaoH

محلول به دست آمده از فرایند انحلال توسط آلومینیوم اشباع شده است و به آن دوغاب باردار می گویند. بعد از انحلال دما و فشار در سری محفظه های تششعی، تا حدود C 0  100  و فشار اتمسفر کاهش می یایند. (شکل زیر)

 خالص سازی

  جامدات پسماند باید از دوغاب بارقبل از رسوب دهی جدا شوند. پسماندهای باطله توسط سیفون های ماسه ای بین بخش ماسه های درشت (بزرگتر از حدود 150 میلکرومتر) و ماسه ریز (زیر 150 میکرومتر) منشعب می شود که اغلب به عنوان (گل سرخ) یا پسماند باید شناخته شوند. این ماسه ها شسته می شوند تا اینکه قبل از نشست حداکثر ممکن از سود بازیابی شود

پسماندریز از دوغاب باردار توسط اضافه کردن پلیمر ماکرومولکومی محلول در آب (فلوکالنت) جدا می شوند تا  باطله انباشته شود. این پلیمر  با جذب  روی چند ذره باعث می شود که ذرات معلق به شکل ساختارهای بزرگتر دربیایند که منجر به ته نشین شد سریع می شوند. جامدات فلوکاله شده در تانک بزرگی موسوم تیکنر ته نشین می شوند تا رسوب چگال تشکیل شود

سر ریز تیکنر از میان فیلتر عبور داده می شود تا هر جامدی از آن جدا شود و دوغاب باردار تا 800C  قبل از مرحله رسوب  دهی، سر می شود. جدایش جامدها و دوغاب باید سریعا هدایت بشود در غیر این صورت تری هیدارت آلومینیوم در طی فرایند خالص سازی رسوب می دهد. این مساله تحت عنوان رسوب دهی خود به خودی شناخته شده است و باعث اتلاف محصول می شود. فرایند خالص سازی مناسب در تولید آلومینا ضروری است . فلوکولاسیون (جمع کنندگی) ضعیف باعث می شود ذرات ریز اضافی در سرریز بتوانند فیلترها را مسدود کنند و نرخ تولید را کاهش بدهند. علاوه بر این، هر جامدی که از میان فیلتر عبور می کند باعث آلودگی محصول می شود. فلوکولاسیون غیر موثر بعث اتلاف بیشتر سود (NaoH) که همراه پسماند  وارد می شود، می گردد

رسوب دهی

رسوب دهی یک فرایند بسیار آهسته است که درچند مرحله انجام م شود و این فرایند عکس واکنش انحلال است

 Al (OH)­4  NaoH + Al (OH)3 + Na+

در ابتدا کریستالهای گیپسیت دانه ریز به دو غاب باردار سرد شده در رسوب دهنده‌های اولیه اضافه میش وند. آگلومرایسون کریستالهای ریز با تشکیل ذرات بزرگتر انجام می شوند. ذرات جدید جوانه زده شده به داخل ساختار آگلومره شده می پیوندند. در مراحل بعدی، رسوب دهی بیشتر، حفرات بین نشین بین آگلومره ها را پرا می کند. بنابراین به ذرات رشد یافته استحکام می بخشد

در پایان رسوبدهی درمای دوغاب حدود 600c است. دیگر دوغاب از آلومینیوم اشباع نیست و به آن دوغاب مصرفی شده می گویند. تری هیدرات آلومینیوم (معروف به هیدرات) توسط هیدرویسکلونها برای رسیدن به اندازه مطلوب، طبقه بندی می شود. ذرات درشت، فیلتر و تکلیس می شود، در حالی که ذرات ریز برای رسوب دهی به عنوان کریستالهای دانه ای برشگ داده می‌شوند

تکلیس: تبدیل هیدارت به آلومینای بدون آب توسط تکلیس ان در ستر سیال یا تکلیس کننده نوارع در دمای حدود 10000C  انجام می‌شود. حرارت برخلاف حرکت جامدات جریان می یابد. (جریان متقابل Counter Current) محصول تکلیس معمولاً کمتر از % 1 رطوبت دارد. واکنش به صورت زیر می باشد

  Al2  O3 + 3 H2  2Al  (OH)3

 فرایند جانبی

 واحدهای عملیاتی اصلی فرایند باید را تعیین می کنند اما عملیات دیگری هم  وجود دارند که برای تولید آلومینا مهم هستند از قبیل شستشوی پسماند، نشست گل، حذف اکسالات و سودسازی، که مختصرا در زیر توضیح داده می‌شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله زمین گرمایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله زمین گرمایی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زمین گرمایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله زمین گرمایی در word

مقدمه
تاریخچه
انرژی زمین گرمایی
نیروگاه زمین گرمایی با سیال دو فاز
نیروگاه زمین گرمایی با سیال تک فاز
روشهای استفاده مستقیم با غیر نیروگاهی
زمین گرمایی در کشور ایسلند
گرمایش ساختمانها کشور ایسلند
ذوب برف در معابر کشور ایسلند
گلخانه زمین گرمایی در کشور ایسلند
حوضچه های پرورش ماهی
تولید برق در نیروگاههای زمین گرمایی
نیروگاه
انرژی زمین گرمایی در ایران

 مقدمه

انرژی حرارتی که در پوسته جامد زمین وجود دارد، انرژی گرمایی نامیده می شود. مرکز زمین منبع عظیمی از انرژی حرارتی است که به شکلهای گوناگون از جمله فوران های آتشفشانی، آبهای گرم و یا بواسطه خاصیت رسانایی به سطح آن هدایت می شوند. طظبق فرضیه های موجود، زمین توده ای آتشین بوده که بیش از 4 میلیارد سال پیش شکل گرفته و بتدریج به انجماد و سردی گراییده است و این سرد شدن همچنان نیز ادامه دارد
در حال حاضر از انرژی زمین گرمایی در بسیاری از نقاط جهان و به صورتهای مختلف ،در سطح وسیعی استفاده می شود . محققین همزمان با بکارگیری تکنولوژی های قدیمی تامین انرژی، شیوههای جدید تامین انرژی را نیز به تکامل رسانیده اند. در آینده نیز تلاش برای توسعه آن، هم در زمینه کشف منابع انرژی و هم در زمینه انتقال تکنولوژی امری اساسی تلقی می شود. بهره برداری از انرژی زمین گرمایی،به عنوان یک منبع انرژی بالقوه در اعماق زمین، مستقل از شرایط جوی بوده و قابلیت جوابگویی به نیاز کنونی و آتی بشر را دارد
نواحی که دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی می باشد منطبق بر مناطق آتشفضانی و زلزله خیز جهان هستند

تاریخچه: 

بشر مدتها است که از منابع انرژی گرمایی با درجه حرارتایین (چشمه های آبگرم) ، جهت استحمام و شستشو و همچنین مصارف درمانی استفاده میکند. اخیرا نیز از این انرژی در تامین گرمایش فضا گرمایش گلخانه ها، حوضچه های پرورش ماهی، استخرهای تفریحی، پیشگیری از یخ زدگی معابر در فصل سرما ، پمپهای حرارتی جهت تامین گرمایش و سرمایش ساختمانها و برخی از فرآیندهای صنعتی استفاده می شود. تولید برق با استفاده از منابع انرژی زمین گرمایی با درجه حرارت بالا نیز طی ده سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است
با مشاهده کوههای آتشفشان، بشر از دیر باز به این حقیقت رسیده بود که در اعماق زمین منبعیداغ وجود دارد. در فاصله زمانی بین قرنهای 16 و 17 میلادی که اولین چاههای زیر زمینی در اعماق چند صد متری حفر شد، این نتیجه حاصل شد که هر چه بطرف مرکز کره زمین نزدیکتر شویم دما افزایش می یابد به گونه ای که بطور طبیعی در ازای هر 100 متر افزایش عمق، 3 درجه سانتی گراد به دمای طبیعی زمین افزوده می شود
نخستین اندازه گیری ها بوسیله دماسنج در سال 1740 و در معدنی نزدیک به ناحیه بلفورت در کشور فرانسه انجام شد. در سال 1870 با روشهای پیشرفته علمی نوع رفتار حرارتی زمین مورد مطالعه قرار گرفت
نخستین تلاشها در لاردرلو (ایتالیا) در سال 1904 بریا تولید برق با استفاده از انرژی زمین گرمایی صورت گرفت و از ان زمان تا کنون فعالیتهای زیادی در سراسر دنیا صورت گرفته است که در فصول بعدی به تدریج آنها را بررسی خواهیم کرد
ساخت نیروگاههای دو مداره باعث پیشرفتهای چشمگیری در تولید برق با استفاده از انرژی زمین گرمایی شده است و در حال حاضر با به تکامل رسیدن این تکنولوژی به طور تجاری از آبهای گرم زیر زمینی با درجه حرارت معمولی
( بیشتر از 100 درجه سانتیگراد) برق تولید می شود. در سالهای اخیر در زمینه پمپهای حرارتی گرمایی نیز پیشرفتهای قابل توجه ای صورت گرفته است. در طولانی مدت پیشرفت در ساخت تجهیزات مربوط به استخراج انرژی از سنگهای خشک و داغ، لایه های تحت فشار زمین و منابع گدازه ای می تواند امکان استفاده بیشتر از پتانسیل بالقوه انرژی زمین گرمایی را میسر سازد.

انرژی زمین گرمایی:

به طور کلی مناطقی از زمین که دارای سه ویژگی مهم زیر باشند می توانند دارای پتانسیل خوب جهت بهره برداری از انرژی زمین گرمایی باشند
(1- منبع حرارتی 2- سیال حد واسط 3- محیط متخلخل)
1- مواد مذاب یا سنگهای داغ مجاور آنها (بعنوان منبع حرارتی) به گونه ای نزدیک به سطح زمین قرار گرفته باشند که موجب گرم شدن آبهای نفوذی شده و رد نتیجه با حفاری چاههای تولیدی می توان با استخراج سیال گرم به حرارت مطلوب رسید
2- وجود آب برای انتقال حرارت منبع حرارتی به سطح زمین، آبهای ماگمایی و فسیل از جمله سیالات امنتقال دهنده حرارت در یک سیستم زمین گرمایی هستند
3- لایه های مختلف دارای خلل و فرج های زیاد باشند تا آبهای سطحی و نزولات جوب به خوبی داخل زمین نفوذ کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله گازهای گلخانه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله گازهای گلخانه ای در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گازهای گلخانه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله گازهای گلخانه ای در word

چکیده  
   مقدمه  
   اثرگلخانه‌ای1  
   گازهای‌گلخانه‌ای  
بخار آب(H2O)،  
دی‌اکسیدکربن ( CO2)  
متان (CH4)،  
ازن (o3)  
کلروفلوئوروکربنها 1(CFCs)،  
   اثرگلخانه‌ای و گرمایش جهانی  
   پیامد های گر مایش جهانی  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله گازهای گلخانه ای در word

1-    جعفر پور ، ابراهیم، 1373: اقلیم شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران

2-      سیف ، عبدالله،  1376 : نظریه پسخوراند ها و نوسانات اقلیمی با تاکید بر نقش مکانیزم پسخوراندگاز گلخانه ای ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 46 ، سال 1376

3-      عزیزی ، قاسم ، 1383 : تغییر اقلیم ، نشر قومس

4-      علیجانی، بهلول و کاویانی ، محمد رضا، 1371 : مبانی آب و هواشناسی ، انتشارات سمت

5-      علیزاده ، امین و همکاران ، 1379 : هوا واقلیم شناسی ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

6-      کوچکی ، عوض و همکاران ، 1377 : پیامدآهای اکولوژیکی تغییر اقلیم  ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

7-      مجله خانواده سبز شماره  148، سال

  چکیده

  در این مقاله ضمن بررسی گازهای گلخانه ای چون بخار آب(H2O)، دی‌اکسیدکربن (CO2)، اکسید نیترو، (N2O)متان (CH4)، ازن جو پایین (O3)، کلروفلوئوروکربنها (CFCs)، هیدروفلوئوروکربنها(HFCs)  تاثیر آنها را بر روی گرمایش جهانی با ارائه نمودارها و جداول مورد مطالعه قرار داده ایم . در سالهای اخیر شاید کمتر کسی می دانست که مهمترین گاز گلخانه ای بخار آب است و دارای تاثیرات مکانی – زمانی زیادی بر روی دما و گرمایش جهانی دارد.در این میان اگر اثر‌گلخانه‌ای در اتمسفر زمین وجود نداشت، دمای کره زمین حدود 5/15درجه سانتیگراد نسبت به حال کمتر می‌شد و عصر یخبندان دیگری را رقم می‌زد. همچنین، در صورتی که موجودی گازهای‌گلخانه‌ای در داخل اتمسفر، زیادتر از حد متعارف شود، موازنه انرژی زمین بهم می‌خورد و انرژی بیشتری در داخل اتمسفر زمین باقی می‌ماند که این انرژی بیشتر، گرم شدن زمین را به دنبال خواهدداشت. بنابراین اثر مثبت گازهای گلخانه ای ( در حالت نرمال ) این است که از گرم شدن بیش از حد زمین در روز و سرد شدن بیش از حد آن در شب جلوگیری می کند. بررسیهای این مطالعه نشان می دهد که انسان با تولید بیش از 35 نوع گاز در گرمایش جهانی نقش بیشتری ایفا می کند

 

مقدمه

   با آغاز انقلاب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم میلادی و رشد روز افزون تحولات بشری، تغییرات گوناگونی نیز در زندگی انسانها رخ داده است. نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی نظیر زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی باعث افزایش شدید گازهایی مانند دی‌اکسیدکربن (CO2) در جو شده است. افزایش جمعیت کره زمین که باعث تغییر کاربری زمین، تخریب جنگلها، افزایش فعالیتهای کشاورزی و دامداری و تولید ضایعات جامد و مایع شده است، تبعات مختلفی به همراه داشته است. پدیده تغییر آب و هوا یکی از این تبعات است. رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی در قرن اخیر به رشد میزان تقاضای حاملهای انرژی منجر شده است

  انسانها با مصرف انرژی حاصل از سوختهای فسیلی و تولید بیش از حد گازهای‌‌گلخانه‌ای توازن انرژی زمین را بهم می‌زنند. ادامه روند افزایش میزان تقاضا و مصرف انرژی در چند دهه آینده، تغییر کاربری زمین، گسترش فعالیتهای کشاورزی و دامداری و افزایش ضایعات جامد و مایع پدیده‌گلخانه‌ای را در جو زمین تشدید خواهد کرد. مدلهای جوی پیش‌بینی می‌کنند که تا سال 2100، دمای کره زمین از 1 تا 5/3 درجه سانتیگراد افزایش خواهدیافت که این مقدار بیش از تغییرات دمایی 10000 سال گذشته خواهدبود. (  www climate-change.ir  )

  دانشمندان‌ بریتانیایی‌ می‌گویند در 140 سال‌گذشته‌ که‌ ثبت‌ دمای‌ زمین‌ به‌ گونه‌ای‌ موثق‌ انجام‌شده‌، هیچ‌ سالی‌ در نیمکره‌شمالی به‌ اندازه‌ سال‌2005 گرم‌ نبوده‌ است‌. اگر دمای‌ کل‌ زمین‌ را به‌ حساب‌ آوریم‌ در آن‌صورت‌ سال‌ 2005 ازدهه‌1860میلادی‌تاکنون‌دومین‌سال‌گرم‌زمین‌به‌حساب می‌آید.دمای‌ اقیانوس‌ اطلس‌ در نیمکره‌ شمالی‌ نیز دراین‌ سال‌ یک‌رکوردتازه‌به‌جا گذاشت. محققان‌ از (دفتر هواشناسی‌ بریتانیا) و دانشگاه ‌(ایست‌ انگلیا) می‌گویند این‌ شاهد تازه‌ای‌ دال‌ بر واقعی‌بودن ‌گرمایش‌ زمین‌ در اثر فعالیتهای انسانی است. داده‌های‌ آنها نشان‌ می‌دهد که‌ میانگین‌ دما در سال‌ 2005 در نیمکره‌ شمالی‌ 65 درجه ‌سانتیگراد بیش‌ از میانگین‌ آن‌ برای‌ سال‌های‌1961 تا 1990 است‌. دانشمندان‌ از میانگین دمادر این‌ فاصله‌ به‌ عنوان‌ یک‌ معیار پایه‌ برای‌ مقایسه ‌دما در سال‌های‌ مختلف‌ استفاده‌ می‌کنند

 از آنجا که‌ دمای‌ کل‌ زمین‌ در سال‌ جاری 48 سانتی‌گراد بالا رفت‌ سال‌ 2005 را به‌دومین‌ سال‌ گرم‌ زمین‌ پس‌ از 1998 بدل‌ می‌کندالبته‌ دمای‌ زمین‌ در سال‌ 1998 تحت‌ تاثیرشرایط قوی‌ (ال‌نینیو) دچار افزایش‌ کاذب‌ شده‌بود

دانشمندان‌ معتقدند که‌ دمای‌ نیمکره‌ شمالی‌ باسرعتی‌ بیش‌ از نیمکره‌ جنوبی‌ افزایش‌ می‌یابد که‌ناشی‌ از وسیع‌تر بودن‌ سطح‌ خشکی‌ها در آن‌است‌. خشکی‌ها سریعتر از اقیانوس‌ به‌ تغییرات‌جوی‌ واکنش‌ نشان‌ می‌دهند

دکتر (دیوید واینر) از واحد تحقیقات‌ اقلیمی‌در دانشگاه‌ (ایست‌ انگلیا) گفت‌: (داده‌هاهمچنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ دمای‌ سطح دریا در نیمه شمالی اطلس بالاترین رقم از سال 1880 تاکنون است). اندازه‌گیری‌ دمای‌ زمین‌ صرف‌نظر از شیوه‌انجام‌ آن‌ هرگز نمی‌تواند صددرصد دقیق‌ باشد ودیوید واینر معتقد است‌ که‌ محاسبات‌ تیم‌ محققان‌دارای‌ خطایی‌ به‌ میزان‌ به‌علاوه‌ یا منهای‌1سانتیگراد است‌.این‌ رقم‌ از سال‌ 1880تاکنون‌ است. با این‌ حال‌ او می‌گوید: روند آن‌ در دراز مدت‌آشکارا رو به‌ بالا است‌ و در یک‌ دهه‌ اخیر شتاب‌گرفته‌ که‌ نشانگر واقعی‌ بودن‌ گرمایش‌ زمین‌ در اثر فعالیتهای انسانی است .وی‌ به‌ بی‌بی‌سی‌ گفت‌: (ما راست‌ می‌گفتیم‌،شکاکان‌ اشتباه‌ می‌کنند.)
این‌ یک‌ واقعیت‌ ساده‌ فیزیکی‌ است‌; باافزایش‌ گازهای‌ گلخانه‌ای‌ در جو، که‌ ناشی‌ ازافزایش‌ تصاعد آلاینده‌ها درسطحی‌جهانی‌است‌،دمانیزافزایش‌می‌یابد.)( مجله خانواده سبز شماره  148، سال 1384 )

اثرگلخانه‌ای1


1 – greenhouse effect

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سنگ های آذرین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سنگ های آذرین در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنگ های آذرین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سنگ های آذرین در word

مقدمه  
سنگ‌ها و کانی‌ها  
سنگ‌ها و کانی‌های آن‌ها  
سنگ‌های آذرین  
بافت سنگ‌های آذرین  
خانواده‌های سنگ‌های آذرین  
سنگ‌های رسوبی  
رسوب‌گذاری  
دیاژنز: سنگ‌زایی  
بافت سنگ‌های رسوبی  
خانواده‌های سنگ‌های رسوبی  
سنگ‌های دگرگونی  
بافت سنگ‌های دگرگونی  
خانواده‌های سنگ‌های دگرگونی  
چرخه‌ی سنگ  
سنگهــای آذریــن  
تبلــور مــاگمــا  
بـافتهــای آذرین  
منبع:  

منبع

حسینی، احمد. سنگ‌ها. انتشارات مدرسه،

لوتگن/تاربوک. مبانی زمین‌شناسی. ترجمه‌ی رسول اخروی. انتشارات مدرسه،

درویش‌زاده، علی. سنگ‌شناسی دگرگونی. انتشارات دانشگاه پیام‌ نور،

پروین، حسین. سنگ‌شناسی رسوبی. انتشارات دانشگاه پیام‌ نور،

خیری، فلوریز. سنگ‌شناسی آذرین. انتشارات دانشگاه پیام‌ نور،

معماریان، حسین. زمین‌شناسی فیزیکی. انتشارات دانشگاه پیام‌ نور،

سرابی، فریدون/ایران‌پناه، اسد/ زرعیان، سیروس. سنگ‌شناسی. انتشارات دانشگاه تهران،

همبلین، کنت/ هاوارد، جیمز. شناسایی مقدماتی سنگ‌ها. انتشارات مدرسه،

مقدمه

سنگ از نظر زمین‌شناسان به ماده‌ی سازنده‌ی پوسته‌ و بخش جامد سست‌کره‌ی زمین گفته می‌شود. سنگ‌ها از یک یا چند کانی درست شده‌اند و از نظر چگونگی پدید آمدن در سه گروه سنگ‌های آذرین، سنگ‌های رسوبی و سنگ‌های دگرگونی جای می‌گیرند. سنگ‌های آذرین از سرد شدن گدازه‌ی آتش‌فشان‌ها به وجود می‌آیند. سنگ‌های رسوبی پیامد فرسایش سنگ‌ها و انباشته شدن رسوب‌ها در دریاها هستند. هنگامی که سنگی در فشار و گرمای زیاد قرار گیرد، سنگ دگرگونی پدید می‌آید

سنگ‌ها و کانی‌ها

کره‌ی زمین از نظر ویژگی‌های فیزیکی ساختار لایه‌ای دارد. بخش مرکزی آن جامد است، بیش‌تر از آهن و نیکل درست شده و هسته‌ی درونی نامیده می‌شود. پیرامون هسته‌ی درونی را لایه‌ی مایعی از آهن و نیکل فراگرفته که هسته‌ی بیرونی نام دارد. پیرامون هسته‌ی بیرونی را لایه‌ای به نام گوشته در بر می‌گیرد که خود از لایه‌ا‌ی جامد و سخت به نام گوشته‌ی زیرین و لایه‌ای نرم‌تر و خمیری به نام سست‌کره درست شده است. پیرامون گوشته را لایه‌ی نازک و جامدی به نام پوسته فراگرفته که بیش‌تر از سیلیس، اکسیژن و آلومینیوم درست شده است. زمین‌شناسان به مواد طبیعی و بی ‌جان سازنده‌ی پوسته سنگ می‌گویند و بیرونی‌ترین لایه‌ی زمین را سنگ‌کره می‌نامند

سنگ‌ها از یک یا چند کانی درست شده‌اند. کانی به موادی بی‌جان، جامد و بلوری گفته می شود که ترکیب شیمیایی به نسبت ثابتی دارند. بیش از 3 هزار گونه کانی در طبیعت یافت شده است که نزدیک 20 تا 25 گونه از آن‌ها در ساختمان بسیاری از سنگ‌ها وجود دارند. بیش‌تر سنگ‌ها از چند کانی درست شده‌اند، مانند گرانیت که بخش زیادی از آن از سه کانی کوارتز، فلدسپات و بیوتیت است. هر گروه از سنگ‌ها نیز دارای کانی‌های مشخصی هستند که در گروه سنگ‌های دیگر وجود ندارند یا بسیار اندک هستند. برای نمونه، کانی هالیت فقط در سنگ‌های رسوبی دیده می ‌شود و در سنگ‌های آذرین یا دگرگونی دیده نمی ‌شود. کانی ولاستونیت نیز فقط در سنگ‌های دگرگونی یافت می شود. با این همه، برخی از کانی ‌ها، مانند کوارتز، ممکن است در هر گونه سنگی وجود داشته باشند

 

 

سنگ‌ها و کانی‌های آن‌ها

گونه‌ی سنگ کانی‌هایی که در آن یافت می‌شود سنگ‌های آذرین ارتوز، پرتیت، میکروکلین، پلاژیوکلاز، کوارتز، نفلین،

لوسیت، هورنبلند، اوژیت، بیوتیت، مسکوویت، الیوین سنگ‌های رسوبی کانی‌های رسی، کلسیت، دولومیت، کوارتز، هالیت، سیلوین،

ژیپس، انیدریت،گلوکونیت، اکسیدها(به‌ویژه آهن)،کربنات‌های دیگر سنگ‌های دگرگونی استرولیت، کیانیت، آندالوزیت، سیلیمانیت، گرونا، ولاستونیت،

ترومولیت، کلریت، گرافیت، تالک

سنگ‌های آذرین

هرچه بیش‌تر به ژرفای زمین برویم، دما بالاتر می ‌رود و در ژرفای زیاد به اندازه‌ی می‌رسد که برای ذوب‌ شدن سنگ‌ها کافی است. با این همه، مواد درونی زمین به حالت مذاب نیستند و فشار زیادی که از لایه‌های بالایی بر لایه‌های زیرین وارد می‌شود، از ذوب شدن سنگ‌ها جلوگیری می‌کند. اما در جاهایی از ژرفای زمین که به دلیلی(برای نمونه، در پی جایه‌جایی ورقه‌های سنگ کره) از فشار کاسته می‌شود یا سنگ‌های سطحی زمین به زیر سطح فرو می‌روند، سنگ‌ها ذوب می‌شوند. هر جایی که سنگ‌ها ذوب شوند، ماده‌ی مذاب، که ماگما نام دارد، به سوی بالا راه پیدا می‌‌کند و آرام آرام دمای آن کاهش می‌یابد و سنگ‌های آذرین را پدید می‌آورد

ماگما ممکن است به بخش‌های بالایی پوسته نفوذ کند یا از راه شکاف‌ها و سوراخ‌ها به سطح پوسته راه یابد. ماگمایی که از سطح پوسته بیرون نمی‌زند به آهستگی و طی سال‌ها سرد می‌شود و سنگ‌های آذرین درونی را می‌سازد. به ماگمایی که از دهانه‌ی آتش‌فشان بیرون می‌آید و به سطح زمین می‌رسد، گدازه می‌گویند. همه‌ی حجم گدازه‌ای که به سطح زمین می‌آید، به حالت مذاب نیست و قطعه‌های ذوب نشده‌ی سنگ و کانی‌های بلوری را نیز در خود دارد. گدازه طی چند روز سرد می‌شود و سنگ‌های آذرین بیرونی را می‌سازد

بررسی ترکیب شیمیایی سنگ‌های آذرین و گدازه‌ی آتش‌فشان‌های فعال نشان داده است که ماگما یک ترکیب سیلیکاتی با اندکی اکسیدهای فلزی، بخار آب و مواد گازی است. سنگ‌های آذرین را بر پایه‌ی درصد این مواد در سه گروه گرانیتی(اسیدی)، بازالتی(بازی) و آندزیتی(میانه) جای می‌دهند. سنگ‌های آذرینی مانند ریولیت و داسیت را که محتوای سیلیس آن‌ها بالاست، یعنی بیش از 63 درصد 2 SiO دارند، از گروه سنگ‌های آذرین اسیدی به شمار می‌آورند. سنگ‌های آذرینی مانند آندزیت که بین 52 تا 63 درصد 2 SiO دارند، از سنگ‌های آذرین میانه و سنگ‌هایی مانند بازالت و گابرو را که محتوای سیلیسی کم‌تری دارند، از سنگ‌های آذرین بازی هستند. برخی از سنگ‌های آذرین، مانند پریدوتیت، را که محتوای سیلیسی آن‌ها بسیار پایین است، فرابازی می ‌دانند

بافت سنگ‌های آذرین

زمین‌شناسان در بررسی‌های صحرایی، که ابزارهای پیچیده‌ی آزمایشگاهی در دسترس نیست، از اندازه و آرایش بلورهای سنگ، که بافت سنگ نام دارد، برای توصیف سنگ‌ها بهره می‌گیرند. اصطلاح بافت سنگ هنگام بررسی سنگ زیر میکروسکوپ نیز به کار می ‌رود. بافت سنگ آذرین علاوه بر این که آن را از سنگ‌ها دیگر جدا می‌کند، ما را از درونی بودن یا بیرونی بودن آن و حتی ژرفایی که سنگ در آن‌جا از ماگما پدید آمده است، آگاه می‌سازد

بافت نهان‌بلورین. بلورها را نمی‌توان با چشم غیرمسلح دید. اگر بلورها به اندازه‌ای کوچک باشند که فقط با میکروسکوپ‌ پولاریزان دیده شوند، اصطلاح میکروکریستالین و اگر فقط با میکروسکوپ الکترونی یا پرتوهای ایکس شناسایی شوند، اصطلاح کریپتوکریستالین را به کار می‌برند

بافت آشکاربلورین. بلورها درشت و از 2 تا 5 میلی ‌متر هستند. این بافت زمانی پدید می‌آید که ماگما به آهستگی درون زمین سرد شود

بافت پگماتیتی. گونه‌ای از بافت آشکاربلورین است که اندازه‌ی بلورهای آن بزرگ‌تر از 5 سانتی‌متر و حتی چند متر است

بافت پرفیری. گونه‌ای از بافت آشکاربلورین است که دارای بلورهای درشت در زمینه‌ای از بلورهای ریز است. این بافت نتیجه‌ی سرد شدن آهسته زیر سطح زمین و آمدن ناگهانی ماگما به سطح زمین است که نخست با پدیدآمدن بلورهای درشت و سپس با بلورهای ریز همراهی می‌شود

بافت سوراخ‌دار. در پی سرد شدن تند گدازه‌ای که گاز فراوان در خود دارد، بر سطح زمین پدید می‌آید. سنگ‌پا نمونه‌ای از این بافت است

بافت شیشیه‌ای. در برخی فوران‌های آتش‌فشانی، گدازه به درون آب ریخته می‌شود و بسیار تند سرد می‌شود. این گونه سنگ‌ها بلور ندارند و بافتی مانند شیشه دارند

بافت آذرآواری. هنگامی که گدازه به صورت ذره‌های خاکستر به هوا پرتاب می‌شود و آن ذره‌ها به صورت لایه‌ای ته‌نشین می‌شوند، سنگ‌هایی را می‌سازند که ذره‌های سازنده‌ی آن‌ها آذرین، ولی ته‌نشینی آن‌ها شبیه سنگ‌های رسوبی است

بافت آگلومرا. اگر اندازه‌ی ذره‌های پرتابی از دهانه‌ی آتش‌فشان بزرگ باشد، پس از ته‌نشین شدن به یکدیگر جوش می‌خورند و سنگ یکپارچه‌ای را می‌سازند که آگلومرا نامیده می‌شود

خانواده‌های سنگ‌های آذرین

سنگ‌های آذرین را بر پایه‌ی بافت، درصد سیلیس، رنگ، چگالی، ترکیب شیمیایی و در نظر داشتن ویژگی‌های دیگر، طبقه‌بندی می‌کنند

خانواده‌ی گرانیت- ریولیت. گرانیت از شناخته‌شده‌ترین سنگ‌های آذرین درونی است که فراوانی و زیبایی آن پس از صیقل یافتن، باعث شده است که در معماری مورد توجه باشد. نام این سنگ از واژه‌ی لاتین گرانوم به معنای دانه‌ی گندم گرفته شده است، زیرا بیش‌تر کانی‌های آن به اندازه‌ی دانه‌ی گندم است. بافت‌ آن از نوع آشکاربلورین است و بیش‌تر از فلدسپات پتاسیم‌دار، پلاژیوکلاز سدیم‌دار و کوارتز درست شده است. کانی‌های بیوتیت، آمفیبول، هورنبلند و گاهی میکای سفید نیز در ساختمان آن دیده می‌شود.گرانیت‌ها به رنگ‌های سفید، خاکستری و صورتی دیده می‌شوند که برخاسته از نوع فلدسپات آن‌هاست

ریولیت از نظر نوع کانی‌ها با گرانیت تفاوت زیادی ندارد و در واقع گرانیتی است که بیرون از پوسته‌ی زمین پدید می‌آید. ریولیت‌ها رنگ روشنی دارند و چون جهت‌یافتگی ماده‌ی مذاب را به آسانی می‌توان در آن‌ها شناسایی کرد، به این نام خوانده می‌شوند( ریولیت به معنای جریان یافته است.) در این خانواده سنگ‌هایی با بافت شیشه‌ای نیز وجود دارد که ابسیدین شناخته‌شده‌ترین آن‌هاست. این سنگ تیره‌رنگ است و تیرگی آن به این علت است که هیچ گونه بلوری در آن وجود ندارد. به سنگ‌های بیرونی با بافت سوراخ‌دار این خانواده، پونس، پامیس یا سنگ‌پا می ‌گویند. توجه داشته باشید که سنگ‌پا ممکن است در خانواده‌های دیگر نیز وجود داشته باشد

خانواده‌ی گرانودیوریت- داسیت. گرانودیوریت یکی از فراوان‌ترین سنگ‌های آذرین درونی است که از نظر کانی ‌شناسی، در میانه‌ی سنگ‌های گرانیتی و دیوریتی جای می‌گیرد. زیرا درصد کوارتز آن اندکی از گرانیت کم‌تر ولی از دیوریت اندکی بیش‌تر است. داسیت همانند بیرونی گرانودیوریت است. این سنگ در ایران فراوان است و بیش‌تر به رنگ روشن دیده می شود

خانواده‌ی دیوریت- آندزیت. دیوریت‌ها سنگ‌هایی هستند که بیش‌تر از فلدسپات‌ پلاژیوکلاز سرشار از کلسیم درست شده‌اند. این سنگ‌ها اغلب کوارتز ندارند، اما گاهی اندکی کوارتز و فلدسپات پتاسیم‌دار نیز در ساختمان آن‌ها دیده می‌شود.کانی‌های تیره‌رنگ دیوریت‌ها اغلب آمفیبول، پیروکسن و بیوتیت است. آندزیت همانند بیرونی دیوریت است که به رنگ خاکستری تیره دیده می‌شود به صورت سنگ‌پا و آذرآواری نیز وجود دارد

خانواده‌ی گابرو- بازالت. گابروها سنگ‌های تیره با چگالی به نسبت بالا هستند که بیش‌تر از پیروکسن و پلاژیوکلاز کلسیم‌دار درست شده‌اند. البته، ممکن است اندکی الیوین نیز در آن‌ها دیده شود. بازالت همانند بیرونی گابرو است. بازالت و گابرو 75 درصد سنگ‌های آذرین پوسته‌ی زمین را می‌سازند. بازالت سوراخ‌دار را اسکوری می‌گویند که شبیه سنگ‌پاست. بازالت شیشه‌ای نیز وجود دارد که به آن‌ها تاکی‌لیت می‌گویند. در پیرامون آتش‌فشان خاموش دماوند، به‌ویژه در کناره‌ی جاده‌ی هراز، می‌توان گونه‌های اسکوری، پرفیری و آگلومرای بازالتی را پیدا کرد

خانواده‌ی پریدوتیت. پریدوتیت سنگی بسیار بازی است که بیش‌تر از کانی‌های آهن و منیزیم‌دار درست شده است.پریدوتیت‌ها چگالی بالایی دارند و رنگ آن‌ها تیره است. الیوین فراوان‌ترین کانی پریدوتیت‌هاست، اما ممکن است اندکی پیروکسن و حتی آمفیبول نیز در آن‌ها دیده شود. پریدوتیت‌ها سرشار از الیوین را دونیت گویند و پریدوتیت‌های سرشار از پیروکسن را پیروکسنیت می‌نامند. در صورتی که هم الیوین و هم پیروکسن را داشته باشند، لرزولیت خوانده می‌شوند. لمبورژیت، که بسیار کمیاب است و از بلورهای ریز اوژیت(نوعی پیروکسن) و الیوین آهن‌دار درست شده است، همانند بیرونی پریدوتیت‌هاست و به رنگ قرمز قهوه‌ای دیده می ‌شود. کیمبرلیت را نیز همانند بیرونی آن‌ها می‌دانند که سرشار از الیوین است و بلورهای ریز و اندکی گرونا(کانی دگرگونی) و الماس دارد

سنگ‌های رسوبی

چهره‌ی زمین همواره در حال دگرگونی است و عامل‌هایی مانند نیروی گرانش، آب‌های جاری، موج‌های دریا، باد، یخچال‌ها و حتی انسان، همراه با کنش‌های شیمیایی موادی مانند آب، اکسیژن، دی‌اکسید کربن، اسیدها و مواد دیگر، باعث از هم‌پاشی ساختمان سنگ‌ها و خرد شدن آن‌ها می ‌شوند. خرده‌سنگ‌ها همراه با مواد محلول به جاهای پستی مانند دریاها، دریاچه‌ها، کنار رودخانه‌ها، غارها و جاهای دیگر می‌روند و در آن‌جا ته‌نشین می‌شوند. مواد ته‌نشین شده، که رسوب نامیده می‌شوند، در اثرعامل‌های گوناگونی، مانند فشار و گرما، به هم پیوسته می شوند و سنگ‌های سخت و یکپارچه‌ای را می‌سازند که به آن‌ها سنگ‌های رسوبی می‌گویند

سنگ‌های رسوبی به علت لایه‌لایه بودن و نیز داشتن برجای ‌مانده‌هایی از جانداران گذشته، به زمین‌شناسان کمک می‌کنند تاریخ گذشته‌ی زمین را بازسازی کنند. سنگ‌های رسوبی در مقایسه با سنگ‌های آذرین و دگرگونی بخش کم‌تری از پوسته‌ی زمین را می ‌سازند، اما چون در سطح زمین ساخته می ‌شوند، بخش زیادی از سطح قاره‌ها را پوشانده‌اند. این سنگ‌ها جای انباشته شدن و جابه‌جایی آب‌های زیرزمینی هستند و به دلیل اندوخته‌های زغال‌سنگ، نفت و گاز، نمک، کانی‌های آهن‌دار و دیگر کانی‌هایی که در صنعت ارزش دارند، بسیار مورد توجه هستند

رسوب‌گذاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید