مقاله درباره سیكل های سوخت فسیلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درباره سیكل های سوخت فسیلی در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درباره سیكل های سوخت فسیلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درباره سیكل های سوخت فسیلی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درباره سیكل های سوخت فسیلی در word :

*مقاله درباره سیكل های سوخت فسیلی*

مراحل فرایند موافق و مخالفت جهان سیكل های سوخت فسیلی :

زغال : تحلیل سیكل سوخت زغال ،مراحل فرایند استخراج زغال سنگ و حمل ونقل آن ،استخراج آهك و حمل آن ،ساخت وعملیات وپیاده كردن (جدا كردن)، اجزایی نیروگاه وهمچنین تخلیه مواد باطله را در نظر می گیرد .تمام زغال سنگ در آلمان از معادن زیر زمینی استخراج می گردد. زغال سنگ برای نیروگاه Lauffer از Rahrgebeit بدست می آید و دو سوم زغال توسط كشتی ویك سوم توسط راه آهن حمل می گردد واز رودخانه های Neckar , Rhein , Ruhr برای حمل ونقل زغال سنگ استفاده می شود . لیگنیت : بدلیل كم كالری ( وارت زا) بدون لیگنیت ( ارزش گرمایی كم ) ، تولید برق از لیگنیت هنگامی معنی پیدا می كند كه نیروگاه نزدیك به ناحیه استخراج قرار گیرد تا از راههای حمل ونقل طولانی پرهیز گردد . چندین ناحیه معدن كاری لیگنیت در آلمان وجود دارد كه همگی آنها معادن روباز می باشند . نیروگاه مرجع (اصلی ) در ناحیه معدن كاری لیگنیت Rhenish واقع است . در دراز مدت استخراج در Rheinlanol محدود به سه معدن باز می گردد. Inden وGareweiter , Hawbach معادن II ,I,Garzweiler بصورت معادن مرجع انتخاب می شوند زهكشی ثابت برای حفظ خشكی معدن وتخلیه آب ضروری است . به همین منظور زهكشی انجام می گیرد. پایین آوردن سطح آب امری بسیار موثر است . لیگنیت توسط تسمه نقاله های متحرك توسط برق از معدن به نیروگاه حمل می شود . سنگ آهك توسط كامیون از معدن سنگ به نیروگاه حمل می شود . باطله جامه به صورت خاكستر وسنگ گچ از نیروگاه

درمعادن روباز تخلیه می شوند.

نفت : برای بر آورد انتشارات یك شركت عرضه كننده نفت آلمانی استخدام شده است . اكثر نفت بكاررفته در آلمان از كشورهای عضو OPECمی آید ، سایر كشورهای عرضه كننده مهم عبارت اند از نروژ وانگلستان واروپای شرقی می باشند . فقط بخشی از نفت بكار رفته در آلمان ،نفت ازOPEC می باشد اما صدور ونیمی از نفت خام تولید شده جهان توسط دریا حمل می شود . این نفت خام از طریق خط لوله از انبار خلیجی در ویلهلم شاون به پالایشگاه اصلی واقع Wesseling در نزدیكی KOLA حمل می شود .

نفت خام از اروپای شرقی ، از دریای شمال واز آلمان مستقیماً به پالایشگاه حمل می شود . توصیف پلایشگاه مرجع بر اساس اطلاعات یك پالایشگاه استاندارد آلماین پیش فرض می باشد . نفت پالایش شده توسط كرجی (قایق ) به نیروگاه حمل می شود . گاز طبیعی : تحلیل و آنالیز انتشارات حاصل از فرایند در جریان مخالف بر پایه یك تركیب گاز استاندارد مطابق با تواید گاز در 1991 است . در 1991 حدود 26.5% از گاز طبیعی بكار رفته در آلمان در خانه استخراج گردید . بقیه از هلند ونروژ ، gus ودانمارك وارد شده است .

گاز طبیعی استخراج شده حاوی بخار آب وگوگرد به صورت H25 یا به شكل آلی است ، حدود50 تا%60 از ذخایر گاز آ‎لمان گاز اسیدی ( حاوی H25 ) وبقیه آن گاز سبكLean است .

گاز از هلند ونروژ 100% گاز سبك است در حالیكه تقسیم بندی (سهم ) گاز اسیدی از Gus برابر با 20/80% می باشد . گاز طبیعی توسط خطوط لوله حمل می شود . وفرض می شود كه نیروگاه مستقیماً به شبكه توزیع منطقه ای وصل باشد . فشار در خطوط لوله افت می كند كه به دلیل اصطكاك داخلی واصطكاك در دیواره های خط لوله است . بنابراین ایستگاه كپرسور در فواصل 100 تا 200 Km لازم می باشند . بعلاوه تاسیسات فنی از نوع دستگاه های كنترل ، اندازه گیری ومخلوط كردن می باشد.

انتشارات از مراحل فرایند مخالف وموافق جریان : برای تضمین كمّی انتشارات از مراحل فرایند موافق ومخالف جریان ، عوامل انتشار ژنتیك استفاده می شوند . بدلیل استفاده از برق و گرما در مراحل فرایند موافق و مخالف جریان ، آلاینده های هوا وگازهای گلخانه ای منتشر می شوند . بعلاوه ، در بعضی فرایند ها ،آلاینده ها بطور مستقیم منتشر می شوند . معدنكاری زغال سنگ منجر به یك انتشار قابل ملاحظهCH4 می گردد. منابع اخیر m3/t 21 را بصورت عامل (ضریب ) انتشار ذكر می نمایند. معدنكاری لیگنیت باعث آزاد شد CH4نیز می شود ، اما كمتر از تولید آن در زغال سنگ می باشد . در طی استخراج وحمل توسط خطوط لوله نفت وگاز مقادیر قابل توجهی ازCH4 منتشر می شوند . بویژه برای خطوط لوله درGUS ضرایب انتشارCH4 بالادر مقالات ذكر می شوند .

در اثر بار گیری وتخلیه ،Kg o. 8 غبار درهر تن زغال سنگ یا لیگنیت منتشر می شوند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی ارزیابی رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خود كنترل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی ارزیابی رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خود كنترل در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ارزیابی رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خود كنترل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی ارزیابی رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خود كنترل در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی ارزیابی رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خود كنترل در word :

بررسی ارزیابی رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خود كنترل در word
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چكیده…………………………………… 1

رفتار شكننده و خمیری……………………… 2

مفهوم اندركنش ماشین – نمونه (مفهوم ماشین ، نرم و سخت) 5

عامل مؤثر در شكست كنترل شده سنگها در ماشین آزمایش 8

اصول و مبانی دستگاههای خود كنترل…………… 16

خلاصه ای از مطالعات انجام شده و نتایج حاصل از آن توسط دستگاه خودكنترل 20

نتیجه گیری………………………………. 28

خلاصه و پیشنهاد…………………………… 30

منابع 3

چكیده

مطالعه رفتار سنگ ها بر خلاف بعضی از مصالح مهندسی در محدوده الاستیك خلاصه نمی شود. جهت تعیین رفتار واقعی توده های سنگی، مطالعه رفتار سنگ ها در تمام مراحل بارگذاری حتی پس از نقطه مقاومت نهایی، شكست و خرابی كامل سنگ نیز امری ضروری است. به همین دلیل ارزیابی رفتار و مطالعه جامع سنگ ها در آزمایشگاه توسط دستگاههای عادی آزمایش ( كه صرفاً قادر به بارگذاری سنگ تا مقاومت نهایی سنگ هستند) را نمی توان به طور كامل انجام داد و نیاز به دستگاه های پیچیده و پیشرفته و مجهز به امكانات الكترونیكی است. این نوع دستگاه ها در مكانیك سنگ تحت عنوان خود كنترل ( servo- control) مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله سعی شده است تا حدودی مكانیزم رفتاری سنگ ها در بارگذاری، كاربرد منحنی های كامل تنش- كرنش سنگ ها، انواع آزمایش هایی كه توسط این نوع دستگاه ها در دنیا انجام شده است و در پایان اندركنش ماشین- نمونه، تاثیر سختی ماشین و نمونه در بدست آوردن این نوع منحنی ها و به طور كلی اصول و كلیات دستگاه های خود كنترل به تفصیل پرداخته شود.

كلمات كلیدی: رفتار شكننده، رفتار خمید، خود كنترل، تنش. كرنش، سختی

1- رفتار شكننده و خمیری

سنگ ها در اثر بارگذاری و اعمال تنش دچار دو نوع شكست می گردند. یكی شكست شكننده است و دیگری رفتار خمیری می باشد

شكست شكننده وقتی اتفاق می افتد كه توانایی سنگ در تحمل بار با افزایش تغییر شكل كاهش می یابد. شكست شكننده اغلب مرتبط با تغییر شكل دایمی كوچك یا بدون تغییر شكل دایمی قبل از شكست نهایی بوده و به شرایط آزمایش بستگی دارد كه ممكن است به صورت ناگهانی و انفجار گونه رخ دهد. شكست ناگهانی و انفجار گونه سنگها در معادن عمیق و با سنگ های سخت رخ می دهد. در شكل (1) منحنی تنش- كرنش شكننده ارائه شده است.

شكل 1- منحنی تنش- كرنش شكننده در فشار ت محوری

ماده ای دارای رفتار خمیری می باشد كه بتواند تغییر شكل دایمی را بدون از دست دادن توان خود در تحمل بار ادامه دهد. اكثر سنگ ها در فشارهای جانبی و درجه حرارت هایی كه در كارهای عمرانی و معدنی با آنها مواجه می شویم، رفتاری شكننده دارند. میزان خمیری با افزایش فشار جانبی و افزایش درجه حرارت افزایش می یابد، ولی در سنگ ها هوازده، توده های سنگی شدیداً درزدار و بعضی از سنگ ها مثل سنگ های تبخیری نیز در شرایط معمول مهندسی پدیده خمیری اتفاق می افتد. در شكل (2) منحنی تنش- كرنش خمیری ارائه شده است.

شكل 2- منحنی تنش- كرنش برای رفتار خمیری در فشار

افزایش فشار جانبی، سنگ را به مرحله انتقال از شكنندگی به خمیری می رساند. این مرحله، حدی از فشار جانبی است كه رفتار سنگ از نوع شكننده به خمیری كامل انتقال می یابد. بایرلی (3) فشار انتقال از شكنندگی به خمیری را حدی از فشار جانبی تعریف كرده است كه در آن تنش مورد نیاز برای تشكیل صفحه شكست در نمونه سنگ برابر با تنشی است كه موجب لغزش روی آن صفحه می شود.

همان طور كه اشاره شد، شكست شكننده كه در سنگها تحت شرایط آزمایشگاهی یا شرایط صحرایی رخ مید هد، اغلب به طور طبیعی ناگهانی. انفجار گونه و غیر كنترل شده است. در سایر موارد از قبیل پایه های معدنی، ممكن است سنگ بعد از ظرفیت باربری نهایی خود، در حالت كنترل شده بشكند و تغییر شكل دهد و در مقدار بار كمتری به تعادل برسد. در حالت اول، شكست انفجار گونه در تنش نهایی رخ می دهد، و بخش بعد از اوج منحنی تنش – كرنش ثبت نخواهد شد. در حالت دوم، شكست تدریجی سنگ قابل مشاهده بوده و بخش بعد از اوج منحنی تنش- كرنش ثبت خواهد شد.

اینكه كدام یك از این دو شكل عمومی رفتار رخ خواهد داد، بستگی به سختی نسبی نمونه بارگذاری شده و سیستم بارگذاری دارد ( اعم از اینكه این سیستم ماشین آزمایش در آزمایشگاه باشد یا توده سنگی كه یك حجم درجا و در محل سنگ را در برگرفته و بار وارد می كند) در آزمایشگاه احتمال شكست كنترل نشده را می توان با به كارگیری دستگاه های آزمایش با سختی بالا یا با دستگاه های خود كنترل كاهش داد.

در عمل كاربرد این منحنی ها و مفهوم منحنی تنش- كرنش یا منحنی های نیرو- تغییر مكان سنگ های شكننده و توده های سنگی برای درك صحیح و تحلیل رفتاری سنگ هایی كه شدیداً تحت تنش هستند( از قبیل پایه های معدنی و یا سازه های زیر زمینی) پر اهمیت و حیاتی است رسم این منحنی های تنش- كرنش بهترین توصیف را از نحوه تغییر شكل سنگ ها در سطوح مختلف تنش ارائه می دهند پاره ای از كاربردهای منحنی های تنش – كرنش به شرح زیر است.

1- طراحی پیلار های معدنی در روش معدنی كاری اتاق و پایه،

2- پیش بینی رفتار سنگ در دراز مدت،

3- پیش بینی رفتار سازه تحت بارهای تناوبی،

4- تعیین رفتار توده های سنگی،

5- پیش بینی عكس العمل توده سنگ حین حفاری های زیر زمینی

2- مفهوم اندر كنش ماشین- نمونه ( مفهوم ماشین نرم و سخت)

وقتی ماده ای شكننده مثل سنگ در ماشین بارگذاری معمولی تحت نیروی فشار قارارمی گیرد، با افزایش بار مقداری انرژی كرنشی الاستیك در بدنه ماشین ذخیره می شود. در چنین ماشین هایی كه تحت عنوان ماشین نرم شناخته می شوند. پس از رسیدن نمونه به مقاومت نهایی و گسیختگی، انرژی كرنش الاستیكی ذخیره شده در ماشین به صورت ناگهانی، آزاد شده و صفحانت بارگذاری ماشین به سرعت به سمت یكدیگر حركت می كنند. این حركت ناگهانی باعث خرد شدگی شدید نمونه و در نتیجه موجب شكست انفجاری آن می گردد.

همان طور كه در شكل (3) ملاحظه می شود اعمال نیروی P در یك ماشین فشاری باعث تغییر شكل در نمونه و در ماشین می گردد. بنابراین انرژی الاستیك ذخیره شده در ماشین( طبقه رابطه (1) به دست می آید.

(1)

با این تعریف كه شیب منحنی نیرو – تغییر مكان محوری نشانگر صلیب ماشین می باشد، مطابق شكل (4) خواهیم داشت.

(2)

و در نتیجه رابطه (3) به دست می آید

(3)

رابطه اخیر نشان میدهد كه هر چه صلیب ماشین بیشتر باشد، انرژی الاستیك ذخیره شده در آن كم تر خواهد بود. بدین ترتیب اثر تخریبی ماشین آزمایش روی نمونه كاهش می یابد. به عبارت دیگر برای اجتناب از شكستن انفجاری نمونه ها، لازم است كه صلبیت ماشین به مراتب بیشتر ازصلبیت نمونه پس از گسیختگی باشد كه این خاصیت در ماشین های آزمایش نرم وجود ندارد.

شكل 3- تغییر شكل های به وجود آمده در نمونه و ماشین آزمایش بر اثر اعمال بار P(2)

شكل 4- مقایسه منحنی تغییر شكل نمونه و ماشین آزمایش (9)

شكل (5- الف) منحنی نیرو- تغییر شكل به دست آمده از ماشین نرم و شكل ( 5-ب) نمودار مربوط به ماشین سخت را نشان می دهد.

شكل5- منحنی نیرو- تغییر مكان پس ازگسیختگی برای الف- ماشین‌نرم ب- ماشین سخت(2)

فرض كنید بارگذاری به نقطه A یعنی مقاومت نهایی رسیده و ادامه منحنی در مرحله نرم كرنشی باشد. بنابراین برای به دست آوردن ادامه منحنی، نمونه باید فشرده شود. برای ایجاد این فشردگی لازم است كه بار از PA به PB كاهش یابد. در این صورت نمونه باید مقداری انرژی به اندازه كه برابر با مساحت بخش ABED می باشد را جذب نماید. بدیهی است كه به ازای تغییر شكل مقداری بار برداری در ماشین اتفاق می افتد. این باربرداری، منحنی مربوط به ماشین نرم را به نقطه F و منحنی ماشین سخت را به نقطه G می رساند. انرژی آزاد شده توسط ماشین نرم در اثر این باربرداری بابر با مساحت بخش AFED می باشد كه بیشتر از انرژی قابل جذب توسط نمونه است. یعنی خواهیم داشت

(4)

در نتیجه دچار شكست انفجاری شده و امكان ترسیم منحنی تنش- كرنش بعد از نقطه اوج وجود ندارد.

چنانچه ماشین سخت باشد همانند شكل 05-ب) مقدار انرژی آزاد شده در اثر باربرداری باربر با مساحت AGED است كه كمتر از انرژی جذب شده توسط نمونه می باشد. یعنی به صورت رابطه (5)

(5)

بنابراین انرژی آزاد شده ماشین به راحتی توسط نمونه جذب می گردد. بدین ترتیب می‌توان تغییر شكل نمونه را بعد از نقطه اوج نیز اندازه گیری نمود. البته باید توجه داشت در سنگ های خیلی شكننده كه عموماً ریزدانه، همگن و ایزوتروپ هستند، منحنی بعد از گسیختگی بسیار تند و پر شیب می باشد، به طوری كه حتی با سخت ترین ماشین های آزمایش هم نمی توان این منحنی را به دست آورد. در مورد چنین سنگ هایی منحنی بعد از نقطه اوج را می توان توسط ماشین آزمایش خود كنترل تعیین نمود.

3- عوامل موثر در شكست كنترل شده سنگ ها در ماشین آزمایش

شكست نمونه سنگ بارگذاری شده در ماشین آزمایش بستگی به دو عامل اساسی و مهم زیر دارد.

1- سختی ماشین آزمایش

2- سختی نمونه آزمایش

ارتباط بین این دو فاكتور اساسی در الگوریتم شكل (6) ارایه شده است.

الف- سختی ماشین آزمایش

اساساً ماشین آزمایش از یك قاب بارگذاری ثابت و یك تیر عرضی قابل تنظیم و یك مكانیزم بارگذاری هیدرولیكی تشكیل شده است. بنابراین در ماشین آزمایش، سختی ماشین آزمایش بستگی به اجزای مختلف ماشین و تمامی جدا كننده های آن دارد. تركیب سختی N عضو ماشین كه همگی در معرض نیروهای مشابه قرار گرفته به صورت رابطه (6) می باشد. (9)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آتشفشان، آثار و علائم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آتشفشان، آثار و علائم در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آتشفشان، آثار و علائم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آتشفشان، آثار و علائم در word

مقدمه

بمب آتشفشانی

اسکوری Scorie

مواد مایع آتشفشانی

گازها

لاهار Lahar

لاپیلی

پونس یا پامیسPonce‌_Pumice

آبفشان Geysers

چشمه‌های آب گرم

چشمه‌های آب‌اسک;

چشمه‌ معدنی سرعین

چشمه آب گرم محلات

منابع

مقدمه

آتشفشان در زمین مراحل آتشفشانی از تظاهرات جالب فعالیت درونی سیاره ما است که اثرات زیادی بر روی بسیاری از فرآیند ژئوفیزیکی دارد. می‌توان به کمک این واقعیت که حدود 540 آتشفشان فعال در دنیا وجود دارد. یعنی آتشفشان‌هایی که حداقل یک بار در طی تاریخ ثبت شده دستخوش انفجار شده‌اند. درباره میزان آتشفشان زمین تصوری پیدا نمود. از این تعداد 360 آتشفشان در «حلقه آتش» رشته کوههای آتشفشانی که اقیانوس آرام را احاطه کرده‌اند، واقع شده‌اند و 68 آتشفشان در کامچاتکاپنینولا و جزایر کوریل قرار گرفته‌اند. در سالهای اخیر مشخص شده که تعداد بسیار زیادتری از آتشفشان در کف اقیانوس وجود دارند. و فقط در ناحیه مرکزی اقیانوس آرام ، حداقل 200000 آتشفشان یافت می‌شود. انرژی انفجار آتشفشان مقدار انرژی که در ضمن یک انفجار عادی آزاد می‌شود. با انرژی 400000 تن از سوخت معادل آن قابل قیاس است. انرژی که در یک انفجار عظیم ایجاد می گردد تقریبا معادل انرژی است که از سوختن 5000000 تن ذغال سنگ حاصل می‌شود. پیدایش آتشفشان در سطح ماه ذرات جامد زیادی که در ضمن انفجار به فضا رانده می‌شوند و پراکنده شدن پرتوهای خورشیدی ، اثر قابل توجهی بر مقدار گرمایی که به زمین می‌رسد دارند. برخی از اطلاعات موجود نشان می‌دهند که در تاریخ سیاره ما پیش از دوره یخبندان طولانی فعالیت شدید آتشفشانی صورت گرفته است. اطلاعات کنونی علمی نشان می‌دهند که فعالیت آتشفشانی همچنین در اجسام سیاره‌ای دیگری که از نظر ماهیت و ساختمان به زمین شباهت دارند رخ می‌دهد. آتشفشان ها و حفره‌های سطح ماه ماه که نزدیک‌ترین همسایه زمین است. از نظر تکاملی شباهت زیادی با سیاره زمین دارد. بنابراین ، مقایسه‌ها و مطالعات ماهواره‌ای باید آشکار کننده بسیاری از مسائل باشد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از دستگاههای اکتشاف ماه ، بیشتر دهانه‌های حلقه‌ای شکل سطح ماه در اثر تصادم پدید آمده‌اند. از سوی دیگر ، اثرات واضحی از فعالیت آتشفشانی در سطح آن کشف شده است. به عنوان مثال سنگ‌های سیاه آتشفشانی مانند گدازه‌های منجمد از مشخصات برجسته سطح ماه هستند. به علاوه دلایلی برای قبول این مسئله وجود دارد که ما سکون‌ها یا تجمع ماده که به وسیله ماهواره‌های مصنوعی ماه در زیر ماریا (دریای ماه )کشف شده‌اند. چیزی جز حفره‌های گدازه‌های منجمد نیستند. احتمالا مشخصات دیگر سطح ماه وجود ارتباط نزدیکی را با فعالیت آتشفشانی نشان می‌دهند. اثرات آتشفشان در ماه در سطح ماه نواحی برآمده یا مناطق دایره شکل که ارتفاع وجود دارد. و بر روی برخی از آنها علائمی مانند دهانه‌های آتشفشان‌ها (مناطق صخره‌ای تخریب شده اطراف دهانه‌ها) به وضوح دیده می‌شود. ساختمان‌های مشابهی که لاکولیت نامیده می‌شوند نیز در زمین وجود دارند. آنها برآمدگی‌های پوسته زمین هستند که در نتیجه آتشفشان پدید آمده‌اند. برخی از تپه‌های قفقاز شمالی یعنی ماشوک ، بشتاف ، و زیمیکا به این گروه تعلق دارند. دانشمندان عقیده دارند که فعالیتهای آتشفشانی شدید بیشتر در طی نخستین ، یک و نیم میلیون سال تاریخ پیدایش ماه بوجود آمده‌اند. این نظریه به وسیله سنجش عمر صخره‌های ماه که دارای مواد آتشفشان می‌باشد تایید گردید عمر صخره‌ها حداقل سه بیلیون سال است. آتشفشان در سیاره تیر اثرات واضحی از فعالیت آتشفشانی در عکس‌های تهیه شده از تیر نزدیک‌ترین سیاره به خورشید دیده می‌شود. سطح این سیاره به وسیله تعداد زیادی حفره ، سوراخ شده است. با آنکه حفره‌ها در اثر تصادم پدید آمده‌اند. اثرات جاری شدن گدازه‌ها در ته برخی از آنها قابل تشخیص است. آتشفشان در سیاره زهره برخی از اطلاعات حاکی از آن است که فعالیت‌های آتشفشانی هم اکنون نیز در سیاره زهره ادامه دارند. همانطور که می‌دانید درجه حرارت سطح زهره حدود 500 درجه سلسیوس است که در نتیجه اثر گلخانه‌ای معین تجمع گرمای خورشید در ناحیه پایین جو زهره به علت وجود لایه ابری در اطراف سیاره می‌باشد. کاملا امکان دارد که آتشفشان‌ها و به ویژه جریان گدازه‌های داغ عامل کمک کننده دیگری باشد. ممکن است ذرات جامد فراوانی که بر اساس برخی از اطلاعات در جو زهره یافت می‌شوند. دارای منشا آتشفشان باشند. به علاوه باید گفت که 17 درصد جو از دی اکسید کربن ، گازی که در ضمن فوران آتشفشان آزاد می‌گردد تشکیل یافته است

بمب آتشفشانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعین سنگ میزبان،کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی استان مرکزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تعین سنگ میزبان،کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی استان مرکزی در word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعین سنگ میزبان،کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی استان مرکزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعین سنگ میزبان،کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی استان مرکزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعین سنگ میزبان،کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی استان مرکزی در word :

مقاله ای در مورد شاخصه های سرب و روی در استان مرکزی

مقدمه
“هوالذی جعل لكم الارض ذلولاً فامشوفی مناكبها و كلومن رزقه والیه النشورا”
“او آن خدائیست كه زمین را برای شما نرم و هموار گردانید پس شما در پستی‌ها و بلندی‌های آن حركت كنید و روزی او خورید و شكرش گوئید”( سوره 67.الملک ، آیه15).
معادن ذخایر گرانبهائی هستند كه می‌توانند به عنوان پشتوانه‌های با ارزش از نظر اقتصادی و سیاسی برای هر كشور محسوب ‌گردند، این منابع در طی سال‌‌های بسیار طولانی در دوران‌های زمین‌شناسی در اثر فعالیت‌های زمینی و رفتار عناصر در طبیعت بصورت پتانسیل‌هائی تشكیل شده‌اند.در هر زمان بسته به اقتصادی بودن و تكنولوژی استخراج پس از اكتشاف معادن از طرف انسان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و ملت‌هائی كه با تلاش و كنكاش در راستای اكتشافات منابع معدنی گام موثر برداشته‌اند توانسته‌اند علاوه بر استفاده از منابع خود و بدست آوردن تكنولوژی و فن استخراج در كشور‌های دیگر نافذ بوده و از ذخایر آنان نیز به طرق مختلف بهره‌مند گردند. كشور ایران دارای منابع عظیم می‌باشد، كه اگر بطور علمی مورد بررسی و تجسس قرار گیرند به ناشناخته‌هائی دست می‌یابیم كه می‌تواند در جهت تقویت بنیه اقتصادی و سیاسی كشور موثر واقع شده و ما را از وابسته بودن به صنعت تك محصولی به سوی اقتصادی بالنده و موفق یاری نماید.
در این پروژه سعی بر این است که در شهرستان های استان مرکزی تحقیق و پی جویی انجام گیرد و در حیطه کانسارهای شناخته سرب و روی تمام اشتراکات و تفاوت های کانساری و تکتونیکی در نظر گرفته شود. البته در این پروژه تمام کانسارهای شناخته شده که یا در مراحل اکتشاف تفصیلی هستند یا در مراحل بهره برداری مورد بررسی قرار گرفته است.به طور مثال کانسار عمارت در حال بهره برداری است و در عوض کانسار تمبورلی شازند در مرحله اکتشاف تفصیلی میباشد.در کل با تمام مطالعات و جمع آوری و گردآوری اطلاعات میتوان به نتایج خوبی در رابطه با شناسایی سنگ میزبان ،کانی شناسی و ژئوشیمی‌کانسار های سرب و روی استان مرکزی رسید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مراحل مختلف آزمایش خاك در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مراحل مختلف آزمایش خاك در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مراحل مختلف آزمایش خاك در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مراحل مختلف آزمایش خاك در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مراحل مختلف آزمایش خاك در word :

مراحل مختلف آزمایش خاك

آزمایش تحكیم :

هدف از انجام آزمایش تحكیم، تشخیص شدت و میزان نشت در خاك‌های رسی می‌باشد.

در این آزمایش نمونه خاك در درون یك هسته فلزی و بین دو صفحه متخلخل قرار داده می‌شود. و این حلقه در آب غوطه ور می گردد و بار بر نمونه اعمال می‌گردد. تعیین در ارتفاع نمونه توسط یك عقربه مدرج اندازه گیری می‌شود و هر 24 ساعت یك با فشار روی نمونه 2 برابر می‌گردد سپس منحنی زمان متغیر برای بارگذاری‌های مختلف كشیده می‌شود از روی این منحنی‌ها می‌توان زمان تحكیم و مقدار نشت خاكها را بدست آورد.

همچنین تغییرات تحكیم پوكی نمونه نسبت به فشار نیز بررسی می‌شود كه در زیر آورده شده است.

روش انجام محاسبات

ارتفاع قسمت جامد نمونه قبل بارگذاری:

ارتفاع منافذ قبل از بارگذاری:

پوكی اولیه:

در اثر اولین افزایش بار تغییر شكل را خواهیم داشت، كه تغییر پوكی از آن بدست می‌آید.

پوكی چدید را كه بعد از افزایش بار ایجاد شد از فرمول زیر محاسبه می‌كنیم

این كار برای بارگذاری‌های بعدی نیز تكرار می‌شود. سپس نمودار P و پوكی به صورت یك منحنی بر روی كاغذ نیمه لگاریتمی رسم می‌شود.

وسایل آزمایش عبارت اند از:

1-دستگاه تحكیم 5- قوطی تعیین رطوبت

2- ترازو 6- اره سیمی

3- جك برای بیرون آوردن نمونه 7-كرنومتر

4- گرم خانه

این آزمایش برای نمونه‌های دست نخورده و خورده قابل انجام است. حلقه تحكیم را به كمك جك وارد نمونه می‌كنیم سپس سر و ته آن را با كمترین دست خوردگی صاف می‌كنیم و در محفظه تحكیم قرار می‌دهیم.

برای نمونه‌های دست خورده خاك را به حد روانی می‌رسانیم سپس آن را وارد محفظه تحكیم می كنیم.

انجام آزمایش:

بدلیل نبود زمان و اطلاعات تكمیلی بعدی، این آزمایش بطور كامل انجام نشد و تنها تحكیم نمونه در بار ثابت انجام شد كه نتایج در زیر آمده است.

وزن حلقه تحكیم: gr 58/149 قطر حلقه:cm 2/7

وزن نمونه با حلقه: gr 78/290 ارتفاع نمونه: cm 4/2

زمان

قرائت گیج

25/0

014/0

001/0

87/0=

1

02/0

0015/0

869/0=

25/2

026/0

0020/0

868/0=

4

028/0

0021/0

867/0=

25/6

031/0

0024/0

867/0=

9

033/0

0025/0

867/0=

تراكم (Compaction)

هدف از انجام عملیات تراكم، كاهش میزان تخلخل خاك است. وجود آب تا میزان مشخصی، سبب تسهیل این عملیات می‌گردد. به دست آوردن این حد رطوبت و وزن مخصوص خشك بیشینه خاك پس از به كاربردن میزان معینی انرژی كوبشی، هدف مهم آزمایشی تراكم است.

در بسیاری از سازه‌های خاكی، مثل سدها، دیوارهای حائل، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، و … متراكم كردن خاك یك امر ضروری جهت بهبود مقاومت خاك می‌باشد. متراكم نمودن خاك كه عبارت است از قرار دادن خاك در یك موقعیت چگالتر، به چند دلیل مطلوب است:

الف) كاهش نشست‌ها در آینده، ب) افزایش مقاومت برشی، ج) كاهش نفوذ پذیری د)بهبود خواص مكانیكی خاك، هـ) كاهش قابلیت تورم خاك.

در كارگاه برای تراكم خاك از غلتكهای چرخ استوانه‌ای صاف، غلتكهای پاچه بزی، غلتهای چرخ لاستیكی و غلتكهای ارتعاشی استفاده می شود. غلتكهای ارتعاشی برای تراكم خاكهای دانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. تاثیر تراكم حاصل از دستگاه‌های فوق، محدود به اعماق 15 تا 30 سانتی‌متر سطحی است.

برای افزایش عمق نفوذ تراكم و تراكم كردن لایه‌های عمقی از تراكم ارتعاشی و تراكم دینامیكی استفاده می شود.

وسایل مورد نیاز برای آزمایش

وسایل خاص: وسیله متراكم كردن نمودن خاك

الف) قالب با in 6/4 (mm 115) عمق،in 4 (mm 100) قطر و (7/946) حجم

ب)حلقه متحرك دور قالب با in 5/2 (mm 5/62) عمق و in4 (mm 100) قطر.

ج) چكش با in2 (mm 50) قطر مقطع و 5/5 یا 10 پوند وزن و وسایل كنترل ارتفاع سقوط چكش

وسایل عمومی:

1- اسپری آبپاش، 2- الك شماره 4، 3- چكش لاستیكی، 4- پیمانه، 5- تا به بزرگ برای مخلوط كردن، 6- لبه نوك تیز یا چاقو به طور حداقل cm 25،

7- دورتراز و با حساسیت (Ib 01/0 و gr 01/0)، 8- آون، 9- خشك كننده،

10- قوطیهای خشك، 11- دستگاه خاك مخلوط كن، 12- وسیله‌ای برای بیرون

آوردن نمونه از قالب كه از جك استفاده می‌شود.

روش انجام آزمایش:

كه از دو تا الك in4 و in6 می‌شود استفاده كرد. كه برای قالب in4 برای هر لایه 25 ضربه می‌زنیم با چكش 5/5 1پوند و برای قالب in6 با چكش یا (kg 5/2) 5/5 پوند برای سه لایه 56 ضربه می‌زنیم.

1- قالب خالی را همراه با ته آن و بدون حلقه دور قاب وزن می‌كنیم.

2- یك نمونه نماینده از خاكی كه باید آزمایش شود. آماده می‌كنیم. همه كلوخه‌های خاك را در یك هان و توسط چكشی كه سرآن لاستیكی است خرد می‌كنیم و از الك شماره 4 سرند می‌نماییم. كه مقدار kg 7 از قالب in4 كه رد شده را در هوای آزاد خشك باشد. به مقدار 5% آب به آن اضافه می‌كنیم.

3- با خاكی كه از الك شماره 4 عبور كرده و به مقدار 5% آبی كه به آن اضافه كرده در سه لایه تراكم به اندازه cm 5 تا 8 در قالب درست می‌كنیم.

4- به ملایمت خاك را فشار می‌دهیم تا سطح آن صاف شود و بعد با 25 ضربه یكنواخت و پخش شده در تمام سطح توسط ضربات چكش، خاك را متراكم می كنیم ارتفاع سقوط چكش را ft1 می‌گیریم. بین هر سقوط چكش، هم قالب و هم چكش باید به خاطر پخش یكنواخت ضربات در تمام سطح نمونه به آرامی چرخانده شود.

5- آزمایش را برای لایه‌های دوم و سوم تكرار می‌كنیم. ارتفاع سقوط چكش را ft1 بالاتر از سطح خاك مورد آزمایش تنظیم می‌كنیم. وقتی عمل متراكم كردن سومین لایه خاك را نیز به اتمام رساندیده دور سطح قالب را از زاویه خاك پاك می كنیم.

6- حلقه دور قالب را برمی‌داریم. در برداشتن حلقه دور قالب، آن را می‌چرخانیم تا اتصالی كه بین حلقه و خاك ایجاد شده، قبل از آن كه آن را از روی قالب برداریم جدا شود. این عمل باعث می‌شود به هنگام برداشتم حلقه از دور ستون قالب از جابجایی یا حركت مقداری از خاك متراكم شده جلوگیری شود. عمل صاف كردن روی نمونه درون قالب می‌بایست توسط خراشیدن روی نمونه به وسیله خط كش لبه فلزی صورت می‌گیرد. عمل را از محور مركزی شروع كرده، تا لبه‌های قالب كار را ادامه دهیم.

7- هنگامی كه نمونه از نظر سطح بالایی آماده و تمام خاكهای شل از اطراف آن پاك گردیده سیلندر و نمونه را وزن می‌كنیم.

8- خاك را از درون سیلندر خارج كرده، یك نمونه نماینده را كه دارای وزنی در حدود gr 100 است برای تعیین مقدار آب آن آماده می‌كنیم. مقدار آب باید از روی نمونه‌هایی كه از قسمتهای بالا، وسط و ته خاك متراكم شده به دست آمده تعیین شود.

9- خاك را از داخل سیلندر خارج كرده با دست خرد می كنیم، آن را با نمونه اصلی آن دوباره مخلوط می‌كنیم و مقدار آب آن را تا حدود 3% با اضافه كردن آب به وسیله اسپری افزایش می دهیم. باید آب را به طور یكسان پخش كرده، خاك را كاملاً مخلوط كرده، با وزن كردن اسپری قبل و بعد از پاشیدن آب، می‌توانید مقدار آب اضافه شده را تخمین بزنیم. دانستن مقدار آب اضافه شده كمك می‌كند تا مقدار رطوبت را كنترل كنیم.

10- دوباره عمل متراكم كردن را تكرار می‌كنیم. هر بار مقدار آب را در حدود 3% افزایش می‌دهیم. 5 تا 6 بار این كار را انجام می‌دهیم و این عمل برای انجام آزمایش بستگی به نوع خاك دارد تا وقتی كه خاك خیلی مرطوب و چسبنده شود كه بر اثر اضافه كردن آب، وزن شروع به كم كردن شود.

كه در مراحل انجام آزمایش، از یك نمونه یكسان خاك برای به دست آوردن مقادیر چگالی – در صد آب استفاده شده است. آب در هر مرحله اضافه شده، عمل تراكم بلافاصله انجام می‌شود.

نكات مهم در انجام آزمایش تراكم

1- بهتر است چند بار آزمایش تكرار شود و نقطه بهینه را یافت و متوسط آن را قبول كرد و در عین حال باید توجه داشت كه بهتر است در هر سری ازمایش از خاك تازه استفاده شود.

2- در هنگام ضربه زدن نباید قالب ارتعاش داشته باشد چرا كه انرژی چكش هدر می‌رود.

3- ضخامت لایه‌ها می‌بایست یكسان باشند و گرنه انرژی تراكم به طور یكنواخت بین لایه‌ها پخش نمی‌شود و در عین حال لایه‌های ضخیم‌تر كمتر كوبیده می‌شوند.

4- بهتر است نمونه در ابتداء خشك باشد، مگر اینكه كه با داشتن محدود تغییرات درصد رطوبت بهینه، برای شروع كار درصد رطوبتی كمتر از رطوبت بهینه به آن اضافه شود.

محاسبات

W: وزن كل خاك متراكم شده مرطوب در استوانه ( سیلندر )

V: حجم قالب

W: درصد آب موجود در هاك متراكم شده.

از نظر تئوری، مطلوب آن است كه به منحنی حفره‌های هوای صفر برسیم ( به خط اشباع ) كه در حالت حفره‌های هوای صفر، نمونه بار رطوبت موجود، در حالت اشباع است.

Gs : وزن مخصوص خاك

Sr: درجه اشباع

W: درصد رطوبت خاك

: چگالی آب

برای رسم منحنی چگالی خشك – درصد رطوبت، بر روی محور افقی درصد آب و بر روی محور قائم، چگالی خشك را در نظر می‌گیریم. منحنی را می‌توان با داشتن نقاط تجربی به دست آمده از آزمایش رسم كرد.

برای رسم منحنی اشباع (منحنی هوا صفحه) نیز كافی است در رابطه اخیر مقدار Sr را برابر 100% قرار دهیم آنگاه نقاط بدست آمده را روی همان محورهای مختصات قبلی (در كنار نمودار چگالی خشك – درصد رطوبت) رسم می‌نمایم.

R: تراكم نسبی

برای خاكهای دانه‌ای

Dr : چگالی نسبی تراكم

كه یك نمونه از آزمایش انجام شده تراكم به پیوست ارائه می‌گردد.

كه حجم قالب را از رابطه زیر محاسبه می‌كنیم. شعاع

D: قطعه قالب (استوانه) mm 152D=

h: ارتفاع قالب (استوانه) 43/116h=

كه هدف این آزمایش كه روی محور x ها و روی محور yها %w

آزمایش تعیین حد روانی:

حد روانی خاك میزان رطوبتی می‌باشد كه خاك با رطوبتهای بیش از آن از حالت خمیر به حالت مایع تبدیل می‌شود. از این حد می‌توان برای توصیف مقاومت خاك ریز دانه استفاده كرد. تغییر در مقاومت خاك در اثر جذب آب مربوط به میزان رس موجود در آن می‌باشد.

حد روانی خاك توسط دستگاه كاسا گرانده‌ اندازگیری می‌شود توسط این دستگاه به خاك ضرباتی وارد می‌شود هر ضربه معادل می‌باشد.

در آزمایشگاه حد روانی میزان رطوبتی است كه در آن رطوبت شیار ایجاد شده در خاك در اثر 25 ضربه بسته شود بنابراین می‌توان گفت حد مایع برای خاكهای ریزدانه، میزان رطوبتی را بدست می‌دهد. كه مقاومت برشی به ازای آن تقریباً مساوی است.

انجام آزمایش:

وسایل آزمایش عبارتند از:

دستگاه حد روانی كاساگرانده

شیار زن

كاردك

ظرف نمونه‌گیری

خشك كن «‌ OVEN»

ترازو

برای تنطیم دستگاه صفحه میزان را در زیر كاسه قرار می‌دهیم و ارتفاع كاسه را طوری تنظیم می‌كنیم كه تقریباً‌ بر روی صفحه تنظیم قرار گیرد.

سرعت چرخاندن اهرم دستگاه باید طوری باشد كه در هر 1 ثانیه 2 ضربه وارد شود ارتفاع سقوط را این دستگاه Tomm می‌باشد و عمق شیارزن mm 8 می‌باشد.

حدود 250 گرم خاكی را كه از الك 40 عبور كرده و 24ساعت با آب مرطوب شده است تهیه می‌كنیم میزان آب باید طوری باشد كه خاك به حالت خمیر درآید. مقداری از خاك را در ظرف به كمك كاردی پهن می‌كنیم.

سپس توسط شیارزن شكافی در وسط آن ایجاد می‌كنیم و تعداد ضربات لازم برای دسته شدن شیار را یادادشت می كنیم این كار را برای سه نمونه از خاك انجام می‌دهیم میزان رطوبت باید طوری باشد كه در آزمایش اول تعداد ضربات بین 15-20 و در آزمایش دوم بین 20-25 و در آزمایش سوم بین 25-35 باشد. سپس طبق محاسبات زیر درصد رطوبت را محاسبه كرده و نمودار رطوبت در برابر تعداد ضربات را رسم می‌كنیم و خطی را كه از نقاط بدست آمده عبور می‌كند. رسم می‌كنیم سپس از روی نمودار میزان رطوبت مربوط به تعداد 25 ضربه را بدست می‌آوریم.

همچنین می‌توان با استفاده از روش تك صفحه‌ای مقدار LL را بدست آورد. ولی این روش فقط تعداد ضربات بین 20تا 30 جواب خوبی می‌دهد چون دامنه تغییرات رطوبت برای 20N = تا 30N = كم است.

شیب خط حاصل از رسم نمودار نسبتاً جریان یا If نامیده می‌شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق زلزله 17 آگوست در تركیه 32 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 45

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 45 صفحه

زلزله 17 آگوست ، سال 1999 در ازمیت تركیه (4/7 ریشتر) مرور كلی : زلزله ای 45 ثانیه ای به بزرگی 4/7 ریشتر ، روز سه شنبه 17 آگوست سال 1999 در ساعت 3:01 صبح به وقت محلی تركیه رخ داد .
كانون زلزله در 7 مایلی جنوب شرقی ازمیت یا 11 كیلومتری آن قرار داشت .
این شهر صنعتی تقریباً در 56 مایلی شرق استانبول یا 90 كیلومتری آن قرار دارد .
این زلزله آنقدر شدید بود كه شهرهای شرقی دور مثل آنكارا را هم به لرزه درآمدند .
آنكارا در حدود 200 مایلی (320 كیلومتری) این شهر قرار دارد .
میزان تلفات بین 30000 تا 40000 نفر تخمین زده شده است .
افراد بسیاری در زیر و داخل ساختمان های تجاری و مسكونی ویران شده ، جان خود را از دست دادند و زخمی شدند .
ارتفاع آنها از 4 تا 8 طبقه بودند دو روز بعد از زلزله ،‌ تیم جهانی EQE متشكل از 7 مهندس (3 نفر از كالیفرنیا ، 3 نفر از بریتانیا ،‌ 1 نفر از بلغارستان) به زمین های زلزله زده رفتند و خسارات ناشی از آن را مورد بررسی قرار دادند و حمایت خود را از افراد زلزله دیده نشان دادند ،‌همچنین تلاش داشتند تا خسارات مصیبت بار زلزله آینده را پیشگیری كنند .
این گزارش بیانگر مطالب مهمی در مورد اثرات زلزله بر مردم ، ساختمان ها و كشور تركیه می باشد .
EQE در مرحله تهیه و تنظیم اطلاعات بیشتر از جمله ویدئو و تصویر است كه از طریق سایت : http://www.
eqe.
com/.
مشاهده می شود .
زلزله : این زلزله ، شدیدترین زلزله غرب تركیه بود و بعد از زلزله های سال 1906 سانفرانسیسكو و سال 1923 در توكیو بیشترین خسارات را به زمین های صنعتی و نوین زده است .
زلزله در عمق كم ، حدود 5/10 مایل (17 كیلومتر) رخ داد و در مسیر خلیج ازمیت یا دریای مرمر به سمت شرق آداپازری ، لرزه های شدیدی (و سرعت متوسط تا سرعت بالا) ایجاد كرد .
در مسیر شمالی سواحل آناتولی شمالی ، هم لرزه ای بوجود آمد كه از سال 1939 تا بحال ، 7 زلزله به بزرگی 7 ریشتر رخ داده است .
سیستم گسله‌ آناتولی شمالی از بهترین و مهمترین سیستم های جهان می باشد .
این زلزله ، گسله جانبی در 37 مایلی سیستم (60 كیلومتری) بوجود آورد .
تیم ما در مسیر گلچوك كه در طول خلیج ازمیت است ، شاهد بیش از 8 فیت (5/2 متر) تعدیل بود .
همچنین آنها شاهد دماغه های عمودی در مسیر سیستم بودند .
دماغه های قائم در اطراف كاخانجات جدید ماشین آلات ، حدود 6 فیت ( 2متر) بود .
این كارخانه ها در شرق گلچوك قرار دارد .
زمینهایی كه به سمت شمال گسل قرار دارند ، با توجه به زمینهای گسل جنوبی كاهش یافتند .
حركت قائم یا ابتدا به ساكن و حركت زمین های جانبی در خاك های نرم باعث ایجاد سیل گسترده و ثابت درمسیر ساحلی شد.
عكس ذیل نشان دهنده ناطق سیل زده در مسیر ساحل گلچوك می باشد .
یكی از چشمگیر ترین ابعاد زلزله ،‌خساراتی است كه به ساختمانهای تحت فشار مستقیم گسله وارد می آید .
این زلزله ، اولین زلزله ای بود كه از طریق گسله اصلی در مناطق پرجمعیت رخ داد .
صدها ساختمانی كه در مسیر گسله قرار داشتند ، نابود شدند چون پایه و زیر بنای ساختمان ها از هم گسست و بدون شك صدها نفر مصدوم بر جا گذاشت .
خصوصاً كه زلزله در كالیفرنیا بسیا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوينت برآورد فرسايش خاک Ùˆ توليد رسوب حوضه سد ايلام با استفاده از مدل MPSIAC در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 Ù¾Ø§ÙˆØ±Ù¾ÙˆÙŠÙ†Øª برآورد فرسايش خاک Ùˆ توليد رسوب حوضه سد ايلام با استفاده از مدل MPSIAC در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوينت برآورد فرسايش خاک Ùˆ توليد رسوب حوضه سد ايلام با استفاده از مدل MPSIAC در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوينت برآورد فرسايش خاک Ùˆ توليد رسوب حوضه سد ايلام با استفاده از مدل MPSIAC در word

چکیده
مقدمه
مواد و روشها
یافته های پژوهش
بحث و نتیجهگیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه پاورپوينت برآورد فرسايش خاک Ùˆ توليد رسوب حوضه سد ايلام با استفاده از مدل MPSIAC در word

1- ابرلندر‌، تئودور (1379)، رودخانه‌های زاگرس. ترجمه معصومه رجبی و احمد عباس‌نژاد، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز

2- احمدی، حسن (1374)، ژئومورفولوژی‌کاربردی، جلد اول (فرسایش آبی)، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1954، تهران، ص 501-557

3- اعظمی، ایاد (1381)، تعیین روش مناسب برآورد بار معلق رسوبی در حوزه سد ایلام پایان‌نامه کارشناسی ارشد

4- بای‌بوردی‌، محمد(1372)، فیزیک‌خاک، چاپ پنجم، نشر1372، انتشارات دانشگاه تهران، 671 صفحه

5- رفاهی، حسینقلی (1375)، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 2298، تهران، ص 235-271

6- شاه‌گرمی، ع (1373)، مطالعه فرسایش حوضه آبریز نوژیان‌و تأثیر آن در خاک‌های منطقه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، ص 304

7- شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری (1378)، مطالعات حوضه آبریز، جلد هفتم. تلفیق مطالعات. وزارت جهاد کشاورزی، صفحه‌ها 16-20-32-34-40

8-شیخ حسنی، ح (1374)، بررسی پتانسیل تولید رسوب در واحدهای فرسایشی حوضه آبریز سد مخزنی طالقان (رساله کارشناسی ارشد) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

18- Morgan. R.P.C. (1995). Soil Erosion and Conservation. Second Edation. Langman. Group UK limited. Stste Regional Boundaries Committee (1944). Report n Regeonal Boundaries Gverntment Printer, Melbuorn, Australia

چکیده

مطالعه مسائل مختلف مربوط به پروژه‌های سدسازی، حائز اهمیت فراوان است  و نتایج حاصل از آن، احتمال موفقیت پروژه را افزایش می‌دهد. و مطالعات فرسایش و رسوب حوضه‌های آبریز‌از جمله آن مسائل است. لذا با توجه به اینکه در حوضه کنجانچم‌سد ایلام قرار دارد و پروژه احداث بند امیرآباد نیز بر روی کنجانچم در دست اجرا می‌باشد، در این تحقیق فرسایش و رسوب حوضه از نظر کیفی و کمی با استفاده از روش (پسیاک اصلاح شده MPSIAC) در محیط(GIS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا، پس از ورود لایه‌های اطلاعاتی به محیط (GIS) و تلفیق این لایه‌ها، حوضه به 336 واحد رسوبزا‌تفکیک گردید که 216 واحد آن در بالادست سد ایلام واقع شده است

حداقل و حداکثر میزان رسوب تولیدی در این واحدها 2/3 و 26/7 تن در هکتار در سال و میانگین کل رسوب تولیدی حوضه در مدل MPSIAC معادل 14/98 تن در هکتار در سال برآورد گردیده است. میزان بار‌رسوبی حوضه در محل سد 2340309/13 تن در سال محاسبه گردید که معادل 181716/12 مترمکعب در سال می‌باشد. همچنین میزان بار‌رسوبی حوضه در محل بند امیرآباد بدون احتساب 6 زیرحوضه‌بالادست 265016/77 مترمکعب در سال برآورد شده است

از نظر کلاس‌های فرسایشی و شدت رسوبدهی‌حوضه به سه کلاس کم، متوسط، و زیاد تفکیک شده است

مقدمه

حوضه ‌آبریز کنجانچم در ‌جنوب شرقی شهرستان ایلام در موقعیت بین 36´16°46 تا 32´38°46 طول شرقی و 27´23°33 تا 16´38°33 عرض شمالی قرار دارد. مهمترین آبراهه اصلی در این حوضه رود کنجانچم می‌باشد که از اتصال دو رود چاویز و گل گل با آبراه متقاطع (ابرلندر، ترجمه رجبی و عباس‌نژاد 1387) تشکیل شده است و سد ایلام نیز در محل رودخانه کنجانچم (چم‌گردلان‌) احداث شده است. مساحت حوضه نیز که با استفاده از (GIS) نقشه‌های 50000 : 1 اندازه‌گیری شده است، 5/574 کیلومترمربع می‌باشد

سد مخزنی، ایلام مهمترین منبع تأمین آب شرب شهر ایلام و روستاهای اطراف می‌باشد و بند انحرافی امیرآباد در خروجی حوضه و همچنین نیاز به منابع آبی فراوان در منطقه به علت وجود شهرستان مهران و اراضی زراعی مرغوب استان در این منطقه در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی آینده این دو شهرستان نقش بسزایی خواهند داشت. این حوزه بر روی سازندهای سست زمین‌شناسی دوران سوم قرار گرفته (مطیعی،1372) و از فرسایش‌پذیری بالایی برخوردار است بنابراین دو مسئله بسیار مهم مورد توجه است : هد‌رفت خاک به عنوان سرمایه اساسی و انباشت رسوب در ذخیر‌گاه سد، که با انجام این تحقیق ضمن برآورد مقادیر رسوب و تعیین مناطق حساس به فرسایش

با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی می‌توان اهداف ذیل را دنبال نمود

الف ـ بررسی واحدهای رسوبزا‌و تعیین عوامل مؤثر در فرسایش و رسوب حوضه بر حسب اولویت

ب ـ محاسبه حجم کل رسوب تولیدی حوضه و میزان بار رسوبی حوضه در محل سد کنجانچم و بند امیرآباد

ج ـ بررسی ویژگی‌های مدل در جهت مقایسه خروجی مدل با آمار واقعی دبی رسوب

در خصوص مطالعات و تحقیقات انجام شده در رابطه با برآورد فرسایش و رسوب از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای اعظمی، ایاد (1381) تعیین روش مناسب برآورد بار معلق رسوبی در حوزه سد ایلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای شاه‌کرمی، ع (1373) مطالعه فرسایش حوضه آبریز نوژیان‌و تأثیر آن در خاک‌های منطقه، شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری (1378) مطالعات حوضه‌های آبریز، شیخ حسنی، ح (1374)، بررسی پتانسیل تولید رسوب در واحدهای فرسایشی حوضه آبریز سد مخزنی طالقان (رساله کارشناسی ارشد) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، طهماسبی‌پور، ن. نجفی دیسفانی، م. مهدوی، م (1374)

کاربرد و ارزیابی مدل جدید پسیاک برای تهیه نقشه فرسایش در حوضه‌های آبریز، مجموعه مقالات کنفرانس منطقه‌ای مدیریت منابع آب، اصفهان و پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای عسگری، شمس‌ا; (1378)، بررسی کمی و کیفی میزان فرسایش خاک بر اساس مدل PSIAC اصلاح شده در حوضه آبریز چیخواب دهلران ـ ایلام، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین می‌توان نام برد

مواد و روش‌ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه معدن سنگ آهن داوران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه معدن سنگ آهن داوران در word دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه معدن سنگ آهن داوران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه معدن سنگ آهن داوران در word

چکیده  
مقدمه:  
فصل اول :  
خصوصیات مغناطیسی سنگ ها  
و مغناطیس زمین  
1-1- خواص مغناطیسی کانی ها  
1-1-1- کانی های  دیا مغناطیس  
1-1-2- کانی های پارامغناطیس  
1-1-3- کانی های فرومغناطیس  
1-1-4- خودپذیری مغناطیسی  
1-2- خواص مغناطیسی سنگ ها  
1-3- مغناطیس باقیمانده  
1-4- مغناطیس زمین  
1-5- عناصر مغناطیسی زمین و خواص مشخصه آن ها  
فصل دوم  
کانسارهای آهن  
واکتشاف و استخراج کانسار آهن داوران  
2-1- منشاء، ویژگیهای ساختاری و خصوصیات سنگ آهن  
2-2- انواع کانسارهای آهن  
2-2-1- کانسارهای آهن ماگمائی همراه با سنگهای بازی و فوق بازی  
2-2-2- کانسارهای اسکارنی آهن  
2-2-3- کانسارهای آتشفشانی آهن  
2-2-4- کانسارهای گرمابی آهن  
2-2-5- کانسارهای رسوبی آهن  
2-3- کانسارهای آهن در ایران  
فصل سوم  
موقعیت جغرافیایی  
و  
زمین شناسی منطقه داوران  
3-1- کلیاتی در مورد کانسار های استان کرمان  
3-2- مشخصات محدوده اکتشافی و راه های ارتباطی به معدن  
3-3- موقعیت تکتونیکی منطقه ایران مرکزی  
3-4- مختصری از زمین شناسی صفحه رفسنجان  
3-5- زمین شناسی محدوده مورد مطالعه  
3-6- آب و هوای منطقه و پوشش گیاهی  
فصل چهارم  
نرم افزارهای مورد استفاده  
در این پروژه  
4-1- نرم افزار EXCEL  
4-2- نرم افزارSurfer  
4-2-1- رسم نقشه هم مقدار در نرم افزارSurfer  
4-2-2- آماده سازی اطلاعات برای نرم افزار Mag Pick  
4-3- نرم افزار Mag pick  
4-3-1- ادامه فراسو (UpWard Continuation)  
4-3-2- تبدیل به قطب مغناطیسی و شبه گرانی  
4-3-3- تعیین محل کانسار روی نقشه هم مقدار مغناطیسی توسط نرم افزار magpick  
4-4- نرم افزار Mag2dc  
4-4-1- توضیحاتی در مورد این نرم افزار  
4-4-2- روش کار  
4-4-3- آشنایی با برخی از منوهای این نرم افزار  
4-5- نرم افزار Sign Proc  
4-5-1- انجام فراسو روی یک پروفیل توسط نرم افزار Sign Proc  
4-5-2- ترسیم پروفیل مشتق دوم  
4-5-3- پروفیل تبدیل به قطب  
فصل پنجم  
تعبیر و تفسیر داده های  
مغناطیسی منطقه داوران  
5-1- بررسی نمودار فاصله-شدت میدان مغناطیسی  
5-2- ترسیم نقشه های هم مقدار مغناطیسی توسط نرم افزار Surfer  
5-3- نقشه های ادامه فراسو Upward Continuation  
5-4- نقشه تبدیل به قطب Reduction To Pole  
5-5- رسم نقشه ی شبه گرانی  Pseudo Gravity  
5-6- تعیین محل کانسار از روی نقشه ی هم مقدار مغناطیسی  
5-7- روش پیترز برای بدست آوردن عمق کانسار  
5-8- مدلسازی پروفیل 3  
5-9- بررسی دو بعدی کانسار روی پروفیل 5  
5-9-1- ادامه فراسو روی پروفیل 5 توسط نرم افزار Sign Proc  
5-9-2- نمودار مشتق دوم پروفیل 5  
5-9-3- نمودار انتقال به قطب پروفیل 5  
5-9-4- مدلسازی پروفیل 5 توسط نرم افزار Mag2dc  
5-10- بررسی دو بعدی کانسار روی پروفیل 7  
5-11- بررسی دو بعدی کانسار روی پروفیل 8  
5-11-1- انجام ادامه ی فراسو روی پروفیل 8  
5-11-2- مدلسازی پروفیل 8  
5-12- تخمین ذخیره  
5-12-1- محاسبه ذخیره به روش مخروط ناقص  
5-12-2- برون یابی  
فصل ششم  
نتایج و پیشنهادات  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه معدن سنگ آهن داوران در word

1-اس.رابینسون،س.کورو- “مبانی اکتشافات ژئوفیزیکی”- ترجمه: حیدریان شهری، محمد رضا- انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد 1384

2- انصاری، عبدالحمید–  “ژئوفیزیک1”- جزوه کلاسی- انتشارات دانشگاه یزد 1383

3- خسرو تهرانی،خسرو و درویش زاده، علی-“زمین شناسی ایران” انتشارات دانشگاه پیام نور 1363

4- کوهساری، امیر حسین- “زمین شناسی اقتصادی”- جزوه کلاسی- انتشارات دانشگاه یزد 1384

5-  مدنی، حسن- “اصول پی جویی، اکتشاف وارزیابی ذخائر معدنی”-  انتشارات خانه فرهنگ 1378

6- Reedman .J. H., Techniques In Mineral Exploration. 1979.

چکیده

در معدن سنگ آهن داوران آثاری از رگه های آهن در جهت شمال به جنوب مشاهده شده، که لزوم انجام مطالعات اکتشافی در این منطقه را نشان می دهد. در راستای اکتشاف مقدماتی در این منطقه اقدام به برداشتهای ژئوفیزیکی شده است، که این برداشت طی 11 پروفیل شمالی-جنوبی و یک پروفیل عرضی انجام گرفته و تعداد نقاط برداشت شده 320 نقطه می باشد. در این گزارش سعی شده با استفاده از این داده ها، حدود گسترش رگه های آهن مشخص و راه برای مراحل بعدی اکتشاف و استخراج هموارتر گردد. لازم به ذکراست در حال حاضر  عملیات استخراج روی رخنمون آهن در حال انجام است

نرم افزارهای مورد استفاده  برای انجام تفسیرهای ژئوفیزیکی عبارتند از

نرم افزار Excel برای وارد کردن داده ها

نرم افزار Surfer برای رسم نقشه های هم مقدار شدت میدان مغناطیسی

نرم افزار Mag Pick برای رسم نقشه های ادامه فراسو، نقشه تبدیل به قطب و نقشه شبه گرانی

نرم افزار Sign Proc برای ترسیم پروفیل های مشتق دوم، پروفیل تبدیل به قطب و پروفیل شبه گرانی

نرم افزار Mag2dc برای مدلسازی در امتداد چند پروفیل که از روی آنومالی عبور می کند

توسط روش پیترز عمق کانسار در امتداد پروفیل ها بدست آمده است که از آن افزایش عمق کانسار به سمت شرق نتیجه می شود. از عمق های بدست آمده برای مدل سازی کانسار استفاده شده است. طبق این مدلسازی ها کانسار به صورت رگه ای با شیب به سمت جنوب می باشد. با بهره گیری از مساحت و ضریب خود پذیری مغناطیسی کانسار در مدلسازی های انجام شده، ذخیره احتمالی کانسار با استفاده از روش مخروط ناقص 785 هزار تن با ضریب خود پذیری مغناطیسی متوسط 095/ (معادل 30% مگنتیت) بدست آمده است

 

مقدمه

معدن سنگ آهن داوران به لحاظ ساختار زمین شناسی هم خوانی خوبی با منطقه زرند
(که از نظر منابع آهن غنی می باشد) دارد. این محدوده بر روی نقشه توپوگرافی رفسنجان قرار گرفته است. مساحت آن حدود 025/2 کیلومتر مربع بوده و در طول و عرض جغرافیایی ( “30 ’35 30 و “5 ’16 56) قرار دارد. شایان ذکر است که با استخراج ذخیره اندک آهن دارای رخنمون، بخش قابل توجهی از هزینه های اکتشاف پوشانده می شود

این گزارش در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول خواص مغناطیسی سنگ ها و مغناطیس  زمین آمده است. در این فصل تاثیر کانی ها و سنگ های مغناطیس روی  بعد از وارد کردن داده ها در نرم افزار excel، این داده ها توسط نرم افزار surfer فراخوانی شده و نقشه هم مقدار شدت میدان مغناطیسی برای آن ترسیم می گردد. با استفاده از نرم افزار Mag Pick داده ها که قبلاً توسط Surfer گرید، و با پسوند GSASCII  ذخیره شده فراخوانی می شود و نقشه های اد امه فراسو Upward Continuation در ارتفاعات مختلف ترسیم می شود. همچنین توسط این نرم افزار  نقشه تبدیل به قطب Reduction To  Pole و نقشه شبه گرانی Pseudo Gravity  برای آن ترسیم می گردد. با فراخوانی داده های هر پروفیل در نرم افزارSign Proc  پروفیل های ادامه فراسو ترسیم می شود. همچنین ترسیم پروفیل تبدیل به قطب و شبه گرانی توسط این نرم افزار صورت می گیرد. بر روی پروفیل هایی که تبدیل به قطب آنها ترسیم شده است از روش پیترز می توان عمق کانسار را بطورتقریبی تخمین زد. با استفاده از نتایج این مرحله مدل سازی دو بعدی کانسار در امتداد چند پروفیل توسط نرم افزار Mag2dc انجام می گیرد

1-1- خواص مغناطیسی کانی ها

ذرات باردار(مثبت یا منفی)در هنگام حرکت در اطراف خود میدان مغناطیسی به وجود می آورند و ذرات بار دار اتم ها و یون ها دارای سه نوع حرکت هستند

حرکت چرخشی و گردشی پروتونها در داخل هسته های اتم

حرکت گردشی الکترونها در داخل اوربیتال ها

حرکت چرخشی الکترونها در داخل اوربیتال ها

از این سه نوع اثر گشتاور مغناطیسی نوع دوم و سوم به مراتب بیشتر از نوع اول
می باشد و از آنجایی که در یک اوربیتال هر دو الکترون در خلاف جهت یکدیگر گردش می کنند اثر مغناطیسی آنها خنثی می شود و از این رو گشتاور مغناطیسی موثر یک اتم و یا یون متناسب با تعداد اوربیتال های نیمه پر آن ها است

1-1-1- کانی های  دیا مغناطیس

کانی هایی که اتم ها و یون های آن فاقد اوربیتال های نیمه پر باشد، به وسیله آهن ربا دفع می شود که در این صورت به آن ها کانی ها ی دیا مغناطیس می گویند

رانده شدن این کانی ها را در میدان مغنا طیسی خارجی می توان چنین توصیف کرد که وجود اوربیتال های پر سبب می شود که گشتاور مغناطیسی در کانی تقریباً صفر گردد، اگر این اوربیتال ها ی پر به یک میدان مغناطیسی خارجی نزدیک شوند، قانون لنز در مورد آنها صدق خواهد نمود قانون لنز  می گوید اگر یک حلقه هادی به یک میدان مغناطیسی نزدیک شود، در داخل حلقه جریانی پدید می آورد که میدان مغناطیسی حاصل از آن با میدان خارجی مخالفت خواهد نمود

هنگام نزدیک شدن اوربیتال های پر به یک میدان مغناطیسی خارجی سرعت یکی از اوربیتال ها کم و بر دیگری افزوده خواهد شد به طوری که مجموع گشتاور مغناطیسی آنها صفر نشده و گشتاور منتج در خلاف جهت میدان خارجی، عمل کرده که سبب رانش کانی در این میدان می شود

چند نمونه از کانی هایی که دارای این خاصیت هستند عبارتند از

کوارتزیت، فلوریت، هالیت و انیدریت

1-1-2- کانی های پارامغناطیس

این دسته از کانی ها حاوی اوربیتالهای نیمه پر می باشند، ولی گشتاورهای حاصله از آنها به طور در هم و بر هم، در امتدادهای متفاوت قرار گرفته اند و در نتیجه اثر مغناطیسی
آن ها تقریباً خنثی می شود و ظاهراً  هیچ خاصیت  مغناطیسی از خود نشان نمی دهند ولی اگر این کانی ها در میدان مغناطیسی خارجی قرار گیرند متناسب با شدت میدان خارجی، بعضی از این گشتاورها خود را در جهت گشتاور میدان خارجی قرار می دهند و سبب پیدایش گشتاور مغناطیسی القایی در کانی خواهند شد

در نتیجه کانی های پارامغناطیس به طور ضعیفی جذب میدان خارجی خواهند شد و هر چه شدت میدان خارجی بیشتر باشد گشتاورهای بیشتری، خود را در جهت آن قرار داده و در نتیجه شدت میدان مغناطیسی القایی بیشتر خواهد شد

1-1-3- کانی های فرومغناطیس

کانی هایی هستند که اگر در میدان مغناطیسی خارجی (H) قرار بگیرند، در آن ها میدان مغناطیسی القایی شدیدی به وجود می آید که شدت آن میلیون ها بار بیشتر از کانی های پارامغناطیس می باشد و چون سردسته این کانی ها آهن است، به آن کانی ها فرومغناطیس می گویند. در واقع گشتاورهای حاصله از یون های تشکیل دهنده این
کانی ها، به طور انبوه در جهت گشتاور میدان خارجی قرار می گیرند و یک اثر، به نام تبادل اتصال که بحث آن در مکانیک کوانتوم می باشد، این گشتاور را به هم قفل
می کند، به طوری که بعد از حذف میدان خارجی تعداد زیادی از این اتصالات همچنان باقی می ماند و در نتیجه کانی های فرومغناطیس می توانند به صورت مغناطیس دائم درآیند و مغناطیس باقیماند حاصله از تبادل اتصال را به دو صورت   می توان از بین برد

ایجاد یک میدان مغناطیسی خارجی در خلاف جهت میدان کانی فرومغناطیس

افزایش درجه حرارت تا حد نقطه کوری آن کانی. دمای نقطه کوری برای

مگنتیت  و آهن  کبالت و نیکل می باشد

 

1-1-4- خودپذیری مغناطیسی

هنگامی که میدان خارجی (H) همگن و گشتاور آن نسبت به خط عمود بر سطح جسم پارامغناطیس زاویه() بسازد، شدت مغناطیس شدن جسم مزبور برابر است با

موقعی که گشتاور میدان خارجی () کاملاً عمود بر سطح جسم پارامغناطیس باشد، در این صورت رابطه به صورت I=KH نوشته می شود. در این رابطه K را ثابت تناسب و یا سپتبیلیته جسم پارامغناطیس مزبور می نامند و مقدار K برای خلاء و تمامی اجسام غیر مغناطیسی، برابر صفر می باشد. اجسام پارامغناطیس دارای(K) مثبت، اجسام دیامغناطیس دارای (K) منفی و اجسام فرومغناطیس دارای(K) مثبت خیلی بالا هستند باید توجه داشته باشیم، اثرات دیامغناطیس فقط در حضور میدان خارجی قابل مشاهده هستند و اغلب در کارهای اکتشافی، با میدان مغناطیسی خارجی نسبتاً ضعیف(میدان زمین) یعنی در حدود 5/0 اورستد و اجسامی با خواص مغناطیسی نسبتاً ملایم سروکارخواهیم داشت

1-2- خواص مغناطیسی سنگ ها

می دانیم که سنگ ها از مجموعه کانی های مختلف تشکیل شده اند و بر حسب منشا
آن ها را به سنگ های آذرین، دگرگونی و رسوبی تقسیم می کنند

اغلب اجزاء تشکیل دهنده سنگ ها دارای خاصیت مغناطیسی کم و یا خیلی کم
می باشند به عنوان نمونه کوارتز، تعدادی از سیلیکاتها، آهک و آرژیل از تشکیل
دهنده هایی هستند که دارای خاصیت مغناطیسی بسیار ضعیف اند. به همین ترتیب
سنگ هایی مانند ژیپس، آهک و ماسه های خالص، دارای خواص دیا مغناطیسی ضعیفی هستند. تعداد دیگری از کانی های نسبتا فراوان و سنگ های رسوبی و کریستالین، به طور کلی در دسته اجسام پارامغناطیس قرار می گیرند. آرژیل و کانی های سنگ های بازیک مانند اوژیت، هورنبلند، اولیوین و سرپانتین از این دسته هستند. هماتیت و لیمونیت به طور ضعیفی دارای خاصیت مغناطیسی اند. نهایتاً مهمترین این سنگها آن هایی هستند که دارای درصد کم و بیش زیادی از مواد فرومغناطیس نظیر مانیتیت، ایلمنیت و پیروتین هستند. جدول (1-1) ضریب القاء مغناطیسی را برای تعدادی از کانی ها و سنگ ها نشان
می دهد

جدول(1-1): ضریب القاء مغناطیسی بعضی از اجسام (اعداد جدول را باید در ضریب  ضرب نمود )

ردیف جسم ضریب القاء مغناطیسی K (C.G.S) ردیف جسم ضریب القاء مغناطیسی K (C.G.S)

گرافیت100-

کوارتز1/15-

انیدریت1/14-

نمک سنگی3/10-

مرمر4/9-

دولومیت خالص44تا5/12-

گرانیت(بدون منیتیت)65 تا

گرانیت ( دارای منیتیت)

50000تا

بازالت25000تا

پگماتیت75000تا

گابرو90000تا

دولومیت ناخالص

پیریت خالص60 تا

پیریت معدنی5000تا

پیروتینتا

هماتیت معدنی10000 تا

1-3- مغناطیس باقیمانده

سنگهای دارای خاصیت مغناطیسی تقریباً همیشه پلاریزاسیون خود را از میدان مغناطیسی زمین کسب می نمایند، ولی در بعضی موارد نادر، مغناطیسی شدن ممکن است حاصل از رعد و برق باشد. اغلب پلاریزاسیون مغناطیسی سنگها از نوع القائی و جهت و شدت آن به وسیله جهت میدان و شدت میدان مغناطیسی وقت زمین تعیین می شود و موقعی که میدان مغناطیسی زمین تغییر نماید، جهت و مقدار مغناطیسی سنگ ها نیز تغییر می نماید. بعضی دیگر از سنگها  از خود مغناطیس باقیمانده نشان می دهند که مربوط به میدان فعلی زمین نیست، بلکه مربوط به میدان مغناطیسی دوران گذشته زمین(زمانی که این سنگها تشکیل شده اند)می باشند و اگر این سنگها آذرین باشند جهت مغناطیسی شدن همان جهت مغناطیسی وقت زمین خواهد بود و کانیهای فرومغناطیس(مثل مگنتیت)در این سنگها هنگام سرد شدن ماگما یا گدازه، در دمای پایین تر از نقطه کوری(نقطه ای که در آن دمای جسم خاصیت مغناطیسی خود را از دست می دهد) در امتداد میدان مغناطیسی وقت زمین پلاریزه می شوند. اگر جهت میدان زمین تغییر نماید، جهت گشتاور مغناطیسی باقیمانده همواره در همان جهت اولیه باقی می ماند که به آن مغناطیس باقیمانده حرارتی می گویند. بعضی مواقع در محیط های رسوبی آرام، دانه های مغناطیسی(مثل مگنتیت و ایلمنیت) در هنگام رسوب گذاری، در جهت گشتاور مغناطیسی وقت زمین قرار می گیرند و به همان صورت در داخل رسوبات باقی می مانند، بعد از تغییر جهت میدان زمین گشتاورهای باقیمانده آنها، همان جهت اولیه میدان زمین را در هنگام رسوب گذاری نشان خواهند داد که در این حالت به آن مغناطیس باقی مانده حاصله از رسوب گذاری
می گویند

مغناطیسی شدن ثانویه هنگامی پیش می آید که کانیهای مغناطیسی اولیه در اثر دیاژنز و یا دگرگونی، مجدداً متبلور گردد و در جهت مغناطیس وقت زمین پلاریزه گردد. در این حالت به آن مغناطیس باقیمانده شیمیایی می گویند. وجود مغناطیس باقیمانده در داخل سنگها به دانشمندان کمک می کند تا بتوانند در رابطه با میدان مغناطیسی گذشته زمین مطالعه نمایند و درک صحیح تری درباره تاریخ زمین شناسی و تحولات زمین ساختی کره زمین به دست آورند. این گونه مطالعات را پالئومگنتیزم(دیرینه مغناطیسی) می گویند.]2[

1-4- مغناطیس زمین

کره زمین به صورت یک دوقطبی مغناطیسی بسیار بزرگ عمل می کند که جهت و مقدار این میدان در مکان های مختلف و زمان های مختلف تغییر می کند و این تغییر نسبت به زمان به صورت های قرنی و سالیانه و یا حتی فصلی هستند

از طرفی میدان مشاهده شده در هر نقطه، مجموعی از مغناطیس زیر سطحی و مغناطیس میدان زمین است و در بررسی اکتشافی باید مقدار مغناطیس زمین را که به آن مقدار زمینه می گوییم، از مغناطیس مشاهده شده کسر کنیم و در واقع با داشتن مقدار زمینه میدان مغناطیسی، از بروز اشتباه در تفسیر ژئوفیزیکی جلوگیری کنیم. چون امکان دارد در یک نقطه بسته به جنس سازه ها، مغناطیس زمین زیاد باشد و هیچ ربطی به توده های مغناطیسی زیر سطحی نداشته باشد، در این بخش درباره مغناطیس زمین و مولفه های مربوط به آن و همچنین تغییرات این میدان صحبت می کنیم

1-5- عناصر مغناطیسی زمین و خواص مشخصه آن ها

اگر یک سوزن مغناطیس بتواند حول یک محور از مرکز ثقلش در تمام جهات حرکت نماید در هر نقطه از سطح زمین در امتداد میدان مغناطیسی زمین (B) قرار می گیرد که
می توان آن را به دو مولفه افقی (H) و قائم (Z) تجزیه نمود، زاویه بین بردارهای (B) و (H) را زاویه میل می نامند و آن را با (I) نشان می دهند با توجه به شکل (1-1) مولفه (H) را می توان به دو مولفه شرقی (Y) و شمالی (X) تجزیه نمود و زاویه بین مولفه  H و X را زاویه انحراف می گویند و آن را با (D) نشان می دهند. مقدارهای B , H , Z , X , Y , I , D  را عناصر مغناطیس زمینی می نامند و با توجه به شکل (1-1) رابطه زیر بین آنها برقرار است

صفحه قائمی که بردار های B , H , Z  را در بر می گیرد، اصطلاحاً نصف النهار مغناطیسی محلی زمین می گویند

در نیم کره شمالی انتهای قطب شمال یاب سوزن مغناطیسی، به طرف داخل زمین متمایل می شود ودرست روی قطب مغناطیسی در نیم کره شمالی به حالت قائم در می آید

در نیم کره جنوبی کاملاً بر عکس است و انتهای قطب جنوب یاب سوزن مغناطیسی  به طرف داخل زمین متمایل می شود  و درست روی قطب مغناطیسی در نیم کره جنوبی به حالت قائم در می آید

از وصل نمودن نقاطی از سطح زمین که در آنها سوزن مغناطیسی کاملاً به حالت افقی است ( یعنی تمامی مولفه های B به صورت افقی می باشند ) خطی به دست می آید که استوای مغناطیسی نامیده می شود که تقریبا در امتداد استوای جغرافیایی قرار می گیرد و هر قدر از استوای مغناطیسی به سمت قطب مغناطیسی نزدیک شویم مقدار زاویه (I) افزایش خواهد یافت و در قطب های مغناطیسی مقدار آن به 90 درجه خواهد رسید. در واقع قطب های مغناطیسی مکانهایی هستند که مقدار زاویه میل برابر 90 گردد بردار (B) در نواحی استوایی حدود 25000 گاما و در قطبین مغناطیسی حدود 70000 گاما
(نانو تسلا) خواهد بود

قطبین مغناطیسی زمین حدود 18 درجه عرض جغرافیایی، نسبت به قطبهای جغرافیایی جابجایی نشان می دهند و خطی که دو قطب مغناطیسی را به هم وصل
می کند تقریباً از 1200 کیلومتری مرکز زمین می گذرد.]2[

فصل دوم

کانسارهای آهن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سونامي Tsunami چيست؟ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 Ù…قاله سونامي Tsunami چيست؟ در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سونامي Tsunami چيست؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سونامي Tsunami چيست؟ در word

سونامی Tsunami چیست؟  
امواج بزرگ :  
با چه سرعتی؟  
به چه بزرگی ؟  
با چه تناوبی ؟  
چگونه جان انسانها را نجات میدهیم ؟  
مراکز هشدار سونامی:  
بررسی اعماق اقیانوس و گزارش سونامی ها (پروژه  نیزه ای):  
فعالیتهای تحقیقاتی سونامی:  
چه باید بکنید ؟  
سونامی چیست ؟  
برای حفاظت از خودم در برابر سونامی چه باید بکنم ؟  
چکیده  
1- مقدمه  
2- عوامل ایجاد سونامی  
1-2 عوامل مؤثر بر افزایش تخریب سونامی  
3- محاسبه انرژی سونامی و خیزش آب  
4- روش‌های مختلف حفاظت سواحل  
5- مدل اولیه محاسبه توزیع زمانی و مکانی در سواحل مکران  
6- نتیجه گیری و پیشنهادات  
مراجع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سونامي Tsunami چيست؟ در word

[1] Brocchini,M.,and,Peregrine,D.H.Integral flow properties of the swash zone and averaging.J.Fluid Mech.,317,241-273,

[2] Carrier,G.F.,and,Greenspan,H.P.Water waves of finite amplitude on a sloping beach.J.Flud Mech.,4,97,109,

[3] Carrier,G.F.,and,Noiseux,C.F.The reflection of obliquely incident tsunamis.J.Fluid Mech.,133,147-160,

[4] Galkin,V.,Golinko,V.,Malizhenkova,V.,and,Pelinovsky,E.Reconstruction of tsunami characteristics in the origin from coastal records. Tsunami Researches,5,106-111,1993.(in Russian)

[5] Golinko,V.L.,and,Pelinovsky E.N.The long wave climbing a shore in a bay of  varible cross-section.Sov.J.Phys.Oceanogr.,l,187-192,

[6] Hitachi S,Kawada M, Tsuruya H.Experimental studies on tsunami flow and armor block stability for the design of a tsunami protection breakwater in Kamaishi Bay.HYDRO-PORT`94,Japan,1994.p.765-

[7] Keller,J.B. Tsunami-water waves produced by earthquakes.Proc.Tsunami Meeting,IUGGMonograph (Ed.P.Cox).24,154-166,

[8] Lay,T and Wallace,T.C,1995.Modern Global Seismology.147-

[9] Liu PL-F,Wen J.Nonlinear diffusive surface wave in porous media.J Fluid Mech 1997;347:119-

[10] Mazova,R.Kh.,Pelinovsky,E.N.,and,Solov`yev,S.L.Statistical data on the tsunami runup onto shore.Oceanology,23,698-702,

[11] Mokhtari,M,and Hajizadeh Zaker,N,(2005) ,Makran (Sea of Oman) a Tsunami Prone Area for Iranian Coasts,6 th A/O Regional Meeting of IAPH,1-4 Feb,2005,Tehran,Iran

[12] Mokhtari,M.,Farahbod,A.M.,and, Eslami,A.(2005).Tsunami and its effect on the coastal infrastructures,Paris Coordination Meeting,3-8 March,2005,Paris,France

[13] Pelinovsky,E.Criteria of sea wave breaking in a basins of complex topography.J.Korean Soc.Coastal and Ocean Engn.,4,59-62,

[14] Pelinovsky,E.,Kozyrev,O.,and,Troshina,E.Tsunami runup in a sloping channel.Long-Wave Runup Models (Proc.Int.Symposium,Friday Harbour,USA,12-17September1995).Eds.H.Yeh,P.Liu,C.Synolakis,World Sci.,1996,332-

[15] Pelinovsky,N.Troshina,E.Golinko,V.Osipenko,N and petrukhin,N.(1999).Runup of Tsunami Waves on Vertical Wall in a Basin of Complex Topography.phy.Chem.Earth(B),Vol.24,No.5,pp.431-436,

[16] Spielfogel,L.O.Run-up of single wave on a sloping beach.J.Fluid Mech.,74,685-694,

[17] Titov,V.V.,and,Synolakis,C.E.Numerical modeling of tidal wave runup.J.Waterway,Port,Coastal,and Ocean Engineering,124,157-171,

[18] Yeh,H,Liu,P.,and,Synolakis,C.(Eds).Long-Wave Runup Models (Proc.Int.Symposium,Friday Harbour,USA,12-17September1995).Sngapore,World Sci.,

سونامی Tsunami چیست؟

پس از این واقعه ی دردآور در آسیای جنوب شرقی، در بسیاری از وبلاگ ها و سایت ها دیدم که فکر می‌کنند واژه ی سونامی که اینروزها خیلی می‌شنویم به معنای نام زلزله است. اما در واقع سونامی به کلی چیز دیگری ست

سونامی Tsunami در زبان ژاپنی به معنای “موج دریا” است. (موج=Tsu و دریا=nami ) و این به دلیل امواج بلندآب است که به دلیل زمین لرزه یا ریزش کف دریا، در اقیانوس ایجاد می‌شوند و پس از طی هزاران کیلومتر به سواحل ژاپن می‌رسند

سونامی در واقع موج اقیانوس است که در اثر حرکت صفحات زمین در کف دریا ایجاد می‌شود. معمولی ترین عامل حرکت صفحات و ایجاد این امواج زلزله است که در همین وضعیت دردناک دیدیم. این تصویر بهتر چگونگی ایجاد موج را نشان می‌دهد

امواج سونامی امواجی با طول موج بسیار بلند هستند. طول موج یعنی فاصله ی بین دو ارتفاع در یک موج. طول موج سونامی به 100 کیلومتر هم می‌رسد. در حالیکه مثلا عمق متوسط اقیانوس آرام حدود 4 کیلومتر است. در چنین موردی سرعت موج از فرمول زیر است که این سرعت در مثال اقیانوس آرام به 720 کیلومتر در ساعت می‌رسد

وقتی که این موج به ساحل که عمق خیلی کمتری دارد می‌رسد، سرعت آن کمتر می‌شود اما توجه کنید که مقدار آب و انرژی تولید شده همان است. پس برای اینکه انرژی بتواند انتقال پیدا کند، چون سرعت موج کم شده است، این باعث بالا رفتن ارتفاع بسیار زیاد موج می‌شود. این را در این تصویر می‌بینیم

امروز بالاخره فرصتی شد تا مدل و معادلات ریاضی مربوط به آن را در یک فایل بنویسم و هم در زیر آن یادداشت و هم در اینجا بگذارم که کنجکاوی آن دوستان دیگر هم کمی بیشتر ارضا شده باشد. مطالب کلی تر و بخصوص درباره ی شیوه ی اخطاردهی و مانند اینها در بسیاری جاها در اینترنت پیدا می‌شود

یادداشت هم به زبان انگلیسی است چون متاسفانه من با مفاهیم و واژه‌های تخصصی ریاضیات و فیزیک در زبان فارسی آشنایی زیادی ندارم. بهتر دیدم که نه برای خودم و نه برای دوستان دیگر نامفهوم و احیانا اشتباه ننویسم


امواج بزرگ

پدیده ای که ما آن را سونامی (سو- نا- می‌) مینامیم یک سری اواج اقیانوسی با طول بسیار بزرگ است که در وهله نخست در اثر زمین لرزه هایی ایجاد میشود که در زیر با نزدیکی بستر اقیانوس رخ میدهند. فورانهای آتشفشانهای زیردریایی و زمین لغزشها هم میتوانند سونامی ایجاد کنند. در اقیانوسهای عمیق اواج سونامی با سرعت بیش از 800 کیلومتر دز ساعت ( 500 مایل در ساعت ) و ارتفاع موج چند ده سانتیمتر ( 1 فوت ) یا کمتر در اقیانوس منتشر میشوند. امواج سونامی به واسطه طول زیادشان از در بین قله‌های موج از دیگر اواج اقیانوسی مشخص میشوند  که اغلب بیش از 100 کیلومتر ( 60 مایل) یا بیشتر هم میرسد و به واسطه زمان میان این قله ها که از 10 دقیقه تا 1 ساعت در تغییر است

هنگامی که سونامی به  آبهای کم عمق ساحلی میرسد امواج کند و آهسته شده و آب میتواند به صورت دیواری به ارتفاع دهها متر ( 30 فوت) یا بیشتر تجمع یابد هنگامی که موج به سمت خشکی حرکت میکند در جایی که یک خلیج بندر یا مرداب نفوذ میکند این اثر تشدید میشود سونامی‌های  بزرگی شناخته شده که ارتفاع آنها به بیش از 30 متر (100 فوت ) میرسد. حتی سونامی با ارتفاع 6-3 متر هم میتواند بسیار مخرب باشد و سبب صدمات و تلفات زیادی شود

سونامی ها برای جان  و مال ساکنین ساحل که در نزدیکی اقیانوس زندگی میکنند تهدیدی به شمار میروند. از سال 1990 بیش از 4000 نفر در اثر 10 سونامی مردند که بیش از 1000 نفر آنها در سونامی 1992 منطقه فلورس اندونزی و 2200 نفر در سونامی 1998 اپتایه گینه نو کشته شدند صدمات مالی آنها در ایالات متحده نزدیک 1 میلیون دلار بود اگر چه 80% سونامی ها در اقیانوس آرام رخ میدهند اما سونامی ها میتوانند خطوط ساحلی کشورهای نواحی دیگر در اقیانوس هند دریای مدیترانه منطقه کاربین و حتی اقیانوس اطلس را هم تهدید کنند

در مرکز سونامی آرام در ریچارد هاگمیر (PTWC) که مرکز علمی سیستم هشدار سونامی در اقیانوس آرام است (TWSP) دانشمندان ویژگیهای لرزه ای را ثبت کرده اند و ایستگاه تعیین سطح آب در سرتاسر حوضه آرام زمین لرزه‌های دارای پتانسیل سونامی زایی را ارزیابی کرده امواج سونامی را ثبت میکنند و اطلاعات مربوط به هشدار سونامی فشرده را منتشر میکنند. مرکز هشدار سونامی آرام (PTWC) که در نزدیکی هونولولوی هاوایی واقع شده اطلاعات مربوط به هشدار سونامی را به مسئولین امر ارائه میکند

مرکز هشدار ملی یا ناحیه ای هم علاوه بر ایالات متحده در ژاپن، پلی نزیای فرانسه شیلی و روسیه هم کار میکنند. مرکز بین المللی اطلاعات سونامی که در ایالات  متحده و در هونولولوی هاوایی قرار دارد در NOAA در مرکز فرماندهی سرویس ملی هواشناسی منطقه آرام برانجام و تاثیر TWSP به طور روزانه نظارت میکند

با چه سرعتی؟

در جایی که عمق اقیانوس بیشتر از 6000 متر است امواج محسوس سونامی با سرعت هواپیمای جت بیشتر از 800 کیلومتر بر ساعت (حدود 500 مایل بر ساعت) حرکت میکنند این امواج میتوانند ظروف کمتر از یک روز از یک سمت اقیانوس آرام به سمت دیگر حرکت کنند همین سرعت بالا باعث میشود که آگاهی سریع از ایجاد سونامی حائز اهمیت باشد. دانشمندان میتوانند با دانستن ویژگیهای کانون زمین لرزه مسبب سونامی و خصوصیات بستر دریا در مسیر مکانها میتوانند زمان رسیدن سونامی به مکانهای مختلف را پیش بینی کنند. و در این آبها ارتفاع این امواج به شدت افزایش می‌یابد

به چه بزرگی ؟

عوارض ساحلی و دور از ساحل اندازه و اثرات امواج سونامی را تعیین میکنند ریفها خلیجها دهانه رودخانه ها عوارض زیردریا و شیب ساحل همه به کاهش اثرات سونامی  هنگامی که به خطوط ساحلی برخورد میکند کمک میکنند هنگامی که سونامی به ساحل میرسید و به درون خشکی حرکت میکند سطح آب دریا چندین متربالا می‌آید در بسیاری موارد سطح دریا در سونامی‌های با منشا دور بیش از 15 متر (50 فوت) و در سونامی هایی که رو مرکز زمین لرزه تشکیل شده اند بیش از 30 متر (100 فوت) بالا آمده است در سری امواج نخستین موج بزرگترین موج نسیت ممکن است یک گروه ساحل هیچ فعالیت موج مخربی را مشاهده نکنند درحالیکه در ساحلی دیگر امواج مخرب بزرگ و شدید باشند سیلاب میتواند 30متر (1000 فوت)یا بیشتر به دورن خشکی نفوذ کند و مساحت بزرگی از خشکی را با آب و آوار بپوشاند

با چه تناوبی ؟

از انجایی که دانشمندان نمیتوانند زمان وقوع زمین لرزه را پیش بینی کنند نمیتوانند به درستی زمان وقع سونامی را هم پیش بینی کنند اما با بررسی‌های سونامی‌های تاریخی گذشته دانشمندان میدانند که احتمال ایجاد سونامی در کجا بیشتر است. اندازه گیری ارتفاع سونامی‌های گذشته در پیش بینی اثرات سونامی‌های آینده و حدود سیل گرفتگی در مناطق ساحلی ویپه ای مفید است. بررسی سونامی‌های تاریخی تاریخی در تحلیل میزان وقوع سونامی‌های مفید است در هر قرن از 5 قرن گذشته سه تا چهار سونامی در گستره آرام رخ میداده است که اکثر آنها در سواحل شیلی ایجاد شده اند

چگونه جان انسانها را نجات میدهیم ؟

مراکز هشدار سونامی

مرکز هشدار سونامی آرام ریچارد هاگمیر (PTWC) به صورت مرکز بین المللی هشدار سونامی هایی گستره آرام عمل میکند تلاشهای این مرکز هشدارهای بین المللی در سال 1965 صورتی رسمی به خود گرفت و PTWC به عنوان مرکز اداره کنند سیستم هشدار سونامی در اقیانوس آرام (TWSP) مسئولیت آن را پذیرفت. ICG/ITSU که شاخه ای فرعی ازIOCاست و شامل 25 عضو بین المللی میباشد، عملکردهای TWSPرا سرپرستی میکند و هماهمنگی و همکاری در دیگر فعالیتهای بین المللی کاهش خطر سونامی را تسهیل میکند

هدف اولیه PTWC آشکار سازی تعیین مکان و تعیین پاراقرهای لزره ای زمین لرزه‌های سونامی زایی است که در حوضه آرام یا در حواشی آن رخ میدهند. به همین منظور دائما از 150 ایستگاه  اطراف  آرام داده‌های لرزه ای دریافت میکند از طریق تبادل داده ها با سارمان زمین شناسی ایالات متحده موسسات تحقیقاتی لرزه شناسی گسترش بین المللی شتاب سنج ها، ژئوسکوپ،  مرکز هشدار سونامی ساحل غربی ایلات متحده/ آلاسکا (WC/ATWC) و دیگر آژانسهای بین المللی که ایستگاهها در شبکه‌های لرزه ای را اداره میکنند. اگر مکان عمق و بزرگایی که برای ایجاد سونامی لازم است ایجاد شود هشدار سونامی اعلام میشود خطر سونامی قریب الوقوعی را هشدار دهد. هشدارهای اولیه تنها مناطقی داده می‌شوند که سونامی ظرف چند ساعت بع آنجا میرسد و بولتن ها حاوی زمان رسید پیش بینی شده سونامی در مناطق انتخابی از این نواحی می‌باشند افرادی هم که خارج این مناطق قرار دارند در وضعیت مشاهده سونامی قرار میگیرند. سپس دانشمندان مرکز هشدار داده‌های سطح دریا را ثبت میکنند. تا تعیین کنند که ایا سونامی رخ داده است و اگر سونامی مهمی با پتانسیل تخریب گسترده آشکار شود  هشدار سونامی به کل حوضه آرام داده میشود PTWC، داده‌های سطح آب دریا را از 100 ایستگاه  و از طریق تبادل داداه ها با سرویس ملی اقیانوس ایالات متحده WC/ATWCمرکز دانشگاههی بررسی سطح دریا درهاوایی، شیلی، استرالیا،  ژاپن، روسیه و دیگر منابع بین المللی  دریافت میکند. بولتن‌های هشدار سونامی مشاهده سونامی و اطلاعاتی منتشر شده اند تا از طریق انواع روشهای ارتباطات به مسئولان و عموم مردم هشدارهای فوری و مناسب دهند. به علاوه هر کشور میتواند برای ارائه هشدار در سونامی‌های ناحیه ای یا محلی هم مراکز هشدار ملی یا ناحیه ای را داشته باشد آژانس هواشناسی ژاپن به ژاپن کره و روسیه در باره سونامی هایی که در دریای ژاپن و دریای شرق رخ میدهند هشدار میدهد. مرکز پیشگیری سونامی پلینزیا در پلینزیای فرانسه هشدارهای  سونامی را منتشر میکند و شیلی (سیستم ملی هشدار هواشناسی) و روسیه (سرویس هواشناسی روسیه ) هم سیستمهای هشدار ملی دارند در ایالات متحده، WC/ATWCبرای ساحل غربی ایالات متحده و کانادا هشدار سونامی منتشر میکند و PTWC برای هاوایی و دیگر وابستگان ایالات متحده در اقیانوس آرام هشدار سونامی منتشر میکند. دیگر کشورها شامل استرالیا کلمبیا نیکاراگوئه پرو و کره هم در حال توسعه قابلیتهای هشدار هستند

به چشمان هیولا نگاه کنید

بولتن‌های هشدار سونامی مشاهده سونامی و اطلاعاتی منتشر شده توسط PTWC و دیگر مراکز نتحیه ای برای کاربران محلی ایالتی ملی و بین المللی منتشر میشوند این کاربران که معمولا مسئولان دولتی هستند در عوض از طریق کانالهای رادیوئی و تلوزیونی اطلاعات سونامی را به اطلاع عموم میرسانند

با کمک وسایل پیشرفته ارتباطات اطلاعات سونامی فورا به صورت مستقیم به مردم اراده میشود

مسئولان محلی و مدیران بحران مسئول و اجرای نقشه تخلیه برای مناطقی که هشدار سونامی هستند میباشند مردم باید هنگامی که هشدار سونامی منتشر شد برای اجرای فرمان تخلیه به رسانه‌های محلی گوش دهند و تا زمانی که خطر سونامی از بین برود و توسط مسئولین محلین وضعیت سفید اعلام شود نباید به مناطق کم ارتفاع برگردند

بررسی اعماق اقیانوس و گزارش سونامی ها (پروژه  نیزه ای)

فعالیتهای تحقیقاتی سونامی

استفاده گسترده ار رایانه‌های قدرتمند و نسبتا ارزان فعالیت در زمینه تحقیقات سونامی در حال رشد است. با استفاده از آخرین فناوریهای رایانه ای دانشمندان قادرند به طور عددی ایجاد سونامی انتشار آن در اقیانوسهای آزاد و رواناب آن در مناطق ساحلی را مدلسازی کنند. سنجنده‌های فشار بستر اقیانوس قادرند سونامی را در اقیانوسهای آزاد اندازه گیری کنند و در زمینه انتشار سونامی در ابهای عمیق داده‌های مهمی را ارائه میکنند و ارتباطات ماهواره ای استفاده از این داده ها را در زمان واقعی امکان پذیر میسازد و تشخیص و آشکار میشود که در اعماق اقیانوس سونامی ایجاد شده است. آزمایشگاه زیست محیطی و دریایی NOAAدر آرام در زمینه توسعه این اجسام شناور آشکار ساز سونامی پیشگام بوده است و در اواخر سال 2003  هفت جسم شناور نیزه ای در شمال و شرق اقیانوس ارام کار می‌کردند و برای استفاده توسط مراکز هشدار سونامی در دسترس بودند تجهیزات بهتر و روشهای مدلسازی عددی به دانسشمندان برای درک بهتر مکانیزم ایجاد سونامی میکنند

لرزه شناسان  با استفاده از لرزه نگاری دارای باند وسیع (20 تا 003 % هرتز) دینامیک زمین لرزه ها را مطالعه میکنند و برای تحلیل حرکت زمین لرزه ومقدار انرژی آزاد شده از روشهای جدیدی استفاده میکنند از آنجایی که بزرگای ریشتر (موج سطحی) در زمین لرزه‌های بالای 5/7 ریشتر صحیح نیست. برای تعیین بهتر مقدار انرژی آزاد شده و پتانسیل زایش سونامی امروزه گشتاور لرزه ای و دوام منشا مورد استفاده قرار میگیرد تعیین دقیق عمق زمین لرزه نوع گسلش و میزان لغزش توانایی مراکز هشدار رابرای تعیین احتمال زایش یک سونامی مهلک افزایش میدهند. زایش سونامی با دگر شکلی سر بعدی بستر اقیانوس به علت حرکت بعدی گسل آغاز میشود.  تعیین دقیقتر مکانیزم  گسلش زمین لرزه ای مدلهای عددی حقیقی تری از این انتشار رواناب و سیل گرفتگی ایجاد میکند. در حال حاضر مدلاهای عددی انتشار معمولا از روش اختلاف نهایی مجازی استفاده میکنند مدلهای سیل گرفتگی سونامی که میزان سیل گرفتگی ساحلی را تعیین میکنند نشانده خطر سونامی و نقشه آمادگی هستند این مدلها با در نظر گرفتن بدترین حالت سیل گرفتگی برای تعیین پهنه‌های تخلیه ضرروی و بحرانی هستند بنابراین هنگامی که هشدار سونامی منتشر میشود مناطق ساحلی باید به سرعت تخلیه شوند گشتاور لرزه ای (Mo) متناسب است با

Mo = sdکه صلبیت،S سطح گسل وD میانگین جابجایی است

چه باید بکنید ؟

از حقایق سونامی آگاه باشید. این اطلاعات میتواند زندگی شما را نجات دهد این اطلاعات را در اختیار دوستان و بستگانتان هم قرار دهید این کار میتواند زندگی شما را نجات دهد

اگر در مدرسه هستنید د هشدار سونامی را میشنوید باید به نصیحت معلمان و دیگر کارمندان مدرسه گوش دهید اگر در خانه هستید و هشدار سونامی را میشنوید مطمئن باشید که همه خانواده شما از هشدار مطلع شدند اگه شما در پهنه تخلیه سونامی زندگی میکنید خانواده شما باید خانه را ترک کنند به طور منظم آرام و مطمئن به سمت محل تخلیه یا مکان امنی خارج از پهنه تخلیه حرکت کنید. به نصیحتهای اورژانس محلی و مسئولین اجرای قانون عمل کنید

اگر در ساحل یا نزدیکی اقیانوس هستید و لرزش زمین را احساس میکنید بلافاصله به سرزمینهای بلندتر بروید منتظر شنیدن هشدار سونامی نمانید اگر سونامی رخ داده از رودخانه ها و جریانهایی که به اقیانوس میریزند دور شوید از ساحل و اقیانوس هم دور شوید سونامی ناحیه ای حاصل از زمین لرزه ای محلی میتواند قبل از انتشار هشدار سونامی بعضی از مناطق را درنوردد

سونامی هایی که در مکانهای دور ایجاد میشوند معمولا به مردم زمان کافی برای حرکت به زمینهای بلندتر را میدهند در مورد سونامی‌های محلی که ممکن است شما لرزش زمین را احساس کنید ممکن است شما برای حرکت به زمینهای بلندتر فقط چند دقیقه وقت داشته باشید

هتلهای بلند و چند طبقه ساخته شده از بتون مسطح در مناطق ساحلی بسیا رکم ارتفاع قرار گرفته اند سقف بالایی این هتلها مکانی امن برای پناهگاه است هنگامی که هشدار سونامی منتشر شده و شما نمیتوانید به سرعت به درون خشکی و سرزمینهای بلندتر بروید سقف بالایی این هتلها مکانی امن است اما ممکن است مسئولان محلی دفاع شهرداری اجازه این نوع تخلیه را در منطقه شما ندهند خانه ها و ساختمانهای کوچکی که در مناطق کم ارتفاع ساحلی قرار دارند طوری طراحی شده اند که در برابر اثرات سونامی مقاومت کنند هنگامی که هشدار سونامی منتشر میشود در این ساختمانها نمائید

ریفهای ساحای و مناطق کم عمق به کاستن نیروی امواج سونامی کمک میکنند اما امواج بزرگ و خطرناک سونامی در بعضی مناطق هنوز هم برای ساکنین ساحل تهدید کنند هستند  هنگامی که هشدار سونامی منتشر میشود دور ماندن از کلیه مناطق کم ارتفاع  ساحلی امنترین راه است

اگر روی کشتی و قایق هستید

اگر در دریا هستید و هشدار سونامی برای منطقه شما منتشر میشود به بندر برنگردید زیرا فعالیت موج سونامی در اقیانوسهای آزاد نامحسوس است. سونامی میتواند سبب تغییرات سریع سطح اب دریا و جریانهای غیر محسوس و خطرناک در اسکله ها و بنادر شود اگر برای حرکت دادن قایق یا کشتی ار بندر به آبهای عمیق زمان وجود دارد ( بعد از اینکه میدانید هشدار سونامی منتشر شده است)

باید به نکات زیر توجه کنید

-اکثر اسکله ها و بنادر بزرگ تحت کنترول مسئولین بندر و یا سیستم ترافیک کشتی ها هستند. این مسئولین به هنگام افزایش آمادگی (احتمال سونامی وجود دارد) عملکردهای ویژه ای را اداره میکنند که شامل حرکت اجباری کشتی هاست با مسئولینی که حرکت اجباری کشتی ها را اداره میکنند در تماس باشید بنادر کوچکتر تحت کنترول مسئولین بندر نیستند اگر از هشدار سونامی آگاه هستید و برای حرکت دادن کشتی به آبهای عمیق زمان کافی دارید باید با در نظر گرفتن کشتی‌های دیگر این کار را با نظم انجام دهید امن ترین راه برای صاحبان قایقهای کوچک این است که قایقشان را در بندر باقی بگذارند و به ویژه هنگام وقوع سونامی‌های محلی به زمینهای بلندتر حرکت کنند شرایط سخت جوی (دریاهای آشفته خارج بندر) برای قایقهای کوچک شرایط خطرناکتری ایجاد میکند بنابراین تنها راه رفتن به زمینهای بلند تر است.  فعالیت امواج مخرب و جریانهای غیر محسوس هم میتواند در دوره‌های پس از تاثیر اولیه سونامی روی ساحل بنادر را تحت تاثیر قرار دهد قبل از بازگشت به بندر با مسئولین بندر تماس بگیرید و مطمئن شوید که شرایط بندر برای کشتیرانی امن است

سونامی‌های خطرناک خیلی زیاد رخ نمیدند شما نباید اجازه دهید که این خطر طبیعی لذت شما از ساحل و اقیانوس را کاهش دهد اما اگر شما فکر میکنید که ممکن است سونامی بیاید زمین زیر پای شما میلرزد و یا هشدار سونامی را میشنوید به دوستان و بستگانتان بگوئیدو به سرعت به زمینهای بلندتر بروید

سونامی چیست ؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق زمین شناسی 18 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 37

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 37 صفحه

ایستگاه اول: همان طور كه بر روی نقشه زمین‌شناسی مشخص است از بزرگراه كرج قزوین به طرف طالقان حركت می‌كنیم.
حوضه آبخیززیان بعد از روستای زیاران در كنار آب زیاران كه از آن برای آبیاری دشت قزوین و كرج استفاده می‌شود.
بر روی نقشه توپوگرافی با مقیاس 50000/1 دیده می‌شود ( به این معنا هر یك سانتیمتر روی نقشه برابر با 50000 سانتیمتر بر روی زمین است.
) گسل طالقان شرقی غربی است و این پدید باعث شده كه یك سری از سازندهای قدیمی مربوط به ژوراسیك را مثل سازند شمشك در كنار سازند كرج قرار داده است.
حوضه‌های بین كوهستانی: در این حوضه‌ها كه البته بیشتر در خارج از ناحیه و شمال گسل طالقان و بخصوص دره طالقان دره طالقان گسترش دارند و محدود به گسل های دیگر نیز هستند، رسوبات قرمز نئوژن مشاهده می‌شوند.
نظر به اینكه سنگ شناسی اسامی این سازند از مازن، مازن‌های رسی، سنگ جوش، سنگ رس، گچ، نمك و … بوده و مقاومت هر كدام از سنگهای فوق در مقابل فرسایش متفاوت است، لذا زمین ریخت‌شناسی این سازند نیز در قسمت‌های مختلف آن با هم فرق دارد.
با توجه به میزان بارندگی زیاد در ناحیه، جریان‌های آب قادر به حمل مواد شده و درنتیجه شیب دامنه‌ها هم زیاد و عاری از پوشش گیاهی می‌باشد كه در این حالت آب بتدریج بستر خود را حفر نموده و آبراهه‌های نسبتاً تنگ و باریك شاخه‌ای شكل بوجود آورده به طوریكه فاصله دره‌ها خیلی كم و بوسیله بال‌های نوك تیز از یكدیگر جدا می‌گردند و در نهایت ریخت‌شناسی خاصی بنام هزار دره ایجاد شده است.
به دلیل وجود رس وجذب آب، بروز پدیده لغزش در آن به فراوانی صورت گرفته است.
در نقاطی كه ماسه سنگ و سنگ جوش نئوژن وجود دارد، توجه به اینكه در بعضی نقاط بخصوص شمال ناحیه رودخانه‌هایی از جمله رودخانه طالقان از میان این سازند می‌گذرد لذا در محل تلاقی سیلابهای كوهستانی و رودخانه‌، مخروط افكنه‌هایی ایجاد شده است.
وجود پیچان رود از دیگر خصوصیات زمین‌ ریخت‌شناسی در این سازند است كه بدلیل متفاوت بودن جنس سنگها، طبقات سخت مقاومت كرده ولی طبقات نرم در معرض تخریب و فرسایش قرار گرفته‌اند كه در این پدیده باعث انحراف مسیر جریان آب شده و به تدریج پیچان رود به وجود آمده است.
البته پیچان رود در مناطق كم ارتفاع و پست تر اتفاق می‌افتد و این پیچان بودن رودخانه در ارتفاع زیاد در طالقان را نمی‌توان یك پیچان رود در نظر گرفت و به خاطر عبور از كنار مخروط افكنه‌ها یك چنین شكلی گرفته است و بهتر است آن را یك پیچان رود دروغی نامیده شود.
نواحی كوهستانی : در این نواحی سنگهای آتشفشانی پالئوژن و سنگهای آتشفشانی- رسوبی سازند كرج و نیز سازندهای دوران اول ودوم به طور چشمگیری بیرون زدگی دارند.
در سازند كرج به طور كلی از نظر تركیب شیمیایی بیشتر توف اسیدی و گدازه‌های قلیایی مشاهده می‌شوند.
با توجه به این كه گدازه ها قلیایی در مقابل فرسایش مقاومتر از توف اسیدی است لذا مقاوت آن در برابر فرسایش بیشتر بوده و ارتفاع زیادتری از خود نشان می دهد در سنگهای آتشفشانی پالئوژن آبراهه‌های زیادی نیز دیده می‌شوند كه بیشتر آنها از نوع V شكل غیرقرینه و آبراهه‌های كنترل شده توسط عوامل زمین ساختی و زمین‌شناسی هستند.
در این واحدها پرتگاه و بریدگی‌های زیادی مشاهده می‌شوند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید