بررسی انواع استانداردها ، کنترل کیفیت و تكنولوژی تولید انواع سوسیس، كالباس و همبرگر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی انواع استانداردها ، کنترل کیفیت و تكنولوژی تولید انواع سوسیس، كالباس و همبرگر در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع استانداردها ، کنترل کیفیت و تكنولوژی تولید انواع سوسیس، كالباس و همبرگر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

فصل 1: اهمیت صنایع گوشت و تقش تركیبات آن از دیدگاه تغذیه   
1-1 مقدمه   
1-2 تاریخچه صنعت سوسیس و كالباس در جهان   
1-3 تاریخچه صنعت سوسیس و كالباس در ایران   
1-4 اوضاع فعلی فرآورده‌های گوشتی در ایران   
1-5 انواع گوشت   
1-6 تركیبات گوشت و اهمیت آن از دیدگاه تغذیه   
1-6-1 پروتئین گوشت   
1-6-2 چربی گوشت   
1-6-3 مواد معدنی گوشت   
1-6-4 ویتامین‌های گوشت   
1-6-5 كربوهیدراتهای گوشت   
1-6-6 تركیبات ازت‌دار غیر پروتئینی گوشت (NPN)   
1-6-7 مواد طعم‌دهنده و آكروماتیك گوشت   
1-7 انواع فراورده‌های گوشتی از نظر تكنولوژی   
فصل 2: انواع فراورده‌های گوشتی خام، كالباس خام و برگر   
2-1 مقدمه   
2-2 تعریف فراورده‌های گوشتی خام   
2-3 خرد كردن   
2-4 دستگاه قطع و برش گوشت (كاتر)   
2-5 پر كردن   
2-6 بسته‌بندی   
2-7 مواد تشكیل‌دهنده فراورده‌های گوشتی خام   
2-7-1 گوشت   
2-7-2 چربی   
2-7-3 آب و یخ   
2-7-4 تركیبات پركننده   
2-7-5 تركیبات اتصال‌دهنده   
2-7-6 كلرید سدیم و فسفاتها   
2-7-7 نگهدارنده‌ها   
2-7-8 نمك‌های اسید آسكورپیك   
2-7-9 ادویه‌جات و چاشنی‌ها   
2-7-10 سایر مواد متشكله   
2-8 روش تولید انواع برگر   
2-8-1 مواد اولیه   
2-8-2 خرد كردن   
2-8-3 قالب زدن   
2-8-4 بسته‌بندی   
2-9 روش تولید سایر محصولات گوشتی خام   
2-10 روش تولید گوشتهای تغییر شكل یافته   
2-11 تولید محصولات گوشتی كم چرب   
2-12 كنترل كیفیت گوشت و فراورده‌های گوشتی خام   
فصل 3: فراورده‌های گوشتی عمل آمده، انواع سوسیس، كالباس و ژامبون عمل آمده   
3-1 مقدمه   
3-2 تعریف عمل‌آوری گوشت   
3-3 نقش مواد عمل‌آورنده   
3-3-1 كلرید سدیم   
3-3-2 نمك‌های نیترات و نیتریت   
3-3-3 سایر مواد عمل‌آورنده   
3-4 تكنولوژی عمل‌آوری گوشت در محصولات گوشتی عمل‌آمده   
3-5 عمل‌آوری شیرین   
3-6 عمل‌آوری گوشت و ژامبون   
3-7 عمل‌آوری سایر گوشت‌های مصرفی در محصولات گوشتی عمل‌امده   
3-8 عمل‌اوری گوشت با مقادیر كم مواد عمل‌آورنده   
3-9 دودی كردن و خشك كردن محصولات گوشتی عمل‌آمده   
3-10 بسته‌بندی محصولات گوشتی عمل‌آمده   
3-11 كنترل كیفیت محصولات گوشتی عمل‌آمده   
فصل 4: فراورده‌های گوشتیث پخته، انواع سوسیس و كالباس‌های پخته و كالباس جگر   
4-1 مقدمه   
4-2 تعریف فراورده‌های گوشتی پخته   
4-3 روش‌های پخت انواع كالباس و سوسیس پخته   
4-4 چگونگی سرد كردن محصولات گوشتی پخته   
4-5 روش‌های جلوگیری از آلودگی مجدد محصولات گوشتی پخته   
4-6 روش‌های تولید محصولات گوشتی پخته سوسیس و كالباس   
4-6-1 چگونگی پخت سوسیس و كالباس پخته از انواع گوشت قرمز و طیور   
4-6-2 تكنولوژی تولید پای و پودینگ   
4-6-3 تكنولوژی تولید سوسیس‌های پخته   
4-6-4 تكنولوژی‌های تولید كالباس جگر   
4-6-5 تكنولوژی تولید محصولات گوشتی آماده   
4-6-6 تكنولوژی تولید سایر محصولات گوشتی پخته   
4-6-6-1 تكنولوژی تولید پودینگ سیاه (سوسیس‌های خونی)   
4-6-6-2 تكنولوژی تولید سوسیس‌های سفید   
4-6-6-3 كاربرد فرآورده‌های جانبی گوشتی   
4-7 كنترل كیفیت محصولات گوشتی پخته   
فصل 5: فرآورده‌های گوشتی عمل آمده پخته، انواع سوسیس و كالباس عمل آمده پخته، زیان و گوشت‌های كنسروی   
5-1 مقدمه   
5-2 تعریف فراورده‌های گوشتی عمل آمده پخته   
5-2-1 تكنولوژی تولید فراورده‌های گوشتی عمل آمده پخته   
5-3 تكنولوژی تولید گوشت‌های كنسرو شده   
5-4 تكنولوژی تولید انواع فراورده‌های گوشتی ماكیان عمل آمده پخته   
5-5 تكنولوژی تولید گوشت زبان   
5-6 كنترل و تضمین كیفیت محصولات گوشتی عمل آمده پخته   
فصل 6: فرآورده‌های گوشتی تخمیری، انواع سوسیس‌های تخمیری   
6-1 مقدمه   
6-2 تكنولوژی تولید فراورده‌های گوشتی تخمیری   
6-2-1 مواد اولیه مصرفی در تولید محصولات گوشتی تخمیری   
6-3 چگونگی مایه‌كوبی (تلقیح) با استفاده از كپك یا مخمر در سوسیس‌های تخمیری   
6-4 چگونگی تخمیر   
6-5 مراحل خشك‌كردن و رسیدن در انواع سوسیس‌های تخمیری خشك   
فصل 7: همبرگر، تكنولوژی تولید و استاندارد ویژگی‌های آن   
7-1 استاندارد ویژگی‌های همبرگر   
7-1-1 مقدمه   
7-1-2 دامنه كاربرد استاندارد   
7-1-3 تعریف همبرگر   
7-1-3-1 تعریف همبرگر ممتاز   
7-1-3-2 تعریف همبرگر معمولی   
7-1-3-3 تعریف همبرگر خام مفید   
7-1-4 شرایط بسته‌بندی و نشانه‌گذاری   
7-1-5 ویژگی‌های حسی (ارگانولیتیكی) همبرگر   
7-1-6 سایر مواد   
7-1-7 ویژگی‌های میكروبیولوژی   
7-1-8 درصد مواد تشكیل‌دهنده همبرگر   
7-1-9 نمونه‌برداری   
7-1-10 عرضه به بازار   
7-2 ویژگی‌های مواد متشكله همبرگر   
7-2-1 گوشت   
7-2-2 مواد پركننده   
7-2-2-1 لوبیای سویا   
7-2-2-2 آرد سوخاری   
7-2-2-3 گلوتن   
7-2-2-4 ادویه‌جات   
7-2-2-5 چاشنی‌ها   
7-2-2-6 مواد نگهدارنده   
7-2-2-7 پوشش‌ها   
7-3 انواع ماشین‌آلات بكاررفته در خط تولید همبرگر و تاسیسات مربوط به آن   
7-3-1 سردخانه زیر صفر   
7-3-2 گیوتین   
7-3-3 چرخ گوشت زیر صفر   
7-3-7 چرخ گوشت صفر درجه   
7-3-5 مخلوط‌كن   
7-3-6 دستگاه همبرگرزن   
7-3-7 تونل انجماد و سردخانه زیر صفر   
7-3-8 بسته‌بندی همبرگر   
فصل 8: كنترل كیفیت فراورده‌های گوشتی سوسیس و كالباس   
8-1 مقدمه   
8-2 استاندارد مجاز آلودگی میكروبی در انواع گوشت   
8-3 شرح برخی تعاریف و اصطلاحات آزمایشگاهی گوشت   
8-4 نمونه‌برداری از گوشت و فراورده‌های آن   
8-5 انواع نمونه‌برداری    
8-5-1 روش نمونه‌برداری    
8-6 بسته‌بندی نمونه‌ها    
فصل 9: آزمونهای مورد استفاده در سوسیس و كالباس   
9-1 مقدمه   
9-2 اجزاء تشكیل‌دهنده و ویژگی‌های استاندارد سوسیس و كالباس   
9-3 ادویه و چاشنی‌جات   
9-4 موارد رنگی و نگهدارنده   
9-5 قوام‌دهنده   
9-6 پوشش   
9-7 شرایط بسته‌بندی و نشانه‌گذاری   
9-8 ویژگی‌های حسی (ارگانولیپتیك)   
9-9 ویژگی‌های میكروبیولوژی كالباس و سوسیس   
9-10 روش استاندارد شناسایی و شمارش كلی فرم‌ها   
9-10-1 روش 3 لوله‌ای   
9-10-2 روش 5 لوله‌ای   
9-10-3 آزمایش تأییدی كلی فرم‌ها   
9-10-4 شمارش كلی فرم‌ها در محیط جامد   
9-11 روش استاندارد، شناسایی و شمارش استافیلوكوكوس اورئوس   
9-11-1 جستجو، كشت روی محیط گوشت پخته   
9-12 آزمایزش كواگولاز   
9-13 روش استاندارد اندازه‌گیری پروتئین تام در گوشت فراورده‌های آن   
9-13-1 تقطیر ماده هضم شده   
9-14 روش استاندارد اندازه‌گیری رطوبت گوشت و فراورده‌های آن   
9-15 روش استاندارد اندازه‌گیری چربی تام در گوشت و فراورده‌های آن   
9-16 روش استاندارد شناسایی سالمونلا در فرآورده‌های گوشتی   
9-17 آزمونهای بیوشیمیایی   
9-17-1 آزمون شناسایی بتاگالاكتوزیداز   
9-17-2 آزمون وژس پروسكوئر   
9-17-3 آزمون اندل   
9-17-4 آزمونهای سرلوژیكی   
9-17-4-1 حذف سوش‌های خودآگلوتینه   
9-17-4-2 آزمون برای آنتی‌ژن O   
9-17-4-3 آزمون برای آنتی‌ژن Vi   
9-17-4-4 آزمون برای آنتی‌ژن H   
9-18 واكنش‌های بیوشیمیایی و سرولوژیكی   
9-19 روش تعیین PH در گوشت و فراورده‌های آن   
9-20 روش آزمون تعیین نشاسته در فراورده‌های گوشتی   
9-21 روش شمارش كپك و مخمر در گوشت و فراورده‌های گوشتی    
9-22 تعیین مقدار خاكستر كل گوشت و فراورده‌های آن   
9-23 روش استاندارد اندازه‌گیری پنتریت در گوشت و فراورده‌های آن   
9-24 اندازه‌گیری رنگ   
فصل 10: ویژگی‌های استاندارد ایران در خصوص ویژگی‌های سوسیس، كالباس و همبرگر   
10-1 مقدمه   
10-2 دامنه كاربرد   
10-3 تعاریف و اصطلاحات   
10-3-1 سوسیس و كالباس   
10-3-2 سوسیس باریك   
10-4 مواد تشكیل دهنده   
10-5 ویژگی‌ها   
10-5-1 ویژگی‌های شیمیایی   
10-5-1-1 ویژگی‌های شیمیایی   
10-5-1-2 رطوبت   
10-5-1-3 چربی   
10-5-1-4 كربوهیدرات   
10-5-1-5 خاكستر   
10-5-1-6 PH   
10-5-1-7 نمك   
10-5-1-8 فسفات   
10-5-1-9 نیتریت سدیم   
10-5-2 ویژگی‌های حسی   
10-5-3 ویژگی‌های میكروبی   
10-5-3-1 شمارش كمی میكروارگانیسم‌ها (باكتری‌های هوازی و مزوفیل)   
10-5-3-2 كلی فرم‌ها   
10-5-3-اشرشیا كلی   
10-5-3-4 سالمونلا   
10-5-3-5 استافیلوكوكوس اورئوس كواگولاز مثبت   
10-5-3-6 باكتریهای سرمادوست و سرماگرا   
10-5-3-7 كلستریدتیوم پرفرنژانس   
10-5-3-8 كپك   
10-5-3-9 مخمر   
10-6 بسته‌بندی   
10-6-1 پوشش   
10-6-2 نحوه بسته‌بندی   
10-7 نشانه گذاری   
10-8 نمونه‌برداری   
10-9 روش‌های آزمون   
10-9-1 روش‌های آزمون شیمیایی   
10-9-1-1 پروتئین   
10-9-1-2 رطوبت   
10-9-1-3 چربی

 

1-1    مقدمه
گوشت و فراورده‌های آن یكی از منابع مهم پروتئین در رژیم غذایی افراد محسوب می‌شود، ضمن آن كه مصرف به اندازه آن، تامین كننده مواد مغذی نظیر آهن، روی، انواع ویتامین‌ها می‌باشد.و لذا امروزه یكی از شاخه‌های مهم صنایع غذایی دئر كشور، صنایع گوشت است كه در آنها از انواع گوشت، فراورده‌های متنوعی تولید می‌شود. بنابراین داشتن دانش و اطلاعات كافی در این زمینه، ضرورت دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف موجود در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف موجود در ایران در word دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف موجود در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مندرجات

خلاصه فارسی    1
مقدمه:    3
فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر    5
فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی    18
2-1: تاریخچه بستنی    19
2-2: تعریف بستنی    20
2-3: ارزش غذایی بستنی    22
2-4: مواد تشكیل دهنده بستنی    24
     2-4-1: چربی    24
     2-4-2: مواد جامد غیر از چربی    25
     2-4-3: قند    27
     2-4-4: مواد امولسیون كننده    29
     2-4-5: مواد پایداركننده    29
     2-4-6: مواد طعم دهنده    30
     2-4-7: مواد رنگ دهنده    30
2-5: فرآیند تولید بستنی    30
     2-5-1: مرحله دریافت    30
     2-5-2: تولید مخلوط بستنی    31
     2-5-3: توزین كردن    32
     2-5-4: مخلوط كردن    33
     2-5-5: یكنواخت كردن گویچه های چربی    34
     2-5-6: پاستوریزاسیون    34
     2-5-7: رسیدن مخلوط    34
     2-5-8: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده    35
     2-5-9: انجماد به روش مداوم    35
     2-5-10: قالب گیری و بسته بندی    36
          2-5-10-1: بسته بندیهای بزرگ بستنی    36
          2-5-10-2: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی    37
          2-5-10-3: تولید بستنی چوبی    37
    2-5-11: سخت كردن بستنی    38
2-6: باكتریولوژی بستنی    39
2-7: اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی    40
     2-7-1: آلودگیهای اولیه بستنی    41
     2-7-2: آلودگیهای ثانویه بستنی    45
2-8: پیشگیری و كنترل    48
فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی    51
3-1: میكروبیولوژی پایه    52
3-2: میكروبیولوژی لبنیات    52
3-3: رشد میكروبی     54
3-4: میكروارگانیسم ها در شیر    57
3-5: مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر    58
3-6: میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر    59
3-7: میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر    60
3-8: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری    60
     3-8-1: تعریف انتروباكتریاسه    61
     3-8-2: اشریشیاكلی    63
     3-8-3: گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا    67
     3-8-4: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا    69
     3-8-5: سیتروباكتر    70
     3-8-6: جنس شیگلا    70
     3-8-7: جنس سالمونلا    71
          3-8-7-1: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر    72
           3-8-7-2: آزمایشات تشخیصی    74
           3-8-7-3: پاتوژنزو یافته های بالینی    75
           3-8-7-4: مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند.    77
3-9: باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع    78
     3-9-1: گروه سودموناها    78
     3-9-1-1: سودمونا آئروجینوزا    78
     3-9-2: یرسینیا    79
          3-9-2-1: یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس    80
          3-9-2-2: پاتوژنز و یافته های بالینی    81
           3-9-2-3: آزمایشات تشخیصی    82
           3-9-2-4: پیشگیری و كنترل    825
3-10: استافیلوكوك    82
      3-10-1: استافیلوكوك اورئوس    82
      3-10-2: مورفولوژی    83
      3-10-3: ساختمان سلولی    83
      3-10-4: مقاومت    84
      3-10-5: خواص بیوشیمیایی    85
      3-10-6: مسمومین غذایی استافیلوكوكی    86
      3-10-7: علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی    89
       3-10-8: پیشگیری  وكنترل در مسمومیت غذایی    90
3-11: باسیل های گرم منفی بدون اسپور    91
       3-11-1: لیستریامونوسیتوجنز    91
    3-11-1-1: تاریخچه    91
         3-11-1-2: میكروبیولوژی    91
         3-11-1-3: لیستریوزیس    93
         3-11-1-4: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن    95
         3-11-1-5: حداقل دوز عفونت زایی    99
         3-11-1-6: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی    100
         3-11-1-7: پاتوژنز و ایمنی    104
فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز    106
4-1: مدت مطالعه    107
4-2: تعداد نمونه    107
4-3: نحوه نمونه برداری     107
4-4: بررسی های انجام شده    108
4-5: مواد و وسایل مورد استفاده     108
4-6: روش آماده سازی    109
4-7: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی    109
4-8: رقیق كننده ها    110
     4-8-1: روش تهیه محلول رینگر    110
     4-8-2: روش تهیه سرم فیزیولوژی    111
     4-8-3: روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه    111
4-9: روش شمارش میكروبها     111
4-10: شمارش و شناسایی كلی فرم ها    112
4-11: شناسایی اشریشیاكلی    113
4-12: شناسایی سالمونلا    113
4-13: شناسایی استافیلوكوك اورئوس    114
4-13-1: طرز تهیه محیط كشت بردپاركر    114
4-14: شناسایی یرسینیا    116
4-15: شناسایی لیستریا    117
     4-15-1: محیط اختصاصی پالكام    118
4-16: حدمجاز میكروبی در بستنی    118
4-17: تستهای تشخیصی    119
فصل پنجم: نتیجه و بحث    123
5-1: نتایج    124
5-2: بحث    138
5-3: پیشنهادات    146
خلاصه لاتین    148
منابع    149

خلاصه:
      در كشورهای در حال توسعه, آلودگی مواد غذائی و بیماربهای ناشی از آن همواره به عنوان یكی از مهمترین مشكلات در سیستم بهداشت مواد غذائی بشمار می آید.
     اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومی در نتیجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتی باعث كاهش میزان مرگ و میر در سالهای اخیر شده است, با این وجود پی آمدهای نامطلوب تغذیه ای و بهداشتی ناشی از آلودگی مواد غذائی با عواقب زیانبار اقتصادی همراه می باشد.

منابع:
1-    امید بخشی. غلامرضا «عوامل آلودگی بستنی های غیرپاستوریزه در تهران» پایان نامه دكترا دامپزشكی، دانشگاه تهران، دانشكده دامپزشكی (1346)
2-    شهراسبی. حمزه «ارزش غذایی و روشهای علمی كنترل بهداشتی و شیمیایی بعضی از فرآ‎ورده‎های گوشتی ایران» انتشارات جهاد دانشگاهی (1364)
3-    حیدری نیا. احمد «بررسی آلودگی بستنی های مصرفی شهر اهواز از نظر توتال كانت استافیلوكوك اورئوس و اشریشیا كلی با در نظر گرفتن نوع شیر» دانشگاه اهواز (1364)
4-    عفت پناه. محمد «بررسی میزان فراوانی آلودگی میكروبی بستنی های سنتی و آب میوه های دست ساز، آب هویج و شیر نارگیل درواحدهای صنفی قنادی و آب میوه فروشی منطقه 11 شهرداری تهران و برخی عوامل موثر بر آن درسال 1379» پایان نامه جهت دریافت گواهی دوره عالی بهداشت عمومMph. ، دانشكده بهداشت. دانشگاه تهران. (1380) ص:27-21
5-    حق شناس. فرهاد «بررسی آلودگی بستنی های غیرپاستوریزه به استا فیلوكوك اورئوس در شهر تهران» پایان نامه دكترا دامپزشكی ، دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران. شماره 1905 .(1370). ص:55-45
6-    فلاحی. مسعود «روشهای بهتر در تولید (بهداشت در صنایع غذایی)» انتشارات بارشاوا (1375)
7-    كریم. گیتی «بررسی آلودگی بستنی های سنتی ایران به باكتریهای مهم عامل عفونتها و مسمومیتهای غذایی» دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران، شماره مدرك 1905 (3171)
8-    كریم. گیتی «شیر و فرآورده های آن» انتشارات جهاد دانشگاهی (1380) ص: 267-260
9-    كریمخانی. شاهرخ «بررسی آلودگی بستنی های سنتی ایران به سالمونلا» پایان نامه دكترا دامپزشكی ، دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران. شماره 2190 (1372) ص: 30-19
10- گودرزی. حسن «میكروبیولوژی جاوتز» (1381) ص:216، 255-250
11- گوكلان. نادر «بررسی آلودگی بستنی های سنتی ایران به لیستریا مونوسیتوجنز» پایان نامه دكترا دامپزشكی ، دانشكده دامپزشكی، دانشگاه تهران. شماره 2164 (3172) ص: 52-38
12-مومنی. رحمت الله «عوامل آلودگی بستنی های غیرپاستوریزه درتهران» پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران دانشكده بهداشت (1356)
13-مرنوری. سیدعلیرضا و همكاران «سلامت در جمهوری اسلامی ایران» انتشارت یوسف (1377)
14-نوروزی، جمیله «بررسی‌ آلودگی بستنی، نوشمك، یخمك با باكتریها» مجله بهداشت جهان سال 12 شماره یك، (زمستان 1376) ص: 57-55
15-نیاكان. داریوش «استاندارد سنتی های شیری» انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شماره استاندارد ایران 2450، چاپ دوم. (آذرماه 1372) ص 5-1

BOOKS:

16.    Baron  ED, Fingold  SM, Baily and Scotts. “ Diagnostic  Microbiolog ” 8 th ed, st. Lois: CV  Mosby , 1990

17.    Holt  GJ, Kriey  NR, et al. “Bergey,s Manual of Determinant Bacteriology.” 9 th ed, Wiliams and Wilkins : Blatimore.1994(14,23,24)
18.    Jiklik, Willett, Amons and Wilfert (eds). “Zinsser Microbiology.” 20 th ed. Appleton and Lange : Norwalk , California. 1993(18-31)

19.    Jacob  M. “Safe food handling .” World Health Organization Geneva. 1989(17,18)
20.    Koneman   EW, Allen  SD, Janda  WM, Schreckenberger   PC. “Color  Atlas and Text book of Diagnostic Microbiology.” 4 th ed Philadelphia: J.B. Lippincot Company. 1992(21- 30)
21.    Robinson  RK. “ Dairy Microbiology – The Microbiology of Milk.”2 th ed. London and Newyork, Elsevior applied science.1990;1: (37-75)
22.    Thomas  GC, Plotkin  SA. “ Infection Disease” In: Behrman  RE, Kliegman  M, Vaughan  VC: Nelson thnt book of pediatrics. 14 th ed . Philadelphia . WB  saunders, 1990;  (30 )
23.    Timouey  TF. etal: Hagan,s and Bruner,s Microbiology and Infection Disease of Domestic Animals, 8 th ed. By Carnell university press. 1988;1:138

JORNALS:
24.    Anderson  RJ, House  JK, Smith  BP, Kinde  H, Walker  RL, Vande steeg  BJ, Breitmeyer  RE. “Epidemiologic and biological characteristics of salmonellosis in three dairy herds.” J  Am  Vet  Med  Assoc.2001 Aug 1;219 (3): 310 – 3522

25.    Alemonoff  S. et al . “Induction of heat- stable enterotoxin receptor activity by a human .” Alu Repeat J. Biology Chem.1994;269(24) ;16610-16676

26.    Ackers ML, Schoenfled  S,Markman  J, Smith  MG, Nicholson  MA, Dewitt  W, Cameron  DN, Griffin  PM, Slutsker  L. “An outbreak of Yersinia enterocolitica O:8 infections associated with pasteurized milk.” J infect Dis.2000 May;181(5):1834-7

27.    Anderson  RJ, House  JK, Smith  BP, Kinde  H, Walker  RL, Vandesteeg  BJ,Breitimeyer  RE. “Epidemiologic and biological characteristics of Salmonellosis in three dairy herds.” J Am Vet  Med  Assoc.2001 Aug 1;219(3):310-2
28.    Barrett  NG. “Communicable disease associated with milk and dairy product in England and Wales:1983 – 1984 .” J infect. 1986 May ;12 (3): 265 – 72

29.    Black  re, Jackson  RJ, Tsai  T, Medvesky  M, Shayegani  M, Feeley  JC, Macleod  KI, Wakelee  AM. “Epidemic Yersinia enterocolitica infection due to contaminated chocolate milk.” N Engl J Med.1978 Jan 12;298(2):76-9

30.    Bastepe , Kosker. “Isolation of Coagulase-Positive Staph. From ice-cream.” N  Engl J Med.1981 Jan 15(1):55-63
31.    Cordano  AM , Rocourt  J . “Occurrence of Listeria monocytogenes in food in chile .” Int J  Food  Microbiol , 2001 Oct 22 ; 70 (1-2 ): 175 – 8
32.    Cotton  LN , White  CH . “Listeria  monocytogenes , Yersinia  enterocolitica and Salmonella in dairy plant environments .” J  Dairy  Sci. 1992 Jan ; 75 (1 ): 51 – 7
33.    Chugh  K . “Salmonella outbreak from ice cream .” Indian pediatr . 1996  NOV ; 33 (11 ) : 976 – 7
34.    Daniels  NA , Mackinnon  L , Rowe  SM , Bean  NH , Griffin  PM , Mead  PS . “foodborn disease outbreaks in unitedstates schools .” pediatr  infect  Dis  J . 2002 Jul ; 21 (7 ) : 623 – 8

35.    Djuretic  T , Wall  PG , Nichols  G. “General outbreaks of infectious intestinal disease associated with milk and dairy products in England and Wales :1992 – 1996 .” commun  Dis  Rep  Rev . 1997 Apr 4 ; (4 )

36.    Donnelly  CW. “Concer ns of microbial pathogens in association with dairy foods .J . DAIRY  SCI . 1990 Jun ;73 (6 ): 1656 –61

37.    El-Sherbini  M, ai-Agili  S, el-Jali  H, Aboshkiwan  M, Koha  M. “Isolation of Yersinia enterocolitica from cases of acute appendicitis and ice cream.” East  Mediterr Health J.1999 Jan;5(1):130-5
38.    Hassan  L , Mohammed  Ho , Mcdonough  PL , Gonzalez  RN . “A cross – sectional study on the prevalence of Listeria monocytogenes and Salmonella in Newyork dairy herds .” J  Dairy  Sci . 2000 Nov ; 83 (11) : 2441 – 7
39.    Hennessy  TW . etal . “Anational outbreak of Salmonella enteritidis infections from ice cream .” N – Engl  J  MED .1996 May 16 ;334(20 ): 1281 –6

40.    Hughes  D. “Isolation of Yersinia enyerocolitica from milk and a dairy farm in Australia.” J. Appl Bacteriol.1997 Feb;46(1):125-30

41.    Holm  S, Toma  RB, Reiboldt  W, Newcomer  C, Calicchia  M. “Cleaning frequency and the microbial load in ice cream.” Int J  Food  Sci  Nutr.2002 Jul;53(4):337-42

42.    Harl  CA.et al. “Diarrhoeae caused by E.coli.” Ann Trop paeditor.1997;13(2):121-31

43.    Klipstein  F.et al. “Partial purification and properties of Enterobacter coloacae heat-stable enterotoxin.”Infect  Immune.1990;13(5):1307-1314

44.    Kusumaningrum  HD, Riboldi  G, Hazeleger  WC, Beumer  RR. “Survival of foodborne pathogens on stainless steel surfaces and cross- contamination to foods.” Int J  Food Microbiol.2003 Aug 25;85(3):227-36

45.    Livin  MM. “Escherichia coli that cause diarrhoeae:enterotoxigenic, enteropathogenic, enteroadherent.” J Infect Dis.1987;155(3):377-89
46.    Maguire  H ,Cowden  J, Jacob  M , Rowe  B, Roberts  D, Bruce  J ,Mitchell  I . “An outbreak of Salmonella Dublin infection in England and Wales associated with a soft unpasteurized cows,milk cheese.” Epidemiol Infect . 1992  Des ; 109 (3 ) : 389 – 96
47.    Mandel  GL , Bennet  GE and Dolin  R . “Principles and practice of infectious disease .” 3 th ed . 1995 , CHURCHILL  LIVINGSTONE  NEWYORK (2053 –2057 )
48.    Morgan  D , Mawer  SL , Harman  PL . “The role of home – made ice cream as a vehicle of Salmonella enteritidis phage type 4 infection from fresh shell eggs .” Epidemiol  infect . 1994 Aug ; 113 (1 ) : 21 – 9

49.    49-Mehtha  DI.. “New developments in acute diarrholae.” Curr  Probl  pediatr.1997;24(2):95-107

50.    Masud  T. “Microbiological quality and public health significance of ice cream.” J Pac  Med Assoc.1989 Apr;39(4):102-4

51.    Maifreni  M, Civilini  M, Domenis  C,Manzano  M, Diprima  R, Comi  G. “Microbiological quality of artisanal ice-cream.” Zentralbl  Hyg unweltmed.1993 Sep;194(5-6):553-70

52.    Paul  S.et al. “Food-related illness and death in the united states.” Center for disease control and prevention.1998;5(5)
http://www.cdc.gor/ncidod
53.    Pak  S , Spahr  U , Jemmi  T, Salman  MD . “Risk factor for L .monocytogenes contamination of dairy products in Switzerland , 1990 – 1999 .” Prev  Vet  MED . 2002 Feb 14 ;53 (1 – 2 ): 55 – 65
54.    Panigrahi  D. et al. “Enterotoxigenic Klebsiella pneumonia in acute childhood diarrhea.” Indian J Med Res.1992;93:(293)

55.    Quinn  PJ. Etal “Clinical Veterinary Microbiology” by wolf edition. 1998.(261-267)

56.    Reed  BA, Grivetti  LE. “Controlling on- farm inventories of bulk-Tank raw milk on opportunity to protect public health.” J.  Dairy  Sci, 2000 Dec; 83 (12): 2988-91.

57.    Reilly WJ, Sharp  JC, Forbes GI , paterson GM. “Milk borne salmonellosis in scotland 1980 to 1982.” Vet Rec. 1983 Jun 18; 112 (25) : 578-80.

58.    Roy  R, Higgins  R, Fortin  M, Tardif  S. “salmonella Give infection in 2dairy herds” Can Vet J. 2001 Jun; 42 (6): 468-70.

59.    Sharp  JC, Paterson GM, Barrett NJ. “pasteurisation and the control of milk born infection in Britain.” Br and J (Clin. ed). 1985 Aug 17; 291 (6493): 463-4.

60.    Suchowiak  T, Hallat  Z. “Salmonella infection epidemic caused by milk product contamination with Salmonella enteritidis in the Wroclaw province in June 1980.” Prezegl Epidemiol. 1980; 34 (3): 325-31.

61.    Slavchev  G. “Development and surviad of Yersinia enterocolitica in pasteurized milk and ice-cream.” Vet Med Nauki. 1986:(77-85

62.    Schiemann  DA. “Yersinia enterocolitica in milk and dairy products.” J. Dairy  Sci. 1987  Feb; 70(2): 383-91.

63.    Vought  KJ, Tatini  SR. “Salmonella enteritidis contamination of ice-cream associated with a 1994 multistate outbreak.” J  Food Port 1998 Jan; 61(1):5-10.

64.    Vannetten  P, Perales  J. “Liquid and solid selective differential media for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes.” Int Food Microbiol. 1989;  8:)(299-316).

65.    Wedder  Kopp  A, Stroger  U, Bitsch  V, Lind  P. “Testing of bulk Tank milk for Salmonella dublin infection in Danish dairy herds.” Can  J  Vet  Res. 2001 Jan; 65(1): 15-21.

66.    Wells  SJ, Fedorka-Cray  PJ, Dargatz  DA, Ferris  K, Green  A. “Fecal shedding of Salmonella spp. By dairy cows in farm and at cull cow markets.” J Food prot. 2001 Jan; 64 (1) : 3-11.

67.    Who. Information – 1997 Dress releases Foodborne disease- possibly 350 times frequent than reported.
http://www.who.int/ archives/ inf-pr-1997/en/ pr 97-98

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مبحث بسته بندی مواد غذایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مبحث بسته بندی مواد غذایی در word دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبحث بسته بندی مواد غذایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
با توجه به اهمیت و گستردگی تولید مواد غذائی در جهان و اهمیت آن در زندگی روزمره جوامع بشری ، بررسی جنبه های مختلف مرتبط با آن حائز اهمیت بسیاری است در وضعیف کنونی روابط بین المللی ، غذا به عنوان محصولی استراتژیک در تعیین بسیاری از معیارهای اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و سنتی نقش مهمی ایفاء می کند بنابراین مسئله حفظ نگهداری و توزیع مواد غذائی نیز اهمیت شایانی می یابد چرا که بدون اهمیت دادن به نگهداری مواد غذائی بدلیل آمادگی ماهیتی آنها به فساد توسط عوامل مختلف از قبیل میکروار گانیسم ها ، تغییرات شیمیائی و فیزیکی ، آنزیمها و غیره قسمت عمده ای از این مواد با ارزش به هدر خواهد رفت در اینجاست که صنعت بسته بندی میتواند به عنوان مهمترین عامل در جلوگیری از ضایع شدن مواد غذائی عمل نموده و ضرورت خود را نشان دهد .
در بسیاری از کشورها بسته بندی به عنوان جز غیر قابل تفکیکی از فرایند تولید مواد غذائی محسوب می شود به طوری که ، در کشور آمریکا سالانه بیش از 50 میلیارد دلار صرف صنایع بسته بندی می شود .
آمار منتشره نشان میدهد که تقریباً هر ساله 20 درصد غذائی جهان به دلیل شرایط نا مناسب نگهداری و بسته بندی از بین رفته و این رقم در پاره ای از کشورهای جهان سوم به 50 در صد نیز میرسد  در حالیکه در صورت بسته بندی مناسب و خوب میتوان این ضایعات را به حداقل میزان یعنی حدود 5-2 درصد کاهش داد . بحث ضایعات و جلوگیری از آن یکی از معضلات اصلی کشور ما نیز می باشد بطوریکه حدود 35-30 درصد محصولات کشاورزی هر سال ضایع میگردد . این در حالیست که با توجه به جمعیت بالا و سطح پائین تولید داخلی هر ساله مجبور به واردات مقدار متنابهی مواد غذائی میباشیم .

 

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
جدول 1-1: درصد مصرف مواد بسته بندی مختلف در سالهای 1981-1991    4
بسته بندی    7
1-1. کارکردهای بسته بندی    8
1-1-1. عامل محافظت کنندگی    11
1-1-2. بی ضرر بودن و خنثی بودن بسته بندی    12
1-1-2-2. نقش محافظتی غیر فعال بسته بندی    13
1-1-2-2-1. محافظت مکانیکی    13
1-1-2-2-2. محافظت در برابر انتقال مواد    14
1-1-2-3. محافظت در برابر انتقال انرژی    16
1-1-2-2-4. محافظت در برابر میکروار گانیسم های موجود در محیط    16
1-1-2-3. نقش محافظتی فعال بسته بندی    18
1-1-2-3-1. استریلیزاسیون بعد از بسته بندی    18
1-1-2-3-2. بسته بندی های استریل (آسپتیک )    19
1-1-2-3-3. بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده و نگهداری در دمای پائین در مورد محصولات تازه    20
1-1-2-3-4. بسته بندیهای خاص    20
.3-1-1عامل اطلاع رسانی بسته بندی    21
1-1-3-1. درج اطلاعات بر روی بسته بندیهای مواد غذائی    21
1-1-3-1-1. اطلاعاتی که باید بر روی بسته ها درج شوند    22
1-1-3-1-2. استثنائاتی که در مورد درج اطلاعات و برچسب زنی محصولات غذائی وجود دارند    22
.4-1-1خصوصیات مواد اولیه بسته بندی    24
1-2. کاربرد پلاستیک در بسته بندی مواد غذائی    26
1-2-1. کلیات    26
1-2-2. انواع پلاستیک ها    28
1-2-2-1. معرفی برخی ترموپلاستیک های مورد استفاده در بسته بندی مواد غذائی    29
1-2-2-1-1. ترموپلاستیک های ساده    29
1-2-2-1–11. سلوفان    29
1-2-2-1-1-2. پلی اولفین ها    30
پلی اتیلن با دانسیته پائین (LDPE)    30
پلی اتیلن خطی با دانسیته پائین (LLDPE)    31
پلی اتیلن با دانسیته بالا (HDPE)    31
پلی پروپیلن (PP)    32
کوپلیمر اتیلن –وینیل استات (EVA)    33
1-2-2-1-1-3. وینیل پلاستیک ها    33
پلی وینیل کلراید (PVC)    33
کوپلیمرهای وینیل کلراید    35
پلی وینیلیدین کلراید (PVDC)    35
1-2-2-1-4. پلی استرها (PE)    36
پلی اتیلن ترفتالات (PET)    36
1-2-2-1-1-5. پلی آمید یا نایلون (PA )    36
1-2-2-1-1-6.پلی استایرن (PS)    37
کوپلیمرهای استایرن    38
الف – استایرن آکریلونتیریل  (SAN)    39
ب – اکریلونیتریل بوتادین استایرن  (ABS)    39
1-2-2-1-1-7. اتیلن و ینیل الکل (EVOH)    39
1-2-2-1-2. ترموپلاستیک های مرکب    40
1-2-2-1-2-1. نمونه هائی از فیلم های مرکب    41
1-2-2-1-2-2. خصوصیات فیلم های مرکب    42
1-3. وضعیت تولید مواد اولیه پلاستیکها در ایران    44
حفظ بسته بندی در ارتباط با پدیده مهاجرت    45
الف- تعاریف    45
ب- تقسیمات بسته بندی    47
دسته اول    47
جدول (1) مسمومیت برخی عناصر در حالتی كه به شكل یون در آب حضور دارند.    48
دسته دوم    50
جدول (2) ماكزیمم مهاجرت برخی مونومومرها  به داخل مواد غذایی    51
دسته سوم    52
جدول (3) مقایسه خطرات منجر به مرگ    53
جدول (4) الزامات مربوط به پاكیزگی صفحات قلع مورد استفاده در تولید قوطی های كنسرو و ماكزیمم مجاز برای مهاجرت یونهای فلزی به داخل مواد غذایی    54
ج- افزودنیهای  برای رزینهای پلاستیكی    56
آثار واسطه واكنش دهنده    56
افزودنیهایی كه برای منظورهای خاصی اضافه می‌شوند یا افزودنیهای تعمدی (Intentional Additives)    57
1-مواد بهبود دهنده خواص    57
2-تثبیت كننده ها    58
3-كمكهای تكنیكی    60
عوامل ضد مه (Antifog Agents)    60
عوامل جفت كننده (Anchoring Agents)    61
1-عوامل فوم كننده    61
2-كند كننده های اشتعال    62
3-عواملی كه شفافیت رزینهای پلاستیك را تغییر می‌دهند.    62
جدول (6) كمكهای تولید پلاستیكها در مقابل مواد شیمیایی مربوطه    63
«آلودگی  در مواد غذایی از مواد بسته بندی»    64
«چكیده»    64
1. مقدمه    64
2. كنترل منظم     66
3.روش های تحلیلی    68
3- 1. مواد افزودنی در بسته بندی پلیمری    70
3-1-1- پلاستیك ها    70
3-1-2- استابیلایزرهای حرارتی    72
3-1-3- مرحله افزودن مواد    74
3-1-4- استابیلایزرهای سبك    75
3-1-5- آنتی اكسیدان ها    76
3-2- مونومرها و الیگومرها    77
3-2-1- استیرن ها    77
3-2-2- ونییل كلراید    78
3-2-3- بیس فنول دیگلی سایدیل اتر (BADGE)    80
3-2-4- ایزوسیانات    81
3-2-5- كاپرولاكتام    81
3-2-6- الیگومرترفتالیت پلی اتیلن    82
3-3- مواد آلوده كننده     83
3-3-1- فرآورده های آلوده كننده    83
3-3-2- بنزن و مایعات فرار دیگر    84
3-3-3- آلوده كننده‌های محیطی    85
3-3-4- عوامل فرآیندی    86
3-3-5- آلوده كننده های دیگر    86
4-1- عوامل تاثیر گذار بر انتقال    87
4-2 -راه ارتباطی بین غذا و پلی مر    88
4-3- انتشار به مواد غذایی با حجم زیاد    89
5-نمونه هایی از مدل سازی انتقال پیش بینانه    89
تحقیق FTLR مهاجرت ویژه مواد افزودنی از پلی و نییل كلراید جامد    94
مهاجرت و ارزیابی حساسیت پلی مرهای تشعشعی    95
«فعل و انفعالات میان پلی ونیل كلراید با روغن افتابگردان اپوكسی شده و غذاهای سیمیولانت شده »    96

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آموزش آشپزی درجه دو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آموزش آشپزی درجه دو در word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آموزش آشپزی درجه دو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

(آشپزی درجه 2)
جلسه اول: سس مایونز – سوپ سبزیجات با ورمیشل- سالاد فصل- سالاد ذرت- پوره سیب زمینی- باقلا پلو با ماهیچه- ژله ساده – ژله دورنگ
جلسه دوم: ته چین قالبی- كباب حسینی- كرم كارامل- سالاد كاردینال- سس گوجه فرنگی
جلسه سوم: آش جو- آش رشته- سس هزار جزیره- خورش قیمه- خورش قیمه بادنجان- كشك بادنجان- فرنی- سالاد ماكارونی- كوكو سیب زمینی.
جلسه چهارم: مرغ شكم پر- متیلف- ماناپس مرغ و بادام- كرم موز-
جلسه پنجم: خورش قورمه سبزی- سوپ جو- سالاد اولویه – كرم شیر
جلسه ششم: ماكارونی قالبی- كرم باواروا 2 رنگ- سوپ پیاز فرانسوی- حلیم بادنجان
جلسه هفتم: شیربرنج- اردور سیب زمینی و گوجه فرنگی- پاته مرغ- سالاد كلم و هویج- دمی باقلا-
جلسه هشتم: كوفته سوئدی- سس لیمو و شوید- ماست هدنی- خمیر بنیه- بنیه میگو- مرغ و سبزیجات – پارافه قهوه
جلسه نهم: شیرین پلو- لازانیا- شنسل مرغ- خوراك زبان با سس قارچ- جوجه كباب- كباب برگ
جلسه دهم: كوفته برنجی- كوكو سبزی- خورش بامیه-
جلسه یازدهم:
جلسه دوازهم:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید