مقاله بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی در word

تعریف علوم مواد غذایی
تعریف علوم تغذیه
تعریف انسان متوسط از نظر تغذیه
تعریف جیره غذایی
تعریف غذا و ماده غذایی
تعریف ضریب هضم
مواد سازنده های غذاهای انسان
انرژی در جیره غذایی
انرژی و تغذیه
اندازه گیری ارزش حرارتی غذاها
تنظیم حرارت بدن
اندازه گیری مصرف انرژی
نسبت تنفسی غذاها (RQ) Respiratory Quatients
غذاهای انرژی زا
غذاهای غیر انرژی زا
انرژی لازم برای متابولیسم مواد غذائی
نیاز بدن انسان به انرژی
انواع غذاهای انسان
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی در word

ALARS, Ch:Science du lait. Sep., paris,
HARPER, H.A:Review of physiological chiemistry
Lange medical publication, California
JACOUOT, R., Le BRAS, H. and SIMONNET,H. L Nutrition
Animale, Vol.1., J.B.Bailliere, paris,
LERY.F,:L”Alimentation. No.14 Microcosme, Ed.Seuil, Paris,
McLAREN, D.S. :nutrition and its disorders. LMT, Edinburgh- London,
TREMOLIERES, J. : PHYSIOLOGIE, Comportment alimentaire. Dunod, Paris,
TREMOLIERES, J. :BIOLOGIE GENERALE., VOL.1,2. Dound, PARIS,
TREMOLIERES, J . SERVILLE, Y. and JACOUOT, R.Manuel Elementaire d’Alimentation Humaine. Vol.2 Ed. ESF, Paris, 1963.

1ـ تعریف علوم مواد غذایی

دراین علم مواد غذایی از نظر تولید ،تهیه ،نگهداری ،توزیع و خواص بیژلوژی و شیمی – فیزیک مورد بحث قرار می گیرند ضمناً ویژگیهایی مانند منظره ،بو،طعم ،مزه مواد غذایی و همچنین ترکیبات سازنده مواد غذایی و دگرگونی این ترکیبات مورد استفاده بررسی می باشد

2ـ تعریف علوم تغذیه

بررسی سر نوشت ملکولی مواد غذاییبعد از خورده شدن د ربدن انسان و نیازهای کمی و کیفی بدن به مواد غذایی وپدیده ها و عوارض بیولوژی و پاتولوژی ناشی از مواد غذایی مورد بحث علوم تغذیه می باشد در هر حال علوم تغذیه و مواد غذایی دانش های متداخلی هستند که اصول یکی در دیگری مورد عمل می باشد و در این دانش از کلیه  علوم از جمله علوم ریاضی ،علوم زیستی ،علوم اجتماعی و انسانی استفاده می شود

3ـ تعریف انسان متوسط از نظر تغذیه

الف ـ مرد متوسط :

مردی است سالم سن 25 سال فعالیت متوسط وزن 65 کیلو که در شرایط حرارتی متوسط قرار دارد با 8 ساعت کار روزانه ملایم که 4 ساعت حالت نشسته دارد و حدود 5/1 ساعت راه میرود چنین فردی باید روزانه 3200 کالری حرارت از جیره غذایی خود تامین نماید

ب ـ زن متوسط

زنی است سالم 25 ساله وزن 55 کیلودر شرایط حرارتی متوسط زندگی می کند و فعالیت فیزیکی معمول دارد چنین زنی باید از جیره غذایی روزانه خود 2200کالری حرارت به دست آورد

4ـ تعریف جیره غذایی

کلیه مواد خوراکی که یک فرد در مدت 24 ساعت مصرف می نماید تا نیازمندیهای بدن او برآورده گردد به جیره غذایی متعادل معروف است پس جیره غذایی بر حسب شرایط مختلف از نظر سلامتی ،جنس ، سن وضع  رشد ،حالات فیزیولوژیکی و نوع کار باید متفاوت باشد

5- تعریف غذا و ماده غذایی

(Nutriments,Aliments)

کلیه غذاهایی که انسان مصرف می کند به همان شکلی که وارد دستگاه گوارش شده است قابل جذب نمی باشد ولی بعد از یک سلسله تغییرات مکانیکی ،فیزیکی ،و شیمیایی ه صورتی در می آید تا قابل جذب شود

آنچه که در خوراکی ها خورده می شوند غذا یا (Aliments) نام دارند ولی مولکولهایی که از این غذا بعد از گوارش ایجاد شده و پس از جذب به محیط سلولی می رسند ماده غذایی یا (Nutriments) نامیده می شود بعضی از غذاها طوری هستند که به همان شکل خورده شده قابل جذب اهد لذا غذا و ماده غذایی آنها به یک شکل خواهد داشت مانند آب و الکل اتیلیک در مشروبات الکلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید