معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) در word دارای 213 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) در word :

مقدمه :
نمك ازجمله مواد معدنی است كه بشر در طول تاریخ استفاده های فراوان از آن نموده است و حتی در گذشته كالایی جهت معاملات پایاپای بوده است بنده با عنایت به اینكه گنبد نمكی گرمسار جزیی از زادگاهم بوده و اینجانب در معادن مختلف آن به انحاء مختلف طی چند سال گذشته فعالیت داشته‌ام ،مرا بر آن داشت كه طی این مقاله تا حدودی آنرا به علاقه مندان خصوصا مهندسین معادن و زمین شناسان محترم معرفی نمایم . امید است قدمی هر چند كوچك اما مفید در این راه برداشته باشم .
معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی) در word
فهرست مطالب
فصل اول:كلیات
1-1)هدف……… 15
1-2)پیشینه و تحقیق………… 15
1-3)روش كار و تحقیق……………. 15
فصل دوم : اختصاصات عمومی نمکها در ایران ……… 17
الف : کلیاتی درمورد نمکها ……………. 18
1-2 تاریخچه نمک ……………… 18
2-2 نمک وموارد استفاده آن ……….. 20
3-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان ……. 20
ب: ژئو شیمی و کانی شناسی ……………. 27
4-2 ژئوشیمی ……………….. 27
5-2 کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌………… 28
6-2 کانی های همراه هالیت ………. 31
7-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری ………. 34
پ: شرایط ومحیط تشکیل هالیت ………. 37
8-2 شرایط تشکیل هالیت …… 37
9-2 محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌………. 39
10-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن …… 41
11-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها … 44
12-2 سبخا …………. 46
13-2 محیط های دریایی……. 47
14-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟…… 48
ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک ……… 53
15-2 اقیانوس ها ودریاها ….. 53
16-2 دریاچه ها ………. 54
17- 2 آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌………… 56
18-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا ……… 57
19-2 نهشته های نمک لایه ای ………. 57
20-2 گنبدهای نمکی ………….. 59
21-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی ……… 61
22-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی ……… 62
23-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی ……….. 63
ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری………. 69
24-2 مدل یا تئوری حوضه های دارای سد (Ochsenius . 1877))………………….. 69
25-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)………… 70
26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz . 1969)……. 70
27-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus. 1972)… 75
28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک …….. 75
29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری …….. 77
آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی …….. 82
30-2 نمك های پركامبرین پسین در زون زاگرس…….. 82
31-2 گنبدهای نمكی استان هرمزگان….. 86
1-31-2 گنبد نمكی قشم……….. 86
2-31-2 گنبد نمكی سیاهو………….. 88
3-31-2 گنبد نمكی گچین………. 89
32-2 نمك های ژوراسیك فوقانی…………. 90
33-2 آثار و گنبدهای نمكی استان كرمان…….. 91
1-33-2 گنبد نمكی علی آباد……. 91
2-33-2 گنبد نمكی اسماعیل آباد………. 91
3-33-2 نمك آبی راین……….. 92
4-33-2 نمك آبی كویر لوت شهداد…………… 92
5-33-2 نمك آبی نوق……….. 93
34-2 نمك های ائوسن در زون ایران مركزی…… 93
1-34-2 زمین شناسی حوضه كلوت (شمال خاوری اردكان)….. 95
2-34-2 برخی از معادن و آثار نمكی اردكان یزد……. 97
3-34-2 گنبدهای نمكی حوضه یزد…….. 97
الف-معدن متروكه نمك حاجی آباد…….. 98
ب-معدن متروكه نمك رستاق یزد…………… 98
ج-كانال نمك عقدا…….. 99
35-2 نمك های ائو-الیگوسن………… 99
36-2 نمك های ترسیر در زون ایران مركزی……. 101
37-2 آثار و ذخایر نمكی ترسیر استان سمنان……. 103
1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان… 104
2-37-2 اندیس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ایوانكی….. 105
الف-معدن كوه نمك……. 105
ب-معدن تخت رستم…….. 105
ج-معدن سردره…….. 106
د-معدن سیالك…………. 106
ه-برونزدهای نمكی باختر و جنوب باختری گرمسار….. 107
و-برونزدهای نمكی باختر كوه كلرز (شمال باختری گرمسار)………… 107
ز-معدن راه راهك……… 108
ح-معدن كرند……………… 108
ط-معدن ناروبنه…………. 109
ی- معدن بنه كوه………….. 109
ك-معدن رودخانه شور……. 109
3-37-2 اندیس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار 110
الف-معدن گزوشك………. 110
ب-معدن چاه غلغل……….. 111
ج-معدن شهر آباد……… 111
د-معدن حسین آباد ده نمك…………. 112
ه-برونزدهای نمكی لاسگرد دشت…………. 112
و-نمك های محدوده سرخه………… 113
ز-معدن لاهورد……….. 113
ح-برونزدهای نمكی نمكان…… 113
6-37-2 اندیس ها و معادن نمك محدوده میامی…….. 119
38-2 آثار و ذخایر نمك ترسیر استان خراسان……. 120
1-38-2 زمین شناسی استان خراسان……… 120
2-38-2 معادن و آثار نمكی استان خراسان…… 122
1-معدن نمكی آبقوی……. 122
2-معدن نمك عمارلو……. 123
3-معدن نمك حصار یزدان……… 124
4-معدن نمك سلطان آباد…….. 124
5-معدن نمك غار…………… 124
6-معدن نمك اسلام قلعه……. 125
7-كالشور سبزوار………… 125
8-معدن نمك آبی گدار خماری………… 125
9-نمك زار سبزوار………. 125
10-نمك آبی جاجرم……… 126
39-2 ذخایر یا آثار نمكی میوسن……….. 127
1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن.127
الف-آثار نمكی استان لرستان……………… 128
1-نمك چل قادی (سفید دشت)……….. 128
2-مظهر معدن نمكی چالكل………………….. 128
3-نمك چم چیر (امیر آباد)……….. 130
4-مظهر معدنی نمك بابا بهرام……….. 130
41-2 آثار و معادن نمك زون ایران مركزی در میوسن….. 131
1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مركزی در میوسن……. 131
الف-گنبدها یا معادن نمك محدوده قم……… 132
زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و كواترنر……… 132
1- گنبد نمكی قم یا كوه نمك……………… 134
2- گنبد نمكی یزدان……… 135
3- گنبد نمكی آخ……….. 136
4- گنبد نمكی شیخ حاجی……… 136
3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و كواترنر………. 137
42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در میوسن…….. 140
1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن…… 140
2-42-2 گنبد ها یا آثار نمك در استان آذربایجان…….. 140
خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان…….. 140
1-گنبد نمك مزرعه………. 141
2-گنبد نمكی ایوند…….. 142
3-گنبد نمكی سار……… 142
4-گنبد نمكی ترب……….. 142
5-گنبد نمكی منور…………. 143
6-گنبد نمكی شوره دره……………… 143
7-گنبد نمك قره آغاج تبریز…….. 143
8-گنبد نمك تازه كند………………. 144
9-گنبد نمك نهند…….. 144
10-گنبد نمكی داش اسپیران……….. 144
11-گنبد نمكی خواجه……………….. 145
12-گنبد نمكی چوپانلو (دوزلاخ)…. 145
13-گنبد نمكی قزلجه……………… 145
14-معدن نمك هریس………………… 146
15-معدن نمك قاپولوق……………. 146
16-گنبدهای نمكی اواوغلی……….. 146
17-گنبد نمكی خاك مردان…….. 146
18-گنبد نمكی قلیچ تپه………. 146
19-گنبد نمكی زنجیره……………… 148
20-گنبد نمك امیر بیك…………….. 148
21-گنبد نمكی شعبانلو………. 148
22-گنبد نمكی كشك سرای…………… 149
23-معدن نمك مامان………….. 149
3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان……. 150
1-معدن نمك خرم آباد(جبا)………… 151
2-معدن نمك زهستر آباد…….. 152
3-مظهر نمك گنبد………….. 152
4-مظهر نمك گچی قشلاق………. 152
5-نمك آبی و نمك سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی)153
6-مظهر نمك طالقان…….. 153
43-2 نمك های پلیوسن………… 153
44-2 نهشته های نمكی كویر (هولوسن تا كنون)…. 154
1-44-2 پلایاهای خور………… 155
2-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی……… 157
3-44-2 چگونگی تشكیل نمك در مرداب گاو خونی…. 158
45-2 نمك های عهد حاضر………… 160
1-45-2 دریاچه های شور ایران……… 160
الف-دریاچه ارومیه………… 160
ب- دریاچه نمك………. 162
ج-دریاچه حوض سلطان……… 163
د-دریاچه بختگان…….. 164
ه- دریاچه مهارلو……….. 165
9- دریاچه شورابیل اردبیل ………… 166
فصل سوم : گنبدهای نمكی گرمسار ……. 167
1-3- موقعیت جغرافیایی ……………. 168
2-3- مطالعه كارهای انجام شده قبلی …….. 169
– زمین شناسی ……. 171
2-3 – زمین شناسی عمومی …… 172
4-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار ….. 172
4-3-1- نمك S …………… 173
4-3-2- نمك و مارن زرشكی MP-S………. 174
4-3-3- مارن زرشكی ……. 174
4-3-4- مارن الوان ……… 175
4-3-5- ولكانیك ……….. 176
4-3-6- شیل سبز sh………………….. 177
4-3-7- گچ وشیل sh – G………….. 178
4-3-8- ژیپس توده‌ای ………….. 178
4-3-9- آهك قم O-M……….. 179
4-3-10- سازند قرمز فوقانی …………. 180
4-3-11-سازند هزار دره ……….. 181
4-3-12- سازند كهریزك …………. 182
4-3-13- گچ كواترنر…………….. 183
4-3-14- پادگانه های آبرفتی ……. 183
4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه …. 184
4-3-16- كفه های رسی و نمكی ………. 185
4-3-17- آبراهه و كانال های رودخانه ای …….. 185
5-3-1- زمین شناسی ساختمانی ……….. 186
5-3-2- گسل‌ها ………….. 187
-معادن فعال نمک گرمسار ……….. 189
3-1-معدن كوهدشت كهن ……. 190
3-2-معدن نمك قائم ……. 192
3-3- معدن نمك غرب قائم ……….. 193
3-4-معدن نمك مروارید ….. 193
3-5- معدن نمك سالار ….. 194
3-6- معدن نمك راهراهك ….. 195
3-7- معدن تخت رستم …… 195
3-8-معدن نمك سیالك ….. 196
3-9- معدن نمك میلاد …… 199
3-10- معدن نمك صادقی ….. 201
3-11- معدن نمك سرو…… 202
فصل چهارم : شرح كوتاهی بر فرآوری سنگ نمك ….. 206
4-1- كارخانه نمك كوبی زهره……….. 206
4-2- كارخانه نمك تصفیه خوراكی زهره …….. 208
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ………. 211
منابع ……….. 213

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود در word :

اجتماعات انسانی از دیرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبیعی موجود بر روی كره زمین، قسمت‌های غیرقابل مصرف و زاید آن را دفع می‌نمودند. این موضوع مشكل حادی را برای آنها و محیط‌شان ایجاد نمی‌كرد. زیرا تعداد و توزیع انسانهای موجود بر روی كره زمین به نسبت مساحت این كره خاكی خیلی كم بود اما امروزه به دلیل افزایش تعداد، توزیع جمعیت و به دنبال آن تحولات پدید آمده در میزان و كیفیت مواد مصرفی، معضل تولید و دفع زایدات به نحوه بارزی گریبانگیر حیات جوامع بشری به ویژه شهرها گردیده است. گرچه دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری، سالهاست كه مورد استفاده قرار گرفته است و در بسیاری از نقاط دنیا توانسته است، بهداشت عمومی و سلامت جامعه را تأمین كند ولی هنوز مورد قبول عامه مردم قرار نگرفته است. عناوینی مانند، دفن و دفن بهداشتی و تلنبار زباله بارها به جای یكدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هنوز هم خیلی از مردم فرق بین دفن، دفن بهداشتی و تلنبار كردن زباله را نمی‌دانند. به عبارت دیگر در صورتی كه عملیات دفن مواد به صورت كاملاً استاندارد و براساس ضوابط صحیح و دقیق دفن بهداشتی صورت نگیرد مشكلات بهداشتی و زیست محیطی زیادی به وجود خواهد آمد. فقط یك محل دفن بهداشتی كه در محل مناسبی قرار گرفته و از طراحی خوبی برخوردار باشد و نیز عملیات آن كاملاً صحیح و دقیق انجام پذیرد می‌تواند جوابگوی استانداردهای بهداشت عمومی و سلامت بوده، از شرایط لازم برای جلوگیری از آلودگی آب و خاك و هوا برخوردار باشد كه در اینجا بحث مدیریت دفع مواد زائد جامد شهری مطرح می‌گردد.

مواد زاید جامد شهری شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیت‌هایی است كه در شهر انجام می‌گیرد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیكی و شیمیایی تنوع بسیار زیادی دربر دارد. در یك شهر، بخش‌های مختلفی در فعالیت هستند و هر بخش نیز در تولید مواد زاید شهری نقش دارد. بخش‌های خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی، بهداشتی و خدمات، هركدام مواد زایدی با خصوصیات ویژه‌ای تولید می‌كنند. به همین دلیل هم، مواد زاید جامد شهری دارای طیف وسیعی است. از نظر حجم نیز از ذرات ریز گردوغبار گرفته تا وسایل اسقاطی، مثل بدنه اتومبیل، یخچال و میز و صندلی، در این زایدات وجود دارند از نظر خطرناك بودن نیز، شامل مواد زاید غیرقابل فسادپذیر است و هم مواد زاید كاملاً خطرناك، مثل مواد زاید بیمارستانی را دربر می‌گیرد، از نظر فیزیكی و حجم ظاهری نیز طیف كاملاً ناهمگونی از زایدات در یك شهر بروز می‌كند. كمیت مواد زاید جامد شهری نیز ناهمگونی زیادی را شامل می‌شود.

عوامل اقتصادی، بافت شهری، كاربری‌های زمین، عوامل فرهنگی، تراكم در واحد سطح، فصول سال و عادات اجتماعی در كیفیت و كمیت مواد زاید جامد شهری موثر هستند. به عبارت دیگر، فاكتورهای زیادی در امر تولید مواد زاید شهری تأثیر دارند. به همین دلیل هم طراحی سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری از حساسیت و ویژگی‌های خاصی برخوردار است. برای یك طراحی موفق به اطلاعات و داده‌های اساسی از كلیه فاكتورهای مؤثر در سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری نیاز هست. این اطلاعات و داده‌ها را یا می‌توان از طریق سازمانها و ارگانهای زیربط و درگیر با مدیریت مواد زاید جامد شهری بدست آورد و یا از طریق انجام پروژه‌های مشخص، این اطلاعات و داده‌ها را تولید كرد.

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود در word
فهرست مطالب

مقدمه

1ـ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

2ـ چارچوب نظری تحقیق

1ـ2ـ تولید مواد زائد جامد

2ـ2ـ ذخیره و جابجایی مواد زائد در محل تولید

1ـ3ـ2ـ روش جمع‌آوری خانه به خانه

2ـ3ـ2ـ روش انبار موقت

3ـ3ـ2ـ استفاده از روشهای سنتی

4ـ3ـ2ـ استفاده از استقرار مخازن در معابر و خیابانها

ضرورت وجود برنامه ذخیره موقت و ایستگاههای انتقال

4ـ2ـ بازیافت مواد زائد جامد

1ـ4ـ2ـ كمپوست مواد زائد جامد

1-1-4-2- روش سنتی

2-1-4-2- روش روباز

3-1-4-2- روش تكنیكی

مزایای كمپوست‌سازی

معایب كمپوست سازی

5-2- حمل و نقل مواد زائد جامد

1-6-2- انتخاب محل دفن زباله

2-6-2- دفع مواد زائد جامد بیمارستانی

3ـ سیستم مدیریت مواد زاید جامد شهری در ایران

4ـ موقعیت جغرافیائی منطقه مورد مطالعه

5ـ بیان مسأله، فرضیه‌ها و اهداف تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

اهداف تحقیق

6-سابقه تحقیق در ایران

7ـ تشكیلات اداری و پرسنلی مواد زاید جامد شهر زابل

8ـ كلیاتی در ارتباط با خصوصیات اكولوژیكی منطقه مورد مطالعه

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آلودگی محیط زیست و راه های جلوگیری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آلودگی محیط زیست و راه های جلوگیری در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آلودگی محیط زیست و راه های جلوگیری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آلودگی محیط زیست و راه های جلوگیری در word

پیشگفتار           
چکیده             
مقدمه             
روش کار          
اهداف          
آلودگی محیط زیست و لایه ازن          
آلودگی هوا و مه دود فتوشیمیایی        
باران اسیدی              
مواد شیمیایی آلی سمی           
آلودگی آبها              
فلزهای سنگین و شیمی خاک     
تولید انرژی و آثار محیطی آن          
تاثیر زباله بر محیط زیست       
نتیجه گیری             
منابع و ماخذ             

پیشگفتار:

آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت ، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می‌کند. بطوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند

چکیده

در اکثر شهر ها مسیل های ناحیه شهری و مسکونی همواره کانون تخلیه فاضلابها، زباله ها و نخاله های ساختمانی هستند.بخصوص در حاشیه شهرها این رخداد از شدت بیشتری برخوردار می باشد. این پدیده باعث می گردد تا مسیل چهره زشت و پلشت به خود گیرد و کانون آلودگی و پرورش و تکثیر جوندگان و حشرات و منبع انتشار بوهای نامطلوب باشد. مسیل هایی با این مشخصات همواره باعث تنفر شهرنشینان است و برای شهرداری ها مشکلات بهداشتی و اجتماعی ایجاد می کند. برای حفظ بهداشت عمومی باید شهرداری ها اهمیت زیادی برای بهسازی و بهداشت مسیل های شهری قائل شوند .در این مقاله آلودگی ها، عوارض آنها و نکات فنی جهت جلوگیری از آلاینده ها ،دفع شر جوندگان و حشرات ارائه می گردد

مقدمه

مسیل مجرای طبیعی است که روان آب حاصل از باران ، برف و رگبار ها موقتاً  در آن جریان پیدا می کند . در گذشته های دور انسان برای دسترسی بهتر و آسان تر به آب برای امورات کشاورزی و عمرانی در جوار رودخانه ها و مسیلها سکونت گزیده است.به مرور زمان با توسعه شهرها و رشد جمعیت مسیلها در معرض تخریب و آلودگی قرار گرفته اند . شناخت عوامل آلاینده مسیل ها و کنترل آنها باعث می شود شهرها به صورت محیط های جذاب و سالم تری برای زندگی در آیند و شهرنشینان احساس امنیت بهداشتی بیشتری داشته باشند

 روش کار

 بررسی عوامل آلوده کننده مسیل

1 – فرسایش در حوضه بالا دست مسیل

آبی که در مسیل جریان می یابد حاصل نزولات جوی است . آب  باران و برف خالص ترین آب است ، اما ضمن نزول به سمت زمین غبار و گازهای موجود در هوا را در خود می گیرد و شکلی اسیدی می یابد . این آب در اثر جاری شدن در سطح حوضه آبخیز باعث فرسایش و حمل ذرات خاک ، لاشبرگ و خار و خاشاک می شود. قسمتی از مسیل که خارج از منطقه مسکونی است  آلودگی آب آن در اولین سیلاب بیشترین آلودگی را دارد ولی در سیلاب های بعدی رسوبات معلق و بار کف که ناشی از پدیده فرسایش حوضه و کف کنی مسیل است ، بیشترین غلظت را به خود اختصاص می دهند .شکل (1) فرساِِِیِش و تولید رسوب را در سرشاخه مسیل نشان می دهد

2- کثافات و لجن های خیابانی

آلودگی ثانویه در قسمتی از مسیل که در منطقه مسکونی قرار دارد اتفاق  می افتد. در منطقه مسکونی ابتدایی ترین نوع مواد آلاینده کثافات و لجن های حاصل از خیابانها و معابر و جوی ها است که به مسیل وارد می شوند . میزان و مقدار این مواد بستگی به فعالیت های تنظیفی شهرداری در شهرها دارد . هر چه سطح شهر تمیز تر و جوی ها فاقد لجن کمتری باشند ، دریافت آلودگی مسیل کمتر خواهد بود

3 – فاضلاب

نوع دیگر آلاینده هایی که به مسیل ها وارد می شوند ، فاضلابها هستند. در برخی شهرها فاضلاب ناشی از شستشوی آشپزخانه ، حیاط و حتی حمام به جوی خیابان  ریخته شده و به مسیل منتهی می گردند . در برخی شهرها که منطقه مسکونی سنگلاخ و فاقد چاه جذبی و شبکه جمع آوری فاضلاب هستند علاوه بر فاضلاب فوق ، فاضلاب خانگی خروجی از سپتیک تانک یا گند گاه مستقیما به مسیل وارد می شود . نمونه عینی این پدیده در شهر اراک قبل از اجرای طرح جمع آوری فاضلاب قابل مشاهده بود

برخی مسیل ها نیز فاضلاب صنایع کوچک مثل سنگبری ، ماسه شویی ، صنایع غذایی ، موزاییک سازی به آنها وارد می شوند .  مسیل شهری اراک  نمونه اینگونه مسیل ها است

4 – زباله های خانگی

مواد زاید جامد شهری ( زباله های خانگی ) نیز در آلودگی مسیل ها نقش اصلی را دارند . زباله ها و نخاله ها معمولا به مسیل هایی ریخته می شوند که ساماندهی نشده اند و معمولا از حاشیه شهر عبور می کنند . مسیلهای ساماندهی شده ای که از داخل شهر می گذرند معمولا کمتر در معرض زباله ها و نخاله هل قرار می گیرند . عاملان تخلیه زباله به مسیل را می توان به صورت زیر نام برد

– خانوارهای ساکن در نزدیک مسیل که از نظر فرهنگی در سطح پایین قرار دارند. این افراد که معمولا عده ی کمی را تشکیل می دهند به جای قراردادن زباله در جایگاه های مشخص شده توسط شهرداری ، به علت نزدیکی به مسیل ترجیح می دهند زباله را به مسیل بریزند

– عابران گذری

این دسته افراد معمولا ضمن عبور از کنار مسیل آسان ترین روش خلاصی از زباله و ضایعات را تخلیه یا انداختن آن به مسیل می دانند . مثل انداختن سبزه ها در ایام سیزده نوروز ، ریختن لباس های کهنه و اشغال حاصل از بسته بندی اشیا

– مغازه داران

عمدتا زباله ها را مغازه ها به جوی ها می ریزند و منتهی به مسیل ها می گردد. شکل (2) این مطلب را تاییدمی نماید

– برخی رفتگران منطقه که به مسیل دسترسی دارند ، زباله هایی را که شب از در منازل جمع آوری نشده است ، به درون مسیل می ریزند تا مجبور نباشند آن را در مسیر طولانی حمل کرده و به جایگاه انتقال دهند

در شهر تهران روزانه 5476 تن زباله تولید می شود که 28 تن آن به نهرها ریخته می شود {1}

5 – نخاله های ساختمانی

نخاله های ساختمانی معمولا توسط وانت بارهای کوچک ، سه چرخه ها و خانوارهای همجوار به مسیل ریخته می شوند

6 – ضایعات درختی

ضایعات باغچه ای مثل شاخه های بریده درختان و گلها در فصل پاییز یا حرس در فصل بهار معمولا به مسیل ریخته می شوند .علت این امر عدم جمع آوری و حمل توسط شرکتهای زیبا سازی شهرداری است

عوارض آلودگی مسیل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 فایل آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها در word دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف فایل آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي فایل آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها در word :

فایل آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها در word

یكی از مهمترین عوامل آلوده كننده آبها فضولات و پسآب می باشد بطوری كه تخمین زده اند

هر متر مكعب فاضلاب تصفیه نشده می تواند 40 تا 60 متر مكعب آب را به شدت آلوده نماید

بطوری كه اگر اكسیژن این آبها بسرعت تامین نشود، در هیچ مصرفی آب آلوده شده قآبل استفاده نخواهدبود

مقدمه

همانطور كه می دانیم آب عامل حیات می باشد و زندگی انسان، حیوانات و گیاهان بدون آب ممكن نمی باشد.

تمام انواع فعالیتهای انسان مستلزم مصرف نوعی آب از نظر كیفیت شیمیایی می باشد.

آبهای مصرف شده در زندگی ما به نحوی به منآبع اولیه خود برگشت داده می شوند

ولی اغلب آبی كه پس از كاربرد به منآبع طبیعی برگردانیده می شود واقعا همان آب اولیه نمی باشد

و انتقال دهنده انواع و اقسام ناخالصی ها می باشد. با توجه به اینكه آب بصورت كالای تقریبا رایگان در اختیار انسان قراردارد،

بشر در نگهداری آن و آلوده نكردنش سعی كافی و لازم را مبذول نمی نماید

و تنها وقتی كه برای تهیه آب با خصوصیات معین با مشكلاتی مواجه گردید به اهمیت آن بیشتر خواهد اندیشید.

از دیرباز می دانند كه آبهای طبیعی قادرند مواد آلی و آلوده كننده ای را كه از طریق تخلیه فاضلاب و پسآب دریافت می كنند،

تحت تاثیر میكروارگانیسم ها اكسیدكننده و نتیجه این عمل مصرف اكسیژن محلول آبها می باشد.

اگر مصرف اكسیژن محلول = از جانشین شدن آن انجام پذیرد، بسرعت مقدار اكسیژن آنها تقلیل یافته

و در چنین‌آبهایی نه تنها موجودات آبی مثل ماهی كه نخواهد توانست زندگی نماید بلكه در اكثر مصارف این آبها قآبل استفاده نبوده

و یا تبدیل آنها با روشهای تصفیه به آب با مشخصات مورد نظر بقدری پر خرج خواهدبود كه تصفیه و تبدیل آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.

فایل آلودگی آبها و لزوم تصفیه فاضلاب ها در word
فهرست مطالب

مقدمه

میكروبیولوژی فاضلاب

میكروبیولوژی لجن فعال:

نمونه برداری:

وسایل مورد نیاز برای نمونه برداری:

-انتقال نمونه و نگهداری آن

لوازم مورد نیاز آزمایشگاهی:

روش های آماده سازی نمونه:

اهمیت میكروارگانیسم ها:‌

1-باكتریها

2-میكروارگانیسم های رشته ای:

الف- میكروارگانیسم های رشته ای بلند

ب- باكتری های رشته ای كوتاه

آغازیان – پروتوزوآ

آمیب ها

تاژكداران:

شناوران آزاد مژكدار:

مژكداران ساقه دار:

سكتوریا

روتیفرها

سایر بی مهرگان- كرمها

گزارش مشاهدات

شمارش پروتوزوآ و روتیفرها

– شمارش ارگانیسم های رشته ای

اصول تعیین مشخصات میكروارگانیسم های فاضلاب

1-جنبه های اكولوژیك تصفیه فاضلاب

2-نقش رده بندی جانداران در تعیین ساختار و وظایف اجتماعات زنده

میكروبی در فاضلاب:

بررسی میكروسكوپی لجن

-شناسایی میكروارگانیزمهای موجود در فاضلاب

فسفر

تعاریف:

تعیین فسفر به روش رنگ سنجی با اسید وانادومولیبد و فسفریك

دستگاهها:

روش انجام آزمایشگاه:

مهمترین روشهای تعیین درجه آلودگی فاضلاب

دستگاهها و وسایل

مواد مورد نیاز:

شرح آزمایش

4-بارورسازی نمونه:

5- پیش تصفیه و آماده سازی نمونه

6- روشهای رقیق سازی

دقت و صحت

PH

اصول كلی:

انتخاب روش :

نمونه­برداری و نگهداری نمونه­ها :

عوامل مداخله­گر و محدودیت­های روش :

تعیین COD به روش هضم برگشتی باز :

روش کار :

روش انجام آزمایش

دقت و صحت

آمونیاک

1 – حضور در آب و فاضلاب

2 – انتخاب روش

تعیین آمونیاک به روش نسلریزاسیون

روش کار

3 – روش انجام آزمایش

2 – ظهور رنگ :

محاسبات:

1 – انتخاب روش

2 – نگهداری نمونه

الف – دستگاهها

محاسبه:

روش کار

الف – دستگاهها و وسایل

ب – روش انجام آزمایش

حجم لجن ته نشین شده

1 – تعاریف

2 – منابع خطا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی در word

چکیده  
مقدمه  
مفهوم شناسی پژوهش  
اسراف از منظر اسلام  
آثار و پیامد‌های اسراف  
مدیریت انرژی  
عوامل مؤثر بر مصرف  
نقش آموزش در اصلاح الگوی مصرف  
راهکارهای اصلاح الگوی مصرف  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی در word

سبحانی نژاد، مهدی و افشار، عبداله، تبیین جایگاه، نحوه و چگونگی اصلاح الگوی مصرف اوقات فراغت خانواده‌های ایرانی به منظور ارائه راهکارهای عملیاتی بهره مندی جامع با عنایت به تعالیم دینی اسلام، مقاله رتبه اول گروه فرهنگی همایش: همایش سراسری نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف، پذیرفته شده برای چاپ در مجموعه مقالات همایش، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1388

فصیحی هرندی، فریبا، بررسی عملکرد مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ایران و سایر کشورها و اولویت بندی آن از دیدگاه مدیران عالی صنعت برق ایران، پایان نامه کـارشـناسی ارشـد مـدیـریت اجـرایی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1382

محمدمحمدی ری‌شهری، میزان الحکمه ی، ترجمه ی حمیدرضا شیخی، قم، دارالحدیث، بی‌تا

معین، محمد، فرهنگ فارسی، به اهتمام، عزیزالله علی‌زاده، ج1 (6 جلدی)، تهران، ثامن، 1385

Badran A,  Towards the sustainable use of energy.  Proc. 1st World Renewable Energy Congress, 23-28 September 1990, Reading, UK

Belk, R. W, &Pollay, R. W, Image of ourselves: The good life in twentieth century advertising. Journal of Consumer Research, 1985, 11: 887-

Borna, H., Dyhr-Mikkelsen, K., Evaluating energy efficiency campaigns targeted at children: towards a best practices methodology. ECEEE, Summer Study, 2003, 1191-

Borgmann, A, The moral complexion of consumption. Journal of Consumer Research, 2000, 26, 4: (418-422)

Dias, R. A, Mattos, C.R, Balestieri, J.A.P., Energy education: breaking up the rational energy use barriers, Energy Policy 31, 2004, 1339-

Firat, A.F &Venkatesh, A, Liberatory postmodernism and the reenchantment of consumption, Journal of Consumer Research, 22, v3, 2001, 239-

Garg HP, Kandpal TC. Post-graduate level teaching programme in energy engineering: Experiments for the laboratory component. Report submitted to UNESCO/ROSTSCA, New Delhi,

Garg HP, Renewable energy-education in India. Proc. regional follow up seminar on education and simulation in the®eld of renewable energy in South and South East Asia, 18±22 March 1996, New Delhi, India. p.15±35 T.C. Kandpal, H.P. Garg/Applied Energy 64,

Jennings, P, Lund, C, Renewable energy education for sustainable development. Renewable Energy 22, 2001, pp:113-

McVeigh LC, Training in solar energy curriculum development, Report submitted to UNESCO, Paris

Schmuk, P, Kasser, T, & Ryan, M, Intrinsic and extrinsic goals:  Their structure and relationship to well-being in German and U.S. college students. Social Indicators Research, 50, 2, 2000, pp: 225-

UNCED, United Nations Commission on Environment Development, The global partnership for environment and development: a guide to Agenda 21, Geneva. In: Jennings, P., Lund, C(2001), Renewable energy education for sustainable development,  Renewable Energy 22, 1992, pp: 113-

Zinkhan, G.M., &Prenshaw, P.J, Good life images and brand name associations. Advances in Consumer Research, 21, 1994, p

Zografakis, N., Dasenakis, D, Katantonaki, M, Kalitsounakis, K, Paraskaki, I., 2007, Strengthening of energy education in Crete. In: Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Skiathos, 24-28 June, pp: 2933-

چکیده

اصلاح الگوی مصرف و تصحیح رفتار اسراف گرایانه دغدغه حدود دو دهه مقام معظم رهبری است که بارها نسبت به این موضوع هشدار داده و سرانجام سال 1388 را به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف مطرح کردند. اینک در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی، که به شعار پیشرفت و عدالت مزین گشته، بیش از پیش نیازمند اصلاح الگوی مصرف جهت نیل به ایجاد عدالت و پیشرفت هستیم؛ اصلاحی که می‌تواند نقش اساسی در ایجاد عدالت و پیشرفت در کشور داشته باشد.

این پژوهش نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی کشور را به عنوان یکی از مؤلفه‌های تحقق بخش اصلاح الگوی مصرف در کنار مؤلفه‌های آگاهسازی و اطلاع رسانی از وضعیت میزان تولید مصرف انرژی در کشور، فرهنگ‌سازی، طراحی برنامه‌های آموزشی مصرف انرژی در مقاطع گوناگون آموزشی، مدیریت مصرف، پرهیز از تجمل‌گرایی و مصرف‌زدگی را مورد بحث قرار داده است.

کلید واژه‌ها: آموزش، مدیریت مصرف، انرژی، اصلاح الگوی مصرف.

 

مقدمه

سالانه بخش زیادی از منابع انرژی کشور به دلایلی چون مناسب نبودن فناوری، ارزان بودن انرژی، عدم دقت در مصرف از بین می‌رود. این امر موجب شده که علاوه بر کاهش منابع خدادادی انرژی کشور، موجب افزایش آلودگی و صرف هزینه‌های سنگین به منظور استحصال، تولید، انتقال و توزیع انرژی گردد، نتیجه آن، عدم امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در چشم انداز 20 ساله توسعه کشور خواهد بود. بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، آینده کشور تا سال 1404، به گونه ای ترسیم شده که «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اوّل: اقتصادی، علمی و فن‌آوری، در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل»1 یکی از چالش‌های کنونی در دستیابی به اهداف این سند، تأمین انرژی مطمئن برای رشد اقتصادی پرشتاب است. این مشکل نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هم سوی است. از این‌رو، تلاش می‌شود با تدوین استاندارد و نظارت کافی بر مصرف انرژی و با اعمال روش‌های گوناگون از قبیل اطلاع رسانی از میزان مصرف انرژی، راهنمایی در زمینه مصرف صحیح انرژی و تعدیل قیمت حامل‌های انرژی، مصرف انرژی را در کشور کنترل کرده و نیازهای زیست محیطی و توسعه زیربنایی را فراهم نمایند

آموزش مدیریت مصرف، آگاهسازی مردم از فرایند تولید انواع انرژی، میزان مصرف سرانه مردم کشور ما نسبت به سایر کشورها ـ حتی کشورهایی که جمعیتی به مراتب بیشتر از ما دارند و برابری میزان مصرف کشور ما نسبت به این کشورها در برخی از اقلام مصرف انرژی ـ و;، جملگی از مواردی است که ضرورت اطلاع رسانی به مردم و آموزش استفاده صحیح و بهینه از انرژی را بیان می‌کند

آنچه در این مقاله بررسی می‌شود. آموزش مدیریت مصرف و یا اطلاع رسانی و آگاهسازی جهت کاهش مصرف نیست؛ چرا که یکی از شاخص‌های اصلی رشد هر جامعه‌ای میزان مصرف مردم آن کشور است، بلکه هدف این است که از طریق آموزش روش‌های صحیح مصرف، مردم را نسبت به اهمیت استفاده صحیح و بهینه از انرژی آگاه نماید

 

مفهوم شناسی پژوهش

«اصلاح الگوی مصرف» عبارت است از: نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور به گونه‌ای که موجب ارتقای شاخص‌‌های زندگی مردم و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه‌ای برای گسترش عدالت عمومی شود. «اصلاح مصرف» با «اصلاح الگوی مصرف» با یکدیگر تفاوت دارند، نباید آن دو را با هم خلط نمود.2 از سوی دیگر، «اسراف» در معانی گزاف کاری کردن، در گذشتن از حد میانه و نیز تلف کردن مال، ولخرجی کردن، افراط و تبذیر  به کار رفته است. «صرفه جویی» را نیز اندازه نگاه داشتن در خرج، پس انداز کردن و اقتصاد تعریف شده است

«مصرف کردن» یعنی استفاده درست و به اندازه از منابع طبیعی برای زنده ماندن و زندگی کردن.  مصرف بیش از حد، دارای بار منفی در جامعه بوده و آثار مهمی بر زندگی سازگار با محیط‎زیست جوامع باقی می‎گذارد4 شواهد امید بخشی وجود دارد مبنی بر اینکه سبک زندگی ساده، افراط‌گرایی اقتصاد نوین را رّد کرده و مصرف کنندگان را درگیر زندگی سازگار با محیط زیست می‎کند

پدیده مصرف گرایی و اسراف، که در نقطه مقابل مصرف بهینه قرار دارد، یکی از بزرگترین آفات‌ها و آسیب‌های فردی و اجتماعی و از گناهانی است که مورد نهی شدید خدای متعال واقع شده است و مقابل اعتدال و میانه روی در مصرف قرار گرفته است. به طور کلی اسراف هرگونه زیاده روی در کمیت و اتلاف منابع را دربرمی‌گیرد. یکی از علل اصلی آسیب‌‎های محیط زیستی و اجتماعی، مصرف‎گرایی است. مصرف‎گرایی، اصطلاحی است که برای توصیف آثار و پیامدهای جمع آوری اموال و خرید مواد برای افزایش خوشبختی و موقعیت اجتماعی به کار می‎رود.6 مصرف گرایی عامل تخریب رشد، توسعه و از بین رفتن منابع ملی است؛ زیرا میل به مصرف بی‌رویه نیازی کاذب است که گاه به تقلید از دیگران، تبلیغات، شرایط مادی یا تغییرات ساختار جامعه ایجاد می‌‌شود

اسراف از منظر اسلام

دین مبین اسلام بهره‏ بردارى مشروع از نعمت‌هاى الهى و امکانات زندگى را مباح، روا و اسراف و زیاده ‏روى را حرام و ناروا مى‏داند. این به این دلیل است که مسلمان به تناسب امکانات و توانایى و کارآیى خود، در برابر جامعه مسئولیت دارد. در این صورت، فرد اسراف کار به اجبار از اجراى مسئولیت و تعهدات اجتماعى خود بازمى‏ماند و از این رهگذر، بر پیکر جامعه ضربه مى‏زند. دین اسلام، دین اعتدال، میانه روی و دوری از افراط و تفریط است

از منظر تعالیم دین اسلام، نه تنها مصرف کردن امری مذموم و ناپسند نیست، بلکه مورد تشویق هم واقع می‌شود. البته با رعایت شرایط خاصی همانند

1 اطعام مستمندان: «پس بخورید از آن و به مستمندان و فقیران طعام دهید»(انعام:144)

2 عدم اسراف: «و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید».(اعراف:30)

3 میانه روی: امام علی(ع) می‌فرمایند: «هر کس در زندگی میانه رو باشد، پیوسته بی نیاز خواهد بود و میانه ‌روی کمبودهایش را جبران می‌کند»

4 عدم تبذیر: امام عسکری (ع) می‌فرمایند:میانه روی ‌اندازه‌ای دارد. اگر از آن مقدار بگذرد، خسیسی و بخیلی است

در قرآن کریم واژه ی «اسراف‏» و مشتقات آن بارها به کار رفته است، در بیست و سه مورد لفظ «اسراف‏» استعمال شده که در هر مورد، این واژه مفهومى ویژه دارد. در غالب موارد، مقصود از «اسراف»، جنبه‌‏هاى اخلاقى، عقیدتى و تجاوز از حدود الهى است، تنها در چهار مورد، اسراف جنبه مالى را شامل مى‏شود. قرآن کریم در این زمینه می‌فرمایند: «این‏گونه براى اسرافکاران اعمالشان زینت داده شده است»(یونس:12)؛ «اطاعت فرمان مسرفان نکنید»(شعرا:15) «و به راستى فرعون برترى ‏جویى (و طغیان) در زمین روا داشت و او از اسراف‏کاران بود»(یونس:83)«آنان که در هنگام انفاق نه اسراف مى کنند و نه تنگ مى‌گیرند، بلکه بین این دو راه اعتدال را انتخاب مى کنند».(فرقان:67)

«به درستى که خداوند ستمکاران را هدایت نخواهد کرد»(انعام:144)؛ «خداوند مسرفان را دوست ندارد»(اعراف:30)؛ «خدا مردم مسرف دروغگو را هرگز هدایت نخواهد کرد»(غافر:28)

خداوند در جایی دیگر مى فرماید: «از رفتار رؤساى مسرف ستمگر پیروى نکنید» (شعرا:151)؛ «پس از آن همه ظهور معجزات و ابطال سحر ساحران) باز آن مردم باطل پرست به درستى ایمان نیاوردند جز فرزندان قبیله او، آن هم با حال ترس از فرعون و اتباعش که مبادا در صدد فتنه و قتلشان برآیند که فرعون آن روز در زمین بسیار علو و سرکشى داشت. البته او از ستمکاران و سخت متعدى و مسرف بود»(یونس:83)

آثار و پیامد‌های اسراف

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ترافیک و محیط زیست در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ترافیک و محیط زیست در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ترافیک و محیط زیست در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ترافیک و محیط زیست در word

ترافیک و محیط زیست :  
منابع هوا آلودگی :  
روشهای مبارزه با هوا آلودگی در اثر ترافیک :  
آلودگی اتومبیلها :  
ایجاد مه دود  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ترافیک و محیط زیست در word

1-  مهندسی ترافیک ، جلیل شائی ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران

2-  شناخت محیط زیست ، ترجمه : عبدالحسین وهاب زاده ، جهاد دانشگاهی مشهد

ترافیک و محیط زیست

افزایش سریع تعداد وسایل نقلیه به خصوص اتومبیل همراه با رشد فزاینده ی سفر در شهرها و بین شهرها تأثیرهای ویرانگر و نامطلوبی بر محیط زیست  داشته است . این تأثیرات نامطلوب در شهرهای بزرگ به خصوص در شهرهای صنعتی که تراکم ترافیک در خیابانهای آنها به حد اشباع یا نزدیک به حد اشباع رسیده است . شدیدتر است و در بسیاری موارد به حد غیر قابل قبول و خطرناکی رسیده است . به نحوی که سلامتی و آرامش زندگی ساکنان این شهرها را به خطر انداخته است

آلودگی هوای شهرها ، که گاه بیش از هفتاد درصد آن ناشی از وسایل نقلیه ی موتوری است به خصوص در مناطق مرکزی و پر تراکم بسیاری از شهرها بیش از حد مجاز و قابل قبول شده است و صدای حاصل از تردد وسایل نقلیه در بیشتر نقاط آرامش زندگی مردم را به هم زده است . علاوه بر دو مسئله ی آلودگی هوا و صدای حاصل از ترافیک که به عنوان مهمترین و موثرترین تأثیرهای ترافیک بر محیط زیست از مسائل و مشکلات متعدد دیگری نیز می توان نام برد که امروزه در اثر ترافیک محیط زیست ما را تهدید می کنند بعضی از مهمترین این مسائل عبارتند از کاهش ایمنی – افزایش تصادفها لطمه به زیبایی و لطمه به منابع طبیعی و اقلیم طبیعی مورد نظر می باشد

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ترافیک و محیط زیست در word

مهمترین و موثرترین منابع هوا آلودگی توسط وسایل نقلیه عبارتند از گازهای خروجی از اگزوز . بخارهای دفع شده از منبع سوخت و کاربوراتور ، ذرات حاصل از سایش قطعات متحرک موتور ، گرد و غبار حاصل از سایش لاستیک . لنت ترمز و ; گازهایی که از اگزوز وسایل نقلیه خارج می شوند . معمولاٌ از ترکیباتی تشکیل شده اند چون دی اکسید کربن بخار آب بنزین یا گازوئیل نسوخته . ترکیبات آلی حاصل از بنزین مونواکسید کربن  . اکسیدهای ازت . ترکیبات سرب ، و ذرات جامد کربن ( دوده ) گاهی ترکیبی از مواد و گازهای یاد شده مواد خطرناک و ناخوشایند دیگری تولید                 می کند . از مهمترین این نوع ترکیبات شناخته شده دودی است که به « دود لوس آنجلس » معروف است و از ترکیب اکسید ازت و بعضی از ئیدروکربنها و در اثر تابش شدید آفتاب در وضعیت توپوگرافیک محل تولید می شود

نوع گازهای خروجی از اگزوز وسایل نقلیه بنزینی و گازوئیلی  تقریباٌ مشابه است در میزان تولید گاز با هم متفاوت اند . آلودگی حاصل از گازهای اگزوز وسایل نقلیه ی گازوئیلی سوز به مقدار قابل توجهی کمتر از آلودگی گازهای اگزوز موتورهای بنزینی است ولی متأسفانه عدم تنظیم صحیح موتورهای دیزلی باعث تولید مقدار نسبتاٌ  زیادی دود و بوی ناخوشایند می شود . با وجود این صرف نظر از ذرات جامد کربن میزان آلودگی  این گونه موتورها از موتورهای بنزینی کمتر است

مونواکسید کربن ( Co ) :  از خطرناکترین گازهای اگزوز است . آثار مضر این گاز بر هموگلوبین تغییر می کند و همین باعث کاهش کارآیی خون در انتقال اکسیژن می شود

اکسید ازت : از ترکیبات اصلی سوخت موتور اکسید نیتریک ( N2o2 ) و دی اکسید ازت ( No2 ) نیز تولید می شود .  میزان دی اکسید ازت در مسیرهای شهری به تقریب دو برابر میزان اکسید نیتریک است دی اکسید ازت به مراتب از اکسید نیتریک مسموم کننده تر است ولی چگالی آن در مسیرهای شهری کمتر از یک درصد حداکثر چگالی قابل قبول آن در یک مرکز صنعتی پس از هشت ساعت کار است

ترکیبات سرب :  گازهای حاصل از سوخت وسایل نقلیه از مهمترین منابع تولید سرب در مناطق شهری اند در هر لیتر بنزین حدود 5/0 گرم سرب وجود دارد که وجود سرب در بنزین باعث افزایش تأثیر آلوده کنندئه ی دیگر گازهای خارج شده از اگزوز نیز می شود . ولی نگرانی اساسی مسمومیت در اثر خود سرب است . زیرا سرب نوعی سم جمع شونده است . هوای آلوده به سرب شهرها در مواد غذایی حاصل از آن مناطق ، نظیر سبزیجات یا گوشت حیواناتی که از علوفه ی آن مناطق استفاده می کنند و هوای محیط  را استنشاق می کنند . نیز تأثیر می گذارد و مقدار سرب مواد غذایی این گونه مناطق بیشتر از دیگر مناطق است

دیگر مواد آلوده کننده وسایل نقلیه ی موتوری علاوه بر دود ، مواد سوختی و گازهای دیگری که از اگزوز آنها خارج می شود . موادی نیز تولید می کنند که باعث آلودگی هوا و محیط زیست می شوند به عنوان مثال در نتیجه ی سایش چرخ وسایل نقلیه . سالانه هزاران تن مواد لاستیکی در هوا پراکنده می شود . سایش سطح جاده ها در اثر عبور وسایل نقلیه و همچنین ساییدگی و پودر شدن لنت ترمز و صفحه کلاچ از عوامل موثر در آلوده کردن هوا و محیط زیست است

 

روشهای مبارزه با هوا آلودگی در اثر ترافیک

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كتابچه ی راهنمای آموزشهای زیست محیطی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كتابچه ی راهنمای آموزشهای زیست محیطی در word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كتابچه ی راهنمای آموزشهای زیست محیطی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي كتابچه ی راهنمای آموزشهای زیست محیطی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن كتابچه ی راهنمای آموزشهای زیست محیطی در word :

كتابچه ی راهنمای آموزشهای زیست محیطی در word

مقدمه:

در سرزمین ما، مقوله محیط زیست و در پیوند مستقیم با آن، ضرورت حفاظت از محیط زیست به عنوان دانش، بینش و حرفه از تاریخچه ای بس نوین بر خوردار است و به همین دلیل است كه هنوز جایگاه واقعی خود را میان اذهان عمومی باز ننموده است (1) با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، امروزه مسئله حفاظت از محیط زیست به عنوان یكی از مهمترین مسائل جامعه بشری مطرح شده است كه لازمه آن آموزش های زیست محیطی به افراد جامعه می باشد. نكته حائز اهمیت این است كه حفظ محیط زیست محدود به مرزهای سیاسی و جغرافیایی نبوده و اهتمام جمعی همه ساكنان كره زمین را می طلبد. بنابراین مسائل محیط زیست در اواخر قرن بیستم بعدی جهانی یافت و مورد توجه و رسیدگی جدی كارشناسان قرار گرفته است.

درك عواملی و عواقب دگرگونی جهانی محیط زیست و یافتن راههای مناسب جهت پیشگیری و مقابله با آثار سوء آن بسیار ضروری است. (2) آموزش های زیست محیطی به عنوان یك اولویت مهم و درجه اول برای كلیه جوامع انسانی به خصوص كشورهای در حال توسعه مطرح می شود. در چنین جوامعی توسعه صنایع، كشاورزی و افزایش جمعیت و توسعه شهرها موجب سرازیر شدن انبوهی از آلاینده های مختلف به محیط زندگی انسان و سایر موجودات زنده گردیده و از سوی دیگر و عمدتا به دلیل آگاهی لازم، هنوز راههكارهای جدید برای مهار این قبیل آلودگی ها پیش بینی نشده است و در نتیجه معضلات ناشی از بروز این مسائل هر چه بیشتر خود نمایی می كنند. بنابراین ضروری است كه تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوان این پدیده خطرناك را كه البته هنوز بسیاری از افراد خطر آن را درك نمی نمایند كنترل نمود. (3)

كتابچه ی راهنمای آموزشهای زیست محیطی در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

ـــــــــــــــــــــــــــ‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل اول

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 6

بیان اهداف …………………………………………………………………………………… 7

هدفهای كلی واهداف رفتاری آموزش محیط زیست ………………………….. 8

تاریخچه توسعه آموزش زیست محیطی ………………………………………….. 9

اهداف آموزش محیط زیست ………………………………………………………… 10

انواع برنامه های آموزشی در زمینه آموزش محیط زیست ……………… 11

روند تاریخی آموزش محیط زیست ………………………………………………. 13

در آمدی به مسایل زیست محیطی بین المللی ………………………………….. 15

فصل دوم

( تعاریف، مفاهیم، آلودگیها، راهكارها و آموزش ها) ……………………….. 17

هوا ……………………………………………………………………………………………. 18

آب ……………………………………………………………………………………………. 26

انرژی و اثرات زیست محیطی نیروگههای حرارتی ………………………….. 32

زباله ها ……………………………………………………………………………………… 43

صوت ……………………………………………………………………………………….. 46

نفت …………………………………………………………………………………………… 48

خاك…………………………………………………………………………………………… 51

جنگل …………………………………………………………………………………………. 54

فصل سوم

( كنفرانس‌ها)

كنفرانس جهانی آموزش محیط زیست- توكیو ……………………………….. 61

كنفرانس جهانی محیط زیست استكهلم …………………………………………… 62

كنفرانس جهانی محیط زیست برانتلند…………………………………………….. 63

كنفرانس جهانی محیط زیست- ریو………………………………………………… 64

فصل چهارم

( راهكارها)

كجا و چگونه محیط زیست را آموزش دهیم ………………………………….. 66

تاریخچه آموزش محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست ……… 77

راهكارهای حفاظت از محیط زیست……………………………………………….. 79

آینده نگری و تعهد در قبال نسل های آینده ……………………………………. 83

تدوین راهكارهای عملی در آموزش محیط زیست …………………………… 86

فصل پنجم

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………… 88

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………… 89

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت نانو و محیط زیست در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت نانو و محیط زیست در word دارای 36 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت نانو و محیط زیست در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت نانو و محیط زیست در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت نانو و محیط زیست در word :

پاورپوینت نانو و محیط زیست در word در 36 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

پاورپوینت نانو و محیط زیست در word
فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

نانو تکنولوژی چیست؟

تاریخچه فناوری نانو

عملکرد نانو تکنولوژی

نانو حسگر ها

نانو فیلتر ها

نانوپوشش ها

نانوپودر های فلزی

نانوكاتالیست های زیست محیطی

نانوفناوری و فاضلاب

منابع

چکیده

درك ماهیت مواد و چگونگی ساختار آنها همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

نانو تكنولوژی به هر حال كه در اندازه ی اتمی ومولكولی انجام میگیرداطلاق میشود .

با توجه به توانمندی های فناوری نانو در حذف و کنترل آلودگی های محیطی و تصفیه و جلوگیری از انتشار آنها

به عنوان

یک تکنولوژی سبز و ابزاری مؤثر برای دستیابی به توسعه پایدار

مقدمه

فناوری نانو به عنوان انقلابی در شرف وقوع

معیار توسعه پایدار به عنوان راهکار اساسی برای توسعه جوامع در زمینه های مختلف

فناوری های نوین با

راندمان بالاتر

زمان و هزینه کمتر

موارد متعددی از کاربرد مواد نانو ساختاری در حفظ محیط زیست

نانوفیلترها (برای تصفیه پساب های صنعتی)

نانوپودرها (برای تصفیه گازهای آلاینده خروجی از خودروها و واحدهای صنعتی)

نانوتیوب ها (برای ذخیره سازی سوخت کاملا تمیز هیدروژن)

نانو تکنولوژی چیست؟

نانو کلمه ای یونانی به معنی کوچک است و برای تعیین مقداریک میلیاردیم استفاده می شود،این مقدار حدودا چهار برابر قطر یک اتم است.

در مقایسه یک جسم نانومتری با اندازه ای حدود 10 نانومتر‘هزاربرابر کوچکتراز قطر یک تار موی انسان است.

نانو تکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست.هدف اصلی اکثرتحقیقات نانو تکنولوژی ‘شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بهداشت مسکن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه بهداشت مسکن در word دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بهداشت مسکن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بهداشت مسکن در word

بهداشت مسکن   
شرایط اساسی در بهداشت مسکن    
تأمین احتیاجات اساسی جسمی   
تأمین احتیاجات اساسی روحی   
مسمومیت ناشی از و سموم و مواد غذایی   
جلوگیری از سقوط از پشت بام ، پله ها و بالکن و پنجره ها   
شرایط اساسی در بهداشت مسکن   
روشهای تأمین گرما در منزل   
آلودگی هوا در محیط مسکن   
اصول تهویه   
فاضلاب و دفع مدفوع   
طبقه بندی حوادث و سوانح   
زباله چیست ؟   
مراحل جمع آوری زباله در روستا   
توصیه های بهداشتی دفع فضولات و زباله در مسکن   
شرایط بهداشتی آشپزخانه در ساختمانهای روستایی   
آب در مسکن روستایی   
استاندارد مصرف آب در ایران   
بهسازی منابع آب   
مسائل و لوازم کاهنده جریان آب   
پارامترهای قابل لمس در خواص آبهای آشامیدنی   
خواص بیولوژیکی آب   
دفع بهداشتی مدفوع در روستاها   
دفع بهداشتی فاضلاب در منزل   
دفع صحیح مدفوع و فاضلاب در مسکن   
نقل و انتقال   
حداقل شرایط قابل قبول یک مستراح معمولی در منازل روستایی   
کنترل حشرات در مستراح   
نگهداری و نظافت مستراح بهداشتی   
مبارزه با حشرات و بندپایان در مسکن   
مطالعه تاریخچه کنترل آفات   
روشهای مبارزه با بندپایان در مسکن   
روش کنترل حشره بالغ   
مبارزه با حشرات   
مبارزه با پشه و مگس در خانه   
انواع شپش   
راه های پیشگیری و مبارزه   
ساس   
کک   
کنه   
سوسک   
موش   
محاسبات روشنایی – روش شار نوری   
شدت روشنایی لازم برای اماکن مختلف   
تهویه مطبوع   
انواع سیستمهای تهویه مطبوع گرمایش و سرمایشی   
سه راهکار بهینه سازی مصرف سوخت   
افزایش بازدهی با دوجداره ها   
اجبار قانونی ذخیره انرژی   
اصول ایمنی حریق در ساختمانها   
روشهای ایمنی حریق   
روشهای سنتی و کل نگری در طراحی ایمنی حریق   
قوانین در بریتانیای کبیر   
مقررات ساختمانی ( انگلستان و ولز )   
مقررات استانداردهای ساختمان در اسکاتلند   
خلاصه   
یافته ها و مدارک کلیدی   
رابطه های خانه سازی و خدمات تأمین مکان   
مشکلات جزئی به مشکلات بزرگ منجر می شوند   
منابع   

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بهداشت مسکن در word

1- بهداشت محیطو مجموعه کتب آموزشی بهورزی ، با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد ( یونسیف ) اداره کل سلامت محیط کار

تهیه و تدوین : خانم اعظم السادات دیباجی و آقای مهندس علی اکبر قاسمی

2-اصول و مبانی بهداشت محیط تالیف : پریوش حلم سرشت  اسماعیل دل پیشه

1-   بهداشت محیط : ( مبارزه با آلودگیها)  تالیف : زهرا بهنودی

2-   فصل نامه بهورز شماره

3-   فصل نامه بهورز شماره

4-   مجموعه آموزشی  یاران چند پیشه   جمع آوری و تنظیم : کسیخر و کیقبادی

5-   تغذیه ، تنظیم خانواده و بهداشت محیط( مجموعه آموزشی برای زنان روستایی )، تنظیم : دکتر ربابه شیخ الا سلام ، زهرا عبداللهی و مینا مینایی)

6-   فصل نامه بهورز شماره

7-   اصول ایمنی حریق در ساختمانها  نویسندگان : پاول استولارد و جان آبرفر

8-   مهندس روشنایی      تالیف : دکتر حسن کلهر

9-   تهویه مطبوع مدرن  مهندس اردشیر فرشیدیان فر – دکتر انوشیروان فرشیدیان فر – مهندس امیر فنودی

بهداشت مسکن

اگر چه رعایت اصول بهداشت فردی میتواند تا حدودی ضامن سلامت انسان باشد ، اما به تنهایی کافی نیست . بلکه مراعات اصول بهداشت در تمام ارکان زندگی ازجمله مسکن و اماکن عمومی باید مدنظر قرار گیرد . در حال حاضر مهندسین ساختمان در مورد مسایل بهداشتی وجسمی در ساخت مسکن دقت نظر دارند و این امر یکی از مسایل اساسی در ساختمان سازی محسوب می‌شود . ومراعات اصول بهداشت در تمام ارکان زندگی ازجمله مسکن و اماکن عمومی باید مورد نظر قرار گیرد . رعایت اصول مهندسی ساختمان جهت اقدامات پیشگیرانه ،کاهش اثرات بلای طبیعی ( زمین لرزه ، سیل، آتش سوزی ) در نظر گرفته می‌شود

تعریف بهداشت مسکن :

بهداشت مسکن یا بهداشت محل سکونت به ویژگیهای کیفی وکمی گفته می شود که تحت آن شرایط ، احتیاجات جسمی و روحی ساکنین در آن تامین می‌گردد و نیز از برروزو انتقال بیماریهای واگیردار ،سوانح و حوادث ناگوار تا حد امکان جلوگیری نماید . بنابراین در یک مسکن بهداشتی و خوب باید چهار اصل زیر مورد توجه قرار گیرد

تامین احتیاجات اساسی جسمی

1-              تامین احتیاجات اساسی روحی

2-              جلوگیری ازبروز و انتقال بیماریهای واگیردار

3-              جلوگیری از بروز سوانح و حوادث

مسکن غیر بهداشتی :

مسکنی است که بدون در نظر گرفتن نیازهای اساسی  افراد ساکن در آن ساخته میشود .معمولاً در مناطق روستایی مسکن صرفاً به عنوان یک سرپناه برای خانوار است و هیچ گونه دقتی در طراحی و معماری آن به عمل نمی‌آید . مناطق روستایی اغلب فاقد اتاق های مجزا هستند ، فضای خانه نور کافی ندارد و تهویه در آن به خوبی صورت نمی گیرد. اکثراً مرطوب و فاقد دستشویی ، توالت و حمام بهداشتی هستند

اغلب روستائیان دام ها و طیور را در محیط خانه نگهداری می‌کنند و برای دفع فضولات حیوانی و نیز دفع زباله ، محل  معینی ندارند . فضولات یا درفضای خانه پراکنده اند و یا با وضع غیر بهداشتی در نزدیکی منزل انباشته می‌شود تا به مصرف کود رسیده و یا به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد . بدیهی است که اینگونه منازل در روستا محل مناسبی برای  تکثیر مگس و سایر حشرات و در نتیجه بسیاری از بیماریها خواهد بود . غالباً افراد ساکن در این مکانها خصوصاً کودکان در معرض ابتلا به بیماریهای مختلف قرار دارند و بخشی از درآمد آنان صرف درمان و تهیه دارو می‌شود . این موضوع به توان اقتصادی خانواده صدمه زده و برای جبران آن ناچار به صرفه جویی در تامین مواد غذایی و امکانات بهداشتی و باز هم رویارویی با بیماریهای مختلف هستند

شرایط اساسی در بهداشت مسکن

یک مسکن مناسب باید از نظر موقعیت ساختمان ،وضعیت آب آشامیدنی ، دفع مدفوع و فاضلاب و جمع آوری زباله قابل قبول باشد و مشخصات ساختمان ازنقطه نظر نور ، تهویه ،حرارت و رطوبت و سر و صدا آنچنان باشد که سلامت جسمی و روحی ساکنین را تامین کند و ازبروز و انتقال بیماریهای واگیردار و همچنین ازبروز سوانح و حوادث تا حد امکان جلوگیری نماید . بنابراین برای نیل به این اهداف رعایت شرایط زیر در بنای ساختمان مسکونی ضروری است

تامین احتیاجات اساسی جسمی :

الف : انتخاب زمین محل ساختمان

برای اینکه واحد مسکونی حداقل از امکانات و تسهیلات عمومی برخوردار باشد لازم است

محلی که برای ایجاد ساختمان مسکونی انتخاب می شود حتی الامکان در محدوده بافت روستا باشد
زمین انتخاب شده در محل پست و مرطوب نباشد و سعی شود محلی انتخاب شود که سطح آب زیر زمینی پایینی داشته باشد . در مناطقی که سطح آب زیر زمینی مانند روستاهای مناطق شمال کشور بالا است ، لازم است برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل ساختمان اقداماتی برای عایق کاری انجام گیرد
ساختمان مسکونی در روستاها به ویژه در مناطق کویری کشور حتی الامکان نباید در جهت وزش بادهای موسمی ودائمی بنا شود
محل مسکونی حتی المقدور نباید در  نقاط پر سر و صدا و یا در نزدیکی ایستگاه راه آهن و یا در نزدیکی اماکنی که ایجاد سر و صدا می کند مانند آهنگری ها و غیره بنا گردد
در روستاهایی که طرح هادی و بهسازی در آنها اجرا می شود باید توسط دستگاههای زیر ربط نظارت دقیق انجام گیرد و سعی شود عرض کوچه ها از 8 متر کمتر نباشد و نیز محل های مناسبی برای ساختن خانه ها در آینده ، مدرسه ، مسجد و سایر مکانهای عمومی در نظر گرفته شود

ب‌: تهویه

وجود هوای تازه در محیط مسکونی یکی از اصول مهم بهداشت مسکن است . هوای محل مسکونی باید عاری ازهر گونه آلودگی نظیر دود ، بوی نامطبوع توالت ،  ذرات گرد و غبار و گازهای مضر باشد . در اتاق هایی که از تهویه مناسب برخوردار نیستند به علت تنفس افراد اکسیژن اتاق به تدریج مصرف شده و گاز دی اکسید کربن جایگزین آن می گردد که برای انسان مضر است ، لذا باید ترتیبی داده شود که پنجره های اتاق ها طوری ساخته شوند که بالاترین قسمت آن ، پنجره باز شو داشته باشد تا هوای موجود در اتاق ها به طور مرتب تهویه و عوض گردد

ج: حرارت و رطوبت

از عوامل موثر دیگر در بهداشت مسکن ، حرارت و رطوبت مناسب است . خانه مسکونی بایستی طوری ساخته شود که نگهداری حرارت در آن به آسانی امکان پذیر باشد و افرادی که در آن زندگی می‌کنند از لحاظ سرما و گرما احساس آرامش کنند . برای حفظ و تامین سلامتی ساکنین و جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی بدن ، حرارت داخل ساختمان در فصول سرد ، حدود 18 درجه سانتیگراد و در فصول گرم 21درجه سلنتیگراد و نیز رطوبت 40 درصد توصیه می‌شود

برای تامین گرما با استفاده ازوسایل و دستگاههای تولید حرارت باید به دو اصل زیر توجه شود

1-              حداکثر مقدار اکسیژن را برای احتراق از محیط بگیرد

2-              حداقل مقدار گازهای نامساعد را به محیط پس دهد

وسایل گرم کننده در مناطق روستایی ممکن است کرسی ، بخاری هیزمی ، بخاری نفتی ، بخاری گازی باشد که رایج ترین وسیله گرم کننده در بعضی روستاها کرسی است . کرسی از لحاظ اقتصادی بسیار با صرفه و از نظر بهداشتی مناسب نیست . به همین سبب مورد استفاده خانوارهای کم درآمد است . برای گرم کردن اتاق ها بایستی حتی المقدور سعی شود ازبخاری‌هایی که گازو دود آنها به وسیله لوله از اتاق خارج می‌شود استفاده کرد تا هوای داخل اتاق ها کثیف و آلوده نشود و چنانچه مجبور به استفاده ازکرسی ذغالی هستند و باید ذغال را پس از روشن کردن در خارج از اتاق کاملاً سرخ و سپس آن را به داخل اتاق منتقل نماید تا افراد دچار خفگی و مسمومیت گاز ذغال نشوند که بسیار خطر ناک و کشنده است

ممکن است در منابع  روستایی برای گرم کردن اتاق ها از بخاری برون لوله استفاده کنند ، این وسایل بسیار نا مناسب هستند و در اثر سوخت ناقص ، تولید گازهای دی‌اکسید‌کربن و منواکسیدکرین می کنند که گاز منو اکسید کربن در اثر تنفس به سرعت با هموگلوبین خون ترکیب شده سبب خفگی ومرگ می شود . مناسبترین وسیله گرمکننده در روستاها ،‌بخاری های لوله دار است که سوخت این بخاری ها با نفت ، گاز ، چوب و ذغال‌سنگ تامین می شود . در موقع نصب این بخاری ها باید لوله بخاری را از نظر وجود منافذ و درز کنترل کرد

بهداشتی ترین منابتع گرم کننده مسکن دستگاههای حرارت مرکزی ( شوفاژ) و تهویه مطبوع هستند . در شوفاژو تهویه مطبوع دستگاه تولید حرارت در خارج از اتاق قرار دارد و آب گرم به وسیله لوله مدار بسته به داخل اتاق ها هدایت می شود

بنابراین برای گرم کردن منازل از دو روش زیر استفاده می شود

روش مستقیم : در این روش منبع حرارتی در داخل اتاق ها قرا ر دارد مثل بخاری و کرسی
روش غیر مستقیم : در روش غیر مستقیم منبع تولیدکننده حرارت در خارج از اتاق ها قرار دارد ، مثل شوفاژ و تهویه مطبوع

باید توجه داشت طراحی ساختمان منزل و انتخاب روش گرم کردن با توجه به شرایط آب و هوا انجام گیرد

د : اثر نور و روشنایی و رنگ در مسکن :

نور و روشنایی از عوامل موثر در بهداشت مسکن است . نور و روشنایی منازل بایستی بر اساس نور طبیعی ( نور آفتاب ) ونور مصنوعی تامین گردد به طوری که در طول روز از حداکثر نور طبیعی برای روشنایی منازل استفاده شود

نور طبیعی : نور آفتاب و روشنایی طبیعی در یک واحد مسکونی اثر مستقیم در سلامت و بهداشت ساکنان آن دارد . خاصیت میکروب کشی نور خورشید و ارزش آن در مبارزه با بیماریها  ( نظیر سل ) در بهداشت مسکن در درجه اول اهمیت قرار دارد . تابش نور خورشید بر سطح پوست سبب تولید ویتامین A در بدن می شود . از طرفی کمبود نور و روشنایی در منازل روی قدرت بینایی چشم ساکنین منزل موثر بود و احتمالاً سبب اختلال دید ، ناراحتی و خستگی چشم می شود . با توجه به اهمیت نور خورشید در سلامتی انسان ، باید ترتیبی داده شود که منازل به خصوص اتاق ها از نور کافی و مناسب برخوردار باشند . معمولاً در طراحی ساختمان بایست وسعت پنجرها حداقل 15 تا 20 درصد سطح کف اتاق در نظر گرفته شود . در هر حال بایستی سعی شود پنجره اتاق ها طوری ساخته شوند که نور خورشید بتواند به آسانی به داخل اتاق ها بتابد

روشنایی مصنوعی : بهتری منبع روشنایی مصنوعی برق است که مناسب و به حد کافی باشد تا اینکه چشم ها خسته و ناراحت نشوند و تابش نور به ترتیبی باشد که ایجاد خیرگی در چشم نکند برای کنترل درخشندگی شدید لامپ ها بهتر است از آباژور و حباب استفاده کرد . بهتر است در اتاق نشیمن حداقل از سه نقطه و برای سایر اتاق های دیگر از دو نقطه روشنایی به اتاق داد که هم باعث خیرگی چشم نشود و هم تمام اتاق را به اندازه کافی روشن نماید . بعضی اتاق ها در مناطق روستایی به علت عدم سفید کاری و وجود دوده روی دیوارها تاریک وحتی هنگام روز از نور مصنوعی در این منازل استفاده میشود . بنابراین بایستی توجه نمود که رنگ دیوار در میزان انعکاس نور بسیار موثر است و بایستی از رنگ‌های روشن مات استفاده نمود . در میان رنگ ها بیشترین انعکاس نور را رنگ سفید و سپس رنگ کرم روشن و کمترین آن را رنگ قرمز دارد . بنابراین مناسبترین رنگ ها برای رنگ آمیزی اتاق های مسکونی رنگ سفید مات و کرم روشن است

2-تامین احتیاجات اساسی روحی

الف : سطح زیر بنای مسکن و ظرفیت اتاق ها

سطح زیر بنای مسکن و ظرفیت اتاق ها باید متناسب با تعداد افرادی باشد که می خواهند در آن زندگی کنند باشد . برای این منظور برابر استاندارهای موجود برای یک نفر 14 تا 15 ، متر مربع و برای هر فرد اضافی 8 تا 10 متر مربع زیر بنا در نظر گرفته می شود . فضایی که برای اتاق خواب در نظر گرفته میشود برای یک نفر حدود 7 متر مربع و برای هر فرد اضافی 5 متر مربع است . بنابراین برای اتاق سه نفره حداقل 17 متر مربع مساحت مورد نیاز است

کمال مطلوب این است که هر شخص یک اتاق خواب مخصوص به خود داشته باشد وچون همیشه امکان چنین وضعی وجود ندارد بنابراین یک اتاق برای دونفر در نظر گرفته می شود

در صورت امکان ساختن محوطه برای بازی کودکان در مسکن ضروری است و از عواقب ناگواری که بازی کودکان در معابر عمومی پیش می آید جلوگیری می کند. ایجاد باغچه یا محوطه سربسته در یک ساختمان باعث شادابی و زیبایی در محیط خواهد شد

ب : صدا و اثرات ناشی از آن در مسکن

یکی دیگر از ویژگیهای یک خانه بهداشتی دور بودن از مراکز   پر سر و صدا است . به این منظور لازم است در هنگام ساختن خانه از مصالحی استفاده شود که حتی سر و صدا به داخل اتاق ها منتقل نکرده و از لرزش جلوگیری کند . آرامش خانه در سلامت اعضای خانواده بسیار موثر است . سر و صدا اثرات نامطلوبی روی سلسله اعصاب و تعادل فعالیتهای مغزی و عصبی دارد . برای کم کردن صدا و تامین آسایش می توان با قطور کردن دیوارها و یا دو جداره کردن پنجره ها و سقف ازانتقال صدا به داخل واحد مسکونی جلوگیری کرد . از تولید بعضی صداها مانند صدای رعد و برق طوفان و غیره نمی توان جلوگیری کرد ، اما برخی از صداهایی را می توان از بین برد و یا مقدار آن را کاهش داد ، مانند بوق اتومبیل ، صدای ناشی از وسایل نقلیه ، صدای وسایل صوتی مانند ضبط ، رادیو و تلویزیون و بلندگوهای نصب شده در اماکن عمومی و غیره

3-              جلوگیری از بروز و انتقال بیماریهای واگیردار

الف : آب مورد مصرف :

داشتن آب سالم بهداشتی از ضروری ترین نیازهای بهداشتی در منطقه است .چنانچه روستا از سیستم لوله کشی و شبکه آبرسانی بر خوردار باشد ،‌ باید هرواحد مسکونی دارای انشعاب خصوصی بوده و بهتر است در نقاط مختلف خانه مانند آشپز خانه ، توالت ،  دستشویی ، حمام و حیاط منزل ،شیر آب نصب گردد و برای مصارف گوناگون به سادگی در دسترس اعضای خانواده قرار گیرد

در صورتی که آب لوله کشی در دسترس نباشد . می توان از منابع دیگر آب نظیر آب چشمه ، قنات و چاه مشرو ط برای اینکه بهسازی شده باشد استفاده کرد

ب : جمع‌آوری ودفع بهداشتی فاضلاب ، مدفوع و زباله

قسمت اعظم آبهای مصرفی پس از استفاده به صورت فاضلاب در می آید . فاضلاب منشا مناسبی برای انواع بیماری ها است . بنابراین دفع صحیح آن یکی از مسایل اساسی و مهم بهداشت مسکن است . در روستاهایی که سیستم جمع آوری و دفع  فاضلاب وجود دارد ، دفع فاضلاب منازل آسانتر است زیرا با اتصال لوله جمع آوری فاضلاب خانه به کانال عمومی روستا فاضلاب به طریق بهداشتی دفع می شود . برای دفع فاضلاب خانه در مناطق روستایی هم سیستم عمومی جمع آوری فاضلاب وجود ندارد ، باید چاههای جاذب حفر شود یا  در شرایط خاص با استفاده از سایر سیستم های دفع فاضلاب ، فاضلاب منزل را دفع کرد . دفع بهداشتی مدفوع نیز در بهداشت ، مسکن کمال اهمیت را دارد . از این رو باید  به طریق بهداشتی دفع شود تا محیط را آلوده نکند بنابراین برای جلوگیری از آلودگی و اشاعه بیماریهای واگیردار روده‌ای به هر منزل برای یک خانوار ، باید مستراح و دستشویی بهداشتی جداگانه وجود داشته باشد . جمع آوری و دفع صحیح زباله نیز از دیگر عوامل موثر در تامین بهداشت و سلامت افراد است . جمع آوری زباله در خانه و دلیل آنکه مناسب برای جلب و تکثیر حشرات به خصوص مگس وسوسک وجوندگان است اهمیت فراوانی دارد . به علاوه جمع آوری آن در حفظ زیبایی و نظافت منزل موثر است . بنابراین از نگهداری زباله به مدت زیاد باید اجتناب کرد . زباله ها باید در ظرف های مخصوص سر پوش دار قابل شستشو ،‌ ضد زنگ که مجهز به کیسه های پلاستیکی است جمع آوری شود و همه روزه به خارج ازمحل سکونت حمل و به طریق یهداشتی دفع گردد . زباله دان ها پس از هر بار تخلیه باید کاملاً شستشوشوند .چنانچه در مناطقی سیستم جمع آوری زباله وجود نداشته باشد ، باید هر روز زباله را در گودالی ریخته و روی آن را کاملاً با خاک بپوشانند

محل نگهداری حیوانات باید از محل زندگی انسان مجزا باشد ، تا انتقال آلودگی از محیط حیوانات به محل زندگی انسان صورت نگیرد . بایستی برای حیوانات طویله‌ای  که راه ورودی به آن جدا از راه ورود به حیاط منزل باشد در نظر گرفت تا از آلودگی محوطه منزل جلوگیری شود

4-              جلوگیری از سوانح و حوادث

سوانح و حوادثی که در منازل ممکن است به وقوع بپیوندد عبارتند از :

1-              برق گرفتگی

2-              آتش سوزی

3-              مسمومیت ناشی از گاز وسموم و مواد غذایی

4-              سقوط از پشت بام و پله ها ، بالکن و پنجره ها

به منظور جلوگیری از حوادث فوق بایستی ترتیبی داد که خرابی های ساختمان مرتباً مرمت شود . برق گرفتگی از جمله حوادثی است که باعث تلفات جانی ومالی شود . بنابراین برای جلوگیری از آن باید

از سیستم برق ساختمان مرتباً بازدید نموده و در صورت نیاز نسبت به تعمیر ومرمت آنها اقدام گردد

در هنگام استفاده از وسایل برقی از سیم اتصال به زمین استفاده شود

از وسایل حفاظتی برای پریزها استفاده کرد

از قرار دادن کلید برق ویا پریز در داخل حمام خود داری گردد

نقاطی از ساختمان منازل که سیم و کلید برق در نزدیکی لوله های آب قرار دارند می بایست کاملاً عایق سازی شوند

جلوگیری از آتش سوزی وحوادث ناشی از آن

برای جلوگیر از آتش سوزی اساسی ترین کار ، استفاده از مصالح ساختمانی است که کمتر قابل اشتعال باشد . خطرات ناشی از آتش سوزی بسیار زیاد است و باعث تلفات مالی و جانی می شود . به منظور جلوگیری از آتش سوزی

‌مواد سوختنی مثل نفت و گازوئیل وگازهمیشه در محل مطمئن و مناسب ودور از گرما وآتش نگهداری شوند

دستگاههای سوخت از قبیل آب گرمکن ، بخاری ( اعم ازنفتی وگازی ) هر چند وقت یکبار ازنظر سالم بودن و ایمنی کنترل شوند

همچنین این توصیه ها باید مطرح شوند :

در هنگام ریختن نفت در منبع سوخت بخاری به خصوص بخاری‌های بدون دودکش بخاری را خاموش کنید

از بخاریهای بدون دودکش یا چراغ خوراک پزی در اتاق مسکونی برای پخت و پز وتهیه غذا استفاده نکنید . احتمال دارد کودکان هنگام بازی و رفت و آمد بر اثر یک غفلت به چراغ خوراک پزی ، کتری پر از آب جوش و غیره برخورد کرده و حوادث ناگواری نظیر سوختن با آتش یا آب جوش پیش آید . بنابراین هر خانه مسکونی باید اتاقی به عنوان آشپزخانه داشته باشد تا از احتمال بروز حوادث و سوانح خانگی جلوگیری شود

مسمومیت ناشی از گاز و سموم و مواد غذایی :

مسمومست گاز ممکن است ازمنابع تولید کننده حرارت مثل بخاری بدون دودکش و یا نشت گاز از وسایل گرم کننده از قبیل اجاق گاز ،‌بخاری گازی و همچنین در صورت استفاده از کرسی و غیره پیش آید . بنابراین برای جلوگیر از این موارد بایستی

وسایل تولید کننده حرارت داراتی دودکش و مجهز به کلاهک باشد

وسایل تولیدکننده حرارت حداقل در سال یک بار از نظر سالم بودن و ایمنی کنترل شوند . هرگز نباید سموم دفع آفات نباتی ، مرگ موش حشره کش ها ، نفت و داروهای شیمیایی را در دسترس کودکان قرار داد . نگهداری نفت در بطری شیشه ای سبب می شود که کودکان آن را به جای آب بنوشند و مسموم شوند. بنابراین لازم است که

سموم ،‌حشره کش‌ها و داروهای گیاهی را درقفسه مخصوص و دور از دسترس کودکان نگهداری نماید

جلوگیری از سقوط پشت بام ، پله ها ،‌ بالکن و پنجره ها

به منظور جلوگیری از پرت شدن از ارتفاعات مثل پشت بام و پله ها و بالکن در اطراف آنها باید نرده آهنی یا دیواری به ارتفاع 75 سانتیمتر نصب شود و همچنین عرض پله حداقل 30 سانتیمتر وارتفاع آن 15 سانتیمتر باشد . توصیه می شود

برای پیشگیری ازحوادث و سوانح خانگی ، به خانواده ها و به خصوص به والدین و دانش‌آموزان در مورد خطرات ناشی از حوادث آموزش داده شود

مسکن

هر خانواده این حق را دارد که مالک خانه بقدر کفایت خوب وتمیز و دارای محیطی دلپذیر برای زندگی باشد . عومل موثر در مسکن نامناسب و غیر بهداشتی عبارتند از

1-              مهاجرت مردم از نقاط کم جمعیت به شهر های بزرگ و مراکز صنعتی

2-              مشکل عبور و مرور و تراکم وسائط نقلیه

3-      با توسعه مراکز صنعتی ،‌افرادیکه دارای تمکن می باشند محل سکونت خود  را رها کرده و به محلات بهتر نقل مکان می نمایند و به افراد کم بضاعت اجاره می دهند که کمتر به آنها میرسند و مرمت می نمایند و ازنظر بهداشت نامناسب هستند

بهداشت مسکن :

به جمعیت شرایط کمی وکیفی در نظر گرفته می شود که در آن شرایط نیازهای جسمی و روحی ساکنین منزل تامین گردد . از ایجاد سوانح و انتقال بیماریهای واگیردار جلوگیری به عمل آید . برای نیل به اهداف مذکور لازمست

1-              تامین احتیاجات اساسی جسمی

2-              تامین احتیاجات اساسی روانی

3-              جلوگیری از بروز و انتقال بیماریهای واگیردار

4-              جلوگیری از سوانح و حوادث

ارتباط مسکن با بهداشت عمومی

1-      ارتباط نوع شغل ، تحصیلات ، درآمد ، مقدار اجاره و جمعیت مورد مقایسه و رابطه مشخص بین مرگ و میرنوزادان و درآمده بدست آمده است

2-      بین بیماری سرخک و سیاه سرفه دربین کودکانی که در منازلی با تعداد بیشتری از حد مجاز زندگی می کنند و. شایع بوده و مقدار مرگ و میر بیشتر می باشد

3-              در ارتباط با بیماری سل و منازل غیر بهداشتی مرگ و میربیشتری می باشد

4-              بیماری مننژیت ، کم خونی و گوارشی در مسکن نامناسب بیشتر شایع بوده است

زیانهای ناشی از زندگی در مسکن نامناسب

میزان ابتلا به بیماریهای مختلف بویژه بیماریهای عفونی و مرگ و میر ناشی از آنها در مناطقی که دارای منزل نامناسب و غیر بهداشتی بوده‌اند بیشتر از مناطق دیگر بوده است

عواملی که بر اثر زندگی نامناسب باعث انتقال بیماریها و زیانها می شود

مشکل عمده منازل غیر بهداشتی نداشتن تاسیسات بهداشتی از قبیل لوله‌کشی ، حمام ،‌ توالت بهداشتی ، تهویه و تراکم زیاد افراددر منازل می باشد

1-      شلوغی و تراکم جمعیت : سل ، زات الریه در بیشترناراحتی های کودکان و ناراحتی های روانی و انحرافات اخلاقی بویژه در کودکان ،نوجوانان و جوانان

2-              بدی وضع آب : آب سالم آبی است که با کلر گندزدایی شده باشد و کلر باقیمانده آن 2/0 تا 4/0 ppm باشد

3-      بدی وضع فاضلاب : عدم وجود سیستم جمع آوری فاضلاب ، وجود توالت غیر بهداشتی موجبات آلودگی خاک ،آب و هوا و محیط زندگی ، تغذیه ، تخم گذاری ، رشد و تکثیر حشرات بویژه مگس و پشه و سوسک زمینه شیوع بیماریهای واگیردار و عفونی می باشد

4-      نواقص ساختمانی : خانه هایی که بطور متراکم دریک منطقه شناخته می شود .به علت کمبود پنجره ها ازنور آفتاب و تهویه کافی برخوردار نمی باشد

5-      مساحت اتاقها : برای اتاق یک نفره حداقل 9 متر مربع وبطور معمول 15 متر مربع و برای هر نفر اضافی 10 متر مربع ، فضای اتاق خواب یک نفر 7متر مربع و برای هر فرد اضافی 3 متر مربع و فاصله تختخواب در اتاق چند تخته حداقل 5/1متر باشد

6-              ریخت و پاش زباله پناهگاهی مناسب برای تکثیر حشرات وجوندگان می باشد

بررسی بهداشت مسکن :

بر طبق فرهنگ و شرایط زمان و مکان و سطح بهداشت و مشکلات متغییراست

1-  وضع آب آشامیدنی و شستشو

2-  وضع فاضلاب و اتصالات

3-  وضع نور روز وموانع تابیدن نور خورشید ، تامین روشنایی شب

4-  تجهیزات و وسایل موجود در آشپز خانه

5-  تجهیزات و سایل موجود در حمام

6-  طریقه گرم کردن اتاقها

7-  وضع پنجره ها به سطح و موقعیت آنها

8-  وضع راه ورودی منزل

9-  وضع برقی و سیم کشی منزل

10-          راههای خروج در موقعیت حریق

11-          وجود وسایل استحفاظی برای جلوگیری از سوانح در منزل

12-          سیستم نگهداری و جمع آوری زباله – محل نگهداری

13-          وضع عمومی مستراح و حمام

14-          وضع عمومی و آشپزخانه و انبار

15-          وضع عمومی درب و پنجره

16-          وضع کار دستگاههای گرم کننده و سردکننده تهویه

17-          نسبت افراد به تعداد اتاق

18-          نسبت تعداد افراد به هر اتاق خواب

19-          نسبت سطح به اتاق خواب برای هر نفر

20-          تعداد و وضع اتاقهای دیگر

شرایط اساسی در بهداشت مسکن

1-      انتخاب محل ساختمان : درزمین پست و مرطوب نباشد و در صورت بالا بودن سطح آب زیر زمینی در سطح مرتفع باشد . در منطقه‌ای باشد که باد و دود بخار و بوهای مختلف و گازهای مناطق صنعتی به طرف مسکن رانده نشود

دور از مراکز تجاری پر ازدحام ، ایستگاه راه آهن ، فرودگاه ،تعمیرگاه و مراکزتولید صدا باشد

2-              سطح مسکن یک نفر 15متر مربع برای هر نفر اضافی 10 متر مربع نباشد و کمتر از4 متر مربع نباشد

3-      تامین حرارت و رطوبت مناسب و تهویه کافی : حرارت مناسب 3/18 درجه سانتیگراد با لباس معمولی و برای بچه ها و افراد مسن 21 سانتی گراد می باشد. مناسب ترین و مساعدترین درجه200 ورطوبت 40%  است

معیارها وضوابط مسکن بهداشتی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مروری بر تکامل حیات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مروری بر تکامل حیات در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروری بر تکامل حیات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مروری بر تکامل حیات در word

مروری بر تکامل حیات  
تاریخچه حیات  
منابع :  
مروری بر تکامل حیات  
جهش:  
رده بندی جانداران مراحل تکاملی و تاریخی  
خصوصیت و ویژگی حیات چیست؟  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مروری بر تکامل حیات در word

فلسفه و فیزیک –  مولف : جیمز هاپوود جینز ، مترجم : علی قلی بیانی

کلیات باکتری شناسی –  مولف : دکتر جمیله نوروزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

ژنتیک ( اصول و مبانی ) –  مولف : دکتر سید علی محمد میر محمدی میبدی و دکتر آقا فخر میر لوحی ، اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

زیست شناسی عمومی گیاهی و جانوری – هیئت مولفان مرکز نشر دانشگاهی تهران

مروری بر تکامل حیات

در زمین چه نهقته است که ما را تا ژرفا به سمت خود می کشد و وادار به پرسش می کند؟ زمانی که بشر از گهواره ای که سالهای سال در آن میزیست فراتر رفت پاسخ این سوال بر او روشن شد.پیش از رفتن انسان به فضا حیات همیشه مهمترین پرسش بشر بوده است.این که حیات از کجا آغاز شده است؟ جهش در تکامل انسان چه نقشی داشته است و ;؟

 در زمین چه نهقته است که ما را تا ژرفا به سمت خود می کشد و وادار به پرسش می کند؟ زمانی که بشر از گهواره ای که سالهای سال در آن میزیست فراتر رفت پاسخ این سوال بر او روشن شد.پیش از رفتن انسان به فضا حیات همیشه مهمترین پرسش بشر بوده است.این که حیات از کجا آغاز شده است؟ جهش در تکامل انسان چه نقشی داشته است و ;؟

پاسخ این سوالات بدون تردید در ماهیت و نحوه شکل گیری نوع زی شعوری است که فعلا تنها نمونه ما هستیم و گزیری جز این ممکن نیست

پاسخ ساده این است که حیات از ابتدایی ترین گونه ها انشعاب یافته است .حیات فرآیندی است که در طول میلیون ها سال کامل شده است. هر چه می گذرد تغییری در ساختار موجودات روی می دهد . تغییرات ناگهانی که جهش نام گرفته اند در طول 10 تا 100 سال قابل رویت نیستند، ولی بی شک در طی هزاران سال موجودات زنده چهره ای متفاوت خواهند داشت

 اگر بخواهیم به نتیجه ای قانع کننده دست یابیم و به پرسش های مطرح شده پاسخ  دهیم نخست باید به سوالات انتیکی توجه کنیم و تاریخچه شکل گیری و پرورش حیات در زمین را دنبال کنیم

خوشبختانه هر چه می گذرد دانشمندان شواهد بسیاری را کشف می کنند و بهتر از پیش پازلها را کنار یکدیگر قرار می دهند. تصویر مبهم است ! البته این مشکل در شکل گیری نخستین ساختار بی جان است که منتهی به نخستین گونه های بسیار ابتدایی زنده شد و البته نمی توان مرزی میان آن قائل شد یعنی بین ساختارهای پیش زیستی تا ساختاری زنده

تاریخچه حیات

سن جهان آنچه شواهد علمی به دست می دهد و از مطالعات کیهانشناسان مورد تایید قرار گرفته باید چیزی حدود 14 بیلیون سال باشدکه عمده عناصر آن را هیدروژن و هلیوم تشکیل می دهند. منظومه شمسی نیز دست کم 5/4 بیلیون  سال قدمت دارد که در مقایسه با سن جهان چندان بزرگ نیست. خورشید و ستارگان از انقباض گرانشی ابرهای گاز و غبار میان ستاره ای متولد شده اند. این توده که ابتدا کروی شکل بوده در اثر چرخش شکلی بیضوی به خود گرفت و نهایتا تمام مواد به سمت مرکز جمع شد و توده مرکزی (پیش ستاره) را تشکیل داد . به مرور بر اثر نیروی ثقل ، تراکم خورشید بیشتر شد و دمای آن به حد مطلوب واکنش های جوش هسته ای رسید . در مورد منشا منظومه شمسی بهترین نظریه که  پیدایش سیارات و اجرام دیگر را توصیف می کند فرضیه فیزیکدان آلمانی کارل فریدریش وایتزاکر است . این نظریه توضیح می دهد که در اطراف خورشید در زمان پیدایش گازهای قرصی شکلی تجمع یافته بود و به کندی دوران داشت. این توده مواد ابتدایی که به گرد خورشید می چرخیدند و به طور کلی از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده بودند پس از گذشت 200 میلیون سال دستخوش تغییرات بسیاری شدند. هیدروژن و هلیوم از این توده قرص مانند بیرون رفتند و در فضا پراکنده شدند و جرم آن را  به مقداری اندکی کاهش دادند. در این دگرگونی اندازه حرکت اولیه سحابی دستخوش تغییری نشد اما در این 200 میلیون سال به علت تفاوت سرعت در قسمت های مختلف سحابی ، نواحی متلاطمی به وجود آمدند که خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت و ماده درون آن نیز موافق جهت عقربه های ساعت حرکت می کردند. این شدکه درون نواحی متلاطم سیارات شکل گرفتند و به مرور به علت جریانهای بسیاری از مواد اطراف بزرگتر شدندکه در این میان زمین نیز به بلوغ خود رسید. زمین در ابتدای حیات خود تقریبا فاقد جو به شکل کنونی آن بود اما بعد ها طی فرآیندهایی جو  زخیم تر و مملو از ترکیبات آلی شد. ابتدا فوران آتشفشانها باعث تولیدگازهای  ،  ، کمی و مقداری  ،  ،  ،  ،  شد ، مهمترین  منبع  و  در این فرآیند تولید ، فعالیت های آتشفشانی بود که منجر به تشکیل مقدار قابل توجهی   هیدروسفر شد. در این گازهای آزاد شده ، گاز  وجود نداشت اما در ترکیباتی مانند اسیدها و سیلیکاتها و آب به چشم می خورد. بعدها تجزیه نوری   موجب تولید آزاد  و پس از جذب تابش UV محافظ خوبی برای لایه های پایین تر جو شد. در این فرآیند فقط مقدار کمی  چیزی حدود 1/0% مقدار کنونی تولید میشد

در فرآیند تشکیل حیات بی شک مهم ترین عنصر در شکل گیری آن آب بوده است . آب حلال بسیار خوبی به شمار می آید و دیگر عناصر را در خود حل می کند. مواد آلی پیش از پیدایش نخستین گونه حاوی کربن و نیتروژن با ساختمانی حلقه ای چون ( پورین ها و پایریمیدیتها ) بودند . ساختار های ابتدایی حیات گمان می رود زمانی در جایی پر آب شکل گرفته باشند(سوپ آغازین). به مرور در اثر واکنش مواد آلی مرکب مجموعه ای از عناصر در کنار یکدیگر قرار گرفتند و ساختمان کوچکی را تشکیل دادند که اساس حیات در زمین شد. اما این ساختمان بدون عنصر کربن C براستی دوام نمی یافت و شاید هیچ گاه تشکیل نمی شد. فراوانترین عنصر جهان هیدروژن نیز در این فر آیند عامل بسیار مهمی بوده است. مجموعا عناصر آب ، هیدروژن ، اکسیژن و کربن ، چهار عنصر اساسی در شکل گیری حیات محسوب می شوند. اتم کربن که در این مجموعه ویژگی بسیار مهمی دارد با چهار پیوند می تواند به چهار اتم متصل شود. از ترکیب عناصر مختلف با کربن است که مواد آلی ساخته می شوند. به عنوان مثال از ترکیب یک اتم کربن با چهار اتم هیدروژن گاز متان که از گندیدن علفهای مرداب به وجود می آید ، ساخته می شود. قند نیز که بدون اتم کربن ساخته نمی شود با فرمول  یکی از مواد آلی است که نشان می دهد کربن چگونه می تواند عناصر مختلف را در کنار یکدیگر نگاه دارد

 ترکیبات بسیاری می توانند از اتم کربن به وجود آیند. همانطور که اشاره شد اسیدهای امینه از همین ترکیب های کربنی شکل می گیرند و اگر کربن را از این مجموعه ها حذف کنیم پایداری از میان می رود. گلیسین یا گلی کول که اسید امینه است با فرمول  یکی از ساده ترین ساختارهای آلی است. مواد آلی در واقع به سه گروه تقسیم می شوند: پروتئین ها ، لیپیدها ، هیدراتهای کربن . پروتئین ها از همین مجموعه بسیاری گلیسین ساخته می شوند.بدون پروتئین ها نه شکل گیری حیات و نه ادامه آن امکان پذیر خواهد بود. پروتئین ها و لیپید ها در واقع اجزای اصلی سازنده غشای سلول اند. تمام اینها از مجموعه اتم های کربن گرد هم آمده اند و حتی چربیها نیز ساختاری کربنی دارند. لیپید ها از ترکیب اسید های چرب ساخته می شوند . ترکیب لیپید ها همان ترکیبی است که هیدراتهای کربن دارا هستند ، اما در لیپید ها نسبت اکسیژن کمتر از مقداری است که در کربو هیدراتها وجود دارد. ساختار کربو هیدراتها از اتم های کربن ، اکسیژن و هیدروژن شکل گرفته اند. مونوساکارید ها نیز کوچکترین هیدراتهای کربن هستند که بارز ترین آنها گلوکز است و معمولا سوخت خوبی برای سلولها محسوب می شود. از ترکیب دو گونه مونوساکارید ، دی ساکاریدها به وجود می آیندکه معروف ترین آنها ساکارز است که به صورت قند یا شکر می شناسیم. پلی ساکارید ها نیز مواد آلی بسیار خوبی هستند و از ترکیب بسیاری گلوکز به وجود می آیند که نشاسته معروفترین آنها است، سلولز که قسمت اصلی دیواره ای سلولهای گیاهی را می سازد و نیز  غذای بسیاری از گیاهخوران محسوب میشود نوعی پلی ساکارید است. در این میان گلیکوژن یکی از پلی ساکاریدهایی است که شباهت بسیاری به نشاسته دارد اما نشاسته برای سلولهای گیاهی کار آمد است و گلیکوژن نیزبرای سلولهای جانوری و قارچها

 در سال 1924 اپارین زیست شیمیدان روسی در رساله ای با عنوان “Origin of Life” این موضوع را مطرح کرد که تکامل حیات بدون تردید در سوپ آغازین شکل گرفته است.او شرایط سنتز مواد اولیه را شرح داد و اضافه کرد اتمسفر ابتدایی که با اتمسفر فعلی تفاوت داشته ، این شرایط را که عامل مهمی در سنتز مواد آلی کربنی بوده فراهم کرده است. همانطور که اشاره شد در آن زمان آب به مقدار کافی وجود داشته و مواد آلی در جو به پیشواز آن رفته و در این سوپ آغازین ساختارهای آلی پیش زیستی تشکیل شده است

در سال 1953 استنلی میلر ثابت کرد اپارین گذشته را خوب توصیف کرده است ، او نشان داد مولکولهای آلی اجزای اصلی سازنده حیات هستند ، و موادی نظیر اسیدهای امینه سازنده پروتئینها منشاء اصلی حیات در زمین بوده اند. بی شک در تاریخ زمین ، زمانی اختصاص به شکل گیری همین مواد آلی داشته

نتایج مطالعات آزمایشگاهی حاکی از این است که از اتحاد اسید های آمینه با یکدیگر پلی پتیدها و ماکرو مولکولهایی شبیه پروتئین شکل گرفتند. تولید پروتئین از اهمیت فراوانی برخوردار بود چرا که بعضی از پروتئینها به همراه بعضی فلزات توانستند فعل و انفعالات شیمیایی را سرعت بخشند زیرا دارای خاصیت کاتالیزوری بودند. امروزه می دانیم که یکی از مهمترین خصوصیات آنزیم ها خاصیت کاتالیزوری آن ها است و این یکی از بارزترین نشانه های موجودات زنده است . مواد پیچیده از متحد شدن ( پورین ها و پایریمیدینها ) به همراه قند و فسفات به دست آمدند این مواد که ( نوکلئوتید ها ) نام گرفته اند توانستند با یکدیگر مولکولهای درازی به شکل زنجیر را تشکیل دهند. در پی این فرآیندها اسیدهای نوکلئیک ، اسیدهای نوکلئیک بیشتر و پروتئینهای خاصی را ایجاد کردند. حیات در واقع از ابتدای همین مرحله آغاز شده است !

شکل اولیه زندگی محتملا مجموعه ای از اسیدهای نوکلئیک و پروتئین بوده است که گمان می رود گرداگرد آن را لایه ای از پروتئین فراگرفته بود که شباهت زیادی به ویروس داشت. به احتمال زیاد این ویروس اولیه .اجزای اصلی خود را از مواد آلی موجود در اقیانوس ها یا مناطق پر آب تامین می کرده که در واقع شباهت بسیار زیادی به پروکاریوت اولیه داشته

سلول کوچکترین ساختار مولکولی است که از مجموعه بسیاری مواد آلی شکل گرفته و پیکر تمامی جانداران از آن ساخته شده است. ساختار کوچک سلول خلاصه ترین ساختار در واقع زنده است زیرا تمامی رویدادهایی که در سلول رخ می دهد در انتها مجموعه ای را می سازد که از رویدادهای شیمیایی سلول حادث شده است و این کنش و واکنش و سوخت و ساز و فعالیت سلول است که جاندار را زنده نگاه می دارد. سلولها به دودسته تقسیم می شوند ایوکاریوت ها و پروکاریوت ها

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید