مقاله نیازهای کاربردی معلمان ابتدایی در حوزه روانشناسی و مشاوره ی کودک و نوجوان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نیازهای کاربردی معلمان ابتدایی در حوزه روانشناسی و مشاوره ی کودک و نوجوان در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نیازهای کاربردی معلمان ابتدایی در حوزه روانشناسی و مشاوره ی کودک و نوجوان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نیازهای کاربردی معلمان ابتدایی در حوزه روانشناسی و مشاوره ی کودک و نوجوان در word

مقدمه
چکیده
راهنمایی در مدارس‌
آنان که نظر مخالف دارند
آنان که موافق تکلیف شب هستن
تکلیف شب و مدرسه
کمک مدرسه در انجام تکالیف
تکلیف شب و اولیا
نتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نیازهای کاربردی معلمان ابتدایی در حوزه روانشناسی و مشاوره ی کودک و نوجوان در word

1- اصول و روش‌ها راهنمایی و مشاوره، تالیف حسن پاشا شریفی – سید مهدی حسینی‌
2- خلاصه مقالات – اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران – آذرماه
3- راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی – دکتر عبدالله شفیع‌آبادی 1381‌
4-‌ راهنمایی و مشاوره در مدارس دورهِ عمومی – ایرج وحدانی
5- نشریه علوم تربیتی، سال یازدهم، شماره 2-1،
احمدی ،س.ا.(1376).مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی . چاپ ششم ، انتشارات دانشگاه اصفهان
6- احمدی،س.ا.،و بابا گلی،ز.(1374).بررسی نقش مشاوران در مدارس نظام جدید شهر اصفهان . رساله کارشناسی مشاوره ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان
7- شفیع آبادی ، ع.(1370). مقدمات راهنمایی و مشاوره . چاپ اول ، انتشارات دانشگاه پیام نور
8- گیبسون و همکاران (1373).مبانی مشاوره و راهنمایی.(ترجمه باقر ثنایی و همکاران) تهران : چاپ نهضت

مقدمه

راهنمایی بخش تفکیک ناپذیری از نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شود. هدف تربیت شکوفا کردن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای انسان است و شکوفا کردن و به فعلیت رساندن استعدادها، مستلزم شناسایی و پی بردن به کم و کیف آنهاست. کودکی که پا به مدرسه می‌گذارد با مشکلات متعددی در زمینه‌های عاطفی، خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی مواجه است، که اگر در وهلهِ نخست برای پیشگیری و درمان آن اقدامهای جدی صورت نگیرد، ممکن است عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد و سلامت روانی وی مختل شود.‌تعلیم و تربیت زمانی با موفقیت و صحیح عملی خواهد شد که دانش‌آموزان اولاً مشکلات عاطفی که مانع یادگیری است، نداشته باشند و ثانیاً محتوای آموزشی با توجه به اختلافات فردی، تدوین و ارائه شود. بنابر این بر هر معلم لازم است که در مرحلهِ نخست اقدام به شناسایی دانش‌آموزانی کند که هرکدام به نوعی با مسائل و مشکلات اجتماعی و عاطفی روبرو هستند.مرحلهِ دوم شناسایی هریک از دانش‌آموزان از لحاظ استعدادها و تفاوت‌های میان آنهاست. از آنجا که هر فرد شخصیت ویژه و بی‌همتایی دارد، نباید تمام دانش‌آموزان یک کلاس درس را به یک درجه از توانایی‌ها و میزان هوشمندی در نظر گرفت. راهنمایی تاکید دارد که تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان در جریان تعلیم و تربیت لحاظ و برنامه‌های آموزشی براساس نیازهای فردی و اجتماعی تدوین و ارائه شوند

آموزش ابتدایی که پایه و اساس سازندگی بنیادی جامعه است، دورهِ ایجاد رفتارهای پسندیده و پیشگیری از مشکلات آینده نامیده می‌شود و هر اقدام پیشگیرانه، نتایج ارزنده‌ای در رفتار دانش‌آموز در جهت نیل به خودکفایی کشور خواهد داشت.‌

چکیده

پژوهش‌های بیشماری نشان داده‌اند که بسیاری از مشکلات و اختلالات روانی – عاطفی، ریشه‌های اجتماعی دارند. سازمان بهداشت جهانی (1999) اعلام کرده است که تقریباً، 10 تا 20درصد کودکان در مدرسه دارای گرفتاری‌های عاطفی و روانی هستند و ریشه این نوع مشکلات را باید در خانواده جستجو کرد. با توجه به اینکه کودکان از خانواده‌های متفاوت پا به مدرسه می‌گذارند، دارای مشکلات گوناگونی هستند. ارزیابی کودکان در محیط مدرسه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این رابطه، معلمان با عدهِ بسیاری سر و کار دارند و از نزدیک با مشکلات رفتاری آنان در تماسند. بنابر این فرصت مشاهدهِ رفتار آن‌ها را نیز دارند. معلمان با کمک مشاور مدرسه می‌توانند با تشخیص مشکلات رفتاری و عاطفی دانش‌آموزان، میان کودکان دارای مشکل و کودکان عادی تمایز قایل شوند. بنابر این در هر آموزشگاه وجود افراد متخصص در مشاوره و راهنمایی ضروری به نظر می‌رسد. پس باید حداقل یک یا دو مشاور در هر آموزشگاه باشند که در چنین مواردی به راهنمایی و مشاوره دانش‌آموزان بپردازند.‌

 راهنمایی در مدارس‌

برای آنکه هدف‌های راهنمایی در مدارس روشن شود، بهتر است بدانیم که راهنمایی در دبستان، مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها، شامل چه موضوعاتی می‌شود؟ اگر راهنمایی را جریان پیوسته‌ای از کمک به دانش‌آموز بدانیم، باید این کمک از مقطع ابتدایی آغاز شود و تا پایان تحصیلات دانشگاهی ادامه داشته باشد و مسائل و مشکلات دانش‌آموزان در هر دورهِ تحصیلی توسط گروه راهنمایی و مشاوره مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. در مدارس ابتدایی مسائل و مشکلات دانش‌آموزان متنوع‌تر از سطوح دیگر آموزشی است. در این دوره مساله امنیت روانی و ثبات عاطفی کودکان و دانش‌آموزان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اگر یک کلاس ابتدایی را با 30 دانش آموز در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که هیچ یک از این دانش‌آموزان چه از لحاظ خصوصیات بدنی، روانی و اجتماعی با هم برابر نیستند. بنابر این، هر دانش‌آموز شخصیت ویژه‌ای دارد که دیگران ندارند. رشد شخصیت صرف‌نظر از عوامل ارثی به محیط خانواده و به دنبال آن به محیط اجتماعی وسیعتر، یعنی مدرسه ارتباط دارد و از این محیط‌ها تاثیر می‌پذیرد. محیط‌های یاد شده می‌تواند در سازگاری و یا ناسازگاری فردی و اجتماعی کودکان مؤثر باشد. رشد شخصیت سالم و متعادل و شکوفایی استعدادهای کودکان در سایه راحتی جسم و امنیت روان و ثبات عاطفی آنان امکان‌پذیر است. بی‌ثباتی عاطفی، دوگانگی احساس و تعارضات روانی، از موانع مهم در فرایند رشد شخصیت و سازگاری فردی و اجتماعی است. کودکانی که دچار تعارض و نبود امنیت روانی هستند، به ناچار بخش قابل توجهی از نیروی فکری خود را صرف حل مسائل خواهند کرد که آنان را اشغال کرده است. بالطبع در این شرایط دقت و توجه مطلوب و مشارکت در فعالیت‌های اموزشی کلاس بسیار اندک خواهد بود. نبود امنیت روانی در کودکان و دانش‌آموزان نه تنها بر چگونگی رشد شخصیت اثر می‌گذارد و عمدتاً موجب بروز و ظهور بسیاری از رفتارهای نامطلوب نظیر گوشه‌گیری و خیال‌پردازی، افسردگی، بی‌قراری، عصبانیت و پرخاشگری و غیره می‌شود، بلکه بیشترین تاثیر را بر شکوفایی هوش و تفکر و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان خواهد داشت.‌

شیوه‌های رفتار کارکنان مدرسه با دانش‌آموزان نقش بسزایی در سلامت روانی آنان دارد و هرگونه اختلال در روابط، کودکان و نوجوانان را با مشکلات فراوان مواجه می‌سازد. در این میان نقش معلم، بویژه در مدارس ابتدایی اهمیت بیشتری دارد. معلمان و مدیران علاقه‌مند و آگاه، با دانش‌آموزان ارتباط حسنه برقرار می‌کنند، ترس و وحشت آنان را کاهش می‌دهند، ابتدا به موارد مثبت توجه می‌کنند و در جهت رفع نقص‌ها می‌کوشند و برای کمک به دانش‌آموزان با سایر همکاران مشارکت جدی به عمل می‌آورند. ارائه و بهره‌گیری از خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس چنین وضعیتی را آسان و ممکن می‌کند.‌

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تأثیر درس هنر در دورة دبستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تأثیر درس هنر در دورة دبستان در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر درس هنر در دورة دبستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تأثیر درس هنر در دورة دبستان در word

تشکر و قدردانی 
مقدمه 
آموزش هنر 
اثرات تربیتی هنر از دیدگاه تاریخ 
هدف از تدریس هنر در مدارس 
خصوصیات نقاشی های کودکان و بررسی آنها 
بررسی یک نقاشی به عنوان نمونه  
وظایف یک معلم آگاه و ورزیده در ساعات هنر 
انواع نقاشی های کودکان 
در انتظار فردایی بهتر 
سخنانی از بزرگان 
منابع و مأخذ 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تأثیر درس هنر در دورة دبستان در word

1)    آرشیو مجلات کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد

2)    گلستان هنر ، نوشته قاضی احمد منشی قمی

3)    هنر عهد تیموریان ، عبدالحی حبیبی

4)    کتاب صنایع دستی ایران ، انتشارات بانک ملی ایران

5)    تعلیم هنر مؤلف محمد مهدی هراتی

6)     آموزش هنر تألیف دکتر هادی هزاوه ای

7) آموزش کاردستی ، هادی حاجی آقا جانی

آموزش هنر:

عده ای تصور می کنند که هنر یاددادنی نیست و شخص هنرمند ، هنرمند به دنیا می­آید و با تدریس نمی توان استعداد هنری را در کسی بوجود آورد . اما حقیقت این است که هنر را می توان نه تنها مثل هر موضوع درسی دیگری یاد گرفت ، بلکه هر انسانی ملزم به فراگیری آن نیز هست

آموزش هنر یکی از پایه های اساسی و اصلی تربیت و پرورش انسانهای فعال و خلاق است. لذا وجود برنامه ای مختصر و مفید برای آموزش هنر و امکان فعالیت های هنری در مدارس ، حق هر دانش آموز ایرانی محسوب می شود

باید توجه داشت که در تاریخ آموزش و پرورش ایران موضوع هنر مورد توجه کافی قرار نگرفته است . اکنون موقع آن فرا رسیده که پدران و مادران ، اولیاء مدارس و معلمین محترم توجه خاصی نسبت به آموزش هنر مبذول دارند

متأسفانه ساعت درسی هنر ، برای بعضی ها فقط بانک سایر درسهاست . از وقت هنر به سایر درسها وام بلاعوض می دهند در حالی که ما معتقدیم هنر نه تنها ارزش خاص خود را دارد ، بلکه باید گاهی از سایر درسها گرفت و به این درس اختصاص داد

به این ترتیب هنر و آموزش آن می تواند مرکز آموزش و پرورش در مقاطع مختلف آموزشی باشد

به طور کلی ساعت هنر باید طوری تنظیم شود تا دانش آموزان بتوانند آزادانه و به ابتکار خود آثاری را به وجود آورند و به کسب تجاربی منجر شود که دانش آموزان آنها را بیاموزند

لازم است به مسئله آموزش هنر در مدارس با دقت و عنایت بیشتر بنگریم زیرا

آموزش هنر ، آموزش احساسی است  که توجه به آن ، از بروز عواطف بی شکل در جامعه ، جلوگیری می کند
نسلهای فردای جامعه ی اسلامی ، با شناخت و درک صحیح از هنر اسلامی با این هنر پیوند بیشتری خواهد یافت
شناخت بیشتر فرهنگ و هنر های اسلامی ، آنها را در احساس مسئولیت و ایجاد روحیه سازنده و خلاق یاری خواهد کرد

اثرات تربیتی هنر از دیدگاه تاریخ:

هرگاه آدمی از فطرت واقعی خویش دور می ماند و اسیر خواهشهای نفسانی می گردد ، ایمان ، هنر و فرهنگ منجی می شود و او را با خود و خوی انسانی خودش آشتی می­دهد و به عبارت دیگر ، این سه فرشتگان رحمتی هستند که میانجی انسان و رسالت الهی او می باشند

در تمامی دوران ها ، آن گاه که بشر پا را از « گلیم انسانیت » بیرون نهاده ، کوششهای مردان خدا و هنرمندان وارسته و عاشق و حدانیت او را به راه صواب هدایت کرده است. ما در آینه تاریخ بشری شئاهدی داریم

اگر هجوم مغولان و قتل و غارت و انهدام کتابخانه ها را به یاد آوریم عظمت مصیبت حمله مغولها را در می یابیم اما همین مغول خون ریز و سفاک وقتی تحت تعلیم و تربیت هنری و فرهنگی قرار می گیرد . آنچنان تغییر می کند که خوی انسانی پیدا می کند و خود سبب پیدایش زمینه مساعد برای غنای فرهنگ و هنر اسلامی می گردد
شاهرخ پسر تیمور را باید عاشق کتاب و کتابدوست ترین فرد دنیا نامید . او در این تلاش تا آنجا پیش رفت که خزانه تیموری را خالی کرد
گوهرشاد همسر شاهرخ با احداث مسجد گوهر شاد در مشهد ، هنر معماری اسلامی را غنا بخشید و یادگاری فراموش نشدنی برای نسل های بعد به جای گذاشت

بنابراین با تکیه بر اصول انسان ساز هنر اسلامی و با ترویج این هنر صحیح می توان در سازندگی و گشایش افقهای تازه ، پیشقدم بود ، زیرا هنر اسلامی می تواند اعتدال از دست رفته انسان سرگشته و هویت گمشده یا فراموش شده اش را به او بر گرداند

هدف از تدریس هنر در مدارس:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختر در word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختر در word

مقدمه
فصل اول
2- بیان مسئله
3- ضرورت و اهمیت تحقق
4- اهداف تحقیق
5-تعریف اصتلاحات تحقیق
6-سئوالات تحقیق
7-فرضیه تحقیق
8-متغیر ها
فصل دوم – پیشینه مطالعاتی
9- تاریخچه آموزش در دوران کودکی در جهان
10- تاریخچه آموزش و پیش دبستانی در ایران
11- سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در اروپا
12- تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
13- مرور اجمالی بر آموزش پیش دبستانی در کشور های مختلف جهان
14- تاثیر اشتغال مادران بر عملکرد کودکان پیش دبستانی
فصل سوم- روش تحقیق
16-مدل آماری
17-جامعه آماری
18-نمونه آماری
19-ابزار اندازه گیری
20-چگونگی نمونه گیری
21-آزمون T
22-ویژگی های توزیعای T استودنت
23-آزمون T مقایسه میانگین های مستقل
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
24- خلاصه نتایج آماری
25- جدول توضیع جدول فراوانی درس فارسی
26- جدول توضیع فراوانی درس ریاضی
27- لیست نمرات پس آزمون درس املا
28- جدول توضیع فراوانیدرس املا
29- مقایسه و تفسیر میانگین
30- خلاصه و نتیجه گیری
31- نتیجه گیری
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
32- محدودیتهای تحقیق
33- توصیه ها برای تحقیقات بعدی
34- منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختر در word

1) آقازاده – احمد – 1368- هفت گفتار درمورد آموزش و پرورش قبل از دبستان سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش – انتشارات دانش
2) اسپارک – برنالد (مولف ) – نظری نژاد (مترجم ) – 1372 آموزش در دوران کودکری
3) باغچه بان – حسین -1351 – دوران آمادگی – آغاز آموزش ناشنوایان – انتشاران آموزشگاه کر و لال
4) بیژن – اسدا; – 1350 – سیر تمدن و تربیت ایران باستان – اتشارات ابن سینا
5) بایوردی – مهر آفاق (مترجم )- برزین کا ،ولگانف (مولف ) – 1371- نقش تعلیم و تربیت در جهان امروز –تهران ، نشر دانشگاهی چاپ اول
6) پارسا – محمد -1370- روانشناسی رشد کودک و نوجوان – انتشارات بعثت
7) حکمت علیرضا –1350- آموزش و پرورش در ایران باستان – تهران ، موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی
8) دیده با ن – صدیقه و همکاران – 1369-برسی اثرات آموزش مهد کودک بر رشد جسم ، ذهنی و اجتماعی کودکان دبستانی
9) دلاوری – علی –مقدمه ای بر احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی – انتشارات سروش
10) رابندی – مرتضی -1369- تاریخ تالیم و تربیت در ایران و اروپا – انتشارات هدایت
11) سیف – علی اکبر – 1372 –روانشناسی پرورشی – تهران ، انتشارات آگاه
12) سره –صغری – ویژگی های کودک قبل از آموزشهای رسمی کتاب کودک و نوجوان شماره
13) سی فلت – کارل بار بور -1372 –تی تا . آموزش و پرورش دوران نخستین کودکی مترجم دکتر سوسن سیف
14) شریعت مداری – علی – 1353 –مبانی تربیت جدید – انتشارات چاپ بخش
15) شکوهی –بکتا – محسن – 1363 – مبانی تعلیم و تربیت اسلامی – انتشارات دفتر تحقیقات آموزش و پرورش
16) شعاری نژاد – 1368 – روانشناسی رشد – انتشاراتی تهران
17) شکوهی –غلام حسین ( مترجم ) 1369- شاتوژان (مولف ) مربیان بزرگ – تهران انتشاران دانشگاه تهران
18) شیخ الاسلام – جعفر – 1370-پرورش کودک از نظر اسلام – انتشارات امیری
19) شریعت مداری – علی – 1369 تعلیم و تربیت در اسلام – تهران ، انتشارات امیر کبیر
20) صدیق –عیسی – 1354 – تاریخ فرهنگ ایران – تهران ،
21) صفوی – عمان ا; – روند تکوینی و تطبیقی تعلیم و تربیت جهان در قرن
22) ایت ا; مطهری مرتضی –
23) لاند ورث – کاترین ( مولف ) 1370 – آموزش و یادگیری در دوران پیش از دبستان
24) عباسی – عبد ا; 1361 – اثر آموزشهای قبل از دبستان بر پیشرفت تحصیلی کودکان تحقیق چاپ نشده – تهران : دفتر تحقیقات برنامه ریزی های وزارت آموزش و پرورش
25) مفیدی – فرخنده -1342 – آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان – انتشارات پیام نور –
نادری – عذت ا.. – سیف نراقی – 1372 – روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی 1372 – تهران ، انتشارات پدر – چاپ پنجم

چکیده تحقیق

این پژوهش تحت عنوان تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی شهر تهران صورت گرفته است

جامعه آماری شامل60 نفر ، که انتخاب آنها بصورت کاملاً تصادفی می باشد. با توجه به اینکه پژوهشهای متعدد در مورد پیشرفت تحصیلی صورت گرفته ، اما هنوز بسیاری از زوایای این امر مهم ناشناخته باقی مانده و کشور ما با وجود سرمایه گذاری ها و صرف هزینه های کلان هنوز موفقیت های لازم را در این زمینه  کسب نکرده است این پژوهش در صدد است تا زاویه ای دیگر از این پدیده را روشن کند و مسئولین آموزشی را برای رسیدن  به اهدافشان یاری نماید

امروزه این نکته در زمینه تربیت مسلم است که متناسب بودن برنامه و محتوای آموزشی با مراحل تحول دانش آموزان باعث فهم مطالب و اجتناب از انباشن حافظه می گردد و یک ضرورت آموزشی محسوب می شود

براین اساس پژوهش حاضر در صدد است تا ارتباط بین تاثیر پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی بین کسانی که دور پیش دبستانی را طی نموده اند و آنهایی که از گذارن این دوره بی بهره بوده اند را روشن سازد

 (پیشگفتار)

اگر چه قصد ما بررسی تاریخچ آموزش متوسطه نیست اما برای آشنایی خوانندگاه باید گفت که نظام آموزش متوسطه ایران مراحل زیر را طی کرده است

1-   مرحله ای که خود به خود دنبال دور ابتدایی محسوب می شود و در آن مسئله انتخاب رشت مطرح نبود

2-         مرحله ای که دور دوم متوسطه ابتدا به ادبی، طبیعی و ریاضی و هنرستانی و سپس به دوره ها یا رشته های دیگر تقسم می شود

اما از سال 1350 با تاسیس دور راهنایی تحصیلی دور متوسطه به 4 سال با عنوان رشته های نظری ، شامل ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، ادبیات و علوم انسانی ، شاخه فنی و حرفه ای تغییر یافت

در سالهای اخیر در نظام جدید آموزش متوسطه با چهره ای متفاوت از قبل همانند آنچه در دانشگاه به عنوان واحد در نظر

گرفته می شود ؛ به صورتی دیگر ظاهر شد

به این ترتیب که در این نظام دروس مرتبط به هم نبود و چیزی به عنوان تکرار پایه تحصیلی که دانش آموزان در آن متحمل آن می شوند در این نظام مشاهده نمی شود

حال باید دید پیشرفت دانش آموزان نظام جدید با توجه به عواملی که بعد به ذکر آن خواهیم پرداخت با توجه به تاریخ گذشته انسان و نسل بشر می توان چنین نتیجه گیری کرد که بشر از همان اوان خلقت همیشه و بطور دائم در پی آموزش و فراگیری بوده است و این آموختن مراحل و اشکال مختلفی داشته است و در دوران مختلف شیوه آموزش و آموختن انسان متفاوت بوده است

مثلاً دیده می شود که انسان در دوران گذشته با مشاده طبیعت و موجودان موجود در آن دست به آموختن می زده و بعد از آن برای ایجاد ارتباط با نسانهای دیگر از راه وروشهای مختلف بهره گرفته است و بعدها برای ارتباط با دیگران از نوشتن نامه استفاده می کرده که بسته به قوم مشخص طرق گوناگونی داشته است

مثلاً دردوره ای از خط تصویری برای نوشتن استفاده می کرده و قومی درجای دیگری از خط میخی استفاده می کرده که البته استفاده از این روشها نیز نیاز به آموختن داشته است

و با گذشت زمان در طی چند قرن اخیر انسان نیاز به آموختن را برای همه افراد بشر ضروری می بیند و شروع به ایجاد مکانهای مشخصی برای این کار می کند و با پیشرفت انسان در مورد علوم و دانش این مراکز دانش و تعلیم و تربیت هم صورت مشخص تری به خود می کیرد و بصورت مجزاتری وجود پیدا می کند

هر چه می گذرد انسان در می یابد که آموختن دانش در سنین پایین تر و کودکی بهتر است از دوران بزرگسالی صورت می گیرد و با تحولات زیادی که در قرون اخیر در زمینه تعلیم و تربیت کودکان انجام گرفته بر اهمیت توجه به امور کودکان و مراکز تعلیم و تربیت آنان پیش از پیش افرزوده است ؛ نظر به اینکه کودکان امیدهای آینده جامعه انسانی می باشند و دارای استعدادها و علائق نهفته و ناشناخته می باشند که باید کشف گردیده و هدایت گردند

تا بتوانند به ساختن شخصیت خود بپردازند و هرچه بهتر برای زندگی آینده در جامعه آماده گردند

تعلیم و تربیت کودکان در مراحل مقاطع گوناگون صورت می گیرد یکی از آنها آموزش پیش دبستانی می باشد که اخیراً توجه زیادی هم به آنان معطوف می گردد

البته این مقطع به لحاظ سنی از مهمترین و حساسترین دوره های زندگی در حال آموزش کودکان می باشد

که متاسفانه هنوز برای برخی از والدین و مسئولین دست اندر کار اهمیت این دروره آموزشی کامل مشخص نشده است. کودکان در این مراکز چیزهایی را می آموزند که اقتضای سنشان باید بیاموزند که این موارد را در محیط خانه بطور کامل نمی توانند بیاموزند

از ویژگیهای مهم مراکز پیش دبستانی به مواردی می توان اشاره کرد از قبیل اجتماعی شدن کودکان در این محیط ها ، به خاطر مراوده و ارتباط با کودکان دیگر و همچنین دریافت و آموزش کاربرد خیلی از وسایل و امکاناتی که در محیط زندگیشان با آنها مواجه هستد و با توجه به تاثیراتی که مراکز پیش دبستانی در جنبه های مختلف زندگی کودکان دارد، این انگیزه را در شخص ایجاد می کند که تحقیق و تفحصی در این زمینه انجام دهد

ما در کشوری زندگی می کنیم که برای رسیدن به استقلال و پیشرفت همه جانبه در زمینه فردی اجتماعی ، اقتصادی ، صنعتی ، علمی و فرهنگی به شخصیتهای رشد یافته و به دلهای بیدار و مغزهای اندشمند و دستهای ماهر توانا نیازمند است

در راستای رسیدن به این اهداف ضروری است که متخصصان تعلیم و تربیت آنچه در توان دارند به کار گیرند و لزوم تعلیم و تربیت منابع انسانی کشومان به ویژه کودکان با خوش و مستعد را تبیین و گسترش دهند

با توجه با اینکه در نظر عموم پیشرفت تحصیلی و داشتن نمرات بیشتر در مدرسه تیز هوش تلقی می شود و نیز به لحاظ  روابط متقابل خانواده و غیره در بالا بودن نمرات تحصیلی همواره باید در پی عوامل موثر پیشرفت گروهی از دانش آموزان شد

درست است که ارزش نمرات امتحانی دانش آموزان در مدرسه را نمی توان انکار کرد اما موارد زیادی مشاهده شده است که دانش آموزان با نمرات کم یا متوسط در ادامه تحصیل و در مسائل علمی و حتی در زندگی خود موفقیتهای شایانی داشته اند

با وجود این تنها می توان گفت که پیشرفت تحصیلی در داشتن نمرات بیشتر در مدسه را تنها نمی توان به عامل خاصی نسبت داد بلکه عوامل متعددی به شکل فعال در تعامل با یکدیگر هستند تا چنین وضعیتی را ترسیم کنند

تحقیقات فراوانی در زمینه افت تحصیلی دانش آموزان و علل آن انجام گرفته تا بتواند از هدر رفتن هزینه های هنگفتی که در نظام آموزش کشور ها جلوگیری کند اما علی رغم نتایج بدست آمده هنوز یکی از بزرگترین معضلات آموزش و پرورش و نظامها ی آموزشی افت تحصیلی دانش آموزان است . آنچه مسلم است مطالعه و بررسی علل و افت تحصیلی کافی نمی باشد و باید راهبرد هایی برای جلوگیری از بوجود آمدن افت تحصیلی ارائه نمود

یکی از راه حل های موجود برای شناخت ویژگی دانش آموزان و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی آنان است تا با گسترش ویژگیهای مذکور و جایگزین کردن این راهبرد ها زمینه ایجاد افت تحصیلی را از بین ببریم کشف متغییر های پیشرفت تحصیلی موضوع ساده ای نیست پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف مستلزم داشتن انگیزه های قوی و نیرومند است . انگیزه هایی که بتوان تحرک و پویایی لازم برای فعالیتهای فردی و گروهی دانش آموزان را برانگیزد

از مسائل عمده و مهم نظام تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) در هر جامعه چگونگی تربیت و پرورش افراد آن جامعه بر اساس نیازهای مشخص شده آن جامعه می باشد

روشن است که بر آورده ساختن این نیازهای کاری چندان ساده و آسان نیست و رسیدن به چنین هدفی مستلزم به کارگیری مهارتهایی است که باید مبتنی به تجربه های علمی باشد

معمولاً خانواده ها به دلیل درگیری ، مسائل و مشکلات مختلف از مسئولیتهایی که نسبت به کودک در ارتباط با کودک در رابطه با زندگی او و آینده اش دارند غافل می مانند

همین امر سبب شده که نسبت به محرکاتی که کودک برای رشد و تحول شخصیت خود به آنها نیاز دارد غافل بماند و زیاد توجهی به آنها ننماید

به همین علت انتظار می رود تا مراکز حرفه ای و پرورشی و جبرانی تربیت ، نظیر مهد کودک یا کودکستانها بتوانند به عنوان کار تخصصی و تکمیلی کار خانواده در امر تربیت کودکان گام بردارند

جامعه برای رسیدن به هدفها باید مسیرهایی را که برای رسیدن به این اهداف لازم هستند مشخص نماید و برای طبق یک برنامه تعلیم و تربیت صحیح که در ارتباط با هدف و تامین کننده خواسته های فردی و اجتماعی مردم آن جامعه است افراد را هدایت کند

رسیدن به هدفهای جامعه و پروراندن انسان کاری نیست که بتوان تصادف از آن گذشت بلکه احتیاج به نظام پرورش برنامه ریزی شده ای دارد تا از طریق ایجاد فرصتهای دیگری بتوان در رشد  و شکوفایی استعداد های جامعه و جلوگیری از بروز نا هنجاریهای تحصیلی و رفتار در کودکان اقدام لازم را بعمل آورد

فردریک فروبل*(1825-1782) را به عنوان کسی که به آموزش و پرورش جنبه اجتماعی می دهد باید نگریست

اهمیت آموزش و پرورش و پیشرفت دبستانی با افکار و نظریات فروبل انسجام و نظم دقیقتری می یابد. او اولین کودکستان را تاسیس نمود و آن را باغ کودکان نامید

فروبل می گوید : کودکستان باید نمونه کوچکی باشد از اجتماعی که کودکان را در بر گرفته و در آنجا باید اجراء و عناصر روابط زندگی اجتماعی به طوری که متناسب با توان و هوش و درک باشد آموزش و پرورش پیش دبستانی از جمله نمادهایی است که قادر است از طریق غنی سازی محیطی ، کودکان را به تجارب ادراکی و ذهنی جدیدی که احتمالاً در محیط خانواده برای آنان که امکان پذیر نیست راغب نماید

همچنین در محیط های مساعد کودکستان است که می توان مجموعه ای از تجارب اجتماعی را هم از طریق رابطه با سایر کودکان و هم از طریق یافتن الگوهای جدید مانند مربیان در اختیار آنان قرار دهد

1-1-بیان مسأله

یافته های تحقیقاتی حاکی از آن است که ارائه برنامه های پیش دبستانی نه تنها موجب تغییرات در توانایی های ذهنی کودکان می گردد . بلکه اثرات دراز مدتی نیز بر سازگاری آنان یا محیط کلاس و پیشرفت تحصیلی در دوره دبستان بر جای می گذارد. با توجه به این مسأله است که باید برای ایجاد پیشرفت در امور زندگی به دور 6 ساله اول زندگی توجه خاصی مبذول شود تا زیر بنای محکمی برای مراحل بعدی پی ریزی گردد

با توجه به اینکه عده ای از دانش آموزان قبل از ورود به  دبستان و قبل از اینکه دوره ای جدید از زندگی خود را شروع کنند به جایی قدم می گذارند که یک طرف فرد را آماده ورود به دبستان می کند و از طرف دیگر به فرد آموزشهایی می دهد که اورا دقیقأ از وابستگی به خانواده جدا می کند و نیز به او می آموزد کهم زندگی فقط محصور به خانواده نیست و او باید از تجربه های استفاده کند

پیاژه رو ی این موضوع تأکید می کند به کودک در دوران پیش دبستانی باید فرصت کافی برای رشد کاربردهای حسی – حرکتی داده شود و توجه او به کنفرانس بین المللی آموزش عمومی در اوایل سال 1939 این است که برای کودکان پیش دبستان باید وسایل مختلف آموزش حسی و حرکتی داده شود و خواندن و نوشتن برای سالهای اول دبستان گذاشته شود

با توجه به تحقیقات مختلف صورت گرفته در مورد آموزش پیش دبستانی و اهمیت آن در اینجا این مسأله مطرح می شود که آیا بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که دوره پیش دستانی را طی نموده اند با دانش آموزانی که این دوره را طی ننموده اند تفاوتی معنی داری وجود دارد ؟

2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

در پژوهش حاضر نقش مهم آموزش پیش از دبستان در پیشرفت تحصیلی کودکان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.آموزش و پرورش کودکستانی اولین مرحله از آموزش و پرورش رسمی است که هدفهاو محتوای و برنامه و روشها و ابزارهای خاصی خود را دارد و پایه مهمی برای سایر دوره های آموزش و پرورش عمومی است در این مرحله از آموزش دورهای که مخصوص کودکان پنج و شش ساله است دوره آمادگی برای ورود به دبستان یا اصطلاحأ دوره پیش دبستانی نامیده می شود که اساسأ زیر نظارت آموزش و پرورش است در این دوره است که کودکان برای اولین بار از استقلال خویش بهره می گیرند . در این دوره است که نقش نهاد خارج از محیط خانواده یعنی نقش کودکستان در رشد و پرورش و یادگیری کودک اهمیت می یابد ولذا برنامه ریزی منسجم وهدفدار آموزش وپرورش ضرورت بیشتری پیدا می کند

با توجه به اینکه هرگاه صحبتی از وضعیت درسی و معلومات علمی دانش آموزان می شود اغلب والدین در پاسخ دادن به این موضوعات به خاطر مشکلات و مسائلی که در زندگی خویش با آنها روبرو هستند عاجز می مانند و می گویند ما به علت مشاغل خود و گرفتاریهایی که داریم دیگر حصله بحث نمودن با فرزند خود در این زمینه را نداریم وبعضی ها نیزی برای اینکه خود را از این مسئولیت بدور دارند فرزندانشان را به کودکستان می برند و بر این باورند که بردن به کودکستان سبس می شود که کودکانشان خود به خود انرژی لازم را برای ادامه تحصیلات کسب نمایند و دیگر نیازی به بحث و یاد دادن والدین خود را ندارند

بر آن شدیم با بررسی هایی بفهمیم که این نظر ها تا چه اندازه درست است

آیا واقعأ کودکستان می تواند وسایل لازم را برای یک دانش آموز بر آورده سازد ؟

یا اینکه عوامل دیگری به غیر از کودکستان  می تواند بر پیشرفت تحصیلی یک دانش آموز موثر باشد ؟

همچنین از اهداف دیگر این می تواند باشد

الف               جلب توجه مسئولین آموزشگاه و دست اندرکاران آموزش و پرورش

الف               آگاهی دادن به والدین و مشخص نمودن اثر مهد کودک بر فرزندان آنان

3-1- اهداف تحقیق

تعلیم و تربیت کودکان خردسال در طول تاریخ بین اقوام مختلف به صورتهای گوناگونی مطرح بوده است . این نکته قابل ذکر است که طرز تفکر عده ای در مورد کودکان به گونه ای است که معتقدند کودک باید با ویژگیها و نیازهای دوران کودکی مورد تعلیم و تربیت قرار گیرد . اما عده ای به عکس می کوشند که هر چه زودتر کودک را به فرد بزرگسال تبدیل کنند . این دو نگرش همیشه در طول تاریخ وجود داشته است تا یکی دو قرن گذشته تعلیم و تربیت دوران اولیه کودکی عمومأ به عهده خانواده ها و والدین بود. در اروپا از قرن نوزدهم با به وجود آمدن تشکیلات و سازمانهایی به نام کودکستان آموزش و پرورش جدی و رسمی خردسالان آغاز شد

بطور کلی ابتدا خانواده و بخصوص مادر قادر است که احتیاجات جسمانی و عاطفی روانی کودک را بر آورده سازد ولی به تدریج که کودک رشد می کند ملزوم به ایجاد رابطه گسترده تری با دیگران وکسب استقلال فردی ، و یادگیری بیشتری می شود . در این مرحله موسسات پرورشی و تربیتی مانند آموزش و پیش دبستانی (کودکستان) اولین محیط غیر از خانواده است که کودک به آنها وارد می شود. تاثیراتی که کودکان از این محیط ها دریافت می کنند، زمینه ساز رفتارها و علایق بعدی آنان در محیط بزرگتر خواهد بود

هدف کلی

با توجه به این نکته که بعضی می گویند چون که پسرم و یا دخترم قبل از اینکه به مدرسه برود وارد کودکستان شده یا اینکه والدینی گفته اند که دانش آموز قبل از ورود به مدرسه باید کودکستان برود . یا اینکه والدین و اطرافیان از کودکستان بعنوان سن آغازین ورود دانش آموز به آنجا صحبت می کنند بر آن شدیم تا مقایسه کنیم دانش آموزی که به کودکستان رفته نسبت به دانش آموزی که به کودکستان نرفته  برتری دارد یا نه و اگر دارد چگونه و تا چه اندازه رفتن به کودکستان بر دانش آموز تأثیر داشته است ؟

هدف اختصاصی

با توجه به نظرات متفاوت و مختلفی که افراد و والدین در جامعه در مورد کودک و پیشرفت در مدارس و همچنین کودکستان در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد ، سعی بر این شده تا این نظرات بررسی شده و مشخص شود آیا این نظرات را می توانیم مورد قبول قرار دهیم یا خیرأ و ببینیم که آیا کودکستان در رابطه با پیشرفت تحصیلی کودک موثر است ؟

4-1- تعریف اصطلاحات تحقیق

پیشرفت تحصیلی:منظور از پیشرفت تحصیلی در تحقیق حاضر عبارت است از مجموع میانگین نمرات دانش آموزان کلاس اول ابتدائی که دوره پیش دبستانی را طی کرده اند

دور پیش دبستانی یا آمادگی : سالهای پنجم و ششم زندگی کودک را از سالهای کودکستانی و دور آمادگی برای ورود به دبستان یا پیش دبستانی می نمائیم

در این دوزه است که کودکان برای اولین بار از تحرک و استقلال خود بهره می گیرند و والدین و جامعه انتظار دارند که کودکان برای ورود به دبستان آماده شوند[1]

5-1-سئوالات تحقیق

1- آیا کودکانی را که دوره پیش دبستانی را طی نموده اند ( در درس املاء) از کسانی که این دوره را طی نکرده اند از پیشرفت تحصیلی بیشتر برخوردارند ؟

2-  آیا کودکانی را که دوره پیش دبستانی را طی نموده اند ( در درس ریاضی) از کسانی که این دوره را طی نکرده اند از پیشرفت تحصیلی بیشتر برخوردارند ؟

3- آیا کودکانی را که دوره پیش دبستانی را طی نموده اند ( در درس فارسی) از کسانی که این دوره را طی نکرده اند از پیشرفت تحصیلی بیشتر برخوردارند ؟

 تعاریف عملیاتی

منظور از تعاریف عملیانی یا توضیح اصطلاحات ، بیان ساده و در عین حال رسای واژها ، کلماتی است که بیش از یک معنی داشته باشد و معنی و مفهوم خاصی را به خواننده ارائه دهد که ممکن اسن مورد توجه پژوهشگر نبوده و یا اینکه برای خواننده نا آشنا و نا مفهوم باشد. (نادی . سیف نراقی 1372 )

کودکستان ( مرکز آموزشی پیش دبستانی): به مراکز آموزشی اطلاق می شود که به نحوی نگهداری کودکان در موقع اشتغال والدین ایشان ، آموزش این کودکان را قبل از دوره دبستان در مراکز دولتی و یا بخش خصوصی بر عهده دارند

کودکان آموزش دیده ( کودکستان رفته) : به کودکانی گفته می شود که مدت یکسال ، درست قبل از شروع دوره دبستان در مراکز آموزش پیش دبستانی، مشغول به گذاراندن آموزشهای خاص این دوره بوده اند


[1]  آموزش و پرورش در کودکان . ترجمه محمد حسن نظری نژاد ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن در شهر تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن در شهر تهران در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن در شهر تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن در شهر تهران در word

فصل اول:کلیات طرح
مقدمه
1-1 بیان مسئله
1-2 هدفهای تحقیق
1-3 اهمیت وموضوع تحقیق وانگیزش انتخاب آن
1-4 سوالات وفرضیه های تحقیق
1-5 متغیرهای تحقیق
1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها وواژه های کلیدی

فصل دوم:مطالعات نظری
2-1 آموزش وپرورش وتاریخچه آن درایران
2-2 اهمیت آموزش وپرورش
2-3 اهداف آموزش وپرورش
2-4 مقاطع تحصیلی
2-5 مقطع ابتدایی
2-6 اهمیت وضرورت آموزش وپرورش دوره ابتدایی
2-7 اهداف دوره ابتدایی
2-8 ویژگی های معلم دبستان
2-9 تارخچه جنسیت
2-10 الگویابی جنسی
2-11 هویت،نقش وتفاوتهای جنسی
2-12 پیشرفت تحصیلی
2-13 عوامل موثر برپیشرفت تحصیلی
2-14 سایر عوامل موثر درپیشرفت تحصیلی
2-15 انگیزه واثر آن درپیشرفت تحصیلی
2-16 معیارهای پیشرفت تحصیلی
2-17 آزمون معلم ساخته درمقابل آزمون تجاری
2-18 آزمون های پیشرفت درمقابل آزمون های استعداد
2-19 نقش معلم برجنسیت درآموزش وپرورش
2-20 تأثیر گرمی وصممیت معلم درپیشرفت تحصیلی دانش آموز
2-21 پیشینه تحقیق
2-22 جمع بندی تحقیق ها مربوط به معلم مرد در دبستان
2-23 تحقیق های انجام شده در مورد برتری معلم زن دردبستان

فصل سوم:روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)
3-1 روش تحقیق
3-2 ابزار اندازه گیری تحقیق
3-3 روش اجرای تحقیق
3-4 جامعه آماری تحقیق
3-5 نمونه آماری ونحوه انتخاب آن
3-6 مدل های آماری

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1 توصیف داده ها
4-2 استنباط داده ها

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1 نتیجه گیری کلی
5-2 نتیجه گیری فرضیه به فرضیه
5-3 محدودیت های تحقیق
5-4 پیشنهادهای تحقیق
فهرست منابع ومأخذ

فهرست جدول ها
3-1 جدول
4-1 جدول
4-2 جدول
4-3 جدول
4-4 جدول
4-5 جدول
4-6 جدول
4-7 جدول
4-8 جدول

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن در شهر تهران در word

1- کتب
– اتکینسون و همکاران، ترجمه: محمد نقی براهنی و همکاران،1372، زمینه روان‌شناسی، انتشارات رشد
ـ افروز ، غلامعلی ، 1376 ، روان‌شناسی تربیتی کاربردی ، انجمن اولیاء و مربیان
ـ باقی نصر آبادی و رحمانی ،‌1377، علی و جعفر ،‌ مدیریت تربیت و پیشرفت محیطی ، نشر لوح محفوظ
ـ بروئینگ ،‌کلاور ،‌ 1375،روان‌شناسی تربیتی اصول کاربردی ، نشر مرکز دانشگاهی
– بیابانگرد، اسماعیل، پژوهش درباره بررسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، فصلنامه تعلیم و تربیت سال هشتم، شماره 2
ـ پارسا ، محمد ، 1371،روان‌شناسی تربیتی ، نشر بعثت
ـ راوندی ، مرتضی ، 1364 ،سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا ، ورامین ، نشر گویا ، ، چاپ اول
ـ رمضانی ،‌ خسرو ، 1379 ،روان‌شناسی تربیتی ، نشر فاطمیه
ـ سیف ، علی اکبر ، 1373 ،اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،‌ انتشارات آگاه
ـ سیف ،‌ علی اکبر ، 1376‌ ،روان‌شناسی تربیتی ، دانشگاه پیام نور‌
ـ شریعتمداری ، علی ، 1371 ،روان‌شناسی تربیتی ، نشر امیرکبیر
ـ شریعتمداری، علی، 1374 ،جامعه و تعلیم و تربیت. ـ انتشارات امیرکبیر، تهران
ـ شکوهی، غلامحسین، 1372 ،تعلیم و تربیت و مراحل آن. ـ انتشارات آستان قدس، تهران
ـ صدیق ،‌ عیسی ، تاریخ مختصر آموزش و پرورش ، تهران ، چاپخانه طبع کتاب ،‌افروز ، چاپ سوم
ـ صفا ، ذبیح الله ، آموزش و دانش در ایران ، انتشارات نوین ، ‌چاپ اول
ـ ضمیری، محمدعلی، 1373 ،تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسلام. ـ انتشارت راهگشا، تهران
ـ عسکریان، مصطفی، 1379 ،سازمان و مدیریت آموزش و پرورش ـ انتشارت امیرکبیر تهران
ـ کریمی، یوسف، 1373 ،روان‌شناسی اجتماعی آموزش و پرورش (ترجمه)، نشر وایریش، تهران
ـ کولایی نژاد ، جمال الدین ، 1378 ، روان‌شناسی آموزش خواندن ، دانشگاه پیام نور
ـ گلشن فومنی، محمدرسول، 1373 ،جامعه‏شناسی آموزش و پرورش ـ انتشارات شیفته، تهران
ـ لطیفی و نصیری ، محمد کریم و امین ، 1373 ،ارتباط یادگیری ، صا اثر
ـ ماسن، هنری (ترجمه مهشید پارسایی) 1373، رشد و شخصیت کودک، انتشارات رشد، تهران
مایر، ریچارد، ابی، روان‌شناسی تربیتی، جلد اول، ترجمه محمد نفی فراهانی، 1376 ،انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم، تهران
ـ منطقی ، مرتضی ،1371، روان‌شناسی تربیتی ، جهاد دانشگاهی
ـ نادری و سیف نراقی ،‌ عزت الله و محرم ، 1379 ،اختلات یادگیری ، امیرکبیر
ـ ندیمی محمدتقی، بروج محمدحسین،1372، آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، انتشارات مهرداد، تهران
ـ نواب ، محمد علی ،‌ 1372 ،نگاهی بدرون مدارس ، چاپ شعاع
ـ آموزش در ایران از عهد باستان تا امروز ، 1350، اهواز ، ‌انتشارات جندی شاپور
ـ هترینگتون، میویس ترجمه جواد طهوریان،1373،روان‌شناسی کودک از دیدگاه معاصر، انتشارات آستان قدس، تهران
هومن، حیدرعلی، 1373،شناخت روش علمی در علوم رفتاری، نشر دیبا

2 – مقالات و پایان نامه‌ها
– احمدی نژاد، عبدالرضا، 1372 ،پیامدهای تربیتی ناشی از زنانه شدن کادر مدرسه ابتدایی پسرانه، در مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم جایگاه تربیت در آموزش و پرورش دوره ابتدایی، تهران، انتشارات تربیت
ـ مقاله «روان‌شناسی شخصیت مردان و زنان» ، پژوهشگر : فاطمه رئیسی ، خرداد 83 ،‌کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی ، ‌مجله ماهنامه آشنا ،‌ شماره 105 ، سال سیزدهم‌
ـ مقاله «تقاوت هوش زنان و مردان» ، مجله ماهنامه اجتماعی و فرهنگی آشنا ، تیرماه 83 ،شماره 106، سال سیزدهم ‌
– پورشافعی، هادی، 1370 ،بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دوره متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم
– محمدی باغملایی، حیدر، 1374 ،مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزپسر دارای معلم مرد با دانش‌آموزان پسر دارای معلم زن در پایه دوم ابتدایی شهرستان بوشهر
ـ مقاله «تفاوت‌های بین زنان و مردان در امور ادراکی» ، پژوهشگر : فاطمه رئیسی ، مرداد 83، کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی ، مجله ماهنامه آشنا ، شماره 107
ـ کیهان سال ، تفاوت‌های زن و مرد از نظر فیزیولوژی و روان‌شناسی ، روز چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت 2535 ،متن سخنرانی در تالار دپارتمان روان‌شناسی و علوم رفتاری دانشگاه تهران
ـ بهنام، نجاریان، بهمن، شکر کن، حسین لیامی، فاطمه،1372 ،مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر شاهد با دانش‌آموزان پسر واجد و فاقد پدر در مدراس ابتدایی اهواز، فصلنامه تعلیم و تربیت سال نهم، شماره 2
Latin Refrence
1. Andeson,G (1971). EFFectsof course content and teacher sex on the social climate of learning. American Eductional Research journal,8,
2. Blanchard ,R.W.& Biler,H.B,(1971). Father availability and academic performance among third grade boys. Developmental psychologj,104,69 – 78
3 Bloom.s.b. and Hastinges (1982) handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York : McGraw Hill Book Inc
4. Biedenkapp,m & Goering j (1971). How masculine,Aremale Elementoty teachers Phidelta kappan,115 – 117
5 Bukatke,D.& Daehler,m. (1992) child Development. Houghton Mifflin company
6. Falzon, J.M.,& Borg, M.G., (1989). Primary school Teachers, perception of pupils., undesirable Behaviors Educational studies, 15,3,251 – 60
7 Gall, N.,& Gumerman, R.,, (1984). Children,s perceptions of Helpers and Helpers Motivation. Journal of Applied Develomental psychology, 5,1 – 12
8 Gall, S.N. & Decooke, P. (1987). Same – sex and cross – sex Help Exchanges in the classroom. Journal of Educational psychology
9. Good,T.L. sikes, J.N. Brphy, J.E (1973). Effects of teacher sex and student sex on classroom interaction. Journal of Educational psychology 65,5,1,74 – 87
10 Harris, C.M., & smith,s. W.(1976). Man Teacher woman Teacher: Does it Matter The Elementary school journal, 285 – 288
11 Huston, A.C. (1985). The Development of sex Typing: Themes from recent research Developmental Review 5,1 – 17
12 Lefrancois, G. (1991). Psychology for Teaching seventh Edition, wadsworth publishing company
13. Mawamwenda, T.,& Mawamwenda, B.(1989). Teacher characteristies and pupils Academic Achievement in Bot swana primaty Esucation. International Journal of Educational Development, 9,1,31 – 42
14 Mischel, H. (1974). Sex Bias in the Evaluation of professtional Achievements. Journal of Educational psychology, 66,2,157 – 166
15 Rosental, R,.& page,s. (1990). Journal of school Psychology, 20,2,119 – 31
16 Stake, J.,& Katz. J.(1982). Teacher-pupil Relationships in the Elementary school classroom: Teacher – Gender and pupil gender differences American Educational Research Journal, 19,3,465 – 471
17 Slaby, R.,& Frey, K. (1975).Development of Gender constancy and selective Attention to same – sex Models. Child Deveropment, 46,849 – 856
18 Snodgrass, S.(1992). Further Effects of Role versus Gender on International sensitivity. Journal of Personality and Social Psychology
19. Vroegh,K. (1976). Sex of Teacher and Academic Achievement. The Elementary School Journal, 386 – 405

چکیده

هدف از این پژوهش مشخص شدن نقش جنسبت در آموزش است.در واقع پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن بوده است که این پرسش را که آیا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای ملعم زن تفاوت معناداری دارد یا خیر؟برای این کار پژوهشگر سعی کرد تا با بهره گیری از روش علی – مقایسه ای ،فرضیه اصلی خود را بیازماید.پژوهشگر 500دانش آموز پسر دارای معلم مرد و زن را با استفاده از جدول تاکمن و به صورت طبقه بندی خوشه ای از مناطق پمج گانه شمال،جنوب،شرق ،غرب و مرکز برگزید و با آزمون های معلم ساخته فرض خود را به بوته آزماشب گذاشت

نتایج به دست آمده از این اقدام پس از استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه حاکی از آن است که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پس مقطع ابتدایی دارای معلم مرد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم زن تفاوت معناداری دارد. این فرضیه با اطمینان 99% مورد تایید قرار گرفت

مقدمه

برای دست یافتن به نتایج مورد نظر در یادگیری ، تعیین و طبقه بندی اهداف آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . روان‌شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت برای طبقه بندی اهداف آموزشی طرح‌های مختلفی ارایه کرده اند . یکی از طبقه بندی‌های مشهور در زمنیه اهداف آموزشی ، طبقه بندی بلوم (1965) است . وی اهداف آموزشی را به سه حیطه «شناختی» ،‌ «عاطفی» و «روانی ـ حرکتی» تقسیم می‌کند . حیطه شناختی شش طبقه دانش ، نگهداری ، کاربستن ،‌ تحلیل یا تجزیه ، ترکیب و ارزشیابی را در بر می‌گیرد و حیطه عاطفی بیشتر با مقوله های انگیزشی و هیجانی ، نگرش و قدردانی، ارزش دادن و نظایر آن سرو کار دارد . این طبقه بندی می تواند راهنمای تدریس و یادگیری باشد و می توان گفت که شناخت و عاطفه دو عنصر اساسی در یادگیری هستند

اعتبار و ارزش بسیاری از پژوهش‌ها انجام شده در موقعیت‌های یادگیری به بررسی فرآیندهای شناختی در ارتباط با فرآیند انگیزشی دارد . عده زیادی از پژوهشگران فرآیندهای شناختی و انگیزشی دانش‌آموزان و رابطه آن‌ها را با عملکرد تحصیل را هم به صورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر مـورد پـژوهش قـرار داده اند . مرتبط کردن پژوهش‌ها انجام شده بر روی انگیزش تحصیلی و مطالعات انجام شده بر روی شناخت دانش‌آموزان از کارهای مهم و ارزشمند روان‌شناسی تربیتی است (کرتور و دور کمپر 1985)

در نظر عامه ، غالب معلمان و حتی برخی بررسی ها تمام مسئولیت شکست‌های تحصیلی و در بعضی موارد پیشرفت‌های تحصیلی بر عهده خود دانش‌آموزاست و به استناد داوری‌های بدوی اتهام را تنها متوجه هوش یا همت دانش‌آموزمی‌کند . لذا سخنانی نظیر : «استعدادش کافی نیست» ، «در حد امکان کوشش نمی‌کند» ، «باهوش است ولی کار نمی‌کند» شنیده می‌شود. پس هوش یا شخصیت کودک بـدون تحلیل و توضیح و بدون آن که ارتباط‌های مقابلشان روشن شود و بدون این که پرسشی درباره ریشه هـای عـدم کفایت یا فقدان آن‌ها مطرح شود ، سخت در معرض اتهام قرار می‌گیرند و این خود شاهـدی بر فقـر آشکار روان‌شناسی و زندانی بـودن آموزش ها در چنین چاله ای است (توگال ترجمه شجاع رضوی 1380)

برای برطرف کردن این مشکل باید به مسئولیت خطیر معلمان نیز پرداخته شود ، تعداد کثیری از معلمان آموزش ابتدایی برای تلاش آموزشی خود آماده نشده اند . لذا تجربه ثابت کرده است که صرفنظر برخی از استعدادهای شخصی و موقتی ، آوختن حرف معلمی آهنگی آرام دارد و بیشتر از مطالعات نظری از را سرمشق گرفتن دقیق و توضیحی از کلاس‌های رسمی و با مدیریت مطلوب آموخته می‌شود

پس استمداد از علم یا دانشی که روش آموزش مناسب را تعیین کند بدون تردید نخستین راه چاره خواهد بود . اما به رغم تلاش‌های مقطعی و پراکنده ،‌ این دانش (روان‌شناسی تربیتی) از دید کثیری از دست اندرکاران پنهان مانده است . واقعیت این است که در مورد بسیاری نکته‏هـا، روان‌شناسی تربیتی هنـوز ناگزیر به کنـار هم قـرار دادن نظـریه هـای آموزشی و روان‌شناسی بـه صورت مجمـوعه های نامنسجمی است که در عمل به دشواری در قلمرو یکدیگر جای می‌گیرند و مبـادله می‌شوند (نت 1979)

معلمان خوب ، ‌خوب به دنیا نمی آیند ، بلکه ساخته می‌شوند . نمی توان فرض کـردکـه هـرکس می تواند تدریس کند . بر این مهم، به دانش و مهارت وسیعی نیاز است تا آموزش و یادگیری دانش‌آموز تضمین شود، خود را در اختیار یک پزشک ، وکیل و ; قرار نمی دهیم مگر آن که حداکثر اعتماد را به مهارت او پیدا کنیم . بنابراین نباید تصور کرد که بدون آن که مهارت خود را اثبات کنیم . کودکان به ما اعتماد پیدا خواهند کرد . هیچ کس مایل نیست تحت آموزش معلمی قرار گیرد که فاقد کفایت است

مـا اغلـب ، دربـاره این که معلمان برجسته چگونه مهارت‌های خود را به دست می آورند و کامل می‌کنند فکر نمی کنیم . البته ، معلمان خوب ، ‌غیر از مهارت‌هایی که در تدریس دارند از صفات فراوان دیگری نیز برخوردارند . آن‌ها درباره دانش‌آموزان خود اطلاعات زیادی دارند . از کار با دانش‌آموزان لذت می برند و درباره موضوع درس خویش مطلع اند و به تدریس علاقه دارند . روان‌شناسی تربیتی برای این به وجود نیامده است که شما در یک موصوع درسی خاص صاحب تخصص شوید

حرفه پیچیده و دشوار معلمی احتیاج به هنرمندی و اطلاعات علمی دارد . تدریس هنرمندانه مسلماً با عواطف و ارزش‌ها ، و همان طور که برخی گفته اند با روح معلم خوب آمیخته است . برخی از معلمان چنان در کار خود غرق می‌شوند که به نقاشان درحالت خلق آثار هنری، شباهت پیدا می‌کنند . معلمان خوب خلاق هستند و مشکلات خود را با ابداع روش‌های تدریس و تدوین مواد آموزشی مناسب حل می‌کنند . تعلیم و تربیت درمقام علم از روان‌شناسی ، جامعه شناسی  ، مردم شناسی ، عادت شناسی و بسیاری علوم دیگر بهره می‌گیرد تا موجبات تدریس کارآمد را فراهم سازد. معلمان در فرآیند تدریـس از روش هـای علمـی متعددی مانند تولید فرضیه ، آزمایش فرضیه و مشاهده نتایج استفاده می‌کنند . در تدریس خوب ،‌ علم و هنر به طور پیچیده در هم تنیده اند

تدریـس خـوب فقـط ایـن نیسـت کـه توانائی های ذهنی دانش‌آموزان رشد داده شود (اورتسون و اسمیلای 1987) . معلمان کارآمد می توانند از آغاز کار رابطه خوبی با دانش‌آموزان خود برقرار سازند . آن‌ها با آزادی و به آسانی با عضای کلاس برخورد می‌کنند و دانش‌آموزان ، آن‌ها را معلمانی صمیمی و قابل اعتماد می یابند (راجرز 1983) . آن‌ها به جای رقابت ، بر همکاری که تجارب یادگیری مثبت تری را برای دانش‌آموزان در بردارد تأکید می‌کنند به جای محصول یادگیری ، فرآیند یادگیری مورد تأکید آن‌هاست (جانسون 1988) . هدف کلی و مهم معلمان کارآمد بهبود رابطه بین دانش‌آموزان و رشد دایمی عزت نقس در ایشان است . معلمان کارآمد رشد خود پنداره را در دانش‌آموزان خـود درک می‌کنند و فعالیت‌های کلاس را به نحوی سازمان می‌دهند که موجب شکل گیری خود پنداره مثبت در ایشان شود

از سوی دیگر علاوه برخود دانش‌آموزان و معلمان آن‌ها مسایل دیگری هم هست که بر یادگیری تأثیر می گذارد مسایلی که در سال‌های اخیر بیشتر بدان پرداخته می‌شود . مواردی از قبیل نابرابری‌های اجتماعی و فرهنگی ، محیط داخلی مدارس ، محیط مدارس ، محیط اجتماعی کودک در آن مشغول یادگیری است و ; که از آن جمله است رابطه ای که کودک و معلم با یکدیگر برقرار می سازند

پژوهش‌ها مختلفی به بررسی رابطه میان فرآیندهای شناختی و همچنین ارتباط آن‌ها با پیشرفت تحصیلی مبادرت کرده اند . بین درجه بندی که معلمان از آفرینندگی دانش‌آموزان به عمل آورده اند با همجنس بودن معلم رابطه داشته است (هولند 1959) و پژوهش‌ها دیگری نشان می دهد که معلمان دانش‌آموزان همجنس خود را بهتر ارزیابی کرده اند ،‌ البته در حیطه عاطفی (کروپلی 1967) . از طرف دیگر به نظر می رسد که فعالیت‌های شناختی نظیر تبادل کلامی اطلاعات ، درک مطلب و ; بین دانش‌آموزان و معلمان همجنس او بهتر صورت می‌گیرد . از سوی دیگر کودکانی که دارای مشکلات عاطفی و روان شناختی بوده اند ، بهتر توانسته اند در مقابل معلمان همجنس پاسخ‌های خود را ارایه کنند تا معلمان غیر همجنس

الف ـ بیان مساله

موفقیت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در طی پژوهش‌ها و پژوهش‌های مختلفی که تاکنون صورت گرفته است به عوامل مختلفی چون: رابطه معلم با دانش‌آموزان ، برنامه درسی ، محتوی ، روش تدریس و از این قبیل نسبت داده شده است . اما در این میان رابطه دانش‌آموزان با معلم در این پژوهش بیشتر مورد بررسی قرار دارد

شاید نظریه قدیمی گماردن معلمان زن برای تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی ، امروزه خیلی کاربرد نداشته باشد و این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که آیا دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی با کدام یک از معلمان مرد یا زن بهتر پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهند و آیا بهتر است که در آینده برنامه درسی این افراد به گونه ای طراحی شود که معلمان همجنس به تدریس بپردازند و یا معلمان غیر همجنس

 

هدف پژوهش

در چند سال اخیر که فکر تجدید نظر در برنامه های تحصیلی و روش اجرای آن‌ها به میان آمد همواره این نکته در مد نظر بود که چه عواملی در مرحله اجرای برنامه های آموزش و پرورش باید وجود داشته باشد تا هدف های نهایی تعلیم و تربیت در تمام جهات به نحو مطلوب تأمین شود

در جست و جوی این عوامل آن چه بیش از همه جلب توجه می‌کند وجود معلم بوده است زیرا به هیچ تردید کلیه دستگاه‌های فرهنگی مصروف بر این است که دو رکن مهم مدرسه یعنی «معلم» و «شاگرد» در شرایط مناسبی در برابر هم قرار گیرند و شاگرد به راهنمایی و همکاری معلم خود به سوی اهداف نهایی تعلیم و تربیت سوق داده شود

پس در این نکته خلافی نیست که معلم قوی ترین عامل اجرای برنامه است و اوست که می تواند یک برنامه ناتمام و ناقص را برای شاگردان خود جالب و سودمند کند و هم اوست که به سبب بی خبری با عدم علاقه ممکن است بهترین برنامه را به بدترین صورت اجرا کند

اعتقاد راسخ به این حقیقت راقم این سطور را در کنار مسئولان تربیت قرار داده و بر آن می دارد که هر برنامه ای را با نمونه هایی از روش صحیح تعلیم تربیت مختلف همراه ساخته تا مجریان برنامه را سریع تر آسانتر به هدف مطلوب برسانند . بنابراین هم در محیط های آموزشی و تربیتی (به خصوص کودکستان و مدرسه) آموزگاران و مربیان این کلاس‌های مهم تربیتی باید افراد لایق و شایسته باشند تا امر تربیت و تعلیم بدون هیچ مشکلی و به نحو مطلوب تحقق یابد . از آن جا که نقش و تأثیر مثبت زن در امور تعلیم و تربیت به خصوص در مقطع کودکستان و دبستان روشن می‌شود

بنابراین ضروری می‌کند که این موجود فرشته خو که جلوه ای از جمال و جلال خداوند و مایع آسایش و آرامش جامعه کوچک (خانواده) و جامعه بزرگ مدرسه را فراهم می‌کند در جایگاه خود گمارده و مسئولیت تعلیم و تربیت در مقطع دبستان (ابتدایی) بیشتر به دوش بکشد درواقع مسئولان باید سعی کنند از وجود این موجود فرشته خو و بی ادعا که امور تعلیم و تربیت را با جان دل پذیر است . بیشتر در مقطع ابتدایی استفاده کنند تا جامعه انسانی به سوی تعالی و تکامل و سعادتمندی هر چه بیشتر نزدیک تر شود

هدف از بررسی حاضر شناسایی تأثیر جنسیت معلمان بر روی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوم ابتدایی است تا با نتایج به دست آمده راهکارهای اجرایی برای گسترش و یا عدم توسعه حضور یکی از دو جنس برای تدریس پسران ارایه داد

 اهمیت و ضرورت پژوهش

اگر بخواهیم اهمیت ضرورت پژوهش را دریابیم لازم است به اهمیت تعلیم و تربیت اشاره کنیم . در این جهت کافی است روز اول مهر را در نظر بگیریم که آن روز چگونه چهره شهر عوض می‌شود و در شهر غوغایی برپا می‌شود همه خانواده ها در تلاش هستند که اولین روز مدرسه فرزندشان سر وقت در مدرسه حاضر شود . چه بسیار پدران و مادرانی که امروز برای اولین بار فرزند خود را به مدرسه می فرستند و چشم نگران امروز و فردا و آینده او هستند

شاید اندک باشند کسانی که به امر آموزش و پرورش بی توجه اند ،‌ و اکثریت قریب به اتفاق پدرها و مادرها‌ ، بر خود فرض و واجب می دانند که فرزندشان حتماً به مدرسه رفته و تحصیلات متوسطه را تا آن جا که امکانات و توانایی وجود دارد بخواند تا برای خود چیزی شود و از قبل این خیری نیز به جامعه خود برساند

امروز چه بسیار پدر و مادرانی هستند که از دهان خود زده ، تا فرزند بیاموزد و چگونه ادب و آداب آموخته و راه  و رسم زندگی را فراگرفته ، گرمی و سردی چشیده و خلاصه مرد زندگی شود . و در راه تعالی و تکامل گامهای مثبتی بردارد و اگر انسان در  جهت تکامل گام بردارد و در جایگاه خود (یعنی مدار انسانیت) قرار بگیرد ، زمانی است که سعادت کل جامعه تأمین می‌شود و به خصوص این که آن زمان همه هستی به کمال رسیده است

چون که در جهان بینی اسلامی انسان مقام بسیار بالایی دارد . نماینده خدا بر زمین ، مسجود فرشتگان و گل سرسبد عالم خلقت است

اینها همه به خاطر استعداهایی است که خداوند در درون انسان به ودیعت نهاده اگر در حیات او شکوفا شود از فرشته بالاتر خواهد بود

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند        ببین تا چه حد است مقام آدمیـــــت

شکوفایی استعدادها تنها در سایه تعلیم و تربیت صحیح میسر است و اصولاً برای تربیت تعریفی بهتر از شکوفا کردن استعدادهای درونی نیست و از این جا معلوم می‌شود نقش تربیت و نهادهای تربیتی و مربی در زندگی انسان ها چه حد مهم است و در این خصوص زن جایگاه ویژه ای دارد . (ناصر مکارم ، بهمن ماه 1370)

تربیت و آموزش و پرورش اگر به معنی واقعی خود اعمال شود در دوران کودکی و با دلبستگی و اخلاص و ایمان همراه باشد بدون شک در تعالی و تکامل روحی و جسمی و اجتماعی انسان مؤثر خواهد بود . به خصوص این که مسایل و مطالب آموزشی و تربیتی با علوم عصر تطبیق داده شود و با اصول مبانی تربیت اسلامی همراه باشد بدون شک این شیوه در دل و جان تربیت شونده مؤثر خواهد بود و او را به تعالی و تکامل و سعادت ابدی خواهد رسانید . اولیاء‌ و مربیان و نهادهای آموزشی باید به این نکته توجه داشته باشند تا امر تربیت و تعلیم بدون هیچ مشکلی به نحو مطلوب تحقق یابد . و در این جهت هماهنگی بین عوامل متعدد تربیت و تعلیم که غالباً از خانواده آغاز شده، یعنی نیازهای عاطفی کودک را خانواده تأمین می‌کند . مدرسه و محیط های آموزشی به امور علمی و فرهنگی اهمیت می‌دهند و محیط های اجتماعی دیگر نیازهای اجتماعی را تأمین می‌کند هر یک از این عوامل برای خود راه خاصی را طی می‌کند

اگر بین برنامه های تربیتی و قوانین طبیعت و نیازهای فطری کودک از یک سو و بین عوامل مختلف مانند خانواده و مدرسه و محیط اجتماعی از سوی دیگر هماهنگی باشد هیچ مشکلی در مسیر تربیت پیش نخواهد آمد و این نکته را زنان بیشتر در می یابند . از آن جا که برای دانش‌آموزمقطع ابتدایی دور بودن از محیط خانه و خانواده تا حدودی غیر قابل تحمل است و خلاء زیـادی را حـس می‌کند ، گماردن زنان در مقطع ابتدایی این خلاء‌ را پر می‌کند و محیط خشک مدرسه را تبدیل به محیط گرم خانوادگی می‌کند و انگیزه آموزشی را در دانش‌آموزان بیشتر می‌کند و به علاوه این که در بهداشت و سلامتی جسم و جان دانش‌آموزان نقش مؤثر ایفا می‌کند و امنیت روانی را در مدرسه حاکم می‌کند در نتیجه تأثیر مثبت حاصله از این به جامعه تزریق می‌شود و جامعه به سوی سعادت رهنمون می‌شود. بنابراین پی بردن به این نکته که نقش زنان در پیشرفت جامعه چقدر است ، مشت نمونه خروار است ، و نتیجه بررسی های این پژوهش ، این حقیقت را روشن می‌کند و این مساله از اهمیت بالائی برخوردار است

فرضیه های پژوهش

الف : فرضیه اصلی :

بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم مرد با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم زن درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد

 

ب : فرضیه های فرعی :

1ـ بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم مرد در درس املا و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم زن  در همان درس درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد

2ـ بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم مرد در درس ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم زن  در همان درس درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد

3ـ بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم مرد در درس جمله نویسی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدایی دارای معلم زن  در همان درس درجامعه آماری تفاوت معنی داری وجود دارد

 

 متغیرهای پژوهش

الف : متغیر مستقل :

جنسیت معلمان

ب :  متغیر وابسته :

پیشرفت تحصیلی

پ :  متغیر کنترل :

مقطع تحصیلی دانش‌آموزان (ابتدایی)

 

تعاریف عملیاتی

1ـ پیشرفت تحصیلی :

منظور از پیشرفت تحصیلی در این پژوهش نمرات تحصیلی (معدل کل و نمرات درس به تفکیک) دانش‌آموزان است که در صورت بالا بودن از 17 آن را برجسته تلقی کرده بین 14 تا 17 را متوسط و کم‌تر از 14 ، ضعیف ارزیابی می‌شود

2ـ مقطع ابتدایی :

مقطع ابتدایی در نظام آموزش و پرورش مقطعی است که بالاتر از کودکستان و پائین تر از راهنمایی قرار دارد و جایی است که در آن نوشتن و خواندن به کودک می آموزند و هدف این مقطع در کنار تعلیم و تربیت آماده کردن اطفال برای زندگی است . به نحوی که قوای بدنی و روحی و دماغی طفل به طور کامل برای زندگی پرورش یابد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان در word

مقدمه
بیان مسئله، هدف وفرضیه
فرضیه
تعاریف عملیاتی
«مطالعه منابع مربوطه به موضوع مورد تحقیق»
«روش اجرای تحقیق»
آزمودنیها
«طرح پژوهشی»
«ابزار اندازه گیری»
«روش جمع آوری اطلاعات»
یافته های پژوهشی
بحث درباره یافته ها
محدودیتها
پیشنهادات وکاربرد
خلاصه ونتیجه گیری
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان در word

1- انجمن اولیاء ومربیان جمهوری اسلامی ایران ، مجله پیوند، شماره های 168- 169- 170- 171- 172- 173
2- سادات، محمد علی، اخلاق اسلامی، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، تهران ، چاپ دوازدهم با تجدید نظر ، بهار 1372
3- کریمی ، یوسف، جزوه روانشناسی اجتماعی آموزش وپرورش ، 1372
4- معیری، محمد طاهر، مسائل آموزش وپرورش ، انتشارات امیر کبیر
5- مفیدی ، فرخنده ، آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی ، پیام نور.

مقدمه

پژوهش وکنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است ومیل به شناخت وارضاء آن حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است. لذا پیشرفتهای چشمگیری درکلیه زمینه های علمی فعلی حاصل این حس سیری ناپذیر کسانی است که زندگی خود را وقف جامعه بشری کرده ومی کند. توسعه وپیشرفت کشورهای غربی حاصل میزان اهمیتی است که این کشورها به تحقیق وپژوهش قائل هستند. در این دیار روح علمی همان شناختن ودر یافتن عمیق روشها وشیوه هایی بوده است که بشر برای پیش بردن علم بکار بسته است. این امر نه تنها از نادانی وسرگردانیهای آنها کاسته بلکه موجب شده است که در برآورد حوادث دقیق تر و مسئدل‌تر ودر انجام امور مجهز تر ودر یافتن مواد جدید با کیفیت بهتر موفق‌تر باشند. واما نقص عمده در کشورهای نو‌خاسته ، بی خبری از شیوه های شناختن ودانستن است. توجه سطحی به مسائل وبرداشت عامیانه از آنها بدون آشنایی به مبانی علمی راههای صحیح ، در این کشورها موجب ضلالت وگمراهی شده است. واین کشورها را در دور وتسلسل نادانی گرفتار نموده است

تحقیق حاضر بدین علت صورت گرفته است تا یکی از مشکلات عمده مدارس را که همچنان حل ناشده باقی مانده است بررسی نموده ودر صورت امکان روزنه ای را در راه گشایش آن پیدا نماید. عنوان این پژوهش عبارتست از : « بررسی نظر مدیران مدارس شهر کرج «ناحیه 3» در مورد میزان همکاری والدین با مدارس در حل مشکلات تربیتی یا اخلاقی دانش آموزان » . وهمانطور که از عنوان این تحقیق استنباط می شود درصدد آنیم که علاوه بر انجام یک تکلیف دانشگاهی حداقل در دوران خدمت خود در نهاد مقدس آموزش وپرورش از نتایج آن در چگونگی راه حل مشکلات دانش‌آموزان سود جسته ودرنتیجه آنچنانکه شایسته فرزندان این مرزوبوم باشد اداء وظیفه نمائیم زیرا جامعه کنونی ما بدلیل خصومتهای غربی ونادانیهای عده زیادی از مسلمانان در خارج وداخل کشور ونیز مشکلات اقتصادی دچار مسائل ومشکلات زیادی از جنبه های تربیتی واخلاقی شده است. که اگر بزدوی در این مورد راه چاره ای را نجوئیم متحمل بهای گزافی خواهیم شد

وهمانطور که می دانیم مدرسه به عنوان سازمانی که مسئولیت تربیت فرزندان جامعه را بر عهده دارد باید با روشنگری وروشن بینی علل وراههای حل مشکلات را شناسایی وبا انها به نحو تخصصی برخورد نماید. پس قبل از هر چیز عنایت کارگزاران ومسئولین آموزش وپرورش ونیز دولت جمهوری اسلامی ایران را در جهت تامین هزینه های این تحقیقات طلب می کند. زیرا مبارزه دشمن همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مبارزه فرهنگی است. اگر ما در جنگ تحمیلی در مصرف سرمایه های کشور جهت حفظ کیان اسلام خود هیچ دریغی نداشتیم چرا امروز در شبیخون فرهنگی که از جنگ رو در رو بسیار خطرناکتر است از خرج کمترین سرمایه ها مضیقه کنیم؟ چرا ادارات آموزش وپرورش ما هیچگونه تحقیقی را در راه شناسایی مشکلات دانش آموزان انجام نداده است؟ چرا مسئولین تعلیم وتربیت هنوز نتوانسته‌اند همکاری جدی والدین را دررفع مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان ومدرسه جلب نمایند

به نظر حقیر بزرگترین مانع در این راه این است که جامعه ما به نتایج آنی وکوتاه مدت سرمایه گذاریها توجه دارد وهنوز پی به ارزش واهمیت سرمایه گذاری در آموزش وپرورش که ریشه ای و اساسی است نبوده است . چنانکه کمینیوس یکی از بزرگان تعلیم و تربیت مورد سرمایه گذاری در آموزش و پرورش می گوید : اگر قرار باشد یک سکه طلا برای شهر سازی ، تأسیسات نظامی، تهیه اسلحه ، مهمات وغیره خرج شود چرا نباید صد سکه برای آموزش وپرورش اطفال هزینه گردد

دراین پژوهش تاثیر همکاری والدین ونیز تاثیر کلاسهای آموزش خانواده در میزان همکاری آنان با مدارس موردنظر است و بررسی بیشتر در موردلزوم تشکیل کلاسهای آموزش خانواده وآشنا نمودن والدین به شیوه های تربیت فرزندان ودر نتیجه ایجاد هماهنگی بیشتر بین دو نهاد خانواده ومدرسه می باشد

در تحقیقاتیکه به عناوین مختلف در رابطه با ایجاد اعتماد به نفس در کودکانی که والدین آنان بیشتر با مؤسسات آموزش وپرورش در تماس بوده اند. ومیزان موفقیت آنان حتی در کودکانی که از نظر هوشی ضعیف بوده اند وتحقیقات بزرگانی چون فروبل واینکه کودک در یک محیط غنی وسرشار می تواند علایق خود را از طریق تجربه آموزی وفعالیت شخصی رشد دهد. مشوقی بود که ما را به این تحقیق وا داشت

بیان مسئله، هدف وفرضیه

از آنجایی که مدرسه سازمانی است که مسئولیت اصلی تعلیم وتربیت فرزندان هر جامعه ای را بر عهده دارد وزندگی در جامعه کنونی بدون تعلیم وتربیت عمومی غیر ممکن می باشد وبخصوص اینکه پدران ومادران بدلیل مشغله فراوان ویا بدلیل اعتمادی که نسبت به مدارس احساس می کنند بیشترین مسئولیت را بر دوش مدرسه می اندازند. لذا مشکلات مدارس در این امر مهم صد چندان می شود تا آنجایی که حتی خانواده ها در بسیاری از موارد از فرزندان خود به مدارس شکایت می برند و از نحوه رفتار فرزندان خود گلایه می کنند

ولی آیا انجام این مسئولیت خطیر از مدارس وکارکنان آنها به تنهایی بر می آید ویا اینکه باید چاره ای جست ؟

مشکلات درسی وآموزشی وتربیتی واخلاقی متاسفانه با تمام جدیتی که دست اندر کاران تعلیم وتربیت پیش گرفته اند روز بروز بیشتر می شود. تبلیغات ضد فرهنگی که به عناوین و شکلهای مختلف خود را جلوه‌گر می سازند از طرفی «تمایل بشر به اطاعت از نفس اماره وجنبه منفی گرایی وی» ما را هشدار می دهد اگر چنانچه بی‌تفاوت باشیم بهای سنگینی را متحمل خواهیم شد که چه بسا از عهده آن بر نیائیم

امروز در جهان غرب که خود را در منجلاب فساد غرق کرده اند فریاد ها بلند است وفساد اخلاقی زندگی آنان را متلاشی نموده است ووقاهت به جایی رسیده است که مجلس انگلستان ازدواج هم جنس را برای مردان آزاد اعلام کرده است.  رسمی که حتی در پست ترین حیوانات هم دیده نمی شود روگردانی از روشهای اصیل انسانی و حاکمیت بی بند وبار وافسار گسیختگی در کشورهای مترقی سبب شده است که روز بروز برتیرگی دلها افزوده شود وآن نور معنوی که سبب روشنایی دلها و آرامش قلبهاست به کلی از میان برود واصول وموازینی که لازمه حیات سالم انسانی است زنگار فراموشی بگیرد

تا آنجایی که امروزه کمتر اندیشمند بصیر ومتفکر آگاهی حتی دردیار غربت انسانیت یافت می شود که از این انحطاط حاکم به جهان شکوه نکند

آثار ومراتب سقوط اخلاقی تنها به گسترش ظلم وجنایت قدرتمندان در حق ملتهای دیگر محدود نمی شود بلکه در داخل مرزهای همین کشورهای به ظاهر پیشرفته ، مرگ  ارزشهای اخلاقی سبب بروز بحرانهای عظیم معنوی شده وپشت انسان جدید را خم کرده است. انسانی که تا این حد به انحطاط رفته ارتکاب به زشتیها برای او کار مشکلی نخواهد بود. حضرت امام هادی (ع) می فرمایند : « مَن هَانَت علیهِ نَفسهُ فَلا تامَن ثمرهُ » کسی که در نزد خود خوار شود خوار شود ( احساس کرامت وشخصیت اخلاقی نکند ). از شر او ایمن مباش

لذا مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان در مدارس ونیز تبلیغاتی که از طریق کانالهای تلویزیونی کشورهای همسایه بعنوان بوقهای تبلیغاتی غرب در جهت اشاعه بی بند وباری وفساد اخلاقی صورت می گیرد. وبعلاوه وارد کردن فیلمهای ویدیوئی وعکسهای مبتذل که بطور وسیعی فکر کودکان ونوجوانان را مغشوش کرده وافکار ناصحیح را به آنها القا  می کند ما را بر آن داشت که راهی را جویا شویم که بتوانیم حداقل از وسعت این مشکلات بکاهیم

هدف ازاین تحقیق این است که با همکاری والیدن بتوانیم در مدارس محیطی سالم واسلامی را بوجود آوریم وبا شناخت بیشتر دانش آموزان وایجاد هماهنگی بین خانه ومدرسه در جهت رفع مشکلات آنان بکوشیم

 

فرضیه

الف – همکاری والدین با مدرسه در رفع مشکلات یا اخلاقی دانش آموزان رابطه ای مثبت دارد

ب- همکاری والدین با مدرسه در رفع مشکلات تربیتی یا اخلاقی دانش آموزان رابطه‌ای خنثی دارد

ج – همکاری والدین با مدرسه در رفع مشکلات تربیتی یا اخلاقی دانش آموزان رابطه‌ای منفی دارد

تعاریف عملیاتی

والدین : پدر و مادر و یا هر کسی که سرپرستی دانش آموز را به عهده دارد

مسئولین مدارس : مدیر ،معاون ، معلمین ، مشاورین و مربی امور تربیتی مدرسه

دانش آموزان : کلیه دانش آموزان مقطع ابتدائی سن 7 تا 12 سال

مشکلات تربیتی و اخلاقی : کلیه نارسائیها و کمبودهایی که منشاء آنها موضوع تربیتی و اخلاقی است

کرج : شهر کرج

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی واخلاقی دانش آموزان در word

صاحبنظران تعلیم وتربیت بر این عقیده اند که والدین با همکاری وکمک به معلمان در زمینه پیشرفت تحصیلی فرزندان خود می توانند بسیار مؤثر واقع شوند. این مسئله بخصوص در دوره ابتدایی بسیار حائز اهمیت است. تحقیقات متعدد نشان می دهد پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که والدین آنها افرادی آگاه وبا سواد هستند وبهتر به راهنمایی آنها می پردازند بیشتر است. در تحقیقی که بوسیله ( بی لتیل) وهمکارانش (1973) انجام شده است ، تفاوت دانش آموزان از لحاظ سن « سطح تحصیلات والدین وثبات وپایداری خانوادگی آنها » مورد بررسی قرار گرفته است

محققان به این نتیجه رسیده اند که والدین با سواد وخانواده با ثبات « کودکانی با پیشرفت تحصیلی بیشتر» دارند. تحقیق دیگری که توسط ( الیزابت بنیک) در زمینه تاثیر روشهای تربیتی در رشد استعدادهای متفاوت عقلانی انجام شده است. نشان می‌دهد مادرانی که از نظر کلامی قوی تر هستند وموقعیتهای بهتر یا محرکهای کلامی بیشتری برای فرزندان خود فراهم می کنند. مثلا به فرزندانشان فرصت می دهند که در بحثهای خانوادگی شرکت کنند وبندرت آنها را به دلیل ضعف تکلم تنبیه می کنند برای فرزندان خود کتاب داستان بیشتری می خرند وبرای کمبود پیشرفت در مدرسه دانش آموزان را بطور سازنده مورد انتقاد قرار می دهند فرزندان آنها پیشرفت بیشتری دارند

تحقیق دیگری در زمینه روشهای تربیتی والدین وپیشرفت تحصیلی فرزندان توسط (ریموند کتل) و (دیامن بارتن) (1972) انجام شده است

هدف این تحقیق بررسی این نکته بوده که آیا رفتار والدین در پیشرفت تحصیلی کودکان موثر است یا نه ؟ نتیجه کلی این بود که اولا : رفتار والدین با فرزند در قدرتهای شناختی از جمله پیشرفت تحصیلی مؤثر است ، این تاثیر در همه درسها وجود داشته است. ثانیا : سختگیری ومحبت بیش از حد والدین به فرزندان موجب عقب ماندگی تحصیلی می شود

تحقیق دیگری که توسط ( کلاس) و ( سوزان کری) در سال 1968 درباره کودکان قبل از دبستان تا کلاسهای ابتدایی انجام شد ، افراد مورد مطالعه 62 کودک از خانواده های محروم یکی از شهرهای ایالت تنسی امریکا بودند

گروه کنترل برای مطالعه نیز از یکی از شهرهای مشابه انتخاب شده بود. گروه آزمایش را به مدت ده هفته طی دویا سه تابستان متوالی آزمایش کلاسی دادند. بعلاوه دیدارهایی با خانواده های کودکان در منازل آنان صورت گرفت که طی آن در زمینه کار با کودکان آموزشهایی بویژه به مادران داده شد

این تجارب به منظور بوجود آمدن نگرشهای مثبت نسبت به پیشرفت تحصیلی وبالابردن توانائیهای هوشی کودکان ترتیب داده شده بود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تاثیر آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول در word

بیان مساله
اهمیت و ضرورت موضوع
ویژگی های رشد در کودکان پنج تا شش ساله
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف متغیر ها
لزوم برداشتی نو و دیدی تازه
آموزش و پرورش قبل از دبستان در ایران
انواع دوره های پیش دبستانی و ویژگیهای برنامه های آنها
اهداف آموزش و پرورش قبل از دبستان
دوره اساس یا قصد کلی دوره پیش از دبستان
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
روش نمونه گیری (تعیین حجم نمونه)
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تحلیل داده ها
روش ارائه یافته ها
تجزیه و تحلیل داده ها
بحث و نتیجه گیری
فرضیه
مشخص کردن فرضیه
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تاثیر آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول در word

1-آدگافور ، آموختن برای زیستن ، مجید رهنما ، سال 1354
2-اسپارگ ، برنارد ، آموزش در دوران کودکی ، حسین نظری نژاد ، انتشارات آستان قدس رضوی ، سال 1366
3-آقازاده ، احمد ، آ. پ تطبیقی ، جلد اول و دوم ،‌چاپ اول ، انتشارات پیام نور
4-آناستاری ، تفاوت های فردی ، مترجم : جواد ظهوریان ، چاپ دوم ، انتشارت آستانه قدس رضوی ، سال
5-پژوهش های آموزشی ، پائیز 1370 ، دفتر پژوهشی وزارت آ.پ
6-سره ، صغری ، «مجله رشد معلم ویژه دبستان و پیش دانشگاهی» ، سال دوازدهم
7-عیسی زاده منشی ، مصطفی ، تاثیر دوره آمادگی بر بر پیشرفت تحصیلی ، کلاسهای چهارم و پنجم ، پایان نامه فوق لیسانس ، دانشگاه تربیت معلم تهران ،
8)مصدقی ، مجتبی ، «مجله رشد معلم ویژه دبستان و پیش دبستان » دوره ششم ، سال 72-1371
9-مفیدی ، فرخنده ، آموزش و پرورش پیش دبستانی ، چاپ اول ، انتشارات پیام نور سال
10-وزارت آموزش و پرورش ، طرح کلیات نظام جدید ، انتشارات وزارت آموزش و پرورش خردادماه 67

بیان مساله

کودکان گلهای زندگی هستند که اگر نور خورشید تربیت به آنها بتابد و اگر از جویبار آگاهی آب بنوشند و باز هم اگر مورد توجه ،‌لطف و نوازش کافی قرار گیرند عطرشان باغ زندگی را فرا می گیرد ، اگر چنین نباشد ، کویری را بوجود می آورند بی بروبار که نه باغ ، بلکه خارستان است و اولین سنگ بنای سازندگی شخصیت کودکان و در نهایت سازندگی اجتماع در  همین سالهای اولیه گذاشته می شود و لذا هم از نظر کیفی و هم از حیث کمی این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است

بنا به سفارش نبی اکرم (ص) که می فرماید (العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر) که دانش در کودکی مانند نقش بر سنگ است [1]. و یا غزالی اشاره ای به این مطلب دارد که (هر کار که عظیم بود ، تخم آن اندر کودکی افکنده باشند [2])

در این راستا فردریک فروبل آلمانی سیستمی از بازیهای آموزشی را برای کودکان ابداع کرد و برای نخستین بار کودکستانی را در سال 1837 در بلانکبرک آلمان  بنا نهاد و در سال 1855 اولین کودکستان در آمریکا توسط کارل شورز تاسیس شد

در نیم قرن اخیر ، آموزش و پرورش پیش دبستانی (کودکستان –مهدکودک )در کشور ما ضرورت پیدا کرد و از سال 1298 در تهران و بعضی از کشورهای دیگر مانند ایران کودکستانهایی تاسیس شد و می توان گفت اولین کودکستان ایران در سال 1303 در شهر تبریز در محله صفی بازار توسط جبار باغچه بان به نام باغچه اطفال تاسیس شد[3]

در سال 1307 در شیراز تاسیس شد و مخصوص کودکان مرفه بود و اولین امتیازی که از طرف وزارت معارف و اوقاف صنایع مستطرفه برای تاسیس کودکستان ها صادر شد و به نام خانم برسابه هوسپیان در تاریخ 31/4/1310 بود و این سال سرآغاز جدیدی درتاریخ آموزش های پیش دبستانی در ایران بود که مخصوص کودکان 7-4 سال بود که در سال 1335 طبق آئین نامه ای سن کودکان 6-3 سال قید شد و تا سال 1322 کودکستان در ایران وجود داشته است و تا سال 1371 تعداد آنها به 4114 باب رسید و در کشور بنین نیز دوره دو ساله پیش از دبستان که کودک از سن 3 سالگی شروع می کند و تا سن 5 سالگی ادامه می یابد در این دوره مطابق علاقه و استعدادش تحصیل می کند[4]

آموزش و پرورش در مرحله پیش از دبستان از دیر باز در کشور ، بعنوان یک مرحله آموزش مطرح بوده است . یعنی از همان زمان که برنامه ریزی در امر تعلیم و تربیت کودکان در دوره دبستان به طور جدی مورد توجه قرار گرفته مساله تعلیم و تربیت کودکان در سالهای اولیه پیش از دبستان که باید آن را سالهای سازندگی و تشکیل دهنده بسیاری از صفات و خصوصیات کودک نامید نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است با توجه به اینکه انسان اولین ارتباط اجتماعی خود را با محیط اطرافش از دوران طفولیت آغاز می کند و اولین درسهای زندگی فردی و اجتماعی را در این سن می آموزد . لذا این سن ضرورت توجه بیشتر را می طلبد و هویدا است ذهن کودک همانند زمین مساعدی است که تاکنون کشتی در آن صورت نگرفته و بذری افشانده نشده است . بنابراین در چنین زمین مساعدی هر بذری که افکنده شود پاسخ می دهد و زمینه رشد  آن با توجه به توانایی هایش فراهم می شود و حاصل این بذر تا پایان عمر در مزرعه ذهن کودک باقی می ماند و فرد از آن تاثیر می پذیرد و بر اساس آن عمل می کند و تغییر بنیادی آن بسیار مشکل و در مواردی غیر ممکن است . بنابراین برای اینکه کودک در مسیر صحیح تربیتی قرار گیرد باید آموزش او را از همان دوران کودکی آغاز کرد لیکن رشد روزافزون صنعت و جامعه صنعتی و تنگناهای اقتصادی موجب شده تا آنچنان که باید و شاید مسئولان با این موضوع برخورد جدی ننمایند . نگاهی گذرا به تغییر و تحولات آموزش و پرورش پیش از دبستان در طول بیش از نیم قرن گذشته نشانگر این است که وجهه نظرهای شخصی در این امر بیش از حقایق علمی و عینی و مسلم و غیر قابل انکار موثر بوده است

در طول تاریخ نگرش اندیشمندان درباره مقام محیط و جایگاه آموزش کودکان متفاوت بوده است . زمانی کودک مینیاتور افراد بزرگسال تلقی می شده و زمانی دیگر این اندیشه رواج داشته که کودک یک بزرگسال کوچک نیست بلکه به خودی خود اهمیت و ارزش دارد و از این رو باید نیازهای او را دریافت و در جهت ارضای آنها کوشیده ولی آنچه مهم است این است که آموزش و پرورش در دوره های پیش از دبستان خود مرحله ای است که برای رشد قوای جسمانی ، ذهنی ، عاطفی ، اعتقادی و اجتماعی کودک ضرورت دارد و از این می خواهیم بررسی نماییم که آیا

 

اهمیت و ضرورت موضوع [5]

اهمیت آموزش در دوران کودکی از دو جنبه مورد نظر است یکی حساسیت و سهولت اثر پذیری کودکان از محیط های آموزشی و دیگری دوام تاثیرات عمیق یادگیری ها در این دوران

و اهمیت این نوع آموزش در دوران اولیه کودکی به حدی محسوس و شایان توجه است که در آیات ، احادیث ، پژوهشهای علمی و برنامه های آموزشی مراکز پیش دبستانی کاملاً هویدا است و جان آموس کمینوس معتقد است که آموزش و پرورش در سالهای اولیه کودکی به بهترین وجه صورت می گیرد و تنها در صورت برخورداری از چنین آموزشی ، موقعیت های بعدی امکان پذیر است

از آنجا که بین رشد هوشی و تجارب اولیه کودکان رابطه وجود دارد مثلاً بنجامین بلوم معتقد است که حدود 50% از رشد هوشی بین زمان تولد تا 4 سالگی ، حدود 30%‌ ، بین سنین 4 تا 8 سالگی و 20% باقی مانده بین 8 تا 17 سالگی شکل می گیرد و لذا بایستی به دوران کودکی توجه خاص مبذول داشت پرواضح است که وجود مراکزی برای آموزش در سنین اولیه 6-3 سالگی با توجه به اهمیت آن در مراحل بعدی آموزش ضروری است و برطرف نمودن نیازهای فردی کودکان نیز از نقطه نظر حسی ، حرکتی ، عقلی ، اجتماعی وجود این مراحل را الزامی می کند

در مطالعه حاضر سعی بر آن است که تاثیر گذرانیدن دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبستان مورد بررسی قرار گیرد اما از آنجائیکه پیشرفت تحصیلی متاثر از عوامل فردی و خانوادگی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی است . لذا در حد توان تاثیر متغیرهای دیگری در کنار گذراندن دوره پیش دبستانی مورد بررسی قرار گرفته است

از این رو هدف کلی از این تحقیق بررسی رابطه بین متغیر گذراندن دوره پیش دبستانی و ویژگی های هوش ، آموزش ، خانواده دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول است

با توجه به اهمیت مسئله یکی از تکالیف اساسی ما آن است که بر کیفیت و ثمربخشی عمومی که دوره پیش دبستانی و دبستانی مهم ترین بخش آن است تاکید می کنیم

اگر به این مسئله نیز توجه کنیم که اکثریت بزرگی از کودکان دوره پیش دبستانی و دبستانی ما متعلق به گروه های محروم تر فرهنگی – اجتماعی هستند . ضرورت بهسازی و تحول آن در آموزش و پرورش و برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی کودکان دیگر ندارد لیکن باید عمدتاً بر کاهش نکات فرهنگی بین گروههای مختلف اجتماعی جذب کلیه کودکان پنج ساله محروم برای گذراندن یک تا دو سال دوره آمادگی و آموزش مهارت های اساسی و زبان آموزی و مفاهیم اولیه پایه ای ارتباط و همکاری مستمر مدرسه با خانواده های این کودکان و بهینه سازی فرهنگی و اجتماعی آنان مبتنی باشد


[1] -مفیدی ، فرخنده ، آموزش و پرورش پیش دبستانی ، چاپ اول ، انتشارات پیام نور ، سال 1372 ، ص

[2] -مفیدی ، فرخنده ، آموزش و پرورش پیش دبستانی ، چاپ اول ، انتشارات پیام نور ، سال 1372 ، ص

1-مصدقی ، مجتبی ، مجله رشد معلم ویژه دبستان و پیش دبستان ، دوره ششم ،72-1371 ، ص57

2-مفیدی فرخنده ، آموزش و پرورش پیش دبستانی ، چاپ اول ، انتشارات پیام نور ، سال 1372 ، ص41

[5] – مفیدی ، فرخنده ، آموزش و پرورش پیش دبستانی ، چاپ اول ، انتشارات پیام نور ، سال 1372 ، ص59-

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات مدون آموزشی معلم و کلاس درس ( تجربیات شخصی از کلاس درس و تدریس ) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تجربیات مدون آموزشی معلم و کلاس درس ( تجربیات شخصی از کلاس درس و تدریس ) در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجربیات مدون آموزشی معلم و کلاس درس ( تجربیات شخصی از کلاس درس و تدریس ) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تجربیات مدون آموزشی معلم و کلاس درس ( تجربیات شخصی از کلاس درس و تدریس ) در word

مقدمه    
برنامه ریزی طرح کار    
برقراری آرامش درکلاس درس    
ارتباط با دانش آموزان    
مشکلات ارتباط کلامی با دانش آموزان    
برقراری نظم در کلاس    
بایدها و شایدهای روابط کاری در کلاس درس    
کار کردن به صورت گروهی    
انواع مساعدت های یک معلم به یک دانش آموز    
الف- مساعدتهای درسی    
کمک به دانش آموزانی که در ریاضیات ضعیف هستند.    
کمک به دانش آموزان در یادگیری گروهی    
کمک به دانش آموزان در مرور مؤثر دروس    
کمک به دانش آموزان در قبول شدن در امتحانات    
کمک به دانش آموزان در خلاقیت    
کمک به دانش آموزان در نوشتن متون تشریحی و گزارش    
ب- مساعدتهای فکری و معنوی    
کمک به دانش آموزان فاقد اعتماد به نفس    
کمک به دانش آموزان در جبران شکست    
کمک به دانش آموزان در راه یابی به دانشگاه و یافتن شغل    
اصول ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان    
ارائه باز خورد رودررو به دانش آموزان    
دریافت باز خورد از دانش آموزان    
استفاده از بازخورد درارتقای یادگیری    
استفاده از منابع کمک آموزشی در تدریس    
بسته‌های آموزشی متناسب تهیه کنید    
استفاده از ویدیو در کلاس درس    
نهایت استفاده از کتابخانه    
استفاده از خود سنجی و هم کلاسی سنجی    
منابع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه تجربیات مدون آموزشی معلم و کلاس درس ( تجربیات شخصی از کلاس درس و تدریس ) در word

*براون، سالی و همکاران، ( 1387)، مهارتهای مهم تعلیم و تعلم، سعید خاکسار، تهران، نشر موزون، چاپ دوم

*نویسندگان: سالی براون، هلن هورن، کارولین ارلام، فیل ریس / مترجم: سعید خاکسار

*قلمرو برنامه درسی در ایران: ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب / پدیدآورنده: انجمن برنامه ریزی درسی ایران (به اهتمام) / ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) – 03 اسفند،

*ابعاد تفکر در برنامه درسی و تدریس / پدیدآورنده: قدسی احقر (مترجم) / ناشر: یسطرون –

*سنجش، اندازه‌گیری و ارزشیابی تحصیلی / پدیدآورنده: لیلا مغفوری / ناشر: هم پا – 12 مهر،

*چهار گام اساسی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی / پدیدآورنده: فرشته موسوی، محسن مالکی (نقاش) / ناشر: عابد – 21 آبان،

*دریچه ای به ارزشیابی تحصیلی دوره ابتدایی / پدیدآورنده: سهیلا حاجی اسحاق / ناشر: موسسه کورش چاپ – 06 مهر،

مقدمه

همان طور که می‌دانید، در سیستم نوین تدریس، اگر بخواهید در پوشش تمام زمینه‌های برنامه ی دروس سراسری موفق باشید، برنامه ریزی کامل یک ضرورت محسوب می‌شود. صرف وقت زیادی در این راستا تبدیل به طبیعت دوم شما خواهد شد. البته مواظب باشید که جایی برای مانور نیز باقی بگذارید- آموزگاران موقعی بهترین عملکرد خود را ارائه می‌دهند که واقعاً به موضوع درسی علاقه‌مند باشند و یا برای تفهیم مبحثی که پرداختن به آن، به ویژه در آن روز، حائز اهمیت است، از گوشه و کنار شاهد و مثال می‌آورند. به خود آزادی عمل بدهید تا برنامه ی کاری خود را در جهت واکنش نشان دادن به موضوعات روز تنظیم کنید، و با تلفیق آنچه دانش آموزان باید بیاموزند و آنچه شما به آن علاقه دارید، از کار خود لذت ببرید

برنامه ریزی طرح کار

1- اگر چه یک برنامه ریزی کلی برای طول دوره آموزش لازم است، اما عاقلانه نیست که طول دوره برنامه ریزی دقیق خود را به بیش از چند هفته تعمیم دهید. زیرا اگر چنین کاری کنید، ممکن است شرایط تغییر یابد و برنامه ریزی شما تناسب خود را از دست بدهد. یکی از مشخصات برنامه ریزی خوی، انطباق پذیری آن است

2- قبل از شروع برنامه ریزی، ابتدا از خود بپرسید چه مهارت‌هایی را شما باید یاد بدهید و چه چیزهایی را باید خود دانش آموزان یاد بگیرند. هر چند باشد، آموخته‌های آنان است که مبنای هر برنامه ی آموزشی را تشکیل می‌دهد

3- اطمینان حاصل کنید که اهداف و نکات آموزشی مورد نظر خود را به وضوح بیان نمایید. شاید بهتر باشد پس از ادای جمله «در واقع این برای شاگردان من مهم است;.»به این اهداف و نکات اشاره کنید

4- سطح توانایی مورد انتظار از دانش آموزان را از قبل پیش بینی کنید. مطمئن شوید برنامه ریزی شما به شاگردان خیلی زرنگ اجازه رشد بدهد، و همچنین نیاز شاگردانی را که توانایی کمتری دارند برطرف نموده و توانایی‌های آن‌ها را افزایش دهد

5- نحوه ارزشیابی خود را هرچه زودتر مشخص کنید. شیوه‌های مورد نظر خود را برای ارزشیابی مشخص نمایید. مطمئن شوید مواردی را که برای ارزشیابی در نظر دارید، با اهدافی که برای دانش آموزان در نظر گرفته‌اید به وضوح در ارتباط باشند. در روند ارزشیابی خود تنوع ایجاد کنید تا به شاگردانی که از قابلیت‌های متفاوتی برخوردارند، فرصت عرض اندام در یکی از گونه‌های ارزشیابی خود داده باشید

6- نتایج مورد نظر را مشخص کنید. بهترین راه برای این کار آن است که به شاگردان نشان دهید از آن‌ها چه انتظاری دارید. بررسی کنید که کدام یک از نتایج قابل ارزشیابی است و چه نمره ای باید برای آن قائل شد

7- در موقعیت‌های مناسب به موضوعات و مطالب غیر درسی بپردازید. هرگاه موقعیت ایجاب کرد، به مطالبی در زمینه ی تساوی فرصت‌ها، اقتصاد، اطلاعات بازرگانی و شهروندی بپردازید و موضوعاتی را که به برنامه کلاسی شما مربوط می‌شوند، ‌مهم‌تر جلوه دهید

8- مشخص کنید چه منابعی را در چه موقعی نیاز دارند. بهترین موقع برای انجام این کار در مرحله برنامه ریزی است،‌ زیرا در آن هنگام می‌توانید زمانی را برای یافتن منابع خاصی که به اهداف دانش آموزان و نتایج علمی مربوط می‌شوند، اختصاص دهید

9- برای رسیدن به اهداف آموزشی خود مهلت تعیین کنید. در اغلب موارد بهتر است در نیمه اول سال تحصیلی، ‌بیشترین حجم ممکن از مطالب درسی خود را پوشش دهید. با این کار وقت کافی خواهید داشت تا قبل از امتحانات نهایی، ‌دروس را دوره کرده و آمادگی شاگردان را افزایش دهید

10- غرایز حرفه ای و تجارب خود را به کار گیرید. وقتی بر اساس یک فرمول به تدریس می‌پردازید، در شما به راحتی احساس بی ارزشی و بی اختیاری ایجاد می‌شود. اما اغلب، ‌با کمی برنامه ریزی می‌توانید برای تدریس یک موضوع برای خود قالبی تهیه کنید، ‌و آن را حتی با محکم‌ترین ساختار‌های آموزشی قابل رقابت سازید

برقراری آرامش درکلاس درس

ارتباط با دانش آموزان

چه قدر خوب می‌شد اگر همیشه تمام شاگردان آرام می‌نشستند، ‌آماده یادگیری بودند و حواس آن‌ها جمع درس بود!اما این در ذات گونه‌های جوان انسانی نیست! در اینجا چند نکته برای غلبه بر فطرت انسان آورده شده است- اما فراموش نکند که هر شیوه بر افراد خاصی تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین شما هم شیوه خاص خود را پیدا کنید

1- در ابتدا هیچ کاری نکنید. در جای خود کاملاً بی حرکت و ساکت بایستید. ابتدا نزدیک‌ترین دانش آموز به وجود شما پی خواهد برد و سپس خبر رفته رفته به دیگران نیز خواهد رسید. قبل از این که تصمیم بگیرید تاکتیک دیگری را به کار ببندید، یکی دو لحظه صبر کنید!

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات تدوین شده در زمینه تدریس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تجربیات تدوین شده در زمینه تدریس در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجربیات تدوین شده در زمینه تدریس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تجربیات تدوین شده در زمینه تدریس در word

مقدمه    
نکاتی برای اولین روز تدریس در کلاس    
آشنایی با دانش آموزان    
نحوه تعامل معلّم و والدین    
برگزاری جلسات با اولیای دانش آموزان    
کنار آمدن با والدین بد قلق    
تدریس و امکانات کلاسی    
چگونه از منابع محدود کلاسی بهترین بهره برداری را انجام دهیم    
برنامه ریزی درسی در تدریس    
برنامه ریزی طرح کار    
برقراری آرامش درکلاس درس    
ارتباط با دانش آموزان    
مشکلات ارتباط کلامی با دانش آموزان    
برقراری نظم در کلاس    
بایدها و شایدهای روابط کاری در کلاس درس    
کار کردن به صورت گروهی    
چگونه از معلم یا استاد خود استفاده کنیم    
چگونه ازدیگران کمک بگیریم    
کمک گرفتن از معلمان و اساتید پس ازپایان ترم یا سال تحصیلی    
انواع مساعدت های یک معلم به یک دانش آموز    
مساعدتهای درسی    
مساعدتهای فکری و معنوی    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تجربیات تدوین شده در زمینه تدریس در word

* سالی براون، هلن هورن، کارولین ارلام، فیل ریس / مترجم: سعید خاکسار

*براون، سالی و همکاران، ( 1387)، مهارتهای مهم تعلیم و تعلم، سعید خاکسار، تهران، نشر موزون، چاپ دوم

*راه‌های غلبه بر ناکامی  / پدیدآورنده: واحد پژوهش انتشارات هنارس / ناشر: هنارس، عطش – 27 اسفند،

*اعتماد به نفس / پدیدآورنده: باربارا دی آنجلس، هادی ابراهیمی (مترجم)، زهرا جوادی زاده (ویراستار) / ناشر: نسل نو اندیش – 04 مهر،

*اعتماد به نفس برتر / پدیدآورنده: گیل لیندن فیلد، منصور فهیم (مترجم) / ناشر: رهنما – 07 آذر،

*اسرار اعتماد به نفس / پدیدآورنده: دیویدجوزف شوارتز، الهام السادات رضایی (مترجم) / ناشر: استاندارد – 12 بهمن،

*اعتماد به نفس / پدیدآورنده: سامویل اسمایلز، علی دشتی (مترجم)، مهدی ماحوزی (به اهتمام)

مقدمه

همان طور که می‌دانید، در سیستم نوین تدریس، اگر بخواهید در پوشش تمام زمینه‌های برنامه ی دروس سراسری موفق باشید، برنامه ریزی کامل یک ضرورت محسوب می‌شود. صرف وقت زیادی در این راستا تبدیل به طبیعت دوم شما خواهد شد. البته مواظب باشید که جایی برای مانور نیز باقی بگذارید- آموزگاران موقعی بهترین عملکرد خود را ارائه می‌دهند که واقعاً به موضوع درسی علاقه‌مند باشند و یا برای تفهیم مبحثی که پرداختن به آن، به ویژه در آن روز، حائز اهمیت است، از گوشه و کنار شاهد و مثال می‌آورند. به خود آزادی عمل بدهید تا برنامه ی کاری خود را در جهت واکنش نشان دادن به موضوعات روز تنظیم کنید، و با تلفیق آنچه دانش آموزان باید بیاموزند و آنچه شما به آن علاقه دارید، از کار خود لذت ببرید

نکاتی برای اولین روز تدریس در کلاس

فرصت دومی برای ایجاد اولین برداشت خوب وجود ندارد! برخورد اول با دیگران در هر کاری حائز اهمیت است، به ویژه بادانش آموزان جدید. یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید، «تا کریسمس فرا نرسیده لبخند نزن»، همیشه آسان‌تر است به مرور از خود ملایمت نشان دهید تا این که پس از آگاه شدن کلاس از انعطاف پذیری شما، رفتاری خشک در پیش بگیرید!

1 فراموش نکنید که خودتان را معرفی کنید؛ و در صورت لزوم نام خود را روی تخته سیاه بنویسید

2- انتظار خود از دانش آموزان را به صراحت برایشان بیان کنید؛ مشخص کنید که در کلاس درس چه کارهایی را می‌توانند انجام دهند و چه کارهایی را نمی‌توانند. چند قانون رفتاری ساده وضع کنید و در مورد آن‌ها جدی باشید. می‌توانید از خود دانش آموزان دعوت کنید پیشنهادات خود را در مورد وضع مقررات بیشتر ارائه دهند

3- هرچه سریع‌تر نام دانش آموزان خود را یاد بگیرد؛ دستوری که به طور مستقیم صادر شود،‌ بسیار مؤثر تر واقع می‌شود. کار شما نیز موقعی مؤثر تر واقع می‌شود که هرگز فراموش نکنید کلاس شما از تک تک افراد تشکیل شده است و شما آن‌ها را به عنوان افراد متفاوت می‌شناسید

4کمک کنید دانش آموزان نام یکدیگر را یاد بگیرند؛ البته اگر تاکنون یاد نگرفته‌اند.یک راه این است که آن‌ها را دور هم جمع کنید و از هرکدام بخواهید که بگوید «اسم من (مثلاً) «حسن» است، و این‌ها دوستان من علی، ‌محسن، و … هستند و ببینید چه کسی می‌تواند اسامی بیشتری را به خاطر آورد. این کار به شما نیز در یادگیری نام آن‌ها کمک می‌کند!

5- کمک کنید دانش آموزان با همدیگر آشنا شوند؛ (که این عمل باعث می‌شود شما نیز با آن‌ها آشنا شوید). برای مثال، عبارتی چون «اسم من فرشید است، بهترین چیزی که در دنیا دوست دارم پیتزا است، منفورترین حیوان خانگی برای من عنکبوت است» را بین دانش آموزان کلاس به گردش در آورید

6- دانش آموزان را کاملاً آگاه کنید که در چند هفته آینده به چه کاری مشغول خواهند بود و چرا. آن‌ها را متوجه کنید که چگونه نحوه ی تدریس شما با رئوس مطالب درسی، ‌برنامه‌های آموزشی سراسری و غیره مطابقت خواهد داشت

7- مطمئن شوید آن‌ها روش ارزشیابی شما ر ا می‌دانند. به چه درس‌هایی نمره ی بیشتری تعلق خواهد گرفت و چه درس‌هایی مروری از دروس گذشته است؟ تأکید کنید که ضرورت دارد تکالیف خود را انجام دهند و مسؤولیت پیشرفت کار خود را به عهده گیرند، به خصوص در جایی که ارزشیابی مستمر وجود دارد

8- در چند فصل اول کتاب توانایی شاگردان را در آن درس آزمایش کنید و نتیجه را در برنامه ریزی‌های خود مبنای کار قرار دهید. این کار را یا می‌توانید در قالب امتحان انجام دهید و یا این که از آن‌ها بخواهید مطلبی بنویسند که برای آن‌ها حالتی خصوصی داشته باشد و به شما کمک کند نسبت به آن‌ها شناخت بیشتری پیدا کنید

9- برای آن‌ها توضیح دهید چه منابعی برای استفاده دانش آموزان وجود دارد؛ که می‌توانند مستقیماً به آن دسترسی داشته باشند، و چه منابعی از طریق آموزگار قابل دسترسی است و یا این که در کتابخانه یا مخزن کتاب موجود می‌باشد. شاگردان را تشویق کنید نسبت به اموال کلاس مثل خط کش، پاک کن، و غیره احساس مسؤولیت کنند تا در طول سال با کمبود مواجه نشوند

10- اگر در چند هفته اول هر یک از قوانین رفتاری شما زیر پا گذاشته شد، از خود واکنش قاطعانه نشان دهید. به کلاس ثابت کنید متوجه تمام اتفاقاتی هستید که در کلاس رخ می‌دهد و مایل نیستید هیچ چیزی را نادیده بگیرید. نام دانش آموزی را که کار ناشایستی انجام داده است به زبان آورید، اما شخصیت فردی هر یک از آنان را مدنظر بگیرید و مواظب باشید آنچه می‌گویید تأثیر خیلی شدید روی آن‌ها نگذارد. شاید لازم باشد با دانش آموزانی که اعتماد به نفس ندارند و عصبی هستند، رفتاری محتاطانه داشته باشید. وارد جر و بحث‌ها و مشاجرات نشوید؛ وقتی با شاگردان بیشتر آشنا شدید می‌توانید از خود انعطاف بیشتری نشان دهید

آشنایی با دانش آموزان

 وقتی مردم اسم خود شما را فراموش کردند، آن وقت متوجه می‌شوید که این مسأله چقدر ناراحت کننده است. با صدا کردن مردم با نامشان، پیغامی را که برای آن‌ها دارید، بسیار قوی‌تر و خودمانی تر می‌کنید. البته، اغلب این گونه به نظر می‌رسد که باید در آن واحد اسامی زیادی را به خاطر بسپاریم. توصیه‌های زیر می‌توانند در این مورد برای شما مفید واقع شوند. همیشه با نام‌هایی روبه رو خواهید شد که حفظ کردن آن‌ها خیلی مشکل است، اما این کار ارزش امتحان کردن را دارد. ممکن است شما تنها کسی باشید که می‌تواند چنین نام‌هایی را به خاطر بسپارید

1- اجازه دهید خود دانش آموزان نام خود را تعیین کنند! از آن‌ها بپرسید دوست دارند به چه اسمی نامیده شوند وسعی کنید آن‌ها را با همان اسامی صدا کنید، مگر آن که نام خیلی احمقانه به نظر برسد. ممکن است «محمد حسین دامغانی» دوست نداشته باشد او را محمد دامغانی صدا بزنید، ‌اما سلیم محمد زاده سمنانی بدش نیاید او را سلیم سمنانی خطاب کنید

2- نسبت به اسامی مستعار احتیاط کنید! در مورد اسامی مستعاری که در ظاهر برای ما بی آزار به نظر می‌رسند، اما در هنگام استفاده تمام کلاس را به خنده وامی دارند، احتیاط کنید. بسیار محتمل است بدون آشنایی قبلی و ناآگاهانه از اصطلاح زشتی استفاده کرده باشید!

3- هنگام سؤال کردن از دانش آموزان، آن‌ها را به نام صدا کنید. به خاطر این که بتوانید بعضی از اسامی را یاد بگیرد، نام شاگردانی را که در نظر دارید سؤالات (ساده) خود را از آن‌ها بپرسید، از دفتر کلاس استخراج کنید و به مرور زمان اسامی آن‌ها را به خاطر بسپارید

4- با استفاده از نام دانش آموزان، نقشه ای برای کلاس ترسیم کنید. نقشه ای تهیه کنید که در آن، موقعیت نشستن دانش آموزان مشخص شده باشد، و سعی کنید آن‌ها در چند جلسه ی اول و تا موقعی که بیشتر با آن‌ها آشنا شده‌اید جای خود را عوض نکنند

5- هر اسمی را که می‌آموزید، ‌به کار بگیرید. به محض این که نام چند نفر را یاد گرفتید، ‌هر دفعه با آن‌ها صحبت می‌کنید، نام آن‌ها را بر زبان آورید (البته نگذارید خیال کنند سر به سر آن‌ها می‌گذارید!)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در word دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در word

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرها
فرضیه های تحقیق
فصل دوم
مقدمه
قوانین یادگیری از نظر روانشناسان
تاثیر تکلیف در یادگیری
آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟
ملاک های تعیین تکلیف شب
تناسب نوع تکلیف با نوع درس
جایگاه تکلیف
تصحیح تکلیف
تشریح اهداف تکلیف
فواید و مضرات تکلیف
اهداف تکلیف
انواع تکلیف
حجم تکلیف
رابطه تکلیف با میزان هوش و استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها
تاریخچه تکلیف شب در جهان
تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری
اثرات تکلیف شب
نظریات مختلف درباره تکلیف شب
تاریخچه تکلیف شب
تحقیقات انجام شده در ایران
فصل سوم
روش تحقیق
نوع تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
الف- آمار توصیفی
مقدمه و بیان افراد نمونه آماری بر اساس مدرک سابقه، جنسیت و منطقه جغرافیایی
بیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره یک 101-
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره دو 101-
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره سه 101-
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره چهار 101-
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره پنج 101-
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره شش 101-
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره هفت 101-
تجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تکلیف شب سنتی و فعال
آمار استنباطی
بحث و نتیجه گیری
فصل پنجم
خلاصه پژوهش
عنوان و اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
نوع پژوهش
پیشنهادات
محدودیت ها و موانع
پیوست ها
منابع و مأخذ
فهرست جداول
نمونه فرم پرسشنامه

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان در word

1- تکلیف شب از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت، معاونت آموزشی اداره کل سال
2- نشریه ماهانه آموزشی تربیتی پیوند شماره
3- رشد معلم، سال دهم، چاپ 1370 – شماره
4- فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دهم، شماره 2 تابستان 73 شماره مسلسل
5- پیوند، نشریه ماهانه تربیتی و پرورشی چاپ 1370 – نگرش دوباره به مشق‌های شب یا تکالیف درسی
6- توکلی، مهین، تکلیف شب از دیدگاه تحقیقات تربیتی
7- فصل نامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل 25 بهار
8- ماهنامه تربیت ، سال دهم، شماره نهم
9- مجله پیوند، دکتر زهرا بازرگان، سال 1370 شماره
10- سیف، علی اکبر (مترجم) – مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ج
11- ماهنامه آموزشی و تربیتی پیوند، شماره 150 سال
12- ماری آن دویل ترجمه حقیقی، قزوینی فاطمه، تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری
13- ماهنامه آموزشی تربیتی پیوند شماره 152 سال
14- رشید پور، احسان، معنی دار کردن تکالیف برای دانش آموزان
15- رشد آموزش ابتدائی اسفند ماه 1377 شماره
16- روزنامه سلام، سال هفتم چاپ 1376 شماره
17- نامعلی، علی محمد، روانشناسی آموزش خواندن
18- ماری ان دویل تیس باربر، تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری، ترجمه فاطمه فقیهی، تهران، مرکز تحقیقات آموزش

مقدمه

   تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه، با تعریفی که از یادگیری می شود توقع اهدافی فراتر از آن وجود دارد. یکی از متغیرهای رایج در مورد یادگیری به شرح زیر است: «یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشد کسب شده نسبت داد.»[1]

به همین دلیل از تکالیف خانه به عنوان تمرین جهت یادگیری و توانایی استفاده می گردد و تکلیف خانه به آن دسته از فعالیت های درسی اطلاق می شود که در یادگیری های کلاسی جهت انجام دادن در خارج از کلاس درس و مدرسه برای دانش آموزان تعیین می شود

تاکنون صدها تحقیق در مورد تکلیف خانه و نقش آن در موفقیت های تحصیلی انجام شده است. برای نمونه قدمت این تحقیقات به نود سال پیش می رسد و آنها در مجموع تکلیف را جزء جدایی ناپذیر یادگیری می دانند. مطالعات نظرات معلمین، محصلین و والدین متخصصین در سالهای اخیر نشان می دهد که همگی معتقدند که تکلیف شب دانش آموزان را در کسب نمرات بهتر یاری می‌نماید. از جمله متخصصینی که انجام تکالیف درسی را مفید می داند دکتر علی اکبر سیف می باشد وی در مورد اهمیت و نقش تکلیف در تحقق یادگیری معتقد است

1-   «بخش عهده یادگیری باید در کلاس انجام گیرد و فعالیت های خارج از مدرسه باید مکمل یادگیری و فعالیت های مدرسه باشد. در شرایطی، توضیحاتی که در کلاس داده می شود برای یادگیری بعضی از دانش آموزان کفایت می کند، اما برای بعضی دیگر ممکن است چنین نباشد و لذا به تمرین ومرور بیشتری نیاز داشته باشند، در این صورت می توان با تعیین تکالیفی مناسب با نیاز هر دانش آموز او را در این امر یاری کرد» (سیف، 1374)

تکلیف شب از وظایفی است که از تاسیس مدارس همگانی عمدتاً به منظور تکمیل آموزش مدرسه و گاه به عنوان وسیله ای در دستیابی به اهداف دیگر آموزش و پروش مانند عادت به کار مستقل، رشد، مسئولیت، عادت به مطالعه برای دانش آموزان در کشورها معمول بوده است

امروزه با توجه به تحولات جوامع با پیدایش نظریه‌های تربیتی و وجود رسانه‌هایی که اوقات فراغت دانش اموزان را به خود اختصاص می دهد، ضرورت تکلیف شب در بسیاری از کشورها مورد سوال قرار گرفته و راههای دیگری برای پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در خانه تدبیر می گردد

در بعضی از جوامع از جمله در ایران- تکلیف شب هنوز جایگاهی سنتی و ارزشی خود را حفظ نموده است و از آن جا که گروه های مختلفی درگیر آن می باشند، این مسئله هنوز به عنوان یک موضوع روز مطرح بوده و طیف وسیعی از افکار و عقاید مختلف و گاه متضادی را در بر می گیرد. تکلیف شب چنان با تار و پود نظام آموزش و پرورش کشورمان آمیخته است که تصور مدرسه بدون تکلیف برای بسیاری از ما ممکن نیست. تکلیف به عنوان فعالیتی که دانش آموزان و والدین آنها را درگیر ساخته از دیدگاه های مختلف و حتی متضاد مورد بررسی قرار گرفته است

موافقان معتقدند اگر دقت لازم در تعیین نوع تکلیف صورت پذیرد و اگر این فرایند مورد ارزشیابی دقیق واقع شود نه تنها مزاحم یادگیری مدرسه ای نیست بکله تداومی مناسب برای آن محسوب می شود. مخالفان این فعالیت بیشتر وضعیت اجرایی نامناسب آن را در چه مرحله تعیین تکلیف و چه در مراحل اجرا و ارزشیابی دلیلی برای بیهوده بودن این فعالیت دانسته اند. با وجود این نقش تکلیف شب به عنوان یک حلقه ارتباطی بین خانه و مدرسه انکار ناپذیر است و تکلیف شب می تواند به عنوان وسیله ای جهت ارتباط بین والدین و شاگرد و معلم به کار گرفته شود

آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است چگونگی تکرار مطالب و تمرین آموخته‌هاست. روشن است تمرین یا تکرار درس های آموزشگاهی زمانی می تواند مفید واقع گردد که عوامل موثر در یادگیری و پیشرفت تحصیلی نیز مورد توجه قرار گیرد. وقتی دانش آموزان در شرایط یکسان در مقایسه با دانش آموزانی که علاقه آشکار ندارند آن موضوع را به سهولت و با سرعت بیشتری می آموزند. دانش آموزان ممکن است با یک نوع تکلیف برخورد مثبت و با نوعی دیگر تکلیف برخورد منفی داشته باشند. چنین دانش آموزی احتمالا در تکلیفی که نسبت به آن نگرش مثبت دارد پیشرفت بیشتری خواهد داشت

منظور از مشق شب یا تکلیفی که دانش آموز باید برای تکمیل آموزش و پرورش مهارت ها و توانمندی های خود انجام دهد چیست؟ آیا دانش آموزی که مجبور است چهار بار از درس رونویسی کند به اهداف شناختی، عاطفی و رفتاری آموزشی و پرورش در ارائه مشق شب یا تکالیف شبانه دست می یابد؟ مشق شب تا چه اندازه سبب بالندگی آموزشی در رشد تحصیلی دانش آموزان می شود؟ آیا معلم با دادن تکالیف اجباری، سنگین، خسته کننده، ملال آور، غیر ضروری موجب افزایش انگیزش تحصیلی و رشد خلاقیت او می شود؟

آیا تنها یک نوع سنتی و کلیشه ای مشق شب در جریان آموزش و پرورش ما متداول است؟ آیا معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت نمی خواهند با روشی دیگر از طریقی تازه تر، مشکلات مشق شب را در نظام آموزشی برطرف کنند؟

جای تردید نیست که مشق شب باعث پایدار شدن یادگیری ها و آموزشهای کودکان دبستانی می شود ولی نباید فراموش کنیم که کودک دبستانی در هنگام نوشتن مشق شب در حال گذراندن زندگی خود نیز هست. پس مشق شب باید با زندگی او تناسب داشته باشد

آنچه محقق را به انجام چنین تحقیقاتی وا می دارد ارزیابی دقیق از عملکرد آموزگاران در باره‌ی تعیین تکالیف برای دانش آموزان و چگونگی نحوه‌ی بررسی این تکالیف و بررسی تاثیر انواع تکلیف در یادگیری دانش آموزان است. شکی نیست که هنوز عده‌‌ی کثیری از معلمان، به شیوه‌ی سنتی تکلیف شب می‌گویند و هراز گاهی اگر فرصت دست بدهد بر روی تکالیف یا آخر تکلیف علامت هایی از خط زدن و یا امضا نمودن ثبت می نمایند و این روش تعیین تکلیف برای تمامی دانش آموزان و نحوه‌ی بررسی آن تا چه حد می‌تواند بر میزان تثبیت یادگیری دانش آموزان موثر باشد. و بررسی این نکته به نظر ضروری می رسد که چند درصد از معلمان ما از شیوه های نوین در تهیه‌ی تکالیف و بررسی آن سهم دارند و چگونه می توان این روش ها را بسط و گسترش داد


[1]- تکلیف شب از دیدگاه متخصصین تعلیم و تربیت، معارف آموزشی اداره کل سال

1-بیان مسأله

تکلیف شب برای چیست؟ مسئله تکلیف شب و مباحثات مربوط به آن همواره برای دانش آموزان و معلمان و اولیای دانش آموزان مطرح بوده و هست و نظریات موافق و مخالف آنان را برانگیخته است. یک عده از آنها مخالف تعیین تکلیف برای دانش آموز هستند به خصوص تعیین تکلیف شب را در سطح ابتدایی کاری بیهوده می دانند و عقیده دارند که کودکان پس از یک روز طولانی و خسته کننده در کلاس وقتی به خانه می رسند بهتر است اوقات خود را با استراحت، بازی و یا اشتغال به یک کار سرگرم کننده به هر حال فعالیتی غیر درسی بگذرانند. وقتی با معلمان درباره تکلیف شب صحبت می شود اغلب عقیده دارند که این اولیای دانش آموزان هستند که بر ارائه تکلیف درسی در خانه تأکید می کنند تا خیالشان راحت باشد که بچه ها چیزی یاد می گیرند. از طرفی وجود تکلیف شب بچه ها را سرگرم کرده مانع مزاحمت ها و سرو صدای آنها در خانه می شود. در نتیجه‌ی یک همه پرسی که توسط یک روزنامه فرانسوی درباره تکلیف شب انجام گرفت، معلوم داشت که بسیاری از معلمان عقیده دارند که کودکان خود علاقمند به انجام تکلیف درسی در خانه هستند به شرط آنکه طولانی نباشد. آنان که موافق تکلیف شب هستند آن را وسیله‌ای برای تشخیص توانایی های درسی کودکان می دانند و معتقد هستند که تکالیف درسی شاگردان می تواند وسیله‌ای برای برقراری ارتباط بین خانه و مدرسه باشد. زیرا اولیا از طریق نظارت بر تکالیف متوجه می شوند در مدرسه چه می گذرد و چه تغییراتی در محتوای روش ها و برنامه های درسی داده شده است.[1]

تکلیف تمرینی است در زمینه‌ی آنچه که دانش آموز در کلاس فرا گرفته و فقط در همین جایگاه می تواند نتیجه یادگیری را برای او در برداشته باشد

تکلیف شب باید

1-لازم و مفید باشد

2-با توانایی و رشد دانش آموزان تناسب داشته باشد

3-به خوبی تشریح شده و انگیزه‌ی لازم را فراهم آورد

4-به صراحت توسط دانش آموز و والدین فهمیده و درک شوند

5-بر آزادی و نوآوری دانش آموز تاکید داشته باشد

6-تا حد امکان انفرادی باشد

7-در صورت امکان واگرا، متنوع و با تخیل همراه باشد

8-آموختن محتوا و مهارت ها را به دیگران مد نظر قرار داهد

امروزه با پیشرفت و گسترش علوم مخصوصاً علم روانشناسی و توجه خاص انسانها به امر تعلیم و تربیت باعث گردیده که تعیین تکلیف شب از موارد مهم و نقش آفرین در پیشرفت تحصیلی و آموزش فراگیران جزء لاینفک آموزشی به حساب آید

اما با توجه به حساسیت و اهمیت این مسأله متأسفانه به نظر می رسد چندان توجهی به این امر نمی شود و بعضی از مدارس و معلمین در تعیین تکلیف به صورت سنتی و سلیقه ای و بدون توجه به نیازها و جنبه های جسمی و ذهنی فراگیران عمل می نمایند که چنین عملی نتیجه ای جز خستگی و دلسردی دانش آموزان از درس و معلم نخواهد داشت

در این تحقیق، محقق در صدد است تاثیر شیوه های مختلف تعیین تکلیف شب را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بسنجد

تکلیف شب از متغیرهای درونی مدرسه است که در صورت تجدید نظر کلی و در شرایط فعلی آن شاید بتواند بسیاری از اهدافی را که بر آن مترتب است، مانند تداوم یادگیری، بهبود نگرش به مدرسه، عادت به مطالعه، تنظیم وقت و …را جامه عمل پوشانده وسیله ای برای شناخت مشکلات دانش آموزان و کمک در رفع آن می باشد به امید آن که گامی باشد در جهت اعتلای اهمیت توجه به مسأله تکلیف شب

     محقق در صدد است که تاثیر تکالیف فعال را بر روی پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضی، علوم تجربی و ادبیات بررسی کند. از این جهت دانش آموزان پایه سوم را به صورت نمونه و تصادفی انتخاب  نموده و با ارائه تکالیف فعال که شامل تکالیف مختلف از دروس ریاضی،  علوم و ادبیات فارسی‌ (املا،  انشاء، خواندن) به صورت تمرینی، نگرشی، خلاق، پژوهشی و … و با در نظر گرفتن تفاوت های فردی دانش آموزان در اختیار معلم مربوطه قرار داده تا بعد از آزمون نوبت اول در کلاس ارائه دهد تا پس از آزمون نوبت دوم در کلاس نتایج به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون برای یک گروه مستقل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد

2-اهمیت و ضرورت تحقیق

در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. اما امروزه با تعریفی که از یادگیری می شود انتظار اهدافی فراتر از آن وجود دارد. دیدگاه های متخصصان معاصر در خصوص تکالیف درسی از فلسفه و روش های تعلیم و تربیتی که در طول قرن ها متداول بوده تاثیر پذیرفته است. سالیان دراز حفظ کردن به عنوان تنها نوع تکلیف درسی و حتی یادگیری محسوب می شد. و در نتیجه همین بینش ناکامی های تحصیلی را صرفا به ناتوانی دانش آموزان نسبت می دادند نه به روش های آموزشی. یکی از عواملی که در به وجود آوردن دیدگاه های جدید تعلیم و تربیت موثر واقع شده تشخیص درجه اهمیت فعال نمودن شخص دانش آموز بوده است. اغلب بینش های معاصر به تحریک قدرت ابتکار و مسئولیت پذیری  محصل در امر یادگیری بها می دهند و بر این هدف تاکید می‌کنند که دانش آموز هرچه بهتر و موثرتر تر از اوقات خارج از مدارس در جهت یادگیری بهره ببرد. [2]

اابته باید توجه داشت که تکلیف شب هرگز نمی تواند به خودی خود مفید یا مضر تلقی گردد و سودمندی آن به عوامل و خصوصیات فردی و خانوادگی دانش آموز، عوامل کلاسی، برخورد معلم و بخصوص به ماهیت و چگونگی آن وابسته است.[3]

تحقیقی که انجام می گیرد دارای اهمیت فراوانی می باشد چرا که یافته های آن می تواند رهنمودی برای تنظیم کتب درسی مناسب و دستور العمل هایی جهت تعیین تکلیف شب دانش آموزان باشد و از طرفی نقطه معلمان را در ارتباط با تکلیف شب در دروس مختلف ارائه نمود. و چراغی فرا راه معلمان در جهت استفاده بهتر از تکلیف شب عرضه نمود

با توجه به محدودیت های اجتناب ناپذیر برنامه های مصوب رسمی که همه‌ی فراگیران باید در ظرف زمانی محدود مواد آموزشی را فرا گیرند و مورد ارزشیابی قرار داده شوند و به کلاس بالاتر ارتقا یابند، در صورتی که سرعت و توانایی یادگیری در همه ی فراگیران یکسان نمی‌باشد. اجرای مطلوب برنامه های آموزشی بر اساس برنامه های مصوب رسمی مستلزم استفاده بهتر از امکانات کلاسی است. بدیهی است چنانچه اگر تعدادی از دانش آموزان به دلایل مختلف فاقد آمادگی لازم برای برنامه های مصوب باشند معلم یا اجباراً ادامه‌ی اجرای برنامه را به هر صورت ممکن مقدم می شمارد و یا اینکه قسمتی از اجرای آن را در ازای آماده شدن فراگیران به وقفه یا تاخیر می اندازد. بعضاً مشاهده می گردد که معلم ناچاراً نادیده می گیرد، در هر صورت گروهی از دانش آموزان ضرر خواهند کرد


[1]-نشریه ماهانه آموزشی تربیتی پیوند شماره 124 تنظیم از هوشنگ اردستانی موفق

 

[2] – رشد معلم، سال دهم، چاپ 1370، شماره1، فرزانه نجاریان صفحه 36

[3] – فصلنامه، تعلیم و تربیت، سال دهم شماره 2، تابستان 73، شماره مسلسل 38

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید