بررسی انواع پستهای فشار قوی و تجهیزات آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی انواع پستهای فشار قوی و تجهیزات آن در word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع پستهای فشار قوی و تجهیزات آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی انواع پستهای فشار قوی و تجهیزات آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی انواع پستهای فشار قوی و تجهیزات آن در word :

بررسی انواع پستهای فشار قوی و تجهیزات آن در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: انواع پستهای فشار قوی…………………………………………..1

پستهای فشار قوی از نظر عملکرد………………………………………….1

پستهای فشار قوی از نظر عایق بندی………………………………………..2

اجزا تشکیل دهنده پستها………………………………………………………3

فصل دوم :تعاریف واصول کار ترانسفور ماتور…………………………….15

نحوه اتصال سیم پیچ ها……………………………………………………..18

تپ چنجر……………………………………………………………………19

سیستمهای خنک کننده ترانسها………………………………………………22

ترانسفورماتورهای اندازه گیری…………………………………………….27

فصل سوم:شینه بندی ……………………………………………………….44

انواع شینه بندی……………………………………………………………..45

آثار وقوع خطا………………………………………………………………54

انواع رله های جریان زیاد…………………………………………………..66

انواع تکیه گاه ومقره ها……………………………………………………..67

فصل چهارم: مدار شکن…………………………………………………….78

فرایند رفع اشکال خط……………………………………………………….78

انواع مدار شکن ها………………………………………………………….82

مدار شکن های خلا…………………………………………………………92

فصل پنجم:کدگذاری……………………………………………………….117

فصل اول

**انواع پستهای فشار قوی**

1- انواع پستهای فشار قوی از نظر عملكرد

پستهای از نظر وظیفه ای كه در شبكه بر عهده دارند به موارد زیر تقسیم بندی می شوند

الف: پستهای افزاینده ولتاژ

این پستها كه به منظور افزایش ولتاژ جهت انتقال انرژی از محل تولید به مصرف بكار می روند معمولا در نزدیكی نیروگاهها ساخته می شوند.

ب: پستهای كاهنده ولتاژ:

این پستها معمولا در نزدیكی مراكز مصرف به منظور كاهش ولتاژ ساخته می شوند.

ج: پستهای كلیدی:

این پستهای معمولا در نقاط حساس شبكه سراسری و به منظور برقراری ارتباط بین استانهای مختلف كشور ساخته می شوندو معمولا رینگ انتقال شبكه سراسری را بوجود می آورند در این پستها تغییر ولتاژ صورت نمی گیرد و معمولا بخاطر محدود كردن تغییرات ولتاژ از یك راكتور موازی با شبكه استفاده می شود در بعضی از مواقع از این راكتورها با نصب تجهیزات اضافی مصرف داخلی آن پست تامین می شود.

د: پستهای تركیبی تا مختلط

این پستها هم به عنوان افزاینده یا كاهنده ولتاژ و هم كار پستهای كلیدی را انجام می دهند و نقش مهمی در پایداری شبكه دارند.

2- انواع پستهای از نظر عایق بندی

الف: پستهای معمولی

پستهایی هستند كه هادیهای فازها در معرض هوا قرار دارند و عایق بین آنها هوا می باشند و تجهیزات برقرار و هادیها بوسیله مقره هایی كه بر روی پایه ها و استراكچرهای فولادی قرار دارند نصب می شوند این پستها در فضای آزاد قرار دارند در نتیجه عملكرد آنها تابع شرایط جوی می باشد.

ب: پستهای گازی یا پستهای كپسولی ) G.I.S)

در این پستها بجای استفاده از عایق های چینی و شیشه ای p.v.c از گاز هگزا فلوئور سولفور به عنوان عایق استفاده می شود این گاز نقاط برقدار را نسبت به یكدیگر و نسبت به زمین ایزوله می كند در این نوع پستها كلیه تجهیزات درون محفظه قرار دارند و طوری طراحی شده اند كه گاز به بیرون نشت نكند از محاسن این پستها اشغال فضای كم می باشد و چون در فضای بسته قرار دارند تابع شرایط جوی نمی باشند و از معایب آنها به دلیل تكنولوژی بالای كه دارند تعمیر و نگهداری آنها مشكل است.

*** اجزاء تشكیل دهنده پستها ***

سوئیچگیر(سوئیچ یارد):Switchgear

ترانسفورماتر قدرت:Power Transformer

ترانسفورماتور زمین:Ground Transformer

ترانسفورماتور مصرف داخلی:Staition Service ( T )

جبران كننده ها:Componsators

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مدیریت حرارتی در مبدل های الکترونیک قدرت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مدیریت حرارتی در مبدل های الکترونیک قدرت در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدیریت حرارتی در مبدل های الکترونیک قدرت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدیریت حرارتی در مبدل های الکترونیک قدرت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مدیریت حرارتی در مبدل های الکترونیک قدرت در word :

مقدمه ……………………………………………………………………………….. ……………………………. 1

پیش فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 2

مدیریت حرارتی …………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل اول- الکترونیک قدرت ……………………….. …………………………………………………….. 7

1-1-1 الکترونیک قدرت ……………………………………………………………………………………….. 8

1-1-2 کاربردها …………………………. ……………………………………………………………………….. 8

1-1-2 تقسیم بندی …………………………. ………………………………. …………………………………… 8

1-2-1 مبدلهایجریانمتناوببهجریانمتناوب ……………………………………………………………. 9

1-2-2 تعریف …………………………. ………………. …………………………. ……………………………. 9

1-2-3 کاربرد ………………………………………………………………………………………………………. 9

1-2-4 طبقه بندی مبدل های AC …………………………………………………………………………………… 10

1-3-1مبدلهایجریانمستقیمبهجریانمستقیم …………………………. ………………………………… 11

1-3-2 تعریف…………………………. …………………………. ……………………………………………… 11

1-3-3 انواع رگولاتور های کلید زنی …………………………. ………………………………………………….. 12

1-3-4رگولاتور کاهنده …………………………. …………………………. ………………….. ………………. 13

1-3-5 رگولاتور افزاینده …………………………. …………………………. ………………………………….. 13

1-4-1 مبدلهایجریانمستقیمبهجریانمتناوب …………………………………………………………….. 14

1-4-2 تعریف…………………………. …………………………. …………………… ……………………….. 14

1-4-3 کاربرد …………………………. …………………………. ………………….. ……………………….. 14

1-4-4 شکل موج خروجی …………………………. ……………….. …………………………………………. 15

1-4-5 طراحی های پیشرفته …………………………. ………………. ……………………………………….. 16

1-5-1 مبدلهایجریانمتناوببهجریانمستقیم ……………………………………………………………. 19

1-5-2تعریف ……………………………………………… …………………………. …………………………19

1-5-3کاربردها ……………………………………………… …………………………. ……………………….. 20

فصل دوم- کنترل حرارت …………………………. ……………….. …………………………………… 22

2-1-1 کنترل حرارت ……………………………………… ……………….. ……………………………….23

2-1-2 مقاومت حرارتی دستگاه ها ………………………………………………………………………………… 23

2-1-3 ثابت زمانی حرارتی ………………………………………………………………………………………… 23

2-1-4 ماده رابط حرارتی ………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-5 کاربرد ها …………………………. ………………………. …………………… ………………………. 24

2-1-6 شرط انتقال حرارت …………………………. ………………………………………………………………25

2-2-1 خنک کاری با هوا …………………………. ………………………………………………………….. 26

2-2-2 کاربرد …………………………. …………………. ……………………………………………………… 27

2-3-1 گرماخور …………………………. …………………………. …………………………. ………….. 27

2-3-2 گونه های گرمابر ……………………………………………. …………………………………… ……… 28

2-4-1 خنک کننده ها در ترانزیستورهای قدرت و آمپلی فایرها heat sink ………….. …………………….. 31

2-4-2 معادل گرمایی ترانزیستور قدرت ……………………………………………… ………………………….. 41

2-5-1 شرح اثرپلتیر …………………………. …………………………. …………………………………..43

2-5-2 اثرسیبک …………………………. ……………………. ………………………… ………………….. 45

2-5-3 اثرپلتیر …………………………. ……………. …………………………. ………………….. ……….. 45

2-5-4 کاستی‌ها (نقاطضعف) ……………………… ………………….. ……………… ……… ……….. …….47

2-5-5 فواید …………………………. ………………………………………….. ………… ………… ……….. 48

2-5-6 کاربردازدستگاه‌هایپلتیر …………………………………………. ………….. ………. ………………48

2-6 سیسم های خنک کننده گردش روغن ………………………………………. ….. ……….. …………… 49

2-7-1 استفادهازآبنسبتبههوادرخنککردنسیستم …………… …………… ……………. …………..52

2-7-1 اجزای سیستم خنک کننده آبی …………………………. …………………………. ….. ……… ………..53

2-7-3 نحوه عملکرد سیستم …………………………. ……………….. …………….. ……………….. ……… 54

2-8 نصب water cooling ………………………………………………. …………. …….. ……………..54

2-9-1 المانسردکنندهTEC …………………………. ……………………… ………… ……… ………… 58

2-9-2 شناسایی TEC ها …………………………. ………………………………… ………. …….. ………… 42

نتیجه …………………………. ………………….. …………………………… ………. ………. ……….. 60

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پژوهش بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پژوهش بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر در word دارای 124 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پژوهش بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پژوهش بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پژوهش بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر در word :

پژوهش بررسی و آموزش تحلیلی و شرح دستگاه آنالایزر در word
فهرست مطا لب

1- مقدمه

2- بلوك و دیاگرام دستگاه

3- توضیح عملیات قطعات رسم شده در بلوك دیاگرام

الف – 89C51(1)

ب – 89C51(2)

ج – HIN 232

د- مدارات یكسو كننده و تقویت كننده

ه – تراشه ADC808

و – طرز كار LCD

4- شرح كار دستگاه

5- مشخصات دستگاه

6 – مزایای دستگاه

7- سخت افزار دستگاه

8- مدارات قسمت نمونه گیری ولتاژ و جریان

9- طرز كار ADC 808

10- نرم افزار دستگاه

11- شرح عملكرد نرم افزار

12- شرح كلیدهای مختلف نرم افزار

13- آنالیز اطلاعات ذخیره شده

14-توضیحات نرم افزار اسمبلی میكرو پروسسورها

15- توضیحات نرم افزار تحت ویندوزبا Visual C++

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كارآموزی شرکت توزیع نیروی برق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كارآموزی شرکت توزیع نیروی برق در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كارآموزی شرکت توزیع نیروی برق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي كارآموزی شرکت توزیع نیروی برق در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن كارآموزی شرکت توزیع نیروی برق در word :

كارآموزی شرکت توزیع نیروی برق در word
فهرست

عنوان صفحه

تاریخچه تاسیس شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 1

فرایند عمل در سیستم حسابداری شرکت برق استان زنجان 2

پارامترهای مهم در طراحی پست ها و انتخاب تجهیزات 4

هماهنگی عایقی 6

شین و شینه بندی 7

فواصل زمین كردن نقطه نوترال و سیستم زمین 9

هدف از ایجاد یك سیستم زمین 10

بررسی ولتاژهای مجازی برای ایمنی در پست 11

برقگیر 13

ترانسفورماتور 15

ترانسفورماتور ولتاژ 18

رله های جهت دار برای خطاهای زمین 22

سیستم حفاظتی خطای عملكرد كلید 25

حفاظت ترانسفورماتور 27

اعتبار 34

تهیه وتصویب بودجه 35

اجرای بودجه 37

حسابداری انبار 38

نوع محاسبه قیمت كالاها 43

پیش بینی موجودی 44

دفتر داری 49

حسابداری تاسیسات 50

حساب تاسیسات برق مشغول به کار101 53

برکناری تاسیسات 54

تاریخچه تاسیسشرکت توزیع نیرویبرق استان زنجان :

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در تاریخ 1/1/1372 با101 مگاوات پیک بار و136259 مشترک عملا از شرکت برق منطقه ای زنجان منفک گردیده و در حال حاضر دارای 16شهر ، 16 بخش و46 دهستان می باشد که در سال85 با3/376 مگاوات پیک بار 253342 مشترک وتعداد 4844 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 872 مگا ولت امپر وبا 6591 کیلومتر طول شبکه 20 کیلو ولت هوایی و زمینی وبا 4444 کیلومتر طول شبکه فشار ضعیف هوایی وزمینی و904روستای برقدار خود ادامه می دهد

وضعیت تامین برق شهرستان زنجان :

اولین نیروگاه زنجان درسال1320 توسط بخش خصوصی شرکت سهامی برق خمسه با یک دستگاه دیزل ژنراتور 115 اسب بخار اغاز بکار نمودو به تدریج 4 دستگاه دیگر با قدرتهای 90 ، 575 ، 630 ، 1200 اسب بخار به نیروگاه اضافه ومورد بهره برداری قرار گرفت وبالاخره در سال 1348 تاسیسات فوق تحویل برق تهران شده وبه شبکه سراسری وصل گردید . در حال حاضرشهرستان زنجان دارای 1718 پست هوایی وزمینی با قدرت حدود 374 مگاولت امپروحدود1722 کیلومتر طول شبکه KV20 هوایی وزمینی و1704 کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی وزمینی ، شهرستان ماهنشان دارای 404 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 37 مگا ولت امپر وحدود 796 کیلومتر طول شبکه KV20 هوایی و زمینی و404 کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی و زمینی ، شهرستان طارم دارای 386 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 37 مگاولت امپر و حدود 464کیلومتر طول شبکه KV20 هوایی وزمینی و261 کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی وزمینی وشهرستان ایجرود دارای 201 پست هوایی وزمینی با قدرتی حدود 24 مگا ولت امپر وحدود 458 کیلومتر طول شبکه KV20 هوایی وزمینی و225 کیلومتر طول شبکه ضعیف هوایی وزمینی می باشد .

فرایند عمل در سیستم حسابداری شرکت برق استان زنجان :

بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یک سال مالی تهیه وحاوی پیش بینی اقلام درامد وسایرمنابع تامین اعتبار وبراورد هزینه ها برای انجامفعالیت ها ، اجرای طرح ها وعملیاتی است که منجر به حصول هدفهای شرکت می شود .

سال مالی از اول فروردین ماه هر سال شروع ودراخراسفند ماه همان سال پایان می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شرکت شروع ودراخراسفندهمان سال خاتمه می یابد .

درامد شرکتها وسایر منابع تامین اعتبار شرکت عبارت است از کلیه وجوه دریافتی مشروحه زیرکه دربودجه شرکت تحت عنوان درامدهاوسایرمنابع منظورمی گردد :

الف) وجوه دریافتی بابت توزیع یا فروش برق

ب) وجوه دریافتی بابت نگهداری شبکه روشنائی معابر یا ابونمان برای نگهداری

تاسیسات برق ( از مشترکین )

ج) وجوه دریافتی از مشترکین بابت حق انشعاب برق وهزینه های نیرورسانی وهزینه مشارکت ( نسبت به سهم بخش توزیع )

د) وجوه دریافتی از سایر منابع

ه) وجوه حاصله از سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکتها

و) وجوه حاصله از انجام خدمات فنی برق ( عیب یابی – تعمیرات و…)

4- هزینه های شرکت عبارت است از پرداختهایی که به صورت قطعی به ذینفع درقبال کار ، خرید وتعهد ویا به عنوان کمک وهر عنوان دیگری که دربودجه شرکت منظور شده است صورت می گیرد وبه طور کلی هزینه ها را می توان به 2دسته تقسیم کرد:

الف ) هزینه های جاری

ب) هزینه های سرمایه ای

شاید بتوان مساله تشخیص وتفکیک هزینه های سرمایه ای و جاری را از مهمترین مسائل حسابداری شناخت زیرادراین زمینه قاعده وضابطه روشنی نیست.

در شرکتهای توزیع نیروی برق طبق ایین نامه مالی داخلی خود هزینه ها را به 5

بخش تقسیم نموده اند :

الف) هزینه های خرید

ب) هزینه های توزیع وفروش انرژی

ج ) هزینه های عمومی واداری

چ)هزینه های سرمایه گذاری وتوسعه

ح) هزینه هایی که در اداره نیروگاه های دیزل وگازی محلی یا شبکه های توزیع

بر حسب قرارداد های منعقده انجام می شود .

عبارت است از تعیین وانتخاب کالا وخدمات وسایر پرداختها که تحصیل یا انجام انها برای نیل به هدف های شرکت ضروری است.

پارامترهای مهم در طراحی پست ها و انتخاب تجهیزات:

در طراحی پستها باید پارامترهای مختلفی را در نظر گرفت.چند پارامتر مهم در زیر آمده است.

الف:شرایط محیط:این عوامل نقش مهمی در طراحی ها دارند و عمدتاً عبارتند از:

1.درجه حرارت حداكثر محیط:بطور كلی تحت تأثیر دو درجه حرارت می باشد:

الف:محیط

ب:گرمای حاصل از تحت ولتاژ قرار گرفتن و این دو مقدار باید ثابت باشند.

2.درجه حرارت حداقل:دستگاه باید بتواند در كمترین درجه حرارت محیط كار كند.

3.ارتفاع از سطح دریا:با افزایش ارتفاع چگالی هوا كم شده و مقدار ولتاژ شكست هوا برای یك فاصله مشخص كمتر می شود.

4.مقدار یخ:دستگاهها باید مقاومت مكانیكی در مقابل یخ های زمستان را داشته باشند.

5.سرعت باد:سرعت باد در محل یك پست باید در طراحی تجهیزات و اتصالات مورد توجه قرار گیرد.

6.زلزله:وسایل باید با توجه به اطلاعات در مورد زلزله طراحی شوند و تهیه گردند.

7.مقدار آلودگی هوا:شامل گرد و غبار و املاح موجود در هواست،كه برای تعیین سطح ایزولاسیون مورد توجه قرار می گیرد.

8.تعداد صاعقه

ب:اطلاعات الكتریكی مبنا:

1.ولتاژ الكتریكی مبنا: (ولتاژ نامی) و ولتاژ حداكثر كار:

ولتاژ نامی یكی از مشخصه های فنی یك دستگاه و اصلی ترین مشخصه یك پست بوده و ولتاژ نامی عبارتست از ولتاژ دائمی كار یك پست می باشد و به عوامل فنی مختلفی بستگی دارد.

ولتاژ حداكثر كار عبارتست از : حداكثر ولتاژ نامی كه امكان بوجود آمدن آن در شرایط عادی وجود داشته باشد.

2.جریان نامی:

عبارتست از جریانی كه از یك دستگاه در حالت كار عادی آن عبور می كند.

3.جریان اتصال كوتاه:تعیین جریان اتصال كوتاه در یك پست جهت طراحی آن و انتخاب تجهیزات بسیار مهم است.باید توجه داشت كه سطح اتصال كوتاه در یك پست با توجه به تغییرات و با توسعه شبكه تغییر می نماید.و دارای دو اثر حرارتی و اثرات نیروی حاصل ناشی از عبور جریان اتصال كوتاه می باشد.

4.فركانس:مقدار استاندارد فركانس 50 و 60 هرتز می باشد كه در ایران 50 هرتز است.

5.سیستم اتصال فازها:تولید و انتقال انرژی در شبكه بصورت سه فاز انجام می گیرد و پست های فشار قوی نیز بصورت سه فاز ساخته می شوند جهت سهولت تشخیص فازها از یكدیگر آنها كد گذاری می شوند.

6.سطح ایزولاسیون یا سطح عایقی تجهیزات:

مقدار قدرت تحمل اضافه ولتاژهای دائم و موقتی و زودگذر توسط تجهیزات را سطح عایقی یا سطح ایزولاسیون می گویند.

هماهنگی عایقی:

شامل انتخاب قدرت عایقی برای تجهیزات سیستم است كه بتواند در مقابل اضافه ولتاژهای شبكه مقاومت كند، كه مقدار تحمل را سطح عایقی یا Bil گیوند و هرچه از نظر سطح عایقی پایین تر باشد مقرون به صرفه تر هستند.اصولاً دو روش برای تعیین سطح عایقی بكار برده می شوند.

1.روش قراردادی 2.روش آماری

كه هر كدام دارای روشهای فنی خاص خود می باشند.

دو نوع سطح عایقی موجود می باشد:1.خارجی 2.داخلی

اضافه ولتاژهای بوجود آمده در شبكه معمولاً به سه دسته تقسیم می شوند:

1.بر اثر فركانس:كه سه حالت دارد:

1.اثر فرانتی 2.پدیده رزونانس 3.اتصالی فاز به زمین

2.ناشی از كلید زنی:در تمام حالات عملكرد كلید بوجود می آید و 2 تا 4 برار ولتاژ نامی می باشد.

3.ناشی از رعد و برق

در هماهنگی عایقی اضافه ولتاژهای فوق اصولاً به علت اینكه آنها تعیین كننده رنج برقگیرها و همچنین سطوح وسایل حفاظتی هستند در نظر گرفته می شوند.

جهت تأمین سطوح عایقی و انتخاب برقگیر برای هر رنج و هر اندازه ولتاژ خاص استانداردهایی وجود دارد كه از آنها جهت طراحی استفاده می گردد كه این استانداردها به عوامل مختلفی بستگی دارد.البته ارتفاع نیز سهم مهمی در تعیین سطح عایقی دارد.

شین و شینه بندی:

شینه بندی عبارتست از چگونگی ارتباط الكتریكی فیلدهای مختلف كه دارای یك سطح ولتاژند.مثلاً تمام ترانسفورماتورها و هادی های موجود در پست تبدیل كه دارای ولتاژ مساوی هستند توسط یك هادی بهم وصل می شوند كه این هادی را شین گویند.در روی این شین انرژی مولدها و یا مبدلها و یا هر دو بهم می پیوندند و از روی آن بطور مستقیم و یا پس از تبدیل به مصرف كننده ها و یا نقاط دیگر هدایت می شوند در واقع شین عبارتست از وسیله جمع و پخش انرژی در واحد زمان.

لزوم شینه بندی:

هر شینه بندی ممكن است دارای چندین فیدر ورودی و خروجی متصل به آن باشد فیدرها خود دارای وسایل الكتریكی مثل C.B,PT,CT و غیره می باشند.ارتباط این فیدرها بدون وجود یك سیستم گسترده نمی تواند انجام شود.با توجه به شرایط،خواسته ها و پارامترها شینه بندی های مختلفی می تواند وجود داشته باشد.

انواع شینه بندی:

1.ساده:ساده ترین و ارزانترین نوع شینه بندی می باشد ولی تعمیرات،توسعه و گسترش در آن مشكلاتی بوجود می آورد.جهت سهولت می توان آن را بصورت V شكل نیز طراحی كرد.

2.شینه بندی ساده با باسبار انتقالی

3.شبنه بندی دوبا سبار

4.شینه بندی با سبار دوبل با باسبار كمكی

5.شینه بندی چند باسبار

6.شینه بندی چند باسبار شین كمكی

7.شینه بندی H شكل یا حلقوی

8.شینه بندی كلیدی

9.شینه بندی دو كلیدی

كه هر كدام دارای معایب و مزایایی می باشند كه بهترین نوع آنها 8 و 9 می باشد.

فواصل زمین كردن نقطه نوترال و سیستم زمین

فواصل اساسی در پستها:

چگونگی قرار گرفتن تجهیزات و هادی ها در پست و فواصل موجود و مناسب بین آنها و بین زمین و تجهیزات موضوع بحث فواصل اساسی است كه به 5 نوع تقسیم می شوند:

1.Earth Clearance (E.C) كه فاصله بین قسمت های برقدار با اسكلت زمین و یا خود زمین است.

2.Phase Clearance (P.C) فاصله بین قسمت های برقدار با یكدیگر

3.Isclating Distance (ID) فاصله بین كنتاگتهای یك سكسیونر و یا كلید قدرت در زمان باز بودن.

4.Safety Clearance(S.C) فاصله بین قسمت های برقدار و محیط كار.

5.Grand Clearance(G.C) فاصله بین پایین ترین نقطه فلزی هر ایزولاتور و سطح زمین.

كه تعیین این فواصل با توجه به مشخصات پست و شرایط و استانداردها امكان پذیر است.

زمین كردن نقطه نوترال به دلایل زیر قابل توجه است:

1.برای حفاظت فاز به زمین

2.شدت جریان اتصال كوتاه فاز به زمین

3.ولتاژ فازهای سالم در زمان اتصال به زمین

انواع زمین كردن نقطه نوترال:

1.سیستم با نوترال ایزوله

2.با استفاده از سلف پرسون

3.از طریق مقاومت

4.زمین كردن مستقیم

5.از طریق راكتانس

6.از طریق ترانسفورماتور زمین.

طراحی سیستم زمین

هدف از ایجاد یك سیستم زمین:

1.در حالت نرمال تمام قسمت های غیر باردار دستگاهها از طریق هادیهایی متصل به سیستم زمین در ولتاژ مطلق زمین كه صفر یا نزدیك صفر می باشد قرار گیرند.

2.كارگران در تمام مواقع در شرایط پتانسیل مطلق زمین قرار گیرند.

برای حصول شرایط فوق می بایستی سطح پتانسیل الكتریكی در سطح زیر و اطراف یك پست حتی المقدور یكنواخت و نزدیك به پتانسیل صفر و یا ولتاژ مطلق زمین باشد.

عمل زمین به دو طریق صورت می گیرد:

1.زمین كردن نوترال دستگاهها

2.زمین كردن بدنه اجزاء هادی غیر باردار.

بررسی ولتاژهای مجازی برای ایمنی در پست

1.ولتاژ گام یا قدم: Step Voltage

ولتاژهای خطرناك بصورت زیر هستند:

كه از عبور جریان در مسیر بسته دو پای شخص و زمین ناشی می شود.

2.ولتاژ تماس:Toueh Voltage

ولتاژ تماس معمولاً در اثر تماس دست یا ناحیه فوقانی بدن به قسمت فلزی تجهیزات كه در هنگام اتصالی و یا خرابی ایزولاسیون باردار می باشند.

3.ولتاژ انتقالی:Transfer Voltage

این ولتاژ حالت خاصی از حد ولتاژ تماسی مجاز می باشد و در حالتی تعریف می شود كه دستگاه اتصالی شود در این حالت ممكن است ولتاژ تماس حاصل تا حد ولتاژ كل ناشی از اتصال كوتاه برسد.

6.ولتاژ خانه Mesh Voltage:

به ولتاژ بین مركز یك خانه با نقطه اتصال زمین نزدیكترین دستگاه اطلاق می گردد.

مراحل طراحی:

1.مطالعه مشخصات خاك و تعیین مقدار P:

خاك خشك دارای قابلیت هدایت الكتریكی خیلی كم است اما با افزایش رطوبت و املاح هدایت آن فزونی می یابد.

2.تعیین زمان تشخیص و رفع خطا و مساحت تحت پوشش پست.

3.ماكزیمم جریان اتصال

این كمیت تعیین كننده مقطع هادی های شبكه،افزایش پتانسیل شبكه و غیره می باشد.

6.گزینش هادی های زمین و تعیین سطح مقطع آن

با توجه به شرایط زیر تعیین می گردد.

1.تحمل تنش حرارتی بطوری كه هادی ذوب نشود.

2.داشتن مقاومت مكانیكی كافی در برابر تنش مكانیكی ناشی از جریان اتصال زمین.

3.سطح مقطع كافی برای داشتن مقاومت لازم در مدت طولانی در برابر خوردگی در مناطقی كه مشخصات خوردگی دارند.

4.داشتن هدایت كافی بطوری كه پتانسیل زمین در همه نقاط از حد مجاز تجاوز نكند.

برقگیر:

یكی از روشهای حفاظت شبكه های قدرت،ترانسفورماتورها و سایر تجهیزات الكتریكی،در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از سویچینگ و رعد و برق و… استفاده از وسایل حفاظتی می باشد.

وظیفه این وسایل محدود كردن و كنترل اضافه ولتاژهای فوق و هدایت و انحراف آن به زمین است بنابراین در این صورت می توان سطح عایقی تجهیزات را تا حد مناسبی پایین آورد كه از نظر اقتصادی و بهره برداری خیلی مهم است.

یك وسیله حفاظتی باید مشخصه های زیر را داشته باشد:

1.در ولتاژ نامی شبكه هیچ عكس العملی از خود نشان ندهد.

2.در اضافه ولتاژهای بوجود آمده سریعاً از خود عكس العمل نشان داده و آن را به زمین هدایت كند.

3.ظرفیت عبور موج جریان با دامنه زیاد و با مدت زمان معینی را داشته باشد.

4.بعد از هر تخلیه الكتریكی،عبور قدرت در فركانس معمولی ادامه نداشته باشد.

5.از نظر اقتصادی و هزینه های تعمیر و نگهداری و نصب مقرون به صرفه باشد.

برقگیر:

وسایل حفاظتی كاملی كه در شبكه های قدرت جهت كنترل اضافه ولتاژها مورد استفاده قرار می گیرد برقگیرها می باشند.یك برقگیر تشكیل شده از: پوشینگ پرسلین كه در داخل آن یك سری فاصله هوایی بطور سری با دیسكهایی از جنس Silicon قرار گرفته اند.برقگیرهای فوق بنام Value Type موسومند و بدین گونه عمل می كنند كه در ولتاژ نامی شبكه هیچ گونه شكست الكتریكی در فواصل هوایی بوجود نیامده و همچنین مقاومت المانهای غیر خطی خیلی بالاست.لذا برقگیر هیچ عكس العملی از خود نشان نمی دهد.ولی در زمان بوقوع پیوستن اضافه ولتاژهای معین در شبكه فواصل هوایی موجود در برقگیر اتصالی شده و همچنین مقاومت المانهای غیر خطی شدیداً كاهش می یابد و موج جریان به زمین تخلیه می شود تا زمانی كه اضافه ولتاژ كنترل شود.برقگیر فوق دارای معایب و محدودیت هایی می باشند مثلاً وجود فواصل هوایی در طول برقگیر باعث عدم توزیع یكنواخت ولتاژ می شود.می توان برای رفع عیب آن مقاومت های غیر خطی را بطور موازی با فواصل هوایی بكار برد.ظرفیت جذب انرژی این نوع برقگیرها محدود می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عایق های الكتریكی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عایق های الكتریكی در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عایق های الكتریكی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عایق های الكتریكی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عایق های الكتریكی در word :

عایقهای الكتریكی

اصولاً قسمتهای عایق ماشینهای الكتریكی ، ترانسفورماتور ها ،خطوط هوایی و غیره به صورتی طراحی می شود كه بتوانند به طور مداوم تحت ولتاژ معینی كاركرده و ضمناً قدرت تحمل ضربه های ولتاژ را در لحظات كوتاه داشته باشند .

هر نوع تغییرات ناگهانی و شدید در شرایط كاری شبكه، موجب ظهور جهشها یا پالسهای ولتاژ می شود . برای مثالمی توان اضافه ولتاژ های ناشی از قطع و یا وصل بارهای زیاد به طور یكجا ، جریانهای اتصال كوتاه ، تغییر ناگهانی مدار و غیره رانام برد .

رعد و برق نیز هنگامی كه روی خطوط شبكه تخلیه شود ، باعث ایجاد پالسهای فشار قوی با دامنه زیاد و زمان كم می شود .

لذا عایق های موجوددر ماشینهای الكتریكی و تجهیزات فشار قوی باید از نظر استقامت در مقابل این نوع پالسها نیز طبقه بندی شده و مشخص شوند . عایقهای الكتریكی با گذشت زمان نیز در اثر آلودگی و جذب رطوبت فاسد شده و خاصیت خود را از دست می دهند .

در مهندسی برق سطوح مختلفی از مقاومت عایقی تعریف شده است كه هر كدام بایستی در مقابل ولتاژ معینی استقامت نمایند . (ولتاژ دائمی و ولتاژ لحظه ای هر كدام به طور جداگانه مشخص می شوند )و البته طبیعی است كه ازدیاد ولتاژ بیشتر از حد مجاز روی عایق باعث شكست آن می شود . در عمل دو نوع شكست برای عایق ها می توان باز شناخت ،حرارتی و الكتریكی .

زمانی كه عایق تحت ولتاژ قرار دارد ، حرارت ناشی از تلفات دی الكتریكی می توان باعث شكست حرارتی شود . باید توجه نمود كه افزایش درجه حرارت باعث كاهش مقاومت اهمی عایق و نتیجتاً افزایش تصاعدی درجه حرارت آن خواهد شد .

خلاصه اینكه عدم توازن بین حرارت ایجاد شده در عایق با انچه كه به محیط اطراف دفع می نماید ، موجب افزایش درجه حرارت آن شده و این پروسه تا زمانیكه عایق كاملاً شكسته شده و به یك هادی الكتریسته در آید ، ادامه می باید .

شكست الكتریكی در عایق ها به دلیل تجزیه ذرات ان در اثر اعمال میدان الكتریكی نیز صورت می گیرد .

با توجه به آنچه گذشت ، عایقهای الكتریكی عموماً در معرض عواملی قرار دارند كه باعث می شود در ولتاژ نامی نیز حالت نرمال خود را از دست بدهند . لذا در انتخاب عایقها ، عایق با كلاس بالاتر انتخاب می شود . اندازه گیریهای مختلفی كه جهت شناسایی نواقص موجود در عایق ها انجام می گیرند عبارتند از :

اندازه گیری مقاومت D.C عایق یا جریان نشتی ان ، تلفات دی الكتریك ، ظرفیت خازنی عایق ، توزیع ولتاژ در عایق ، دشارژهای جزئی در عایق و میزان پارازیتهای حاصل از آن و تست استقامت الكتریكی عایق .

53 صفحه فایل ورد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ترکیب روشهای مبتنی بر مدل و پردازش چندباندی گفتار برای مقاوم سازی بازشناسی گفتار نسبت به نویز 16 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 16

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 16 صفحه

سیزهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 20-22 اردیبهشت 1384 ترکیب روشهای مبتنی بر مدل و پردازش چندباندی گفتار برای مقاوم سازی بازشناسی گفتار نسبت به نویز بابک ناصرشریف – دانشگاه علم و صنعت ایران Nasser_s@iust.
ac.
it محمدمهدی همایونپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر Homayon@ce,aut.
ac.
ir احمد اکبری – دانشگاه علم و صنعت ایران Akbari@just.
ac.
ir چکیده: سیستمهای بازشناسی چندباندی گفتار که بر اساس مکانیزم شنوایی انسان عمل می کنند، نرخ بازشناسی را نسبت به سیستم تمام باند به ویژه در حضور نویز بهبود می بخشند.
در بازشناسی چندباندی گفتار، سیگنال گفتار ابتدا به چند زیرباند فرکامسی تقسیم می شود و پس از استخراج بردارهای ویژگی از هر زیرباند، این بردارها یا احتمال تخمینی برای آنها با یکدیگر ترکیب می شوند.
در کار حاضر سیستم چندباندی بازشناسی گفتار بر مبنای ترکیب ویژگیها مد نظر قرار گرفته است و ترکیب این شیوه با یک شیوه مبتنی بر مدل موسوم به معیار تصویردهی وزن دار پیشنهاد گردیده است.
نتایج آزمایشها نشان می دهند که علاوه بر بهتر بودن کارآیی شیوه ترکیب ویژگیها نسبت به سیستم تمام باند، روش پیشنهادی نیز سبب بهبود چشمگیر کارآیی روش ترکیب ویژگیها می گردد.
کلمات کلیدی: باشناسی چندباندی گفتار، زیرباند، ترکیب ویژگیها، تبدیل موجک، معیار تصویردهی وزن دار 1-مقدمه مسئله مقاوم سازی سیستمهای بازشناسی گفتار در برابر نویز را می توان به صورت کاهش میزان عدم تطبیق میان شرایط آموزش و آزمون سیستم درنظر گرفت.
روشهایی را که برای کاهش این عدم تطبیق بکار یم روند، می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: روشهای مبتنی بر داده، روشهای مبتنی بر مدل و شیوه های پردازش چندباندی.
روشهای مبتنی بر داده تلاش می کنند تا تاثیرات نویز را بر سیگنالهای گفتار یا ویژگیهای آن کاهش دهند، حال آنکه روشهای مبتنی بر مدل بحای خود سیگنال گفتار یا ویژگیهای آن مدل آلکوستیک گفتار را اصلاح می نمایند.
شیوه پردازش چندباندی معمولاً در مورد نویزهایی بکار گرفته می شود که سبب تخریب بخشی از طیف فرکانسی سیگنال گفتار می شوند.
در شیوه بازشناسی چندباندی، گفتار تمام باند به چندین زیرباند فرکانسی تقسیم می شود و پس از استخراج بردارهای ویژگی از هر زیرباند، بردارهای ویژگی زیرباندها یا احتمال تخمینی برای آنها توسط بازشناس متناظر با هر زیرباند، با یکدیگر ترکیب می شوند و به این ترتیب پاسخ بازشناسی بدست می آید.
روشهای مبتین بر داده را می توان معمولاً به دو گروه عمده تقسیم کرد: شیوه بهبود گفتار و روشهای جبران ویژگی.
شیوه های بهبود گفتار مستقیماً با سیگنال نویزی گفتار سر و کار دارند و با تخمین سیگنال تمیز از سیگنال نویزی در جهت کاهش میزان عدم تطبیق تلاش می کنند.
روش تفاضل طیف و آستانه گذاری ضرایب تبدیل موجک سیگنال گفتار نمونه هایی از این دسته هستند.
روشهای جبران ویژگی معمولاً عدم تطبیق را به دو طریق کاهش می دهند.
در طریق اول، یک تبدیل به ویژگیها اعمال یم شود تا اثر نویز از آنها حذف گردد.
تفاضل میانگین ضرایب کپسترال (CMS) و RASTA PLP از جمله چنین روشهایی هتسند.
در طریق دیگر، ویژگیهای جدیدی استخراج می شوند که نسبت به تاثیرات نویز مقاوم باشند، ه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 فایل پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID در word دارای 20 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت فایل پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي فایل پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID در word :

فایل پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID در word

دارای تعداد 20 اسلاید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق مقایسه خصوصیات پرواری و لاشه بره های نرلری بختیاری 15 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 24

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 24 صفحه

مقایسه خصوصیات پرواری و لاشه بره های نرلری بختیاری و آمیخته سنجابی × لری بختیاری چكیده : این بررسی به منظور مقایسه خصوصیات پرواری و لاشه بره های نر لری بختیاری و آمیخته سنجابی× لری بختیاری انجام گرفت .
بره ها در سن  روزگی از شیر گرفته شدند و با متوسط سن 135 روز به مدت 80 روز پروار گردیدند .
اطلاعات حاصل به دلیل نامساوی بودن تعداد مشاهدات در زیر گروههای مختلف با استفاده از روش حداقل مربعات تجزیه و تحلیل شدند .
بره های نر لر بختیاری از نظر وزن در پایان دوره پروار و افزایش وزن روزانه دوره پرواری برتر از بره های آمیخته بوده ولی از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین آنها وجود نداشت ().
بین بره های نر لر بختیاری و آمیخته برای صفات وزن كشتار ، وزن لاشه ، بازده لاشه ، وزن گوشت ، وزن چربی سطحی ، وزن استخوان و سطح مقطع راسته اختلاف معنی داری شاهده نگردید .
درصد قطعات دست ، گردن ، ران ، پیش سینه و قلوه‌گاه بره های لری بختیاری بیشتر از بره های آمیخته بود .
بیشترین تفاوت در بین درصد قطعات لاشه بره‌های لری بختیاری و آمیخته مربوط به اختلاف درصد وزن دنبه به وزن لاشه سرد بود .
صفحات وزن نهائی ، افزایش وزن روزانه دوره پروار و لاشه تحت تاثیر نوع تولید نبود .
سن مادر اثر معنی داری روی صفحات پرواری و لاشه نداشت .
مقدمه : گوشت گوسفند از مهمترین منابع تامین كننده گوشت قرمز در ایران است ولی با این حال تولید گوشت این حیوان نمی تواند افزایش تقاضای مصرف كننده ها را تامین نماید .
تولید پایین نژادای بومی و تغذیه نامناسب از عوامل اصلی كمبود تولید می‌باشد و آمیخته گری كه بعنوان روشی برای بهره برداری از تفاوتهای بین نژادها در اصلاح نژاد است می تواند روش مناسبی برای بهبود راندمان تولید گوسفند باشد و در بسیاری از كشورها مخصوصاً در سیستم هائی كه تولید گوشت هدف اصلی است به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد .
(4) در خصوص اثر آمیخته گری بر روی صفات پرواربندی و خصوصیات لاشه نتایج متفاوتی بدست آمده است .
اثرات مثبت آمیخته گری روی رشد و وزن بره ها بوسیله مكاره چیان و همكاران (11) ،‌ اسدی مقدم و نیكخواه (1) ، Miller و Sidwell (13) ، Peters وvesely (17) و Wolf و همكاران(18) گزارش شده است .
مكاره چیان و همكاران (12) ، فرید و همكاران (7) ، Ackeapinar و Tekin (14) و فهمی(6) تفاوتی بین بره های آمیخته و بره های نژاد خالص برای صفحات پراواربندی و لاشه بدست نیاورند .
برخی از گزارشها نشان می دهد نوع تولد روی صفحات بعد از شیرگیری تاثیر كمی دارد (5 ، 6و17) .
كاهش اثر سن مادر بر روی صفات پس از شیرگیری نیز توسط تعدادی از محققان گزارش شده است (5،11و16) .
هدف از این تحقیق مقایسه عملكرد پرواربندی و خصوصیات لاشه بره های لر بختیاری و آمیخته‌های سنجابی × لری بختیاری و تاثیر نوع تولد و سن مادر بر این صفات است .
مواد و روشها : در این بررسی تعداد 48 راس بره نر لری بختیاری و 26 راس بره نر آمیخته سنجابی × لری بختیاری از ایستگاه پرورش اصلاح نژاد جهاد سازندگی استان چهارمحال و بختیاری با متوسط سن 135 روز مورد استفاده قرار گرفت .
بره ها در سن  روز از شیر گرفته شدند و پس از شیرگیری به مدت 15 روز در مرتع چ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق 12 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 18

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 18 صفحه

سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق انواع سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق الف) سیستم اعلام و اطفا دستی: در این سیستم از شاسی‌های اعلام حریق در ورودی و خروجی ساختمان استفاده می‌شود كه با شكستن شیشه روی شاسی و فشار دادن دكمه، آژیر به صدا در می‌آید.
در این سیستم همچنین باید كپسولهای آتش‌نشانی مناسب در محل موجود باشد.
ب) سیستم اعلام حریق اتوماتیك: برای بالا بردن سرعت عمل بجز كلیدهای دستی از حسگرهای اتوماتیك (دتكتورها) نیز استفاده می‌شود.
این سیستم در مكانهایی كه افراد در كلیه ساعات شبانه‌روز در آن حضور دارند به كار می‌رود.
ج) سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیك: در این سیستم علاوه بر اعلام حریق از سیستم اطفای اتوماتیك نیز استفاده می‌شود.
این سیستم در مكانهایی كه رشد آتش سریع است یا امكان انفجار وجود دارد استفاده می‌شود.
انواع سیستم‌های اطفا حریق عبارتند از: 1ـ سیستم اطفای آبپاش 2ـ سیستم اطفای باگاز 3ـ سیستم اطفای با كف خشك 4ـ سیستم اطفای با گاز هالوژن.
همچنین باید توجه داشت در سیستم‌هایی نظیر اعلام و اطفای حریق، ساعت مركزی، وسایل ارتباطی، سیستم‌های حفاظتی و روشنایی اضطراری از یكسو سازها یا باطری‌ها به عنوان منبع تولید نیرو استفاده می‌شود.
انواع دتكتورها در طراحی سیستم‌های اعلام حریق از انواع دتكتورها استفاده می‌شود.
در این قسمت به معرفی چند نوع از این دتكتورها می‌پردازیم.
1ـ دتكتور دودی یونیزاسیون: (ISD) این نوع دتكتورها حساس به دودهای مرئی و نامرئی ناشی از آتش‌سوزی هستند و وقتی واكنش نشان می‌دهند كه دود وارده به سنسور آن باعث تغییر جریان یونیزاسیون در داخل دتكتور شود.
این دتكتورها به دودهای حاصل از سوختن سریع شعله آتش حساسیّت بیشتری دارند و برای مكانهایی كه حریق باعث دود رقیق می‌شود.
به كار می‌رود.
این دتكتور از مواد رادیواكتیو كه محیط اطراف خود را یونیزه می‌كنند ساخته شده است و هرگونه تغییر در یونیزه شدن هوای اطراف باعث فعال شدن سیستم می‌شود.
2ـ دتكتورهای دودی فتوالكتریك یا نوری: (OSD) این دتكتورها حساس به نورهای مرئی هستند و دارای پیل فتو الكتریك هستند كه در صورت جذب و یا پخش نور توسط ذرات دود واكنش نشان می‌دهند.
در یك طرف سنسور این دتكتورها یك LED مادون قرمز قرار دارد و در طرف دیگر یك فتوسل قرار می‌گیرد در اثر دود، نور LED شكسته شده و به فتوسل برخورد می‌كند و سیستم اعلام حریق می‌كند.
این دتكتور برای مكان‌هایی كه حریق باعث دود غلیظ می‌گردد به كار می‌رود.
3ـ دتكتور دودی خطی این دتكتور براساس فرستادن و دریافت نور كار می‌كند.
یعنی در یك بخش از محل، فرستنده نور دائماً در حال تابش نور است و در طرف دیگر یك گیرنده نور قرار دارد تا موقعی كه گیرنده سیگنال دریافت كند سیستم خاموش است و به محض اینكه دود باعث كاهش تابش شود سیستم، اعلام حریق می‌كند، این دتكتورها از دتكتورهای بسیار مطلوبند.
4ـ دتكتورهای حرارتی این نوع دتكتورها كلاً حساس به حرارت محیط هستند و در مقابل تغییر درجه حرارت محیط تحت پوشش واكنش نشان می‌دهند كه خود به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: الف) دتكتور حرارتی دماسنجی: (RRD) این نوع دتكتور در مقابل بالا رفتن، ازدیاد سریع دما واكنش نشان می‌دهد و

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق ماشینهای سنكرون سه فاز 30 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 30

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 30 صفحه

ماشینهای سنكرون سه فاز مقدمه ماشینهای سنكرون تحت سرعت ثابتی بنام سرعت سنكرون می چرخند .
و جزء ماشینهای جریان متناوب (AC) محسوب می شوند .
در این ماشینها بر خلاف ماشینهای القائی ( آسنكرون ) میدان گردان شكاف هوائی ورتور با یك سرعت كه همان سرعت سنكروه است می چرخند .
ماشینهای سنكروه سه فاز بر دو نوع اند .
1- ژنراتورهای سنكرون سه فاز یا الترناتورها 2- موتورهای سنكروه سه فاز امروزه ژنراتورهای سنكرون سه فاز ستون فقرات شبكه های برق را در جهان تشكیل می دهد و ژنراتورهای عظیم در نیروگاهها وظیفه تولید انرژی الكتریكی را به دوش می كشند .
موتورهای سنكرون در مواقعی بكار می روند كه به سرعت ثابت نیاز داشته باشیم .
البته موتورهای سنكرون تكفاز كوچكی هم وجود دارد كه در فصل بعد راجع به ان اشاره می كنیم .
نوع خطی موتورهای سنكرون بنام موتورهای سنكرون خطی یا LSM نیز در سیستم های حمل و نقل بكار می رود .
یكی از مزایای عمده موتورهای سنكرون اینست كه می تواند از شبكه توان راكتیو دریافت و یا به شبكه توان راكتیو تزریق كند .
ماشینهای سنكرون اعم از ژنراتور و موتور جزء ماشینهای دو تحریكه محسوب می شوند زیرا سیم پیچ رتور آنها توسط منبع DC تغذیه گشته و از استاتور انها جریان AC می گذرد .
باید دانست ساختمان ژنراتور و موتور سنكرون سه فاز شبیه یكدیگر است .
شار شكاف هوائی در این ماشینها منتجه شارهای حاصله از جراین رتور و جریان استاتور می باشد .
در ماشینهای القائی ( فصل قبل ) تنها عامل تحریك كننده جریان استاتور محسوب می شد ، زیرا جریان رتور بر اثر عمل القاء پدید می امد .
لذا موتورهای القائی همواره در حالت پس فاز مورد بهره برداری قرار می گیرند ، زیرا به جریان پس فاز راكتیوی نیاز داریم تا شار در ماشین حاصل شود .
اما در موتورهای سنكرون اگر مدار تحریك رتور ، تحریك لازم را فراهم سازد ، استاتور جریان راكتیو نخواهد كشید و موتور در حالت ضریب توان واحد كار خواهد كرد .
اگر جریان تحریك رتور كاهش می یابد ، جریان راكتیو از شبكه به موتور سرازیر می شود تا به رتور جهت مغناطیس كننده گی ماشین كمك كند .
در اینصورت موتور سنكرون سه فاز در حالت پس فاز كار خواهد كرد .
اگر جریان تحریك رتور زیاد شود ( میدان رتور افزایش می یابد ) در اینصورت جریان راكتیو پیش فاز از شبكه كشیده می شود تا با میدان رتور به مخالفت برخیزد .
در اینصورت موتور در حالت پیش فاز كار می كند و توان راكتیو به شبكه می فرستد .
از گفتار فوق نتیجه می شود كه با تغییر جریان تحریك ( مدار رتور ) كه جریانی DC است ، ضریب توان موتور سنكرون سه فاز را می توان كنترل نمود .
باید دانست كه در تمامی مراحل موتور از شبكه توان اكتیو (P) می كشد اما توان راكتیو موتور (Q) به نحوه تحریك بستگی دارد .
اگر موتور بی بار باشد تغییر جریان تحریك باعث می گردد كه موتور گاهی بصورت مقاومت ، گاهی بصورت سلف و گاهی بصورت خازن عمل نماید .
موتور سنكرون بی بار را كندانسور سنكرون می نامند و در سیستمهای انتقال انرژی جهت تنظیم ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد .
در صنعت نیز گاهی برای بهبود ضریب توان بجای خازن از موتورهای سنكرون در حالت پیش فاز استفاده می ش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید