تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی در word :

تجربیات مدون تدریس زبان برای ارتقا شغلی برای دبیران زبان در 35 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

تجربیات مدون تدریس دبیر زبان انگلیسی در word

مقدمه 2

چكیده 4

مهارت های چهارگانه 7

3-مهارت خواندن reading 9

دانش واژگانی (Vocabularty) 10

4- مهارت نوشتن (Writing) 11

مقدمه ای بر آموزش زبان انگلیسی 11

روش تدریس لغات جدید : 12

لغات جدید به کمک تصاویر 14

روش تدریس پیشنهادی مکالمه 17

مشکلات و موانع و محدودیت های مربوط به عدم فراگیری زبان انگلیسی و افت تحصیلی در زبان 26

راهکارها 27

نتیجه گیری 29

منابع: 30

مقدمه

برای اجرای مطلوب برنامه درسی لازم است درفرایندبرنامه ریزی درسیدرموردروشهای تدریس مناسب باهدفهاومحتوای برنامه درسی تصمیم گیری شود. برنامه ریزی درسی ممکن است یک روش تدریس رابرای همه برنامه درسیدرنظربگیرندویاممکن است ازچندروش به صورت ترکیبی استفاده کنند.ممکن است دانش آموزان بایک روش خاص باسهولت بیشتریمطالب رابیاموزند؛درحالی که دانش آموزان دیگرممکن است باروش دیگری بهترقادربهآموختن باشند (Maleki¸ 2006¸ p164).

ازطرفی اهمیت دانستن یک زبان خارجی وبین المللی برکسی پوشیده نیست وزبان انگلیسی یک یازپرکاربردترین زبانهای زنده دنیاست. امروزه،تقریباکمترکشوری رامی شناسیم که حداقل دربخشی ازارتباطات بین المللی خودمجبوربه استفاده اززبان انگلیسی نباشد. کشورهای پیشرفته ی دنیاکلیه ی ارتباطات ومراودات تجاری،سیاسی،فنی،اقتصادی،و… باسایرکشورهارابااستفادهاززبان انگلیسی انجام میدهند. شایددرسالهای 1940 وقبل ازآن،زبان انگلیسی وتدریس ویادگیری آن ازچنین اهمیتی برخوردارنبود،امابعدازجنگهای جهانی اول ودوم ودرپی گسترش فعالیتهای مختلف کشورهای انگلیسی زبان،به ویژه ایالات متحده آمریکادرعرصه جهان،تدریس ویادگیری زبان انگلیسی دراغلب کشورهارایج گردید(Fahim& Haghani¸2005¸ p2).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات دبیری ورزش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تجربیات دبیری ورزش در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تجربیات دبیری ورزش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجربیات دبیری ورزش در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات دبیری ورزش در word :

دانلود تجربیات مدون دبیر ورزشی

این با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

تجربیات دبیری ورزش در word
فهرست مطالب

مقدمه 2

طرح سه مرحله ای تدریس یکی از طرح های سازماندهی و تنظیم ساعت آموزش تربیت بدنی است . 3

2- مرحله پیاده کردن هدف یا مرحله ی اصلی 4

3- مرحله بازگشت به حالت اولیه 5

7- مدیریت کلاس 5

قبل از آموزش 6

حضور و غیاب 7

1-4) روش های گروه بندی کلاس 8

3-4) ثبت وضعیت دانش آموزان 10

5-4) شیوه های استقرار در زمین ورزش 12

9- کاربرد گروهها 14

دستورالعمل و اصول كلی روش تدریس تربیت بدنی 16

سرپرستی و اداره كردن فعالیت های ورزشی 21

1- اطلاع ازسهم سیستمهای انرژی در رشته 25

2- استفاده از اصل اضافه باردرتمرینات 26

4- شناخت روشهای تمرینی 27

فضای موجود 30

مشكلات و چاش های معلم تربیت بدنی 32

نتیجه گیری 35

منابع 36

مقدمه

ازآنجا که علم ورزش نیز مانند سایر علوم یک علم مرکب است که علوم مختلفی نظیر روان شناسی ،پزشکی ، جامعه شناسی ،فیزیک ،حقوق و ….. درآن دخالت دارد لذا معلم ورزش علاوه برداشتن ویژگیهای عمومی یک معلم نظیر در نظرگرفتن تفاوتهای فردی ،ایجاد انگیزه ،داشتن طرح درس مناسب و …..باید به مفهوم اخص کلمه نیز دارای ویژگیهای اختصاصی معلم تربیت بدنی نیزباشد .با توجه به اینکه تمرین به فعالیتهای هدفمندی که به منظور افزایش یا حفظ بدنی درانواع ورزشهابه میزان معین وموردنظر می شود تاباانجام می شود تابا انجام آن بیشترین سود عاید عضلات دستگاه قلبی ،عروقی وتنفسی فردشود ونظر به اینکه برای انجام تمرینات ورزشی روشهای بسیار متفاوتی وجود داردلذا معلم تربیت بدنی ما باید بتواند علم روز ورزش رابصورت کاربردی در مدرسه بکارگیرد .یک معلم تربیت بدنی درموارد زیر اطلاعات کافی وافی داشته باشد .

معلمان تربیت بدنی قبل از ورود به کلاس فعالیتهای لازم در ساعت آموزشی را سازماندهی کرده و بر مبنای اهداف تربیت بدنی ، نیاز دانش آموزان ، مدت کلاس ، وسایل و امکانات موجود ، شرایط جوی و … بهترین و بیشتر بازده را نصیب دانش آموز می نمایند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی در word :

تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی در word

این با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی در word
فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………..2

مقدمه ………………………………………………………………………………………………..2

چالش ها:………………………………………………………………………………………………..3

راهکار ها:…………………………………………………………………………………………………4

((چالش های موجود در شرح وظایف مدارس راهکار ها))…………………………………5

نظم و انضباط در مدرسه ………………………………………………………………………………6

راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع مسائل و مشکلات انضباطی در مدارس……..11

قوانین و تعهدات دانش آموزان ………………………………………………………………………15

شرح وظایف معاون اجرایی مدارس…………………………………………………………………..16

تجربیات معاون اجرایی مدارس…………………………………………………………………………22

وظایف:……………………………………………………………………………………………………………25

چگونه یك مدرسه زیبا داشته باشیم ………………………………………………………………….26

چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس…………………………………………………………….27

شاداب سازی ظاهری در مدارس………………………………………………………………………..29

دوره‌های آموزشی برای معاونان اجرایی در دقیقه 90……………………………………………….30

پیشنهادات . ……………………………………………………………………………………………………….33

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….34

منابع……………………………………………………………………………………………………………….35

چکیده

سال های سال است متصدی امور دفتری پست ناشناخته جهت تمام کارکنان یک واحد آموزشی است که کماکان کلیه کارکنان و افراد آموزشی مدارس در هر نقطه که باز می مانند در جهت پیشبرد اهداف خودشان همیشه دنبال کسی هستند که بتوانند خواسه های خودشان را به سر منزل مقصود برسانند لذا جهت این خواسته چه کسی بهتر از دفتر دار مدرسه که بتوان هر چه راحت تر به او امرونهی کرد و تمام مسائل عقب افتاده را به جهت دفتری بودن به گردن آنان انداخت لذا این موارد در آموزشگاهی مورد توجه قرار گرفته و می توان در این راستا تئمل نمود

کلیدواژه

معاونت

اجرایی

مدرسه

وظایف

دانش آموز

مقدمه

پست دفتری در مدارس چگونه پستی است که تمام خواسته ها برمی گردد .در شرح وظایف وقتی مینگریم می بینیم که یک متصدی امور دفتری باید با تمام کارکنان از رئیس مدرسه گرفته تا پایین ترین پست که در مدارس موجود است

باید همکاری کند . تا چند وقت پیش که نام معاون اجرائی در مدارس نامی نا آشنا بود پست دفتری جایگاهی نداشت و در هر مرحله که افزایشی اتفاق می افتاد دفتر داران جایگاهی نداشتند. باز خدابه این قشر توجه نمود و به گونه ایشد که لااقل بتواند به این قشر هم توجه شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیک در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیک در word :

تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیک در word

این با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

عنوان تجربیات مدون تدریس دبیر فیزیک در word
فهرست مطالب صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………1

تجربه ای در زمینه ی استفاده از منابع غیر در درسی………………………………………………………………………………….2

آموزش فیزیک به روش همیاری………………………………………………………………………………………………………………..3

تجربه ای در زمینه چگونگی ایجاد انگیزه برای یادگیری بهتر………………………………………………… 6

تجربه ای آموزشی در زمینه ی تاثیر وضعیت اقتصادی بر یادگیری………………………………………………………..7

ارتبا ط با دانش آموزان………………………………………………………………………………………………….9

یک تجربه آموزشی و تربیتی……………………………………………………………………………………………………………………10

کنفرانس…………………………………………………………………………………………………… 12

ایجاد اعتماد بنفس در دانش آموزان و راهکار های تقویت آن………………………………………………………………….14

آموزش فیزیک با کمک اینتر نت و فوائد آن………………………………………………………………………………………………17

مراحل مختلف حل مسئله های فیزیک………………………………………………………………………………………………………19

ارزشیابی و شیو های آن……………………………………………………………………………………………………..20

کلاس درس شاداب………………………………………………………………………………………………………23

دلایل افت تحصیلی در درس فیزیک………………………………………………………………………………………………………….28

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….32

منابع 33

مقدمه

یکی از شاخص های معلمی تاثیر شگفت او بر جان انسانها است . کار معلم تاثیر روحبخشی بر حال و آینده انسان ها دارد . تمام توفیقات انسانهای این مرز و بوم در اثر تلاش معلمان بوده است . پر واضح است که همیشه معلمی با تغییر ، تحول و تعالی و نو به نو شدن همراه بوده است اما باعطف توجه به اینکه امروزه در کشور جمهوری اسلامی ایران معلمی و تمام فعالیت ها و تلاش هایش باید در تراز نظام اسلامی باشد لذا می طلبد که روش ها ، منش ها و تمام تلاش ها بصورتی چابک و موثر در حدی که نشان دهد انسان در پناه حکومت اسلامی انسانی با توانایی ویژه است و در نهایت نمونه و الگو بودن خود را نشان می دهد .

با نگاهی اجمالی به نحوه ی یاد دهی – یاد گیری در مدارس در می یابیم که گفتن ، شنیدن و حفظ کردن ، ارکان بیشتر فعالیتهای یاد دهی – یادگیری را تشکیل می دهند . در رویکرد حافظه محوری ، مطالب اغلب یک طرفه به دانش آموزان ارائه می شود ، غافل از اینکه این شیوه ، خود مانع یادگیری و خلاقیت است . با کمی تامل در می یابیم که یادگیری به شیوه فوق مغایر با فطرت دانش آموزان در فرآیند یاد دهی – یادگیری است چرا که دانش آموزان دوست دارند علاوه بر شنیدن ، مشاهده ، لمس ، سوال و جستجو کنند و تفکر ، کاوشگری ، آزمایش و فایل داشته باشند و به نوعی تفسیر و قضاوت کنند .

سر انجام فیزیک بعنوان قسمت جدانشدنی از علوم در تحول و تغییر کل جهان چه از نقطه نظر علوم تجربی و چه علوم اجتماعی تأثیرگذار بوده و خواهد بود. ایجاد جاذبه در فیزیک هم برای گردآوردن مجموعه ای با هوش و استعدادکافی در این علم و هم برای تدریس بهتر آن از جمله کارهایی است که جزء چالش های ما دبیران فیزیک در تدریس این درس است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر) در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر) در word :

تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر) در word در 40 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر) در word

تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر) در word
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

1

دوزبانه(منطقه عرب نشین)

2

داشتن دانش آموز کم شنوا و ناتوانی در بیان الفاظ و کلمات (پایه اول)

2

دانش آموزان عقب مانده ذهنی یا دیرآموز در مدرسه های عادی

3

تجربیات پایه سوم

5

درس اجتماعی

5

تجربه دیکته در کلاس سوم

5

تجربیاتی در رابطه آموزش جدول ضرب در پایه سوم

6

پایه چهارم ابتدایی

7

معاونت دبستان و آسفالت کردن مدرسه

9

اهمیت ایجاد انگیزه در جلسه اول: 14

نحوه شروع تدریس: 14

روش موفق تدریس از دیدگاه دانش‌آموزان 15

نحوه فعال نگاهداشتن كلاس توسط معلم: 15

16 علل لزوم پرسش درس از دیدگاه بچه‌ها و معلمین

بررسی لحن ادای مطالب از دیدگاه بچه‌ها و معلمین: 17

نحوه انتقال مطالب از دیدگاه قرآن 17

نحوه برخورد معلم با دانش‌آموز (بعد عاطفی) 18

بررسی بهترین روش‌های تشویق و تنبیه 19

نحوه تشویق موفق از دیدگاه روانشناسان: 20

نحوه برخورد با شاگردان ناسازگار: 22

روش‌های جلب توجه دانش‌آموزان 23

بررسی نقش روحیه معلم در امر كلاس‌داری: 24

چگونه می‌توان روحیه‌ای شاد داشت: 24

نیاز به انجام كار گروهی در شاگردان: 26

نیاز به جلب توجه در دانش‌آموزان: 27

بررسی نحوه ارتباط صحیح با دانش‌آموزان 28

پرهیز از مباحثه در كلاس: 29

نحوه نفوذ در متقاعد ساختن كلاس: 30

چالش ها 31

راهكار ها 33

نتیجه گیری 34

مقدمه:

استفاده از تجارب همیشه در طلوع تاریخ اساس تصمیم گیری های اداره، سازمانها و جوامع بوده است. طوریکه می توان گفت پیشرفت تمدنها و انسانها تا حد زیادی در بهره گرفتن از تجارب جوامع دیگر می باشد.

در هر رشته، شغل وقتی که مشغول به کار می شوید اگر با کسانی هم کلام شوید که نسبت به شما از تجربیات بیشتری برخوردارند و از طرفی تجربیات خود را در اختیار شما می گذارند تا در شغل و حرفه ی خود توانا شوید باید بگوییم که شما فردی بسیار خوش شانس و خوش بخت هستید که می توانید به راحتی به کار خود علاقمند و کار خود را به بهترین نحو انجام دهید.

بایستی بگوییم در شغل مقدس معلمی و آموزگاری همیشه همکاران در یک مدرسه سعی می کنند تا تجربیات آموزشی و فرهنگی خود را در اختیار بقیه بگذارند کار بسیار جالب توجهی که در سالهای اخیر آموزش و پرورش انجام داده است تا معلمین مدارس تجربیات خود را در اختیار بقیه همکاران در مدارس دیگر بگذارند این است که اقدام به برگزاری کارگاه های اموزشی نموده است.

هر چند که این کارگاه ها هنوز نتوانسته به سطح عالی خود برسند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

عنوان فایل: طـرح درس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 عنوان فایل: طـرح درس در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف عنوان فایل: طـرح درس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي عنوان فایل: طـرح درس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عنوان فایل: طـرح درس در word :

فعالیتهای قبل از خواندن (20) دقیقه

فعالیتهای حین خواندن (40 دقیقه)

فعالیتهای بعد از خواندن (30 دقیقه)

درس اول

شهادت در دادگاه

درس دوم

بیل گیتس و صنعت رایانه

درس سوم

قصه‌گوی بد

درس چهارم

انسان و حیوانات

درس پنجم

مترجم ماهر

طرح پنج درس برای زبان آموزان سطح متوسط به قرار زیر است:‌

مدت زمان لازم برای ارائه هر درس 90 دقیقه در نظر گرفته شده است.

هر درس شامل فعالیتهای قبل از خواند به مدت 20 دقیقه، فعالیتهای حین خواندن به مدت 40 دقیقه و فعالیتهای پس از خواندن به مدت 30 دقیقه می‌باشد.

الف- فعالیتهای قبل از خواندن (20) دقیقه

هدف از فعالیتهای این مرحله فراهم كردن زمینه لازم برای درك متن، جلب توجه زبان آموزان به موضوع متن، فعال‌سازی دانش‌پیشین زبان‌آموزان و برانگیختن علاقه و انگیزه زبان‌آموزان و آماده شدن جهت یادگیری درس می‌‌باشد. مثلاً در درس اول كه مربوط به دادگاه می‌باشد، معلم فیلمی را كه قبلاً از دادگاه تهیه شده به مدت 10 دقیقه نمایش می‌دهد و 10 دقیقه هم در مورد صحنه‌ها و افرادی كه در فیلم دیده شده‌اند، بحث می‌شود. با نمایش این فیلم، زبان‌آموزان اسامی افراد و عوامل دادگاه مثل قاضی، شاهد، جایگاه شاهد، متهم، جایگاه متهم و وكیل را یاد می‌گیرند. سوالات قبل از خواندن باعث می‌شود زبان آموزان تجربیات خود در مورد مثلاً دادگاه را بیاد آورده و در مورد آن بحث كنند و به همین منوال جهت یادگیری درس در خصوص این موضوع آماده می‌شوند. در این مرحله لغات و اصطلاحات جدید به كمك تصاویر و اشیاء و مترادفات و متضادهای آشنا،‌ آموزش داده می‌شوند.

ب- فعالیتهای حین خواندن (40 دقیقه)

هدف از فعالیتهای این مرحله خواندن متن و جواب به سوالات بعد از آن و جواب به سوالات صحیح و غلط است. زبان‌آموزان باید فرصت كافی داشته باشند تا متن را به خوبی بخوانند و آنرا كاملاً درك كنند تا بتوانند به این سوالات و سوالات بعدی كه در مرحله بعد مطرح می شود، جواب دهند. هدف از انجام این فعالیتها توجه دانش‌آموزان به موضوع اصلی متن است. بعضی از پرسشها صریح است به این معنی كه جواب آنها در متن یافت می‌‌شود و بعضی از آنها استنتاجی است كه زبان‌آموز باید با توجه به متن بداند كه چه اتفاقی افتاده است. اهداف دیگر از این مرحله را می‌توان سرخورده نشدن دانش‌آموزان در برخورد با واژه ها یا ساختارهای جدید و خواندن چند بار متن برای پیدا كردن جواب سوالها و در نتیجه یادگیری كامل متن دانست.

ج- فعالیتهای بعد از خواندن (30 دقیقه)

هدف از انجام این فعالیتها تحكیم و تثبیت دانش و تمرین مهارتهای چهارگانه می‌‌باشد. در این مرحله زبان‌آموزان بعد از حل تمرینها به مهارتهای مثل نوشتن دست می‌یابند مثلاً تمرینهای جمله‌سازی و ساختن مترادف و متضاد و پر كردن ماههای خالی به مهارت نوشتن آنها كمك می‌كند. تمرینها در این مرحله متنوع است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید