فلسفه های معاصر تربیت اخلاقی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فلسفه های معاصر تربیت اخلاقی در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فلسفه های معاصر تربیت اخلاقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فلسفه های معاصر تربیت اخلاقی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فلسفه های معاصر تربیت اخلاقی در word :

چكیده

در این مقاله، پیشینه و اصول مفروضه چهار رویکرد معاصر تربیت اخلاقی مورد بررسی قرار می‏گیرد. این رویکردها به ترتیب عبارتند از: رویکرد تبیین ارزش‏ها، شناختی ـ رشدی، شناختی ـ تحلیلی و سنتی. هر یک از این رویکردها در پنج مرحله به بحث گذاشته می‏شوند: 1. قلمرو و محدوده تربیت اخلاقی؛ 2. روش‏های عملی تربیت اخلاقی؛ 3. زمینه فلسفی رویکرد؛ 4. زمینه‏ی روان‏شناسی رویکرد؛ 5. نقاط قوت و ضعف رویکرد.

مقدمه

تربیت اخلاقی فعالیتی است که باید از دو نوع مطالعه نظری به دست آید و حاصل آن در عمل به‏کار گرفته شود. از یک سو، مفهوم اخلاق، قلمرو فلسفه از لحاظ سنتی، هدف تربیت اخلاقی را تعیین می‏کند. بدون تردید یک نظریه تربیت اخلاقی به‏شدت بر شناخت و آگاهی از فرد و اخلاق مبتنی خواهد بود. از سوی دیگر، مباحث مربوط به طبیعت و تحول انسان در روان‏شناسی مشخص می‏کند که چگونه انسان می‏تواند فاعل اخلاقی شود و مطابق با معیارهای معین فلسفه اخلاق بیندیشد و عمل کند. بالاخره، تربیت کاری است که این داده‏های نظری را به حیطه عمل می‏کشاند و برنامه، روش و شیوه‏ها را تعیین کرده، ارتباط آن را با عوامل رشد اخلاقی مطلوب مورد بررسی قرار می‏دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان در word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان در word :

اوقات فراغت و چگونگی گذران آن از مباحث تازه­ای است که بعد از انقلاب صنعتی و رشد منابع و تکنولوژیها، توجه عالمان را برانگیخته و موضوعی مهم در حوزه علوم اجتماعی شده است. پژوهش حاضر به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش­آموزان دختر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در دو دبیرستان شهید بهشتی و شهید اول به (ترتیب واقع در منطقه 1 و 16 شهر تهران) می­پردازد.

توجه به اوقات فراغت در این پژوهش از ابعاد ذیل حائز اهمیت می­باشد. اوقات فراغت یک امر فرهنگی است. بر شخصیت افراد و از جمله شکل­گیری شخصیت اثر می­گذارد، آثار و نتایجی به صورت مثبت و منفی (انحراف و بزهکاری) برجای می­گذارد. به فراغت جوانان و نوجوانان (که تعداد زیادی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص می­دهند) می­پردازد، به فراغت دختران که از محرومیت و محدودیت بیشتری در مقایسه با پسران برخوردارند توجه می­کند، توجه به فراغت در تعطیلات طولانی مدت تابستان و ایام نوروز، تطبیقی و مقایسه­ای بودن، رویکرد انسان­شناسی شهری و نهایتاً کاربردی بودن پژوهش حاضر از رئوس مهم توجه به اوقات فراغت و نحوه گذران آن می­باشد.جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر دو کلاس 21 نفره دانش­آموزان دختر دبیرستانی در سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی است که در دو قشر کاملاً متفاوت (قشر بالا و پایین) قرار دارند. در این پژوهش از 3 روش اسنادی، مشاهده، مصاحبه استفاد شده است.

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان در word
فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:مقدمه تحقیق
مقدمه 4
تاریخچه در جهان 9
تارخچه در ایران 16
فصل دوم: کلیات تحقیق
طرح مسأله 19
روش تحقیق 20
اهداف تحقیق 22
سئوالات تحقیق 26
تعریف عملیاتی واژه¬ها 27
فصل سوم: چارچوب نظری
بررسی آراء صاحبنظران 30
عوامل مؤثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت 34

فصل چهارم:پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیقی اوقات فراغت 414

فصل پنجم: ویژگی¬ها و خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه
دلائل انتخاب و خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه 45
بررسی وضعیت جغرافیایی مناطق 47
جامعه مورد مطالعه 47
فصل ششم: یافته های تحقیق
مشاهدات اولیه 49
موضوع مشاهده 49
مشاهدات مربوط به گروه A 50
مشاهدات مربوط به گروه B 53
مقایسه 56
مصاحبات با مدیریت دبیرستانها 58
مصاحبه با برخی از دانش آموزان 76
مقایسه 78

فصل هفتم:نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهادات 84
بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان در word
فهرست منابع و مأخذ 90

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان … در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان … در word دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان … در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان … در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان … در word :

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مشاوره (M.A. )

موضوع:

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال

چکیده

این پژوهش، باهدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی برحل مساله دانش اموزان دخترمقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال اجراشده است. نمونه آماری شامل 50 نفر از بین دانش اموزان دختر سوم راهنمایی درسال 1391 که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و به همین شیوه در دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام 25 نفر گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس حل مساله می باشد. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و آزمون پیگیری است. مداخله ی آزمایشی (آموزش راهبردهای فراشناختی) بر روی گروه آزمایش اعمال گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از روش های آمار استنباطی نظیر تحلیل کواریانس یک متغیری وچند متغیری استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش با سطح معنی داری 05/0 =α نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مساله گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر دارد.

کلید واژه ها: راهبردهای فراشناختی، حل مساله

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان … در word
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-1 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………….5

1- 3 هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..6

1- 4 سئوال پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………7

1- 5 فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی…………………………………………………..7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-1ریشه های تاریخی مفهوم فراشناخت …………………………………………………………………………………..10

2-2 روان شناسی فراشناختی……………………………………………………………………………………………………..13

2-3 تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………15

2-4 مفهوم فراشناخت………………………………………………………………………………………………………………15

2-5 اهمیت فراشناخت …………………………………………………………………………………………………………….16

2-6 اهمیت فراشناخت در آموزش……………………………………………………………………………………………..17

2-7 تفاوت های فردی و فراشناخت ………………………………………………………………………………………….18

2-8 رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی ……………………………………………………………………………….18

2-9 تمایزراهبردهای شناختی وفراشناختی ………………………………………………………………………………….18

2-10 فراشناخت و مفهوم انتقال در یادگیری……………………………………………………………………………….19

2-11 فراشناخت دیدگاه تازه ای درباره انتقال یادگیری………………………………………………………………….20

2-12 مراحل رشد دانش فراشناختی …………………………………………………………………………………………..21

2-13 عوامل موثر در شکل گیری و تحول فراشناخت ………………………………………………………………….22

2-14 مهارت های فراشناخی ……………………………………………………………………………………………………24

2-15 رشد راهبرد های فراشناخت …………………………………………………………………………………………….25

2-16 هدف از آموزش فراشتاخت………………………………………………………………………………………………25

2-17 دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی ………………………………………………………………………………..27

2-18 نظریه های پیرامون فراشناخت………………………………………………………………………………………….28

2-19 ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی……………………………………………………………………………….30

2-20 مبانی نظری فراشناخت ……………………………………………………………………………………………………31

2-21 مهارت حل مساله …………………………………………………………………………………………………………..34

2-22 روش های شناختی ورفتاری در درمان حل مساله………………………………………………………………..35

2-23 اهمیت و موارد کاربرد مهارت حل مساله ………………………………………………………………………….35

2-24 مراحل مهارت حل مساله از دیدگاه وولفولک……………………………………………………………………..37

2-25 بررسی نظریه های پیرامون حل مساله………………………………………………………………………………..38

2-26 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………42

2-27 تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………………..45

2-28 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………46

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..49

3-1 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….49

3-2 نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………..50

3-3 ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………….50

3-4 پرسشنامه حل مساله …………………………………………………………………………………………………………51

3-5 اعتبار و روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….51

3-6 طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………52

3-7روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………52

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..55

4-1 یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….55

4-2 یافته های مربوط به فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………………….56

4-3 همگنی رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………..58

4-4 یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………..64

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………68

5-1 تبیین یافته های مربوط به فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………68

5-2 فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..68

5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..70

5-4 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………70

5-5 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..70

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………71

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………71

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………….73

منابع غیر فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….78

پیوست ها

پیوست 1: شرح جلسات…………………………………………………………………………………………………………..82

پیوست 2: پرسشنامه حل مساله ………………………………………………………………………………………………….84

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………86

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی در word دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی در word :

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی در word در دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه بود. این پژوهش از نظر موضوع در حوزه تحقیقات آموزش و پرورش قرارمی گیرد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان دخترانه است.

برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است ، و حجم نمونه 160 نفر تعیین شد. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه پیوند با مدرسه و پرسشنامه حمایت تحصیلی. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران مدارس شهر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می باشد. دراین پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون ها نشان می‌دهد حمایت تحصیلی دانش آموزان توانایی پیش بینی متغیر پیوند با مدرسه و همه مؤلفه های آن را دارا می باشد. در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق عبارتست از: بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد ، كه مورد تایید قرار می گیرد.

رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی در word
فهرست مطالب

فصل اول كلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 4

1-4- اهداف پژوهش…. 5

1-4-1- هدف اصلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 5

1-5- سوالات پژوهش…. 5

1-5-1- سوال اصلی.. 5

1-5-2- سوالات فرعی.. 6

1-6- فرضیات پژوهش…. 6

1-7- قلمرو پژوهش…. 6

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-7-2- قلمرو زمانی.. 6

1-7-3- قلمرو مكانی.. 6

1-8- تعریف اصطلاحات پژوهش…. 6

فصل دوم ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه. 11

2-2- پیوند با مدرسه. 11

2-2-1- تعریف مدرسه. 11

2-2-2- اهمیت بررسی پیوند با مدرسه. 11

2-2-3- تعاریف پیوند با مدرسه. 13

2-2-4- تئوری های پیوند با مدرسه. 13

2-2-4-1- تئوری كنترل اجتماعی.. 13

2-2-4-2- تئوری خود کنترلی.. 32

2-2-4-3- مدل رشد اجتماعی.. 39

2-2-5- سبک های پیوند با مدرسه. 41

2-2-6- نقش خانواده در پیوند با مدرسه. 43

2-3- حمایت تحصیلی.. 46

2-3-1- تعاریف… 46

2-3-2- نظریات حمایت تحصیلی.. 46

2-3-3- شخصیت معلم وی‍ژگی های معلم و فشارهای روانی معلم.. 47

2-3-4- امنیت عاطفی معلم.. 48

2-3-5- نگرش های معلم.. 49

2-3-6- سبك های معلم.. 50

2-3-7- ارزش صحبت كردن معلم.. 51

2-3-8- فشارهای روانی معلم.. 52

2-3-9- نفش خانواده در حمایت تحصیلی فرزندان.. 53

2-4- پیشینه تحقیق.. 58

2-4-1- پژوهش های خارجی.. 58

2-4-2- پژوهش های داخلی.. 58

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 65

3-2- روش پژوهش…. 65

3-3 جامعه آماری.. 66

3-4- نمونه آماری.. 66

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات… 67

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 68

3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه. 68

3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه. 68

3-7- تجزیه و تحلیل آماری.. 70

فصل چهارم‌تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- یافته‌های توصیفی پیرامون نمونه تحقیق.. 72

4-2- تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه های تحقیق.. 74

فصل پنجم ارائه نتایج و پیشنهادات تحقیق

5-1- مقدمه. 86

5-2- نتایج توصیفی.. 86

5-3- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)86

5-3-1- فرضیه های فرعی.. 87

5-4- پیشنهادات… 88

5-4-1- پیشنهادات برای سازمان :88

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 90

5-5- محدودیت های پژوهش…. 90

منابع.. 91

منابع فارسی.. 91

منابع لاتین.. 91

رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی در word
فهرست اشكال

شکل 4-1: نمونه تحقیق براساس مقطع تحصیلی.. 72

شکل 4-2: نمونه تحقیق براساس شغل پدر73

شکل4-3: بررسی نمونه به تفکیک شغل مادر74

رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی در word
فهرست جداول

جدول 4-1: نمونه تحقیق به تفکیک مقطع تحصیلی.. 72

جدول 4-2: نمونه تحقیق به تفکیک شغل پدر73

جدول 4-3: نمونه تحقیق به تفکیک شغل مادر73

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش…. 74

جدول 4-5ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش…. 75

جدول 4-6 خلاصه رگرسیون پیش‌بینی پیوند با مدرسه و مؤلفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی.. 76

جدول 4-7 میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش…. 76

جدول 4-8ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش…. 77

جدول 4-9خلاصه رگرسیون پیش‌بینی پیوند با مدرسه و مؤلفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی معلم.. 78

جدول 4-10 میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش…. 78

جدول 4-11ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش…. 79

جدول 4-12خلاصه رگرسیون پیش‌بینی پیوند با مدرسه و مؤلفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی پدر80

جدول 4-13 میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش…. 80

جدول 4-14ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش…. 81

جدول 4-15خلاصه رگرسیون پیش‌بینی پیوند با مدرسه و مؤلفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی مادر82

جدول 4-17ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش…. 83

جدول 4-18خلاصه رگرسیون پیش‌بینی پیوند با مدرسه و مؤلفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی همسالان.. 84

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پژوهش راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پژوهش راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پژوهش راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پژوهش راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پژوهش راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم در word :

پژوهش راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم در word

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاك می نشاند.

اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است كه ازعمر آن شاید بیش از150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیكن از قرن 19 به بعد است كه به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب كرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است كه استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی كه مرفین، هروئین، كوكائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی كرد؛ اما دراوایل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یك موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.

پژوهش راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم در word
فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق 1

مقدمه 2

بیان مسئله 5

تعریف دانش آموز یش دانشگاهی 6

اهمیت و ضرورت تحقیق 7

اهداف تحقیق 9

فرضیه های تحقیق 9

تعیین متغیرها 10

تعاریف عملیاتی مفاهیم 10

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق 12

تاریخچه مواد مخدر 13

تاریخچه تریاك و مواد مخدر در ایران 16

تاریخچه مصرف هروئین در ایران 18

قوانین ایران درباره اعتیاد 18

تاریخچه كنترل بین المللی مواد مخدر 19

تاریخچه عملی تحقیق 20

فصل سوم: روش تحقیق 22

نوع تحقیق 23

ابزار اندازی گیری 23

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 24

جدول ها و نمودارها 25

فرضیه ها 42

فصل پنجم: نتیجه گیری 47

خلاصه تحقیق 48

ارائه پیشنهادات 49

محدودیت های تحقیق 49

محدودیتهایی كه در كنترل محقق است 50

ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان 51

منابع و مآخذ 52

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی در word دارای 81 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی در word :

پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی در word در 81 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

پاورپوینت اخلاق و تربیت اسلامی در word
فهرست مطالب

فصل اول : معنا شناسی و جایگاه اخلاق كاربردی

فصل دوم : اخلاق دانشجویی

فصل سوم : اخلاق پژوهش

فصل چهارم : اخلاق نقد ( شیوه های اخلاقی مواجهه با اندیشه ها )

فصل پنجم : اخلاق معیشت

فصل ششم : اخلاق معاشرت

فصل هفتم : اخلاق جنسی

فصل هشتم: اخلاق سیاست

فصل نهم: اخلاق گفتگو

فصل اول :

معنا شناسی و جایگاه اخلاق كاربردی

1 – معنا شناسی اخلاق و علم اخلاق
علم و شناخت و برخی تكیه بر عمل و رفتار داشته اند .

اخلاق از نظر لغوی : سرشت سجیه خواه نیكو وپسندیده ، خواه زشت و ناپسند .

معنای اصطلاحی اخلاق : رایج ترین معنای اصطلاحی در بین اندیشمندان اسلامی (صفات پایداری است كه انسان به طور خود جوش بدون نیاز به تامل انجام می دهد) .

تعریف علم اخلاق : علمی ست كه ضمن شناساندن خوبی ها وبدیها راه كسب خوبیها ورفع ودفع بدیها را به ما تعلیم می دهد . البته نا گفته نماند در تعریف علم اخلاق برخی تكیه بر علم و شناخت و برخی تکیه عمل و رفتار داشته اند.

2 – انواع ‌‌پژوهشهای اخلاقی

شاید بتوان كل تحقیقاتی كه پیرامون اخلاق صورت می گیرد به سه حوزه (( مطالعات توصیفی )) (( مطالعات هنجاری )) (( و مطالعات تحلیلی یا فرا اخلاقی)) تقسیم كرد كه هر كدام به اختصار توضیح داده می شود:

الف-اخلاق توصیفی در پژوهش توصیفی اخلاق با متد تاریخی ونقلی به دنبال آشنایی با نوع رفتار اخلاقی فرد یا جامعه ای خاص هستیم یعنی توصیف و معرفی اخلاقیات افراد ،گروه ها و جوامع مختلف را به عهده دارد ب-اخلاق هنجاری (دستوری): در اینگونه تحقیق از افعال اختیاری انسان از جهت خوبی وبدی و باید ونباید آن بحث می كند یعنی دلیل درستی یا نا درستی ومعیا رتشخیص كار خوب یا بد و اینكه چرا باید اخلاق فاضله را دا را بود از اخلاق رضیله پرهیز كرد را مورد بررسی قرار میدهد

ج- : اخلاق تحلیل( فرااخلاق) : در این نوع پژوهشها مفاهیم و احكام اخلاقی بررسی وتحلیل میشودو به رفتار های اخلاق جوامع و افعال اختیاری انسان حقانیت و بطلان گزاره های اخلاقی كاری ندارند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد در word :

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد در word

تحقیق انجام شده پیرامون میزان تأثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان می دهد که سطح سواد پدر با موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان اثر قطعی دارد و سطح سواد مادر نیز در این موفقیت یا شکست بی تأثیر نیست. میزان سطح سواد والدین بر موفقیت دانش اموزان تأثیر چشمگیری دارد و همچنین در این تحقیق اثر قطعی تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی ، افت تحصیلی ، مشکلات رفتاری و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مسجّل است و میزان سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیل دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت دارد . جامعه آماری من در این پژوهش شامل مدارس دخترانه راهنمایی شهرستان مشهد می باشد که سه مدرسه را به روش تصادفی خوشه ای انتخاب کرده و از بین دانش آموزان این مدارس 30 نفر را به صورت تصادفی ساده انتخاب کرده و تحقیق را روی آنها انجام داده و همچنین از دو پرسشنامه که یکی پرسشنامه معلم و دیگری پرسشنامه دانش آموز است استفاده کرده ام.

و در این پژوهش والدین دانش آموزان از لحاظ سطوح تحصیلی به کمتر از سیکل، سیکل تادیپلم ، دیپلم تا لیسانس و لیسانس و بالاتر تقسیم گردیده اند .

بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد در word
فهرست مطالب:

فصل اول مقدمات و کلیات
مقدمه
بیان مسأله
اهداف کلی تحقیق
اهداف جزئی
فرضیه تحقیق
متغیرهای تحقیق
تعاریف واژه نامه ای و عملیاتی متغیرهای مستقل
تعاریف واژه نامه ای و عملیاتی متغیرهای وابسته
اهمیت ضرورت تحقیق
چرا آموزش و تحصیلات والدین الزامی است؟
فصل دوم بیشینه تحقیق
بیشینه عملی
مروری بر تحقیقات پیشین در ایران
تحقیقات انجام شده در بعضی کشورها
بیشینه نظری
تأثیر نقش والدین بر رشد و پیشرفت کودکان
نقش وتأثیروالدین-خصوصاً سواد آنها– برپیشرفت تحصیلی کودکان
نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان
فلسفه سواد آموزی اجتماعی و آگاه سازی
آموختن برای زیستن یا زیستن برای آموختن
توسعه و سواد آموزی
انواع خانواده و تأثیر روش تربیت خانواده بر فرزند
رابطه سواد والدین با اوقات فراغت فرزندان
خانواده و دوران بلوغ فرزندان
خاستگاه های انگیزه پیشرفت
انگیزش و پیشرفت تحصیلی
فصل سوم روش تحقیق
روش تحقیق
گروه نمونه و روش نمونه برداری
فصل چهارم نتیجه گیری
نتیجه گیری
پرسشنامه معلمین
پرسشنامه دانش آموز
منابع و مآخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاریخچه حجاب و استفاده از چادر مشكی از آغاز تاكنون در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاریخچه حجاب و استفاده از چادر مشكی از آغاز تاكنون در word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاریخچه حجاب و استفاده از چادر مشكی از آغاز تاكنون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه:

الحمد لله رب الرض و السماء و صلوات الله و سلامه علی محمد و آل محمد و عجل الله تعالی فی فرجهم.
هدف اولیه این پایان نامه ارتقاء كیفیت پارچه چادر مشكی داخلی بود. اما با تحقیقات انجام شده در این زمینه به این نتیجه رسیدیم كه این عمل به سادگی امكان پذیر نیست و در تولید این پارچه تكنیكهای زیادی به كار می رود كه از طرفی امتحان خود را به خوبی پس داده اند و از طرفی از نظر مبانی نظری اطلاعات زیادی در این مورد در دسترس نیست.
به همین جهت تصمیم بر آن شد كه ضمن انجام آزمایشات تعیین شده یك پایه گذاری اولیه جهت شروع تحقیقات بیشتر پیرامون این تكنیكها انجام گیرد.لازم به ذكر است كه توجه به مبانی نظری این تكنیكها میتواند در آینده موجب تحولاتی در صنعت نساجی گردد.
در این پایان نامه به طور مختصر به بیان این تكنیكها و طرح سوالاتی می پردازیم كه موجب گشایش گرههای علمی پیرامون تولید پارچه چادر مشكی می شود ان شاءالله.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین در word :

تحقیق سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین در word

پژوهش سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین

فرمت ورد تعداد صفحات :72 فونت بی لوتوس 14

تعریف سازمان عبارت است از کوشش جمعی و عمدی عده ای از افراد بر اساس روابط منظم و منطقی برای رسیدن به هدف مشترکی که هر یک از افراد به تنهایی از رسیدن به آن عاجزند با یکدیگر همکاری و مساعدت می نمایند.

سازمانهای یادگیرنده[1] سازمانهایی هستند که در آنها افراد به طور مستمر تواناییهای خود را افزون می سازند تا به نتایجی که مدنظر است دست یابند، جایی که الگوهای جدید تفکر رشد می یابند، اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند و افراد چگونگی آموختن[2] را به اتفاق هم می آموزند.

سازمانهای یادگیرنده را به تعبیری دیگر می توان سازمانهای دانش آفرین نامید، سازمانهایی که در آنها خلق دانش و آگاهیهای جدید، ابداعات و ابتکارات یک کار تخصصی و اختصاصی نیست، بلکه نوعی رفتار همگانی و روشی است که همه اعضای سازمان بدان عمل می کنند. به عبارت دیگر سازمان دانش آفرین سازمانی است که هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است. در این سازمان تفکر، بحثهای جمعی، و کشف نظریات و افکار نو تشویق می شوند و نوآوران پرورش می یابند[3].

سازمانهایی با چنین ویژگیها و خصوصیات سازمانهایی آرمانی و خواستنی هستند، اما چگونه می توان به چنین سازمانهایی دست یافت و چطور می توان چنین سازمانهایی را طراحی و ایجاد نمود؟ چه برنامه ها و سیاستهایی باید اعمال شوند تا سازمانها به این وضعیت مطلوب انتقال یابند؟

آنچه در مورد این سازمانها ارائه شده بیشتر جنبه فلسفی و نگرشهای کلی داشته و کمتر به جنبه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. در مورد تعریف این گونه سازمانها بطور عملی و کاربردی تعریفی وجود ندارد، از نظر مدیریت رهنمود های روشن و صریحی بیان نشده و از نظر ابزار سنجش و ارزیابی این گونه سازمانها نیز وسیله ای در دست نیست. با توجه به ابهامات ونارساییهایی که موضوع سازمانهای یادگیرنده را احاطه کرده است، در این مقاله کوشش شده تا ضمن تشریح مفاهیم و موازین عملی و کاربردی آنها نیز حتی المقدور تبیین و ارائه گردد.


[1] . learning Organizations

[2] . Learning How to Learn

[3]

تحقیق سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین در word
فهرست مطالب

سازمانهای کامیاب امروز

سازمانهای یادگیرنده

ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده

فصل پنجم

مدیریت کیفیت فراگیر

مقدمه: علما و مشاهیر TQM کیستند؟

ده فرمان TQM

معیار هفتم: بیمه کیفیت

فصل ششم: مطالعه موردی

چکیده

مقدمه:

بیان مسئله

اهداف پژوهش

سوالات ویژه

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

مورد دوم: بررسی و مقایسه نگرش مدیران مدارس نسبت به فرهنگ سازمان و عملکرد مدیریتی و رابطه آنها با هم و ارائه پیشنهادهایی برای مسئولان آموزشی

بحث و نتیجه گیری:

پیشنهادهایی برای مدیران و مسئولان آموزشی:

فصل هفتم

نقش کلیدی دانش و معرفت در مدیریت آموزشی

فناوری آموزشی در آموزش فناوری

مقدمه ای بر علم و فناوری

نگاهی به سیستم های آموزش به کمک رایانه

مساله تحولات سریع فناوری ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت نظریه های یادگیری در روانشناسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت نظریه های یادگیری در روانشناسی در word دارای 160 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت نظریه های یادگیری در روانشناسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت نظریه های یادگیری در روانشناسی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت نظریه های یادگیری در روانشناسی در word :

پاورپوینت نظریه های یادگیری در روانشناسی در word

یادگیری اساس فهم رفتار است. از آنجایی که اکثریت رفتارهای آدمیان یاد گرفته می‌شوند، بررسی اصول یادگیری به ما کمک می‌کند تا علت رفتارهایمان را بشناسیم. آگاهی از شیوه‌های یادگیری نه تنها در فهم رفتار بهنجار به ما کمک می‌کند، بلکه امکان درک بیشتر شرایطی را که منجر به رفتار ناهنجار می‌شود را نیز به ما می‌دهد و در نتیجه روشهای موثر روان درمانی بوجود می‌آید. روشهای فرزندپروری نیز می‌توانند از اصول یادگیری بهره‌مند گردند.

استفاده از اصول و قوانین ارائه شده توسط نظریات یادگیری در اعمال شیوه‌های تربیتی مناسب برای برخورد با کودکان نقش اساسی دارد. افزون بر این بین اصول یادگیری و روشهای آموزشی رابطه نزدیکی وجود دارد. شیوه‌های آموزشی کلاسها و مدارس عمدتا بر مبنای اصول یادگیری انجام می‌شوند.

ارتباط با سایر مباحث مبحث یادگیری و نظریات مربوط به آن همچون سایر حوزه‌های روان شناسی از ارتباط تنگاتنگی با فلسفه برخوردار است. آنچه امروزه تحت عناوین نظریات یادگیری مطرح است، در مسیر مباحث فلسفی پرورده شده و به شکل و محتوای کنونی رسیده است. رفتارگرایی فعلی شکل امروزی تداعی گرایی است که ابتدا ارسطو آن را ابداع کرد و بعدها به وسیله لاک ، برکلی و هیوم به آن شاخ و برگ داده شد. نظریات شناختی فعلی ریشه در مباحث افلاطون دارد و از طریق دکارت ، کانت و روانشناسان قوای ذهنی به ما رسیده است و نظریات عصبی فیزیولوژیک سیر پژوهشی جاری است که با تفکیک ذهن از بدن بوسیله دکارت آغاز گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید