بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word دارای 152 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word :

بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word

در این تحقیق نسبت به آنچه از تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمده به این نتیجه می رسیم كه امكانات آموزشی مدرسه، رضایت شغلی معلمان را افزایش می دهد. همچنین همكاری مدیر مدرسه با معلمان رضایت شغلی را افزایش می دهد و در نهایت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میزان رضایت شغلی معلمان رابطه دارد.

در مقایسه این نتایج با نتایج تحقیقاتی كه در سال 80-79 توسط خانم یزدانی صورت گرفته (ایشان به این نتایج رسیدند كه امكانات آموزشی و همكاری مدیر رضایت شغلی معلمان را افزایش می دهد و و پیشرفت تحصیلی با رضایت شغلی معلمان رابطه ای ندارد ) در مورد فرضیه های اول و دوم به نتیجه مشابه رسیدیم و در مورد فرضیه سوم نتایج یكسان نبوده است.

در تحقیقی كه در سال 1361 در مقاطع مختلف شهر سنندج صورت گرفته كه از جمله فرضیات این تحقیق كه با فرضیه تحقیق حاضر در ارتباط است، فرضیه شماره 1 می باشد و به نتایج مشابه رسیده ایم.

نتیجه گیری كلی این تحقیق نشان می دهد كه وجود تجهیزات آموزشی و همچنین همكاری مدیران با معلمین رضایت شغلی آنان را افزایش می دهد و معلمین از خدمات و امكانات رفاهی آموزش و پرورش ناراضی هستند و از امكانات كتابخانه ای مدارس رضایت كاملی ندارند. همچنین از انجام وظایف مدیران رضایتی ندارند یعنی مدیران نمی توانستند به درستی ایفای نقش مدیریت را داشته باشند. لذا رضایت شغلی باعث كاهش انجام وظایف نمی شود بلكه سلامت روح و روان افراد در معرض خطر می باشد و خطر سلامتی افراد و این قشر از جامعه در واقع سلامت روانی جامعه را تهدید می كند.

بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در word
فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق و متغیرها

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

تعریف اصطلاحات

فصل دوم

ادبیات و پیشینه نظری تحقیق

پژوهشهای انجام شده خارجی و داخلی

فصل سوم

جامعه و نمونه تحقیق

ابزار اندازه گیری

روش تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته ها

جداول

فصل پنجم

اثبات فرضیه ها

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

منابع

ضمائم

نمونه پرسشنامه

word:نوع فایل

720 سایز : KB

تعداد صفحه:152

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری (C,B,A)كنفدراسیون فوتبال آسیا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری (C,B,A)كنفدراسیون فوتبال آسیا در word دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری (C,B,A)كنفدراسیون فوتبال آسیا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری (C,B,A)كنفدراسیون فوتبال آسیا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری (C,B,A)كنفدراسیون فوتبال آسیا در word :

بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری (C.B.A)كنفدراسیون فوتبال آسیا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی با عنوان : بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری (C.B.A)كنفدراسیون فوتبال آسیا

مقدمه

عصری كه هر لحظه اش در گرو تغییرات شگفت انگیز است، ارتباطات حرف اول را می زند. تحقیقات نشان می دهد كه حدود هفتاد و پنج درصد از اوقات روزانه ما به نحوی در تماس و ارتباط با دیگران می گذرد. به همین دلیل كیفیت زندگی هر كسی بستگی به كیفیت ارتباطات او با دیگران د ارد. همه ما در محیط كار فرصت های یكسانی داریم اما تنها كسانی مسیر پیشرفت و ترقی را به سرعت می پیمایند و احترام، اعتبار و مقام برای خویش كسب می كنند كه قدرت بیان داشته باشند، خود را به د رستی مطرح كنند و در شرایط مختلف و با افراد مختلف، ارتباطی مناسب و مؤثر برقرار كنند (آل یاسین،1376).

مهارت های ارتباطی سرمایه ای مهم برای هر فرد در راه موفقیت به شمار می رود. توانایی برقراری ارتباط برای همه ی مخلوقات زمین الزامی است، و انسان ها نیز از این قانون مستثنی نیستند. البته ارتباط انسان ها بسیار پیچیده تر و دشوار تر از سایر مخلوقات است. راه های متعدد و مختلفی برای برقراری ارتباط میان انسان ها وجود دارد. با پیشرفت مهارت های ارتباطی اعتماد به نفس نیز افزایش می یابد، از این رو تقویت مهارت های ارتباطی می تواند جزء استراتژی های طولانی مدت برای رسیدن به موفقیت باشد .

امروزه فعالیت های تربیت بدنی به عنوان نوعی تربیت عملی و بخشی از تربیت مکتبی که با فعالیت های مختلف ورزشی، سلامت جسمی و روحی دانش آموزان را مدنظر دارد، مورد توجه خاص می باشد. فعالیت های ورزشی بادارا بودن عنصر مسابقه، رقابت، همکاری، نظم و مقررات و سازمان بخشیدن که حرکات جسمی و روحی به عنوان ابزاری نیکو در تعلیم و تربیت بشمار می آیند.

در میان فعالیت های مختلف ورزشی، بازی فوتبال بعنوان ورزشی ارزان، زیبا و پر هیجان از کشش و جاذبه ی بسیاری در نزد عموم برخوردار است. با توجه به وظایف متعدد و متفاوتی که یک مربی از جهات مختلف به عهده دارد، او را ناگزیر می سازد علاوه بر دانش فنی مربوط به رشته ی اختصاصی خود، در سایر علوم نظیر روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و سایر علوم انسانی اطلاعات داشته، همچنین شخص مربی باید از مهارت ارتباطی بالایی برخوردار باشد ( چراغپور، 1365)

بررسی رابطه بین درجه مربی گری و مهارت های ارتباطی مربیان فوتبال دارای مدرك مربی گری (C,B,A)كنفدراسیون فوتبال آسیا در word
فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله:

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق:

الف)هدف کلی :

ب)اهداف ویژه:

فرضیه های پژوهش:

پیش فرض های پژوهش:

محدودیت های تحقیق:

واژه ها و اصطلاحات:

مهارت شنود مؤثر: [1]

مربی درجه C: [2]

مربی درجه B : [3]

مربی درجه

فصل دوم پیشینه پژوهش

بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش

مقدمه

عناصر ارتباطی عبارتند از:

انواع ارتباطات

ارتباطات افقی، عمودی و مورب

ارتباط میان افراد

موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها

موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از:

روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی

چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان

اهمیت مهارت کلامی

ب) مهارت باز خورد:

اهمیت مهارت بازخورد

ج) مهارت شنود مؤثر:

سبک های سه گانه شنود:

مربی گری

انتخاب حرفه ی مربی گری

مزایا و موانع مربی گری

آموزش و مربی گری

مسئولیت های مربی گری

احراز پست مربی گری

فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ):

جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشكار و مربی )‌

انتقال پیام

تمركز روی نقاط مثبت

احترام گذاشتن و مورد احترام بودن

ایجاد و حفظ اعتماد

نمایش شفقت

بخش دوم : ادبیات پیشینه

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم روش شناسی پژوهش

بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش

مقدمه

عناصر ارتباطی عبارتند از:

انواع ارتباطات

ارتباطات افقی، عمودی و مورب

ارتباط میان افراد

موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها

موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از:

روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی

چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان

اهمیت مهارت کلامی

ب) مهارت باز خورد:

اهمیت مهارت بازخورد

ج) مهارت شنود مؤثر:

سبک های سه گانه شنود:

مربی گری

انتخاب حرفه ی مربی گری

مزایا و موانع مربی گری

آموزش و مربی گری

مسئولیت های مربی گری

احراز پست مربی گری

فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ):

جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشكار و مربی )‌

انتقال پیام

تمركز روی نقاط مثبت

احترام گذاشتن و مورد احترام بودن

ایجاد و حفظ اعتماد

نمایش شفقت

بخش دوم : ادبیات پیشینه

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

نتیجه رسیده که مربیان تحصیل کرده،از مهارت ارتباطی بالایی برخوردار بودند.

فصل چهارم یافته های پژوهش

بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش

مقدمه

عناصر ارتباطی عبارتند از:

انواع ارتباطات

ارتباطات افقی، عمودی و مورب

ارتباط میان افراد

موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها

موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از:

روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی

چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان

اهمیت مهارت کلامی

ب) مهارت باز خورد:

اهمیت مهارت بازخورد

ج) مهارت شنود مؤثر:

سبک های سه گانه شنود:

مربی گری

انتخاب حرفه ی مربی گری

مزایا و موانع مربی گری

آموزش و مربی گری

مسئولیت های مربی گری

احراز پست مربی گری

فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ):

جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشكار و مربی )‌

انتقال پیام

تمركز روی نقاط مثبت

احترام گذاشتن و مورد احترام بودن

ایجاد و حفظ اعتماد

نمایش شفقت

بخش دوم : ادبیات پیشینه

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

نتیجه رسیده که مربیان تحصیل کرده،از مهارت ارتباطی بالایی برخوردار بودند.

جداول

فصل پنجم

بحث نتیجه گیری و پیشنهادات

بخش اول : زیر بنای نظری پژوهش

مقدمه

عناصر ارتباطی عبارتند از:

انواع ارتباطات

ارتباطات افقی، عمودی و مورب

ارتباط میان افراد

موانع ارتباطات میان افراد و چگونگی غلبه بر آنها

موانع ذاتی ارتباطات میان افراد به طور عمده عبارتند از:

روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی

چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان

اهمیت مهارت کلامی

ب) مهارت باز خورد:

اهمیت مهارت بازخورد

ج) مهارت شنود مؤثر:

سبک های سه گانه شنود:

مربی گری

انتخاب حرفه ی مربی گری

مزایا و موانع مربی گری

آموزش و مربی گری

مسئولیت های مربی گری

احراز پست مربی گری

فلسفه مربی گری (انگیزه مربی گری ):

جنبه های مهم ارتباط ( بین ورزشكار و مربی )‌

انتقال پیام

تمركز روی نقاط مثبت

احترام گذاشتن و مورد احترام بودن

ایجاد و حفظ اعتماد

نمایش شفقت

بخش دوم : ادبیات پیشینه

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

نتیجه رسیده که مربیان تحصیل کرده،از مهارت ارتباطی بالایی برخوردار بودند.

پیوست ها

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

A : [4]

2Effect hearing skill

C degree coach 3

B degree coach 4

5 A degree coach

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بیماریها و آسیبهای ناشی از کار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بیماریها و آسیبهای ناشی از کار در word دارای 100 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بیماریها و آسیبهای ناشی از کار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت بیماریها و آسیبهای ناشی از کار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت بیماریها و آسیبهای ناشی از کار در word :

پاورپوینت بیماریها و آسیبهای ناشی از کار در word

ارگونومی و اسیبهای کار

بیماریهایی که به علت مواجهه با عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیک ، بیولوژیکی در محیط کار بوجود می آیند.

آسیبهای ناشی از بلند كردن بار

آسیبهای كمری ناشی از بلند كردن دستی بار پدیده ای رایج در صنعت است.

فعالیتهائی نظیر تغییر ناگهانی وضعیت بدن و پیچش و چرخش بدن در هنگام بلند كردن و حمل بار گشتاور بزرگی بر ستون فقرات وارد می كند كه احتمال آسیبهای كمری را افزایش می دهد.

به عبارت دیگر :

بیماریهای ناشی از کار به علت اشتغال به یک کار و تحت شرایط موجود در آن بوجود می آیند و رابطه اتیولوژیک خاص محیط کار با بیماری کاملاً مشخص است.كار جوهره ی اصلی زندگی انسان است كه برای سلامت و احساس راحتی مفید بوده اما در صورت عدم رعایت اصول بهداشت حرفه ای و ایمنی می تواند بر سلامتی اثر سوء داشته باشد. كارگران بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض حوادث و بیماری های ناشی از كار قرار دارند و در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و یا بیمار می شوند . از طرفی وضعیت سلامتی كارگر بر كیفیت و كمیت كار تأثیر می گذارد ، كارگر سالم از كارگری كه سالم نیست بازدهی و كارایی بیشتری دارد. كارگران دچار اختلال سلامتی نه تنها بازده كاری كمتری دارند بلكه علاوه بر به خطر انداختن خود ، سایر همكاران یا افراد جامعه را در معرض خطر قرار می دهند. برای مثال فردی كه راننده اتوبوس است و به علت بیماری اسكلتی و عضلانی مهارت و دقت لازم را در هنگام رانندگی ندارد . در این چكیده سعی بر آن است تا كارگران عزیز را با بیماری های شغلی و راههای اساسی پیشگیری از آنها آشنا نماییم . آسیب‌های مرتبط با رایانه (CRI) به مشکلات بهداشتی گفته می‌شود که در میان کاربران رایانه شایع است. این مشکلات بهداشتی شامل مواردی همچون آسیب کشیدگی مکرر (RSI)، اختلال اندام فوقانی مرتبط باکار (WRLD)، اختلال اسکلتی عضلانی (MSD)، خستگی، سردردهای میگرن و خستگی چشم است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تفسیر سوره اعلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تفسیر سوره اعلی در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تفسیر سوره اعلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 }بِـسـمِ اللَّهِ الرَّحـْمـَنِ الـرَّحـِیـمِ {
سبِّح اسمَ رَبِّك الاَعْلى}1 {الَّذِى خَلَقَ فَسوَّى}2{ وَ الَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى}3{ وَ الَّذِى أَخْرَجَ المَْرْعَى}4{  فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى}5 {سنُقْرِئُك فَلا
تَنسى}6 {إِلا مَا شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ یَعْلَمُ الجَْهْرَ وَ مَا یخْفَى}7 {وَ نُیَسرُك
لِلْیُسرَى}8 {فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى}9{ سیَذَّكَّرُ مَن یخْشى}10 {وَ یَتَجَنَّبهَا الاَشقَى}11{ الَّذِى یَصلى النَّارَ الْكُبرَى}12{ ثمَّ لا یَمُوت فِیهَا وَ لا یحْیى}13{ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكى}14 {وَ ذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصلى}15 {بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَوهَ الدُّنْیَا}16{ وَ الاَخِرَهُ خَیرٌ وَ أَبْقَى}17 {إِنَّ هَذَا لَفِى الصحُفِ الاُولى}18{ صحُفِ إِبْرَهِیمَ وَ مُوسى}19{
مقدمه   
این سوره در مكه نازل شده و دارای 19 آیه است.
محتوای سوره «اعلی» و فضیلت آن:
این سوره در حقیقت از دو بخش تشكیل یافته، بخشی كه در آن روی سخن به شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) است و دستوراتی را در زمینه تسبیح پروردگار، و ادای رسالت، به او می دهد، و اوصاف هفتگانه‌ای از خداوند بزرگ در این رابطه می‌شمرد و بخش دیگری كه از مومنان خاشع و كافران شقی سخن به می‌آورد و عوامل سعادت و شقاوت این دو گروه را به طور فشرده در این بخش بیان می‌كند و در پایان سوره اعلام می‌دارد كه این مطالب تنها در قرآن مجید نیامده است‌، بلكه حقایقی است كه در كتب و صحف پیشین- صحف ابراهیم و موسی- نیز بر آن تاكید شده است.
در فضیلت تلاوت این سوره روایات فراوانی رسیده: از جمله در حدیثی از پیغمبر اكرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) می‌خوانیم‌: « من قرئها اعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف انزل الله علی ابراهیم و موسی و محمد (صلوات الله علیهم)» « هر كسی سوره اعلی را بخواند خداوند به عدد هر حرفی كه بر ابراهیم (علیه السلام ) و موسی (علیه السلام ) و محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) نازل كرده ده حسنه به او عطا می فرماید.»
و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام) می‌خوانیم: « من قراء سبح اسم ربك الاعلی فی فرائضه او نوافله قیل له یوم القیامه ادخل الجنه من ای ابواب الجنه شئت ان شاءالله!» « كسی كه سوره اعلی را در فرایض یا نوافل خود بخواند، روز قیامت به او گفته می‌شود: از هر یك از درهای بهشت می‌خواهی وارد شو ان شاء الله.
در روایات متعددی نیز آمده است هنگامی كه پیغمبر(صلی اللّه علیه و آله و سلّم) یا ائمه هدی (علیهم السلام) آیه« سبح اسم ربك الاعلی» را می خواندند بعد از آن به این دستور عمل كرده می‌فرمودند سبحان ربی الاعلی.
و در روایت دیگری آمده كه یكی از یاران علی (علیه السلام) می‌گوید: بیست شب پشت سر آن حضرت نماز خواندم جز سوره « سبح اسم ربك الاعلی» را در نماز نمی‌خواند و می‌فرمود: اگر می‌دانستید چه بركاتی در آن است هر یك از شما در هر روز ده بار آن را تلاوت می‌كردید و هر كس آن را بخواند گویی كتب و صحف موسی و ابراهیم را تلاوت كرده است.
 خلاصه از مجموعه روایاتی كه در این زمینه رسیده استفاده می‌شود كه این سوره از اهمیت خاصی برخوردار است، تا آنجا كه در حدیثی از علی (علیه السلام) می خوانیم: این سوره محبوب پیغمبر اكرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) بود. «كان رسول الله (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) یحب هذه السوره سبح اسم ربك الاعلی.»
در اینكه آیا این سوره در مكه نازل شده یا در مدینه، در میان مفسران گفتگو است مشهور آن است كه این سوره در مكه نازل شده است، در حالی كه بعضی معتقدند كه مدنی است.
علامه طباطبایی(رحمه الله علیه) ترجیح می‌دهد كه قسمت اول سوره مكی باشد، و ذیل سوره مدنی، چرا كه در آن سخن از نماز و زكات است و طبق تفسیری كه از ائمه اهل بیت (علیه السلام) رسیده منظور« نماز عید فطر و زكات فطره» است و می‌دانیم روزه ماه مبارك و نماز عید و زكات فطره در مدینه نازل شده است. ولی این احتمال وجود دارد كه دستور به نماز و زكات در بخش آخر این سوره یك دستور عام باشد هر چند نماز عید فطر و زكات فطره یكی از مصادیق روشن آن محسوب می‌شود و می‌دانیم تفسیر به مصداق روشن در روایات اهل بیت (علیه السلام) بسیار فراوان است.
بنابراین نظر مشهور كه می‌گویند تمام سوره مكی است بعید به نظر نمی‌رسد، به خصوص اینكه آیات آغاز و پایان سوره كاملا از نظر مقاطع حروف هماهنگ است و مشكل بتوان گفت قسمتی در مكه و قسمتی در مدینه نازل شده. در روایتی نیز آمده است كه هر گروهی از مسلمانان وارد مدینه می‌شدند این سوره را برای مردم مدینه می‌خواندند.
و این احتمال كه فقط صدر آن خوانده می‌شده و ذیل آن در مدینه نازل شده بسیار بعید است.
 
ترجمه
1- ترجمه پنج آیه اول سوره:
}بنام خداوند بخشنده مهربان{
}نام پروردگار بلند مرتبه‌ات را منزه دار. { }همان خداوندی كه آفرید و منظم
كرد. { }و همان كس كه تقدیر كرد و هدایت فرمود. { }و آن كس كه چراگاه را
بوجود آورد. { }سپس آن را خشك و سیاه قرار داد. {
2- ترجمه آیات ششم تا سیزدهم:
} ما به زودی (قرآن را) بر تو قرائت می كنیم و هرگز فراموش نخواهی كرد. { } مگر آنچه را خدا بخواهد، كه او آشكار و پنهان را می داند. { } و ما تو را برای انجام هر كار خیر
 آماده می كنیم.{ } پس تذكر ده اگر تذكر مفید باشد { } و به زودی آنها كه از خدا می‌ترسند متذكر می شوند. { } اما بدبخت‌ترین افراد از آن دوری می گزیند { } همان كسی كه در آتش بزرگ وارد می شود. { } سپس در آن آتش نه می میرد و نه زنده می شود {
3- ترجمه آیات چهاردهم تا آخر:
}مسلما رستگار می‌شود كسی كه خود را تزكیه كند. { }و نام پروردگارش را بیاد‌آورد و نماز بخواند. { }بلكه شما حیات دنیا را مقدم می دارید. { }در حالی كه آخرت بهتر و
پایدارتر است. { }این دستورات در كتب آسمانی پیشین آمده است. { }كتب ابراهیم
و موسی. {

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در word دارای 200 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در word :

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربی بود. در این پژوهش میزان افسردگی خانم های مراجعه كننده از طریق پاسخ به تست بك انجام شد و سن آزمودنی های مورد پژوهش حداقل 18 و حداكثر 39 سال بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 120 خانم بود كه در گروه 40 نفری مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنین این گروه ها خود به دو دسته بارداری اول و بارداری دوم نیز تقسیم شدند، كه در سال 85-84 به درمانگاه قدس، بیمارستان بوعلی و مطب خانم دكتر محمدیاری مراجعه كرده بودند و به صورت غیر تصادفی، در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تكمیل نمودند.

فرضیه اصلی محقق عبارت بود از:

بین میزان شركت در كلاس های آمادگی دوران بارداری و میزان افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد كه كلاس های آمادگی دوران بارداری در كاهش افسردگی پس از زایمان تأثیر داشت.

همچنین فرضیه های فرعی محقق عبارت بودند از:

– بین خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت می كنند با خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت نمی كنند از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد بین خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت كرده اند و آنهائی كه در چنین كلاس هایی شركت نداشتند از نظر افسردگی تفاوت معناداری وجود داشت.

– بین خانم هایی كه به مطب خصوصی مراجعه كردند با خانم هایی كه به درمانگاه دولتی مراجعه كردند تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد كه بین این دو وضعیت ذكر شده تفاوت معنا داری وجود نداشت. یعنی عامل اقتصادی – اجتماعی تأثیری در میزان افسردگی پس از زایمان نداشت.

– بین بارداری های اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. در این فرضیه نیز با استفاده از نتایج تحلیل آزمون T مشخص شد كه بین بارداری اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت معنا داری وجود نداشت.

بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در word
فهرست مطالب

فصل اول: موضوع تحقیق

مقدمه ………………………………..

بیان مسأله ……………………………

ضرورت تحقیق……………………………

اهداف تحقیق……………………………

فرضیه‌های تحقیق…………………………

متغیرهای تحقیق…………………………

تعاریف متغیرهای تحقیق…………………..

فصل دوم: ادبیات پژوهش

الف) افسردگی ………………………….

تاریخچه افسردگی………………………..

افسردگی چیست…………………………..

تفاوت بین اندوه سالم و افسردگی چیست

تعریف افسردگی …………………………

افسردگی چه كسانی را تهدید می‌كند………….

-جنس………………………………….

-سن…………………………………..

دیدگاه‌های نظری درباره افسردگی……………

دیدگاه زیست شناختی……………………..

-سبب شناسی افسردگی……………………..

-توارث………………………………..

-آمین‌های بیوژنیك……………………….

-نوراپی نفرین………………………….

-سروتونین……………………………..

-دوپامین………………………………

-فرضیه فلوكستین (پروزاك) وایندول آمین

پاسخ زیست‌ شناختی در افسردگی……………..

-آزمون بازداری دگزامتازون……………….

– فروزش……………………………….

– اختلالات خواب………………………….

-محور تیروئید………………………….

-اثر كورتیزول………………………….

-سیستم لیمبیك و افسردگی…………………

-ریتم‌های شبانه روزی…………………….

-تصویر گری از مغز………………………

دیدگاه روان شناختی……………………..

الگوهای روانكاری……………………….

الگوی خشم معطوف به درون…………………

-الگوی فقدان شی………………………..

دیدگاه رفتاری …………………………

دیدگاه انسان‌گرایی………………………

دیدگاه شناختی………………………….

-خطاهای منطق…………………………..

-الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی……….

ب) درمان افسردگی……………………….

درمان مبتنی بر نظریه‌های زیست شناختی

-دارو درمانی…………………………..

-الكترو شوك درمانی……………………..

– نور درمانی…………………………..

درمان مبتنی بر نظریه‌های روان پویایی

-روان درمانی روان پویشی…………………

-روان درمانی حمایتی…………………….

-روان درمانی میان فردی………………….

-روان درمانی فمینیستی…………………..

درمان مبتنی بر نظریه‌های شناختی و رفتاری

-رفتار درمانی………………………….

-رابطه درمانی………………………….

– شناخت درمانی…………………………

درمان مبتنی بر گروه درمانی………………

-خانواده درمانی………………………..

-زوج درمانی……………………………

-گروه‌های حمایتگر……………………….

درمانهای تكمیلی ……………………….

-داروهای گیاهی…………………………

-رژیم غذایی و مكمل‌های غذایی……………..

-فنون آرمیدگی………………………….

-هومیوپاتی…………………………….

ج) افسردگی زنان………………………..

اختلالات خلقی مربوط به قاعدگی……………..

سندرم قبل از قاعدگی (……………….

-سبب شناسی…………………………….

-بروز تشخیص……………………………

اختلال ملال پیش از قاعدگی ………………..

درمان اختلال‌های قاعدگی ………………….

-درمان سندرم قبل از قاعدگی ( ………..

-درمان اختلال ملال پیش از قاعدگی…………..

ارزیابی تاثیر درمان‌ها…………………..

اختلالات خلقی مربوط به زایمان……………..

-افسردگی بعد از زایمان………………….

-سبب شناسی اختلالات خلقی بعد از زایمان

– بروز و تشخیص افسردگی بعد از زایمان

-علایم افسردگی در طول بارداری…………….

-اختلالات خلقی پس از زایمان……………….

درمان اختلالات خلقی پس از زایمان…………..

-دارو درمانی در دوران بارداری……………

-دارو درمانی در دوران شیردهی…………….

چگونه خود را یاری دهیم؟…………………

نقش حمایتی ماما و پرستار روانگر در پیشگیری افسردگی پس از زایمان

اختلالات خلقی مربوط به یائسگی……………..

-سبب شناسی ……………………………

– یائسگی و افسردگی……………………..

-درمان………………………………..

خلاصه جلسات كلاس‌های آمادگی دوران بارداری

د) مروری بر تحقیقات انجام شده……………

فصل سوم: طرح تحقیق

طرح پژوهش …………………………….

جامعه آماری……………………………

نمونه آماری……………………………

روش نمونه‌گیری………………………….

ابزار اندازه‌گیری……………………….

پرسشنامه افسردگی بك…………………….

جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بك………..

روند اجرای اطلاعات ……………………..

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………..

فصل چهارم: تحلیل آماری

داده‌های توصیفی پژوهش……………………

تحلیل داده‌های پژوهش…………………….

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه پژوهش ……………………………

بحث و جمع بندی نهایی……………………

محدودیت‌های تحقیق……………………….

پیشنهادها……………………………..

منابع

ضمائم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر در word دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر در word :

بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

چکیده

هدف از این پژوهش آموزش رفتارهای سازشی به دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر وبررسی تاثیر آن در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری این کودکان است. از میان دانش آموزان آموزشگاه تعداد 70نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه 35نفری کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده مقیاس رشد اجتماعی وایلند و پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر فرم معلم بود. قبل از اجرای متغیر مستقل از هر دو گروه آزمون وایلند و راترگرفته شد. و سپس برای گروه آزمایش به مدت 12هفته فعالیتهای هدف دار مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی اجرا گردید. سپس برای هر دو گروه مجددا” آزمون ها اجرا گردید. داده های خام با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند . و نتایج آن نشان داد که بین آزمودنیهای گروه های آزمایش و گواه از لحاظ رشد اجتماعی ونمره کل اختلالات رفتاری ومولفهای آن تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر آموزش رفتارهای سازشی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر موجب افزایش رشد اجتماعی و کاهش اختلالات رفتاری در آنان گردیده است.

کلید واژه: رشد اجتماعی / رفتار سازشی / اختلالات رفتاری/ کم توان ذهنی

بررسی میزان تاثیر آموزش رفتارهای سازشی در رشد اجتماعی و اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی اموزش پذیر در word
فهرست

چکیده

فصل یک

مقدمه

مسئله پژوهشی فرضیه ها اهداف تحقیق

تعاریف

:رشد اجتماعی : اختلالات رفتاری

فصل دو

عقب‌ماندگی
تعریف عقب‌ماندگی ذهنی

میزان شیوع طبقه‌‌بندی عقب‌ماندگان ذهنی علل عقب‌ماندگی

* اختلالات رفتاری

طبقه‌بندی كودكان مبتلا به اختلالات رفتاری

فراوانی

نظریه‌ها

نظریه آنا فروید

نظریه یادگیری رفتاری اجتماعی

یادگیری مشاهده ای

Cogninvsm )

شناخت گرایان

دیدگاه شناختی – رفتاری

نظریه متقابل :

تشخیص و طبقه بندی

2-1 اختلال بی اعتنایی مقابله ای ( codd) 2

3- افسردگی در كودكان :

4- عوامل برون زاد :

5- محرومیتها و كمبودها :

نقش مدرسه در اختلالات رفتاری دانش آموزان :

دیدگاه رفتار گرایان : 3

دیدگاه هستی گرایی

دیدگاه شناختی

رشد اجتماعی

نظریه‌های موجود پیرامون رشد اجتماعی

مشخصات و ویژگی‌های رشد اجتماعی

تفاوت‌های فردی در رشد اجتماعی

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

فصل سه

جامعه آماری
نمونه آماری وروش نمونه گیری

طرح تحقیق

ابزار جمع آوری داده ها

روش نمره گذاری آزمون وایلند (روش دوم)

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر

پایایی و اعتبار پرسشنامه راتر:

روش اجرا:

روش تحلیل داده ها

فصل چهار

الف ) یافته های توصیفی:

ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش:

ج) یافته های جانبی

منابع داخلی

منابع خارجی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج در word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج در word :

بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج در word

فصل اول
دوره پیدایش نظریه های مكتب كلاسیك
در ا.واخرسال 1800 میلادی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اكنون به عنوان نظریه كلاسیك شناخته شده است به گونه ای وسیع گسترش یافت تا ثیر نظریه كلاسیك سا زمان هم اكنون نیز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسیاری از سازمانهای پیچیده مشا هده می شود درواقع مفا هیم كلا سیك سازمان در مقیاس وسیعی ازسازمانهای بزرگ وپیچده مصداق پیدا میكند تا ثیر بسزایی درتكا مل تمدن نوین داشته است نظریه كلاسیك سازمان را سا ختاری ازروابط قدرت نقش ماه فعا لیتها وارتباط تلاش بین افراد وجود دارد تعریف میكند بطور كلی طبق این نظریه سازمان یك ساختار مكانیستی بیروح وغیرقابل انعطاف است نظریه كلاسیك درسه مسیرتحول یافت بورد كراسی اداری ومدیریت علمی اساس این سه جریان با فرضیات مشابهی پایه ریزی شده وتاثیر علمی اساس انها یكسان است همچنین هر سه جریان در مقطع زمانی رشد وتوسعه یافتند (1950 –1900میلادی ) در اینجا این سه نظریه را به افتخارشرح می دهیم ( گوئل كهن 1371)
نظریه بورد كراسی
برای جاوگیری ازهرج ومرج حفظ ساختار نظم وثبا ت درسازمانهای گوناگون سیاسی نظامی تجاری یا فرهنگی بورد كراسی پدید امده وبرای نخستین بار توسط ماكس وبر طرح سند ازبورد كراس تعاریف مختلفی بعمل امده است بعضی ان را معادل دیوا نسالاری می دانند بعضی ان را حكومت مقامات اداری نامیده اند بطوركلی بورد كراسی عامل نظم ترتیب سازماندهی وبرنامه ریزی است بشرط انكه به عامل انسانی دران توجه بیشتری میشود بی تردید عناصربورد كراسی جزیی حیاتی ازسازمانهای فرهنگی دولتی تجاری ودیگرسا زمانهای نوین وپیچیده امروزی را تشكیل می دهنداین عناصرتوضیح دهنده یك بورد كراسی كا مل یا ایده ال هستند مهمترین این عناصربصورت زیرخلاصه میشوند 1- ایجاد سلسه مراتب اداری 2-استخدام كاركنان متخصص بنابر اصول شایستگی كاركنان 4- تدوین قوانین ومقررات وایین نا مه های اجرایی 5- اختیارقدرت قانونی ورعایت اصول روابط رسمی در جریانات اداری جنبه های منفی بوردگراسی عبارتند از 1- خشكی وانعطاف ناپذیری 2- -شخصیت 3 – جا بجا یی اطراف
فصل دوم:
نیاز به مدیریت ورهبری در همه زمینها ی فعالیت اجتما عی محسوس وحیاتی است این نیاز بویژه در نظامهای اموزش وپرورش اهمیت بسیارداردزیراآموزش وپرورش نقش اساسی از لحاظ گردش امور جامعه وتداوم وبقای ان برعهده دارد ورهبری ومدیریت اثر بخش لازم تهیه واجرای برنامه های آموزشی وپرورشی نتیجه بخش وكیفی است.درنیم قرن اخیر شیوه های مدیریت ورهبری درنظام های آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است .طرح نظرات واندیشه های جدیدومتفاوت از سوی صاحب نظران رشته های مدیریت واموزش وپرورش از یك سو ونیازبهبودكیفی عمل كردها ونتایج اموزش وپرورش از سوی دیگر ضرورت وامنیت تحول ودگرگونی تكنولوژی ومدیریت اموزشی را به مرور برگردانندگان نظا مهای اموزشی اشكار كرده است امروزه تقریبا در همه نظا مها ی اموزش وپرورش نگرش مثبتی نسبت به امر اموزش وبازاموزی معلمان و مدیران اموزشی و ترویج و به كار گیری روشها ی موثر اموزشی ومدیریت ملا حظه می شود د ر كشورما توجه به مسئله مدیریت اموزشی تقریبا از سی سال پیش ابتدا از طریق ارائه دروس وسپس ایجاد رشته های تحصیلی دا نشگاهی دراین زمینه اغا ز گردید اخیرا درپی گسترش روز افزون نظا م ا موزشی ضرورت بهسازی كیفیت نتایج آموزشی مسئله مدیریت ورهبری دراموزش و پرورش را بیش ا ز پیش اهمیت بخشیده است مع هذا با ید اعتراف كرد مدیریت اموزشی هنوز جایگاه شا یسته خود را در نظا م اموزشی احراز ننموده است در ارتبا ط با مسا ئل مد یریت اموزشی جز مختصری مطا لعات اما ری با توصیفی تحقیق در خور اعتنایی دردست نیست مطا لعه تطبیقی تا ریخ مدیریت اموزشی درنظا مها ی اموزش وپر ورش كشورها به وضوح نشان می دهد در اموزش و پرورش نیز مثل سا یر زمینه ها ی فعا لیت اجتما عی تحول اندیشه های مدیریت اموزشی در سه مر حله ا تفاق افتا ده است می توا ن انها را مراحل – انسانی و اداراكی نامید
مدیریت آموزشی در هركشوری در فرا گرد شكل گیری و تحول خود در مرحله اول به جز ئیات امور مسا ئل و مشكلا ت روز مره رو شها ی انجام كار نهید و اجرای ضوابط واستا ندارهای فنی واداری پردا خته مها رتها ی فنی را مشكل گشا ی مدیریت میداند كا فی نبودن این شیوه مد یریت در مرحله دوم موجب عطف توجه به مسا ئل كا رگردیده تا كید به انگیزه های فردی وروابط انسانی و از این رو ترویج مها رتها ی انسانی كا ر حلال مشكلا ت مدیریت تلقی می كند ودر مرحله سوم مدیریت اموزشی به كل نظا م وا جزا وروابط پیچیده درونی وبرونی ان توجه كرده به مطالعه و درباره پیچیدگیها ی سا زمانها ی اموزش می پردا زد وبا توضیح وتبین وا قعیات سا زما نها ی امو زش امر مدیریت ورهبری درسطح مختلف نظام اموزشی امرمدیریت ورهبری درسطوح مختلف نظا م اموزشی را به مدلها ونظریه های علمی استوار میسازد
تعاریف مدیریت
ظهورسازمانهای ا جتماعی وگسترش روز افزون انها یكی ازخصیصه های بارزتمدن بشری است ما درعصری زندگی میكنیم شاید بهتربا شد ان را عصر سا زمان نامید زیرا معمولا درسازمان ( بیمارستان ) متولد می شویم سند موجودیت ( شنا سنا مه ) خود را از سا زمان (اداره امار ثبت احوال ) میگر یم وبرای اموزش به سازمان ( كوركستان دبیرستان دبیرستان دانشكاه وغیره می رویم سپس اغلب عضو سازمان ( ادارات دولتی بنگاههای خصوصی شركتهای زراعی وغیره ) می شویم وحتی بعدازفوت نیز ابطا ل سند مو جودیت وصدور جواز – با سا زما ن ( اداره امار وثبت احوال وشهرداری ) خواهد بود به این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مكانی وزمانی وویژگیها و نیا زها ی خاص هر جامعه هر روز بر تكا مل وتوسعه این سازمان ها افزوده میشود بدیهی است هرسا زمان اجتما عی برای نیل به اهدافی طراحی شده وبا تو جه به سا ختا رش نیا زمند نوعی مدیریت است گفتینی است ظهور پد یده اداره كردن مربوط به روزگار اخیرنیست بلكه از دیرباز شد متوجه شده است برای رسیدن به هدف لازم است به بسیج امكا نات ورهبری این امكانات بسوی ان حرف شخص اقدام كند البته با ید توجه داشت شیوه رهبری و مدیریت در هر تمدنی بستگی به سا خت فرهنگی ان تمدن دارد مد یریت را به گونه های متفا وت تعریف كرده اند صا حب نظری مد یریت – اجزای امر بوسیله دیگران توصیف كرده و برنقش دیگران وقبول هدف از سوی انان تاكیدورزیده ا ست گروهی دیگرمدیریت را علم دهد هما هنگی كوشسها – اعضای سا زمان واستفا ده از منا بع برای نیل به هدف رفتن توصیف كرده اند برخی مدیریت را درقا لب اجزای وظا یفی مدیریت را تصمیم گیری دانست واین وظیفه را بهترین وا صیلترین نقش مدیر قلمداد نموده است عالم دیگری برنقش های مدیر ا ز دید گاه تا زه تری نگریسته وبرای مدیر وظایف ونقشها ی چون رهبری سا زمان منبع اطلاعاتی عامل تصمیم گیری وروابط با سا یر سازما نها برشمرد ه است.

بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج در word
فهرست مطالب:

فصل اول:
ـ مقدمه
ـ موقعیت جغرافیایی مدرسه
ـ هدف ازتاسیس
ـ تاریخچه تاسیس

فصل دوم:
ـ مباحث نظری

فصل سوم:
ـ امكانات فیزیكی ( الكتریسیته، نور، حرارتی )
ـ درصد فضاهایی كه به قسمتهای مختلف اختصاص یافته
است (كل مساحت زمین، مساحت كتابخانه ، مساحت
آزمایشگاه ، مساحت نمازخانه)

فصل چهارم:
ـ امكانات پرسنلی
ـ كادر آموزشی
ـ چارت سازمانی
ـ جدول آماری معلمین
ـ شرح وظایف مدیر ومعاون
ـ شرح وظایف معلم امورپرورشی ومعاون

فصل پنچم:
ـ بودجه ( هزینه های جاری، سرمایه ایی، سرانه)
ـ جدول آمار بودجه

فصل ششم:
ـ اهداف دوره دبیرستان
ـ شیوه مدیریت
ـ جدول آمار برنامه هفتگی
ـ رسیدگی به حضور وغیاب( معلمان ودبیران آموزشی)
ـ علل به وجود آمدن ساعات جبرانی وتشكیل كلاسهای فوق
برنامه
ـ میزان استفاده از وسایل كمك آموزشی
ـ چگونگی تدریس معلمان
ـ چگونگی تشكیل شورای دانش آموزان مدرسه وانتخاب
مبصر
ـ ارزیابی وسنجش نمرات دانش آموزان
ـ بررسی میانگین یكسال آموزشگاه
فصل هفتم:
ـ نحوه برگزاری انجمن اولیاء مربیان
ـ نمونه ایی ازبخشنامه ها وآئین نامه ها( درمورد انجمن اولیاء مربیان واینكه آیاانجمن اولیاء مربیان توجه لازم را می نمایند)
ـ شورای اسلامی (دانش آموزان وانجمن اسلامی)
ـ انواع مسابقات تربیتی وبرگزاری جشنها
ـ طرحها وفعالیتهای گروهی
ـ برگزاری ارتباط مدرسه با نهادها
ـ بسیج دانش آموزان ونمونه ای ازفرم بسیج

فصل هشتم:
ـ مقایسه آموزشگاه با معیارهای ازقبل تعیین شده
ـ نحوه ارزشیابی
ـ تجزیه هر تحلیل عملكرد
ـ نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی در word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی در word :

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی

تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی می‌پردازد. در این تحقیق نقش جنسیت و محل سكونت (شهر و روستا) كه در تحقیقات پیشین نتیجه قطعی در مورد نقش آنها بدست نیامده است مورد توجه قرار گرفته‌ است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و از جمله تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه مورد نظر که دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (شهر و روستاهای) گیلانغرب می باشد برابر 1500 نفر است که نهایتا نمونه ای 278 نفری از آن بصورت تصادفی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفت. تعداد نمونه براساس جدول مرگان مشخص شده است . در این پژوهش از روشهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده است نشانگر آن است که هم راهبردهای شناختی و هم راهبردهای فراشناختی در موفقیت تحصیلی مؤثر می باشند و جنسیت و محل سکونت نیز در استفاده از این راهبردها مؤثر می باشد، بطوری که دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر و دانش آموزان شهری بیش از دانش آموزان روستایی از هر دو نوع راهبرد استفاده می کنند.

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی در word
فهرست شكل‌ها:

عنوان ……………………………………………………………………………………………………….. صفحه

شكل (2-1) طبقه‌بندی انواع راهبردهای یادگیری………………………………………………….. 13

شكل (2-2) نمونه‌ای از نقشه مفهومی…………………………………………………………………. 30

شكل (2-3) طرح شعاعی……………………………………………………………………………………. 31

شكل (2-4) طرح هرمی……………………………………………………………………………………… 32

شكل (2-5) طرح همپوشی………………………………………………………………………………….. 32

شكل (2-6) الگوی پیشنهادی تنظیم فعالیتها و راهبردهای یادگیری…………………………. 44

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی در word
فهرست جداول:

عنوان ……………………………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول (2-1) تاكتیك‌های راهبرد تكرار و مرور…………………………………………………….. 21

جدول (2-2) تاكتیك‌های راهبرد بسط و گسترش معنایی……………………………………….. 27

جدول (2-3) تاكتیك‌های راهبرد سازمان‌دهی………………………………………………………. 28

جدول (4-1) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس جنسیت و محل سكونت…………. 59

جدول (4-2) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصیلی و كلاس ……….. 60

جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و فراشناختی براساس محل سكونت 60

جدول (4-4) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای فراشناختی با معدل. 61

جدول (4-5) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای شناختی با معدل…… 62

جدول (4-6) آزمون t (تی) برای مقایسه معدل دانش‌آموزانی كه بصورت توأم از راهبردهای یادگیری استفاده می‌كنند با معدل سایر دانش‌آموزان ……………………………………………………………………. 63

جدول (4-7) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر 64

جدول (4-8) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان شهری با دانش‌آموزان روستایی………………………………………………………………………………………………………………………. 65

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی در word
فهرست مطالب:

عنوان ……………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول

موضوع پژوهش

1ـ1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

1ـ2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… 3

1ـ3 ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………….. 4

1ـ4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 5

1ـ5 فرضیات و سوال پژوهش……………………………………………………………………………… 6

1ـ6 تعریف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………… 6

فصل دوم

پیشینه نظری و عملی پژوهش

2ـ1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 10

2ـ2 تعریف راهبردهای یادگیری…………………………………………………………………………. 13

2ـ3 راهبردهای شناختی……………………………………………………………………………………. 15

2ـ3ـ1 راهبردهای تكرار یا مرور………………………………………………………………………… 16

روش ها و راهکارهای راهبردهای تکرار…………………………………………………………….. 17

2ـ3ـ2 راهبرد بسط و گسترش معنایی………………………………………………………………… 21

روش‌ها و تاكتیك‌های گسترش معنایی………………………………………………………………… 22

2ـ3ـ3 راهبرد سازمان دهی……………………………………………………………………………….. 28

روش‌ها و راهكارهای سازمان‌دهی ……………………………………………………………………. 28

2ـ4 راهبردهای فراشناختی………………………………………………………………………………… 33

2ـ5 دانش ویژه راهبرد……………………………………………………………………………………… 40

2ـ6 دانش راهبرد اسنادی………………………………………………………………………………….. 40

2ـ7 تفاوت‌های جنسی در استفاده از راهبرد………………………………………………………… 41

2ـ8 راهبردهای یادگیری و رشد………………………………………………………………………… 41

عنوان ……………………………………………………………………………………………………….. صفحه

2ـ9 پیشینه عملی تحقیق……………………………………………………………………………………… 45

2ـ10 پژوهش‌های خارجی ………………………………………………………………………………… 45

2ـ11 پژوهش‌های داخلی……………………………………………………………………………………. 48

فصل سوم

3ـ1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 53

3ـ2 نوع و روش انجام پژوهش………………………………………………………………………….. 53

3ـ3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….. 54

3ـ4 حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………….. 55

3ـ5 روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………….. 55

3ـ6 ابزار اندازه‌گیری پژوهش……………………………………………………………………………. 55

3ـ6ـ1 پایایی…………………………………………………………………………………………………….. 56

3ـ6ـ2 اعتبار…………………………………………………………………………………………………….. 56

3ـ7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………….. 57

فصل چهار

تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهشی

4ـ1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 59

4ـ2 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ………………………………………………………………. 59

4ـ3 آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق…………………………………………………………………… 61

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 61

آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………… 61

آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………… 62

آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………. 62

آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………. 63

آزمون سوال تحقیق………………………………………………………………………………………….. 64

عنوان ……………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل پنجم

تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق

5ـ1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 67

5ـ2 فرضیه اول………………………………………………………………………………………………… 67

5ـ3 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. 69

5ـ4 فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 71

5ـ5 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………… 72

5ـ6 سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………. 72

5ـ7 نتیجه کلی………………………………………………………………………………………………….. 73

5ـ8 محدودیت های محقق………………………………………………………………………………….. 73

5ـ9 پیشهادات …………………………………………………………………………………………………. 73

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی در word
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………… 75

بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی در word
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………….. 77

ضمیمه…………………………………………………………………………………………………………….. 79

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی و پیشینه نظری آموزش ‌و پرورش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی و پیشینه نظری آموزش ‌و پرورش در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی و پیشینه نظری آموزش ‌و پرورش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی و پیشینه نظری آموزش ‌و پرورش در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی و پیشینه نظری آموزش ‌و پرورش در word :

مبانی و پیشینه نظری آموزش ‌و پرورش

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مقدمه:

آموزش ‌و پرورش یکی از نهادهای اصلی جامعه است که تعلیم و تربیت و ساختن انسان مطلوب و مؤثر را در جامعه به عهده دارد. برای پرورش افراد مطلوب، نیاز به یک نظام آموزشی کارآمد است که اجزاء و عناصر آن اعم از مواد درسی، دانش‌آموز، معلم، وسایل آموزشی، فضا و غیره با یکدیگر ارتباط متقابل دارند تا اهداف مورد انتظار تحقق یابد. از طرف دیگر، تدریس و آموزش ازنظر ماهیت یک نظام ارتباطی متقابل است و مدرسه به‌سان گروه پویایی، درصدد آماده کردن افراد برای ورود به جامعه در سطح بسیار گسترده‌تری است. مفهوم اثربخشی تدریس، یعنی اینکه تعیین کنیم آموزش‌های انجام‌شده تا چه حد به ایجاد مهارهای موردنیاز سازمان به‌صورت عملی و کاربردی منجر شده است. ارزیابی از اثربخشی آموزش یعنی: تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل‌مشاهده از دانش‌آموزان در اثر آموزش‌های داده‌شده، تعیین میزان انطباق رفتار دانش‌آموزان با انتظارات آموزش‌وپرورش و تعیین میزان توانایی‌های ایجادشده در اثر تدریس برای دستیابی به اهداف موردنظر است. الگوهای تدریس درواقع الگوهای یادگیری‌اند و معلمان درحالی‌که به دانش‌آموزان خود اطلاعات می‌دهند نحوه یادگیری درست را نیز به آن‌ها می‌آموزند. نحوه تدریس، اثربخشی بسیار بر روی توانایی دانش‌‌آموزان دارد (تورانی وهمکاران 1387، 19).

اولین دیدگاهی که راجع به اثربخشی ارائه گردید احتمالاً در طی دهه بسیار ساده بود. در این دیدگاه اثربخشی به‌عنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهدافش را محقق می‌سازد تعریف‌ شده بود؛ اما با گسترش علم مدیریت و سازمان محدودیت این تعریف روشن‌تر گردید. اگر ما هدفی را که بیشتر محققان سازمانی بر آن اتفاق‌نظر دارند و شرط ضروری برای موفقیت یک سازمان محسوب می‌شود مدنظر قرار دهیم، آن‌وقت نقطه نظرات روشن‌تر می‌گردد، آن هدف، بقاست. اگر سازمان به انجام فعالیت‌هایی مشغول است به علت آن است که حیاتش را تداوم بخشد. بقاء ارزیابی از تکامل حیات و یا پدیده مرگ است و سازمان‌ها دقیقاً شبیــــه انسان‌ها نمی‌میرند. درواقع بیشتر سازمان‌ها نمی‌میرند، آن‌ها تجدید ساختار می‌شوند، گاهی به ادغام با دیگر سازمان‌ها روی می‌آورند، یا کلاً به حوزه فعالیت جدیدی وارد می‌شوند و یا در قالب سازمان دیگری شکل می‌گیرند و این خود تشخیص معادله بقاء را دشوار می‌سازد. بعلاوه ساده‌لوحانه است که چنین فرض کنیم سازمان‌هایی که اثربخش نیستند به دنبال بقاء نیستند. یا فرض نمائیم سازمان‌هایی که اثربخش هستند عمداً در پی بقاء نیستند. تعداد معدودی از تحقیقات صورت گرفته پیرامون اثربخشی از معیارهای چندگانه استفاده کرده‌اند و خود معیارها نیز از مقیاس‌های عمومی نظیر کیفیت، روحیه و معیارهای تخصصی نظیر نرخ‌های حوادث و میزان غیبت در کار تشکیل‌شده‌اند و این امر باعث گردیده که اثربخشی برای افراد مختلف معانی مختلفی پیدا کند (الوانی و دانایی‌فرد، 1381، 49).

2-2- تعریف اثربخشی:

عبارت است از میزان موفقیت معلم درزمینه بازدهی و نتایج کاری است که به او محول شده است (زارعی 1385، 1).

تدریس اثربخش به معنی توانایی معلم برای فراهم آوردن تجربه یادگیری جهت کسب نتایج آموزش مطلوب است. برای این منظور تک‌تک دانش آموزان باید درگیر فعالیت یادگیری شوند. تدریس اثربخش سه جنبه از فعالیت‌های یادگیری؛ (توجه، پذیرا بودن و تناسب) را شامل می‌شود؛ یعنی دانش آموزان باید انگیزه داشته و مشتاق یادگیری باشند. در تدریس اثربخش سؤال این است که چگونه می‌توان جنبه‌های تدریس و تجربه یادگیری را طوری ترتیب داد که توجه، تلاش ذهنی و انگیزه دانش‌آموزان را جلب و حفظ کرده و نوع یادگیری موردنظر را پرورش داد. معلمان در تدریس اثربخش به مدیریت آموزشی کلاس توجه می‌کنند، یعنی دانش‌آموزان را به‌طور فعال درگیر درس کرده و درنتیجه باعث کاهش وقت بیکاری آنان می‌شوند (تورانی وهمکاران 1387، 19). تدریس اثربخش باید منظم و برانگیزاننده باشد و موجب ارتقای انگیزه، نشاط، نوآوری و افزایش کار آیی معلم و دانش‌آموز شود (عسکری و عندلیب 1389، 33-26). کیفیت آموزش فرایندی چندبعدی است و دارای پیامدهای کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت است، لذا اثربخشی آن نیز باید از جنبه‌های متعددی بررسی شود و این امر مستلزم نگاه جدی به تمام عوامل درگیر با فرآیند یاددهی – یادگیری است (رئوفی 1389، 176-167).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در word :

بررسی های اخیر سازمان یونسکو و بسیاری از سازمانهایی که در ارتباط با سوادآموزی یا آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف فعالیت می کنند نشان می دهد که این مسئله مشکلی همگانی است و محدود به کشورهای جهان سوم نیز نمی شود. این بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بی سوادی و کم سوادی گرچه مسئله حاد و لاینحل اکثر کشورهای جهان سوم است ولی مشکل جدید کشورهای پیشرفته صنعتی نیز هست. اما مسئله بی سوادی به دلیل افزایش بی سوادان روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.

با توجه به اینکه کسب مهارتهای سواد اولیه پله های نردبان دانش و آگاهی است، بی سواد ماندن درصد بالایی از افراد جامعه وسیله ای برای عدم آگاهی و فقدان تخصص و مهارتهای لازم برای ایجاد جامعه ای مستقل، آگاه و تواناست.

با وجود اینکه ی سالهای متمادی، برنامه های مبارزه با بی سوادی به صور مختلف در اغلب کشورهای جهان سوم رونق داشته ولی به دلیل رشد جمعیت بر تعدد بی سوادان جهان افزوده شده است. بدین وسیله لازم است از افرادی که در تهیه این پروژه من را یاری نموده اند قدردانی شود. ابتدا از ریاست محترم نهضت سوادآموزی شهرستان نیشابور و راهنمایان تعلیماتی و کادر اداری نهضت قدردانی می شود و و پس از آن از آموزشیارانی که صادقانه پاسخ دادند و سوادآموزان و نوسوادان که همکاری کردند سپاسگذاری می شود.

بررسی علل عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در word
فهرست مطالب

« فصل اول » 1

مقدمه 1
چکیده تحقیق 2
مقدمه 3
اهمیت موضوع: 5
مسئله تحقیق 5
بیان موضوع: 5
هدف تحقیق: 6
فرضیات تحقیق: 6
سئوال تحقیق: 7
روش انجام تحقیق: 7
جامعه آماری: 7
روش جمع آوری اطلاعات: 7
تعریف علمی مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه: 8
« فصل دوم » 10
بررسی پیشینه تحقیق 10
ادبیات تحقیق 11
بخش دوم: سابقه پژوهش موضوع 11
اولین بررسی: ارزیابی سالانه پیشرفت نوآموزان و چگونگی موقعیت نوسوادان 11
دومین بررسی: مقایسه میزان کارایی برنامه سوادآموزی تابعی با بیکار یا بی سوادی 14
سومین بررسی: علل عدم استقبال بی سوادان از کلاسهای سوادآموزی 14
چهارمین بررسی: میزان نگهداشت سواد 16
بررسی مسائل سوادآموزی ایران قبل از انقلاب اسلامی 17
تعلیمات اکابر 17
آموزش سالمندان 19
آموزش بزرگسالان 20
کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی 21
« فصل سوم » 27
روش پژوهش 27
جامعه نمونه و روشهای نمونه گیری 28
روشهای جمع آوری اطلاعات 28
روشهای آماری 29
« فصل چهارم » 31
یافته های پژوهشی 31
« فصل پنجم » 43
تفسیر و نتیجه گیری 43
تفسیر و نتیجه گیری 44
پیشنهادات: 44
محدودیت ها 45
منابع و مآخذ 48

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید