کارآموزی کار کارآموزی ترانسفورماتورهای توزیع در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی کار کارآموزی ترانسفورماتورهای توزیع در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی کار کارآموزی ترانسفورماتورهای توزیع در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی کار کارآموزی ترانسفورماتورهای توزیع در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی کار کارآموزی ترانسفورماتورهای توزیع در word :

در حالی که توجه زیادی به واحدهای تولید توان الکتریکی و خطوط انتقال انرژی می‌شود سیستم توزیع انرژی الکتریکی مورد توجه کمی قرار گرفته است .این بی توجهی شاید بدین خاطر باشد که خطوط توزیع انرژی روی تیرها و در خیابان ها و کوچه ها و در پشت ساختمان ها بدون جلب توجه عبور کرده حتی در بعضی از قسمت ها در زیر زمین، خارج از دید عموم نصب شده اند.
دلیل دیگر عبور مقدار زیاد توان از یک خط انتقال انرژی در مقایسه بایک خط توزیع انرژی است. قطع یک خط انتقال منطقه ی وسیعی را دچار خاموشی می کند و بدین جهت مورد توجه قرار می گیرد. در صورتی که قطع یک خط توزیع انرژی بخش کوچک را تحت تأثیر قرار دهد قابل توجه نیست.
در مقایسه با نیروگاه ها، هزینه برای سیستم توزیع معمولاً به صورت مقادیر کم انجام می‌شود .اگر چه ممکن است هزینه ی کل سیستم توزیع بیشتر باشد با توجه به این که جامعه بیش از پیش برای پیشرفت به یک منبع انرژی خوب نیاز دارد ارتباط بین منبع انرژی و مصرف کننده یعنی سیستم توزیع انرژی نقش بحرانی تری پیدا می کند. در نتیجه نه تنها نیاز به توان تحویلی بیشتری است بلکه احتیاج به کیفیت بالاتری از انرژی نیز می باشد.
در روزگار اولیه ی صنعت قدرت الکتریکی تولید و توزیع انرژی با هم آمیخته بود و سیستم توزیع وسعت کمی داشت تاخیری مورد سرویس دهی کوچک و تعداد مشترکین نسبتاً کم بود همچنین مقدار مصرف هر مشترک زیاد نبود.
سیستم های توزیع اولیه جریان مستقیم بودند و در ولتاژ کم توزیع می کردند. پیدایش ترانسفورماتور و افزایش بار مورد انتقال روی مسافت بیشتر و با فاصله بیشتر از منبع، به زودی سیستم جریان متناوب جایگزین جریان مستقیم شد. هم اکنون با افزایش سطح ولتاژ امکان تغذیه ی بارهای
بیشتر و در فواصل دورتر وجود دارد که این ولتاژ در محل مصرف برای تغذیه ی مصرف کنندگان کاهش داده می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش نیروگاه توس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش نیروگاه توس در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش نیروگاه توس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش نیروگاه توس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش نیروگاه توس در word :

امروزه در کلیه نیروگاههای بخاری ونیروگاههای سیکل ترکیبی کنترل سطح درام ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشدازاین رو نصب وسایل ودستگاههای مهم ودقیق ضروری می باشد.
درنیروگاههابرای کنترل سطح تانکها،سیستم های مختلفی درنظرگرفته می‌شود ویکی‌از تانکهای موجود درنیروگاه که کنترل سطح آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، «درام» می باشد. چون این تانک تحت فشار و درجه حرارت‌بالا می‌باشد،به این جهت کنترل والوهایی درنظرگرفته میشود که باتوجه به اطلاعات وارده سطح درام را کنترل میکند ولی باتوجه به تجربه نشان داده شده است که درمقادیربسیارکم آب تغذیه، کنترل سطح درام با کنترل والوی بزرگ بسیارمشکل است بنابراین جهت کنترل بهترسطح درام درتناژکم ازوالوکنترلی کوچکتراستفاده می‌شود.
درتناژ معمولی کنترل والو 100% اصلی درمداراست ولی درصورت بروز نقص روی این کنترل والو، نیازمبرم به کنترل والوی میباشد که واحدرا از تریپ حتمی نجات دهد وآن کنترل والو100% رزرو می باشد که سیستم آن موتوری‌بوده ومی‌تواند درزمانهای اضطراری جایگزین کنترل والو اصلی شود.
بنابراین جهت کنترل بهتر سطح درام درمسیرآب تغذیه ازسه مسیر30% ، 100% اصلی و100% رزرو استفاده می شود.
لازم به ذکراست که اختلاف فشار دوطرف کنترل والو که به معروف است ومعادل 5/7‌آتمسفر می باشد، بایستی کنترل گردد که این اختلاف فشاربرای پاسخگویی بهترسیستم جهت جبران لحظه ای تناژآب برای سطح درام می باشد.
اساساً هدف اصلی ازسیستم کنترل آب تغذیه این است که مقدار آب ورودی به بویلر باتوجه به مقداربخارمصرفی تامین گردد وفلوی آب تغذیه(ورودی به بویلر) طوری تنظیم شود که درهربار و هرشرایط واحد، سطح دریک حد مشخص قرار گیرد و کنترل‌سطح درام ازاین نظر حائزاهمیت است که سطح درام برروی درجه‌حرارت بویلر تاثیرمستقیم می گذارد، به طورمثال اگرسطح درام پایین بیفتد در درام حجم بیشتری بخارخواهیم داشت که در نهایت درجه حرارت بالا می رود و بالعکس.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی کارخانه تولید محصولات الکترونیکی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی کارخانه تولید محصولات الکترونیکی در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی کارخانه تولید محصولات الکترونیکی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی کارخانه تولید محصولات الکترونیکی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی کارخانه تولید محصولات الکترونیکی در word :

در طی این دوره توسط سرپرست کارآموزی در تمامی خطوط کارخانه که هر طبقه از آن به تولید محصول خاصی اختصاص داشت منتقل شدم، از خط مونتاژ گرفته تا مراحل بسته‌بندی محصول و با کلیه محصولات و چگونگی تولید محصولات الکترونیکی این شرکت آشنا شدم.
در تمامی این مراحل فعالیت‌های لازم را انجام دادم و با اطلاعات تئوری که در درسها با آنها مواجه بودم به صورت عملی برخورد کردم و مهارت‌هایی بدست آوردم. همچنین توسط مسئول قسمت علمی کارخانه با نرم‌افزار پروتل آشنا شدم و بر اطلاعات من افزوده شد.
تجربه بسیار خوبی بود، در طی این دوره مطالب جدیدی یادگرفتم به علاوه با محیط کار هم آشنا شدم.
خط تولید صفحه آیفون:
قاب آیفون که در قسمتی از همین کارخانه تولید می‌شود وارد این طبقه از کارخانه می‌شود.
کارهای زیر روی این قاب انجام می‌شود تا تبدیل به آیفون شود:
1- روی هر قطعه از آیفون نام محصول و نام کارخانه چاپ می‌شود، یک نفر مسئولیت دارد توسط دستگاه چاپ کار چاپ را انجام دهد.
2- برای جلوگیری از واردشدن گرد و خاک به داخل قاب در قسمتهای داخلی فوم می‌چسبانند.
3- مرحله بعدی نصب‌کردن دوتا لولا برای اتصال رویه آیفون به قاب زیری است برای سهولت کار.
4- سفت‌کردن پیچ‌ها
5- وصل‌کردن سیم‌های لازم به بلندگو
6- پس از تست‌شدن بردهای سپهر سیم‌های لازم به بردها هم متصل می‌شوند.
7- وصل‌کردن زنگ و بلندگو روی برد.
8- کاربعدی وصل‌کردن بلندگو برد در قاب مخصوص خودش است (پیچ‌کردن)
9- گذاشتن قاب حاوی بلندگو و برد و زنگ در داخل صفحه آیفون
10- گذاشتن شابی زنگ
11- برد سوئیچ روی شابی زنگ پیچ می‌شود.
12- مرحله بعدی تست صدا توسط سرپرست و زدن تاریخ است. این مرحله بسیار حائز اهمیت می‌باشد چون کیفیت صدا در آیفون بسیار مهم است و این کار باید توسط سرپرست انجام می‌شود که کاملاً نسبت به کیفیت صدا دقیق است.
13- در این مرحله درباره به قسمتهای کناری آیفون فرم می‌چسبانند.
14- متصل نمودن آیفون به کاسه برای نصب داخل دیوار.
15- زدن برچسب روی زنگ.
16- این مرحله مربوط به بسته‌بندی کالا می‌باشد در این مرحله کاتالوگ هم همراه با کالا در داخل پوشش نایلونی قرار می‌گیرد.
17- قراردادن محصول داخل جعبه، هر 10 عدد محصول در یک جعبه قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است که وقتی بردهایی آیفون در خط کارخانه تولید می‌شود توسط سرپرست پشت بردها تسست برد می‌شود.
پشت تمامی بردهای تولید شده در این قسمت توسط سرپرست تست می‌شود. این کار برای جلوگیری از اتصال کوتاه‌شدن یا عدم اتصال کامل المانهای مدار انجام می‌شود.
انواع صفحه: شامل صفحه سپهر 535 fq و معمولی TL534 می‌باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کلیدهای قدرت و انواع آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کلیدهای قدرت و انواع آن در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کلیدهای قدرت و انواع آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کلیدهای قدرت و انواع آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کلیدهای قدرت و انواع آن در word :

کلیدهای قدرت و انواع آن
1-3- سکسیونر ( کلید بدون بار )
سکسیونرکه به زبان انگلیسی به آن ایزولاتو هم گویند وسیله قطع و وصل سیستمهایی است که تقریبا ً بدون جریان هستند به عبارت دیگر سکسیونر قطعات و وسائلی را که فقط زیر ولتاژ هستند از شبکه جدا می ساز د .
علت بدون جریان بودن سکسیونر در موقع قطع یا وصل مجهز نبودن سکسیونر به وسیله جرقه خاموش کن است . لذا به طور کلی می توان نتیجه گرفت که عمل قطع و وصل کردن سکسیونر باید بدون جرقه یا با جرقه ناچیزی صورت گیرد .بر حسب این تعریف در صورتیکه از سکسیونر جریان عبور کند ولی در موقع قطع اختلاف پتانسیلی بین دو کنتاکت آن ظاهر نشود قطع سکسیونر بلا مانع می باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سنسورهای اثر هال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سنسورهای اثر هال در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنسورهای اثر هال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سنسورهای اثر هال در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سنسورهای اثر هال در word :

یک عنصر هال از لایه نازکی ماده هادی با اتصالات خروجی عمود بر مسیر شارش جریان ساخته شده است وقتی این عنصر تحت یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد، ولتاژ خروجی متناسب با قدرت میدان مغناطیسی تولید می کند. این ولتاژ بسیار کوچک و در حدود میکرو ولت است. بنابراین استفاده از مدارات بهسازی ضروری است. اگر چه سنسور اثرهال، سنسور میدان مغناطیسی است ولی می تواند به عنوان جزء اصلی در بسیاری از انواع حسگرهای جریان، دما، فشار و موقعیت و … استفاده شود. در سنسورها، سنسور اثر هال میدانی را که کمیت فیزیکی تولید می کند و یا تغییر می دهد حس می کند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری در word :

1ـ واحد کنترل کننده الکترونیکی Ecu) موتور(
2 ـ سنسور دور موتور
3 ـ سنسور فشار هوای منیفولد
4 ـ پتانسیومتر دریچه گاز
5 ـ سنسور دمای آب
6 ـ سنسور دمای هوای ورودی
7 ـ سنسور سرعت خودرو
8 ـ اکسیژن سنسور (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد)
9 ـ باتری
10 ـ رله دوبل (در خودرو پژو 206 مالتی پلکس وجود ندارد)
11 ـ کویل دوبل
12 ـ باک بنزین
13 ـ پمپ بنزین
14 ـ صافی بنزین
15 ـ ریل سوخت
16 ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو 206 بر روی پمپ بنزین نصب شده است . فشار آن در پژو پارس با سیستم مگنتی مارلی5/2 بار و پارس وسمند با سیستم ساژم حدود 3 بار وپیکان انژکتوری 5/3 بار است)
17 ـ انژکتور
18 ـ مخزن کنیستر (در خودروهای ما نصب نشده است)
19 ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای مانصب نشده است )
20 ـ دریچه گاز
21 ـ گرم کن دریچه گاز (فقط در خودروهای پارس وسمند نصب شده است)
22 ـ موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام
23 ـ لامپ اخطار سیستم جرقه و انژکتور
24 ـ سوکت اتصال به دستگاه عیب یاب
25 ـ سنسور ضربه
26 ـ سوییچ فشار فرمان هیدرولیک (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

?پروژه شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Networks در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ?پروژه شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Networks در word دارای 154 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Networks در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Networks در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Networks در word :

بخشی از فهرست ?پروژه شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Networks در word

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………7
هوش مصنوعی………………………………………………………………………………………………………………….7
به سوی آینده…………………………………………………………………………………………………………………….8
تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………….9
تعریف………………………………………………………………………………………………………………………………..9
تاریخچه و تعاریف سیستم‌های خبره……………………………………………………………………………….13
بعضی از تعاریف سیستم های خبره………………………………………………………………………………..14
تاریخچه سیستم های خبره………………………………………………………………………………………………14
الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………16
تابع سازگاری(FitnessFunction)………………………………………………………………………………20
Mutation(جهش ژنتیکی)………………………………………………………………………………………………21
مقدمه ای بر سیستم های فازی وکنترل فازی…………………………………………………………………..25
سیستم‌های فازی چگونه سیستم‌هایی هستند؟…………………………………………………………………..26
سیستم‌های فازی کجا و چگونه استفاده می‌شوند؟…………………………………………………………….27
زمینه‌های تحقیق عمده در تئوری فازی……………………………………………………………………………..27
تاریخچه مختصری از تئوری و کاربردهای فازی………………………………………………………………28
فصل دوم

شبکه های عصبی……………………………………………………………………………………………………………32
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
ساختار مغز…………………………………………………………………………………………………………………….33
ساختار نرون…………………………………………………………………………………………………………………34
چگونه مغز انسان می آموزد ؟………………………………………………………………………………………..37
معنای شبکه های عصبی…………………………………………………………………………………………………38
قوانین هب………………………………………………………………………………………………………………………40
از سلول های عصبی انسانی تا سلول های عصبی مصنوعی………………………………………….41
رویای جایگزینی ویژگی های مغز در یک سیستم مصنوعی چقدر ممکن گردیده؟…………………………….41
تاریخچه شبکه‌های عصبی………………………………………………………………………………………………42
چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم؟…………………………………………………………………….44
شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی…………………………………………………………..46
مزایا و محدودیت های شبکه عصبی………………………………………………………………………………..45
چه کسانی به شبکه عصبی علاقه‌مند هستند؟……………………………………………………………………45
نرم‏افزارها و سخت افزارهای شبکه‏های عصبی………………………………………………………………..47
کاربرد شبکه های عصبی…………………………………………………………………………………………………49
یکپارچگی منطق فازی و شبکه های عصبی………………………………………………………………………52
مدل ریاضی یک نرون……………………………………………………………………………………………………. 55
یک نرون ساده…………………………………………………………………………………………………………………56
قوانین برانگیختگی……………………………………………………………………………………………………………57
یک نرون پیچیده تر………………………………………………………………………………………………………..59
ساختار شبکه های عصبی……………………………………………………………………………………………..60
مراحل طراحی شبکه………………………………………………………………………………………………………..61
اهداف شبکه های عصبی………………………………………………………………………………………………..62
تقسیم بندی شبکه های عصبی…………………………………………………………………………………………63
انواع یادگیری برای شبکه های عصبی……………………………………………………………………………..65
توپولوژی شبکه های عصبی…………………………………………………………………………………………67
شبکه‏های پیش‏خور (Feed Forward)………………………………………………………………………….67
شبکه‏های برگشتی(Recurrent)……………………………………………………………………………………67
پرسپترون چند لایه………………………………………………………………………………………………………….68
Perceptronهای ساده………………………………………………………………………………………………….69
قدرت Perceptron……………………………………………………………………………………………………….69
دنباله‌های Perceptron………………………………………………………………………………………………..70
آموزش پر سپترون………………………………………………………………………………………………………..72
الگوریتم یادگیری پرسپترون………………………………………………………………………………………..72
قانون پرسپترون……………………………………………………………………………………………………………..72
قانون دلتا………………………………………………………………………………………………………………………..73
روشهای دیگر…………………………………………………………………………………………………………………73
شبکه های هاپفید……………………………………………………………………………………………………………74
شبکه‌های دارای پس‌خور………………………………………………………………………………………………..76
شبکه عصبی ترکیبی المن- جردن…………………………………………………………………………………..81
پس انتشار خطا………………………………………………………………………………………………………………85
چند بررسی از کاربرد های شبکه های عصبی………………………………………………………………..87

فصل سوم

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………110

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………………………112

هوش محاسباتی یا (Computational-Intelligence) CI به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده‌های عددی است. سیستم‌هایCI در اصل سیستم‌های دینامیکی مدل آزاد (Model-free) را برای تقریب توابع و نگاشتها ارائه می‌کند. در کنار این ویژگی بسیار مهم باید از ویژگی مهم دیگری در ارتباط با خصوصیات محاسباتی سیستم‌های CI نام برد، که در آن دقت، وجه‌المصالحه مقاوم بودن، منعطف‌بودن و سهولت پیاده‌سازی قرار می‌گیرد.
مولفه‌های مهم و اساسی CI ، شبکه‌های عصبی )محاسبات نورونی(، منطق فازی) محاسبات تقریبی( و الگوریتم ژنتیک) محاسبات ژنتیکی(است، که هر یک به نوعی مغز را الگو قرار داده‌اند. شبکه‌های عصبی ارتباطات سیناپسی و ساختار نورونی، منطق فازی استنتاجات تقریبی و محاسبات ژنتیکی محاسبات موتاسیونی مغز را مدل می‌کنند. ‍‍‌

هوش مصنوعی

در شبکه ارتباطی مغز انسانها سیگنالهای ارتباطی به صورت پالسهای الکتریکی هستند.جزء اصلی مغز نرون است که از یک ساختمان سلولی و مجموعه ای از شیارها و خطوط تشکیل شده و شیارها محل ورود اطلاعات به نرون هستند وخطوط محل خروج اطلاعات از نرون اند . نقطه اتصال یک نرون به نرون دیگر را سیناپس می نامند که مانند دروازه یا کلید عمل می کنند. اگر واکنشهایی که میلیونها نرون مختلف به پالسهای متفاوت نشان میدهند با یکدیگر هماهنگ باشند ممکن است پدیده های مهمی در مغز رخ دهد.
آن دسته از پژوهشگران هوش مصنوعی که رویکرد مدل مغزی را دنبال می کنند گونه ای از مدارهای الکتریکی را طراحی کرده اند که تا حدی شبکه مغز را شبیه سازی میکند در این روش هر گره (نرون)به تنهایی یک پردازنده است ولی رایانه های معمولی حداکثر چند cpuدارند هدف عمده کامپیوتر شبکه عصبی این است که مکانیسمی طراحی کند که همانند مغز انسان بازخورد مثبت یاد بگیرد پاسخهای درست و نادرست کدامند.
سیستم شبکه عصبی این کار را از طریق ارزشگذاری کمی برای ارتباطات سیگنالها بین نرونها انجام میدهد مکانیسم ارزشگذاری توسط مقاومتها با تقویت یا تضعیف پالسها انجام میشود.چون شبکه های عصبی میلیونها نرون دارند خرابی تعدادی از آنها تاثیر چندانی برعملکرد سیستم نمی گذارد تا کنون چند سیستم آزمایشی با استفاده از این اصول طراحی و ساخته شده اند مثلاًدر بررسی های زیست محیطی، شبکه های عصبی برای جمع آوری و تحلیل اطلاعاتی که از راه دور حس شده اند مورد استفاده قرار می گیرند اطلاعاتی که اغلب سفینه ها مخابره می کنند بسیار حجیم است.شبکه های عصبی این اطلاعات را به راحتی دسته بندی کرده وپس از جمع آوری اطلاعات ذهنی و تجسمی نتایج جالبی به دست می آورند (مثلاًتشخیص انواع خاصی از ابرها) البته این فرایند با آنچه سیستم های خبره انجام می دهند متفاوت است زیرا این سیستم ها ابزارهای تصمیم سازی هستند و می توانند حجم زیادی از اطلاعات را به سرعت تحلیل کنند شبکه های عصبی برای مدل سازی فرایندهای فکری-مغزی که زمینه ی دیگری برای مطالعات حساس به اطلاعات و پیچیدگی است مورد استفاده قرار گرفته است .

به سوی آینده

هوش مصنوعی هنوز راه درازی در پیش دارد؛شبکه سازی عصبی (که با اغماض ارتباط گرایی هم نامیده می شود)در سالهای اخیر تغییرات عمده ای را شاهد بوده است .به عنوان نمونه برخی پژوهشگران پیش بینی میکنند به کمک تکنولوژی نرم افزاری جدید شبکه های عصبی با کامپیوترهای شخصی ترتیب داده خواهند شد و پیش بینی بازار سهام را ممکن خواهند کرد افرادی که درباره ی هوش مصنوعی وتوانایی های آن مرددند اظهار می دارند اگر هوش مصنوعی محقق شود ناچار است از دنیای منطقی،قانونمند ونمادین کامپیوترهای دیجیتال خارج شوند و به دنیای مبهم (حاصل از منطق فازی)شبکه های عصبی که مبتنی بر سیستم گسترده ی یاد گیری بازخوردی هستند پا بگذارد .
امروزه نگرش تازه ای نسبت به هوش مصنوعی ایجاد شده است که در بسیاری از آزمایشگاهها تحت بررسی است :دانشمندان سعی می کنند دریابند آیا مجموعه ای از روباتهای نیمه هوشمندمی توان یک هوش جمعی ایجاد کنند به گونه ای که از اعضای تشکیل دهنده اش باهوش تر باشد.

هوش مصنوعی (artificial intelligence) را باید عرصه پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانشها، علوم، و فنون قدیم و جدید دانست. ریشه‌ها و ایده‌های اصلی آن را باید در فلسفه، زبان‌شناسی، ریاضیات، روان‌شناسی، نورولوژی، و فیزیولوژی نشان گرفت و شاخه‌ها، فروع، و کاربردهای گونه‌گونه و فراوان آن را در علوم رایانه، علوم مهندسی، علوم زیست‌شناسی و پزشکی، علوم ارتباطات و زمینه‌های بسیار دیگر.
این شاخه از علوم بسیار گسترده و متنوع است و از موضوعات و رشته‌های مختلف علوم و فناوری، مانند سازوکارهای ساده در ماشینها شروع شده، و به سیستمای خبره ختم می‌شود. هدف هوش مصنوعی بطور کلی ساخت ماشینی است که بتواند «فکر» کند. اما برای دسته بندی و تعریف ماشینهای متفکر، می‌بایست به تعریف «هوش» پرداخت. همچنین به تعاریفی برای «آگاهی» و «درک » نیز نیازمندیم و در نهایت به معیاری برای سنجش هوش یک ماشین نیازمندیم.

تاریخچه
نام هوش مصنوعی در سال میلادی به عنوان یک دانش جدید ابداع گردید. البته فعالیت درزمینه این علم از سال میلادی شروع شده بود
تعریف
هنوز تعریف دقیقی که مورد قبول همه دانشمندان این علم باشد برای هوش مصنوعی ارائه شده‌است.اما اکثر تعریف‌هایی که در این زمینه ارایه شده‌اند بر پایه یکی از باور زیر قرار می‌گیرند:
1. سیستم‌هایی که به طور منطقی فکر می‌کنند .
2. سیستم‌هایی که به طور منطقی عمل می‌کنند .
3. سیستم‌هایی که مانند انسان فکر می‌کنند.
4. سیستم‌هایی که مانند انسان عمل می‌کنند.

شاید بتوان هوش مصنوعی را این گونه توصیف کرد:«هوش مصنوعی عبارت است از مطالعه این که چگونه کامپیوترها را می‌توان وادار به کارهایی کرد که در حال حاضر انسان‌ها آنها رابهتر انجام می‌دهند»
به یاری پژوهش‌های گسترده دانشمندان علوم مرتبط، هوش مصنوعی از آغاز پیدایش تاکنون راه بسیاری پیموده‌است. در این راستا، تحقیقاتی که بر روی توانایی آموختن زبانها انجام گرفت و همچنین درک عمیق از احساسات، دانشمندان را در پیشبرد این علم، یاری کرده‌است. یکی از اهداف متخصصین، تولید ماشینهایی است که دارای احساسات بوده و دست کم نسبت به وجود خود و احساسات خود آگاه باشند. این ماشین باید توانایی تعمیم تجربیات قدیمی خود در شرایط مشابه جدید را داشته و به این ترتیب اقدام به گسترش دامنه دانش و تجربیاتش کند.
برای نمونه به رباتی هوشمند بیاندیشید که بتواند اعضای بدن خود را به حرکت درآورد، او نسبت به این حرکت خود آگاه بوده و با سعی و خطا، دامنه حرکت خود را گسترش می‌دهد، و با هر حرکت موفقیت آمیز یا اشتباه، دامنه تجربیات خود را وسعت بخشیده و سر انجام راه رفته و یا حتی می‌دود و یا به روشی برای جابجا شدن، دست می‌یابد، که سازندگانش، برای او، متصور نبوده‌اند.
هر چند مثال ما در تولید ماشینهای هوشمند، کمی آرمانی است، ولی به هیچ عنوان دور از دسترس نیست. دانشمندان، عموما برای تولید چنین ماشینهایی، از تنها مدلی که در طبیعت وجود دارد، یعنی توانایی یادگیری در موجودات زنده بخصوص انسان، بهره می‌برند.
آنها بدنبال ساخت ماشینی مقلد هستند، که بتواند با شبیه‌سازی رفتارهای میلیونها یاخته مغز انسان، همچون یک موجود متفکر به اندیشیدن بپردازد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال در word :

این مدار از چند قسمت اصلی تشکیل شده است…
1) مدارات حافظه یا (RAM).
2) مدار مقایسه کننده.
3) مدار نمایشگر.
4) مدار وارد کننده اعداد.
5) مدارات کنترل گر پالس.
بخش اول :
مدارات حافظه یا(RAM) .
این مدار ازسه بخش به شرح زیر تشکیل شده.
1) (64-bit RAM (16.4)) این RAM. IC7489 می باشد که به منظور ذخیره سازی کدهای اصلی مدار درانجا نصب شده است.این RAM قابل خواندن ونوشتن است .
جدول زیر مربوط به این RAM می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق کانال مخابراتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق کانال مخابراتی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق کانال مخابراتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق کانال مخابراتی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق کانال مخابراتی در word :

مقدمه:
می‌دانیم که برای دستیابی به مخابرات امن و اینکه اطلاعات دیجیتال بدون خطا و همچنین بدون کم و زیاد شدن بیتها انتقال یابند احتیاج به استفاده از یک سری تکنیکهایی می‌باشد. یکی از این تکنیکها به کار بردن کدهای کنترل خطا که به نام کدینگ کانال نیز معروف است می باشد.
بطور خیلی مختصر کد کردن به منظور کنترل خطا به کار بردن حساب شده رقمهای افزون می باشد. قالبهای تابعی که عمل کدینگ کنترل خطا را انجام می دهند کد کننده کانال و آشکار ساز کانال می‌باشند. کد کننده کانال به روش سیستماتیک رقمهائی را به رقمهای پیام ارسال اضافه می کند. این رقمهای اضافی، در حالی که خود حامل هیچگونه اطلاعاتی نیستند، تشخیص و تصحیح خطا در رقمهای حاصل اطلاعات را برای آشکار سازی کانال ممکن می سازند، تشخیص و تصحیح خطا، احتمال خطای کل سیستم را پائین می آورد.
در این بحث ابتدا به بررسی انواع خطاها و کدینگ‌های مورد استفاده جهت از بین بردن آنها می‌پردازیم که از این بین فقط در مورد دو نوع از این کدها ) BCH ,کانوولوشن( توضیح بیشتری داده شده است چرا که این دو نوع کدینگ در بحث EP از اهمیت بالایی برخودار می‌باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق سیستم های گرمایشی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق سیستم های گرمایشی در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق سیستم های گرمایشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق سیستم های گرمایشی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق سیستم های گرمایشی در word :

جابجایی
این سیستم که با گرمایش هوا مورد استفاده قرار میگیرد در سالنهای مختلف قابل استفاده می باشد. کوره هوای گرم ساخت آساد صنعت و سیستما ایتالیا قادر است با راندمان بالای 98 و کاهش مصرف سوخت رقابت چشمگیری با نمونه های موجود داشته باشد. این سیستم دارای فن و ترموستات میباشد که هوای گرم را با دمای لازم در طول سالن توزیع می کند. هوای ورودی و خروجی هیتر از بیرون سالن تهیه می شود و قابل نصب بر روی پنجره می باشد.
تجهیزات گرمایشی تابشی
در این سیستم نیازی به گرم کردن هوای داخل سالن نیست و گرما به صورت تابشی نظیر تابش خورشید توسط یک صفحه بازتاب به نقاط مورد نظر در کف سالن تابیده می شود.
مدل Baf-Mc منحصراً برای سالنهای پرورش دام و طیور طراحی و ساخته شده و در دنیا منحصر به فرد است و از مزایای آن:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید