مقاله روابط عمومی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله روابط عمومی در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روابط عمومی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله روابط عمومی در word

مقدمه    
تعریف روابط عمومی    
تاریخچه روابط عمومی در ایران    
نقش و کاربرد روابط عمومی    
سازمان و تشکیلات روابط عمومی در سازمانهای کوچک و بزرگ    
واحدهای گوناگون روابط عمومی    
وسایل و ابزار مورد استفاده در روابط عمومی    
مدیریت و پرسنل روابط عمومی    
تاریخچه روابط عمومی در سازمان صدا و سیما    
بررسی تشکیلات و سازماندهی و وظایف روابط عمومی در سازمان صدا و سیما    
1 ـ شرح وظایف مدیر کل روابط عمومی    
2 ـ ماموریت واحد پشتیبانی    
3 ـ ماموریت آرشیو معین    
4 ـ ماموریت قسمت اداری    
5 ـ ماموریت واحد انتشارات و مطبوعات    
7 ـ ماموریت واحد تبلیغات    
8 ـ ماموریت واحد تشریفات    
9 ـ‌ ماموریت دفتر هماهنگی    
منابع و ماخذ (کتاب)    
منابع و ماخذ (نشریات)    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله روابط عمومی در word

1- مارانتزکوهن، پانولا، درسنامه روابط عمومی، ترجمه میرسعید قاضی، سید محمود خاموشی، 1376، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

2- دیندار فرکوش، فیروز، صدری نیا، حسین، روابط عمومی و رسانه‌ها، 1382، ناشر سایه روشن

3- آستین، کلر، فن روابط عمومی در یک هفته، ترجمه: مامک پورحسین زاده، 1377، انتشارات یساولی

4- امینی، دکتر رضا، روابط عمومی، 1354، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی تهران

5- نطقی، دکتر حمید، روابط عمومی و مدیریت، 1350، انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

6- میرسعید قاضی، علی، تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات، 1370، انتشارات مبتکران


بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله روابط عمومی در word

1- سعیدی، رحمان، فقدان نگرش علمی به روابط عمومی از سوی مدیران، هنر هشتم، سال ششم، شماره اول و دوم، 1380

2- سفیدی، هوشنگ، نظام سیاسی و توسعه روابط عمومی در ایران، هنر هشتم، سال ششم، شماره اول و دوم، 1380

3- خانیکی، هادی، نقش روابط عمومی در جامعه دینی، هنر هشتم، سال ششم، شماره اول و دوم، 1380

4- سجادی، سید حسن، مشکلات تشکیلاتی و ساختار سازمانی، هنر هشتم، سال ششم، شماره اول و دوم، 1380

5- علوی، دکتر پرویز، روابط عمومی و توسعه، هنر هشتم، سال چهارم، شماره سوم و چهارم، 1378

6- سفیدی، هوشمند، فنون روابط عمومی، 1377، ناشر ادارات کل تبلیغات (اداره کل هماهنگی روابط عمومی‌های کشور)

7- فرقانی، دکتر محمدمهدی، روابط عمومی‌ها و ارتباط با رسانه‌ها، 1377، ناشر اداره کل تبیلغات (اداره کل هماهنگی روابط عمومی‌های کشور)

8- جزوه درس روابط عمومی

مقدمه

مطالعه تاریخ روابط عمومی در دنیا حاکی از آن است که در هر مقطع تاریخی بر یکی از عناصر تشکیل‌دهنده جوهره روابط عمومی تاکید شده است

هنر روابط عمومی در واقع به دوران پیشین از تاریخ روابط عمومی بر می‌گردد که از 5000 سال پیش از میلاد مسیح تا اندکی پس از جنگ جهانی اول را در بر می‌گیرد

تکنیک‌های روابط عمومی از زمانی آغاز می‌شود که تحولات عظیمی در زمینه تکنولوژی و علم انسان رخ می‌دهد. در فاصله جنگ جهانی اول و دوم پیچیدگی اوضاع جامعه اقتضا می‌کند که وارد دوران تکنیک‌ها شویم و روابط عمومی فنی در صحنه مدیریت نوین چهره می‌نماید

پس از جنگ جهانی دوم و با انقلاب سیبرنتیک همه ضوابط پیشین ناکافی می‌شود و همزمان با فلسفه مدیریت جدید، روابط عمومی به معنی مدرن کلمه متولد می‌شود. از اینرو در این زمان روابط عمومی خود را از قید مشاطگی و زیباسازی تصویر زشتی‌ها می‌رهاند و صرفاً وسیله‌ای برای تشخص و نشانه‌ای از عظمت و ترقی می‌شود و دیگر پیرو مد و عقب نهاندناز دیگران نیست

اندک اندک خود مدیران به اهمیت موضوع پی بردند و به تدریج پایه‌های فلسفه روابط عمومی در درون موسسات پی افکنده شد. از این به بعد با عنایت به فلسفه جدید همچون مدیریت روابط انسانی پایه مهم آن تلقی می‌شد. تاثیر این برداشت بتدریج پدیدار شد. حتی در برنامه آموزشگاهها توجه به روابط انسانی و اصول روابط عمومی در زیر عناوین مختلف گنجانیده شد. بدیهی است جنبه داخلی روابط عمومی یعنی آنچه که در بعضی از مؤسسات «روابط با کارکنان» نام گرفته است، پیش از سایر جنبه‌ها مورد توجه قرار گرفت. بعبارت دیگر فلسفه روابط عمومی در موسسات به رسمیت شناخته شد و این خود مساله مهمی است، زیرا اصل، قبول فلسفه و انجام وظایف و فعالیتهایی است که مجموعاً آن را «روابط عمومی» نامیده‌اند و اینکه این وظایف ابتدا به اداراتی چون کارگزینی، سرویس‌های عمومی، امور اجتماعی روابط خارجی و امثال آن واگذار شد

اما تدریجاً این مجموعه با فعالیت متبنی بر روابط انسانی، نام روابط عمومی را بر خود می‌نهد و وظایف آن زیر نظر متخصصین امر متمرکز می‌شود و ادارات حقیقی و راستین روابط عمومی با محتوای توجه به روابط انسانی، شان و جایگاه انسانها و احساس نیاز به پاسخگویی صحیح و شفاف به مطالبات افکار عمومی بوجود می‌آیند


تعریف روابط عمومی

پیش از آنکه وارد بحث اصلی شویم، لازم است نگاهی گذرا به روابط عمومی و تعریف‌های مختلف از آن داشته باشیم

یکی از بهترین تعاریف مربوط به روابط عمومی، آن را اینگونه معرفی می‌کند

«روابط عمومی مدیریت ارتباطات بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط است.»

«رکس هارلو» در سال 1987 پس از بررسی 472 تعریف مربوط به روابط عمومی، مشخصه‌هایی را برای روابط عمومی عنوان می‌کند که در اجلاس کنگره جهانی «انجمن بین‌المللی روابط عمومی» در مکزیکو تحت عنوان «توافق مکزیکن» به تصویب می‌رسد. در این توافق بر ویژگی‌هایی که اشاره می‌شود برای روابط عمومی تاکید می‌شود

1 ـ روابط عمومی کار ارتباطی دو طرفه است

2 ـ هدف روابط عمومی استقرار و حفظ تفاهم دو طرفه است

3 ـ فعالیت‌های روابط عمومی با تحقیق شروع می‌شوند و با ارزیابی تمام می‌شوند

4 ـ روابط عمومی برای تامین اهداف مورد قبول جامعه تلاش می‌کند و دارای مسئولیت اجتماعی است

5 ـ روابط عمومی یک وظیفه مدیریتی است. (سفیدی، 1380، ص 55)

آنچه از تعریف و ویژگی‌های مذکور استنباط می‌شود، آن است که روابط عمومی، تلاش آگاهانه و دوسویه‌ای است که به منظور تامین اهداف مورد قبول جامعه بین سازمان و گروههای اجتماعی مرتبط و از طریق گفتمان و رسیدن به فهم مشترک بین طرفین ارتباط صورت می پذیرد و مدیریت آن را واحد روابط عمومی به عهده دارد. بنابراین هرگونه اقدامی که تحت عنوان روابط عمومی به شکل یکسویه، بدون توجه به اهداف مقبول جامعه، بدون آگاهی لازم و بدون اعتنا به نقش همسنگ مخاطبان با سازمان انجام شود، خارج از حیطه و تعریف روابط عمومی قرار می‌گیرد

انجمن روابط عمومی انگلیس نیز روابط عمومی را اینگونه به تفسیر می‌کشاند

روابط عمومی عبارت از تلاشها و اقداماتی آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و سنجیده، برای استقرار و کسب تفاهم متقابل، بین یک سازمان و گروههای مورد نظر آنست. (دیندار فرکوش، 1382، ص 18)

ادوار برنیز، یکی از بنیانگذاران این رشته، ازجمله نخستین افرادی بود که روابط عمومی را بعنوان یک حرفه اصیل و جدی تعریف کرد. تعریفی که وی در سال 1952 ارائه داد. (با تجدید نظر در تعریفی که در سال 1923 ارائه داده بود و جاهلیت کمتری داشت) هنوز هم یکی از ساده‌ترین و در عین حال دقیقترین تعاریف این رشته است. وی می‌گوید روابط عمومی عبارتست از

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه روابط عمومی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه روابط عمومی در word دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه روابط عمومی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه روابط عمومی در word

*روابط عمومی از نگاه مقام معظم رهبری  
*چکیده  
* پیش گفتار  
*ویژگیهای کارکنان و مدیران روابط عمومی و ارتباطات در قرآن  
روابط عمومی  
تعاریفی از روابط عمومی  
موقعیت ها ووظایف روابط عمومی ها  
اما روابط عمومی:  
* شروع روابط عمومی ازصفر  
اخلاق در روابط عمومی  
ارتباط ، فرهنگ و روابط عمومی  
جایگاه تحقیق در روابط عمومی  
ایده ها ی نو در روابط عمومی  
روابط عمومی در عرصه جهانی شدن  
شش محور پیشنهادی برای روابط عمومی همه کشورها:  
نقشهای دیگر روابط عمومی در صنعت  
*پتروشیمی در یک نگاه  
*خلاصه ای از فعالیت های انجام شده در سال 85  
*وظایف انجام شده روابط عمومی  درمجتمع  پتروشیمی  
شرح وظایف کارآموز «مرادطلب» درمجتمع پتروشیمی*  
تأثیر اینترنت و رایانه در زندگی بشر *  
مزایای اولیه روابط عمومی الکترونیکی  
جمع بندی  
بحران در کارکرد خبری روابط عمومی  
اقدام خبری روابط عمومی در مرحله سه گانه بحران  
وظایف روابط عمومی در موقعیت بحران  
تحریف به طور کلی یعنی :  
تعریف مصاحبه کردن*  
بهترین مصاحبه شونده فردی است که :  
مصاحبه به سبک قیفی  
مصاحبه قیف وارونه  
وضعیت پایانی  
اهداف تبلیغات*  
اصول تبلیغات عمومی  
طبقه بندی تبلیغات از نظر موضوع تبلیغات  
تبلیغات کالا از نظر خدمات  
طبقه بندی تبلیغات بر حسب هدف تبلیغات  
تبلیغات برای شرکت ها و مؤسسات  
طبقه بندی تبلیغات بر حسب هدف تبلیغات  
مزایای تبلیغات  
نکات منفی احتمالی در تبلیغات  
نکات منفی احتمالی در تبلیغات  
*مبانی ارتباط انسانی  
ضرورت فراگیری مهارتهای اجتماعی:  
دو وظیفه اساسی پیامهای غیر کلامی در ارتباط انسانی  
خودآگاهی در ارتباط انسانی  
فواید ارتباط انسانی در سازمانها  
بیشترین ارزش در چنین ارتباطاتی :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه روابط عمومی در word

 

1- کتاب اول ، روابط عمومی استان مرکزی سال

2- مطهری نژاد ، میرزا بابا ، روابط عمومی مفاهیم کارکرد ها و روش ها

3- یحیایی ایله ای ، احمد ، مبانی روابط عمومی

4- نو اعتقاد ، وحید ، نقش روابط عمومی در صنعت

 بولتن سومین کنفرانس بین المللی روابط عمومی

6- جزوه جمع آوری شده توسط روابط عمومی پتروشیمی

7- شایسته ، مرادطلب ، برگرفته از تحقیقات

8- شایسته ، مرادطلب ، نتیخه گزارش کار آموزی ،ارائه شده در پتروشیمی

9-  بخشنده ، احمد ، فن مصاحبه در دست چاپ

10- آقای دکتر محمد بلوریان تهرانی،نقش تبلیقات و روابط عمومی در توسعه فروش و افزایش سهم بازار

*روابط عمومی از نگاه مقام معظم رهبری

 

فکر اینکه برادران یک بخش مشابه در ارگانهای کشور را مثل روابط عمومی ها گرد هم آورده اند فکر خوبی است. ما در نظام خود احتیاج به یک انسجام حقیقی از هر طریق ممکن داریم . یکی از طرق هم همین است که عرف روابط عمو می در وزارتخانه ها همگون و همنوا شود. حد اقل فایده این کار بهره گیری از تجربیات یکدیگر است. درمورد خود روابط عمومی ها می دانند کارشان چیست و چه توقعی از آنها می رود. شاید کار روابط عمومی ها را بتوان به عنوان رابط بین دستگاهها و مردم ملاحضه کرد . روابط عمومی ها را باید ببینند خلائی که وجود آنها را ضروری کرده است چیست. عشق به خدمت گاهی در برخی افراد و دستگاهها موجب می شود که قلمرو وسیعتری را برای کار خود جستجو کنند و در نتیجه تداخل بخشهای مختلف پیش می آید

جای خالی روابط عمومی باید روشن شود منظور از رابطه با مردم چیست؟ بعضی معتقدند روابط عمومی ها باید حقیقت مطلب در مورد دستگاهها رابیان کنندزیرا مردم انتظار و توقع دارند که همه واقعیتها را بشنوند . بعضی هم عقیده دارند علاوه بر گفتن این حقیقت باید نظر مردم نسبت به آن وزارتخانه ها هم مشخص و منعکس شود. عده ای می گویند تنها چیزهای امید بخش را باید به مردم گفت و مطالب یأس آفرین را نباید به مردم ارائه داد. روابط عمومی ها باید روش خود رااز بین این سلیقه ها انتخاب کنند. به نظر من شما باید مشخص کنید انتظار مردم و دستگا هها از شما چیست؟ باید با مردم صادقانه رفتار شود و با زبان فریب با آنها  رفتارنشود . این مهمترین ممیزه جمهوری اسلامی ایران در بخش تشکیلات این است که مردم، مسئولان را از خود دانسته و توقع غیر واقعی شنیدن و حرف سست شنیدن را ندارند .آنان حرف صادقانه می خواهند

از سوی دیگر لزومی ندارد همه حقایق را به مردم بگویید و این منافاتی با مردم ندارد، باید ترکیبی از این دو شیوه را اتخاذ کرد . یعنی صادقانه ، دور از اغراق و بدون قصد سرگرم کردن مردم با آنها تماس برقرار کرد . اصل این است که همه سخنان صدق به مردم منتقل نشود تا دشمن از امورات مخفی دستگاهها آگاه نشوند . هیچ لزومی ندارد همه مسائل و حقایق را با شعار صدق وحسن نیت بگوییم . کسانی که خطاب به مردم از دستگا ههای مختلف انتقاد می کنند و ضعفهای آن راگوشزد و اتمام حجت می کنند کار غلطی انجام میدهند ، زیرا این اتمام حجت باید با مقام مافوق، مثلا” دولت یا مجلس صورت گیرد نه اینکه چنین اتمام حجتی دل مردم را خالی کند،این نشانه برخورد صادقانه نیست بلکه ساده لوحانه است. باید مردم به دستگا هها اطمینان پیدا کنند، وعده های پوچ و صریح به مردم لزومی ندارد، در بیان حقیقت زبان صدق لازم است

ما بایستی بلند گوی مردم نسبت به خود را همواره باز نگه داریم به هر صورتی که ممکن است ما باید همیشه به گوش باشیم وگرنه چیزهایی از ما فوت میشود که در تصمیم گیریهای ما مؤثر خواهد بود. نقص بزرگ دچار شدن به افراط یا تفریط در رابطه با مردم است. به این معنی که گاهی آنقدر چیزی نگفته ایم که اصلا مردم اطلاعی از جریانات پیدا نکرده اند

مثلا مردم هنوز از کارهایی که شده است خبر ندارند. مردم ما نمی دانند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه تحولاتی صورت گرفته و همین امر موجب شد که امام فرمودند مسؤلان باید کارهای خود را به مردم گئشزد کنند. گاهی هم در تبلیغ و بیان مطلب چنان زیاده روی و بد لحنی کرده ایم که به ضد تبلیغ مبدل شده است که آثار بد آن از تبلیغات سوء شاید کمتر نباشد. گاهی مطالب در مطبوعات و صدا سیما به نحوی بیان و ارائه می شود و گاهی تبلیغ به نوعی در صدا و سیما مطرح می شود که گویی دشمن آن را تهیه کرده است. زبان تبلیغ و لحن تبلیغ گاهی در خدمت ضد تبلیغ قرار می گیرد. بسیاری از اخبار که به رسانه ها داده می شود از طریق روابط عمومی انجام می گیرد و باید از افراط وتفریط دور باشد ، در عین حال مسؤلان در تنظیم خبر ودر زمینه ارائه خبر مسئول هستند. نکته دیگر آن که برادران فرهنگی در توسعه دادن به انتشارات و روابط عمومی ها قناعت کنند، زیرا زیاد شدن خبر نامه ها هیچ لزومی ندارد . روح مصوبات مجلس هم همین بود که جلوی این کار گرفته شود

اما متأسفانه هنوز هم وجود دارد اما کارهای ابتکاری راباید توسعه داد . از جمله نظارت دادن خود مسؤل به کار خود وی و تهیه جدولها و نمودارها برای دیدن مسؤلان که چه کارهایی کرده است

روابط عمومی بهترین نمایانگر اوضاع داخلی وزارتخانه از یک سو و از سوی دیگر منعکس کننده مسائلی است که در آن نهاد می گذرد . سلامت یک دستگاه به اتصال اجزای آن و همنوایی و همسازی آنها ارتباط دارد. روابط عمومی ها می توانند فعالیت نهادها را ارزیابی و منعکس کننده روشها و نقصهای دستگاه مربوطه خود باشند.*

*چکیده

از آنجا که روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است لذا فعالیتی است ممتد ، مداوم وطرح ریزی شده که از طریق آن افراد سازمان ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که باآنها سرو کار دارند به دست آورند براساس این تعریف که از سوی سازمان جهانی روابط عمومی ، روابط عومی بخشی از مدیریت است که در صورت لزوم و در اغلب موارد به صورت واحد ، بخش ، مدیریت با دستگاهی مستقل جلوه گر می شود . روابط عمومی به همین خاطر که بخشی از مدیریت است نزدیک ترین ارتباط را با مدیریت دارد و در اغلب موارد نقش مغز متفکر، قلب تپنده ، دست اجرا ، پای پیشرفت ، گوش شنوا ، چشمو زبان گویای سازمان و مدیریت آن را ایفا می کند

فعالیتی که روابط عمومی انجام میدهد در یک کلمه ارتباط است . ارتباط در جنبه نظری خود از آنجا که معقوله ای علمی دارد ومورد برسی ها و پژوهش های علمی قرار می گیرد واز علوم دیگر بهره می برد علم محسوب می شود . پس کار روابط عمومی از دیدگاه عملی علم می باشد

هم از آن رو که بررسی های علمی از نظر ارتباط ، راه کارها و با یدها و نبایدهایی عملی و اجرایی به مدیریت می دهند ، ارتباط در جنبه عملی و اجرایی خود فن است در نتیجه کار روابط عمومی از دیدگاه اجرایی وعملی فن می باشد و هر جا که ارتباط بسته به شرایط ، موقعیت ها ، زمان ها ، مخاطبان گوناگون و درجه تأثیر گذاری می تواند و باید از خلاقیت ، نوع آوری ها ، ابدا و شگرد ها ، شیوه ها ی نوین ،جذاب بهره گیرد . بنابر این کار روابط عمومی  از دید گاه زیبا شناختی هنر می باشد.*

 

* پیش گفتار

 

کلمه روابط عمومی نه تنها تداعی گر همراهی مدیر سازمان نیست بلکه مدیر سازمان ، چون روابط عمومی را یک تشکیلات گسترده درون سازمانی و برون سازمانی می بیند که گاه بر قدرت و نفوذ او غلبه دارد  در همراهی اونیازی احساس نمی کند بلکه سعی مدیر ارشد سازما ن بر این است که از نفوذ او برای توجیه سیاست های خود بهره بردای کند تا به گمان خودش در برابر خواسته های او کمنر کسی ساز مخالف یا ادعایی داسته باشد که هر دوی این روش مغایر است با اهداف و مأموریت های عمومی از سال 1330 نطفه روابط عمومی در شرکت سهامی تصفیه نفت ایران در آبادان بسته شد تاکنون تلاش های زیادی برای ایجاد درک صحیح و واقعی از روابط عمومی در مدیران کشوری صورت گرفته اما گویا هیچ کدام از راه های رفته شده به نتیجه مطلوب نرسیده و روابط عمومی همچنان در حسرت روابط عمومی مانده است زیرا نوع نگاه مدیریت ارشد سازمان ها به روابط عمومی تعیین کننده خروجی فراید روابط عمومی است

لذا به نظر می رسد عبارت روابط عمومی نتوانسته است به مدیران بفهماند که ادامه حیات موفق یک سازمان در گرو عملکرد سازمانی این حوزه است . *

 

*ویژگیهای کارکنان و مدیران روابط عمومی و ارتباطات در قرآن

 

کارکنان و مدیران روابط عمومی و ارتباطات بایستی اوصاف و ویژگیهایی را داشته باشند تا بتوانند به مدد آنها در کار خود نیت لازم را کسب نمایند . در متن زیر به پارهای از اوصاف و ویژگیهای مورد نظر از دیدگاه قرآن اشاره می شود

1 – حق جویی و حق گویی

­- ولا تلبسو الحق باطل و تکتمو الحق و انتم تعملون ( بقره آیه 42)

 

2- وفای به عهد  (پایبند به قول وقرار )

 -بلی من اوفی بعهده واتقی فان الله یحب المتقین (آل عمران آیه 76 )

 

3 -سنجش تاب و توان و صبر و تحمل

– و لنبلو نکم بشیء ; و بشر اصابرین (بقره آیه 155)

 

– الا الذین تابو وصلحو; (بقره آیه 155)

 

4 -دارایی و اموال دیگران را نخورید

– لا تکلو اموالکم بینکم با لباطل(بقره آیه 188)

 

5- ایجا وحدت و یکپارچگی در میان کارکنان بخشها و مدیران

 – و اعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا (آل عمران آیه 188)

6 -داشتن روحیه عطوفت و مهربانی

– فیما رحمه من الله لنت لهم و لا کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک(آل عمران آیه 159)

7 -عقل و گذشت و چشم پوشی از خطای دگران (برای سازندگی آنها)

–         فاعف عنهم و استغفر لهم (آل عمران آیه 188)

 

8- ایفا نقش مشاوره برای همکاران

– و شاورهم فی المر(آل عمران آیه 159)

 

9- الگویی برای توکل و یاری جستن از خداوند

– فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین (آل عمران آیه 159)

 

10- نصرت و یاری رساندن به واحدها و افراد

 – ان ینصرکم الله فلا غالب لکم (آل عمران آیه 160)

 

11- عدم سوء استفاده از خدا

– و لا تجعلواالله عرضه لا یمانکم  (بقره آیه 224)

 

12- تکلیف خواستن از افراد به اندازه توانایی جسمی و روحی آنها

– لا یکلف الله نفسا الا وسعها  (بقره آیه 286)

 

13-  نداشتن چشم داشت به دست رنج دیگران

– لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت (بقره آیه 286)

 

­­- الذین ینفقون فی السراء والضراء(آل عمران آیه 159)

 

14- دادن روحیه به کارکنان

– ولا تهنو ولا تحزنوا وانتم الا علون (آل عمران آیه 159)

 

15- صبر حوصله داشتن و دعوت دیگران به صبر وایجاد ارتباطات

– یا ایها الذین آمنو اصبروا وصابروا و رابطو  (آل عمران آیه 159)

 

16- خوشرویی و پاسخ نیک به اعلام دوستی با دیگران

–  و اذا حییتم بتحیته فحیوا با حسن منها (نساء آیه85)

 

17- شفاعت پشتیبانی از دیگران در موقع ضرورت

– من یشفع شفاعه حسنه یکن له نصیب منها (نساء آیه85)

 

19- برای هر عمل دیگران نباید حتماً مقابله به مثل کرد

– لئن بسطت الی سدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لا قتلک (مائده آیه28)

 

20- پذیرش اشتباه و معذرت دیگران (پرهیز از گوش دادن به حرف و حدیث افراد )

 – خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین (اعراف آیه199)

 

21- خیانت نکردن به امانت

– یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول (انفال آیه27)

 

22- توکل بر خداوند

– انی توکلت علی الله ربی وربکم (هود آیه56)

 

23- امید به کسب توفیق الهی

– و ما توفیقی الا به الله (هود آیه88)

 

24- هدایت و ارشاد دیگران نیازمند آگاهی و برهان ست

– و لقد ارسلنا موسی بایتنا و سلطان مبین (هود آیه96)

25- استقامت در برابر شدائد وسختیها

-فاستقم کما امرت (هود آیه122)   *   

روابط عمومی

 

تعریف متعددی از روابط عمومی موجود است . فقط از یک زاویه یعنی ارتباط وقتی برسی می شود ، تعاریفی متفاوت از هم دیده می شود

– چشم سازمان

– گوش سازمان

– زبان سازمان

– آئینه تمام نمای سازمان

– وکیل مدافع سازمان

– تصویر ساز سازمان و…

پس با توجه به موقعیت ، روابط عمومی یک وظیفه اول می پذیرد و با توجه به وظیفه اول در موقعیت تعریف می شود و این گوناگونی عیب و نقص روابط عمومی نیست ، اما باید جهت مشخص و تعاریف تعیین شود

تعاریفی از روابط عمومی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان در word دارای 137 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان در word

مقدمه
فصل اول: زبان آموزی
1- زبان آموزی
2- نظریه های زبان آموزی;
الف- نظریه شناخت گرایی  
ب- نظریه شرطی شدگی رفتار زبانی
ج- نظریه ذاتی، ذهنی بودن زبان
د) ویگوتسکی و ارتباط اجتماعی  ;
3- مهارتهای گفتاری   
4- مراحل رشد گفتاری
الف- مرحله اول: پیش زبانی  
ب- مرحله دوم: گفتار تکواژه ای
ج- مرحله سوم: گفتار دو واژه ای یا تلگرافی    
هـ- مرحله چهارم: گفتار پیشرفتی
و- مرحله پنجم: تلفظ صحیح صداها   
5 – گفتار ثابت
6- مهارت شنیداری 
فصل دوم: تلویزیون و رشد مهارتهای گفتاری
1- هدف پژوهش
2- تاریخچه تلویزیون   
3- تلویزیون و کودک     ;
4- تلویزیون و اجتماع    
5- تلویزیون و برنامه های آن
الف- برنامه های کودک و نوجوان 
ب- مجموعه های تلویزیونی;
ج- تبلیغات بازرگانی    
6- متغیرهای محتوای تلویزیون
7- شیوه های نظری  
الف- نظریه کشت
ب- نظریه فراگیری اجتماعی  
ج- نظریه پالایش
د- نظریه یادگیری اجتماعی
هـ- نظریه عدم بازداری    
و- نظریه توجیه
8- روش اندازه گیری
مشاهده   ;
9- روش تحقیق
فصل سوم: تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری و برخی نتایج نظری و کاربردی آن;
1- واژگان
2- ساختهای دستوری    
الف- گروه اسمی
ب- گروه صفتی     ;
ج- گروه قیدی    
د- گروه حرف اضافه ای
هـ- گروه فعلی
و- ساختار جملات
3- گسترش زبان معیار   
الف- لهجه
ب- گونه زبانی گسترش یافته و محدود;
4- گسترش اصطلاحات و تکیه کلام ها;
5- خطاهای گفتار
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 
پیوست
1- گروه یک: گروهی که مدت زمان کمتری تلویزیون تماشا کرده اند 
(زمان در این گروه (1-) است)
الف- دختران   ;
ب- پسران
2- گروه دو: گروهی که مدت زمان بیشتری تلویزیون تماشا کرده اند
(زمان در این گروه (4+) است)
الف- دختران  ;
ب- پسران
کتابنامه 

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان در word

باطنی، محمد رضا، زبان و تفکر، 1378، تهران؛ آبانگاه

بلیایف، بوریس، 1368، روان شناساسی آموزش زبان خارجی؛ ترجمه امیر فرهمندپور، مرکز نشر نشر دانشگاهی

پویا، علیرضا، 1377، پژوهش و سنجش، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، انتشارات امیر کبیر

جاویدان، محسن، 1367، تاریخ اختراعات، تهران: انتشارات اقبال

جهانگیری، نادر، 1378، زبان: بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه، تهران: انتشارات آگاه

دور، امه، 1374، تلویزیون و کودکان رسانه ای خاص برای مخاطبان خاص، ترجمه علی رستمی، انتشارات سروش

زندی، بهرام، 1381، زبان آموزی، انتشارات امیر کبیر

زورق، محمد حسن، 1368، مبانی تبلیغ؛ انتشارات سروش

ساغروانیان، سید جلال، 1369، فرهنگ اصطلاحات زبان شناسی، مشهد: نشر نما

شرام، ویلبر ولایل، بک، 1377، تلویزیون در زندگی کودکان؛ ترجمه محمود حقیقت کاشانی، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه های صدا و سیما، انتشارات سروش

مشکوه الدینی، مهدی، 1376، سیر زبانشناسی، مشهد؛ دانشگاه فردوسی مشهد

مشکوه الدینی، مهدی، 1379، توصیف و آموزش زبان فارسی، مشهد؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

مشکوه الدینی، مهدی، 1379، دستور زبان فارسی بر پایه نظریه ی گشتاری، مشهد؛ دانشگاه فردوسی مشهد

گوتنر، بری و مک آلر، جیل، 1380، کودک و تلویزیون، ترجمه نصرت فتی، تهران: سروش

ویگوتسکی، لوسیمونوویچ، دکتر عزبدفتری، 1367، تفکر و زبان، تبریز؛ انتشارات نیما

1- هدف پژوهش

      زبان قسمتی از فرهنگ یک ملت است و شاید بتوان گفت که زبان خود فرهنگ ساز است و کودکان نیز به عنوان افرادی از این جامعه در بستر این فرهنگ قرار دارند. یکی از مهمترین و اصلی ترین روش های انتقال فرهنگی و به طور اخص انتقال مفاهیم زبانی از طریق رسانه های گروهی محقق می شود و در دسترس ترین رسانه گروهی برای کودکان تلویزیون است. شاید کودکان به دلیل عدم داشتن مهارت کافی در خواندن و نوشتن زودتر از دیگران تحت تأثیر              برنامه های تلویزیونی از لحاظ زبانی قرار می گیرند

      به دلیل حساسیت کار با کودک، ایجاب می کند برنامه سازان، علم و آگاهی کافی نسبت به ویژگی های شناختی، عاطفی و اجتماعی کودکان داشته باشند و با تکیه بر این علم و آگاهی به سازماندهی و تولید و پخش برنامه های تلویزیونی بپردازند. هدف از این پژوهش این است تا اولاً کار به صورت میدانی و تحقیقاتی انجام شود تا از طریق آن نتایجی فراهم گردیده و تحول کودکان و به طور اخص نوجوانان در سوم ابتدایی را در قلمرو زبانی مورد تجزیه و تحلیل قرار             دهیم. دوماً از طریق نتایجی که از تحقیقات و پژوهش های انجام شده به دست می آید درباره گستره زبانی کودکان و نوجوانان و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن آنها، اطلاعاتی کسب کنیم. سوماً با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاداتی در جهت متناسب ساختن برنامه های تلویزیون با میزان درک و فهم زبانی کودکان ارائه شود

بنابراین در عمل با هدف پیگیری این موارد به تحقیق و پژوهش درباره تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان پرداخته شد

2- تاریخچه تلویزیون

    تلویزیون از حدود 50 سال پیش در اختیار جامعه ایران قرار گرفت. برنامه های تلویزیونی درجنبه های گوناگون تفریحی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ودینی تأثیر بسزایی داشته است

    ما در تاریخ اختراع و تکامل تلویزیون با نامهای دانشمندان برجسته ای از قبیل: بِرد، فرانس ورث و زوریکین برخورد می کنیم که هر کدام به نوبه خود قدمهای مؤثری در این راه برداشته اند. تلویزیون بر اساس نظری در سال 1908 توسط یک دانشمند انگلیسی بنام کاپبل سونیگتن اختراع شد، ولی اجرای عملی آن تا بیست سال به طول انجامید. برای عملی کردن این طرح به طور کامل، لازم بود که از صحنه مورد نظر چهل هزار نقطه نورانی گرفته شود و میزان نور هر نقطه با امواج مخصوص پخش گردد و سپس  در دستگاه های گیرنده با تجمیع مجدد نقاط مزبور در کنار هم تصویری مشابه صحنه مقابل دوربین فرستنده ایجاد شود

    همانطور که گفته شد یکی از پیشگامان اختراع تلویزیون جون لوجی برد بود. وی در سال 1922 به لندن رفت و در آنجا  اختراع پل نیسپکو توجهش را جلب کرد  و پس از تحمل زحمات زیاد توانست  در سال 1925 دستگاهی بسازد که قادر به انتقال تصویر باشد و در سال بعد نیز موفق شد تا دستگاهی کامل تر را به نمایش بگذارد ولی دستگاه او نسبت به تلویزیون امروزی خیلی ابتدائی و ناقص محسوب می شد

      تلویزیون در اواسط قرن بیستم برای فروش به بازار عرضه شد. دانشمندان پس از موقعیت در امر انتقال تصویرها به صورت سیاه و سفید به فکر ساختن تلویزیون رنگی که از لحاظ علمی مجموعه ای از سه نوع تلویزیون مخصوص محسوب می شود افتادند و طبیعی است که در این مورد نیز به هدف خود رسیدند

     اینک در سایه اختراع تلویزیون، گفت و شنود و رؤیت در یک لحظه امکان پذیر می باشد و بدین ترتیب امور ساده ای که انجام دادن آنها در یک قرن  قبل سالها وقت لازم داشت، اینک در مدتی در کمتر از یک ثانیه انجام شدنی می باشد. (جاویدان، 1397، صص 267- 265)

      در آغاز سال 1948 تعداد دستگاه های گیرنده تلویزیونی مورد استفاده در ایالات متحده به صدهزار دستگاه می رسید، در سال 1949 این تعداد به یک میلیون رسید و در انتهای سال 1950 این تعداد به 50 میلیون بالغ شد. در ابتدای دهه 1950 از هر 15 خانواده آمریکایی یک خانواده و در انتهای دهه 1950 از هر هشت خانوار هفت خانوار تلویزیون داشتند. (شرام ولایل، 1377، ص 17)

3) تلویزیون و کودک

      تلویزیون رسانه ای است که در همه جا حاضر است. محتوای به دقت تهیه شده  و غالباً واقعگرای تلویزیون کودکان را جذب می کند. کودکان، تنها به دلیل کودک بودن نه مهارت چندانی در استنباط مفهوم از محتوای تلویزیون دارند و نه درباره زندگی واقعی جهان که تلویزیون ظاهراً آن را ترسیم می کند، چندان چیزی می دانند. کودکان به عنوان مخاطبانی خاص با درکی ناقص از دنیای مادی و اجتماعی خود و با توانایی های تا اندازه ای محدود و مشتاق فراگیری، به سوی این وسیله ارتباطی می آیند. تلویزیون دنیای دلپذیری را به منظور تلاش برای درک و آموختن در اختیار کودکان قرار می دهد

     تلویزیون می تواند چهار نقش را در زندگی کودکان بازی کند

     نقش اول عمل سرگرم کنندگی تلویزیون است. این عمل نقش آرام بخش و جذابی است که باعث می شود بخشی از زمان لازم را که برای انجام تکالیف مدرسه، کارهای خانه و ; مور نیازس است را به خود معطوف کند

    دومین نقش تلویزیون جمع کردن خانواده است که به این لحاظ رویدادی اجتماعی به شمار       می رود، یعنی موجب می شود که کودکان  و نوجوانان در کنار والدین باشند

     سومین نقش تلویزیون ارائه اطلاعات است؛ یعنی این رسانه ممکن است از راه گوش دادن و تماشای هم زمان و توجه به سلسله ای رویدادها باعث کسب اطلاعات را موجب می شود

    چهارمین نقش تلویزیون پرورش توانایی شناخت است به این معنی که ضمن ارائه تجربه ها و فراهم سازی اطلاعات به گسترش شناخت کمک می کند و در واقع معلمی است برای             تصمیم گیری در این خصوص که چه بخرم، چگونه بازی کنم، ویا چه کار علمی، فرهنگی، اجتماعی، دینی انجام بدهم و ; . (امه دور، 1374،ص 72)

      سریعتر از هر جای دیگر تلویزیون به خانواده هایی نفوذ کرد که کودکان کم سن و سال در آنها حضور داشتند و احتمال یافتن تلویزیون در خانواده های دارای کودک زیر 12 سال دوبرابر خانواده های بدون اولاد بسیار زیاد شده، در واقع تلویزیون به بزرگترین منبع سرگرمی تبدیل شد. بویژه این امکان را فراهم ساخت که کودک نگاهی زودتر به مکان های دوردست بیاندازد

   یک ششم از همه ساعت های بیداری کودکان از سن سه سال به بعد صرف تماشای تلویزیون           می شود. یک کودک معمولی در شانزده سال اول زندگی خود در مجموع حداقل همان میزان از وقت خود را که در مدرسه صرف می کند به تلویزیون اختصاص می دهد. (شرام ولایل،1377، ص 19)

     اولین تجربه مستقیم کودک با تلویزیون عموماً از دو سالگی شروع می شود. در آغاز کودک احتمالاً به شنیدن برنامه هایی می پردازد که دیگر اعضای خانواده و یا افراد دیگری گرفته و در حال تماشا هستند، اما دیری نمی یابد که کودک خود شروع به کشف جهان تلویزیون می کند. در سه سالگی کودک می تواند برای انتخاب برنامه مورد علاقه اش تصمیم بگیرد. در شش سالگی معمولاً با وجود تمامی رسانه های سمعی و بصری آشنا و دلبستگی کودک به آنهادر او به                 برنامه های تلویزیون رغبت بیشتری ایجاد می شود

      برای هر کودک عادی روند یادگیری چگونگی استفاده از رسانه های جمعی از زمانی که صدای رادیو وتلویزیون را برای اولین بار با محیطش در می آمیزد تازمانی که بتواند به روزنامه ها و مجله ها نگاه کند و تا اندازه ای با اطمینان و مهارت تصمیم بگیرد که چیزی را بخواند تقریباً 10سال طول می کشد. اولین تسلط واقعی کودک بر یک رسانه هنگامی صورت می گیرد که بتواند بخواند

        تحقیقات نشان می دهد که سن میانه ای که کودک در آن سن استفاده از تلویزیون را شروع               می کنند دو سال و هشت ماه است. 37 درصد از کودکان در سه سالگی، دو سوم آنها در چهارسالگی و بیش از 80 درصد در پنج سالگی و بیش از 90 درصد در شش سالگی به طور مرتب از تلویزیون استفاده می کنند

     در سه سالگی در مقایسه با شنیدن داستان از مادر و پدر و نزدیکان، کودک  وقت بیشتری را صرف تماشای تلویزیون می کنند. در سالهای قبل از دبستان استفاده از تلویزیون در مقایسه با سایر رسانه ها خیلی بیشتر است. از میان هر کودک، نه نفر قبل از اینکه اولین روزنامه را خوانده باشند با تلویزیون آشنایی کامل دارند، از هر ده نفر هشت نفر قبل از اینکه کلمه ای از هر نوع مطلب چاپی را بر زبان آورند کاملاً با تلویزیون آشنایی دارند. تقریباً دو سوم قبل از اینکه تجربه زیادی از سینما داشته باشند بیننده تلویزیون هستند. در ده سالگی سه چهارم از همه کودکان در هر روز بیننده تلویزیون هستند. (شرام ولایل، 1377، صص 45- 43 )

      کودکی که در سه سالگی استفاده از تلویزیون راشروع می کنند، نوعاً  حدود 45 دقیقه در روز تلویزیون تماشا می کنند. در پنج سالگی به کمی بیش از دو ساعت در روز افزایش می یابد. از شش سالگی تا دوران نوجوانی بین دو تا دو و نیم ساعت را طی می کند و سپس این عمل به سرعت افزایش می یابد تا به سه ساعت می رسد. ولی در حدود 17 سالگی دوباره تماشای تلویزیون بین دو تا دو ونیم ساعت قرار می گیرد

     در جریان سال های دبستان یک کودک با اختلاف 5 درصد به همان اندازه وقت صرف تلویزیون می کند که صرف مدرسه می کند. از سه تا شانزده سالگی کودک در مجموع وقت بیشتری را صرف تلویزیون می کند تا مدرسه و حدود یک ششم وقت بیداری خود را صرف تلویزیون  می نماید

      کودکان معمولاً در سن 11 سالگی 79 درصد از زمان سرگرمی خود را به برنامه های بزرگسالان اختصاص می دهند و تقریباً 5 برابر مقدار برنامه کودکان برنامه های بزرگسالان را تماشا می کنند

4- تلویزیون و اجتماع

     تلویزیون در زندگی روزمره ما  جای ویژه ای را به خود اختصاص داده است. این امر که مردم چه وقت و چگونه تلویزیون تماشا می کنند، عمدتاً از طریق بررسی زندگی روزانه مردم، فعالیت های ضروری  و سازمان یافته و اوقات فراغت مشخص می شود. اما تلویزیون نه تنها خود را در داخل این کارها جای داده، بلکه موجب جابجایی برخی از فعالیت ها نیز می شود. با حضور تلویزیون در خانه ها معمولاً، بچه ها و بزرگترها دیرتر از قبل به رختخواب می روند. بخشی از فعالیت هایی که  می توانند در اوقات فراغت به انجام برسانند تحت تأثیر تماشای تلویزیون قرار گرفته اند و از جمله  فعالیت های مشخص، مربوط به استفاده از سایر رسانه ها نیز می شود. در این میان بیش از همه میزان رفتن به سینما کاهش یافته و گوش دادن به رادیو نیز به سمت شنیدن موسیقی که به عنوان فعالیتی ثانوی به حساب می آید، سوق داده شده است. (پویا، 1377، ص 35)

       محتوای برنامه تلویزیونی می تواند بر اطلاعات و نگرش ها و رفتارهای کودکان تأثیر بگذارد. محتواها می تواند بر هدف اولیه آگاه ساختن و تعلیم نقاشی متحرک مؤثر باشند

      تمام برنامه هایی که هدفشان ایجاد تشویق یا تغییر اطلاعات، عقاید، مهارتها، احساسات، نگرشها و رفتارها هستند، مؤثرند. تماشا کردن تلویزیون به شرایط خاصی محدود نمی شود. این  می تواند در خانه به تنهایی، با والدین، با دوستان و; صورت بپذیرد. تأثیر حتی به کودکان خاصی محدود نمی شود و می توان آن را در میان دو جنس (پسر و دختر) بسیاری از گروه های نژادی و قومی و طبقات مختلف اجتماعی، بسیاری از ادیان، مناطق مختلف جغرافیایی، تمام سطوح هوشی و بسیاری از سطوح سازگاری روانی و اجتماعی مشاهده کرد

       تلویزیون بر اکثر دریافت های کودکان نسبت به جهان از جمله مردم، مکان ها، و حوادثی که از آنها تجربه ای فردی ندارد، تأثیر می گذارد. در چشم اندازهای دورتر، به نظر می رسد که این موضوع بین این واقعیت است که کودکان از طریق خانواده، گروه همسالان، مدرسه و رسانه های گروهی تقریباً در زمینه هایی نامتجانس، اجتماعی می شوند. در نتیجه، این کودکان هستند که به سادگی در معیارها و ارزش هایشان از تلویزیون تأثیر می پذیرند

       تحقیقات نشان می دهد که تعامل اجتماعی، محرک بسیار مهمی در تکامل رشد شناختی است. کودکان از طریق تعامل و ارتباط با کسانی که عقاید و دیدگاه هایشان متفاوت از عقاید آنان است، بهره می برند. تعاملات روزمره با بزرگسالان و همسالان، کودک را ترغیب می کند. از آنجا که تلویزیون تعامل اجتماعی را کاهش می دهد می تواند بر رشد شناختی تأثیر منفی داشته باشد. وجود تلویزیون در یک مجموعه، مشارکت در فعالیت های جمعی را کاهش می دهد. حتی در درون یک خانواده، وقتی تلویزیون روشن است، صحبت ها و گفتگوها بتدریج کاهش می یاید. (پویا،1377، ص 134)

5- تلویزیون و برنامه های آن

      تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی برنامه های متفاوتی برای مخاطبان خود ارائه می دهد. امروزه صاحبان شبکه تلویزیونی، با شبکه های مختلف محلی، ایالتی، ملی، بین المللی و ماهواره ای برنامه های مختلف تلویزیونی را در سطح وسیعی تولید می کنند. این برنامه ها طوری تنظیم شده است که بتواند مخاطبان خود را بر اساس سن، جنس، طبقه اجتماعی، عقاید مذهبی و ; راضی نگه دارد

      با نگاهی به برنامه های مختلف تلویزیونی، مشاهده می شود که افراد بر اساس معیارهای گوناگونی قسمتی از وقت روانه خود را به تماشای این برنامه ها اختصاص دهند

      بر این اساس، اگر نگاهی اجمالی به برنامه های تلویزیونی در سطح ایران داشته باشیم، می بینیم که در شبکه های تلویزیونی 1، 2و 3 که جزء شبکه هایی هستند که تقریباً تمام مردم ایران قادر به استفاده از آنها هستند و در اقصی نقاط ایران این برنامه ها (مربوط به این شبکه ها) پخش می شود، در مجموع سه شبکه تلویزیونی به طور شبانه روزی حدود  8 بار سریال پخش می شود که از این تعداد به طور متوسط شبکه 1 در شبانه روز 3 بار، شبکه 2 در شبانه روز یک بار و شبکه 3 درشبانه روز چهاربار سریال های متفاوت خارجی و ایرانی پخش می کنند

        برنامه های کودک و نوجوان که از طریق شبکه 1 و 2 سیما پخش می شود به طور متوسط روزانه حدود 7 ساعت برنامه در این قسمت پخش می نماید

    در کنار این برنامه ها روزانه از طریق هر شبکه حدود 3 بار اخبار، برنامه های ورزش، برنامه های علمی، مستند، مسابقه و ; پخش می شود که هر قسمت نیز بینندگان خاص خود را دارا  می باشد

علاوه بر این سه شبکه تلویزیونی پربیننده، شبکه های تلویزیونی محلی وجود دارد که مربوط به هر استان می باشد وآنها نیز این برنامه ها را جداگانه پخش می کند و بینندگان خاصی دارد. آنچه در برنامه های تلویزیونی قابل توجه است، وجود تبلیغات بازرگانی می باشد. به طور شبانه روزی در شبکه های مختلف تلویزیونی، در قبل، بین و بعد از انواع برنامه ها با توجه به اهمیت و تعداد بینندگان آن برنامه ها، تبلیغات بازررگانی پخش می شود که زمانی بین 3  ثانیه تا 5 دقیقه را به خود اختصاص می دهد

     در میان تمام برنامه های تلویزیونی، هر قسمت با تعداد مخاطب بیشتر یا کمتر، بیننده خاص خود را دارا می باشد. ولی آنچه در مورد برنامه های تلویزیونی قابل توجه است، این است که بیشترین بیننده برنامه ها در بین سریالها، اخبار، برنامه کودک و نوجوان و تبلیغات بازرگانی است. با توجه به بررسی تأثیر تلویزیون بر مهارت های گفتاری زبان در کودکان، باید به آن قسمت از برنامه ها که بیشتر مورد توجه کودکان است پرداخته شود

      در میان تمام برنامه های تلویزیونی مجموعه های تلویزیونی، برنامه های کودک و تبلیغات بازرگانی جای ویژه ای را در بین کودکان باز کرده اند. لذا در این قسمت به اختصار به بررسی هر یک از این برنامه ها می پردازیم

الف) برنامه کودک و نوجوان

        برنامه های کودک و نوجوان به لحاظ نشاندن کودکان و نوجوانان برای تماشای برنامه ها جایگاه مناسبی در بین این گروه سنی دارد.  برنامه های کودکان به لحاظ اینکه دارای گفتاری روشن، صریح و واژگانی محدود می باشند می تواند از لحاظ زبانی نقش مهمی را در میان              برنامه های مختلف تلویزیونی ایفا نمایند. لذا این مطلب ما را بر آن می دارد که با دقت و حساسیت بیشتری در تهیه تدارک محتوای کمی و کیفی برنامه های کودکان و نوجوانان تلاش کنیم

     برنامه های کودکان شامل قسمتهای متفاوتی است. گفتار مجری، مجموعه های کارتونی و غیر آن، نمایش عروسکی، مسابقه و سرود بخش های مختلفی است که در برنامه کودکان و نوجوانان به نمایش گذاشته می شود. برنامه های کودک معمولاً ترکیبی هستند و بخش های متفاوت آن در بالا ذکر شد. اما همه این بخش ها به یک میزان مورد استقبال  کودکان قرار نمی گیرد. تحقیقات نشان می دهد که مجموعه های کارتونی مجموعه های غیر کارتونی، مسابقه ها و نمایش های عروسکی از طرف بیشتر کودکان و نوجوانان مورد استقبال قرار گرفته اند، در حالی که گفتار مجری و گزارش توجه کمتری را به خود جلب کرده اند. (پویا، 1377، ص 229)

      همانطور که در قبل اشاره شد به طور متوسط و از طریق  شبکه های مختلف تلویزیونی، روزانه حدود 7 ساعت برنامه کودک و نوجوان پخش می شود و مدت زمان پخش این برنامه، ما را به اهمیت این برنامه رهنمون می سازد

       بعضی برنامه هایی که از طریق برنامه کودکان و نوجوانان پخش می شوند عبارتند از: عموپورنگ، بستنی ها، دیوار سرخ، فوتبالیست ها، تام و جری، بابا لنگ دراز، قصه های کارلو، خاله شادونه، قصه کبوترها، حیوانات جنگل و ;

      آنچه از لحاظ زبانی در برنامه های کودک حائز اهمیت است، نوع گفتار سلیس و روانی است که در گفتار این برنامه ها به کار برده می شود. کلمات در این برنامه بسیار ساده و واژگان ساده و نیز جملات ساده به جای جمله های مرکب به کار برده می شود. گفتار مجری نوعی از گفتار است که برای کودکان قابل درک است و در گسترش دایره واژگانی کودک مؤثر است. از لحاظ آوایی، می تواند به تلفظ صحیح کودکان کمک کرده و با تکرار کلمات و جملات، معنی کلمات را بهتر در ذهن کودک القا نموده و در گسترش پیشرفت لهجه رسمی مؤثر باشد. به طور کلی برنامه کودکان و نوجوان می تواند تأثیر زیادی از لحاظ زبانی بر کودکان بر اساس سن آنها، بگذارد

ب) مجموعه های تلویزیونی

       یکی دیگر از قسمتهایی که در تلویزیون نمایش داده می شود و مورد اقبال اکثر کودکان نیز             می باشد، سریالهایی است که از طریق شبکه های مختلف تلویزیونی نمایش داده می شود. اکثر مجموعه ها با توجه به زمان پخش  آن توسط کودکان مشاهده می شود و بر اساس تحقیقات صورت گرفته اکثر آنها سریال های تلویزیونی را مشاهده می کنند

       تلویزیون شامل مجموعه هایی از برنامه های اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، عاشقانه، پلیسی  و ; است که در مجموع یک داستان را بیان می کند و به طور منظم پخش می شود

       آنچه در تلویزیون از لحاظ زبانی قابل توجه است، نوع گفتاری است که در سریالها مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً در گفتار سریالها از لهجه معیار استفاده می شود و این به کودکان کمک   می کند تا بتواند لهجه  معیار (تهرانی) را بهتر یاد بگیرند. گفتار سریالها چون گفتار روزانه و عادی است، برای کودکان و حتی بزرگترها بهتر قابل درک و فهم است و حتی گاهی این برنامه ها در تلفظ صحیح کلمات می تواند به کودکان کمک کند. مجموعه ها بر اساس گفتار معیار،                برنامه های خود را پخش می کند، لذا بسیاری از اصطلاحات زبانی رایج در جامعه را به کودکان منتقل می کنند واغلب کودکان قبل از رفتن به مدرسه با بسیاری از این اصطلاحات از طریق سریال ها

آشنا می شوند

     همانطور که اشاره شد، در مجموع سه شبکه اصلی تلویزیون ایران، در شبانه روز 7 بار                مجموعه های مختلف پخش  می شود که حدود 7 ساعت از زمان تلویزیون  رابه خود اختصاص می دهد. با توجه به تحقیقات انجام شده در بین کودکان، معمولاً کودکان از میان هفت مجموعه پخش شده معمولاً دو یا سه مجموعه را می بینند و بعضی از مجموعه ها را به طور منظم مشاهده کرد و وقایع آن را دنبال می کنند. آنچه می توان در اینجا به آن اشاره کرد این است که سریالها می توانندتأثیر قابل ملاحظه ای بر کودکان داشته باشد و حتی از لحاظ زبانی آنها را تحت تأثیر خود قرار دهند

      بعضی از مجموعه های تلویزیونی که از شبکه های مختلف سیما پخش می شود عبارتند از

شبهای برره، پیله های پرواز، جنایتهای غیر حرفه ای، شبی از شبها، متهم گریخت، او یک فرشته بود، ریحانه، ژاندارک، زیرآسمان شهر، شبکه 5/3 ، گروه ویژه، پرستاران، گرگ آسمان، فیل بانان و;

لازم به ذکر است که فیلم های سینمایی نیز از طریق شبکه های تلویزیونی پخش می شود و در بین تعداد زیادی از کودکان بینندگانی را دارا می باشد

 ج) تبلیغات بازرگانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله خبر در اصول روابط عمومی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله خبر در اصول روابط عمومی در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خبر در اصول روابط عمومی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله خبر در اصول روابط عمومی در word

مقدمه     
ارزشهای خبری             
عناصر یا ارکان خبر             
سبکهای خبرنویسی             
منبع ولید                
تیتر یا سرعنوان             
ویرایش                
خبر غیرقابل چاپ             
احترام به معتقدات             
از غفلت تا رشوه             
فرآیند خبر                
گزینش و استحاله             
دروازه بانی خبر             
معیار عبور خبر             
مدلهای حرکت یا جریان خبر       
جامعه شناسی تولید خبر          
خبرهای رویدادمدار و فرآیند مدار       
منبع

مقدمه :

خبر چسیت؟ پرسشی کوتاه که پاسخ جویی برای آن بخش وسیعی از ادبیات روزنامه نگاری را شکل داده است

خبر، گزارش واقعیتهاست، اما خر واقعیتی را نمی توان خبرنامید

در این تعریف به این دلیل نمی توان هر واقعیتی را خبر نامید که فلان واقعیت مثلا بر همگان روشن است، نو نیست و چون کهنه است، قابل طرح نیست و وقتی واقعیت تازه نیست، نمی تواند جنبه خبری داشته باشد

خبر، پیامی است که احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد

خیلی از خبرها به چاپ می رسند، اما روز بعد یا مدتی بعد تکذیب می شوند. بنابراین، تعریف فوق نیز فقط بخشی از مفهوم خبر را در بر می گیرد، اما در عین حال باید افزود که بر خلاف پیشین، که خبر را گزارش می خواند، در این تعریف، خبر پیام نامیده می شود

خبر، الزاما گزارش رویداد جاری(تازه) نیست

چرا؟ زیرا که ممکن است که جنبه های تازه ای از یک رویداد کهنه و قدیمی، و به عبارت دیگر زوایای جدیدی از انچه را که قبلاً رخ داده است، اشکار کند بنابراین به یک موضوع قدیمی، یک وجه تازه خبری بدهد

رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد

خبرهایی نظیر اینکه «فردا برف خواهد بارید»، «کنکور سراسری هفته آینده برگزار
می شود» و یا «سمینار مطبوعات بهار آینده تشکیل می شود»، از جمله خبرهایی هستند که مشمول تعریف فوق قرار می گیرند

اگر یک نفر سگی را گاز بگیرد، خبر است، ولی به عکس اگر سگی، فردی را گاز بگیرد، خبر نیست

این تعریف از جمله تعاریف کلاسیک، که در تبیین مفهوم خبر به کار گرفته می شوند، به حساب می آید

اطلاعات مربوط به آنچه رخ داده است، خبر نامیده می شود

اخبار اقتصادی در صفحات وسط مجله درج شده اند»، «بازارهای مالی با شنیدن اخبار کاهش قیمت ارز دچار شوک شدند.»

این دو اطلاع، هر دو حکم همان اطلاعاتی را دارند که در تعریف، خبر، نام گرفته است. بر اساس این تعریف، خبر اطلاع است

خبر، مجموعه ای از لغات و عبارات است که وقوع یا انجام کاری را اطلاع دهد

این تعریف اگرچه برکاربرد اطلاع رسان خبر متمرکز است، اما آن را مجموعه ای از لغات و عبارات می داند

خبر، گزارش یک رویداد است، آنچه یک گزارشگر می نویسد، خبر نامیده می شود

از این تعریف این نکته استنباط می شود که خبر (news) با اتفاق یا رویداد (Event) فرق دارد. ممکن است که آنچه گزارش می شود، عینا مانند واقعه ای که رخ داده است، نباشد و فقط جنبه هایی از آن رویداد را منعکس کند. در این تعریف کوشش می شود تا این نکته روشن گردد که میان حقیقت رویداد و واقعیت خبر تفاوت وجود دارد

خبر، شامل هر اندیشه و عمل واقعی است که برای عده کثیری از خوانندگان جالب است

این تعریف،«چیستی» خبر را اندیشه و عمل واقعی قلمداد می کند. حال آنکه به وسیله مفاهیمی که تا کنون ارائه شده اند به چیستیهایی نظیر:گزارش واقعیت، پیام، رویداد، مجموعه لغات و عبارات و گزارش یک رویداد رسیده بودیم

خبر، هر موضوع جاری روز است که به علت جالب بودن و طرف توجه قرار گرفتن آن از جانب خوانندگان، در مطبوعات منتشر می شود

در این تعریف به خبر عمدتا از وجه موضوع جاری قابل درج در رسانه های نوشتاری نگریسته می شود، زیرا که در آن بر اینکه طرف توجه خواننده باشد تأکید می شود و مثلا توجهی به شنیدن بودن خبر و یا دیداری بودن آن ندارد

خبر، نقل واقعی و عینی حوادث جاری مهم است که در روزنامه چاپ می شود و مورد توجه خوانندگان قرار می گیرد

اگر از عبارت نقل واقعی و عینی و صفت مهم صرف نظر کنیم، این تعریف تا حدود زیادی به تعریف پیش شباهت دارد

گزارش مناسب، خلاصه و دقیق یک رویداد است، نه رویداد

تفاوت این تعریف با تعاریف پیشین، مناسب،خلاصه و دقیق توصیف کردن گزارش است. در غیر این صورت، بر همان ممیزه پیشین که خبر خود رویداد نیست، تأکید
می ورزد

خبر، نخستین گزارشی از یک حادثه با معناست که مورد توجه عامه قرار می گیرد

«چیستی» این تعریف حادثه با معناست، ضمن آنکه این حادثه با معنا هنگامی خبر است که نخستین گزارش از آن به مردم داده می شود

اشکال این تعریف در این است که به پیگیری خبر و پیامدهای خبر بی توجه است. افزودن بر این، نمی شود که به درستی مفهوم با معنا را تشریح کرد و معیارهای ارزیابی آن را شناخت

خبر، انتشار منظم جریان وقایع و آگاهیها، و دانشهای انسانی و نقل عقاید افکار عمومی است

در این تعریف، جنس خبر را وقایع، آگاهیها، دانشهای انسانی، عقاید و افکار عمومی تشکیل می دهند و شرط آن نیز انتشار منظم است

خبر، نقل ساده و خالص وقایع جاری است

خبر، اعلام و بیان وقایع جالب زندگی اجتماعی و نقل عقاید و افکار عمومی است

مضامین این دو گزاره کمابیش در تعاریف پیشین بیان شده اند و تکرار، ضرورتی ندارد

خبر، مردم است

یکی دیگر از تعاریف معروف مربوط به خبر متعلق به یکی از بارونهای مطبوعاتی انگلیس یعنی لرد نورث کلیف (Lord North cliffe) ،(1869 تا 1922) است. کلیف، که صاحب چندین رسانه در انگلیس بود و از غولهای رسانه ای عصر خود به حساب
می آمد، در جریان کار حرفه ای به چنین تعریفی از خبر رسید

خبر، چیزی است که یکی می خواهد آن را در جایی سرکوب کند و آنچه می ماند، آگهی است

از نظر کلیف، خبر باید تأثیرگذار باشد و نه خنثی و در عین بخاطر پول درج نشده باشد

خبر، چیزی است که روزنامه نگاران آن را می سازند

خبر، نتیجه شیوه هایی است که روزنامه نگاران آنها را به کار می گیرند

خبر، ماده اولیه روزنامه است. این هم تعریف دیگری از خبر است که غالبا در متون آموزشی دوره های مقدماتی روزنامه نگاری به چشم می خورد

خبر محصول جهان سیاسی و اجتماعی یی است که آن را گزارش می کند

خبر یک روش و رویه است؛ از این دیدگاه، خبر، جهان را منعکس نمی کند. بلکه به جهان شکل می دهد، خبر به طرزی اجتماعی ساخته می شود و نه تنها به انعکاس بیطرفانه واقعیت اجتماعی و حقایق تجربی نمی پردازد، بلکه در ساخت اجتماعی واقعیت مداخله می کند

خبر باید فورا، پس از حادثه به جریان افتد، برای عموم جالب باشد، حاوی اطلاعات تازه باشد، خنثی نباشد و ادراکات فرهنگی جوامع خاص خود را منعکس نماید

خبر یک حق اجتماعی است، نه یک کالای تجاری


ارزشهای خبری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید