بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار در word دارای 238 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار در word :

بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار در word

پیشگفتار

قابلیت استفاده مجدد حیطه جدیدی در مهندسی نرم افزار نیست . در تمامی روش های ارائه شده در مهندسی نرم افزار نظیر شیگرایی، توسعه مبتنی بر مولفه ، سرویس گرایی و خط تولید، این مفهوم نهفته است و یکی از دلایل عمده پیدایش روش های ذکر شده است . اّما علیرغم اهمیت این مفهوم در مهندسی نرم افزار، توجه اندکی به اندازه گیری و کمی نمودن آن شده است . این موضوع در خط تولید که یکی از مدعیان پیاده – سازی این مفهوم است ، بیشتر به چشم میخورد. در حیطه خط تولید نرم افزار مدل های کیفی اندکی برای خصوصیات کیفی موجود است . بیشتر مدل های موجود گسترشی از مدل های مربوط به نرم افزارهای سنتی هستند. تعریف مدل کیفی که قابلیت استفاده مجدد را در خط تولید نرم افزار بدرستی نشان دهد، نیاز به بررسی دقیق مفاهیم موجود در خط تولید نرم افزار، خصوصیات کیفی و کشف روابط بین آن ها دارد.

چکیده

خط تولید مفهومی است که از سال های پیشین مورد استفاده صنعت بوده است . از دلایل استفاده از خط تولید میتوان به کاهش هزینه ها و افزایش سرعت تحویل محصول به بازار نام برد. سازمان های توسعه دهنده نرم افزار نیز به دلیل مزایایی که خط تولید برای آن ها مهیا میکند، رویکرد خط تولید در توسعه نرم افزار را پیش گرفتند. اّما چیزی که در موفقیت خط تولید نقش مهمی را ایفا میکند، قابلیت استفاده مجدد داراییهای اصلی آن است . دارایی اصلی در خط تولید میتواند شامل هر مستند، مولفه یا کدی باشد که در روند توسعه نرم افزار در خط تولید، بدست میآید. داراییهای اصلی در خط تولید نرم افزار باید برای توسعه محصولات مختلف در خط تولید مناسب باشند تا قابلیت استفاده مجدد در آن خط تولید افزایش یابد.

مقدمه

توسعه نرم افزار در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است . یکی از دلایل موجود، افزایش تقاضا برای نرم افزار و وابستگی سیستم های عملیاتی و حیاتی برای توسعه نرم افزار است . با نرخ بالای افزایش تقاضا و تنوع سلایق کاربران ، سازمان ها به فکر استفاده از خط تولید در توسعه نرم افزار افتادند. خط تولید همانطور که در صنعت به تولید محصولات هم خانواده در زمان و هزینه ی کم کمک میکند، در نرم افزار نیز میتواند نقش مشابهی را ایفا نماید. معیار مهم در موفقیت خط تولید، قابلیت استفاده مجدد داراییهای اصلی آن است .

ساختار گزارش

این فایل شامل 6 فصل است :

فصل اول شامل چکیده ، معرفی مساله مورد بررسی و ساختار فایل است .

در فصل دوم مفاهیم پایه مربوط به خط تولید مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

در فصل سوم مدل خصوصیات و روش های ممکن برای توصیف و استخراج اطلاعات از آن ها را تشریح میشوند.

در فصل چهارم خصوصیات کیفی را در مهندسی نرم افزار سنتی و خط تولید نرم افزار شرح خواهیم داد.

فصل پنجم مروری بر مفهوم قابلیت استفاده مجدد در نرم افزارهای سنتی و خط تولید نرم افزار، خواهد بود.

فصل ششم نیز شامل بررسی نقایص کارهای انجام شده و موضوعات جدید برای فایل خواهد بود.

قسمتی از متن

یکی از تصمیماتی که معمار نرم افزار باید اتخاذ کند آن است که زمان پیوند1 یا تغییر مقدار خصوصیت را مشخص کند که این امر بر روی معماری نهایی اثرگذار است . به منظور پارامتریک نمودن معماری، خصوصیات

اختیاری و جایگزین بر اساس زمان پیوند به سه دسته تقسیم میشوند:

– خصوصیات زمان کامپایل : این دسته منجر به بسته بندی مختلفی از نرم افزار میشوند و باید در زمان کامپایل پردازش شوند. به عنوان مثال خصوصیاتی که منجر به تولید کاربردهای مختلف از یک خانواده میشوند. به همین منظور و برای دلایل مربوط به کارآیی بهتر است که این دسته در زمان کامپایل پردازش شوند.

– خصوصیات زمان بارگذاری: خصوصیاتی که در آغاز اجرا تعریف یا انتخاب میشوند اّما در طول اجرا ثابت میمانند. برای مثال میتوان به خصوصیات مربوط به محیط عملیاتی اشاره نمود. نرم افزار برای اینگونه خصوصیات تعمیم داده میشود و نمونه سازی با فراهم نمودن مقادیر آن ها در ابتدای هر بار اجرا انجام میگردد.

– خصوصیات زمان اجرا: این دسته شامل خصوصیاتی هستند که به صورت خودکار یا تعاملی میتوانند در زمان اجرا تغییر کنند. نرم افزار menu-driven نمونه ای از پیاده سازی این دسته از خصوصیات است .

بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار در word
فهرست

چکیده …………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 11

1-2. طرح مساله ………………………………………………………………………………………… 11

1-3. تعیین محدوده فایل ……………………………………………………………………………. 12

1-4. ساختار گزارش ……………………………………………………………………………………. 12

2-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 15

2-2. تاریخچه خط تولید ……………………………………………………………………………….. 15

2-3. خط تولید نرم افزار ……………………………………………………………………………….. 17

2-3-1. تعریف ……………………………………………………………………………………….. 17

2-4. دلیل استفاده از خط تولید نرم افزار ……………………………………………………………. 20

2-5. نمونه هایی از کاربرد خط تولید ………………………………………………………………… 20

2-6. خلاصه …………………………………………………………………………………………….. 22

3-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 24

3-2. مفاهیم اولیه ………………………………………………………………………………………. 24

3-3. مدل خصوصیات …………………………………………………………………………………… 26

3-4. مراحل ایجاد مدل خصوصیات …………………………………………………………………….. 30

3-5. اعتبارسنجی مدل …………………………………………………………………………………. 30

3-7. کاربرد مدل خصوصیات …………………………………………………………………………… 31

3-8. روش های تعریف و مدلسازی مدل خصوصیات ……………………………………………………. 31

3-8-1. روش FODA ……………………………………………………………………………….. 32

34 ……………………………………………………………………………………… FORM.2-8-3

36 ……………………………………………………………………………….. FeatuRSEB.3-8-3

37 ……………………………………………………………………………………… GPFT.5-8-3

38 ……………………………………………………………………………………….. EFD.6-8-3

39 …………………………………………………………………………….. PLUSS (PFT).7-8-3

3-9. مدل کردن مدل خصوصیات همراه با نیازهای غیر وظیفه مندی …………………………………. 40

3-9-1. چارچوب NFR …………………………………………………………………………… 40

3-10. تحلیل مدل خصوصیات …………………………………………………………………………. 42

3-10-1. فرمال ……………………………………………………………………………………… 43

3-10-1-4. مزایا …………………………………………………………………………………….. 48

3-10-2. استدلال خودکار روی درخت خصوصیات …………………………………………………. 48

3-10-2-2.مسئله ارضای محدودیت ………………………………………………………………… 50

3-10-2-3. تعاریف مسئله ارضای محدودیت ……………………………………………………….. 50

3-10-2-4. نگاشت درخت خصوصیات و مسئله ارضای محدودیت ………………………………… 52

3-10-2-5. استدلال خودکار مدل خصوصیات ……………………………………………………… 53

3-10-3. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………… 56

4-1. خصوصیات کیفی …………………………………………………………………………………….. 59

4-2. مدل های کیفی ……………………………………………………………………………………. 61

4-3. اهمیت خصوصیات کیفی در خط تولید نرم افزار …………………………………………………. 64

4-4. کیفیت نرم افزار در خط تولید نرم افزار…………………………………………………………….. 66

4-5. مدل های کیفی برای خط تولید نرم افزار ………………………………………………………….. 68

4-5-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 68

4-5-2. خصوصیات مدل های کیفی خط تولید نرم افزار …………………………………………….. 69

4-6. بررسی مدل های کیفی موجود …………………………………………………………………. 69

5-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 84

5-2. قابلیت استفاده مجدد …………………………………………………………………………….. 84

5-3. تاریخچه قابلیت استفاده مجدد ………………………………………………………………… 86

5-4. مشکلات موجود در قابلیت استفاده مجدد …………………………………………………….. 89

5-5. قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار…………………………………………………… 90

5-9. نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………… 111

6-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 113

6-2. شناسایی نقایص کارهای انجام شده …………………………………………………………….. 114

6-2-1. موارد قابل بحث در ارائه روش ارزیابی (اندازه گیری ) خصوصیات کیفی نرم افزار در خط تولید

نرم افزار …………………………………………………………………………………………………. 114

6-3. موضوع جدید برای فایل ………………………………………………………………………. 115

6-4. سوالات فایل ………………………………………………………………………………….. 116

6-5. مسیر فایل …………………………………………………………………………………….. 116

6-6. شکل خروجی مورد انتظار ………………………………………………………………………. 117

6-7. شیوه ارزیابی نتایج فایل ………………………………………………………………………. 117

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا در word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا در word :

ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا در word

چكیده

مهندسی خط تولید نرمافزار روش مناسبی برای كاهش زمان و هزینه توسعه خانوادهای از سیستمهای

دارای ویژگیهای مشترك از طریق افزایش قابلیت استفاده مجـدد اسـت. چـ ارچوبهـا و رویكردهـای

مهندسی خطوط تولید نرمافزار فعلی داراییهای پایه را به عنوان واحدهای سازنده سیستمهـای نـرم-

افزاری معرفی میكنند كه از زمان طراحی تا استقرار میتواند به سیستم افزوده شوند. این بدین معنـا

است كه تمامی نقاط تغییرپذیری محصول باید قبل از تحویل نمونهسازی شـده باشـند. بـا توجـه بـه

تغییرات سریع در نیازمندیها و بازار به محصولاتی نیاز است كه قابلیت تغییرپیكربندی در زمان اجـرا

را نیز داشته باشند. یك راه حل برای این مسئله استفاده از پارادایم سرویسگرائی در مهندسـی خـط

تولید نرمافزار است.

مقدمه

خط تولید نرمافزار و معماری سرویسگرا به عنـوان دو رویكـرد كـه قابلیـت اسـتفاده مجـدد را بـرای

طراحان سیستمها فراهم میكنند شناخته میشوند. با توجه به بزرگتر و پیچیدهتر شدن سیسـت مهـا

نیاز به استفاده مجدد از مولفهها و عناصر افزایش پیدا كرده است. از این رو شركتهـا و سـازمانهـای

زیادی به سمت استفاده از این دو رویكرد رفتهاند. البته با وجود تاكید بر استفاده مجدد، تفـاو تهـایی

بین این دو رویكرد وجود دارد. خط تولید نرمافزار روی ایجـاد یـك خـانواده از محصـولات مـرتبط بـا

استفاده از داراییهای پایه مشترك تمركز دارد در حالیكه معماری سرویسگرا بر روی ایجاد سیسـت م-

هایی انعطافپذیر با استفاده از سرویسها متمركز است.

خط تولید نرم افزار

خط تولید نرمافزار یا خانوادههای نرمافزار به عنوان یك پارادایم توسعه نرمافزار مهم در حال رشد است [1]. شركتهای بزرگی مانند Nokia ،HP و Motorola نشان دادهاند كه استفاده از رویكرد خط تولید

برای توسعه نرمافزار میتواند بهبودهای كمی و كیفی قابل توجهی را در بهرهوری، زمان عرضه به بازار،كیفیت محصول و رضایت مشتری فراهم آورد.

ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا در word
فهرست مطاللب

فصل اول

1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2. تعریف مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3. اهداف فایل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-4. محدوده فایل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-5. ساختار فایل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2. خط تولید نرمافزار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-2- 1. حیطهبندی خط تولید ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-2- 2. چرخه عمر خط تولید ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2- 3. نمودار ویژگیها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- 4. نقاط تغییر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2- 5. معماری خط تولید …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-3. معماری سرویسگرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-3- 1. عناصر كلیدی معماری سرویسگرا ……………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-3- 2. اصول معماری سرویسگرا ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-4. خط تولید سرویسگرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-4- 1. مقایسه معماری سرویسگرا و خط تولید نرمافزار ……………………………………………………………………………………16

فصل سوم: معرفی کارهای مرتبط

3-1. چارچوب خط تولید SPL ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

3-1- 1. مهندسی دامنه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

3-1- 2. مهندسی محصول …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

3-2. چارچوب خط تولید SEI ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

3-2- 1. فعالیتهای ضروری خط تولید …………………………………………………………………………………………………………………………. 26

3-2- 2. حوزههای عملكردی مهندسی نرمافزار ………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-2- 3. حوزههای عملكردی فنی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-2- 4. حوزه عملكردی مدیریت سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………. 29

3-3. متدولوژی خط تولید PULSE ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-3- 1. فازهای توسعه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….31 ……

3-3- 2. مولفههای فنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

3-3- 3. مولفههای پشتیان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-4. فرآیند مهندسی خط تولید نرمافزار تكاملی (ESPLEP) …………………………………………………………………………………………. 33

3-5. چارچوب خط تولید سرویسگرای آقای LEE و همكارانش …………………………………………………………………………………… 36

3-6. رویكرد خط تولید سرویسگرا SOPLE-DE ………………………………………………………………………………………………………… 39

3-7. رویكرد تركیب مدیریت فرآیند حرفه، معماری سرویسگرا و خط تولید………………………………………………………………. 41

3-8. چارچوب خط تولید سبك وزن ……………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-9. رویكرد طراحی معماری خط تولید سرویسگرا …………………………………………………………………………………………………….. 45

3-01. مقایسه چارچوبها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-11. جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

فصل چهارم: ویژگیهای راه حل مورد نظر

4-1. مشكلات روشهای موجود …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-1- 1. نقاط ضعف روشهای موجود …………………………………………………………………………………………………………………………. 52

4-1- 2. چالشهای موجود در زمینه خط تولید سرویسگرا ……………………………………………………………………………………… 53

4-2. معرفی چارچوب خط تولید سرویسگرا پیشنهادی ………………………………………………………………………………………………. 54

4-2- 1. مدل چارچوب پیشنهادی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

4-2- 2. ویژگیهای چارچوب پیشنهادی ………………………………………………………………………………………………………………..56 ……

4-2- 3. ارزیابی چارچوب پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………………………………… 57

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1. نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

5-2. سوالات فایل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

5-3. گامهای بعدی فایل …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه در word :

سمینار سیستم ردیابی وکاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده مبتنی بر ارزیابی کارایی شبکه در word

چکیده

در این ، روش DATMS[1] برای شناسایی منابع حمله کننده در حملات از نوع عدم دسترسی توزیع شده[2]، با استفاده از نظارت بر کارایی شبکه معرفی گردیده است. با نظارت بر نرخ از دست رفتن بسته ها[3]، میتوان مسیریابهای نزدیک به منابع حمله کننده را تشخیص داد. به این مسیریابها در اصطلاح نقاط تقریبی ورود حمله (AENs)[4] گفته میشود. روش DATMS، برای کاهش زمان ردیابی از روش تحلیل آنلاین بجای روش تحلیل پس از وقوع[5] استفاده میکند. بعلاوه، برای کاهش حملات عدم دسترسی توزیع شده، کنترل کنند منطبق باطول صف برای فیلتر کردن بسته ها پیشنهاد شده است. چون تمایز داادن بین جریان داد حمله کننده و جریان داد مربوط به قربانی برروی مسیریابهای مرکزی بسیار سخت است، فیلتر کنند بست پیشنهاد داده شده بسیار ساده و با سربار کم میباشد. سرانجام، نتایج تجربی از شبیه سازی های انجام شده توسط ns2 نشان میدهد که حملات عدم دسترسی توزیع شده با کمک روش پیشنهادی بسیار کاهش می یابد.


[1]DDOS Attack Traceback and Mitigation System

[2]DDOS = Distributed Denial of Service

[3]Packet Data Loss

[4] Approximate Attack Entry Nodes

[5]Post-mortem analysis

مقدمه

حملات عدم دسترسی توزیع شده از جدی ترین مسائل امنیتی برروی اینترنت میباشند. در اوایل سال 2000، این نوع حملات، قدرت خودرا با از کارانداختن سرور چند سایت معروف مانند Yahoo، Amazon، CNN وeBay برای چند ساعت و حتی چند روز و کاهش سود چند میلیون دلاری، نشان دادند. به صورت کلی، در حمله عدم دسترسی توزیع شده تعداد زیادی بسته از منابع حمله مختلف به سمت شبکه سرازیر میشود. این ترافیک عظیم و توزیع شده با مصرف منابع شبکه مانند پهنای باند و زمان پردازش مسیریابها، به سرعت کارایی شبکه را کاهش میدهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد فایلاتی و مسائل جاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد فایلاتی و مسائل جاری در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد فایلاتی و مسائل جاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد فایلاتی و مسائل جاری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد فایلاتی و مسائل جاری در word :

سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد فایلاتی و مسائل جاری در word

چکیده

فنآوریهایجدیدذخیرهسازیبراساسسیستمهایمیکروالکترومکانیکی (MEMS) بهعنوان مکملی بر حافظه سلسلهمراتبی درحالظهور است.اینمطالعه فایلات اخیر در مورد یکپارچهسازیاینفناوریجدیدرابهسیستمهایکامپیوتریازچهارسطحدستگاه،معماری،سیستمونرمافزاربررسیمی کند.علاوهبراین،چندموضوعفایلبالقوهدر ذخیرهسازیMEMSشناخته شده است که شامل موارد زیر است: (1) بهرهبرداری از نوکهای غیرفعال خواندن / نوشتن برای انجامواکشیاولیه، (2) دسترسیبازگشتی برایثبت زمان جستجو، (3) طراحیتحملخطادرداخلدستگاههایذخیرهسازی، (4) مدلسازیمصرفانرژی، (5)بازنگریدر الگوریتم هایبهینهسازیموجوددیسکنوعI / O.

کلید واژه:حافظه[1]، سیستمهایمیکروالکترومکانیکی[2].


[1] Storage

[2] Micro Electro Mechanical System

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی در word دارای 117 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی در word :

جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی در word

مقدمه

رشد و ترقی اقتصادی یک صنعت بر اساس سه فاکتور اصلی محاسـبه مـی شـود: کیفیـت ، مانـدگاری، و هزینه تولید. ساخت نرم افزارهای باکیفیت و بادوام گران است . بنابراین بایـد بـه نـوعی مـصالحه ای بـین کیفیت ، دوام و هزینه انجام داد. این مصالحه ، اصلی ترین چالش فرا روی صنعت نرم افزار است .

تاریخچه صنعت نرم افزار نشان می دهد اصلی تـرین دغدغـه ایـن صـنعت افـزایش کیفیـت و مانـدگاری نرم افزارها به همراه کاهش هزینه های تولید است . در ادامه مرور بسیار کوتاه بر آنچه در صنعت نرم افـزار رخ داده ، خواهیم داشت و اشاره می کنیم امروزه چه نیازهایی مطرح است و چگونه باید آنها را بـرآورده کنیم .

از محاسبات ماشینی تا محاسبات سازمانی

برنامه نویسهای اولیه که به آنها کدکننده 1 گفته می شد،دستوراتشان را به شکل صفر و یک برای کـامپیوتر بیان می کردند. این الگوی متشکل از صفر و یک متناظر با زبان طبیعی CPU بود که به آن زبـان ماشـین گفته می شد. این روش امروزه بسیار ناکارآمد به نظر می رسد، اما برای برخی از کاربردهـای خـاص کـه در آنها سرعت محاسبه از اهمیت بالایی برخوردار است ، اجتناب ناپـذیر اسـت . همچنـین ایـن روش بـه برنامه نویسان اجازه می دهد از حافظه به بهترین شکل استفاده کنند. با این حال ، چنـین روشـی بـه دلیـل هزینه بسیار بالای آن در تولید نرم افزار غیر عملی است .

بخش هایی از این بدین شرح است:

1 معرفیMDA ……………………………………………………………………………………………………..32

3-2-2 مفاهیم پایه ای………………………………………………………………………………………………………33

3-3 چگونهMDA به کار گرفته می شود؟ …………………………………………………………………………..38

3-3-1 تهیه مدلهایCIM ……………………………………………………………………………………………….38

3-3-2 ایجاد مدلهایPIM………………………………………………………………………………………………39

3-3-3 تهیه مدل سکو …………………………………………………………………………………………………….39

3-3-4 نگاشت (Mapping)…………………………………………………………………………………………….39

3-3-4-1 نگاشتهای نوع مدل (Model Type Mappings)……………………………………………..40

3-3-4-2 نگاشتهای نمونه مدل (Model Instance Mappings)……………………………………..40

3-3-4-3 نگاشتهای ترکیبی نوع و نمونه ……………………………………………………………………….41

3-3-4-4 مدلهای علامت گذاری شده (Marking Models)…………………………………………..41

3-3-4-5 الگوها (Templates)……………………………………………………………………………………42

3-3-4-6 زبان نگاشت (Mapping Language) ……………………………………………………………42

3-3-5 علامت گذاری یک مدل ……………………………………………………………………………………….42

3-3-6 تغییر شکل (Transformation) …………………………………………………………………………….43

3-3-7 تغییر شکل مستقیم به کد………………………………………………………………………………………44

3-3-8 سابقه تغییر شکل (Record of Transformation)…………………………………………………..44

3-3-9 تهیهPSM…………………………………………………………………………………………………………..44

فصل چهارم : MDA و معماری سازمانی

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………47

4-2 رده بندی پایه ای مدلها…………………………………………………………………………………………………49

4-3 توسعه تدریجی …………………………………………………………………………………………………………52

4-4 چگونه مدلها با یکدیگر متحد می شوند؟………………………………………………………………………52

4-5 نقشهای فرآیندMDA………………………………………………………………………………………………..54

4-6 تولید مدلهای مختلف سازمانی در سطوح مختلف تجرید ……………………………………………….58

4-6-1 مدلهای کاری………………………………………………………………………………………………………58

4-6-2 مدلهای نیازمندیها ………………………………………………………………………………………………..60

4-6-3 مدلهای مستقل از سکو (PIMs)…………………………………………………………………………….62

4-6-4 مدلهای خاص سکو (PSMs) ……………………………………………………………………………….64

4-6-5 مدلهای فیزیکی و خودکارسازی استقرار…………………………………………………………………64

4-7 ردیابی بین سطوح مختلف تجرید ……………………………………………………………………………….66

4-8 هماهنگی بین مدلهادر سطوح مختلف تجرید ………………………………………………………………67

4-8-1 روش مهندسی پیشرو (Forward Engineering)…………………………………………………….68

4-8-2 روش مهندسی دوطرفه جزیی (Partial Round-Trip Engineering)………………………..69

4-8-3 روش مهندسی دوطرفه کامل (Full Round-Trip Engineering)……………………………..70

4-8-4 روش مهندسی دو طرفه و قیدهای معماری …………………………………………………………….71

4-9 لایه های مختلف در معماری سازمانی …………………………………………………………………………..72

4-10 هماهنگی بین لایه ایدر معماری سازمانی …………………………………………………………………….75

فصل پنچم : نتیچه گیری

5-1 مروری بر این گزارش ………………………………………………………………………………………………..82

5-2 نتایج حاصل ……………………………………………………………………………………………………………..84

5-3 تعریف یک مساله برای کارهای آتی …………………………………………………………………………….86

5-4 پیشنهادی برای حل مساله …………………………………………………………………………………………..89

مراجع و منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….92

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید