پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید در word دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید در word :

پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید در word

منظوراز پیشرانه ها[1] ،یک مخلوط شیمیایی استکه شامل سوخت (احیا شونده) و اکسنده میباشد، پیشرا نه ها از جمله (مایع،ژل،هیبرید) به عنوان پیشرانه های دوجزیی[2] یاد می شوند وعموماًپیشرا نه ها را به همین نام می شناسند و از این رو کمتر به نام پیشرا نه های تک جزیی[3] تلقی می شوند.

از این رو در دهه های اخیر ،محققان سعی نمودند كه معروفترین و پیشرفته ترین پیشرانه های مایع و ژل و هیبرید را در زمینه پیشرانش های موشكی ارائه دهند كه شامل: خانواده آزیدها و آمینها و هیدازین ها بصورت مایع ،ژل و هیبرید می باشند.

پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید در word
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول) پیشرانهای مایع

1-1) تاریخچه پیشرا نه های مایع

1-2) انواع پیشرانه ها ی مایع

1-3) دسته بندی پیشرانه های مایع

1-4) معایب پیشرانه های مایع

1-5) مزایای پیشرانه های مایع

1-6) معرفیانواع سوخت های مایع

1-7) معرفی انواع اکسنده های مایع

1-8) پارامترهای اساسی و معیار های مهم درارزیابی پیشرا نه های مایع

1-9) معرفی برترین سوخت ها ی مایع

1-10) معرفی برترین سوخت ها ی مایع

1-11) معرفی برترین اکسنده های مایع

1-12) روند توسعه پیشرانه های مایع در سیستم های موشکی

فصل دوم) پیشرانهای ژل

2-1) ژل چیست

2-2) مزایا و معایب های پیشرانه های ژ ل درمقایسه با پیشرانه های مایع وجامد.

2-3) تاریخچه پیشرانه های ژل

2-4) رئولوژی پیشرانه ژل

2-5) شیمی ژل

2-6) رئومتری(سیال سنجی)

2-7) ژلنتها

2-8) جریان پیشرا نه های ژل

2-9) پارامتر های مهم در ارز یابی پیشرانه های ژل

پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید در word
فهرست مطالب

عنوان مطالب

2-10) مهمترین پیشرانه های ژل

2-11) مهمترین اکسید کنند های ژل

2-12) مهمترین ژل کننده ها

فصل سوم) پیشرانه های هیبریدی

3-1) خط سیر توسعه پیشرا نهای هیبریدی

3-2) تریبریدها

3-3) مزایاومعایب سیستم های هیبریدی در مقایسه باسایر پیشرا نه ها

فصل چهارم) نتیجه گیری

مراجع لاتین

پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید در word
فهرست جدول ها

عنوان مطالب

2-1: خواص فیزیکی نمونه نفتی

2-2: نتایج حاصل از سه آزمایش

پیشرانه های موشكی مایع ، ژل و هیبرید در word
فهرست شکل ها

عنوان مطالب

1-1 : عنصر هندسی

1-2 : محاسبه ضریب خود نفوذی با استفاده از نمودار

2-1 : سیستم Solvent-Heavy oil

2-2 : نمایی از Visual cell

2-3 : نمایی از سل حجم ثابت دکتر ریاضی

2-4 : پارامترهای مربوط به شکل 3

2-5 : تغییرات فشار بر حسب زمان

2-6 : تغیرات ارتفاع بی بعد مایع با زمان در دمای8/37درجه سانتی گراد

2-7 : تغییرات فشار بی بعد درحجم ثابت در8/37درجه سانتی گراد

2-8 : ضریب نفوذ سیستم متان- پنتان در8/37درجه سانتی گراد برای فاز گاز ومایع

2-9 : مقایسه ضریب نفوذ ماسبه شده از روش ریاضی با سار روش ها

2-10 : شرایط استفاده شده در روش Zhang

2-11 : داده های فشار – زمان برای سیستم نفت- دی اکسید کربن

2-12 : داده های فشار – زمان برای سیستم نفت- متان

2-13 : داده های فشار- زمان برای سیستم متان-نفت در صفحه نیمه لگاریتمی

2-14 : داده های فشار- زمان برای سیستم دی اکسید کربن -نفت در صفحه نیمه لگاریتمی

2- 15 : ضریب نفوذ سیستم نفت- دی اکسید کربن در فشارهای تعادلی مختلف

2- 16 : ضریب نفوذ سیستم نفت- متان در فشارهای تعادلی مختلف

2-17 : : روش عددی سیستم دی اکسید کربن- نفت

2-18 : رسم داده های روش عددی سیستم متان- نفت

2-19 : مقایسه نتایج این روش با دیگر تحقیقات

2-20 : نمایی از یک Blind Cell

2-21 : فشار بر حسب زمان

2-22 : نمایش داده ها در صفحه نیمه لگاریتمی

2-23 : نتایج آزمایشگاهی در مشار 8 مگاپاسکال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی آزمایش کنترل کیفیت مواد نفتی در word

فصل اول- کلیات
پیشگفتار
نکاتی درباره ایمنی

فصل دوم – معرفی پالایشگاه تهران
1-2- معرفی پالایشگاه تهران
1-1-2- تاریخچه ای از پالایشگاه تهران
2-1-2- لزوم تصفیه نفت خام و آزمایش فرآورده های آن
2-2- معرفی دستگاه های اصلی پالایش
1-2-2- معرفی دستگاه تقطیر در جو
2-2-2- معرفی دستگاه تقطیر در خلاء
3-2-2- معرفی دستگاه تهیه گاز مایع
4-2-2- معرفی دستگاه کاهش گرانروی
5-2-2- معرفی دستگاه تبدیل کاتالیستی
6-2-2- معرفی دستگاه تولید هیدروژن
7-2-2- معرفی دستگاه ایزوماکس
8-2-2- معرفی واحد روغنسازی
9-2-2- نحوه استخراج مواد روغنی بوسیله حلالها
3-2- معرفی مجتمع کارخانجات روغن سازی پالایشگاه تهران
1-3-2- معرفی واحد تصفیه با حلال پروپان
2-3-2- معرفی واحد فورفورال
3-3-2- معرفی واحد موم گیری
4-3-2- واحد تصفیه با هیدروژن
4-2- معرفی سرویس های وابسته به پالایشگاه
تقسیم بندی قسمتهای مختلف داخل آزمایشگاه و آزمایش های مربوطه

فصل سوم- کنترل
1-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای باز
2-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بسته
3-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بروش able
4-3- اندازه گیری میزان فورفورال در مواد روغنی
5-3- تست میزان نفوذپذیری بری روی مواد نفتی
6-3- اندازه گیری نقطه نرمی قیر
7-3- اندازه گیری فشار بخار در مواد نفتی
8-3- اندازه گیری گراویتی بر روی مواد نفتی
9-3- رنگ سنجی در مواد روغنی
10-3- اندازه گیری ویسکازیته در مواد نفتی
11-3- اندازه گیری نقطه ریزش در مواد روغنی
12-3- تقطیر مواد نفتی
13-3- اندازه گیری نقطه انجماد بر روی سوخت جت
14-3- اندازه گیری میزان خوردگی مواد نفتی
15-3- محاسبه میزان اسیدیته در مواد نفتی
16-3- محاسبه نقطه آنیلین در مواد نفتی
17-3- تست متیل اتیل کتون در مواد نفتی
18-3- اندازه گیری میزان ضریب شکست در مواد روغنی
19-3- اندازه گری درجه آرام سوزی بنزین (octan)
فصل چهارم- آزمایش های انجام شده بر روی آب
1-4- آزمایش های موجود بر روی آب صنعتی
1-1-4- اندازه گیری سختی کل در آب صنعتی
2-1-4- اندازه گیری T.D.S در آبهای صنعتی
3-1-4- اندازه گیری سیلیس در آبهای صنعتی
4-1-4- اندازه گیری نالکو 354 در آبهای صنعتی
5-1-4- اندازه گیری میزان Cl- در آب صنعتی
6-1-4- اندازه گیری میزان نمک در آب صنعتی
7-1-4- اندازه گیری قلیائیت نمک در آب صنعتی
8-1-4- اندازه گیری pb در آب صنعتی
9-1-4- فسفات در آب صنعتی
10-1-4- میزان اندازه گیری PH در آب صنعتی
2-4- آزمایش های متداول بر روی آب ترش
1-2-4- اندازه گیری میزان دی گلیکول آمین بر روی آب ترش (D.G.A)
2-2-4- اندازه گیری T.D.S و هدایت سنجی در آبهای ترش
3-2-4- اندازه گیری میزان H2S بر روی آب ترش واحد S.R.P
4-2-4- اندازه گیری آمونیاک در آب ترش
5-2-4- اندازه گیری نمک در آب ترش
6-2-4- اندازه گیری PH در آب ترش
7-2-4- اندازه گیری نیتریت در آب ترش
8-2-4- اندازه گیری میزان Fe در آب ترش
9-2-4- تست spent بر روی آب ترش
10-2-4- اندازه گیری قلیائیت کل
11-2-4- اندازه گیری مرکاپتان در آب ترش
فصل پنجم – لیست آزمایشهای موجود در قسمتهای دیگرآزمایشگاه
1-5- لیست آزمایشهای گاز
2-5- لیست آزمایشهای ویژه
3-5- لیست آزمایشهای تجزیه

ایمنی

مسائل ایمنی و بهداشتی کار از جمله مسائلی هستند که امروزه توجه بسیاری از مسئولان و مدیران را در سطوح خرد و کلان جامعه به خود جلب کرده است و اقدامات مؤثری نیز در این زمینه انجام گرفته است. ولی متأسفانه به رغم این توجهات و سرمایه گذاریها همه ساله در تمام جهان شاهد حوادث و سوانحی هستیم که موجب مرگ هزاران انسان بی گناه و مجروح و معلول شدن میلیونها انسان دیگر می‎شود و خسارات جبران ناپذیری ایجاد می‎کند. تلفات ناشی از  حوادث و سوانح در محیط های کاری از سال 1955 میلادی بیش از مرگ و میرهای ناشی از جنگ ها و حوادث طبیعی بوده است

حوادثی از قبیل حوادث نیروگاههای اتمی، وسایل حمل و نقل موتوری، فرو ریختن سقف ساختمانها، سقف معادن با انفجارهای درون آن، همه ساله جان میلیونها انسان را در معرض خطر قرار داده و میلیاردها دلار خسارت مالی، درمانی و مستغلاتی ایجاد می کند

مجموعه دستور العمل های ایمنی

استفاده از مقررات استحفاظی فردی در محیط کار – بر اساس مقررات جاری صنعت نفت، استفاده از وسایل استحفاظی نظیر لباس کار، کفش، کلاه، دستکش و عینک ایمنی برای کلیه  کسانیکه در وحدهای مختلف وزارت نفت به کار اشتغال دارند اجباری است. این وسایل با توجه به نوع مشاغل و در زمانهای مشخص، و درخواست سرپرستان واحدها و تایید ادارات ایمنی بین کارکنان توزیع می گردد. سرپرستان و مسئولین ادارات موظفند براستفاده مطلوب و به موقع از این وسایل توسط کارکنان نظارت نمایند. ادارات ایمنی برحسن اجرای این امر نظارت لازم را اعمال نمایند

حیطه بندی تاسیسات و کنترل تردد – ورود افراد متفرقه به واحدهای عملیاتی و صنعتی مجاز نمی باشد. فقط کارکنان هر واحد مجاز به تردد در واحد مربوطه می باشند. ورود سایر کارکنان جهت انجام کارهای اداری و تعمیراتی با در دست داشتن مجوز از مسئولین ذیربط مسیر می‎باشد. بدین جهت مسئولین واحدها موظفند که مناطق تحت سرپرستی خود را با علائم و نشانه های کاملاً مشخص تعیین و از ورود افراد متفرقه ممانعت بعمل آورند. در این راستا سازمان حراست با علامت گذاری کارتهای شناسایی کارکنان محدوده تردد آنها را مشخص می نماید. مراجعه بازدیدکنندگان و افراد غیرشرکتی به واحدهای عملیاتی پس از اخذ مجوز حراست باید در معیت مسئولین واحدهای عملیاتی یا نماینده آنان صورت گیرد

بازرسی سیستم امداد و اطفاء حریق- به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد سیستم های فوق الذکر کلیه وسایل ثابت و سیار‌آتش نشانی و ایمنی مستقر در واحدهای عملیاتی، ادارات و ایستگاههای آتش نشانی می بایستی توسط مسئولین ایمنی و آتش نشانی مورد بازرسی دقیق قرار گرفته و مطابق با استانداردهای مربوط آزمایش و از سلامت آنها اطمینان حاصل شود. این بند شامل: کپسولهای اطفاء حریق دستی و چرخدار، شلنگها، نازلها، هایدرنتها، سیستم های اعلام و اطفاء حریق ثابت، تلمبه و خودروهای آتش نشانی، تلمبه ها، دستگاههای کف ساز آتش نشانی، چشم شوی ها،‌ آمبولانس، دستگاه های تنفسی، فیلترها و وسایل امداد نجات می  گردد

ضبط و ربط در تاسیسات و اماکن- مسئولین واحدها و بازرسان ایمنی  موظفند که از واحدهای عملیاتی و محوطه های مربوط به طور منظم بازدید و بازرسی بعمل آورده، مواد ناامین را شناسایی نموده و با همکاری مسئولین ذیربط نسبت به رفع آنها اقدام بعمل آورند

مقررات صدور پروانه های کارهای سرد  وگرم – صدور پروانه های کارهای سرد و گرم برای انجام کارهای مختلف براساس مقررات و دستور العمل های مندرج در کتاب مقررات ایمنی نفت الزامی می‎باشد. این پروانه ها بایستی بطور دقیق تکمیل و دستورات مندرج در آن بطور کامل رعایت گردد. در صورت نیاز آزمایشات گازهای قابل اشتعال اکسیژن و گازهای سمی بایستی توسط افراد مجرب وآگاه و تایید شده انجام گیرند

بدیهی است امضاء کنندگان پروانه کار مسئول عواقب احتمالی ناشی از عدم رعایت مفاد مندرج در پروانه کار می باشد

در این پروانه ها می بایستی شرایط محیط کار و اقدامات احتیاطی که لازم است صورت گیرد دقیقا ذکر شده و از کلی گوئی اجتناب گردد مسئولین و بازرسان ایمنی موظفند که از کارهائیکه برای آنها پروانه کار صادر نشده و یا اقدامات احتیاطی کافی برای آنها صورت نگرفته ممانعت بعمل آورند

1-1-2- تاریخچه ای از پالایشگاه تهران

پالایش یکی از عمده ترین عملیات نفتی است که بدنبال استخراج نفت انجام می پذیرد، نفتی که توسط لوله های قطور از مراکز بهره برداری به درون پالایشگاهها سرازیر می‎شود در این مراکز تصفیه  وپس از انجام فعل و انفعالات تبدیل به فرآورده های گوناگون مانند گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، قیر و انواع روغنهای صنعتی تولید گردیده و وارد شبکه توزیع می شود

پالایشگاه تهران یکی از واحدهای پالایشی بزرگ ایران است که در حال حاضر با ظرفیت عملی 250000 بشکه تولید در درون نخستین پالایشگاه داخلی کشور بوده و از این نظر خدمات ارزنده ایی را در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن ایام ارائه نموده و می نماید. مجتمع پالایشگاهی تهران بنام پالایشگاه تهران نامیده می‎شود که مشتمل است بر دو پالایشگاه و همچنین مجتمع تصفیه و تولید روغن عملیات ساختمانی پالایشگاه تهران (پالایشگاه جنوبی اول) بر مبنای نیاز بازار ایران جهت تأمین مواد سوختی گرمازا و بنزین اتومبیل در سال 1344 آغاز و در 31 اردیبهشت ماه سال 1347 با ظرفیت طراحی هشتاد و پنج هزار بشکه در روز رسما مورد بهره برداری قرار گرفت و در طراحی این پالایشگاه از استانداردهای روز و آخرین کشفیا ت وابداعات صنعت نفت استفاده شده است. در سال 1352 با ایجاد تغییراتی در سیستم طراحی این پالایشگاه ظرفیت آنرا به صد و پنج هزار بشکه در روز افزایش دادند روند این افزایش مصرف و سیاست تأمین نیازهای بازار داخلی ساختن پالایشگاهی دیگر را در کنار پالایشگاه اول تهران ایجادب نمود

لذا با استفاده از تجارب حاصل از طراحی و ساختمان این پالایشگاه ساختمان پالایشگاه دوم تهران را در جوار پالایشگاه اول بر مبنای کپیه سازی با حذف  اشکالات و نارسائی های موجود تسجیل نمود و کار ساختمانی آن از اواخر سال 1350 آغاز و در فروردین ماه سال 1353 با ظرفیت یکصد هزار بشکه تولید در روز شروع بکار کرد

نفت خام مورد نیاز این پالایشگاهها از منافع نفتی اهواز تأمین می گردد و طراحی واحدها چنان انجام گرفته است که می‎تواند درصد نفت خام شیرین اهواز و یا 75% نفت اهواز و 25% نفت خام سنگین سایر مراکز را تصفیه و تقطیر نماید. هدفی که در طرح ریزی و انتخاب دستگاههای پالایش در هر شرایط مورد نظر قرار گرفته است تأمین و تولید حداکثر فرآورده های میان تقطیر یعنی نفت سفید و نفت گاز بوده است. برای ازدیاد تولید این فرآورده از تکنیک تبدیل (تبدیل کاتالیستی و آیزوماکس) حداکثر بهره وری را دریافت نموده اند

رشد اقتصادی و رفاه حاصل از ازدیاد سریع قیمت نفت در اوائل سالهای دهه پنجاه باعث ایجاد صنایع مونتاژ و در نتیجه ازدیاد منابع مصرف روغن گردید. برآورد مصرف و بررسیهائیکه در این باره انجام گرفت نشان داد که تولیدات کارخانجات داخلی که عبارت بودند از پالایشگاه آبادان و شرکت تولید و تصفیه روغن پاسخگوی تأمین احتیاجات روز کشور نمی باشد لذا ایجاد کارخانه ای که بتواند نیازهای آتی را تأمین نماید مورد احتیاج واقع شد. از اینرو امکانات احداث یک واحد یکصد هزار متر مکعبی روغن در سال در مجاورت مجتمع پالایشگاهی تهران فراهم گردید این مجتمع شامل واحدهای اصلی پالایش از قرار آسفالت از فورفورال، واحد جداسازی موم و تصفیه با گاز هیدروژن و واحدهای وابسته از قبیل دستگاه اختلاط و امتزاج روغن، سیستم تولید و بسته بندی قوطیهای یک لیتری، چهار لیتری، چلیک بیست لیتری و بشکه های 210 لیتری می باشد. روغنهای تولیدی پالایشگاه تهران با نامهای: الوند، البرز، چهار فصل، الموت، لار و ارژن جهت استفاده در مورتورهای احتراقی مطابق با آخرین و جدیدترین استانداردهای بین المللی ساخته و عرضه می گردد و علاوه بر آن انواع روغنهای صنعتی نیز از تولیدات این کارخانجات می‎باشد و اخیراً نیز محصولات جدیدی از روغن ترانس پارافین مایع، روغن انتقال حرارت نیز به بازار مصرف عرضه گردیده است

دراینجا باید یادآور می گردد که ظرفیت تقطیر و تصفیه نفت خام در پالایشگاه تهران یا از بین بردن تنگناها به حد نصاب تولید دویست و پنجاه هزار بشکه در روز افزایش یافته و ظرفیت تولید روغن نیز مورد تجدید قرار گرفته و میزان جدید تولید 14 میلیون لیتر از انواع مختلف روغنهای چرب کننده و صنعتی بدست آمده است

پالایشگاه تهران علاوه بر تصفیه نفت خام و تولید و تحویل فرآورده های نفتی خدمات مورد لزوم را در زمینه های مختلف صنعتی به سازمانهای تابعه وزارت نفت و همچنین وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و وابسته بدولت ارائه نموده است و می نماید  و این پالایشگاه شرکت فعال در امر بازسازی و نوسازی پالایشگاه آبادان و پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) داشته و خدماتی را بشرح زیر ارائه داده است

بازسازی کلیه قسمتهای آب و برق و بخار و منجمله دیگ بخار و تلمبه خانه، کمپرسور هوا و هم چنین برجهای خنک کننده

بازسازی واحدهای راکتور، دستگاه احیاء کننده دستگاه ذخیره کاتالیست و واحد تقطیر و هم چنین سایر واحدهای وابسته به دستگاه کت کراکر پالایشگاه آبادان که قادرا ست روزانه حدود 40 هزار بشکه خوراک را دریافت و آنرا تبدیل به سه میلیون لیتر بنزین مرغوب با اکتان بالای 94 بنماید و کلیه سرویسهای جنبی واحد مربوطه به کت کراکر بازسازی گردید و در حال حاضر در سرویس تولید قرار دارد

بازسازی و تعمیرات 1100 دستگاه منازل سازمانی در آبادان در منطقه بوآرده

شرکت بسیار فعال در بازسازی بخشهای مهمی از پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) با اعزام گروه های مختلف در سطوح تخصصی

2-1-2- لزوم تصفیه نفت خام و آزمایش فرآورده های آن

از نفت خام این ماده سیال انواع سوختها برای وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی و حلالهای مخصوص، روغنهای موتور، قیر برای جاده سازی و بالاخره تعداد زیادی فرآورده های دیگر تهیه می گردد. بدیهی است که نفت خام بخودی خود قابل استفاده نمی باشد برای آمادگی آن جهت مصرف لازم می اید که نخست تصفیه شود

اولین مرحله تصفیه، تفکیک نفت خام بوسیله تقطیر است. در مرحله بعدی اجزاء حاصله از آن بوسیله شستشو با مواد شیمیایی یا با اضافه کردن مواد شیمیایی برای مصرف مورد نظر آماده می گردند. در حقیقت وظیفه اصلی یک پالایشگاه عبارتست از

الف- تهیه یک عده محصول از نفت خام که دارای نقطه جوش معینی بوده و قابل عرضه در بازار باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شیمی و نانوتکنولوژی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شیمی و نانوتکنولوژی در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شیمی و نانوتکنولوژی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شیمی و نانوتکنولوژی در word

درباره نانو تکنولوژی

انواع رویکردهای نانو تکنولوژِی

فناوری نانو در آینده نه چندان دور

نانو تکنولوژی در ایران

کاربردهای نقاط کوانتومی

میکروسکوپ پیمایشگر الکترونی SEM

چگونه SEM کار می کند؟

آماده سازی نمونه

جداسازی مولکولها از یکدیگر

سیر تحولی رشد

نکات قابل توجه این روش

خروج اجزای مخلوط

ماهیت ژل کروماتوگرافی

توصیف

رزین‌‌‌های متداول تبادل یونی

انتقال گرما به وسیله نانوسیالات

انتقال حرارت در سیالات ساکن

خلاصه

جداسازی ایزوتوپ ها و فناوری نانو

غربال ملکولی

غربال کوانتومی

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

منابع

درباره نانو تکنولوژی

در دو دهه اخیر، پیشرفتهای تکنولوژی وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک به دست آمده است و به سوی تحولی فوق العاده که تمدن بشر را تا پایان قرن دگرگون خواهد کرد ، پیش می رود . برای احساس اندازه های مادون ریز ، قطر موی سر انسان را که یک دهم میلیمتر است در نظر بگیرید ، یک نانومتر صدهزار برابر کوچکتراست 9- 10متر . تکنولوژی و مهندسی در قرن پیش رو با وسایل ، اندازه گیریها و تولیداتی سروکار خواهد داشت که چنین ابعاد مادون ریزی دارند . درحال حاضر پروسه های در ابعاد چند مولکول قابل طراحی و کنترل است . همچنین خواص مکانیکی ، شیمیایی ، الکتریکی ، مغناطیسی ، نوری و; مواد در لایه ها در حدود ابعاد نانومتر قابل درک و تحلیل و سنجش است . تکنولوژی درقرن گذشته در هرچه ریزتر کردن دانه های بزرگتر پیشرفت چشمگیری داشت ، بطوریکه به مزاح گفته شد که دیگر کشف ذرات ریز اتمی ((Sub-Atomic)) نه تنها جایزه نوبل ندارد ، بلکه به آن جریمه هم تعلق می گیرد ! تکنولوژی نو درقرن حاضر مسیر عکس را طی می کند . یعنی مواد مادون ریز را باید ترکیب کرد تا دانه های بزرگتر کارآمد به وجود آ ورد . درست همان روشی که در طبیعت برای تولید کردن حاکم است . مجموعه های طبیعی ، ترکیبی از دانه های مادون ریز قابل تشخیص با خواص مشابه و یا متفاوت با اندازه های در حدود نانو است

اثر تحقیقات در فناوریهای مادون ریز هم اکنون در درمان بیماریها و یا دست یافتن به مواد جدید به ظهور رسیده است . موارد بسیاری در مرحله تحقیقات کاربردی و آزمایشی است .اکنون ساخت رایانه های بسیار کوچکتر و میلیونها بار سریعتر در دستور کار شرکتهای تحقیقاتی قرار دارد

در بیانی کوتاه نانوتکنولوژی یک فرایند تولید مولکولی است . همانطور که طبیعت مجموعه ها را بطور خودکار مولکول به مولکول ساخته و روی هم مونتاژ کرده است ، ما هم باید برای تولید محصولات جدید ، با این اعتقاد که هرچه در طبیعت تولید شده قابل تولید در آزمایشگاه نیز هست ، نظیر طبیعت راهی پیدا کنیم . البته منظور این نیست که چند هسته از مواد راپیدا کنیم و با رساندن انرژی و خوراک پس از چند سال یک نیروگاه از آن بسازیم که شهری را برق دهد . بلکه برای ترکیب و تکامل خودکار تولیدات مادون ریزکه به نحوی در مجموعه های بزرگتر مصرف دارد ، راهی بیابیم . در اندازه های مادون ریز ، روشها و ابزارآلات متعارف فیزیکی مانند تراشیدن و خم کردن و سوراخ کردن و;جوابگو تیستند . برای ساختن ماشینهای ملکولی باید روش پروسه های طبیعی را دنبال کرد . با تهیه نقشه های ساختاری بدن یعنی آرایش ژنها و DNA که ژنم نامیده شده است و به موازات آن دست یافتن به تکنولوژی مادون ریز ، در دراز مدت تحولات بسیاری در هستی ایجاد خواهد شد . تولید مواد جدید ، گیاهان ، جانداران و حتی انسان متحول خواهد شد . اشکالات ساختاری موجودات در طبیعت رفع می شود و با ترکیب و خواص اورگانیک گیاهان و جانوران ، موجودات جدیدی با خواص فوق العاده و شخصیتهای متفاوت بوجود خواهد آمد .آینده علوم و مهندسی که چندین گرایشی Multi- Disciplinary )) است ، به طرف تولید ماشینهای مولکولی سوق داده خواهد شد تا در نهایت بتواند مجموعه های کارآیی از پیوندهای ارگانیک و سایبریک را عرضه نماید

هستی را به رایانه ( سخت افزار ) و برنامه ( نرم افزار ) که دو پدیده مختلف ولی ادغام شده هستند ، می توان تشبیه کرد . سخت افزار مصداق ماده ( اغلب اتم هیدروژن ) و نرم افزار یا برنامه ، قابلیت نهفته در خلقت آن است . اتم به نظر ساده و ابتدایی هیدروژن در طی میلیاردها سال با قابلیت نهفته در خود توانسته است میلیونها نوع آرایش مختلف را در هستی بوجود آورد . بشر از بوجود آوردن اساس ماده عاجز است . ولی در برنامه ریزیهای جدید و یافتن اشکال دیگری از آنچه در طبیعت وجود دارد ، پیش خواهد رفت . طبیعت را خواهد شناخت و به اصطلاح ، قفلهای شگفت آور آن را باز خواهد کرد . احتمالا انسان در شرایط مناسبتری از درجه حرارت و فشار که درتشکیل طبیعی مواد مختلف از هیدروژن لازم است ، بتواند اتمهای مورد نباز خود را تولید کند ، سیارات دیگری را در نهایت در اختیار بگیرد و بعید نیست که نواده های دوردست ما بتوانند در نیمه های راه ابدیت در اکثر نقاط جهان هستی و کهکشانها سکنی گزینند. به احتمال زیاد قبل از پایان هزاره سوم انسانها در بدن خود انواع لوازم مصنوعی و دیجیتالی راخواهند داشت.  از بیماری ، پیری ، درد ستون فقرات ، کم حافظه ای و; رنج نخواهند برد .قابلیت فهم و تحلیل اطلاعات در مغز آنها در مقایسه با امروز بی نهایت خواهد شد . در هزاره های آینده انسانهای طبیعی مانند امروز احتمالا برای مطالعات پژوهشی نگهداری شده و به نمونه های آزمایشگاهی و بطور حتم قابل احترام تبدیل خواهند شد و مردمان آینده از اینهمه درد و ناراحتی که اجداد آنها در هزاره های قبل کشیده اند ، متعجب و متاثر خواهند بود . اکنون جا دارد همگام با تحولات جدید در مهندسی و علوم ، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بطور جدی به پژوهشهای تکنولوژی مادون ریز مشغول شوند تا حداقل ما هم بتوانیم مرزهای دانش روز را به نسلهای آینده تحویل دهیم و در تشکلهای جدید هستی سهمی داشته باشیم . باشد هرچه زودتر به خود آییم و عمق شکوهمند و

معجزه آسای اندیشه بشررا دریابیم و از کوتاه بینی و افکار فرسوده موروثی فاصله بگیریم . گفته شیخ اجل سعدی در آینده مصداق واقعی تری خواهد داشت : چه انتظاری باید از نانوتکنولوژی داشت

این تکنولوژی جدید توانایی آن را دارد که تاثیری اساسی بر کشورهای صنعتی در دهه های آینده بگذارد . در اینجا به برخی از نمونه های عملی در زمینه نانوتکنولوژی که بر اساس تحقیقات و مشاهدات بخش خصوصی به دست آمده است ، اشاره می شود

انتظار می رود که مقیاس نانومتر به یک مقیاس با کارایی بالا و ویژگیهای منحصربفرد ، طوری ساخته خواهند شد که روش شیمی سنتی پاسخگوی این امر نمی تواند باشد

 نانوتکنولوژی می تواند باعث گسترش فروش سالانه 300 میلیارد دلار برای صنعت نیمه هادیها و 900 میلیون دلار برای مدارهای مجتمع ، طی 10 تا 15 سال آینده شود .  نانوتکنولوژی ، مراقبتهای بهداشتی ، طول عمر ، کیفیت و تواناییهای جسمی بشر را افزایش خواهد داد

 تقریبا نیمی از محصولات دارویی در 10 تا 15 سال آینده متکی به نانوتکنولوژی خواهد بود که این امر ، خود 180 میلیارد دلار نقدینگی را به گردش درخواهد آورد .  کاتالیستهای نانوساختاری در صنایع پتروشیمی دارای کاربردهای فراوانی هستند که پیش بینی شده است این دانش ، سالانه 100 میلیارد دلار را طی 10 تا 15 سال آینده تحت تاثیر قرار دهد

 نانوتکنولوژی موجب توسعه محصولات کشاورزی برای یک جمعیت عظیم خواهد شد و راههای اقتصادیتری را برای تصویه و نمک زدایی آب و بهینه سازی راههای استفاده از منابع انرژیهای تجدید پذیر همچون انرژی خورشیدی ارائه نماید . بطور مثال استفاده از یک نوع انباره جریان گذرا با الکترودهای نانولوله کربنی که اخیرا آزمایش گردید ، نشان داد که این روش 10 بار کمتر از روش اسمز معکوس ، آب دریا را نمک زدایی می کند . انتظار می رود که نانوتکنولوژی نیاز بشر را به مواد کمیاب کمتر کرده و با کاستن آلاینده ها ، محیط زیستی سالمتر را فراهم کند . برای مثال مطالعات نشان می دهد در طی 10 تا 15 سال آینده ، روشنایی حاصل از پیشرفت نانوتکنولوژی ،مصرف جهانی انرژی را تا 10 درصد کاهش داده ، باعث صرفه جویی سالانه 100 میلیارد دلار و همچنین کاهش آلودگی هوا به میزان 200 میلیون تن کربن شود. در چند سال گذشته بازارچند میلیارد دلاری برپایه نانوتکنولوژی کسترش یافته اند . برای مثال در ایالات متحده ، IBM برای هد دیسکهای سخت ، یک سری حسگرهای مغناطیسی را ابداع کرده است

Eastern Kodak و 3M تکنولوژی ساخت فیلمهای نازک نانو ساختاری را به وجود آورده اند . شرکت Mobil کاتالیستهای نانو ساختاری را برای دستگاههای شیمیایی تولید کرده است و شرکت Merck ، داروهای نانوذره ای را عرضه کرده است . تویوتا در ژاپن مواد پلیمری تقویت شده نانوذره ای را برای خودروها و Samsung Electronics در کره ، در حال کار بر روی سطح صفحات نمایش توسط نانولوله های کربنی هستند . بشر درست در ابتدای مسیر قرار دارد و فقط چندین محصول تجاری از نانوساختارهای یک بعدی بهره می گیرند ( نانو ذرات ، نانو لوله ها ، نانو لایه و سوپر لاستیکها ) . نظزیات جدید و روشهای مقرون به صرفه تولید نانوساختارهای دو و سه بعدی از موضوعات مورد بررسی آینده می باشند

نانو تکنولوژی یا کاربرد فناوری در مقیاس یک میلیونیم متر، جهان حیرت انگیزی را پیش روی دانشمندان قرار داده است که در تاریخ بشریت نظیری برای آن نمی توان یافت. پیشرفتهای پرشتابی که در این عرصه بوقوع می پیوندد، پیام مهمی را با خود به همراه آورده است: بشر در آستانه دستیابی به توانایی های بی بدیلی برای تغییر محیط پیرامون خویش قرار گرفته است و جهان و جامعه ای که در آینده ای نه چندان دور به مدد این فناوری جدید پدیدار خواهد شد، تفاوت هایی بنیادین با جهان مالوف آدمی در گذشته خواهد داشت
به گزارش ایرنا نانو تکنولوژی نظیر هر فناوری دیگری چونان یک تیغ دولبه است که می توان از آن در مسیر خیر و صلاح و یا نابودی و فنا استفاده به عمل آورد. گام اول در راه بهره گیری از این فناوری شناخت دقیق تر خصوصیات آن و آشنایی با قابلیت های بالقوه ای است که در خود جای داده است. در خصوص نانو تکنولوژی یک نکته را می توان به روشنی و بدون ابهام مورد تاکید قرار داد: این فناوری جدید هنوز، حتی برای متخصصان، شناخته شده نیست و همین امر هاله ابهامی را که آن را در برگرفته ضخیمتر می کند و راه را برای گمانزنی های متنوع هموار می سازد

کسانی بر این باورند که این فناوری نظیر هیولایی فرانکشتین در داستان مری شلی و یا همانند جعبه پاندورا در اسطوره های یونان باستان، مرگ و نابودی برای ابنای بشر درپی دارد. در مقابل گروهی نیز معتقدند که به مدد توانایی های حاصل از این فناوری می توان عالم را گلستان کرد. در حال حاضر 450 شرکت تحقیقاتی- تجاری در سراسر جهان و 270 دانشگاه در اروپا، آمریکا و ژاپن با بودجه ای که در مجموع به 4 میلیارد دلار بالغ می شود سرگرم انجام تحقیقات در عرصه نانو تکنولوژی هستند. در این قلمرو اتمها و ذرات رفتاری غیرمتعارف از خود به نمایش می گذارند و از آنجا که کل طبیعت از همین ذرات تشکیل شده، شناخت نحوه عمل آنها، به یک معنا شناخت بهتر نحوه شکل گیری عالم است. به این ترتیب دانشمندانی که در این قلمرو به کاوش مشغولند، به یک اعتبار با ذهن و ضمیر خالق هستی و نقشه شگفت انگیز او در خلقت عالم آشنایی پیدا می کنند، اما از آنجا که دانایی توانایی به همراه می آورد، شناسایی رازهای هستی می تواند توان فوق العاده ای را در اختیار کاشفان این رازها قرار دهد. تحقیق در قلمرو نانو تکنولوژی از اواخر دهه 1950 آغاز شد و در دهه 1990 نخستین نتایج چشمگیر از رهگذر این تحقیقات عاید گردید

از جمله آنکه یک گروه از محققان شرکت آی بی ام موفق شدند35 اتم گزنون را بر روی یک صفحه از جنس نیکل جای دهند و با کمک این تک اتمها نامی را بر روی صفحه نیکلی درج کنند. محققان دیگر به بررسی درباره ساختارهای ریز موجود در طبیعت نظیر تار عنکبوت ها و رشته های ابریشم پرداختند تا بتوانند موادی نازک تر و مقاوم تر تولید کنند. در این میان ساخت یک نوع مولکول جدید کربن موسوم به باکمینسترفولرین یا کربن- 60 راه را برای پژوهشهای بعدی هموارتر کرد. محققان با کمک این مولکول که خواص حیرت انگیز آن هنوز در درست بررسی است، لوله های موئینه ای در مقیاس نانو ساخته اند که می تواند برای ایجاد ساختارهای مختلف در تراز یک میلیونیم متر مورد استفاده قرار گیرد. بررسی هایی که در ابعاد نانو بر روی مواد مختلف صورت گرفته و خواص تازه ای را آشکار کرده است. به عنوان مثال ذرات سیلیکن در این ابعاد از خود نور ساطع می کنند و لایه های فولاد در این مقیاس از استحکام بیشتری در قیاس با صفحات بزرگتر این فلز برخوردارند. برخی شرکتها از هم اکنون بهره برداری از برخی یافته های نانوتکنولوژی را آغاز کرده اند. به عنوان نمونه شرکت آرایشی اورال از مواد نانو در محصولات آرایشی خود استفاده می کند تا بر میزان تاثیر آنها بیفزاید. ساخت دیودهای نوری با استفاده از مواد نانو موجب می شود تا 80درصد در هزینه برق صرفه جویی شود. توپهای تنیسی که با کربن 60 ساخته شده و روانه بازار گردیده سبکتر و مستحکمتر از توپهای عادی است. شرکتهای دیگر با استفاده از مواد نانو پارچه هایی تولید کرده اند که با یک بار تکاندن آنها می توان حالت اتوی اولیه را به آنها بازگرداند و همه چین و چروکهایشان را زایل کرد. با همین یک بار تکان همه گردوخاکی که به این پارچه ها جذب شده اند نیز پاک می شوند. نوارهای زخم بندی هوشمندی با این مواد درست شده که به محض مشاهده نخستین علائم عفونت در مقیاس مولکولی، پزشکان را مطلع می سازند

 انواع رویکردهای نانو تکنولوژِی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شیمی و پیوندها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شیمی و پیوندها در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شیمی و پیوندها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شیمی و پیوندها در word

پیوند کووالانسی              
تشکیل و خواص مواد مولکولی        
همپوشانی اوربیتال              
پیوندهای ساده دوگانه و سه گانه        
خواص مواد مولکولی              
ساختمان‌های لوییس قاعده هشت‌تایی     
ساختمان‌های لویس برای اتمها        
نوشتن ساختمان‌های لوییس برای مولکولها     
ساختمانهای لویی شامل پیوندهای چندگانه     
استثناء در مورد قاعده هشت‌تایی        
شکل هندسی مولکولی           
دافعه جفت الکترون              
شکل هندسی چهاروجهی          
سایر مولکولها       
قطبیت مولکولها              
مولکولهای دو اتمی              
سایر مولکولهای ساده              
اسیدهای اکسیژن دار              
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شیمی و پیوندها در word

 1-شیمی عمومی I – چالز مورتیمر

2-شیمی معدنی – حسین آقا بزرگ ، محمدرضا ملارذی

پیوند کووالانسی

پیوند یونی حاصل از ترکیب یک  فلز و نا فلز می‌باشد. مواد زیادی وجود دارند که دارای پیوندهای یونی نیستند. پیوند یونی در عناصری که تمام اتم‌های آنها یکسانند، نمی‌تواند تشکیل شود برای مثال یک اتم هیدروژن نمی‌تواند الکترون را به اتم‌ هیدروژن دیگر که الکترود نگاتیوی کاملاَ یکسان دارد منتقل کند. علاوه بر آن، خواص بسیاری از ترکیبات نشان می‌دهد که این ترکیبات از یون تشکیل نشده‌اند. این واقعیت که آب در دمای اتاق مایع است، نشان می‌دهد که این ترکیب یونی نیست. این مسأله با خاصیت دیگری از آب تأیید می‌شود. آب، برخلاف همه ترکیبات یونی در حالت مایع و خالص رسانای الکتریسیته نیست

نوع پیوندی که در هیدروژن، آب،( و بسیاری از مواد دیگر) وجود دارد پیوند کووالانسی یا پیوند جفت- الکترون نامیده می‌شود. این پیوند از اشتراک یک جفت الکترون میان دو اتم بوجود می‌آید. این الکترونها در بیرونی‌ترین سطح اصلی انرژی قرار دارند و الکترونهای والانس نامیده می‌شود. بطور کلی تشکیل یک پیوند کووالانسی را می‌توانیم به صورت زیر نشان دهیم

M.N نمایشگر دو اتم هستند. نقطه‌ها نماینده الکترونهای والانس هستند. دو نقطه میان دو اتم در محصولها نماینده الکترونهای به اشتراک گذاشته شده هستند. همچنین، نشان دهنده پیوند کووالانسی هستند که اتم‌ها را به یکدیگر متصل نگاه می‌دارد. معمولاَ پیوند کووالانسی را بجای یک جفت با یک با خط مستقیم نشان می‌دهند. بنابراین می‌توانیم بنویسیم

خط تیره میان دو اتم نشان دهنده یک جفت الکترون اشتراکی است

چون تشکیل یک پیوند کووالانسی شامل به اشتراک گذاشتن الکترونهاست، بنابراین، این پیوند وقتی تشکیل می‌شود که دو اتم دارای الکترونگاتیوهای یکسان باشند. عملاَ وقتی دو اتم، غیر فلز باشند، این پیوند بوجود می‌آید. همه عناصر غیر فلزی با خود و با سایر نافلزها( غیر فلزها) پیوند کووالانسی تشکیل می‌دهند. از اینرو پیوند کووالانسی را در عناصر زیر می‌یابیم

در گروه 7 جدول تناوبی( همچنین هیدروژن)

در گروه

نیتروژن و فسفر در گرو

کربن و سیلسیم در گروه

بعلاوه ترکیبات حاصل از این عناصر با یکدیگر، پیوند کووالانسی دارند

همه مولکولها، خواه بصورت عنصر یاترکیب، با پیوند کووالانسی به یکدیگر متصلند

 

تشکیل و خواص مواد مولکولی:

روند ترکیب اتمهای مجزا و تشکیل مولکول همیشه گرماده است. برای مثال در نظر بگیرید که هنگام نزدیک شدن دو اتم هیدروژن چه اتفاقی می‌افتد. برای هر مول  تولید شده  Kcal 104 انرژی آزاد می‌شود

در این معادله نشان می‌دهد که پیوند کووالانسی نگهدارنده مولکول  بسیار قوی است. درواقع به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت که قدرت پیوند کووالانسی در حدود قدرت پیوندهای یونی است

 

همپوشانی اربیتال

این مطلب که اشتراک یک جفت الکترون میان دو اتم باعث تشکیل یک مولکول پایدار می‌شود مطلبی روشن نیست، در یکی از روشهای ارائه پیوند کووالانسی اثر تشکیل پیوند را برروی ابر الکترونی اطراف هسته یک اتم بررسی می‌کنند. اتم H در اربیتال S دارای یک الکترون است. با نزدیک شدن دو اتم هیدروژن به یکدیگر اربیتالهای 1s اتم‌های هیدروژن هم‌پوشانی می‌کنند

( شکل 1-1). و در این حالت دو الکترون توسط دو هسته جذب می‌شود و بیشتر درمیان دو هسته قرار می‌گیرند تا در دو انتهای مولکول  در این شرایط نیروهای جاذبه میان ذرات با بار مخالف ( الکترون – پروتون) بر نیروهای دیگر غلبه می‌کنند. این نیروها از نیروهای دافعه میان ذرات با بار یکسان( الکترون – الکترون و پروتون- پروتون) قویتر است. در نتیجه، مولکول تا حدود  پایدار است

این مدل پیوند کووالانسی از مواد مولکولی آشنا» توضیح می‌دهد«

براساس این مدل برای تشکیل یک پیوند کووالانسی هر دو اتم شرکت کننده باید یک اربیتال نیمه پر داشته باشند. در صورت درستی این مسأله دو اربیتال( از هر اتم یک اربیتال) همپوشانی می‌کنند و یک پیوند جفت الکترونی پایدار تشکیل می‌دهند. همانطور که دیده شد این همپوشانی هنگامی روی می‌دهد که دو اتم هیدروژن که هر یک دارای اربیتال نیم پر S‌1هستند به یکدیگر نزدیک شوند

محصول عمل، مولکول  است که اتم‌های آن با یک پیوند جفت الکترونی به هم متصل شده‌اند. در مقابل اتم هلیم را با آرایش  در نظر بگیرید چون اربیتال‌ در این اتم با دو الکترون پر شده است همپوشانی نمی‌تواند صورت بگیرد

هیچ واکنشی روی نمی‌دهد

میان اتم‌های He پیوندی تشکیل نمی‌شود مولکول 2 He شناخته نشده است

 

پیوندهای ساده دو گانه و سه گانه

پیوندی که شامل یک جفت الکترون باشد پیوند ساده نامیده می‌شود. امکان دارد که دو اتم بیش از یک جفت الکترون به اشتراک بگذارند اگر اتم‌ها دو جفت الکترون به اشتراک بگذارند میگوئیم که بین اتم‌ها پیوند دو گانه برقرار شده است اگر سه جفت الکترون به اشتراک گذاشته شود یک پیوند سه گانه بوجود می‌آید پیوندهای دو گانه و سه گانه مانند پیوندهای ساده با خطوطی که نمایانگر جفتهای الکترونی هستند نشان داده می‌شوند خواهیم داشت

پیوند سادهA-A      پیوند دو گانه A=A      پیوند سه گانه AA

پیوندهای دو گانه یا سه گانه فقط میان چند نوع اتم تشکیل می‌شود که معمول‌ترین آنها N,O,C است

برای نشان دادن اختلاف میان پیوندهای ساده دو گانه و سه گانه سه هیدروکربن را که در هر یک دو اتم کربن وجود دارد در نظر بگیرید. فرمول مولکولی این سه هیدروکربن متفاوت است

این مولکولها دارای خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار گوناگوی هستند. در اتان میان اتمهای کربن یک پیوند ساده وجود دارد در اتیلن    دو اتم کربن با یک  پیوند دو گانه بهم متصل شده‌اند سرانجام در استیلن  میان دو اتم کربن یک پیوند سه گانه وجود دارد ساختمان این مولکولها عبارت است از

خواص مواد مولکولی

مواد مولکولی باترکیبات یونی تفاوتهای بسیاری دارند دو اختلاف میان آنها از اهمیت خاصی برخوردار است

نقطه ذوب و جوش مواد مولکولی به عنوان یک گروه از ترکیبات یونی کمتر است. بطور نمونه مواد مولکولی در دمای اتاق و فشار اتمسفر بصورت گاز، مایع، یا جامداتی با نقطه ذوب پائین هستند. این خاصیت بازتابی از این واقعیت است که برای ذوب کردن یا بجوش آوردن یک ماده مولکولی نیازی به شکستن پیوندهای شیمیایی نیست. آنچه که ما باید انجام دهیم، این است که مولکولها را از یکدیگر جا سازیم و برای اینکار انرژی نسبتاَ کمی لازم است. از طرف دیگر در ترکیبات یونی پیوندهای شیمیایی میان یونهای با بار مخالف باید شکسته شود.( شکل 1-2)

مواد مولکولی در حالت خالص رسانای جریان الکتریسیته نیستند. زیرا از مولکولهای بدون بار تشکیل شده‌اند. برای مثال آب خالص که از مولکولهای‌خنثی تشکیل شده است رسانا نیست

در یک بلور مولکولی میان مولکولها، پیوندهای قوی وجود ندارد، بنابراین بلور بآسانی ذوب یا حتی تبخیر می‌شود در یک بلور یونی همه یونها با پیوندهای یونی به یکدیگر متصلند بلور بآسانی ذوب نمی‌شود و بخار کردن آن بسیار مشکل است

 

ساختمان‌های لوویس، قاعده هشتایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق سلاحهای شیمیایی و میكروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر 15 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 15

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 15 صفحه

سلاحهای شیمیایی و میكروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر هدیه های مرگ آور قرن بیستم سلاحهای بیو شیمیایی از جمله خطرناكترین و نابخردانه ترین مصنوعات بشر قرن بیستم هستند كه بیم استفاده از آنها هر آن زندگی انسان امروزی را تهدید می كند.
سلاحهایی كه اثرات مرگبار آنها گاه تا سالها باقی مانده و در بسیاری از مواقع قربانیان خود را اندك اندك به كام مرگ می كشانند.
در حال حاضر كشورهای متعددی در جهان وجود دارند كه مظنون به تولید و تكثیر این نوع جنگ افزارها هستند؛ اما چنانچه از شواهد و قراین برمی آید، دانش این فناوری مرگبار بیشتر در نزد قدرتهای بزرگ و كشورهای پیشرفته صنعتی یافت می شود.
همین قدرتهایی كه اكنون آتش جنگ را در همسایگی ما افروخته اند و بدون هیچ آینده نگری هر روز یك سلاح جدید را به خط مقدم جنگ می كشانند.
جنگ افرارهای بیوشیمیایی به 2 بخش سلاحهای میكربی و شیمیایی تقسیم می شوند.
در زیر به بررسی اجمالی این دو نوع، نشانه ها و آثار كشنده آنها خواهیم پرداخت.
سلاحهای میكربی سیاه زخم، آبله، طاعون و مسمومیت های حاد غذایی عمده ترین بیمارهای ناشی از به كارگیری این سلاحها هستند.
سیاه زخم كه یكی ازشایع ترین این نوع میكربهاست، خود در 3 شكل جلدی و پوستی، استنشاقی و روده ای یافت می شود.
بیماری حاصل از نوع پوستی این ویروس بسیار شبیه به گزیدگی ناشی از نیش حشرات است كه تبدیل به زخمی بسیار دردناك با مركزی سیاه رنگ به طول 1 تا 3 سانتی متر می شود.
این نوع سیاه زخم از طریق تماس مستقیم ویروس با پوست انتقال می یابد و تنها راه درمانی آن به كارگیری آنتی بیوتیك هاست.
نوع استنشاقی این بیماری یكی از خطرناكترین انواع آن است كه معمولا آثار آن 7 روز پس از این كه فرد در معرض آن قرار گیرد، ظاهر می شوند.
علایمی شبیه به سرما خوردگی دارد كه با تنگی نفس همراه می شود و انتقال آن هم از طریق دستگاه تنفسی صورت می گیرد.
با وجود این كه اكثرا كشنده است؛ اما در پاره ای موارد تزریق داخل وریدی آنتی بیوتیك ها در درمان آن تأثیر گذار است.
شكل سوم و روده ای با علایمی چون كاهش اشتها، تب، حالت تهوع و اسهال آغاز می شود و از طریق قابل سرایت است.
استفاده از آنتی بیوتیك ها گاهی در درمان آن موثر است.
آبله دیگر عامل میكروبی كشنده است كه به دلیل شیوع سریع و گسترده زیاد‌ آن می تواند تلفات زیادی را به جا بگذارد.
تاول هایی را ابتدا در دهان و سپس در سراسر بدن ایجاد می كند.
از طریق بزاق دهان و سرفه انتقال می یابد و هنوز شیوه درمانی مناسبی برای آن یافت نشده است؛ اما چنانچه واكسن آن ظرف 4 روز تزریق شود، می تواند تا حدودی اثرات زیانبار آن را كاهش دهد.
طاعون سومین شكل بیماری های میكروبی با نشانه هایی شبیه به آنفلوآنزا، تب و تاول همراه است.
از طریق بزاق دهان و سرفه قابل سرایت بوده و‌ آنتی بیوتیك ها و تزریق وریدی می توانند در درمان آن تأثیر گذار باشند.
چهارمین شكل سلاحهای میكربی اختصاص به مسمومیت های حاد غذایی دارد و با عوارضی چون خشكی دهان، حالت تهوع، ضعف بدنی و در نهایت فلج اندام همراه است.
از طریق زخمهای روی پوست و با بسته های غذایی آلوده قابل سرایت است و آنتی توكسین ها و

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه جداسازی و استخراج در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه جداسازی و استخراج در word دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه جداسازی و استخراج در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه جداسازی و استخراج در word

فصل اول – جدا سازی و استخراج
–    جدا سازی   .     
–    روش های جدا سازی        
–    استخراج       ..  
–    دلایل استفاده از استخراج     
–    انواع عملیات در استخراج        
–    استخراج ترکیبات با حلال     
–    استخراج از مایع     

فصل دوم – استخراج فوق بحرانی  
– سیال فوق بحرانی     
–    اصول استخراج فوق بحرانی     
–    اصول ترمودینامیکی        
–    مراحل فرآیند     
–    کاربردهای تجاری     
–    مزایای استخراج با سیال فوق بحرانی     

فصل سوم – استخراج با  سیال فوق بحرانی        
–    تراکم گاز ها – نقطه بحرانی        
–    رفتار فازی سیال فوق بحرانی  
–    تئوری رفتار سیال فوق بحرانی  
–    تعادل فازی  
–    بررسی های محیطی     

فصل چهارم – استخراج بتا – کاروتن از خمیر هویج توسط سیال فوق بحرانی   
–  تئوری بحث استخراج بتا – کاروتن از خمیر هویج توسط سیال فوق بحرانی   ;
فصل پنجم – بررسی روش های تولید نانو پودر ها با استفاده از سیالات فوق بحرانی     
–    مقدمه      ;
–    فرآیند آنتی حلال فرآیند محلول اشباع گازی (SAS)  
–    تولید ذره از طریق فرایند محلول اشباع گازی (PGSS)     
–    کاهش فشار محلول آلی مایع منبسط شده ( DELOS)  
–    نتیجه گیری  

فصل ششم – برخی کاربرد ها و مزایای استخراج فوق بحرانی
–    استریلیزاسیون مواد غذایی      ;
–    روغن های اسانسی     
–    اوکالیپتوس  
–    کربن فعال  
–    مزایای باز یافت کربن فعال با سیال فوق بحرانی  
–    مزایای استفاده از سیال فوق بحرانی  در استخراج ترکیبات موجود در پوست سبز پسته  
–    منابع           

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه جداسازی و استخراج در word

 E.D.Eastman and G.K. Rollefson,”physical chemistry,”Copy right by mc Graw- hill Inc., New York. (1974)

D.F.Willams, chem. Eng Sci , 36 ,1769 -1788( 1981)

“Peery’ Chemical Eng. Handbook “ Peery. 7th Edition ch.3 -111 (2000)

S.S.Rivzi, A.L Benado, J.A Zollweg, J.A.Daniels, Food Tech. , 40(6) -55(1986)

M.Ezaraso, The Journal Of Supereriti Cal Fluids. , 21,195 (2001)

Z. Knez , R. Steiner , J. Supercrit. Fulids., 5,251(1992)

–         کتاب ” عملیات واحد در مهندسی شیمی “، تالیف “مک کیب ” جلد دوم

فصل اول

جدا سازی و استخراج

1-1– جدا سازی

در تولید مواد شیمیایی، جدا سازی بسیار اهمیت دارد. در واقع بیشتر دستگاه های فراوری به جدا سازی یک فاز یا یک ماده از یک فاز یا ماده ای دیگر اختصاص دارند

جدا سازی ها دو نوع هستند، تفکیک نوع اول که به عملیات نفوذ معروف است و شامل انتقال مواد بین فاز های مختلف می باشد. جدا سازی نوع دوم،‌که به آن جدا سازی مکانیکی می گویند. جدا سازی های مکانیکی در مخلوط نا همگن کاربرد دارند، نه محلول های همگن

فنون جدا سازی به تفاوت های فیزیکی بین ذرات از قبیل انداره، شکل یا چگالی مبتنی است. از این روش برای جدا سازی جامدات از گازها، قطرات مایع از گازها، جامدات از جامدات و جامدات از مایعات استفاده می شود

1-2- روش ها جدا سازی

برای جدا سازی روش ها زیر را می توان نام برد

1)                 تقطیر

2)                 تقطیر ساده

3)                 تقطیر جزء به جزء

4)                 تقطیر با بخار آب

5)                 تقطیر در خلاء

6)                 استخراج

7)                 تبلور

8)                 دکانتاسیون

9)                 فیلتراسیون

10)                   سانتریفیوژ

11)                   کروماتوگرافی

12)                   کروماتوگرافی کاغذی

13)                   کروماتوگرافی ستونی

14)                   کروماتوگرافی لایه نازک

15)                   کروماتوگرافی گاز – مایع

16)                   کروماتوگرافی مایع – مایع

17)                   کروماتوگرافی تعویض یون

1-3- استخراج

استخراج که به آن جدا سازی با حلال هم گفته می شود، فرآیندی است که در آن اجزای یک مخلوط بوسیله تماس با یک مایع نا محلول دیگر جدا می شود. اگر موادی که جزء محلول اولیه هستند به مقدار متفاوتی در دو فاز مایع پخش شوند، جدا سازی نسبی حاصل می شود، که این حالت را می توان با چند مجاور سازی،‌جذب گازی و یا تقطیر بهبود بخشید. در مواردی که سیستم مرحله ای کاربرد ندارد می توان از یک سیستم مداوم با جریان ناهمسو استفاده کرد. استفاده از رفلاکس مانند تقطیر باعث افزایش جدا سازی نهایی می شود

در تمامی این اعمال محلول یا جامدی که استخراج از آن انجام می شود ” خوراک ” و مایعی که خوراک با آن مجاور می شود ” حلال ” نامیده می شود. محصولی که از حلال غنی است ” استخراج شده ” و مایع باقی مانده که حل شونده از آن جدا شده است ” پس مانده ” نامیده می شود

در فرآیند های پیچیده تر ممکن است از دو حلال برای جداسازی اجزاء یک خوراک استفاده شود

1-4- دلایل استفاده از استخراج

در موقعی که عمل استخراج به طور مستقیم قابل رقابت با فرآیند های جدا سازی دیگر است و مواقعی که این عمل تنها روش جدا سازی به نظر می رسد از عمل استخراج استفاده می شود

1-5- انواع عملیات در استخراج

     1)استخراج با حلال

1)                 استخراج با  فوق بحرانی

2)                 استخراج بلسیستم پرکیلاتور

 6-1- استخراج ترکیبات با حلال

در این قسمت درباره روش های حذف یک ماده از جامد یا مایع توسط حلال مایع بحث می شود. این روش ها بر دو دسته اند

1)                       فروشویی یا استخراج از جامد، که برای حل کردن ماده انحلال پذیری به کار می رود که با جامد انحلال ناپذیری مخلوط شده است

2)                       استخراج از مایع،‌که برای جدا سازی دو مایع مخلوط شدنی با استفاده از حلالی است که ترجیحا یکی از آنها را حل می کند. گرچه هر دو فرآیند اصول مشترکی دارند، ‌به علت تفاوت نوع دستگاه های مورد استفاده و کمی هم به خاطر اختلافات نظریه های مربوط به هر روش، آنها را به طور جدا گانه بررسی  می کنیم

7-1- فروشویی

فروشویی با شستشوی جامدات صاف شده تفاوت بسیار کمی دارد و دستگاه فروشویی خیلی شبیه بخش ششتسوی صافی های مختلف است. در فروشویی، مقدار ماده انحلال پذیر حذف شده اغلب بیش تر از آنچه است که در شستشوی معمولی صاف سازی حذف می شود و خواص جامدات در ضمن فروشویی ممکن است تغییر کند. جامدات خوراک ریز و درشت، سخت، یا دانه ای پس از حذف محتوی ماده انحلال پذیرشان ممکن است به صورت خمیر در آیند

8-1- دستگاه فروشویی

اگر جامدات، در تمام عملیات فروشویی، توده باز و نفوذ پذیری را تشکیل دهند، حلال ممکن است از بستر هم نزده جامدات تراوش کند. اگر جامدات یا مواد نفوذ نا پذیر در فروشویی خرد شوند، جامدات در حلال پراکنده و سپس از آن جدا می شوند. هر دو روش ممکن است به صورت نا پیوسته و یا پیوسته باشد

9-1- فروشویی با تراوش در بستر جامدات ساکن

فروشویی با بستر جامد ساکن در مخزنی انجام می شود که ته آن متخلخل است، این مخزن جامدات را نگه می دارد و حلال را عبور می دهد. جامدات وارد مخزن می شوند، و روی آنها آنقدر حلال پاشیده می شود تا محتوی حل شونده در آنها به حداقلی که از نظر اقتصادی قابل قبول است برسد و استخراج انجام شود. در بعضی موارد،‌آهنگ انحلال به قدری سریع است که فقط یک مجرا برای حلال در ماده کفایت می کند اما  اغلب، از جریان ناهمسوی حلال در مخزن هایی که به طور سری قرار دارند استفاده می شود. در این روش، در مخزن حاوی جامدی که تقریبا به طور کامل استخراج شده است حلال تازه وارد می شود. این حلال در چند مخزن سری جریان می یابد و سرانجام از مخزنی که تازه بار شده است خارج می شود. این مجموعه مخزن ها را  زنجیره استخراج می گویند

جامد در هر یک از مخزن ها ساکن است تا  این که کاملا استخراج شود. لوله کشی بین مخازن طوری است که امکان ورود حلال تازه به هر مخزن و خروج محلول غلیظ از هر مخزن وجود دارد، و می توان یک مخزن را به طور همزمان تغذیه و تخلیه کرد. سایر مخزن های زنجیره را با ورود و خروج هم زمان مواد در آن ها می توان در عملیات ناهمسون تغذیه نگه داشت. این فرایند را  فرایند شنکز  می گویند

در بعضی از حالات فروشویی با بستر جامد، حلال فرار است و باید از مخزن ها بستهای که تحت فشار کار می کنند استفاده شود. برای راندن حلال از بستر بعضی جامدات با نفوذ پذیری کم نیز فشار لازم است. مجموعه ای از این مخزن های فشاری را که  با جریان ناهمسو کار می کنند  زنجیره پخش  می گویند

10-1- فروشویی با بستر متحرک

در دستگاه هایی که در شکل 1-1 نشان داداه شده اند، جامدات با کمی همزدن، یا بدون آن در حلال به حرکت در می آیند. استخراج کن  بولمن (شکل 1-1 الف ) دارای بالابر جامی در محفظه بسته ای است. ته جام ها سوراخ دار است. در گوشه سمت راست بالایی دستگاه، همان طور که در شکل نشان داده شده است،جام ها با مواد جامدی مانند دانه ها سویا بار می شوند، و ضمن حرکت رو به پایین، روی آنها مقداری مناسبی نیم میسلی پاشیده می شود. نیم میسلی حلالی است که حاوی مقداری روغن استخراج شده و مقدار کمی از ذرات جامد است. با جریان ناهمسوی جامدات و حلال در سمت راست دستگاه به طرف پایین، حلال روغن بیش تری از دانه ها سویا می گیرد. به طور همزمان  ذرات ریز از حلال حذف می شود به طوری که فول میسلی زلال را از چاهک سمت راست که در پایین محفظه قرار دارد می توان پمپ کرد. وقتی دانه های سویای کمی استخراج شده در سمت چپ دستگاه به طرف بالا می روند. جریان از حلال خالص در آنها به طور ناهمسو تراوش می کند. این جریان در چاهک سمت چپ جمع می شود و به مخزن ذخیره نیم میسلی پمپ می شود. دانه ها سویای کاملا استخراج شده از جام هایی که در بالای بالابر قرار دارند به داخل قیفی ریخته می شود و از آنجا توسط نوار نقاله ها پره دار حمل می شوند. ظرفیت دستگاههای رایج از 50  تا 500 تن سویا در هر 24 ساعت است

در استخراج کن رو توسل که در شکل  1-1 ب نشان داده شده است  یک سبد افقی به محفظه ها دیواره دار تقسیم بندی می شود و ته آن برای مایع نفوذ پذیر است. سبد حول

یک محور عمودی به طور آهسته می چرخد. جامدات از نقطه تغذیه وارد هر یک از محفظه ها  می شود. سپس محفظه ها به طور متوالی از روی تعدادی افشانه حلال  بخش زهکشی  و نقطه تخلیه عبور می کنند.در نقطه تخلیه به محفظه باز می شود و جامدات استخراج شده را تخلیه می کند. محفظه خالی به طرف نقطه تغذیه حرکت می کند تا بار

  بعدی جامدات را دریافت کند. برای ایجاد استخراج  اهمسو  حلال تازه فقط به آخرین محفظه قبل از نقطه تخلیه داده می شود و جامدات در هر محفظه با پساب حاصل از محفظه  بعدی شستشو می شوند

11-1-فروشویی جامدات پراکنده

جامدانی که بستر ها نفوذ ناپذیر را تشکیل می دهند قبل از فروپاشی یا در ضمن آن، توسط همزن مکانیکی داخل مخزن یا مخلوط کن،‌در حلال پراکنده و فراوری می شوند. سپس، پس مانده فرو شویی شده از طریق ته نشینی یا صاف سازی از محلول غلیظ جدا می شود

با این روش می توان جامدات با غلظت کم را در مخزن همزن داری که در ته خود یک خروجی برای پس مانده ته نشین شده دارد به طور ناپیوسته فروشویی کرد. فروشویی ناهمسوی پیوسته را با چند تغلیظ کننده ثقلی سری ( شکل 1-2 )، و در صورت نا مناسب بودن تماس در تغلیظ کننده، آن را با قرار دادن مخزن همزن دار بین دو تغلیظ کننده می توان انجام داد. اگر جامدات ریز تر از آن باشند که تحت تاثیر وزن خود ته نشین شوند،‌تصفیه بیش تری انجام می شود و پس مانده در سانتریفوژهای پیوسته مجهز به نقاله مارپیچی با جام یکپارچه از مسیلی جدا می شود. بسیاری از سایر وسایل فروشویی برای اهداف خاصی، مانند استخراج انواع دانه ها روغنی توسط حلال، ابداع شده اند که طرح تفصیلی آنها به خواص حلال و خواص جامدی که باید فروشویی شود بستگی دارد ماده حل شده، اغلب توسط بلور سازی یا تبخیر باز یابی می شود

12-1-استخراج از مایع

وقتی جدا سازی از طریق تقطیر کار آیی ندارد یا با دشواری روی می دهد، روش استخراج از مایع که یکی از جایگزینی های اصلی است به کار می رود. مخلوط هایی که از اجزاء با نقطه جوش نزدیک هم تشکیل شده اند یا موادی که حتی در شرایط خلاء نمی توانند در دمای تقطیر مقاومت کنند اغلب یا استخراج از نا خالصی ها جدا می شوند. در استخراج از اختلاف های  شیمیایی، به جای اختلاف فشار بخار، استفاده می شود. مثلا، پنی سیلین از طریق استخراج با حلالی مانند استات بوتیل، پس از کاهش PH برای رسیدن به ضریب مطلوب جدا سازی، از آبگوشت تخمیری بازیابی می شود. سپس، حلال با محلول فسفات تامپونی فراوری می شود تا پنی سیلین از حلال استخراج و محلول آبی خالصی به دست آید،‌که با خشک کردن آن،‌پنی سیلین تهیه می شود. از استخراج برای بازیابی اسید استیک از محلول های آبی رقیق نیز استفاده می شود، در این حالت از تقطیر نیز می توان استفاده کرد، اما مرحله استخراج باعث می شود آبی که باید تقطیر شود به طور قابل توجه کاهش یابد

یکی از موارد استفاده عمده استخراج در جدا سازی محصولات نفتی است، که ساختمان شیمیایی متفاوت دارند. اما گسترده دمای جوش آنها تقریبا یکسان است. روغن های روانکار ( ) با حلال قطبی زود جوش مانند فنل،‌فورفورال، یا متیل پیرولیدن فراوری می شوند تا اروماتیک ها استخراج و از روغنی که عمدتا از پارافین و نفتن ها تشکیل شده است حذف شوند. در اروماتیک ها، ویسکوزیته بستگی ضعیفی به دما دارد اما به علت همپوشی گسترده های نقطه جوش، آنها را نمی توان با تقطیر جدا سازی کرد. با فرآیند مشابه،‌اروماتیک ها با استفاده از یک حلال قطبی دیر جوش از محصول کاتالیزی استخراج می شوند، و سپس ماده استخراج شده تقطیر می شود و اکسیلن ها، تولوئن و بنزن خالص می دهد که به عنوان واسطه های شیمیایی به کار می روند. یکی از حلال هایی که برای این منظور به کار می رود ترکیب حلقوی ( سولفولان ) است،‌که انتخاب پذیری بالایی برای اروماتیک ها دارد و فراریت آن خیلی کم است ()

در انتخاب بین تقطیر و استخراج، معمولا تقطیر انتخاب می شود هر چند که تقطیر نیاز به گرمایش دارد. در استخراج، باید حلال را برای استفاده مجدد بازیابی کرد ( معمولا با تقطیر )، و عملیات ترکیبی تقطیر – استخراج از عملیات تقطیر معمولی بدون استخراج پیچیده تر اغلب گران تر است. ولی، در استخراج انعطاف پذیری زیادی برای انتخاب شرایط معمولی بدون استخراج پیچیده تر و اغلب گران تر است ولی، در استخراج انعطاف پذیری زیادی برای انتخاب شرایط عملیات وجود دارد، زیرا نوع و مقدار حلال، و همچنین دمای کار کرد را می توان تغییر داد. از این نظر، استخراج به جذب گاز شبیه تر است تا به تقطیر معمولی. در بسیاری از مسائل، انتخاب بین روش ها باید بر مبنای مطالعه مقایسه ای استخراج و تقطیر انجام شود

از استخراج برای جدا سازی بیش از دو جزء می توان استفاده کرد، و در بعضی کاربرد ها به جای یک حلال باید از مخلوط حلال ها استفاده شود

فصل دوم

استخراج فوق بحرانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت انواع فازها در سیمان و تركیبات شیمیایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت انواع فازها در سیمان و تركیبات شیمیایی در word دارای 16 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت انواع فازها در سیمان و تركیبات شیمیایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت انواع فازها در سیمان و تركیبات شیمیایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت انواع فازها در سیمان و تركیبات شیمیایی در word :

پاورپوینت انواع فازها در سیمان و تركیبات شیمیایی در word

مواد اولیه سیمان اصولاً متشكل از سنگ آهك یا Lime ston یا برخی مواد حاوی آهك نظیر مارل، آلوویوم، سنگ آهك نرم ، شل ها و همچنین خاك رس و شیل و یا دیگر مواد رسی نظیر خاكسترها و روباره هستند. در ابتدا مواد اولیه از معادن مربوطه استخراج می شوند و سپس با توجه به موقعیت معان به طرق مختلف راهی كارخانه شده و سنگ شكن های مناسب خرد می شوند و سپس درسالن اختلاط ضمن مخلوط شدن ذخیره می شوند مواد مخلوط شده راهی آسیاب مواد شده راهی آسیاب مواد شده و در این قسمت ضمن خشك شدن پودر هم می شوند و بعد از آسیاب شدن در سیلوهای بتنی كه نقش همگن سازی و ذخیره مواد پودر شده( سیلوهای مواد) را دارند انبار می شوند كه در تمام این مراحل آزمایشگاه كنترل كیفی نظارت دارد و نمونه برداری های لازم را انجام می دهند و در نیتجه آنچه كه در سیلوهای مواد ذخیره می شوند آماده تغذیه به كوره است ( خوراك كوره).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بازیابی اکسیدهای عناصر نادر خاکی از یک محصول فرعی اسید فسفریک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بازیابی اکسیدهای عناصر نادر خاکی از یک محصول فرعی اسید فسفریک در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بازیابی اکسیدهای عناصر نادر خاکی از یک محصول فرعی اسید فسفریک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بازیابی اکسیدهای عناصر نادر خاکی از یک محصول فرعی اسید فسفریک در word

چکیده :  
2) روش های آزمایش:  
1-2- انحلال اکسید عناصر نادر خاکی مخلوط  
2-2- مطالعه Solvent –extraction  
3-2- بازیابی دی اکسید سدیم و اکسید عناصر نادر خاکی سنگین  
3- نتایج و بحث  
1-3- انحلال اکسید عناصر نادر خاکی مخلوط با هم  
2-3- پایداری سدیم (IV) نسبت به رقیق کننده های آلی:  
3-3- Batch solvent extraction of cerium  
4-3- استخراج سدیم (IV) به روش جریان متقابل:  
6-3- Solvent extraction برای عناصر نادر خاکی سنگین:  
7-3- استخراج عناصر نادر خاکی با استفاده از روش جریان متقابل:  
4- نتیجه گیری :  

چکیده

در این مقاله فرآیند Solvem-extraction برای بازیابی دی اکسید سدیم بادرجه خلوص باسما و همچنن بازیابی اکسید عناصر نادرخاکی سنگین غلیظ شده ، از اکسیدهای عناصر نادرخاکی که بصورت مخلوط باهم وجود دارند، توضیح داده شده است انحلال اکسیدهای موجود بصورت مخلوط در فرآیند پرعیار سازی بوسیله اسید نیتریک باتهیه محلولی که شامل 95% سدیم که به صورت سدیم (IV ) می باشد ، صورت می گیرد که بعد از رقیق سازی بوسیله آب می تواند استخراج شود . در شرایط انجام آزمایش با جریان پیوسته 4 مرحله استخراج بکسار بوده شد . در این آزمایش 4 مرحله ای از اسید نیتریک (3M ) استفاده شد . استریپنیک فاز آلی که همراه با احیاء سدیم( IV ) بود با رقیق سازی توسط پراکسید هیدروژن در دو مرحله انجام گرفت

که در این حالت محلولی شامل log/L سدیم (III ) بوجود آمد . در این مرحله اسید اکسالیک برای رسوب محلول های آبی اضافه شد . فرآیند بوسیله آهکی کردن اکسالات رسوب شده دنبال شد و در انتها دی اکسید سدیم بادرجه خلوص 98/99% با انحراف 5% بدست آمد

استخراج با استفاده از جریان متقابل وبصورت پیوسته برای بازیابی سدیم در 6 مرحله بایک محلولی شامل 5% حجمی از اسید دی فسفریک (2- اتیل هکسی ) در shellsol AB با نسبت حجم فاز آلی به آبی 2 : 3 انجام شد . سپس فرآیند استریپتیک در 4 مرحله با استفاده از اسیدنیتریک M 3/1 در یک نسبت حجمی فاز آل به آبی 1 : 10 انجام شد . که یک محلول آبی که شامل g/L 8 g/L , yttrium  6 dysprosium  بود بدست آمد. در مجموع با مقدار کمتر از عناصر نادرخاکی سنگین تر ، بازیابی از محلول های استریب شده برای yttrium –erbium 99% – 98 . براین dysprosium 75% – 50 و برای holmium  75 % – 65 بود

عناصر نادرخاکی متوسط اصلی ( samarium , europium , gadolinium ) موجود در محلول آبی استریپ شده که از دست داده شدند حدود 3 % – 1 بود. عملیات رسوب و Calcination :اکسالمات اکسیدهای عناصر نادرخاکی سنگین شامل yttrium ( ) dysprosium (  Holmium  و erbium  و مقدار کمتری از عناصر نادر خاکی دیگر (مقدار فضایی اکسید عناصر نادر خاکی شامل  بدست آمد

2) روش های آزمایش

1-2- انحلال اکسید عناصر نادر خاکی مخلوط

محلولی از عناصر نادر خاکی به عنوان خوراک برای آزمایش در مقیاس Mini-plant توسط اضافه کردن اسید نیتریک  به اکسیدهایی که بصورت مخلوط با یکدیگر بودند.  در یک در یک L pyres5 که توسط روش مغناطیسی تا  همراه با همزدن گرما داده شد. در این دما یک واکنش گرمازا انجام شد و گرما دادن و همزدن بصورت ناپیوسته انجام شد. دما تا  افزایش یافت و مقداری اکسیژن در داخل محلول منتشر شد. بعد گرما دا ن دوباره آغاز شد تا اینکه محلول شفاف تشکیل شد. فرآیند به مدت 20 تا 45 دقیقه بطور کامل انجام شد که وابسته به تاریخچه قبلی اکسیدهای مخلوط می باشد. سپس به محلول اجازه داده شد تا سرد شود و سپس با استفاده از آب مقطر. به حجم  رقیق شد. و سپس یک محلولی که شامل  از اکسیدهای عناصر نادر خاکی و مقدار فضایی نیترات  بدست آمد. برای آزمایش در مقیاس  محلولی به عنوان خوراک تهیه شد توسط اضافه کردن اسید نیتریک  همراه با گرما دادن برای رسیدن به دمای  در یک راکتتور شیشه ای به حجم 20 لیتر بدون گرما دادن و همزدن دوباره ،‌ با اضافه کردن  اکسیدهای مخلوط تهیه شد سپس به مخلوط اجازه انجام دادن واکنش به مدت 60-30 دقیقه داده شد و سپس توسط آب ، به حجم  رقیق شد. در بعضی از سیستم های بسته آماده سازی در ظرف های فولادی ضد زنگ  انجام می شود که در این حالت مقدار بیشتری از اسید نیتریک  و اکسیدهای مخلوط  و تحت شرایط مشابه دفعات قبل استفاده می شود


2-2- مطالعه Solvent –extraction

extraction و stripping پارامترهایی بودند که بر روی آنها مطالعه شد با استفاده از حجم های مناسب از فازهای آلی و آبی و استفاده از همزن مغناطیسی در یک ظرف شیشه ای عایق در برابر گرما که در دمای  نگهداری می شد. پایداری سدیم (IV) در حضور رقیق کننده های مختلف در دستگاههای مشابه مورد آزمایش قرار گرفت . آزمایشات در سیستم بسته با استفاده از روش جریان متقابل در فرآیند Solvent-extrac که از همزن دستی استفاده می شد و عمل جدایش با استفاده از قیف هایی به اندازه مناسب انجام می شد. عناصر نادر خاکی موجود در فازهای آبی مشخص شد و در قسمت 3-2 توضیح داده شد

آزمایش های Solvetn-extraction در مقیاس mini-plana در دستگاه هایی که قبلاً توضیح داده شد انجام شد

در انجام آزمایش های Solvent – extraction در مقیاس pilot-plant از mixer –settler های polypropylene استفاده شد. هر mixer حجمی حدود L 5/0 و هر settler حجمی حدودی L2 داشت. عامل های solvent-extraction بکار برده شده تری –n- بوتیل فسفات و دی (2- اتیل هکسیل ) فسفریک اسید بودند که توسط شرکت baihaehi chemiced Industry تهیه شده بود. همچنین از رقیق کننده های گوناگونی که توسط شرکت های Exxon و shen و sasol تهیه شده بود استفاده شد


3-2- بازیابی دی اکسید سدیم و اکسید عناصر نادر خاکی سنگین

دی اکسید سدیم و اکسید عناصر نادر خاکی سنگین تولید شده از محلول های آبی ترسیب شده به ترتیب با اضافه کردن اسید ؟؟ و کلسیناسیون اکساعات های رسوب شده بازیابی شدند

3- نتایج و بحث

1-3- انحلال اکسید عناصر نادر خاکی مخلوط با هم

آزمایشات مقدماتی نشان داد که اکسید عناصر نادر خاکی به سرعت در هنگامیکه مقدار کمی از اسید هیدروکلریک رقیق شده با دو حجم از آب وجود دارد، حل نمی شوند. انحلال با احیاء سدیم (IV) موجود در اکسید اتفاق افتاد

 در نتیجه محلول به صورت بنفش کمرنگ شد دلیل آن به خاطر وجود مقدار زیادی از neodymium ( %25ca) در اکسیدهای مخلوط با یکدیگر می باشد انحلال اکسیدهای مخلوط در اسید نیتریک تا اندازه ای نسبت به اسید هیدروکلریک کمتر به آسانی صورت می گیرد و تشکیل محلولی داد که به رنگ قهوه ای متمایل به نارنجی تیره بود

 و وجود اکسیدهای (III  ,  IV)  terbium و  و  کاتیون هایی هستند که بصورت سریع توسط آبی که آنها به داخل محلول عبور می دهند احیا می شوند

 آزمایشات انجام شده بر روی اکسیدهای مخلوط (40 گرم توسط کلسیناسیون اکساعات در 900-850) که در اکسید نیتریک ( 65 و 100) و در دمای  70-50 در حضور مقادیر مختلفی از آب حل شده بودند. نشان داد که مقدار سدیم (IV) تولید شده در محلول با غلظت اسید استفاده شده افزایش می یابد. (شکل1)

بهترین مقدار برای سدیم (IV) در رنج %88-85 بدست آمد اگر چه مقدار بیشتر از 95% بعداً توسط استفاده از سیستم بسته اکسید مخلوط توسط کلسیناسیون در دمای  750-700 قابل دستیابی بود (این اکسید خیلی راحتتر و بهتر از آنهایی که در دمای  900-850 تولید می شوند حل می شود

بدبختانه انحلال اکسید عناصر نادر خاکی مخلوط با هم (وزن نهایی kg41) که در داخل راکتور فولادی ضد زنگ (نوع L 316) انجام می شد باعث شد که مقدار قابل توجهی از آهن (g/l7/1-9/0) در داخل محلول آبی خوراک رها شود که البته مقدار کمتری از نیکل و chromium نیز همراه آهن در داخل محلول رها می شوند. اگر چه این راکتورهای فولادی ضد زنگ در مقابل اسید نیتریک غلیظ شده مقاوم هستند اما آشکار شد که این مصونیت بطور قابل توجهی در حضور اکسید سدیم (IV) قوی کاهش می یابد که در نتیجه این مقاومت به نصف کاهش پیدا کرد در نتیجه از راکتورهای شیشه ای استفاده شد. با وجود این ، این رویداد فرصتی را برای ارزیابی یک استراتژی فراهم آورد که با استفاده از آن بتوانیم آزمایش را با مقدار خیلی کمتری از آهنی که بصورت طبیعی در اکسید مخلوط با هم وجود دارند انجام دهیم

2-3- پایداری سدیم (IV) نسبت به رقیق کننده های آلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک در word دارای 37 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک در word :

پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک در word در 37 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

اندازه گیری ارزش آبی كالری متر

تئوری آزمایش

انتقال گرما :

تعریف – هرگاه به دلیل وجود اختلاف دما انتقال انرژی صورت پذیرد ، این انتقال را جریان گرمایی می نامند .

در قرن هیجدهم واحدی به نام كالری برای گرما تعریف شد و آن مقدار گرمایی است كه دمای یك گرم آب را یك كلوین یا سلسیوس بالا ببرد . بعداً معلوم شد كه گرمای لازم برای گرم كردن یك گرم آب از تا بیشتر از مقدار لازم برای رسانیدن آن از به است . لذا تعریف را تصحیح كرده آن را گرمای لازم برای گرم كردن یك گرم آب از به ( به نام (كالری )) تعریف كردند . واحد انگلیسی مقدار گرما یا مقدار گرمای لازم برای گرم كردن یك پوند آب از تا است واحد سومی كه به ویژه در سنجش ارزش انرژی مواد غذائی رایج است كیلو كالری ( ) است . رابطه تبدیل این سه واحد به صورت زیر است :

همچنین باید توجه داشت ، كه این واحدها در عین حال ، واحد انرژی نیز هستند و به واحدهای انرژی قابل تبدیل اند . با تجربه معلوم شده است ، كه

كمیته بین المللی اوزان و مقایسات كالری را به عنوان یك واحد اساسی نمی شناسد و ژول را به عنوان واحد مقدار گرما و نیز سایر انواع انرژی توصیه می كند . با آنكه در مسائلی كه با آب سر و كار دارند ، كالری واحد مناسبی است ؛ اما وقتی پای صورتهای دیگر انرژی در میان است ، مشكلاتی در محاسبه ایجاد می كند . سر انجام ژول به عنوان واحد بین المللی انرژی رسمیت شناخته شد .

ظرفیت گرمایی ویژه :

مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای معین در جرم معینی از اجسام مختلف ، یكسان نیست . نسبت مقدار انرژی گرمایی( ) كه به یك جسم داده می شود ، برافزایش دمای متناظر آن ( ) را ظرفیت گرمایی ( ) آن جسم می نامند ؛ یعنی

كلمه ( ظرفیت ) ممكن است گمراه كننده باشد ، زیرا عبارت ( مقدار گرمایی كه یك جسم می تواند نگه دارد ) را به یاد می آورد ، كه اساساً بی معنا ست ؛ در حالی كه منظور همان انرژیی است كه باید به صورت گرما به جسم داد تا دمای آن به اندازه یك درجه افزایش یابد .

ظرفیت گرمایی واحد جرم یك جسم ، كه گرمای ویژه نامیده می شود ، مشخصه ماده ای است كه آن جسم را تشكیل داده است :

در مورد یك سكه ، از ظرفیت گرمایی صحبت می كنیم ولی در مورد ماده تشكیل دهنده آن یعنی مس ، گفتگو از گرمای ویژه مناسبت دارد .

ظرفیت گرمایی یك جسم و گرمای ویژه یك ماده ، هیچكدام ثابت نیستند و به محل بازه دمایی بستگی دارند . معادلات قبلی فقط مقادیر متوسط این كمیتها را در گستره دمایی به دست می دهند . در حد ، وقتی كه به صفر میل می كند ، می توانیم از گرمای ویژه در یك دمای خاص صحبت كنیم .

گرمایی كه باید به جسمی به جرم كه گرمای ویژه ماده آن است داده می شود تا دمای آن از به برسد ، با فرض ، عبارت است از

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رنگ و حالت الكترونی مولكولها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رنگ و حالت الكترونی مولكولها در word دارای 247 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رنگ و حالت الكترونی مولكولها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رنگ و حالت الكترونی مولكولها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رنگ و حالت الكترونی مولكولها در word :

رنگ و حالت الكترونی مولكولها در word

تاریخچه – امروزه از رنگهای طبیعی به ندرت استفاده می گردد زیرا به كمك روشهای سنیتك رنگهای ایده آلی از نظر كمی و كیفی تولید میشوند و چون ساختمان اصلی آنها را آروماتیكها تشكیل میدهند بنابراین ازذغال سنگ و نفت به عنوان مهمترین منابع طبیعی و اولیه برای آنها محسوب میشوند . بیش از یك قرن است كه رنگهای آلی و مصنوعی برای بشر شناخته شده است . در سال 1856 وقتی شیمیدان 18 ساله انگلیسی به نام ویلیام هندی پركین سعی میكرد كینون راسنتز نماید به جای محصول سفید رنگی كه او انتظار داشت یك ماده بد شكل سیاه رنگ تولید نمود كه برایش قابل توجه و قابل مطالعه بود . از استخراج این ماده رنگ ارغوانی زیبایی به نام ماوین بدست آمد كه بر حسب تصادف كهنه نخی كه در كنار میز آزمایش او قرار داشت توسط آن رنگی گردید و این ماده تا آن زمان تنها ماده رنگی بود كه از واكنش شیمیایی حاصل شده و جزو رنگهای گیاهی و ظبیعی نبود و بدین سان تحول بزرگی…..

رنگ و حالت الكترونی مولكولها در word
فهرست مطالب:

مقدمه :

سولفوریک اسید + آنیلین

فصل 1

رنگ و حالت الکترونی مولکولها

1 – رنگ

فصل 2

شیمی رنگ

فصل 3

انواع رنگدانه ها

1- تیتانیوم دی اکسید ( Tio2 )

حداقل درصد

شناسایی دی اکسید تیتانیوم :

مشخصات فنی فسفوسیلیکات سرب ( تری بازیک )

رنگدانه های کرومات سرب:

– طرز تهیه کروماتهای سرب و سایر نمکهای سرب:

سیلیکو کرومات سرب بازی:

رنگدانه مولیبدات (MOLYBDATE):

رنگدانه های بر مبنای کادمیم:

سمیت رنگدانه های کادمیم :

کرومات روی :

-نقش کرومات روی در مقابله با خوردگی فلزات

تتراکسی کرومات روی :

کرومات استرانسیم :

اکسید های آهن

سیانامید سرب :

اکسید کروم :

آبی اولترامارین ( ابی لاجورد ) :

آهن آبی ( آبیهای پروس) :

سمیت آهن آبی ( آبیهای پروس ) :

سرولئان – کرولئان

اکسید آهن سیاه:

رنگدانه های آلومینیومی :

رنگدانه های برنز :

فصل 1 – رنگ و حالت الکترونی مولکولها

1 – رنگ

فصل 2 – شیمی رنگ

1 – طبقه بندی مواد رنگی

رنگها

فصل 3 – انواع رنگدانه ها

تیتانیوم دی اکسید ( Tio2 )

سمی بودن دی اکسید تیتانیوم

حداقل درصد

شناسایی دی اکسید تیتانیوم :

– مشخصات سشیمیایی کرومات های سرب :

طرز شناسایی کروماتهای سرب:

5-2-3-3- رنگدانه مولیبدات (MOLYBDATE):

6-2-3-3- رنگدانه های بر مبنای کادمیم:

کادمیم لیتوپون

سمیت رنگدانه های کادمیم :

7-2-3-3- کرومات روی :

خواص ضد خورندگی کرومات روی در آب و محلولهای نمکی

9-2-3-3- کرومات استرانسیم :

ه – مشخصات فنی اکسید های آهن :‌

سرولئان – کرولئان

دوده چراغ یا دوده گیاهی :

خواص ظاهری رنگدانه :

24-2-3-3-مشخصات فنی اکسید جیوه

مقدمه :

پتاسیم بی كربنات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید