آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در word :

آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در word

توضیحات محصول :

در هنگام انتخاب و نگارش عنوان، به سلیس و روان بودن آن بسیار دقت داشته باشید. عنوان مقاله باید طوری نگارش یافته باشد که خواننده فقط با خواندن و بدون نیاز به فکر کردن در مورد آن به راحتی به درک کامل آن نائل آید.

سرفصل ها :
انواع مقاالت علمی
– مقاالت تجربی )پژوهشی(
– مقاالت تحلیلی
– مقاالت مروری
www.fuka.ir- مقاالت گردآوری
– مقاالت یاداشت فنّی )توصیفی(
– سایر انواع مقاالت
سمینارها و همایشهای علمی
آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در word
بخش های مقاالت علمی
اصول نگارش عنوان مقاالت
طریقه نگارش نام نویسندگان و affiliation آنها
نحوه تدوین چکیده یک مقاله
طریقه انتخاب واژگان کلیدی
اصول نگارش مقدمه
مبانی نظری تحقیق
نگارش بخش روش تحقیق
1. )بیان مواد، روشهای ساخت و معرفی آزمون(
2. معرفی جامعه آماری، نوع پرسشنامه و طریقه آنالیز نتایج
3. روش تحقیق در مقاالتی که در آنها مدل ارائه شده است
نتایج تحقیق و بحث در مورد آنها
نگارش بخش نتیجه گیری
بخش تشکر و قدردانی
اصول درج آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI در word
فهرست منابع

انواع مقاالت علمی
انواع مقاالت علمی را میتوان از چندین دیدگاه مختلف ارزیابی و تقسیمبندی کرد که معرفی همه آنها خسته کننده و خارج
از حوصله میباشد. معروفترین تقسیم بندی انواع مقاالت، طبقهبندی آنها بر مبنای رتبه علمی مجلهای که مقاله در آن منتشر
شده است، میباشد. به طورکلی مجالت دارای رتبههای علمی مختلفی از جمله علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی، علمی- آموزشی
و …. میباشد که در مجامع علمی مقاالت معتبر غالبا علمی پژوهشی و علمی ترویجی میباشند.
www.fuka.irباید دقت داشت که مراکز مختلفی نسبت به اعطای رتبه علمی به مجالت مختلف اقدام میکنند که در این میان مهمترین
مرکز دارای صالحیت برای اعطای رتبه علمی به انواع مجالت، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است که با اعطای رتبه علمی
پژوهشی و یا علمی ترویجی به مجالت مورد تایید، سطح کیفی مجله را تعیین مینماید. وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسالمی و
همچنین دانشگاه پیامنور نیز از دیگر مراکزی هستند که با دادن رتبه علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی، به بسیاری از مجالت
اعتبار علمی میبخشند. به منظور دریافت لیست مقاالت مورد تایید هر یک از مراکز فوق میتوان به وبسایت آنها مراجعه کرده و فایل حاوی نام مجالت مورد تایید را دانلود نمود.

نوع فایل: pdf

سایز: 801kb

تعداد صفحه:50

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید