مقاله زراعت و اصلاح نباتات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله زراعت و اصلاح نباتات در word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زراعت و اصلاح نباتات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله زراعت و اصلاح نباتات در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله زراعت و اصلاح نباتات در word :

گروه بندی گیاهان زراعی:
طبقه بندی علمی گیاهان

نام گیاهان مختلف از یك مكان به مكان دیگر متفاوت بوده و یا گاهی گیاهان كاملا متفاوتی به یك اسم نامیده می شوند. مثلا انواع گندم بای افراد غیر متخصص مفهوم گندم را دارد، اما گندم معمولی كه برای تهیه نان استفاده می شود از گندم دوروم كه برای تهیه ماكارونی مصرف می شود تفاوت های ژنتیكی و همچنین مصرفی زادی دارد.

تولید نان خوب از گندم دوروم و تولید ماكارونی خوب از گندم نان امكان پذیر نیست. برای آن كه افراد متخصص یكدیگر را درك نمایند و دقیقا بدانند در باره ی چه گیاها صحبت می كنند، گیاهان را به روشی موسوم به سیستم طبقه بندی علمی نامگذاری كرده اند.این روش كه دقیقترین روش ها است توسط لینه(Carolous Linnaeus) بنیان گذاری شده است و به همین نام هم معروف می باشد.در این روش موجودات را بر اساس خصوصیات ریخت شناسی ، تكاملی و ژنتیكی در هفت طبقه قرار می دهند. ترتیب طبقات عبارتند از :

1- سلسله(Kingdom)
2- بخش(Division)
3- رده یا طبقه(Class)
4- راسته(Order)
5- تیره یا خانواده(Family)
6- جنس(Genus)
7- گونه(Species)

گیاهان زراعی به رده ی نهاندانگان تعلق دارند. هر گونه ی گیاهی مجموعه ای از گیاهان را در بر می گیرد كه از نظر خصوصیات ظاهری شباهت های زیادی با یكدیگر داشته و بتوانند به سهولت و بدون اتخاذ تكنیك های خاص مانند انتقال جنین و غیره با یكدیگر لقاح یافته و تولید بذر نمایندع به طوری كه بذر حاصل بتواند سبز لید مثل مجدد انجام پذیر باشد. مجموعه ای از گونه های كه در بعضی خصوصیات مشنرك هستند یك جنس گیاهی را تشكیل می دهند.

در طبقه بندی علمی ، هر گیاه را با اسم گونه و جنس آن مشخص می سازند.به همین جهت این سیستم نامگذاری را دو اسمی نیز گویند. مثلا نام علمی گندم نان Triticum aestivum می باشد. Triticum مشخص جنس و aestivum مشخص گونه گندم نان است.
گروه بندی گیاهان زراعی بر اساس هدف تولید و مورد مصرف:
در این گروه بندی نوع محصول تولید شده و نحوه ی مصرف آن مورد نظر است و چون یك محصول با اهداف مختلفی تولید میشود ممكن است در چند گروه قرار گیرد.

1- غلات: گیاهانی از تیره ی غلات هستند كه به منظور تولید دانه كشت میگردند. دانه ی حاصله عمدتا به مصرف تغذیه انسان یا دام می رسد مثل گندم، جو ; دانهی این گیاهان از نظر نشاسته غنی و از لحاظ پرتئین نسبتا فقیر می باشد.
2- حبوبات: گیاهانی از تیره ی بقولات هستند كه برای تولید دانه كشت می شوند. دانه ی حاصله عمدتا به مصرف انسان می رسد مثل لوبیا، نخود و ;. دانه های حبوبات از نظر پرتئین غنی می باشند.

3- گیاهان روغنی: گیاهانی از تیره های مختلف هستند كه جهت روغن گیری از دانه ی تولیدی كشت می شوند مثل پنبه، كتان ، لوبیای روغنی و ;.
4- گیاهان علوفه ای: گیاهانی از تیره های مختلف هستند كه جهت استفاده از قسمت های هوایی ( به صورت تازه ،خشك و یا سیلو شده) در تغذیه ی دام كشت می گردند. مانند ذرت علوفه ای ، علف سودان و;.

5- گیاهان ریشه ای: گیاهانی از تیره های مختلف هستند كه برای استفاده از ریشه ی غده ای آنها كشت می گردند، مانند چغندر، شلغم و ;.
6- گیاهان لیفی: گیاهانی از تیره های مختلف هستند كه برای استفاده از الیاف آنها كشت می گردند. این الیاف ممكن است از پوست دانه منشاء یافته (مانند پنبه) و یا از فیبرهای مستجات آوند آبكشی اولیه تشكیل یلفته با شند (مانند كتان و كنف)

7- گیاهان غذه ای : گیاهانی از تیره های مختلف هستند كه برای استفاده از ساقه ضخیم شده و زیرزمینی آنها كشت می گردند مانند سیب زمینی معمولی.
8- گیاهان قندی: گیاهانی از تیره های مختلف هستند كه برای قندگیری از عصاره ی شیرین آنها كشت می گردند مثل نیشكر و چغندر قند.
9- گیاهان دارویی: گیاهانی از تیره های مختلف هستند كه به منظور استفاده از مواد مخدر آنها و یا تهیه ادویه كشت می شوند مانند توتون ، قهوه، چای و ;..

گروه بندی بر اساس مورد مصرف خاص:
این گروه بندی بر اساس اهداف تولیدی و یا زراعی خاص انجام شده است:
1- گیاهان با مصرف پوششی یا كود سبز
2- گیاهان جهت كشت جانش
3- گیاهان با مصرف قصیلی( علوفه ی تر)
4- گیاهان با مصرف سیلویی
5- گیاهان همراه
6- گیاهان مكمل

گروه بندی بر اساس عكس العمل به طول روز:
در این گروه بندی چگونگی عكس العگیاه نسبت به طول روز(طول شب) در رابطه با تبدیل مریستم رویشی به جوانه ی گل مورد نظر است. در این گروه بندی گیاهان را به دو گروه روز بلند و روز كوتاه تقسیم می كنند و اگر نسبت به طول روز عكس ال عملی نداشته باشند بی تفاوت نامیده می شوند. بسیاری از ارقام اصلاح شده ی گیاهان زراعی عكس العمل زیادی به طول روز ندارند و بی تاوت می باشند. علاوه بر طول روز عواملی مانند بالایی حرار، كمبود ازت و رطوبت خاك، افزایش سن گیاه و ذخیره ی غذایی آن در تسریع انتقال از مرحله ی رویشی به مرحله ی زایشی نقش دارد.

گروه بندی بر اساس طول دوره ی رشد:
هر گاه جمعیت بزرگی از ارقام یك گو نه مورد توجه قرار می گیرد، مشاهده می شود كه بعضی بسیار زود و بعضی بسیار دیر به گل رفته و سیكل حیاتی خود را تكمیل می كنند. لذا ارقام یك گیاه ممكن است بر اسا س تعداد روز از سبز شدن تا رسیدگی به گروه های زودرس و میان رس و دیررس تقسیم نمود.

گروه بندی بر اساس حرارت مطلوب رشد:
این گروه بندی بر اساس شرایط حرارتی مناسب رشد محصول انجام شده و در نتیجه نشانگر بخشی از سال است كه محصول در آن رشد مطلوبی انجام می دهد. این قسمت بندی مطلق نبوده و و گیاهان زیادی در حد فاصل دو گروه قرار می گیرند.
1- گیاهان سرمادوست: این گیاهان بهترین رشد خود را در هوای خنك (حدود 15 تا 25 درجه سانتی گراد) انجام می دهند در هوای گرم ( بیش از 30 درجه سانتی گراد) آسیب می بینند و ماهیتا روز بلند می باشند مانند گندم، جو، سیب زمینی، نخود و;;;;..

2- گیاهان گرمادوست: این گیاهان بهترین رشد خود را در هوای نسبتا گرم (حدود 20 تا 30 درجه سانتی گراد) داشته و رشد آنها در هوای خنك بسیار كند می باشد.این گیاهان روز كوتاه بوده و شامل گیاهانی مثل لوبیای چشم بلبلی، ماش، ذرت و ;..
گروه بندی بر اساس طول عمر:
اساس این گروه بندی طول دوره ی معمول رشد محصول بر حسب سال زراعی و تاریخ كاشت معمول برای برداشت محصول اقتصادی می باشد.در گروه بندی بر اساس طول عمر گیاه كروه های یكساله،چندساله و دوساله قرار می گیرند. حداكثر طول رشد گیاهان یكساله كمتر از یك سال زراعی ، دوساله بیش از یك سال زراعی و معمولا سه فصل زراعی و چندساله بیش از دو وغالبا چند سال زراعی طول می كشد.

گروه بندی بر اساس عملیات زراعی:
در این گروه بندی امكان انجام عملیات وجین در بین ردیف های كاشت مورد نظر است:
1-گیاهان وجینی: حجم رویشی هر بوته زیاد بوده و معمولا با فاصله ردیف بیش از 40 سانتی متر كشت می شوند مانند سیب زمینی ، پنبه و;.
2-گیاهان غیر وجینی: حجم رویشی هر بوته كم است و در نتیجه گیاه با تراكم زیاد و به صورت پراكنده یا با فاصله ی ردیفهای كمتر از 40 سانتی متر كشت می شوند مانند گندم ، جو و;;.

 

زراعت عمومی (GENERAL FARMING)

مقدمه:
سرزمین ایران به طور كلی كوهستانی (OROGRAPHIC) و نیمه خشك (SEMI ARID) محسوب می شود.
حدود 90% از خاك ایران در محدوده فلات ایران واقع شده است .

فلات (PLATEOU) دو مشخصه دارد :
مناطقی كه ریزش جوی أنها به طور متوسط بین 250-500 mm در سال –دارای زمستانهای سردوتابستانهای گرم است میزان بارندگی كشور بسته به مناطق مختلف بین 10-2000 mm متغیر می باشد و امار بارندگی سالیانه در نقاط مختلف كشور نشان میدهد كه بجز حاشیه جنوبی در یای خزر تقریبا بقیه نقاط ایران خشك و نیمه خشك است . به طور كلی نزدیك به 31% از خاك ایران یعنی حدود 51000000 هكتار از اراضی دارای استعداد خوب برای كشاوزری است و هنوز 62% منابع خاك ایران دارای استعداد كشاورزی است كه بالغ بر 33میلیون هكتار است كه از این مقدار 19میلیون هكتار تحت كشت آبی (IVRIGARED FARM ) و دیم(DRY FARM) است .

12میلیون هكتار از 19 میلیون هكتار دیم است .
حدود یك سوم اراضی قابل كشت سالیانه به دیم كاری اختصاص دارد و بقیه آن به صورت آیش FALLOW) ) است .
FALLOW : ناكاشت گذاشتن زمین به مدت یك یا چند سال
AGRONOMY : عبارت است از علم و فن كشت وكار و بهره برداری از سه فاكتور خاك . آب. گیاه .
همچنین زراعت شامل مجموعه أی از فعالیت های انسانی كه در جهت تامین نیاز برخی گیاهان در جهت بهره گیری از حداكثر قدرت تولیدی در آنها انجام می گیرد .

این فعالیت ها بیشتر در جهت تغییر عوامل محیطی است .
زراعت AGRONOMY ریشه یونانی دارد واز دو لغت :
AGROS به معنای مزرعه و NOMUS به معنای مدیریت تشكیل شده است .

از نظر علمی AGRONOMIST به شخصی اطلاق می شود كه تحصیلات عالی دارد و از نظر تئوری مطالعاتی را انجام داده است تا بتواند به عنوان مشاور یا راهنما ی زارع انجام وظیفه كند .
از دیدگاه علم زراعت برای افزایش تولید محصولات كشاورزی سه راه پیشنهاد شده است

1- افزایش زمینهای زیر كشت
2- افزایش محصول در واحد سطح
3- افزایش محصول در واحد زمان
زراعت سطحی EXTENSIVE FARMING زراعت فشرده INTENSIVE FARMING
زراعت سطحی نوعی از زراعت است كه زارع تابع شرایط آب و هوایی است . بنابر این نهاده های زیادی را مصرف نمی كند و سطح زیر كشت را هم نمی تواند افزایش دهد .
ولی نوعی زراعت فشرده : در این نوع زراعت از نهاده های زیادی مانند بذر های اصلاح شده ، كودهای شیمیایی ، ماشین آلات و… استفاده می كند تا بتواند حد اكثر عملكرد را در سطح بدست آورد .

(طبقه بندی گیاهان زراعی CROPS )
گیاهان زراعی را می توان از نظر شكل ظاهری یعنی مورفولوژی (گیاه شناسی ظاهری ) طبقه بندی كرد .
ولی از نظر زراعت AGRONOMY گیاهان را بسته به مصرف یا نوع مصرف آنها تقسیم بندی می كنیم . باید در نظر داشت كه بعضی گیاهان زراعی دارای مصارف زیادی هستند بنابراین با توجه به موارد فوق می توان دو نوع طبقه بندی را در نظر گرفت .
الف) طبقه بندی بر اساس هدف تولید :
1- غلات CEREALS
شامل گندم (WHEAT ) – جو ( BARLY ) – برنج ( RICE ) – ذرت ( CORN ) – چاودار *گندم ( TRITICALE ) – چاودار ( WHEAT *RYE )

هدف نشاسته
2-حبوبات LEGUMES
شامل نخود (PEA ) – عدس ( LENTILE ) –لوبیا ( BEAN( – S,DH ) ) –بادام زمینی ( PEAHUT )
هدف تامین پروتئن گیاهی است .

3-گیاهان علوفه أی FODELER CROPS
این گیاهان به صورت تازه خشك یا سیلو شده به مصرف دام می رسد .
ذرت علوفه أی FOLEDER CRON :
مشخصات : تراكم بالا دارد .زمان برداشت آن وقتی است كه رطوبت دانه 60 است
ALFALFA یونجه.- CLOVER شبدر
4-گیا هان ریشه أی ROOTY OR RADICAL CROPS
این گیا هان دارای ریشه غده أی شكل هستند .شاخص تر ین آن گیاه چغندر suger beer است .

5-گیا هان فیبری یا لیفی FIBEROUS CROPS
COTTEN = كتان KENAF = كنف
FLAX = پنبه الیاف در دانه یا كپسول JOKE = شبیه كنف الیاف آن در ساقه است SISAL(AGAVE ) خنجری : الیاف آن در برك است
6-گیاهان غده أی GLANDIFORM /CROPS

POTATO /POMATO : زیر زمین سیب زمینی و روی زمین گو جه
7-گیاهان داروی: MEDICINAL /C

MATRICARIA = بابونه MILFOILE =گیاها ن بومادران
WHITE POPPY = خشخاش سفید
8-گیاهان قندی SUGAR/C
SUGAR CANE /نیشكر SUGAR BEET/ چقندر هدف =تولید قند

9-گیاهان تدخینی SMOKING
SMOKING =/ TANBACCO = تنباكو HEMP = شاهدانه. گراس
NOROOTIC =/ TEA = چای COFFEE = كافینئن . قهوه
10- گیاهان روغنی OIL CROPS
SUN FLOWER = آفتا بگردان – SOFFLOWER = گلرنگ
OLIVE = زیتون- SESAME = كنجد
PEAHUT = با دام زمینی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدیریت زراعی خزانه‌های برنج در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدیریت زراعی خزانه‌های برنج در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت زراعی خزانه‌های برنج در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدیریت زراعی خزانه‌های برنج در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدیریت زراعی خزانه‌های برنج در word :

مدیریت زراعی خزانه‌های برنج

مقدمه
جمعیت جهان هر روزه در حال زیاد شدن است و این جمعیت نیاز به غذا دارد. افزایش سریع و فراوان تولیدات كشاورزی برای تأمین نیازهای هر جامعه، كاری نیست كه بتوان با روش‌های سنتی كشاورزی آن را انجام داد. زیرا با روش‌ها و عملیات سنتی فقط مقدار محدود و كمی محصول تولید می‌شود.
امروزه دستیابی به محصول بیشتر از طریق زیاد كردن زمین‌های زیركشت امكان‌پذیر نیست. در اغلب كشورهای جهان، افزایش تولیدات كشاورزی از طریق افزایش حاصلخیزی و باروری زمین‌های زیركشت انجام می‌شود.

در این خصوص، برای بالا بردن توان و ظرفیت تولید، باید از پیشرفت‌‌ها و روش‌های جدید و علمی استفاده كرد. مدیریت صحیح زراعی مزارع برنج از جمله روش‌های اثربخش در افزایش حاصلخیزی اراضی و به دست آوردن محصول بیشتر است. در این میان، مدیریت خزانه برنج اهمیت خاصی دارد كه توجه به آن و به كارگیری توصیه‌ها و نكته‌های كارشناسی، باعث موفقیت كشاورزان برنجكار و افزایش تولید خواهد شد.
در این نشریه، توصیه‌ها و نكته‌های علمی درباره پوشش خزانه، كوددهی خزانه، روش مبارزه با علف هرز سوروف و حشرات زیان‌آور توضیح داده شده است.

خزانه برنج
خزانه برنج به قطعه زمین كوچكی اطلاق می‌شود كه در داخل زمین اصلی یا خارج از مزرعه قرار دارد. محل خزانه باید در مكانی انتخاب شود كه خاك آن به خوبی شخم خورده و دارای هوموس یا كود دامی كاملاً پوسیده باشد. خزانه باید به صورت شمالی جنوبی احداث شود تا هم بیشترین نور خورشید را دریافت كند و هم از وزش‌ بادهای غربی- شرقی مصون بماند. بهتر است كه محل خزانه برای سهولت در عملیات آبیاری و مراقبت‌های دیگر، در نزدیكی خانه كشاورز باشد.

آماده‌سازی زمین خزانه
به منظور آماده‌سازی زمین خزانه، ابتدا آن را به عمق 15 تا 20 سانتی‌‌متر به وسیله بیل یا تیلر شخم می‌زنند. سپس روی آن مقداری كود دامی كاملاً پوسیده می‌ریزند. سپس آن را با خاك كاملاً مخلوط كرده و خزانه را غرقاب می‌كنند. بعد از این مرحله، دوباره زمین خزانه را با تیلر شخم می‌زنند و سطح آن را به خوبی صاف می‌كنند. بسترهای خزانه را به روش‌های مختلف احداث می‌كنند. در روش ایستگاهی، معمولاً بسترها را به عرض 2/1-1 متر و طول حدود 10 متر در نظر می‌گیرند. فاصله بین دو بستر نیز حدود 20 سانتی‌متر و به صورت جوی در نظر گرفته می‌شود. سطح مورد نیاز خزانه برای كشت یك هكتار زمین اصلی برابر با 250 متر مربع است. برای اینكه بتوان نشاهای سالم و قوی تولید كرد، لازم است كه از خزانه مراقبت‌های زراعی لازم به عمل بیاید. این مراقبت‌ها شامل استفاده از پوشش نایلونی، كودپاشی، مبارزه با علف‌های هرز و كنترل حشرات زیان‌آور خزانه است.

استفاده از پوشش نایلونی برای خزانه
اكثر ارقام برنج نسبت به سرما حساس هستند، به نحوی كه سرما موجب از بین رفتن نشاها در خزانه‌ و حتی در زمین اصلی می‌شود. برای جلوگیری از خسارت‌های سرما در اوایل بهار و كمك به زود رس كردن نشاها، بعد از بذرپاشی، روی بستر خزانه را با نایلون می‌‌پوشانند. روش كار به این ترتیب است. كه روی بستر خزانه، كمان‌های چوبی، فلزی یا فایبرگلاس به فاصله‌های تقریباً 50 سانتی‌متر از هم قرار داده و روی كمان‌ها را با نایلون‌ می‌پوشانند. مقدار نایلون مورد نیاز برای 100 مترمربع خزانه، 55 متر نایلون با عرض 4 متر (به صورت دولا) است. این نایلون را به ازای هر دو بستر كنار هم، حدود 11 متر برش داده و روی كما‌ن‌ها می‌كشند.

هوادهی خزانه
پس از قرار دادن پوشش نایلونی، باید دقت شود كه در زمان‌های مناسب عمل هوادهی خزانه به خوبی انجام شود. در غیر این صورت، اثرات نامطلوب و بدی بر روی نشاها به وجود خواهد آمد.
تهویه یا هوادهی را به صورت زیر انجام می‌دهند:
تا مرحله دو برگه شدن نشاها، نیازی به هوادهی نیست. پس از این مرحله، هوادهی در روزهای آفتابی و گرم انجام می‌شود. برای این كار، ابتدا و انتهای پلاستیك روی بستر را باز می‌كنند.
در روزهای اول، هوادهی به مدت یك تا دو ساعت در روز انجام می‌شود. بتدریج با گرم‌تر شدن هوا، مدت هوادهی چهار تا پنج ساعت انجام می‌شود. بعد از مرحله 4-3 برگه شدن نشاها، روزها پلاستیك را برداشته و شب‌ها دوباره پلاستیك را روی خزانه می‌كشند. حدود یك هفته قبل از انتقال نشاها به زمین اصلی، پوشش نایلونی را به طور كامل از روی خزانه جمع می‌كنند.

كودپاشی خزانه
در زراعت برنج، كودپاشی با استفاده از كودهای شیمیایی، بویژه كود اوره به دو صورت زیرانجام می‌گیرد:
الف- كود پایه كه قبل از بذرپاشی در خزانه مصرف می‌شود:
زمان استفاده از كود پایه در خزانه، معمولاً بعد از تهیه جوی و پشته و قبل از بذرپاشی است. مصرف كود به ازای هر متر مربع خزانه، 15گرم اوره به اضافه 10 گرم كود سوپر فسفات تریپل است. اگر كود از نوع فسفات آمونیم باشد، مقدار كود اوره 12-10 گرم به ازای هر متر مربع خزانه مصرف می‌شود. علاوه بر این، در طی چند سال گذشته مصرف كد پتاسه نیز توصیه شده است. برای این منظور، می‌توان مقدار 15 گرم كود پتاسه را به ازای هر متر مربع خزانه استفاده كرد.

ب- كود سرك كه بعد از بذرپاشی در خزانه مصرف می‌شود:
كود سرك معمولاً بین 15 تا 20 روز پس از بذرپاشی خزانه مصرف می‌شود. هدف از مصرف كود سرك، رشد كافی نشاها و راحتی در كندن آنها است. زمان مصرف كود سرك، یك هفته قبل از انتقال نشاها به زمین اصلی و به مقدار پنج گرم برای هر متر مربع زمین خزانه است.

مبارزه با علف‌های هرز خزانه
علف‌های هرز موجود در خزانه با نشاهای برنج رقابت می‌كنند. این علف‌ها با جذب آب و مواد غذایی و همچنین نور و اشغال فضا، موجب ضعیف شدن نشاها می‌شوند. به علاوه، علف‌های هرز موجود در خزانه، همراه نشاهای برنج به زمین اصلی راه یافته و باعث مشكلات بیشتر در مزرعه می‌شوند. زیرا در این مرحله، علف كش‌ها روی آنها بی‌اثر بوده و باید حتماً با دست و جین شوند. در نتیجه هزینه كارگری افزایش می‌یابد و سود كمتری به كشاورز می‌رسد.
در خزانه‌های برنج، به ویژه دراستان‌های گیلان و مازندران، علف هرز سوروف بیشترین مزاحمت را ایجاد می‌كند. ضمناً علف‌های هرز دیگری مانند انواع جگن‌ها از جمله اویارسلام یك ساله‌‌، انواع پیرز، بعضی از پهن برگ‌ها مانند قاشق واش‌، با نشاهای برنج رقابت می‌كنند.
از آن جایی كه علف هرز سوروف باعث بیشترین مشكلات در خزانه‌ها می‌شود، روش مبارزه با این علف هرز توضیح داده می‌شود.

روش مبارزه با سوروف در خزانه
رویش بعضی از علف‌های هرز بویژه سوروف در خزانه، موجب مشكلاتی برای شالیكاران می‌شود. البته در خزانه‌های سنتی كه مقدار مصرف بذر در واحد سطح خیلی زیاد بوده و خزانه‌ها پوشیده از آب است، مسئله سوروف چندان مهم نیست؛ زیرا به علت زیاد بودن بذر و وجود آب، سوروف كمتر فرصت رویش می‌یابد. اما در این گونه خزانه‌ها نشاهای ضعیف با قدرت ریشه‌زایی كم حاصل میشود. به علاوه، نشاها نسبت به بیماری‌های قارچی آسیب‌پذیر می‌شوند. با توجه به معایب گفته شده و بالا رفتن هزینه تهیه نشا، توصیه می شود كه خزانه‌ها به صورت جوی و پشته‌ای احداث شوند.

در خزانه‌های جوی و پشته‌ای، توصیه می‌شود 50 تا 60 كیلوگرم بذر در خزانه‌ای به مساحت 250-200 متر مربع مصرف شود. همچنین دقت شود كه آبیاری خزانه، به صورت نشتی انجام شود. در این گونه خزانه‌ها، بذرها از كود و فضا و نور بیشتری بهره‌مند می‌شوند، در نتیجه نشاهای سالم، قوی، با قدرت ریشه‌زایی كافی به دست می‌آید. به علاوه، در صورت آماده نبودن زمین اصلی، می‌توان نشاها را چند روز بیشتر در خزانه نگهداری كرد تا زمین آماده شود. در این روش به علت كاهش مقدار بذر مصرفی و تغییر روش آبیاری، فرصت بیشتری برای بذرهای علف هرز سورورف فراهم می‌شود تا رویش یافته و با نشاهای برنج رقابت كنند. در این صورت، لازم است با سوروف مبارزه شود.

در خصوص جگن‌ها و علف‌های هرز پهن برگ كه در بعضی مناطق برنج‌كاری با تراكم ظاهر می‌شوند، كندن با دست این گونه علف‌های هرز توصیه می‌شود. مگر این كه تراكم و تعداد آنها در بعضی خزانه‌های برنج زیاد باشد و مبارزه شیمیایی با آنها لازم باشد. در چنین شرایطی،‌باید با انجام آزمایش‌های لازم، نوع علف‌كش، مقدار سم و روش مصرف آنها تعیین شود. در این باره توصیه می‌شود كه با كارشناسان جهاد كشاورزی منطقه خود مشورت كنید و با راهنمایی آنها، مبارزه با علف‌های هرز را انجام دهید.
زمان كنترل علف هرز سوروف در خزانه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مسائل تراوش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مسائل تراوش در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسائل تراوش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مسائل تراوش در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مسائل تراوش در word :

مسائل تراوش

مقدمه
1-روش های حل مسایل تراوش
روشهای مختلف حل مسائل مربوط به آنالیز تراوش كف و دیواره كانال خاكی را می توان در سه دسته به صورت زیر طبقه بندی كرد.
الف-روش های تحلیلی
ب-روش های شبیه سازی الكتریكی
ج-روش های عددی
1-1-روش های تحلیلی

روش های حل تحلیلی برای اولین بار در سال 1906 توسط THEM جهت مطالعه جریانهای زیرزمینی در یك محیط همسان در حالت جریان ماندگار مورد استفاده قرار گرفت. این مطالعه اندازه گیری ضریب قابلیت نفوذ در سفره های آب زیرزمینی را از طریق آزمایشات پمپاژ میسر می ساخت. لازم به ذكر است كه اصول كلی تراوش از كانالهای خاكی نیز از تئوری جریانهای زیرزمینی تبعیت می كند.

در سال 1931 ریچاردز از تركیب قانون دارسی و معادله پیوستگی جریان، معادله حاكم بر هیدرودینامیك محیط های متخلخل را ارائه نمود.
در سال 1935 تایس THEIS جریان غیر ماندگار ناشی از پمپاژ در یك سفره تحت فشار با محیط یكنواخت و همسان با استفاده از روش حل تحلیلی معادلاتی را بدست آورد كه از طریق آنها ضرایب هیدرودینامیك شامل ضریب قابلیت انتقال و ضریب ذخیره یك سفره آب زیرزمینی تحت فشار با انجام آزمایشات پمپاژ مشخص كرد.

از روشهای حل تحلیلی در بررسی جریانهای غیر ماندگار محیط های ناهمسان با تراوش های متغیر در زمان و مكان نمی توان استفاده كرد. در این حالت روشهای شبیه سازی الكتریكی و روشهای عددی یا مدلهای ریاضی با در نظر گرفتن شرایط اولیه و مرزی مناسب قابل استفاده خواهد بود.

2-1-روشهای شبیه سازی الكتریكی
اساس مدلهای شبیه سازی الكتریكی بر یكسان بودن معادلات حاكم بر قوانین بیان كننده جریان آب كف و دیواره كانالهای خاكی با معادله های جریان الكتریسیته در اجسام هادی استوار است. با استفاده از این تشابه می توان جریان مربوط به تراوشات از یك كانال خاكی را با در نظر گرفتن یك شبكه مقاومتها و خازنها، نظیر و متناسب با معادلات جریان مثل معادله لاپاس مورد بررسی قرار داد.
از طریق اندازه گیری پتانسیل الكتریكی در نقاط مختلف شبكه و در نظر گرفتن وجه تشابه بین معادلات جریان آب و جریان الكتریسیته، توزیع پتانسیل آبی را در یك كانال خاكی می توان شبیه سازی كرد.

روش شبیه سازی الكتریكی نخستین بار در سال 1942 توسط BAKER , PASCHKIS جهت حل مسائل هدایت حرارت بكار گرفته شد و سپس در بررسی مسائل مخازن نفت BRUCE)- 1942) امكان پذیر شد.
بررسی های زیادی در مورد مدل های شبیه سازی الكتریكی تاكنون صورت گرفته بطوری كه این روش قادر است مسائل پیچیده مربوط به جریانهای زیرزمینی از جمله تراوشات از كانال خاكی را تحلیل نماید.

3-1-روشهای عددی
این روش ها در سالهای اخیر با توسعه و پیشرفت در ساختمان ماشین های محاسباتی الكتریكی (كامپیوتر)، با ظرفیت حافظه و سرعت عمل زیاد، همراه با پیشرفت تحلیل عددی و ریاضیات كاربردی مهندسی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
عملیات محاسباتی مربوط به روش های حل عددی حجیم بوده و بكار گرفتن آنها در مسایلی نظیر تراوش از كانالهای خاكی نیاز مبرم به كامپیوتر داشته و بدون استفاده از ماشین های محاسباتی الكترونیكی امكان استفاده از روش های حل عددی ممكن نیست.
بخاطر دقت خوب مدلهای ریاضی، دامنه استفاده از این مدل ها روز به روز وسیع تر می شود. در سال 1956 این روش توسط STALIMAN در بررسی آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفت.

]
روشهای عددی شامل روشهای تفاضلهای محدود، المانهای محدود و مرزی است. استفاده از روشهای تفاضلهای محدود برای جریان در محیط های غیر همسان و غیر یكنواخت توسط REMCON در سال 1956، FREEZE (1966) و WITHERSPOON در سال 1967 صورت گرفت.
كاربرد روش اجزا محدود (المانهای محدود) بیشتر در مورد مسائل مربوط به ژنوتكنیك و سازه توسعه یافته است بطوری كه در این زمینه می توان به مطالعات تحقیقاتی ZIENKIWICZ و CHEUNG(1965)، BROWN , TAYLOR (1967) و WITHERSPOON (1975) اشاره كرد.

یك روش عددی جدید بنام برنامه ریزی پویا برای حل مسائل جریانهای زیرزمینی اخیراً بكار برده شد. این روش ابتدا برای حل مسائل بهینه سازی در محاسبات اقتصادی توسط R.BELIMAN (1949) مورد استفاده قرار گرفت و بعداً توسط E.D.ANGEL (1968) از این روش برای حل عددی معادله مشتقات جزئی خطی استفاده شد.

همچنین روش اخیر توسط M.MIRABZADEH برای حل معادله جریان در محیط های متخلخل بكار برده شد. نامبرده اخیراً روش مذكور را در مدلهای ریاضی دو بعدی (1972) و سه بعدی (1974) سفره های آب زیرزمینی، مدل ریاضی بهینه سازی بهره برداری از ذخایر آب زیرزمینی (1981)، بررسی جریانهای مستوی با سطح آزاد (جریان از سدهای خاكی 1982) و بالاخره در مدل ریاضی تحكیم دو بعدی سدهای خاكی (1983) و بررسی نشست سفره های تحت فشار ناشی از عمل پمپاژ (1984) مورد استفاده قرار داد.

در روش المانهای مرزی میدان مورد مطالعه به تعدادی اجزاء تقسیم می شود و تغییرات (یا حركت) كمیت فیزیكی مورد نظر در روی این مرزها تعیین می گردد. اساس این روش مبتنی بر استفاده از یك تابع تقریبی است كه در معادلات میدان مورد مطالعه صادق باشد كه شرایط مرزی را ارضا نمی كند.
در این صورت مقدار معادلات حاكم در داخل میدان صفر خواهد شد و تنها حل معادلات شرایط مرزی باقی خواهند ماند. این روش نیمه تحلیلی بوده كه منجر به تشكیل معادلات انتگرالی می گردد. پس از تبدیل انتگرال روی سطح به انتگرال در روی مرزهای میدان باید این انتگرال ها را حل نمود.

4-1-مقایسه روش اجزاء محدود با روش تقاضل های محدود
در تحلیل جریانهای غیر ماندگار كاربرد هر دو روش فوق منجر به حل یك دستگاه معادلات خطی در هر فاصله زمانی می گردد. تشكیل دستگاه معادلات در روش تفاضلهای محدود در حجم كنترل به مراتب ساده تر بوده ولی در عوض روش اجزاء محدود امكان می دهد كه بتوان برای بخشی از مسائل بویژه شبكه را مناسب تر انتخاب كرد. مثلاً در بررسی جریان در یك كانال خاكی كه موقعیت مرز یا پتانسیل معلوم (سطح آزاد آب و سطح تراوش) نامعین باشد، انتخاب اجزاء مثلثی امكان می دهد كه بتوان دقیق تر موقعیت سطح آزاد و سطح تراوش را مشخص كرد. در روش اجزاء محدود شبكه بندی حوزه مورد بررسی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده زیرا دقت نتایج محاسبات و مدت زمان محاسبه به آن بستگی دارد.

5-1-بررسی كارهای دیگران در مورد حل مسائل تراوش
مطالعات مسائل مربوط به تراوش بطور جدی از زمان هنری دارسی شروع شد كه خود دارسی در سال 1856 نتایج مطالعات و آزمایشات تجربی خود را بر روی ماسه ها در غالب یك قانون تجربی ارائه داد. هر چند كه افراد دیگری نیز بعد از دارسی بر تحلیل مسائل تراوش در حالتهای مختلف همت گماشته اند لیكن هنوز هم رابطه تجربی دارسی از اعتبار خاصی در بررسی مسائل تراوش برخوردار است. محققین مختلفی در زمینه های تراوش كار كرده اند و نتایج مطالعات خود را در كتابها و مقالات علمی در سطح جهان به ثبت رسانده اند. در بعضی از این مطالعات علمی، كارآیی رابطه تجربی دارسی مورد آزمایش قرار گرفته و مهر تایید مجدد بر این قانون زده شده است.

برخی از محققین نیز سعی كرده اند كه پایه و اساس تئوری قانون دارسی را پیدا كنند. تعدادی از محققان صاحب نظر در مسائل تراوش با بهره گیری از كارهای تجربی از طریق مدلهای هیدرولیكی اقدام به تحلیل مسائل تراوش در حالتهای مختلف كرده اند.
روشهای مختلف عددی نیز توسط محققان مختلف در حل مسائل تراوش بكار برده شده است. در استفاده از هر یك از این روشهای عددی محققان نقاط ضعف و قوت روشها را بررسی كرده و سعی كرده اند كه مشكلات و معایب این روش ها را رفع نمایند.

6-1-روش عددی مورد استفاده در این رساله
در این رساله جهت حل معادله ی دیفرانسیلی حاكم بر پدیده تراوش با توجه به شرایط مرزی و اولیه در حالتهای غیر اشباع و اشباع، غیر همگن و همگن، غیر ایزوتروپ، برای جریان غیر ماندگار ار روش تفاضلهای محدود در حجم كنترل استفاده شده است. اساس روش تفاضلهای محدود سری های تیلور و مكلورن می باشد. با بهره گیری از سری تیلور می توان مشتقات مرتبه اول، دوم و … یك تابع را بر حسب مقادیر تابع در نقاط دلخواه بیان كرد. در این روش ابتدا میدان مورد مطالعه به صورت مربع یا مستطیل شبكه بندی شده و بعد با توجه به شرایط مرزی معادله دیفرانسیلی حاكم با استفاده از تفاضلهای محدود در حجم كنترل نوشته می شود. بنابراین یك دستگاه معادلات خطی همزمان تشكیل می شود كه با حل آن مجهولات در میدان مورد نظر بدست می آیند.
در روش حجم كنترل ابتدا از معادله دیفرانسیل در یك حجم كنترل با توجه به شرایط مرزی حاكم انتگرال گیری شده و سپس با استفاده از تفاضلهای محدود از طریق دستگاه معادلات خطی همزمان مقادیر مجهولات میدان حساب می شود.

7-1-مزایا و معایب روشهای عددی
المانهای مرزی بخاطر نیمه تحلیلی بودن از دقت زیادی برخوردار بوده و در عین حال علاوه بر سرعت مناسب یك روش نسبتاً ساده ای است ولی معایب عمده اش این است كه در محیط های غیر همگن بسیار مشكل می گردد.
روش المانهای محدود از جامعیت خوبی در حل مسائل تراوش برخوردار بوده و دارای دقت و سرعت زیادی در حل مسائل نشت است. عیب روش المانهای محدود پیچیدگی آن در روش شبكه بندی و اشغال حافظه زیاد كامپیوتر است. بطوری كه در روش المانهای محدود شبكه بندی حوزه بخوبی صورت نگیرد نتایج محاسبات رضایت بخش نبوده و نیز مدت زمان محاسبه نیز زیاد خواهد شد.

روش تفاضلهای محدود از جامعیت خوب و سرعت مناسبی برخوردار بوده و در محیط های غیر همگن براحتی قابل استفاده است.
بطور كلی وقتی كه محیط مورد مطالعه غیر همگن و غیرایزوتروپ باشد كابرد روش تفاضلهای محدود مناسب ترین روش می باشد.
8-1-هدف از انجام رساله (موضوع پایان نامه)
موضوع این رساله شامل دو مورد زیر می باشد:
الف- محاسبه مقدار تراوش كف و دیواره كانال خاكی
در شرایط جریان غیر ماندگار محیط های غیر همگن، غیرایزوتروپ و غیر اشباع از طریق برنامه ای كه به زبان كوئیك بیسیك نوشته شده، می توان مقدار تراوش را محاسبه كرد.

ب-محاسبه تبخیر از سطح آزاد كانال
در شرایط جریان آب در كانال خاكی
میزان تبخیر از سطح آزاد كانال به روش محاسبه می شود كه در نهایت مقدار تراوش و تبخیر محاسبه شده را به عنوان تلفات آبی در نظر گرفته و عرض كف بهینه كانال را با توجه به داشتن حداقل تلفات آبی محاسبه می كنیم.
9-1-روشهای آنالیز تراوش

1-روشهای اشباع ماندگار در استفاده از این روش بدلیل مشخص نبودن سطوح آزاد و خط نشت در كانالهای خاكی با مشكل روبرو می شویم و چون سطح آزاد یكی از مرزهای مهم بحساب می آید لذا از این روش استفاده نشد.
2-روش غیر اشباع: در جریانهای غیر ماندگار چون مناطق اشباع و غیر اشباع با زمان تغییر می كنند و این حالت مطابقت نزدیكی با فیزیك مساله دارد بخاطر آن در این رساله از روش غیر اشباع استفاده شده كه معایب موجود در روش اشباع را نیز برطرف می كند.
معادلات بكار برده شده در این رساله معادلات دیفرانسیلی غیر اشباع می باشد. اطلاعات ورودی به برنامه شامل فواصل افقی و عمودی گره ها، رابطه بین ضریب نفوذ پذیری (K) و پتانسیل ماتریك كه در آن h-z= بوده و h و z بترتیب بار هیدرولیكی كل و ارتفاع هر نقطه مورد نظر از یك سطح مقایسه می باد. همچنین رابطه بین رطوبت خاك و نیز به برنامه معروفی می شود.

2-تئوری حركت آب در خاك
2-1-مقدمه ای بر نفوذ (infiltration)
عمل ورود آب از سطح خاك بداخل آن را نفوذ گویند. میزان رطوبت اولیه خاك تاثیر عمده ای در سرعت نفوذ آب در خاك دارد، هر چه رطوبت اولیه خاك بیشتر باشد سرعت نفوذ كمتر خواهد شد. میزان نفوذ در خاكهای خشك بیشتر از خاكهای مرطوب است. عواملی نظیر بافت و ساختمان خاك، درجه پوكی و اندازه خلل و فرج خاك، ارتفاع آب در سطح زمین و خصوصیات سیال مقدار نفوذ را تحت تاثیر خود قرار می دهند.
خاكهای رس بدلیل داشتن مواد كلوئیدی و آلی در ضمن مرطوب شدن متورم شده و باعث پراكندگی ذرات خاك و سرعت نفوذ را شدیداً كاهش می دهند، چون این ذرات در لابلای منافذ خلل و فرج خاك قرار می گیرند و مانع نفوذ آب در خاك می شوند.

هر چه پوكی خاك بیشتر و اندازه خلل و فرج نیز بزرگتر باشد نفوذ آب در خاك با سهولت بیشتری صورت می گیرد. اگر آب نفوذی به خاك گل آلود باشد، سرعت نفوذ كمتر خواهد بود. زیرا ذرات ریز محلول در آب سبب پر شدن منافذ بین خلل و فرج خاك شده و نهایتاً راههای فرار آب در خاك را محدود تر می كند.
2-2-مكانیسم نفوذ

ورود آب بداخل خاك (نفوذ) تحت تاثیر نیروهای ثقلی و كاپیلاری صورت می گیرد، نیروی ثقل در جهت عمود عمل می كند در صورتی كه نیروی كاپیلاری در ابتدا كه خاك خشك و منافذ موئین خاك از آب، فقط نیروی ثقل بر نفوذ تاثیر داشته و جریان نفوذ به صورتی عمودی صورت می گیرد.
به همین علت است كه سرعت نفوذ ابتدا در سطح خاك زیاد بوده و سپس با كاهش تدریجی خود به مقدار ثابتی می رسد.

3-2-توزیع رطوبتی خاك در حین نفوذ
اگر در سطح یك خاك همگنی، مقداری آب تجمع پیدا كند در این حالت مشاهده می شود كه ضمن نفوذ آب در خاك، مطابق شكل (1-2) چهار منطقه كاملاً متمایز از نظر رطوبت، به شرح زیر قابل ملاحظه است. شكل (1-2) نواحی رطوبتی خاك در ضمن نفوذ را نشان می دهد.
الف- ناحیه اشباع كه در نزدیكی سطح زمین قرار گرفته و رطوبت خاك با عمق تغییر نمی كند.
ب-ناحیه بینابینی با جریان غیر اشباع و دارای رطوبت یكنواخت

ج-ناحیه مرطوب كه رطوبت خاك در این ناحیه با عمق كاهش سریع دارد.
جعبه رطوبتی كه در زیر منطقه مرطوب قرار گرفته و در واقع حد فاصل خاك مرطوب و خشك است.
اگر میزان آب نفوذی به خاك كمتر از ظرفیت نفوذ باشد، همه آن وارد خاك شده و در خاك انتقال می یابد كه در این صورت شدت آب نفوذی، سرعت نفوذ را تعیین می كند. برعكس، اگر آب تجمع یافته در سطح خاك بیشتر از ظرفیت نفوذ باشد، شدت آب نفوذی به ظرفیت نفوذ بستگی داشته و ظرفیت نفوذ تعیین كننده میزان آب نفوذی به خاك خواهد بود.

اگر سطح خاك خشكی را به حالت اشباع درآوریم نیروی مكش كه در چند میلی متری سطح خاك بر آن اعمال می شود قابل ملاحظه است ولی به تدریج كه آب در خاك نفوذ كرده و ضخامت بیشتری از آن را مرطوب می سازد مقدار نیروی مكش در این صورت ناچیز خواهد بود. سرعت نفوذ در استوانه ای از خاك كه بطور افقی قرار گرفته باشد، تقریباً برابر صفر بوده ولی در نفوذ عمودی، سرعت نهایی نفوذدر یك خاك همگن به مقدار ثابتی میل می كند كه برابر ضریب آبگذاری اشباع خاك است. در صورتی كه سطح خاك نیمه اشباع باشد در این حالت سرعت نفوذ معادل هدایت موئینه ای خاك خواهد شد.
بطور كلی سرعت نفوذ در خاكهای اشباع ثابت بوده و مستقل از زمان و ضخامت لایه اشباع خاك می باشد، اما در جریانهای غیر اشباع، ضخامت آبی كه اطراف خاك را فرا گرفته و یا به جدار خلل و فرج خاك چسبیده، تعیین كننده مقدار نفوذ بوده و مقدار نفوذ و سرعت آن برعكس خاكهای اشباع، در خاكهای غیر اشباع ثابت نبوده و تابعی از زمان، عمق و مقدار آن نفوذی به خاك است. در خاكهای اشباع منافذ خاك پر از آب بوده و ارتباط این منافذ با همدیگر باعث تشكیل یك محیط پیوسته بوده كه سبب یكنواختی سرعت نفوذ در خاكهای همگن می شود. در صورتی كه خاكهای غیر اشباع از چنین قاعده ای برخوردار نبوده و بخاطر جذب یا دفع آب منافذ و خلل و فرج خاك سرعت نفوذ نیز دچار نوسان می شود شكل (2-2) شمایی از جریانهای اشباع و غیر اشباع در خاك را نشان می دهد.

4-2-معادلات حاكم بر نفوذ
تاكنون معادلات زیادی در مورد نفوذ ارائه شده است. از جمله كوستیاكوف (1932) Kostiakov، هورتون (1940 و 1933) Horton، هولتان (1973) Holtan، هنسن (1955) Hansen، گرین و امپت (1911) Green and ampt، فیلیپ (1969 و 1957) hpilip و غیره كه در كتب مختلف فیزیك خاك (Soil physics) آمده است. تجربه نشان داده است كه سرعت نفوذدر عمل برای خاكهای غیر همگن بیشتر از مقداری است كه از معادلات مختلف نفوذ برآورد می شود.
واتسن (1959) Watson با انجام آزمایشی مشاهده كرد كه معادله فیلیپ در مراحل اولیه نفوذ دقیق تر از معادله هورتون میزان نفوذ را برآورد می كند ولی نفوذ نهایی از طریق این دو معادله مقارت نزدیكی با منحنی نفوذ اندازه گیری شده در آزمایشگاه دارد.

5-2-ضریب نفوذپذیری خاك در محیط های اشباع و غیر اشباع
یكی از مشخصات مهم فیزیكی خاك نفوذ پذیری آن می باشد كه در مسائل مربوط به حركت آب در خاك از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نفوذپذیری استعداد و توانایی خاك را جهت عبور سیالات بویژه آب از خود نشان می دهد.
ضریب نفوذ پذیری (هدایت هیدرولیكی) خاك در محیط های اشباع حداكثر مقدار خود را داشته و ثابت است. ولی محیط غیر اشباع دارای مقادیر ضریب نفوذ پذیری متفاوت در زمان و مكان می باشند. عواملی مانند خصوصیات فیزیكی خاك (بافت و ساختمان خاك)، مقدار مواد آلی، اكسید آهن، كانی های رس و درصد سدیم تبادلی و غلظت املاح محلول نفوذپذیری خاك را تحت تاثیر خود قرار می دهند.

اندازه و شكل ذرات خاك، فضای خالی را تعیین می كنند. تجزیه مكانیكی خاك بیان كننده یك توزیع مناسب برای ذرات مختلف بوده و ذرات ریزتر در فضای خالی بین ذرات درشت تر قرار گرفته واز تخلخل كل خاك می كاهند. ذرات رسی با جاری شدن آب در خاك قابل حمل بوده و فضای خالی بین ذرات درشت تر قرار می گیرند و این عمل باعث می شود كه خاك با داشتن تخلخل قابل توجه نفوذپذیر مطلوبی را نداشته باشد. زیرا انتقال مواد رسوبی و یا ذرات دیگر ریز ارتباط داخلی خلل و فرج خاك را قطع می كند كه در نهایت ضریب نفوذ پذیری نیز كاهش پیدا می كند.
مواد آلی باعث افزایش نفوذپذیری خاك می شود. اكسیدهای آهن نیز با ایجاد پوششی از خود، باعث حفظ یكپارچگی و انسجام توده خاك شده و به همین علت خاكهای مناطق گرمسیری از یك نفوذپذیری مناسب برخوردار هستند.

6-2-روش های تعیین ضریب نفوذپذیری خاك در محیط های اشباع
یكی از عیب های تعیین ضریب نفوذپذیری خاك در حالت اشباع، آن است كه نخست باید خاك را به صورت اشباع درآورد. اگر خاك مورد نظر همگن نباشد تعیین نفوذ پذیری واقعی خاك مشكل بود و بایستی در هنگام اندازه گیری نفوذپذیری خاك دقت لازم را به عمل آورد.
برخی از روش های تعیین ضریب نفوذ پذیری در خاك عبارتند از:
الف- روش بارپایا (constant Head Method)
ب- روش استوانه ای مضاعف (Double Tube Method)
ج- روش بارافتان (Falling Head Method)
د- روش چاهك (Auger Hole Method)

1-6-2-روش بارپایا
در این روش كه یك روش آزمایشگاهی است ارتفاع آب بر روی نمونه خاك ثابت می ماند. با استفاده از مته های مخصوص نمونه ای از اعمال مورد نظر خاك را تهیه كرده و در داخل استوانه ها قرار می دهند. در زیر نمونه ظرفی به منظور جمع آوری آب و اندازه گیری مقدار آب خروجی قرار می دهند.
اگر L طول نمونه، A سطح مقطع نمونه خاك مورد آزمایش و V حجم آب جریان یافته از داخل نمونه در مدت زمان t باشد و H بار آبی یا ارتفاع بین دو سطح ثابت آب در آزمایشگاه باشد طبق قانون دارسی ضریب نفوذپذیری خاك (k) به صورت زیر محاسبه می شود:
(1-2)

در آزمایش فوق برای اینكه نمونه خاك مورد آزمایش هواگیری شود حالتی را بوجود می آوریم كه جهت جریان آب در داخل نمونه از پایین به بالا باشد.
2-6-2-روش استوانه های مضاعف
در این روش آب زیادی جهت اشباع كردن محیط آزمایش لازم است. این روش ضریب نفوذ پذیری را فقط در جهت عمودی اندازه می گیرد.

3-6-2-روش بار افتادن
اصول كلی این روش نیز مانند روش بارپایا است ولی بار آبی یا ارتفاع بین دو سطح آب در بالا و پایین نمونه دیگر ثابت نیست. از این روش زمانی استفاده می شود كه نفوذ پذیری خاك كم باشد.
معادله كلی تعیین ضریب نفوذ پذیری (K) در این روش به صورت زیر است.
(2-2)

در رابطه (2-2): (T1-T0) فاصله زمانی آزمایش، H0 ارتفاع سطح آب در شروع و H1 سطح آب در پایان آزمایش است. در این روش نمونه خاكی استوانه قرار داده شده و بر روی آن آب می ریزند A2, A1 سطح مقطع یا استوانه آزمایش در ترازهای آب H1,H0 می باشد.
4-6-2-روش چاهك
در این روش كه یكی از روش های متداول بوده، با حفر چاهی در زیر سطح ایستایی، ضریب آبگذاری اشباع را اندازه گیری می كنند. در این روش قبل از آزمایش، آب داخل چاهك را خالی می كنند. روش های دیگری نیز نظیر روش پمپاژ از چاه، روش پیزومتر و روش دو چاه برای تعیین ضریب نفوذپذیری خاك بكار برده می شود.

7-2-تعیین ضریب نفوذپذیری خاكهای غیر اشباع
ضریب نفوذپذیری در خاكهای غیر اشباع ثابت نبوده (برعكس خاكهای اشباع كه ضریب نفوذ پذیری ثابتی دارند) و تابعی از مقدار رطوبت خاك می باشد. نفوذپذیری خاكهای غیر اشباع به هدایت موئینه ای نیز موسوم است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آزمون نتاج در گاو شیری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آزمون نتاج در گاو شیری در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آزمون نتاج در گاو شیری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آزمون نتاج در گاو شیری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آزمون نتاج در گاو شیری در word :

آزمون نتاج در گاو شیری

«فهرست مطالب»
الف) «فصل اول» «آزمون نتاج در گاوهای شیری»
«مقدمه»
1- انتخاب بر اساس آزمون نتاج
2- آزمون نتاج در گاوهای شیری
3- برنامه های آزمون نتاج
4- روشهای بیان تست نتاج
5- مراحل آزمون نتاج

ب) فصل دوم: «آزمون نتاج و ارزیابی والد»
1- معیارهایی برای انتخاب
2- آزمون نتاج
3- روشهای آزمون
4- موارد لازم برای آزمون نتاج در مرحله آزمایش
5- در مرحله تجزیه و تحلیل
6- نقایص تست نتاج
7- روشهای شاخص كردن گاوهای نر نژاد شیری
8- شاخص كردن در یك گله واحد

******************
«فصل اوّل» «آزمون نتاج در گاوهای شیری»
«مقدمه»
در حال حاضر تعداد زیادی گاو اصیل (هلشتاین) در كشور وجود دارد این تعداد زیاد گاو كه به صورت گله های مختلف و در مكان ها و شرایط متفاوت نگهداری می شوند، بسته به شرایطی كه در آن قرار دارند و به خصوص شرایط مدیریتی گله ها از نظرات مختلف از قبیل سطح و كیفیّت تغذیه، بهداشت، آب و هوا، استرس های وارده بر آنها و مسایل دیگر، سطوح مختلف و متغیری از تولید را ارائه می دهند كه این سطح تولیدی در اكثر موارد، در حدّی غیرقابل قبول و نامطلوب قرار داشته و مناسب نمی باشد.

این میزان نامطلوب تولیدات دامهای اصیل موجود در كشور، تكافوی نیاز روزافزون جامعه به تولیدات پروتئین حیوانی را نمی دهد و به همین دلیل، لزوم افزایش و بهبود سطح تولید در گله های موجود، احساس می شود كه این افزایش با ارتقاءِ ژنتیكی گله های موجود و افزایش پیشرفت ژنتیكی در گله ها امكان پذیر خواهد بود. این امر مهم مستلزم استفاده از گاوهای نر برتر از لحاظ ژنتیكی، در تلقیح گاوهای ماده است. دركشور ما متأسفانه به علت عدم مطالعه و بررسی گاوهای نر و عدم شناسایی و ارزیابی ژنتیكی گاوهای نر موجود،

مجبوریم كه برای ارتقاءِ ژنتیكی گله های گاو شیری، و افزایش پیشرفت ژنتیكی از اسپرمهای گاوهای خارجی استفاده كنیم كه تهیه اسپرم از خارج كشور و واردات آن، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است و علاوه به آن مشكلات متعددی كه در اثر خرید اسپرم از خارج كشور به وجود می آید، از نكات مهمّی است كه لزوم مطالعه و بررسی گاوهای نر موجود در كشور و ارزیابی ژنتیكی آنها را روشن می كند، در این زمینه، عدم وجود اطلاعات مفید، نیاز و اهمیّت بحث در این مورد را بیشتر بیان می كند كه مطالعه، بررسی و تلاش اساتید، دانشجویان و پژوهشگران این رشته را می طلبد.
هرگونه پیشرفت اصلاح گرهای حیوان،

در گرو بكارگیری روشهای اصلاح نژاد و انتخاب است كه بستگی به توانایی ایشان در شناسایی و آمیزش دادن حیواناتی دارد كه برای یك هدف ویژه توارث برتری دارند. توارث برتر، از روی شایستگی فنوتیپی فرد مشخص می شود، یا بستگی به، توانایی آن فرد در تلاقی با دیگر افراد برای تولید نتاج نسل F1 برتر دارد. در هر صورت، اگر قرار باشد پیشرفتی صورت گیرد این حیوانات برتر هستند كه، باید نسل آینده را تولید كنند. برای انتخاب این حیوانات برتر، یكی از روشهای مورد استفاده انجام آزمون نتاج است.

«انتخاب بر اساس آزمون نتاج»
انتخاب بر اساس آزمون نتاج بدین معنی است كه اصلاح گر تصمیم می گیرد كه پدر و مادر را بر اساس میانگین شایستگی نتاجشان، در مقایسه با متوسط شایستگی نتاج دیگر پدر و مادرهای هم دوره، نگهداری یا حذف كند. آزمون نتاج می تواند، در انتخاب برای هر دو صفت كمّی و كیفی مورد استفاده قرار گیرد. برای صفات كیفی،

كارآمدترین كاربرد آزمون نتاج در زمان انتخاب، تعیین هموزیگوت یا هتروزیگوت بودن فردی است كه فنوتیپ غالب دارد. در صفات كمّی آزمون نتاج می تواند برای پیش بینی دقیقتر P.B.V یك حیوان برای صفت كمّی به كار رود. اصول درگیر در آزمون نتاج آن است كه هر نتاج یك دوم از توارتش را از هر یك از والدینش دریافت می كند، و این یك دوم، ارزش ارثی والدش است. با افزایش تعداد نتاج آزمون شده برای یك والد مشخص و محاسبه میانگین این نتاج، می توان یك برآورد قابل تكرار از ارزش ارثی والد (معمولاً یك نر) بر اساس این خویشاوندی به دست آورد. با افزایش تعداد نتاج از یك والد بخصوص، تخمین نوع ژنهایی كه والد داراست بهتر انجام می شود.

نتاج مختلف یك والد به این دلیل كه، اولاً- احتمال اینكه دو فرزند از لحاظ ژنتیكی، به طور دقیق ژنهای یكسانی داشته باشند خیلی كم می باشد و ثانیاً- به علت تفاوتهای محیطی موجود، با یكدیگر فرق خواهند داشت، خیلی بعید است كه دو فرزند در سراسر زندگیشان محیط یكسانی داشته باشند. اگر تعدادی از افراد تا آنجا كه امكان دارد در یك محیط استاندارد مقایسه شوند، میانگین تفاوتهای موجود میان افراد كه به محیط مربوط می شود كاهش می یابد، اگرچه این تفاوتها بطور كامل حذف نمی شوند.

آزمون نتاج برای مقایسه توان تولیدی دو یا چند والد انجام می شود. معمولاً پدرها بیشتر از مادرها مورد آزمون نتاج قرار می گیرند، چون نرها معمولاً در یك فصل یا سال معین، تعداد نتاج بیشتری تولید می كنند. آزمونهای نتاجی كه به طور خیلی دقیق انجام می گیرند دقت بیشتر P.B.V والدینی را كه مقایسه می شوند تأمین می كنند.

برای انجام آزمون نتاج دقیقتر، چند احتیاط اولیه باید انجام گیرد بعضی از آنها به شرح ذیل می باشد:
(1)- در یك آزمون نتاج مشخص، نرها و ماده های آمیزش یافته باید به طور تصادفی انتخاب شوند، جفت گیری ماده های برتر با یك نر معین باعث می شود كه P.B.V آن نر بیش از مقدار واقعی برآورد شود. (2)- جیره ها و عملیات خوراك دادن را استاندارد كنید. حیوانات را با جیره یكسان و به طریقه یكسان خوراك دهید، خورانیدن جیره های مختلف به بعضی از گروه های والد،

مقادیر متفاوت جیره یا تغذیه یك گروه در مرتع و گروه دیگری در محل پرواربندی محصور آزمون نتاج را اریب خواهد كرد. (3)- تمام نتاج یك نر منحصر به فرد را در یك اصطبل تغذیه نكنید، بعضی از اصطبلها برای توان تولیدی، بیشتر یا كمتر مطلوب می باشد و این امر منتهی به افزایش تغییرات محیطی در میان گروه های مختلف نری می شود. اگر نتاج یك والد منحصر به فرد در یك اصبل تغذیه شوند و چند گروه نتاج به همین طریق تغذیه شوند، اصطبلها می توانند میان گروههای مختلف نری در فواصل منظم برای كاستن اثرات اصطبل به نوبت تعویض شوند. (4)- تا آنجایی كه ممكن است گروههای مختلف والد را كه در محیط یا مكان تقریباً یكسانی پرورش یافته اند مقایسه كنید. (5)- در صورتی كه ممكن باشد گروه های والدی را كه در طی یك سال یا فصل از سال متولد شده اند مقایسه كنید. (6)- در صورت امكان بیماریهای یك والد ویژه را در آزمون وارد كنید و در صورتی كه امكان دارد، برتر یا پست تر بودن آنها را نیز در آزمون وارد كنید، این عمل خطای متدلی و محیطی را برای هر گروه نری تعدیل می كند.

(7)- تعداد زیادتر نتاج آزمون شده برای هر والد در داخل محدوده تعیین شده، برآورد P.B.V آن والد را دقیقتر می كند. این به این علت است كه اثرات محیطی و خطاهای تفرق مندلی تعدیل می یابند و برآورد بهتری را از نوع ژنهایی كه یك والد دارا می باشند به دست می دهد. اما اصلاح گر ممكن است برای آزمون نتاج و مقایسه بیشتر والدین بخواهد كه تعداد نتاج كمتری را برای هر والد آزمون كند. آزمونهای نتاج در مقایسه با انتخاب فردی، در سطوح پاینیتر وراثت پذیری نسبتاً دقیقتر هستند. در آزمون نتاج حداقل پنج و یا بیشتر از نتاج لازم است تا همان دقت انتخابی را كه از یك ركورد توان تولیدی خود فرد به دست می آید، فراهم آورد. اگر یك درجه بالاتری از دقت مورد نیاز باشد، تعداد نتاج بیشتری باید در آزمون وارد شوند. آزمونهای نتاجی كه به طور مناسبی طرح شد ه اند بسیاری از خطاهای محیطی میان گروههای مختلف نتاج را برطرف خواهند كرد.

اگرچه به طور دقیق نتیجه گرفته شده كه آزمون نتاج در بعضی اوقات در پیشگویی P.B.V والد نسبت به توان تولیدی خود والد دقیقتر است اما آزمون نتاج به طور شدیدی، فاصله نسل را طولانی می كند، كه ممكن است مقدار پیشرفت انجام گرفته در انتخاب برای اثرات افزایشی ژن در طی یك دوره چند ساله را كمتر كند. این حالت اتفاق می افتد به دلیل اینكه، پیش از آنكه انتخاب بتواند انجام شود نتاج باید به اندازه كافی بزرگ شوند تا فنوتیپ آنها بتواند مورد اندازه گیری قرار گیرد. برای مفید بودن آزمون نتاج باید تعداد كافی نتاج برای هر والد مورد آزمون قرار گیرد و همچنین تعداد نرهای بیشتری باید مورد مقایسه قرار گیرند تا یك یا چند حیوان برتر پیدا شوند. آزمون نتاج ماده یك والد ژنوتیپ آن والد را تغییر نمی دهد،

بلكه چگونگی رتبه نتاج یك والد در مقایسه با نتاج سایر والدین است كه اهمیّت دارد. آزمونهای نتاج، بی معنی هستند مگر اینكه انتخاب در میان والدین آزمون شده اعمال شود. پیشرفت ژنتیكی برای هر دوره آزمون و انتخاب، بستگی به سهم والدین آزمون نتاج شده مورد انتخاب در تولید مثل دارد. تفاوتها در میان میانگین های نتاج احتمالاً به طور مأیوس كننده ای كوچك خواهند بود. البته آزمون نتاج كردن چند والد، هزینه آزمون كردن را افزایش می دهد و این كار تحت شرایط عملی میسر نمی باشد، اما وقتی كه حیوانی آزمون نتاج كامل می شود و معلوم می شود كه ارزش ارثی برتری دارد، این والد باید برای اصلاح نژاد مورد استفاده قرار گیرد، تا زمانی كه یك جایگزین برتر شناسایی شود.

«آزمون نتاج در گاوهای شیری»
چندین نكته مهم وجود دارند كه انجام آزمون نتاج گاوهای نر شیری را توجیه می كنند. تولید شیر یك صفت محدود به جنس است و بنابراین ارزش ارثی حیوانات نر بایستی از روی عملكرد بستگان نزدیك و نتاج آنها تخمین زده شود. پذیرش سریع تلقیح مصنوعی و پیشرفت تكنیكهای انجماد و ذخیره منی گاو، استفاده از گاوهای نر پروف شده برجسته را پس از شناسایی آنها تا حد زیادی گسترش داده است. پروف كردن گاوهای نر از طریق جفت گیری طبیعی در یك یا دو گله برنامه اصلی مورد استفاده برای آزمون نتاج بود. با این وجود، اغلب گله ها برای انجام یك برنامه تست نتاج مؤثر، جهت تأمین گاوهای نر آینده، برای بهبود گله خیلی كوچك هستند.

حتی در مورد یك گله دارای صد گاو ماده، امكانات لازم برای یك برنامه تست نتاج موثر خیلی محدود می باشد. در گله های انفرادی با این اندازه، ركوردهای حدود 10 (ده) دختر برای آزمون نتاج مطلوب می باشد هنگامی كه تمام دختران در یك گله می باشند، تجربه نشان داده است كه حداقل سه گاو ماده بایستی برای تأمین یك دختر با ركورد رضایت بخش جهت استفاده در آزمون نتاج آبستن شده باشند. بنابراین برای تست یك گاو نر جوان، در هر سال تعدادی 30 (سی) جفت گیری موفق با حیوانات ماده مورد نیاز می باشد. این بدین معنی است كه 30% از گله 100 رأسی برای آزمون یك گاو نر در هر سال باید استفاده شود.

متأسفانه هنگامی كه یك گاو نر در یك زمان تست شود، انتخاب مقایسه ای وجود نخواهد داشت. اگر گاو نر بطور مطلوب با گاوهای نر قبلی مقایسه نشود، بایستی آن گاو نر كنار گذاشته شود و این عمل مجدداً شروع شود. بیشتر گله های انفرادی (شخصی) نمی توانند گاوهای نر را بحد كافی پروف كنند تا پیشرفت یكنواخت و در محدوده وسیع تضمین گردد. در نتیجه اغلب آزمونهای نتاج گاوهای نر شیری در حال حاضر اقدامی مشترك و تعاونی است كه در آن سازمانهای اصلاحی و چندین گله سهیم هستند.

برنامه های آزمون نتاج طراحی شده توأم با تلقیح مصنوعی و تست تولید، فرصتهای استثنایی جهت بهبود دقت ارزیابی گاوهای نر «نژاد» شیری فراهم آورده است استفاده از یك گاو نر در چندین گله تحت شرایط مدیریتی متغیر، آزمون قطعی یا بحرانی (اسید Acid test) از قدرت انتقال گاو نر فراهم می آورد. برخی از مزایای چنین برنمه ای عبارتند از: (1)- یك آزمون نتاج می تواند در سنین اولیه به دست آید و طی آن با اطمینان بیشتری چگونگی تولید دختران آینده این گاو نر مشخص می گردد.

(2)- خطرات پروف كردن گاو نر در بین چندین گله منتشر و پخش شده و بطور كلی برای این صفت تعداد دختران حاصل از گاوهای نر ضعیف تر و بدتركاهش داده می شود. (3)- از آنجا كه دختران گاو نر در چندین گله پراكنده شده اند، احتمال اینكه گرایشات به یك گله خاص شرایط محیطی خاص، یا اثرات متقابل محیط و ژنوتیپ بر روی پروف كردن تأثیر نابجا بگذارند كمتر می گردد. برخی از محدودیتهای عمده این چنین برنامه ای عبارتند از: 1- هزینه نگهداری گاوهای نری كه منتظر نتایج آزمون نتاج هستند ممكن است خیلی زیاد باشند. 2- برای موفقیت یك برنامه آزمون نتاج، دقیق و بی نقص، آموزش و همكاری پرورش دهندگان عضو ضروری است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله چرای یونجه در پنسیلوانیا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله چرای یونجه در پنسیلوانیا در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چرای یونجه در پنسیلوانیا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله چرای یونجه در پنسیلوانیا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چرای یونجه در پنسیلوانیا در word :

چرای یونجه در پنسیلوانیا
چرای یونجه تجربه تازه ای نیست. چرای یونجه در ایالت متحده یا به صورت تنها یا همراه با گندمیان یا سایر حبوبات معمول بوده است. در مقایسه با سیستم های مدیریتی چرای یونجه هرگز تجربه شایع در این كشور نبوده است. در صورتی كه در سایر كشورها یونجه به صورت چرا استفاده زیاد داشت. ولی به چرای یونجه در این كشور تصطیح عملكرد را در پاییز محول كرده بودند. سیستم های چرایی برای عاقبت خوشی نیروی بالقوه چرا یونجه به سطح بزرگی از مدیریت كه سایر سیستم های چرایی انجام می دادند لازم داشتند. این گفتار و منفعت چرای یونجه را هنگام رشد بیان می كند.

كاشتن یونجه برای چرا
دلایل كاشتن یونجه برای چرا، از استفاده آن به صورت علف خشك یا علف سبز انباری با دنبال كردن راهنمایی زیر بیان می شود. (برای اطلاعات بیشتر در مورد پژوهشگاه یونجه به راهنمایAgronomy Pennstateرجوع شود.
گیاهی كه در خاك های خشك به خوبی رشد می كند. استفاده از آزمایش خاك برای راهنمایی در میزان آهك، فسفر و پتاسیم. انتخاب گونه سازگار، تولید بالا مقاوم به بیماری و حشرات. استفاده از دانه های مطمئن برای تأمین دانه های با كیفیت و خالص. تلقیح دانه قبل از بذركاری با یونجه تازه لقاح یافته مطمئن كلمه «Alfa Ifa» در ظرف لقاح نمایان شد. دانه ها قبل از لقاح در مورد تاریخ تلقیح آزمایش می شوند. در زمین می شده اند. در زمین محكم می توان بذركاری كرد یونجه به خوبی می تواند توسط ماشین شخم زنی- دانه كاری كاشته شود. با بذركاری اتوماتیك در این ماشین یا به وسیله انتشار یا تخم افشانی كه توسط لوله دنبال قرار می گیرند. خاك روی گیاه (دانه) نباید بیشتر از اینچ در خاك سنگین و اینچ در خاك سبك باشد. اضافه كردن آهك فسفر و پتاسیم به خاك آزمایش شده. بهترین زمان اضافه كردن آهك یا كود دادن برای حفظ قدرت خاك پس از پایان فصل رشد و قبل از شروع فصل بعدی است.

مدیریت اجرا
در سیستم چرایی، چرای چرخشی یك «باید» است برای برگشتن نقطه اوج در یونجه یا یونجه گندمی. چرای چرخشی از چرای متوالی یك كار پرزحمت است چون نیاز به تهیه و آماده كردن حصار الكتریكی دارد و حركت حیوانات با دقت از روی نقشه از چراگاه به سایر قسمت ها و اجراكردن دقیق برنامه است. توجه: همچنین باید از خسارت وارد كردن به استواری یونجه جلوگیری كرد. زیرا نسبتاً تعداد حیوانات چرا كننده زیادتر از فضای كوچك یونجه است. به هر حال این امتیاز می تواند تلاش های فوق العاده را جبران كند. آنجا قانونی در مورد تعداد لازم در چمنزار یا اندازه چمنزار وجود ندارد. طبق این نظریه برای اثر بیشتر مدیریتی، صحرا حداقل به 6 تا 8 چمنزار تقسیم شود. اندازه چمنزار ارتباط با تعداد و اندازه بزرگی حیوانات چراكننده دارد. به هر صورت باید حیوانات به اندازه كافی در چمنزار وجود داشته باشند تا علوفه موجود در كمتر از 4 روز مصرف شود.
یك مثال برای عمل چرای چرخشی: در یك مزرعه 24 گاو گله ای یك قطعه زمین یونجه و 4 جریبی چرا می كردند. مزرعه به هشت و نیم جریب چمنزار تقسیم بود. بعد از 4 روز چرا در هر چمنزار، گله دو چرخش كرده بود بعد از همه 8 چمنزار كه چرا شده اند، گله به اولین چمنزار برگشته بود كه برای یك دور چرای دیگر بهبود یافته و آماده شده بود.

در هر جریب از یونجه نبات تعداد حیوانات از سیستم چرایی حمایت می كند كه یك فشار سخت است. تعداد حیوانات در هر جریب از یونجه می تواند زیادتر شود زیرا تولید از سال اول زیادتر شده بود چون مدیریت ماهر در مزرعه مسئول بهبود و استواری زندگی بود یك محافظه كار نظریه داده بود كه 2 تا 3 گاو یا 3 تا 5 گوسفند در هر جریب به طور هماهنگ كاهش پیدا می كند. از وقتی كه تولید یونجه كاهش می یابد همچنین در مدت افت نیمه تابستان. این خیلی مهم است كه به دقت شاهد چرا باشیم تا مانع چرای بیش از حد شویم. چرای بیش از حد می تواند نیروی حیوانات بیشتر از تولید آن مصرف كند. اگرچه یك امر افزایش تولید داشته باشد. چرای بیش از حد هم چنین ممكن است حیوانات را به خوردن ساقه اصلی مجبور كند اگرچه خیلی مغذی نیست بنابراین سود حیوانات كمتر می شود. تكرار چرای بیش از حد همچنین می تواند به گیاه یونجه تازه خسارت وارد كند.

زیر چرا: به عبارت دیگر، می تواند منجر به چرای غیر طبیعی شود. هنگام چرای غیرطبیعی گیاه باقی مانده بزرگتر و غیر خوشخوراك می شود. وقتی صحرا شدیداً چرا می شود حیوانات بیش از یك بار گیاهان باریك جوان را مصرف می كنند. این كاهش تولید هر جریب باعث می شود كه گیاهان پیرتر و بزرگتر در فواصل معین چیره شود یك یا چندین قربانی چمنزار علاوه بر زیادتر كردن برنامه چرا جای یونجه علوفه اصلی است یك قربانی چمنزار فضا است. در مقایسه با گندمه چمن، از آن حیوانات در مدت آب و هوای مرطوب می توانند استفاده كنند یا اجازه دادن به چمنزار یونجه برای رشد كافی.
علف خشك ممكن است چرا شود در هنگام قربانی چراگاه تا میزان رشد چراگاه در نقطه اوج باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سیستماتیک گیاهی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سیستماتیک گیاهی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستماتیک گیاهی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سیستماتیک گیاهی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سیستماتیک گیاهی در word :

سیستماتیک گیاهی

مقدمه
سیستماتیک یکی از شاخه‌های بسیار قدیمی و مهم علم گیاه شناسی است. انسانهای اولیه به گیاهان خوراکی و دارویی اطراف خود توجه خاصی داشتند و صدها نوع از آنها را می‌شناختند و به این ترتیب نخستین گروههای تاکسونومیک گیاهی بر اساس چنین شناختی شکل گرفت. سیستماتیک گیاهی اختلافات بارز و برجسته گروههای گیاهی را تصویر می‌کند.

نام هرگیاه در واقع کلیدی است که با آن دریچه‌ای بر زیست شناسی آن گیاه گشوده می‌شود. سیستماتیک گیاهی باشناخت و نامگذاری گیاهان و به نظم کشیدن آنها در گروههای خویشاوند و بسیار نزدیکی همچون جنس ، خانواده و ; سروکار دارد. بطور کلی این علم شامل مجموعه فعالیتهایی است که به منظور سازماندهی و ثبت تنوع گیاهان انجام می‌شود.

تاریخچه
تا سده هجدهم میلادی ، بیشترین توجه به شناخت و طبقه ‌بندی گیاهان زراعی و دارویی معطوف می‌گردید و طبعا سیستم رده‌بندی مصنوعی ، که غالبا بر اساس مشخصات کاربردی گیاهان استوار بود مورد استفاده قرار می‌گرفت از اواسط این سده سیستم نامگذاری و طبقه بندی پیشنهاد توسط لینه تحولی در علم طبقه ‌بندی گیاهان پدید آورد.

در اواخر سده هجدهم میلادی نظر غالب گیاه شناسان به سیستم‌های طبقه‌ بندی طبیعی که بر پایه صفات ریخت شناسی گیاهان استوار بود جلب گردید. در سده نوزدهم میلادی با ارائه نظریه تکاملی داروین و توجه به توالی تکاملی در طبقه ‌بندی گیاهان ، مبنای طبقه بندی فیلوژنتیک پایه گذاری شد و در سده بیستم میلادی به سیستم‌های فیلوژنتیک واقعی رسید که اساس رده بندی نوین معاصر را تشکیل می‌دهد.

اهداف سیستماتیک گیاهی
سیستماتیک گیاهی 4 هدف را دنبال می‌کند.
• فهرست کردن فلور جهان
• ارائه راه به منظور شناسایی و ایجاد ارتباط
• بوجود آوردن یک سیستم ارتباطی مستقیم و جهانی
• نشان دادن مفاهیم تکاملی تنوع در عالم گیاهی

سیستم‌های طبقه بندی امروزی بر خلاف سیستم‌های قدیمی‌تر ، تنها بر پایه مشخصات مورفولوژیک استوار نبوده بلکه سایر اختصاصات بیولوژیک گیاهان را در طبقه بندی بکار می‌گیرد و در این راستا ، توجه به جنبه‌های تکاملی ، وابستگی‌های ژنتیکی و ساختار شیمیایی آنها از تاکید بیشتری برخوردار است.

توجه به اصل عمومی تک نیایی تاکسون‌ها در سیستماتیک گیاهی اهمیت شناخت و کاربرد علم تکامل گیاهان را برای دستیابی به قرابتها و دودمانهای تکاملی در سطوح نظام سلسه نسب روشن می‌سازد. چون در سیستمهای طبقه بندی امروزی که بر پایه صفات متعددی استوارند ریخت شناسی به تنهایی اساس طبقه بندی را تشکیل نمی‌دهد، لذا لزوما تمام صفات مورفولوژیک دارای ارزش یکسانی در طبقه بندی و توصیف تاکسونها نبوده و در هر مورد دارای کاربرد خاص خواهند بود.

مراحل سیستماتیک گیاهی
• سیاحت و اکتشاف و جمع آوری گیاهان
• پرس کردن و خشک کردن گیاهان و تهیه هرباریوم گیاهی
• دوره سنتز یا استفاده از ویژگیهای ریخت شناسی ، شکل و ساختار گیاهان به منظور طبقه بندی آنها
• مرحله تجربی که به تفسیر اطلاعات بدست آمده در قالب واژه‌های تکاملی وفیلوژنتیک مربوط می‌شود.

شاخصهای ریخت شناسی فیلوژنی
صفات ابتدایی در طبقه بندی فلوژنی به مفهوم صفاتی است که مقدم‌تر از صفات دیگر بوجود آمده‌اند نه صفات ساده‌تر در قبال پیچیده‌تر و این امر بخصوص در مورد گیاهان گلدار مشهورتر است برای مثال گیاهان یکساله پایا و دو ساله و این گروهها از گیاهان چوبی اشتقاق یافته‌اند و یا گلهای دو جنسی مقدم بر گلهای تک‌جنسی‌اند. میزان تکامل در تمام اندامهای گیاه همیشه یکسان نیست و ممکن است برخی از اندامها تخصصیتر از سایر اندامها شده و بعضی از تاکسونها هر دو صفات پیشرفته و ابتدایی را در خود داشته باشند.

 

طبقه بندی سلسله گیاهان
گیاهان خشکی اولیه در دوره دونین ظاهر شده و فاقد ریشه و ساقه و برگ بوده و ظاهری شبیه جلبکها داشته‌اند. قدیمی‌ترین سنگواره‌های بدست آمده که به عنوان نیاکان گیاهان آوندی شناخته می‌شوند مربوط به دو گیاه منقرض شده Zosterophllumo و Phynia می‌باشد. به احتمال زیاد بریوفیتا قبل از شکل گیری و تمایز دستگاههای آوندی این گیاهان از مسیر تکاملی آنها منشعب شده‌اند. در هر صورت سنگواره‌ای از بریوفیت‌های اولیه در دست نیست.

گیاهان نوعZosterphyllum منشا لیکوپودیوفیتا می‌باشند. این گروه در اواخر دوارن پالئوزوئیک دارای پراکندگی وسیع و انواع متعددی بوده اند. لیکن امروزه فقط معدودی از جنس‌های علفی به حیات خود ادامه می‌دهند. گیاهان نوع Phynia به عنوان نیاکان سایر گیاهان آوندی به شمار می‌آیند که به نوبه خود در مسیرهای متفاوتی تکامل یافته‌اند.

سیستماتیک گیاهی: زمینه‌ای علمی مربوط به دنیای امروز
در دنیای امروز دانش مربوط به شناسایی ، نامگذاری و رده بندی گیاهان زمینه مطالعاتی مهیجی است. کاربردهای بالقوه اقتصادی گیاهان شاید بلافاصله مشهود نباشد، اما ناگزیریم گیاهان خویشاوند را بشناسیم. خویشاوندهای وحشی گیاهان زراعی معمولا حاوی ژنهایی هستندکه خصوصیت مطلوبی چون مقاومت در برابر بیماریها را که برای اصلاح محصولات زراعی موردنیاز متخصصین اصلاح نژاد است فراهم می‌کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سیب و بهره برداری اقتصادی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سیب و بهره برداری اقتصادی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیب و بهره برداری اقتصادی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سیب و بهره برداری اقتصادی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سیب و بهره برداری اقتصادی در word :

سیب و بهره برداری اقتصادی

مقدمه:
سیب از فرآورده های میوه هایی است كه بشر از دوران ماقبل تاریخ و شروع دوران كشت و زرع شناخته و مورد استفاده قرار داده است. در حال حاضر حدود 35 گونه مختلف از سیب در دنیا شناخته شده اند. بیشترین این گونه ها (حدود 19 گونه) از نوع سیبهای میوه ریز (كوچك) یا زینتی هستند (Crabs). سیبهای معمولی بیشتر از گونه های malus sylrestris , suualus هستند.

 

اهداف
تاریخچه و گسترش سیب در دنیا و اهمیت اقتصادی آن
سیب از گونه های وحشی موجود در آسیا و اروپا به دست آمده است و قدمت كشت و پرورش آن به سالهای ماقبل تاریخ می رسد. سیب تا این اواخر هیچ وقت به عنوان محصولی پول ساز و تجارتی تلقی نمی شد. این وضع در اروپا نیز تا اواسط قرن 19 و اوایل قرن بیستم نیز وجود داشت. بعد از احداث راههای جدید ارتباطی بین مراكز عمده تولید و بازارهای مصرف و بالا رفتن قدرت خرید مردم و پی بردن به محسنات بهداشتی و غذایی آن، و بالاخره وجود آوردن صنایع تبدیلی،

سیب به صورت یك محصول عمده اقتصادی در جهان شناخته شد. در ایران این تحول خیلی دیر شروع شد. مناطق عمده تولید كننده سیب دنیا بین عرضهای شعاعی و جنوبی 30-60 درجه قرار گرفته است به ترتیب اهمیت از نظر تولید عبارتند از: چین، آمریكا، فرانسه و تركیه، بنابراین ما می خواهیم به بررسی اهداف كشت سیب بپردازیم.

 

چكیده: ما می خواهیم سیب را از لحاظ بهره برداری اقتصادی مورد مطالعه قرار دهیم. و چنانچه لازم باشد برای رشد میوه سیب را بررسی كنیم ما بهره برداری سیب را در چند لحظه مورد مطالعه قرار داده ایم.
فرضیه: به نظر می رسد بین بهره برداری اقتصادی سیب و استفاده بهینه از عوامل تولید رابطه وجود دارد.

خصوصیات درخت سیب
خواص گیاه شناسی و اكولوژیكی:
درخت سیب از جمله درختان سردسیری معتدل و برگ ریز یا خزان كننده است بر حسب گونه ها بشره زیرین برگ كركدار مایل به سفید و بشره فوقانی براق است. انواع كاشته شده شاخه های صاف دارد كه بر حسب ارقام، عمودی یا مایل یا نرم و آویزان هستند. بعضی ارقام تولید تمایل زیاد به پاجوش دادن دارند. رنگ پوست شاخه های ارقام گوناگون از زرد تا قرمز متغیر و اكثراً قهوه ای است تاج درخت متنوع است. در بعضی ارقام چتری و تو هم در بعضی دیگر باز و كم شاخه، پرمی، مستطیلی، استوانه ای با شاخه های عمودی موازی یا بینابین.

تنه بعد از 7-8 سال اول دارای نسج سوبرینی (چوب پنبه ای) مخطط و ناصاف می شود. اگر در سنین جوانی از پوست تنه مراقبت لازم به عمل نیاید، در اغلب مناطق مخصوصاً در شرایط جوی صاف و خشك در جهت جنوب غربی دچار سوختگی می شود، كه منجر به پوست انداختن و ظاهر شدن چوب درونی می شود. معمولاًٌ از سنین 4-5 سالگی به تدریج در قسمتهای پایینی شاخه های اصلی شروع به تولید شاخه های عمودی كوتاهی می كند كه روی آنها جوانه های گل ظاهر می شود.

سیب از نظر زمان گل كردن در گروه سوم میوه های سردسیری قرار می گیرد و بعد از گیلاس و تقریباً همزمان با گلابی گل می كند. ریشه نیز بر حسب گونه ها و ارقام از رشد و فرم متفاوتی برخودار است. جوانه های درخت سیب به دو نوع برگی و گل تقسیم می شوند. رنگ گلهای ارقام گوناگون متفاوت است.

طعم میوه:
طعم میوه سیب بیشتر از سایر میوه های تحت تاثیر شرایط محیط قرار دارد. حرارت در دوران نمو ورسیدن آن موثر است. سیبهای پاییزه و زمستانه در مناطق ییلاقی و خنك بهترین طعم و نسخ خود را پیدا می كنند. مرغوبترین سیبهای این گروه مخصوص مناطق مرتفع و ییلاقی است. مثل دماوند ، سمیرم، دامنه های سهند و سبلان و كوهپایه های بینالود مشهد و سایر مناطق مشابه.

اگر این قبیل سیبها را در جلگه ای گرم كه حرارت در طول تابستان از 35 درجه به مدت طولانی تجاوز می كند بكارند، كیفیت و عطر و طعم خود را به مقدار زیادی از دست خواهد داد. غیر از دمای محیط، عنصر ازت نیز در كیفیت و طعم سیب اثر دارد. زیادی ازت در زمان نزدیك به رسیدن سیب موجب تشدید خاصیت ریزش میوه در ارقامی، كه طبیعتاً چنین عاداتی دارند می شود.

رنگ میوه:
ارقام گوناگون سیب دارای درجاتی از رنگهای زرد، (كرم، زرد، شیری سبز روشن) یا قرمز و یا مخلوطی از هر دو، به صورت یكدست یا رگه رگه كه روی متن كرم یا زرد یا سفید هستند. عامل رنگ از نظر تجاری در قیمت میوه سیب عامل مهمی محسوب می شود. در اكثر سیبهای خوش رنگ قرمز بهتر به فروش می رسند.

محیط پرورشی
شرایط اقلیمی:
سیب درختی سردسیری، برگ ریز یا خزان كننده است (Decldiois)، بنابراین به طور طبیعی در اقلیم سرد و معتدله در هر دو نیكره شمالی و جنوبی كاشته می شود. سیب امروزه بیشترین سطح كشت را در این بین انواع میوه ها بدست آورده است و در حدود 35672000 تن محصول تولید می شود.
در بین عوامل متعدد محیط زیست، (اما مهترین فاكتور تعیین كننده است چون كنترل انسان روی روی دمای محدود بسیار محیط است، بنابراین باغدار باید با توجه به شرایط طبیعی منطقه، ارقامی را كه با شرایط خاص منطقه حداكثر سازگاری را دارند انتخاب كند.

عناصر معدنی مورد نیاز درختان سیب:
درخت سیب مثل سایر درختان میوه به كلیه مواد معدنی 13 گانه كه از خاك به صورت محلول در آب باید جذب شود نیاز دارد.
ازت: ازت یكی از مهمترین تركیبات نسوخ گیاهی و سلولهای آنهاست. این عنصر ماده تركیبی انواع پروتئینهای گیاهی است و در پروتوپلاسم زنده تمام سلولها وجود دارد.

به همین دلیل سبب نیاز درختان به ازت از همه عناصر دیگر بیشتر است.
به طور متوسط مقدار ازت لازم برای یك هكتار سیب بارور كامل را حدود 100 كیلو خالص می گیرند كه معادل است با 500 كیلو كود سولفات دامونیم 20 درصد.

فسفر: یكی دیگر از عناصر مهم مورد نیاز درختان سیب فسفر است. میزان فسفر مورد نیاز درمقایسه با ازت به مراتب كمتر و معادل الی آن یعنی تقریباً حدود 6 تا 10 كیلو فسفات در هكتار برای یك باغ سیب بارور است.
روی (ZN): یكی از عناصر ضروری حیات سالم درختان است كه به مقدار اندكی مورد نیاز است. یك باغ 5-6 هكتاری سیب با درختان بزرگ و بارور فقط حدود كیلو روی در سال مصرف می كند.

آهن (Fe): ذارت عنصر آهن در داخل كلروپلاست ها قرار گرفته اند و علاوه بر مشاركت در ساختن كلروفیل به احتمال قوی مثل سایر عناصر قلیل فلزی، در تركیبات آنزیمها نیز دخیل هستند. نیاز درخت سیب به آهن 10 تا 20 برابر نیاز آنها به روی یا مس است.
مس (Cu): مقدار آن به مراتب كمتر از روی است.
بر (B): نیاز درخت به این عنصر نیز كم و حدود 500 گرم در سال برای یك باغ 5 هكتار است.
منیزیم (Mg): منیزم از عناصری است كه در تركیب كفروفیل وجود دارد.
منگنز (Mz): این عنصر با اینكه بسیار كم مورد نیاز است اگر كمبودی داشته باشد موجب تقلیل فعالیت برگها می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فتوسنتز، تنفس و تعرق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله فتوسنتز، تنفس و تعرق در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فتوسنتز، تنفس و تعرق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله فتوسنتز، تنفس و تعرق در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فتوسنتز، تنفس و تعرق در word :

فتوسنتز، تنفس و تعرق

رشد و نمو گیاهان
سه عامل عمده در رشد و نمو گیاهان عبارتند از : فتوسنتز، تنفس و تعرق

فتوسنتز :
یكی از اختلافات عمده بین گیاهان و حیوانات در كره زمین، توانایی گیاهان برای ساخت داخلی غذای خودشان می باشد. یك گیاه برای تولید غذای مورد نیاز خود به انرژی حاصل از تابش آفتاب، دی اكسید كربن موجود در هوا و آب موجود در خاك نیازمند است. اگر هر یك از این اجزاء دچار كمبود شود، فتوسنتز یا همان تولید غذا متوقف خواهد شد. در واقع اگر هر یك از این عوامل برای مدت زیادی قطع شود، گیاه از بین خواهد رفت.
هر گونه بافت گیاه سبز، توانایی انجام فرآیند فتوسنتز را داراست.

كلروپلاست ه در سلولهای گیاه سبز، حاوی رنگدانه های سبزی هستند كه كلروفیل نامیده می شوند و انرژی نور را به تله می اندازند. با این وجود برگها (با توجه به ساختار بخصوصشان) عمده ترین قسمت برای تولید غذا می باشند. بافتهای داخلی حاوی سلولهایی با مقادیر فراوان كلروپلاست می باشند؛ كه در یك نظم و ترتیب خاص، به راحتی به آب و هوا اجازه جابجایی می دهند. لایه های اپیدرمی محافظ بالایی و پایینی برگها، حاوی تعداد زیادی دهانه می باشند كه؛ از دو سلول نگهبان بخصوص در هر سمت تشكیل شده اند. سلولهای نگهبان، جابجایی (ورود دی اكسیدكربن و خروج اكسیژن و بخار آب از برگها) گازهای درگیر در فتوسنتز را كنترل می كنند. اپیدرمی های پایینی برگها به طور طبیعی، حاوی بیشترین تعداد دهانه می باشند.

تنفس :
كربوهیدرات های ساخته شده در طول فرآیند فتوسنتز، تنها وقتی برای گیاه با ارزش هستند؛ كه به انرژی تبدیل شده باشند. این انرژی در فرآیند ساخت بافتهای جدید مورد استفاده قرار می گیرد. فرآیند شیمیایی كه طی آن قند و نشاسته تولید شده در فرآیند فتوسنتز، به انرژی تبدیل می شود؛ تنفس نامیده می شود. این فرآیند مشابه سوزاندن چوب یا زغال سنگ برای تولید حرارت یا انرژی می باشد.

اگر اكسیژن محدود شود یا در دسترس گیاه قرار نگیرد، تنفس یا متابولیسم ناهوازی رخ خواهد داد. تولیدات حاصل از این واكنش، اتیل الكل یا اسید لاتیك و دی اكسید كربن می باشد. این فرآیند به عنوان فرآیند تخمیر یا اثر پاستور شناخته می شود*. این فرآیند در صنایع لبنیات كاربرد فراوان دارد. هم اكنون باید واضح باشد كه تنفس عكس فرآیند فتوسنتز می باشد. بر خلاف فتوسنتز، فرآیند تنفس در طول شب نیز به خوبی روز صورت می گیرد. تنفس در كلیه اشكال زندگی و در همه سلولها صورت می گیرد. آزاد شدن دی اكسید كربن اندوخته شده و گرفتن اكسیژن همواره در سطح سلول اتفاق می افتد. در ادامه مقایسه ای بین فتوسنتز و تنفس آمده است.

فتوسنتز:
تولید غذا می نماید
انرژی را ذخیره می كند
در سلول هایی كه حاوی كلروپلاست هستند رخ می دهد
اكسیژن آزاد می كند
آب مصرف می نماید
دی اكسید كربن مصرف می نماید
در روشنایی صورت می پذیرد

تنفس :
غذا رابرای تولید انرژی گیاه به مصرف می رساند
انرژی آزاد می كند
در همه سلولها صورت می گیرد
اكسیژن را مورد استفاده قرار می دهد
آب تولید می نماید
دی اكسید كربن تولید می نماید
در تاریكی هم به خوبی صورت می پذیرد

تعرق:
تعرق فرآیندی است كه در طی آن گیاه آب از دست می دهد. عمدتاً این كار از طریق دهانه برگها صورت می گیرد. تعرق فرآیندی ضروری است كه حدود 90% از آب وارد شده به گیاه از طریق ریشه ها را مورد استفاده قرار می دهد.10% باقیمانده آب در واكنشهای شیمیایی و در بافتهای مختلف گیاه به مصرف می رسد. فرآیند تعرق برای حمل مواد معدنی ازخاك به گیاه، خنك نمودن گیاه در فرآیند تبخیر و نیز برای جابجایی قند و مواد شیمیایی گیاه كاملاً ضروری است. مقدار آب ازدست رفته گیاه به چندین فاكتور محیطی از جمله دما، رطوبت، وزش باد یا جابجایی هوا وابسته است. با افزایش دما و یا جابجایی هوا، رطوبت نسبی كاهش یافته و این باعث می شود كه سلولهای نگهبان در برگها، دریچه های استومتا را باز كنند؛ به این ترتیب نرخ تعرق افزایش می یابد.

دی اكسید كربن در گلخانه
سالهای زیادی است كه به منافع غنی سازی دی اكسید كربن در گلخانه ها، برای افزایش رشد و تولید گیاهان پی برده شده است. دی اكسید كربن یكی از ضروری ترین اجزاء فتوسنتز می باشد. همانطور كه در بخش قبل اشاره شد، فتوسنتز یك فرآیند شیمیایی است كه انرژی نور خورشید را برای تبدیل دی اكسید كربن و آب به مواد قندی در گیاهان سبز مورد استفاده قرار می دهد؛

سپس این مواد قندی در خلال تنفس گیاه برای رشد آن مورد استفاده قرار می گیرند. اختلاف بین نرخ فتوسنتز و تنفس، مبنایی برای میزان انباشتگی ماده خشك در گیاهان می باشد. در تولید گلخانه ای، هدف همه پرورش دهندگان، افزایش ماده خشك و بهینه سازی اقتصادی محصولات می باشد. دی اكسید كربن با توجه به بهبود رشد گیاهان، باروری محصولات راافزایش می دهد. بعضی از مواردی كه باروری محصولات به وسیله غنی سازی دی اكسید كربن افزایش داده می شود عبارتند از :

گلدهی قبل از موعد
بازده میوه دهی بالاتر
كاهش جوانه های ناقص در گلها
بهبود استحكام ساقه گیاه و اندازه گل

بنابراین پرورش دهندگان گل و گیاه باید دی اكسید كربن را به عنوان یك ماده مغذی در نظر بگیرند.
برای اكثر محصولات گلخانه ای، میزان خالص فتوسنتز به واسطه بالا بردن میزان دی اكسید كربن از ppm 340 تا ppm1000 افزایش می یابد. آزمایش های صورت گرفته بر روی بیشتر گیاهان نشان داده است كه با افزایش میزان دی اكسید كربن تا ppm1000 فتوسنتز به اندازه 50% افزایش خواهد یافت. البته برای بعضی از گیاهان اضافه كردن دی اكسید كربن تا ppm 1000 در نوركم، از لحاظ اقتصادی، توصیه نمی شود. برای بعضی دیگر از گیاهان مانند گل لاله ، هیچ پاسخی نسبت به اضافه كردن دی اكسید كربن مشاهده نشده است. دی اكسیدكربن در خلال باز شدن دهانه ای، توسط فرآیند پخش به گیاه وارد می شود.

استومتاها سلولهای اختصاصی هستند كه به طور عمده در قسمت زیرین برگها و در لایه بیرونی قرار گرفته اند. باز و بسته شدن این سلولها اجازه می دهد كه معاوضه گازها صورت گیرد. تغلیظ 2CO دراطراف برگها، بالا گیری دی اكسید كربن در گیاهان را قویاً تحت تأثیر قرار می دهد. تغلیظ بیشتر 2CO، منجر به بالا گیری بیشتر 2CO در گیاهان می شود. سطح نور، دمای برگها و دمای هوای محیط، رطوبت نسبی، تنش آبی، غنی سازی دی اكسید كربن و میزان اكسیژن موجود در هوا و برگها از جمله فاكتورهای محیطی هستند كه باز و بسته شدن استومتا را كنترل می نمایند.

غلظت دی اكسید كربن موجود در هوای محیط چیزی در حدود ppm340 (از لحاظ حجمی) می باشد. همه گیاهان در این شرایط به خوبی رشد می نمایند؛ اما بواسطه بالا رفتن غلظت 2CO تا1000 ppm، نرخ فتوسنتز نیز افزایش خواهد یافت؛ كه در نهایت منجر به افزایش مواد قندی و كربو هیدراتهای قابل دسترس برای رشد گیاهان می شود. هر گونه گیاه سبز در حال رشد در یك گلخانه كاملاً بسته (كه اصلاً تهویه نمی شود و یا اینكه تهویه كمی دارد) غلظت دی اكسید كربن را در طول روز به كمتر از ppm200 كاهش می دهد. كاهش در نرخ فتوسنتز، هنگامی كه غلظت 2CO از ppm 340 به ppm 200 می رسد، برابر است با افزایش آن هنگامی كه غلظت 2CO از ppm 340 به ppm 1300 می رسد. با یك حساب سرانگشتی در می یابیم كه افت سطح دی اكسید كربن به پایینتر از سطح محیط تأثیرات بسیار بیشتری نسبت به افزایش آن به بالاتر از سطح محیط خواهد داشت.

در گلخانه های جدید و به بخصوص در سازه های دو جداره كه نفوذ هوای بیرون كاهش یافته است؛ غلظت دی اكسید كربن در زمانهای بخصوصی از سال به راحتی می تواند به پایینتر از ppm 340 افت نماید. این موضوع تأثیرات منفی قابل توجهی برروی رشد گیاهان خواهد داشت. تهویه مناسب در طول روز می تواند میزان دی اكسید كربن را تا نزدیكی سطح محیطی آن بالا ببرد؛ اما میزان آن هرگز به سطح محیطی ppm340 باز نخواهد گشت. تأمین دی اكسید كربن تنها روش غلبه بر این اختلاف سطح و افزایش غلظت 2CO به بالاتر از ppm 340 است؛

كه برای اكثر محصولات گلخانه ای پر منفعت می باشد. میزان غنی سازی دی اكسید كربن به نوع محصول، شدت نور، دما، تهویه، مرحله رشد گیاه و ملاحظات اقتصادی بستگی دارد. نقطه اشباع دی اكسید كربن در غلظتی حدود 1000 تا ppm 1300 حاصل می شود. غلظت كمتری (800 تا ppm1000) برای محصولاتی مانند گوجه فرنگی، خیار، فلفل و كاهو توصیه می شود. افزایش غلظت دی اكسید كربن دوره رشد گیاه را كوتاه می نماید (5 تا10 درصد)، كیفیت و بازده محصول را بهبود می بخشد و همچنین اندازه و ضخامت برگها را افزایش می دهد.

منابع دی اكسید كربن: دی اكسید كربن را می توان از سوزاندن سوختهای پایه كربن مانند گاز طبیعی، پروپان، نفت سفید و یا اینكه مستقیماً از تانكهای مخصوص نگهداری دی اكسید كربن خالص تهیه نمود. البته هر یك از منابع فوق الذكر دارای مزایا و معایب بالقوه ای می باشند. وقتی كه گاز طبیعی، پروپان یا نفت سفید سوزانده می شود، تنها دی اكسید كربن تولید نمی شود؛ بلكه همراه با آن حرارت نیز تولید می شود، كه به طور طبیعی موجب گرم شدن سیستم می شود.

باید توجه داشت كه احتراق ناقص یا سرایت مواد سوختی به داخل گلخانه، می تواند منجر به از بین رفتن گیاهان شود. اكثر منابع گاز طبیعی و پروپان دارای مقدار كمی (به اندازه كافی پایین) آلودگی می باشند. باید توجه داشت، در سوختی كه برای تأمین دی اكسید كربن مورد استفاده قرار می گیرد، مقدار سولفور بیشتر از 002% (از لحاظ وزنی) نباشد. احتراق سوختها همچنین منجر به تولید رطوبت می شود. برای گاز طبیعی به ازای هر متر مكعب گاز سوخته شده، kg 1.4 بخار آّب تولید می شود. در مورد پروپان، مقدار رطوبت تولید شده به ازاء هر كیلوگرم دی اكسید كربن، كمی پایین تر از گاز طبیعی است.
گاز طبیعی، پروپان و سوختهای مایع در ژنراتورهای مخصوص دی اكسیدكربن سوزانده می شوند. اندازه دستگاهها (Btu تولید شده) و اندازه جریان هوای افقی در گلخانه، تعداد و موقعیت این دستگاهها را تعیین می نماید. مهمترین مشخصه این مشعلها این است كه؛ سوخت باید به طور كامل سوزانده شود. بعضی از كارخانجات مشعلهایی ساخته اند كه می تواند هم گازطبیعی و هم پروپان را مورد استفاده قرار دهد. به علاوه این واحدهای تولید 2CO دارای خروجی قابل تنظیم هستند. اشكال بالقوه این سیستم این است كه حرارت و بخار آب تولید شده ممكن است موجب تأثیر موضعی بر دما و شیوع بیماریها در گلخانه شود.

به عنوان یك پیشنهاد، می توان قسمتی از گاز دودكش بویلر گاز طبیعی، مربوط به سیستم حرارتی آب داغ، را به عنوان وسیله ای جهت تأمین دی اكسید كربن به داخل گلخانه هدایت نمود. البته این سیستم باید به چگالنده گاز دودكش، كه برای تأمین این هدف طراحی شده است، مجهز باشد.
نكته قابل توجه این است كه همه بویلرها (بخصوص بویلرهای قدیمی) برای این كار طراحی نشده اند. بویلرهای گاز طبیعی باید احتراق تمیزی داشته باشند؛ اكسیدهای نیتروژن (NOx) و اتیلن تولید نكنند و یا حداقل، مقدار آنها در محصولات احتراق كم باشد.
در این سیستم،

لوله های گاز در جایی كه بویلر به لوله دودكش متصل شده است، بیرون كشیده می شوند. واحد های چگالنده برای كاهش دما و رطوبت گاز ورودی به گلخانه طراحی می شوند. یك سیستم كنترل مانیتوری، پیوسته محافظت ایمنی لوله گاز را برای كنترل سطح مونو اكسید كربن انجام می دهد. سطح مجاز مونو اكسیدكربن (CO) در لوله گاز چیزی بین 6 تا ppm 10 است. یك هواكش ظرفیت پایین كه دارای مكش كلی كمی است، حجم ثابتی از گاز را مكش می نماید. یك هواكش دیگر برای اختلاط گازهای دودكش با هوای گلخانه مورداستفاده قرار می گیرد؛ و در پایان این مخلوط به داخل گلخانه هدایت می شود.

این سیستم شرایطی را فراهم می نماید كه دی اكسید كربن از پایین به میان محصولات هدایت شده و قبل از خروج از منافذ و دریچه ها، در میان گیاهان به سمت بالا حركت نماید. سیستم تحویل باید به گونه ای طراحی شده باشد كه توزیع یكسانی را در سراسر گلخانه در بر داشته باشد.
می توان یك سیستم حرارتی آب داغ را برای افزایش بازده و نیز تأمین دی اكسید كربن در طول روز (هنگامی كه نیازی به حرارت وجود ندارد) به یك تانكر عایق جهت ذخیره آب داغ مجهز نمود. حرارت تولید شده در طول روز به وسیله تانكر آب داغ ذخیره شده و در هنگام شب بر حسب نیاز مورد استفاده قرار می گیرد.

تأمین دی اكسید كربن با استفاده از گاز دودكش در تابستان، حرارت ذخیره بسیار بیشتری از آنچه كه به هنگام شب مورد نیاز است، حاصل می نماید. در طول ماههایی از تابستان، از آنجا كه دمای محیط بیرون به هنگام شب اغلب بالاتر از 22 درجه سانتیگراد می باشد، حرارت ذخیره شده مورد نیاز نیست؛ در این موقعیت باید كاربرد دی اكسید كربن را محدود نمود.
دی اكسید كربن مایع (حتی با وجود اینكه معمولاً گرانتر است) مورد پسند بسیاری از پرورش دهندگان گل و گیاه قرار گرفته است. مزایای عمده استفاده از دی اكسید كربن مایع عبارتند از :
خلوص فراورده
عدم تولید حرارت و رطوبت
عدم نگرانی از زیان رساندن به محصولات
كنترل بهتر غلظت دی اكسید كربن در گلخانه
انعطاف در وارد كردن دی اكسید كربن به گلخانه در هر زمان

دی اكسید كربن خالص در مخازنی كه توسط تریلر حمل می شود، به گلخانه منتقل می گردد. تانكرهای نگهداری مخصوص (كه معمولاً از فروشنده اجاره می شود)، برای هر واحد گلخانه مورد نیاز است. دی اكسید كربن متراكم به صورت مایع می باشد و باید توسط یك واحد تبخیركن، تبخیر شود.
سیستم توزیع دی اكسید كربن مایع در محیط گلخانه، از لحاظ طراحی و نصب ساده تر می باشد. اكثر استفاده كنندگان از این سیستم، لوله های پلی وینیل كلراید (pvc) انعطاف پذیر18 میلیمتری را مورد استفاده قرار می دهند. این لوله ها باید در فواصل مناسب سوراخ شده باشند. برای یك بهره برداری كوچك ممكن است دی اكسید كربن توسط كپسول فراهم گردد.

هنگامی كه فرد گلخانه دار برای پرورش گیاهان از كود حیوانی یا دیگر مواد ارگانیك استفاده می كند، غلظت دی اكسید كربن در گلخانه بواسطه فرآیند تفكیك افزایش خواهد یافت. مقدار تولید شده به پایداری كود حیوانی و فعالیت میكروارگانیسم ه، كه مواد ارگانیك را به دی اكسید كربن تبدیل می كنند، وابسته است. البته تولید 2CO از كود حیوانی تنها برای حدود یك ماه قابل توجه می باشد. در بعضی از موارد رشد ارگانیك پوشش میانی گیاه مانند الیاف نارگیل، غلظت دی اكسید كربن را در طول شب به حدود ppm 1200 افزایش خواهد داد. این موضوع معمولاً مشكلی ایجاد نمی كند؛ چراكه غلظت دی اكسید كربن در روشنایی روز به طور كاملاً سریع افت می نماید.

تراز های تكمیلی برای دی اكسید كربن :
امروزه اكثر پرورش دهندگان شرایط محیطی گلخانه را به وسیله حسگرهای متصل به یك كامپیوتر مركزی، برای یكپارچه سازی فاكتورهای محیطی مختلف، كنترل می نمایند. یك كنترل كننده دی اكسید كربن، كه معمولاً یك آنالیزگر گازی مادون قرمز ( IRGA ) می باشد، برای نمایش و كنترل حداقل و حداكثر غلظت دی اكسید كربن در گلخانه مورد استفاده قرار می گیرد.

واحد IRGA را می توان به تنهایی یا مثل اكثر موارد در اتصال با یك كامپیوتر كنترل كننده محیط بكار برد. در مورد اخیر، كامپیوتر كنترل كننده محیط برای كنترل میزان دی اكسید كربن در اجماع با سطح نور، مرحله تجدید هوا، و سرعت جریان هوا مورد استفاده قرار می گیرد؛ البته واحد IRGA به یك كالیبراسیون روزمره برای اطمینان از دقت اندازه گیری نیازمند است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله كشت خیار گلخانه‌ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله كشت خیار گلخانه‌ای در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله كشت خیار گلخانه‌ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله كشت خیار گلخانه‌ای در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله كشت خیار گلخانه‌ای در word :

كشت خیار گلخانه‌ای

انتخاب زمان کشت :
قبل از هر اقدامی در مورد کشت خیار ابتدا بهتر است اطلاعاتی از قبیل آمار هواشناسی منطقه نظرات و تجربیات مهندسین کشاورزی و کشاورزان با تجربه و مهمترین مورد قیمت این محصول در بازار کسب کرده و آنگاه زمان کشت را انتخاب نمایید زیرا زمان کشت در بهره برداری محصول تاثیر مستقیم داشته و باعث بالا رفتن روحیه کار و تلاش می گردد.

مثلا در مناطق جنوبی کشور زمان کشت از اوائل مهرماه شروع می شود و در خرداد ماه سال بعد برداشت محصول پایان می یابد. و در مناطق شمالی و مرکزی کشور که در آذر ماه و دی ماه دارای هوای ابری و سرد می باشند زمان کشت را به نحوی انتخاب می کنند که این زمان یا آخر فصل برداشت و یا آغاز کشت باشد . به طور کلی زمان هایی که شرایط جوی نامساعد است باید از دوره کشت حذف گردد و اگر چنین کاری صورت نگیرد و زمانهای نامساعد در میان زمان برداشت قرار گیرد کشت با مشکلات عدیده ای روبرو می شود.

انتخاب بذر: بعد از انتخاب زمان کشت باید بذر مناسب و خوبی انتخاب کنیم که بر اساس تقسیم بندی اقلیم های مناسب صورت می گیرد.مثلا برای مناطق جنوبی که زمان کشت از اوائل مهرماه شروع می شود و تا آخر خرداد سال بعد می توان برداشت محصول داشت و یا مناطق شمالی و مرکزی که کار کشت از اوائل دی ماه شروع می شود بذرهای تک گل پیشنهاد می شود که دارای برگ های کوچک و مقاوم به سرما بوده و جهت دوره های طولانی مناسب می باشد ولی در اقلیم های که دو فصل کشت دارند بهتر است از واریته های پرگل که محصول زیادی در زمان کوتاه دارنداستفاده گردد.

شایان ذکر است که بسیاری از کشاورزان بدون توجه به نوع واریته و زمان کشت آن و تنها به علت پر گل بودن آن اقدام به کشت در فصولی می نمایند که مناسب حال آن بذر نیست در نتیجه با مشکلاتی مواجه می شوند که برای آنها اندکی ناشناخته و غریب می نماید.کشاورزانی که آشنایی با خواص واریته های مختلف ندارند اشتباه عمده ای را مرتکب می شوند و آن این است که واریته های پر گلی را که برای فصول بهاره کشت نموده اند و محصول خوب و زیادی برداشت کرده اند مجددا برای کشت پائیزه انتخاب می کنند.

با شروع فصل سرما و کوتاه شدن طول روز تعداد زیادی میوه های کوچک در هر بوته مشاهده می کنند که به علت ریز ماندن میوه ها بر روی ساقه محصولی برداشت نمی کنند و با تصوراتی که دارند کود و سم را به گیاه تحمیل می کنند در حالی که بذر های تک گل بوده و از آن میوه کمتری مشاهده می کنند اما محصول بیشتری برداشت می شود.

نحوه کشت : پس از انتخاب بذر باید فکر نحوه کشت باشیم به طور کلی در مقابل ما دو راه برای کشت بذر قرار دارد. یکی کشت مستقیم و کشت به صورت خزانه که از این دو راه به خاطر صرفه جویی در استفاده از امکانات گلخانه ای و مراقبت بیشتر و بهتر تا جوانه زدن بهتر است از کشت در خزانه بهره گیری کرد. برای کشت مستقیم زمین باید رطوبت کافی داشته و به اصطلاح گاورو باشد و بهتر است زیر و روی بذر به مقدار مورد نیاز بیته موس ریخته شود.

بهترین خاک برای کشت در گلدانهای نشاء ماده ای طبیعی به نام بیته موس می باشد که در بازار انواع خارجی و ایرانی آن یافت می شود.اگر محل قرار گرفتن سینی نشاء دارای 30 درجه سانتی گراد حرارت بوده و نور و رطوبت کافی وجود داشته باشد پس از 5 تا 7 روز بذر جوانه می زند و چنانچه شرایط مناسب نبوده و عوامل نور و گرما و رطوبت به صورت دلخواه نباشد اولا در زمان جوانه زنی تاخیر ایجاد می شود و ثانیا در جریان رشد گیاه نیز اختلالاتی پدیدار خواهد شد. توصیه می شود این نوع بذرها را به علت گرانی آنها 24 ساعت قبل از کاشت در زمین و یا گلدان در یک پارچه نخی و یا پنبه ای در دمای 30 درجه سانتی گراد نگهداری کرد. باید دقت کرد قبل از این کار بذرها ابتدا در آب ولرم خیسانده شوند از طرفی باید مراقبت های لازم را به عمل آورد تا گیاه جوان بدون آفت و بیماری به زمین منتقل شود.

انتقال نشاء به زمین اصلی :وقتی بذرها سبز شدند و رشد کافی نمودند باید آنها را به زمین گلخانه منتقل کنیم.بدین منظور حفره هایی که با فاصله معین و بر اساس تراکم بوته در متر مربع محاسبه شده است بر روی بسترها تعبیه می کنیم که دقیقا به اندازه حجم خاک گلدانهای سینی نشاءمی باشد. آنگاه با احتیاط کامل نشاء را همراه با خاک گلدان از گلدانها جدا کرده و در حفره ها قرار می دهیم.در اینجا باید مراقب باشیم تا به ریشه ها آسیبی وارد نیاید.

بعد از انتقال نشاء به زمین آبیاری را شروع می کنیم . به یاد داشته باشیم مدت قرار گرفتن نشاء در گلدان نباید از حد معمول تجاوز کند زیرا در این صورت است که ریشه به علت حجم کم خاک دچار مشکل شده و از رشد طبیعی باز می ماند و در نتیجه گیاه از ابتدا ضعیف خواهد بود و پس از آن هم رشد درستی نخواهد داشت.

تراکم بوته ها : به منظور دستیابی به بیشترین برداشت محصول از متر مربع تراکم بوته ها حائز اهمیت است.بعضی از کشاورزان و گلخانه داران بر این باورند که اگر تعداد بوته در واحد سطح بیشتر باشد محصول بیشتری می توانند برداشت کنند.بر اساس تجارب بدست آمده در گلخانه های خاکی برای واریته های موجود تراکمی برابر با 7/1 تا 3 بوته بنابر تجربه شخصی فصل کاشت و نوع واریته از نظر کوچکی و بزرگی برگ در نظر می گیرند که در این مورد می توان از کشاورزان با تجربه و کارشناسان مربوطه کمک گرفت.

ناگفته نماند که این کار دلایل فنی و مهمی دارد که از جمله می توان میزان نوردهی و جذب مواد مغذی خاک در فصول سرد را نام برد.پس به خاطر اینکه بوته ها از نور کافی برخوردار بوده و رشد مناسبی داشته باشند باید به گونه ای کاشت شوند که به روی یک دیگر کمتر سایه بیاندازند و به عبارتی دیگر موجب جلوگیری از تابش نور کافی به گیاه نشوند از طرفی در فصول سرد میزان غذا رسانی خاک به ریشه کمتر می شود و اگر تراکم هم در چنین وضعیتی زیاد باشد طبیعی است که به ریشه مواد کافی نخواهد رسید

آبیاری اولیه : برای آبیاری گلخانه بهتر است از سیستم تحت فشار به صورت قطره ای استفاده کنیم.در این روش که بهترین نوع آن استفاده از نوارهای آبیاری است که از حدر رفتن آب جلوگیری می کند. بر اساس برنامه ای منظم به آبیاری گیاه خواهیم پرداخت زیرا آبیاری به صورت سنتی ضمن بالا بردن مصرف آب و همچنین رطوبت گلخانه مواد غذایی در خاک را شسته و دسترسی ریشه را به این مواد کم کرده.شایان ذکر است که آبیاری گیاه بر اساس سن گیاه بافت خاک و زمان مصرف متفاوت است. برای مثال می توان گفت که خاک در زمستان به آب کمتری نیازمند است تا در فصل تابستان ولی در هر صورت باید به طور یکنواخت و دوره های منظم آبیاری کرد و مسلما در خاک های سبک مقدار آبیاری کمتر و فاصله زمانی بین آن نیز کمتر خواهد بود.

توصیه می شود در هنگام آبیاری زمین را برای مدت طولانی به حالت اشباع قرار ندهیم و حتما رطوبت 25 درصدی را در فاصله دو آبیاری رعایت نمایید به عبارت دیگر برای تناوب آبیاری زمانی اقدام به آبیاری نمایید که رطوبت خاک به 25 رسیده باشد ضمنا این را هم بدانید که گیاه خیار در زمانی که به گلدهی می رسد نیاز بیشتری به آب دارد.

برخی از کشاورزان معتقدند بعد از اینکه گیاه جوان 4 برگ حقیقی خود را کامل کرد باید یک دوره تشنگی به گیاه داد.چون اعتقاد دارند ریشه گیاه در حالت تشنگی به طور طبیعی به دنبال یافتن آب به عمق خاک نفوذ می کند و این حرکت ریشه باعث افزایش حجم ریشه می شود.

به هر حال گیاه پس از دوره تشنگی و آبیاری پس از آن رشد سریعی خواهد داشت. در زمان رشد بوته باید نخهای گلخانه را آماده کرده و بر فراز بوته ها به سیم های مهار در فضای سقف گلخانه متصل نمود تا در هنگام رشد سریع بوته ها به طور منظم به دور نخ ها بسته شود برای بستن بوته ها به دور نخ ها روش های مختلفی وجود دارد می توان پائین نخ ها را به سیم مهار در پائین گیاه بست و یا اینکه نخ اضافه را به دور قرقره های سیمی پیچانده و بر روی سیم مهار قرار داد و یا اینکه به وسیله کلیپس های مخصوص که به اندازه قطر ساقه گیاه است و به انتهای نخ ها بسته می شود ارتباط ساقه و نخ را بدون گره زدن به گیاه برقرار نمود شایان ذکر است که نباید در مرحله نخ کشی بی توجهی نمود زیرا غفلت در این کار باعث شکستن ساقه گیاه می شود و سبب آسیب جدی به گیاه خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درمورد نر ریزی زنبور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درمورد نر ریزی زنبور در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درمورد نر ریزی زنبور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درمورد نر ریزی زنبور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درمورد نر ریزی زنبور در word :

نر ریزی

هنگامی که به هر دلیلی ملکه در کندو بمیردیا کشته شود که ممکن است در فصل جفتگیری با شکار شدن ملکه حین پرواز جفتگیری توسط پرندگان شکاری و یا له شدن ملکه حین بازدید،حمل و نقل کندوها یا حین برداشت عسل زیر یا بین کادرها اتفاق بیفتد.

در این هنگام در صورتی که در کندو شاخون یا تخم روز برای درست کردن شاخون وجود نداشته باشد پس از اینکه بوی ملکه در کندو از بین رفت تخمدان برخی از زنبورهای کارگر فعال شده و شروع به تخم ریزی می نمایند و از آنجایی که تخمدان زنبورهای کارگر ناقص بوده و قادر به جفتگیری نمی باشند و همچنین تخمهایی که با اسپرم لقاح پیدا نکرده اند تولید زنبور نر می نمایند تمام تخمهای گذاشته شده توسط کارگران تبدیل به زنبور نر میگردد و پس از مدت کوتاهی بدلیل عدم تولید زنبور کارگر کندو رفته رفته ضعیف می شود و پس از مدتی در صورت عدم رسیدگی از بین خواهد رفت.

روش تشخیص
در هنگامی که کارگران تخم گذار می شوند بدلیل کوچک بودن شکمشان قادر به گذاشتن تخم در ته حجره ها نیستند بنابراین تخم ها را روی دیواره های حجره می گذارند و به همین دلیل هنگام مشاهده حجره ها توسط بازدید کننده چندین تخم در هر حجره دیده می شود.

روش از بین بردن کارگران تخم گذار
بدین منظور بایستی کندو را در فاصله یک کیلومتری از زنبورستان برده و تمام جمعیت کندو را درگودالی تکانده و کندو را همراه با کادرها به محل اولیه کندو در زنبورستان برمیگردانیم.
کارگران سالم به محل اولیه کندو برگشته و به کندو می روند اما زنبوران تخمگذار بدلیل سنگین بودن شکمشان قادر نیستند که این مسافت را طی کرده و به کندو باز گردند در نتیجه از بین می روند.
لازم به یاداوری است که پس از برگشت زنبورها به کندو بایستی نسبت به معرفی ملکه جدید،شاخون یا کادر تخم روز به کندو اقدام کرد.
ضمنا بایستی کادر هایی که در آنها کارگران تخم ریزی کرده اند را از کندو خارج کرد تا کارگران وقت خود را صرف پرستاری از آنها بنمایند.

مقدمه :
عسل تركیبی طبیعی مملو از قندها است . تمامی این قندها ساده اند و در عسل فیبری وجود ندارد. دوتركیب مهم و فراوان عسل فروكتوز و گلوكز اند و آب سومین تركیب فراوان عسل است. در جدول زیر مقدار قندهای مختلف عسل را ببینید :
نام قند متوسط مقدار عسل% دامنه مقدار قند از حداقل تا حداکثر%
فروکتوز 3838 4426 تا 3091
گلوکز 3031 4075 تا 2289
سوکروز 131 757 تا 025
نسبت فروکتوز به گلوکز 123 186 تا 076
قند های احیا کننده 7665 8372 تا 6139

غیر از قندها مواد دیگری چون اسیدها ، موادمعدنی و پروتئین نیز در عسل یافت میشود. چون فروكتوز در عسل فراوان است شیرینی آن از شكر بیشتراست كه تا 15 برابر شیرین تر هم میشود.

اهمیت قندها در عسل :
قند در عسل بر ویژگی طبیعی عسل اثرمیگذارد پس :
رطوبت عسل ، طول عمر عسل،انرژیزایی عسل ،مزه ،بلوری شدن عسل،رنگ و واكنش رنگ گیری عسل در اثر حرارت تحت تاثیر قندهای عسلند.اگر مقدار فروكتوز عسل را بر مقدار گلوكز موجود در عسل تقسیم كنیم عددی به دست می آید كه از آن میتوان به عنوان شاخصی برای تمایل عسل به بلور زدن استفاده كرد.همچنین نسبت مقدار گلوكز به مقدار آب در عسل هم برای این منظور به كار میرود. مقدار این شاخص آخری باید از 17 كمتر باشد و اگر از 21 بیشتر شد عسل سریعا بلور میزند. هر گرم عسل 368 كالری انرژی دارد.

رنگ عسل :
رنگ عسل را در 7 طبقه تقسیم بندی میكنند :
1-روشن همانند آب
2- بیش از حد روشن
3- روشن
4-كهربایی بسیار روشن
5- كهربایی روشن
6- كهربایی
7-كهربایی تیره

برای اندازه گیری رنگ عسل روشهای اختصاصی وجود دارد.رنگ عسل ملاكی از كیفیت عسل نیست ولی برای سلیقه مصرف كننده عامل مهمی است.اگر حرارت وگذشت زمان رنگ عسل را عوض نكرده باشد میتوان از روی رنگ عسل منبع گل تغذیه زنبور را شناسایی كرد. بعد از كریستاله شدن رنگ عسل روشنتر میشود.عسل به عنوان یك عامل رنگ در صنایع غذایی به كار برده میشود واكنش قهوه ای شدن(Mailard reactin) عسل بسیار قوی است.
ارتباط رنگ عسل با مزه آن :
عسل با رنگ روشن مزه ملایمتری دارد ورنگهای تیره مزه قوی و سنگین تری دارند ولی استثنائات زیاد است مثلا عسل لاله درختی با رنگ روشن مزه اش سنگین است.

مزه عسل :
عسلهایی كه منبع گل آنها یك گل باشد مزه بسیار متغیری دارند و عسلهایی كه فروكتوز آنها زیاد باشد بسیار شیرینند.به این ترتیب گاهی چند عسل برای كسب یك شیرینی و مزه مناسب مخلوط میشوند. مزه عسل در زنبورستانهایی با چند گل متعادل تر است.
كریستاله شدن عسل ( بلورزدن ) :
كریستاله شدن عسل یعنی اینكه عسل از حالت مایع به حالت نیمه جامد تبدیل شود. این پدیده طبیعی وقتی رخ میدهدكه یكی از سه قند فراوان عسل است از دامنه بالایی استاندارد آن بالاتر باشد. این گلوكز با آب در عسل تبدیل به گلوكز آبدار شده و هسته بلوروكریستال را تشكیل میدهد.تمام عسلها بلور نمیزنند ، برخی اصلابلور نمیزنند وبرخی مدت كمی بعد از تولید بلوری میشوند. عسلی كه در قاب بماند كمتر از عسلی كه با استخراج كننده ( اكستراتور)تهیه شده باشد بلور میزند.مواد معدنی موجود در عسل ، اسیدهای طبیعی عسل ، پروتئین ، ذرات خارجی در عسل ، ذرات موم ،گرده ، حباب هوا و مواد دیگر میتوانند بلور زدن عسل را تحریك كنند .

با گرما دادن عسل میتوان مجددا آنرا ذوب كرد ومایع ساخت.

در جدول زیر عسل گلهای مختلف را از لحاظ شدت وتمایل به بلوری شدن باهم مقایسه كنید.
تمایل به بلوری شدن نسبت به میانگین نوع عسل از گل ;.
كم اقاقیا
زیاد یونجه
زیاد پنبه
زیاد قاصدك
كم انگور)مو)
كم كهور
كم استبرق
زیاد نخل
كم گوجه
كم تمشك
كم ترشك درختی
كم آفتابگردان

نگهداری عسل‌در شرایط مناسب ازلحاظ ‌رعایت دما وحرارت درمراحل مختلف فراوری و تصفیه تاحد ممكن بلور زدن عسل را به تعویق می‌اندازد.(بخش نگاهداری را ببینید).

بلور زدن عسل به طورمصنوعی هم میتواند انجام شود. با این روش محصولات مختلفی تولید میشود و میتوان كرم عسل را نام برد. بلورزدن خود بخودی عسل منجر به تولید یك محصول دانه‌درشت خواهدشد ولی كریستاله شدن تحت كنترل محصولی نرم باقابلیت پراكنش مطلوب تولید میسازد.
بلور و كیفیت عسل :
استفاده از عسل كریستاله شده به سلیقه مصرف كننده بستگی دارد. وقتی كه هنوز بلور زدن عسل كامل نشده است ، لایه بلور آن با یك لایه آب ازعسل كنار هم قرار میگیردو این شرایط را برای تخمیر فراهم میسازد.عسل پاستوریزه كریستاله میشود ولی تخمیرنمیشود.
عسلی را که کریستاله شده میتوان با قرار دادن آن در آب گرم و گذاشتن آن روی حرارت به حالت اولیه برگرداند.

عمر عسل و پایداری آن :
عسلی كه در ظرف در بسته نگاهداری شود برای دهها و حتی قرنها میتواند پایدار باقی بماند ولی در برابر تغییرات شیمیایی و فیزیكی حساس است .در طول مدت نگاهداری عسل تیره میشود ومزه اش را از دست میدهد كه البته این فرایند وابسته به حرارت است. برای طول عمر عسل عدد ثابتی را نمیتوان ارائه داد به طور كلی طول عمری برابر2 (دو) سال مشهوراست.

میكربها در عسل :
عسل به خاطرداشتن PH اسیدی ، تركیبات ویژه ضد میكروب ،رطوبت پایین ، و آب فعال اندك برای فعالیتهای میكربی در برابررشد میكروبها مقاوم است. با پاستوریزه كردن عسل قبل از بسته بندی‌‌ میتوان مقاومت آنرا در برابر میكرو ارگانیسمها افزایش داد.

اسیدها در عسل :
منظور اسیدهای طبیعی و خوراكی است مثلا آمینو اسیدها یا اسید سیتریك یا اسید بوتیریك وغیره. در حدود05/0درصد تا01/0درصد یعنی 5 تا10گرم در 10كیلوگرم عسل، میتوان در عسل اسید آمینه یافت .درمورد اسیدهای آلی 17 تا 117گرم در 10كیلوگرم عسل، میتوان در عسل اسید آلی یافت(% 017 تا % 117).این تركیبات باعث میشوند PHعسل بین4/3 تا 1/6 متغیر باشد. درعسل 18 اسید آمینه به صورت آزاد وجود دارد كه فراوا نترین آنها اسید آمینه پرولین میباشد .
فراوری و نگهداری عسل :
درطول فرایند بسته بندی بهتراست عسل در دامنه درجه حرارت40تا 71 درجه سانتی گراد
( متوسط55-60 درجه سانتیگراد)بسته بندی شود این دامنه حرارت از بلوری شدن عسل میكاهد.
حرارت 60 تا71 درجه سانتی گراد بلور عسل را حل میكند و حبابهای هوا را خارج میسازد. تصفیه عسل ذرات خارجی را از عسل پاك میكند.
بهترین درجه حرارت برای نگهداری عسل18 تا 24 درجه سانتیگراد است. عسلی كه فرایند نشده است(فرایند شامل تصفیه ،پاستوریزاسیون وغیره ) باید زیر 10درجه سانتیگراد نگهداری شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید