ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word :

فصـــل یكم

الگوها

قالب‌بندی با شیوه‌ها

ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word به شما امكان تخصیص دادن اسامی به تركیبهای مشخصه‌های قالب‌بندی را می‌دهد. شما می‌توانید بعداً این مشخصه‌ها را با انتخاب نام آنها از یك ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word
فهرست انتخاب كنید. به این ترتیب در وقت شما برای كلیك كردن روی دكمه‌ها، باز كردن كادرهای محاو‌ه‌ای و انتخاب یك گزینه ، به خوبی صرفه‌جویی می‌شود. شیوه‌ها شما را در همخوانی و هماهنگی قالب‌بندی هم برای كار‌برگ‌ها و هم در كتابچه‌های كار یاری می‌دهد. با به كار بردن شیوه‌ها، شما می‌توانید به آسانی مشخصه‌های قالب‌بندی بسیاری از خانه‌های كاربرگ را بطور یكجا تغییردهید:

هر كتابچه كار جدید دارای شش شیوه از پیش تعریف شده می‌باشد:

  • Camma – فقط قالب‌بندی عدد با جاسازی ارقام هزارگان و دو نقطه اعشاری
  • Camma[0] – فقط قالب‌بندی عدد ، با جداسازی ارقام هزارگان و روند كردن عدد به بزرگترین عدد صحیح
  • Currency – فقط قالب‌بندی عدد ، با علامتهای پولی و جداساز ارقام هزارگان و دو نقطه اعشاری
  • Currency(0) – فقط قالب‌بندی عدد، با علامتهای پولی و جداساز ارقام هزارگان و روند كردن عدد به نزدیكترین عدد صحیح.
  • Normal- این شیوه شامل كلیه خصیصه‌های قالب‌بندی پیش فرض می‌باشد. به شكل 4-9 نگاه كنید.
  • Percent- فقط قالب‌بندی عدد با قالب درصدی و بدون نقطه اعشاری.
  • · تذكر: اگر یك فراپیوند در كتابچه كار خود به كار برده و از آن استفاده كرده‌اید دو شیوه دیگر Link و Hyperlink نیز در اختیارتان قرار داده می‌شود. برای كسب اطلاعات بیشتر در مودر فراپیوندها به «استفاده از فراپیوندها» نگاه كنید.

این شیوه‌های از پیش تعریف شده دارای مشخصه‌های یكسان روی هر كتابچه كار جدید كه ایجاد می‌كنید می‌باشند ولی شما می‌توانید این مشخصه‌ها را در هر كتابچه كاری كه می‌خواهید تغییر داده و شیوه مورد نظر خود را اعمال كنید. با ذخیره كردن یك كتابچه كار، كلیه تعریفهای شیوه برای كتابچه كار همراه با بقیه اطلاعات آن ، ذخیره می‌شوند.

ساختن فرمول‌های قالب‌بندی شرطی

اولین لیست بازشونده در كادر محاوره‌ای Formatting كه در شكل 1-9 نشان داده شده است شامل گزینه Formula می‌باشد كه برای وارد كردن فرمول‌های قالب‌بندی شرطی از آن استفاده می‌شود. شما می‌توانید فرمول‌ها را برای انجام كارهایی مانند مشخص كردن تاریخ‌ها و انتخاب (پررنگ كردن) متن خاصی بكار ببرید. برای مثال ، یك خانه از كاربرگ یا دامنه‌ای را انتخاب كرده و Format ، Conditional Formatting را انتخاب نمایید. گزینه is Formula را از اولین كادر باز شده انتخاب كرده و سپس فرمول زیر را در سمت راست كارد ویرایش تایپ كنید:

= MOD(Row() , 2)=0

روی دكمه Format كلیك كنید و رنگی را تحت كلید Pattern انتخاب نموده ، و سپس روی Ok دوبار كلیك كنید تا دو كادر محاوره‌ای باز شده ، بسته شوند و قالب در كاربرگ مربوطه اعمال شود. فرمول Mod باعث به كار رفتن رنگ انتخابی شما در هر ردیف ، مطابق شكل زیر ، می‌شود.

شكل

با به كاربردن گزینه is Formula شما می‌توانید هر فرمولی را كه باعث برقراری شرط منطقی True(1) یا False(0) می‌شود وارد سازید. برای مثال ، شما می‌توانید یك فرمول منطقی مانند =N4>Average($N$4:$N$37) كه مراجع نسبی و مطلق در قالب‌بندی یك خانه را هنگامی كه مقدار آن زیر مقدار متوسط ذكر شده است به كار ببرید . با به كار بردن مراجع نسبی در این وضعیت قالب‌بندی فرمول‌ها به كار بردن یا كپی كردن آنها در هر خانه مانند فرمول‌های معمولی خانه اعمال و تنظیم می‌شود.

شما شیوه‌ها را انتخاب Format و Styles انتخاب می‌كنید. كادر محاوره‌ای Style در شكل 4-9 مشخصه‌های شیوه Normal را نشان می‌دهد.

شكل 4-9- شیوه از پیش تعریف شده Normal شامل پیش‌فرصهای كلیه مشخصه‌های قالب‌بندی می‌باشد.

شیوه‌ها دارای حداقل یك و حداكثر شش مشخصه می‌باشند. كلیه شیوه‌های از پیش تریف شده به جز Normal فقط دارای یك مشخصه ـ یك قالب عددی ـ می‌باشند. شیوه از پیش تعریف شده Normal برای همه خانه‌های كاربرگ در هر كتابچه كار جدید به كار می‌رود. لذا اگر مایلید كه یك خانه كاربرگ دارای مجموعه استاندارد مشخصه‌های قالب‌بندی باشد، هیچ كاری نباید انجام دیهد. ولی ، اگر بخواهید مشخصه‌های پیش فرض كلیه خانه‌های یك كاربرگ را تغییر دهید می‌توانید یك یا همه مشخصه‌های شیوه Normal را تغییر دهید.

نكته : اضافه كردن لیست Style

اگر بطور مداوم از شیوه‌ها استفاده كنید می‌توانید لیست Style را به هر كدام از نوارهای ابزار كه بخواهید اضافه كنید. برای انجام این كار، Viwe ، Toolbar ، Customize را انتخاب كرده، و تحت كلید Commands روی Category Format كلیك كرده و كادر Style (نه فرمان Style) را به نوار ابزار بكشید. علاوه بر توانایی اعمال شیوه‌ها ، شما در عین حال می‌توانید معین كنید كه كدام شیوه در خانه منتخب كاربرگ اعمال شود( با انتخاب نامی كه در كادر Style رویت می‌شود).

تعریف شیوه‌ها

هر شیوه‌ای را می‌توان به دو طریق تعریف كرد: با ارائه مثالی ازمشخصه‌های شیوه مور نظر با انتخابFormat ،Style و پركردن كادر محاوره‌ای Style . پس از تعریف یك شیوه، شما می‌توانید این شیوه را در هر خانه‌ای از كاربرگ خود به كار ببرید. و نیز می‌توانید آن را روی كتابچه كار دیگر خود كپی نمایید.

مشخص كردن شیوه‌ها توسط یك نمومه

اگر مشخصه‌های قالب‌بندی را در خانه‌ای از یك كاربرگ یا دامنه‌ای از خانه‌های كاربرگ به كار برده‌ای كه میلید بیشت راوقات این مشخصه‌ها برای خانه یا دامنه فوق به كار برده شوند می‌توانید از پروسیچر «شیوه ـ با ـ نمونه» برای قرار دادن این مشخصه‌ها در یك شیوه جدید استفاده كنید. برای مثال ، فرض كنید كه خانه‌ای از كاربرگ را با ترازبندی از سمت راست با فونت Black Arial هیجده نقطه‌ای قالب ‌بندی كرده‌اید. برای ایجاد یك شیوه جدید با این مشخصه‌ها ، به ترتیب زیر عمل كنید:

1- خانه‌ای از كاربرگ را كه دارای قالب‌بندی مورد نظر است انتخاب كنید (در این مثال ، ترازبندی سمت راست و فونت Black Arial هیجده نقطه‌ای).

2- Format و Style را انتخاب كنید.

3- نامی مانند Style My را در كادر Name Style تایپ كنید.

4- گزینه‌های Number ، Border ، Patterns و Protection در قسمت Includes Sytle را پاك كنید و روی Ok كلیك نمایید. نام شیوه جدید در كادر محاوره‌ای Style رؤیت خواهد شد.

مطمئن‌ترین طریق ایجاد یك شیوه توسط تمونه، انتخاب فقط یك خانه كاربرگ ـ یعنی خانه‌ای كه حاوی مشخصه‌هایی كه می‌خواهد در شیوه جدید اعمال شوند است ـ می‌باشد.

5- روی Add كلیك كیند.

شیوه جدی شما در میان سایر شیوه‌های تعریف شده برای كاربرگ حاری قرار می‌گیرد. شما می‌توانید هر هنگام كه بخواهید این شیوه (مشخصه‌ها) را از طریق انتخاب ان از لیست Name Style (یا از كادر Style در صورت اضافه كردن این شیوه به نوار ابزار) انتخاب و در كاربرگ خود به كار ببرید.

شكل 5-9- برای نمایش كادر محاوره‌ای Format Cells روی گزینه Modify در كادر محاوره‌ای Style كلیك كنید. اكسل تغییراتی را كه در این قسمت وارد كنید در شیوه جاری اعمال خواهد كرد.

نكته : مشخص كردن شیوه‌ها با استفاده از نوار ابزار

شما می‌توانید به آسانی نیز یك شیوه را به صورت نمونه از طریق به كار بردن كادر Style در صورت اضافه كردن آن به نواز ابزار مشخص سازید. خانه‌ای از كاربرگ را با قالب مورد نظر انتخاب كنید و روی كادر Style كلیك نمایید و در آن نامی برای شیوه جددی خود تایپ نمایید. و سپس دكمه Enter را فشار دهید. شیوه سفارشی شما ذخیره شده و هم در كادر نوار ابزار Style و هم در كنار محاوه‌ای Style ظاهر می‌شود. ( و نیز، یك شیوه را می‌توان با به كار بردن این پروسیجر تازه‌سازی كنید.)

تغییر شیوه :

مزیت اصلی به كار بردن شیوه‌ها این است كه اگر عقیده‌تان درباره نحوه نمایش یك عنصر خاص دركاربرگ تغییر كرد، می‌توانید همه نمونه‌های آن عنصر را با تغییر دادن مشخصه‌ها در شیوه به یكباره دركاربرگ تغییر دهید. برای مثال اگر می‌خواهید شیوه قلم (فونت) خود را در شیوه Style My تغییر دهید ـ كه درمثال فوق آن را به صورت Black Arial هیجده نقطه‌ای تنظیم كرده بودید ـ و آن را به یك فونت ایتالیك تبدیل كنید می‌توانید شیوه تازه را به ترتیب زیر برای Style My تعریف نمایید:

1- Format ، Style را انتخاب كنید.

2- شیوه مورد نظر ( در این مثال شیوه Style My ) را از لیست Name Style انتخاب كرده و سپس روی Modify برای باز شدن كادر محاوره‌ای Cells Format كلیك كنید.

3- گزینه‌های قالب مناسب را انتخاب نمایید ( در این مثال روی كلید Font كلیك كرده و گزینه Italic Bold را از ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word
فهرست Style Font انتخاب كنید.

4- روی Ok كلیك كنید تا به كادر محاوره‌ای Style برگشت داده شوید، سپس روی Ok كلیك كنید تا تغییرات داده شده در شیوه شما اعمال شود.

تحت‌الشعاع قرار دادن و ملغی كردن شیوه قبلی با تغییر مستقیم قالب‌بندی

شما می‌توانید ظاهر هر خانه‌ای یا دامنه‌ای از كاربرگ را در برگه كاری خود، اعم از اینكه شیوه‌ای را در آن اعمال كرده باشید یا نه، با انتخاب Cells,Format تغییر دهید. و نیز شما می‌توانید ظاهر هر خانه یا دامنه‌ای از كاربرگ را با به كار بردن دكمه‌های موجود در نوار ابزار قالب‌بندی تغییر دهید.

ادغام كردن شیوه‌ها از كتابچه‌های مختلف كار

برای یكدست كردن قالب‌بندی یك دسته از كاربرگ‌ها، می‌توانید این كاربرگ‌ها را در ی كتابچه كار قرار دهید. در صورتی كه انجام این كار غیرعملی باشد می‌توانید برای یكدست بودن شیوه كاربرگ‌های خود، تعریف شیوه را بین كتابچه‌های كاری خود، كپی نمایید.

برای كپی كردن یك شیوه از یك كنابچه كاربر روی كتابچه كار دیگر ، به ترتیب زیر عمل كنید:

1- هر دو كتابچه كار منبع (كتابچه كاری كه شیوه را از روی آن كپی خواهید كرد) و كتابچه كار مقصد (كتابچه كاری كه شیوه را بر روی آن كپی خواهید كرد) را باز كنید.

2- روی كنابچه كار مقصد كلیك كنید تا كتابچه كار فعال گردد.

3- Style,Format را انتخاب كنید و روی Merge كلیك نمایید . اكسل ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word
فهرستی از كلید كنابچه‌های كار باز را مطابق شكل 6-9 نمایش خواهد داد.

4- نام كنابچه كاری را كه می‌خواهید شیوه آن را كپی كنید انتخاب نموده و روی Ok كلیك كنید.

شكل 6-9 هنگام كپی كردن شیوه‌ها از یك كتابچه كار بر روی كتابچه كار دیگر، اكسل ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word
فهرستی از كلیه كنابچه‌های كار باز دیگر را نمایش می‌دهد.

هشدار : اگر شیوه مورد نظر در كتابچه كار منبع به همان نام شیوه موجود در كتابچه كار مقصد باشد، كادری باز شده و به شما هشدار می‌دهد كه آیا می‌خواهید شیوه‌هایی را كه دارای یك نام می‌باشند در هم ادغام كنید. این هشدار، صرف نظر از تعداد نامهای دوبله شیوه‌ها ، فقط یك بار به شما داده می‌شود و در صورتی كه گزینه Yes را در این كادر انتخاب كنید شیوه‌های موجود در كتابچه كار منبع، شیوه‌های موجود در كتابچه كار مقصد را تحت‌الشعاع قرار داده و آنها را ملغی كرده و شیوه‌های موجود در كتابچه كار منبع را جایگزین آنها می‌سازد.

حذف شیوه

برای حذف تعریف یك شیوه، Format ، Style را انتخاب كرده و از ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word
فهرست Name Style شیوه مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس روی Delete كلیك كنید. هر خانه‌ای از كاربرگ كه شیوه آن حذف شود به قالب پیش‌فرض Normal قالب‌بندی خواهد شد. (البته شیوه Normal را نمی‌توانید حذف كنید). ولی هر خانه‌ای از كاربرگ كه با یك شیوه حذف شده قالب‌بندی شده بود و سپس بطور مستقیم قالب‌بندی گردید با به كار بردن Format ، Cells كلیه مشخصه‌های قالب‌بندی شده مستقیم در آن اعمال می‌شود.

فصــل دوم

Import

وارد كردن و فرستادن پرونده‌‌ها

خوشبختانیه در اكسل ماكروسافت می‌توان از داده‌های متناسب كه در بسیاری از برنامه‌های كاربردی دیگر ساخته شده‌اند، استفاده كرد. و نیز، اكسل واردكردن داده‌ها از پرونده‌های متنی را ممكن ساخده و به كاربر كمك می‌كند تا این داده‌ها را در ستونهای كاربرگ قرار داد.

تذكر: مطالب بسیاری در باره وارد كردن پرونده داده‌ها از برنامه‌های دیگر به اكسل یا فرستادن اطلاعات از پرونده‌های اكسل به برنامه‌های دیگر نوشته شده است. چنانچه به اطلاعات بیشتری درباره چگونگی تبدیل مانند انتقال صدها پرونده‌های تولید شده تحت ماكروهای Lotus به اكسل نیاز دارید ، به Kit Resource Office مایكروسافت قابل دسترس در Press Microsoft رجوع كنید.

استفاده از فرامین open و As Save برای وارد كردن و صدور پرونده‌ها

برای وارد كردن پرونده‌ای از یك برنامه كاربردی دیگر یا از یك نسخه قبلی اكسل ، File و Open را انتخاب كنید ( یا روی دكمه Open در نوار ابزار Standard كلیك نمایید) و پرونده‌ای را كه می‌خواهید داده‌ها را از آن به اكسل وارد كنید، از لیست پروند‌ها در كادر محاوره‌ای Open انتخاب نمایید. از ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word
فهرست باز شده Type of File در پایی كادر محاوره‌ای Open كه در شكل 32-2 نمایش داده شده استفاده كنید. با انتخاب یك نوع پرونده، در كادر محاوره‌ای Open فقط پرونده‌هایی كه از این نوع می‌باشند ، در ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word
فهرست ارائه می‌شوند. بخاطر بسپارید كه درج پسوند نام پرونده برای وارد كردن یك پرونده الزامی نیست ، زیرا اكسل خود نوع پرونده را با بررسی محتویات آن ، مشخص می‌سازد و نام پرونده و پسوندی را كه درج می‌كنید، برای تعیین نوع پرونده نادیده می‌گیرد.

شكل 32-2-از ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word
فهرست Fill of Type باری مشخص كردن پرونده‌های ساخته شده در یك برنامه كاربردی خاص استفاده كنید.

برای فرستادن یك پرونده از اكسل به یك برنامه كاربردی دیگر یا به یك نسخه قبلی از اكسل ، File و As Save را انتخاب كنید. سپس برنامه‌كاربردی را كه می‌خواهید پرونده را برای آن ارسال كنید از لیست بازشونده Type As Save انتخاب كنید.

این لیست شبیه لیست ارائه شده Type of File است كه در شكل 32-2 نشان داده شد. با این تفاوت كه در این لیست فرمتهای بیشتری برای پرونده وجود دارد كه می‌توانید پرونده خود را تحت یكی از آنها ذخیره كنید. برای مثال: درحالی كه در كادر محاوره‌ای Open در لیست فرمت Lotus فقط « Lotus 1,2,3,Fills» وجود دارد، شما در لیست Type of File می‌توانید یك پرونده اكسل را به فرمتهای مختلف 1,2,3 Lotus منجمله FM3,WK3,WK1,WKS و WK4 دخیره نمایید.

XML چیست؟

یكی از انواع پرونده كه در لیست هر دو ویژگی سیوه اكسل مایكروسافت در word
فهرست Open و As Save قرار دارد، پرونده به نوع XML (Language Markup Extensible) می‌باشد. XML برای تفسیر «داده‌های ساختاری » عمدتاً برای استفاده از این پرونده‌ها در وب ایجاد شده است. چنانچه بخواهید محتویات یك كاربرگ را در وب یا در ایتنرانت محلی خود منتشر سازید، باید XML را كه مطالب مربوط به آن را به خوبی بیاموزید.

وارد كردن و صادر كردن پرونده‌های متنی (Import & Export Text)

برای وارد كردن یك پرونده اكسل از نسخه قبلی آن یا از یك برنامه كاربردی دیگر به صورت یك پرونده متنی ، File و As Save را انتخاب كنید و یكی از هشت فرمت متن موجود در لیست As Save را انتخاب نمایید. برای همه این فرمتها، اكسل فقط كاربرگ جاری را ذخیره می‌كند. شماره قالب‌بندی حفظ می‌شود و بقیه قالب‌بندی‌ها حذف می‌شوند.

Formatted Text (Space Dellmited) (*.PRN) – تحت این فرمت پرونده‌ای ساخته می‌شود كه همترازی ستونها با قرار دادن فاصله حفظ می‌شود. از این نوع پرونده‌ها می‌توانید هنگام برقرای ارتباط از طریق مودم با گیرنده‌ای كه سیستم او فاقد اكسل است استفاده كنید.

Text (Tab Dellmited)(*TXT) – تحت این فرمت خانه‌های (Cells) هر ردیف با كاركتر Tab از یكدیگر جدا می‌شوند. در هر خانه كاربرگ كه در آن یك كاماوجود داشته باشد، متن در بین علامت گوتیشن قرار می‌گیرد.

Unicode Text (*.TXT) (متن یك كدی) – این یك فرمت متن استاندارد جهانی است كه هر كاراكتر در ان به صورت یك شماره منحصر به فرد ذخیره می‌شود ؛ Unicode برای هر كاراكتر به هر زبانی و روی هر محیط كامپیوتری یك عدد تعریف می‌كند.

CVS(Comma Deimited)(*.CVS) – تحت این فرمت خانه‌های (Cells) هر ردیف با كاما از یكدیگر جدا می‌شوند. پرونده‌های متنی كه برای جداسازی خانه‌های كاربرگ در ان از كاما استفاده می‌شود نسبت به متن‌هایی كه خانه‌های كاربرگ در آنها با Tab از یكدیگر جدا می‌شوند برای وارد كردن به برنامه‌های مدیریتی پایگاه‌های داده ارجحیت دارند (بسیاری از این برنامه‌های مدیریت پایگاه‌های داده می‌توانند پرونده‌های متنی را پذیرا باشند، ولی در بعضی از آنها فقط می‌توان پرونده‌هایی به فرمت CVS را قرار داد. و نیز در بسیاری از برنامه‌های واژه‌پرداز می‌توان از پرونده‌های CVS . برای ذخیره كردن اطلاعات برای عملیات ادغام پستی استفاده كرد(.

Text (Machintosh) (*.TXT) – گزینه‌های مكیناش ، مجموعه كاراكتر مكینتاش را به كار می‌برند، بنابرااین در صورتی كه می‌خواهید پرونده خود را به یك برنامه كاربردی مكینتاش انتقال دهید، از این فرمت استفاده كنید.

Text ( MS-DOD) (*.TXT) – در گزینه‌های عادی Text و CVS . از مجموعه كاراكتر ANSI استفاه می‌شود. اگر می‌خواهید پرونده متنی خود ار به یك برنامه كاربردی مبتنی بر ویندوز مثل Microsoft Word برای ویندوز وارد كنید، یكی از این گزینه‌ها را انتخاب نمایید.

CVS (Machinlosh) (*.CVS) – تفاوت بین انواع هر نوع پرونده عادی ، مكینتاش و MS-DOS فقط بسته به كاراكترهایی است كه خارج از محدوده عادی 7 بیتی ASCII قرار دارند.

CVS (MS-Dos) (*. CVS) – در گزینه‌های MS-DOS از مجموعه گسترش داده شده كاركتر IBM PC استفاده می‌شود( به این نوع متن ، متن OEM نیز اطلاق می‌شود). در صورتی كه می‌خواهید پرونده تمنی خود را به یك برنامه كاربردی كه مبتنی بر ویندوز نمی‌باشد، وارد كنید، یكی از این گزینه‌ها را انتخاب نمایید.

تذكر : در اكسل 2003 و اكسل 2002 و 2000 و اكسل 97 از فرمت پرونده‌ای استفاده می‌شود كه در نسخه‌های قبلی اكسل وجود نداشته است. ولی برای صدور كتابچه‌های كار تحت اكسل 97/2000/2002 به نسخه‌های قدیمی‌تر اكسل فرمان As Save را به كار ببرید.

در صورتی كه معمولاً با كاربران اكسل 5 و 7 پرونده‌های خود را به اشتراك می‌گذارید ، شاید بخواهید كه از مزایای فرمت Microsoft Excel 97- Excel 2003 and 5.0/97 Work Bood نیز برخوردار گردید. ادر صورت استفاده از این گزینه می‌توانید پرونده خود را به فرمتی ذخیره كنید كه تحت فرمتهای این نسخه‌های اكسل قابل خواندن باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید