اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی در word :

اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران

مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی

اساسنامه شركت صنایع مخابرات ایران مصوب 17/5/1380 مجمع عمومی در word

فصل اول :

مشخصات شركت

فصل دوم :

موضوع و هدف

فصل سوم :

سرمایه و سهام شركت

فصل چهارم :

شركت
فصل پنجم :

امور مالی شركت

فصل ششم :

مقررات مختلف

تأسیس شركت

ماده 1- بموجب قانون تشكیل شركت صنایع ایران و نیز ماده 13 اساسنامه آن و مطابق مقررات این اساسنامه شركتی با خصوصیات زیر وابسته به شركت صنایع الكترونیك ایران تأسیس و اداره می شود.

نام شركت

ماده 2- مركز اصلی شركت در تهران می باشد. انتقال محل شركت در تهران، از نقطه ای به نقطه دیگر در اختیار هیأت مدیره می باشد.

مدت فعالیت

ماده 3- مدت فعالیت شركت نامحدود است.

فصل دوم :

موضوع و هدف

ماده 4- موضوع و هدف شركت عبارتست از:

الف ) ایجاد و توسعه علم ، فناوری و صنایع مخابراتی ،‌ارتباطی ، سیستمهای حفاظتی و الكترونیك.

ب ) انجام فایلات و طراحی در زمینه های یاد شده

ج ) انجام خدمات و تأسیس شركتهای صنعتی، مشاركت با شركتهای داخلی و خارجی اعم از دولتی یا بخش خصوصی.

د) انجام هر گونه عملیات نگهداری، تولیدی.‌معاملات بازرگانی و انجام هر گونه عملیات مجازی دیگر كه مربوط به موضوع شركت باشد.

فصل سوم :

سرمایه و سهام شركت

ماده 5- سرمایه اولیه شركت پانصد میلیون ریال (500 میلیون ریال) است كه پانصد هزار (500000 هزار) سهم هزار (1000 ) ریالی بی نام تقسیم شده و سهام مذكور كلا متعلق به شركت صنایع الكترونیك ایران می باشد. این سرمایه با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید