حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word :

حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word:

مقدمه:
داراییهایی كه در روال عادی عملیات تجاری به كار می رود و تا سالهای متمادی خدماتی را فراهم می كند در حسابداری به دو گروه عمده زیر طبقه بندی می شود:
داراییها عملیاتی مشهود (Tangible Operation Assets) . این گروه از داراییها اقلامی نظیر: زمین ساختمان، ماشین آلات و انواع تجهیزات را در بر می گیرد و معمولاً تحت عنوان «داراییهای ثابت» «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» یا «زمین و داراییهای مشهود استهلاك پذیر» در ترازنامه طبقه بندی می شود. از آنجا كه اصطلاح «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» ماهیت این گروه از داراییها را بهتر ارائه می كند این عنوان در سالهای اخیر بیشتر به كار می رود. داراییهای عملیاتی مشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است:

در عملیات بطور موثر مورد استفاده قرار می گیرد. داراییهایی كه در عملیات واحد تجاری كاربرد ندارد، یا انتظار می رود طی مدت زمانی معقول به كار گرفته نشود تحت عنوان «سایر داراییها» در ترازنامه طبقه بندی می شود.
به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است. داراییهایی كه به قصد سرمایه گذاری یا فروش تحصیل شده است جداگانه و بنا به مورد، تحت عنوان «سرمایه گذاریها» یا «موجودی جنسی» در ترازنامه طبقه بندی می شود. برای مثال، وسایط نقلیه كه در نمایشگاههای اتومبیل برای فروش نگهداری می شود جزو موجودی جنسی به حساب می آید. اما اگر این وسایط نقلیه را موسسه دیگری بخرد و در روال عادی عملیات به كاربرد جزو اموال، ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی می شود.

درارای منافع اقتصادی آتی است. داشتن منافع آتی مشخصه اصلی تمام داراییهاست. هر یك از اقلام كه این ویژگی را نداشته باشد دارایی به شمار نمی آید.
دارای موجودیت عینی است. داراییهایی كه وجود خارجی ندارند تحت عنوان داراییهای نامشهود در ترازنامه طبقه بندی می شود.
داراییهای عملیاتی مشهود به سه گروه فرعی زیر طبقه بندی می شود:
دراییهای استهلاك پذیر. نظیر ساختمان و ماشین آلات كه دارای عمر اقتصادی محدود است و سرمایه گذاری در آنها از طریق فرایند استهلاك به خدمات یا داراییهای تولید شده تخصیص می یابد و بابه هزینه های دوره منظور می شود.
داراییهای استهلاك ناپذیر. نظیر زمین كه معمولاً عمر اقتصادی نامحدود دارد بر خلاف سایر اموال در نتیجه استفاده یا گذشت زمان تحلیل یا از بین نمی‌رود.
داراییهای نقصان پذیر. نظیر جنگلها، معادن و سایر منافع و ذخایر طبیعی كه بر اثر استخراجح و بهره برداری تحلیل می رود و به موجودی مواد یا كالا تبدیل می شود. این گونه داراییها معمولاً در گروه جداگانه ای تحت عنوان «منابع و ذخایر طبیعی» در ترازنامه طبقه بندی می شود.
داراییهای عملیاتی نامشهود (Intangible Operational Assets). این گروه از داراییها موجودیت عینی ندارند و تحت عنوان داراییهای نامشهود در ترازنامه طبقه بندی می شوند. مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.
داراییها نامشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است:
در عملیات بطور موثر به كار می رود.
برای سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است.
دارای منافع آتی است اما موجودیت عینی ندارد.

بخش اول:
تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات:

بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات در word بر مبنای بهای تمام شده تاریخی انجام می گیرد. بهای تمام شده تاریخی بر اساس قیمت خرید نقدی كه معرف ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است تعیین می شود و تمام مخارج ضروری و عادی كه صرف می گردد تا دارایی در وضعیت و موقعیت لازم برای استفاده مورد نظر قرار گیرد به بهای تمام شده اضافه می شود. در مواردی كه قیمت خرید نقدی دارای مشخص نباشد دارایی تحصیل شده به ارزش متعارف دارایی واگذار شده ثبت می شود. اگر ارزش متعارف دارایی تمام مخارج مربوط به تحصیل دارایی سرمایه ای به حساب نمی آید به عنوان مثال اقلام زیر نباید جزو بهای تمام شده دارایی به حساب آید:

1 – تخفیفات نقدی حتی اگر خریدار از آن استفاده نكرده باشد باید از قمیت خریدار از آن استفاده نكرده باشد باید از قیمت خرید دارایی كم شود، زیرا اصلی كلی این است كه داراییها نباید به مبلغی بیش از قیمت خرید نقدی در حسابها ثبت گردد.
2 – مخارج غیر عادی كه در ارتباط با تحصیل دارایی پرداخت می شود. زیرا جزو مخارج ضروری برای تحصیل نیست. مانند مخارج اضافی كه به علت اشتباه در نصب ماشین آلات انجام می گیرد.
3 – بهره و كارمزد بدهیهایی كه بر اثر خرید دارایی واقع می شود. زیرا هزینه بهره بعد از استفاده مورد نظر از دارایی تحقق می یابد.
4 – مخارج آموزش كاركنان كه برای فراگیری طرز كار ماشین آلات پرداخت می شود. زیرا آموزش كاركنان، ارزش ماشین آلا را افزایش نمی دهد.
5 – هزینه مالیات و بیمه كه بعد از تحصیل دارایی هر ساله پرداخت می شود. زیرا برای حفظ دارایی در وضعیت عادی عملیاتی انجام می گیرد.
اموال و ماشین آلات و تجهیزات بر اساس بهای تمام شده یا ارزش تاریخی اندازه گیری و ثبت می شود زیرا:
بهای تمام شده معرف ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است.
بهای تمام شده بر پایه معامله فرض تعیین نشده، بنابراین واقعی و قابل رسیدگی است.
سود یا زیان باید در تاریخ فروش دارایی شناسایی شود و نمی تواند مبتنی بر فرض و پیش بینی باشد.
با این حال استانداردهای حسابداری برخی از كشورها و استانداردهای بین المللی حسابداری تجدید ارزیابی اموال، ماشین آلات و تجهیزات را تحت شرایط معینی مجاز شناخته است.

كاهش در ارزش دارایی:
اموال، ماشین آلات و تجهیزاتی كه در عملیات واحد تجاری به كار می رود نباید به مبلغی بیش از ارزش جاری، و اگر در عملیات واحد تجاری به كار نمی رود به مبلغی بیش از ارزش خالص بازیافتنی در حسابها ثبت شود.
در صورتی كه بازده اقتصادی اموال، ماشین آلات و تجهیزات بطور مداوم كاهش یابد و میزان آن از لحاظ مبلغ با اهمیت باشد باید از حساب دارایی خارج یا كاهش ارزش داده شود. برای مثال، ماشین آلات ممكن است به سبب عواملی نظیر: جنگ، زلزله، پیشرفت تكنولوژی، كاهش مداوم تقاضا، نابابی فرآورده هایی كه تولید می كند، كم ارزش، یا بی ارزش شود. در چنین مواردی، ارزش دفتری داراییهای مزبور باید تا میزان ارزش خالص بازیافتنی دارایی كاهش داده شود و میزان كاهش ارزش به عنوا زیان دوره شناسایی و در صورت سود و زیان همان دوره گزارش گردد.

مخارج جاری و سرمایه ای:
مخارج ناشی از تحصیل و بكارگیری اموال، ماشین آلات و تجهیزات به دو گروه جاری و سرمایه ای تقسیم می شود:
مخارج جاری (Revenue Expenditures). مخارجی است كه انتظار می رود منافع آن تنها عاید دوره مالی جاری شود. بنابراین، این گونه مخارج جزو هزینه های دوره جاری محسوب و از درآمد همان دوره كم می شود. مانند هزینه تعیمر و نگهداشت ماشین آلات.
مخارج سرمایه ای(Capital Expenditures). مخارجی است كه انتظار می رود منافع آن علاوه بر دوره جاری به دوره های آینده نیز تسری یابد. بنابراین، این گونه مخارج چنانچه از نظر مبلغ با اهمیت باشد سرمایه ای محسوب و به عنوان دارایی به حسابهای مربوط منظور می شود و در صورتی كه عمر مفید محدودی داشته باشد بتدریج از طریق فرآیند استهلاك به دوره های مالی مورد انتفاع تخصیص می یابد. مانند هزینه حمل و نصب ماشین آلات.

زمین:
تمام مخارج لازم برای تحصیل زمین باید در حساب زمین زمین یا اراضی ثبت شود. از آنجا كه زمین و ساختمان داراییهای مجزا از هم هستند، بنابراین، بهای تمام شده هر یك باید در حسابی جداگانه ثبت شود.
تمام مخارجی كه زمین تحصیل شده را برای استفاده مورد نظر آماده می سازد باید جزو بهای تمام شده زمین منظور شود. برخی از اجزای مشخص بهای تمام شده زمین عبارت است: 1) قیمت خرید، 2) مخارج مربوط به معامله و انتقال سند مالكیت نظیر: كارمزد دلالی، مالیات مستغلات و حق الثبت.

اگر زمینی كه به تازگی خریداری شده است در وضعیت لازم برای استفاده مورد نظر نباشد، مخارج خاصی كه خریدار برای آماده سازی آن انجام می دهد، باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده زمین ثبت شود مانند مخارج تسطیح، خاكریزی و آماده سازی زمین. همچنین اگر، در زمین خریداری شده برای احداث بنا، تاسیساتی وجود داشته باشد كه باید تخریب شود، مخارج تخریب تاسیسات فرسود (پس از كسر عواید حاصل از فروش مواد و مصالح ساختمانی اسقاط) باید به بهای تمام شده زمین اضافه شود.

زمینهایی كه به قصد استفاده در روال عادی عملیات نگهداری نمی شود نظیر زمینی كه به منظور سرمایه گذاری یا توسعه آینده كارخانه تحصیل می شود، یا زمینی كه در عملیات واحد تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد، نباید تحت عنوان «اموال ماشین آلات و تجهیزات» طبقه بندی شود. بلكه باید جزو سرمایه گذاریها یا سایر داراییها در ترازنامه ارائه گردد. زمینی كه به وسیله موسسات خرید و فروش املاك برای فروش مجدد نگهداری می شود باید به عنوان موجودی جنسی در ترازنامه طبقه بندی شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حسابداری صنعت برق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حسابداری صنعت برق در word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری صنعت برق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حسابداری صنعت برق در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حسابداری صنعت برق در word :

حسابداری صنعت برق

مقدمه
حسابداری صنعت برق به معنای علمی و فراگیر آن تحت عنوان “روش متحد الشکل حسابداری” در فروردین ماه 1346 از سوی وزارت نیرو تدوین و با استعانت و نظارت مستقیم کارشناسان مالی وزارت نیرو در شرکتها و سازمان های برق ایران که در کار تولید، انتقال و توزیع فعالیت دارند به مورد اجرا گذارده شد. در طی سالهایی که از اجرای این روش حسابداری می گذرد بر اثر تجارب حاصله پاره ای اضافات حذف، برخی مسائل ایضاح و برحسب اقتضاء نکات و دقایق چندی نیز به متن سابق الذکر افزوده گردید و اینکه حاصل کار در شکل کنونی در دسترس حسابداران، حسابرسان و افرادی که به نحوی در شرکت های برق با موضوعات مالی سروکار دارند گذارده می شود.

با اینکه حسابداری برق در اصول کلی و متنوع با دیگر رشته های حسابداری اعم از عمومی، بازرگانی و صنعتی دارای وجوه اشتراک می باشد، با این همه مسائل و نکاتی در این روش وجود دارد که خاص حسابداری صنعت برق می باشد.
نتیجه مطلوب که این روش حسابداری در جستجوی آن است تحصیل گردد. باشد که اصحاب مالی و خبرگان اهل حساب در صنعت برق با الهام از انقلاب اسلامی و رهنمودهای داهیانه رهبریت انقلاب و نیز کوشش در جهت ارتقاء کیفی وظائف محوله سهم خویش را در امر تحقق اهداف و آرمان های اقتصادی جامعه اسلامی ایران به نحو شایسته و بایسته ادا نمایند.

1- دفاتر و سوابق
شركت های برق دفاتر حسابداری خود را باید به ترتیبی نگاهداری نمایند كه از جهت اطلاعات مربوط به هر حساب كامل و جامع باشد. كلیه دفاتر حسابداری و ضمائم و مدارك مربوطه باید به طرز صحیحی نگاهداری شده و در مواع مقتضی جهت رسیدگی در اختیار مقامات وزارت نیرو قرار داده شوند. امحاء این مدارك و سوابق تنها با اجازه وزارت نیرو و رعایت قوانین موضوعه كشوری امكان پذیر خواهد بود.

2- شماره گذاری حسابها
شماره كدهائی كه برای حسابها در نظر گرفته شده باید جزئی از عنوان آن حسابها تلقی شده و در صورتهای مالی، ترازهای آزمایشی تراز نامه ها و صورتحساب های درآمد و هزینه كه توسط شركت های برق تنظیم و برای وزارت ارسال میگردد قید شود.
به منظور تسهیل در تشخیص حسابهای سرمایه ای یا هزینه های عملیاتی مربوطه شركت های برق می توانند از سیستم شماره گذاری فرعی در دفاتر یا برنامه های كامپیوتری خود كه به طرز مناسبی ارقام و مبالغ حسابها را تفكیك و تشریح نماید استفاده كنند.
جدول شماره گذاری حسابها
حسابهای 100-199 دارائی و سایر اقلام بدهكار
حسابهای 200- 299 بدهی و سایر اقلام بستانكار
حسابهای 300-399 تأسیسات
حسابهای 400-439 درآمد و هزینه
حسابهای 440-469 درآمد عملیات
حسابهای 500-599 هزینه های تولید، انتقال و توزیع
حسابهای 900-949 هزینه های مشتركین، فروش، اداری و عمومی

3- دوره حسابداری
حسابهای شركت برق باید به طور ماهانه تنظیم و نگاهداری شوند به طوری كه كلیه عملیات و ارقام هر ماه در حسابهای همان ماه منظور گردد سال اول مالی شركتهای برق پایان اسفندهر سال بوده و در تاریخ مزبور حسابها باید بسته شوند مگر آنكه وزارت نیرو ترتیب دیگری را مقرر كرده باشد.
4- پرسش و تفسیر

به منظور هم آهنگی و رعایت یكسان اصول و موازین این روش حسابداری هر نوع شبهه و ابهامی در مورد تعبیر متن حسابها بروز نماید باید با نظر و صلاحدید وزارت نیرو مرتفع گردد.
5- متن حسابها

وجود یك قلم در یك حساب فقط موقعی منظور نمودن آنرا در حساب مربوطه ایجاب می نماید كه در متن آن حساب قلم مزبور یا مشابه آن تعیین شده باشد.
6-ه اقلام معوق

كلیه اقلام مربوط به عملیات سنوات قبل كه قبلاً به حسابها منظور نشده باید بنا به مورد به حساب های 434 بستانكاری های متفرقه بمازاد با 435 بدهكاری های متفرقه بمازاد منظور گردند.

7- اقلام ممیزی نشده

در صورت عدم تغایر با مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین موضوعه هنگامی كه گزارش مالی شركت تهیه می شود چنانچه داد و ستدی انجام شده باشد كه در حساب های مالی مؤثر باشد ولی مبلغ مورد داد و ستد را در موقع بستن حسابها در اختتام دوره حسابداری نتوان به طور دقیق تعیین نمود باید برآورد آن مبلغ را در حسابهای مربوطه منظور نمود. بدیهی است برآورد نمودن اقلام جزئی كه تأثیر قابل ملاحظه ای در حسابها نخواهد داشت ضروری نمی باشد.
8- توزیع حقوق و هزینه های كاركنان

هزینه های حقوق، دستمزد و مزایای كاركنان مربوط به حسابهای مختلف از قبیل نوسازی، تعمیر و نگاهداری و عملیات باید بر مبنای زمان واقعی صرف شده توزیع شود. چنانچه توزیع هزینه ها با این ترتیب امكان نداشته باشد می توان زمان صرف شده برای عملیات مشابه را مبنای توزیع این قبیل هزینه ها قرار داد.
اطلاعات حسابداری لازم برای این امر از قبیل گزارش اوقات كار باید به ترتیبی تنظیم شود كه توزیع هزینه های كاركنان به حساب های مربوطه به سهولت امكان پذیر باشد.
9- ذخیره های عملیاتی

چنانچه وزارت نیرو مقرر دارد شركت های برق می توانند به منظور تأمین بیمه اموال، صدمات و خسارات وارده، تعمیرات عقب افتاده و غیره از ذخیره عملیاتی استفاده نمایند. پیش بینی میزان ذخیره های مزبور را نیز وزارت نیرو تعیین خواهد كرد.

10- مدارك و سوابق

شركت ها باید مدارك، سوابق و اسناد مربوط به واحدهای عملیاتی حوزه فعالیت خود را به تفكیك و به طور جداگانه برای نیروگاه ها خطوط انتقال و شبكه توزیع از جهت قیمت تمام شده، افزایش های انجام گرفته، بركناری ها، هزینه های عملیات و تعمیر و نگهداری نگاهداری نمایند.
تأسیسات برق
الف: این حساب شامل قیمت تمام شده تأسیساتی خواهد بود كه در تملك سازمان یا شركت برق بوده و در عملیات بهره برداری مورد استفاده میباشد و طول عمر خدمتی آن نیز بیش از یك سال از تاریخ بهره برداری است و طبق اصول و ضوابط ثبت گردد.
ب: بهای افزایش ها و اصلاحات اموال استیجاری منظور در این حساب باید در كدهای فرعی جداگانه كه قابل تمیز و تفكیك از تأسیسات متعلق به شركت باشد ثبت گردد.
تأسیسات برق نگاهداری شده برای استفاده آتی
این حساب شامل بهای تأسیسات برق متعلق به شركت است كه تحت برنامه معینی جهت استفاده آتی نگاهداری می شود. در ضمن حساب مزبور شامل تأسیسات تحویلی و خریداری شده كه به عللی پس از تاریخ تحویل و خریداری مورد بهره برداری قرار نگرفته و جهت استفاده آتی نگاهداری شده است می گردد. همچنین تأسیساتی كه قبلاً توسط شركت موره بهره برداری قرار گرفته و بعداً از خدمت خارج شده ولی در نظر است كه در آینده مورد استفاده مجدد قرار گیرد در این حساب منظور می شود.

ذخیره استهلاک تأسیسات برق مشغول به کار
الف: اقلام مشروحه زیر باید در بستانکار این حساب منظور شود:
1- مبالغی که در بدهکار حساب 403 هزینه استهلاک یا در حسابهای تصفیه شده برای هزینه استهلاک جاری منظور شده است.
2- مبالغ دخیره استهلاک مربوط به تأسیسات خریداری شده که به عنوان واحدهای عملیاتی تحویل گردیده است.
ب: موقعی که یک واحد از تأسیسات مشغول به کار استهلاک پذیر از رده خدمتی برکنار می شود، قیمت دفتری واحد مذکور به علاوه هزینه برداشت مربوطه در بدهکار این حساب منظور می گردد و همچنین ارزش بازیافتنی (قیمت اسقاط) یا سایر مبالغ قابل وصول از قبیل بیمه در بستانکار این حساب ثبت می شود. در موقع برکناری هزینه های برداشت و ارزش بازیافتی ابتدا در دستور کارهای برکناری محاسبه و منظور می شود. سپس پس از اتمام عملیات برکناری، توزیع هزینه های مزبور در کدهای فرعی این حساب بشرح مندرج در بند ذیل انجام می گیرد.
در دفتر کل و ترازنامه تنظیمی یک رقم کلی و مرکب برای حساب ذخیره استهلاک تأسیسات برق در نظر گرفته می شود. اما شرکتهای برق موظفند جهت مقاصد تجزیه و تحلیل، جزئیات سوابق کدهای معین این حساب را بر اساس انواع طبقات تأسیسات موجود 1 تولید بخاری 2) تولید گازی 3) تولید هیدرولیک 4) تولید دیزلی 5) خطوط انتقال 6) شبکه توزیع 7) تأسیسات عمومی نگاهداری نمایند.

موقعی كه یك واحد عملیاتی تأسیسات از حسابی به حساب دیگر از یك شركت برق به شركت برق دیگر و یا احیاناً از یك حساب به حساب اموال غیربرقی انتقال می یابد، نحوه محاسبه ذخیره استهلاك مربوطه باید به طریقی كه در بند 11 دستورالعمل تأسیسات برق آمده است انجام گیرد.
شركتهای برق مجازند فقط جهت مقاصدی كه در بالا شرح داده شد از ذخیره استهلاك استفاده نمایند. هر نوع انتقال قسمتی از این حساب به مازاد یا استفاده از آن به طریقی، منوط به كسب مجوز از وزارت نیرو می باشد.
سرمایه گذاریها و وامها
این حساب شامل قیمت دفتری سرمایه گذاری و وامهای اعطائی در سایر شرکتهای تابع وزارت نیرو نظیر ساتکاب و غیره و همچنین سایر شرکتها و سازمانهایی که به تشخیص مجمع عمومی وزارت نیرو ضروری نماید خواهد بود.

دارائی های جاری
دارائی جاری عبارت است از وجوه نقدی، موجودی كالا، حسابهای دریافتی و به طور كلی دارائی هایی است كه در شرایط عادی كار و در آینده نزدیك به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد می باشد.
صندوق
این حساب شامل موجودی های بانكی و نیز وجوه نقدی در صندوق شركت به استثنای وجوه تنخواه گردان خواهد بود كه شركت می تواند به طور جاری و روزمره از آن برداشت نماید.

تنخواه گردان
این حساب شامل پیش پرداخت وجوه نقدی خواهد بود که برای احتیاجات خاص، به عنوان تنخواه گردان، در اختیار متصدیان یا اشخاص مسئول گذارده می شود.
نکته: به طور سهولت کنترل، وجود پرداخت شده به عنوان تنخواه گردان باید مبلغی ثابت باشد.
اسناد دریافتنی
این حساب شامل قیمت دفتری كلیه سفته ها و سایر اسناد دریافتنی خواهد بود.
حسابهای دریافتنی مشتركین
این حساب شامل مبالغ بدهی مشتركین در ازاء فروش برق به آنها خواهد بود.
سایر حسابهای دریافتنی
این حساب شامل كلیه مطالبات شركت از كاركنان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنای بدهی های ناشی از فروش برق به مشتركین خواهد بود.
پیش پرداخت های پیمانهای خرید
این حساب شامل پیش پرداختهای مربوط به سفارش خرید کالا و ماشین آلات بر اساس پیمانهای منعقده خواهد بود. پیش پرداختهای مزبور تا زمانی که کالا و ماشین آلات سفارش شده تحویل شرکت نگردیده در این حساب نگاهداری خواهد شد. برای هر یک از پیمانهای خرید مربوط به ساتکاب باید حسابهای فرعی جداگانه ای نگاهداری شود.
محاسبه و ثبت ارقام مربوط به مواد و مصالح بازیافتی به طریق ذیل خواهد بود.
1- در این روش حسابداری ارزش لوازم و مصالح بازیافتی بر اساس قیمت صادره و در صورت عدم امكان بر مبنای برآورد تعیین خواهد شد.
2- لوازم اسقاط و غیر قابل استفاده باید بر مبنای مبلغ خالص تقریبی فروش در این حساب منظور گردد- فروش منهای هزینه فروش اختلاف بین مبلغ واقعی حاصل از فروش لوازم اسقاط یا مبلغ خالص تقریبی كه قبلاً در این حساب ثبت گردیده در حساب 163 منظور و اصلاح خواهد شد.
هزینه های توزیع نشده انبار
الف: این حساب شامل هزینه کار، نظارت و سرپرستی اداره امور انبارها و تدارکات بانضمام سایر هزینه های مربوط به خرید اجناس، انبارداری، نقل و انتقال و توزیع آنها خواهد بود.
ب: مانده این حساب به نسبت اجناس صادره برای امور تأسیساتی عملیاتی و تعمیر و نگهداری در فواصل زمانی معین سرشکن خواهد شد به طوری که در پایان سال مالی مانده حساب مزبور صفر شده باشد.
اقلامی که در این حساب منظور می گردد به شرح ذیل می باشد:
1- بازرسی و آزمایش مصالح و اجناسی که اختصاص به یک قلم معین و مشخص نظیر کنتورها نداشته باشد.
2- تخلیه اجناس از وسائل نقلیه و قرار دادن آنها در انبار.
3- نظارت و سرپرستی قسمتهای تدارکات و انبارها تا حدی که مربوط به اداره اجناس در انبارها باشد.
4- تحویل جنس به متقاضی
5- صورت برداری از اجناس دریافت شده و اقلام موجودی توسط کارکنان انبارها به استثنای صورت برداری هایی که توسط کارکنان دوائر اداری و عمومی جهت مقاصد حسابرسی انجام می گیرد.
6- فعالیتهای مربوط به قسمت تدارکات در مورد بررسی اجناس مورد نیاز تحقیق در مورد منابع عرضه و فروش، تجزیه و تحلیل قیمتها، تهیه و ارسال سفارشات و سایر کارهایی که به نحوی مربوط به اداره اجناس در انبارها می شود.
7- نگاهداری لوازم و تجهیزات انبارها
8- تنظیف محوطه انبارها و دفاتر انبارها
9- نگاهداری سوابق موجودی شامل ثبت اجناس وارده و صادره و نیز تنظیم صورت موجودی کالا
10- دریافت و مرتب کردن لوازم اسقاط در انبارها
11- ثبت اصلاحی مغایرات مربوط به صورت موجودی مصالح و ملزومات ثبت اصلاحی مذکور شامل مغایرات اقلام عمده (مثلاً ترانسفورماتور) که به هر حال باید ردیابی و معلوم شود نمی گردد.
12- وجوه دریافتی و سایر تخفیفات که عملاً قابل اختصاص به اقلام بخصوصی نمی باشد.
13- کرایه و هزینه حمل که قابل اختصاص به اقلام بخصوصی نمی باشد.
14- هزینه های روشنایی، برق و حرارت مرکزی مربوط به محوطه انبارها و دفاتر انبارها.
15- هزینه نظافت انبارها
16- ضایعات و خسارات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مالیات های مستقیم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مالیات های مستقیم در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مالیات های مستقیم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مالیات های مستقیم در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مالیات های مستقیم در word :

مالیات های مستقیم
مقدمه
مالیات یكی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی كشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را كاهش داده و باعث كاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد. در كوتاه مدت نیز افزایش مالیاتها، باعث ركود شده و آن را تشدید می كند.
به طور كلی مالیاتها به دو گروه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد.

مالیات بردارایی شامل: 

1- مالیات سالانه املاك
2- مالیات مستغلات مسكونی خالی
3- مالیات بر اراضی بایر
4- مالیات بر ارث
5- حق تمبر
و مالیات بر در آمد شامل:
1- مالیات بر درآمد املاك
2- مالیات بر درآمد كشاورزی
3- مالیات بر درآمد حقوق
4- مالیات بر درآمد مشاغل
5- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
6- مالیات بر درآمد اتفاقی
7- مالیات درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد.
مالیاتهای غیر مستقیم نیز به دو گروه مالیات برمصرف و مالیات بر واردات تقسیم می شود.
تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد، از یك سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی كشور موثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشند، بلكه باید به نحوی وضع گردند كه موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور شوند. از اهداف دیگری كه قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال كنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه می باشد.
در بودجه سال 79، 64 درصد درآمدهای مالیاتی را، مالیاتهای مستقیم و مابقی، مالیاتهای غیر مستقیم تشكیل داده است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی از مخارج دولت حدود 26 درصد بوده است. سهم مالیاتها از GDP حدود 6 درصد، از كل درآمدهای عمومی كمتر از 3 درصد و از هزینه های جاری حدود 35 تا 40 درصد بوده است.
سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیم
قانون جامع مالیاتها در سال 1345 تصویب گردیده است. این قانون به علت وجود اشكالات متعدد در سالهای 1366 و 71 مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود علیرغم اصلاحات بعمل آمده، قانون مذكور نتوانست از نابسامانی نظام مالیاتی بكاهد. بنابراین در سال 1379 اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم با فراخوانی از طرف مجلس، با اتفاق نظر كمیسیون اقتصادی مجلس، كارشناسان مركز پژوهشهای مجلس و كارشناسان مستقل و نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان مالیاتی كشور، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت.
اصلاحیه جدید بر قانون مالیاتهای مستقیم متمركز شده است. این اصلاحیه برای رفع نارساییهای نظام مالیاتی ایران با اصلاحات عمیق قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 وضع شده است. زمان اجرای قانون جدید از ابتدای سال 1381 تعیین شده است. در اصلاحیه جدید، نرخ متوسط مالیات از 54 درصد به 35 درصد كاهش یافته است.
لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم موارد زیر را در بر می گیرد:
الف- تعدیل نرخهای مالیاتی: در لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم، نرخهای مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی كاهش یافته است. علاوه بر آن نرخهای پلكانی قبلی به صورت ثابت 25 درصدی تبدیل شده است و بار مالیاتی واحدهای اقتصادی كه از سود آنها مالیات دریافت می گردید،كاهش یافته است.
هدف از تعدیل نرخ ما لیات، دستیابی به اهداف زیر عنوان شده است:
1- سیاست كاهش نرخ مالیات بر رشد اقتصادی تاثیر مثبتی خواهد گذاشت و برای سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) مفید خواهد بود.
2- به دلیل توجه برنامه سوم به خصوصی سازی، نرخهای مالیات باید كاهش یابد.
3- كاهش نرخهای مالیات، باعث افزایش بازدهی و بهره وری سرمایه گذاریها خواهد شد.
4- به منظور دخالت نرخ تورم سالانه در نظام مالیاتی كشور، نرخهای مالیات با نرخ تورم سالانه تعدیل خواهد شد.
5- كاهش نرخ مالیات، باعث كاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

ب- رفع تبعیض های مالیاتی: برخی از معافیتهای مالیاتی كه در حال حاضر برای موسسات و نهادهای دولتی وجود دارد، طبق لایحه جدید برای همه سرمایه گذاران و فعالان عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یكسان در نظر گرفته شده است، تا شرایط تبعیض آمیز بین نهادهای دولتی و خصوصی از میان برود.
ج- اصلاح سازمان وصول و تشخیص مالیاتی: برای آنكه روند بوروكراتیك وصول مالیات كاهش یابد، معاونت مالیاتی وزارت اقتصادی به سازمان امور مالیات تبدیل شده است.
د- روشهای تشخیص و وصول مالیات بر اساس خود اظهاری و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در نظر گرفته شده است.
بعضی موارد اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم

1- این اصلاحیه برای حقوق بگیران، ماهانه مبلغی نزدیك به یك میلیون و پانصد هزار ریال در ماه معافیت در نظر گرفته است. البته تفاوت این اصلاحیه با قانون كنونی این است كه بر خلاف نظام قبلی كه نسبت به تغییرات نرخ تورم سالانه بی تفاوت بود، این اصلاحیه با توجه به نرخ تورم سالانه تعدیل می شود. البته در این اصلاحیه بین وضعیت افراد متاهل، مجرد، افراد تحت تكفل و افرادی كه ناچار به پرداخت هزینه های درمانی برای خود و دیگران هستند تفاوت قائل می شود.
2- در قانون كنونی، مالیات بردارایی از 4 فصل مالیات سالانه املاك، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر املاك مسكونی خالی و مالیات بر ارث تشكیل شده است. اما در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به غیر از مالیات بر ارث، بقیه مالیاتها حذف می شوند.
3- كاهش نرخ مالیات بر نقل و انتقالات املاك از 12 درصد نسبت به ارزش معاملاتی آنها، به 5 درصدكاهش خواهد یافت. كاهش مالیات بر سرقفلی تا حد 2 درصد دریافتی صاحب حق خواهد بود و از بساز و بفروشان مالیاتی تحت عنوان مالیات بساز و بفروش دریافت نمی گردد. تنها یك مالیات اضافی 10 درصدی نسبت به ارزش معاملاتی اعیانی مورد فروش، اخذ می گردد.
4 -اجاره مستغلات نیز تا سطح یك میلیون و پانصد هزار ریال مشمول مالیات قرار گرفته كه با نرخ تورم تعدیل خواهد شد.
5-كماكان مالیات بر درآمد فعالیتهای كشاورزی معاف خواهد بود.
6-سطح معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال در ماه، خواهد بود. حقوقهای تا سطح 5 میلیون ریال برای حقوق بگیران بخش خصوصی فقط 10 درصد و تا 10میلیون ریال حدود 5/13 درصد و در بخش دولتی، مشمول نرخ 5/8 درصد خواهد بود. عیدی سالانه نیز تا حد معافیت ماهانه حقوق از مالیات معاف خواهد بود.
7- مالیات بر درآمد مشاغلی كه در قالبی جز قالب شخصیت حقوقی انجام می پذیرد، جزء مهمی از مالیاتها را تشكیل می دهد. در این فصل از قانون، نحوه نگهداری سوابق حسابداری و دیگر مستندات و نحوه تشخیص به صورت علی الراس معین شده است. در این مورد بطوركلی تغییرات بنیادین زیر اعمال گردید:

الف – كلیه مشاغل مكلف شده اند كه اسناد و مدارك كافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری كنند. در صورت عدم نگهداری، موجب جریمه سنگین 10 درصدی نسبت به مبلغ صورت حسابهای خرید خواهند شد. عدم صدور صورت حساب یا عدم استفاده از كد اقتصادی موجب جریمه ای معادل 20 درصد فروش خواهد شد.
ب – تكیه زیاد قانون بر دفاتر قانونی و مواردی مانند تاخیر ثبت یا تاخیر پلمپ موجب بی اعتباری مستندات مودیان نخواهد شد.
ج – موارد تشخیص بصورت علی الراس بسیار كاهش یافته است و ازطریق رسیدگی به دفاتر مستندات تشخیص داده می شود.
د – صاحبان مشاغل بر طبق این اصلاحیه از همان میزان معافیت پایه مالیاتی حقوق بگیران استفاده خواهند كرد.
هـ – معافیت مالیاتی منوط به اظهار نامه مالیاتی در موعد قانونی است. در غیر این صورت موجب تعلق جریمه سنگین 40 درصدی خواهند بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه در word :

چكیده:
هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است كه آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشكیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یك توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یك دوره‌ زمانی چهارساله از شركت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شركت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو كشور هند و آمریكا در یك برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاكی از این است كه در اكثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.3 , 2005

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital
Case Study: Accepted Companies in ‘Tehran Stock Exchange’

I. Noravesh, Ph.D.
S. Abedi

Abstract

The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from ‘Tehran Stock Exchange’ companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies’ WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, ‘Tehran Stock Exchange’

مقدمه
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه می باشد.تامین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترین گزینه تامین مالی حتما باید با مدنظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود(فاوفرنچ ،1999).وجوهی که به وسیله شرکت کسب می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تامین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذیرفته اند بازدهی که آنها از شرکت دریافت می کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت می باشد(همپتون ،1990).همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی،اقتصــادی،بازده جاری بازار،ریسک بازار،کیفیــت ونحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می کند.

انتظارات وسلیقه های تامین کنندگان مختلف وجوه نقد باید توسط شــرکت شناسایی شود که بتواند به نحو مطلوبی هزینه سرمایه خود را مدیریت کند(کاون ،1976).در واقع هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به دست آورد تابازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود.اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد واین افزایش بازده بدون بالا رفتن درجه ریسک صورت گرفته باشد،نتیجه این خواهد بود که ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(مایرز ،1981).به عبارت دیگر اگر شرکت هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نسازد، قیمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. باتوجه به مطالب بالا، درادامه مقاله این هدف دنــبال می شود که آیا شیوه های تامین مالی منجر به تغییر در نرخ هزینه سرمایــه شرکتها گردیــده است و در صورتی که منجر به تغــییر گردیده است، ارتباط خطی و سهم هر یک از این شیوه ها دررابطه باهزینه سرمــایه چگونه است.

مدلهای هزینه سرمایه:
در خصوص هزینه سرمایه مدلهای مختلفی تاکنون مطرح ودر بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است.هر کدام از این مدلها در مقطعی از زمان ودر یک یا چند بازار مشخــص دارای کارایـی لازم بــرای برآورد هزینه سرمایـــه بوده اند وبه مــرور زمان از کارایی آنها کاسته شده وجایگزین یکدیگر شده اند.این مدلها عبارتند از:

نرخ بازده متوسط تحقق یافته :
طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است.بازدهی که عاید سهامدار عادی مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است.محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است(لانگ ولاندهلم ،1993).

مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده:

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که عبارتند از: نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی.ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای :
بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک می طلبند.هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب می کنند بیـشتر خواهد بود.مفروضات این مدل عبارتند از:
وجود بـــازار کامـــل سرمایه ـــ تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ـــ ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است(فراهان ،1981).

مدل رشد سود تقسیمی
این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:
1- سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.
2- سود سهام سالانه پرداخت می شود.
3- میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.
4- نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.

فرض اساسی در این مدل آن است سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کند،بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد.نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می ـشود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید،ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود:
– بین درصد تغییرات شیوه های تأمین مالی ودرصــــــد تغییرات هزینه سرمــــایه شركتهارابطه معنا داری وجوددارد.
فرضیات فرعی كه اهداف فرضـــــــیه اصلی را دنبال می نماید به صـــــورت زیر می باشد:
– بین درصد تغییرات بدهیــــــهای بلند مدت ودرصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معكوس معناداری وجوددارد.
– بین درصد تغییرات سرمایه ودرصد تغییرات هزینــــــه سرمـایه رابطه معناداری وجوددارد.
– بین درصد تغییرات مجموع سود انباشته واندوخته ها با درصــــد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معنا داری وجوددارد.

روش تحقیق:
این تحقیق مـیـدانی وكاربردی اســـــت. جامعـــــه آماری تحقیـــــق شامل34 شركت از شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشـــد كه برای یك دوره زمانی چهار ساله (ازسال1379تاسال1382) بررسی شده اند.انتخاب این شركـتها به صورت رندمی واز بین شرکتهایی که در دوره زمانی مذکور در بورس اوراق بهادار مشغول به فعالیت بوده اند انجام شده اســت.داده های مورد استفاده جــــهت انجام این تحقیق مبلغ بدهیهای كوتاه مدت وبلند مدت،ســـهام عادی،سهام ممتازو ســـود انباشته برای شركتهـــای مذكور در جامعه آماری می باشد.در مرحله بعد تأثیر شیوه هــای تأمین مالی بر هزینه سرمایه این شركتها بررسی می شود.

برای بررسی این تأثیر ابتدا به محاسبه هزینــــه وبازده بدهیها،سهام وسود انباشته پرداخته وسپس بااستــفاده از آزمون فرضیه H0 ومحاسبه ضریب همبــستگی پیرسون معنـاداربودن یا نبودن ضریب همبستگی وبه تبع آن وجـــود یا عدم وجود ارتباط معناداربین متغـیرهای فرضیه سنجیده می شود.به منظور آزمون فرضیه های تحقیق مراحل زیر اجرا می گردید:

1- محاسبه آماره آزمون f (توزیع فیشر)واسـتفاده از جدول اســـــتانداردfدرسطح اطمینان 95%
2- درصد تغییرات سه شــیوه تأمیـــن مالی(بدهیها،سرمــایه وسودانباشته)به عنوان متغیرهای مستقل X1,X2,X3ودرصد تغییرات نرخ هزینه سرمایـــه به عنوان متغیر وابسته Yدرنظر گرفته شده است.
(آزمون فرضیات فرعی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است)

میان X1,X2,X3 با Y رابطه خطی وجود ندارد : H0
میانX1,X2,X3 باY رابطه خـطی وجود دارد: H1
3- محاسبه ضریب همبستگی
4- آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی با استـفاده از جدول اســــتانداردt در سطح اطمینان 95%
ابتدا به معرفی یكسری از مفاهیم مورد استفاده وشیوه محاسبــه آنها پرداخته،سپس نتایج نهایی محاسبات انجام شده برروی داده ها بر مبــنای این شیوه های محاسباتی و تحلیل نهایی آنها بیان می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد صندوق بین‌المللی پول IMF در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد صندوق بین‌المللی پول IMF در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد صندوق بین‌المللی پول IMF در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد صندوق بین‌المللی پول IMF در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد صندوق بین‌المللی پول IMF در word :

صندوق بین‌المللی پول [1] (IMF)

الف ـ زمینه پیدایش و شكل‌گیری

منشور صندوق بین‌المللی پول همراه اساسنامه آن در كنفرانس پولی و مالی بین‌المللی كه در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریكا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه كنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 كشور كه 80 درصد سهم كل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید. مواد موافقت‌نامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد كه این دو را از وقایع مهم تاریخی صندوق، به شرح زیر نام می بریم:

 در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص [2] (SDRS) به كشورهای عضو، تصویب و سپس اولین تخصیص حق برداشت مخصوص در اول ژانویه 1970 میلادی انجام شد.

 در آوریل 1978 میلادی با به رسمیت شناختن نرخهای شناور ارز، اقداماتی برای حذف نقش طلا در سیستم بین‌المللی پول صورت گرفت و SDRS به عنوان اصلی‌ترین دارایی ذخیره‌ای اعلام شد.

پس از دومین اجلاس ” گروه 77 ” كه در سال 1971 میلادی منعقد شد، كشورهای در حال توسعه موافقت كردند از میان خود گروهی متشكل از 24 كشور را مامور بررسی جنبه‌های گوناگون موجود در سیستم پولی بین‌المللی نمایند تا پس از بررسیهای لازم، به تعیین موضوع مشترك كشورهای عضو گروه77 در رابطه با مسایل پولی بین‌المللی بپردازد. گفتنی است در گروه 24 از هر یك از 3 قاره آسیا، آفریقا و آمریكای لاتین هشت كشور عضویت دارند.

اركان وتشكیلات صندوق بین‌المللی پول به شرح زیر می‌باشد:

نمودار ساختاری صندوق بین‌المللی پول

برای تشكیل این صندوق، كشورها متعهد به اعمال برخی سیاستهای پولی و ارزی شدند كه اجرای این سیاستها نتایجی را به همراه داشت. كشورهای عضو صندوق بین المللی پول متعهد شدند كه :

1 نرخ برابری پول خود را در مقابل دلار (یا طلا) تعیین كرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان یك درصد حفظ نمایند. در نتیجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغییر برابری پولها و ایجاد نظم در بازار ارز، دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.

2 مبادلات طلا توسط كشورها باید در شرایط صندوق بین‌المللی پول صورت گیرد و این مبادلات توسط یك ارز واسطه‌ای (دلار بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگیرد.

3 بانكهای مركزی كشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول به طور غیرمستقیم عهده‌دار حفظ ارزش دلار گردیدند. زیرا كشورهای عضو در حفظ نرخ تبدیل پولها به یكدیگر متعهد شده بودند. از طرفی، كشورها متعهد گردیدند كه هر مقدار دلاری كه به آنها عرضه می‌شد، خریداری كنند و در مقابل، دولت آمریكا می توانست كسری تراز پرداخت داشته باشد و به هر میزان كه بخواهد، دلار چاپ و منتشر كند.

نتیجه این موافقت نامه برای كشورهای دیگر این بود كه با برقراری رابطه جدیدی میان پول خود و دلار، ارزش برابری پول خویش را تغییر دهند و به این سان پایه ” سیستم نرخهای ثابت تعدیل پذیر” ریخته شد. از طرف دیگر، آمریكا به علت وابستگی ارزش دلار به طلا، قادر به تغییر ارزش برابری دلار نبود اما توانست با چاپ دلارهای فراوان، موسسات اقتصادی بیشماری را در جهان خریداری كند و سلطه مالی و اقتصادی خود را بر بسیاری از كشورهای جهان تحمیل نماید.

ب ـ اهداف صندوق بین المللی پول

اهداف صندوق بین‌المللی پول عبارست از:

1 پیشبرد همكاریهای بین‌المللی از طریق یك نهاد دائم كه موظف است برای مشاوره و تشریك مساعی در امور پولی بین‌المللی تشكیلات لازمی را تامین كند.

2 تسهیل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهانی و در نتیجه مشاركت در پیشبرد و به ثمررساندن افزایش اشتغال و درآمد واقعی و نیز مشاركت در توسعه و پیشبرد منابع تولیدی كلیه كشورهای عضو به منظور رسیدن به تعادل اقتصادی.

3 بهبود ثبات تبادل ارزی به منظور ابقای ترتیبات تبادل منظم ارز میان اعضا و پیشگیری از كاهش ارزش پول ناشی از رقابت بین كشورهای عضو صندوق.

4 مشاركت در ایجاد یك سیستم چند جانبه پرداختها، در رابطه با معاملات جاری میان كشورهای عضو و از میان برداشتن محدودیتهای تبادل ارز خارجی كه رشد
تجارت آزاد جهانی را مختل می كند.

5 ایجاد اعتماد و اطمینان در میان كشورهای عضو از طریق‌ در اختیار قراردادن منابع پولی عمومی به طور موقت و تحت شرایط ضمانتی مناسب و در نتیجه،
ایجاد امكان برای كشورهای عضو جهت اصلاح و تصحیح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتی كه بعضاً موجب كندی تجارت جهانی می‌شوند و برای پیشرفتهای ملی و یا بین المللی مخرب هستند.

6 همچنین صندوق وظیفه ‌دارد كه در موازنه پرداختهای بین‌المللی، در كوتاه‌ترین زمان ممكن، تعادل بوجود آورد.

7 صندوق مسئول نظارت بر اجرای موثر و كارایی سیستم پولی بین‌ا‌لمللی بوده و برای انجام این مسئولیت ، اجرای تعهدات پذیرفته شده توسط كشورهای عضو را در مورد همكاری با صندوق و با یكدیگر جهت تضمین ترتیبات تبادل منظم ارزی و پیشبرد یك سیستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد. كشورهای عضو می توانند رژیمهای نرخ مبادله مختلفی از قبیل رژیم نرخ مبادله شناور و یا رژیم نرخ مبادله شناور اداره شده و یا ثابت شده را بر‌گزینند ولی باید صندوق را از ترتیبات اتخاذ شده مطلع كنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد بررسی كارایی بازار سرمایه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد بررسی كارایی بازار سرمایه در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بررسی كارایی بازار سرمایه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد بررسی كارایی بازار سرمایه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد بررسی كارایی بازار سرمایه در word :

فصل اول – كلیات تحقیق

مقدمه
سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یكی از فاكتورهای مهم اقتصاد كشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید كنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسك های مختلف ، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است . یكی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری ، موضوع بازار سرمایه كارا می باشد . فاما در سال 1965 تعریف ساده ای از بازار كارا بصورت زیر ارائه داد : كارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد كه در تعیین قیمتها در طول زمان مشاركت كنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبی استغاده كنند یا به نوعی قیمتها منعكس كننده اطلاعات باشد .

فرضیه بازار كارا براین فرض اساسی استوار است كه قیمت اوراق بهادار در رقابت كامل و از طرق بكارگیری عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و انعكاس دهنده تمامی اطلاعات می باشد . به عبارتی اطلاعات هسته مركزی فرضیه را تشكبل می دهد و میزان كمی و كیفی اطلاعات و همچنین زمان انتشار آن قوت و ضعف كارایی بازار را نشان می دهد . لذا بازاری قابل اعتماد است كه قیمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحیح و در دسترس همگان ارزشگذاری شود و به بیان دیگر قیمت سهام تمام اطلاعات را انعكاس می دهد .
تحقیق حاضر سعی دارد شكل ضعیف كارایی بازار سرمایه را در ایران با تأكید بر بورس اوراق بهادار مشهد آزمون نمایدودركنارأن مسائلی پیرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاریخچه وعملكردچندین ساله و مشكلاتحاكم بر آن را بازگو كند .

بررسی كارایی بازار سرمایه ;. فصل اول – كلیات تحقیق

تعریف موضوع
بورس اوراق بهادار محل جا به جایی سرمایه است و این جا به جایی و انتقال سرمایه از طریق خرید و فروش سهام صورت می گیرد .آنچه مسلم است اینست كه شركت كنندگان در معاملات این بازار به اطلاعات شفاف، كافی و به موقع نیاز دارند و اینجاست كه نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص می گردد . یعنی اینكه آیا سازمان بورس زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاران در راستای كسب اطلاعات فوق فراهم كرده است یا اینكه گروهی به واسطه داشتن اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری در بورس سود غیر متعارف به دست می آورند . یكی از راههای ارزیابی بورس اوراق بهادار در این خصوص بررسی كارایی آن می باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه كارایی بالاتری برخوردار باشد به همان نسبت میزان انتقال سرمایه به صورت غیر متعارف و كسب سود غیر معقول در آن كمتر رخ خواهد داد .

نوع كارایی بازار كه در این تحقیق و برای منظور اشاره شده مد نظر می باشد ، كارایی اطلاعاتی است . این نوع كارایی دارای سه سطح ضعیف ،نیمه قوی ، و قوی بوده كه معیار و نقطه تفكیك سطوح سه گانه ، میزان ونوع اطلاعاتی است كه تعیین كننده قیمت سهام می باشد . اگر اطلاعات گذشته در قیمت سهام انعكاس یابد یا به عبارت دیگر اگر اطلاعات تاریخی تعیین كننده قیمت سهام باشد چنین اطلاق می شود كه بازار از كارایی از سطح ضعیف برخوردار است . اگر قیمت سهام علاوه براطلاعات تاریخی منعكس كننده اطلاعات جاری نیزباشد در این صورت شاهد كارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی كارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه كارایی دارای روابط منطقی با یكدیگر هستند كه در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .

بررسی كارایی بازار سرمایه ;. فصل اول – كلیات تحقیق

باشد در این صورت شاهد كارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی كارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه كارایی دارای روابط منطقی با یكدیگر هستند كه در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .
فرضیات تحقیق :
در این تحقیق با توجه به این كه به كارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف آن می پردازد فرضیات به صورت زیر طراحی شده است :
فرضیه اصلی : بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف كارایی می باشد .
فرضیه فرعی : تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یكدیگر می باشد .
این فرضیه از آنجا ناشی می شود كه كارایی در سطح ضعیف بیانگر این مطلب است كه قیمت سهام منعكس كننده اطلاعات تاریخی می باشد . بنابراین اطلاعاتی كه در حال حاضر وجود دارد نمی تواند مبنا و معیاری برای بعیین قیمت سهام در زمان آینده باشد .
به عبارت دیگر با توجه به اطلاعات فوق قیمت سهام قابل پیش بینی نیست لذا تغییرات پی در پی قیمتها ارتباطی با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصیل بیان می شوند). البته برای آزمون فرضیه فرعی از یك فرضیه دیگر به منظور تعیین روش قابل استفاده برای آزمون فوق استفاده می شود كه به شرح زیر می باشد :

بررسی كارایی بازار سرمایه ;. فصل اول – كلیات تحقیق

تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع نرمال می باشد .
اگر فرضیه فوق ثابت شود می توانیم برای آزمون فرضیه فرعی از روشهای آماری پارامتری استفاده نمائیم در غیر این صورت فقط روشهای نا پارامتری برای تست فرضیه فرعی كاربرد خواهد داشت .
استفاده كنندگان از تحقیق
استفاده كنندگان از تحقیق شامل موارد زیر می باشند :
1- سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس
2- سازمان بورس اوراق بعادار
3- شركتهای پذیرفته شده در بورس
4- كارگزاران بورس
5- تحلیل گران مالی
6- مؤسسات آموزشی حسابداری و مالی
7- دانشجویان حسابداری و سایر رشته های مالی
قلمرو تحقیق
محدوده تحقیق حاضر از لحاظ زمانی دوره سه ساله از سال 1381 تا 1383 را در برمی گیرد . محدوده مكانی تحقیق عبارتست از شركنهای فعال بورس اوراق بهادار مشهد و در نهایت از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در سطح ضعیف می پردازد .

بررسی كارایی بازار سرمایه;. فصل اول – كلیات تحقیق

هدف و علت انتخاب موضوع
با توجه به اینكه هدف بورس اوراق بهادار جذب سرمایه های كوچك و تخصیص آنها به امر اقتصاد ، بویژه تولید می باشد بنابراین ضروری است تا آنجائیكه ممكن است در جهت هر چه كاراتر شدن آن تلاش شود . هر چه میزان كارایی بازار سرمایه افزایش پیدا كند به همان اندازه اطمینان سرمایه گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها جهت سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت . بطوریكه اگر این اطمینان و اعتماد در سرمایه گذاران ایجاد شود ، به تناسب آن امكان جذب پس اندازها و سرمایه های كوچك از طریق بورس و تزریق آن به امر تواید بیشتر می شود . به همین منظور در این تحقیق سعی خواهد شد كه اولا” میزان كارایی بورس اوراق بهادار مشهد آزمون شود و در مرحله بعد پیشنهاداتی جهت حركت از عدم كارایی به سمت هر چه كاراتر شدن بازار ارائه گردد . بطور اخص هدف از این تحقیق نشان دادن این مطلب است كه آیا بورس اوراق بهادار از سطح ضعیف كارایی برخوردار می باشد یا نه كه نتایج حاصل از آن می تواند تا حدودی نقاط ضعف سیستم موجود در بورس را برای دست اندركاران آن روشن نماید .

تعریف واژه ها و اصطلاحات :
بازار سرمایه : بازار های سرمایه به بازار هایی اطلاق می شود كه در آن بدهی های بلند مدت و سهام شركتها خرید و فروش می شود .تحلیل گران مالی : افراد كارشناس و خبره ای هستند كه با بهره گیری از اطلاعات و جزئیات خود ، اطلاعات موجود در بازار را تجزیه و تحلیل می نمایند .

بررسی كارایی بازار سرمایه ;. فصل اول – كلیات تحقیق

بازار كارا : یعنی بازاری كه در آن قیمت سهام منعكس كننده تمامی اطلاعات باشد .
بازار اولیه : به بازاری گفته می شود كه در آن سهام شركتها برای اولین بار فروخته می شود .
بازار ثانویه : به بازاری گفته می شود كه در آن سهام موجود شركتها خرید و فروش می شود .
ریسك : عبارتست از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود یا اصل سرمایه و بطور كلی به نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری گفته می شود .
بازده : شامل درآمد جاری (مثل سود سالیانه) و افزایش یا كاهش ارزش دارائی می باشد .

محدودیت های تحقیق
محدودیت در امر تحقیق ، امری طبیعی و تقریبا” غیر قابل اجتناب می باشد . تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و دارای محدودیتهایی است كه ذیلا” به برخی از آنها اشاره می نمائیم :
1- محدود بودن تعداد شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2- محدودیت در معاملات بدین معنی كه بعضی از شركتها در تمامی طول سال فعال نبوده اند .
روش تحقیق
روش انجام تحقیق حاضر تركیبی از دو روش كتابخانه ای و میدانی می باشد . در بخش كتابخانه ای از طریق مراجعه به كتب ، مقالات و منابع متنوع موجود در متابخانه دانشگاه ها ، سازمان بورس ، شبكه اینترنت و همچنین مطالعه و بررسی پایان نامه های موجود در این زمینه جمع آوری شده است . در بخش میدانی با توجه به فرضیات مطرح شده،ابتدا اطلاعات مورد نیازدرخصوص قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده دربورس ازطرق
مختلف جمع آوری گردیده و پس از انجام تعدیلات لازم كه در فصل 3 و4 به تفصیل توضیح داده خواهد شد، برای تست نرمال بودن توزیع قیمتها از آزمون K-S استفاده شده است . 

اگر نتیجه آزمون فوق مثبت بود یعنی تغییرات پی در پی قیمتها دارای توزیع نرمال بود از روش آزمون خود همبستگی از طریق سریهای زمانی كه یك روش پارامتری است به منظور تست فرضیه فرعی ” تغییرات پی در پی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یكدیگر می باشد ” استفاده خواهد شد . در غیر این صورت برای تست فرضیه فوق روش ناپارامتری آزمون گردش مورد استفاده قرار خواهد گرفت . در نهایت رد یا قبول فرضیه فرعی تعیین كننده نتیجه فرضیه اصلی خواهد بود . به عبارت دیگر فرضیه اصلی به طور مستقیم آزمون نمی شود بلكه اگر فرضیه فرعی پذیرفته شود آنگاه فرضیه اصلی نیز مورد پذیرش قرار می گیرد و بالعكس .

بررسی كارایی بازار سرمایه;. فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه
تاریخ حیات بشری ، شبیه آیینه تمام قدی است كه تلاش های او را برای غلبه كردن بر عوامل طبیعی و قهری نشان می دهد ، تلاشهایی در عرصه های متفاوت زندگی اعم از عرصه های روحی و روانی ، اجتماعی ، معیشتی و غیره . ماحصل این تلاشها، زایش رشته های متفاوت دانش بشری بوده است كه همچنان ادامه دارد . یكی از مسائلی كه از روزهای نخست حیات بشری مطرح بوده است ، مسأله معیشت می باشد . موفقیتها ، ناكامی ها و مخاطراتی كه در این عرصه از زندگی پیدا شد ، موجب تكاپوی بشری برای درك حقیقت وقایع و كشف علل و چگونگی وقوع آنها گردید و این امر سبب پدید آمدن شاخه های گوناكون دانش بشری گردیده است . در این بین نیاز به عوامل مادی و معیشتی و انگیزه های سیری ناپذیر انسان در این زمینه از یك طرف و كمیابی منابع مورد نظر از سوی دیگر موجبات شكل گیری اولیه علم اقتصاد را فراهم آورد .

با توجه به محدود بودن منابع و تعدد شیوه های تأمین نیازها بود كه اهمیت یافتن روشی بهتر برای تعیین اولویتها و تخصیص صحیح منابع ، بطور جدی مطرح شد و این امر موجب شد كه دستیابی به كارایی در تخصیص منابع از اهداف اولیه هر نظام اقتصادی به شمار آید .وقوع انقلاب صنعتی و كتاب گرفتن فعالیتهای تجاری و اقتصادی ، موجب پیدایش افقها و بروز چالشهای جدید در عرصه علم اقتصاد گشت ، افقهایی از قبیل اشتغال بیشتر ، رفاه نسبی ، ; و چالشهایی همچون تورم ، هدر رفتن منابع ، دگرگونیهای زیست محیطی ، ;
با مرور زمان تولید انبوه جایگاه خود را یافت،بازارهای جدید شكل گرفتند وتعریفی روشن از مفهوم مالكیت و بررسی كارایی بازار سرمایه;.

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مدیریت به عمل آمد و در نهایت مالكیت از مدیریت جدا شده ، تولید مركزیت پیدا كرد و عوامل آن از جمله نیروی انسانی ، منابع طبیعی ، تكنولوژی ، مدیریت ، سرمایه ، ; اهمیت پیدا كردند . با كمی تعمق متوجه می شویم كه از بین عوامل متعدد یاد شده ، سرمایه و بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و نحوه تأمین سرمایه و نیازهای مالی و دسترسی به آن همواره یكی از دغدغه های اصلی مدیریت بوده است . سرمایه گذاری دارای یك معادله دو طرفه است كه طرف اول آن استفاده كنندگان از سرمایه می باشند و طرف دیگر آن انبوه سرمایه گذاران هستند كه اقشار مختلف مردم را از هر طبقه فكری و اقتصادی در برمی گیرد . این سرمایه گذاران كه پس اندازهای خود را روانه بازار سرمایه كرده اند همواره با این خطر روبرو هستند كه سرمایه و سود آنان از بین برود . دولتمردان و مدیران برای جلب اطمینان نظر عموم سرمایه گذاران اقدامات فراوانی در مقاطع زمانی مختلف انجام داده اند كه ماحصل این اقدامات تشكیل بازارهای مخصوص سرمایه است ، بطوریكه در اكثر كشورها حتی كشورهای در حال توسعه بازارهای مستقلی برای سرمایه وجود دارد .

بازارهای سرمایه در شكل اولیه آن ابتدا در مغرب زمین شكل گرفت و به سرعت مشتریان خاص خود را پیدا كرد و هزاران نفر به امید كسب بازده مناسب در این بازارها اقدام به سرمایه گذاری كردند . اما دیری نپائید كه عوامل متعددی از قبیل تورم ، سیاست دولتها و ; بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد و در پاره ای از موارد ، بازار سرمایه را با تهدیدجدی مواجه ساخت . اما این عوامل نتوانست مانع پیشرفت گردد و محققان فراوانی در این زمینه دست به تحقیق زدند . بطوریكه امروزه نظریات غنی و در عین حال متنوعی در این زمینه وجود دارد كه یكی از بحث انگیزترین این نظریات ، نظریه كارایی بازار سرمایه می باشد و تاكنون تحقیقات زیادی در خصوص آن در اكثركشورهای مختلف دنیا صورت گرفته و درحال حاضر نیز این تحقیقات همچنان ادامهدارد . تحقیق حاضر نیز در نظر دارد فرضیه بازار كارا را در بازار ایران مورد بررسی قرار دهد .

پیشینه تحقیق :
همانطوریكه اشاره شد در بخش مقدمه ، تحقیقات وسیعی در كشور های مختلف دنیا در خصوص بازار كارا و سطوح سه گانه آن (سطح ضعیف كارایی ، سطح نیمه قوی كارایی و سطح قوی كارایی) بعمل آمده است كه البته بیشتر این تحقیقات محور بحثشان شكل ضعیف كارایی بوده است كه ذیلا” به برخی از آنها كه در كشورهای مختلف از جمله ایران صورت گرفته است اشاره می شود .مهمترین تحقیق در خصوص كارایی بازار سرمایه توسط فاما در سال 1970 صورت گرفته كه نتیجه آن نشان می دهد ، بورس اوراق بهادار از شكل ضعیف كارایی برخوردار می باشد .
از جمله تحقیقات دیگری كه در كشورهای خارجی در این رابطه انجام شده به شرح زیر می باشد :
ریچمن مشابه تحقیق فاما را در سال 1965 انجام داده و نتیجه گیری نمود كه تغییرات قیمت سهام در بازار خارج از بورس دارای همبستگی سریانی نمی باشد .
آلن لیتل و ویچوسكی با استفاده از قیمت روزانه 29 سهم كه بطور تصادفی انتخاب شده بودند و با استفاده از آزمون خود همبستگی و گردش ، سطح ضعیف كارایی را در بورس اوراق بهادار لندن(LCE) مورد بررسی قرار دادند .در زمینه كارایی بازار سرمایه در ایران نیز تحقیقات متعددی صورت گرفته كه در ادامه به برخی از آنها اشاره می كنیم .
 

در ایران در سال 1369 مطالعه ای در رابطه با تابع توزیع نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده كه دوره زمانی مورد نظر در این تحقیق شامل دو دوره معین 1353 الی 1357 و 1364 الی 1368 بوده است . داده های تحت بررسی در این تحقیق عبارت بودند از شاخص قیمت اوراق بهادار تهران . در این تحقیق نوسانات قیمت سهام مربوط به دوره اول نسبت به دوره دوم وجود دارد . چگونگی دوره اول و دوم به ترتیب 647/0 و 936/0 می باشد . بطوریكه داده های دوره اول دارای چولگی منفی و داده های دوره دوم دارای چولگی مثبت بودند ، علاوه بر آن توزیع نوسانات قیمت در بورس تهران برآمدگی بیش از توزیع نرمال را نشان می دهد و با توجه به نتایج به دست آمده ، عدم كارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف نشان داده شده است .

در سال 1371 نیز در ایران مطالعه دیگری جهت تست كارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف انجام شده است . تعداد شركتهای تحت بررسی هفده شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1368 الی 1370 بوده است . روش مورد استفاده در این تحقیق آزمون گردشی بوده و در آن تفاوت بین گردشهای واقعی و گردشهای مورد انتظار برای شركتهای مختلف سنجیده شده كه این تفاوت 5/2 تا1/6 بدست آمده است . با توجه به تعداد داده های تحت بررسی در صورتیكه تفاوت بین گردشهای واقعی و مورد انتظار بیش از 96/1 باشد دلالت به كارایی بازار در سطح ضعیف خواهد داشت . بدین ترتیب با استفاده از روشهای آزمون كل گردشها ، این مطالعه عدم كارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران در سطح ضعیف را نشان می دهد .

در سال 1373 تحقیق دیگری با عنوان بررسی كارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ، صورت گرفته است . در این تحقیق كارایی در شكل ضعیف و نیمه قوی برای بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است . قیمت هفتگی سهام تعداد 50 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است كه دوره مورد مطالعه آن بین سالهای 1368 تا1372 می باشد . در این تحقیق برای آزمون كارایی در سطح ضعیف از دو روش پارامتری و ناپارامتری به ترتیب آزمون خود همبستگی سریهای زمانی تغییرات متوالی قیمت سهام و آزمون گردش و همچنین برای تست كارایی در سطح نیمه قوی از دو مدل (بازار) و(محاسبه بازده غیر عادی بدون توجه به بتا) استفاده شده است .

نتیجه تحقیق آزمون كارایی در سطح ضعیف نشان می دهد كه تعداد34 ضریب در وقفه زمانی یك هفته ای و تعداد26 ضریب در وقفه دو هفته ای دارای علامت مثبت هستند و این مسأله بیانگر این است كه طرحی برای وابستگی قیمت ها به یكدیگر وجود دارد . میانگین ضریب همبستگی در وقفه زمانی مختلف بین 32% و 127% متغیر می باشد . علاوه بر آن متوسط K ، متغیر نرمال استاندارد شده برابر با 768/3 است . بطور كلی نتایج حاصل از تحقیق فوق ، عدم كارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران را در دو سطح ضعیف و نیمه قوی برای دوره زمانی مورد مطالعه نشان می دهد .در سال 1374 تحقیق دیگری در ایران جهت تست كارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و با استفاده از روشهای ضریب همبستگی پیاپی ، تستهای نرمالیته وقاعده فیلتر و روش خرید – نگهداری انجام شده است .

داده های این تحقیق ، قیمتهای روزانه و هفتگی 40 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1371 تا 1373 می باشد . نتایج حاصل از تحقیق فوق نیز عدم كارایی بورس تهران را در سطح ضعیف برای دوره زمانی یاد شده نشان می دهد بطوریكه تقریبا” در مورد 83 % از شركتهای تحت بررسی بازده حاصل از روش فیلتر بعد از محاسبه كمیسیون بیش از روش خرید – نگهداری بوده و الگوی خاصی در رفتار قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران مشاهده گردیده است .

بازار و انواع طبقه بندی آن
نوع بازار یا بازارهای حاكم بر اقتصاد كشور به عنوان نمادی از اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی به حساب می آید چرا كه نوع بازار مبین رفتارها و روابط حاكم بر اقتصاد آن جامعه می باشد . لذا جهت تعیین موارد مربوط به بازار سرمایه ، به انواع طبقه بندی های بازار ، هر چند اجمالی می پردازیم .بازارها از نظر زمان سررسید ، نوع پشتوانه دارایی ، ارائه خدمات مختلف به مشتریان و نیز منطقه فعالیت با یكدیگر متفاوتند و با توجه به این فاكتورها ، علمای علم اقتصاد ، بازارهای اصلی را به صورت زیر طبقه بندی می كنند .

1- بازار دارایی های فیزیكی و بازار دارایی های مالی : بازار دارایی های فیزیكی بازارهایی هستند كه در آنها محصولاتی نظیر گندم ، اتومبیل ، املاك ، مستغلات ، رایانه و ماشین آلات داد و ستد می شوند . در مقابل بازار دارائیهای مالی به بازار هایی اطلاق می شود كه در آنها سهام ، اوراق قرضه ، اسناد تجاری ، وامهای رهنی و سایر ادعاهایی مورد داد و ستد قرار می گیرد كه پشتوانه آنها دارائیهای واقعی می باشد .

2- بازارهای پولی و بازارهای سرمایه : هر دو بازار مالی هستند ولی از لحاظ زمان سررسید اوراق بهادار مربوط به آنها با یكدیگر متفاوتند . بازارهای پولی بازارهایی هستند كه در آنها اوراق بهادار بدهی دارای سررسید كمتر از یك سال مورد داد و ستد قرار می گیرد و در مقابل بازارهای سرمایه به بازارهایی اطلاق می شود كه در آن بدهیهای بلند مدت و سهام شركت خرید و فروش می شود .

3- بازارهای آنی و بازارهای آتی : به بازارهایی اطلاق می شود كه یا نقل و انتقال دارایی های مورد داد وستد در آنها بلافاصله (یا حداكثر چند روز آینده) انجام می پذیرد (بازارهای آنی) و یا اینكه نقل و انتقالات به آینده موكول می گردد (بازارهای آتی).

4- بازارهای اولیه و بازارهای ثانویه : بازارهای اولیه به بازارهایی گفته می شود كه شركتها در آن سرمایه جدید كسب می نماید .در این بازارها اوراق بهاداری مورد داد و ستد قرار می گیرد كه برای اولین بار صادر می گردند .شركتی كه سهام خود را به فروش می رساند وجوه حاصل از فروش را از فعالیت مالی بازار اولیه بدست می آورد و در مقابل بازارهای ثانویه بازارهایی هستند كه در آنها اوراق بهادار موجود مورد داد و ستد سرمایه گذاران قرار می گیرد ، شركتهایی كه سهام آنها مورد معامله قرار می گیرد در بازارهای ثانویه فعالیت نمی كنند زیرا كه سهام از قبل منتشر شده آنها داد و ستد می شود و در نتیجه شركتهای فوق هیچ وجهی در اینگونه مبادلات بدست نمی آورند .

بازار سهام:
همانطوریكه قبلا” عنوان گردید ، در بازارهای ثانویه اوراق بهاداری كه قبلا” صادر و فروخته شده است مورد داد و ستد قرار می گیرد . در حال حاضر فعالترین و مهمترین بازار ثانویه ، بازار بورس است . قیمت سهام شركتها در این بازار تعیین می گردد یا به عبارت دیگر بازار فوق ، آیینه رفتار قیمت سهام است . بنابراین در تحقیقاتی كه در زمینه كارایی بازار سرمایه انجام می شود باید به نوع بازار نیز توجه داشت و مشخص نمود كه كدام یك از بازارها را در بررسی خود مد نظر خواهیم داشت . بازارهای سرمایه عمدتا” به سه گروه تقسیم می شوند :

1- بازار تخصیص سرمایه
در این بازار وجوهی كه از طرف سرمایه گذاران وارد بازار می شود به استفاده كنندگان از آن تخصیص داده می شود .
2- بازارهای مالی اوراق بهادار
در این بازار اوراق بهاداری كه توسط تهیه كنندگان سرمایه خریداری شده است به خریداران جدید فروخته می شود ، به عبارت دیگر انتقال مالكیت اوراق بهادار صورت می گیرد .
3- بازار اطلاعات مالی
در این بازار اطلاعات مالی مابین استفاده كنندگان سرمایه و تهیه كنندگان آن مبادله می شود .در تحقیق حاضر هدف ، بررسی جریان اطلاعات می باشد بنابراین بیشتر با این نوع بازار سر و كار داریم .
سرمایه گذاری و روشهای آن :
سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست یابی به امكان مصرف بیشتر در آینده تصمیمات سرمایه گذاری در سهام شامل خرید،فروش و یا نگهداری سهام شركتها می باشد و تصمیمات سرمایه گذاری را می توان بدین صورت تعریف كرد : خرید ، فروش و یا نگهداری یك قلم دارایی واقعی یا مالی كه میزان بازده آن با ریسك مورد انتظار متناسب باشد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار به طور عام و در سهام شركتها به طور خاص ، یكی از مواردی است كه در زمره تصمیمات تحت موقعیت عدم اطمینان قرار می گیرد و این مقوله از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب كرده است .

با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی ، موضوع مدیریت سرمایه گذاری ها و مدیریت ریسك در تصمیمات سرمایه گذاران و اداره سرمایه گذاریها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است و همیشه خطرات فراوانی سرمایه اشخاص را تهدید كرده كه این تهدیدات باعث گردیده كه در موقعیتها و استراتژی ریسك به صورت یكی از مزایای عمده و مهم در آید .
روشهای سرمایه گذاری
برای سرمایه گذاری سه روش عمده وجود دارند كه عبارتند از :
1- روش اصولی
2-روش نموداری
3- روش مبتنی بر نظریه نوین مجموع اوراق بهادار
روش اصولی

اساس روش اصولی در سرمایه گذاری بر این فرض بنا شده است كه یك سرمایه گذار برای خریدن سهام ، وضع صنعت مربوطه به وضع كلی شركت را تجزیه و تحلیل كند . سرمایه گذار باید تا زمانی كه سهام ، بازده بالایی دارد آنها را نگه داشته و زمانی آنها را بفروشد كه قیمت آن به بیش از ارزش واقعی رسیده باشد و احتمال اینكه دوره نگهداری آنها طولانی باشد ، نسبتا” زیاد است . در پیروی از این روش ، برخی از سرمایه گذاران اصول گرا سهامی را با كیفیت بالا می خرند و برای دوره نسبتا” طولانی آنها را نگهداری می نمایند . همچنین اكثر سازمانهای مالی از روش اصولی پیروی می كنند .

روش نموداری:
در این روش از طریق مطالعه رفتار قیمت و حجم معامله سهام در گذشته ، نسبت به خرید یا فروش و یا نگهداری سهام تصمیم گیری می شود . در اجرای روش نموداری ، منحنی تغییر قیمت سهم مورد نظر را رسم و با توجه به مسیر حركت قیمت در گذشته ، روند تغییر آینده را تعیین می كنند ، بنابراین شخصی كه از این روش استفاده می كند بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار مزبور ، سهم مورد نظر را انتخاب و آنرا خریداری می كند . عمده كسانی كه از این روش استفاده می كنند سرمایه گذارانی هستند كه قصد به دست آوردن بازده ، از طریق افزایش قیمت سهام را دارند یعنی سهامی را خریداری می كنند كه قیمت آنها در یك دوره كوتاه مدت افزایش یابد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد گلدکوئست در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد گلدکوئست در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد گلدکوئست در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد گلدکوئست در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد گلدکوئست در word :

مقدمه :
بعضی می گویند گلدکوئست تجارت الکترونیکی است که با جذب مشتری برای شرکت و خرید سکه آن مبلغی به عنوان پورسانت به شما و بالادستی های شما پرداخت می کنند و در آن همه کس و از همه قشری در آن می توانند شرکت کنند و سود کلان و سرشاری را عاید شما و زیر مجموعه هایتان می کنند ;. (آیا بدین گونه است یا خیر و با چه قیمتی میتوان آن را بدست آورد)من در اینجا حقایقی را درباره این به اصطلاح کار به شما می گویم.

جدول تصاعــد گلدکوئست:
جدولی که در زیر نمایش داده شده است سند کلاهبرداری شرکت گلدکوئست می باشد و طرفداران شرکت نمی توانند آن را توجیح کنند . در این جدول همیشه 875 درصد از افرادی که در گلدکوئست وارد می شوند ضرر کرده و مالباخته محسوب می شوند . (به فرض اینکه تمام شاخه ها متساوی رشد کنند و همه کسانی که وارد می شوند دو نفر خود را پیدا کنند)
مگر می شود ؟ موقعی که شما وارد مجموعه می شوید باید دونفر زیر مجموعه خود را پیدا کنید و آنها هم دونفرهای خودشان راپیدا کنند تا کنون 250 دلار دریافت کرده اید و در مقابل ارزش واقعی سکه که 200 دلار است , 150 دلار + 60دلار (پول بیمه و حمل) ضرر کرده اید و هنوز شما به عنوان یک فرد ضرر کرده محسوب می شوید (یعنی مقداری از پول شما از دست رفته است) و حالا این سه سطح ضرر کرده را به هر کجای این جدول ببریم و می بینید که در هر حالت 875 درصد از اعضاء ضرر کرده می باشند ؟!؟!؟!

حالا شما به وجدان خود رجوع کنید و ببینید که می توانید سر اینهمه از افراد کلاه گذاشته و پول حرام وارد خانه خود کنید شما آن زمان را تصور کنید که جمعیت ایران اشباع شود و آنهایی که مالباخته شده اند چه کار خواهند کرد ؟ اولین کار مراجعه به مراجع قضایی است و تنها جواب آنها این است که در ابتدا ما اعلام کرده بودیم که این شرکت کلاهبردار است و فعالیت ان غیر قانونی شناخته می شود و به هیچکدام از شکایت ها جواب نخواهیم داد . دومین کار شکایت به مراجع بین المللی (هر کسی این کار را نمی کند) و در آن موقع جواب خواهند داد که در موقع ثبت نام مقرارت سایت را خوانده اید و در آن ذکر شده است که شرکت هیچگونه مسئولیتی در رابطه با پیدا کردن زیر شاخه ها نخواهد داشت . و آخرین چاره این است که سراغ کسی که به طریق آن وارد مجموعه شده اند (همان بالا دستی) و تقاضای خسارت بکنند. (فکر آن روز را بکنید که به خاطر همین گلدکوئست تمام مردم به جان هم بیفتند).
اکنون می پردازیم که آیا تا چه موقع ایران از خریداران گلدکوئست اشباع خواهد شد؟

هم اکنون اعضای این شرکت در ایران بر طبق آمار (در یکی از سایت های موافق گلدکوئست دیدم) 574 هزار نفر می باشد که به روایت جدول تقریبا در سطح 19 می باشند (یعنی در ایران 19 استپ رشد داشته است) . حال بیائیم موقعی که اشباع شود یعنی دیگر مشتری وجود نداشته باشد را ببنیم و در خوشینانه ترین حالت آن 16 میلیون نفر است – یعنی سطح 23 ، حال شما فاصله این دو سطح را 5 استپ می بینید و باز هم در بهترین حالت اگر شما امروز یک سکه بخرید در زیر دست شما 5 سطح دیگر رشد خواهد داشت (با سه سطح ضرر کرده ) در این موقع کل درآمد شما 4500 دلار است (که این مورد هم با توجه به ممنوعیت شدید قانونی و شرعی بسیار سخت به نظر میرسد) . خودتان قضاوت کنید که آیا وعده هایی که در موقع پرزنت کردن به شما می دهند که با این شغل شما خانه , ماشین , ویلای شمال و ;. خواهید داشت مطابقت می کند ؟؟!!!

بعضی می گویند که ما زرنگتر از گروههای دیگر هستیم و رشد آن در شاخه ما سریع تر و بیشتر است و ما بیشتر سود می بریم , این حرف تا حدی اشتباه است به دلیل اینکه کارهایی که شما برای زیر مجموعه خود انجام می دهید انها هم انجام خواهند داد (طبق آموزش ها) همان سی دی ها ، همان کتاب ها و جزوه هایی که شما دارید به دست گروههای دیگر هم خواهد رسید و همان افراد قوی و ضعیف در گروه شما و دیگران قرار خواهد گرفت بنابر این رشد شاخه ها به صورت تقریبا یکسانی خواهد کرد . پس ادعای زرنگی شاخه ما غلط است .
بعضی میگویند که شاخه ما در خارج از کشور رشد خواهد کرد . اولا که از 16 میلیون نفر چند نفر به خارج از کشور می توانند بروند ؟ ثانیا فروش این شرکت تا حد 60 درصد در ایران رشد کرده است ( به دلایل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی) و در خارج از کشور به این راحتی رشد نخواهد کرد .

می گویند سکه ارزش کلکسیونی دارد . جواب این است که سکه ای که از روی آن 10000 عدد تولید شده باشد که حدود 7000 عدد آن در ایران است (به دلیل وجود بیشتر مشتری های شرکت در ایران آیا دیگر به این سکه می توان کلکسیونی گفت. (ممکن است تا صد سال آینده این سکه ارزشی پیدا کند3

می گویند همه که قصد فروش سکه های خود را ندارند . جواب این است که شخصی در اننهای جدول قرار می گیرد و با قرض کردن پول از افراد دیگر بتواند سکه را بخرد بتواند سکه خود را دریافت کند ولی به خواطر اینکه هیچ پولی گیر او نیامده است و برای جبران ضرر خود و پرداخت بدهی مجبور است سکه اش را بفروشد و در اینجا است که سکه ها به قیمت های پایینی در بازار رد بدل خواهد شد . و به من به کسی که الان سکه را خریده پیشنهاد می کنم اگر قیمت منصفانه ای به شما برای خرید سکه (هر چند پایین) گفته شد سکه را تا دیر نشده بفروشید!!!

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد ریشه‌های فقر و فساد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد ریشه‌های فقر و فساد در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد ریشه‌های فقر و فساد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد ریشه‌های فقر و فساد در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد ریشه‌های فقر و فساد در word :

ریشه‌های فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه كرد. تا وقتی كه این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشكال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیكاری و درآمد ناكافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممكن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و كم و بیش انحصاری در جهت كسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

بیكاری یك پدیده اقتصادی است كه علت‌ آن مازاد عرضه نیروی كار نسبت به تقاضا برای نیروی كار است. این پدیده نشانه وضعیت ركود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی كار، عامل اصلی گسترش بیكاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند كه تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی كار دست می‌یازند كه بازدهی اقتصادی نیروی كار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یك طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌كنند.

منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

تعریف نشدن حقوق مالكیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالكیت به بنگاه تحمیل می‌كند مانند مشكل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشكل عمومی چك های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت كه بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد كه منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریك هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌كنند؟ زمانی كه هزینه نیروی كار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌كند. قانون كار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد كار تحمیل می‌كند.

به طوری كه عملا، هزینه نیروی كار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد كار گرفته می‌شود كه نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی كار به میزان 30 درصد است. بوروكراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی كار و بنگاه‌ را از آنها سلب كرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروكراسی دولتی است كه به بهانه حمایت از نیروی كار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیكاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی كار درآمد ناكافی دارند؟ ركود اقتصادی و بیكاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

زمانی كه فعالیت‌های اقتصادی دچار ركود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیكاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد كار، نیروی كار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه كند.

پس درآمد ناكافی نتیجه دو عاملی است كه پیشتر به آنها اشاره كردیم.

چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ كسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یك مشكل اقتصادی بلكه مشكل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروكراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع كالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانكی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

اگر دقت كنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یك معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروكراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالكیت و چه به صورت كنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای كه قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

اگر تشخیص بیماری را به طوری كه گذشت، درست فرض كنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و كاستن از بوروكراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالكیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون كار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی كار و بنگاه از یك طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امكان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه كار.

4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شكستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

5- یكسان كردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

6- مقررات زدایی در جهت كاستن از قدرت بوروكراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. كوتاه كردن دست بوروكرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌كن كردن فساد اقتصادی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

حسابداری اموال ، ماشین الات و تجهزیات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حسابداری اموال ، ماشین الات و تجهزیات در word دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حسابداری اموال ، ماشین الات و تجهزیات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حسابداری اموال ، ماشین الات و تجهزیات در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حسابداری اموال ، ماشین الات و تجهزیات در word :

داراییهایی كه در روال عادی عملیات تجاری به كار می رود و تا سالهای متمادی خدماتی را فراهم می كند در حسابداری به دو گروه عمده زیر طبقه بندی می شود:
داراییها عملیاتی مشهود (Tangible Operation Assets) . این گروه از داراییها اقلامی نظیر: زمین ساختمان، ماشین آلات و انواع تجهیزات را در بر می گیرد و معمولاً تحت عنوان «داراییهای ثابت» «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» یا «زمین و داراییهای مشهود استهلاك پذیر» در ترازنامه طبقه بندی می شود. از آنجا كه اصطلاح «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» ماهیت این گروه از داراییها را بهتر ارائه می كند این عنوان در سالهای اخیر بیشتر به كار می رود.

داراییهای عملیاتی مشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است:
در عملیات بطور موثر مورد استفاده قرار می گیرد. داراییهایی كه در عملیات واحد تجاری كاربرد ندارد، یا انتظار می رود طی مدت زمانی معقول به كار گرفته نشود تحت عنوان «سایر داراییها» در ترازنامه طبقه بندی می شود.

به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است. داراییهایی كه به قصد سرمایه گذاری یا فروش تحصیل شده است جداگانه و بنا به مورد، تحت عنوان «سرمایه گذاریها» یا «موجودی جنسی» در ترازنامه طبقه بندی می شود. برای مثال، وسایط نقلیه كه در نمایشگاههای اتومبیل برای فروش نگهداری می شود جزو موجودی جنسی به حساب می آید. اما اگر این وسایط نقلیه را موسسه دیگری بخرد و در روال عادی عملیات به كاربرد جزو اموال، ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی می شود.

درارای منافع اقتصادی آتی است. داشتن منافع آتی مشخصه اصلی تمام داراییهاست. هر یك از اقلام كه این ویژگی را نداشته باشد دارایی به شمار نمی آید.
دارای موجودیت عینی است. داراییهایی كه وجود خارجی ندارند تحت عنوان داراییهای نامشهود در ترازنامه طبقه بندی می شود.

داراییهای عملیاتی مشهود به سه گروه فرعی زیر طبقه بندی می شود:
دراییهای استهلاك پذیر. نظیر ساختمان و ماشین آلات كه دارای عمر اقتصادی محدود است و سرمایه گذاری در آنها از طریق فرایند استهلاك به خدمات یا داراییهای تولید شده تخصیص می یابد و بابه هزینه های دوره منظور می شود.

داراییهای استهلاك ناپذیر. نظیر زمین كه معمولاً عمر اقتصادی نامحدود دارد بر خلاف سایر اموال در نتیجه استفاده یا گذشت زمان تحلیل یا از بین نمی‌رود.
داراییهای نقصان پذیر. نظیر جنگلها، معادن و سایر منافع و ذخایر طبیعی كه بر اثر استخراجح و بهره برداری تحلیل می رود و به موجودی مواد یا كالا تبدیل می شود. این گونه داراییها معمولاً در گروه جداگانه ای تحت عنوان «منابع و ذخایر طبیعی» در ترازنامه طبقه بندی می شود.

داراییهای عملیاتی نامشهود (Intangible Operational Assets). این گروه از داراییها موجودیت عینی ندارند و تحت عنوان داراییهای نامشهود در ترازنامه طبقه بندی می شوند. مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.

داراییها نامشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است:
در عملیات بطور موثر به كار می رود.
برای سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است.
دارای منافع آتی است اما موجودیت عینی ندارد.

بخش اول
تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات

بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات بر مبنای بهای تمام شده تاریخی انجام می گیرد. بهای تمام شده تاریخی بر اساس قیمت خرید نقدی كه معرف ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است تعیین می شود و تمام مخارج ضروری و عادی كه صرف می گردد تا دارایی در وضعیت و موقعیت لازم برای استفاده مورد نظر قرار گیرد به بهای تمام شده اضافه می شود. در مواردی كه قیمت خرید نقدی دارای مشخص نباشد دارایی تحصیل شده به ارزش متعارف دارایی واگذار شده ثبت می شود.

اگر ارزش متعارف دارایی تمام مخارج مربوط به تحصیل دارایی سرمایه ای به حساب نمی آید به عنوان مثال اقلام زیر نباید جزو بهای تمام شده دارایی به حساب آید:
1 – تخفیفات نقدی حتی اگر خریدار از آن استفاده نكرده باشد باید از قمیت خریدار از آن استفاده نكرده باشد باید از قیمت خرید دارایی كم شود، زیرا اصلی كلی این است كه داراییها نباید به مبلغی بیش از قیمت خرید نقدی در حسابها ثبت گردد.
2 – مخارج غیر عادی كه در ارتباط با تحصیل دارایی پرداخت می شود. زیرا جزو مخارج ضروری برای تحصیل نیست. مانند مخارج اضافی كه به علت اشتباه در نصب ماشین آلات انجام می گیرد.
3 – بهره و كارمزد بدهیهایی كه بر اثر خرید دارایی واقع می شود. زیرا هزینه بهره بعد از استفاده مورد نظر از دارایی تحقق می یابد.
4 – مخارج آموزش كاركنان كه برای فراگیری طرز كار ماشین آلات پرداخت می شود. زیرا آموزش كاركنان، ارزش ماشین آلا را افزایش نمی دهد.

5 – هزینه مالیات و بیمه كه بعد از تحصیل دارایی هر ساله پرداخت می شود. زیرا برای حفظ دارایی در وضعیت عادی عملیاتی انجام می گیرد.
اموال و ماشین آلات و تجهیزات بر اساس بهای تمام شده یا ارزش تاریخی اندازه گیری و ثبت می شود زیرا:
بهای تمام شده معرف ارزش متعارف دارایی در تاریخ تحصیل است.
بهای تمام شده بر پایه معامله فرض تعیین نشده، بنابراین واقعی و قابل رسیدگی است.
سود یا زیان باید در تاریخ فروش دارایی شناسایی شود و نمی تواند مبتنی بر فرض و پیش بینی باشد.
با این حال استانداردهای حسابداری برخی از كشورها و استانداردهای بین المللی حسابداری تجدید ارزیابی اموال، ماشین آلات و تجهیزات را تحت شرایط معینی مجاز شناخته است.

كاهش در ارزش دارایی
اموال، ماشین آلات و تجهیزاتی كه در عملیات واحد تجاری به كار می رود نباید به مبلغی بیش از ارزش جاری، و اگر در عملیات واحد تجاری به كار نمی رود به مبلغی بیش از ارزش خالص بازیافتنی در حسابها ثبت شود.

در صورتی كه بازده اقتصادی اموال، ماشین آلات و تجهیزات بطور مداوم كاهش یابد و میزان آن از لحاظ مبلغ با اهمیت باشد باید از حساب دارایی خارج یا كاهش ارزش داده شود. برای مثال، ماشین آلات ممكن است به سبب عواملی نظیر: جنگ، زلزله، پیشرفت تكنولوژی، كاهش مداوم تقاضا، نابابی فرآورده هایی كه تولید می كند، كم ارزش، یا بی ارزش شود. در چنین مواردی، ارزش دفتری داراییهای مزبور باید تا میزان ارزش خالص بازیافتنی دارایی كاهش داده شود و میزان كاهش ارزش به عنوا زیان دوره شناسایی و در صورت سود و زیان همان دوره گزارش گردد.

مخارج جاری و سرمایه ای
مخارج ناشی از تحصیل و بكارگیری اموال، ماشین آلات و تجهیزات به دو گروه جاری و سرمایه ای تقسیم می شود:
مخارج جاری (Revenue Expenditures). مخارجی است كه انتظار می رود منافع آن تنها عاید دوره مالی جاری شود. بنابراین، این گونه مخارج جزو هزینه های دوره جاری محسوب و از درآمد همان دوره كم می شود. مانند هزینه تعیمر و نگهداشت ماشین آلات.

مخارج سرمایه ای(Capital Expenditures). مخارجی است كه انتظار می رود منافع آن علاوه بر دوره جاری به دوره های آینده نیز تسری یابد. بنابراین، این گونه مخارج چنانچه از نظر مبلغ با اهمیت باشد سرمایه ای محسوب و به عنوان دارایی به حسابهای مربوط منظور می شود و در صورتی كه عمر مفید محدودی داشته باشد بتدریج از طریق فرآیند استهلاك به دوره های مالی مورد انتفاع تخصیص می یابد. مانند هزینه حمل و نصب ماشین آلات.

زمین
تمام مخارج لازم برای تحصیل زمین باید در حساب زمین زمین یا اراضی ثبت شود. از آنجا كه زمین و ساختمان داراییهای مجزا از هم هستند، بنابراین، بهای تمام شده هر یك باید در حسابی جداگانه ثبت شود.

تمام مخارجی كه زمین تحصیل شده را برای استفاده مورد نظر آماده می سازد باید جزو بهای تمام شده زمین منظور شود. برخی از اجزای مشخص بهای تمام شده زمین عبارت است: 1) قیمت خرید، 2) مخارج مربوط به معامله و انتقال سند مالكیت نظیر: كارمزد دلالی، مالیات مستغلات و حق الثبت.
اگر زمینی كه به تازگی خریداری شده است در وضعیت لازم برای استفاده مورد نظر نباشد، مخارج خاصی كه خریدار برای آماده سازی آن انجام می دهد، باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده زمین ثبت شود مانند مخارج تسطیح، خاكریزی و آماده سازی زمین. همچنین اگر، در زمین خریداری شده برای احداث بنا، تاسیساتی وجود داشته باشد كه باید تخریب شود، مخارج تخریب تاسیسات فرسود (پس از كسر عواید حاصل از فروش مواد و مصالح ساختمانی اسقاط) باید به بهای تمام شده زمین اضافه شود.

زمینهایی كه به قصد استفاده در روال عادی عملیات نگهداری نمی شود نظیر زمینی كه به منظور سرمایه گذاری یا توسعه آینده كارخانه تحصیل می شود، یا زمینی كه در عملیات واحد تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد، نباید تحت عنوان «اموال ماشین آلات و تجهیزات» طبقه بندی شود. بلكه باید جزو سرمایه گذاریها یا سایر داراییها در ترازنامه ارائه گردد. زمینی كه به وسیله موسسات خرید و فروش املاك برای فروش مجدد نگهداری می شود باید به عنوان موجودی جنسی در ترازنامه طبقه بندی شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الكترونیكی در بازرگانی خارجی ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الكترونیكی در بازرگانی خارجی ایران در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الكترونیكی در بازرگانی خارجی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الكترونیكی در بازرگانی خارجی ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد نحوه گذر از روش تجارت سنتی به تجارت الكترونیكی در بازرگانی خارجی ایران در word :

چكیده
در این مقاله سعی شده است تا راهكارهائی به منظور سوق دادن تجارت سنتی در ایران به سمت تجارت الكترونیكی ارائه گردد. دراین راستا ضمن نگاهی به مفاهیم این تجارتها، روند گسترش تجارت الكترونیكی در جهان و گریز ناپذیر بودن استفاده از آنها بررسی گردیده است. همچنین با استفاده از تجربه های برخی كشورها و در نظر داشتن سیاستهای كشوری، روشهائی برای راه اندازی و گسترش تجارت الكترونیكی ارائه گردیده است.

1- مقدمه

بسیاری از متخصصین در زمینه های مختلف باور دارند كه در سالهای اخیر انقلابی در زمینه اطلاعات به وقوع پیوسته كه جهان را در بسیاری از جنبه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظائر آن دستخوش تحولات عظیمی نموده است. برخی عقیده دارند كه این مطلب باعث وارد شدن جهان در عصر بزرگی از اطلاعات شده، بطوریكه تاثیرات عمیقی در روابط افراد، شركتها و دولتها در زمینه های یاد شده داشته است .

در اینراستا، تاثیر عنوان شده در زمینه اقتصادی بسیار چشمگیر است. مبادلات تجاری بین افراد با یكدیگر، شركتها با هم، افراد با شركتها و نیز دولتها حالت سنتی خود را كه بر پایه مدارك و اسناد كاغذی بوده رها كرده و به سمت انجام آنها با استفاده از تكنولوژی جدید حركت می كند. ویژگیهای تجارت به روش جدید باعث شده كه با عقب افتادن از این حركت، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصادی حاصل نیاید .

در مقاله حاضر، ابتدا نگاهی به مفهوم تجارت سنتی و سپس الكترونیكی شده و ویژگیهائی از هر كدام مطرح گردیده است.
در رابطه با تجارت الكترونیكی، روند گسترش آن در جهان مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه به فعالیتهای چند كشور اشاره گردیده است.
در ادامه موارد مطرح شده، گریز ناپذیر بودن استفاده از تجارت الكترونیكی مورد بررسی قرار گرفته و دلایلی برای آن آورده شده است.

در زمینه بررسی روند گسترش تجارت الكترونیك در كشورهای مختلف، تجربیات برخی از آنها مورد توجه قرار گرفته و با در نظر گرفتن سیاستهای تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران، راهكارهائی ارائه گردیده تا به منظور راه اندازی و گسترش هر چه سریعتر تجارت الكترونیكی در كشور مد نظر قرار گیرد.

2- تجارت سنتی
تجارت، می تواند به تبادل كالا یا خدمات به ویژه در مقیاس بزرگ گفته شود. در گذشته تجارت اغلب به صورت چهره به چهره میان دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرنها و دهه ها تجارت روندی پیچیده به خود گرفت. در حال حاضر، درصد بالائی از معاملات تجاری دیگر به صورت ذكر شده صورت نمی پذیرد بلكه از طریق تلفن، mail و نظائرآن انجام می شود. پول سنتی مورد حمایت دولت بوده و در بیشتر موارد به شكل كاغذی عرضه می گردد، اما در قرن اخیر اشكال دیگری از پول نظیر چك ها و كارتهای اعتباری به وجود آمده است.

با نگاهی به اطراف، صدها نوع مختلف از تجارت سنتی مانند فروختن اجناس، خرید از مغازه، كار كردن در یك شركت و نظائر آن مشاهده می شود. در این زمینه نقش های مختلفی مانند خریدار، فروشنده و تولید كننده وجود دارند.

در مفهوم سنتی تجارت، برای مدتها هدف از رقابت تسلط بر بازار، توسعه سود آوری و رشد آن بوده است. امروزه این هدف ابعاد جدیدتری یافته كه به مرور جایگزین تفكر قدیم می گردد. اهدافی نظیر جلب رضایت مشتری و بهبود كیفیت از آن دسته هستند. رقابت پذیری بین بخشهای مختلف در یك كشور و حتی میان آنها با معیارهائی نظیر آنچه ذكر شد صورت می گیرد. در سطح كلان، هر میزان كه رقابت پذیری كشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن كشور دارای منافع بیشتری می باشد. در اینجا منظور از رقابت پذیری، كسب موقعیت مناسب و پایدار در بازار است كه به اعتقاد بسیاری از متخصصان این مهم از طریق افزایش بهره وری ممكن بوده و تاثیر آن بسیار بهتر از بكارگیری روشهائی نظیر لستفاده از منابع ارزان قیمت جهت تولید می باشد.

البته در سطح كلان و حتی در سطح خرد وجود عوامل دیگری نظیر محیط مناسب و امثال آن نیز ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد، اما در اینجا هدف بیان این مطلب است كه استفاده از اهداف رقابتی جدید دارای ویژگیهائی است كه روشهای قدیمی به ندرت در آن سهیم بوده اند. به عنوان نمونه هائی از این ویژگیها می توان به مشاركت فراگیر، استفاده از متخصصین در تهیه برنامه ها، مداومت، مصونیت در برابر نوسانات ناگهانی اقتصادی و مانند آن اشاره كرد.
در راستای اهداف فوق، یكی از كاراترین روشها، رشد و توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و الكترونیكی كردن محیط می باشد كه لازم است به عنوان محوری در سطح مبادلات تجاری مورد توجه باشد.

3- تجارت الكترونیكی:
در تجارت الكترونیكی می توان هدف را خرید و فروش اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبكه های كامپیوتری دانست. كمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به شكل زیر تعریف نموده است:
” تجارت الكترونیكی بر پردازش و انتقال الكترونیكی داده‌ها, شامل متن, صدا و تصویر مبتنی می‌باشد”.

عده ای مفهوم تجارت الكترونیكی را وسعت داده و آنرا حمایت از كلیه اشكال معاملات تجاری از طریق ساختارهای الكترونیكی می دانند. این تعریف با كاربرد گسترده ای كه برخی شركتها از تجارت الكترونیكی به عمل می آورند مطابق است. در واقع امروزه اكثر سازندگان جهانی تجهیزات پیشرفته در زمینه های مختلف از حضور خود در وب به عنوان راهی برای تامین اطلاعات مورد نیاز مشتریان سود می برند. همچنین این شركتها از وب به عنوان ابزاری جهت بازاریابی، مجرای فروش و نیز خط درجه یك پشتیبانی استفاده می كنند. نمونه دیگر استفاده از تجارت الكترونیكی به بانكها مربوط می شود كه سعی می كنند امكان نقل و انتقال اطلاعات مالی را از این طریق فراهم آورند.

تجارت الكترونیكی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الكترونیكی كالاها و خدمات,‌ تحویل فوری مطالب دیجیتال, انتقال الكترونیكی وجوه, مبادله الكترونیكی سهام, بارنامه الكترونیكی, طرحهای تجاری, طراحی و مهندسی مشترك, منبع یابی, خریدهای دولتی, بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.

تجارت الكترونیكی كه تا چندی قبل به تعداد معینی از شركتها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است كه در آن تعداد زیادی از اشخاص گمنام مصرف كننده در شبكه حضور دارند. به علاوه, محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات, آگهی, مذاكرات,‌ قراردادها و تسویه حسابها را نیز در بر گرفته است.

از مجموعه تعاریف ارائه شده می‌توان نتیجه گیری كرد كه زمینه‌های كاربرد تجارت الكترونیكی در حال حاضر بسیار گسترده تر از مبادله كالا, خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر كاربردهای بالفعل به كاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید