مقاله حسابرسی مستقل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حسابرسی مستقل در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابرسی مستقل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حسابرسی مستقل در word

چکیده 
مقدمه 
فصل اول: معرفی اجمالی حسابرسی مستقل
تعریف حسابرسی 
فلسفه و جایگاه حرفه حسابرسی 
انواع حسابرسی 
تحول در متدولوِی حسابرسی 
وظیفه حسابرس خارجی 
تحول هدف های حسابرسی 
نقش اصلی حرفه حسابرسی 
تاریخچه حسابرسی مستقل 
حسابداری رسمی 
کانون حسابدارانن رسمی 
سازمان و مدیریت موسسات حسابرسی 
برنامه ریزی حسابرسی 
اهمیت حسابرسی مستقل 
انواع کنترلهای داخلی 
آموزش حرفه ای در موسسات حسابرسی 
برنامه ریزی حسابرسی 
موافقنامه حسابرسی 
برنامه ریزی حسابرسی مکرر 
فرایند حسابرسی 
زمانبندی عملیات حسابرسی 
تفاوت های حسابرس داخلی با حسابرس مستقل 
فهرست
عنوان                    صفحه

فصل دوم : استقلال حسابرسی مستقل
اشکال تحقیق استقلال حسابرسی مستقل 
عوامل کاهنده ی استقلال حسابرس مستقل 
فصل سوم: حسابرسی مستقل در شرکت های تولید
آزمون های محتوای حساب وجوه نقد 
آزمون های محتوای اوراق بهادار 
آزمون های محتوای حساب های دریافتی ، اسناد دریافتنی 
آزمون های محتوا حساب موجودی مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته 
آزمون های محتوای حساب ماشین آلات و تجهیزات 
فصل چهارم: گزارش حسابرسان مستقل
صورت های مالی 
گزراش استاندارد حسابرسان 
ارائه یک اظهارنظر 
افزودن عبارت توضیحی به اظهار نظر (گزارش) موافق (مقبول) 
ابهام 
منابع 

چکیده:

حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می‌باشد. حوادثی نظیر سقوط شرکت آنرون و پیامد آن برای بزرگترین موسسه حسابرسی جهان (آرتور آندرسن) و فساد مالی در شرکت پارمالات که پای حسابرسان آن نیز به میان کشیده شد نشان می‌دهد که نقش نوین حسابرسان و حسابداران رسمی نسبت به نقش سنتی آنان به شدت افزایش یافته و مسئولیت اجتماعی حسابداران رسمی ومستقل در جوامع رفاه اجتماعی همچنان مورد تأکید می‌باشد

مقدمه

ساختار جدید مالکیت و مدیریت شرکتها، دامنه مسئولیت و وظایف حسابداری را گسترش داد و ارائه گزارشهای مالی جدیدتر و مناسب‌تر بر اساس نیاز استفاده‌کنندگان را ضروری ساخت. سرمایه‌گذاران، بانکها و موسسات اعتباری برای اعطای وام و اعتبار دولتها برای مقاصد سیاسی، اخذ مالیات و;، نیازمند گزارشهای جدید و معتبر بودند. افزایش موارد استفاده و شمار استفاده‌کنندگان از اطلاعات گزارشهای مالی و رونق بازار سرمایه و پول، هدف حسابداری و حسابرسی را از رفع نیازهای تعداد معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی جامعه ارتقاء داد

حسابرس یا حسابرس مستقل فرد یا مؤسسه صلاحیتداری است که مسئولیت نهایی حسابرسی صورتهای مالی را به عهده می گیرد و دفاتر ، اسناد و مدارک واحد مورد رسیدگی را حسابرسی و درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی آن واحد ، بر اساس ضوابط حرفه ای ، اظهار نظر می کند . در موارد ارائه خدمات مرتبط حسابرس ، الزاما فرد یا مؤسسه ای نیست که حسابرسی صورتهای مالی واحد اقتصادی را بر عهده دارد

امروزه،دامنه وظایف حسابرس ،گسترش یافته هاست وعلاوه برحسابرسی معاملات تکمیل شده وصورتهای مالی حسابرسی جامع وبررسی وارزیابی پیشبینی های مالی ونظایر آنرا نیز دربرمیگیرد

 تعریف حسابرسی

حِسابرِسی به مجموعهکارهای انجام شده برای بررسی صورت‌های مالی یک شرکت توسط شخصی حقیقی یا شخص حقوقی مستقل از آن شرکت، که حسابرس نامیده می‌شود، برای پی بردن به انحرافهای  احتمالی از قانون یا اساسنامه شرکت است. هدف از حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نسبت به این موضوع است که آیا صورتهای مالی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه شده‌است یا خیر

استانداردهای حسابرسی که معمولا توسط سازمان حسابرسی هر کشور تعیین می‌شود، ایجاب می‌کند که حسابرسی چنان برنامه‌ریزی و اجرا شود که از نبود تحریفی با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به‌دست آید. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه‌ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی است. حسابرسی همچنین، شامل ارزیابی اصول و رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و برآوردهای عمده به‌عمل‌آمده توسط هیئت مدیره و ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. درنهایت حسابرسی انجام‌شده می‌بایست مبنایی معقول برای اظهارنظر پیرامون صداقت در صورت‌های مالی ارایه‌شده توسط شرکت‌ها فراهم آورد

حسابرس کیست؟

حسابرس به فردیا مؤسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت‌های مالی یاارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد. حسابرس بایستی یک فرد مستقل از سازمانی باشد که در حال رسیدگی است

فلسفه و جایگاه حرفه  حسابرسی

برای اینکه فلسفه حسابرسی روشن شود لازم است نقش حسابرسی که بیان ‏کننده عوامل مؤثر در تعیین نقش حسابرسی است بیان گردد . این نظریه ها که در ‏مجموع فلسفه حسابرسی را تشکیل می دهند بطور مؤثر از اوائل دهه 1960 میلادی ‏شکل گرفته اند و بتدریج تکامل یافته اند . مدلهای نقش حسابرسی ریشه در جامعه ‏شناسی دارند . به اعتقاد جامعه شناسان موقعیت و وظیفه هر شخص در اجتماع توسط ‏انتظارات جامعه تعیین می شود

انواع حسابرسی

صاحبنظران تقسیم بندی های مختلفی از انواع حسابرسی ارائه کرده اند. به عنوان ‏مثال آقای آرنز(arens) در کتاب نگرش جامعی بر حسابرسی، حسابرسی را به 3 نوع ‏عملیاتی، مالی و رعایت تقسیم بندی کرده است.‏

تقسیم بندی دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که در این جابه برخی از آنها اشاره  می شود:‏

‏ انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی:‏

–       حسابرسی مستقل:

این نوع حسابرسی توسط افرادی مستقل ازشرکت صورت ‏می پذیرد که کارکنان واحد مورد رسیدگی نمی باشند و انتخاب آنها به عهده واحد مورد ‏رسیدگی نیست.‏

–       ‏ حسابرسی داخلی:

معمولاً این نوع حسابرسی در مؤسسات بزرگ مشاهده می ‏شود. حسابرسان داخلی در ارکان مؤسسات مورد حسابرسی هستند و در چارت ‏سازمانی مؤسسه جایی برای آنان در نظر گرفته شده و حدود وظایف و اختیارات آنان ‏روشن شده است

هدف اصلی حسابرسی داخلی، ارزیابی نحوه انجام وظایف محول بر واحدهای ‏مختلف مؤسسه است. کارکنان حسابرسی داخلی معمولاً زیر نظر مدیر عامل یا مقام ‏ارشد دیگری می باشند. این موقعیت بالا در ساختار سازمانی مؤسسه، اطمینان می ‏دهد که حسابرسان داخلی به اکثر واحدهای مؤسسه دسترسی داشته باشند. لازم است حسابرسان داخلی مستقل از رؤسای قسمتها و مدیرانی باشند که کار آنان را ‏حسابرسی می کنند.‏

 انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار:‏

–       حسابرسی الزامی:

مانندحسابرسی شرکت های سهامی عام مطابق مقررات ‏بورس اوراق بهادار تهران.‏

–       حسابرسی اختیاری:

در چنین حالتی انجام حسابرسی یک کنترل اختیاری است و ‏می تواند توسط صاحبان سهام مورد درخواست واقع نشود.‏

انواع حسابرسی ازنظرنوع رسیدگی:‏

–       حسابرسی صورتهای مالی:

عبارت است ازاظهارنظرتخصصی نسبت به‏مطلوبیت صورتهای مالی درچارچوب اصول پذ یرفته شده حسابداری. این  نوع‏حسابرسی که توسط مؤسسات حسابرسی صورت می پذیرد،بررسی صورتهای مالی‏شامل ترازنامه،صورتهای سودوزیان یاسود (زیان) انباشته و گردش وجوه نقد و ‏یادداشت های همراه را شامل می شود.‏

–       حسابرسی رعایت:

حسابرسی رعایت عبارت است از جمع آوری و ارزیابی شواهد ‏به منظور دستیابی به یافته هایی در خصوص رعایت قوانین و دستور العمل ها و ارئه ‏گزارش در این رابطه. لازم به ذکراست که معیار در حسابرسی رعایت از پیش تعیین شده ‏است . این معیار می تواند در قالب قوانین‏ مالیاتی و از این قبیل باشد. از این رو حسابرسی هیچ گونه نقشی در رابطه با ‏تعیین وتشخیص معقول با مناسب بودن معیار ندارد.‏


–       حسابرسی ویژه:

نوع خاصی ازحسابرسی است که موضوعی مشخص وازپیش‏تعیین شده را بررسی می کند و ممکن است به درخواست صاحبان سهام مؤسسه ‏حسابرسی شونده و یا غیر از آن صورت پذیرد. از جمله مواردی که این نوع حسابرسی ‏انجام   می گیرد عبارت است از:‏

کشف تقلب وسوءاستفاده کارکنان یامدیریت درشرکت مطابقت صورتهای مالی باقرادادهای منعقده.‏

–       حسابرسی عملیاتی:

فرایندی است منظم و با قاعده که به ارزیابی کارآیی، اثر ‏بخشی و رعایت صرفه های اقتصادی یک سازمان درچارچوب کنترل های مدیریتی پرداخته و‏نتایج ارزیابی راهمراه با ارائه پیشنهادات و توصیه های اصلاحی به افراد ذیصلاح گزارش داده ‏و نهایتاً نیز منجر به استفاده بهینه از منابع سازمانی و ارتقاء بهره وری آن خواهد شد.‏

عموماً حسابرسان در حسابرسی عملیاتی در مورد کلیه عملیات شرکت اظهار نظر ‏نمی کنند، بلکه یافته ها و           نتیجه گیریهای خود را در مورد عملکردها، فرایندها و روش ‏های کنترل داخلی خاص که می تواند بطور کارا تر و  اثر بخش تر انجام گیرد بیان می کنند. ‏

تا کنون در ایران حسابرسی عملیاتی به شکل گسترده انجام نپذیرفته است در ‏صورتیکه امکانات اجرای این نوع حسابرسی فراهم آید، انتظار می رود مزایای زیر که ‏نتیجه این نوع حسابرسی است فراهم آید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بورس اوراق بهادار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بورس اوراق بهادار در word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بورس اوراق بهادار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بورس اوراق بهادار در word

دیباچه
فصل اول
فصل اول
کلیات پژوهش
بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
2-1 اهداف پژوهش
3-1 اهمیت پژوهش
4-1 فرضیه های پژوهش
5-1 روش پژوهش
6-1 جمع آوری اطلاعات
7-1 قلمرو پژوهش
8-1 متغیرهای پژوهش
9-1 محدودیت های پژوهش
10-1 واژگان کلیدی
11-1 ساختار پژوهش
فصل دوم
1-2 گفتار اول – ریسک و انواع آن
1-1-2 مفهوم ریسک
2-1-2 طبقه بندی ریسک
ریسک تجاری
ریسک بازار
محفوظ ماندن از ریسک بازار
ریسک تجاری
محفوظ ماندن در برابر ریسک تجاری
ریسک نرخ بهره
محفوظ ماندن در برابر ریسک نرخ بهره
ریسک نرخ تورم (قدرت خرید)
محفوظ ماندن از ریسک تورم
3-1-2 ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل
4-1-2 مفهوم ضریب بتا( )
درجه همبستگی اوراق بهادار با بازار
ساز و کار قیمت گذاری در بازار بورس
2-2 گفتار دوم- بازده و انواع آن
1-2-2 مفهوم بازده
2-2-2 انواع بازده
تفاوت نرخ
سود سهام (منافع مالکیت سهام)
ج) تجزیه سهام
د) بازخرید سهام(تجمیع سهام)
مزایای بازخرید سهام برای سهامداران
هـ) حق تقدم خرید سهام
3-2-2 نرخ بازده بدون ریسک
4-2-2 بازده و ریسک مجموعه اوراق بهادار(پرتفوی)
1-4-2-2 بازده مجموعه سرمایه گذاری
2-4-2-2 ریسک مجموعه سرمایه گذاری
5-2-2 همبستگی بازده ها و مفهوم گوناگونی سرمایه گذاری
گفتار سوم: نظریه های ارائه شده درمورد ریسک و بازده
1-3-2 نظریه پرتفوی (بدره) مارکوویتز
1-1-3-2 مرز کارآ
2-1-3-2 خط بازار سرمایه
2-3-2 الگوی قیمت گذار ی دارایی سرمایه ای
1-2-3-2خط بازار اوراق بهادار (SML)
4-2گفتار چهارم-نگاهی به پژوهش های گذشته
1-4-2مطالعات پژوهشگران خارجی
مطالعات فاستر
مطالعات فاما و میلر
مطالعات استیوراس
مطالعات رول و راس
مطالعات شارپ و کوپر
مطالعات کینگ
مطالعات فارل
2-4-2مطالعات پژوهشگران داخلی
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بورس اوراق بهادار در word

1- بورس اوراق بهادار، تالیف و ترجمه: دکتر علی جهانخانی، دکتر علی پارسائیان، انتشارات دانشگاه تهران
2- بورس- سهام،
3- راهنمای سرمایه گذاری در بورس، تألیف: مجید اسماعیل پور
4- اصول حسابداری 2، تألیف: جواد بصیر حقیقی، انتشارات بعثت
5- امور عمومی بازرگانی،

دیباچه

بورس اوراق بهادار، یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات ویژه‌ای انجام می‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است (دوانی، غلامحسین، سال 1384، ص 32). اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن در ایران به دهه 1310 بازمی‌گردد با این حال، آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی دنبال آن، راه‌اندازی بورس را تا سال 1346 به تأخیر انداخت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی جنگ عراق با ایران، بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره رکود فعالیت خود شد. ولی در سال 1368 و پس از پایان جنگ تحمیلی براساس اهداف نخستین برنامه پنج ساله کشور و سیاست دولت مبنی بر تجهیز و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی، دوران رکود بورس پایان یافت و حجم معاملات در آن افزایش چشمگیری پیدا کرد

در حال حاضر و با گذشت 17 سال از دوره تجدید حیات بورس، بررسی این بازار و تشخیص به هنگام خرید یا فروش یک سهم همواره به عنوان مشکلی بزرگ برای کسانی که در آن مشغول فعالیت هستند، مطرح بوده است. با این وجود سرمایه‌گذاران تلاش دارند که تا حد ممکن پس اندازهای خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین بازده را داشته باشد

بازده سهام در دوره های متفاوت، متغیر است و روند ثابت و یکنواختی را به همراه ندارد. بنابراین نوسان و تغییرپذیری، جزء جدایی‌ناپذیر بازدهی سهام در طی زمان است. با توجه به تغییرپذیری و نوسان، بازده دوره های آینده نیز قابل اطمینان نیستند. عدم اطمینان نسبت به بازده های آتی سهام، سرمایه‌گذاری را با ریسک همراه می نماید. و سرمایه‌گذار همیشه به دنبال کاهش ریسک و افزایش اطمینان بازدهی است. (راعی، رضا و تلنگی، احمد، سال 1383، ص 118)

بنابراین سرمایه گذاران در صورتی تحمل ریسک را می پذیرند که در قبال آن، ما به ازای عایدشان شود و این ما به ازاء چیزی نخواهد بود جز بازده بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها. بر این اساس، سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، ریسک و بازده سرمایه گذاری را همزمان مورد توجه قرار می دهند. به همین دلیل شناخت پیوند بین ریسک و بازده در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد

نخستین نظریه در مورد ریسک و بازده سرمایه‌گذاری‌ها در دهه 1950 توسط مارکوویتز[1] ارائه گردید. اساس و مبنای این نظریه میزان ریسک و بازدهی است که دارنده مجموعه اوراق بهادار از آن بهره‌مند می‌شود (ریموندپی نوو، سال 1384، ص 10). لیکن فرمولهای ارائه شده در این الگو به ویژه برای محاسبه ریسک سبد اوراق بهادار، در عمل بسیار پیچیده و وقت‌گیر بود. بطوریکه برای یک سرمایه‌گذار عادی امکان استفاده از آن غیر عملی بود. چندی بعد ویلیام شارپ[2] (1964) و جان لینت نر[3] (1965) الگوی دیگری را تحت عنوان الگوی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای[4] (CAPM) پایه‌گذاری کردند که بسیار ساده و کاربردی بود و منجر به کسب جایزه نوبل توسط شارپ (1990) گردید

پژوهش حاضر با استفاده از الگوی اخیر به بررسی پیوند بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در صنعت دارویی بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای این امر ابتدا بازده سهام عادی محاسبه شده و سپس بازده بدره بازار بدست آورده می‌شود. در مرحله بعدی کوواریانس (درجه همسویی) بین این دو مقدار به دست آمده، محاسبه و حاصل برواریانس بازده بدره بازار تقسیم خواهد گردید تا ضریب بتا  بدست آید. و در نهایت از راه استفاده از آماره های ضریب تعیین و ضریب همبستگی پیرسون  به آزمون معناداری همبستگی بین متغیر ریسک سیستماتیک (ضریب ) و متغیر بازده سهام عادی  پرداخته خواهد شد. با این امید که دستاوردهای این پژوهش بتواند برای تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران و نیز در جهت پژوهش‌های آتی مثمر ثمر واقع گردد


[1] . H. Markowitz

[2] . William Sharp

[3] . John  Lintner

[4] . Capital Asset Pricing Model

بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش

در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. بطور کلی سرمایه گذاران ریسک گریزند و بنابراین اگر شرکتها گامهایی بردارند. که ریسک آنها را بالا ببرد، در صورت ثبات سایر عوامل ارزش آن شرکتها پائین می آید . برای جبران این مسأله نرخ بازده مورد انتظار شرکتی که در دارائیهای خطرناک سرمایه گذاری می کند باید بیش از شرکتی باشد که دراین دارائیها سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین تعریف ریسک بایستی در برگیرنده ضریب تغییرات بازده پروژه سرمایه گذاری باشد.(فردوستون و یوجین بریگام، سال 1375، ص 437). در نتیجه ریسک عبارت است از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعی بازده با نرخ مورد انتظار سرمایه گذار. (ریموند پی نوو، سال 1384، ص 6)

ریسک سهام متشکل از دو بخش است:‌ریسک کاهش پذیر (‌قابل اجتناب) و ریسک کاهش ناپـذیر (غـیر قـابل اجـتناب). آن بـخش از ریسک سهام را کـه بـتوان کاهش داد ریـسک غیر سیستماتیک یا ریسک کاهش پذیر می نامند. و بخشی را که از راه افزایش تعداد سهام نتوان کاهش داد ریسک سیستماتیک یا ریسک کاهش ناپذیر می گویند

علت استفاده از واژه ریسک سیستماتیک آن است که این ریسک نشان دهنده آن بخش از کل ریسک سهام است که به دلیل وجود عواملی که قیمت کل سهام موجود در بازار را تحت تأثیر قرار می دهند،‌به وجود آمده است . از عوامل مهم ریسک سیستماتیک دگرگونی سیاسی و اقتصادی ، چرخه های تجاری ،‌تورم و بیکاری است

ریسک غیر سیستماتیک آن بخش از کل ریسک سهام را که ویژه یک شرکت یا صنعت معین است،‌نشان می دهد . این ریسک را می توان با برگزیدن شرکت مناسب ، کاهش داد یا حذف کرد

برخی عوامل که باعث پدید آمدن ریسک غیر سیستماتیک می شوند. از این قرارند:‌کالاها و  خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، فعالیت های رقبا، نوع مدیریت و ساختار هزینه های شرکت. (ریموند پی نور، سال 1384، ص 349- 350)

ازآن جائیکه ریسک غیر سیستماتیک را می توان با گزینش صحیح دارایی یا سرمایه گذاری حذف کرد یا کاهش داد، بنابراین چیزی که از نظر سرمایه گذار به عنوان ریسک اصلی غیر قابل اجتناب باقی می ماند همان ریسک سیستماتیک است. نظریه های سرمایه گذاری ، پیوند میان ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تأیید کرده و آن را خطی می دانند. که از جمله آنها نظریه ارائه شده توسط شارپ ولینت نر (الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) می باشد. بنابراین مسأله این پژوهش برگرفته شده از نظریه بالا به صورت پرسش زیر بیان می شود

«آیا در بازار بورس اوراق بهادار تهران (صنعت دارویی) بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟‌»

2-1 اهداف پژوهش

نظریه های مالی‌،رابطه مثبت بین ریسک و بازده را نشـان داده اند. از جمله آنها ،‌الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای می باشد که نشان داده است رابطه مثبت و خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده سرمایه گذاری وجود دارد. الگوی یادشده با سادگی و ظرافت این اندیشه بنیادین را بیان می کند که سرمایه گذاران انتظار دارند در برابر پذیرش خطر کاهش پذیر از راه گوناگونی ، پاداشی دریافت کنند
(ریچارد بریلی، سال 1377،ص 161). این الگو در کشورهای مختلف و از جمله در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر پس از تبیین برخی پژوهش های انجام گرفته در این مورد ، به بررسی الگوی یادشده در مورد شرکتهای صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد پرداخت

از این رو هدف و انگیزه اصلی نگارنده از برگزیدن موضوع بالا ، کاوش وپژوهش در مورد پیوند بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران است. هدف دیگری که این پژوهش دنبال می کند مقایسه دستاوردهای حاصل با دستاوردهای پژوهشی است که تحت عنوان مشابه و در یک دوره زمانی متفاوت توسط آقای تیمور جعفری نسب به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات برای سالهای 1373 تا 1377 انجام گرفته است. تا از این رهگذر به میزان پیشرفت بورس اوراق بهادار تهران به سمت کارآیی ، پی ببرد. و اطلاعات فراهم شده از این پژوهش چه ازجنبه نظری و  چه از جنبه کاربردی راه گشایی برای دانش پژوهان باشد و دستاوردهای حاصله به وسیله شرکتها و مخصوصاً‌ توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد تا گامی هرچند کوچک در جهت پیشرفت بازار سرمایه در ایران برداشته شود

3-1 اهمیت پژوهش

درکشور ما شرایط اقتصادی و ویژگیهای سنتی رفتار سرمایه  گذاران و مدیران واحدهای تجاری هنوز زمینه های لازم برای پرداختن به پژوهش های جدی و یکپارچه را فراهم نیاورده است و شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام از روشهای کمِی استفاده نمی کنند و داوریها مبتنی بر تصورات ذهنی بر تصورات ذهنی و اطلاعات غیر علمی می باشد. (نویدی عباسپور، ابراهیم، سال 1383، ص 5)

 در همین راستا سازمان بورس اوراق بهادار تهران که بزرگترین بازار سرمایه در کـشور ما می باشد و پس اندازهای مردم را به سمت سرمایه گذاری های بلندمدت سوق می دهد در مقایسه با سایر کشورها به ویژه کشورهای صنعتی بازاری کوچک و توسعه نیافته است . بنابراین لزوم انجام پژوهش ها و مطالعات بیشتر برای کارآ نمودن این بازار و منطقی کردن سرمایه گذاری ها، ضروری به نظر می رسد و نظریه اهمیت فراوان اطلاعات مربوط به ریسک و بازده شرکتهای حاضر در بورس برای اخذ تصمیمات بهینه سرمایه گذاری، این پژوهش به بررسی پیوند بین ریسک و بازده در صنعت دارویی خواهد پرداخت

میزان ریسک به نوع سرمایه گذاری مربوط می شود. سرمایه گذاران انتظار دارند که در مقابل تحمل ریسک سیستماتیک بیشتر، بازده بیشتری دریافت کنند. در واقع نرخ های بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار را می توان به عنوان تابعی از عوامل بتای اوراق بهادار موجود در بورس بیان کرد. (شباهنگ، رضا، سال،1374 ، ص 204). ضریب بتای یک سهم چیزی جز شاخص ریسک سیستماتیک تلقی نمی گردد. هدف از ارائه ضریب بتا محاسبه ریسک سیستماتیک سهام و سایر اوراق بهادار ویژه (و ریسک سیستماتیک یک مجموعه از دارایی های مالی ) است. (ریموند پی نوو، سال 1384، ص 313). با آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای مختلف ،‌سرمایه  گذاری مالی با اطمینان بیشتری صورت می گیرد

در کشورهای صنعتی مؤسسات و سازمانهایی وجود دارند که ریسک سیستماتک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آن کشور را محاسبه نموده و در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. که از جمله آنها مریل لینچ[1] و والیولاین[2] در آمریکا می باشند. متأسفانه چنین سازمان ها و مؤسساتی در کشور ما وجود ندارد و همین مسأله اهمیت موضوع را نشان می دهد تا اطلاعاتی در رابطه با ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دست آید تا برای سرمایه گذاران مفید واقع شود

از سوی دیگر ، مقایسه دستاوردهای پژوهش حاضر با پژوهش های گذشته مربوط به این موضوع،‌می تواند مفید واقع شود زیرا به علت گذشت زمان و اضافه شدن چندین شرکت معتبر دارویی به جمع شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس، این مقایسه می تواند نشان دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفتی از جهت ریسک و بازده و پیوند آنها صورت گرفته است. و سهامداران متناسب با ریسکی که می پذیرند ، بازده دریافت می کنند. یا  اینکه همچنان همانند سالهای گذشته هیچ پیوندی بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی (‌دستاورد پژوهش تیمور جعفری نسب)‌ وجود ندارد


4-1 فرضیه های پژوهش

الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای که توسط شارپ ولینت نر در دهه 1960 ارائه گردید فرض می کند که بین ریسک سیستماتیک و بازده اوراق بهادار، پیوند خطی و ساده وجود دارد. بر اساس این الگو ، در یک بازار کارآ چنانچه سهام سرمایه گذار به اندازه کافی گوناگونی داشته باشد، بازده آن همبستگی معناداری با ریسک سیستماتیک () خواهد داشت. پژوهشگر تلاش دارد که چنین پیوندی را در مورد شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار دهد.  از اینرو فرضیه اصلی پژوهش به شرح زیر تعریف می شود

«بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی شرکت های صنعت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،‌ارتباط معنی داری وجود دارد»

5-1 روش پژوهش

روش بکار رفته در پژوهش حاضر، روش قیاسی- استقرایی بوده و از لحاظ کار پژوهشی، یک پژوهش کاربردی است که در آن از اطلاعات واقعی موجود و روش های آماری برای تأیید فرضیه ها استفاده شده است

بخشی از پژوهش نیز به مطالعات کتابخانه ای اختصاص یافته است که مربوط به جنبه های نظری موضوع پژوهش و هم چنین مطالعات کاربردی انجام گرفته در گذشته می باشد

در این پژوهش تلاش می شود تا تعداد نمونه مناسب از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت دارویی برگزیده و آزمون های آماری لازم برای رد یا قبول فرضیه به عمل آید

برای آزمون فرضیه لازم است که بتا() (شاخص ریسک سیستماتیک ) و بازده سهام عادی برای نمونه برگزیده شده در اخـتیار باشـد. بـتا از راه معادله رگرسیون زیر محاسبه خواهد شد


[1] . Merill Lynch

[2] . Value Line

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم در word دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم در word

 مقدمه  
فصل اول: کلیات بازاریابی  
تعریف بازاریابی  
1- نیازها، خوسته ها، تقاضاها  
2- محصولات  
3-سود بخشی – ارزش – رضایت  
4- مبادله- معاملات- روابط  
5- بازارها  
6- بازاریابی و بازاریاب  
فلسفه بازاریابی  
1-دیدگاه تولید یا تولید مدار  
2-دیدگاه کالا،‌کالا مدار (محصول)  
3- دیدگاه فروش، فروش مدار  
4-دیدگاه بازاریابی  
دیدگاه بازاریابی بر 4 اصل استوار است:  
دیدگاه بازاریابی اجتماعی  
پذیرفته شدن سریع بازاریابی  
1-  در بخش بازرگانی  
2- در بخش غیر انتفاعی  
3- بخش غیر بازرگانی  
فصل  دوم: تقسیم بازار و تعیین بازار هدف  
تقسیم بازار و تعیین بازار هدف  
تقسیم بندی بازار چیست؟  
معیار های تقسیم بازار  
روش ها و متغیرهای تقسیم بازار  
تقسیم بازار بر اساس متغیر های جغرافیایی  
تقسیم بازار بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی  
تقسیم بازار بر اساس عوامل روان شناختی  
تقسم بازار بر اساس عوامل رفتاری  
انتخاب بازار هدف برای متمرکز کردن فعالیت  
استراتژیهای مختلف انتخاب بازار هدف  
عوامل مؤثر در انتخاب استراتژی بازاریابی  
عملکرد موفقیت آمیز دو شرکت با تقسیم بازار و انتخاب بازار هدف  
فصل سوم: مدیریت محصول  
تعاریف  
نکات مهم در مورد یک محصول:  
1)دوره ی قبل از معرفی یا دوره ی ایجاد محصول  
2) مرحله ی مصرف محصول( introduction)  
3) مرحله رشد(Growth)  
4) مرحله بلوغ( Matyrity)  
5) مرحله ی نزول(Decline)  
نمونه سؤال:  
مراحل مختلف پذیرش نوآوری ( سازگاری با کالای جدید)  
کالای مصرفی  
الف) کالاهای سهل الوصول  
ب) کالاهای انتخابی  
ج) کالاهای مخصوص  
طبقه بندی کالاهای صنعتی  
استراتژی محصول جدید:« برای محصول جدید استراتژی ما چیست؟»  
مراحل اصلی ایجاد یک محصول جدید  
شناخت بازار محصول  
نامگذاری کالا  
ویژگیهای یک نام خوب  
دلایل نامگذاری  
سیاست نامگذاری(خط مشی)  
بسته بندی  
فصل چهارم: کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان  
جدیدترین قلمرو در بازاریابی  
مفهوم جدید کیفیت  
مدیریت کیفیت فراگیر یا جامع  
مفهوم جدید خدمت به مشتریان  
اهمیت کیفیت محصول ارائه خدمات به مشتریان  
تاثیر کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان در«آمیخته بازاریابی»  
بر نامه ای برای ارائه خدمات به مشتریان  
مرحله اول : انتظارات مشتریان را درک کنید.  
مرحله دوم: برای مشتریان اولویت برقرار نمایید:  
مرحله سوم: اهداف خدمت را تعریف کنید  
مرحله چهارم: در تمام سطوح سازمان تعهد به ارائه خدمات را ایجاد نمائید  
مرحله پنجم : انتظارات مطلوب در مشتریان ایجاد کنید  
مرحله ششم: ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات ایجاد نمایید  
مرحله هفتم: کارکنان را پرورش دهید  
مرحله هشتم: رضایت مشتریان را اندازه گیری کنید  
مرحله نهم: در جستجوی شکایت کنندگان برآیید  
فصل پنجم: سیستم توزیع و فروش  
کانال توزیع  
علل بکارگیری واسطه ها و نقش آنها:  
وظایف کانال توزیع  
نقش و وظایف عمده فروش در بازاریابی  
انواع مختلف عمده فروشان  
طبقه بندی خرده فروشان از نظر کنترل شعب  
طبقه بندی خرده فروشی بر اساس غیر فروشگاهی  
خرده فروشی  
انواع مختلف خرده فروش  
الف) طبقه بندی خرده فروشی از نظر میزان خدمت یا سرویس  
ب) طبقه بندی خرده فروشان از نظر تنوع محصولاتی که ارائه می کنند  
ج) طبقه بندی خرده فروشی از نظر قیمت  
سیستم ارتباطات بازاریابی  
عوامل فرآیند ارتباطات  
استراتژی کشش و رانش( تهاجمی)  
استراتژی رانش  
فصل ششم: بازاریابی خلاق  
مورد غلات صبحانه  
مورد تخم مرغ های شانسی  
مورد فروشگاههای زنجیره ای«سون الون ژاپن»  
مورد محصول جدید اکتیمال از شرکت دالتون  
مورد فروشگاههای عرضه مواد غذایی در پمپ بنزین ها  
مورد کافی نت  
مورد«پدر خواندگی یک کودک»  
مورد مسابقه تلویزیونی برادر بزرگ  
مورد شورت های هاگیز  (شورت های ویژه کودکان )  
مورد عروسک باربی  
مورد واکمن سونی  
فصل هفتم: بازاریابی مستقیم  
تعریف و مفهوم بازاریابی  
عناصر آمیخته بازاریابی:  
بازاریابی مستقیم و شیوه های آن  
شیوه های بازاریابی  
ابزارهای بازاریابی مستقیم  
ارتباط از طریق پست مستقیم  
کاتالوگ های سفارشی پستی  
پست مستقیم و ویژگیهای آن  
پست مستقیم و اهداف آن  
پست مستقیم ارتباطات یا فن آوری فروش می باشد  
اجرای فیزیکی و محتویات:  
اهداف  
گروههای مورد هدف:  
تأثیرات ایجاد پست مستقیم  
خصوصیات پست مستقیم  
مزایای پست مستقیم  
مزایای اصلی پست مستقیم  
دلایل منطقی برای ایجاد پست مستقیم  
محدودیت های پست مستقیم  
بیهوده کاری پست مستقیم  
ضرورت تشکیل پست مستقیم  
رشد ترافیک پستی از طریق پست مستقیم  
پست مستقیم-آینده پست  
برای ادارات پست  
برای بازاریابان( تلبیغ کنندگان)  
تصویر جهانی  
تجارت پست در تجارت الکترونیکی  
عوامل اقتصادی  
عوامل اجتماعی –جمعیتی  
عوامل مرتبط با فناوری  
عوامل پستی  
تجارت الکترونیکی  
تأثیر افزاینده  
پست مستقیم در دنیا  
چهار پرسش اساسی در خصوص پست مستقیم  
نقش پست در صنعت بازاریابی مستقیم  
زنجیره ارزشی بازاریابی مستقیم  
عرضه خدمات به مشتری (‌مثلاً برگشت دادن کالا)  
پست مستقیم در‌آمریکا  
ظرفیت بالقوه توسعه جهانی «پست مستقیم»  
پست مستقیم در چین  
پست مستقیم در انگلستان  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه اصول بازاریابی و بازاریابی مستقیم در word

1- احمد روستا، مدیریت بازاریابی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) 1375

2- دکتر داود محب علی، مدیریت بازاریابی بین المللی- انتشارات امیرکبیر

3- مجموعه کتب آموزش، فنی و تخصصی پست انتشارات شرکت پست ایران

مقدمه

امروزه، درصد بسیار بالایی از محصولات جدید،  محکوم به شکست هستند. تنها بیست سال قبل،  نسبت شکست به موفقیت،  بسیار پایین تر بود. سوال این است که این روزها،  موفق شدن از طریق محصول جدید،  چرا تا این حد دشوار است

بازاریابی در قرن بیست و یکم،  مشابه دهه های 1960 و 1970 میلادی نیست.اکنون برای تأمین هر نیازی،  محصولی وجود دارد. خواسته ها و نیازهای مشتریان،  بیش از حد برآورده می شود. آنها بیش از همتایان قدیمی خود راضی هستند. در اکثر بازارهای توسعه یافته،  آنها بیش از همتایان قدیمی خود راضی هستند. در اکثر بازارهای توسعه یافته، ‌مقدمات و اصول استراتژیک بازاریابی – بخش بندی،  هدف گیری و جایگاهی – محدودیت هایی را به عنوان مکانیزم ایجاد مزایای رقابتی نشان می دهد که می توان همان ها را به فرصت های کسب و کار تولید و عرضه محصولات جدید تبدیل کرد

تمام کارکنان مؤسسات باید درباره تعیین و تقسیم یک بازار و تولید محصولات و خدماتی که قسمت هایی از بازار برآورده می کنند بعنوان هدف انتخاب شده اند،  شناخت لازم را کسب کنند. به گفته آقای دیوید پاکارد( از شرکت هیولت پاکارد) « اهمیت بازاریابی بیش از آن است که انجام آن فقط بر عهده واحد بازاریابی گذاشته شود» در همین خصوص،  پرفسور استفان برنت اضافه می کند: « در یک مؤسسه که بدنبال تحقق بازاریابی درست استف دشوار است که کارکنان قسمت بازاریابی را تشخیص دهید،  در چنین مؤسسه ای،  تصمیمات هر فرد،  اساساً از نحوه  اثر گذاری آن تصمیم بر مصرف کننده متأثر می شود»

بازاریابی وظایف متعددی را بر عهده دارد: شناسایی نیازها و خواسته ها،  تعیین بازارهای هدفی که مؤسسه به بهترین نحو ممکن قادر است به آنها خدمت کند. طراحی کالاها، خدمات و برنامه های زمانبندی شده برای ارائه خدمت به این بازارها و بالاخره فراخوانی کلیه افراد درون سازمان به اینکه « مشتریان فکر کرده و به آنها خدمت کنند». از دیدگاه اجتماعی، وظیفه بازاریابی این است که نیازهای مادی جامعه را با الگوهای اقتصادی پیوند داده و نیازهای جامعه را پاسخ دهد

پروژه حاضر در هفت فصل تهیه گردیده است که فصول 1 تا 7 به مفاهیم کلی بازاریابی – تنظیم بازار و تعیین بازار هدف، مدیریت محصول، آمیخته های بازاریابی، کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان  و سیستم توزیع و بازاریابی خلاق و بازاریابی مستقیم توضیح گردیده است

فصل اول: کلیات بازاریابی

تعریف بازاریابی و مفاهیم اصولی بازاریابی

تعریف های گوناگونی برای بازاریابی وجود دارد که در زیر به چند مورد آن اشاره شده ، چند تعریف را ذکر می کنیم و سپس به تعریف بازاریابی آنگونه که مورد قبول بسیاری از متخصصین بازاریابی است می پردازیم

بازاریابی: شامل فعالیتهایی می شود که جریان کالا را از تولید کننده پست مصرف کننده می رساند

در بازاریابی کالا از محلی به محلی دیگر تغییر مکان یافته، انبار شده و تغییر مالکیت می دهد. بازاریابی یعنی جستجو برای یافتن مناسب ترین بازار و بخش هایی که سازمان می تواند در آنجا به صورت مفید تر و مؤثرتر حضور یافته و پاسخ گوی نیازها و خواسته های مردم باشد

تعریف بازاریابی: بازاریابی عبارتست از مجموعه ای از فعالیتهای انسانی در جهت تأمین نیازها و خواسته های افراد از طریق فرآیند مبادلات

این تعریف از بازاریابی بر اساس مفاهیم نیازها، خواسته ها و تقاضا، کالا، سودمندی ( مطلوبیت) ارزش و رضایت، مبادله، معامله، روابط، بازاریابی و بازاریاب استوار است که در نمودار زیر( 1-1) نشان داده شده و ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد

1- نیازها، خوسته ها، تقاضاها

اساسی ترین مفهوم که در بازاریابی وجود دارد نیازهای انسانی است که به صورت زیر تعریف
می گردد

نیاز: حالت محرومیت از چیزی در شخصی می باشد. به عبارت دیگر نیاز حالت تنشی است که در نتیجه کمبود آن در انسان؛ اختلال تعادل جسمی یا درونی پدیدار می گردد. با از بین رفتن این کمبود یا اختلال، نیاز مربوط از بین خواهد رفت

انسان برای ادامه ی زندگی نیاز به غذا، مسکن، لباس، تعلق اجتماعی، احترام و چیزهای دیگر این نیازها از درون بشر سرچشمه می گیرندو جامعه  یا سازمانهای تجارتی ایجاد کننده آنها نیستند

 خواسته ها: تمایلات انسان برای ارضاء کننده های خاص از نیازها می باشد، یک فرد آمریکایی به غذا نیاز دارد و همبرگر می خواهد، احتیاج به لباس دارد و خواستار کت وشلوار و کراوات است. در جامعه ای دیگر این نیازها به طرق دیگری ارضاء می شوند. یک فرد از یک کشور آفریقایی خواستار انبه برای رفع گرسنگی و لنگی ساده برای پوشش می باشد در حالیکه نیازهای انسان محدود است، واسته های او نامحدود است. خواسته های انسان توسط عوامل فرهنگی، اجتماعی و ; شکل داده می شود و دائماً در حال تغییر و تحول است

تقاضا ها: خواسته های مردم برای کالاهای خاصی است که قادر به خرید آنها می باشند. اگر چه خواسته هاب انسانها نامحدود است ولی منابع مالی شان محدود می باشد. بنابراین آنها کالای را انتخابی می کنند که با توجه به قمیت آنها بالاترین درجه ی رضایت را تأمین نماید، بسیاری از افراد اتومبیل کادیلاک می خواهند اما فقط تعداد کمی از آنها توانایی خرید آن را دارند. بنابراین مؤسسات تجاری باید نه فقط تعداد افرادی که محصولات آنها را می خواهند، بلکه کسانی که مایل و قادر به خرید آنها می باشند را مورد بررسی و توجه قرار دهند

2- محصولات

انسان ها ، نیاز ها و خواسته های خود را با محصولات ارضاء می کنند، بنابراین محصول را به مفهوم وسیع می توان چنین تعریف کرد

هر چیز که جهت ارضاء ‌نیازها و خواسته های مردم ارائه شود محصول، نامیده می شود. محصول می تواند یک جسم فیزیکی ( مانند تعمیر اتومبیل) باشد

در رابطه با یک خواسته، یک محصول درجات مختلفی از تامین نیازها را دارا می باشد. جنسی که خواسته شما کاملاً ارضاء نمایند یک محصول ایده ال نامیده می شود. تولید کنندگان محصول ایده آل علاقمندان و سعی می کنند محصولی را عرضه نمایند که با خواسته های مصرف کنندگان مطابقت داشته باشند

3- سود بخشی – ارزش – رضایت

سودبخشی، عبارتست از برآورد مشتری از میزان توانائی یک محصول در ارضای نیاز وی برای انتخاب یک محصول، ‌مشتری سود بخشی محصولات را در ارضاء نیاز خود برآورد می کند و با توجه به توان مالی خود محصولی را انتخاب می کنند تا بهترین ارزش و بالاترین درجه ی رضایت را بدست آورد

4- مبادله- معاملات- روابط

بازاریابی زمانی پدید آمد که مردم در خصوص ارضاء نیازها و خواسته های خود از طریق فرایند مبادله تصمیم می گیرند

مبادله:روشی است که مردم از طریق آن کالای مورد نیاز خود را به طور منطقی بدست می آورند. در روش مبادله، یک فرد با ارائه منابع ارزشمند خود از قبیل پول،‌کالا و خدمت کالای مورد نیاز خود را بدست می آورد

بازاریابی از روش مبادله ناشی می شود. مبادله هنگامی صورت می گیرد که در ازاء جنسی که خواسته می شود چیزی داده می شود. برای انجام مبادله 5 شرط مفروض است

الف) برای هر مبادله حداقل 2 طرف وجود دارد

ب) هر یک از طرفین چیزی دارد که ممکن است برای دیگری ارزشمند باشد

ج) هر یک از طرفین قادر به برقراری ارتباط و تحویل محصول می باشد

د) هر یک از طرفین در قبول یا رد پیشنهاد طرف مختار می باشد

ه) هر یک از طرفین باور دارد که به نفع طرفین است که با طرف دیگر مبادله کند

پس مبادله یک فرآیند است نه یک رویداد

شرکتها سوابقی از کلیه ی معاملات خود را نگهداری می کنند وقتیکه دو نفر درگیر یک مبادله می شوند، معنی آن این است که آنها جهت رسیدن به توافقی وارد گفتگو می شوند، اگر توافقی به وقوع پیوست، معامله انجام می شود. پس واحد اندازه گیری مبادله، معامله می باشد « در معامله ممکن است ارزش  داده ها و ستاده ها برابر نباشد، اما در مبادلات ارزش داده ها و ستاده ها تقریباً برابرند»

معامله: بخش کوچکی ازیک ایده ی بزرگ به نام رابطه است. بازاریان کاردان و زیرک سعی می کنند یک رابطه ی بلند مدت و مطمئن با مشتریان، توزیع کنندگان، واسطه ها و تامین کنندگان مواد اولیه برقرار سازند. این امر با ارائه ی کالا با کیفیت مطلوب، خدمات خوب و قیمت مناسب به طرف دیگر، در طول زمان میسّر می گردد. یک رابطه ی خوب و قابل اطمینان موجب صرفه جویی در هزینه و وقت می شود و لازم نیست که هر بار برای انجام معامله، طرفین به گفتگو بنشینند، زیرا معامله بصورت امری عادی، در می آید

5- بازارها

بررسی مفهوم مبادله و معامله، ما را بسوی مفهوم بازار سوق می دهد. بازار شامل تمام مشتریانی می شود که دارای نیازها یا خواسته های مشابه بوده و برای ارضای آن نیازها یا خواسته ها اقدام به مبادله و معامله می کند، بنابر این وسعت بازار بستگی به تعداد افرادی دارد که برای خرید کالا آمادگی دارند. یعنی کسانی که به داشتن کالا علاقمند بوده، منابع لازم را برای این کار ( خرید کالا) در اختیار داشته باشند و تمایل به انجام مبادله از خود نشان دهند

ازدیدگاه اقتصاددانان، بازار عبارتست از مجموعه ای از خریداران و فروشندگانی که کالای معین را با یکدیگر مبادله می کنند. مانند: بازار مسکن، بازار غلّه، بازار آهن و ;

 6- بازاریابی و بازاریاب

بررسی مفهوم بازار ما را بسوی مفهوم بازاریابی رهنمایی می کند. بازاریابی به معنی فعالیتهایی است که جهت به فعل درآوردن مبادلات بالقوه برای اضاء نیازها و خواسته های انسان انجام می شود. بازاریاب کسی است که جویای منابع از شخص دیگری در مقابل ارائه جیزی با ارزش می باشد

بازاریاب شخصی است که جویای حرکت متقابل از طرف مقابل برای خرید یا فروش چیزی است. به عبارت دیگر بازاریاب می تواند یک خریدار با یک فروشنده باشد. با مطالعه ی مفاهیم بازاریابی اکنون می توانیم بازاریابی را مجدداً تعریف نمائیم

بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که افراد و گروهها نیاز و خواسته های خود را از طریق ایجاد و مبادله محصولات و ارزشها با یکدیگر، بدست می آورند

فلسفه بازاریابی

مدیریت بازاریابی به صورت کوشش آگاهانه جهت رسیدن نتیجه مبادله با بازارهای هدف تعریف شد. اکنون این سوال پیش می آید که چه اندیشه ای باید کوششهای بازاریابی را هدایت کند؟

سازمانها فعالیت بازاریابی خود را در چهارچوب پنج دیدگاه وسیع انجام می دهند. این دیدگاهها یا مدارهای بازاریابی عبارتند از تولید، کالا، فروش، بازاریابی، بازاریابی اجتماعی که به شرح هر یک از آنها می پردازیم

1-دیدگاه تولید یا تولید مدار

دیدگاه تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاهها برای هدایت فروشندگان می باشد. دیدگاه تولید بر این اصل بنا شده که مصرف کنندگان خواستار اجناسی هستند که در دسترس بوده و توانایی خرید آنرا داشته باشند. بنابراین مدیریت باید فعالیت خود را بر بهبود کارائی تولید و توزیع متمرکز کند. دیدگاه تولید برای 2 حالت کاربرد دارد

اول: این که تقاضا برای یک کالا بیشتر از عرضه آن باشد در این حالت مدیریت باید در جستجوی راههایی باشد که تولید را افزایش دهد

دوم: موقعیتی است که هزینه تولید کالا در سطح بالایی قرار دارد و برای پایین آوردن هزینه تولید بسشتر ضروری است

2- دیدگاه کالا،‌کالا مدار: (محصول)

بعضی از فروشندگان را دیدگاه هدایت و راهنمایی می کند. دیدگاه کالا بر این اصل بنا شده که مصرف کنندگان کالاهایی را که بهترین کیفیت، عملکرد و شکل را دارا باشند، خواهند خرید. بنابراین سازمان باید انرژی خود را به بهبود دائمی کالا اختصاص دهد. مدیران پیرو این دیدگاه بر این تصورند که هر محصول با کیفیت و با عملکرد بهتری را بسازند. مردم سریعاً اقدام به خرید آن خواهند کرد، ولی آنها در اشتباهند، زیرا نتیجه دیدگاه کالا، نزدیک بینی در بازاریابی است

3- دیدگاه فروش، فروش مدار

 بسیاری از سازمانها از دیدگاه فروش پیروی می کنند. دیدگاه فروش بر این اصل استوار است که مصرف کنندگان از اجناس تولید شده به اندازه ی کافی نمی خرند مگر اینکه سازمان تلاش تهاجمی و گسترده در امر فروش و تبلیغات انجام دهد. دیدگاه فروش در مورد اجناسی که خریداران در پی خرید آنها نیستند و در مورد شان زیاد فکر نمی کند، به کار گرفته می شود،( مانند بیمه عمر)

4-دیدگاه بازاریابی

فلسفه بازاریابی مفهوم جدیدتری در قلمرو بازرگانی است و نقطه مقابل دیدگاه فروش می باشد. دیدگاه بازاریابی بر این پایه استوار است که راه رسیدن به اهداف سازمانی، شناختن نیازها و خواسته های بازارهای هدف و جلب رضایت مصرف کنندگان بطور مؤثرتر و کاراتر  در مقایسه با رقبا می باشد. دیدگاه فروش و دیدگاه بازاریابی گاهی با یکدیگر اشتباه می شود برای جلوگیری از اشتباه در دو فلسفه،‌این دو را می توان چنین با یکدیگر مقایسه کرد

فروش بر روی احتیاجات فروشنده متمرکز است در حالیکه بازاریابی احتیاجات خریدار را در نظر نمی گیرد. فروش یا احتیاج فروشنده برای تبدیل کالا به پول نقد سروکار دارد، در حالیکه بازاریابی بر روی ارضاء نمودن احتیاجات مصرف کننده، از طریق یک برنامه تدوین شده و منظم و جمعی متمرکز است

دیدگاه بازاریابی بر 4 اصل استوار است:

الف) بازار هدف معین

ب) تعیین نیاز مشتری از دیدگاه خود مشتری

ج) بازاریابی هماهنگ

د) کسب سود از طریق ارضاء بیشتر نیاز مشتری

دیدگاه بازاریابی اجتماعی

در سال های اخیر برای مردم این سؤال پیش آمده که آیا واقعاً دیدگاه بازاریابی یک دیدگاه سازمانی مناسب در عصر زوال محیط زیست،‌ منابع کمیاب،‌ رشد تصاعدی جمعیت، گرسنگی جهانی، فقر و فقدان خدمات اجتماعی می باشد. آیا شرکتی که کار خود را در درک مشتری و خدمت به او و ارضای نیاز هایش بخوبی می دهد، لزوماً همیشه مدافع دراز مدت جامعه را در نظر می گیرد؟ طرح این سؤالات موجب بوجود آمدن دیدگاه بازاریابی اجتماعی شده است

دیدگاه بازاریابی اجتماعی بر این اصل بنا شده که کار اصلی سازمان باید تشخیص نیازها و خواسته های بازار هدف باشد. سپس رضایت مطلوب با کارائی بالا و بطور مؤثرتر از رقبا ایجاد شود که باعث رفاه دراز مدت اجتماع و مصرف کننده گردد. در دیدگاه بازاریابی اجتماعی، هنگام تدوین سیاستهای بازاریابی باید بین 3 عامل شرکت، رضایت مشتری، و منابع جامعه توازنی بوجود آید. در ابتدا شرکت ها تصمیمات خود را عمدتاً به روی سود کوتاه مدت متمرکز گردد، سپس به اهمیت درازمدت ارضاء نمودن خواسته های مصرف کننده پی برند و این امر دیدگاه بازاریابی را بوجود آورد. اکنون آنها رفاه اجتماعی را در تصمیمات خود منعکس می نمایند دیدگاه بازاریابی اجتماعی بین هر سه عامل توازن بوجود می آورد

پذیرفته شدن سریع بازاریابی

بسیاری از مردم بر این باورند که بازاریابی مخصوص کمپانی های بزرگ در کشورهای سرمایه داری می باشد. اما حقیقت این است که بازاریابی امروز مورد توجه همه سازمانها در کشورهای مختلف و در کلیه بخش ها اعم از بازرگانی ( انتفاعی)، غیر بازرگانی ( غیر انتفاعی)  بین المللی انجام می گیرد

1-  در بخش بازرگانی

بازاریابی در دوره های مختلف وارد عملیات شرکتهای بازرگانی شد. شرکتهای بزرگی مانند جنرال الکتریک، جنرال موتورز،‌کوکاکولا، پتانسیل بازاریابی را سریعاً کشف کردند. و از این طریق موفقیت های زیادی بدشت آوردند. رشد بازاریابی برای اجناس مارک دار و اجناس بادوام و دستگاههای صنعتی سریع بود. در دو دهه ی گذشته شرکتهای هواپیمایی و بانکها نیز اهمیت بازاریابی را درک کرده اند. بانکها ندانسته در مقابل بازاریابی از خود مقاومت نشان می دادند ولی اکنون به ارزش آن پی برده اند و آن را در دستور کار خود قرار داده اند

2- در بخش غیر انتفاعی

بازاریابی اخیراً مورد توجه سازمانهایی که هدفشان سود نیست،( مانند دانشگاهها، بیمارستان ها، کلیساها و موزه ها و 😉 قرار گرفته است

3- بخش غیر بازرگانی

بازاریابی نه تنها در آمریکا بلکه در تمام دنیا انجام می شود، در حقیقت تعدادی از شرکتهای چند ملیتی،‌ژاپنی مانند تویوتا، سونی، در بسیاری از مواقع فعالیتهای بازاریابی را بهتر از شرکتهای آمریکایی انجام داده اند. در کشور های سوسیالیستی بازاریابی مورد قبول نبوده است، اما بعد از فروپاشی نظام سوسیالیستی، ‌بازاریابی رشد شتابانی یافته و تاکنون در روسیه تعداد زیادی شرکتهای تحقیقات بازاریابی، دایر گردیده و چندین کمپانی در لهستان مجارستان دارای بخش بازاریابی می باشند. در دانشگاههای این کشورها درس بازاریابی و تحقیق در بازار تدریس می گردد

فصل  دوم: تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

تقسیم بازار یا بخش بندی بازار، هسته مرکزی راهبرد بازاریابی است. زیرا راهبرد بازاریابی شمال دو بخش اساسی است: گزینش بازار هدف، و توسعه و تدوین برنامه بازاریابی مؤثر برای موفقیت در بازار هدف، از این رو بخش بندی بازار روندی است برای تشخیص و مجزا کردن ویژگیهای خریداران بمنظور 1) انتخاب بازارهایی که سازمان می خواهد یا می تواند محصولات و خدماتش را به آن عرضه کند2) طراحی محصولات و برنامه های بازاریابی برای پاسخگویی به احتیاجات خریداران مورد نظر

وقتی که تعداد مصرف کنندگان محصولی یا خدمتی از دو نفر تجاوز کند، می توان بازار را تقسیم کرد. تقسیم بازار سبب می شود تا بازار نامتجانس به خرده بازارهایی با خصوصیات متجانس تقسیم شود

تقسیم بازار برای تولید کننده ( یا فروشنده) دست کم دارای مزایای زیر است

می توان احتیاجات هر قسمت را در قبال عرضه رقبا آزمایش کرده و میزان رضایت مشتریان را بسنجد. چنانچه رضایت مشتریان از محصولات رقبا در سطح پایینی باشد، می توان از این موقعیت برای فروش تولیدات خود استفاده نمود

با استفاده از اطلاعاتی که از هر خرده بازار به دست می آید، می توان نامتناسب با بازارهای مختلف، ‌بودجه های بازاریابی مناسبی را به آنها تخصیص نمود

با شناخت دقیق خرده بازارها، می توان در برنامه های تولیدی و عملیات بازاریابی خود تغییراتی ایجاد کرده و برای جلب رضایت بیشتر گروههای مصرف کننده تلاش نمود

تقسیم بندی بازار چیست؟

هدف فروشنده حرفه ای از تقسیم بازار خود این است که بطور دقیق خواسته های خریدارانش را برآورده کرده و فروش خود را بالا ببرد،‌تا با جلب رضایت آنها به اهداف سازمانی خود برسند

انسانها، خواسته ها و احتیاجات متفاوتی دارند و اگر تفاوت در خواسته ها و احتیاجات  نبود، کار بازاریان آسانتر می شد. بازاریابان با تقسیم بازار می توانند مشتریان را از نظر احتیاجات و واکنش یکسان در برابر عمل بازاریان به گروههای مخصوصی تقسیم کنند. گروههایی که از درون این تقسیم بندی بیرون می آیند. تقسیمات بازارند که تقریباً همگن هستند

تقسیم بازار پاسخی به نیازهای گوناگون مشتریان و استفاده ی بهینه از منابع شرکتهاست. بعلت وجود برخی خرده بازارهای مختلف، مسؤلان کارخانه ها مجبور شده اند از استراتژی تولید محصولات گوناگون استفاده کنند. در واقع تقسیم بازار سبب می شود تا تولید کننده برای عرضه محصولات خود فعالیتهای گوناگون انجام دهد، از جمله تبلیغات مناسب برای ترغیب و متقاعد کردن خریداران مورد نظر به نحو مطلوب

در تقسیم بازار، ابتدا از طریق بازارشناسی همه اطلاعات مربوط به بازارهای کلی و جزئی جمع آوری شده و بنابر ترجیحات،‌نیازها، واکنشها و امکانات خریداران هر خرده بازار، محصولات بازار پسند شناسایی می شود. به عبارت دیگر تقسیم بازار یعنی شناسایی و گزینش آن قسمت از بازار که شرکت مورد نظر می تواند بهتر و مؤثرتر پاسخگوی نیازهایشان باشد. برای مثال در بازاریابی جدید، شرکتها تمایل  دارند پوشاک بچه گانه، زنانه، مردانه و حتی پوشاک ویژه مدارس تولید کنند

بازوی تقسیم بازار، سیستم اطلاع رسانی و تحقیات بازاریابی است. پیشرفت و تحولات مربوط به شبکه ی ارتباطات باعث شده است تا شناخت هر خرده بازار بهتر، سریعتر و اصولی تر صورت بگیرد و تقسیم بازار معنای واقعی خود را پیدا کند. با تقسیم بازار دستیابی به هدف بازارگردانی یعنی شناسایی، شناساندن و رضایت، سریعتر و بهتر صورت می گیرد و در امور بازار تخصص پدید می آید. برای مثال تولید کننده پوشاک بچگانه آنقدر بازار هدف خود در ارتباط است که همواره از رنگ ها و مدلهای دلخواه بچه ها، نوع پارچه مطلوب و اندازه های مورد نظر آنها آگاه است

معیار های تقسیم بازار

برای گروه بندی مشتریان و خرده بازارها باید معیارها و متغیرها ی گوناگونی در بازار مورد توجه قرار گیرد. پنج معیار اصلی برای تقیبم بازار عبارت است از

قابلیت افزایش سود و بازده سرمایه گذاری: مناسب ترین روش برای تقسیم بازار، روشی است که بیشترین فرصت ها را برای سود و بازده سرمایه گذاری ایجاد می کند. اگر این قابلیت از طریق عدم تقسیم پذیری بدست آید، نباید هیچ گونه تقسیم بندی صورت گیرد. سازمانهای غیر انتفاعی، قابلیت خدمت مفید و مؤثر به مشتریان را، ‌معیار اصلی تلقی می کنند

مشابه بودن نیازهای خریداران در هر قسمت: خریداران بالقوه در هر قسمت از بازار باید بر مبنای فعالیتهای بازاریابی مانند طرح و شکل محصولات مورد نیاز یا نوع تبلیغات، با هم شباهتهایی داشته باشند

متفاوت بودن نیازهای خریداران در قسمت های گوناگون بازار: اگر نیازهای خریداران در قسمتهای مختلف بازار کاملاً متفاوت نیستند، تقسیمات را باید محدود کرد. هر قسمت مجزا معمولاً فعالیت بازاریابی متفاوتی می طلبد که هزینه های بیشتری نیز ایجاد می کند. اگر درآمد ها جوابگوی هزینه ها نیستند،‌ باید تقسیمات را محدود کرد و میزان فعالیتهای بازاریابی را کاهش داد

امکان فعالیت بازاریابی برای دستیابی به یک قسمت: دستیابی به یک قسمت بازار، نیازمند فعالیت بازاریابی کارآمد و سازنده است. اگر این فعالیت امکان پذیر نیست، باید بازار کار را تقسیم کرد

سادگی و هزینه ی تقسیم بازار به قسمتهای گوناگون: مدیر بازاریابی باید طرح تقسیم بازار را بصورت نسبتاً ساده و با هزینه ی کم اجرا کند. به همین دلیل باید بتواند از طریق تحقیقات ویژگی های خریدارن بالقوه را مشخص کرده و آنها را در قسمتهای گوناگون جای دهد

روش ها و متغیرهای تقسیم بازار

برای تقسیم بازار راههای مختلفی وجود دارد و بازاریاب باید از متغیرهای مختلف استفاده کند. بطوری که این متغیرها به تنهایی یا بصورت جمعی، ساختار بازار را نشان می دهد. در ایجاد تقسیم بازار بر اساس متغیرهای جغرافیایی، جمعیت شناختی، روانشناختی و رفتاری را بررسی می کنیم

تقسیم بازار بر اساس متغیر های جغرافیایی

در این تقسیم بندی، بازار به واحد های مختلف جغرافیایی مانند کشورها، استانها، منطقه ها، شهرها یا خیابانها تقسیم می شود. معمولاً هر شرکت ابتدا تصمیم می گیرد که در یک یا چند منطقه جغرافیایی فعالیت کند یا اینکه در تمام مناطق با در نظر گرفتن ویژگیهای هر منطقه و تفاوت های آنها. برای مثال محصولات یک و یک در سراسر ایران به فروش می رسد، اما در استان خوزستان تهیه می شود. بسیار تندتر از کنسروهای تهیه شده برای مناطق دیگر است. بعضی از شرکتها حتی شهرها را به نواحی گوناگون تقسیم می کنند

برای مثال یکی از شرکتهای تولید کننده ظروف ملامین در عرضه ی محصولات خود در مناطق بالای شهر و پایین شهر از طرحها و شکلهای مختلفی استفاده می کند. زیرا مشتریان هر منطقه طالب ویژگیهای خاصی هستند

تقسیم بازار بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی

در این قسمت بندی، بازار بر اساس عوامل جمعیتی مانند سن، جنسیت، جمعیت خانواده، عمر خانواده، درآمد،‌ شغل،‌ میزان تحصیلات،‌ نژاد و ملیت تقسیم می شود. هنگام تقسیم بازار از متغیرهای جمعیتی شناختی بیش از متغیرهای دیگر استفاده می گردد. یکی به این دلیل که خواسته ها، ترجیحات و میزان استفاده از محصولات با متغیرهای جمعیت شناختی ارتباط نزدیک دارد و دیگر اینکه این متغیرها را ساده تر می توان اندازه گیری کرد. در اینجا به ذکر چند مثال می پردازیم

سن: احتیاجات و خواسته های مصرف کنندگان در سنین مختلف متفاوت است. حتی وسایل مورد نیاز کودکان شش ماهه با کودکان سه ماهه فرق دارد. یک شرکت اسباب فروشی متوجه این امر شد و دوازده اسباب بازی با درجه بندی سنی برای کودکان سه ماهه تا یکساله ساخت. این تقسیم بازار باعث می شود تا خریداران با درنظر گرفتن سن کودک، اسباب بازی مناسبی خریداری کنند

در مورد بسیاری از محصولات مصرفی توجه به سن افراد باعث تحول چشمگیری شده است. عرضه شامپو یا خمیر دندان مخصوص بچه ها یا بزرگسالان از طرف شرکتهای تولیدی کشورمان نمونه های استفاده از این روش است. در بازاریابی امروز ایران با توجه به هرم سنی جامعه و بالا بودن درصد گروه سنی تا 25 سال باید دقت بسیاری صورت گیرد تا همراه با رشد این گروههای سنی محصولات و خدمات مناسبی عرضه شود. آموزش، بهداشت، پوشاک، مسکن، شغل و موارد دیگر با عامل مهم سن ارتباط دارند

جنسیت: از مدتها پیش برای محصولاتی مانند پوشاک و لوازم آرایش و مجله ها تقسیم بازار بر پایه جنسیت مورد توجه بوده است. گاهی نیز بازاریان متوجه موقعیتهای دیگر برای تقسیم بازار بر اساس جنسیت می شوند

با توجه به اینکه رفتار، شیوه و معیار خرید زنان و مردان در اغلب جوامع، از جمله ایران متفاوت است، بازاریان،‌سعی میکنند  تا با شناخت این عامل مهم، آمیخته بازاریابی مناسبی را توسعه داده، عرضه کنند. زنان هنگام خرید،‌معیارهای مهمی را در نظر دارند که نسبت به آنها بسیار حساسند، مانند گیرایی، انطباق محصول یا نیازهایشان،‌مدل روز  بودن آن، ظرافت،  خوشبو بودن، لطافت و نرمی. در حالی که مردان به بعضی از این متغیرها اهمیت نمی دهند

درآمد: برای خرید اجناسی مانند اتومبیل، پوشاک و لوازم آرایش و برای خرید، مسکن یا مسافرت با تور، درآمد عاملی برای تقسیم بازار است. برای مثال رستورانهای مختلفی در شهر تهران وجود دارد که بر اساس در آمد مشتریان قیمت گذاری شده اند، در حالی که کیفیت غذاهای عرضه شده در آنها یکسان است

تقسیم بازار بر اساس عوامل روان شناختی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

حرفه گرائی در حسابداری دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حرفه گرائی در حسابداری دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حرفه گرائی در حسابداری دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حرفه گرائی در حسابداری دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حرفه گرائی در حسابداری دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه در word :

حرفه گرائی در حسابداری دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه در word

طرح /روش تحقیق /رویکرد : ارتباط هفت متغیر با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندی 12 کشور در حیطه کنترل قانونی تا حرفه گرائی گردید.داده ها از سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف اخذ گردیدو.12 کشور مورد بررسی از کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا انتخاب گردید.واز تجزیه وتحلیل culsterدر طبقه بندی این کشورها استفاده گردید .

نتایج :نتایج حاکی از آن است که کنترل قانونی مطابق با فرضیات گری در اتباط با ایران تایید می گردد و تاحدی برای بحرین ،اردن،عمان و قطر تایید می گردد .ضمنا برای پاکستان ،ترکیه ،مالزی و اندونزی آن رد می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درمورد حسابداری با نرم افزار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درمورد حسابداری با نرم افزار در word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درمورد حسابداری با نرم افزار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درمورد حسابداری با نرم افزار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درمورد حسابداری با نرم افزار در word :

*مقاله درمورد حسابداری با نرم افزار در word*

چكیده :

امروزه با گسترش حجم مبادلات بازرگانی و تجاری و معاملات امور حسابداری مربوط به درآمدها و هزینه ها با وسعت و گسترش روز افزونی روبرو می باشد كه به دقت عمل و سرعت بالایی احتیاج دارد .

در این راستا و یا توجه به ابزاری پرقدرت و سریع ، شركت رایانگان فردا اقدام به ارائه نرم افزار حسابداری محاسبات با قابلیتهای بالا و بسیار نزدیك باروشهای حسابداری خاص كه در آن از دفاتر استفاده نموده و راهایی كه مدت زمان زیادی دارند استفاده كنند كه هدف از این پروژه چگونگی آشنایی با مشخصات محیط اجرایی و نحوه كاركرد مناسب آن به طرز مختصر توضیح داده شده است كه پس از جمع آوری اسناد و آشنایی با دفترها و گزارشات و ترازهای آزمایشی ( 2 ستونی و 4 ستونی ) و سند سود و زیان و سند اختتامیه و چگونگی وارد كردن اطلاعات به آن محیط چگونگی خروج از آن محیط آشنایی به امور مالی شركت بتوان از راه كارهای قدیمی كه باعث كند شدن سرعت كارآیی می شوند جلوگیری نموده و با استفاده از این نرم افزار روشهای حسابداری و نحوه محاسبه انها را كه مدت زمان زیادی را در پی دارند با قابلیت های بالاو بسیار نزدیك بدست آورد .

مقدمه :

از دیرباز از اطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت داشته است . با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم‌گیری بیشتر شده است . امروزه به عنوان یكی از شاخصهای مهم قدرت جوامع و توسعه با بسیار آنها محسوب می شود .

حسابداری فرآیندی است كه اطلاعات مالی را ایجاد می كند و در كلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیری ها بر اساس هم اطلاعات اخذ می شود . در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یك دانش فراگیر در آمده كه بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می كنند . برای مباحث مختلف حسابداری یك شركت تألیفهای گوناگونی انجام شده است كه اكثر آنها تلفیقی از تجارب گذشتگان و دیدگاههای محققان و صاحب نظران كنونی می باشد .

افراد هر جامعه ای به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیازمند به تصمیم گیری صحیح اقتصادی و مالی دارند برای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورتهای اجتناب ناپذیراست حسابداری حوزه ای از فعالیت های خدماتی است كه می تواند اطلاعات اقتصادی و مالی را در قالب گزارشهای مالی فراهم سازد .

هر واحد اقتصادی دارای اهداف خاصی است كه برای رسیدن به آنها به فعالیت های اقتصادی می پردازد مجموعه فعالیت های اقتصادی كه در محیط ها انجام می شود موجب رویدادهای اقتصادی یا مالی می گردد .

بنابراین رویداد اقتصادی یا مالی وقایعی هستند كه با خرید ، تولید ، توزیع و فروش كالا و ارائه خدمات یا فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سروكار دارند .

اطلاعات اقتصادی توسط حسابداران شناسایی شده و یا با استفاده از ابزار مناسب جمع‌آوری تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری و ثبت می شود و پس از طبقه بندی و تلخیص به گونه های مناسب در قالب گزارشهای مالی در اختیار استفاده كنندگان قرار می گیرد . به منظور تهیه اطلاعات مالی مفید ، رویداردهای مالی به نحوی مناسب ثبت و خلاصه می شوند و برای این كار حساب ابزار اصلی ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مالی به شمار می آید . در عمل حسابداران برای ثبت و خلاصه كردن رویدادهای مالی از روشها و ابزارهای دیگری استفاده نمایند كه آنها را قادر می سازد اولاً اطلاعات مالی را به گونه ای دقیق تر و منظم تر ثبت كند و ثانیاً سرعت و سهولت تهیه اطلاعات مالی افزایش یافته و وقوع اشتباهات به حداقل كاهش یابد كه امروزه برای گسترش كارهای حسابداری علم راههایی را در اختیار ما قرار داده است كه بتوان به آسانی اطلاعات را وارد كرده و هر زمان كه لازم باشد بتوان به آسانی و عمل و سرعت بالایی به آن دسترسی پیدا كرد كه شركت رایانه‌گان فردا از این روش برای سهولت خود استفاده نموده‌اند .

مشخصات محیط اجرایی:

برای اجرای نرم افزار، باید از مقدمات اولیه استفاده كنیم . كه این مقدمات شامل دو بخشی است :

1- مشخصات سخت افزاری

2- مشخصات نرم افزاری

طریقه نصب :

این نرم افزار بصورت یك شبه نرم افزاری شامل كتاب راهنما 7 یا 8 دیسكت و یك look كه یك قطعه سخت افزاری است می‌باشد كه شامل كل نرم افزار و برنامه نصب آن می‌باشد . كه بروی یك hard disk در سیستم نصب می‌شود. در این مرحله اول باید كامپیوتر را خاموش نمود سپس lock متصل در مرحله دوم بعد از روشن كردن كامپیوتر دیسكت نرم افزاری را كه بصورت و یا می‌باشد .

در دیسك خوان (A) و یا (B) كامپیوتر قرار می‌دهیم .

باید دقت داشته باشیم كه بعد از هر مرحله باید كلید Enter را فشار دهیم.

در مرحله سوم باید فرمانهای مورد نیاز را تایپ كنیم . مثلا اگر دیسك را در دیسك خوان B قرار می‌دهید . و می‌خواهیم روی D برنامه نصب شود، فرمان مقابل را تایپ می‌كنیم :

D:\>B:

B:\> INSTALL B: D:

كلید Enter را می‌زنیم .

DEVICE= C:\DOS\HIME.SYS

DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM 1024.

FILES=250

BUFFERS=60

DOS=HIGH, VMB

در مرحله یازدهم ایجاد یك فرمانی در AUTOEXEC.BAT می‌دهد كه اگر برنامه شما امكان نمودار گرافیكی را دارد طبق مشخصات زیر:

PATH=C:\FG

SETTEMP C:\DOS

در مرحله آخر پس از نصب كامل و دریافت پیغام پایانی كافیست كامپیوتر راخاموش و دوباره روشن كنید و فرمان زیر را تایپ كنیم .

C:\>ACC

ورود به برنامه :

هنگام شروع كار با سیستم با دستور Acc در اعلان سیستم پنجره‌ای باز می‌گردد كه باید كه مربوط به شركت را در آن تایپ كنیم در صورت اشتباه می‌توان این رمز را تا سه بار تكرار كرد.

روز ابتدایی ENTER می‌باشد كه بعد باید آنرا تعریف كرد. بعد از دو پنجره‌ای باز می‌گردد كه نام استفاده كنند و رمز آن را باید مشخص كرد كه باد در نام استفاده كنند. SUPER را تایپ كرد و در رمز كلید ENTER را فشار دهید كه می‌توان این دور فر را تغییر داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رشد متوازن و نامتوازن در اقتصاد خرد و کلان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رشد متوازن و نامتوازن در اقتصاد خرد و کلان در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رشد متوازن و نامتوازن در اقتصاد خرد و کلان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رشد متوازن و نامتوازن در اقتصاد خرد و کلان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رشد متوازن و نامتوازن در اقتصاد خرد و کلان در word :

رشد متوازن و نامتوازن در اقتصاد خرد و کلان در word

رشد متوازن و نامتوازن در اقتصاد خرد و کلان در word
فهرست

مقدمه

فصل اول

رشد متوازن و نامتوازن

نظریه رشد متوازن

نظریه روزن اشتاین- رودن

نظریه نورکس

نظریه رشد نامتوازن

مقایسه دو نظریه رشد متوازن و نامتوازن

فصل دوم: انواع استراتژی

استراتژی های عملی

استراتژی پولی

استراتژی اقتصاد باز

استراتژی صنعتی شدن

استراتژی های سوسیالیستی توسعه

استراتژی متنوع سازی تولیدات صنعتی

استراتژی تعدیل ساختاری

استراتژی تجاری

اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان عاملی برای رشد اقتصادی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه

سرمایه گذاری خارجی و رشد بهره وری

مقدمه

نظریه پردازان و صاحب نظران توسعه اقتصادی پس از پایان جنگ جهانی دوم، به ویژه از دهه 1950 به بعد به کارگیری روش ها و سیاست های متفاوتی را به منظور دست یابی به توسعه اقتصادی، توصیه کرده اند. برخی از کشورها از جمله ژاپن، کره جنوبی و چین، با تلفیق و تعدیل تعدادی از استراتژی ها به موفقیت های دست یافته اند. در حالی که برخی از کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم انتخاب استراتژی مناسب در کنار مشکلات بنیادی (مانند: بیکاری، بی سوادی، فقر و رشد زیاد جمعیت)، مهیا نبودن شرایط، زمینه ها و زیر ساخت های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، از موفقیت چندانی برخوردار نشده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه مالی حسابداری شركت كامپیوتری طاها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مالی حسابداری شركت كامپیوتری طاها در word دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مالی حسابداری شركت كامپیوتری طاها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه 

پروژه حسابداری حاضر حاصل تحقیق و پژوهش در شركت طاهاكه نمایندگی ماتریكس می باشد واقع در 30 متری سینما سعدی شیراز می باشد . ضمینه فعالیت این شركت برنامه نویسی و تولید نرم افزارهای حسابداری و سخت افزاركامپیوتری می باشد كه بصورت مستمر و تولید زیاد و پخش در بازار فعالیت دارد . این شركت دارای 3 بخش می باشد . 

1 – بخش مدیریت : در این بخش مدیر عامل شركت می باشد كه با نظارت بر كارهای شركت امورات این شركت را اداره می كند . 

2 – بخش كارگاه : در این بخش CD های خام توسط یك اپراتور درون دستگاه دبلیو كیتور قرار گرفته و پس از رایت توسط یكی از كارگران با دستگاه مخصوص لیبل گذاری و بسته بندی می شود . 3 – بخش نرم افزار : در این بخش دو نفر برنامه نویس به ساخت نرم افزارهای آموزشی و حسابداری مشغول می باشند كه پس از تولید نرم افزار های مفید و مورد نیاز جامعه آنها را به بخش كارگاه انتقال داده و در آنجا به تولید انبوه میرسانند . 

در این پروژه ابتدا با مفاهیم حسابداری آشنا شده و سپس به بررسی سیستم حسابداری این شركت ( سند حسابداری ، دفتر روزنامه ، دفتر كل ، تراز آزمایشی ، ترازنامه ) می پردازیم . 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی سیستم بودجه بندی جامع در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی سیستم بودجه بندی جامع در word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی سیستم بودجه بندی جامع در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحی سیستم بودجه بندی جامع در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحی سیستم بودجه بندی جامع در word :

در این پژوهش طراحی سیستم بودجه بندی جامع در word را در پنج فصل مورد بررسی قرار می دهیم. در ابتدا کلیاتی از بودجه و بودجه بندی و کاربردهای بودجه در شرکت را بحث می کنیم. در فصول بعدی به بیان نحوه بودجه نویسی ، ارائه راهکارها و مشکلات آن می پردازیم. نمونه ای از بودجه نویسی در سازمان تامین اجتماعی را نیز مطرح که مورد بررسی قرار می دهیم. ( محقق)

بودجه مبنای عملیات اجرایی دولت است ، زیرا دولت می بایست تمام فعالیت­های مالی خود ، اعم از كسب درآمد و پرداخت هزینه­ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام دهد. بنابراین بودجه می تواند آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا نماید.(ابراهیمی نژاد. 1380)

با توسعه وظایف دولت وافزایش سریع هزینه های دولتی وپیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد كشور، كنترل مخارج ، اهمیت خود را از دست داده و نیاز به بهبود در سیستم های برنامه ریزی، كنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح گردید، تا تصمیم گیرندگان را قادر سازد دید وسیع تری پیدا كرده و اطلاعات وسیعی در مورد نتایج عملكردها و هزینه های اجرای فعالیت ها داشته باشند. (فخاریان، 1386، ص 44)

این امر موجب توجه دولت ها به اقتصادی بودن ، كارایی و اثربخشی منابع دولت به عبارتی مدیریت مالی دولت شد .مواجهه با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روش ها و رویه های بودجه بندی موجود برای افزایش هماهنگی سیستم را مطرح ساخت ، بلكه بعد جدیدی برای تصمیم گیری در مدیریت ومدیریت مالی دولتی افزود یعنی سیستم بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای را برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیت های دولتی مطرح ساخت . ویژگی و وجه تمایز این سیستم از سیستم بودجه متداول ، تاكید روی اهداف، نتایج و منابع حاصل از هریك از اقلام هزینه ها و یافتن پاسخ به این سوال بود كه درآمد ها به چه منظور خرج میشود.

طراحی سیستم بودجه بندی جامع در word
فهرست مطالب

فصل اول:

كلیات ، تعاریف و مفاهیم بودجه بندی،طراحی سیستم بودجه بندی جامع در word

1-1-چکیده9

1-2- مقدمه. 10

1-3- چارچوب نظری.. 10

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11

1-5- بیان مسئله. 12

1-6- مقاصد بودجه بندی.. 13

1-7- وظایف بودجه بندی.. 14

1-8- بودجه و چرخه بودجه ریزی.. 17

1-9- مبنا ی بودجه بندی.. 17

1-10- مزایای بودجه بندی.. 18

1-11- محدودیت های بودجه بندی.. 18

1-12- دوره زمانی بودجه. 19

1-13- تعاریف واژه ها(کلیاتی در خصوص بودجه)19

فصل دوم:

رابطه بودجه با برنامه ریزی و کاربردهای بودجه در شرکت

2-1-مقدمه. 23

2-2- اجزای کلی بودجه جامع. 23

2-2-1- بودجه عملیاتی.. 23

2-2-2- بوجه مالی.. 27

2-3- بودجه هزینه های سرمایه ای.. 28

2-4- طرح سود. 28

2-5- اعمال کنترل از طریق بودجه. 29

2-6- دفاع از بودجه. 29

2-7- جنبه های انسانی طراحی بودجه ریزی.. 30

2-8- سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت… 30

2-9- هدفهای بودجه بندی بر مبنای عملکرد. 32

2-10- نظارت بر بودجه. 33

2-10-1- مرحله نظارت… 33

2-11- نظارت بر بودجه در ایران. 33

2-11-1- نظارت درونی.. 33

2-11-2- نظارت بیرونی.. 36

2-12- منابع درآمدی بودجه. 36

2-12-1- مالیات ها36

2-12-2- سایر درآمدها :38

2-12-3- واگذاری دارایی های مالی.. 38

2-12-4- واگذاری دارایی های سرمایه ای.. 39

2-12-5- نشر اسكناس… 39

2-13- کسری بودجه و روش های تامین آن در یك شركت… 40

2-14- انواع کسری بودجه. 42

2-14-1- کسر بودجه اداری ( غیرمعقول )42

2-14-2- کسربودجه ناشی از اوضاع واحوال اقتصادی.. 42

2-14-3- کسربودجه مربوط به ساختمان اقتصادی.. 43

2-15- روش های تامین و جبران کسری بودجه. 44

2-16- راههای تامین کسری بودجه پول ملی.. 45

2-17- ایجاد بدهی و تعهد. 45

2-18- دریافت وام از منابع داخلی.. 45

2-19- انتشاراوراق قرضه. 45

2-20- کاهش هزینه ها46

2-21- كسری بودجه و تورم. 46

2-22- روش جدید تامین كسری بودجه دولت… 47

2-23- معنای فروش ارز تکلیفی.. 47

2-24- پیامدهای تأمین كسر بودجه به روش‌های نادرست… 48

فصل سوم:

نحوه بودجه نویسی موجود و ارائه یك نمونه از آن

3-1-انواع روشهای بودجه نویسی.. 50

3-1-1- بودجه بندی براساس نوع هزینه یامصرف… 50

3-1-2- بودجه بندی براساس داده های مدیریتی.. 50

3-1-3- بودجه بندی براساس روش آماده سازی.. 50

3-2- انواع روشهای آماده سازی بودجه. 51

3-2-1- بودجه بندی متمركز. 51

3-2-2- بودجه بندی خطی.. 51

3-2-3- بودجه بندی فرمولی.. 51

3-2-4- بودجه بندی برنامه ای.. 52

3-2-5- بودجه عملیاتی.. 52

3-2-6- نظام برنامه ریزی ،برنامه نویسی و بودجه. 52

3-2-7- بودجه بندی برمبنای صفر. 53

3-3- روشهای برآورد و تنظیم درآمدها53

3-3-1- روش تهیه و تنظیم درآمد ( پیش بینی درآمد )53

3-3-2- روش سال ما قبل آخر. 54

3-3-3- روش پیش بینی مستقیم. 54

3-4- روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )55

3-4-1- روش تنظیم بودجه متداول. 55

3-4-2- بودجه ریزی افزایشی.. 58

3-4-3- بودجه برنامه ای.. 58

3-4-4- بودجه عملیاتی.. 60

3-5- مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی.. 61

3-6- روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی.. 63

3-7- نظام بودجه بندی طرح و برنامه. 65

3-8- بودجه بندی برمبنای صفر. 66

3-9- بودجه ربزی بر مبنای هدف… 68

3-10- نارسایی های بودجه بندی.. 68

3-11- نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه سازمانهای دولتی.. 72

3-12- نظارت و کنترل. 72

3-13- بودجه و بودجه ریزی در سازمان تامین اجتماعی.. 74

3-13-1- فرآیندها، چالش ها و راهکارهای بودجه ریزی در سازمان. 74

3-14- بررسی فرآیند بودجه و بودجه نویسی در سازمان تامین اجتماعی.. 75

3-14-1- مراحل تهیه بودجه در سازمان تامین اجتماعی.. 75

3-14-2- شناخت موجودیتهای مرتبط با نظام بودجه ریزی سازمان. 79

3-15- کاستی ها و نقاط ضعف نظام فعلی بودجه ریزی سازمان تامین اجتماعی.. 82

3-15-1- مناسب نبودن روش انتخابی بودجه ریزی.. 83

3-15-2- فقدان سیاستها و اهداف مشخص در بودجه. 83

3-15-3- عدم وجود ارتباط منطقی بین بودجه بخش های مختلف… 84

3-15-4- ضعف ارتباطی با بودجه دولت… 85

3-15-5- همزمان نبودن فصل بودجه سازمان با بودجه دولت… 86

3-15-6- عدم در نظر نگرفتن کلیه عوامل تاثیر گذار بر بودجه. 87

3-15-7- عدم توجه به نقش حساس بودجه در سازمان. 88

3-16- پیشنهادی برای تهییه و تنظیم بودجه در سازمان تامین اجتماعی.. 89

3-16-1- كلیات الگوی میان مدت مخارج.. 90

3-16-2- چگونگی اجرای MTEF در سازمان تامین اجتماعی.. 95

فصل چهارم:

معرفی یك سیستم بودجه نویسی جدید و بیان محاسن و معایب آن

4-1-روشهای بودجه ریزی جدید. 97

4-2- بودجه ریزی متداول ( سنتی )97

4-2-1- نقاط ضعف سیستم بودجه ریزی سنتی در دستگاههای اجرائی.. 97

4-3- بودجه ریزی افزایشی.. 98

4-3-1- بودجه برنامه ای.. 98

4-3-2- بودجه بندی بر مبنای صفر. 99

4-3-3- نظام طرح ریزی – برنامه ریزی – بودجه بندی ( نظام بودجه بندی طرح و برنامه )100

4-4- بودجه ریزی عملیاتی.. 101

4-4-1- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی.. 101

4-5- تفاوت بودجه ریزی عملیاتی با بودجه ریزی سنتی ( متداول ) و برنامه ای.. 103

4-6- پیشینه بودجه ریزی عملیاتی.. 104

4-7- اهداف بودجه ریزی عملیاتی.. 108

4-8- مزایای بودجه ریزی عملیاتی.. 108

4-9- مراحل انجام بودجه عملیاتی.. 110

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری.. 115

5-2- پیشنهادات ، راهكارها و رهنمودهای كیفی و كمی.. 117

5-3- چالش های بودجه ریزی در ایران. 117

5-3-1- عدم اعتقاد و التزام به اجرای برنامه. 118

5-3-2- ناهماهنگی میان مصارف و منابع بودجه:118

5-3-3- نا كارآمدی نحوه تخصیص اعتبارات… 119

5-3-4- عدم رعایت مبانی بودجه ریزی عملیاتی.. 119

5-3-5- تعداد ، حجم بالا و ابهام در ردیفهای متفرقه(ردیفهای متمركز)120

5-3-6- عدم ارتباط بودجه سالانه با شرایط اقتصادی و برنامه های میان مدت وبلند مدت كشور. 120

5-3-7- در نظر نگرفتن بار مالی ناشی از فعالیتهای فعلی دولت روی هزینه های آتی.. 120

5-3-8- وجود هزینه های پنهان در بودجه :121

5-3-9- تعیین تكلیف برای قلمروهای نا مربوط به سیاستگذاری مالی.. 121

ضمیمه. 123

منابع و ماخذ:124

الف) منابع فارسی.. 124

ب) منابع لاتین.. 126

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فصل اول

كلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

نظام            اجزاء

نظام اجتماعی             مجموعه نقشها

                                             دوره ابتدایی

دولیت و سیر تحول وظایف آن
                                         تحولات صنعت

  نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها كه برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده كرد.

                                                                          1- ایجاد امنیت

از نظر سنت‌آگوستین        منشاء اصلی تشكیل دولت     2- نظم و قانون

                                                                           3- عدالت
 

دولت كه نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملكرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی كه در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر كرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا كرده‌است و دامنه قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی كه گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشكل كرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.

( شیوه زندگی كه دولت در ایجاد آن كوشش كند)

سنت‌آگوستین می‌گوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یك دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یكدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند كه مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را كه تصرف كند بصورت دولت درمی‌آید با این تفاوت كه در مرحله قبلی یاغی و قانون‌شكن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.

 

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، كمكها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف كلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

 
تحولات صنعت

تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یكباره همه مفاهیمی كه در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تكالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حكومت بود.
نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های كلاسیك بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز كلاسیك دركتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:

الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یكدیگر

ج: فراهم‌نمودن كالا و خدمات مورد نیاز

اقتصاددانان كلاسیك میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.

× دوره دوم: ( قرن 19- كینری- جان‌میناردكینز- سوسیالیستی – دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)

در قرن 19 در واقعه انقلاب اكتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریكا در سال 1929 الی 1934 سبب شد كه دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا كند و نظریه دولت ژاندارم‌متروك و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مینرادكینز) با انتشار كتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره‌ و پول از سال 1936 اساس نظریه كلاسیكها را به باد انتقاد گرفت محور اصلی نظریات كینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر كامل قرار داشت، در این دوره سامان‌دادن نابسامانیها ولو به قیمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تكالیف دولت درآمد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید قطعات الکترونیکی (تولید رله حرارتی) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 طرح توجیهی تولید قطعات الکترونیکی (تولید رله حرارتی) در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف طرح توجیهی تولید قطعات الکترونیکی (تولید رله حرارتی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي طرح توجیهی تولید قطعات الکترونیکی (تولید رله حرارتی) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طرح توجیهی تولید قطعات الکترونیکی (تولید رله حرارتی) در word :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید