موتورهای شش زمانه چگونه کار می کنند؟ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 موتورهای شش زمانه چگونه کار می کنند؟ در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد موتورهای شش زمانه چگونه کار می کنند؟ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي موتورهای شش زمانه چگونه کار می کنند؟ در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن موتورهای شش زمانه چگونه کار می کنند؟ در word :

موتورهای شش زمانه چگونه کار می کنند؟ در word

مقدمه

عملیات سیکل های مختلف بیشتر موتورهای احتراق داخلی فعلی، دارای یک طرح رایج است به این صورت که انفجار در یک سیلندر پس از تراکم انجام می شود. نتیجه ان است که انبساط گاز مستقیما روی پیستون اثر گذاشته (کار انجام می دهد) و میل لنگ را 180 درجه بچرخاند.
با توجه به طراحی فنی و مکانیکی، موتور شش زمانه همانند موتورهای احتراق داخلی می باشد. اگر چه سیکل ترمودینامیکی و یک سر سیلندر اصلاح شده همراه دو اتاق اضافی ان را به کلی متمایز می کند. یک محفظه ی احتراق و یک محفظه ی تراکم( گرمکن هوا) هر دو از سیلندر جدا هستند. احتراق درون سیلندر رخ نمی دهد اما در محفظه ی احتراق کمکی هم فوری روی پیستون اثر نمی گذارد و زمان ان از 180 درجه ی چرخش میل لنگ، در زمان انفجار(کار) جدا می باشد.

مزایای موتور شش زمانه:


· رسیدن به راندمان حرارتی % 50 (%30برای موتورهای احتراق داخلی فعلی
· کاهش مصرف سوخت با بیش از %40
· کاهش الودگی حرارتی، صوتی، شیمیایی
· دو کورس مفید کار در طی شش کورس
· پاشش مستقیم و بهینه ی سوخت احتراق در هر سرعتی از خودرو
· سوخت چند گانه
در خودروهای با موتور شش زمانه شاهد کاهش چشمگیر مصرف سوخت و انتشار الودگی خواهیم بود.
طراحی و عملکرد
در سیکل شش زمانه، دو محفظه ی اضافی اجازه می دهند هشت فرایند که نتایج یک سیکل کامل است همزمان عمل کنند یعنی در یک لحظه دو فرایند همزمان رخ میدهد : دو سیکل چهار فرایندی برای هر کدام از سیکل ها،یک سیکل احتراق داخلی و یک سیکل احتراق خارجی. نمودار پیوستگی هشت فرایند را در سیکل شش زمانه نشان می دهد.
اولین سیکل چهار فرایندی احتراق خارجی.
فرایند1 :مکش هوای خالص درون سیلندر(فرایند دینامیکی(
فرایند 2: تراکم هوای خالص در محفظه ی گرمکن(فرایند دینامیکی(
فرایند3 : نگه داشتن فشار هوای خالص در محفظه ی بسته جایی که بیشترین تبادل گرما با دیواره های محفظه ی احتراق رخ می دهد(فرایند استاتیک چون مستقیما روی میل لنگ اثر نمی گذارد.) دمای هوا بالا می رود.
فرایند4 : انبساط هوای فوق داغ درون سیلندر، که کار انجام می دهد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تشبیه در دیوان عمعق بخارایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تشبیه در دیوان عمعق بخارایی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تشبیه در دیوان عمعق بخارایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تشبیه در دیوان عمعق بخارایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تشبیه در دیوان عمعق بخارایی در word :

تشبیه در دیوان عمعق بخارایی در word

قسمتی از متن:

تعریف مسأله و بیان سؤالهای اصلی فایل :

عمعق بخارایی از شاعران سبک خراسانی است که 55 درصد از بیت های اشعار او خالی از تشبیه اند و بقیه بیت ها هر کم به طور میانگین 75/1 تشبیه دارند. این توزیع نابرابر و تراکم تشبیهات در 45 درصد ابیات به دلیل دلبستگی عمعق به زمینه های روایی است.از 657 تشبیه موجود در دیوان عمعق، 462 تشبیه (38/64 درصد) از نوع حسی به حسی، 102 مورد (53/15 درصد) حسی به عقلی، 63 مورد (59/9 درصد) تشبیه عقلی به حسی، 21 مورد (19/3 درصد) وهمی و 9 مورد (37/1 درصد) عقلی به عقلی است. با وجود آنکه غلبه با تشبیهات حسی است اما سیر صعودی تشبیهات عقلی در اشعار او بسیار چشمگیر است.ضمناً مشبه به 545 مورد از تشبیهات او حسی است. مشبه به، پایه ای ترین عنصر در فرآیند تصویرگری شعر است زیرا هم در تشبیه و هم در استعاره، طرز نگرش شاعر به موضوع را مینماید، اگر تغییری در دیدگاه و ایدئولوژی جامعه و به تبع آن شاعر ایجاد شود در مشبه به و وجه شبه نمود می یابد و موجب تغییر آن میشود.در بیشتر تشبیهات عمعق ادات تشبیه و وجه شبه ذکر شده اند. از میان ادات بسامد «چو» و ترکیبات آن بالاست. چون وجه شبه ارتباط میان دو طرف تشبیه و هنر شاعر در کشف این ارتباط را نشان می دهد. عمعق جهت تاکید بر عرصه شبه و برجسته کردن آن و جلوگیری از احتمال گمراهی شنونده در یافتن ارتباط میان «مشبه» و «مشبه به» کوشش وافری در ذکر وجه شبه دارد.تشبیه مرکب و جمع در دیوان عمعق نسبت به همعصران خیلی زیاد است.در بخش استعاره، از میان انواع استعاره علاقه عمعق به همچنین استعاره مصرحه مجرد بیشتر است.همچنین استعاره مکنیه را بیشتر به صورت اضافه می آورد.اسناد مجازی پس از تشبیه و استعاره، از ابزارهای مهم شاعری عمعق هست و موجب تحرک و پویایی شعر او شده است.از میان انواع کنایه، بسامد کنایه بیشتر است.عمعق به انواع مجاز مرسل نیز توجه دارد ولی این توجه به گونه ای نیست که موجب تشخیص و برجستگی این آرایه در شعر وی گردد.عمعق عناصر صور خیال خود را بیشتر از میان عناصر دینی و اشرافی بر می گزیند از این رو،ز نوعی تقدس و تجمل و اشرافیت را در تصاویر شعر او می بینیم.اگر هر قصیده را شامل دو بخش تغزلی و مدحی بدانیم، میان عناصر محور عمودی هر بخش با تصاویر شعری آن بخش تناسب و هماهنگی کاملی وجود دارد. عمعق از علوم متداول عصر خود آگاه بود. قصاید او مشحون به انواع صنایع است و این دلیل واضحی بر اطلاع کامل او از علوم و فنون ادبی است. او بر احوال اجرام سماوی هم اطلاع داشت. همچنین از مفردات قرآنی فراوان و ترکیبات عربی موجود در کلام او معلوم می شود که از ادبیات عرب با اطلاع بوده است. علاوه بر این، از اشعار او نشانه های اطلاع وی از فلسفه و علوم نیز به دست می آید. (صفا، 1314، ص 410)عمعق در تشبیه دستی توانا دارد و اهمیت او از آن جهت است که در این امر جانب حس را بیشتر می گیرد. تشبیهات وی از حیث عقلی یا حسی بودن طرفین، گاه مختلف است و اغلب حسی ولی مبتنی بر وهم و به عبارت دیگر تشبیه خیالی است. او در تشبیه، بسیار دقیق است و در تشبیهات وی لطف و قدرت و دقت فکری بسیار مشاهده می شود. دیوان او مشتمل بر قصاید و رباعیات و بعضی قطعات است؛ ولی از مجموع هفت هزار بیت که به او نسبت داده اند تنها 614 بیت باقی مانده است. (صفا، 1372، ج 2، ص 39). لغات مهجور نیز در دیوان عمعق کم نیست؛ واژه هایی مثل کمرا، دروا، مارا، فاوا، کاشه (عمعق، ص 195). برهون، بورک، کسک (همان، ص 198) سیان (همان، ص 199) زنده، کت، کاسانه (همان، ص 201) و … .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طرح فایلی خودتنظیمی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طرح فایلی خودتنظیمی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح فایلی خودتنظیمی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طرح فایلی خودتنظیمی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طرح فایلی خودتنظیمی در word :

طرح فایلی خودتنظیمی در word

تعاریف خودتنظیمی:

خودتنظیمی عبارت است از تعارض درون فردی بین منطق و هوس، بین شناخت و انگیزه و بین برنامه‌ریز درونی و عمل کننده درونی، که غلبه قسمت اول هر کدام از این زوج‌ها بر قسمت دوم است(راچلین، 1995؛ نقل از دادفر، 1390).

خودتنظیمی، در تعریفی دیگر به عنوان کوشش‌های روانی در کنترل وضعیت درونی، فرایندها و کارکردها جهت دست‌یابی به اهداف بالاتر تعریف شده است(کول، لوکان، والکر،2011).

خودتنظیمی فرایندی است که به موجب آن افراد اهداف خود را تنظیم می‌کنند، هیجانات و افکارشان را کنترل می‌کنند و راهبردهایشان را بهبود می‌بخشند(اوزیلریریم، آلکاس، و ازدمیر،2011).

در خودتنظیمی، فرد از رفتار خود ارزیابی به عمل آورده و چنانچهمتناسب با استانداردهایش باشد، رفتارش خوب ارزیابی شده و باعث خوشحالی وی می‌شود و چنانچه این رفتار متناسب با استانداردها نباشد، سعی می‌کند با تغییر دادن رفتار به استانداردها دست یابد، سپس مجدداً ارزیابی به عمل می‌آورد تا بداند آیا توانسته است فاصله‌ی رفتار از استانداردها را کمتر نموده و یا از بین ببرد. هنگامی که بین رفتار و استانداردها فاصله‌ای وجود نداشته باشد، آن‌گاه این فرایند را متوقف کرده و یا از ذهن خود بیرون می‌فرستند(باقری و یوسفی،1388؛ نقل طیبی، 1390).

خودنظم‌دهی:

در نظریه‌ی ویگوسکی زبان هم وسیله‌ی مهمی برای تعامل اجتماعی و هم وسیله‌ی تفکر و خودنظم‌دهی یا خود سامان‌دهی است. منظور از خودنظم‌دهی

در این نظریه «تئانایی اندیشیدن و حل کردن مسائل بدون کمک دیگران است»(اسلاوین، 2006؛ نقل از سیف، 1387، ص 98).

ایجاد توانایی خودنظم‌دهی و تفکر مستقلانه شامل چند مرحله است:

نخست کودک یاد می‌گیرد که اعمال و صداها دارای معنی‌اند. برای مثال کودک می‌آموزد که دست دراز کردن او به سوی یک شیء برای دیگران این‌گونه معنی می‌دهد که او آن شیء را می‌خواهد. در رابطه با یادگیری زبان کودک می‌آموزد که صداها را با معانی آن‌ها تداعی می‌کند. دومین مرحله برای رسیدن به خودنظم‌دهی انجام تمرین است. کودک حرکاتی را که باعث جلب توجه دیگران می‌شود تمرین می‌کند همچنین برای تسلط بر زبان با دیگران به گفتگو می‌پردازد. مرحله نهایی خودنظم‌دهی استفاده از علامت برای تفکر و حل مسأله بدون کمک دیگران است. «در این مرحله کودکان خود نظم دهنده یا خود سامان‌گر می‌شوند و نظام علامت درونی می‌شود»(اسلاوین، 2006؛ نقل از سیف، 1387).

به طور کلی، خودنظم‌دهی به کنترل فرد بر فرایندهای شناختی‌اش (تفکر، حافظه و غیره) گفته می‌شود. هدف رشد یا تحول این است که فرد از کنترل بیرونی خارج شده است و از دیگرسامان‌دهی به خودسامان‌دهی تغییر کند(سیف،1387، ص 99).

عوامل مؤثردر اجرای خودتنظیمی‌:

به طور کلی، بزرگسالان به طور مستمر در درجه‌های گوناگون به اعمال بازداری و خودتنظیمی می‌پردازند. مقدار یا پیچیدگی این اعمال با توجه به نوع رویداد افزایش یا کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر موضوع بازداری و خودکنترلی بیشتر موضوع کم یا زیاد آن است تا آن‌که موضوع بود و نبود باشد. انواع اطلاعاتی که بر اجرا یا افزایش بازداری رفتاری، خودکنترلی و کارکردهای اجرایی اثر می‌گذارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. همان‌گونه که اصطلاح خود کنترلی نشان می‌دهد، کنترل در درون فرد و نه از بیرون هدایت می‌شود. البته ممکن است فرد خودش با تغییر در محیط چنین کاری را در محیط مدیریت کند. برای مثال غذاها را در جایی دور از دسترس خود بگذارد تا از آن‌ها کمتر بخورد. این‌گونه اقدامات برای تغییر احتمالی پاسخ آنی از سوی فرد است. رفتارهایی که برای خودکنترلی به کار می‌روند در پی تغییر پیامدهای آنی به جای پیامدهای آنی هستند. برای تحقق خودکنترلی، فرد باید پیامد بلند مدت را بر پیامد کوتاه مدت ترجیح بدهد. از نکات مهم در این زمینه دخالت سن و وضعیت اقتصادی افراد است. به عنوان مثال، افرادی که از درآمد اقتصادی برخوردارند، ترجیح برای رسیدن به تقویت دیرآیند در آن‌ها قوی‌تر است. نکته مهم آن است که افراد دارای وضعیت اقتصادی بهتر احتمالاً به دلیل میزان کنترل و سازمان‌دهی بهتر، به موقعیت اقتصادی بهتر می‌رسند. وی توضیح می‌دهد که نتیجه دو فایل نشان داده است که میزان خود تنظیمی بهتر با پیشرفت اقتصادی، پیشرفت تحصیلی، توانایی‌های اجتماعی و مقابله با استرس و ناکامی رابطه دارد(بارکلی، 1997؛ نقل از قدیمی گرجان، 1391).

کارکردهای اجرایی:

برای درک بهتر خودکنترلی به کارکردهای اجرایی می‌پردازیم. کارکردهای اجرایی آن اعملی هستند که ما برای خودمان انجام می‌دهیم تا با انجام خودتنظیمی، رفتار هدف‌مدار و پیشینه‌سازی پیامدهای آنی خود را هدایت کنیم. کارکردهای اجرایی از بارکلی دارای ویژگی‌های زیر است:

1- اعمال خودگردان 2- سازمان‌دهی رفتار در عوض زمان 3- استفاده از گفتار، قواعد و برنامه‌های خودگردان 4- خشنودی تعویقی 5- اعمال هدف‌مدار معطوف به آینده، معطوف به آینده، منظوردار، تلاشمند یا از روی قصد(بارکلی، 1998؛ نقل از قدیمی گرجان، 1391).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران در word :

کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران در word

مقدمه

هر یک از سه قرن اخیر، شاهد حكم فرمایی نوعی از تكنولوژی بوده‌ایم. قـرن 18ام ، زمان انقلاب صنعتی در سیستم‌های مكانیكی بود، قرن 19ام ، دوران توسعه موتورهای بخار بود و قرن 20 ام، عصر تكنولوژی جمع‌آوری اطلاعات ، پردازش نمودن و توزیع آنها می باشد . از میان پیشرفت های مختلف ، ما شاهد رشد بی‌سابقه صنعت رادار و كامپیوتر می باشیم.

قسمتی از متن

سیستم رادار فرستنده ای دارد که امواج رادیویی را منتشر می کند. زمانی که این امواج در مسیر برخورد با هدف قرار می گیرند در همه ی جهات پراکنده می شوند. اگر هدف مورد نظر در حال حرکت باشد مقداری از سیگنال به گونه ای بر می گردد که طول موج سیگنال برگشتی به رادار و یا فرکانس آن تغییر پیدا کرده است. معمولاً اما نه همیشه ، رسیدن یا دریافت کننده ، در همان محل فرستنده است. اگر چه سیگنال برگشتی معمولا خیلی ضعیف است این سیگنال می تواند از طریق استفاده از تکنیک های الکترونیکی در رسیور و در شکل و وضعیت آنتن ، تقویت شود. این عمل رادار را قادر می سازد در محدوده ای از فاصله که دیگر رسانه ها همچون صدا یا نور مرئی برای ردیابی هدف بسیار ضعیف هستند هدف را آشکار سازد. کاربرد های امروزه رادار شامل بافتن جهت بارش در هواشناسی ، اندازه گیری اموج سطحی اقیانوس ، کنترل ترافیک هوایی ، یافتن سرعت ترافیک برای پلیس ، کاربردهای پیشرفته نظامی ، یا بطور ساده برای تعیین سرعت توپ بیسبال و یا تنیس در مسابقات ورزشی است.

کاربرد رادارهای هواشناسی در ایران در word
فهرست

ü مقدمه …………………………………………………….. 3

ü تاریخچه…………………………………………………….. 4

ü چگونگی کارکرد رادار …………………………………….. 6

ü کاربردهای رادار …………………………………………… 9

ü اصول ……………………………………………………….11

ü 1-3) انعکاس ……………………………………………….11

ü 2-3) معادله رادار ………………………………………….12

ü 3-3) اثر دوپلر ……………………………………………..13

ü 3-4) پلاریزاسیون ………………………………………….14

ü 5-3) تداخل …………………………………………………15

ü 1-5-3) صوت (پارازیت) (noise) ……………………….15

ü 2-5-3) پارازیت در دستگاه رادار (clutter)………………16

ü 3-5-3) سیستم پارازیت دادن رادیویی (jamming)……….17

ü پردازش سیگنال رادار ……………………………………..17

ü 1-4) اندازه گیری فاصله …………………………………..17

ü 1-1-4) زمان گذر …………………………………………18

ü 2-1-4)فرکانس مدولاسیون ………………………………..19

ü 2-4) اندازه گیری سرعت ………………………………..20

ü 3-4) کاهش نیروهای تداخلی ………………………………21

ü 4-4)انتخاب طرح و مسیر …………………………………21

ü مهندسی رادار ……………………………………………..21

ü 1-5) طرح آنتن …………………………………………..22

ü 1-1-5) منعکس کننده سهمی وار………………………….23

ü 2-1-5) انواع اسکن ………………………………………24

ü 3-1-5) موج بر ریلی (ردیاب)……………………………24

ü 4-1-5) ترتیب مرحله به مرحله…………………………..24

ü 2-5) باندهای بسامد……………………………………….25

ü 3-5) سرد کننده رادار…………………………………….27

ü سابقه هواشناسی در ایران………………………………….28

ü هواشناسی استان آذر بایجان شرقی ……………………….35

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سلول های خورشیدی و لزوم استفاده از آن ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سلول های خورشیدی و لزوم استفاده از آن ها در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سلول های خورشیدی و لزوم استفاده از آن ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سلول های خورشیدی و لزوم استفاده از آن ها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سلول های خورشیدی و لزوم استفاده از آن ها در word :

سلول های خورشیدی و لزوم استفاده از آن ها در word

چکیده:

سلولهای خورشیدی عبارت از قطعات نیمرسانایی هستند که انرژی تابشی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.رسانندگی این مواد به طور کلی به دما ,روشنایی ,میدان مغناطیسی و مقدار دقیق ناخالصی موجود در نیم رسانا بستگی دارد.
از ویژگی های سلولهای خورشیدی میتوان به این موارد اشاره کرد:
جای زیادی اشغال نمی کنند .قسمت متحرک ندارند .بازده انها با تغییرات دمایی محیط تغییرات چندانی نمی کنند.نسبتا به سادگی نصب می شوند.به راحتی با سیستمهای به کار رفته در ساختمان جور می شوند.
همچنین از اشکالات سلولهای خوشیدی می توان به تولید وسایل فتوولتائیک که هزینه زیادی دارد و چگالی انرژی تابشی که بسیار کم است اشاره کرد که در فصول مختلف و ساعات متفاوت شبانه روز تغییر می كند که باید ذخیره شود و همین موضوع بسیار هزینه بر است.[1]

کلمات کلیدی:

سلول خورشیدی, نیمرسانا, دما, نور, حرارت, ولتاژ, فتوولتائیک, انرژی, الکتریسیته, برق,سهموی

مقدمه:

وابستگى شدید جوامع صنعتى به منابع انرژى ، بویژه سوختهاى نفتى و بکار گیرى و مصرف بى‌رویه آنها سبب شده ، این منابع که در قرنهاى متمادى در زیر لایه‌هاى زیرین زمین تشکیل شده ، تخلیه شود. انرژیهاى فسیلى مانند نفت و زغال سنگ پایان پذیر و تجدید ناپذیر هستند، اما انرژیهاى نو یا جانشین از جمله باد ، آب و خورشید چنین نیستند. خورشید یکى از منابع مهم تجدید ناپذیر انرژى است که به فناوریهاى پیشرفته و پرهزینه نیاز ندارد و مى‌تواند به عنوان یک منبع مفید و تأمین کننده انرژى در بیشتر نقاط جهان بکار گرفته شود.

خورشید کره ای است که به طور کامل از گاز تشکیل شده و بخش بیشتر این گاز از نوعی می باشد که به نیروی مغناطیسی حساس است که دانشمندان به آن پلاسما می گویند.

شعاع خورشید (فاصله بین مرکز تا سطح آن) حدود 695.500 کیلومتر، تقریبا 109 برابر شعاع زمین است.

دمای سطح خورشید 5800 درجه کلوین و دمای هسته خورشید بیش از 15میلیون درجه کلوین می باشد.

جرم خورشید 99.8 درصد از جرم کل منظومه شمسی و 333.000 برابر جرم زمین است.

تعریف کلی سلول‌های خورشیدی:

سلول خورشیدی(photoelectric cell , photovoltaic cell , solar cell) یک قطعه الکترونیکی حالت جامد است که انرژی نور خورشید را مستقیما توسط اثر فتوولتائیک به الکتریسیته تبدیل میکند. سلول‌های خورشیدی ساخته شده از ویفر سیلیکون، کاربرد بسیاری دارند. سلول‌های تکی برای فراهم کردن توان لازم دستگاه‌های کوچک‌تر مانند ماشین حساب الکترونیکی به کار می‌روند. آرایه‌های فوتوولتاییک الکتریسیته بازیافت‌شدنی‌ را تولید می‌کنند که عمدتاً در موارد عدم وجود سیستم انتقال و توزیع الکتریکی کاربرد دارد. برای مثال می‌توان به محل‌های دور از دسترس، ماهواره‌های مدارگرد، کاوشگرهای فضایی و ساختمان‌های مخابراتی دور از دسترس اشاره کرد. علاوه بر این استفاده از این نوع انرژی امروزه در محل‌هایی که شبکه توزیع هم موجود است، مرسوم شده‌است.[5]

سلول های خورشیدی و لزوم استفاده از آن ها در word
فهرست

سلول های خورشیدی و لزوم استفاده از آن ها در word
فهرست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

کلمات کلیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

تعریف کلی سلول های خورشیدی……………………………………………………………………………………………………………………..8

بلوک ساختمانی یک پنل خورشیدی…………………………………………………………………………………………………………………..8

تئوری سلول های خورشیدی…………………………………………………………………………………………………………………………..10

کارایی سلول های خورشیدی…………………………………………………………………………………………………………………………..11

فناوری های سیستم های حرارتی خورشیدی…………………………………………………………………………………………………….11

برخی مفاهیم اولیه در سیستم های حرارتی……………………………………………………………………………………………………….12

کاربرد های حرارتی خورشید……………………………………………………………………………………………………………………………15

کاربرد های غیر نیروگاهی حرارتی خورشید……………………………………………………………………………………………………….15

آب گرمکن خورشیدی(Solar Water Heater) ……………………………………………………………………………………..15

گرمایش و سرمایش ساختمان (Solar Heating & Cooling) ……………………………………………………………..16

آب شیرین کن خورشیدی(Solar desalinization) ……………………………………………………………………………….17

خشک کن خورشیدی(Solar dryer) ……………………………………………………………………………………………………….18

اجاق خورشیدی(Solar cooker) ………………………………………………………………………………………………………………18

کوره خورشیدی(Solar Furnace) ………………………………………………………………………………………………………….19

کاربرد های نیروگاهی حرارتی خورشید……………………………………………………………………………………………………………..20

نیروگاههای دریافت کننده مرکزی(CRS)……………………………………………………………………………………………………..22

نیروگاههای بشقابک سهموی (Parabolic Dish)……………………………………………………………………………………….23

نیروگاههای دودکش خورشیدی (Solar Chimney)……………………………………………………………………………………24

نیروگاه کلکتورهای فرنل Fresnel Collector))………………………………………………………………………………………..26

سیستمهای فتوولتائیک……………………………………………………………………………………………………………………………………26

کاربردها و چگونگی بکارگیری سیستم های فتوولتاییک…………………………………………………………………………………….29

روش های بکارگیری سیستم های فتوولتائیک………………………………………………………………………………………………….29

اهم کاربرد های سیستم های فتوولتائیک………………………………………………………………………………………………………….30

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش اردبیل در دفاع مقدس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش اردبیل در دفاع مقدس در word دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش اردبیل در دفاع مقدس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش اردبیل در دفاع مقدس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش اردبیل در دفاع مقدس در word :

نقش اردبیل در دفاع مقدس در word

مقدمه

هدف اصلی جنگ ها تحمیل اراده سیاسی یک دولت بر دولت دیگر است که از اهداف حداکثری یعنی ساقط کردن نظام سیاسی مستقر در کشور مورد هجوم یا تضعیف قدرت ملی آن کشور یا منابع اقتصادی کشور است.

هدف اساسی و غیر قابل تغییر هر حکومتی حفظ بقای ملی حفظ تمامیت سرزمین و هویت ملی و ارزش ها و منافع علمی است این هدف مهم در اثر جنگ ها و تهاجمات نظامی بیگانگان به صورت شدید به مخاطره می افتد پیروزی سیاسی و نظامی ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله بر رژیم عراق معادله قدرت سیاسی نظامی منطقه را به نفع ایران رقم زد.

امید است مطالعه دقیق و کامل موضوع جنگ هشت ساله دفاع مقدس توسط استادان محبوب بتواند شناخت و دانایی ما دانشجویان را نسبت به دوران دفاع مقدس افزایش دهد.

نقش اردبیل در دفاع مقدس در word
فهرست مطالب

مقدمه. 4

آغاز تهاجم عراق بر ایران. 5

هشت سال دفاع مقدس…. 5

زندگی نامه سرتیپ خلبان شهید غفور جدی.. 23

شهید عقیل عرش نشین.. 33

شهید عمران پستی.. 36

شهید برات سقایی.. 38

شهید مرتضی فخر زاده 46

در فرازی از وصیت نامه شهید آمده است: 52

شهیدجمشید گنجگاهی.. 53

سعید ابوالحسنی.. 64

فرامرز بهاپور. 65

خلاصه گزارش عملیات والفجر 4. 69

نقطه ای از خاطرات شهید عادی سفالی.. 74

سرگذشت و خاطراتی از جانباز شیمیایی آقای ناصر بهمن زاده 81

منابع.. 91

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

محاسبات روشنایی با استفاده از نرم افزار calculux در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 محاسبات روشنایی با استفاده از نرم افزار calculux در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد محاسبات روشنایی با استفاده از نرم افزار calculux در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي محاسبات روشنایی با استفاده از نرم افزار calculux در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن محاسبات روشنایی با استفاده از نرم افزار calculux در word :

محاسبات روشنایی با استفاده از نرم افزار calculux در word

محاسبات روشنایی با استفاده از نرم افزار calculux در word انجام شده است. جهت cabling از كابلهای مخصوص البرز برای روشنایی كه بر اساس اسنداردهای V.D.D 0250 و BS 6004 ساخته شده اند استفاده می شود. كلیه لامپ های استفاده شده برای محوطه indoor از لامپهای فلورسنت با شماره TLS 335w He با ولتاژ نامی 230 و توان نامی 40w و یا از لامپ های بخار جیوه با شماره MASTER LINE olus 20w 24D با ولتاژ نامی 12v و توان 20W می باشد. از آنجایی كه كلیه تأسیسات باید مجهز به سیستم Earthing باشد از كابلهای سه رشته ISIRI (6007)10 بارنج ولتاژ 300 تا 500 ولت استفاده شده است.

– تابلوی L11 :

تقسیم روشنایی به صورت زیر می باشد:

فاز R : آشپزخانه

فاز S: Corriercommunication

فاز T : Inner communication , corridors

توان فازها عبارتند از:

R فاز : 14. 21582 kw و T فاز : 14.14256kw و S فاز: 14.21582kw

محاسبات بر اساس فاز S یا R صورت می گیرد.

كلیسا اتوماتیك 63A انتخاب می شود.

– تابلوی L12:

تابلوی فوق فقط اتاق كنترل مركزی را تغذیه می نماید.

فاز S : روشنایی

R فاز : 10.kw , S فاز : 11.7816kw , T فاز : 10.5kw

كلید اتوماتیك 63A انتخاب می شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه بهزیستی هیجانی و کمالگرایی والدین در کودکان با و بدون لکنت زبان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه بهزیستی هیجانی و کمالگرایی والدین در کودکان با و بدون لکنت زبان در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه بهزیستی هیجانی و کمالگرایی والدین در کودکان با و بدون لکنت زبان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه بهزیستی هیجانی و کمالگرایی والدین در کودکان با و بدون لکنت زبان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه بهزیستی هیجانی و کمالگرایی والدین در کودکان با و بدون لکنت زبان در word :

مقایسه بهزیستی هیجانی و کمالگرایی والدین در کودکان با و بدون لکنت زبان در word

قسمتی از متن:

بیان مسئله

لکنت زبان یک اختلال سیالی بیانِ لفظی است که بر اساس تکرارها و تطویلهای غیر ارادی، صدادار یا بی صدا، به هنگام انتشار واحدهای کوچک سخن یعنی اصوات، هجاهای مجزا یا هجاهای کلمات مشخص می شود.این اختلالها معمولآ بسیار فراوانند و به آسانی مهار نمی شوند.

بر اساس DSM4 (چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روان پزشکی آمریکا)،اختلال سیالی بهنجار و آهنگ سخن گفتن که با سن فرد نامتناسب است، ویژگی اصلی لکنت زبان را تشکیل می دهد. این اختلال با تکرارها و تطویلهای صوتها و هجاها و همچنین دیگر اختلالهای سیالی گفتار (روانی کلام) همراه است.

به زبان ساده،این اختلال موجب تکرار و طولانی شدن کلمات و از بین رفتن روانی کلام می شود. لکنت زبان در میان پسران تا برابر دختران است.سن آغاز بین تا سالگی و بیشترین فراوانی در حدود سالگی ذکر شده است. بطور کلی در موارد لکنت زبان قبل از سالگی آغاز شده و به تدریج استقرار می یابد. این اختلال در آغاز موقت، وهله ای و نا آشکار است و به تدریج بصورت مزمن در می آید.معمولآ اختلال با تکرار حروف صامت آغاز کلمه یا تکرار بعضی از کلمات(نخستین کلمه ی جمله یا طولانی ترین کلمه) شروع می شود. در آغاز بروز لکنت، کودک ممکن است نسبت به مشکل خود هشیار نباشد اما به تدریج هشیاری نسبت به اختلال پیدا کرده و مکانیزمهایی برای اجتناب از ضایعات سیالی کلامی و پاسخهای هیجانی به وجود می آیند.تقریبآ / کودکان درمان می شوند. براساس DSM4 نیز معمولآ افراد الکن قبل از سالگی درمان می شوند که این افراد بدون استفاده از روش درمانی خاصی بهبود می یابند. از جمله متغیرهایی که در کودکان دارای لکنت زبان دچار مشکل هستند بهزیستی روان شناختی است. کودکان مبتلا به لکنت زبان به دلیل شکست های مکرری که در مدرسه و منزل با آن روبرو می شوند، از نظر بهزیستی روان شناختی در سطح پایین تر از کودکان عادی قرار دارند (گروسمن ونیمن، 2004). ریف بهزیشتی روان شناختی را تلاش فرد بای تحق توانایی های بالقوه خود می داند. این مدل از طریق ادغام نظریه مختلف رشد فردی (مانند نظریه خود شکوفایی مزلو و شخص کامل راجرز) و عملکرد سازگارانه (مانند نظریه سلامت روانی جاهودا) شکل گرفته و گسترش یافته است (کامپتون، 2001). بهزیستی روان شناختی در مدل ریف و

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کورماتوگرافی برای تعیین اوزان ملکولی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کورماتوگرافی برای تعیین اوزان ملکولی در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کورماتوگرافی برای تعیین اوزان ملکولی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کورماتوگرافی برای تعیین اوزان ملکولی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کورماتوگرافی برای تعیین اوزان ملکولی در word :

کورماتوگرافی برای تعیین اوزان ملکولی در word

کروماتوگرافی ژل تراوا (GPC)

تا بحال برای تعیین توزیع وزن مولکولی، این روش از همه روشهای دیگر بیشتر استفاده شده است. روش کروماتوگرافی ستونی و GPC ممکن است برای به دست آوردن اجزای وزن مولکولی نزدیک بهم مورد استفاده قرار گیرد. عمل تفکیک بر روی ستون پر شده با موادی که دارای خلل و فرج بسیار زیاد هستند، انجام می شود که مولکولهای پلیمر را بر اساس اندازه آنها جدا می کند، پدیده ای که بیشتر به عنوان مولکولی بیان می شود. (این روش کلی برخی اوقات به عنوان کروماتوگرافی جدا کننده بر اساس اندازه مولکولی و بهره گیری از فرآیند غربال کردن خوانده می شود) نقطه نظرهای علمی در حال حاضر بر این است که عمل جداسازی بر اساس حجم هیدرودینامیک مولکولها است تا وزن مولکولی در ثانیه. مولکولهای کوچک به طور موثرتری در خلل و فرج ستون نفوذ می کنند، بنابراین پارامتر از ستون عبور می کنند. اجزای با وزن مولکولی بالاتر زودتر از ستون خارج می شوند.

مسئله بزرگ در مورد کالیبراسیون یک ستون GPC مخصوص برای یک پلیمر مشخص این است که نمونه های استاندارد کمی با توزیع وزن مولکولی باریک به طور تجارتی در دسترس می باشند. پلی استیرنهای استاندارد با واحد نزدیک برای محدوده وسیعی از وزن های مولکولی (5/2-600 میلیون) در دسترس می باشند و این ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شیمی سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب و تبدیل آن به الفین به روش MTO در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شیمی سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب و تبدیل آن به الفین به روش MTO در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شیمی سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب و تبدیل آن به الفین به روش MTO در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شیمی سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب و تبدیل آن به الفین به روش MTO در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شیمی سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب و تبدیل آن به الفین به روش MTO در word :

شیمی سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب و تبدیل آن به الفین به روش MTO در word

تاریخچه

در فرآیند مومیایی کردن در مصر باستان ، از ماده‌ای استفاده می‌شد که حاوی متانول بود و از تجزیه حرارتی چوب بدست می‌آمد. متانول خالص اولین بار در سال 1661 توسط رابرت بویل از چوب استخراج شد. در سال 1834 شیمیدانهای فرانسوی انجمن Jean-Babtist ، ترکیب عناصر آن را بدست آوردند و همچنین کلمه متیلن را به شیمی آلی معرفی کردند.

در سال 1923 شیمیدان آلمانی ، “ماتیاس” پیر ، متانول را از گاز سنتز (مخلوطی از CO و H2 که از کک بدست می‌آید) تولید کرد. در این فرآیند ، از کرومات روی به عنوان کاتالیزور استفاده می‌شد و واکنش در شرایط سختی مانند فشار 1000-300 اتمسفر و دمای حدود 400 درجه سانتی‌گراد انجام می‌گرفت. در شیوه مدرن تولید متانول ، از کاتالیزورهایی استفاده می‌شود که در فشارهای پائین عمل می‌کنند و کارایی موثرتری دارند.

تولید

امروزه گاز سنتز مورد نظر برای تولید متانول مانند گذشته از زغال بدست نمی‌آید، بلکه از واکنش متان موجود در گازهای طبیعی تحت فشار ملایم 10-20 اتمسفر و دمای 850 درجه سانتی‌گراد با بخار آب و در مجاورت کاتالیزور نیکل تولید می‌شود. CO و H2 تولید شده ، تحت تاثیر کاتالیزوری که مخلوطی از مس و اکسید روی و آلومینیوم است، واکنش داده و متانول ایجاد می‌کنند. این کاتالیزور اولین بار درسال 1966 توسط ICI استفاده شد. این واکنش در فشار 50-100 اتمسفر و دمای 250 درجه سانتی‌گراد صورت می‌گیرد.

روش دیگر تولید متانول ، واکنش دی‌اکسیدکربن با هیدروژن اضافی است که تولید متانول و آب می‌کند.

کاربرد

متانول به صورت محدود به عنوان سوخت در موتورهایی با سیستم احتراق داخلی استفاده می‌شود. متانول تولید شده از چوب و سایر ترکیبات آلی را متانول آلی یا بیو الکل می‌نامند که یک منبع تجدید شدنی برای سوخت است و می‌تواند جایگزین مشتقات نفت خام شود. با این همه ، از بیو الکل 100 درصد نمی‌توان در ماشینهای دیزلی بدون ایجاد تغییر در موتور ماشین استفاده کرد. متانول به عنوان حلال ، ضدیخ و در تهیه سایر ترکیبات شیمیایی استفاده می‌شود.

40 درصد از متانول تولیدی برای تهیه فرمالدئید استفاده می‌شود که آن هم در تهیه پلاستیک، تخته سه لایی ، رنگ و مواد منفجره استفاده می‌شود. برای تغییر ماهیت اتانول صنعتی و جلوگیری از کاربرد آن به عنوان نوشیدنی ، مقداری متانول به آن اضافه می‌کنند. دی متیل اتر از مشتقات متانول است که به جای CFC ها در افشانه‌های آتروسل به عنوان پیشرانه استفاده می‌شود.

شیمی سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب و تبدیل آن به الفین به روش MTO در word
فهرست مطالب

صفحه

عنوان

7

فصل اول : سنتز متانول و چگونگی تبدیل آن به الفین

8

متانول

9

تولید متانول

10

کاربرد متانول

10

نکات ایمنی در مورد متانول

11

خواص فیزیکی متانول

12

اتیلن

12

روش های تولید اتیلن

13

کاربرد های اتیلن

14

نحوه شناسایی اتیلن

14

ضرورت توجه به تولید پروپیلن و تکنولوژی های جدید آن برای کشور

15

عرضه و تقاضای پروپیلن در جهان

16

تکنولوژی های تولید پروپیلن

18

ضعف خاورمیانه در تولید پروپیلن

20

تکنولوژی تبدیل متانول به الفین

23

بازگشت سرمایه طرح

25

فصل دوم : برآورد اقتصادی طرح

26

تعیین هزینه خرید تجهیزات اصلی

26

کمپرسور

27

راکتور

28

سپراتور

30

مبدل حرارتی

32

برج تقطیر

35

محاسبه قیمت تمام شده محصول

36

هزینه های مستقیم

36

هزینه های غیر مستقیم

37

هزینه تولید محصول

37

هزینه استهلاک

38

هزینه کارگر و مهندس

39

هزینه تعمیر و نگهداری

39

هزینه خدمات

40

هزینه مستقیم تولید

41

مخارج عمومی

41

قیمت تمام شده محصول

41

قیمت فروش محصول

42

محاسبه مالیات سالیانه بر سود ناخالص

42

سود خالص پس از كسر مالیات

43

منابع و مآخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید