مقاله معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو در word :

مقاله معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشكی كرمان از صفحه 277 تا 280 منتشر شده است.
نام: معرفی یک مورد آنژیومیکسوم تهاجمی ولو
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژیومیکسوم تهاجمی
مقاله ولو
مقاله تومور بافت نرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف گنجویی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: دبیری شهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنژیومیکسوم تهاجمی ولو یک تومور با رشد آهسته در بافت نرم است که عمدتا ناحیه ولو و پرینه را گرفتار می کند. این تومور به شکل موضعی دارای ماهیت تهاجمی است و پتانسیل زیادی برای عود موضعی مکرر دارد ولی تاکنون تنها 2 مورد متاستاز از این تومور گزارش شده است.
در این گزارش زنی 32 ساله و متاهل معرفی می شود که با شکایت احساس توده دردناک از چند ماه پیش در سمت راست دستگاه تناسلی خارجی مراجعه کرده است. شرح حال، بیماری قبلی یا سابقه خانوادگی بیماری خاصی را نشان نمی دهد. وی سابقه یک بار حاملگی و یک بار زایمان داشته است. در معاینه زنان توده ای به ابعاد 3×2cm در ناحیه تحتانی لب بزرگ سمت راست داشت که متحرک و دردناک بود. ضایعه بیمار، تحت عمل جراحی برداشته شد و جواب پاتولوژی آن آنژیومیکسوم تهاجمی گزارش شد. بیمار پس از چند ماه به دلیل عود مجدد در همان ناحیه تحت عمل جراحی قرار گرفت که گزارش پاتولوژی قبلی تایید شد. در بررسی های انجام شده متاستاز دور دست دیده نشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی وارائه راهکبرهایی برای بهبود عملکرد آنها در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
زهرا امیرحسینی –
یوسف زال –

چکیده:
هرسازمانی دارای نوعی سیستم مدیریت عملکرد است که انتظار می رود، اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد. از جمله این اهداف می توان به مواردی همچون: برانگیختن افراد در جهت عملکرد مطلوب، کمک به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملکرد، تعیین اینکه چه کسی مستحق ارتقاست، تصمیم گیری در باره افرادی که عملکردی ضعیف دارند و کمک به اجرای استراتژی ه ای کسب و کار اشاره کرد. در این تحقیق به دنبال ارائه مدلی جهت طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد مسئولین باجه های بانک کشاورزی و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنها می باشیم. بدین منظور با توجه به اینکه بانک کشاورزی در شهر تهران دارای 103 شعبه می باشد، لذا جامعه آماری مورد بحث از 103 نفر رئیس شعبه تشکیل می شود که تعداد 81 نفر به عنوان نمونه جامعه آماری در نظر گرفته شده است. در این تحقیق، متغیر اصلی بازخورد ارزیابی عملکرد مسئولین باجه هاست، که به وسیله پرسشنامه از روسای شعب انجام گرفته شده است. قابل ذکر است در این تحقیق، شش متغیر اصلی یادگیری آموزش، تعلیم و تربیت پرورش، معیارهای ارزیابی عملکرد و مقیاس های ارزیابی ع ملکرد مورد بررسی واقع شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نسان می دهد که بانک کشاورزی به اهداف خود در انجام ارزیابی عملکرد مسئولین باجه ها دست یافته و همچنین آگاهی مسئولین شعب از معیارها و روشهای ارزیابی عملکرد و نیز میزان بازخورد نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد به مسئولین باجه ها در حد مطلوب بوده، نهایتاً اینکه ارزیابی عملکرد موجب بهتر شدن انجام وظایف مسئولین باجه ها می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روش های مختلف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روش های مختلف در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روش های مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روش های مختلف در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روش های مختلف در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

مهدی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایرا
علی اکبر حشمتی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

روشهای معمول که در زمینه تحلیل پایداری شیروانیهای طبعی و مصنوعی و سدهای خاکی مورد استفادهاند عمدتا شامل روشهای تعادل حدی میباشند. این روشها به دلیل محدودیتها و فرضیات سادهکنندهای که در ارتباط با شرایط خاک در آنها اعمال نمودهاند تقریب زیادی در نتایج به وجود میآید.در این تحقیق بر روی محاسبه ضریب اطمینان شیروانیهای مسلح تحقیق صورت گرفته است. محاسبه ضریب اطمینان به وسیله سه روش تعادل حدی، اجزاء محدود و تفاضل محدود انجام گرفت. نرمافزارSlideبرای روش تعادل حدی، نرمافزارPhase برای روش اجزاء محدود و نرمافزارFlac 2D برای روش تفاضل محدود مورد استفاده قرار گرفت. با در نظر گرفتن یک، سه و پنج المان و چهار نیروی کششی 10 ،15 ، 50و100 کیلونیوتن در یک شیروانی با ابعاد و مشخصات ثابت تحلیل ضریب اطمینان صورت گرفت و تغییرات ضریب اطمینان شیروانی محاسبه گردید. به طور کلی روش اجزاء محدود کمترین و روش تفاضل محدود بیشترین ضریب اطمینان را به دست داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناسایی نقوش تزیینی و فنون آرایه های کاشی کاری مسجد خانم زنجان دوره قاجار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شناسایی نقوش تزیینی و فنون آرایه های کاشی کاری مسجد خانم زنجان دوره قاجار در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی نقوش تزیینی و فنون آرایه های کاشی کاری مسجد خانم زنجان دوره قاجار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسایی نقوش تزیینی و فنون آرایه های کاشی کاری مسجد خانم زنجان دوره قاجار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسایی نقوش تزیینی و فنون آرایه های کاشی کاری مسجد خانم زنجان دوره قاجار در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي معماري اسلامي، ميراث شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در دوره قاجار هویت هنر ایرانی تحت الشعاع هنر غربی قرار گرفت در این دوره نمادهایی از تاریخ گرایی مغرب زمین وارد ایران گردید ولی این تاریخ گرایی در معماری ما جنبه ی تقلیدی داشت در اینجا با بررسی فرهنگ و هنر ایرانی در زمینه ی تزیین ابنیه و نقش نمادین آنها در ذهن بیننده و پرداختن به این اصول که ویژگی های سنت ایرانی را حفظ کرده است با مطالعه این تاثیرات می توان هویت این اثرها را آشکار ساخت با استفاده از روش تحقیق نمونه موردی میزان ارتباط و سبک های معماری قاجاریه در اختلاط یا سبک اروپایی بررسی شده و توانایی کیفیت انتقال مفاهیم توسط نمادها مورد بررسی قرار می گیرد در مسجد خانم تاثیر معماری غرب در نماد ساعت کوتاه شدن مناره ها و کاشی کاری نمایان است کاشی کاری دوره قاجار ادامه کاشی کاری دوره صفویه و زندیه است اما مشخصه های ویژه ای دارد که کاملا با دوره های قبل و بعد از خودش فرق می کند در مجموع کاشی کاری این دوره به دلیل نقشهای طبیعت گرایانه بخشی از هویت هنر قاجار است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اقتصاد دانش بنیان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اقتصاد دانش بنیان در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقتصاد دانش بنیان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اقتصاد دانش بنیان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اقتصاد دانش بنیان در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
سیدعلی نبوی چاشمی – دکتری تخصصی مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محدثه معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:
امروزه اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از جدیدترین مباحث در علوم اقتصادی مطرح می باشد. نقش دانش در اقتصاد به دلیل بهبود بهره وری عوامل تولید از گذشته مورد توجه قرار گرفته و جایگاه آن به عنوان عوامل درون زا در رشد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است، از این رو مدلهای سولو، ریکاردو، همیلتون و ; نقش دانش و تکنولوژی را انکارناپذیر دانسته اند. با توجه به این که در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش محرک اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در فعالیت های اقتصادی است، فرایندهای خلق دانش، ذخیره سازی، اشتراک و به کارگیری آن باید به دقت برنامه ریزی شود تا پیشرفت اقتصاد دانش بنیان را تضمین کند. برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان بایستی شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایده ها به محصولات از طریق سرمایه گذاری، به تولید محصولات جدید منجر شود. در این مقاله اقتصاد دانش بنیان در word و نظریات مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای تسریع همگانی کردن آن قید گردید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سنجش سطح همسویی استراتژی فناوری اطلاعات واستراتژی کسب و کار بر اساس مدل لوفتمن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سنجش سطح همسویی استراتژی فناوری اطلاعات واستراتژی کسب و کار بر اساس مدل لوفتمن در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سنجش سطح همسویی استراتژی فناوری اطلاعات واستراتژی کسب و کار بر اساس مدل لوفتمن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سنجش سطح همسویی استراتژی فناوری اطلاعات واستراتژی کسب و کار بر اساس مدل لوفتمن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سنجش سطح همسویی استراتژی فناوری اطلاعات واستراتژی کسب و کار بر اساس مدل لوفتمن در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس بين المللي پاراديم هاي نوين مديريت هوشمندي تجاري و سازماني

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات یکیاز عوامل اصلی همسویی کسب و کارو فناوری اطلاعات ورسیدن به مزیت رقابتی میباشد. سازمان همانند یک سیستم است که در آن همه اجزاء بایدبا همدیگر هماهنگی و همسویی لازم را داشته باشند تا به موفقیت برسند در این خصوص همسویی استراتژیک میان IT و کسب و کار از موارد مهم جهت اثربخش بودن سازمان است. با وجود اهمیت اینموضوع، بازهم شرکت های متعددی در این حوزه با شکستمواجهه می شوند که از دلایل مهم شکست این سازمان ها، توجه بیش از حد به یک عامل و عدم توجه کامل به سایرعوامل سازمانیمیباشد. در این راستا، سنجش آمادگی سازمان برای همراستایی استراتژیک باید به عنوان شروع فعالیت طرحهای جامع فناوری اطلاعات مورد توجه قرارگیرد. در این نوشتار مدل ها و چارچوبهایمختلف حوزه همراستایی مورد ارزیابی قرارگرفته و از مقالاتگوناگون استفاده شده است، بعد از بررسی همه جانبه، مدل لوفتمن به عنوان مدل مبنایی جهت سنجش آمادگی سازمان برای همراستایی استراتژیک تعیین گردید. در نهایت با توجه به مطالعاتصورت گرفته مدلی ارائه میگردد که در آن دو سطح دیگر )مقاومت و موافقت با همسویی( به سطوح پنجگانه بلوغ همراستایی لوفتمن اضافه میشود که برای رسیدن به سطح بهینه عبور از این دو سطح نیز ضروری می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم گیری خرید(مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس) در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی عوامل آمیخته ی بازاریابی با تصمیم خرید مشتریان فروشگاه های پوشاک انجام گرفت. طرح -پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل مشتریان فروشگاه های پوشاک شهرستان گنبد کاووس بود که به روش کاملاًتصادفی نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب گردید. ابزراهای پژوهش پرسشنامه استاندارد تصمیم خرید سوده و پرسشنامه محقق ساخته یعوامل آمیخته بازاریابی مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل استاندارد نبودن پرسشنامه آمیخته ی بازاریابی تحلیل عاملی صورت گرفت و 3 سوال آن حذف گردید و بقیه سوالات دارای بار عاملی بالای 0.4 بودند؛ لذا روایی سازههای اندازهگیری متغیرهای مربوطه در سطح معناداری 0/05 تایید میگردد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار و نیز معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده گردید. تحلیل نتایج نشان داد که بین عوامل آمیخته بازاریابی و تصمیم خرید رابطه ی معناداری وجود دارد. لذا با بهبودعوامل آمیخته بازاریابی می توان روی تصمیم خرید مشتریان اثرگذار بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کشور کامرون در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کشور کامرون در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کشور کامرون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کشور کامرون در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کشور کامرون در word :

تحصیل از راه دور نسبت به دانشگاههای حضوری روزانه به طور فزاینده ای به عنوان راهی برای سدترسی آسان به تحصیلات در بخش وسیعترین برای مردم می باشد. این مقاله نقشی را که برنامه ی تحصیل از راه دور دانشگاه چانگ در دسترسی فزاینده به تحصیلات، تساوی حقوق و نیز ایجاد پیشرفت قابل قبول در کامرون ایفا می کند را مورد مطالعه قرار می دهد.

مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان کاهش های بودجه ای عمده ای را متحمل شده اند. جمعیت در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است که این امر تقاضا برای تحصیل را تحت فشار قرار می دهد. در حالیکه منابع در حال کاهش است و این امر اجباری را برای توسعه دهندگان و سیاست گذاران است تا راههای جدیدی برای ارائه تحصیلات بیابند. در مقایسه با تجربیات و کمک های برنامه های آموزشی حضوری، تحصیل از راه دور به عنوان یک سرمایه گذاری مطلوب و یک پاسخ راهگشا برای مشکلات جاری (مردم) قرار گرفته است و نیز یک جایگزین مناسب آموزش حضوری می باشد.

تاریخچه ی کشور
کامرون، کشوری است که به طور رسمی دو زبانه می باشد (انگلیسی و فرانسه) و بین آفریقای غربی و مرکزی با مساحت کلی 442/475 کیلومتر مربع احاطه شده است. این کشور قبل از WW1 در ابتدا مستعمره ی آلمان بود و سپس بین فرانسه (80%) و بریتانیا (20%) تقسیم شد. دارای جمعیتی 14 میلیونی است که 51% از ساکنان آن زنان می باشند.

این کشور از عرض جغرافیایی 13-2 درجه ی شمال اکوادر و طول جغرافیایی 16-8 درجه ی شرق نصف النهار گرینوچ امتداد دارد و از شمال توسط دریاچه ی چاد، از شرق با جمهوری چاد و جمهوری آفریقای مرکزی، از جنوب با جمهوری کنگو، گابن و گینه ی جدید و از شرق با سمت راست بانی و نیجریه محصور شده است.

مردم کامرون را می توان به دو دسته ی وسیع تقسیم کرد: آنهایی که در شمال هستند و غالباً مسلمانند و آنهایی که در جنوب می باشند و عمدتاً مسیحی هستند. این کشور به 10 ایالت اجرایی تقسیم شده است، 3 تای آنها در شمال هستند، جائیکه بالاترین آمار بیسوادی 75% مردان و 81% زنان – در آن ثبت شده است (آبگارات آل 20:1944).

اگر چه بین سالهای 1976 و 1987 بیسوادی در میان بچه های 11 ساله و بزرگتر از 53% به 41% رسید و میزان ثبت نام برای بچه های 14-6 ساله از 67% به 73% افزایش یافت (1995:75 بانک جهانی). هنوز تفاوت های ناحیه ای در دسترسی به تحصیلات نشان می دهد که ایالات جنوبی، مرکزی و کرانه ای در مقایسه با ایالات شمالی و شمال دور که در حدود 70% بیسوادی را داراست، دارای پایین ترین میزان بیسوادی (20%) می باشد (بانک جهانی : 1995). بنابر

سرشماری جمعیت ملی در 1987، فقط 15% از دختران در مناطق شهری با سن 24-15 سال در مدارس ثبت نام نکرده بودند (8% برای پسران) که در مقایسه با آن در مناطق روستایی 46% دختران و 29% پسران بودن تحصیلات بودند. (بانک جهانی 1995)

سیستم آموزشی در کامرون در میان دو نظام فرهنگی سازمان یافته است : آنگلوساکسون برای دو ایالت انگلیسی زبان در جنوب غرب و شمال غرب و فرانسه زبان برای هشت ایالت باقی مانده (آدامارا، مرکز، شرق، شمال دور، کرانه ای، شمال، جنوب و غرب). فرانسه و انگلیسی دروس اجباری برای همه ی سطوح در سیستم آموزشی می باشند. (مقدماتی ثانویه و ثلثی).
تحصیلات عالی در کامرون توسط چهار دانشگاه شش ایالتی و یک دانشگاه کاتولیک و یک دانشگاه هفتم به نام One sevent Day Advafist ارائه می شود.

تحصیلات عالی خصوصی در کامرون نسبتاً به میزان کمتر توسعه یافته است. اما با جمعیعت 60% با سن زیر 25 سال، تقاضا برای تحصیل تقریباً بالاست. تحصیلات تخصصی در زمینه های کشاورزی، مهندسی و پزشکی توسط دانشگاههای تخصصی، دولتی ارائه می شود و دسترسی به آن توسط آزمون ورودی رقابتی می باشدبنابراین، همه ی کسانی که شایستگی دارند و می خواهند مطابق انتخاب خود ادامه ی تحصیل دهند، قادر به دسترسی به برنامه های آموزشی نخواهند بود.

پیشگام برنامه ی تحصیل از راه دور در کامرون، در دانشگاه چانگ در مناطق کوهستانی غربی کامرون واقع شده است. دانشگاه چانگ یک موسسه ی ایالتی با 5 دانشکده است. دانشکده ی کشاورزی که برنامه ی تحصیل از راه دور را در خود جای داده است، محوری است که در حول آن آموزش، تحقیق و توسعه چانگ تغییر کرده است. دانشگاه چانگ تنها موسسه ی آموزش عالی کشاورزی در کامرون است.

وضعیت آموزش از راه دور در کامرون
آموزش از راه دور در کامرون در دهه ی 1970 در آموزش و پرورش معلمان شروع به کار کرد. اما این ابتکار به علت عدم تدبیر فنون، کمبود منابع و عدم آشنایی با مفاهیم بیش از چند سال طول نکشید. بسیاری از مردم که تحصیلات خود را از راه دور کسب کرده بودند، دانش خود را از دانشگاههای مشابه خارج از کشور به خارج از کشور بدست آورده بودند.

بنابراین برنامه ی تحصیل از راه دور در دانشگاه چانگ، اولین و تنها عمل کننده ی چنین برنامه ای در کامرون است. به دور از اصل پیشگام بودن آن، این برنامه همچنین در دانشگاه کشاورزی بی همتاست. این برنامه منتهی به دیپلمی در کشاورزی حاره ای در سه زمینه علم حیوانان و علم محصول و مدیریت کشاورزی، می شود. برنامه های گواهینامه پایان دوره نیز با چنین روش های مشابهی ارائه می شوند.

این برنامه به عنوان پروژه ای که توسط موسسه ی توسعه ی بین المللی کانادایی (CIDA ) و دولت کامرون تأسیس شده است در سال 1990 شروع به کار کرد. دانشگاه گلف (Guelx) کانادا به طور مشترک با دانشگاه چانگ برای تکمیل پروژه همکاری کرد. با خاتمه یافتن سرمایه ی CIDA در آگوست 1998 ، این پروژه را در 1 سپتامبر 1998 به عنوان رنامه ای مؤثر از دانشگاه چانگ شد.
برنامه ی تحصیلی 20 رشته شامل موارد زیر است :

تغذیه و مراتع حیوانات، تکنولوژی تغذیه، فرآوری خوک، فرآوری گله ی گاو، گوسفند و بز، فرآوری ماکیان و خرگوش، محصولات خوراکی، محصولات گیاهی، علم کاربردی خاک، کاردانی بیماری و آفات، آبیاری و زهکشی، پردازش و ذخیره سازی محصول، توسعه کشاورزی، جامعه شناسی کاربردی روستا، معرفی اقتصاد کشاورزی، دارایی و اعتبار کشاورزی، مدیریت مزرعه، بازاریابی کشاورزی، تحلیل پروژه و کشت و جنگلداری. مؤسسه ای که برنامه ی تحصیل از راه دور را در خود جای داده است، آموزشگاه پیشرفته ی ملی کشاورزی است . که در اوایل دهه ی 1960 بلافاصله بعد از استقلال کامرون تأسیس شد.

شیوه ی سنتی پذیرش با آزمون ورودی، دستیابی به تحصیلات کشاورزی را محدود می کند و باعث کمبود منابع انسانی آموزش دیده در بخش کشاورزی می شود. در زمانیکه پروژه طراحی شده بود، دانشجویان ، هیچ شهریه ای نمی پرداختند. در مقایسه با آن، مساعدت دولت ، حقوق قابل توجه دانشجویی برای نگهداری آنان می پرداخت. دانشجویان همچنین از مزایای مختلفی برخوردارند ( به طور مثال : خدمات اتوبوس عبوری رایگان بین محوطه های دانشگاه، کمک های مالی بسیار جهت غذا و سکنی دادن دانشجویان در اتاق های تک نفره) . این مزایایی است که دانشجویانی که در طرح معروف به Grandes Ecoles (مدارس پیشرفته) در کامرون شرکت کرده اند، از آن برخوردار شده اند.

تعهد آموزش دانشگاه
رسالت دانشگاهی چانگ، پیشبرد دانش از راه آموزش، تحقیق و توسعه است. دانشکده ی کشاورزی مطابق با تعهدش موظف به آموزش نیروی انسانی و توسعه ی تکنولوژی هایی دگرسازی بخش کشاورزی از یک اقتصاد روستایی به یک اقتصاد باز محور است. اهداف برنامه ی تحصیل از راه دور، این رسالت را تقویت می کند.اهداف عملی برنامه ی آموزش از راه دور
این برنامه برای طراحی، توسعه و ارائه ی برنامه ای از مطالعه ی مستقیم انگلیسی و فرانسه هدف قرار گرفته است که منجر به حکم گواهینامه ها و دیپلم هایی در کشاورزی حاره ای در سه مسیر یا رشته ی مرتبط می شود : علم حیوانات، علم مربوط به غلات و علم مدیریت کشاورزی

.
اهداف خاص
اهداف خاص طراحی شده در پروژه شامل موسسه و ظرفیت ساختمانی در دانشگاه چانگ در موارد زیر می باشد :
(a) آموزش توانایی در آماده سازی، ارائه و مدیریت تحصیل از راه دور / برنامه ی مطالعه ی مستقل در چانگ :
(b) توسعه ی زیرسازی لازم در چانگ برای در برگرفتن استعدادهای فیزیکی در جهت ارائه و اداره ی برنامه
(c) توسعه تکنولوژی را از طریق توسعه درسی و توسعه کارمندان را از طریق افزایش ظرفیت کارکنانذ و آموزش کارمندان و اعضای آموزشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پیش بینی وضعیت نیروگاههای تولید برق: مطالعه موردی اثرات زیست محیطی تکمیل پروژه های سیکل ترکیبی ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پیش بینی وضعیت نیروگاههای تولید برق: مطالعه موردی اثرات زیست محیطی تکمیل پروژه های سیکل ترکیبی ایران در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی وضعیت نیروگاههای تولید برق: مطالعه موردی اثرات زیست محیطی تکمیل پروژه های سیکل ترکیبی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پیش بینی وضعیت نیروگاههای تولید برق: مطالعه موردی اثرات زیست محیطی تکمیل پروژه های سیکل ترکیبی ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پیش بینی وضعیت نیروگاههای تولید برق: مطالعه موردی اثرات زیست محیطی تکمیل پروژه های سیکل ترکیبی ایران در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين در نگهداشت انرژي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

برنامه ریزی در زمینه چگونگی تولید انرژی، امروزه نقش مهمی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های این بخش ایفا می کند. در این میان، تولید انرژی الکتریکی همواره با چالش های زیست محیطی فراوانی همراه بوده است. در این تحقیق، سیستم انرژی الکتریکی ایران بعنوان یکی از آلاینده ترین بخش های سیستم انرژی کشور، مورد توجه قرار گرفته و مدلسازی شد. دو سناریوی محتمل در یک بازه زمانی میان مدت (سال های 2013 الی 2030) به مدل اعمال شد و میزان تولید دی اکسید کربن در این سناریوها باهم مقایسه گردید. در سناریوی اول، ترکیب فناوری های تولید انرژی الکتریکی در بازه زمانی تعریف شده برای مدل به عنوان سیستم مرجع ثابت در نظر گرفته شد و در سناریوی دوم، به تدریج به ظرفیت نیروگاه های سیکل ترکیبی اضافه و از ظرفیت نیروگاه های توربین گازی کاسته شد. نتایج نشان داد که اجرای سناریوی دوم منجر به کاهش سالانه 85/21 میلیون تن انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن دربازه زمانی موردنظر خواهد شد که در این میان، سهم گازوئیل در این کاهش انتشار، 9/11 درصد نسبت به سناریو مرجع بوده که در حدود 6/137 میلیون تن دی اکسید کربن را شامل می گردد. از سوی دیگر، در صورت به اجرا در آمدن سناریو2، نیروگاه های گازی 65/18 درصد نسبت به ادامه روند جاری سیستم، دی اکسید کربن کمتر تولید خواهند نمود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید