ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان کلیبر به منظور توسعه توریسم با استفاده از GIS در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان کلیبر به منظور توسعه توریسم با استفاده از GIS در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان کلیبر به منظور توسعه توریسم با استفاده از GIS در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان کلیبر به منظور توسعه توریسم با استفاده از GIS در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان کلیبر به منظور توسعه توریسم با استفاده از GIS در word :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : نخستين سمينار علمي تخصصي جاذبه ها و دافعه هاي گردشگري آذربايجان شرقي

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف از مطالعات محیطی، دستیابی به نظام های برنامه ریزی استفاده از سرزمین جهت تعیین نیازهای اصلی،تعیین کاربریها و ارزیابی توان محیطی اعم از محیط طبیعی و انسانی و بهره برداری متناسب از توانمندی هایمحیط است. در این پژوهش هدف، شناخت توان های محیط و ارزیابی آنها جهت توسعه ی توریسم درشهرستان کلیبر می باشد. کاربری گردشگری در محیط بسته و باز توسط گردشگران دنبال می شود. تمامی اینگونه تفریحات تحت عنوان تفرج مطرح می شوند . انوع تفرج عبارتند از تفرج متمرکز که شامل آن دسته ازتفرج هاست که نیاز به توسعه دارند مانند شنا و اسکی و تفرج گسترده که شامل آن دسته از تفرج هاست که نیازبه توسعه ندارند مانند کوهنوردی و یا به توسعه اندک نیاز دارند مانند ماهیگیری. نتایج این بررسی نشان می-دهد که محدوده های پایین دست و میانی شهرستان، قابلیت و توان بهتری برای توسعه ی گردشگری از خودنشان می دهند. این مناطق برای توسعهی تفرج گسترده و یا تفرج متمرکز از توان خوبی برخوردار است و اکثرروستاها دارای توانمندی برای توسعه ی نوعی از اشکال گردشگری فوق هستند، اما تفرج گسترده نقش بسزاییدر منطقه میتواند ایفا کند و مسئولین باید امکانات مربوط به تفرج گسترده را فراهم کنند تا منطقه ی موردنظر ازهر جهت قابل توجه توریسمها شود. ضمناً تعداد 10 روستا در طبقه یک تفرج متمرکز، 19 روستا در طبقه دوتفرج متمرکز، 44 روستا در طبقه یک تفرج گسترده و 53 روستا در طبقه دو تفرج گسترده قرار می گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

روان شناسی اسلامی از دیدگاه قرآن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 روان شناسی اسلامی از دیدگاه قرآن در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد روان شناسی اسلامی از دیدگاه قرآن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي روان شناسی اسلامی از دیدگاه قرآن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن روان شناسی اسلامی از دیدگاه قرآن در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

از دیدگاه قرآن، انسان، ترکیبی است از روح و جسم، ماده و معنی، نیمه ملکوتی و نیمه مادی؛ دارای فطرتی خدا آشنا؛ امانت دار خدا و مسئول خویشتن و جهان؛ الهی و فناناپذیر. اهتمام او به خود شناسی زمینه ی خدا شناسی را فراهم می آورد؛ آن که معرفتی افزون تر نسبت به خویشتنبرخوردار است؛ دارای معرفتی بیشتر نسبت به پروردگار خود می باشد و این همان است که مبنای روان شناسی اسلامی قرار گرفته است. انطباققوانین مترقی اسلام با فطرت الهی انسان، ایدئولوژی اسلامی را به عنوان مهمترین شاخه ی روانشناسی معرفی میکند. انسان معاصر، با وجود پیشرفتهای عظیم علمی و تکنولوژیکی، با مشکلات عدیدهای روبروست. بسیاری، مشکلات روحی و روانی انسان را، مهمترین دغدغه علم روانشناسی دانستهاند. دیدگاه مادی روانشناسی غرب، ناکارآمدی این شاخه از علم را در از میان بردن مشکلات روحی انسان، به اثبات رسانده است. اینک، آن چه بیش از پیش رخ مینماید، تمسک به قوانین مترقی و پیشرفته اسلام و تفکر در ذات باری تعالی به عنوان تنها مرجع حل مشکلات روحی روانی انسان می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با هوش معنوی و هوش هیجانی برای دستیابی به راهکارهایی در بازگرداندن بهزیستی روانی به خانواده های معتادین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با هوش معنوی و هوش هیجانی برای دستیابی به راهکارهایی در بازگرداندن بهزیستی روانی به خانواده های معتادین در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با هوش معنوی و هوش هیجانی برای دستیابی به راهکارهایی در بازگرداندن بهزیستی روانی به خانواده های معتادین در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آشنایی با هوش معنوی و هوش هیجانی برای دستیابی به راهکارهایی در بازگرداندن بهزیستی روانی به خانواده های معتادین در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آشنایی با هوش معنوی و هوش هیجانی برای دستیابی به راهکارهایی در بازگرداندن بهزیستی روانی به خانواده های معتادین در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي علوم انساني، مطالعات فرهنگي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر آشنایی با هوش معنوی و هوش هیجانی برای دستیابی به راهکارهایی در بازگرداندن بهزیستی روانی به خانواده های معتادین در word است. مقاله حاضر قصد دارد ضمن معرفی و آشنایی با هوش معنوی، هوش هیجانی ، به تحلیل مزایا و فواید و نقش مؤثر استفاده از آنها به عنوان روشی مناسب برای دستیابی به راهکارهایی در بازگرداندن بهزیستی روانی به خانواده های معتادین بپردازد که بدین منظور از روش تحقیق توصیفی تحلیلی تفسیری با ابزار کتابخانه ای و مرور اسناد استفاده شده است و در آخر جمع بندی و نتایج به دست آمده در قالب پیشنهاداتی در بهبود شرایط زندگی خانواده های افراد مبتلا به دام اعتیاد ارائه می گردد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت باد شناخت هوش معنوی و هوش هیجانی می توان بهزیستی روانی را در این خانواده ها بهبود بخشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی طراحی و ساخت ابرخازنهای الکتروشیمیایی دو لایه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی طراحی و ساخت ابرخازنهای الکتروشیمیایی دو لایه در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی طراحی و ساخت ابرخازنهای الکتروشیمیایی دو لایه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی طراحی و ساخت ابرخازنهای الکتروشیمیایی دو لایه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی طراحی و ساخت ابرخازنهای الکتروشیمیایی دو لایه در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي فناوري نانو از تئوري تا کاربرد

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

معمولا0 باتریها در مقایسه با خازنها میتوانند انرژی زیادی ذخیره کنند، اما به دلیل بهرهگیری از واکنشهای شیمیایی عملکرد سریعی ندارند و به عبارت دیگر چگالی توان آنها کم میباشد. از سوی دیگر خازنها به دلیل بهرهگیری از جداسازی الکتروستاتیکی بارهای الکتریکی، انرژی ذخیره شده را به سرعت در اختیار مصرف کننده قرار میدهند و چگالی توان بالایی دارند. اما مشکل اساسی آنها ذخیره انرژی کم میباشد. امروزه محققان به دنبال وسیلهای برای ذخیره انرژی الکتریکی هستند که مزیتهای باتری و خازن را با هم داشته و معایب آنان را نداشته باشند. چنین وسیلهای را امروزه با نام ابرخازن میشناسند. تاکنون مواد و روشهای متنوعی در ساخت ابرخازنها مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله ضمن معرفی انواع ابرخازنها و ویژگیهای آنها، روشهای طراحی و ساخت و همچنین مواد به کار گرفته شده در ساخت هر کدام مورد بحث قرار گرفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر فرآیند جوشکاری بر مقاومت به خوردگی بین دانه ای فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر فرآیند جوشکاری بر مقاومت به خوردگی بین دانه ای فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر فرآیند جوشکاری بر مقاومت به خوردگی بین دانه ای فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر فرآیند جوشکاری بر مقاومت به خوردگی بین دانه ای فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر فرآیند جوشکاری بر مقاومت به خوردگی بین دانه ای فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 در word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

امین پورصفر – گروه مکانیک، دانشگاه ارومیه
رضا آزادگان – گروه مکانیک، دانشگاه ارومیه
نصرت حیدری – گروه شیمی، دانشگاه ارومیه
طوطی محمدلو – شرکت ماشین سازی افزار کارا، ارومیه

چکیده:

سازندگان ماشین آلات مورد استفاده در صنایع غذایی، به خاطر کارکرد ماشین در محیط های خورنده بیشتر تمایل به استفاده از فولادهای زنگ نزن در ساخت این ماشین ها دارند . پدیده خوردگی بین دانه ای یکی از شایعترین مشکلات در سازه های جوشکاری شده از این فولادها می باشد. خسارت های ناشی از این پدیده باعث تحمیل هزینه های اضافی تعمیرات و نگهداری در دراز مدت می گرد د. در این تحقیق سازه جوشکاری شده دستگاه های پرکننده آبمیوه ساخته شده در شرکت افزار کارا مد نظر قرارگرفته است . در این رابطه رفتار فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI304 جوشکاری شده در برابر پدیده خوردگی بین دانه ای مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر نوع فرآیند جوشکار ی شامل جوشکاری قوسی معمولی با الکترود آلیاژی، جوشکاری قوسی با الکترود تنگستن و حفاظت گاز آرگو ن (TIG) و جوشکاری قوسی با الکترود فلزی تغذیه شونده و حفاظت گاز(MIG) بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است . به این منظور از بین فولادهای زنگ نزن 304 موجود در بازار، دو نمونه از دو سازنده های مختلف تهیه گردید و پس از آنالیز و شناسایی ترکیبات آنها، نمونه ها جهت آزمون مقاومت در برابر خوردگی بین دانه ای بر طبق استاندارد ASTM، A262-93a برشکاری و جوشکاری شدند و با توجه به آئین نامه مذکور، جهت شناسایی بهترین روش برای جوشکاری این دسته از فولادها تحت آزمایش قرار گرفتند . با توجه به نتایج بدست آمده جوشکاری قوسی معمولی از نظر حساس سازی به خوردگی بیندانه ای مناسب تشخیص داده نشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق حسابداری مدیریت محیطی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق حسابداری مدیریت محیطی در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق حسابداری مدیریت محیطی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق حسابداری مدیریت محیطی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق حسابداری مدیریت محیطی در word :

حسابداری مدیریت محیطی
محتوی مقاله شامل موارد زیر می باشد:
1) حسابداری مدیریت محیطی چیست؟
2) موارد کاربردی و فایده های حسابداری مدیریت محیطی چیست؟
3) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی در صنعت چیست؟
4) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای دولت چیست؟
5) مزایای نهفته حسابداری مدیریت محیطی برای جامعه چیست؟
6) چرا حسابداری مدیریت محیطی توسعه یافت؟
بازنگری حسابداری مدیریت محیطی: حسابداری مدیریت محیطی چیست؟
حسابداری مدیریت محیطی اصطلاح گسترده ای است که همانند زیر در چندین متن مختلف استفاده میشود:
انواع حسابداری عمومی
حسابداری مدیریت:
کاربرد هزینه و اطلاعات دیگر را برای تصمیم گیری در یک سازمان تشخیص ، گردآوری، برآورد و تحلیل می کند.
حسابداری مالی:
گسترش و گزارش اطلاعات مالی توسط یک سازمان برای قسمتهای خارجی ( مانند بانکها، صاحبان سهام) را برعهده دارد.
حسابداری ملی:
گسترش اقتصادی و اطلاعات دیگر برای توصیف درآمد ملی و سلامت اقتصادی را برعهده دارد.
انواع حسابداری محیطی
حسابداری مدیریت محیطی:
حسابداری مدیریت توجه اصلی اش به جریان اطلاعات مربوط به مواد و انرژی و اطلاعات هزینه محیطی می باشد.
حسابداری مالی محیطی:
حسابداری مالی به گزارش هزینه های بدهی محیطی و دیگرهزینه های مهم محیطی می پردازد.
حسابداری ملی محیطی:
حسابداری در سطح ملی به جریانهای منابع طبیعی، هزینه های محیطی و هزینه های خارجی می پردازد.
اطلاعات مربوط به این وب سایت توجه اصلی اش به وابستگی حسابداری محیطی به عنوان ابزار حسابداری مدیریت برای تصمیمات داخلی واحد تجاری می باشد، همچون حسابداری مدیریت محیطی.
حسابداری مدیریت محیطی را می توان بعنوان تشخیص ، گردآوری ، برآورد ، تحلیل ، گزارش داخلی و کاربرد جریان اطلاعات مربوط به انرژی و مواد ، اطلاعات مربوط به هزینه های محیطی و اطلاعات مربوط به هزینه های دیگر برای هردو تصمیمات محیطی و متعارف در یک سازمان تعریف کرد.
نکات اصلی قابل یادداشت عبارتند از:
• حسابداری مدیریت محیطی بر هزینه های داخلی شرکت تاکید دارد وتوجهی به هزینه های خارجی مربوط به اشخاص ، اجتماع یا محیط که شرکت از لحاظ قانونی مسئول آنها نیست ندارد.
• حسابداری مدیریت محیطی تمرکز اصلی اش به حسابداری هزینه های محیطی می باشد.
• این حسابداری فقط به هزینه های محیطی و یا هزینه های دیگر توجه ندارد بلکه اطلاعاتی در زمینه جریانهای فیزیکی و سرنوشت مواد و انرژی را نیز ارائه می دهد.
• اطلاعات حسابداری مدیریت محیطی نه تنها می تواند در بیشتر انواع فعالیتهای مدیریت ویا در تصمیم گیریهای مدیریت در سازمان استفاده شود بلکه بطور تخصصی برای فعالیتهای مدیریت محیطی سودمند می باشند. بنابراین، حسابداری مدیریت محیطی دو تا از سه قطعه ساختاری توسعه باثبات محیط و اقتصاد را بررسی و انسجام می بخشد چون آنها به تصمیم گیری های داخلی سازمان مربوط هستند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات آلودگی هوا و پلی مورفیسم ژنتیکی بر شاخص های اختلال عملکرد عروق در کودکان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثرات آلودگی هوا و پلی مورفیسم ژنتیکی بر شاخص های اختلال عملکرد عروق در کودکان در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات آلودگی هوا و پلی مورفیسم ژنتیکی بر شاخص های اختلال عملکرد عروق در کودکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرات آلودگی هوا و پلی مورفیسم ژنتیکی بر شاخص های اختلال عملکرد عروق در کودکان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات آلودگی هوا و پلی مورفیسم ژنتیکی بر شاخص های اختلال عملکرد عروق در کودکان در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
پریناز پورصفا – دانشجوی دکترا،مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدمهدی امین – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط ، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فروزان همامی – کارشناس مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رویا کلیشادی – استاد، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بعضی از پلی مورفیسم های ژنتیکی در ارتباط با آلاینده های هوا در سطوح سرمیthrombomodulin (TM) و فاکتور بافتی (TF) در یک نمونه از جمعیت مبتنی بر کودکان و نوجوانان انجام شد.مواد وروش ها: این مطالعه به صورت مقطعی میان 110 نفر (528 دختر) با متوسط سن127 + 23 سال، در شهر اصفهان- ایران انجام شد. ژنوتیپTM G33-A و +5466A>G پلی مورفیسم توسط واکنش زنجیره ای پلیمر PCR انجام شد، روش چند شکلی طول قطعه محدود (PCR-RFLP). برای اندازه گیری سرمTM وTF روش ایمنی متصل به آنزیم(ELISA) مورد استفاده قرار گرفت.نتایج: ژنوتیپ های زیر برایTM مشخص شد: GG در 692، GA در 272 وAA در 36 از شرکت کنندگان. با توجه به TF، 108 شرکت کننده برای +5466A allele، هموزیگوت بودند، و دو نفر ژنوتیپ 5466AG+ داشتند. میانگین مقدار شاخص استاندارد آلودگی(PSI) در سطح متوسط بود، میانگین ذرات معلق تا m10 (PM (10)) و ازن (O3)، اندازه گیری شد، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد، بطور قابل توجهی بالا بود. میانگین سطوح سرمTM وTF در میان شرکت کنندگان با ارقام فوق الذکر تفاوت معنی داری نداشت. در میان شرکت کنندگان در معرض چارک بالایی از O (3)، PM (10)، وPSI،TM-33G/A پلی مورفیسم (GA + AA genotype) افزایش Odds ratio (OR) از سطح پایین سرمTM را داشت. هیچ ارتباط آماری معنی داری در مناطق با آلودگی کم وجود نداشت.یافته ها: یافته های مطالعه ما اثر هم افزایی ازTM-33G / A پلی مورفیسم و آلاینده های هوا بر روی عوامل مرتبط با شروع آترواسکلروز را تأیید می کند. این شواهد می تواند تأییدی برای اثر متقابل ژن محیط زیست، و اثرات مربوط به آتروژنز از همان ابتدای زندگی باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله The Feasibility study of Operating Budgeting in Isfahan University of Medical Science Base on Shah Model در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله The Feasibility study of Operating Budgeting in Isfahan University of Medical Science Base on Shah Model در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله The Feasibility study of Operating Budgeting in Isfahan University of Medical Science Base on Shah Model در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله The Feasibility study of Operating Budgeting in Isfahan University of Medical Science Base on Shah Model در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله The Feasibility study of Operating Budgeting in Isfahan University of Medical Science Base on Shah Model در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
Sima Nejadlabbaf – MSc in Health Economics, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
Azam Jari – MSc in Accounting Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده:

The demand to presentation of services with high quality, the pressure for responsibility and performance transparency, the need to decrease current expenses and increase efficiency, cause to management notice to operating budgeting. So, the feasibility study of operating budgeting in Isfahan University of Medical Science is goal that has been investigated in this article.This article is descriptive-survey research and its output is application program. The statistic society of this article includes financial and budget managers, financial and budget assistants in faculties and vice canceller of management development resource management that have been this responsibilities in 1392. For collecting of information are used library studying and survey methods that in are used questionnaire. We used Inferential statistical method for data analyzing as t-test and Kruskal – Wallis tests with 18 Spss. The results show that there is needful ability for operating budget implementation in 3 dimensions (as performance evaluation, human and technical ability) and authority of three dimensions such as lawful, procedural and organizational authority. Also, there are suitable terms about three dimensions acceptance (as political, managerial and motivational acceptance).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله معرفی و مروری بر پارامترهای عملیاتی پیل سوختی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله معرفی و مروری بر پارامترهای عملیاتی پیل سوختی در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفی و مروری بر پارامترهای عملیاتی پیل سوختی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله معرفی و مروری بر پارامترهای عملیاتی پیل سوختی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفی و مروری بر پارامترهای عملیاتی پیل سوختی در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: نخستین همایش بیوانرژی ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

وحید وجیهی نژاد – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی, دانشگاه صنعتی شریف
مهدخت منتظری – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی, دانشگاه صنعتی شریف
سحورا کردستانچی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی, دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیل سوختی میکروبی وسیله ای است که از طریق یک فرآیند الکتروشیمیایی زیستی با استفاده از منابع انرژی موجود درپساب های شهری و صنعتی و مواد آلی, تولید جریان الکتریسیته م یکند. پیل سوختی میکروبی وسیله ای است که همزمان با تصفیه پساب, امکان تولید انرژی و جریان برق را هم می دهد. اساس کار این تکنولوژی استفاده از متابولیسم باکتری ها و میکروارگانیسم های بکار رفته در بخش آند پیل می باشد که با تجزیه ی سوخت ورودی (مواد واکنشگر آلی) تولید جریان الکتریسیته می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تغییرات الگوی کشت و رابطه آن با تغییرات اقلیمی مطالعه موردی شهرستان بهار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تغییرات الگوی کشت و رابطه آن با تغییرات اقلیمی مطالعه موردی شهرستان بهار در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تغییرات الگوی کشت و رابطه آن با تغییرات اقلیمی مطالعه موردی شهرستان بهار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تغییرات الگوی کشت و رابطه آن با تغییرات اقلیمی مطالعه موردی شهرستان بهار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تغییرات الگوی کشت و رابطه آن با تغییرات اقلیمی مطالعه موردی شهرستان بهار در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

علیرضا عسگری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی
اصغر باقری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا عبدپوردلال – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در دهه های اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر جنبه های مختلف زندگی بشری صورت گرفته است فعالیت های کشاورزی یکی از بخشهای وابسته به تغییرات اقلیمی است درن ظر گرفتن این تغییرات در برنامه ریزی های بخش کشاورزی از اهمیت ویژی ای برخوردار است تغییر الگوی کشت از پیامدهای تغییر اقلیم درکشاورزی است دراین مقاله وضعیت تغییرات الگوی کشت و رابطه آن با تغییرات اقلیمی در شهرستان بهار بصورت موردی بررسی شده است این تغییرات طی یک دوره 10 ساله 79-89 مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد تغییرات الگوی کشت درطی این دوره براثر افزایش دما و بدنبال آن افزایش نیاز آبی علیرغم کاهش منابع آب به سمت محصولات آب بررفته است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید