مقاله کاربرد انرژی خورشید و باد برای فرآوری پسماندهای شهری تصفیه خانه ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد انرژی خورشید و باد برای فرآوری پسماندهای شهری تصفیه خانه ها در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد انرژی خورشید و باد برای فرآوری پسماندهای شهری تصفیه خانه ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد انرژی خورشید و باد برای فرآوری پسماندهای شهری تصفیه خانه ها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد انرژی خورشید و باد برای فرآوری پسماندهای شهری تصفیه خانه ها در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

جیران وحیدی –
احمد واحدی –
لاچین وحیدی –
سیدابراهیم علوی –

چکیده:

در این مقاله برای بالا بردن راندمان و کاهش هزینه های ساخت سیستم های فرآوری پسماند های شهری چند مکانیزم نمونه ساخته شده است. تمامی آنها پس از انجام آزمایشات لازم به صورت اختراع به ثبت رسیده اند. از همزن شناور متحرک هوادهی برای هوادهی استفاده شده است. این سیستم با حرکت در درازای استخر با هوادهی مایع درون آن کار هم زدن را انجام می دهد. نیروی لازم برای حرکت همزن توسط هوای فشرده و انرژی لازم برای تولید هوای فشرده، به وسیله توربین های بادی محور عمودی و یا کمپرسورهای الکتریکی فراهم می شود. از خشک کن خورشیدی برای خشک کردن کردن فاضلاب شهری کمک گرفته شد. یک خشک کن خورشیدی به مساحت دویست و پنجاه متر مربع در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالیبنا گردید. در این مورد به جای خشک شدن پسماندها در مجاورت هوا با استفاده از انرژی خورشید، کار خشک کردن در مدت زمان کمتری انجام می گیرد. سیستم هوادهی، با هوادهی گسترده به پسماند درون حوضچه خشک کن خورشیدی،پسماند ها وآب به صورت دولایه مجزا از یک دیگر جدا می شوند. پس از جداسازی آب بالای پسماند، فرآیند خشک کردن با انرژی خورشید ادامه می یابد.از فیلتر پسماند، برای جدا کردن آب ازپسماند و کاهش مصرف انرژی مورد نیاز برای خشک کردن نیز طرح دیگری است که مورد استفاده قرار گرفته است. این سیستم با هوای فشرده حاصل از توربین های بادی کار می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی نقش گیاه علفی Carex stenophyllaبر کاهش فرسایش بادی در اراضی بیابانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی نقش گیاه علفی Carex stenophyllaبر کاهش فرسایش بادی در اراضی بیابانی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش گیاه علفی Carex stenophyllaبر کاهش فرسایش بادی در اراضی بیابانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی نقش گیاه علفی Carex stenophyllaبر کاهش فرسایش بادی در اراضی بیابانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی نقش گیاه علفی Carex stenophyllaبر کاهش فرسایش بادی در اراضی بیابانی در word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

محمدرحیم فروزه – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
حمید مصباح – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

فرسایش بادی یکی از عوامل اصلی تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد . بخش عمده هدر رفت خاک به وسیله باد از لایه سطحی آن است . پوشش سطح خاک به وسیله گیاهان علفی که با خاک در تماس هس تند بیشتر از یک آسمانه گیاهی بلند که اشکوب زیرین آن لخت است ، حفاظت می شود . برای انتخاب پوشش علفی مناسب به منظور حفاظت خاک در نظر گرفتن معیار هایی چون سازگاری،تراکم،تاج پوشش،شکل و نحوه استقرارزیتوده زیر زمینی و میزان بقایای گیاهی تولید شده، ضروری است. ویژگی های گونه علفیCarexStenophylla که درنواحی بیابا نی جنوب ایران می روید ، تا حدود زیادی با این معیار ها مطابقت دارد . بر این اساس،نقش گیاه فوق بر 5 عامل موثر در کاهش فرسایش بادی شامل درصد پوشش گیاهی، میزان لاشبرگ، درصد خاک لخت ، موادآلی خاک سطحی و وضعیت استحک ام سطح خاک ،در دو شرایط با و بدون گونه فوق در بیابان گربایگان بررسی شد . این مطالعه در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 2 تیمار و 3 تکرار اجرا و تحلیل نتایج با آزمونt جفت شده در فاصله اطمینان 95 % با استفاده از نرم افزار آماریSPSS انجام گرفت . نتایج آماری بیانگر تفاوت معنی دار تمام عوامل به جز مواد آلی خاک سطحی، در 2 تیمار مورد بررسی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ساختمان های صفر انرژی و بررسی شیوه های ترکیب با فتوولتائیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ساختمان های صفر انرژی و بررسی شیوه های ترکیب با فتوولتائیک در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ساختمان های صفر انرژی و بررسی شیوه های ترکیب با فتوولتائیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ساختمان های صفر انرژی و بررسی شیوه های ترکیب با فتوولتائیک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ساختمان های صفر انرژی و بررسی شیوه های ترکیب با فتوولتائیک در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
طیبه یازرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد انرژی معماری دانشگاه تهران

چکیده:
در سال های اخیر ،در بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته تعداد زیادی ساختمان بی نیاز از انرژی های فسیلی ساخته شده است .بعد از سال 2020 ،تمام ساختمان های جدید در اروپا باید نزدیک به سناریوی ساختمان های صفر انرژی 1 باشند.این بدان معنی است که ،ساختمان مصرف انرژی بسیار پایین دارد که می تواند از منابع انرژی تجدید پذیر در محل و یا در نزدیکی آن بدست آید .این پارادیم انرژی جدید ،ممکن است یک انقلاب برای معماری و فتوولتائیک ها باشد ،اما در این راه چالش های فرهنگی و فنی ای وجود دارد .در یک سناریوی ساختمان انرژی صفر ،استفاده از فتوولتائیک برای تولید انرژی درسایت بسیار مناسب است .استفاده از فتوولتائیک ها در ساختمان از20 سال پیش تا حال حاضر تحت بررسی است وبعنوان یک عامل کلیدی در بهره وری انرژی و کاهش انتشار کربن دی اکسید از ساختمان ها شناخته شده است .ترکیب پانل های فتوولتائیک با کالبد بنا ،بدون شک الزامات و محدودیت هایی را بر طرح تحمیل کرده و از طرفی دیگر به دلیل تولیدانرژی مورد نیاز ساختمان مزیت های بی شماری نیز به همراه دارد .در این مقاله ،به عوامو تأثیرگذار بر بازدهء پانل های فتوولتائیک از قبیل جهت گیری و شیب آن ها ،تأثیر سایه و دما ،نحوهء تهویه پانل های فتوولتائیک پرداخته می شود و در پایان شیوه های طراحی ساختمان با ترکیب پانل های فتوولتائیک عرضهمی شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعریف علم شیمی 34 ص در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 36

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 36 صفحه

فصل اول مقدمه تعریف علم شیمی شیمی علمی است زنده و پویا كه ویژگیهای كمی و كیفی ساختارمواد و چگونگی تغییر و تبدیلات آنها را بیان می كند.
دوره های تكاملی شیمی 1-دوره تجربی تا 600 سال پیش از میلاد، انسان به طور تجربی به ساخت ظروف سفالی و مسی و پختن نان و دارو می پرداخت بدون اینكه بدانند در فرایندهای فوق چه اتفاقاتی می افتد.
2-دوره فلسفه یونانی و استحاله اساس عملكرد یونانیان تلاش برای پیدا كردن اصولی بود كه طبیعت را بهتر بشناسند.
در این راستا دو نظریه در آن زمان اهمیت داشت.
الف:نظریه تشكیلات چهار تائی بر اساس این نظریه كلیه مواد، به نسبتهای مختلف از چهار عنصر “آب، هوا، آتش و خاك” تشكیل شده اند.
ب:نظریه استحاله یونانیان عقیده داشتند كه ماده از واحدهایی به نام اتم تشكیل شده اند كه شكل اتمها در هر ماده با ماده دیگر متفاوت بوده و با تغییر دادن شكل اتمها می توان عنصری را به عنصر دیگر تبدیل كرد كه به آن استحاله می گفتند برخی استحاله را بدون اعتقاد به وجود اتم قبول داشتند.
3-دوره كیمیاگری از300 سال پیش از میلاد تا سال1650 میلادی روش تجربی باستانیان و آیین فلسفی یونان درهم آمیخت و كارهای زیادی نظیر تقطیر،تبلور،تصعید صورت گرفت.
در آن زمان عقیده بر این بود كه فلزات در طبیعت همواره به یكدیگر تبدیل می شوند بخصوص فلزات سعی بررسیدن به كمال خود یعنی طلا را دارند و كلاً عامل این تغییرات را سنگ فلسفه می خواندند كه بعدا”توسط اعراب اكسیر نامیده شد.
4-دوره فلوژیستون (Phlogiston) از سال 1650 تا 1790 میلادی عقیده بر این بود كه مواد قابل احتراق دارای یك عنصر آتشین (فلوژیستون) می باشند كه در پدیده احتراق به واسطه گری هوا از ماده خارج میشود.
مثلا” زغال كه یك ماده قابل احتراق است مقدار زیادی فلوژیستون دارد كه به هنگام سوختن زغال از آن خارج شده و خاكستر را به وجود می آورد كه زغال بدون فلوژیستون است پس بر اساس این عقیده زغال عبارتست از”خاكستر+ فلوژیستون” مقدارزیادی فلوژیستون + خاكسترزغال رابطه سوختن زغال امروزه به این صورت نوشته می شود: گازهای اكسیژن دار+خاكستر اكسیژن هوا+زغال طبق نظریه فلوژیستون موادی كه قابلیت احتراق آنها ناچیز است نظیر فلزات فلوژیستون آنها نیز كم است.
وقتی فلزی در هوا بسوزد به calx [اكسید فلز] و مقدار كمی فلوژیستون تبدیل میشود.
مقداركمی فلوژیستون + كالكس فلز فلز برعكس رابطه فوق برای بدست آوردن فلز خالص،كالكس را با زغال می گداختند و اعتقاد بر این بود كه فلوژیستون زغال به كالكس كه از این نظر فقیر بود منتقل می شود و لذا زغال به خاكستر وكالكس به فلزتبدیل می شود .
خاكستر زغال + فلززغال+ كالكس فلز برطبق نظریه فلوژیستون تركیب هر فلز عبارت بود از: “كالكس+ فلوژیستون” و اعتقاد بر این بود كه تصعید موجب می شود كه فلوژیستون از فلز خارج شود.
همچنین عقیده داشتند كه كربن غنی ازفلوژیستون است و میتواند بجای فلوژیستون با كالكس تولید فلز را بنماید.
فلوژیستون ‍[كه توسط هوا خارج می گردد]+كالكس فلز گاز كربن مونواكساید + فلز كالكس + كربن 5-دوره شیمی نوین این دوره از سال 1790 و با قانون بقای جرم لاوازیه شروع شد و تاكنون در رشته های زیرین تكامل زیادی رخ داده است.
الف: ش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش دولت الکترونیک وابعاد حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش دولت الکترونیک وابعاد حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش دولت الکترونیک وابعاد حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش دولت الکترونیک وابعاد حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش دولت الکترونیک وابعاد حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
دانیال رمضانپور –
عبدالحسین برشد –
امید نادرعلی –

چکیده:
در سالیان اخیردولت الکترونیک و حکمرانی خوب به موضوعی داغ در رشته مدیریت دولتی تبدیل شده است و این به واسطه نقش مهمی است که در جامعه ایفا می کنند دولت الکترونیکی یا ارائه خدمات دولتی با استفادهاز فناوری های اطلاعاتی از جمله اینترنت آغاز گر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است که از واپسین سالهای هزاره دوم میلادی مورد توجه تئوری پردازان مدیریت .و کارگزاران بخش عمومی قرار گرفتهاست. وهم اکنون توانسته است جایگاه خودرا درمیان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومی باز نماید.حکمرانی خوب الگویی است که در پی ناکار آمدی ساز و کارهای پیشین توسعه توسط کشورهایتوسعه یافته و مجامع بین المللی ارائه شده و بویژه در کشورهای در حال توسعه به منظور استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. در واقع حکمرانی خوب که برنقش حداقلی دولت و حداکثری مردم تآکید دارد که این امر باعث کوچک سازی دولتها می گردد.هدف از مقاله ی حاضر پرداختن به اهمیت دولت الکترونیک و حکمرانی خوب در بخش مدیریت دولتی است.بر این اساس حکمرانی خوب و دولت الکترونیک را به عنوان الگویی نوین در جهت بهبود خدمات دولتی در جامعه می داند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف در word :

مکتب روان کاوی:

به عقیده فروید ویژگی خاصی که برای سلامت روانشناختی ضروری است خودآگاهی[1] است.یعنی هر آنچه که ممکن است در نا خودآگاهی موجب مشکل شود بایستی خود آگاه شود به عقیده فروید انسان عادی کسی است که مراحل رشد،روانی جنسی را با موفقیت گذرانده باشد ودر هیچ یک از مراحل،بیش ازحد تثبیت نشده باشدبه نظراوکمترانسانی متعارف به حساب می آیدوهر فردی به شکلی نامتعارف است (خدا رحیمی،1374،هال ولیندزی[2]،1970 ).

آلفرد آدلر[3] : به عقیده آدلر (1926)زندگی بودن نیست بلکه شدن است .آدلر به انتخاب مسئولیت ومعناداری مفاهیم در شیوه زندگی اعتقاد دارد وشیوه زندگی افراد را متفاوت می داند. محرک اصلی رفتار بشر هدفها وانتظار او از آینده است.فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خویش آگاهی دارد و عمل کرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست، او جذاب وشاداب است وروابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد.فرد دارای سلامت روان از نظر آدلر، روابط خانوادگی صمیمی ومطلوب دارد وجایگاه خودش را در خانواده وگروه های اجتماعی به درستی می شناسد. همچنین فرد سالم در زدگی هدفمند وغایت مدار است واعمال او مبتنی برتعقیب این اهداف است .غایی ترین هدف شخصیت ،تحقق خویشتن است .از ویژگی های دیگر سلامت روان شناختی این است که فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف وادراکات خودش می پردازدواشتباه هایش را برطرف می کند .چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آن ها، آفرینش گری وابتکار فیزیکی ،از ویژگیهای دیگر این افراد است. که فرد سالم از اشتبا ههای اساسی پرهیز می کند.

اشتباه های اساسی شامل تعمیم مطلق،اهداف نادرست ومحال درک نادرست وتوقع بی مورد از زندگی تقلیل یاانکار ارزشمندی خود ، وارزش ها و باورهای غلط می‌باشد(ساعتچی،1374 وگنجی ،1376).

اریک فرام[4]:فرام تصویر روشنی از شخصیت سالم به دست می دهد چنین انسانی عمیقاً عشق می ورزد، آفریننده است،قوه تعقلش را کاملاً پرورانده است ، جهان وخود رابه طور عینی ادراک می کند ، حس هویت پایداری دارد، با جهان در پیوند است. ودر آن ریشه دارد، حاکم وعامل خود و سرنوشت خویش است. فرام شخصیت سالم را دارای جهت گیری بارور می داند. فرام با کار برد واژه جهت گیری این نکته را می گوید که جهت گیری گرایش یا نگرش کلی است که همه جنبه های زندگی، یعنی پاسخ های فکری ،عاطفی وحسی به مردم،و موضوع ها ورویداد ها را، خواه در جهان خواه در خود ، در بر می گیرد (فروم،1362،گنجی،1376).

مکتب انسان گرایی:

کارل راجرز[5]:به عقیده راجرز، آفرینندگی مهم ترین میل ذاتی انسان سالم است.همچنین شیوه های خاصی که موجب تکامل وسلامت خود می شوند به میزان محبتی بستگی دارند که کودک در شیر خوارگی دریافت کرده است .«ارضای توجه مثبت غیر مشروط »ودریافت غیر مشروط محبت وتأیید دیگران برای رشد وتکامل سلامت روانی فرد با اهمیت است.این ا فراد فاقد نقاب وماسک هستند وبا خودشان رو راست هستند .چنین افرادی آمادگی تجربه را دارند ولذا بسته نیستند،انعطاف پذیرند وحالت تدافعی ندارند واز بقیه انسان ها عاطفی تر هستند .زیرا عواطف مثبت ومنفی وسیع تر رادر مقایسه با انسان های تدافعی تجربه می کنند.به عقیده راجرز اساسی ترین خصوصیت شخصیت سالم ،زندگی هستی دار است یعنی آماده است ودر هر تجربه،ساختاری را می یابدوبراساس مقتضیات،تجربه لحظه بعدی به سادگی دگرگون می شود.انسان سالم به ارگانیزم خویش اعتماد می کند (خدا رحیمی،1374،راجرز،1369،هال ولیندز،1970).

آبراهام مزلو: اوانسان سالم راخودشکوفامی نامد واینگونه بیان می کند که خواستاران تحقق خود، نیازهای سطوح پاینتر خود یعنی نیازهای جسمانی،ایمنی،تعلق، محبت واحترام را برآورده ساخته اند.روان پریش وروان نژد نیستند وسایر اختلال های آسیب شناختی را ندارند.آن ها الگو های بلوغ، پختگی وسلامت می باشند. با حد اکثر استفاده از همه قابلیت ها وتوانایی های خود،خویشتن خویش را فعلیت وتحقق می بخشند.می دانند کیستند وچیستند وبه کجا می روند.خواستاران تحقق خود،تکاپونمی کنند، بلکه تکامل می یابند .ویژگی های آن هارا می توان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف در word
فهرست وار نام برد که عبارتند از :ادراک صحیح واقعیت،پذیرش کلی طبیعت دیگران وخویشتن،خود انگیختگی،سادگی وطبیعی بودن، توجه به مسائل بیرون از خویشتن،نیاز به خلوت واستقلال ، تازگی مداوم تجربه های زندگی،نوع دوستی،کنش مستقل، تجربه های عارفانه،یا تجربه های اوج ، روابط متقابل بادیگران،تمایز میان وسیله وهدف و خیر وشرحس طنز مهربانانه،آفرینندگی،مقاومت در مقابل فرهنگ پذیری(شولتز،1364،مزلو،1372و1968).

مکتب رفتار گرایی:

بی.اف.اسکینر:سلامت روانی وانسان سالم به عقیده اسکینر معادل با رفتار منطبق با قوانین و ظوابط جامعه است، وچنین انسانی وقتی با مشکلی روبرو شود تا هنگامی که از طریق جامعه به هنجار تلقی شود،از طریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبودی وبه هنجار کردن رفتار خود و راطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید .به علاوه انسان سالم باید آزاد بودن خودش را نوعی توهم بپندارد،وبداند که رفتار او تابعی از محیط است و هر رفتار توسط معدودی از عوامل محیطی مشخص می گردد.انسان سالم کسی است که تأییداجتماعی بیشتری به خاطر رفتار های متناسب ،از محیط و اطراقیانش دریافت می کند .شاید معیار تلویحی دیگر در مورد خصوصیات انسان سالم از دیدگاه اسکینر این باشد که انسان باید از علم،نه برای پیش بینی،بلکه برای تسلط بر محیط خویش استفاده کند. در این معنا فرد سالم کسی است که بتواند برای انجام هر روش،بیشتر از اصول علمی استفاده کند وبه نتایج سودمند تری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال ،هدفمندی، غایت نگری ومانند آن را کنار بگذارد(خدا رحیمی،1374واسکینر،1956).

مکتب شناختی:

ویلیام گلاسر[6]:انسان سالم بنا به نظریه گلاسر کسی است که دارای این ویزگی ها باشد.

1-واقعیت را انکار نکندودرد ورنج موقعیت ها را با انکار کردن نادیده نگیرد،بلکه با موقعیت ها به صورت واقع گرایانه روبرو شود.

2- هویت موفق داشته باشد یعنی عشق ومحبت بورزد وهم عشق ومحبت دریافت نماید.هم احساس ارزشمندی کند وهم دیکران احساس ارزشمندی او را تأیید کنند.

3- مسئولیت، زندگی ورفتارش را بپذیرد وبه شکل مسئولانه رفتار کند،پذیرش مسئولیت کاملترین نشانه سلامت روانی است .

4-توجه او به لذات دراز مدت تر منطقی ترومنطبق با واقعیت می باشد.

5-بر زمان حال وآینده تأکید نمایدنه برگذشته وتأکید اوبرآینده، نیزجنبه درون گری داشته باشد نه به صورت خیال پردازی باشد(خدا رحیمی،1374وگلاسر،1965).

مکتب هستی گرایی:

ویکتورفرانکل[7]نگرش فرانکل به سلامت روان تأکید عمده را براراده معطوف به معنا می گذارد.جستجوی معنا مستلزم پذیرفتن مسئولیت شخصی است.هیچ کس وهیچ چیز به زندگی انسان معنا نمی دهد مگر خودش .انسان باید با احساس مسئولیت آزادانه با شرایط هستی وزندگی روبرو شود ومعنایی درآن بیابد .به نظر فرانکل ماهیت وجودی انسان از سه عنصر معنویت ،آزادی ومسئولیت تشکیل شده است وسلامت روان مستلزم تجربه شخصی این 3 عامل است.معیار سنجش معنا دار بودن زندگی کیفیت آن است نه کمیت آن.حصول وکاربرد معنویت ،آزادی ومسئولیت نیز با خود انسان است. بنا به نظریه فرانکل انسان کامل بودن یعنی با کسی یا چیزی فراسوی خود پیوستن،به عقیده فرانکل جستجوی هدف در خود،شکست خویشتن است.لذا وی هدف رشد وتکامل انسانرا تحقق خود نمی داند بلکه چیزی بالاتر از آن می داند. سلامت روان یعنی از مرز توجه به خود گذشتن،از خود فراتر رفتن وجذب معنا ومنظوری شدن.

در این صورت خود نیز به طورطبیعی وخود به خود تحقق می یابد. (شولتر،1364وفرانکل،1375).

تعریف سلامت روانی از دیدگاه اسلام:

بهداشت روانی این است که انسان براساس فطرتش، همیشه در حال تقرب به خداوند بوده و با مردم در صلح و صفا و سازگاری بوده و دارای سلامت جسمی و موفقیت در زندگی، باشد.بهداشت روانی، حالتی است که در آن انسان، احساس رضا و آرامش کند و با حُسن خُلق با خدا و با خود و با مردم تعامل داشته باشد(ویسی،1392). بهداشت روانی در اسلام عبارت از اصول و روش‌های مشروعی است كه در وهله اول باعث تأمین ایجاد، حفظ و در وهله دوم تقویت و تكامل سلامت نفس، و در وهله سوم به درمان بیماری‌های روانی انسان مسلمان می‌پردازد، هدف از این علم هموار كردن راه تكامل و حركت انسان مسلمان تا رسیدن به مرتبه كمال مطلق است(حسینی،1368).


[1]self-consciousness

[2]HALL&Lindzey

[3] Adler Alfred

[4]Erich fromm

[5] carl Rogers

[6]William Glasser

[7]Victor Frankl

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی پل تاریخی دزفول از نظر معماری و سازه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی پل تاریخی دزفول از نظر معماری و سازه در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی پل تاریخی دزفول از نظر معماری و سازه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی پل تاریخی دزفول از نظر معماری و سازه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی پل تاریخی دزفول از نظر معماری و سازه در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: 13

نویسنده(ها):

پریا سعادت جو – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده معماری – دانشجوی کارشناسی ارشد فناور

چکیده:

دزفول با پیشینه ای تاریخی، آثار باستانی متعددی را داراست. در این میان پل باستانی دزفول به عنوان قدیمی ترین پل تاریخی جهان به واسطه ویژگی های منحصر به فردش با گذشت بیش از 10 قرن پابرجا و ایستا بوده و همچنان مورد استفاده وسایط نقلیه قرار می گیرد. اگر این پل توانسته در طی سالیان متمادی هویت ، کارایی و نیز پایایی و مانایی خود را حفظ نماید، تنها به کمک عوامل تامین کننده پایداری بوده و از نقطه نظر رویکردهای سازه ای و معماری در حد لزوم و کفایت عملکردی به صورتی یکپارچه رخ نموده است.
هدف تحقیق حاضر کشف و رمزگشایی رموز مانایی و پایایی پل باستانی دزفول و بررسی تک تک عناصر تشکیل دهنده پل از منظر معماری و سازه ای و معرفی فناوری هاییست که به صورت هوشمندانه در ساخت این بنای ارزشمند به کار گرفته شده اند. با بررسی عملکرد سازه ای و نقش معماری هر عنصر ، در هم تنیدگی و امتزاج این دو مقوله مشخص شدهو سازگاری میان معماری، سازه و تزئینات درپل باستانی دزفول اثبات می گردد.
در این مقاله با روش تاریخ پژوهی تکاملی سیر تحول کالبدی پل در ادوار مختلف بررسی شده و تمامی اجزا سازنده پل از منظر معماری و سازه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. بررسی ها نشان می دهد که عناصر به کار رفته در این پل تک عملکردی نبوده و همانند دیگر بناهای سنتی ایرانی ، سازه ، معماری و تزئینات به عنوان مقوله ای واحد مطرح هستند که قابل تفکیک نبوده و پایداری بناهای ایرانی در سایه این یکپارچگی و تعادل و طراحی هوشمندانه تامین می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثر ادراک از آموزش بر تعهد سازمانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اثر ادراک از آموزش بر تعهد سازمانی در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثر ادراک از آموزش بر تعهد سازمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر ادراک از آموزش بر تعهد سازمانی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثر ادراک از آموزش بر تعهد سازمانی در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي مديريت ، اقتصاد و توسعه

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

منابع انسانی مهمترین سرمایه هر سازمان و عامل تحقق اهداف و برنامههای سازمان میباشند. اندیشمندان مدیریت معتقدند که بدون نیرویانسانی متخصص و متعهد تحقق اهداف سازمانی غیرممکن است. هدف از این تحقیق تعیین اثر ادراک کارکنان از آموزش بر تعهد سازمانی واثر تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی است. این پژوهش از لحاظ نتیجه کاربردی، از منظر ماهیت توصیفی، از نظر نوع دادهها کمی است و از نظرمحیط انجام پژوهش از نوع میدانی میباشد و با روش تحقیق پیمایشی به بررسی جامعه آماری کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کرمانپرداخته است. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شده که نمونه آماری 251 نفری از این جامعه انتخابشده است. همچنین برای جمعآوری دادهها از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده، ازبررسی روابط علت و معلولی بر مبنای روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که هر سه بعدآموزش، یعنی ادراک از دسترسی به آموزش، ادراک از حمایت آموزشی و ادراک از منافع حاصل از آموزش تاثیر مثبت و معنیداری بر تعهدسازمانی دارد. اما تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی تایید نگردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تبیین رویکرد منطقی ملاصدرا در مواجهه با گزاره های اخلاقی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تبیین رویکرد منطقی ملاصدرا در مواجهه با گزاره های اخلاقی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تبیین رویکرد منطقی ملاصدرا در مواجهه با گزاره های اخلاقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تبیین رویکرد منطقی ملاصدرا در مواجهه با گزاره های اخلاقی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تبیین رویکرد منطقی ملاصدرا در مواجهه با گزاره های اخلاقی در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این جستار برآنیم تا نشان دهیم که ملاصدرا چگونه با استفاده از منطق، گزاره های اخلاقی را تحلیل می کند. درابتدا با تعریف اخلاق و پیشینه ی مختصری از مباحث اخلاقی، به تفاوت ضروت منطقی و فلسفی پرداخته می شود. با توجه به این تفاوت، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که گزاره های اخلاقی در کدامیک از این دو دسته قرار می گیرند؟ سپس به بحث جعل می پردازیم و بیان می کنیم که آیا می توان گزاره های اخلاقی را، یعنی خوب و بد را، جزو جعل بسیط قرارداد؟ یا این گزاره ها زیر مجموعه جعل مرکب قرار خواهند گرفت؟ یکی از مهم ترین نظریات ملاصدرا حرکت جوهری اوست که در این جستار به دنبال کشف ارتباط بین آن و گزاره های اخلاقی نیز هستیم. و در پایان نیز نحوه ارتباط گزاره های اخلاقی با حمل اولی و حمل صناعی را بحث می کنیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارائه یک مدل اجرای موفق برای مدیریت پروژه های عمرانی شهری بارویکرد تصمیم گیری چندمعیاره در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارائه یک مدل اجرای موفق برای مدیریت پروژه های عمرانی شهری بارویکرد تصمیم گیری چندمعیاره در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه یک مدل اجرای موفق برای مدیریت پروژه های عمرانی شهری بارویکرد تصمیم گیری چندمعیاره در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه یک مدل اجرای موفق برای مدیریت پروژه های عمرانی شهری بارویکرد تصمیم گیری چندمعیاره در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارائه یک مدل اجرای موفق برای مدیریت پروژه های عمرانی شهری بارویکرد تصمیم گیری چندمعیاره در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

فرآیند پروژه های عمران شهری از طراحی تا اجرا وبهره برداری دچار مشکلات ومسائل عدیده ای می باشد از مهمترین آنها عدم تعریف مناسب عوامل وطرفین اجرای پروژه وجایگاه ووظایف آن بصورتی نهادینه وپایدار است . برای اینکه یک پروژه ساخت به موقعیت برسد لازم است تا هر یک از اجزاء گروه وظایف تعهدات ومسئولیت های خود را به خوبی شناسایی کرده وبه نحو احسن انجام دهند اصولا پروژه ای که با آینده نگری از دیدگاه مالی ، بهره برداری واجرایی به تصویب برسد وبا مدیری آشنا به اصول مدیریتی شروع گردد بلاشک با نظم وعدالت حاکم برعوامل انسانی ومالی وفنی واجرایی به سرانجامی مطلوب منتهی می شود پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی وتحلیلی در مدیریت پروژه واز نظر نوع روش پیمایشی می باشد . وبرای مدلسازی از نرم افزار Choice Expert استفاده شد . به طور کلی پروژه ای موفق است که در چارچوب بودجه وزمان تعیین شده وکارکرد مورد نظرتکمیل شده باشد وانتظارات مدیریت عالی وکاربر( جامعه ) را تامین نماید. ارزیابی فرایند انجام پروژه های شهری از منظر جایگاه وظایف ونقش کارفرمایان مشاورین وپیمانکاران از مهمترین اهداف این پژوهش می باشد ، به طوری که به دنبال شناسایی مهمترین عوامل دخیل در اجرای موفق پروژه های شهری با رویکرد تحلیل تصمیم گیری چند معیاره هستیم .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید