مقاله برنامه درسی چند فرهنگی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله برنامه درسی چند فرهنگی در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برنامه درسی چند فرهنگی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله برنامه درسی چند فرهنگی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برنامه درسی چند فرهنگی در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
مهدی کشاورزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
ابوالفضل یزدانی – دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد ا سلامی واحد خوراسگان

چکیده:
یکی از راه های مناسب برای رویارویی با دنیای تحول گرایی امروز برنامه درسی چند فرهنگی است. برنامه درسی در این شاریط با تأکید بر شرایط و خصوصیات فرهنگی اقلیت ها می تواند در جهت رشد و تقویت فرهنگ های بومی و در نهایت تقویت فرهنگ م لی نقش بسزایی داشته باشد. تربیت رسمی اگر بخواهد با به کارگیی فرهنگ غالب در برنامه درسی، ارزش های فرهنگی و قومی را نادیده بگیرد، شکافی بین فرزندان کشور به وجود می آورد که کار حاکمیت را در ایجاد وحدت و همبستگی دشوار می سازد. در این مقاله چهار رویکرد برنامه درسی مشارکتی، افزایشی، انتقالی و عمل اجتماعی، با تأکید بر برنامه درسی چند فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد. رویکرد شناختی در این پژوهش، روش کیفی و در در ردیف مطالعات توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات از طریق اسناد و مدارک و روش تجزیه و تحلیل در این پزوهش به شیوه توصیف، تحلیل و ا ستنتاج نظری بوده است. مقاله نتیجه گیری کرده است که در تعیین اهداف برنامه درسی چند فرهنگی توجه به آرمان های دموکراسی و مدنظر قرار دادن حقوق بشر، رعایت اصل انعطاف پذیری و بازسازی، توجه به ابعاد نگرشی، شناختی و مهارتی چند فرهنگی و همچنین انطباق با واقعیت های اجتماعی و جهانی و استفاده از وجود متخصصان و برنامه ریزان محلی و منطقه ای رکن اساسی می باشد. در پایان مقاله پیشنهادهایی برای توجه به برنامه درسی چند فرهنگی در نظام آموزشی ایران ارائه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر فشار و ضریب اصطکاک در طراحی گلند پکینگ ها در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی اثر فشار و ضریب اصطکاک در طراحی گلند پکینگ ها در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر فشار و ضریب اصطکاک در طراحی گلند پکینگ ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اثر فشار و ضریب اصطکاک در طراحی گلند پکینگ ها در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر فشار و ضریب اصطکاک در طراحی گلند پکینگ ها در word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

سیدهادی یوسفی – کارشناس مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان
رضا اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
سعید گلابی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

چکیده:

دراین مطالعه تاثیر فشار در طراحی گلندپکینگ ها مورد بررسی قرار گرفته است چندین پارامتر موثر در طراحی گلندپکینگ ها وجود دارد که همواره دغدغه صنعتگران خاصه صنعت پمپ سازی و مخازن تحت فشار بوده است. از میان این پارامترها، فشار نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. تحلیلهای تئوری که با استفاده از فرمولهای ریاضی و نتایج عددی حاصل از ان در این مقاله بدان اشاره گردیده است. به خوبی جوابگوی انتخاب و نوع چیدمان پکینگ ها بوده و مرجع مناسبی برای تجزیه و تحلیل این دسته از آب بندها به حساب می آیند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد زئولیت در حفظ منابع خاک و نقش آن در کشاورزی پایدار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاربرد زئولیت در حفظ منابع خاک و نقش آن در کشاورزی پایدار در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد زئولیت در حفظ منابع خاک و نقش آن در کشاورزی پایدار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد زئولیت در حفظ منابع خاک و نقش آن در کشاورزی پایدار در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد زئولیت در حفظ منابع خاک و نقش آن در کشاورزی پایدار در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
محبوبه رجب نسب – دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست گیاهی دانشگاه ارومیه
سمیرا سلیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد خاک شناسی دانشگاه گیلان
نصیبه رضوان طلب – دانشجوی دکترای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
یکی از مواردی که می توان با استفاده از آن از هدر رفت نیتروژن کودهای شیمیایی نیتروژن دار جلو گیری کرد زئولیت است. زئولیت ها گروهی ازآلمینوسیلیکانهای کریستالی هستند که اساس ساختمان آنها را یک شبکه سه بعدی اکسیژن دار تشکیل می دهد. اتم های سیلسیوم و آلومینیوم در حوزه هایچهاروجهی حاصل از اکسیژن قرار دارند. زئولیت ها به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. کلینوپتیلولایت از معروف ترین انواع زئولیت هایطبیعی می باشد و فراوان ترین نوع زئولیت در ایران محسوب می شود. از لحاظ فراوانی پس از کانی آهن در مقام دوم قرار دارد ترکیب آن به صورت2H O.5SiO .AlO .NaK است که دارای سدیم ، پتاسیم اکسید آلومینیوم ، اکسید سیلکون و آب می باشد. کلینوپتیلولایت در سیستمهای بسته هیدرولوژیکی مانند دریاچه های نمکی و قلیایی بسیار شایع است، وقتی آب با درجه بالایی از شوری و قلیالیت برسد در اثر واکنش با اجزاء با بعضی ازاجزاء کانی های آتشفشانی موجود در رسوبات آن مثل شیشه ها خاک های معدنی، آپال، فلدسپار، کوارتز می تواند تولید زئولیت کند. مزایای استفاده اززئولیت در کشاورزی بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی شامل: بهتر و مطلوب کردن گیاهان و ایجاد طراوت و شادابی گیاه ،کاهش تعداد دفعاتآبدهی در سطح کلان به وسیله جذب آب و کاهش هدر رفتن رطوبت،، بالا بردن جذب فسفات در خاکهای شنی و ماسه ای ، کاهش شستشوی نیتروژن خاک در اثر آبیاری و باران ،تهویه خاک و تأمین اکسیژن می باشد .زئولیت با فراهم کردن یونهای پتاسیم ، کلسیم و منیزیم و کمک به پاک سازی خاک از عناصر سمی و سنگین، تأثیر بسزایی بر روی مواد مغذی مختلف دارد و می تواند به رشد و بهبود کیفیت محصولات و میوه ها اثر بگذارد.افزایش رشد تمامگیاهان نظیر غلات، میوه، سبزیجات و گلها،رشد بهتر ریشه و جلوگیری از سوختگی ریشه گیاه، بالا بردن بهره کود مصرفی را بالابرد. بر این اساس و با بهبود تولید گیاهان زراعی و باغی می تواند در کشاورزی پایدار و از این رو در توسعه پایدار نقشی مهم را ایفا کرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

Iranian Testدرtakers’ Field of Study and Their Performance on TOEFL Subدرtests: A Correlational Study در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 Iranian Testدرtakers’ Field of Study and Their Performance on TOEFL Subدرtests: A Correlational Study در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Iranian Testدرtakers’ Field of Study and Their Performance on TOEFL Subدرtests: A Correlational Study در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي Iranian Testدرtakers’ Field of Study and Their Performance on TOEFL Subدرtests: A Correlational Study در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن Iranian Testدرtakers’ Field of Study and Their Performance on TOEFL Subدرtests: A Correlational Study در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مطالعات زبان

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

The present research aimed to find out whether there were any relationship between Iranian test-takers’ fields of study and their performance on various sub-tests of TOEFL. The participants in this study were 113 individuals from four different fields of study: Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering and one group of unspecified test-takers whom we called Other fields”. The findings revealed that there was significant correlation coefficient between test-takers’ fields of study and their performance on different sub-tests of TOEFL. The implications for this study could be related to both TOEFL testing board for reconsidering the test in relation to Iranian test-takers and teachers of preparatory courses of TOEFL to focus on some sub-parts of the test and at the same time help their learners grasp the others.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکردشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکردشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکردشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکردشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکردشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
زهرا علی بیگی – دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قم
ایمان غفارزاده بیدگلی – دانشجوی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:
در اقتصاد دانش محور، سازمانها از مدیریت دانش به عنوان یک عامل حیاتی برای دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد بهتر استفاده می نماید. و در این راستا استراتژی های مدیریت داشی نقش اساسی در بهبود عملکرد سازمانی ایفا می کند که در این میان نوآوری سازمانی می تواند کمک کننده باشد. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش (مستندسازی و شخصی سازی) بر نوآوری و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی و پایای آن مورد تأیید قرار گرفت یافته های پژوهش نشان داد که میزان استراتژی مستند سازی در سازمان متوسط و میزان استراتژی شخصی سازی کمتر از متوسط است و نیز ظرفیت نوآوری سازمان و میزان عملکرد و نوآوری سازمانی داشت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد مقاله ترجمه شده تقلب های دانشگاهی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد مقاله ترجمه شده تقلب های دانشگاهی در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد مقاله ترجمه شده تقلب های دانشگاهی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد مقاله ترجمه شده تقلب های دانشگاهی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد مقاله ترجمه شده تقلب های دانشگاهی در word :

مقاله ترجمه شده تقلب های دانشگاهی

امروزه تقریباً درتمام مراكز آموزشی دنیا تقلب به صورت یك معضل آموزشی درآمده است.این مقاله به بررسی علل بروز تقلب ونحوه برخورد با آن دردانشگاه های آمریكامی پردازد.
جیمزكارگ تیلور ، استاد دانشگاه آریزونا ،از تقلب های زیادی كه دركلاس درس او- تاریخ موسیقی جاز- صورت می گرفت متحیر بود. دانشجویان از روی برگه یكدیگر می نوشتند، با سرفه كردن به صورت رمزی با دوستانشان ارتباط برقرارمی كردند. ودرحالی كه تظاهر می كردند از فرط خستگی، دست خودرا به پشت سرشان می برند جواب هاراكه درپشت دستشان نوشته بودند به دوستانشان نشان می دادند.

او یكبار متوجه دانشجویی شد كه با تلفن همراه جواب ها را به پیجر دوستش می فرستاد.برای مثال 2 × 54 بود، بدین معنی كه جواب سؤال 54 گزینه ب است. كارگ تیلور آنها را از كلاس بیرون انداخت وبه هردو آنها نمره تك داد.
دردانشكده كوچك مورنینگ ساید درشهر سیوكس ایالت آیووا، هیسررید، استاد فلسفه متوجه شد كه دردرسش، مقدمات اصول اخلاق، تقریباً هركسی به نحوی درحال تقلب است. دو دانشجو كه ورقه هایشان را تحویل دادند جوابهایشان تقریباً یكسان بود. رید این قضیه را به رئیس دانشكده گزارش كرد وآنها مورد بازجویی قرارگرفتند كه براساس آن یكی از دانشجویان درآن درس نمره تك گرفت واز بقیه امتحانات محروم شد.

وقایع این چنین بسیار معمول اند. درسالهای اخیربسیاری ا زدانشگا ه ها ودانشكده ها موج عظیمی از سرقت ادبی، تبانی درانجام تكالیف وتقلب درامتحانات را گزارش كرده اند.
درتحقیقی كه در31 دانشگاه دردهه گذشته انجام گرفت، پروفسوردونالد مك كیب، استاددانشگاه روتگرز،دریافت كه تقریباً 70 درصد از دانشجویان قبول دارند كه درمقطعی ازتحصیلاتشان دردانشگاه تقلب كرده اند. به گفته مك كیب بیش از15 درصد از آنها تقلب كنندگان حرفه ای ودائمی هستند.
تحقیق ها وپایان نامه ها دركامپیوتر
علت وجود این موج تقلب را عواملی نكوهیده ای می دانند كه یكی از آنها كاهش تأكیید برارز

ش های اخلاقی درخانه ومدرسه می باشد. درعین حال باید بپذیریم كه تقلب آسان ترین راه است.به وسیله اینترنت دانشجویان به گنجینه ای ازاطلاعات دسترسی پیدا می كند كه می تواند به سادگی از آن استفاده كنند. میشل گلدفارب ، مدیردفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه پنسیلوانیا، می گوید:‹‹ یك احساس خاص كابویی در مورد اینترنت وجود دارد وآن اینكه هركسی به هر نحوی كه مناسب می داند ، می تواند ا زاطلاعات آن استفاده كند›› .
شاران دانیل، استاد دانشگاه تكزاس، دركلاس انشاء از دانشجویان خواست كه یك نقد ارزشی – كه می توانست شامل بررسی یك فیلم معاصر باشد- بنویسند. یك دانشجویی یكی ازفیلم های بروس ویلیس ( بازیگر معروف آمریكایی ) را انتخاب كرد. وقتی خانم دانیل مقاله آن دانشجو را تحویل گرفت، به آن شك كرد وفكر كرد كه آن را ازجایی رونویسی كرده است.چراكه سبك آن مقاله با كارهای قبلی آن دانشجو متفاوت بود. خانم دانیل تحقیق كردوفهمید كه آن دانشجو كل مقاله خود را از اینترنت رونویسی كرده است.

امروزه صدها آدرس كامپیوتری با نام هایی ازقبیل Schoolsucks.com وCollege Term Papers.com وجود دارند كه مقالات آماده ای را با موضوعاتی از انسان شناسی گرفته تا جانورشناسی ، ارائه می دهند. بعضی ازشبكه ها مجانی اند ، به شرطی كه شمایك مقاله از خودبه آن شبكه بدهید، آن نیز یك مقاله به شما می دهد.
حال آنكه برای استفاده از بعضی شبكه های دیگر باید ازحداقل مبلغ حق ویزیت، تا بیش از 100 دلار برای هر صفحه بپردازید.

دانشجویان مقالاتی را مستقیماً از دوستانشان می گیرندو علاوه بر آن وقتی پایان ترم نزدیك می شود، سایت های گپ زنی و مدارهای پیام مرتبط (On line) مملو از درخواستهای دانشجویان مستأصلی است كه به دنبال مقالات می گردند. در بسیاری از سایت های تحقیق كامپیوتر نوشته شده است (فقط برای تحقیق) ولی اینگونه توجیه كردن ها، مضحك به نظر می رسد.
دلایل تقلب
كارشناسان می گویند كه تقلب كردن از دوران راهنمایی شروع می شود و اغلب در دبیرستان به صورت یك عادت درمی آید، یك بررسی جدید توسط مؤسسه Who’s Who (مؤسسه ا ی كه به معرفی اشخاص مهم می پردازد) كه در میان دانش آموزان موفق دبیرستانهای آمریكا صورت گرفت نشان داد كه 80 عددی از بهترین و با هوش ترین های كشور قبول دارند كه در دوران مدرسه تقلب كرده اند، كه البته این رقم 5 درصد بیشتر از سال قبل بود. بیش از نیمی از دانش آموزان می گفتند كه این چیز عجیبی نیست و البته جای تعجب نبود. در تحقیق كه در طول سه سال گذشته از دانشگاه جرج تون ایالت واشنگتون دی سی به عمل آمد، 36درصد از تقلب های گزارش شده مربوط به دانشجویان سال اول بود.
بعضی ها چنین توجیه می كنند كه تقلب كردن در درس هایی كه جزء رشته اصلی شان نیست، ولی برای فارق التحصیل شدن لازم است، اشكالی ندارد. بعضی دیگر می گویند: تقلب جرمی است كه كسی در آن قربانی نمی شود.یك دانشجوی دانشگاه تكزاس پا را از این هم فراتر نهاده ومعتقداست كه تقلب یك شكل مجاز یادگیری است. او نوشته است من شخصاً تقلب نمی كنم مگر اینكه چیزی از آن یادبگیرم . او همچنین براین باور است اگر تقلب بصورت نگاه كردن به جواب سوال ، از روی برگه دیگران باشد، بعید است كه آن جواب فراموش شود چرا كه شخص برای بدست آوردن آن به تقلب متوصل شده است.
به گفته مك كیب، استاد دانشگاه روتگرز،یك دلیل عمده برای تقلب بین دانشجویان این است كه با همكلاسی هایشان كه تقلب می كنند، برخوردی نمی شود، وقتی آنها می بینند كه دیگران تقلب می كنند وكسی جلوگیری نمی كند ازخود می پرسند چرا باید بخاطر كم توجهی مسئولان، اشخاص دیگری با تقلب كردن به یك معدل بهتر یا شغل بهتر دست یابند؟
مك كیب ازصدها استاد درسراسر كشور پرس وجو كرد ودریافت كه 40 درصد از استادانی كه از دانشجویان تقلب گرفته اند، حتی یك مورد را هم گزارش نكرده اند، او می گوید: بسیاری ازاستادان فكر می كنند كه این یك معضل است وبعضی ها از این نگرانند كه مدرسه یا دانشگاه از آنها حمایت نخواهد كرد وبه همین دلیل از شكایت علیه دانشجویان متقلب صرف نظر می كنند.
دردانشگاه دولتی ایالت كارولینای شمالی، یك دستیار آموزش به جرومه پری ، استاد میكروبیول

وژی ، گفت: كه دونفر از دانشجویان جواب ها را درحاشیه برگهایشان می نویسند وبه یكدیگر نشان می دهند. پری گفت: كه او قضیه را با همكارانش درمیان گذاشت وهمه آنها گفته بودند كه پی گیری قضیه تقلب ها بی فایده است ودر نهایت خود او به دلیل عدم حمایت مسئولان تحقیرخواهد شد. به هر حال او قضیه را پیگیری كرد ودانشجویان مقصر شناخته شدندوتقاضای بخشش آنها دیگر از هیئت امنای دانشگاه خواست كه قضیه رامجدداً بررسی كنند. از بدشانسی پری ، یك كمیسیون فرعی بخاطر اینكه دلایل ومدارك برای اثبات تقلب كافی نبود حكم را لغو كرد وحتی از پری ودستیارش خواسته نشد كه با كمیسیون حاضر شوند وشهادت دهند.
بعد از آن پری درنامه ای به كمیسیون با صراحت نوشت كه دراین دانشگاه هیئت علمی نسبت به مسئولان بد بین شده اند ونمی دانند كه آیا موارد تقلب را پیگیری كنند یا نه ؟ البته بعد ازنوشتن آن نامه او از كار بركنار شد.
توسل به آزمون های بدون مراقب
استادان زیرك امروزه با محدود كردن موضوعات تحقیق وسوالات ناگهانی درمورد پیشرفت تحقیق دانشجویان از سرقت ادبی (رونویسی كردن تحقیق ها ) توسط دانشجویان جلوگیری می كنند وهمچنین شبكه های كامپیوتری جدید به استادان قول داده اند كه تحقیق هایی را كه از جای دیگر رونویسی شده را كشف كنند. برای مثال سازمان سرقت ادبی در اینترنت، تحقیق یك دانشجو را با بیش از صدهزار تحقیق كه در پایگاه داده هایش وجود داردو همچنین با تحقیق هایی كه توسط دستگاه های تحقیق اینترنت فهرست یندی شده، مقایسه می كند.
در حالی كه استادان می توانند كلاس هایشان را كنترل كنند، شمار زیادی از دانشگاه ها و دانشكده ها به روش قدیمی ازمون بدون مراقب روی آورده اند مك كیب می گوید: ‹‹ فعالیت غیر اخلاقی دانشجویان در دهه 60، جوی از بی اعتمادی را به وجود آورد كه در نتیجه آن رسم هایی همچون آزمون بدون مراقب در بسیاری از دانشگاه ها برچیده شد››.

وی همچنین می افزاید: ‹‹ امروزه به كارگیری نوعی از آزمون بدون مراقب، نوعاً نشان دهنده میل به بالا بردن سطح صداقت و حس مسئولیت شناسی در زندگی دانشجویان است››.
برخلاف آزمونهای بدون مراقب قدیمی در دانشگاه ها، مانند دانشگاه ویرجینیا، امروزه بیشتر آزمون های بدون مراقب به نحوی تقدیر یافته اند كه درآن، دانشجویان ملزم نیستند تقلب ها و دغل كاری های تحصیلی شان را گزارش كنند. اما دانشجویانی كه شاهد تقلب كردن دیگران هستند قویاً

تشویق می شوند كه آنها را گزارش كنند.دانشجویانی را كه هنگام تقلب می گیرند اگر داوطلبانه به تقلبشان اعتراف كنند، قضیه حل می شود.بعضی وقت ها كه دانشجو به اشتباه خود اعتراف می كنداستاد به طور خصوصی با او صحبت می كند و مجازاتی را برای او در نظر می گیرد و دردیگر موارد اتهامات به هیئت قضایی ویا كمیته انضباطی ارجاع داده می شود. باردیگر اگر دانشجوی متهم دراین مرحله به جرم خود اعتراف كند، موضوع با یك مجازات فیصله می یابد، ولی درمواردی كه دانشجویان منكر اتهام خود می شوند، دادخواهی بطور رسمی بررسی می شود وپرونده با مدارك وشواهد لازم كامل می گردد.
دربسیاری از دانشگاه ها متخلفین برای بار اول با مجازات هایی از قبیل نمره تك ویا یك دوره تنبیه روبرومی شوند ، ولی دانشجویانی كه برای باردوم یا سوم تقلب می كنند و یا مرتكب تخلفات شدیتری می شوند ممكن است اخراج شوند و یا با تعلیق روبرو گردند.

در دانشگاه مریلنددانشجویانی كه در حین تقلب به دام می افتند، در آن درس در كارنامه شان نمره تك به اضافه علامت ‹‹X›› X ثبت می شود كه حرف X نشان دهنده این است كه دانشجو به علت تقلب نمره تك گرفته است. دانشجویانی كه برای اولین بار تقلب كرده اند، می توانند تقاضا كنند كه حرف X را كه نشانه تقلب است از كارنامه شان حذف كنند. البته این به شرطی عملی است كه دانشجویان در جلسات 6 هفته ای ویژه ای به طور كامل شركت كنند. هرچند كه نمره تك آنها به قوت خود باقی می ماند.
بعد از آنكه آزمون بدون مراقب در دانشگاه مریلند به كار گرفته شد، شمار تقلب های گزارش شده بیش از سه برابر شد یعنی از 60 مورد در سال 1990 به 204 مورد در سال 1998 رسید. گری هاولا مدیر دفتر برنامه های قضایی و رشد اخلاقی دانشجویان در دانشگاه مریلند می گوید: ‹‹ من اطمینان دارم كه این افزایش آماری به علت افزایش دغل كاری و تقلب نیست بلكه به این خاطر است كه امروزه افراد بیشتری مایلند كه تقلب ها را گزارش كنند››.
امروزه بعضی از دانشگاه ها تبلیغات زیادی را علیه تقلب به راه انداختند. مثلاً یك روزنامه دانشجویی به نام California Aggie در دانشگاه كالیفرنیا هرهفته خلاصه ای از موارد تقلب را منتشر می كند كه در آن گزارش، مثلاً یك دانشجو به تقلب خود اعتراف كرده است و یا اینكه دانشجویی از جانب كمیته انضباطی متقلب شناخته شده است. جین ویلسون، مدیر امور غذایی دانشجویان دانشگاه می گوید كه این گزارش مانند یك پرونده پلیسی به خوبی قابل بررسی است.

البته درمان قطعی برای تقلب وجود ندارد. تقلب كردن آنقدر ساده و شایع است كه همیشه عده ای از دانشجویان به انجام آن مبادرت می ورزند، ولی تقلب نباید تا این حد، رایج و همه گیر باشد.
مك كیب می گوید: ‹‹ به اعتقاد من 10 تا 20 درصد دانشجویان، زمانی تقلب می كنند كه احساس كنند كه كسی متوجه نخواهد شد و 10 تا 20 درصد از دانشجویان هم یا به خاطر ترس از گرفتار شدن و یا به خاطر اصول اخلاقی قوی كه دارند هرگز تقلب نمی كنند در نهایت بحث بر سر6

0 تا 80 درصدی است كه جزء این دو گروه نمی باشند.
Cheating in University
Nowadays cheating has become an educationd problem in all educatiol centers. This article is mainly about the reasons of cheatiry and the ways by which it can be prenented in Ameuican universities.
James Kary Touylor, the professor of Arizona unire university was amazed by the enormons eate of cheating in his class (histany of Jazz music).

Students copied eachotheis papens, singaled with coughing and in this way gare the answers stealthily; and even while pretending to reat this hands behind this heads, thay showed the written answers on this hands to thein friends. He even saw a student who was sending the answers wite this mobile set to his friend’s pagen. For example the

signal was 54×2 and that meant that the second choice in the right answer to queation number 54.
Tauylor sent them both out of the class and gave them a one digit score.
In the small faculty of Morning side in Iowa’s swicks, the philosophy professor realized that in his course, that in “introduction to morality” nearly everyone in somehow cheating. Two students had almost answered the same while handing in this papens. Rid reported this question ti the dean of the faculty. After investigation, on of them could nit pass and thus failed other exams. Such incidents are quite usuall. In recent years a lot of universities have reponted many cases of plagiarism, collusion in doing homeworks and cheating in exams. In a recant report ( in the last decade) whieh was carried out in 31 universities, professor Ronald Mc keyb, teacher of Rotgerz university perceined that 70 percant of students claims that thay had cheated while thay were in university. He says that more than 15 percant of them are professional cheters.
Researches and dissentations in computer
Amore reasons of cheating is desline of enphais on mural values at home and school. In aney way we should accept that cheatiry is the easiest way. By the cid of internet, students can easily get access to treasures of information and useit eaily.
Michell Gold fardo, the dean of counse lirg office of students in pensilvania’s university conterds: “These esista a special krid of cowboyic feeling and that is, everyone as he comsiders suitable can use the information.”
Sharon Daniel , the professor of Texas university , in a composition class asked the

students to write a criticism and evaluate it , that could be studing a contemporary film . A student chase one of the Bruce willis’s films (the famous Amorican actor); When Mrs. Daniel read that asticle , she doubted wheather the student has written it himself or not .

She thought that the student riught have copied it from somewhere , becase his style of writing was quite different from his previous works .
After inguiring she realized that the student had exacty copied the original version on the net.
Toda

y hundeas of sites such as ” school sucks . com” and ”college term papers. Com” exist that delives ready articles about every thing . from anthropology to zoology.
Some of these sites are free. In case that you gire them an article of yaurs , they will give you are.
While for usiny some of these sitas , you should pay from the least membership fee to even more than 100 dollars for each page .
Students directly take articles from theis friends & evenmore, near find examinations , chatting sites and other orlins message boards and foll of students ‘s reqnest for papers .In many of research sites there is written “Just for researeh”, but such excuses seems rediculons.
Reason ‘s of cheating
According to whatexprts say, cheating starts in secondany schools and will become a permanert fabit in highscools. According ti a recent research by “who’s who” ‘s institute (an organization which introduces famors people) amony the successful highschool students of America, it became obvious that 80percert of good and smart students claim that they had cheated in schooldays. It is noteworthy to say that this percent was 5 percents more tham the prbrious years. More then hald of students said that cheating in not strange at oll! In anothen research which who done within the last threeyears in George town, washirgton Dc, it became clean that 36 persent of reported cases were related to the fresh men.
Some people say that cheating in some cases in good and that in for the courses that are not related to one ‘s own studies but are necessary for graduation. Some other say that there is no victim in the crime of cheating. Even more that this, a student frome Tegzaz university believes that cheating in a kind of learning.
He says that he won’t cheat wnless he learns something from that.
He also stuted that in cheating in dore through looking at the answers of you friend’s paper, it will not be easily forgotten. Become you get it at expence of cheating.

According to Mc keyb, the professor of Rootgerz university, a major reason of cheating amory university in that thay see nothing in done with cheaten, they cam easily cheat and get good marks. So why shouldn’t other students do that! Why should cheaters get betten are rage or job
Mc kayb asked hundreds of teachers throughout country and realized that 40 percent of them hare not neported the cheating cases.

He contends that a lot of professore think that cheatiry is a problem and some are worried about the time whan school or university many not suppont them. That in whay thay refuse to complain against the students. In nation university of northern Carolina, Pery, A professor of microbiology stated that two students had written the answers on the margins of their papers, and showed them to eachothen. Pery talked about this queotion to his collegues and they told hime to give it up became it is useless and at the and, becamse of lack of suppont, he would be humiliated.
In any can he pursued the case and the students mere known as culpable and thin plea for forgivness was rejected. One of the two students confessed and said that he was wrong, but the other asked the anthorities of the university to study the case again. To pery’s bad luck, a secondary commission aboliched the decree for lack of enough evidence; and they didn’t ask for even pery and his collegues to come as witnesses. After that pery wrote a letter to the commission and seid that the professors of the university are suspicious about the case and didn’t know to report cheatings or no. of course after that pery was sent out!
Resont to Examinations withowt procter
Today smart professors with confining the subject matters of research papers and asking unexpected questions about the progress students or making, can present plagiarism. However new internet sites have promised to find the articles that are copied from somerhere else.
For instance organization of playiarism in the internet will compare the student’s paper with thousands al other papers and also with the results of research engines in the net.
While professors car control thir classes , many universities and faculties used the old method of exare without procter.
Mc keyb says :” immoral activities of students in 1960 , have created a distrusted at mosphere that results in overthrow of exams withent procter ”. He also adds :” Today using these krids of tests without procter is just for increaing honeaty and responsilaikity in students lives ”.
In contrary to those previous examinations that were hold withowt procter in universities such as virginia , today the identity of these exams has changed and students are not obliged to report their cheating during their educational life . But

those students who witness others cheating are encouraged to report it .
If students confess voluenteerly to their cheating , while they are cought , the case is over . In some cases (when the student confesses) the professor talks to him privately and considers a kind of punishmert for him ; In some other cases the accusations are re over with a panishment . But is the students deny their cheating , the case will be studied formally and will be completed with the present evidences .
In a number of universities if students are caught for the first time , they are punished , for instance by a ore digit score . But it they are caught fer a second or third time they maybe sent out or in abeyance .
In Meriland university , students who case canght while cheating, will get ax X mark next to thein one digit score in thein report card.
The letter X indicates that the student has cheated and thus has got this mank. If the student has cheated for the first time, he can ask for the remonal al the letter X from his report card. This will be accepted in the student attends the six-session meeting, howeven the score won’t charge at all.
After the time uhen exams vere performed without procter, number of reported cheating cses vere tripled, that in it reached to 204 cases in 1998 in comparison to the go cases in 1990. Gary paolla, the head of an office for judicid cases and inprorement of morality in merilaned university.
Says: “Iam sure that this in crease is not the increase of cheatings but reported cases have increased because today people are more willing to report cheatiry cases.”
Today many university advertise against sheating, for instance a student periodical “california Aggie” in california university pablishes a summary of reported cheating cases every week. For example a report maybe abaut a student who has confessed to his wrong doing or a student who in known as a cheater. Jane wilson’ the head of Jadicial cases of the university says that such cases can easily be terraced like a policing case.
Of course then in no definite cure for cheating. It is so easy and widespread that a number of students will always do it, but the queation in that it should not be that

much prevalent.
Mc kayb says: “I believe 10 to 20 percent of students cheat when they feel that nobody will see them. Anothen 10 to 20 percent, eithar because of fean from bairy canght or become of moralities never cheat.
In t

he end the discussion is about the other 60 to 80 percent who are not included in thex two groups.
Source: Reader’s digest
مبانی فر مالیسم
‹‹ عدم تعادل›› و ‹‹ تعادل›› یكی از عناوین محوری جامعه شناسی كاركردگرایی است. در این عنوان محوری ‹‹ فرمالیسم›› ازجایگاه ویژه ای برخوردار است. فرمالیسم در معنای منفی خود حاكی از شكل گرایی افراطی توأم با افسون زایی جهت حفظ نظام كهن است. در این روش، شكل توجیه گر نظام اجتماعی است و جهت فراگیر شدن آن باز تولید رفتار، مناسك و شعایر مرسوم است. ابعاد این موضوع در مقاله زیر مورد بررسی واقع شده است.
فرمالیسم به مفهوم تظاهر و شیفتگی به آرم و تابلو است و نقطه مقابل تعادل محسوب می شود. در شرایط فرمالیستی (غلظت خودنمایی و وانمود كردن) ، رفتار انسانها عمدتاً تابعی از خیالات و صورت سازی ها نا منسجم است و سیاست، اقتصاد و فرهنگ كوچه بازاری وجه غالب دارد. فرمالیسم متضمن انجام كارها به صورت تشریفاتی و عمدتاً ناقص (اقداماتی كه غالباً در مرحله مقدمات باقی می مانند و بدین ترتیب ناقض اصل اساسی وفای به عهد هستند ! ) و بیشتر در قالب رسمی است. لازم به ذكر است كه جنبه های عملیاتی مفهوم فرمالیسم، فراتر از مفهوم قشری گری است. به عبارت دیگر فرمالیسم (تظاهر) یك مفهوم كاملاً عملیاتی است.
فرمالیسم با مفاهیمی همچون تقلب (قلابی)، برداشت وهم آلود، سخن و فكر عوامانه و غیر مهم، سرهم بندی كردن (به هم وصل كردن پدیده های نامربوط و ناهماهنگ)، عوام فریبی (غل و غش)، توهم نجویی و نوسازی، پوك و پفو پوشالی. چنته خالی، لاف زدن و ماجراجویی، نخبگان اسمی، خواسته های سطحی و كم ارزش، امنیت كاذب، سایه گرایی، بازارهای مجازی، فریب فرمها، ولخرجی (اسراف)، بی هویتی و خودباختگی روبه رشد، جریانات و مجادلات ساختگی سیاسی، تبلیغاتی و دیپلماتیك، اجماع دروغین، غفلت و سهل انگاری، قیافه حق به جانب به خود گرفتن، ته

كشیدن، بینش ها و روش ها مبتذل، آریه ای و تحمیلی، موفقیت های ظاهری و گسسته، حیله های قانونی و شرعی، خود محوری مقدس معابانه، شباهت های مصنوعی جعل عنوان، غلت انداز، همهمه، هركن پركن، ماسك، سر سپردگی، مكلف بودن به تابلو، سرسری، دیمی و زندگی مبتذل و كسل كننده ارتباط مستقیم دارد. مهمترین این مفاهیم كلیدی مرتبط را می توان یك به یك و تا

حد امكان توضیح داد. فرمالیستها در صددند فقط تشریفات را حفظ كنند. آنها معمولاً با تقدیس حیله گر ها، تفره رفتن، جنگ زرگری، قیل و قال و روش ‹‹اول راه بیانداز و بعداً چاه بیانداز›› كه متضمن تقدم عمل به تفكر و تئوری است، مأیوس هستند. فرمالیست ها با سواستفاده از نمادها و

نمودهای مورد احترام جوامع انسانی و شبه افكنی و شبه سازی های جاهلانه یا مقرضانه در صددند جامعه را از فكر و اقدام به موقه در جهت تأمین منافع ملی و بین المللی خود محروم و منحرف سازند و مردم را با طرح تهدیدهای واهی، مرعوب و منفعل نمایند. این گونه سیاست

احتمالاً با هدف مشغول نمودن آحاد جامعه به یكدیگر (برپایه سوءظن وبی اعتمادی نسبت به همدیگر) و به جان هم انداختن آنان دنبال می شودكه در هر صورت شدیداً به زبان جامعه است. اساساً منشأ سوءاستفاده از قدرت، سوءاستفاده از كلمات خوب و مردم پسندی همچون عدالت آزادی، امنیت و رفاه و آسایش است. كلمات خوب در صورت فقدان ضمانت اجزایی می توانند موج

فریب و گمراهی مخاطبین شوند. یكی از مهمترین دلایل فقدان یا ضعف ضمانت اجزایی كلمات خوب می تواند تراكم ضعف مدیریتی جامعه باشد. از سوی دیگر، خواسته های انسان ها می تواند محصول حكومتی باشد كه بر خلاف منافع واقعی آنها (مردم) عمل می كند و كمتر قائل به مراعات حدود و ثغور در كنشها و واكنش های خود است. در چنین وضعی از سرمایه های ملی به درستی حمایت و محافظت نخواهد شد وحداكثر منابع و اعتبارات كشور در امور تشریفاتی و زائد با حداقل راندمان مصرف می شود. رواج تقلب و تغییر شكل و پنهان ساختن چهره ها زیر نقاب ها و لفاظی ها و شكلك درآوردن هاع یك مشكل رو به افزایش است. كشورهای جهان سوم غالباً اسیر بینش ها و روشهای سطحی و تقلبی سوداگران بی رحمی هستند كه همچون داروهای تقلبی یا با كیفیت نازل و با صدور گسترده چك بی محل و همچنین چاپ پول بدون پشتوانه، مراقب مرگبار و

ناگوار فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای این گونه جوامع در بر دارد. جهان سوم غالباً گروگان صاحبان قدرتی است كه خود را خیرخواه جامعه معرفی می كنند و می پندارند كه نیكو كارند لیكن در این ضعف مفرد در بینش و روش، عملاً تحمیل گر تبهكار و زایع كننده منابع انسانی و مادی

جامعه خود هستند. این گونه صاحبان قدرت، تعجیل فراوانی در كسب و حفظ و بسط منابع فردی و فرقه ای دارند و برای وصول به اهداف خود از اعمال روش كهنه ارباب و رعیتی، جنگ ارزان فروشی (مثل تنزل دادن شأن انسان كاهش ارزش پول ملی و فروش مواد خام با قیمت بسیار ارزان (و سیاست گذاری های غالباً بی معنی غیر منسجم و فریبنده ابائی ندارند.
اصولاً نخبگان اسمی كه سخن و فكر و خواسته های عوامانه و سطحی دارند و به سر هم بندی

كردن، موفقیت های ظاهری، آداب پرستی، اجماع بسیار سست با دروغین قیافه حق به جانب به خود گرفتند جعل عنوان و شبیه سازی های بی مورد و مراكز ائتلافی ناپایدار به منظور رد گم كردن دل بسته اند به شدت نگران هستند كه با تغییر وضع موجود، امكان پوشش و امتیازات ناحق و

نادرست خود را از دست بدهند حاصل فعل و انفعالات جامعه ای با اینگونه مختصات حكومتی عبارتست از بسنده نمودن به ثبات و امنیت كاذب و توهم توسعه و نوسازی، رواج بی هویتی و خود باختگی روبه رشد در جامعه و بالاخره تهی شدن از درون و ته كشیدن ! بدین ترتیب فرمالیسم بیانگر الگو ی اصلی رفتار در اغلب كشورهای جهان سوم است.
پس از این مقدمه لازم است به نقد و بررسی مبانی و مفروضات فرمالیسم بپردازیم. مفهوم ‹‹عدم تعادل›› یك مبنی كلی لیكن بسیار عمیق برای فرمالیسم محسوب می شود. با این فرض سعی می شود در این قسمت از بحث با تمركز برروی مفهوم كلیدی ‹‹عدم تعادل›› به تشریح و توضیح ابعاد آن پرداخته شود. وجوه عدم تعادل عبارتند از:
بحران هویت كه می تواند ناشی از فقدان یا كتمان الگوهای مناسب اجتماعی و تأكید قدرت سیاسی و حكومت به شدت طبقاتی بر خاطرات و انگیزه های مبهم و ارزش های واهی و تصنعی و تبعیت ناخوآگاه مردم از آنها باشد.
بزرگنمایی تهدیدات از طریق به ابهام كشیدن بحرانها در حوزه سیاست داخلی و روابط بین الملل،یكی دیگر از مبانی و مفروضات فرمالیسم است. از این طریق سعی می شود تقریباً به صورت دائمی، تصویری بزرگ ولی منفی از حریف و رقیب داخلی و خارجی به موازات آن تصویری بزرگ لیكن مثبت از فرقه حاكم ترسیم گردد (هرچند به صورت كاریكاتوری !) در این بین، مردم بیشتر نقش سیاهی لشگر دارند . بزرگنمایی تهدیدات از طریق لاف زدن و گزافه گویی و ماجراجویی مبتنی بر خودنمایی و دروغگویی و حیله و تزویر صورت می پذیرد. تبعاً این وضعیت، روابط انسانی را بسیار مخدوش و آسیب پذیر می سازد.
اخبار و زورگویی، متغیر مستقل برای تقلب وریاكاری محسوب می شود. بی توجهی به استقلال فكری تمایلات و علایق معقول و آرزوهای واقعی انسان سبب كاهش یا توقف رشد اجتماعی آنها می شود كه خود دلیلی برای روی آوردن احاد جامعه به سوی تملق و ریاكاری و اعمال رفتار تصادفی و به اصطلاح بدلكاری است. تبعیضهای ناروا ، تقلیدها(ی كوكورانه)، تحقیرها و تبعید انسانها از جایگاه مناسبشان و ناامیدی از تغییر مثبت اوضاع، اعتماد به نفس وقوه ادراك و استعداد انسانها را كاهش داده و هسته وجودی (انسانیت) آنان را سست و ضعیف و مسخ می نماید.
نكته ای كه در اینجا حائز اهمیت است، این است كه دروغ، پوششی برای زورگویی است. به عبارت دیگر زورگویی در لفافه دروغ ایجاد می شود و ادامه می یابد.
ضعف شدید در بررسی مبانی تئوریك یا تئوری سازی، تصمیم گیری، اجرا، بازنگری و ارزیابی در فرایندهای مختلف اداره كشور به كاهش میانگین مشاركت سیاسی و افزایش بی تفاوتی ها و اگرایی های اجتماعی می انجامد. كثرت كارهای موازی كه به تضعیف اصول و تعویق یا تعطیل

كارهای اصلی منجر می گردد از دیگر نتایج این وضعیت است.
حافظه ضعیف، فراموشكاری و اغلب مكرر مردم كه كمتر تاریخ خودرا مطالعه می كنند و گذشته ها را به دست فراموشی می سپارند موجب می شود كه به سادگی گول ظاهر را بخورند و دنباله رو و اسیر ظواهر اعم از سخنان و افكار عوامانه و غیر مهم (مطامع، هوسها و اغراض سوء افراد ناسالم و ناصالح) خواسته های سطحی و كم ارزش و تحمیلیع بازارهای مجازی، جریانات ساخت

گی سیاسی و فرهنگی – تبلیغاتی، شباهت های مصنوعی و در كل، یك زندگی مبتذل شوند.
فقدان یا ضعف پشتوانه های مناسب برای برنامه ها و عملكردها در سطح خردو كلان، یكی از مبانی مهم فرمالیسم محسوب می شود. این وضعیت حاصل كم عمقبودن مشروعیت سیاسی حكومت، عدم تطبیق نهادهای سیاسی و فرهنگ ملی و غیر منطقی بودن فكری عمل سیاسی ، اشتغال فراوان به مسائل حاشیه ای تورم قوانین كم محتوا یا بی محتوا ، گسترش بی ضابطگی وترویج غیر قانونی ها و رقابت های كورو جنون آمیز در روندهای هرج و مرج و اشاعه جعل هویت و تاریخ است. جعل هویت و تاریخ و یا شرح استوره ای تاریخ اساساً به امید واهی پر كردن شكاف ها و فاصله ها و ایجادیك الگوی عمومی و انحصاری و گرایش بلند مدت تحمیلی انجام می شود !
اقدامات افراطی اطلاعاتی وامنیتی (مبتنی بر نگاه تند امنیتی به مسائل گوناگون و بسیار متنوع جامعه) در شرایط كم اطلاعی رهبران جامعه از اوضاع و احوال واقعی داخلی و بین المللی و به كارگیری روش ها و بینش های نامناسب در اداره جامعه و موانع اعلانی و عملكردی ناسازگار و نامناسب آنان، سطح فورمالیسم را افزایش می دهد. اینگونه اقدامات بیشتر تأكید بر جنبه های پرستیژی اقدام دارد و به ندرت به بعد كاركردی و كاربردی رفتارها می پردازد. بدین ترتیب حكومت های فرمالیستی متشكل و مبتنی بر طبقه فائقه صوری، شبه قوا و طرفداران كم مایه و یا بی مایه كه به مقولات اساسی نظیر عدالت، آزادی و امنیت و توسعه به شكل مجازی می نگرند هستند. بدیهی است در مقوله های بنیادی یاد شده (كه به شدت مبتنی بر خلافیت و طراحی هستند) اتكا به كسانیكه اساساً برای اینگونه امور خطیر، اموزشگاه های لازم را ندیده اند و بدرستی

تربیت نشده اند جواب مؤثر و مفید نمی دهد.
ضعف یا فقدان شناخت صحیح و عمیق نسبت به اهل معرفت و نیز معیارهای فضیلت و عدالت كه حاصل تكیه افراطی بر محفوظات و كم توجهی به قدرت استنباط وتعجیل در داروری است موجب ضعف شخصیت ، سرسپردگی ، شیوع آرای سطحی، احساس كاذب وفاداری ، كثرت حامیان ظاهری، بی انصافی ها ، ترجیح اراذل برانسان های خیر ونیكوكار می شود. دراین شرایط ، افكار

از درك وساخت صحیح حقایق منصرف می شود وافراد واجتماعات، بازیچه دست افراد سطحی می شوند وبه تدریج شخصیت فكری ووجدانی آنها زائل می گردد وایام زندگانی باارزش وتكرار نشدنی خود را بالاجبار دروضعیت نامناسبی سپری خواهند كرد.
سوءاستفاده منابع قدرت اعم از مادی ومعنوی یكی دیگر از عوامل فرمالیسم است هنگامی كه اهداف وقوانین ، تحریف می شوند ومسیر بكار گیری منابع معكوس ومنحرف می گردد، منابع مزبور عملاً تضعیف وضایع شده وبه هدر می رود وآنچه باقی می ماند یك سلسله قالب ها وظواهر است كه بازشناسی ضمائر وایجاد تعادل میان امكانات وآرزوها ووصول به محتوای اصلی اهداف وبرنامه ها را به شدت به تأخیر می اندازد ویا ناممكن می سازد. منابع قدرت نسبتاً دراین شرایط درخدمت اهداف ومنابع كشور نیست وتنها عاملی برای ایجاد جذابیت های كاذب می باشد ودر چنین وضعیتی ، حدود استفاده از منابع قدرت بیش از آنكه اساسی وماهوی باشد ، شكلی وصوری است وبر روی خصوصیات كلی وعمومی تكیه دارد.
غلبه عیب جویی برعلم جویی ازدیگر مبانی فرمالیسم محسوب می گردد . تلاش برای كسب وحفظ قدرت از ظریق جستجوی شباهات ونقاط ضعف دیگران وبه رخ آنان كشیدن با سرعت عمل زیاد، یك مشكل فراگیر درجهان سوم است. به عبارت دیگر دراین وضعیت ، تلاش برای نفع دیگران( حتی هنجارهای سودمند دیگران) به اثبات خود ترجیح دارد. دراین حالی است كه به دلیل تغییر زمان انقلاب ارتباطات واطلاعات، عیب جویان كه غالباً همان بی هنران هستند سرانجم مجبور خواهند شد هنجارهای پذیرفته شده عمومی را بپذیرند وخود را با آن تطبیق دهند. لازم به ذكر است كه استمرار عیب جویی كه مبتنی برنوعی بد بینی افراطی است مشكل انفاق اجتماعی، تظاهرات ارتجاعی وازخود بیگانگی را دامن می زند. فرایند توسعه درصورت ادامه چنین وضعیتی دچار انقطاع خواهد شد، زیرا انسان ها به دلیل بدبینی افراطی وشدید نسبت به دولت وسیاست وحتی نسبت به یكدیگر به انفعال كشیده می شوند. نكته ای كه دراین مورد حائز اهمیت فراوان است این است كه باند بازی وفرقه گرایی ( بخش نگری برمبنای تفكر قومی ونژادی ومذهبی ) وعملیات روانی آشوب ساز، متد اصلی عیب جویی محسوب می شود.

نتیجه
مبانی ومفروضات فرمالیسم دراصل ، ممیز ارزش های حقیقی انسانی از ادعای حمایت از این ارزش ها است . مبانی مزبور می تواند آگاهی های لازم را برای مواجه با ظاهر سازی ها، افراط گری هاو ابتذال وكنترل مصادیق ومكانیسم های پیچیده فرمالیسم ومتقابلاً زمینه سازی به منظور دستیابی به وضعیت متعادل دراختیار جامعه بگذارد. نگارنده معتقد است درك صحیح وبه موقع

مبانی ومفروضات فرمالیسم می تواند به كاربرد مؤثرفهم تاریخی درمورد عمل سیاسی وبازسازی ارزش های اساسی انسانی وتبیین وتعیین سنجیده رفتار وتحولات سیاسی – اجتماعی كشور در آینده كمك شایانی نماید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پیشنهاد روشی جدید جهت مکانیابی بهینه فیوز در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با استفاده از تکنیک MILP در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پیشنهاد روشی جدید جهت مکانیابی بهینه فیوز در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با استفاده از تکنیک MILP در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پیشنهاد روشی جدید جهت مکانیابی بهینه فیوز در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با استفاده از تکنیک MILP در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پیشنهاد روشی جدید جهت مکانیابی بهینه فیوز در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با استفاده از تکنیک MILP در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پیشنهاد روشی جدید جهت مکانیابی بهینه فیوز در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با استفاده از تکنیک MILP در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
شادی رضاخانی – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران کرج
مجتبی نقدی – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران کرج
محمد یوسفی – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران کرج
نیما کیا – شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران کرج

چکیده:
در شرکت های توزیع روشهای مختلفی جهت بهبود امنیت و کارایی بهره برداری سیستم وجود دارد. یکی از این روش هااستفاده از فیوز در شبکه توزیع بوده که دارای نقش اساسی در اتوماسیون شبکه توزیع می باشد. در این مقاله یک فرمولاسیونجدید برای مکانیابی فیوز در شبکه توزیع پیشنهاد گردیده است. روش پیشنهادی برای این منظور از برنامه ریزی خطیمختلط با اعداد صحیح (Mixed Integer Linear Programming=MILP) جهت مدلسازی و فرمولاسیونمسأله بهینه سازی استفاده شده است که از این مدل به عنوان یک راهکار مناسب از نقطه نظر محاسباتی می توان استفادهنمود. مسأله مکانیابی فیوز، به طور همزمان هزینه خروج مشتری، هزینه سرمایه گذاری فیوز، هزینه نصب فیوز و هزینه سالانهبهره برداری و نگهداری را در نظر می گیرد. کارایی روش پیشنهادی بر روی یک شبکه تست استاندارد IEEE مورد بررسیقرار گرفته است. در انتها اثر حضور کلید در شبکه در هزینه های شبکه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. جواب های حاصلهبیانگر کارایی روش پیشنهادی می باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدل تعادل نقطه ای در نظام بودجه ریزی ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدل تعادل نقطه ای در نظام بودجه ریزی ایران در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل تعادل نقطه ای در نظام بودجه ریزی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل تعادل نقطه ای در نظام بودجه ریزی ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل تعادل نقطه ای در نظام بودجه ریزی ایران در word :

مقاله مدل تعادل نقطه ای در نظام بودجه ریزی ایران در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی) از صفحه 181 تا 200 منتشر شده است.
نام: مدل تعادل نقطه ای در نظام بودجه ریزی ایران
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه ریزی
مقاله مدل جزیی – تدریجی
مقاله مدل تعادل نقطه ای
مقاله برنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضوری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حضوری الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله گرایش خط مشی گذاران بودجه در به کارگیری دو مدل جزیی تدریجی و مدل تعادل نقطه ای با استفاده از داده های آماری بودجه در فصل آموزش و پرورش و برنامه های زیر مجموعه آن در طول سالهای 53-85 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به این منظور اعتبارات مصوب فصل آموزش و پرورش در بودجه کل کشور و پانزده برنامه آن با استفاده از آزمونهای کلموگروف اسمیرنف، ضرایب کشیدگی و چولگی و نیز درصد تغییرات مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که شیوه برنامه ریزی برنامه های اصلی در فصل آموزش و پرورش از مدل تعادل نقطه ای پیروی میکند. در حالی که برنامه های جانبی و به طور عمده تخصصی با مدل جزیی تدریجی قابل تعریف هستند. به نظر می رسد علاوه بر عامل مهم قیمت نفت و ترجیحات فرهنگی، اعتقادی خط مشی گذاران، ارتباط نوع برنامه با ماموریت اصلی نهاد دولتی نیز در ایجاد نقاط فراز و فرود در فصل آموزش و پرورش موثر است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کاهش خطای تشخیص چهره با استفاده از LDP و تلفیق PCA با فیلتر گابور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کاهش خطای تشخیص چهره با استفاده از LDP و تلفیق PCA با فیلتر گابور در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاهش خطای تشخیص چهره با استفاده از LDP و تلفیق PCA با فیلتر گابور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاهش خطای تشخیص چهره با استفاده از LDP و تلفیق PCA با فیلتر گابور در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کاهش خطای تشخیص چهره با استفاده از LDP و تلفیق PCA با فیلتر گابور در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي چشم انداز هاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تشخیص چهره یکی از زمینه های تحقیقاتی در پیشبرد تعامل انسان و کامپیوتر است روشهای بسیاری برای استخراج ویژگی های عمومی و بافتی چهره استفاده می شود LDP یکی از روشهایی است که برای استخراج ویژگی های بافت های دهان و چشم ها مورد استفاده است این روش نسبت به روشهای دیگر در همین دسته مانند LBP در برابر نویزهای گاوسی و تغییرات نور عملکرد بهتری ارائه داده است روشهایی نظیر PCA نیز برای استخراج ویژگی های عمومی چهره مورد استفاده قرار می گیرد قابلیت کاهش ویژگی در PCA باعث شده تا این روش در بسیاری از روش های تشخیص چهره مورد استفاده قرار بگیرد PCA در مواجهه با دادگان نویزی دقت قابل قبولی را ارائه نمی دهد به منظور بهره مندی از ویژگی های عمومی و بافتی در فرایند تشخیص چهره الگوریتم های ترکیبی مختلفی ارائه شده است ترکیب الگوریتم PCAوLDP دقت قابل قبولی را در مواجه با دادگان نویزی ارائه داده است ضعف PCA در مواجهه با دادگان نویزی عملکرد روش های ترکیبی را تحت شعاع قرار می دهد در این مقاله بوسیله ترکیب فیلتر گابور و PCA علاوه بر افزایش دقت تشخیص چهره مقاومت PCA در مواجهه با دادگان نویزی افزایش داده شده است نتایج آزمایشات نشان می دهد ترکیب PCAو فیلتر گابور با LDP عملکرد به مراتب بهتری در تشخیص حالت های چهره و همچنین در مواجهه با دادگان نویزی از خود نشان می دهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر کرم برروی ساختار میکروسکوپی و تافنس شکست چدن داکتیل استمپر شده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثر کرم برروی ساختار میکروسکوپی و تافنس شکست چدن داکتیل استمپر شده در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر کرم برروی ساختار میکروسکوپی و تافنس شکست چدن داکتیل استمپر شده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر کرم برروی ساختار میکروسکوپی و تافنس شکست چدن داکتیل استمپر شده در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر کرم برروی ساختار میکروسکوپی و تافنس شکست چدن داکتیل استمپر شده در word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

مرتضی زندرحیمی – استادیار بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود قیصری – دانشجوی کارشناسی
مرتضی لکزایی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

چدن داکتیل استمپر شده بخاطر انعطاف پذیری خوب ، مقاومت در برابر سایش و استحکام خستگی خوب یکی از مواد مهم مهندسی بشمار می رود خواص جالب ADI مربوط به ساختار میکروسکوپی آن که شامل فریت و استنیت است میباشد درجه حرارت و زمان استمپرینگ دارای اثر مهمی برروی تافنس ADI دارد با توجه به اینکه تابحال هیچ تحقیقی درمورد اثر کرم برروی تافنس ADI انجام نشده است دراین پژوهش اثر کرم برروی تافنس چدن داکتیل استمپر شده مورد بررسی قرارگرفته است دراین تقحیق ابتدا چدن داکتیل با درصدهای متفاوت کرم ریخته گری شده و در درجه حرارت 900 درجه تحتعملیات استنیته قرارگرفته و سپس در درجه حرارتهای مختلف تحتعملیات استمپرینگ قرارگرفته است بعد از عملیات حرارتی نمونه ها تحت عملیات ضربه قرارگرفته و سختی آنها توسط دستگاه سختی سنجی اندازه گیری شده است و ساختار میکروسکوپی نمونه ه توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرارگرفته است. سطح شکست نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید