ارائه یک رویکرد چندمعیاره جدید مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای انتخاب مدیران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارائه یک رویکرد چندمعیاره جدید مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای انتخاب مدیران در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه یک رویکرد چندمعیاره جدید مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای انتخاب مدیران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه یک رویکرد چندمعیاره جدید مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای انتخاب مدیران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارائه یک رویکرد چندمعیاره جدید مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای انتخاب مدیران در word :

سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

[توضیح سیویلیکا: اطلاعات مقاله طبق درخواست 31915 حذف گردید.]انتخاب منابع انسانی مناسب و کارآمد نقش اساسی و کلیدی در موفقیت سازمانها دارد. اهمیت و پیچیدگی این مساله مستلزم شناسایی معیارهای مناسب و بکارگیری رویکرد تحلیلی به جای رویکرد شهودی است. هدف از این مقاله ارائه یک روش تحلیلی چند معیاره به منظور انتخاب مدیران است. روش بکارگرفته شده در این مقاله در دو مرحله قرار دارد: مرحله اول، انتخاب معیارهای مناسب و اولویتبندی این معیارها و زیر معیارها با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی است. و مرحله دوم، ایجاد مقیاس ارزشیابی برای ارزیابی نمرات حاصل از آزمونهای کتبی و شفاهی است. و سرانجام، به منظور نشان دادن قابلیت کاربردی بودن مدل، رویکرد ارائه شده در یک مورد مطالعاتی بکار گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که بکارگیری این روش میتواند به عنوان یک روش کارآ برای انتخاب منابع انسانی مناسب در هر سازمانی و پرهیز از مشکلات موجود در رویکردهای شهودی مانند اختلاف نظرها، شبه ها و بی میلیها نسبت به امر ارزشیابی استفاده شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعیین میزان تجمع فلز کادمیوم در گیاه لوییTypha Latifolia و رسوبات رودخانه شاوور در فصول زمستان، بهار، تابستان ، پاییز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تعیین میزان تجمع فلز کادمیوم در گیاه لوییTypha Latifolia و رسوبات رودخانه شاوور در فصول زمستان، بهار، تابستان ، پاییز در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعیین میزان تجمع فلز کادمیوم در گیاه لوییTypha Latifolia و رسوبات رودخانه شاوور در فصول زمستان، بهار، تابستان ، پاییز در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعیین میزان تجمع فلز کادمیوم در گیاه لوییTypha Latifolia و رسوبات رودخانه شاوور در فصول زمستان، بهار، تابستان ، پاییز در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعیین میزان تجمع فلز کادمیوم در گیاه لوییTypha Latifolia و رسوبات رودخانه شاوور در فصول زمستان، بهار، تابستان ، پاییز در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رودخانه شاوور در شمال غرب استان خوزستان واقع است . افزایش فعالیتهای کشاورزی، آلودگی نفتی، ورود فاضلابهای شهری و درمانی شهرستان شوش موجب آلودگی رودخانه به فلزات سنگین می شوند. جهت بررسی نقش گیاه لویی در تجمع و پالایش فلز کادمیوم پنج ایستگاه (بستگی به وضع آلاینده ها) که هر کدام حاوی سه تکرار انتخاب شد . هضم نمونه های رسوب با استفاده از روشی(2000.ASTM) و هضم نمونه گیاهی با استفاده از روش (2008 .Yap) انجام شد. دامنه میانگین (میانگین چهار فصل) غلظت فلز کادمیوم 1.28 تا 1.00 و در گیاه لویی بین 5 0.7 تا 0.79 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک می باشد. مطالعه نشان داد که اختلاف معنی داری در غلظت فلز کادمیوم در ایستگاه های مختلف وجود دارد (0.05>p) . ولی میانگین غلظت فلز در گیاه و رسوب در فصول مختلف اختلاف معنی داری وجود ندارد (0.05<p) و تغییر فصول تاثیری در میانگین غلظت کادمیوم در گیاه لویی و رسوبات وجود ندارد. در بررسی رابطه بین میانگین غلظت فلز کادمیوم در رسوبات و میانگین آن در گیاه مدل رگرسیونی نشان داد که رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (0.05>P و 44=T). مطالعه نشان داد که بیشترین مقدار شاخص تجمع (BCF) فلز مربوط به بافت ریشه (0.20) و کمترین مقدار آن در برگ (0.16) می باشد و بیشترین ضریب انتقال (TF) مربوط به بافت ساقه (0.77) می باشد و ضریب انتقال فلز کادمیوم در گیاه در حد متوسط است. همچنین میانگین غلظت این فلزدر رسوب کریشه که ساقه که برگ می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رایگان دروازه‌ای به سوی صنعت فرش دستباف هند در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رایگان دروازه‌ای به سوی صنعت فرش دستباف هند در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رایگان دروازه‌ای به سوی صنعت فرش دستباف هند در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رایگان دروازه‌ای به سوی صنعت فرش دستباف هند در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رایگان دروازه‌ای به سوی صنعت فرش دستباف هند در word :

شورای ارتقای صادرات هند (CEPC) با دیدی بر ارتقای صادرات فرش و کفپوش دستباف در سال 1982 توسط دولت هند ایجاد شد. این شورا به دولت در زمینه اقدامات ارتقای صادرات مشاوره می‌دهد و به جامعه صادرکنندگان کمک می‌کند تا مشکلات و نیازمندیهای خود را به دید دولت برسانند و در بسیاری حوزه‌ها هم برای صادرکنندگان و هم خریداران خارجی کارشناسی و دید کارشناسی می‌آورد.
شورا، هیأتی بلند پایه متشکل از نمایندگان تجاری و مقامات دولتی عالی‌رتبه است و به صادرکنندگان هندی کمک لازم را می‌دهد. شورا بازارها را شناسایی می‌کند، کمک مالی می‌کند، شرکت در نمایشگاهها را پشتیبانی می‌کند و همچنین تبلیغات خارج از کشور را انجام می‌دهد. برای خریداران / واردکنندگان برون مرزی، CEPC عرضه‌کنندگان صاحب نام معرفی می‌کند و گزارشات معتبری را در اختیار صادرکنندگان هنری قرار می‌دهد و همچنین جلسات خریدار – فروشنده ترتیب می‌دهد و به گفتمانهای تجاری کمک می‌کند.
به منظور ریشه‌کنی بیگاری کودک در صنعت فرش هند، CEPC بر چسب کالین ((KALEEN را برگزیده است.
عمده اهداف برگزیدن این نشان:
ـ ریشه‌کنی کلی بیگاری کودک
ـ رفاه جامعه بافندگان
ـ آموزش بچه‌ها به همراه وعده غذایی نیمروز
ـ مراقبتهای پزشکی خانوارهای بافنده
ـ آموزش فنی بچه‌ها با دستمزد بیمه‌ شده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جذب کمینه انرژی خورشید در تابستان وتوزیع بیشینه آن در زمستان به کمک طراحی مناسب ساختمان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جذب کمینه انرژی خورشید در تابستان وتوزیع بیشینه آن در زمستان به کمک طراحی مناسب ساختمان در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جذب کمینه انرژی خورشید در تابستان وتوزیع بیشینه آن در زمستان به کمک طراحی مناسب ساختمان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جذب کمینه انرژی خورشید در تابستان وتوزیع بیشینه آن در زمستان به کمک طراحی مناسب ساختمان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جذب کمینه انرژی خورشید در تابستان وتوزیع بیشینه آن در زمستان به کمک طراحی مناسب ساختمان در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

غلامرضا مندل زاده – اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خوزستان
سمانه ایگدر – سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان

چکیده:

پنجره ها ، دیوارها و کف ساختمان ها می توانند به منظور جذب ، ذخیره سازی و توزیع بیشینه انرژی تابشی خورشید به شکل گرما در زمستان و جذب کمینه این انرژی در تابستان، طراحی شوند.در این مقاله ، به بحث درمورد جزئیات این عمل می پردازیم. به جهت درک بهتر مباحث پیش رو، ابتدا به بیان خلاصه ای در خصوص انتقال حرارت پرداخته ، سپس شیوه های مختلف جذب و انتقال حرارت خورشیدی در ساختمان هاوشرایط طراحی اجزا و قسمتهای مختلف ، به جهت بهره گیری از بیشینه گرمایش ، سرمایش، تهویه و روشنایی طبیعی را مورد برسی قرار می دهیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی و شبیه سازی رفتار نویز ضربه ای در شبکه توزیع فشار ضعیف به عنوان یک کانال مخابراتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی و شبیه سازی رفتار نویز ضربه ای در شبکه توزیع فشار ضعیف به عنوان یک کانال مخابراتی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و شبیه سازی رفتار نویز ضربه ای در شبکه توزیع فشار ضعیف به عنوان یک کانال مخابراتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی و شبیه سازی رفتار نویز ضربه ای در شبکه توزیع فشار ضعیف به عنوان یک کانال مخابراتی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی و شبیه سازی رفتار نویز ضربه ای در شبکه توزیع فشار ضعیف به عنوان یک کانال مخابراتی در word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

قاسم میرجلیلی – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد
علی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه یزد
منصور نخکش – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد

چکیده:

برای استفاده از شبکه توزیع برق به عنوان یک کانال مخابراتی، لازم است تا رفتار شبکه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . یکی از عوامل مهم در این رابطه، نویز ضربه ای است که به وسیله کلید زنی ایجاد می شود . نوع آسنکرون این ضربه ها که در شبکه توزیع روی می دهد توسط کلیدزنیهای گذرا ایجاد می شود و اغلب به شکل سینوسیهای میرا و یا سینوسیهای میرای فشرده شده هستند . در این مقاله، براساس اندازه گیریهای انجام شده بر روی شبکه توزیع برق فشار ضعیف، پارامترهای نویز ضربه ای استخراج و براساس نتایج آماری موجود، توزیع پارامترهای مختلف بررسی و شبیه
سازی خواهند شد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مشکلات و تنگناهای عشایر تحت پوشش طرح اسکان منطقه دشت شیبلوی شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی با استفاده از رهیافت ارزیابی مشارکتی مسائل روستایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مشکلات و تنگناهای عشایر تحت پوشش طرح اسکان منطقه دشت شیبلوی شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی با استفاده از رهیافت ارزیابی مشارکتی مسائل روستایی در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مشکلات و تنگناهای عشایر تحت پوشش طرح اسکان منطقه دشت شیبلوی شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی با استفاده از رهیافت ارزیابی مشارکتی مسائل روستایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی مشکلات و تنگناهای عشایر تحت پوشش طرح اسکان منطقه دشت شیبلوی شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی با استفاده از رهیافت ارزیابی مشارکتی مسائل روستایی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مشکلات و تنگناهای عشایر تحت پوشش طرح اسکان منطقه دشت شیبلوی شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی با استفاده از رهیافت ارزیابی مشارکتی مسائل روستایی در word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

بهروز خضرلو – کارشناس ارشد واحد مطالعات و برنامه ریزی مدیریت ترویج و مشارکت مردمی سازمان جهاد کشاورزی استان اذربایجان غربی
امین آقایی – مشاور رئیس سازمان و مسئول هماهنگی امور ترویجی و نظام بهره برداری سازمان جهاد کشاورزی استان اذربایجان غربی
کاظم فرجادنیا – کارشناس مسئول واحد مطالعات و برنامه ریزی مدیریت ترویج و مشارکت مردمی سازمان جهاد کشاورزی استان اذربایجان غربی

چکیده:

تحقیق حاضر تحت عنوان " بررسی مشکلات و تنگناهای عشایر تحت پوشش طرح اسکان منطقه دشت شیبلوی شهرستان ماکو در استان اذربایجان غربی" با استفاده از رهیافت ارزیابی مشارکتی مسائل روستایی (PRA) به مطالعه و بررسی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از ایجاد شهرک از دیدگاه عشایر و کارشناسان مربوطه پرداخته اس. روش تحقیق از نوع مطالعات ارزشیابی بوده و با استفاده از روش های مشارکتی صورت گرفته است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی ، تصمیم گرا، نوعی ارزیابی سریع روستایی و از نظر چهار مقوله اکتسابی ، موضوعی ، نظارتی و ارزیابی از نوع ارزیابی مشارکتی روستایی بوده است. در جمع آوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای ف جستجوی بانک های اطلاعاتی و مشاهده از روش های مشارکتی نظیر : حلیل روند تاریخی ، نقشه کشی اجتماعی و منابع، ماتریس بندی، مصاحبه نیمه ساختارمند، نمودار ون، پیمایش مشترک، ماتریس تحلیل معیشت و حلیل میدان نیرو استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی اقشار پنج روستای مورد بررسی و کارشناسان مربوطه بوده و به دلیل کیفی بودن تحقیق و همچنین محدودیت های موجود نمونه هایی آماری به صورت کمیته های مشاوره ای و گروه های بررسی منابع با تجسم فضایی، پروفیل تاریخی، بررسی اقتصادی – اجتماعی ، بررسی تولید و فن اوری اجرایی و گروه بررسی مشکل و نتیجه گیری با همکاری گروه های اطلاعاتی سازماندهی شدند. اعتبار تحقیق از طریق پرسشگری و مباحث توسعه روستایی و روایی ان با استفاده از یک گروه تحقیقاتی چند تخصصی با استفاده از روش های مختلف برای سنجش یک موضوع خاص و یکسان و با استفاده از روش های یکسان با گروه های مختلف افراد تقویت و تضمین گردید. در جمع بندی نتایج و یافته های پژوهش حاضر از تکنیک SWOT استفاده شده و نتایج حاکی از آن بوده است که مشکلات عشایر در بخش کشاورزی علاوه بر عدم اگاهی آنان از اصول کشاورزی ، شامل مشکلات آبیاری زمین های زراعی و عدم تسطیح اراضی کشاورزی بوده است. همچنین عدم تکمیل واحدهای مسکونی و آغل های دامی ، مشکل آب آشامیدنی و دوری از مرتع قشلاقی به عنوان نقاط ضعف و از جمله علل عدم استقبال عشایر از سایت اسکان شیبلو ذکر شده اند علاوه بر این کارشناسان و مدیران اداره کل امور عشایر محدودیت های اساسی طرح اسکان در شهرک را در ابعاد فرهنگی (تحریک و تحریض عشایر، مشکل اجتماعی و عدم مشارکت) ، اقتصادی (کوچک بودن زیربنا، بلاتکلیفی سرمایه گذاری در روستا) ، عمرانی (عدم تکیمل واحدهای مسکونی و آغل ها) مدیریتی و برنامه ریی (تغییر سیاست ها ، مدیریت ها و انبوه سازی) دانسته اند. به طور کلی محدودیت اساسی طرح اسکان عشایر دشت شیبلو عدم مشارکت ، به مثابه حلقه گمشده برنامه فوق شناخته شده است. در نهایت در سه بخش مدیریت و برنامه ریزی، فعالیت های عمرانی شهرک و در بخش کشاورزی پیشنهاداتی چند در جهت رفع موانع و مشکلات موجود و احتمالی ارائه شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین ابعاد سیاست های حمایتی دولت با عملکرد صادرات آبزیان استان بوشهر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین ابعاد سیاست های حمایتی دولت با عملکرد صادرات آبزیان استان بوشهر در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین ابعاد سیاست های حمایتی دولت با عملکرد صادرات آبزیان استان بوشهر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین ابعاد سیاست های حمایتی دولت با عملکرد صادرات آبزیان استان بوشهر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین ابعاد سیاست های حمایتی دولت با عملکرد صادرات آبزیان استان بوشهر در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي نخبگان مديريت

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت بررسی تأثیر سیاست های حمایتی دولت بر عملکرد صادرات آبزیان استان بوشهر می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی- توصیفی و ابزار گردآوری داده هاپرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های صادرکننده آبزیان دریایی هستند که از سال 1391 اقدام به تولید و صدور کالا نموده اند که تعداد آن ها به 400 شرکت می رسد. با استفاده از فرمولکوکران تعداد نمونه مورد نیاز برابر با 131 شرکت تعیین و پس از آن 230 پرسشنامه توزیع گردید. در نهایت تعداد 199 پرسشنامه جهت تحلیل داده های تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که یارانه های صادراتی، بیمه های صادراتی، نمایشگاه های صادراتی، مشوق های مالیاتی، حمایت های گمرکی، واقعیسازی نرخ ارز، تأمین اطلاعات مورد نیاز صادر کنندگان، تسهیلات وام بانکی، سیاست های اداری و تشکیلاتی و اعمال قوانین و مقررات خاص در سطح اطمینان 39 % بطور معناداری بر عملکرد شرکتهای صادرکننده آبزیان مؤثر می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدلسازی دینامیکی دستگاه رام نوسان در ریخت هگری پیوسته در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مدلسازی دینامیکی دستگاه رام نوسان در ریخت هگری پیوسته در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلسازی دینامیکی دستگاه رام نوسان در ریخت هگری پیوسته در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدلسازی دینامیکی دستگاه رام نوسان در ریخت هگری پیوسته در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدلسازی دینامیکی دستگاه رام نوسان در ریخت هگری پیوسته در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

اسماعیل عابدی – دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
رضا دهقانی – دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده:

در این کار به مدلسازی دینامیکی برای دستگاه رام نوسان که درریخته گری پیوسته مورد استفاده قرار می گیرد پرداخته می شود. بدین منظور ابتدا بطور خلاصه مطالبی درخصوص آشنایی با فرآیند ریخته گری پیوسته آورده شده و سپس به ساختار دستگاه رام نوسان جهت آشنایی با روش مدلسازی دینامیکی پرداخته شد ه است . در ادامه مدلسازی دینامیکی دستگاه رام نوسان ارائه م یشود. سپس به کمک مدلهای ساخته شده به مطالعه نیروهای موجود در دستگاه پرداخته شده و پارامترهای موثر بر نیروهای وارد بر دستگاه شناسایی شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Anisotropic Analysis of Cracked Rock Systems در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله Anisotropic Analysis of Cracked Rock Systems در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Anisotropic Analysis of Cracked Rock Systems در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Anisotropic Analysis of Cracked Rock Systems در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Anisotropic Analysis of Cracked Rock Systems در word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

M.K Ghassem Alaskari – Petroleum University of Technology, Ahwaz, Iran
M. Piran –

چکیده:

This research has focused on estimating anisotropic parameters in fractured rock systems, provided information from micro seismic data and predicting fracture characteristics from well logs. It is important to develop techniques that can be used to estimate the anisotropic parameters in predicting the performance of naturally fractured rock systems. This project introduces a micro scale method to relate the elastic compliances and rock physics in porous anisotropic reservoir rock systems. In addition, methods can be used for estimating localized discontinuities for reservoir characterization purposes.For this approach new algorithm is developed to characterize and study the performance of naturally fractured rocks that integrate geoscience and engineering data. A well log case study is used to illustrate the feasibility of the method for calculation of fracture densities and fracture compliances. This is an important step in developing exploration strategies for optimizing the oil recovery from reservoir rocks to be used in naturally fractured reservoir simulators.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سیم برش الماسه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سیم برش الماسه در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیم برش الماسه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سیم برش الماسه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سیم برش الماسه در word :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کاربردي

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مکانیزم دستگاه به گونه ای است که می توان با جابجایی و تغییر جهت محور وینچ از حالت افقی به عمودی سنگ را به طور افقی و یا عمودی برید. به منظور خنک کردن سیم الماسه باید پیوسته آب وارد شیار سنگ شود. یکی از مواردی که در بکارگیری سیم برش الماسه در word باید در نظر داشت توجه سیستم درزه ها وشیب آنها و ویژگی های لایه ها می باشد. حمل و نقل بلوک های ماده معدنی پس از مرحله برش برای جدا کردن بلوک بریده شده از سینه کار، از جک های هیدرولیک و بالشتک های فشرده، استفاده می گردد. جک های هیدرولیکی توسط یک پمپ هیدرولیکی راه اندازی می شود. آبدهی سیم برش یک ملاک ضروری برای برش خوب است. آب برای سرد کردن و بردن خاکه جسم در حال برش به کار می رود.بهترین جهت سینه کار عمود بر محور اصلی شکستگی های موجود است تا بتوان بهترین راندمان ممکن را از سیستم برش گرفت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید